Newspaper of Burlington Free Press, July 3, 1846, Page 2

Newspaper of Burlington Free Press dated July 3, 1846 Page 2
Text content (automatically generated)

iruri 'b ...... 1 y .vA AVA s s. ' 5i Will;; .NoaiiiinttiiHis. For Onvrriior. HOW ACE EATON, A' r."-l'L'Urili, Air f.ii uli limit Clivernor, I. HON A HI) S.l(Ji;ANT, or m ( nr.-Tna. 'f iVr( Tn the "siih-trensiirv leonttt vvt'h nidi petlinai'ii.v b. t.tu Ituiin nbntidmud w nh such nlic n I.) Ih'i 7'Mif(,liiiiiil mmm hnili m it features In 1 Im-icii! I..MIH .Itvnrml Itom ns connection nil I lie unlet milt'lit we i tlct nitntital the conn in pi itcd n -im mi mid, wl.t'p the parlies now xlnlm i '-n-' ,. iti, inii'ini..-. itpbtv," w i-cnuip fnrii nnl, in lu'lntf nf ntiivpntititrv, t,noictne tulTuunt cause, and foibidt'it b inns. irn.Mii i n.ii wp have u nir sci n wnu recrci, in po )Afii'i inidi.,im nl the (iriiiu.e Slate, suci'ii .inuily i-enteniuh' I in Ihc political w..rl, ns a I win -n r e.f Snob t'nrii'ini ami. n it ntnv appears that she 111 npptlly steppi-d 1111111111" men' frtt I n I ", we qri'i-i Iiit. in I'm hni! inifp nf .t ilin (liuncy Adams, with ' n nl hit New II mi iHlna' I Tin' follow, tug rcsnliilinn wnsiiKo report ed by Hie I'lititniillco, mill unanimously n lllUltrll : rVo.'rt, lint wr most cnrrhillv ptinrnr in llic iioniintilien nf Unmet-l.ttmi nl ''.n.iNiiiinr, inr ijnv prom t nl LpihhiiI SnTeinnl ofMnmliiplir. for l.itut. (fmpiimr, iiml of I'.lih i I'. Jewi-tt i. Miinlpiliei, fur Irea-urer, unil hcrehy plcilco them a licarly, univa mini: nnd uiianimnu'i r-npport. On niiitinn nf Charles I'. .M.irsli, llrmlml. Thni ilip thank" nf this Convention lie j IpihIpipiI liiilipl'ipfiili-ni, fur llienlilp, iinpnrlnl, and I'litstnnt to n call lion, tho Whig St.it 0 ' 'liL'n f."d mniiiiir Willi which he lias pusidcd ovtr ils C.iihi , lliu Willi' nl' N.-rrtutiM, liy i deli'iraUim. their delegates met iuCiinvenlinii ,.l Wood-! On ninliiili, vnU'il that the thanks nf litis stuck, 'I'liui mI.iv, J tint li, Id nniiiin.ilr n C mvi'iiliiin lit) tendered In lln' Clirisli.m So ticket Tor Stilt) iiflicers. Tim CiiiiviMili.nl rietv, I'm' llie use uf 1 ltiir House. ivhs p iIIihI to oiler In Andrew Ti.irv nl, On iiiiilinn, that tin' pinci-odini's nf ibis Wnudstock, mul Gnu. T. Iloiiiir.s nf U.H-I Cnnvenlien bo signed by tin1 Pro. den. -i. il l.iml, wis nppn'mted I'r-side.ii, and Lr.wts j Secn iarics, nnil ptihlimed in all tue I i' liver, Jr. ul WuniM-ick, Srctcluiy pro , p ipeis in tin1 Si Me. Juir Treasurer, VI TC IT 1) I IMKIMt" l.NIOll i i .1 ll li li OF JIONTPr.MKK. r, WHIG STA'I'K CONVENTION. tempore On million of AiiiImmv Tinrv, n commit' ti'i (il'oiin I'niiii i'p'i (.'iiiiiiu a is iiin'iinii'il ny ui" I'll i-r, ii ii'v.ivii i ij i.m h i ) 139. . ' llil ; i Mil .rill!. 1111)11 ! Il.ltlllOll tj llllli'lll Hi t II il ill' ll' I il . C ilvin Tonili,'y nf W'niilli.iit', 7. i llnvM ol'I! iliml, inlii ",v Ti icy ill r iinls.tr, l)i viil riinri'li of hlis ri. (irln-. 0 n ppuli'r nf On .!", II r'iiis "I Cliilii'iiili'ii, Cli nips I, Mil i i nf W'.islllti.'Mii, . S. Cll.nllvii'U nf Ci' linii, S. II. ii'Si-iis nf l: i- inKliii, I'm t is 1! i.'r of Oili'ins, 12. II. Ili'iiii k of 1 i' mill I'', Siniii"! Aifinisnl (!i:iinl I !'. Tin-f.illnii inij Rpsiilmiiiii, nd'i'ri'il liy 1. I' W.iltiin, .Ii'., of .M.initt'lii'r, ns uijiipiinl: U ' )'p"ff Tn it on iIip lf'j iimni ill nf hi' CJnnien ii.'itnii in iini'Vi, iho rf mte I nn cn'li Ciiiinlv in ot't a''.inim in i .i H ii .ii. g in i.sqiiomi f S ,'.j S. n il-ir ; in I s i li ' "mil i il'Pi'S unit iiiiiiip- niVr (hp r .1 );i i n' ii mii it ilu. Point II -nap f. i'i - pm'imsi) I'l'nnnn.ui.ni' ihd ( 'onvinidin a I,' rl 1 i l M III' ofl'Ri'l-'. On in.inon nf Oi.nli s P. .M n-li, n ruin- l.lilli'l' of flVO M'.IS lll)llilll'il ll llli' I'loi- rnnsMiii;: nf Henry II ill' nf lliill-inil ( i in'y, 1 liv.ir l KiiSJniil iifViiiilli.ini, C. I' M itsli i.f Wimlsnr, .1. .Mmiill uf Or i .'i, ,iinl Climle 0 in I of C ileilniii.i, hi viit it" 'liilioiij ler the ronsiili'Uliun I l'i C IllVullli I. O inoliinnt l'linc. !J. Po iei s i f Woml- h. vuli'il lii il In ii lliis Convt'iiii'iti ml- I ii, n niij I'irii 10 mi 1 1 in tins pt.icu at -oV ' . K, I'. M. O.i uiuli in, the Ciinieiiiinn niljniinnjil. 2 o'clock, P. M. C invuinion inc: pursinnt to niljonriinipiil nnil ns rilled to older ly tlm L'lfsidenl. C.ilvin Tim nsli'V, fi mil tlm cnmniillei! to nominate nlVii'eis fur tin) periii.iiicnt oiijiini z ltinii of lliu Comunlion, leporled .is ful lows : 'or President, Gr.niuu: T. Iltmui:, nf Untl.mil. For Vice Prrsiilmts, .1. K. P.ucf it, Mn. tov linuWN, Vn.t.i.M lli:.t:v, mul l!i;i. IIuivk. For Secretin! ?, O. Cimiwicit. nf Si. Jilnisbiis, y." mv- l'iii'T. .Ir., nf '. mil 'I Uri. X, O I ill iiToT .1 i M 1 ini tio in- i p. IS riCCnplel) mil I I ' . II li'llll'll neinelel'l- cd. Til" fn'lol 3 i'iiiii tiilli''' ii ' s the i np pninteil Lis- In " il.'h'H in - f.iiin the sei-i .1 roinitii"., in ii'i'ii ilnii-'' iviih lie--ilnne ie oliilimi, i" il" nin He to the Cons enlinn ticket fir .Si il" ntriceis. U iiiiiiiijlnii O.iu nt . P. Li ni in, A. L Miner. indium C.yni P. W. Du.in, Jolm Kimli iM, Wt'li 'in H''"! Ilitlml Ciinniv O. A. AiiHlin, C. L. Ormliy, .1. . C m.iei. Wind. or C t S F. I) illon, Willi, nn Steele, Ci 'ii. W.ildner, llilreiv Tr H'V. A l.lisun Ciilntl lieli Ilmie, O. P'.Till lii' . O -ine Co. J. K. P.nisli, J. K. Moore, Ar el .Sl'-lihin-.. V i.liiiiijtoii County J. A. Y.iiI,Gi'o. V. Colllini'l'. Cilednn'n County M. K. P.us, A. G. C'i nl" ii'l.. Fr inklin Cuiintv C. IS. M-iin inl, Oison Cinienler, S. ll.Stevei. Limnilli! Co'inll I-- I!. Il-nick. Mr. lleiii v, Ch linn in ol tlio coinmiltce, repot led lolln : For Governor, I10P.ACC I'A T(JN, nf Knojhiirgli. For l.t. dovernor, LEONARD SAHGEVN I', of M.inclii'stei. For Treasurer, ELISII P. JKWK I' I', of.Monlpelir.. On tniitiim nf Mr. Lym in nf liennineton, tlm report of the i-oiiitinltei! w.is iiicepleii, ami Inn snver.il ininiiu iinnis ete .njreed In. Mr. "11 il finui til ' I'luniiiiilee, lepurtcil tin) lnllniiiii!' les iliilions, iihli h repnil ii.is ,...pi i, i..d. mil .ifier r 's hv Mesis. Knkl mil. C eiveise, 11 il mul Miner, erj sevei ilU .id ipted. hi hcrrtir.ire, lliu Ciinv.r,',,'-,tiri'n ljoui ne On milium, llllllOllt (llV. ( i:7.T. IIODOCS, President. W I ik.,1' rk (. C. III Mil i J.. ; St crrtnnett llM.l'., ) We hive liceu ierniiir;il, hiv tin' U i "". '" hy lielnrn nur reieler tho I.iIIiiM'mi: evii.ict' Irnin tlii? I.isl nllii'lai ih,"p ilclie- ef (ieneii i ,. Inr, vv itic-Ii h.ic been rei'eiieil .It the W.ir l)j p.irlniciil : Heap CIuaiitfii" Ar.Mi- nr Occupation, ) .M.l I.1MHHA. .May HU. lir.ii'l I onrlnse an nrieinal dri I, fnund ill Geimrnl Aiisu's pHjior. nf an luiiUtinn to nur -iilil.eis In d-'-erl. .1 Miml.ir call i' previouilv in nle, liy Ainf'Uihn, mid lia" altc.iily loiinil itsHayintn lie piiliiic print-. 7'no Depar'ui-nt tit i v t-e", f inn then' il ii'iiini'iitp, whit arms cro used aiuist us. I aii'i S r, very rcpeclully, Vutir nlii'il nut Sen ant, X. TAVI.OIt, I!'. Ilrin'r. fiiMior.il U.S. Army, ('oui'jj. The. Ailjiii iul (ietier.il nl lie.' Army, Waaluneiiin, D. C The fiillmvinu is llie :nlirn nf Gn. Ariela, it'ferii'il In In Hi" preceilm.' e'r.n'l : 1)ISTHI:SSING WRECK. A H'dinil edition nf the. Newport Daily Nows, dated nn Saturday i at 11 o'clock, given the fill iinvinp narrntivi) of the nielaiirlio y wreck of the Nava Sciilia hrlSuliej.in the Vineyard Sound, early on Saturday miiriiini.', with tho loss of UO pprs'ins the farnlhi's of ininers, cuiieratinc Irnni I'li'tim to thu United Slates. The" fjutlcj wan a ttow U'ssul, mi lior second voyagu tu the United State Aiherliser. WnicKOFTiii'. mild SuTl.n, or I'icthu, N. S Less ok ill) l.tvr.s. The sclnuiiiur Dusliy Silly, Oirain Wilder, nf Ilinirliani, arrived at Steien'M wharf tlua iiinriiiiii' at about 0 1 2 chirk, lirinyiii!! lliu end ln1ollleein:o of the luff nl the liriij Sutlej, Cipt. Graham, together with thirty lues. 'I he brir was from I'ictou, bound to Fall Utv. er. .-mil had on hiiiril about 70 Willi. Tho pas. seneera were nirtlv Scotch, and vscro families in coiiifurtable circuinbt.iiicei', bound fiuni their luiincs to the State ot Maryland, where they were gome; to work in some of the 'inning os t,ilii?liiiiriiiF. The biialrupk on the "Sow and Vig;" a cluster of locks about thirtv nliles from this place, liPtw een Gay Head and (yUttyhunk, at !i o chick, till morninc. The Krlinniipr winch hrnueht tho iinfortunale ienple In, m in "itihl nl ili'liinn and repaired tnrltiw nh In their mwisunrn, Sim went down miueiliate V a'ter KirikniL', and hud llieschiiun nr lie'eu ''mm '' a" unshl haie been -ami. I is a inn' iiip'anrho y oalastrnplie, anil ln Hft a (line 'i o er our cil.zeni-,w Inch it lb min!) ..hie iwl" fdii'. Aeol'ier n"el cinie lip, rv peon after the li.j.li'--. ..Ii" rem I i '!,, . , I ,. ,.- rf.e 'ii ; iie . 1 ii lit H iy tint tie v iijfk cniiid . thp swl o.nier cnu'd not apprnach in ie, mks, nmi it was datiffiroim fur i' in iji'i iiiO e' " in, ai there wa dan heir being tv mi eil. hurt, where lis vesnel arrived, w.if ii--. i v pinwiieii w il'i neenli , anil tv y .1 . time is rei.iiere'i n 'ho-e iintortii.. I'd em -rai ' ; thn.e vviri rts ih.p, hpip n a ver leell e penili.tiin, aiel m.l'iv nl Itiu, ( llli! h.'i r) V w i k, 1 1 nl tie) if ,'l. ol I'Xh ms'M'l, h i . been 111 the waters 'o'l. I'le-v w-ere a'. M ken In variinis h iii-ej. ne tr liv.'i here dry i-m' ' w.'io film shed tlieiii, anil tu id s.in.nied. Ar lurpii'i-t was he'd nil the dead, and ill He) no cu.si ry ariaiiements will be nude, f irihen lm rial. We have nn tune tn .iy anvlhin tun ner I ii ii a 1 1 p 1. 1 1 1 1. a 1 1 1 1" ipnn , .i m in i , nn i ii- ii n " lurtiiuale sullerers wnl receive everv knuliie. ami alteuiinn Irieu nur i'itiz-iis. Thi. i" annlli er fe irlul w ariiuie; of the dreadful uiicerl.mil nf tune. Thn.plhat cHappilwith their live, from llie wreck nf Hie lint' Sir h j, h IV" lnl eierv tinny lliey had, and in order tu prm'ile. them Willi I ion will he taken up m all ri.i i T . i I - PHOaitESS AND PROSPECTS OF I OUR COUNTRY. Tho following p.issjgo from Mr. Critton ilott's lirlllhint spaccli on lliu Oregon ques tion, cannot fail to nllrart lliu admir.ilion of tlto reader: " On thu other h mil, while e look at tho consequences of war, let us for n moment ponder on the wonders of our national prog ress nnil prosperity, -iljsjlioin ever boon u nation, since tho foundation of tho world, which exhibited such n spectacle of progress within thu same lungth of llino Mas llie world over seon a parallel to ili ll seems ns if the human Inlolioct had lust broken Inoso from tho slumber of ages ; as if the hands of man had acquired t!Miowcr ol gi.inls to perform what was herntoToTo deemed to bo iling to fable. Look at the public works of this young republic, and say wiicre lias so much been ilnnu in tlte same space of time upon the face of the earth It is a lilllo more than two centuries since our forefathers, a feeble band, very few and verv feeble, landed rrnfhu bleak shores of.in unknown land. AniLwJiat do we now b hohll They Ii vo established hberlv, and spieuiil their enipiie across this bio id ronlt neut, from si.mi sea 'lhev hn'r overcoiin1 the wilderness, inlVhij il with rilies; I'lnm an hundred people hTi.ivp aiil-aily uiiilli tilieil to tweiilv niillnfei and llie ell hi is born S"" 11 III. Hi nl'f.l filler swelled to otic .-i .nclja.iXli Hi Ti HBIP 1 1 linii', tir. a i-nl (ic. Arista's aihire In ihr SulJiers ( the VnitcJ ine ciinicnes tu innrroiv .llturrmni for t lie'eu Sliti'S Army. i iiants. IIr.AUQfAr.Trn-1 at Mat; ,ihi:a, April 20, 1511. ! , . Hi'LDIKiis ! Vnii h-iie euli.teil in tune ol pe n e tn .-eric in lint army Inr a spocilir. term; hut j GnKAT Finn AT Sr. .lulls'. N'r.w r iL'NDLAND. vutir ohhi;a'iim never impl ed that vim weie We aie imleii e,l In the M J i (New limns Ii eind lo uol.itn llie laws of Cnnl, and'llin inn.t . wick) New-, nl 'lie 2IS Ii inlair, liiDiiulit by the ncred ngb's nl Iriend. ! The Uuiled Stat-s 1 I'har er () il, and Inrni-hed In u liv GnnniMin'. (inernuieut. ciinlr.irv tn the wndioo nf a nmi ir ' nsini, Inr Ine .ic.-ount nf a t ills ilrouslire It v of ail h mest and hiinr ihli; Amencaii-, ha. ' -il St. John, New liitindlaiid, nil tlm l'Jtli nisi oidered vmi in 'ak" forcible p'i."s-inli nf the I by which nearly the w hide of thu town was de tcinmry nf n friendly neiyhlier, w l.n has never given her con-en In uch ii'i'upa!iiui. Inntlier wind--, while the treity ol neice and i n.iiinerre 'let ween .Mexico and the United Si ale- is in full 'nrie, llie United Stale, pre-uuimg nn her -r-ength and prn-perity, and nn our suppn-ed inihecili'V and cuw .ihIipp. atlenip's In makeynii the hliiid ni-'riinieiiis of her unlni'y and mul im'iitiiiii, and firce Veil 'n apnear as the In elnl rn'ih"! nl our ile ir linmn-', an I tlm unprmekeil hlmied, 'I'he Inll'iwmg ate .ill the particulars given by th it piper : An arrival at 1'iclnu from St.Johu, N. F. brought papers, i nuuiniiig arciiunts of a terrible cnnll igratiun, liv w Inch nearly t lie w hole ol tint tow u was dcMrnved. The advices, armed in Halifax nil .Wnnd y ninrtim, The fire cuintnencpd at half past 8 o'clock nn I'lie.-day iiinrning, tno l'Jlh instant, in George', i .,ll"l"l . ii.i. tlrpot in Itm ri.mii (iPPiinieil i i 'ecill '. Ol'-llll ,1. I '.'I . I . 1 l' I ihiu M)itllie'ils nf -inil nul tn ru-h, neig, 111 i ii.i ni- inn' ih) 're-' leeluigs a- iiieu auu pat. mh-ci, "u 'ii;uii n'tmi i" inu imnn i.i''rre i 'i" '' umi.i.. i Siirn v.l iinv anil nn'rage, I knnw, pngna ! t ' III" p. . i i .in, -, tn i--It nice nt me law i i, 1 1 i-1 purp in- if thevtell .. e pe lie) aiiueiaiion of Texas i' .ir l. nt nil nf III" Kin l!r,iio del ,. i- 1. 1 t 'iev mli us nl a great pirl I ' I...I. I . '.. i din i. nil 'ew " ... - . o. in. . i r, p. M , ,i I aini i- in send a Innilful nl wniriiv, lais, ixc. I no iiuuse m u. w. ix. n Mich an eirand a "ami a po verlul ai d 1 Stabb was blown up in the attempt to stop the ISc-idi-. "he m .- of vnu ar" , fire, in doing which nne artillery. man was hilled and we .ire th-. dccluied friends nf a aim ainnner covprciy wiuinueii. ii men s mreei iroiie. I'he North ! ami lUcKwnrtii street are iiesirnyeu. i . .. ti e. .!.- r, r in Inlinii-. merlie ir.ng. ami m-I ni nic v.ns in j. iv. is. nun,, lK mi v, 1 "i S"e III ( ti.iija.xiii in. s.n i I iiressMyt'it aril ,. iii'in .ii I h' i-rtj . 1'iii', '- i .j- ci dm-m nur inheritance ! re ,.i , piesent nd protpeciivo great ,s 1 1 1 ii he nt hum within ns al tlm con i,.,,' , P iiri.ili'iu, anihilion itself, can .1. ll HUgglSl I Wri lint is nnl iiutic.ipa i ns mlgtiiv nrogress. Why, (ben, ,i Ll we he impatient? Why sn imp itient .nt to-iliv, ivh.rrfbi- tho mero force of cisPeiiistaiires, hv 4-t'esliuv mat cannot ue Hulled, will he yuurs to-morrow i Can not wo iillnril lo he i llltle wise, a lilllo pi- tienl We are h.irni) along upon a tidn of j pm-peritv with the speed of the wind. Can w it In- s ni. fled ! Why must we bo tty- ing aitifici il means 1(1 get on faster? This, is the , i I v way hvsii-h ollr progress can bo nrresfully iiopedidj Wo are tlm great fnsl borne of this ennti ent. Thu conlinent is nur by a title indefeasible, irreversible, ir resistible. I smile al all the pelly European endeav ors lo check ns, by fstiblishin.' what they oenoniin-ite a "haln icn of power." I know ils natural on their in ; nnil il provokes no feeling nf resentmei 1 ill my breast 1 ralher excites our piide of rouuliy. This Itepub lie is not seventy ye-us old ; as a naiinn it Ins not yet .ill.nnrd to the length of the lite of man and it i justly and correctly ioken of as an "infant llepuhlic" nnl yet lie see il exciting the aUr iied .itlenlimi -mil pnhri of the kiugdiiilis ol' Eirope But whit no they effect 1 Win1 can Mou. Guizoi' fine draw n policy of ii"bilince of power," on this Western cniiti ieut, aecnniplih in tni. plug thu man hut this advancing penile I Wu nrc this day twenty inilliou ol" people; wo shall soon l'f ono Imiiilied niilii ni. ; where will lui find i "hal nice" fur lln ? 1 lenieniber, M . President, to hue been onceveiy much a nused hy an old in ii Mr.xtcAN Mnnr. or Rkciiuitino tut. Ar- Ml'. Ion can lancy notbing tnoio odd than thu manner in which tho iinny is recrniled. i number ol men are perhaps wanted to complete a new comp iny,Hiid n sergeant and his gu.tid is lotthwnli despatched to inspect the neighboring Indians nnd 1ne7.1i7.nes. Thu subaltern finds a dozen or more at work in the fields ; and even without the formality of 11 request, ininiedialely picks Ins men mid orders Ilium itilo the ranks. If they allempt to escape or resist, ihev aro nt once lassoeilf. and at nighlfall the w huh) gang is marched, lied in pairs, into the quartet of the village, or the guild room of the palace, with a lung lugubrious procession of wives and children, weeping and howling for tho loss of their martial mates. Next day thu "volunteers" are handed over to tho drill sergeant ; and I have often laughed most hoartily at llie sin gular group presented by these new caught soldiers, on their first parade under their military tutor. One half tho number are always Indians, anil tho rest, most likely, he perns. O1111 has 11 pair ol trousers, but no shirt J another a shirt and a pair of drawers; another hides himself as well as ho can, un der his blanket and broad brimmed hat ; another has drawers and a military cap. Thu (hilling of these men is constant nnd se vere. The sergeant is cctierdllv a well- trained soldier, and unsparing in tho use of bis lung hard rod for tho slightest symptom of neglect. In 7noV"ut!ek"s. nlfurrii'J" ' nw troops acquire) tho ordinary rouiline of duty, ihey aro put into uniform, painde through the streets, and inu would scarcelviheliovo Kt-'V KVI'f lIll ,u. - srhrvv I,rmroi, pio rob' nr pilfered your pockels Mayer s Mexico, II. II. Stacv, Eq. Dear Sir.--Your call in an nflicial capicity tu roninv? a portion of my Farm Fenn; from the Itn-nl to its side, although being an cirriHchmetit nf only one font at the nnrlh enil.atid gaining gradually upon Iho.I'iib lic Highway pniitli al siMy reds distance tu siv Icel, is at iiure i'niiideieil tn he a jusl request on your part as l'alh Master: and that the nb structiiin In yiiur highly commendable views of improvement by grading ami unking nf side, walks along one of Hie most beautiful streets in Ihc world nny tint by me ho cnuiitenatircd hy (utitiiiucd ciii'rnai'hinnnts, I at once send you my cheerful suhiniiuu tn lis lining done. And as my aiucatiuu as the I'enple's Agent will nut permit nr persnnal attendance tn its accompli ll mailt, you will, as suggested, he pleased lo see to the removal of said fenco at my expense. ('mild instantaneous vision and Imaginations when looking and thinking upon all the scenes nf grandeur to he seen from the location of this most tnignificent road be Digucrreotypcd, no prinrely fortune in the world, on, tioteien the reported wealth nf llie Itnllichilds, would equal Its value; fur, while lothe unable lo pay, nrght a sight bo given gratis from the iitlliieiit purses of gulden eagles and sovereigns francs, doub loons, Mnyican and Hix dollars, might be de manded and received. And yet, I am aware that from iho many who go there lo walk and rido, there aro but few comparatively who sensibly enjoy but a portion of Its licaulics, and none, as yet, to lis lull ex tent ; and from this is a portion nf ile incompar able excellence In ils evorchanging beauties of scenery. Hut ono thing is in a measure In 1111 ny though a fact, an unknown certainly, that 111 valnls riding over this road inhale e-i--'-"ri- iniigitialiiui thit serves to displace ennui aim d sea", and yield not soon again lo a relap'e or debiliiv. The atmosphere throughout tho whole Igoou which the road runs is always tree iroin Cuinmunlcntlon, - -.Sjfsi UiMl, and rUmpness, for, while on the one side it n-es not 5 -hat he would Lies ,t for th uhlTTt vf.u 'rrrna(l,rn.u ; D'U-ful hsrki of Lake Cltrr .cmpl-nrs pit. ckols ill lllOflieet. and from HJ oilier whatever miason irvT" im !igJW.i:11"'" 11 ' All appeal of tho Vennunt CuloniaHkm Society to the Clergy of oil denominations in Vermont, llEV. AMD OeAH I'RETIIREN t .ll has been truly said, that no enterprise of (rood con ho successfully pro-i-cuied wi bout the fanor nnd ndvoency of ministers of the io-pil. In the truth of this sentiment we hilly "while 1 nnd liphevinit thit he vigor nnd hf') of nil hvnovolcnt iffm mn t be sustained by "tho prcarlnns! nf the word," and thi( the motives whiih impel mi n In lute their fi-llnw men must be draw n Ironi iho co'pil, wonppml 'n you in bclinlf of the slmc and the inmns of .fn nnl'ivili7n- tion t nnd we nstt, that on some .Sabbath, nenr the 4th of July, you wi.l prrspul t our rppi-eiivR c.in- uregation-, iho wonts nnil the on is of the Con -million Society, nnd tnl.o up n nillrctiun In nid of its funds, orde-iguate some pirson who will perform tho latter mrvice by calling on the frimds of the colored race. To Iho several clcrgymci who performed this acceptable service, on lost year, the Society al its an nual iiieelinif.in Oclolcr 1815, pns-cd 0 hearty vote of thanks. I-'nrmcrly, it i' the custom of mny pntiirs to preach on the duty nnd means of e'evating ibe colored raecn'nr lhc4lhbf July. We rejoice that tin. custom is reviving. There is a mornl fitness m it. The day, whose recurrence reminds us nio-t viv idly of nur own bltsiiucs of Liberty, should lead us to think of the oppressed nnd extend to them the same rich boon. Ami il, for 0 time, other excitements made it inexpedient, in 011r view, to advocate the cause of Col inizstion. thnt difficulty hapa?srd away, nnd bet ter views now prevail. As the ground and reason of our present request we hea leave to present the toiiow I ,r, . .,itn, i-CIS.

The scheme of foloni7Aiion originated '1, ll -lirosi-est phi'nnthropy nnd it nppcnls to t lie 11101 e hrt.. 1 pnn 'iples of chri-lian I enevolence. It v.e.ieif.Vt-a ken in a sj irilofd-pendenccnpon God an 1 n 'hi- faun .(hat he would bices it for the rxtcninp if Ins Ki'fl- tfic ndui -ige 01 the FP.IDAV J10KN1N0, JULY icnceFrribe i.i''.r if c t (boon the rich meadow lards of the Wmuoski in suppitaSlng iVitrnHmAe, prote" Mui ' s-y I Itlver comes not up In the mad, w bile l'edeti. , c lorl- and p'oniinp the institutions of wibzano 1 1 1 narian Riders are all in the invigorating river, i.hnstnniiy. It does injury to no one, is Biiere4! . lake, and mountain atmosphere, viewing ami with no unwholsnnic cxeitemenlt. It embraces e inhaling their beauties, which, while not to welfare nf ihe enere Vfricsn racp. nnd ) innn m. r othcrs.visihle.as in thu nutcr lJagurrrcoiypo an, cunn(.cw with sonic of the most important ' yet mcniaiiy 1 an me nine neing inuenuij m- 3, 1846. CONGRESSIONALCONVENTION. Tho Whigs of thu Thiid Congressional District of Yurmont, aio invited to meet in District Convention, at tho Town Room, in Burlington, on Tuksiuv, tlm SEVENTH Perilled upon the uimd, according as ,t is filled m(,of ( uf con,dnce w fa fl and garnished funis reception. W ith crowding . . imaginations uf such scenery tnirroreil in Hie ,,. . , , . . ,. mind, I subscribe myself, ,euhl,v'; C?'US "f ,he Lommon- Your obedient servant, I "cnllh "f '-ihcrn, taken by nrcer and at the expena?, S. 13 ltli HOWARD. o!,hl' Cnnt-rcssof the U. S. in 1313. Hurlington, June HO, 15 10. Thu rrnvi. rnninins Hie mine of every colonist 1 . . , that has In 1 n si 111 0111 ; where born, bis prof, ?jj(,n Them's the spiiil ofa good cili.en. How- exient ofcdiicauim, nnd wlotlier hvins or dia.l. It nrd has earned by honest industry an ample contuns ihe -.tins n-s 1 f thnr churehes, si lionl, ex- r.,rn..w. .....l t, r,. ..11 ,1,,. 1 ...,i 1... port.. mip-Ti, and, in sbnri, every thin? ele unaz- DAY OF JULY NEXT, lit 10 o'clock A., t, ,;, ' . ,. ,,..,,,. ;.,.. ;.,-.. mahle ninkio, anS vo vnlioneefmoie than Opsce,. M in nnioliiile -i Pnnlliliii. i,. ..,., t n i .... . . . . , Ann in lln. document, unless Azure ip, is f.jiinrl R il., to nominate a U iniliilale in represent ;ii:t t,f triolnvnv. nel u ln-ti lliu tinh ic inter-' i,,, e ... r ...... ,. ,1,.. est irqiiiies a lillle saciifice like that in ques- hive been mule 10 prpj 1 ice llie cn se Accoidinelo .inn, hi) is as prom H lo make il us lie is lo 'hi' d ipimieni l.ih, m hs a tprruory abom a, larse '. asv.rni'nt. r.niitjrants ent 1 nt up tn September v-i vi. the public, at Ills "Chenp Cash Sinre. 1943 -)l i-rei aptur.-.! Afrn an. umud wilh idem, Sin h are the finils of education and pioper almut H .0; a venire ninrfiluy amonc acclimaied (ol- iness habits upon :i mind with scope 'he last 12 years. 4 50 per cent . 1. e.2 per cent enough to look liej nnd an "ahninhly dollar. llwn,u ffftm m ,0 Th( re ,r9 3C0 nlfSj If, inste.nl nf being a business man, Mr. (nnde hpads of families monthly ) so fir civihzrd a tlm District in the Congress of thu Unilei Slates. II I1VEY REEL, LYM N rL'llG. ORE NDO S ! -.Yir A LIJERT C. HU I Ll... 1 D CUKNTIOxV. Ml 'fit SUXA TOM The Wluj ii" 1 'f ('e-iii' v me reqiie.lei' I .f il i 1 Tii. . I! 1. nn III Il.l.liiiglni, H F.-DV. le SEVEN I'll DY OF .H l.Y, ,1 i iiM.il, P. M , in uinliln iff C 11 ! 1 ! , lei ii e ilm. In "icpie- I -nil sn! Co. 1,1 .. in the i el Stale Legisla- (lie Congressional Lilir.i- is .1 dwelling, above the cabinet tniker simp rvl addressed to in King nf I' r incn by Ins o Mr Hamlin, and rae cd uri'il 7 o'clock in t n- , , , r. it,,, ,-elehr iled Count do Veicennes. LYM (TMMINGS, WILLIAM II IJMON, 1 I) VI() Flsil, June -21 lSdC. County Cuuiinilleu. fMntinent, ,.ei . . 1 mm r fi y n n i i- i 1 N 1 ; .1 'i' in Hex 1--.1 iie-il 1 1 1 like 13uuipe.ill in ij 'my ol ih" n.i'iini ..nei'C.in aie Hints. It was Wjtun somellnng more than .. . 1 ..I. film. ..-.1. "i-i 1 ' . 1 1. .. ... 1 -i. ....1 ..il. -.1 ent a a 11.1t in, ami Ihev will only nnse 11-e 1 -1,1.1 eu.ni.. in.- o ...... .I vmi . i vile 10,1- tn rarrv nut their abomun- copal reMilenre 111 rear nl UurKwurlli street, ,l,"i plans nl pn! ige and rap.in'. -'re VvtM'', 6,'' J Vh'"cJ' C !,l,t',1 ,'' I warn ynu 111 ll nu" nl JuMii-p, hnnnr, and Church l l.ngland, burnt to Ihe around. 1 he vniir own iniere-i and -elfre-nei", In ahiiul.in Cuurl I Inue. J.11I, and all ihe buildings by which ll,,.. r i'pt.eraii' and imlei'v' cau-e, and lipcnme they were surrounded, are consumed-ilo the nenr.ful Mrxic.m cilizt-ns. I guarintv .to yo 1 1 Cumuiercal ronui-, .M nino Insurance Ojiicc, 111 h.ich c,-e, .1 liillsec ml . nil, .":).!) acre-. 1 AgnciiMuial Society Mu-uum, II ink of llritish tn senile upon grail II" wise, then, and ju-l I Nurlli Auienra. Tno (Jnugregaiional l-hapel and ho.10r.1hle, and take in. pari 111 murdering u. saved-Oiil.nam 0 l..ro burnt, but the rest uf who hive no mil leelmg h.r ynu. I.ind- 1 the bund, ng saved. I be .N uiinery brhonl hnue shall be guru lo nlliier-, Srr.'eani-, and C.r and .Nunnery burnt. Lvery printing ofltce pnra s, au-erding to rank, privates rccoivtn-a . I'n". '"H Prl .if tho materials saved I ,ve or 1 ,.,,.1 mx 1 boils nu bad tu pa-s Ibe inght of that dread, acres, us lalee. r , , , . . , ,. .. ,,.. ,.., .;.l, i,, esnoiisn our 1 fu d iv, in the open air, 111 Ironi ol the (iiiveen- nn... iiirnvv nir.il' i nur arm- and run In 11, and WU Will einnrace yen as inn: Hans, ll is ii"t decent imr pruileiii m s .V mure. Hut should any ul ynu render auv hnpnri.iul .er. vice to .Mexun. vnu shall be aieerd ng'v con snlpred and prele'rred. M. ARIS I'A, Cuinmaiider m-Cliief of the .Mexican Army. Tclegiapbic Iteports to New Vuik. I.vTrn riovi the Skitof Wail Gai'Itbla-. jtus uf Uiyn . w iuii'UT ttr.lNO a Gun CAMAMiil ' r. MS" Ilt.l. (Jaiis n.Tin. U. S A r.SI V 'i lUlMi'llANT I'lllGI'.KsS Ul' 111)11 l'oKCF. WASiitxeiroN, Thu'-il iy evnnin 1. n .. Vow- (li-lein mii"rs Inv" Mi ed ; leiiei- nf Hie 17ih and 16 h n-l am received. 'I'liu Mo' n,. I, J,. Regirter nl the Hi h input ll'iii.e. A umeijng ol t lie citizens had been called, and niPasiires lakeu lo allnrd us niiicti relief tn the ib'pDtidint pnpiilatioii as Ihe 1-1 l.t 111 tty bad lelt in iheir power. Provision were .(ace. ll wa a(l)rta.ed tint there were four ll sind b.gs of bread and three thnii-anil I. . 're's nf ll mr :ii th" in-'rch nits hands and hi- .i'dIIuiicv bad issued a ptni'lania tnri prnh lining the expnrlatiou of priivisiou-, or the erection ol buildings, until alter the meet ing nl Ile) Assembly. I'm Hiii.i'elv Inr the iner- chiiit, Ihmigh si, me nl ' ii-'in lii.e In' lea v- iv lirje I'll i'l r, 'ilt-l ( '' i nl'.fOili i,)inil-.:s bad hee ', " ' Mi.'.ll le'y Will l"i'C'lVll 1L t.iri.s in 'u- F.i '. I' 1' unlnv .Hid public b'uil.niigs which Ihe Ii' 1 ' I .p rc.i were being hastily fitted op t 1 le- 'er Urns wli'i had tiemi wmlered lwiiiitis. liv mercantile vt ta'dishim-iit in Si. .lull jtc tho I WHIG SPATE CONVENTION. Thu Wilis Statu Convention, held at I the policy , Woodstnrk, on the 2jih, dis ippointe.) the . daJi -4 v.. thu dosiruclion w 1- liLnlr. 0,'UHO "'r,'p' nl Water Wfff'W every fi ng m Is III V Ui It. I I Il'i III 1. HI -1. uuni.i..;. n , t.- r.. . M-U v., ,,,1,,'u sixlv vears ago. about the time nt our treaty W 11.1 1 1 U, K.,.. 111 111 o- ..iri.c. ..wi....... j . 3 - t t - . - , 111,. f , o Here Ms rava es to the Westward wore stop- of inilependeiicilin leb.l. The iiiii.hu g ul Hie lues nl the Slatu pud, I'rniii Warr u's premises it toi k ail t..e tin- e inform; thr"'.infc 01' a poweifnl and season of the ... ...I ... .I-..,.. ., u, .u.nnn . C III....:..- ..W. ...11 . .. , -..II. ..I f I I ll ll I in 1 1. in lie unriii'iiui -i. ,i.n. .1 nv... .. . .. . jorilll J.IUIO 1 1 I ill' o 1 nil I -i ll 3 .u I luu v iiui nri-,:., ,. . . , .- i ,, .... 1 - . 1 .1 : I.. C Sliuaieii uoar lu mm on hiu in-sieio 51. iu ui ,.., r,i, r ,1,.. o,... .1,1 . . 1 Howard had been an office-holder all his dais sponging his living fi om the govern inenl, and il.iiniing his lands hy tenure "higher thin earthly tilh-deeds," he would have doubtless refusnl to surirndcr the fust inch, and, liku one of his neighbors, hive compelled the public to reclaim its own hy serious and unjust expense. But it lakes every lliing to make 11 world. The fervid imagination nf nur ft lend llowaid has hy no means, overrated the peculiar beauties nf the section in question, and we trust the public w ill soon have ni'i'.i-ioii to npnreciato the im portance uf bis prompt liberality. to ' e nMowiil to otu nt the pulls. Tlure are from I 12 000 to 13,000 nitivrs now resiilmj on c-ollonial ' IhmU and amemb'o to ita 3; tOOuOof the -ur-roundin trtbthnve madu treaties with ihe cullomal sovcrnm-'ni, rnrain2 to cive up the ae trade, hu ' man si t firts, dtil ;or.hip, c. On iho 300 m -Ir " nf coast, from Cnpe 3l unt to Cape 1 Pah.KT., whore, in 1 S 17, (here were more than CO !ae tacti nc5, there are now but two and lliep are on hnds owned not by 'he Colony, but by native chiefs, some iwnry indivdi.aN, wuhm ihe hst tear and half, iiae subnhed S20 000 f r thf pi;rrha.e of (his tertiloi y. A hrtje part of lln pjm has been paid ir i and G norm r II bert hae bten mstruclcd tocompletu l he nrch ise as soon as possible, t There aie 23 ehurches in the Commonwealth ; lGS I communicanl?; 16 schools; ,VJ5 (irholar!1, t f which , 19-i are mme chi.drt'n There are 333 ronerBiona i tmin htatht-ntrJiTi. and there ate native mt'inbcra mail i!ntic!Mteil any nlhcr th-in n tnc;imr culirr- in this busy ir. Hui it u;is in ol tlm cause, wnrthv nf tt . I. . r . . S.. . , ,. . , i en i-i.-iiiDf s.i ire nn- in... nenreme ni 01 nevoio unie nl Iho Loco pipeis are pi i.i ing he ,. . . ' n , , ,, . , ty 1 ' n , for inurriir 9; Ki 'napr'tnc, II; hmclnry, 17; ,( ""iy on i ami i,i propnseu ny llie ctand lirccnj !07 ; fcity larceny. HI ; oiler rmcs pieseni vinvcriliiieut. lloiv long ii.n e tliese si- pipers been screaming about thi. Tax which I Ann"al '""P"" S131,?2D. .rpnr's SI23 691 ; valne- , ,u i . ii I i-i'., ii ui in i ni ii.i i ii i . , lie leic.tu- , , , , i , . . . iiiiini in iiTivnip piiini-ii v , miiin ri a vrry ow rnif . I ho Allrgbanv muuntains, mid he recoin- ' . , , ' , they h ivu ch irgi-d the Whig pariv It a s'wn-i .. ' ', , ,-. , , nienils the .. ilicv if f.ivoriur- llmni and nn-' ufl1'" WU'S I arty ol tlm Stale were . . , , .... , - . "00'3' r '."""" empley.d in ag- uicnils tno pilicy e I l.iveinug ll mm anil up- . . , , , design to admit ? I hey have inressanllv riculi ,rc and S-99 300 m cnnr,, r.-f. holding them as "barrier against the peo- j H'err, and their, too, in number lh.it ex- i . . . , he r(,lv re .,. m .,l(T ,. r i c 7. it -. i c:. . ii " i. .i . i i I I i .i . ilenniinced it as a I ax tilKin the nccess iries n ' " e -' r " ' lrpr'-31 ncrP plu ofthe United blates mark lliat (mucli , corded tho must singiiiuu r.vperlalions. .... . ' s uir csiip, 62 sprcs of rice. 103 ..f con 31 acres or laughter) "lest tlm people of the U. Slates," The proceedings of the Cnnvenliot. Here! ' "IM'r''"' "t '!' j ,.,, 3CC ,c,cs nf ,'o.s,, e. and 360 a.rc, of says Ilia vvo. lhy Count "u.ore ambitious than cIlr,,cr;zl,(, ;, ,,, ( , ' Por. Hut when a change nf p ir.y laclics t Cis-nd ,. Ke mere arc iwo new -pa pern, n neel anil ediinl by colnrcd men, in the varum nniicpB nf which we see wise, sliiiiihJ, at some liituro u iv, aiieiiipi to i -cross the heights of thu Alleghany mniintains, K00'1 i-'ehnc. 1 ho Slh Uesolotion, approv ii n il look even to the far ulT lower Mississippi ; l"g iho noiniiiatioii.was adopted bv the umn ilself." (Ilenrivcd merriment through the , iiuous rising of the convention, nnd we h ive chamher nnd gaireries.) LVPry ri,,.lsn l0 iu.i,.vu twt ,1m licket for Tho Cnerol'.ees were lo restrain anil con- Statu nflicris will hn ...nsi mr.ll.,ll.. t necessary, lhen p utv diill ficn ,ibout I so m inv Miilnni it i moved hv their Iradi r hy lint Whig firemi n nf the State, and that it will rrreivu a suppotl ivorlhy of the cause 'nnd worthy of iho men. Tho Resolutions are of ihe right stamp and were adopted by ecl nn 1 1 inn. ') -: l,i mil VV' ,!.,,,, 'rim hleaiulmll faslll'i'l re'iirie-.i ."'in .Men III, U dllotl, ..I.,, ..r.. uell reieiieil. hiving lami'-ii i , ' Sin) brings a repoet lint the low II nf li"Vin.-l ' . "...i .. .ili. .ni r... .i.ti pe. Alsn. Hi it Ca ,PU.,U,.,I t.y ' u"r." ' . -I-- ' Tl.,;..r ,,v ,s , mi o.i-q .nle niareo l apu nnin-u in - j no full I'.o 'c linn in .m-e'in .nnutiiy ; goon neanii. w .. ....i .ni ina latiiiil' I'nwfr, i-ettinic- 't'l.p iiiiiu IhhIv nf (ipn. Tavlnr'n ar.i.v Is on "' .li.Vr rp.iricii.ii on ibe cvteci-ei or (i, v em i f )lt , ,,,(. sf ilm river D -has. T cfr. I..U I'd d-nini.tintM f U'a.liingi.m and J.icks-m It l?i(rf ThU as Wllijs waro new a w ., el -l N..U""1 '"'"'". I ' Z T , ViobTilnni.. ....'' ..t ,'is'l im. fi tnrt tf a Ki") . 1 iiui A t ' 'I' I -1 nphiii. w . i.i-t a.-, ' .i in. ih. 'i i N'Jiii At t ;,. .a'a.e nmi llll"llls 'jx.tirt-"n." "' ",e 'J . I i , , '.,i.,T..o,. ii... i.. o 7,.i. .C. it i.iniin f a till ft nll'Sl nl 0 1 11 Intel niiu ecu- '" ic. . ...v . I r Ii ' 1 1 . : i 1 ' i i . llli'l ll . i ' - 1 ' ' ' ?imi arl.i-les lii.m Ihe tl lines, lint who nun under the weight as he was cirryu..' ihi.i m i p ace nf ife'y, am! umnedi iiely ovpieod. A I the lu 11 c.ili' ii (at ii ins t wo tnirds ol S , J n - ..... ,.,' r. -.1 r- .. r. ... II I I. . .1 1 'I'... I . 1 1 ... I .1. . I n'linical ailmilll.ir.llll'a "I lliu ifnci'.i h iinniiiriu, u iv, l.t-ine-isnii, wen line iii'i-.i'iii I ..i.iii-i nas uei'll I'lilisilim-ll, aim III" m-l Ol pniperiy 111 leaving piibli': elfictrs t'crfic-l f.ci-d nn f ili.)iii!hi ami , rLMched Hid It in (ir.iiide on the 1(1 h, arcnnipi- ,Iih visilatinn is estmnled .it .1 ii.ilhnn sleiiiie'. he n-'hl nl -ulTe.g.-ih.ii with Billable r.siripiion a- n(ii, )V ,7 p,,,,. nij,.mi. -'Up Al.ibuni Twn .sirrels each 1 mile lung, and a number n. ciinst ,'H'V'-'r'n'; 0 "Vi, lo I flnmpauies and Hio St. lmuis ami Inut-viHe detached buildings hue been I, . tally deslmved, mo ini'tiuiheiH i it'- ei-Hiiiuin ..iiui. iu n i...io i . , , . , , , , , , ,- , l-r in - and of nil wist and ju-t mcanmifrc uiiuj iho l.giniis are al Il-.izn Island. Al". (.nlnnels j and twelve ihojstnd persons have been lender- iiii'ioaciuntma of '-'iiry "pnn thp n?lin and inter- ' Dikiiv's, Prittnn's. Divis'rt and WelhersieuV ed l.oinelesi. rusof the frcoStin. and ef n hi vma one cnuniry command. Thi' C'imimillen sent by the I, ml This dire ral unity calls fur the acHVo symiii from il,ntstem winch M cncvons w ens m ino js;11M i,,,,bir , ,,r ,, V,B f thanks iy nf all clas.es throughout the Province ; and to (Jen, t ay'nr.-reaci.eil .Malaim.ras nn IheSlli, I we unileMand a tiublic meeting will he inrne l'atrioiic and appenpriali) speeches were m iib' i diately railed a. II il'ifax, In devise some iiiimiis on Iho ncc-ino'i, ami a splendid lolatimi w as I o' parnal'lv relieving a pnn ion of Ibe dit-tres easlnn" curse to the master, aim lliu luuicti )1 i.pon "Ur iiati.iii.il rsciili'lu en lrsoh-i i. Thin the dcadH' hlnvv niinid at ilm in- d leiriai im-irst "(the iiiimn m ilipell.irlio repeal lln- shyp. a r-isenl WluijTuritl'by Presidenl l'..lli aintliH imrty, : ffU,i up. 1'nasts, Willi and seninmnit flew wu,. it duiinnstrati'SiV Hyp"' -y i "ip i.i.iii. unu rml, ,,e hnar.l. Loco P i ho-tilry '"j ".;nr;, 1 'I'm, sie nn-lnp Mi Km, had .ailed feom Me- should enJ the iieop o f pwart' itiimuie, now tiu' r n.ilmioa p. Hvlvvlmb promises, bui to deceive ; and lulu fur Now Orle.il.-, with army supplies. it iriHicit. '.li in Deiny. limited. That the nnnexatu n ef Texas, in the manntr in w huh ll "lis iipci.niphsli.il i-almi t.'i.t onllie nation, ami ihucouscei'.cnces I in l.uvcaleeidy flown dial act of ..aunensmn nnd gu.li, were fauhliil Iy predicted by Henry Clay, when, in liluni hn. war. uina voi 'ei-igamst Ih" accaiuphsbineiil eflhat n.-lar'. 'H ii, il,p tl.'nied Stalls, (wiilmul Iho CDiieirrrnie . lliat i-veiy .Mom shall leave that plao of .Mfxico.limd war will) ilexiro. were ineperiil.ie. i iln( in.,SUM.s have I n adopted Hi duui off fhtoltui, nun inpeiie-....."". ." ---' . iliMi.ised to .... ...;.. mn u lenever nmi coiniuv i ........... iii ,- i e- Till! MottMliN W.SII It I'.M'.UT.I). The Weslrrn ill ill irci ivrd here lo-nighl liriujs infoiiii.iliiin of disluibani es in N nivon. ll ppoais that thu rrgiilalurs h ive delei iii'tued winch ni'i-t un ivn d ilily ewist. S.i ar as we cm leirn Ihcre i no insurance in Him cilv mi the properly ile-tmied -it S'. J.iiin, N' w inindl .nil, I is pmlnhle lint inane liisur.i' co vv is alfi-cii d u H int ml, (.',mn. Dr. t rii fitiiM Evrtxei Encnnicu Match- I K. tt " Jin pinieil In lean, inn h proinis- fiue our pingrrss. There is Iho Count do Veigrnne,' "hal nice ol power!" It has vanished before i.s ; nor can .Monsieur (iui zot, at lliu presi"-,' diy, duviso any tint will not bo equally fugitive and impotent. Our match has outsli ippril all then calculations, ...nl ili,.,- .In ii, .1 I. nmi- lime In iiui.i.nrii Hull progress and po er that stir ilhiti us. We 1 Windsor County would havo I eon glad In do not realize it nursulves. The day is fat hnvu had thu noniin ition for Governor fall coming when our posterity will smile and upon a citizen of her own county; but (he wonder if we do nut ourselves liv e to smile rr!ll l,udv ofllindeleg suflhn convention suit wonder re pros nt impatience and ,,..:,, r",,r i nr r.,., ii aiixie.v toge. the "wliult, of Oregon," jus. as '."'" "r Dr' L 'ton, nnd ho was ac if it was nntpirl of th it great continental ''"'hngly not.,,,1. No county in the Stale inheritance that must fill to us w ill. mil a "ill give to Dr. Eaton and to tho Whig ticket si uggle, in Mum as it vv as really suitable or n morn generinis support than tho county o'" '' '- Windsor, fur the Whigs of Windsor county Our p liver .. . I .ni2rrs are founded in the conlund fur I'ttiNXtPLUs and not .Mcx. ve-i nitnn . ' " ;s, ami ilepi'tnl nil prini'i- pies of .-I.-,." - t. Wo rannet avoid llli'l Mr. Kirl.l.iiul of Ilr.ittlehoro1 addressed gieai chi -eins in have been nsign- lliu Convention at some length in an eloquent ed to and ni ni I out for us, bin h the gros- and animated manner, Tho Convention ... fells e. ,vr-.e,l,.ess. he. us only bo , uuf br1.v njJMsej 1)V , irn loi ii s. lv e and lake rare ol om Union.' ,, ,. . , " , ' i.c.r..i,.-is but a natural con. .",e l'"'"''8 " convention were i .-. iTTmIi nliiw. or ralh-r tho nidi- "i.inuiled, and gave un earnest indicalion of i if mn f- instiiiitiuns, u ill go befuro the victory that awaits us in September, .n MiBjjfir vnu. Yutir neigh. A 'i will iTiKiieTter of your laws or llie "JL ' uiritv ol Mini protection, nntl nil i lungs r A iti'i c.u o t.iiiuiit vVI.HU.M ll u ti.ai ran granrVi just and noblo amhiliou JOURNAL OF AGRICULTURE, w tl hn milled to ton. You w ill seldom havo i ori Hsioii in erfy our mighly power. Willi- Tho number for June, consliluting the mn vvinng or violence, without il blow, and clnso uf ihe first volume, has been received. ' 'i.. J"" may conquer niiirei ef- , is ric., ,0 ,,., A criciil Inrist. Thus fectii illy lhau ever did the Rom in legions. r . a, e u, ,. i c n i i ,. - b I lar Ine Lilitor has Inliy rrdi'i'iiit'il his prom- And whenjh s great ntnr.il power, spring-1 ;.u f presenting to the public a higher mi- hie iiiiiu yiiur iT.,iii,a iimi juur p.iucipies , ,!, f1)r lliu roiiiinun ration of aerii ulmr.,1 in- . . i . . . . . iiowienji- iii.in ii.is iiiHieiio oet'ii nrei n lb from this tax, thu householdur wi lo percrivu thu difference. hat dly be .11 il.A ..rr i . j .f.i. U., . . ,i . c ... i , ... nn- nmi a i-i ii i r tii.ii nun I'f-iue ill minii-, in n j is nothing, imil h ill so inpinous is the ilu- ,, , . , , . ,, , , ei i ' in i-pnnci, de and sncnl ordtr, of a well governed anJ ties on woollen gnods, w hich redures pt ices , ihriving coinninnvv, rhh. and protects 1 1 in domestic industry (if the! Such area few and only neu- r.f (he ficts showiny countrv. A Tax on Tea and Coffee is int ",M h;'s l"'en d, aml ",p f"r-,-n' ; . ' l uition of ilu col ny To all these s'anl'C ronsid- so much addition to the pricn lo thu cotisiim- , rr,We j,,,,,,. n,nM i..,, maiil.,nat lbev ,My i(.e.,nt rr because tho unities cannot ho produced in n true sinieniint for 15IB. the countrv. It biings on no domestic com-1 Wuh ful know-led:: ufihewh. le his 'ery eind . fn 1 pe.ilinn wiiii hinva.iabK reducs the price. I l"'"ns f'1,rls ""f b""""" "' ,h,i ' '"'"l" ' , j pres-tn the puhl.o mir uinte.1 and deliberate conv liut, 'no m ilter, siys the li.vMiing 1 osl. , ,lon has n0 parallel in history. Iiol one ol Although till eu or four millions arc expecled . ihe early seiileinents, mnilt-in our country, w.ti roor ample means, ever accomplished o much in o short a tunc. If it he asked, ihtu. what Celomza' ion fiafc done 7 we answer: ,,, , , , ,. , ' It a confissediv the firn aceney, within tho I tic Cnors. In Adison County we have , ,, Cen,ryi ,h cahed up the aMrnon of , never known ctopsdning so well. A richer , country to ihe conditu.n nfiln-African rare. verdure was never know n upon our meadows - 11 ll1s hin 24 years, ecuicd a (enileond we I and pastures. Win., Corn, Potatoes and "T '""' " ''"'' v'rm7'' i"iabl'She.l 1 . , , , , tliuri'hine nnd well rtuhird rolnnr. cimil.nc of all kinds ofgiatn grow luxni tanlly. Should ten settlements, and of between fivennd six ihou.nnd wheat escape rust nnil maggot this country I inhalnmnis on hat coast, fr m w h. nee, G .v K b will have a siifTlciencv fur homo coiisuniplian ",8,a. -0 000 laic were hip,,fd on the year be- , , -ii. . r ' fu't' 'ne arrival of ihe first enitBrant... and send awav considerable surplus lo.ilor-i i,i,.,. , , . , - , o. ll (lis ,1.1. e m.irp In i.p. nn th. .lnv ir.a nw etgn iiiarKel, t e iiety ine wuoie on inn iu pio duce upon the sime spicu year after year a greater value of agricultural produce iban Adison County throughuul ils w hole extent from lliu Lake to the Mountains. Cnhiiy. mul E.l- ' mii (n ine m ol p-rt ai.iii'd at '.. excite an e mi nt do corp. Thu rdilnr of the Hancock Eagle, al N Von, has stisi. en. led his p iper, ll is said lu war, wc ii 'Id I' m he wji' y "' ' ""'.i ' ,u.inihealmini-trlioinn .fence, and Ins )i( . . i ., i .i !...., ..mi. in In n st. let neciilllil.ihllliv.lf it hsll iii'v.ilve us in a war without cause, ur conduct ' ()H ,. tiiKMtlitm of the iiksailanU to destiny " lC0w:'nThn, lb.' tlnnks n, ibis Ponven.ini, ho Temple. mnsimrilnllv lmiler.il to lien l' . V'liir, lit-I.e...,. it.. .... fi. imni.i fur Ih' ll Mi 1 1 1 It'll romuran itr nnu """" ' "'. : :'. j.... . '.I... 1 l.n.. I ... .1 ... . il. I.... ul i riury ne ir;" ' ' , V " ; ,,,, The Si. I.niii papers nf ihe lQih instanl, I'cen no ii.iliin .il, on He- 13th inl. I hu alarm, In.uevei, I'linliniieil, ..ed .1 sti'iiiihoal wlii.h ll'. ...n, mi', .in-.,- i. .,, ,1... nu,, l.i.ll roailui-teifihe let in e ri- e. - '""",' lint vicie.riej.m.1 ip Km fJrm I-, h win, I , . , -rT. ..i. i rr.in, the tn ri lo'i silini ue.n uro vvliii-h Ihi'V Ind bpii tirler.-d hv the nilinin- , f N.tunui on the 3ili, heniil llie lepnrl of isiriii.iniss ivpII osier the iniil TBti i'i Kiunnes a f,, ,, ,,r sl cannon in ihe dneclluii of the humniiiiy, Ihey rshitited In the vnq'hi'il slmli . , . . . .mported in jj,iitienol Jusirc to the .lineri'-an lnu city , soon otter lici Uepurture. ..r i:i....... :. ......I.: i .. :.i ..t., Ill ll" II,. 1. , II II..III, 11 ,1,11, ,1.111 ...3, III- . . , . , ... - . . ., 1 . ,t ,t . i Know t'llje i.in has hi leito leen creasing plnsiral slrength, what is there that j ran reil or stay your progiess and exp in-, l1')' I'uhlir. In llm secnnil volu sinn 1 Ynu are ihe eiiihoilitiienl of th" pi in- j ilor piiitui.es still gnii'l s .111 ic ciples ol civil lilieily, anil vnu must go lor- public. Odd vi iv imiiu.t .. ...i it... ....., r.i,;.,.. ..ill, ..tl , , I- , ; ",""t-" "" liv the I'.'lilnr I lln, r.iliiililv lLr l ho mornl lort'e ot lllo.o i ptinriples, ami your amazing increase of "'Ml" " h ho ar inl, ml, , He t e physical puvvercan give, (let nnil this there r' found tnun -i ih wealth and greiiinss ,. vvniild seem lo hn nolhiiig fur iiii.liititin In ibis cniiuti , They should be ami vvoohi tie, erasiial. Whv.lhen. shiiuld w n bit so ini. ... ;r ,1,.... .. t ... ,i , . ,. , i , .-, , , ,, , , , n r I , a- - , -...nin ...uutn nn- i-tiMrr .lll.l no mg little d-iucliiei ill .Mr A Js lliiell of Gicere, I p itiutit In pluck that fiuil green Iti-d iv, which , ,,,,, c , , N Y. ag-d two tears, ram.) In her death lo. milium' will f ill ripn iuln our h nids l"'Mm - lm h I" longs to .be,.,. ...Hmr nn Siiud iy evening I ist, fnnit eating locofo- 1 do mil say-thesn things iu any spirit ol kU "b 'una.' tuilnis wh hhider ru iiiatclieii. Upon being taken into iho ! aggiession ur iigrantlizeiuenl, m without ilhiatl p nt miisni, , nnl claim In govern be-slnin-ich, Ihey produced violent spasms, ! desiie lo liave nfy counliy usurp mv ueigti. r ...se th.-v cm make the loudest speeches. "u.i j viin3i.li nu. iiui.in. , nur s riglits. mi sir, no. it is a p irt ul the ,, ,, ,i. . LATEST ri'.OM THE St.VT OF WAR. thai coist lii.m tho comhined squadn.ns of l-'nslnnil and ihc tTmrt-.l Smies. and thp-p-msh renly I cidc. Sote-nf) Onv Uob.rls and Com Perry. 4 ll has coimd many masters to l.birotc their lines. 5. ll li.s r-iien ihewnrMa krow ledce of the peeu b-rmesoflhe earoe', chsiacler demon-ii.trd h a elenteiils of our conipieiing character, a put Yr.t.LOH Fbveb at Veiia Cmr.. A letter fiiim an oiTicer on board tho Mississippi, re ceived in Ibis city, slales that lliu yi.lhnv fu. ver had iippeand lit tho Castle ol Si. Juan de Ulna, wilh much virulence. Many of iho snlilieit weio down wilh il, and lliu British nnd Ftcnch vessels of war had left (lie porl, Hoitun Cuuriir, compose niuctrnHis of the i.. V... .i .i . of lliu a..gurv of our gr.'.it career, that we "", ' " "' '"'" shall bu just't,.!l-lhat wo slnll tinhiin no 1,1 ull lll i'"lhing fur elevating tho.e right thai wu shall (Jo no Injury. Not fur pnisiiin w hich pioiuote the peare, t inim nmi mn selves only, but for thu common r-ict of IiitjiiiifAS nl w etimtnoniiy wliiltj ihey nro man wo hohl Ihe sceplro ol an empire such , etow-w. p,,,,,.,.,! ii, .,niels, and spending ns never In liirn win. seen upon emlli, Un not, by precipli.'iiiry and a childisli impatience mar iho fiitune which n.ilutii and destiny holds out to you." millions upon armies, navies and iho arqui. siiion of territory which will only ticceleralo Ihc downfall of ihc republic. T.'f ' . ' , Ins in er. , awr.r the iie.w, t"sutbe Hp.-.oji,-..! ine !hve a. . er f..r kicptng him in lion lrtc, cabltne the instier to Further official desp itches appear in the ' : 'hat he is net enslaving nn mferim and aoulletj i ... i ol being sa he once ai.ppo-ed. list papers. Gen. T.nlor state. Juno 3 1 . " i , r "i i- I ,..,.. fi' '!' preptit"il to iheroloted man, iheatronr. lh.il the ent.rn force under hi J.;r i ., f(rri ine , the Mord, (h,;,hZZ ailiuiilits to S 00 men. Ile is detained at and iMrn it enn hp dune, and how he may reach ihe Mitaniuras fur w ant of suilab'e Irnnspnila- hu'he.l n nduuins ef .ocietv.' linn to ran V on offeiisive opeialinn and with- 1' base mhrapnl ihe niillmna of Mrvn in nsreim- oull he sat s the laign forces so i.n-x- ZT 'ZuZ'l't 'h' F .. , ofhh-rij kiiiillul (he baht9 ol civilization and duns peciedly aiiiwil cannot opciiitc lit' tno t tli.br.tie thebanner of tlu-cross on her thore.and list accnuiils Aiista had hnllrd at Cnnia , back Inwaid her innuniains, ahoiil 100 miles ftoni M-itamiiliis. His pick- S. Ithisnlread) I rouphi 13 COO naltvp hesthen tin- els rut oir all com, ic.tion will, thu coun- J" ,h'" '"l'nfci..bziii..r , and under thPinmienceof chrinmi. law, and bound by treaty 60 000 na ives to i olisi.un from iho slave Hade and from other horn.l " " " , I cruelties j and in It ss tunc and w ith lent means, it has Gntil'.v's Etliv'). IlooK ASH AimtUlt s been uislrunienial in conveninc as tnant henlhcn MvntZl.st: of Liter.iluri', Engrauugs and the Mission m Ceilnn, which all ihritnana haic ic p ,),,, ,M! carded as a successful and modil imttion, 'We'find the July number of this splendid ' 9' N'dnna.ll..c.ually has em b.en done fo, the ,, ,, ... ,.. chmtamzinon of the race in Afnca apart frnmcolo. Monthly al our neighbor I.dwnrd s liook ,,,. Trom 11S2 to IStOeleven distinct mis.tcns Slnre, ard what shall wo say of il 1 A were attempted by ihp Pottuguese Itomanisls, hy the feast fur the gods ! would ho il lean expics- j M'inviatis. by fapl. Heaver, y the .on.hm Cilaicow , , , ..I , . and ndinbureh .Missionary Societies, and hi- th ...... to dementi, a... .he pleasu.u wh.d ,s ex- M Miy pel leiiced 111 the perusal ol tills I Idlest 01 ,,) ffl no pprmnent unpicssinn And the averce prriodic.lls. 1 life of the white il.ssionar.es, tent out by these socic- - - , ties wa leu thai, two years nnd a half. Ml there r? The debate on tho tn. ilT still proves- h! tun done for AM, 4aJ ,, , w .... , ,,. ., colored men and by colomai injtuenee. Wo . i" C..,.g The . hnwev.r It is in closu on lliu 2.1 day ol July. lons f.Un,. ,hroueh ihe inlluenre of her own Mr Winlhrop Ins made il powerful speech. dftnmJ chldrf,n. .And c believe ihat wcarerltad' Mr Ilrn idhead next spnko in favor of l ,ng a cause, inferior to none other in importance tn piesent t.irilf. Mr Etving of l'rtin. l.rxt un ral dignity and in the mengih ol its claim upon spoku in favor of the laiilVof IS IV. 1 Vmiitau tluutrana and luiunici.-'. whin wi ask wt,u