Newspaper of The New York Herald, June 12, 1860, Page 9

Newspaper of The New York Herald dated June 12, 1860 Page 9
Text content (automatically generated)

!TDATIU!kl rti Al i n-HAtltl ?*'WiTii>w?iiha A ***^-~ - wo?l IJ . bM at rMn^ A iwmifcoi S>') vltlM >w> . AOOOD DM4MH&TBII V18HM B?PU>YV(tJrT fel '? on or addrMa ?iM UMk! WWm, MnnlMMllfk* _____________ TOC?? HIT, ?HO ?.* ?o ? *?? wnnH I ka to *vt a k?*a la ?~ma a< ? ?Mt* tM? ??lM UMIfMONH IMlroti, ak? U ?l ktwMrMfMilurw botfi *?init J. IT . tfru^l/a i"ual <JUaa. _ A*?r?or.*'? qvivak oibl (?tvak? ana ll?V) ??B<? ? ttntrton to U*a ?<?? of nVM-ao 1(0 to ?o e'atoMwfrg k*a DO IO |-%*al wtt ft mtt ttmUf. <J?B u IW V* at, inn ? j? a ???? ' n* 'O.IIUI ?<l no nnt BY th nt( A ar ?a*k. MM*; aatfer* ? 4* oil ao?ta( or om ?? tiki wj <14 k'i?ao obja Mm to t? taa onlnhr tW niinatr vllk ( Udi or f?-?ta? iptfcH'**; i<im (M*r tn4?iM9im*i t>?iw >nt ? ?4 u Avnw* UDI, WHO III 4 0*1 LD MBIM A jests izzsrJt'xriMX ~ jn; tM to * of a?r aarp ?? ? 0?fl fjr tiro *?JI at 1M t>i>p? 1, tfnWy*. to >M mm* A riUOt LtOI (0?IU?*HD> fta<M0T I A b irM (tv? Kr?o?? to 4?at/ou? at ? ?a or a* a* auat io *ft ??a4 a?4 atocly la4/. U ???<*? oom'nrtoV. kj?? IkM tflTwigw. i HWII 0 f ItftVuBpaOO ??1 I A ra?rBOT?KUi P?BO* wi HM iN UOtW A MiMMMtf ivw ? traU;k? HiMWhMltOMl r>?u??ve ulM Ui *hfa*ataM Qt'i ?l km. m firti *w>. KWM UMftHtBMTiiia. KwibB A IWHTHIi* *?4T TUUNO oniti WtWTi A A iHMMHakMtarMU *W ? 4a pitta aa?to? to a nrivato taiNIr (toa m tfm far mmo or (Mr d*yi M ?! umnrOW Mir aprtag wmt a Bwraor?*L* PBinoa sw m oibl dmtcm a A iMa a* laa?'? Ma?4 or ? iairw It oaoabMat uUoc nutoo atouaa' f ?-? Kara; ua4?-*to 4a 4raaaraUhif hi avfwtaMlHa braaoOaa; k?r i.i afcjaatfaaa *o go M tM aw* tn- o?4 ?^4 I*. r?frr?n?w FtaaaaoaU at Wo 8? frraafctaN ?W.naffwl tar taraa data. ABUPBOrARLI ?0U*0 WOM4JT WT1HM A KITU4Vwm mafitikltvM at tk?tara<il ?44raai ta MIBafita aSoa. BITOaT'OW m*WTKTV?BT A AWPW^T4BLK If ID Mai?i uf tmtjmk from fta x>i> UtM al nhrHN |ira< tna toe M *IM>. irMr* il?k?N>r?l U rm. laqulra UMftMtUttai A FIliT OL?r> OOOK WiNtl A STTOiTIO* Iff a |HMw ?'? r??|n she ?fi?rattiid( ? ktnfe <* h\*H% am< iini;ik >???? 0*7 >af?c??aa uaii ai IM mm m N? H?y M ?ra A 100VQ WO?ftH ?a?T? A Situ .MM 4HI1III M -A ft prtvft ft IMftllt; 0*ft f??? fr* rni' ?t<T rafaraatft. f1* M >pp'r? ^ **4,1 * *. An>n?o K'JU'i wuitft?, ?itn 4 rim ittitr 9* mmk ?? ' % '? ? ( Borftft. on M MM fcf pr<aMi Mtmw i m MI> U'ft ? A TOON *Oltl ?! &* A ? TO ?.*IO? A? fin 4 Mm WflM'orftttt; k*? an ntyts toa t > fit t Mn t <?a tar an It country. Mft aon* wall r*aom?Madad Oft'l at UlMlMrt iimmoii 0?>Tio-n * aHroniU.* iwio JX ?nfti> ? onol or ?o do ?aa?-?l lo?M??k t? a ? *!< fcal) aft arjantiota witaikr ?i?aa< la >b? aoaatry; ra(araaoaa ?!*? C?l a? ? Uouf lui ?L Htooi Ijo. AHro?rTr>>? waxtbh?ut a inv*n iro**? to ? ? ?h* hTi???fti?a???li p?*???a f**i<Tori?k? B-? ?o w> ??1 iMWMiiiiirT Km VO( ?- >bJ?M M ah* <mi ?h N-m w (??U fnr l*o4t/aal Iw9 ffratfrhtt immW MIMhw. Aruf'< o vwtn ?*(! a uimmtio* m n,i i rh??ba' ?m-fc aid wsk?*< ? rh*?tmr?nr( ? < taa | *?(M> u4 'mala# ? tad nb ln|; nao ?>*?? | ??l fittM-l'f' 'nw h* l1'"* <Ua ha H>ufjrlfl 4??a at ill w??i 14h at. la It* ??*r, aaoaad B ior. fr ja. o>m Mr Mb ?? AiirffaTioit w4??i?-? a v >aa<i ?!* . u <*o Hiin'wiwt ?>M lo **<kln? ap4 ??! ?. M objMtoa to it? aouM ? far laa an a>na Will. tke b*?to( ally rn'NmvM r m ber lait plvta UMI a UT Mtk >L. b.lwaaa 7U aM tkb HW AiiAmrm. ioowo or t*va<,?i? !?> N< r?fl??n>?l b? l? i>fqa?tnMi ?ta? 1 t?M?i ? la .?? ilataaa Hnaiaaaa or ?n ifea aiTdra or trM*M*'< Iwti-a: w**am?Tt |??(wrM; k'l do oh)a* Vmm m iam n- Hmw o? t ???li?? auVaiur r?'a MM t?M tt i*q'?r-A. *4wm IsMaJiaMtr aMa B. 1 fallWiItt, H? A aivtrAT'Oii otciv-KV 4 KMP?orAHL?tonir? A. |M M ?*l. ?aa* M< tr a o- a* l*?*4rMi: ota 4o ?D Inn It Ik* mmh ?? ? ' M >4 ft'y wHrnui daw* I oalMMMlha*. Mtaaa??l* a?4 ??4 Ma., U l? taaoy Xof. 1 AmoitK>i vtniD-tr 4* iimiiitiiD to M?a. btpNerk. M<lr* tea rf * (*%p t**l ? ?%? tbo orat of Oltf nf?Mw. >! a. I .1 III aM Ifek at * aa MA ui Tib an tm ttiiWTa?r. AntOitlUl *t*TID-lt a KlUOLB AUIU ?v> 4a |M4 |?lala M a womU M* of %a tenia tf '?q fa* tba t>?e> nt a*? ? faraaaa W im (mi #? ?Hn. On h? m? ftr in ltn it IM be^ilwa. HMi Mi (MuMltM,, (fOMlft, lr?t AURTKIIiBU OIBU Villi! 4 BTTU4T10K. 4.4 aa>aa tmt >? *? ?!*. kw a- iw<J?9itow to |? a *o I Mum la ? ?; aa? fca nr two dtft at i tl at t LUa ?. aaaa ra<?ra?>aaa a? 4a ? w. AWWrVOTtBl.kklttUDH WOVaN Wlliu 4 81 ?0 atiaa laa??nd ?t> I Mil . ?a : w<taM hta?iX aioa tatakaoaroof rhilaraa nr u ?a>?, baatratmM |Ma. Aih?.> ? .!>. IH >tal IMlt AWOW OI?L !-?? A B(TO4TIOV AS OB4JItonnlaKniai na", Itatat raaaro?O apply at m\m?r A I?n t4)'.? oin ?IMN 4 HITOATIOR 4H A a??a >W wilrwt or u iktabaraaid >U walwr gaa4 a?7 ra?ara<x-? ap?1? at*X atlaatto ?r?i jrm4>?4 a l?nU*TI<>1? altfiO?4T 4 ??r?1?4?l.? VOxi *a? ?a < ?* ?* ?a4 In* la a iaip?w?ali *rW?lr fa n?, laa r?''r? m h?r lad oiaia. OaU tar om ki 410* *Nl ku r. ?4"? <?or, Oaa< roo? A mm ?'?. T<* oim ?4?t9 TO no TH? ai?? rm fc??a**? k I fa?('? or ??ai4 r* aa a4aa*?r barmaM. ?ta ? ? Uta <ana. r*aW a*4 w-?a?r h?- t?r> jaara' >a?a?a.aa f-o? Mr l?a? |lM a?H7 a? 138 *? IM Ji, aaar niiina _________________ AlUOkO i?i?U ?? W U TO |? T??M OP l(>4 aaM a >H ??l? la a Ma a^ab-a (miIt witak* ?ataaf?aor lw? r*,>*'aa *r'odih#k< wt: ? tM4a tar* a -a-*' ??i?i>? la IM aiiaUf. |<mI any rafarena cjl at i*i fat HH* la ia? frjM ?waat A *tiv AT ion ?.>T?0-IT* A KI?^IT(?UI y ? m 4m >l>?n ?r? m4 it* witk ik* >i|?| m' ** ? ?r r ? An *nrt Hi pitriM f?1 "( m?? ?? ?pAf U IS 4?MI)g IratDl tMM iL Aft?n4*Tni( W.KHD-M A mil otbimi.m atAwMraft*. t* in ua? la hH? *< ??"? r> < Ni 111 (ram MrW M<mI? rW'it?4<ti?'.Nil ftraofcl'B. AOO'imi) MDHIIOtU'HUK *IH? M>u%( U *? XT MtMrv * w4 bo-b >->?* 4 v-Vf M* tar* ?n?H?I wftuwi A?pt)ri?l4??iinr tp iMit ? * ??a*I ' ?%? ?n<M MTtriTKM. ? A It HI NWM ft V IMMO ??W>; ?k . t? w*l?? t* il? II?H f w ?^?<wi ? 'Mkll Mi Mn V < wl'-ta* tn imM M ft KM r?l tm ?ftU ? ! ? M *o I l!i>n> rj?, puraM 4, M*r it riMM, Brjrktr*. Atfn?i i?nt om??* ti??i * tmittiH H yig?M? ft"? Miiift n i ?i ? amino* ?Aiiraiv-Rr a n?4T wrsnrt R A WHt (Vt ? |rt4 to'"** m? ? m a?i ? !> Mi It mm "* <* >? M Wn -*'<>< u4 ?w>?ni?' Mi ?ar> i aUTutaiart flkllMM tte HattHrantMa. A* 0MC-f*?T?n.? ?itu.tio<i ir 4 bwmv MM ?! )ai tM Iinlll M tllH ^MI'ri.linva rt f nn- fwnw WIX ria*. ntkirui *Mhl 0.1, al Mx U ??>) pi? m ? n?0 OfMl VW-T0A 4 mfOttlCH 44 Ofi?. A Em M ?M l*?i? r ?aa<a M ?M<?f to t?M Mr* nf aU?* **?Ma a*a taMM (Mill kaa baa* lwtin?? ?t?4, III H?rj Br Ml)l. 4 good nnon wishhi 4 rro?Ttn* t? a r?i^ *? ? : ? ?a "r^al ?*4 iirnai >m rwilMl, (MM IMMA Mtartyian talnaa. tnoi.a tutu vottR ?im?? %4ta? aMIunaalDMa tfea aHra >H * (! Nk%j ?-a? to M?; h?al if ?tf nfaaM Oali at M ?ti> a>? VOOa'J Hilta atiTU KTi mi It taatf m trn ?tm **4 Aral ' ? >?t? aa? trim ?r. N ?J-a* t. I ?n v**?ral nr jn % itnii iwm w ta U? ?-i?U7 ?*M *41 laiaaa-a Uftil M Hi firiaul , fur Mia *4 I * a^r.n ? VtufaiUiT 4 iMfl T % II a ;~.vr??.*? ^ Trr.tr rr Uii?i*i' A?(TO%* (?? . IB ? * ?' <A; Oltimwi r?M*4 ??*'*?*e ' NklhM Ml fHuMI 4 >? >m? ?*????w},y.??t'* ! I ? ?>h? r#*!* kaM ?'_ _ A * ??'? lit* 4 141 ?L ?T?B?S 4 4-? |.n>?4< 4Mrt)44t>ll( <HU4?B8*f? IM nm M mm ______ A IT?4?Ml?ir NTIR- IT A A "kUoiM Join n4i-( b" *4 >">) * 4>? ? '** ,ri OtrrirtiM |ln? >4* X > * 44T7T *??'t*4 IT?n ftwHM fwimei'y , m?* TMMM ??> ?? ?4Ji ?wtn uuto Rtfi 4 A "A' T4M'??" 0" ? ' ?. ?Mrw Ir. har JMW, ?I?im t| Ttn?i m*t at {MS. Artormi?* at*-. i?i* 4 rrir.rto# 4* W 11 1ili?: *? ?n>??4M m ?MMm. kw *? Mi|?n ? < <to m? rfp ? ? ?* ??? ? <4? ?i<?rf Ch? M MM *4 44 Hi IM Mm ? , MM 14 ar. APiiOAWtii w?*t?o-?T a r?oT?ii?? oi*v, 44 ? or *??M WM, *? 1*4 r*fw?M tfm Mr Ila?4 i'lllM MB mm firiwi 44/4. A* ?k>Klu*? UIR'a <? ?I?U or !>?, n?*,HH -*avu t\ >- ta * r?* i? m ?<?? > ta i k? ? .aa'rj larltaiaaMr la-j?tra M Iff rreutna T-ewreora**:, iue*. ?ia, ?.??.? a -itflT ^ Mo* aa *> ? ame ao n^aatf ? 'a ta? i iiw #, K?*| r afarwaa Oam M >*aa aau. ??Ma4 Mill ??l ? ________ Aartri?no? ??? !>-it a uirantontaiii, aa ran4 *'a < ** ?a?>a? >?i* lia a? ?*n%ta-?1 a ? * na?wko*e??reie a awau nW f<i??a?f v?Mf? tar mm plaaa Uall at 1M Jra*n * n * Mht. fl?ar A oml *! ? * a??TT frow t-? no >??? ^ *..1 k??- ?"? f?lC? ?'.M f ? .? MAinaa, ainum i? ?? ?t? 6 NEW Y mrnJAW~ A >** ? HUB ??j*mT4iif"aiB>? iT"* * !% HtaOM* Mcb ??? -- %<d ud U u M to wuknj % r"?t?? V ?>d On (V<r?| tfimnil fi? ftMOftU % ?'?; ft" I ??? '?' ? ?? oo n?r. odii n?wui*?>, Minwi 1 mndlMr. A?I?PKT.?LI OiJkL W7B1UB A BITDtTIO# rtl , Mm d ft r t'uU ? '- Hn<o u4 n ?U? fco> Oftlf p?? m l? C?'l tnr |*o a%ji ?t ? b ft*., bolirooa *t ft if * ?.. 0 M Hoar o?or OM giof | our*. looiia ??>?* vauM A ?W I >im; <o ft rfttft ?M>? ftad itoftor himtrih I ,*.( 'VI fm I?u d?so ftt U <WM at, Mow* Scoaklfa. oeaod flocr f?oti ro '? . ? vn?Tio? ?4*r?n-cT * innotin.1 pbo * ?.'ul M r?<d out* o?ok "UHr u? Iroaor; 0" -fjffim in on ?vtrt *io>>? ? to Ik* oonolrr Q?M o*j rolo ?m 0? >?? m ?Mi*>mSiiot . fcttPBCTABiv tocva oikl W4*m 4 urvt * Onm to /a ?o?* Mti ?** in vxhii u4 (roa - * witotwiw i>4 w?*l?c", m to Ike otutrr, I M*rn*met. o?? be ?? ?i? w?> ia? ? 4 rrutTto* w*r?*D-?r ah Bx^tannr-iar; T p'ato aeofc. ?m>i> ?* Ui?m . alaa, a (irl itdkaW M iW vaHar. Be?lat rWirmiU M)?M id a* . bflwaaa ?>U 81* lU atul with rn ?nr or RarcBivow, wonun " i?e ikMlei to < > ?ee*rd hoieewort * a arirtta f? mil ; ? iHJ'Oii to>ato Ike SMatry. Oall far t v? **a a! lOittartMl A wmrmrrkH'M mowr? WOW4? ?Uin4 MUX 4 " t>.? *c <toiW ?oofcto?a?4 to Matt la tfca wiefcta* "far I | Me ? ?"*; I* u?M? t?m ha- la* ?\*ee 0*1 qi?XW?W*w? 7?? ?< Mil mr*., tor iw? ?>rak Tfiown Aiann. akskioa* widow i.adt pit \ a>??a a ttaeUoe ?a fc .n?eteep?r or in paoV* tor a larfy: waa d do Sae aawta* M nauMki t.< v.iA ?? *? *n R.O. !?.. HaraU ofl ?, data* ?rfcat? aa itnlwihlifc . c PRYPTiiiT otmt. wnnt * * attnatoo, aa efcwhareettl *?4 a?a?**eaa nnw a*4 eametreea, rr t-< 4* waal-isc a?d troalag. Haaibe baatafahy ufcrwiM. OaU atVluk at. bat?Mi Mb aa? *b awn 4 ftTUATIOW WABTBD, BT A tOVMO WOMAN. U & n?i'r?M fir ah'DilMr ??i4 8ha ?aa do alt ktaia of r*a?flt ?H? ??d Put kad M ekPdraa'a aiotUnc. Wool* do -altlaprla a ??al ftevlly bvllhwki B'ka t?mlf pMr ?U? naafal fh>od rrttiaw Oaltat fl ?. COOK *1**1 4 8TTO Win* 1* 4 HOTBL O* UOiU) k w b* oaa who wlnilnii htr baa<iw ?4 ai orto of a, iwn ?nJ uaatrv. m4 aWi roataoraat b<iataaa> *a 'o *?a?at la tha oarrta* If r?nut ?! haa <ba b??. Mli Jwonna Tim bar wat plaoa.0W1 far tiro days at 71 IMfMar 4. room M 4 ?nn*tiON viifiD-ii am nrni ' aaord widow wowaa. fu'l* aa?Mil to go aa ha*4 aaak taahfn ar aiir boua*, c4 y or a^aatry; oaa (o M ptatnr ???: fa'!} uo/t?'?'ao<ta a'J kl?4a of m*Ma ?J?oa aad caata ?>' *ta<f? of nr*ao>', jaPya. aa*nr?a aad oakaa- atxW*Un4? ?l< han?dwa of nnnktov aad la nmeoaHnl u< omlnK "fa i?m i> n^gM Pfcxaaaa'l far Hrodavp. at M ?ax Caa >ra at., aaa?d hoar, ftat raam arar tfca dra? aura. lOVittlOK.-A TOUBO LAT1T. Bf **!*? t?i ' rratob??4 ???Uab laae'ia*1* ?**? a afcaafoa M tw tauten In t I di abrnttg irtnTla Bnrapa or lam 4d 1raa> 0. F . Harala oOr*. cvai?o?i* * 8'toatio* at 4 ladi C o? nofMat ? tba ta U?p ap aad aaiaota'oof oioa?? ,r| Bull taa f<?- tNi wkVaaai* aod alt* trw)? aallfMtarr ra tfraaa. ?Mtat? L B I,, Ba>lld oSoa, with raw u? aad 'tvm rat Mailt *nn KBAMHYCBRd ?4 ?inrATfOa t ?wtM brtMBtMMt p**Ma: wdni*wdioaWat ??4 -" a# la^Va' ?ad cb'ir'*? ?4?aiaa'. hal'dr*aai?a aad fram i fl ,tiap: w<wi'd ba wi |tn? to tra?ai with a faml'T fjclh?a.i? i m?r. Reiabla atty ra'eraooaa Ota La i^aa at M Wm . k.? Ajf **< ? AlftBD. A ?tf[T4TIO(? BT A MtntH.b *1 *?a< m?l ?a awm la ?laelhaUo* Id or MU be n?lr <?ood nitr r?r?r?on? (Ires. AdJraaa Mr* 8 Ma lata. boi 78 torbfUla foe* afllaa. CHUATtOW W*WtWI>-'8Y A RffFrTAttA OtAL, O m 'bt?l?rni'| ?ad t*<r nr to 4* n ?r?l lonMirork, In * ? Mat! private fuat y f!ali lor ??o daye al O Mirtoa at?rrPA*row ir?K*Ki>-iiT a ti<raora*Mi ?i?u ?i t ti--i ? in' n'n't Tame'-iaa. hi* ht -r'-j-alne a *n It) ib? p iint"; heat at Alti ref?r*aoe ' 'ail far two i&ja t i5Oa?'0? at. r??t?a?? U'snd and H uiaifi J TTIeTTOJf ?W*?n-?T 4 TOU?fl WO*AW. TO J oosb w??h ?'d Iron, bee r> oMaeUaa It > a abort IWun r ?be onu? In. ?o^d olt? rafereuo*. to a (?nd baker 'ha aa -en 'wlvoira ? *6d Ilk at*, M?mb 17U aad afcb Ma., nooed fljor, beak room. ?iTOA?row w*wt*i>-ar a rt>a*o oi<u r wt * tern yaw* of ear. In rterrude and on w*bi v*rk Ue?l cUva ?t ir5 Weet i*b M, be<<ram M aad 7U a rex., ftp?i bai?nal I JltDATlM WAirr?n-M A **?r*7TtB?B TOO!? It |lri I a akaa>b*rMid aad wei ereae ar<M<d laka aare at obi dran; baa go d en? re ermaa. Oaa be Men for Iwa dayi at M Daaa ? . Broob.fr a. 2nr?TT(;W W?WTtD-BT A BH**0TA*L> eiKU la lata oera of pMldree a?d ir> plala aarn or da ehtabat (ml ?ud *eiilac,wo?? aa a tout ?to?a?i It ito o uato for Ike aumiuar. H.a good etty rafwm fruin bar l-M pleat ?ba>a aba baa Head Marty Are years Gail ai IN ?eet lib H.friD da' a JlfCeTtO* A TOOtTO riOTHTA<T O afii aa oe-ae tad "baeaalreil. la eeeabW of t?hta? ir> area af baby tr m be Mr*, la eUhai to ? lali the ana tn fi<r tbaaauaer alaa laa >' M; nfaraaaa. Otk at I817ik at betwees 1Kb aad 18th Ma . U>1 aafcae. JI<UaT10* *AniD-M A VBranTABU TOMO ~ OJ ??l Ml ihO Mil* Mwp of % tan f'mtaMr a it r> m M??*?roiot4 w4 M?%otrMr. k?* oo oIa. tiro m iro'ol 0*? to w? ti tor pim t a om, rtlli no tooUr?4 irojooro, M?. 1 t??l 14 > o?, tmr l#o taft JI?U?T10H W/?*tO-ST A BMP> To.BO? ToVMlt 5> wrfN (trl to 4o*t*tor~ork iW woM f or Mo?tor aM4rm? too W oro'4 oaotJlTCitroW *??T?D-?r A T0c?0 fronts. TO 7 4? ( Ml ?0 lUllll Ml *r; goto r*T rofo tTN. to MM f?r two M|l 01 IM WrtM ft folt OTO or.4 notiond ? . Broodyo S~T?0?T10I? W?PTB|>-BT A TOl'WO WO?4?. II orafc rMo ?? >"'o?< Wr; gnM "*j re'?"OOM; ha o?)X> ? v?ootowINHoo lotto oMlrf Ooll fir Im ?o IV MM ?. towM 1*ov-o. oat or*. A. mm! fl jot, rroMlMM. ClTC?TIO??W*W?r-W two TOO?Q3IBL?. Off* ~ M u woo Vol took ?ootor om* Imoor-, too ottor m rbT4'? oorM oti imw^m, or diotaraitl m4 n?riu, woi o? foWmbm eoe to sIme Oolioi T> Woo >ko d., lo Um Ow ?00M tlM >iw. ?JTtDA*10II Wiino-ll A TOON VOItl. TO 0 4a fOMtOi hiw?? o'k, to o ?oM r'oto MM, * ? ul 1 mot, todOil) roiorotoo Ooit MO* 'iTtU'lO* w*rr#D At NOB?B-BT A BB?*Bnf 4 1 mrmohri mooi <rkmWnrtl v*4oroM?4? tto ???? rum u UflMI fr'Xa N-tt or If ?? * M Hi4 I* a>?d t'lM bM M ohjWVM MpWlt* ?>? ?r? f? th? IMf. kMiMkwrf my wtimw <*11 H?*? **** jitujtio* a tco?o woat*. * > mH MkMll* MM *1<? lk? ?mMm Ml mh la ? Win* M?< rti T0D>n IUMI* o? oaujimuitiu oti MW (WIlI'M K- KM M r-?> ??*,r w ? iwtt^ 4M* ?Wr?^ * ??*l ? ? (N|lHill|4|nMM ?H? & ??> I# W?* Ul??. nriiito-i rr\ 4*io?. m uirrftiu watt au In mw. Mat im ar m *n gaaar?i mm>wrkhknilitaMI. (Ml at No 1 Bju??r at. Bruaftlia. arA??*n-A? main, nor'^t. ob ? * |M In 4 |I||I?I >!? > la ? f*?nr af roar >wna?. vfin rtmmm la *? aaoawr. a?w H?iMi*a. P J t >a??j'aw HW*??Oii??i ar a rialalaal k-* AMi -* ^_ Pt>> * * ** * 'Wfcwn. W*?a t I a aa* ? r 1 |X/akrii>~a ntrtiiu* ? * ro7?a uiel, hi ~ 'aaa ?a?w t? ?a?. aa rikarratii m< aaHiaaa. ar aaiK * ? la **aif* r( Mina k*a an nkfaatl-au h n a <?iwa> tr ilw aa r? f ir IM au aaar feaa tea k?M W aa?? k'mmo (<? lar teal yM. 'Jail al IM ImM* Oaa baaMB lav tao data W--?i?T?n-A ?r?p*rr^> ? a rnvxi vo?i?, In iln afc?>ai aia> i ail nniiai Oall at IM tamk al . artMMI-4 ?|-D* tr>* ?T A EBk^M'T(M yaaii |l?i aa Bra' ana **k<*as ?r aa?lwli a?a 4att>aiaa%f, ka4a-*i'lik?r Iwaai k? laat*alaftf< ??fcr??a? l>a ? ? -% Nr I ??; ? ? M *)a<Mn,M-f>?i|t<a H a?aa~, laa >a?ir. fruaa raaaa it t#<) uvv-ftii nn'i#?l ?i?w - ? -r 1*1? teaU m4 ? hht twtahjM at I* rwtt ai ajA*TK?-a tirtUVl ? ?T TO " iW Waa ?r ii|iMnl kn?r?t (M at ?fwM> n (TAItliK* rm *?#? ?T A I " w?t iW M tmt MlMk |Ni Mr rftnt* ttilrtWiMi <4? nr.?i?o-4 tiwrMi. ? a f*r at 4 yr> > ' ??i1 < Mill ?*? ? ft a?T, h ?-t* ? ri^t "?<*? >^?aa im IT mux 0*11 ai l?H * , ?*?* ,?a*aar aOtaa* tiranTai-a ?itc.*ion. ? * wrrrmi,! " fri V 4n IN MM ta Um *utu Mi *" ?>??. M It il ?!? ? -?* ft- ? ??? > ?7r la ' ? ?. M M MM M tar pMMtt Mllqir i, |H ?M -?U?. _____ H7 *????- iHTTitfOI*, 4 ?w?i>mwo " "> ? lur W <k<r?M*r *Mi?rt|MMit)|iii Ma mitrr I?q4it M IU ?ial -aaaa A?mr?-?T a w?.t n ?T_or"i?T*?raii~~* **M<? at ??n4 afe>Mr?? tm4 < ?? to ?a*? (Ma?* > I Ml fca* ? ???. ( ? harMw I* M |nir?l .? ?? ! mm . tavar'tlac ri l?i u4 Irxaa w? I fua IIUK. U jo4 CM] r?fara*aa Oallatl * ?..i 1M U. A! A**?r-1 t'CATT'?* 4* r? tin *? III NI a?? '*j?MIO? at lfc? < ?-!?! ? <1 af ?T nMm(4?aa. onto* ?aa a?r? m M ? ? *>? aL aa Bf 4 TO309 A tin 4?tU? U W rtwbrvt * ?( mmmt r?w, t m ?l?a v?<M I?( 1 U"ldM !!?? '' "I M ?<?tU *1, *fe*- pr???r? _______ r?r#irm?-?T * a??nor*?i*?*i*i* lairTtvtov ** UMimrti *? ???? *11 r??Mf t? Mmi kWl *?? ? Ir ? *; (Ml ?? A# mwufuv? *. mr.t or*rmn_4 *'tr?rr?* *r * rtntfuwr I * *n*mt - ? * ? L-ai at U? ?? IT.t (t, ?? ?Wi?M? ? ?T%. f ??r%4T __ uu*?i?i>-Rr A RUI'?UTA9.I rurHfiii * t 4 Idu.ilm ><iuw ? lt*?k<r?>B rat^dl it il'Hi.llffltliii ? ?? < ! H??mi IM, b*yxi? '*r * n imM *? * a or ? " mrmtMi (rM 111 < ?? ?? ' >"-? *>!'? " H'm! niMMK* * >!? M M M?M?I ?. ** ? ?H*W cir ?? *-** t ?n?? wtw?? *"* 1 "*??* < i w ? 4* < '? ?M 11<r. Ik **-4 alrfU* Mi *4 41 M, ORK HERALD, TUESDAY, ? r* i livy WAJiTlOP?yM u _a auu *' i'?* * cwmiftr rV M,|> ?p a?w>o'i wd <*a ow? af ?Ui!?? ; m wt I ?iv ? tut * -t- * " ' ** J|| ?4>? Hi A lBlPAOt(k. - mmA/mm %% | Mr fc ** MuNimti k ik< rot* ; ?a Can farmlab tia biat att* ra'?*~a?fc uftvw ?r iw? o'?*a. *pt,ir tMltam, mnI ?wr. frMl ra?a. ..? ??'B??. nroATioH, sr a ou?rti>?? * lata M aurta; ku kid I *ip?rt?a?a < <Af "t ? cfct 4n?, I* * M*| fr ? tu M il; ? . gavl ?4? wu; to llltec >1 n ti im toulrr f li travaU >MMWM MMit, nttini?riiMi nrtmi>->T a *MPBorABiit norm* *** <*<*( a il Mm ? T??; ? a-J??l?a nit l%at mm - ' rt. Cm <w? vail 'iiwnlil CfcU H Wr yma' ia>liTtf?,li> lf?t>ay, tar hralijl. arum*-by a nrmrr?nui hid >lb *o?o mma Mk w?H t ritatta eMM*? urn nr bmi-ktfr la inmilhMf, H )!> of ?t>K? ??W a> W tM fw* "? ** ?wniWi ?w> ? aMa<??!> ??mtrj ami mtwlwMM. flhUnHr rwnt. mw iimfciy. jLf*kTii>-BT * KB???JT.?LI IOUJ>O ciibu ? aknatioa m (kikkCMlt or wahar. ar pint mi' fl?M Mtntini?ri?af MKifftr totality wlirnni iriw* mm ttr iw4mjm at Ml Waal Bkfcat. QtrAUTWD-mr A BMTBOHBUI HAKBIVU LIDT, AwtrnriimlViMtttiwlMiiHW'ii lane, b??* rw. Jkl 4MTBC?A HIDinoR, BY A f? T?U?I H whw,?>ral<iii aafcar trTtlMmlnaw ?' ?!< ta a nil I??Jt ar titrtTal; kaalha <Mat >'M i?f??un M III ?tar lUMKMt?|l'? ?i lr? mm ?ad? UMIfoe twoat ITS W?MMtl. bear 9Uar. jTiUnm-i OTTPtTJOff. BT A tOOKO WOIUB, " M rt. wa?aar m< Irwu. fcaa ftebtatof m? raV tM?iHilUiat?pl?milliy. aaaaa*fljar SET * BYBD?BT A BtSPBOVaBLB OtBL, A BITOA ? tan i*??>?rwil? ui wanwi tc la asm ta ?w>l?l m4 baatei a??I> at U4 Waal USiM at. j QKTABtBD?A ITTVaTIOB 41 ITOU1BRttrCS BT 4 riMcft Wf. Bw Iilmiii Iaqoira af Hn Ad ul Vito it i?a ft* t jrirai-BT a MnoTini oibu a bitua TV UN aa !>? aaak. ?aafear u4 Imir; la wttHax n> n??k* boriell iato-?)li oaafnl BaatokJ rafaraaaa. Uali far o data at * AaUj plaoo. ariKfII>-i IIW*rtn? IT A. tmofiBU wo " M.lttelNnlkwrt ? ? aaaatN ; U a r* 4 vnHi w4 iKiMT. HnI ?i?T m'araaea Oaa to aa?? OJTBW91 MraaairtafcaL, aaaaad amr. _ UTABTBD- 4 KlTBATin* ST 4 TOO NO WO?a.N, if m lawli>n, a?4f<? *i??* llaUaf ui linnm ,?4aat la an partfcm'ara; ar <, ifltwhrwri, flaa wa*hU? .aawoal** Mrty*??*au im anna'*j ftW*.awi mm h? tr?i IB UM alt*, laqnlra M MM ara, batanaaa !8* aa? Uifc aia. tITABTBD- BY TWO OM.?. HTTU kT(nH4, 0 * M *? OK*: U a?p*b)a of hrMl, bo* a?? ofc? Mkla*; tka otWr < Aunymill aad ??i<?r "'0*1 all' raf?*?aa Uukl MM M IM MiMl at.. Awkln, IB ItHiMHI. J7>|rT?D-A 81TC ATIOW, BT A PIK*T fit. >M OUOt ?? I* prirala laall?, wndantanda all kiad* rtf anok'tif, v. ihfaxia* U|aU*? notatry. Baal *> maaaia Oaa aa ?aaa mail!aalu* at WMw, aaar ?W at. lira*TIP? A nt0?TION. BT A BK4PK JT*HU* '? g<r' a* ?aMraaa ia oiuiaiiaa to ifea aouu'rr iku tuta Mr. Baal otty rafmaai. Applj at M Matt Uia at. WAN1BD? * glTCATIOB, BT A a*HP?OT*R ,B baa Mtale-o?. B?m of Mr T*fanaaa? ?>m ha ?*o fnr too Aaya at Mb W Waal MtfeM. Watwaaa Brawl? f ?*d Mh. (XTBVTVP-MT A BTB?I)T IN lUtll OIBL A6ITOA" Una aa rfc*?baia??Al tad ta >a??*? la ikn <r? hiac aad Ir-e'm or tr> do ?l?ln tawlag la a p'1r?ia f?m if: ?ll' * > <utk? L-?uiuy if reqil ad fall for t y a daja at tit Waa? I?.fc au. aotaddjor wuroom. ilriVtlt-IT A WiW riBU ai?U A ?IT0A " ioi h cktaWim'd la 4* pint womi na Jjm ?rr>t**ry or wut|id 4o bo ate ?ork for Mall .? !'?, n? <u >ft 'tut! UMli't> mi<n tor ika mamar. Ooa4 tky r*lm raaaa Gall al >17 Vol ttift iL ArAPTlO-ST A M<P*TT4IL? HiRtri" VOW**. llttbf to lint M hv o?b k aa? ktt >wk?ri?i tofcr. On b*M 'W' !!! ?!*. "l>*'l al 81 *M *<?? . MMn Mk Mi lik a* a., to# Boar. ( o? nam. ar*HT?n-A no4Tioi*, nr a M<r ?< >** u-.* }DUf >lfl,M(iirM M4 >o 4a o Mo k?Im I* I n > fWOV RM n'atfy n'mmi iua ba #onl1 ..raw <*?( ike oo>i?iry (Ml for two fcyi u Mt D'NHir ?t . wbarv iki la ao? Utlu*. ata?t?o-a uro ?T;oif, ht a J?crr4BLa wo M > ?, M MMNUiw; ah* kaa ra??a'lj arrlrM ti?m ?o rota; uaMrawada foWi f aad Wof; kaa &o ->^?ofloa. if ?*l raaWf Oaa be aaaa frr two ftaja at l? Ifc* at, trai flaar frca> ream. nr?fTI9-lI A ?f AT AVO Tint TOtNU V'ltfaN VT a aMaMlaa to 4o Uakl ehaakberwack au4 Uka - rm *' iMm. ?CI aaM la alala it?tai Iti raa t aw?all far two 4aja at 209 Waal MU ?, bwwaaa ?a4 fee iwa f*ra?i*r??bt a? ocLiomn oi?u a nrr rc.ji " *a aa>ee ?^ii>anna, >ka haal a'reVreiena rW?a if SStm. " "" 117AKTID- BT A tMPSnTlBLB OIR'* A ftTTCfcTlO* *T h iWateimiM ?4 ?**. ar M Hrw u4 di?i, txr IHWIIIMHII ?4 mMtag. M**I ?* ?*> i? ?< aoaartry i'?a to mm <11 mmi at Ml rwx ? wr ImM M. Btthkii*. U?tM> niiriM? ijkf k ar?AI'T. frlT iKiUUIUii *? pm? ktfkfirHHfttWfMM li kt ?rt<? Ml?k4 ?l > >M "I >?? *14 k*? H*? I?4*w4|?g> *i*?M M ???<! 'It wkk mm ?w? ? MMwoaaa > Mrs 'MtNMtMK' MM N Mb ? ? ) MM >.Wm?w?Hwiim la w ?wntrt*W?M*'*** ?>?? l?f?m M-. ? p?rfM I MmlMi m I'l aMkar if k ibm mIiom *m> of ?> iMmh t<"? Oi l wW mM fr m ?m lm Ma M?*>a( mil i*o 'otnrfc at U MM* kt. rnrnr at Jafta'a f?r* Wilfik-IT * wn^kiftRi fiiVMo mum*a. a HimTm m bUM m k aai MO ta imMm m ?r-.ta. ffarktM*I faMai*. >?k M ofcjaortM *o it I i>-| lliH i I tktMvt'f 0<* |?? ^ iwii^I nhK^lraakolt. r>*M <M>1 fO' \wo 4a) i M iti lu w , >aana4 Bj*r. fed VM tlkM4ihkM W??m-A iitaiTMa, ir 4 ioc?? ??? ? ? aft. ?i*i> ??4 krvaar, ??<ai uli fear kaca?? i>?r?i fy, K ? ?m4 takar aa4 ? ! 1 g to <?? an ? <*. nftkintl oahft; ? "* >I- tt- aoutri ?kkai?iilh bj ta> ik? tUM iWI *i O* V? ta ika M ar>. \irkKTkP- B * A MPftCTAP^S tofJiri Wt?4? a ?T #i?HMMi?ikHiaaM ii"?a r k la i?a?tU >?i> >?k. M a rw aima fa all j; Ma MM at fkMriMi ?' ? ?* ?? VKitlaMuaat arirttn-4 HTOAIIOII. ?T ? iN>?rrii i n |WM |4H m rktskm li udailtari Will o?,?< *? *.?? W tafr >?* , Mm? ; nV>? OaJI far ?wa ? ?? at IM WtlH, ?'?ai)?Wtmn a inctiioi, it a mricriiu ?ont B*L .fcort 4taU?M lr (* <.oa?rr. rfca ?< ?t ?* w l > >ai a?a I* jiTlWUMH waa?m>?? _* .M.?M%ka... it; t?rtD-a wnjario* ?t a uimtiiti YT fg?a wt-imi i" f? *a r???'ar m mt> a?i l? a ?n?a ? f ?|i?.*?a aua sMiA<m'a a >?( o a?\j??? t, aa . *i,liUa?la t? id?ur,|M< ?l lateaaa iw kanri? ap?t> ? ? rrtaca at. *. 1. W a in in-* mrarrcir. ?T a wtiow w>m* ? aawr ???< Plata aa ?ta?. at m%- Ntw <'aa baaaaa tac tara<U)a ai tu H ?<?, Mw?a? Utk ? * i?a ata _____ dj APtkiv?fcY A m*ranriii,i too*o or?u 4 TT riMan aa ioa4 pta? wak u4 Iik rata wagkar ?* MaVakkMiNt taap.traaa f?Hj. <'+ K II* ? mmrn. __________ Jltlrtiv-llt ft BurMrtM fOOM ? ?. *? M?tf * tm <n?>?' tmm?? trt t? -Tirrt urrj cs sirs?, jssr MM < W<rrnv nr ? innwirj wtMiiv. a trrv* ?a ? ?j I nrt? u< k IdM tea* l? Mai*o?r> i?m* ? n?*M?rialM pta? CtllMMMikiiriNRallMri.MMMm, WaMIO-HT II lirit.UID OMt 4 tl *0 ? |m lint * *M? ?T r*Bl iaa. t tte4a of *?< ? >?"> p?hrr 4ft ; to ft >( >? tw.? Of liHfhwWlNlMt IIMI NiMMi <> " *# Mn My* w M mrnmtm at, M?m ?mmmh *aft ?j> W**r?D-A ?*ration, XT 4 Mriiriiu rvi m *% ?ok? m4 ?ww, > h??r* a <4 > ** htm If rftq?t-?ft v* ll|lll? u i4> NUb|. UftU ftl R? *Mimk H MVlmt ^ kar*Vtl|W? l?f41lO?. nr 4 IMPIftlL* ?W M m mm*m fm ??wtt w* tHflMtl) ? ontt Mkft Mr* < ft flfe UL (Mil ftl ? ' T? ft? JU A u? ? M I ITIVP. ? mmmrm rr "(ui ln(Wiw?n>irH?tnni .W nw rtal? lk>Mli('MMNMH|lx| * > <) ?? If (i % ? W?W ?H Ml ?? I * ?*a . .MM ? "'?j imm tHuuall, ;(.>! I (rnl n a. |A/A*tf|>~4 |fO?riO?, M 4 1lM MtlMf. feftH.MM IMM fjr laM. ' rrmW ??? * M-M 1*4 mmm?*? ?. ? ??! ka *1 Hag lo 40 min IIMIX ft. Uka M > II IM? * "*?H nrf? ** _ ___ yD??lt<V.kT 4 llll l<'VtVL* tlKtl ??T0? ~ % M?M nrM In M*'M 4*ti >Wi Mr?f 4?||. <?<M4 Mf *??ti Hf ???< )!?l ri tw t?tk ?. * ?MTlcrili.l voo*o ~ i?mrnm ?r <! ? ?? l*4f'( <"< iM ?* >? flMlall ' ( 'It ' ?. t .1 ?fceree f |im? If w-faf ? ? r??,? ?? > ft* It wifa. Has fc? iMt lar t?<> !>;< i i>???! ? ?r?m i IMBU-%J ? 'l)M* . * I- B?-rw? ? > > i * ? I?lil ? ? -f ?K1y I I'll ??U ?'?4l ? ?1 *TA *m wt*i JU?MU-If B 4S*?I ftBL??t?L. 4? ro.rio* ** ftmrtl ? ? '? * * ll fWf, ?#>/?? J-mt?(t(ikwi?l?itwk WiM?<lr4 (Mr r?wii??'. <' ? k? mm ?m 4-f*a?7? Wart i?iB ?. ? >? 1 Maa?rtfe.*? tA/4?tll>-4~ ?T ? ? ?f?| [ .nOxXWHli ??< ??; win '! ? *4i h<?r hr>ti*? ??? * - far M? ?i? I ? IUI kal, RrMSita. u;tiiTi?-?' * twrtottx i *n?i? * situ* ?T Mm m *. i wto l? M fc?r auf. ? ? >?. 41?I + t* mtiwtb ->r 4 t.ww k?l nroM M?W>?>M <?4 ?? H ??T f'4nm IWIM Hi 14 ur*nr??~M?04Ti Hm st ?w? ?**???. o?? " ?UI'MUkl>?l > < ? ???'< ? M w )* ? ?* t< 4 ?? 4< #?1 } ? ? ? *? ?t* Hw.Mt'P . m ill t> tw it* I iikMK' Cmmn- tmwf-w ? >? # ? ?? ? ? < u? <i >*"t?4 mm 4t?*v f ?m |?. 4*B W t Mi *1 * ? -? * *,* f J?4 M It ??M 1714 M. * ! ' m li ' 114 , JUNE 12, 18G0.?TRIPLE M i l A l lO VS WiM'ICU-KUMAl.K,. u u??i t ? > 'UtiiTi iTVkYT ' ***** *9 1/ ai Kj -?? > ok >. ? uu,?-fc ^ 4 KlSKC'T? R ft WIDOW ... tf^USSTSl* ?/ ?' f -aaalrg fHM U*? a .? I'. * " t-. a-ara ? r (r*ni<M* A *M"V 4 itrntiim, at ft iwcum. j ?*''??? ?'?lf -oklag -* ?!. ? a* i O' ?-"? ? lnkuu.it irivkU f.u'ljr. *? l?? i a?fi*faM?e for twu ~*i $ ki II ttourd wl tatm 11 iirft?iKo-A trrotTroir, Br 4 uwa ' kiwnrlli * ?<!( a?iHx^uud o.lr rt.'imox () >! fw Iwt m at.. Mar Lai'**, auu a flmU|?,lNli?, tr<>a> A1 A"T*1??4 mXaTTOII. ?Y 4 ?W*?V*8'j? . . n<iM 'oaM aa aaraa ??4 uaim aa; *-. ? ? *?d i'U? '" >?'??< >t4ovrM'i Wkaaa A?MM<* U| BMk'M. "Mi Hkatoaa la 'ha Uall IK i'o ?t. Ml2d aM M av?., u?vM fl^ar crr?WtKI>- "T A T??rnf? QBRV4* UO*. A u?o? Mm I* an Avar (Mil prtvala family u . k% ? > <-? ?J? aid-a bit |W to ?iH* ai * aMa to do a t ktada nf I' -*a? ( a l'a< lata ?T'?>a>ar aad >111 ai F r fart tar ptrln ?tt toqaln-ai Mr ? M<a ?li,ilUN?l B?w.a at. to* i*?a? i*i<wm >U ?>ito>tw to ar ANTED ?A IROiTION. Bt A (ttrvuj ~oa?a aapial* -nok. ntktrullrturlf i mmII prl<ato rttalij. (Mi MIW itn^t M WAKtBD-UT A YOUMO UIKU A H ?<IAT.?M ak ohaabrraaid tod araNr*t? ?r aa aka abas aa? a>? tl? >t?o'i? (l>n. b?? a<J ul-j-'iltoa to flit *'ba nta*iri t> ih? ?ua*a> kttiu toJU 0)>) Ithraata. OaU tar i ?a 4a< a at l?? Wea. J3? ?t tI7 ANf>D?A OrfOAT ow. BT A inrinrttij ** tt arg (M, a? aura* mad eka?banMU: naa ia> ittinf rt; >?rer<i? Ina Mr lit) ' toa* *u la t'udata it H >mi 11 ik at, la iM aiata Mm m U^aonoa tofiU>ka o nu.tr> tl7AW?*D-* BT A TOOHI wntaw >i r-hin.WrBJt'd I.u4 ar-ntnr o? an aa ?wf w??min?' MM ortnla oi. Onmr A ?*k?'t maofctoa; to wit tac la ir*?ti Ml nlireixa ft vn. (All it* >at d?ja a *9 ?a o, a?ar tua, JL/ABTItO?* B(TUa?<OM *9 OU4HMKI?ll> 4.N3 " wmttrr. to a I ??? t?awM la a a t* a u? ? to ira won'4 ao !a tlx antti r) l..r tfca t?ma?? mv-tta; * * > T r*fcraM>wafr?? Ca'l for ??a dara to KaiataM *v, ?*a doom (na fiiltoB ara, Bciokfja. ___ __________ Wik1Il)-ltl a iuuh? uiat4 ? iiiviTHii nj t*kaoa???< ?n cM'?r.o ud *m plali? ?-?! ?, to ?* ooontr). Uliu ltl iMilit at. fjrtira ??!? j <l/A?TBn-Bt a no?????iiT fnnicii ?om? i " ?Naaltr>? u rt-H Md K ?ir? i?i m-*r. infer. <* <? ib? aAraaM ? l?*t?? it Mi iw bVtt, k.?u, t?k?a ? ? ** r aktiam tor tfcti **' ' " j ka? o?< 'r a tar teat plat*. OaJJ at US IM Utkat. Datnaa* Ta aad S k mvm. (atta??4yiu/? (JTilHlBO.-WlivflD BT A ?B'.? WO?AN " tfe? ?? * ? ?t private n?riMorA'(tilMM aan* Jortiaa u?*o out ha U>? d%v- <>ali ? ill Waat /?w, kit *aur>? > M Mil il n(ai?MM [ r|7A?**I?-A 8 TCA1I- J? 41 ?I/*M ABD ?L4IW f" mattif'l k? a ?"i?? -? ? !i.nx) olj rtftraac* l?a be ibmi at bar teat p ua IM ?? ? J|f A ?<>?* A *? i<ii.|i'?Mwr?ifnit?4 t>f UmaM: ?a<^?1><> tot'*r*| ?*k a IhmI;. Ia*?'t? at MS jOteatta at, aa?* amkk ftrouAita rn-AMBD-tT A BM*B<JfAB!,B OI?I, A H'T*T4 *? tint tn 4a (FMti koai?? ft latmUl ?Hri??ft*lli, U-<a4 a<t t?**re#t*. ?l pi) at Mi Ink a* , katiroa* 17 ik ?4 MM W?wr?n-?v * BSHfRnrkRt,* ihtao an*. w, ? iHwKui ta aa a'i rngftitil* faailf In 4a r-n*r*l k'tW-ora. fiat *ka txat tl & j aitraaaa <W. at ? Mxkat au iOimi ot a>4i<N. WlKtBr-t PITl AtlO?. BV A Banraor . Hi.? vari o Wva* anai m m baai ?a< r'Ovua a* ?a<?r I I i? ih* l ? ? i o' a?n#e ?at >a % f ??< *r '?-?1 ra rar<M?rro?>u lMtp;a*i 0?b a ia a at W at lS"k it i?AN??n-A HITr?ATI?tB. ST A BlWr>?f.? ii?int mom9m uMmlwatM tnl w*kt>r Ta- Mnf Oil) II tteuw ,Pi?ly .?? * , tort** or a?**p-bt a kt<um;r**(.? v?intu w *min, ? (liralU? u >W u->r*?; > I tol ??r D??T on CwNiW^'jrtKiliU^ < vail ft tw Mart 111* * , ??? 1st ??., U Ik* ftar. Ut AJ??it>- A nroktioir ?t a *? ? aa,to d* Nmm war* an to ??? <i >ua ul. 4 pvlj at lUkMt (i'lina al? ku*m Hl*iu4 ih4, Hfrtwkiya ajAWTID BT A Ftrnt'T.Wr Tonno ?DV|? 4 ** diax'on * rkit * ?!< ?t I ntili m?iv, ir w ltd II * \-rttr. '? a (TtiUjatMioa i mt Dials flraa A(?l> a* TWA* ?? aaaaai m?r W/MID-t 8iT0 *!<? , ?' * T?0?ii >ll * , latoMlH *b?ai Ml Itaai** la a iaal 'aalv. saa ba t veu ? btr Iaal plaaa. at ID WaaitMaL JETA?W-*T ft. k*JH?OTABLl lOtJPTfl OIKU 1 f ilmUot t*a?l*? a?.i*4?aa a?4 ?a ? ?H?i a*<rw?: |? u'*t l? ataka k*>aa a? <?! UaU at ill Wm JTA *i tJaa ba mm* kr lira <t.lKM o-ihrf lrUAtron. A? A f|-'?D PL,?I* (MK>K. *? *ra>k*ra a ?r<i?a* *4 4nia? (a ?"aJ ?' * i>an fwaUj. Uci*. <1 y lafmaaaa. 'Utl al l?T Wait Mk or a rm>?a situation, ?i a vmiut. iuimi M w<a>aa. ?ti?a '*?? ik-?a ?a?ra aM. m <li nM->i I MmKkIx'k * u?a <fea .aaa a ?l Tfcw innii'i *17 U TMtoB ?t, fo iwol.ji, t( an* LB ?tn aaaaainad ft?.r irornimm nr?niD-l1 a a*?ra.?T4?t? t <ir?n voau, 4 TV Mut'tr-i m aaa?, I* a 0iwi hakar. ?a afrjaara? n ?) U^atra ? k? Mr MM M* M <# **?k M hm M a? o/tmP-t MtO.Ti.N, if a t?rrrt?.i " r**'I It<a paaxal > ?!?? > araaakxakaraHi iUNMa kr lw<i|i ult?* ?< ? , Kotlia OTAM1D-4 WTCkTlOa ? WWW *T>*9I IT A iau< tel ki awnat ?* ?. uallal 1U IMar , ?p lalit ilfAVTVO-BT A ?TIAl?t IWf'OtTHOUa wo* . t?-? aw> mfa'kaaaa ? tihiXfa m >??? * aaa. toa-?aM- o* tak" ? i?? akwa. ' aala ui oaa kaaaaa wta?<?|i?tl't rtm?MA Br ok >, a OTAWTtV-tT A* AMgtKUH TOOW* OI?L, Of T? r ait^'nAa ail'iUiitk (tea* Itaiyrm gi| r r ?a?r> ?r taka?? Nrr t?Hn??i (I'M- UkJ far taa 4>;i at JO Id ara, l? to to lor a Mai a jr*i?T?iv-? vmuno* nj a RBt^rttA*!,? ~ <aM| aa?. aa i(w ?**kar u4 lra*ar >a *atl ra aanln, a???j?1*oa ?a ??? 1 ark. OmimN faalffti aar latin fa iaa<> a ?,Aliill>-4 Htiuno . AS r??(D a?1> ~ waa' kakllaM >ir>?'x )!tia *ar 'a* a a?aa ? 4 ?ka kaa f<4 l-f ra a ??? k o?0-?? ? >?g aaa?ir?- fat I r l-a aaia 4 <a Ban *l?t H . kMaaaa fl? k?a?a rfUialt a'a)?a*. r*r*i?T?n-A ?rru?Tt''i? m 4 .?t? ~ inir >mu ?' o or t< <*?' 1 ?Mm la ? ?ll '* !/. (Ml M m l .-Kli ?L, Urj** ??. *"" " wirrmfr-raiiiiLLA*. - ?1K~T <X??? MBh.?tNT W*nT*li-? i ?-? -? ?* ^ r?i ' <? ?''? > ai?< . >1, ??.! -kh t n? ?, .?<1 k?? > ?i'k tl <? " Ml TMlk ?ll kt pM, tl M ?> It ! It , W??M '?* klrf ** ?'?. . tut ??* niHTm OIKU, TO DO > ??<1 . ??.< ? . ?M 1' i,ti) M> w* >L a' * mn ?u>i? ' *?? , ?rt iiii . IX OUUU 1 A* Mil* rftld #*m iMmm k? Mini Ma*a<?i ? M M>(M* ??f? ?' '*?? tnl'W II M.Mi <| *N|MA,*?Mr?l Mtf. J*4riu< 1 m.?*? ? id (ho v4im?m ??? m 4 << 4 x-nwm (m !- i?m r?|iinl (Ml imii mmm wi II wumk, ?I?M ?'* . t*9* ?t?An??T -*?! n*o?D**T V'l?r???r \ f ||W ?I araliaifc** fmu'i "???? ? -? ? . i?-. - - ? ... t?u iV>?toWi?MiiiiiM4?M>a urmij tarn I* k) JO * u. L AU1 ?M U \rBINOI PBOTStVANf ?ni<? * !> T??M oM. ?"*' oat m ?, iv?. < raft ia?a?; (Iiiwl |? Ijd'lM tkal ka >fM| tar IM lift M ? Mk I'wit, U.RtiP>(ift?t?Mi*iKfill tiff <?r vmn wl aaU ? )* * r?Bl ?|WH ?. ? kivt !? fco*??? ? P' mrnuwat |HU4*I| H aval, l>|U U4 a# MM WijdPi* I. ?<'( , n MkTJ?i? nt.t or ni?a*(i<>M, to Rotun & "> ?<* ? a??.?? < ??? ?a< t l??* r? ?l ? m tr i ?r? |( i<r M MjImi giidudnila i-l?>M(llMkuW <* hru dm M 4u naiUM ???? ? ?>n r??niM It ? ? ar aa r? Cm M <ka (MM ?!? tea ?' % aala Ml a* aM?oOiln>m. ?? MJaaK ?) MU??T . ?.< i, railaaMraM.uk vraean.t IniUti tadrftrMlrt;. A rnitOtlM onill, III ri^tli % laal la'Hl la-M'aaaa, ?/ a nt >? aa"aiu, ??. t ?a?M * laa Mrmli' laiU a?a t tV <?Aa?t at 0. a loimin n?i.? r? * van in !' ? ? M ? "? " 4 ?i Ti ? ', Iff ?r li ! ?, t* "W **' IS* Tirol. IVwaL rtOLOMtv mi.* ?*rr?r> -* ?ooon <o? ?* ? *u L' M M an |. ? t ?* ?? ?, i|im4 ?(< J4 i^lrttMk WKkllVa, Mm *akM tOLOi?9?TB-, *i?m r? .? 4# . i M.W-MI.M I* twf * . ?t IM loop ????, l>*U !'<?*( , IM If ? *?? > r <mr- h< t >u>4<?t<u?li*ai<><tol| r ?H? m*i ?> > ? ? ! ?> M u? v. mi. r<?iM 4|? itiit ?MI WAIT "II ? ? IM) * ft-1 r9** ?*rtaitM ? ,?</ in* ?M ?M *? BMl*. !* ? ? W? 1Mi? 4ntMm?> 'r * :MM>; 4Ml! ? M ? fO>|Ui^rwii<n> >Mim * a 1,11 r. l AM I Atr*n??a w??r?i?-r* a ratr.Tc r>wil>t V* Ni'.f r^.tmI *?*, ? ?w Wmt n |?t I ??1 le' # * Q?!.?? ??<)?? ? ( <! ?; <) fcn r?4 r- ? *u tor Itt?4 111 *???-><? ? -> ?|?'IB Mm4 ft.r b*.?a?a || , ,1 ? ??????? ??rm?t ?? *,*? ?rf (Mi* *?* M ~M. TtM hia Til ? *? ?? #?? * !? < ?i ?? >*r*.a .,.1 I .???*?'* **? /* ?. *iu a i t SHEKT. ' * i UBLP WAilTKU-VmUALKS. tir ijiiid-* a?oi? ??!*.??, >?? rnr 3Air w4lr ? ? <" - o?> ) ? ?u4 ?k( tliHak r (< ? ?? ?r?f. ri?4 <o 4 - < ?p>n U 3M iliimt.,binm Wtl? u4 ? . WKlll. ____ VA/ *HlU-T*0 (JKHX * W Ott P?UT?'Ti?T ? ?. ~ v e ? i ok, ?? '??<> '? *h#' ?* 'h M ?. If tk f->r < '.??? font ml'** tr n tk? ? ** ? I b< l?U?4 rnnt?' p?Hioai*r? ?< ^ ? ? M. (W<WJHW Mnn4u4m.ll mil I ?u 1 t t* * laiA. ?'onpar 'I?T ?? <> TO atibku A JkhcUDMr] ktato. praffc r?4. N ju? in4 k f'j but itiM *Kj a IV t uub ?<4a*r* nr??tiit-* f?i?i to no uivir.l hou**wo<t? ht' r?? i?y: a "rmmwi Draf?>r*4; wr -rtf* IO04 TWMkC, U IMII > ? anMiaa lM?wa uNiiikif. OJ **TKD-4 lODNQ LIDT. ORB WHO Oil Ul l aa?d?a?? nUji cUakawUi if i?tuireJ. Ad trm>*J I.I, Haiaidcj&m. I 8?A?T. till* YOOKO VOIAV TO OO I Wo -irk ?oh but a tnpMi' ?HUUf tiMri*?. u??d >.?U. ug^ituM Warn life at. CP AFT?D?A. FUST CUM C)OK: OV1 VB3 Pll '' fecli u?4er??M>iBWr aaal mI<uIm fcr?aa*?>, ?a4 ??- la mHilf f ** into U l?* trNMrt 4 lis??(if nt imMI ' ?<j *MilrliMrl',rioak U l? uiltfM u ,briv> A??* Wirtll i r<uiiiiii as uj ita. A?i Nana ! t??t gtoi >?< *p?lj ___ W* *T?TW?0 ?U A Hti-'Bf DI"T*1'>B IK T?K M m tw tto ranarr aiti tarm r-a?-?i?n gi-'i arMk t - (kfMi two MwkitKo (la lua ottau >o a alat Ik <m ?% aof o? I4na *p# ?. 4 ithoM", > IW bcwi'i 13 Molja at, aa ?bu/a4?i r m fr^ntti W&?tii..tt k* i.niPi.Hr, cor nBoriofff i? a pr***l? fu*4l? a >trl la MM wash W^a Si Mr an ???l pi%?i a? ?*?? aa< v? ?a ta?*lM lady $7; N"?*> * > ??> 0>?m ??r?a|a? wall- aaatul. o*? n'"tmtra raqtuied ?|>ul/ M til lluJ?a ?,. Mftre ii > uutt anotoi QT i?TI|W4l IX'tllM mil ??l.H*Wi)V i* TO AT??a? a fvoi MI MBbrirterv tiara. I<M M ll?< ' tot raa r? Ifea hat pt*> vteraasaa >aai aop'T T*nhI j mm i taHxaMl wtti k? aivaa ? PeU t> J. H. tarakaiL i iA/A?*?n-A nuoiid?r>iiv to to A noir ? < la % onattry In ml. ?uk ?a4 Ira; a mm t'l ! ll*"?; r'WWMtoMtimt mui lmOI it tk* *Im 1 I# urul rmii iMr Ik* Bornny Wimv-i ac??4ir os b i m ?i*u for itx^i k???.-?c/k la a iwli family- t^iril 44 kMil K trom it A. * U I r M Jjy lhn l>?8t A f4* lt oojuiwifo of t^o " ttWH a i'nu ?>?m w?rt w'ipw. aal 4i yn?r?] bo?'? <><"? ? 4 ill Us OttMlf: r<wai? <nr ?r?- ra ?i iai t|iM ??luk ? V !? M (# Aaat filil, O'if im Itad'a t>?a* l?aak. w wrtlM ? or . N'TKD-A OfftL T > t?"> 0?N KR 41. HOIT4WW IK_ " la a n>tH ' '?; Ml a n'wa 1*4 fW' re*4 a; j?lf; ???? W lv<talra ?t 141 *??* !UU ai ;ntd ft $ t\t?nt?r.-a totmo oku. to do omii*), '? r-' u?fwii k < a naa *kn ? qaaiM aad ?i II it ? w-k ia? moalUoaral aafra ?UI bagt>aa Oad al 74 f .una at urJIit. tlr l OTM>-k* I*AD??linUt TIDT OIBU TO co *? fa>r*l )> ? ? *nr? mail gariHHiad pta'? o??kl ft'4 *>? a t<i 4 ???har ?-4 ! ? >?' ow ?k> o<a oim wait >a o. ni?M><a< a?a tua'i ??MI f>am< > t WahT'D- r ??r a?*4 OliOK, ?u* a KMS^kOT * b'a ?a*<iM l? M . iol'qanr*o4 aad Ue b* t vf i4>> |lwa pus at M ?ik af. WahTIO-4 UIHU TO OO (I ' KA4L 1004KW0BK. A(il?'jr, wU4 rmfrrmoce, al ?M (Jiaaowloi ?t W'a^te"-* ?*?r ?Tor oi*i< to oo rai o>o* lag ???k'?I an* l-owla^ of a aaill balii oaa ?hj #*? ?rt?> r"'?? m j i t'wmMi. acply al ? o 17 Fati 9ik ?i., A ?-?(> ( <* V* 4*k*?. ?> *? I)?|| fr"?i I l?l r M n. 0mmo. ?. * fitw t lb . W Brvk'wtT K I , ?n4#* r ? ?>. ?<? a .1 two r T ?<?rrrr *. A "* >???"> >?*>! ? w??>IV ?ot>?->rt?<i> I'teHf Or iMrr ' * >?*? ? mm aU.|l*n MqaWIN -VI ?IVf,l?, afli b? >! ?,?> '? ? ? ! * ?? - > !? t > ft T W? ? *? r>ua?? h4 ruiftM IM "i a iMJ M Ml. _ ____. Out room p \w w **rr?-Fo* ?*? ro?? %lr tlU'lH ??rV#~ mmA ?>W'I. vko M ,1 I* M4 gM ?lli < llNr %) 1??M *?ft aorli ? ??*<>?. ? OOM?4?'J *00 r?*r rot a B in* i* on u I ? nf >K, ?V, i? ihrnit'j k ana' u* Vmimh ?>.? ,f ifc.. VmImn #?l4 r?f< ruot, M (M IHifl M ?'l ?? M?Wft ________ ________ fkirn Ct.NftK *???* TOO' * or 14 It w U MMIW-KK > idliM |l?111 A# ?t|?Dr t'lki.riUtw. Oina ir.(?( wtrtkd.-rtr a mmt*tu Mirn Mh >?* piwtt *?*7 * * ? /v?<?n ftwiMa* *?? nr rutmw-ntva It .mi, Mira^r'uwi ?a><v? (miii* i*r? Mil ? ?? " ? ' ?" ?? ? ?. V^wrsw fr- * bMUHM. t>? ?f?IM > " ?*? ft- ^ ? ?< I U' "*??* Tt I " ' P*r OO'W* ?o4 ??? I.' ? ? >'?> >* > ? > < avi'.r, M iu M IM 0, r tI7 4?*?I? * ?RTO?-A~? )"? W.w *0 T*C? ( i rft* 11*1/ iWrfKi ??f O ? *?. > ivll m *. F A > ,?V !>? ? ><rM?. aft Maw frw hl.a w oaa u'al ?* a T'.rri rnr n#n??vr>a?w va<kH' 'Mp *??if ? al<? H *a?. *? >? <*a Mm <* ft am a* ? ?? * ?l?a.J. x ?*? ?-? * ? * n*n " ?*? |<? ?%? . ? an ir?^ w4 rHt M i *-" ? ' <? ?ft??k * raw ?T <* ??? rjt,|if?n-??u ?.0?a !? Il? (IO id ?nwi94$ " ?l* IwrtMra to M'Vna 11 ! M'mti* r? * '<< ?<. 4 feof -V ? ? 4 *? ?!> *5 ???! '' ,|M uai i.. . Cx" H? ? :fcjj: ? a ? wtimww Wi?tu-t n? r cL.m njjm* <>* w^o l>o.u??6 ? uu??ifcur u bo**4 M ' fxitll, <>?ulHip'?]>MUlk< |Hr i?ul 11 Hi Cu? ? c?< Mr of 1r>b ?U i^ntni-A nun ?*T*or???ro* om mnhs" fl*r b4- nt? R ft k?la 11 OM wit e?! t?n <f k f *. d ? uavIuu will be i lVkiwl Aitplf atUt ifMI WKfc at kirtltw>-*"<n ton* uikla, .k hh ot " Uni<t tu tem4rMMMiu?. ?hp / MMuktf., U k?4i?? snwil 1/?T ?V?a W?MT*D-T?> NCM1 & Utfti, fOUK " adtlfctOM. ?P?-* ?< ' j (fell ilIifTn - A TlDT. 4TT1T* r?OT*Rt?IIT OI?U ~ ??|or4M< ? In ??|n4 Mil ilk>t? u< ?wl * Arum. ~prlj ?t m ? * iU ?v gpiniN-? TO?L T'l TAS* n*?| n? TWO *? 4H>x >d utkuftiitlwwkir ir4 *< ' ?*4 ??*? ??JI >???aiull. geu4 *iiM|lni. oil WAHIkD.-A *?0*? (iliti. T'J A TTKND OHIIr (n*. ?<|N (Mr MUM* p*r Ma*. I|f 7 M U 'M kit I n^iimn_l.*I.T Tflll OA* AH IRniNTRtniTI w |M, ofnii Vi ** |II??I * w>rt; ?? > ? >?? uf rtovm+r H4 tM'n mti ift l) MIM ffMlhrt W*WT? -1 VUD?a Q|M. TO "0 U'lHT WU* vatk Mfl-? pmm fuiif *p?>r at i?0 liwl* >?. Watiu-. ?wrK,i *iuB Tiot ioohq o ik i? ?vk % 1 i?W)t| hU1i>U mvI *Pt- t M M3 Iml Ml knklOT. LI' ' Tl OHII M?D TUB >IIi<L (JIO * Mf Mm*, ??r?f W UMt? H ?4 Mjrt rtrtlr*. . ? ? wtMin kV((iir>illK>M *!.(, a irav. a b !* < > ? ll'? MMUi *?!* VdrttfN'l'ill'w'tf ?U fr?? Hi#'* * ?r *4 <! (< m4.?W| nut 9HI ! !, A. a rno< A (to , at In 4?j ? I. U?ll W*?t?D-T> ITItl Ml tilt fOWl * H^'l Dt?t< tWHi ?w?KW^V???lifftwa>, ? ? nw>nt ??* M>??u.'v? >r<M ta b* n*< , fc" ' I *rt*?t ?" MrWrut f?r .? ki iTf Own* Ml t.. to itM imt ^ ^ D*TID rt*TtM. n*i>T* vtKnn-B?irawi im?. i*i? n?? * M H inn <H?. or iMw wrn* ?MW, U. r?*?r?t il U?U* txiwr.fc. A TuOMO MAM M ? ? <*> ?i??y > il? **n? ' m K ?? *??*. ?k?Ma? iiu<a ait(i?Ti im? ?? wook. ' ' "? >l(rli ivotori t, --,1, V 1 ??--.uJr* r*'n>,|"y XT . > IT,, **** '** *? # . koor*. tin ta "* ?. J UUfiTI. S rST?'ffVi"r*'*tp* i2?" ?"R " *?^Sf^Jsra.TJSLTr.?sxrs v ) ?14I l?iir-- *? 1 hITH""" N|1 u ? J * 4 *a iLtitu FY?OT o ? *?? <* .* *' ?w??? *??, ,.|i I ? ?'il 1'iufli*. -n^ai DM. ' -fk .^7 | ? *?? m%, MM ?<?.< (M l?7l r?t ????? * >?/", ? ? fi* n ?k >? ? . . ... k?-? * ' U *??> . ?. ? r??.?!.< . 4>oM ?k4r, *4 ?M. j tap* ! -. * ? l? INwtaMM .? B ?rv- a wm It! OWH TO 411*. 4 * * k ? t.k>i aiiMli ??' -i'l 1- I |i>ai a* a ia i*a M4 ukm mimiimm. m >*Wtw4 ii 4. i. i im .mit'ti i?no?rKii?i:4 *?u ??? < ? at? " ate, *Wr>? Mk Jr>? fur far?a?r ?-? aralara aall M Ik* a*M. I iiuMiD-'aiMito iiu t wj jt, r??>* odr ** i.? t> >.?> i* ) iau a*ar, ka?f .aon* fcaaa. a Im tir*l < i/ t??J '.baa ? *??? u-aa aai'?a va??w* |. ?M%?" '.itr? *!>*?a?a<?aa4i B if K MaaU UI ?*?Mr?ww Miaai B a aa i Of AMBD ?? fcT HOT. VROOi* w aiit'MI-MiKt ' MVHI N4lMifnMh ttiak>M?f -*?i ?? ? r?u ira4 Ijiilra m a wMii i ? atxi'sat, Ml id! Ig1 I rnjurn Mwi, Ci rv Mr* 9 liaU yAITKD-MALM, H.ji ri> ?*! uq.kn ?# i i?4i ? ?* ft bf>< #Kt tkn ??<,. ft h?.d??'? m%r9*mv*r ? d ? ?.? ? , ?? >i?li ? fttwi tfaa*. 79 ?' ?? ?. h< ?eOuft? rwiued. M ftdtaaa* iiM*^ iim ir j ii'irrrn * u-h to r?vczc c? ou.m hi ** ?urt?a*?a M|? of Iba tail dm*. Af.lfutl?? fa, lor, M Rrnariwftf. ULART?D-4 k Youth wm-j ??< ?. a-u4?a??l?,K ?lafctf;|(u<>4 rafa'???aft *14 *? it?i.u ?. <i ?>u *>/ A|?vif ? ?*? ritouji, ? 4 J/m* Jo ill m <l>.r (iim* Br >d?>). fTRtDT ?*M T*? Wf??* 4 l?Myr>nt<*r; no* k?i ar.Aari' f*t mi mm lj* ik? ?or4m Hon*M4MT? ! Jtoaary iMI Htjltl al. or j win a Fa* MIST 01. ? *ntaM?M rcw * a e- ? < rk. tra?a ?!''.t jawaar ? h M * '1 chM Ml- ? > ? gov r?.t? fir kM<i*h|M4rrMr#H. iVuMTukkll Wamvcd?a <o*??kf?rr ? > kkbkpm. vtw fli?i olau akimiaa ># rafr ?a lar atM> MMfl a?n'nU>i?!Ki!Ml.tUuii ?D< I ?ITI ?*? a. ?-h > a k?* i ./"*. llHtUr ok'llMOl*' <** % 4m> ?> ? iiimuoi !'?mi ?ki * .**?***? *? .any ..'ted ??t? nwlp grfckt tnrt^i '** fniiwnmc/ *? ?w*4nr.iinktk nD i.rrt>-* hmvkt h. t * Diiinw ium " Hi H ???ry IMk MMWu?^ ?rttor. wai anrtaot ?t * > prM< "fl '<> |Itm li it'iraMkt *IU MipMiM A|.pi] M 18 au. <?tri A nr. n/-k?Tku-nrt?AT. mpmovarlv *VB nuit " Itc W> ?* alit kr Mk wiinlirkM n< ii^nWnrh rtnnfitaniM b? Hiaiailj Lrailsi ?Uk. *tf>f m Jo??toa, rry A u?7W Kirl??? M QjJ ??* !*?IB 4 *?Oi W>LI MQUOB a " 1 IWIMM wko tM MnawioMx K d D?m ? a ?i?bl ?o ia? W* r 4*ww<?l rf Ik rf ikilfg <*nk t Ml *? la I M koo*? Mi ? >>?? fu?- t**-i r'frrmn-t W M b a?? M iVthiTat* ?Ht ? lmt>? 'u nf t a'iteik biriMK * f??r ??l?ry, by appl tor >1 wn at l>C I Ibartf aTTkM umaaU OTAWTID-A GOOD HAN. tOTUx ? IJI.I. OH ? IUM "" ttma atf MtabnaVi tmwy aad Iquor ?-? whig* k?a I'm-a a lorn aa*k lrW? > *?> f?? >ni r><4 atoak ?f ra MriM ? k<w* (k-aa jraara la?a? u a *> law raai. 4 w*? np to <a> <rf J all ? ?k? 'lakr mm *a < I ah* a* kto wa la '*a iwrtai fir a aatli aiaaaal laquira (a atofa Mt Ikrti ilrm or ?i?T?n ro niuri ra ram " aoaatn arbvli ?r? o*rapnM>l of !? tr <aa>* mwi ?a Btl haat i f ?l o nn ?tt? ? MM M a?raaa| ?'kf<?a? ?*fc parrmrl n?ti < ??. a la tfta <?f 'W aoilrM boarr ?? t?M Ihr at?f. ! ******* * ; fl|/ * Hf !??A MAN Tl? ."t ?B MH.KKIVFvB in * o allrr IS a rr. aM Tj gnofa > t*? ?<Mi >h *. O 4L )>>> Mil ?!- '? SI *'A ? ?. nn?ct a'ua at bn )iu% m i4 rafrtwa. awl anmo of a- l*ry npre art tXTiHTII ,- A TMHii *? H rmn HOI n* w " rtiai la ? > * I Ma aaf tahltafca* a-p WAM avfca |f*ra?MM al 'laUoa ?ri* a rmrn iiua>i*'auiiMM>i ? ? iaa i??w >at obamir? (' Fualtj Botldtm/ N? M9 irw4?l| Pro Tf>k nr??*ip-t to(t?g ?*? y io? and oorim* ' at Itrtrw, u' a t?y?< i>4?a af maaajr, Ike kaMO?y f?irr ?f?a r?'|..lr?r iuvi) a< IIf Kuara ?. til in * * "UIMII ? ? ? ?T 4 inoo Pi"" ?? - e af tw. a *n ?i?w tab a i ?pj * *?a?? % '?' ? fc?*"srwata mm a ? 'lf#a matt (Mi<a .1. . Oaol?y * ?-" . i^aa?kkaap?ai, H. T. inrVATiuaa whivri^nilm. a KiD?i Vt< >niH ? ?i n%r >>? i? ?nn<i *itw \ ?|IIH?<I< lh> aardrt. *r to lata at-* a(> Mai ?>aa?. >a ?<t a?t)aa> h ika * r? c.? ao-a>a < 4 at I aa4aa*ar t? i*.?? Mo .olf ??aful .l U 'it (if a?? t?t vro't-nH >aal ,^war?w>w ha l ta eapiofar. A#d aaa Q*r4aa% Ma III Har?Ml . inatiiia-uwt-i atiaai^f . w/ \ m?n) ?t?" ?y??a > ? '!>? -I* lk? >l?m a<n->aaA ?r?IH ?* nib *1* ? ?<4 tN ??? f r k* . Ms p nh toaotac <kt i?m f? a NbI ? nr iitlitrrMi at a>; ?a ?,( < I. wluiri|n < 4i?U>r *?* tm'n'Mtnw e*o ba |Itm. u<r*ai.A. I . <* :* IM HaraH > Man . p*m n nr o??n.?? ?*i.t r* A ?. I(IN|* In ? rtuiwkftWj rfcai >i ?i?? To tb? r -urn <4 ih<-r *h'V*[B Iv'ilnlwi *r ao? ml >loa ??JI ba gt"Um iM M (vtu, boi * SM PaaaaOafc . II 6?U>*"f?R kWD -nI WI*? "N Md ?n * <f ^ m "??? Tb? ?w *?M ?tffo (?#. vH lay ??* * afp-wtar ar UflMn ?*?!? >> !? ! ?W * kMMi f MKa >t* ?o??ata ** ! ?? aa4 wl M ? n iij Wii< M tir-ln tba araa ? ? > ra?t i* a?( U'<Ua *> ua kf oiaia ?ia*au?*l ftataaiUS iba b otaiata til Roaarr A? ?AiTvm-waxt*D. i wrrattoir, r? a hiit r'aaa o?l?a'# h%?? kt a a n* * iwitotaa^ r- M?> I; baa uo ab;?rtW tr ha? maimain ? lm ?<aa> riij lalUmaa. >?aai fc. f K,m ?r-Ii-jrwfm't grmmr atora 011 Bf?a4way. _ A * ??(> ?? *H'? ?imr>noiA?rtim Itt^awwma^iriii K?^ w tk bla 'ar ? aa'a ar M fM?< an* a ba'f: <wa f1?a * bral at tttf rafe-wa. 4#ptf at SM r?a?. at . t?f*0 maw. *t?h <hrt)d oit* uhmfw ub?a a,i)m? >oaa aa a'?A ta a #ara ar ?ai??/?a^p *?. 1w '41m ( HI*O^VAN'a MfU#T OH W?IPT?t> * 4 PBO' ' ? ??? rm>( ?w, bo k " rk'j i'iii>i?i ?*ri lr>?-w>a ? t> rm, a.r' ?..? AA. ka* Wa NkM Mtomm ii4 -ill K? fo tA ' nrr h ?if tMM divm Oii iImii. boa MM UvtM asaa, or SI iwt 1>a m I?pn*T**TvoniroBTiB? iiojniMuii von I'? f* I"*1N - iteMnuVMr * ) ! A 4mm IwriMr?t?a mtf itt ??-* '? ? >liM wt w in i mm M?b m?i? ? ?? ? ? ;???I'M?t kkAte't**??I (?4a k? i>N"t ? iika i*?r j?iv. * !lk?aI ??l?r> npm*td A<4w? W W.. H? HQ B1 A IRiriCtAVJ ta?M i~ I* .nurfift, m IttM H*1?r 0' ill if la A *? *? -**/ ?! klMM mtm. ? * "?'? f***! HI lr?M n O* r nU*?ll?|M>lwa Aj?r? 0. *, U<W WMI r> *4 oiitm. for HUM dara CmtTAtliiN WtlTID IT * Wirm HI J H Mi f H<i M>1l b'? ?lf? M ?<M - trim ?>4km* karffk' a?4?r?*?4 'k"i- bwlmi; cm iiiiNiNteiM*, AMrr? T I . kM Iff JhrmM ?flH. ^irt'tTToR w??Tin nv a * 0*1 ??? or u ?v rinni' l* Hhiiwh *.? ?n I ?! ?* a kkM f|? r? )? n? r>i u> ? "!? *-#?? kM Hf ' >f M> irwMhrtkwikM iM'wJ r. l? Ji ri ?i ito?? a *ii ?u <n.i?hi?? -t?? ?nvitri?M k??ii? f? twn ?*a iM orA? u pnVtok -k** ??? ??r ? ?h?a ?B ! ?r*?J *>A BKIMI h'waa.f *H% n*a ? n?ar ?-ar??f K"? !. ?'w*?M Ml tki'w ?r a?t?a*aadav If mt A Mr? fllektr* iUar; Laah lk> Bm , mvd'tj. n J. j r>i?[r>irTDm< iio mini?Ti-t a? aa.ri.v- ViMhi*i > ** i?"> f ? gv, k n <?? kf tr-f? ?w> k.? Km* ?l -c-k w* ?a>?? ? ft# k> Aat > ?> ? > A llWM a 'a A IW?| IA <* ra? rA" )"?>?> t>OI?k ? M WA?t<ra ka Ik villa# <? * kt'oir m'qI MMh "v^M kk ktdt, i??? ?i oa 11 Hi* <Aj oc ??? a?n*f ikaaaiatri ? |M M < iilfM't mil A. *i4?ha Ml rDMMxjtrre.?a to^ra ma tnrtiwmm f *?h <aua*a Mm t att.itu-a la ? ?? ? ? v M't>#('< ?a*a tw aa ? ?W1?? ? 4r<wi a. ?r <v . 'o???? t- k.4 rattakta rrnmimmm ?t< taaa K. kni HaraM Mm miniiriin **n or****W n ?a. ? at ii 'V* ki ? ?on?f ama fea ii??i' ln> i?? *bn*? k?d n<i*k)iNi??4w ktiiMi > to tu *? m * u ? u.?a%* r*t* mmm ,i.ao. iMita a. j.. bot tXZ BaraM aAea. far ?m *a?t rmtawwn-a amir on. mt a too** ?>, u "? ?ar? n a vkMaaaia 0n ?? * ar htM iMa( >! * aaa kaaa i*??ahM atk >1* t?1^? IWI ? laa a: aw<p ? |a??*fHMi|?W a t MB * ? ??* aVak 4 Tnpwg HAW. 4 smri?Kw*e ? *% >? fn* r+fmvmmi J?a M Mu te la* 1?J. uHH ar? . la *a mmm?I Wahtbo-st 4 tottimi **. wiw> nn orr? lyW'itu' ii?iiii ? ?? "? >( to* t4 lanjito m rf ?< .? nr riok ? uf ? ?. >ri?ibaa ama. AM w f .(! ?? 4 f Km, t L II caMMratf. Mart tor ifta f-Mttl m ?')a*. onn -??*??-* nnifmtf antti *> >'H' nlnriftHin^r.vtoM IN?Him?W 'iw ?ft?m tM? ?WW f >wwH K??i *>*4 Nkir, fc? iMmm fw?m tatHito "ry TmAW,, ^ B itiM fii iD-tit oo *. nrotv ivwt b nil" f.lr t| i>'? n?-i ? ka kw<?i>? iv><a tl aurr?j la ? ft < l?'MN T? ?.Tc?w.??*a ? ? rn ??? ??_ ? * ?? ? v?? ?? ? Mtva f ; a?a? ?a ar???? "< ?' ia * t ?? " ! ?? *afl x r<* <a" n*? a ?*??* ?. la im* t. w?a??. t ? !, ?? > ! ?? mm *r m< >m?> M4a taliM .</ . H?iat< C? rnoir p#r?r??* ?r*?rr?n, a ?rnr*t/<'? ?r % tf a a- V> lo ?< ?t?r? h?a ?ri 4 ?* ,t?rr> Minar*tp V<wk a.no V! * ? ? r*-??aa*l * <?!. ? U.. Hi IV. H?a< <*aa W?HMi -<r |,(a?? ? t*?M ?? iJiniWU t ?0? ?- ? < ? ? '?( ? . auoaaa/ -r?iM It* . ka< ..) ? ??'tah 2JJ li'Z ?. ^ rnl-?r( L 1teM?.anM ?f?,?al??a? la* aKlM ? 1W HVar-a PI r?^ r . wwmww ra Yf pl.t* m n? '.Wit *? i, m KMI M-mmi tNl^aw. n >?i ?r*.? * *?, ??0(L w I, t?|? ( ?>.? ? ?4 m??< *?? '* > MlMWk M r IMII >? ??M ?' ? m? I vftft Ito kM W !!' I? M ?| . M l?? t !? ? Mioti'li norr ?? W to *? <-r >r'lTHlMI|Wl? iM ltu?Miu<i"i?arN< * ? ftiaMa*r - * rwoTfto a'H to ?W?TTn orr*. " h'?r <rr?T?< >? *'? i??l|. Wlw?< *, WttMi M> m tM ?r *??'' W*t? iiriniM. o? n^??n? r*r??t j rnn ?? . |Im. Mat H?i > ?? mm M|>tl ??W?J R.Urra*?ffw ____ ~ rttawou >py?ttTii?wKtT<. ri?? r#?? r i *??t no?i?i La l>t?? b?? ? r* *- ? ??>l * ?%?a? It* HI ft* #A--r #'tr?n|>?f I i ? t? t mM iil'aaMHW ri?Xit?T ??'>? ? a iVrwia >"* ?? <?? *> <?ay M Fn-oat*. t% _ U?? nut 0"* rukOM eomtf, K?4r " AJHtlbl *???' ~ ?*THIIIIWUU rT-Hnu'***!"1 ???>?? x*'*-1. , A.* pmri?mt-|l" % ? !? ? ?? , ? ""J***. ?* * ' F * arts"-;. .*?>:*?> ic? # l*-#

Other pages from this issue: