Newspaper of The New York Herald, 3 Ağustos 1855, Page 3

Newspaper of The New York Herald dated 3 Ağustos 1855 Page 3
Text content (automatically generated)

LIST OF LETTER# k Ma l?v Vert Cttf MliMi FrkUr, Am*. >, ?jl>i HMhkK Kelutrtlr Ui ?*? WT ^ Mt ?* 0?tT? cm ??P?r tMMl ?*? urfttt etrwwiw" ant i* 0* UnUtdSuu*. LAD1B4* LIS*. Abbott MiuHarrlot AIUbMi ? H " aVndroMi "?? * < 'A Bro^'"1UdV'0 lUrUUt*. ?=ssrr 31 w.vsiiff til t I U ?u.r(> Blither UraMktU4?0 Binder Mr. J'?hB Bl*k?l.yMi??M?ri? OlivU HulkUyMi..Hettio gltkeSMrtfc SgJlSllLyi1!' ?n BasHacHw/lMiM isgss'f. SKSMi. BSS?...tu.? B^uVlncT But* B?'km Mr. S"E" Iliw||?r*h??ol?? er Mr* I J' ? -iBrke? Mi. Aunt ?t rtnrnett Mi*. Cli*l B.atb Mr? Jonptiin* Btopwh Hlm&m.UO BarnettMiMlUrg* ? Br%an Mr., B4'*?*B?yUck M?re?rei n*1 fer BoWmU. M.r, pi: MU. u, B..i MUi Amelia Brower AOeUHe Uvrnu MM. **"8h Bock Ml>. C.ioliue Brturt Mi.. Mury 37th rt ? BcU.aH?Uwj J??? BtowmUfM.wm ?? Sffiiffi?*"" SmKfS 2SSKK E&L<?? swar ' * sss swu. sexist" SS5K^tiSS>>?>w,S"^! !T M^^9oig^sas^isss^. ClarkMr?M*ry, *u M??* <inuo C<>x W** A.ni^ud% R cSST..b. SK? SSiyftvW C?t?rBr?, Ud'wty Cob.MI *^"hn # Cull* ?rs M C.rty Kictbeth Conw?? Mr., B?ywfd Jammi.kty f'?;sxr.. s&kc* SSt.V"r? Crocker Mr. Leul?. Cook Mr. John ft^rMriftuUM Crock tr Mm UmU D troow*?? sa SS'A'i.fcnb Kia. 8SS 5SsXi Bja.n mu Dayton tfr? D J m Duio.%a MUs, Woit C CTttj ? M Eus?. D'Cr?mii??Jx llrt Donald Hvs * f with >325, J,4ow' SSRuk iu", ??*? *w ConwUa ^4OrMt'il"?EmS*Do? M l.l J ?n? j?XVr?Phe1?? M^SSlSTA. berry tt ' B ' Id... Mr. Polly ?*???!? *8?**- ^Hv'" KrcMnV'Fr^rMr. M.ry FM.y-1^ ^ r.nin^ton Mulft lordewito Mix S? i uu, d. "? ?""? *rH" "" "? FS- M47 FlimmoB MU.,Jone?r reem?n Mrs H?n f ul'|<|rt,B uu, B,U? liDi Mrs l a B#? Q, ss?"x? r?EVH'?V, SSv'J'" sntei'Si ?sp m.? SiM oSg. "" . ,?? ?Ssj""?* BS? sS? H**T. flirt!!* Mm'sb'm* liorken Mr. Walter 0..ket Mrs, Ho. ?= 0??"' Mini M?i^ M?ry V -MJt M?ry SKfe-Si' '"J? Otoo^Mr." Abo oiy^Brid^c ' Or?y Mr. l'Msy K?u ? H Baablin M, a Ch&a Barwoad Mix Cor H?llaad Mrs W T 1} iltllt H'Ibh Mrs Miry Hanaah Mr* Baaard Almlra C Hopklna jo Mr* J >? Banna Jenrle M Ileal; Ellen *cph Harneti tlrv Mary lie" an M> ? Miry Bornhouk Mr* Ita Baaigaa Mrs, C'Ucr llolller Mra.Oaia' at loll* ry *t MeuderaoB Catk U"url<ao Ann Harltn Vir; Diu-j Jano Boureu Catharine Barmen Iliiutb H?(Ut Mary Howard Urn M It Birrtion Madam Uewet M?? Hell Key Ila/h"? Hue Oath F.Jwd Bill lira C H Hunt Mi*. Ann Barriioa Mrs Nan Uod?e Mn, i9tb at Unnt Mra Etuily B cy K Bo?an Mr* Mary, lluntar Mri Mtreu* Birviy Mrt, 19tb it Pnnro at Hurlbnt MrtMaryM Barvey Mia* Kara t Bo?aa Mix Mary, IInrl>-y Cath Barlni Mart J Grand at Hurley Miit Man't Hr-an Marfarvt Berwick* Mil Mar Baoit.lt Mlia Klu'h Bofbrook Miai tba ^ Mutton Mrt J t Iaai* Mia* Xliribetb F Irrln* Mn, Wathinnton at J Jaekaon Mra F.li.a Johnaon Mri Jaaa Jonea Mill Fiiatie, .lack act! Mia* Sarah Joneeon Mra Caro- ?th a* Jewel! fcra Elvira Una Joaee Ml'e Phebe A Jolly Mr* Margaret June* Mr*. Madiaoa .lordon Johanna Jobaeoa Mra ? A *t Joy Mr* J B Jobuoa Mr* F. M Judd Mr* 0 A Jona* Miaa M, Jobnien Mr* 1' W K Ureeae ?t Kaa*tiag*c Suaaa, tally Mra Abb Kin**l?y Milt 4th *t Kail r Aaaa Maria Amanda Knapn Miaa Ita Kelly Ophelia C KiaaeUa Mrt M, beUa Kaoagh Mi** Rom 2Mh *t Kaaly Mia* Mary A Keniaaa Ma rj Urn alar Mil* Fraa Keatiay Elita KlUaaa Mlaa ?aC Kecbler Mra, Ca- Klag Mlaa KoilaharMary tharlna KIbk Bridget Kopmaa Mra Jo Kbaaaa Marflaret Kaow*r Ml a* Jaaa **ph Kally MrtHIB MJ MckVreC, Ca- Lawraaae Mrt So I.ewl* Mr* Ada aal at pbia laid* M Laldlee Miai Xliia- Lawtua Mr* Amelia Lljbtfoot Mra E bath Aaa Liadaar Mra Land* Mra Baaa* Lcarbenaa Joaaery Loaaa Mr* H, W**t Lanzas Mat. ?Kh ft Leary Mlaa Cath*< Broadway lli|la Bridie! rta* l.onati Mr* Ana Lanaoa Catbariaa Leddy Mra M. Loud Mr* CatLa Lapya<* Mn, Bc'd- Itfth it rlaa way Ladaax Mr* Anna Love Mri 9 A L,ati*hlia. Mrt, Lee Mlaa Eliiabath Lnca* Mil* Marga - Hamm*r*ley it La* Mary rat L*wr*rc* Mr* Ell La?rrmaa Mr* Liiaaa Mra Julia D tabatb Henry Lyaeh Mia* Anna Lawrtare Mia Jaaa Lemon Carotia* A Lynch Ilrid/at Lawraaca Mi* Jaaa Laaey Elba Lynch Slit* Mary Nell Later Mra Loala* Lyon* Mia* Mary A Lawtoa Mill T Lairie Mra Annah n Maakaa Miti F.Uan Maada Anna Mior* Sarah Jaaa Maeoah Mr*. 23d at Merhaa Mia* Roe* Moor* Mr* Job a Mad ic Mr* Mary Melroae Miaa Morgan Mr* Eli/.a Magoua Mra MelrUla Miaa Ell-m bath Bridget Mennon Mra John Mor/an Mi** Mary Maboay Ellen MercadlarMadamC Miriwty Nane* Mahoar Judith Merrill Mre Etua- Morriaoa Mia* lit Malm Miaa t , bath O ball* WatblSRtou |ilac* Marr'.tt Mrt, WU Moirluy Mary MaJorMri 11am *1 Morri*oa Vary ? Hatn Utrr Rata Mile* Ml** Ja'.la Moa&ii Ml** usli* Hanaing Johar.La Millaa Mr* J 8 3dat tloai Ml* Margaret Eananafd Mia* Millar Mtaa E, av B Mnldoia Miaa All' * Heiaia MiUcr Mr* H H Malhoran Klita Maen Mri Jan-ea Millar Mr* 9 K Maliltaa Mr* Mart Mar'actlU Mn A Millar Mr* Ame'.ia MurohyMlaaRrid(?t Marah Mi?* Heater villa Mix Marv J Mcrpby Oatbarln Martb Maritar' t Mitobell Mlla Cbar Mnrphy Mra Elian Maraball Ml** lotto E M-irphy Miat Mary i*nay Miter Mra M, 7a Mnrphy Mlta Mary Marshall Mita net at Murphy Mary, Gold Mary A Mixer Mra B, UaloB it Mwtia Mil*. Oth tv p'ace Murray Bri l^at Martla Mr*, -iHb it Moflatt Mr* MarU Murr*y Miai Ella yatbiRt. Madam Mooathaa Mr* both Fanny Bridiet MorrayMaryE V~?ki Mlia Tti- Mont?iih Mlaa Mary MurrafMiaaMarf'r't pbiL* Miady Mr* Vt'm A Me lleArry Cath MeOoaeall Honor* MoQaHebMriMtry |leCar(*nMi?iC*th MettbsdMri.C U(tb Meda* Mlaa Mary MrCarsy Ann MeUaafal MriDua- UMJatiii Mary DeCar'.byMrtBrld- c?* MiGlnlyMra |i)th a* a?t MrBlhon*r,atherl>ieM?(i')ak A Hoi HoC"?aty MUi Jane MeKlroy Mr*, Bow Mad >11411 Mary McCardMliallrlrna err MoiJurria Jaae Mr< ord MraBopbla MrElroy Mut Mary Moliaa'.taa Aliet Ee' nUsojrh Mary Elian M latoah Elian A KtCn.'t Margaret Mr iray Mariana* M'la uaiM atF.'len KcKaald Mita Aa Meflaaty MitaMary M".(.**aa Mill C? ale MeGarry Mr* therlne ?'I 01*'. J Mri Ana MoGiatb ( r (f.r r- M> K n. ?? Elba An | ii l "5*i. Catherine ^ aa* Saatawt: Mil* t J Mewmaa MrtT, NI?k?U Mr* II F Nana^toa Anae Broadway Northrup Mill Loa (ia* Btidaat Nawmaa Aaa iaa >*l*ra Mil* MaryJ Newmaator MraF.lt Nott Mr* Joel B >?.a.-a Maratrat iab*th NlwaortliyFannjU |0Nbitt Mr* MaryA 0*klirMla*LoatiilaO'CoBBor Mary 0'W?!1 Mrt Jai 0 Bri*a Margaret O'Coaaor Ellta 'HrMri Mary Kate 0 Brian Miaa Mary O'HaraMra Itsaa O'SnlitaanMlaaiana 0 Briea M aa Ella* O Holleraa Mre O'BAea Ml** EH*a both Jama* 0 neeff* Kate 0' Ml Ira Cath aria* Orrrbanib Mx O Mara Eila* | O Brlaa Mr* Clara Owen* Mlaa J*au*t I f aoa Mil a Sarah E P*ck Mr* Catber^ai Pln tar Miai Anna r'.att Mr*Und*ouV E P. pa* Mra 1 B I jVl*n Mr* Abba I'h*la*Mi*>I?nl'a A rifir Mre Elia* Jaaa I'laatj MmiCar ilini F1tbia? MUa Aaa R . a'.teraea VriJolia P'rry M'i ll*rr?t i'.?'-h*rV:aaErailyH >>*t*raoa Tereea Parry man Elan Foliar! Mra E P fa>Kar Mr* VIJ Flore* Mre John Pena M'aa AnUnla '.aat fc Jr Fi*r**a Mr* C'atha- l'?rt?r MraOdbrlae Falme*e??hl? _rlaa Potter Mri Jaaa Falser Mlaa Ellen P,?r**a Mia* ?arab P.>?eil Mr* lf? F*rrott Mr* Maria Phillip* Miat Car) Paw r Mlaa Briliit f. k'r MlaaLnnlaa Ma? r Power Mra J?ha fart Mri Uaaa Prtae* Mr* Laara Pxray Mralirnant fialam Mad JU* Mri A a *?ya'ld* Mra A E toduta Mr* B VT Ray Mn Mr.er L ?*yn Id* Mr* 1.1 11 Mr* f. RM'ly Mia* Ana fccbard* Mr* Va Bn<ta Mra U W an!duiaMlr>Uoiia EiclaaonMlaaJara* Ri**r* MlnHa'eaB a, *d Ann J Bimirk Mr* Mary ItiiaaMra Vi',r at *. ?d MIm Harah C Mitaar Mtea Maario Kv a?T *it,?b,th Bred Mra 1 !.<?* Eeaea Mri Char ir Mllliaa B<ldMaryuet l8,u? Car?lla? BrM Ana B. a?h Mary Eo*a Mar^arat ?>Uly Ata Jaa* RoHMiae f arnroi Riwa Larn.ia P ?I ay E'U n Bobhlna M"aAun*h R idal Mra t: o BJ arMlaaKatherlaellotartellraleaiaiUKa"*-!! Mra Ellen F laa.r Miaat ar? R.,bia?o* Mra Zlid Knaaall Mrt E a ha l?r Mabioxa Mra !** rla* K t ai<*-<l>?t'll? b^lla K *1 Mia* Br C/nt A iyra Mrt l.sc.aa Rhodaa Mra Jama* R)*i Mary Ana At* RoJ?a B alien A?r.ea a/p*>?)*Mary Aaa ^ s< J*ha< MUa I M Stewart Mrt Jeta ! mtth Mua Mai<* t a,?. Mia? Varr F. rhlna Binltb In X'tatfi *- r.aihr rt Mai 'I* ?->tat T r? A ? * r*ak i?? Mr?, 1 <1 fpior Ellon S 'h Mre Br'r I' A &f*anCa-h;M "-*? rl i M/l ttl'6 0 BtaMaryMary BWLUaa Mr* Ma- Btaaa MraEAvari Sittwi K?|tnt .thaw UNtMuant Bhaw an awtiii Bfinea Illntelk B Be*tt XnCuk'e Baylee Mr* Miift't Simmoaa lira Kuj tNU Hwr Bhaa Dabby Simmon* Mra Iumm SooUiiriok Km G W 8*^7 ^8U??iB^l^nu9tB?rM(r?Jo^? _ C amentia* Stuart MiM LonUa storting Mi** Jam- Slmpaaa MrM'riaea 8?d?r?i Maria 1 kklu it Su*d*? Mr* Bpailman Mlaa Car- Ulnipt** Mr* iiu SohulU aia MiM X. _ ry _ BUclair J ?ne in SiMjneer ILtil Bippla Ordella BnlUraa Kn, Cher Bpe*<?r MUe Ku; Smith Mla> Alt V ry at ? Speadlaw Mr* Bulth M1m J?m C?lli*aa Hvnrrt V htierbeok Jane E phln* Bullira* Wlenifrad bteren* Mia* Mar/ Smith Ui'l Marr Sully Mr? Ann 9 Strj.??n Mra, Smith Mra Mary ,7th Shnmwar Sarah 8 Whitehall at ?t Banter /lae L??i? SUwait Miu abb 1 Slj her MiM KUiab'h T Traaer Jan* Tonbard Mlaa Rom ThampaanMUa Jon Thajer Mia L?<-y 1uh-ia Mra A X all A?n Tlebeut Mary ttr jv - Thuaapaan Marr Taylor Mri A iir Tobmb Mar/ Ana Tailor Mra J B Thomae Mra B, Taakey Marr Ana Tatlur Mra Wm A I'rine* at Thornton Mary T?ab?<i Ai na Thor?p?,,c Mr* Ca- To war* ?r? J Tr?a<y Mra, Broad villa C 0 Tyior Mra Henry B way vcv Ulmer Mra Marr riimaan Mra A K Veolhloai Mra A W Vluolette Jl? a ?11 Tan kutirea Mra Vn Valkonburth labcth Sarah O Mra O A Wakalav Marcar?t Werti Mlaa Marga't Wilaon MUa Louiaa Walker Mlaa Jane Weat Mra Margaret Wlnnv w *rt Albar WaU? Brldga* Waat MiM Keaa Wb'ta Mra Mar/ Walah Ca i. Oak at it llllaiu* Miaa.Bav Whtto Mra Mar/ Ward Mra Marr ?r? Wbl'u Mtaa Mary & i War trie a Mra Wm William* Mra, Eli- Whlta Ml.afamoha Wateii Mra 8arah laboth ?t WiUi *<>?? Wataon Mra B W W I liana Mlaa Ana* Wultmido Mill B Wataon Mra Aat?- E Whlt.l?i-k Mr* S A. Una William* Mia* Em- Wolfrr Mra jaa i Wataon Jan* ma &<aaa WboatUr Kabeeua WiUiama Ml i* Mary Wuoda Mra, Edwin Well Mt* Walter William* Margaret at W William* Mr* Mar Wood* Mtrrarat A W hm.lt t Mill Mar- uaret J WoodtaU) Mra Anna aaroi Willlaraa Mr* T.uay Woodward Mr* Win V. i>?r Ml'a Mar/ W>ilard Mlaa Abb'. a Wo< d rortk Mra iu Whelan Maraaret WiUua Ana r*lla Walla Miu &>taj ^ WiUua Miaa Mary E Yeoman* Mra, Bow Ycrk Mlaa Cilia J Ycang Mlaa Mar/ Q ery theatre Young Mlaa Etloa Zander Mr*,WaT?ri*yplae* Ziuermau Am* Julian GENTLEMEN'S LIST. AIibi G?c E AJami Wm Boot Adams Wm Adams Horry AdameACo, JolmW A ber P, C Adams Lotilt Abraham* Mr Adams J f Abradn C Adams Edaria AUi Timithy Adams Col Jo ho P Athridat S R Adams Cbas H Alyor Darid Aalrsws J C Angel Alfred Achillas.! H Aauerioo Timoth y Abrahams MiiUaol Ambriitor 0 Acker Joeopa Adam John Abbott (has Abbott btmul Abbott Lucius Abbott 1> L All'n A Htevem Alltn AUx Alien T Allen Wm B Alios A Hudson* Alloc Jinn G Alloa J B Alloa 8 II Abergh I'stor Audr*we riios Audrewa A 3?yle An4iroi II B Andoraon Androm Ajm S I* Arnold Onot John Atkinson W I' Akta A a Alho Dr W C Aopit Ami Austin 0 I' Aiexntder Ci AC Ait or William Al<*riob Copt Wmll A'tna'.r 'nt I'erJin'd Allane U L Altrod Dr B B? Ahman Joba N Alexander Jaj Albright Mr Aloxaiid'rJ I( A'ldlaon Uv Aodoreon Wm C Anthnn (I C Andereon Jm At -hmnnn MontTC Anderton Albert O Auttin JotopU B Abolo Goo B M Armstrong annuel Brada D Antonio BoneJIx E Brown J Brakla Hoary Brtaton trends J Bourao floo W Baoon l)r Wm Bentler Charles H Boadoa Wm Bi adlojr Edward Boaara ABourpuian Dotwerth Daniel Babcooko D wight Bernstown Bam Ronton Oh B Baboook Goorf.0 Bergea Mr Baor Samuel Bernard 8 B Blaohwell John Bernard Benj Bradley Geo W? 2 Broelor C E Ilackman 8 Braddlah Alra BrtafordR M Black Cbaa Backer Michael Bradley John Blakely John L Baldwin Cbat J Bralnard Joes* Bail J M-2 Blakenejr Dr J J Atwa'er Robert Arrangoir Franoiso* Autin 8 0 Armstrong Edmond Jr Armstrong Wm A'klutan Wm, Jr At ^hereon Captain Epbraim Austin Joba Bouere Mr Brounel! John P Browning Uenry lirow Sla?on T Borriman Cbarloe llrower John Berry II Btaaa A Co Berlin K reran lier.ica John Hcnken W Beeect Victoria Bowyer Peter Biyntou A Wood ford Biwers Menelll* Bowers Kd ria K Urowaton 0 A Brighton William Uwylo A F Bridge J amea II Boyle Patrick hl-ierttu John Boyd John Rrldgeraan llenry Boylsi I'hiUip Baker Capt Kliaba B'.cknoU William O Bo yd W Bailey John 1* ? 2 Biatfted A Ray Bailey M*x Hall Wm Baki rHiuD Brardon Wm Brandon Alex Bamtxri A Bancroft Wm Blandin James Branam Geo Bnley Lr J R ? 3 Barclay M L Barker Alfred C Harden J U Barton Wm Buoetu Juaa Bnrtlett Edward Barry Edmotd Barton A Co Barrett D C 1'ertoi K Barrett Her B F Barrr Jobn Barfleld Thomas Barker Alfred C Barrett Tbcmas Bardlne Charles Harford Tliomae Bar; ee Pimuel H -2 Bt'kht J B Billion J B Biliinya Calvin 0 Hi. hop Gtlhera Udndea Thor.iaa Brimmer D lStWdamaiii i Co Bubop A B-2 Blahop JamM B Btttota Jamee M Bingham William llowera tltarr C Br-xrulnc Jona than W Braen W C BriinoinghauaQirni N S B irkmaitor S C Bull 8 C Itudington M A Burka M Bucka W Booklia N B lt'aaell Wa>hini;t?a Burkloy A Hyrae Bit '? f?rd Dan Bead William llrfok I. B B.nnarir S Bocie j.c< -iar'l H Bloomer Si la i Hondl Joreph Bullen Jr, John Bachxnin Wm Bnokingham J T Bust J ?Jtiutt D B Burai Pe it ltiub F.tltiaxd Bonn, Woimeyer A llama Ihoa E t'j Butler Mattrace Bri.phy John Bnrkejamee Helton Jobn 'turn* l a'ri k BoKartlua P C B irnoidn J A Ilouardoa Jamee Bttrke Wm Brook Chat Bnrke Joha Borth t hai M Burna Thamu Brook man J Bn:t Genrs* Boody A Bnrrewi John M Banott Goo Henry Brooks, Bill A Wal Bur-irej Dr Dirgito and R lit T*anno Barrifk A Co A Boody, Rosa A Co ButterDeld R liarnca R Blmdgood'i' Burtree Jou Nl l arnwrell Geo G Blom F Butler George Bates Thomaa C Brooke Alfred Gut Bonaugha W R Bail's James tarns Bnrgui Capt A C Bates J A D Bonflls S D Burns Oamnol Itataott Alexander Bond WilUun llmtk C Battillo Peter M Brockingtoa JohnB Buir William liajard Rnmain C Bogardna Washing Ilj.-rJoshln Baxter William ton U'jrdra Kraaklia Boat Emanuel BorrenghsC Bolbonr Hartwell Hur'?son J H Bo/art James L tt.itltr Clia* Boles Peter DrutU J Brown Wellington Bnrnird Captain Brown J C Brown John Brown L D Brow a John J Brown A J IStown Levi Brown Clarkson Brown J Brown A Brans Br* urn Kdwd Barns Angnat ISrann Thomas Bajard Lowlt P lira ii n Edwd Borkwell J E Beegen M Bonnet Usury M Bookman Gerard Bean Ira A Ileal OB Baal Joha Baa eh or Mr Boooon Jacob Beeros ? J Bellamy W II Bell Wm J Betson (Hear C Bell HD BolUay Wm H Belor Frank M Bonis Mont E T Bonnet Arthur Carlleh H Cballlor M Chalmers J W Calient C , Callaghan Philips Clarke 9 E Buabnoll H m Harford A Co? 2 Bnrrent John Burnt Thot Bora* J D Burgeat J C llntColph Dr H A Burps Henrr F Bnttek PhlUp Brown Capt War- Butler Jamet ran Brown Ferrit P Brown John Brown D Bithop Brown Hall llrown R H Brows Samuel II Bryaat Oacur 3 Br a Don Wm Byrne Joaeph Byrne Uenry Byrne Michael Byrae Jamet Brrne Joseph Bjrta Chnnoy Clarke Waroham F Ccmettaat Mom Clarke Isaac Oaoar Clarke Hon Bayard Conation Martin < larko William J Connelt W A M Calkin Simon CalTrey ll Craffert Jama* Caldwell S D Caldwell John Cameron R C Clarke Chae E Clarke Joshua G Claike Storhen R Clarke PcViylsr (UrksLM Clarke J C Cramptea John B Clarke J U Cram Henry M t lark a V, J Crane Samaol P Clark* Norman Crane Dr C E Clarke Parker P Ci*n*DrCP Caseidy Andtsw t amachoSrHimon-,'! ( a>aidy John ('bamborlalnJcMphCbaee .foal.ua A Conlln SUphen Caalin J B Conroy Jobn Dana* Couway William C*nlon Thomas (>m?tojk W 0 Conner Patk Connor Mr, SO th st Conner Arthur Conner Tbomae fanner llenry Conner I' I< Conner Miehael B Cronla John | Chamberlain J t hatdeM llarfj 8 Crantor Anthony 1 < Ii*uiU>rlni?A Wcr taroy ALr\m ter Can ley Pa'r'.rk Candy Prof Jot n Canooa Patrick Cam! l oll Jamca Cam bell Andrew Campbell John A Campbell J G Chambm a John ChaiuVers BtigU' Joseph J ( later Joha last David Itauiir James li'M Brunt en A Shiny Candee J G Carroll Jobn E Carroll I W Catey Al.r. .?m Cauetiam Lewis ( ass Br Carer Hoa '/. < hate Geo Caseidy juphsa Cu'elio Michael t'asesrd Geo Cieary John n t'heralli. r Hon* Cleveland Geiri^ Cooly U Cook Mr, Istav Cooley Chslwell Cr.oper A Hooper Cook Lewis C?"k Cbat Cook Eli aha W Cooper ThoitiM Crooker George J Crook Isaac 0 Corry Tba-nai r roeby A tVilliama Contrt Timothy C Corey L U Ctiajo Jty _ Cords an J A Broi t ormin J vies Crottan Mlcbael C><e' J s-noa U Corrl W (' Croaiury f its Co riles T II I omick I A A 0 (' jp? (ait ilD ( e?t? M ( heeaman B Q ( reagh John < leery Llmobd Cbjoter (<t >rte Cheater John CIr?rke l.awreess Csrr 11 ACompany Crrnvln EylrMt?( Cbai -nan Georg* Craino A n Cka[maaJ U Catcal l Allen Chtrman Capt J C Clifford Jonath A C rhjrn Sylraaler E CarneyuTR Clifford Harris C j?Jl l,e?lt-4 Carroth Jamea B Chriatianaon Capt torb'roo I'aul L J Carrington II A C H Cl apltn Hi ell A Coffey B W Bra water t oehrtn Ihomas Car* .1 II Ctbb Edwaid Clarp 1 vie an Cockroft r.omas ( arlia Michael < ce Willi* ji Crapet r ""'Jit* B Colre* l.arl Clspp Joha F Cart r M C Cart r Milton Collin Daniel T Coebraa Wm H Croft John t itrkton Lemuel Codd Edw?rd T Floyd CoekCeorteE Hare John ('!?>? k A Hentus t harlas llenry CoUiaaGr>rce ( l.appellABBianf o Cole F II Carlock W Col* Faery Carlbesg Adclpho* Coffia Geerro II rtodriek Coleinaa Jno E Carr Thomas Cotne A Charier ( erney Micbeal Cotsea Ww F (row John C niiii Mvn< Clone hy IVllUklS Crowley Joha Cotter John Courtia Starr CflWell Robert Cr-well Ri '<ert C Coulter John Coy Mirhaal Clotigh A B Closer Lewis P i unei ogham Joha ( Inff Wm Betty Citmminge Horace Cuinrn n?ja Dunean Cnaniegham Baal Carland Lewis Carpsnter W H tarpen'er II Carpenter Mr C?rpt nter II Clarke llenry K Clarke C 11 t larke A Co J W Clarke W G ( larke Tl.rmSJ ( utter A igha* Ua Cart Is WiHitm Cdlias Morrison A Cuaalnghaa A J Co Co a I lag Kara** Collar William < urryVr, Wash CoK Hsary A iu/toa st Colliags Joha Carry Michael Colhy Jeremiah N Church Rsy Phar Gollery Charles sel'tis Colin Mark Mriia Wm H Conoear H? 2 Partis El sard B ('. natantina John (')roa JaraaaT Cor. Cher Jobn Cljde Darid Haley Mike IHiler Patrick tirade y Land Dall. GlbSone A Co toa I ran A Co pa Mela Carlo* Iiaymoad Joseph Do D* PMra Ssnor D DorslnsWI End D Jo>* Dsyle Joba Derby A Banting Drowae Uenry T Dorman A Dailan Daanla Dorema* l?r Pierr* Peystor Jshn Denniaen Ihos H De Jong B J Diamond Dtniel D vine Jamee Drow Carld P D*?e* R> j baa M Darlla Jone* Drabs Dr t amirr Herman I'andv Jobn DsrlB * Praepier Varnisr (Take Her I Da ri? J T M Day A C* J-3 Da?ts< n Mrs I arenjv.rt Jobn T Dickinson, MuadyA Dowa-r Jeahoa R Doyle James E Downer Atery 11 Deor CaptaU Dowtlag Wm Dasgh-rty Wm 0 Ii sl Wm T Diyle J as Dreyor A Kaafman liwjaa M Day Marshall M Dittgharty Wm lie t!s Wm O Davi* R abort Daviss U?o H Daab C Dsylon H Dayton L > Dee Ira Geo W DaT,d?',a B G Dawlsoa J oeeph Dsriee Tl.oe Dawsca Jobn Datls Jtha M 9 f?)((i o r I'arls W a Doriew Jamas Hill " D?*sl * *en R B D .ill Jtha Doyle Jas D.ksman H Mas** Dtag'aae H Dibble llenry Diekonton If D saot.e Goo A Drirgt Alfred H DieM I awreac* Dtsrn Uirsm Dimond Wm Dlton lease Dlrtsa Jcha Dlraory Joba Due irar M na Daa *bi H ? rry 5? I ocVw M (( laol I e O* otas Jacob I*oaeu(l.. Kdwted T A rat.** J J r-eah's kath'e I" * <-???* 0 ? Dec# Ids* n ne?4 tear t L t> i4. j q Dorr Csp'aia D-.yls CbnatepkW Do?<A'rty M C Dtyle fhomn* D <rr J A Dnnaiar ^mith Iia'.a >at AI*l B 1 a?!r Roe? Donna Oerte l>i B ?a T.sa H Dee fl a W B Dsalaoy *? Dnit so r ? Danaa liseid [?a?a- I * Froanaa Extort Piiiii i Jam** Hsf&V WP fc.hiU.8o' D? * SST&i SSUATo^ f?S*?k& SS&uL KSSWS {S15S& 1 IlMtt Po^? ^5?io?^ k FfnT'o^iSiard FU4 ?".???? I'ihW " j a I'lfTf mi* iw. c BU W?V until ***fcv 'rffwSS; sssssfr"* v?k^? ^?11 John |??s?? Dola* Joha W DrtM r T Dodd Jokn Dttlpi OtM Dmmi R?ehnrd Doaeleaa A?|utu Doalaa J tat Drift* Mlohtol Dell C DomirlUtNii d?ii(Um a r JN?|to JiU 0>Ml?l fhoSM V?t?l iMM ? Daaeakar? Itnc ll'utek 0?ara f Dt|wi B Dmrt Ware* Dtnnt Pftal Dfwdtr ft l>?si?lJ Da C Job* D?VftU TfcaOft* * D?i M B Eby Omtm TIN UM __ Ely Wllltam ElUa * Co Chftf LIUoM Frtileriok Ulevftjr Alfr?d KllleM J S ICldrtdse i a llumua A Eadoaa K?tt Thai Eiksy A fcatou Mini I' Irtm Jai E eiui ? a lumu 8 Ea?u Copt 8 P -J Eiaertc Joeepk? 2 England D Ev?u? Kickard S Earner/ Ural il'd IvarUJu B Everllt John Krmat Mau Eiaaad llauy Folaom * Co / W HbaiBM A II Elliott CtAU F Peaea Martin Vcruftudai Joaepk Foley Wm Far?u?. a Ju K Folaoa /ft* C Froaohua^ioc It oherlfti Fnaioa Uerohell Forr Ro.orl Franc h ret?r ioirii Ji-roinu H Flainlo* /u I oieat (j FlJd K I Hob l.e PeMUu Flinaa Denia FiDlgaa Win F a it* d kacoft* FiuexenW Fiidlna Patriek Finn <1 J Fiatd 0*1 R Finch A D > inch Chat B Fri'bie Jnmta W Flak Franklin O Frilhoe J U If I'uk Herri*, a L Frith Jam** 1 itrptlt<cl. Mr I'triti A Forraal Klvia Flood Pelt Flood Tboa Foratur Weld* For<l? J ihn Fariii Ed*art t irnhftU Jaoa l.ir* man WAR Fl >od Ma'haw Fort Jamta Four Jroaitiof Leo pold Fitter ViMiam Q Foifccria(uaiu Mr F?* J aairt t'oiivr l) G Fo?t?ri ftai) R 3 fogh; David PaidiTfciu l.uiva Foator J f ~2 Foiiar Ji?<a T F ynoic 4 Maaric kt Frr Ibarjr I ratar T J FitiK?r*ld Kichftrd Fullar, Wftrrta t Fit' (JhM . M*rrl?oa Fltr.era'd 4 Co 0 I'ul'er Q W FlKftxrald Daairl-.l Fuller William I I'fftrald f.dwl I' Flyan K Frtok Kcrwt Fuller A Co E W Falka Dr J l'nr? u Haul U ^ Foroer i Gallahcr Jam** Ganshet Hou Co Gilbert Scaaot GnJlaftbot I'atriok liitea Gilbert E A feta Ualtador SonotDea Gregory Mr. Bib are GiVhriat l Un nw-! A Oalaca Chaa Gale litarr Gaitraiib J A Grrienn John 1' G'ldora^ero IV U Ocmli ito Corhain G Hi* M r Greenwood K C?t bill Methew Graaa Nathaoiel Gill betid Gallagher Tkca G Gn-en humor I Gill Julia GalU|Bn Bernard GieetoaJoha GllUapri Joha GajenihuG Crotamiik W B Gil on A Co Giaix William Greene Jinn W Gillror Via Graham Joha Gioeatank Thoa Giate Francee Glenann Edward Green Jtnu Uiril t Gamble II L Grern Goo Thou J Griewold J C Gannon Jautl K Grnenejaa Whitman Gritneld li 0 Great G I* Gregory E Gnawtld li l> Grant J to OiMaiu&h, Ccok A G dderd CU Garty John Co liudiltH itmiM Gaalty Jamtt Ceary John Godcll J Gle>e Betid A liumitha God* in That Garcia D V l!n> Uvea W Gr.fl banlol -J Gecrteon Joahna A George Jamee Grexan John Gardiner barld Geoottte SU' I?h- Goldeaith Mo?m Gardner cept Gardner Lev M Garety 1'atrick Gardiner l> S Garaar Jaa Gardiner 11 8 qeeb Ceorxc Wm B Geyle John QcUtt J Gr'Ain J i Grim fc H Geiecber Owen Geut ti A II Goodrlok Fred 8 Goodrich (? B A Co Gooll rln Neliae Qnoikark D Gee.incine Samuel GrifBo I'atiiok Gorham Geo N? i Gardiner Hoar/ Gthba J f Glover Roaaeil K Gardner I taao GnUin John Gore Freed* Gaaaia Antonio Gibrot C>pt IV M Gordon Jamaa GeranaftU fetriek Griffith A Co Chee Gaaklr J ? 1 Gorriaon Gau?t B Gilford ( bai Grommau I ?wi< Griffith Wharton Gateman Jeaoa N G1 >aon I aptl'eterl Gtsam Moot li Gret Richard Geeina John Gader B 8 Giiuf l'reder<i l? Grady 1 linnet ileum r A Co J B Gerett J A .Son# Gray Dr* W Garrett. ? B Bada John Ileuerty Otia Bakra l>r Bale Ilroe Bale Wm Belt Wm Giif.rd Caea Oriui Wm B Griffith A Co OHtu William Gnfford Luigi Grit&n Edmund Gordon U I. Gnu* Ber.i 3 G ultimo Mr Gorltr Wm H F Gs<tin A Sawyer Ou?'lu br I W GUlatt Mc H Bawtbnraa Ueo Biaiep John G lla?rknrat L li IIU< !icr"li l> ajrid Ilaakei Mo.oa W ll >?/ Kit ry llawkiiij /achariah llob n t Hawkins f Bobirl Walter Bencher Geo T Bc'm M Balenbtek Capt B Ilao/htnn. Saw/tr llod^e A C Halt II rnard Ball Harry llail Wm Ball John A llail J r. ball G*nr-e BnllRoht Hull A liallet Ei'?raa Bal'ir A Comp lllUWl J 1 Bailor* John UaAeti Un< llair>?ac'i W II Hamlin I'apt II am i'ii Jotin llamllti'ii Bobt Hanna John lla.'iiion 1 RMMU Hanrlri; John Banle? Bcnry Uaiinirb Lake Uaird John Herman I' W Barley John P Hard* Alpbeci Barrfa Wm II Harria Moaee llarrla Wm Ilarria beth Harria Anauktoe llarr Robt Hano i Noah ~2 Hart B B 1) ait Jotopb Ilart W Bart Jamaa Ilart Joaepli Bart Can! W Hart Michael G Bart Sol liarttgan Joha BartigK Ilarrlaoa J Ilariiuin ("haa hartLaa Vietcr Barti I kCt"'- llod^t JatiQ Ilavea J l( B ,d/?a tin Uajrtirjno II ?? J T lla.Tdan.laaE Ilo/aa A Thompa llertanir Mnua Via B ildrtge Wm Hayell R T lla>-a .lull a U llajea (' J Barea vBmelt II %\J John Italy Uwea llaiy Uanl B ? atb KatCa lleary Jox ph II i art ra'rick lie ic y 11 very llelrd John T Ueidel Bern Bailor Franca llrllinta Wm B Brlmea Mr HcoU' r'ea ll'a J llolhtiay Win Il ileciat Sam B Baloamh !>r Wm B Holly lleary N lloliend Trend) II. Hand Hand He Hat d A 1 1 lot or Iloitnan W J Balmct Geome Iloltuea G*or^? Bolton Ml Hot k tv in Homer A Si>Ta< i? llorton V I. Iloamer Wm B ynar t'liai W Buum Alram ll'iiDriijr llomph lloraey T M A C? reya Bninphrikl Win Benry L B'-ery Hamilton Bandareon Henry Beaderaon Joha lleadt-reon W Ileaderaon Joha llepkin* Semi A Iloran Jobs Bo k Wm llorton Sam! r ?3 Hopklna Joha N B)<i(a J II Bo per L ?ct or Hat ermaa Itna Haadrlokaoa Chaa BMitaillnr r?*ni-l Bendrioafoa A Botohiiua I tt Barer Boyt Wm II Berqnea Rot oat) Howe boater aao Howard Dluli C nerbert AHred Howe A Oo liar jert Mr Boward J E llrrnalay F'rancia W Howard I. V Heron Alex llowraa Uaorloe Betberlructoa Fred Bowe Wm Berrimaa Albert 11 Budaoa F.dw Naevea Brapler J aao I, Bull John W Berrtana lleary Bubbell Hhae B Bawitt T Bey wear Annuel Baylaad Tboa Bayiaad Harriot Ilertloy M B J lIaT<ehon>, Bait l> Ulelbraad Marten Bun Or Bebbard Tboa 8 B'ldaoa lleary B ab?r Geo B?(hoa Jaa A Tuoker Harp Mr Ilarrey Jatiea Ilareaa Jaa B llaa vet Wm it Haeken Wm T Bawl WraB Bawea Chaa B Bawea Peter A llawaon J imti llaablna J B Baaaard Joba R liattaway t W It.ra Edward J Jabiatar Captaaa Ivet Ckannoey P Jaektoa Join a P Jackaon Whitney Jackt'.a Falwa JacobtJ B JacobovHi M J aokaoa Jeha Jan-a B W Blekok J ' Birkey Pat Bill Lather Bill An* B BiU Ed Bill Vb Htilier Uovle BUaer Robt C llimea And Hlaaan Deraitaa Hln-hmao O Iliat Mart la Irby Riehard I?aaca Jeaaa llaater 0 H Baatiaitoa A W Banter Matheaiel Bant Borneo Barle* J he R-2 Buaauord Joha Bntophrey r M Boat i'atrtek Batehlot Beary 0 liaar Join. 11 II ntehioa Wm Hyde J T lama/ Jeremiah laalee 3 I. Jerrlt CipUla J ?aaa Mr. Sitb tt Jeakiat Alaiauder Jenee ? ? 1' JeaniBAe Oeoar Joaet Daniel Jeaaop Bamnel Joaee A Uttle Jrnaea feivert ? J Jonel C W Jewett Rot AOL /onto h W JokatoB Arthur L Juaet A H Jartie Rev Geerye Jabnaon Jamaa Joaai A I> Jam*" Ldwla Jattou Mr JaaiaOB M W Jaatua Martin Jatciad bitr^e Jayuria Iraao Janaiai U B Jamtt Jolia Jarolner Mcna JeruiaCapt It J Jnaop A i ex -!? ftrrd Lliarlea Jtakiai Ja?.ee G Kiapp William B John* on Robert L Jotiea DaWiWCliA Johaeua F. A tea Jel'Sica T B Join Hiram JthteoB r>r Thoe Jonea T J J<?B(..n Wm JoaaaT J liaaonNathaaielM Jonei G A? 2 Johaaon Ttiomaa M Jonea A Hitefceock JulDioa ?idise> .lar Ian William J ih> ton CLe'lef Joeet Wm A .lobBat-is John Joaat Pierre J-.aeph Jul- .1 lie. ry .fntlin Muat Jnlea Jobattoa t olFW, 'J Jatet Mobj K Kelly Phtriok II ?< Wm W J Klefeton 0 W Ri'obel Cliaa M I. layt.ry Nathan K ire la Miol aal K i peer* l>ui.-aa Kirkn. at Ueorite Rlrly Joba Keanedt A Gelaton Kim hie F W Knott AA&e Iteil tt Wtu W (aananr Joaeph Konardi Joaeph KaarpER K.o?h Mirbael Kareltai M Kearef H krumeiaT' Kaaa< dy Jao.ee Kat rr MelaLuld Karnrdy laii.ee? S Keilofn Chaa T " " Kean.aj la:n'k hel!? Pair ok Ketto CI a/'"a Kelly CeptaLa K r.e.'ht ).d K>Uta E A Kiiiuj ^amotl k'-llay John Ki llay Mt-l<a?l K -ll y Bi nry A k re i. (ll<K|e II Kelly Patrirl' Kemea h al Ke Jy John K' II/ Joha ReUouCba* T Keako Mr

La^ombe Ar.i/.r.i I^ke Jut roh 3 Laohalte Uoaa Laird W illiam O l aaiiraaia I'atilek l.~i D I.affin Jair.ea JLergall Jneeph 8 I.ene Or Lett C ? 2 Lebeon Peter Lane L C Lei' en l ot'j I.et dun Rot Pey I.efkeo kl N J m< ur Leo W T l.enoo Capt Ed l*e Moore T wla D Lea Fraak W Lac ia/ A B Ltlan 1 Or A L I aadaittla t harlet l?e >t W Laadahetb Daniel Ley J I Kaaaltf Dt I' I' Kieae* Thoreaa K'jya fiaaiel Ktmatot Catiia Kenney Or B E Kttern M K oti.au Jasiee Kar nar K rot hart Ktrr Th tune K rnnedy I> H -J Knieila Vaieatiae Reretler3 Kldd Joha KoheeHrery Ki.lv F'.dward Kradder A Knl/h'-ACeJA K I p John Ki; ea Kdward Knoalen Wlll.aa Kinrm>a,CtoeaA< o KolayJ'?<?r?? Kloikead Thornae Kin( Hoary A Mac Q V Kltteabaaa A 3 Klnkie < baa t?2 KiatXf Rlmi.rrl/ Don a la K iml rrly lltirtt C Km.by i.O"ritt Kehat L Kiel Mr Ej Lee W Lee Nathaa A Lerbier A Co A A Leinnjcwtll D LaadaWy 1 A Lere? Tietor l^mkiB 1 Iwla Leonard Henry leiliere Hert 1 ety O Larala LaaraeUr F E .... Laatert M ae Line Thadiui B l.aot I t at I ra l iana Thooaa Lata A mien I Mid William M I.eateB Fraaoia Lamk?ia Joha Laac Haaaa Lintu cwi I anion n T 4e*reaeeS B I ewf.o Jaaee I aaietta Joee UwetrtlCoWar l^ry Itatld laelieWH Lewta Jeha Lavvte * fa 0 I .adt Hie-dare W I ami all Bury t Upaiarett A C? Lawteaea Jaaee I iaaar? f Kua ; WUilaa I - imlt R B Loniae Martmaai l.ethlai Will lata Lothroa J Lluyl John Lowed C I.' v Joeleb 0 I ota Robert Lewry Robert Lareuatr F O I,'. rat Unit Lo|*e lirraardo Lort^vy A W Ur?! ?t Loomia Rowland Lota Re* H t l^itt* Allen G Lota ^amnel Lothi td/a Jta ! A Mwte Frederick F Liu> d Jeha I., alt A to M M Leoad C lieooeaekr L l.oaiynakl A L I ovny Williaa B 1 .at lie Joha Loel Jaaper 1 eoaard WUliaae Lewta J 8 Levy Oaa.el Ury >>eae< l Laty Mtrka Uter Jaaea Ieilantoe L M Lory betid ? irOuj Birn-e I inn P L< na^laa IhviI l.tltaai Fraa'ola Lonarcea Willi ate Be. aaed J an., a eioaid Rirbard aekead WILUaa I.toe Jeha Lot aait II F Late Juhn Lrwrey (.oedwla Leu aee Oat Id oacdale ?>Utrt Lay 5yleaee*f I aarne' Jno I.eyVvrn (' W f Le a ton W iitiaa Latelle Jaaea Lareah Williaa ley Vara C *F l aatiae ? raatia lite W l liana L,f*te I H L< eda C hiaaat Laode Rat 5 P Mraet Wa t'aak t Jea*e Vaetl.k ; Jaka Faa / It lUi^* I yon Jftatfh l.wAloW 111 f.y.nt J n Lym Syitaen I a>hear A M Lakiee Cart Leabott Will aa Jaaao i.yaa Jaa?a Lyeah Jamaa Lr?ft run I I ta a< Barry 1 ladtay Joha I iaeolm Lociea I atle 1) 3 I title Hear* I iadebtea Rail* I. tiraatoa W W Loekwaod Jaaee l aky Joha cr Jahe Lyoa lupkae Loeke RIMilit 0 I in J im -e a?tM Jaaae Lyoa T 4 Meaa^otOaaMCdef. Moore Oat f-i k?e OaatCkaa Metre *ka. 0 Meatatrr Lewie M aeaja-aoe M?y er Tko. Mo'raa ?r ' I Me aer It | w,ae 1*< k M^nan-iCaj'T** Wx | EETiES Ku** in vaii?* * K Ss&'icr EBB"1 SirtW CbM P&% M*r*h ^ { c /?*? * SS-ra SSS?r BsSu* ??.**?? *eiVf 5o'.0?".? ss,r..i?* fe.'.1""-" ;Ss-r S^VS. &"**?? *?>?* JA S;j^i-^ortPk fc,?U?t ll*or? ?&& 1 Merry Mlebe' i Mtt?r IhriMi ^HPH^ k4h"? Bh Do* Vmui W I Aoto.ir f Monteea (Mi H HnHim OMtThee >mln? iwu Mrrritt r Mart* Horaoe B llMaam D H<r?4l f Mnritt Ju M Mornea* llBU iM.i.r, fr<4tU' k I jjMNi Mondlaeoa J Meat* J Tit Micbati Meant Jarnoe ?III* kabert Mill* 0 MltU Joba b. Jr Mill* Jh Mile. J K MUdlmiei A L MIIM Dr AM Mil** Geo 8 Miller ?raak Morton Lama N MerUa Wm Mor'oa P U Mor4? J -bo 4 Mo ri* Titoa Morri* E??ar4 M?rr(? CfUriok 8 Morrit I, A Co Worrit L Uui'oa Morrle I'ol R C Mottm Jobs If orri* T II Morton Jam** Mora* Km.'u. L Mi'Ier MaybewtCa More C W MiUrrJa-oe. U Meet J I, Miller I'ratoi* Morreoi Joba Miller iuiut Merit Mr MlUer Wm Mtiriulr Daalel Mlll*r4 8 A A Ce Mo ran 1 hointt Mllmorn Thn* Morrill Jot Mill' A Bar' let* Munlc W R Ml'ledoler WeiterG Moti A C* M tart to J at ? S Molt J H Ml.'jrole Rl -barJ Morlo* J H Mixta Jiutt Morlej John r Miehrlten M'rhael Motley John C llltbil Uorrv M-n't'io 0 W Minor Wm II Muller Rolort MtanrJoba Mulllu J a met Mlcter WmT Mu lor Au*?te Mitchell ('bee MuHI<aa I'etriek Michell Cap'lUchil Mulilcoi I'etcr MKoiiell L'o'lU Mullbollaail lleorjr Mt'chtll Jobii W Muster Jacob Minton Ttuiotbr Murlia 3 U MI'lop "<lt Mertino Murpbf Imopb Moaeir A fv ? 2 Mnrnhjr Jam** M'lmr U?o-?o Murpby Timo'b/ Muntjprr.ery Jet M Mtiroliy Jeae* Montgomery Utorge Murnby (Mini* M ntgamorr J Mortiy Johr W Moltooax l.m M m rray <r m? 3 llaoatben Itartiy Marry i'etriok MonciUIT I>*?lil Mog'ita I'drick Moaner M 0 Mcore Oarl I Moo~i W m Moor* Mitebell Manl >ek (.' Murr J?c?,b MoniUr .lubn Munroe limti M \ ore f 'laroaeeK ?1 M> ere M 1 > McEotre Jeinee McBrleao Andrew Mcruil-nl r oi McOubjth l'a' rick MeUeo Patrick He At* Frlic M.Au'.itt Peter VcAlt; Timothy IR Aalir I'tln krAlioei Join MoBoirre John D krBtlti Ba MrCaUorrh Jmdh McCra b Jt hn McCormlck RoU Metiauu J II MeCormiok W m MeOowaa Thot W McCrrmlok < loa Moilra* bamuul McCoru-irhLacblao Motri-artv Dinar* McCcrmlck John MoCttlrk I'etiick Mt<'<m>ich-Jamc? McOuoe K W MeC thill Jolm Mot arty John MoClkllaed Thot DM McDonald Ai ?* Mct.to<hUa Pat'k Mt-Doeell Mkthew Me*anii? lUrnarl McMaanit Joha McMilliaa Jn'n McM III. a Wm McMalltn Manual McMaon Mr Mr Korro ? J ad McMtlr Tho? fccNo.i<b'oa J MoNaUy Robert McNainht.il Ale* MiN elli K McNerr ttenj MtliaiigiiajiMiclittil Mr-tei'y Win O Mcfioldtaok .lax Mol'bee Coraelial MfOmri rhae Mcl'ateraen (<m Mclluxh Jrhn korii?r?ca LtJuO Mollttchoock Dr (' MtPeeeMr A Mollvain D MoNete Pater McKeaury 1 Metjoirk Mat tin kcKi'i.acy A! na? MeOnUn Jnho kicQoa.'e Pa'rlok Mr,* u I t,*j { a'la;ii'B MoSnnrU'? Thoe MrKU A W t'lla McKlnn.) () W MtCaffrry John Mct'vllob Prut Rich aid MoCttlloh ThomM MnDorald John McDonald Me; Sd muail U McDonald Mr MoDonaell Am ny ferl eii.aa Win T MoTeaneli Fllrmk Mel** Thu , _ .. MeDormed fcdward MoIiohivu llernard MaWilUaint Ale* McDertrld Matl.cw Mcl.ar-n John MoRioh Mr MrDcrmnttMicliaci Mcl.aonhlin I'at'k Mc'u?ker fhnt Mcl'lary Jamea MrKenney ? aft McOiiiaii Patrick " Tbomtt MoQumn Jet M>'Ki>rai? l'.obert Mckeana l/lonta Molxan J MoLAUfhlia Pat'k Nag(llO*" >?l>l?r A D N *?h I) NaUon /IBM > i'A) J Nllae Oao S Nettle t?n lletrr B N!#'i? John Q Newton C W N'teoil ti Y Newterr; DrJ 8 MrlKB Jtuu >r*uiin A Nt-haa Alex NtcoUca Oioriis O Ilrifa Pater O'lIritgJtmnWeitiltklar Je>ee O limn 1 iliJtmte U'dnler* ( W C'Ctoaor Jirenrah D?dera W A O'Dc&atll l)>i> (i'KmIi J (?'Israeli David (?rr Samuel ( (.ready Tin mai Gerald Henry Niemann Canl T n Nott Jo?l R Mitkeraoa A liowet ftoian A Warner Nlchola J R nordecbola C Nirharten Edward Nolitanrere Popile N llaot. Andara Nlokolla Umrtu L Netillr llntry M Norton John U Norton R' ub?n M N ortun I ha? R O Ofdna Merodltli O'lirrad/ Wni (nJ''ait t> Nl>ll Jarif:? 2 t'livor M b l>am'i?l Ordaa Win It Oaioad II II Citoa Riobar litia I. II Owlr?. Wm Ur'/ tUfl (i?o No.-n Tunmai N i.l Inn Ixvniil Nod(a? John AoUn (? W N un?ut rnarlaa Mutant yhadnck N u nana W m Normaoa F W Own.-r Sickln & Tiitur Oriaabu L C Orion Rnbrrt ItmiU I'rark ' rphal Mr Oelraadrr Dctor (tatraftdi* I* D 'Micilfr li I '?Si a Ki.'lia. d OH' rk? .'VatinB J U'l.tar} Tia.t,tby P r:*iptfH .Ilea 1'rariani Col Hi Ph.?'ar Ur IT'.'a kriwaid t tut -J rink ri.it All. a I'aiiiiiuala Ran.oa PrtnUta < apt I haa l'iUn?tai Ar*.kar I icaud I aramiu I'rctat A i ( J. I'l.ulin htit U I'amj W illiam PtiUIlpa J L I'*fnlor*-on Ur rinlll(>* Ki? n V 1'elln Mkr'.aal I'h ll.fiJ r> I'rrdarnoMr Caaalatl'l.ilHoa Juki I'rrad' rrraot I II I'b.llilia OMrja W IVama Jo?ai>h I'bi'ltptl I ~ l*hillt|>i R W I'opo <>r?. I'ar*. 1.AM i'?rk* I' I' I'almir MiRuaatll 1 irlah !)..? I'rall Joha S l araooa mo W PSraoi a ham icltl.S I raatoa O't-rn fMNM It.' > l II hHHr I l'klioai Uaa II Far'ln LiarwM f'mcafl Ml?-hal l'?r? naN a U aii .'lM I'ataraon J ubn ra?y? U iu O i'aiila F II I'raiiia II Jmi (h I ?'ti*rew J 0 l'? mar [>\ll I'runcrS I'arker A J l'arry 8 S I'ajrai.ir ni;? Ba'ta l>rr; Maooal I'm '.t A I itobworlh l'arry M A I'llitna (>a? l'arry Cardan B Pstaraon Mr I'arkiaa Jo'an I ran H II l"er<laa Ilabnatt raj ni- llirriat A P'rllaillrio S I'ajne fat/irk 1'arkina A Co I'atWaou Uarr>A I'atara Alu M I'rall Mr I'atert ( l.aa I'la't t' I I'riceJoha PlalgiO M rickmaa Kar I'lrai.l Moa< I'riaat llnrriaaaa I'aarork T W I'late l/Db l'ca*a Rar J Mi rria Prior K (' l'?. k Mr I'bluuay Joatak B I ?lla*rrawMal<byK I'atahard Mr Park luciniB Prrraac Chaa Peek J Ij I'l?p?r. i,ea?' Carl I'raraoa ta?U I'lokotl idward Pack t I'tlrt Julaa J I'latt Ihomaa (*? 2 1'earre Btephta Patl??on W.'Iiam Aauatna I'rea'h Jinn Rar l'"matr? < c S II PSICall Mirrhal I'orar II' nrr A I'r <atfi Mr I'm H ?ia*J9l*r'b? t'ola'.a.J ?ii i I'olloi-k i;ci? II I'ollork J< ha K Potter ft M I'ttttrr i t*l V Putt*r Ldward Potter kllia A I'ottar SQ I'urtar Andrew Porter < apt H'oa Porter William Porter Aea 3 I'owcll Thi/nat N l'owi-r I'billip I'ewaJl Mr K Peat P M I 'oat Pari* I' Pott Mont I'ntla Plu'ilay Cki. rlaa Pardt J?r<al Pnrdy II 11 I'algfaa J-> PntaamAS>rkam- 2 I'oaada AUandi) Power Mar'la Qvlalai Martia R liiMa A 0 Rlehardaon C?pt Rappalya JeremtN Jattlc? W __ Ranurc* O Richariaoa Lew1? 0 Ro n -ka 1 ho Raadoli.b Iltary P Rica H M R?et Thoiaai '< and ail " b<m J H arrea Roa i Robert A C Rice Y V Root O?o f Ra'.'.ian Wn> Bar* Rich Wtllltm k Co Root t C laid Rairdea Jaaoa lardr Jeka H Rankin John W Rt!Tartr William harJall Jt, Jab* Baynea Edward Ranc.ni M R Ray Daaial O R n r-k for d 1 bona* RiapartDa>ld Rlebardt Jeaaia RJrharda Job* Rl. barda W Riblay I >oo lor Bllty Philip Riley Joba Rlemaa Wm J Kiftt II B. M D Rlpka Jeeoph A Co Roolatoa Joha Raae icartea A Bou Row Jaaaaa R?? John R?ai Dr Joel Roma Jauei Keaawell A I'ricO Rooaay Jamea Reouaf Daaial RewlaadaOrooaleAt Rnflen t&ttru A Riley Klward Roaaat lolm li D luad J i Rid la* Joha Roae^ne^ J%?aea n Feyaold Mr M Rloo I'rdr" Rotb Chrlttiaa Reynold Ibar'ao Rldeerjoba P ltoa-ai a.ua MaanoJ Rear Wa?bia(t?a Ria-ino raiduiaad Roy.tl'o Raid C W S Botbber* < baa-3 Raid Jau ?? D RUt A in 01 Reo^ona Joaapb fell lit?b It Rirara l< If Ruaitoa J V Rei nulda E iwta G Kilot Mon< A'.fr-J Roae-ll Joaaj.h B a. don If... K,.',r- M n . " K a.-u Mi/dMU A Rej "M>:d? Jtha Rbodaa Jamaa A? J Ward H-yaaJtar* Ito ba Jobs M Radd Woi If Ki f 1 John rietlaaoa U W Better ft" Mr* baatiiLiaa T C Ri t.iaton Joha F. Kuab tlich?et Rraay Pair rk R" k ? "111 homaaR Rn Ikia !? hmrrAd '|li tU l/"rtaoa Jel.a Rail l.oia Ma H" * ?? i KolaiOat Gee-.' Ruther'er^ Win 2 Reel Mr M Vohar'.a in Geo D Rntht'l 'rd A R??an lxrerio iict?rnJ ,/Jila K t .ldj I tt t lor h hrr' a J H R>an I a>ktr R a-a-ia' r J Vaa Uoktrii Cbaa II R>*n V fl.i?l Read J II ItcUrta John I* Kjan taH'.ie Ra'.l Jan-i D Ro Oft a Jlm?l A Hjaila'rt'k KeelJcknR KckeitaJC Kyan Martin T Hiohtnrn 1 K J IfoWrtalC Ryaa li Imn. I tiirhnond Capt 11' s< re < i.ta B Ryai I'r 1 A Nath?n Ho i t# John? ? R>aa l>aniel \ Rn l.at'laon Wm II Ro??r" M ? J R >?-r I T II' b? II H lioddy M I. R 'kileliar Adduia R ach Jt a Walter Frtari. M V Stale Th "allaa Wm W ?'*' ary John P fa ?e U m M hteewar W illiata P'ally Mi'Laol bear** Mr btahla Joha 5a-?nyJoba P'ekleAr hbeahao JervBla. failrr O" i Mhea Joha Ptrerheii Beb rt B Sleaain Tboe l-ira- riaa Wm R f^d^wlrk Ma erJnha in tt J.Un f-ad er Jamee Shear H illian -2 Mm.ih rtanaaa '?aflof.I t* m R be eat Wm HMD ."Tilth lien R Meflotd M B Rheebaa fcdrard Raiitk Tbe^ero W ftilfti I tr aarii t< itllkari William Rmitb if A S*ilk H II Saiiili M U">4f Rialth I ? wit it Nmith lllram D Rnnth l ay t.?A ?'?a' b f mlth C raailat >mi' h J ll-i 7f.ratne (' II H<ar ..at Joha fialta O Halinoa Miebae! K^lfoid M J M Jf ha D B Be/etl A ral.am hM<a; II Man ?oilart (i H f he don laraal- I Bheldoa Dr M t RtrlTeaa A Shtrd.n Ti;ii?ky *tiiiiar M Jas Saltadec Mr Fchtak' rra (i Vf ftiatihop* P W m Beirhor I rederick Jiatl .ni Henry Btetakrena'r Oeo ptran?-w m B A Co Htreanaali Ueerra faia|i'B Daaial C Sa?h Mr Swaa J S BhnAtld Ckbrlno Paa ?** < ??t M IF Rbelby Jairae M fandf- rd It It Rtntuaa II I. B'anfcr'.eah Jamea Mteeaaa D II far.tW r I'ltllttryfUfata J I. klaaaMaJaha fte>i*?I, > S'aa Seld W G (leeeae Jaa ravatt A || BltttM A R 'ait'ilulm R'ewart W C jarrta ht Mr 4a ktewart J . ha- .1 J aa? H'awart Jt,h a R Sjti f J C ft' watt t; Mtrv^a I'l.r iik* ??fatr' G K ft?w*ri liurie Si ? ? ? i. !-ei*r lletrj J ttaatrt A rn 4 a?i l>r I t ! I iiarlea BbTwoad Ia -<? f?il ??? A s fktw TP ftataoa Marl, a ? ?la?aa Jaiae* f aw ) er A iB'.e Btetaea It f ^atea J tt *ttad tge KiepbaaaJK f eata< Ja-ak haw j?r L?'r.a'd Btethraa Kn/M ?/??. J a ? a haardeta MwoidA H'opbe-u (: ?~tii^ta*?ea R .V? "in ll-erj Mepi>e?a 1. 1 earl B't'.aiai. .Seinaa in 1 Ir bt?pfceee<a I ra4 fVrt Heard fawiali J'itU I* fiap'.aoMn | "tort Jeta fl'ii'aa WJMoaa P bherwiac V+rtt *t< rr*w TW*1 W Ilea lift F. i#ar A It'erw-^d Jati.ee ? #?*a' *a l"l*M feadlete Uarwtel Vair?i'll'i'ta| lliar; A H-tle? I"liwi Hrhfrme?kt.TB 111 *<tea( ."miln Riikard ' ailA J I. A Ca <?ir. tb 'leo M !-mitk rbarlM fm'th Ree II a rj B "mltk Re* I ti ?inita f llateaU "mlth Joha -A Smith II r Rir.ttfc II mi . y (J S?'th f II ?a^ti> T r -mitt I J It i.e. air a lr-w flat lair 't"ai Mim!b W ?r ."liar.?r il aa I' fkleaar K?? ' B Si*ira > Rj-'ey h h ?U'aaaa Kami n f M Ca fawaellj 8 Bk*rwlt Ttel T (?or.' rd Gea A ? Btera Mr "'?ai'T t boo ? Vaa'Ur FVor*??? Xto* a, Mearll h*trt>. a 7 ha a I> P * narmta Oeo P aa.ty ?(?ail Jaw at ?tylalt ??t ltaaa pt'tt* N lebt aa 'in Mr B . ta?a*oe Ilttt >iilue J< lr? >1 arkay J-.fca ? <a ake?y Jabs >k w J I earte litat > a ? r" 1 1* eld He perl H C ilae Dtfei patrn I * rei ?*? ,ri'i Ma i* -Jt H ere 9 M?iM?i Qanea lUrwfl Daaloi ftoymtor t kaa (ejae? C f'jarar f aa J 9**1 ( (. I ?ey ?? <? J Baj t llerao* Kat ?Ut p ItMa. ? KB t-nt. If I B Heeataa btlllmaa M<e>y ?wl?i A le?eeed bar ? I ? J ? Fa ?. W? r N'a<ww?4 Via T Uv- HQ U F'f.ad Prodi ? !Uei KaaUa r raAr tk ?t<u. kaU Ppaeaer C f. II a Maef>tl)l> Ok a* B'-r'aaaa ? 'nav a *?? eey A ti (teraaa M?a 1 Mi'tw H O A t F<aaeti Jake ?t :??*.. a I aa M Bka'a b ft J l<w (tar Jam -a Bol ley Ki .aTra. tl (? ,44-r Jeta M.?.' I l? lea it baa al *e I eaa J ke bw? ?>e ae ' t ? ' I Bar i il i b >r*-a Ja.H iVfiA 1>'<U _ HmlMi B*i?wW40we* J taHtb IMT B B> 0 Tifiu liirirt Tuur Oiut Ibiwtar iokm% Tailor 0 Tkfiu CkM S lrail lUbert 1 trior imilii Tala dab Uilor J*> K fur David j it?Ti?T r-j Tart. * c? N Tajli* ?'? Iriwi litru tuliU TmIii IIM.wl T*?lor ft ftUu Tiflw TIm Twiut llart TWt( Jaaeoa latlur Mr Tata W m Ik) Lar JaMffe 1 trior bt<-pira 1 mlm r W "llbott Hiobktil laylir Win II- I lunn John t "Unb into Trivia Uia Tbaitr K 8 'it ^r ?' Iron tit Kd* a lrttna'n V. K Irujinl U B,,4~ MP ?rmiM l?M J" Rroaob 11/ H TooM* IMm Teno? I) W c In. TO * u Tuc? JlBM T.mlae Mirbaal Trte? Drill ; Tiltoa Ch?? c Tlltaa Ac* 1t?tar? O U Trlakwalwr La r?a?? T:?bout Edwarl Tioib ? Thlnor Mr Tn too wn n ill ton Jbhu J U?; lleary Tilton c'baa I Tlueon l,*vl Thonipaou 0 maei Tovao f Yowaaaad CfTU JwoWilit M 0 p ru if t Toanaead O J TUoae 0 K Tmale cTi*? Th ort'M J uha T???ai.d 0 4 1) Trr.bnd,, Henry TownaaaJ W n lbr?| II H Toaher fkm True Altvrl Co Tree C K-I Took Jaa Th.ujpeea Jobo Tnekor naal TUB|>Ha A Klpley Toll) Jehu TI,..an?<B Tb<M f Tuner Hrntwi Tr.m p ?>?. Gee Tundf A omiib Tli.aa,.eau Albert 8 T<irl?ir Jueepli?2 Tbviupacn A X? Turan W ro Thmu|.?>n l>OU Turell John Tliuoipa ib J fC Turner Dunoan 1 hnairaua ilea A Tmur lleary (1 Tbompeoa (iur I) Turner Msraae U Th a.jii"i> Kdirard Tarpln lleur/ " funiculi Goo TolhBiJ M Hi :u. CM* Th <aie?^ Kami Tncr?ea W C Iraadaell l-avertti Ionian <? 'Irrr) l>r Jwha Thome Alnart fiOi W in U llicrapeca I'aalor CncoiB .looepk- 2 1.11 u>ai l*?f.<'l 1 Wearer b C 1 buretua t 0 Thur^r K Tore Matheir 'iuulailoo W T utile i apt John TuniaeOea B?frt-2 1 nth. II Dr u N Thoapiou Jauee V Underbill A Mat UphamJohn. J via toriB Hp Leu. Htephon l/ntloe A Z, Jiiu V Vail Walter? Veot Ja?t*r Vlado Antaalo I alee* Jvraph M > Mtur> Thae W V n keri Jaoub M Vellw li \ rie JeuKnrt Jihn Vnllere II Vall? n? l< ha H Vrleon'lhoa Vaadr Joba Vananl4 Capt r Veori NoleoB 7. V oae .lamaal J 8 Velli Mi na B I i n Verinil vo Uo > K V*> *bt Samuel L Valde# Juee Maria Vical-r huna II o ? V llai J oka Vldone liana bart VUB Van Benraa Lr I'a Tar. UmiiiaiJi oP Vaa Naairaa# J* t?r Vkn t'. ut ? i> I'at-r n?b Van I>Of u aler G M Vaa Klua) klbartll Van U'lnkla T N le ?fl Van V.tfihJ M \ an t'h ii M m \ aa ftfw f M tin ^ ?tar va ia C V an II ? i u W ru Van l>irl?UW 11 Van liurtnau Hat V an Uervaii Mr 1) C ? aa Detatter FL J _ W W'akrilh Slme<n Wha?l?r * (1 W a*er llnnrv 11 Wh?aler Meliisk A WiJIlaine H ti ib* WtlUa V an .S'ibaara Tn<> Van Vlaoa W f Via VkKu-r Wib Van Zelet Mr > aa /baat C I. W!IIlBBia l>?rlt T Vt atema W allrtt br V alllnxtua (1 1' H arki rlat U W el 'are T < M akiUel.l A ll )?e W alur C A M aldron Daniel U H l,? tell J <; W all ( harlee R M Walter I red Julin ? ?>?h Samuel A Wuleh Detmia M ikrmiB J U We.ie rB'rlcn H al>b l>anl?l Halkir J H ail Ambon/ Walab John Walker Heart Waiter F. lwerd ? tun ?r R 11? 2 W a Hi' a W V WbL'.o.- ? Waftnei Jae M S * arrvii t)roa M W erBe.'il A J Waid 1 M Ward A ?. e O II Wa.->! I, a|>t II W W a'devll J"hr M WIlTf Jo el at W erren Cln/ii nt 8 V lien A'e Win Ailr>d 1?2 V* I a r i u M.>l#n Ward Charlte W Ward C I. w et?rb' 'im A Ca W a'.te Jabn WlUlaoo K Welle l ap Martini. WUIUrna Jo bn I> W i ber A t'o C Vf liliame ? Ntclier W-bMolJt. WUIUBiahU W..|ob J t. William on N J U nion Jfthu Willlaoieen Mr IHi' iyu (;e. rra G IVilliaai^^a Uaa L W I. U I' ttniie Robert W?lle Kaneena Vt bite Joaepli Q Well t'nat Daniel M atch Met Wild t'hretir We.le Jan.ee B W e>den I.Uut II Weeve* J taref W?*4 l>pl J *niee Weter Met EHJeh W-et J "ha W ri'B J V Weetun Gaorxa M *'l>y < barlee Willie * r. rreit Vt lllu.t- l<*aleb W lie n t it Wl'ltui^n JeptbaA Wirree R rtgla/ J.'a?ph Win Irani Wlai er llei>rl< h Wirt, Ada-n> A Co W 1 1 ?i it Wllllaui II Wlad'.r W II M rt*M Knl>arl H Wlntaa IDrara WI.IU r M Vt bite laiaea W t.ii? (i"a a Vt bite rraak V\ Into W in White A Dob it bB Whtte W K WhUe John a Whl'a Win K W iiitoe> A Broira Wb.lnair W II Whilnei K 11 W nlti.ejr L'bae Wliblienna Oltan witharo Kehert Irliht t II C WhlttBj: I r A n H tut lot k Jae A Wbi'tleee) Joieph Wht'ttali' C U M llai n Wlllla si!?: if S-* wuui'f hiy trui H-atktoaACo W IU.VeT J M JJ "?t1 II Wat^B A ( W bu'rT lV " "a?tel|lteW WilKi.rRi.il W 'acta. wH^.'oa ,r,r Wl'ilJ Cb4n,U*: P "I l?M n sHSf'"" w.i.,ni>l|t, , J; V"'** . }???vii,, n . *4 .. - ' * ir A Cj Wt.fi'l A ? 'r, vt .?nvs^' sBlivIlrj,"0 ^ .Li'." l.?rk. V "r... ag??v. Wist?' r: 3K." .. . WlBrellin.eoiui. Miov/Jr^Vh8;.^ frr. ? ,, ? rait a 0?k Urtr. U A 0 t> * U^?l ** I* a AC V. FOWI.tR, PMioifUr, iNmvL&r.m Htm Wti> kvert Bit. Ml'l IA1MA. UtrjU'lkt Masonic? rut mi-miikhs of t john ix>i>ur, bo. 1, (iukI ?r th* bid eoiutitoi oa, ) ar* r*qu**t ? 4 to attaal a apaeial laofiiof at thalr loijr* rooa>>, No. tOC Ur cad war, oo Krltay irulof, tfar U ln*t , at 7X j o'clcck. All ma?t?r*, ]i ul maator* *>?} m*m >*r? of si* t?f lix'f ?? la IhU fit;, ftrocalya, Wi.hamaourif ml ad >eoat cltia*, ar* eotriukliy lanto-1 to a>*t with ua on fhU ncea?'oa M b'jintii of araat important *111 ba , Uo.fbt taforalbalodt*. BTK.rll?i KlHiKKri, Hm<m. I' M. niaki-, .so<vaurr vw ran not turnt inminw r- ; J^l tabh?h*d for tb* purpoaa of |i?iuf amplny ??nt ! MM rdacattoa to tho Ilia u i BojIaHad cclorwl boy* of o?r dtf? propo** to tbo {tnUcnti to block tba.r boot* 4*41/, it aa/ boar th*y *UI *tl&*r at iMr ra auloecc* or Utn Ui our rum*. ?t at nor ri*?, ! for II f >?r moD'h. two pat/*, 91 7ft - four do , lit. t Wa hop# '1 tna aupport af all, aal whilo y<iu rmtT* It* taIuo for your aanoa/, you yron?U th* ro*?n? tf ii io n much food. U*al> n*a ??n Uof u* ti>*lr Bam**, with raaitaoao, and hour, wilt rw?l?* KrtoaJ atUtulaac* OBco, 120 Niats atra**, two f ?Mt of Broadway. V fV voiuc mifiH AID MCOETY ? th B 01 MUM XI of tho Co as i raj ton in It to* of tbl* r/an '.ti m, Ij 'itnroua to t-cM a Bta-Ja* la a few da?*, wh*n It 1* ?i I poc'nl that all tbo ann^or* vko ba?* rr<-*ir* 1 a book wilt ba a ill* to report farorably f.r ary irao w II fc?l aa totoro*l in a!<J.r* a pralatwortby uod*itaaio<, aad o?a *T*r prr?? nt? . Ii?*if to th* l.botaiity of our clil'*n* mora imrrriBg lb .1 jm'.rooa** tban tb* pro*?a'. Far orAar, 1 hlT.H C. fi LURING. Cbalraiaa. OmtK Of OOHMl**IOIIMtlOI l.MJ'ltUTti'N NtW ' Votli, J't y 1, liM -- ih* C'*aU> <??r law will b* o{?sod ca %?Ja?r lay, tba l*t of Aii?a*t, a* th* l?nl 1 rraut iandi*( In po'.ra' th* rocoptioa ao<l laapocUua ~t tu fa jraoU imnu at thl* port. III1C. AMJi ' A.-T.lU.r, f*"*tol7. SYMWTMt I4Y, ATrt+VKY AND Otl/fWi I/Il I a* taw, actar} paU^; aul c>aaailjM.r>ai*r Aim da, . ?k' rooiaUatcoar I' r alt tb* la Wa an'1 l?rrn?r'a?, ai c-J?. N>? J>r??7 ? uA Mar?Wi.i. Taupcrta ot>tata*4 fi*<*n M adiirf ifti la Uiirt; a. I bcu/* f'T paraoo* la t?a in t- traral la l .r?!|iwj?ti m ?>?-a doara, '? A. I M. to I P.M. BVLVBmj'. LaY, MINI (MM. fpMI llWyi <?? TJIl: AHfOK UVtAKT III A nmr.h < tc?To*?J ta f ?<l tl.?t ?<L.f..?iot? r.a?? t>?aa n.aila ?0 tb<- pGbltt tfiAt ?t?li?r? U> lb* l.brary bar* ui t iar? t*^ a*?tT ? ??lr?d at'^nttca Ttva; L*r> aivU ?trA ? iaa n\% ba iato lh? matt*- a* th* ra*a r^iufrad, asl tb? pu'.il* ?iay t??t ***urad o' llntr Kaitall afo^l to ca n] Mt ' ba io'?aUua cf tho ua lar of tha library la B.ak Dg 11 a ti'? ai?l opao ro'irt wtara ? ?'t*r* ?,f bt/'.h a?t?? ai.<! ' f ? ??'7 ei^a* ltd ct a^. tl' a would foal 1 *?it* a cf lAa trca*. a'.l att?* aat (.tlififut tr*at?a*at 11*/ w? 1 <ocw tha ?? ih .?a?? aa a*ui>U ?*?*?? of tba lU'JlM, ac* low a?< if U*7 wtay h- dU"?n<*rl?d la tb*<r rtxatc) <* by aa; want of et~*rful rlrlUly < a lb* , (artdf libcartaa* Any fa.'<.rw 'a UiU r*?pa<i' ?o tfi* j art of t* ai'- oiao", If Kara tu*a to tfi* *<t>*rla Uaoat> c.i to a oj oti??r of th* t/oat***, wtU ba uaaaa 'Uataly la j" *d .at* aad ' tw'M Vartou* arraa^* nxait hi tta ccatwaloae* af rui-ar* a.-a ;a?. la e mm p all-. ? ae it W t' * hop* cf tl.a tru*'->? to rwndar If.* I braty, nfrr <a?.aa?r? aa.' n.rra ?M/al aad at?r?? tin, Hj utUi ui It.* 1 1 u *'.**? WAft' iaopjjf ;rvi a pr?? iiaat. ^l? Vork, At('iat 2. It.'t, U>rrc> rRKTMANH la*>d aj*?k r *no", no ji ? f A r*? U'alnf 1 4 l.us amaialtna w,U ba b*M aa * ua*t-ay ??'. af Au( jl *, Iv.t, at ? o'caoct C. M , al 1 ?l a a U a alrvl, Mruoalya. Ail M*rabwrr ar* r> '(W? !*?? la b* |Tw*et, a ?> " *?i *~-?i >aa of la?1 w 0 ho aold o* 'Jka; arw < fly ordar of tb* ai*o*ta Una, Vll^J vjf Ma <XKY wofatj. .?*.? aur, as /~1 AXJ'Ullb J A MAVUliC - Tll"f A'#/' I WW 41 ' \ < fT.r J?W ?Uj wai.td Bad II M Itw awrwl ' 1 '*H aa 1 *aw 't t$ now aa4 (<aaaHli. act./* ta*r ar**;?i> a Ui .ataj f> u* raa< <la*o?K*.f aoc a' jrv-a- wilaia tb* KMhwt ar*r; naa I. ft J J A<f?M* tirtadwa' G /??_'? roil < turn ? Oc'dr' rl fi t tutt*., ' ? |i: t* I1W :?*??, |?'.'*cn 'l ac* ?' i' u , 1. a *<-. ?'|Uf* aad oaara*wd I'ak *aa>a* 2? Ui M <*?*! *s(r**> i *r" w ua* ?A*ia? M W> M | f UA |Wi S* ' U*k, wi?b t*a^*d ? (* if to % ? p a.a aj fob ?w? a- " 11 to n <?< id a*?ia atla (!>"'' id raa.a* " II to HI C.?i k?? Hit ?' ad ... 1* \? 4( ?r?. 'aaia'aC l<a* r?t'*ra " 14 In Ml * I f a? atu?f irtjl* af f. * twj ' 1 nil, 1', laM tlaa Uanv .?/??? wt *??*!? a?' r- ta?l ??>' < A'l><<, 1 *a' *tf>?4 Hfcalkar U- o.j .b*r! <?Ar>? ? I. a ; tt'; ?*wt f*ft?a? fr??a ft* to Ml |?||>Nii Wa* * !? ft V, f, iJaMl/fioitn ?" r u 41 4 4. -.V*. ?*'?.:? ? 12 to M f.ft 1 ?** ftiaarw bob . . , . - lj to uom *?**? p% wra .... ?< , ?v> *a <#w>) aowW* '?/ . II * ?? OualA-to*i4 y+r-mrt, ?? 14 V> V (,. 4 i^xilil Ntil I* ca 'at *aw4 that ai " 'J to 44 * *o? pa? ??? wao? Ao?ao ?* t*a*? I A*o a*. ?<! >?? t)i* J '*-*?? 'or aal* a4 U*> 44.** tba ?*??? p r m . wWwaW awl r*<? t UJ/i r At I VS, It *?' ?*r*?A baawft! *vr. *<4f ?rtad??f ? HPfT or BOOMS MEMO UJCn IKCntW. Y vuil 1*4, cti be pfocorwl tt Ua ?at%kU<air ellaTiai MUlMtt Rm4IuI, H Ul H?4MI llfM, *1 MlW ufdaitM oa tbe yrwuM. It U ni; ef hcm 6 r ? m city, tb? 4* pel b?li| aaar tu groa?<t* iart ??r baifea* ataMlag, k* Miui. C. M. UUdEbBMUrj WooAlaaA Maakiao, Car??na*tm -QUICK SHOP IN HPHUCB HTKtCT, TO l.KT-A 0M(* M9 mntUjuM brisk buOdtof ta the i?w, at .b wide aa? tnni?, a* lo?W eita of ttpraoa etrael below WllBaaa* KMlt'i mtdhUi '? ?bop e>tjoinia* Hot low. K.t. K1NHIUMKH, Utf Fourth mum, 3 to T r. M , end ? ka 10 A U CniTAOK AT HABI.KtL ? TO Ltr OK FOB MAI. P., 1* 1IU atreat, belarvaa Fifth u( Htitli tuiuH, lu m a hell ?tor?M bicb, fliloj la with brink, ataa noai cellar, Ut , uildi lota of |?Mid,Nm?4 (lit (mi treea l?tm? eaaf Arplf to U II. KICK, HufWHi Court U.?t ? whoa, It City llaU, oral 45 Kut Tweat# Eighth Hi. Chkai? hk.nth._tk i sr. a hocse and niou; f >'1 Tr nit | i botrdiax h<toi?, 661 I'tlli fUWl, ??TtrU roi iua b^iroooA. a!*o, a Hor^ llf Itliu* H c?*o 1jV'KM.?hli ll<>r-?F To I.rt A SK.lTlY FUfc 1 tlUNHw tout loqu-r* ua the bmIim.II SbKWfea ff^eet. IU.1l |1H |)W we<k, pajaela la ilfaaM HOl/r-ttJ TO (ST ? TlilUCb UXiAtl ItoUHM ? Kitw Umm. (lute! ?, thiw BKiitv' walk try, oo?ca*a.ila?( ? beautiful rU? ot tb? b?f Ml ?Ity ?( New Inn, wlib h*ll?, |u bat and mAA waM% he., to fanfUaa of the brat raep?riahilllf Hlf. la^alS at the oflloa comer at tfeooaJ tad U-i ltoe itnHa, Kfc M? af U>#AHD MiLBIUI. Off* TO I .FT ? TKF I'OIT '2 ol HCKVU HTRIM^ lk?M<)n, ?<ar IImdiIUo 'wtj, wtu all ta* mm Jero imprbv) tuei.ia <o let, at ? -00 a >iar. i aa key la tab* lout. I in lb* opp'?<?e bou-e la*(?irr there a* ai 71 Ilirk ' ?tr??l, llnvXjP, eel ikV I'aarl etiMt, N. V. T | O0?K T<> I.KT ? A Kilter OLAM IIUIMF, NO lit Xl heat Fourteenth etroet, wlto all Iba <n xlera la. prucnustl tor peripolar* apply ti H 4. t'Kf V.I, 4xi liroedwey, eor or llroowm atrwit, aaar Iba bt. N choUa Ii< tel. I n* ? ?/ la ?? ba found nail doer. Tj Ol'ev. TO LFT ? THk TBMOt *Ti?BY AND ATM9 M tonne, No. 13 Wooaler ?lrn-t, flrat ?*? -I ma unal, wraV-rl/ ? <l? of ^aoaiar. I< if wall leca'eA, ami ?;ll b? a*Tarj?*<1 for hualueai purpS'Oa II r*'j nr?4. la - qclra of J I BaM, !<J l'?l?? ? | uaf ?, or olj if. I'lTf^ onriitr a' (iiaaii aad I.aurea* a'rf?U Oitk3? to i>:r At mam ommi i* * rood alorr IrftaaUa tloiiUbf Itk oar a f l>a.? atraat a vary daatrat I* to -alion for ftlmaaiaay .?ht buaiaaaa parpnaa. Apply v> ttai?r<kcry Jan% Coaipajif, oa tha fianliaa or at Na. IH I aaay aWaai. I)AI'.T 01 A MAU ll"0'HK Iff A OOOO NKIUIMMU k?4l, ou lh? ?*at at a of Hr?*lw?y, abaaa Waaikar ana lolow Thirtieth atr-a-t, la ? aut?<1 u y ? aaall t mmt raft family ; alta not mora tuan ana o!har faauly la UrkouM Kar mii 11 a f?o4 t>aaat eao ba kxl, tf ?adraatuig <1 , ItaraM 0C1 >a, alalia! Wrai, it*. rl.KT? THK DWKU1NQ I'Altr OK BOOBK NO. U? Grand atraat, oaa (Ul aaal af llraatfaay. fta afartniam'.a oo i<"a* M thrva aoUra flaoc*. all rwwtlf fat la rar1?c( eoaUliH f'/oiaa anil ?a a la (ba hauaa. la HUira uf I lAOON <i IUVKN, I ? ' liraad atraat. rro ut>ni two mom mb k ?*?*? 1 hot.ia, No It Walbar atraat. Waall ba laaaa* far maBufacluriof p arpoafta, ta a vary da ? irabla taaaol, tat la 107 ( .0 faat. Apply to I.. II ikbaaa, iz J aha il(W^ W?a?o t anil ? o'clock , f M TO I .Ft? TWCrtPACIOf* infiv OF HlORK 3T NaXUR alrral, oppcaita Vba I'aat Ottoa. HaauUfui Locattaa for u 'a. ixi rUr or a com unawi bouaa Maal t||i) to ? 0. FAJBCHIU) h l'" , M tha (.rail a < T>om? TntrwomoHY BOOK no. u hkj??* baa barn na<v|y palatal ? a 1 d trd up la trat ra'.a atjla, aith kit BJn1?r n lB|>rn?rmi ota laijilllAa? Ika pi?a..>ai iron U Uil li tan frvB> 'I till 6. 110 I ET? A MofiKKATE W/KD HOITflC, TtlKI h Ht& rtta, liimmiDltti uodar oa.lat, Uraaai. a Ilk MB tir tra<lffm liapr?T>uia( ta is rnopata ordar, aatf j>?ltta<i thtoaabout, No lltrtj alfMl.l**1, |?l. Af pi* at Ma li /tank ?in?l, balaia IU A. M or 4 M V I' M T In IK.r? rt'KM-HKH, UNTIL 1?* M\Y sixr. * I ( l*> ob Hrcot i d lUlfcb ? aithia a !a? a kM* wa't of t3? Wall atraat tciff iu at MUi AUraakM S|tbt I oat <?B\ca, Saa Y?rV , f|V> UT-TH1 LOWVIl I'ART <>r 1M I.AURKHM ttlta . T? a amall >? I ratp-tulila family laaaa ai'Mtont '* will fcaimU'i ft] r< ..-aabi y ItO LET? A HB*I CI A-v- ROl'lll IS A BKAinVWL n rail' n l obla.Li all tl'.a ci lylarn Impraraaaaala, lartlr I inial.M, Edit of iwi.iim?u laoaari), balk robin l i t aad ro:<l w?t*r PciaaaaainD miua<iUt?f/ la iiutra ?ioir of ll?Dry a'.raat aad Klut plica. Kauft uiooli'b, (or oba a at i* i j-r-t i-pHi I'art oi n? fill isr? hack ha m n* at (i<> itnat. Ib^ctrr on t&a [ nialaia TO I I T? TWO VOl'll HTOKY A.ST lU-HtlRST RIU0K tauoaaa iiaa aaibnlabat la ?'-i>l at; U oa I' ft; raeono atraat, b#tw?aa tha Klaraatk avroua ?tt Nortk T'.ftt , Lara a vary II aa r.a ? af lb* rntr froo U.a fraat ai l mr, a til ba i?t at vary 1< a no' aach aUl n-nnaaa Cata lab anall fanjii.aa <pply lb <i. I'A\ WX, U Ut lra laaa, ap ata.ra. 1v) Uf, ami n RNiir ne r<m hatje < ulaf?a rary aiea tao alary aa<! ali o hauaa, aa llabart atraat. la Iba rlriult r ol m. Julia'a part Ttia baaaa la la (iicd o< Jar, balb, Ac. , rial $***> faraltara naw aatf Mu-I to tb? li'u-a. I'rlaa about Itoo I H KIN hi I1HKK, ..19 Eounti araaua, U to 7 I'. M , aal ? ta lU A W T) I,KT, IS llnlKJUKH-A srvf BIU' K IIOOM^ aall fialahad aa4 vary ewaraalaat <<aoi loeatlaa bad loa tlaw. To a fa?d laaaat, viU ba raaiad far a ;ra/ . I'uilai lu .lib atraat, l>al*a*a fiardaa aad Maado* Wfelta Iro at aa I blU "a tba pram laaa. rp<) i >t in iiitooR i rs -tu> nt/nsn floor a?? X bach baaaiuaat of houaa W Waablafloa atraat. Vm a aaaai] gao'aa' raaily 7 bit baaia U aat ara ?Imw valk froai Vba ruttaa tarry. T> UBli fdt 1>IM ff hot;?k nh vj i-whu atraat, batvaaa c.raaaalrh aal Waab:afV'B atraata, ?a>ar ntiit/.a man at. Tba atata la &IVy laav Aaap. La ijolra at No. I Hrry atraat. TO U1 AND I.LA-K?niR KAIIJUIAD II ?rttj n<r1.h *?at rntaar of TaatU araaua aat fhlrty lf? atraat, at<>ck aad flilaraa for aala al<o tha l>apat IfaMl. ffl thirty ft rat atr%?t, rift b I i|>li>t tlaa llaftaaa RlfV I abroad dap>.t ftla<i ?antbar .???od bouaa aat atara mm Um uatt bUxft aal'abla fur moat aa y kia4 of baaifti? . iba I ola. a ara In t!,a I'al.<aa ,n u.a uapa< part a# t. ? ell/ for laiiru App y at tha coraar of Taaw ara aua ftoil lilrty kitt atraat Railroad flulal. ta l!Hi i A l.l' H'KW.tY. T> irAKK- r??n.Af?M niA iiotKi -wr tin*"* ? to Hauaa, Cbaataot atraat. balvaaa faata aftl I ktiiui air?*ta, va^amlaM, "?ia ?i>( M raaaaa, altb arary pa*5*ra ceaaaalaara aa *rb aa aa'aSI'aftM ruai.aj Tba bau>a a1/o.m?f, a ilh 4f. larra ta a raaa*^ raa ba ftaaftactaL App r to J ill . M l.l M4KV 4 (VNf, "t K>uUi /ourtft atraat, l b ia!?.phVa, IV I'O fJ-?KJ_|fiR A TTRM Of YKAKV ,111 WKtl. kt'/wa Ukm aal ;<b b^adary of il KI4M I > M tou aliaat a tb B>a<li<b>ry jraa.?? t/? la, b ? <a?atb?r altb tla gut '. all] Tb< boa a*aa l.aa >?? a aiU'llabal f r Ofta*a j ara, aat l> ' na al '.ba baat >-b fcia laataa m t /? riiy. !u?, . /a at X J.ba atraat, t?.r4 atary, af Mr. JOMJl. T, M?N* rAfTI KI34.? TO IJT OR litSt TIIR larja a> a belli), a*a Noa li abd 1 1 tltt airaat, a*ar (irftnd, It la K l>y I * '(it i aia ia aiarf r.tpa t at?k kaailtf aad dr/s<m ftppblatua a 'b or ailbot,'. aiaafti pi aar aa itaaiii I Appiy 'a tba pinr -t r ??rrui m?a. card.? Tin: iir*tmRc? v : : x lurrfiT hkw H-j.Ua dai.y, ti.^ aaab, f nu /ai-uaa ia i*aaia bcoaiaa; ry 4' kl riaaa Of ar r.ia laawa waa. OljV J R b*^ IWaaftaap A au^VL^r' -S S^A^3ril f A*Ot'Ai.t TIWOI.T, fROrW ?f bf C.aab-na i*a?ha?a M tta "?aa Tart Caarv aft*. *U ?a?am a aaa (laaa, far ia4 aa aad pa?a bm a ta Ifftadat aatt, bt !?? r^urtb a-./aat A aaa wiicoa V k> (Aauk |faauaar. bat tba 4 rat af tba faaaiaa ca 1 1aa?da, aaa jual avl. loa taaa al T? la aad tray RRMOV AM. TbJ i TMM Of RWOVAL.? Wa!. -> - a 11 rata /Mad la kiaaUilaal, ,4. i.raaaa^b a'aaat. b?' ? aaa Harrlay aad lu>b a*oa. i^aapal by baaa f?r Ba?a t ytara pratWao ta u? lat a/ Hay laat abar# ba will b kappy V, aaa bla aad hfmt* aal ' juaaa Ha laaft aa h?M a Ut|a tal f*aa*a. an a* Ma aal W (Mtft Bad l??Bad* ta taap bi) >WI ra?<*a<ab?-l ?'ik I** tHM BTi4 Boat 4<a?r?Ma *t;'?aaf ?a?ta 'a taa aaartav alaf ?b<b ?U ba a*M ftt tba oary maaai aarftat paftaa, ?? ?Mk. ?ar>v ai -? rrK' ~t f ?Jy tafara t a fr? mtann W apatbarary atots ? bara ba baa ? ? ?? ? , aaiaa^ad aaa<ai?<at ?f '.ftM, ?a^iat*aa, aaflBBi, brtaaaa ?? ??- tof Brtka laa, ba , 4v HranaaH I raaaalp'.waa a^'arataiy praaaaftl Aaipftto taa?r of braa?y ?al -'aaaatr* tplafM. para vtMft, Am., oaft ataaby aa baad fa* ?a'HaM parpaaaa ? I r;mw? n, >r/U.a?arf ta- H^adaar RRtTACRAin. s w AkiW'j. r*r.'ii akb atanaiatfut n aa. aa fiaaa MIN ta Oraadvfty badvaaa fx ? '?f-f (f*? IA V Wt ^ v rarwa.ft ?y, kalana I ?aaa* aad I'aaaa Ift tha fa? ?raaafaa> MM I