Newspaper of The New York Herald, September 10, 1849, Page 3

Newspaper of The New York Herald dated September 10, 1849 Page 3
Text content (automatically generated)

b*i*t?f?rr Urn mor* araowfitl. would V* mow In p> of f(i?i(ifi?u?> iniU?4 of to-iag b.iuk. HpU Dvrlrf thr putt orrk th?r? hM b??? * Mora mUi* |?bu< fi r Bf auil ihf i?w iif IslafMt hti bt.|'rcT'd '1 br knit* 4-r?..unt lri-?lj, but lh.ir? K?< Ut> n< i? buiimv |mi|>rr ottering. toil holder* ijK uit te Lifhrr itiM I b> advauar lu c uton. *o i *otl?itjr tu >l Ctb?> M I'I*- rttrlv* lit likdf h??? "Wk'nl a .tfinaud fi r BCD'; lu ib? irti ml- i t -.utuirr** aud i(t<vi **^k. 1*likW urul'T Iklg* of I'uarw *re no ladieatioL* it tut trli.grucj iu iho utonajr kit ih tlia iiiklltt), tbr (iKwiKtt la iu faror of an Itviduci ef rkpiml at l?? itlw of liumul far t>n.a IbM buiik" d<? not j?i f??l tba dotattud up > tkrm for c^?ci* for th? pajwriiia lata thu <u-t.>a ... # Mouar; ui d the l%fa Bli.imkl? atlll 111 111* Vfttllta va tina iii?litall .u? it. me it probable that n i ?n?o^<* v.11 kr n t,itf lit 'leu opi ra> iour f<oui aoy antlaipaiad 4'inaiid trout that At the iiki of }a Uidaj 111-* aniount in the htudt ef the Triami *r ot tbia p-irt ? ?? 941i,UJ 41. t <n s Itr^tr 'km im lrl< r known I.era altiae the ? ?viii>li u?ut f the pre*iut Unt'iaiti jr<t?<n of ttia g imrii ut In tlu vwut < !' "'if t ii|? .rt-ul'un aojtiuninc large tb?i? will be uu luime.Hate ?j uluuil ? lu tha depoila. ?i<4 >i>* bunk* *i|t lo-a l*r^? iii'iuit of >?aia SU"UiU l> in ill ?? ? iu paytueu' fur the** liu.iir t?ti? Bb p'*** lorararrt mi fiipllit m* to ruu it^llug m katiga- I1|I a b>?* specie kliiwilinrf p>lOt-l. the d?tu<? ill f< r ?p?rl.- for rxp<rt In eiudrn tuii with tUe drain f.ir p*}n.?kt i( iuilw ,would ci'iiip?*t he b.tokM to t w rut thalr Una *>f di-eouiitu an I tak* tb pncautloaa imMIMr) to melt iu euiei^ioej Tha tuii?w<l ilklfiutkl exhibit* the fnutation* la ) thin ftimkei lor the prltietpal -pmulitUtoiutk- lor .-Bob 4a> af Ibe pud mik. una at Itie aioee of the area'l praTiaus It Will be 1Mb llm pi leva bat* b*?u t? ndlug up* aid fvr>r>tr?i da>r p??t:? (|v?TiTlu.'<> run r? rmmifAi, tnwu Mr TUB NH Yob* tn?tT. Sat. Mo*. Turn H?a. i la. ?r%. (at, TrMaar) heu.*, fa. lii IU In), ? IU* - IU 0. 8tate? C'a. - ll3*j iiIII ll..? IISi^ 1.3*, ! i kit) ? - I' -Ji ... Ptnciij Ivauie *7 - ??H ?'?' ?)i ? iniBuu - u u u - ti Indian* Hiate &'?.... # - ? - ? ? H. K. H uda. - - - ? 17 ? Ecudiim kh. li"iui?.. ? <4 t)V ? Kendib* ?a.lr-ad. 53\ hjj .VI <M?< S4? kor* ii Ii It Wi>rri-ai?r ? 3A& ? 3A?5 Hi Stf'i CricRaili-ail.ua*. ?!)* 41 W* ?% ?l% ?I?J Harlan. Hailioail... k)% ?S MM M iSS lib ?i Ena? 1: l!'V I* 3a ~ ")< l"ia ? Farmtrf L<? i'i J)( M ?-)< ?S ? >k 1 Can MM- 1 "ii I?a.v,.. S i Si. ? S*H *>S , ! V?rri> Canal ? fc'i ? ? -- I I W.T. ftN. M.R.K.. 9l.y ? H'Ji - - W* J A umpariri Q <if pno. a aurraal at tha aloaa jraitar- ( ?llh lb. ?H Ii.lii)(f Ht the ?|i?-? of I h? |?ra?lo?< waiik. ! nhikltr us ad*auc? lu Pannayltaala 6'a of 3 par o?ot; , Bi'ldli>| kalkr ad. ^ ; Krla llallr *d 1%; Harlem, Farnirii' I can Naw H??au lla I road I he ami uut of ?pi ote exported froa lb I a port to* tha ??*k radii g the 8ih ti.at., aud thalatof Janu- 1 arj lu. t * a* a> atiiiex?d .? PmrMt.MS ry Hrctih raoit tmk Pair ar Naw Tin. Skip lirpuhlln. Maraubaui M*-si??o d.dlara * J 000 flblp St Damn Ha?r?*. 4 >lUr? .... 1*000 i , Ship t ili.cv Otxrt L<mi<>o ilnilin 66.000 fUtiii'i C tutdi, Urili-h fllw.. 1.0 & do do. gold du>t. . .. 21<H> ! Trttl $7rt i76 I'laoouil} KpvrtMl. 1 HI 014 Teal ft oik January 1 to RyprtaW t .. $1 W13JU0 Tba hipe.Mitr dnrlng tba |?H t?o ?r tbraa wa?k* kiTt livt-n aluoat vutirny of ailtar Tba In porta-too* ktvi f?>r toaia tlaia pant baan liallad, txaapl from California Tk? rrttlpli af th? lUrUm Railroad Campany la aaab uf tba Int algbt mouth* af tha pant two yaarm and l be r#i iiiata for aaali nniuth tbla jraar, mad* kjr lb a aaaayauy ??ra aa inaaird K iw Yuki i>? fl A??.ri? lilUita i|um im<> C^m.anw. E?* ' '**" ,w Um.il* 1M4U. n, WW. 1 Jar.a.ry.. .flt i'l V.79> IA W( C,n7-t Vrtri kir.. !!?.' IJ JnMd SIM 17tH ??r?'i... '73 i?.m siM a ' A?>ll >*?*i 3.11 M >114 May *.4N ?i.A74 4A.l*i 417 Jira 2'.i.V? 3X4.*) 17 7t'J 11.24.1 Ja!? St 411 ir,.'W *t\>l lS.trii Aiptt.. M.?4 X i* M7IW 1M O Tatal. .|*'7 <X# a^.utf R31 Mi M x>l Aaeoidia* to iba artiaiataa Ma da by Iba a^mpaay far 1141' ibe *ii?? It tvmt* l<r tba yaar wa? pat d>?n at $?]*,' Oi. it atll W by th? aboaa tabla that tbara La- ulMadji Iff# a fallluR off of ) ! MT. and at tba vara af iaartaaa alraa'riy n-allaad for tba ra?t of tha Il.lnlillna.na f? 1 flib Kill lialu. |I>M !.> hnwut'th<?i?aiid dollar* Tit* liwrMM tba* far tbU jMr r' bJ|Mid with hwt kw Im>oo but ? trifle son tits i)i? by tha Vf? h?mi Railroad Co* ftiji 1 be npei.liig of tba lliilMm Rlfir Rtilml t? f?i|btf*p l? M ra the rloea of rieer will dr*? ? lur^r tBMit of way travel fr..ui the Htrlta Rutin a?', ktid take ftom It Ih# loug winter tra??l, whiah ka> b? rn I >ourae a4 aoueiderable rrftuu". Then* ?? . parte will * rlou-Iy Interfere ?ltb aa?h other thla tiDitr, in lk> biKlHNiif lktN(Uoa?f?9iatrj through *h rt ifr> pa>* 1 br fumiii) of fl> or (bi?t. torn aad btrU; Ml at Mde watrr luilni lb* flrat *Mk la Septaaher. la tka Jtatl IMP tnj 1MH, fw ao follow*: ? J (ear, kk/a. IUrr/1 U. (" <?. kw, Bm-UV, kw. HUD 11.14* M?M? 1IK.WW k "Wl NM9 MlU l?0?.? V7 SU 6.W7 la* . ..l*.<Mt laa. tm Dee. X2AH Dm. IIX) Jhe afc>r?)! ?< qcai.ilty of the (ana art lei a* left at Mr ?at-r. ff m Hie ii'WB>iMiarat at aartgatiaw to the Tib FepU?her. Iii'lu>i?e. wai m follow*: ? Hear. kkie. M'k'fll. kw. t'arw, ka. Hmrlty kw* H' I?>IIII I uW.TJi l.tijt CIH IMI*4 kH I.MJ.4M l.iCft.-*! .<??.DM lll?U laeiMIMJH Ph. :t7 ww la. s.iua.*mi Dae. *?,1M B> raili rln* the wheat to Hoar, tn* quantity of the latt?? left at llitc water ibla>*ar,aoaia*red with tha enrraapwnOlwir juried'if la*t yrar, (how* aa luereaee of l?k,T? > tit tin of fl< i r Tl>e Mlowla* tabla iti'Wl tba qnaotlty of oo? of iba yrli.eipul artel** of pr. rt'iee left at tid?-water from tha { # urn ei.r> ni?at of ia<iia'l 'a to th?7th of Sept laelu- j iv , d?.rti t the y?al* 1*17. An and '4B. the aaMl la ' Ui< a* )iiii hating beeu opened on tba tat day of Hay : er Peon. ?.a ?t Tii>? Wavaa a. Mtyl '17. J*?ey I. at. kf*? I.'< rVaf.kk'i. ???7 3? l.mtlO I.WW 1* I ee . kae* . S.CIMBl l.ftMTOJ |*M|| r. n a. *,< : > HM l.AJKMM tiU'4i , a-ief. ?e ... klt,'Ml (.Ml I at III.U4.1 1 he.l >. . IK J-J 17 4%> 17 '*2 i r. M ?t at- : A M |r? ? Chi < A oka- > ?l OS P.fN ti?M| l-iif.lll. S*T>i k kMii 171 I Ml 1-2 I La>4 *? 4 *-?. 7?a 7??M? 7 I7J.KM C'etr.da. ... ? 777 :V ? *11' ?l 7 *11 Kkf ( H.ii. <e. 7"<>sftj l.an.iT# k7i??? < lie IM a? 7S7^?? 7.7Vi,.t? I 1>? rro< ipte 1-f Hour and wheat hwee Inarewead du*" ' ! ? tbe |.??t week, wbila tbow of *orw and baea falla li 17 At preeeut It le eitremely ditHnllt to t?ll | wbat ? ttf?e ibli jr? will taba la tbk rora ma-bete We J aatti < I In. k '. r a eery ette??lee demand fr"?n K.nrope i aad we U*r ?orh a large > ari.lae oa band that we do fit lee bow It will be i.oeHhle to rwMala prloea. Tba ill b? ' t k-tlwAiiiilt umt nut an uriA?? ill tha taali iar<i Ill It. ih? ?h< J ?m-t ratnaH tntich 4a,ir????J I Atr KKTl*h?M1> KMKMI' K?fcM Ml. ! Jtmtv.ri k .WivriiiraMi fnl Ay mm I MM W p?H I pti ' ar 'V? ? // *? iMkem him ?Aa Put Olll? I Kl?l'< *! >% ' MRU. IMlBAItr ? II rOUN'i LA "114. ! Sa Id W I.ktri;!- Klwt, alll ft >f?> u IIh7Ui ) < ? MM j |*k?k.i|l AND W.u? MlARDIVO AND HAT { r ?. I. lint > ? * li'im *a 4 1'Anall pla-a. , lirMI, *aa > "? k i , DM ?1 i? "-it * ? > '.a ...-1 ' i> "t-A ra.-'a-a t? ( >i>t? , ?J? - VI ,..n a at J -i ?ha ?- nti4a.,aa nf All 'km ?k? kaa? a ' -all >1 a r Ha nk-'ta ' h?r aara' liar) M>l>a U a ^ 14 U <K< a r*l - < a-? f..rta af !? pafrtlA. Tar?a <a4?- , tata lha haaaa ia pai'f'm .a<l ra?rartakl? f Ut ft >NV TR 111* ATikMIO* Oft CARII'I AMD * < '. NiaM i? ai Aa?t afcl* '?a I art a f t Y?an? I, ,a,?'ir > ici' f'aal'l i?af''i<a4 In ftrllllat- Mr I ?l toi ' a III! a; l| Mta M?; Ml Mf< Mllllf J !(... t-. a4aat a|.| ara aa>>l4a<t Olraularti. ( t*l' a bin. ' ' ra> a?a. *?, ' Wa ba4 kr ?al'la< At tk? | a, a Hall, >" f"?4a?y 1 tar laar ! aaftiani a( lii| a- Tavnw al Wfl <, , A rt'k?." Ir. h"' k I , A . la a .ah*. >1 T l?ala fa B?i' J. | H. tn.-n.-a .4,1-,..1,4 .1-..111..,,. ,4 l it rttiii*. ta1 ih? ? naai a?< a'a> - r- In man ? la hlaihin V>r an4 ?* i 11 liaa la ! 'iathttft f M* 4,i-kaa A lina diraa a,I to u f, M alii 1 WI at I it aa- i?h impartial* at nliea j fill KiMflKilAl. DIMMA, K? rNANKI.lt ?T. * V-' a.'ji It tt ft tla ln. , h kaiah ? Tl lau'ltattua will M J v. raa at " 4 |?f t Iha tianti at iiratlanj lilt* Hajr. <a|a taaii .t .1. I?#!l a < af larna A, raa a HUla-l at.na %i 1... I 1 h gliirt. rria?ir*i. HIHH'^ i 1 \ ?. ? I l?k l|p v I 1/ r S U K MVIti ? 1. * 1? ? ? ? t a 111, I/O 1 j JT I II. |.t'.? l? ?r? * a*.iaatal famlitaa a>4 r?a*laiaaa till I I .?,'<tt>. t a I a| a III ka4 tai, H-.wl pAruamaaly _ etwlla o? aa? af Ml ?l?ial?? * < I A'aoa aaaA tk* I ? ria n>,4 ! a waaall.'wt ^'"an-a ia ?k ? at f..Iii..aa>*,? * n.iafiiia ia>a A Ara. ra r,?t ?. aA?Aa^a^ ta tk?a aa- r> Aal lla Li* a?4tka.a|!?? a al>?n?lj ak. aa aaA >l?ak> * a?a>t ?h,i? la<ai? ?k k a... 4a a .. ittnlaa^ ~ , .Mh a.a- l'a m H-r. a a'.arj-l r'.a,^ #M?, a a?|Tra.M kj f triH'? -t fft 4lati>.?on? ko?? 1 * d.ak ?aa*. ,-un. " *" htt " * ' 'V'""" i f* .t a- ll I r M y laaiaala kai#l ka ttoa aata?.lla*?a?t. Na IS Park Daaa ^ h,^io.*o?l Al. ^?.".I LOW-OB -ANI)RMT?W? Ia M. ial. N ? 142 l?4 14 Ktt fUat HfHt. IA aa. af A ka.t a'll A'a^ >a,l aamfbf ahla hatala la l.' Blna, . mi Urn. afi ? *"' B-Af Ik# ratlf?j-A, | iaaa,k.?i? t-aairaa Aa Th. .akWri>?r l? tM pt^ia- " * I af ? aka*A kalal. ?V ?k aalta- a ?h* A4??ata?aa I b?t?l m4 hmf4in< !? in i , Vaalfa.l alts #4. ?k<aar. * . J- , ^ iiMt iti ht tNk. nim ulm**. | ^ VPKH'IAL worn KM A ?i ?r ? /rV1" oroir or oooa ( A ?-*-* " * ? V k ... ? p> I . |.t. in k. ??M*J -<?%.< R>?-.?r * hjrii J I . <f *? i?. ? k,-? ^ t<u. M |h, :U, VL ' Jl " "' * , J J 5 ?i g H-rtllth, ?t?v'.Kwt. Byof^jr f ih? Ka???u*? ?V#r ' ^ mi EI' IIAHD LAIIR. CfctiMM*. ~ ,Ll 1 ^ ft i |Of, *r?rr *r> V k ttrrtMj or th*. dc^ocratic RcruuMl\ i ku li.*? r?* < ?u.ti |i'??, b.14 T.IUI1I..J li.ll, '? ??<') ' ?M (, ii ?n .Tk.t lb. m?wag ? lt? i* **. nil ' it r.mib.ay d.ll ?n Ih. 1 Ih In?i . u rr.t.i? |h tbi- Biiiikiton. iiitiur kr th. I>.iuu.r? i. itojiaV ll.kB K'.l. < ? ? \tkll>'tj a! S) riltK-, ku4 t>l? Mltll ia luil j. >" ? |h<i r<l p.? til tli. .I'lli .f Sr|Hom?r ) '-. at 7 ?)'?? r. M Ry .r4<r ?f |i . ai;-k?. IM VSUCL B llur, '.WraMk. rti?? U?To?, Jji <; s? tm,K?'.i. ANTUN HUMl.tV HA I N t A i; HI N, ITHO. KIT tit it b4ar ib.i cunt .r it .!< I ki ..ll.d from thikpirt, ki . h. .k. in Mirr rj. ICi7. Ill N?w i>rlf*'.?, i. i?iJ.?Wwi ! oil fU Ih. > "l.rkifkrd if in t.i ? : kid if tin. kii.iulU UMt ki.i). . } . I rr.- .l>? I . i. r->|ii??-.d t'> writ* ? fu? tin.*, *'?ll? 11 kilil m lat.rr.tiny ? nni??i>ic*ti"n? .* k. i ik..l.Mub> r. I* X IHI.KMSIIKk.W il?M?ral. 1 'I'H Mil Vii K K 'HfcMi'Al. U tXUKAIMX'itlNQ {, 1 < ou !>..! > (*)?< Ci Biiiul B iuk)?i? h?r>-r*> _ tb?*r rl i ? n r* *1)1 fJnp'e t|i? Jftr.h 4t$f of flOfuir/t 14k) i in** >f it* r<?r|K>t*(i?>ii wji* iir*..)/. ?l bjr ike *x|Nn*%iuit .?f i*s " i :'i -rr > >.( ii Kvi>ri'H' ??. ?- 11 ? ' lui i'ia or im | ar. 4u< ?> >i d M?rklw!4fr?,? ill tb<T afiar proaoad to !>r. ?< in tfaira la a Uml rlnao In 'h? uiaaBfttata. u.l pr^u ia ally 1 ?r ?w( kirx I. Idli t ?aj ?f ii> antra or l.ilU. tr k?fk( ?) ' IkH-> ?i ??uinii?r agaifcat tL? La'a Hank, ?rj r?| i?tt I ti 4 i' ?HJ lit- f ill.# f?r p.ym.r.i atlhi tb.a "f tk* rruiwM, Vn 14 Iml I'Ue** iv tl xni % uf N? Vw* iM<aa nasr* fruat j 12 ta 3 n'elvak. OB* ! *?? Tnrl Au; i>t nt h, I SL> W I i.l.l A? T ve OU". ) 1 |K?A .KlvKt. - | OMtftr.C jnNEi. IT ---. ? I.II.UIN II tUKfflY. f , Mi'M TIH'Kkll. a CK > OHHW, ) TtlAStRT or MtlTLiND.- NOTICE I * lltittlf 1 i m.tltint iIm Iri ul Oatokar Bait, twaatt ??? iwr * MM of tb? Ii'lnnipal ?f tha ^lurk of ihia itutu wa- ) d la p?rM?o<? aa rat at hraaiob. r ?-?m.>b. >>? tU|''n '/W >UI hi fn < at ih? i iiti. liHI?a'n '<>1 iia >ra; 1 ?f'?i ul. ?U 4i y tBai> portion af athid '(.?< will anaa* to ?\r In'HMi II. CLiUUl I'rvaaarar. itll|n'lii. l?t AH- 1*49. ft pi'hi.k jt'riown i| LI ITLK'S 1.IVINU A(.E NO. TJ? I2X fINTI ??U*. . I Sailt an<l lua Biu*r >pbai?. N?rth tiri'iab K?- p ?. I ha I. null' Kmuily, 1'ntoin Ua Tar?ilj tiaztft-Bd. U kiir. ; Pri> cpUa at l? nr. F-ane*: Onr V rain"' lia.o- , lo?. Ibrji.f Li'ilr Fniib: * b# Pi.iwi i>b .n Tha Nc ? ? aa 1 c< li ?l; 'I i a l.'mr at I>u 11 a a?'l?>: llun/irv: (im , (' B,?iiatnr Tiaita. 4 ' una da Ja'na>*? fti.l Ilia l'n t.-d *t ttoa, |i h|4'l|l<r ?B<* laurnal I 'inn 6 Ka'uiu of t*>l,f'iiM? Ir ai F Mora '>atu' ftr' Journal. ? i(h P'*lrj an<1 *h ri ?ri.i tlaa. ]< I'tlXftlrd ?ark I* ai "<i? Dollar* a.\car k/ K l.'TTLSIt k (( iirn AU. tka itald-b Ai yl. PriM Vataii. qnifc inkiii ild muKt or loxd hvhov. sow ^ 1 tliH |iuMi>h?d frwui iaia L?"?r# J(iiirB?U ?ud o,h?r ? kkfe) is tie M?J?r <?t* r^? <? .r- ? i- ? h^rur* ? H but Lorl Ujrwu aktd uf Pope way <riMi ia??r? t (Uhtifffc l>?fnid ?f hni.fcrll :? k?9 t# ?h? r'M* nf nil ii?m, of ?i k 1 )- >??, #f g?. mi?l ?f ?1I fv^cv of njiixiwu^M A 4 Ui?'???ml )fnri> will roll ***y b? furm tuch RLuiiitir c?i> K? tc^fU 'or ill Wir Llloraturr?b? htato*if U m Uin *?u1 Tljiuniiii nidi th? iriu ut*-i??f lif? to hit tti- ' lr?d mii<1 ?|i?|r' ?f ?r the runt an ky?rhirli to iwii l.i'at* linn on account of lit* y.intufui IrrHuUHii?? ?u4 t\ Lodi trovu H9. anur>lytax noltly o?? i vml |Mu?r of litnuwt HfM} ?MI1UB hm and U?f?? d W ?lL IIih ?r*?r!<l'? ?*j- i mil at 4 fuiim. But f?ir ihr ??ry laul uf lit* oarl^ ?d ioa- * Limi Div mi?tor?vaoo af l.injouih. and lit* di^i'puitiintvMtf " altiah vu tcn turn an h* Bi?*r^?U ialo laauhood -?.at f?r '-ha ajv?H'ina ?af hit * ? ? tha p<M*a*??Uin af a(f<rollinitllHi lnt|(*d f< r m?ihi? g aroaad wiixti tt 1 Hit f-1 iha * nit' af a OM?l?er'a l?*v?t and t??a l<??4 af a ?ifa't _ iftn iiilia?kut fi r It u uhmaliou uf wvila. ?ni?h ? ilH kiva pr?*?tr?lt4l n??Ur?i-u' f'if fell ihetr, lii? ??nim ?f R\ru? 'r tela ht?\r ?r* <1. **4 b??t. l?tt t? ??-*n?J lu ty. [ *1k# iltftil thMf 'Miil mvti l| iLch i.i that n limn tern Bnutiu. ' and thtfi vloriour l&ht, whi?* ?K?d it* ?fful^eao? _ n? r rj i?jr? nf nU writing*. will bw for in vmnU 1 the rffiifiMir <>t hm fctfiei **nt?iup? mriti. It m tits lifiMi ii k'-flu#h nf reimik, uucoutr?ll? I and uucantmll kt?l*, (i at *?ilT caunr p ?'.tfTi(tr to *|?ak of ill* mutia r>ih<?u ury . M tha at* *>f Kyron. tfi^l 4ik >d, ?a \ Pa p*. iln, MMim of llr^b will lo fiiiiirn am utitra % liri' liu . ( r od in the deaa'i MM ut luiliab Hmj, ami llbc|MM|? liukt )?l in ciinia will treaaure lia siaal.aat relie uf l>ia waa- ?' tar-mind. 'ihe valuable ati,>ubueli?d uaaiermU, whiali the iditur haa Wen eniblad t" auiaea in tracking the fiotrtepa , of l.uid hj r.ii llmn/n all Mi jnl, rl<ua<??. # %* M uf ?' 'tat J ?c IIIHHM UlifiK the Heeaaii-a Juaiael af I In year l(W4 y , aurieiird with en|*iou? ante* ?>> the I a la sir Wihir aa- r, ait ront unml lial'td Huaiua, lailaaiua the -u| j !. <w ji r- i li.unf Li* iiiotrd aerkr; aud a aiareufAnevdotea aud -terni- ? nireenrte uf 1<*?4 Kjm, lit ilia I'oiiiiwi liuiueitii. Mr*. 1 Party Hji ba $hell<-y. aud Itiii Brietow: k> trelevoa " Pj.rurrr Mr Ha?|>hrejr l>aay, tteaara. Weraej aub. J ha H I a) i r, Tralea wj. i.-rdoa, l'a|ituiu HuUiart-, and u'.hora. Ta a, l? >n-t ia kitulj jeni. itt<d tv add uiaoruua Lenera a iJraw- ta t.l tu l.md Hyrui by bi? n<?< fii.iilier IrieaJa \ 4 artar af a Ifani) ha* |ia?rel amy in."r 1'ia ri alii af L.>rt R run, >ud <??a>y yrara Lara alaji-ad iinaa Mr U.x.ra'a *dm:r*b 1 hmiarr af thr ??.e' ipptaiai. Variatf 'hai p- n d deelb baa ' brtn hr.?y miib lli*>?a, mi af reaard tu himui Mr M >.ra aal F ladaicn la aniit |m?aaf?< id tha ^uliliahai anr a-p mdaua*, r< a (itia Ik Ilia aa?au<a< a-aulawa adilina af Und tlyr at K Hull 1 h??a pa-aa^a> will a?? b? rattural. Ujj ajivir ir?i- (< II n awarrd 11 ai u? publia a til apliuid bia in w ha h- look* ~ ?(-? a? ararrrddu y < ha raarniuiL ll r m, iaur> el Uird fl.rua 1 fm* tba aiaay aajual aaparalaa* aaat apoa bin aharaolar, itb-r lia?i larnantd a-uuvaa. ar fur ?ba aara <ra'lftea'l a f af aaiy. batnd. aad maliaa.a la imblialiiag Wi??a iba una?at a' Irlltity c* iiMit* bt a illi ir.ilh aud aaud?r ai I ba nhaerradj . l al if aay ??? ?h?uld fan ajsriaaad. tba adltur dioclaiia* al * Bra an? iat*-uli->a uf (ini ( paia by tbpatiliiiatiua, and I auid call tu Bi'ud a bat Tyaraaaaa. ia bia 4l ap a ly an rope "*|i b artiiiMia aud aiaauuraaa a* tnuab ua uiaa will ?' aiaad b< a aa." Tr.a |niblirali u uf ihaaa wart* nf tha I'nal IB "i I a?'*ad baali f bara praTautad by aa lujuaatiun uf lua Lard " L>aarall- r abtalaaJ tbroutb a ri-mlnaatina uf luflaaiiea* af akirhlt la anuraaaaary tu apaak, tha adlti.r biado ?r?iae4 1 ta piaa tbroi tu tba putilic uf tba I'aiiad 4'alaa. aa i lliaa piaaa tba wi-rld ib puaaaa iua uf the maUrlala far dmiu< aom- * pivtajnatiar la ilia ar*ata?l af ati.duiu l'<?a<a Tha f ? I wtag |irilB?ui?l ad v^rauBt bad ni(nfia>1 tbair latratl?a af pa'raaIrla* tl- warb:? 1 ?r biiH Ua Uuahaaa af llaodlwa: tba > Cavataartif I laaula: tba t uan'aaa uf 'h?rl??iH?. tha l>(b? Uaa. tl.a Viaauaat aarpaih, M. r.; tiia Kight Uua. UH tab- J1 lariaa; tba Mif bt Haa. tba Vlaaaaat Falalaad; tba Lnrd AI- V bart 1 ai<yarhair; tba Hiaht H?t. Sir Mvbart Adair, U. o B | J Mr pli Naald ta^..H I", f. ?, A.; MaiiaS B.aflrld !< , M. T ; budaan (Isni.j, kaa . Iiawaai Turaar. Ka>| , t. ft. S , t. \ R.A.: Haraia T?i?a. 1% Ti a *?rk alll ba pnbl shad ia Naathly ?art*. at SA aaais aarb. At tba roiaaaaaaataab a# a. ah Valaair aa Ka#rav*<t Ti'la pagr and fruul'tpla?a will a baaltaa: aad aaiuaaat aU>?r aaljocta aUraady la in* aagra- I tar'a b>ad? arr ihraa bithartn aapablubad H riraita tta ir?t a aarluaa mttbraaiiral ?ba*aL, lakaa aboai ib? ?<? nf 1 Ightaaa. tba aaci i.d. a j y f tba pialare tr "a*t. ?h? wall " kr?au Aa anaaa I'aiatir. aad tba third, a akatab fruaa tha ( aalabratad atatua ky Ttarwal?1?au. at ' auaStid^a Tha pak- ti liratlna, a III ?<>w imi aa aa tba lat af Oatakar. and ka alalia- A aad aa tht Ut uf titry * a aaaad I a? aiaath ail* ba wkula la a?a<|<Ute*. It Ulniau^tail tuat It will a?t aiaa'd r??r anl- 1 BB'i. A Ubaral diaa^aa t ta tba trade, aad aa arder att*ada4 tu aaieaa taata>i%aitd by auk O. O. ft VRON. rakliaher. 1 iiiwi flat IW. tt7 Broadway, Haw Turk. ' *a* I aBtaaeiare aad al here iraa.mittiat ar-iera witk laetry fr-Bi tha tatarn r, will t- aatitled tn retain l&j,er >-?at. ?< II a?at Ij aiall, tba |h at Me aaat a? paid ta adaaara. U *a* Caery ?dit?ref e B<wiup?r ia the fatted itaiaa aad 0 Caa>a?a r<|-nMI>hlai the I re. pa><a> abuae. ?ad aratiai t r>pj *T *'ip*p?r m in* pi'-ikiotr. *111 rif?iwi) r*- a n(?? tin it* war** if l> rt Hjr i it fHt u i-k; m? IM 94 1M? ptt?l?t vIP k? futlifall) J Eakl.l l?U 1UK1K ILLII rV'LHHIli, '* Till ? Oial It^iUit.'' k; u Cm Mi l iMau I a#>lama, ' It. (i C KVHDN, I'lllinhtr. f-1 Hrmix) fi At**, airly la (*'a??r, II 9 HMI t lust. 'To* Uttt'l It T?)*." at. > r"' H?l>aa |>?a?. Ij tlfnJ Tt?;t?t t>4 ? " uliia," 1 ywn by R?M Hr? t I). II. HVKON. I'ulliMtf W7 Indnt. F -1y I* Nttt?)>tr will ba fiihliifc*4, "?*l*nilja Uiik, War??a*rh I *l?li M?m," m4 af Ikair laamUta*. ? ? ri?amt<ara4 kt I fa. U. HVBUS. MWg m Braid t**y. J T'lir. li?i?o ?vnnv or amiki';* kditio er * Tin it a* >'u* *11 Iilhnr rf " Tit I/ItIid ? allniil ( I F It??." " rinrntiM Ti ?." It . It Tit *ra? imbrr vHI *' IM't' t|,? l.t if <;?'?b?r m4 will aan'ail a? Iflitt of i R. tli * i)4.. (mrtni Dim Martirat Fullar. f'-apa*, V. * Y. wl lia. it* I thira: ?Bi?*|tfatiM win 1 p.rtral. nf Mr. T latrtti T* bt *?a p'tt?4 In itaru. it n ataii aa> II U. Ii. HVbON. I'aklial af <17 Br i4?lf. J TOILETTE. ] IT MIL <OI??* TUB II A I H IK TRHIK HIHJTai- I V ? ? ! r? wuh a Chiaaat L q I* llllr l> | ill a.I .r r? 1 cr ! ? ! lr?>?n'?r jtt i<l?? k. ( * faat tnU?i?ft. I |i|p 4t? ? ill *? ? 'h ? f. *r t a J n rn th? akin, Mhar 4f?c r??,?r?l j 4m f nc? ift. }?r k?i fur i?U >!; ftl Ivfwy t>*?| > Utf MI? Tl * ft* I * A k UMIO HAI H nTI Id ftrKIKCR'f t a hirh ?n| ?hut- ir?? kur in a ftw >%m lc 1 l '??k ?r t ro? rv t fat- r>)? m 4 ft M? yft tf-f I; a t<aaty li Oi? Hit ??f? h? hair ? ?tah*4. th* A it T>> fc- ??i ?t A Till & ft* 4, IM I i.t f rtt?u tiin, ill IAiftt*'* * to* Afri> T*#rrcc4? jriiti b to %u..i It ! r.?? a ??|l ' kitxiti |l?i till #ifl ? >.p+M.f ii Mar lfft'1,1 ?r latufkl tar** MlH), IK ! ft ; Bbl at hit "I U 'U taf<?M in tha rt >, l ft' * ft* ill 4 wr l| \m )! ? 4 c? fiam?!* ?, v v#vi??ift % r ? ?k?ft?M ?ia? * ". * ?rr ih? H*?-fta? L %l?l? I,ft ?'h il Am 1 rrftt. Mlh AAltk AND Ml UCTi ^ A IV. OK RaII.MUD MOhTUAOK lio\Ui of ^ thr Kmm llavaii ?id N ?ri Mn. pi r>? <'?Bf4i?I-'a'^"ilft4 iM ? ?? *!?-4 I) lit* ?B4*r?ifft?4, I' <*'?% K? M ^ all ?'f?a? *ai mt Matt lh? IHih 4a) tf VNr. 1 . ftl'?fc, F. I., far ?rha?|*. ar Ml Bar' a4 ??'* ??l?4r*4 Ik? a4ik. af < tf *.??an4 4**l,?r?> aftah ?f ?r>* favat ftl 4 ^?rhaB r* ft < 'aftiMfti. payallr at th? l?*?h * * }! If Jt<\\ I'V *?'# t-1'ti I laif.rM It ti t rata af aarrfl tbi f*?r at irm. rati ft^bmiip tha MNh 4aV bf ^afttaia'ar, irt:*, a 1.4 fa)IMr *|.a 10 k 4a|? af (Uiftar; bb4 Jul j. in > ' I taftt, ft* lit*- Km* i f i B:aw>rtt ift ^a?v V art THa ft >?tfta a ll t a*arB'4 i? ?r?a hif I ftat M ldtf an4 ftrt ? Ha j aM f<*t ? !*l ?rn. 1 !.?? hai 4? a?r taan#4 B?4<r u aat af u.a l.? riautbr* af il a <*ft*aaf li^BBflirtt f? r tk# a|iHa*'t? af lit ?r hi) f lir"?4 fr- fm b iBftai ta tha Mai arhaaatu *'ft?a lift* titar Kl na?flrl4. an4 for ?ha aampl t*<*? af iM ?raar?i lm* tr> tt? tBtiniBi -t * t i*lllna?IIU t?4 Nta HbtW tf d a bit* a ttli i ha iMri If ibIIm ftlrtBl^ Ift mjmrm' >?mt a I a.aia b4??) ?w ?iYra af ra??4( t ha .?.la ?f ^ ft lab ift ft -rtrarM ? (ha ir>?<?' tf I ha ?UU> ?f "hr<a. |MI I" ft*. Iti? lla pa?B>rB af U.a ia?i4ft. vhiali bibi ha U?-mWw*r thft ?ta|Bl ft lb* rallf ft<l ?n4?r ll?a ffttftf raaaal4 ua tholt ? ?a* af ? hi* h Hm?4b ia r%#?rift?a4 *? ?fti4 art r.?M?i^-thir4 f'l? ttiBtaanf at i - M Bi I a aft??1 ra i1?T? - I a?> %ra tr''f*ti4 Ib ilia i'l?a ? f t' aM.n.^rBllarftf |ha Ant?ftf at- I * 'l?f m 4 ?r* r?r?IM ht hi* W A K P ft Ofti. v % ar ft W* I. PUP P L'' * f A I. - om?MM A VtHt iiMRARl.til >I'AI I an 4 | m% | h + !(" l I fill ?r 1 BtftHvr* I .???? { * $\ + 0% i ? .?<! la i?l;. ?f A U IIOlAT. J? I ?.M tl? M IK uw t,l?N?K* H?* %AI I. ?A V ftft Y ^ .? * | ?I r ?f fUy ha?4- hifh. rr*t-??4 ht?4 > 4 r? *; a III I U ! % , * ?h? IVl*rhM|? aa? f ?r tuftn L '? * I* r l.ir ftrilriiUrt ^ ii? ?f f. M KA>( ftUL 7? ni'llllfr', If J 1 i Hun k.mei>. rr>i Hour * ? ha?k<. f* Ir i ! -. ??b . ir??* fir r4?. I???p l<"*p?. ' 4't ?? (> ? f >(! * ?.? * .? I hr Ml ? la I allBI ail II, KtlT'M ?t>l.a? < > k M <xn*i' F?r tnrO't pmrt.tm mrt l?q?ira af Ir f. K?l?a, I.M ? iirxi I'n i IT IN MKM>KI.?I* r? o TMurt s-onr 1 Mil'* ll< u ? ana . I! It l*? (irwl-ll ??? !- | n n ! ( ?! I *'/7* f?l a.iaar h?n I l? ? fi-m * ?. f>? I > I a < in 4 >?I * apr*'> la l??f *1 W rwht, *3 m ktun Kri?t m lit. i?r Mma.in l)ril< iimh. ?.* ? r}?m iHiMi-rii lit. *nh riivirrm mi ? L* V'll kK'ON kli?fc???t, "I-m " ' I," 4 Hm < >h? Hr aaaa; ItMin l?i?itt 1 1*1. HI" li K. M> 'k' |??? ail#* I. If | r?f?rr?4 tfe? M *>U I" ll'ifMrilil tin * ? lt? )MK M m l'M? af tha rmr? ?>< ? ?i r?n air ? M"'W?n? T l.j F?w ll??liH Ik' ii?\? kluioiftKiH. li la. _____ i ivil m? n? I*T, IN ?~"(rwnl?"u>''iiTioii, l?r? a $ it hn*lwMn r?a h* <aw. *l< la*i ? ?4 r?4a.l. ..r . , ? r, , , , |)' Pf 1 k Hft k *> A k Irrntlol V|lllf>|4ll*li ^ U p-.4?l?-l) 111 lot Nf rlM ritttr- ??r. fn4?> Til < '?> III >||| Im<i riiirwnil tl B , t I aaal 'l?, I iili?n?i iimi f\. Um< <i<hi I, <-> ' l?. S I H l\ A. II llj a I a>tllt?>n tt?n4 will || mm -.i >r4 l?r? th Mi'liNk w?j. Tha kaffalo tOI *au?4 im i if ?tni< vb* l.i*hi *i WMtotoii MS ' - tOW IfllHTIVv Ml KTkEVii LIL EOfNAHl - SIXTEEN Lv koi?- t i* Ihr ftWd 'I kin U Up ?rr*?l?nf iMikuWor ?>f ' t' Irwuiii i< ?i.ktt ?*? %nr* iu * <l*v ? ? It* la*. TW Ifey. K/^t |0'h ?t II ?'?l?#k. I. .. onnii?1*, >*** EL'G; wll* k??u. in Mr ^ArwrimiM l*w* w I nurtiftc't Hi kitxrr; Vtr. K -!??>? ?*?ik?r? I'^ul #??*. M I M.. |.Mrpr %3> ?)>!? bdN<?, '? ? * 1 i'? ft * >?.*? t. H??%m r ?uf/> r. f ; .1 ^*fcw?jr ?u(?n i m Aft'J !>*?> Um *4 i.?l%u rf% it. g i |??aloT. %IS iilwk, P || I'nrti* $30, mil* >?r%u? ?? 2.'*' 1 I ?i>*?v ?Qi?r? K g ?*t?r? nr. * i *klt?v : ). Wr HvUy en'?-r- h r Kern-nek: J. HiruMttNfa l* f. JKl lM*w* lk|| i W ^?k.i?p in'trnrk |. HiMtnl H 'Wi; Wkn*ey m it-r* hr f J< i<* <><*>: J "*inHh tr c. 'eeifte liui** 4i*t?fy ( '> ?tni* Ii?nU , ift kkFT ** J t*rufp?i #U k Tpiim>; J. ^?H|,w*J 1 ?t?r?U. | ~trfta??r H. 8 Herd en'etft ? ?. r# ??THi?h ? | train* ?f ??r* wit* Utvr the * ?? !? T*m. Wr *r the r?ir e?vu ; % Mat IJ M ??d 2*i- P M **4l tmri iu m?<? %t>v k|M>Ftn ?r? r*?r fur ~*"t? w?v '2^ el?. ] li It *~Di??>?'? * *>*% t*?i W*m ? H%n4 wlM b*- Ir h ? , * &%* uft. 1 JO El. t-'IN KU t. Pis>^i#i ?r. A j% |*S ik* ANTVP.--9ETEK1L GOOD VTLUNEK9 WANTED " >Bi : . <! i? 111 v . **mi ft lvty I??> || fc> *ti.4}\.k > t? r?. *i d ir? fc mi u|> fuu?> initio. Apply at- 'W T> *d*n\ i f. ptnlr- I 11^ AMEl)?bV a HID'to*. AuFI> wo^vS. a ft'laJI " ft.- Coi.k, 11. h lur^v fiiiKi)v ?r privftt* h?*r<J'U6 hnuee. ' y tr rr>> g. . j* rebuff!. I'Imh# rtUft' 1.11 H ??di *' IV AMM.-A M ' I \ \ I. v * aiitfEK. IIONE4I*, "" ! 4 iudr H'|4..w? fill VltH lit# N<| ! ? o Hiftlir??it? hi 4 ?ftittfij( ftr :*? tuwe e?r? of e'lilire 1 ft??4 t|? If f *iry ?im n f+wmr. mi.4 m flr?? rtt ?ol>a ???w?r ?ft?4. V llii* y te k tic b. r?r1t nr. IuI f I?.? > fftll ftt ??,1 H *-rf. 7?MEl^iY A I \li .K VOUX WOt v V. " ft?"uu<i?i a* 4#?*|r. ft? d ia ft Wft?l4?r imi4 lit M|N-llftb:? Mi.fftl rn ?|I finiU rr'? r-o -?i k*i jitft ?? tmku fvr i?c 4*\? PU*?? vftll i*i Z'*ih [rriNTID- BVA RESECTABLE Y> ?|J ? Q WoV t M. titiiftt !?.) ti Chmnh?miAid Ani or 0 k. n iini Ir^iifr G* 4 ititrtofM Kir**. r?n (mi ntnu fur dftj A I lie Until ?l . ? ?t*. . u Blcnifl^ >!>< Amllv llflMklMITVikTlONS, hV VfM 8 1 vu r. TiDT " >? itiH i>iiiru,o?? ( ISi k i b , am I.uft ult i m rfAClIf ndtrAtAi-dr bft?-t.A*i'* ; th? lh? m ('iMuilh rni i<J Audio Mill In v, il ini ku4 ir<*ni jr FUuft* o i?il? 4.S 'Tf"*, f r ft dt* \ * R?nt ?f o?f > r?f?r?n|ii- r ?i. 117 1NTI !)?fT A Kt^t'l'CIMtt K VOtfSu fOJ.V,4 fti'AAilon mm likHiUricA d Mini 4'iyivr, vr to o .rft fvbt?dr?n. I n bviH-a, lvrtti?*? 4?v? At i'A? prA*iu* *lit Mftfli?<*ti n tf?i m-, ft And d?*ur fmiA &H ttfi ?t. VK|?I M TA Iti f. Y01) N (i +O*\H0W for two y+iTm u> ).?r lart nil , ma?U a u -fttio'i ?? ana.L. i ru - id ?A'i W ?i ir <>r a*-i?ti- g id th? ??*h. \wd bii jr or l?? t? ?.r?- ? f Ml'lrsu, At vAii do p'aiu n? *ing. l->t ?if ?it> r?f?r? tu? aai> b- glvt-n Pie m? ? a?1? aI ,N?. I )**ih?'i?r at?vu %! !! *a?j And Third Av?noo. Oai ? ll^i, [TlM> 11?911 IUTION4. li\ TfU RB^CCI't 4LB ?' HiirC^tk. W Mhfr ?nd lr?u?r, ' 'I >nw* or*,iia fAiA'i i>riVAle fAiniij; th? aih?t a? 'ImiAb roi*.d i.W Muitftt. H? 'b nisi to hii-i he < ?*? fA-irly. if |< ?? iMn. ftl < f ?i') r?i#i?n<ii-, ' * ? rftur* ia *h Ir l<ut |?'a *. > Ut?? * i At No'ih I'rufc rm. rroa ; r?ftui 1'ai a*? a**! f>r !? ft*a tl/iMii-HY a Rt-rrCfAHL?C YlM\?l WOUt*. ftp l.AMftit 1 b n ?nv?t farul'ft P2?? U a c>d Ia a I bk. kmi *i?<d Hf?-.h?r And 1'oA'r Ti?d brat >f Aitj liWBff, At No 40 W*u ?Ir?*?' I KECriCTlWlR rn TBSTaKV fOU^l W \ fit A a itAM'loii lift Hi Aft?W?r)> r. or JN i?r?t A 'I .V ATu?lrM?i?. N'o j??<* < i t? ||? t ph??r dt?'?f tr iu l lie u uwtry. 1?aq oo ?ni rSdfttf. Anp * nt.W orir ,1 ANHU-A hITT'A'IION MV 4 YOU*4J I '* to d?ih? cfivml bou twort ol ? r?t itwt'A^'l ft'O Ij. ' Na U Ag*??^d ? a-to r a* d inniA^ Aid nndirnui'is u'%iu ?u>?<f. N bjcc?i??u |. j.i in iht ftuuurry Uu?.1 fto nt'v ftr \y ?r >r?'n? AAA ? ? fift?-n. PU aaa haII At S??. 4 1 frtult/ Ui r, f.ifti fl? or, frcul ro? m. {VlKUD-SI a ||a/| TAHVI aiKL A tVVlP ti?'A |/Ia?a i'o?>k, WriiUr And lr??ucr. h*? 4-?ftd il>r t f ?? !< . Itnn ftpfl.r ?t 19 ( ftra>iij?> *lrn#i II AM Kb - % Kt^'l TAll* E I ?IU N U * O V! i N ikbUA itPAl'i.u iu a ftVA'l |)ri?iitft fAtmly, ? d ? rftn**r%l .?ima rk. f I ft go d 1 A-t.-r And trmftv, au?J tin <i?4 ndii') irfft ?A?ft. \pi l\ to 5??2 liM it.u) itr<tfi, uj? a'Air*, ? ?! r? < ui, Ah?rr sU ?aa b? ?%?n for tfttilnji VRIifirf^m vorN'J wow in f|Tl r if II9T ftitj r*l?p i ?f, a Iftfaftft a itoftti' n am a *o i rft>f, ? r !?!!' * n?r?ft. Mac Mfteti ? to ima%a U rif ffti?r?li> u*tful (.'An be ftftftA f?T ibrftft d^jft AC 77V i lt? ?i y lVamld. in a rhivvr* Fakh v. a m<dd .i'* * r?*d w? fimn a ho rv ?ftr<tftnd* au k-A?c ?nd ? AhiAf irf? a It tu r a# d AppI* A t ?a ?1 Ar|; v>iftuii ti lid b ll't)** girl 5)l?r* Anl, And ?ft*iA4 And wSj w >n>d ftft riftlid it h } rr * ? ft'd'ntf. Hftfti ?>f rftf?r?aift" rrqiirAd. fn \ ut 171 ft?t ??'ft AV. ??# worn tbft hour wf I And S t* d. IX] \M? % hiti at it?%. i> hi n i rv IT % B8 ire uftlr J our J. nift'.. Aft a bArk-*>prr in a r-- pAOtuhlA Dl lir hoiift b m Aftll ftftqiiAiAiftd ?Uh Ihft bitiA^I. Aud ivt #?< - w-!l m>mrurnft?d ?! ? ?od ft I A noiA'oJ. fttivd), ^ o. $49 H' ?ftd?' ). i?h rft it a ill bA thAAbfalij rA?l\rd Aftd T'-AIP'I* At*ru?l"d l?? ll'iMIU-i TU ?V A VIKJ lU 111, " a haar b>' Uil|!* f ma tkarnatlra. lurrayn t. civil aaaang Ic. Will LI? for any aitaaaton ?h~ra tha krat e>.a? art pa'llalljr ar ahull* T!i? kaat ratiiMi |U<| l Uatr ad<l:c,t J M L , at tMa at. m. v; ri.im w ^M io-on* wrt > tuoh j?ilt ' a i. aar?iai>4' th? kaaiaaaa af a ratall >tar?, an4 arill ra* aa tin- pramtraa a? ?- >ill PMin n.ii4-J na n4 a |<li ) aiaai tjr o.lllaf at C S VhorKO/i.turatrtf nkau a>4 I'tail at aaia. Kit ^ ark AT ANTID?A MIM;C MA (H-OVI WHO rlm.LT " I! tka park kut >* , ap^akr Kngliak. aui tn Ha* ai<) ra'araatra. Appljr at tka auruar af M*rkat a*4 a. Btaablyt. k kAkl'lD AND OKI-MEM WiXTKP-ONI ACa taiivi a4 ta lar'af l'l->da i'raf?>r*4. Ala? a fw Ulrla . vlart ||I> .tlao a hoy, 16 > r 18 )?an af va la * r4 aar an nai< a ??< to ** l.at aarda fnlarM. , plj al Nm IT aa4 l'? Hrnadaay. ly amiim ouodialihiaii. ri ut Aoy uai.vt?? ? *ilb ilaalu r*??'l tra4a. ta Mm L?<aaa4 labraldary r tlaaar" An If attk amrafara. aaa. at W tit?4 Wmt IV iNTII>-TWO NT1 AIM-Lr I * TUB I V K M I If Q, r* at Jaaiaa Ratk < a.'a, U 'JL' ANTCD?BV A UtktAN WHO AND >nt>i |MMl ftarmaa aa4 ka.hai. a ailaatiaa aa l?i V ar - laiu.ia at y r? MMn ni |.l.. t maa i Ha kaa aralla4 a rrtai 4a?l u< kaa tka kaat af raaataaaadatiaaa. ?raia at 44 Uif atraat. I** ANTED--AW OLD POWII l.tTII WITH COOl n gaar. far t?>Bla( Ipaa A 44 f aaa 44 Hll atraat. LTaMID-A *1 ft} ATI ON 44 GAO * OM 00*< ?IM a W. " ! j a fM|aaut'a joaar aiaa, a aa'lra -f l*aklta ah* 4' rttaa4a kia kaitnaaa parfaatl* aall aa4 wanl4 ka f >aa4 I rrall* aaaf 1 aad a?*r T>ia a4r?ra > (a a IViM't'?. aa4 haa aa ?.?J-atl-a t? taaa ar a >aatrf. 4 ??f- r?araa at ?a a>>%'aa ar *a4 <ap-k lit;. aa aa ana I ?a-4 af far a f?a 4ata. 444'ali M . M'l litk a a. a*. M laai kaak itt?, httm |.|?l X wkma k ladt or WH MWWillUTT tr14iiBs to ? lata p?rl ta a paataal laataaa*. akara a.t Bar* thaa A* aa filial *aal4 U raaa>r?4 . ar m at WaH ? a raa.?aa?tkU tar*, ar ta aaa* aith A anaati?a aa kaaaakaayar la a ?-ataal H> ?i art aka waa'4 aat ka ra<|nlra4 ta varf?ria La a > aall 4vtiaa. Hala? fnily aooipa aat f M4-rtaka tka aaaa^a >aat af a kaaaa, aha wa?l4 prafar tka Utaar. 4 4Jraaa. witk artiralara ta C. I., Haral4 HJWCHa I C?llK-PlouNb ton Moiii.? rut? olu and a a?p>.lar aatal.Uai watt III ka r? apaaa4 ui-4mf, aaaar ht rptr a anaai.a- if ti a a*ilaralgaa4 flir al4 fr1aa4? aa4 r?i a uf ill' baaar aa* tfca pakiic gauarall/, ara a Hially nla-4 it t?at hli rl?'' aaa< rt aat f aia' I-a aad 4nalablaa, a all aa 'ka (a* * af I la Ha*aaaa fr at tha k >ai< af I Mil f ' I ,th'(4at. Ilia aa'ar Ur Ia4aaa h alf tnat ?? * -r% f I la trill ka laft aatri<4 ta ra*lra tha rapu atian aai |>ava>'ij af >ka ?I4 N uaia af tha W>4. aa4 rvtafa lata tka lf>> raak It fnanlj to 4nttr?4l; kat4 aua?> tha KataU al ka a?H. TrltiWAt 1i?'li. f I'kil. Ill TUB M? Oal.CtKS ltT*L?, llflltOM Ld ' a?4ay, tha lltfc laat. Na. M kattk W Uhaa. aaraaa .i alkaa ?ia MIPPIRki, jtiaii rkoii MtM ft)Hit luTil mRviTD <rg"T ' aaia la a?4a raat ?l Ca aaakia. I?uli Naa Utlaaai ' a (rat a. 4 laapia> ? Tka Bnt*ak lajral Mai' toaiaaliia Liaai laian." (f r>ail> *a<I ka>?a aa 'ka lii rp J 4 *a? I'M Hia,) h?ai Jiha I* alh, a?aaaa4ar. alll a?a kar a> aharac, t tl.a Haiurf, anaii I) atawm.N ara at aalt. l|ik laat , aa akvaa. Paa.an?ara aaaih tralag Ihit 1 ark aaa at ?arf aoaar* kalr p ta^a*a tiifi>t<h ' aa/ f tka aaaaraiaaiiaaaa pi aaa* aa *.* bar i a.maup af tka ar a?n.p.B) aa-at ika tiraat Maa ara at al' patttta akara br n ?laa 4i<ar?a, aa*-%pt la tha aaaa ! pa*" -a.ari fur I .a IB > !! ?f ??- . -aU-B ??T m?? ">a i?it 1 ka .'?, <wri, i'i<al|?- Ik , II iraat, t?ik ill tank* ?UI HMrllni u | n-rnj ' aaak afflaatiaa. Im ihi it?w| ain II > I ? > ?ar4 it la >?ilik, la f i< ar llaar tun r? aajiaa lal)H, ?l .(aar'arr Md all rwil ailaar 4 >1? law* hrl a? par, 4 tM??n al 115 M. ud ? < 'fatal f? *1 Tba |.|a*a. lU'tJ, lha farw laaaah aa* ?>a a >a mhkn af 4?)> la Um N?? Turk. ara > i< lla>ai. via ? la IHIK l?a>a T? Daatla Oaia. ' Ilk I?M| M 10 tllv.H., . .Id IS', ? ?>- .. . Ml II Minna 4U 4 r.-tui ' all* I U I ^ ??.?'a>a IW lijft f .rt? * . . . *6 II IHI 12 m i??u 4a I ak< .! |l | rra?a 1.1) 14 *t km* Hki II I > fa,.nr* 114 Ilk * L ?t* IHI 'all.,, l'?U li Tk, ?n.l. . . 7ft I" >? I al I4> *' Pi >1 Hal .1*1 lil If III al'a I?' l.-V Tamptaa. .170 ? i l ia;ri HA 14', Iikaao lift 1.1V r*n l>,aa . ...IIM It far .*? lift ,1 .f> IT?k Triaida*! >!U Ift | llmwlaa >" II TM rm I r?? II Hi i lartii It, aia- ha I . ftinaU aerana a. twa-tk r<ts; ill f I aittai unit fraa a'?.?? Urn a>4 ??4a- ai/?.t. 'latl'k, alflil aH'l li 4.? Italtl. ala^-hdf. all >i na-il|hk i.f Ika fall luia. Cawi (im ai? Va?a I a* a laa > a a k?ar? at I- l aa liar l?f ra ilaa ^DnMl aallraillf. _________ ' .Hi* lAfta URfc-lflll < *!?a' alaj al 4 a'a laafe. f 1,1 "IK (Hal* * 4 * . II 1 ha |ai ?r aataa Maa?ar? III kiln RH a?<i >a 1 fcN k I. >*l ft ? apt I'ala H r4w 4<>, lill < ?. Tlaa '<!?<* Ik. 'aft l.tri. * aliaMiai Ink Vft a a. far ! iigkt *1 |...-w at | If la ? I.. MIT IIIl.i . I!* Pr.ii ?. f'aa iafrfa far Fl- fi*a, ?r4 Nan Or ra, a. al|| 4n4 ! a r- ai? aia laTaaiak a ia?ai ?a. ralla ?M f r ar-a?4 ??4 r' It'k ?Ha*tlk?0, VI* I M?i.Kfcn IATH aftPi-nlar-Ha i a* an< ailar.Hiai Ha.?, ,!f ti *|RB T\. t iaa kartliaa 4. If i turn Uara.a a ia?f, a>|i la. >a M ka. raa 4ira 11 Iraft Mr 4<k| a mar 1 N ? , ->a *at?r ) I#' k Rat W aakai a? I hrar n>Ut k *h. B I IU|.ff?| kagiaa, alikara' ta?ia?na(> a* lat?*maiia'a fw-ria, ihaa ra# '-hat p*a*>ifM? >> hia Mnwrt a III tifttfc I'an.na la M ika I - r .'i?r Hal ?f <?. lanar I at !> ?< IJk 4* f"f ?tf< lit 4* l? ??r ??? tp !>< # **< r??? . .. ' IV?i?lit w l fB ? pat >t lttflll ??!< "< ?*> "in |>?? *A ?, tn f*'' f?t ?rh ?r?4 o- lw f?t? f-r ?i.y r*r???i r. uMt n| - ? f t*J? ml ? |1?|? mil) fti K?rU. ' r ? ? ? ? ?r?t?ht ?f m>??. ' t now > Hi* ? <m?>. m rh. ? ? ?<? ?*T > t ' <k? in Im > ???? < tl llUKM -TO !!. O* T?? ?T? TUB *?? ?ti III 'f II ?<i?| ? |rt?r I ( ?t f ?(') n l 11 ? V?t, ?? ? I I h.rt ... . !> ?i, i .? t? > < M'TlnN M ' ?il nrot >? MS riiSfl^ll. Via ( ItlHll-TMK *1 I,ft ? flJ'?ll|?, ?.??, H I > ?( ftllt HI UiM IN Ft'.r'4* k*ti>( ,i?i iltH r?< ?. > i f?r 1' kn ?. ? *> hm^j

K- p.*.. I|lf , *k< kk?'?? k??i f-? ?r? m !)? ? *<.* t? I t?,r? M<?. <?.?? ? . ?' ? ??-. / r. ?i Mu * !?,'? fcr iM "?? P- f. I'r?r? *1 |.?.*?<. f* <hi> uabtn, ' |>?. * # >k ? ?4 fc ? I"? ?<> i (Migi't p.r m I vol Aff'J ? '"M. ' |l? ? N. Mh *!? ?. ft to jf>Hk J fillLU* W,|l *... **?*? ?> I AMlnKHiCK r*. ' nnniKT TRKATRR-T. ?. wt)M|g rKOfNft. D xt; H It. Amiiu. Muunt -1 Miy ???la?, ! f.j.t, ?UI 1. .? < tl. pi?? T'lE K\s'i Olf THl 'iHlllx^Kur Vr J W&llaok. Jr.| Hit 4I tin * ?*ir G''fe?tt: f*a*'r??? Wal*. VI 4'atih: i? Mn' >?tl*i>4; l.*ir>' Small, M ii ? >. M-.ialluv *?>i, Vf. I. ffOH 14. ? lt?ri?.u Mia liru .41* y r.-??".?ln4? lb* .N.Miral ( in* ra'.iil. 4 i' > HI' M N Y A T VII K N iKC - ki> h*rA t'?Tk?r. Mr Mmn JukAilmi Mcl'arUad J"* It ! >>. B'rt-n, M? y t'avltr Mim Wiiu)?; U >lly Mr >wi?, ? >? ! '? ! ?r': r *\lr? Mraaal.;, Door* op.ia it IS wMkiIM?t ;H (MI?M :<AI a 'atiuNAL tularks.?LC4^KK AXO * ' I r< iritU.r, Mr K. S. Imaftaa.? WhmIay ' aaia^, ?ai#t, 1 tl ih. 'I ? ?n?tr'?luKi< nm will rauunat wl'h ?' 4r ?f 1 UiN I'M AI?HiMI?~ !>* Ui.i urt, ?f, U?4a <>4 Ittvi-;* itib^iriinii i|A Burfc* J"rhiIim Hri?4t*?ri1 'V ' *( ] t: Ait ISra<lr>i4. Ur? l?h.r?".?l, 'I?."< ? harltnl. <ft*r ?i i k n.r i r?? r in rt.v e 4%n nt'T ok r>.\ ?-**. I ctili>-v> tlii|i'?ti? I . Tuvli.r; -Mr Vll.i-I* 4 r?. V. < *- I | Im>?*. V? v i.< Iu4? wilkiha I'WOK -OLO! Kit -I'atrwli. Mr. | Hmillot; Haiti) ''uik* litiKmu, Mrj. (' \l * ?_>?r; NuruU, | t?i LuaVjer ilmn. T>* 'it, lij^c. Omri opaa at 7.t? ?k. I urtaiii mil) rlnr at 3(4 heui*8 ii'iUk. ' \| IT UtLl/S OLYMPIC T ll *Tl{ K ?T'l R KIIHLIC | i*l ip v* ?i?r? tfull' idf nt? thai hi* popular o*r.ui>)i*t m-ut | * ill !> for tl?i' fltivwutb ndWion uu V unity bv?i tug Hvpt. , IV. ^Lp M?rr?ii n*?rit? will tVHw>*u?e ?i;h ?ittitl?d KO, ?f il>? (ijArfoft* u|mirii)*-h?<l?ri?h. *r. P. Bi h?*l: Hr < T]fi l^nbiful My, Pitiair: Ci?'nii? >d ?n rt'irri I ?*r? kr Mvl ibioi i Aiiflrrn. ( nou-ri V.im Vim I 'I?\Ur; HiM *i?.? a>r. Afur v'tMb BKI| 1ANNU ?KU llHifc.rtMA-.Sir P?iri. k O'KiJncK Mr. ! ^ t: II. H II. t*Hnr? il'?Tt Mr. f'tnov#r: Ua?**u VlmaI rU. Mir*. Mat? Tuyh-t. Af'rr ?ln?h C?l?5JN OH'.KKV. I T<* r->ul' w*f>' yi<iOTW A V fltr 41 * ** _ I A V H K H: a N r. r B4Hf0i. V' K?n0f:ep ?i?# l*K'pnoU>r. J Jr. I l*0i Hf#r- liniitl Unhk) A'tru*. ioa ? ->#Ui*dirt ^urf ?ri? ?u? ? lit llit * d iv?r> ti'iuu i * 7Ji *l Ur Mklik,?r fca? tVfikp*** for a* OtliO' w?? k * llo ;i?.?T?n?ua I l?? ii lit Mrieior, ? ^rM-i li iuf ???> ?mp ; ftm4 illvi Ii<N rt^Mlti iwmml IB i !* *? Iroi 00*0, ? ti ?! f bt? ?otb at nil tafturo, iny ?o 1 |i?hI?4 Utlhirr ovnM^r. tho I'vt mi?iuiim< th ' r??w?><1?U?, iv:ri*in on a Brol B.ort The ptflara ?aoo? In tl.a L*?e r? H miUi, tha I xMi t * tik, " iprsc an v?iw,? of iinlhtat eut*r- < t?i> II.<1 t*. OOltist ) It |T ft C III IV iM- IfcO-l * I*JIj0. LHi?Kl<aU? loll.) $?' 1*uiii r? i?? >hrviliM. 6 ii., nr.%?r ft o 4rtti)(if lh? I fa)?hrat?4 *?r. ** iu ma. A leu viu^i t. I'ota H-.irt*. Mr. fafT) Va?fi>. l*ik, K??* , H'ar*i<*k '!ui(ini. anl I l*?'a|>-.cirrt Mm Hu b po. M??* Barton, uh?1 WmI. I >)*??,<? tik i ??4 a* V i^eii it ?H iioivi, <nip? tnr* ?i.rt 1 ?n j.mix)* Htatiia'f. Ui?t?t * <1 *Ji*n*->?. fca. ' Ml dun |C o< Vm#'I ?hit FvrUtl Toll?f. 1 irat*?l?a. V* <WB'I{ I i rf??i nil ?? l<? y. jr>. l'.'V, t?. WAUI.U1', Bfi CAN.Al, fTKKlT, SF.\h H 4i < > A > a} ? t'l* k ? ii * ?uv? pi of tbo no If IN*) ''to I of ftBill e A 11 if*?, iiTf raiii'g TJKini Titiuli. I)i * na?*? 0: bii?*mh p, a o.fce I'rrf?riA?nc? etTjr uiali' ?t - mn itluM kU o'?l?h. Kxtra ptrfutBiAucti on R-iu.4ui, a> 3u'iii?ok. COK< IM* IVfBY EVENING, AT I.TNCU*^ 4:ONt?rl Dull, f ? . Xv7 li?*?r?T\, wrou Mtantmi auk Kiviu*Iv-ii Ptr****-, b> a talcntd a"u>i>*?r%y of eig??i p rfni.ar* tdi\4 uu'i IVrforutautt to o?'Uinictioo at >4 p%ot7 we?iith. Fur llttufi?m|un\, k?., bill* af ?1m? day. __ J. LYS il._^r-|>fiMo?_. N01KE.-.THI AWtfliriN DR\*IATIO *<($<>OIArt?|i ) o'd k at 15- virrrtion ?'all, V|B vino ir it'rrt, ot> TrchIh) **?'* *(, at. H o'alook. U' N'lfD?n tti*]iiof ; So\u *a?b AraoatatioB Bra roauciWd r?. atlr*d. Br ord-r, C O. M51AHV Wr.iy. I MHtT. | LI'H--ON AATI RIMV A FT fi K VOO?f. A OOLD ' w a ok. without oil & 1?? ar K?iar?i. PilJior in Cao*l otro- I* I I of Bii-.dvn), it ftoiu t Jit re do* u b o^*t?B7 to 'lia uhor? tr-?t Ar"*?H nill *? (iT?i< to tbo ftuUof ou roiurwiag il B? th? <lt.ro, 54.i Bicadwojr. H9f\ kti*AMJ-UHT IN C?OIV?; VUHUT VP&iJ a*r?oi, B?o 11 MiuoJ?ujr to CV Ior up N%. ka ^a'ton 0 u l?r m (t? u > to 4 if y r ?li. o roll of l)*nk "?ol-o, anon ting to ? I.khi Id ?he i !1 m $.*.0 nit* a flUBOto. Ap.?lvlaNo. 1 Vb#) fii rt rO *E?iKD.-LtlST-* C<iLD Hrt I'Kl.liP, Sna. O iij kf'rntvna. ? tn I iiiml, W?<| ; b"k<??y. n Hailra) rmi- i lar/c ^ >M Rrwtit, otlh to|?* kf'Mi, Ait> i?t*ri Ik' It >0 .!.>( n 4Til?ni, H | I n k Ku?. la the h?pi>:u?ut. or N* Yl vl (irvai, Will to- i [ ir w thixli'trtftrirtl. I rqc klwhd ?i.o-t. u \ tub fct *si no. t tw i*. i?**a ft ?k< J ' Junk, ?Ou* olUra atip^x *?il 1 4n?|.p 4 in * k?iWi'i 1 I<-r k tHiUr I ra>t. 'k? abut* r??*ri1 ?ill !>? |? <l ? > aujr . a*ti*P *! " W'l) I'li'Tii th?< luia*. ??'! n? fa>iU'a> a?\*d. IIMOIUV tU.S.VKK, <*r?*r H?.Uu ?u4 L'*n<r? I'.t. AI.rJ U> A I" TDM Hf**T C WII.I.AKO. A UCTlO N T R IT \T?TU K ?al? *f Ho?*? it*d antl Vah't^ari v Kiiruitunr La. ? >VtlI lull L U nai atll rr II at an?< l^n. *u *V*4ri^pM^*y > m? K at H y, i.'*i<-ck. |i IMtr "alt K?om. Oa IKi v iII m.ih >t>? ? I rar Ai>a. ?iiliual r> 'rv* ? Inr;* a*""'tin?u? ?f In' K an I . I II t kai ?f>i; fK'aliara. It*. CataU(<>*a aiornlag af ' iai* B' \ JAC<'H ?. platt-L. o nuotloioor.?Tki? l?ot ? Haravaro aal ?uU r no la, HirB m?)aui kbI ^btAvid onoioiiaf of a Ur^o ?mup Oo?r if 1 o*?o KbI for, aoft.? out If t^0 u.ai.uUv aror. uf mo a on Kordr or |>?t'?roa om<ii*|c o biaii ?r?; Ul.lo ?u<l .? -or.., I If*r>, ??lf ai4fti?blac-fe tip uia nlih titrao pi ?o^*. ao4 * Imb^ fork*, ovbI ifbi, l? o)a ? oto^ ?*?it? norto H, 4. . ai 6 pti , o* b, ahi-ai and fi rl.u k, mw\ m*?a?o witUoiool l?rk>, it r Mulm; alio, a Ura? U*ol?? uf Hi ?th?ld po'i-ira I oa*4a *f f^-no rw?iit litTta, teoa*<fa >o?<^ ro. 4ui*r?. Hoio | km?*o Bo; Bilo. f?al?OK^, ('boot an*l l'n|>U%ri| 4<> , (l>u ) Loit a. Folta, *)?>ai. Hn*hM iA Iumi "*.nt it ooh#a. <pj?o-r ) mi t kiln. fa??, I nr kiu I'm ? .a 1 ii> on Ml mlk an J mutwmm |iiir?v?. K u. kl?n. .?r? uoinl |)u? Ivory Oh kr ?lti. >hkh ' h* rata wi'l auait ka.aa A!.-, alia Iha , rla af h. r4aara.l<H Iota aal4 irtllri, aitj nvla. H a >1* Naaklaaat, Eiaa-lata Walili ? b .I?>, Caala <?;i, m, I ! I? a kith tla iiiimI' K cf imrubkM a la 4 r??l?4. I^XTI N.tivic PaLS or VALt'Altl.C ri'* N I TIT 4 8. J Hl>k> f'mi, li-J H. Rn>?> *ili kII ?i vn u m, > 1 bva^R' , Sept. llth, il y'tlofk. a' \u. IOJ Hr a 1 lirir Hoik I'f ?l>n>t I'tl.tmi larnhura, n.prkaln< . a"taKata tl pari. r. rh?ir> i-r 4tLta^ rwolu rnraina unibrr wli'i a "up** or fun* Portr, . J * caat ?ar.tt - ! V fa: uiahta* , d? flmnwi ? MUu, T<i at (old ur riBuu auction nr comliis. ' Maf4t-ak ? Co., *>0tha i.Vi rt.i/ ?f Vap u?k<r. IK. >1 I '(lack, ** ' fnmlxt, utuiuj it wart iiu aira<i. ktinta (>h ? < 7ih aaaaua*. No. Ill t Sr?k Uail4ap. It laat T ??I<M fraat, Jb >HI X laahaa ra?r til fa?t j ik; with km haalag 14 la raa with iha prm f -? ' tw>ii?i<?l<M7|?bfi>i)lii iafi>t..?r >Uh <>>an fa^iaa of j I" haraa pawar aaa ?wa Hal ara af tu aataa P'*<r: I iJ rdraaUa Praaa fMlOtai aa4 fl*>a>. Aa.4 F a Vmpata; 4 Haaalh( ml a; I *iaa? Apparataa; I patpaiaal (.'alUux Haakiaa; Faltaraa, >? kiaara, l>)aii| I'aaalta, I'roga, !>>a #araa. ka? la ilaa aaa two aa>la*?4 I'riatiaK Maa'itaaa, la par- 1 faal ardrr. with Mi par ahaila au4 Ita a pp-r kotlan. fraiaa, > aaa4 a?>r]ikin| ata*aata4 with 11 Tlaa pmntaaa au ha a taw. 4 fn.?i I ta I y M., aaah 4a;, aatil 4a) afaaia. To riA?o roiT< bakim. ca it a it uabbbk, !l-*'a 'ui',.a wurhrLapa 'U III "?, ?? -a? .iratk. ! ? Jl ka laid at II a Parahaala knl.aa??, aa Ta ?4aa. tha llth I Irataai. at 11 a'aloak t? A J blraakar k C" A larja p*rt c> 111 pwtkata a.krj a a; itaaji, on Aiikt cbakcc ior a r?k?M?N w irn ? MtiA i apatal - Tha aril k*iowa B- ar4ia{ Hauaa, Ma. 1 k'ank , lataiat. atrval. aaar ?k? Ha tar.aa i ppa-ita tha lutw aa4 1 VI ll?4al?kia a'aaaik.ata, w ill ha aula ar raaia4, a- m.f .ait I Iha para ii??. Tha awai r a lahaa ka 4lap<.aa af it aa aaaoaat , aTkMMtMmMMMMkMHtk ISC KLIi A.H KUM ' p\r*w iiiu riimitr.-i. jo it cnrra. V Claik af Oaaa.'.'aTaaai I. harakv rmlfj thai klaa ina aafl aai ? ay?4 tj a kia has H. Van H ;c k anJ ana tu th? 'ypcaaa billa" I ?n rrj.lt 4ra4 r*aartl?4 la Una aAar. aaat .lala| aa? huaarr4 aa4 'aaaij-aaa and a hal' a-Ira ara fra- a..a tar al aU au.> ra< a Aa4 In Inta alkaa. a<4 i'ioi a wiar'fapa llrm.h af tW.HXI kl ha< k?ati Mtna^a4. au4 4 a h?r,?i af riiar4. la wllaaaa wh.ia I I haraln aWx a> ran ?. aa4 tat th? CaaatJ aaal llila lylitn 4a> af ltapa>>ah??, 1^4" JD ' \ C ^41 I'll. C art. < k PHim RILI ?* rKKkrinr, um-a n w miwa* ? Tl.a paklla ara u\iu# la riati *b- ?r aa>la of ih ? CaiaA' try. ?a. ?t) aiiantM antaM hj L- At Irlaa4 ha Irua I f.-..ah fai i), ai 4 4>a anlf> Ir -wi * illlama><?r^ la iha .North a trai aa. Oaan uu wt'laa ul aa?i.ua alarflpf akwut tw ntl'rt at kaaatalwl raa4 tLrougli ha laraat. juat Aniah. 4) w "a?-j a. |.' I a. f. raaia* a 4ali(t tfal 'tarriac 4riaa. aa l i aa >r> |a?>t4 f< r >lta?t a 1.4 l>aattlj af pruaa^a'. n-ga mi Iota 4>lH ' it p. rtaiAi fc* . ar It hv 'Jft fata. iMf htta tSa tauif art tar ai tl a k?aat*iag r?a<h. fra- ?.l fli?>?a I'n-aaf lota |H I I" f'It atpat 4 t a "t Itaa aw4 l"?a |..a. Aaat.a at i'*wa. H .a a | ?i?>. ? tap baa. U *f. kr.. taliaa taa ar a ?r? h.t? ara a i* Utlrl ta waia latftaU kia-, a < A 4aalaatta< . TrA<a< tMa A k ,111 a>.4 I in. ra an.I f a I aa I ttj P H Para I 14 r?a aa?i (a). I a rw tralaa Inr ata,Ht aalnaa. k.a . aarrjrlap riitj I?raaaa. far fit . ar IJU far fi\ nt.y ha ha 4 ?a at* kaar.' a> tiata. al iha alliaa af th* vaiwatarr. fua titia ta ^ rlaa t, aa,4'ha jraaa a >lat>4 fra. aa4 aaar.aa ? II. aaw kt llaaUta aaruSaaka. Uj aretr of tha H -ar4 af fnaa ara. B. IJ^U^kf taira'arr. Sii t?. i a?H??kp* *Ni?i< LutW, ltkniXi\ Iw.i r>'t4ar<aa, Lataa N?l?a>, la l/<iaaa a r.? Tha aaa- , a. r 11 ra a'r aaa rrtrltiag thatr aaa al trk af kwaVaaap Ga. 4a wkta-h that ha ta itrp. rt<4 a 4 aalaa'r4 ai'h ha r>a*?tt aftara: .aa a af thawa a?a t-f graat taaaitr, ah ah aa ta parahata4 At th* fra at PtaAali kipaiM<a aaw tv.?'4iaf la * Aita, ahtakaaaV. a' law prlaaa thar ?k<.|aaata ar ra! ML JAMBS ?BfB k VU JA'i kr*#4aa/. FIKt ;|?IMT AND CHAINS. ?ll.ri? ?r<rb. atalaa. 11 -<'batl>a Va?r>. *a?af? wra" No li aala atiaat waal4 rra; at fwlw iat,.rm %! a at 4 - - < mu?u if |)? ?|i?f fxrt af IL? rnij, Ikat t or?,.?h af hi* lai ?> it a*w j?a ai > . 'i* >t.n >11 <r4 ri ' r <tI ? rII i i r' >? .< *!'?'? Jtm* at I i * | ? n'?? 4 t??. * r ... 'rr*i puiioRku ri'MLis *?b-raij?r* in? V/ 1l.t?|Haai I* T ?kti ?ii4 ' ll"^?t?l H?-.? > >) aat iir>?h> -t a tfakiu t?n*U4n < tk? ?f It a?at? i Hi ?? ?? ! KtrlMt Uiiiliicr 1'ii'r ?"hi, V Y t!?i| f?i?m 4 *t * fri4? tai mm aieM a^finUi niip fAIIHlhMA HIU-LA ? TH DHfCftllllltS iKI V aiaata ? */ v larmtk it? i I'rlahl" C'allf'irai* )< im. i? U?'l < r an? ? l?ar miIli-I, ??J at ?tr> I. a rata.. Ilia i?iih> * I? > at ki>? *+'u m-H. an< ar? I i?hl j a|> | tf lid ?'?? !? > p?if'a im hjr l'*lli"*iiiaat la4 lain hu ft *r>?il?aj I HIKtN ? C4I V Iroail'a*, i, ii *i*m MT ?<< ?. Ultik m r I'. jr.; Vv M?a*. a?. ?? >id l?a f.'i l4>, UI>Mh I.map t' 2"'. .< . ? It,I i it'ian (A II 1 '? 'r a Walk |y m l>? >1 4r> il> I '? ! a? turaai Haaawaral- i a. A R <J' .t4 fm- ?' * 8I< f> af/ JA' 'IH ir??n PaMNu HaiHiWR vf lul toil ti>rauv|D qatltM, t|i| ?t a' li-air ai?4 ?r part Im >.i , ,ri till, ataifatt*r*4 aiih <r pitch. *?<! arrant d. a ?.?, tint a>ln 4. it n'lt Mil" n'ra lal<i'. a?4i?in anltit tai aa.iad at k a la a ay Ma I iaa. ail K- i? aiaal al JOHN H LK<TKh, I rart af Hrwa aa4 Tai* ataaa it. Jnw oi?> >. J Kik.iih i r??NT 'iir m<r ahm lb m htm Ik ii'ttrtra I ? ' i ' i*ji ht fa aim w 4 iln M r.<fa. t i?i lilt (mtiii ii ti?i *?fa t, tai )i*rt alp aai'f ' , l'|ll I hi nil 'i m 'l> s.a fm ? Bit' a t 11 i a anp t ( Ittf tya.l it aa'tl 11 i i? t I ijh n * a la t maia IN aaa I i ait . t la I'll) I ? i 11.? 'i a fr. at) Mr ? nt j It iOli I'm a t ) atli ? t4 in \ I t tnl I. ri-.. ?( i j N I I li 1^1, In9 i hliat alirat \?t V rli t I II ?'i tfl a I h J I H i-rl n ' l, |. | 11r?n Itian, ' , It PillitbiA 1 tti I f. tiilri R I \ i i-li ilt % Hi ail- j I a, I i it.f | at' i I M >? K l.'fca m |i I la t ttr?t , lali a I ? I. t Itt.a lariftt i I tnJ tar ^tial. <t attrkary, , I ? II' t.tn 11 a i. adtl a rf?? l ? f. 'IMII-.IUM* a II.N 1|lt DTjtTKS TTP? ! I I... . a.. . i.. .. - - ? ~ *lt ? (Ml fl i*ti I i>?n? if ?til I hr fe fc ?!?* ! ka4 >r* * I 11 p 4 n i u**y i+> i>*r~ t -11 * ? r*i?a ? f-ff ?<( |?H* '* ! if l>? |*r * N ?lw lh??*rt?* * f rh ? ??wi ?4 I ?? art ?ur*??r ? b\ ?h? ?r? < mt.* t rri< ?| I ? r * ? I r? ? ( ? l ^ ?? * U- nth r <n K?*? y ?r An *' 1 t'j mm\ * . *?<irr Mil h ' ?' ' ??.-?? fc ? %r? ? ! ?f * ?*f n??t?in i t *t?i ? |t*p"ffc * ?**** k ' > I ?l,nh?l '? '? tT*? ? Hffn ??! t % f# mar i? * <avtfe?#l I J ?? ?* rM. H r % , fl ? U?l w>Mc# arx U?rr?w. a?t ?m?'a ' 4 ta * 8<liH| I* (M rtt. im?m * *. 1 >|?, ^ . %, **? ? . ? It ? 4 ? 4 H i la . < . , *} * ?.? 4 r # * K? ? n, H-4 , j| 4 ' *? aitt?<* ? ? ?? f>r a anwu.la'a Pruiti K 9%?ftt?l?4 alii >r?n ?f *# a,S f f. la na N? PH^I MH I%* !?, f )'??! f? t !? ? i- * r ?? .< r* of t< ? V ?| I ?fa * f f ft ill HniI ? ^r'tMriiiMl ikrM !,?!?? I Ml * ?r4 aa a Mi' *t ? #?? .? %?. tHa ?if Ui. urt tJ%aft, ?4t I . | s'.i ?< *?. f U f mt ??r?. I j p.irnb >/?? * ^r I ? 4a ? * ll? ?nf ??.# 4?|* ~r 11 # n* H *V|4 ni>' M |I *OV (Ji?f? fr % MM ?i>1 f.-<i it* !*f?a?ii?a H?l tnH aa ! >??? a*^ m?| f?v ? * ! <?>%?> ?' (| ? l?% <?f * !?? ?. Wt. IMS' I I AMI 0KMEl?Ta. pRf lDVAT THBftTRB-K. A. MAI9fViU4 SOU 0 Limr, H'. R. I U*i^?r.-H? *(lt of M/^anni ParM i??ta r??eac<?.- M<rrfn} Itvaa't.g *,?? 10, trill t?a py. R^fliii'i jxTuur i?p*r,i *.f J * 0 uX4 l?Alift * ? VIrtt'a Pf^uarlrft *?rtunbt* T*4t**u! &'(B?r H*.ii 1 ? '; fl'iMtttt, S'gi ar B#lb?i F^rinBl*. '?<i?ur villi Pditi ? ^n?>r N?>v*<lll| Li'tia. 4Wm*'r? AV"<%<tr?; fMto, *.?Mr I' ti)?Mr?l: A***t<io, *H(uor Ri?a4> Afiar ?r?ia<i. L\ C? J A^a, lit Mtiiv* by ^n?niin Dfvm (1rvl? ; i * atta. $1: Pairll) '?l Third Jlroltft, A0 aunt*; ' Cm )? r\, ?> fftait* Fri\tt? M"xe;t m ir Ih oMnmnrt. Doon 1 rr* at p'rrr. ? W|MB ? h ??f put aaaam. IUO^DHaY TH fATKF? C. A H A HM H A l.l* lULK 1) la?a<?. (a)-ofcf tU? Vi 4??.m Si Tmi w, ri?i)*4tfl|iMa.) ? Iif fimtdv^y Tkea? ra will r**n f"f It.a rfRaUr ni'Wu m *U?4?\ KVvi/irj, V| t 7'h I4f ?ri?h tht airl Iff! an ? ? rti na< la iiKirM *C tha fiaintfiit Iriftli ''niM'iii i d (fr??r? tt? L?i.4or ?nd unit ir ftl Kn;li?h thatii-f ) fcih J. Ill D*<?V N. B.? \h* an*! ( MitMinHa I ?t ? i t i'j i iijr, *d4 othrr* ai?*?t:?d tf* r ! ? iwmim l?i? a'. ti.* Tr tbir??i? In* n ??rn*i >& ??f W?Um?v d?v, I'/fch Mint., ?1 II o'tl ?k. W ILL IA VI H H .iK?, BI.'OAI'H'Al IHCAfKf a (? A M ?>. ? H K L l T Of Mauutiua Part??rata T?il???o.?^iguuriii* l'a m I?t | ?*t f? lly ikbDoni ???>, it U? KMtitii) ftf liar w?'?Ji f if |?o(iit?4 for v?riii>(. **v (nui^r 4^th ? ftrtt r- irro?ul*tivB. far many >#nr% I thiauitv ?f K is iiu'i |H pilur i j <ra of LA <3*7.Z.t LA UK A ; m? . wi Pa mcmi #*rM'l'y f* I* ttiTijc tl at, *ii ra?*tnt c??uin *. ha an b**a pra?vt t*?i I y Mriuiift ifcrimpMillau lr??m ihtT -ruling. %iirnnfii| T. ai-raiii I hapicilu t ?. % f.atri?n?<? in <> liberally ^a*icariiva h?r ?fl? ru will noi ha at ilua lima. K. f ? T| r Bt?i F???k ?? w ??p? a Nmur^ ttAiUHi - WKMIMO, -L- 'i. H?. I|i?* autartaian fi.u ?*ill auui?n^a? ?* ?it,u a ?.ian I (Ivor, lura. Af'er atiuh ilit darii.ie achi*vacant* iti |l?n T14M K< i>f,h H i Raval Tawuiljk auil I*??vb J .val'i l ? hn r0i| <?a* hy ?ra aooii<? hatlft iwarumiiu? ? ? 111.1.1 Ki^Oaratt^r* 1?jf tha Ravil ?m*illv " T?b*? ? ?* ?*? *??J by u Kai 'a l>mx. )nta n iaal'11 *f half ai? Ix uf f?>r l> ..| l r' VifBru'a Muaicula To ronuluil aim ha *rm?l Mir i'?it<?ttiiia if Juf'Hh-.Tlia A r<\ I. Har#?iti. P?p?, J'r*? alu Kavel; l.i?r*-??a. J?r ihh Fan an t?i. \nt \u% l'? nl l m?, Kflt. A. ?ln,i ?i< u IHI aanta Docrt I* r\ ? 7 'clock. to# ?? airit#0 a' K pr itiily, Rl nloN'8 TISKA'' Ulu?vi . *; lilJ fTnv, l*ROPRl?TOK. J nr -ajil.air. Si fa-M.\na/t?f.?M .inliiv avmliit, 9ft t. IV I: ail l?ii?la^"l a h* w ? in?H? cu'li't Tit H I* I A 1*1 ?N? ftri'i i < Mr (V W (lurk*- ?4r. I.inik: (' m llnhi. kti.?. Mr. O'Monii. Mr llr n, i.?m. Mr?. Jr'ai.^afcln. Ilr>, Ri> hn; Polly tt.ihulu.il IIr II ii.h-in. \ na?r burKt'* rallkd ? OVflS ? *rla? Vi ntoo. Mr 0. W. Cihi i?; Thorn ? Prin roaa, Mr II. mi If : ('oirli. i'h-rry, MiK? hapn>aa. Tha Cih nilhi af T It *1*11' N X? *<ti '|iit?a, Mr. Una*!.am; Tha *pb>a?. Mr. h foo; Th'unaaa. ?!? It ibar. (kdipur, Minn Okwn n. t.?|a? l>Ti-a* Cliala, aitti ymw>l?itt ? Ul Family Cirolr. 36Mot*. C.? }* ! F. GARDEN.-I.AST *BFK hllTONK OP T'f* giorioak Sann.ir Faiaa.?Third u| p ?r?i?ri' h?>? of Hi# Inlet, tad atmli^urviMi H?nd- Ro-ancaaamaiii of M'll* l.oaari ay, Mi?? Jalia Mil*-, Mr Puniutn.. Il.rr *"*1*1. aha will app ar a*trv aiflii In th? Grant IV tu?a >d? Honaar:#, wMrk at.I ka fulloatd hy ili? imal"'?"?iiiirr 1 ilia, la wi.iab *i,l*rra h*T# tba "ri? lltga af J 'fn'i ' In Oia varl-.oa i",ntlll.ii,ip Polka*. WJlIK, ke., to tha marl* af % capita1 hull kaid. TUko'* afinvDll. At AKb?I.OVEKh OF lid K VdiN > ( PaR rli,'t L a Hl.T Old t'uttntryuai.) arc li.t.n ru?,t ilini I'nnanrta (uniha f'aa and my prlariplel i?k> pUaa a??r? i.l*hc ?t Ilia A p .ilo Si'ooa. PtTaavaraaa,. tla'ol V1 antl frvti. naax th# Ua Work* iialiaina ftH. Propr<rt?r and aoadwotar. W. KN litHTON. Uia of Mart "a HiJL Ptaaataria, Mr. WlMiaiaa. FINK AUTK. Vim'mii - for 9.*i.c a lahub fihii oil P.I nan, la fill Fraiue, (la*. 7 fra b.i n-|>ro?n*loi T>a VtaiiHi jmo.Ih.Ih.* ai ilia H.?ih To I.* aoiil for ||l# ar lim, lli? owl* man Inn mo ay t- ( a al' u l.tp'ad for bar, Ika To ka ia?ti ai H Hranaa Ick'a. ar iat it arm, At. Hi>? Ua. tar at., turner Powiry. ROKIIDIMi, dfev ^WV^WVAA^AA/V^-V W 1\A^> "V -.^\A A^, VV^AX A BOA H li WaNUU-ruk A OINTI.KUAN A M) III) W IIa. i rar Rr i'tai. aod h?ia?ra >'ur ?v mil -<nri'.* a r?ti?. A I'ar'or, ui d Ki d k'liin alj.tmaa Will Ua w.*iii*4. iiCridk i HM I'oatOITae. B4tAt,ft|M?.?VUftNIMtB mmlit nt t ho a i>? ay. ?lth kaUiiLi re?iaa mad aiurr aaatauieuaea, in a>>*t jat. BIIAKUING-IN A PMIV ATI FAMUVIN :HA??KRS In el. for two nr I ?n > t tnillanin whi. ana lad a ra p< etatila aad aaaifuriaMo huaa Apply ko L RllaraJd Aaa lmkmmi1d room* to 1 ft _ rik v i sh *l? uoois * |<. Int. ?ltli ar a I'boat b.ar'', al >o T"l Hr.aaila ay. ana d. ar finBi F> artli ?ir??i. Fliii-r i?.rlor and lad rmiin, ar haa-ii'i w alaaa. 1 ai ma ai.'darata. ralaraaa. a ayaiiaa^.'d. IIIKDM A . Iih umi - i K&CHKni i untrv Tiior^kro vert a lark raradiak Laa< hia, jnrt arr?rd, f?r ?aia *t v*t) lua p..aaa, Ik faaatmaa u> run l u .una by J. F. cLbl', la p ri?i <>? Urakn, T fobn at. A i I HI FOR ? OI.D*. 8o<k VUMtV M?RfOU? O*Ml l>, N ruralfla R.. I. J,1 >r ull'i M dn a al V?p >r. e.likF aid Idiaa Itatba, 3o lUri l?> I ran. (aaul liahad I I :fi ) iri ricaun nil'd >> D a. M..II S rraaa, Uaooar^n, Ku i li. Uiiun. aad atlirr uirJKal *a t an. a* a m ?k a?fa k> i1 rllrr.riI rao a?!y in H a ak -ra ai'inplaiMa. Am THU IVPiiKTaNT i.ki ftR fmom okoauia ? Hrad u ? Ra ar> dallt ra?n . n/ >aa*iianuy llba in* lallo?l.? fr?? tha Nortb Avail., taai aid **-t:? Caai nam-1 wa? i",ta>?o arltli aatkoia for fonrWaa taara and had triad atary rrmad* la ti a a..i.ntry I ad alao p- lit. raarral |l.?n>laaa. aad ?< ?. d ao rtl.rf ahtlaf >r. I aa atfi?h d at ilu aa tu anrir ly. <h?' tha i.loaid a oild (uah f. ill n > aaaa.aau u. V kr-ailnif *aa dilBrnll In.laad, >ia a. ..... .. ..|>H . k . I a.. a ..a w_ - - - ... - - ? ... .... a a ll ar'.?? I ?li?uf?n M Rat a hotl'o of ' Vllter't Haaloam of 4 l>trrjr," ?hich prr'M* tin *>.4 I a >* * > >4rr ai>?aif fariar*Ij a nu4 l|l> ? ? ha fMfM br ?nmI (Unfair B I| I'i tkl i. C.Biiy ?? *1- imt>. ? d I iMuh It ki #01) Iitiikik??*n. THlltlHi. PAr*ICt. ) >! k.lt Ci bult, No? #, l-ili bt ?'t 4#**l?a4?roai*ii krf thb? apnrl -na Imi'aMona an4 Btlor I'T-ratiu?? 1 f Wild I'horrjr oK.nnl hrnrghnot ihi II ml I >i it <i lir. Wutir'kt'l1 h ?-porf.mna* ? > ?*n j ?liuortl<4 lorfnl tifcl: brr.lorr, toy <> tlhiif?till Ih- )? 1 ? r *.i t: HtliiB wl V >14 V bvrrj . ii|bM I. IUTH aa Ul< ?llpi rr r > !?. tlolwili *?d rat all. hjr A. B. k D. > N OH, II** I linn !!#*%. oorror of ? llliam 771 Hri-adwaf, I t.i.r Mr'ldinf ??i m? of i himli. r> ??r?oi K>an<f >l4 0>, 4 l'l?icl:> r *tr*al. m4 jr tb? UriMlrn I'Mfull; itr?i|b> ii ib- I bi *d Kt??f?o ' I aoada GtMIM COB LIVgK OIL. nut OuNltUkKri**, aI?"I?i, Coil. Kl.anBatl'iB. fc*. klk . ?> . < . rk k 1 ? K??? th? l? |ir? of lafTnlnf Ihair ( lull ova that ?h?j Im a ?* all anp| Ij of |?a(|a? laailirtItlM l.l??r OA) wb'rti III] on varran parfaoilr p -ra. 1.4 <f ?ary ?n|a?r'ar qrtht>, oa4 ha?* r- -r?*' Ir.Sad f?r MlMHbW alairibttjnii a pamphlot on HIM* out mita of BdBiWitairktian. aaa p-l> 4 I rota ill a hoot aa4 laiaat >??'oriIbl. b) Jobs k*i ir. l.aad..p Kl >11 lON. CctMK V ?)., K.o.l lit n. a?l ( 1i? .1- I id llroidv (. IUoMHkm, ?u Krw4?f, e >mar if AmKit UMI. Rl.>IO\ Al..?kit. Will tt.IH O IU-T f L\TK Of# I mamh airaatl. ra.?o?tiallT appnaaa in* po^li# a ?ra 1) lLai ha I aa ramnaod hia oHer an4 roald-noa !< IH Ian > MIMl, arbara La *111 4o? t? V*rtU' i? th<atr?jtik*it ui aai* al 4i*aaa?t of Iba k ao.Ai 4 It * iiMflmi ?f trtlfltlal ?? af i*[ntor aiiii?f*rlarr, ?4 ra bi< II; V I ra'*d rrairjv forflol.ro (H>la lufaoinaaia M I i * ha >ro- ura-4. Offra fc -ora fitu V A. lulf. M.; (I'lf aliiah, Wl>4xai |Kl?at?aN> Bagdad, DH kORRIB"* 11 n??l?IO*Vri*LLT CON*rt.T% tl i!|4.oa ? *f a <a!laa a ? ?*. A ff m .a af C )..ii illliab Dilornraalihval la-r.ar; I? ,a|ua* ;? S ?. *?aia ho fa? till curad, tiiri*ta-*o ?'i Mwaal ir.ob|?>'|| Ii T?rl?btj ?m. Ca. bi* !>> a^k hi* I * r S'-JS f Iil:?ii airoab. Dk vuurilk I* PVAlll BTMlkl. HA!*, vravn laat lonrtoM ;a?ra aoaftaad bi* pra?lt*a ? Mi* mat aaaat *f aiart rlal ?ud cahar 4i*m*m af a ilalirala atiwa.It* *?ro tlia BMt ft?nravaio4 rnaaa #f >,.? 4>mm? . ?a 4 114 "01?# r?*ioT?4 f? ?w? ?o fl?o 4?v> 4 fa^rai oura. or a* barn kill VI Hk ho fAt.-UtL CKMMiri U> UtAMk ?*, 1 * My ba Htnlu4 aa ib? inataaai *f aora.u 4alia?w 4l****ra A pravrtiaa of iliuq fatn 4a??ta4 In tho tr??W krat at 4alta?a 41aaan? akahlao Dr C h aura tKa aram t- n. of tkia 4laaaoa Homo* aaaii In Lkr~ *ar? V< "a?4 nk. ?A*tart IA? HI a ii>riU4NTl?l.l,* CON *?lt*4 at hi* ' t*oa, Al Uajr -a all ynaata 4lao?aaa. Tl.a *? I abatlaaia ) laid l.l?ai-4aaf INMMHI^tM ia a. ha a-a ataraatvol prio< |.la * noiaroa oaiad ?o lha v-at I'lti ?*n |'i*a. Tba notima af kolitar) laAul^aaaa aaa alaa p?l) *Hl a aarialaIy af rata Mta At n. aara* N(? mi'ini no*" A .<.mi.iT/ KK v f * r u Boil, aa III aoiara <a< traalaiaal of fflf4la 4?a??i?, a. .lilHt'a. abil kll kiairri aff' ?ri' a* "f INIi a?r; ar/?a?* llliii-alr* I) a ir?l oaak. r af aoaaiifall^ o..| r? i pla'aa. a - lara* a* lila. H> llo^ar k<a*i?i b H. iP larra aaario, t'" o?? ?. 3d adll.ofc Kn?a |l( Ki.raot fr? iba M-.? -a kad.aol ai 4 H'if?iaal Juaraai' 11 ma' ba aa<<. foarl a*a|? a ha aqa*l ta Kiaatdaar AotM'k aan a a aata f- al') af 4l*aaa*>*. ai-4 far aBpai ?.r ta ibj tlxaa af h? kiad a*?r p .ba?i la i!i * * BO r? " I'n.o 11*? t ahoi ?f a a orb ?a I tab -Bal ka.lao.oao lBa|?'a??>, tr . ooa?4 hj I a* proper I la1!!!. Voar'.h kdiiioa. 14 pNa?- Pr.*?$l f< r aala t* ina ' ' l aVora, Nalaaai a TawaxaA. t2t Hrao4aat. Bad b? ib? Aotfc. r MM IwMtai. ? I't i It T A MT kfbli'Al. *UR? - l\ mi Ot| Af. 1 laal?4 alth ratuia d'-aaaa* ? a d r't alt bio o?a lalar at, >> oMal?ib( I'r. Hk'l- fraolirai riaato Tr-aal a, Tl.o aan F*. ?>?ptoir*. r? a t>d a<aviiai >H of aaooj "mail dip in kn |la;o . a d dia |a I > 4oa ri r>. m*la41t ( d:*'ar>? raarmhiiiia aanoroal I In baf>akt|n ai nthor). !> *aaiart?i|-B ark*'' |v.ilail? ?urha? *a4 laa*laaM4 lafi ra at?.i Ii | ?> a i h tha oa I; tra- ir> a a,, a' a 4 aura. irialata it* p- rfari aad raitoal mr* ; alo. al< lha raai-t.oa, t? |.r I-r d. aaa ir-Ja f an par. III ' kr a-, fkltkfklfy i r ar H It la la raal'falh O.ifi I Inn a... i aa plata : ?a4 if Ik* at I* lia t |>ra?*ia il ark f Wmh.d f?- ? ?.r?l iff *!*?h I 4UI-?. 344 if, at?h p a'aa I'm* fl, j fal.l ?j ??.? aatliar M traanai?'i it.. ?r kr ^4', ntUtfrw, I <4'*u li>i KV I ? Nl IIIh. < laT Ca., pukliahafa, | 41 A at g. I nHR. *41 PB, 4UTBOR M Tilt r* vril A I. PKII rata Irratiaa " ! *> Oraaaaiak raat?. lUta konn,# t 1.4 M I -?n4a>? raap- 4 I Tfc aa a k-. an- I ') la tka rarla ?iar*? alll la-arpria.4 raf*4u? ao4 [ fi'tla tarat. "aalrara kMkki tkair ?ir? tuicimr n arary atara ?a4taall? m?w< | J lllllf) >"? I I<im M ?4'>t Ml ^ ti <1 a.a at MM aiaapt-a'l?? 11 | a tali. l>vhi?4. kal | inn I) r lltlHi >l't 4.r r li??i?l u >.?> Ilia ia?4t- | ttiaa ?ia k> an) alktr ?? ? (-4. a i4 , la >'4 ? ? r* *k? ?nl< a* a? a f i f - mi- ' hi > i.;t rid 1 ?<? k<aia4 k> M?? 4la.ial ??n?, a..a llilw, kara ? ? I. aaa Mtaal aaakli al ' > ii fTl ?. KKKIIH ?I??V'? CNI?4TR MKiHt 4LIMMM fmt ?m. >? l"r A N Hati"-?al I'MMtur M |I|wh?)| ?tr,aa Milk a4lllt? nt tlk >*?|a. tt "!*> ? jn?. a?l4 in nt mnn 1 ?a?? aflar-na "? [>?.) " a. k> a . .ra al >a?' .aft aa aaal k. afl?> hM.aU ? ifa. pa. * atari Altftaalila* ta ?S? ruaakmA, a? hai a kaati at at 4 tkr 1 ?i4. a ? p?- r ? .. *iara aaf.. .aa '"?|??? II ->.? ? ? a..a Hr-tat. la HaaJtk a?al< L?t n ktij^frit i>?? <a ? ' T ??? '?? < a. Ill %||??, I- ?,.fy ft. -a.aa ' '' ? ?. |? I. iai"?'ia4 aa|?r all) t-r ?h? at fN. r ili?i i.i n laltai aa-f .a?r? aa If itiaal- aa. i*i? rtaa* nmW, *l.tak n nl l t>a ?n* ti ta thaw, par- aaiar'i To thaa. ah?? It 4?a? a>.< rarirn a< aa larrraaaa af feali>, it It nf a?| >ai?J laif r aj a? li-rr aia a-t-rj f?a,?ia- t|,? am Hia Ham Hat l?44it<? lai? "-Mi at la < '' aa af i i? ?Hr. a a tar a "itaaf*al? at< tai|<-riar- <"?ara? ia> <?(' '??t iSa a?aaa. ay? i 111-,. au4 .at j?<-i-1.1 raf n at ai 4 a ' ft r.tl a ai'-4a a? lat a*at-r ? ttipl^tal ta Mali kar aa* ia ank)aat. F?r >ala it Ttl Hr?a4aa?. Mia a? a/w l*a>i<i~ili'( (1V?. IV jkatl) a;a,av. N Iritllah'a. A'Ml; A K 'b, . I a, l< "taa . ? K I'atara t. ? i i,.?i?a' iT ai "ilia ' J ln?; ? llltarr l|yl. r ft a Ral?ia<?ta J. R liaawi-l. *a? (?r. taa. t. H <'?l>Ka4pa. Paaaaaah '*< tha raaaipt a? (1 > a>M rlh "? irk-annaraa It ail aa bf ftal la ant far' at lh> I ai?a4 k' -aa \1| |ttw f 1 ka t44rmi4. roat rant ' f?r A H H-maaaa. Has "?l 4.* ? aak alt a ><*aa HI I latla fa,^ t ??* 4*I?-J?? ? ? ?*" ?MlWTf, 4 *PW3If ll'1" I| Rlmara 'ar I at af laart.aa, l.iaat. I.. . I. a Itl ?l < I'll 4 * t la ! mm* aa .?? ^ - ? I rr? f? !?* ? t <? < t?T *11 - ?< 4 , ir 1 m mii> ii in'i.t.n .? u '* !),* n?r .? i , ii t (IhraH ?M M, alii iK? i> ? >m > t it. r? f11* *? ? ?f f?*%< ? .rWi m> ?? kr? ..nt *htri ?tw , !?'?<? >? ?<*/*?> >* ?%."? I ^ I I <> - . ?i ?..? I? ? f l,??l~t <f a 4 M >h? riirt> Mk>i iif M lit mi afii V itlt>. titk ill 4ir< hm. <?(>?. < t <? k.?(4. Iw i ? > 1 ?kkh f. nr. mr>? ?n~l ?r> 4?r*. m kj C. H IW Kr?4ti). ft J<-km ?v k. Ink. llVTKLIJttftV' t ?> THff. *\ILS. Oar W?Wi<*l?n ?c?. Wamii *H"f, -Myt. 8, 1SW Tkt RrrtJution in Ch/> i? Vtie Action kf the Gor eminent in Ike Cute nf the Secret Expedttum? Arritol of the Preterit nt? The Hrnlgiriiin .\?wi ? Our A/inn/rr to t'rutui? AbtnufJ Rnmor?The Cote t<f Hey, Src , ^r. lufui tnatino ww rHi^iV^d here ye?terdiy, from rt-li.-bl*? pourc?-, th*t ? r- V"l\ifon hid broken out inapurtion cf Cuba?St. Jui<o, Trnidtd, Cienfuepos, Httd I'ii rt" I'rincijie?and ihat t'le ini'itaty had b?-fn ordrred ?m to e ip iresa it. The combination ?>( cm iirnxtiiwin cannot Oil to be noticed, thai jiim at ibf time secret organizations of armed m?*n iv?tm going <>n b*re it revolution ?h<>uld break out in Cub.??'he plaoe indicated as the destination of the arwiril b'v1i?*s in question. It is evident that ihc r? voluti< i> broke out in anticipation of th* nnivrtl ?>f tiie for e: fro>n this country, end it at cnce p" >*"a the wpjoin of tha proclamation rrcmtly iseueit by th>; iVeaident. To F)ii)|'uiljif>e with h s.m'itry is o e lb 114?to r*i.?? a fwice to ovrrtlnow tltc exiatin r government of a country wiih which v- e are uo only at- penee, bot wiih which we hur^ solemn treaty stipulations, is ancther Rr.d a totally diflr rent a'ter We believe there arc few Am'-rtcuus w >.1 e feelings are not I iriesi?tibly curro-d ?*?y in avor of any people I .. .1.f._. J . - u ^ - .1 -i.vu'ti'C , UUl wr "OHIO OP [lis VeriCSV Don Qutxottes if w were ? !lito plur,.*e this country into war w i'h every i u ,< ? wtiich op|>i?ettd iik people. Tiic dmioc ioQ i<? obvious: whllbt we coidmllv h> tup-tOnac wiib every people who resist oj'j) et!ou, we li ,iv s^sred duties which we iiRr our own . ouii; y. \V? in'.at avoid all entangling allii.;.?:> s; ard we ini?t rotpi-ct our national honor as a jewel ubuve ull other constderation#. Am fur as Cuba if nonoewd our eo trse is clear By solemn treaty wuhSp ii\ this c->uiitiy is pledged against |H-rnuuiii^ the Unitsd bi'.' j t:j bo ui?d as h fhit Id for the fMtheriii* of an i"d forces, with hostile dteitttia on ClIvi, or any o h?-r poraesaion ofPpatn. Thiols the law, aud the Executive is sv.orn to carry it <>ut. To do otherwise wool 4 be not only to disgrace our honor, but to vio! ite the sacred oath which the President took before he could assume bis high office. Trie matter his hem brought before tin notice especially by trie Spunitth iuiM.-ter, mid h will not Uesitata l?? ?ap? pitsa it. News wis received here yeatcrd.iy of the seizure in New York of the Se c?u!l, and the New Orleans, by the bistricr Attorney; and w<5 learn that 200,f/00 ball cartrid^ea, bQmdea a 1 irj? quantity of ammunition, were touud i.i them We believe the government, in seizing these vessels, ,s actuated by no malicious feeliu^i towards the. iiiisgaided men who were thus del be rate ly vi\latuig the laws; and we luve no doubt that no* only will their personal liberty U granted th in, but that their projierty will al?o be restored, u,>oa their promise not to repeat a vi< !.:t;?#u a I th? law. Ah a matter of humanity, the cours; a-.lopttd by the government is d?-*e.viug of praise. With a forae el" 30,000 aol.'o-ra in Cub*, what chines woald the cwo, or at nmtt three, thousaad Undisciplined men troio this country liivi: of effecting their objectl l)r?ih in it * luuat fnghtful form would elate tliem iu the (act at ev-ry potm; aud ttie result would ae tiiat the I' rooipua and cruel ^ amarua womu imvr nuu tile gr*i location o( killing every ?oul of the cmiy T' n mi|??mible thut any of the bi&il.? should ?uct.red lu leaving Una couauy, a? ihr w iiule ft tun'* aquadron is oa the look oul lu j.ie.eut it It m kJo?ji I flat $190.(KM have b? en mim C iu New Yoik, ?uJ J2 in New Orleans, for cnrrying out the |.t?ijeci<:J i i*aeion The I'rreideui arrived rue m truing tu the Heltlaiote Car*, M'co!ii|>autrd by ihe 11 >rt. Mr. Meredith, JSecreUiy ul u?e Tiewary, who has been in I'luhid* I,in?. tui a day or l*o. The uutor'unau accm:u'a of tne Litngamn war, which ha*? br? u mibli! IkiI. are not credited here, in high qnmtera. Twy are believed iu he greaily eaaguerated, it not wholly d.-eotut of tru:h? Coming aa the news n.iee from Austrian aourcea, ilia more than piobaMe it ??a in wmUctured with view of atoning. tor a tun , <he xpreaa ana af r) ni|>?thy which were bring lumcf tinl la tTtrf duection. Who c*u ti-l-c that t.i 4 dlam lejdrra of the Ilurig.ri.iia rhojld a<t and ieitly change their chant-ten-, or that 1 irorgx*, afier winning fur hinii-rll a at?amn*:,t ul fam?, aid omely tura rom.d and d< tell the cau>e which had fUecd tha lam* I on hit* biowl it team-* incredible; and i will require tronger proat ibau Hie 0 hunria ol the A ut-trian to uiuuce t??. friend- ul liberty and Hungary to believe iu .h* tm.? if a* of her gallant gemral, ur bta own do*. .fall May it prove true, tnat the God of Mattlea ha* nut d eeited tier, but that the canoe ?>| l.hrrty, nnd reautance tu tyraata, ktill flouriahra in liu >a?ry A 1110* t abeurd r?iu " h?* h. eu j?ti? in cif" ajati<m to me effect thut Mi hunt, oar a** ,? aLimtnlMa nimn-ier to France, will not be ?,? t?, ,t government j ( h it^ea h ,,, %ctUu!'y been mule (hut not by the rre^n ?aver, .mem.) a^unM *Ir. kivce, but be (t(|# ?n#wrrcd theui in the mo.it I ?ati?tai"-ry nMl?nrr. We b?l'e?e : (. 1' ii-ain 1a I ,<o*ed to Mr Kite*, but bf ia tu be opi-cted to a grv?i inaiiv th".*"* alao. wiio-h he, auforiun.it' l\ fur htiinlf, cannot gpt ?i;a o.en way in. M I'oUhfin man *j>,?.Uitc?i by ? d'HW'tit p^ny aitogfth^rfrom the one b"w ,u .?i vci in Kriu-^: and it will be innili ni?ir pn.h^lde that h>- hunaell will he recalled, th <n tii .t he ca . aucca?u m etcitini{ tlNfeeling betwrn the two c<'UNlri<-a, wmch certainly would he the (Mar, were Mr. Kivea not acknowledged. 1'y th*' way, the U-ifm i? abualnf the adminiatration for not at 0.1 -r d>-cl?rii.g war agaiiiat S>?ala for tke abburtiou of Hey Had the < n*a occurred utder Mr. I'olk'a adni.u<itr<ti >i., p< or R y inuht have keen cut au<l qaarteied, w (bout In* mtUei exciting much alter 1 u. L'adet Uu ? * hn n a. ration, howmer.it m far dit*. r- tt. W th a airuug policy in favor at.c?-. th 'H-cmiv will not ^er 111 the ali^hie>-t in-iul' in n oti*ieito ua with imi'oniiy. The v? ty niom'at Key'a a"> luetion wa# known, tke Ameiic-n CmmkbI wh dir^.-'aJ to d^ ami d hie tfl???e, af h** i? now auto u id.-r th? protection of 0nr fl.y I'tic ni itter miw re'| urea lefal iftveatiaatioa, a-.d a,aiii the re< a t of that will ltd the fntu'e .ctiou ul ttie ^<#vrr i n ?nt If it la found that the irmu *aa abd ictetl. ihe anjirat tali fu? tiou w ill he d* m inded, and?given Meaawhile ihe m?tt? r w :l re?t !-< u >t nt* the proper courae 1 t)r, i*,t the 1-01U wiali, m ihe fai nt w ould hate i?, thni the g .veri.iijeiit ?h>> il?l blin lly ??>h ( h'ad, beto e it know* the tmn fact. Wftit pity It Ie that Kat !ri tiitdiK Cait'l h i?a hm 041 w?), and that, to |i|r,i?f li*iu,a w*i in v>t declired t 'ince wph .^|?..in It wr.uld he gionnot fja; and w hil?t 1 he to. teat < aoing aa, there would t>? aii'i'le time to u>q:i:.e whr-her there waa realty eante for w?r or not Wi.at a iirof mnd " eole org n>* the i>|>(>o,^eitte cf ihe a^fnialatratinn have gut ? Uaosa. Oar 11" uornnpirtilrnr*. Iltii'imt *! ?? 1?Mni|'? *?j?t f. IMC. I\? fkrT r*riu<i/?> ? / l*? HmrriUi C?llin*n #n IA? A*k*rm lt?t<N<r K?iif>iW-N?TMMi ?/ tJjt% Itrnm f Ci?f /' "?* **??.*. Huilrr and Ji ? TVa M/tr *4 t k fltt, H? l?lrfr?yhi? <! (pa'ati 1 bat tMlrni'iailH to tin J/??aM la?t Bt|ih? thn awful va l-Bt an th? A?> ?ro aii4 l<i?'io?'?r Itallrun I h ? n i louSt. il j * 4*r\t* mil. i ( ytpir ?a*t B>i:n*>?' nf rr*4an It k??r < tii?lhlin'ii-thT It "f?"l In Ik* h?rrlkU a<?lIMo? 1 k* l il)i'?l't will h? fii.inJ t'i ' ikfara grwat J"TtIon nf lh? p'ir|ifui?/( t 'ODIii'J ?1'h thl* t?rr1k!a iffitf It ap|*ar? lb* fnlfU'il 111 (? train Ml Ikll rll) )?-lrr'!ti ii iriiai ?i tkrlr ti; Wnt tltk ^ullr t hnif Itixi i.f iJil|rinU anil flr?t iIum Mann* ?af?ly rpo?>??<-ii irn thay m ?' ?'art?< ><>r Rf ?h# i?r akutit 4?' light a?> I pr <*< <! 4 la ilfi I; till lb') t<> t r??? kit*. di'lataa thi? llltr |4 ntlrfoK (1*1 fl>ll??ffi?rn A?th??*aT ) thr* Iktf un'iif 01 ?'?b 'w ?fci-tfr? fraigV atit p%???B<<r Irtli ?n tlx i???k an-l In a f?? ?f?tkay h?>ih ra?i* t"(?-'h?r m h ?n?h ftirr* that #<>'n? of tha iip?r* ??t? tifi.iMt !. ? lot" ?(??m ky tha imi n??k>? Hr J>ks ?hi BitfiM "? of ll>? ? >nla?ti<r* frii ?.i4 tn J.-?'h la* ?n-?r. aad a hmrbtf H lk? |i? -i|(?i w ra w tiB ' 1 in a <!???l?ri n? tiiiik?r. * I nMi mr* minru n?l c4 tha < i tit ft J it ??ti ? n? il. ?i H ic n-? m)'t b? ii?*ha<l Voi > i?> ? ? ?h l? (rain van ? mt H? ????f II i o' lb* ? of th? olh^r nf tk?m i?t rf i>i?'r |im? ? ?h?n th? i l< ?-fc !> ?* ? ???'iit ?'l m l ? f ?if fr?m ?(ly l>miirh 'I h? Mi l" ?n* ?'f ti ?' ? w*ri rrm-h'it tr>4 U'rtiiif '"m In rh?'r rrpolr* ?iU < 1 lh* rnrnt'i-y * ? **J ?ti > ?? ?*r NlniilUri, bf mit?r?'<r ??< ?IH#I h?- " 0 Uh lit* r< ?<l l?r ? < ???r- ?n.l *< by ?l| #ho It Mm ? > ?> * i?f? "?! ** ' ! <"h'! lr?B t> ?ir?f ki? fl'l * ' * ib<- ?ll? ?f ??? W*" H?*?r ri%f (t Mr. y*n Rutin* ?? h? h>? lfitlnvt?4 % ?iltf l? * f ??H ? ill# |'iM A ill F?ir. iwl ir i^ i r i"hii-< n tfto ?'%'f n# i|? ?b?l b? ?1ll afrit* ?t *rr?<-n*? mi Monet HI" l?fi>*n???'*ii \%-t ??.nln< n ( Mix N !' ? ?!> ! ?lll ? .h|i irf mikii m if ?r ?b* " (mi .!? ?.m??? ?ti. h> rntu. Hi# 4'?ppilnlfctll el l-tii ?ot bring jrr*?*nt vtll

Other newspapers of the same day