Newspaper of The New York Herald, June 9, 1860, Page 1

Newspaper of The New York Herald dated June 9, 1860 Page 1
Text content (automatically generated)

s f TH WHOLE NO. 8676. > LIST OF LETTERS fHwnataiaf in the Jew York Port Offioe Saturday, June 0, I860. If PuHlsfced tai Ito Newspaper ^ Having tke Largest CircaUtiM. LA Dlft* LIST. A Ab?l !' Alilaao HimO W ] Allaa M*JM?tn(Mtan r tlMkillJ Alkul Mr* fka:* Araoil J Ji?*a* itMMMknt ?M M>Ml dai'li r?u; a.Ua aoa 1<I Uvj r - *- Mm - ?- Aiuulr aj MraBarla ?<wUi Mr* Ju<lth l!?ll Kur w?? AlkJs* Mrs *ah?c. B Hrady iuU BaUa Bar'b* Brawn Mr* Elljvh T k*4; ?*rt An Hieri -** 0 U Brjwn C!ar* bradi fc?I Beaaal lliitSatk H'3?u < IndM In H B?ait Utinilronkn, ranilli Bakaacfclba AiMaD Me.rM4& iiortua at ktil>i lUri f Biwn Mm J P Bran IuiLnIn li*U*j Uaurglaaa Brtjunla Bias W, KronV/i AMI bald* la Ba'iak ttkat Brawn tra M M Bum Ma'la _ Baralk?r?ae Brawa Bn?lrl*n B liuMer lira J W l<e<u Kill* Brows Mr* Va U HitU HIM Imi l HtdlM Brodrtek But* iUncLjiudlAuciiata 'lalw ^ aiWra Brojaaa Asata Baku UmtlM UrisekarbcU' Char liaotiaf Jala IiUadard Bra KjA L*ta BulTia am Maria A Bane Mi* t ophia Briakai h iff Liable II jUart La . ra 0? I Baroa al?ar. HulMranBrian Mri Balli* Bra U>bt? te'BM Oarna U Ktam Marftarat Bull Mrs > Barn daiiMra,Mma4 ttri?ka? Mrs Boiklar Bra Wealthy ** way B?ia?am.u Bra S Buuoe tillage. B iiarUailhr* Harriet 8 HiciLei, J eat la Burial ?ta>rati sank Btakar at dam* Buraetl Kate Bat* a Br i Bary Bkkap Mies, Blrlsf B irr.?i*h? Bra B 0 Biagaw Bra Show too at Bnrakaa But J 0 Besafc krtd?el BU?e Hall B BoU'r B i Jams* Hmkthi Laalaa Bocersa 1 mri A Butler Mary Benk Bn an4 t*mM] Bjoscr MLrt Mary C Rruaa Bra B Beaver .maca Bjott Bra Kauu Bruaar *ut?y a. BeU Adala?1 Boraaa Mrs A U Brjaal B*rj lu Bell Allie O V OahUl Bary Caasea BisHearyTOenrett K?t* a Cain Wtdcw Other Kale Urneera Bra Oklkt ? t'artoa Margwst CaeayMMaO Una* Uataaaa Bias 0 Oaagkar anna rourey Bn Oalahaakaiy faraiagk Mrs Barr Co .rtu Miae H 0 Campbell Barr Chaalai Madame V Croffut Miss B Campbell earth Ba Croain Milan-1 Ctaaoa Madame Clark Sarah A itook Uethuae OkMBrMh IraLA Crawford alee B Ouoa Bra MargaretA Jkaadlsr Jasa A Ohaaaveaaa M vr Oooa Mary B lhaalaa Mia t.ltMs Chaadler Mra dab Oo?aay Miles Clancy Mra W ChUle Mr* B B Ooralea MJse B 0 CUaeyBia.Bulbar i Ufl>nl Marj amm UoMarBBiaM ry at < oMau Mra Oougalaa Bariarat Clark Aaa AT Oaks Barta UuralakBraBaartaMa I - fikit Bia Barr Osffay M?aa Corr Bary I aaa i lata Mrs UalrlM Uakta Batakaa Uoaatagkaaa Barr kCMrlarfian rvnaaJakaBBs Cuaancaaa MMsBB Carwy BmSf _ OoUoaaBary Ana OvranrfM C arrutkaia BBS BA CoUlns Bary Oarrta itarah 0 Canall J aaa OoLhas Mary Carta Mra aarafe^B U*ri ey VATaTyTTCM dztak Itrld#* ~ " CarrlaTliry V Oamaw?Mn.Wadk CoMdMMary ckarak Mr* BUa B W* D Dada Ivt f-l Poefcar Jute OaalttUo Bflaallaa SMter ?iiM Daiaay Muirmt now Mary ami Date Mn a J lMliMKirontx Oonw Mary J)if?ktiA iNMtMJiHf Dowaay 4U-t L ift Mn UbarM I ? ?7 tM DuMla Mr* Mary ?arM Mr* Jamaa DuMr An A Duffl.ld Huth patera Calhartna-1 I Hi JO Mn KfT?r Uuilard Bn >(M WTMMtlnUuniin* Hn r ff Uiaai Ibluii L Owlra lira Hairy Frunl DirlMi Id Fraak Mrir* Bartka Doaa Mr* I l>ai>daaaMn aT IMaiMialuir DuaHtrr ui aka Mn B a Doanauy a*ne Daaaium Mn M*ry IX aka Kaia DoaaaUy MM. Haw Damptty Mia I ? m-rt MnPrralrd* bouaioa it l>naalad Mn *<! t i ' DwWMMM MLAaMDaaloa d*tdjal Daakaa Mia MJza ijaaiay Mr* Mai 7 DcaaMMraUatkarlMihiparly Mra AdoK ? 1/eUay Mia Maaala Dwuiaa Mridfal I'aryaa Mia Jom or lam ^ L/ar Mm U A _ latoa Mra FT BUa Mia B^arbr MnMaryF lauaaialaaritriuMainJT B?aaa flaaar fevta Ma ?*1, MaM Mn Iran M?ry Aim kJMrt MMaaMh ^ IranHAMr F'aMU DrLaaraM FUaa lUaa fool Mr* Baak I > sa|ar Mra Ium nuMiaJdiW Foada Mra ftapk B Fay MM Ftakar U*ta Fowler Oirna Fajoak OMfcarlM FMk a Bate Fawtor Mra Aaro or Mltaaka* FfcaaiMi Mra P Fax Mra. Uraad and FudtrMa Mn It- F*r.?er*ld Mia Moll ata buoa* a FftipalrUk Mats'! Foliar Mr* Akala Fendtnaa Mr* Oaa Flu;* iiak <ua FulUr Mra Aimira ? oread MnWmB Frtiaai Mia P Far.oaf Mr* JtuN FarM Mr* Jaaaa O Orakaa Mia Mary OroaaSa.d MiaBOM Ottllaa Mn Jaeopk'o <<raka? Mia Uota?a U?*a*oa Mm A Ulteora Jatae-taa CaUaakar Catk'o Wear iH| Uiwra Mn *Uaa Oallteaa Aaa OlaMaa SUM Ooilrey Mn a H , Oum Aaaa fcaorae Julia I B Oogtaa MnM, ihiit brwl Mn Id* f Orey Mr* Rataaaa Oeodrtek Ida M V ? ) UMtrM UtftkoanM OoBealToe MM (Hum an Oakly Mn dar ttart lln M OardMr Mn Oalk'a Urtdta hn Hao Uaaa Mary uaraar Mn (irtffra an. 1M at QanUer M Ma OuirM itrfel UrWf Mn Nopkia a Uniid Mn u a ( aati itvMM L Uil art K jf-ul* Uurotil Aat>aooe M Otoaaaa M?a JoMT Oilbori i<oaW Otmcwwr MM J <?? *rat MseMare 1UU*BnMlla? UeiaMnMary H PalaM M*r*a J Burl* Marr fc Hetbort Mn Harry Iian Mr* BMly A?Ittam* Mn WKXk ?Uic?tt.? an A K i.?ji Mn .) M Ham* Mia M i H Jn Mn da nk ii BallAa*?B Ban-boa km >arak Bon Bra A ttaU B>a B lUk B Uwll?u luluit BaltffMra Ilfcjl Brian HarwtiMiatiarfaratHotaoanAacattaa A ball Inbrtt L HMaall.Jn.apktaa-lH<iMa?i>r?b2'Carai balioaa UhartaBa A IMbv*rnnk*-MlMinl MlMUt Balaer *r? Ja*? 0 Hu|hn Mil L A Hmrl InttgilM 1 Ilimi Umw* HVM MM Boyiaa Mlo ):tm Iwr A UltlMilJI B-iyM Bll.:kb?tk 1 IBIIM * H??ly HiMgat II >it Bra ?llz*b?fcl I aaptoe Htaaab rUMM Sim Hadaao B * A?I U?BaN Hn AM Him; Homtt A Ball Mik um B Hall MiB?da lui Batter In L m41?itMA- HaUardBraBA Baal tmmmj barttaa MM BlaaUalfarvy uaUtrlaa Baat Br* I 9 Ilag*p?Jba UaralaBaaiar^BartACBrya Ujow^ Baikal Bar ana BnWaianllWf Baaorak Barley Haaora timfit<-aBllillia?|BillaH Haraaa Bary A . ili>1 Bn draadtiuraoa Barfarat Haraa Binf AL ? Huna* iBn b bar wood Br* Ha?pa Calkarln* baoot tlailay Bra B BluaMUa Bant Bra Ba? I lrvla Carrla IttIm Bra Bary lagrala Lauba J Jaakaqa BUaa Janklna Barak J Jskaatoa Hbtbalk Jaaat Bamrat J oaaauaBraUaiuliaaJ ?aaa an B a Jamiaaaakia J oka J*do* Br* Au* K Kaaa Aar>aM-l Kaap Bra a B K la< Bn Carjtiaa fcaaaa Bra B J krn?rd Bad AlfraBKin* via, llud*<n (t B*atar Faaar L BaUa ' ll? Br* A Maaiar Bba J A Klala aaaa Barta *ta? Mra L kaaaaaa Bra BilBa Baaaai Bally AaVfM BrMfal lUliy Bargarat Kaniiadj Bi^iat KyavbB AraltMcy IffiW"*' !:srtt.a? BaBl BM Faaay Up Bl.aat KbMlaad Barak A B aa kar; UM Bary BBi Jt la naaflto FkOatlMy BB*?k*lB UrtacBoa Wm KM l ?ior?at Mr* B B LMtrlBnl U>*|?a Mba J 9 La maNia Baa haraaa BUa I w>ili Bta* lAka Bia Btaaaar B Laaiar Blaa Blaaaal a^ Bilaa i?a( bato Laraaaalbr Kb* a uwama tti 0 Laaaalla raaala L#>yMfca aba Bra LordBfaT Uiiaai- isiirr# 83r.*rsr LM *v; J t UMMf IhrfMI f I aai U|M Mar? IMfM* tMM Unw Mil* 0 Laity Man ^ U?i Jwnn labia H?:da? JaaaBartta Hn Dr CtaaBoora Kla Dull Jaaa B*rMa Mn Totfea K?i Uai IttAtrMml fimiiiioMit Moora < ariartn* lUMi ilMtN A iMiimi MM. ?*? Mr? 1/ M mitli im HntiMimr lira J a Mo mi/ h<m UMMMl ? ? Mil hrwartl Bilaal In II lautnlnl MorgaaMaia a In ' Maararfar kua Batfeaw* 'aJkutea k*di ifcli tint Itnaid Mra Jao Jltrrliii Boaora EaEr Mra. ?TUi m Silaj asm Mom* UiiMriM SEcmM M1W Bally Mania Mary Mar Makoa Mra tCMWlk Ml ? Maor* fessra firiEs* lTalaai ?i1f MarfW rwf Mmlfcaraa Bra MaiM Bar ai JawMernu tafk Mali"*** Muf " - S>r, Mrrall l*aa*U* MalAa CaMaria* SITgta* Mra HaMryBfcMMIna a ll. M altar ?wT t. a. vail Mra I* * IMrkait M ilkara Br* Sl^a? aarak BlOrr KNrabalk l?m Bra an Ma* BMkrr laud laaaMar^hr Air* h. ' Marat Mia Maak*U Mia A irMi/. uaai M J MaMar Mar/ am aire*. atan ? Mf? 5*?a" '*"a jawf fcr. Iu*nmt Baui<W Uti Bam, Mm* L Mm MoiaV*j Bra B BaHaraoM Mbary Be<t<vi(k Mary S*, a** aoaaaaa Bitara Hw|i Mdivaa Mn An Mr< anfei Mr* Bauiaak tnia IcKn J alia earl* Mar/ Ami M*l?tr* K ?*T Mc^ackl'a Mia B a*> arl Margral M* ?alra *ria*M HrU<i|lla Btrf mm aaaa It Mc <air* Jala B*u* i?Mta Him MeUa-aaJW Brt4e* MeUairaawefc ulaiua l.vir? I ii>i . Mra Ma irouaa Marr He *? I Mra M A ftU.au.aMUn g IHWtU ?M? Kw^vri AM P mrtM 4 RfMIIM" K(. *m ftMMft W ? ?* <** M**M1 MM u ? # ? iMM OOa iaMM M 0'H?M? Mary O tarrHvT CV. o.?or Mm J O MrWa IUM O U?M M?r? 0 JaZHl AM O ??? ?M U MM? ftn ,?nw?r*fM C'l??or Mar? U MmhT. h, iflrMKl OU?*r ftitoa O anl lru OaU , mmm v p OMiMt rif*iMMi>i IlSJSlJkJL if ?S?,5! w? r2?z:i??,* fe'sfjoMk feast... BS^yfiagay"* f'r*>?V, ? ? A fe^WSIr A?? SrK. ^s-?. nui ' hnk ro.? ufiat 1 _ . I Ml I r 1'oilM Mr? M QsMk UrMl R Q^? pr*** TartT OtkvlM J?li? Mr? ?m?i Hn Th A.'r, - SbSl 1?h?" t&ISESw ?J^r?f insrn. 3?"" Ebr^sffigr K.rk?rM?r* ?f??? sara.""^^. isE. ftitor Ml* / if i . i - i ENE MORNII it Cta!r FuM-1 Pa1 ilea Kr? iUea M Mt 'iaaaab fctalay>irs?a Mil Kra P?aar laallh Oaatanaa HU|| ariUJ HWalr Ua ata Slina Aitoaueib Spruce mrt Ot? 8*'o?t Mra u?o MolaM KJxi A atiaa Am Hot Mtaaaa Hum JtM Nau*aU Marr Kmuo aaua A BaUla Mra iaaiST jtr. J *Uht hniKi. Mra M H Krti??r ?** feaaa'arulian aw ar Mr* abby I* bfcMa* ??? ? Ma'UJ* B kti ]*iira ?lM 8?lib Ana AaaaliA Ha* u?u'*a im??u? MnlitWD ?bn?all *.-a OrtM b?TM? Va Milol MM Mar? K Ho tddar la ball A I aa<a Mr* T 0 ??M> Inl.C I nfclar K'lLnka hubaa Mrs H?W> Mrt Jm ?rf- Moart M>a 8r?w CA feartsa ??t-1 toaUvlak ht?r*in?u?MO-?Bfchh Mw Mary T t|kaaJw*-l * YUlaar Mut g"**' ?l1ct C Talblrt Marr Tutiatvrt J TI'aloaAl xa TboaiM Ct hariM Taylor JnlU M TlMna (MnHm Ttnuln TifKraki TlaaHbjF Mlaa A Tkoajtn lr? TayLcrAuaa Tla?a??aa Mra Mjkl Toapa-u Sara* iiHuM Ca?b Tltua QaraaAa Toiruaaad J alia A Towaaaad Battart* ^ CU Mart Upbaa WUm M Yaadartrik Mm L MTa* Ptoraaw Vaaal M m* Variaa'l Ba!aa Talala aMau Vaa aaaa.Jt MiWtaa VaugbacaraJ a Mil Voiaxov L<)aU* Walt fttoa Wiiaaiim mm WUM Jaaaa talwaMb W.jkkaaa Mlaa a WUr.aBai-.ia Wa'ab ttkaaa Wrt^bt Mra A J Wiiia ara rbwaaa Ward H w?r iy?I Witffct aUn wti? fru.UA Waaklaa Miaa A JU MJnaMraM WkH<a*a *a?/ Waif*a Via* M A Willi an**a Walvch?? ib Wa< amatnOa Wi bv *i? f L WudaulaXaria Walata bi-/a Wililaaa Ataalta W?l aao'? 0 WrayMltaM WliilaMM Mm M WnlUiaD Sebai-r auab L M U! ana' aib? WajJ tfra f t abbaia Mlaa WiM'aaaa Mr* J W<o4M<a* Whalla Mary A Ws'a* Kama Woa?a Ma-*?rat Wbaiplar Mary M Wua^a M?ry Wjodajrtk aary 0 Waal illaibeib W l?>a Kin Viftaui Mary raa Mra aaaauad Wbtta Mra vialM Wjiaaa adnata i WaatbuTk Mra A J ^ lri| tntB Tauu* Mra Brragiar Mlaa DMla ounuuiii'i list. Abiistt Mom ilbaVH **?baaira M? AObmlbm Aaablar I> A . A 'an W'lUaaa Abrama l?r 8 Ara?a H A AaS'.ja A fcraFaBO,PrM?*Bd?r*>?HaBrT Aalaaa* Maatt riia? Aaaa??? HAa Aaot Jaa Adam B 8 Aatfarana Wm 9 Aaltla Fana ft 111 w uuun I H f iSITrV AtrtUoa ;M> 4?2?ir 3?&f? iffisr&si-? AdrM*A* ?S!?. I ft? H A?f J?? ifc? ??& * -jKL^ igl? i?1gro , 1ST. A" r8 AUr??hOWW* ATtU^t UjhW AkiMrt?rWV *' p_j Artrr 0?v-. *Ml USTwa"^ aSS? Aje'-KU" i*Mtt n tELar* ?&*&?ij?5L?1. ^-,3- . ^ BeckXrd UiBiol ft Boflibukfl ?!* ^ B5&V. .& ?.-- fS-,,.-.Brfil?JJ Biokau fmtia B J"1? J ( _ Mw g*D gsSS5T?2^ B?5V,Mr br."*?Ofc'Lrl?? KTfoEr^^ B6?dw? ?312 i 2SS ' HZ+ZV Jom* ?rC?< lob?i lr?4*?? Jt** ujrri?o B'J?r? Pr*f '*?}* Br'dftew AOlHwor &n? *o??ft 0 sgihr*"!?-'.''' SS3*.a" {SB?iiTro.C?SW?? BimI ^ _ Ballii A Km! Brjwa J liuifT *Huini"w m "'*? ?o?? An?w? B?<tarJJt**0* 5J3JL8 0 toonii w*'' _ SJt7? in?i ritai B*?? Jo*? W gjfyi InnlV M? | A ?^h-a Sr?irB A * BMar BWI J ! Br3 V* Aa4t*w Bikar B J i!?!!I VriL BrJtn * 0? _ ? B?lv W . l^aTg Bwm* m'" < B?k?r Jmm A D 'J! ?_** J. Bmvir I MMk HaM^nimt,ir io??r?H'?-' .\?S teiiii 1 lank Boom 4i*^ 5S??0*ft flgl, VJr Birw * Dr?r?* fc* Srf!L?T n? SStrSwW Brolt* Wuttmm Bit?Jfl# * 00 ?222? Jered Brwl? "W? BSES*!* yy.jftg-'i sasswss' SSSsnsr^a/ari' , IWH?*? ktlwlu MOM1 BoW?-A?r?Mi bMe?ml?CliM BooaMk till lanlltB IfjyuR Boaaa *N> i feagal ?? ? ? BWJM^U w Broiral' I * B S3* a o ='Sw* rvvBiz h -rw --ssjsn, ssttgv i BSm. Esirsf** KT.;"" 1 MMM *-' 5SJ?T? B UK Wtutvm I bwdan * r Broalall Tkoous Hraaa A Mmrla B? r?l B R BIlMAtoi fla m J A B*rtu4A MatUJiMi RuaJ-ika Btraar L Una Jar flruca * ? . Xtntr to?H Brlaoa 0 P B il?r U >war4 Ub?zr o4isu? a root B?rr Utarrctt tMra ! ?>? Pktt B i?Twii BarllM Km* Mum Jok* P BQatar m?1 BirwWMirP MatoffU mtj Brjai??ta*HT Htrioa l)? ula Klaakoff tikarlaa BurtkUwr aa*>?a IWm Jiaua Uaakar J lu-twl *a Bataaa B Bogaft <J Mug* Ihiaal A 03 Baraaa HaraoaB I! x?4wa4 CW'aa Crfu.