Newspaper of The New York Herald, June 7, 1860, Page 2

Newspaper of The New York Herald dated June 7, 1860 Page 2
Text content (automatically generated)

2 Arrivals mad Dtpt/tarM. Hrufout. Urrmrooi l>M?itlc rmk-u r I, K.n PVU. Mr Ota rabngwM, ft t; Mi J?eot ate* dr Mr J Wtaub^aw, rfctlft. * OincL -UvaMab a' ?al JowpWn* *" Mb ??d d?u<War MvlrVi ?? Urmoar, MIm * ?????, N O; Mr ut at! b <to l? do; Mr and an <) M * a-r?? mad CMW. f 1; ua Mn beitl tml ???( Wm-i'ikjj. tor Modtaoo, 4o. Mr ?..<! o nyliaaUd tJir cbilro.i mi >?o ?nnil. RU; Mi x.d Mrs J *..?*, .u(u??, mIm Marina Amui* i?, l|?ilro?iMd ?a?i?r Brown d> ' >< " Mjtua MO: Mr J Ugaru il?iion; Mr F V.rdid) *' Jw? Iter*, ft O.M -t*sb ron an ftrlnn#. Mr ?? i?w?i ( ftMb; ar fba Rj?'ud do, Mr V l>at ?Ml * J *r *'n Bn?i, A (iut?, Mr UU ' 'trbuit, aal'd and i-r'Ml ? 1; Mr B F aarwttz Halt: Mr a H M air, d>; Dr 4 roUuck. bt U>ai?, Mr ml an o U *li '?*? ' ?'?<" , draiM l*u iikuii, Bauiai . Mr J - ?dr J ? ItermU, da MM* M A jrundr Moiaod. M%? H trr-vd, atr 'u?k*aL Mr ul . r*Jt J bot'?o?'. colli* di?drr?jt. H Mr aod Mn>m btia do; M>h *bUoa. Hirl?*ii*. Ml?a (i U later, do, Mr Jooaut Ooti ?>?t. Mr rolr *ot Moid, d;>; I W T M Munrue. Cab* U3a N jj ? <Jd?d*? d i, M. 11 a d Mont, Ml art.. Mr J # rtoul N Van.?rnc. N J Mr d. l?r, H*?> ?Mk hM? f. Iviml m?m lurk: iU? doliatia. I OkMfOw, ifr? itlfi '?v?aa New vorfc; Mr aad ara in j Til riTi d?. (r wd Mra bja lutaara Jr lafani uiu'traa Jl o, Mr aad Mra d * oaiiUara. okl'd aud auiae IJ; I Irtrfl'ijw iiui rhila, arulliJ 1i*ji>i * y, lit aad Nn i<r.(X>r di, ? f wright 1 Y; 0>M iiivt aaa Mr Klaia n o, Mr* J oka I) Sim u4 < !? * ii Hart- i fjrd. One. H?< n I: Mia* Mall J JoWkia; Sew war*. Mr ami mh kar aa aadraw, 0 aa. Mr *ad Mra w MOra. i?a?ark; Mr V narnaadrt f Cortads Cuba; ?rWhu ' luoa.jol. ?r, lrr.?u Ha'aak; I'LMa 4>. Mr t mur I. do Mr r r?ai on. Marqaa aa* mt'cMiaata va'arlo da t'r naidlmwaii# Havana; i'i4(a P * M nduo, J u, u im kii h+mun- mm L lyrarpool Mr u A fearers. i ? kcuoead. Mr V a a unr, M f. Mr Tkxsaa lohna Hat?oa; Mr J.alah O Ward, m v; Mr K *e?'ie 'xoa'aa, ; ] mr* kork. Mr ti tLtero, n ui Mr oiu diikll., i Duthar i ua>. tbn; Jaa * MgUak, Malan ookkkiaa r ba<ea, Hav J Y <Mln Traatua'; a o Mailer >o . J >1 t tile be ? o Manrj adaertf ?Ma aad i> i akM aa. Nwaat, w r, j p giklitaa, Mr ..<>ureU (reo Wo deard i. t aMi, 1 Mom*. W ? aean. ft o: aa* kKanu, I mum. tlirad ii tarry, J JaataaaS Hack Ma Jul Tkwraa o? darao. a J l> taalar, ? ?, J t milk Halifax; ibvt wont U?erpo->l; W ?. Mao ) Ma?i?a.wtfe ??d two oM drea, f.oiia. M>aa j>Meih. Thviea tea. B llwdtar.Hat^fr aad a n W-aaoa, L*., a Dia ne <C a; HIHIaAai Naa Maraa. f U?aa. Jr MY 4U?iU,4l MaaMI'. ?raa Wood ? O; Mr aad Mra V a Ma-?aha ?. ji 4alU a ra.J Hrau o oalrfatia J a datura d>. H aWbt-t NT. r r Dua?ae. W a fodgee >T. Ukaa Brown, Miadiieier Wm Plata, W m Quaet*U, NO; ia-a. a tfai ejr J atgium a Bakln Mr and Mra i baa Taadarvowt, ? T: ^Itdni PMlaaalpaa; JaiM<*na aafiaad. Mr aad H*a raw iiaror ad ok>ld * *, Mr aad Mra a I? > la oa La. Uraai arafrr , kine aa* I ?o avaaia do. m<b Kara aad Bun p .*a.' w of Ml, aad aaa; Mr aad Ma JB?*ee ir i?uahlMr?a u>ias"*ai, I I; Mr Mciowoll aad t aiJ a (<; R t .-parka M nl'a, J KaaMar. f; u <*a*k Mr aad Mr. J Claoebcdrao do Mwa ?<t<Uaja do; Mra J ?a ?h. do, Mra t iMa uoaxaioa Ml?a Aat.it d>iuirr? Oub?; uba? U>lo faria L It >ddana N >: Joa* V L -rata a>baa?; J O ridd PaMraaa JuMa . la Y, ?r aad Mra IViro uaaiflaa.ia ?a eklldm aad l*o aarraaU On*. C Kletrlh-vgar, aO. J Mm.la a Jr M 1, u H Yoaaf .ibarimoa. H M r?mabir. Mb, ia?aa raooaakrltaar ?ara?a?h. C?rloa J rfinatr*. tiarut, '< Ha<uat ?L t Sardiaaa n >, (r M hr MobUa. J 3 Mlaaardana i??,i.ap?J r"a lia?r Ko#; Ubaa PoJea, lirduktja. Total tao upacf mi.u.1i C.'d Michkun riKSKmx'k Toumirarr ?Am lnlern?UonU tour*am. a) lt> u> uoma off at BaUia CraaC, MicOifaa, oa the 4ib an4 5 b o' Jai; oeil, op so to ouokpetliloa Iron the whole of ih? l oliea Hialaa aad Caaadaa ~~ PKMSUNAt. Da. x -rum imm to naf at i u'uuoct. . M. a.. B. ELI* l""", max TOQ at THB MaTiNBM ON Vedaeaaat ' % mi kale bpaalarda aad 1 in bear (roa joa. addreaa Cbaria* Foiiratar. ttnadarar rov oBloe. GDMi]M. ? i IHAPPO KTMJ *?aIM ? TOU WILL PlMt> a latter ol mpotiaaoa at HUB m M, >i(iuk araoaa a. z. cr. I?po ma* ok waktk ?of n ouil jikkui Hiomi Mii'Di. ?#-m l?? h?? d from *?ro la Fa-ml?|i>o Tl K'ula. A*? iDfcvuvtOo .>f IMS ?tl ba Unukf' I r-cawMb' ikalf knitter aa wart, rare of l?cio ua?/?r. Hot>>A?*, M.J. trnrw it(UD. V> patera plnae* copy. INFORM?TiOM WAffTIO-Of M ATTHf W FIRR {, dtur t>j .r?ee im illU)?ri * l|< lis ee*toal?f in Levi ii*ii (la m( t*eai> alita a-real fur Mr w u Alt p?r*ni. gt un lafiwatiLui touul * Her* a* U wui nuik iklif kiaa~u aalunai ? oirj, eL .1 jfca. m. 11. I* mr* t vaoiir 01 law41n will c all at Um r??"c u ti*L nwn dkitfaet, all wtli aee ha.' krJUfr. I/m 3'atciala.j Ju j?mt"?f?r uftke. aj.i. will LA) ? *11 'igat. *y?al Japa?k>k ARRiVlli. All in v.i eh too to kidk (ID KrHia) BHWOlaf at l?o'oloek *i kiul fall IK> u ? leaf* ik* ctij, I be* of juu ?iikuut each.* tar. If /on uuM aaaa aim * at vf ?h* UMJO.im? i??okm%tion WaffTtD op brfr i'l wka*eatu?ila. lafi i?l?h joa??a. ?>na<? 'u>?er X-T, J>a loaa. ab ui lao jeer* ?*u aiidnaa tlriagU kjan. st i?ear1 Writ. M. 1. OTIOM ? aOOlDKRT ON THE cTKAMKR UulOMSlA X* M thar aa.oa - IH aanllanaa ako ?aa * aodiajf . t>*r Mr i>la?u?d a f?i? lam iaa pratloua lo um aeo dam. ao4 wfca mard am a ta? oa?a after ia i bar aaio ? nr<aaU- ra qaralad i? oali al ike aor tx luraa laieku a **q , atmraar at La* ty mo a W >i<a<? >?? ! ur .o gi?a .?* p?.ucalara of 1Mb eoanwaad * lA-a paai 1 a< IMr ne la tar v. a*. aa wall aa kit eddiaaa eta taa oa Marc-uj pleaaa .opj twelve tunaa OM TBR KJDlRl-WHAT 1? THM MkAMlltO OP Ma ?iaao>- l k.t a iUu u r etreat kad eeoei be oueed. It -nli jout aiMalta. mail III Mt PIMM PRRHONaL ADVSRTIHICMCNr 1 aaaa I tafl Ike eeualrr *ee??eeUii? lt>ltaipa(ri r T-r" ' i bai a|ia m iWar im m mi aarerueeaeal A im ftM of Maf. i a+iprawaia jour dlfliauiMa. foaiiira / taa aat. A. Wllhoo oomk ur lo datom to MuKaiM ax pmant you a?a?j rtaj. laportaai h >mi/'lat HAIIJUIAIM. . VIW TORE ABU H?LM AA.UMOAD " PI r??a it ru 4uut. Us u4 kite Inly, u H ilk, iralaa rtltan r*? ?Mt WW aa tauoaa tm Will mi W|i ul *a m Mm ;.?? MtUil ul SM ( a. for *? ? rialw lUtll nr mm I ?*M fr.lt Vat *m rluaa aa4 m luMk.Ml' Am ?MaaMai*aaal >? Oram Mk it II 4 WlO??*naf? ?M I III! mm* rm Daaar hmm. li r . mi^vtivniiiNiMMiim rat ?ia? M. IfcU A a aa?m? Mil Mk, .Hiiim M "*?? Plata* BMH 1 UMOi P?iM aaa aU M*> 4 aorU. MMnk(-ta ? anppiaj *??U MM, $ m, # *. mM Ir. OHM PlUM, Mniiu ai dwrMMlallt ? iaui;r.l iwir fim. I ?min?in??MM?irfr?nfiii OMMriii If I, MMMatall *M?a aw roraa? 4Im?< I ^-"^r^jswarsiasssjiir" . ITBA.H BOATS. T\?t BOAT PUB AL4A.1 OUEE<BOIB<< T<JK?X?*I, 1/ Jan# ? LaB'-taa oa? a<aa?t>Mi l>??lat. . Bta lam (Km J?? araat par fjr alt>*a oa roa*4?ra. Taura kUaitoji Ut L E, lM?af al TMrlm* anal Wjt HiliulMM rfll rtra*a?K J <nm HB'HIEJ ! W Wtna r?T? fCIo mrmrj rn??1ti, rh-iraite? Ill H??af?ai M Ua P?a?f M?wa hw?t? Mtm Kr %a Boaaaw aaa Eaa?aw Rail la> at iBa l??M raiaa *. uO'iltUIOU. ill?DU?airaaL 1 FEBET TO OUBBT H'.IKD-THI 8 V K % B11 > 4 f atmn<'i wai m <I*II? uUN *?*?W >IM-H it*. Bar 11a n let ika aMa,Ma<aa*|M 1r*--i-i * - ?#. M fa<>a*a ? knna t?a.i T#aia < m. t\ a H II', r ? , v. r LM<aaai>?? air al ?>* A , IIS r E . I* <-. ? UaMa?mi*i?lii>*.?. lu *. a. i r . i r fl. < Tuortac M ran Iiialira taat irt* fr-m i kt (a ul, ??{ I P.M. ?aia li oaaia adudua# a ialura lakal lu i*a <*}. rE art*bib (triuiTi ti'bLEiTi Piirnrn. ' 4 fter<k iftar al ! ?? * . IMa'IT ?IA a llallwl anm ' bar of lubra ?od 40?'l??.aa. to acomtoar ika jaafet 1?at in h r*a< * ! "f aua?< tewi tha Ml IVtau far laa aieur ataa tar mtt m iaa Ma**M Mnaaa. ' HUTKL.S. IfaJMoa noras R?c? araavr rbooeute1*1 1k? taaaa a tar* a* Kfttfa iraMuml m tha Hal*?i kaaa >aa*tl as1)* **?" ' MaM ?all avaal aaa flJM IMiim aM a#a daatrab a laaan r>ai??a?i far UM.tta from * MM* ar ?ba?>?a ?to aaMl wl'i>M 1 iii mto? rw | ?l? ??, mt ?*wy Mi wa t*m la p???ito <ha m?flaii of | IMM l<a I?f ? IIM ll * fixrillr mm! iih ijn^kMn * ?? nw * >? *? <*? fat fkailMi* CT. iiuii boriu O (knar mrt *nm tad Rfi J?if. M? iJrt MB 4 U>f?PSTIW on'* l* m ' * ? ? ! to toikwltiik'<i>?Mtol iNitran/wt n k? to* m?v? f mniwi aa4 ?? la or Mr t?l i? r?>? raad/ fnrMaaainwtoit ?* t>? wmm< i?r?><?i <i?at rw?e ri^toe lorfc ?Maf M ?4<?*? ito ?? *? CTtoto'*1*' e?4 Kl mm III ?rr >* > * <4*atoaa ? Mr n*i*ii to*t?? to? >?? ?* twmn'l win 'to toiiHMirftoa NatoM* ?4 mm* rMxlifvtoito riflfc *f?m Hoiw nf im ?*? f?an tk?t to* t-ntoMal m CrtKMrMV r?t. * *" * corr? Mftirtii rotrl-thb ikdti via ?? *?->?* ? > i- *ir?ot h f> .OP T M m W i ??? > i r.?? ?w? ito ?i'?w<v<i wt.i >?iipy to bar iiMnni l>ln? u4 r*>raa? M Ktl'l M '.?toiwr4 MrrM. DUTHTHT. ~ I A?rirwat> ran o? rut mcmr ntivrrrm. ' * VT ? JSf; * ? - "*a*"*n? in- ,?*? . ror ' of |M ?K .*?-*!*! MM 1 ??T |#1?? *k aOH I I a* aMt f* ++ tnuprn *> M W?n? to41i iMBraC ' ? r ?.^!>? -aaM"* > mm ?l|tol rtiflMI rto<t?rto parS * Ttvirn4i. ?* *?- *rTi?uL NT) <>? rrm i EmmiM ?ruft#?> ** ?'* < < . I* * * * ?*"? f?? *** """V l.l'TUB ft, PM<Mi n*im?t no??rn?r?n. rot p*h4'up turn, <?h .Mi*i.^#smm ? ** ? ?j ?"*? *? Ml*, uk ri m or ? ? *o< o?o " <11 >M ?w It Uilk?Mtr,MNrtlTM<) bfttiwl j4?Mriu* ?, D.,fcw??. N* .?m?nn * nw.?r **? ntm?n,w .t*o*i? , 0n?k IN* ? ? o*4 y*r > *? WMl, on* It* Ml: <r-TM? ? Imm foil or (V?i MM of i?Mk M ttMtr t<a wnt oy????r<o p ?tot *4k nr ?*%> ? fivanu t v nM P?iii?io<JO?h? ft* tw kilMT frm ftl'l vo I ill m t?>* Oft n <) t?> ronltl ?? no Mil It f?r MM: MNftr, ft im ?tt ???*. Hnw Imr M4 no. M iMt aHMl, ruMu |ih, MLIIAWD*. UK>* MLS - ft ?!* IITK't j* n*? ftiro *?r )na r ooaft wtHorft ToMao at nwiotit ?H?oo rnrato k MO rpnu.ftif? urunn wi^i*?n ntun *'4 ' "" PHfiVn A 3 UMNI, . I i t?ofiwiowi it "** '?r-?' *-* *| f LOST AND RWTTfO. CIAMB TO Tim PRtMI ~<to ?0 Bft l)A,n\w / fro ||)B. > l.r,? ?(,?(Iiw|u>4 ,0|. If not 01 tel to ik>M will bo ?old to (>| iiimixm TTIJRO* COPP?B B?r IMUi'aNi?Noft J0 i? XI Wfthf |i\eo bit lb* following iirlp btvurf &? * IK [?r mift'iu by u#? o?MT lb ? 4*y m e Uel * . ib? I'C > ? full u?d ?gdm piifd>**<|i| uw* ?a< ? I I# i vfttut to ||? bo ((qt ? No 1(1 <Wau bib July, L8S3..lO'l ab4rt?( \m mom A. lUntln ii ? " i' ? }? ? ? ? mo - " |f ? < . |0J M ? ? a - " w? M " JB ? ruo ?i " " ' ; " * " ? " B " " M m ? m " a ? ? m " " >? " ? 601 " M " .HI " ' " 10 0 ? M " St " " ' 1D.W " " ' a*< ' in Iter, IMS ii " W. MB n?-uef *?3 SIM " " " jti ? ? ;ut ? ? ?r - " an - M ? B. O. COLLIH, fie rater; Iiwtii.i, J"th iter, 181*. rVMl*~OH HUNDA1 IVRK'K 1, 3D I?f?f . ON BRO t? ii,W??ii laelfthaed Jbutneuik mnet, eodbrtee et with l?ue>?iluM (!m ne bed at #IS Broad va-. LOST?a IHKK BOOK. NO.Mtrw ON T*? B <? ?.? ha'laaa laeluute. ad) laieun tading Ii, (rill |>laeae re uiBiiottibak. Lost on ihi iib mar, axjold blmmvm botP'jn of eotlne! form ?im bluk eownMled stare. a in uHIa md will be uaiu for t*e ret irn 04 Jtt eeme, el Uto ofliiM c4 ho Ubbj Howe, in Warren inai. LOOT- L. NT WBSK, *. M (MOBAlfDUK BOOK, G >1 a Dim a ?be* drawn by W. A.. Brown A Oo, dated Mai I. UB* for as* M alao a ao'-e tra d*?aad, d?a oil) J it. a L?ot m favor of Pet* Ne>lor tor 171* Partite are barest a<Aoa?e a?eieel oaaottedoa *? ' of ib? a bora tka tka:ar ?Ul he Itb~ aUi leoardadbj teertag tbe aauveal i63 *e?a ItaadMl Li 81-Of MOHPAT. JONS 4, A BOtB, ?*!>* BT T. Poster A Hrctkar for das Jaae 4 aad Hirtidie Uefk of'sew * jrt. -?i P*'eei e ar <etan oad e*ai**t o?? > ttat.sibe sane, aiVu?w baa bus. a tape) a re vara paid for Ua reumio Bubuuoa * ni5ey nVsM.2 L*>?*-lBblBBDAl. '* * riWTB ATSMU* ,ta.iid a Pur??aaoon?to cannlalag a vnii ?l? rke Seder <rt I coofer a fkrnr aad be au.iaviy m<nrd>d a? ratorolac vka aama lorackaM, .arteA 0o.l7>BroUw? ^ LOST?A PAWN COIA>?BD iBkraoa<?o. *?** ?. |I r to Iba name o *oort. aad ?*U Uapad ?Uh wUte aub ?tile bieaat. a ll*M'aJ re *a<d w Jl be K|foa to lu oaa remralag iho tame lo No 6 Bond atreel nvw anna. ?<) bkw ?[?.-* ?a>a, wain ?uut. *.tu * t rim u apul o* her kaifc ku lore *)M *<td r? 1 ->Hlw ui Bar mu > very olt. u>d aaawe to Ik* >u?' u' Kaa.kaa baaa lot ? ?? ?wur?<; Ike abort! raaart wal be paid bf tnuntbi bar to MM souitfc am at tM do n i?iaM uui ! - mwtgu.-MH.Ilu lit RUM ?K >? ?( ipO nm ttut ibltck ?nd wb la rap ibw< lira m?tki iid ale fin 0*4 Jim b*aa eat. *k?t? anil r*.<L>a ia? >ud i>un < ralae l? formed ?k> Hole kla t'n riM'i taa b'i'f leaart] hf tol'lai at c.latuo Onli(a baa ,n a*??ae ? d Muetj etthlh llmj. jOttn TUB* 1KB, it |Z>1|| ftfcWaftU-LOftT. Oft ITO'IN, OR Lt?r8A8 ?P LU bath tntlai a largo apotied .<og awiH a* a ool dog Iroa, ib? pr?a Ha if ibr oar ear. la ft u? "e^aa lludaonanni.it > J rkai aouvo reward ?tU Oa ('eionnia raat.trauon la Mokjlaa U. *c Juf>e*, it lMt|iaeri ai.-aat J<vm; til}. *4)ft Rtvafto-tm Riwtto wim, bb paio rot ik? muro of a b aak leelke'Va lae m?rk?d .1 t C oti taa at d o3a?.lntr g paveia f no aaliu i > aaj p^-xa tal Ika ? ??, ?kaa fro? 111 omaditkf, roua mo 4. applj laJ. a HrKtonaa Hi ttroeaaraj. $.ic ?m*Ki kMtkKPiiiiii?u toui*.j M?jt. or m()> B o* addraaa art > a capital of ?>? n?u baar of a <b?ier l sake 'riallln^a dar, aad ua rkl, b oUllo* oa (to uaMTalaoad batnaao ? WW 1f. a J. #. Ba.lI.kV, 43 ficeua ta airaac r.VK dollar* reward will hb B ?')d?M l irltr mum of a li Id tab mmi.w bo Jilt, wkica >u u?iot rnaay last, aw ika bMoi ur?, (t ?'reei Bum lurk ?ppi/ to T. U uo ?ilar fOOt Of J*> lUfM >*w tort. J. -/ > r ja Ra'V>v?*r op*poib?t ])mU fftllaloiDU<ala. IHO part ( wd aad ptpar Ii4 )4h-r paam a 4 raaaiirfa nii wdu kara i*?a toft ia a *? *a ut h.iaaai aquaraoa Friday iaa'. a f. BalL.?Y, Ch*ib?m ?niara. j>o 'ii ?K*A(i> ?THa ralarm #? ?u?iiutD V ? -J'" ' a i*e aai*ir*uB 3t <k m uu. i? aad Jit) (?ai <1 a -11 karx>( >i Ira tram laa thirty hit* aiiana aih Ii ? I ? IM Fatfc* al votdrtv ur I laa *a la* k<a b? rtlto* a raaard a< Uw dulla?a aack tor la* r rai >?*r?, aad it > kuttfiac ?oa ul?. 4 liar* f >r iuM lu'jrmaiio j a 4 iwi b-Ol.) aaakall pr.d . ra Lbaoosnmiia of laa tktaf nc n#ra. 9/ ordar, T. ?l?l> ?l* Hi it! ?B1M, UBriaapiadiaf dag aiary, H. A. yfRHITllRK. a BBDBUOB auir or B?4lfBl.BD POIIBfTURB flL far I & la all dor*, of warraatod m?auf*nitra alio, ai lu) abaau.ni i ktabar aolia. plain aad oraananta;. at It P. ?AB?l?<ti<?l<'B, Ms Oaaai atari, OfpoaM Wnodar ami BatabUthad IMS. _____________________ A CBBOWLBDOBD A8 BMk-POBBMtB'B AROB A Hvrtat Mada. prioaa IIKl (a S3 a Iriml, Bjalag. aad ka<tr?a* aoa^'fi for 94 Ma'traaaa of all toad* rkaap Kit. A. PuAAMa*, Ma I Oraat Joaaa auaai. aaar ttroad ?ay Auction boti *b ?burbh roRNirukB kx pr*aaand Pivatiiira Paatlor uubliaaaiwl III aad 'tJ I Kiarralk airret, baiaaaa rlfl* aad Hill a'ranaa Itouaaboid raniHi a of ararp data- Ivttoa laiad aad Hai <p* t io a I parti of tha mot J. i*rga a>?*r?4 vacua* fa ra?ariaf furUiur* to ika aouairy. auarafa lor faraltara. Ij'BAMBUJn PUBPIflBB 'j t<R*l>V|"ABTBB8 K7 Caaal tortai. (Mr do r?aa*t of Wwlwl?. IlaaUl Will). r'BNlTl'Bl BOOOIIT -TIIB BKIHBtT PBIOB 1IVBB ftrallAad* cf - ur%ini>*. carpal BUz+ara, Pian i* At applr at ?;? tttr* ataaae Mm I ton. Inria .1 rh . ? lita itraato. ?r by rata ndiaawt Pa'attora, at Ik* aBora aa iwdiaruarti alaaya oa haad u liuni'dl HJH.MTUdB -anHtoT CAMS PR. IB P paid fcr Hooatfto Furaiiara. tlaaoa t'a-.Mt* Bfc'n**. tadatlktaaaof hq?tl Praparlr. kia?i atiai ad a f ar in ur- Iioraw. Piaaa*. Ac . io ba *oid ir aurad Apply i* LiliRii PALIIat, Mora II Baal Inadnf. y'UBJMTl'RB WARfBD ? A P*BTf HaVIN ) A HOMB r to rar V ?Bb part or ail of Ika foraBnra fur au aaa b*ar if aaak au* Bar bf addreLlaa. *rUh tall parOaJiara a r.. >i i ail way r**t cAaa IMPOBTAPT HI UoruBKBBPBBB-TUB POA*ITUBB of aa*aral faalltr* i? ml far wiaaiaa?a af mB ?a It iitatn* plaav, a dnara aaai of Broad ?? aOJbaaada* rtvata aaB ia? ?a*A far aaak al a ???y gnxl bar??ta ih< la >vtaii?i la rar> arc* aad fta* a?fcraaiyB nnavrMd PMiur > >11* r*t>to* ptar aad raw Mlrnw* nf all itia m iMk loala and tMaa liaan* a. uaa aa<y aaa raaann ? %a"? Wa-4 inpwi. aad a fall aad ?ia?ial xanami if ,*r:?r # uraBu.a. atada br a la* Bnut. f. uata*? aad jkarta t iia* nua Piiraru -a of ail kta la, aia<aiAaa..l aaa HuOnt aar aa a. *to i Taa a aaA ibatn aad .muaa ir, > 1* Am a fan MmMM c itM??ira Oka* "Iiiakaaf. attvarwara, V M (Mm aa4 Om a at ~n 'aaMia ?i a a >?!'f MM raaaa at-wpii, waka ?4 i* *a ro.4. 'ftMtat Car mm m N'tK ?* WIaai? a* ! a hI?m W???h tap i'? au * ImtM ~n>ilnli Ml P ?! i> h>M ?MMM >*4 l?Hm Ala* aitai ar aar aataai natii linwa sf aaorf MM la naa, ak4 ?< * aniaMi <rf ParaHnra Tat* it aa yv*m ?ivj ?-4 < an ?* a* ib* r?ala a>a all >4(7 lar aad ark M anta u (ha In Ir par mi laaa 'k >a Ma? ara rt<() c? II will r>a r.ma? a^sk ka w toaa (*a* lo aaalJjk. aa ih?t ?m kaakd at a -aa* pnak aid oaa a" ba aaaa kk4 at mbmI aak mm knaa# I mW naarra (Xkil and aaa. ikoura ovm frus f A. 1L Ull * t. m. Uf^Ntiiv-orr.rn rrRwiTiRa. RAILING, AO, n ff wmi kapi <*jo4tuo? i?m a. H A Ja m. km .4 am?. i?- <ua4 1^. ~ FIU A MTU. FIRB ART* -? WOULD RB4Paorr01.LV OALL TUB *'?aa?na e* ?aw*aauiu4 ika vukfca *a?arvi? to Um rnOartk* of kaa ai ?laa jll Cilaitip aa* .a aikiklkoa aaa al pr.rato akak la oar uAlaa I I r H BCH?CK, HI Brakdwy. THA ORRAT l<|l|RX a enrn-n aa<4 kaantlf aDr a*<arad rc.... HR- alMUDkVif* llacto ea?Wa .ft kt n laabw M oaato, fraa kr m?C. '0 par kai 4r*4 oojua Aawn hartbi). * < m ooaiiro H UU*BBail A Cj, I'lMIA*! ? Baa.ar alrrai, Maw Tjffc ARTBOIiOQT, AaTRoi >oiir? - mtiti ?il*vitTSrio Mr tkatauaa a4M< ?a (* ? MM Um 4. iknafh Ika* raa4 do' frar flw Aa arar ?*a t??k".? Sal rta % r ovaalial .a it P*?i^rjekara faa n aaa W? l? All* * < aaar nan a * AkTR-'U rtiwr THkTBVAkV OWR OAR 6 BP AND A oa Ihr eMiferttna fraaa leRadaw WILiOia, wka ton* r<>a than*IkMaf ?awr aaaraa aa raa aa?r fear rnom Alai n I ataauH ikla uAlura gifia* .?4f. a* k ai(kl a?ra ixaa m*rf r a'nrtai-aa raaaaa wM' > (? la to a l Ikai (xaaa.aa ???r wknto Wk. Bar t>ra*?aM?a ara aa iraa ikai i?"farat aaar> aaa ako aoaaaita kkr Pa? t<w to4?a iv aa?ii-ataa. M a?a*a IS> AUaa alraak, arar Ruat aa, a??r ika feakary. ARTBOI OOV ~?aDa"WR IJ'IT, TH< RkVAi*rq Iftafkaraui r-*wM aknat maa, n<?rrH*?aa4*t hm frlaaaa akatoltoaii l*r araa* tt, r?a at MBaafealk r rat u<aa A.aaia. K'lkara. *0 aiak Ika nnaa *.r l; kkiruaaaaaaalraa Uak/ a'lm'-ara . BTORIOaiR.* -HaDAB MIRRtW. A danAftiar. frra with a aa il ?ad fftn if tor??4a< ta ia I a<a ami ?ftoa ?on ?.tt, aad .a?a. ?r?i.ia ?raa tmtf rrrj iknraaia Paa > r >k aaM mkara i?nt rnv?i I ai kink waM 'laanaa aa aa? aAaaatoi R?. l?t I. >?iaa kr? t, talaa llnaaaoa. ArLAlR\OVA>r.-?B* ABVMO0R II DiniL'7L?ia raiait r ?>aia no < r r-? ! la t i<inr? ?aai if kr* a4 ?? IV>. a It?i> raf a>? ar?aia( o. avrtaaat k iM aaa. ak?a? friaaka. A* a->k aaUafa'U.ie fnarakiaak or aa l*>. a rHRVROUMIIRT AND ARTROO I'llVT TR AT ww'n wm.uin ni'.i, i "i ni n ?r? H,M? rrwi, k n dm <*na*nn.4 hr 1(1 mitnk */ ?*-? MiK Mr i *>- *<i iKHiJinn LV| !"* Vn-a***! *v t, nh/? '.a <M? t-iaav T?.!1':**1? Wi ? M..J |?* aarffeii mm ^ luniuH lor nf# C1 MM,.l.T.."!?:l"" j hi< J; *?7f* VJT_ - * '******'> ?"t *w,n>, ??? paw w?Ma haif > Mock. an* M* rrjxm ^AraT/TTAirr mmii,7TT? rvMtt 'ri a fc. tt r-wt.au a of Unlaw. M* I AT7 fATT . -alWHl, o in f?c> * "1I-T M*n?n rat-rn? TnnnMnrRi.APTHiY wT?? ?>*.?? IM1 m> raa, Ml. uJJS ?*? gtaw i'Mk> mm. wma aoa*!/ wt^ it W.T* r,w**> *"?* **** *- ?? * IM>( oi< ----< * |i?r v?n?w? AO I Wll? - V . -HI ?f r, '?m*? -an, , . ~ . * *-1 ' '* I. . tl > * * 7 * NEW YORK HERALD, T avowee, wion, ?c? to u?t. Arokmhhbl) bOU*l TO UBT-Of T??M T T1IU MM? ,1 evrl> opf, Ml* Im Fifth A >SOU- Haul) Ijr ibra? I IW. II M>i(?r won d M i?kM lo? <o a yy* *wij ?> ito ?niim m?w riona^ _ . ooororroifcmrrroB 4 bmilu rk*n.r " > ka?phtu?a It meri; firaUmt itirtnnn li ? hrwvm <mr houM. !* ahola a< olo* U?e *?>? a? 1b? MI e&? ftr irruiM far ma ur two uagta neuUMBi-i. M>lj ail#* ??0i>o? Bbikma* mm-rn lit. poii kW ? rUw of No 2* Hrt>i? auoal. tlw tu (<?i (> ?? attl>o Mar if if* proaf vanUa. admirtlil* lanatioaf* rit-ara mim 1'i'tiir nr ilnn liminaaa aujli lo J AlLad fciO*. !U t?U> aUeet BtaBUKH SHOP TO LBAAB-WIIH HATH KIOU tU'MkMl *1**1 I catlna. I squire at tht tlluUe Uuta UiMwM iumi, * * lark. ,'ioohtbt HOOf>* vo lit-a n*t two 8TO?t vj/ hw ttlntrk'M aaraa of laadfrt* treat, Aa, dlaaaed Ow> \ Jt ? mfm bam ?1tdani>rH?t. Bttam BadlrtU. iwmuko UutflOkaMUM oocmtbt uit to up*?ruKivuD at ourroa, V dates uM. ooslsl^toj rnn Mn^tM for * lust ad reapee>*bl? faaatir IW|?||| ?" real tB? at (rutt Ml rfiHIln Than la XaMtaf zsstisrtfigssr**1"- ?"" ***MftLKtmaD hqin a* sabttooa pbwqi to 7 mar IbwiiiM rtttlMPM ?reaaaliased,iMrtaaa feaaa^pfeua ui balnnaj, w Mwrt?>|.l? w* *? 0? MMI i aanaot Ui+m jibhiltbau boo?? to ut-1k tfmty IIOOIO r mrtmt near ronrtt 11??. ?o t prim* totlj tar oaa F?ar ot mora . twelve rnuaaa la perfect order. A?ptr at H Ml T?awj aaand Mial, Am II la 1 u'oink. CT0BN1HBBD BOOBS TO LBT-VO. ? rim ATA r ? aouee etagaailj remake* aad to goad order. mmt toa toi a good la?I *?ptr *a premuaa u<tilllRBlU BuDRL SM WttT T?MtT iHOi>*0 " etraet, io be to), ud iiaiait1?l? paieatalna will ba gtrna. It >a in eiae'laut oner aad oaatvlelab lura'abed liawba te-c at U] uaut oaring iba iajr. For tarns Inquire ot tt rr- nshimiM? yCBftlBHBD OOTTAAB TO LIT-A PMALt*, ?TOW* " Oa nas?s ra tha Jay Para at Bedford. assr AUnssk'a Waed. eee<^?ed teat nana Mr ?r t. MaUar Wrt?bt u4 lata lasnur bp at teitk i.li/V It will ba plalaly fumahed, i? |M*?aaaaMeri sad! naius>ai, aad paatare tar a baraa aad aa*, at XM tar tsa aaeaoa ar tae rear uleaaaaa trim tavs, fy baun at ih? Bar tern sat<raad, aad frma tha ateaah (la >^.Badfard^|atlaai twe Biles. aAdreaa FiaM * AJ BOOKSWAT TO bcr.-n F laallaalad oppoelle tba Martae Ptnllua ud adj'jMi iki eu??#r I'l'mo of Mrs Wiliaao. mu. n omum le i rnoai.tao, kioaaa on am floor, aad oaa la itTbwMiil una laauppu-d -lib aou'e'soca (aav) sad a Is ararr re >peet la e.<a*pl?>e order. Tb-re la a ataUrs. wafl, tea ksoaa (Oikc < am eiablr sod ooaeb aouaa. srary na*aalawa |< tihebadei aa at aaad fbr (atailj eapattoe at all <laeart#t>oa a?ma ran (**j bj railroad II Jaaalna aad atage tram tbaaoa. Inquire of d. F. OuWuMMt, 67 (fall etrsec WCKKIKHII) dUUM TO L?T?OM BKOOKLTB r t-elabte, a fcandeoaw browa alone 0 ml ilonaa aa Beaaea aura furi>l>a?d bnxi?aoul. with all Ifea adern I apr tw* ana raaaiaaor iiaaiadaialf. apply at St ftoak Mrsat, saw tori b'CkMI BBD HOt8KB TO LIT, IK OITT 4N0 OOCK r t>y-tS sersaih arruoa saolaNlath lb.rtsemh, Pou -e??tb aiitaeatb Iweo j ieo>a-?, I west' -third twaat. i. uiu, i w??i n?iia, imT iiira, Twif -nni uginnr iuikilm'1 Ouu?ir??Tarrjijwn, irTlufloa. loutii UobW ten;, Wkrtjgrttt, JUt?<*?oo , (tiMooT*. witt alien ? 0. BJthOl', iU droadlrar, &rtl iMf, HCC8B 10 LCT ARU njBHITCBB FOR RU.I-1 er? piMiul Hoawls Wm Klxt<?aib b??Ni le-rn b e?d ?i?? kiTiiau, >n Let eiaepilaf Ike aooo>4 fl tor ?k>' k ui l>? h d a ?>a Inr t>'0 u4lU>xtii el SIX) per jear i' t,h?? kit in <v> lapruveeaeala 1 ke fu-o'tu-e .n< fit ui ?-aali a uu ale fir alruaoi la oowBease hj ii*kMptai iv ikon turner ooafc. *Ui b? koid frjflk IIAo lo $SuU 'bn k i er? dreir- to ouio-lunilj app'j- la J 4 W. OSAUk.ll <w>? uf kit bib k\?*orka4 AUiwotkltivM. Lack babopa o?THI ondcrhubbd HAS j p tuti.1 l'j ik?e uear Ike lake l> at fjf ih<- aimner B>'I a t>. alao Mabl n? for kuraee for panioui ra l&i nn am Uw pieuieae. or ul ? Bau.ARO. DAI are- , Maw V >-k B. H. B A LiuaKU. viw H>ioHToif. ? i-to bbwt, a niri riii ll itei ee. no utnor twelve g ol room with good ??blle( 4 otbti mitaoaaee k larae t?are?ra fun of Boa Mviai frul i>*'? <>iibia iu a lanirt'walk M ib* fwrrT Tu n: ?d nit ill be us. led rerj '?w. Apply la Via* A ftOAa, M Broad ?l OrriniB to ut-i* Ttrow bow bun.nrboq, or pcaltr I ha r art laqMrw of TliOk. MKIITr, ef or of kBHiFruAUkkinHa orar Ik* fratcta da >ot OrriOB< TO I.CT-IB MARK IJT (' BAJtBIBC k uaa 25 i lhart atreM mat WOKwa. klao k Baamaa I Rice d 7 a ad well rveUlaled. wil ba IM low. Ap pi; aa >Mi? lo BaBR UBVt. Part op a horsb in brooch* to lbt*o. *#< Farj urat, aaar rnima araau?, e*<*a moaaa waaar aar aaa. raat SUM per year. bouaa aaa. aad tmlit fnt two famiiae apply ka> JuklrH H. La.l>i>, U aaada 1IH or tl ..Mierard akkM. * T. JOIUI BBQOBMOB IB PBWPOBT.-TO LIT, TH1 J larsa baaaa lam aa Bm ?M?W nm. wRMa waJUai iMMalm the baa* aaar tha*?la*rf0 I aaa K Qtatx i . keere eaqe eaeaMa fcr a large taelly. M an k! MM*,*, v.. ar la Bawperlla " ?*? BMXTB U?1 <TA B1JC TO LBt.-A TBBT MlUklU BTABLB Tl J IM ?T AmV arw>, fjr rewtearr awpaaa er frr pabU or pmate pnr ppeak. Baal to a. Apply lol>. jAOOM/a, U W icaaar akeat S-1UBBTU l.kT-IP PIT( TOM DfBIl' TUB F1RH1 rla r of Ike aa* balKlag wtM Iroa froM. lit Paikx at aaa ru?al?| Mraaah la ll aaa klraM (Ma la a ran an o*oua ai 4 lickl rocaa, belag IJUiM reel, frjaUaf *l?oatraaM aaluila lor a alaU ?ar* Mora or paper wrrahoaae or ur Ira alaaa durtaaaa will be leaaad lor a lank of yea-a ai a reeeoaa ale raat ab?,I? I* WlaBUUP, BAt^4kNdBJK A Th>> Hail. U* njua ktiaM rUT-TkOBOOOBLT FUBBiniBO, THB BLBOAN1 Maara m>a kaal'ak btaaaam. Ul kaM Tklilaatilh aireal o?U|U> o?nr tao pra>*ai wmu i lr? lai M) ror particular! j Jn oa Ika iinali I ilm I t.tiwi P. M. rl MT-t THBBB STOAT H0C1B. BO. 13 M>BDO! lurm, * < Taaa j tkird a nrt. kartat all ika ndan tapir v* >? > ik? waaa nf<>? troa inmk It Titil aa?*na. ii for im M if lk? r ?lwi aalf. A^iplj at 1C Bat* **?>? or ?W Mraat T?.k tUBUIklBlB W1 I.I. RRkT HIH HOCBR AN( 1 runloni U *uM tn Mi of iko Ik* toua* ataada m * Iraki) t?1 u( Ik* oouai-y, IM waia Ii ktii|M k ika iciMtra ?l<v4 w*l aithadvtr Tkar*I * >u> Iiiiaki* Itr l?o kuaar*. o** Mr* <* frmiaA, frak w ktuh'ii; mfotaalkja im* b* had ga *a araalaaa wtlffi UATIK rHiujr*. To lxt-tub labor dwbluno norw ito.icti 'roUlMaiMMtri urai,inr?arfrMlU?*M(M*l mwol t. or B nBlTU, US ruJUB avaat rl ^m LAT-k I 'R AI'aRIMRBTB. AT * ABD <t OA Bit roori rwMr Hicana Pin* floor II1, aaniaJ $10 roamt to raak ?H apply M bt a. H biHinanM rl i bt - by tih pat wbbb ob bobtii. wb1.i fara'aBit b?um, b*. S H*??j, foar b> * lnaia* *a ana Aaor. tkraa a* iatra Boar, u4, aaBar Raws* aad bum zzsxrrsnjRs:. s=r ?ir El m lbt?ib nnl itrbbt. w ox iABKBCBU ii *nad tear, tear kooaa laan aa4 puat raal ? > f.unr. fnor k. fi rr*t M Ma la **t atr?ai, Mr > 1anr. I*>r Ki?nir |d i?iair* uf 0 U yPiBa. iau^ I In*** pink atraat kal*i** noatk altk ud tarsal* ^aaaa rl B UT-i PI KB POVR TOUT HO0BB M B SOD VI ^ ataao* ir. tmmarorj Kn I io? k> I |<m M?M lata*jf M h. bMi'aJUnia* Bo *>j Dataaaat a>aat. ina bal rl^Ml.B* IB JBRitRT CITf, A P.RBT i'LABI HOCdl iCT W.aalaatoa km, adMa ikraa miauiaa walk i*< Nrrj. wak ail ik* aioU*m f praiaaaraa, anal; puaia>* ram lav. rl LBT-THB NBWOOTTAOBBOOTB JO-TPTBIBBBD aa W aortk ?na af '?W tlra?l aad aaalaT Taa<* araaw n la <*rr mimUaUt arraaiporf. aad ka* ik? arfxra laiarara an a. rrnt ?4ara' laat Ika adjuaala* koaar, or a B. a A ail, at Ika Rmadara/ luafe. nl mm I IT-IB TIB Pirrit W A BP P'TB ROO??. IB 'adlu kt rkaa. tn a aauUI raal 7 Br 11 $n * anitt laq'ia*mBIr*try ami. r?a tktf tnm UlMl aa4 nak Am trmm Hadaoa. rl I.BT-1HB PorB XTORT nwtu.iv ? W WR?1 >kirtr *i?Ui rt?**V Oalakri vTkaJ ika m >4?ra lin^rtrri ra'a it (! k* ra*t?4 u a ??o4 li*aal lor ii pa- aiaaa apiljr 10 J Hft ai , ?Ta, |.mi BruaAwar . ill auahai l.llBl, aaar Ikrtj nralalraM rHl 1.BT-TO A MAU> I'llIBT PAWII.T. TBI R?TTRI t an r4 Murj <4 kuaar ?M W ?M T 11; k>*rU Mraal wkl lainMiua i mhii a a ppij aa akov*. rl m t.TT WITH 1WBIPTATB rO^-BW-tl*. Till I rp*-dU t'o-a?* bom* ?nk tardea f-<aat%la. A? *ua?i at 17 nt fHa tk> hiaaa ka* all ?k* >Aar? la 1* < *m*aa aad aSl ka ranwd in*. Aaptf m * GoH aft, A BraaAaaf. tram of *>eaaar* aaa. r. 1B1 "TfiRB M-aT PlTTBO TP B1XT T3 Til ran * Lf ika M 1 avm r Wal Broad*a? a*4 Ki(k<< r? ?li> aa (atraaa*!.! k- r.nai from ik< aiar*. a ?< -? 11 Mr hrnma f<w a two- fan fnrii'akiac. l*a? law It 1 toadwaaat Apvl> ai ika nttj* nf tfea MaL ro I BT-VT B*V?!t?W(K)l>. L. t, TUB BBCXIBO ABI tMrti nnrtMPl a k. > ,.|n.a?*ilT Vwtiad aiik-a 2? ) ar<*? n> tar dwaka iar? n, tkxra ar* at*r*n mt-mt %w vatrr IB U?* *r^*d lUmj. *Mly I* WR1 IHf A TaI AUt. aarraaanod '* T ? t I BO r-.-nn op HOfTdl in; w?tn T? --.IT Bra! ftrvM, tn a ,-? i**i funi . r->n*l* >aa of 11 n + <** . iihrr.?<.' - xvia. tam f ?*l ta^nrao Mvnii a akA Ii, i/? B*a fwratfalakk aa aat. amar o ai?kik aaranB. r| rr-TMR ranrtarr bo 11 *r>xrpori atraal llaa ka*B uri fir * niabar nC vaara aa a oitHk > ? AX fcnOM. 'IhlNMi^Mr, to lot t?lf u II r> i *r k ??? ?"??? ? i> ??? H<? -ji ?? ?r t>?r |.?n# Vt,,*,! |nW M to < ( ? Rr*o? Ml Winmi. r.ir?i :> wr >?4 Hw* AM??m riftk ?IM1 "H i >?? ., || oif IIMHilM luu.M PmiII tniata*. Toir *n? um i owe* r* tbi H<?? |*r?rf rmirt^A llil r?*. to * pmriHMfial A4tnm bn |,jb root aBm rl.?T-C*rTTK?T*'1tt> *F?1ITW?Hr*. Wltn FBI o< * <?, ? ,* t??? n*r? ? la qrlf M no. *71 rrmit* ? ?m? RMr Ttnlf >iw* Mr Ml Jo utt-a two ?to?t hop** m hooih mu Witfc ?to?? m?<1 rrril. IW wm a ?* o?rta (h m 11 mm I?U?d. rroi *M?. !n?fiiUM??"t_ rimm moomt* a t.taaa mill mromr, li iMWly f'inW*' H > * . <n?i< llMlnlrl f NvQt o?l? w*j- f'?a ?%li ir*t M4 fclltw (lIMnt III >?. tw> LKf?at ?? B*rr thirty riMt btbbbt. obi I *?r mm ?r *mmb ik* im rt?w *?4 ?> < urnaaMkaA rttwrmnaliiii. rtm U* la tfao< rlR-rtlT"> ? fl?*TW worw OfiWT*'" ? ?> ** ** Ita^l H ? X "? It iumi ??- . # ?w?t < i -? fhint>tk ?* * "*K l ?our ,mm* ?HI1? "? ?*? ( mi# HITRSDAY, JUNE 7, 1860. OCBKB. BWM. AC.. TO L.HTT- ^ To lit ibi kui.m.m op & hot?u b?ti>b tLa K vouii pi Ml, 1 wkuns c aural, haoaa we.. ? a '? App i at MBBroadamt, rooa IS. <TX) LBf OB LMU FOB a TBHM OKYb*RH-W1T* 1 aaaaf ilamaa bullar la cond ardar, la MMOMt, 44 bj 40. Boa HT aad tM *W Tm lU raat with t ? aai.d woil MU M lur fM'O't rurpoMi or If r *jr ikim <? oalc r?al w?U fur Manarou ap* i ttl)U?dtM a, ti> UuOaa tlreat, orMM arutd way. ap alain rLBABB-"BO?KBY."-THI BLBOAKT C -PffTBY re*4eaaa of Ibe lala DUmi B Bartoa, at Jiaa >)on> Lena laland,eoalal?la? aboqt 40 1* a tut ?'Ha of to] I uv aaca aaa b??ulift? laaaroramaaw Mnaalna b>u?a7?'aat Iruai. drawing nioa* dialog n?a, Mldard raoa *IU ia? nhambara. ?bb aaa throuab ut ihahaoaa UUi ? ? I b>aowa?7 fu'i lib d. OwHim auk M (uleac octtaaaa. MMaa, loa boaaa |6U. d) Aa An. lha c*r4ioa aoouad DliklktekMMl lamtlH <t fro* f?JiMiaa'MliyM HHWi Cba laraaat prl'ata ooa la Ibla ooaatry) c^ita'a'ta maaal?*k?M ef aKl" and taancfd (ratu. ti. Aa. Par nma and furihar parUeulaia appljr to J . B> UuB*TWt??ra N?k 7 Broad MraaL rBBJfT TO A quibt BINOLB OBNTLB1IAN, AV aia|*nt y furalatad Bo.m (M aloora hot aid ana a?a?, m ?ad arart oomrwrn^mm, in a mm d*al.-aM uai<b txrVod. baiow ?<hi rill alt atraat tmmily tkraadJia. an 0 aaia. Par fm tla panUnlara aidnai X. t. S, atmaa D Poat oflioa, fftO BKBT, PUBBIBIIBD.?AB BLBOABT HOOAB. POB. 1 afcbad k roaawood ?ad black wilaal la Taaaur a ilA atraai aaar Mtdlaoa tqia-a win ba reaiad fur a It* tiara aa lha aaaaoa la lata. Apply at B H. LtiwuwW A CU.. Ba. I tbi dml ______ rrtuKBB urns fuxjb op tub buildko bo. n 1 Baat droadway, law uaad aa a aaMaat maa?f%a'ur? Milt Major aay U?b? buain ma of H?n >m b> ?d fbataaaa ond HrM aaI wall i?Idalad Wkl ba I* alajty or maibar Iaqaha on kka prwalaaa WW pjfBUCATIOM. fBB OXIBOIS LBBATBK. A BfTwm un0olb mhu oooolaf, I* Ihr oolj rol aaa thai aoaUira Befth BOMB. Mda ndaaa la tfea baal atpoaUar ?f JUU'UBUCa.BllMI and obmoobaor. It li lha imN lha an aUa th ?i?al??p wlthoat war! ar aownnaai, aad raaortad at lha il * of tbalr Mtrarj. ucot <?.piw bktb bibb nolo), aad aHara a?ll aaatlaaa to poor la Na i.tf? ot 0 ufl?* or Ihoo'i wi'l aaatate ttni nrtoa boawlUclotA.lv aaata *** par It* >M part MB la papar aoyw attwhad S* cacia a ou?>, Oa par IWooplia. PUUJtTt, rUSlK* A 'J J . rub laaara. 1 Oa uakos. OMa. For aala to law ?o?k by M. iMJOLADY New York Trtbaaa iBw Boston. fhi'ilMpltft, nowi a taooabd, j. a up.-mourf ici. oaour, moBOLw * 00. immo g o anm a 0j. MI?CBLl,AMKOCg. *0 south sbkbm. DB IKK IRS or uuKtfkUi V1TIR Vwt Bparlaa* i?la?"?l water Is and aa U -| m Water" tor npriii^W pareoaa or eoaatarfMiera, ano ?kn tbay ten MM ? tel mm etl II "da-aloce" vucr, eldioaafc barato**" It our the im of Ue lava la wktoe ike ap.laf To ptalMl the pablle fraai ?aak t?po*Uoai wa hare all oar aorka breaded tboe:? A ay not ka-t?? tkjaa wo^da aad lotion oa ika 11. A w arrka ere ooaatertk* aad tka parekaaar akjaHi WATKB. piooeaata tke eager far iWtadHat : Order* w*l r*aat?* prompt attradia If addraa ?I j ui >i oar Biialkwa dapel of CiMgim Wrtr. W C?da- itraet Haw Tat?. OKkkKl * VutTa, > rinpitaiura Ooaf raea Hprtof. UM af <wlti wka prepare ?1aa?i?w turn r w tedr ea'aa : dtrrol finai our h-mee w? k*p? at on> <* ?? far 4'e'rtiuUoa ?r. Ikaaa wko detlro la paiaktaa gaaaaia Ooacreae Water in tMdr wi aa%khnrknod, 0 A W a t Bom-nor. puwljcb. pbauthjai. phbibo Ql logM, la BOWal Ma private raoaa, l? B? ia-w?? woair* ka wll wan aa tboaa *ko w/ wick Mi ee**toet Th? o recti oal aeraof phreaolocy ar?-leteaok kiw to arte* all pvti of ike ayrten bito k>rmoaljai aad wall dtron?d art ?, to as deretend the funrU ?na aad ueea af Back aaparit-- or*an. aa ab>a aa k> aorera aaok faauH) aad prnpae*r Ay c*m , , btaiag tkaaa n aaa jtea aa to "know eurael raa." aM to awoon for eack omUtc. ikonghl aad act oa e*aatUM prtaajlae. and ' fnrtbaraeor* tteoab^aoa 10 todieate wtt rratl -t una mm tfceprofaatfne, oapnpaltaa ar "ealBac' la life In ?h'ja aaaa """" "^POWIJUl A WKXJA, PraoMaal Ptaaaloftato. k? Broadway, M. T. Bara a fan wrlliaa dei arte Baa wkaa yea aaa II will am n yoar M?kaei totaraato aa a praal oal pulda tkr?a<k Ufa. A Q7ABJA.?BABBI.RIZEO ELATE A()0ABIuHa. A?1 ' A alas or paitara. a<ada in aidar a> afcon antiaa and tor 1 wardatt lo aay pari af Ika aanatry WaaUatOtl. <l>ila(V. HI Kraadwaj, Paw York laaaaCaataran af Ika uaaM Aqaar a now oa aikdMHoa at laraua'* Maaauaa. k BT PABIT IN BBBT. WHO CABBOT PAT IB POLL > A. aad la arlBni to pay la part, aaa dad frtaala to ftrakta ' a dhcharga try I dill Mi lag %. a. ? . taenia offloe. AUOTIOB BOTtn?-IX)i>B AT TOIB-PBBflOBB aboat aaorl at>Ute nn in r?. i>il?lni itxir tartliuraor arUckao< ?aioa. by raapoa^kia aaa, axaleriiar al aid I Aid it tolkair adraat\?a b? salilac oa Ike HatmpollBa Bi S praa* fco. 140 VarVk x/aat or Una SI ?->d*l7 Klan tlrtei Ma ila aad doatua aartoK wapia al way* tealy. ParaBara Wired aad eorerad by laawaaaa. TBBOOOBB OOtTUHBITH. Preetto m > DAM POLE ABO RBBL VABflO-ABT OBt RaV s D la? a Ard rata Pn a, eaaabla far iaM *aar fl>Moa. aad 8 lana Moldpiylna Baal. eMtar braaa or ilaraaa oUtbt la gnatf oroar. eud wPlliic to mU far a Ij* lrire. Bar adrtrax but 'r | lAi" *rw ink fern offloa, walla* aaadiuoa aad loweet pnoa ' i /^OBWTIPATIOB mOMTTTBiraM AID DEaPaPaia 1 ' ) imtlMli iiind wtttont m?4l<MM M or -Ite bj Dinl > utoala OrMlm, M MTMMMul tilhti bai, bmiMw?1 ftlWhlla imt0ml mill i utoaia, Mam AnN (flra Iktl <ba In on mmlrtmcM Mm ifea M wbaatoa tamr. Ib Mm nH of l? ?a& o?M?nmmifM?w tta > ?* Ml aowata M M MM M lb* M*T Maawfe* mtMh<mUmI} ?r *?n>irti i at MiMakiM Ml ttrtn mMif Mar Mm?mw?w eeeed. ULaAO McUAV, Mo. ? taVftMlMW Iwm 1/RQUBH VX7IHROOM CATROP AMD TFKB JAR, Ci JMUMMfWMMir, Mr Ml* *r ???'* i?ll?a t? a?4 tl ?IOHA?A)K)H A McMx.Q. lkt Miilia Uaa. enraar Patr*. Ffiirrr naor M*onmr ma(toinb 1 Inraato* b* ur ?. B aarrH la (M ?M,bf wtook HM torael ?nin?i wtgifBe mrktoa K > ' ? la oowar Ma *>M. Prtaa tit twk an rami kj wttfcoul pia Iks dm N?iulra ao <MM| Kim raoor sapmb. At KtbOlID PKK'Bt. r,ira a mtboum, 71 MmAtm to?. Gab bob tbi ooorvBf.-raBBBw tobk post a kin Uu Uoagwi w aaw pr?v?ra4 In I viM na ma uttm wM UwjnMa Naw Uai OiirMM far 'Oaiirwui faa lata tomal laaka a/ a ana<aa'?al am f r i/aoapim?ioa a*4 r* naa in jrri *ia ailia?i knulv A? , At. BajoaB Uaa rvaab ef 1M* oaataa aias ih? tuu f-w . -M ai <ka |M safe a ragaJalir to kaap aa aqua" pnaaen n?al ik?j *-a aap<r. taa mataai ?1J atou faralab i.ri??ia 4?adtoga, kgtota. Mn, aMaai>aato Aa , aar abara *Mtoa i?nh bM<m nt ?aw kart Hknaailto uaaaltrtaaaf uaairf aaaaaa Mill, t* par I .MX) fra? u4 hakaU urn aaH uaWa l<a aaMa All a tail ?<t#raMai to iki rfto ?laapaaf. aa. tto Qtatoa m tt>. M. t. aMton aawkakia. ^ LA HUB OUAMB BIOBOilk. It P?BT HI It mal tlon. alan a Tar? air* rfcaa ftt fjr a ja?air. ?iik 'i fta aa*<i iliaaaia la B Par tato vary law. A|ip/rjrnar .1 Waal BroaBwaj aad l-uaaaMra*. Ur AUtliUil. MniA WABTBI)?HARBPwCTUBBtt OB O'HBM? ktrkialUaarpairarMau t wat tafipwaf lAa u aanbara will rna IBaaa frm ot rk?rf? for ta-l' oar wuh ka ariTilaga of ?anaula| aa4 will a aa? aar riMtk Ikra a4 aal M aaaal to' Iht o? I.r"t la lk?lr BhpnaaJ fra* at akar?a .>p>?l Oinaaatla'a aptoa otoaa, kaawaal, Mo r< >1 ?> toi I tiraal. a. 1. PBAOB PAIKR-VABTlfl Bid TP OP |rW IIATKB, Itoa . kaaikiatoat apalnl fnr ? Paabtoa tor Parka# I'aaahaa, whir k a?%| ha ntolw UIIB ortw* Iroa Uto vaBataCtoto*. MaVto Mr aato. AaBraaa arrtaltoallA. Raw ila^aa, Oaaa. numvi too* nu?TH. rum mo uarprt I r Ck?. RROlrM atom a*4 tmr PManr ta ik* mm aaa II art* h Ik* nrM It HI KM* *f anki ft** fWb**t>?*MI|HHK>* Of>?U*?? *ot iltMM IvM ?rMt atoa M all 4n? atom* ta ? IOllMklrilt41llilMMtan.il >1*4 NMiipMI p ? * f>ORTA HIJ (JAR *U>KI-?IT'BU FOR DfIL r l hp > cilli. uultcurtaa, Ar W->rU at all )< * trma IM to Ifi Ot0rmbto f*M aaAa t* or4*r a. t ?*7T?itol fn.'rW iim;IiII* mtU. On r >*wMr?l R? nrllJiKliU^ rv?M Quart* rti.i*-tub i.atrpt mrmormnrr. pa Mb mi lv N IM. nparaila* am ** nilralj pn F . .* ?llk wI(<MM>V I ?iM Ml ? W?| IM ?HHH < Inrtta* nrf?i-?a a ran a * ' <?r*a>l) <a*n> root ?*4 mka? bar* nMhtM lo a* MnUi I JO?4*r. apfliloT. MNltiT, Hailroa* D*paA HnlMia* agrter La aa* Pn*AII* aunta. H V I 'TOP AMD BIlD. V < ? INI AID HI TUB <14 M 3 rnrala OaU Ntaia* ik.'jUV.-, <44 H * *?. II * ra 01 *? iiiad to a*ki wwto |K-uii ia an 'A* r*r<?M * I a <ta at n.hitrif aad ?**r? tarM n? laarr an? in <i< > rMUvaipoliii* <ina ?, A* u fc?i l>~* naiuwi fcr n*?*0* * a? *It ??*? nn J i?fo?ai. vkA pft?* ** > 1 'x^ton. I>*an p?i Aaj 1 uaA^.a *a?*r *A iia IS a A a*4 tan 7 to II (' 4 ^ , c*RA?<**** '"n (irrmM aii imrir?-'*oTt?,T , o IM *?" a'lka MWH* lu |J*A. j?a 111 (re* , il'ittan kr* *M a> 4 JC4 < aaaJ mt KU 4r>a4*<T , > ?? all tl? raHma t??-n??*?M la i?a* ?A Oator *>l?v 'kin* ara a** a to t?*?*M?. . no armpit*-n Mrii.nA** <nn t**?i?k*t H'KT<a ' I rtiai- H?**? A ? 111,1, eai annttoa 1* ikMi o* ; 1 *to4 ?k?- taoai-.. > t*i>|cf Saimam aa* run ffc? autAM mm l? mi m Ik* > *.? of ik? *npa?iaMi t*ai M *nl 1 Mi ? ?'InMtaw vbar* a^iaa M tor utm biiiAia* tow a*a k* okmaa4. [ riHi arrrioar *ouptriAi> a!:* I Prapa~.-. ftm tk? rHfcm milt nt tm *MM Inn? k ' iUAmi w-tyj I I a tk* o*l? m%y In *?amn p ira a'J fka ? -W ?i laA i r*vo?-i n M i*ta<aMiM ? *1* **? ia?a Ma M Aii|i ?aa Jwlv?iM?k P?AW WM aa MM illrti tan f.* taara la a*r utaak i k 11 Ml t<w iraialkBk <?n ?f MM arm aa* aafT. iw 1*1^ "iTaTir *' *'** I* mi *10*11 WN.IUIPTmi' VTLK miMPAlTT | T1 Likarif Mrart. t?a Aanra a**l (no. InMmi, n. T. rpO on?* onUJl TiM-w PO? A ID I an to rn*o?i>a Aarii a*M to m* D?p*^ a' ?*HA aim, itmiilMi, tm ik*r? fdw paid far nola k* f **a, A * MO WIBR COTHRSt - At BRAHMk? A1HIRRA, III 1 anap '-l? ? rk nt nrdar to ka a?M ck-?* fk- Af ^^*M|<* raaurj amar of Nartk P rd **A niitk alnaia, Wl WIWI n?OR|)* OOTPtR r-?? OUR POULAR; ? I m* mmn? *l $. ao4 i? ik lM ( ? Tn kM'ka aii^ * miiTUiiljPA, Ha 1 Oaaton m* IM JftM 1 TTAfOR RATRR-OAkR HX* RI?K,A*Rn TkP^I V AwlpAnf nil iMh BMka ?A >1 ? * * 0?*rMa 1 ?A il Hill MR k nkk mafato ?m Vrka ia* t<? 11 'Mtol lua?*, MiiiMlfc lAa.k ?k* *?4? MaarkWk mi a. I a^n^naaaflka iknat ?k?a? aa In* (l 1\ITA*T1 y-t nmpi> *<>! r>.Ar? |*? *-4'H. I ??r"c'? <* wmf ?? ?fc <11 II raafe w-tekL I MiMtrwotiMniat I >alm or iniii 9l%Mt ?JL?W) MMIM 4HD U>* ?*>* d4L*-?0. A UtLflitagtM ?au Hhv ? ? v* au K?i*? MMP.kMeMriHlahrli MWWI *fc art Ifce wem hanmam. a>* ?? '4 * ?#, ?*J ufitar Mrtttulwi Md oai* *f ?dmiaa?ia ap*l* w "'** UiTM araaaa Mvim ao4 TMr If W*l? ABi*un?DL HXiiraiMiTrosHaL*?LUUATU aa a >n<??l rctr. wit a?aa ttm l?? m *? *, ? n. MM'wtal tto aiaL ht^| af JUBJf ARUUffH, M ? nl?H> P*M. J?W <Mj. 4 LBAtB Of FIT* TKtm OF TOT PaLUaDW PACK, A M WMh?tn **?! Forty a?aa?4 ?<r?Mt U f Jr ??ia or ? pwtMi wllfc $1 WW will ba ukea, who wil hava (an a J?Iral cf tfca prtmlaa> 'uai tka laa*? For pw?aulanla?aira 'J. fc. ?a US* trnUw. BBOOKLYN MU)rtI?T, II THI BWT LOCaTIOrfB, A* aate, or ?il oiahaa?a f r a?r>haadiaa, urM ar Mrteara laada. Maaay loaacdoa boad aad aorlgaca. ?nl> IOJQBM tt. EABB??t;TOB. nut??limt rwum uaiuuoi mm 8alb-at m hijh t/ laada at dtiatok Irt ??In' walk tiaa Thaapooa'a aadiaa. r?mmtom laaadlatelf. for aartaaJira ia?atro a( iLJiijMWl B. M mm ?roadway,W of O. . OOOA. aa th* rwdrtit Bvnnrai mi sals-a* damsukt, U Om. a Wf| doaaible rinaaoa la Ha abara waa. aai wMhte tare altoa of lha rai roai day**, ooaiaaatej |ia4 bnnaa bara aad athar aalhauaoa, laaidhar wah atenr ami at fee M laad; a'aa laatodtna a dadrabia *a ar pft4i|a; a* ha*ctt aa adaible tana by aaplTtag te J. P. boll A cta, M Bread way. ar j. r. hull. eatka preaiaaa. noDifiT nir at poat Vtaanoioi-rM U eatet the reafctawee of Mr. O. & Motawood. beauatfaBr aaaated aa lha 1*4 awl aaaiafci potet of load aa r laiaad. ararto -?taa tba ck? aa 3a aomtk ads. aai n t-^i| ufa i aad aaaanMsaat ritn la ?*W7 din In a. toatuMv the badana rtwrTWi X> ?ad daw a. Ifca aaaj*, Urn* laiaad aad Maawhaator rbr griaada ara kulaaantr laid aad aad piaated with IrvM aad akaoa waaa, aad ika oai boMtefi aia aanaeaMr aaaataxa aad aaalaia. Taa kauaa wasboSttldaa'a wort, la tha moat t-tebod aad aahataaMal aaaaar. kn>i air ibably Ika anal haarllr Umbered adllaa la a aa%fc?o?ha?d. aad (to inferior iimmMi mnb? or tka oat parfaai daacHpttoa a lar?a aa i a? dw porebaia aoaar aaa roarate oa aaaa aad aaartf *(a for three <w Bre year* Far taraa aad eerdo la rtew apply Id MOBBMUOif * 00.. i* Bmac atraet Fabn POB BAUfc-UI a0brs IN PATTBBBOW, POTa*m noaaij New Torfc. IH alia from brth faaanoaaat lowatr* rtalioa. harlam Ballroal. c-,wl A OO 131 ??Ur (treat. rab?. ob oouirrBV bwipbrok fob sali ob bx ukaa?a far idly or Brooklyn proiartj. wllh Ira ordiir thirty In aaroa. la autt Buildings at good aad ararr way da adrabtd: ahaadaaoa of frJ' beet of water. Aa. matted la kaa Jersey four nl.ar from New?.k foot sold a>ta wfl be i waa d to a g"od laaaal Krloe ?ary low, aad lonaa to aaa pur cheat r Aptily. tataoaally or by latter la JuHH (JaMJCM WOi.D Jr, aairlaaii aawioa. Haw >ort E?? saut?TIIK T VOAUT LOT NOBTUK Alt COH/fBB of Rraadwaj and Port* aiate at ala>. aeroralCanaa, try Bditiujaaa and flu Idlug Mua la touih InnaUoaa, aid ao*e*aMa to Ike olty by raUrcada and a oaalwau. a. UTkUVB, Uoaaidtta? harlaaar aad Baal BMHa Afaat, SI Plaa in at. rk i alb?a wall I'luob ib wbstfthbitbb 0ODDl?. afcnatad oa tbr old p ad road, a half al'a (row IkH Bull i ?rwr lapot oI tka Bar law hallro?d Pour aoraa of aood land. One iUwb nf water, a trama dwaiita? te prrfMt o>dar M by S4 (eat, a (naae atabW aad loo kloaa. wtta aaada aad frait irooa, aardoa, Aa. ha. ivm as Out ki la onmbraaoa. knows aa lha Boda plaaa; a alAuul aad baaltbr luratloa May no ma at any daaa inqatia at tlckat a; Ike dapat. oral Mean. VT a *. U W a AM. U laaaaia plaaa. BaLB- a PdBM or fl AOIU OP Pl*a i.AM1), r with a aaafartahto bonoo, wall ahadad aad aa abuadaaao of ma. Mtttated half a mla fraa Kaaaaioa draoa ilSaar aooaty, ? 1 ?lao ooa o? Ub aotaa. aaa at tka daaw f?raa ta Aa teal a. aaa alia froa Ciarfcirlla da^ut, a'aa d ??>Uac kuaaa. aaany raw. baateoae v akaalad. a a>t? >|itaotltr aad rErtaty of fron g ?d oncwudlaca Ac Apply te r. a atf uALAV, 43 WaUanai (Jaaaaoy tXartl. kj>OB balb-ob BBASUBaBLB TBBMi. IS, a(!bbbop r lAlkd 1 tit Bllftt allllllJ DOMiUM la LAdB Mt liif ill VIllaM i< Muubt Vcrooo *MlnbMtir c uIU-, ?. > , l?o ni l i<aa' Ikl'nDUt dapol Inquira of u. FABUOouN, uoamiia, la IM *Ula?a. an Mh t'Hul. UK R 8 4 -B-A ?ODK Y4AR-T LFAtl Of 4 TAMT4r bU ?*( ? Pewar urM MUI coaUiatnc thraa run of atoaaa mIM Morn MM, (raa f! Ittfk. IT. d mil in? Hi inln OMraimi, with a a?a?dj auav>? f* wahani work; cat m grw work worn at caat M a uar ?r-r a riif |,i??riubUj f.ir | person with W.80H 11 (i 04 Fir j>art?aa^re addrata J. f, box 744 ro? oOm, H%mL*OK I4LI.-A TUT OMIBABUI ><OUMT?T ??4t r at N<aah. af fuu' aaraa maairim ataa ?ta- of (ha budau* n?a?. Ibrlaad lata a klak aiata of, aalOvari * on ? ibara la a graat rartatj oi t1>M aad n at traaa. a (tad k> naa ban Aa Aeaaaa Oi ?taa?a baal aad radraad aaaarai tan a ?aj Appll to trioma* uWUNA feq . OS ftaaaaa an it, law lor* FWB U1J-T1IY LOW/OB CMS. 1M iOKH OF *aH i?taa>?4 laad la Iowa free froaa aU laaaatbraaaaa. 444na at km F T a., boi 140 Her aid utkm. Head knt >naBt>HaMUaadaall irtk. r..o? aU-of Laxmaroir atmdb ojiku or TbMy Bftt <m Ikiw M glanfuwdan etaae frnat R'W ?*h kxkelonpe aad all ndara latwanaaii id StitraaUM jkltm a raai, af 1? M. Uafr, aw oar, or oa laa a ok iialb-4 coubtbt buiobbci 4Mil far* at r tc M FWm ? ? Jaraay or rittj f or aaraa. Mar a ta Kttouae nearly aav. oolOolkHa** ail Mt aad frail af an 4a t?a?4kemiofaar it will ka sold bao* Hi ralaa. if ?M far laataaiatf. Tanaa aaa/. lafiin af L Ul KLt *, oa Ike praaneaa. iaok ialb-trb r?ub um oobbbb or bkmth P aranaa aad Fifty third etiaet. wtl haailit for |U wdu. ih< roar Ma 0*M. Apply to B ft i-UuLO# 4 (JO., a a. I haaanat b?OB talr-RBAB CRRFBAL P4BE. OR RrRBTYr ana. * arm bataaaa Foarta aad Ftf* anaoaa roar UAa iit'ikar. lit faat frail aa the grade. akkk la rarr MB aad ftaa baaa rook. Apptj to W a. ooluiw, aa 4 Bate IVK>B F4LB OB BZOB4BOB FOB A OOOD BBI I NMtk ?M ion. JXHT Ulf. RMM (f ttoM?-4 banUii (?utn Mai at t > Ivr biu* aataniKaiU Xnaali?I flaaar ami nnt>M ?%<aa a Im bd, M iiKKi|'f?a II ailaa trv J>aw tat* \mM WIN KLB I *111114. M<> I Plat (IIML (7K>B HtU OB TO LBV?ON HTATBN IIUND A P lot* ?ii'JWmh Boon ud ?a* acaa at ><aa4, at Plaa I rkibf aa Ifca ll?a ft ika mm Uho4 R U?aa4 about l? l ta 'rmm Ikr *>j, iraiaa raa Marti avary knur. d?oni la >ka i?a?ha* rt|? artuaJ Apply to A. JoURMlaf, Jr., tft Kioaaamy HABUM Uim POB ? I.B?OH 114*. Il*k IS-*. 12,at int IM.IM IXVk l?b li*.k mi ia?l al-taa and bataaaa av?k?a tad t?aifc m?k A. WaAVM PbkTr, U libarty auaak noon abi* rtinB um to bxchabqb -a wrmm rl rfaaa IkntMr) aaw h cnaa la iha baaaafal rlllk^a at taai ??1. WjiHilBf Brooklra. tar a boaaa la tt?H| Apply at Jams' lai imiB? I?aii|i m B>w?wa?,raaai ?. Horn* AMD MTMU. !-OT? W 4 KTBP IB TBB Tl a?m: j at (fautlyk aaaaaaiMa by buraa aars. trma apt, laaawa mu-ibnoauaa duliara B H* ruaioSw Bi<Mla?a. atraat. Bracklya, L. I r> TFB rr? > l.urrn and hotbt. propribtjri at ?ba Date* ktataa Par ? Tka fnf?? aatoaatraty kamaa BBW OjrB. at ? aaa. Baai armmtf Wtm. TMa aMata k? tfiw * naaa ml ?a anniian at n-mmm. Arm mi>f* aw atf iitul M*I>( ika bar. at 4 a Ilk I a M a alb of tt InaMM ?a WaaiOba rarfcn Pikiual Par ia?araj taara ikr praataai kara liaaa abtai) narnaM by Mr rokaaaa aa?p*\rata twva mp r??a-'-?kmaal n?t'?Hat by -aaliay tad 'aaktoaaMa a* amaat N>? T rl, lima, PMiaialykH. t>arla1)a mam Ur laaaa aad Aa aa a ?? ?r mi ?It mpnm< by aay aa lariat ataaa iu Ik- Pakaa Ni*^ fur i? n^tamat imn >um tat ke^ewben^M^wemani "akw* aOJka atjaaiUjaa'af lb* n? R<ifltbM?nitiraMMHNHiii(BiOtMi Inn, ha * ? upra Ufa > Tba Raa* OoRkfpi m| Urn OaM|katt Iw BareTuL Hoaaaa Balk Baaaaa Haw baa kllayiie tka kaaK* n?nabg?afbt niki ibbaitlkBbb^ sr-is20MMS.Tsa.v?s2? "crwsflr5s.? M MMH _?Miaa * prm*m ta 0*. 0. a. Paaao w?y ??.* BtyPW i. baa OI71 aB* AJbaay, B. I rpo OAPITALI<PB ABD Bt'IUIBRA? POB BALB, Af 1 i innailb i iliti aaa ux oa Lanaari avoxi, aoar lliwl ?ay. I an la ifalbar auaat l?? )a WbMa Ibraa la B/oma aaa t> kat larga "Oaaa la t aatfik mm* mm rtraa ? ? *Bk? tat awiby IIa aaa la TraMf lm M *a IB faa* &* *? l?a ?aJ Uanat Mar* um la ' . wtib btt laaa, aad a a<uabar pt uala f" art* dA buUbi >oaaa. A BBRBB. 81 Bml.it 1A, ABTBIV-A W40LB OR RAIif LOT IB ORBBN n rtmSXiomX"- ** toA? orricM. tn .Qn*?trrr or hoist to adiawcm oh ?j-bkr- ?? f-- -Uar?, '^'tx ? I Hoi x?t r o'4-nj Urt.iVt.4a aa<l ry ' f H?a4??at.? or iv.> irhl far Ml u4 M aufcaai >rwa r" >>M ' 4r? m.'W >?1*1 M ^tvwvt ar? ?* ? narta* aa ?a kUtM? lo MM* MpiitM. 1*M taaarw proaurad la 14a Van ?a?a. MMNM^W1 III III I. J*a dB ?*?/ tllMMK mw af oadar. artut oten? an M; IM<V At u roc*- h ?t*?pb, ofr miTi oo?fa* iB*rt l.?ri>a?iiii>ti? 11 Ml ?ll?ll 'tWf ?II ? *?? Ptaaaa and *11 iM .< ? * *" 1 Iranaa, bail tear. f. ?>i ?a MrJkar, M foartk araaaa . T M HAfVUC IrlUT A. HOMl>HAH PIB\ m?i kr?ar. ad?4 ? ??aj * a W,d nil*, ewmawdw KfirMtgOM M Hil l dnd -ma /?o a. jlu*a*M < *.*< a ual i f II OH?KB*M IWIIt. ?HOHBT Tf' l/'A.* TO aa* a^? a4 rm I ' !? <a ? ar ma. Bav-Oaa '?*? r 4a nr ik* f i?? ki*ha? aaak prwaa. ?r <M .? i >? ;-' ??y ^ ' "** ** *- * * "-) rimi A*TWO?r*.>H*GO *, fdotaiw Aim oo??iaaioa .? '" ?*" *?'?- ? ? '. <" -aar?* 444. r?t<M ?? rf I a. ?id ? ? < M' n. ?"i-f fm t> L. ?VI i>?na aMtaa i-au?-.ta, '?""drf i>r? <*o 4? mm, M| , , ktada <4 a?r?*4M or kwir* Ha>*a. Mnaka KiUf 41. .?c MMML AkkMigfMnaiMvtefitoiMMJai a. K. rtiuariMv, At twb oin Httm.iMw ncu. m bb>aiv I?c*? axta u? ?ar aw# -<a fWiMiida. ??" A?. ?* ?>??fctr-r*art M Mil r4lo4 Ha toaa ?<* -traa J V OOHBa. 01 Brjad at* At PI OB 4HI) adtlHT. THBB4 DO)** WBHT Of B?oa<i \j, hmj ad>4read oa V*inb?* I>taws -<U arr, Ma?a. I Tt Oneda aa 1 paranatl proper <W avary d#arri^?na iw tonrM ud aiM. bf JoKtrM 4. J401*-#. a"?eaww 4ad braaor A* ? 0?D4B (TBBBT-HBW BBOKBB"* ~ D bill.il ad aaaaa aaa4tauraaaaai as ?? * >?dn aad ;a**tri nr k-v ?lka? fjr ?dl i?w 4a laa >*, ? ada naa m I. aaMd Iw ?. B -? frn.aaaa Irmaaan ad ox 4k*a i jay. $?99.0<HT <Sraa. arMM4ii? ka , ?*. ar ?wikl'?r - ?%. ?l k'. artaaaa iMm haar*. 4. .. n?r. <L ma?n-ada au? rtMad ktnat ar ?at J. H BaMiNABB. IfO Hraad-ar. raw *4 ?d m.*. jfl Ami Caaji it-rv? ?*u? i?*??ia?? 1 mm t???* > < * iitaraa of * *M ul wa* UW icy no^iMnre MuiUftlmbuiMi T*^ai ?N k*_Fur%r pwtinUn laq?tn at 9 inaM 0. J An??r cl?8* r ??* n<mr ro? rvMMtfa] ? ? tUw la lia ??* ; b?* 1?U? r?q i ncuriMkiikw KalxorMiii ft aounuUi. 81 H. T.. t ni H? '3 Md I ? ? M*rlte> PaHttaa, haa *mm "2? ?**' b at&Mli? aha a. kM ?* ? '"g.'?* ? ?* tor $i TW r?m* mnmmaiit Appi) la mm K?*a&LLk,tt flianMtttl. i rm BALK-TbB BTOt*. N >Lj m ?lXT1lj at a Iwf* rt?tart"4 rate! oaatartMiarjr. * TOT* J Ml ??? ? - ? r~" ' ** farofcjja. ilteihMMI (Mr man ru .Bb 0Hr o# ivtwil ?ar further pariiaulara M1mm VilMt W?|M. V rattan Mr** u L n voi uiB-rai stock, rimiti m lun F aa nW M< vatt in lit XI Makutiu< UWJa. lew. Ills kaalad le e gon nei?ab ?* * id m 4*. tnot Mm Iba arimrtotjr ?<Aaa la taB-afraaa il<? Ni?.?*Mitil*?i oa y raaaia la aaiMe? m+pij u it. aaaat 1mb mlb?oki or tu nihi looatcokl V Iba att> far able au> m m4 iliion, m* laui faada, liiila far <<eriMa aroeer fa 'ABM i idiiaMih atraa*. berth river t tpom uu-ill k n?? or aoMO h abb r *#aw? Mi fNtii ala? (lata, Una <?aa r?a lata*, Aa, ia, tor a aleikHf bj . O. aHOUVI, AU I WBL --5 lnoi a alb?a Liisi Lot or mrmmo ban* r fafao^ U?II ruatra. DrMNac ImHm'um teas. Man r<Mi "4 all UadTW axMHTi u( Nafcb'a faata. lav *< lattt aM? | MnrW>4 HaMMn aad look Aba Tiai a Uaaa. Minn H>a, ?-. ?? VI D. ilDlalMU WaMrrtreaL wgb B+IM-A no it, won ud ?* btcbb, \ V *aa?le Baca anachoO, kia.M la oa? of the ban roaijkfaroe i?aagati amtal iIIwm >aa?la aaai. a IKtt BALB?THK OIIHlI,? IHTWVST UAH JP proAtahl* aaauf?a?ario? Bualeeaa. wail eaukU vbere Ira or flfteea ha.CreA dollua au ka dtdIAVi la< wHboalne*. Iba praat-eal baafaaae aaaa wfll raat^ a aaaia. ?he baa am >ea ;<ui >ip?rta? ca ia ? a h ? a* 4 It a aaaa <4 lh? fret la a; Igetce ul kiaarltT. Ai iiaw Daiaaa*. hernia aaaa (or tbre* 4aJ a wBb raal i aa. 1.1 where u inter r.ew maj be kti Be/areleea HiiaqUW WOU BALB-A FB'T OLA88 BOWLINQ 8A1 r (BaaM Ie?4 wttk tbe alraM; reeaoa far eeBl? u<0? kALft-A bui abo UQOOI ?t?m ol r eoaat of BMtanliiea; lie oj4<et aa4 oeet ataai aa <fl aoaa. vail >rr?. ??d (ar i?ger t?ar if la4nd laaae bouaa; au l k? -o-d. *i?valM Brae tfuildlafaH etKCt, la IbaaAoa. rm B ALB-LB ABB or OBoCBBT A? O UJQUO^B Stnok aad Pixta'ra: aa nWI ?tA- 4, Iba inl^l Poartb ?a 4 crar oae hnadraI Caaalileaoa d^^H B vul ka all rbatp, aa the ??an la la ked^^l qn*a at C. MadBBAABY, dutl.-er aa4 reeii far.^H i'raat _ caob halb?tbb lb abb. bttci abb r m A/aiaiaaa iJ^onr fa rai faa taaaaa lo^?al?i J rv latar baa goaa iMa a bar kiilaaa aad (f aaat a 1 W fa* HBPilBaUfB 1 - (A 'til PbaW ImmB ba'I r/.aUM. ^ ; L OB 8?IJ-t FlBBT "L*B8 B il(H ?9'*? r ttaifce i ?rtnr?h?oli? o# ? !? *'* Fi r fiirtkar litwaM'J laqalra at SM Hrakd iiraat, k? I hawatk, A. J. . IfiO* BalB?A NT BAB KIOIKB. FOBtT B r p->?ar iwhIt *rm ?ttb MMl aelf adJ ?Uo ( < Ala* raa toraa Pamp. bob o Diploic aad ta Bat ?i k torpor par.lootora apply at ike paiai taalorj, if) C IjOB B*LB A BAB<?AIN-4 PROfHiHlI 1 r tootwlar kmtaMa. via as armor. *>? <>ta i iiMiwi ara oaw u< rrrj toaiiw Ik* artiat lapto aad at "U <nw awl a raodt aate f r ?.?k , bos STN P??t uffloa M? loiL WBI racnlT a g|J ?4,1X0 ar (t wo RCI?o*BPO*I>*A hotwl -POB iiut, rit ul aal FitaKift if Ma . uagarfdrd liwek, aKuatM < lM.'<8?d I7? tnu-Mml in lb- cH> of m-rn lark prtiHn ar? ana'It 8* iw >r ml and raar. k? I* la Pfcr partfcalara la*ulte of I Aataa ttra? (halt to! P ji MABUPARtUSUX* BU?]N IKA roll BALB?OOI 'arra aafa a c-aaru' aad ?a*? vro6'aW? bna>ar aeakUafcad. ant tor *eud mill ic iffarad a gtwl kafgJ ladaoaa aatua llbarai uaaa alOJs A 8oO*IlW CI, It Haaata al PBOPBLLBB FOB ?A11- OB WILL EIJU ta aalaambarad poauarrr Tfee a?- P-*aita (ara M toat kiaa. 17 ftoaWa 8 (aat kola. anmpiaw -aoak a at a-nn li? l?? V*a aoplaaa aaa boti?c aaw, aaar a aaar alaaiti Uakiar Par firtkar parUaatof* u 4. B UMUBBUIlJ* 4M M -'aatkuraat PAVKBT TOB ALB T<*B ABTtC .1 OP ?? naa. data aad and !>?? ??'; inra aad aaaom*s<j oprra loa. aad rrrr ?'aao1? ai<r*aael/ profluate aal atkkt; aa naoanalg nd ek? aw BltiOH A HOOrHWlCB, U Baaaa (1 rVOABtB OBOHHBB AO, POBBALB-OBBOP I W pataai Qaana .raatara, atoa oaaqaamrof toai kaaaaa laa?a attoaal l.lM Broad war IaqaJra VaOPaBUDB Jr.. aa. 7 Ptaa atoaal, Iritoaar a. J.I r. Ma A OB.) QVABTZ BOOK airo OBAIB HILL FOB BALI kaaiu naa cr rar iffaid latwai laaa laH p -d?rnoiraa ear i-ar. kaaaktftfag gnuhog urf.oea raplaaaa; nrj aiapla aad fraa tr-m a mpil'<u u 1 o**w "WW innivK, oi Mail S-tbab bboibb* ??n builbm rot htu > bora* K>-a- mil bun* now. wi wM? \ w>Mi ; *aa !>? lMB*. U faal lo<i I'lin ?U m-mn Pudn **4 >ktn Iba a o-? ?l I ba alia eM eaah. miiriot > U vl?T,? ffalrtiwt WHOLBbALB ABO ?BTA(l MOUOB R?OR? ?l?. (on law? k'dttaalr Bt'ad aa. rani ? , a |ao4 boal' aaa I M at a b >r*?U, awtn' ?a I I i BIOOA A BOCTHWIOE, LAW B?bp. H Ola t^nn -i nfPoiTOnmrot.il ail POUU. tn hi>bw-tb< aWr* immI of ad ?rp'n*#d M>? will whw b ldv* llroUf twHra?rll'.M??l br fltMdatla Mo'NHmhrM.lai HiMiltnHMU aJ a. r U , In tort n? oAm tar aa >ki>i. #7 r./^ CAWH - FOB I ALB. TUB (TOOK. P&TT <T I Ov M? rood 111 of lb* 014 nunbM JSZm Ma>?aarr aa4ia* aaara ?. Ml HaAaaa Mraai rtaba ( bab % daily b?nlH) bat baa la Iba bub af iaa a aaar far fl?a >* iu baa mil rtaamm Mm fastbar partaolare laqaaa aa lha piauw Ma i|Mb ??Ml. |1 CA/I *IU rUB' B.HB TBB LB All til pI.OUU ta-raof oaaaf lb* baal?oraar '*?a* I ma?i?4 ?ibab-ai haataaw a>aaar na *a aal alta (Wj ,W?? o?li AntbiMB M>la >b4 *o<a? a fn4 ba h na iaa?a h4 low raai. ??pl7 la T. IHfui A Oa 9 Ctoanrr atfaat K1IUICUL. A TTBBnoB.-HOBbT ru iui rt-nntK A fl*a An lara aa*ar4a sa>aSla ai dratarar? *v a I ' n4 Mni'anA lia'aaa TriM, i r*maay aa4 *u mbb riaatf bar*?*. for aaia by h /Haiut A 0j,-?I c. I t'liabai ibaat. baa l?k. AL'On>T KB. BJBT A 00^ BANKBEA N.yt%i Iraat baua uuaraof oaai' u liti*,*! t '\*I ?m porta of Iba aorU tbma?b iba lait *" b? hi'?, of LtMo*. Irulfjrt, \aua Naeiaa. aa4 >a*ar ? rraaraa NrOTlOB TO BnROHOLOBBB. I > ?>paaa for laaraat 4?-a l>< 'n'r. IM. oa ho*4< of Mar>t*ill?, ( Mfuraia anl ?aM ?a ulil?ii ii a uraaaaiabaa ta laa -aanc.n iiabuc i?i Twk. dbcejb, Jawtrr a r\\to* (If aarja?Ui?, alia NBW OBLBaRB ABO MOBtLB roan* Buti*l AUOOm BUKOir A Ou. ? Boll MM. Omob or tbb urtLB mm bailboab raa? iftaofeaaM. aay It IKO - A 4lrMaa4 of f *? t m iba ami aba* af iba nit *aa ?*e t-aa Bnard of 1<?aato'1 ?a Iba Wlb la*'. aiiibb ri Ibt 1 nearer, la ibta a*. oa aad tfMr Ua Aral ao*4*? (I of Jaaa RHmlM B. blbaOOA aaap j jFTTCTl OF TUB UTTLBBIAin BAILBO40 ?r*flCaariUM +??! *% ?f?nii n win tfc > M to \ok(i*k omi a/tor ike au try *>'r r?n? i. f tttl >>? tMram* %fSaaT'ri' WiMID- PO Mi?**OW IM I ud gM Mortif. *10.000 TSitt?*C'Sg SXP. ^t^sgssrrstsss.-eiz MMM*WgB, '**? ? $90,000 t*r?*i I. urns la tppMwla o* r?? m.>? tef ftt? f?l?W? K>? ? im * P?<T W A. ?||r. it *1 I MM I ?.? o?r-?l * law il, mtj or H < ?>? oalr a * ?<?*l l-rakrixoelM ! ^ if 10 * ? 1. KltrHIKIffNj ~~ AO*.*!)! -mu n'Uki'i tt* ?rtir rlu<M>? wktbwi4i n? Wnrt tv. *?.ai>u( t*a Rm?? m ?i >?4kr, ! < ? ?'? ? l|.. iMtllff >(? * ? *"1 B ?f ... I?. w I. 1> A. M ritmr ua br?ra Ik* b*? E?XOt K?ioir ixrww t??_?AT TO Wimw^ri rj ??? iwn"** '?? '?*. Ty*' > '"> - r>? ?.(? :?< . ? ? ? "* J** "III MV h. N? Wt T??k>U??f'? ??-.??* ?m * 'i-W i. x <ii?i^ m '? ? >'?i?*rn l?* ?rr*? ' *?' Im * lU * *? *?? '? **f , k^f? ?,U I., nidf or M* #*T t? *'!* "" ^ * ?? ? H *w , i m.tI.C ?*<* M* ?? Mf*d far *. r<Ma I I? ? nr?? Iiu fc? >? >v?Mi?n ????? Oauioi m. DtrtM ?HmT? umL t?r? rttj RBBATTA H' UHfcl'.H-THlimiABBOtT *41 CWl ?!'? n w< !*?'? pt? fn?| or l*Nnn wtwrtt, Jim;, ?IHS? ? . ?4 Hill ^ W <? * tka W.T I ar? tar Ik* n "imnalo arm Rkoatta ?i"o??ioir-T- i I.tnc'ar lumi Okr .1. . ?.???* Will '* *< pi?r f>< >< , pu n k t"K A * r-'n nki b. < r * uir-H I terk???Mf (UktlM'.rf r*M>? >>'lHi 5niiiTCALi?T ri mo At iiorr?.<**HT * i ? ? tr~m WnMk*'. ?<Hr >I*T II far, if ?n MM4t| Mtalii t?k*?> V >I<U ' * Mr* **1 am* r?r'?,.?., ? inl-ii il ??!? ' maf i "m tmm. fn<M of n <"kg*m~f~r ?*?* Tvi .'. u Mi M ? faatia-t. m ?f*ln#, **t

Other pages from this issue: