Newspaper of The New York Herald, July 20, 1855, Page 3

Newspaper of The New York Herald dated July 20, 1855 Page 3
Text content (automatically generated)

LIST OF LETTERS )? (M 3?v lock Cttf Friiaft July 29, 18M. PublUbat Moluiirtlf la th* Sf? Tomx H?Al?, hy ?rt Ok Ciihimi tna u;u htm*0 <*? circuJ^wn V ??? ?m ?.? Dniua Lit II? LIST. Ai'i? Mil* Elizabeth Aud.- *oiiHr? ElTAh s" A v bieti. Mm A Aol?.ita C?tb JHSSft.5 jid'th Alter* Ml** E Ander*oo Ml** 1* Atw^ MM Jod.th Alchotn Hr. .1 Arm.tronf >UM K At^U Mr. Mary J Andre*-a *? Arm*treaR Mi** M 4 Andrte :.. Mr?,Uud- Arum'rous Mim, Atkln*on Mim An ,'i,?: Bhenl ?t gWUie * A i - Mai Ad Jo ^ B.'icnc k Mm Ad*U Berk Mi** E?ta* Br?wn Un Jan* M ?actn M.aa B*.*ey Ban Mi*? H aoi hi Brown* Mra U*rr t B'n / Mi?? Hannah B- 11 Mi.* Jaue _ Brown Mil* Mary B!?. kwood M:**Cn Bell *lib? Harriet W brow* Ml**** itiliV Br"n ?n Mm. Kith Brown Mi**J***it< fl BiMfo-4 M:o A L,2 B... . ? '. Mtd. W Cid Brown Mia* Am k.ir Mim Alu?o? Mr* .< Bowie. Mm, We.t Ua'.et MriJ 1' B.-rr. iH/a Boyd MUl Mary B. Kit llltn Ber.l' Mia. Htrah Bo?le Ann. Btina't ?I* k?'t B*rcl""' Mr' M?rg? Bnrd.ll MU. LImI* Bak.- M'*? Maria A n 1 . Bruca Mr* l.eowe B.k-r M-? Clara T Bern. " Mi.* M Buckley Mia* Her Baker Mr. Mary Buyieu M!.i Etn rirt I B?\er fi.i Juiw F hrth Bunkner Mm tba. timer Mi-i K*ria Briil ;-,e. Gertrude H l>ur.e*t Mi.. Helen B*.1 Mr. Andrew T Undue. Mr. Ann. liurke Mr. Ann ii-an *an Mm. Sul- Mlt Bark widow Mary ' : v!* n Bit;/, t ? ?:? Ann Ti.'mu B*rt?.n Ml*. Mary ItiR'er Mr? John Burr Mm J T Bsrle? Miaa .Maiiall Iliuilitm Mr. liar Butler Cath Barn larbatine nat Born. Mr., 7th at lv*1!** V'fc* Ann liionn Uri^trik Burn. Mi. Jane r Baiiett Via* I?C lilei. Mi<? Ji Burn. MU. Mary Reiile MreC'iarlott* Bri.toi Mt-t-arah B?rne Mm Eleanor hel l Mary L Boppert Mr. M L Bryne Margnr*t ?* MmOUmW Borl.ridi:* 1! ?. E llyard Mr. IFllliain B- a'.t ? Mr. Jm? i ? <'a!an'nMu. Elen Choiter Mrs, Ilnd- Cronin Mi.., Mb .t I li.mlre'. Julia ."n .1 Cronn.n Ml.. Mary i ?!?.: Mi?. Macy CkiUou Ekota tonnor Mar*ret i \nej M ... Mary Crixtr Mr< Marv Conway Ml.. C ath C Mr. M A tria'ker Mr. Huu Crook Mr. Re<ib.u Ml.i ME koi. at A00!?' Sil! iV* tr?i?rcol Mr. B Cr ickat tMr. Orani Co.tly Ml.. Mary Llatk Mir. C'aih M Toddiejtor Mi?i A Cottar Mr. Jani*. ?? l?rk< M->Car?iine Cohen Mr. .1 Cclton Mu . Ctiilurd Clarke MU. fc!i/.a Cohn Mr. l.oult C ?'lark tliiA Coiie Ann Clourka CatUerme ? lark MrtHenoS.I < ol?an Mary Crowe Mrj, ffa.li I i ;.tk>i n cu.aj t ulm.n M?.. Mar* _ Insten .1 Cano.l M.ry Col ra>. Marv Crow ( .therin. | ? ar.ee J.ne ?'..mlifr M?? Mary Cunnini;l.ani Mary cut. Mia* Mai 'ret i oo?t?k Ml.. EUaChnreh MU? Nora R < ?.l..n*n Mary Com.lock UiM t A Cnrl.i M i*Brid?.t i c'a-'-v Margaret Cron.n Miaa Mar* Urrin jlir ?2 Cr?i/ 1 -i Mr*. :th .t Co "Ion Mre. UJthit Ctttter Mm. ?>.bora ? ha-entau* Mi.? A Co.hmaa Mr. Dr Conklin Ml.. *li?a i Cn-?dot,Mr?. Ann at R H ^ Conklin Miaa E A Vrak-BaibaryMity Deck.r Mi.. Sarah Donotan Mr. 4o bal ton Mr. H A Demp.ej Mr. John hanna Dal'va Mr. Ml/a Dreuin Mi.. Cath D? ao?*n M*e? iaJloiiMi.iRo.ett* Dewin^MiaaLuc) A !>? * c Das/er Mr. C D*nor Martha !?>wd MUa Flora Cat. nMr?trn?lUvS Dtrby Mia. Martha Cand* Mim Mary Dav.berty Mic C' lJerany Ml., tllen -'an* V lift.ir. Mra Mary liewanap Mi.. Ana Downin* Mr. Cath Bail. Mr. Emma llibMe ?lr. Ellen B*?l* Mr. Cath liaviMr. lUunah tick Mri iE n?yl. Ml.. *"'* l??sei poit Mr. J J> Bickeu. Mi.. Maria DuqI.j Ml. Fanny Tavn.f<irtMi...lnliaOinnac.Mi?a ? Ma Cull Mra Jamea Ua>?i>iM'Tt Mi.tSara ri"n .t. Bu**an Mm M*r< Oaw.etiMiaa lilnnln* Anna Du?aa?* rah Marl* Canf inMr- SutUanOolUri Mis. EI. -a I?nli Mri i Almedia-I D*An.[?rt Mad bith Buacan Mr. Jan* E Del rdova MiaaJ.n Doulay Mi..Brid?*t Ilnndaa. Mi., h H Die Donniian Bridpit Duperei Mad lie teropre Mr. Paul Donnel y Maty FU.att* Dea. Mi*., Ith .t ? 9wyar Ellen K larl Mias Charlotte Elli. Mlw franea. E?an? MIm < atli dibit* Sophia El.io't Mr? ilrh (t Erani iMr. Carolin. Mward.MU.H >ll*nEr*rltt Mrn, Ilnd- Elliott Ml.. Sarah MwardiMr.MMiaL win at Eaai. Catbarin* lord Margaret A I'atler Mr*. Creeu. Fitj.lnion. Mary Pallor Mr. M A 1' ?latier? Cath loley Bridget P. lion Mi.. M Frcemau Mr. A loley Mia. 1 ranee. > lana .'an Mil. C M Feeney Cath Foler Ml.. Mary r.nr,init Mary Fleming Mr. B Fonda Jarab larrwll Mi. a JDltn F*rd*?nr.a Mid 3 i o.l.r Mi.a Anna I.ntll Mary Fink Mr. T A fowler I.irrle y an en Mi.a Sarah Flt?ninrit* Ml.. B Sunday Ac* r ratier Miia Allc? Frtipatrick Mi.. E Iaraao.Mr? a til. ham Mr. Oe-iry Alicia 1 i *ll?<he.- Mr- C '!??) Mr. Uill.a Mr* J il.l.i. an M.rv Olennon C Gillaipy C r,an. Jo> anna (ieorge Mar? Ollmour Mr. Gardner C A Ore?eMr.CU?? ?arnty Mat^r't 4}?rdnarl.*dli- OlbiomAnn Oir.an Sar?'i '.ataatal Mr. Uil.neyMmr Oo?dm*n Jnla < ?rt *ttey Mat T Cidd?.y M, . Gormley Mary Caxoili'. rtel,< Griffin Sar;ili M GWnon ?.* E I> ( aaeolff! e Jni W (JrilUth Mta J A Oniaan Mr. M <.**< Mr. Ori?s? l'b?-? M Mi*. M Hal<- Mr. S llealay Ellen Hepkln. S II llalivy ll.f r Kaartfey Mr. M Hni.tlo Jane A tl* r. . i ii M.ry R*nr> Mf.Joho U-w Mr. llarrie May llermanc e I If ? R J llkiri* Mrs lleriatton llridM* Uowud H K ?i SS5:a?.C llkkcy Mr. M II.rri.on Ma.'a:u (a m < HnrUy Mary I, art Mlia A J lllyrina M Hunt M.a. E II. trti Mr. B V llinton It^he'Ia Uunt M*rtli? Huthorh ?irb M Uobioii MimM Hmtftce Man* Ho^Miat I. M 0'?? lr. i. II .TleftKok ?f A Hoff Matilda llydn MU. H ll*ye-Mr-ES Hollidai C Holweck Mad 1 . M*lv Bridget 1 JU J lr*in? Mim Ann Jobo.on Mi.., Jou* Mri Anna J Rilia M.lker.t .lon.t Mr. Ja*o JatU?"n Alu. .Kho.oB MUi Maty Jo?e.Mary,M?dl..m j"k ?n Ml*. Julia .l&ue , ? Jona. Mary. Am.ty J*,k,. a Mia. iumi. Johnatone Mra H* Jonei 1 h'? Johnjoa Barb.ryt K JohttonMraJaneW i?rneyMi?AlmlraEal!y Mary f li'JJl . , . Kran e'? Mi.. I lira Kelly Mr. Mar<?r.' ??} " 1 .e*'y Blid.it Keni.on Mia. < bar KUrnUnAane k eliinirin-fl Mr.,Di lotte knipol* Mit. Maria iiaii.il nt Kewneary Mary KoTlta. Mr. E I' ly Mt. Bridget Kerr Mm, lat a? E?o? Mral.Mroy f fllj Mr* Eiir*b?ih ^ ICttoi Mtit Jant fill, tic M-aJnllaAI.*yt"n Mr. 9 M Li**?rd Mad'llell.n ". b.'*"c "? M" J0" Lin'ola Mr. G*o B 1 . lilawe Mr* Mar Ua Madaai, E??e* l.indnar Mi?* (r*r* e*ll" U* Sl*t*rM 0?bii.l Mr W ood/ 1 .lor Mra Anna l.eary Mr* Mar> I.iad.ay i-oohlaAmn belli* l,ec*.y Ml*. M J I.on.rgaa MiaiM*ry (?inl.*rt Mm E Leonard Mrs, Bar M I .nti.rt Jobaaa* clay *t _ _ V?"? *w--- # ibrrt Mr., cor L*ry Mr* S, Sooth J.?ahan Mia. Kll*n room* Latt Mr. Jan* V Lownd. Mr. Jan. n '.utMttMQ l.*wi. MU.Carolin* l own.Vury Ml? 3h*ri(f A Br j L?ne MraCathafin* Lawi* Mr* tlliA Mary E L.nda Mra Huna Lingc Mr. Lyon. Mi.s Ell 'a I.awrle Mm C A M Ma.ratb Mary, 31(t Metcall Mr* Anna Mnlcaky Catharine Maaevern MiMAnnaMeteeM Mi.a Agne* Mull.r Mi.., Mul A*h*r Aan. Z!i Millar Mi.. Lllia hairy at M.'.n Mi. GeoryiaV Millar Mm i.milr D Mnllm MU. Matilda N. . lord Mr*C'lin*8 Miller Amanda K MnlUin Briir.t dileoo Marcaret MlltenLerger Mr* M allay ratharlna M.iahan I*al.ella Ari.tid* Murphy Mr-, .orul M*kder?ille Mia. Minteta Mra, Mth Anthony and Eim Jii.?rhise Moan- Ann. Murpby lFiduw, M.nlin Mra Elian V<iil*tr Mia. Agll. Vfnltohall at Manair? Mli* Ji-llA Maanarhaa Ml*. Mnrphy Mra i:, S-'.fh Kanai.. Mri, t ath l.biu Mnrphy Mr. Ann 4l*i tai. tack Ml** E Monroe Mr., Green Murphy Bridget M with *t Morpby Catharine Mai*h* ,4 Anna M?um ElUabetli Murphy Mi*. Eli' tb Mhtalia. Mi:a Lou Moore I.ydia 8 Murphy Jvbana* ua J Morland Mi.. Fanny Mnrpby Mary V.r' a Mr. Jwlia Moritrt* M oil* Mur[by Mr. Morti H?rot. Mu tt.oey Monarty Mi.* Cath more Wiad Mr. J A MorrU* M'.. Sarah Murray Mr. 8 8 M**d Anne Morn. a Mr. Edwin Murray Mr. Catk M- in. >lm> Alice M*rriaMt)Mi..Mary Mirth* Miry H.t-bf r Mra, K*arl M.-m Mi** Mar^ar ? Murta^b Ilr l.'-. MerriiUMri Harloi. Moa-uca.tle Mr< M M.irti/u Mtr. *t'? M'.i'her Hon. ra Morriuon Mi.. I,u Murrar Mra .!?>.- * Mnitu M:a Bride t . Inda Unrr* .? Miai .'.itella Mar V M|ia. Mi.a J.arMi-roni.tll lilt* MtKicney Eli/a ? i ? *?M r McLinteli MM M* Mclvi->iek Mil. F.ui M?Ai?^u'-e Ann rr mie a. MU tin M >t Maria McDoni.-ll Mi.iMar MrEir*r M.ry T. ||cC*in1fr?Mariiar*t .ret M. Mar.n U a* A 1 * M ' in'f. iMr.1 InaMi . |iem .1 Mr- Man M< Maiicn Ail. VrC*(U*t?r Led a A nul. MrSallj Mi.. Chi r Hi i r.a.'.h) Mra .UtMrClleh Mia Aon .ette <pi oh i; McF.ntir* Margaret MrNanaara Mr.. lZti. . Mrf -laa* Mi** M.ry McSamar* Mi>, 1,1 > .. ' -*< A " - Mfi.i.crnMi lie i ai i tine a I ru .liBiiJj/t Mrt.owan Mia* Cath MrNauiaralMary M.i.rniirl Mary M. i.nrki- MaaB'tir MeNamar* Ui*. ? ?? ( a"?nee MrGonrke Mral'.tk MoN.ill Mr* Mir- - H ( nllagliH a*MarjMc( I.,re Mr. E.i * McNeill gater * i illongb Mary o?tb McNi.lly Mr. B Jaa* Mrtn'u i Br d;rt !?? !*?? H.rt Ne*t I Mica *?r> A Volar Ml*. Jnl.a * Ml. 1 Ii a Ci V.Til. M*r<aret Nor* Mra Thomt. >i.j ka'.r Attf s.-rton Mi*. R Nowlan Mar, *rit >a rM ra B:e*<-k*r Nirbol. Mi.. Frank Fi'iigrot Miry V.yMn'.A Nnw XiuCtlti Nn^y Mi.a Martha O - .(ii iM Mm Ch?. O Carrall Mra, Mul O Nelll Mra ir l>r i ti -f M^a El .i. lorry at MoGlowo ?r.a O ( nnnoll Mra Jaa* O Nei.I I Urn fun Mr. M?rj' J O'lionsell Mar a O NaillMi .la.b.il. ? lH.un.ll MiHM'it (HI* Mr. M*ry 0 Rll*y Mi.a A#i.y 0 iKnohM Mra I) 1 Own. MU* M*r O'Ronrk* V i.aMa> y 0 (iru? Mil! Mary kat* 4 blljMrtl J* >e. P IV - Mri ( lara E.? ."araoaa Mra Man* Pool H*l*a J ua l'*rtridc*MMAnnie I'orter Laura A 1 , i 1'keaie Ml** J. I'.tb l*i at ( *t),*r.i.> M I'tliM M. ? ? Matt A I'trklM Mr. I aany Troft Mad* ..Ma a laik.r Mr. or E W I'.rkma Ma-y A Pott. MU. C?*r*. l.iL.r Fa'k.ni Mm Mary T. aai.a J I ,rk?r Ann. l'r.? Mia* Mellia A 1'etter 11m, M nrran t after Mia* Sarah. Fr eat Harriet L I'lun l*r Mra (J t w *T?rt*y Mm* Fbn p* Mt. J D Pure.',! Mr. , ae. A iti.tr Ml/a Sarak, Fiua.> Mr.Ainkf ..-PurTaj Mr-Mar ar-i 1. : d*?r.*? I. I' lr iai An. |".r? mo Mr. EM V.llaek Mr. 9> *>i i'ryaeMrt H l> **ii;'/ * h.a*d*l ' Mia* El!-? Vmai Mr. -a.-.u n ' M r.P.ca.i n. K ?(., Mr. t.\ * 1< R i !a M.rnrat *EMr*li?n er lnr-*y Mra R S R.-o-je Mtalaiftn ji(ilo,M. Mri J B Rilt*r Mi.? I. R?? Ail * X.iel M m*(. tJ.enlirrh Ml'.M* Ho.. Mri Cbariatt. R ? Mr. T. rip Rui-a.l Mra Joha It- ' MnaaM*,-. RoWrtioa Mr- Ca Rot\nMraCa< kariae |. ?** I ot -a r tl?n*e M Ryaa Jokasna ||ri* Mary Roberta Mra. Kay ardRyan Ml*. Jo i A y Ml.. Allet Rek. i. Mia.Soi i in Rj?i. Mr* M.ry |(ld M*U Eath.r Rntinaon M af ChJ Kyan Mrr-aa-i p,,3il*a tlary.a.* Hour Mr. I' F-? ? Kyker Mr* File. H MP,w Mt.AnnR.nd.r. Mr* Mar.lia R- ret' Mra I' I T jj *:d<o*M.>a> A Wi V:i ? :Uj ? ji , ? )??? Mr*. MtH *-i-:i*aa? Miaak. -a ; ?t??i Mr* S A ..r Hi. Hill "".Mack Mr. G Smith M .. H*l> i >? t. I.Mr. I n afe*t.i Sh-ueban M*rk*.~t 8ai(tL Mr. K*t? ? ([, (J Mnll.rti hapberd Mi*. G*r ?aiitb Mi* Man* Str*r-J Mm K 'rnde mtb Mr. .laoia* a.n 'ekiMn Fe..? Mep|.en*Mlee.l?aeAceo(?ld Mr* E ? *i*i r*a Mi?*L*i .m Star*** Mm ,1i,*a* suw Ur* I H .1(1 .*t*a Mi.iM.ry '? If teaain Mr.B.l.efitor.* Mr. Aaue ?Kit#*/ Mi.a Julia Ma-art Miaa F F Sv<?e Mu*ArUtt*l. - r? ai Mr*. I'-ii*. fti*?*rt Mit. M.rgt Stoot. Mr .'*n* ? Ua Mr. J, l."tli ?t .* ? **la Mil* Eli ? Storin. Mra tote f.aiir M.m Pre) -udy Mm E- i. 1 8t?* t w,i. )<,? ,? . a St ?ia< cnMi.Hlay*- idi?*r Ml.i t.r*h *,*r -? H -e A > i. mi Mr* IU. n i E ^>.i:i?*aMr*Hr'd<et . Mia. Mu^l.'r '. i niftoia Margaret falj an ( atoar oe 0.1 i*. MraC'.a* hit. Pa .liaa -i.E ?a? Miaa J, j,? J Jo* ? lllra . M? y " ?At' Mr. 0, \ a i . ?.*l.?t larta. _ i.walar .. T V . i C?i i??i? ii in rMr * T otap* P../I* ? , i ?i|. Ter.,iiM* Ml! S A Ana 1 .. lLe*. l i.l TX.it r. Mr*. Alu i Tlitwii ?* Mr* I r i. -v 1 in siwii M 1 1 Mary .-It T*. r kn E'.l a 1 then aa "r* 1 ?U? Towr.^tjyri ?-* 1, Ma' TWcmn Mr* Tn en.an Mri A I. 'Mr* .a** / . M'." T|| klfU't ? ., .rMr* Rl .aUt i at Ti a* t> a* < atoar a' , j ? .. TViue^ Mr." -aa-i J C <tMr Vri ? tMdiiM C Cow? Mrs 3?. 4 Vail) Nn tU'*\ Vki*iiu Mrs A 0 Vafaaace MrtEU %Li V alanoo Mrs i.araii Va> tiaoMaryAi-i V)ndil!? M-* Vaonaae Hn L.bby W Mr* TtiM W irni Hill Jtaaie W,a ami Hut l.acr We d,->o Mary L a WniiaMJSfc.eatorW aUiaj Hit Hu vruiiam* Mrt^erah V niktr Aa?![? J tie Ann Willi* j*s >a Mri >talk r Mrt Eliza- Wataoa K.w .'utk /inti II twtV.S'.ha* VutKi'} tag Willia Mr* W alkof Mr* f lira eb *r M..k Aiela Wiic.n Mva RAV ?W, m Weed Miartt 1 r*a Wiltor. Mrs ? atk ne V all H.ie Mar.- V. Ilioo U rt Mary V a,.a.-M ?? Sa'iltBWVcier Hn C?o S Wiltbai-k Lli/a Vai ace Ca'.hur uf H eldon MitaL.i/aT hath H Waller Mrs Haiti, a t*.-Ilt Mrs Winei.t HIM flD.th M Alt , Anne Kaiwlli Isabella Wlnebastor Mri W V* ft*.* U iiridret M estca Mr* Sarah rooa *a.ihM.?? iiarl'fcWoyait VriSaratu WmdhamMrsrann Hai.ii * ij Kate Writht Mra, 11th >t Wlaa Hn Laveaia Wal (ii Ma.-y Z Writ lit Nn SarahA White Hiss ?li>a Wa'.'-ort ilatbeel B Wricbt Mrs Aa*rv? W ?ut? Mri Sarah Walton Mm. ?????' Mri Sarah WhiMy Mrs Sarah Wa.ivcrti 41. j J V? ,iktnj Mr* Geo V*' WhttUffl Mrs Zraer I arker Williams Ml?e A llaa W ame.'.on Matilda nr.ai da W hitna^ Hra H A H ud kill Li'/la A WiLUann H? Caro Wood lienor A Hid Mrt Marsartt lis* W itolten MrtEit a V"urd Mt ? ^utaa 1. Wllliamt Eieoor hath Wm Mri lli-a WllHamt Mlaa lot- Wll#on Aaa Walth Margate : Una Yooiigc Mrs E a '? ?>i3< Mr? Kit i?r CENTI.F MEVS LIST. Adams Tavld Aiksa C V iV< o. Corilta Ally M Joha Adti'ii Dr J F Alms ** F AhoelRevGi itaeiut Allta Webb C \t\tn- n Atiial.nm AlUn Jama. Ahloti . ohn Allot Rowland 1* Alumi.' I AfxietJ W AdaMt.lotiah Amndon W Floj l a1t? i>- 'IvvDsaad Aiidcraon Jam-;! AUr tit'rjt Bichard Amxlen Llojd A^darcca Jamtt R ui btm' u a dam . i .1 Co J Adatrj.'l< Andarfcr A AU *n A C'? Aadtbu K?lmrt A lju '< ,!uam >( AU?a 11 I trlett Aocal Maal Al'?rtui< i'atar A??iCenrg? Al'- n.UiinUrac??tt Arau '.iib A Air nau P. R Arnold oluey Aleiar ior Ji'ha Alrare* Sor Han Ra fital Atkintoa Jobu Auitin J olin II A Co Arnold III U Ay pity Oliver G Arthur M Atthnr TUomaa Atwocd Mr Alk?rij A A All' a J oli n H Illak* T K H'ack\?ftU Jcha Black John h ark's u Jente Harm lianirl Ba^U ' It:. aiel ltradfliaw 11 U Aroy A.len C B Bark?r C Uartii w .lotiali M llanos h i.t# IlatUrt.011 H (1 Bamtll C A J llatct H'liuam R lUumciitf r U UrarloUAt tbony.l' B?areh A ItraiK'.ri et Ifm Bce?< n Jaroi. Brady lerunra lleale W m E Bracken Mlrhatl BrarlrrACo Bi ad." I rank Bcarup 1'etor Biady '. Iir mu Biady Jfhn Bacon Daniel HvtU'iy Mr KradlM .Michael Ball BT Ball WUIIa ? Balli-y Modi Ba dwia A /. Baker J M Bratitn Or Jama* Broun J r llirar Michael Back T R Beer Robert He^.it John W John W Hrecb It Been A Co J Itmri Car' Wm Bell Johu Bailey Jeiemiali N Bellor Kartwell Biaino F huwiand Belden W D Blake Th< i An<ui Bait Lr 1' R Blake K J Belknap A S D Baker 1 h?< G Ilranaa John Bro?n (.eonca Broirn JnbnJ Brown Is M Broirie I'earaou C Hrotrn Aaroa II Brown Horatio W Brum John Brown Jat M Brotra Edward Brown William W Browa II? 2 B 'Urkf Juan 0 Boiinda Lorenao U Brotbat Martin Bailey Ca|it Chaun lleoedie .Sylfaia? Brovmn Robert Benedict SS Bojoe AltreJ W Bennett Edward Bo tan. Yltati Bernemanu C A It Bowman Jacob Benedict Eugene Bowman Col A H cav H liallltre G A Bali. William Bakor fciUe Brainard Clinton Ball mail Wm F Banjamln S II Benton Chaa R Baktr A torn Cant Becnery Joha E Baldwin Edward Z Urenan M Bail' Samuel Bevel Joseph Bailey Will lam H Sevens Jaoob Jt Bkaka II Bernert M llramrr k .^ca Beaaer Hr Brend A Adams Brewer Elias Beesin lions C Bri wtr A C o Brewer Mr Brekley 0 W J lit'} ien C B Briis William Ulilhardt Charles Brandon William BantftmAJcha Biaadne Mot.tz Banker M W Biandnu Wliliam Bame Mom Jules Batnee Alt red llar'beleuiy Mi nt] Ilrelne James llarton Ju s Ulias Alonto Barrett t.?< rue Kiilon Mr Italian A Co A J Bingham A Baat l'-arnard I) Bi?>er Charles llarnea Uarri'^n CG llri^bam Joy A Co Hurt ll< race itardenmerpcr Utvo II r Inly John Burns A Kobertt Fartint Ci.ai Bolasliaae Butler II. >??? ? K Bowden William Bowaa Edward G lloyk.1 Ttiomas C Rowen William Blum A H Brnnton Emer? A Blum B Buakar Cyrus T Brum I) K Bruillot t Uu/bee K?t C A Knntinn Chat T Bulkley Morgan G Bruckner M Bruen Kebir.ond Bnrdick I* Jr Burke Pat Burnham Jam>'< \ llnrke lleorite K Buras Jo?epb hurdell W It Parr A Co 6e< H? 2 Ddfttl Mr Ilanlett CI a? 1 atreti W S M Itatron 1 li <ma< ilsrket I. 1 l-etrew W ru Hutrnl rolck.t' if baitlett Wm O? 11 Hticv C is Barry Chaj>? 2 liai.a C II Itar'y 1 H illlam Birn'l' ho Barber l'r I aa i liarrctt J< la lleri l>* A Co ilaiber H 11 raldwall W r. Itutiker Bobier It R Jlurke Mlrhael Roaidmau Johu It Ilurke Lewis h [i?. den John !U.tt? l.ouls lolaud John I'.r die l>avil lit a - . nan M H'.tdcst b I' lurs' S G Hcd* l.*? i? i:?.i.i<la-i Hi. hard Bomi!i 1 bouia> l>:oonie W It Bloom ? W Burke Edward Burl Thumai Brathausn John llruth U A A t.o lluaton Jthn Hums Joi?|<h Rvaa John O A < o It . toe Fdwaid Bly Jamet 11 Byrne- Tho ia? Kyrne Michael Byra Joba Bnt.on Ca|>t Erst ifrnU-nan An mut O Clark Orlaadi Cnl'ahaii .Vortia?r < lark Daniel < alwel. .laiutt > Clark W A A Co Hrinainc P II Cook Jar William Cook A t nopor Wui C-ioMr P S Cook John Coraey Johu I ron tiecrfti' Cosier En ?* ari Cro?br J F Corwm Petri -k Conel aad R M t ortUeou .Inhn Carr Robert t uray r B Cornell A Oouper Corning GAR l abiier Cbai Clark Wm G CraixTbeiA Clark Charles F Cslnwell Jth-j Clark Jthn G Caddora Willia n Clark J R Ceid uia A Co Clark Mi rman C >a.i'l?U John CKrk C 11 Cbamlars William Clark A II Canncn Rubert Clark E N Cranal <muelB,MD Caaeidy Jamet Camic i James Cliatteld J B ( ham her* John Ckatlield fl (I Campbell. Messrs Craw William Jain?< A Co Chate W G Cbalme'jJ U Chambers A Cat tell Costaln Michael Cam | l.ell Ri.-bard Caatner Cart 8 H Corletl Koieri If Crate Jamei L Caald Alfied Cordwall Itohert Craney Jnmet Chase lJort B I) Corley Thomaa CaudaaeCaptJasR Casttleman Geor^s Cornwall CilOeit Campbell A 11 Casey A H Conlan Andre* Cbarmto Emilie Cra* ford Chaa Comint Ahkrtm R Cherry Joha l onaer .lame* Chedeey N A < oanellv William Clement Fret Canaer William Cleveland August t'omstock W o Cleatson Warren N Cvmlnis Prof J W Chervers Patrick Couklln bamn-1 J Jr Cleavaland Gilhart Conaarty Patiiok Cainpl ell Cbaile* ( aaipUll Wm C Camptell I'eter Chad* Jthn Cranela John Campaln Gert(S Ci an berlaia Mosat Cleary James Clancy John Ceasms Oaear < ennou Lawrence Chilton A Cnmeron A'le? Cndelord W J Caafteld A 1 owler Chittmdon 9 N Candle Arthur >\ Clifford Uaery Carter II 5 Cbilds Chat M Carter Charles A Christy N Carter J 11 Cllae l'ater I srter Rotert Ctrpenter D ( srpealer Win C ? ar;ent T Wm U aoa Carey l.etrje CohbCaptWm Carey George Coatea James ( hspln I du>? id W Corktliot I I hupin Albhett Cobfeall John Chapin A i drew Cartoll Jt ' n Carroll l.tvia.l Cat roil Jt net Carlo* !. II m C Chaple* Ar lr?a Clohert M A Co* hren Wm I C' bl, J B Colpan Keau Co'ej Jo.m i Cole John M Chspp^ll B Blatco Cola I* tl Cftrstemet I r 1EM < ollmt Can Deiuel ('ummm^e Oliver CMrdoca It T C' llint Ceorge I iimmtii Dmd Csrmichael Caoift CoUUa. Kelionf A Cnrtiat ILomtt < trow C.flaa Kerby Curt in Thooiat ? a ar.a.'i tl!. I.a.-I Cclllat Joeeph < nit.n l alpb 0 < arte l-a'r;ci* ColUaa Robert Ch' ne* II A Co < arlson (J M t n'*on Ct[ t Chat-;' i borthill W.I. asn Cartvn fct *'ns Colman Ttomt* tloltcu W I. ? lioland Richard < olwell Hi'Ojamli Ccltc.n bylvanat Colter Aiif-k Colt Wm U ("a: ? > t Henry t an v !'\tt Cl-rry Jam Clt.k W (. I Urk V <*in ( larl. S IJ < t.k (. Clark W i I ak M'.-.-ri ,i Ch IV m;.??y Mr Dal -ei: I t WlIIID1 ( ramie Curria ' la i I' Cnracte E iw?r i C u Iter C C Curb Anty Curat l?aa' Ittt Sit I ran. ik Cnrtite rm" 1.1! de Lte llerh) A llna'Ln( ton? 7 Lte Mcute V if ale D'aiere-' Jol n U ? ' Patrick It' dee Jo-.n Thof I>o?t ? Iltt. I ? Itome Mar ei L't'.en 1 hot Do Id Jol n Djl'en Jsinx lH i ?ri?' Mr Lom Greco r. a lten?ln?stonl?eorj? Leuiia iue* Jsao N Doanelly Mirhae. lie Pc.rai J M lien atnar Lorn ? I team ? G Gilorl Itonnoret A B Iteter W lte Wilt C P Itemaon Will am Uobi Adlna Hani. H < U? nutlly I harls Tom. II v Join. Doncavlto t. Itelen Pttriok Danaelly llernar 1 Ltoaley Wm I>?ria Eaaiel bdwu /aehana , rtecb-. A Huntiiittoa itouflaet Alei Oet.al4_LeoBhard Ilonfterty I't'.k Italy M rbn. 1 'al> J n et 1 ia r r J n l>raf< " Too 1 ar.m r <i? trd tanan Micbea' la n y 1 atr:^< I ia. j lttn ei C Itavis Edt in l>av.t Mib liavit Ai'tii Lun J Davy Joh i Davit S J Davit Jt xet l av,- J e ,v< ' ? laul'l I an fiaor Day Chs. et Day . ax Itav'- W i. Dir. at M Denn.t J ll Dean y John t'??'tnra Jv i ['?as F liebr ceeatl J Dtvent 1 -w L'ellov? ?rlfc<)ettee I>e Sa" a I'.hal'rao Dnllcy B*raai I I>e-n J 111 W c*? Lr im I'atk I'elav ,,e M'<a- DellJtnittO o- an Jikr. De 1 1 .? i Actoai* Itiik D !*? nn I'rel DoalvJsmei Dukert n N t Dnaa I'ierre De l>av t n JiUa l>Wi?ht Tlmoti.y Dunn* Itlrl.a/ tr yrllr >ely D? iflit W W Duaeia? .lalin Dei cat oMsalt*^ Dwi.-bt Jamet A Dunahry Jth? Jtalato Llwio I>i I ceea.o Ml bt!e It'infep tu .s I i ll: it k nt lull. Jo-n Dnrkee Che. lei D?: v - it-' J Rt.r. a Lib tk JeremiahW Du. t?r T. I'a'iKk Dia?ie Geore? Daryee Cbarlte IhpfOit M tt J ,h . DnpUaev Ti.eo B Di*on John ('aval Moat l-oai Mmin Ci.tri.s D)?r Oarileea (. Ito-itt Re- O? Uriirji Tk.i Do<u? W M D<4ieOr I n 7ti.4i J"l. Rt Dnffie Ravi' It aei ^ Tina Dan ti F t (It it on, ,\a Keen R i IrewtA C- ifobar D? I Eilat Ml' fcteof a 1 or.bia i ewev Jaaeph 8 l?eyo l awrei.ee Doaynwou Joseph r-w.y Jamet J l>et amareie L Oeft Jamet Deckers I. A I tovoe Jamee D^wiia* J r Don d Joha Doyle Patri k Datrla J Drneker Lail I ueb Cltar'.ct Dudley Jthn Dnfftj Henry Cyeone'ldWmO Duffey Falit' lta .me |. Mi ot De.iiaa Moat IJ loaier plltre ?any '1 aathf Astta Robert A I wood 1'hoa S Aide-ncu John W Aeliard Brothert Aitchlnsoa htmadl Armstrcnf Wm Ayres I A A i ere I Pt J Architald Mr AiMiuaoa Janiet Brooekmtn J Itlomr C Brook t Jared Blomfeld Rev Jas llloomiieid J C ?.'l Botrun Cornelius Bror klt mlltn-lield [load Ant Bio 'Uutt Frank Bloom John Brown Clarkaoa llrowa A Co T t ? omatnek Chaa R Coaklia W S Connor Jamat i onwav Ikon Crewia W illtarn Condon John Ounrell Timmhy Coaroy Miehael < ocaue Joha Chrittolow Chatles Couallia Michael CHdclord W Covel Dr J H Codmar A WUIiam- Crows Jaeok Cowdin John Coi 8 Cotbeal Mr Cowell Willia Cowein Wm Cotrell B ft Content Joha I ottereil Jamet ? oviininorf Jt ft. Cunaincbam Jonn i uanin<ham Jamet Coniaa Joha ' Hint I e pt Daai 1 ('n ut bar k Jamet Collins, M. rri'ioa A Ctipo?ski >rrenya Joe-p. er.a '<( .t? ' Ra: . lr ftlSI I rli l a et. Jan.ii III. K I. I ha. i H' Jsha S Ellat J t Tdwtrdt Jrt?f i I. d wards Joha i F.at< a GUI 1 1 1 lot Joaepk ri'.lst Cart James f 'art r Mots i ll si R I s. t.aatav IT.j Lesrt* I 1 1 y ;t? tl Eele.y Iloi t n I Verier Lew.t Li di Ibi W Ih^iet Henry Llletl a llsnn. h I ily Jibk t'.ve Mae . 1 See Kite rtk Cyri l B fair: Id Walton S Ftay'i .a M heal I al re C a-t Movi I ar ley A r. drt ? 1 t^? ?ld Mr ha.. sH I .rty C *!l S lu. Mittt 1 rant alt r Mr C l-.iiljllaittW Irte.-nau M H Ja rla e Jat R 1 reeatta I) < Kacft tiowiT.e I entea G orit r-.a* .loll a Km hi is M itaas II W -I Tvaaa lUtt T. Evaat I ba- Reut l a.'* Chaa A I lan ray Caorat I iai Is Fiaaiel I la* ia id M.a Irtr - . Mao j** ?'l C Mt r.i ia,- o Jata*a I itoi. Movk l-l 11a rt Ctai I eirottai R IT. a? A A Ferrvo a Jt.*.t r aatoa x ? r-ree . J O 1 1 '(111 Abm I r a k I. ? A C? I '.tdlat C a< <? i - -(??* i - 't : i ? ?**? n ? >ibraa ?? I el let On r Kr r i t kar Zrwla Joaar n EvereH WlUiai E Emmiap Mr lit |?trl< k Jol Fit iortl.1 II IV, e I itrre-eld Tl. aa< I trie ?ld I li I It .mondt M H flt<h f*i.? T Mite M r at In. r Jae I .aw < "u Vo- Ml< .oai l.l Ra Jat^r I Hay 7 !ami Vote} --it.. i 'Mr lien y L F . w.tc Jena ' a?.e/ "* i X*<r> Faektt Means I Ca I ?rb a wr ??>.# 0> * H-J? l U'?tu A-4r?* FeiacybLeySoUiaoa Polatia Dr > '??'?Ctljr KrMI flMkJlM TtnoY.ta, Jr. R lalOOUM k '-ftticlN Jim*' k t. mtt Bik'> rur?i I Fatr'.k Farm* Jo.<>?h 3 Fray John I mora J J j* btia f it .1- A B Fucr*c.-ti^iM I lUT"?*ie Fnwel! Ja U F.-kiai A.iteni* Ft r?'er? ?U C\t->e Mk?:-r M l im. Itut'n Tai C'.>j ?' l coke Ueorv ft I tood MaWiika YtL y Mioncal iogart: fktnrk 1 *.ley 1'Mrtck Ft-Aoo i J Froet Ch?rle* I ForuM triiuam I euatu Ouliu I aiUr * A-I Il'iultn 1 ran 4'ri,*k claws Foliar J M Pallet J ? Falor H It loan lull* l f 1 ,i*pm.ck Mich i?l [ uriMM Jkoi"* F utir<-u Jam? a Cal.k;h*r Tb< ttt.ie Ck>ton A Juliana CiurkunitaPi* G Geilakut-r Junei Groaainan Mkater Ch o Aatoni*? i Bod. luiaa I. Hit Joaaph Ceaynerne 1-amuef GI'bm lull CACe Gr?ac lienra GiLaud H'm I, r. on .in ( Griaaold Alei Green t-idney Grt*o L CrMn Jch littery Grttbait*! N I Hrieki V C KuUm Ireti.n I' Ua A butuia Pink J-liiI.ii p Vl?14 Rev II M 1 inck Ci arid Irbounr VllUf 1 t >erty M*tK? Frittered* Fr*n I i*n?r J i F<ih W I i?i It W Fitagarvld Ik; Michckt Gralkna A A Boa rrib*D Jc'n Galaca Chka (kietti U r Gtabk-n CL*? ('Ttlia W> >it 'u Smi tor S ? " GiUaoid MUtca Golonjaoi. Mon 1 0 Gr??a William Gilbert f t Gtait 1'aoiell A Co Gerabty I ainck GilLe: t Wm U Ginr M CH Jam It GUdaraUvt l? Git?i fr?rt?cM l.cuhnliua BtiwrJ Caon-ban J*oiei Geruan 0 P Githaaa Palrifk Oktiier Joaapb Qatar bdwkrd K Giliiiku Vlcitkal Gfctjai < M*a ctkj Ctrrcdett Jr Fdw'd Gtllon A Padtloc!. M ( 0*f|? ( he.tnilc-a Hanr* l.obl t tt .og:i (?ol^cr Com Co*w Cr/? P.etro T? (JoildMi ? D T'uonui mawio C*1i.r.> Ptti.ok Cr?i? Willitia Uttrgv Tho? 0*"rmtl 1 I <ir?'or/ Kc it A Or??i ? Moritc Z !(??? Uo4diri J >< li (."?in* 1 1 W m f-S i.uoJinm. 3imu<l ?.ioilrii?n jL'T?h?m Uold-m th I. E (?O'deo II C Csoorirb Ukoua'-of OtjU'a M J~: C.r?. Tbt?i-S Uordlcor (i K r n ?.w<- .<i Df Ca> W (.?>.i r Mr l,t*i P< t P Can ,-h?n Jo n < Caodrui' -Mo k >r (.?tl H Kt?Ci t CiaojS-at Ja n?? t.n.v n 6 (>*r > >a Aauiire l-ftfli n M:? V K (iardntr l?n|l'i W (;<bi">o < ar< I' C Carrie i A t. UrifliBttvi Carina '.'ail>>k H (> int). Ur < auaj i rh 'u u CU<i<kaJ W Carkai! O E f;i,lnpis Hat id (?adult U tllia a A (.man I r Jiaynn Cunthtr Jacob (;?ri oirB(Ci(7 l.irau M'.rri?iir? cujco: J (.ran* < L C.tUott Mlrard (.una IIh > (<<r?n ?* J?bi C l.rlmat P?^ (?r??b0U||lj WUi am (.a?d?ic tlr.t'herijr I :t?on Jan ,? Good* Hrcry (.tk*on M'Uc,;o L Cook) M'okaol G'.r'Oi Walttr M (Joold A A Gilf?rn K I. G^ldbtc/ Mr, Ml (.ibnoo Ilarr.* barry (Hloay Meat Jtln (??u I Jplin < Mr .laun i Goriiiak Tlioa i riitm lb '?>'*< fJn> nr.e I'af k Co Giflm lt> n,.niiu S <>ororfa< .!< ho (?orniao Patriak Gu Varna dntonia (iuiua Trann h Co (?rumtoer .loUn A, C urn Patrick II Haikio* P J U*-?nr4 ^ antmj Houuba/ Goo 1 tlaj'ieii M ra Hawlojr t had'. 1 ll a v ? a*] E Hax I Cere* ilaj oarii J oil i E baalliu Janiaa ITa.'i'er (.??> Halt; Jciia Jla^an .Icba IIa<lk:Tia >r Ilainti K C Hair P. b rt U?ll E.utkara HadU; aaauat Ilal.mn J atar Ilali ri i naiiaa Hail 1 ilai. I' N Hal! Acdtaon llal'. luar M HaH VI W Hall Aairr H?laau H in Hamilton Jehu A Hamilton Robert llanilton KdwardJ Healy Mil haal Hainan Gar lnar Ilea j Haniat llanl* Hand Jam >a c F Hand Alloa Iiamlin Capt Hnnftrd H m l|i "moo Wu.-; 1' llu'ljian f ? Uoaruar '1 butuaa Qnnartn Jubu P Itsaril batLtial \ Co IMladay I. P Holliater t II lluUand A lluboia lloti and I' W ila/Uton A Urct'ivra llolilar Paul Ha.a Joka Uayia t r C C Ht?p:er Dr Frad llail Jol.a Uetrly Dania HaiUr MaB.i'U 1 llo<K*a stepban UookioaRxaiatuinS llot.a r On Hoiia. I.uraof D Ilordera R'.lart Iljrnar Tt-ol t Co iloran Hiram Howard I'alrirk lint "? I'atr'.ok L Howard A I>rani Hotnran Karl Heal/ i d ward Ilaraattina C H Herring C f tnoad II a ward C'iiaa E Howard J BUramra llotcbkiaa Goo I Ilowall Jamaa I tie wleti J R Haxol tick I?r P*oi H?wltt l'anaia Bar len John Hrwlrtt R N llarii'l Joba Herbert A Ham!. 1 Jnmn Ilotrha V P Itanan .lamri lleary Tb'iuai Haniaaloy AGord'in Henetay .lartaia llamtronil .loaepbM ffanry John Hen itt Norton ACa llougbey Goo I' Hewitt MaklonT? " lloaland E Howland llev R S Uamiucnd Jno N BatTifE) nd Airs 11 llarTiaua W U BarTiaon .1 A Sou Hart f-d Hurt .laui.-a X Bart X S Hart l>a id W Hart G W llatt t Co Hart 1 tatiiia Hart Joba llatt >t he I W Jiart*f t.ao llaid.'n? t lintrr Hard; Tb< a Ham i at Hatiok t Ilatie / M' M It Harm ( baa llama ( N Hattit U in ^ lla* ru lt? ia Bar'ry Jamas Ha>ri;an Ttma Hail nisi I f ' II an in ?? Hod flokina R T ? - Iijd- J II Iruaiiiur M 1 1 f I itll I ' *? llir'.ey 1'aou'a ?'ackaon H'luta j j fc' kaoa Tb< maa Hennita Uaeld Henderminjobn B Hi nabaw J II Hacnina Wm ilendarabti I/ariil Uenery Kil.km Bendee CLarlei M Hucgara Jtmiv Hi ueat v St John Bobbard l."Wia II in man Gllcon C Hunt Giu Henry llinman Hi a R R Hutu|iayd l.'han miliar J B Huntrr A lllrneiaTN Hunter Joba W* IIliiKrni> Mr. iCStli at Hum | liraya Wuj Illation Jamei Hil.kaid t alel ' IlirfraMa I? C Mllivai Mr H illtnan J 8 II 't'k nk ?' II Hici-ka William Uin*??<iu ( ai-tW ti lllnja Rnlitrt H Hit i in- Jama ll'.ilrri Cap* IlAtran l\? (lodrt Janiaa T? 11 i*maa H^nrv H'liat F.u|'hraia> I llifte I 1 ii *i. - 1 a o 1 1 Piatt C J Jewett John W ?lohnaonWill.aui Johaaton Henry ?TohnatoaMt tifat.t Jorded J n >a'tian,el Jobnavn Ab'am Jai kaonJiLn Jt liu.i o I II Jackaon Samel W Johr.atin G W ?laikion I r> d J'bnnnal>Vt Jackaon Robart Jobnuon J"hu ti Ja< Uo*. Wm II Johnaou IlarrUuu Jackson Jatn- ? R t Pelt B rna .li.lmaon Jamaa Jam ?> liioaiaa P Jotinaon KtT A 0 Jnmaa FdWirdU? 2 Johmoa 8 M JalDf f'liaa Johna< o I dwia * Jamtt Muna Jnhnaon Henry ?lataerlt Jubuatoa rt I' Jark Wm Reei? 2 Jobnaton V M Jenrka Albert V Jobnaton Jobn ?lankisa A Co Jaroa 1 d* aru Jacuba Morna Kawin I' knatii raeliab H Eht.'a Wi'liam Kti|ip B B Kratt Paul"! Kadiian iam?a Balcber Krefla M.'cha. l Kelaer (ieo Iaaair Jol u I", Kel'y Pitmk Kelly .lauiaa Krlae J"bo Krei Gao Ki-ei an Will mi Kiata Geo Kaeoi Jeaepia Joyce Matbaw Kiaiatn Hauiel Kln(iland ? A I' Kliaa .1 Newtoa Kin< Robert <. Roee K Kelly Mr, lat ara Kelly Homiali k I Kerahan Altred Krti-hum Haniel Kaayan Daniel A-2 Kin* Jobn I\eaaaa Alai i* King M Kaayea RsnraACo Ktac A W keatner F A Kirk Iteauta Kettle I .aula A Kit J H K am pa Bimaoa? 2 Knue J II Kemble TbeodoreB Koater Richard Karwi k Jol.n Knm Jaiuen Karl -an Patrick Kaoyla Wi It Kaaneae Pet?r Ke^ea ^ 0 Kippal William K aowltoa J Kana A K Koblt?-i k P-t Knnaaly S Hoy L ? Hoyt He* R Hoigan Timothy Bnbhard Thomaa 8 Bndaon H E II 'ill A Cooke iiiizbea Jobu Ilni'er H 1' Hualle Daniel Huahaa Jaiaai H Hcama Jol.u Uulaa Nuiaua Uanter laaar Huaiphreya W C (' llutoliinaon L 8?2 Hntcbiuaoa W at Ha^aey O'.od Hnalow William Hatahini Henr) O Huaii 8>mnel lloti'biuft P M Huavd Henry H) de IftniM Uyef. I (l\*nteia Oe i Hyatn Dan '.el Tal.am iUipli M, M D laalae C T? 2 ?lo MI Itr It W ; .lornlomao J W Juab II n. If Junea A Co Joaaa J oaapb? 2 Jonek t . A - Joaea Xir ira- ?2 Jnnea A S Jone i lleary A Co Jonei? Jamea Jonaa l.oren Jnaaa < ba< ?lataa John Jo# lyn C S Joai>a Hubert Joaepb hi menu Jung Joba Jnrd'in iloaa Lana?aa Jaiuea l^wranra S B A Co I.orke O A I ammo Rei- am 'til l.anrent Mon< I.aka M m l.aci mt J T l.anely Matt, a l.a!i r Jol.a l.n!??er A D Laeki-r I 0 I am la P iab' > tan v J oa ph Laaalay Joba S l aoaiD ,' hhnbal G l.an>it . U m l at e Jaoici I aaraaa I n la Ganibeiat .tag 1 I.ant ry John lauii art >. Vt 1 a( l.aoi l ard a I aidjatu !< > I ai ban. Hal - - 1 ara o I'atti n l.an i.a ' Lacoray F. I ara |l? Id >ry 1 l ?. o t F I ]'? aa J t Ci l.aiia. r I t' r I.a jcr *. r M Lan tnp \s l. 1 at 1. raj Ci.aa il I .a i. r Mlibt ill law \li< i.a* I' i aw {.to W Uaa ia tl C I aw a n A I ai l l.awi ua i'atar M U* real ? J- Il a l.aai *ace Ti ? t I awrai. ? Il? F I' Liauteaar Pan! I^a< h 1 hca T. I.elaal Chat G Leach Pt.inraa l.'ecb Dr W I ?0| old t hiiat n Ira Geo K L'eda Uarrella Lee 1 In a R Lea All tit l.ca Wm 1 l.ee Wm T lee l.a? ate l^iri'.wer f. f.errat Beer/ L##ta nakte I lew :a *' M i ,-w ,n j m r I ew.a V4*nt II l ew a ) ;ed< t Ja l.oacb Wi. I.aekwioiU mhraat L^bey E N l.orkart J< bn I,-.. k> I hi-|. a Ltclwnml II M A Co I*oa'-h Friernh Loeejny Samuel Loomia t> B l.oamie 8 I. l.oBcworth Dan al Lotbea F I ocan Cbar'.aa H i n all W V Lioa^biaan Markin l.oa inc'i. Lore A II London M Lov.'h'.la Jo'' a Li ii dan J A A M Loeimliart^Saii I ? i.dai A t'o l.ewia I re! Taylx Dcoahrer Ma 'in Leallii l.cl T Jan l.> i.rard J' i. n i laekan J '.im i .i mxa Jm ot M t .tm l*a aa ? i I lpccrt >* m l.iaai John II I. r? na atctr M i ja'?t ate u M ? ah l tilii t H ehari 1 It tie U I I a 'i.<atoa Win 4 1 o It, Mara!. I Co n Matrr-y .1 I o, .'AD itMua ,i Hroifei! >?> J* vaclanaa J W Ma a'li Gait Ma i n Cl.ar ca Mack, a M laa Va.k'-r Di?.J M- ke! a Me Ka<t 1IH& I* Mr Ma ?ee Jamci II Wa. i-r Patty Maaolr> .las aa Macalre J G Mm ti I redet Ma?* ell Stephen Mr ad A (o A Ha vi Bat-jamia Mtldratn Ale- A *? .arrj ilea 1 . ,? Me Lan Joba i Wv h. n J Mailer J'hi <tai n J an ea Mel en Ji bfc Ml era S'.ei L i Mi ben l ater Maiifl |tie Mar ?b j< Melott G"'t/i W Ma'.lon PatT MaJeotiae A Mala l aa Man ia* Joba F Maleoa t'apta l Manery Dar tl M a aoal ? N Maioi. a 1 b-.aiaa Mailer Martia Mantle Thr u.aa Maliiaoa ' bar laa M?lle->a G Mandali Pan nal D Mallere<I W llaaa Marta-n 5 S Mab?a Joba Uaher Wl liam Va?.r oar Jel. i Man in I Co. D M Matra Ma'-b'w Mar aey DJ Matadm J?mf Martial Caot W Mart, a Joba M Maria k 8 Matab I Ha e- ? Marah I d?ard M Mart!.-. Marrm Marah Daniel Marabail Jcba Marah aii A Marahail W Marian h M Mama Hi *>i Mart * Ji un F Martha John II Mart.* A 0?i<t Maa*der Joba M't* ?itb G Mtll. er A if t I Mete,! John Meriaaa L A Matil*' J W Ueaaar ? tain Met' alf Qui' . Meyer Mr Marrtam H?orr W Meaebea Mn ba> i Merrill I II Meyer Henry Millar ** II Lain T Mi'lar Tbcw aa A Miller Dr * ulay Mi. la H ia <? M'ler 0 W M SteaCHi A < Michaol ? Ma liao Wllla-4 1 Mi.ler W 111 it at < M la.- I ? at ? i II MID. r M t* Mil a Ib'maa M i i ' A Mil. i. all Da a M /iibreae * lian.a M.eo'e 1m il< I * MHokell Ar.d.-aw Mlt-lii'l R tGai. k Gao H ?iUMU A Mite bell J? Ml 00!" C A Miatrc. f T Miner A'lan R Mtllt Gtilat Me,. Re a II? i . ?' H U."r7; H?V '? ?aJ* jI',"" : ?'?.ot /.t.dl.iV"?Jer j "'t Ile6r. f-T' eli ,toh v i-/' " b J ' i/ bl 4 *?%a*iT '? Jf<>rU,n n , Moilj. j, ?orrow ,,i. f'-rrra- B v? ' m.Tu 2,1. ?,f M ? fa . Mo"i';7,7'? u:.\cu ^ &jZ*?urn " ?"-cV'u i '?""?'a "?1,01 Maiaoa I r mw pi. a Mootoa Joht Ma nas A Br< i < Moarta J I. MattbieKa Mr McaitoiaerT* Matkara Jaa Mail Mr Mayhan Jan.a R Mi .a J * " Matlaca Cba.Vtay M**ta? i- Fdw J' Ma>tap*a naNnola M I I.a a < arl May G 7 Mcere M in *?. May it, i M' .?* Jai M*? r M Mt ra rVu w a Ma, tr R O % ? a 1 ??? re ".lei, .a II A J **a- . I' * eatla Maaey A fat Mllkl! aa fc "k-r^n V- ? , ^ wet rit Gaa < M < t.ti 4 Rja .a :i N i o* Jan >a f t> x.-d M ilea II II Mallaa Niakalna M rra, Aie> Mn-rar A Braea Uteri t f. < M) al: Jnb , r??' ry Murpby J ii i j M i. r| I. ? "aan *1 M rra.r Ja>> Myera Joi n Myaia J II Maarae Ja??a Mary O i > Imaa " " rPt-F WUIi??*> Mtaca Maawt I llfi'tUi, lleary llnr'kr William Mari 1 i rtomaa M rta (I Cat M (tl T I'eata "jt1?by llamfii M;>ra lleary Myar Riraita .1, L >r Edwtr *a W,:Uk > a'.ka Je.'.a ml N *, ?a D.'Ur ' Sl*?. a Robert >a ? M.aa e a( ar '.^*" i P s a / -a ' laatr* W N ? '? '?? * i?*e>. M Nalk* Tbaa AM, a , * -w-a* ' ?* kafaa It* WM N'.tae A Ga v a. t .aa M raa A N ctbeoat C**er* I, I If III * # ?l' ia* Pttf a t f ?wr%?n. W m hcetiiCB NietloU Jakccr o OTo**cil Aurf.'*!# f IWer .lout'ba'i C Ci.ini 1 Ml-uaei ?. .lea II l.'B.-i ?? h I Ifj den John <?%ee' B.?j I! '-al-toe Albert C L.oioeily A O l.tli J t .j u M C> I oilier Bu?b ' '.'fiM iltntu If ten </ t.ti?. '.lis I-m ii 1 Old* CIki CDoiirjil Dame' CiiU y Jelie Cre? P?i ?(? Ckii Jaani > *? l Mr, vncli Ht 'mi (> n?iu m? k (.' N*il! John O'.feel Jifr< Crd UnUr* It P r?it lb PtllMt J rtittr Rolt It ! e.irocr U W I e^o G?e*?e 3 I result Irani 1'irWr W n li Ft.ddick im? I'erk. r A Unit I'kJ II lor; t riwirn Mcp<;>-?r I'reetiee f. Joha J I'eiee* C l'mltt (nr B i ra.lio loianr 1 ?men John W KliM MioWl Ohm Willi. ui 1 Cweae laaer Oatry U'l I Mru l* llaibr ( .ten* Orre fhoe l> koarki TlaatU/ li treader llenr; L n Re ll? T i, ?,? ii'lMlt John <? -.bee 1h..e u n?iii) u' tool* fairies ri???pc 8 I'mio fr li?n 1>\?< . j' t lerMunaJeein^e I'M A* l*aul J'holan Miot.aal i^Uiby Mr Phalli. Joba O ~ I'terce W M I -tin Gi .???! I'rooI'M T ? elvil'.e r nit Wll iaro Psrker C I Ui.fr t o I'aMioe Juhrt Pani i art I, A Paul Jan S I alt.*. a K J l'aleracn Jcta I >l?ll(l. aiUd J'au SnlrMor Pratt Mc-ei i 'att t II Palriol 1'o.d W 1'ejni JU.bn r*>n? I r*d C I ei ue K< In it F?iV Kifin II I tew i;v J frtwi r Pol in Jol-a I'lerce I. A I'i rrbio Vdi l'ertota Natbaa l'eri/ (?w II I'ttrf Underlet U Perry Jot^i W m l?rj M iii IE PltuiMr Ni>r"i;i?n Potter B Ptetitcli F Vewtll Wn> K PltlhM* Rtkt S B I'ltcbei Jn ??? l. Pliietft. V e'uDtln. I' reel' r J? i.pta I'reulnr Ubu C I Mlik J I. I oil *oi ( J Pollock Uu/h I'e i d Jt.iu K. I'roeat ihea l'orter Win J'o-trr .'?Dttliti G l'MtlirWniJoilun P'bt by i enter I'oll' r J D A C? I e ,tm I'rtre litni l'rice K )? I ckcim Km I. I'rokett G W I'ioricn <. I. Plorwa J I'll r ot B J> 1 " ? i ?? ^tiuuei PkllUM )t 'in I'l.lbrick l(k K ?m McGiktb .!?? McOr?n? b C fewer Mr I'oirer Wm roweloee l> T I'lom Jkmoe K I'haak Jki to l urti'l Pe rtrk l'nr?i?nciiK??CoM I'unlei /nh? rsre^MMiffiek I'lilaam CeeaAfd r> i.o Jul ? Melirldn .Um Mcf.mih .lea Mi-Inter* PiRjr 8 McCei'r** .1 1 McOr?n<.?l Hi ..kne ii- plii-n kr('t. i Mint" I M< Ul?i) r n Ale < S Mrlxtonk .'*? ??rC?j'./.lolii.!'io i? Vri;r?jf -i tli I'etn Mi>Uii|ihU>Uultl MbOrt. "1 line M<(. na MiclitMi Mi- 1 *iifhl?n I'ntk Mr< ertv 'Ibiiuke Mclnenii ili.^'i M r Leu chlnu I liw M' Ci \ 11m r-} j Vpt.lonc. inv Mc M*r? I raooia Mil ciu. bn jarU Mcl.iweu Tbc4il '. Mr Mi oav I'ftm i M< 1'unD'il ( C Mc'.raic .liii'i Mr Herri 'I. en ,<r . MiA\nnaIl bamuel MiGietto'Mr Son Me<'? omt D cUll? AlcNorr Ila.>er Mcklillr i J W MH'cm ck i. M< lionh Ji.i a M<Ciiilc<li Kirli.l ^McKairnan I'alk Md'iiLlrtb Mr MiKioe.laa Mil til I or n (.'?! Mckean Win B MHiO'ku Iliit.i M1i.rn1.17 a McMati-r -'"rem 1. 1 MeNeult> Tliot M ' Km I liaa McNoiko Tiiomet Ma Mull* .loKn McCnal et. Ilut.li McKeona .1 1'.ol'lun Mt On.a Anurew Mr Aali'feJeriiri.ODiMcKeni.a fur Mei.ai m?Ii_ _ Mrf.vej I'Mk Al i lv rmi it M'-ji MoI'Olle W m Mrl>oiia)il .lae Mc i<M cl I'aik Mrl oaV ii lm MeDou.-ai H i? (! Mi-I>o* Oil Mat Ui v Q> ml?. J' li' ?<>? l/uin J??"pli A Raeo June B Kadriiij cl>ari.a Ha r. Joi 1. G Kan M'.:uei Joa? Ranno.v A M r>i Rigimui M m II Ranai m A I* hanlin Mi'U 1 A Ra|?l;e J Ra|i|er By:ou kaine l'eter Ra>ehka I Rcth Heart hit", man Win It aula .liihn Raj inond Z 9 Rajner Mr R>a Patrick Kiajrac Juki Kaeaon Ri lert Redmnnu 1 l.ca Retail Win Reilfield .1 W Rid.lv Cat k Ried ISrolliars Ktiili Orl Ran *if ? A1I1O1 )? Rnd.v |*ai k hai'ly I r a 1 1 '? K?vii H.i ma> Reillr Hint Helllj Cl?? Rey LOlde Mi' ba. R' > ndiJa R"tt Rei evld Hire ? E Mcl'aiuon Ed MeCkiraoa I t Jai Mr^allJ fin Mi Kay Jobu I' Mc Roy I I'hill Mr jbarj I'aik M.^ni'Saey I'd Mi>ei"'niv K?? Mujuade 1'atk Vulalin Julm H. Ke*rbcie Allan M. l.ruTie tV.lia Kc ken li B nrjr Mi K lir?n l ai lei Mt Ki' W in M Mcl> n ?bt X ftp I " M. ? In." j .loliu f kclli tin I'baa .1 H irk Mftrifo R RUi t Thomas* Ki ly John KiUupux L?u?n? KicHar<i?oa !t?t?ry K t h%r<i?on Allrn-l Kiohftrdtou A 4-2 Mr Kiahard' H'UIUbi hl?bit.#r L Rilltf rhilllf.-C himngr ld > iv?tt M Hon* .'cm M HU? j I'ltrkck G II Rubard* J Kcy? I ;m?n (J lloberi* l>r W B Koth t J Koblr.ioi O A Rots .1 iirm KcbiaiOB Ctlvin C Hots M K KobUfton .'ohm A K<?vt Umry II Robtriioo J XoMSitfiB D II Robtrti* A Rnwfm ?n A Mr Robert* W m R kiu?*rv K^l^ru KMior n KoMrti Aixirtw L Ko?t<*r M D Robin* A 0'!*ary Rooa?y Michaul Roliioi Corfiftliua koHtk* I r?ari? Ilo^rttODKellfAC'^ R<*?roh?l>f II ?nr/ Rori^u' / fT 1) Ml' li ' 1 1 RotntuD Mr t.im ?t Rub?#I1 .'oho f> B<(f<r? f II Kuitoa JuaM ? r?. MurtinACo Ra?*cll > T Ru)?r* Aa?lr?<v lloiiri \% A Ro i ?,'?"?"? Thorn* a Koa?.tn Muo* ? i C Koikii^molln oiin v A RobortMt I J W Roth ihlld Heart IC9?haD, Rhio?Ntiti? A Co RotUerg CbarUt Rof?r? Thomai Rostra ?' T? 2 faOftir* Win U K^|tr; W*ir ! Roktr* Robert Ro. - r, I ilc n A Co Kod^'r Wtiliaut K'. bftrflrChnrlei Jr Roner* T Kuo l>rJuiA?<? Rntbj .T%cob itliBlllI (. Kvioirill lU>b*?rt Hyd^r, W ?r*i A Cl K> |??*r C V a?? kyran Rvari Met hr m Hf?d Thoe H Ii<il ort?in .1 Rejr ]tiirxlit<i H'nrj V* Ite?ve i?a?c. I r nolai llu/<!je Rdvrerd 19 .wei"'i?l?r A ."d a S ? j J'etri^k. Smith Jobu Jl Hie..} l.i rfn / vbee>en Corx StnltulJ'o "pe li.ti i>r> oil#/ . ?r> Cbailn ^teflforJ J Ma* > > MioHe J C i*/e'-o M n?K'.f S ^alirgot W s 9ellrtt?<h Wni el T? ' heeMtre is >mJ!ord Mil. >ta*?l pole A ? ' ?? ?-.* ^trahetu Kol et t >mail I II hpab I % i?l ibt iUn .1 >n)Ricb 'to ? ISmlth I? A Bmtib < Iih ? R bBitlh .(' he K *>? it|? tV ui r >IUltt| & ll%t . "VI 8tfbl.il! See A C i*??ftratt 1 ren? it 1 M f'^n.e < 'iri?t r St bl?i(*?r Hern Man I. M Mttlriftn Ri*n*or r .lame* >pen<*or M .^t<fell l.eon -i-'l Skeilev I rem m .^eii' .fcho (.rorte I^tuitb Bertlett Sp?oc?r W Bniith C If Sirrifni A hmitb Cherlee D .^nellJir itir^eaw'd S* *riinir A .^baiii i'Hi.th I?ee* hn- it h & >talth R u- In rd >nntii .J hrlkii!*|i iir.?*h I* l> J* anitb J l.udiC'tl .in i*b Altri"! hibilb H'ui h v mith J l.e Crami ifpith l?r t. loir Jam? .^lorfleton Jemee W .w'|ol re? Orle ndo ^ririinc J<?e?;'l Mockda'e Rirherd 24\oAt Me-lUon Holomoa .*<eiiAn??l Stodard, Morrii A hteod*n elarn* Sen Jar- ( Mren# W tn BAOo Senrber I) ^ehdford Jamee flenoert A uiui'mi Mkbeftv A llrtM Jier 5eye R V+?'?no S'liidtit- allarriion Miermaa 1* (# htaaioi Tbineee M#pAoa?on M A HtenUri re rue ii .St< t#oa II rein D Hanrbey Lm; Martftvant l> A MtenhidMr Broad- 9?ere l.awr^ict eir Aberiden I?r W H Send* ?enniel Mimdce Jautae ?? enhn Teter ^berideo tireeoleaf flteoMft T. 9end<rpon fctefiben Stepbeaeen II VI' ?trod#r H'rn II Aand* 1 n r< ti Sb*rberd W' A fibaaiioa l'aaitl Shepherd J? bn Stendin?? rR'idf !| h >h#pard ( I* ^heneeetr Jtroei htephoaevn I'hiJif A Cath StepbaaeA W?l?b Stewart llenrr Stewart l?anie| Stepbeae Cart I>a v ii A Ste^eae EVd^? t Sandrre r I ^ebaodler Jimii Scanlea .1 AI dim Jm?j h Sarteil Wot > Steth?i Alexander fttauutob U Uliem Stei.*on Fiek A Co Sterene J O Srreuflnr A Lt Steveae Iborne Rattan l? Stetaae C A Saxtoo li W A Co S#et* a? < ornehneR .-bootfft laea Bare*** f frtereae Tre^eiirkPHcott \\ at? fitenicbtoo Cbarlee Xilloiea ' bei'ee be on maker J ki e Sebalrr Win Situarn Rieb.trd ."ava# John ALadjr Sioime Aadrew L Sbew WiUiaih vimpeoa E 8c be op .1 oeeph Simpeoa A Ce? Id S a art* Seru C well Sparse A W 8impeor. William V? r.? ? , i.Ur 9?r " S? ofleld Het i 8o*oloniro Mon Repa? 8tr?n< H'm I" Snow AleiemJer 8 lett Janei Sn< w Itllf W ftMM l?r i> II .^rboonmeker A Southwell Alan u Stov#r Xr>bn Scott William Scott Jacnet fccott R K StrafoaMr ?Hh ?t She* b Aieg || 6terk Mi< ha?l Stewvi H o Saeden John A hr- ai ? I raac ia >,tee.t?r Ttnaa St* blir>? S l? l^tel \ i J V fculejr ? i bet. I* } W in y hitoi Ifeei f ^ ii.ee a fe CbarJ-" t "ale/ ft ijm 1 f^eenter? John ^Irirrii Karri o J Ste^ii (i< t \ Steol II V\ oilier 1 haehe ra Jae M MK W i ke l.ael TaJforr M J iiatj J h TairotlJa n ? \ ethen I'i,, 1a^ r Kv'.Uel Trait U \ ie/or < a? t T?jrttr !? A I e>l?r ?. J tba v* T ra . ?. M I Tr.iltr Mr Ta.ua/' l? Tavlf r ?V II taiib o Ai atn Tall i t M ?M ? Te fiur. W? -d A ( 1 a be t John S 1 ell' n 1 1 ra* Ti/I ?r J M TerO/ .f< I n N T' " d C1>A? Tr?e'*wt JHSe/m T? a! I raieif A Tren eith IS ha C !eni I. a lwi? idt liertnau St i lie Ceo St ilroar. Daw i I renklia Silmic Maver Si? arr too Mo !Mtt4ioore Rauj l? aSkeheu John Sb i Id# J ' ? h u a C Srellaoe Mifh Lillia ?ew-l I ? Simanet Mon* fehiel* eloha *??!oe John ^irn^in> Tbotu? > I rati ' "Mr tio^rpre 8boa?h)liii Oaniel h"?a?t Martin fonat ifjyii ( baa bohutt PfAfhltu Sua re? M? nel^oj d Sturc*e f' 8 Stuart II J A Co tuilvan A Kneler ftlot Tl'-o a? 5')utree Mr ? S b u if* '?? J J Sotberlaod J a? ( h i?ift Wm < buaaejr Jemee ?*iliivae lbooiei Scully Jercmtal. SuilU an Iloftirhrt/ fio? I. H Suttoa f.d?ar*' Stursre# I edward Su? ka?a li H C itt? n Jc -?? r ?n/der Jao 1 ran a Smith Mutl wllal" ?myth I'ett Smi'o Lai t 8h*ihert '.ee?a r SUlle tfter^ ettatd J>' I '? * id T? : re Joee f 'I r* daett ( ^ Te*d I -do "I ? t ? no-A ?.re J a li rit an II? i r y Tin a Moa ? Jaan 1 r pf t pbr iaoi Tildea J' H Tri?t Mr II N " 1 a itcbet I h h g T ii p If o/r 1 I bete* < I. a T.nker K e> ea 1 9 Tito a Je a' ? Thornac/H <lcbn ; b' rnp' a C ha liu n. i?e' n W 8 _ r .mei C apt A TV ret< uJce? 1 b' mpe< a )*r ?ACo Tolly .'abe irtboa pe&& J 7 Tull Geor/e 1 beiut-aon P.dw 11*11 ThureUu <iui HioaipaoB J II T ionry John V 1' nd rwe* 4 Hei r/ U'Hian I V Vaauid Car* Va? if baa Jeha \ a ' ban Jtmn \ anne Aleaand' r Valle I. V erti/ rnoh J- rre Vaaae Parti TbotajiM, f?eJti ? Ib' o.ap ii M ii Tbcm^ eon J> lepli 1 iiomi rcn Mr T n lie* t'. 1 to' n<M>f J* bn R i oo.Mii'tot. Jai*'-' 1 toaaf aea It c 1 lit a j ??a AJfr l Tow. ey I f? TowneoaA fUlert To le I'atr '?k lr' oUed C i it/ Ice or A Towaeead ( b y. ? Icppirr t< II 7 omney J a ?.? * T r net?' r> til. a ti Tur.a < I.e. 'It Tya* R ui arloi Vae II Van h t'aa Vau Volkialor I>aaiel t. V an fl; ekle 9em Vwl rroo Jea * \|v #A \ aitrin-' Vtan I V ill*tt e Moei Vinctal I* M W ran H , ppo'.t Vi-rtaa I. \ ill 'rmanc P V'oUae Cat* Vaane Wm V ml Al" aae l* v er ne' eat Nirhelae Valieaie P ? m'on Jan.ee Van Ah^*h < V auder orvk J b U H e! i. H ' WeU ^a^f1 a'1 W.,iab H U ebb Mr Wa?oJ ? Vb W W ba vtjham W am ? r #bt A Tap Wbaoiof |fa> d*o W W. akeila' b Mr fun Wterlarl Br*) f. WniUa< *e 0te| H a m J"r\ a fie? R W a*?ra J' be Vlalk^rlVeW HWirr Frmk a Wiaaa? H<ci ttbala.il. Weidaaaan lloro Wmatt# F J Wai '#*r J W Weo??|la I awreore Whit a/ I II He r A O V%e|tnaa t.bar >? Wieftee A ? i M?-i? I r S?itb Wialer I*aal W?fc*re Jtii.u f WeBraore C ! Wei* Je i* ? A Wberaaaae J V4 elttra J Wr?w.au J te' r 1 r db Job a West ll't.r r l> H e meatf II B W . ?t U III a t% berton Ca t' Waet J'.ae War:t;i bt ^ Weaettfdate 'A ar* 1* aa W rea Peter tl a'* P1* a A Wr fbt Joke W ieeai W o* War P wrifbt lao.ee Wioier J He ? J< ha Wrtf bt J M W aea R ? an 91 ?. O ' Mr i W r.# t A * after W Heta W rUi.ai?a A Hi' t W ,na I M f# Jobhll tliM V ao Ordea M Van I le?t II J Vao fileber U Vao*<rba?* k ll?a? endoeeo < apt i> V an I'.rle'.y 1 WlUaew Jaba H H (oetoa OrfUle N lbia#?'io J H lit W laaiew A H Wlatf taee.i WitoBor* 1 ^?t*nere W M Wfaltia f J*.h W i a/ b?*t?r w W aiaek Jet Wi * AC WiJ tamiAVailaae V M Z WtlUaaiB Theeaae W ? t i ? Oajt V William eoe I# M II?* W i.tiaaaec a J H a'? a II I *f W .iieei a r ? M Watt* T Wilitaii aoaf^l, W atwA.*** la. I W bit* a*r? L W Jeha I Wbl*# Wf VI .. -aaa Aaaraw Wb te Col F M Watei r ae Cba? White Hm H ata '* jaba W Wb te Wai If Hii'i nJ V Wb te f ee4?r^ ? H a .1 tei * i-a? WilavaJa^ '< Wa . e If W f?a 0** > Wiuna f H Viiiea Joe M a J ae W i i e-o f aea . K A * a i .ee ^ f rt * !<e I t W WM# alt ,7/ Wait ? a' ? H . I. M'lai*. . ' ... ?'.,!? i ikr r I' We* i WeMe W >ri iu r >:ei> .a *u ??'.r Ini i ITnll W > I I r??l ilU * .4 a*, i 1 fi?4 er I l|l f * Mtar ? ar li D W*e?*r R" U ? 'i... M ? evi I aea. ?* e?4 Ua It.. WBmmik Vat' a I r * !??/?.? We-4 I T I ? , r km Ceit* Wotck OM.il ,-t Wiagu., A4.U, tVeodraf A Co VsitiCtiaitM ? !???. i?j i? w o*4 Cm Ctilitvi'* \% o?4 X ft 5,*! fc ft,*"' ?Mui-l John Wnodhutlfi / ^ f-?? W r*?0 ftiebu 1 2 J*. ?>". w^kuiii ?t i. Wccbi w ?" Irrli John II jtHI < ?*rgU, ? I' 411 .. .? m * , m, u -.'h . T rasf; T ?' ? ? i ' T ?'>r fit. Jo ? ft All M>? <? B.1 'OtU Till tr <>l A"i 'nallrui 1 Arnri Lodge V. I > oi I.'tiilmNt i- T > 3 if I P L>l<a |W Pre1* -I ( or a*'i a Lo-tf ? hoc* ? of lllocmmp Gm<m N 0 I ( ol 0 ? . Lc lro I | af ?"> f 1 1 A AC r, :(,W LI (I. I'uil M aotor. Crtnl A?tiV*a tH montlittlUwi In IVt h Oi - Ojl(?n? l^u 1'Iioum?(ii1 Propit Pirwnt. Nptttli of Aibro flM, A*. Vt* f ci in lie ' dmu Wu t?.d th* f.il Icwlr,.' occocxt o I to ->m?ricio itk<? mo*(>8^ he. Id tbfci city < a ?? lltij mi . ? I'urfuoc'. 10 public >aiDt.MfS?s'. laa* ?ream* >i aomblcd on I afa;? '.to i rue of the lan'tat tiKio biof** tfeat i'n a'-t m itiU eiir. Ufirtl;, i! (V'T tare we allrc.tj a uiarMa/ wb' r? a ?'?oa of bead* ' aljoo Out i*o ? <toa?.r?t?. A Mo? band llacoiried i?Ml n?u?i( , and gro rocaeU e> or .n-i muu tttint! in; ul WMt n MtTN*lfd At ibtut H o'clocx the nteot ny ?na called to order br Mr J. (>. Nnoa . ?Uo LOtRLOaUd W in II (01 pre ddont, am 4 oimbtt of vice p:?eidtnti Yr. IImki.v, to itklt] the rhklr. brt*''; raturaed 'b.ic. it lor the h> ra a-.d tboa iatruii.mil Ui? B?k tbn-'le* l?*rt.tgc . , the e??iiulM? o( tno Aiueritaa potty fcr <iov?raor, who procoodad to n..lr?w the ?* w n-tJ J niu.'titiu* in ? few pU n, -truight forward, old la>hiot?l roesaila, wt-lch war* well reaei . >? 1 He wo Oi o wii H GMMi.i F>n.-, Jr. w'io ?p?ko at ocme lOBgta caatalncf fervid OtOMueace ttat eltc M li>d ti o o.u titoco, onl coined forth frriiuent and ontnu OkOOtiC ?l I ' Mr. KikUi 'Uiecit'U i by < maiM 0. Om i (. F irj . , *noM ifh h?k? ?? [iiflnii with ?pp ?u~<\ aad wuu cjokf viih gitot oaii Oi i iuott*. llo woo lioorti I j rhoroU. * Wfci a t? coprladV W Woitoa, ti|.< , eoi o forworl ond rton U>? loll' nit g rtooluuoon by tto ilir?elion of IboC nmittio no KiwoluKctio. vhieb uoro odoptod by n tinm 6i5<>bO "A?? irittu vbv Y??t con our-o 1. . ' ?t 'b? i e on ol tboH!?t*? it the iiii>riM of our ? tUUnco. our proopor.tr oai glorj , mo !????? too iu rp?c>Utt jeoplr toil tuot It io tliu Loot (Ton J of tho rij'ito o! too ttotoo, to] tbo libortloo of tbo i itirt o. llffoHod, Iho' 'ho provltlrao at tbo con.u'ntioti, ioi! tl>* loirt mo'to . . i.rriionro th?r*?f nBc.M bo I* ill lull, mk t at o a( ?o. i ?uu I Id t 'i .Umo' toil st t otal opirll, frio from i. 1 toctlcnoi aad anlovod pro;u dlcro : , lU?otvod, Th?t vbilo ?? wo d'torunlnod. ot oil to u pin I J kml oaforco our rcaotltotlonol riflita oa tlM> oabj?ct of olorory , wo or* cot witboul Km* ro Uonto m too too 1 "Oiiko oor potiiotlom of our Nortlixra lir?th.-?a, oni w* k"po tl ot ??? >ru? Md I ;-0"inraU?o m*a omoD| il*m will, of tiiomoolrr*, ooaul an<l n-buko tto Thin ond unconatitutioaal rITorto of ntiUlflora ood ol olitioomu to oif.< ?? oaJ oTortixow tbo fodorol lawo ond to dioUiti tiio boimoay of <hr I ntoa. 4. )>ooiv?1, TUot w? oro the fti?ndO of rolifioua o< wol! oo cirll litiorty, ond tnot wo or* oppoood bo any po IKicoi pro?< r!ption for roll^iou* faith, eltbor an to tb" right of TOtiDK or hold.c^ oflir*. b iloaolvoc" , 1 bat it 1 1 ogotnot tlio roaatltution aol jicod policy to grant any alion a right t< toko a port in tto (oriiinratnt of tho country by votlag, olltior is a S?at? or 'ii-rritccy f>. R??eiv?d, Tbat la any futaio l??l>!utlonon th* ?ub j??t of natural motion, the vo?te<l right* of our eitirono rhoulil nut bo itn;>u'.to<i, but khould r< main of fall fore* ond vigor. *. ItotolvoO That tbr tlmo !io< nirirod !,i tbo hi dory ond ?xp? liforo ot our country, whoa ouih a chanjio nLi ulil bo ma<'? in tho naturali/ution lowo, ao wiU ia*ur? to Amorirans tl* gororamoat of Atnorlra h lt? olroi!, 11.. it wt> cordially approve and ratify tbo DomicatJOBo main ra tb<> 4th of July by ibo Amulnn fYmwtloa rf LhMim, farSteta mImh an'. iv?r*i)* pii<*go otifMi ?? tn o naitril aid rornoat support of the wlicln t.ij.0t V IWolvtd. 11 at w* hoortl'y odapt and rador?a tli* piat'oioa cr mooMin'Oi at of tint j>rinclplo* put torth by tL* >tnto ( uvri.Moa on ih? 4tb of .'uiy A:.H' 'a ! .ki wao Ibon ea lod lor, and that 'oat'oinon cone firamd la oboCnuti. Ui tl o ? ' uhdhoo Jl? ro ?M0il ttir? ? n.rt cb?-i rt lit. ri r*tt?l tli* abrfnc* of U o Hoc. K niiall Hunt, i p ?c vliooi Lo |<ao*ol a gioa lac ?ul<gy Bi t *< iir oa* not proitnl , tlia ?p*aa?r wa* rot at i'.rrt to abrls* fr ta tho iinty qtp<>??d .ipon '.mu lio ibtu r?i>.awOil the act on of 11 <? I ailadalphia Loa T>sUon in a cloar, lo'fal ond ma ? ? i ly manaor. llo aiiowid tha*. Uio nnnotM had |>lo- *d itaolf to tho ruainti nouco o? tho ron pi i iu?o moaouroa ot 1 *" jO , and of 11," U.-ulat 'iB tuat "ii' O'i to tho woUa^eand honor if the -oi th iu < on koc *iti. tho whole i?uair>. I o o< otrntKB hit iii'Olp at'orm otroc<g I'Bi'i i;h tu Grtri rfl it* abolltlcnUU, wbirii tL* dfinorralic pa:ty hal n vi r don* ond r.? or w lido llo ti.cn *t>oI * of th* ( itholli to*t tu th* l'hila''?l|ilii ? platfotm, ?hici\ lio cit in < d, but org '?d tlimt tb* plat !oim did ti't bind onjboOr tu 'io aLvtt.ug ihot I* irry objtct'ocoblo Tao !inj#rt fpor< h lio hao n.ado in tho I'J iloilolptlo conotnUon wno in Utot of a in t' nf '.ho d?lo|a'?nol !ouUl(na Wub tl.v f Tr?pti"B of thotar** lot" rrnci- rnnir the roliglnuii to? , to *ub*crlb*d tu ovory Wuid *nn i n* la tbo plotfi mi llo advocatid ih* fi'Hr.nn ol th* t*rm ol ma:nrali'?tlon to twenty on* v?M|0, a&d ' 0n.0 'oora n ?.l>* di mag' guoo o< the ?l I oflot* parti** loa tbo. -ai >' ol bi.cV. H* occur onallr *'?t'ifl?d the ? ? ? It ! t u !o, who garo oont to tcolr p*nt up puti mtiaoi !o oft ropootod ?h<>ut< ef ajpri batic u llo roimnoIUd modorst cr tliought it time lo tltrata political partial thoagbt it tim* for p?it>? not to put op tb* |r<-at**l ra caia for office, ao rod boon tb* i a>o lor t-io laat t?*nty lire yoaro too *r*ot (itont Hi? addr*?? throagbout waa cbarattor trod by grrat ability and a e* *r* ogl>. aad or dootly ?r ai'* an imprraoloa M o bare ?olnom Uot*ae1 to a ?i.o*. h contain ng m->r* Idea*, or whlcb dealt mor* n fart? oivl prio Iplea, <io void allle of ahuae aad flafoiy lie ooatludad amid muab opplauio. Wbon wo loft, at about half pa?t Ion o'clock, Mr. Ilaaoai'ia bad L.iairnoacrd a *p'?'ii, tbo < ruwd otlli l^lng qnito largo. i or a roagh *>timoto, wo aboald tb'ok that there niiot bare tarn praatnt !.ot ?r>a'og about too tboaoand p?o plo. Iho u ' D"it older and (Ml (ooTny pfralUd tbrougbont. It era*, la fart. ? gatho-lag of wul h aay poitj m'obt bo proud. " ham ' boo open* I tbo nam I*itn vttb % *U1 brtr-o and all oaiio ot Ntato Ttorhm' Aaamlallmi. A>NCAL *HTIvO or THE ??KW TO ? aT?i? iracMir.". Tbatintb immioI idmUq^ of the Tea. liera' a?k> i atlon ot lha Biota of New tork ?tll lot hcKi at I W<?. i n thr lat, 'd, af! d doyo tl Aiigtint, ItM. ILl- toUowing feddrtauM, f j'otto, Ac., aro ex st '.ed 00 the cc aowjc - - 1. firieriiDgaditrwi.by tli*l'/?rl'!ont, I!. I)..lon*a, 1 jn|., tf Itcebea'er. 2. AiidriM, lif (?arid H. dcott, A. U , of .N't# V< ik. Hubjoct ? " Where do we Mand I. A i lino* )ij .1.1). >'hi, brick, l.*i , Boperlntco debt of I'tbli' 1 1 ?1 1 iji li >n of C'ocoecticat. I Adaieio, by I ?r. M. B. Aoder? ?n, Prwddrnt ? 1 tl)* I niv?r?ity if llotarater. Sobjorl " f ' .hkti .n Scl.cc'jt. oci] their IJelatlofM to the Higher 8wim rifi ol t-<giDin;f. A pai>*i *"11 Ik* reaid by I'rii'a-oor < bar m l?* vu?, oi I ..-tk II. " ' '0 K'ancUroa, I oitie?, MoH-nr- < nx.d ft'othoci '/I ( tWjmlcg QagotitUa wittj each otlier'1 u. A rt f.ort on " Tu u?e tad Al>iu<a if tl ?? At inr /tpittre will bo pteorr.lgd by Dr. Air ?nd-r Ko<-eT of Mor rt* wi inty . . liej/ort of t.ie nto agent. h. Htr. ihi'toi* !.. Cujiet of r* if? will dtlltrr an ?ddti?a l?i'oie M e o?v,? t % t . < -*i ?n tl * e*eti.r g of tfie t h < r d da), hubject I tit T**/ her ao a lie: eiiictot." ' ?tt er acdrti oea und retiirtj ar* ol* > > ?(?* t??J. S(.i)?"t? aa^rgMted t?) tM Addro?ae? ocd t?f ? r'm. ana ir.a j.j ott er ixj - ajloji i. topiro ? f g ran ,n tor??t, will be ilo<".o?e<i TTae p'a<* cf fneeticg l??lr(j < ootraJ the *efi ?* tioo cl the rprtkoro, an ! :b? ciiarorter of t * ?? > da to bo dwcctitd, will oonl/tloao i#ruro a.-t nou ooaJij largo aod iofltM r?t .*! gat ' eting ol tho Iti it * of tfco h'ato. Airanfoit.f nta a/e Wrr !/>a4? witii aaretal of tUe pn m.ri*nt rat road coMponlgS Ot tha rtiote, god It it tii'/ug'it that with Ihotr moa< !ib? ta<ity, they * I! ?'gi'o to rrnr^ /olog?u>a an I otbut to m'J ft on t'.* conrootir n at radorel fa *e. Tea<her* of ttVr htatao, aad t U* friondo I edacatloD gtaetally. iff lovwtd to b? pteaent. Polllkil lnloll|(en< * . lOLirici or -?n nit ton cinni.?tt? >? onto. II * < ItraUxl ' p **t otata ' .<* po.it a' rlawa of U o tontlOBon B<<m tiB'^1 at U>e ir- oat !l*pabl. as C-fii'O t <m ia Cohkbso, ao foil wo -Ii mi I' ' >.aoo for '.orrteor, frae aol aetl inerlrao hmta II tori, for I * .t?aoBt ' erornor Moiicai war wb.g ia>r oaa; Jcob HrUterboft for -upr?B>* Jadgo fr** (aw* at - ui'Ot A. 0. (aaoorr for ik?oro iA fobi * t-'ao, h .otor wbig moricoa i M W right f?.r Ati>titor. -'.o W II (jlO*'?, for irraauar, do J II. I?>00, f< r ? o*re tary of Mete Ao J.J) Kialo. lor ituooa; gooar?l, ?'oaaottUt ob'I Aaacaa Ml 'Cr I I k\Vl' . Ibo UoiB V'talcipal Ir.ari I'i.l vaa 1*'aa' ??) aa b* 1Mb loa' . by the pop'ilar ??!?, J 410 toting agi.nft oat I,. >0 f' r it. Tb' wour ac*. wbk u woo aowai ??? ot * route '. 'i o, ooi a'<*p"o -(r to ' 2' (Ion Matt a J I taofni baa ran tad ih? <?b? ra' .* tow IB 1 1 TB for ' ?ogr? a ia t.ja or?al ' o*rt- of ?iocrgia Tli A mo: Ma parly of '.bo ir . ( b#t?m ? na! * Irtrl ?f < vt| a booe anri.aa ?d itoo^oaaia H Hit. af Tloap, a< tkoar u .'late for 1 ? ?*t* ? Mr II U tm COfV<d at* |r. bo a awmVor of the ?t4o r, aal *aa a roady ia tbo a s aa .?:*: ead**' ? '? 'au I'araoa Hiaoakw, ?f 'bo Ka ir..io r;*wa / Wt, ? r*'a ? lirojao- it< Aoaaao fbttoliai may ail nie la ' M 'arn'. of Aaaor aa !r>*^? ? bait A ar ^aaa aaaa' drlie ' It l? p*' ? i t?.ot a ' oo ?er oo if U?* A an" 'a ?rV of ? l' oa ?h*<l bo i+.i aMrtiy, tao?.fh tbo >iv t t.ra* ?ad p ?'o if tagtag r or* otA yot Wa lao^aiiot Att'*.<"ral B'?t?|cl tbo AnaeoV .a f owa- ? a Kowor . ea ??* Ittb if>V , tha twotft *mt'.i> V ?- ? -*??' *?? ptotfoota waa o.aiUad b a ??; w tfeltf ot* A o ? tit' '.*?* "?a parly woo b* ? at > raaa i f , oa tha ? . ia*t at wt -a 11m Joba i C tt>'i ?? >w I* '? irw ta b41'im tr.tP 4 On a yrm -*wt ??**** a?t r ' I * b* *o, ? a . waa b>4-*4 ow o*J r ^ , %t ' * r*oV|t *? br 'till *? >1 'W O'U liJia if C ><r Ca| a nl 'iiiw At n*MT, .'<4/ in, IHtlli. &. ??.' Ti ivi jr-i Frevrtw?Catttf. jcr n? Ww/ ./ fi,<* , f (jncf-rn rjv?-(}>M| /nyury .o ' v l'toe<i ? 7*'t blither* i(*d Af.ng h> "'ImMt C inf. n.n /? ><i[?y /, " CV'n??.s? t> r4e A'o* f* a- Aeref ;p?r, 4- 4-?-, Tie Nkw Ft 1 1 Hui: 5 of t-:? 1th ??? fiit earn taiced ac elaborate aid trtth'i: artci*. (n tin aH t'-.al crfumttf, outer It# cnpttoa at ? f?ar fi< ?uu?r ^etdingllaoin? 1>3 I UniMM tlelffaaon VThy," ?hub kw been attor.tinly mil at i it* wo vt omU "Lirfr.fci'y apprcvtd. It *a J that * " aore liberal ,or 1 cofflfc ruble ttctptloc ?< tha i j ? i ; at our watering plaxa bu Ud* sonera k??a mn e than aver l.eret >fore, "e*pajtl?$ a briak Ms ?'3?<J?.o;Uen toanrwrt. A r J wbat la tU f*aitt t t.<c?T?Jc!-?pjH?it<ra,.t,lM4 oonpnraltval/ empty t X , v:? **. *? b&bble cf lt*?, tb? w ae. the dT?cfi?,t, tbe ro*rit? r? asd fair ire, acj the litiatclal reaction of l(W4.H 'JWaMuadouModlj the :ni|n f^Jo^ ,htah conlillute Ic, the geoon! acait itj 0( f^utbU *?. c'*tj at our betel*, in our etaam'rn ?nd t%i; <>U:er cnow*. however, pmnll, which, ?, M lj4<m. A* ?o jour editorial, It ma* b# well to aentioa Tbearaecn for aunimar travel aci *Uit?arf >?bi? p'acea dndlratod to health or piea*ure u no* far advanced. It la abcut theraldd!?o< th? leara* ard ordlxarily thla tine is .luiy tbe public h uao*. atrambcata and railoari are crowded with tamllian re? kits the fashionable wiiteiiBgpU<'e*,the oil aad bracing atmceptiera of flic moat, tela top#, or the de lightfnl i xcatalooa oq cur beautiful take* aid rimm Not cnly have our oan citoa bjen draerled for the dt'ijl ta cfa countty aununer, but untfotml/ mcda upon thoueandii of rtxidecta eouth cf V*?oa at d Dixon have pviiM the hot mhoc of Jul/ ?ad lup-jat ia our northern regloca, d!wt?ibutlng th* moLey with a frea and Ufith hiuu He tl ore n? h/urfa asd hota.'a. la thai/ raatd ?# tiavel, their vlaiU ?..frn(jetJ to ojr halhlig pieces on the rea rcial to Haiat>'fa, l eLiaooo, WMit V'nsUtia, Newfcrt, Mootrrai, N!?gaja, Cilfl* Shart?n Hpringa, J.,ke Utor^g, CatakM Mountain, Weat Point, Cost* m, aril naaiarMM oilier !ocaJIIIe?, rrn<lor<?1 memorable and eochaat in^ lioth by the reality of f>? moo eipertaaie, tail the Mnai(iiiative i>nl pirtunv.|H? -Mllrnliaai la pro^a and peetry, or placed in minUture apa? Vk? piiuter'a ruvani. We ?ee, it u trwe. In many of the nMUwptfia pi 'nta, el j Urate artidaa, Riving ,f!owli| SaaaH |? tli'BH of a ! the pioalnent place* of raaart tea oplctidldly they have lieen d?io-aiod and ~ r'aat ed bow e xceedinfiy accomnn4atln,j the a?# pr? priftcm are to their ?u?"ta how Jaiiriovt the viand*, and hew plentilul and vailotu too hav at. tiNtive the hi r. an'.*, how plea?<u>a^le the ndea, h? w ccnl aad reviving the ahadc ., and h>>w apari ? Pfi* the aiiitlrlal fountiln*, dl?tribut:ag the w?teiy ele&ent id 'uatuiou* abucdarice. anl in targe oir roniferrnce, to the admiration aul coaafort al v'el'er*. All f henw a?f|.-]*?. are laknded for tk4 *? ffrjiU fcrr.i>Utoi ?ijrh localitle* aa ar? d?* rlbed oxtaxd ly the proptlntoM th'rit >f Mj written br Nome Itinerant acribJiar, wno "d?iMl it n^on Mtcanb' af? ralirjai?, acd at botri*. i>)k>q n>pi??enrattnn of Wing attachel la "?tre New \ -nk ptper. and ?ent out M it a traredfa* co?r#?j>? ne'enf. Aa a /wo ?or a frvemte upon b> at or car or a week * lx>ard al a fwul a C' luoin of tiii>hy ba dmtath i* |jeai<*tiert i -'??* p)a."bd liefi ir the ruble, aad thi proLftatar* af bote. * *;e BuiUy ron.pM Mtt^i by Meicg Lieiraa*ab luhnuntu not.ied in ue daily pa|?etv Th-i* far tl'la feaaoo, these l*boi* 1 ave beea uurtwa led Here *ie aevrrai rea*?o< ?oy taa ti.moiar tiarrt Tan 'o ir.at rujir oimn -hej. yn<- i? f.,,t i(m . oi tl.i n ab iti?'L fttA ' avi* aept >.p .rcn a warfare acini ?t '.he hcu*UtiD iw<-?aj, a:d?? litjcii), ifiat tin- |.ecpli> tii.n abi.ne<l refrain from NJ" " 7 their H.mrict. a* u.ui!, at the tiuA where no longer any w.cl*. Inter 'our*- cao he hei.l and wh? te U elr aeivaat* have no real or aeceittv U> m the fatfi* tl tlu? a*>oliMon acoipioiu No f**ai ' v ? an 1 ve! a ilhci it t ho MHittaure cf i>?ivnaU it le a cotrrnleice, ave. aeeerwity which < tatet ba di*;>ftard wieh. H^atherner* who h?re tj^ea an ? u?t?nce.l nDr.uflJj to\i*it the Noil*, v> ace?4 Mm hot and Miitry *ea?on, with their famulei aad ?* van!*, we now ortreuted en*. ...ant of ?or U?a which deelare that aervaut* may if a t? their aa* tem or euiplo>?r* with iinr'ioity tu? n>taat t>m ift fort upon Nifthern ?iil. Moweeer much the# may dealra to walde at the Noith during a parttM e-f tl?e >ear. there It a harrier placed before than pit venting iu Tbey rauoi leave their bona* a* vanfa at home, and Mnplijr IrUh o? <^naan wbaa ever they nt?p over the teautcUd Una. hiraocae . cannot he employed aa nnraea U Ui elr ohUdrea wbl e i boa* fninllUrl/ad In Ux>lr 'amlflM are are >?nt*d fioai a company ina thau In thai/ travail The Northern fanatic* have malmiallr Mi*uii? wiilidraaiag traveller* aid viaiVn fr?.a tin bv or* ew.ng tha enapTarnt cf !a** n^trlrtlag pecpla la thi i indulgenra ot their wl*ha*. I ormarl* U* W?|, at t*>a princlMl place* of raaort Vapt far tha aacwa oi i at ion o? thei/ etrager gua?la wine* ard liiatr* ?uch aa *i* elU.?-r w 'nedi' ine or maratr aa a I* retire. It wa* found to be a Be^aeeirv bum dagr- aye, IndtafMrahic. Itut tv/w the law cf tbe laat atwlon of the l^gialature pr< hibiti the ' or ?ale of *ry tA thf ?e article* la aav JwiaT linger jmin of heavy i<r.?ltv in ??iape of ?aa aid impi i^oniient. The affe.t of thla Inw la vftt di*??tioo* to the keeprreof hotel* avarv *b'f*. ard carltcalarly tl^^ rr^a onl* **_? mrnthe ?n the year at our watering pi?c?a r?io* wr I* who annual y .pr-ad a ra&ifh or t?i r?e prfuuie, acd a* a rMire-^iral from <h> hat hrtci. wall* of the c tie*, wtii w?k ctlar i.;?(?*?rf n.epf. where tfciy arv ft/K rof>?tv-t(? aiaeM in t tit <rr<peit;tr n> r and arom, * cf t> mUr-aa filter aroiif**bd 'o*le t* rf th" f xttj a t -rg- r t Another weighty r? wy o-^r ptioUe ' ttrig% *c 1 bete, a *j f tOTr*! arativfj ileiiNaii Mate umirrr. a the eet'ava/aat'r Iilgti prfexa af trarel ?n'l l< kvl at l.o'o!. n:orn*nt a nenan 1 th* Hitf-'in Ifiver ? .<s tL? O.Ural Kad-aaJ ha a I "J etar?Mi?Jf rs e erj rt^ it*. Ae a aaaa {?;. Tbe fare l"t*?'s WhiiinJ B W. fo.nt.ro ' C-amrib n, (% Maari of a Uifta ? ??-r a iior.i'id mte>* , i.i i^ d-Jiar*. aed t?? i '.* ??/ Ut ? ??. two nca'a o? tt* ,f aM/ ,,>JU -?'b n, ut t im iii.it jf -M in * ?, gbi ^*t ?u inUai> 7-4, a,# t'M;1 ,V I .t Newtoa, of >oi?, *n<l I <11 ton, J Kur.ij.tfla- It-#, na / * mot on the aad atraajraea til e Tit!'?/ I ,r. ^ I'"" * '" 'MX railroad t-. Ut / ?wrree* '' \V. 1'/, *,'{ 7* u ?df,< ? C'jl'wi laelo* e*! J' ? tld Ufl/ m Uflj *4 tijuj q +7*fj artuffc i# m'V f*'!**1 dtfi; '.iiifr fi?4 jr. l.*c M..U. lh*f? g a iUUU Uv ' k . t .r lawful f?r taa directf ra at > *ii-Ti*f ? J - %J? L1,*,*r* wte 14*4 taa .. . *? '?* ?*TJr P'fwa eofcig ovt it j> rug iwl^d to r ajr cm dollar anl fo..rt-*a eeta ate* ?haa -egaJ fare Alttr-.fh the pattl -aa J-aea< .w? ' .'L.V: ? tor ^?J,h r p^a?vr# aa/ h* ? 1 V/. wll.in^ to apeb 1' t^?lr wjh*j ti.ty wi #f wm %QA^Fit lo *0" fa io i*b i A 11x?. ^ ? k Wl*"' ?* ,l1' "'ighf ' r**?,at gtvwa .a the Ifintt . of tl.e iltli ir?i , taken is <<? -.ecWoa with three adJa'ed in f?i'j arti'J* ' jar* eaa ba aa a..?'*ko aa to t ta . oaUo.heg <? u?. waVa oaarala agalrtt oor we'enty 1 a o., oj# mage ifieaat r frt note. a, car itr?ml/'al t *e<e<aad c ir ralL'?a4a the | re?ont ae*?oa I'. ? her ?1 that. wfU a rat-re of .if ?p?T'-oe bicM. o r .egtaiator* aat mhnr dJrertJy letaro*ted. wij r?'.,* ao* ntey Of Vjetr *-'t "?ep* aad '"-*r loowaaeat* (or a \o rltarr raa denr* In tbe a /Etarr montha Amaj iji O n< aM sv rwaOiwaa T?? aut r ? - *? ?"?r v* '.1.1m, i* rrtT??a?u * U* miwurr i... m ? i iu ee^<?ar/ ^aaartiaa J tk. ? 1 . ! f*Vr4"" " ' oLa^a 4?i ?i f Mayer D?ul*l<!. 'a Ui* .1 aa4 ' ??u? M halt*** rw^atrwt . ta 1 .<aw V lt* -A ti. ? j, ,. u, ?. i7 j afnawJ al '*?t ?'?? .a "n mt ait>M ?t is*r a t'.ey ? >r* *? , j ,,1 , tf V?? ? . m 1a *u.0 mo*\ ? ????>?* u4 vh?i * 9 i TK'j4 - | jMba !iJr [4 W; :u ;'r , ' * '? . Cf it 1"V, ?' 0 ?.*r< >a ?|ti? ?a.?ar u ? *<v ? j ? '?i f <???/?. .* 7 'jar aa4 Ua? et?M a * f. r?t*1>i> ?? ??. "'<a' Matktta^?n- rat avi.Hi.'rt 11'iM t a-nvrt rrtU^M ^ , ?'r?-* T.?y aa???ed t*i/n,nal haw " ' ** ?t I I t r, ,'A ? tVU*it, t?n r?M? - * ? ' * J i* far tii ffiM-iui* W tu.r? . t . a I af^ror ea y t ,a ra na'atabr "* ^ " f*' la a mivmw " "??* ? ' ' iWefra.tai^aa^ aa*?eraMa? w,(' ' ?* *htth? **a* a e?e* U4i r* ' " 7' ? !iTl " ; "^4- *?? ? - 1 ? ? l*J ^ *1. at, a ??!??! . wia/ *r #j. > ?i^? if a. . ^ t WW ?ee/ '' a * f , . ?i, ma aa. y 'a raw* ? fa '* '*Un*; ae # ??, a eut-a. a^lMf ttnr ?e ?*? ? ? at?e.^aaa? ,? ?ar aal a ^?o* af IIu'm, at ? ???* aa Ji a^* ni a ?'?l*i mtii ? _?? I W ? ft M?!'??*!ra.), itfallH .*!, a , ?? ^t, a t?* k fit.; ?# age.

Other pages from this issue: