Newspaper of The New York Herald, June 16, 1860, Page 1

Newspaper of The New York Herald dated June 16, 1860 Page 1
Text content (automatically generated)

t . L . |; ' T H %tH *0- <* * "V*' '* ' '* ?===== . WHOLE NO. 8683. '' LIST OF LETTERS Bwaflataff la tk? Iff Tartc Post Hn Saturday, Jut 16, UNO. ?flUf MUM to tot Ntwipaptr lavtog tot Ltrgtrt flfremUtitm. UOWUR. S5a?S Sy' MMtar, KKjKB> MtarMnlUrr KttHp/ psybr sssrfflSf^ .g?~ Oagtor an, aroM-gMrMMnlK,l4ih?t ig?3lri|f: D (EaST/ ^ B.1S ^SZTiUu. Oa/4mt Hit UM^JlKnLai^Md!lM?<?2^w? ''MM aZZTo Im Am (HMk oA (Nf ftlMl * H*r Vom Hnr? Mw Bniifnf rf jNTira^DAMrAk I H,k' "*1"'* lmxMNluM J lr*m*Um* ?2SSL??!r 'U "' ] * fltBSSfr =~~" SHI 5SSA-.. ?. iwm ftfy Hwr _ IMfeCXS SH--IS5?5a0S*^ ES-TT^J? L ^T" Imm. Mil* LaMw Mnrr Am UMIM lit g|& ^ - _ - ESS?" ?5^^5 m* ?r?rr jftsa-i^T * ??- .. E?iSL. 5Sr"~ HSSS ? . W ' gs~ sss gas?. hf IMP nW fli r rrpi tebtt, sslSL safhr Far) (hi (*! ? Qnte? BrrfaM g*ki aurr Qahm ?H<?i SSia..S2fc?,?siK itan ) Irt Jim UiiaMi ? >!? (m lieCT/w^ W* MiMnStnt* ?w7lta h^g^rgy gy J wSiMt'SrMn A NiSuSi Wl ' ???* r rmwrn Marital htaw li Mta 53* |?M ? taw Mta Hiyr ? mm Sm/if 51 ;T ,r5u7 ? i C it E NE MORNU BSy&SJTSa " *fc*rMl" Www*!' SwtflMnlfarr Storm lfn A KM B?jr E?L-a EPS?-. SwEr ?5S2*Y?fiEfc' fg^Vi y^-'gssSg^. jfeis., aasair Rsrgw ~j&r i*?)*is8it??,ou. ToWmWhc; ^ TrUr ? ?* 8 UlMOriMM VaatftoUtde?I JoaPMiUtaau TH BUMI Kra ffl?r3E5:&s?r o-r^ ?* 8g 1ST sas?r~ satts KM ViVMMk Kary VtlM Nn WUm fenk A i!r wrnr SSLSKSU. j8SSiSK.?RSKU? ;ma% VUtaMMMi ?Mkttia wStantau^Uaa Wllaaa Mr?II W* Wjmmp AaaalU Ztety KMtno nrrLBKBO u?r. AballMta Altai Q D AraoMBAOl iSoStu-A iwgs- *E3K?:. sir r; Sr*"? aeAs# iss W?? lasssA?.is? ssva." SI* assT^ isffszr AdMM Howard Arlini ftw> B Aoliff, Wlarlota A Ada* J W Iriw Mart Aim** _ Addti Btahd Ammw Hr Am Aatoate Mart* AAtalJWMl I ulndi M Atataaaa DO Adgar ** J B Ampi Viator Art mat Altar* sz/LL iissntfir Atamqmpi Aa*? VuitaU P Aatart??'7 kMDwn amtHi ajwiIJ Altataq AmmuIIL MnjMair Ata Martin AtSaUqi** Upamta A*t aBm WlUtam Araold Sw tart A Allri J O Araoid fl Auataa Ir.lrwwl B Bradtoy Biafcaai HHMta f tainU Otaitaa Ssf SSKiHW tBfSXi. Safw? esse. ssrsv Bradtor A Bubtard liallii A BrowaJHACt Bradtai J P Katair Jota Brawn K j??y. ?&?* pr.ivs." BtecAford ABoa fltaad Joataa H SjnO Bmdy VabY* Braid B ? Brawn B r Erst* sssgr Brady a O Baaaa Jam* HAO? Brown JTUlaai Sta'jM 22 2SS!deT^ II8 feritaa* Bp. htoOutJoiO BMaMwJafcaB ImV ^v*4tt*r j*^^vy^"n Oa to^TaVin*'* SoitfialV**"* gp^SS^' &?. SB?/d Baita i r Law* Bark Mr Bull aaMaio MmnIMht Browa**. PHov A - . fmyaJM Baal DiMurMM Baran A Biaallmv Imkc tkal Mail k*fi fhMMwaaTOB BiiiiIi h BeHJaaawh SSarJW Bark aaafcaw A Bo atfaaDanlal MmQnW Bartta?ar Afhowaa Bawaa a BawMay?kaw faaaa* Mnaaliar Hay< am* B Bakinaa A lauM A Pataa Bawaa fatiiafe ssrtts?. {sa'Au. Ryar RajtoVmiaaa A ?rtgraJ^i P, ^arRUart jjif fir ! g|E?j. pTT" Uh?m * ? ??? *p?B') Smml mm Mllmrt mttrOT KmkOf WSimmmvJm Hartaw DvL Btattar JataT MMkaO Maraartf J Ml mm BaMruul (Mwlilta I ta Btahne Jofca (tank jTl Oo Itaro* Jmm Mhtak BnMlF Bwji Itatata ^ gTTTta*in (*i Ktoalf'u" arjma' 'M?k D G Ok* Dmrtt r llMft A ktallik (MmJMM KnTl (tafta^tata II . Qma^i j| f_^ sear* S3?" ?&?& SDm*PS rMr aSmrSZm ?L IssP 83 KE? .'S5E.CE SSgjtt?~i sg^ ?r7' Umbh ?JV .Sr?*?f?? OwqMM ( <?*? <?f IflWwlmaw nfciTTi 11 ? > > ? amm fcwiii'^* WST rSCtMii (*Sa?Mi uS5W*h w& gp^ iSet^V. , 3?*^?* OMT kMk w'SSi 9*Mkat? 8rt-.Ear ?? llfeir * ? :31s SEES. ? asses. aster Iflfe Hfe SEtt* Snr* srsr/sat rb-sa- .sr.sr saav.. ]fc Oatrta * (Mif > ? m i n/w v9~ nui( fir ftf [Bfe hi:. T X'Cti XL w . ri W TO ?J EDITION--SATURDAT, ? Ohtk OM 1 Prill? Jaha O?ri? On? gSi* ??2r gKLT-ai . ?l?fbtfr ksJSIa DrikaB Drift w*Jm? Drill A ekf* ^r^'-ssc gssi^cw KSu'y gsas?:. VsEn-i-K*. DapaMH A (to KZZVm" IMMiHwvMNllOr OnrM>K m*01 ^Ssb srsSTgr Dark Koran aa Hi inn nail PaaBk ItawA ft Jtark Hoary* DaoarOaargM lta ?ll> Jf-I Dmjtaii, BkAdard APwtar'jIaaalkaa B ItawAkg ihBMl ttuwtiHAl lHTMilra DongUo Aaknrt I5mS41 Dark# II BanJalo t. L KB Darlnon Olkor Ilnkoag IKiM M**(i Di?h II4-1 . Data Mrtrui JaAaDounkaa Ok** Jaka P?w?i?i J L Uaptta Hawlh? Italy 1?M PtuioM Jaoo OMIkproc Bona Haiabor Dita Joan C no Do'e Jmm* UttaMJn Pliny AMaaatokttaiT Joka^ ItavkOm PMlMkin Jan Uoda Joka _ gas# Kgat-" ggg,jaa ssxsr" ssrSr" lb&5rF" Dark Robart I) Mhioaoo Horaca DodtayJoka I DarMaoa Hugh ntoDW Doaa milan Dart B lMbbl* William Dakrteg Willi ? > flaknam Aadis Dlekioa Jcha Daacaa Joka C DamkgaMartta Dkaaa A PnaoarBD IMAtaiia Qragocia DUioa Jamaa Daffba Janaaa Dana A J DkakaarJ oka Daatiflaaaa DaOrootI DtoKnBor Blok'4 ItakaaialJ DaFaaart Agonttai DliioaMUaa DaakarJW DeBaer H Dkbrow K If A Co Dulna Laurnaeo ItaAkraa J I>aa?yO?#? Datckar 0 B Oaaaa Wa Ikoay AI ihiryaa WrUkt Daakar V H DfaraaAOo Durbar Oapfltaait-A DaJflao Coaakaltno Dkbrow Joka Darting Ira DakoaTK J I>Uoa Joka Wh>ta DaraalMoaa K Baokrty W H tober Jaka Baiarnm W H Mriraaai Btliou Wat katohrook Jnka Baito Jonathan llrta Waa Bagbart Wvtkm Baton A Ftlaom BUrtdga Joaapb lain na#i Hook ES13K- ???-* SK2..T?? IMt Hoar* W BEm Dr Baaaoa Dr Jaka B Blkl I m A Bwtag John Bdmaato Bobaat W BMriiaa BaniwalaF Bikato JnHua la air a a IP EUkTBcAlakeAUoBraM Jnabua IK. BOwarda win- 2 Bltoa Hoary U BatagWKBaaa BektoJan Rlcfca Oamrmd BraaaBD BOB Bbbartytl A Bhraaa Balkaw Braa Q H Bhrwy Owaa BUaoa Jaka BpaiatoJH Bd wards Joka Bbaa Wlknak BukaiaB D Hfuk WlilM Bitot Ad ward Br ark Ukorge F Vaaaa 0 Frsach B 9 Faato 0 A Fahtog A took Fraaob Cbartra Fatd f 0 Fagan Joka Frank Mkkaal Footo Br FkWy t rank n Foato B Faata Joka Frarek Oao W Ford Bdward, Jr gasr gnps SSL. B&. r M?tl^lV>?j? mtn f^>J0Jorf- Vnl^LgSmPoo Sw? UmT*A M.7WM L AM Ram Mr W 63ft- B&d^fist Parrta|rtoa W* B r*Mmm?H Tin imi rtn ir M FMwfaU (Hwt? WB*PW rmUrCMaO fswrf" mr* j|j3t: gEi-yBCTai |p?t hiMk, Bail A Oo forifnikki FaUarC w Nrnla Maori* O I QtUffal UlkTM Jonah (itllaa WUlMm 0*110 W _ UinaWat UUamDmkpAOl pfiSfife aSSS ?b nrnoi 8SZ.1S ?#*""' SB. ssc^.'.o. cni.*" sSSwts (tma aim QrMhk, HyaU* Cf Oaotneh SB Uartla* 1MHI OrtfeCtplMBir OfMlJlkl Ottm l.ivftrd Ofbta Tto?M gjay Jflfcn OatdJoar Horaea OlMi B Co Orator, Bro l Oo Oardaar * Oibta Ma C Orotaa Jote Oardaar Mr. lawy* OrOBa Jjm*h (ItniMtTiUi Carta Mr Orlffltfc VOtm H Giooar LmmtI OtiMM B Boa* QrtSac JoM C Om Aadraw B?J rtu* j HBVi (mm uhmBi 0t?*r NM Bilo Jaaob Ohm JntM 0 OhmtOmW Ottlbart MWaaal Ab-Otcom 7m Gray napt Job W aaio Qouyaa i Oray Joo>, D Quo Aatoaia Ooald m war! OMIMQi AariDk GauMlaaH gfcy aSSTi sst^~ igw-" sSca: OatctmU AIM O'tMt Arad Batata Om a?0?>0 OrattaTtillm UUdawaM* D C B rat* Haary IS ^?ik li?^,' Ik ss^mn?rr?? E_ >** ._ fe:; S? ||?? ssn?1 n fesEw nfiT/?fcc_ Efegfcr gg? 1^ I&-' fit Iljl Si? /5t*Ke iSSanlr 'SEnSm* taau. Is/fc. sav 01 .YlXli'UI IRK B JUNK 16, I860.?TRIPLE K iMOMHtt I?rn*|?| KhtteMJS f ii?Rim* J J?? Va Kaaar fM ISw tegvav afij.r-? Sett^Beraart lualar^Jy ?t3j (SvTUteoaa KmmTj'O EtaaJV* _?/, _ **? Ear AIM*? [?? plr Ilk tttaK?ir |5>'to?j?lfi?y I Lmm DmW UldW Oil* Baaku-LwE Va umMWII era umtjm UmIImm L III Ml I UMMauil LimB a A Br* ktoOri U?ii UgeWj^ Mr gr. gffir Lelarlttttr Lrwtt M~3~ LooaattO A i&n iSirrH UlktfeMn. Ur; JitJ UmImm u?ti?SSr* Laooa^TiSrTrer A QaLarrray drora P Ulfcw Jm W Lmmi4 4 Im unm 4 Match U(kro? Mar WtttMM IM Loatburtt a 1 ilW*? Bar NlttMMrt Jmo m Lumber C A 4 Oo D l> UoMrtJuw A Wl.tb* 4 Mm uitmop jmiwntw l.ockett j so B?I Lae.tr J M l-oo*e t Jiei*h Jr Uw lirf Llewllta DrDH D.boekaU Joaaph UimOi W Jl Hearer UttottTb-mu LtwtNM V4M bast Oaitf 4 Lite 4 Pewter UwMMiki UvMtSr ? !? ' IMM UwlaJA uiOTnMir 4n|nML)aia Va 0 XMtHUrCM UnuJ4MT l4auUrtr 1mm b 4 um Albert 4 Ljtau fl lArfr JnD Mm Tbcmt*?J Lywea Man 4 Ulawr UahtetbattaMO Ljcee ales Swrtt . Um 4 H li|OM B isswsx., tesr? ttsrar.' tesss SJBJW LeetP I4Mu?m Late Ttati Jr Lea Alfred B Ueeotm 04m D Laaa SttabUl Laada tkutt; 0 UiImBn fa>ar RUwm< B P Laaa thaaua ?a Laaa ay farm Lrary Jao IJehfleM 4a4rew JLaawaM Uw T iMn i 4?t LUi*U K 4 . LaaSaaa Uenaaa M H V Mack Baaal D Hatter Ow > Mtmukel Michael Biooy 4Makali MalMweer. MO Mir Joaaph-I M'OuIr* Jaa Maaate H e Mater Pblltp Meekee* Jaaaaa Makhewm. Mar fitter .loahua 0 NabMt Pruaott JUtthewa Jax Jr MMokettrae Ctta W Mack net tltta 1 KM Pttr 1 MlmtuaM Co Meoabaaaa Km Oh Mmtoan Mr Mr ?) ! > Moon Jw K MotCoM Hot Wm Itojti Mrrrtek Moot Ctar Mtforry M Moyy Hoerr Macro* ProfJ ff Mta Jim Mac tr JmM Mtaror .(* MockrntM FP_ Mover A Mulin .lota Metro Jim W Mm-ii: Jaotpb MofTu Mr iMhiMImW toerrtM Ctrl Beubentoollll AIomto r? MoctaooMAMutauo Morrill olphoato B Mocoor Bnroort ktmht -1 mmmiimi Mum DortA a Mrrrltl Jim Mows woo Meter Joo MorrtttWddo Monro A Mama M?koo Joo Morrlil M?1 Homo ur Wo B Melcoy Joo r, Jr Meddler PB Moon Alfred Meoltr^Mr ^ MookolfnN^ Motet Do wn?b Mekoa Wo MMdtoSo ?oo MottJerort Metoxiour L Mtfere* OOoo Mojtr A Praro MM Jam L Metre Polk Morgea Oeargt Mtthtoi 0 Moody IMojoiln bom Mtoteol Belief M Snort L B Motror Deal Motor Loko Mogor etoaoe Moultotor A Bow amd Moliord tbre Morale terror Am- Moottoo Worroo W tiioi Qtf* JQo tooto Howry a L A Oo SKMEsn' assTiis: tests? esa;i kvsss E?.\ bonuii Jmo b?t Hook Woo Motoi T?r lorool Mtttkill DmMoIP mmtJomT Mmoo Own Mentall t a Mnrito tkuMH Matron Ooo W Mortk Joiopk V Mtikpio J T My nil ittoe W Merrk IkteB Mtyyy. Q?to? A Cartoon Knote B Stlun Kegte* momtotlkr * SayeADeoAOe II or Mo firm toiwdiltna orao Morrlo -loho B MorMo IMmmb 0 Hooka J <' Morrli Hrarr W Monte tiww? kotoolf Or J O Mo tea A Oitoaold Martin K 0 MororrtonO B Morotot I M A t to MorMo Bdwd MUiMAhD Moiacr A < o Mama J MtLo Boor; Motor iaaoto MorMo Bylto Ml !r Mtokool Martin Pi or Moil tori R Mbtoa Uoo t MulUtaa John Eno ArMM Kor B Muter "Molar MiJytot J WtataiA MOtor .lota Malta i*hao H prsPgriV E&& Marine Ifcro A MMMr WflMoy Murrmr Thro f Krilo reulAert tolly BP Horror aabnn > toy P B SUtaWiBC tourror toorM^ B^rTSuTri ssrVta jMMifMMui^i Aototr hiitiMkr SmSS > T h^SgE Hlivrij Wa |U IMpB W Murphy Jotaph k Oo ?"HWr rm IriMMtt II(I|M Aj-ohlbtld MaQav BVAM HaKai( .'MM Salaa/H 8 JtorwUr Joho gioiiifcM Joha M MamIC mr ESf?;sLJSK:i,sr gaa.v_i giqyvi.? *??Vy *oW Mr*? JT^/T?? J p|ii?7 pSS^, S?^" ?S&3?T iy.'. BSiSSt qtBBly. Bro A Mr Daaattna A?f ualUKofrow BwlJf MoC*y W B HiDmW Wot L McJMc* ImT" MmOV MoMorrayJota n Hook Pator W Kavail * I, Hook O A HoakaiM Hawaii LP Hlaka'aan T B HMlwOarlM M*tU t-l BMhatoCfc* p|Mrfl Baaho'wa Hi koniaWawml 52r:%rc tes^L. g|sgo? ""W d rV" " O O'Briam Jta Doha M O *! *? Imm Li ctKuTSwJ CMaraVlHMl B ;^7StLiSfc,r,c ?:r?A Vf$L f^jjj. jpfs v nmi WB VWW P vVBM K o-Haii J bo Owaw dhm a SEfra* O'M JM ^ DM mu gsrA0' saar gnar# fffiToiT SLtR.' SffiL Beg* rJsjft, fgwwu. wjj"? Esrsvjsr gyr-.y ruiii| at rr iiLLn KiTrL?.E nn fSa?uS7' rtfffilm TUTt ^p^BCw ash Mtr Rail A rmMI. D PncCrOwl <Tm mi RW* o rMMi oo rww Bu m jp|S^ ^ affig? gllnT' 2^^" kma isls?? H * ??WBtlg(j BiwW W?t<m tqwurwn >< ?B>w^i iiwnai [ERA SHEET. !&?vJ*Jr Kaffir SSrs?r vssrfift |?&* mrwmJtbrn IMMIO BMHUVMIOI E? Ssm. M&. fchS.y'ESUt KorUMckHMry ?J*?Artfcur?8 ss?rw jcajjgjyagiaseti. SmSm j/*** iiXMir iLlnii r SkU DhM p.Had W W m* * UtIii<ii fcadtlar BUimm ifcvrMrt* MAJMhdM* IMUBiutO MHOMI muitDtujUNna mau._ * * Ba'ltr iB Mawt ? ? ? 8?5fc S"A.Stack Jian Bieree.* ? B tali HanhaH M Blab 1 rJdoB Stereoa tawa A BartbOaplUi, tabrtaJW fcrrerP AAjJtafkea taMi Bafaa Ban Uew Stars JstttaA Mrs Joaspb IrTnaia A Oa M i las >T I llaafl mdamua Jm A IbrobanUWaM.MD MmUt Wall it Co Btaraaa Jaa O? taaM Jank PawMte "Vtt?I Bbwart Waa/>aaald Aoottard Br Binmi ntchsti bob Bumfcar okirin SHIE BSBr* HL sr:.*#- sejvtaiwDwW Marital TL taiUMdipi Lam laKW T W kbwen Omm MP aalF ^ Madrid, Waat Bewail Waa tanrIL WortbAOa Btaieaa JU Mattlaaiaiaa Ptaaard 8 D Bewail Yboaaae Bean a Ma?t ar WllJIaa Maata* J aha MaaMaH Wat Itaaaib fa J Btartdaa Jaa B SawAoa Mofeard Haw?ar 'eonani Matarm nj IOt Stone JO Bawyer John * Oa Btaraaa Jaa H Seu'tartaad Jaaaa Mairta K Bteaerbta A Co BnatarhiB?et A ptewaae Oharbe fiteraaaJao B Scott Bar W a Mapc.ia I tabard Btevonnoo Jtaaaa BoaaaraP O Skew BoM O?S Haw art knbert H Mont Ttae T btaw A Brother?I Hapan ?a BbtabiUhO AM BatwAta* Badaaa W taapaaa (laa N, Jr McwaB. ntaaabar berraot Wot W SMtaaaa .feaaae lata A Oa Shaw Jaaaa L Bpl lbunrreactacaa Batata?ai Jabaz Btaptatoa P B-t Swtfl aba tao? 0 H Sawyer Abal HklUaaaa Jaa P Stow QaaW terete Jcha BMakhr Oca B J Mnat Bey ward Suplra J WtogAaU BotaaUtPH Alb Starr *A?M ? ail a J tana J A Oa thaw A On k Swift A BeMaasa aaaaamtk J H btatabk Praf L W HmpwaJ D SaowUhwu Swt?a? Geo B Betaiitac A Welti en taoaawakt Star Saarb Jaa muaaaa Br taaad beebrry Botarl If M N L Bouto Alphaua hetdlkar OaaB Makba J B A Co taaaara lilahtrd O hkerban Daab BUaaart T tatiull Barrb bar Jaaathaa A Btbby uaa B Bi iliitata M Am law fttmpaoa la Slow J M Mead Oapt Thomas WhiUnta A Story A Ua aiiMa B B Smith Jaaaaa Saaw a Ibart J btoor Uhaaoey T BmM aba aotaid eeUmto.M St art r J A If) <4 BtnMb U W Bebaaaaakar Ohaa bcoor C T bafb Jaa L Katlirae abhaal , Bbaraiaa Beery Bat lib blckaal tbawaakar uai T t relay CaptOharba Bmkh k W Soliaa lofrawd Ppaar K T A Co Baabh Thaaaae Readdar a O Baa lay Uao H emlth A Oa Bhuawar 0 Blear J T A Oa tal>b k 8 Smytee Henry , Baaia J B Waakh Dea. T Suaaer B B Btaaakaa Jnha J Smith Uaar?a Baler Batata tared lay J StaMh WiUbm Sahoferth. A A Oa It era ad J Haallb Jaek BhuatwayC * Btaama Chariaa baaMh cr Taylor Sullivan B gSStS. sasSIv. ?&&?<? i EKTinT^ *""* W"B b ~a*? < K-.jq.?. assTia?!ssKsj??. BJT K&if ?P? < T!*oo? TUZUCSSB tn>wb!H?!,H gk??w wSfMli faSE3 . geJLW ??& j?iEw0 j JRTIIU^ "SSv"" "* {s^ssZLs&a RS2T&. t?J2ffw JssrrvTai j @5?5? A0? ESTLSr ' fe&Je? tesw ???& ? j Wjwjg, TWO. J TwLTjSh. ' Tytorr%?A IhMMoittirL turSTuhSr Jisssjft}4 ., Tumor W P J SSfs ?& *?**? i ?sr ?**" ?s?r 1 agar wSr sbs*. tiMH Jau A P* Voakloo Dor* rnfeMmtR J feyay - ! WttMltM VukSnJ^b VwSwa* Toll Jrbo Tooplort Ow V.MU4t T W _ w : WlWilUi^VbMaittwf vrunomwo DotMA t _*? WkMorJolwJ tnMWl I ECfP" J"?1;" ? <> u D W*hmso?OK wis uTc wSain 5E? i??Lh ?S?&o :aal?"dSSt. fKtwSy S353i?r3w?? j??._ igs^ ?S- , Jfiuar&oraaa f?l.l ? Wtojj?r ' sly fcsvasgv/ iS3r fes. B& ! *???- - (Bat fa^Tty^.ggSJr? ? jSjta^" SsdV 1 5HE: ;rT? *iSSur3" VaSr?niu ^ WUbar*U?^i Wteaa K w?HMvn wpa y m wwmmmmmm jgy JBL.Ry : *i?r A Or%kaai ?a?B Wj3?j2*0 ' traf jm c tiim?? ml a tmum IWl i xzr,\rDk Br/f . _ . scs^yj-,. SsSC^rr" llHlUBUBI Pew tot ?4 dw> fc?t amMo ? ubllfc K?wln?tor SpMi of at Un vrr- ? - -^swlol ] ^'Jnlnii ?r hwollfc kw BfbleCiitoe Qwtarlr assmr.,^ -r SM'Sss3* : ?iw<Ign>iif _ i !!< > iAriMM tastaBJ*J7L'& ^a^y.cr * ; ?lyVrd 'Zi i^w^rark Mml of awn ran ornca vonou. pwgji^a < fAwuM*'^^1 ?*-?? ^ JSiwrfciniia.5TB | Bsa^ss^g' TTkTanvp r? m?i m? Lo PRICE TWO CENT* W1NA\ ,clAt* A'xjstisszjtgi-agasaaflS pftiia of tka wortd. lkTM?k Om A TiSIStiSB Gj?S?. FnafcfcK TlSS. M?^ nil? i HlliOiKTfi.iniiraAni* <HT 6TOOK WAJTT^K. A tjr " \:?oiSKi%7dooi '?. w?wll ml AIm. Btprooi t toot a- ?p? lima batiro* uwnsunoe. m \ V2? 1 unnMialuivio m ? Hut '-*.!??zso2 ran fw>? W mmOnldiitiMl. w nma ,T* "BMJMaRfitiSASifift WRWP1 * 8??Morot to luiok Boko a*? fOMM . . |P._ john cahm " Tanp?at* L. Bmtok. Bo?tary. LA?aM^tSStyi.'JilA ??fggi tho La OcoM Artioaahn UNwIftonifH V^gfgg s&zsSramtoyiRitev No. aa w?ii atroot. where ii im hi? Q|? ta?A L may bo Itlibii ^ . tur'wko rteita MnNM wth 4* UJS pioiiwBm. Nu toil. wtB bohawwr to uNnAi ? !? ^t! inr narflaa wMIm >4 linn tha apMil?tj. WtUe,<* 7 oerrlooNito. mnMmI hijIa m fMldrOOO traOOd aad d?MOOf aTBO ObtBtOOd ? the?A Polio? baadno . AJBW OBJiH AMD MOMU FUND* MVMt * IN APOtfttT BRLMONT fOp.MW?M4W> Omoaorru ivmon nru railroad oo. 0 with a?oL Mar t, UK ?To fee Boidhroaf lha tw^?eirj|e*jl*de of Bta^UndiMUijr-aJI MHWWW STmh to deeo, ^?SKtt So55w tj prmmSmt thetr Booda tor hcilm m moo m pmM ?b Ho fmkmm unot?I Mf bo MoipltlHbotofotboljj^or JuhmA On BOND A nd WORTO AtlR -WR BATR 4IYRRAI. | "I?- ' 1| t? be tarwtted FIN. O A MCLKaN. I rtaaatroat. Storesbkfbrb don't he lucmnn -im unite* Btaiet Onto *r 17flB ui 1H04 M, otbere to VS1, ? alwabhp tf good. IkImKkM to EAHuWH Oota l.apel tUKH t oooad Qtroot rhUadotpht*. for e?ua of prttna pa\d. rpo oafitalihts - bit.ceo wanted on bono and 1 aorttNOO on o aupartor ttook (one worth orerdeehie tip kBooat. notiioJoo 1.000 aorea. MO ??r?a ore tmprered oat Unaad. Mloooo heart tfcabwr toad I* watered hr o l?k? on'?rto? about forty oeroa, pood boom had oxtoaNra n.it'ptM WOO. obuodooao od ftoR ?-h.; aNuotid rtt mMoa m>u raTr ad lopot, la IdRoroouotr, Kttola. loo per aeat lateraat win ho j3L -Tor part?hi to oil? aw Mock, hot Ida " ?ad oar hot prtoetaalo dealt wttb _____ XTANTRD to RUT. 4 HORD 4KD HORTTAOl OV M ( 0B0o? M.OOO for ?W?kMt at. atora prop*' if. wtMl ftr f I SDO will ha (1 raa. If tha nortiin hi hw M >?>? ? wili b? ftM Hi MR Addrtai boilf* roatoflka ro-ahtrd-fljdo. to* thrrb tlajb. or_|wb. TT and Bortnc*. oa proucitp worth throo ttaa Me mount, u incumbered. altuateo near Rparia, Randolph ea* Utncda, I ha raatddnow of Ihc adrartlar r fcr tht aaat etaet rlw Mpalloierrnt of t?a Mala taa par aaat AddraaaVa/ 4 Rl *oat u&ce Mew lark. fcl anil vinun-oi wnaaar ok ooami pi.uul' ul Brood* a propertf, vrnrth l?a Uaaaa Ma Mount a liberal booou aHI beglrea. A pp 7 to DTI k (TVSFIRM. MM faith araaaa. fc&nA ana >? * rnt im uira aiiat tOUU.lWIU KoitTu?'?a boom or THjitai AND MRW OELlARb KAILROAD OOMTART. rtaaaa IHrMra). taaarad ha a wmtmm apaa owe tea Mat aad au (MM aataa M raRtaS aad ll apooi Unaam at Ma aMhaawd .mSTS B.M MO aad aaaa aarea hnadrid aad Miijp el#hi Meeaaad 7At.(00) aataa or raluable laad ara aaw oitarad it Ma paitf oaa at Ma aaott IMnM aad laNaMa aauuitilaa at praaaai pea MeaMrkat THH BOA0 a Ma Taaaa OtvMaa ad Ma Meat Iraak Raa aMk . wMhta gsss&iSEgStfa mill plaaa Raw Tart ??Ma M hoara af Hi aataa. Ap i IMrfia11 eeearhp for proaeot pajraaaalaf Ma ti i||ajh swr- *=? ksat aad Mdlnaaallr Ooaatad laada at praaaal nhai at J^aSTWorrs: C 0. OORORRTR * ROC Ra t PteeetreeTer R. WBITBUOUBR, (OR * MOERttOH, Ra. WRRaat at, MitMuM' RatR?M UVAH vrriv Iti iiMAP ! -1 Buin?AI, Wit? tex-ggaasK^ - # A DTAIOM t ADTABOM II ABTABOBB HI UN ON A. Mte WwOJwiiw. Imm UauonaO Bar(MMailnkirLi A WUManaMaA At 407 BBOAITWAY. I AN ADT ABOIBO NOOOT ON UOBBL JACOBS, ?0T MBnr. it m OU> NT4SUMID ROU, Nl BOO ANle^wSfiBMISS* At THOMTB3B A OO 1. MOKIM ABB OONNNNNN iiBIi "triii ?rn inm'ni n? n IM! Mtal to ?4TMM> MMTOWII N HMD 4 araBaaEsggg UOAL tOTICTO. 4 vmrvmrnnr run <hbthtoi?, uairoo, A. MM of Ma, Aa.?In Ike aaMar M Saaraal Mn!? wt ? <o t* wi4Wo?? iepMeee, ?raaat of kin af laMMMnr, JhNr.Ui of UnaVta Ua aouxn it at Umih. now 4mm4 tai wfca ?a4 aa or mm iall 5VA??a.?'3Kwar? Pk I* fanU la wrtMac la ay aUMa, OartUar^MraaAja tta Data* H?t IA, I?. *" i i i-In Hit Dunrn ODO wr. ~ GSGftVMt ro^to* T?i?T^L11 to ito jsmKSSKyiEr^^^ht ?? ^opra^ ^ tovaM in ? am liltJM ifl.arktn s^rsa tnrt Mm +n$mm. far* Imim Tar%*i*rw D?t?Na,lMl| t?TMMarVa Vf?Mft

Other pages from this issue: