Newspaper of The New York Herald, June 6, 1857, Page 3

Newspaper of The New York Herald dated June 6, 1857 Page 3
Text content (automatically generated)

fcfST OF LETTERS IonMI kftiln Twfe rntj r Ml Mm, hM*!. J? ?, ?MT. nmhm utoi I rty fit *? Bftrw Ymm Bub, ?y am lTCl?w >i jMf?r km/img IW Ivyat ?*vUWtm <f MfftllW MUftta M mw LIST. A Mm Iflaa Loo AlUmand Madaan A-*ht m Mr* Raaanal r-y? **-T ? AUlt.tUam Margaret AU,.-nri? Mi-Uaal* UhVn Aodrrgoo Mr* fi ATA tfctn* Rachel Fumy Archer Kale Atkiaxm -Wmh Akapeom VtiUa Anntiroug feabell* A vr<? Mrs, Btacektr ilki Miu Alma Arriniuo Oara 8 *1 B Batinek Vv> D Bwk R'btooa A Bo?l R1Ij? A Br*4y Marib* H. < ,he Mr?hnd*ruikhmnm war<l Bra?I?y Jolt* )>?*miku OuraeUa Bvu-y 0?lh?rlne Ballsy Mr* M K Breeri Oath wine Brook* Mrs K K Bafley Kliiabe'b Brftuui Madam turniwick MiM II II BaJUy nn SmbicI Bcalaon Mrs Boorae Huitin IMrtl Jane BuJ. Catherine Boarol Mrs PaiU BMJr Kli/Jibfth O Ball Mla? Lixite BoweryMrH,Spruif.a? Blake Mrs,Cherry st Bell Margaret M Br?>wu Mr* J _ "-* - Mrs, ISA at Bell Sarah Brown Mrs K W Blake klkn H?-l: Mr* Tkomaa Br>wn Mis L F baAer Mrs R B nr lit; >!ra b W I . Uwu Mra Jaoe A Baltoer MrsC X H? nj.miueMrs W M Brown Mra Maria Baoefcnr Ml?a K F Bennera Aiina M B-own Mra KrtinJiMl Band Catherine Burnett Kmwa Brwnlch Mrs, canal ** > t r? A ?euVII &mal>a Bruce Mr* Immm Mary Berg Mlaa JCra Bruoe Mar* Barker Mrs Jacob Beryls Hunet Buchaeaa LucreUaB Barker add Kmaanll Mra Bru-rUw Jaae Barnrtl Annie B-lhuoe Mra B"Ja? 4?nlfl Barrlngton Rartu?l Hrl?a Sarah C Bru?f a M*r#?'rt Sarrinron BIkTuw MUe Benny Bluui Kllen ixny arret Mirr BiHsjill PblWua H'lrieMi.i\ tarry Mm John Birk Htnnah B Burn* Catherine Bartlcv Mr* Waah IN?bnp Mrs H A BurnaSarah X tan ton a Rropsn C??fcertns B'irr Catherine at.on l.onlaalUrU Bopnt Uri Kdward Butler **fj aadrl Mr* M J BoTri Mary Bry.in Charlotte M BrediVy Onfy Bolwo Sarah Brjaun in JiaardaW HauJ? c Cka gapkora Carleek SmIiuI L Couklln rniaowt^! Cmtnr El? nor rnri>riitcr Mai'.da Connor Hmnira ITHhwnr iJeorglanji <"arr ifarcarrt Coour.il Klliabelh kHwal) Catherine Carroll Mm, Carroll (Viuii'll R?u >r? Stiers Mr* M S Car<er Mary <'oiin?"il Mary burs Marv t'srty Tano Co?k Caroline A bar lain Vlw Case Kllrn Took Ks'j) K A W Caverly Kata Cook Mary flanence Mr*,Wea- Cretan Bedelia Ooolen MmO. Sill ? >y place CleaaaMe KM/* i;?>rn>-ll Amelia (fempbell Ka'a Ole^son Miss A Com *11 Angn'tM Ckurpbeli Mary Child Mra Andmw Ooricy Am M CfcampaiLe Louisa Chr!stopb? Mvl e!lo Comwell l.l/n? CWimpIln Phnbe Franklin it Ckiuiey Kllrn fbanplon Virgin'* Olbb ?iu-ah A Coiir'?>?y Widow, Clanoy Margaret Cobnrn Miaa rtn' g? ?t Cnif MmTll Cohen Fanny Courtney Oa'Herlae tkaas Mary Jane full;urn Nr.tin>e Cnllinao <!aiherlne CaoflcM ?arnh Celts Anna Cunningham Mary (kaiat Mm R A Cole F.r.ny Oarraw Bridget taiatn aariha t*le Mary Kinm Omran Ktleu Cfcaplu Mra Uartli Colw?ll Martha A Gurry Mrs, Cherry al aer T Oonsan Margaret J Curt Lrfiutaa Capk-y Mra, Ham ikimsuvk Mt#?. Mtk OurOn rfli**l)Mk mers'ry at Ooudoa Caikerlaa Curtis Mary K Card*ell Mary ' mnln EUeo Corila Saran T Oatay Mra Hmry Cvaklm Mra i 8 Cuaack Mra Joaeph Cfcxt Catherine OwUlUb Ail Cjm jc Mi*, Tboai&s WkKaU, D Blrady Mary Pefendorf Melrlna nongherty Bridget Dally Mra, 3d a* IWrl?e< Haauab l> >h?-r'y Margaret Daiiy Catherine r?igad*Mr*A Donb?*ny Ann Daily Mary Ileluf heiy Mary lwmgiats Isabella Barey Harsh Oensnan Mary O Douglass Raphael H arrack Mr* JamssDxrby Clara Dawning Miaa Davki Mr* I) C Drtinoad kllen Label* Harriet n??> I'.ih.'rii'* TV. .!??? Itevta Vary Jm.e Dtekaoo lira <1 0 Dulley Mary IPAJtrn lira Drifts'* Hn. Beach stDuha riarah tbar ;h Ph!otneiiAl>>i;.ue <'hvtott<? i) Or itmrooaJ Svvh A Paw Sarah L I)0DHliii>0n lira, Ml-Dnnbar Ilann.h Mealy Kliia oeta Use Dunn Clarina* lNii?)lri R DoiweU Miss If Dunne Aon Wary Mrs, Clftrk-Dooley faiharme Dunne Mar?ar?t aea at Doolie* Mm* k Don Jtra Jain'a Kti Mi?a Pheba Dauu Mke J uua Dona Mra Michaai Meekaa Mary D nMtiw; Mr* 1 E Batoa Mrs H 8 Rlli* J?ae PatUiaa U|u Mary Kllm Mra Jubm Kolj Mioa Mwarda Jane kllw-on KUixa K Infield Mr* C C Sana Marcarr: li'Lscn JeDnle Kr ?iu Maria l&ger Mra W Mra C trans Rika MUM Harriet M F Flaherty Mary Peeny BrUiffet Force Mi?a fl FUnafhaii Biddy PleminK Anna Fur'Sham Franoea L Piaaattban Mary Fenner k.iln?be?k KeaiT Clara S f raaki M iry i'Tgimoa Margaret Poater Halite J rack I in kiiaa A FidgettMary Koreir.en Pk?ky fraiir.ih Kill a fuirtu.ii Adelaide Koarler Mm A M Pranc * Jane rinely Anne Fowler Mra Jadi** Farbuah latkerin* Pltrat Mra a W Poi riarak FarreuMia Kiakt Mra J J K.? <l*U>erin? Parrel 1 Marr F!si?r Mr*. Rov it Fa'lum Mary > arrelly Ann Foley Mm, 1st ay Fuller Mra A Predei knr^b KJittJFoUtt khi+ Funnell LUsa rrwMD Mra M P fi rady Julia <*r?K? Reb*.?a Allien Karak Cafe Paran F. finh.aii Pnui ?illesple '"ath rmbam J e.ocrt Herald Mr i C Militant* Harak II Sale Mary Uerouud Mi** E Aooowln Mra O B a'JiKan Catk CtMOi Mary Mary Ana tta Ikghor Furry ilriflin Mary *rman <Vk Martin Mary lirwrKU AlMfaii kuinwn Mary aylor * lined* Ol rhr jtMn James Ori?<Tiwr Mra John Irtu Caik Ui, Mary UullbaudMadiie.MKh Ula^rcn I'aih'r'.ae iTllaa Rmma Q at <tagab C'aikeriaa (It lien Oaih On??r:j-M s,Mo.t at 11 Eet? Lury J TI?ll?r Ehiabeth H >p?ro.1 Mra ft Klua J II. na Sarah Uopkiaa Kilea lUMnVn F ilenderaoo Joiia n<?ian Mary MaJatrad Jennie Met-deraoo Naney l!o?.|u lulia Uaaliuin Mra,Md a? limeijao Bauy UojatouMra.KlU'h at I aaitijin Mra K M Handiy Mary lio latoa rtarak Basil uu Uatiie N Herbert Jane Ho*? Mlaa M, Jlka* MaajiUw HaunahM llerrkk M'aa.Utk at I owe Loalaa P Itifcrf Inim g H*-*dra Ananta HawarOMraM,Uraa4 araesl Marv Hewetl Vllr*k?tk at Sarrtaan Lia*i? K Hkckey Mury Howard fraud* arrtn* von Kiloa 0 Hltiln* Hmio Hoy I-?at*n Uar uru Mary H iuuey Mary Hudson Fanny HiMtrd Mri A 0 liodgeaMlM. 2M irt H'urb?< Mary Mi-r- Knuna Hod?on Mr*. HkM HuTln Mary Tab* Mary J How Barak J li lrudtmMr* Be\AlJ lltiHi* Pbrne 0 l.nthian Marietta Z Hunt Mary Uawk* Mary K lln?p? lj?t? 11yd* Ann L Ha* ley Mr* M B liobae* ?*r?h 1 yde Lj.iU*a Bawkin* Kuaauaa Uuaiao* Mary W liydaliff Mum S S bay ward Mr* # . . . Hyae* riarah I JB m IMM l.lrxt* .T?ft**e Mr* Wm M Johnson Anna W Mary Jeukin* Matt A Johnion Mary lr*t*c Mr* K, ilirla- lenkln* rtarah H Jnlmaon Jane Maker i>U-c?t Jokn*u? Mr*. Water J.ilui?.>n Mary J kwfa K.iiia *iree? J oil w Ka? Ivaa Hatue K J*an*on Mr*, Caaal Jone* Mr* C H Jaeafc* Kaailr *MM Joa?* uarrteJ* JadUon Lydla J ^ Jonn* Mary P fate Pranee* Keaan Mr* t. Ktmbail Lonlaa Kr*>wi? Mr* J?Mio J K> ndall Martha A k inoe < 'alherine Bally Jvlia A kauncty Hooora IliuM-it dr?, Vh *t Beiraan fathering Sent Mary Kl Kfliabeth eRy Ann k Mary Kerker Ann R Bollock Klliaheth XeUy > liza Kt wile* t'arollae II Bopka Mary 1. LaaaeMr*P1*e*inr?iidT.eary Wllew borne ?1**J U41o? kaial'eih !.?<*,.*snt Kat? Loot Mr* ffa'w Laka* Mary J I*c Uille l/tpej. Sar\b M |?ky t'alhrtna be" * '*aa O Louer I'arollne Lax i Mary Martha A I?m.*? Mr*, MvU*k*4 Unv Canny 1. Lefetre Mary *1h> I.amar laaN lla l-eunon Mary I-"' ' *r?" Mary l*ne Mr* Wm H l^'im.re lane l.iica* Market lAiuthan Mm* 0 l.?tfni(? Md??? bna*<ten A IK* Lanon |I< nril'a Lew I* Mary M l.n<k blbhle 0 lytvrry Maryret l.i- 'oion Minnie I.yueb Hary Lawrence Mr* J B I.li.d-ev Mr* Uan W Lfneb ltebeooa L*? Julia Liule Jane Lyon* Ann Urk OeorfUiaa R Llrlnfivon Angelina Lyon* Kllea L|*a* Mary N Back Mr* P n Maiwell Mr* JaaM Moneypenay Mary A Mark In I'aiheitia May ramllna Moo-fy Mr* M A Ma <*an Ann I. Mtl iWHlfT Heu*l? SlilUMMt kt; Mwt Moon Mrt <?, Id Ml ii&illllnl .:1CtkatM*ynv<t 'Ya'hta B * >?* Alto* An* Kufrrrti kajn*r<t Klira Muore Vita'lan Vakaay Mr? 17U1 at Wrvl Mankt A Montho(?ky Mr* Mhknati ManMa H>krUr U>ru * irun K?l? Manrkra.* r lUanah Mf? f i,??b?i'Ji M Mary F A Mi Mir* mi Harry M.vri-oa Mutt |U<1?> Bllra ? MrltlllC Ja'U MnrrlaMr MlM, Mandrill f Mr* 0 O M?-rUl tnun O < Wry at Maa'nf Oil* Mrm??i I'aikwrtn* MmiW ?wi ? IUU' rlin Mtra, M<rrttt Anu Mnaa MvnrM Mraartway MwM Mo'iNnn <>?ia'a * i>l i I nrj Mlinko Kr.?* ??. *.? Ml? aralr ?.llm V.ill?r Artaltn* Miiilurd Mta* B B MarHirr K at* Mlllf Mary T MnlltnaMarf Markrr MarfarK Ml'lrr Brbrera M m-Uy Hi una Mar* kail MIm.i'iumI Bin* ftlka T MiriWk ami Marakall Mri. Way MlllaMarak M'irphy Mrs. Paarl at magi it MioM M?ry ill Murray KU?o Martta Mr*. Boon* MUrk*lMr*.Ckry*tf*Mnrpky Mary Tf m Ml rfc*U fanny Mnrpkv Mar*ar*? War in Mr* Or i L MHrb*H Marrarrt Marray Kllrn Mama Aaita Mallui Mr*. Mh are Murray M.ir*ir*t Ma* a Bml y Mntiau M?r<*rrt A M, rra iVttrr.u* MkWkvt Mr* B B Mnloay Maifaret Mj. ra Mary - kiktwi Martarat Ma? BrA'rvy A'Mrta Mr llonchMa KraCM Mil.aurklln Jcnato gafMk II ill M Iioirrn Ma-y MoM*im* Mary M*<api>mMra,XVl*t Mr' iuiunm* Mary MrMir'tn Mr* BT MaOonaM AH?i Me'ntyr* .Iraaia Mc*mHn 4r*.S4U? Kbanftil Parak M.-Kar opfc-lia M jftarar* .Ian* MalkmcaU Bra, MrKay Barak kaK?i?w? Aom Mr Mr man Ann M MtJfrll Ana rPaanrll FranrwaH HrKr>?T Mra, M?<>r?an Mary J Ii?rtil.u AiuiAat Hroadaay McOntUm Ju.ia Ha MrKlnnal Ann* cR?a ty Bra Prad MoOarrv Mary MrkirkMraW J4J> at rnrk Ma <N Jane ?(l?i ?"! moivwmram* Mafl lw>- Jul ^ War* TClon'l Mr* Rln%H Jtoble Jim Toaepb R.Asoa |/|? K a Kikti Mi?? 0, ?b It Nobis Mi**ltllk*A.aa ItkwKllnl. Rl*n* Rlli* XflNiiii laMT Hri. M ? HcrrH ??Ji M*ry T OatWfxxl Mr* M O RrteaM??.fc**ORry*n owuwrt '?* O brlra KHu OOomotH'iLJ rtrr Jn:>ur> OldnHwitl G'Doanell Mr* Hem UnnaJiUa p Park JnHa Pr*t1 Maria P r??*? Mr* R, ?Oi m firt K*t* r*ar**ll Harriet Trine* I<la fwk*r Mr* D PH?*? ib l.jdia O Prwjfor ??w fur /,? ?Vet Mai7 p,>merf>? Mr* MaM palmer Anna Mr## ml 0 fitter Mr* A w r*k.l" Mary A Ph*'aa Mr*. Mtk ?t Pnrtnr Mr* l> n Pataner KUm rh?li>* AjJili.* Pnrlw AttM f Park M?r?ai?t PMMMiSh Mr* I P.iftn Hnnnah H Parktr Ril*?b?tfc PeaaiaMW l.oai Porter t.aar% pLker TmmH P renin* Mary Poat ilAroli-. fnk*r Mr? f?'i^n?' n Mary foliar TrnfW* Naribft T* lprr Kmli* P?v?or *?ry EST*.*. A.a r?fm Rar.b Plu.er Mary A H ?*<rt Pmlly R guldor* Klrlra (i?r<Ti'rh Kim> Ann .l?n? Rneh* Win* Raskin* Rllen A Rife Mrs ijharle* K'lmertr* KlltabMA R-MN'I Ri?inf*v* t?,n7 *i g a^ ui... Mn.UrMI- Iv*1 Ann% i? I'* tiatherlna wtch *i 5?T'>n Ae/Mln Mimu'l gnbfrt* 0*tb?rt*? RnkMajryAoo K-UIt ( a h R'^tUI >Uo6 RtMn Kll?tl Relit* Mary, SM irt Rnbin?.>nMr*,flf??> J'"*"" JJ*fT fc? at * *3??-1 n &s <=?? Riley Ktrr.RMlrlS R.)bii.?<>n r*rrl? i? Ryan Mr Ur?noe Rllt ) l.ri ' !? ^ L?Klf?r Anny Sherwood flarnh A JJ"*]''' jjjfl. Mir.) Mr* Her.inne Adt t ?ml'h Mr* Mgar Mr* Pr??- f rrnUlr Mr*, A*k Hmlth Mr* Ueo P rtlli n.'ver"* A'la Hnvr-k;Am*n.la R*aln I oil I# R Rvaart KIIko SnolWd "'"""A . Mi-re Harriet ,fl Kli*ab?Ul A fc,inner* Hai r.?II. Ann* * -W^r1 Mary Hehonn'ilrjr Mr* PL BBfnnl R?|la Ht.??ri Haeah t? *< ?? Mr* .1IJ in A mot Moiiinn# KiM Hwrmn AiwIWO wan?K-k Mr* M M Ml 1/ *>ott Ri.nl.Ju"iL'114 f"? >? Haebef *r*I Harrt<* W^r1i"r l#7 ^hlploj Vim, fftovt^oborg M%rlnt Rv la in I n Hb Mr*. Water M T pnui JaaapktM 8bUh Mm, Tlk a? RoUvaa Mra^raak Aaufkaaay Mary 8?nhMraiA fcrtat h< ? Mary Haiia UkarbM* SaKlraa (lil>ah? fcaaii an Mra, Vanek^muh Carultea SaiUraa iluttura, Mar'aUnlKilM Baulk <!aUx r*a? Fruuiat Saawanl Man N Balik Kttia ??JU?au Haaara, Barer Mary M HauOt HUM O Worth at Be4? wick mtei RAT Baiitk MUea B*llliv?a JuU* weeoej Maraarai Huaik Ban** O Sauna Mar/ kw eney Mra Daniel gmilk Jail* A Hnyder Mary H fciepbc dmu Miaa M A Sinuk Mariak Syihefl Mr* Jaook kktrwaod Mra M K V Tataa<l*? Mra O O Taylor Aiallada ThoaipMa Mra HUaa Tuiht Kniai* E Tai lor Harah D Tanner Hum* - W Tearaey Mary nompeon Nellie M Tim?rra Kluabetk Tearney Mar?*ret Tooker Tanuy Travia Isabella TreaJeee hre C 0 Torune Mary Trainer Mra, ZU ? Tltua Ma*gte Trumblc Mary Trajuor Mm, llaiillanilui Honaab Trumble Jane V * V rderwoad MaMe OTan Allen Mra A P Tan Tleek Jane W L Oi'rMary or Mar Tan \ time R11?-b ya-, Tnrbia Oaik'e Hf.rri Tan Heureu MraWaVan Wari -h Vial Mud.un* W W?<tley Mra M Mary A an White Mra Jehn O Vaktr Margueretta frl#ht ?ary Ann WhiUor ileoerlanna Wal*h KllaaDetk WnKht Mar.aret WhuSwUinSi^ "V7 Wri*ht Parah Wh< ney Kllu A M Ward Wi^fton Sarah J Whitney [.aoauk * ard Saritk WlUtna Jtrntj WhitHker Mrs H, WardSnfanJ ** IIIimiH rarUi A Ir'lngpl W?re Mini W, Lei- WMIUmi Ml*4 Pi ank Wnleoi t lira Chat It fr'an kr Williamson Margaret WolU:h Mary W arucr M ra OK W u llatnaon art Geo * oro l?y Mri, lfch at W.itfon Catharine K Wood Anna Wa'aon Kaiber Wllmott Mra Wood Kleanor K W h??lan .1 tidy Wllitmghby Canny Wood Margaret Webb kmtit j WlUon Mary Ann Wnod Phene Wrbb Mr* Waller Winder* Mra Jm O Woodbar* Mra FretWell* cbarlom Wlndaor Ada aaan K Wren Kllen Winue Adaline Woodluuna Kauu S Wiirku kliubfih P Winre Mary WooU'n Mary L Wruht Mik? P T-Wbito tlare iaa Wynne Mary Toe ISrt William Y a ting Sarah URNTLKMBITB LIST. A Abbott .lao P Alk?nbre*ker O 0 AndreweJaaH Abbott Wm All*u HaULh Aaaorg Joaepk Abel Henry A lion Nehemlak Aovluug H Abbau Hubert Alien Hanry O AardellJaa A<-k?r Hylvealer Allen tlwirge Armalruag BoM Acker Wm Allen Jamea Armstrong J no Aekerautn Natka- All; n R ArimWang I'eter uiel Ailing Jaa M A moid a Adelwlorfer Z Amuore Mr Arnold R J AiiamaJnoK Amoa Nicholaa Arnold F B Atlanta Irfiuia AnuaJno Aeeky Peter Adams Joaiak Andera A raadlp Ankara.Rogara AOo Aberu Wn Ampler Horaoe P Aaafaik J Albrrthon Wa A Anderson Joahoa AttenTkoa Adwaun J Atndrman A M Alktna 8II AleitnderH Auder?onJa? Atwator cbaa A Alexander Rentes AnninJ.aeph Atkena Ubaa H Ale ?*Ld>r Frederick Anderson Ool Frank Alwod Capi Joe Aiburlua U W Andre va E W AtkeWi<8U Albeia A Aadrua 8 M Atarlll W All.erwun Tn H Andre wa B R Avery Waller P Albro K D B Balnh PavM Be1 font Bine Brawn Levi H Hainv T n Bellnn W 4 Brow i J no H Kailev J W H.eeker Kdward Brown Harvey HalrilJ U Blt-aaiy J k Co Brown Paler Bailey Robt Bregan Jno Brown Oliver P KaktrPH Mreraloo TbM Brawn tlhaa B hairriain Wa BeaedlciAiiermfcaai.Browu Warrea K Baker Andrew J MarcykCo Bmwn I'kM Bsllalr Muaa Bene in iJouett 0 Browu Win ruvr V Drncuici nprnorr o uivwh UIHIH Khkrr Phillip Breunan Jeremiah Brown X IK Burke a nrtrew J Bongeman U B Brown JooO lingK" Johan H Benson Nelson F Bowu Ueorge Babeork H V Beeman Herman Boa A M Hthbiu Henry L BfoieU A k < V> Boa* (J L Hao mail AiUo Benuett k Arrow- Bostwick Cbauneey Baticjch A C smith iinMiwhu Andrew l(Hl><Miek Darld Bond G H Bloaaoo b B lakes lid ward Bennett K R Busier U Blaknlee U A Bennett Ueo W Jr BoUuoa Wat Hla r J H Bennett i Thaa Of Bourke iKnlel Blske Jacob B-uneU K J B^uhmelre Lewis Blair Jno P Brenoa Jao Baal bright W A 0# It.air J moo Benjamin W k 0# Bourne John B Biakea k Klugnley Brewer W P Bourke Ju?u O Black?tt George Berry Jaa Bawnro Cha* Black weil Henry B Benin ubaa Bower* (Mot Henry Bla<'kfa.r Jno Hnxakir W V Brawn in* A PriJC hraiiman B 0 Belt! Thn? Beudton Jaosea Brarfg AUiOo Brewster 4 IfM Bowers Henry, Jr Brady 0 or J Bett Uhaa Boudeing Jaa W Bradley Michael Berdan U Bo we Philip Biady Jno lSrlogea R 0 Bojd John Bradley Wm Blgler J F Boyle W Franola Brady J Brick Jno Bu^kaan T Brandt NegImager MBrlzzotatra (Jrawneo Boekmaa Capt Gee Bantu Jan M Blino tfyacoulhe Buckley Jeruilah BauneU Willl?m Billing! John Bock U M Binkfi 11*11 el B Hrisiall J II A Oe Bntlen John- Jr wiaugy Joseph Biigham B U Ballard Thea Faptiee Kobt Blxby Tboa Burantead Drf H Marlon J M Rrtnkerli iff A Banker Oyrua T Barker WmL?3 ltroadhear BenJ B viae H Paqnrel Miguel Brokeman Ueorge Bnnlne Pat Barclay Henry Brocket Darld IVmnel K J Bar Frederick B erraan Jacob B Burnett tJeo Rftriom liavid M Bollmer J B Hunlge Franklin?1 Balnea k Co Boarunan llfoaao?2Burn?tl Bar Dmrtd 8 Balnea .laa jodlnelr Or llarrhlil Nathaniel Barowsky Aagnatna Bohlnun Rer Dr Burnea Franklin B Barnard Daniel P Roerum Q B Burke k Broa B .mnt-j K I, Brock Wm Burnlad J W Barnard Mr Borneit Rev T S Buried Wm Barnard Mast nenryBocktn k Meyr Burns AsdrtW Bartletl n?pt C H Broekmauu T Rura Patrlek larrtltJaa lloelenl. T Burt Andrew H Barre l Wm Boardinan Df Bnrdetl 0?j C Barrle 8 Br on an James Burum ''fcaa W Bartholomew F H Balwen Ow W Burton Wm F Bair, Bennett k '.'o Bloom N?3 Burton John TbOh Bai lell I j man A Booth Tboa Bur.ou Geo Barrows F K Bork n Patrick Burden John nnuiii orrocuuiu auvivh miwuru?N nwua ItaMiJU Co BuUerOeld Bfcm Kotea J>a M Blooduonrt Mr Biiu-rfteld t>akt*l llaiea OIim W Bronnon Orl Butter John Batlcy J B- ?lhiit Kuml Butter 0 J Hat telle Thou K Brook F.dwtn Butter Piartck Hr?j Ion Bobt Braphy JuiN Un tar Thoa 0 IlftaleJno BordauH Bn'imtn Oeo r B?al* J G Brawn lviwla Barton John Beach Via If Brown Walter BrinkJuMi B??ha? Wm J Brown J 8 Bryant B Bebeo J 0 Brown Jaa A Byrne TV* Haakar David Brown H P Byrne John Henley Pal Bro?nP??td Byrae Praacla Bloaeot Mom Brawn Oapt Lewla Byrne J Jaaeph Bedare Jno Bade Bro ?n labt Byrao Mr.Chaaahara jjeoinrd Jao Brown Jaaaaa Brroo Or Bedortha Dr > Brown John Byerly D D Bell Ihna Mono Brown A Oooloj B> roa Mlchaal Belloal <1 Bro ?n C D ByraiJamaa ' Be Inn? W 11 Broil n John S Bryaon Darid ' Bridin Norman Bynalor Jaaaa C Canhct Wonatanr Dark Jnaeph D Cnahlnk Jtaoo (adwell I orenao Clark MattUui Curry K K Caffrry Matthew nark Hiej?he? tWWo Dean (Tamfa Oeo OkM> ' P ^ * ahinoao Cain Pa'rick (-mnorWm clll John Caaar ?'? Oonaall (U^laa Cate Henry J IVltdfJH '5*WV Caine W U Ctaaldy Allen * Oonoafly Timothy <<a arhsn Thoa CaMtdy Barnard Conner Jamna CalW(>an Mantel CaaaaraHf tt??er A KtokW (a'ltnn * i CbaneCP Cniamlna Thna ialkanJotin fhaaa J?mel Ounway Peiar i alchvrn Jamea Caaay J*me* Conway F B Cameron Robert 0*?tac- etnWtohhtta Cooner H W Campbell John A Caamajor II * Cornell C P * anrion Jul na * aahaan Mauriae Oontor Joha i'ibj I ftpi BeuJ * (.Maddux Pi. rre Con*o Janes i nn V ) ' ha*an?*la Moaa Connelly Jaa < am b*U Anthony Clauda l-outa Cronchln l haa Can.pbell A B Carol Hn*h Vorr? J ^ Canu>tict> l?r Cr*wtord llinry CMMoilJM < ani| 1*11 I r A * CaTiom Moik I'Dnuflly .lu T < amp lrll Frank I la ?'! ? < Wm Crlnkrlt.hi Jit l ump Wat Clamania Uro U win alt y T CI,.. mb?rllti II Cleinauta KrancU C.alling lioo 'anion l'?i ()|rm?nu< Kd V OhiUihI Jai <'ana rani- Mlaliarl Clark* Claw Cook.- 0 I) W A Oo (' n*)r John riificninu K Umjli iteo W ' kiifl' lil Pflur CItvrUn* Harry Onok Jacob Clam-T John <"hr?Tlllizer R?2 Ooo>?rllowall ?"kardl?r fyrlT*at?r OllkraUbaa OoolMae U?v CrandaPWaiW Cklda?y H H (tank ft Irur t C?-l Chill h B?3 Crntan'aa Crandall 0?h> R l.hllda Kdaar-1 B t ounoj Win I'arma'on b obi Q CUnoh <<ao W Oo-ik John , Chapman Thoa I rtapli Dm (V.ruariliUotJaoI) Cap pa John?t Prtltfi'm f H (X>rt>< u A tiraiu Capwrll Oto 8 Orummir Kdward Corn bill 'Jcorua Carp K??h i? 0?oabbi "'haa Coalole John ( bapiaan Waltar H Crnaaan Hugh II I'oaiaa 8 Carn *i?pli?a Oorr?miMa CobnrnAW "atii-ll I tin-a rrna*-ell J~hn A Cobb Katbrw I atbart J Onrblt Lnka Cochran* alrpkai L Cnr rt Henry Omil*?n P*rry Cmchar Aanaal larloak W* B Cmi r?m lobi Crocharan* John I ar nr Imm <>oi Tkmu Ooaha llarli Oarpaatar A 0* Crowall W i\f J.ihn M Hr<<ad?ay Onwrl) Jrrralat Cb H? Wn Carpr nirr 4 Colmn 'Irmin dnffln lohn f Chartraa Pmarmby ilni,r?T M A IMhi-n M irk Oarr Mr. aawapnpar Ooortn?iT John < lob an H >4ro Contoa Wm ?loh?a A II C'arriii Jans?a L Coalt-a A l/ria C ih?a ll*Ery ( t rl'on W m (loaraa Pranrta Cohan i^tvu Cardwell A Oal?arbo>ia? I C->b?n I*awia Carl? .lohn Cnnuingbnm P Coil* Join Clary Patrick fltim Prof 'ViUaa Kd ward rtra Job* Cunningham lohn I link 'ui"? M flirt A P Cumininga baa M (YMUita Harlxwi Clark AVtandar CanabrrJoka <<>laua Mod I lark Andrew J Carrw Donald Uil* Mt-nrj Clark A (Snlaon Oao H ColMaa (id Clirk A I) Oar'laA MtdaSorfar ilnlMna A M A Oa Clark ? haa Chnrch # H?nry i o by i. W Clark f W Ca???na John iW'iraVal ? Urk Irrtna Caa rg John Oolllna UnraWnta ('la'k John 0 tarahlll J?hn <\>lkigan Wm ('lark loaryh ( ai? foa f> ?V>Uw r Ad ward A Clark Joaeph D Caahmg John A Uolllua T n pal ton Tu D?*n? Wo P Ian Parian* Pahl Jnhan Puan 1 anl Ihmmr llonory Paly .Un??* I.flooche Alci Pnh-rty Hngh I'kiwi A hrrt*?r? IVIimir J Po?*?'l.lao Palynn Mtrkaei P*an Ainbrn??? Polan ?lark Iitaot Jm |M)Mara?l H?urf IMjU1 Pa* id Uf? p?Jn..?<l*nr#o Mill* PalllMonwAI *Uw IVBtoon loo n Dong * ? WaBAOo balling lb** W p. tear Kmanaal Pama rboa I>*i>?-1 >ti4r* Delano Oai?? K*-ivJ Itnyl# Ino P Darrcll K.lward M r>lfbmi' lamaa pno.ltlla I. F I'art U*ti n> milt II H Hor^iAl' f K )> ?" ? J no Ptrojah ra Rob* O I> wniugAlM IHubf H F Prmara* lUorj Dnjto.lnhaT I>rat 1*1 Tall DanHani A B Pn? Jno R I<ar* Win prmnriav Haory l?unh ??n 'no ) i*>w A Hanennk IMmwj Pm.lal Pubranil Norkert _pa*la Jn? Pfcrnchcr* Krlli llMMjm 1 a?K??>n .la* IVwklrk B F O?I Puiph) Fat Parla t atii David T P?u?ra?t A Oo CartI a l? II v A < o [dtoUL ^ wrlghi A <>) lurla Jon Mil Pr?ffooa *dnlfitiiia Pi m? Pa'>l<> Dawaao laa 1>?WIU HI bard Pnbota Mona pa*l? rapt I^wla TV>? H I)'moan Pator M B HaTta i H'ni'ina pM>lnn K<1arard P Ptialn Botil Ha* A .1 ibnaon P**tna TU* Puff Ii 'V-t pa*to A Not too Pauiarh ? P inn Pat [ >a*la 1 boa Purtna .loo*pb Pm-an 'no F Pantoo Jnhn B Plhblo W A <k? PuVrfa loo pa* la * ? Ueftry PlU'nifar Mr P ui? FA Pay Wn A plakliMin ' nj Hum mt Thnr*l >raP Pank I Kl-bard M Plabmw K II P<m*Mi R?* Jm Pai? r WII PttAB . , PnfTy Jno I'artaa .Tan A P?r1n?ll* Aolraw Polly fr'-d Parlaoe lewpfc pina'uona Hani P Pnn*l id Tacnh pawwmJM Pl-i.?..ra H F PrarJoo A Oo paab C Pi ion .1 pii'hla .laa |tr Arnzarana Ij?M Pi.uiinltk Win H Puu-han,Ko?t?rAUo ( ro Pon"?an Ml ihaW Ptnn J*? 0 PaForaat W H Podcn J M F Pia't A R l?alanl? .1 HIM IMan, larrell A Oo Pumra^a .'no R I'al.ma A Pcnofco* .Ibo Pyw Hmry II l>?la?H??aa, anHM poualil* in Robt Pnaa.ibnry J?a U pa Bow fl II Purgna n i)?nd Faatarly ?nbn M Kir W R?I Kihimm Rdwln Ethaia H Rliwara Rrtward Kmnioni J \T KbbataO I Rn*vi,i ,lan?a Rin#r?oo t B Krk?r*<n .lamb Flllaon Jteob R'iaiaphiare K rdcminb WlllBrdW Karlr B B W r?an KI?r?on Kaatnaan I^raoan ^anffi'haaU tirkh"fl* A Bdaall.loaM Bqnllanl L KJluwnrlfc FrMMSlA Ki?aim-in HoI.kbao Kr. na O B II Ilia Jamra fca?'mAi? II P JfW J?* ftiklnf J B K.l*ari?0 0 Rrnat llTman I'll Rda ir<l? I 3 A J T Krana tlao, IIP FTIffitira R.?ar1?TP Rrana .law* Klla.'aaP M'aHnJaol# IU.Iai? J II II lUIr k B Kiuicb k Hwbnar Wm YORK HERALD, Si r PalrrhIM P B Ftalfaa Jaha fan?* Mlri FubUui Jubu P Floater Jeho 8 Furbna fa Kabbi Fmirl'l > iiou M?rUu Fur boa S U PalkM>r H D Ptaa 0 . Partus T J Francis * P PUisy Harrey Ford JuiM M Pasta* Mr, Laars? Fielo Jim cm Foot Wm Q Fa; K Fia?k<-r Fr*aa Ford H P Karon It fiak LK Forres Jos Frazer Jamna H Fiik T B Fowler Jaaaa S Farr James O Fik* Samuel L Procl Wm > aruuai J B Fimlwr W 11 Pox Jtxn J Paruiun Patrick Fiacher Audrew Forturr Titos Pa Icr n L Fit/pair ick Jobs Fo?t?>r Wm Farrell Jnhn Fiupairt k John Ft>? lajvl Pclm"n Pi'ler FiUgsald Thaa Flojii Oeo 5 Felbuah Jehu F1ti|?rald Daniel Fm Bernard t mrnian Kb?n*i*r FIuutuM John Froat Wm Frrnch Miehatl Uiei Fmhman Isaac Pu?? Fr^dk E Pi-ifiKoa Prmlk Kovarty Ohaa F nlW John Perrisra Aalculs FaUorn L A Fuller Joahsa ' Ferno A W Fredltng?r If Furusum John AOs Krantr JuN Fnly Tlmo hy FiilUio T W Frrnoh Lucius Fonda Litraaa Pov Leonard r rencb James 0 FoUnm Live Furrn Kdward fi enrh Ge) A Footherap J riwprtnn ihdin Frrfn?fon Ta>?e Fontan Oaa Furfcajt P?*?r P*iinoG?nW?I Fonda Wm 8 Fr.ltoiJohi Ferria Jimn J Forfhu Michael Pnrlong Peter Frtainr.t <leo Ford Kimoel Flvnn wm Field Tboa A FonUlne II Flyun John O (ir?Hm Wm II Oruyl.juiHi G.PI*i Jum? H tialiigaa Mubtiel (tray Hubert Gnua Henry l.ailj Krun.iia tlarre t G?m> W GrUwold Morion L Galltcker (iwm dray Oapt Rnatel rlBn Morgan (irabaiu T V Gr-erwmgh J G Urlllln A Hnuiiter Graham Jaa Cut Ktchard Uodiltrd Wm 0 Gallagher Laurence Greece A D Godfrey 8 K Grufl'Wm Greenlaw John flodlrey Samuel A GaJeotu 8 Greaoen Robt Goldie H N J fiarctnrrWA Gregory, Leeds 6 Gogtiwe NIcoUs (tnull n. 8exly A Ce Avrrr God'on Mr, MluUl lit Wm * LOeel lieney P Grnnninger A Once Wm B Green David A Gouinge W It GatUiiher Heary P Qeer A Oo <lump -rt Lues Oa 1 tiro W Greene Thoa <T?rUty< Jol Umlth O B Gale B C Greene Damon A Gul lawllh Kmanoel Grant <-'eorfe W Gre enough Uarld iloodw n J T 6rmu Frederick Bret-no ugh 8 Gmdariu'Jeorge W Grumllu.mme? Green John Good Re* Win H Granuiaa Henry B?JGregea Chaa floole'l Enoch Gran S Green Heary B Goodall Wm Gmiilia Geo Gready Hariln G-icduow K D nartner Jnllua 01e*son Dennis Gordon Thonaa B Carran W reen Theodore * ?3o (Wnon Bamnel Green B H Gordon A R Gurdmen Ramnel Creen C Kidder Gorham lamee 8 "ftadman J G Green Alfred Gorman & 0} Garrett K R Geanet Wm Mar- Gormley Geo M Gasklna Henry cua N Grotoo t'aptain N Garland Htephea Gerald PS G midng Richard Garey Owen Getter Joa Oou*det8 Gray Geo Berrard Mareela G> t John Oray Jrhn B Belli fames Bondeo Bona Gavin Bernard George JOtOo Gaerraat John R Uaugheren Chaa Grey Kamnel 8 ftuertn Thomaa J Blare Gee W Gibson Robt H Guild Jamee flcnzales Jn'lns G Griffin Owen Oiitlfoyle Rody GanihierMr. Prank Gi >bs John Gun Robt lln at Glbbett Robert Gann tidw&rd Grey Hiram H Ollmnre Wm Guy Pat t>rarea W H GbUlega Mtleman J Gaylord Mr J n.. j i uw ti1.. a IAU aii.>k.wu<w n^i.i Ualden Chu B Hirvti Wu H Elohoojk Ollvar Haerrlnf Robt Hawkins Panlel Hitehooek U It Hatght Wei ?<d A Hawaii Henry llobart I. J Halght If 8 F HarWl James Haebol W Haklemaa John Haakell Ooo B Haleh&u Bobt Mall 1 bt-o K Hatch Samuel L Hotr?n+i? A WUkle Hall A t'o 1 au b nam Hoffman Daniel Ilalpin fleo Henry Haatuign BurotwP SHotTsanP "imiarua llalowell Joba Haven I'hllo Hoffman Mr Ua< klaj K A Hawta baa B Hash In Br BaU Joslab Hazard J T Holt L B Hall l>aal Haz?n Iv. Va B Holme Mr Hall Alex Haxtrd John O Holley A I< Uall Wm H D Ha, Henry Holloway Mr Hall V 8 Uajd'uJT Holliday <Japt SJw Hamilton Laarena Ilaynea K4?r?rd Ilolt B M Hamilton A I raxler Haye Kdnrard Hoover J A andiord Levi Hayner <haa H Hool T Hammond Aaron PHahy Michael Hope Joseph iJamilton J aha Haley 1 bomaa Horsefall rraneta Hank< Jesse T Hedri?k Jamea HwberalHarrtaoaF Handford K H A (' Heathen Palrl .k Horn B Hand Tho< Hearn II 8 Hornsby GenOO?1 Hand J as H?*gerty Denia Horgan Wm Handeoek Ln4 lJelke K Herwiooan B J Tianrahan Jeon I el?h/en Wm Horsey Thoa N AOo Harfden Thua H Hunt* (iodfrey Hoskina V Y Barring ion Enoch CHem t'el W H Hoi ton John Hardmun H Ht nshaw Jhaepb B B >arard W B 0 I; ardcaatle Dr Amoaltendcraon Andrew Howell Joeepb?3 H Henderaon A ChtlacaHowe J llarlew John B Henaley A O Hnvey P Harper JohaB benrltuet M Housewnght John Hardenburg Addl- Hunkan Waa Honghion John eon Henry John Howard A Q Ha ne*a Henry Henry John Hover B 11 Harrington Delas It Henry <"o! Oeorga H>w T P-l harkiw John B Hen will ieo Hoyt J D Harding Cant He bert C 0 Keyle .John M Harrington 8 H Herbert Ohaa Hoyt P B Harrington Wm A Herman H Huey John Hurrlnaton Jaa Hermlte L Hubbard Alex Harrington H I. Hernandex T llurkera Martin Harris!* KUsha Herald J L Hiidaon A \lw?t?r Harris he# cbaa K II* rrina iooom mi^nea Aug u ti harria l)r t h ll?m? iintuu lliurheaOLt Harris A hry wood 8 Tlidsio Dr Harris ? f?j Hrldflbargh w h a Hubb'rt (Hum Hnri?rr>tl jb Hull a rod us u Harris kdw?1 Htbabn- mr hall Amna O Harrli H t Hldley j h HnU A j Harria J W hickook A kanat humphrey W T liamaou, fallen k hicka lullaher humphries mr Co hklu w h hum richard Harrison a w htnka ottaa Hi ml X V Harrison oeo Hi kman l/>sta Hunlinron R?] Hariison .land lli**ns J <1 H inter Win H Harrison J O Ilirmaa D B AC* IJuntoon J P Harrison thaa 0 Hill oanle) A haul wan H harrison wh hill win hurley into harriaon haaal w hklla a hirlnrar hutcbiaon james harriaon jooaph hills kred ()?o llusaey krwia hart henry hill 8 i. huiiaoit j llari iioln j uiucbman j r w uuiaat j b llart jamrs hitchcock (sapt a uuuh.d*s wna h iliwr.. 1&S2S harlr* hainual li miichcock jsremlau w_ . harvey w ^ ite front lorram w irwin fiwlk?? liaam b iraland john b imbart moo* ku*em? ; isarr manriae irwin robt idrku* a i'aae lllfii?w( rib kd irwin jamea ivca w j J jarkman chaa jennlafa michael jooaa wm m jack jamea m jensen if c f jotiea john i jacobs J f jamison u joora I'fAmr O jamba (labrial jamaae k ktiaoo j*u< a jalo jackaon kar john johaa praacu jonen jno r jackson a hminer johuaoo k o jones m o a sou* jackaon henry jobuann john s j on-a frank jackson t m johnson monk jenea rot* jackaon j johnson wm janes thomas jack?on john j johnaun henry d jonea john a jacqulnmonahenry jobaaon rlaaaar jaooa naiiuwwri Jam*onliaihanJeiWJ?Dna->o i?u <in>a nvr, , Jtmea Geo W Jcbaaoa Wm Jojor Fdwarl Jaroea J P Johneton John Jay I'h Hp H Jenka W A Jolly Joeepk J iwiu Tana Morton Jenklna BenJ B JonnTf Jua?-ph Kdwartl Jeitwm Thnmaa JomOmI JubeJotoP Jenainga Wai JmrnWat) HiOo J ennuiga I mums J allua Mr 1 Knapp Hen 0 U Roll; Re? Dartd Itrhy r K>iirm*nA Kelly John Kl-fcuartck John I Kalnck K A <ia KHIy Joaepk Klinn Henry 1 Iuimt Fdmund Kelly John U Km* .1 W i K*n?- thnmaa Kelly John Kltirf Samuel I Karanagk Mr Kelly Wat Kimball J O . KrebaBouaNlcboiM Kembla K 0?I King Al*eru..a- J ! Kearney Joaeph K Keaiptoa Wm A K lug Robert KeefeMr KletnmerJohn Kingman Matthew Keenaa .'nha Keon*yJM I-ink w>od Thoeaaa Krk-berWm Kennejr John K miter John KhlnJohnR Kendall A R KlngJamee Kf eta Rl bd A Oa Kennedy Herbert Klinerl* Aleiaader KeuhAt.'o Karri*an Peter KmrfClren K elliira John R KiirrRrt II R KlugOaen Kellogg T Oilrer Kendall Knfiu W KiliUri Wm P Kelly? ortiellua Kejea Helli K'ltikluiJ Kelly MarOn Kefli y MiirUn Koeli William Kelly i brlmopbtr Knight t'harlea Kunwhin O Mell) Michael King Luclen Koh.er J K Kelly Jabs King KrwWic T Krurger a It IwW n I*w?nr Mlahaal Llney Henry l.Ahaiehela Kagaae lAiklnt Violent LUnnraid V H Iju y O U 1 andoo Ouaiare Una rtylranua I l*heaa Hg Antonio Lawrence Haraoal Lindner FerilletBd Lamlat Mr Learey Mtobael 1^1 lie Weorge Lampe t karlea lareym llturyO Linen Joha laie W II 4 ro Learned A 0 Lint-ban Uhaa Lima Abner-S t*nr*y John Llvtugvon H A Bro I La Crol* Jaa l^iver Jannna Little W 0 A On l.unbard (,'ba A ]<eefi' Kbark Llrlngaton Haga L?ke lildron l+gg Stephen, Capt l/iekwoo I R Jam ley J A II O Uwh leo W Loekn R Ij?-..mi>e H Lebeua i'alar Lorkhart R 1 amnarean Daaaaae lifter M Lotonn Anui aa U??e Pator l<aaihe Frank Lnckwond r II Uhunva B l?e<l>M?tar Hanrj T-ockej We> J*" " " {* * J LMhtrl tlenij. fMbcn rnMk I^derraann Rdward I,.we Henry Laehepel'e Nap^lenal-efane R D U>yd D i if, U ... tearey A Dlmoad Ixx.l t'ap'Kphr.uitP Lafinda Frank' L*retie Am 0 Ixniry Jolia Lawleea Martin I-ew1? F l/vnata Mdwla F UarenoeU M R-nja?U*. bowe.ll Henry 0 1 anrte Oeorra I^rl Jnka I?omi< J H Learey hlebael l^twi J >hn R L??e Jaa A 1 arania Jnha AOo Lewi, Wm M l<oee Robert i UrwnP Lmnutfl liorl JM L I UtPfier flaiBHl Upi'main Lery M K i l arklaiFH UtkVM . /_ 7!< ft W 1 larawavOO Lewka Jmrf"-* Lyaeb Lawrenec i l.aimall Y II Lee?* '?n T.yoo John A 1 aak florae# ? J*?la Oenrga T.yona Henry l.a?? * * R Lea la John 0 l.vdati Fw W l.anrenee II K 1-ewlaOR l.nmbertJae H Laaell H A l?wle IB Lyaa ?? o Iarrabe*l?ne?rd WLerlaTbnmaH I^uacal Frawia Uwin Daniel L, Jr Libber Albkon 0 l.y >na Mitic* lawn nee Thomaa Lase * Bro Ltmo 'lea Laaker F, Jr. A Co ^ K.. MM hMl ?u-?n?l MMM A|?(l Nwmni Hlmoi l*|ht?|W ljnMi I HmIh * Waihlaa ?on? Momentary * W I ktmlor Mam Mat l.on IItram ufM'lhM ? Van.la Fernando M?'rh-H Rer W Moody Rdvla M||4I|H| Fred'k lir a C P Mn*h >Mob . Mar'aa J mb M Major Hlmrn M Am Maetirtrie (leo W Mwkn 4 (Ltlud Moil Faltria ' kvUr lot! ?*Hr*r H a Monroa Jofea A Ma.lnoo JaniM Mrller K Mollof Judo Oaok Main MM Melloti Bdwd M wekofiae A K Manrerr, IVeiham M?"ekta Mr Moody J anana A Hoar land ??a^i'?ni <Je? Molonthaer Thai Mam Wm H Mee*a * Ij MaidyJoaA Manahan C W Mo.) na H M Mo* A H Mandello Renr? M'lran Maih Mom* fm Mallard * Meinell P A Moore Dartd Rd? Main Thoa Mellip 1'*tVI Moor* tH>o v?)iland larnaa Merrill Or Jaa R Moor# Jam** Mahar John Mejer Ferd Moore W F fain nhao Mem'l Jnali'ia M ?>ra Wm R linhoB J oka Meyhert MJehaW Moot* Janrna Col >r?n?an John Merer, M immrAOo Monro Joh* Mal i* P O Mayer J W Monr* K f? Vuptnt Alpha Meaia** I>r Anao* Mo^ira A .ta'ra* Maadrilll* Henry M"?ael? Albert Morllna Ratal 8ah?*y Jaa l? Meronl Drnelann Mooney J <? aiwell Jaroh Matealf B O -l M.^fan W P i Mahoay R In Sard Merrlam Wm H M>rr<?i*j Jeremiah Mahony Jaa D Menonn k l?haa Morgan K.I T I Mahnn John Melaiaoe Wm Morto* A Od i R Mann Wm I, M trhrll Racial Mora* llanry Martin Dr Mllla k ?*? Mo-rtaon J W Martalewmte Mr Millar k ?* Naraa A J Martin U*o W Millar Joha Mornaon ? J Mnpaa 11mm Mlila Wmnnd T Morroll A On 0 y*r*h**t R?? Hy Millar John Mortoa A T Marty* Pater Millar lama* Morrtaatam R

i artln R<ibl Millar I on in R Morrlaa Jamaa 1'arMu Samuel MilHk In R Jr. Agl Morriaon John Marahall H T Vlllard Hapl Darid Moaaman ? P Mar in Taoa O miliar 1 Caot liml Moai A b Marian Oao W MlUw?> John Mo -1?ajr FM Mr MarkaR Millar < hae R M?art An ota? VaiUn P Alai Michel L, M M..:l A A/i?* Varltn Joha Millar Mr M.-ea.RerJ Marahall John S Millar K R M"tl John W Maralnt>>a? (ieo P Mllly Bdward MoU l?r Ajar* va.herK Mill* Wm M-ilr Or T-i ^ Mai wall J?a M tiller .( *? Mullina I'oraatlM Mater Morrla Millar <lhaa Mulvei*hll Barmnl Mather Thna W MlreMnn? M-ilorh (<Hm ? ?lh?tae M'ma Miaar -on k Op ^ M'tllln Joha V???ar?o!i Tlin MMoh?l Jaa, M 0 Mn'f^rd Jaa Maeaon Km Mitehal C>ha! MnVx-k <>aa V. am* II 1> Witoh. I W HJ M?era Ja' -'> MaihtaaTrter Mlntiflna*al Per'O Mjw* 0? LTT7RD1T, JUNB 6, 1857. Mmob R MI'ehrl <l?o VurTfty ?W>a Mtoiil A. MHuMMaryO Xiirrt; W? 8 Mails H Mlmnlrrai Murphy Jufcu MayH MUchrl Win X iri>; IM Mui Jobs JDotoacI Heory Mar-ay >?ka May A Whni*ker Mtirtoe C Munan H>ii Mturioa Edward Mitch*] Wn Murray Wafcor ItiObrwi Win MocuoeJa* Jr Murray JlW far. MeColftaa John McDonald Mr MrlaLuah <J~? W MoCwhurn W H MdV?*Wl V M M.In.otb Willlfl V^vrackWa McDotf Irotti H K HlC?nMb; II Miiiuw llatid MeClure Wwt* kaConnete Melaaah Mniltnnte Ihuixri M'-Skanrt A hu-uthha ion (1, McOoonr.U JuMub McKxtm i Philip Mrt-ollou G W Mcdc? MlihuH MrI.vu-1 lobn M?( bautlleM W MrlVriii.iU Miihtnl UrKuwu Jaaa?a McAvoj In T Mclkm*i<l W II4'X) McLaren John Mot'oy W MoKaddtii Ovo IS UrkMVfr Jaavsa MeliU Wm ?iKuttre Wm Mciatyre Jo'n D MuOuiiu Dkoutl Mo"CDoukbKimon I u< kte <khj M fecCourt Haxh Mcilunali! Hugh MuLautfU'tn > ".ia<t llpClraTr Robert k? )r?* Tba H K ii anrblla /ohn McAllister Ueary V.cUlyun Uo'M u Jani't Mc< aU'erfy Hugh UrlHinaahOoniiulok MpQu>mJm lumen M" brute* Kootn MclkmnoKt* Mar .la Mot"ito'i Lfenul Mcfloskey John MrKordirh A'ai Mt'Mol in Hn*b McChuIvy Chaa M .'DjuouKhhJn'ani Mcu.i.uiby itiuiiel McBrtde Jiihn McIHiniiitll J W Manillas nav fim Mu> .> mei i AJex McDunald John Mc ttalinu T W MeCtudy 8 Mc ?ra h Bdward MoN..m%.? Jam* We<'arty liohfr'. fci-Henry Robert MaUnaM lar<nai?fc MaCfelteri Mr McLean J P MePLall t Co MeOulki'wh Julio 3 McLauxblln Cha* Mc<iululau lIcLoualn W n 1 >'a*hJnoK Nelvn Qim Niob?l? David Netberwood r<?n'] Newell J lui P Ny? <;.ipt K Neumau *# New Jobu horiruu un-lwig Kew-erry, Tllley k Newman P Nonl en B L to Niel 1..Id Nurth !tu>? Ntwell John Neville "Pi ,a O r?i< Mr, l?m Neville Tho?? 2 NichoU T I. Norton liwiKhl A Neircomb D I> Ne.Je John Noble ht-n** Nelaon M Sum* * \ North im Thoj Nelvn John C Nl-nn Tame* Nobrlg.* Me.iry A Ntw on lihae W Nicola? Joee Nonghton Thaa Newworth ChiiHtlan U O'tViLm ll Ji.hn Okden Oh t> H Or^way, BraUih A OMirailv B U'i.?WTT Tlioa Oo CaW mlih Edward O'Leary Tim Or\ la Mmjd T< L'drfhn Pal * Oiieio Mam Overman fl T O'Brien Oi nuia Oaden Kdward Openh.iLner 8 O'Fryne Timothy OMiewfe Kiuene 0?KH>d Knc;*h I>r O'Brien John O'Unmuil) John O'aulNvau Pat k O'Brien Michael OlntWad luring ?>tN J 4 0?ye?bn"b L T k CvOrr TIkm Olueio TUo* O'Ponnell llii?h O'Sliea John O'Holilvan J.tl OdtU Hamilton O'Kkly < uai F Palmar Ohaa k Co Penile 8 M Pierce Prof 11 H Place JO I'eat ody Geo II PterryJoba Pa*anHH Peekbam A Ball Pine W Park' r T P P'am. R l? Prlnrtwell Thorn.w Parry T P*arce N Phllltpjpa Albert P*rker,WUkln? AOo Pretc Wm Prion .'?fvl Par>ton Prra W, Ml) Piarhall Marvin K Pin-eat Mr Painter J*? E Peadford Jatuea PblD'.pa Jaa S ParroonC'H IVumkim Theodore I'lke <"h*? S Par&ooa Vn L, Rev 1'etrr* VC Porter Wai ParUh Wia P Pfpin M Pone?yule? Mr Parson OF 4 Co Pendleton Rdtrard Probert Jom?l Palmer lb* Prea'onJthn Porter Ro'eirt Palmer louder M Pre?cher Jttoob Pope Ueury Palmer N O Pet?r? D T C Pmt K 8 Parker .Ian Pjne?n (Jee Polt*r Samuel R Pah n Alfred P?rk A Potier Win R Parker Aaron Prendergnwl I M Porter Win PackHrd W Prentice John Porter W'liiam?2 PiCan Pedro M Petrle l?B?1e P il.on 11 R Pane W U P- teraon Peter Pool Th Patterson Martin F PetUtHJ Powell 'le-trge Oapi Pp iioo John Poilock rtn* Patterton Tboa B Perk naM A Pou? Mannett Patrick Wai U-'J Philliye H ryker A Porter J W Patteraon Jamea 0 Jennlng* Pnrdy Joaepk 1'riti Mil., PHtlhwk lluif I'urklM I'ioL Win Patterson J O Prime A Woolaey l\irvi*n?? he* <1 Pauen M m It Phillips M l< Pluukett Patrick Pruii n Pike A l~uil I'.itjim 1b'>Mi"2 PeUxxlT Capt, of Piuwni Joha Pr.iyn rrtnc sbip Nrptune Pierand.) Mr Py?oa .i^wrtfei Pedaryrye Mr I'hilti* TIuhiumi Pfummar II Pea^ociy W, MI) Plaraon W l\iM?ak?r Robert Phelan (.'apt brt(! Pblilip J P#j(? AUB Au Merrill fitrsoo .1 It Pulley J aim C u Qnlnn John W Qnirfc rbaa P <J inane Mr Qiunn Rub Qrtiglej Pat (iijun Jgta Uuinu Jamil II Randall A Co R.fthordaon Oartd Rc~era Ok,lea Kand Weuhi n Richards M< tot Atn'a Rorfera flee Rnss A Wore!! Richardson ItrO K Rolph Jianqh Thoe Ramseyer John Rluhardaon fcdwitR Roe era Chita \T Randolph Jacob Rider Wm Roll <le W RamceJuae Riedy Miohnel K.> lr?ra .lamea Randeli* llr Rldole A Wbito Remny P Ransom Meo I) 0 Rtdfe H Wnodhell Rond Minor T RamacorCC Rlely John R iotea Chaa Pre l Raadi-11 A R >bsoa Rkly Jinnee Root ey Jiuaea H, kanaon T A Co Riea A Uroa M L' Rat hone II Klea (inn Michael Room? II- nr* R Ranstead John Rlgena W Rc?enbaitm AlborIM Randall A Riley K Rieeuber< O O RanieaUeoR Rimlll Tbot W R<>vn?t*ui A SellRsfterty Andrew Rlller Nathan m\n Ramlf ey Peter llicharja R 1* R mo t Ivln Rack T R!?pall Mon? Fe'U Ri~? A lei Ki*?a Jaa M Ripley ('haa Rose John 0 Kii,lman.Cooki-A,'0 Rl.'fleld Mesare Ro?n J M Return Fran Xuvier lloa'b-) Jnlm Moo' Rdward K - J Reeil Mark W Roach IHvUI Roaaithal Harrla R.uahaa J H R&nada S A .uhaiina A 8 Reed Joa B R'rterts S D?3 R"^ AWi Rexl J 8 Roberta Wm Kim Joseph L Re) nulda Jumna Roberta KraneU Ron W Real PaulWnl Roberta Ueot WW Rmlfl Retd Wm R.io."Uk>n John P R > :rk* Ri ;h?rd Reed Dr Wathan Ko>>m-taon I>r Jao-I Hot rk Ml** Re-sd J H A lib Robertann Win Ro*-e a Re'yea Rev H J Rock we 1 A Kert- Ruwson l.uthar H Reyuolda Michel 2 aon-3 RoiihUW Rr jdoMs John Rock* ell A Rob?rt Ro'ithkr <"V?s Roinua U A ?on Rowland Henry Readman lames Rockwell T J W Kndolte kd Rrqna A an'In Robartshaw <)eo K iliWeon A Hranh Remer Thoe Robtnaon A P Rnnelman P <! Read Kd ward A Kohinaon John Itnaaall Ale* P Reed Alexander Roblnaon Hamnel Ki.well WmS* i was** ttw.1. Red en Thoa aril K) .m ?ni>r4 Recklaw C D Ronttaon A A Co llyan Wtn Rk? L 0 Rhodtta Jeri-nalah M Ryan J'lhn RlcardnDrJP R"B Au?elar K\ in Thomaa Hleharda Robt K Rod llaufl Ryder Oapt Riehnr.la Crocker RoenneChS Ryder Joieph Riibard?ooTH Myley Janes Fabel Arnold Rellter Kdaard Sno"b .Velaoa Haeta li rred _ s*iiro?ich htg Ma Sainh KMiar hDKirirn ?r? ith ramu. rinim ' Kafcauo Col Dartd f>u*vh*na Kdward Nmliii Wat Haiitnlonff M 9 ft'hrnkbargO W HtiiIi I'hu t labar Joka Hiarna Mr Hm Ui Capl Ulnun Sbannoa Michael Hhephard R??Dl*J<' Smith <J?o Shannon K L S hep bard T F Hral'h Jar?a?l?li Salawrjc/rt Dawka Hhephard O Smith Henry S BwaaJanMO KhwmnWW Rmi h Vm Stanley 4Ira Sherman ('apt B?1 Smiih fh* Htankj Ji-ba A Kb.*rm?n Mr.ahlpt'l Hou'h J H Stanton <'!*a drtla Sn.i k Wia ^ aiupana t'apl Stwnj Wm II swl h Jaa R Siranuitui Bro'a * Si*rnberg Or Afft Smith Olirar A Oo htern I< HimhF Sianlej Chaa Sheridan H?wit 8 uUh Pranrta FpuflrO W Skerwi**! Jnhn R Smi'h Wm II 'BaiikUnd Tho* Rlrwart Robert Hin:'h Otrll s?? jf Mr Sir wart Alorie 0 H wrh A Weaaon Fauna H H:rwart l b?. Smith A 'Wr Shaw '..Idnpdnn R Rtewa t J Smith Olleer D k Co Shaw Jriat B S'ewart W P multh. Wuumn AUo Khaw T C Kti-taon R Jr Msluiii-r Solomon Shaw Hani Berr! Mnna M'lM C F?1 shaw Ilvra'to W f?w?ll r Bir.itHaoo Mr, Fa* staim Jto H Br wall, Benneu A row SttrkJao Simmon* 8J.tr J Straiten R*m Bwvi-naon Henrr 8'oin AiHm Mr a ufa David 8te ?et.? A Woodruff Snhau Joha F'arl !rt A Oo fll?*ena J A fce-Min'ler A *a?ldi HtratteilQ B 8'e?ena Joe>"ph?I S tn *r Manltjr Iu*e?e Btevetta All Slowte Frank J t<wa*'> KJwhrd J Htevrra Aml>ro?e Sh .ir Hoht hwrdi! Chiwi J H'vmonr I W s Iwtrlte* William > heal anrt one Hi mnur l> K Siomil AlexnuUur -lh*iki?r loo tl?)m<>iir AW^klruO <>l mum S -li?a?*<l?iorjr him tieo Hn iw Jaroe* Ptenr Kten M Hulfl?aalf Manila lame* >vrah R Hikea tir Wffl H t lmpa J I'? 1 Nwrney W? 8rhm>dt Lonia W'"HliU!? K H Kkr . Jaa SclimulU'rol lienrjf Mo'i'hin^jfd (J A Hre J? J F PkMnv re P H Brtnt W R swiat B Krmnk Hkitm.ire A Y *>w?l!, P"iwy*r A<"e Kwiet Jaa Si M*r Jacob Jr S m* .1 >hu F A 0t? S|>r?d h rank Sn'tfler Jain?e S"<r*t R L K^ajiao 8 H Krlffi'l John h??v1ll O s?i?> Orlaado Still liaarr A f ronf John R Pwalni link S'moc* Jermlaa M'rn*?naTt<l Ht?l?7(ro H ?ia>nmna H'urf S< h mtiiMkar J It H< J>ar7Robtfl Siir m'>tia Halotn^n I "rti M P H?aparr Moct 0 Hiti<mnUa Mr, ftl at Hi^iry H H?t Rtrnard 8 Mtraao Jwa i1 ,??** h?na fi?r?aJno Klapana Mr, bloak Hf>>tar WJilana I f? a*p Mr maker Rinwa Itarid? I MVKJro Simf?n? .1 H"h>>nilx>r( <i?4 , Sl?ar1h.* Smtih Ra? Frana W Mironf s # N<..r_ I' It A IVl ?it?r?r Ham H foail h/, I. Mtwm lolin xtaaland u?o I) Hni HH Htn-tvn T k hr<>ih Han'*h J Brown " nbrrUnH Alat sarl'trr H R hmtih Tr?<1 W HM?lrm?r J T ??nfl?r A Parker smith Allrnl MiUirrb?"r?T I. Hlb t%M Snih fco?<-n? ft Hr ill la John Mi. ,iter Saral f*iniil? K ll Murjaa I larph T J Ut>i W R O Smith Ham'irl SW>r P f h?'lniaii Ju 0 A Kmitli I'rlah T -burlr J'.bn Nod Bmiik I -tin S Hu.ilvaa I am* <-,?i -?r Cup* Tn4 Cmiik t'ayi <iaaalt*li'*i >1' an /?rr? s.rrrfeml hotlth A fbna Knl'i van John Rlsltnn O FmivJi Jathaa M H'llh* an Jam ?a fitr'tT H R hintU Horrli ^tlillf rtaloiaaa P at n?r<*pl lAari Dm U> * *?? ? H>' 'in * P Ki?.kn It altar n 8?ni h A ir.ar U Sa'ton A Aran fe-li>aklii(I'rvai>*rt. fci.mh A M Mri* knral MitiiHt kl*ury T Tari >rl^wl? T Iball Will am 1. Tr"?rtTo?r?fc t?) tt Jaa 8 TrlnVrWn < W?il?T Tana* A K Trar j R H Tlaft iff Pitil T irr* %rl IHrta ra/?? Rol.t TW rnrjr Pa.riek *l*?i Iran*. Bald*la A Til<1?nft<V> Tun Hmtkm l.fn.bard Trimble Tboa Tl.a atoo Umrca Tillman fobn Tlt<vn?i i? W T"wnVr I'ha* F la?lor Jamaa T Ilnroy A ?'o Toarla m^pbraa-M Tarlori'aptJtalaea .1 Tiavoona Pant Mr latam Mr fWiaaaa k Urnalng Tr hall A ftockaf1 ba'rr Uro A Thorn paon Fnfcn M''i Tarior 0 Thompai a Urn W? TnlUa l|rs*y U Ta*k lofca R I h' mi ?oa J P Ttiraar KS Tayhtr Mima R Tbomaa fapt t J Turarf Jaa Allln Taj' rMaj irAW Tkunpum dw ff Turow AnaUa II Tttlnri' Tbraara >n Charlr* Tnt la *a Taylor I! ft. Tori.I .lobn I nrnrr Joba Trnirrn J T>m?na PnuKla TmUe lo?w< f Thrn?t)?r M R Tk in|<?ni hu W in ?ar ft H ft 0* Tay'or Itmra M Tlvm.aa fatal la tylrr f. ft k '"o TuaoHm Ta> mi>aon ft tin Tumar Auaua U T rathly W W THnmpaawi k (>o I-? - r .. IrrMi-u ,'nba tknw? a tylrr t <pt Trrhntn '<ar- rfi"mpar>o MTHI 8 Tut'l* H W Trnlrin* ftivhard Thotnan Aaloin Turrl'l W 1 1 rmflaioa Ramual TV>mpao? *r. Kin* T tmrr wll'laat Thlr?rn Aibart ftioaaa RawUol Triaij William 1 nr <*hM "Itxmipdon J W Thnr?t<n t*pUl?wy TlbVgtti H T Tk?<iMiHl R*ml L A Tnlly .Mm Ti't fin-l ThomMJ A TjW wUII*a HUM/ T'xnpktnaJA _ Tjl*rWiwt Trip." WO to*n?-i?.l tokr R Ty>?r '<* .1 1 it'-nat B B?I Tnrr* In? Mnl T>i*r I H 1 ton RowUknAH To*Ut^nd A "r*y TjIwJH V fiid^rhtn lilflK F V?ilin# Ax II rnnck .l*?b Voonr Arah CmKrwcod Geo A C?|?fB IrJlne AM Co Cad-rUli Hwla V TitW, Mnpr*H A rv? Trwr Ow> W T*nd??r<>nt#r M Contlo Vanp?-I P Win It T I! Vooouro CI* Aa<1r?a TWI n**f lohn i>'i|IimRT vtntorr *WHa?i TaiiAart>irg Or?gte V* >?!! Hon P Vt?n?'t Mon? A Janbl'ifcw 8 H A aNrtm Nl*M??o?l Mrrrlcb* Tin I >?>rk?*i B W A nor Vlgloa .Tarn.? Viiti?'rf * Or?n.l A Ulthrrtft ?*I10 V ?nk..tit?r> ThnaO V* ifT? <1 orklw !?*?? Vanw?tu?r A P, tar V?riWtra'*r W H _ _ > al^tlue Mr A ?rn*y 0?nr? I? Van B?Kf W B II Vol* imfti Tan HrM? Imm Taa UwU A Uo \ onrbtt* ./oka w Wnlker A 94m l| f( idamann Moi.a Wt!Ii*?? Ij L fr?ll <H?r\ Wn? B'tf ilk ? wn, ?m? M T Wolk'r Ho*. rt F Waldo* H'ary 0 WIHtama W P W?tl*r ^okn H W >k 'ImirT 1M Wll!'?m? K P W?lk?r Pathaa mind Wll t*m? IMwart w*?|t?n?i' l.nta T WffTMi Tt?nrf IJfut A - 4 W?"*r In^i-nk W??k? Iik> W M'*m? lohn H Wallace A 9o Wififccr Alb'it Willianw Mi?? P t Wkltrr?nr? WWW WHM?i.n Alfred WaJpole Uuraee Weill er A KUla W III*am John [ Wfclab I WobalM- Kr> CljM WllilaOUl J Wfc,l*et Wm Jr Welfb I.03I1 J *Ui!?w? W?lt?r k W aido ' Cr it WbeeierAH Wll.usaWd tMjniwr Tt'ldf Wrller J WllltMM MO Wnkcrlln (lee Webber Naihi?>e] Wlllurr A A Walker B?ni Weaver Valun'.lae ^lnapearv' Ohaval'r Wakeflekl nur Whokr Dr Wl.ilaey Wm n Wall Tlx* Wedekiud E A C| Wh'lui * ? B Wade John H Welw T Wlaterton WRT Wah?ra R Wehh Abr?t n? Wlnrh John Walltrr Darxl Welkeoy Jacjb Whipphij F W?ke)j kit J H Wither Paul Whitney HtophMi * ?l?cr (? I. Weber < krtrepb Whi'ney liTaoe A Wain* A Tii k<r Wae Wr A M-o* Whitney ' em li Wallaok 'H Werren <leo II Whiimmb <l?o 0 Will U?( Wri.dei A it)* W?ipi?l? 8vl?ia?a Whviei hdwu>4 f Wen-worth km>ha Ww>VtiM 10 Willi ?e?TU lelO vVioiem John W?!?ti *mb iDv Wmi l*MMp * Wl?e<n<*eo Wall W m Wi tbcrln f Joliu Wbtiloca Tlieo H W Wacidpr Kred k W? ?tooi! 1<e? Iiiao Wmteratn 8 A Miltui* W'm 4l? Wtathmp II Walker hi'berl Rilan U f Wuicb?ll Marita O w*i??r Mi*i> W * II Wliitno* .lama* w?n j<w w-Mtr Jw? . \V-i I fi't llfD-T M -SWi*blVHO W.??! *> lohti L w. rnrr MTJjrt U rifhi H H Wnltny^nnd H'llWj W?rn?r (??< a Ik ad Wlolrrr I am l> WaKlaJtl * ar?t n??ry Wiilnnaan Major Wonda .1 >hn Ward J H Wilioi Wuud Hrnry D W ar.l r rank WHmd Vdi J Wixid Mr W W.rntr?'?'.n Wl'aonJaa Wood 0 E D Wn wrrWtM Wtl'ata John T Woud John W?rrt.n M A J U WIImid Mi"h**! Wood Jamaa K Wild J * Wit. on hi.'iard W?xid Krnu* H Ward .1 A WiUon W H W??rta ?rtnur Ward I I. W.lK?.ih'.il) Wno.ii IO Ward llHiorink Will* Fraud Worth * Co A Warn' rH.U? W,<'k? Walter Woodhouaa L O WudMu H WiUi'dirtf II H Wnod?*o?l i?OWauoftu J.du. M Wild U m*l S Wat !? Ut? ?' "**> r.Rhl k -a W(*w iiihu Wm W asLbur i A tky Wrjli u?s W r?1?h J itio.H J Bouf Wil.*?n? W U Woodruff A I? Wkiu A Wrltfht W?udaU Worsieil J.Jm i* V kit Jofca Wiib* r Jfr< n?i*a WoolruU Usury W nu>n? Ja??r<l Whit* llsimltinn R Wnlil a A Wntirwiii Hugh Wliit?s A kiite|*p *i???1m!j R H Wki ?n J M Whli?- 'flu ? A Wnl'.b?rj I R.>h?a Wa'ion (tannery Wbila Patruk b>ir| V> aiwin hi?i U W hl'H JUchiird Worthen k Mornil WrU.'ii II O WiIHwph Oiark Wj m<n <Vn>t 8aott Wc ]* \\ m M W'l utma Jinn W>mm A L.mnj:?mn W-iTfr Gt? II'B W.liUma Francta WyaitHTn H Wcjday ^ WliixWkier L?*! To.iB.i- JV Wm Tun M^n?lr;ir T?U#a Arthur VaU-i W W ViwWa W |l?o tro imilgw Auti ulO Young Jotm Vaatou nr Vaid Sterling ^ Santiago Zt??i Ai.?u?im Znddfr Jobn Mlare Jaiiviua. W K'if Stw Yo-h M?tn>P'ilttau<Xi]:eg? Wh"a Ro*p 8v>n? (T? I mlf A V * A Krth*! Snelrtr I "1" Shilch Loilpc 17 JlarrUt n Wh'p < o RojiryHmotrbu;*^* Irish R'angellat C'arr in? Iiui.lop Bjnto* Un? C I Nalu.iur N* aOraiiadaNteiun ^ anil' k Hrvnu < o * eteom* Vtoilur ih'p Co N V Otty Wrought Ffraiit m I'oai "'J Hioop Wornltr ind lonbR kl>'ir<Toll*an A"60 owri vhnlr (^mpivny elation IH?AO rOW? Kit, Posunnnmr ?ALK. aTl til l <?it) TO HK f A 1 11 KVKRYKI* MONTHR WIU. ?It)U buy a Vol 26 r.*t by MB, b*Rutitullj ?lln?l?d im -W ?v? . Leailb; frou?d, on a ?u?ff? rouua iwo nillM, wi'>la iwoiiiT fite au.cin rldo trcm tie kiwer yart uf '.bo cttfTwo IhiHa of the )<* <-ri*lnaUy on hand ha?? burn Hold and licMlad Ij dfdr^d, Iwo >r anir* adjoiulint auky on aad App'y at 88 Wa??B a'rwyt. In th* h vTi'*nl An^ii U'Tl T UlTtf THE JT<WlIf fTYTITRfcU iVI? KTT. $zou rlneiv of an rrabiiakment that wrll) jlrld fi.flilO to $2UVv??ry rh? buu-n lit kiwu town ?nd a il.?v butinena. Appb 'at j&i Hr< ad wat. ro-uii 14. 0. It ll'l^aSA JO. $rhi% FOR A JIK*r OYSTER AND COKFKK HA JU'I luon,on B-o??lwuy. Uatufully fl.ted up. fully farnlahcd dalng ? F041I buatn ha and tiivorahlo Imuh-. Thy u ?t*r? cli?*ap. RI(J'>8 * hol'THWIi'K. h4 Nauau tlxeut. Si nnn -roa ?alr-a first ci,a8? iiocsk osi !?vuU. Murray llUl. Oae UKiUitand dollar* In aaati balance oa bead tad mortxar v. Apply to NffM. K.SfOHT, 981 Broad myy, (fcf) (Utlt KOR * 1 IQUOa STORK, T OHO RsTABLIflTI *d. 'n Bourn >tr*<v, near fuhon Market, all In oorn, irli) ortfr, u'ly ?i<-k?d nu'l luroiihid ; favorable teunt, anu doli.gao nccllriit hnt>ib'"<k. a l.?r*,.iu Hl'i'iK a 8DUTHVICK, m K*h?>?u ?lr?*?u <? > nnn ~A far* or ?i acrk*. wmth a ooon ?rO?U\l". d<niM<* l)?'ia<- barn. bi* k*mlih an l carpenter nit p*, NIICNt In ?it.I r 11mil, aiiuV.nl Ujrefl <dum trow deaat, on 1 Mil' aland 1M* .1 d cMrdly oV ap HlilUri I SOUTH Uli S, *1 Nanan n.rertt eon for on* ok thk THKAPKHT FARM11 vO.UvU lor be money in Peer oinly, ISO wr>i good buildliiii and in go id order; about hall uud-jr eicellfiil cuiUTiWKin; balance valuable mut l;.? id. BlUti-t * iOl'TK WI'TK, R4 *?K*a ?lreet _ I Will -rntt HAl.lt OR KXOHaNOR FOR *t<v!rf vO.vl'u. or lionda? threw alnr* brink bona* In lf> ai tiwt Hnmkiyr; ^ell Inra^-d and in p>r!e?Tt order. Atlilmaa cox 2,R?t foal nflirr, or oall at No 4 HonJt IIIW) "IK A HK*l'TIIlTU PI.K 4fl A N'T, AND ? jUv/l/ Henley noun'ry r??iden?e .V Xelrone. a few nnonief. walk from tiie depo", an rle\*!?d jro 1111, htud'")me ly tci meed, or ?1 1 ? ba er tor oitv Hpm kh n propany. HlOOfi * HOlTHWlCK ?t >*???>i at rent <C7 nnn -*?'* AA1-R OR to rxt'BAWGR, TWO Jf1 i ,w'lU. Ren.ru 1 n. ?l"m hrlrk fc ituoa, uuenrumhi-rel am' demrably loot ed Will '? nehanred ('<r rood tiulldinj !oi? m'liThy. Apply to 0. <i. tHOHKMJR, S6 Na?'uni a????. una q?i it & >ivt iiiiriii. Kirn S7.UUU. a?rr*a for r?ntln(f, In a thriving anA healthy tillage Id W?w Vnr* fi*;- K.?? outbuilding*. A: llotal pirtlr furambxd. Will ?i>Wl low, oa < *?/ l?rm' Fur parir ultra tapir 1" V> HKKI.KH k IX) , tti b roadway, room fro IS. AlA /\fM\-A WHOI.mU.* ORO?KRY. FIHII, ANT ah.* * V"'??* * MoMiw Mini If t*<slT Mfl tm aala, UJf^prf*Bt - fcifi IB re ire:; U*aiKm h#?t on th? wnat ?l<if m th* eity ; * IcViT wfn u?, ?i.? ? A drraa hoi Font oBlcn. 1 C HOUSE* AND RTORKS FOR K \I.K. RXl'M AW'?K Ol It) lru?Right firai ola?? n*w brink dw?lllng I ojana. *it All ihr mKlrra Improvement*, to Thlrlr ->1?A i.rri-t, bwwc ihe Mm-enth and sight)! tri-nMt, n> lh Alw Mvrn i elgbl boutra tod giorfi ?i and *<1j> am| tli?- rorurr of AWeii lirnw Hud Forty foiiiih air?el All'H ihe?? Noiimm will b enld rh??f> fOr rwb. or nirhanged on fair term* for rity k>u I .r i,M. it ' i r in |?Iifr< ?' > ? r . r 'If mftrr (rood arenrtiy. A part of 'he h.,tm>? will b? Mrhan*"** fnr good couutrj properly. Apply III pn ?on or by lrlt?r u ihr o*?'r Th<?e id Thirty auin ?tre?t will b?ib<iwn era.j day. EDWaRD OREMT*', Fo. .V Eaat Twmr ninth ?tre-t AWnOLWAI.F JORBIJCG CROOK KJIT BI'SI.VISS eitabliihed In ili.? city orer twenty y?%r?. with a forxj nrmlhern and W*au<rn ononeiion, wi.l na dlipiand of on fa ?<-raMe tertna Buvfc abmit f.VflUO rent low and kwa'lon ei a< u< n'. Apply 1? lllK)h>*. DA1JC * UUDUARD, 7ti f oarl ureet. AKARK rnA*<-lt-A rAMFllR** A!?t> n.CIP maw, wllb b*w, waroo and aana, w* dotog a r >*1 buainaai rfcub- -ought cheap. Hold on aorount of awkoMii for parUenltra ?0|1/ to K MACaRMICK, In l'lriaw>0 ate nun, third d>ior abo.?- Flf h atrrat, tfr?k>n, K D. /lODIITIlY HK AT FDR NALK?'>5 R OF TIIK MOMT RKAU Vy tllaland ralnabla rwaldamva In W~.i it. Har .* uuiy, lacli.i. I.i.n* Inland S' nud For pariiculara <%so'.j to bEWKLL v HODUK. a* Hlrackrr unw . Farm FOR PAI K ?KITHAIRO AT tTorro plain*, | M(W Jwj. . ?. ! from Ik) - ..mad daaot, ana > r III I,* ? ?. HI 'rn of whlak >? ar.ktdluid aaid llM r?li in an aiii>|i? on Hm iui'1 * qitant'i) i>l trull K??r Ac. A iil*ln kniiM an 1 l?n lmtn? oow *b?d, . nn ih? plana. I will h? mil a' a t<am?to. ?rth ih rrupa >?. or ant w*? ihi pi.rrhaarr will i ?n?- Amil) al .14 Fount area i?. o\?r Ui* tlu'bmt tutr- ?r? .lnjr thla we?k 'uiull 111 n'c?k. t'rlar 4.11*1, of whl' b l;'.i??t l? no b"iid ?n I Di'ir*j?ifn. t'AHM FOR HAI.B-I* MI'LMVAN OOt'NTT. SKW J* York, peai kbol.ola a.id l.arKk* hhh I- pot; 3>?) ?rr?r ;i? wrll improved, fnnr r wiling*, twu bartm, *?w and u.h mil, aad a*'ra ?i.? ?i ilui and aatnr ikiwt, in ?.??l urdrr larj{r <|lUkatltivn of timber, wird and charcoal *n<i4, 11 !,&*), hr wlil b? Mild In U). I'll or la-jcr Irvu, at t? #0 u> $15 P'-r > vir l/.'aU ii l< Livlihf tiid plwtni, g-*Kl hum* narkH for linrk and jirodiw* a H? w Turk prlca, It l? wrll wa'crrJ I r ?i' ln|n, bmuka, Mixta, de , *urm io-V*d ?i h gxtd farina aiid <! ? rcry bent aHfliion. whrnl , a'l.rra, rliuri h.-". )">?! < llica, dc , (I tifni' til I' la Ore and a halt hniin rtda Inn >cw \ork. T' rn.? iM? ?a?h, baUi.c* llirrr In i't| t ycarlj pn.ra?ota. nr balance may b? Ukrn la (i?v1 tiaprnrH rr? "tta'r nr raiTcluii?dt?c at e*?b pr*caa. *rpljr to 1 TtRPKR I:II.T. 04 nit.* tr?<*i ofl i ? A, M. In P M Tlila tiror'rtJ wortk ih?- atnu Mm U aierpria.u# far law? peculator* and other*. tfAR* FUR KALI OR IXCBAROK-POR flTT FRO f prrty, alniaia la Wt Ardnw'i, 'nwi .if Vmt?nm*r?. OranR* cn'intf, p't rn'loa w<wl i>f vwlmri wmtalnlnf 140 vrr?. w?i! wat?r?sl and In a f md tat" of onTurattna: frnit o# an klDda In ah >i?da?r? Tb? iwiprorrmnnta i*wi4?t of a larra two ?U>i7 dwrllliK with dtnn ( mooi, klUiima, i%ik aad a?? r>+ m aita-'brd kam. aarr(a?a, (tabl*. hajrVxia* aad *U nf''wary mttballdinira In M?npl?lr nrier. harlaf b?? pain 'd Ivrt \ par A laii ai 'k? farm lira drnb.a mmrnntl knaaaa r<? Innlw part r rlam la^mr* o# R h. LITTKhL A (X/., M Jaaaaa alh>. mr?fr rt Wat?r ?tn*l l. i< w r.w IIIJ ()R tit RaN<?R-a r*k? or r ab?iit tw?n?f ft?? aaraa if gnnd laad. wRk fond kna-a, wttk all h?lp?iai. Mr . aaD nam M-mm, a~ar Um Hun'h Kar I^?o? l^and kbo^l IPa^i "wllaafrmw Rrar*t<a Apply in or.Q?t nt * AROKRmiR, II Wail ?Xai. baa?iwam. bill aL-M- TU IliM RT1IOP. mw, ?OR?TAJ>riAX F krwwa auiaa kam "a, anrik *4a rt Tktny ??wt K? i?ni Vatlbma tad roartk avanaM; tkraa Moiiak aiu! kaa* Mat, wl'fc aU Mli'i'i tain naaiaola lM?n a? II *i tr?t. WW 'I F[M)K M 4l?Br- A T A KM AMP MH RTRT RKMIItBRCR 1 nn I swig iiiaitd. J* mill'* fr?ai iba eity. ann??ntani M> ni.li. vl Ud itnmli'K, ' ?mt tftj*t?l on* aila from tha vli of O) ?t?r R*J. akl<-hfo? haahb and hrauty of a-a-nary 'ahtm>i ha ?nrp??? <l r.?i th? TabuMl fw? M?nri?? kl araa if land. %li nnd?'r aorel anlttaa'lna. wVk tka aw*p'?nn rf It araa cif ?i?-t l?n? l>a?i|lnj ta lar*a and In ??rf*<i nrdar tuk ?r?'ha jnmiida tnrroandlivc ?h>?iara well wllk kadla traaa, Iar?a ra*a?abla fa Man kaadanaMly t?M out ud iirctliK-aa an ali<in<lan<i? afxdahlaa. a Ian a rarlaty of Mall frnli: W? bnnaaill.d *1?k x*. an.l tka n?n?l h i (ila<* p?r ain'ni to a tarin, ppatn?U?? appla urakard, Aa. Krtw H,nl Trrnt Riada agraaaMa. Pl.*?a apply *4 M Hnntk MtmI, to tka niratf, CI. GABIifKR riR RAf.lt?A riVK IRAK*' MCARKOf >1 OOKRTIR" llo B?'?t !oUi"' !?*"** "* rwi nvnlX.a. lariftaTikaR. Apply UxtlARl.U DAT. M ?ka U*OR RAM-A TRJI TRARR RMT \ R|.I? H*|> JOH RTI.I r And woolIan dyatnc aatoMtak ?aat Prtoa | J nr nMk fm parUculara ad <r.aa T h p *l.wrR A (TO., rkiiadalpMa. For rai.r?a rar? or r? acrkr or i.ard iw a htflk a at# <A anlUTatln*. ?11'iat?4 na Ula R tri an rlaar MritaaM oottnty, Raw J*?M} , fmir ml'aa from J??w Itmna ww-lr aid thrra ailiaa frnn Rniindhmob on* of tbaflnaat alma tk tia mi tha road, twa *?nr? rVta by rallrnarf fr?*n Raw fork, tllmdua vary healthy Tha 'Bipr- rvrnu adnata! af a km dwa I in* kouaa, 'aoaat hnaw, barn, ***u and oow kouaa, all hi food r-palr ?1'k all nt*ar aaaaaaar, -wit ViOdlnjr*, tngatbw w'.'k crr>v>? In irrniiaf : wl'k or drtthont m?rk and farming ntaa alia Apply In raar of ItM 'Inn* ?*ra?ii, R. T.. nr In tha anh ertbar oa tha pr-tnUa*. HINR". TKR KR<<1('( FOR RALt-A OROflRRT A!*D l.fQrOR RTORC. no lag rtrat rata bnatnaaa. will ha d fh^aa, aa tha ownar la laarlni tba nil*; hx-atnl tn tka ?u Ji ward Applr to T 0 Ar^Nly A? 6 . A3 Ja- kaoa atra< o. a> No. ? ^fcarry it 1 rw* $P2f< Ifoft itAi.k. ? ? riruL JUfJmrmt tHioim I P ?'J* ??wfrgroofca, bUIKrd Horary aivl dlnlrt rviex MaaralflaabadrooM. waMbnr^a. aM ?al ila?. rn? Ma * inj arrra oa tkf Ujrk Jkuda * %*!,? <V m lra >*i aadi rbilt .aw-tef Tka im.iaiia rla? iniqrri val < artra *1?w la -na of tka fli.aat ln rha amiawy. Jm 'iit ikalda ervaiia* of tka aaa M*?* l/ai ladani. Wadan Jw M;d Raw Jantay r<w par^ilvr hnnti* of S. r 2?rb?. nd Will (*?!? ?, Rtadna falaad **? RBWR'W "rw>- " * FO* RAI.R? 11* RROORI.TK, A r.>?*t?<fO> R'5F fj. now 'Mnf % ffrvxi w in * rn* fit# ^ fcfxid. fAilfffiieinry r?v?^>nn Rff *l?toCa t* ft r?rwi om#r nkllN tr ?p* ?.< "*i 1* 011^, Hrock'yn. | iiH)K HA1J6?AJtOCT 17? Ur*n OH8IXTH A1?D P Bevautb a?euu?s?, ISftb, ISKfc. 'Vib. ijpfc fsiy. ,3^ lttllb ?uJ 141st ?LrreU tud H&rltm rlrer, I11 one Jtretl. a j wr.?irrK? ?n? *m Ho. 7 p??ili^,i IiK)B RAMI?ON MBSRAL TERMS /OR OaNH. OS F will xidual* fur ? fiwl iuHW In Vow Y<vk, tad win par ?oom bw'Iw*t for dlflVreon?, two tkrar tuiry PMUdainhia brick front bmiMa, altaatod In tk? bast nd imprartnjg p*rt u! Knx'LM 0 ?mi aa.'aitn all tba iBuderu Imprmniaonta. Appiv u> r u. Tout a. lit truw>m ?tw?t rH 8AI.K?TtiC GOOD WHX, BTOCI AMD ri*. iiu*' of a rmstry ui<1 m?*'. mvk-t, ?hort di.luifa la th? country. Will be I I el>' >r, ?? omnnr hti otkt butldni to n*?nd to. Adlrvu A. B C., UcraM oMoe. FOR NAI,E?THE OLD K^T AHLHHRO uroitbbt bomd<-?. wi.b rrxt i'mc 1'ami v emioiu Apply f ?m 8 to li) A U err.' r of Vnrk :uid W.irn*n ?li*?tU, J*rn*y 0?y. Ej*GR flALK-Cr-AP, A PORTER HOUSE, DOIKO 4 r gi?d bwlnea*. AI ly fti ;'4t) Malbcrry atroaA, flraai IS t(i 9 Rimf clH-nn M iml Vim miiM hi kAutuul uf thi ueeiDiDt having other hiiafreaB Ui attend a. FOR RA1.E-?]..W-TITK CORN HCIUNii* DIMIJfGI loom* Nn. 15 IllUm ? rff . .now dolog a tfoarlahlnf bumn' t>? Inquire 011 the pr?mi?e* r>R HM.K-# rm^T I.*TQKK, 10 i I'M an Bin*lowi, I d?\iMe k?" T lathe, with tilde reet: I large wheel lor apluu UK laibe au<l liu-s mould UM u>U- rUJa, il?o lUUOIba. copper. for ?..!? at fe k) 'v-?; . ??h prtce Apply to M*KKWKN A WIl.IX, HI Poarib tven-ie. FOR 8AI.K-AT A fi\< "RI'li'B. TUB I.Ra?K, STOCK and l)iturt'? of one of llnj boa r >:w?r llqflT 'nrmtlM* of the beat lualueae aver nee. Ibe le??e iiiturea would be told aeparmlaly IT required. Put ptrOiulare inaaure at IIaI.Y'K lli|Uor aiore, corner of Tweot;- ?U h at Mt and n toad avenue, ho ?grn'. ue<*l apply Ihla ?ro i d l>e a rare chauoo for a man acquainted will. the roe-rjr t i>d liquor btialnea*. CH;R 8ALK-THH flOOH WM.l, AKI> I.PASB, TOP ge'ber with nim'k all* tUiurea of ui old eatahljehad papw lianilnc ?tore, In coe af 'he m-iit dertrabl* locitlona u, thq o'tv Tor further par?cubtr? appl* 'o lOH* LLOYD A BOKR lfi Nasrau I'.iett, Cumin wraith Building. |A)R SAI.K CHBAP?TWO POTTaOBS 8TTO 4TBD IH r PaJrtnouBt, I'pper Horrlaiatia, about are aiiatea irate from the Cepot eftiia,'"**) wello' waif r picket fenoe, priTjr, 4c , will be ?old at a preat ear-rifle*. an the owner li (W| W Uave he oily. Price Bill) each, luqalra at 131 Spring itrMi <)Ah'? boure t'rom S o 7 o'clock P ? Foil SAUK OR <"I1AR'1 EH?TUB TAO"T KTARLISHT, about Uft> urn* wall f< .i.tl, ami having II e -kevemedai.okh. t'ar. ?. <n a' llol ritcu. Kur iiifnrmatloii apply t? N. LL001M300I*. No. 4 1*1 lie a'rvet. |j*OR HaI.K OR KXt (IaMOR?A FARM OP ISO MUD, r lu Rockland aonnty, New York. Vor particulars laqolr# Of WM. It 1IKW1TT, 1(0 Broadway FIOR hAI.K Ott KXCUANuK-A HOST llfet.UiHTPUli place on CHy Inland, near Pi'tmm hrtdga: good hotiae. garoen and one lit.b of an acre ol land, beat of frhmg and oyaU iiur. baa beeu occup.ed lor fl?e yeara aa a oounirv atorw, A. atipltal plane f<? a yacht oJab, ihe harbor beiag good. Oktl l>a hour drive from torn a A. JOY HOOP!, tn Broadway, PAR RAM OB KXCKANGIC-A PBRY PaLOABLI P ?pai\ of yonng bnraea. carriage and harseaa. TkokoiM are perfectly' aottod, gentle and very feat. Thaowmar bates abwtn u> U ave tht oily haa uo forther uaa tar the at, and woail aell them lor gond available aeenritlea, or wna'd eiehaag* them for itnnle drv gocda. frtoe for the whale eaiahltahaMat tl.UCi *pply to ? lluPKINrt A CO., miuaeraUl reglatry* No 'J lleekioun jtrret. yOR KAtK OR TO LKT?ON TIIIKTY BBTBNTV P dt* ret. between Pro&dway an<l Seventh avenflk, one at Iiomi three Ht?iry and baeeaieat bret eliMa hoiMea with all Ike uiixleru imiirovriT.eiiti Id iul e on the prtuiiaea or af T. W. WII-SUN, r>!\ 1 Naaeau etieet. Si'I.KNDU) HOTKI. PuR HALH-OR KXi'HaNJB POS city lote nr real eetate In the netehh ,rknoil aI Hew York. Hotel w*M ( ta^Ui-hed eight y< Ar? lea*e; ?til realize 9S.000 to $f> <?i per ytar. tddreaa O. P. H.. Herald oltae; will m tern c? i?u ly attended to. rWATCUMARIBC ANt) JKWELLBB8.-POB 8 A LB. an o'.d eatab'iihed, ? or> <n a good loiaiaeaa Uteattoa? rare ehu.ee fot a pmeiioiil e .irituu the atoek. tx'.area and good will, to b- ?'Id e.ft'?p tor eHah Applv for particular! at 4'J Helaueoy mwl, Ti^bo cawtuih 00al i.andh.-kur, hai.k, at a Trrj jrreta bargain. an tnlereet tn una of 'be nwu vjUiable coal and Iron eatatea In ivn:ij)lvaeta. Particular* rill be given by nilrrtiing bo* 1 tt.\ Pbllad-lphla p.mt oOe*. Thla uroperty will begin to yield .? reveuue the prv??itu year; ltd uita lutereat can t>? puntiaied at a r?ry great bargain. To am. wntiwo Far if r.?f a rim r?>a kal,k im raB.t'.en, Kiirlir.jtor. ar.d All tniir noenuea, jj aUiea fraaa l'hiUKl'l|ilil?, mi the "'nint-n ami * Uaiilln Kallroat How Jerae* \a lar?:c tract lo b'- dlrl l?<1 ,aio email farm* 10 aul tb? at'iiiil aettler and all prra>n< deamng a Urm Original phi? ibe will l* of the heat <|iialJtr and ?rj- prod not! a. Ynr t*rmivf rpa"'-* It li r nen-epllona' m Jl la tteiag Piimw<ftlf improve! by %<tod mriiplkoa are already built ft lirt> direct'y upon the railroad and ha> ib?- largeal wart at far produce. aiid adjacent u> the 1mrg'iu pooulaunn In hi I'ata*. The f artn? are mulx payable in -??v leatalinenta ' Ira do?lara p?i month md upwarda Ihe term are mat* aaay la uiaur* IU rapid improv-men' an < *chanoewi?nt la TIm pr:<vs oi 'lie land la from >12 to f ?> per acre, pajablc hi Una way, w Itbui akiiuiif 4 y* are, withiate art. Ten th<> ian l acraa hare b*en laid o il upon which p'raaaa can imprtv and ioraM at otiee, aud raaeltra a deed far Iha farms they buy. 1 be roll la a aue rich loam with a rl?? bott.aa, aad rataaMa* of nianare It ia.lre? of aumea an 1 *aally worked ii atonada Wrytly 'n tbe pboaphm<?, and ?uch la H* fertility, that from lb" cr>i| prodif-tal ImhIi upon ilila land aad iha large area adjotaf, luider cnltiiaif>n It will b* found act to ba eioelad aiipwbrrn in lite prudut Ion of crupa m? adapted la t'( rnrkt-t, ancb aa rvra, pouioea, uala, a i kiada at vegetable and fmlla geueeally. particularly lar IraahIng, b< ih on account of iw> nature al ihe aotl aa4 lit belu< dlr? rtlj in the Philadelphia ma-ml. At h amnw>a<oa the eorn crop haa averaged ?uty bnatiela o Iha ?a a. and Iha o'her crop* naned is jrtponlot. ii alaa aboanda whh iha beat nuali'y ol murk mao'ir*-. It la direotly apou iha bardara ot tie (trea aki.c iliural diaul?" ?lirh a'tptimet iha New Tark > at <l fhua<'>'lplla warke - etni>ra>'lnc a < ovulation of vaearal r mlincna. aad where, a* n.u> be a?crrlalu? froai Ihe oaaana ? report famie are lh? inoat tit! i?m? of any In Ihe Onion All tj< ihla nclrbhorbond ar" aiae?dlng>y rndnotlv* and pmfoabla. htrtieoi ill hnij u n?e iiimle'iilikaiiiia l??a t can be proenred alteady tleared or paitly loabervd, alao uada- euDlea* tton Hou? are airvbiiy built and f<.r aale whiah wiu aaewer b th* teaipor^ry ?a> ta of >h? act w*ra u thli oca lou la per tec l> healthy; the f?rer and ague |i ante hnnmn- the ara'e.- ih nt I'f neat iihiIUt hmnt inft mil ear. b frrlly pur*. - IHrtl dlvlaloa of 10 iWOaerea ??? been l?M Ml, k>4 irr.lia'rlr a<l.ti*n? that ?< of lltnmmkm taN ti aoder r cultivation-Mvrr*l thousand arr-a have t>r-*u tliwtd tor 1 rana-a U can at nana ti? in a ataia nf ,?ra<l i<HIrrncea: ? I' La cot.raad by In* Mrrtma mf Um beat wUar, It la b<M r opened bra number of tarn pike roada and aronaaa laadIn( Into tha loan The price of tou ta fmaa all lo ? oer mt?. pavabie wltbla four ytara by monthly lialaiaaatala af rom ?? ln?'? for iweuty aera* larger *fanaa la prnpunlati. krer>tbui( la oo band lo aupp'r aetiiera -ataaa -ad wilaf powrr aawmlUa arr In r pe ration: lumber ran ha had a: a tvii[r price. A good b> tian ran b> bailt lor from aJUOto MUi A brtaa I raid I* about bclsg ratabllabed, and a laiaral rallrnad, Ihrraf tiriha of a Bille la Ir-ngih, la under it ntraal, lo aapoly H?nau biob wlUi iun? froai ibe adjaeen; quarrtaa. t laraa, apart hops. Ac are about brine op-ied A naabrr of dwalftaga arr already hat)', alaoarhnr-k arhool bim. 4a. It la la* landed to eipeod a b a.In d ill maaad dollar* areata tajpraraBiru'a. auch aa tulMiag*. laruv'kc r-wla. a? 1 Hr auuatu b of ika- p ae- la plctaraaaae Bad baaatifal. mia mi the Loidrra of Lak? haataonvia and la laid out la walk* aiid grevra. A beautiful oak p*rk att?og the abarra of ita lake i? iBfiiilad lai bo r~a?rrnl inr pabllo aaa. ^'aaiaaiaiaaa haa brrn laid out Inu) 'oan lota, iba o?a? af wktah la 6laa l? r ty tir. to nitf htiB'lr?d doila A craipauj-haa boas argintxed an "alld koaaata aad altar :arma uptw credit, u aw n a he amprrty la aartd. TMa ail enable auin? to improve who rhi.nf personally ail and ta a. (mMrnii'iila oao al onve b<' ma-le lo have h?a*aa b?iK Mad farn placed lu or tar bi urr? iw at lUounooUm Oatag la a great par. bring cleared I ?rtn? ran br made tmiaedlaleiy pewduc'Ue-ahrn (toar lift will >>aj (our fold Um ruat In aeullng hrre ike amlgrant ha* n>ft>p advan'agoa. lid la Within a few honra rid" of |i? gr?at ''iii'n in Ike middle atalea ai<l Hew Knglaud. lie la a-ar bix aid frt?n?la aa<l aaaamalrai b? l* Ib a r?-t0<?1 iiiiintrr. ?h?r? nrrj lmn>o*>tn^al aad amfort of ettlllitlMla v han't, hr It In a Bral'hjt plaoa. aad la notrntij-rl a tbr ' ?rt* n'y of Inatrg (r?at it pari af a la raaliy aed hla own braiih bf lima* maltenant frtrara arhtria raakathr |ra?? ? of an mar jr ailitWui* nf tha jouaf aad hardy in fur-nil rrgbrtaawaj from hoaaa and frirnda. Thia prr?rn'a a rarv oppo tn tl In iba laditalrloaa-H aaa>blra all aho Kb la b*iw kb?ir r<-adt?^a la hamaaa la<V>paa daal It all! ?<in laa'ak?n <ia, and. a* tof la Ma rapa-t laaproTrtnrnta. It will trxa It "aaaaaa in valtaa tlaH wald all Kara bars a. tlru l.rft.r- bad u not h??n bna la tha haaAa at iarga proprlaUira, who oould until raranlly. d aanaa irf M ib a aauii'r lo atalt Um- tarai'r aad ao<ual aoular lb" aaaaa> ent raaMaa a uiau u> provide for hiaw'lf and faiallf la a anoar wb.rk k aafr aad rariala. a,Blaa? Uac aoaMatfaaBtaa M bt.ainraa aad aii>i< r .B?a or Ut-< Kha Irraia arr ?ui^ aa lo -?eable aap aaaa. at a avail ana , at l-ra uaaa lAaraat af ordlaary irMtaa, to atkt a parrhaaa Rente ?Thr -ailroad truea (a aad wt? fraaa PMU4alabia t? c* a dap. Lrare * la<- rr?rt wharf at : It ? ni-<4k A. It hr Haaaon'i n. aud return, la the afie-noai. (whta Ua?ra. ta qtilrr lor Jv Wa*rr Uf ar-at > ?r e??a at atiaa plana al o'clock f * , aad re-urn the neii m<iram|. I here ar- aiaar a ready loraitnf. aad paiaaai ahnald ha pniBipl lo rxaan n* Ike Uad. la nrd*r n .thhala kmail- oa inauM tbrna A lari* number <rf ?raa-ra OimB Hew aim Bad, PaaiU a) I*aria. New Jrney and ile>a*ara are ahow> 4 aai Barak* eomntaaca latpmaeweala Harranu.' .Ueda wlM be flren to eaib jhmit (prd an i n'liapti'al'le lb? #rat i i?al?aeat 1 > a a t 'en dollar* wheh ean >a ami by lau-ar, 1 cured. rtuaphleaa. sap* aad *?nnra la' ana a ripn ainillriiiM ?> Ic ktHIUI IlitlTilKAi ' room ll. durlnf buainaaa honra r) Ff>* a r?n*-THK?K 1 ir-t<. threa tu rj brick hnaaaa an-l Ida la Hra*iyn. .a a #rnnin( n< Ightorlka'd Tha la a ai wl oppnr unny. hu?W?'?>klH a WaaHKH. II Ptaa ahaal rro (<iwrKt-TtoN>*d akp -r<?? sala. an n'H MUh'tak*.! Mafaelna?< aad lee arrant hadMan MOT* rUfmnilj flnrd up Wl h m?rr>t* ior r?tt>u?r? u< i no la. (Iilnr**. ?r?H part or wfcij* of >"*. ao4a ftwaWlw an4 **?rralor Innaaplal* nrw <i**a, ft k* t f?ot, with a lw lin of pr?ml?*? and koatmninn* f'-r Jx> annfMtani af M aatrr and itmmi Applj at J" Pt*t?iaa etreek H. T. Valoahj wmo* laud* o* tub Mtmumirn for Ml* ?Th? ntHwhwi <rftar tar aal* im?haUf Marrat In "B? biuidrrd and Af i Uvmaaod arrra M aha teat an'lan tanda on ihr HlaalMtppI rlwt. *a?l * *, M?i? Kaltrar 0.mn (?Vrh la a kmi ih hiandrrd ataaa mlt af ak'*, Trnn >ktd V?rkab???, k?t** ih' k?*t k?<a tar a?aa an* Ikr tuiiM for aalr tk*y ara la Ik* right IMkW*, Ml k?r too tar aar.k or aonlh far aauoa. Improrad laada adjaoral rann a -* pnr? kaa?il a> laaa ihaa Ma fatal*) rat* acre For fnrlhar pani<-?U?, map*. Ae. apply ta IH. i.l'Pf n* A l*?. * ?. I? n?w ?tr??*v li*w Tark. ar la JiWIIfH H tTKKfl. rWI*atna. . t). Wii.i, nr. pnt.n low ro* rwu-? d*no i* a lari?\TUla(? n?ar Raw t irk Th* a oak aa<l ?"Tf? arw (tnnd and rml low. Th* rraann for rlllac ik? *r?prt??nr M 0 hrr t>u.ln*#a to attend lo. Far f.ukar parUmW? laaotra o S Prlne* atrary It. T. ?tt~ nWWAPBM. */AOII?TKAT?-JOPBKAl. Of C*WH?*h>.?p. <? !>.? JH Oaarta-Krrrr a*w*man awia tha jjiaa ory m trlM aad law. |3p*r annum . (I Ar ?" Ron* A f< >UHKT. o*""*1 ???*? Waaaaa tfraa*. H. T. frh* h&ttchai. roi.rri paiwri-Tini oabat 1, ^ s^ffsSarSvsSt Oawxir ?ri Broadway. **w Tart The~r,?iaf?rnff ahi.kh *t ?**atof?a.-<!ai4. at ?. N paTTR.IUlIJ. ? Adr?r<l?li>? and UnhaortpHna Aiasa*. 1 a X??*an and ar* m*? of HARaTihIA OlII-V ]y f ? S (?r k> aaon of )* *. con-alnm# *?*? of Iwhl muhlo nr.', Ar al Karalnaa. wtih Ikt of arrtraka, Ar Ih* MMK of I*: l? Jr?i npmltipr thrr*, and lbo??> d??lrtn? to adrrrti** ao aa m rrorh ikf ira\riliap and fMfcfcmal ! pnhlir al in- >*adlM wai'flnf ptaof of Ui<* mnn'rv ahonia patronU* th* 1>?U? N??< by all m?an?. f?nl.?or>p>ton prW ?l f.? Uia aa?#>a. Ad'folla*mtni? r*rrl?*d al r.'aaoaahl^ prVc^a. +c. *1 wnytw or wkw afro oawt q9t fl 'c'kln* wairtrd ft* -k* and WMhnmvtM Oaw kar^r r ?n*h lo dtapna* of will r*~lr* th* hUlM prVaa ?>T ?al?*? h? Sk* Mar*, or hfefaaalat J NT* At AT ?f Oaa |r? Hr??l