Newspaper of The New York Herald, June 12, 1860, Page 1

Newspaper of The New York Herald dated June 12, 1860 Page 1
Text content (automatically generated)

? p ? TH I i WHOLE NO. 8679. ?wrfu?. | WMIkf 'VMtfPM.O. 'IO* BV iri?M BITfllM 1 M?? 1 otV m(3 u.e?j.iol c?>Uo? a' Qn*?a*tiwm. ira? <!. to UaU ?D' >a!?rk pwaalf V* ? ! taullrMI )M "rwrt W?w |r IH4 P*tU<a> ab'A rttaa ?Ma 'liapHVi ?plet,** cn-** S>ol v trj? Ur?w MMasaklM *>? IMMdaJlo ?*ii m folio-? ? rno> hew tobk roB Liruroou cm UP Ba.llMiHC H.lirdtr.JauK Vl<Jl Jon* :1 / OlTt 0? W?hbiMur<>? ha?u- a? TaaeM * J p4 f'rn t?\gr :t) UnmMil th? taar. fro? jltgf ?? H JL KATKH OP PAM40B UULl W1 (T IMf.piol .11 i (kUi??gol. *1 Si*' <H *o Q-'feMtovn or UrarpooL JJ m, to 43 'l| rtii.ru tteiaU available for alt mtartka, from U P* .. . Of PuMrtm for?a>da4 Htm. farla HwW| Btmm %rd uihrmib r?tra _ Cv'ltilMdfpuMfibtiMil ir.? Lnriool lo J??w Tart M ^ " " truat Qnxuiovi lo * M *"*! t-r?e tlrtM.tr> btra n ilr ?ce> . oJ?U > for pMa*?' I era ara no- mrun^d ?itb ?r?U'li(l a tapartaeota u< oarrf t?p3*t?t r?i iitk ona Far fiMiiX i? i >aa*c* applt a> iba oflaa of Ue mwpaay. Jud' U U?l<? .5 Hrt*d*af. Hem I or a. (?UL 1b Jrmpool to Wa. IWMaN. n*ar Bilntafa. gnuk.-mir tou, >out<i*kptov amb iatu, ft* t?e*rW? twoikm u_o "ohai mm iu4 mimhm b liWHW ?ow lark wul?ta.ln a?4 Bft'r*. In* ? ? I,irk for , ta>nk|(MU hou'b?mctaa 1141 n? u4 m* b?ra I kb <* *. TAfMUH t. Uhm.. ki.. .)?* II i W?4_. j?ty ? tlXiKutt. unti tM.lmM W?a? Jaif U r*?DMU.t July Ml Wod, An* 11 |ua*Liia *?>. ?mi in ? <. Au. t* T*M???B.LT 81 W?4, 8*1 * TkM ?Mp* h?ra -?Wr ttohl a ra ivuull Ft or t f mOm' ? ? <M? mm lirvnui $!?'? < 1100. o-oui4 bio im itoWMM at >*<m4 fn*a ftoroM to Amario*. Sptow- 4etl>a td la Loud %o-i "uk k TuBn*>rft >|?I & ?r*?a. Maw Tort I ft. U W*iK?K.?<ut A U>.. II Moal feMit*. r?j-i? oarou 4 OO, ?7 GrtM (Iftawfc >?**. U?d?*. utmntiirroi aid batii. mi VOKTH *fLAI?Tl'i ?*B%OHTP OOMTAWT arftl turn Hot tar t*a i on num iftor Wid a? ? > ? tutn. ^ ' oapt. J to J 'lommtt Mnrrlnc tbo Oattatf *??ieo nolle Ml Ife* falto? u?4a>* fan Oaatl rtra?t Proas Ca* lai Pro* H?*m r *? *??> If | ?* Ctawffy. t I tliwlll iMNrf Um ttr ?(W laavtac Uarra. tw iiUiH to q. nana M mi br?'.f i mWi < w?*M to aamfort, aatoy m4 ?p?aA Ska haa ?Mar MBpartMsw. 1M aaata matn ?IH f? a#bi) ?l tka otto* of the gampHj. 88 #?D ? *?, ly? w*. H. WllKHAJI, m in?Wt, ACaate al Lovdoa od 8onth*atpV?-K*?ra. Q KIN MILL, kjbll* * ifi.'H < if n?irH>iu?r. ' >hn ruvi>??i. in. fTTyvA^raitr-jAlUei W. TOOKAft. aaq.. U Faabwi J * A.A?TlO MT.I V iT. ITIll ?a?I.?*riO? OUM A (tin Haw T?k *?<l UM -Tfca aao MMH taai NMT fork ? a* kaa au and'd ?< pa wart <a Hmm? ALUKfcl *V>b lufti waa, w*m -Hil mk m n?i^vuJm?f 9 *i *. Jofca'a, ". r., la raaorra a* P4fluaa -B? MM. HtHtRI; OM m ? tr?a Makahi k, nu/ < laa art ?^al Mm aa tha a<i> MtvtT IHH af UraM Hr'Wi aa4 Ira'aat tatrd ?.aa? <a.Ml ?u?Ka atata. '?r* *a a?d b?M?c ruMd'i m E Jala'a. M aN~ MB la tha VMH alt* Ma M mtmrm M kria? >*-*? on froaa >hlnr tor HI W (row L pabNa. M?j fro* i"?Vn. H\ 'rnoa l,?aaaa*?ri T. ar ? ? {nifiMrM ?.* frnai I l??H1 198. r nrM?kl?H?t|? >r') wi'U UH aou.*jfD A JU, I a ?* ?ii f.ir taa Mm*. Wo U ?oa4.r?T. r 42TBAH f0 LTVR .< ' ),|<-?T TBI MOKT??*L OC*A? I O Ball nann jx. V . JJ I U*. fma ieH*a a%m?? I tar- pM?r? u> *u? I - ? Jun# l? Maw* ofpaaa***? r yi.iU'ix ?<V tni- -li e t*?. a MM SO laalal a* mato I Mw<<a aa4 fr-? ??m ?? ?r >-y n/ a* Ivioa, r?rilii4 ( iM MuWui to Uwin, Q- OJ maamm ni? mh Oaaiplala. Iter ?*i (V I'oru itrldf*. M Qqah*?. wl.? i?a |HiUtr?'?D g ot?> * wrDoui la art* ? Na? tvk *?> ?l4bia<t Color* For toorwt a ttob?u aai ?awa?a M* 1} W ttn Moalrr >1 -woe '?-m 6 p (Vmb aaay'a o?ao JtaiU* * PBa&uB,i|?u, as luriwy. r;? motma*rn>? *?o ima-fBi pbitbb AMliWli toaiaar ?A? ?0, D. Una, dfuMlw wW a lor Btfit ho?i?i ai twthapW, h Ki4 Mm wik |B4 >i i?in. m Jooa V, at 1* 'Mom, Oaaa *W F* 3, rt?* ? ?? ?f MMk airaaa. Vka riap M Irt nanilaiiiti ?? ??< tfea aiptoap. w* that la * aa?? f a aMa or anMiki ??tr eta'4 ant mrt Uui?. ?W M p'i?M >>i? &? n ? >'?, Um mM* of tba raaaal aa4 paa H i *r*<aM ba ?'?i ?< tnoa af i?am la pm faY*. mi aimJ m# for IWum or ?iaiw appi* ?a lavr>?? w rux. ??0. tfaOlajaviB mMlW T awl Wy ~T>* r f~ Tauaa ?r*l naaiiia? ?rapo,m L btrl*rfX T_'?PAV 4Uuaia PCS nMPPBlToaif ???t?t tarn ara ppaapaa* to ?a f Hilar M ( Pari* r<?rr >b>? cawdtt) at 9 n'4 .ut tH'l1", ?Mr? a o?*a?>> a? ?1N ha la ara?al?f toawo? ia? a I it iba ?kl?, and praaaa* 4>r*?t to aaa H?? fir a f?? * <r? la pamal ?*M? aad ataaraga. apply to P. I MMikiar, M Maa* *ta. riOil LITIBrOOL-FoTNTBLT TITi riBST Nil IP ? JP Iba to a ij?*r ahlj UaKAVal*, Oaot. riaapa v 111 BoUa.aiT (all? grpiaa ra aopt* oa b >v4, otar ItTaal rlror. or to JOtffcfH Mil A I*H i, It Boalh atreat, aaar WaJL Tai 8?HW'R8 *?B*104W FA'llttT OOVPil'il avail Ha* moan HaAO.ila. II. Kblora, ooaaaaalar wtli b*<r < * Huaaurv, *??:?? ! toa, U>udoa and -arm, TO an Pa-v Jaaa II. u?vt? r a. Pl'd sasta. ?0t; aarwa oa - pop , IM1|, )J3 k U. I KlCB i?l> A *>?* 111 RnwinT, Haw Tort. I Iba alaanaaMp Haiaoaaaia ?Ui auanaaad tbo Paanato. i lj<?^^rli n> ?? york st pti%m?ra*. | f mBWm fraaa q ipaa*aova iraiaaP la Npw Tar? B- Kr asa laalaMaa pra*ia* -*a. ay bp pplaafll naai allia a pa X lb liinwf Mf fort W4 riMMm KM. lMni| B Iwmmi Mr; n?K?j k jki jmg. tm nn wM? V 4 * MBfUl t aCaa. U llllitt. ' JOMm o DAJLM. A.?at. P U UtttiUl Pious** UM, HTlILtnn IN r 5 areas' jes rrrjsri'i.^vx; | ?wi; IMM *UI na 1 ?> !* < for Ha bnaraa # * < H? moK ?>? pwri t?i. M> ?tn ilMrt tn IMIM it BT?irrMn? to tka feaw aa <Ml 1?Ml Palaa Will M? HN ihip >! >?* B?taa ?? W?l ?alafc Mr (mum tl-r 14 rlTW *'*' *. d* -m>? C4uro??u, rt* TktkUk. X *? hi CPKrasR* uofT ? nHj. M tjai it* ! u*ttoa<waJiMa,frM^ jtotrftoar*** M olTo'vt** -?u* la aM a#to? Jal? toaa..? a# ?rv*rMraw? MIMlaiU* v Mlfntf ?Mk ?? ?< ?b?a thaw fetoa tkll M Mai, >ta u*?ir ?<? /??? iiMwihNy Mii^t yjgp" J8 W,ail ***** " * *"? g"kyjk?A nwoaijufli ui>wiui-wtom . -x iv^rr-rrs^TS 5-uK>'t Eft^srthssarr^vsrc A ;(lt?, M pw f?? of ? irr%y aailt Igxi ri?ar Ma nf '---a JLmt * *> ' ? _#*?' ?. r * 0* 5oTI ? ?? ? M??<t . _ . raMkMUk MM ? P*?? *i ' * 9* Miwi^ !* #?>' Mm? ot awaaaan. r?"?*?** KOITH citocMA, V fop^MMi P^nPi,' *? raw IM W*<H, rMvrn rwi |Mr > Forth rt?gr. . f*i j?mmtuWM, fl*i tkttmm, immt r?r tZZi! J .mSM* m W* ?a4 ? *. M. ixDUAM A iWKWWj^ B iinHKil t?OOTRM fOltl ll llbOf.o Bj M >W* |>I I ??n o?*i Mm<&-??. W?*~ ~r*gn?3W49>m t . ^^Cm> 4?rk ? ?. *" !' n^*i " * ' f '* ^^RTf ?*>? * HI 7?: HoWte m- W<*i*?*#ry. M, ^B^tr aTlwA mmmrni/m. ** * >??* ^K<a aIM iM wnaait <V _ imI., U nr Mfl* M ll . !**%? * <<??* * NMM^ffll n? mr.i. U *?t<7TT'x k mm. Soil ~t? rTnTTm i?BTB? JoOTa-r?a " * r^w m<>*to*??*r <**. ? o B?vr. ? ? ? r l?ll>or*n <* ? t>'in4y. J??14 >> f *. ?? * ?? &?r?eS2ft&> 3& ? - _r / nil *> > Bti A oin-uaa 41 to fir* wkM* >l!l iM'i IV* rwi M n??WlinhrMi,fir |A_ n.c*. ?? ??'<- ?? ** rimai Ma fr*m (u*?t hi M? Ad J Hh'iiuM, * ?W ?? ?! MrO?l? ? a, ^? "* rwm V? i m, rmfym-tU * ' ?"? ^IXlT "5,? IM iM r. t, * w i. - ? *"<+ rrJ** *w miriM E.*?ta>lhr?>-Wl^mMM ftw iMMi CM* ?? I ~ ii.i.i*wn?. i unxiar;>?.-?">?? i. rn?..' a arLnioto art, X> a ?'?. *< * >>?< at IIs Am h%wU-Ma?'r fesa; ?a zxr mtrsts 51 naiUP11 r?r* <?tn';n?i> ru twn o??n rat 33 * 110 ? '< ; air*1* "-< tint m?rl>)? t>*d MMr ?. ft Mini k "W*d In tk? room muii X rv worwn mrjjABo rtn.it ~ Aat o> <>! ?? rn o?. MM ?nMHw?t*toll *> >? >?<ii * ???%. WMltiffi nt'.?RH?T?T? muutin T<m n kM Mt i 'tirtlM ?*4I lm*i h Hi w ? ' > ' <?nnfaai?r I4i M?#w I V. tin A*" P?RHK W** >r*n Btt, v" H T*'Mi >r* PiVnt ihilWrM ill a ?<i * ? I ? ?* ? i ?-,*? % a>?* ?*!>? mm, IJ? ?BJI? MFW1 ^T '?? .< if a* k N E NE M0RN1 ???????, ca Muaan 4** HfPUl . ** r urmikiV* *?*? , M UWiM I Mm*. ft e??? ?U I-n* U-?-li? . V?* U?l; WNndM?Mi4 H4 Ib4; 0nktUMMlM uliteirtOi Miliri lw? not >H ??I| 1 rrtm*4*. ?r& * p?i?r>a ft* iMrai hex * <\>?? tflM mnn X. J _ Ahfa* o? ms uTirnL ?u (i uihd w.o -? b?r???, ?<gki v 4 iIm jr?ir? nU rM ?4*lr?l' ??<??' vtnmtii oim of a Moc a Her '.s vr iU??? NM Air,. 4A ?vr i? ?,o V*l?# ft* Mnraaa v? tr?* i> "XXI dr*?a ? la o'av a r ?a danba btmaoa ?.( fr? h??raoa?4la?aa ?a wad a.i'-a4 I' ?? *w?ii(?f>M]r T * rMdl'W; iu|M? i'i* ba |lTia u K imWimi WW WW. 4 OIMTLV FAMILY BOMB WW. *? tvHni i? I A i?n mi for a ?a - >?? #?? tailiroa ?ra?B Ph* * rW?aali il?nMw? Hmrtw?,WI ?< ?r??. ; AV?T rur BKOVI ixx?? Tan > UJIM for a*!#, jml from ?a-a?oaa anoatr 1ft?aa *04 ? balf kau*a Mab, u tttri ..!? . ?ar? Und i 4 i?a a la al' itr^wi i nod. ?adaaelaaoto tad*)a b-raa fur * laly. w?"aav?i ta uar* la two b??Ui a d for*y tee .ado aa ba aaaa at Uieaaar'a alabla M <aaiTwa?yloarth atra t. AMfcQHIFlOW' rill OF B\T f '? aa!o-jo?t tna> ih* or.uatry, aarfaatlr ?atabal of ao'? did ??/to aad iiut|. kind aad ama' auparlu- tadl'a baraaa ard blad for a lady. Oaa ba Man for l?ro day*. la (]QU* at 388 Bowary QLaCC B*Wt H ??* FOB S*l.B?AL?"? A l?*?T 1> W >M a?d Har na or wttl axcb?B?a t >r * Ho~aa at laaa *alua, tba Bona waaa rad b? L~ug laland B 8?w* aaa tr <tflr?4wHo?l?t?'?? ata-taa la aubt raaranld; ?ia4 t? all bariraa Can ba ?*a? a? l*ata<*' tiahlaa. t ? ty aara <tb nrari, brtweaa Btfttb tad Math araaaaa. boa 4. M. ta 4 P. ? . to. oaa day. C1MTRAL PABK WT. WLIH, Oa BIOBrB AVB40I, aafxvMa aa?la "ii-uon ? ?? of 9ru4*ai aadKif.y atatb a>'?l TVa nt><tr?>r ?d k<na| rMtai kat a?a < ? Maaaipraaaly fb? tba a?i uij? -datl a ,.f >?tina ?al <*a'i mna l?Mac to tka?a*l*a> la Wa Saaitifal *i*??(*' ?? ???'??lon???ot rl b| ?l l?|?lix< Kot^y Jog* I <rM > paMra nw at. a* irf ?<dd<a b rr?a *- , aad " aid nai ra a. Mt/aUy a^M'-ae rat <taaaaof tba rldiac pa ??a f iai? ok . Dlf d??a tb?? tka an ?IT>?? eta bia nv. aba't ba aoaral t > ?a an-a rrart |>attaf?mtoa la wa"oa'<a afcb '.ba ob < a wfll b? touaa part ptait^oa a' d an attar aarrtaaaa ad??bl? fir WK rtdt?t la lat, wli* ar abbaut drtrara If. M. Hmaaa ?at?m aa ttaary OBJ. t R*uLO*?, ProjriM* CURBJAO* POB RA<B -A TWO 8? vT I i afrat a>l*a. i-aibar lap, baa an?a aad abafta, ? la aa id order and l?bei">td sb*>p Mb* aeae ?V HI uo.*?oia Itreet BiOckJ) 1 Hat* Ma. >ur Wnl farry. CENTRAL P??K ?Qrwrr?rAW BT*B ?, O'HM* of hlo*d?e? tftf-eeeeaia frwi ? *ev9?lble h? Mi'b n. Bfektk a?eou? *a?a and ud tU">>?lakd% nura. pewl? m?ed no a?d alocked Wllfc IM r?M ilM Ala Hnreaa. r?*d? ?> a'l bou'k llor??? lake* to i>?-4 ?od it irelaed kir?ea fitt?d for tka (add kou'keraera rwttnf tke Nl)tn>ltTllMue<ll W H T'HM > u*)? lajji?a HABIMOJMI IIBOWM ?OB'*%? H?<N. " 6 inrtaM Kaada ?i*k ??a?-d ?i?* aad k?a )<aaa Mai u a * <) li-mta aorae: la ?ar? at* ?<k ?e k<ta?a or aader Ik* eaddte Inaate* at *1 i>ar?H * el a ? Aft'* IJiW) atakla. ?o S9 >uiTwaaij Or* *tr*M. r? faUl- F->0E OkBBtAOBB rOB OOFWfBT Ok ata>%ii>??? M4aki UaH ud \ko fn?r aea**d ka*d aoakkvata f >r na* ?** t<r* kutk**. akaap at M ?4 B r rtwirtwi atraat, BraakN a JpOR MLB-A OHHTNITT MARK. HTM YBABH all* tonad kli d. and true la ?ad ouile * ?-? ** Ft ptr^aukra an*lv to C. C. UAiUA. ltd Maadongal elr**l VaimH to iro? to S-.lf. wan bals? 4. pair or hobsm owe **r o? v donb'e Haraaaa toaatkar mlii around k?id IV??? folabl* fur k*nklo( C?a be a?ea at rk> una Horrm' aialila, 118 Md 116 <\toloo pi mm a*at Blitk areaue. JVOR BAT B?4 B*T TBOrriNU M'RB ?R* ?*1?: " sear ll?kl Barteaa acd to a, .a frle* 11.0. Call kill* Pra/I attea baa* meat oootar'a ak tp. g*OB BALB-A HtXKOVB BOBBBb HOAkR. UM taida reed t? doubt* or aiafl* ker?*aa la* aaddla k"?'ia, ( * laaTln* t?* ek*. .?plr ?"> l???a Baa** o*?ebq*a?, ai e ?eAleer' wlb, 17 BaM TkdrtUik atr**l aaar MtdJeea kVCka*. rR ?ALB-i* A?BOBT??WT OB fll'OTWD BM? fipea Baraaib** Beato aad fhaatatk la ?>jd urdkr. Oak he Win al IkOfEUU, 3M KraU*?. r? uu-? ri?? mm f?ib or n<Tfl4??i4?i barm *??* high r* ad a?4 kla4 la ??.r, mm. xl 1m m? er? r.i be c?i at ra* ier'a mm, nritr iimivv u< kmn itmm r>? sat *-4 it n,M4wr ho bp* a BHs<r?rr?E, Waff"* and ? Iytadon BtraMa apolT (4 UMtVa ( >!? Mtw HlMctw and aaatty etraeta. The Mtira ne.ib.la) ro**t la In (uud order. FO* hal.*? 4 pb ill OftVt ioui. US B4.wm >'?? w'M 1 riri old. nar'enilf ami 4 a<a ktad tr*a ? 1 lo al'or 4 uo.a baraaaa. ?ua li ? |n 4 aadjeaora wtiihaan dluv aa ih* o?aer la about leer la* ?h? a if He ] c?? hr at he Oeoirai ataklea aeraar wf i hirtr aiata I airaet aad Biiaiwaj CWI !'?- *?? ItlUOO 1IM 1IWII IUJ r raa fp'an^M Famly Bora*. Ha la IV m'va air 'lak h iraa ' In >ke etij He a a leaf tail kar knraa a%kt teat a 4 The I a bora ik-ne ai? al? ya?a oH aad alt'eea Made h'ab 4io cae rplecdid add Herae; he la a K>a# i?lt r*j. tf' nalan on<>r t?a a?dda ard tree 'a h?.r?e?a; -tree r?i eld aad i f ft?an k?nd< k'lrt TKa? a>l warrauied la ererj rea|jae?. la k* t*a* a4 (IS f*trj atrert. __________ I oroit kaj.b-4 v?mr n?b Ton?o tvoir obit r h'eaa, m heade: ralaabl* far *i|>r?ei flai r naa -m -ar i t>nala?aa ?> taa t>m aaat (o. a*w a ton o?? fva i bine PrteeMO 1m roa ?ra? warranted la erery raapast. Apply ?l 9f Jaaaee (treat. ^ ________ j Fa*t bomk fob r4lb-uh bab!** hior. six ' yaera otd. p?'f?x*w a?ne4, ?t?4 **4 rer? tattle taa kar da m?et aal**l la tke efc* alee Wa?ea H?r<aa *?.. ; ak?*? aa awrm? ?ad haa'anme a lamat aa aaa ha ^>?ad : UiwaB aaah priee S7I0. ?.dd/aae I, hoi tm nfflia. wo* baib?4 p41r of bbtiwb 04bbt44b bobbbb B II kuila t Iwlua klat ak.. IkMa aa?.a Wm< ir.a IIU to l?H ??? Ithl-f b"nb, ?rt toal f>ui>d aal khiiltf 4 or m ike a 1*. tiflhl tram lk? aoaalrr. laqalra ? Re. M OeM i?aa> _ I For rat.r?a ri.vanio r?* ?xr?am waoor, i fit tor UP"* ar fqiiw baa*aeaa Mta ta ?r4*r , Ml wa?ra?U<t M*| tor *1 (ft rkt R. f. Aim 1 hmimom lud Cirti 14 Vifoitoitlt itol> rs halr?our or th> >i?dviw? a?d mr r?y'l Is 'ha ?*T turiMri oM 13 *a ><!? ??<1 peaUe n? ?erj rr?o*e?. IntM ?r||i?a mm, m4| able far rbfl'^a if r 4? or drtre Air nee waaPac ? ?*t ?n wM mi a** k? tonal I ta U iLl.MlM Bit private alalia la Tk-rtj aaana4 atraet, aaav of PoortA a?aaai tncb mlb -the roar mari lady rBAVRUS. r Fba ta '? Ora* *au eraduten. *ik1 vn?a ?nr? faat r?f |ir ilrnlara apply la B. U luunra^ll. *0. 113 C?al nuwaath tfrfH |M)R RALB? A GRAY WABJ* ?WY?II YlARl OI.I? r iMa juaa tmr-* aa1 khH ta vrerr w; ft rpVeedn aadi^ta aa'aal; alan a aaw .l?bt Warm, aiAa by buaaatmrr k Vaetfnamt Barm la, Rlaakal aad ?Mc * ap eed* ?aia >l?b aa*. Caa be aeee b#*? aaa ? aai_7 r M-. > faa^taa. Ikh laat. or aaal ta/ at aaaa knr. VI. T. LA IOHII, Re. ta Blaaeaer Iraal. FWI II1J nf|A>- TWO BDim; ORR RiaWT yeareoM Wbaa*Mpk; ike aMar are yewaau uw baa4* t%fe a paly at Uk Aaal fwrtalk ateea* aaar fWe araaae. r?R hali crr Ai?-rw? pair o* waw??b nut BiaUlntHAiMnaH U\ k?Mi k*ak, aaa *?te bar klaraaa Paraaa IteaaiM rear. eW UlT>aa?a k%k; raa tea-' Wo?aa fl-? jr?n ? <, l?'? kaato Vfb. aae b?f Rerae lfStaeea big*, aaa fella t? aleftk?e-?be p*4, w?A a rae4 w?n lain Alan aaa %e>a? A Oa.1* tapa. bat kna taa<5, a be ?eee at Wteiaaa A laU'i Un?) liable. M aa417 Waal Twaaty atalk Mraat HAIITIM FOB RAMI ?4 LIflfff DOPHM RilRML wulba aoU Xtbvfta. *p?i;attj U ITmmi. op UAlra JU C?t a **! ?!> AMD TO? alb?A RPLHOID lot of Var?#cl k S?*k Md VnriM B<VMa t ? pal"t ot? '? at*Hall taii f<# I'Mtlaf kin*, Mm*. >M uli'U laiia IMt ?? < Mi4i m|1 uh im la ifcra" ?! .<>' ?. ami P m* of ik?? mrtk * \m i?t>r o?m** iMitifti krw. tM Hn?n'niH?t?r Ml* Urn i. Oaa > * at *K4 ?a raMaa Pnatr aaa*4 abaat, Mkwtm fink at a nt?k I'lrnn ppa?alfcamnah. ifi>n a mnn, u a wo ? (*?n <V| ?WH m*. tr? ?om mm at ?ratU?f, kt<?a? aittMas a?Mta?a ra? Wa?aa* f all aa'^n. aHM ara *oa %nwa4 ttka ?<?aal la *?! 'lapar a? l?M *ad la tj Miwatk*. ta?WH* nnnat *a itin >4ai fw Ikr aaal>| itam Kor*awat rtiiuai ?> l*u|-i twj iui r ?* * , la ?ra? Na*??Mik?kwNl MT aaa*-, M U tfe? arapaHt af a a<i<r?M iMJam, a>4 ta ? ba v 4 fa* tat <* <? <>m ka mm* a' um u??ry Mania at Uaavr. limn **KM*??ttirwt. cttlifh lolim ?> tt lb k? (mm**** knNlrHxM.** ? > !. aas Iral It liter lata Niaatkw fl?lmi aaafc. mfm 11^ kaaka Dm KfatftiNtakal ?Ma Rant Ml Mr M Irai ti Ha?k?, <1 imt * ; vt? Ita. <*M. k?4?k* UH Mk f M pdr 11 Ail f? V ! *M 1M MM taan aM. MM l?*? v?Mk ?tf aMMa*i b?M ll<a?>t nil w kk HittM. imMHiI* AH iba ab?M b?-Maara *aarawm a( a*a ftMM. *m4 tm ? ?'? MU? ?4 kn?i| a*a a? tr?>- aaarf IfMikka Natn > IM? MrmMilMT? fkMUM IOU.. W hta ttrMk. ! ? Bat SIX f>T TBB Httf TA1M Of IQMM IW AWT OH utbi* la ?b? ?tw ?H?t a?M In "*** <4 *??4n>?a trn*W?a MivMlM, aanrf lata a?4 fa* *al<|tk?Aak?4 ?vft*aa nr roa4 H W alii M plaaMtl br r*1atfk aall "* *kflor Mab a Br^-ay Md f rtj IklH w** Sapim n p >?fi row NkUl-Air ?i.iik*r nui br*w??t?""- 'I r?? i"? k'"1? M|b I111 atittMMI, ?arr?a?*f ,arf*m'j *-."Mi Mil aiaa, uvtiw M? 'wj *1 tar Vw aw <? b? ?? ? at l>Jat>f?w? U**l fatoO, aaraar at rvU aaraia and ttitralaUi ? * ? T HT4TT. TBirrvmo row** rem ium-ovi pais ht MM t T**0%nM Iitw* Mik. t*m ahavl alrM >liitii ?ti4 u? aria*, rmy >a?m*n?na. a*4 aafa ft r a I?4? ta 4rf-a fl*<a* sui aarty at T?ri<w'a MM llrMrt aar n4 Port* MM Ml. <p*orri?o w*i? tow ?*tA-?ix mw old. I wr?il, <na? Ml, 1M| *??4| U?H Mm4 *')4?U??' aa4 an ik"? 1*?i ?ta<-a: k pmlmrUj ?* * ftr a lair V 1?N rat at Tat tor-a ?*'# ft- .alvay aa4 rmtrUf4A WtlTin-TO ***r on to SOT. a Boon lun^Lt Roraa aa taaaaaaHa ttrau. titai fcaa ?T? * ? Oil!*. ______ WA?T1!>- prnaT WAtfOW: AtJtO J SOUK KWAT, a art of 4<xibt? a' A a ? ??! H*>aaa? ft* wfcwt a Ha t ?bmnl?a <nil baflraa *M>T M ?At*??|D * CO.. ? I.thai t airta*. WAnrtp-4 ptI'* or n?? mm? rom tr? w.*w?a?? v><* a <*?% * . trifaaom. i?f faaaoaa" ?* bar? ?n?l ?ara oafy aara ? l 4*?1?a. ar? Ik* ?-a? ?? a am 'i??a aaa?? ?a II I H-??a i an"? ?aMa *** -f .hirtwatt Mraata?i Uali mi Hw.'? MM.W*. W YC [NG EDITI0N-TUKSDA7, TH? WM i, *miion foDiii h?u?s irj,, oovaatjartcur 4%>vj||C?1? flt? r?J?? <??? Mkr wmnwn, > M ii >??? riniM I" >r?i>*r kutaenbort, to' wki-b 8ia?kor wl I '*'?, Md mwo n ?*'? bun 1*0004 r?o? oao-p^ako# ?) -mil* k?tn, far fll'U Jai?t'? Prrkat a arSoaa Uil'nFMt *lwaWr? 1Midrnf-C?i?w??n all* ko*'*. far M *?aj4oua. Um. t*w ! ? wd ooriwa. tr 1 Mr** tMt dti ?i I it I o'o'ook P. V , *?!>)> |l %a for Ik- ?rrtT~l of ik* **r? lb>t l??*a HllI'Vl PnMI at ':M ao4 tk? x? tk- >u>i>r Htn>? fr<?? r?il<t ?? k? ?Hi> at 1 i* * ( T4r tha Tmit n1 ?mkIfct aurot fer*lo* ? . OraaacoMI W aanrt a*4 pliuulinrt In i?? <t> to. ?uo4 r?<i o?o? all i?e f?r- tot *>?WU0B< >i< iMri n?M ??Jlron? will oo*??? *Mtfm, ?r?lo tk* klny ftritk mwt fkrrr, ia?tilli( ?riik IM 1 iwkk* <t*l r UoXVnvw at ?rH,U?*b t ok?*" adnatnla* M IMtlMU Md l*?M ?o ? ! tk* >ka |(f tla< ko Htd at Ik* N?w Ifk Hjktl Milflti propria* in al Ntmixt. (-????n' bodroa for Ik* wo*tec. to ba kvt al UM aoirM. M l?r? ?Vrra fo- I ho m+n'og. ? Sa k?4 al ike ojurao f? OrutiiHtauMlMU aaok '?? $1 H?*?? OO' tO?, Pn??Mv. R. B.-MimklM(ar%?|lt?)<n Hod tnoAwi. >Wk enmf?'ir "m lb* 21*1, ao* f?nr for Ike Sobaoribora' k*od.*?i>, a* vko Uik DUBk tlHPLB. F rv?l TlHPLB. a to u. p*tou*?. ?KU. x rttom. rtw^iri aotfti* mvttn ? ?% ticket or*i *. TiOkn* orrioi. Pufc tB? W*r ??or. R*Ok AT PA8BIOM COUB4B, .1 two 14 IW*. Ikofarr* from Tklrt' ft?orik all oat to Hortor'a Patot will *0 ?ko ftrartto mgk to tbo Oouraa k? Ibo ao? turaplia Juki rooi' ? ?!. ?M<,h?ko?loaklko4la?*a?ooOf ador?bl . * ? w?u all: k? ru-? *?4 ail tko Uaral tbatoffara will ko aT'ai?o4atri Itkonl dalay UPTOI4 IX)QU(. . I - ??OT'W<l U 'J' ' M. Matak ?ur tun, mto koala boat Ikroa ' ttM J O. Watrr oavoo b ?. '" af ??.??. t? PIT* mbm kiv?l I411IM HkooUu 4>r ivd 4a* *o? t -oi tr 'ot ***" ' IdiW I ttaiTS, Proprietor. ?T?io4 OOOKta. L I ?TRomMJ?TX7M?V U ; ?* u ?i s ? otMk r k . a ?Mt* a? ! oat i*? *"i*t u< rutMl to kt'iHt. Jhm D. Nkhb oa??* ? ?. ?tO'? D filiui MBMlr. I 1n'|> ? fi^i* 0oo4 A* %B<* food lr??k Ml wll l?a rm IM fVTf Broik' l? it nvbrtl two o'o'oak. h4 ratara M moa H Hi M it n*?r n>? 11 gt h4 rutw*. ( Mala Ul* * ttSITB. PrwfiHMr*. HZ Ml miorg. * irK IAL ftOVlCB \ rau? Mnijf * (xi 'H ?ur-??io? family Tinim Nr*.?Mot of ?llr? ill ?xq?l?H? fl?T?T. U *hi?? bi U. bl<?? i*4 Vr r 1. aeftr ?ni ?-nnM?l fra* froix ihllKvIm M*n*?lwr( a*-?HVe*?a* urtamn a* * buttlt. mtwimr ?mf II ?I?m itat*?n\l ??ti.fMi (on ta atnmilv rMonacvded iiHia ?i atd ?%!? N? ?? !* ? mnrn la h? Mt oa M tram irir; graoar ? * 4rc(f?l "f i?|irto*M ibroacMal tfc* Oaloa TorrrLB * bosinkb***. l.Xt Br M?f. I _TV> (rata aaprtlM at ftml rtMa i 4 ?*PB WABTKD.-A CA?H PITRflHae* FOB A -T Itrga l>or llrr u-o < M?, ?bon> IK fe?- hick * fM ?K ("I 4m? ran M ^.btaUad by Muaalai T. rrMaatMf, ?M t udtoa iirral i CCT on?s rnK*i**L?>* ? sri**r, b%?? JUM T??*d IWr M" otn?? IN|fli*r>l ?aO<rv V>sm\ n< em ud prwM l?fa ooal utl OloMf Ul V IMM/I, A* ot mailt frtw, G>( 0TOTM FOB HT7BVVB OOOKTWJ ?Mf * K koMUm Worm, LwWrr m4 tJlnr'i lr> fiOt a ud uw >ta?a. of all tit o ? kaa* ul *n * ?or ?kab>o%la >< rMll, b/ I. y. MaMAJUALL, IC3 U?ti iimiiU W *m< ?r> r GOOkoOl/l I'AUtl VBDICATBD POAP-It 14 w?l! tMOl o,ir*o*?H. 'itr'U, ??IOKltl S4Lf BUft'N. B.RIHXtTIOd, Cd?m rHi'irt, THD? Pl.*?H. It. bro<d?a Mil tko <?n bin ?k?r?o? iwpwM r li v?M '?'>l K 41# O'a n>UI)|| niStlLI UK"* tram tow '"T?k?o4o, wppor Hpo or u> of tb? k?do. ak'oli *-d oulokly, ?? r?D<<4. LiVtu'TD * yllO* ti- yvlo HMWlihMl MLbT WMiTm, far aitkad rod *-4 kavad hM BaiB l>T* IdModUv (OITtr ? r?d. fror. or llfk< k?lr n k oraaltfu1 book or b>*?a. wtUiu' ?*?jih?? tka kk'o. Bi< l> H)8r(i> 11 TI for ik* ktlr u p?, ?d ouf, ?*? ba*a-.fi g'orr?t4ci1 olDy UOtTO?U ?'* Oa t?NT 4k. OlkfcoV. tBr )MiM|ilaW. Foiod ot i r OlUBoOO'd old hUKiM ofti. ho ?J Wo'W MmL UK Sar*fi? Mi i Bijm, flraool/o, tad i,rofflfU | star ill/ TTlktl IHOl Ik aw-Of BITBA Q0ALTTT. Willi r???od vat it . IN ?? tarntog akoo, fur ui? li>* by WB. f> ihdimi. 414 fflllr WMl I?rsov?mtir m km* raoriun SHira bay ko *?* 41 <ko n'lUo AiamiH ?Wla* Ko 37 f trk row A MM of ?|>>4HI| kkowkaa a ao? ihUm4<4 m4 orr?grg.?i of prr?4il<r i?| rooopl. r * aa? kA<(000 tko IkToator, hoary * koikwt, hot folk. Ttrfmx*. myotic* lav bbbakbbr lobk evr-l batb I* M ? baad a W <fW kr |?M fna ny to b?ao i ? wot MJ40I to tho mod alio Mowk. m4 ka*a kaoa >aa'a3by ooMrilkf iko low. tka kkloM MB *0 MM of day- _________________ PiPBa. nrm, rirm rrrm pipbb pipm.Pilkik WMKi Bo oro aa? atf tta? aoaliraa far frtkm a?4 *-? aaraa faot I tag of aaoo Mokoaao auk Invar ikoa hi awar laaaha km. boa**. braarfeao Aa, Ao. Okllandoaaauaa. ? A A B. IBUT N IraoMovod pAoOB PilBR -BABT1B hrtv, BP BBW B ATM, f itaa . kao nkkotaaA a ?oM lar a BaAktaa far Pafiar Poa?ba% taok * > ka rautkad at ? B OrBra Iroai fto kiiotJMii ? ioo * ? IkkM Ibntal^k. ' " " *pBB IRTM rO* M BXnHBlI9B" 1 l?lt) XmIBiT Oi" ?r< HTBKT BIQBTO. as* wOO*LM ON BXBIIUttOB, JkBMM lk*W It Ollairl*' FL,*?TaTIo* OR **?M O 4TB. For lk?Mi 'f ???l>qata wd ?w#n? b?* ftIM rum Or* ???r ufTctad t* <k? pa 11n. b-w< hm IINan km Mar4iu?ry(kU Bigkls lorUnw tor A ill ? TH B 0 J., IrMHi w?af<i. 101 Wtipta mrmi rl ABBBIUAB BA.i0irtMD HitX ftw?'<4 (M Bi rtNMt Mlk of Bl M 4?ktM I* iMMaaiMMf, B. *., !?* * >VK C?Mvl ou ?A k mhiBn l??Mi'lto?i uBia'w ' ? < B ? tina?l>? tmr %(m*i Mll|rilM4 b b ? Bm B* potari mM * *&. *01 Imp to Mtnh M? B ? Mtoa tor BMvMBaM. rnmamm ?f to* wpwv ?*4 ???t1 IMMMWuBf W?to?H ? H IM* ?Mtk far to Ttrtow Mi ilm< tor btMtoUto Ml tot | AIT*BIO*N BOL-rariVD BILK OOW'ABT, 711 ftwij tonto. iwMnM toa Bm<?k. N. T rriBT VBOB. HOLT 1 (*)' "BOPBBIOB BtRilT i 1 Ttonr." H umttt m l?m >t <to'?4. liw.tow ?4?*r KM!***1 n Ito Mya). r* M M traa n?TT |tMt m4 4 *? Pilo* WABfBb-A BBCX>BD II?>D Bn<l**nc* UUL laqutr* at Kinateor Owl OU tor* U B?rtto? *ttp. IsruiMVHjtli B BMm, Vimt r>m?. BmUti VM> I >> ?<< !, Jhm f. Ilifwi, CM SMtoaar BMttn vmm D?iiin???: /mm l Dt*k iii miiiito is^vsqr&isr.'av^.ria&r ' r i/< F?w Tf|k Bm mwl W OMtoM M?<Ml Biwi >>'B 1MB XN?M BOM M< OMMMr.tuUB ^ LEUAL SOTICEI^J ni uuit ?u a* oidh or tub <i<h ooirsr f at >? |g1, *? h hi blul rn* m* mini at 4lwm?'T * >? I'WTk r?T*to aa4 Tirana iminMlr Mltad r~*? ?? *>? >?* , mq , 4MMM, Mi l? I ?? ! ' Wll K?ai 1 hi wp*? ?gmh>n TViwi Tkaaaana." kit Mrvwi ihta iBf IP fe# MKt of ka * t? ?*?> ? itMi AlaiaMa* "tm?1 J'Mvft r?r<t.? TKatr*. M of * 1*1 mf r%> fc. W%s ftwUM *? * tkwr ?** ? aa ?r ka (n>* Ika fck d?T m Jnlr 1? t* MM la >a4 arar* (Mr t iiM.MM*?at?riof VMM flfeaaaaliar 09*4. ?a t| X?w qumr* il?o->lat Ua. MUdlaaaa ta Baalaa*. arMitaTMll ik?rarfUM^wfll M ii*iM fr->? tha kaaa* at ** **r, J.T lk? I.Wi ftr ?f Jatj. I?, at I* o'olo* fti BO M Lha mH Maefi M appa>ia? lor UvU| u? ?4 luewhie aere tke efsle* 1 I iW*Ui4a? nf Vm Ml* BKfttt sniiji. Hws. mrroiD a ->*?. U Ra*ta?fc?aa afraat ?nti>a? * nnmiiaiuMia. iTlOAL." * A I c**n.-'io wow A Di???s? n BiLr m* NH "-ViM *! 1MB tha *bo<? IW tmrn ?r *feMk ?H p-aM%t I *Mf la mmri IMl-llMI m l. ?*SMl?nrMaJiT h>m ikw y l>nk mm oki I ll'inihl la M l u4 mmi ?nnm ?W mMnUi baUvwc *MwM,Mai4w?H>B?i M lit* M'*of ia*ir MtUm, ?M? mm kfwMNn ?f IM MSI rfc*l N?p| Mill UBM.jyuLr* M Wan IMHWIII MM, mbt ?itfc ??. Db cnnrn, wo u oca mi rt??it nvna or IW nf rfcnMaaa md lari* m at nv Tor* u* t??o.M??rt.llr MtMRM 4aitf M Mi *Aas, fraM I la *a MrolMg aatoi I la Ma ? *la? DB. BALTHf OWvtfTM, OOBBBB Of HOPtTOW A*D ' rr**- ?mm iiai Opaakv). Hran 10* lala^ltst, >n?na?nMta' fkB VATtOrV 1R?*TtRB OH *BB*o0? UH4C41 * ttaa aa4 l/wwl xMitf Aa. jrWh iMVanl flataa mi MMM ?F IkMM > ?oM kj Oh*BUM BtU-S* 4* ttwdwy. B.T. M *an^wjyr^Trrw TOBX. Db. wi?i? mMPi.fi*a ravgouv *in? m M "?w m mrniiwrn. mm? WtlMk'f mmtm, m ??? o? . noo-oi bubtbb ot? m nown.no at n Db. b. 09B9WV. vviiam of m mnr tobi . rrrr.rs" smcax.rzizx ra | ?bm. B*. n iHMiriMi omw&b? mmy hiwmi. tvb. umm.riiiurtnau abb?bbbuw. iL^jss?cca5^'?iH FT" r< -nirtaioi/MioALjmABOBB^-mB wiu. **ow* Jr ?*r*V?r B* 1*1 W(lr% M ' ?WW?. ?fcn??nt tow (to 't*? ] Ca4a>IBB aIHar- <UkB >RK I JUNE 12, I860.?TRIPLE oaiU frjfcy*. WUtlft OiM.i*' is rkiktr iurt?> of Ikl inmnnt. im i?D v/r Ju?vuBii? sWedeal apo> Ik* r?-h?) o( mo. c. wn.nmir of T< i l?". n??f TOUR, M nW itfetUd th<? <>m?i ju 1.1 A UK* w SATtra in* raR o*?f. RlffBtT, JD?r It. Yt'U*a H?W TOR* %>?b?a VMWoHon Mr fl < ?>> J*r4%? In * ? ?? 1r. H xi.ud Airy 'i*ll J T * ' ' ??? ilM {'Mil ? Vhl lf? 4IWWI < ftf* It ?-PirHW?... in JitaWlK lo 00Mln*a flu m fararll* >?!* WlUl ? *'! *BltfcT*a l? "? "M? ? o ?mun? at M(M. MS W?I,!, .OK rim TP4Ti /n nr th* ?* ?-? r ^a.hoh. Ybft WOHCtHOOH sac 'MS or TUB OtftBLkMO *<)DT?. w ?** m it- K*p?ri*ioir KVaRT kTltDUU. 1HB ?AUM>* TUlU ftBOIL. TUB COtiL uir. " smut*"*- m.WKoS'" "* * V^frowwo. mm MjtkT O A HtntK, ? K.OAM, M1MO 0alt r Kn* mv rounp, #1.1. iW'Ta* OA#T tbpkki** *j*ri ? ?* jku?ft? UAl/otrrmM. hp XFBItfS** NltfcrWT. ta>Nki|MfertN?MV*w m>w*RT tbbav *. U <tol*fnwrtMor* Km? O. L. W. LiafBrA tua?li?I. / *!> (840. Beo*a: of Mr. /. U. BUIUK _ TU wmIIi j>r?m* of 19B OOLD FtWO; OB, DUOI QA *?<* >. Tto MtttM Oaa?t?v of A* ? Ot?L AS A cooimsvs. Ik* JiftMH Ptatoatiiauf l?Ui 1 BaKUM. And Ite o?atw?l Lirut* at kllLOHM A?UOUI GBCROB CBBIBTt't XinTllU?BIBliO'i ?AI>OOB. re? oto? B*T a*i<oua TAB CITt. lb* pw mmi at tka MKW JaFaIOBB FIBOf, *td to* r.M-o or ibt 0'>L.ttiir oloth, Ixatovda (Mr r*p?<tboa for oa* w**k Mote omif A l?KW ritrvRt An lilmWoa of fifteen mtouiM for pronaa%*? lm to* n?wVu? reatlbaU?. to Mjuy to* bwMlw of im rroeailag |U<?M OBOBQB OHBIBTT AI JUMP* QDAOiaw?o>H m in* jereNftM *BB?TI 1 hs omlr ol portusit* sow of (Hill th? QHftol <my to, *U.? BO-W?AB-A?-TA ?Nij 7.\ !>? BXTK?l>Bl.ll>?BV BOB?M IK *H? lltlXI Th? fall aoap*oy of *rtt* * will o^oh?mio? to* ??rforiaMM. Dooi* opr? fti 7 ; ? aua*?a* M 8o'ei?ak. *tek*l* ? < MMtw b*W *ri3* UKUU Junmu M*r<M* ?VBBY BATUBDAT, W'lt UlNMIIIOIIUUM, CV l*?f Bto| M t O'SIOOK. rruxxr aot-T4LT.T ho i-tat.lt not 1 OANtABdCBT ixmcuf UAU*. M B o*4?*r. L*to V?i*rt Hil OAMTBBBUBV t*j?? IBB* BALL, Ml Uro*4w?r. v *i* u*n CABTBBBuar uijtoaftV MALL, on 1MB iMMt t *11. tfca larcaat a?a'?a< umt mm bhiiiimi la tk> ekf. Tkt kat??M aauiaai a> a ??t Mall la tka ei??. ItalinHt toniw1 >M aw atnllinl M?>l <a i<i? Mf. ?ll.L HMt T?u rHtiOrtaNll ntOrLU. Will ?>*AV * ?? tw<i04?iiu r - i?l?k W)t<k ?B?t 1 IMUUSaNlt rao^ul TH? kOlM 1. OoNOMt litL O* idKUL Tha ao -*L U?I.L or Alltl IK. ilia aui-ai, ?*<* aaT haul or a**! wilu orar or on tBvur rit art4 jijaa. will oh?r o? ok iiuPr iiu ?*r? Juil, ?ill oraB oh o* aBoUt tm? wu wi k iha Hrg*at t?4 w?l ?wm?i ta tk* ?>?*aa, W ik taa la pxi u< b?a> ooia?<av ? ilia l'a*?4 ?Wh WUa tka lar*?ai ?o4 omm<v? t? u? tin *4 atuaa, Aa4 ?a (MMin >f ?f >w ulaata4 Miamiwk, Aa4 an or^nalr* (Km iain?la4 AM a* oi awn af IDMa mImiH Burt* ??, Uaiar tka ?aaa?raaaai a*4 amaaMa* of Mr. ?L a** SAM, t)a?f <hkwaaa?i?a?i ?4? m?a>? Wr. j. H*%*%*, Urtar Iha iMaac?inaki an* firacMaa of ar i> itv ltM, VtaaaMMt< H u? ??u fcaatra ? ?aa?i/a*ar a^??*ak WkoaaaW uy It Ma wall kuava w raqiura ?a/ atasati WkaaaaMMr M to* wail Mn t* naoifx ? a* aaaaL B. f"X A (Tit.. PntlMjra oaai*'* aoaaia rtu?'v. V. MAS AM Lxiv af tirakaatra b * ? a??i?4 ikraa i>it 4a mr Pmaaiw Amu taa Taaak La4t?? tar *a uar?a*a AailaC l|U jobn wood riiimt as M Jar?? (.UiMMIDI, Ik (Ba fararka maataai f*'a? af JMN0T LI ID, la *tf* aka -Ml aia? twaral of waat 10 auaraft a&a v<ra 4 AAXJ4 BAU.ABA, As., ka4 4aaaa *a aalakraM UtaPI TIM ririir wrra mk j<*ara jarraataa. Ma wBl alai *>paar aa LB1YY LaCBBL. a Oaa?i> oTaBaTIO ' n?n mj.n BVBV witb aa. jo?aru jBrraB*>a. Ml Baal aa ra aa Jia, mm It algkOy aa4 lanl'M wVk aaari of u?|kk( aal a#plaaaa Laafk Kaaaa a TWm i Mu joan wood | AT BO CI Toraday araktag. l?an Kaaaa a Thtalra. a atHTCAJ* PBtMATic iwrr.TPfB ?*T? oawaaAi. ?f*?>?ra hi?ta( b??a 0 l? >1 ->ol*w4 imli for iko aa'a of *11 ?' wM M"'i *ktriUi ih e prrt?k> U ami bf 1M Law* u< io? r'???r?i 10 fnraNfe m*a?f? ui) eWKi UtriTAdMr Mltor Tb* (f?rlk?4 RnaW wrtl ? hf?* '??>or ?t)d uiar% Khm m? It'loi aaa?Mafut ruaat Wa .Urk'a Tk*-*ir? vuk i?a pH?Hag? nf aro4ooi?c H foot of lb* el T of > ? To?l); ?J?o Ijor , ?riwi Oo'MU," Wl.Vt HMtt *n Id BRSVAID A OO . mO Mo ? * R-oadwtr. copajhtw mhh1f ot1cbi. Niilixt w* !>?m roin?ri ah h tmrtmm Mad Bottom f>>? pmjrlaor wt?hl?? to 4a* >v? Ma Mm* aa'lralt to * Mttaufaatar*. *m ?l?li tfcjrpuh taMaaaaaM?wMni*MMaat of a??M?J a?4 rtjli ??i ii in a ? in n) ail if aaln ( aMW^a*1 ??a? Mlialata? Tka avatoaaa wtt Mar ?fca otaaaal laraaWgaWoB. *nd atlfcaaAa*. *? UraM Jaaaaam*. A rr nrtAMM mutom wmnna to rmma a oa A ??? ?% ?*** adiaiHaar Mr. akaktrMriir ITo.. Ii apNb? a wlraH baaattal fa? *a ? ??Ja itiiia aaa *o aa by iflraaalag Bra- Bagart, m I* Bar?M oOaa. f?r thra* *t?- __ Arabmu wa*rin-tm a oafi?ai. orthjm, to % r<aMh mil?a. ? ?a-*k>1afc a faatary Mr aa ar WW or mm w. ?m a prmn n wis wi " / ? ba ??? ?<IWi rirtMr, bui 197 HaraM ate. AM TOCKO MAB*r*D HA*. WITH tljIt. M DMI?or? at mtffm to tta Waal aad won 14 ba ?lw b> jnla ? praM IhM wtUrtatinr wpilalaa4 rtawa. ar aaaMJtfataaa* a?ftt bn?ta?aa tkara ?Mn? wlk mm m4 MrtbiUtt, f ., >c? 1U BWWI i| PAHMIB W*BTBI??m A iur?W4i?nrA?:ru?Ti?i MNi a?raa?r nirtH*ll. mmi tatar* ?T a fMaat MM T?r a mtMaaa of Mua an* N*? a?#a?r, M*at r*am ?U> M H< u*war4a, artu mm* *?? a *??W taiAr* ofM?aC aa am ba mm aa aa warrtew. Aiareai BaatUoa. AfaM ?a< aat a#?^. rOAfTTALim. ?moa*inr? A*D OTH1M.-TM UrvtUa-. aa >a?ww Ueawe o< a wierabie aaaaMi??n ?* ?aaufaa?a^af oTIxia iitaua, for wM* Mar* la a naat A*?aa4 by a>gta?ara aad aoittaa a*d wktm nui'a tiira *aa*a A I, hi tha CaNa* laatoa avt a It d?tf ra<ia n( aailaa a pMir ?*' *1" >i'aam ha raqnla taaapMi ?o mmt taio i?a t?r* Pr<A* tod rartkar aaf.iatuar* oaa ba atofejaad by B IH?| H. B . RaiaMMta* armt?o-4 piitiii. wrrs rsoa dmto TT $3 <M taab, la a p aaaani. aafa aar ? bnatnaaa TkawHalaa ara rtapla. aad aaatad la a?ar< n*a la t*a aanatrr. ^ktMMMltM<>M'Miaa(W'*' *??ty M I* ??rMt conn -rimiii wA?m-ui m iwt pat fO'HJ. m baalawaIs i*a Mm , *Mah wUl ba ?Aowa al aa ia?a>T|a? Na ranaar aaaftal V.ui ba raiairad. aa4 arar* Ma? a m^tata tar baainaa. 'aIiim KWaarky, boi 1M hnM ?n<aa. tonn ~k riitm w* iron. 1* a rmtmr OuU. Wt baa aaaa. aa> araJ iMn iMUifcM, M4 wiM t?? a baadama laamaa: ? ? far fear aaattal ranal?ad la tfc?baitom 0 * Rnwai tou,ialUHMinai,ip Mira. oaarrtta iba OHt Hall. acnn -wamid. a mi* with raw ikiTi la wtk ; jv* pv>r ia om of turn tett ft. *p?ir?<*T?)>t>| )'onwn??ni iww. yoo.v^t/ju&slsr i\2k s-gsa ^ssr-,tki guvras.ar |2.000.-ts?gzx7??ok2?*it t rwtenMtf > ?'?> _____ W ikiu w *?? m m li? mi iMib?i r n im?, m m ? <> ??r??. twnia?wiywualMi g?VKVTTff?a ?o?our ro? ?i*r>T ?n*?r -a raw LzZtoinxxaJis* 1EK A SIiTSET. NIHLO'k OtftD'X jau m mx * a,VxVSi?'? * imuiiKU 0P?? ?*10 kI?Ul?v> HA1.L4. .?*, B'1 H > t yl'K ri..i**L olsrull. rtL tf*N?D* n? |M MM NMI?M tMUlriadl - ? ?? ? ? D.j/ alon ot 53 "TSStTUMiWui. r|oir imm ?x >ru>*. aK?0?I roURT?UI? al.TJ.-v.'. M|U*RIA. TAkllUlTl^ LUid.H, or** *i? rau?**tua4. a*n, V'B.Jta, *u. fonikii A F*I** r-M^I f m*ra Ik* ornu1 >* * TM rtw >* ttctwa op*? U ?MH?ra fur 1 m% Mtn Mar* Mil partari \**to ???ui? far Ik* < alii* tmlsr. Dimtor'oriifni' ?aM*rM <u ??*?? Oaodiwtar af ? 'J ? *?4 vr%m%. . *' J*** ) >? Ttn il iirtira it III "'** adi IJo* <Vlodal >>4 * MwM .?M* < ? ?. Iwt' >?( < Jouin a foil and <?l*ri.?d ' UMaa'la ^*aoa>f ??! -! I"r "turn at ovaHKMrurtiiM* iMaltriiMxI^rtinn U llHlal Utrhaaw-fc. mi4 4 i%.*W Pro,*?nU? Kut A*~*? Ua wila * ?^i*tfad am kta ft* kal. lu a*a,??*kma. frtM.0* li<*a? Oonlnw r at O? urM htaarotlr Immi, Mr. < ? a?ita htaaMuf *. , Mr Wat um (?. Mua. U** Mwdal, Mr ?. H U?<ao .art. ???a 1a?.B?h 'iai*, Mr. (7Wl*a ?" ??. ? Mlaa ?d?<?a Mr i> # *? aa, UMaa* ft ?f * *. tranSM, Mr. U i. Taa*?t. Mra >X|li ft M-hii if MaiwsT M'm ti. tteid* xda. M<v>a 'iraa ?? .( > Md ?iiIuim >*d *o?eiM* oira#nd n|- ra]f arehaatoa ooooarl Hi praaaeada b*ad? ilitvpti kVftniMi* 12 m*. Tkadoora *i'l I* op?a Iwa bour M'or? lk? yaMi Waif I of Ua parfa-ataooea Tfla ff*?? Or1HR at aa a b#**iful k.r*?o ? IHttoWn Of AM kit bo ?lll ha?e full llbarly txuklM ail m para^Waalte ?' Ik* torM. AT ?H* BOU*B or TH 9 (+<>"11 Ika aadteaaa will pteaa* gl?r tb? 1 <??, *rd unptn lor Uo vh?>t?iuai> > r??r ti/mtNr, wbleh wfl' eocmnrf* m a s eiock w?di t wit IHVtir ii dtfT CbaraolarlMIe tuna by U. * Wm-U u< tka UftJa aiHari. Hon* WaMboffaad Iba oorva t* b?) at Tobtioilowti b> vi it?|in cwntM mil ii ?? **>.. u>u4ot b btfrlM-A U? .nt tatt, fra?ij in 4an* nertrMI *a Italian, art* * ?o*MA. By Mark t?Kb Da?Mia, rmmr*. Lmw, Vlaaa-it. Ptfy M?r MLunrrNM do After Ik* bnr'*?t<i? ike per.'o ninin b> tb? JnaOra will b8(jnr*j?i>si> r<>< riiKu m.irwr?? te (It* llata tor proaatavla ??d la M arbor* and aalacna aad for ibm OO?D0? #hn b? MAX NaKS Z?K Prcaaar ad* n? <nic . if Jaiaart Raad Sanfl* aad bat ad* la laatlik br Had f ja a*'k? aad Ma? rrt?a >i* e'a. Be*r??hi?aala for IwUaa aud aplri<-ma* nr . *M baariH la lb* *atoon* aid |MiiM M aa> ^fei' iiH?|ife* ?*rfi" woo< Aiiv kKUvwaiiJlafrhMa lb* Tb?U'le 1 Prvg anHM w| l ka raatuaatf, aad b* amUr a *nurtateiaaal amoiaial ?? a rmir to *r ,n*i>?.?. Obaraotora by A. H. Daraaparv l*aay MarakaV, Hary Wall* m4 ?Wa To ?u tana raited aad he*ob<nl ?*? tatimoaM mbi aohur Ballal Opara Druia oaaa-Tia !ln>aio\ y'oral JiHaai, aad laaptaUoa of > (* ika ?riaa u# ad | * OBLT FTT?T "?*Td fbr wklrt alimt taaljralAoaat prim ?.l taa aartoaa vM Intir-ta tt?e feata'aa of >bta toa-Maaa eal? iltfcjaaa; ??> ba tl 'd aad lor flm knar*. AtlANtlYk bPftHaL PUtt'JK ?KI to la nHlllt HIM iMl'l ?a* a%< 4rmu Mid ?rn.ru tritr 4<ouBi or?w Mill o'?->aa nuuM rbw it?n i rtn otortflnuusw win aoaclud* M K'J ?.*. r ?<it lt?r? iritl bPt>o* a N aI>R ?uR m ur ,.w 1 ?r? tk> lair) ol<?'a^ HaaDr a? U le*nek. Is t*?e f >? hum ia aj dirasv ma 01 cBoa tymm lr?a I M. til day. Marti ?ar t>? aaoirad | tit <U?? Is MOCM Qm*i> Ma Via IKS arary ui ?kTU? DAT aPVM*M?A/II, at .wo u'otaor. ItNNriMaaiUiliM MiUaaaa Ia ptvaarmlUm ?ad wit) ajaadn? ba mdaaad, H?*U *? tHU1?? lot itt. Ala* for luuri'M pra??mt jo ?n vkl<l'*?b ikt'lUIl af ? wall kaowa a*d p?viiJa* aala ratnA . tO EfT TOO MO la.tr* WamT* J Apvlral'Aa rw>lw<ra' miU** 'ttMU. In Mftk door la tMtbi ttrm? fr-jm H nil.. M. uttAiii ???!'<? Jj M*CB?f?lC'H HALL ?72 3IO*OM*I, I (?ba?a <lr?id a?? ?at. > I Maala}. Jaaa I'. ?ad e?ar? airM la Ifea iraafc. |l?? H*i \ At- t, tfca ?a?alar oaawartlaw. 'a M Mlaa !<>!??< Pttf Mm ii??>r?n nauMi*i la aia Uaatla\U>>aa. ?>? uiora. to hl? out*anlad kurl>aaaa l<* ta< a < Waaaaa'a tight*. *ait* %t t\*r, tba iWaferated ' iialu in *a Faataalaa. TM (iMtur l? I DM M'<w< a /'? |l It Maori ov?a a?7, aaiiaia rtaaa ai 1 viakaw? -.nau. JO. iUtHV OALIPOKMA MINAOM 1-ttAT AMD . a^aalac Tklrlaaoia ?umh as4 Poir'* atataa. r. T. lallud. P?OP?IkT<>A uR*AT*?r MorRbaT I? illtHL OAMjT I.TTlMU Ml.AC'S lit uom a ??tl? Ba?i atacHu. ol g^i a?1 unii'm aa*>a, f'?jifor? ? 1 lnt> P?? a Oa*n?fc*a 1; ?(Tal" a?d Mt *>U almala 'roai *k? Pae?4a Parf >ra??o br Kr'a'f d?aia" f inn 1J A.M. tall II P M, Md aapaolaiT at M S ai'* * vil w* A aleak fad at I P. m Adaiaaioa *. oaaia. caiidra* is MBta. Gom?*r? 0 41.L??T TW. 7v7 UnUvtf, trM bmpfc >id>>w IX R*v Tart Hm?L THB nT?N'l TMfKMI A>4 Mk?r swot o* atklvMT. kr tf?BV?t.i** r?TT<H*l Ovw rrwi 19 a a ?tn ? r. . t(nw? m nml b. i-rw mt-t.^a?rai.) ?s*t*tio? u*..vj?i bifMfer IIM Ion Urn* 111 Wl t F. rnai japabbsk amiam^dom batb a amr 1 iMktMtNtM li^ DtL tmrrw A ? (*?? Wi kM ton MM M Mr Mr M. m4 wtli >M. ?A? ntNiui muaaOb m <?? !> nun, 4?rte? *rtr?A; iilr> MOTKi wHI ? ?B?r?L AAA hoidwit-limi tmtli 777. B*?r? trnlii u 8 "mn. lUIUIIH? Wit nfc-iM ?*nrd?rt tl IH f?lMkTha rtMrttef VoM^aaf r?oPM?oi Tta VM ?Mr1Wq?M W< Aa4 ft* (Ml vrWtvtM of tM UO* JiePBlSSTLT. hum S? inn* Mfklr MHimM* m! ?'hM mAmm, AtataMa Ik I mm nl imu M*. Du ma* oba<b. onb or thb b?ioht ?*k%* or R Bnrri?u>ii't, Mnkiim^intit, imn |>r?p?r*4 ? M\ of *Ur?*M<v\ t?.i ??n Iv%r4l- Cut I. fli| tM k**? ?< lnawr?4 m4 >h? >' th? rtpilw n dnit m C, wkl > til ika w v~r1a\ m> 'J?? tU ?rwn... oin^i ?f lk? |UM *r? rfclkl* Mail tears KM IM i4i*r?? mk?L ?DU a.n*R -mTwiiiLijUDttt or dwhii xrA?iwme ntuiu www oiutn -*u *? T M wwuMlai I tr M* mmnM MMJl M Amm to MT? * AMI t>l*M IS Ml*, fcntyg*^ ^*M^p>p Vi'irar-" * MI*ii n? QiOTW^?flgT BOOK. HI BBO&JBWAT, *0*SVoT?i,TT nouun ATTBAJ JTTOW. HA MUlVMl |?|f bMI MMV fci %Q CiMMMI ** JM MWWH ? <IM; "*' iM4 MMUrM* IM r*M! roi?4Mr. ?u* 9a*M! *>?*?rr. ~SfSHK3ssf:3Kih blMtti nMalMMMMrf ?** ! ?l? > niMCa if iki ooB? ??t UJOK > >IWl? ? 'M wwltf !??!*? IIM unuiii ?uu 1 MB 0. MlrtV ini*?m* ?** <49>n*?nw TM4>1fii AttM TU?*1 ' P*H*fc*'.......T ?^<N (to W0?M r Ulllfilfc cwva'taiUM << 1M1 k M wir(?M?t bnak I?|>HI ?M IH t x3ZlLT.V T? pm?*0i;B orui. GBABV fOIUUT rf ft* il.Flfl BOPl"'* ! A?*w I.TTOW. VM Ai*%* ?wiiii 4??*"?a? wtj git* ? i aaarl *a Vk?r*4*? tT*?ina J?' 14 I"* M anr >. ?u. W _ Op?o#l* ?w? ? *?. ( ?4mi? ?" < ?. rw*M u.uwin woiaM* fto W )WuiH tt Mt?*f ik? *?t*-H?*l ?*>* *Mr*i 1*4 M Ik* tear am th* *??al*g of im ?m?*ij fiUAT VATiOPA'.. OOlirtB* RALOOV, IT i-M* uomi ?mw OHi ***rr *Mrt wltt l?im*? ?T4? OOMP4WT. Wk* *Mta*a* U? worM * fiw **Mr ma ai * ? ?>?>* it *, immnr >mi, m **atr, f*. ' * '?, ?k?*d Vnw I!? ** unX'^Ti Z??" *** nOtUT mtTU-L JOWMTOK 4?D V. K. JD ttftiOQI iNNtftlli inf ?*i Um pakkt 'tat (k*r *11 akortlf If UMi *M*kllatiMBt ?Nk ft ? ? **4 CMr*rf?l Mm r*af. 4il apf u?*u<a for mg*gmmm? t? k* a*4* kj i?*v ?*rIjAjfTTW nrwnmBT noon MUOiVWAr.AIOTI rumr ronnwr Eauvt ro?k??<T esse? A*Vt r DltMf l?av Vr r ??T jajmt foujwt r*m?T to n? ?*y n??w * C'kaubt wuirm or***, * oadwat. ' *mm t itu ?f?r? nnni-" or 1j iN(rwr??if Ml J *'* ""i.'11 ABaMX. ? </> A LD. f PRICE TWO CENTS. I AJHUMtGlH gAMUM'. u?dor'b? pimm H/T i^n>i.|jo of * T " U1L ? >4f KMt ATI*.' ?U>? I* ? * 1IMM* VMUU'^ M PountiJi' An m?* '*< 111* 10.1.1a I l??.*Dk I- MI< U.'*VIlIKU I, )l W V> or M?. I -U. Oo? of lb? fa*urit? rtlato of t ?<U not. wbo tflni tha kiiuolri *>r'< l?i < ?tt'kr|'oo tab >?.? ?iD>M t-CUlW* ? 1UL. A. tt. I' o*t. _ U of J. M. Mm. MX J. M. ??*??. MR. W P. rtSf'Ta MK UKnRY ?T )NK U4 Hrouf, ?b? ?i.t.?i Swim, >?? Ml ml-inMirm} ibelr Mrrlo** woo, win lb" rngaiu ta'? * oifMi' Un a. ?i'i gt>? ik??Mi?urMtlf* tnlMtilt a art* e*?r fT rM la thff _ filduH, or H???I7M'3 MDMUM I? IBB *Pi?sftOON ?i Hi i.Moob *111 b? p>i l*w< bo ?r?Bd ? rr-eUT? -4 TUB. r (MOb hPt, mm r.>M i,f llu ?1U? ?OY m4 'be lattMtMftl* R'JuTt A* Tbft h*Al> rn tP? * "X o'Mo*, RorKM'a Owrfr Ub? ciiOuL ? r ?>->om? to bf MM M?l' too**. M un*t. *MtKu A*u UTBRA Hit I nr\L. OOLORIt) FT IB, from NoutWta *M> ?r* row ? tnm'u. in tuK rix?tt* *v?ia* a ?!* rut worldi A >.'l"R r-V* Hj'KOKt.klI TK HTTI tWo BRAlTTfFl'b i.iVI -j ?B?jJbl Ot. "t H*8?! Or. Tftttfl* *Mt lk? 1 start IibNiH w?;?h? >H J AT A K A'* OUIAtt 4 U SOUR FRtf, A* iH* HVIaw ' tH?T if ST?" TBI Fa Mnlii LlUiJTftlff'J OAttHTT.RTOB,'* jm ? iiR (iti'im rut M'iMOft ?H? (.itr*r ?MCMC..N tMi, M TaI? BOKKjt, ?itj>;ot o ? ats* (the hsr **r >r? ?r art o?t tkr OK* uf at*' BiTi, t'proiora la kU nrWwi *i ?Mmrn? ?l tSa Vmm? at m o' Ift mat* (' tin oontferful pb?r*iim?? m . u? auyvn??<l tu * ? ?tf"?RSATf*Ai. (nek aa'??<*? (iPK?, R-ST BtriJItt* < ***, Ac , *o. ?kVbt>? vfelMu*! ?ba DKl*r -ri'ir M*< iu??. i r o wi k a*, r-t* i,ivi<ki scBLvroir. haut ttirmxr r. hi:.t a**rr taoLV ARtaT 7 .RIBiY i>P HaW ?al P.OnStH. iilHitml for i>u nf ik* rnnilii CwMiMi r Nt(li?ri4IM> admtttor* zt oanta; f?r..r?Ha 1* n>M a?. '-a CkilArta isdar taa, 13 oiui, and to t*a l'ar j<aM,M r-t'a. ? Ad a A (M B'HTHKATRS. -a?n ui Kumar Mr 7n*^k Jaffn I* luknr Jnaaa* tfiwauatfa a< ataal<H?*ator Mr t ?Uar ) ?j?la trttn ..Mr ttaiaa o?*? Horni.?r *?!> itrnti: to* Ki(Mk latirwa'aMaa of vi a?urafy art?taai nnriaa^ riuaa kltM. r.anXM, i> , aMliM OQK JiSKWl Kiuni nap'O^nrtfc* >ftfca iMigim ia fareo af ? Lt*iX UBS. JOB* WOOD AJ?? MR jomn jurrmmm lM TTO CF i?A'l?M. Tti*?L? V JUR* IX. irilT 1TMMRO uUtlW THC WKIt Thrsartor niaoaa will uniim whh a* farariM MM Frrca at NOITirva. Itnj laaHsarlaafa Mr* JotaWaoi <?hr Hair ?Cr J HWuaa rt?n,a Mr J. a Kriu. ?r f ? i< > i to-ov Mr 'tolUn? ( fcfdk M" MwtMM L*aibariUMI Mr fin(l?rt i hn?4,h Mr. t?m OFlttaVlC 1 ?I tAll . .V^ ?WD inn Si .wq/Cn <KI?KDorN Tn ba Mlewwd bt ?a *? m?l? ork?tu?l iitikrtfun, WfMMi tj M. Pluukt, *o? ?UU?t ova ,iAP*rnuK mtNT. IMttsy Lanral p'nut mft rraa ib? ?*< la* wraattb ( Itai ?Mfta? bar aatt*a iroc*Mta wte ?ad ta4-t,r4aa la a 4?u je ?Cr% Jafca WM 0 1. llMi, ? peaqfbr. priwr, yniM.ri>iN'iirt ku? M? .' NfkJiInn Br. <iM<ir?il'? 'Mbl a *r?H >rtc?. <?* ba? Ma *?>??HrnMri <r1u? ut* ??.? vvtwu p??*r?f b??1?' | a kali" or a "baar." a? *?? * ? >afa?l?n?? Mr. Sleiiw* Mr. v?ro#na? ? Nu a '?ar. 1.4, ant a >iiaMua. fcava ?a? ton Iwa aata?*?.... Mr. BaraaM mm'mrj. niM a mm,. >oti kHf, Mkafe'dr k<!o*r*ji?4?>?J rJu taow Mr J**m mrnrntrnm VH I D? of f?? vardi Mr i H.JUH. f -?nak 'tW Mr. luri r Dm* tk? ?r M *a> a Uraaa, iMh/rf tMoatrai'ra <i Ma Mr. Mai Mr. hitifti W*rur-tn 1>uii. t inMwu. ?*a k??ta? fwt?ila4 kU ?M? at autormf Ma r?k??.? i. exotir tuna . kMaMana.mto ?ma>-?%ai.i B?tiaa?iif .... *r. f*. Tlwee In. lV?Hnl??tlMb>< na ;t III. appa-vau nU a p<wtir p?iM&i..fw uiatirl>a? <MI?a ?ni na?<aar*a ?aou<a Krt TWai M*. fwxiH Cj4*H> ? LP kir.l wt vSa'ftf*! Ililhb yinia^hlT titatar ) iM aaaM mt me. fut ?f ?nnr ul mi o*a?* ??>*a M*?YWkm? Juaata ?fM at 7X; Comoro* a at 1 ? el-xk praMaaty. /IKIOI oHKiHf T't v.mraauk IT viiLO'iuiiaaK tsz j&nu [r^t nr.* }*r*?a?? nana ' OKOBP MIT* 181 <?*Y (HI) IMlftMr* .?<"'??? OP * ? NC4f J?r*?P"l Pl*Ta, CUKIiTTilXt.fU ur IrPbtl'll Me?OAV Jaaa a aaan?4 ?aak M Ika Uftuf h?rM ?.#w <in?? aJ >??af iat?r ?Maa, ?% a*m ataaary, maafeaMMM aMaptof draaaa. ar*v-r-"aa ainata. %. a?oiM TtaB Urt?l*l tftbATT. jaUaa (Jaaataakaak Omtn(MM Pr?T?ou?w wkM? im ka Ia>i?aaa4 aa ??lkal|a?w *9^.1 %iaa farMoa^MJ* QF r|a jjo^naw OUOTM, MM a Mad rf ?ka tea* Maraaa raMaa*. RMaai kltava, Wtmmt Tama Wo aa<? Oaarfl* V. P?i? ana.hap wt<*1 frva nabjatam k 1 a /*? *Rtk alt- ft, taai>rWat?J auk. u4 ka> aaa^k> (aiktat koraa Z >jD*4 IM aiMaaraMar? ?? ? ? t? Ika Orata aaa aalt ka imm MM kf k Mjaaaau a ? ?l I *> Ma4a wMktta klak MMHf haw I?lb? ft. wfca wtii *a<aaaa taa aaltaeaa ar WcaM^ wattitoa. w?i| kara, aal atbar wnadar'vi fa'la uKlRD Utka M*T<Ha? kf?T SaTORD*T. Qua n Ha? a> I a^MacM. Par pvtWaMra Ma aawii t.liia. r?rr? araa at 7; la aa?aa?M at t o'Maak M Vka iMMati IMkata M aaata. MUUkU IM W'lttri MllaTKHA, IBU pQ 1 A USA*!' l?aU M TIlfBB WU to iMa aa Batartaa. J?M I, laaanmi aa 3 Par <ka tmuMwl > mi iktfvaa *a4 aMUMM. Tka Bvnaaa^a UMvaa. /.->t ?? aa4 ba> k r*?. alaa IM wmt Ilabatl *? MM*, *Mt? u4(* IW, Ml TM4UIIU tiom. liOttt ? , MI??% M. M.-A lull i?Mln4M?.rf mi Ma m4 MM*. MMMr % M m4 mm4? to m4m, ; iiiu tutm w i?>i On ti?w ni * nou tmm VMiiora woBt. At awm * # i ?r? ixwwf t ttmto A PJlcmmiy??YLA * a "Vaainr j riuru Aa4 M* km jomn wood ?4 jwbbjob. AITICI to OVB Oif.H*,. """"" ?? NirtM|)H>lkiinMt*M?tMHr <* ,h, . ? iFW????i?MimttH7jAi^ "|,M * m * J - r*-a?a iitian. Mia ?r ha Itxrtl ata <111 % rfwMi i.|?4 Eaaaifn fitiitU . Blob mtim * " LOVBB* tOBBOW*. U?W BrtRlT*. M W m^MornM. BO. AO, M. BB J09WTW Jvr?Mson. bftaa Ban. I Uli M la ** I-?OBA IBniTWIlTBl rolll RIKBB TiKM WW OPf>ninn mm ml ' ataaalatiaa tka aa?*aar Mi ? ww ar*ll<? BaJMM vocbo btb" ? onBttM, k tfta BMrmiua of .,m npiiiii imitn Ttai ft*? " contmmk T.i'rmNn num. Mm" JOB" WO?^ w? ttM? ? #t75 , % iaA(Trast, UM E?'* Tfc- ??< u job* wood win oir? ??? ctLiHuni "? ? swaa &?&.: *? "" il l*ll? Iw?*'? t>M>l ________ r awes <*\ kru VUvti M ?%t ?f ? Stat* ?r j m%? till w "" .* " ** ?7i?t'?33r T"U'? V. V" JtAiV? jn?i IM ?> I, l?l, mij+O0 ki?w?wm^ iw t& ~*~1 *"*"* ksR?I?3L PA LAO OAiDtir* ??????? <?? A no oowoan. 7XErf$SI*~ rrow m |?i1m w4 u*nui On?. l?u.? rr iTin, ?Z'ssmzr"'?1 F.ntnm n??l ? T. ft?tf< ?W ^ > l*<l* j*1' .ftmmm ? t?n? f Kry?n?nnf4f, wm imi? ? ' * O ?jf! (? rnVJ* Sto ?r?| trrikfal Mtf ? *? >y? ?Qfc *IW? wr xttttki * vwM. o v T*n 1 to rn? Mgfcir HK'WMII m T%**pmi% af _ OV* J iflRMI 1**T. j., itlnWi ?%? -in IN* hi '<"? at t**

Other pages from this issue: