Newspaper of Burlington Free Press, September 4, 1846, Page 2

Newspaper of Burlington Free Press dated September 4, 1846 Page 2
Text content (automatically generated)

BURLINGTON Fit EE PRESS, FRIDAY MORNING, SEPTEMBER 4, 1840. Trjft ot Up-, in onler Hint the ciulno.r of power in IV nnt IP c mi'il't-lv nih 'ited and undo tn in.'llil" In tivtir ot't'fir W ntiTJi friends. .Mr. L-wK 1 w mill Hi ink Hi gentlem ill tn allow in tn lii'iodiiro this r.--cItiticin. Cries of 'H i,'1 "ii'i," "im," mi the left of Ilio clumber 1 'I'lf Presiding (Mirer. Djos Hie Sen.itor from Aliiai 'lnwll' yield Him floor J .1r. Ihvi. 1 ilii not. sir. 1 told lira gentle linn I would con 'hid1 l P r. Hi1 limir nf ml jiiiiniimnt niriu'il. 1 have -aid, Mr. I're'idcnt, n it all 1 desired tu nay for I could do-ire loi-iiv n wit deal upon Hi'h subject Icit about nil w'filch tho lime vill permit in ' to say. It is it mil tor pregnant with enu'c-piencos Hut are highly alarming to the country ; it is a in itti-r Hut will niritatoHia country from one end of It l.i Hipiillirr. mill il does seem In nu lint Iii'M j ml u a liill nl' this i! crijitiini4 rviKt.iiiiinj; an nppriipri.ilinii of two millions nf d"H tr 1A ni'n" leroivd from tlu Presid.Mit nf tin P. Ktitf emit lining. I iy- "li apiiriiprla li.m of two millions nfi,.!l irn fur Hip purpose nl .HToiiiolUliiiiir Hu'r.'ninr.iiiiiii nfpeic bynu nc- pii-i!ioiinf lorntory. that it is I illtniiiiiun' In a Ipcl.ir.itimi I hn l nop-nce ran IimiuJo until lint t -..xi...... . ......p..:i ii iu :,, i.v ires.u.ii n're. "1 i , 1 1 ' , .V ilinilP I ii'i' nl lIU' COUI1UT, lll.n nil" w.u, i"-mi Wit w.i- without ii-c i-lnn. " 1 think, is tn If continued tin'il tins ttripiiitinii or territory s und". h it a lunger or.i th rter period nf limn. Now. Willi nil duo deln-en.'-' t Hip I'rp-iil'iit nf the t'tiit".! States, ii'i 1 all tin" wan piltcrt.iin a different opinion fmm my-dl on thin suh.ect. 1 am obliged tn conclude 'lie conviction fircc it-plf iiKin my mill I tint if yn i pi a iii"i?ure of thin l(in l yoti il H uv tha ' nn pp re is In li iiiul i until tlioo'i'.ct which i Iiti i-jniticit is n"comp'ihrd. Pass this hill, anil Hi" I'ro-ieo it nl Hip lTnitcil Stal" will IppI ju-litrd in pro- 1' injur' the wir until t'i- object i- uc"0'iipli.slio,l imtl t'ili nlJitiu i il territory ii acquired, 'in ill ground that Cniigro--s bad given un ntiiuinn I'.i Mir.iWo to this view of Hie xnbjcct. I'lu etV'Ot wmil I li '. in my iiiil.n-nit. tn pr.,!.i:ig this war I'nli'ml nf hastening its enticlii-inn. Mr. Lwis, Il is ii'e.ll"-i for tli- g-Mitlcm m to pro 'ceil any l.irthor Tlii1 Presiding Olipir, Dies the Senator from A)ii irtimi'tN yiolil llr' llonr ; .Mr. D.uis, i'or a t'i -f-tioM of onk-r. ( 1th rivic not. .Mr. I. wi. nrp'ly wi-li to statp His fict tint Hip 1 Iniisp li ii ml joiiriK' I. fA linnl m.'-j.ijjo lVii.n tlio Ilm-o win linns lli'liVlT"ll. Mr. DivN. nropppiliii'r. .aiil. I ramrit ton Mimnrlv impiVfs iipnnviiiir min i. Mr. I'ro-ll'iit anil npnn t Jit- iniiuli nf "S.'SMton. the viuw wVii'li I lake nf lliis nilijpi't. .Mr. .Mi-Diitl'i..'. . I nn l'rt i'i I t'rit Hip llnnp lia ililjniirn.'il. I ni'ip. Hi 'ri'l'nrr. tli.it tin! Spii atij prop 'pil tn t'i2 con-.iil"ratiu:i of llvei'iitive lilHill-'lil. Tlia nntinn w h mi mini i'hIv agrosil tn, ami til S,-int.", t!ip lnar of tw '!ve Irnini; arrin'il, liriK'p.1 1 "I to I'ip cn'i-iil "r.iMnn nf I-'apciiMvp Ii.h- l.l.Mi, a 1 1, ale t a j'i i.-l tpn a l.nnril"! sin FREE PHGSS. m'i:i,i.M.'n., t. n'IDA Y .MDUMNC, SKI'TKMIir.ll I, lsifi JJI.JIl'TIO.V !t!:TI ItS. We waited before sniiito pre?-, till after the arriial of Hi" miils a-t nibt. Inr Hie puquifenf f preadini.' beforu nur reader- as full returns nf Hie election as po--ible, O.ir Milncrilnrs, we are sure, will paidon us furany delay that uuy re-ult in the leccjlieii of their :ipcrs iucon-c-(liience. t The return.- of m s are not siifilcieully full tn warrant u. in eNpre.i.-in ally opinion as to j Hie election of (inveruar by the p.'op'.e. Tin returns of nieuibjr- of tho l.'gisl ilure, hnwuver, I'xhibit a niiHl ilecisivi' mi I cmp h ilic Willi. ri:i i.iini. Vermont is true a- teel. Chiltiiiilm Vuunlij. U lt in, fi Monw I HitrliiiKtiiH, Ch'irlcs Itii'scll, w ' trUittt', Abtwr f-iuicr, w C'llclieHtrr, Jaeoh ltolfe, I J.ntr, S iiiuul Thr ulifi', w g iln, lluif,l,tirfi.'i. I. llirvvin, v Jltiutiiigttiii. John fc.i)iL'r,v Jnic.'io, DiviJ I'isIi.w Altitun, I) I'airchilil, w Itii'ttiii'iit'l. n.i rlioice, l.ieo lfi-t year h'lflliittiti', W. Hannn'i.w .S. ileitis?, I I.m'kwoml, w I'mln 'llllA'. I'l.'lelli-r, I l'mlfnril, Anins llnliiiit w li'iUvloii, W. lVi'iifli, 31 panv A'Uium (aiiihI'J. firiitnl, V I'. 'arn-r, w J-'tritiitrult, II I .Mi'l.llebronk, w Miiihliiii. iiiirhoii'i', 3 1 paitv h-t var ,tfirl,nUnii troiuj. 3 1 party Vergeimr, V. liwiriiiT, w AVir llirrn, H 't'l I-tw y.T, w 'rittiilsc, I, I). (Iivnury, Bnm Sitiitiiint, S ini.ial ri. Cro'.k. w H lS M Ul 337 157 IIU 'J I 51 113 H lir. 37 IM 107 in Is 1 17 Hi I'.'S 111.1 '.H a:t IO'.i HI -I ! j:i .'i'i 113 H7 3 I. VI ji 1.11 111 l.i Cnittr dt, A r.iie., w J. nicest fr, .lohn IJuilock, w J.int'oln, Vm. W l'ope, w Ml ftjultni, 1 . llrosvn, w ',iiiltiii,t; lllluii I, w Adtltvi.i, llr. titles, w H'uitluiiii.C llacull. 1 Aluldlthury! 1 no opposition franklin 'untij. 1'iilijajc , )! "uben D.-wpv, w J'letalier, L. 1 1 iluii-s, I ' ilt'irgia, 1. 1'. Clark, HmliMtf, l'bilo r. Drury.w Sftetiwn, no rlinicp. .V. Altiau), W. llikii?a-, I nam Jleikihirr, Hi iiit K Unyw, w J.nualtuq.'i, Onirics II Alayuaid, w lifhjt.nt, Hinvey J) I'mrur. w Mitiilgnmcry, I) if llnily, w ."1'ie.iwlwi, Jiiraw I'itll, w Eiirjieltl, h i i-JinKie. JlakrrtiiilU, ropniti'd no choice. t'raukhii.i II IluMiiml, w ii'iuWmiwi Ci.uhjij. lWlht, l'lii'lpn, w lltuliiry. Corw, wlijjj gain t'-tlait, Ciinst', 1 Marijtrltl . S V ,,?t. I Mtd'tttirr, llimcoik.w Mimtpilier, I', l.'lnrk, I J! ir'.m t , Khsw, I II 'tittili m f,'V Cluugh, 1 lane, 1 H'ait$fiflil, M p A'"iA'fW,Hiuttey, 1 7iHiW(,Tonsfiul, 1 lliisLiny, tl'ui tftli r. Vail, w Riiiu, W'wMury, .5cIiOuil, I Kitlbiitil ('mi nl i. Ili.tntlmi.V.. N. ISrigfs.w rillSitd,l Harm's w Hullintl,. .11 .llenil.w Cititlet'in, .SChever, w fliitlriiiteii, .11-inly, I I'tmllucy, Kmdrirk, w 177 HI f.l '.i.i lv: r.i 17'J I. VI lac iwi Is 5 ls-j ia:i Ki.'i I7i5 .11 .13 15 73 3.1 lai nu la.i aic. ISJ Ml' in -.6 3s VI 173 11'.' 1 III aw 3i 1(11 " 1.11 113 l'.H lwj an 3 '.M 11 '.11 115 13 a3 117 ir,.i tu IU) 3ai 113 .V, ad 1 iiir'KirB.i, v.uij Irn, Tower, w Meintuii, 'liiiJe, I S'licirtliny, Itrywn, 1 MidUtttviin, Ibirriiiguin, I C'jiicnJuii, IUUiiHi w (jaiii 1 Tiumiittlt. w J Initial ilton. w irUiiiwil, no choice tt'lluiti, I lUnmit. w JlauH. i Mt. lltillcy, w Htf, w OrnnJ (tic Cuiinltj. MJitiTfh.Si D.ivis.w Ulfl.il Aktl, II Hull, I jV. i o, Win iili),w Giand la'r, (1 Ktyuoklj, w i'. Jlciu, 11 ItugianWi,! U'ii).((K1 (Uiuntp. liocliinsliam. II Kail, w ifaia, Briltlebiiiu'.w I'r rutin, w Athene, no choice Uuiiwiimtoii,'" OtiUforJ, w 'C;W .... .;....x. '' I tfi 7S ar, , Ian r. in 1 711 ti Hi IM in an Wl 3J I I'J 31 o i3i Isl 7 ai5j in i ay f.3 .IS 31 m 87 lao (5i ,111 I'd .13 lUf HI l.'.T Htl C! Ii'i I3 fct'.l 111 HID ion ISii in i:i- iU ir.i .'.3 113 III I. VI 23.-I I. VI 171 rj'j l'lVI I li intl-i'i'i1!, norlinicp Tiijishiiin, 1 1,'tni'iiil- ( 'uint'ij, I'clriilnr. CnrpiMitcr. I lym'iritlar, Nntlinn tf.nilie, I IXnrtre, lllinnii', I Hi Irp.ivh, KViliT,! Jt!ini)Ht nn rlioice. .1 iiitjitU, IVl 'r'iin, I MhiiiIokii, Tviicll, 3.1 nity, I losi, StriliuS) S ninili'is, I AVnir.', .V lln'll, 11 1 ntly, iridri7.V,nn dioii'c, I) Ipnty lu, M'ulctitlt ll'iijiiiiiin, I Win ls r ('utility, Ihrimril. I Hi iilzrw iter, 1 Ihitjimt, w Xn tacit , w lll!linitit!t,v I't'imjrrl, I li'irltcitcr, 31 ji S'l'lfflll, I Sl't Utritlcr, 3.1 ji H'ujht )'k. w Ctf 'aui'ii. Cibil. I (irit'in, w I'eitrhtlnt, w iVsrtlr.w SiJo'iiwhnnj, w l'"ili.l, ll.t I'llnitlO, Imrn Iijhi. M'lfffOl.W tUiminghin CtiMtiij, M'tifhrsttl , V HI l 100 f.3 :n HI I lie 71 ti.'i 113 33 II U3 i-y. yi in i:w in IjI 1311 t'3 7.) IU I in.-i 11 71 1157 H.I 117 7.1 15'5 3) SI 111'. fO lu 1 171 33 3.1 71 (5.) '.') m 3.1 Situt!riltitn!t 1 Ailtnstvti, w Sintla-ttc v. I) unit, Iiu clmifu JiIJKt t , w l m, i I niriv, W'uihaU, s' L'tmfqi uve, w Hciiiiitii;t'iii w l'JI 131 ia in r.i Jv '."''!'!""'' ' 1 " ""'.'"" w . Vol'.' I'or I'nai CmW.iI- ,1 ('mntj. Mim'i, JlitViel, I.I I 3)4 llitj II irliit'At in, C.fttUtttc, CiWImtir, Abltmi, litrltni'jiiil, S irU'ttritt' M'e.llJ'il il. Wlltislon, .I.TlC'lin Si llporua lliiH'.-liuiKh Si. Alli-in-, (l.-orfii-i, H'lk-Iiirc. II lob'iurRli, Iticlilnr.l, .MoatjjiiiiiTy r.iiii.ix, lViDlrr, llikiT-li'I I, riurlMd ,AW! ti.xA tun (irini'l lnrc. 51 i a i Ji ad lu 7ii I'.J IJI 111 1M0 IU 10.1 Iti 113 33 10? VI 7.1 3.1 117 HI ej 3 'J.'i nnj. VranUin ('mailt. 137 ' 181 lili .1) II J 1U.1 HIJ .VI 33 li' 157 -J'.! K1 107 IU 7s 73 s.l l.i5 x, i;. iii i-j in Cir.nt I Mr (Joint1!. 71 ' 33 H B7 5J 111 a I H.I ai 3.1 ad Smtli fin, A llttiuh, li'.e l.i Mitt W'linnt's, lVllllnll Wiillli.oo lVinslturh los ill ir. i lli'in CntllltlJ. .Maili 52 niuj. 'I'be i:icclinn in Hiirliirjtou. When it appeared, on Hip announcement nf tic l-t billot, thai .Mr. i:r.5-;;r.L 1 icked a few votes of an election, univer.-.il Lneuficnisni an 1 its allies .-out u;i a shout of iu''v'i'i-, triumph ! A I'lilure tn elect in llurlinotou, nn tlu. ir.-t in. luting, hid occurred hut nuce before since the fjun l.itinn of the world ! The mottled Circe. iifoppi'ilion were in ee-ticie-! D.dihtful i inns of a Whig il'f'ht llmltsl Ii 'fore their rivi- '. eyes. ,'Ve i- Hm in m ! " wt th'-ir snnnd ina; war cry. Hut, ula-! N'yo iras'nt the m in ! Th" Whis were steady, an I active, an I tru" ; aMdnitli- Itli billot, M.'. !!"---:i.l wis ' the n " by a.' m ijority, over all minivr of co ulii n itioiK I 'I'he.i wus lu-aril Hie riniti -niiii.l of will's niEi.i:. mil Loeofn.-oilnm mil 'J'hlrd-jiir ty-.ln.Ti retired tn tliiir're-M'Ciiio pi ices of a!le. llul.iuh- hil, v, lio laiijfh- last.' To tho Wiik Yiww Men nl ISiirlinyjton tho i'lut praise is ilue, Inr tins result, in the true nvvi .nr.:; t rest, of Hurling-1 ton, and uiuv will do ir auaiv. J3 a;' 'i.'n: i:i)vi:ij:,'oi:. ai' Third-party-i-m iniyhii" stiecpded in de- felling the election nf lln-.An: IUtuv hy the 81 "o.le, liut even thry can derive no itisf.iction Irom fiWi a result. The (1'izen? admit that tint mm in i-t hi h'ih Iioik-''w'io even cr- 1-J '', 1 anylliino' for freedom' from lurnfmtiinn, and I vet a-sails, in Hie blindest and most bitter terms, j tho Wiik; Pahtv who, il i- in Hie same breath 3) 1 admitted, "JolesH," at lea-t, hostility In KI.i ..i , uiry ! Such is the coiiststencv of lb" olliee- I seekini; wire-pulleis of Third I 'arty niuveuient 1 I,, Hut, thank-lo the in, loniit iblo spirit and the ' i'lllexible patriotism of the Whis of Vi rmont, as a way is proiidi'd to escape frnin the nils in ! which llie reckless course (,f tho Third Party jjl , would InVoluilbo Statu! 'I'be LK.iM.lTli.tli i. 5M i.vcrwlieliiiinolv Willis ! I-ncnfoeoi-m i-alnio-t a'i i entitle!, and the border- nfThiril-pnrtvisin have j nut Ihm-ii enlarged ! And a Vkimioxt Lei;isl.i- id lure, liatnio oppression, and zealous for Mil ium rights, i an h ue no pleasuntcr duty to cr fnriutliiu tn elev.itn lltlllACi; LATttN' to the (iulk'riiatori.il Chair of the State. .11 Writmiiutrr, Allice, w '1'ncitieiitl, w ITimtWa, ii'irlinii'3 Wtlminiitwi, nn cliuieo ('r.ijlim,w Dtira't Hni-liuit'P lhmklinptvi clnjiru Xncftinr, tin clinicc Wintlhtim, w Jmiitiiea, the only oar' .SIlilllJil, v Orange (Join 1 1. iwolfrMi ii'' oliuic. Clicli'cit, Jlilll'K, I (ulnar, llmiiiiitoti, 1 l!njitliM. w H.ilii, Tmihidv, w (ilia. IIih,'i'i;iih, D I'llli, 1 nam. U'lUittmilnirn, no clinic'i', I Ion. Cwiiilli, I Xetrltini 1 oj , lil"lut praise is ilue, Inr tins result, in the true , , ... ..on.k1K, ..,i i... ten I al au'.nn-t lb" i',n' m iiie ion. . ntlenien. there w proof stronger iliim .ill this i I npirit nfp.lrinli-m. r.-.!ut- and illimciblo, they ' , ' , Z P , 1 , , ? I NorisiheCourl its, llnbou- that couimandment If. '"I'. 'et speaking. It is thai l,tic ,,,,,!, .wine, 1 . ' ,, , ,. ... i ii mi i uio, the publisher of thu ".Saratofja liciiublic.in,".!. ! ,h"s.- .In Ig.-s h,ne in lui'-'lu been iullueiiecd by the ox- , 'l" coiiiniually on Ihe l-.ce ot ihe .iiaiiinc. Il t.k .rTHH ', that Hi" III ! . .ir--.: i!,ld w ,,. A (, dt.-m.-m fundi has hroi.d.t this u.stass,.,bla1..- ben-, i " ""Jfe while lie was mthe s,iu. I'n-o.i. In Ins tained, and L'ill..ll!lv di.l thev I ,!,or in iU In-half , . , , , " ud under su.-li u.ll.ienee or ,. ler any oilc r iinl.iet.ee, sob ..rycell, imd -r Hie presj-urc ol h,-M're t,.k-nnd . , .... j,un.iuy in n ' i .r u iiuii1;hlvj( t(ut utjio.rh- all thoolli'T oce'ipanti. i mc comnuiied ..uiiwry ciror and have denied t trials in ihe work shop, and m the dnpel duriiMlie I I'll vii'lt.isv crowned their otl n ts. Tile W.iiff ' n, . m-i,,,,, r or shall In n iili. r deny lo him the kai. tii solemnities putjlK- wor-hip, il upiealcd alihouyh in j l:ssu. liitliiiirBi.ijwnedrolie.it of ' lli'i uiiterrilieil denuicrapv." which has ahv.ics luen relied iinou forals.i.t ion In-ofocn majority in some 'MO vile, the WhioH have elected their Kepre-ent.i-tiie! Mr. Thrahhrr does lint own ihil name, for uotliiiiif. iJ'Tliat tho WhiK, were not defeated In Iiiiglon, H not atlributable to thu pulhj of the Third Parly candid lie. That Itnereml gentle linn nchieied n frroat reputation on Tue-iliy last as u fkilful politician, Hettine; ati example (r "(! works" by voting .,iievt.ry i,,,)!,, !ln, I ilmriii"; to brill"; tho 'doubtful and ierpU't.d in to tho clear empyrean of thiril-parlyism. In t, 'dim religious lighl" of defeul, h.iiino "cbrist i in fortitiidn" for his support, ho will d..iilitbts in ikoa most cilifyiiifr use in the Pulpit of the "V mil of huiii'iii.wi-lies-.' ; , li. The Tlilid-inirly Ciiuelti! In (llitri".. Tim (Ik-IIi' in.il; 's a ilospcr.ilo plliirl, in nn iirlioVJn yp-lpnl.iys immlicr, to rrmcpal iti c. ctmivo ilisiippoiiitnipnt nl Hid result ol'llip clcp llon. Its nip rpprpscntativn frnin Cliillpinli'li county ilnps not poinn rpiilo up In 'tlio f-on ml i tifj plirav) ofiUinanifplo,'ainl it (tain of ISO votos or so, in tlio wliolo Cnuiity, cnntnN witli ri ilicnloiH p.iinfnliiess with lt cvpcrtnlitni of a Ualn of soniD fi'JU ! Tliu trouble h, tlio tliinl rpirty v)tpr, us Hp) tiazattp correctly remarks, 1 rather full oIlT The f'i-7'-iln(Hllia exenici itin in Hid fol- louinluclil Iprms: " Welnve it fmm ?nuil niuliorily, llial innrp tlinn - i mrreis niiiniir wore piuiiur Iiij; voles, mnl t i i iiiiiouiil pniil Inr lliit ;pi;ii in nun, and nMrr tltittsi isknuttii lint lotlfinsjltr." This U mo-t awful, ipecially tho "rum and o'.'irr tliiifr.t!"1 Wo Ixlieip, howpirr, Hint a few pniinds out 111 liai rrls was all tlio "tlnur"' Hi it was expended in tins nefarious tranactinn. (la - Tiiinl-pirty mm stuck for a imnivl, hut as t'.o in irket price w,i h it twelve ounces, ho was lint " aid rer." The (!tv't cTi'liil-M Us arliclp with the fol 1 mini sta'emi'iit.which mint allhrd Hie hiirlr.-t ritilicaljou to its readers, ,ciiiir news which no n'h r tip'r p'ispsps : vi' Rivrlli" M)l"s fnr Iti'pri'S'iint'ne nt ill? Iirt niinn-l'.nlii'r, (l.iii) (57; Knswll, (Wliiv) I I 31 Nye. (I) Mil ) 337. Alt -r 1 billotmas Chinks Itussplf i.i wits ciccti'tl hy Hliiinjiirily. M'i , Tup (i iz a- w ill admit lint it was very gnml- ni'ured in llip whigs tu ballot tlirei' times more, w iu'i, according to its own story, they elected t'li'ir candid ile by IikiiIij m ytirihj mrr all ti'Iters on tho tirtl hillnl ! Th-' trouble is. Hi.) Ci-. 'lr in ikes a mi-like of nnre linn fi'J ui'.e-un this at- to nnt to eircul.i'p n'irs ! lint Ilii i mil nil. .Mr. ltl'.sK!.l. was elected, says Hie (little, ''by 10 mijnrity."' l,t us see. The 1th ballot rc Milted as follows : Hus-ell, 3'js m'i :wj I'arker, fll 37ii liiissoll's in ijurity, 'jj Tho (lazette i- irfwiel Inlf righl, which i-cm-ideralily nearer than it oets in nm.-t of its itt.icks upon tliu wiiifM, -o wo have miiiip hopes of it left! The lluiticiilf mist nnd Journal of Iliiral Ait ami (Sural Taste, Wo haui received the Jnlv and August limn hers of this b-ai,tifnl and intnre.-lin"; periodical. It is publi-hed monthly, in Alb my. and is con ducted by A. .1. Dnw.Mvii, i:-i.a gentlem in very widely and 1'norably known for his able efforts In eullivale and enlnrao a ta-te iiinoni; us f, r arti-tic lieauly in Hie de-ijjii and enn-tructinn of country re-idence-. His work on " Rural Ar chitecture ' has fji en him a wide nnd cmiablo reputation both at home and abroad, and undir bis ininaj'.mii'.it t'n ' 1 1 irtieiilturls'." will, we tniit, lu extnsivelv in-lriiiipiit il in proniotiii.' a love furtbi- deliolitful br.inclcof "improvement and progress.'' Tho periodical is beautifully printed on linp pip"r, an I in a very convenient form furhindina'. anl will make a oluiiic of about 000 Jiifi"" .Mr. (i'ooiikicii is the Agent for the work in llur lingtnn,and it can lu obtained in Miiglo nuinbi'rs at IJuivAtttis.' I 'rice f'. per iiiuiiiui, or a.) cts per number. I5!r;cirj Sue's cu' M'orl.-. Tlio ltt iiinnber of ' Martin the I'muullm;;, by this celebrati d aulhnr,' ha i been receiiei IIiiWAiu-, wheie tho) who baiea fancy for Ibis iifculiar'' eclmnl nl Treiich literature can obtain it for 2,1 cts. We think however wo could point out a thousand better ways forfjieti I ing time mnl uioiipv. "The Kvpeditinn to liorneo for the mippre--sinn nl Piracy iVc, liv Captain the lion, llenrv h'eppel, It. ,.' i'i.: . - i r ' -,ti, f onus 1, or an. iii-univu j--i miuu hi auj li ne nave I hi- int.'re-linir work, fornnni; .No. . III of ,lv,.,ied M.uraitenuon.or if any picjudjmeiit wliicb ' 1 liiper.- New .Miscell inv "' is just iiubli-l.eil, you inayhave brought into the Jury l!o, oraiiyeiw , 1 r " 1 urdlv tear ot popular opinion shall have op"ia"u-l to and is fur -ale hy .Mr. Kiiwakii-. ,.,;. .. .'((.' . tl, nlu, d,-,,-sio,.ate 11 iiiesa stirrniL'und m-triictivo picture oftl.c 1 , . - - , . . ners, cii-Ii'in-, habits &c, of the n rives ol , f.ir-ell'isle.- nf tlio -en.-' tnopthor wilb vnl. mninii tlie f.ir-ell'isle.- nf the -en,-' tooetlier with val uible n, ten on the N'atuial History, Philolo gy .Vc. of It )rii"n. Another I estruclivc I'iiviiiSaratn.-aSpiinss. I he is eullllcil liv UK' law 01 Hie Illllil, you yourselves, ,,.,..,,...,..1.. Tlu.v osbiliil it uoin. In m The laroe wooden huilili,..,, 0,1 tlio west -ide 1 whnteu-r Ins (-..ill may he. will hme broken the com- P'Ti'Si-'M"'-- I Mnl'", it K"tn- In us, ( on of tho nrio -ioiil tro i ii s; - , t; i linn bnent," 1'bou slult dniio inurdir." siiiiuii'ite skill am! elo pience, and estabhsli Coy. i - I",,-! I iravn tin Wn!tnns liow," was ,!o-lroed bv .- .1 . ., ,, ,. IJhilten lea Couiity. I iur County In- nobly lindicaled lier nttncli iiipiiI to Whig Piincip.h's, fc'lie ha- elected both Whig t-'enatnrs by n plurality of nlmut 10U, ami 1LN nf tlio 1 I llo ipsentutiies, luiitjr a (ruin (,f Tlli'.Ei;! Westford, which la-t voir elected u 'I'ltiril-jnrli iiiiin. litis c-i-t nfl'Hiat delusion, and chorea a.lerliii;; Wliij ; l!mx has exlinuislt ci locol'eciiisui and lioliled tlie whie; lire; and I - I I.. . .1 . . . ll .1... "llllic.l. v.enri;.- ueips uns ,,..,r u. ewen inu tones of Victory. Tint WOOl. has not yet h",. pulhsl over the eyes nf the P.inn.-rs nf ( llltten Ion. ill tliu rvl.iJUBl ploaso lake no Our rniiVrcmitti. 1'iie 11 m, (leu, P. .Makmi is re-elected hy u l.irjru m ij irity .Mr. Iliibb.-l b I Ie run, ahead of l,i licket- .. ,,. i . minims. ,u :iim raic ot runmit'r, , tn ,i. . i ... i ,. Con now soon w.i. i.u incod no ..pi iu eieci :. trjs-ma'i in tins district Th" Sentiii.' is at I ''''"t'y " li'iire it ii." i.i its leisure. Aci'i.k'iil In tliu Slenmar Wliiteball 1,1 ui, mi.- iiiiii in i" ,,i i ,,, j i ii in i . 1 1 w :i- lie- i. ...i ,.m ,. .. ... .... im I. . i ... , , ... ,; ,. , . I stood here between lh- prisoner and the Jiey nine e un l.-r-laul that tlu Menu l',ick"t lute- houm an I pleaded (or the wretch lint he was ititaiid lull rauaoroiind iu llisin Ihrb.r nu Wediuw- mj'l d.d nut even know tln.l I'1' ,"'1.8, ''" "j"1 ,',";!;! , . , , , , . ,. i whsn all was.loiie, th" J,i,y Ihouslit, tint 1 Inu lai iliy ninlit, nnd sii-t.iine.I soma injury, llerpis. deee'iunu iliem or was s. -di ive.l lhey read si liters were taken olVb,- the S.,tns and S ir.iu.ie. "I" mlelliu.-nce in lus idiotic Huiilei-, ami f ' cou ,,, . , . ... . , . niiiii auluuilice 1 1 bis siolnl iiis"iisiuilil). Hicyrcu. oh.ivo learnel no p irtieul.irs ol the accident, , .h-reda verdutthat he was sail" cu H14I1 lo l-tned.a ,,nr nnythin., of the ex.ont of the iujniy which llie II .at received. P.S. Weleirnlliattl.o Whitoh .ll al,!,,,,,, h not jetalIo.it, lines not appear to lw sorbin - - y iiiiured. and will im.leil.lv take l.r ..I .... the liny iimn 111 the courso ofst or seven ilavf. ... ... Ilur - ! Old I'rniil.lin. I Tho Whiirs nf Pr.inklin Cnuiity have idecled j their three Sen tlnrs an I me of Hid eluveu rep-1 reMuitaiiyes cIiommi-TWIII.VI; staunch Whios! I Ul.l 1 ratiklin did nt mean to let Hoit.Kr. IIatox i;olii.MiuitHiieruiiatteiiiled.' ..Make room for Iho "(iovi:i:xor.V fiiAiii. ! " Tho 'I'bird Parly vote in Hie 1 1 (owns ,t,lr, fioui ill Wind-nr County, is but 3 ,nur ,I1M u wuh last j(nri lin, ml , mm; )h m 'ncrea..- in t. t,,Wn nf Wo.:t'(;;.'k nl,,,,,, I I tlo , , , miirdpr of'thu an Nest family by tlio negro, l' reenian tho dreadful details of which were spiead hefnro the readers of nil the newspapers nf Hn; country. Trcenaiii was .siib-eipicntly tried and convicted. I'.x. (lov. Si;WAl'.li, or New Vnrk, volunteered to defend the nii-erablo and friendless felon, placing his defence nil the Urniind of his nli.jr(.d inninilt. Wc arc aware that this plea is, now-a-ilays, the rouimon lei-oit of detected murderers, but the ability and almost com luring ingenuity of (!ov. Skw.mui's aru livnl is lery mirummtni to my liothili; nl Its earnest eloquence. We cannot resi-llhe Incli nation to make tho silly lined extracts frnin il. The following is tho vjvmng of Ihu argu ment : .May ir l'i.r.sn Tiir. Corr.r. Gentlemen nl the JititJ. "Time mi.u.t not Ku.i.," nnd " Wnnso mii.iiiu tii Han's HI.OII1I nv mi all his iiloou hl miiii,"iiic laws loiinil in th" coili- nl lint People who, nlthoiii'li ib-pi'isi',1 ami ihlnH'li'd,trnci' ilicirbilory to llii-crra- J linn ; a bi-tnry wbicli records licit .11 unlT was tin- lirtt i nl llimnn ('ruin's. ' Tim l'nt nf tli '' prncrpts cnii-litiili'S a tfiith p'irtnf tll'-.luri-plilili'lici' wliii li (ioil saw I'll loi'stablili, at nil caily p'Tiinl.l'iir tin- !o -rmii-til of nil liiniikiml, tliniaiiliiiiu all KiMiiTiiiions. Tb" laltcr, or b s uiii it:iI obliiT'ilina, is e-ttll K'taini'il in our systein, nl- Ihniili otlii'r Slap's as intclltui-nt anil ii'lui'sl, as sr 1 care ami p-ni'i-liilJi-iM-sulistitiiti-d for it the mure In i ni'iinm prini'iple flint (bind slnll be rcturn-d fur I'.mI. 1 Mi'l.l uuplii-it saliuiiiion lo this law. nut nrKtuiwi i ili;i' tliL'jusiici- nt its pi'tiallv, and the duties of th' Cnarti anil jiiri-s in (fi, it cllct't. In tins c m . if 1 iti p-isoa -r Ir iiiii'ly nf lliinh-r, Ido nnt nk ri'iiit-sniii ! panishiiu'iii II In' b" izinlty, ni'cr was a llanli'ii ; nvirr ituilly. llcbas iiuirilcr rd not onv.ln!iu(i. an N't--l. but his ham Is ainrcck ini; n till tin- lib mil nf otbi'r and iiiiiiK'imis, and rcn limn' pitialiU irtiins The -layini; nt Van Nr-l, if n critn.'' at all, was tin- L-nwanlly crime of a-.assiii.'ition. .Iniiuli 'an is'i't, wis a jnsi. npiiylit and urinous tiriii.of niulilti' aiii'.iit irraii' and nin.lc.t ili'iii'-annr, ibliniiiii-lii'il by ii-pi-cntl iiiaiks of tlic ri,cpcct ainlcs tiTiu of liis(i.lnw-cilizi'iis O.i li.s ann U-ain il a enn ti bnii will-, mnl tbi'V iippnrti'il. on Uiooih- sntc, cliil ilicu toMlinin llcyiciil i i-n bcin, anil, nn tic' nib rrnni'il aiiiHi'i.er'ilili' p-ui'iiM, Irom wlunu llicy hid ili'liVL-il i'i-t"lli i'.'riii'n.-snN-iiialii'll nlMU'ha mail was m, ntrocMm cinii. hut l h.- M-mlrt.-r, with ! p-iv.'iirc irhiR'm''in. iiiiiiiolritfil on tin1 sinn nllnr, m. lliniii- tn.ur. v..n.rf.tf nii.1 irtHOlU KKltnill vt ui'trc tli'iit thriM' wore Vtiir". ntitl vr iluiuhtcr, the tt ? , r c i ' r . 1 1 w iinHteiions ,, T il l ed l.c.-.lrcadl'..l climes,,,, . if r.t 1 . -..:..!...,:. . nn'ifV iilITiil tli -in in arm tn ho nn M niin-t thf s eeltlll lonilKin child ol .l,el,n,chere,,n,cts and ceiM'il II nun I leaven. j wn runny, ju-i, nie , n...l i... :.. .I...!- ...... l.,... in ,1... til., l.i tini", witliotit any pio'iealioii, wilhout one niomeiit -w. inline. sent by ihe Maid -rcr lo join the Asseinlil; of llie Ju-1 j and neii the l.ilnun' in in s.ijininuu j with in iheir states, reci'iicd the lii-l laial blade into In-hieu-t, and sarvnes lliroimh th' luercy, not of the I murd-'rer, but ol (lod. I I'or William riecinenasn lnnrilcrrr I bavenocoin- mission tosji'iik. Il lie ln,l siler and gui I nccuiuu . laied with th Inuditv of Gni'iii", an I null I pour n all at my li- 't, I would n i st in I aa hour between bun 1 ami t!i.''Avcnircr. Ilui l"r th ' inime 'lit it is my liuilt. my ilmv tosp.'iik II t.u s si of bin id was luninvnt- ly -lied', tli n it is my duty to tt uid h'-snle him until Iiiileps lose their h 'til up Hi th" sclltlbld. ' j Ai-in ;iau not Kill, is a LoiiunaiKtui"iii aiiuie.-s m not lo bun alon.', hul to ie, to you, to th" Com I, and to the whole coiumuiiey. Tli-re is no exception to tlial coiiinitiu liuelll.al li'.ist ill civil life, siv licit of unpit'il panisjini'-nt lorciuii"B, in the due am! ju-t nd-iniiii-traliou ol.the law. Tin-re is not only a i i -rtiou tivii whether tlu irisoni r has shed ihe blood of hi t 'llow man. bill tli i le-iinn. whether wc-h'ill il ilnw I'uliy slrd lii. I sliiiuld be KU'lly nt inurder if, m my iiresellt lel.ilioll. 1 saw ta veoutloncrwiitm.rrorim .V ii.ioiit.r w.o, in. .no .on liisine man, and I nled to -ay. or tailed to do in Ins lie liutr, nil tint my aiuiity aunweii. i iiiiiik u u.i- neeu prmi'dut th" pitsoner .at th bar, that dun. ig nil this lonir and tedious mnl, b- h is had no sleepless niglits, and tint even in llie diy-liuie, wh ai b" retires trom lb -se balls to ins !onelj"ei II, he sinks lo ict like a wearied child, on ihe stone Hour, mid unit tly sluiub ts lill roiiu'd by the consial 1" Willi In- niall'to appear asaiii Ii dor - 'tli- Jury. I lis Conns A enioy no s i h ie- p ie I tieir lliniisrtits ii any ami tneiruri'iiiiisiiy niiiiii are tilled with opprei-'Ce apprehensions itnt through then inability or neiiteet lie may tie condemned. lain ariaiyiied belore yoa lor'nndue inaniti stai'toiis of Z"-i! n'nl excili uieni. ?iy unawer In nil uil"h cli-ir-ijessliall lu lirief Vh.i tflis cause shall lene li-cn cnuiulitled lo joil, 1 -hull he happy indeed It It shall bv . '. ,. .t.......i.. ..i,. .'.. . i ... i- :.,.i-.,i.. finu errror would Hum he cimuual, how nrc.it would uiurs he if 50,1 should render an unju-l mtiIicI ! ( l.ily lour iiciillis h ue clap,-.l -iuc an .. united P"o - .Il.triuil'iil i l ei linnl reilri.-. iloni..,l ,l. .. o i, Ini" de nli S,,' , t v. .ii h ue ,.f ,le you, r.'vdthiit l-iwk. senuiiee. All ..,, now rejoice ih.it ihe p.i-nii -r w.,--avcil lor tins solemn tunl Hal Hi," trial woulit liens eriui'ii it as that pr. cntaie s-menee, 11 iiiro'ijn any wuiut iauu or prijuiiice.it jours, it should prove bin a mockery of ju-tie". If any prcjtidiec ol'vitii"Kse-, or th-- unauuition of con-nleriiiion ol ln-en-e w man esact ot jou, ami it, 1 wretched mm falls bum w I"' your crime ! You will I Wlmli llie laws ol (ii'dnlld own, ' to s leh nil ciror. tills 1111011.1 the lmu,'. what will j'nur crime ! 1 011 will li.iieMnlnieil ihe eiiiiiiuaud rounrvsif kuhii'iisi'i:, Our rradurs!! rpiiiptiihpr the whole nent,' Tliou shall nnt kill." ll 1-not th- form or yer ihe licsnf oth as." Our tawsnow regard theni us 1 Idler of the trial hy Jury tint autbori-"s j oil to send meicly disorderly and dangerous, ami society nco,.ii'--1 yourf-llow man to liisdre.nl account, but it is the spirit ces. unless in iduess rise sol, ml, tint the mad'unu-lays j lliat hiueiifi. s thai iilorious in-iituuoa ; iiud if, through hisininyinary cneuij and iben h is pronounced aii". pride, passion, timt. lily, well. ucss, or any c.iiis-,joti. I denv ihe pri-nncr one ml i ot oil 1 he defence to winch Tlio follow inn; area few of tho concluding rnere i- niii a corriiii or jirejuiiiccii wiin-'ss, inen - , hunt a iho,,!:I!"ss, heedless wim-., who bus leMitici Willi W.I-Hot uii'-iii riiiiu, in iiiii urn itiiun, iI,,,vf-,ci,,ri.iii'.iiiei,,'eollaw.tb,nthisc,i.iwilllaui,to ins i.isK uuwers ami te'ieh -rs. It is n -mil have to answer m ihnt barn! which we all shall met n-er rising into lam-lit 'r. wulioui inoiue or c.ius, iiauui, lor Ihe deep tninsjreKsion When w e appear 'he ""'ha o 1 laeuity. Ills moth -r saw it w hen be there, none oi us can plead that we were ms.ine and came oul ol I risen, and il brnkc berbenrt. Join. ) knew not w liut we did ; and by jiisl so much i.- our I, ' ' ll and knew his brortier was dcincnted ) ability and kuowledije exceed llio-e of this wreleb i l!ib l)e 1 uy oh-erxed it ...id kn -w i , lor a f.o l wlii.ni lb" woildre.Mr.ts as a li-nd in human shape, , "'I'd W inner read in it the rum ol his n.eiid rj illv s will our iniili, ll wc Ce guilty . exceed bis. "., ll has never lorsakeu bun in his latter trials. 1 pl.-airnot lorani'irden r. I have no indueeuienl, "'' laat!lie.l in ihe lace ol 1 arker, while on coiile.--iou noi.omctodoso. I haw ,lilRs.,lmy fellow i-il- j ll.ildw.u-ulle. ..aul.e,I,uia,l,,I,iar,lyi,iilieta. uen, in many various tclalious, when lew.u.Is ,,l cea l W arden, und I urlis. and ordcn.aml A,i-mi, wealth and fame awau.-d m . I I, ive Ik-cii cheeied "j'd hjelow, und Minili, and 1 rib.lia.u and SK-ncer. i i,.ai. ,.o.,i...ini,.iis.,ri,i,:ilara,o. Me laughs perp lually Ji"re. Lieu wln-n au Ars. , . I .. I. ..... ..... .... J....1. :",co,,r th- aratitud" of , , - - .......a,.,, ii.lt 1 H,;Mk . , ,1,, lea ring ol ,i people win) lime ircjiidgi-,l th-prisoner XuX - , cnoiion llvclnid. wall an .ill coiiuto mil l", du I nrnis my care-worn lac ol Its trowu whenever I cross my tlinshold Tli. Is'ii ;ir m lb" street ohh" , to oile.becau-e U; K,v8" liod bless you," nA pai.- I Mydoicaicss-sine uiililuii.liien.il I will but smile Mydocaicss-sine willi loudness it I will but smile on bun: .Mvlioiseicciiaiiiii's mew lieu I till his man , thy nad .ile'ct.,.,. can I cxp ;et here 1 There tlie pias in.r. nut w iii rewani. wuai irr... iiii.ie. w nai sviium ' ..(.cr i.s. ..i.itv.,1 II in. 1.I.H.V in nc- riiu.i.me ii-seu.bl.i;e i ...... ,, ,n ,, ,,.-.,! ..,,,.s i " . ' f - and llcir i xcile.l Icais, and Icil me wbde .iinoun my lie "hbnisorinv let nw men, where cum m ins Heart,, 1 n ..N.ci to lio. I ilu- senlnnelll. lb' I'loil'tll.not say nl rewald ori'l lickll nUe Igomeu. , nil. lacnui le eounitioti. t-iilii.r.. two weeks luring lb" preliminary Iri-d I , 'ZlSZT wuh ' w 1S1 " moi M and lh y only know in. .11 bis nrn.ig 1111 -ut. 1 be I D-tnct Auo,,,cy sp-ak,K 1,1 'W 1!;,"'?, .1 !!!!! 11., iiiid reiidlliB to I11.11 one lililiitiiiem. "Keu 11111 1 whether lie wanted a uial, and the poor lool an-w.-rc.l 1 No. Male j.m Couii- I I .No.. And tVy went .nr. tlirmuli .he inoek rv. tin- .-som-r giving 111" aiuc niiiweni, iiulil u third in bctiuent wis thunder cd 1,1 biscais.nud besKsnl before the l-oiirt, wlcllt, llliitlulllnH and ls-W.IJcrc,l (i' lllleinc'l, J'ou nwy think of tins eviden s- whit you pi- I,rl'M '" lerdii't you can, but 1 asseverate b-fire 1 leaven and yon ihni to th- li ol my knowledge mi l Mid 1 1" ptisoncrat llie bar due-not at tins iii.uiiem know why it is that iny s'ladow falls on jou inteiid ol bis own The follow in-' is 11 pait of (inv. SlwakiiV inil.iup. hut. we think it will Ik cnncedeil, correct. philo-ophieal, and er-piciious defiiiiliiui of in s.itiilv : Anil now what ii infinity I Many learned 111.11 ... 1 ,,rpf..r .0 ,'o.ucv 1. iv idea inue tn iiiiin 11 " .1-,."" , ' .- . . ! - 1 .l...I..-ii. .i.un r. Insanity hi a dl-s-ase ol :, "1 .i....t.. ... ..fit,., I.tnln. '11.1) world I' a-tonU.d 10 rm'dtiso They tli.ihi. MmmHi ibouwml win, ihnt 11 n ll-ili' "'' "1111.I iiiilv It is Flriiniii" tlmt lli" ihsrnvcry linnld hfiV'- lur-n pii fiitr I Vim know tlmt it is i-nnii-r In move n Inirllii'ii npnn two niiiinlli mils nn a li.cl pin fac, tlnn ovit the riiifiii'ti umiuiii. n mis nKru uiitiii fix uioasaiiii vi'urs , 1(.mil tIin, , ,ni mK ,i,al ,naiuty"i-lnll !"l inlimltcil risn pliysicnl iliscns... ,,.rnas it wmiM cause it wotilil expii-i' snticiy In ilaner. Iiut who fliall know bi-tliT tlic bniuiils of liainau responsibility linn tin- Aliiui;lity I And isil ptrnui!!' lint llm brain should b- d.-craseil I WlllltorR.Ul, li'lllP, IIIPUlll'T, lllH-clf. MIll'W, rw fir Hrri is not "iibjccl tn itccens.' I Vliat is physical iii'iu.bat a frail, pfri.'-liiiiboily. lliat Ih'uius to decay as soonas It bei;nisto exist I What is there of nnim'il cxi-ti'iice here on earth, exempt I'rinu ilis-ase anil de il'ihi lit i-rnin nit- pii 1 1'-1 it 1 1 "in rr-niiiii-'uiJiiiy, nun itr: cay I Xotliitii. The wnrl.l is full nfilisean'.aiiil lint istliei'iealiiL'eiitofihaiii.'i'.iciiovationnnillii'allli. ' ",' blnmc il I do not rctiion'trntc. I eaiiuol Ami what rnnii or error can there be In siippo-im; I inrl to be m error nbroail ami in future times. I thill the iiiimliuay be -o nlf'ct.-.l by ilin-iie of the ! were capable nfa stitinient so cruel and li;ie, I onlit bo ly as to relieve man from rc."piinihilitv I You will 1 1 ''"P", lor th" conviction nl the nccne,l. 1 or then niistter, it would not besile. Hat who 'has assured , vindictive pistons now excited would Filicide the you of safety I la not the way ofhfe thioiiirli d.uiKcis coase,er,ees ol tlu u-e and the buinane would be liiikliuiiiiii-icry fid-, and tliouuli you escape ten 1 awakened, and in n l-w iiiuiiiIh tr Invectives uhieh thnusand perils miiM you not fall nt la-t I llmuan I '.''"e hi long pursued m would be burled nguiust tin hli' is niH hale, or intended toll", aeaiii't the cleiuents. Jlry and llie Lourt Aeithi r is it s ife.or intended tolie,aiMiun the moral1, Imie now lb" file of this Lunatic m your el.'ii.eiits of man's natine. It is lint s-.fe nn-im-t p"- bands. I linn as lo ni",o far as wc can jii.l;e, u i tilenee, or aaiin-l war, nirain-t the lliuudeiboll nf,'1 pamtmly iii.iilii'ieut what be tlio isue. 1 i1' it .. . .1.. iF i- ., il... Wlvi'ttt i if hiu. l..r,t ntxti I ia loll its n va lllii. ttia t til" I ii'aven. or n is I ii ii in" mow 01 lilt- ill iiliue. inn ; .i.niinrnt'neKilelveatibesi.euredifvouwillh- wie. You ran KiiariltiLMliisl war II Jim will cnltmiteirence. v ...V ,1... 11 11 1...... th" laws ol electricity and rai-e Ihe ;,ri,.,.iio,r r.,d 1 nil will lie -.'Hi' HliMiii-i uie inailiac II jnu will wuirii thecaii-snfmailue-saiid rennne iln-iu. Yet nlier Ill . . ..1 - ' . .1 . . .. . .11 . .....I ' all there will lie daiiircrcnoiuili houi all tliecc caui-esto , reimnit J011 tli.it vnu nie not iminoiial. M.1...1 1..1'...:.: 1.1 1. 1M1I10 iny di'liiiition would not perhaps be Mrictly accurate, I should pronounce I nuiuty to b a ileranue mcnl nl'ihe mind, character and conduct, rc-ultinu frnin bodily iliease. I u-e this word der:itur"iiieiit, b 'cau-e it is one m coiuinou eeryd ly use. ITbal do we mean by it I Wc all uuder-tiiud wbal is meant w lieu it slid that any thiiii; is ranged nr arrani!"d The hnn-esoii ilv stieet are ranged, it built iijioii a htnonht line The l"iices on jour latins arc lamed. A single ojiji-et too may be ranged. A lower, if ju-tly I1111II, 1-iiuiired that n,'it is Hinged by the pluniiiKt It uses in a p 'rpeivlu alar ranire from the earth. A lili'ol'iiieniuarctiiiii! in n-.iraii,"lil line are in rane "Uaneyour.-clics. iiieu," tli'-uh not exactly nrtUti cat,ls luit nil llticoinlnoii wold ol coiinualid. Now wliat do wc mean wlienweusi ihe word iteuniuedl Manit'e-lty that a lliini; is not rnnged, is not nrruinticil, isotlt of railfi' If the hnuses nil the stieetsbe liuilt iircmilv. th"y are deranged. If th" fences be iin-lini'il ' lo lie- rijiht or ct, they nre il. mnj"d. It tliere lie an utii tpiai pres-ure 011 culler Mite, tic tow er will lean, that is. it will be ilcraniii'd. II ihe tile of nn 11 bceiini'' lrieirular, llie hue is diraiuied. Soil a man lie insuii". Tlc-re wasa retfiiliir lui" which he . . I 1 1 I I'.ll iur n ,,. ,,,,,. Aivnl hn mxi Jxrry Fan-' man 1 i, ' ! ""7 1 " I" All i!i's-'HUh-nrost!ai!iht. niiil nil tm rnni!nt.lln)' . nil iJiverfiit. It h t-av uiioujh tu i!i'u(,'r when tho & r .1- ,-,rtmi l1';'1-. ' " '''!' e,VV,. ', (I'Tau 'oil it-tfriiiiiif , I wh"ii thp cuur1"' ol'nu 111. livid ml iii' wii n in" n nn1" in 11 11 1 iti 1 1 pi id 1 in' lit in'cuinc- u , ... , . , ni,,.,.lir;...A ' ' iniaiiuurv Hue. Wc- have 1 , i ll p 1J i .il luects for iiiul iiiaiks. He trace tin- bin- backward tiv lb" liidit of liiiifrfeet and mi-mi- ' facloiv enli tic . which leaves il a miller almo-a o) ' --pecufatinu whether lltere has been a ilepailare or not. In sola ' e.i'j-. i'i e"d, llie la-k is ea. It lit" fond tiiotb-r le'couies tin- inurd-rer nt Irr nli'-jinu,!, il j is easy to see licit r.!ie is deniniied. If the pious man I wlaH'sicpar" tiriii.timl who-e patbwiry led .-Iraiifht ' to lleavi u.-.ink v. iihnut teuuitution into criminal de- lias tn.'iit , it Hcn-ij losi-etliat be id 'ranaed. Ilul in cases where no ii-iiii. nl uiluii't or elevai" I priu i 1 thrown its li rht tin at o ir ri s ircli. it is olteu tlie uin- ditlieult nn.rdi'li.'.ile oi alt liuiiiau uiestigauou- tu de- ii-rimne wnen a person iioi-rancu. W'f bale two tests J'ttnt, to compare th" individ ual niter the supposed deronu aiienl with liunett as be was before, .s cuiitl, to couipare luscoiir-e wuti thos" o.-dnrirv lines of huainii lite winch we exp-cl souii1 p irsons oi efiual uu.'llig ace and in a similar situation partly nttribuied lo thfact that the brrvis noMoweH top.irsii". tilled as was an'icipaled, and partly to ii very de-truc- II dcitini.'-mont w hieli i- insanity, mean only what tive little worm which cats out Tie middle of llie ker we have a--u,oeil,how a'isuid is u to he looking to e, l.-avinjit nntliiiiK but m -re chaff It is said licit det -ct wh 'titer m 'iiiory. hop , iny, li ar, liun.'r, ilin-t, the Corn crop in that rei'ion will b- gn-nllj injured by leiison.iiuilersiiindiuj:, wit and other lacult.on remain 1 1 the drouth. l"n(! ns iiii'lii-is nn y never ccn.-e in uoiue wu,i ,,, ,,. ... ,-i'.r I,., i.nwin . l,m Irnirr it no onliittil weie'l' in m. wlrl'vr h" t.arsa - he trntht an I natural wav or llie eron;ed an.t nu natural couiBenf tlie lunatic. It he be ib-.-as'd Ins taei.it.es will not cea-e lo act. They will only ai i dili 'rciiily. It is contented b're t lint lh" linso'ier is n.i. iL-raiiired because h ' n 'rf mo d his daily task ill the Mate prison, and h.s occa-io.ul labor aiterwardsjli'came li"(jrni,lsti,s knives, lus his veryaleuidaiit Ii iivm-ihe j-rIJ to fall arum is thrcc weaisti.u, aii'l handles ihe tile, the a" am! tile saw as f ,id tl.-.tof pa-t -eas ,i.s. I..' was uistni 'li d.nnd us he was wont to do, A'mv Ivhiwa Tii" p-eseat "ar's Wheal crop is lflp.-r th 1,'iail," Asylii uat ljti -.i Ins not an nil.- p-rua in j c.-ni nil-rior m .pniity to'ln-t vear on .ac'nu'.t of the it eveept the victims ot .tie, ih.te and incurable demen- r,i-t ()ib"r erors never look" ! I. -tf-r an 11 litor in lia, Pie Inst and worst -t ig- nl all umntty. I.iiiiatics Hustivillc had jin-sxuieil lo bin. a bunch of oats a faut nre utmost the biis-i-st p 'ople in llie world. I n-y hav their proiniypcs ,.ly in elul.lr.-n. Die linatie 1 Wivon-iv Tb n-iilitv of Wheat is fair, tliouzh I wall iu..ke a g..rd,'.i,ai..iiiii r drn a plougli, number hv nn .ii.'nns equal tolat year the qua.itity has lieeu j; t'l -r iloweiv (Lie writ 's poetry, auoilH'r euji, 1 ifccn"is-d by the r..-t aiiothi r oralniiis lu 4 rl. lunatics eat. drink, sleep,, , woik, love, hate, lauiili. ween. mourn ami die. Th. "" """ "Ti1 ''" ' h' dill 'renily. 5 1 l,B": h,"i" T'' tlr" lh." 1ri'i '" 'r ln" 1'11,r,'d "" , ""f V '"i h"" rciiicinbeix'd lus wronus and unwed cln'ri-lied icrciigi', wh ri'tnre be caiuiut lie inann-- I ' ""'I"'r' !l moralist who had lasted tup bitter cup '"''''-"""men oii.crw.se "Ilu! iol"iice can i,"ver longer sb-ep Than I Inn, a,," IVs.oiis pb-us'. In ev'ry heart Ale -snvii the-p.iiksihat kindle li'ry war ; ( icciision needs !u.t tan them and they blaze, The ucedd ot murder 111 ihe hicast of man." Melancholy springs oflenest from recalling and brooding ocr wrotitf nnd sutlerin. .Ilelnncholy is the fu-l .-lane ot madness, and it is only lecently that ll,e les necliniti, ll'lllle ot mollien 1,11.1 Ins Im-i.i, kii)i sllllllcd ill the IiiacA- of liielniicll.iiv. .Ilelanebolv is the lo-ler-inother of anirer and rewnire. ITntii ls31. nur -tnliOiirv dellnilion nf limnlie.s w :is in ilu-Icrms - , "di-orderlv ih-ikhiw, who it ell nt larje miirtit cinlan- ; o . . , . , i,;,fi,. ..,,,1. .,, , MW " n"1 to UlJ 1"!'"ti,t M,u U"n": .In- i, inn nun . 1 d lie -hoWt'd tin -bowed tlic scaired tinces o' th' afesi-siii'M knit'-, bniiinndwbeu Helen Holmes related the dreadtulsmry ol ihe iiiuiderof h -r n mxnis und triends, be Inu 'tied 1 Ie lauirhs while 1 mil nlcadnti? Iil enets He liunrlw when the Aitornej (ietierat's boils would -"em to rive 1 lus lii-it 1 1 11" w ill hiuib when jam declare bun iiui- i tj When the JmUe s'uill pn ed to die last laLil ' ceremony, and d"iuan.l N'liici-c "t h l.av. s Im"' "llbountl llieic sh, j J" ilu; la-i nss 'iiiely. ii 1 di'iuaiiil wliat h' has t.i wiv wh th,- i sh'Htld llol be nronouueed iiih.ii hot.lil not lean uu.uoisteued eja- j" mis ; -i uss 'uoiy. ..... ...e s.cm xoce n,i,ir.-ss,b. - , "" 'ui..i.- ....,."..,... win i. iook up - :. : r . '-'--"- - ;a.;"t;""s I n s uattcr,', i.un, ,. t ' -'''' '.tu. the , .,,... lions, loiimv mm to in-svaiioi i t lie veciuioner cannot di-iurh the ciilinuesoi m- i.iioi n- mimmh " " "J " "'" ".j siuuui- to t.iuej 01 uns sira.iK uim 11111. uurai ri-.u.ii.y ! ,, ,sn proot llial (.oil ilo-sl.ol lor-ake ev-ll the pisir Wieteb whom we desi.we. Tbetc is 1,1 cxerv h lmatl ineinorv a well of jojHiuid a liiiiutam of sorrows. ),jcB-e op ens w ide llie one und seuU 11(1 ihe oilier torei er The testimony of Sally PrcenuM!, llie mother of the prisoner, is ipi 'siiotieit btie nuns the oioeot M ri'i.i: She isllic uuar.l.au whom llod nv.igne.1 lo siudv. to watch, to learn, ,0 know what ihe .iri-niier was, ami is, nun 10 cu t.u me memory ot it lorever.J M.e coiitii mil ,'ngei ,. uHftowouiu 1 acre w not n lili'inisli on the p 'moil ot any one of ut, boni wuh u, or coining tioiu dmeas' or aecideni.tior bne we uoin mai"d n nylil or a wrong iiciton, thai has noi been tic.n-urcil iipm tie' m 'inoiy (l a iiioil.i-r Juror! roil up tlie fleceol your lunuly arm and jou will find a a ar ibeic of winch jo,, kuuw itoib.n. Vour luoib cruilltfiio ilv detail of every daj's prore of lie preientnc d,seae. Sally l'reeinaii has the uiiugUd blood ef lh" African and Indian races Klic is m-ver-.helrssn woman, und a mother, and nature hears wit ness. 111 cwry climate and m every coimiry 10 the . gleness mi l uuif irniiiy of them- chanieieis 1 li.ne known nu 1 pioved ih-inin the biwelol the idmu and 111 ihe wmwuiiii'lili'CliipH-wa. Hut Silly I'rccin.ei !' been mtciiipcnitc The while man ensluied her oiieit.iuii.ot tlie one rare, ex iled nad diUnned tlnw of llie oilier, and ddiased them ull by eorriiplini? their naliirnl and h-althl'ul ap tu'lites She coiiicH hoiirttly by her only xice. Ytt .... , . IV V ICC 111 w hen she comes lic(e to teslilj- lor a tile mat is ileaiett . to ber than her own, to say sue Knows lier own mhi, llie while man eny she w 11 ilruukard ! .May llenieu foi eie lh" xlute man lor ndJuuj this Ion, ibis cim-1 injury to the xvroiiH "f ach a iiioihrr. 1'ortuualely, ucnllcintii.ber chaiacter and coiiductare before jou. v.. ....1.. . ,.ii.r aiiiK'iired will) more decency, inudes. t'y and piopriety than she linscxliiliiusl here. No wit net lias ilani! 10 say or iliinklliat Sally I'ricinan is not a woman 01 uoni m in'i. " "o. n.r ine liroeriitinii.whn know her well. sns that with nil her !..il - - .....I ..r I. -I.., J..II.. hknl-a iiilirmitie.sol' temper ami ol habit, Sally " was nlwnys a Irutlifel uoiuaii, man." I lie Human Lorneln coiuu not have claliiieil mure hel then the tUicken inotlcr testify for hereon. " I nk not, I care not, if quill's in that h"ntl, I know that I loie thee wlntcvcr thou art." ('entleincn, my rcponibilitips in tliis rnuj nre diseli imeil. In lb" eariii'stnes nnd seriousness with which Ibave pli'ailed.you will I'm 1 the reason lor th" liriiiiiess wiih winch I 'have ieited the popular pas sions nroiiml in-. I am in sjine ilegree responsible like every other citizen, fir tli" conduct of the commu nity in whiih I live. Th-)' may not inlhct on a ma niac the puiii-hiiienl nf a malet.ictor without involv- , ,J .1 1 . r 15,'r ol death was more forliiuale linn ihe hour nt I,ir, mijiiij; whiih he piniilit-il hy Iii sIowiiil' a urntuitv tuiee lis ureal noon I he 11 ace wll"ie In; lll"il ins upon Ihe hamlet where In- was born. I'or iuiilit I 1.1 1 III. ,.1111 ,..,1,... 1 1 11- l.r ii.ni.1 IJ lllll'll IMI'IO S Ol I II II- . .... j.,,., .... ,. 1 .i- 1 ,l. (i-r.nin wonldli" msen-ililc to siill.-rma. "t lud nth emu- w lien it iiiil'IiI. A verdict can on y iiaicn, in a li'w month or ii.iim ihe time when hi-bruised, th a-ed, wniidcrini! nnd b.-niulilcd spirit sliall return to III,,, who sent itlorthon its sad a ml dreary pilsniuai!" Wc siippo-o tho whole of tbi- powerful uroii- lu-nt can be obtained at our bonk stores, as il s been publish in pamphlet form. .The Crops. We collate, from our exchange, the follow ing information respecting the crops. In our own ht.ite, tho labor.- ol the husband mm bans been crowned with an imustinlly rich reward. Tliu Hay, O.it, Com and oilier crops are cry l.irjje tho hay iihnn-t iiiiprccedetitpdly so. In nuiin ipi'irb'rs tliu Wheat crop has been injured by the Ilv, -mil the seed in others is soin" what ilelicient in size but tho crop is a very fair on". We do not und'T.-tatid that Ihe ili-ea-e of ihe I'otatn h of nhirm'rig extent. r.xuLwn A letter from Liverpool, tn tli" N" Y. Tribune, dated July 3. saj-sof the l.nzli!i Apple crop : "Oirapjiles Inve this jenr been very much injured, and in s ini" parts tlcre will b" hardly any to he nath crcd." The same in.iv b"said of other pnrtsof liurop", wheuc" we have similar accounts of the pie,iih.!icp-idi-uiic anions the fntit Ni.w-llnefsu'icK The weevil lias once more in Iro bleed itselt in various lertions In nm . in-tanees the firm ts nre brought to the iilteruative of mowinir down iheir wheat without resenatioa. Civii Syinpioin of ihe rot bne niMiu been iinnif"sle,l in th Potatoes, thoiiuh net yet to a very alarhiiiiK evteiit The liny crop i ininieiis-. nnd can hardly he sold at any pni-","ee -pt when tli" ronNare bad ; $1 jvr ton will be tin- avei-a- prie" m these parts until next siuui,i"r 'I'he Wlcai II irve-t isal-oahiiini-ant, more than an avciae. O.itsand lVa-are liiht, an I Potatoes wall be iiiinuiiuioiity ccaice ami il ar CoNvrTici T The Potato Cro, op. in innnv part partieui'iriv m the I armiuuton ,il. lllev, is-ntlerinj erely. Nr.w-YoaK. lu llunroeCo. the probability is that tli" Wheat crop will fall short some lil'ieen ba-h"ls on liunilie.l. conipare.i will f.irni'T years. Tin .M.vi!TI.An t lie t inners ol til" Eastern Shore .... ..' 11 1.... I ..,'..- .., .1...1-1- crops, nu aceniiiilot the lo.iifcinimued drouth. Wheat very materially injured bv scab and ru-t. I'f.nnnvlvis'ia In the Wc-iclieler n-gioii, the rot is inakm isol haMi -. I he editor ot llie u-Ii- i.mtou lleporter has been on n tour, .m l remarked a .Mi ii'i-.i Th bit-crons have been m ich iaiured i,y n - 'vcrc umtieiiinore exce.-sive itna has n.-en known t ir many years New .iKn-EV. MiunJint harvests, thoinh in Sns s.x it issiid t'.e Wheat is laiher Is'lund us averojre Vie! I. Th" New llninsw.ek rredon't'in says: ' In .IlidJl.'s'.x, S im-rs-i, l.i'.t..rdon nnd Warn-n. th- crops an- eoiial to. u not lieiond. th" nvemir" Meld Wheat lia su'l :.-.! snm-what tr.-mi th" ilv an 1 from ru-t.hul not et nsivelv. I!m- i- nood ' Ilnv nnd ( us tire very b".avv We f'el nuiboricl also toay that Corn iironii- s 1 1 b - a unniti.'eni croti. It even w.iere looks w 'tl 1 he -s-a-sm coul I not hae been hi'it-r liir it. Potatoes, too, are tbr.tty, urorous and Mrw.ini : and il no diss,-- ass.us tj....,., wait produei Imuntifully. Th-lhuts ol lh - i-nrih generally arc un usually abiindiint And thnt mo-t delicious nnicl, ihe Peach, for which New Jer-ev has Ix-comc fa. moils, js.w-,. ii . lerst.ind, likely to lie -o ptelllv anl eh'-np a-to be withm the reach ot eery one who can ...lis. r a si .nt -i.e.-." .MicmoiN. Tm- wheat crop of .llieliinn will this jenr by lar exceed th it of any crop in anv preiious year ItlLasli-enconipuiL-d that llie vicld'wili bent tc.isi ten million leist.i I.i. i-iwi lu ihe l!"d liner pari-h, wizr looks hue lew su-iir-lioiis-s have lieen put up, and m i cliincryol lh" most costly km I placed in iheiu In ihe Avuyi-lles parish nujtfiiui; like u full cro, of Coin is by no in ai, is to l-' liop.-d for. H en y rams hue h-eii -ueceeded by very warm weather throughout the Stale, an I fear- are entertain al that the run will briu out the caterpillar. Cakvdv 'I'lu- Montreal Times slates that tin-tly has don tfieat injuiy to the Wh".al crop. N'.rcrn Carolina 'Plie promise ot the growing Corn crop i-(j.cai.'r tlian was ever before known m tliai ipnrler. (thoiMiA 'I'be prosp-eis ,,f the .S''f.-!s!i.nd Cotton crop in (ilyim county ate not very uoo.l, the recent rams h im cau-ed'ibe 'pt-im to run lo weed, and ihe lower bolls are neiieiully dro.piu. l)i Ciimls.'riaiid Island, ihe cateinillar made its aniiearauee about ihiee j weeks since, and tin- work of d,-iru 'tinti i- raiudlv ! protfrewiu ' Tlie IVom-.ou crop- are good, ni.d will . all'ord an abun lint jleld. 1'i.oriua III the lower parts of Honda, where tin ' iirospect- ilin-e week- ajjo were issl. tlie recent rains , li nc had tlieKiiiie t'lf-et on the Cotton us in Cljnn Co. (1 nri;ia. .Mls-is.irn Tb- Coimn looks pretty wv, and I should the season from ihts time lie fnornble, ihe enni may be h sivy Ii ii. h -iter on llie sandy than on the rne'raud eane-lirnke land. lleli'4iiiu- liiti'lli.'eiii e. Mkf.tino ok the American IIi.irh. The thirty-seventh Anniver.-ary of the Atn-jricati llmrd of r.irciirn .Missions, of llireo day- eon tinuaiice, is to commence at New 1 1 iven, Sept. Slb.nt I n'el'vk. 'l'ie Mm. Mr. Preliii'huy-eii is t-vneeted to p. ' ide and Itev. Dr. Iliwes ot Hartford to deliver the opeiiin; discour-e. The receipts for the past vear have iiniounteil to S2(1J,07.I. This 11 iard have now almut one hundred dif ferent .Mis-ion establishments, at prominent H.iuts nf iutlueiice 011 the "lobe ; and Hie in-ere.a-itiij inlere-i ill il- operations, for several vears.htis Utii eiincedbv the atten I nice of some Ine or six liundr.'.l clergymen, ami otlier- Ironi a di-tance, on its miniver-ariii. Ine intelli rence to be presented at the coming meuliui;, i-uuder-tiHid to be of 111111su.1l interest. Ihflim Ann mill. Walker on Ltx-EEti It iss-aid that, during Mr. Wch-ter's speech 011 the t.irilK lie threw the whole Senate into 11 broad p;riu by showing that the article "iliucse -d" was charged u'O T cent., and t'nwd 10 'r cent., Ihoiijh thev are precise ly the Kim) thing!!! .Mr. Walker seems to liuve had his poor brain turned withthe schedules A, 11, (, A:-., au.l to h ivo got the seed in twice. The Senators, by the bye, di.l very wrong to laiifjh '. for wn uri) told, oh the binhost authorliy, that the iu of ioimrance should 1 winkial til, and if .Mr, SjoreUry Walker ciiinot take Iho li-adof the class " i'onnrannis," who can ! Ho ccrt.iiillyiBfiilitciltuMtillr.it. .V, 1'. .Vy.rcni. IT.Mrs. Ihnnii Will ml Vat-s of Troy was iiPM'l in n Mace near Cadii, Ohio, 11 few d.ivs since a 1 nl seriously injured. She wan taken to iVasliiiijrtou, l'a., una was r.ipuliy recoieringon . (Ill, Kill T .1 .... IfAnerslotes about "Old Hough nnd Heady" aw all the fashion, Allow 1110 lundd ono"from thu liiglict authority." .Marry, it is faid, com plained to Ta lor, "that his despatches wore not sutlicienlly iu'dcjail;" to which tho old (Jen'l re plied "lint he wan sorry for it -that ho put into them all ht hallo nay Spirit oflht Tim". We find the following teller in tho N. V C ,ur irr mitt 1',11'jttinr, Our readers will r 'cognize the writer, hy tho Mutiatiire, us .MrUvncj one of the Kditor.s of that journal. It r ii.t uus. so Intere-tina; an account of our cxt -u-ive n il Ihlurishino .M.iiinf.icturiit cstahlishm uit a' Wi nnoski Tails, nnd so jut a roniilim"ii ' ) 1 . capital ni'iii'ieui"tit and business talon' of Messrs, ItictiAitD-ov &. Cikik, mil witha', w may say, .some. fnpcoIion- In "Om inatters so irood-iiatureil and perhaps nnt exactly iinpt rhw tit that wc transfer it entire to our columns. Hi:nt.i.(iTux, Vt., August, 1810. During n brief .summer tour Int season thro' tho western lakes and down tin) St. 1,'iwreiice, I wrote you from this place several letb ts c in cerninjr tho eflbrts tlicn in prnjjress lo c-t.iblish a murr tvtrHirrn linf of communication b'tivern the Atlantic spaboard nnd the (ireat We-t. Hi m anv that now exi-ts. This line comprised many di-'titict links : ol Which Hi it frnin llo-ton to liko (haiiiplaiii that from Iike Chainpl.iiii to Oc ,1 'ii-buroh. and one Irom Toronto to Port H irnl.i on Iike I Iiirnn, were the chief. Of tlie-'e Hire I believe that the roid from llnln'i tt llttrlingi'M ii the only one upon which work has been a -tu.tlly commenced. Its capital stock has Ik ii i.icreased to three millions of dollars, not a'lnl w'lieli Ins been subscribed S but tli - !' r- ' ,rs h lie commenced or.ulin;; and nre confident tlia' Hi" work will co forward to completion, Th 1" ijrtli of tho roid acro-s tho .State will b" ,i, Irindred miles and it his no irr.id" mvr I' t ' .S mi" 'JliOO hands Irtvo Iron employed a' i ir. (i is points aloni' the route. In th" mciii'' nt this town sum1' two or three hundred ,.n- a w. -, In the ro.ul septus to advance but -low iv - T lev are cultiii"; thrniigh rami lull in s i' ral plici'stou depth of 8(1 or !)0 feet: and as tm wlmle work is don.) by hand, and hut few nc i are emplnyed. litllo apparent pmsre-s mind, I am surprised that the steam Mo, "', win i I have often seen in operation at Itromilvn, is not li-ed. Toe -oil is p.iro -and. and thus ad mr.i'iK adipted tn its u-e, and it could not fill to In much cheaper, as well as innre exp'-ditime cm Hip minual labor sv-tem. The lalsirers . uiploi -el nre mostly Irl-sli nnd rreiich Irom I'i" id.i S"ver.il riots fi.ivo occured, hut they bale been of .lifrlit itupiirt ui"p und Inve b"en readi'v rpn '' ,',!. NoMiin' has been done as yet towards thu e iii-truction of th" Southern road by w.iv ot liulland; tboiiah its friends are still sanautn Hi it the rerpii-ite sum will bo rai-ed and the road built. The p 'opV of Ititrlittton are, of cour-", im ticipalinir the most niilsiutided orowth an I pros perity, a-a result of oppiiinj a direct and -pppilv eomniiinication with llo-ton. Ileal esta'p h s irre-itly advanced in price, new streets li ne b -i n laid oiit. nnd Ki.ii" new build'uios erected. I caiinot, I tiiu-t confess, clearly see wlnT til t , hi n -fits, they expect nre to come from. Tin i i ereise of bii-iup-s puling t'irniisli Itiirlin,;' i c -rtainlv catiunt prnnuito its orow III. nthcrw Whitehall and .St. John's, at either extn'tn . I Like C'h iinpl.iiii. would or.- thi-liavc bn i.i i I iroer places thin tle-y lire a' present '1" a" the regular trad -if the town, with t'l" -trr ci''-ine-countrv. will he increased seeiimlui 1 At pre-e'lt'. I! ir'ilt ;to;i is prictic.illy whit t .si'alH) ml market than any nth'-r town in t to State: it HiereTore his the trade of very in i,,-town- which arenurer to .Moiitpelior t -1 i i I! irlinton. Hut the couipletiiiii nl t'. r.l will place Montpelier nearer a -eaport. un' . t thus give to that town Hi" pre-cniin"')ci' m t respect, which ll'irlinirtnii now enjoys. ' will it nit then, draw olVa partion of I'i" i w .' ' trade which now co nes to this town Pin- completion of th" ro id will aid fi itirsi ol H'lrlinatou very pssentt illy. " ' 1 -iiifr th"ui near a in irket. In tlu tul'm-i ', r ' ' lioeof MV'o e.-,are imnien-e wat t p 'A r a I m ist admirable facilities in every p'S'h- t ' r in inufietiirin. Several veirs .-me" l,r. .S' I'iiff factory and a To-V firtorvw 1 ti il .wn. and hive mt ben rebuilt, llm a 1 , . laroe UW('n f.c'i.ry 1, 1- cilice b.v n ii ' a'i I thoiiahit ha- sti-tahY-il a bird -truul'', w ne chi 'lly. I d 1 i!it nit, to iiii-111 mi"; n n'.i " n iw firosji-rintr ab.m 1 intly. It wis orinVv b lilt by a llarlin ;'ou compiny nil en ' V iJlO'l.ij ID. I'or a y.'iror two itdi In i tl "i 1 S -ick wn- iiiudi''iiiiisv Uhio'it : 1', . s in 1 lo w "re nnt -uiteil to the in irk"t : ' chinery was mt pxd -. nii'l -mil-- fortx t ." 1 1 ilnil.ir-' were lo-t outripht. of which 1 1 "i. (1 . P. M iu-:t. Hie uceiinylisheil repre-i iii.it , v id this district in I '.ui,'r.-s, Ihi-i-ii bi"ii - ,in I 1 Is 1 1. Hie whole concern w.i- mid a a , . -t t m t a new enttijiaiiv lor u'mut $J.1 (UHl ; aihl ri Ju, . , I S 1.1, tbi-' cnni'p.itiv -old it n.iin fnr about S i ). 11 )(), which they r reived in -tuck llo-b.n cin-itali-t- takina' at Hie Aim time, -tuck t" Hie a iiiouiit of 1011,01) I. Und r tbi- nrr ,n' -.m -tif the present rn'iipany w 1- oriu. J .' , IT, IS 15, .Mr. A. .1. Iti. it innsnx, nf Hist.n., b. Treasurer and j;enenil min-ifter, nnd Mr Jvxi Cook, f inn -rly -Uieriiitendent ol Hie Midd! -. Mill-, at Lowell, Ih'ini; ehn-eii siipiTinteiidi ul. 1 lb, Hi the-e ni"n have proved to lie in theb.obest d.'frree riialilied for their po-itions ; and und r their direction, the mill wa- thoroughly refill..!, new machinery double Hie fomrrin ittitoin.t.put in in Pebru iry l.i-t,and uctive opentioii- v.ery. at once coniuinced. ntid hive -ince been pp sc ented with oreat energy and siicce-s. The 11, 1 now con-unies about 1000 lb-, of w.k.I d nl , ami euiplnys -',Vl operative.--. The m 11 f , t re of bro idchitli-has Ik-ch alnnitoneil, iindt1,, rrn 's turn out plain and f.incv eaimere-. , h-.h eg -bawl-, occ, of the very he-t ipnlity. At the hi .7 annual iiu'.-tinj;, held in July, itwa-aseerta 1 d that, althouoji the m il bad Isvn 111 opera . ,11 but al)iit six ui'i'itli-, mid though evt rytl ,1, ,.t lir.-t was in confit-ion, its bii-ni" had bef n . rv siiece--ful, and an eiuaiurajjin"; profit b ol b -en realized. .Mr. Uiehmlsoii, the Irea-ur, r, i- a intii of adinir.il.le hu-incss capacities, and filtered tijHin the work with rre it vifrnr aixl 1 i-tliii-i.i-in: and the skill of .Mr. Conk mils i i.r,-pi,-. 11,111- it, the character of the irnoj-- sent t 1 nnr k' t. It is only in-: to say that tn (be 1 t, s and zeil of the-e opntleiueii Hie di rectors attnl ute lunch of their siicce-s. 'I'I,,. Cnmp.m at that uieetiiig, not anticipitino the destructmi m the T'arilV, iwireixol their capital stock 5.1,1. 000, and contracted for iiiichiiiery to (ill 1 . entire li'iiHinir, which will enable Hieai t,, c ,. inn" 1,V) ) lbs. of wool diilv.atiil to ernplnv fr,,, 1 30'J t - 3. I ojier.itiwo. Th" t 'oni.iani I ', , -tan I. intend to fulfil th-ir contacts. ,in, (-,iti out their origin tl plan for extending their bu-i-11 -ss. if pos-ibte, notwith-tanditig the tinm, . g'l-lation upon the 'liiriii: The re-ult can only lie a m.itler of conjecture. The effect of ti.U change nnd the stagnation of business whn 'i will fnll.iw, miit very considerably injure the uiarKfiior iiieir goon-, nut as an ollVet to tins wml will fall, and the wages of lalwr will a!-,', decrea-e. The first Idow of the now Locole, 1 'I'.irill'iimst fill noon the farmers mi l . ,,. iiig clas-es; md there can lie no doubt (bat lis so will .iillt r Irom it, far more than the tuanul . Hiring c ipitali-t.- them-elu's. Hut this r..ct..ry will I derive great adiantaoos front Ilio completion pt the Ituilroad fro.,, m. Iingtonta Huston, 111 having iiniuedi it, ,, ., to 1. ma km 1 ,e w-ater power hi W n.k, inextni, ttble and um-t ndiaintage.v ,lM, f -fuel, inuchchea1s.rllr.ii.at IWlh-l.i,, is also !- , u c ()f ,U1 r -and 'vei.ti. illv, I have little donbtf the W,. 1100-k. mill, will co'.i,iar io-t fivonililv l ) ' gard l,.caeras well as otherwi-e w i h,,, c Lawell. It stxms t rue, amUi t , H T ' ( will h.,it ir,W fannore liiaV , piMir. Uy mcn-a-ing its i,,,f;u.trL.- I increase ,,s H.p,,lat,o, hsinosS ,, JfncnX prosperity. I need not a-suro von tb-V, i- 1 'I'nt.lj. in. s ..-, n.i. i" Iliirlingbin, a- I ,',ve writlcn already, u nri. valhxl lor Ii..:mty of 1ntur.1l situation , , I ". . . ... ,1,,,,.. ai,.ff mere. IUI lings, those t-iwially o( a-ccut vr,-r,i,J, ..... ot IN very lino, accidentally, however, ratl.es 1 architecturally. It is well sui-plied , T. , V' -Hie IJniver-ity of Vcrmoni. which here, Ivmg 111 tinny respects as f.,r I..f" , " '' 111 others it i- Isd.ind.the l!.-t in-tit, iion '..'K country. It has riM,,,rkuJ Sfc"Vh'' .ludy. a clo-e .id severe lUtrlpliiM I Z v ' ',

Other pages from this issue: