Newspaper of The New York Herald, June 12, 1860, Page 11

Newspaper of The New York Herald dated June 12, 1860 Page 11
Text content (automatically generated)

t - * . rcaioiiL. c. mar , m**Vt krmtmwh KA?T HULTttuM. TV fU VOUM LADY DIWUD IJf BLACK, WHO OK 1 KMrhfiilMlMt.rMh up to Atotk ?va?M mr ?fc?' <? ??]??>. ft* oat? gl?tof Hit, wUi M4f? ? Mt? 10*. J.?.,bwlTf Btfcktcfflo>.^> wlC ?m?f . oM 1r *? raaaoM wao room a rain ajnvbstMiba?aarl?iiaa*fifcaaaalaaiaatha X* at MM*, aai i<?>iiii< aa4 MM'IM la Ik* toll a?> la ika Sua, will mtmm m?W ?iff *ini iw ill x a^iwlrtly wi?il TH FORMATION V1ITD OF OVU ?ILUOUL OF I i(NU>> LaNrlo, ikaaarlakaf KHar. W baa laal bawd af ba WM to Cb?T)aalaa. Aara*aka*?tagwbaMh*li WO! m% a lavar oa bla wifa, ??7 Mtaa, kv MMMktMr h U ?n*M I'HMNaal waiflr Aipn uyia Bt fcaAtd la >w la?k.at OaallaUuta,ltwyaawlbta J?a. tbfouuuov wtwa inn to nuii i . aibalaa kiarnt ban m Hilmim ?iniw l??. > 111 ii4 ??>? ill la b*?*4M lilrtw, Haw Jaaaay, afcaat fcartaaw jaara aaa Aaj him faratoMag Ika mm wtf> plaaaa mmm aalaaiawMk WaJla 4 Oa., a aai U mattWifclai auaat. IMFOftMAf IOM Wa*1*n-OF PATIIOK naBLKT, anil) at Karty, pukk rf Mco.-a, aba la?4*4 U FarUaa*. Malaa |<a vwti a?a (rem iba raaaar llabaabr lai aaaaa la flaw lark- aaj l?f?r?attua aiaml g bb abarotboat* will ka tkaMfailf >aaa**a4 by blaabiar ?ba* Maaalay. bj aaWaa at i boa FMnataitt'a ??tbarry aiiaat K 1. T|l FORMATION WaNTKO-OF J AMU t*D 1Z* 1 MbabaU, ?maa af Ktbuh>t4a, Obka Lfialaa aooatj. babut, aka arrivad la aaa lork ab ut tba ultaia at taat wm, om onra ua wf j>m r w, - jr., rrua ifurtwi, adaapteeed Mltaa TlMd Sbj'lW tbM rtM\ >kts ibejr *m ?<ifw f??or od iWr frt>ad, WtiMaa Art. kf riirwilil ?* wftnae to hb>, la oara ef I bja.|Vl jna, 103 Heater WM. Hwlwt. Imfcatabt.-j. w. w. ur?r su j. o. w. on bom reaa baptrtaat n latter. Bead add rata by latter to Herald Mj* JL? l.-VOIUI BBITEB; ALL WILL. L. B. ALL welL I**8 MAT1 FBBL WILL fIJID A L1IIU KBOM A JXt rtni ta the Bew fork Poft office. au mewer la raqinM, ?tlbar umailli or by latter. XI OTJ0JC - Mm. BOBBRT tTaNFOKD. LATB OF OAaal atraat. Hew VorM diy good* arebaat, to rtquieted 1 to ?a*?ui>ieate tai?edtetolt wttb ha Meade la ftagtaae, Vka*. by (Wing fall parttonlara of M?llf and famlr. be <>f Vara ee?etbh>? adTaatag?>aa Tba bmc appliw to Mr fMNVk Rtoa?ord brother of tba above A. ? lib of *-f?-1 Buciajip, May 1* MM. /\LD BBBTOB?YOUR LBTtBB OF THB 30 OAMB V/daly to baad. with $!>? eacloead. QKiNnerOBB ^ pHUF J AC*BO*. BftQ LATB BBOOBD LTBUTB* ANf V X ef tba C H. reraaaa eatter, Lawla Caea. who la(t baw Br least Ma* A ead te eapp'ard to ta la Maw Tork at<y ar Varna Wand l? rrqeaatad Irr hie own tstereat to osama I'aata wNfeM tataMdHUaly. II BUUAB, eorner ot Cmmoa aad Be' atiia ureeta Baw Oriaaaa WILL IBB BIBD FBlBBD WHO BBHT TSB LBTFBB dated May I*, to lorkTQIe be Mad eneagh ta oead ward to tha Ma addrtoe or ti IF. T. M. "rood way reel affile. Mai mhtm tM ?m m UMrrw* iu Miur LOW BMP fOBMP. TOOITKD?A FGBVBBOBBAIB. COHTAIWIKG A SMALL f mm of Homer TU onv m naoTir Ue mum ?j iwrl?| pra?artj u4 ??J?? for Uta iJiwiimmii 8?1B W BABOOOK. >* fart alaaa TTtioa eorru bat oomfabi.?bohob a Ju. MH>J MlW>| ?? tufcl >?M >M> - vakhUbrMOVMr, waa tUitey aaaaallatf. aa4 tfca amkMMMMMd >|tM ? MM M B t? ft M nix la Ik* haMar:? H M M ? )(K) M M M H ? H M igQ N H N M m m M NX) m ? M 2 ? ? ? HI H M ? || M H M III M y N jS M M H |S M N M S N N ? M M M S N M im HUM 1M " toft Wot., MS. ft* - W. H B. H%rttey. M0 M M M M M flH M M M i|i M M M mgt m m m mom B. B. OOtUB. BavaUry. Iwntm, 3Mk limy, MM, !0?T-OK BATTBnAY: III BBOADWAT, OTfUII 4 HIM * aaadr tfr* to rouil?tk riW, tk*oagk an* to Tiaf pl*a> to ? lfimmtk iraai ?|i?ta ?U BimiUi wnatka Min i imm am Ik* U?kM a anttaala nvwl wHI l>|hwl?l>?l??ir>i IwummTtmnyilriii Lo?T? a Bionrr book, a iibsral bivud will k*t*tt on ntualBC K to Ixrata tanks, n? Tint Zi^ T Wf-oa MUMDat JUJIB IL AT ABOUT TVBUTB I| la ?Wt Brat HTML bftvan tka Tktrd iwn M| u4 tk* aMll boatafcta ymlauaaUa wftk M tfaap u4 rkA*. MUHhi tour lulU aoiwataaa tm wi,Itlj a?ata la -Uvar ud lla kU iiiiipk|riiia7iii it CM an nroaAway. Ikafadar, tf k* ?U1 ratnra tk* mm ? ft* anrwr? rtttj Brat aveot wtU b* aHUMr Mi nmIm tk* graUtnA* ol ika owiar, wka ?* poor ?mm lh*t irtM Ha mMi mn ikaa aaj oU>ar >?raaa mm pma?Br. BKWABW. ~ t5 r?r wBl ratala karto Wo 1 BmI tkfctj ?Mrtk ar*ot wfu r*. fe HVilD ? WXT, OK HO*DAT JOBS lL A l) hw? linl Uilfci QwjN??<; mwnn tk* ? J*)*. Tk* tniur wUl rt**lr* tk* Mot* rairart k/ r?Ura i?a winont> turn, Ac biwabu-umt. ok bompat ArraRwooiv. SO ?*?> +mdwmrmi TMrti iM M iBUbiM. ff* (IiTvmI; tklrd (treat, M*m toTutk ?a4 Xat nam Iiitin MbWM ? *bk mMm Rom 4oiu?ril. Tk* Not nwm* waTW ?k**rfuU? (<* * u< m qMM|< hM tf ttmr?4 to ?I0 ??InHr-tIM Mr*M, or Ml! W?m? www. *** #1 C BBWARO.-LOST OB BTOLBB, OB BAYUBDAT* M? biB k< HMhiiM tk* ?karkyi. HiLm. Tin ?m IM rn' wCTiiii k* vdb < tk* rwur. at ik* oMota to } fcjOBlB. ? ??* "?? B. T. Age BBWABO-POB OBB DOUBU (BAT TOP WASsfi-TXarrji yaarvga-g jrr.i.T.54SKar - ^ IArn BBWABD -l?0B*. OB TBI BOBNIBO OB THB SOU 11 ik of J*m. k?l*?W Ik* BlkMl ORj BMfe Mi Bikiikr *><Tun MrM M, kr Ik* liwt^ *rM SS?sE?%a?a^Tttr?S - ? -Joav , OCIKB, BOOBB, *C. WAITBD. - OOU iir nnnan A' tor "fir" ( , mm trn* 7?o | tWni' m ?>WH wf?ft man thaa HH I ?? ? BH ? low. a*W? r? tall p*. UcalM. ?tMtoC f?M *?.. Da 3 387 Pa* tmm. Cp.i ? I.w n>M*BMlbc??rrlo*. mm, >w WAHtro-roa two ob mn nim a TT will fuikM C?Mk irtti ? atari fltaM 3 Ite I araxm-a ma oottaoc houm ?rru atsd Z ^a^^grssjiar a?x? tX7 AITBD? PAST Of A HOV8B. Or Rl LW IT tMNiMMtoiiMlilkali M*MT*?ni?l qyOTBP-A OOTTHJ?B. W>? TIMi F?0?; ^MyyR?6aSaSS5 * ? ~~ tUTioUKIT, * ouiiToitnT.-aM HitDOi. nmi)u.n,toA. *???? r?? ?? ?"?* i??(?wwwnf oomitmi? ?y ?? A Igg^SfrjgSEfrjjg rtxurikzsrx "Jrur ij?5?S?S STmmmm'iw*. K^wM?.*r?ST Uittnnv torn, olahvotmtt. rorcrali or ji l?r?? ? >?<?. ***?!? wiliM? mmHn mmw ?f mm d i^i?. te. tf mm < ? *>Hmt ami *rmw. Htm Tort. i jjjyfeisiii jSSSt&Sc&SZSPi vm'i DBT GOODS, AC. I \\>WW/VWWV?VWWWWWWVV?\^^^ Aaurics 10 uuiik. . rrAm jJTnm kaJSLU W ill ka Ukt ??r k |IW 4P1.IM twppf?. _ . .. muu -igynfc V%LM U Dim a* Mm ?o? avfeakta hmmMi takrta* IwiihiiM *?4< af a*i Mra? Imm af ?? ? mm, Cteafcia H?Mi' ( ftOwttte Tk?toK|Mi ?t m HvtMilMMtUfMMi' Hon utmntann 0 O. UU-'K milH MlM Bftk > < ? !> ?? 4 CAJU). \ W D. Bl LIOTT * CO.. ImiMiri w< ?ifciniiri W BANrlfafc**. m?udW U?n%i MrM, (IrutiM bulidlun) WiL' uru taii liH, lijiill far Aral dan ltd* Bltck HUk MauHIlM A1 $11 WMl *14 Htk. Hiaafe Mat UtwMNl AIM urtlNwk BM> 1? MHIBM ?4 IWMM rifanitWiMk. Xaw Arakbn u4 Jayanaaa Aaaka and an' atfc?r aa*a'tlaa Alb ata>. tnala pnna. ATOICI noa JAPAN -TBI ORIOIV OP PAMIOW ?aa Mrar m aiair'j eitatllM tan tha aaMMMaa af aaw aaa baaattful faa?? m%4? 'ala *a*a. b? boliPim. atiyru* * sLuiorr mi teaadway. B.?A* A MlA* a*< JaPA?BB? WiewWB, IB Wfer? f? HaHratwlirlil. UUT JiOTll.TT 1 tu j?rA*m wttrm tor will vmt, WQl M n Mto IMi >Nt MM llll, OH.IJJB. 4MB BiRBOB ANQLAJ*. By BUuriM. tf*sd?o* * auuiere, (iJUe dM. Butytn.) _ * *.?** MtlM wfcalHHH rVMk of Mi ?< >*> ? ? *11 ??<U IM ?* ( Jwj, at ratoU, m4 tt frioM uw MnkMrtW BLACK BILK MilTlLLil BL.CK LftOB VAB'TLLIJC BLAOK L?<)B BUBNUU8, Wmm It 10 M p? r owl Hlo??*. AfABD.-W. ;iCINI, B*. Ml BBOiOfil ?> ?iilMlly oa kan4 rwtry vtWi tarir?M* tar Uawt ??r? >|, yHm FtrtMar MmM? ?'4d Ml oof .*Mk of BmmUm m4 ? iM>m . lOrnlB. COBBBVB OOMBTI -THBBB M'JRS C4?BS to Mil. wih II?. iInM ?Hr r>wk r> intfnnl X ??r mi 4*r ?i4m, B * < > P?r1vf fm ?? ? ikMMl Ml?. air GIR*. iII BioMirt}, M?r RlaolMMk alrM*. ffluuam wt ia1a -var^fssa,' a* ooct, -M*"Tsrr,.5 ssfnv anuB MMTuraiiX uro uuro oowiAim laoa An vMLia ar m lun, uainnnvn fob mnnu ooom uocinu liim, tirnma, an, vtnvD Dtiuni, umuim. mm aire tahji ootbi, nu objtic**, mw in ran. ? bio* ndob fabasoia ijmm miamsmu AT LOIP 1 TAYLOR, ?m. HI It W BIOABWAT. JJUO.T i? TOvncwnro OOODS, nimw flM?*""* ** UMI& lifim 8HUTIWNL sBiimoa, ao. W IBBAT TUBTT. A OBOICI UULMTIOI or CLOTHS, HJJHmLUM. M? Lixra muaoa, m BOW ouotMjua. AIM. a oaom l#T OF mw 4?ui. awaola A,irp b*mV?r rmnrra, AT * ? ?*w\iT4?L atOKI. DfAXB UMIUT A 00. mniVD lieAIPTI ROBB, f Til LATMf F?ua KOYIJIM. MNHM^mmtamk __11T4ta A. X, 9TIWART A 99. ObMoiTdaT, ImMil. "Km. IMTOBTATlOa. ? OKU A H DIB. iW i*O0**T n-OO.fOBO ROW, nrom.iTTAMWT-4**"** Mart* * Utatf *)?. Imur poruw, i ! riiit t ?rrir am, im K Ml MUlDWiT, Q>|i*il*?>?lriW*M MOI. T ADOS' ADD UTFAW WfHTMIIT. a mvrirvL Lai Htiun or auvratrrumd ounmi 'Aito ouni tun ros B1UUL TBOOMBMJft, iNTAirTr AJTD OBOLDBWB dm oi> etuim, j nn ra ciauu, tbayblukq dim tm. ouivixa ooodThadi to oftoaa. L0B9 * TaYLOB, | ? ?>< IWWlT. j t tablbclot**. lAinxatoaiBrt, ! L vVtaa (Ml*, niw? OmtHm, ? *# ? *<, JJiOM CLMmnMI iJU *u. or.WTiWtS.STat* 00"1 ALL ( Uf rcmrB ArruQLB uullabr. a ALL 01* n? A?K TABLB IVTBB, Vi'U.V8'"""1 gajws itt as: asxssr -* ? ABIOO AU. O B Fraeb laMMi ||||? a EL OC* tontekKmfmmim. I A?l?<* Al l. OH* Lie** hd?ft 4 sSws iiss i ?b?*tiali or 5attra'.'Mm i kA IB MABttlXlB, Mum A WD INUfl m*Wb aid ru>r wrmu uoh, ?ri Ku^HliXtBiTl * t??Vtof? of *M*i MH6#e * UN Hr|?W* 1*? eyeele ! tm |1?,M? il ?wt ww, tn IMI^IH K mmm 1 talk* toUeeweiy legertel*. ? ??r* l>rc? M HmnH. w4 art MrtMUri I JjaitT"*" H^Vwh.B niWIOIlO LAOHt HMM J x,toc jraifa iujl runtt FtSoiofwo"i?7T;Mk,^?MMa , toco r*Ha RIAL PURHB* rJSftffa-JSa'ilU- I un wArna mrowrZf?LociiuuVfeSfi^m j nBm wMa. Mi, . , I Wim ml lo Import |i l oot r*n nin ibpobtbu Puovtoim* u?, *"" ** WMt ?? HI?art W wff. | M C LAC ?A?U^te ?5a ? W rSMTOB LAOS SUM001. ?A I - ^ vfC*1* m bbal muS u*>b iuituui, Cw.Tm. tu, - a.?. mact, ; _ ? m* toimmh ????. { -^Vo-^r^onntf?i ( 11 tu I *?W tail *rom i * HI RSOADWAT, I 0??Mlto tk* BaUL I WWAM UMWIt t OO. |x>run ro? mmum Dim j a mt UHtrun or mtrrinn. "JTLBB ( mat tmrnmtm rort'w. , iiiM?< niliafc LOBD ~TATLOB, j " Ha* 4H In * ItAimr, ^ j ORK HERALD, TUESDAT ? ^ w *' * ** R10a oboawdt iobm, s&. bicb ramyio JAcx-n *n, lis to u oawra. bbiuju nib, obqolmm, babbobb ac.. *0. LOBD TniLUI, ??L BEQ4.PWAT. RibVOrim. 1,00# ptoaaa (ral quallt* H JtCONVTft, Of btftatlhi ?d u?ia*<ve mj1m At M matt yM*i in uonvAi. rant a At M 181 0?lim tfea M*lfop<i liaa HUM. vviiD uamr * oo. f M? ? ?? ?u??l UiUM At ?UKV. ma sold uidwam "0 H*T IOOTOB HOLLAND BilDB, ?Bi? Burr m2d Aim aun wu hi aummi out At oan At XIMM at ttt* miwl Mk, *i< <mW *m*k? <ha ??wdii at r*r?M rantahlu MIM MM adv4ntaom it* *o?r arri* KMiOMoii ? am. mi m>iw> 6 a IWSLTSH tvtvn lAOKTiraa, * WftTBE rsour, rui LA. niu' 4m, I> black ud wktta Ami bniwa A'4 wkfa, i $1 f*r )?H. Tory taMK, JMUMMmt TtMkMUi. DffitD LAMBBAT * no., *?. Ml B**a4way. OppotlU fta Mawopoh? Hofl Inn ravwrn woiw coiun at si bach. INOhM Or>Mk. 1 no OraknilM <"anata ) > ? la??lad 1 !l(> "tir Out (litur* ?m* Sbo?? tl M oBDta op. 1,1(0 ab apnat Skkta a? (0 mi.la THOMai) r?T?. Ml Caatt alraai anrxr af Htm 600 ri*WM BABBQB AfOl AIM, jerr umrn; JUT A1 LID a* 1?X Clin. LOBD k TaYUOR, Boa 411 to m BB04DWAY. iPRraa yAiHioim. At POLLMB, Am iihm1 hmrtmil w bonfta, at uutwllf iff t>4n ii bm* o net, imi brood w?f. . BO? LB, 407 BBOADWaT, UP irilBt. IITWIlK " .TiUiud Uti-u'd rtraeta, koa mow 00 ktadaa uaorVmot of Ono Itrmi ban onto. IPOETHO. SKMJU9. BmMS *** t?? OACKBt rulUI ?BMl Wfl *wMr *M? tIM d OHIO* ABB? ) Bra?woy. Door fob ?alb ob bxohabsb fob bi?i?s -oha tlMtiK MKrirr ii?,*ttpaa?.tl<i wirtackk??0 point*r pup?, tawthom k?rv<? .am'j r?'H itrorooJoMM Ioquiro of or (Mtm A. Hlo-rtog, Bo 4 Hartboo mt?L dK.A IA LB-TWO BOBDBBD TOOHO MOOK.UIQ c bir4o, ot 4mh 0rooawtak atrool, oa%> laiakl atraal _ riZml noium j rr tULB-thb kOBOOBBB TACWT PBTBBL, ?b'? >? oa?ao toao tkroo yaara om; koa >oal kooo aoai lo?t) o*ark?alao *oi nlmil: aaw lortac at ? *? aloaa. ? ~*"'t *? -? krraaooaaako mm. for 'ar? aMraa J 0.. Jr., koa i mftataBoo li-CO SALE?T.O0? OI/TMPI4. TWB*T? -IX HCT 1 r 01 ?**bi* to). >? fa*I ?l? >?>w **?B. t* Hflo nr?*r wttkio*ialaof tai * Ae ;wui b?ao.4 t?r? ]?w. tlitotw, t?W? m Ui bo givoo bf oi*roaa*o? box 1 3d root oOca. H. *. TpOB HA LI?4 ?HBSaQD?4T?B flit* BtlX'ABD ? Tab)* wfh ? ooibtono, ?n< oil la r*>4 o*4or. ?.ll to mM rmj ab**p if tppl-od fur lawttowli at Ik* ion U? tib? wh?, Wb ?rool|>?. ra IiU-i ?MX,P I OUID BO?T, 4 PASTBoIUH, lM?tr (Ml*< k?f t'loU aoocar fwteud ud onUI I* lb* b*a> B?oa*r >.u?*i?* iMm bom a 0*7 Part oBn, mow lark. | a?a thb oaAiirioNRBip?*? qbbat ?*Rna f DoMOkr (M ?H?ooon- off oo Jooo It, ot 8 o'iImL at Dt<w fol'ieb o tin tbo tin* Btlo f >H raw to a**,b*t?*oo Jobs UrurfoU m4 Ckortay WoM, of ffootoa ito tbo BOtOk ??**fr Ju?t laum'ubd, i>n ro* lb it rb*rut boll pn?< (oooor irlrc Hruk aaap*?*d>y) o Toobt of ri Ion too*, ooi r?a rer, fM, ?H or bos*i?4 *o4 by on* F?rm, olMptBo1 oaoro. *-*?pM ooMb. lour b?too foroowtat Mali boot. Ma* r m4 *it*. Irr otooo latob oo4 oaavtoto; ?! ? *>k tOB; po^-lro'y kowioob prfe* MI*. UMbOMOa by appljBg at It Wail (tfoot. rooa 17. Qu rm-A qduit h*t??b for a ?i.v?? oar i 01 mm* rff ? VofioMor, Jo** 13. * t o'onek P C. ( o> art* ttobo*1 Hotel, Woat Hoka***. 1/ lOro;, I** /? < Mr Aoy, uo boor. I Ooi irua -Teaimaaior irkt Aioam Qw? Oob or* borokr ooktoi ikot tb?lr ?** lark Clab frw?*r b??* ?o* to** outi4* irolr owo grouia* rb* ( orb tOorofcro. >? W*ta OOA) fl'd ?*oottal J p>M. a <oa? will boplotod (* tbo> <!*?, kiortvor otG?- J Cot Vo*Ma'? o*>?or Wo*?t?aloo ??d N-???i root*, Broaft I wb*f*tb*aWB>aara<f A* IN Aoirrw'o Cl-iboro r*io*aai . I* Boot, Ot CM o'o *ok P. a. B. BtCOABINff, CmiNU. J SPOBTlJfO-Aa TKBB IB CJNrilDKRaB K HIa>W ! lo* lo oil tbo pop*/* to o*or< ?o ? M Ab? (.ton la'* roll ! potu**, I a* rewj to bo ab o boo ??oioat ata ttr an. tk* t Mte oTteUei tree te < Ij Abe ibeeea lobe 6e?4eib/Lit te 1mb?7, ef tbe Jeveaeee bBb?e>T er eond ei<a. tta iutjMriicfcbm u<bom* it amn reuu, u l *. ?.-> * p? u?, ? MOf M>?k| 4 iwm* latuj mid ro? liii-m irunoa 1 W ?>eei ilmn i>* >^U, T? tom* iimnin br new 0 lerk ImM Oiik rmlttfnet Is eeaplete eeileg trier. eeMa * iiiobif mbMl m milei m bee* Mi eee ef Me * IHMiVaf iiehib ??m> vUl be aM m ?f/ reeeoa P iblemi li^iMne r?eX ?<bnw ?>>b?inilib Hwh MrMt, IM >T. 1 Yacht wabtbp-i wwh 'to pubih am I rmnr ' lea* lefbt, frrm 40 to ? Har Mm*. rwiUe b??fD( laeb kiielllrvfbr Nit eddre*. wt'b lull i e'tteii ire eUMag j Lit**, HH, Mt, A*. AlMxo m. BMb>. Fm* oBee HrookJjt, i 1. . 1 YAOHt FOE BAIA-U TOM. VBXL SO IT, TBBT M *ai nit, ir?we mm 4 tmn w?'er, bee e lam u4 MMitii eebte. glutei Hi Jenreiei I* Ibe baM DlkHirvibMewpl#* bertki vierMMlti. iSb ( wwlbeweeiwieiery weyewtew eeimdrwrlw* MM eee, ertee. leee ibee eee half ber *alae. On be eeea m 0. a. lholmolo"*. IHM ?Mdwmtm eai mM?*^beai Bllbilium ton* werti. 141fcmlhureal, eeet piiiriiTKT. a bttf'cui.bonb nixiKa.fob dboatbd i?ib, A iilb wbAe Ml reeiHie ? pre ?ere. eai pliteg ee tab; ubkl leeib or were (MB eee be fl led wM IL taw imiSsjwjss.i^isssr- j ABTltfOIAI. TBBTH -BBAVTTTUL *BT? OH PV?B p Khott m ik>h?i, orroaits miu trierr. . Men* full i**ef Teetb ea nr? aUrar. ?. ea ewe Mi, J HI. oe i*Um. ib ArttiMl hoee buta* minii wwbint ??ia. Marato, **1. MUMIM MMatt. Mtl|U,W^ i Maaia. All wqrfctrwt?f a * Laniaru. QBADQATB vsoaov PMTHT-HII T m?n<mUN ?mI Tvwtr aMfe f aat. bin? hraj mi "to* btmb*. ti NT iiiv rw * mvtoJH, Dantm, n miN < . MM,*** * %. Mi MB nMM to taMrt fan ?r ^m?iam at Miatii Ejt^5?l2 E * 07 *i?ou>. H. d.. nmnir gti BivoTga : ?T , iwHICMMilMit MO BrtMUv&jr lMtwr?? L * iMMMi MMl m4 XSatm aqahra , CLOTHIHO, AO, ~ * A aiui tiMtPD FOB o&tr orr ourrmn i - E el Li mm mi nlw am riM i iha f?u mm tm at km m< panalMt h in kt fcaali mil M fcf n?w f? m ? NMMP* rnatttWi imlkr MM ftwiniilii r Mk tarn Mi npva?4a far <*MM mfa Oatl f >* ? wr, f Ulnar* MM IWfMUM ? (% ? pf1M? MM Mr. tt HM Mil M or MOM Htrrti 1M WtmUi ??* ? M M ??wt?Mh>t mlT>M| imt ilM, UMImMUntert by m In. Iim m 4 I/un CI*A?<T? TitB LtOH tRII " 6L kM?(!Mr?lli<MN I"1* Mfc-rna Mm i tor rwiM TmIs; ParMMr* mi Offm mm HgtMt ?<M m?riUM M n? Mfr? B llirit H MaMMk i^MMSrJkflSt<HM r"?J *?** MM 4~ 01 ED -OWTLlaU'l HI* A WD I.WT OW* R (fr<teipnnlMHf rttaWHMtmwM li tari<" i *11 Mb TOM MM* mi M iMm TbwaM I* OlTlT, * / iiMiiM.>,fc-?>iM Mm mm? My ? L? fa rtfl plrtM ?r<MM M rt*n _ 4 orut nm?n fOR OUI OTV OlOfllli ft. r*imnn?oinM-Mi>w* B*MM HM MM , asrtjj Ksaras^ra.ir .y as .J ?WM? TWM*T MM> MM r s 4 a RBTrm on aik-v mix ro* uma iwontt J : Aga a immm, wUl ba ,*M*n? MM HI M. LMUm M t mrrnty. c?*lw5*len?f km or hmII Mi hltawot _ Ktsi^Ji-icnarsu"''A'SK:? i t8.poo yaagt Jri&Atg%ggi- : MMApriw mrNMM MMM ll ta^Nani. ft KSfes.w?Ar"**-sra?, . , june 12, 1.860.?tripl1 iALBB AT AtOTIOII. a j*o i uukuitruiD & on. _ A. iiAO?uiCftAT Hooftaaouu *c?iri?oaB AMU WORIB yjf i|f, T? M tmmntarHj tm 4 kt pmbtlo aaaitaa, ^ . O?0M?d?T, TUUiD.f Jut* u At tka private rath mm 71 r*?ai? a i?fe a*mt. aaar BUtk _ _ ??mm Til: loptrb 7H o? ?ve fttaafnri*, ?*?">? l.ra<riB> a an. ? *. Brutada and Um Cu?tala?, Mftei sod i tMU -MM Tum, Aittalc Bronx* Mvomt. ^ w OU Palathga bj ?In?I arttti. Pfcr ?m* Vtatel Wrron. Iwtwm llrprM ^ n Tak'aa. C arr?d < *? Ballet. ananalna Tab)*. ChM, U.tM aad u U ilwmw ? Meaeer ?e?M Nil paritaalar attention of Mi Wall u4 ihe iiub le to ihie Ml*. tke a>tklo(a? ??br*elac Ihe aa* MM Hmlaai Nl-?wtkgM>irtlim he., din) it rl 'Mi mmi, rU fan More waa all mad* M orttr tw Uwu>M?Muwierby laoe* eaaebreUd e> blo? ?*kere Inilldmrf M*(., aae mm taralM oa aa o' theMaideeslp mm. Oatolaturiai'hcbMHa oa urnlac aaoauftk at mm win be U ainada?e* ? tact awl ekip tha pwU to Uw aaaaci u daeirtt Urawtas toona-VaWel a*fel Im <Wp*e Bine ko?a rranrh pl-te ??nUI ttfcrore rtaa'v e*?*ed iHau, Mr BVro-a IM( alab u< bnikM; alll<Bl?altoilriil lawui Mil|j> (iw ?li4nin rlahir Hrftd iumwl dra* lac room Mattai, eo?e*?d In * oa and gold bejvia: 2?u >-i?i?m a 2arm Iraeeutoa aadloratb^k U'lrt.BMibj Waal o< Broanwaj. ataca<>Ur earred roaa aood aiagaree statuary; marble Op ?nd kreaei pl?te air ?ara >e?e?<od Kcaretaira aid ootk 0'ia l*?ed whb a.tia waod.otB'ra fabr* eo*aaur*a Wdj'a ?wk Tabta. In a'd tb?'k?Mfwni; Ikiia bmtua aidnrtonu 17b - ad altera, 13 l>(b<keaaa mp* <d frost Pw.a for h* araaaat owaar, Cai oa ebra*, Brteka-a ana rowwjod icV, 7 uleoaa oorerad in va out. b oeala: K>l> a patent kock'cg C??tra Margue e rt? aad ob ca io*e ( ab'ne'B Card ?"d Cbrta T?blc(. ull ? at* una- tha - aaat Km of tha Vlr?lm nary a aorta J* ao ?\ from iBa it If t a I Ike iou?ra ?- ?*, t?o maleh Pawn* ' it, 'ffl'i ta bwllzerlaud, by Katohel, 8aan?r *a?. ^ ' By C"la. P?ot- taae o'l?tna b- aoa-n Hnee?ood 7 oaU?a fkaauforie, rlrk ? earv-d left, and eaaa I n?d w*h ea'tawo>d. in? imi i I IBM mac a bt Tuad?a? make** aad eo* 99\>, aHeri-i.iy tuxl >ad Preach'"oth Oo?rr,orm 'i? ^loek.rota ore B-cnb. anpe>b Uronua, Parian njarola bt*tuea, uuar?a*w uaid aad ha* Tat.laa, atuqaa aad r>lble Haeap uoa hal'l. rotated In hvcatel <JB?M**r??Two rwewood aiblaWD I)r*Ml?? Bu*y B. pian |'??iii tr?fir?^r?ea??d wvrioa ini Ht-nu-Mi ?> com rum ?"i kaua o*a> ek tkalfa 0<>??iad la aoqaw Taeaatrr Bra* Mil trp<li BM Pprftftdi b?lr uxi *->nnj r altroaaaa Fefcbur IHI B ttk?N. iNmp'e ptiM. Hol*e>a ftod Pillo?? oval Mir r*r? i>>afl rslBllrc* demr r#d . ? ?? Tolls* Mt?:b-aeatal Oitt'm An Vppir<ti?M>i-lli><)|M< tlut *il>il hartaoa *ut>iuili mf.a. (ock-ri. BntMM Mm TaMna. oo>??r m?d?, Badd'Bf. Ac Oulo* tratj'oraon dialog r*bi#, b?o? ??d ttlumn, r?ble votirry III nram Mono- uil TMMi? >Im ftg?oiral MO>t**Dl Of AlMHll lid (lick CD PlirflRar* gala pO?litf. rata or ablaa Ttmi of Ml* o>ab in t>?na?bla mocer or a?>trtla?a?a>ka. Papoatta r?itilrad boa ail purabaaara oa k*0 ft to lb? ftOCUaiiMTB. ABS U I'li HftLB, ON AC 'OL'.Vr OP HCLINQl'IBHIltO kiiNkm lag tllFIIM. J. W. FORTIt 4 ueiiurMr - Tm <u, Jum 12 nmuMMh>? >l U X o'alack Iba ??.'e?did roaawood oak ud mikoptr Fortbiue la'ba fiwn mldrlct 118 Fourteaotb Mrou, a dowra Iron KltfcU areaoa tba prnpartv cf Pro'aiaor tfor dt o*J tba wbola ooaprMa| raally Ike fln??t araortmant i(T?red ?' public tale f.? sftoy 'Mil <ial| a ta>*l daaartptioa la (l?va t> tkla advarilatnacA I aavtptlro oaicofuaa fur our rbftaaia are anw roadj ftl tba bouaa -?li *'?*??t roya' ralret i arvaia la bo b parlcra ft ltd 'oa- wrod j=?i it aatlo bioude. it'iurj a?arble up i aatra aad SWa TabJaa, <.arnd oMvtol fctr g?raa ax d Oaraer Btaoda. larta PVar aad Maalal ulrrrrn, rick laaa aad Urjoatal " ortalna oats* Vaaaa, Cloata. Tarklab aan and impUoa Vkakt la aft tin aad rack. a Urn anOaetkw of flat ml CalaUaBa, i?a aad dlotag TaMea, aMaa Taa aad liu i?r h# a baar> cat MMt l?o-> aad atlvar OnUarr to id ?l T>r?irt Ae Ako a ip wiid roaawood niatlvw. kiof I aid Oorar. oae of tba ?ro? tplandH taatraaeota for Mo* atdo?laba>ar aada la *h<a aooatry aabara-Jaenad aad iklru aft >r tea eoataio eraauful Brnaaala aad lafrahi OarpMa aoiid rraawnrd aad ?aW*a? tiMa'aida, atatuarr marbte lop du>t. V" * H?lr M? trrrca, Mirror*, Clock* Pala tag* to. A too mtweii ?od Ktooka* lt*a*li?-OUoloU?, ill ?ul. ikraiD] Otoato*, ro??a LoaBgw Uexn, Haf? BW. ivmit lra? Co*l. Iwfi i'ookmg *w>>* Pot*. K?ti*a, A*., wtth wktob Ik* Mi* ??1J *OB?ne* 1 hi* U pnaltlva. ud tnrf ?rU st* V> b? *->14 l>?pr?M* rrqklr*d fro*i ??*ry aarohtacr Tm ih?? four iiorj tod hi?nt mVmn to Im it ? Mnl; irtflMg ml (or Ito ktltM of Ik* jmr. APRIAW H. HULL** ADCTinnRlR ?TCR8DAT, Jqd* *, at IS o'oi-ck, at tk* Mrrrbtata' lieb?a|?-fiH stor'a aal* of ralotbl* *?! katata ?t **>e?u* '*. io?a<tlp of #hk B*rg*o, UtfM ornntj, Maw Jar**? - It aot pnrtouli ll>p?*?d ut *t prlrda aaJa-ih* lar?e ud raJu?b * rvat >???? M the Phi ip D*P*>it?r Parma. *nctainln? thogatbar CIO ?craa, aftuatad il fraeoanaba. towni?*p of Rortk Verge*. Hndton onnnt? toe* Jeraay. Ihla property l<*a tioef Ik* H?pk*o**ok iir*r aol ttlrmctfd by tk* N*? fort wd ratterwa Railroad n?r ih* Um of Ik* Northern Rallro%4, and dtoualabout oar ! m fraa Botokoa. Tke Paraa ?IU ba offer*4 fc* M* id uiitabl* win or aoM a together. a* a>oa*' mo# (MtVa. lap* of tk* prof aro ra b* bad of ika aoatoMar H WaU riraei ForMrwaaad oUer particular* referaeoa aubaM mukuk p. rvrrmm Attestor ?*, of r. oefwreier. ?a m<ad Pnrjnan (treat, near p uhna. hrookir*; or aJfuRaW kOVi?>. M Under* Oejaty Clark a offioa Ho4*on ?%r. *. J.; w aDRIaR H. MOLCmik, AWtoMar, 81 Wall Ureal, Maw lerk i pone* xmoB-BLMurr hou?rbolo fttrniA tar* lad loiaa uwarikua of artrf eoaeie Table ktad tx anally at private aale. for tM* weak at too. It Ultotee plat* in aifUk t<r*ei a f*? <?n weal of toeo?4*ay ?k* ft rtrv nppvnnBiiT n portlMI mm ?W gniti M ITM to la M p? r era* l?H ttoa 'Wi mm to bvaakt tar M u; Mar plMi It Is bmI uattor ikn gota* to auattaat, m iWy will M aatd st iMprtnuilUxr*r)l Mian treble,tar 'hf iNtiiu all ta was **4 matnt aad r?i horn* f-aa of ato'ga tka Mortmaa) la t?j larpa aad > tad tatiiiln all tta aiitataa. ktlk u.a to <M ? taataarj tn toMMMgar?, itu la tka L.>it?r? Mi ua jkary Ptaa roaaaaa* Malta, la r<ah ao?ariag?. par aad aaaata' Mtarrarm rtafc ?Mo* Dw??, kraaaa Ctoaka ktataaa awl Uronaa bat; ItwtlH Omi 'Mt aad i |at?k aaa? iiaal of Parbraad Drt?ta| nm Fan Mara aaMta?(la*Maf anWaa to to HiaatM tor*; alaa ?U oak aad watoat Dtotoc raaa tola, *to?a?, ry r^a.nrig^"K5.ug srs'stas aad aoM iMj'iil Mi to Hi da. >a?aau?. Wardratoa. U taa limtalTtonwtl ?4 Maddtog. la atort ?a tora to Mr, at mat toWaaaaa? ta araryttoac Ikaa |?it ku.-akaapan laa Mt ar oall iMaalf arary ward of to* aotaa li Mt raa. Dim am toa t a. h. to t t. m. A bona n>i AMTKOLoanr, rati mil on A. aan <?ato m tar ptot'nk miUmm ifM It Malta! IlLMOM. vto tottatoa arjaat at taw nan M aaaa af raa ar bar raaaa kII tkaMaowdl ttoa aataraOj ftftad todr. 1a N alpkt aara Itoa am atotMaa tkaaaaaawaa4i aaartaaaa ul tolla iBttol a aaat m far wtolak'a H?r natoatkaa ara aatoaa tkat Ifca* aartrto ail wtoaoaaaktor. ?. ? - i aa to pnaaaatoaa af tokfto eka aM tar lava aad road Mk. vtoaMaraaaar aartoto ?a toatr ?ftact. ?Uum Vflaoa >0a m Una tkat aaaa toalaa aai ?? a tot a Mate. tto??k tk?t aad act faar. tar ato ui aaiaii aaitoa* tot ??%t la raaoaaM* > a to pkttoanphaa Milla a-aat. aaar ittaataa, atar tka Mary. raa tj todtoa aad ?aa?aaaa. ?0 aaaa. A a. *u Tioma* i bl. Mt HkNOk. m?k?IM * fx).Irrhi? "alMlaaa, Mt aad IN Pnadn? a?ar tka Mavopo'faa Hntal 1 Wad- aada? an?ra<xm Jn-.alJ at 4 okva? rnvato i lb??ry I i akol?a a aarlcaa aad laprrtod Borka, rnvrtata* a rartov ? totoMwIM wMkato aanwaaiaadaalf Madtaa^aaaar 'mwrn 01 vm mi unon uo,r>r< via w miu?( ii rW? Uiu?t>afa4 tooka. Ac Alan <?a ba aatd far ataroat of ?ha? It May (aaaari) a rtlaakla a Uaotkw of Batllah Hooka, fa.. aflaktfy iaB.nl k; mw m a imal rama of la- J MiMtot. a 4 j. iLiwin, Auonoimm. i d. tTfaDH I Alb C riOPIITT A. J ILUTIII Ml* A OO wll a>ll at aaatfaa, m , r?N<k|, Jaaa It Ml*a'anak at faa Marakaat'a tukun- 1 awrmf Qa ara<a H?a ? ltf. " (U ?. | ( avaaaa 0 I - " H " MA ! Vaaa, Mna, Aa ,aaa ha ha* al Wo. T Ptaa Mral, or a# ! ro5I?r AjSurV. u?am in immmm. J toonoR xoTKm-rntomi Bwiorrwa will \ ft. tmt U t? Mr at vaataaa la aal) on t?a HaiiitllM ! 4 w I* Tarfah AK vllMl IT lfa? uraat faar haraa I raaoaa tar nwifaa hnfaw la faa aaanlry ar fa faa allr. . art. at ail ttaaa. farannra mba* ml fafaaai la aar part ? f ifta warM. Mufaai fai patial Iarattura yaakai ?fa Mtlft iw*aaMa party. . TBI. GOLP RVITH. PraprMnr. j a i. BLIK'IIR. iCffllomiH J, At taiai) audtbau num piopnTT. ^ A. 1 lUBCin HOK A Oo win aall, at aattloa. an {, elariat Jaae !?, at llo'e'oet at faa anfatoti Kitfaeaar:? < Oa raarl rraal-Lat aatf kalMfaf ?o ? . kaitraaa (faatWa t Iran u< (*i8?n afaaa; raafa far orar (I W <-a Third (traat-flwa alarr aWa Mifatwaaatbrfak konaaa adtafa Baa. (aM 11. aaar ftowary; wall bam. aad la good aya A?, al faa r Pfaa atraai. fly ar*r af ham of labaaaa j ! L WOMlHIHa-MAPA? IOIMT, TWTI 1 1 i?jmm, tan pKhNMi Mia ?E?'&HK.:32?ite : NO** RinMM. , BT LOOK WOOD. BBOi. * MVMMtT ITtBT, FOBBIOB *ti5 OOOMl ErajV^CTmaflM J kta ?av. al I n'alaafc. at li* nlianea, 141 Ikifv. I amt Mack Hwaa T jaart oM, ?H M, *Hm aar ? Ay kb< aa? ?**tla aad ka?a?a4 to ha paHMt/ ?ni to I ?arj war. J> ?a a Baaka**? <^rria?a. k >tt fc ar*ar tf foaa Bra*, aad la parfw or<lar. Aton itagli Hmw , idktamf. HrLl^m, aootiovu* -IIICJTOU % tatoors*. imo ?> Intfaafc. < ?ka Marthas* ?i*ii|i kr Hm 1 inaatkM rukm Ml Wiutaa Mm, iwiton Ik* ?iiMbM pt% itoaa ? 14 Oak m ?1. m?k( itw na> Ohaabara Mraa* m IteXad int||ll lt; WSMIM oa urtllllll M 22T?w5RU5tw Ltd TOM BOTTOM -ALL TH1 rTRMWCBB Of A iiwf tm mmrmtmm at wh ? mm Bft w>4 ? flaw mi?w VtMikr tim ? ! to ' rt private ?ia. tea ter,at a mt n m|n. tor ?Am r SIM. M <X t?M?wd. nlHiM> after M4 Utrna 1 miiiM t wmh mmm, Mta?. k Mora o?aa boat a. mr iT t k s BIOfllBDB, ADCIIOMMMM.?M90ASN BOOM, 1 Vwrfir-rsjEscr /ur?ajy3*KE; i < ortmatft Mrtwrt ab??rtola| a fall unwial ?T prtM J ot4i. 4tract Irta tka ?nnfaioii. nttatafaai aa moraine J * . UOTIOM dili Of (.?? AMD iait1iw wau- ? k. IT RIRIl n ITtfll llMlM MtMlMMtMl ? .. <-u I* .1 ia.>. .1 H aula lu< ?? II - ? I* aril HMfkiil oTwk wB'aM 1*4 OmTvh^*iC (* l^>wri? ? I lemon ponci THOO mru. * w a. ipobiiaw, k Vllwn m lk? ^n> * Bowwj, at litwf e * <* T?Mr Of >IM< u nni C r? Upt 9co*a * fi r?t(nk*r't Hk loMr, If crt* o( L. lm. M hnMW Mk ky wfar of J. IMvata, lvMr? k in?? ? k ovrio> koticm-to rmois m wajit or rrim l! \t- - s ?ofncW wHkoaar Fonl??r?l? on|fc?l *a ho?M. Uu>? p. f. (nn??l>w? ?yt? ?1 IIWMIilW*. i* s? tfJKSJSJSSi S m i< im ftbni potod, nrtt^ w nni wm mm t?w 1 SHEET. liLM AT tlVnOI. ' ALBMT H HO L4T AUCTIO* MR. ,__m KfctcUl aiMU U M of H ?n4 Baai*. nLHIM b JHOHviLaY ?U Mil .kM 0?> lluMkr) Jane U,?? y-\o'ckxk m y. stock .4;?uoo?, No #i nrnwm mi, Fa?a?Brr:,B 4K?j,fc:~,K SKXJ1S::::: :::: 8 sar&ftoi-f-:" .' > * Ml VlrglnlftM Co ICO 40 Bain, m Oj.T! V" J* B>?okl)> ( antral kR (0 2* ??r < uop r In* Oo . t? M On ten his W 40 MatropnllUu In* Oo.... If MlluiUhll H?' ?? - > ?> Jfflfcraan ln.Oo 30 Id Oshktra LaiUo HO X 46 ?Mhlu?lao III To ... M 10 tunaMm laa Co... K0 17 Raaoluta lot Oo 100 *' A?*rtaan is lsa<"o... BO 3ft Howard Iua Oo .... SO t8Bncscn Bi?*r *B.... KO 10>lr<aan'a 1mOo 17 fli kuultabla 1m (JO 96 %3 f. I HaaraaMstoCftv ( par Mat bands. 8 WC V.r,Ui?? Mate par otot bos da. * (X 0 I'olxlaas k Waiarto*a SB, lat '? a IIS da. 1 0(11 *rrl* CarnHns (tola ( par caal b'uJa >fi' rrgolar aalsoo Thursday, J ana l?th BatsBr k\vt Uo? half ? ai Rlocka u< Hot,' a a?arj KoDluT aad THTTsKI *Tr, rravarv day whasarar rcqvlraa. si 11)> o atuct at i?<Stork Rskaroo*. Pa St WU Ub draft or Marshsa's. K? akttga. aa <atirtd Bt aka sa? Bosdo bou*st sad wud at prima asla, asd si tka tfrokaa' Board a L 4 AST NIOOLAT, A oatlnaaar aad Moat drttrr Nq. I1 WtdiaM atfaat, saar Wall. EDWABD BOHBHOK StJCriOPBBB IfcOPBRB ?Uk?f OLaBS OIL FAiBfinaB. MS.BJL1 lab riKS OIL rsIHtlNOJ, Ussy if akiil sra punai?d riglnala To ba ?old at aua*h.a aitS-ml awna. aa fa owaar la Hst 1st lor Sure pa t) 1 * B. SUHaNCC. st tSalr slaaroom, * 141 Uraadwty. aa tburada* and Tilda;, tha U ku< 1Mb Itat, si II o'akwk aaeb d? Tha platans sra sU tral alaaa, asd coaiarlaa tha nark a f? TADtkVlmiOlUK, BBTiIQ NOTIRBAJIB, TBNtlTC, SMITH, K'tUll* ?<)?I)S LINFIO. DDOAEiT. ?l BHaBDT, TsB of JBa* KIT, WOCf BKMAlfH, Asd rnaay oihara af to boot reboots Boat of aba abora Sara faat atrind par (leamar, sad kara. tbara/ora. Mnr heaa ai | 6ibtt?? MA11 of U?? (Mr the written twMatlM of >ke arMVftTSS.fi !?"i*-* are ?? '? eibibitl n *l ike Mt-trwMK. and will eUle Iter <nil be meat poe&relj aold wUkout rMni 7 |?OW?BD SCBlirr'K AUCTION CM-FOP* SUf ?*B I* ' Ht GW'i ntf CheftdaHar Bv IAC II hpr?m U b> l*liidw, lklLtul., ii ik? Hlimai ]4t Broadwar u I oak, iheikoiotinUfw varies, u* ieof doer u'd elk hon? ud e mMl. moa.W ^1?ikM Wfrit? r??? "?.* * ' '? World'! Fair In v*- -,*?* o? aiHb ttaa at the e? waroo?, and wlil ^ * y wlikoul F6inr?i on Hfttiudij. if not DMrl cud j dlipMd of il prWai* ??]?. pf#fl I ???__________ i ED.***D. 0HB1I0E, AUCTIONRK.?CAEBIAQM, < Slari^tHuj **?V Haraaai?By c A T. H. Bi^IPCL-lhlidiy, *l 1 e'oek, m their Mlmmm 141 Ale6,rw ^ ; Gidaoh m. ?t?vi*b. Auotnmii, _ l'foe Mo. lie Broadway' MatOeeot He oat hold ftnllva kuNKNt rlasoforto, Malta ef rtnor Furalinre, Wo Oil PalailM, At pablh auction. Workerf Art, Ac. ..... *?'? DAT. TUMP AT. at 10 o'clock. _ *' "fP??'?t? ivHtaer of lla Hon. J J. Kaap, 100 W?w? 1 FlOtnll afreet balweu nmk and Peveatfc areeoaa. Fornl 1 Cajak'gnaa bow ready a d om be had 1 il tle rllea or louaa. Par ore c^ataloa fCleg%Dt rosewood fltiofrra rwawood ftaterbory tluol iA4Corar;t?oiirt? 1 f ' mHore .MU b, MerrM *' Broadway, I iKm j niTfi a wwfu luiitim orcoaiei B4U uua ?'?- ? grre, kacrrt-rire Eneoi?ariira roe??ood Centre fablM. Hofa ! itata lahlei, lixbii lilln ixiDDgM, ba fhur, 2 FtirKlmrwd Oral kUrore, wm ud umH Ouruiae, iilMMJ *oo? IitMUkiB Table. 14 feet long and oak Buffet t-> aaleh; Preach l.tnorr ret of in p*e-e? Crockery u4 Media* Cut fl ttlMiitn, t/'Dlliq, TUI* M* In dpooaf, Oilin, Uqujr J i. Ruby wih, As a C'HAMHIRS. . Owl; roaewood MiWi, a%rM too Draatlog Bureau a Weakataada. C?aaoM Oenla Tab'e amolr do l-aaa Won ?oi ralrat Car ft ( halta Raekera Wii ml Palofcmgn. Bn rraelaia, cur'aa hair Melueeera Feather Bade conatarpaaea, Blankata. feather f dine a to lhl-d aad fourth ilortaaann lala Metfa, brdoiag Carpela U every raw ralrat lapaecy and H>uaaak Cwpata Run Hair aaUiaaaaa Chat.* Root era, , t ofaa da a ?o Ike Miaaiaal and Riuhaa I taa.Ua. Mai* po J dUra rala ar ahtaa. ? ?? ?* rjiam H UIDI. AC"TI0KRE*.-?A.I.E8?001? no. " D ? Naaain atreat. HENRI H. LIBOR * OO., WIN M I at aortk B Tuaedar J una 11 at 12 oeloek, la front of Mora *o. IS riaeau air eel ategart tioia*. (huge. Haraaaa. As. a i vary attlMaarral tor re ! >, kiadt Wgb, 7 yaara aid, loag tall ip.ordld aatioa ?arrae ad aon.d aad kind la all haraaaa J at? a?ary flrafraaahfy aOoupa hnlit to ariar ky Wood h a Trn.ln*a, vary nearly aaar, aad a tea atdar alao. a Mirer plalra wmilrd Coupe Haraaaa nearly aa? aad bat t ky 1 blhaca AO* alao a atari anrrel Posy, H>i htrda high. I J vearao'd warr?a ad kound, kbd to all haraare aad ondar o add a. 'fry a'tPa*. aad eta 'r.>l la SH Blaal** AIM. Rtaak re Wkt.a Ru?> fbfpta. Re all of wkiah beteg the proeetf or a iraUamaa Learlig for Kn'opa. Moat be aold without ra 1 ear* a J HWII R LtRDR >UCtm?ERR-ftal.RMROOV HO. M NaMia Mr rat. RwuRt H iRBDH CO. wflltaU at aumlna ea Turarint Ju?e II at lOHo'atnck. at the a* heart an < * IS Nraaau i ree*. a general aeoorianent oi HunerboW Pur . *1 era. itac*cd for oua?ea>en<r of aato. ojn?let ag uf Rruaeli atd fcgraht Oarpeta rtaawo'd rut la rroeaW, at boaaoy null lei kale f l<it>? Ha>In* I 'W.Ira a?4 H "b?? ?- W-t. ? 1U) ?jk?tra rwawond and u??W?7 wb^iV p L.raaeu>g ?n raaua Auo W ?h?iaada >hih; Vatftot IMaa, u4 LoniN, hi kair etenk: aihniuT ul oak CiUtaalo* I Tibiae, l)i ir? row t'kai.e. >M?waod Bit WUadi, <tH tnme, nel an4 pier Mrria. lam Wladuw < urtaloe. Hot IwU CBm r*r?'lnr?,()fflj?a*lllDf, A? , ?nk ?l?r|4 MC'Jii MM of Kkebea Furniture A'at. at 11 o'el"0? two 'l?puM n wpao< 7 aMBT? rtaiaa. b? ike kaat aMr ken. m3>lr wtU f Utrr'garmlon ail aaw aad to |M aider. to ke HBBBY H. UIM. AUTIOWHB ?(ALBflfcOOM BO *1 ?aa*a.i atnak-Blfsf B LBBWI 4 uo will eel 1 at iuMM, aa Waimiij J una IS at If a'rtoA, la front of I rat* No '1 kaaean etrw* a epaa of blaak Baraae van 1 aiekrd. *oroa 7ear* otd tbu a <riag. akont it btade b) k. , ?ur?Dl?d MMi aad |M ta (hula or doable karaaa*. 11*" I *aim aklf tag too, ? ?c?4 order aa4a la Ike dir. ret ,J /oufela *araoia. Whip, Blanket. 4a . a)e>e lu Bla*k Hawk * kare. toafeednipreaoir forlke?a4dle and n4*rn hr a la'r * for o?er I wo jeara. it katd* kick aU * fti n 4 wll trot or i?atar, aad tuna ad ejuad; to 14 eoiy far waat of oa* HBNBT B LBBOt, AUCTION MR ?HALB4BO B BO HawidrM- BBBB1 II LtKD* 4 ?M) wi'l **11 M aaeuoa. no Wi4rorder, J tine IS, at N'H o'olook, a. ika | iak rrcra 0 Naatau tlraet, by nr for o' Ike raoairor of be >ai? I I'm of Lolrd A *rjdo. * *rt* wi'lMtl of Jowolrt th Br>r??ia rati > WtM Btigo nmmn ? r, to RoUtcg MB to Po'Mtat l*iko H?tr BtaMi tot Mir oroide* b: 'iittiit Anrtio. Jo?#l)*r?' loo'o hofr WroMltf. no? ? %nj y, tkor ortfelrt M p?r eoto'agno A loo. tin* of I'ooir lk*oo m IH Mnt (oM dooble bnili| e*oo osd opri LiAn' ud >Hu WMebN. It ?<Ut oil Be* Prooefc ourraatont* 0 m uatar of 14 oo??t |ald Ckoloo. Uu btMMMIklMnlgr f >1 iMroRilR'n MLB nv haV4? ?o ?bo*im tr ( 1 ueUra tkto <rno?d?j) nanlu 10fc o'olnofe ol P?n. 7f y lMN<mtw* -r. H. Va? ?*twear MitaMr. win Ml) Z ? obor* o oolool Monk, wor k? oT iko ol'ood > or rorofcoon M mrotn Aloo o twtey of fwofcp ptpor iftotTikiok taMT *?* J*wolry, 4* ww^' 2 DO0SVTT, IcCTIONUS WILL ULU THIS ** . ?oy(To?odo?) Jmoia.it IPXoolnot ftl ? >?aoou ~ troM, Mrtfa?o Ml* of km wfcold Poraftar* of o ft-oUr d (2 IMm>?wi>Mih|,miiiiWgr?i portnt Monk wilo-n, C (?wood tad mWimbt Fftrlav kaa MM?i i. -i?- a> Jmk Ml hMMll, I'imli u4 lag^'tn"Okrp#* I ? m i, ?||, i, (jj7 9 laktN KMi. oak ?Mfg * h*t?? Wertohw, nrtlt ?ap u i>rw*w? Bnr???r Mrwti, n*lr tihihiw. W* it. lk? wkol*?ota?oM hTTltMof t*tM mnrx | AUk???? mm a ltrf? Ma?-tir? i oi 3 liA*MM*rnn?m. (MaiagaM < antai af ?Uw. * iram* era wsrlSi : Pap em baboibsi at AircrioB.?johb a tab m t?T*iir a wk win mu, nira??r. Jqm w m ?*'?toM. Mil Wi'Uaa * ?. tart* iwliiil tt WaD w< ssvarcKS tsr&nsnar&a s jnkri f ?a. a. All ) too4 ri?.M<IIMNtojMinirf MM. TkawMtet* p? M mM iIM Mr '? vteMTM Mr Mk, la avTMl ?r WHT jjj Rich a ten. eibovlabp, aocriobbbb. BAHtFACfOHM AKU ItrruATEM. ?1 TBA OB ?ALB or H aBDWaBB U ob b1ubt bobtotobbdt*. KICHAE1M, KIKMUND A 00.. ITU! mD al I1UI m WMBMter. Jom U u4 wmwiIIm ? rrVffi.^TSSK'WHri), * II rn FLATtD AND OtUtK WUTM tut *n. ? CMBlntn# (Ml n**lkN(ita KlOlM in mow rmdj.utd ? f MM. Loomm. 1>tMW> OMIPt (VMM Itl'UMdl (1mIt. 1 Ji rmm fir ???,*? m umwi hMhu* ' ??* . aim, laiCMM Mi &MIHI. M Pocrfy. (hM *7 L4a>^?mTvflyt8MF ? [ A J. BOQ4BT, APOTIO WML?WBPWlip *Jj \ ^g^^ssac-B J ^'scv^sswaitssssttsg = tr aloahii riomtt on cwtu a?d arum 5' .vnyJS^w-aMMfisstt^janii = ssyJiSK. ? ? ? ? w -gas aa a.vav j iriw pvataoatiopis. " Si! 9@^ggj||?: 1 1 Jill CTlCiL. ^ UJUATLT mriuTco riAXovaan. LMBTB A mPWM, wio^nw FULL i*ow rum usajiu ah*> ruiiurotTII, Ko. ??1 BrwH Umi fUJIOl to IMT, ? I4XAHIU OHiMI ?THIS IMITBOKMf /?* ? Jr * 9I? ' ?' * niMMwirMd WMIMN ?f <M?t; IhultAtM by tkU|Mg(dMU, tui to irtlTMUl aavor to rtqolro Mater ^OUC? f ttl?g.'A|rt, ? IwUww. ^UCttlBIXQ A SOUS, IwifMwnrf G1AKD, BQDAJUI IfTu WPE1UH* rU.II06. VimMM, MM IllHwnr. *. 1 tat UnkNi kwwM tMm ?t?bl prla* Mkli hr k' itekr wiiMwe f?vth??Ml IkM^n )M1 PI AJKW TO_MKT. 1 ' LCSlAU BALB or PIANOS ?OH Bl 40?irUL HOSE \) woo4 ?taao, wttb pawl <ol?M our* boud rinlrui *> ? , rou?d (onin ttokbad bM-? *?.; dHm (1?0. me far fiP"*; ik??i<*U*ui atkK|WT Piano for MO, vonb 9109; *M l. r $M, on* iu! all* for Mgtnaara for I t; ooa Om nwlffcl Piano w 910, ut one (or 160, it 143 imui a, tartar of lulk rtml _______________ p*ryr.or thk ^exa?dr? oimam._ No. wN troUoif. BoM Ma4al of Baaor al Ma Unirara>>y fcib*Mtoa ft IMA IKi bctMiwi MMmwtai. |ptM?4 ta Ita Called SUM May t, iwr?M Ik* brilliant NrfMMMjL TH*Ibmm**, YiLhAitov*, ULLA wfcuu* ton rtaitni m pop alar la imrMt aa Mil ip? baa MM nli?M< M Ma jpaaMM a<4Uta aad aoaonaara of botk a* A-OMNMC Un MaaMaL atfrtatr, Aa., Aa. Tka AUaxTwDBB OSLO AH M MMinH lor Ma aaMMM ad praMMa* of IM mMmm, aa valliafar Ms foilaaaaaad o*ar af Ma ttaaa aad tha r?<na>kable qatWr <f kacpMf parfcaUy M WM M aP rtfilM Ijijaii M Ma lap* III, m, VIM. ?1?. VIM, IM, IM, MM *5?t, mm. iMwMitaMtteMt M mt i Itma aa appHWia M RUNikn rilUOORTM Jr., MM Hraadwar, Imparlaiaaf B? A?irMiar rtoHaa. TloUa ?aM|i Mi IH1TBT7CTIOI* IN TOO IT. BO SI X-TBOMODOH Mf uuckm ta Voaal MoiM uJ im Foraialios of taa Tatoa akaia(Mra tia aajt Mfaau hy anatpotaat Ia4y Hubwr at96 per goar tar; alao ptaao laainm ti??n. Apply a? HI TMlMt Mraal. bwwaaa LaiMgtoa aad tfird araauaa. iriliUIPI MiM IUD.-MUT1R1 AMD OITIC M para4aa alMaMI Naaabaa's Qatdrtta MM.MaMi MM>% aanrataaa *a4 parMaa. app<rtaa anr aaata W mMaa. tone tMM a?d fao Mr prliala parMai. loWtU EUIahXI. Uaaiar. BMdiMaa. 411 IwaaMMapw M Mai MraM, ?. 1. MU?itAL-A raw LADIM AMD UMTLMM BAVM| good ttltaa aad a k> owlaco of atoala, Bar Maaa* a aaikaraof a mnaMal mM> by apalfiaa al US araaaa A, roraar of laalk MrMt, wbaia parOaiuara *U1 ba aad* >aawi. Mvuu-uiBiavviiUP III TIM riARQ, AT ft riR MNfe, wltb BiiTUua Ot pjMMlqa by a Mi wail qnailM t opite atteadad at Mir niHiiiw, at $10 to til par marttfv Apply ?t 171 Twwlr Of* rtraat, \mwmm H>?> tad >l?la at?aaa. plANM AIB Klbopaom if OUif tiMiim>Oi?maoMrf PWao, baaa aaad abvat mm Mar Ml baaa 11jilgfc? MOtba, w? ha?4 tor '?, MMIW; Ma at tm. Am ro mmonb in want or a fplcndtd pianoforla ? A about glrltg up b-j uaat ?n 5la? will 111 bla Flaaoforta oaa of tba baadroaatt bod Wat (hit aaa b? ol; will b? aoU for balf wbat U ooat ib? owaar. lagaib<w wfib parlor ?utt of Pnrailara tall for tbraa 4a} at ttt Wbat lave-lb (treat, aeer riflk arcana, IHITEP CTIOW . kriDm or psnmanship and bo^kkbbfino. H m Hroadway ?W. O. UOUOl AND lor wu yaera MUtaatnf Oliver R lioldamltb. Iraparla i tfmtUoi, aay aid \n.tsg uaoa ?ery favorable larme rootle are notrauty ad caitfully tau(bt, at bjota is tuU betr own eoaTOataaoo. ITHH ?WRITING, XTBBN LMHORI; B^OKKaBP 1 taK.110. time a.U?*?d;a> r.m? H e?reaalll*Uotlw. Ihowtiy rrjKi ralio* etrert. Irontlra. OaL Pat?efce r*H kaoaa Wiiabar of wrlbag. la mm of Vba tad taMtraalara i ibe elate.?Newport Harawr. # r worn IV mifll OITNN AND TBAlf?L*TI<Mni Li n*d* from aay of * laropaaa lur?(? A ddraae m. I. bai 117 Herald oSaa, or appH to ?b* bl Iff OtoM ml, Hobly*. IM AMU U OoCNTTN* NOUIW Pl)B * U ritMM a?4 IMVKVH ta ookkMbtM Mi KnUm Itikf, W iHMnf, IrthrtaHAaf. r%?ntan?* MP'"'*? unk a Mavatt |M vcrka on Hnnkkoaplag,. in MUMm, prlatoikl Mian, tar tl*. yn?M? liaanar WAffTKD?A OOVIUIM OH FULLY QO ALIBIBD Ui ?Mk tb? katltik br?a?kra wnk rrmok awk. Ae, id*' ki?r nf ? dr*ir?Mk tUu?iWa by kdAtOMtoK B B J., km I StS i oaVtSaa. Willi TO BOUOATB A ROM (> nAUJBVBB.? fcri.d for arw kU>??uk of K?* klrvd lu?KK to Job. B. H?? rom MwkHi. * T. Brtet bnllAiaga; alghMM ItMtati, IS* ymr Ufa W tonnaaa (Mil wjujcul L DOUkT BB BJaf l OU. ItlKBH, KO. M WAU. A ifcM kiMUkmtf tir4kwir?*ila>? inUatliiiiii ?Hk of ?k# Wur.4 lkm>|k 'ke Ml'i AmhatMM. of CkrM jatm. Praakfdrt, Tmlm Napiaa. "fhar m^NBl^ rinifu iAT HOI IMTIf'TIOH. IB art ATT L illtklir AU/JffBD a taa ri p?r Mai ? aa> fro* $t to MOO ud l>? par ocat ua iibi or or ikM ouat. >PB!> D?ILT frttb Ili.VklP aim oa boh DAT. TbOMIUI and HA TU AD4 T *T?atB??. trmm 4 13 T P. . B B.- Mopit TO urn oa Mono tic rfoanji<i?. J i?*w castrbb, rrmttmt TmiiuitK L. Bvjrrm MaraUrr - A < R'*?B A WIMTaUBBB La WD (.BABr BCJTDt ? J 1 ba fco.?ara at tfca flut In of tka L-xd Of?t of m La l>i*l A atlwMk*# Railroad OoMtar ara ttMM Mil *a aaed aalr ? Ml III fvttk ik? noahar af kaa* MM ? IWb luBbrH Ira 1 loMA) t> > K ?ROl8 14NUIL Z e. ? ?ali fraat ? kara laiorvaUoa raapaatef Ikatr hliraa av t? ohutaad JIW on.i? NS awn Mriiri* rnwna BOCJBTT bt * aCOCi ??? koM A au "*anairaat \rnoi or thi budbor rtbb bailboad oo , ) Ha M Warran tfraat ?a? ? Mi -Ta tka BtfAara-rf ite ffsarus rjr?*8ESy#sxu3 aaaaea&bRgtt& ITOCKB FOB BALB OB BXOBABOB FOR 1BFBOTBD )^r* ??'*f^a4 proyanj, la or aut af tkaeRy. ilBi iim WABTBO-FOR A HHOBT TIBB. OB A 4UU rkaltal mnrtgaga, awMluaf hinaah-tM fnraBura M worn al iaaatBS 000! Addraai a. R., HfaM nBaa 1500.000 B aRaSP bSbdS otflaVtt?! A no BBW OBLBABB BAII.BOAO OJBFABT. (Ta?a W1 la law). BBSagsSgSfiig TB1B BOAO ^ir*MMMa!t|ik< FlTT lraat_Ba* akaraMaawkteaa )?SS**2ka* Mr*. k**r|Mr?ai kaMI ? M MB hi 1* ^5S^uaurvissSl ML imMM ae?taa of *a*er. trail iaali Iaa4 voam omwii. UJUD? Ajri^ownrtjwraw Wjiiauio^wiy. gy T m OLD HTtn.Mll) MOM. Ml M0AD. iS^r*,rr rFsafA^^ k I 0>MNwi>M, W? 1?t ____________ ? P? ^^^StfdwraSS &pg^55fi?ra OCtLtm UP ACTUITI. mwn took itml it \wam> ai ?onpioro. m notoviT iAGmCnImIiMi ilML MNkrMn.

Other pages from this issue: