Newspaper of The New York Herald, June 11, 1860, Page 2

Newspaper of The New York Herald dated June 11, 1860 Page 2
Text content (automatically generated)

V 2 ? OtoM* Might ?toh to ctoMu ttHr pow#a In till tha. ?M ?o >o iu m*r1 uuwi, 0.1 w<?r? VMtMWtrUllMlll lalMftAtO? < ft? >11 * ' ?*? 1 C1.M rw Um r<wtiii*4 ? J?'t]r LH'I. ?i?t*l T*> an to Ho ?<x.U ml Mr ?L?Jk?r tk?? nai ?Mol ?mti?i- la do -t ?->, ifcia h? wouid y, tutt It afcoarad U? ta*t? i>l lb* <?aU3U<> w uiikH i.? Utr C naa HI U Itw ]f?r (<a-kairt iLe ? ??' C >uu 0>l pO"--r '.> rip-u hi..u?j for |Kih'H> tiuriKM uiO ? trru ii J 'b?i?tii lB?i -A ? ?t>ull *> )'>B?Uw. < gr?ailu( ?!, ** tar i> inlla r-on u u a! lb* i*nn ? of W? ? Bat U??r<- um Iiuj l*t>,? tu o* io?? 'ti?t lUry axi il |jt 'lie ?ui?ic mt < to, %**?u bi oxirilwfel Ui?i a p/1 ?? ? Ip k.l, ffuulJ f~> l>- artnHij. Mr Hniu* in ...on waa tu? mil ud In. C > ft*aai4ar'a tavina-nl *w> r?r -H?d by a UtrfantJ*' V Mr Onu k )?? > itiM* .i vrit, ?*c b> On i i tab tUltaa. ILai m m* OutB-alUoe* lx? Oa >.a tal<u?naa aut wju:? 1 ? .ira<? tad p<a??are MMuM aod M MlNfl, lo be > >r tnpplioa a * |> >t< 10 mi?uag 11 ba o TMM > b<? Wo'iti)) tn?- Itiyor 'i r i prugr?Mw >( oraon?4ii?(i to b? ?<to . M <arM| iba f'riuo iim. u> 'but o?ty. S To >vi|>*i an,j c*rr* on ?u -li airavfaaoM'a ?* I * n.?> m>? ft^iMwrv to IU-M4 mo aaa???ed ?ttk MM Rb;M 4i|n*?n' >?u ? I" ! ?' lOi- b> 1-4 < ??'T ?' mog?nio?l? fa tofl, iMtwrallB* ?1cl liluin>l>? 'Ufc til. CllJT V Tku Hia Wotkhij. UM> M?i ->r twu n "#-? mem lor : V rMt vOO ?ltl?r Tito raa iu"um w*re r?i led ?iih"?<u dlaouaatoa. THB miKCt iff W*IKn IN MUM rtvt AL. 1*0 i?.o MiHtc ii>?l to IM t'ri. o? ' W?i?? Roo. K'.fc'i U. ?lr**j v?? luid u? uia- iwi| a* ru-? < 1 l?*t frrm 'n-< r porta wd? i? aopwar in ma af ih?t our, '?a?n iui mij i^VJb ba?o yot f><*a oot'mil br aabaori^ioo Wlil Ika Prlara Visit Raw Yatkt [?ta? it* Y?cti'*i~r fiasca U%y 'it j Ika Ba.doi Aiaain??<? or N*w Yortt tiru tionM t rcaouuua aa uour m>i? aa ii m ouaaytlaMiUry. Ioiutiw |fc? i-riarw , f * to lb>- oubb' ratal o?p laiaf t*? I'aiM a(t?r hi* Kufai UtgburM alum lute n*do Hi* tour la.m^b l?M> Tfc* rt?-hltrtM MP'?. I??a*d ??* artva Hi i?? gcftoral '?*? ttig cl ihn avimi iwo,h?, ?u?I li la to *a bofiil tail So UMty M iDIiMI Utf.llr will Ma?o ia >b? waj ? ita aaoaptaaco It la >b? *a??? >f 0 >*irt Oo??amoi?l ibal it ta hampered aritb pro ia <?ai?, ad aMilf aunua* a. auuc%u >oi on iia re?uiar j<r<x?odk|l B-yallj ? aaioal) MpwtM iu?l' 'row ihiiiuli'i 1; Mo|>a laau lev g<*i.Malif-out ot too uda of tan nrw p?a ic ?j mj<a i |<-? aod 0/ Lb a m<>?ua ioo? liaoir o> um gf rat |w?rr obi a It i*?a?s??a io atoning lb* Hab.rin ?u i i MaHMlii g lo< kilectMwa o" U)? people forluaamlji lor In mmm b*> to Vfce uuM ol bor autij at* Sm rtHft.* aupriiun in U?er bra'*, m b?cuioiv ?? b? raigrk o??i ib? C'vti p-<*rr ?' :ut *m< 4<m by iigbi ut Let loytl birib, *id b?i fami y ba?? bwa ft<kim ia Ut? iuw piu?ap?-a watob bk?. u iimwi) oiitutm in* i'k.uimim of 10' !>> rew. ?>.y iu?*r> Itirr litva imi im qualm of ?t.<4iMillk ?m pr< ? t l't." n. li u>ib? lln mti itiiuaa irum +n?*.i .?r< U? Ikitiil < ? t>> >b? n pubii. ?o off btioi 01 tb* om>o W? a > t?ou* u< our lotruMui, ?e -re k>pvf B ti n ! a-oa of a n?o. a b ?b? rule* uy oooatiiuii iu?l nasi, a->a D.ilDu ) ?<? |in (rvihi km.oiHOii 'M lit lb* lui| Diw.i dm- >L?i? U< ??' Jit if AOi< (u ia bittUrtu lojla.iy auto I* I? 1?? yl?HDC- ol Hi Ittti I*! U?oe, Bu t our )ta r? ? b'Ui kk toe rr|>limiUtit? of tut' li'iuku ttt'M IkcotUn ?ou'j trewv* t[ li o.ora riukmy Uic b t*oa of UBam 'Mt?n a <b> Rie?i on. ?? i-a caou s ?? ut m- ?tuu tto T? ib? kag-wd tknoo li ??Ui .ilord a pr*o >o? p'Ou' that iba ?> mi<aibv ot r* altab?ai(i 'uua a-ruugy to tb? iavi?w brarl Ttar? o*u tutj. I *.b? will poi.tKMi duuactt ia atticb arpMau m, ?i a nt<irn* >i ?a?a rnjal ?e^??n*na'i?a > I lUa 9il i*b nun aua 10e BrK<?a rv tKi mj?.( lb*n Tiiotr ill-ilk ' of rovaitjr la bttdab id* ktuMak Ut?' na p?'wg? rwHiaiLua IXouat-a an Mt ? JUU lfk> a*d Vi?' J' ? , I'll 0 ?n?ul om idul Mid to li>|tl all llw llllto peon*tltl<i-? of ld? *aiortc*tt (moulk Vki u IDry itcnrii our 1". in -? of 'ffaii-a ?tl'- u>? liwir Itkaiua o bi* raat'td ymO>m, aaa iba ouriiia.i ji Wbiih li due U bio tJ U)j itffM'u ol d uauoo a*Iie? ui A ax-flea aa ?i>ul> lij ia? Uaa ot lawttai a? IM uaa o, t?a rHpt of iba 'line* </ WaJoa u> tta't railt>4 41*u* WOu <t arrUli i> pttki ai a n."t? Mr^uUr, Am ?t ifea ??t?a aiorl i ??' jc bi.'ur t?i iod"?b.. *iui m<' liw'Dr o- ["if>'? a>>w 'I'lag. liDMica a l'u*ui?u io f \n*> fWitwn irnkk Iwrti l.inaborM atk* f-ttr ?"* of Svb?* >bi Ut* na'ti" ?ai l<>U4ti it b^tviku r*>liei- ? <>( Ani 'i- k kon lir rim1 tninpk 9?iirii(i^ Ink bad aoi <b< a aniTfO a tt>o |A> DKL<-a of h.a 'ao>, bui, lia? 0*"Dklt)l, h- ?u P?bta( kloinAi uu li-r ton DkDrof a iraHtir ri e v?Kta ao>a ?"h omwi bitih okan baa tarn B?u<i<i<m! h?? livrrt UtriMi^h all tbi< vi<k*a<iii ie? 'Of A?ar<?ae aa t"u.i Uy kbd * iDr Cv?aaa* of bw ltfa Um ba baa m?? ?oco,<? 1I4M iur Uiotr bi?-|i.?> tea** kai* ?K 11, -14, ba b?a >fi-L ibaaa, ?a ooto .^*, boak i-4 I'mr a'ti niatoa U> to* Knoaa o' Hruaxu-t aa<*, *a ?u" tP'h&i) pioolv. La ba* g. o tn.-m |BT1I? Uw id lUr ruyal b<?ian to 111 Ir rut MKttl (l[>UI f'liai #a all If B"u "# Of aall o?l Mf. , 0'it . fraught ?<lb i?MnK?f lEMiuf'j in ib<* future inarm *t cicwm 'd U.a period of a li atim <* lathi? t-i <a nl S*r??d Ui? ociiiiuy lltt'ta <X bunau ai tat>BOa, a !?'( ?'J t> aaaauai>l.c rt?|*ra hu ffrnaa lo ww W d ('ml a owl d>, or ?hicn it ?*a mu^i l? iai i by ft BriVab a?-aeliM tbtl a tbnu'ano E g*iaU aa tier* xxjirf Bi?m4i a<*it iM,ril>airnl r ,m "0v I* |ar otnvr, it baa r?? lai-c ntt? a ia*;re*to na't-'O h firm a ?l?',ia i? ptMtb-tto po*< r? ?r*t:t>ira f U.i a.irll It baa oaarly aotjr naa Ik* r. i<h? n*IU) ,?i'(i II-i*cir,aH ta U Irrthl* in H<MTur?i u> pt.T 11 Ui? BijMy tintoiia a ?l>ca taai tap?? aau?>da L??ai?g turaard lo ifca groaifc at aa MWi ball aaaturr, auf lo aaa A>v?rtaa aoUIra) U>? ami ill iba wlk la a oraUrt bar brltw vaiM>>? u.? nti-y hare baooai* ball aa Wtiotkf proyard aa iba uo ia?u.wr M. and yalevra la<lta ??jr ytaU ta bar ia drualiji <x )? ix.lauoa Wim a 4a? (A* m Hacoro ibat ( ?* .-u , a^mri <ip irnqi ih. n>u* ??av ara aa iwr arnta Wuara t *ttwia mgaal fa* /amt? Hu* ? Ikf />! ? y ifearr Ihu daxrlca r* > ?? n? a # ?y?aa kf f * IA/ ?r?rfr|f./r?Ma rtrtvibb d*??*dad la a too aiucu to b?li? r? tbat a artaa aa > ?r a?r*ua paii J *m ua?? rriaiaad Iba o?nu> y aa a (tit ?r tb? Bn >o dm ?: la ?na .a IM peovi* a-a ?> ! K> th* Minn r?r?B Tt? art prMId UMr ntaMUna >a ? but iter ara a? '' ? unit, and tb? C'h/ b?laxra ua Hrr?|?i|MHi? In power, b- cauaa It ia taaad aa )?al aad It a*ral aetatadoa, aa I it aiMvala lo th< aa il? r>na? vlilnb ?rary r>-ai? nora ih |/m ?nn ail la a, tbrrrtnra, aa a?>*a>i<b a t^iag tbai taa 0a >?4 gall? ?<f b? nil ba>a ar??. aura bad taa aaw pohn* ivwa rnnuMit It aiaf ar tiau<-<ra a ipnoulaia oa 1om? ibii.ra, ut ibear ib>-u|ibia mn t . a Mr lata tha atj*4 a* tfea i >ut?g Eagbit . 1'riaoe, ?ho. we b"^', will rMI tha panpm nf Aaortra Oa no? ada 9t Iba SI Lawrraor ha ^oaa amocg hia a<ra yiapti bta aaHtrota tbat wl I ha la tb* auqril aaqraa of i?aM ?b?j tnrm tha praa a' a ? ? Aaarloa ihay Oiiiilala Ifta i. . ta of a |rrat j?iion, iba) ar* do a m>r? pnrtni iru ih i bum) n*M ?W? *?M IM) ltr?? Of Ibc BiM all- I'uor, uJ j?t tbrf rrmalB obedlaol to Ibr BrNtab r?l* M<1 'bl'b'al lO U?r tradltViaa of Ul? RfHuh dum Ob tk? atb?r **?* of too rtn*, tb* vr bo* win f? ? ? ! **r?pa> ?t" *(. ? t?>? NW |o? n( tn? MMMnXrr, ?l>rtagtn| from tb* ??f raoe, a wb* ?wa nat?> ib? a?*ptr? tf t>>? wrxiior, hut who h?r? plaaad aa iwpaMablr potiwcal barriar 1a fo'-rntnoai ha Iwnt itMivlTt im ro<aity TVi young Priam m?y la?W?'1 p*a*rr < tb# ht*?oi y of ?hk b b? tarmu m art a onlrti (a'? Bunpwlftmwin ranMly ri?n ub <*r lb* au.l wB'lat ha /rxithfui d-a^t (an* lb rab WXft tW pra?'t?at aM w I? Um? lh? alrnog NttwMaN, h? m; <Vtii b in*rU fbrtuaau Ui tv af ("inttfti ta rttwt wK^Uiicg of u.a K>ra ?b o* hla aa caatar kat * wai* ?<*?? am- ?*a fcac* In U? trtlufc n*' V wt *> <H? krr lm, fp-ri jOoct iw<< ?-pta?i Wi Ana ?a4 aNfav Ifenliwa Uaf iffirtum rkult u mrtrnf* (Mam ,?tjJ intf UUi fMfaUf W*aW*ewwpew^el?bwt?a f sKu Tarawa ta llarta Carallaa. (Tmim ailM*ftO* (N I' l Inuml.J IM I I AM mm o wock MMb More la f wa w.'ra nctol by oa* Of Ik* Boat awui wiraaaoaa (or mdarauoa. in at wa arar waflM (a Mm baar* of or wl>a?**ad It aaama 10 bar* oaaaaaMad rraaa Iba *natbw?a(, hot ahortly in bara mwi paaad la Ifca (rrttraal, from wbtob quart*r it bl?w ?M ma aaraaaM ilaKaba 1'rarHaaaaliy tt aid BM teak la all *war M aa bonr, aad Ha gre*Hm fary was asbaaatad la afeaa* twwf attaaaaa Wf gtr? aatfc luaa af tb? dam?f* n?tataa<t by null lb Iba itvar aa wa baa* aa far baaa abla M aaoartaia ? Tba >?lb brig Haaoaa. l/ta? aa Ibahr at<la of iba Htw, a>i win Pnaoaaa Mram wbarf, knk? away from har faaw*.<*( t?*staf a* Km plaaia la waicb aha waa haaaa4,a*i?n%i aaraaa tba rtrar. aamiaa ta aaaUw wnaifca brtg Aaf4aiWl abiiair L P S<attb. tea* wai b*>W>li nana l*a ia)ala bad bar ratlin aad b?iaa?ba abtaaat a( tba an k^* taM W rai M| Tm atkaanr Mi k*4 bar gaa m r>r*aa me, a?aaa af h?r upprr worn tUoiajrad Tto xifcaaaar J 4?a N <~-am. lyiag M a vkirf * lk? vat aMa of in* Oa*ia hw ftr?r, paii*4 ap lb* oiitaaa n? wbtub ?aa l??a, taJ waa blaaa aoroaa Ut? ri?ar i*?a taat ibraa ofeaia ptata* By nawlag la tAgiaei *Mb IM mmw Baa* 6v?, aha did e*aMi?tM aaaiafa, aa U*t baal had fear fcmhoaac aaa caau aura KMdkar wbaai Inua. Ika Haaa r Rattta F?ar1, It*?p at ?h? whar' of tha Wll i^aaa aM Raairaad itomptay, o*1 bar appar Aaafc aaatpiaavty kim iff art oarr Ml ao?M tftMaana TWa aabaaa?r r>???a i P???a*r, lylpf m?r Ika laM af Part atra?t. baa at'Mai ?>i-iMa> kiakaa. and b?~ r?. I in tan (< MtM, by bam* auuec by mo MMaM 1 M baaWaa < (hura batMtoc rw? 0fc*ataalaa4 VitrrMiMta. ?n?t | bf J. L Boiax k?q aa4 wapad b? Joha fe'iraaa, " l I mm * <* aaf ft Paarhail. bat tbaiiraioj if pya< ft Ha r?a4 aaa rot>*4 ap la a bna<ila aa ?a? tap raa< 'waw, (laib-ra. 'aJlrra, Va , ?* ?* aaw Praa briariaa <*a>> b vara naaii'kataly bwara 4awn Wa a?an aaaaaa *a< aaa af ifea aaaia vta?ta?a ta um CatbaTcoa?rcb waa blavb ?a A H(ia baaaa a' Mr Jofca A. ftaaaim "bur atiaa aaa? f wrwa, aaa o*>?a ra?a Tba Wy brb aa wn<aa w maa? tf>? WimtapVa aa 1 Wat ?aa K?Uroa4, m Ika itoa a< f^oad a?r- ' bad a r?4 aaay a( ??a a a>?aaa<l a po?? o of ua ra!?a? kaaaaaar. i> ?aa, i. <a?ta*t '? h aura t*rnbia ib*a * 1 i npiiai if mmm, m bwfc iw Unwl A ?n.? pwttd Afremrwm t rr* Ootkkko* ?The domr- ,, Mr ha* ?Im fv.i|o*r(*( n?m-1 ??r?? < > t* a m wfca i III til Hii *" ?- * N??r \T>k, ?n Uk? IM i foml mm* ? * < o tad oU)> r #71 0 u< 4iml? a Imw ?<? - JT?>? r Wkit, \ot?lch. *.? ; K mc ! Miliar, I* *? |.1 'oil MlttM. n? ; i?n?? *?<* ?? >??* ??* ? i nn ?\om l'*n<?l ^ |. l ? , riMn-j *. , BMM.IM . itavj-J foto l .*>1, > J%h B mmt**-"*, W<w?.i ? \r? fr?rt >, H >t .r, .. K>a? ; LaVM l*** y, - km , J .t,n -r-a, fll H'fw * 1 J '* * 'Oil mu, <t.o V?| iOMH,Nr? ,M"i, I1.. u H ??* ?. 4 1 W-B * 'Va*M|n? v.. t, ' V? : w? Jan M t r, W?a* ?rr?, D til ! 3 Wl*?? "*< r?wm? lit v Vmi-m ?,,v r? g **?? **? ?? m ?r ,f, [,.? * tm?? OmW? ?? < * e ri? m tfliSui?*'tTld *" 'n ****" -*" ' I < IW?ry mm TK9 ??II?r? ? tw* **?? o? I T > - t.-i u.III ut?i . . W, )?,? to.a.0 M | ? k*. tfttl* |.,lMkMkMi(NH4m* Hmmmt M. i ft THE riKl'8 PEAK GOLD Xlflftl Ow Denver Ottr n??in??M???t Hutu 'Art. MM IT. two >W| Ttot af t m trrotvm -dm ?*? ? /-a*y /wi mm wti of Cf4ial? N<w?.<wr la<? </ /n4"??? h"? A m m Ukc /?ia? ?*<# I'tiotertM tf O id and M r ?Ukfl' w>y w et 0* lAr. Mmm? IrorTy qf /?(.oigtMii triumwf Jn , M Tbe ?7 la (lilt tft?r Oo?e Entry dejv ?rlaf? M oro? ? or cailftiiU fro* tb? Maine, ef Ml a<ae cl?a.?. Tbera la acaroeiy a Mara* la tot day bat ebet ?d> ? rai.ia i??j b? a?e? vtaM| tfe*ir way imikaar auota A>r tha bim, ana an Maati| M? ftikfauf Obarrj O/aek asJ tea Pun* are ?eite4 tar ttflaa la actaet witb im *?M, MM aatf aaMaol U?a ???t? -a* I a <dr 'r?? ihH. wa ka?t om*m p*r * *?, ?r ?. Kiiaren Oi>^?y UMa 81 Jaa?pk. M? , wkiofc u?u?lly ?Wli Btoa paaaMjnia Mlk. A Ba J? *f af |?inwfr? k; tka omo^i ir* wmm at oapttai fruM Mr Urga <*tita In 1*0 Staaa, wk* mm anhar I* to?H4 Ik mining tptrMim* r * cMy prspeny, ee atkar >m>?iw ?f*xitaiwa, m mm I M Ui.7 are otmx (Mi || isaafe. KUu ?alf?a to amjai M UMl rk*f ace mmAmmI m vll4 apuawla Im , M my tka? nw aa? urWw kki Mm?a km?b? wiMf M i?Mt la oa* ua, or lor k?Utof parpaaaa, mm pa*'M ln*'7 P** oast par ?a?,ik, tad <aiMl ika amm at lAat. Taat to. ir I laaa j m mm b nurad aatUfn, I (tva yaa tarutf (re, and jrao jtv?? j? or ante tar oh M'rtd, d?a ikirif dar? VM?a i u <M o?n aoa an ral raaaoa for toatMlag thi ir aumaui, it m bird far llxtaa la rraii/4 tkat km mc mkd moa?y aa cap <al borraaed at aucl? ?a eaora>oa? tatcroM Tm*f my tkora la on auatanaa kare, W|ruia 4a not at p krra, fcud tkero 11 uo tiutl caaaiaf la; aad, far ta? oat part, taaas otfiWUtj ara aua^at al-nd, waiting aaluuua of akal la to all aaw minora a p?a 7 a AMO?f othtr irrtftk, ara aatlaa Mat ?f W 0, . ? ??-t? 1><4 m * la* of Coaa. C R U?rn?ua of No? Ywfi, am> riH*a<v?lf kaooa aa aa la.l*ana>>?ni adra c?t? o( it* Pamtv RaJIrcau Ho M raporw-d w fea tan oat?r 01 brti; ik ream la lir>? **', and kaa ginua M thai mlt.rh Ho la lo tflirrr ki< aKilrrM 10 au/ Ml z <ai ?i l*( vti Hail boil Mcbda) avtino*, i>|nit (ka oaai>u?a ot iiw dmnf r |?aliiical t, aa? oiin awi partiimlar i?'e fra* to lit* rtki > Paaaai'gma by itu; laat owoa r+o ?ri ba?a U-r* n?oa ?r?or? la in* ng'ua* *f Ou.iai **>'. -nri'ya. t'*arta? nus^ln tmo^.u ih? tcv-v af cum K m i<- wd r u( llt> ?intr>kDa?it?h.v? k.?i liiyt i> iv iltwn Toe wtaK><r B- r? iiu k<*a quita >aiO or U? ? ;? *. km tam-.a' ju? i*u < are ^ -m * i-uiy mi To** 001J. u-iBvorabl* mub^ Im uH au.uiwrtii iu, la rfur.u to at <( ** lu <tk* lh' ??* il)i? tki,"Kil fl'lll, *? fcOJ.otj 'itimi >.< on 1i'f? nn? ten irc-kt Utrr <n lUo 06 u V...UIUUO Olv, ?ti<i l i K i l? ?u ?? mr u.fcl ll'OH for tl ?o i>k?*Mio? mat ? ??>? munoti fniti Moieiaia .4'v M no oui? ura<?> Marbr* a< be* o i ? 114. V?;tey T?t> o?a f ? Itw t Uni bi?l dlkwriirid ua N?tM? Mo.ia<?i ., < ? \.1 trt-K<-w#ha aud v'?e?.>ia > ?>ia, whii li <t?U Uw ijn%*rf tt<l 11. rtrltu- ?s Itte UlliHMr ? ?aixl iivif Nir?, a?>- tw*o ktiiai a W uvaily u>i ? ?- < !> . fmm . itavga?au'l ut m*M U/ yt la a ik'g* parci ai??r- M qukUiallter. Hu mid qui<ifcMl*?r M iou*c ia qioiiUi* la<^* aaiu|fa to au^'V our <1. uaeu f<? avail g i?ii|Oir?, U wo rld prur* |K t v k ac.UiC*- ?a ia.ifi.oe kajlfc la Um a?a-< *. b<* iu< a-iuUMr txarttt laour n mitj nousauily >ni'i (InWu? ?? (nu but iuii>. a a Uiti 1*44t* h lb# miai ?m ouilvni b>t la l/o Ii.ii.rf- inert *.up>*?r p?rf?oJr noui-mcd ah.i tayp) (I* >cu n#?t bw r.ut an?a rwMM ti> M.y piao >t>( tci v lad p?f a in (ruai ia? ?<triM?, c<j ? ? tkt>y ran aku sh.ia c*utt i?at p+i. ir?a m< (aca Hn <?ij?r dn*o iv. *? arc ibn >k?a. la ?.#ijr ,->laora (<>ar?* (Ota hu a*.-o fiuua *a>nep .a ?aia? In i? Urki) Iihi- inula to taMtif iioil?ri Our itf iicwl ?<>o*o? a |,ltro IK* u uvl l#j la*i tr im im ?ar:ar?, worth iwv.Di -n dollars, r^iaoliug atari* Uitwiu gl.t'i M<?t of lha 4iuct>e? are jrA Itlii-d tki'h ? ?*, anil ar? rbali pH>hat>ly hi<ar nl turn-itx tb'ur oituova' n m ' ? at ihrati *reai Kiu?i UP Hi-en n: ion Ai i^Miti, v.-ry ravarab**. TB? |itfn g ''>?n.p> ?i?i J s.oti 't*i I* ' l*st tail, mia ar* ka??a i K.nj iKtr an* boi'kix rtw* *r? (mm flucJ U> bk:? in Ibe btxl of Ui.t rtrur.or tut tmntf*'* ik miii, eti<: itubd tl?>( ii< rmi*> u^tkwn mac*, I'M, iar *? prwpcotrd, grcwieg rtrber tb? Cueit?*i it'*; go ur at <-a? Tn?- ?T?i?ge , tad tbua tar baa hfC H'hl ?(>t:?ia I?r BUI pwi'H, enrfciBK oaatD-in i utter. ?l'U< "( m h-tb a* tmthtf aau tarbty bu . N ei. f. ?! f <1 is m ar -a Tba ? ?: r*ot baa aet t ae raarhrr, onrieg 10 tru biyb water an<> vol haetag faotfeuaa ?m tun Mag out or t ? bra puMpa are l**Mo<a4 M U? rival U.rato, rc tbai alulce* oaa ba uaed aal .bt lift ia tba bed rorik Baneleit rematlj, the f laid will aa ilnux ba largely woiwril. In word. rrpHrta fiw all | Uta nii><* ki.(i?B Lara ara vary favoraMe, Oal tba goM h?? If liiJe 10 oom? In Ik but r*rf e?al! <|iuut'Ur? frovlttoM ara run aoaraa aao b?"i at r*ry h'gl- tt*urea. Ra-igraau kib(ba liti ? aurpioa ?Mcb iiiay readily ompmtm af at a ?e?d ^( ira.aa heavy trau.a ara (ipviM it tt< n| MN. N.'twt b*tai;aa>g tk* arrni repnrta fraaa Me miaaa be>e| to la*oi able, lk?i* a a aackl (rtliag of maa^blMil ai<H| tboae Obniiag in here IMa M-aaoa, aM iaaa?m, la vaaa latlxLoea to tbee* ?bo wintered hetv ar abo aa?a n. - ual aeinrerf Ti < ? do aa* find aa n<Kt* amaaa da af, at" aot a* m?nb gold cmaaieg la ar la mroe at aa, m ihry la> kaa far, wirne m??y wbe ge to tba aiM <ta not fli.4 th> m aa ti?-j ba?i aew*paled, aei rrpart uaUW aiy; tint ar ijiiai t!> ibere ara Mora ar laaa euo are r* turn lag era ry any to tba MfiM. I Mart an nrrr. Mar ?. '9M ifaury rd Vnrrv ITttMArr? ?m<praau fSmNiv Am* m fV l>-vrttbxti*m rf (v Midai-tVra'dMH Titamfvr Or/mc*,?fba diiw /Vaat (A? Mum, Sc., to. For tba la?t I oar bonra we bare a??iartoaaa< avara wto?'a U4 kn?r ria, H? f rawtaf qntta ?j41, 1 wbaa tfea rtorm abataa ao aa to ?ncmlt a ti i* ( tba *k>Uii:I, (b?y ?'? oufarad wKb mo> Tm rata Km aaarty caaavd, but viiid auil blawlag ttrj Lard im |r*WK| qatta com. B) iniftli of ?1|mu m day wa laara ibtr* arc ? - j aba are luratac back aa taa 1'iataa wbo btt* bacana liaoxirafad betara raanbia^ (to patai la baar 01 aa raaaaa bate# aivaa far ikar b*oa la lUla maaaar It at) ba Ui?y km haard r? porta ' troubva wtib tba louiaaa hara vblah tnaat ba (raattf aigaraud. It aauuata Wj'4? tola tb< ra kin baaa a larga aumba/ at ktra*?boaa wafri aa Ma bar<ar a' a?r uij for lor aofco da; a paal, who ara biaaaif w iba aat U?r?. Hi ay bara ?ar?d aaaa f jar aNkaa fr >a> bare, til hara barn jauird b; aema foar bnadrad K<oara*. a fa? lodgcaor Cbtuaarhaa, Apaobci, Ca?ynaaaa,aad a vary flaw S?" i. tba>ra baa baaa aoaaa oaa la tola v?iaay ?ai baa tot tbaaa iaataaa hara I ^j<w tad auaa tuauaiUa aad ahita uadar Ifce loflxaace mt t<q>iar ib?y ha*a aa* iiuu r mo ?i??bt J< j rtvimi* U4 ua raoobaa Irura Uuaa la i aa milaa frwai bara. i aa waikitij aiu Uk> oaataa w tn? < abaaaca o( aaaa. aad ?afcti>( ?oim? ?i?a ibaa pravMaa aad otbar arlMfi tboy night faaay. la ana aaaa toay aM a aaaa, ?*bl antaa froai hara, thai Uta lai baioafad ?a Ulaa, aad lb at ib?y vara (atof to drlra lha vbtva ail, j ? ba did col laava tbay abaold bur a bia r?b.a aaa ktu iai rni) MMJ ?li i -r oaa cat botd o', s o * a : prottai-*a a iH?iia| a? oar <*t'**aa traanai-ad aa taa r?ra?| ik jM m mn? a r?Ui?* v oar a uaMoa, a.?i mi iim< aiana vru|< ior tfa'akua M <-?- uau.t tw lUkkcO JWaei ai ui?e an to rp-?< hri, Mt M| U?mc it' iMM ?i* tto ImIui, tan wmi ika. ha-. to acn?4 i *n aM kut>?n BlM MaM mmsrta MHM >k*T not Uilak lhara >u caaaa tor aJa'tn, ana Mat t ta* laritaM war* go ng ta fight Ik* U ? , * Plata. i Tb? na?i 11 ally paaara a hMHiM lAat It anjr I*"bm m paracM war* fo**> gatltj of aatf kg ar 0*wg thr luoiac* ixju'ra a< aa> iw<i thai vniia twiikaw, ar i visa ia-1 taoiltm, ?wb j ra-.t. o< pwranan f,>.ll ka P.->l,o<? gWaa fl'tf N?h??aa-t K nlM^tw to UavakMMva i IT) attt aKk U? Mttg llMK'l, MM p?MM Mr I e?n.??t>T tt?Mtii'M 'ar' aata if t*?> ?Mapa kaagag tb? | oti* aa* atM di? on I a to (imf m.irvrw, ? ? a ottlril l<'iitiiM it k.mii ti|<* a a nan rtwn a raanrt la i ?w Dt M aUax a (if rgkt. akto* VMM, of ootiiaa, araaM < bm- caaakwan* o^rarioa l>? i'i ki>a b.?-a ay ; r ia-t ta rart <1.?iii t k?i Ukr (v di<oaa4 In oa*< aa at I M (M ubM I Tk? oWa al >arw?a ut*H? ar*aa MiM loutu ta t l?? a km ' itt ami ha a hit,*, ?kwjl ?af r*ai"feiad M nt k< i>? o. ma tt "u nf Ik- Aarrapaf.t-a ac >jn<af, ik* I /7'h ia?t Nk aWrfw ?f-k< ?*a ray.-vaatitad, faf Bat r?a- i a a* kaow aot tin ArratiUwea mki iBr; a?*s (ifcad- 11 I), Ma I In rrOLiata ?>. Uiai Urf ??>a ("lag tt U>i ? U>r I im.uii aaatad tr War* ilf Ir fair li> ? l??> <<a ' t u gMI 1. ' U" '.'*>a alw.iM ??j iM?i ik'i ?a? <fnrii( r, unKtf t Ti.?jr ail iiintio Ik' .rc<ai <a'i?r<rui O Pill UM rrtjt.rat of ta Ukik tfc?| aa> ituKktM, ' & _4tt> lw? M" tr.< taia <rf a , .i , ...I i? . . r,i; . mA W?? ail la M I* ik* ir ?.iar>- m ikr u >.< a?| a ka van? at ati ai m at *t.al Ik- J aat r.asa an i 1 a a >a, a# it a a* iha trrM *)"** ?> r> .^^a i> >r| n Jl,.aa.lt a uaitj kill.4 k) tk' K'l >aaa. tkii'k i^"t?I vo ka b ibtai TV'? la raw.rtarat' a ? nw>ai aat?g ??ai?r> wboUa'i- oil,) uniMI a<l 'it bo ifu't It mi j caar* ik?) a a gr ?ut Bl<g?"a?ii. koat II* lb# I attrkrra ar. >%k ?g M<w? paiaa ta k a'a .ft r4 ?ia.?l in r. a-.? Bat laitlta* u.aa iha tk-f m u-> .? < , i" - a*a at.., !.?kag tt lurny. Tk > ?tgit a.ira aar > j kt ana'* till ibb! kHtkt. aa>l P">kai>lr <t?*aiM <t?? Ba i t JK? II ikal ta < ?. ? , a, Utaf* frill nj. ka M> aa Imbib*. >t'?? or |a???a u-41 in ta>| u>- aiarf, a n? aht-a a/r ,w.?t *....,*!) b. pr ? CI it.ai ir.< ?? ta t tf ia ?d UJBi.. Io a, H, B II co It a'.h ? t, u. aa *? a ??iaj Mil - n* * ag ?iua a/. I. lUM kara attkia o* _ ? , - . Iur rflW IB U ? >.n? IM Ul?< ibxi f.liil of I ? Li*| ofcwtrwr Tu-? t ft bv?. <* ') ?? i* iha ? muiif "t HiMiBtMa V; ti ? i at?mo* 1 q *mi??? no torn c% tnd | Iilin *>ur ilw IK * .l?M ?*? tt'M.Ml (? * *r* Ttv )M) ?b? ha** emint ?M tot ?Q M U??> o, %** <h? ??ff iiiw-ml I? but b?fcl Ui?? l.if ? m> oo'a'kHi Win-' ? ?* ? <* '?t ' Jk?? (? ? > ? 41 in ?a [(''IwlMHtK** ?ko v*h In U?? pmm?m Ita * fr ib? ? v in?> b ?ni< n 4t<m >! ?? ?-?? > mmi) oi?r"\ir?i nm Oar or**k, M?T U?? &~>WT ' ? it|?, iNh.1 m?t*? 'n? a Cr-iorv* [?n?w <urj u? nL> ? ik? l>u, Mfhl f** fr-'to ** nr?.~? ul * < n?Tg '?lux tl.j I ?? >.*u>ri?f ? K?w? ?p> C ci?b. !)!. b bOTallf ?D* tv?n>n< m ? ' r* w.fwi to e?tM i? *v i jfcubt n* a-**! ?b< n< ? ? lack Mr ** b? halt *a ( b ?"? *?? X ??#* ! ?( MItllT* fOtl a *-* MO* ?*?' # l< ?!??.? |?fle 1.1 .M <? * ? p ! ,?..?. ? r" " I11 ?> ? f f> .? | !'%>? 1 . HA*?I n- ?'>?< ? ? f *? ? ? ?p i .?? b?? x*?i> ? I' T IWuM, f j w n<?, aaa ?i|?? >t ( tf ?*' II > (!! *>? t'bJi MiWWt Ml Mll*** fcfj*' ?I. .V l.in, tmlrt bd> ? *>? lb* V%. , r? <rtW m-tt ?t?M* ** <"1" 'I? rir < <? r ? H?< tu'i ii A?:?li * *Mi |%tab Tfem to wr 1Mb M Mb| H ?V " NFWTORK HEKALD. & * ?*? M fM F-r %'? ( till 9?Mi( I* it* ?-laa* mmmm. mm* fr*? ?M ? iw h?< pmm" >>1? *k* U<IM t?? r?vr?M ?>H M mm- lt?ro 1 Mfl^crMlkt b- r* MM ?<a*tp (j>i?nc aMIa ?? tttr rmm ? ?? >!? bHf *. Hlrpl War M<, J. H Ot**4wr*, at Br ? ? * Dww, y?i Ms ?***lar haial * II l?r h ? V rpmm, mm* l( k a?M( N (HUB, btafc ? mm > ?? !??? Ui* mmn M? M Am tai tow, m* 'mm Mr* Mai" !% W*r>U? b**kNUtatW?, BSfhKMJC UUVKT?UHnHHAL 1WM. tiara Bm. Jmtgtu AjtfcrrtaoU (p. J.), 1 imri Ml HMkn Jvi>a t_fV Pmpl* at fV (MM ?f .WW* aw A flu if ?imI - Mr Piatt, the jfMMw at Ma#ar *M m <*v ttwlntn, hr?a?? tfea mm U eataw ? MBm ?kwk avwkaM v Mr. *Ort Mr. 0 0 MM ?1??4 nim pMU far Ma raiaaar, Mr. PWtts?fe* fMw m nam la pM to ika Hilar bp tka I'M a? KM ar Uta iAmm, *Wmrt My a?kar mmmm *? tan iiaifi al * flaara ar AMa'ataa. Tfea Mapar imp >ia4 iar ?w wiummI t?a oaaaMt al Mm Ularaia, kaa 1*0 IM4* al Ika iWtfan atf runm Car awn MMUW.dlM mm* IMMHNMd ir, koxrtr, H *?*e *e?> WHkMliM of Itu !clM noM* ef ika Mirfar k*i Ik* May w ?MiHt rrmiir ike (ImmIm Mkito riml e? 4m? aH?-? a uel> *?f mm, ur?rtM k*. t* M4 Ike llilnM ?' INH ja*r? at ike (*?.? u< ito-v J? ou?u( to r*vwwr4 wii?> rvd ?M ilrIM by Ik* (ktrtw lj'?*l 'ki?'y ?M n? HMr n, u>4 lk*i mm ke liu aMfcr# by ?J>? uitvMit} Met ii > w er ky fke WWII. U, k**?>?( M rwMii oorla out; ? bum ar oiute, M iu mm n t>M kr rr eiwiM iu me ohi la, iha num Mk(i?4 li* ik? re* u*?i iIimiW be anjaagM H>>fti?*a? I Mi dm ib ki* co a<t) mp kt id v "ke ?? ?af <ke pukko, aa* dm lor 'Huiiu tt1* Duton* item ((loaiier w UiJ i*l Ni* Y ?k, i! Duoltiril ) Tlx- CMtn.b rlita fa?a Ok l???' M 'nr *<'?( i*r, h? ku ri|li to HKti i w <>?k (tail a i-f |??I <* ?, ?ir?? iiuku Make arg* p. . Ota utw l? Ium ?; b~ak? par ia?ar?ai aa aa l<a?it? Mij Mim i mm ito? iMy at Na Yark ban* (ke to,** * i?*-r*ei ae *?b aa ?a nai?M air Hie yearly al^rtfi nil ?,<*? l'(# at 1 |Hir crtl la tlnllara, < n |?? m i al U'ik ?n cbouin ike Oaaa>tM>HaU ijoy a prfqu'?*? iik- myrf rtore-aearry r?wi. *kr Ujt. a^,nie:p'? *l rtMH.ta b? |i*?a a?t? t> ooc ?1* ?< I n?? ike chj all b > oar, aa* e**ry ?*i? it atwiio ha tafcre ire a k>? *ko wnl aot 'Ij h> tr of j.rtioa tkal Ikr Rjatk of Ai<Wa*a " ? aei Ii t*l J <?t ?aattf ab*t ii roi..-iir**<l .* 'Am r i? ??l ? txil 'ta.lite a <?<atiiai*<?'>ue uoiUraaa oate o? ji-tjair* and kxettve booi by I'a* ng an eeat, aw can n? Bun > !?'* k? *11 it* U>? V.*? U ik? kaoy Aa a J -ura a^u I ? i < t i e*ar*e bv ibr dial staa ku' by ikr i?-tv V kea?v?r. ib?r?t aart a pcrtKxIy (aua otytoiua l" lau w? g "* tk?- 14.a <>t May. iknea of Ik* Ina aa* ?' ? a tbf ati.k a>? iat(ia*k? Oiflio<iiiy ia i *? ?> : ib* im ruirnw *1 lf? Hiiirl ip boil ui? r "mi kI ?<"' l*"' n. h?-i m? i.i ep|>< ittn.rnt Tke aot of Apil' l, r? ! >r? Ml Sl<.?il lim.101 !< ? pe*?r or r?ti .f?l 1 ijttaw fli|ii?* *<"> m oiaka tlia r fllone of ti a>p'r?i'?afc-t i fcaattoi .?>a m i'?- ml tl?f M*mr> vmc ! ai oa*,*.^ it a* if >|u<?(Umi ao? hrr lk<> terra >< iiB ?. t.? iv l?f>t xf.ir ! ' ?? )<t|t li* 111* > ?*ttfrurf laroi 01 lk? MI'WW M *l> li Iwi > IM?) yiotl r mI> -> < ? i?-h-om???i Mr Mo?( b?nag tfoa legally ?-ioo?->-i *r I i?M ? ?tul) flx-rv Kbouiii, fierrfwm kt-1 it ? iikl i>i Ur (ini ; nt ji *t i*? o-*-' ir |>, im< , .ilj. whl |I utii t t a^tlMi Mr. StO'Jl, U4 W MIB Itk-Ob l?? Mr I'tartl .It.*.# r B ?4y. K?tf? mm I.?vrro*a tp;**' '. r fer .-itrii, ?uo rrt "oiih, Mliitl, We loliie ? f i Wa t. .? ?urt ??i ?*'>i*?<1ly In ofllob * Cli'iWUn, ui. < r * vim j ( om.i-i.i, wbrn t?? pi<-cw<iiaii? ojo irr. t rll'l II * ilk ?'?< iIIi<'4h* B* rt-ni'ir*; u H <|Biii i racftit UtoaJMirra ua th? itrefrul kr|il bMfei*? fif?? n*f b?- N~>r !?y*L'y rrro?vp'i f tbc-efl F*ib ii tr * r? rt'MOvrtf, m tfe* bfpMnt iii*||?i Mi Ikr I.Hitrl iu?* iioi uUM'ilb' Mm rMHT?' o .( > I t ki t<ri Ifciu i ? <-| i hit otuiut < >ftlnr? Br* br>i? Bifler l?* f-r ? mm<? u. in or Hi ?lit Tt* *)??lwW'i ? !* ! > ui H>'? ?n?-o ib' oliiMri (if IdbT t?ik ?n*n. ?M)>*rl Al 'fe?' UUlh?ll Hi < Mr [/(lllltun ll<l"k t w ?fc| HM-f Qilb? 'b> I'lin II can t?? r? I??? ilfer < 04mm*) H i i fer b?lu? III lllca im*r? f bI in* |!iri?MI III lie M?)ur nil Akl?'B>r?, ?ilO< iiffe IM (< idluKni kin fefuM Uiil k? lUil buM tar i Hi Ittr?o?l hactimrmt:r M>fO I* itH WBrnibtabto. k ?i'4i b? i"U?<*ea ifett ibr IrylsUti- t?MI'|wlly, m+t t'?* kl| rrn| ?? )* . lkU4>i?gr ' <M*iufe?, III Wo '*kwrt *feoii4 M rnMW * |Hr *t* Br l? < *? bit IU prunwouB Hit-i-i ?i <i ?. ?( u>cbi kns<?'ix nil muife mfcrr Tim rw??tifti i?ur? M?w4 ar? bin Bfccm* bf WW 111 ?tw ( ??? ortKiK ibM ?fe? Otti?4? af kufiu?, kc , ikill ikic iknr i-fll *-a lur^i tfe* Mai* >* n>? m />) ft b) ifei b<-B0B ol tepBrkMM, no 1MB ?>j*?r Iks ' i*m" Ik otmiii > mw?il mint la fwoi mm, mm bo a>a> isj m4 iuum be m? ts aa aCncte adlcMi .-?a 4uat r* <-a|/*m(p Ibr own will M lt? Maymr Ml* AI4?rfw? oaai a ! i?Kfwi< far U>m *n|ii mi ifea ImH* ??r? >b?l) ud ^aiaaalag. 7%r r?ttNi *< %?( *?> lb a Majar, ta Km praaaat ta ?> > *>, ? ? ?a*t? pmait, %i.n ant a oauaa. Taara aaa a* matuia rtqamac >* Oia?oariata ( Matt itla kia offlMlwaMf. latarart la akargad aa a *am>MN lar iaa aaa af taaaaa . or " auifia iw war*fed - 'eg II. ! tor bad ?a*i lt> aaa> ta* *r?ta> paraaaaa hm awls ka?a mUM bia ? >.??' b?t* aaaaeabla ka r. m???i if a<H IMIalaa a I A an ill kr*|> l<g lk> a<a*f uB-?|>> '/a4 ba 411 praoaxly ak*l lk? law U4 ka av? r..p.irwi It tba Mayor bat aaa'gt a4 ta oaaaa liat lha aaaabanala had rafuaaa a> uaa b<a ilix I uMtn awwaya la la nan a ta a priraut ap^wana. ifew cai-> ba?a berai qaHa aa raMoaal aaa juai aa tb? < -? <aa ba baa ita|Hi ra? ipumant af Mr i'lan aaa ia?art? tba t'raaiorat m tt.? Board a ad oalial *Wi?ra>aa naaia la Iba cbaa, <ba tanar aaoaaaa l*f 'aa> ??a '<? .and W> a atao'tug Mia aI Uia Boar 4 aaa ta ra ?afe> ?aly aariaf U>a'. ??aaiaa. Vbiia ba a?a pro a.ai, taa a?ara ?<*aa tkak arbaa tb?y 4* aajaara it ?kw la ba aabl a futara aay Ta?a a wait h? It aajoara aa ma4r, droiirao ki Aidanaaa Saata laba ?rnaa aai ha aft Ma riav Tbaa ika B ara ataad %i|. >raa4 aa4> ita a^aciftti oa? tiait <a Km brat r aalaa?a. aaicb raaa lattoa ba b?l a~a >a .iN hat ?a# la luM >a-oa: aaa aa aaarai haa haaa iaa> a traaataa dactatoa tbai tba ttaarc mi aajuaiaai Dmhw laaai mi Calt*4 kbit! Ctmvtt Oaan Nafara Baa. Ja4?a aaal'af hwiwcm roa or? i scaa on rat Hi<tn mib.- m cam ar rh?.>i>oh* ky?na*h ani> iik-*y a. mpnn. J?a? ? M*ard Rakf (aularaat aim aa* a<avr ad a raraM na h? at?f> imiliaitiK, waa i<rni(<il ap lar aaotraoe Ei Jud^r *uart aaaaittad aa affl-taTit it an fanra nt i<aa>**?a?at Jaa|r^aiw>y, la aaatnaala< tba pri?<'ii?r rt ruatkra ifea in* or lata w - a a rwrj fcwaaa > a?, Out U>? oa w <ba ?na- ?? ?a?w tbi vara b fli aurac act >*<aa|a*r>bl? ?a? baa aa-l aubw(|<ii'at a <*> i ?ia< a?? > walarani aa Ua4 ?w~ a ir*a*aafn-a^Hy. lateral .a naa.waaa waa Wa lux Mat 'h- jj'i r a i U Ml a rarua^vaxlaa.ua to laarct, amll ia1 iaa?a >aa Onari la i>raa>?M.?f a r. aaaar>|iT>-l7 ?<!4 arauaw rba aiiiaan ab -awt ?? ??fa?i <a pna n tar a.i aawiiaa lb ika caar .4 r>aablia Nakab aa4 Haa * U H<ai tiip C f O'* vi, who i>l?w M fuili <X * ? ( <hrf wtlfe ?I?|M?U ll?W, VW r.ti ill to o' N ?I?i4? *><??* MM* hMfn * treaty atiMa*** $ ?* rttcrai-tor, ?*<t ba>l ? ?? h<?a>? C alth "b* Or-a aiHN ?* May oHV-t.Oa la ra KWftf to Hraiptlrwl, ?t*> la a D? g'O, o*<iaa>i rata* Mat fc? >iuakt cot to W Kbi'i awn t?hia for ha a>?a Ti e Jai f <?a NubM to ba m^nvoaaJ *1 hu i tar ?-k a-na*k? a*4 <a (a/ a Bo* a?a 4a4lar i?-?>rm**i waa ? notxr-i m >? iap> art for dm joar | o' to pat fla? <>f '-at uml-r Tkr rVaril ,%jf- nt Pyilfi amri H'+'f 8 *u"> ? " ihM ?aa a a>o??a Ui qntati titr men tinJ c ?'?t KU argrrd >7 ?"* Jnu naHi't ?a<t CWt \> H#? l?'? Ota t?Hcuii?at kv^ ifc? .ta n. tart* wMi rorrujirtf oK*tn?otlt # !h> diw a>'rnii<tairM>aa 1 11 Inaittw la tka l>ttM ?tal?? [>.?trirt Ou'l Tho tafca aaW cai.carl ra,?ir? that tt? ?M ?a?il; cut u MtM th? drltorfaira n? lh? a?l<ir? (hr *ua? V '1 i -fearer ar?art tfcrm *? rwoorr i* hi ?r>k* th?y w?r? I u> bavr ahatroet-4 ibr ami o )u?u.v oai fx?taj wti a?> '< 1a the ip "ina^ai akw t*at n ahauta tmi 1 hoi IM*y ?er* >< Ihr curt h?v ;?g tt la ILatr ' >??r M < oaaU -< tltr ui u> Jm T Pw'f*. !or l!l- t'DIUxl A?i#? tint* f , i?air?r Jurg. ? > *'I*, mi 4o?a <b? furUor baail'* I if <? ? i-Mf Mr ant ? *?i?. ar r< f*' M J twn B???m utml fWr. ? pi* ?a> tk? auli ?n?ttk) <li- raatr* u *??-, ' O l!u '<>0 (" !./ trr-m f If lM?aM, ? . ?? ktr.?' U?? h.1 WN?f lb< IH4 nm [ ? '? fcj CJcrrra.w afar lh? ? |jo?i>iimi irf iti t, im inM 'in II^MI ?I r'? lb* rtfrn-'lif Umurrml ku ISa oomoaiat, mm " I c d-a> rr > ?aa ?.*? ?.. TVi ! aw?al?4 V) M tm f. f?/al 1>r? TVw a- 11 -( ?? ? a' k* V* T^r? fbr lh? uaa narw iinil ? [ twxi ?it* ona<? ' Jn < .ia?i<?4 aiw at'f.g *a? ? .1. ft it at 1) r h? i? ,, .? .? atga " a i*r ih? t 'lai'ifHi of ia# l*t'aU< jr? < .* ? <4 H'-ani 4 $ f * ?'' ? MiKlon or t.?w Ulal 4* " j MMnJv 'mm/'-'l !>' I *, V ) | Mmm <4 <1 , ?rt?r m <Vc>ju f,rv n-isMjMkjiiactniA a.lirna <1 ?? ? naaia " ?' m w for WM?a?ii M s^rala. 1 " iti > 'trar ?Jti ??u ?i y m?i I Hifm' J\4'H 0**1'-II ? J-** /* h~rti4>r4?j ?J ?t? i*l Trin "WMru ing rt^m.Krac mH\rm-4 ?t?h ?1" ?a m?'h -t* T*?m, an far a* r ? ? 4*fwT*T >a Mn?it ' >' * '?. ?a?a 1 i?nr?4 ai 4 ?o ta? aa M t"*** ' if 1 ft W UM tatrj na..?* a< arua OMMkMMItl ' * . t ,? 1 al -Ju4RMrt afff*-l ?1? ^ ir.rtv, m -J'^ixal ?a?at ?a r**ara?4 aa? * I *> h?. t 'u? in?' War# aao?.-? r?f?r?* t l'? I" ?Ww lk? OT?l.l r>. /' .W' a?4 mrnmrn ? ju>'ii?ai w IMi oa?i, a*??'j a^HWataima J ?<? # ?ffi. m?,. ? i J ??a P. t? r?i % > > ?M nr ?, Kd to iii??ki? ta/?.<uta. r ? il <mt-am | ' ptafeiufh, wilfcia Ira < ?f?*? a*r?k? ? u 7 Tin* ' n > in oti <r it*H? r ' t?s << faa al ta ? * i?<1t ?r ka?<t ta NM 1I?. <uM) tunc^, M > <1 I mm. ?ha?i ?f*?- .'??! k| a K"*? <M W> nKH acil'r p?> iu?vl *i? ?' fn<? Of <a_i m "14* mn-a ??. ' /*? ? ''i 1 ; tr?? |fc-?.l 1 j V ih . . ?, tt? < -?.??- ta rm-~ M>? 1 '1 >ll I* tAi|H? M 'If to ?? ?* Mr ONII <4 t|. < i.? a? *.'lwap ?< #f >i?rn| fir* ? ' a aa** f f? ? ?? ? **" '?* ?i>?( ??. it, *1 *>? >mn .? 1 a > < < " ? * a?a ?? , J ' ?? V 'I It ) ? -? iti. m 1 t- 11 (>" 1 ?| '(Itiili t Mt 4 p. >> ti ? * ?* ? ??? ?* tl> li <lrl' l' Iti ft'*. x ?? ?'? ap ?v t WaM ?o ?* . ii ? ? -an 1 a ??t ?*.i an I(T? (KH?' ? I?till *a **! "t OTMr ?t?M1 14 Uia pt * (M PnawlMum fONDAT, JUNK 11. 18WL ' T??e? (() ?t>4, u< ItiUltrt ? ! < J? MIII'IH tut* 4 Srm York M nu Hmtlcmgkam ? v fit Hunt Ok?a?Ma I. ?J*i4??*ail mrtlr?-? ??* o e-? Jiiog* Leoeere ameeihf* Wn o.?*a %m ... ora?? IMImUm ' Ik* RrtliwIUl M^Imu|i ?l Kb* W*?bt??t*a ifair* ?**a*u?i I/iuiM *ti?rok. )UkiaM?pMaa, vm ap**a4 Mr ? ?IM IVTIM ruaark*v t*? (i'mH; a*at*ata? WOC h< akirak a?l? M*4 aa FvU'lk *?* ?, kM?m tin ?fMM a ? Mn>m?l ami. i UiU* Mt ml M tq??r? ?k?a* mm fc tlMI, * ? IB iM Mm sum >IIMllll M* iMrwtMl ok or ok wi?M III tfca all/. kaa ? ? won* k t Mm wont; taut? warakipptiif U Miru aimri, m H k MMMHld MWWlMI Ml? I kMHH kal kBk?Hf ?oo?UBt?r*4 Ik N?r^M af tki* a Mora rka ow?* bum arak l*m kf ftkhu|i jww i?(im im?i **4 * ? lai* aaa iirfMwl man, Ken Okv N daaUiif ?a4 it 1 foM?*, ft 1) , (tnU a?e n la aaa fir N* ?>* ??*?l ti? hum Taa tkln ectaku* a frtai af aitjr i*r-w a?v aa taw lb MM, aa* a <*|i>k a* aiaiy M ' * fl* a*'gki u( ika trual, ?kMk Ik kf MNa M?kl?, ? aareat* ?aat, oak lav IIauk tawara, aaa a*e avi naooa * aaoa Ika aaa ire aad pr n*Hwl aatraaoa m tarauga a iarga aaa ktwuUfui i?n b l o aadlakOo It xu * ? < ltilr< >ta4 l>. F*tar* mi oatuau*a, *?4 A* ?U faaAi > -v* pa?? v? 4-a gu'M, glTtat u a** Wife* ** *l|r la af MtirM * (?* fka NM?U Uwii tuwd Ml#r Uio *auro 0*41 01 ft* ailiea*, uii* ?ra MTIUI tun luif", ?.-ll Ugk.a* 4>1 ?oJ ?u?lU?i*? r*-a* Mr um <?><V m?? <1 '.* *. i* MHr ??m<J iu,u?( tfcaMaw, ?im<* ia 4a*i<?<*<i iiuiutMiii' ?M kiMNM !*#? *, w *t*r?M *I?*T* ummim rmr m u? ? rvtout #iu u .4* ?aal. *? t*H *f|U, KlM by 8in?*rt fa* ??>, <*? MO iMWiini-ai, t* o**?iM-4 If 0?al? A. tad <;?aral P ihvijM***, aaa I* <w*if a*j la ,*< ajt'i, a*ansa u ** ( aiatiMXJ <Ma*it>? Tm iW(t'l?rM?( be rdtbaa ara *up4*i >?u bj> u?b ant*<?M u< >b* a*rt*? I 4 ciruaiar *p*a ?Mbr>* wit* mm arottna *?<t oorboiu** tt-1 *t | ba a#X**4 ?a l*a atjinaia^ Ui fu* j?n6, II i* (MiokiinI, will *>*l afxtul ot?? a kaMrail p. 1Mb*, a?a iha tit nk |>e r*a-o? ta* obtirob mm ?* ar**<?4 y<wl*r4tf ?*m?g, Ik* Oww , |t?M, *Bi **? tka fMUI'UH, tot'Og IU-Ml v ia a wiikUav tuaat & fba raanMn Ul*a>? tft?,M?a ?? ?i-ft?M>ce* u> |Ktiaok. M wa* *ilal*?a *f tan illaaaa Ma ailr, aa<l I' m K*t lir h'ka iitmiiM UltMlo*.-t > **<<? ?? *> ? *HM)a?M *aa ini*r?*ira ii*o*ir*? >*?. U*br?*a 4-0 o*?*<a< , lill, 16'* I .flin r*r(??:_ " Una, ?a bkrc a gnat |J gb fnaat that t* p*a**4 au> Ut itaaft tl?taa u4 ijaa~'.? u a*i I * > <tar o'm.. Pitt a* a*** **? a Sl<k I'rwut a*. J* aaat-i ti 'icoea "tv* la* (nulla* ?' aar iadriiHi*i teat ?'M> la al! pmata t BfM Ma *a ** ara, y*t wi'ttaul aiii Ul is, iCivuiot*, Mat a <1*1 J uiiM 4k 'H'?? of Jfkuc 11* ?? **f **>*i* wnr ita> ?? sraOo I* u* |t la lata * aa*4 " r*a tar ta?? *a* Wall i**|iia* t.> tin aotaiii*, tal aar ra.xtr?*r *a* itit'kw hi .. tin* * intlUv be* aauugb * tl- *(f?*K?r ? ca*bl* aia t?? n??* * iiill r? joil To* *tDgia?; xa-"!<< i A; il|. cluHM * lit* arftin*, ti K?ur Ml aiaK>o?'i Ik*1 mvtn a*v- i? ba ivai. ka itam Irutn Iniwrl * JiMlara. la araar t? liu be uburbA ill i ?i fit NNMiilii** *m r*pillf ilMr* *|>, Mill :( < ??fc *rra om tx tat *4 Mnavakf -rf w I* * hi llif ilai a?M* (baa t*a * nam ra?J??m-< ' a U*Kr?k'J ^- voai <nr* aU4kjl.iiil4toa.iro* luaUrfUlt a* 1 CT'-attfc it kilt *( Ti?a? Ik 0*k(MN, to iiik Ki not or ttm hn?il>. I road id v>ur jxwKiii't papa'. aaaar ?j?? gtyiM or UP * 111* " r?D uf UW|I?N m ?wu4 ho ?H.*a4," m? ??* ><* by Uaa (tftoMro apoa Haw ?t* want* " tfcHr <1ut? p-? r>i|.ity M4 Ml Mrfltll) vrtMfl* M| WN m ' aoc?? aoc ?k?o * ft.. ?n ?<> ?. -.? -a., ?*nl bav* ibrir u ?o way?aari <ip*a.(<i 10 a<u : tlr M?rr t>l Ihn ?ay It waa >lt?i l?? *|t tilt w W? Itiu In wants *? vaHla( M b? ?>< 't?l I* Um or?a?, M li??. JK'I1"# Irmm Mt M?t, ( via l*a ivum! (a a-it i??>u ft a? w ?i n^aai lbo<a I ja 'tfM al UM>) , W Mr IVitnna, * "lok ? U<?4 a uu UlUrte n<k > an? ftiir i??a. t>? lag* babiart, aa4 ?a u.a oaj tt >"Kniiaa>ril aa taw at aaj>i naMiM riK fttarta a<M?w ftpaa It W BO* all'* My oU'iMM a. t< t nul a' *:-ais aaa wnta ia?ra ? a caaaa-t >a a titw la I'oim <ma ?Uia?i.U I ?i?iH In <?tf rD-r? li iw ni ta rtnd lainara at>t?a4 11 uead' a * u^a ?&.ie aut ax. aarar la ke aa'?4 <m. 8U9HJWW* PoMiAfAiUT ?1h? L?iiipo|.aHiio phyaijmns ' tbn IJi ii.d Hil a Mn UMHr aaa ia> iMfaaua *a ?ai *m-? a* Pui'ailriaMa iv parta ?f tbair pra a M?|i xfMr to Ma "an. PMHiat Mat o*r IW ?ra?ia \A iuia ayal~ai a aa uaaeiatf II ?u nrfWIiI m< al*i/ y<-*?r ?>a<v, aaarr taarty y?ara ha-? it'?iaa| am ii? tai"'"ui*i-a lata taa aaaat??, aa < airaa?* its iifar.i*weare are .rnnwa > by tl?.iaaa? ai M? PaUa ?>-!|>?ia ?>' ( "?' h ?i> 'arf*l? a>< a<iaI, u?a aaaaal ?<iar. ?* waa .M'Tiroa r>y |>r F R MoM?a ?, a' hi a nra. tV* aa*i mnatiaf ? la ba ba*4 at (ftaaiaaau aa *a brat Va*tiaa<lay la Juaa. 1<MI Bt. W W lUlaiaa, -> Naa Dawa, (?aa , wl'l 4a.i* r Hi - aaaual a44raaa, aat i?. P I" w.ita i* iroakiya tka ali-raaut A f IMUJULIOVIOM. , 14. *?,*(? 0L'IK? aSalffVT TUB V aalai* af ataal aM *aa * aaaat, laaa ar tha at aa* VimI 4a.??- aa. ara will aaMil ta a Ma. tha ><aa 'I'lyatf' u aa?i ikaaaaHalha o?4< alaaai al hia ?twra H lu-aamlaaam, ? ar bafwa tfaaMr H IM OUaftuM MUil, liaauiai , fuv loam, Aprt' It UN. ' ' . gi i. * k 'i a V rpTITtbtrLL MaiLI iltli 1 rkartfc, a*r*a- a? * V 4-*v irrat am ' ?A?* M VH' talH Hw?(< Jut 11 tal IS <V??U ?5 Ml W^.idto, tolia rbarrtaa u4 Una a IM taaat Mrk M>?? rrnA? rnsv mrnu Rival ank a p ? ?#*' pt *r? fc, Hmd Htw? itMa ??l r 1. H*U ht ilr??i?ail> m I U i ? ??/-* Mill ?. <)* Mi t ' * ffl|rtlr| ll ID ll*J l 4 I * to it '? mui TV v*n*a til kttl Mink' tlMMt Mn4t toaola ifc, t| tuiliMi to IM H IMH ltl.l.t?, ?K?H Bv rvw.ic ngtm "fth t*? k? ia*t ,r?'U".>?t tort"** < (V rtaaal"| aa XMlti 4 'h r < 1 U ??t?ga ' la 'to* l?c tt wmi at Mr *?>-.* wNrtj iM wtl' W. npttti n ttootaat . ?* "o 1~?? twi ItourMltT of ?? ? ?. <r<. *a ? i\ , 'tf?4?i wt Tkuntfav t( ttn *M it itllMt:-li S ' l i>( twl < ) lM(ira ii#*? wit, tt r to feoff* >>it la>Mt>t|.iXMMi m.*>ja? tor M tollvt. "Ttoa rto/fa?i ?n?>taa at MA?OI*in ?I TAKto PLBABVRI t? (?num<IMW9 r.r untMI't HaMq ?l rrfDiMMT M t -wlr r.?r?f (to* ??l\ JoUff W. al mun ?, W *1. M f to* MM4 tt? t.rk jo?k m?lbr?? ab*"* ?rr#? *hm. ii Wt bat* a*tilx| ??H> lut II la ?A? <*? Ht ' it Prtaaa ? ? *. at | a'akJk Alt Itoa jnl ttton in ragaaa** a tatiA AJOTI-JB T1 A UNO Ata WIKT NO Of Til i' Kf>lt>iHi? ??4la?aa babaMMiAMr t?is Mr *? W iliiit *?a Orat a watto *a Mr in ? II it I * f ? i U? tauaa it ?aaH ?f <u?i*n fa- tot ?n ??; *? ajw f i?a i??uiitf toa nt .taati Mtnur II to* ?atd be ft Uf tat ftotA tW <*? wili *j?a at ItaMf A J??J? J t*TdM ^nniAL (.RPtofc. O>'VPANT O THT iwimi<ff haw irk J?aa II tkaaaa^ <' Mm n ft ?w? bj tlrra ?? > kwafit S'l ? *? tr?*a*it tbta, -kta t), at ??n a'tftk t tot ?t"/?a t Iroat >> ,? la'i trt ? M-raA ka faaa>al afmr (*ir b-?t*-c alrtaaA* aria. **a raaa'at alii toa aoa*a?>4 t> .tr- aa wmt iiaaa ?" ?? a*?ar W. J. Mi, mi da#lata. PKRION41k il J -911 TOI1 *tiTlTt*<UOI'IU" ir *?, or tv 1 1 *4*r+m IJ K A . MaaC'l UN|lMt f Mo?mt???wT PLi4?a ftiwuM RAumaa. < r r?i?a<?. i iMcirni!* WHO rovBB & ruiAT uim ( I i?R tlx. tun *f i!m ?? im tm tb? Mtb of lit.Mi #? ?? < a*4 t?g iim4 la lb? *ar?M aa < ?fc? feia, wt*l n? i ra ?M4) tcwr M*M IM| ?w MMMMMtlr I OFoRUATTOJ* WAKTBn OW 0*111 ?H. JO.*, ?T ' tba enuatf I>lir1?, <ba (mrtab V Kite* * baa laa? fcaa>4 r ba ?aa la * lb ? wa. ?a* r?aaaM-ta? wtoabafc ?W n>w. ? i??o? < ?! ?tf* " ? <M a, b? I < wa.lrb lini^nlwrrrf Mr Am? ? ? #? < M a Kl? tail. ?t tuM UirJM. tou fM*1 J*>* i npiim at.of w ?jfTto or ton a 4.m? ???' ! r<B?t W twH ?f* Mr * ? h *M*? r? >??? w xt"a <*-? >p?a? MM >4 M kaakfallr WMi'W , ?*r ? b>, at 1U *3*1 c?!??. , ?n*v?nol t4itio-??anri *o Fi?iia? .MMM ??bar. ? I*b.?.^-A r?a mm WM HI la ba?BM Banna Haw Jf? Mai kuraa iwta ? ?te*a? ?<nnaiUM ?*b waaaaa, Wmum A Ob.. * iwtWJUa luaat naiifiH jan aAiuu. > turn a ?* * " ? <WM? w?rf?rWm trni h? K.MM.t" h WA?W?-0? ? . J ? I*"" Vr> 1 la m< mrm* k?*? ?r?1??< ? ?**? ? U*i? ft MB Mm MM, W.l-rt H- INtM4 ?MmWM 0%U U * r '? >>?*' 3w>r% WWt * T __ ,r,n?,TH>? **?T?IV-O? TW??M** n?RRi< it < to- M. ?" * I'"*"1- ?*4 "4 ? * '* *? ? " ' U -f *???*- * >? ?* * M? , 4,r%- '? 4 41 otin of I. ir?4|. iy IMS', X J. ^ |H ??TT ?** ??? TO rl i%?to?*M <* Md 1.. ? ? ? .& ? #? 1 ,?riwi?i ** '0. * tHi n??o? ?iin root mi nam *.? r?o? rM of IM M*i>* ' <* * ?> a* rrti j ?- < < ? < T?< kion <* ?* ??' ?' < "* "IU k* tnM Mr , , ? >1II ? ?? up mm. ?? ? ??? ? ? <x?t | I.nJ J*** ? P'-J? ?|>?*Mm 0 If m M( hr Iiuiiidiiim k>r t?4r.a. I iMiraiite. HEI,IOU?? i ? ?"< W w k* 4 ? t*a 1a? an r -at* c4 ?a ?. <* *? r n mm *?r??r 4 Ptnaaolfc r**M u4 Uataa Iqilrt kMM| a ? inwv Mik* 8 ? ?? # .- . .. ?- ?r v HOTBI.*. * ?ifr|i* ? n II ** 1k*> fcimm ?i?i It 1 aa IV? ??i? ? * ? !' ' I? *t| l-<l ? f Ml. H * ar4 ?ff ?*-*?> ? I?w ra?na%.? f? Ml ?* * ? %'? r r# ??. Wl > w'( ** *? iw fr-a at Irx4?fl mniK > ?i4 ? ? ? - < ?? ? > 1? a* t ( <r ? if > | rap n? n ?a ? , ( | .? ? ?**? ( f. . > ? ' ? %r? i? > . (;?? *- r A Al'TR. -'Ml . II ?* ? . *" ? *? a !"?' h*a -? ? # I aa? n h >inl an?? a* Wk*> ml'" ? ? ? t? ??!*?< <41 ? li??i t ' l<a?. * ha' a nfc?r ? ?' < 4' Ii4 ?A ||l)|HM|lMHaM| % M?VS?h AVWA6 ?K)r TO Li*. 4 l f OOS to lit MR Jk ' ? irtlUe a?nra j? nUx ?Im, raat ? * < ?* ' > '?* ? ?"? ba nirNtMi & *% It 7fi M >>I?M lulTI] tun rUMbBWb miWHt fn *k?t-N?* it v?ITO Pa*t k ITU' ? ? ?'*r ?*l ? <ba mi<6?rt lmjrow?*>n? ?< l?-k ruaat m tka 'WI* t?r, ta a miH wit M rauiak reaaa.a->l?. *ar par Honiara kvptf to P. r. Ku . IK'L. B. M l*t r* ilaca j???ii(iu> dortAti *t tuoitVti, ro LIT ?ii r la ?4ta?aad ** ?MlM fanMju W< t?r MKUN rM Mr rf j?r? ?l lull, (tail it aa.Mai 19' MM ?iM ?' ? ? M M da?r MM* *8 ta ?k* kWMH ?wk?* f teaar). wt ? to t>?n r. MhMti'M one*, (ton li mw* trail toaftaua Van., # ?blr i*4 aaa.* knaaa. ixri *i k ?t*M ?tu*B M *Mt r*r |w% liM'Ul ?f tl <li?rtl?IM umm v*rf aa?r ?> mJc?4 k m4 kutfew aaaaa L?uk? ? I r O'^WUMT. 0 WH ilMt _ fcWRNll-lilD UOOk? *0 LiT-iN POacTRkNTH W r?r >, bm?oM n? front. ?tik motars laora'aMilt rto?a?i J fu utoiHd to a u-la War I) or ftrai olaat htWi( ko4?*i ?ia?aai?f refat??Ma re iiaraL Fix itroa **>! <> at Xf mU* a K?t akiOBrwi. i-io un, a nil un kaaaa. aa tala<ar twalaa c <4 mum *Hk nk a>*atif w atfcat aaMM a Ur?a o>w??a un <4 ftua M?m frafi twa Mhia ? a alauiw aak <w ik> fa-r Tu a g?ad Mial ?IN ba tatM ?ary wr. kppi} t> tiw * sons. u Broa4?9 ftP'lUSTO LBT ?b*> ??<T|lllTPLt(ll. 80If' / ?Ma kr ft pknaiataa aa n k? tam "caaatak far <*/ ?aara aa ft oflaft ta^ui? aa ftka?ft. uw'iw ft LkT.-rwu n* itiot tiu udivib 'V futon a? Ik> R-m tow I h-jjat K Hakax a)rw>t Taaf W1 in i II II II W ? "WW W ??n !* ?? Apply W f . nu; ?.*. mu?MiiU? ?kbk, m or ? W. U . v*il* 46 battaa rtrwl jf?na nut-T ii rihoi in?u ? ' ?>? ( b?? ?( h fnr Xfk k irtnt %m4 ??-? h?* ?ft, u< pjlf ! Wn. <>?V?.L. ?l u?o?.? Mi Mi, ar tel. II *ui?a*<i, MMtqjII*? lut Itt Itorfni' St. JMMW nu -TO LIT, THB tW > THIII A*D MlM} Bou.fi IT* >o< IT* Mm K-?M. t h? NkMMHft iHtkmievMif AMiahinM .-???? n?a bw ? "* * ? Mi Inn |?ML h JMMM4 rtiW W bliMI Mi?? SfAlU W LW.-4 TUT OWti?J ITtlll TO >? ?T ?m*f ?trw>. Ur?r?rlMrv rriMM* ftr ?uMM VfHrutrtrpAM. iMlb*. *nl| 1. JANM^ W tNM> IIMI ST?TH? MliNO PBOPdKTT T> LOT?AT LOW r? , lo?t> nrvwrt * ie I* be 14 it' ?%T Mlit <<nl b*i*??? M>'*K?a 4s plwmDf *>?>W < Hi* OTftfco ?timrnml*mw. ftri HI'L. iMBjhfecrUla >l4 t?< mwu?yt*xi. A|i*j ta rMi ut.FK, JuaaMtftfce fwn* Itrti TiMvlua-iito I I ,v ut-.r *. v*i?-w<?ot? k L, ram *woo*t> tiro i ftlrd rtinrlMef i?im ; toe tad wttb'm 2?4 W<i fit tte Ifmt't lUiMli IMt %r? mIotm m ui <Mt la the iMoiid tiJrj. *#r>> to Hkliitt A TaN iMt, ?krMi*Ni rlir-UPTKI r*BT OT HOOSO HO 1SL1K0T lim mM?m< mf rf Dwnir ui nwwimm )Oli .ov-U/* lit b?wu:iik' or r.irct?*wl imIi ti f *ttO , US UK I nt4 *iir4 * J Mi, totorm IU a. tLar 1/ ar IP M. fK) tn.IFTOW. %ThTt* WLUfO. A TCM. ' Mil UMwt *? *M Mr amttam l^ilinH *#MV l? O. 0'? Vtfnui^ CitlB nirMt no ut-*wo imiitski iv?ruoi aovau at' Mali fu l> tlLualvd <? lb* Ikor.fe ah va at ?iM lalaa4, aa ? -r iat( la.ae r* rl??* Mivn trip* 4-Ur rt ?|>-T It H. r. H><*m A Mu, Ma IT Mm at mi rL?T-a * CHUT fL>aa b<kjsc. BiruiTin no tt laafd t irr*, feu ail ??? an -<!e a i<n,r<i?eu??vU w*al4 a M ? * aa ?a?na ha.jdia? twa?o a -a>?<jMlMa put* ?a*p <a> taa l<* <.bC-> vf >b> n*r Iraulra at rn. U k B T lOKnU vK 6l' Bu4wa ?l">9l New 10'K. n ut At m IR a VO )1B* BOQ?, 4;*4JI? nasi b??4? n- r?rl r? am* ib-*au?bv naoan*. c?a otaa 1?U?.? ?a'4 "t<? w?irr a ?*uaari tuWiH ? Itoi un-_u r*f'.>a ??U al'aat. Mo '* P>r*i4)nila<ra*, tanll Araufc ??. uraw oca to raoukkiter. niYt-k r?w*i?VBi? booh. to two Tomr# MM wam??au?g<U? Hjar? In-?t* i?d? ua'? r*na>r t ilfni ?-. ?') >i ' e < > t?xnk ?uea'. a?>r aJ(k t.v*?aa. f?r MMidm li, mMtm Mim. a>?4aa f? oBM _ . rtV I P?-TW? TTCW 00?T40* HO?fl?. WI?? Plow r*i l>.?* m?n' ju?? 4a???>^i lltit xrtat aai< a? t? ji| irffdf rian> tar r?a?, 4a. var? a*a**a aat'? vtm(?i 'b> morixr 111. rotaai*ria II *11 b? r?? at T?rf < >? t* ? ?4 cua.'t li qua a ba MJ??i koaaa. or of * I ?A?b, alike MraUaar Haafc rWT-TU* ir\i?9 PLOOV OP BCTLOIKQ WO. ? Wmmmj aaj-ixf ?rjM?aa>aa airaat r?>? ata auraasa aa 1'V^W, . KIMI. fWHIiM I?1MIIIM|, April rMBCJBt-WlTff rHRIf Tit * II* I,?4?l tub FIRST *M raao.d P'lori ?*>?? tclkalrMI ? (\lhvl frrrf, 41 T ; 6?at How tlnxlMIM If II, ut mm"#1 anujll (pr odlip* Ml>u<?aur wtkar in. Appip am ibs |?Fuu?i a rLM 0H? or TUB PBBTT.B#T L'TTLB BBIOE I hwo < th'i *i, IIUa KWMIIII irmitii Mi* I nnHuia Car atl? IMk UH. OkM??i J ftixw ouftoa ua In > ua*4 Iwm'MI >?mW Kuwanm * ou^so r??.?h * *??. r? IT-THL TBBBB ITOKI c?o.>n D?|n( hoc re. >?i?r? la^MM lit i<WI wmw nd *MU *? li| Mi a pa* tvaMar} I'M cM?pa tea wtu Mi CT Wnn i?*#?iw?4 MMt ba'apaa MrtMkM4 BUM* mat rn?> M u ??* rw, (Mr ar? wwt Hon* awn i la* UMII'I 171 *Hnni?<MJM'M MmwHihiI ?tii<tkn< w) rtmt MM i Pr law 1 trfra faaraMr* Im d u??i*m l*?a??MM raat all rtw l unn m-m>? rail hnakt'. fcr?'il<k<4 mm, la war part tI ite'?inri dwm n BUbl plana f?M Mt atraat). raat ?**H liali; IM: ataa M f aa?ara a Mt lata Ha aa aar aaI V r-fiuMi ?ul Ciriaa? I atraMa. kon*a >!? rm all araaxi Ml aa riapa fc.?aa aaP iitkn %it?aapa. raM, fmr aM*', P4 uar aMk, aafora Mad IM par (Mr. J * p. kklto naaaa A*noti, kl4i.u1 ??-?ua aprpar of i~i"Ml> Oca opal frwaa iwfc ? iOI ? to IBP paapjpd. r*ullumi "?IM** VLII' iT 7r V TV,..?'?* a aarfnii ?<w Ma< ?rj p aaaaal ?a g?loriiTal ap taw M Pta t?law Portiia If M; r at taarap laaaat nr< MP MPatB<BB tm -afMulfa IMWM ?. totl M, n? Maa k. f. IX> I ?T-I? W^r HOC "TON NTtnr, THIII M ( IU ' f rata* >i mu Mwii.?n *nt tait *m<? ??ttlllH|iMnu4ii4irin?|?p|rMi| Avoir a J|?? MA/Will A Co. K OhMMTnAl r iir-m tr?u (i(j?T rimio vr) hut <h? Ht'un tr *a at. U-wo< Bttal wtu U Mtrtw la tka kjal. rln?>?l K-o?tl<w far ullnr jr (M l i?ni tin. * >M)t "111 ba *11 to a* ft pwuna ulttlrt! y?n l?aaagrvaL Anyly at ha nzzzx\ n^r;s:zj*,izv?? zszzivssxmsrto nBU-,m rLmT-KORNiMtn TAB i/)vn put or t dk ,T?W* U?I*? wl k SD l??roT?ni??t?, I?r v^iui ry* "J Hrnaa.at. IM raal ?m ta to? tar ft aa.l r??l> < ? r*" fa'wf* * * it? >ia|? M<M II m <m l? ?ti &?27?: * r*r*",r* E*Tro l?t. t* rrto*itm-& i.abi* run rvobv I ta?r ii?it Immm Imk ?M< *t latto ? prtr.t. r?a?h. aa y (>t? tnlaiMa' walk *?n ?-Ntu4?ul? f*r ki ??>n itaifMMi "* - -- - r*??T?aT a U?? \f ik R 1A IB?A Wti>? ro?H Mr* kifHmk kwilRlaM.a*M| Tntlr rtr*?i w a tiwj at ?* knoitn fraat Hiaa< ???U p*?rr?4 iH p?>?u?t *a ??? Thai' Mttft n>wi V7?I - ifcr?*?or? bkblWMMMM Win<lif<?|i,? *? rortt ntin M-?m $i* u A Urg* (ur?MM Sum Itar4 rrMt J 4IU1 B *U*JL)LI**, 177 # * r?mli IMr* KM r> IIKT-W* TWO ?T >RT BaMWBVT 4RD *Tfir ?.?? ? /?< 56 ?M I ?* (1MB <?. rtHM. MM |M* I'M'rtw H?ibf<I?I?IT. twIlMO WwtWflwwa M I r? RUOfHlIMM AMD bTUU-i FU AM (*??! H?m I**vr * !? I e* M a* V>wm. m W.f? tr tw mtmtia MM ?'? ?t Oltn ggl?, tur itm tef. , |ie rut houtb.?a UAimruii nnr o? wx il&iersguxac trusxa zx-sz. , |1lA liiquira kt ?M uraat (Mat, WUHuMl>ir( ?T?AHBO*Tf. >11x1 Wm A. V?|| rtmlat la - - .ak at. iu?? 4 ffewio Ball r?M ffi.fhl ? 0?ira?i ww Cm i ?a?an' MM ifcr ' !> M ?M?o 3 >*? mi Mipo?poat-trn rraAvra jhi iuoii * iHm rn* ?? ?Wi7 fw^W, ft?w>W ?< a?i?rfe- I nil fwgMwwi rmi?iuiito*iaMM* ?f?niil>d mM# at ?*a l*?M rttm T. JKilTM IOO. IShMMl rmtmiviimBT-riRiitfinrm T*tarR??iB ?m*ap "*r W * N* WW Ixrr Kw4?f. * < 4.1 u4 *Ma*. at Ha ?! > mm. arrtH>u[ i? < ? ? * ! *ak t?a > *?? Rt< Itm u( ? Hail/art ra'lrrwOk. rn4|M utn ftPMl*Q KANHIOim. ; k V ??? POI.I.H* ft, I " ?n kHMi MiJitMM of Botmm ?j i? iaaClf low It BaM imtt Naar MUvif. r ?? i*il* wo lottitmn nnnr-nii ? ?#? ? aarf Ham Mr iantaln * i?M prta?a H ? 'o*!* ?< k?aau*a ** ?? I ak*? ? - k- M|i<a !- ? ? ??4 >p-.hm frtr Mia* ?4 a*. r^k'a? aai *11 Mi of ?a??| to aakiMa an* to ?r<ar. II** r "*<'?* nvnn am to ihpokk rn I M'xrf Pa? lark Mat Ma ku m mm I > *a Ma aMil t a/la ? atai, ?.i?a >tn? m.4 1-aM I mg MaaMa. U t? aimakmr mrtm. MtLIAMUa. 1 QIU.I4B* TAK .N ?AJ|f?|??rOBTmiiaiMMAVB 2. tT " Mia. iMi)m a. Bm MM I'm I >W ill ? ipwim wmat ttim MU?tMM(WM| r A c ujvpn, I ">,I>ICI|IAI' *rir%m*. " ! V*P?*?TIOF mtioa-TIII * 'I V ?< *>( n?? t?ofc?4 if ?I<terrr?? ?tll ?*?> m <ttn t* J?M II IM ? ?? *? ? *? ? i > ? i???i ?l I ?n > 'n,?, r " . Art > Mk? >| bualMM Mr^acdsxauiir.cM-ato. 3 MIMM roTT?rr, (nnn?i??* H.OHHt, ] ot T . .. _ _ a?u nxkr, u?w?rt. 1 t. Mm Dmr Otarm. *i_~~ TIIK I M MI.V. ** J *i?;? i?O*A?T, ix 't tip ATITI a 1 J I fir'1* <f? II VI H J r'?fo f . o-IA.4 10 ?u-?t Ih< r? ?r?J ? Hi* Ittt >kw? M iftak <M ,4 ?>?**' -. from ? iArr li rt-i* ->( .*wnt?? M< *<* >? < I > .Irtrfc k*? IrA'l *f.?r -on ll? >?**# <if >? v<nm?%?r, M __ u I '** ftJiv&jiAaa. r mi i'Ml* HMMT, ||>IIM|, 0 AUAm rn* ^ ^ 4 bi?u<ftu v.ia r>?u > ni*r>?.? Of WHNII^ k^Mxt M m MlMM J ,,e ^ wAiiu RJN. V.LUUtC AfkUrn or nut IOIM 4T VISTfTBLD. >. Iz cm fcnmr-i rM? fr?a ain't 4 ,?r.?* ?? MM* * u??t>aPair<* ??'W>'-|f irf fru't r.mliM r<u ttrliailtia dftJt H <???. c* J? V Hw (l ?T?i ? > < ?u?t. I lostw ?*w-??~rii HM V MM < 0?-?at?k " nrtw' ryi tna i inm rru'arrssssrt ~?warrE2 faBM ?o* ** .? * ? rM van * lukttLf U ??la4 r?i?? ? ?Wl1l ? > M J . WMIM >M| M > 1111' 1-^1 - ' ? UHrtlk. >> baa a ?a ?>?? ?r?rl Autoa tea* m? HM(| pwi ifcaanaa |MM *a . I 'M r - J <?-?*a (aai buiM??t "W * mtrt' M a/ ?i? ?hUk Mt aa -wiwd a?ar ?? im a<l ?ui it tU k? mU it % ttfftia m xMi|Mhr|M Smkhi at* uryr ? ?ar 'M*?rfu?0?o? * I.*W? ?>?< , l?l > Ural, w? uk V ?H ? r*itn?lUi. Hii' iWin wi. m i. F*U IM ItUL-a f4M or 41 inut. Ntf.ta |4|||MI|?? .toXMf* IM r**a .<4 u? ttlml koa ?< ulh ??mi> M. i !* lut m fl?at* autitum ao4 ?MrMMt afl?t oa#? IW?. Una noMHt ss?rarr-r,i.ss*?.s,r7ar4?.,tsa Ifca a?a?la? fc-A?a r?>? uu Mntnat-UTpim m r ?>tN .4 eu aa ??F. i*hMu MS ? ?', nt ' <>> win** *; ff*a4 fc?<Mi?#a. fMM, fr?^ la.} MM ?>?. ir? %ia>f S ? ?? aa * tars Vm4 M . I iwilllt tor la ?l?v I arc. 4 ISM* I. i> IU, M Oarar*?at ^ r* liiJ-nn win tvi VT-r?lSD Kim fark?a ?a W? Ml'.' ?ra ? *-* Iw-iaa. fur a**? t*gk >na??a? V k a*, K kill laa k> ?* a?aaa ?ti MiMttlaaatim<ImI* r?kt all ka aat 4*?i 4. a. ** ?*??* V? W?at tawrMMA DtOE a?l ft-THB ruut ' MfltTUQR r l< lia M >l<a> Mi'VWl i^aara l??|1i| IM >a?fc a um ? ??* ( ?4 v ??- II* raat Ma laakai aa H iMtii'aa.ut'liMK mMakunaf fjrlaraiMtr toTHf* aaOPtlkaa M Jl (Ml auwat mtM gOIUL?-?l>bUTIOtOI ITUVI, QMm M r Tlhtf ft* an* *"a #aa alaaa U ar alar? ?aaa h?4 lima ?Nk Mat ttrapa Ml all iMda^a iir i?wK ^raaSlA*4 " *" kj"jre- omum- VMM ZiOi itii on s&trr riiH-|t??-t ??tr two P b'ottp (naa Oitaac* IUM, ut aoinlaa 11*14 lafeM lao atwiaaaaMf ? ? ?aa 4r, '<Hi 1*1, as aaai Ma af Oilnrt ao<4 >ai?aM '>ft aat tMka< a?NMi B aafc i fc Twm Wa aaah fcaitaaa na nrrja^a payaato ta laaaS uf!W?* ?a ea?a?a a I f?w i at, ? ? < >?? mm ?hh ?i tm >M| t?r*? "a Nom a*l?ha?i*iu4 ?M 1 1?|. mmm ? a??r <3ar?*a?. ar ?* t f.TTTTfU. AMa?af. Maa>a?aa *???? ?? Uj?fl araahlfB. Rs/ll cntatb pob n? rn nnram ?Mt Ht fall m, ?r%b km u< i??? huuaa, m, M W^umii iUmI Irrm ittf taquira an Ik* M I at*. R*al till, * Hist ohim mv* r?? Wawa oao Unaa*. matta* '? 'tin'* <'?> tarnt >*?.?? ?Mr<M or?ar *1 a at aat"! iair?rai??ai| KaDI taal >itM n><?|i ra? ? m i -<a "a raw fa < t a?-a?n ?lam-la ? <! rtaa?> ??? aad Faank aa4 alaA niaaw maw at t* >??>!< 4 a?at _ rftXim - DOB r lA A r<kH IK ll? JKR<l?T-*a? ??'< HA la *roo?l?a. aaa-rauy luo?t*4. ??M mUl ??4 morif, e 'ig?* naai ifaoluili 4 /. 4 IbTt, aataer of Jnm >aA MtHNMnaia, traoaifa. tfl Aiwt-n>i 14 ? o? to uaiiHii ro* f O.V'/W t lM tf ? ? ?! 'f ?Wf '??arlT INI4>H ?'w k ?< Mitmoft H?rl - kr? arm Mf.iaa ?MM| aaaut ih u? ?> ?vaeiua, ** Mia J ? n Waal Twaaif raaL #?? ajjijfc 4 FOOT ornnt n< i. *[?* DiiitAiui oiin^ ^ fur ?*> a'. rrlaa aba a Wa ??MU, ?Mm ?>1 IWVi. t4frw<r. I f?n.i<?ri?, Ira. U1 *MI Fti'lwdk * amyaann _ UilllT, MUFB. T<MV.S U ?! !, bc S?n.'? IA? U I. c*? lf|? bimUwi; atafe i'v?r eniDif r. t>j . ??1 . (??.- V. w ? urufli.ttt* aw* birtt.M ??M? tS-rt m .?? at.Una ?ki atil mfU mtr *r*m mtm mw *m ttan .n?i* w mm km Mi ?, ?. UUXiN. LhUtlklUMtmN <>4.0* I' n?.rwnlil>i? twiiiailr ???< mwl W' 4*< t % ??MJ IlWMH, Mlrftrl pmktmM r*>n ??? >???? ?? ?iiia* ?iuo? ?K>?rairi DKB'? MTGBB FOB IAi k?It OON*?<|VMIM U# ?ad<t?? *a?"t cf th> ?' ar mm Mteir m4 ?** ? ?r *> l?r<ta> 4.4?aa *a WJki tu<4 wttaat <* M f.lr ?ff?* *? ba MiMi ?( ?? Imitttawilg* Knit. TiLMTIU UB*?. M M<r fk ??m J?Mf *Br mb rroa?. n?u in ram* P ?f tkip *MM)? MI rMkh ? ?|. 4 M ' tire jm>? *M?U* 11 *< ?* >?< ! >111 W %m M 1 V "Hn NtM> Ihn at Mar IWW ta m ?M ?WMH f M?*ti ' ? 'v?a HHIIBmi MM t , ? MIm Itewi I-mMh 4. L OHM tAia-A Btu 0?*>? .?MPWT mw "?* ? . a^*MMai*a!?!?<^a **!**9m ill pnunhn 'H 1? ? I l MM, T * M> aM Ml*, MMNflNM>?<*>. *???? * mm am utu or r mi* mm* ma* iitHrtit mmhiiK ?w?a? nm. mm. It ta 1' MM la I|V.< ?f*?< u4 M ?? 4 a llM * 1-bM ?* ? f, k. 't< - Ptnitu-t OA.H u PiofoiTi itAivriocn r?M Motoara a# m ??ry (Ml'if, m4 la Im *?t u mMn I*m>, *fb r?*< out <*4 a*4?a?t M Bm aOM. raala?M, l?a?? lar* *01 ta Mi? a hattoa. tpom itia - a iaii oiimi; mi or r<re im P Utor ttrr? la 'h- Xr k*a?a ?a I; *u> i?? dtp ia<?? '??n frjai Hal airaal la?aira U l*a .ran |arl |l <M>B ntLC- rat (' (tunaki TACiwt aosnar, r I>?iil I? -aIT ?-? t? mm ??ai MM to la fHt wH Hna?*p?ul f?rataaa* f j lit^n urtnaa U4w rB * LA?III 0'.'KM*QVBtfOC OT ? DBaM c4 tba " '-of t feat I*m Bras ?l Ruait - ape arl aMak'aM. and twaataa mm llml i?K ??Ha? k?l MallM Taraa aaif. iMl| k V t UUflt, ?lntian yXW UU-A L*?US UJV Of Jj?B ajto r Aha ? l*'fcaa naaar* Pi ?!^ ?fM? .ata to>?? %' laau la<?* ul avail >to t rwf mh W m *?!> I <al raato- *i?a Taat Oaaa rauemk MB *a. M.kf ? ?. il WlWa, ?U ??Kw rm ?!.? oii r R.Rl.* TMH?-A WINS t>? lJ^aa> lw? ?i Ut^fla'T >to?4 to < l_? >a aita *al tea* UiMiiri? g?? aarfytaj. a ftosinsji'm **m L"*om T*X?*.-T*? ?*TBBT ?:?ITTO? Oliwri ? r ttMi I bm?|M *?kv*kMl r? fc?lf <4 M ?T??t ??arail ?*tp n VW'a. ?Tt<J f? aana-at ( mum oin.Kwi tpytrk?.tmktim* ou. ub mmnr rs ?!.?-*? *?r?a WTI rfXrWBBB ? mmM* IWN n raar tkt km strul <a iha ?(. Na l?MM I* taking lfc? <? * ? ' < a< ibm ( a n^Hf. tmnwti)lg jtmi m? p.gnaw Kk>b rvo <>r idi b*nt (*>?? ? u^cn% M-?r?1n i*? FVnHJl ?*r-1 tlat two t > 4 ti.rat la Aa *>?*? ??. lfc??a mm w k?( WaM%M, ?ml > rut <" ? a tuna. Ihaf wi 1 bmx< %bt kf k 41 ifea " ?r f*T fu?, 9? ul?Wo? i??i r? h*i.b ixrhtmii u? *n L*r-rn w?mt at r-'? * la. M'nW'aa B'-anara. Ititfwa. B*< *aa >??w *"? lirwi nitiv LI MintM. KtM'iat. *?? n?t.|*winfci .*4w? i?>rw4 t? of mm m tm b wary ?Maaataa <% Ml H*??ay. p ROOKRY rOBI FOB BalA, IW A F .<>"lir?BUf? Ur Tllt>a? wt?m? *? af -?w Tar* i m*i(oo| mi La*. A#plT la W1UJ * H.I-U C? Ofrt?lN?a a?M. virlk,>f rttl rf)i*< w* t??t?q wp m Mmii't U U..'?oi > *-r "" (on -wo rt7RTw*B n.rT (. nm pOIJ* m w??4 *?i ?? ? 4 riii<u?* or ?? ? iu ?m il4 k<* fii i>?l li.f b'lilixi Hi !? w H ">k? ?t ( hrKllmlvMnA ??w Bramdw^j Ho h.iakac, U?K _ mtc wtix mt a not*am ftt-f* >????, pi III ?*t DM >?< I f< . ???T ob * prfmttm ? of Milgtairy u4 lOiia k<* inn wwn * ? ?wwrwii nmrrrT Ma'TWr^aawT*"** '*mm MIWiH ?iu-hi t oi?? or nil nB?Too>aaw la ?%* * aav, Snart np to * rmt mj a , pa J la H. f .l??t "**? Ra. aria MM?? Jaiaa straal >tv Wart la <fca BMTHTBT. x BtTf-r'Ai m<ri rrr.MKi. rr>% ntiinii rvrm. \ rat la k<l? a?ri ra?al*a> M .at mm Is. mMi r ?? * ar aara *k*n? aa? b* (I a4 vit? I- K*a<a? .?*,( Va I* ?* ' ' ?? > ? ?n*. J A JIM riaaMOH M i). 4J*jar*?r. * rninn *??f???*?*fti??tt. r?t< oh ftrta H, fi^r.aal. f* * to a p<irO??ai ??h - <aUaa >?a naa ?* > *' 'aa *a?.? ?? * *?* ?u??<4 ta? irK*aa> ?aia mm ?'! ?? * <, 71 naatt at 1M l???Tiava. >a.aaa? i aaiA mm* iii-mi, > Pt LlUil P?*1. r D/iifM, mini' i*a Li. raw >??4 laluN Taaalj ala tfe Nn< taiaiM l*wad??j u4 altifc ri?** * taTrLf"'1 nr ******* ?? ??.??> ? * * r' Sar^"* ASsSSVS ; ,: a a; r wSys.'ss ?y; ?\ *iim ia4 ta Itmm. f??* ?miH. ''*?Hwh. > >? ? IT AtPOLP. * !?.. I?*N rl?T ?4? **??. ?? '? . ft??l Ma IMWmtltMli IWWMi ! 'iiiilmt Hr??t k*4 Cain aqaar* B?W"PPI?1JCATI0? kh>?T*?? to \?t ?a*?"#4 tarar?u?a la nO?m ? <*' ? < ? ftM^lanaW >f<OT< IX ?? "?'ai"l ?Nl? Aa.aar aaafaWi i ^ , K ?., I Ml lie *?iele? ure eeeM* ee wa*>e rel'H I#.*. 'unit rrron ?*??? t*u Aft?a*M af 1a"a%ma? ta *a i-v*4a?J ??4 ?a ?. y* m%> *?4i??ai ? ? ????-* <1 . l. ? ?*<? a?>*Aa? ? latpa-u laf ?miH >* ?r,i ( > Ml a'*"* '<a?M v, n*?U??i' f? tr . <4k- 1 v a Pt ? Afl4?Cf?TA

Other pages from this issue: