Newspaper of The New York Herald, August 27, 1850, Page 6

Newspaper of The New York Herald dated August 27, 1850 Page 6
Text content (automatically generated)

MKUICAL. M.iUKlAUt. i WH) M> I iKI'hN UNHAfPY. Till V A V 8 H J- AMU r II K K K M ? D T. Mai?v AM.HA>* * wire rfcAU* ?r bodiU ?un*r i.* mh<* "t uj*nval an<u?ih, prostrate u? ha\ laaa. ail" ?*-riiin li?r tha? i>f har hu?l*au?l. au l im* ftrUia* iha fu'irr mrI'itir of h?r chiMr***. ariaiaf fr< *? Mum Wtith. If klc?i., ? MI<I <i th?>mitfrrite4 to th? wi?f. Mr.' tt> the hu?ha?id ttnharra?*Bi?nt.c Bad ary diif*>uH?r? ha* a* thai* oriflin ? ih? mind K?m?< 4owu ??-' h'li rotiM)<ju?u?# of tfca fi?U?M of tfc# HOF*'''1 " ,f hl* Bow iti^TUBi li at B? kovwn e?etj wif*. to v*r> >iu?r *ud. that the im:*?iful ?u l harrowia# UU?? - haalth mill i I I .!! ( iMlll HMkl M ' I.if* u too eh??n Mid licaitn ivu precious u Mail u; por'i?Di'f iki um to t.? ?|wnt viihmt the full M^oy> > 1 of the other The |k>r??imnob of a little ' rfc eauiled ae foil ??, ae beta ?h? tneane of u?4n| the baattfe u4 tJie l.fe of t( uean<Je. -over TWi? If II N l?H K !> TliOUiMANl oMee ha* e teru old ?i? ? the nr?i ?mti>-u **e teeee*. The ae'.hor has becti tiidaeed to advwrtieo it b> the urj(?m? and t>rea#iejr r?(iiut of th?H* who hnve tinea in twin ad to it* |>aMi?at??n fur all ihtiv I 'rt ?i?<ar (that all may h^vr iu -|k Krtanif v of uhtaitiinrflt ), and who fcavn tarored hue ? ovianJi of If Nr? ?fivmium. mvi Af vhioh ara aaueaed to the adv?r"Mn,cr.t THh MaKKIKLI WOMAN'* Fllf ATt v ? n I ? I I, ro ? l> t N I o . nv. mi a ? mahkicbao. rao> ? ? ??P t'lBKAiic ?umwi 2W-.iwf/? JU't'u* rr Hrimt, $1.00. THI* UOKh IS IM KMtKU KSPlt'lALkT FDR TBI MARK1K1). or thoaa ..utmi).latin* uiarrii??, u it di?aJoa*B important ? < rntu ?>nah tron!* known to rha? p**tocnlarly ller? ?vi<r> leiufctv? ?M i*?? u?uta?r? ?li? ./? ?t*m taddia* iti*? w? wanftood, or the ,.|ir m tba aaalina of mart in wboifc utton ?nuttui|'l?t?f ?n iaj|>nrt*ut aftip -mb 4iaaa*rr ih? ?au?a?. >n<p:? ?, and tb* nnii aftainut rama4iaa and ooai cvriain moda of aqn. <* a*arv aompluat to Wbith hat ?f? ia j*.ci The n*BU(i"B? n'Biiird ib iu i'?aa? hate prvvad ? blaaaia* *u i h?i.aftii<iB. a* tht innumerable latter* m^eivad bj ih? as'hor (nbiok he i* !.ern?i?te?* b* ifea wriunu publull ) Will lUMt tflllLT AMD l'NH.\PPy MTITBS. Itlrocr ?/ a l*tUr from m < mdiemutH an (M yl#% (X " U*?m May I. Ml. "Di. A. M. MAbkKit.Au?lj mrMi. Th? MarrlN #? BIB B Ptmt# Medical t'ompanion,' for wbiefe I vatUeed en* 4?U*r to your ?*dr?'*?, o*u?e 1> %o haad 1 would n#t kav? iron Med yi.? mull thtfM U? fmce, but thai I Mi impelled t> i ivnM *?1 g,raliiuue for ruvealf *b4 wifa, ta pre tlt?r?< ? la our ilDrarv ?i.d heartfelt oUk Uobb. 44 *} wif*- ha? ? ?*%. |Hrr??'puM> 'tnlinft fur a vine rbraB Turi ?r mere. iii vonea<ieenre of her granI aaauieb aad larti>| a? n<? D" ijiItB h?f?rr ?nd during eonftiiement: our uiort and iu~r* ?! ?.< In at?d and ur?>ntrn?n4 bar, I'UltniK her lite in ia<?n>?ut dan*ar, aud winch ?u, an the ia?t orrnai< n. d?-peir*d of l?a|'p?end thai Ibi* IUM f thing* naa mae'tal ?e. d res^t-ed mraalf to meet rba Worn Ax tliii time (no* about r??, math.) I h?ard ??er took bift>l\ ?| il< it vt ?# ntainmc aom* mat tare rvaebinf my ?n*? On iu r??*ii>i and formal, I annuel aipraaa M /an the relief it aft? rded uii 4terrao?4 mind, and the Jo/ iia (>aK?a ?n.iart?d t u y wilt <?e lea*uiim Dial *?" ** 41#aa??-r> <rM M I)r?uiu??ui |-r< v ul?d rarnadj li w pan ad a pr"*p??.t to n>t Mhirh I l?tt)r eotvatvad vy noaaibla. Na paaaoiary eeaaidnration ?an ??ar r?|>a/ tba ob|[|ftiiuBa 1 la near tc von for havm# ?*van the u>>-ana of iBipftrtii| % ?a tba ?att?r? r?.|.taii**v ia T)i? Marnad Woman'* ririvfttn MadicaM uior.' liul fur ihu, ar? anotbar >?*r Uta i>a? 4 o?ar my haad, in all human probability, my Ik*** l?? in bar */! ? And ? fthildrm laA wwthwlaaa.** ItrtTiimi J t <m* + L*9m. UOMPBTftNl A. AND HEALTH. UnvArrMk, I'k . 0?t M.1I9. My Dftik 5l? ?I kHW will ha?S bit* ItkdbM* to M4| wiib nt? la susroat hius y??ur tiuie, ?hil? I HIM*' iedgb ( IB t>aha)f vf my if ?u-l wtf?) lift* ? W ts jsa. ia havi** s>*ds kit?wu o?riMa aau tan sootaiiitd iii ywar awst ia%aJuafcls Ma-titd WuiMt'l Pnvftt* Msdiuai ( 11 tik* rih IU ti ?to m* If I a*f>r?s? myself r?tIter wsrialy. jru? *IMm t I di> ?h?n I inform jut of tk? flMlt to tbirh I Uvh ill- ug4 il ^Mb I ?4D ?*u mj MiubMon <*hr? I btamsd jrnur bwl thr*?(lit Hi ??rM? crriwnit) lluoh u^uu it a* ah <*f the m<+t tarta ?si.s of ai> life I hsd t?*su married some tn ytart, and was ths father of ttvvb ?hiUr*-u I ?m l..uf < rui*liaf aaseaaiasly to ths sud that I might gain a i?i<urtt? c??mCtea?).*ut th% results ot in? iiiUM ii ?i?rl,cn ?t (hi t?4 rt ias soout *? Lot r I ??? 41 the t t flinniun ?*f 1Mb yaar, mm tfcst only, with the BlUi stinted wnoui;, autfisinfi with fcarsl> ths aaeeesariae ??f hte Kirslly. this flouatiai rt *m Wefiniun* u? n?*s its ?? ae<>e my health; I felt lepe eap*i<i? u. sseurs lui M?in.i?nci whiis I fell th* atmssltf # ??rs*rsrsnvs This eoastaat, uu??Mib| Strug*!* vu ; put ?M ! Hrtnvt, iki?sn?i??uv? ?? ths |>rotraetsd svadittaa of ogjr wif? (with oirbsj?>b*l mtsriuissioB 1 for iii /b?rs. aiti4?< ths liBt* C*?tb?d t?* lisr h?Ml, ii?i of cuu r*s lii.4l.abis sf taking ?he sham* m?J maiiagsmsat of ht.sssh.-ld affciia. list osaHitii.a brcM from ?au??? of sMofa I was iuiit*al. Oh ' what w.uld I hav* gnsy had I ths ma years ts fi v? sv? BO1*' What wo a Id my wife ha*e gives ts hats ktc? psr?d tht Icsg day* an-1 sill) I. assr nights prostrate on a fed # sickjsm ' atl ?l whieh ??Mld hs*s basn avoidad. had I tksi sasa a ??VT *f Ths Marriad Voan's ftifMe IftsM OMBpaaiea fToia a I'hysisiaa. DAMiKKoi;?* DELIVERIES. OBSl RM'TIMNh I La Ki l l Si. Ite. v man) ars sulUriaa tn-m wfistractioa or inbidUffitlM Sees Hat ts %hs fsa.air s;sua, ahtch sadsrvaies their hsaiafc, aha sflsois ??f ahish thay ais ign .raai, aad for which ihalt 4alisaa> fsrhids Mishiotf uis?ii?ai advise! How msuy eafee fr?a i.r.-iaoss* yi#ri ('illn.i ?' ths woah. I sr fr>-?a flaur klkaa ( 'ili'M. ?* ! lilt) <li l> (' Row auj m la aoa H|i M'I'J ? o.aaj mi'?tlit |>r>rMiu *?nAK?aritt! How kaj hk?a 4lftn.lt, if I utttWI, 4rlirartoa, wi ainw IJtm ara J? i?r>ir4 HartM ?? nt ma. will ?n4 la IM fagM Mm aM>< of ara-niw ?n.?li..r?M?a, ui rkllaf I Biirar! fr?* IMM(. TO TUOSB/I'tH HARM II.- UtD I KNOWT?f? ' fh.i tuiuau, H?w. 9, IM. "tk.i k ai.nuui Hu I lauta of tka iaiKinul tlwn ini<h of la Tha Mtnlt) W..au'iPi'>u H?4akl I'<'B'p*n1"* ' at raa >a?.i> ** . I..*w a?fh m\mrj I Bifkl ka?? aaca|.o4 t I h>i< -kH?l) ?r? fn.ia MIM aklak fut kata< Ml la 7*11 I... k. XlMl ki,..wmg what la4a I aklamad a <! ). kkO fatta* n.> akaa raa>a4 of I Ira at ITIM fa??la ?IU ..rail hrraaif of >.? , afm a?4ak aaaktiak* la IM Lattara ara aail) amita* af Uli alaiMMt, ItMMMKI Hkiiim Tatli.aajai nakatrM, mi ooaiakattkllag annaga, ar pawhapo l.oaiiailai a* ?a th? p ^nai) af tutnmai I Wo raaf ai >i'i'i? anakfaal a^?a It. tka ik>?wiaaa af k?ta| aaaaaaaaa of k. rat.la' iota r?.*iaia?4 la ihaaa *a?aa. aa Ik11k Half laaaWinn fa.orr kaatlkaat. aaMKl ka Bti-raakata*. It M, at avaik ?|iMinwit ta aaaoaj. Mara fall; tha ?krlav a aal jaata tf ata) ?.f. a* tka> ara of a kktara Mfiiito lalalit Inhi aiarna*. laoaa aana|Ma| aarnagi taitkar > t; ia> oaaar- i?n It lo itarji -ua'a fa If aa >> > ? ? ? "I kk<<rla<l(a aharak* koaaftarttfl M wklak k W1H k <*r ?m?r. m*s V# mb]Mt ?tt U COPIt.- Wl ,L Ht .M~NT Hr MAIL, FREE op rcsiAUk. T<> THK purchaser Ok akt /avail i al uai Itallki "IHt ail(IU? fOII A.N > I'kivill ?n?lH I'MMPA*!"*" It ml (a>k.W4 *roa) to ?k) can tka l altaf tia'aa All 'atvaaa aal la p*?l-p>i4 (>ar*|.i > kwa ? a'aia.af a raamiaaaa.) taJ Matk^.1 .oft A II l.tt'lHBtiy. kam MM. Haw Tatl Hit fkk'iak?n? *? * . IV Ukartf laraa*, Ntw Ttrt OVfcH ?t.(oi C(?I'IK> have BEEN SENT HT MAIL Vltfeik tkt.a kk< a' k>. atlk ?-?t.ra. rafat* Ml MTMlM. f riali alStttr d?; <af at tka Pahtlakiac OMa*. IS likart; .imi fc?w\?tV: Lit I la fc a . Alkkay, w_._ >. H *' ? a. ^ i mi^vi umi i w? pkla aaa !! kaallara ikraaakaal >ka ITaltad ^teMa DlttAtfc*. in THkl* INfiriRNT tTAUa*. mr'Oi lir ILahlVltl* nilM ll t ' hvuri. I)til M I t-f ' il all?-ai. ' ' 'lr?a.|?aj. If ?fca f??? aara Wall ka aa, I'al iMiiril 4 taa.aa. at thalr Ar?lappiarii.m, f ?. <M k* di.?im?'t uf ll* lairor. Tht p?ar gratia lr?B I IttP M. Jl'tVOI 5 --l>*. DB LANBT, H U%l*-na>4 uiol, c. r.ii<") I', pa/ particular UMiioi to >11 <l? rtin 1 n?4 I y ? ) lapn pr kakita fca . (Ik> II. a una aaila-maa " aaaaa. aaaltal 4?bili?r, iia >" I||?II*?I.'| I" aaniM* ?aaa?all/ llariaf ihDiI l it) )ni) ia lar i* aa4 .taarlrt to tkia kraack ft k? ka cm laaara a ?-r'a.l tar* )?> la llM la' al I < |- >aa < aa*a Unit. |n laillia. fraaak, ar (larBat>.) > lalaiai !? aa*i' fa". \ r -aipllj atUa4al w. IKK VH <t) f ik if l*?a> r* l>*a. v 4 Carlyar. Ii?ian4 M la a In batra at aa M pn'at* 41 aaaaa, I*. 0ara<4. I M* S"> 1-1 ilia a J?al, I aaa I'lil'l *1 k alcara. afi?r hl> ai >??? a?l>i |k< a f ha har phtainaaa witkaal kaaali.iiaiatat Ba <aa >l>?rl t.iaa ll It ail Baa'ka aiaca, aa<l a > baaiil. *la mar ??i -aaaaa*. J ka Italia >a Jr. I |?H n>i !.? la 'ka ?il?f fliM ta WiaH al i da'aal 'laaata a( m yaara, a >tk?al k*i?4 kaaaltta I. faa ra *4 MH a ah rl tima. J a a. Aa' <ban II a a4 r*4a of ?tkar aar ilca1'! raa I* -? a N. I.?R4UJ?T. N D.. 12 Raala Mlaal. aaa- aa *m| lf? HI l l*a<aal. km- U)n|)..n tn atiiNT or K*iT*n mm ? f aaar* al aana, * *. rrkaa, ?laai, apph.lla. ka, ar?4 la a law k?wra a. a *?. a?l? laal applx-atma 'ilk. tai 1-aii a?a .4 faartaaa i-ara ikai 'ka athap akfalalaa* (aaaakr aaa> aallp iar?4 Ma-4r>?aaf nnlHataa (ill laHfl > a aaKiat., thai a? ail at* aaa aqaal It. Raiaalaaa, 4aMH?*. aaraap ia raaia* a "ara kp uanaw faaaal* *l*fc (I ti?. ?M"KT. U Raa4aaw?a?. A \4 y a tikaHb. Jlllaikl tkriMTl A grB W ' UN luian f?t ! a car* af u<a*rr>i?a, fllaatfc lifl'iaraa aa> < alia I lar aifrarr rra ll aabaa a . aa*<l aam, v<ik>>ai it.* laaat raairieiiaaa af alat, Irak. aapaaar*. at kaa?a ia arpln an. t ir 4a'-i Tha prapnaiar aaallaaca* ? < ?iii tir^ t?rMnn wi ?? kaaar?4 4? llata rar?kar ?ha 4laaaaa ka witmu4 if * 4??a f U> (utin It t*k?? rlM? ?ilmi. II U pi' ?J ? Wtttaa. auk rail 4iraaUa*. ? |l. Om Mtfp hiui?Hl-?uiinnrv>>i a* <ta?a |n?I<WO.K BtoC. Ill 1<* Itiixl nnM. TlBkBAUfcik. . - > klUHIIKIlUK't' t) ki ? It ? aaa. Pn?MM a? Hmn t( r Taak ?4itl?a. !? .? pf Mil I'nxli -t?n a* nfitiii ?? fkaaiaal u -**% %> ><? ! ? Btir M flka?1?a?ta ai?a. a?? f?' HIM') 4iA??lNaa m >k? kaaka*? i|M ka?a aaaa ?r?r?< ki a r " "? ? ikia a.rk It M ! ? ? all* f~f ?* kinM, at tk?aa -tM*. ||MWh m*mt' a. < ? ? ' mm>. ?tM |k?iH W k?.'?? < torn MXi'ilMlr. T? ik-?. akaaa -al*i < '? a?% mil ( ( mrmi m ffeailf ! ta "4 fa tat trip" *aM Sara . a?a?, f??ai- ik> tlh. ?ka %>? aw Mtkaf V??4la* t.Mi k. <4. r tk? -aa la ika 4aallaa ?( faara. la ak..ai !?> ? *r,*?ala a* aa l?f?Tia?i *taaa aaa 4iar"*ar <?a ??? - ?a. aa4 ih. la" ! ta??4l?a, >a4 aw wtit ( ? ?a a? aaaa. la aaart Hafliiw ka wW?k liar a-t < n?)" Ibifaai ? a a'MatUmaala Dtitn,UM4J t>?rra?, I. \MT K. A m a? ?< . I'M) -|| Ma a* m ??r-artlfclv aiak ilh vm <hm im. r*aral la *?>aa?aaa?a ! h?t ir? M Um* a?4 < Ifrr. I w? . ?r II ,k. ?.(>? ltd 4anM ba'f *? < ?? ararj aaaraaaira aarta aa? an ra 4rk*1ita?a4 4 ir.rtrttrt hai pal "M ><* 'nlMil lHi>f Ml tlitlMt WW" aaaalr*4 r< I nir?? Uial ki? ata'a a? Il a<r> iar*l'?kla, ar>4 '?*1*a?>4 nr mlf m mi tka m tt ikN na? i 'ton ?* | ImH fnt W?k hifblr ?p< k?? aoai* saltan tMrblK ? MM Oa lU f" ?i| < U< ? ?* UKaaa wni ?kr rallaf (! r4?? ml 4laar*aaa4 a?a4. Ml a Ja| l?a m ' IkNtMl ? ? at If*. Uara-?a that lM |TW ?m>iri ( I ?t??W r>M?; l< *1***1 * W "f"1 > aklak I llt'l. N>Mln< w r-a* In. ItifrittlnnM'iliii/wMli MiihmI'NI r ka?4. ?H kiail mf wita milkanMa U k?r m? Hi mj ful'r** Mi aaotkarlaaa. It ta. ?< Htm. i?nwn?*M< w ?? fallj tk. ftri>?i ?Vmu tr.? ~i af. aa lka? ara af a aatara la?a?4?4 far ik* <aama4 ar tkaaa anwartoilM aarnafa. F-r aala at HI Br a 4 war, aa' a? tka PakllakiM ' '"ftaa. IJ? IJkartt ? r?- .*?? TarkrlitlU A ?a, AJka*j. ? r>?rla, Ma*taa T B P. -*?..?. ?- i fcaataal a* , I" h .Ian ,. Ma a kka rarairt ?f %! a ran at" ka Ma?laaaj V? Mail ?f r?'V> aa; pa-t a* -ka ITalM* Biataa. All Wtaafl ????' * a4V"?-.4 ?? ' J a'4. 'I Dt A. i naar o?a? Oi Waafnlmi r<a?? >aa ?IV?-a? IB FORT AM Bin lr| Dk * , i ? ?. ri > am r < <? * tka? '4a44 a ??4>aa>*4 i ,.,a>4 i.aatab" ta aa laralaatla a?'ta*?. aa4 * al4 > la k. M<aaaa4aw nf ararr f*m ? II la tka kaa? pr-aaratt-a .?r 4{a. r.ra4 far 4r>aa.a? H'.ru raw. *aal?. B."'?aa. t aa, kla4 .f fr..k aaaaU Pra V?3 A I aa*. I44la<?*a C?aa . ?!? ?? a.rt?.r? ax4 ia?aaiaa> arara ?i f f||i ?? fc < o . IB aa4 'II Fr-ai av, W* i* >a*a. Faaaala kf Wlltlaa Barter A i> aakla?.l,a RhiA B?jlWa4. aaaaa A Ca? B-H Faal. B?f4.-k. Carl.a ? Illl'flftfa. I I ITMTru CTAll.t *A||. <T-K*MBK HBTWKCN Ni.W ! ' \J York MiJ 1U ?lttp? ? mpoi?.u^ ibn like kf? t he tag _ aTUNTIC, i ?pt *%?>?, * I'itiC, ? Mpt. .\ >?, AKi 110, < apt. I.iii*#, i BALTIC, C'uia. iVui4ro?'k, ALKIATIC, UrdTv-B. T)??p?Hp? having bwt buill ?n contract e*pr??>lf for p.verunM u? mi vhv, rery car* '.* ?e?n u?to it iIkip^i. irut iu.i,-* in tltcir *oimi?*-??to murt n'r^u^tW ?o<J J l ?fd ai.u U.?ir Aacoauoo for mrt unequalled for ?irgaii< o r vvrn'oiti J t rior uf ?- fluid N -w Y? rk to l.i v?r|>ool, $1.^1. Ex J cltitiv* !* (* <>f citri *!* ?um ro<-ti *, %>2&. An **|H?ri??B004l ?ur^i u * ill be ?tt*<-weil to oaoh *hip. , 1 N?> lerth* ieour?4 uniil paid t> r. Foi Irnnbi or na??as;a. epplj l? fch* lili K. ?'GLLIN1, UWatl strc?t, or liKoH'S. MIII'LKV At Co., Liverpool The Pacipic will leave New York Aun u.-?t J4, IH50 " " Uverioul. S?piMini?i-r 11, " Ati astio M No* 1 <?rk Sevteiubtr 7. " " " 14 Livi*ri>*ol SepiHiuhrf \ " rAcirio " New York Sep'Mru*,?r " " 44 " Lif?*rp*ol Oombar |H, " " An ANTiti " New ?t?rk Oot>ber 12, " 44 41 " Liverpool Oet'?t?er V, 44 The owMere of thcte ships will not he aecouutaM* for gold, | silver, bullioa, ?pwcie, jewelry, pr<oinu? stones or metals, i i.le?s bills ef IA<lirtf are signed therefor. ai?d the vslu* j theri-i-f tkprfeeetl lhtii?Ki. | At ir ti e let of April next, the rate of freight by the above I et? micro fr< tn Liverpool, will ha r aterially reduced. Til A. NEW YORK ANli llAVKfc .?T1aU NAVIGATION ( uipmny fur Havre and Soar* amplou The Uuited State* Mall Me?a.?lnp I'KANKi 1%, till tOM blflbra, J. II' on on com in a uo cr. will take her place in the line from I New York* ibt l#t> lipilallir >?liag llavr- oa the lot October, touchin* at Cowes to land and ractltr* the mails and pas0?i>*er?. for fiei?bt or passage, apply ?o MORT1MEK 1 IV1N1.8TON, Agent, ft3 Broadway The Franklin Mill shortly be fallowed by the Humboldt. 1 H. 1 ii ee . i'? amisnUer- ' J iliip A'l I.ANTIC, Captain Ja? W>?t. ?Thu apleudid iramnhip will depart ?ilh the roil 1? fur Europe. pneitivela oa Saturday. Sept> mber7th, at 12n'ul?ck. II , Inm her berth I at the foot of Canal atreet. No berth >ecnred until paid for. F"r fienhi cr panrape, hav.nx unequalled aooomBodaliont i for alliance or comfort, apply to kl>WU. K. COLLINS. M Wall atroet. All lettera must pane through the Poet Oflko*. '1'he strainer PACIFIC will eiic?e?d the ATI ANTIC. and (all on Saturday Kept. 2Mh. ruK II a V K JC.-rtil SL'ifcKlUK ship kupkkor, JT Peilrick. master to be pron.ptly detpateked. For freight, or for i ???a?t, apply to HOir It HIVKKV. If.l Pearl at eet. EYPIKfc CI I Y LINK-TUKOU0U T1CKKTJ TO 3AM Ma oiaro, ?ia hagr-ii. Titcda , l"?h S*pt*mb?r.? The aplei dill ateau ahtp Kill'IKE C 111 , 2.UIU tuna bnrthi n. J. It. iVilno-' commander w It leave her dock. i ler So. t North kiT r, for '""h"HP ?, en Tu *<ay, .' ptember Kith, a hree e'elock fare lo Ch*#rea? After ?alo-i, $18; fo ward do., *10", lowirea ooii, $!?>. ete>ra*e (mattreaa aad board,) (tiS. Panama to ran rranctefl", in the aple> did an I fav.ril* teamehip Northerner?t'irat cabi. , t.'fcm. aecond oabin (up r.r), **?>, aeoond cabia (I. wet. aame able aa appe ,) (150. or freiaht or raaaa.e, ap Iv t-> J. HOWARD h SOV, Si Bread wa?. N. T. UMTKU STATBb KAIL Silt Alia* IP OOaPANY.Throufh Pest ape to California.?The oublie will be (rati- I Bed to learn tkat tke V'aited Htatee Mail nteamahip Companj arc enabled to announee that their arTangeueaia are now 1 Minplatr fer sending paaeeeKera through from Now Vorkftt Ban Fraaotsce end back In the kral attempt* of thia Cob. 1 pany to neat the want* of travel te California, by providing kip* on tb* Pacittc, la oonnection with their ahina from New York to Chagrea, Uey war* pnnilM upob it tki urgea* ealioitatioa of the <reat ddhW then deeirnaa u go out, u all lltktu far through puu<M from Cuiat la adraaoe foi their ahipa then going rouad. Thia waa dona froa a teeire w aoreaiinudate thoae who otiald prooure paeaagee la aa othai quarter. aad by whieh, whatavar might ba the dataatioa that would raaob Kan Praaeieou eooaer thaa by an* "tha* lina Unioreaeea diAcultlaa, aad tha praralaaoa af reaer at Ria aa Janeiro at tha time, prevented their ahipa fraai reachinn Panama aa eoon aa waa anticipated. aad ceased deteetiot at tha Uthmve. whioh wai inareaeed by tha t iBpatieaee af paaaeager* In ?oing foiward, against the advice or tha <?otaaaay. at aa earlier day tbaa the ahipa eonld pnaaikly reaai Paaama Theee laterrort?o?e are nea all removed Thrat af the foar fhlpe of tha Conpaay, tnteudad far the Paeit< aerTtce, have arrived at Panama, aad eeveral of thaa hart peHoimc4 tripe ta Baa Prancieeo aad bark. a? that th? Compaay are . ? able to give the pablic the aaaaranea that tha voyage through from New York to S? a Pranoisoo, will ki aerfanned with regularity aad deapatok Their PneiSe U?> fro it Panama to Saa Traaoiaoe. oenaiata vf tha REPUBLIC Captala Hudeam. COLU m BUS Captaia Paak. ISTHMUS.. Captaia Bitcheaak. a M EI.OPE aaetata Aokley. Thalr Atlantic aad Silfllu, from Maw York ta Chagrea, ai He UfcoRUlA Captaia Porter, U. a. M. HIO Captaia Sehaack, D. S. N. PA I CON. Caataia Haruraia. U.S.*. Tha caanectioa between tha two fines will ba earafally aat regularly kept np. aa that ao delay kayoad the usual atay a) the ahip la pert at Paaaaa will arise. The lama ana wallkai'wa speed, and aa parlor aoe<-matodatiea? af their Ne* York and chagraa lina. aad the epaed aad aaoemmodatleai of tha ahipa of tLsir Paoita Una. offer the atoet eartaja, rapid and plaaaaat through paaaaga ta California. Tha Okie lea vac Angus! Mth. at i p. m. II. O RQBEWTS. aar. Warrea aad W eat Ma. STEAMSHIP OJPREY, POR < BARMSTON, S. c -TUB splendid ateaaisbip OSPRET, J. D cklae >a, o >mmaadar. will tail from tha wbari faut of Lombard atreat Philadelp'ia, oa Sa'arday, August .11, at Id a'claek, A. m. Pet fregh' ar paaeae, apply at KIN SI. EY ft CO '9 Eipraea, No. I Wall atreat, tortiei or Broadway, where tplti ar the shia way La eeeB. and bertha se.ure*. Pr'ight for this veeeal ah ji Id leata New York aa Tbaraday. Pnoe 10 cents per eakia foot for further infcrmatloa. tafar ta R. LITTLEriELD, Klasley ft CO.'i Ei press. Thro con line por ban pranpisco yia Chagrea. direct, aad by the Urited Stataa Mail it<aaan aa tha Pacike.?The apltadid steamship PHILADELPHIA, Robert B Pearaon. commander, wili laaaa ker daek. Pier 4 North Hirer, far Cnagree direct, oa Wednesday. Augaat SS, at thraa ? cloak. Paeeeagere must hare their baggage aa kaard tha day previous P-r passage, apply te OWLaN D ft a9pin W Vl.L. M aad M Sooth M. List op litters remaining in tbi new tore Poet Office. August Mth. IMW otnciAi.i.r ruauaiBi ta tub paraa Marina ma I I aai Oil i < i ATtoa PI* aee uentloa the data af tha Hat la whiak they art ad veiueed LABIEV LIST. a Arcbar Mr* VIIIIm Armstrong Mlaa lmilr>l| llrfV Abarii Mtatr***. CI- Marc.lla rat t? HtJI PI?M iailimi lira larf iim Miaa Mary A Aa^rraua Mariiia Ayara Mr* Willlaa Allaa lira #?lvar W Aallay Bra Aliaa Bant Hiaa Maria- BarffXlaa MIm BatkwiU Mr* LI rtl 1'irlalia 10 lUiltf Mr* hiai Dmi Mra Ilia* B?ll Harj F P-l Hrawa IlluWtk Barfaa Jdiaaa Black Koxaaaa B-ataa Mra aliaa Bargia Hiaa Blta* lijaakaaa Mra Bawiaaa Hiaa Hi- fi.fuaaa adaliaa M ?ilkalaaai* aakath U B*tu Mr*. IMaaay Rraaa Mra, Third Buraa Mia*. Baal atraal *aar*a Bnadaar Brtaa Mary Branrk Mta* IJIMa Bark Mra M, Thir4 Urim Harrial A l>ai.kar Margarat atraal BnaWaa kila J*ttauar Mra Aaaa Baakar Mra, Haary lia-1 Baaalay Mra Naaay atraal B*4y Mr* C, Ba**< arn< a Bra, llallamar Bllaa Tkaaipaaa Itwt Craaaatak airaal R>raaa Mtaa Maria Bagar*aa Mtaa lllaa Bawbar Mtaa Mtaa- Rakar Mrai alaata Bnaa Mra. a?ra?* taik Blaak Mra Marta Walkar a Bla aaa BlatUrb Mb* Blati Mr* r Baaa. .i Miaa Wak CbrHt la a?S BaHwta Altaira Baalia Mta* Marfalurraa Ma.; Hartoa llniaat rat llrrdta Mtaa Mafia- Braaak Ml* * Baraa haa rat Ua* Barka Biaa Haaaah Bnaaar Ml** Jf Hr?<? M'a* Aaa Barraaa Mia* larak baaaatta Baakaaitk Mia* W Bavaria Mtaa M A Kaaaaa Byraaa Mr* Aaa I liriaaa Vaima M?I Baaak Mlaa Jaaa Bryaat aiaa. t; (lalllraa Mtaa l-aalaa lUatoaa Mra Aa|ka Uaatk a in* I ItrMault Mataa Baak* Mra Jaa* llr?<>at?t Mra, lalttl CatAarla* _ Cbarab aaraal C Ca'a Klaar M Caaaar Mary C?a**<y lllaa ( alaiaa Bra Ml la* Caaway Mta* F*a- CKaaniaa Mi** ! *i Caakall Marat ay B? I ay t ( > a*a Mr* Caak Mra, C kalaM* Ck*a Mlaa Mary i Clark Mra n F, atraat Craya Kllaar I A aaa atraal Caak Miaa Aa* M Criakaaa faaay ' Clark Mta* Catka- Ca*k Mra Willlaa C Caaklaa Mia* Aaa* rtaa C'ratay Mta* Katalla Paabraa Mra Mary Carraat Mtaa Mar? J Crawly Jakaaaa Cala M Caraalia I ararr Mra Bllaa-t Coraitr Mta* Calvta Miaa Aaa l af^iUf Mra Tboa A4ala?J Caaatll Mr* J** i Oat) Mara Coayrara BltoakalA Caaaklia Mia* llaaI Catvall Mr* Wml- C?arta* Mr* Mliaa- aak Ma > t alk C Oaaray Sarah CBaaliaa Mlaa Mil- Oiarlay < atNa-1aa Caaaa? Mra Ulaa ataib Caaihlaa Mlaa Mar-('< ?k Mr* ( ka?aaara Mtaa (arat C?k DiaUalM II I Jnaytiia* Ctilliaaa* Aaa Cr?aa Mra \aa C rk??Wf Miaa Baatly Call*?haa Marf'l Craiky Catbariaa C'rraaa- ra Mr* Calk-aa Br* ? A Cvrrla Miaa >u|*F*n*y C**ipb?ll Mra Marft rat tottMaPlar* tj atraat Cottar Haaaak Ckatar? Hn fciak- Clark lira a a aaa C?artar4 Mary i art C'ark M>m I'atka- Coataaa Miaa Sarak Coilu >ih l.nalaa rtaa, TkiN airaat 4 C?a?*ar laa Sa- Carroll Han't -J Caihrall Miaa TlrCartarltAlaA ?iaa Caar-I Irt, Raw*. larar Alia* * Caaaiaghaa in n Pkaaba Uaa U Car? Wl?rfirt D Dart Wn U H IV>raar *?'T Hn'?? Hlaa faakaPa?t? liraH. Ilaaaat !> ??la??llraMaaa? rlaa air rat [> > Bra Daal Dtll?a ll<a. UlarPaian Ja'liliM UatU Hart* atta p'a?a |??l kra lliu Uikaia Mtaa Oryha D?|ir HnD?ra?aB JIH Aaa IVwkari; MlaaAarak T?aal) Mattaral Dmf a HaaaaaMaaUaD aagaa J.tiaaaa Iki aa r Vnilw* t lairtaa IW?raa tliaa aa-(ara? P?r??'t Paaatag MiaaX'.rra l?r?a?a? *ir? DaraN llw C Dntt Bra l?aa?ra?i D >a? -a 4aakai eat aai Hiaa lafmJt laaata Vtaa All O^wdall ?a'/ I Mr. J alia Daaan^rl *arah A Uaaa H <a Hair !>i*a- Mar? atiaa MiaaMk t>'ifckara Kra, Vl|> D?i ?-naa A aaa r>a?.a*it?? lia-a atraa? I I*a?a4aHra<).Ca?kI Dawkaraiha Krai Da?t Vary iiiwi Da*aa Aaa Darkia Maty DaaaaUj Hiaa Mary Daaara Harjara* *4ay H.a Prtaaaa ?ra<..?la.?llrakatk tlaraHa Wa AaH Blarar4 M (aaa (aaaa L Ean?tia Martaral El<1r4#a Kllaa r Daa aarVraPaallaa riakar Jallt FiW trt, laat Fal' a ar> A Mr* a ? arh Hiaa Rata Piaaaigaa lr> liar l~> W(ikt"-a? Mary Flakrr Bra, Ckak_*atr< Fi ivairirt Mary ha? atrarl P?rr.li Mtaa f m rathariaa f a k?t? Miaa Hartal! Vaaaaaajklaa. *?..< ?-? Rl i* jarat A rkaaMar) lari I'ailiarma Halff *'l *?rak Parr, a Hlaa Aaa Pall, a * ra, k a? P 'ajaaaa- Aarak K't?a r<a?','<ari VaryaraiP^farty HraCatnaPia<4lay Hri l.aay ParrMi athanaa naa P?r*-ll V aa * fr?at Itrfaral fiatakar Aaa P>a?rk Mr>. Dalaa P*<aiar Mra ii"?rta fn|a?alll. Iliit aay ar at fall?r Mia- F?aay r^'firr Bra A M. r?-yta?Mi<a Kli>a Pl/aa Bvaora tk tatiaal Piakar Mra tliaa ? Or?a On *' <cat Ollataaa HiUf Oraaaa * I R>aaay Ur?ra Mra K'laa l? lira Mra <aa i.anli l? ? .aJ?a,pk t.ia.? ar Afry fc*Afr?t t| . (a .|i> ,.|i Nr. 4f.? ? ? ?? <J < ? *' ! . fcfjfxa ?a?tat 0 fUn, Mr. ?. j <1 ,!.?' Ill 1 ! .If . _ W-aaa Biaa til.a Ill ,,, Mr. .Hfl I T ? f<ri im>* K vtni u^l-m ? ?a < a I Kt. ? a thartaa '..i M,?iiUr (i ,,, r. ? ? aa"a < ?-a? Ga>lv-. t l.tf Ijlfc 'I ?~a J?i,? k*?MH - lraf>?lla ? ??? Ui.ri, Walaaa I'.S. n,%, ?, >?>' t IAIM laiMrtai ftliaalatk barJat- ?' tlalia M air *ra ira?> R iiliii Jaa? Rul.t ?ra <lir? H??iaa Hi flia. nr?i Hall M .. Narv r?a a H>al> Vlaa ?>r* |la -? ? i'MIh H 1 ??4 l-'lin \aa pa> ? Vr* *aaa Ini'.rM llaarf W aa OarI ?>l Hraa4 M H ?< !? *%rf l?|M I |la'! < Mr* B i<>? >< i J, H*?l f t* 8?<%a I'mh J Will an I I < ia. llarriniK Alii* H?r' ? <?.' a (aata* Ha a lira. 1 - H?iti?a >a ira llaairt nn*alMi Ifamphrayi Mra C H>uia< Vnl ?<a? n.. a iKa*- A M a* ?ra 0m Krifi B?* N%* I* N'-'lf *? 1? ?a ft a a ' i * ??if Ma'l ?> II I* B?in ?n lift I I | . .?-*,? Ma'l *i a * . -? II a- ? i H.rf I M?r fa Bt*a. llWf- Ma-niu ? Maw M ? ??-*? ? *ra ti i ???f (wit I V'mt VM /?rn ll?ara*aa Kl>? la|ia< *t? AUaa m ??M???im i ?i^ in i?i i Mi11 l>rt?r' Mlu Hurt ?r? Ann O Rn) Mri Sarah I' I B?rf>ni< M?. M?r? Uuu.af Xn tltrr I ft liitlti HIh J"b- hi tiu 4 Uia>|ibr?;i U.id.tt b !! ?< or IUjr? Abb; B Hytu lloaera j ii ??' ? UajeMary liyuen Sarah jutillMm Mary B i : l?era Mix <a?Le- Ivnr-ti Ann M or Ir?? Mary riuti Jul.* MoKlfo^n* J U JuVumVie Jo; Kn [liutt Jtwilt Vri Siniil " UhiLMa Mr? Marj Mttu Mi-e Kliaa J?hai n Mr# k, *'?)> Jfcukeun kiuakalfc Tnoinff >11 li Iri'er MriUkl rilt ( r Varfaret Jebajou KlUaketfeD * l*?up Met CliarlM Jilirj Mra B K H iatei Mr? A, Pearl Kmnedj **17 1 'It* Mrn Si no fin j, eiitet Krtehae Mra ilnry ) '! N?ney t J, : ai a? a?h bridge! Ku K Mix tint Kaunif kiu Cl- fj Ini *n !<aT*h Hin t Mra B ? tharme?K Kelly H iilaea &itlled#* MiaeMary Keuyon Mra B C, . kelly H'taUth C lir?u4 al.-a?? telly Mary Kytinaa Mlae aU- Krrr tllu Mary <?\'j X > Suaan jiu.a Kig? UriO D C lent Jar 4 Kesrucy Almtra Ki i i Mi a Margaret t ill r.fj Mil,Market kelly i>>? Knifat Mra ML r t'iKi Kail, t'iciliy Knlukerkeckt r kfiee I leir tliixi, Me n- Kelly V ? Mary Frai.eee ( roeetre** Ktlly M >ry A na ( L. ? LAokes Mux Miles L*b*<?b Mri B, S#- ! ~%rj Mi.i Catha- ( Larma Mlap, Uutt I,iiiiU?} Mary A L?av*y Muh Rm , Mie*t l.r It in t'aroliuaB l.au?n Mra. T w*a- . l,e? iluaketh l.udiUu Mra, Attor- tia h atroat rarj Alirt.m ne> atreet I,enb-.u Jut . n?j Mia, roattk l*ackey Mr* Karoaa Loeuauo Mary (J , avtnra Lainpnier Hill . Lmlejobn Mia* , altar Madam* Anne Agno* I?ui*? I,e? l.ncmda Ixiughlia Bridget , I ??i* Mia* lelen M Leery Mary Lowude* Mra Thoa O ( I yeoaa Uajriat H C tackle Mire I,?ey A Merritoa Mia* M>rlaMI?ha*1** Mr*, Oak < lladan Mt> Mar? C) Moody Mia* Joieph- at C tf*l>?ney Mi** liar; in* Mil** Mr* Barriil C .Uu Morn Boa* Mill* Mr* Margt C klaltry MriCarolia* Muliina Margaret Miador Mia* .Suaaa ! C Karvin Mra, Duan* Mull< lly ft uluag. Mi."h?!l M:u Margk| (' t Monroe *t Mouro* Mi*a Ague** C Hariia Mlra Maria Murray Mra band Mornaa Mia* SarahA C Kerati Mi ha Srraa Murphy Mary Moore Mia* Margt C MalewtMary Murphy Bridget, (MhMorri* Margt iitliew* Abb*. avenu* Murria Anue B C Bedford at M?da?aa Bridget Moras Mia* Ca'ha *1 C idfelt Mra, Ual- MadTrn Jana Maliigan Mia* Mar- ?. aeraity PI Mallen Mra P. tha C Mill* Mra Sugaa W**hiB*>>>a at Murray Mr* C Miehal) Mr*, Broa4- Martin Margt Murray Mra, W*?t t way Marahall lanny Broadway Moatfnrt Mr* FaanyMkrk* Miaa Mnry Murphy Julia C Moob Miff Uridgt Mathewe Mlra AM. Murphy Brtagat, C Moor* Ally Oread at Priae* *1 Mac t McAba Bridget MoKeaaernay Mix Moflutkey HiiaBiA- .. McCarthy abb* May d? > MrCvppiB Mr* M A Method Mi** BUia- MrCjtaai* Mr* BHaa r MeCnlfoeh Mia* Sa- betb MiUuIre Mr* Law- > rah M< M?hoa Aone irnoe r M'Gn IUh MeMahoa* Miae Ho-Mclatyre MiesSarah ? MfOiaty Mix Brid- m ra McKeWey MiaaBliaa r gat Ml Quirk Mia* Mary Ma Leery Ml** l*a- .. M< Culr* Margaret Mot rate Mr* beila p Mct.urk Bidily Met:. Igan Mr* Ana Mr l/eilaad Mra *Mrlnrray Mary McCurdy Mr* th*r / MeMahoa CatbarlaaMoNamara Asa Stay Mr* Anaa j McUovera Bridgat ^ Nathaa Mi**. Ocaa?N*TiU* Mia* Abb NMUt Ml** C I Neitioi Mary Nifii Mlu ifcry c Hftpier bin &?m neuuu iar(i koiai aai un? (_ o Daklay Mr*. W?mO Brl?n Miss Hunt 0'Sha*fbaae*y Mill y, lit O'Hrltn Ca'K* Mary J, Ocdm Mi**-1 O Naill Ml** Marjt O'SalfiTM HIm ?, Oln.e Hri Jobs O'Jhai!|[hn***y Mr* MuflOJ OatharhBU* JaliaA X p c Pag* Mia* Phaalen Bliaa Pl?r?a MI**AJ?lald* Pratt Mra Bllta P*adl*toa Mr* LaayPrnr MnCatk'a Paf<i Mr* Martt a A Plh* iarab-1 X Partus* Mr* llalea Panfnld Mi** Jo- Pit* Bliaa A MpbiD*-! Pli'Up* Mr* Or*** ^ Park at Mr* Mary PaaMd Mr* All** Phillip* Mr* P, Mali ^ PuBi n Mary Aaa Pni Hri Biitabatk *t V Pack Mr* Catii'* Poti* Mi?i, 3'.u-*t PhllUp* Mr* Uaaa. j, Fbalpa Ml** Cliaa BPnttar Mr* Maria Uraad it J" Parry Mr* Sarah I PoUard Mr* Sarah I Quiaa Mr*. Bowery Quidihy Mary Q*l<l?y Brii(?t C Qailliaaa Mr*. Madlaoa itreet a i Radelif Mr* Graoa Rolxrtaon Mr* JaaeRally Ml** Jaa* I Balt>h Bridget K<e Mi** Hearictta Katliy Knaay I Handr 1| h Miaa, t?k B Ryaa Bllta I avraue Bum Mia* Mary W Kichard*?a Oraa* ? Rtadt Maria B?eaborv*(B Ml** Ria| raitiarine 1 bead Mr* Edward Jane Roberta Mia* Char- C K< ay Maria Row* Mia* Cathar- lotta 1 Bayo-lde Wianefr-d la* P Kobartaoa Aaa Bli- I Reiaold* Aaa Bum*I1 Mil* Car*- sa Beill?y MimBIIm Ms* Bobia* Mia* Sarah A I R*illy Mr* Aaii Banaall Mr* G** WR"* Mr* Haaaah 1 BaillvMr* R, Sulli- kafarty Hoaora Boa* Maria I a* atraat Randall Mr* H*ary Roulaad* Mra, 0*- I Bilay Miaa Aaa Rra Mary or Aaa dar etra?t I Riofny Mr* Ba- Reed Mra Amalia Baaaall Mr* Sarah I raaa J-l Beaaaa Bliaahath Raddy Mr* 1, Cea- I Robert* Rrb**ra Baed Mra Rebaeea tra *tra*t I Bobertaoa Mia* Aa- Beyaold* Mra,lA*h*tByaa Aaa Brady I say Baalay* Mia* Bliaa ' * I St Joha Mr* If C Stawart Mi** SaporU* Widow Shay Ml** Mar* St*bbia*M,a* InaaSktia BHaabath B , Paarraoa Mia* SarabSbaahaa Margartt Sweaaey C'athariaa . Saaford Mr*Bab*aaaSharidaa Reeey Stewart Ml**. IPa- r Sbaiplee* Mr* Bar- Saibold Mr* Bum- rarly Plaoa j net If. : Stewart Jaaa j Sawyar Mr* Laaiaa St Juba Mr* Haa- Stephen* Kuita , A aah Shall aaa Mr* B Saball Mia* Jnha Stack Bridal Saraoar Catkarla* J. kwwaay Bilty Staaaard Mra Bllaa Jaaa L, Baltk Mm, Vmlil- Uhaldica Mim Mary SaidM Him Jaaoak r ?UH lturk? Cilhi fthipraaa Mr* JaSmith Mim Mkry L gulliTaa Briagat liana ! ShiaMa ABB Snyd.r Mn D 8hotw.ll Mn Sirard Mn I. B Smith ratha Solomjaa Kitty t Sibom Mm luit Smith Mim Tka?4a- So par Mim Barak M E laipaoa Mim Ra* >1* A Baett Laraaaao A t ahalofBtar Bim'iaa Mia lu- Stutttn Mu< (' L S folia* Brt4??t riat P k?n Mn luaak : liam Mim Sarah tlaotii Mn Clan 8?tk?rlan4 Mm, It Mn Martha M Uraad lUMI " i T?j Bllta M TknpMi Mn IHitTiTli Mn Harrlat TalmaAa Mim la?- Ttouad Mn Dr W orChaa K Ball BAk O 1 Tkaau Sarah I Tnn?i R< Manaah Tumrkiaa MIm W Tk???i Bliiakatk I Tarry Mn Bllaa T N B ar rt?au Mjml I Tanycka Mim Nlr- T?'ila Mim Jaw T?hmb1 Iiii U 1. I (mla phis* M Taiapktua MIm I Tiaaaaa Mn Mary TbIIob Raaa Bmarliaa Abb Tarball Mim Car*- Tnraar Mn Marls 1 TTi?mp*?B MIm 11b* Tarkiactaa Mary I jMuitt Taj I or MIm Akky i j r?B KasMlUar Taa Taalkaakargh T?tn Matilda , Mm Philip MIm Amaada To??tk Bl*a*r. ! Tlrtor Mm I? Al- Tlatraui Mim A1- IVtk at , thoay > >?> ? I Walta Mn TkM O Wllloajkbt Mn Wfcaalahaa Ml? 1 Wall Iiri4<*t Vilxit larrlM Mariarn Walla^aMlM Chria-Willlama Mary A Wright Mn B r Uat Williaaa MIm Prl- Mn Haatat I Waltaa Mim A A atlla W hitamon Ly4iaR ? Vaiaaa Sarah Wla? Mm. Giaaa- Vblttlaaa Mn ' Walak MIm, Markat wi.h at Ct kartM at Wlaaaa Mn. WU- Wllay Mra Mary I W.IU Mr* Oarlt* liaaat Will.u Ua *lla > W*M'*r IihVuii W**4 Him If try WiI.h Irittikit I * HIm W*i*?*r HImH A William* Him I > <??r*lia* Wallaa* Mim 44*11 Willlaau Hur Asa I Vkn? Kim Ixrtk ViIim Kit Va I WilllaatHn J?U I hiiHiili HnHtr) W?i?n * w Wii|>riU I WhilWt HraJui Calkarta* Wi?i?*a HIM HapWlikarail Hn Vinw Hn J?M ( ? ' G*nn* WaUh Hrl Jul a W**4r*f Hr* hwi I VUhi Hn Htrr A VtWur Hn Htirr VfM Hn fiMM J T | Hvf Tmh Hn llliMt BHTLBHEMI IM I A I AakarlyOaaB A4?m. A AkkaM JovBlak I AIW haid ikMH fa H AMnl-rbMa I <n?C?l innkaianM Aikia* <Jam*'i Airy Hcary A III' k J?km Al*aaa4ar B II Ala-nai J*ba A?*> vat Ja* W AakrM* H K ' ilaiUt Jhm Alkartia D W llm Tk?ajm ' illnkal AH*a *? I I AI4tt4ga WaahUtf- ' ABM PfciUl* Bar- All?a I A ?oa ' ik* AI4.a TlB.ikr Ahtaa4*r B ' Alkaaatl FiiIiIm Altoa WaIMn AaMir IA ' AI??aa4*V jMtlt A?4r.?lll AMirtal Jm B ' Aa4*naa J W AI4rtrh Otta Ank?r B4*ta r A*a4>* Hi?r? Ann In4irlik Ara?l4 Da*i*l B V AmylH Aaaall Vtunut AimaUu H Alww-4 rap* '* A*ki*a <>*?-*r A a 4 ra ?a W B Atil' a) rn?a.M AillUfi fa-l Ai4ri>i Jka c Aiaxmi r f AukirJiBM Ai**l4 J?ka AiaitntiJ B Aaaall M AaUia; Vraah V 0 AfTW Wluiaia Aii?n i J A ? ?ia?ir?a ;?IB AlUa Dm W A***m b ('* Ckaa ? Aytaar rVlltip Aa4i***B*aJ Imii TkiaM lHk? H?M Aik J?k?B Rnli BaWrtaoa J a km Bra4r Mt liluk litkirf laii?r IHa J>ka Bra*f * J***fk ttkmk Ml V Bla*t.a J B Kihi #a Ha4rs? Ti?m Br*4l*y Joba Babhui II B ( liraah fe ('* Bra-il?r4 A4*ipkaa Br?4i*f t W c llra'katll II l?r?.ll. T I. r I * Ba> A.?M c Klt'k>?> I I Ba*k Hath,** M If ( lt*Uia t A feaUvta OUh Sla*k H T l<ra<k*ilHL paatrofi I W Btln (iMIH , hi*l< r4 om h?*im??? wm B*;l*y a m b?kl TkM t-l lilM Jm.jI-1 B?U l?nk I HaV*r Imh B*?. raCkai Bal4w?a fra4 ,, liaaaam H-b*? BaUala L?H Bal aam* Ma* ,, B*k*r R< kan t ? Bakar I Arrall B*<l*y?a ?a''?r 0 Bakar J***?k c Braaitlarl Blaka Tli-aaa Mail Una c H*iIm J H Blaia r.i.t Baaka Hark* ,, Uiaa.J >a B.r.J.ka Braka* Wilh.Uk J |i*k>r a?. ih*n Bana H..ra Bart** Pki?*M . Baara J B H Bark** J Paal BaraaHa W B*rtr4* B4*ar4 Bark* Dr Barkla I>??i4 n Bat*?a i;? ri* W B*rk.rJ ha B*rk*r Di l.*k*-l 0 R*ra*r J 1 Barlar Joha B?ri al??B ,, Barr*'I J A B*r?tim H <r?M Bruli Hr B?^*I?TW B.rk.,1.* n.... all n.aM f. Bar**. B I4ia( Bar<h*?M*?OH Barri ?? B B?ra>? I W Barvaa Anf?*<a> Bar. ? J 8 H*r< lai* B i kar4 Bar'I'.i B?* Jaa?a Barr-a W W c Bal4?ia < B ftaah I'hit.if B?i'n?l< Alfr*4 o hI4w.II J A HI...B.Mh.? 0 Hr.ai'l ?ii. I ar4| 5*!*V. II p.. .1 . .ft M M ?? J ? . S""\ "If." ?< * *?> n ? *?- 5**V"rf . h.,?rt ? ?.? !H B?>(>, * ?!?> k InirtflMI# f*'? '? >? ? Hf*"* I K.H K- > (in mil IMrfi ?IMI| h, rtri A O llHtli M Bftftwh J h* I IIhii JkKM ?*" H ., l ? M' "< * II' < J * ?. n??UJfS >...??.? *?r?? B- :! I .?! ? J"'":"*' I . ? , | - n ?* II A T ?**' _ MM ! t ? !?? ' *'* , K. ;?II H?i'i Wiilit B-rtftiKt I.... ? J...M !?. ? n S ?**,Ur. *r >>||>|'I ' '11 a M * '*! '"? ul iVr* 1W?*?*r? I?.?|..?.M( h,M I l? tMn mm f 0 *?ll i)?.m iTirx..". ?? j.itii-,'. . . ? H ... I DM Hi* k - t I fin ; Mir") BiUift?? ' ? ? !! .iii'Kiiiirt i M 1 K ?'fl_ ? ?' IMi II If BlfWM Ml A M , RillwUvtl llf'MM ? *%#?' , , , n ? J o > ? "- ? k. >li 1|m Prft<?ft??*B llf'rfkrjft^ft P-'l-iH VI ka*l r...?. i. h. r P-?? ? " ,V ? V'HIVW ?? ? ? HM I " " _ t- . b? V Ir B* ?4 B?k*r% Br * N? V fl , J * Br -ftkt kMMM W I' k lltlf I..IM #?, Brftft* ilf* O W nr -9->/m? I nkMH Br- ??' ? i -4l?f Bt*?? ^ H Bf"W? * >wHwg lr I *< ! ? ?' ? > "" Br-*. ' ft. ? J li Br?? ft W? H -t ftf .?? #m> M ?a Hi. 'i*! B - ft ft *'? ftt 4 U |. ft. I .1, ft r..r..?.r.?4 * " _ ft) X ? II (Uftrk.IM.ftW f B?fWb ?? ? k? I"' cartel W?t Bo) la Tboa 1 Br* war Aama ??? > h Bearka tf altar b>) ca l|i>> K

" *! ?"?* i?uw? Buwara B r oaker Cbarla* Bvt J r B' uuir4 0 u)l? A t Boyd M a Ba vie K ft uiafurd Slaphaa B?un tl?Wr< Boy.. t -iual.ua ..jtki-u Job Rich lluok waliar llaary Drain tlmate yaajoka Bachard Joka Buai Aa i.al ri o? Koui II llyaklow liatial Mu.klrk Ja'.a uibimua JaoiM Blum Jaaqaaa Buritf S t uit?ra Fdiaard Barr dauiual Burn*/a r ul'ia llualrd I) Hurra IE!taa liurhonca Jaka F ullntk H m H Burna ?? burik (IIJ rrhard i l.arlaa B..ka Jaiuaa A Buinia M <1 uiri*|it. ltutb Aaabel Harai Fnaail uit auk Juui-3 liuriia Jaaaa llur'aai rkuiu.ta ?i?i KG Bruydau B If Itrauau Daauia ulkliy K C Purdail Chariot Haraliaa (J W tlir ? Buctka Bjri.tr BicIimI llruab u uiier I tiward Burdall U .? Kara Bj uaa-d rut b ft >aalaa )ir>aa Jauia* W?t Bryaal Joaaph or!.! ( ll\rua< bilvaator inaatCO ryaul W H C Babeoek I) M C aBi|>b?ll J| bn n < rail Jock I'atl Ck*?a? Ka(tna laiidjariiig Uy t laflav Tbomaa taiai ball Tmau alrnu k Jr Crackuoi, ( hat A I'aa^kaU llaary L?.?ld C Callaoa) V M Caaipball C 0 l.hll.a IItiiry Cauideu J k. C? Ckaubarlia Ckaa A allaaay 1'JM C'raua <-a>.rga B Ckamiafr Bdvwd lau-agaiaa TT Canbald l.yaaadarG Caaipaoll A B adoiiaa Th< tnaa I rafi tun John D C'rabiroa ttaaj RoUM C.mpWU Ilj U MUrt ,,?% Julm Ciiin" O * ? J??*? !"t W'V'f" cilvUll liy D c.lroril ?licl??r4 li liaut J bi "J ? Cl*?k ^?t?r nl.M'iJ'hi hfAVVlkm Cltrk HT l.,?. P?trtek | CUrk# ?T l.rk ?:h?UrW 9A"k J.!h? Clark Rob?rt i.rk J 8 , CUjk J C(krMB p.Wrt UrktM.oi. CtojJJ.hm C?rr?. Th.?M r<*r J?m?? F y?" j'k, Cbwau * > ' SMS.,-* Ck'i.i? *??? ' * r?'rJB ?l,Vnise C?ksrl?e V utpu?*U H C?rU fc ??Jo? lusxv. ?? ?rliD?V.Ui?? ir/euwk <>- ? c'"> Willi.? 1?; ?MM Ao<reW CL.i. rswford U W Cla? CC Jt Hob ???l?>P?<|rick I'atriak Ci.?illi.| l>? A r??(. r< J ohm Ckuur 3)?>??r it4? i ?? $;? ?? j"? Ch??i>u" B.ni ""?W; 4. rJillt?Dh*r Rioh'd Cri.pi. W* "MkJ l?ri?t Chn?U?a Ch*U ?P Crin*?? tkMiM l.oo Willi*? Vvi.J.hn Colli* hrl?t?.|>! ???? C.pt Cow J?M Collin D.rU i If mail M<TtkBi4 Cotto. 0 0-1 Co4?Jo? ? Sh?w K?e,k?rhl.,I, ir C*1UM *oka W .11.r. rr?k C?1U? " W ?h'? joraK II ockcrio lho? Co<ty J"? Co>-kr?? J A??I c^/,?4*1 8??* SJS.W ".Xr.ui.k co~tockW-? S^lSrU. g'f S' " Cr?o'i:r.T"?!U fcs: gss* o"Vur koWrt C.nr?jr TholMJ Co?" ? T^dM omkli? 8 B ??>?#?? rv^,?lw Fill Con.or Jvh. O-",* "" CoX job? c.rkr.. J.k. oiiBelljr *iW4 Com MM| Cro?b.f U >w*rA SSt," gsxtfSSm SVE4"' Cr^i.kmo,^ 3-?(r? &S.S5' oik?rV * * CorM"? omfc c?ok IT* L jsiffsii feg ^tsg S&Ju, J.k. ^;rD?l.l ciVTr.o okfTorM* Coo.i?Ar??2, C.rrll J.k. oop?r Job. r?n?ih. l'.tri.k Cr?w?ll J H oi R?? B?? riou.b J.f.r?o. CMi.n J.k. T r.wl.J i''h" riwiM W Cl..?h Alto. o?rt?.y B C"*"* " :?.$?% trails- S&LW" WW 11 vr < ??? Jibs CUTtt WI- I. ^""7 -> J w CinLLrhw-Tw- ??"' u W urdes Johm CnmmimLkSL 11? Jm rj/.r JohnP * B'n~ ssawjE? asSz'j-r &&*** SfffsW* Kim0? (K< otiu. jjL.i. P??WT? fll.ly ^?c S3& fcsr?EStf** S5Sf mCWm Dy.i<r? %aa*l Ju ulrTVjTk. "r Mmmiti rviaJ n Dm.IM, Jm , j ?,*? V. w ft ;- ?% ? uISSn*i,M- tK,?VliSB'"*A kru''~w* * gfflcy- ssr.:aj-"-? 5&~ ** stsfesr > ? ;- -- fiaavSA 5'C.fs'" sr.?j?? ?r?V": ftss: Slumliu DirmSr i A B >Hk< Juha Dillon Ki.kJ {[UnJm Ml J??? l)?nl ii.^4 !>?* ? K., !*fVJo? D.L7J^ Dol'lag f??k WM" KSV.5' fc:2?,g?? Krtf' ?"' ? ? K VJ.j2 ?* & 2^-? ?~-a? Ssfc. wdlO.ka D.m!J? * ?*"? J" ot.O., I>om{.? W? j>???lljf Th?, *?? Mr dVt?%?Tr 5Z!*V *<w *??l?oW Va D,r"? ? /M EE^es; HbmiOmC 6ihuTI?I Dftti Mifkttl IT'OCIUHMI Dr?r#? ?? / r?u )ch ts IUU Sialic hiy riulik-l 1>??I41 Om|? DiuMii JM Mni m< II1U Tkaa Blliatt Ju llJrTdfa Ld*? Bbara Baal IUU Capa UM lda1?..a J.ha lit (lae B Iixa D Ularj ( apt kdw l/auli fa / Bdwardat.'ka* W?n4l BaaJ B IbttUMl Bdaaadaoa Mr W-l IrdM Wa la?rMi Uf T liu Wlan?ford Bllia Alrra* t Bit.a Jaka id?ar<l. B E?>la(?a Saaal M Bid Jaaapk Udrad II (ItnU BlanXi Wa Bdwarda ll<H tiaJfr Nortaa Batarllaf Fardl- InM Hun iTartoa On Band Ban?ka 14*4 ;?an?iTB Btarhalaar laaaa ItalaJa Tana l|| latalo* l.adfrar B*arlia Nlakulaa C Eaara H-raiaa Iwiaf Joha Iftai in B?ai Tr P r :nn< a Wa Jm laaal aaljaki BiaaiH; ilia Juliui laaauw laaaaa 11 W 'airtoaki Uf Waaga Maikaar Maaaakaa Jaka apaa Moaa Faraaa J B Farral fkillp aa>ia luiraa-l Bartal Jaaaa Flaaidaa > aal 0 alltaoa Joka laak L>r A fami Tk ? N rtain J i Ny.riaaarkCa FI?aoarl>rTJ 'arr Edward / fmiilud Fra Flaw I U attlaij A fare* Janaal Fraaar D aal< 'allua P?ur IruMU Alaxaa'f Fairkoara Mf UUnj PaM Faaaaaw Saa'l B Flaw Haary ? ah; J ka Farlj Patk laaauaana Dl I Vrdaa William Flatackal Lharlaa W maid Aataala Praaaaa 11 S Fallua W? 4 tlitia Fn??l tad SILa Fraignlaa Jaka 'raak >4?ar4 Flaiahar W Fraraa* Jiaapk 'artuxa Clia'al Flatahar W Fraaah II L at?aa>.> Jaw Fblikat Wa flatakar JaCmaal r?a?r Cl-fl F.r?aa ,a B Ma NlahFlald B M raaalaa Jaka L Fna/ Jaaa Fiakaa Sdvard C-B 'ial4aaMi|>( Mar- Fiah.r Wllllaa Fillia Orraa P >- Vi.-k_.^.k P.ak lau.r.M Jaaaa 1.b?r J.ha Pnh Kar * J P Filaa/aaa ftutarl inp.trlak PtmiIi Fitip?(.rlih Pitk Paala/ mMm 'lK*?lla Mr Fill Mir Irk tu I Pick tUi P i<k luiil l Puck ? ibaaial Pnak tupbw 'ItiMiiirk P.?4 riiifiiriik Jum fliau M W Valla a Baraar* M>r Jim P>Ut Tkuit 'altf T Faatar Itrnkii FiwUr O.I Ju w ml J IhttmI IU< Jim Favlar * mm Valla* F-rr.a J oka Parta. P M ? "r J..?> T pai Ckaa laH Maitl mm Ma*** r>i j?k| Faatar lluraria 'arkaa Jat P?traat 1 Fa. tar Jaaaa 1 oatar Uaary Fr?i? J Fartark Jati ma* J FwW? * C Fy'a Wm A alltnaa M? FaUar Jaaapt-i FaaU Cart 1;i Tktaaa Fl/a Dar.d Farka H a kllackar Owa* ?a)la?krr Mlakl Or*a l Oaal ft rakaia Joka I> Orakaa Until Uallaa Oakrial rakaa U?'< L OaWy lam Aha* Oallahar Uait4 allaaihar ko?w OalUa haraar4 Olaraaa Mr laaaa* Ckarlaa Utaat D?aal4 Oaraa, Paralljraa ft Iraaar i<al|k Okaa Wm Haaa Ca Itt'aa Vb OaHawtJaltt Oarrlgals ftafka*ar4aar I ka* F fcraal ftanak Oar ,array Mr 0?r4aar (Pa Oraal ftaaj ft laiiaiaca ia4n* Oraal ft Ca Oarkia* Oaarga a Oaufrao Wnr4 On; ua na Irar H*?I4 Oaf J W Gaaaaaaral Ml iraata Mr Oia*>rr Jaka W Oraaa M >raaa C ka* ft Oraaa fta* Jak* Oraaa tf P Itraa I <1 olaa.. a Jamaa Oraaa Jaaaa .akaa> Ova* Oarala? Ckarlaa Oaraaa O Mr Oarriaa Jaa Oaor*. Varklag lan ft H Oa'-riac llalartek Canaaiaa Jaaaa llaaa Jaka GriMa Jaka Gill C ft Ilka Jaaak ft Otilaa Mirhaal Otkaaa ft kar I 1(11 a. DO Or>ftltka Jaka OnStk tfilliaa IriAlk Jaana W (iiPaaJ *aia I V Oil.arl Aiaaitai ft > ra???l Uikk.aa That On*. <iaal C nfa J'ka I Bl>w4 J?M?k ft O'li klaaaar llaartia Falta O lha. t>at 4 (I O lllipia * I Iripfi R4*ar4 Oilman.. Tah* Oiilaa H.ary ilaaar ftaraaa W Oihamai Plan*ilaaOraaa ?k a . parti lawta q?.4?la F Oaraaa Pall laaaaaa Jaatr. Oraaa Jaaak Qlnaar Jaka B aaftvla Paal ft G*.?all ft*via OaMaaitk M aklaaa 1 kaa-t 0"M*aitk ft Ca O?rtoa J >l?a laMaa Pa'ar (lam W 0??4"ta Uart r?* J' ha D (iajar Praftarlak Oaarlrr t.uBM aaaa J a** Ua>aa Lak* Oataa T F nw?i J at a Gathrra A A Oalaa Mt.kaal vihrla A ^ tailliar* H< a*a*rLUiUaa < nH |???k IHinwraImm Hk? ? Vtlltaa i** H?*fkT??Dl! *. ? * t?' ? ?! ???"' < !< ?? iill tMa A fc.UHJ * . Lbim II* ? <>' ? I..M J t-.li.. lUh N"*" 1.44 ? Willi** IUIIU??t ILi ..? ( hM ?r |tlM> JmH II*** J kj rl II Ml llt?? ?<l Willi** ll?m N>l* t? l*rt<?*? * # ?' AUi??4?rH?ll l-?????* 0 ?illi*n II.. ? >! H??ry IUI1 ? Hmi<I l.trl. t * H*af?T M?r?t?i.??l?r4 lUr'U W N l??li? />ttkar IIMIMH Tr*4ri< k??Haa ) [>*a'?l l*rrl?TA yttnto* H?l?rl Hnili ? |?irl* W.lllw J?kl ll*-?? H la.l?? ?r.4?rl.k ? ?% ? ?* H?rr.| J T l?i.? W Ha> ? ll?rn.?a Mr l*>n***JC | ultN>TkMU< II.r ?... Okll ..#.1* Rofctrt f ? "? H?ii' Ml ..,>*.? I * H"?? J?k? *'? <?? llttiy J< M?1 |i?il>(irli>/ tl>rrt>|t?* J?n?ki D??ii?l ??) > *?? . _ ! ' t k? HMk??nli * llt xaiO l??'t Mark A HinlfM Birm iliiiaiu left ft I ? n ft ft < 9W m n?*ii itint J, Ik Htftlft* Jftk* M??H '? ?!??? Blftfcftl Bftftf t* J B?M?rflft'? W IWiA? _ llft)?J??"? kait I Jt?i N *11J-* T ?H?oi4 ?trtrk 9ymm B ! < *??? A "rr, H?r?ot M lit.- P*-? k?<r't i V "?# J lit H-fiU* i?m?? *?>* Tfc?? BAB?M**? * ? B.?yl"? _? |i,? -??!< || |<?s4?r*?ft w? ? ? A?4r?w !?> ??* W? li??<rt?? J?>ia (7\m J?n?? B?? ft?ll Jftft'k t B.?-?i U*?r9 l.rk?? ? W ?> Wy ?> >-? in Bit??? * g.*p**V Jr* J""M i- k> W B Bi ? ? I.^ft n?ft *m ' 'JT?\.. K KftwMA M.?MW r.?o??? Bti fthft-rk lift* H.K?.no.- rtft W *.1* J *m <? ? ' B Hi# M'?; !K '"T I.it,, r * WmT B<*?*'?* H-<> ? T>W-H* Jfth. i?^mi Wm l?rt? i T U?U UhM I B'fhrat. 3 Bol?aa C 4 BumbMt III n?ii> li'HU H i I?r l?t|? Uorgaa Jaka Burns Prssb II r:a) nun Ji In f Hurts J <bs 11 otoc Kb W Hauatos lboui lioaae M Ufiui Ci >|I|| V Uouh r N llnd JhI U H?*sihas T>o? Unwell I .a wis Biiuam J' ll-I JIouagiBa Can H?u, hia< IBM Hwililin H017 U*i> N l?i?li K bublrr Jsla Hani .l.nita W Uuli 1 B Buclita TI.obiM Hall Alex Usiahlseaa Asarasa Bant Jul a 0 Hu lablaa Ueajanla V lluftia* I'M P IliuhlnMa I'kas BsrbeaTW Hubbard W B Uubbar.l u 3 Hunter KS Hull B W Baaiaaar B butiM JaniiN 1< u111 r 1 fraasis huatcr l>r Bi.ot liavlr W-1 Ball David BasisbreTaJaa Hskujr L?s?id Barckljr W U.w.i'l V Ji ka Bauea t Jul/ Bvdas tloarj ITm Hnglea Joba 1 A J Ireland Tl ?a I Iralaad Buk'd Irvine H?-l Ida J< tm S lacloa Julm Bilk* lrvia Joba Iaelaea Ksai'l Irvia* Ueo 1?? Jiau Jralk Wbj Itea* Jsob t;eu Ja.jnr, H m Jagaard Rsbt Jaeksua l^taria A B Jat-kaon Ji.ba Q B Jackmn Mr Jauiaua Mr Jal ar Uui Jacobs Maifcj Jamti 1'bee A Jamoaltnak; J Jan ?a A I. Jaaaa Jaha If J audiI J J Jajae D W Jawil Chaaaoer R Jelly ^b?a Ja<iuaa liaeld.B Jiraaa Uiaaui If J-eantret Hamoa Jaaainga d 8 Jenkine 8 a Jrvtit Jeka JtwiUCha* B Jonneia * D Jeaaup K?kt Jail*) liaarjr Jelmaoa k Mill* Jxtn Jiaaa JaaapHd Jahaiioa B B Jabntua Iboanaa Jaffnta Jnatph Jiibnalna Jeka Jukaai a 1 but 1* Ji'hnaton Tbol Johnson B4 Juharun Julia Joke Blohard Juael Bd Jobuatoa Mm B Johasoa C'spt Chat Jang Huiwritk JihBS<>t> Bctaa-S Johsns Jaha Jos*a B W ionic k I t balk J of as John Jsnee K J Jvy Adfliaca Jones U W T Joaea * P . Jonas Tbaa Junes Kobt J Juaaa Wa , 1 v tar 1.. .1 - _ 1.... a 1 f..k. 1 Jcaeo i'aa'l P J?K4l John JtiH iuib A| K I Kalacr A Karrita M K Kdlo? VIm K kn?m?l'caa Mr Ket!Te joi n Kerr Joha Cite Fti'k kcitniJuiM Kelly Patriak Kedne J 11 Kelly Time Kelly Jeaec Korean Owen Kelly Wb Kelly Kl?arl Kelly Kail; Loufthlia K*liv De*uii Kiel* Cbrlitlu Kent ll?n? it Kiintdji Job* 1 lae'er Jai li Kennedy Jeha Kenne> Thug Kenny Mm Keney Thoi Knu Kiilclay Kuiele Wb Kvuaa'l) Kob'ID Kenued* Wa Keadrick TbtMkwIaon Joha Keana Julia R kifer Jala KilUy Ju d Kerr Joha Knight 0 H Knight #ia A Keuyo* Andrew J Kilty Tl o* Killcok Jaa KniokerbocktrKvartKing Saaaal Kiug E H Kiagetoae Arthur JKlrkeey Jaiaed Ktiaek L 0 Klttredne Baa KHaa Wb O KUi.in ?f B Kimball Frederick KIihb Joiepb King Kvbt King Wb B Klina A ? Kirklaud Jeeepk Kiiibedy Art bar Kitohil Wm Mr King ?!urr> dooc KirklanaJT-3 KippMoecaJ Kiif J >Kpk Kolbal Carl Kaowltoa 1* A Koriy Kaock Koll Jaoob 3 KaoiO Hi Kaha Vorita Kalaal Antony Kaueter J A Kaylu* H1 Kaaipia Morriia Kaamarcr Philip L Lambert k KalUtl-Laaoaiter Idvi BLambcrt CfearU* Baa Laadatraet W T Laaga Br Kill Laaib Harlow Lamb 1V| Lami-crt Wm Lang Calvin Landitreet WilliamLablol.ua Un.ri Laailey Jamoa T Laadaa PraJarick Lambert 1 Laaoati Allaa Laanlng W Lambreek Fredk La?o Loraria Lamnnt Robert Lanaer Loo la L?x? Jaa Maa'l Lahlfle Hiekael l.aagl* Teddy Latbrap a foot* Lauraao* Chae Laada II Lawaoa Jeha W Law k iea A X Jaa Latbrop Jereatlah Laverty Patrick Lawreaoo N A LaalarHJ Lap ton Cbarlaa Laaarne RaiHea Laumoade AdrleaaeLedoa Antoaia Lahwaae M D KaLadoaea l> Juaa Laafa J B dolph Leavitt David U LaaJohaCD La Oalllae P Lea ry Wm Lelebtlla Char lad Lack Cvneklla leaf Lehra Uaary Laord Bailay Leavy Hr Lcat Abrabaa Lcelin DaaiW Boa Levy Baaaal L Loroy.llomaaa dolpb Lctournaur AugaatcLennard Col W A Ic?i A Lamb jaa B Lakia Wa LeaiiTheaacfc Ury J L Levy May* Lewii Wa M Lajden Pat* Layar H Laaaard urillll Laraoad Jeha 0 LoaaaaJoha Lin??l* Oeorra Lav la Orand Lilly Wilkiaa Liabaoh Chae P LiatiatablQ Lindlcy U Lewi* Wililaa P Lilly Beary Littball Stepbea LIttca N D J H Lineomnaa P P Livtageloa K J Little Bliphalet Little W H 1 Loekaaod I S Lockwood gliha Little Wililaa Low* Hlcbacl Lore ilcia dcr iMkdt Col I Lowaaatromo C Lombard >11 ear U?anfi II B Lomk Honker LowUer Caat A B Lhbh r O l ord Bra It Lowndoa Taoa 0 Lord 11 Loflia O D I. >?d Saaaal Lwtil CiM ilht Lctb aadrow Low>?r Mr u>l WUIUb 1> Loroeb Jmk L'koi Mr Laaaa>r Chorlao Loao Hichd H Latf Ui>M Uhcui Wilkabt Laptoa Mr Latlow \lfro4 LakerU S Lyoaa Jtau Ly?a> ffa Ja Ljroa I Laulor Robert H Ljrmoh Joha I Lyoa Join W Lailia Unary Ljaoa jM(|k LtfliMtilT Uwrlj D?nli LODOKS Led go Mash's Mititl Pro- LmI|< Tiltrili Vtll taatioa Ma 11 " Oarmaal* IS " Kairkrrbookat B Jrranha M " Mi lloifb U " G?n;'i _ 11 " Baaltoa Km- " Maaat Zioa Macaaipataat 4f ituaatil >1 " Toaipktaa I " Columbia 1 - No York II " Wuhiai'oi 11 " Egyptian la- *' Baaira Inoaapeaapmaat W aiaal K Baaiaria da 41 " Mt Het.ro. da : " Maalattaa M " Palaatiao da ? * Buaaio lacaap- Daatxaa da U moat 4 " Ma Final da I " Ml Ollrlt 4a 10 " Lobaaon da I < " Oclariaa 18 " Batrrpiiaa tt u Metadiaa M " Co?ra?aa St - Oroaaarlak at " Jaforaoa to " Barvoar td " BoroaaiiU 4T - Caacolda tf " Oaitad Bratkart >1 " Matr<>|.uhtaa tt " Art 21 - Baacook 1? " Natiaaal tt OUae Braaek 11 " Oro?a tt - Barioa tt " Eapira tt " Baaaal tt M Ho.ard tt Bareaatila dT Now Tork I Graad Sort bo Baai of Taaporaaaa tt Itakar Dt 14ward Babrr T Baaraira Tkaa Maadoa Dr Da?td Macaira Oooraa Baokaaato Jaka Maal oaaa Pwar Moaloio Aloa r Maadoaaall Jaka O HaMaoa W Baaairo Juba B Baaalir Maofowaaa Rokt Ba*alra Mloht Balora Joht Baloanao? Pator Markay Bd?ar4 Baaa George BatUefurt BoajoaalaMaaoarf a? k Beak Baaalai tabarl Baaaat Jo'iT MaaklaUeet Mai oa Jaa Pr&aa Malloa Torroaoo Mailorv Col 111 Malar* Hoai Al- Mal*o* Dealt M h?4 KtwU J- Ium Har?*? IttplMttf Tirf Mala* ChirlM M alloy SoM J m Miobaa4 pvk Maaa 4 aril* Kti lirtnali b? Ithou/ Jnhm Mm liniy thwp hinvh a i Hum >rat<*ia Hum Cm* Mtrtit 4*ka liinktll Mil litm Itlfk S Mlrit Baar? J kmt d*>i< hrtiiJW Hu?m i'ktrlM inli NwiHr Mark. Jiba Martia Piatt? March .nth?f Marah ?T Martta Juha Matunna Unt Mania J W Maraa iln Marat all Haarr Maraall l>r hatoa Prof C? Mauj Anlxrt Mario* CrrfT Hatha** ?lh*r? Majrw J J k J? Mayrr U T Mayhaw it a Matbawt pamuel M imImm Om M MMtwi Va Maya** Jo km Ma f Wm Knna Patri*k Mem Oa* Meyer Theater* Metblet aa Mr Merrill t?ea Meier t>*? Mauler Albta Maridaib J aa W M*4ul* Jeha MeaJbaa kieb'4 Melbl L*aaar4a M?rri**l? J*r*Mlah Malaaa Waltar Metier laaae M*ala< Bagh Meahaa Beraar4 Meaiek Thaa P Memli G** Marah CharUa Ma*h*r Wm H Ma~*tab Wm fearrtit Uaa Ba4iaaa J*ha Maa*? Mlahl M<a? Aa4r*w Malfvl Ui?ta? Ma*kar law t Melville Mltebell Abra Q Mill* Jeha W Ml1!* Mr Millar Paal Millat Mall Mllar I arl4 Mlllaa k WilUaa* M'ImWmI Miliar4 Fraaklta Mill* Jaekeoa Milan < ha* V Mleert 8 C MU?ley ? ff Millar* Blaaar MicHelrae Paailaf* Mitahall Calab W Miliar 4aaae Alaa Mitahail Ma Mietara Cha* A Maar* Dr t-haa M**ra Thaa w M*?ra PrMarUk Mil*? Jake Ma< aa> haa*U Meao?hae Pall Moor* Aa4r*w Morra Mmn Morlay Tba* Mmltn LimiJ V M"ri<*?a Selaoa M?r|aa 14*4 I Mnrri* Ma A Maraaaa Tbo* Moraaa Henry Monea Oa* W Moat la Jr 4<>ba Myatt Jeha 14 Murahy Jaeeph Murab> DkCi Myera al Robert Merrr fa Mallia J'-ha Maryby Pelt M -rphj Martia aa-ik. lu miu? mann m MiaarS Mlllaa Alai Millaaaaah br J It i Miltar O B Mi itrlfint I llu?7? ? i OmmO Ioiki JuO H?tt 14 j M?atalr? InMk M*ak J?ha I Mvaaahaa Jaka I Horn. Na> a'l D Mornaaa Hear* Ma?i Aiai t 1 Jmivi S M?m>l J IimmI loiMt J?ha I Norrtaaa I.Urt Maria* Aaaaataa 1 H ,r??r>..4 0 Murtaoa Ju *7r?i ? C Maraaaa IVrlrt ft I Naa4a; NtltaaM Maraky Alai Nallar J M (ttlM ( Maanar Mr Malllaa wm Maagraaa Wm-t Millar J?ka Ma'?nf Aathoay Millar Va A Milliraa < araallai Millar W? I MHIia?t'?W? M' < ra 1 B liaara Alkart 0 Moat laa?a Mo'<a Jaha V fcaaifaaary Mat'* M?raa Patnafc Muk. aa> j Fraaela Martaa Ju C lam Imtal Maraa Na kaa SI Matiaa Ua?14 M?rria*a< Tkaa MaaaJaka Kail Mr Miaarra M -alf itaphaa ar4<*l Jaaiaa ptaaa Malta Haary MiraMi ta Maaaall Cfcaa T iartaj iaki Marrhj Jaa ft array Jaa M rykf 1 akl MaUi|Aa Uwaa Matni Lia4Wy k Oa M'D fe Ca atalraj WlUlaaa M?Daaal4 <-Alp4na Oaaffa H M-Klay T M< i ar ar Ilia* B ftrkraala Baharl M-Blra? Akrakaa Ma<Ala f On; kalaar] kaana M'< ara??k T a* I fteiaaklaa Aa4rt? M??a.iaa4 ftukart k<(.?aa?t Cat M'Laaaa M M ?<a ? Haraar4 M" nllaa ? Irkaal M?Ua?klla M-.;ialKrr Jaaaa ft ftcl arty I'aai la M'M. rraw Baraay ftaora'hj. Xa M< ' aria Paiar MaMaaa Jaa*a Mai-i >a> Jaaa Mr( aaa la. W MaMaaa Jaa at ft MrOaaaa B4?aH Mai aaa Jaha N MaMah .a I'airiak Maul ahaa r.tar M'laaiaT t ^a a^a ar MaOatra Bartla M l?i i" rat? ftafaaaara ( harlaa M< loaia lllbl Mal aal4Jaka ftaWaaarry Tlaaa- >rlaaii.an M'MagalA tky Malllaa W B M'l'a??M ftrfiatl ftaaal4 McKaraia Bi'k'4 D M'> a> tar lliaa ft ftrSharij Maaaa Mtaar Jiaaa M'l an, f la MM-aaU T MKalaTC M- larr T*.aa?-1 MaB i4a J a aaa MaKaa ?>4ra* M'KI< ar Mtohaal Mr V laaa Mrl.aa?IHa Jaka M< i.aua la kia Hrl lal'aad Mm ftclaa'.a* W M.i.t iaJ'ka Mr< ar'hy ioha MrL?'i*Mia Jaka rttr*??r Wa Jaa- MaCartaa Mai haw M'Maaa I'ai'k far MaCafry > ta M.-Mak< a Varlla MHllaaara I H M" arahj J?>a Mr taaaa; Jaaaa Mar.atra Thaa ft Ka( aial 1k?aai ?I Mama MaCraaaa J.ha BaBillaaAft M'l ia Jaaiaa B M'l t| I H I'hpll ll-l raal Mai.aira l a'riak Maltaaal* Patar Ma?aa>ra Tkaaat Mruara J-ha Mr l?> a- a?h H Irhaill <* il Mrllaaia Jaaaa MaDaatalJaha MaJ '-aa >. U--r*a Mallr- ? Mr M'Paaaaak Akra- MrHiaraan ?'a?r ak ' Mrk~ Hu?h ham Mal?..aai4 Bakart Jl Mrta-I. JakMt I, i ^ a*K Rrarr Wailar Jaka H?ln l?N? h-nrj hi?ik*?a Imm !*??" kaa Km. i. IT Ni.h.llak aaathr M. karac.a r*?taia K'jaaii.a* P?aaat la *u* l?tn Kmi?I)h tldl Nat) IMl W?l?* Btrkl Kaaall W M Naatra W fcMk-ra Lilt* knlix CilN Mrl?.|>Ci?lT*(il >?? ! * J ^>ri? I i Hawlaaa 4?*a Hi'fc II* J'ka Ka.hl A Kaa*k'?a ?rjraa H..Im r..l < ?? UmIkH ' *a aa.aa l'li?a Naalliaw | P Maaaa KiifrlM Klrkfrant'ifHh ( *'? *M K>>irinlw U 17m JhWh h 1 Nalaa l<ul Na??il luavi Marti* $*?<ia*a O pm?Hn|?iti 01m M? (THinj.m (llOHtU J?l?- I U'l?- aa?ll J>ka IT\a.| HI III <>'</aHa*haa ?"??k O HI .H-a Jaa osaaiJ.ka (ft naa*f Blrhl OU??r ??aa ?*?? Uttaar l?r a?4v I?akl??1ka4 O Naal Rmrf U- W'tllfi Hat l>'hi J>'la MI4 ll1"!*! wa U'KallJ. ha Olira* llf*N U'0 a*H 4"ha O'Hatl !< I.I CMaaa Br H'Ca l?a''?a Miakl (ft >>> ? l??a <?<> Mi y*Ja?ar* li kdl J<li <?f*aa'-r 4 * lilnat /)M* <i I*-II 1 t.aa 0,.? I <ha l.'limn Mr O >?al l>a* HrfiM MMt4 'Roll' I *tk b'Praaall Maarloa ?('H-<aa i>an tiroitUhr Oaaaa* Jaka U aitfa Naa Phillip Iia.i Imii ra H I* t?ra-?lla J?a HMm *?ltar lha?4t Tha* |)?aa i???li l/Faillaaa 1 imatkf O KallH a% l?aal O'ftark* Cfca* k fc?i??a?t PartfaaM ha) Parkar J H Parr*-H r*I P tkl ( 1 aa hlaatll M I'a'- a. U ? t artar A alf I'ar.aaa l? PmT" "-a Palnxrii Park ?aaa t?f # _ P?'ia?r l?aa|4 rata I r |%?ar??* f W H Pra 1 a Pa 'a'Va *#? Ha- paal alkart H Plaa-aaaa Mr lla 4 * t*l * ka P?a? * a Pti?*a raa Paita. J>aa| k W IV-at .a ?l>at?**4 1 I walit'4 m?HM l aMa-iaai NaU raiara Maarr "rie ftamaet rill C D PikilTa 'run II_ U ?? ? ? UanjMule Philip ilu'r Li"*"** ""'J Ckvlifi Utm.l i 'aoaeej 1 L Pliata CharUa Phillipa J ,ha K 'Ureal U Pluner A I. Proaom 4 I >ulla?l Mr ?>"? * * : W Prg 'IHI IU * Paal * >i.*i.nr Pliwuifiku 'ill Prani'U Kwt f*?rker JaiWnlard Palmar B.UJ 'ara.eutier 1 Lee- Parkiaein. Cap* Pnaii J?iu? . m ia Palmer N C Pir> iuiui Cm) 'aim Hum Pa>uaEdwla JaHa 'rait francia M Preekenr Mum P. k UuratU B fallen Jonah Chaa HhiUn k r>uH? k cliaH Paitra Meal f rata- frreim PirdaHek PI'B>n>rr Mal'tr rick PeaJlei?n Una N a ferrt Frad> jn k Plka Cap! Ptarre tiuant 'inUia anu Hero- Pike Hull f Plnknar Uarttaa alba Pierre C H Priui-a I 9 f kill pa L A Ph ilpot Uaa Prioe Uen B m I'rii IkU Julloa PLi'naC Pswall J..ha fullartl toward Fiait 1 t Po'ler I 8 fvnar Tli -a Porter Ueorfe Purden < apt F i uI-. K W m Paka John Parknr Alfra4 A Ji..eph If Hrrt ia r* rmandlt Parameter II>ram A I'a.mar li F I* lialon .luliu Parker Cite* J r"ar?i'ii? Rll Palmer J >aeph H Prall ? W r-ratt Ilea T R Pratt Htawia Pattaraun Juha t'kalae Pait Pelkjr Purrtatar Peek at ?)o feuieinCll Pkelfie Mr I'tifnftr Jnka l'iantu?aat I'atk Pendleton A'e* U Pa ar?in Cliaa U rrearotlWA Pa' iy Hamilton Prantiaa Hack K firlni U B Plka H 8 PrUhetta Jihn Plpil 0 n Prlkef, rd J W Piakerfn Wm Finnl'B Piaihari Jua H Pitkin VP an F fliilipfc Pieroa Philippe Mailuev PigoitJ.iha t'araid O Philt p- a Co lau P?nd C II Pen* Ji-lm T Pond I P Powera O'rvlia I'hal Waiwl Piynima A Piaabaaa Chat A furcnll Hon Idw Paul Wilkalm )nilliard C V Gen- kribon B Qnlaa Jaka Ldaard Uutaii Jinn audrir 3 Jilck Juan K Qui?U Uu'ry Ctfl K v lulHll PtUT Run om L Ray W H kap|lr)<- N H? I Rapp A W iMnf Jh Ra>r Ida Ohaa ki) uioad O B aVert a J?ka IUi km J< hu Hamilra John kafnrty Frau -la K* laif-ii Miofc'l Ka< f'rd ilina Rab.ri Cliu U J> b> H?. a-ildj Mioh'l k?g a.. Thoa Hard J.a K'ldJu luru Utl I lUiUktr Miah Kurd Thoa W Rod Joha Rttd J f Kichu.an rbuH Rnad KJwlaO KcuUi Esll Raurhaw Vn Re\ anlda Kuk" A K?? Wmr Radd> Jan M Ktianiu Jottkiak Kui'i Jawk Re) im'.d-Jaha Railly fa-'k held Buhl llailly Terraaot Knanardt Ck'r K< d. Iil.elu.ar Hria- Rrite* Jaa Rokatuok D A rich H'pal ix J?H|ka Bioa Ha<k Raau Ihoe Kioaruaua Lemaal Rich* '?nKt<KI Kaid jufca Wa Kit .ri Jauok Bia??e Wa Kikaida B A KiDgA'tiso KidarJaa U>i?n?iR wi it Ju Rimy J .ha Biufarda Sath fc Co Riteher John Riohardaua JararKnIjJaa Kickaidaon Ainoa Ju? Kickeia JMm T Rubiav.M J? P Roberta Traajr I Kotiaaaa William Koh ia J-kn Kodori" J.hm p< Robiaaoa Bcajaaila Ke?wr'a u ir;S k?d(N ''ap Jaa F Bhuilas ''et*r R Rtnrt Ch?? R< a Joha Rvbiaaoa *?d?iy H4nn J WtkaMt Bodyert Rtlllia kt?>?rt* U 8 Rhoi aaCha- H Ki>tiia?ii Kokt T H. hrrtaov Wa R Roche R.lm-nd Ba-teia Janiea T Ralna ?a Jauiti Roche Hand Robiaaoa hoDy R. liMae .laaurl Roxiaaon Jo*ia Knaaa kail KoMarub Jain.a koaatt Williaa R<araanillar Vt Roimay Ml. hael R>laaoa '1 k?a-a I raia A Rooaavalr Ikeuaara Rivabari 4a<aat hoaa Ca|>t Ra?lltrT f Rnaa Jaaaa Ruea Jane* Roaa J- tin J Rowarka T t Boum l.aaej hoacntield Joa Haoiiar IdVI i Roa laud Maria* N K. aa T l> knaaJ .ha d Bo.a Brm j II Root l talil luark /tan Roak ( raiovar R?raAlafc*"B Rnpenahieid T Bmklta Joaaak Rulrde Villa Poti- Riiperieta Oeerte Bulon Joha W oar|?> fcaiherford (J ii Ruddri. Bank Rysa W R< ar Jena-has 0 Rea hart Mr Kaaaall Jaha Rykara W?I Ryar Id ward Kyara.iu Vaa BuraaRnaaell J Rart) Bo-1 B) an Joha Ruaaaar AllUl Rolaad Major Jokaf ^ Soraaiua Joeaph Phallrrap Wm L S'imana Mr 'taaiua J I tial.ia Joi n Strva| Jal>a H Mia Mua* Alfred Slack I'koa laa(?< SU laifurd A M Sl.auaoe H M Sa <aler Tvatoa fc 0* iaadtiaoa Stephen Sachaill Joka Saffle d Tli.ia P laala ><i) a il?S 8|/iaau* *'auHi taa< ?ra Ckaa If ikunaa Jama* *ai fa i' a ru Small Rabark It Joha M*| baa #aiauac? Mr Samaoa A iaanil 8 Siuiiuara lllraa T rba? Jt atl iaalaw Jaa 0 9'at U lua Juha 8al .ui. aH H aw < ha? U hadii llaai; d 8parka Thua?1 Icarratt laaaa?f Shaw C 0 S?ie? Cha< I? t Saaa^a A U I'apk Saayar Strphaa Sarum Harmaa law>rrU S Shaw Va^a* fauri .t lattcrtkwaita CU- Sharp Auaa Baiurihwaita C?I aial Sharp A I' Strapp Jaaa* ll.aakaJoka haul Bart>aa Saaaua < d la ki. Siakenk H?a>na Ja i 4 Baodla MT.a U.a'doa Sanl 0 lw?aa; Joku Bkaltoa * B lint V a II Rtalalwraar Jos W *?lai* liakrial 1 hrlaoi. u A Swo?t?ar WaMO Bhaara Wa Iteail llaraard D Shaldua M I. Btraat J R tael) J. acph A SalaarJuiiak Ptaal Uaorfa i... ii-. ii.. a..ir..> tar ?!.. iiia Uiaaiar J ka )*? < l>?nl Shiald Niakl Ilrotkara Habrrck k?i WH-JSparr> B * I'nm TbN luiirr <utli A tu?tn J If Itrrliftf B 9 M.aruiaa<>Q Saaia.a* Jn *a B Bpaauar Kaul wOr-9ti>ni Krtiui W lup' tiiti Oriak ?? Svhi ? < > Sh-plikH Wa a Wi ri4<nUm B*a Mirnda. Jt> W Sbtrwwl Kimm It a wart Aadw Stoti.K.n W tompla lt'? huoirl Win f?hni)Mtlliu II khi.tld.r B Miller J..ka B'.fw.in *.?*?khaaaitr W ittaaarl I liw A laa liaraal'arf Sb'ujiutr M flb.rldaa J*ka?B likbatl Sr ??.ra D NTaltar 9.1Jar *uif Mma aaa tUmrj 9ta<>nda M a Spicar H C .in ..aoa Nnhu Ming rvian ?a <waatba* '?>' B ?ka? 8'riaai l?r Oaargta Sate r Tfc?. ? W*a? Tboa C Siakal J?ba Bia^n, Talkat B Markaraaa W F Ma'tt OH 0* Mania Btr.aklaad in.. W. SM-ld Bdwari lidia. J C Mai<?> tlat'r Slagla J t> lia.a Al~iaadra Still Jaaaa Sarikatr B I'aaaa lapraa Patrick SallkuM Sana,ara kli,&alea I" luntlhu Bai'k Paiar A?I Su lfur II ka.ua*lak Bukart Sauk J..k. I Jaa Saitb Jaaaa BJw*? - Sauk 1k?. II Saab I iiu.a?ar.ak auk U F Sia tk Imh ?r ? 8ai h l.'brt.iopbar Sauk CSaa tt aikAktamU Ba.ub Tb .aa. P ?.l>U'?i?J kak I. aaa Bb.ppw L Bkipaar Laaria | I a? t, Bai A B faith J ka ' ."J i,"il * Baltb T. 1 W Bmith Th... T "?'* !* 8a.ltfcJ.kB 8aitkAa4ra? auh ( baa H Siaaaaa H.maal Sa.ih ? ?: '?'"r * 8inia..."a Bark So lihtiar Aadra* ailk Joaaak Bnntk Milaa BauidokaJ anbalaar haholly Sina Biaddart J *na? -I StA'AaT zx?rWm '!"? A * Be." tr h?iila<n* larrtar ft aj 8a ti Wa Baalla LaaKa aott M.'kl Biar. I. I 5a ui Lai ar B 'ir??|fiaf Brait Edwar4?S >a..|. T II P >aa?t A.ltaa Blaaa. a Jaha W SrfcouAuut ?w??? Jaa B S"uifca. k F * Baa.rtill. A j B'ruadJaa Bb..rwr Jab* W naal-.aila.rf I baa 8mi i h ? apt J ha C M aa luk. W latl.arlaad Dob 4 SaJf.rd l/aalal Sckaeb'ar f ia?latra *kaa Sat i.a B. fjaaia B.maid Cbarlaa B ?ho ?? Jrr?n tak CuaiBrr ?.? ? t??4trlu4 ft?i U, liurtataal Alkart P myh Tb..a.ia thai k Jaa 8<.la.a* J?*m i.lWa. J.ka r.Ik*?* Balliaaa t oraallaa htk.l i ri A tally Williaa ba/d?r W U Bmrta Hark laliaaa Mlabaat T ayWJokB Tkaaall JoSa Tral?ar Aaaaa* ?. _ Taaaaa Mara Tanaa C tajrloi Nataaa W Ta>l.t41IU .tjU Wl.M Ta'aaa Jaa.aa Tallay ? A n.ra^tar SaaarB Taft H Taal.-r Uaa rraiaar MaAava Tattbaa Cbarlaa T>>l.t 0'?a?nia B / T ^Tnrnmt I ?< i*rd Titlnr rut H K bIII a'i*liT Tr.ay rv T.a al <;*wrV J** Mailaf Tr.atII u? rga Tra.oia A<?>aa \a? riaf la; Jaaapk _ Tiaaaaa It J Titaa W'lUrd HMri# Jom fh Thm1> H L Ti<f> k ?u<n f>aa>a? Hwia Ttlnaia L??l N Tal? S'ci??-I I Imtwn i k la TboM|?i>? Jnitit Troop OHM T I >* ! ? L I) Thra-aa I Ifim Tloir* Juh> R *i??lrt4fft N 0 Vllllia To pojt Ohrtitlu t oau linrj A Tkaapaoa t A Tuw ar j? k r??n4 Jrni I TIi?B|WI A*M<IB Tli'>ar?n * 'wir Tl.oii T-44 Ua>l< Tokia IIkimI rh.np.aa J'?aph Tosiiaaua Jaha k T>>..?ft?a B U riH.U Vililaa C? Tr.rdt W VkftJOT TirMl Waa?I Th.m^Jnmf, Switil t llM; Tltklf I II T.ckrr Co ?l|* )Wr Ji'kt Tar?ar J Ki Ti>i?r -u Jit w 'nrt bnll C?H TiikfJota W I Ym* ' ! J T?f?* T?)?r O IIW IMMI nirim I C Tall/ iliM V flotiu-t Wb? li|iii'?iri Rrqakarl ?a?l4 Mriak kataa ^ ' Mat Iraaa*?I T.Ik Mr Ya?ca4a C W ' liwrr k Ca f M|kn llmU ? l? fi??l y 'araa Tl?a Tmi? ll itii tilltiilM MrM 'liiu lir Tid tin SmU * ? .<p?a?li L? 'laml *a? Ti?k?rj Tka T?rlw?? H T 'Mta-ak U?i4 Ta?laik'? TtuMi ta^u a Iifiluw rn<l ^ 'aa RUatpart L Vaa Zaa4i r?A Y?a4.r T+ raaal?tia A W Yaa Naa<raafl Daa- Taa 7.a?4i ft ar I* raa tiita J?ka M ?m ' llxtufi 1 ' a? La..a Ma t Tu4arka>| At T u *n||?la< ftftl>?ftk taa Mr ? !> I?a J ka P-t-? aa Hi a at R R Tiatnliaa Jala Yaa Klpr Aail 'aft Valla* l ail n.Taa4ari? Jaha U Vaa ttlaa* Ci.aa A ' a Yla.? J ft w 'ftJ4?ra<0 N W>lt^J?r? Val4r>afkkOa jali?r lai I. allaa fa a*r R II M fiaan'M (' S ia4*H*aitB itutoMa * altar l,?M I ?l?" < * Waa-MJaa W lft* \ It'knl. 4m * Wa I # <*?w laliajla *ilk? limH ' II n h>r 1 ? i W.4la? Waa (f WalrKarf >'r -? ' M ? !< ItU'rlil. * i4i?rl^ i M r*ltiar( > i ? jinN Vtliknt m r.lkT J r W*la<aaA Vaarril i al'ar !? '? W.llaa. < WaakJka i?i4?aAl aaaitar *>t-tii hm Ml rsa-trf. I tarlaa ??ii?i? H *<rl Akin i rmhiii War B fraak W? l? ii? r?? R I ??< a J>aN D WarK'ixoa * MllarWa|l<a >r kar t?T4j I |t>?k? #Df J >* 4 Ira A Wi'kln *lltar WatHa*'' P >!< ? W?r<Jr|,? Wart?? i b aria* Haraitma JaaH Warai-ki'haa MaU? l an- Ikilxav f Wa rr- jjp ffa W?H W r anaa 4< ka w War* Mill,am Hail rmn*a I a*M<< m a aria* V > araaax Ja ^Wf Wa'l K 1 ?-ar4 1 k??l?r X f Wrl*l ? a P V a lfa?al O " Iff ta VKflaat ila? A r, l. |?a a ft W > I l a < ? '?'.a la. r>t> Om II ? a*?m Mat Ika 4 M axr <> ?at< H *rWk .aa Mat la W t? Irk'a'rla W hlaa' a it R l?r.a-? r Wlfiar R n W-r4 r J w r?i * ? A r w..4.ii< n r w.r??? Uiiiij *t ? a' Ja. V !( i?un ? Wir?l a? W R Wllit. B4*4| I fat' ?>*t W'l. a ? 4 raw ankarta W 1 lltaa H Will'. I Ka W Hfk> I, I Iaa4 '* H a llr Wlr>t?*a RaN* r...M 4.1 r* (1 * ;ni t lit ! || " la * * R I il'la*a?a t>a??4 < J II ?ni<. i'ka> * < * ' a J-ha X W>l l?? la - M ?>il' I"" A W I. M . ,i I I a W n ? r * J wi|, ? I ' fa II l?aai?l 4,' - '.art W .a /aa ara W <1- .a* ' aaal WlU<* JatiR mi*<? <i?f v m J- 1 ? Vt|?a Jm M I .1 . ? m r ? m 0 ?* ?? ? ? W n W * f. Vn N lf*J ?(i? M ?i I \ I.wpt lllh.f. * I *' r, W ' ill. .I.hkf 'J I il?.? ? ? Willlta W tlnirn I'StrlM I ill J I ? > <!'<?* J .Ha J>l.? O * 1 .?? T illt im? W i .ii.? .|? . u m n ?.|ii,n. i.?. Ml t?? W " ll'" | <IM* W.|ll.?? Tr?- * I i !! !> ? ?f? W r Ki Ivl *.'?! ) Pf ? 1 if t??* ? i' >?tf- i?t Ot> I IMm?? ? !? W ? r. l-.t? WMt? I .I ? ? ! ?Sli- w i Mint I I* W If M *H I VMfl I rI ?? hifw. ? I . .. rt- V? ?l i-mirr* il' il.rVn II v? v ' .. R ?i|-#|.?? * Hi. K|. i<<) V ,- ??! * ?rirl>r*?<l *i?4r I , I f..r< k.4 ? * '? r ? > f. k W.????T Ih4 I'llf J * ' ' I % ns.il**MlT ' ?4f ??l W nwt S 1 II W?r*t>i*?t V JnID ? I P|| M I TimMwJ Hn H tMiliM >111 Ibt J f nrli' ?t C ! *>? f f 11-r a* r?? * r mir, r.&

Other newspapers of the same day