Newspaper of The New York Herald, March 7, 1850, Page 1

Newspaper of The New York Herald dated March 7, 1850 Page 1
Text content (automatically generated)

II """fn,"nri timl'.ifl Al * J M r?-? ^^ ijt-'n '4 l? > I l?t S~ nil >* tu !?J U) ? * i?h . ii'; * ?i a V)M>a>0?.-t w HI -! /' -j ?i^y -it ~i~^~ vTj 1 ( ?* ? ! * - V* Ol t7nri 1 I. ^ ? ._ .. , . . ^^^HWn9<n( V v*"#* *.?;., AUn Kteffx Cftft. llM.Wllni^ail K ? "-> " ?*?^ ***' * ?*?? L? rwtffll, by this Mrritftl, Iks fattowta* to I o*r eortwipotd.nt is < )?at?*.f? ?*dth? of fctof Sai^T***. Wa?a*#,aoaj*r?#tira be in nkMoi to th. iwUnMa rfTtgra iaiaa BMiUonad in the ".Vie Y?rk fhYmti J klttM bjr Um Allan *i?f. W?n?li L r?M^ I?niHma 0l4fe<U(UA la tt?t ?ai Ltk?f?MiMl topic of owWrtafcloa. TM OS p ttf l??t K?UR? 6M ?-" M ?lU,Mt*M^< ui*(iM M M MfeiKnMH too wu*MMy?b|a ?rtW?^ I YatJk#Mlpdft6ndn&kfMa. JUttf?a fcoi llfca frflrnr UiCMrtnkAvWtoft atart*#tl IfHri Mr. C. m Wr?WIV?k*n th.tmtr Life of anafc<{??j ouU.r, who h?l IpUo drir LtWM tawlUff M ft IrNpMMC: [pwe* (MVntxitKA ccm??war<qtti(*. V1" t Lrittoiw #/ lie C^ftr+utA* </ M? I pN?' <f Tigrt tUanS^ J%t Inturrfclun fo Qim. ;-?4 -.j! k?; ?S.j :i J#4J taJalt <? d%t. Unit, tad policy or tk. PyffcJ(ftnt pf coi t Nfiri to t}? rjatlUfttlm of B th.t goiaiMit ftftd Mr. CtaMMd, on * the F.sgll.h gCTernmetit, wMo? Ca?t? <0 kon. JiUl.fc.tUx tfca* ??4aa?9t?ncto ulieMi annliMad Kaatf-tai Mm jmMfe ttti th. Pr??i(ient Cartro, and the Aiaambly, (jo. I paraoua iUmoat 4?Ui?l/ of Wm Kwrttoli f*< to. ju.t ?uJ .Iiiltmbto rriltft AfMrtMl tc at frroiuUOn laffocata* by C*jrtxo, ??J CcxiUil tragi Lauadox, fco, tea,) UKr? w la lay-hfa relation MhN U? AMffi to prevent bloodshed. had ^o dtbat aU.rhatl idmtt It, M r.*ci*ltiif d, tn jurtlcu by lil cla?.a , who raw with pain, not only th#, ruin of tht f commerce, and tn4u*tfy. tint the eniimt rkStflMd^rtlrid \n tho>?i6M?c, ptrvt^Mi , twt> <M9a af^er Jho AlU oTlO* friend C'VV jk fcfealti of Insignia, proeoJ^fl the rfUVftU ^raMj ot ft contract madu by Mr. MoUn J* A*atra?'ft)r fcpat* Uio? tn London with < i oi j^Jnurpr...^ lantf, e*?Dft . portion of tie twrltoy o I Nic, o the coiod.lt - as (IWfUlbjO l! H ?a?J appal frxoicnWaM rn ooa?r tn. dft.enbft Of t&t ? ? inc. whioh. t.o oommaaioatlooa from M La hat. appeared' la print, on. to tha iar?ci IWcoata JKrt, aiAl th*"^thor to' th# goiqrbjna'i fcXiS; ttuSKJE? .Ws^aSR ft-1 with a aoty.of the i.uvltst A Jailrat, c^miuu'i |tli? r?d6e FHtton. t<Tthe gftfyftmentolti#! IdlrapproviDg of tht oouduot of XT I forcible poferMlcD of the itU del Tlgr*' retur: l*o, to that (<'Vrrl)^?efcjUMt Aovtraif ntj of tl I State* of *Vi<-a?agua. 8a* Salvador, and Hoi k? <u>dM*0M?4- utjftim- uaUea *f U Kuate*. for the better pr*teati*a of Uta wtm I tuitifi t?irws. U ll;felttithat Umti |i>e<? within (h-wi-tlr* tittwiaatealeef (MAlltl l"li'1iimm tf firta luafemala, tielu*ufga?U *t*U o#?ttai>* la Hi Iwca tojta^yukutuiiae U> Uta |li>?KBWt r 4je l?, at the Uvi i t, tumdaeti ?aa a>ta?i< P?* tundra^ WtiEgaat* ? th%?;th Bit. M ip UU*U; > iMttl it Ifarly two Vurt ba&4 flghiU* 4t)K UtM w* stKiira. i-m.| Uiirtj tout at Uwu nua>'. [ and a greaj w< itndad ?. aa the paft af (*? |? s?a P#la we** miked. a*4 nrii? ?nn i. [..i, UiaJtaJ p>alra.arrif La lhi**ctlj an ?ha tti fr<m jpua of \ ?*v?4 ladea wlh g aud* for U k?i# V*>a-a?c xt> 4 tj a law*, body oi ifora* i*?ar***i# at*- AatafteoM^ara*) t?lo ib* *a?aaau .rooWaaaiaa (Mrnvtatl i'S to LUT^u*. \a MUMaaUy Ur ft; of .;oi-4a JwviAc^uamtal** k> Vaaval. aaoat i a: w*t lamala tt*i*4taui paane i* ^ 1 ?'.*4 Brant tto < ?ela) OaeffvWSalTa**; of 4 | bar* eft*n *ua|?oied that the rloleace aad ac - v rosmltled lo *cr porta aad terrttorlea, by tl rk ac*Ma?H> Ai**? Btttalar. ?baM tot be ant ft b> a r?majDi-Ltru eel -;hteoed a* that of Ek ul tviHy w? ar? o?a<.. u>*# tmior ld?a. by t It reprobation which tha Adailfal ot tM *qu* ? ?h? PaoMftlM*-ttt*fc ?o tonClifctfial*, for aai iMambMhl* a frteareiar * tha aiWirfi atam ?r ih* Ma MTKH. "H ft cWly d*mfr d by tM??t>M*hy *ef*aiM(l?fe that Mr. rbat* uarty. aoamla* to ' antral Aaerlea, are tbwM re at MU toa?p>-Tli? UKm 8?ataa"ba?* bM <n? Ur, leaialwfc ft 0% to mi awd feaWrty'tba F.nfW rdtoui In *?erj part of IhM t?Wff Si ~ I* I that ?ft? ~?v. mmrrrt of brftannlr V hii do ti* ?fc* ,ru*t<?* * r*pr*?? i%* Mmim <1*1 ???- k. VI. > . _1,1 < tn ii tb? jrt>r?rnmv?tt WHS h >m I Bmt. babilOBiiii 11>? cdlou* ** hMfcl > **< ? h? i? pf??Uoe1a t IjUdmj. TNrl?ta 4fl "nut* M fcrt rutth i'p? r*r?b?rkH hy <>r*flr of lh? Ardmlial. t I AMrrfraa "?/ rHiitm to'f* H t?? a*itrv tf Mrd Mr < ;???? n? dona and t?nf.>?in(f#d ^ Ml !? ? h- ?r.t?N? p?rt b* wilt I -tmf 41?r*ir*r4?4. *irt ontrmfti Htb? tnd it* awl lm lTt(? rtMiM ari La* ' U*r i Ib j 11< n Corrtaponitcnc*. f.'m am' j iu ?<>?., f?h. 9, l*w i>? -*JV N?vUr* ?V? C?-r? Hr /f<|< Pt+frt? ?>? Cnfff* M*n*p4ly - *T\t Bt? l?f n??'i'PiPi?:. f I i of Uat. aaiL* 4aU af 1Mb alt? notblug of I fa l>a? ne?arr? l **'''' , * * '' th?' hi*tM?U'Bajr tfc* K*afaU(jr o|?t? I kaa NMig Mt (of kll 'I fa aftvdesttaf tba 1>U taftortl cf Ui? ?0| tilfr*. 8 mi of ih* principal hpaaat k< ilr(* BDoaot* of f*f*i m?m?f tm t^tlr ebm I *?eair i t*<i ??? tba of lb* ato'v IwblcV Lbkj eo?lil aoila mj la??at, tuWdk I * pn>^* tv* ^ ? < fell*. wbtak tk I *****< [ to hUo eu r?e?lTlng a>ojltlr? twnNt LI that tuT?a (htuU \r aboUtfc*4 l>;?HrUlB 4t|. , V BOOB m L? U?B>**l>or> lit 4 b**S oleaad. tf?**??*Btl r aif? 4**?*iofe*-l ib*t?al**b? ta vratj 4>***?lo* t r ? ?n4 |? Ua ?|JI| ul4*M U?IWk?Mi th* cofl*, thoj <*.4 jut 1U1 baoU OB at tar I 100 lb* th* fOTtfBtum' prico; thai b?IBfr M*|i>*4c th* olMft tWHI putiM. t4 MOM* *B< U?b Bliiply ?or?r Uw m>*m, ?r>4 r?a m* p??ii lk? (ifmtloi, t< ? >oin m (k? Itf tM ^uMilki cot>* *4t , b*?* 4o*aUMt, boVio*4 lk*i th* goTorbaa* mil Of tb* Mtlhtt'l CM lltk of All th* roff*?- th pvrcltM* to bo HxUuU is o(lk*?ifw< 4b tbo tHui|l>| l*u?- ?ftb# A OOMilMiM to ooto li*h?4 t" woxUii rurrcat prioo o( ib* wook. bml I q?>MMIo? janboootf ky >ub boa*o, lUoHlag lk> pfl to t? foid I*r tb* %< T?r?m?o? ftflb ot MO p*? ltX> II Now tb* *i|>ort duty I* ?7 01 p?r 1M lb* i c'?** jo?o( th* trkul vbo Mil* lkl< filth u( bii oof** to t '?*i*n.*kt btaoia* srndltor to tb* illnl *(il r (t?n IMibo. 4?U*w?a. which U Miliar mar* I 1*** tkoa fwr*?U a* tU? ?ur^'. v U nat r**?i*?t la r*/* -4.1 cf 4*tl?aoa oojr ntbor mu4b*?, mu tbipplr f a thnmint b??t of anffaa. Mtl?*l<-4 %l ? hu dr*<i Ik dnU pcuatl*, ?* W**> *r?U?t?r? to 1 amount of taaaf? o n* huodr*4 ?<tA alaatp dnUai Kro? tk* *crdlag of lb*law Mi tb* WUMI of it* n euthm. H k*MKM *ti>*iril itet Ikj."?tr*M?k > Ub4 Uktoc th* om J fib ?i tb* o< tb* fa?th* Julta* th* r?BMiad*r. It pa n* 4*?k*Jr to #* ?u<J> a ri<-h ui baauUI , 'Bia?d *4 0 I*. obloi: ba*b*ooa<> traij aalW J tb* <4?? c f th* Kn ? In po?***alu? of *o?h a B*"t I* It t? i rf Mlwl baa* i? tba ?<rld i ub*vUla?t ? iap*t* *i v t aad n?i'?r <jin.r*aL?c??iom?Bta. k? wtiat ? ti F ? ? ? b?i*U la iba.uOa* Oj Ik* (iMri'toto <tf ?M i b-roBt4o?r#r? hai nO?J) batifT hat* tot* tbalr atttet "a bat*. Tba Tmf*mr 'urt km jont rataraad fr? P.?lt iiKaf* M*? t?w Iwiim dtatMt wtn ??.?# bat* t ?*n apaaJlM "-h* 'Ml daja, MIH la a>r*nr>bi*a, fraatlrg, %?., I hi* ha* lati i r?d wtllf t*a r?*?lfW af eHf** h*r* tW pfl of wbl.fc h?a ii?i |uatly ?<wtawl thta a*ak to I yai UM? itaa. , A trart* ??"I t>aa V?#? amMrg I* tb? bar I pr aia dan i a?t *hl?h turn# oat ta b? a man of Ueok*diaf tUa port. A MWWi ?UI aall*4 la?t nl/bt for iJ?aal???. ?* ?bil?*4 to rata iilr pmm by th? r**a*| *bl vai aii-oi?a o| Ui trcadlM* Oibar eaaatar* ha . ma Ui. phkh rtpett bating >*a? ?ta**d by Ui? ,1 aiaAftLt L | a ? II? m?til* J Tn* < ?ar "i v aorr*apo?d* of Lb* VTa?liia?toa at tba :>th Inat . gl??i t :.>Mo?1ef Itam of ? a?*t of blUndaaf* and faa* 'Iga^^^.1. mm- ?. To S4 <a;i attaadaaaa. (t da*a at fir. aod 29 day at ?Ui> . Wa?blr>t aad aylai Ma body Yattr*??and bUakHn ipMlad. ; .. . .V.i.V.r. . 4 Hit*, and Madia* to gad It Mda. tatsffinttAr^r'v.^.z: ; Awlataaaa of a nta at littnl * r rj T 1 a. ! ? I . -AJ *artaMaaU HoaplUI. guitar ? Vort. No? H. Tblt ^ .fe?At*iI-L^a'V^.B afa a4i *4 V to ?t* xrnA ' A Tc ]\ W ti- : SViTjl t -,-t. ? -?< if * ^ '- 3 y ^*< J m-t -tlif.B! * WJ 1 5 RUM.'r^TT^ im I 1 I'ltK ?J| )c ?n.t. ti l:? * 't lr iu i rr:a?..? 1 il n??w r r_?. __ ? tuT; ., ' 1 _ -i, . 1 I. - ,||MI|.I_? *| | ? " C ^ Jn 'H 1 immq t tivstff t-tatj&'-vi* *** V'* ,\ rj . d:?ofe .ii f- BM-au ! liaj pr.) hi b *dj i>H? i*s J ' ** f;t* * * >flfj I . jcj utiaV> lAtnl a? a-. I ' . ' VjliiUr^nii*' r? ota M M?ai?o wt ? tuillk ?M., lMli >* ! ?. r. /X w?m rt ?0tw1 by tk? EntfUhjaan ft?**i ; ,?t MoM4a> ?&4 ?? WMM* h* *"41 U thh ofcj. , ?* H M ?MHMim ?( M. UU, Ilnl H fi- S.gt? at a vw?>Wo* (#*??#? Ui El* V 'tertiC^WseiitirNek, Wtbewwowwewtolre*. t, by Mlgtl ?NMM m4 afwtetoctl thei^e. took Vrt m>?rtj|5r |lrl?? ?hlftn?tW?>.< II ,th4* IwllBct bj. ruioH ?*! ?. Vkn IMTHMII r- uumMt tmr nntt, the peepM to the g*llerl< ft; ' ib?WU?, * WfckV) ttje " l?0t nr. tt A ?t>prtrtln to Ufm. lr?-Tk? mimtlMi -*ot ?Mrn #in tM <Hm< to crat?." The Sifto reprobate* la proper manner ? ?- Dde*e*eJr^fa>iio<M*^lwt<>? attturrfd*. lB(h?|r M rttK ?il|L?lt U4 lOttoWri CoUfet, * ?:?' 1; The tradertakera of tW r?a? from \eY* Chii 1 u. Mexico, ui from M?si*o t* Ae?p nlco, on'the Paol< j - Omm lw? appUcaUM U WtagraM for th* p# U?* ?e?t>MMhlnt mUBrt, Mb Of m?DK t ki ?which the Gull would ha connected "with the AmH ij; OoMi. tXMi >f?nt? KtlWdmttlMHfcrt ilp'W frs 1 atttc, with lOm; Mrt IIUWM H MB be mrri? .. through and the railroad IIIHlliNl'lli lllly. i iwiwui ?*lll>N^nIIM m JVeMctMtf, dwell eol -1 ? ' (looted journal. pobllalied a? roebla, e< tHe* laat. fea "The Stat* of Oajaea la, ?MMt doaM. at Mm prmei 1L . tiiaaoaa erttn- moot )iMHf(Nil<*rtolriihM| Stati Wmof the Mexlaan confederacy The authoritlea Of <4i .'State are MWhrwMM toawtjttr out erery poi ba . albla ti*rh oTpuMe MUttjP TkOyXre now ongaged i opening a great high road from the p?fM Matnlct I - raxlous diHUM,ty tlMftM-n rM'J oomajae t* oattoa WtwMfe tke Mro ina Ik a day*, Will bk el d< - ftoted. Tbey are alao engaged In preparing a gw ^ graphite) <ot>aat<>r tfceftate A MM pataro forrt *" -Governor and ohlef oftioera of the State 'Wtlab h* th t/> eoMieOft ftoMtmotioa.* TIM state Me wtaWlehed ? ?t| nM taatiMtloa* Iter publt* MetraotUa. THef* U ? ' rich mtiMtotlt Hattf, aod, abero aH, peaofaod (rat r* i quAify, the ?ure 0?ur?? Of' bublle proopattty, at ? niaujraaatetal***I \ .% ?T."Y ?a~ I* " No further particular* are known of the pn 9 nuaMMMIt Of VWt# -Perneitd** tftlt tafbrttafac* % baa WMF M?ateo> that a poetfoA '? ?!. tke national gaurd of San Lata Potosi. incorpc 2J-' rated with another-fuard' from Tdnaattpae, m -<pofted at the gate* of Cludad Tfcterta la oMet W rt t" <e>uMhk oMkaM:tt?le^M?lt MtborltNa la tbe *E capital Oenafai UmM matoftMT ttoi* Aldama HHli h i more thaw twa hlmdred Mwtfof th? actional gUxrd ~ The <+??ertoer WMrrm had aMeMMd?? jaAe-fftrtx *' (itneral L'rega matched ont on tbe '.at*. with 409 met r*'' tivm l** Bui# aart mep*alto?MI* from Tamoioo am *7 Mntaanrae All these tore** were to operaM W Vie .. i i toria, and it la eapegted that Vttee'retoandM?, ttl< ' i *bel.?Mll0Mt. an# tfca-OwrOMriKcf Tamauifpa*. whoc - ke pat in ptiaon. *111 be re eatabllahed In hla office. I). Juan AlTarei, prevloual* the (J*j?rpar wA ftlrHn f i baa bet* #MM the m>\ ?* 6taM ol Ooarrera - -i 't- i ?? ' f? 1 El Si*lio. of tbe 12th atatea that aome rathe?terer ^ difflowltfea Mwuifti between fchfcpa* and T?b??ee *! ItrfeMtMtaNue Ofnerta en* feMrfeem %%* Un botrd p ef <t#*pat?ft** fron *h? rt<rh>tn4f af <<W?p*a t<* ttt c(iii?en**to MoMT TfcbWc*, wer* *a?* prilottfi i " ? by tbe Governor of Tabaruo. Tbe format baa demand *' ?d a-aatiafiaotbry exptaaaMoa ?f aa'4et eoniMere< C'lnal to a deolaratien of war. *B 'u 1ke wtoel RoMm Mm r?M?a4fr to Alraradi wfti wrecked on tbe bar of tbe Utter plaoe, sad totftll ," ln*t. wMxHM 'rtilii any-of' vbe Mlrgo- Ttils oeeom l* Jebruarj liitb f,u ' IbMnuttt *f>? Va.atnn HUM that Urn- ?* }_" pUaatkff frOpkai of tl? fMliAito tJI (hk< eountr; The rebel taWaM*. N apprnr?;r???ti*ii % ??wr? wfctj . ult|( Wrty nHr( Mb nMaMr #hen 400 ?t tHem #?r Ifcadr pr ipr-ner* COO mutkeU were taken, and 5 000 ?t mr dollar* **br IhJ# MMt. M tb? ?d. %h* ?Wef MBt1*Mit (VWrMAt, UkhfAr mmK l?4 vthrld 'J "i> t<T*? ?lew^el! >WH, Mntftttoa 4f b?1qjt |Mi I* uitttad to remain and cultivate their land*, ab?h?r fbelf x*clq?e? re ertbblitbed tbM?. -'They ibti _ doned tbrlr fotmer Htrittinl pr*MoMMI ? ?* ttfrl Jr O'li ef tba t<-rritbty <H (be (Mbfa^ l'Mtr Movement i T. i* beliertd, ti> not i>lta?ln^ to the Britifb aetiieriof th fiahze _ T?e WatBke ojwratlooi>tw \ i?ow*aB rt? tbe pwrt of th "* 'iorTsnnmt nftainet the rn'urgeht na^e# twdlawrltti: I** prrtletie toifcia a*?tl*ftd oMtttttf tk*>f? detVuHf tfcan i IrsAM Tt? luNtlefll) of the ?Ut?*, ftoa 5 T??r, f MH? '?<i fre toirMreftta ary MJcouatef" Ha * '*ltb tile en< my.J Tba iVNMMl iiMiiJ' Un (overt lfe<-Lt troop# tflto The ?*? )' territory, bate ha Kr twelt dbjeet to-bring Uw f central or friendl u.Wlee.W&rfc, tbo ratal fe fa tha -oirtitri ' t> ndfr to Wata ttft>ni et? ?tbA' land* The tfnft Oti of tbOM wbo MWl tba??M?># of the trtinert be wMob b?e Mttf j'r'Aelh.?ed boutfciwea <ti iba tucrHAi l?J- U If aMiMenMyeitpeoti'd. tbM ?**b?y raiaeiVe * al if- from lb* RrlH.-b at et?*tJbltf.? ?bat the w%f *r ke Un ly infN hj -nett tall M<aat?tae, there ff 'a Vai <f ''ot <ro*>p#"4n4?>f amder,. pft+t tol Ule goearnoirA to and Mutfti M laeked M K? rrtfd rffe^nt* ald'tha ry itbe kaa !<># bitb#fto*" Al tbe laU 4a?ee fffeictl bai Shren recrl*>d. ? a^eai* tb?t th?- n??tt?+ ie ??1 t#i " '{hH *<oir?b?t oeiuplientMl. fr>Wif tbe parrteol* IT. ' ? lah bave tianvcired a? to tbe rnult< of the Mrtu da ?lrw bad aitb V e?n>acle fe*. thk olflef <f the(t?i>o 'b 'Svnte h. Hre ?ty a# * < '? ???. 'The |?N>poa1tt ?ud inaleted np< u br tb? luenrgrtit o"><4 ! '??< a- . i.t>i.aa -r*?1 e*e war eh-.Bid be pot a to, on tb?to*ndltl<tBV>f giavttatt lb t*a w ft a trbeHi < f ? teMlefJ ?fb|jti*??4ei Ml tMt * bfJ Una Net lMt ? n??rtb. VrAVto I*m Baoala Fur* W faf M t? lb?e>V|?Mtaee iAWfke;fMilf M Ma*??v, a? l? flat Ml Irltbtittba ate? Mwt^el 4>/ tbie llba, eboul >d, nn,imtl?p?*4Mof?h? t? ka rer, rnard a?*beld<fej.??4e?? rd ' Such wrra t?i# t?rni? r*-t?Mr?d wht.>* Ik^peafe-t ?' tV ?* T ura?aaa?a af* mrat aaar^jvtai ebaraotdr. iMhii n* tor|-n? 0r**< li,.Mir?attt-n-%???g tb*a ' it fa tta<*|t ?, afopirwad at ?ba **,( ?& 4? <1 tka tti!tt?b labab*aatt A ikalitf**. Tka?rUi of c+ituy ?h?? d> m*?d?# l? ft> g?f*t (Ml tbv Indiat aubia *t Wu>? ba tn# <raj,Hai Mid t??of tt mo?? paj>r?)#u* eatnaa-rnta Tb* JettrMl *btch |ta?# :Ma<l?ao?at. ad?t?a? taaoi tlD jfih* * ? to atatary of 4#atk. Mlfrr tka* rasnr to iurt?tnH?,??d fvebttattaaMMfearfMar, ItlaaSi k- ITMtfK ti IMtYwWM '?mirt by ?ha tkdlana, Ikl Urn hoaata 10.(1# by tba Ta<iar?*aa*, af tkdr gaaar topaftartt? nr*t tB# ara ?tr? Mi# Sv*"'*'1 < * fat bar Majiaaw btatad* I' l b* YwtatH togMnrivt#. no i??bt ?4tb *l?-r I i. 1 fret battar fur-k la tba> wbr. and f? pfoatf tbk **! t>> >Kbt afetatffMtton tovbtofrKtd m.rab.dg ba? aaM* M>. a i?? tapoMBf a poll Ui af a' plat*??? a m?ath < Id- . *a pall a)l malaa fratu %tt* af* af N t#^, fcr tfc (a ofralif^nM iroraMp. ' * ' . TBa rt-ln hi *tin rairtatf la aar^ral of Ufa latarb lui?ltrw*tkn I J, 1 hr?a hflndrad lafattrr tat ova ktndfVd ?a?at* ,a bitk tVo jik?n of arttliary var* daapafwbad fro* It (It; ff Vrite* t? TttWa, la tba aarly part rtf Aloaar b> | f?vakt It If raW, tba braaklvg aot ofararoiatl. aa ifiUaflwtf *ti-i?. " Am la f "rni??a. a pf"poaHlt? w?? ?a4a ky a?nnt T"r%? ^ Of tk*ff?iia*a. to P* aaldatwa mi|Hn*a of ?ba 4 marl** k, ttd?aii>H?, ' rtrfbnta ?anay. to batfpplM! to tba pa yt tiaat af th- Brlflah dabt m Tba ?.M*# araapapar 1? Waila-v bfct ea*a?-ta a*U ? Tka dlHg**?? *Mel fall roaMa, ? %W9b Mo' to Otaro a |?wtft a?? atnppad bd4 rtftfead oa M M iftth ?r Jtkft bafora I fa atilaai at ArM d?l Vaaa?%Mt .1 TH Oot?mr af tka (Hit# ?.| V.ra iMi ba? baa Haata# M <Mrta? to (ba <l4ay fa ?o*alt*f tba rata _# lha liitb fata nMM ?a IkaSMk " ' * ' tr A a*r?a|OD4aiit Wiltfagfraai Malt#kt>#t/fzwaba* 1 y ot 83d, afflra> tbat. It tba n#w Cat|ifb aaa akti aiM? tba e?-a??fTa*t?a#ara lab fclarTlty dad tba ai aarak aal |%rt * ? fkr am apjHM* fr-aaaa ?* pr*p*ad< 0# faia# J b* V-id'T ? tba 0' a-arraMraa. Do* I.or** Ak M , ftoa to a??4d tba dt*fraaa at a daf-*t, baa nbtalaa I, l?ara rf a War a irdMttbarlty fVotblag Of any ta ba p< rsbea Bai aajat kaaa'ttabdeatafl ta <'oeita? |k| -JBSt?Ji. . Arfaifa iV Vr a* ?A <frraapoad#at af tka ff. I Ma aykM. rf ft a :<ttk laat , Wrillad fr'<Tii Havana, ui ia , 4" 'Jalp of tba Sbtb all., aay?' Bamir |* a^aia rlf ? J tb* currVat rayort acta in tbat Ctka *111 b< tl ba ?adad't)V?y Wa pla a bat Httla eowfl<taaoa latkai ra. ri.?or<,"kat rb?r? ar? tt any |*op1? wka ara aaim .a. ( r air p taaalnn', ?ad pia> lag tbatr frtaaiMla ?af?tj a. ( Whara tbara la to mock ? >"** ft ?"uld aa-01 th?i o? ??* ba w-n>? #r?. tt U ??1tt h*r? nM aim* ?#r? #r>c , LMbortiy rb?? tb* t,o?B ( tnar*ut Mtt 04r#ct? ' ) 0>? a?tb?*iM#i t?n> to ltbaratv thr ?)???? to tb# ??l Ml ?# tb* rtOM <* fpilB babomla* <i*p>rat? IVtba Ida 41 5 *' 4 ihV' frttnt d^troj tt to tat wblta rwe?. In tV !<talb t -itr. h?r f ?.r ml W# nnh#?ttatlBftt 4' dara *ba< rt r?' t Vaa, ?tT mr rin b? wit SI ku , of tb? >f#?*?rt rt>t#r? of t*9n tnamafirfpat 4 fb* *la?M tb*f? Malf *1tli"B of p*"pl# ?o?M o?r< <B*a?t ? BtnDtMf Of l|??fbat *fr|jaiV >m bin mc b-ffl to boatfa** iUm b* lrt~*d Bb-ra tbarf n Tb?| ?r>ulj riff m 1*. Man M?h>?t h. VaftB a ran 1 (ii* 6a* Wtf rW*H W? ?bo?t fba ball nl b*ar fldt r ?M?-h ?M tt bb'? of oa WaoJay laat TbA 6u ? #. t 't)rVoM?toP6btf>?b.*r ?Bt a?tbatr *lb*Pt* ?i blia??tT ihfr^Ii tb# bar* B4H1 out ot tb* ca*? T* , 4<??. TOf?, aft-*1 fljfhtfcff raeb (rtfi^f,' *0*14 *?t attic 'at t> * b?ar The b#j?B to mako a fMta, *<fc?a tti n ?Vr?n di?p*t*<f tbrti, and tb# r?r?.?rtt p?iaa4 tl ah ?"a-j. tbr??l?nlnj| to tmprlMO tb? o?n#t of tb# b?? ra b?aan?< tt*n * #?" B|bt. C?l?r*a?t# Mimim ? t*? M. R. fwinr Ihctm ? " Tb* " ** MP. (#* # Horti?? tb* i th*ait#?<#a aaHtit?p?'l^?fi>M. Ha? Vaaapa PnJloc* ao Wjii?.ir???t1i*wrttt. an4 hara tuirw at bp tb# *pt?n<lM *t?ato?r to ?*w 4k p?ri, t*r rha^r* ha F-Bffta* *t**4nPT# ar? adrartlaat to l?4r* Paaama tH rat *? ? IM Mb l?l IBth of Marab am tb*r? ra " ? ?!? W ? d >.M 'f fh?lf nit . I Uw>? t/tab# p?'-a?* la o?# of tt?#*n 4 bt? laaa ?*t?i ptl## of ?r?a? ?mp. rUnM and of -Klrp **4 ?bPtiit*f li II tai*i*? to* lHoWHn4 rp MI4?HM*??a. anl 16 liaft tHvt rfAcrHymt N* faaf r< b*t"? W tba h'gh*?*aitHlbtto?? of tto?? M<?f-4 hi tt aa< i ao tboa* Ti|ra<i? %bo W?? rOBtrtb'it#^ ?? rlrtf It fWi^rin jo Wa att??#*4 ?te**1t?|| le?4 rv?44n| at fba Mf?ah? 4 cbnreb < a Poj4ra? ttr??t a? bt^l a ?a?(* MaW I ? ?*' mW p? Wl??tlrff to ?ha ??*rai Mantoft* op tr -md] .Vatb<~4t?t cbareb la onr<ttt ?*fb '1ka-H?' IM ?r Bi'ilf| *> ?? a H?at f.ba4 taipr?Mt?* a |?al ? Afi'tJH W tb# laf?M< * M4*be?*ib la ard Jo-^BTif laa??*|0 IU btar-?4NiMll4t. pan rr<tB^> ?IWbf t? #a? Wnnxlti) blf ao|?m H?? Mr Pi-lioct. la f fj? Mctoarlata rraarh*. ao4* V1' ullaatl'-n .* ar tbrt "TJIWH WWf IQ*plpl flln1*!! " J*ta?^?>?r?^a oH'-attlW 4WWIt.a?l??*l >41 S4HHc \*U- LfW+t+t+ u 1 > M >?M . ti:?l tl? a?44i?; 44 >4 1W Y C >i . " * "** ' ' ?' "" "' "'*" " " is j I firlt t ; k r' .: . Vj y ' V ; ?** ^-a,, . M f r,.,.n r-,? nn n i s:-*?? * ' + * ' < SlORNING EDITION--THl tIj : '.'OS J. !>? i ,)?y3 a ? ?? * ;i , *v.J ; .j P.. .,..t. - ) nr . ii'.i|*' ' n.i^ ' , (tat Baltth?r? OMrfMfMMItaM, H Baltimabc, Maroh 8, 1U0. It Mr. CaUaare'a SpttcA?l nt*m fWlatg Inert ui*g-~ XatAvilk CnmU*7i?S*ck M*?, +* w TW?HM>lv?f Mt. Q0lhon?*gaFta4?te? agraat^aa?-aatton in thU ait/, and atrcngtbanad tba union ftallag it: j, taafold. Jta import U qonaidartd W fa*oring dUunlon it-; -ud cothlog but dlai&ion-aa fully auatalaiag tha it. B*U?f that Mr. Calhoun eonaldara a dl?aolatioa of the Mt Vales not only Inetttatola toot d?rif*bta. If tha I'nioa M mating had baan postponed Until to-night, ttiara would it,', lia?aba?n aueh aa outpouring of tba paopia u*tl At ?av?r Won fciwuillla BdltHMrt t By Ik* #*yj >- i nlar?rj agitation la laamd; inoraaaing tha populartiy M ty of Oaaaaad Taytar In Uia tUrtrr. Ilia aleoflan U ?- rrgarUj-daamn iaUa^tioa oC Prwrldatea, a ad aU faal , a conftdaaea that tne 1 nion ia aafa la h|a hand* ? tha : ?aa confldrec* Wafwai Mt -In Oanaral JnUfcaon'a h . afcUty t* eraeb nolli tendon ??d diaunion la Sduth. lo OarsUBa. , i*? Btfmmmm or tnu rntt* oiwm tt? on *, 8?ta?rd*y*e*tf m?I ?4jooraa tornu?la?a aa .! ?tr* wloBjhQBldlk?c*y?d latymeantime by U?? Oomeop T1m rwototlon to lM(d4l?gct?a to tbc 3 ! Naahrllla Convention, will b? dlmt 1?4U at Ot " table, u the friend* of tk? bmhh ??aelder that a t The Ho*. M?M^? Cart, Ma- MhMtr to CMsfca* * tlnnptorf haea u?e mm MiM| th? Vloa Preridenti of r f L mMMtlll <|lhrt lii Mrt. * That, MrrC|it, MA M m t* Km f saws iriwrjar* "l ? Tk? WnMdM MstMrlt t elng to arrive here la good Dumber*. In eearafc of L , **, tkle ealllB??*, en? o?r iMiiMitriitTf MM* .. <pr?>*W<li>?tf <:?>>.* > W* M * .a^;ir.js^ursUJSr n y?IIMa?4to.?-fO*lM*iitiM ? Mi?W M^aan* W ^ j flats r wefj^he laie'n at' ooi'ftrirli tia'r/T *. day t-Vl.iUB-CMy *> ?7fc. KMI* MB4a.de., WW* t?|*N * Btluaionj * Giuo Kailr?|dtfl?; Wd%4*? 3vto. 40, $i>?.v 3* * Oar ^M-reappn^cpcp, , . t' MarcJ^V1^ ? J'thtif in Ff>mi^li.nnyi-^cTjC JUfivimenH-rl'iuan oJ 1 OuJ).U-rt and lnuia 1 r juvu? B?c\<wi aM.Utf I'rtu; +lrirJtil c**Wh ...? 1+ - an ff ?> * ^ N? iHa? Uff 'tlft % ?*htw* wi^ mPH ?fl,Ti?bli ca <-Uonal reputation, *Uto n^rs iuilr?xa%l lr?* r. fm>ellvi (if nirtv nt?iiul(<iA &nd nraHtla^tinn thtn Jmom Uuchaoaa^Md/ftw crcc-rrtorartf ?w> lh?r nae tit* State with leu pollUeal iailaeaaa than the ram* ? jSUtlnruUhed gentle Ban. T Ma-tact la notoriou*. Ilia J I body guard had dwindled Judge Barton, Col. i ' Torn*/' And perft*p? tJeorg* nttt. Kaq. All of a aud' dan, the whole Influence of the whole orthodox dar 4 ?orrery ?f ftfe State *pp?ar< to be rotfenHnttad in * hj* (wMfcfTM virfHMf <J*ncrf*tt%tl<to ofltfoI'Vfrtar I "kira eeaaed ; the puny, feeble effort* of Judu-e Cha?p 1vft? ?A /r.-,Tf * Own WWllOTflr, JuC|? Lf W|9 VO"t'ugni rllfM Oil DvDCi i In ptNata,aad Jad|raWaad*r*i?4ai telly idlaaea w<agH ? ?#? |Ml kmc* *t)Va? ;?%??raMi|n.l < ahlp and petrlotUm or Oen. t amaron a earl/ and de. (.t?J rtifid fblf rtomtfrt fWrtt# wfrtt ? few ?iMpUMa,fe*Te daeealart tMf?M afeM, a art now; w : tha burthen a* their kaNMM ir. tfaartiM* I* but on* t r >-la?orttw eoa.of funaf lvawla. ?d he la ftaehaaan j -I TUaNoaatkH* Niclutloa la ftrioail IMmt and J future hope* and preeent of* ration*. teaa brought Ml hi- In a rary riaph Ml dltwet naiur i hadfoad Hanmfi I the 11 al ?! aaaevt at - Mr B nab* Man, tai the * #c<-na ^MkaCaMHl opportaa tatareatamet to .< ertihatlMir gataaaaaaas aat ta patea Of ?a ottiMTe ? and l^ni twiwaly <M- aUtaaea. Thar* waa aMr ta f yrefeatatlMa (rftha Wlaaeba# n. Michapoo, aal an J Aha atfMr cnaAtotlng ?C?i, Itaiaal*, aad aaettoni W-?U Piaaajl*?n*aV-gl**a*u*. teamaiy, la tha Mrt} a. |Mti? AaiwHHtaHlalWaaaawpl! tha pa? n greiefne lw?a. aad?tbaa lac the pxtactpal aatcaa ha#* j ; : played tteyaatu aailiaXllam. ?(ll p<al fill Will?aa y *na aalittla applaanat - Uwaaaalth-dthat Jad?a IHaak . wa* ti? b*?ba<aaxt U. S-JMaetaa. foi utgiea 4fce aaU Uottract, aad. tha? <Ha frauhee aa<l hta Ncjthara _ t frUrdak <aa ttoof mm aat %m w ineaaed at) - ware to bo: , I pla?*d to the ttaa ad awaeaaatiat ami aata |iiilla*? ? i 4 On tha t-ther taal, it araftatfaead thai all paet.dH-. f-ftereaae* tbrniri HtntM ?< Magieti , luhtfrati th? ,? t ItaoMMlio party af fcaalyranii ahaaM aaN* %*?<>? t.j B>au ?faa Mr Itaahaaaa lu? the r?a?Uanaf aa< lhU<? *. M To Wraapthaa hrta alai ? an J ataanaeai -Mr >B: frlaltad _ I WiehiMttna wlLhth?rta* otexiaatt.au Ma tkmth-ra 7 frl? Mia in btmI. aa* tloi Ktttf tbki aAir tatia^ta ri lr?atf*a tfca l.atao f ta farttaular . d bcluMk aati* . i i tally Hffc ftniariwi-at tha pn?tttn?arl.Uh Paa? . < l> aaia tmd arroaad aa Mm rkMwrjr tuwim. and .1 b*ft>M mUd| iiiff*'. 4aMo4ali?ot W/i^dc* NiMfNMtta, T*MAda*ra<? Mr. Burharaa f?r bin rata abilities, and U* M> ?ana*l?? 2.1 al aia*a***bla*itf>'-t*taafcadaroatr*t*att6aiilidaaca-, ,4 but Utf| had ?? UttM itoirtUM m DwUtMil* a ttatathat m>MH<iWUM>? 0r?k>UiM 'tVU?M. J- "H MlftMii ti?-lwtwi -a*4"wa*fr'?aa*H*ad iH?, J I Bli bai.a*a frutxU. fba frtMuU Waiaae Htwlk j 4 |T*<Mtt4aaKaataatf<<alaCMaaMs,*?a??a#awarii*?*. | l>( Uit<?4l af ttol Mt>W paaaa. ilkt ltUfld J i V r ? al our ?l?n. aralia j' o??'i ai*i tar ati'Utcr 1 ?* >! ^ .1 trcUW t-ut d?;<>aaatia luiwi ata aiao Ma wtiu of imim I'nwjUMli haaa*akm.aed J>ana>i??~ I ftla ha# ratl#fled th> S <at*. Kfca 1.M da?a mora *> CM> ,? I tliafo oat hovtbtn Uoupara tfcaa aii oftbataattaaa ? I .rnWatd3 1 ; lb. I a borax t? wotlkj of LL* ?owat4. Uia ?o?4 baolt , WUaia and raa?*4ad >U Haabaaan *1)1 ba, if ba aaa , 4 b?. AS iba IwiMi ta la aaw H?fti< with- daatlaf* 4 1 b"rdrtlaguy?B*fleeUoe, ao4? Mftr wtr* aaa n<tl? . ? fcit? 4 r?aMaat,aid Barfc i? bauad ta ba tba aucaanaar ,( j ?I old /aabaij. Matb UaftadiaUoa. , a: , j ?r ' ' ' rHu.*?nri>??*. Marrti ; 1*W. - ! Thr tjtr Suil Dfmonilftlian Tj* ll<"{A ?' I'lptUuigli ? IH I ? "# Thi UnikHt, fa. i ? ? d | 1 Tb" fraa totf dtaocratfe aHtr*t mavttt)* will ba HrfM lo '' On Wtdtaad.) a#a?in( u?xt, at Qja /'hloeaa Ma*4fr>. '* from in iilimn"- raw* l>a?, mamUaf from tiia It 4 AaUrrlfl*(| " b<n? aad moaala," It 1* not ouJikal/ that , a?oan(?r <J??ii.n/Untioa ?1U ba made la th? ana luOJ4 [. h f and at tba raaaa Uaia. r" r At a HW bm;r y??tar lay tnrTafmt, oar *r*thj Or>' yrrar* aaa rr^uaatad to ifqaaat tba g?naral #o??ra ,i ? tnl to Inaa aaaaa naak?ta La tbr Mrtburfciaa af Pitta_ bur**, ta ordaa to pntdkaa tba flat# that bara b-aa .. flume "> tut ?4f fa* mfmrm uaya. Tfca nr.M* ' 4 ar? f.rtn?J|.*?iy tba dMitd laa?fcla ra of tin ar?(>4 I ? nniliil ' ).? n?pi>M?*w? wltorn |o ittm t i tin polat la tbalr rm tlx J?I ?4 J? ??? .? ?C?? Hity arli fca tra ??Bi?* U ? M I 4 too an '? hro?4, . No fltfMU* mil at h?am / i . it. Th? ?bla t in? ? iHrtH ?< > iury. aaat*, I Ma Bortlkf. farN*? Taik v r i i _ | Tt? ?a< liaaaal *?ta?a ilitaitli? ka? aa?afca4 >artaaa? i 1 Ba?i$r.ssr nai? iftartti I*l?a#tir7r?? t?Wu<it rata*. S|i? of Iry? ?? ' ?i>r; ?'t ?*i ? ?? <?*> ???. nf? :Wv.rH ?M* I. i Ma ; Midf.. JJHa. Naaay ^ aiiaiita atga<a??. hafiat j tat?? far trtt rlaaa rayar T *a nana* at 7 par raat. an4 J, atta ?>ha4f aawa*?f ' >**?*wa?ai M>ayrh ?a?ta< i *h iin ui^ti'4. tiiiaoiaiHi IJLa >>aiu> a41 aa-a W?in* f Wily Vb , *T< ?tki f iWrTTaWf ?r? <|i lB' ? v tho rlTtl J ?'<? rf.- *?"> aLaraa NorriMa ?? k*ilr?4. " JMUM ). ? fca.lf.a4 IP. NO Ha 4a 4a . II. V f l?rf*a Cirttmty ra. ?**. , I " aliaraa Mnrra Caaal. 14 V *< 4a. Wtfaa tgt?a llatlra*4. ?; I ? ?a l aiaa Caaafc M. ?v?? ?.aaiU.M ItotMHa.!'. ?l?a? "? i f'hajlkm N?tj?tioa latacat, liT |.I'V% >ka TJ>?aar*ak* ai>4 ' !? Ia?a^4laa?? US* * ' fca ti.4 Amh"jr Bat.ma4,1SV >* - I*"*' "ata WL ?'>,( |l ?JU 4a4a , 1*V ?>*1 Harrtakari K -1' Bann a-I '?, #i>? #*,' ?? R'?4Ib? B?n4a. #?%. %2F Sta'tfV . I' V; Maun *. * l >, V ?M| M> ahrtfca ?inr< Ba*h. li'k! J . l.nM. aria: ?*" >"ata '?nlMU?arr|Patriate*a Hau* I. J t"r*tr?fllh IV Pk*rt* <mM mmI., * . $1,*"* L. C?natv A i. lA.: ITflllO NArtiit H? r -%J ? . F'?: (III , i l?la?art and v.h??ap**k* Uulii.Mti I^WnMntwiW J; ,.? ?*Uf * ~ ... ~ 3 f ' OKI tl fiimiiiiiXirw-Of aaaHi af Uwih ft> IT J W>?**dUk. aifki b*lur? UmI? bgr a UrelUU ?Ve*m a( ?. t('nnU?r ltd ligblnlaf. acrwgoaal'd oj a b???j #1o I. I. ' ablfh !Brf*a*?d tnwa?<f tft< ratfeff to frr**?l- ***?# a i- t'Jkraa mmmm* m 4mnhi ta i>i*pailj I* tk*kva?tti** it ' |rd llair tinnity. , Mo '?> A? a* !> ? tl , T?*h?aj Ly ?ntf?r?d tn? aiofi from IU d*#t<4 , talk?*.* Tb? Baa-fir ?tr??t "V?tt>o<H?* e*or?8 i? ymfcitoWiirt. t? ? >!? ?n? Wwt MWi *W?i ?i< It ' IbfrtMa till allw Mm iMwtor ?( Ik* l?'i"V<tMta? M aia* wniMoml'ly lajarad b? th* foiling nl A ' th* fcrlrk* and timbar, Th? 4aa*r* I* ??tlraat*d tt ir | fr<a? flM t? MM Vt? rant <A OKftHfi m? thatch on Allofhaay *a* ?*aald?ahly ' hjnr*d paat *tb*?tattaf k?t"t r?r1?d away. It la - ?upp?la*d t*B? H* rn "? ftt r?palr lk?iMM(i, A * I ?rr a ?h?nrh In Waaobaafa*. b?la??lnf. ?a hallaaa. to * ' tt* wa* hitrwB traa ta th* M 1 |iMt4 A aaa Iras* kca*a b-lnj ar?ct*1 bf Mt ' | w?Ut ftkn nf It Ik* raa* t iaik Itfaot, ' fkrif Ihi I bird war*, la AMaghaay t?aa M*?i on n [ tlrrlf * ft MM kill *p*a vkfA K ?to*4. tat* a ?%onm * 1 ' uaarf Wn*a*h '??M *tta Mnaaa la All*****; > fa?a alw l?at ???lr **>.? * pari* of tfc*ir roof* Ju- , | |ir.fM Mllrh lif* InH M a krioI k*a<* * n?a* . tog *%*?!. ta tb* Tklr4 wftrdrtatoaftlaf to Mt likuia, 4 ?r d a Valletta* lutn?ra m fttraaira titaovrf. aMn la th* * ! Itrd waid ?.raaal old tr**a oa tba bank of th* I 1 A'l-tkaay itaf ahtn*? It*** ??>?t* I ferynvd the "* [ ' rnnry of Hk* pr'N-H rnwitlM rtlaa if k; tk* * r< ot? - rtt'im mrt \ t.-vt.n, tut* k< * ? ' r.v?# ttwa*a.*at ^ ?f|?l?ft*yi?ai *?rw|ta>d k;^.t t> Oa<i?M?ta < ' ...#???? nf tfe* Mitotan la^iliat ladla** tkaw* " ' *?ir f ?a tflfkM Uta 'tiMta'dkM * !**?* wwn>*? ft'MM* ?? aa?ta at ta>a>a |t? |(ar V t *?4 * * ' *** ' * *t.d M* t*rry ar^^if^utV" h* la at I mi *aa?-r ttuft * *til tin. >%?* iWIbi'" Til* am kNt?a tb*a? - t< rrat*h kit fftolr a??a?*?m?a*a ?attt MIIWiM ? tbrj a^l M'-rlrtrWy ^tBikdla*# >4*7 rwia?y^*

r-- * >RK I] JRSDAY, MARCH 7, 1851. City IatolUgtiiM. i MKXTINU OK e&OCKM?Tiki ON KICI. The grocere bald u afljeurned meeting iMttrdtj, it the Commercial Auotioa Rhm, la Broad itmt, after tha wli of Uta ill aanalndad. The e^iNt of the BMtlti *u to reoeire Um report of the committee apptlotad at a prerleu* meeting, upon the inaction of tin on riot Mr Jamci ffaii:? called tha m acting to order. I Mr. Hcirav ?vrt>Att ?u appotnted chairman, and ' Mr. Jamea Wamo ohoaen aeoratatj. Mr. Ocoaaa Elvh than raad tha report of the committea, aa follow* f? Tha commitUe appointed at the maetoaff of gr eaara, ., on tha tret Inataat, to a?*&r with tha Importer* of rloa, on tha ratyrct or tare, ha ring discharged tha duttaa aeitgnad than, would respectfully report they i hn*a conferred with moat cf tha imparted and daalara i . ia rloa in thla market, who ail acknowledge the juatloe J of our olalm, and maaj of them expreaoed their Wil- I llngaaea to naa thatr iafluanaa In eetahlUhliw it. Van* I committee ware Indaaed to bellere, that from thoaa dealara on Whom tha a barge ftom ton par aent to aotnal I tara would fall hoaviaat. ihej would meet with a o?M ; reception ; but ware moct agreeably disappointed Nowhere did we reaalra a warmer oaa. or a mora cheerful 1 ihuum od their oo-oftmtloB. Tha aommtttae. la j Moorttlnlpg the flam of tha daaler* lo regard to tit* time moat auttable lbr the ahsvga, woold rt command tha lit of April next, and would offer the tallowing j preaunWL* anl resolution ? Ai the fact if wetl eatabltahel that the preeeat eflatom of ten Mt e?k on net deea ??? ceeer t *? tart, and a* Ik mutt be t 4 mltied by all, that actual tare ie juat, both to buyer and eeller, tfeeaefere rMol*a4, that a* aad after the rtret day ef 1 April oeit, wt wiUjisiUw buy ?or aell rice ejwiept ua actual 1, l4rt, " m r It was Um mfeed aad aasonded. that tlta foregoing I report and reeolutlon be adopted * Str. Ptan Mitt, befor* "the resolution was pat, be ' wlafea* tfeMy ?1K>r4e*twoi. There aut be ?n?ulmi- | ty among the groseri thenueivre, viae thi* reeolutlon : eoultt ttrrtr be carried out Ha w*a tarry tn see that ' o mn vt the groom had ratirad after the eale af , teas. The** wu a Urge proportion vl the grooere not . here, antt all neh avowed tfommlttlng tQemselre*. ] Thv groet-re oaght, aa a body, to taeiat upon getting I i-wb*t they pay for. Jhii ov*lA only b<- acoouipiiabed , ,by anetlmlty. Tha Chaihmah raid, It a^ftaksM to hint to be a Mat- * 'tar of aome difficulty far a meeting af this kind to oarry out lb* reeoluUea propoaetU (or yenr of tha grocers may adhere t?> U and aome may not, Mr. Tilmaoac raid ha had a medium proposition 1 to submit, which bethought would mu-m. the vie we af . all nasties, rtndettag *ah*iaati?l juatice ta the grooers, , while It WCuld faVi tha fmpottere from unn?cea*ary aanayaaea. Ha van a booker, and had a* Interact ia I tte matter; bat ha pm aura tha Importer*would adopt hie pfopodtioh If the grocer* did; and, aa be under . atoad It, all ?M latter wanted ?ax that they should I 1 hare Mwurity agaioat Um fraud* of the packer*. Ha *< xhrn moved the following a* a substitute for the reao- ; 1 Jul ton r ? I . Far the p<wp?M a,I prereatiai frand aad d v..p?ion ia Ue t tare of rice told tn (bit market, the undersigned ir oers, 'doing fcuiineaa a tk? ctty i*f Nftw atork, de n???J jpe-Ue") ,hill<9vora : per cent, euhject toWffl^ment, The party rawhaamr Tte*. and deeming tho ouatom?ry tare a* la* per '6?at4as*f>eler? aeaeeer the weisKV'tftM-l , veighmaater to (if aaxj vena to be aaoa <titaa wae hall of eueper oeatioa 1 the tHu^ luc N le*?, e?.?M mt>n U?*n ene Half el <ra? see ,| .ami dt'flclcbt, the party buying eh all have av claim upon the , *?.ll?* ' * 'i.i . j >i the eaaka.'WtiaMiha aaltt M??c all *aj> vagal arty aaeeeditadii M I.??m??hsli rtKni the (km* ?t netiul tare. , ; id. Jem rtonl tat ?*d?fe%?' hrtl >.# '? !?'fctthii'MrW I 4 ?W ,r??f Pt-?f <W th* l ? H KrtHW , I l>?lIT>e dtrtned to h?y? loii hu rirfit to claim. ' TA*froitibd in6?'8f thnl^U tow ' ' t? Mat WMefc *-i to r^U.Um??orBMC till [Btgkft. tod !wm ovfit M till n?orn^^.niib<MU , .. J J TH* R*cMiT-Aj['w?1(ii THjcCy?TuM Hjyw.-ll.U , ! new Mid tbtt T?Im?o, Aoorfo yoneg Id >??, ti an 1 Old htttf* *t bMtflCMitth? 'uMM flotl*. ~W? 1 1 th?t, K>?? o)gt>LM?B??tb< MP>*<vt?gJh?adaii?irtr*> jej c&fcttfcwsa , by U?MMoi) irrtlM WVoiMlHtW al M4~l pubfcfeatqnh (ftAftcwtiMh tb? usum rowlpt ww ?ro- . the pttl p*o|4* *?r?MoM Ifcr Cfto t?Iu? oT tl>?g*xb> ''It * 'r 1 fl?o sow ?wpqrt?4 tb?t UMliw MM ?f ?Mlh It In tU? CK-Xt J&WKX 'ZSSttMA'S i?rrm* MUTtvMM, bd?V#rf MIVtllMok M tmlilj.u* f>?M co?J?n? bM Q?t te?otrri< Ui- r?- . ssrt^rwif to?ny vr of H ?*? . * i I'll* - Te(ter??f, ?t 11'k o)4?k, ?r* br?k? ?ui I* < %tm UM ?W# n* .kMM Nr U*?I**V JUaeU eteeeli u4 i . -?M MUpcvut??U ?1U) uiain* 4*ot?f? _ k ft> tbU )MNll. IIMirMt ' Rwb iiwli l?mi othf otfy Id lb* jnwW ??th? MMdUj ?u?|4ftau t>uU4i?s*?M , . Jo a eaa fcftaO? Mlm ik) vimbo* of yor imii ? ' &'rhlmfci VFiffisftiikX!?' To# ( Dciniai oftOt, ^lOVfiDf ta lTP. (##nto. llCCwvf, fcaa jM? Ml M* rotor Mr. TMiaM^ ircku**. Ww.u.if .? ? ?, f i . t| A ffror ?0 IWOI JHk W?rriu M ?A ?l?* I'M J?'' brf o 4UooTer?d ?n M?rv1 attffitnr ? rrtfVln BimW nf t?"r*totUU. Tb? plM ?tli drar^r patooa th? k??p#v* of ?lcht guard* and thereby < bttlD tbelr llb*r?tloa lr >m. Srvaa. iu iiriDciptl mo?<r aad cncootrr la tha labcrf^l plot t. a-jWtfag oMMrt ea!!-H fhffc-rt "r?M ' wall, vhoappaara to ka a laoM Jack tfbtppard H?t? box about XM ja?f? a(*fa.aa4fea?n?aaga4,to .frruag out of rrrrr placa or prl?cn bit Ban b?an eoafloed in: irmHSWmW kaVto aftteprd froin-fb? ffoo?a Of Rufnfd.1 ?Dd m ftoaa Um t*ty. priton. by Unrarta* bloiMtf & to* of Ui* mala biUldin* bj a fop? md than ar?aku>g hit war liuoutn th? < ourt of Bunion*, gad tfrfW' ft Mtmtfc jtlia bM b#?n adnpt?<f la ?rda? to ' f'rapa ttmtii tba Mand, to d?K tha- feaapat* Pka 1 ahiiayiattai is lfe?fda;i.wUl.*a Julij liWMUgatad. , Da*?? iLM|u IUa Put i? I>aCoro- . a?r TMtrr da/. L-ld an In^uaat at No 1W1 Monro* itr?i>t, pa tbataty of .tohfetaiTrfiiii. M -who ' I t. d yataacdap, la eoua^twuaa i irctkim InjarWa by bcisg rua o|fr hj a carrt*4* in Broad??v ua latt P1 Idaj. Tha vordlot wai rtadrrad aeeoi JlngTy. trrroun ?t iriat th> ,V?* R?m?o?o ? V?.tfrtij %? p?mi?a?d ad aeoount of aa mt^fwn '"Baa tolag ktUad mm U* Na? liana Hat in-at. Ml , N*? Moak'Ua, about ?v?t? aloak In tha aHaruooa. ., tba down train. It i? ruppooad ha eomiaitui oleld*, lor tba aagiiid*r ta?IBg th? tfao "n th? rail* irtaotad <tp: ' < ' and ftnBMytappad 1 fca ?aa ikon flat cat of tka ways but tha op in cut tba teaia, a*at <u> aaala, ba threw I. inn* If baforr It. and ?at cru*brd to pla<j?",?'.i that It la <4 nfla arldaaPfco wabtrdto laa*a ttalam fit. M*t ?i??-??dT> *?n? fini Art ifw??T"nuiralaf U't ** *? aad ? o'atonkf M .aa ttwpaahat afclp Ilt Uaorga arrltad (Inn Liverpool oaa ut ih? o**uatart, oaoiad Jaan-* lilii. Id walkiag along tha dMk, rati la ImjaaAbf* rffnrrn ?*r? ttn> t? k#a? blft Wt la ??lo. UU Mtha* paM Ma paanaga far hHn. a fa* waata tiara, la SaUax A.liarp.,ui aaU ^tratgn Mai?ctU<>a ' 1 1' I' l ' >i' ' i . h" ' 1 '?. >' h?-n |, oa? " ' ' r Tm?uajnit*?r m < u?inta <mh> .1 > > f. . < Ui'ma Nlki lui'O'ii <1 Marcii #. 1S?Q. ) To rwt TiHrotr nr nit 1 ro?? I [ "t?. i?? t ll l? in !i ; MfraM a Ihou para?rapb la r^a^ioa U |ba bwtalag *4 gta ybar- , t*r Uafe^Utlog that Mr Wm. I| broTB?,bal nallad on tea. aid c<ieft?4tdtaf yntr tatmiaai rf fmrtPtwbf,' w*l oa H4aama??aa mnwd at tula ata'.loa baoaa, that im hattar Oak aua r*-aottf<r Uu^aaaa^id f*f>) bcadtat Bleat, kt , by nhiob cutra llmlia tba aliarga , tl mlFr?pii??ntatua Bad ftfaobood I* fl?a* to Ytlrt at ' taa 4?ft at tW lauulk ward polt?? Wltaaut ?Wb> t H-g taaai) la <taa*U m Mt, tt?u?aa a r?raolyr la ifei* 1 ?attar, allow m? to raj, In 4 urtlaa to oartalraa that tha I t?lor*Bt!oa gffa* U yaar taym tar %y AaatHbat rap !? ? ? ?, ?? mi" ?m| ?"?* <t i?. ut imon Itet Curiae tba m4 *14 ?b*a tUU ' 1 U J ?t ? * brad t.f AT'tiU- t, It ?? BOtorInu* M a }! < * m tT?Oit fV-r tbl?T?*, a?4 pr?*ttT?ta? ftw ??ntlW | M ?'nb? ai?4 N Ni4tfl. Ml tm Mwr fit* furptM* Ibat tblt?t*la uf IIIlUJ to tb*>ama . rtrnt, a.'tor tht raacril (4 th? b >?? to th? f'X>t "" Lia???1l Iftrtat, t prrUtiH to wy, bat tba? ft (> Mill nan tar raa Imprnpar ibaruun >t HiM,UUiiti WJkatftaf >l?. 4t?*a* uaaaraol tw?, I , I ?*nn< t rat. I im UuAl t.> ha *m not. *i?4 1 tll? >>?<f !? t VI mal* {* 1 M>* pnl>a* I* t?(?il t* U* |aapoMw pIM. I Mi? ?olb?*ff abrnt It aa<l o**?r lull or I* tMI I ... It I* 1"?r ytfw, aitbov?b I waa praai at on doty all tb? blla during lb* baralf. g of u>* b.iat By rl*?t>? tba aba** *a?a am ?ob*t<lty,yan will aalj V i romalnatira tb? vliai la ?IM ? w> lajary or IrJurtt? to Mr lr**?* tad lllkaiintaftMlM.aail *m;JwaWaai to Ml* M*r*atb aar<t poMa* \ otwa, mytwf**tf?H7 P r .rm sniiu. ? apt?4a M??*?th PoMa* Matrtet. . I P ft ? l.rrrv ?! 4 ? *b* ab.>?* * b* BTirr?n ' ' . ~ r *. ? _ L" ?T- r RfMHiya tliy >?Ul?f?i? IUm?II.-0> Tuaadaf I Ml *a? atnt? ?< , r.iH * Barf, la Pattra ittHt tt?*?kjjr?, ?u bor<la> | ft< ? (* )>"??? to ill* *aiu? of ni?w< hum- , drert f'9m* *? ? Oi-f.tr**! < ?> *.ting prtaalpallr at ???' a* #11 ft* itii Iwiw, *a lt? thiM? ?ae?**<!*4 tl iMrMM la t%? treat iaor, } ^rirft ?lhl M YH tw <?? ? < ?Mm I i ? V?m rf rt^CartU, f? tiTan, a afi a ?oU tfftth. ??aff bos kf. , ky a tan ab? van bona* fftfaMa* ? T? kfcn#t M nr M ptrl nf t t? fall roaa4 taaaaad 1?^k r<>?pUil'ta *** fWllit r<Hk4tr>tM? ttmyi " WWCHI, Im 9m-0K~noa. Ml,mi M ? J .It,*?, ?,* w?? ***? > ?>" ? -i i , * - Ml ? * [ERA Political hittlUMMc. Tits Ciir Cnihu I?lbctio??i -TkMlmtardHtlwi war* bald on Taee4*7. la the oltiea of Buffali, Rochester, AWbura, Symeuec, Uttoa, m< Troy. Tha reaalta for are m fHUowa:-^Sa^l?, diBHwtto, MO majority. lloeb eater. oat ascertained. Auburn, whig SjruaN, democratic t'tfca, wkfe. Troy, whig, by fe muU w^wtty. Mamaiuk'ti* Ko.?.'*??<*.?AU the towaa, eaccpt four, In tka fourth dUtrlct of Maaeaehoeaitts. ktra been beard from, wttk tha followfat rctatt. ?Thoatfeon. UM; I'nlfrey, ii.WO; Reblneon, 2,910 ; Mattering, 94 Tboapaon leada Palfrey 490 rota*. 1m tha aana town# t thelait trial, he lad hhrf Ml; Palfrey hii gained ? Totaa. The ucrantaa at the laat triad la .thcaama towna^ere-Thonpaon, 4,181; Palfrey, 8,000 , KoblAMtietceirri *Md fur Wilwot Paovrao.?A meethnr cat bald at Jaokaoa, Mia*., on tba lath ntt, Got. Uultmaa In tha chair, by whleh rccolutlona vara adpptfd, daolartag tha duty or Congraea to prorlde territorial gavaramenta tor CaUfBrataaad tha otkaa territories acquired from Mexico, and extend orar aaeh tarrltorlaa, and to all Mtlrraa af tha united States therein, or removing thereto, tka gaarantieeof tha eoaatltattowtor tha arUeotioa^f their civil and poUtloal righta, aa reeogalaed By Ita prortilonl. They opposed tha ad million of Oallfcrnln aa a State, with ha# praeaat constitution There was a reeolutton offered by a dlaaantlng member, that California should be admitted aaah? propose*; but tha reeeiatfra dM Aot prevail. Their Senaton aad RapinantaUrea in Coagraati ware aecoa*mrndad to it and to thalr poete and raalat nil aggrearioae on tha rights of the South. I'mmmt mi* inB thk Sovth ?A meeting bald la Potuviy#, Pa , a few daya since, reeolved that tha aeiailiDg of slavery In one 8tata by another, la an latrlDK?m*at apon tha rights of the paapl*. aad riolatea the apirlt af the etsnstUatioa; aad aa ottlaeoa af tha I nlted 8t%tes, tbay hold in utter abherreooe any at tempi max m?y oe mast 10 mar nil nappines* or * ! ty af our twtuUoar Mid wlH m? aU honorable maaaa to put dove ?ucb indue nee, ?UowLog to their brttbru of the South that ibwy are prepared to naatalu then la all tMr voaatltntloaal rtgktaand privilege*. Muhkan a hp OuriMii-A molatioi lui both branches ot the Legislature, initructlag the S?na-. torn and Repnwntatleea In CongreM frotn Micbigaa, to rata for w adjiilaeloc at California ai a Statrof tbli confederacy, to b? gorerned by tb? ooaatltutloa whlc^k her people have eleoted to preaeat for that purpoae. Mi< Htr.nn -Tien rr States 9k*ato* ? Tha following ? retina ara apaken of few the (sited Statee Senate from lichigaa. In th?.4**at pf the Designation of Uvaeral Caaa:?General CaM. Klon Karnawerrh, Daniel Goodald, A 1I.Ki4!!>M.i i: Haakeli. Governor Kentea. e. H i Thowueon, Gov?rnur Kanaoja. C. fc. Stuart. Robert MeCIenand, James B. Hunt. O. TV Rlchardaon, 0 Denton, Utinntr Urretlf, Dr. Berry. OotMom Barry. 1 bona* KAUgMtald, U??er?l Crary. l.eande* t bapnaa, K. 8 Bingham. General Stockton. Charlea Taylor, Ills Robtoaoa, (*ailea A. Lftomla. (General Roberta,-Dr. Rldrldg?. ii i/ ) i i i ,i i ; Ovinia Kj.i tTiw.?Xba, official rota ^ the rooent lection in the flriit Congreaalonal diatrlot of Georgia to auppty Mm aUee or T. Butlor Klag MjJaokaan dem , 116V, Ki?aui?g whig, Z^TQ, majmltj for, Jaqluun, Stl. I H Chapln (.freefoll) hM bees e avted 'Aa)QI af Wax- , Better. Mats. .1 ,i )/' ' !I" IH'KT ?V V"U ' 11' ': 1' < Board or.KiUeatlaii. , Maui h 6 ? Hokert Kelly, i><l , President The Secretary read tba mlaulea of the laat proceedings, winch ere confirmed Tba uaaal fcaalnaaa wai dtapuaeed wltht i JOtifial'vu 9j .{!" Sti.ru a, Chairman real etmmuDTCatioh frcm M#. Stewart, tendering his realg atius ?f tbe 4?oe0f 41e?ki to 1akw effdet tMUl tha thM kie M^eeaur j* apbolutad. ^U, ?tawa*t, 1? taking Out atep. and reverlbghliaaelf from the Board with which he had kaen eaauearti# Vlk?e tta or^fatitzatlbn r?preaM*l' kli t bligatlua* fvr U?e *iudu-et he hud reoei ved lr.ua fch" member! generally, and from tba Ffeiident aad bl^ Tba rraigoalloa was *rr>-p4?d w4Jfa Bam tcv feoved the ttanka if the Bpard to J A.Stewart. Kaj*, tor the rtrteut inatontr In wHIM he had dl?cft?n>d tne meraaa a*d ardaeua duUeaot hie ottloe, and the < ,ur. tary which always characterised hi* ooadupt. Mr., . letiedtrt regretted the r^lgkatioa of Mr', Stewart for rithouttfce aarateeaaf etaaa in. offlaar. the aaeovnta 1 iiid tiaQaacliuni of Lhe Uuatd wuuid fail into Ln?vliable ] JtiDfndffaT TlHUiMMMKMinr SrimtH, t? haatn# taatt- ] B10UJ to Lb? orticJcuoy oX Mt. StawarU *a.d ll fM a ?a- | aaikabl* fact, tbat on a r?rlsl>n of the acvmnt* of I Oil* Iw4, ia|?? t?y?Wr H ?4?ffmol tfc?? l< ?' bt?t? dUmrpaajy <kl thiaa traU iq a* qcuM Of I cnav ?*c?f<llDg oo' million anl a naif ordollan. Tba *?? '* tMaki Mr Bt*?art mkk tiaaelta i idoplad- , - i, ? ?. ,, i i. it in i *i : I Thi* CovMiMioit* oi tiik T?kl? ih proa >im that 1 Mr StfcaartVitiaeMrf** "twol! at mat ?t,*W , prr iMii* Watlaad ?i Mfttt)* vbiob vMtb* ?ala?f paid I to Mr Stewart, and ?bl?b would uyt bar* baan ra- j 4w rd If ha haa tnVirt tU (fflllo. Ado?t?"i. ' jt It ??a tfcu i*?*vad tfcat tifeaaitrtios ol dark ba m?d? t ty ballot, and tha'a u??j4>rtt? of ibuuld it- . eiaia tW? rnce?*? Of ttia randtflata the rlac'.Wn to ttla J placa at tha aaxt taarila<. tu* i . -j It ?ai roa?uad thai vb? aildt'M and ,oocnp?Uoa U ??ch etndlilnte fca gwti. T*? CeniWula*.?-S* COMiuiict&aL* or *mk lUnai-'l oomlottad Albart OUI>?rt, t.itt Twenty-aar-wb t i r at. (a lawjar. at J niabibar of the L?|L-Utur?)ai ' lucrrw r Oi Mr Staaart. " ' ? < I Mr. JJ^ait a^utxalaf H'a i). Oriivold, of Uw La* ' ItltiaM,< Itjr Hall Mr moalnatt-d Kdirard B. Fallow, 11 Oil- ' at ?Uaat? fca aaaiutar of ihla tMuiJ far tb? ufflo* of , rtrrk. ' ,. ACbuvi tiaah*raj lur th? alttiaMo* Mr. Dnm nomlaatad Auiuatui T Arrowralth ?urftyor. ri#rt*|ff i?traat Thaaawar# nootbar rdadl fafaa ! . Ad ap| li.-an forth* miiu of tn 1 t?4 to BMl tha drflcianrlra of tha t ourth ward aeboola, tu referred to Fiaa*** aarrtttrM. *n *ppHo*H<ru fro a tfra Mm* ' ward, fur aa apprn?riatloa la arro*a at* fcaildiD.,' IPr | a ward reboot, la Jm of Ute two old aad dilapidated boaaea a?w oaetJplad for t*at fmryoi*. wa? raf?rrad to f c> mmittaa. ' Cwyrral I'unnhnrnt.?A committee of flra, opiuilt- 1 lag of the IWlewtag geAtl^mfcti?"?>*?? TValtar t?u*e r i r*| u B-o# net *dU vteL.aaa*-waaappalntad tolai|?tM f Into aiid rtpurt ujoa, tha aipt Jtleary i.f aboMftata* earpr real punishment In erery dep irtrnnt df tha war J ? > !> ' la o?4ar tbu Hi t i 1 ha tu rating thftJB adjournal Ctrart ?r Othtnl Jeaatona. M?("n tha Kftic rdev aod Aldernun Franklin Mid > i Conkli*. I MAr( H t.?- PlraJrJ Quitty l? Dlrulinr a (i >ld tFatrh ' A rather ItUnftltf Mtft( frmal* tfton* twenty l*? ? y?ar?uf a*a, aliiifilij eh* ?ut4ia?a*i?| by trade. lid namrd Ann Herring. pleaded guilty to a charge of giealMg a gnl? aatab and rhaln vaia*4 at flu*, the frop*ri? c.| AaU'm; boi?, of 404 Bcaagway. rtb* con- , teM<d tha thrrt at the tlaoa of her examination She ?l?lted tha rnnni* of the cmrlatoaat end On fraetaf. | carried ufl h?a gold ?a?eb obata and beya. lb# a >wl ' ( altered bar U> the Sta'a pile< a for two jearj C>#fer <4f man ?r>?eewhat fVtelUar with tbe way* of tha yollaa tanrli and 0aa?i')na. i named Tha. dorr LnrtU. ?m pat ob Ui? trtal, charged . with iteailpg flte dead Mieep and a (oaatlty if Tat, ' Wt> >40. tna MM?H *1 awUfa*. wa tl 10th of I Jaauaiy laat. 4 b? pxi?*eullvo a 'u!4 not pr.ic thai , tba cairarei ->f eheep anj tb? tat tra ?d to tba ne>e?aa. ' Mnn of the prleaner ware tha utoAnd I net ?? tha ? p.?'it:a. aud ?a? (bataiita aa (uiUati hj tha jut j. m flrarj Wi|m a 7>*rmaa. who (o?14 M H4- MM4 ft alril iiT ?4i ut^i aa i 1 rbarfa ot ^imi4 Iwoany, wbUh ail-g-d t*?l bn +-U, I a>matlaia ?Ib?# an otyaat glaM. and two talaaonpa*, voitb In all frtrin hi* ?mpl?ya?.- I.aoa l.?ol?i>?rg 1 an opMeteri. ddng buainaaa la lAtteloa atraat. Tha tlirft ?u pr?v?Q aa thaaecutrd *?nt to tba ton of tba nmptatsaiit and rontraaad that ba had atnlra fha art Ir l?* and b?v**d Vlr. I.awlnbarg jan., ?a Iwftarcada with hi* fatbrr not to a^srat a^ .ta?t blm, ana tbai b? (W?ta*1 wovld wot* sat tha amount c.f tha ralita tff tba prr i^arty iMiut' L Tha tm* araa a altar on* bat. la I a? n?r ,wrac? ol ?n arret la tha biU of ladlc'taaat. which > rbargad a dlff. r> Dt rain* npna tba a*prrata artlM?? ' ft<'B that per. aa on tha trial Wta j aty. nadiw Th? ahaa<? | af tba L curt. found a iat4J?t of galitjr o4 gatit latcany only and raromtaandad tbr pria> a?rto th? aiatcy of tba ( raat. Tha a?at?na- waa that w?ia? ba laiprtaoa. ad la tba rrnltaatlary for ihiaa raoattu Tba U?atrdir la pawlag a^nttnea li.fota'4 tba culprit that it waa 'l[j bi b?ac? tbat ba ba'laarafaj tbaStata rri'oa i 1 ba B.ta?a\a of tha f?ra*d Jary Waa a!i tbat aarad him II- Bi Utlftla. (HMMIM riMN. Bit a? Indf Wa?4ruff. " Mi*' ii 0 ? In tha eaaa ot ii Own ftrmt Urt- ??ty d-attrTln* a Afnr* ?lgn at tb? thT 4r?r of 0>a |4alattfl. Ika.jnrj rat?ta*4 a rardMt fat ylaiuti*. i 176 . . ? . lk? ilmbuit r KnMk>p|?. J?*i?n 4, l.o?>< lm *?n, March 4. 1IM. M? i?Th* urtiiWw tiwUm M HnoltMUr mtm, la mj oplaioa. a timllar lraf><?u?r? ( ?k?t . tf?k plat a Id tha J??r 17i>4, la ilia raualy f Vutf'Ik, tn*ian4 Bad tfcrra kanwa at tha gboat ol I ?!?* I.an* 1 J l>< HBIiCklOM * ?r? Uk?D ?l?li?f U Um? . Iktll ao 4<>ubt that Ir a) It thla baa b-?u capiat. Th* b?r In thla DrxMarnal adfMttn war* rl tteiil?1 la <*?? of 1 llRNklUi aaUimi M?BB. aattllad " Tba I boat " ?? Iteaitiilt NMrlUiif, Tka I aj'?1a'ura of Trxm* a Ijwut a"l on Iba 11th nit j A bill. ?M4M lha rl?bt of ?ay f.?r tba I'eelle Hailr"*^ to tka I aiM ItMr*. ?aa ?MwJ. IbaUraaraot of Vatracbuaatta kM >>' In?a4 tba , Uth Hay vf April to ba ofcwetad la tiat stata a? a day ?? faaUr *. | A Mr La?l? ?aa urMlid a fa? Jay* tlnoa. at i*raf- | to?. N V , ?M a In tb? act of balr>? ordaia?4 at a Bapttot Mlaltrar abarf-4 ?ntfc bar lag ?..r4ar. I jfalt^ Ib <ba asti r?il nrln ai'ot. t | A talnabla eoal ml a'bat ba?a dta*o?ara4 ta Bupfct '*1 *uty *oar aclerKJ parao?? llbarata* by J?m l Cat of T?a?a???-a. haa* arrltrj ai Nat <>rl-na. Willi l?i^ liMtpt*'!" I Ibatla Thi#a Ox wafi aaava of m^o4 vara <laatr?9a4 b# ftra a fbw tftia iiata aj i IU?i' V * ,*hl' b *o.<l?iiia..y rawdfrl ? -# ?*?** T AMMiinat, la* f?* tor at toy I ? # <(* la a rt*> Ma i?rt U **a <U|& tbufl u?a Mar# far H-' W tit oath*inteat. *"*'** *''t ' *? ** % <*? ? ??u? i a p! mtm m U I Mj -jej.A*^XaO"iT TT2>1 Bn - tt i - " \ '? v?ra? :.?? wfc.-?i * r*?Tt imfi ^ - * . ? a ? . . jtmcf cstjk * /ricr ur* l? . ~ -? i a vt1 J -; ' 1 ' TWO CKNTS. Thr?li leal uHl *#!. i Bowin ** *-? lit ?*! t?*i 4mosIUU4 tb? ( nttir, applaad*d on *11 h?adl, fl?'fvw4 by ?K lOTMi of bon* fl**b, adarir*d by all tqauMtW, wfca bM \*rn performing it tfcii th*atr*. hi th* binrfnt olrco* m*4? for Om ommIo*. h4 An dli?tp?trii| aa^?^i!.sajBUsey3rs Sarwr ser WM^risrasss' that wild roaaatio pieo*. What attraction* art bar*? ID J T7 m\fh% tb* paMt*. fcithJut a* *ebo. ripnadt . to tk* programm*. aid ibovi by tb? aumbar* orawdlag bat*, tb? yatron#<? 1$ dallghU U gira to tha Bovitj, Ciotimir Thutrb,?Tba admirable eomadj at " t'.xtnmm,'' wbioh baa ao* bMQiaa a favoiiu at lb* (Broadway, wm tb* principal pl*o? oa th* bill for laat aiag. at tba* h??. AU who bar* ** tb* plana muit aft** with n?. that tt In oa* of th* baft play that baa for a lone time b**a prfdooad by a gatW* author. It *pp??H to*h* f*od **a**of tb* nmmwfy. aad amr fail* to 1mt? a good l?pr(n?Joa. The tolUfT of faaa ? cal profeMioni ? w.n ?ft forth, ?tl K would to well if all who tdTixiti amalgamator y principles wonll attend the performance om mrioi. nd mhof mdy all their falta pretence* can be upset, by a little well "pieced eatlre. The after- piew announced for the evening *h the fare* entitled 'Terfaotion." Bt BTon'i Tneeraa ?A namerous audience atteaded laat night, In tptte of the storm The meeting for moral reform atd mutual ImprovemAnt at D arte a call* It, 1* kept every evening at this attraotlve place of amusement At ?oven o'clock, precisely, Brother Barton tonk tfte chair, and Brother Brougham gar* hie experienoe, in wktoh nearly ail the nmbm of this eminent company participated. The Seileas Family," which has been so often played, contlnnei to be se great a favorite a* ever, and la witneseed alwape amidst the most unequivocal mark* of delUtu and merriment in additltn to the abdfe tiameT piece, another snccessful eomedy, entitled -'Leap Vev. or the Ladies' Privilege.*' was performed ail lner?a?e.i, if poeslble. the fop waeWet by newy-hiei ' To alght, being "Dfmb?ys " turn, that place ylll. be acted, with u Wild Pucka," shoeing at (be *aise time all the strength of'blstrionlo Meat, headed *>v tbsee tw? inimitable comad^ana, called Burton aa4 ?raugjba(|. By the way, we perceive that to morrow Is eel apart for the benefit of a j>e*ing rod very intemgentafttreee. M?ea Hill. A* she la beloved hy all the fr? meotere of thu theatre, we can predict for her an overflowing house CHmrtlMi N*tio**i. Thka'vrc.?Again and again, the triumph of 11 Mow" U repeated at thta prpalar and lavorlte theatre. The crowds which flort on ali stdes, to witMse the ravishing perfnrmanw* of the adaetrabla company beta, are aataartshlaft Tbli eventeu again, an opportunity will ha furthermore fuiwtahed. of seeing Ing the triumph ef < hanfran and Master Murray la the local Chcracrer M Mose. "Oifl I* an original picture of an cvigtaal>iBi nondescript character?a New rack b'hoy, benee. 4rpm Motional feeling, anila kind of pleasure at seeing bur Image In k glass. th<> public nava taken ?mb aa extraordinary paeetoa for Chaatean'a Moee, Uo?ui?. la baeinghis*. Uiey iae Uhemaalvaa. aa U ?re. fn klooking glaaa. Mi+r^K.i^V'dLTMMi Tn^lVir ?Tfie Aorm ia?t evening prevented mauy of Mia* Nickinaon's admirers be. Ing present at her heneftt, and although this pretty theatre eaa weW atteaded. we eheuld have deMred MeIng U manatf la eeevy part Tbsrs la no* in Mr. public than Mba NUklwno Tb* ?at*rtajatt*nt* ?rnd?U4 of." Iba IMUoata Orouad," Ju$a at t'mrU.'' ei d NoprlO' n"? Old Guard "'In which appeared all the rlMUt.aiNI w*nl * a?ial?*1 If ir?ll I* adlttisrt to ti)*?b<*a t,Ur?? cawed * nap ix?Mlf la on- ?*(, iDtUlfd ' taptaln < barlottv,' ' w%i performed fur tha l^t ilM4> Tha Vm*flcie*j acting tha prtaripal eh%rac?*g ao*?Uf*d bar*#U ?f tt?a b?*h la ? r*mark?bla n ai'Ticr Kb* w?a wrll *?ipjnrt*d bj M?*?ra lalinar Ind r'ornvkf and MlaaatHoteart* at>4 To Mr. VHohnll w*U appear im twa ?* h*a ')- ? part* namely. in "Tba Man with tbe ?'aip?t Uai." an 1 Moll''bnbfc. I? 1 ThW Kr?f It ofta* Prtor Hhnaa. fc rta t>*y\\ in fMri*." and tba ?' pWa.-Cantata Ctoarlo?t* ' will aleo ba p'.ajed. It la Indeed a bill a* U a bill. ^ Orraa?"Witn*?*nkr Hmnr.?tf anything %rre w??Ua#t? yroratbe ettalitjaad Mroaata*** wllb which tha a wallet* af Mia apera ara fmpiral the fak> Ic wtrniu hata Jouad It Jn Uia p.rtorn moa of " La KaeoiiU," wbaa tba baaa'.lfai uuata and a watt and rarWd Instrumentation ware nandaoaoly and effcofWely Interpreted Were a mlfrrably ai*v;re namb*r oL wiUtiirf. a?bo. howarar, probably c<weti> tutrd tb* true loreri of tji* opera. The e?th>iita?n vat rtartllpg. Ta fact, oaa cou.l trot wonder when-a it MmM Aft#* tha iwtatctt- aad >i tn rud of tbe -'c i.il n tbe applause w?<g?aaroiul/ bp tracted for fwrrral mlna'et, bringing tha prtnolpU *< caliats befora tha aortata. Ilffaor Fortl aaai a itb dtllclous iwettneaa, and with harmonious sod Bxlodtou* vnTgy. Hi* rendering of tha roaama t> tba taet ant wu truly d*l!eate aad frightful 1 be inagbMU-ent times of i>n*?*nUao, and tha exact method of ftoveUl, contrllntel much to tha ganeral??* . t of Um abola. 9lg??ttaa Trad wboea oo<nmandlcg figure and Bnely formed faaturaa at* oaptlTatlcg, *x*rt*d nerseir to suataln tha character af f i-od< ta la a bl*blr craJltabl* *fyta th->of% tb* th|ht*r mi liana tf tba ebaraeUt ?*ra nut dapiutad by tba * (iiDahloa of a finlle. H*r Tora1U?tlon. how*r*r, waa fnlly appa*Hat*d aadaoma>and*-la?aaid*fabla ehartof appl?4M fclatatjrk ? co?i4iUirtuUry baaafit ?lll bilog fpfathar not only tha kaittufi of tha rpara, but tba wbola ah-nla of r%?h(..?i Id It* ntnoal brilliancy and bruntf. At ?? I ?v In an, .lW ?. .uiun itr-f-l tmtlcn tn tbla aubjact ?o bUhly a letting ta all tba l(i??w ?f tb^ljlHetl 4ru? it wr.nl4 b? i m*rr tr rlr of wpiar<"ir??l?a to *a?oaat upon it f uxtbar ia tbia da> yartirtnt of our Journal, riWi<ti'i Orrfla ?'Not IthatanUng tba VtanfaaM* fttu of tba ?Ntkar tbta plaaaaf ima?ant aJ*aja command! A raapaotabla bouaa. Tba pa. cu lar round of tha mnalc- arm attain* that aaa hoar J lb > arly vaara. Ml wblab ban Wrnaaar-etatad ?Mh aeraaa o( tba moat pita-lug oharaotar -atrlkaa bom a to tk* haart. In tha Implrjilng togrbaa of tba violin and banlo, *Mla tbr nca? nrtfeta p-"" forth tba Miopia and p!a??tl?a nn"l"diaa?t "huty baaa." " Jaaa Mnaraa,' or tba " \ lr?inU ltoMbu<i,'< An arming can )>a whllad away bt( brtat>> ?ltb pItunfa and daifght alt bar d? ragtrd* ?< eal Mid lB-Uui??uUi p*rft?3iasraa, at tba boat paaaiU' description if dancing. Axituii M " ?I m.?Tha ?ntar1alnmant*. tbla a rant r* eraalat at tba awa?ta? fbraa of '* foaipay Sitt*?h; ur. I c* Milan Uvai l.oadoa Mr T. l> Hlta la lata charactar. ha* no a<junl 1 ba llartinattl family <tra tbalr' at?gant ' AarHl r Irrtnplag* " and L'Tria Ktaai^r pp. arr la a." Uaaad DlrarUaaamant " Tba antaatalaairnta rl?ra with tba pant<?nliua of tba ' >Iratarioaa Night.1" I Mate an attraotlra bill; and whan it I* aoaa4'i. rad that nb? Mnaaaa nfentada vttb rar* anHntttn. aHeb can alav b? ??an_ u wuat ba a doabla iaotatlra ta vlattar* >1 rMarft? -Wbl??> *?f?iia<W'? |lr? aa naoal (Mr an uatag aagro antMtatamavt* blob aloaa altb tha * l.aat Kgonraloa." Na?ro danolng la arrry form. Brntrir ?r Vna.CNtai.BaC. Hoa* ? Thlaeom pUmaiv tary atyraat'loa of ra*ar<1 to tba widow >,f t%a lata a*la? braud muairnl ctnpf??r will taka plaoa at Klbto'a bainc.n ca I hurt lay nait All tba landing rocal nad (batrnmatifnl arttatd of tba eltj bai'a voluaWarad oa tba nanariea. tflTaan'a )>lii.aoa. (x > ? Tb? ?lf? ci aaimalaui.a aad Otbar natural ruil"altl??, thr ??h tba Oiy-bydroyaa N ,rrO?r <f ft aatMtiaad hf *tutl)?at yrofananw. Tba anbibtttan la n?a arary aiglit at 411 Mroadaay. WiiNi<i.ia> Hai u,?Tba *atan<lld yaaorana W tb* Uoid V1D?? r>r < oil Torn la i>r**ontlog *l?w? of tba lallMua <"Hy ?f for ama Sab Kr???l?n k*., I* worto ralag by Uin wbotataad gf'nr ttarro. Ma. MI UO..H to f i>j 1 nx DMt aueorMfuHy il t.iala* III* Mr M. wo# li'borni r<r?oiljr, ?t in* el<><? of ?ott lrlllt?i it N?w r?riNH> fey i ?? yllmfiur; lotto* ii??i ? mbbIUh of llt?r?; boo <>t that city |>?)lng trlbuta to hit uioriU aa u ietcrH< a MM. Ar? perforata* * fWrow?rtl ? <?( Moattftlbo tilaoipoi eiilv, Mr. U. iatoodJ l oad n prcf??olu?aUy, wh?ro bo cob ant bootferrwlao than tty ?W?o.'?ofal, m wa madlar Mm nao at lbo u???t fiatobad aotfir? mom mm tha Am?Ho*n ilMa Tbo HoilMay Mroot Tbaatra. U?ltl?..ro, opowod for Hi* rprltf ?Mng on Ycodoy tb# 4tb of Marah, ??? lb* Sr?ula (1pm traopo. ?o a afowdal and fW?bl?aa*a oudiaaoo l-ooao, Mr. Bartwa . mago*aaog?*. Mr. Royaoldr. I'olKt iolrlll?Mr?, T? ru? Bank RohltTI, DM /.iooi Loal oioo and To* Koaowao.woro arraotod ahoH tioM ataoo. by nlltoor it i/wrar, on* of ?t?# Iblaf* m4*m1 ?? 0*v?d < a t? M>?t?rly. Itb>>J? I.land. no ebarfo at r< t' tof <bo fbaall ?ao? nf tbaf plaa* ofn??M<W> la B'?OJ Tba dMMOf batof .">?alU'lvO MllMt fbaa. tboCnwt ?i?iti?ii thf tuiBilaon lor trial la dafholr ?f ? ?? ro<jii1r*4 f r <b In tbo *ua or ! ?*?. UB Morday >o?t. thoo?uo*<-l of tbo two u">>i*oJ part too talnad ?nt I M?i rtrnu, Mt tbo* bafnta tbo tLupraaaCoort. atttlog at Nroywt na mm mfplkatti ? to r*4u?*o tbo aamiot u< boll Tba Court Fi?ord tbo ajplteoiln 01.1 daatt* tbo ndUnn aa I ro o anfrd Mia pH*f>a?r* ba*b to jakfc. Tbo oart aibtblt?1 oo InoUaallna to raduao tbo aanaat of ball, fio ?tiao?iMcl g*Mt app?arlm ao rtnot a; tint* tbo?. tl u bad tbo aim na t baoa MDIM. tba uwt a,.?id b?u iwttlati tbo tfTnallUi| u?a?(Utrato 4rr?W J Wtirj/ort ? Oflloart Vao Waguaf an I t>4aioa nf tba fi ortb ras pnltoo arraato*. oa fa-? lar a'fbt l*o young nan tailing tbawolto* l.awraooo Hupbta* tad William Mai au*Mta. ?b>? tba<ifl)o<a datrftod tft tbo aot of tor|tohitfb utaftol tba d?oll> to ( b<u?o. So & Oil tar rtrart Ua aoaroUiag ta*r pamoaa. ft. ral la|4o?anU of tro?o wora fouod aait^ oia tot taetftgao antral oo J?"?Voa Lotbrap p*?aMii- ' to I tbo aroiMrd to pitona lor Ultl. ni'T'Jtt y,? A f?llA? callad TrUr Torooy an arra?fel fa rtiHtfoy Btfb*. on a Obarf* of ?o??r?ar tb- or*????-s No 4# Wbita a:r?ov oro?#??4 by A*r. l>oi^?oia o. bh*i?o'd ?i b la'.oot to rtoal. Oflloar Rlralv of tba H!?b ward r*n?b? ?bo f^?ao and la*?b? ? .fc?Mtcd bt?(?i p'tooa for trtai I Naval lmalil(?io?. Tbo V MooaKt lOaeof >Mt?b. ? o* To*t?*. ??4 ibttl Vfrav lit ??UoMf*aift.