Newspaper of The New York Herald, September 21, 1855, Page 3

Newspaper of The New York Herald dated September 21, 1855 Page 3
Text content (automatically generated)

LIST OF LETTERS ftMUtatag h the lev fork city rest Office, Friday, Dept. 21, 18SS. Published exclusively in the New York Hkrald, by Act Congreaft? -the paper having the largest circulation of any foper in tKe Uniisd State*. LADIES' LI8T. A Abbott Mra.W 16tbst AnderaonMra, B'way Appleby Mm L K Ada ma MIam Joms- Antfevlne MlaaObar- A wood Mm Anrn phlne lotfe Auchmuty Mlaa J S Aneru Mias Marjjret Angell Mm Robert Avery M.*rv A it I Mia Mlaa Dolores Annboro ugh Sarali Ax<eu Mm Mary Ann lcn Minn Elluo B Br#d y An Broker Mia* Iioaan- Bohan MIrjmw, 2i#th ?4t Bradley Catherine ua J Belaud Jlarbry Jiradey Mlaa Miirg't Benson Ml** Kllen 1> Boland C ttborinn llalley Mm John Bennett Mm Daniel Bou'ke Misn Marg't JJaineH Marin Ann Vinoenl Brown Mi-w Sarah BabdncerMI n Aug Benner?MlwTto*'Hn Brown Mitt Maria J>l;?ke Mibs li? ku Brennan Mia* M'tr^'fc Brown Mt*s Miiry linker Mm Mary Hern Mt*a Catharine Broan Kmcile liull Mix* Mary Bernan Mi<a, i>ivl iiro'.vn Mri Eliza Ball Mia* Mary A aion *t be tit Ballenger ftllaa !* Beaae Mi* Anny Brown Bridget Blanch Mlaa Marg't Blewe * >lri. 9lh av Howler Bridget Band Mm, B'way Brlant Mm Mar.?'t B?>.vlan U m Mary JBanka Mr* Hob B Brickie bank Mrs K Bun e BrfAget Bannon Mary Bridgtnau MrsUiara Bunker MmCyrittY Barclay Mm A W BrlKKH .>li-*, lMUi -t Bur^-m Mm ? >1 jHari'li Catherine Bltfgar Mm, M uden Burkard Mloa and Barker MUwHarah A lane Louise Barrett Mm Ann? Bishop Minn K lie Burknt Ann Barrow Mm M A Bishop Mm lames llurton Mrs Ann Bedurgcort Mi*., Ce- Brlsley Kllen Bu lor M r? Julia Itvilnc Blaalng Catherine Byrn* M ary Ikll Mrs Jii yUou Miaa Graee C Craggs Mr i, Thomp- t'arrida Mr- Rossna Col'on Mi? Kllen gonrt C.irv Mrs Marv Coleman Mrs Abl Ciil Mm, Hth bi Caealdy Mr*, Bridge sail Campbell MlaaKarah at t'ula'onMlss Mat y A. Campbell Mia* Hii- Clintman Mr*, Van- Colhnrn -'ar.'ii A oer dain at Collutn Mia* Anne Cnmbbing Mary El Oaulpin Mlas Sarah Corner Bridget I"" UMV < i k ! i i Mr* Math Cannon Mri Amelia Oavcrly Kain Conway Mrs ytii av Chapman Mlsa Mary Crawford Marcaret Conor BrM.jet Cappers Mr* .lane Crenr 'ii<l Oathr-m Conoanon Miss Marv ClarriTCP Mint, Clelnnil MI-sMaryA Condon Mi t KiU'ti Charily Mr* Amber Crennon Anne Conroy Cmli man Clrrkln Ann Corn Mlaa Mary Carlan Catherine t'hrlntie Mina, Clin- Oo*grave Ml*a Abla Carnally Mary ton plane Crown M1h< lirldgei CanlHn MIh.4 f'ath Cobb Mn< Anna ( ;< > vv ,A ; I Mr-t Mary < '/ijlt M 1km Alplut II Cochran Widow Mo Cox MiDii (' J Clark Mr* John >ca Oovln Maritri't Clark Mia* Kale Crockett Mliw Mary Cullin Cathortne? 3 Cliirk Mary Jane Collnn Marv I 'lark MIhh Kmma CoghlanMlaa llridg-il Curly Mi-.i .Mary Carllu Mloa Cutli'e D I>nnn Mrs C A Dc W(*rmayI-oiil*a T, Tlonoran Mi*? Annn ])ane.H Mri Kliza 1>? I^?|raiii!eMa,lam Uorauln M L' - Wime Ji?bii Sarah Deluny Mr sM.I I li s' ired Hanfnrlli Mri-, 4th at Dennott Mi ljm,na D iran Mri, 'Wt.h irt Jlarhy Miiot Cath, Denny Ml?a Kllen Koi-r Mrt .Margarnt IIIhHt Dfiany MlHsltriilnet Itou ;li riv M hIki'i! <a Jlarby Mlwt CaUi, Devlin Mr# Jane Dov-onnrtlrsiV.lilUttt Teaey at Dwlimll Auguaut II 1'o.v ilu< Wrs K C 7>aub MlwiMnrgarel Drlskell Bridget I> ill. Mary Jtavld Mrs Vhi ia Dodge Mian hllen K l> ikj'.sc . it ian Jiaw Mi?? M, Robin Dnllaway Mr i !?' ran llunn ir.n.i? son at ciih M Dunning Mr-i li M 7)n?k'-r Mra Leonard noimboeMiwDirlndaDunleai Muriha k*elufoaae Mian K Donlgban Mri Ua I > It .'?)>' Mr ;i;il/.at>0Lli l>e Beangard An Dounelly Mrs M iry D/kej Mrs Mary KUata lJun t K FilrMI/w Catlirin" BHin wood Mri Mar- Klra M-* M irjirett Karl Mr* A ilia Kly Mra S lio V nrley Kaney EUl* Mbut Jane K M r* M i y K Edward^ Mis* Mary Klllaon Ml Mary Kusd MIm Kllzabelh J'.at;iu Bury ' KUiott Mra Jcronj.ab U I' TapanMlai'Mftrgitrei Finn Kllen Ford Mt J F Fawn Mra Molanle Ktnogan Brlil???l Fordfn Mr*, WTmlt Fallon Margaret KlaherMraMaryJane Ingion at VraraikMlleVlntorineKIUspatt'lukMn.Koiie Fo.-t i >'arly Mia* Julia at I'. o.t Mr- Will tm Fariiaworlii Mra BF Fltzpairlrk Mr', Or KoaterM'i' Rmlen Farell Mr* Kllt n rliard at Fowler Ml* Jane \ Farrell Margaret Flt/patrlck Ann fowley Miaa hli/-a > arrliiHlon Maria FUzpatrlckM aaJanc iieth Fleming M|? Foley Mr* A Fox Mis* Maria (? lumlnj: Mrs A Foley Mia* aiheriue Ftirtnan <!oruell?r "rruti ?t Mrs J (' FotterdAnMrsKlltaM Fu ooye Mlsa F Jennen MI**Hrldi!?l Flood Ml<s B Flvnn Kllen Ferrla Mra Muiy 1 orbca Mra Klanur FlyuaKtiac Murray G Clacklan Catherine Careen Mm Martha Orlswold Mrs \ M tlraliam MissMaryL Gleuson fcUen Gordon Mis* Kmmi Cia.laher Mm,Wa*h Green Mm Belinda Gormley Arm incton st Gre<*n Miss Lu o ta Grossman MrsKxRra CJaliuher Cathron Green Mary F Gosson Mrs, B'vvay <Jallager Mary Green Mrs'Margt Goodrich Miss L L <}allagher Marv Greentleld Miss Ga- G s>dwiune Mro, 20th Gal we v Mb-s Mary rob V B Gould-mi-h Mrs K <irant Mrs BlUftb'b Greger Mm. B'way Gourney Mad Grant Mary George Mr* Ixuiiaa GonsaJves Julia Anne Griffin Mrs M try Amelia Gardner Mrs A Gilbert Mrs Margt Gousset Marie <>ar<jeid Mrs Lyanm Gilbert Mm Susan Glover Mi*s J K 4>arn?'U Mis* Margt GUfotl Kliza Gua)d>i Mm K M Alice Grimbly Mrs, West Guirnarln Zilla O <?artlaii Mies Lucy Ilth st Itaekett Julia J In can Mrs Mary H Gruyce Caroline TTartman Mrs, Man HoTerty Mm Ca'h hattan st Hog an Miss Anna Haloid Miss Frances Hawkins Mrs Har Hoilenhcrk Mrs llallorsn Johannah riet M Amtnda Hamilton Miss, 29tb Hasen Bridget Hopkins Mrs A ugusta ^Hamilton Agnes Hawks Julia Hooppte Mary Ann Havden Mm Lizzc K Howard Catherine Ilay^ood Mm, Irtih Howard Mm Kllza Henneby Aillce belli Herring Mra Caro- Howard Mm Henry line L Hughes Mary Herreghtv Mrp.M a? Hulbert Mrs Helen Harris Mrs Rwholl Helb Mrs Franklin M Harrison Mi*:- Mary K Hicks Mm H W Humes Mis? Reher Jlsrrlson Mr*. An- Hicklln Mm Wm A Hunt Mis* Susan M drew Nigging Mrs G W Huntley Miss Flo llarret M ary Illldre'h, HI i thine A re nee Harvnn Horence Hill Mr* K T Huntington Mtaa Hart Mrs Hill Mrs Mary J ? 2 Sarah Hart Mrs Belinda Hills Miss Lucille W Hurst Ellen Hurt Mrs Jane K Hodsdon Ml#s Mary Huae Mm James Jla/t Mr.-. Klenoi- A llaney Ann Iianix*n Mrs C Hanley Mrs Anne llanraiian Mary Harper Mm K Harper Jane Jrolng Mm A Irolng Miss Kllen? 2 Isols Mm, Norfolk st Jackson Mrs Mary Jones Mrs Ann Ann Jones Miss < 'ath Jenks Sarah Jours Mrs Fred'C J'enkln* Mis* Delia Jones Miss Martha Joel Misses, B'way Jones Mihm Phebe Johnson Mariih D Johnson Mihs Mary G Jnli?e Miss M.ir^< ritla Jullen Ml?s Jaekson Mm Kaehcl Jones Mrs Klizabeth Johnson Mm Mar^t Jackson Mrs Wm W ^ Joyse Mrs Martha Kueal Mm Jane Kelly Mrs Peter Kf,rr Mm Jane JvVaney Bridget K?*ls**y Mi?s Kli?splla Catherine Jvelrrhesd Mm Kllen Kernble Mm Marc't Kiren Margaret K??!ly Mi** An no Kenna Mrs, .'.2d si K r* Mrs. Oo by st Kejjey Catherine Ken* Miss Margaret Knox Mrs Julia A Kelly* Mrs Daniel Keough Miss, 3d av Know lion MUa S L, TAmhertM'me, R'y I^e. Miss Ann Lone Mr.4 Susan Jjatnprnen Miss K A Le? Kloren ine lioughran* Mm J Lsnclers Miss J M Lerninons Mr^ Ellxa Loom * Mi*s F A Iiever?- Mrs 0 Lan?* I#oud Mm HarrJ?l I>orv Mm Krnl'e U L?*\vIh Mrs, 1 1th sV IJas Mm Anna land Mu LuwNvk Mi'*-* S A Ltllier Mm, Crosby st Lynch Mrs, 29: ti at Lynch Mis* M*ry Lo^an Miss M try I^anc Marv Lansing Mii*s A 8 1-arkin M\ss Mary IjSW Mm Margamt Lawson Mm Harriet Lulquisl Mr fj i WHon MrsSaruli J Loarhmfii lijrilia A l.mrh MrH J?mi < Locker Mary Ann X(M(fi Mum A H HI ?Mulitcn Mr* Mury Mantli1 Mm J J(?')dcn Mth S*r.ih M.nwri'll Mrs H F iUmnlrr Mrn.Orecn M*jro Mr* Sar.ih . , . ? Irli p'rret. Marwoml MIm K (' Morgan Mim M I. Mahi r Mm Mrloill* Mr? Sally M Moml Mr- Spring at Xahony Ml??, Orccn- Mi rk Mr?. AtU^rncy Monn Mi>? Mary Montwoist Mr? M Mi?in >-y Mm, ZMb ?( M smey Miss Maria street Morrl* Marv wlfbxireet "Maior Mrs MerrKt Mls-< Fannie M ?rriH Miruarct Wslosena Hlg's P'na M?'rserau Mrs M L Morrow M Manners Miss K Miller Elisabeth Manning Mm, 7'ha? Miller Mm Mary P Mansfield Mm C M Miller Reherra L Margaritt Miss, VJlh Mlno i?e Margaret afreet Miicheil Mrs W, MsrksMrsJane I n ion square Marsh Mm Amelia Mi cbell Mrs K F Mi cbell Mm Geo^^e Mulligan Anna Moiony Mr-, Broom- Mullany Ann treet Muaroc Miss Kste Msr-h Fllcn M Warn! all Ml*"- l> Martin Mi*a Cornet ris.-'ev Allen Monchc Mrs, Amity stree* M >ulio v Mrs L M H Morn?'han Hell Mu och Mrs William M tiller Miss Ko*a Martin Mrs Kl nnnr Monroe MrsL. 21st st Murphy Mary, av R Martin Lydi* Martin Mm M .rg't Mason Mrs, Z'A s* Mason Mlsa Kmily Mathews Mrs K Malliews Msry Mathcwes Mm R'd Montagup Mns M A Murpny Miss Mary, Monticomcrv Mrs, 6th iventie Cherry *treet Murphy M:*s Miry, Moore Miss t -ath<?r'e Heekio ?n street M'xire Mi^m M ?rg*t Murray Mm, Itith st Wc Annnlly Miss, Worths? WcAnnllv FrancU McC'abe rat brine McCaJl ( atb M< ('aim Mi-s Ann Moran Miss Sarah Mr, MeConnellMissRl' h My?*r-< Mi-s Jm# ph'? Moigati Mis4 Mary ? Mar M? i ormick Orove st MclHmaid Ca'h >rine ltd vlls? Mary M'-fJovem Mis? gari?i M Intyre ^srah iy Mrs M. .\ay Mr * llri laret " vnightMiss.Hroad Mc<!arty Miss liessy Mc?Jart,#-my Bridget w*y ? 2 MeGraw JHi^s Anne M<-Mahon Mrs p MrCatl* Misses Ann M' i?raw Miss Mar M Ham Mr* P McOoml' - Miss Ann s^'IJa McMn-w-r Mm MeGoiinl Mrs Surah McUetj Margaret Mc^u.llln Mm Anne JHcOrrmott Ann N. Kamour Kll/abeth J Keilh^on.alias Tow Nieh?.|U Miss Henri .Nason Mr?, '^5th st ers Mm Marv Ann ?*ifa JS'augjr Fli/a NiclM?lls Mm, Wall a? No in Mm Col Jh'orUirop MmNelwn ^ Odell Miss Anna M 0*<'onneilMm,Jaek <>'1 +*ry Mi>s Ra'e <Mell Miws Msrta t^sn -t n l.?nr* Mr. M?ry CHIver Mis*- Kupbe O'Honal 1 Ml?? Msry W Molly Mr-4 Mary mia R C?'l?ftnnellMia#iGsUia O Neui Jan?? C?wens Mis* RJiza U'iUra Klien O'lteiiiy Mi-? Cath Ci'Connell J<?hanna P. FaineMmMaryJanc Peters Mr- Tf>eMoii< PotU?r Mls? C.)rd??lia Palmer Maria Parkinson Annie 8 Peach Sarah li Pcfrcy Mrs II J'rpper MIsh Ann Perleh Mrs bfatea Perkins Mr* t ?itha Prrry Mini Atu^iia Parry Margaret Qtiinn Mb-s Mary Picketing Mr* Ada Po* er Mr* llarrn line Pow?'rMis*Mirgam#. PUkington Mary Pa len Miss Fannie Phillips Mrs. late of Plum > Ml ?s Caroline Hull, Knu Plumti Mr* Havid PVnllip* Mr*, SHil av Purred Mia, Wash Phil ip" Mist, hmtns Ingfon ? '***'" " Pu ner J em t ma J I orrU: Mm, *\ PhUJtpa Mar> L Q R. Rsld Mrs. Allen st ^u nari Kllen RoMn Mr^Mar^P M srf aret KetHri,heM*sd4l**na K Mfte* Ana Kh?*ttMm fftornas G Ho N Mis? Adaline ?4 It.rkfl CathaTino Reynolds Miss Vary !:???* Ann Reynoldii Mr* J 4 Hose M ?"? Harriet Howia tdMlv Marth* A K ?InttaF r.r!Tir. 3r: ^ ?0^*^ Din\W iuW**6** . "u R Hmltb M?r FprnP'", Sr' jTv, , \r. r ""wlil'l. Kalni'-n ?? a J.n^rma" : ?'J ' w Bu m*n ?<r? ttandrr* hl "r?""lMr* urm r*U? w,"ny r. y v Hft ->? Mr* 2,r' I, t??rnr* *?? * ' H.'-? M"* 5 Hrot Ml- *?1 yir ptlf.af sr? ry *'? -VarH 'i 'rr P?r.nr, Mr *?' ?"b* Hull"- *? ???' ?r . ~htr"n Ann ltarlt^Ts"7^ Hki'll?T Mm' "*'? Hh"t " MrJ-?wn II HprUMJ M"rK ?mUti Mr* " ?" Hititl'j " C/ i.eade MV^s at?* ** h"iirnk^ Mr* John T T ^ Tom??*o ??" Taylor *?"' Tvw? J . Tho???. *" T em ' TluH Mia* Victoria belli * Thompson Mis* Julia Tlertiau Miss Mary Tollcs Nits Klale M Thompson M<s*M*ry .Inn#- Tompkins Mia* llan To* ne Mlss Joae Til eaudo Mra Har uah phine Hot Tomlinaon Miaa I*a- Turner Mra Mai com Tripp Mlaa Annie boll* ** U ana V Ulj] Mm Caroline I) Van Riper Mis* V?gz!oMmFM Ysufih&II Ana Kliisbt^h^ Voae Misn Oeor^lana Wade Mr* Julia Wheelar Ming Lizzie Wilson Miss Isabel Waker Miss Eliscy Wheeloek OsrollneW la J Wallace Mra M P Wbelan Miss Miry Wil*on Mr* Mary Wslah Eliza Wells Mra Adallne Wllaon Mist Margaret Walsh llonora or V/nlls Htdien B Wing Mra Calhariue Cstharh?e l>< v: y West Mrs H C Winters Emma Walto Mrs Anna M Wilcox Mrs Jan? Winterble Mra Miry Wark Mi? Eliza Wilder Mlas Harriot Wlu o Mrs ll.iun^h Watson Mrs .Mary Williams Miss Lizzie Whltlord Hannah Juno Wl 1 1 liuua Mis^ Alary Whiting Mlaa KIlenA Watts Mrs Elliabetb C Woleoit Mrs K H Waters Sarah Ann Williamson Miss Wolf Mra Elizabeth Waup.h Miss Mary Elizabeth Wood Mra Sarah W?l>rter MrsCharies Wiln??r Mra Philip W W Win Her Mrs, Bed- Wllaon Mlaa Anna E Wordan Mra Adallue ford at Wllsou Mlaa Jane Y Yesmnns MrsKlmlraYoumans Miss Ca- Youn? Mra Marge York Mr . Ohftaibvn thiiiM 8 M Young Mlaa Mary Young Miaa Mary A Young Mrs Nelson W GENTLEMEN'S LIST. A A March Metsrt Andrews Henry R 8 Alcookc St John L Andrews K Walton Alvarado Don Mnoti An Irews A RoyJe Adams T>r J F Arintna M H Adj.in Hodojphus Adam** Cbaa Adams Wrn? 2 Adams lleory Allen W A Allen Wrto Mien Joseph W Alien J II Allen John M Allen Wm II A I way Moses? 2 Allyn A S? 2 Allmond < 'has M A 1 vine Jume el ilutterres Albeoco Mona Aider .t Dunn AlMltV Mr Ackcrrnan S II AudrufcDr Henry? 2 Anable Wm II Aushitz P J Am h rote Wrn Ango .Mr Adllngton T ?)mw Am *s HowleU A Co Adder son Washing- A rmdrong Fcrdln'd ton Abel fi Aitkin J A brie Wm S A '1 laid Robert Anderson Geo Alva Don 8 11 emnn Anderson J Geo dr* Ac;*erter P A hern S J Altschul Joseph Ahlam Milton Bradley Geo W? 2 Bradley II A Bradley Patrick Bradbury Samuel Brace ('apt N E Bradford Morris E Brad lord George ilradlord Isaac Baron II M Bragg Dr A G Black Julius Bradahaw James iifttoBfto ( >? o Brack in Michael Baker .1 W Baker Wm Anderson J F Anderson James Anderson John Anderson J B Bell r,?M) Bel! Wrn Beers Joseph Beers Robert Beck will) .las An?ler John Arago n J M Aver 111 Wm II? 2 A- km E A veil n Thomas Arnold Alfred? 2 Arnold K R Avery F W Avery A L A very Edwin Avery Frederick Andrews Kllsha W Bonlfanus L Brook Joseph Brooks James Brook E R Booth ? Beardslie Edward A Brinks fJapt John R Beattle Wm Brooks T R Bench J 8 Brown Capl Cicero Beach II J Beach Martin M, MD Brown James T Real! Auguatus A Brown John L Bealt P C Brown E B?*avlDfer T Brown Captain Bell wood Theodore Brown John Win Bellows ? bus A Brown John Be on*- Mr Bi own Edmund Jr Baker, Molsom k CoHrcakenridge Heo Brown II i) Baker Stephen Beebee Robert F II Brown E I mind? 3 Baker II W Be.n^a lames Baldwin Edward E Bennett E B Baldwin 1 bos U Benson l>r II A Ba'dwln A F Bennett H B Baldwin John A Brennan Fran da Baldwin Nicholas? SlianneM A Ward Ballard J Bnnson David Ballard Chag I* Bennett ('has Ballard OM iircman Mr B' linrd Franklin Bennett A A Co Bsiley 8 M Bailey E PA Co Bal'.ey N K Blak> K N J'aitl B W Pallenser B P h! lor Jo fo Ben? **tt Christopher B< Brown KU A Brown Chas H Brown Thos A Brow i Joseph M Brown Thorn ta Brown Cbas Brown James Brown Robert Brown O II B<? irk Wrn Bo'toni Vnale llownson John Bent 'I hornas B< r :an it P r.errian 0 W Brew* er W A IK-rrlan. ,? Wbitloek B'akelrj Tbemsa IT lie ?n I Bcrrmaun Bancker Mr (liowe-Bett 11 T Brcm Thomas It Bra 1Kb H X, i i ins i John Brsinerd Jabet Barr G' O ^ Co BarJrtt '? Bana^ J W Bartleit J If A Son Bridges Samuel II BarcaAntonlotjarclnBUs I mil Its nil J J ? 2 Barber Col Barney Rev Inane Bouber Jomre Bo i gea Thos Bower Bowles CaptStephen Boyce andffe Henry B >y.l R B ?y 1 Wm Bovle ( 'has Boyle Patrick Bo . nton II rj F Bu k I to 't Bu'kbeeC J Bu' kman I>**wU Burkh v John (J Buckley Ti.nothy Blfii low W B A Co Bruce Thomas kley Michael Buckmastc.r K L llethea C'Jol ** R Berth Wm Bleasln,* Patrick Bets l*'r <'d "rick Bill t 'hag K Bill Henry Bariol Samuel F Barlow John BarrlrkJo A Bartelctt Thomas Bat Ann A E Barry Thomas? 2 Burdrick Jerry BarLier Mons Brick Jacob Biick'ev Patrick Brick J K A Co Bishop E? 2 Bitter John BhiKbam Chas? 2 BiiveWm II Bisliop Anthony Bl-hop Peter Barnes Eurotua W Bllven M <1 Barnen I'-aiic Barnes John Barry l?r Edwd? 2 Bartlett Capl B 1* Bartlett J Barnes A Bauct John F !;.? -Man Louis Brawn E Itatterson II <1 Bristol Alfred Itishop Gilbert Blnrham t' E Brltton John Blxby B H But'i<y Michael Biioll A Willard Bull John W Bull A II Bulfier Martin B ijae J Dullard Ilobt W IMome Mel Isuic Blunt H S Brucn <ico W Bruno Pierce Burdlck James Iturdlek John Burk Peter Burk James Jr Brisbane Mona Alb't Burke Martui 11 Illlas A (Jo Bishop J W Borart William Brodlc Patrick Blatchlcy 0 C (IIclrsBoIimd L T of) Battel 1 f?eo Ii Brateha Thomas Bate? J C Batterson II O Battersl'V J O Battel Albert T Ban h Bamuel Bar rones Nicolas Bates (ieo C Bay lis* S Bazrcnther J A H liaxter James B.r eker 11 1> Bell E D Bell J W Ikxitlsi) R (5 Burke Idn Burke O l< Burkmnn Benj E Burnett '#eorgo Burnet B W Burgh Kdward Bnimlierger Wm Bond Thomas Bro. k Mr Bond <) S Bonoree Olorannl Bornio Bros A Co Bond J Blood Samuel Booth Win C Caba Jantlxo Jorge Clark Selab II CadU;an Daniel K Clark A Bogar Jus James TI Burns Robt Bro .'Jin Thmuas W Burro i?:hs Rev J C Broad well H Burton Henry Boe Joseph Brusie tlinirge Broderick Jeremiah Brush John Brolm D Miguel Bush Samuel Cadv eM W S Cady John II Cah J 11 Edinnnd Calms II B Chain M Csleb (icorcre < alhoun Wm L Caltaghun Pat Callis AlnhonhO Calrert James Cameron J Clark P Clark Jackson Clark Frank < !ark ('apt tieo W Clark Patrick C!ark E M Clark James A Clark Andrew Carstens II Case R (Jasper O ChambcrsMayriirdMt a.- y James ( hamberlin f> B Cbanibi-rlin C V Charnberlin N B Chase F .V Cammeskey Mb hael (-asstdy John Tampan John J Crawley FS Bernev A II Butt T F B i terlleld Henry Butler A Butler J (} Butler Edwin Butler Dr <? W Bryant (J P Bryant Wm W-2 Cometfant Oscar Conkhn Hirarn Conroy John Cromer Micheal C?rm??ran Denis Oromlln Wm Conway liuglf Condon James Condery (jeorge Conlay Jolm Oonleans Jahn Coony William Cioonar John ik Thorn is A itnpble Thfx? c impl elPni A Co t'ampl?eH Chas F Campbell Arthur Camp* ell C C Campbell Patrick Campbell M W Camp Wrn A Co Car.nnn Thos < annon Barney < andee John A Conway Michael < sne John ( B Clan< ey John Canlit A < 'rone George < handler T Cannlnon Lewis Cape res Klias Co- Cooper S (1 Co*S)f?r Jcveph Com ted i e (! \t ('on ley Thomas Coop Wm II Cooper James ('ross Edward C Clay Wm H ('reamer Peter Clcbant Nicholas ( 'her?sehe Chas II (Ve hlni Tomma? Creedon Pat'k Ciepg Ogdcn Clements Thos A ( lemen* Wm T Central (!amtssaire Corheit O C< liter . I D ? 2 Coradl Nestor ('enter T C Cooper Mr, wheel Cleailane Prof C H right Onander Monsieur Carnwell S B Corey L B Cosgrovi Terrsne# OMtina it 0 * Vightlngale ( heron Kmlle Clew ell S A CV<L'?n P J Chester Thos M rev James H Cro land Frank ? W c . Hldn i hsph's Andrew F Clewelfs A Chap.ti 11 Chapman Alfred Chaiunan Wm Chapman A Carbajoi Panyaler Carlier A ('la rein ('has Carey L H Carey Maurice Clark??'n James Carpendale 'I C Carpenter D C J B Clifford Thos Child ('apt Arthur Child Alfdia Cipriani fh*tave Chisiam Je*sy Chrmtam James Christ \ has Chi isty Win M CofTrm W lltam Cock i h* 11 Fred U cker Ham 1< Carpenter John W Croul Jerome ( are, Mr Carelton John Caron Mr ( air John Carr George Carr.rv Pa?rl? k Carriiigton 1> H 2 ( sr-mgton Wm A Carndi Ceo 1 1? 2 ( arroll John J C u roll Joseph ( arti r MiPon Carter A II C;?r er Ji **> Dr Clark Jsmes Clark Ben j Clark Andrew ('lark E A Clark Palrlek Clark Wm Clark J (i Clark Jno II Clark H P Clark Almon Clark John Cornell I a ( ortelyou John ('oulin Dr i? II Courier WOllam Cox Janics Ii (J<iaan E Clowe* C'roive Geo A Cox M B Cow -on .1 f falll lay (Jolter (leorge II Coquard Mon E Curnmlng RobtJohfl Cummins John ( ' irninln Mr, 4'h av Ci'Urnly lerrece ( Unningtiarii J F ('ulley Petter ( id?-n l? CunninghamF.B'wy CuIlU'an John Coy Jsni'-s Curley Jaxnes (/ Cnra: Mb < Curtis Jo eph ( 'irran Joseph ( ?urt|s-v (J.-o ri??? W Co'tlng Jis??ph M Cualilng Jam-M ilnns R chard or C irrnn Ko ?i O E I ward Churchill, Stanley A )llins Timothy ('o man 1 h ipman Churcheu* Ogdcnti burtfh Line Carr John M CJhrv-'ee Re? J dy John (\>tfge>.ball A Co Cole William A CkilvTn Merrill Collier James Cob man James E C-olltUs Clina Cjlton J S Coletnan Thomas Collins H L Col Iyer Wm Coll' A II John rnplou ?nicy t Mpi John marit M l?, D H ansaugton T i. m il David Mir Fields miaelly Patrick D ('Us (Icral John H Curley Patrick Chur Uwel Hon W DuHlnffea John, Jr DHu auChi A ftaltno K nrl<i*??* |i?? m>> Ja mr? Daly Mir-haH J l^rflghton Wot Drake K F 1?>1moKJ DtUoMt Hi?* W l?H .ir?d AtlfffMt# I>u <'iji.hu Man*??l IMarau Alfred M I?e I a R^inaon l or Drnke rhaa dora Drake C (>|ihiin DHrJord A l*lf?bre )>*au r*h Win II De Un i Chin W I lanforth C?* k A Co Dehun I' II Hanne}* KM J?>hn 1??* larrotle I'h'llp II |?nntrN N i'iini.leJ IMotrm Mr Darllnsr J Itemita O?o R I)r?i>- r John h Oru ? John H I?ar!m* D H Davts hyphen Imv*K J I )M V tM OF bavi* Itonraore Davfa Alheft I torn! Il*-r?rr T Davenport m%\\orj Im* MjM?n o M l>avi on John K I >a v it < . e? > M I >mvi* |)?rnfl John j ?artj? I>nrW?l H !>?> 'ft f? ( hn? W I>?v flnti J< <) n tJ I 'nvkl 1 I ins '1 !??v h r I Hi r Hi .fohn H littyiim II I ?a? v <?!-* n Abr Da * I. w I>n> Jhii.i I>ert>y A Huntington D?* M??ya y ffuoo De Meter* < "ham De Omoo Ynea M qtmr I>r Mr 4a C*rU* I/O ret ft#' Demmtnir I* f? Dernare* Henry I^ritf A I>enertl|e J' an DerbT ttuntmgvin Dfonfa Df B iHnt Ma)"r Jame* Dennia UklfHui <? De M<.m? r PL Denn? y puirlrk J DtHt 1. 1 Derry Dr W ? Darby A Hunttnrton D* r?>y a HuntlniMon iif |V j.i tr Col Win Deiapiftin Hw V I >?)a|')ain Oeo I' !>* At # Don Fm '?? Tr# nil* Km M? ! Poftum IffwhAQi Mon* Th th \t'n? ' Carlo* I trtwJH ift tt IV f n ?? U I'hiitpp j e i iomcy H hn' her M?>n |)cv John Detrlea Mod* D lh vet. k r ix wit Wm R l^rwv hqtitr* P fum If |?t < I. A C.wiltadl* iHi'iptrhum Ja* DtaJUnaoo Jo*e|.h II I%*>lt)f Joseph In k?-ao? R H I ?V kJttWHt H f,MD4 IMjrnon Mr Wrn IHtob <"bn?Um lM"Jt!M?iiraFr?nrt lu an Ot ori^ W I i?*ii 7 hrwoihf I )' in AlXTi I?4kU r l?or'mn? \it-u\j .fnhn I?? f*N? trf .r#V"f H 1% Lw&md* Kloy th- I m V?'rfceti#? I?t n.finte Jihm' Raj- Iwven Robert ijqh K r^rm n^IJiriir.dler n <^r Jnhn K ? Ria.4i H <' K^ wmn H K fUlbi M .rr1* M*tMi Rnfds Kln.or# W H Ml# - Prof AmI^IK Kaelfrl Friui^iiiR rbarlea Hrary Ka'oii A Fmeim I?mt Kx?ar4 Mr Kn -,tfn Hrnrr Wwir?l? J O Knrlfh A WwinJf, Norvn 4 K?emon U L DrUrol! M A I* us-* Dudley iJonnir John IH)i oru K 1w?rd Donnelly l'e??r I ?? j v M ' ii -Hi Honn^ilj William thiitibi thomia Ihph I r .1 W l?ofh-rtjr ThflOHM hrof H Roftl Pother j* W |Krnrh??l i'4tr H flow J M lH)'itfh"rry PltrtdE Ivirlmef II H I>ornor Jamrw J Itnylr .trihn I His if llmnMil |)n?vn? (? K Itf' Vifl II I Hi fry h?in^H Ifcior Albert iH.rn^r .icremlall l??*>d)' Raft IM V*y A f o I Mirn 4/au'i Mr DttHor** J J'?rph I>unham A 4 ran l>?i? ottr Mof?? Ilenrl Iiunn < ?brU*oph^r Imnn Rdvtra hare ari A Ilultr Owen I 'um#Uff M?fT?<*R'*ne hum*, k- ? <; h I >" Ami K 1 1 net, Imnmn \A Uitem I?'in an Wrn C? I ? nmmon I Wrn M IhiB tr PairWik FHniap ThoQUMi I>'?nn <amw? Dunham Aamri !?U-??ari T Huifr M^ha#l J#vr>*r TlmoJif I? ?ral Kiff?l?e A Drirkari Michael Djrf rl Abram I??irk1n I N-J I> li von M T I?tir*r?'1 A II I?w > ?r TVmvwi lMmoo H K Fvan* Umea Krerde II UrUsO ^?an^ Kami A Hrm Kr^n.T V.rwm HamiMl H Kv ana '#e?? J FCtltn John Kaw W t Kmkm CaiM Joafnb Krtftfl Ira f flwlfrer Kjtn John II Kvans Dirld W Kly K Einmon William Rslubert Prof KjIm e John Kmbletou W II Kira Wood A Co Kgfcert l> H Kvttw H P Kvans Wll inn pinion Claries K\ mum William F Kugliab John K F fVJi.nl Citloiino Do FltzslmoruMlchacl rarno Fischer H Fcrmuid y Kodrl Fl*?Ue r Miers W gues Fernaieto Fl/pairlc* Peter KfrtofcfP Joim* Fiu?nnon? Anurew I ornuMiii Archibald Fitzgerald J) Fcnnei Ihnj S Foley llui*ta Fcrgimou Aleiau Folger Uriah Falconer K B- 2 Far an James P Fagan John Fagt-n Garrett l .i an Patrick Flagg J P l ben n s Kiif-auu 1 Con 1 mo I- I alien* W A Frank F:.?ntiirau Kobe W PlatuilKtu V ichael Fi uncia Charles Francis* ? II A Co Ftank Augu*t Fhwy JamcH Frank I. Farmer Hteven Fart el. James I axon Uriw A Co I aw ceit Henry Flalbers John Furnltam WW l-urnsm John A Co Finet J C Fa> F F A i 'o Field Waller der ? 2 Fleming Reward Pcndail Phillip K Ferris James Ferguson Ale* Fleming John Flernmlng James Kenlin.rol John Kitton Adam Fineran Lawrence Fh id Mr Flinn J J Flirt H S Field '1 bom am T Friesct John K Fla'sn M I arrmgton I! H Fa>eP T Farrell Thomas Frana Daniel Fat left* Henj Fie In Char lea FeUi Louis A Fr. email Win C F? gsn John * eulerd May her Graham Jacob II Gainer Joseph Grsham Col Jaa 8 GraJTty J una -a Majre Cant J (lull raUb Hobert Graham James Graham W in C Graham John Claires G W 1 1moihy FirmSn A Finn John Fisher u F Visber John FrUby John ?1 Fi.-k f' M Fl h? r John F Fiak IS f Wall Fiaber P Flak i'ai>' Moses 11 O Green A Co G reave* Kdward <i recti II 8 Qrrei Foblsr Karauel Foley William Ford TimoJiy A Co Ford Kdward Ford Mh-miii II Forrester L?m*oa Fon'ecllla Francisco* Forrtster John Florence II M Foster T W Fonutatn J U ? 3 Front H A Ftowcr l)r I) F FootejM UJ K1IJI T Foi, Tan pan A Co Foster W M Fox Marcus Fowlor Jo!m Foi Francis Fox Stae'a Fotter Ho a cq S Foot John Fowling Wm U?2 Fury A Co Fry It M Fuller J 0 Flynit John? 2 Funery Hartley Gibbon II John, MO Gilbert* A Co Gillalan J J ate fl rem wood F. S ood A Brew- (J lie* F A (Illicit 1) W Green Mleliael Green H K i*ih >.?k 1> T Glaigett Mr, boot Green Wni B maker Galangber John Galland Monaleiir Calaber Patrick Oumble J W Camion Thomas CrannUa F A (i rain hart John (1 (?rant ( has K ? 2 Calllna Pletro Garrison A II Gardiner W Curdener Mr C a?? per A Seymour ( Gardner Aaron li Gardiner J P Gardner M Gara Patt Gardner Albert Gates A l> Guy Walter Gray I^aac O Gray (ieddesx l( Green William Grey llenry Gerke John Gerstner 1 lorlau Gelner Francis (ihcH4|uiers llenry Geneva I- A Co? 5 Gtd'tnuia J D Griffin A Scodder (Jrlfllvh li Wharton Orilliih l)r H Givaudan smith Oriflln W P Griffin lit Tlios H Gig uel .v Jamison GlOson George Grlftln J lr (iilnon Fn Grtdlev Frank Grffln Mi- him )?nsmora A (iriitln T Pbelns Gray Col A B < ayot X?i>uis (irevea Kdward (Jasklll Cliarlea Gray William Greer Jolm G renin Wart In (?re. >ry Mun'l C Gur.U Ah * At^gwio (? II lick Patrick Gil mo re A Brotlier Glllet Janus Glle.i John (?111' rt Carl (?h?o Antonio GllUg George Giliiijaii James Gil man John Crlno-H Juh W Glouietro Nelue Hy G Iran Ion Gn^lavu ( ilraud A J Giraud l>r Augustus GlHMe.l (!l4. H(0U , i lode' M W Goetsel J GohUley Co! G R Golden JaiuCH R A BroUiers Good h<* 11 Chester Good Ion J Goodm in Thos (??mi Iwin Hain'l K GooJrlch Wm M Goodrich A Itrown Mr, Un Goo.irich T W Gorman Waller Gorman Henry K Gorman Jinnee \? Gorman Patrick Gordon George Gordon Harvey H ilerick W Gortnesiy It'-ruard Gorry James Gremell ( Kto Glover James Glover, Saul'ord A Hons (inkle i?ev John 0 Gin ? 1'alrick GuUlen Ant'o Lopes (Jul Ih?{uI HlgTotrollo Gunlev Mleli.v>l GrunUard F J Ourluy J J U H.'.'fMrt e orerr.an IJhvI! lfayi Ka>> l<ay i I i H V I. K Tto11eyT*W II. in - IC (1 lU>i, John T i llorlo ofi Mn^nten 1 1 J K if II ^ iillam I) 1 llHl ii'4 (J i Hollia M rd II o Hn H .rkrM Wm 1 1 HUM* W Had ton w lla/*ireiy A Rrach Haiouiui Jamoa F Habit Oeorge Haidern .?n O J IlajH l,(in h Hale Ki.urfi llali lienj A Hall J Hall Miller Hull Aaln-r Hall Ca-car Ilnil Ai r! I, Kali iinhert?2 Hail George HaJ?ey fctephen R HaPkiay JaiiicH 11 Haley K libi)i>an Dr J 0 lias If* y II I f?? tritlton Hnnry-2 lleuuesay Jam e.s Horne II A Hammond II F ifanjv I if iidJk 11mm s A u A iUi Ifaiimm Micliaul I fatal Jamea Hutnblln Henry Hanks I. 1* Hamiagni) Michael Handy John Danhiby ~ Haodrigii A Ifi'ed Hnj in I lav w Ha /aril Hn i< I* H.agney Patrick He.aid AH red I ft'i/i ar Henry I leaJd John Heard? William Hebai 1 <? It A Helmn t 'apt Helb-rmnn John Hi-aUij W l< Hnlbert Thomas HoIim'm Jr John Houan Jarnoa !lol<lrhi?o HoU'ion .litmra Ho land Henry llo>>booiit I K llnieomb Hugh II Holmiti (J VVf I! .1 ? W A lloldredge Hogan J'liomp on Home* Was!) in Moo lloran Thomas Hopkins Wm 0 ? Jl Horner J V A. Co Horuin V W fl.eimdng Kdward J Hornier Capt Jaa B licndrlrxa Kin hard Home K I'earco Hennlon Wm Hoyt Joseph A Hemming way Albert llowell J 8 Hendriekaon George jlowe S II Hi nry A Murphy Howelis || C Jr Henry .lent It HeMorifha I ?nry Hew- ami William Henacy K It llonnoii |?r 0 K Iferborn Carl Hun lino .faiiii-H W Herbert Jamex I4 If apn ,> K li He ran d Joseph Harbinger A Co Herboult Mon Harding Jaa M HewetC H Hark en John Hay or Henry A Karmai) John Herleat F. Imoud Haniv William Herman Julius Harris H A Herrington C C? 2 llarrla I?ewl? Heyman Bros Hit nib Abraham Millard George Harris F.liaa A 11 '11 James A Harris non F C$ F Hill l.?voi*ier Harriott A N Hill I?r F I I Harrison Manuel Hickok Jatne>- W Harrison .1 Higgins Kpliralm Harrb-on Mr 11 tiler Daniel I* Hart J KO IIHccox <>?o H Hartpe.neo Rev A If ill Addison Hariahorne Richard Hlll'frt John H^Ujv.ay Henry 1* Huiigaii John Ilawken L H HaiiKhfon Wm R 1 !h?>K ?-H hamuel S Hawk.n . (i forgo Hawklnt E V H. ukirur* Arthur Hank Inn Mr Ha*kltift J S Hawkr? K?i*ln J liawlev H K Hau h jk Co Ifcaar* Abe f\? ?< Jonnthan Indlg Kdward htwri' la James In ad 11) man a Jack too Tbmr*? K Ja<*kaen G? o W Jac l h Ciapp a Co Jer charl .ln< knni; F Hlleheor k C 11 tnl on H II HlpkiiiH Wm 1 Jul ley Robert llobt.H A J Holden K J Holmes (Icorge IfoAKiund IVi?*r Ilo ? rd < 'in Hogg J T I re? h Fillinnn Irwin Robert Irwin Mward J Iron Ide W M Jaeobwn I, .laqtiea Ii H Jac k>ori John 0 .lackKtti Mr Ju< obt? J JameM Wm C Jamenoe Itobert Janllne Mr Jay A .Ian A B il? nniD? ?*l Or Thorn? Jelfern n.f I-' Jewell Wm H Jeflerte John C Karr Kdward Kaln Patrick C K ratiM* (J Kaldf rman O J K.?\ aiaiiikb Fianela K Kan* JariK'N K ? Ktlwunl K Kattky Mareim K K?pp<?rw J? bn (!f? Knapp Rev |l I* Ke?ri?i Hiwerrty KoJ?-her Muhael K?-ith Mr kel ? i Rrv John K? Ui y 1 C K ^ller c W M KeJIy Kdwn l- .. Jetika O u en Jetfriea *'h?rl#*M JonnlriKN tame? Jeffery IUdK*rt JohriMin A lii on JohitMtu llorare J<ihn>ton Jam? a? 2 John*"!) .1 ft Jo hrmon J A '' o J "ho ?nn Joseph Jt hiii-on R J Jr?hn-"ti .fi'tn Johnson Robert If JohnMiin (?ha* Jnttn^in T V Jorgen?en Jacob T< ter K Kellof:? Franela D Kcllv Joliu K? ary Andrewf Il? m if Jo* i;ih a'y Mark II v Michael Kelley It Kt nn' dv J R K con/* i Tatrlrk Kenn ??dy John Ki iler A lt?#*rf K?*y? < fW?th 0 liihn Howard J J llotrhkln Chi?0 Howard John K Howell J II Hnwo John Howar 1 Win T How ley Rental llumeaton Jolui Hnl?er John llu^lieti Henry Hubba Carr Mughea Aug'ta f> B Hudnon Frank It llug)ien |-;dw?rd A Hti'-krt Jatnea Hubbard Walter Una .Albert Hull K Hull Alexander If un'cr J J -2 HnnUn^on C Hunter Wm If Hil ton Jnnrph H Huaae.y Jolm Hurley f*a rlrk J Hurbv John Hurley Mr II Us?* John R 1 1 lit' hliiH Jolm? 2 Hurley I'afrl.-k Hurley I'at J Ifyland Stephen If y alt Chan Hyatt TlManai 1 1 viand T li>?lop Win Th.iae? Jouhui Ii'ken Willi un Ingraham Pr 0 itherwoo>l Koit*-l Johnaon Henry F JohiiHion John J oh mot) Mom* Ku g^ne Jon<*H ,f Wealey? J Jomib/n Mr JomHi l? H Joiioh J<mbnn P Joncrf Jamea J (Mien A I ! ?*rt K Jones Hamnel |> .tones John N Jaurdiln Alfred? 3 Joyef* Tlairnas Jordan Wm II Joa lyn Cap'aln Joseph tiro Johnaon Mathew Jobiiaou 1 >r John Klllelae John Kldd W F,

Klllacker John KirknaUii k tieorgn Kip .lohn King H K> inf\ Mr Kimball I i . ah R Kina .lohn King SnmneJ P Knta E M KinnH M M K? lulall II R A Hon Ktnx<tnUl Mr Thi nan Kelly Wi Ki lly Michael KHJobk If i A Co Keuhjan TIadiiaa in K>l Kefehatn F/ra C Kf*?:'ii Tlaanaa K m mer Ja? Ob f Kmiih* Capt Humph Knowle* Wm re> II fc iiMter K Knight Capt I aac K??#k (i W Kyle Wrn A Knlll Rot ?-rt Knrk Cbas Knot Dipt Philip Kyle Lamonren M<?na AT^rrarnaJL Napoif-on f^each John \ ane r.ranyllle la*aeh < ie??r*e l.a'or Win I^*<i'h Iti*v 11 S UnelhfM I,eahr Wm I??ii* ueiu: A Aahfleldl^ake Henry l<?'arv Tlmotb Link Mirhael I?tna?*y John l/ndaay * ap* A O land*.)* Htieraood 0 Unn J'^'ph lairr lirrael W* l?adelter Mone A Im Mar Arta?ld I> I.an^ Tbomaa l^ovlU Jimrpj, I* l^eekie f?r T>"s 1^ ?-w|nnky Marcua Ix> lge Mr I-ce I<e*l|e I,o-ke r htm lAj'in in Jaeob M 1 Jnie John F Utile 4 l<aehenmever Mona I^*e Winlngtoo? 2 Ij<r w ri Mr !?*??' W II l?antry Fran' la ^ it l.an. > T 11 I* ?*k las R I?*i' ey Jam^a I^ionf A marori f.ai uiir Jacqueg Leggier fieorge f^ii ? o r?fri. k Lefgett Wm T I.at/t n ibo,i.a*? IjtuiffH H R l^*iireM^ ' ?Aiirnatelielils Mi< ba**l la RwIm" Win 1 l^nwiif I* lAtto 'Ihotnas li?'OiarJ Fred Ia? wrenre Joseph l#?ter John T laiwreri eeaintieiR I^*U Jwob Ureell lie.. W laarfvt F K I Jirkln Me I*ael law Rlrhard i.?*?u?a I'n/ laioreni fxaita \m W Jim* j>h Ij?wm n r I m ? xm Jum^a l.aiuJoin Fairtek lairkin Thon a* I j*w n tee Henry Ijaxeli W law (on Mr lairrll I. H Uwnncf Daniel B Lneke Jffbn I'engihall A 0 fjnekarman T R ^k w?m?i Wm A I>K*kwrwvl K la* kwoofl < toorgQ I^?n?- Mr I^rfti* R/*dj <er Ixi ii* I* U'i r? v Jam*** Ia>rd Oaorge I % .ban h'-rtuwl l.aohtn, Webs- rrACo firing Oapt t*orinu K l^'Uillan Thoa f/i' kejr Jane * liam Jamre win Fal l^rwla dro II I/wU Sheflield R fe^ri I^eopoid l#ty Kamuel la-vv V,r toba^ eonlatlei lowiij J lyvjr I'atk J,uft t li ?h V, I##*vy Mr, *Ka?kaelier Ull Sebastian f/ty H Lyman Revf>wlghtK I^tt Hay man Lvmati W/lly. Jr I^u W Lynch John I.I ' ?>i Mr l.yneb Wm Iaehten?'elii Iranian l? ynagh 7i*m 1. 1 ii h i'lim K H iJnelian Jam*** n Maaa Ferdinand Mavna M if M i anley Jtme* W MaichH' Wm R Madden KdwaH Ma her <*haa I. V |! b /? l n Mv i. '? hn Mage" Wm Ma' hew a T f ? C? Ma# firegor Kd Kin Ma'l?ew H V i.ey M synaid Art?a K Magglhon Oef?rge tilre (ieorge Maguire I'ai'k Ma? kerriM John V ? kmana? Henry > erd h Wh hamoel J Ma* key .l?*lin Maetnnbef (,tiaa F \ M as U MacT J W Ma*Vdev> John Macpbail A ? n %?*.#. let Adolph Wal- f.e (T>?* Mahooe Jf4,n Mai Ihrmr f riedrleh Ma looey F M M ft n*- y ReroaH Mai Me H H Manaiif id H'W Ma;ot?? A M'iik le-'er K F Mansar ? r^slrVk Mmifi-i* Peter W MamtHt) Jafnav Mann < ha# F M?n*e~ Mr Mart A Ftrig MftrVJeiJn f^fwl* Msmak Aoa ?-'W? M?r hav Ji.o M Mara I'mlk M?ng<e? Wm MarkuaToMM y A I fir John Ma* he w* I orneim? Merrill llarlow M Menlague O Merwtn Cap! T 1 Meereii HaiJei Ment is M Meredi'ht las Mi",?fii|ar < har?e* Meieltam Wm Mellor John M.-ad Raftia Meanfh* r *obn Mehrdle Ifen^y. MD Mead I'eu-r H Meeker I baa If Mehan Wm Mein kaa) K Lyon A CI f.yona Jna II f.%ona Henry Mr*?dy Wm M?inr'?e M)rhae) Moore ?u mi If. Jr Mo.,-e Wm If M- ore Tboa II More K Moreao Geo Mor^ c; A t o ?forrimai Kot?t. M ra? CiiM M M"rUn*er J Morrow C M R~2 Meeha 1* / Me?-hlnMona>larnt)ei Moerta V* Mernjj H M'ih'i?M? M etx??*n CHaa Meara Mlrbael MerrUm Geo II Milw* Wm. Jr Mul* I. (t-~2 Milla Kef Caleb? 2 Mkh'line F Miller Wm A Mi; j* If A Mil** Mr Miliar Wm R Mlila laaae Mill Jtaeph 0 I Fee Morgan H Morgan lieni Mot A M"?^e% John Mo? f.tri J' Jin Morse ? If M"r*t) J c A Mreies ^ J Moni on Alt?*rt M-aiHoti A Mosher Or n??n F M os ley A II M'sw He?> <1 i'er J ? ? g<-t'aJ)-A Former Mnirnony Mkha^l Mugnei V w v>r Mul tin ' o*' |?h M<n,u it V Mull n JoMi A MuJloj Kd??rd Mulier Mr. Kl r ibh M ul5#r Fr^d k M'tiltgan TIwm MuMcan M*. '.%et Moilaoe Mt"ha?*i Miii. Ur t rxmbf m M-ur Kir hKW Mardajra Mom M>riiem Chaa Ma raier Phillip Mare. hal Stephen Marry Kobt Murk Win Mark# Hwry Mar*l. P H March John Marxh l( J Marah .John 4('o Mleheily Mon* F Millenck J Millar J Mill- A V Miller Ira D MJ.r II II Milel Mon* Alei'r Mumr Jmiiic* J Minarom Henry Mulhollaad II Murplwy J.wrph Murpliey I'm* r i> k Murphe* MirUicl Murphay t%?pi Murray Jobu Murray .1 M Murra> Daniel Murry Ji?hn-li Mont i.,*hI Moua T Murium J olm D AC?? A J ?2 M'*r?*hall Keicnle Moorehou?e (I A A Munyer O A Qlvar Marshall Guatax* Mart if er Joae ilnrtiri Jamea Martin Aujnu 'ua Martin J ami* P Martin We 1* K Martin G f Mart on Mr Mara'on Jo?tah Marvin Patk Mathle Cap! M A Matliewa Ahiai MtdiK II Is Mow n^c Mona Murray siana Montgomery Jamm Murray Jot in H MoiiUoinerv Aii h'y Murray Waiter MommeaM Henri Mundy II S Money pei.ny John ** Moloney Maurin* Mmaau Mr Mowbray John Molloy John Montgomery Win Mou:ieti l>r II Munroe tl W <1 J C Mu il .on t,iH,.pfj Muri igh liiikr Muuro* liobi Mv . alt || S Mycra II M> elielm Sl^rwmd Mrjio.uild Joseph M< Beth Wm Jr McClare li WcClart V A J Met art* Cornel 'a? >2 McDutfln II K McCoinh John li Mri-'ariand .1 McCaJpIn A H McConlco darner McCurdy Jame* M. ('at < Hugh- 2 McCounell Kduard Mar Mr Donald John ? 2 McLaughlin Wrn Mr Donald Wm Mc( lory Rev llcnry Mr McUyar Michael Meti.e Jamea MeQuire l*hillp Mctium Michael MrOU! Patrick Me Court N W McG'onnell Wm Mr Art am Jam. * < McCarthy Patrick ? John M<*l.*unhlm Tbm Mclennan Wm I* MclliU'h Michael Mrl.aiiitliliu John Mo In tire Rufua W McMiiier J Mr Murry Mr McParUla John McRidney John Mr Murray .1 MrKt Mcluian Klijatt McKenxtc John Mr K li? ?? v W m li Mrl.eo.1 I) A CO MeAney Wm W.Kee li (J McDonald Cupt J no McK night Peter McDonough Frcd'k Al? Ken/le Alt xand'r Mi M?*arty Patrick Mr N, illy lluifh McNulty Jama* MeNant ir,i Patrick Mi I'hrrMin Alex'ud'r MrPhail .1 Co Mt; V antra Patrick McRae Jame* 11 McDonald Chaa Napoleon Victor Maxlmlllon Nuab Thorna* Nafdi Jamea Na^n no J F Nan n William Nuuabauui Philip Nitunton < i Niirrrrt II Ne.tl Jamea N NVlfcnn limd NfsOttii' Jlenry Nem?raedler Jnvth Nouman A Co ... Nfweomb llenry II Norma Oeor Nrumnn H Nor r la K II Noble II !s NiUerhar KrancUco Noonan Wm Norman Wm II Nevan* <iw?ri?? Niral Jamoa Nick oil Rol?l MelioiH C II Nial CSapt Itsi/krrA 2Mcktta^ou Th<m Krber Jneol Neraa Florr*ntino NeliiCU liuel Outcry Col S W ()< '/maiin Kmlf.* Otter Win Oil. v II. v (J W Ok Ir a hy J II Onit nT J f Jllver < lia? II ? 2 O'llrlen Jt hn CPRrieu John O'ltrieii Win O'Hrten Pntls O'Cain <' W ? 2 ()'( onncli 1'fttk Pnpe f*haa Pago Cii orKC Paye f han I'utftt Mr Pnlliarret Remain I'lilmnr John U Alfred 0 Painter John I'almleri O A? 4 Pahner Mejihen Pntn.?T J no 1? Palnior lly J' 'rncr Paul i ./mi r !.i*noalI Palmer lli nj R Nt>rthop A Appleby No: lull V W Noy^a Deiter II No\ t h Kr.uu ltD.MI) Nun A NurieoJ ohnllennan N titling J amort P Ni^htitufah' John Nilon Patk % O O'Connor John ( i't Sreiwly Jamra O'Hare Mich u l <>' llui-mon Robt O'Ke' tle Ku^Dne J (I'llli'ltty I'atk Ortnandy Thomaa ( >rinond II. h. A Orimrne llenry .4 tKhorne K II O'Kano U O'Lchi v Jeremiah O'l.eai \ PeniaP O'Neill W in () Nfll Hi rtia 0?Neil John Oroxao John? 2 P Payne A 1? Pay lie 1) II Paiteraoti William PaUer^m Wm W Pan! Mr P? ? k U Preund Laon Preston I dn ani Preaml Mr Phelj ? A II Jrhn M Rev J'reaUd UvU Pcvk. iho? P? a.-e < lelior M< rrn I Pau llMOti O'Hltfa Wm O'nullivan Patk O'Hullivan J aim 4 Orne bv T Owen Col Lewi* Owen Win Oomun D C r r Fi eil Wll/on Prentlen ?t Uort eu Paikr I ir ( Park 1.1 A Co i ui 5m r Jor.i oh Pan.t r Iiavld Parker And Purker Fred A Pa.k.rW l? Par* )oy Jeinca l'ai r i apt linntmnn Pur < ns W K Pi.rmdK'* Kdwanl. Prat t John Piuilv < oiihtantm P.mlv Kdwanl Pn Itt Wm II Ifon Patch Ueorge A M. '>ri Henry H on P il iAmn'on 11 Prior W R V Or Philip* A Mr- r utt^o Thinnov Th<ailor?(l Prin ??WUliamlionry Phiipat U N Pinor K Pikn John Plkuum WmKHev Platura Ari.^U l?j Po !rr .lain. ; W l'yv eU C. rt 1 . . O ??r William . i i i: w onnk r Jutoa I Will A ?ro J tni?? R nn? *M1. iiii.-lhi.rrh Poorman Bamnel Po Per.'lro J ( i r?*en P.>ol Ju'iei Pr? h'oii A Merrill P.wni r Ho'nert PerrliM' Win Polls John Davtd Pepluw W Polte.r H W Pi li'#' Stephen Capt Pur i !l l?eo!? Pier, o \s vi U Pu l '-r Jol.u (1-2 Prim :ii William II Phyo- Mr J'rlny SamurJ Pu'nam S Pi )n; Miirtin S Pun?l?y tlarred i lie (iorUoii WProf Pl'immcr Alvcu 1 hUbpiiN U Quince v Thfrtt D JLCo Qnlllen John M tyulrk Martin guin Hugh (^uin John R Rankin A Martin Rice Clinton Raymond li Mulone Rich Hampton Ka!< ifcb Lyenel S lileily S S Rani'?tf , ?-Kt\ge|!Jr HUm <? 1* Hum try U A lia-ll A Pandolph p |l lii'MIe Samuel S li tWFOl. ??; K It iv wev A Co P i.i.j lord 'ilio liit'liRi 'I. mj John flay Capt hamnel M Hcddeli J R Raymond li W Pay John Rai m to Antoriio Redn end Kile urd Revlll Matin v* R? e.l John I'.etlly Iitrfmrd Rcilr A A F Itw d *1 liomai Keynolda ( l aa Refc H It. ad l.e?* In |1 Jr Kb bard .* 1! P.ippev Tlannaa Riley l?en Rif ker A Jierrian liobi-r h? n .friinii Roto 1 1* Tboma>t Keyra.ld A Murkiln liohinfon A < .? C K< -ynoid It t!'ay lioblnnoii (}co L Qnlnn Tbo* Ouln Jauiftrt Quin Mr IN" ?.?(a John R Rod. i/nc* Sffhaallan Ro?'k wood s J Ro >erta Win R.?b:ura Patrick Rodman Williaia It i Mut .?r L T Rouen Patrick RosM. t John 1> 1) Pirhinoud A Tiling Roue Alvln man Roke Kdwnrd Rirhard -on William Ro t n totn P.upputa Rich J H A Cofcttnser Rlpler Theodore A iich ii J P. euJl.il ?P Hi' Keliigold David Reeo Prankl n ItHlly R?< I nrd P? ? meiin * baa? 2 UedlK k Henry Revea M iieiinotif r F.iian R.*r on Jacob Hex l'r Oi-o lU ? vc* T w Reynold* V\ in Hi- -.an Jamea Heed Andrew HeUiC Mt ii* Jean Robert* K Rutiinton A P hot, miii A f*o<?d|rk Roliert R K M llobe. f .n June Rwin r Cant JiKieph Ivolhwidl Cnarirn U enhnr^h t* il R ? MlUlal II Rodder Per linana lionier Knrile Moil Rouke Patrl k K<mh iitnidl K'M! I<evl P Roktna 1 William Ro-.-' lib hard Hunk* C, Rivln? lon ?t Rowe Peter Ronnirt A mil ear a Robelin Mrjir.mdrt Itynn John Robert ?ti S.i ru ue I Robblns K V Roberta It W )Uib< n* R W Roeera J T Honera I'har'ea II J ? indl n It Rock* nl.iich Carl It y iter John f? Ryan Tinvuby liuriyrii I.attfn ltutli. aire J.inali ICu ine Derby Ryan Thwrta* R It 1 Her Wrn K lt^ iyk Kduitind Rulx Juan FMffitatyn ft'SitfoJU KwrfWI M'fhfrt^r 8llim.<l.-.?rii? fe.?. KKSr m i.. M . rwiip ? " ' : ; ' ,; ?,,? t, innnp :rhr;.~V.-- h.:!sL-rr^j?..? *????'? A,"ir"* SuruifitifnU <1 W Mil H? tilcttt Mirh F I) F???dkjr fiwItfbtA Fhal!- i JrT hhanlm ?f ? #lif i Fundi urn I l> Fianlott Wrn II W m B Hi til li C FUnlry Wrn Suindrtl A I'oJ I* F t>i|b ly (' -- ti *nwm MW-haH > ?!.].?? V A l> Fmuh 1 no* Ml, ti Jonn W Frit: .'? < *?! vlll hmttii J<Win Fun >. i r ,pt r; r; h'jutr.s# tti luuio F* j r? KU v. ar?l #1 Mailt on V. in R iii'Jfrc P I* Ftanmi V in H bt ;t i non I! ? Mimic NaUanifl Pfiitggr J mmi Fiannford lifjt A Faixtfrlftl I tin# I"" K-iiiUi i* A I ?? T I* h) . i.iii n Vxl.arl Fli.niKlin John Fi?r.*m? li W Ft mi, oti Ai]gu*!(l* Fhu4? J M f. uit u 4i r^t Ftvann Mi Ftan??r*l Co Fliri tiuh.ii, I'ntrh k F?| tnott HMhtlrl F nrk J an.<-*> K Ffpftmin I W Nihw HoMii F?a?<l#n V P Hiannon Jam* w FUw JtAitt K HNJl<wh?r JtlJ.UN Fk"i. ? l.'wnt I# Fii>-*ii r * F'hneJJ# < J A Fit- liiiut > P F< rftrtb (lirii ian Ft# . ru on Nllltam H'Uuili' John h*<fuiiinr Win J Kn p**v PHaar! <n?"ti luclianlF Fpr>nr ll-nry M Ft?-?-on ii |) rs\, In*,' .lutiri F? vi;.' ur U?j If Hftrliiy .'#*f?n flenpga F? ? Von II I. HvHii^?*i*#n A U Fl-r* | -i pit I)r Milan K .v t?n o W hi Fcim?nr M?>'iil H< tirnlU Fu-,f|i.. J Jj h' rrmti, K rngwAOi Fti^phf fl l?r Noionion J < i M'Iuti r M?ma Cha<i F# i>mt< i.| t, H Hlnvttt Wl I llii in F oO??M lln?r<? F)i*rU?i''i t- W N t?iv?inrp A >- at lift Fl#*ph? 4.f JatiH'fl Flo- urn !#?*? t f-nir.u >fi'" F#i ma. IU?'?f*rt Si ptwiM \V W Ft.r -vi* ,'i?rk-ori It tW>MW 'Pf H F r .tifiH li W Ha waii A Fn*\?iuon IrvitiK Fhi rlii1 l /. iv> I' FJi fwni Dr T K? 2 Fl.< rnpt Mrri>* liiinui Hii w?r ll?*nrjr Fhrrrr?a? M- - m Ft?#*|?#?iMiJ ^^?fnl|#,l Su-w ?rt l?r W /?!?? p Mrrrri/i IV m t! F-well Urnry V. Hlrpird I. t?*h < 'I Fn % ? r*? I ? tvM J| irt H*h* Fifnt^. t:? v .Tnlim h >;ij?t/ F.rnoi. I* Ffc*mn M#?r ? Fill* i Y tin. II HiflPlititr K h iikiip|??ir y .V h<ivajff llfti hfp T h f i r-.w li K ? in* Nornian Ft ? i t l-^dwnid F^tiMtrp* J I* h?'ii.UM ? Wm If Fauridrp* ..'an.i'i F?i? "n Kdwn ri| Siaji'i-fntiT F? >v, Win h. i ?1# rn .John C ? njrif J?mi m Furtt^r Jnr<|ur? -r rtrtui 1 t?otna? (' h ?*n Ib'tntu m .n,i?n Mir hi Jr p ? F H i Rhl tp {< r< ? '?*r .i I' hti ' ?k m WJJ.uira Fli'i^l* T Fnil? Win O F?# M 'n# ./'An A ' Nhf * -loltn hh#rl.iin John bh*? t*M*rU k si.#* M#t..u-i Turkman A fVi In n.an P l* I* #-! Mr, Mh arc Tr*t #.}?* If#*nry l??fr V A I 'o 7?. k n.an t'iirk k Tpajrmr r??ii#k 7*rjn* l*afiirfe T?iW v^Ht .-rn laikf Jwyb 1r#' y K It v.rp W H Hnjff Pafrkk Tmr (iwnfii* i ' faytor K It 7 ik v b <r Orw Ta>l- r IWnrt 'ard I'arWi A IV> F r It#-* II lisr .fotm H M Arm Or I'lN I < II Hm F#-tiwrr1ii W Ftmj# ? o Jot.n K FM. tt i y Fltvrpi- .tr.fcn FIIII# k Jh> F Frtifril' I' fUtl hr ills H W 0ttlliuan F^nhrirr ?Uhrrt Fiuli-iy John T Fnn ?'?.'? J II Frlffmranrr M r Fii^ffi Wnil Fi l km Jwinrt II FinlUi Kiiriiii#) Fmlfh M^rtn Fmi'ii Wnf Fimi/i Ji?>v W h nn tti <fiK#pti FmiUi 'i h??? Hii.ilh It W Frn.ih John A A i*o FniHIi A V Fmt'h li^irfi* Fr?.:n, Kra## v II I* hmt?h Rut Mr FrniUj M lf?#M FriiiUi Fainl Fmi*h Aflam Frnl'h Wm Fml'i) Ai^lr^w P T T pn|im? Kdv ,%n 1 Trunin f li Ahmro Trent linirifn Tlitri Mnwint T Jcyj.h W TiHmJb'r>*r T Tn.iJ?r N K-2 f Tht#?# frtaiii) J fi! T T r>|?|? K I Ttirpjll 1 TVn J# bnirn T T?". K hi #> A ? 'o T Tutor tirvtr/r* !? 1 ^?r ; . i T Tomi ly J?? .1 T Ttnitn* <n Wm T T'-nnJtiia#*!! 5faifi*l f? f T' nif/fciini ITi F ;,'?ol'*paA A H Fi<?k# r Uw L H-i oil fcaptl F'o'I?Up?I Ifanrjr H Ft idiJ.ir I H^riii A Fli?k#*H Kr. I Hail ten Pa?* FrooJcfir H F; \ r FtOfM Jobfl H F .me I II HfipCMt l-'hfi'wiophep hlmrn >??*! li Ktrtpi-f l 'h*? F|m?- #'V Win II f>h.? .? -f, ? i h F1 <?rt*# #* Fa ml C H'i K li Hp>>r Uro Fn *' -halt A #1 H#?(ithniak] h tml li Mn?? . n i * lilft Jaa Fmu Win F' O t I/u i, F?I?* Tti ?I H#v Hrbtil / Wm Frhatlif I V*' hrttmtiU i it*- 1*5 Fun -mi- ??? i i F-i nro h I ?n* HrnyiDr Timn Knrri*y Ilavi I F? hn i-i?T Au?r'iatna Kftttnn A ill ni{iiry-2 Hhui? ( ? j#t II I, Fhnljr n??'in?4 Fijfl?*pJ*n'l .fa? ?' F'?iffr? Win H FhiUe .V'^ali II F'illtvun Joiifi Hnirfrl Ja? Fiuilh Hiiiiirh FnUtvan Kuoiphiry ffrnt ?Uroi Nfmnn* Tk? ? 2 T* nmtfl II Tti# m? '??#??? If Ttwmr.pwtfi K^wwr Tomptin* Kd*ir4 f J II WW KU no >*ani wi *! I It - \ .lfl*'irh*r'1 ~n1 i TT ilanK ilt W m Mm Km4 Toll ep K#??fiii# i 7<*niin?"n AnUii?|r lt.< n. ui i" L Tt #?ir.;.?# ?, ' ' 1 t irk^H MO P Thnenp?M J t! thrn tj hrMon Tbfrtntmtm V ! '?man Mr I iiimii A ilrnm ? mr Ternrltlfar .fo?laF Tr? pi* tt rptM r)?nl#-l I ! ?rT iw^n I Ml W1 VmhUi f h II I ' V?*MNI J M \ ?ii# ?' to i'orH tm In ' tl li^.rjf# P V apt* n I rnr.' i? f* Ttai^tU /' Mr W I' > *k'>M #? Jni*? W I' Mi Vai Rpt r J Y*A4*## I a|>*a'ii 7ki4fMM VfTIDP V il#- J II r FriMvia T IftRpV THonaaa Tfr^ni I # V Tlnrrf*! llMr|4W It )| M ftrlwf Jmfh ftnw t Tupt*?p V.i t+pmi4 Viwif M J#aaM?|| V#.|? lf#tkrlHi Wii I W lor ifel^r f I 'hum /'im yr t f?'3' wooiW o ^ Van TVfif# W-n Ta?4arM M#nrr Van iirun* !>f Vaivf^rh *' i If \ ifnlrfMH ??? }| ? ,..v. A frr?.ii# A PrVvNHI Van Iv*ia?, frM w Wal.nl#r I.tn^n W #?!??? MiW? v .. . ? fj KirteaH tlVUa r>tn^>r^ Auaita Jt?*ua w.lf/. ^ W'.Wm III Tan NoVa P^ ?p fl Vaa Ha#... * -? H Van^-fnjH a ll?p V*n lf?oi #i V ?nlaai T r,<n?< WrtHaivu Wi? O M <i,uun? M - Wtfttaaaa ?*ha AO Wi<riaMMl)? 4 ?.w Vt**ia^a J WadftMru n J Wkkcbrr Whabhn Jn j'h W n.VU n M?*or#?* Wa U U?.i? A Walk. i A llro Walker .)?!?*?* Walker 1 1 turn** W Walker < oMi L Wn kt r II II WaJker <)?arge Wa*k<r A lx>?ne WaU^f Tlx.nm Wt.U-lt Michael C Wrtlrh Morria WaKrre l avkl WnJllM .lo>? Wiillit<K Jatne# H YY.ibJi K?lv.?r?l Width Jrnni m Wnrttcr W C Wurii Jtmea Ward T W Ward W W <*>,'+1 Jmh WetL C* pt Hani Webaier Jw 2 V 1 1? ? ; I . ill -i ! Wflbi'i' T W< hL r.Hrlc* WMiver Jutui WVi* (J II We t* W William* 'Mi-n While Oilberl II White Ueo W Whl'e J** d Win* VTui II Will i* tlno Wlil'tf Joseph || Whll# II P Whit# John 4 (V) We oh, Job moil A Go Vftati Taouut* Wr>t T K Whlui Kfcihartf Wi lit vor'b AbboU II WhlUiey (ifa Welmore K A Werner lipoid Werner A Wet more VTn We'lerolf Uej V% #?##*? A Mrom Wether* Jacob W rkln Win U Wriuht John Wi 1* II Hi?v W in l#lil J S WHlUrWl Wilt' >ki-> d M ??.i Nitliaa B VVinu-r J K v> i.v n** Wlowll A IV. J V \N Itilney I I'Mi I U.it H W Imlnoil (liMt WUutur Win Hl<tnty W i lev HU'pluM) Wi?.vi.l| |,?*l* H W liar' oi, I <)nnm<1II Wright JO W wrt John Wtielllu Wright J T Werner A ('oJm \\lJ*onDr J mob ^ nrrrn I'hllMp VUI-. ??? J tn h 2 Warren i 'api J H W\i ijiii G?*> K Wiml Mi 'C? Wi 4iii John M V* nrd) ? r .)a* S WlhM*n i, V WardTW VN iliiun Jm Wayne II W u*on ??<4m Wa'rin mii .1 |) ^iiMiii Joi. n L V. nit A Hol'v Wijr**n II I* Willi-. |>r 'I alV.ot Willi* K Wall rtnan Thorna* W illou*thhy Ham! Wat>oi. Ilavhl It? 2 W tike* K \\ uHi.i unilywikli i Wlln i Krei man V afeou l> II Wllwu lleo A Wa kin W 1* Wilmal I It? 3 Watt rman Chaa \S ?"? John Wright Hi-^r A Hon WbMalaw Mr Whhney i>.n| W Wt. ken-hop 11 AN i?t i. II WIMe It T Wilbur K<l It Win t?m*on (? Way t?e?rj;o M WntM'll ll i IUHM \\UfH I I<*II? > V F \\"?T ii r |)anli J Jr Wei ; ttir J V lnu- If r Stephen i' Wifilam-on Wm Wratlii ii>cn N W Wliilani?? J \ Wetla Allen Wllliaina A II Yt lnh Kirli.inl Williams Carl Wheeler i ilinuntl WUliaxna I* M \\ elwli DeuU V Ynrliiuh, Hlmn* \ Co Ynunff Juibom If YHmk>an t'an Kiweli \nong Ket J K? ? Younm A? 2 /ukM'hwert 0w? '/nJ<Ji\.m Juhi- N Wina li W .nl ?#???? Whtfelmr Itobt W'Uiacki *r Hum! WitiU'tnnr* ilrln W(mh h < i Ik'n ?ini/i W .IU-rn I <<<Ult4 W<k>U?/ T v? Vfoolev O.I J P W i " k! \<Ju Thoi W V\ iw lhurn ?lauii** W ?? v'l * lirV JlMtrph >ii iiulm W.-iUftrd Mfrtd 0 Wool ?rd l^'vi Wimm! |#i Mi-% \N 4?1 ft K.OK VNi.,1 W J Wcn?.| II W Mhiruir J W W??ll?T|lJ(C JllW*f ^ I J Kok ft WortielJ M, Foil rih hI WoihI tlh-krh * K 11 Worm* r WvtfaiM Ifarrc/ Wruuui U J York J~? York A J 'M I Km A|?oUuario North American III mp < o Chr.vn'a) I^*U e 1 OOF lltunpliri'jr I nnper C? rriakU'tti <?f ii um Lu< rary l*nMii(utlon l'r? -l.lint of llfhrew Y<niru; Mi n'n IJ trury Ainuk-uiIiiii Aim rlmn Ken it /: Mat bino Co l-'oril lUil.hu Co Si wUjii CohprrTyfe Co Heerdnry I. rui Hi ?v?ry Wahhin;;tiiii I S n if tlln v; AkmocIk tint i A^ent United KirUanKR i o Nui 'h River I*ol'er\ Co riwldcii oi Onlnl (.'??iionr Ann rlcan a ron i^u ru>out A|/rnr\ l o 1! ii ? ? f brl#? A iTufun Ahinj.ton F( u Olohf U .?? kn Yale A H 7. V.tllrOU 0 N NlHr?lliiviroiM. KIaa anil A|:eni N Y 4 1'or'Un l Htaru t.hfp line American UUm Hllveritix N i^liu i l?iH'k < ?? A Kent Nv?i iu ?lu?nl lU?e n? T'ropellei ? l'i?v?ldniit end Hirer tore uf MntihaS'nii It It ro American lloe <>? I'uh i her* uf N Y IUu*iral4*ii '/ettllntf Clir|V:;iii K?Si or of ('tMutuecelal lle^leler KdUor of 1 2o'b*ru Kdltor <>f Journal o i Iti lor n Mvinmc'a Ne^ IU*iror\i l?x ? utu ti! Na?u pi- ?? r , <?' Ffatlontl ProlM i iui M.i M/ann fix fv. V 14 1 iv eii.aituru! It'; %U)A' wtnlM Army. Ifnjr.r Or o I! CrW.?i>4?iu-4 I.l- >; |;> r 1 j M. utoo v , 0v,'l,kk, Po?tm*?l?r. Abfl KTUUtNTS KKRl.WLD i VL'Ut DAY. fftALKl* AT AUlTIIlK, A^Mvction noih r costim ait h rai.k or wa ihoimI ..it! iroM jewi Iry, K?? <1 *??'! : *1 . ? r w,**u*ho , \r - I iW .M:|? I l III..M K will ' H i1 n?i i! if, J fit.rlii V 21 , lit )l }. . o eb i., it ? I , ? i ill. No !<> Wall ?U . it, lh?i ?i ;iri?iU' ?> M< ' It <>t' it Ur<Mulw.? v ji urlry bouw- ?i??? i < ?ln ? bit -It'1 ;?,? v,i? $(,'(<? In 1*5' I . l>( vusis \> l, A |*Ul?| *'? ?? * , '.it |bbl liiiic k jij-rH. railway id., h *.?i olbur v..itrb-' ?, by Masb lire ( I n n , |{Oi '< t, *1,1' .ht!n,*t>n, ('<?<[> \ To'?i a#*, all I oili 1*1 llUll' ' i- < I.tl ' ( : ...l Il? ! ? i ' '? '.v I ll '!? t :i ? i?| rut '.*? .'i nil | nar iimo. eh i fti?t rl?i*lnr h/i.I *logl? ?ton and. ?: ii.oiui bru' rtf ?, pin*, fiiimii ami . 1 n'.h, in i<u ? n- 1 1 cart! gold jnounilnjf*, ri? t> isoiiff, ctfneo im noi-i. - onyj i ,\. ilit ?, |?|i.h uittl rlitKH. V? unit . <ia -l c'ntu . ft' ?i, n i uu i ? 1 1, ? 1 1 v fiin' or >'"M u '**?'! Untf in f*?i <#; pln\ | ear ring#, nfcove buUotiN aiuu'?, vUuuim, Ac. * I iTIOK NOTI'-r? OKA I R. I. AW-rrOKKRK. Wll.t. J[\ ?? li, i.ii t r?' nr.i.ij , no ???.?. r lic'i.t i?t lur ulur w ir?? OltM kl fj . fhi I .'ivifit I (N Ul .?!??!. !. -a K? -'???**? o ' n- '??, vtv'* fti?U p'liilH. ; .?li* Ht I'flg o'clock, ttl I,l?5(5 HtOa'l wny. Adv.tnrri* on < '?n ignruenu4 \l niON MiTICl .1. llOOART, A I < Tl< iS'WJt ?? ItY K III H i A HI .?To morrow ('.itui.la* ). at IU K, at rTii?- uu 'Inn room*. In* j:i? a* ortni'-ni oi ihiim !if#bl t n/'nif ur?*, wiil'.iol p.. rk>r f iirnltijr<', mahogany tofa*, Ion O'uho/.injr ?i Iohu m( cbsbs, do. tupketB, I ? ?i u mI?, ka!r toi i m In n lHt?>t?nd-, wurilrohrv, bur*ati?. inlrm. *, niipcu, mrbii toj) MHlft vouiltf r , tt'roa lot ol ) n;Otln, If. ?- ? ' I j , Ac . A' A I * 1 1< N -.(? IT' I i |4i | LI. M i !?>?. J\ IJ> Hi. I A. A i- II ?Till 4 any, i. Ii , iiMifi, in i)ir ?iom rimii i 11' N?irib WUU*m i'i ?*?', will l??? ?h| t*ri ??* r. i ?? *i ul \iilu*bl? iij-Mirfo-riii at ? I nut f ?' ' ij'I h ?n I fu tirarn, ol nil 'if*' rliHirw, hurt mii, trf ?? i -ofii I'l-'l", I) ?'! ir.'i'l , book ?&?'***, v. 4 drub. , ' irj-i't , i-urbU; i?.|> fnrtitttin*, rt'blvi 'uriMlu* on?* Mplemlld r*mi -w wlrr in Kill Oi*tniM?k |Ji?ror nuti, ruju-,rUir khu vvinmI ? i.r hi-\n In^: mu< iiliii', I'M* ii. ? ri?M n|/i, om pain* w ilr- ??(.?? tilu#bl>' I'ttMM tfuit, * 'Mi* illimoni rinw, iwu *n<l v* ri',11 ? o'hfr ?ri.f !' < al?<> ? !o of fcT?oaf?'"W ' h ?tiii*' fiii fiitni i\ 1 ? .<* ?#* I ware, i ? <x kt-ry, wan , a ?l*o wjc tun L'refnor^ Vllhlli. AM1ION No'lh K ? 1? H. Itdl'illf. At (TIOKKRII - I'obllr ^ale ol cii'i'tnt hotii?tth<.t4 vl/ ? #l%iHin?'?' I v t-.'irvivl ro -wiio-l >uvA tnaU'f; ny lurnlidrr, nii*i?r w?rf. ? . ol! piilniiih -, li.ncnlbt ?wit r-ir,"- !n? A No'n U ' r fclvcn Ilia' I I! I ?!''??* ?' iMH? ? bi?iu (i< ?>| whom i? m?y ?< <**r , lumuimw, (* "ri * ,) ?? i Mill | <aM In o'ch <:k in tlw lorcfioon, ?t thn iiY> piitrv r?*i ib-ri" in Wurron "i-rot, Sn. 1'}, nii'l ojijmkiIU* tin* If'tl-ii Khfi ft;ilirt?4 *U ...II. all 'h" rich an I mi.< (u/.'t ?| f inn ii ? ? ? n'utiit 'ltn ftaUl I.oii vi- h i'i li"i /i I-1 rtly ? ? irn'" /*?? I l b** *?Jc will rororo' n in Ibo 1 1* */ rtrfiit, Ut> n Iri ilw pa'/or*. ami *iiccf?+i\cly tl*rr it wta f lie rt ri?alfi'f?*i ol* U?<- lioili#. Tb ? . o i U ufu *rr a (o!(' ?two h>|i4 lr?iiir ri-*? wot^j ??tn ?. bn?*lf ? ;?rv r'J mi l I ? ? i liulJy nj/b". ' ?ino In cuium u, mi ? ?. c **?# ?? mikI p?'arl, anl Un* othfti* In riirp! ?n4 |ri*?*n briri^l, r? v.i^il, tTit i.r'fl.1' i?la/?"b>J ol l/i hi f il ion< atilfl n*!*. hri'l fully w i?rrai?l4*d. Wj?'- r?vo!rln4< ln#nt ?w-rr?:?ry ana Li*.? > .i ?r rou<btru?1, larj;* I renrh pUt?* |?ti*r *1*4 o*?l ni'r " . ?a|. ? ry iri ivrt mrinr <up*-iihi?* II rn-? *u ?!<? , r<. ? h . ? I ri? K? n-, Ifi-vilv i arvc'\ w lib plat' ul.t. ?? o? ot ? *n4 l'%' k . 1-vlU** iMMi/ioi/ tahffi*, <lo. r?' r |i?i|i ? rt^hlf lnl?li| UiriMb'iviiil r I ' ok hi'lvrM, r??r|Htr #-u ?i*r?- loa m l r?? r- ?'?I# ; tlori rhab ?i, 'iWt*r#N| In vi'lri ibni.t?k r*i ? ?* wood r*nir*. ?< I" aoKf plrr ui ji'i , wlib Kiititiary marbia lop*. /' u Jh uilt l i%i? l j i *jn? r uva? b? ?abb*. silao, n iHHritorton" t m ?(???! " n\ for*. t?> fal#'fi!?-<l i..'?'l?*rn arli?li, (?tii''ra^lri| (?rti,:ri ?'i4 ii?;im> vl?-w?, murine aod fruit pir a ?. mm* ftn*? p *ir? ??? ,? >??.? I" : . it t txanttfol ? ?ina v%m ? I'm , . .. . j i "taluiry , aiabavtair ?n?l n*art>l?- ri>* i,*, A ?. I r? Ui" <rh*#ritn r*~ J | r>/*i*w ? . <| i till, In b.*or?* o?b, in*h? o. . iki., i??*? Wf**! i i?| m? I b? i y b?ir?- i.v I ' 1**' a ,w..^ ' ..i f- <? I 1 * .1 ? . %?) ?', I ! r? - kIu'k cliaii * ip.Mvnvtl.v ho fa. -iritiK Mat <o rur nUu.'lf-, work, 'abb iirary balr in ?t'i ?*???*, p?liuiaw*, l*??i ' and | ill# wk , lr?IJ? I ??!#, A' , ? -?- 7 i.m ?? wuntow i|r ?|?#r r b avy ifih.t ??f.'bn /aU?l i i. < -ili% ihf ralli ? ? . ^ ? *, ' b mi 'fli.m r n' ' of I'jO pi.Tf^i, l i r i fl ?/'n ?im tilvr 1 v "?? , I falviT, ? a???-r* r * W ?? for* my*?t a< , ? n |,U ? j warr ivory rotk-rv , lul.l#! Il'icn, m*pl? ? aii? w?al * fwiirt mm nn?ti I or iia?, i?o bi v? rk * 1% < i i.inr?#r*. ra' a * , ! A 1 1 ? mw t 1.. A ?l? { . t t i-i| <iW f I Ir.in - 1 t??j?->..n. A1, Ai^IOSr.KH. .a' l.iH om 00# li?b? /f t Mt* ...la, ? .n re n. aril, two f *#, ftO'i ilrpi li low? - hA'K ii r v . 1, ?. :ti,K nuMi.sn jrir vfrw?l I." ? ?.'H 4. -lU .Vrt If ?. imr, n.il ..?( .... *r.u H. .? . > .r A LKV. i.i ii? . run. A' smicv. ? ntv.s not i; 1 ami r *ilnir of f IM <? f it( l*#ta i rn-tof. '5 fuby w N M r * r|N* ' ? ?M ?hr* ?, ..c frt/M aii#1 ? ?^li. p. <wr .a? ml b??at f f art "I rt t.'ff ?MM, ?Hii H*iiUrv ??ft ( | N<f arvt anal i?. rr?*t, nWHrvv) ?M tai'ft l??il ?!#!?#?, rflfwf ' ti Pttrw taut, 1 'at ati an4 **a ?4*r? *i.l rt??, >*b |Im* a*< il r?f a/4 "?e ??r a< Ub raati PIUMM'T K M.h'il'f *4 liW ' aiyt I <1^1 4'I l'Ur>? lu?*4 1 A A unt Or rvl 'V iWMHif^irl H*r k ?*#*< ? iwj fcjf r?r OiWa 4w r U ' 01 )<?#, IN (Ik a> #T# *r? ai^l M?|, *4 aobly* ? ? $1 U> h# I* kMi (?"M | *a#. a IW 4 <mit bunw Ut la rny af Hliaiali' ? )>?%"? 1 4a?. dka la? 'far ml A ft I'M ? **+ +mt al tmv I P II tlak* 'lay , a|! i a>?4 (?"* ?*? 1 *a ( ?- r ? l#v frr . |o ??< a ' ?i, ? I# f (,?. arrvf a/4l < h~aj In f^nf# u, a^, nr*i vtvpm f ? 4 1*# ml I at In lar f'-fco* k *?? '*a|?#| '.aas |m '? Wf a. fs wii oif 'Ifcri* f"??4 *? ? ? a i u *' >t# a* la f5i ? ) . * w? ik* p -iit ? wial r a "? ? ? 4ai 1 i?*i ? I '.*?> * *?' aaawwoaia* *" a#^>*4 II j i+ 1 4 '4 a?- . "? *H""> Of .a* 4 < * ? ' af. ? m <* ****" " ?? WJM ? II ??'**a a^iT |?i a a aWir'# Ho va?4^a I |( |. fiifta ifw^aM?il'?%iHWr : t. t> """H a "T?" ?mtf. ?rrn?r ? w n?/itfrw?r ' I ). t . au ? ??? w ???. rf ItfW m. oa ??.?? 4? "?r ?? M> ii ?< ?? >/???** AM ?. vag c,. -? in m ???.* ,?r? Vm ? ..,4 | ?r **r* ? 0. 'j^V. r?.n# ^ ?* rw. 4' * r Alwin'ifoit oiiim?, l Anl.r.rt AT AVCrmi. L* K AAltllN, At iTldllKKK. WM.t. HKf.l. Til IM I?A T I J# Hi l?V4 fc, ?* | J,, r? MUlll ?.< N?>i4U Uf M?id*oi .'uu 1 1.?- r.?'i l ttHt. Ji?? , f Ui?* ii .. 'vi-i r?i-<| <ntk'*r?, liy I <MiMr, J* liiuoti, tin* i.g, ?u i othcra, nouipria* Id part t>im'hu\ n |).-iti r?, ehmuoinHtrra, la !? p nitnil maoimIi with Cw donlil" uiiia, n'rmirij 1 1,?* *i4it ruby % nlao, rldi diamond and so<] jrw, ry. |t> , .t ^ t'?r?>o? uiililitf r?4id wi.t' la-* lor ?hftr i,v*n u f ami Ihn irml# wild* **JJ lo a 1 llii' imki. U iUniu r? #. rv* far i ?a) all %i <j i lt?? wirraoicd mm lii rn'miH u. . IjIMAH CO* Ml, AU?mOIf**H AtfDOOIfllltfftUHf ?* 'J titan t, wi Na*#au timet ,?i i?n ?ru *; ? h4?j f! j.,i n**? wiM,d, I lark Malum twl mahogany n*ri??r a. it ??., i^nlaa, rhiitM, tufas-, lf'? a trlw, eilt it 4??i< u?! .jr*. oti, ? i< mIui and chain* clork*. oi' pain II tic*. mirror' A. 0?*.t . ??| ?'j | 'pel whim r?*f|ijln ?J. UckuIat a*i?* m*.;- *i ? |Un oa 1 m-alay* and >'i .Jay*. __ f^MAH COMHi* ACCTIO.M'KU -TIHS M ?Jt N I N*l, AT I J 1( ' , o im i> allitf Na**ati ? l(ir ?? wn*l i i irmi' (i, I" u - Inn Hum . con tail nff of ro nw,?ki, m th<?s??iy in 1 1 !?( k w .Iriiit parlor aujta, luin* tin. bo4#t#*adh , ? * im* ui lt?*\H?<ni au:t? a MiuliM.Mti U, crlba, loun|"*, *ofa-*, m.* iri ;?*?*, Uil?]?n, A. liU fJKM ft HiANKUN At'<T!o\rKtt? JIY KEAKK Ii i,i. a s ? . nu Hi i? ? i . n* a, Si m'i ?i . rmr I i ' ?i, ih i i ? > . ,v I ? '? I <? k r feu* \f al' of fmh eiMMA l?ufttii?rr c<m.? Hiirtf in ptri ?> i<*i%*ood *iA tiuibo % If >*r Im ' 1 Ml ? i > n ? ? l 'lo. ?, K'MM 1, i ItmJj At) 1 fr. m, I. h h.?;r < todi n>.. uoo i tn 1 ?? i ? ?,' ?*># rtlr?i* ft* nr d be *> ? ?'?, rln i? ?? < h .?<J, Kmnflh l?#? i* t ml, ii ?rf |r ion hur# *u . < ? P.ji f-.t h ??'i ?t u<t>, Ar Hutftt fj' rlif ml/* r it iifturr. i\? j*!.i I * t i I , oul miTtnL ? li | ii >i ? ?> Tlu- i .? 1 1 %?:ti i in , r %* >b ? lutof ? c iw h;?i ?1 Hit ni r,/. n ?r l.rrry f ^ lilt/ o'trr. 4 !? Uit*r<wiiiH t?n | . .. . j- tvjui ikhtpjnt n 1,1 001 TON Al iTlONKKE -l?AK l?> K \LK <>J It HfVH ? hold f'lrnliur* "I i *i - , i!? . ? i?,u t <> !|<?n wi l aatt. Mi iiur-Tu , ?>' ?;tl, ui , o '? k ?t On* mi iiri f-'.t .. ? * ? . . I h.. - , (l ; k 1,1 fur li|H If lit 'I I I. AM Ihm (I <<!' M <J II, fOtniTJlll^ *1 k?1ldi ?C i ' wu^i, rj,<i in '!> >, ?*ny |u. H(?r, ?u i ir rt??in, t??*l ruttm mA I' i i nn ii' A n i 'tv u.' *..ii? w i i..' i . m l l,r t miiiiI !?.!.? ?m4 im.- tx it -u-? (Ai vr.l g - w ,.1 i rr > yUtflJi.lM |ri*r:?#* anil I'tmK <??*? k, H <Ni l?f> ? - - ? r . U?pt ofcu'-f*, ?I4? m Jiir?l Ul itp ir.l< ?ny riialr* * Vol aire ?M Chi v?h( r?-ck< ru, <<>a> U?>f> k con i ? U\ ,? l >un ;?? - ?. ?k *r>4 liU ak w.> iiui luriiluirt'. Krn-U |?U ? ..nil, . r 'mi'Tom. ?fl |?nliillri<> r?jrl mnpU' mut ?>*k cliAlrn, ill'iltif una ? < u*n?'on It jit-*, I nil ;.(4<l O'lii i nuttr* ... h >-? oiiit Ii ?iiii furiitt ir - kc ;*l l ?i, Ml ca>4*M oi r!orlm( now |i4ll' rijk h*ie |>* i Mii^Ujr* , aa4 t:cni? iiiiiitl I c rciiioveO MOf <i*v F^rHNITURK AT AlirTION. f ATl'ltUA V , HKITP. n. Mi U'} 4 ?' ? !?#?? k, hi ,*!JK <#re?ti??rl? h Urt-tH? llarfmti inniiofi nv fb;t i *"?? ?n?i rockiii| otmlr, ??*? Itletdi fmihrr >><? Ii, riiIImi, rli,??*l, |ttM, MntHn, rnxk rjr nui i,!*i??w4ir \%r** i.' kfihf" and foi^f, ?!??? im i|ii %%- W A (' Ml TKK, Am ?W?rj< ? i , 57 l>?*y wtr^rt. t 'tru*r ?1 lirrftiwi h. piKOKOK COOK. Al intONRKU Wild* HKI.f., TlfH * I <l'*y a? HIV, o'rltw i at lli<* i ?!*'???> u? mlo'r fi'iii IV Niu H4tii f ri i'l, h I ?i i t* mill flock ??f rablniM %??'! lwitM<i lit Wil liiri'lturi*, rinlirnrlmr -^fHir't.r, ?*hAifi*??r, An I t'iln<{r?*m HUHi ? In uf> t.' Vbrlf * , ? i i iiM-tii tilnliitf u.iif*. n< if.m. AMm% m>?? "uro*, rt > ImrtmuH, ?>* .'.ui .v i* v. ahS? ah1', roi* nuxlcw, ro('k* r?, rrmr* Ukl lr* Ai F ^ fur ?? i ry* * I* ?i i|. h al hU?r < Tl.i* hikiI 'i l.i miM ,?o i. v Wi Hi - Ii r4 lihliji-r. I? % onlrr ui (oiw*^;m <?% l?uinK *htpplnif *l mod* r*4t dai trfc'?w. / < KOC'f It IM. II * III \V \Jii: I 'It Y IJIWIUH. rH 11-.' T1IIH " I ?Ia) , u' I V ? I k, f. , |i? . r* t V ?o ? r f n -n* W*S. I I iiHv, i In. i win, u I 4 f?, miri *< ? r ?f u ?, II <. nut* | mm ki . ' . fiii'l lurk; , ? * ? % r r r% . ?. |?! *? -a ntWh, I .It' ??*. i Mr ' ,clo<:kk, ? n > > h IK t .i?<W. \\ i Alt I rM, A ? ??,?? r. I | > MlV II ! t ri'V. /.rr l"K < I VII II Ir*'*1** II A ?A, im . m i . . . ? ? . M tv ?v^MI i., ..I, i ii i * i ? ? ? ? ti v s J.IM ?Y'> t ? a ? i. ' ' i i r<' 1 1 ? it up I mi ? - "i |? mIM ( :ik* i <i 111, t ?( *??' i l? ????' ?h, Hftt* ,i i i n ui 'I tjiri't* pijr rarp'i'lor*, i?riiA?#u ?t%lr 4<i^ rfii< I t flli'l (lAI) - k 1A it , m x * i r"1*1 vM,- I Mil l.i t-rfi. M-.r, In i ' f? i - -m f' h, ?/ I |, I i ) , f ,# I rt 0\ . ?) IP In ,1 , .-.|?1a?I li\0* ii?om I..* 4 *? ***'? ? ,iUi; ??? v ' * r ' "' III'), ^ l , I .A ? U ? 'ii i U ? ? ?"?! ?? t ? ' * ' ? *43 uiii.i't ? a i? n? I ?t,* i at. ??.. *.* .) at. i ii* i # '?** i ' n ,U* ...p i ,rt nui* m I k.ru Ui-Ja ' *r ?? I- ? v ir .v I til*i?ftU*t l?nfkfc. Inir mat r *???*'?. ?tln?n? r ?omrh ?lm ! It. Hi- ii*, *t 111. ?bi. fUi li ix-.li''^ r> * ftt I .*,i4 j Im i . im *% i ti on oay oi **o< nlNflV 'i till) A \ TIONKKK-liV N h V? I I V .? ? " N HI i- I ' ? .lay, i r I i). a I ? ; fc. mi 1 !*?? ."It? rit ^ l.i kirn- -i v r ??. ft t oi Wi I ? ai I v?! i i(*tl a i irit i,l i?| ! i,ij . :.iij i furr?l ui ? #, i?* im* 'if Hill* t 'r -i .1/11 fici'Wir ? 1 . , Mi ? If "< V C i r* *f1 it ?? ll?M lit' , ai t i luJ v v. ' r i . ? ? it ?l . ah. i t-t- . .< ?? %t i| . * , -i> Utn id ? inalK <?fi) it- i ntxl rhali i t rtrkcm a nwwtHm ?H'l It'll 1 1 nil I I H ? ? ' i * Hit *. .'I > , >)i* Mil i Ia ii.l'it ?? tuui'i>Ui U i> Mui ? ?!' 't -1 I i ? in ?' i ? v., ? , a , | |ifltl l';t ' ' ? ii'flv. atMii t Uf?l ? o 'a ? * til r a ao lie III ro -, 'dl juli !rn'? lit k rt',?; i a, !?? , *11% ??r | . "? I m aif, nt al*^ <U*+ lair. ; r hli n not ?, r. a - U, 4|pl..r- . t. k*,Ar. r* aiiU aio ai" *>l ? ?*, lo 1>a> ml .ii, ?? lO'.NjKV '1 (ifcKDH, !ki II^^iiuii rirH. nFMlY T IiKI.IW, At CIIO.M'KII- liV N II VTOOI, I.I.Y A CO * II! ?'!! a! our -a.'.* l?.-?i ilHn-k-nu ?"ti ' ?.'!-< r cif WIIIai/i m.fi, ill.. ?i*? ir?l?y at l??^ (in t Im I>, by "liif ''A. ill lr*'' . 'I i- 1 ah rii - ' *im| |A do. * fti W I'J It At " |?l. < tl, ait %v? u " fii a' t j! f? i |e. ? r ^ui li>.;*!t) T. i.KW?!i, / -i i nun r, iv, llf t miao rtoiH. re I I. VANM'WATKP A! ?TinWM'W TIIH IMT ij ? Vrk . i i I ? ? i Is Mh 'frii fam r*ini|f>, * ~ t-ar* ?? * ?'1 |irri mwt?ry *ai* nt tin ami drm< i:< *l| |mmUnifa, in n h |fi! Iram ?*, ia) i<h fimjr I ?? If/UltfJ original |kli< tf. ' * imt*' fi* *| *1#.., 1'iu mhI*. V\* x%ry, V. *ii* Kpl*r?, Var?.r- ? l*i??ai. i k? . , Mu i-r. l*??ii>r. %ai?>t)fc*, i labln. k'fl?u|** I law', #* iJ* n*i* nfi?t im?y i' hrr * rrr ( Ql a? i* * Al *?, llilf j U'i) l:i* fid tot ill* |in U>t hi I') II' M' Iiim'iii i(?>i N('|) knuva I nr' 1*1. t" i IWUm K?j., - In- ?.f l*n 1 - j ?(?*?*. litariii# | rlrni fruit |? ? < ? w n??r arm** A? 1 1?? an *??? aal# la wolf j *?,? b) u>? u Uii .on ?? fi- i I*.- n>,<] *,1.4" ,?i ?%n', ?ii ! t wry irrt %?i|i *??' w?i I j*? rr?iij"? >ril * Ui ?.,*. ?!* r, m* fata. ? I'aIi.Uj.jm Mil1 li nn ?-al ) lU'Hi t nr da| |>i? *iiu*toa*ta, aMi m'al-.iic? AIwj, ? Urg' hurnber ??< ??i r tor i ! Innm. | \fOnTOAOK HaV.K?JOIIK W HOMT:niN-r>YKK Alio i i'l iUd.n r, wktii fcv wi . lay 2.i>. al || i l y %lrti ? of h in i ? ?.it" atlf ?) tlti ?<?t?roar I lUri.a f*fc,rn< i ?i, Ur ? f4.Uw?, l*.iiar*. A ,ia? l>m? ?< Jus | fco* ol Gomif f '-ur >r* H V A It M M V Mtt.lS Alk/rrtfiy for Mertafra*. MMil'riAOK PAf.P- JOHN W M'MKKJJUMykK A rt?T l< *?r wUi i*? il >Ia ?!,? M o a' |g j Ml No, I? Uhmtf) * rmtt, l^n+rxiu , lion.t" f ar ??, 4a nm j Hwflf ?? at !,*?'*? M <i<llr<K. I'*?ff Mti? l'*<> I n3 i* u? ' A ?i?j b?r I .trfxit lu'iji. m luK' <U' r wait I* i ?*< bt.u** Kit rAitKH. a i <-riowKi.it -?Ar.K or Hfrif iimI. i.J fumliurr*, pwittui/ '. A A V ?iii 4 l'A'(k<4 <? it n I 'I'1* (K? ?*1a\ ) Hien ??u it i&rli 'H )ir<?*4 w . f? ? lo i t n - k, .*> ? a???l nu.'i, r??rn? I in ?r ? ?al ?.?44 I ? ?'? ? n -I# tii) i-M'l ?>4i ri nmuut iabf-'m I'tu it"*. A- , !*)? f? ni|# f'?if ni? j i/. t./u'i. If, re f? t:ti; Tl??? * I itttaai til flu in y. #j.t i U 'lilj ?m ,?? i!??J Ui?* aIh ?r ?*J*. 'trntmm jirnut pair at nin.MtKi.riUA -thuiiam a I i . i ? ?? ?#.??? '-ijfi'i ? i?ii<| l , ,'i i Mff ? In h'jiilvAH ro?ii?ty, Pmm j.<% r n I f? t v i ?r #??>r r Ift |?*.V? a< 7 I i ( th # vr??raf. v ill* m<?i) ai jm* n? ... 0, t?t I't .i fl* ? -U l,? *?*<*? t*f * ? ? ? < ?> I j- ? ? ? -- If. : '??* ? ?? li mar i * ' '?? fc| |' ?':<*, ii . m I *? ?? A ayrtuwwm, 4f ai <1 CV f u J I vufii. ?'/i?i, l'<?iia44 TIM * | M<?I<I(K1.I A I TMiNKK I' f IH T *AiM FOA I I ?? * ? I * ' ? * ft ' ' I .*? ? * / r-et. #ii?Ti?l,? / * ? ?<? ?' || ' , #// Wa |r |?rw! ??f fUritNUft tif ) I ?i I* ? ! ?l ??. ?t, ?1 f.'/<H r*f/?n l*a.f A**, fro I i ? r. ? | Ui 'l?*rrlfc' Ii'f. <.? *k*/ A ImA f.u f .til.!,* V I, ?.*?*??. alMi, f.itxliili v?!r#t f?f ;*#uaif, N? | ?* - ' * M llj | I* f?i. * r ? |i, *}*^ Mti III**. ' r ?,.f |(||4 ? if ? ? i,. I H* ?? > *r* |K. M ? t?f*ri)ljk? tit* ff???- 1. i./ . M' ^ru hiIJ |j* n - Ur<i in i *? l(?rr ^ n?w r('*r?*i (>tu<ta*a *' * *r??? fif.l %*? I- v?-ry r# |tt' > l?r ?l.!|<|i#r? a' a fiiaff# Uf h MVI.MiK Al'mifi^iri K HV Hnvmtlu* AWn MRM/ffl tl la -u. ai i ??# *#''*^4 a lU Nil ?a ? ? r i .r-jr aj > hr ? * .?# * # ?!> fiM Inrtu nr. f)*** msint ?.?!* k ??f #?i.* w (?ir f.? < la#* if * ral.'rn 'm****-* rrawil la i f;< ? vaff^f i In ?<inii - ??<? t./ ? a/ ??*{??, ?ft-t ? nt a f*^f j I ? -f. uf i f|j( i.'iMpm'f r ti* 4 *nf ,t*k mt?4 ?am i ut | >?* ?|!fii , it. *r. atv! nffisl if* to iibHI j ?f.#? f art ? iM( aU? tiU' <t nf #. if I f fcr n l? an?l faaaay ? f? ? . ft I* intl'Kl ?Jf ? *?. *nt < ' *'vrl t m* |>?H<W ' If ' I'.it'tii i i ijj i? ai-4 ihf+* 1 a>.'. l?'ha?i * bv aim i' Iftl? ' WJi, K>4 hmm nnl$?tsk*4 Ml 'n<m In n ? ? b Nil ?' ? f^l, iflfaa, a rm j i ? ' f/i? "V r - ? |*? - * .lr i * '*??*? I i ' ? | * ' ' * *t 4 i ii *r u?i ? t* * ? ?ftn .???!/ f mm) oak HafrfN aa4 afri* ral aMa, fi j?r?Jr *>????, a tiatMrfr' din in* ui f? */?* l n n# r'?^? ? '?..*#? #?? * .'? ; f . hijr ??**! * I rlmiraf J?fftl?uf^ I ?a? ' uii? 'a *-i r. ? m*#* a/--l i . - j -at* b*? t- a?n ar>f * ?"? -a# ? ? l*f ??-?? -r *???*'? K.?- *Mf ?? J rlairf i' ? ?? vl '!??* *? ?#? ?fir.#-? ??.!?* .'i ? -- ? a/I nr nh * ' Aft *>+l * - ' . y '#.? a-'# ' .*? ? l^i . ?l !-??? ? I -*'t ?' f t I'J ti?? ' V ir ? ?n I)* |>v ?* t *'* I r.- f * ? ? * ? ' i ? t an - A*?". ?** !>/* x - * ? ?? * *J ?? #'* ,l i r?<wrf ? *#^1 *?*al? j ** ?#? #? #41 ir. t?ay a'l.an f ? A !? 4 ?# s? ? j?* ? -u ? #? a t f**4 ln?i It.jf raa#ltv?r w. I ii. f a/f? IIJ.fAM VKVIKIi AI ?M"H>'I'M V'iRT * 4<?K f f> r? ? ^ V* I I.I.J % M | H V I N * I A ?' * ?> ? a-*' '?.?*.!, . *, . l a* y? , '? /?r%. A* tlWl 1 VtrMrt. |lr*??M>|? a??4 MlfWit ' * "ft' f* i*' 1 'W f ft* *? i.? v i ^viMUaJa. f > * ""--ai''. fnaV*.-* ?? Mif ara.f '* i* r?r Mra, ?. ?a?l * r?* ft w k 'ifiifa 1?. $?*?+< a^l r< 1 inrr ** rm+ % ? turn, - ? li?l ?U// 1 ?? 4^4fnf-r rnmr'f ? avl ???*?? t*# i. I rrr j I < !*?*? '4. ma?.> ?*-,i 1 1 k. *al^n* <a#? ??4 * r 4a, (MtftilMl ai?4 *??*?' lug# a > tt?** r*n-f -#a - liwa, inmb>^mnf I ufn aM w - Mial'i#?A* ???'-#?#*#* fa Ihg i I'M i # ?r* I **f n *: /*? ?*- l? ?.'#?* r ar?4 ?''??? ? ?? h t % ?*??! / ?*? ??<: ? ? ????? fc:i* VU f?rt.. A' a*? !??'*? n1 an Hilfr A 'wi. ft !?>?il f**r **$***??'+<*, *n a^ftfll Ml Cf'ftnrvl , Kill |.?f inr f*irti f* If. ff *aa ?**#* ! ?!. i*v ? '* u ? ia<> a/in * a*.f? w>1 *f j'afkr f fa*.f? W U'M HmKM- AI' fM'M I H Wll.l. 'KI.I, '?? 14 c?!? ?*> a- I f?*' * a a* l** ? * % * *?'4 ? ***? *.**m n .f t/ ir##i a/**.1 ' ivin ilsnriMM nomM ag ?-? a4M ?? ' ' ? *? #?f5f a* . ? '* ? 4-*tt ? ? I* ? **? -'Ihi t, I ? ? ' r ?>" -3* awaar a -*4 tv ? '' ?'?'?<# ?*-*??' ? ' ?? '>''*? ?f '* *i ?t?, ? ? f #;* .??. - j ?> a- ? af-t ? ? ? ? I " 4 ?a l?ir| M f *> # . k n. - # ? *M pk|t?4 f .'f? ?iM ?f<?a? ?41? tIM. 4KW kl.lt t. A* . (?i?i hi juh>*i> r<i?i. i? NUiuttm ?. -1 ?, !????' ' '**i Tr. ?? <| arf . r ?.? ?!?.|.. . |* ? ' ? .?f |l'. I < ? .... |4 |? || l atf f ?? '' ?* K* ?*' WkflW 1 MU? |ta . ... ? l?> ?a, ? ? . ? >.4 it'M m.j.1 ? . ?' TVa m*4, tM ? tnlK.u.i 'H.H)W . L Ii J ?nin? ?r k iTit i rav. "" !<? IT I *|. ? t tl??- fi.H )?' Wll I ?* I * ?? * ??? ' J | ' ??? - I ??? ... * . ? .? ? |???- .? n ...fc ?... .. ... ?, ?4 If". *? W U* U IMI Ilk. '? .? <? ~r "? , ? i t i * m 4ii i H U? UlWhan ?(? K *???? f*t ? ? tt ww *rt !.**???? ?rrm >wr?M ?".< ??!???? ir*-**!? crv-Kirrio* n*a WW w I*. ' ???? ' ?r< 177 Mat f*t 0,f- <-?. ??. ttw <??U m4 t' ?tw ' -|t ?* ! .?? W* I tm* *rir?Kt?n?i> ?i*r? n ..r? wilt" v? ta>4 MI ?? ?*??! {'?l'?. ? TUHl.mr riirKT), ** ItffiMllkMl MMbh>*;l1<am)k