-ek Mjrrtl 0 Btfm t CUiwlni Bffar?a< Oti lW Biataad 110) B'fxattl (CM PL Birni laka BmrnaM Uarrtaaa Ml P H iraaa I> tf Bar? A Ink B>aakmaa Jaka I Buaka, Hann%a 6 bwrau i k*kriaa Bioak A Hwr Bala J D BoAtiak Ja? BurramlTA Baiaa.'aaraM Bcotna 1 Hma Bttrka Uaaau BaemLisaa Bote* liarrai fl inu <*%pl >o\a Bauaaa PirtftaanA Bwaar >%aaa B'tiiar Miaaaa. HaiiWlhM H?Pa BuraMI * ht>>? Jiih |MHJia? Itaraa A Brolkar (MtJ Bail Jaa >b HaiM l)r<!iM') Huwaa A 0a Bakaail P A Ok Bnaat, tiaakary * Bratk (kdaiut Brnlaak AlOa4 ajlati Brack P M Jtant Br aa >w B Haakar PrVaAarl A Mar ttwrr B flyaaa Mr G C kaJforti Tnnaailat Hark# Bdw A Oiawar Part* 0 l >B*rr KrW Claika B A CmmQ} Miakta; i ralbk lal Oiark Mr. 1(1 Oooaail JtUP (laikia Bar C Ciaik Oka-laa B Cook rapt Jiatl Uatkoaa u W Ciaraa laaaaa Cm Baaj P talk la A t'.arfca A Ua Diw Oapi * CaLaaaar Ml'la L c arka a B <v?a Bar B A Ca<taa4arAParaa?I C'Utk B c Cw>aar ? B A oa CaUaall Via Crmlaa A Parrla U joI LTr Prat * 0* Calaaa Ko^art Cw ii.'rr* i < npw IJ rtllihnDO caaarJa*aa u??arUoir|a CakalaaJeka (.'all/ J P A 0a ?oar?4> .of CaafWI BaailM Cwaaii Jaka Uooaar Oka'laa Ckaahytala JaawaCaaaa Oaat Jalak l'?iarVJ Craoa fir albari t kuaIksu.ta Co?Sa? B P Oaaipbau A Arm Ckaaa A Bra rank karlai D rtraac faafcaw Wm ? oal Jmmm c.mar* o I oka W Dafkarfta PaHa Oa*aa L Ckaabar'.ala IM Oa?M? Jamaa Oaoaar Joka b*aak OaaMaC B C?l?aOkartaa CaaacaOaaL inirfqrtU C vllaa luaual Caaaoo Wuuaa Cliiikriiink B AOa OoraaU A AUja Grata B Ctamaa* U anr? ???? Lil?1 i naa J*mn L ''ambraaa Viaaaat CwWi J a Oaaabail iVAU <tarar B P Caraaa A wilkw T )ia>?l B ( !> Maa Baa OraaBB raHTfB ?1i ill 11 B P i?v?a Jaka 1ti? B Ckaaav A 1 C)araa?i A aiaar < .aipaaliCkariaa f Uwaa<kiw J<yp> UaraaUBaft sra.rsi. sr&ir* a5Kc.i *3S3W1" SESVSil. I J^BB ft (WteH tf Carlo w?r Okitai Joka ~ CruwaU I W Car if L4mu4 Cbr'aUaa Mar* Om ?.lk?r?.vja lartoPaiti Uala Ira OowaaJokaP Carrol *?t Va OoAa k CnafcfiH OiomTiiami rtftM Ow:i Owkar W B k Oo CmiJdir etar<n Q?n a Ow a*aa ?ai Ouaata Maop Cfc>i>>? Uh I OaaaakaH than J C > m 1 C c?f*r r>T Oao t Oo Ouaaaai ?C Car Mr If Ota A P rv akar Anlknr Ca>*aal* f.ifiaaha'l T / AO* Corart l>a?la 0 carp* tfr WH Co?6alilka? Oiaafc fha?laa H Okriwr ? ? c*kr*aa atafcar A Or*la* Kaata' Oar Mar Oa < teak Nr. Mb at ( kapaal. M L Coafca Ikoaaaa < amtea* <? uaaart Sitn Jota C 'ilia Nt'kaa. Cukow J Powall ryaalar ;>bm Cofl?a Nlekarl C iftar P Qartaea J oka Onka LT ?M? B <*>?? -r r randa rwna? U O -ITo* : CaakartWa Uoi aa C Piaihan?a4 ?a Utaaa ?a* Ualab UolfaaJC C iralaakaa I Oaikaal Jaaaa a Un,i?t| Praaata * Ca<aia(ka? Jaa i armar Jtaiaa B ajj i'r<i|ar i r I Carrol latraa C?lb? (.awla ? Oo Cuaalufkaai 'aaaaa Carfuaa Jakn Cjlliaa <** l> H <:naal>(t*?<?ai-iat <>M ataa Jr-aaUak DoKaa kawaal I'mmiu naata) ' art ra<nak < okati L J Oattla. fVahiar * Oo mart mirr louaii nilaai Camar Praf * K < la'ka?awa*< lar*v.roa*allaa *Oa Caarct U ltart. < kaaar A Oa oamtoak ? O < kaiak W? Clark Oaaial Ofclai t J?mm caaaaAar K itart CHr* J MM R (Vi?ar>? fvruM <*?* ? ( lark Wm Onaaall I'aaial Oatkhatty C < lark a mm r nn?Mii>m Okankl mark HA' Cb<>taa V?Mr Cuaktaa Jaka Ctai im aibar lanU?u4 UwrrttrAagJ D Pa*a*a /aa??k-? narpatiar r Osaaaltr Jam I >aMf Ban? I>a?j?ta rtwpkaa DkNW MM Ha'ay Joka I-a mm* ParJiaaai OoaaaPMrtok uaif Jaaaa iMMtaot Joka i. Mr Ohartaa Lair 1 basaa IMfMt Jot* Uoaaa O P Oa'toa Jnka I aaloa IHaM I< O-mala Jaarpk I'nka J ka .T Ona; 'aka >i ?ala? llaarr Pl?kil I DkHlia KlUna Blakart ? ><rala?T0 1 lart ai narfr 4 l 1*1 u laoM PaaM L noaftaaaA ??aa Paway CP UnraarTkraaa Dar'tat Btaiar' l?-k? Mr? Mr aoak rtaa'a; I, !*??par Haatf l a?k .rat** rraoa v>? la( I'atar 1 an* 0 PMRkT Wj NMt * ** rwka^k [taraaUar^kJS L M*Jaka 4 ^ is'^sr RS&r. nJJXmulAT o B S65lB B KkfeTMfei BthMilfM' gnaa Waa g P?jW<kpli rwekjaaia wuiiaaa DmIUi^ \)lw* ila P PIMN ft, lUkak DaakM,*Jv s;:sa sas.*?. Da^aaa, Jaaaaa M PkwiaTO n -n' ?*?P UarH uar W PrtMoO J. ka . Pt hkoH ?l J W Pr -n Mr vrn PrlaktrMar_1aa L Paaaiii ?a. W SSrstf 'w Oa ParMMlr T UaaaaPkr.^* r - !>?t J*a 1 Paah WaiiOT J<** * P->aataw%-k I>a?raw maknlaa Paaakllr BHaaal n- aart xaaa ;>a Baar Data A (Wj a i>ua Jaama p? raa; W TT P iaaal 'aaaaa , i?-?a Oa Vila Antaala Doa J Ooraai Pkwaa W ttUmrO9$r Uiaart/ J*m Oaa?laaaMkw T W YO tfG EDITION?SATURDAY, D D* likfcMftiar rrof Dxwl Vr, B'wt y Ouij< Oasrn J J domjivi l)uikM/<k9 A INtta* HmWn Mu M?M D tuar HilM ' OkwtM l?o#otu? J im OuSuMaJulw iii ' a ll.ar .4 tiuc; Mtikaw laaaldoo V A. Dnraoa H ?lc lia'itp t)ol?? ttifh Uurvat *jrahaci ft aaal ua Pd??rd 1 oaaldton * A D ir?* 'i JWrt Win 1-2 Deadaro algr Carlo i;arku .Maioa >?b? Oa V ktaftoo DuU->( dur' Mki J II Dw JiaM Uvrut OfctrlM MKWIta H*Mn cWUi Kuwaiti*? Rata*, mm ft VII Mto VUMaaa Kuh P Hirni MMilftan? fe?taaCa?l MmxiJ I EmtJiaikiOolwliiMil lrrtU. J?a L flOfaWR J ?r?H H NnioJuMl iirtrilKtoM aaHkk I RwtMr a matt Job* a # ftraraMTh*?M B Ba?*a MM Mawtal laaaa > B?u?? L??rU Cawanta a lax Bllar* Oaarad 0 Baubraat Joka n l??Ob BldiW?a nayl Alrak bU'? ?? ? X Barb ?iohaal kbbaaa J J t-ui Joaapk k lKMt xdaini A Co lawwl Bnrj I ?rw1a Batt rnMl* RiHxai illftaa lull irr KlUiaadar Jaaaaa ^ Wk?tO?HllH??1Wrr fWl H?I fieedie kTkaedore r-zeatrtak L PUkrr Ji*m Pra-aaa* ? 0 PI aaua-aoniTrancta Patrkaaka I Paa<karlna f piUpalrak J ?N XagR li)imir FMtraki H Pttuart d M J Pair Q PWtabar P W Pakar Barlu Patloa Lawraaak Ptaaatag * BcKla Pial??? Pmwaki Cai* aaa^S Ftur*r?n Ijba Pa*> kurta &a? ?M A rtaaoaa 'atrlak Pr?a?a ft 1S*ro Proapar Pobaa J? T Paataafhkft Paawra Oanrga L PouiWOUamQ P?ma aotkoar PamiMettiao Polar Teraioa Fkoioa IUU PlatdaskarO P il?lW" Frasota Mirari Pattrld|a 10) P ?erlv * Co llutfu klapbaa Praort 8 Pord HanrT ?T rxtimi HearyW Praaktl) Uirul IT"" '<*8 Paa'oa B B Fla'd * Bro >*>? J"'V_., Pair William Park Pba?arka"iart Piktori Flair Drdi Part PaUr V P??r#U Out! Pita Rr de WaWaaa Pord D ?8 ParrHO^^ PU?ar a?U1la? PwrnAn '1 W , pi?taau>a D L PM4 * MaLaw-* Forbaa W B J3,%? SJais- rwe* tuarsiJ w uw" vEStrS** &?& P?ISEh?O Praaar ?laa PMIH^I ProatBaaiual ParJaaft Ptatar A Bm PoUar Jg_ ParrlaaUMi ft Ptake Ckaa W Furataar IL F?rr?l Jliakaal PJ.kar I oka A P.ja JayaaO Puerto HP Plak l*ai?a u PwMrMt Prdarlata J J PKuiaraM Bilakk ForgaaaaTL Fr?wan-AAohar1aoaP?-b A Pay Vlfaa llaua PradarM ATA ftlak / ft P?r* ralrtak ftiwil talc hard G Oiakan TVaaa Carta Bataaa OI!a?ar llr (pata'Ar) UaU?a Jrha <irajTkoaW ooraaaaafcaw Oraih?m Mr Cray Wai tf ntisart Joka J-l CaH?ar Jaaaaa CaalDa'tdJ UaauaJft Oaflia' t>at*U OrtowaUllr Oalia A Baac 0*%? Ca?4 Albar c.tlban A Or^laaa P H (;>aa>Pauiak utillaaPbtlU# OatTtaT art ?irae? TUactkj CtlaarlMB , Cala.kar Jaka Oma ft, Eo^frt OraMM J An f Craan Adaaa dill J*??a B 0*1 athar Pkillta Craaa P O CU1 M<r l Oataaaay Babartft Orraa Caul OI??rWW-? 8raaa?r W H Orraa J u-l Oirard k I. r^ir A Ctaaaoa uaa kraMU P (iranJHMa Wad lard ftlaa sasfcfi""" sasr.'r SSSCW. "SseS"' O au) Jr-ka Otanuid Praaata Uoadaaaa J >ka H < i>nuar PaUz Otan. Hala?? A Oo U jooaad* 0 * H * Uua Uarrt OlraaaaJOekarl Co OUrMtbaodara OIUaM?WA_ G?U Uwtaa Uitfaai fl'ith Oaorga Jofca 8 QjadrtanawpJ (iar??rd Prakk K Oralra Joka (?<raaa Oaarfa T (iaralaar B Craaaar LawraaM Cordon (tao t A Ca OariM Ir Crrtlla U OorioaCAACa Ctaoaau laaioal Oriffla B P Ooaraad mm tAdrai OaiaarJaotai Oaidlar Pradariek uorraoU P OvdavU ?: (Tjrd JaaaaH CuraaJaaia* ubtih imm unm, ajw m <iuu; v UtrfMrUtwd Urlfflag R?a4al?k ilvtm J?m* * r ntvaaa ?k i? liar* rinn Ou U _ (MM DM Q KIM JaM>h A Oa'ea. Wootfi A lb (HbwiTk (Itrau Patriot lolf* il jpnn*M| Ororj Mlekaai OlirUuMH <i lit Jatau OiuUkMk Or?|tiJ 0 Oinra B Out* BlOt Orarra Ittil OrlmU D 0?1 UataM U|Ot Or?tw Juta OU?e Wat T UuUkaaekJW c.? m im' b or o ?> oitumM Oraraa kaif B OrlmM lllraa -I UmMmWm tirv Alaiantar _ Uruwold Jm A. H Balrtad?B BmrtJMO ftXiw. tutor * b?1? JnDIO btallwHa Oo H?iw ?w hobi H?,vd imam T U BaOkar B B Htllaak Ju J Bawtay B B Uotlttej Jaha Etti^ygssi** &12S41 ( icmihtmh Himt b*t a w H^jaJtaM r baagcrtT l'aa'al B?M*r mmoa loffitg j?a RifeWHlMi MiOMrta V J Balata Jtiwi UMtJolia UolM 4nkur J ilMl?U Sh??7> Hodga MhI HaTOao b?lbl%rVaMn?vM HoIibm uiw?r Miss*?4 ssainr* ssss^w g'^tr?? fts?isw Btll ?* ? r BUHwil Uttu TtMu BallOaoV D?wf Jlkl ' JM'?T Jiiil Rnhrrt am Homos IJtU|?h Bwto Bar J VI Umtmmm tMarj* BoriataraaaaitAraaa _*? n <Tw* Bow?-d .'at* r Baalheai J-ka Jr RmBw nw B ?a?laa? J B kfmUjJmkm Mw.il Ota* f. WO Booth o ftaafo.4 Uali fifrVk J <| 8m How A Kltabail Baaaat J J n mrawt A '>? ] diHskk)** r Uaai M ? Hard <ktf tU? BawarA Thamta tiMNlb Bnmi? Isnijit BalaaaDrD ImMumi HwnIIOi SmmB Joka J?I liar mi J uT Hijl P tt Ilka 11 k M Tkna Bm|t Tkraaa J H??** Baaaal Hmmo Br IlojT tl* J? BimnJmM uamtaiji Boh An- Unn llaajar BmnB Jnka A |1I Baaall UtaU>?Jw(k janl'nwi 1 Boyt Br ? B?, laud Hrmii BMMltC) BartBlokaat-l HmU|i inln* BwUua 'oka R BarrBWaB hirrnn uaarga BataJdil Haatia b hmrar a Ru?m p BanaraaAraw D Haaaairii-aai Bgibarihtana BarroiUoaa T Baarr Albort I*at Babaa OaraU-l BtaiUJnta Bill r?AUa . Bi.bMlt M Haarr t Barrtaoa B Hill Kjr* Bali Mr Paarr B HjWj haul Radnadaorta Mktmi ?naaA!fr?tf br** * I! ibsard .I*" M Bart JaMa MM akhtal Buatar ilrWS Bin J L Haat < kar'aa I ar?a? Jaa A J oka fa I 1/ J oka iiurJ v B l a/AaaJaaP BU> R H Brat Br Bart Baaj B laboM "aranal BaaliatJFAOa Barrteraa Hoary BlbbvJ Ft (* HaaM* "a?? Barlow R-? lllakay J%mm Bn.?hMao!t*wilO A ? Dli..al?a ? bumAMB ~ ' | | *a>nra A P *ln<*a Hmry A LMiwoni Hwtaut HU<%I?t I. R n iilM Jtta >iar?*r Ju ll01 WD tea BttJna Ilnrl RwrmlllMl t-naiiTboma Bjatt J R Bum m h HiMn a OoKaa titaui ir,in?? BarrteOaaP ?o<r?Mi MMBN?I H?r*r Wm L wMmmm Jaka Bar*. M??*0 (jaiWanO I H?<?n A bnrt J A faatara .'aatea BiIIImr H?qHlH H |1 Aloatt HmwHj J aha A Co B (iMkliiiJiaM BtwWa t ^ HawktM^Jaaapk "i'TTiiTi A Tbi'/"jSaTr* ?* Stalvdta Unlaaa WEIUai BMMM ^aarr iXSTltr*"' MmmtWb B'uhSMTO Bawkloa AIBW D f Irwla Wl J?a Raaraal B la*'*?rt KMUf liMUdrt Itm MalraUB IowaaJII fr?ta Tcka !**>* ^uUrloa IraJoU'W lilt Jumm-i t H i Jcka n Jrhnmm F Java* T iMtaairo JotamRtfMvk Jiaain J <*?<? ?Hraw-? "teaaaa Jao A J*a? B Rotmr Jackaoa HtmrjJ Jak>ta J t 'wA? Jtrtaa B j iBan JM L J i?aa 8 B Jaafcara '? *? Mnh B Jnaaa 0 c laaaa, t W? ? JoMaUaaaar Jaa* IkanpkMa ? J A If JaaaaTtaaP J*arh ? W J'kaaaa ua?t< W -to%m Jama* Jtaoa* n M A 0? ' >aaa I H K MaaiJok ttata Wm U W J ii >i?ii i fad Jaaaa -I .'MM * k?a J?Bw Joaa* _ Jor4aa ?aa O ?r~ "a* fnfca* a OU?ar B Jar*aa Raw Jaadiaa Bvtt A P JBaiaa Ila?M_ J-teiaa Th >aaa lam OH} Alfred JfHiaaia Dart* W Jnat l*M JaclM* 'tela 'llilll?aO JniaoaJW Jtia i f* Iw4 t J-kraoa lit B W Ja4*Mb**te Jir mi l>T J H .I'M * MMMI J?n? A ' aaaJao Jn.-kaaiAL?fclk<m TtflartM J no 0 J mm kitmrr ' aacaoa J Jar an UteiURK i naa JakA Jaararrtr D .iniHnVm ?kar aaat)tn a JimAaam tlaitkaa ill Mward fl K IimPI IrVkaat H f Kte? Jf Ilka J V . |MA? * rte-i Slaf tef I |MM Aural l*atea U t Bias B ?aaa Btekaal Baalifcarfk Lama Bl? Ikiltol 1 E-rtV.rka aar ? Bteg JAka S.llr OTT RaaiM llaMAl Bla? Br K?n? Bar II* * ajaar R Kta?* arfl<7 Katlj Bwtte krmv *H all? A Aaa ' ?-*?*aal B Kt-4ar Bar Tkaa R a 'akar Btefca al >HMr A ?*? > Unattta laMT B KnruJiaMi P Klatall Ba* 'okk KrTTia Ikoaiaa K..?A llrll IkWl l^aa # K aaaaa Jcka RlacaaJtaiaa EMnakrar 3 L iZZ&' 5 Sir," sstt*A kssrw-. v^r-kiL issjiT' sss-'i'sste. . rr rater _ Kaa#e?/Dr J I IJM MM fck* 11M V I mm r?H W Vm B C |M4 CM* ? l?9a Jmbm mfl (Wyi f II 'B4"o ?rH?rrJI fes"i- '. Wt mr I < t->Ii M B. KO .M>u Jn UMU W gPs^* iS?;"" i3iL assist itmixllRuM* 4MVJII JiMniDtaMIB Uk? JnO itirt J * T Ua? W? I ?m??r Hr L?w1i >M T L?w J L gar* sj^icr Uifci\?? " O .. H?* l?Mf(BO Irnntmmtki UN Not BIL Es Osrrr BRMBm HmhW I|S8N ' * A' I i.'J /' t! . U ? RK I JVNE 9, 18G0.-TRIPL] L laroa laata IJMdtoCr r.-aaoUM Lyoa * Oa llicltiriil UMkWOM LroaWM 1-alarae beo a IJublaran U B A Oo Lyon MyNaaua 1 iwmi > eo V Libaajr Juw L Ljoo boa Oaleb? 3 1M Julio UvtagMox M Lt? Wn u?w?w vir. ? UrtaartDB P B Lnj'.a PraaaUea U?nw I J LivlogMos WiOi l.uuw* ?a Lawraaae 4 l.uLpgw vudW l.uU <J D . LaSu* W" J Uu> 9m a bull "*oi l/Ndi B?U) T L.u'rJ*a Lulom r W l?Ba J w Loow U B Luirul d F Lie J P loo?U?aH MaMaj JCMjh-S Ma?oar4 Wlilkrd P Moor* Saw1a( ll Fao?a A kajr Ji?)i cbtar A Oo hm J ??? Hutak Dr J Boor* Mlateal? Bll kutiniM * Burt etna Mr Hoar* J U rn?*Wmt JiUi MaatJ* Oalboaa ACoMorra Iboaua D Mfcociutrr W U Ibm Canl Aran Moor* A U M*s>i<t>l >nra?au kud fn K Moor* .laa Ktjulrt JiiL ?i Hm<1 Iit Dirlni Mooia?r:i!> AfoaUa MacntrelVsw.T BaalaJas M'rfUU Hammi" fcaca llnbea ?f Baaator .lamaa * Monro* H A. A Oo MM iulu featgbaa Jno Maaraa DanlM kruttiTt-rUuW VwtotefO iMa MoaUar X lual: ? w H Baaar a U XKirhMd J M A Oo kulM jttam ktlvm R Mollnay ?rf?n M>r*ban 1 hoaaa, trllafx * Jas A MolU Cbaa Jobaw Vt'lcrj trivia Med I Mr F B <!?i Baboay ''Mr Marlaea Fiaaalaen Mwalac M Wafer' im* Mark tea Joba. Jr MorrM Hoab Baiar Kardlaaat Maiteb uaaj Mo ma Jo-i t A ?o?a Batata d I B, M D Bajar lotn Aiifaat Morrla. Wl aoa A Oa Baaafic 4 tg M'rtill Aleboaao ? k** ?aa B. ValalB Baraaa J t uoooer Mama Rlobd L Ha-tta 'ao Marar. i>a'<UH-% k Oo Moan* *b?*t ? aim <i<m aajar OA Oo Mom a Btcbd kantaHAOa MajarJao MorrialbroA Martin J M?1 Maadaahall Jao Morrla Robt Bartla A RiaiM M*-wm Juajh MdrtlaJaC Hutla (MO O BarrMa A TarabuU ?orr arm "otiaJJ n-atlra ar Bartfti W.llia Momaoa ?? a<tacl Cbaa HarrlMJaoU M rtwlfaB MarUava Qaamta* Marrai Waa?7 MarrMan * * A Co Maata J O Mrua a VT?! M A On Mm?b?ll A M-U Waa B-4 Moraa aiohHaa Ma>ab?il J Bl'Wr A ttara Moara I, Ba.aKai: It a Ml lar > Jr M^ta If BlobaaJ kaiatal B*o KC k'l lar Ha-ry Mjraa K 8 Vralail A <"o ki'vr)k?a Margaa I>*t14 Hint tmme A Hi!!** M Mau J ?ha Marah B J Miliar JaaaaAlax Huni J W Maiik a ItoM Mtiter kit full!-! Morao Jaroalah J Ma/tfcCO B.Jar A Co Moraa^a Haary U VuvuJiawl new 1 llWrwi Fmt Mirc*>ai J Ml: ?r I r Morrali abor Maia^raWa Muter U M *r*ll ihu W tui'<r Ha 4 Millar J to H^r'iatr Oapl W karat* *? >< Mill* J Martoa thua mum lu kUaJaaia Mortia Uartd ktiklti MuteC a Murv-ak klataa Br-1 A Qa MCla laaaa MuUrao Jaaaa Maryland (Jao MUteJK Mnl'aaJaa karriB l.aaMl t Mile* tench-I MaltahUl Jao Mawioa J T Miliar* ? haa-2 Mulior h co Ma.i.au Ralph Mldalatoa U MUriay, aJbart 4 Maika m X Mia te lion K Oo Vaitoa rapt * N''bni 0 Moallsr Praac'a A k arena A UarMk Milay Thaaaa Murray W bafc?a kan'? J?haMua?'kooa -1 M amy rater kai<ru?i k at Law MHehrluJ Murray l.awia kaaoa l>r <*ia* khaaal: ?ob< J ijirvtr llaa k atoa k 4i*r Mltahali om M i?r u H MiioaBarry k totoaii Ha Mor?ha kaaual Maw: airio* M:iehail Mate J, Jt Marphr nm BaiwoliaO MUeball ikaa 0 Murpkf J aha Ma Mai?*iiM| klraaa A Olo?l Ma>ka?i Jaa Mitel Atei Murphy 0 J litrnWal MutaklaOH Murpkr J aha Matea?a*a kiaatJD. M irpky Joha Maikaaa >?ba Miaaar SawardJaak Mylar A McBrtgU Ma>ba?a JaaMkB ktaar A a vary MurfardT Baa'.ca.i kr kn.ru IU*4 P Marray X W Mtixka O Moor* (mo. MaacarCdwi MaMMjKir _ e McCarthy Tlatethy MeOralh ratrlok keKloaoa A Lax kolaolayWa ka .aa J .ka Moiiae J kc',*y * Uakka MaDoana'l Joha MoKalt Mtl kcArte* J-l MeOoujkJao Mcduakkdrd McCarthy I i MaKojiMr MiUHi Jaaai ka "are Jnha W Ma'trkih Talk MaFaull kaaia IlklM laatMH Ma Dow all O Moxaraab ?a MafakaMn MalXaad ?rahd MaKiahte Joha MaBrWa Joha MiDxaiM D Mihternaa Jao MaAllaaa Va J MfOlIt la* aa Ma' aniklia Jao kc*'o%Dal,BaattB(l.iio jowan Jatnca Mclaughlin Mareu Oo MoLoaaM Ra MaauaiaJ Ma<.'allaad Oao MtuowM A Oo Mala<?k Daal Ma anvtaao Oaa kol-ill Mr MalouhMa MaClaakar JaaM Mar?oano?k Ma-Ua MoOoa Oatkd McOtaaa F J Mai.?o?M a Ju*a Ma Mai or W M MaO>yDH McLaaahiii J Mcaiabt tbaa met.tr-n BrraarA orfwc i ai;r? Kaal MoHahoa hathar r??r MaKaa Jao U M Ur atei MoOalgla Ma Mikaau a W MaMabaa J aha S MoMoaate Jaha ^ Mjkai.nlaa Jiaaj kaaaarr f?''kk Kr'Iroa 'oafill Pa RMhol laaaa >aia Ihaaaa ' aocate ?l4noa Uaarr B aai/'ar faiar N??ai Kim k Moat'aad La ate T katteak^aar Miyar ka<(a-a Mowlaa Wa klaabarry Oavka iWa Bulaa > thaay fatia Jaa Maaooaai it.KO IwHii Wa Mkiak kaoaliMvMW.UDkortuaHOAOa kaar < kaa kirtari a Oapt r Bortov ??r Jao r kaTJio kiakara.a Capt i kni-a K 'I J II tc? >1 :*oPa h R k ja Hl.-aa Balaaa Oafl Moo.. A Bat araall Sana Aa?aatn? kateaa Jaa B MxtjaManuiP O O'VrteaWa O'Baard J?ta O' Ml^Jaaana t/'rrta Jiha lula; uaa O ?i.i/ ailna ('kriia.leba 1 at ay * u A Oo O'Rl If I>r Jao O Br<ta^?ral Oakte) O O jUJIr Jai r ' 0r1*a ?? I a ay Caotal Orarloa W OVoarall ''oraaf'-aa1 'Ktll Wa Om Mr C'foana ! Jao Otfl'te r H Ootarkttil J (>*t.aa Joha?2 Pica Kraaaitek B UahVBf Maard O'Ik naail'viraa looa'VKaciy JaaMa OakoraakawtaA O'Natl ThuMM oiirar Oao 1 aarfla'.t Jaa L O'Bad kaa V i>ar laaaM 0 Ovaai Jat (I'M1 klrhaai (> K^nrta J to laa? H MaK?7 OlUIUoxph O Mm Jaraalkk UtmiJm CM vkM On* Fnwn P r??? ?? u* w rwrw Rkjuub riu>i h h P*(k? I ctir ri|ni?l Pr'a? Waa r>lVMb<m? r P*U Myoo R Plifr-iaTWM Fim PU?'p >iai t Ploekny J 0 I *u&ar ittorgo Pwt L B Plaknay U r*'k*r Prateia 0 Pairs* Y R PaH'i. * !?atN Pa iMr N I> Pallaw Uaary Pfcil.ipa Haary 0 Faiaf Wul?r W Patrraoo W M rttcior staoy Paariaa Irrlnf Pa'araoa Samuel K PieUrlac Bout R Paimtr Ju R Palry CO Co I'a aor 4 Pataraoa PM'.lIt Plaraa P t. Par??la* H P P?irra-n AadrowA Plakma Wm Faikrr .??o>f??4 Para? iuil > I'lniri * Pariioar* * in T P?t?'l o Frcdk A Phi I aa Wm I) Parki IllUi PaWraoo * U Plrkertag Wm L flaoi Lr Poirrtaa I *ra Pojia J nrraa OB Pa aiaoa maa Po ika? <; <1 Park man Jim Pmaall Jia Pr rur P W Part< ii'iiif W Pany lboa J Pou? Tbiaita Parwt#'nb?n P?jr<irn I Porter J a P Ptoatea ? Kramer Parr* a C Pooi Bufaa Pa>kb<ir*i i haa l i'l'lik i PkwViaMr Park* IWV P irh T Paaary Praak PorMMCV l'a?a Byhaatef Paula llacrj I'rnatra J Paanoa Jcaa Pap par Kr? Jao P Power* Uao P>?n i> P Nlll IDAOo Pna? k bo- krr Paula?uBOC?I Ptrrr U K PoUar K L-1 Prau Jaar b A raad ? m Jama* W Por ar P H paUarana laaaa P?raat Mr Pnklmaa''art Plat Ckartaa Paian iv*tr Ponar k Fatum Battkaw ParryfWm H it PnUaak *<>raaaa E h]i?Lo<t PrV? J Poiiar Han.el PraM Jaaot) A frteaM I'ottar l<*a O PMtema rapt A Pkm aa'o?te PewaraJuka laiHL* plaraa P Pr jaJnoI Pakiata Joan friakar laa Pliakaaad tbte PakmnlMl^ Prtoa Brvaa _ r>ocafcDWAOc raSwaaAIPOkteMB HaT*J B Pa?fy H I A Oo Pei'aaa A U I'Mur J II ruMaa TVm fwwa liarll Plaraa Jaa 1'ufa.ay t PtelW Hairy galea P QmakaaHuak H Q-.atey Patrick Quldoillf Q'llu Joku ijitu IbkMl m. laatfall L O Biaakarl J oka titelHim Baaaa ckaa Blitekbaad I, II Uartaa Raikari Praoi %>** John W Rkclaa. Pa'mar i ??pp*a Br.ekte W? Bofara 0 I A Oo Bataood Jao O k nkarda Jaa Boot wall L trmotil apt 'aaMB-rk laaaa Baku Bo<u-/a4? laMyVk B>ak<ral| ikaa Bnpan ITm Haakl. J.a? BUwOrV Bow'aid ? Z Ra)M?4 C H pniaakn iaa Jao P Bark a 94 wart BayaibJ Okpt .Tat BwoJaaaaC fwiM> il limn i *. ia4a a s?m, i. BHcka/iJaoa B4?4 B Ahok'Ma H J Bariai: ' apt Joo L Bteck t B Boaa Brarr Braf Jno W *-?a P Boaa CBaa k?xf Naary Blciar laJao Raya Vlkii | Oo Bf'nr< l?arta B<"'ar?a Jaa R Iwatin J B'<4 tktert Btafearda Jaa, Jr?t Boaa Obaaaaay h??JBr BlaaJJH loot Baalta Jr-? ailly id ward Btolay Vaj B Roal Km. la jat'daMr *? *?? ? B??i?*l OaptT lnwtim II Robar%8r ? ) mi> l>**M RoMrt* Mr Balkan Jm BaaraUBIiB loUrjonDI louMlku |r>m 111 JcImB R 'S"-u<nff)a4hAKRn*?nwt i AnUo! Real'.** AW IjliTJ OUr? Ro-k 4 RrBiM?AHnrT?"it?ao)>Mnf Jmom Butk W H*a#?a 1t? tkj Bo?>b*rt?a ar RylafMrk??i Rnu A M Co IcMn J t bMet Jun Biakard Br B??arwoa ?HlH KnaMU Jwf mralMti > I Ruan Jan ?**? A F 'lib A iW)1|k-l Buloi I?3n<l Reran J 0 Bo^arta Job* J R'i ttm A ) . Robartt Brkrata R.nfiinJ-iAa Ra?a* Ml tkN Rnn*> J D Rik.oiatA knbanaUao Btiaaa'l l)a?? Rotrina Bat P T .'l-iafitM J KajroMa I?r ?ot4ee e J?wth RnmrtU ?la?r7-! Raj note# l>r II C Rnklatar kdw*rd Broil Mm a Ran* ?* <1 ??' a B?f Boat Mafcacl ?) " Mi?k?al Inu Mt4 |?tar Mr RaAalf J A RMMmm >?mJih t luM?k, V?>f t R<r??y Tk*a Kwn A <>> vtao Rkbarda t RoUfcaaa P Rand a S B ftJrfca Fo-waraAOa Ramaaur l>r Baaa BMiUOkMq Hat* (iOTMt lu-la U B-akA 0*P<? Ri*vka.nO SSfiif*?., HaltaaaCol B Lite* Jm R J? Ho?*U kflir JcAacb Mtwart >ao a >?''> JJMl H n??a o*p? wm H f?*art a fa * " Nfl Boa J Mwrt H L gkjifc *i*"* wlfliaM BaM MwttM * '* R*Bo-4BA IMMW'MfP SSL1!',**", m*Ji HA Maroaa jcha 0 RmAk JM r |M?oa B Mar* m .. * !'> PltMAtaJBOW &? SSSLifrd ?_J JaaiBi A Ob Bbirwaa * ***'*r~( Rka>r fan n?nka Tkaa R*rl?ar H M? " ? 1II (tool MrrtM CJ Rata oar I MO* ?mb!? &, jgavr* Krt.'isy arr.'n,'. 255S* Jumm ?... ' h * On Saar ?*a L R?ap?ar4 <?*o W }*? > Ot?L I tmj H >'?r*aa f J .. . ?y"**T.. ... &xJg!" Bssf?* wtai far* OrWOhhaa *??*? IB J?*** *?-*aa< fHaia w *artn4 rtaH (HebwOWlL a?IMUr*a i latiarj J wi T p n-mr-9* Om . 'T' .^ !?0* ??) ? bw> HfkaiA 222SnK? ward B . rr7- . ?ka*ifl?k Br <?r rvita etorewBaHrtl fw?waa Wm ?l.?arCII fcj'yJ'' sss'ru.?cs** STi-fr*1 S&TE. sa?;-~.. t{? ^hSSST IE _R A1 S SHEET. RwlfBD Hi'bmoo Bd>d Hr?|IQ b<?ui?fll-1 Mlro SojW Cbul<( K kAcnufef-f liuo hi'iley l d * # P Htrvm ??i A. kMlun <ota MJ4u??a Ijha \i ?i ju? V. Amsll CLw *-l fwu.?> J W r V 8i?llb Flatllp Wowi Hturj ft BvrmeyPtt M>oei>0 i Hteela olekd iTMIm Hwftk Wit I) Mora klcck M Urtip* b?it<fclrk Hoiwiivn id I fuMlio Fiue'f I'ml'li ??ihe? W Fjlulv ??!? T, EbM'* ftlMsrd B n-l'k B C Hn'ltr?-v Jui.il huulircW 0B.MI Wn?klngtaa Hkv.-? ' ? Krru R II B?t*k N h ' rtm a 8* (Ml Ju H atallb liarMa Muvrt Wll Un Ke* A M Hair* BnweJl ilir#** Olw?? 111 fM k Dtmii ftpil* ?r * D fl itiT SiH %J RmUo Let I) B Fmlik G?i 11 Bqulr# Kr4uk Bhtrkaa Joo Nmilk ft P fit are Uiuttr lhnn< Thu haKt K?r JHo?r%rd r>*m S?al lk? r Bail b vr <? A Uo?2 NI<IH? C ? Kkrfllnd A Diiln Hmlit Hruban lu llm W.*l ? ttid?n uuata\ti* kttltb (h?a a hwieriui l ' fi'liikr baalikro Hckaud>? kar ft Oo IptiMOw LudUj tfmlih d ft torn ?uiiira-> J * !* bpaater H hn>l.k Joka Nu:'v? Jla-tin rt> flptierr Hrra bcahb .laata Hturrfe.au Htrwtf mmJn) J V> I'mlthJ IXjiton?I Bitt'm ?>?vld Hftsm i)ol Vb 1 bin.ik Ju h ulna Hnuai V " tpaaoar Km tin; d?r rater n T O Trtej MI h'l To'lrr B X Tbrnnaa Jaa TI As Tr?\UJ P . Imi Uw 1 Tk.iaajta ]>a*td Mu 1?l Iaa Moaea Taikuna Jnkn Ikomi. ? laall or <jaaardftCoTrtu>'.atriMK><l?relJ Iiuoj ?* U Si JilUc CtW Tbe;inuj? VarceU.it Tkoiafoa F IVJ *?itiorJknA Tuun WajraJl ATbo*ao'iJa? uii Taafl *? Jlacjr Ikiaxoa arB'fk ai Jt'lB'iltt J H TiiktrJnksF ThuiiM Ju a Ha la! ar H Q Tllmrr 1,0'iia Ik.nnfWM l?an'i H >1 I tiarjr R( ilk llutin Wa ^b?n a.u kaaO ? l?t*?r?uii H ? llaloattem'l Tbo* para ' J-I f\ Taoiaa Leo Baxta IilfutJ Jikn W Thonapoa rko? (.1 lumo Trtnrtall Jahn M Tjrh?? frmr a i? Ta-lcck Bk? Waa twallly Inuiatat Slat hia . Ta'maa Panm-2 T?utJa? lb rawa Tboa roo< Tka'cLrr Tltua , Duih at Trt.U?' War Ir AdJ lfc?)UA?l?lr.d*a- lllnall F J Torria^l Ab*?Io ? Ta'a frkik H Iklari Praccu Tjwuaad Jitia J r?i talf iatf'k?2 TI'olaoa Ot > Troabr d|? J M AOj r Ta? lor ilmr Tlffaay laaac T?- <rna J V Ta>lcrJrirLk Ttea W 0 Took*- apt N!rh3lM Taj'or kab'i TlaiV IO? Tuoaar Joa?pb flu T?liri'k|.i lii'H. WorraU ATiokorJaa IK Tajiar Jcaai b A Kui 2 TuOkarxd ' TajijrUA'o Ikiaaat Tboa Tunkat <*r *ad Hlaa, Toiler Idw'd M Tlrknor W |i ft Oo KtitJl.bat -m TralRa-I Tndd J.*o W Tii air* Ptam T T lr?eor Jaa TjAilkn T'.ikaf l.wepb *?2 ,?i tiirwrtt'l T in Cr Tmabu <J?pt Tor???r , Kl tolaiaa Oan 8 Tot?n Vi?b It isl. d'idfatt iD'mu I a TuU.aOaat 1 wkrfj llro A Co T laliaaia N L 1 rvor -an'l Titaej kaibcv 1ku?aa M Tyuew J ^ V ? CHJoboH r a J-.-fci) 1 banl-2 CU ,T ? I I'kdaibill J tir Wat A Daman ft Birth _ V ValdfiaraUi* Vai lat Hj Van NjrtwIokJohaD A Valarm Vorheaa Otrld D Vu nlrar u?aa """ T?Jd?r Hr Alki M ValkdwdS ^'?n Ztndt He> # B Br TUeaoi Wa- I V.Jplol aaabrrgto Van * n? it MiPki.laa " * Vltear P A Bartunf Vaniikaa ? a v?u Unliaod Chaa "~~ Vatdar J B Voratar H^aa Vaud?>r?>ili Juko U m 1 V to loo I>a?ld?I Van m aekl* A Van L?a J xauk A Valirr truat Vud?rpo?i liaas Van Ha iaap ft Tanr atip' Varniilja a II Van Aat>er,> ] aala Vacdcrvoort J V 1) ?u Vopal Wta fan Morman, ckat- Van H-.rrr tu \(KTk><? abram baaa Vaa >m A no ? Vallti ProMuoao Vu Ttalaar ratar a w , A Waltara (lao Vallthaa k u WHi>aa O O ft Oo hiiawlli Auf Watt?.dib at ?l.'UmalbaH ' Waanar. B B'ww Hba'aa l h >< ?;i lama KAIJo 11 Waik'.arBb * b aioak JcbB W Walia C'Bauooe* *T* Wata * ??d*M White k t ra?l Wa brtdgaO ft Oo W?b?r Juatfpb Hn.i'jnl Mta At craw Waaaa Fran * WaiM g tX>rn*.l ???? ?ata*>lfb< lonk Waoka Uo? H Wtua A ^lobnii ? Wajl'ulord iaa U Waakt A fo>i?r ?hliti 8?mua. r l* 2>U|W B F Waaka Faui II Wbi;a A S I WaffdafTO VairliTba WaliaAT^dd otHt Wait id W Wa laADiiaF Wa^aaJ ll o WaULrr Join W?l'a a l' Wb'ta lot*rk T. I r WalJat Wilaoa Walla kleti T ?bna tm aO Oar DitaOL-1 WtliKL WbitaJuj k <fi t H'llMJ Waat lJ W.adt ba. 3 ? OrtW VaMbKiknn a fl ftHiAiAnn.h v ' Vilta ft N 4 Oo Wcwir )>ter Whlllooi 4-dU worth IJ Waller (low A *?r B'f 1. Wis.I i?,DarrlaA<;a O, Waliar Jaa Waal J D * Oa Wktddea J P an what? Wa Wailb'o->k R Wa? K'.^rt ? W ajoer < Gcra j -1 Warder John Wm ZfllmaokarAOo II W*ra PMtr Wrtherwert 8 H WUu CUi ft] i Walker Biefca'd W Weyprrckl Uao WW lam ore H A B Walter Jrha C Wnmora H'j A Itt (jo WtlkarUllH WUb rlH WiaMoa T ( Walter Hy , WII ley A Oo WlaeMaw we Waller WaHF WlekerJeeC Wmeoa B ?| Walk** Wa Wiuiaaea Hraa Wleda Joha Wattar l kea WUIIaa Jaaee Wire A 2 irn n Walktr Prrdk Wilis * Blaaorth Whltakar W B f] Walker Baihta B WMar a Carr WieUr l)r PMar ara Wana A BcHtreey Wlvi Jiali Wtntfcr ip W W |n( WetlncfcoU T WOa?trdiai B A WiaaCkaa T?, Ward M Wi.lal K Winalnh U Ad Waid O WDk u l WtolkJB Ward JRICo Wlllaffe'Joba Wlad ties ? Wa>Btr WjllleB Wtlda Bar Z P Wi ar.aNoai.Jr Werner BdwaJd W"lraM L * Wlee Wa ~ War oar * ? WUJ atoo Joka WkNMaf Orrtlla 1 WarMfOw Willow* ciiaa Wkl aay Wa H V Wararr B * WUklartaO Wh'ur; uaoF VarmDrJ V. Wikoi u Wolf laei' _ Wa-rea, Biota k loWiey B ffnkir Kdarard ' Wairta Joha Willy <lao L?I Wnoater A Taa A III Watmiia a M WkJlATal Wuyraa P Ma Weahhura Jetbro WrWU O W Wof a M A Oo ,tn WaakWalna Joha H Wrljal J B Wirta-.d keJoo WalkkaLt WrlgM Edward A Wolrertaa k Oo " Way Oao B Wriaki d M Wolm.t A J"? Witkaa J T * Fob W>l?MOaoB WataoM r B ??* Waak aaioo ACulrarWdKkt J?i Wolf andnlpk M*J Waj lead C O?I Wilton .laa B Wolforl Aliaa " ' WaaMat'oa haal B WIBoa * Oo Wor n> Jet J 1 WaaeOMt Alfred Wflaoa l aa T Wnrtie*loa B T Boc Wt lifter B B WUaaa Jaa Wool a M _ W?t?<ar J Wlleoa Alai B Woodla Wa B " Wakb I'yL Wl'aoa JiliB Wood W a k OB WehhlMf* Wlleea Wm H Woj? rbaa W?bl> Jaa WBaoa Jneetk Wood * kaa fl Wtbi' -'B WnaoaWa Wo da P'reada H A Walt Boaart WlleoaftHanry Wooda k vjiki ' ? Bhralar ?? < O Wllaoa ?a Wordaan i/Onla O B. i WhaaterftBoal Wll>oa A iV> WooprnS Miraa *7< A WkMtarDU Wl aoa<Baa WnnMda ('autOartd II, WlaalcrIB Wraoa Bcaa, ahlp B W?od?nrth (Ito W We)Ira A fl? Bkanaaa Woodroff Bar??na Wrtdaallaoa Writes a a I) Wndfc trr h H ? Wrl'^oa W Wllilaaa Wa K Waadar rd??rd Wat ha dom Wm WUltaaa Uaanal Wyayard a Taeaplr ^ ?braloflk Uao W a nm ?iiata a u _ , VrtoHiitii Wi.llaat n, Jr Wiwji; KJ WalMra U f fllllMll4tllJ<ikirW)Bu,WMl| At Wall Bro'Mr Bi.JuaaA ?abarK Wja.a J hi a ^ to! Traa?a .I?tla T. uav Oapi Joaapk Totaa r?J*l A l\>uig A Laihro# Y< usg Idvird 1* YouagEg T Z 7.'BB?rm?a Lm Zaaklaa a 8 Bakal L I A hart Naral. I Or'da I taat < tea Ma' arrnon M??t D A >biu Jaa Oa-hB*a Llaut iku U I'llana Jta tjito* u ~ I P?N?ar '? ?t?Uh Parfitda J oka P ' 1%'to "ao W B llall > ratrv* I' Firlrni ItDfibea Bnra Jarr-with '.aa Carfe'lM la>M WaaMa(V>a * Ithrrwixxl Foal t Taagkaa I'??i4 afl Maria I>aa?l b Army. a QBkalaflOM Itrakaaa Jaa r?*irtekioa 'aptT k? Blilrtllln aa. ** Wb'ta'a Woatklr Bavnraar Pa* Tark Wa*arl/ ? Oraaa Bar laAaa OMor L??<loa Laaaal m iawwa tiwim Ml* * ? Pa???aa II p daa Plptlaa agoa. Uraaiirlah ?C aa fVK'ian MiM ??? *?# :u* aa Maf Baanfaawrar. Mau raai?o Mall lm l,, ????t J?*?a? Ufi * Kaanar nf IJbartT Agaal ?aaaar Orafaa )#l t?_ XT WKlMl UaitOa Haaratarr Imm aU H'liy r* 10b llaball Tracap Liaa art' <"ob f raaa*rl*aataMarbleaad(lata PHarrrtaanaflhaB T <hap, . Cccai/ Tj Iph AMiilcka Iloa Oo II JOH A. ?IX r l.lJU ^? I '* IPOETI1IO. ir aa riBlTTUf. BABB ilu. A?D BACIBT PLt'BM (JfDlMrSqi ranaw rf Paaai Mta at eaiuB *" APABT 1 Iniltif II net ials-two ifidiid tovwn mockuto j!, F??* * *** Oraaa wlaklraat. JJJ TUB HAI.B- Till ?< HOOBBB TAOHT PBTRBU * T-i W P tm. tar?a Maa. tkraa ?aara ata. kaa in* Naaa i*>at ? otarfeaoM aa4 raflnad an* te?iaa ai * ?aj ? |I??4 o| am tta QaaraaMaa alia, bttwaaa itohai ail aaaoa4 Italian. O wharaakaaaa ka aaaa. For laraa aMraaa J C., Jr., baa Vm * 1.IU FoatcBaa. ?"> ? w., Jrir i.acbcbip. ai*i> fob ialb at kba hi.t n at.f >? DHta (ownm aolta aoatk W1>?UHi I a XM 4 all KM Mra inZ a-riT^Sai. aaa ba k^k^ aa4 tauaa n ??a -BMwaUaaJ Mara, aaakali. aaka, rowkartAa r tract* la. STSTbmSr'"ZLmLi ZS. tr* .(? a.M a " 4>|>| n. raac IhMWraW iwwiiatk prlw lit ba ?tta kj aUnknatBa. UWall draaa riaa ir aw. dlfaifii boat ?o? *a^b??h '?t u,*n. built * ?j r*H Ju^^laT'IM ill ?M l?, M'IW ?? ? & * * mihif it tiiMr Apply to lili Lt 4 uINmwX, <;iib i?{ CFliwir. II T Af!BT A RI MjTi > ? ? ft O *1 I* Q taaa tmr?a?, aaM?f?. *1?- ? ??* ??*?. ? .J, ? ViClf rol AI.i.-l* TOM KKKI. HU VKIT ^ 1 (mi ?4 aaH. Iran torn* faa? mr, ku a l.r*, *'<1 aa* ! - I'M, ?1 M tM <mrM< la Um 9?a* g' t,la aa<1 f?ral*a4 an?pkla txnfcj *?_ aha la ? < an^ar tw<M?d *wr waTP^af u4 r*a4? tarloMaa r41 Ma oar priaa laaa itea m telf tar vain*. <fca u? nm ? al O. I? iWliWU/t Imp aW4 ?>mni? waoAan *>4 ? ?aa kaai an I Ifchiwl la lAa wartiTw *aata atraai. g? ?. ? K M4ILROAM. J. I & mT*W TOM AFDjUBLS* KAILJAO* D. art ip||slli * na4,,>' m 1 ^ 1 iuimvRim. ~ " i vh tmoi.nui HAUVO* or wttttop r* '?*?? -o u 9 L D. price two cents. ? 8,1 K?ruft. <nr?l Of ? drw _ OT*SiTarB ' B?* ATE?f IKBVt.A'l i HI A, i kkUiQuAlciir 'jriMHtt. ft 4tl t. m i Ff?NU?t > HWb t iuu&asitw * ?j. tfu) .fkoiinrt m ORA.KD. miUAHS 4tn OrBKHCT riiWO* WvarrxMKt Ho tMBroadwv. * ). A Ho?i b??? m?t ? '4'i?r ?i?i Htn < 1 tat ?0*?tartVf at Ux?t ?aBufv*3r? *v < !/ ? * It*. riAK'M tv n*ir?. ChTRALtn WAHigl) lV?ri>!ATItl.T-ll1CM A uiet'cta Ut BU Jf Au?lttt,. ting ?ih%4a IttaMs Knit WPl/ ftrt-whl wilt tun.la M I'llM >> *-kM lo U?ll, tkla d?j be*??<? .1 ?u4 i, or 4 to i | AH *H AJf'd UHa? rf4ND.-?tlJT4RT ?*n OIVI'I I piriu'n kMnadBd. Mkoabta'* gatdrlltt rtml u??4a ? 0ieursJoea uid |itrtl-? ivi> >tn( ui aumbar A at ut u, biri.*, rfclla Mid 1>I|01 **r DPI'?!? p?rtiM. It.iff t(J I?aH?* LMdw ntnd C.M 4.1 Brujme Wr*?. MTMt Hi rtreet. W 1. ROAH-WAKTID KJH 4 Uil'BCfl AN ORilAB, (aew or teeosd tu.') if nui Imi Uu ! ropi, m *kk I! ' scd twi ?uk? u< k?y? i>r*f?r,ed TV lit i immlM ?dT?rilit?cenl will ul't.i 4,?ci;< mtfMiucnsm <Msrd Itfnn ui prlc" cf lt ?>;unit rt <*V< ii mail bs sxd viU*, left A. V. l-tckle li?vr-itr?w * V. AITOd AND XRLOrtKrtKS 0K ORBIT BAl'lAIM.? Ova h<? oo'Afi ?.:*o Piv. j, DM] u**d tboii uot IHr te I order *?0 on* fV no!*r??, rrlm StW. bMO ???d ilw, will be to 4 f<ir * jo. ot? m fl?), om? *4 HO#, mrnw tea ?l wry low urlMA. O^ooail bud IUIod*oa? UMH 940, $44. $M *34 MO New Maiodmaa alpadawt prUm. goi.*?? ?*mi aoi, n; BrjjJw. I PaBTIE* AHoUT ?M'B.THArt!Wtt A FIAWO. VOB cob. I would mt? Itwti of etrcuaMlanear wb?b I Ma hM to oor trni furor n.a > Mil Br I'iuki Of ao'iraa, I * to McrlAo* II to aoula f nod* It U fall NiM oaterat. rUh ed 1*** eolioped kr:, * p?'ant taHt freaa, rlota *n4 ?r'ul tone and ll WMoat a at ad* f?ult It oott BtM . I rU .for tinned: ue oub, (or J eat tbaa om bat/ He rain*, at 491 Hcdaua elraei wv ( brlgkmb*. latTRDIlTIO!!. fRIVbIB FAMILY, KEt'.DINiJ I* TIOBJKBB. would rrr*l<-e two rtrdrai to biard end eduMle They U rwe'ieevtr; edren age. on terma. I*hirt rickasaed. Addreae No. IUV Oerriea (treat, Hobtkma, ' '***> IIKRIC AIT RfHOOL IITHT.TUTK. KHI BROAOWA*, mat above the Metftnnll aa lloUl ? Sobooia 111 famlllea >lM-1 wl'h nm>|>neot Ui?nbara and t*ach?ra with podUoae. lied aeveral c>*.uc'.eiit learlxoe if mtitlc asd omuar itale. bMltH. WJQUBAB A OJ. CART>-THK SDBSOCIBIR IMIOtrCuLT A ITnouncee to ta? riilzr ? of New York that be will ouea Ma TTil'.x* hi tba taw and a'ejant buldm* ?>. Headway, rcnor of fir** atraet. oa M laday. J una Uleae or private Id?Ui:Hi. n 1.-1 ladtea or ftcule'aai, dally, rj purll *111 receive hlj ; trronal atteaUia, and a rna ee of i'lcowaa A>an. a c?r i of tdmlatlw lotb? bl*reofO>pla cuk, tba meet b?? i'ifi.1 aiklMCia of art la Ua Uoita4 rt uiITah il Uui.l):MxlB, 913 Broadway. KTBUOTIOB ? ?1T KXI**B?B(JBD TBACIIEB Of Hraolah. Frrneb, lb*? U?moe and Ma heineti? wiaiaefc) kin ?re pr! atx p'ipl ur a Hue"!? aa t*aob>r ia a f??t a'bnil ItNi 6*? ffeiatrra The ad re-'Jeer oa>u#MA. ? c n?1<i?r*Me ll?r, tb? po<ltv>a f tntof to the fatal? of <n liararal "onebe (Uioi Hrarnnr of Lba laUaiof Cuba. Irraa I'rc'oaacr J. 0 ?t Herald office uwob? rmou oivbit abd tban4l>viomb fr m aay at the io-o. e*n liaowh %<1 t-eee B. beair >'<r*ld u?o*. or apalf la tka ft Ut OUaHB wi. 111* Via. riUHi oooniwa booki ros L fraebeeaad laitruaAoa la Bookkartilu aad iti^taaM affair*. Wo Braa<wa?, lr<to( HaUdla*. DreaUtrt oa a??U?*dua <tru a aoaiulaM aad baauBfal rfca on iwokkeepto*. aaw adltlooa. prtatad la aiioni tm a. Prlraia laaa^oe AW BKni.t'S I.AD7, WHO RAH HiP II. r Milaaaa la latrb u w?>ki to nqaHwil aa go rax h , l?a?rl?a?a fam I? V. tnitrnat la aumle Franeb 4rawand KnaUab: rafrra t > tba >a? una heaa wUb for aa> faara n- i.b|*eU?a log> lua lba eauatry lor lba an-a war, draea K. O ,ll*rald oOioe mw piBucATiom. DbT PUBLIbHI O. HOW*TRUTH NO 1 A WBR&L.Y JUDBBAL BBIIOTOtTB. POLltT 'AU LIYBBABY, eBBBBAL. r?w Yo?k. atnrday Jut el) i??u ?)aataaia.-L Ib? HM re Cc oraaBoa?Ik* B wiratka of Wr IVmi'ta - Ma lav York caadMaaa aaa Ctlia tka MM a< Maw k-Tka liortk owaa to iba Hoqih la tka naj of Uar Baaarar (ad Ha^)oBoer?Ue Hu rama-r a Smtkera anitaaa. ika BapBbaa Fan/ the true ill*eatru rait/ III. I- All Bihlbt'loaa o' Kwu IT. tfc- ? i of anvubUeMim ? Ika diaa*iu'j4?a of IB* Pom*. t fto It of rSrtrt-fWrwt lllvtB**?Th* flafll of fwtwlM'Mk Blaaallaay. Prion 8ra caaia par oopf. far a?i* *1 IBB lk W< Pa'MdiM: Bkl'l Na- York aOM * TOI'RIT. in *WN Mrmt vo doilara a jaar la ajransr <M'm IIOMB TKCTB, Bair twfc HIBI' BP1TIOB NOW BCADT. -WB OBLL TBI AT taallon of dlacrlmiD?t<aa ia?? Ida to aa nrU'.sai iM rwDr lortant work on * a Jlc a* ? ' Hnrterr. br O U. Htaaiai, !>., raamtiy t n* l?b*d lllantrii laroraattaa of t i?l ta at m bich aaiaot "i? oh'alne) from any otbar aoaraa P rlas pMJMftN, UBBDBH'K?\J0. HI, aK B B LOB ?. tl and B 4>a ?u?? fcaar T >-k. LA WABBt.'K. No. I Vaaar at'aal N K W KPAPHItk. ~ ttw iobk btbbibj txrBW-fRriD munomf PUBLiBdBu al 4 VOL UK P. oa'a*na aaelnaira lalac-ki L fa aa latar bj aararal >I?< aay oafcar paear, ?i>a ha >m! and ?*ar rty Mn a U hour af (Mi 0 rraaa lib* ka>l M Ma Mn t|Hlh TtJ *rtrt?ruBj??. . ka atrvaiattoa rf ika BXPBaBi la IHHTB'.B tH? 00?* >BI> CiBCULAf it>? Of AU> TUB OTUKB kvatfiBGi rBBB OF tBB < iBT VtflCM Bo, U PABK BO*. Aator Rohr RTKAMIIOATB. I AT BOAT FOB ALBA af OOBBIBCIP'I TnaBDAT, I Joaa I. tkBU tn aa? ruialiw nal?l i BBW ,<aa trum Jai ttraat p'a* fjr ?:>?a- aa Tuaadtya. Ttaarm M aa? kilirUn at . A- landlafl al TktrtMU Ml tar J max ?. HOB BBIPOBPOBT?THB BTBAMBB fOB* RBOOKB Irim Faak nip trary T laaday, Tknralar aad lllufct IIB fiwii I* MM Pr*<?h< takaa tar lha ?i laa iM 4 BaagaiuMlUU Boada ai ika lo??* nan f bOUBTBB im. Ill BMB iMBk. IBBBT TO OOBBT IBL.ABD ?TBI BTBAKBQAT BAFIMoB artti naa daily la tMa popular plaa* ti mmr raanrt for Ika a*a*o?, *?jw <d?i oa Batarday, J on* k. !'?*>>l Tratk (Aaao*) A. t\ A. M , U\ r , J?d P. L iraaBpilat alr'a< *? A. I?H P M Jsl P.K irrtpkrrVKortkilrar U ?. B..J r. M. C p | aklaf kl fort Haal ioa LM lr% fraaa Ik* laijal. M Vara II aa*ia 53 Ha( a MM* ttak.' to tka _ riBi.BH bittb i*n urnftrw nrtTBi. *ati<ia r vbarf ?i tka w? k ar np.ar alia of Ika nii4 k'aia* It* Parlwn tar H'*h Rrwlfa aa4 Riiw uw >aakrid(a mij kiw dit'laf ika day. aaek way IHm. 1r>toliaen?. W<k*!? Mtrrla I M? H< Tiki* 1*n4in| e-maarn-.f M Hkrton w?k tka nti.VAf) "<? * ar' ?.Tl7Va|i UKUTK to n 1 froa k ?<lr ka?1 T?i<k ttraai ?tr?l trip tr-m M?r ?m i> I ? t. Ul. Ulp If?i? <S*atory Nona al T T M Tka tdiifi'itMriwrtrfil aud laaaa lk> iHMihkkl Iaa4lag ry flr? ir.ln t#a (ini'it * rr?Tt*?anl.? ffi? atauaar* Itv Hd TillkR la.-a iha ok*jt kt Harlaa far awh i?ta*M Tnaimaan'a W'imn a?atr kklf kwr dnrta* ii? >. ? ?*! inr fr'iaHul*! M ? A. M l.%# lrt? 4?wafraw a)in wco(H ?*; P II ^ j?ir?*T l?OAT.-rA?? U CBJTW TO VOKKBM ? linnar nniitu*>T am plar M of it? kiwi, rl rrH <*kri?t-vpkar **mrj ornina, kt T t'M. 1?r>il fralan HMVnn. iMbba' farr*. farrTVrwn *a> fit-. a??lraw Taak Icvk) r.|?wan ? Waal Patal 'tall tat nrawall aad )?? hir? r? ra M eaatt to n? a*>arg. ? rriD? will l*a?a Paab ire ill f. v ? . h >? r ? I <> 11,/iffn Litl, uiuutil at l"rk?rt "??a In oaata Hu'lii'a *b4 itakia f?r? If It; Ptanaoat ?' aamla Ta>r}to*rr, 10 aak'-a Waf Mat. It to. AaatHcd iaia i> aaata Ik- nitoli, mmm* "111 laa'a 'araat C*r Unrrtm t?-t. ak?rt. at ??i re* jiiititr f?a? Tor*, kt 7 a'dnefc. lWtwat :?in f I*k?H l Wm' *""-** "* ? jirTiiBOAt to ilnfTTrr ?m> rii'nrojuI %Mt>aa it (Mm i?M? KjM'lt*. WnnttrHf f?. |HN u) ( in ??Vrr Tta ' ? ??' 'd" i *?? >. t>> r^*r. J"* i" * ? ** *<**. rr*?kT*V.?o4 r??k KH) M*H Maratnc ?*r? Kaf. mltitai. Fan tt ?m. mt)*T boat roa habi-m-tin r?A?oAT JoBM i it Itt A M * r M . <M Jim W " *) ! ?? ? ' ^ WMI'?^ .r,. *i RS ? CVK,? i lludlH ->? * a " rimiwow. EQ?r yw MMnji fiuworn -fiugtfu w ** " fcW BIIm ImlwlW ,>0*rfcJiv?l5Vu>*?o A*n amiLUAirr U?r%a m*M ?Wt< wi?i.? > Ml TOO R D HOR1RTR V&jyv'fl fe v:' - *- ? rrtaamir ^ni 1JJ BroMtrv r*wr UMh tow Ml ?rwi??ft 1?i | ,

Other pages from this issue: