Newspaper of The New York Herald, August 16, 1856, Page 5

Newspaper of The New York Herald dated August 16, 1856 Page 5
Text content (automatically generated)

?j?M?5rv Water*. **')? ?.rtusi? w/ ***. IS * < .u!i i ?-. m?: <,)' m ; iv of ? *? I." -w v^,.. &? } ? ? 1 'inc ,?m or "i ??*<" ? i li I . ??. ; ? ii.j it i4hh.,. f.? <5 . r- i .J - , pr- D ;|iij 17 1 ?* v4, # V v- t < S i O ? t , ?. ? rv . ? ?? <? '???? ay > ' \\ l~?, Hnfr J?y?! ?n't 'fVmtxea "'!? . 'x i. VI fonr. -?? ?' >*" f irt * t of ?'*4*xa j. ta;e ?i.w^uo ;c/ >y . ?> o* htalnl: ye. tft*T?*\pre,'.-t->e(lr':rl? c? lie Mr<i ilt t,: ! vnd re |n*i, atC-fur* ooao-fi, so. * M'.-: r ?j ??*. c\f j m a* -?*? ri cml 'loii'Mu ?><i- (J fn (>ro\v 1 1' ?to ? ci- m in' ?i.{ an:, ?? i > ? J? ? ?; i ot ;? .i.^'iro ' HkiC , trt < r 1. ? ? ; . rv ?RA1 .M. .'.ft ? I OA'I'Mty. *t ((? IT strt <>?, libtny. a _ . . Tan. f-V ? J?J? ?. Stutb?u?i. Sit'iow . .,??? ."rawtak* V' por-,Te r"' by Ol'h ? . ?*? i"' \ -U I- ?."?an ? i'. 1 -i. ? i*o : ??! .vt.r* i us iiie bairiromiow * rcaeti's or*)) i > .?{ it) ? ?:. I 'yv t b.-ii* iiy? r ;g*U)d I ? .? ill s ??:?? lleftl, t uv.. . ? - . u>-* atorc lom iro..'w . . ???. 'n- (? ?v r, XI . .? ??, H.v ?? j.V .?.* [ er?on five:, i., Ac. CUwIiu^h'i Wlji? and Tonpti^. wirll ll*i rw kin dtYMxce ?? "h* !!gh*?st, lf*t ?ftnf'Tt?bIr? ?r.'l'7B'y IBM li. '?'.!?!?:> !? !?>.. Xw.r'Vtiibn's ? m I i.'O fc. i/H iu'i j.i; ?< m: > - i .. "tr.i ???.?)';?, p ? a ? iser oi i< .' lo WKaj(-n)>' a>:d C?inU)r ?. i <v iV 1 . I r r.iiwy,- -w in, ii.viltj )?? ?'? ' ci. I i ' . ?? 1 ?';? i ' I ? r tuun ??>*? ?<0 ? of )ii ? f |if. ? n ? !.??*, ; t ,.p| rar.n ' **1 un " : r'. If ,i < .'? :i i .i \ ?? ?, op I1*) (.mom ? A I ? . * .V )' A '? K . > '.,v ) . : i. > .1 i ? ?..>?:!.*?? I'm* '? > ' ' u . ml ' . ir.' : .! ? ? I ' -. ?i :c? i.cowj Whoever ;h > ?:? ... . ' l.-f ,-1 ' ?! t US pu.li . .. X^?y?it 'tiv Iiyoii'sMuyii' tli Ptnvilci'riii PJ1J?. ( t III. " "I U ? ?, 1. i i'" . ? . BhJm cf fhoi ?ni><i Hovii P*. XoMlstnii, K*n if <"< <+ r." C i ? i . '.ch .: t Kng i. ? < t r j . n I lrv?l. <?, 't. ?. . v?4 Jciy; .. !?'. *'V. ?.*???. a j ? tps. tifO. K * OU., i'f.ujily LC.r. i:?, ."jlhJ Bro lodlur ? r.\r.i:i4Xo remf.dv. I . . UK.VUV KXVHUW 1>J>:NB WaTK.I, r. CL'UB "-.KOICCL'. , -ft tii ?rr . i ?[ t iH'rir.ai.' ur < ,i. <sr 1 ..4 ?, 1 iv 1 cooji .aim .md all . ! .<14 < i?*wn???, i>y J)r. JUnlo.'V > : :.i ?- j roci 'f dtssoivii'^ iodiii'', uum? tJ>< s*.au<l .rd ! 111 'j n<'* <>!' Ip ?l' ?, l- ?' 'I a'. 1 '!) !??" ? ' I. I), ./ma < R. U.'h'Uvli. ? ; rt'u. Juiiuw C* So /I' o* I i.i il li nt, rli'!?Uqli l> ?j i?cwH.eni!e i ?, ?>..? <W>in j|. li.sll. (1 ).}. liBf ? '<?, wbvitiftl-; ecn fttmiL by A VDERS .1 F(>SMOtt, >|i>. onii Mnu'snu ??.- Jlroi'lwiv. .Uwi. I). 'lor.i:)?, ' : ago, Ilk, ftr.'i drngfMia ge-.yrali>. ... Jl jjci I. riM-. Editor of the iV?w*rk Xtnmrjr saytia* ,U- . .. <h&-. LYOX-S 'C ATUAIKOM !? it -yf"- ir rig ????? i h- if.. tke u^sf rir as.*?etl>!): ami 1 .! 1 1 > ? ).. . . ? .1-;. iOrv Imir piC(mr^ii')n iu.L we ti.ive ?*?'! 101 ?-;th. ft" Vpvi^' .^Uir?. v. bo JuivlDg UMd fcUanst ovim". ?' ? i. ?? .< 1 1. 1. - k.n.1 (i?t ??. .1 b< B.n.i'd, ii\ n'v t". tl.VDN'S A ! HA IRON i-. i)iiirit?\y ? >ji nor to it om al! What wou'ler, brrrlu! . 'hat thip wo M 1 < nowin- 1 ar?"r|? abn<wl mof .;i,h ch i'ro<lifk:'.K 'Alfh. m.i.'I by at. d?alcr*, ?verywfccr?, for ?A 1. -tilt per I/O." 1*. A Htliurt t'ljj ?l< Jan. ? Ii.jm' Situds of l.ifc i>e ceaily rue out Mj'covfro'l, ? >iii<s living ?? b<! East In ?*?, it null care tor -ons imtition, braekWi conrtia, |l ??' ?? r al .1 -I ;j. tVisb.ii^ lo > 1 mtwh a I . ty? >?)?. I-., c ni -"ti . o - n:b 1 1 'u ! it): .-??.I >!l .a' K>,r_*< m [reuvaat i*. tfc ; ? r?< !r>>, with TI ulivtloua "\>i- rnaalug up tml I ?r.?' .?.????'"?" I) -sfn^' it. :'<? ?? 1 nit- . rn h api'!i"?nt to in ? k himciif ? . 1! mk ibrro i-'iu :o b ; rt w< as pottiifc ?? ib" ? eclj ", a>.d the r.mn.i d i- 'o In- applied to the p<vni?m :b'n mU-enlf.'-mr.ut. *<idro?s Dr. H. Jamt- Jetict in*)-, N. J. .. Holloway'* l'll)i.? \rc you l.i)-liih Kluli ! you t .i.'v iV')ie low ?)?lrl' i : i!a>. >?.-.? . .> >. ?> so . 1 i?u r. l the pit r :"tb'- ftimaet ardpateituioa th ! iMurt ? Are ?'.i uouii >.i!b tUtuleo > ' II ?e, a 'Tir e of flOt.f.O 1 1\ piiis, aeibag u^ioti "L? secnt>u<M, wiUreatora you "?! ; in'rfeit h' ?i"b. tO.CtlO Curia lluvr bci>n .Uaijc litis Uamh '?t dMrrbo?, ooiie, cioup. tbrmil' rheuMuilam, .ve., by Dr. IVUIA& rrli bra" U V?n elutn liuim'.ut. Warranu J o ooi-', ?r tli>- uie; ey i t- .11 neil. I'i 1 r, 2j . til SOe. Ibtp'H, 5 ? OoiS ?Miltil't", Soki b) all Ih? Urui"4h(U 1 It < n;|gi.< ??>(. tins UuH' d "ta/ra. Iljtitl's Life Itat-aiu.^thnUHiatlsm t'.i It* t?t pi n. til inrina, <1 n sirofn'*, old ulc*i* as l Ih* wor* .til *.fl* 01 dbednmol th? blood, great dnMiity, liver eniuplaloi |>Wr' ;-, im iplent eon*imi<iiinn, Ae , are most .'ertumly i*ure.l Ity liairea' niirilier. PriMip.tl depot li* tirtirl atrset. ? ? t?? fit r lxilt!?. Uar>) '(Tlkopbcionii iiir tltf lln!?-.? Pnt ron >*d by tlie lluii !h? K*rl r.nd FotuUeM *f l,imn \ ai.o the ju n-ipat lun.illea h the I land.?1 Tb?e great demand s*r. and tht; nunieriHi ? pr.u >'? t'.ic rtudwa have hi! or "be Bi ..ittt'i'a of ibk tiloafew preparation enable tliea to Neotn Biei.i) it t0 the tadiea with emtre <onMene* for all pm posi'i rooiv ted with the !)?lr, re*torin| r til atretiBtlieninx it, pre lviu'"n?; ts .iljngo't. eradiriiiii? - ni l uid dasdrtiil. a.'i'i bf M* )?< "t^arhr rtrh ai?l uoiinshiiit,' Iiiuiltirs impartluC a boau ..if itgi< *?ud eurl. therehy suprTsedi.u thr use of oil i.r po | ? ai4cm. rrV ?- iicenta j>ei iiiaii" Sol'l by tiaTe* A iterh^n ? ?i'. 17 W1"1''!! fi-yet. 1 hi nil iMitnl and by all 'Imui and t eritun?ta tu.o<igbottt Ibe world. Pr.n |> ? 1 ollce.fll Hrwwsiav, New Vera 11 Rupture.? Only Frltc Mrdal Awaiclrrt to ! ,^a sh A < 0 , by the Iclnstjiai t^b?blti<>n of all N.itioos. al "b'* I Arrs il r%ii<?, fi?,tlwirMwj|a<<l> AiUotl luretift*-. Hefer etv^s a* to its suiki tot t?y .? Profi ~ r* Valet in ? Molt. Vi a I P*rk< 1.1.1. "ohiiW. rarsoeban. Openfi.iroTA M to 9 P.M. MA1(>H A Ot) . Hn JU Maiden lane. New Yora. ft* >H \BUt* V. - -no t'OM\U'\'f?*ATR WITH fv ni'ir ? --c. r i'ud?, uiit.tii von '*ti 01 i' AriVERlISiiALIITS liLXLWKD EVIRV MY. " PElliOWL. 4 M ItKSPl.i l AHI.C PUCK i.\ HK-1K1V*'. fO ?1>0:T I A * r.c.it by ir/HUjotil flrl or l.oy, 6 Mil 7 j e.u i oi Ajan hi opp'y tug ?. uro'iioe atroeu VfW'R ? - , ? i?'!* ait*i bo rrll -tij. Nothing ?a d in ?ny puper >c- 1U< e ' Wlnlcnrr, aod *i.te to R. It | t ? ?. , JVIIO RUTURKKD fO THH OIYY OS VYKUt V i i?-ui, Hint mmln .in appo n n.-ui 10 Hi t V I r. ,.i 1 it J Ti?vHW'?>, ? I Hid ? lottr i in ilir tlin.'i|\\4j l*o<t iifli Dl C.?X WAS THEKK AT TUK APlOlXT ? tdi.mo. R'fajr 4id yon 'll'iii'f olnt tnof * no to votir ?k'WIt . %? At i n 'H '? uitrt rml oSi . tiatit a*. c' . ?#'? ????U to nUli. M V. [' |*M1HV flflM WAM'KI)- <11 MAItf BUOIVV *, F <?'. L I or rbon tat Jcta ? from t'mio') Cork. I r? I* .<1 . who ?,n?l * -at, flmn r.lrnrpoo*, Oc'oktr > l?i Any ' nmnkfii'ty " ? IwhI by bur hintbaod at Mr. rout atre.-t. Ji9i? York. t i . ih* ohif > i tuitlnum J Mm ? on wiU b?' t J KmrjrlOM ? >7 Kroi |?cr< HMATIOX WAXTKIi-OK MR JOHN J lit H J, I I lota n the tol'iooo l"i* "???. lii Uoworyi l?t boat oa ' 1 oe.?la) nulling, bib t>f July, o nb Intention Of folM i Rewatf i?wJli<r? to rrtir i ib'1 Mir e liny. *in ? ? \? i ?? i bo fl So* ????. t ecu IipktU i'ii.. ? i?J iuka w*? about Uuri> ??nir i yo*n "far*. h?t*bi tTO fc*l i-lcM ? r?r?h <??, ami bolran-f corn I n-i too f>l liflM OMor. Any WWMI'M ?? at M t?7 C'i*ei) . o ui mur^r a poiUc'tlar favor on kla iiirre?->ed ran, .y. II Law WH.I. < Al.t. AT TIlAt BOX, Rim or CM X UK *rl!l t oil mb aonvrrrto tb? CxBimuotootin i of A CkttM : Ao/> b> "i. ii union on i' in i -li I -in- 1 r fl THP nf.XTI.RMAR WHO I'M.I.Kn WON A LAW, 1 I In r nr?b ?T' nil". rMV^'-ttnn .H. In mmmfH''" (bout rth? lot rf !>?? "???"??. wtii oW'*? h?r t.y rolling *S?U>, ?h? , | t r?ug. n- 'I In' ni. rv iiiiik ||f liino ^ '**' JM MAROARI.T I" t PP A Rl) WIU. riMO A I.KT tor ir lb# I iij Poot oflici- t'nr kor. M ^ -V|!SHINU -OX TCUOAT t.\ST MARY A><X MuN \ i. JM. I.^n ?li !*n. 7M ii ?irr??i, ? i't h?? n"f ntnrgrt. ,, /?t I P M. of thot <t?T nbn lel So. ill Root ItttlluR MrOOt to (<r?'tuiii h..mo. fhr t? mb<> i' Mrty, uinltnm ?lrr ?m?P fr i I lorw o?4 daift Iwir ?mt 9fr?. Any luti>ri<iHii<in ro-|i?t'nf ? kor will ko ihrnhtolly it?ri*?4 bjr ?( f MMMIi ttl Hn?? A *,rk ?: <?*?'. or at 57 w.. tl i Jounnoy Mfi N mi ? t'Ai i. at tiii: orxrral ro.tr nrrii v. axo yon o ill < nil a Itttti- ?ddt ??"'! wi > ?> i it'" *xsrEf ? ? K ? u'?-roR< nr.. * rrni: t. a i?y who CROF-tKO im tiii: vew hiiiohtdx J 1 V'iciiot II. Mod lo?t a purbnas m *o?'ln< M ?ho ? l-?.ot, I ?din oi.-ikt hr ?? Ktml aa to Mti i h?r ?>MrO'a i? tk# *i trntinBuiii ?? b<i n?<t itw! aMM tVRci . ho w.iuM kc aaoot f; to i?o ?>??. Hi mom >or, you burr ii ? -aH rrHR \ocro xu who rax vwvv wm a trlk A odi'P. ti "Ol Ik" M?t?kowlo Kxckotvf . /nat"i Ur ?f)?r "Or. boil n'ti'-r nti.in ii. to tb<> oonrr, ?n?t hy a<? '''ilng ao?e I NMClf fr"? r?r" >nr*< ?? hp ?* *?" bmiwii. "ttf tLTOM.? XOTM RRt Rl>? MltMRN'OKR PaTFh Ff Oil. rrnat linn ??*'?. I Kill *?<? yon <m I'h i - ?oy. I1?*pari l "i- Unite' toryuu. Mail I aeo'l i> t'H ARI.tR. HAT ?t A II STORE or ' TUB RRBKTi ' A P* RTAMrOKA, nxK art*. ^rkvunt, i iu.mokk a xn BtTH a n a v.? jrs r ith F . <uu ?l, life m*i> porlraita <4 to?'*"unili>f ulahiM A aon. in?. Pr .'f?, ?ch nlotr, ?t Itntod. fl 173. colored, ollb dor* Crouri^. it Ik" itanu nianii'ltit to <h?? tratln. ?joi TO, a <*>., ji'45 lmd*i|, Rat Turk. THR rtlft 'M">i COI RSB. |? I.? TP.OTTIXil -ON MONDAY, k > i- i?t i*. im half |u ?t i o'eli tk, ? matei fhr WTO, '*o MRionii r pO?l. M^n<in? ?nd dr'vfri'n W"Hb nOpoindM rn- ? M "IBM* :iau i Ii if. W rked dlJlv. il Wnod ftt# > " *> ff ? " r. AliAw A wlllla. IrfrMurl j ros-r OFI1< E NOTICE*. ' 1, ' 1 . .. M. ? t.H-. M * ? < 'OR >.! r- '??? I | *T ? ??# ?? '? i "v \ 'If.' * ' '.ilCO I (VliMMA>i tb'. 161 b ua> Oi A>>'>' a' )D!t 0 si' ' k t Y| I ISAAC V. P0Wi.KR. Po?ma ??r. } " WATi nr.* it \\ i i.u v. At . ! J'AIIFORMA UIAMOROiT? -rtKX l - PIRC, A) TO 121; ! Vy rir*? Aft :o ?i?; oarrlma, i# ? fil, Vn U, ?>c\obu.' m [ ^a hr*?'r!^|i' *" T1"'J k?'? "'jual 'n brUllan y rnt-l ??? , , c? io ifc" r-?l (t ' 'rn'. f* I ?i >1 <(? on -m J I A J.. i A. OH-i Oi; I'.I T.. - (">OK ax?? ooi n ^rTArX". \e-?t itf\i.vj, ' f-- ..rr?. 'oh ard ff' ?.rd "hait:?. warranto<] ro' |i"h re I* ? r "?,'ir..t?? i ? ' w U A V. JAV OUR, W, M.vi. t? \f. _ ^ mmc.lL. . i)i) D W .HD DKHOCB ACY,? THfi DBHOCBATW RB p '??-? VnUtrt of lb?5 l'?r?Ot) MOOOd War.l '3 I t ii *i? . to n ib* huuM of 'l*ii .-t }; Kighili a* oaue i.i.d Vr.yr i.i.b slroot, on T- ?..*i?y ev?utui uxit, 19, at a | . ' , > 'or tbo purpose oi wuiing a Bucuauan and Brtoit'u V ? ' ' '.s Iwttty MCOliu W*rC. B. 1*. (??AJilOHII.tV i'Al K.< K MVUKRSjN, j >n s o tqoTb, j NVHt.I.A-J HKA'iRiSi'. ?> < i.l?H Al fENil OAVti fOO BBAl) "1 KB ! T ."ifljioni for tho ?;.? cuon of Jmwu togetlv . w!?h Uis Ufj i -a acts, iipim Kaictinan ? Mauuil;; -U?, I p. Iii,e u( Aljdri. l*.'lLBOn D<?? !??>&'" Imerl t "tiii ,-bAT"*'',V v?iw> to aioviitl rwi tulJ UtUDDhlm, I J'.i ? 2* "7*" Of'iJ ?M quinilty, at :usb. KUImoi* Cmb? I ?> i 1 tv he .lift or l.uyUt -ho cboue-.t uo-lc, .u t on *o try.- H. Adilreu E. WALKER, publisher, J 1 ? Won ? i ??*?, n wYom. t f! AND 1-EM< RATIC .TCBT1.EE.? T5B DKM". R iTIO " ' :nu .ieetor* of the ?- ity utid oouty &t N?w \nrk . l : o' 'i.i* tetghborHg 't\e* and eonutlyit ws -avlied to *? MASS RATIFICATION Mi-.ETTN'I, ft T< MM 4 ANY HO I. On Ti<rp<UMV KvBMS'i. *i 'icw 21. ISfr'i. Atf> i'rlo.K 1' M. '!?? *?p."i.d ft tho i.ut!ouai ??.'! Hta'e nomimi'. < *. rb. ? ,?; - ilifMic.iiKheij S " ' ,!1 , wit i o hers, wi'Oll iij'n '1 fiul.v .lanoune.-il, tv t v o?itivclv . ddr'ns 'b<! if" tuff'? H' n \ I ( Stephens, oi' ' .i , b'Mi. 1 M. tlmnw ?< !? i.. )< f- Dok;nsoii. Hon. iiora i.j rteyiaour, Hi t. tl J. i'urker. Hon. i h i WuiKi. oil' it'- urious it inocrai'i- oriiuiiMiiou*, HoQhaatt'i ! i n, i imi:""-"-r Ac ?'l Nnw Y'ok ?'id ? T "??? ??irronn?!'.i'H 'o'-ti-unl Ai-r eot'dlaily .?>..???.! to -o "ptrMo with iro il O.I., ' 0 R.'| uL>1icum ornuil ? i. aid OtC>i- Jn Hy wder ?' '.fin t' 'Uimi'ted .r.' .r,; > ?m < mi4 ij ii. cbarrb nr ?. W -y? . Niebo'^ :> it. . ?' '<>*' 1 11 H<n*. V,.(ir?w J. -V M ? R. L-.ii 1 . M *i "?r, ? \. r. f ... : it cb-r, A<o#vl'.?*?, ' is I'. Cu tre> , 1"' >1 I' ' 'C < '? - kbi ? ' c,u ?i . V. Tl.' ir,. ?, ' ? I is ?>.?>? WO, U.V.a;i>y. * N>a.it'v.LS1.J''">,? , . .:r. ' 10:1 ? ?, u???0'J?r l .I'.'li.!, 'I. p ? ? ' C, .:.? nv i ' It b-r: ? -1. l.QV.VSZQ H. fjUK'<?AR:> it"'" ' . - ? t . fi vr-. r ) ' * 1 *? : ' A I .. ^ ^ 1 * I HKfi Kl . VBlUu:, ' ^trtR k ?wrx ;v, J 1! ? ' .'1 Criuu, r . -,\n^ ? ? ? . kch ?>'. Tamnu 7 U?: it; Or.i> i.j.vb HK.nrv u. ??;?' .-YHK > ? tut t*..:ib') Uighicc. . fcitl. ?* i ! ->.r. <i ? tncfp' ii l<i :?t tbe Presi'l-i r- : ?;! . '(J it ' jl;i i H ..i-.it lloft, OH Autftu*. be piirpoM ? ; ? I'-' k. for mm ?urpo*'! ?>t I. . ?> 1 44,1 g t ,, o"l p i' i.-v.j .>!? ? s. i' . . ! f, 1 ? MB" v. \ / '~.i .. . nioy.v ?. i> . JAjiES DEN. IS, J ,Wi'i:igi 1,( UffPf AV AliV Bit T.? Hotel tie f r .. liutel cle t wi'T Hotel it l l.urt'pe . Ho'el Oe Viliei 10 t'~ M)**e?t d aiii'iiU' Hotel tie I Ki'tile J < i- 1 m, UOTKb'i ? l.tia Sin 1,1*11#/ t/.\ A 11 ^t'Ufij u Uun'ion aie t>ad. 3o{ci mTalt. Pat lli.'r) <:? lied.- l> !). ;vl <l?e Ti 'ia Kota Kan And 1EMJV i ll era. n htrh * <11 >-i gnen here, I amf.8 mXrjlWv.i.i^spE'.iaC w7vS*MtR<-ir V ?' r TO f) Im Xt?J Mf <Jut< ,1 v 1 1<>. \ pit .. ? it 1 -jf ju'a. i?k>. 'L ? tirul'.t 11 anU tbe Lt^u 'on II >t '.a, hi. U1' ? th ^'1' '"?.'h Aliitican i'i"i~ llor.sc, be Si to '? !"oi-iaL.'^ HiK .i* tu.ii friiniU t .aiCng Kncuxi. i tbal J. Jl - , i."\. . L-- l?rc i! >? X' b.int? atthi; Wvat Eudui Lot'li 11: b?v 1 # etlin-a uih!<-p .I M.'a va.-oua pr.vMo hu i~a n Alii uui;.* ?in' t and ibi- n<igbb?rbr>oJ. l'uU!e oil. ? ft :- a .? ; a' i,;?< elm ani tAO rilae and apirtt buioiea* iu u cm . of R.aiiord tut Alb* ii-utln a reeta. fiOCAdilly, Lnuilun. R.:f. rence and ?AsWera. Sir Olauje^bvoU, Bait , A ' umt>?ii), 1 Catreatliah Jjuare, lx/u^.t n. I . MKS MARKwi.lir^TE ^^lUKTtiK'aFliilK^T tt mc'i, I.'irk'a. the t>iaft 11 and th" f.< mtt n !'? ? > n 1 the .Vf>rt!i and Soutfi American 1 "of!*", lloiite, beje !o ini'orm hla American friend* Ttaltla] liMdon that .1. M. i^atlB mteree'ed n hotel* tu Ms nelphbrn-hnod. and I1..9 also aereral ; i 'vv fn nl'tif J hci-eg jlTi-jn t to let in .inartweiii < Or entirely, 'nihle t^i.- rery lies: pari "f I.ondoo. N It ? All npplli *t!r>ns ? ? h mUk Jirff i or by letter u> .tames K.irkwell. getierk! i.ltlee 40 arcere rtAfford ud AU>e?*ile atrcaX Pio^'Jl'v. 1-ow' r a; CONG UK ?S 1IATE1V f ABJ>. ? TO *0C1 HKRHKRA. DRI.NkKHH OK 0' >W gr?*atrawr. Vein rfltwlT latmitdiwitm ueia! wa'era U'der the name of " Saratoga' v <*>r, ?ui au.ia. under '.ha O. " Saratoga" aaita. arc ?x'.' naively Impacted upon Hie v iU'.ic in ho SwMMrn and M*iuliwe<a?m Pum. wh re i?*r i ns buv :ng tkrac article* defcire and think .!?;y itro p.irth.ng ? > onpri.Ri ' w.iter, \e., whi read ?t Sai a 'oca ll r<- are waiera .( .v]| ktlvl* f?nm t'ongrcBB do..ti 10 ditch \\ 1 .ml the r.\ >c* iiufi ar-l :n tfc'a maimer ?>n the public *? ? . .mi: iy am >h 1..; cut* iiouwla . v ??rtfilcaa, ami oA> n ...n ?!???' to licraciia <fe*irlng ib" nui-t of f'ongreaa water, ih? aritactnl tcm entirely Mtmufrmi 1'uii <1 f Uu' fremiti. e t 'iwirr-? ? ar; ei. freo .lently predw ia? grtptag paiua, ?rril*._> *c., m.tne : imp* ict-imlng ? tatrlotia pet mnria drfgcnWra ny iv. ak> n 1 g 1 he uif afire j/owera aM laatroylag the loan of itmataaiach nut often rtadi ring a mil J raaeofdyMpcpaia ?tin ? -t*m 1 i-inc i??o wmo dliiercut I'roni th.a pioJu ed by aahi ? f? bari'ianleanHeal n ordinary wa'? r? iv?ilc I'o'ijfrcw ? .m r frw\\? '?? Mltkrr ri or Itijurtmt* ett.et in anv e;,?. <h in war debilitated the patient may bo. It betug tonic, a* well n? lUiaUrc The CougiHM rtpr i>a. at la " ell known,!* '.he Hprh H whkh u.u.tig aalty-tluea year* |nui I, >a liui't 'it' ih? repuia'iOti ol Saratoga, ,?e> jomo hive onlonmed the name of the ?pri..if now of the p.i.ce, tbua afttordtag the opportunity for two-Hera ?ci tiota' nuclide** artk-leg i.poa (tin 11 iliiie 011 the a'rcngt ? >i lie rep illation obtained l>v ilie ilo<3,(rew< fcinng in a ton? Mrie* Ot year*. The Injury il.ua nAk t?'l upuu the |> tbltt an J (Hit < lv? I* double, tor oil l*Uufi t;te?e ?pu(inii< mvI nmlilit; tuiher nu t . '.'Ct w injuriw.* ulfcu'.a #1 urn ihru >???, .hr in Intuit i' luae Uia acimtun I'mu mm ?'?r, K<i|>po?i'i( tluil >krj bam already triad It, It la i?u a * ifl! le..i (mrnite v .ta f uuitu urn* that It la >a ho. ?es aiid boxen, '>????. ug oar nanier ?k ibr rid bo' tie* and "\ are rr. olily bought up b? '.i.'fi I r Iter* ?ui the purfioie of (OJIng il-nn ? ..b 1I1 ir ral nj ai ii'le mid teilmn II a? i.onzieaa ur Sarnto^a w or; lui ??..> 1. 1 ihuaa >ou < au r-ly on?' .ngn aa water nrvl neua oth' 1 ? and be'-?"i?!n ilmt U.>! n., k '1 braud?d ?a la ill" <\irlt of every bo' tie of grunln<> Cooikm vr.uer rU : ' i ougrest er? C. A H '?If without tai-ac wrrda, ll la a . -ktrUaa <li ir" rotir tnnu'erfelt E.wdm, r^ruii'ga aai1' ijuiifua? not |HMteiwlti|. H', j wderiol the ?hop? Thai It M tmjxwilkla 'o foi ini'on ?reaatrntw artlfrlaily, we n**e ihe aultMrilynf tha calab-atnd Hen la* ?lr mn*?M I>ary, urn follow? ? 'Ml i? Imrwwible to rr I'ml .1 f the 'nari.dietila ao?? l. m?lt>? an ait^i-la^f e^ia ?|u?IH>.ihe eU'e'-'aof which wul be tb" name ea ibe natural ai ;i :ar" ' On a nting tia, are triO read 5 mi Hat of i rlr<-? Uaea At I par?af. a: and by orWtrg from ua dlrwt aiusljkinf 01.11 f<r Uie amouni otd*-red. yon ' an ha.elt aafaljr f irar..rded io any part <>f the aror!d. We reiterate our eanttnn, to b>i the gr^tulne t'nrgifae water only of reloih'e per'One, aud lo ai air.lna the le'iarln* of 'be cork brnfl'' < LAKKK Jk tTIillP. Cot-trctt Pi 1 Ir.g, Pprii.g*. aad \<> I.. 1 Uea 4 Naaa Tart ? Ka (UflJRlOlt .\OfKH. J'OHN KTRMKT HU?f V|. K, i in Ui'H, NITIT ATKO IV ?1'ibii ?lr?*et ~f:'?'acli!iig ii> Ik 1 church 10 mor oa .ia iixi.il lit 1' \t >i ".'lo< k A. M.. awl 7<a M. Sli?i.g?i? Iiivi d 10 a lend. K< lit* fr':". N' tyrit'K T if r"_PjVt fcfc 5T n "Strkbt ?*?:->? a\ tk rlaii church, between Third greniia and Irrlug ^Urn wi'i reioMiu o|.> o c?<-ry ?i.ioiiaib I 1. luuibe ?nu.age/. fro :> .n'4 b/ r.e^- !??m>ul I). Alaiaiflt ? at htlf p it ten n id Uw v'ctoeh Ike P,'l>hatb ? -hoi! "> r,?. ted u ith th s ih'u 1 a <41- n ererj- !-<hbath, at ntr.e ,m.| tl.i-ee o-,'lo<-k. PoFkRT rO?P"[.RTKi".V at" VAri VNT-r jfTirt I H llible - Ihe K^V. I?r. Mi ni ?. iay'a ae:n ? ..i Imj d 01 li? KpoatoMcal plen <?! 4a*Biig wlut arror ai wh.i h K n. n.a>? nre a.;o*eii t.? ,.ut .iu <a'ia.?, end in wbirl mln '"ea ai>d mlaalot a. ea of rarUMM dWMBl ailni.a HMU i> lata nan me i??> 1 * in m 1: c Wear vfiaalo hitr^b i< ..'.*aii ? -e-t, h? ?areen Kit at an^ <*eroiKt aren'"? ? 1 >? or th" .-rv.im ,r ? i .ml, ?? Pat ba h e,en n(a. at 7'( o 'ioal. AM are r paqt lutly Im Ji *1 v> at'ind. '"iw?THA;CTri6ir." nooicKK>r;5o, WKinxo. Mtit inn orur.K km WaitMa tn iueteaa lM tnercanttlr. ata'Ti;gt' by '? IfR A PIS'i!' in an aipedimma nn,' auparVn mr.uer, to 'be atflre ?X"l'i?i"n of the mod* a ?'r a-iij t tetrr |.'?arr u-Auiy. HtMma Broadway, Apple' m'? Rulldtaf. B\ *DriTifioV-AT i? joii.vsr ji~\M> > c rer On eotnn rrrtei law, will n Mfl a l>w naiii'. f?r M ?<ra'tl<m in ooiioiiiig hoi.ae dune* Kn h p<tuil' witl e. < eire iitidia Hird a'i?n?af d*irl .? b aaUv' d bo ira 01 ? uJy 4 >i if m 1*2 A 'aniio a?raet. Hre-oKlyn. DrT. HRRTMCT RHM-m rrVLlir flirORIM HI-< inertia i.nd the p'thiic that on th? mil taMMl iie wi'l (Ma a lH.anllflf ard i|?jr aehool for jou g (nv'lMni .1 W ?tTwenl? lir?t ?iie?t. where ?H ibw : ieb>-a ot aihoivigh el.i*4i a! ai'df C" ntuer"tal eduCKtion aifl be Ntagfct. Ki n. h h Hg the lat.gimgo af tha It'ui!*, I'm at Hie >. h^>l. There ia a gyanaai'taa. L' IU I ? \ TIO?f.-A. TT|:.~) ?? MAX h ATIfn T \KRN~TH B jj wi ool t uoiaa. Mo U> I' una aire e:. renaafly of uytad ha M Aib /, will o|'? 71 4 ?rlcct achool (<?? in iritft|,ni i> >11 Hi? bran hea i>f a tmMhM Kngltah ataratkw ou 'ha ilr?t M ml 1 v et?h?r uett. TerMa Made known on appll-jawm at 'he a> hool room*, nr at :be auction mnu of Joaeii k KmMUL ?ortiei of l'< arl onu Wllloughhy an e- le. I" ?flTRvmoV-WARTKD. \ ()OOf> SCHOOL Ki>? A little girl. etgh> yearaoM. where nhe can b-iar l and receiv . all ilw niter ??'?* ???! fare .>f a honta. "elitoi muat He am'l toeeikm plaaaailt ^n I lealthr au<l tiear N-w \ orh. Addrewa b lettar o?iy, rooaa Jfo 24 Florence ll.ael. Mb- lliiWt.sMi AND IIAI '.ini.Rt Wil l. HR ll'KN ibeir French ami Kngllah l.nar.iinr atad datr achool. roe youag ladiea. N.? 40. Kaa' Thlitj ttnh aired on MotMitr, Kiptcml er IS I'ln u'ara nnd f iriher infi rma'lnn tuar ne oblelned at Ibe realdenen nf Ibe nrtn"lpal, the nfll. e n the ll.4aa Joitmai. or at Mr. frowen't bookaiore. flw Broadway. Tm I'li'lM' WHO WVM 111 OlVh THKIRHOJfli t c la at leal t lei man education.? A profeaeor at Ihe ce|?. |.rate?t (lerman rnlrerattr. Oottlngen. having an ami tide lamily and fine nffritnwvUUona, ai h;? pleaaant find nealihy aliuated manaion aurrti'imlcd by a ganlan, will laka a lim.ied n> rnber of bora to board and <du-.*ta, at moderate term* Ihhi rhance for e*r?llen. edi?e*tton. an per lor achoollng, and ai-qnlrlar all kllfla of knowledge for boy* Intendad to become leerned men. englt eera. merchnn'a, Ac , t* ummrpaaaed, ard aortkr ot partieiila.- Mib-a to eatreftl paren't, Korf'itiher oerttctilar*. '?rm* * ., apply to ll WRi'IIK" t I'XI ART , *0. 17 H. mb M llllam a reel, ?few York. CAiU'Km^A.iuTHitrt.ti rkavT ' y M 1 ft o> f JX Cheap and ?v:? *l\e ". learoinia, Xo 1.,'wrp.r. 1* d?;ly re "ft ni f !<)'? 1* o already -h , ci giii'ii ii" Kngiiaf -Arp- 1* and oi)?lt.;ha. S '*to ma>lallio ia h mi't ? l)?. a rftri' ape? f I'r aae'*. "? tlj ffffif.' It -, t 'il I " p!j* *?. Jd. ; !hgrt na, 'W. 1 ? ' , ? t> oi vt rM?C" /? r. nu. -lwi .11 R !?<. K r f.?t vr ??*?? ' ? 11a 1 a S<*. :< i" ".1 I on' a * !???*, 1 ? r th ? it ? . I'i ofe- 1' l-a it' ' uii*i:r^ataei| to ?* ?od (. ?aie vary Mr.v. Wec-in4 h^u.' ; ot'tar*, nearly u?w, fliiu. ' *' r"' ' ' *r' >g n HAITI Hie. l/RAMKLMft COIf AUK TV MKi 1 1 AK ~*rw, KI.R IJ g:i*t ?tr!e?, at lh# ,'o-reat price*, fro m *45 be t'A 111 Vrd, at 'be tranitfkcory ;m Kroadw?r. bai wBlc;ebV ?'reel nm't aarefnl'r packed ti f > urt of t'te eltr ?pn rM'R.flH.Rfi nv; aI.kRii-* AVtvii Tfi > >" o * o ? ? ?.,i "1 aa* car* 1 " rn , e ire I 'i'.i"|- tci. *?t-i,a*ja A. > , tl'Taiii 'j*; j. iUTEHATl^E. H_n ITMN.VY FF.HS WRITES FOR THE NEW Y ' tl' J lkimkr. ?* F A.N X V KERN W KJTKS FOR THB NEW f(TT LEDGER. ro K fM-"1 WRITES FOR THB NjjW YORK FA'^K*.BRR'V WBrrBli VOR T'^X MEW YORK FVN^,y f?R* WRITES KOR V 11 E NEW YORK . li,.A..SNV KERN WHITES FOR THE NEW YORK r LEDOER. 1 PANSY FER-^ WRITES KOR THE NEW YORK ' UD'.KB. Fanny f*kn writes you the new york LEDGER, t?AN.V> k'KIlN WRITES KOR THE NEW YORK 1 LEDOER. Fi\\N\ KERN WRITES KOR THE NEW YORK LEDGER. J 'AN NY KERN WRITES KOR TUB NEW YORK IFJx.Kli. 1,'ANNY K:HN WRITES KOR TUB NEW YORK JT 1.EP.7EH. rv\NNY KERN WRHBS FOR THE NEW YORK r / EIK-Eli. FV ''NY I KHV WRlfBi >OR THB NEW YORK LBD'IKR. - ? I '.'vSV VKRN WRITES 1 OR TUB NEW YORK I I i) U.K. IS ASSY !-K RN .WRITES KOR THB NEW YORK T i.KIl ?hR. IH <X'Y I ' I'.N WRITES KOR THB NEW YORK I? k r ' ? k . ^ ' N jj v : N WRITE? FOR THE NEW TORE FVWNY KEHN WRITES KOR V HE NEW YORK M:i'Ci:i:. "I.MNSY ? l'N WRITES KOR THE NEW VORK. I i.i:ri:):i' L" ' .'.NT KERN WRITES FOR THE NEW YORK r ; '.D<i>&R L* NN V IE::." WRITES FOR TUB NEW YORK r LEDGER. v .S.N-, DUN WRITES FOR THE NEW YORK LM.\.\y F Ell \ M HI i i.S ton TUB NEW YORK r l.Kix : R. I/ANN V runs H RITE . FOR THB NEW YORK r ' EQi.l.R FMVNV FERN WRjTE.S FOR THB NEW \ORK I.M'iEH. I\<i.\\VY FKRN IV I IT -- FOR 1MB HEW YORK t.EOOKR. B' >?.'Y FEB Jf Wi: rFS for THM X W YORK LEPOJSK J? AN? y F.KN V.Kf'ES FOR TUB NEW YORK 1 l.Eili'LS. V ax.wy fkrx wnn k.- for thm new vork r i ? i ?? 't _ 1.1 AN NY I ERN WRITES MiR i i; <?; N).W YORK ' I.Kla Kit. CUNNY iHliv V, Ki r KS FOR TH'f". S?W V'.'iiK f <ANSV Ei?N WRIT Kri FOR Till' NEW YORK r mwi ;r. I FERN WR11E8 FOR TUB NEW YORK r i.i.ixii.H Junny fki:n writes for thk xi< york UO>ij KR IrVVRXY FKRN WHITES FOR 1 1 1 12 XEW YORK ' i.kd?.?;r. I/?ANNY FKRN WRITES FOR THK NEW >ORK r I.KPOKR. Fv.xxv fern wkiieb h>r the xew ?ork I Kill' ER. 1i A N X Y "KR\ . 1 KlMJIuR. WHITE- FOR tllE SEW YORK FUNNY FERN WRITE* FOR TUB NSW YORK J.i.l'i.Kl;. IJ1AXNY FRRN WHITES FOR 1 11 r" XEW YORK ' LEDUM. FUNNY FERN W r.lTEH FO^t THE NEW YORK I KJH.KK. 1TAXNY ll'HN WRITES FOR THK NEW YOIK r i.kih.itr FMNNY KERN WRITM FOR THE XEW YORK I 1 IMM. F'VNNY FERN WRITES FOR THE XEW YORK l,i:i? .'EH. 17 VNXY FF'!N WHITE* FOR THE NEW YORK r i <? i-iiKR. L-?ANN> FERN WBITKH FOR THK NEW YORK T I.HX.EK KlMiBR. F!? FKHN WRITES FOR THE NEW YORK LE ? F \NNY FKRN WRITES FOR THK NEW . ORK I "AN NY FBRN WRITES FOR TllE NEW YORK ? mmiNR. VAX** FKRN WRITES for THE XEW YORK r inff'y.n 1 TUNNY F'T.N WRITES FOR THE NEW YORK 1 IFI'-'B. ANNY FRRN WRIVER FOR THK NEW YORE L* URJR n I IKIMER. v N N Y FEIJN WRITE* FOR THE NEW YORK r i> P' i k % L'ANNY FRRN WRITES FOR I HE NEW YOKE r i.i.imr.i; .UF N\ 1 KTN WRITIS FOR THE NEW YORK v\ L'ANNY FERN WRITES FOR THE N'KW YORK r I l.ln.ER LV?NNY KERN WRITES FOR THE NEW YORK r i.ktu.K n. FUNNY FRRN WRITES FOR THE NEW 1 ORK I.ElKKR. 17*NNV FFRN WRITE* F<?R THK NEW YoEX r I.I IK ER L'ANNY FVRF WRITES FOR THK NE'V YORK r i>;rt'.KR \NNY rKRN WRITES FOR THK NEW YORK

i.rpc:n. tUNSY i ERX WRITRR FOR THE NEW Y'OUK r fnoov 17A* :?Y ' I KN WRITES I OR I HE NEW YORK T I KI>. ER l/ANN* FF.UX WRITM FOR Tim NEW VORK f I } PCF.R 1, <N;Y FKRN WRITES FOR TBE NEW YORK r IKlMiflt ?eunny r i.i.ih FFRX WRITES FOR TUB SEW YOAK F'AKN\ FFHN WHITE* FOR THE XEW ?OHK l.RlniKR liUNNY FKRN WRITE- FOR 1 HE NEW V ORK r LROCKR rWNY FFliN WHITES FOR THK NEW YoEfc* I.FIMlER l^.VNNY FKI> N WRITES FOR THE NEW ? ?RK r i.kiv;f.h flANXY ^IIX WRITES FOR THE YEW YORK I.RliOFR. PAMIT hb.HK WRITES foR THE NEW TORN * llltT)<i,tW FF.RN WRITER FOR fllF. NEW YORK . I.MiOl-R f^ANNY FKRN WRITES FOR THE NfiW YORK I.MHIRR. Branny ferx writes for the new york l.KH'iER Dim FERN WHITER FOR THK NEW TORK l1 l.EIXiF.R Fanny fkrn writes for the new vork I FIXIRR. t^ANNY FERX WRITES tor THE NEW YORK r i.EIKIER. VANNY KERN WRITES FOR THE NEW YORK T l.EP' ER. F.'YNT FERN WRITES for THK NiiW YORK I.F1)' Ell. fAXXY 1 KRN WRITES FOR THE NEW YORK r I.E1>'?KI1. *JRN WIIIW rOR IltS NEW YOilK M ' r "a. V NKY FF.RN WRITES ! uJl THE NEW tOiit I I.KIH ER ER* w,iITV* '"R Til1; NEW TORK KA|*?|T !(?' * " 1 K-< r"r' TIR N ".W YORK V'NNY irr.N W-TlES M It THE~N. W HI. I ] |W#FP L 'NX FFRN WlllTRR rr?:| THE >. V r i kik h.n ?" M EN W RITR* > f r. 1 . -w ^ y* f n tutu *7* tgu LITERATURE. STLVAMUR COBB, Jli , WHITES FOR TUB NEW V jKK LEDOER. CJYT.VARVB COBB, JB , WHIT W FOR THE N15W YORK Q LEDGER. SYI.VANVB COBB, JR., WRIThW FOB THE NEW YOBR LEDGER. SYLVANUB COUB, JR., WRITES KOR TUB TORE LEDGER. SYLVANUB, COBB, JR , WRITES KOR THE NEW YOAK LiSDO l.It. SILVANUB COBB, JR., WRITES KOR THE NMW YORE l.KU'KR. GYLVANrs COBB, JR., WRITES KOR THE NEW tORK O i.ei><;ek. SYI.VANUB COUB, JR., WRITES KOR T)IK RBW YORK LEDGER. GYEV YS0BCOBB, JR., WRITES FOR I'HKNKWYOHK O LEDGER. . GYEVANUBOOBB, JR., WBITKS KOR TUB SUWiOHK O LEDGER. " SYLVANUB COI3H, J R , WRITES FOR THE NEW >OKK LEDGER. SAl-VANl S <'0 BR, .'R., WRITES KOR TITB NEW YORK* 1-EDOER. SY'LVA NEB COBB, JR., WKITKS KOR TIIK NEW YORK LEDGER. SYT.YANtSCOBB; JR., WilHE.S KOR THE NEW ?ORK SYi/'Axrs cobij, jr., ayr n-j? r ??n the new york i.Kn?.tB, SYLYANEBCOiSB, JJJ., YVRJT&3 I OR THE NEW YORK i.bdoer. _______ frYT.VAN ' SLCOBB, JH., WRITES POR | HE NEW YORK O I.ElMKlC 8Y1.YANU3COBM, ,1ft. , WHITES KOR Til1-: NSW V OH H LEDGER. OYLV *>V*COBB, JR., WRITES ' OR TEH .YEW YORK jj T.WPOEB. G YLVANUSCOBR, JR.. WRITES FOR THE NEW YORK jj I.EPOER. SYIA aNUA OOUB. IR., "YRIl'i H 10R THE NEW YORK ledger. SYI.VA.NUB COUB, JR., WRITES KOR THK NKW YORK LED<g;R. GYLY \NC8 COBB, JR.. WRITES r??R THE NEW \ OR K D LEDGER. GYI.YASUi O O i -loijii. OBB. JR.. WRI1 >; f'OR j UK NE>V T3. SYI \ VXl'B COHH JR . WRITE* KCR TUB N rfW YOltf ij0hw:K f C VI, van 08 OOBB, JR.. WRITES KOR ill": vaw ' D LEDGER. SYL> ^Ni s cuBB. h wp 1 'oa / <i? r,iB aiitv Yo?< LEDGER. S. '. ANUS COE3, JR . W'U V , R THU N'iW YOR LEPCKB. QYl.v c.rq COBB, JR , W RI I'E.S : OR THE NEW YOB Q LEDGER. 4 .?! SV \NES I 'OBB -R , WRIJE&FOR i'HB NEW YORK i ED'.'KR. SYI .VANl'S COBB, JR., WRITES rOR THE NEW YOR! i.kix; kR. CJYIjA ANUS COBB, JR., WRIT) 1 FOR rllR MEW YOR. D LFUGBR. SYi.VANl'S CcUB IR., WRITES 1 OH 'I It It NEW YOR' i fvcr.n. Si l.Y AN*. S OBB, JR .Will l'E.S EOR THE MEW YOE* LEDIER. SYT V YN'l S I OBB JR., WRITES EOR THE N"W YORE LEDGKR. SYI.V VNUfi COEjf, JR , WRITES KOR Tin' N' ! V YORE I.RDGRR. SYEV ANTB COBB. IR.. WRITES KOR THE N'CW YOR' LEDGER. SYI.V YXl B COBB, JR.. W RITES FOR THE SEW YOR1 LEDGER SYI. VARUS cuUB.JR , WRITfM FOR TUB NEW YORI j.r.m i er . SYIA VNI B COBB, .IK., WK' iEH KOR I HE NEW YOi. L K 1UJKR. CYI.VANUSCODE, JK., WRITES EOR TUK NEW YORE O 1.EOOKR. SYI.V AMUR C<)BB, JR., WRliKRFOR THE :.o?? YORi. 1.EPOER. OYI.V A>U8 COBB. JB , WRITER EOR i'HE NEW YOB I r> I.IOilKR. Y I.VAN US CORK. jR , WHITES FOR ?11B NEW YOR S\i SY l.Y ? > IIS i 'OHB. JK . T\ Ri I S FOB I EK N" K YV } 'Hi IKIKIKR SYI V amis COHH, JH , WRITHH IHR THE NEW YORI. l.l.lXiKK SJ Y l.Y A MEs COBB. JB . W Ui IE- FOR rili-; M RW YUR.. ) ij:ih<w. UYI.V ARCS COBB, JR vj^BlfRS KOR TUB NEW VOR. O I.EDGElt. GYI.V vNl'B ( O I.EIIOER. CM-1.V ANI X I r* I.KOOER. OBH. .JR., WHIT '<? 1 OR tup; *ew yor Vi*. !.V V?1>. OHB, IK., WSlTRr FOR III'' REW YOB 3 I.CDJKR. VI. VARUS t OBB, JR.. WBITU8 FOR THE REW YOR: Sv'r. 'YLVARUffOOBB JR . WRlTK- FOR TIIK NEW VOR ?'\ I V ) I y JVI.V 'M'SCOBB, JR . WRITE- FOR TUB BEW YORK SVY LJVT.V \M*H(T>BB JR., WRITE* FOR TUB RRW YOR ?Ti LKlHlkR. ____________ CllV AM'P COBB, JB . WRIT': FOB THII 9 W YOB I O f EtMtRR. Syi.VAXia i'OBII. JR.. WRIT K* I Oil THE N I'.W YORK SYt.V * RC t OBB, JB., WRITKS r<)B TWi: NEW YOt y I.ECUKK. SVt.V \ M R .01111, JR , WB1TB1 TOR TltK RFW Y'-R? i.wour.R, VJYI.V AXI S. OBH, JK. WRirig I'Olt I'llKREW YORK i.i nor.n VJYL\ AM* tJUIJII, .Ml , WRIT KM F OR THE iiEW lottk P UtPOKR, OYI.VAM SCOBU. JK , WRITKS rORTUS XKW fOltK O I.KDOKg UTM'ARl S i OBB, JH , W Rli K* fOR i t'E . KW . 'Ik IO LEDQBB QYI.V \ M's 00 BR. J B., WRITE FOB Til* S*vv V >IU O IJ-.HOBB. 8 YI.V ARTS ? OI5H. JR WRITKS FOR HIE NEW (Mk I.ElnftH. CJYCV aRI OBB, JR . WRM ER KOR ?5 I.BDOKB. THE MEW YORK YLYABUBCOBI*. IR . WRII F> FOB fHE RE* foRK CYI/ o i. ^?Yl\ \NITKI 011B, JB WRITE* TOR THEM V >.?MK C? I > IMJKK, SVI.V h- JR.. WRITE* FOR THE REW V<?R , ll;lx)RR. ? rjYI v ? vp? ( OBB. JR . WRIT*-" FOB THE REW YOBfc 0 i fcOOBB V< VI,Y VM> COBB, .IR WRITER FOB TIIK Jf, W \ >RK O I KDOF.B. c>l V ?M ?? < OB,? ,1 R WBITK* rOBTHB JfKW VOHR O I.KPOBB. STI.V \ BUR COBB, JR . WBTTK# FOR HIS RK? >OUK liKMBR. CVI VARt'R 'R WBn *? FOR THE RKW ToBfc k* i.KImER. gTYI.YARl'R COBB, JH. WHITE-) FOR THF: SEW TOR K ) I.MKIF'.B. IfVAX IKI "Hit. .in WRIlRS I OR I IIN M.W YOliK O i.viiorn. VJVI.V \M?t OBH JR WRI1ES ^ OR TUB REW * ??rt K J5 I.BIMIFR cv riBTRCOi r -r., writ '-iron the xf:w Yorcr r* i.kbqkr. VJYM \M * COBB JB.. WRITE* FOR THE RBW YOB> n I.KIM KM SJVI \ lEt'K COIir, JR WRITW F'OR THE NEW YO^.K 5 I.RIOER SYf.V \RI f < f?RR, jr , WBtTE"* FOR TIIK NEW V l.riWBR Syi.vari ? < ore jr . WBirm roR t.ir rkw youk I.I I'll KR. S;vr.\ v .i ? ixii. ;; \v i,,. >i; r , ? . . s...v i a-. 5 LkihieB. SYI.V a> I f tt)BB.JR WRITRsroR HIB VBWYORK I.EPOEB. SKI.VAM S < OHM, JR . WHilR- OR I IB NBA V' RK ucnoBB. JVI.V4M - ? "HI. .Ml . U <1 > ; X . \ \ . R 5 I CY1. D i S] ? > M'i* ' OBH .1" A ilTI - . 1 , V ; V ?. OY1.vaM>? rf?r!r, tr.wii 1 nins :w > i VP I '?. CJV1.V ? .\T< i-?. I p. JR WKITE-- "'i t! '?S.tnW > El"'-' " j ? < i'it jr , nrr * i E" ? r i' i rew v J^v: V\ N VSi oi:B, Jl; . WBITEM rof 1 :i? NBW \ -v. QT1 YAR r i rn I'.B, TbTT WRim EORTllEREW v. ;i* O I r 1 " ? * H ii'i'ii Jk kMltM I' H i, : n >-;R ? .< kj l.Kl O i'.U, I imtekati hb. LEDO Kit. ^R?_RHK)l*RNBV WRITER FOB THE NEW YOUR J^? Ra._fiIUO.yaN E V WRITES FOB THE NF.W YORK M LKPOEB. R8. HlfiOCRNBY WRITES FOR THE NEW YORK MRS. S1GOIRNEY WRITES FOR TIIK NEW YORK LEDUEB. ^Rrf.^OLBMiX WRITES FOR THE NEW YORK Mr?, stooorney writes for the new york LK.DUKR. MU8. SltlQUKJiEY WRITE*} FOR THE NEW VORK i-JfDViEU. _ MRS. Sit JOURNEY WRITES FOR THE NEW YORK I/KDUBR. MRS. KlijOthN'KY WRITKH FOR THE NEW VORK KKHiKR. Vfps, SlCiOTRNEIf WRITES FOR THE NEW YORK /U l-EDOEK. MRS ?l 'JOURNEY WRITES FOR THE NEW YORK _ l'1:lt<;r:R MllS. SIUOCRNEY WRITES FOR THE NEW YORK U.DOKR. MRf. 8IO0UBNEV WRITES FOR TIIE NEW VORK LKUHKR. Mfcb. niOOCKNKY WHifKH I'OR THE NEW VORK i ? i>i ' r. r. MHb. K)*OURNk!Y WRITES FOR THE NEW YORK Ln.D' It. R. "I.IKS. MUOIRNKV Willi iCS 101*. THE NEW YoRK jVt UCl :;ER. Mrs. siuournky whit ks for the new york LKDOCH. ^ MK>f HKrOVH.NKV WRITES FOR THR NEW YORK f.EIXiKR. MRS. SK.'OrHXi'V WKITFfi FOR THE NKW YORK Lr.DUER. Mrs. sMOt KM.y writes for the new york M.lHJKK. Mrs. srm?i)R.vEY writes for hie new york . I.KDOKR. "X IRS. VHiOI'RNKY WHITE'S FOR TIIE NKW YORK iVi i.k:k;;:r. Mi l- Sioor RNKY WRTTES FOR THE NKW YORK i.vnwSR. :KRH RNKY WKITKS FOR THE N!',W YORE i.I.IxSER. ^ [ K f R^Kv whiter tor the nkw vor.-' e'I i.kbokk. A|K\ aitiOCR.Vi.Y W1U . KS FOB TUB NEW YORK jLYl I.KUiihK. _ [??*? *J< Ijl KMKY WRITES FOR ftlK % \V YOKE kdov.r li'L khkjckm;:* wkitew i ur r?iK n: w vuuk MK-. nJUOlKNKV WHITER FOR T UK NEW Voltk i.:.i>? ? I'.ti. \|?(>rf. t'.ttt U>KV 'A li. I HOH llli: Nr.*,V YO-'.K ift i.i.iit, k i M!*. SH.Oi K s hV WRU'KK I'OR THK .V W YORK 1J-1XIHH. MR* -IWOIIBNEY WRIWM TOR TH? NEW YORK iih DUKE. ?\rRs siootcxiv writes for the :a:w y'ore 1VJ tkdoKk MIc. -HMM'RNIY WEITEH run HIE NEW YO:!K i> .n> ;n VIH- -lOOl'KNKY WHITE- r?m T!IR -N'r'.V iU I.KJHK8 MI.-V SItiOl*RXi:Y W'llTBE FOR TO* NEW Y'ORK JJ IHJHH. MRS. HQOCRJfEY WRITES MR Tllr. .V!'# TORK I.EIMIKR. Mrs muocr.vey wuiri's roit rin: jtew YORK . I.KD'll.H, MP' SHJOl E.NEY WRITER FOR THE " F.'.Y Y'OR! i.epi;; i< MH.' ST ( f)l R MI'Y WRITES FOR tlli! ; EW YORK I.M'CKH. %? I.S. irKiOCRMl'V WRITE- I 01'. THE NEW YORK xtl I KDUKK. MUr. 4K OERNKY WRITKS FOR VUE X I'.W YORK VJRS. SKiOl'BNKY WRITI s FOR YHE W YOi'.K JM EF.Oi.fiR. taL ?KiOl 1 LliDOluR. yMaUiOpnti WRIIF I- UK HIE 1 1. ijin.it. I. siooljf >? bum Mrs. mmjoiiesey write* for tui new york IJ.IHKK. j^?RS. RiMO* RSI- Y WRITER ! OH ThK SEW VOR, ^|R* v SlUOIjRNKY WRITK-i FOR fill', NEW YORK MR*. Moot I'M EY WRJflh KOR THE SEW tUM I.MitikR. MUS SIOOI'RXEY WRITES ! OR THE NKW YORK I MXU.R MRS. SIUM'IINI.Y WRITER KOR THK S <Y YORK M l I <?*.*. WRITER FOR THE NEW YORK MKR. rMOVMHT i EDO Ell Vi RM MOOIIRKKY WRITES FoR T1IR SEW TORS /VJ I.KI .KDOKIl. MR- sH'mI KNKY WRITKS KOR THK NEW YOUR i.e. per. VfltS. PiUOl RXRY WR1TM K'R THE SEW YORK i*l I KlttiKR Ml -li.OtRM.Y WRITI*. FOR THE Ei.W Y'O'tK . LKDO kR _____ MR MUOt RSKY R RI1ES run THE Xf.W YoKK . f.KIHlKlt. Mrs SinotlRMil WRITES KOR THE S W YoRE :.i im;er. \l!> IOOTJRSRY WR!Tii? I or THE V W TOR* a>l 1 *? boKR. Mils, hit oER.NrtY W II 11 Es KOR THE MEW YORK I.MHil.R. MR". SK.01 RNEY WRITES rOll THK HEW YORK I.EKQER. Mil-. sloOERSEY WRITER YOlt THE XtW YORK I. R DOER. VJR" MOOURKWf WRirKS FUU THE SEW YORK iTl l.KlHiEH. . A1R<. KiOCRNEY W HITF.s FOR THE NEW YORK Ifl I I.Ih-KH Mrr moovrkey wumta for th* rf.w yore . l.EliOKR RIUOI RKEY WR1 1 EE FOR /HE SEW YO-'.E M^j M Rs 'IooIIRSEY WRITES FOR THE SEW YORE MVri MiiOUBXEY WRITER FOR THK JfEW YORE M'< RV ?HuoCRSr* WKIT>? FOR THE SEW YORK MUOLRVKY WRITE!1 F(>R THE MtW YORK M' "li.ol R,*H UH1TKS FOR THE SEW YORE M.? I V ( . WIMI^V ?R Hit SEW Yi >RE ' ,.hi?iki Ml ftKHH'RRSY WRITES FOR THE SKW YORK i>l iMitt-n MR? SIOOKRYKY WRITES FOR THE SEW YORK i ? l.iMtKH Mrs Sli.ol RNEY WRITE* FOR THE SEW YORK I.KI'Of.R MRS RIUOVRNR1 WRITF> FOR THE SKW YORE I KIMIER. MRS MCOt-RNEI WRITES FOE HIE SKW YORE . I.SI'OKH MK? MIMOtRRBY WRITE* FOR THE SEW YORK 1-MHUR \|RV rniJDI R.VRY WRITKR FOR THE SEW YORK M I IT' O R Mix RI'HM RSET WRITES FOR THE RKW YORK . I.HDOFR \|ps f loot RS BY" WRITKS FOR THE 5EW Y'ORK ill I Kl?OFR Mhv siOOl'RSRY WRITES FOR THK !?KW YORK > EF.UOKR Mf:? ?!<,ol RS'RY WHITER FOR THE NEW YORE I I'TOER. M .-: I OVRSEY WRITKS FOR THE RKW YORK 1 Fl'OIR. MR SI-H.l n>TY WRITKR FOR THE SKW Y??RE I KD'.RH M-ir.oiK.vRT WRITER FOR THE SKW YORK , I.EI" BR K- m. R> F,Y WRITES FoR TIIE RKW Y'OilK *: ? -Rl-EY WRITES FOR THK RI W YORK n.VF.Y W"ITE- F-.'R TI1K S'EW YORK M ^ f Oft THE R F.W YORK T!l?! Vr W fv,R.; LITBRlTlRft, ? V VfPUER* WK1IKS K0R T"^ NKW YORK AMeedokr.v WR1TKH roR T"r- ?ew~*ok* A LICK CARy WRITES FOR TUF. NK\v Von* LKPGF.R. ALLlK <ARY WRITES FOR THE NEW \ohiC I.BDUKR. AI.ICF I'.UtY WRITES FOR THE NEW .HK I.EDCKR. 411' B .'ARY WRITES FOR lUr: NEW Y ORK ERttOfcR, . \L' SE <'AR* WRITES FOR THE NEW WRK I JPG Kit. A LI E > ARY WRITES FOR THE NEW YORK EFDtoEK. \I.T<,!5 ' Any WRITES FOR THE NEW Y<?R* '.KIH'RB. A Mi B OARY WRITES FOR 1HE NEW YORK i k r>< kr. \I.IOE ?'ARY WRITES FOR THK NEW Y' >KK I.gm.TR. * I,h K < ARY WRITES FOR THE NEW YOKK A I.KTKH:. 4 I.It 15 C.\ RY WRITES FOR THt: NEW YORK A I.KHGEK. 4 LICE i'ARV WRITES FOR THE NEW V>RK .A r.EiJ?,KR. 4 M'"E ' ARY' WRITES FOR THE NEW TOR* A f.FIHiER. ti.T'V CARY WRITES FOR THE NEW YORK ,Y I i n.;b \M< T. ''ARY WRITES FOR THE NEW YORK I . ;>OKR, 4 I.Tf V. < \U\ WRITES FOR THE NEW YORK A u jk.hr. v 1 I< r. fHY WRITES FOR THE NEW YOHK A i.kP' r.u. 4 ;Ji n t'AKV WHITES FOR TIIK NEW YORK JL I KI'OKJt. v ! " S t'AKY WRITES TOR THE NEW YORK A i.r.vm.i:. vl -i: t VKy WRIiks FOR iKfr NEW YORK * i>-i" KK t I.I n I. .RY W ni I En FOR THE NEW \OilK ,\ i.i'f/ 4 '.I' H OAKY WRITE-; FOR THE NEW YORK A I.IJIV.EIi. IT.;-;. , ,\r . \ i >? IM?KK. ART W RITES FOR THII NEW YitRK 4 1 I i ( aRY wbjji .i FOR THi'I NEW YORK _?%. I.rl" . I' 4 I. TO ? UvY WRITES FOit "illE NgW Y'JRK A ;S;x?KR. 4 I "T f\RY WRITES FOR THE SEW YOHK I 1 ix.l'.K. 4 1 CARY WHtTES FOR Tar. N V'VT YORK \ i i ; ? k. \ ? f 41. Y WR1TE> FOR TH!' NrW YOF K A t ' ft i I i .. - RY W RITES FOR THE NEW Y' KK A 1. 1 F i(. ll v:Y WRITE.-: FOR THE NEW YOHK 4 1 ' 4'(Y V KITES FOR Ti'TI NEW YOHK A. : n 4 I ' 1 i > ARY WHITE* FOB IHt NK.V YORK r >4 . r : k . 4 1." K C4RY WRITES FOR Tilt NEW V >RK .. 1 i nu >:h. I I '? CAR* W RITES FOR THE NEW YORK .1 . i.t.FB. ; II I 'ART WRITES TOi4 TIE NEW" \<F.K ? \ ruFtr. \! ! '.MY WRITES FOR TIU NEW lORK A ;.i if.nit. Ill i. I'.JiY WRITES I <>R TUB NEW YORK nt. 4 !.!? ? ? AKY WRITES FOR ?' HE MEW . UK I i f KR % t I* l < ?RY WRIIVS ????!< THE \RW Yf' K A im> \ I I. .. ? A H\ WRITES F THE NEW YORK i i:?ni n. i \R\ WRITES . ; iiili NEW \Ot.K A M l ' i i. 1I.I- K CAFY WRITES .I jR iil>: NEW V RK LK I (. F.R. \I.I? E ?"ARY WRITES l ?. i'iiE NEW \ORK I.RIHi ER I I.lt.'B ARY W HITE.-. 1 OR I IIE Nl.W YOHK A l.trHjFR. * \ I '? F ' iR\ WHITES FOR rllK NEW YOHK A i i.i <:u 4 1 CARY WRITRs FOB tBJC n;:w *(?mc A rw. t M ?: C'KV WRITES !!?.! 711 " SEW \')HK A -j ' '??? % 1 *? ??? ? ? ?t\ WKirRs K(m i'm: WKW YORK ?\ I V lit, Kit. i T.J. T (.ARY WBITHR FOR r.'K St.W Y"1lK A i i ivn n. ? !.!?'? 'ARY WRITRf* IOR ill2 N,:W TONIC .\ 1.: IV i n. i i.i' i ?'\ky write- for mn sxm y??rk A i ri>..i r. VI.KK ? * WRITER EOK il!? J?KW YORK, I KP a ll 11 J., i VRY WRITE*- I OR VI.: XEW YORK A I.RiMiKK. i T.rfT. < \ry wmm ror ti. sr.w youk A l^lv.T, \l JTK ?"ARV WHITR* FOR TH V XVW YORK IIM1.II. _ i i.ir>: ? ?nv nmrn fom the sew tor* A IH"''K. i j.t. > i'irv writw roR Tm: nkit york A i.riwiKR. k J.J. j: iAR\ WRJTKR I OR THK SKW VORK A !.F.n'n:w. A J.J' K <'RY WRITE* FOR TUB Xl'.W YORK I. El" KR. Al l" I CAEY WRITES J'OR THE XKW YORK I ) !>? I H. * A I. U K CaRY HtUTK-i FUR TUH Nl.W VoKlt . lKllCER. A J.I. K ? ARY WRITE* KiR rUK RKW YORK leix.er. Al HE i iRV WRITM FOR TIJR KkW YORK t.lIi'.KR All. K < ARY WRJIM IOR Till; KEW YORK I.I 1" Kff. 1 1 1< k tarv w kith tor ruK sew york A IH>'.KK A I J.T. < ARY WRITER IOR THE HEW YORK , I.t-PUHR I Ml * < *RY WRJTW FOR THE SRW YORK A I.KIHU R. \l.!< R 'ARV WRITBH FOR FUR .?KW Y< HK i.u?m;r Ai,i< k i vrv write* for thk xew york i vix-kr ? At J. r. <ARY W KITE." ron I.4K MKW YORK I t !"?>?? AIVR < A KV^ WRITE*? I Of I II K RKW YORK I hpHKR _ tiirR ( *rv wfuis r<ki; xkw >kw vork 1 P' KR 1 I.I" j; 'ARY WRITER EOR THK KKW Y"RK A iriXilR V I I' K CARY WHITER IOR 'I HE RKW YORK A I.ElX.KR Ami E CARY WRITE* EOR THE R3W YORK l,KI>?.IR I 1 lit C\RY W RITE* FOR TIIK RKW YORK ALJlK ' ARV KKITM F OR TRR RKW YORK I.I.JXilR, All' K . ARV ?RITRl? TOR THK RRW YORK I.KPOKR Al.l' R I^ARV WRITM r?>R THK RRW TORK I.RINJKR. AIJ. V . ARV rritrh roR TBK rbw to?* I.KIHIKR V'^V-IrR* WnlTW' r0>l T,,K NKW **>R< ?l.|.v ?AHt WRHES FOR THK *KW YORK (.Ri?<KR \' Vmh',M?T Wn,Tra' r?* ""W Y IRS A' Yu>' VH V WHnKS Fn* TW" YORK \l'l T^CAKT WRIT J FOR TIIK RKW V. RK III E < . BY WRiTr.H r>R THK JfKRT VORK I.Hu.KK lJ?'E i. .ARV W R II KK TOR THK KEW Y"KK t ' r?- . R. u;< 1 ? ?kY WRIIES FOR 1UR new YOKK A I.EfM.KR v r.rrr ? ?ky write* f^r the *rw York A I.FVf'R, 1 l,f. K ? A I we nmi-M ? .ir Tin* Re w *o>H ? ??< T ? R> V. ?! n>? M IHS V?.i.K 1. 1 iijUlt