Newspaper of The New York Herald, June 23, 1860, Page 1

Newspaper of The New York Herald dated June 23, 1860 Page 1
Text content (automatically generated)

TH WHOLE NO. 8690. LIST OF LETTERS Kcmaining in the Hew York Poet Offloe Saturday, June 83, 1860. Ofteially Published ia the newspaper Having the Largest Circulation, LADIES' LIST. A Abbott Mr*, Broad- Agtiew Mr* (Vthe'ueAnrel fUttln ua? Alu*. Uiiik Hkt kt AiiilertmiiNf n?l< nnnv Abbott Fannie A lie a Mrs A U Andrsde Mrs CaroAddulev Mrs June Alexander Mrs Jas line 1) AddamsMr* Ueorge Allen Mary Aim Areud Mrs Francis 'Adams Mr* Amey Mrs Mary T A?h Mi>s Adam* Maggie L Anderson llellen Ash Mrs Angelina I Adams Klixabelb Andrew* MrsKklher At w ell Mrs K A Agan Kosey It ^ Ay res Hester Bracken Maria Bassett Miss Anne P. Briggi Uxiln Brady Margaret ltemletiirk lauiisc vl Bowue Mrs DrlieoM 111 nil Klleu liraeb Mrs M'iu \V liuyle Karah Bradley MrsCath lieekert Margaret Boyd Mrs Agnes Bradford Mis Calh lleney Mrs Uebceca Br-s>k* Mrs sar.ih A liradfleld Mrs Benson Mrs Anne Mrointleld Mrs.tkli st K.adlord Mr* Snaan Hensrmann Clara BruoksMrsH in aliM Brancrd llaltey Beiisei Mary I/?8 lirow n Mary Braiikuu husan Beers Mrs Beirut; lirow n Mrs lienj C Uam y Mrs Mary J Belle 1'artln ina Brow a Mary liandornmi clieu Mrs Jlrsut Mr> Klluibetb limine Mrs I> C Buafield Catherine Beslick Kllxals'lh llrow n Mrs Charles JBiMedc Msdauie, BirdsallMrs.Beseh >1 lirown Mrs Jane K Pnane *t Hlrnaall Sarah A HueU Mrs K I< RliiUiicb Klleo Bilked MrsMargarct Huilard Mrs L C Baron Julia B Birwau Bridget Burr Mrs Sarah Baikley Mrs S A liiseboll ('allium: Bush Mrs A 0 llarietl Mrs M II Bliss liell K Buller Anna. Barney MrsAmanda Bliss Mary K Bruce Mr* John M I, Hriggs Mis Sarah S Bri an Juliana Its I low MrsW.ZMhat Brlggs lassie Bryan Mary Burreu Anne By rue Margaret C Cragier Mrs Ann Clare Ml** J?S ConradMrsBtoivlear Crampluu Chsrloite Carney Miss H K Connellan Cells Crane Mis. Moll si Carslore Mrs June Connolly Mrs.Molt St Cain Mrs, Centre st Carey Jane Connor Ilarjr Cslshan Kosey Carrol Sarali?2 Connortnn Mary Callaghan Catherine Cnsskly Catherine Cuoney Mrs Alice , Campbell MrsC'athe- Cavanagh Alles Cooper Mrs C rlne Cawallo Missel, Corall Catharine Cauipbell Elisabeth Chrystle st Corcoran Bridget Canheni Mrs James Clerken K< ?e Otetnerr lielis -N Cannon kllm Cleveland Mrs Wnt Corcoran Cathriea Cane Betsey Crengati Mary Cortin Aim Caaey Bessie Cieinuiaus Mrs Sa- Cor win Mare A Clark Mm 1 hos rnli A Cuter Miss, VV ltlh st Clark Msrv Chllds Mrs Louisa fi Courtney Virginia U Clark Elizabeth Clilt Mrs I Coureen Mis* 1. A Clark lainra CoggeahallMrsWmA Cowrheta^Barbra ^ I tiamtu-ra Jillln xmrii nra.ir. .1 innrrjinnum Charles Madame, Cohrin Mr* J U I runj Susan Grand It Cole Fanny Croabs Airs Ellen C'luiw Sarah Collins Mr* Susan Cud with M A , Cham- A unit* I. Cni.han Pelhla Culne* Mrs riiore** C'hattertnu Sarah Onnell Mrs .lames t'urrau .Mrs, Christie Clark Mrs Alfred Cone Mr? K A Currjr Mrs KUzaWth dark JHr* Margaret ('<ulnar Ellen Curls" Ann Clark Mars Council Kate Ciirtla Miss C -Clark Maw Matlle M Cluue D Pally Mr* Ellen Pe Forrest Miss Pelxil nara Pahm Mrs p'Antes- Signora J Dobbins Jana Paly Mrs Sarah Martini IKiunhue Catliarina Jhniiou Amanda M Pearly Mr* Marr Pontes Mrs K Pantorth Kate Pemoiilln Mr* M F Possur* Martha J Parry Anns PflooslileAliaW'aah Downing Kltzaoeth Pavld Ia.uts* ington lHtw ling Mis Mary l>an? Fhcbe E Penary Ml?s. St Pu Hots Mrs Ktnily Pavics Ellen Mark's place Piinn Mrs K M Pay Mr* Hannah Pemmlag Mrs M Pttnean Mra Pay Mr* C Ib-itx Mb* II I. 1 Hinn Mars Pe Laces June Dillon llebecca Dy r?eu Mrs J K Raslwood Mr* E II Eld ridge Mrs JancC Ern?t Anna Ed wards.M r? S'lctortn Emery Mrs Mary K Erersou Mrs ReKill* Mrs Kusau Kaierson Mrs \Vm becea Kldred Mary Kuius Ann EthiU Mrs .N F F Farnbam Mr* Clara Freeman Mr* A B Foley Mr* Ann M Ferren Mrs Ueiiry Fh.ranri- Mr* Mary Flanagan Mary Frrncthv Mrs Ann Klyan Mr* Siberia* Karnawt.iih Mrs UN Finch Mrs Mtsan Fintnlain Mrs Kliza Karren Mrs Henry Frinkar Mars Forrest Km aa Kay Mr* Charle* Flske Sarah Fro*i Ophelia Krazen Unit** Flnlev Esther Fulfurd Marv II Flerubrn Mis* A FHun Mr* J \V Fry Mra 11 1? Ftemmbir 'I'rrciM M Fllbtn Mra Fox Mra. Kusr veil at Feerock Honor O Grace Catherine Green Catherine Ot?l*ti Madame Gray An- Gthb* Inmgt-tie Guiding Mrs, CbrUGaytonl Mra Mare Oilman Mra Mary to..her at Graham Mrs M K Ann Gnl.iin.in Hintie Grant Sarah F lllllan Ml*? Annie t<i**|eil Mars K Graham Mrs 1'atha- tillllgaii Mary Gordon Mr- s It line tills..11 Mar. Utivenrnr Mrs C X GanlinerMr-Martha Griggs Mra S A Gould Mrs Helen X Grautley Mr* S tilltnan Mrs An. .nd* Grogan |t.-|u tin s h.*-o lirilteth Mr-. Tho tiros,.-nor M itildaA (irr?D Mn Rrlifnn ni*- *i uivtw w-iraar-ri t lirv*roin Mnn Anu Grnren Mr- M A Uriiue* Calbi-riue H lUrartv Willow. A3- Hurt-born Mr* Jane Kill Vri Knmiy R _ ban) W I' lllllti-r llri ibtm-j Haiabi mi rah Ilaai'-oiK k Mary lion Mr* K tc-l . Hall M..iy*iH lUllH-kt Mm Marga Holmra M llali Kli/a Ann rrl Holland Mm M irr * liailrti Mm M*rr A Hauah'i-ii Mr- Klla Uolbf*a4 Mi - K \Y . tUixj Mir-. W 1Mb Hawk.- Hill Iter IIo|ikin> Mr* Inlin at I Ian - I'alhiHuu Hornbook Klinlr* llal-toad Lore Hay- lirldart lloivii M.irv Ilanil!ii4i Mnrgaret ilayi- Mix ixrle*B Hopkin* Kllon Hamilton Mr* II llatr- Mr* k .ip Hoar Mnlvina s Ham Mary N Hayo-Mia* KaM HowlaiaiHrai'ar'Iin* Hammond Margaret I lay wi*?l Ixuin* liowanl Miranda A ?I I lay ? *! Mi - Harriet Howard Mr* t'arrlii Hamilton Mr* Man I lay arr Julia llort l.luii- K U ' Heanei Jam- Hwyl Mr* i' H flanna Mr? Sarah Hobha'nl Mrs Jnae Hubbvll Kra G Ham Ann lloepinan Mr Kiurt-llu Imhi Mi* Harriet Jianiord Mia-.WUtb llrnry Mr* Kill u liii^hr* Sarah at Hepburn Mn> Jew AHmhri Nam-r J Hatikm* Mr* llru*nfr A nolo Hne-ail* Mr* Wm B Hankliut-u o III man for \ lligginallunt Mr* M.triali Hauaon PopMn JI litem* Nellie Hunt Mr* Agora Hainan Mr* Km be! Hind* .Mary II nut Fanny . Harding Mr* H Hin?on Mi* KrheecaHnntlngi'in Mr* WW Hortla Krideot 11111* Mra Kleaivi Hurley Margaret liantu Mr* Agnes ^ Ibbottou Fanuie Ive* M.*a?Xkh at Inrernet* Lapbtnia J Jaroba Mra Julia A John*nn Mra Mary Jordan Marr A Marg Jeltrr* Mary Jnhnaon Rebei-p* Jordan A dale Jiwrph* Mr* A B J<dinx.ii Mr* 1'i-ior June* Ann Jatett Mr* ?' A Jobu?ou Mr* Mail Judaou Mrs J X John* Mr* M R K Kmc Mr* Margaret Kelly Kltrn Krrr Elitabeth Kane Mary Krlly Helen A Kerr Heneratl katn Mary ki miry Mr*. I.rial*! Klrrnan Kilen - Keating Hleu T KemhkMi-*?KUiluKile Katlw rlne Kelet Mary krnkel Ktnilv King Mb* M O Krelty llwilgrt Kennedy J nil* I. kin* Harriett Kelly Mary Kenny Mr*. K 10 itklin.- IHaiut Kelly Mr* Ann Kev euy Calheriuu Kiptuu Mr* L J L Inmarl Mr* Learh Mi?* ItCTlnann Mr* v Um MM* M E Lean rilaabeib borkrav Mr* Mary I .anglev Anna lee Clara Lone Margaret l<*ng?l?n Mr* k Eemy KHaahrtb bang Bwt ijuMi tninlnn MHa I^uety Margaret Lonaila Mra P A Un Mr* Mary bnaiard Kliaabeih !<oaee fbeue laiigblln Mr* l,eiln*Mf*?E bnvett Mra M P laaVrHarah I*c*y Mr* Vlrgtola UM* RugrnU lAiwrrare flarah be* I* Mr* Marah I.yuii Mr* Abby taiwrraee Kllzaiicth Utile M Virginia Lyuoa Mary Jmaanxu Mr* J A Ma** Mr* Ella*belli Mrfler Ann M<w*e TTarrlet Maeraih llaimra Merrlt Mr* Erancia JMnemn Julia Mirklrrn Alrulr* Merrlt imeH* Mnrri* Mr* J trying a Mat tin Mary Mela* Elizabeth M'.rn* Mr* Julia Main Mr* S It Ml.l llet,*i U/rb- -u Um" Man Minnie I. Miller Am Jane?1 Muaaly Millie K Baptau Mr* Mary Miller Hunan Mull Annie?t Mandiall Mr* K U Miller Mr* H It Mmirgan Mr* lletter JterrMI Mia* I* Mltebe'l Mr* (leo O Mmr Harah II * Mara Margaret Muffit t'atlmiine Million Klinbeth Itairhrterre Julia M"h*rit Julia Mnrpkv Mm beon'd Barf Mr* .li'bn Mubmer Bridget Murphy Johanna klaaaii Jennie Monner UK. fame Murray i.ihinue Melahan I* ml* Muud Kiuioa Jane Murray Kua* llurtagli Kieey ^ L MeAleer Mart Ann MelVinorllMrallraay Mr Kinney Marg't | M < M I *1 v| I \l ' lig MrKennl Helen ' M< aril ' Mr* M. Eadrlrk Marg't MeKnlgbl klleu Met'art t Marg't Mi Kee Jane MrKi?n Mart I M<< .earv Mra Mnievem Maria MrlmugbMa Ellen , Met une Jane Meilretk Mnrg I Mi latuglilln Mra Mel 'iitrlirn Annie Metlrmvai Jano Melanin H iiiaah Me< >.eniu k Mra AnnMetlulrc Alter Meta-an Ann 601**-! in-Mr* Mi llulre Mr??ill at Mrla-i*! Mi* rla.nm '' Vi*? Metiirini H Ann McA'anna Ueaaf Melii nni , Mra McKlen Kh*a Kaab Ell/a <* Ketrtnn Mart K Jfntand Mary Matin Mr* Sril Kllaabetk Kiaaian Hralget ' Keaiu* Klleu Keelell .Mr* Korri# Mr* " in O'Brwn Anno < >'-? Mart Oitmn* M*rjr C? s Mkn -I Mum l> Sell Mm? A IMrand-r ll-l-M fl'lltsr Rim Outlaw Mr*Carutto4 P park Sarah Pra*? MraKra?t>taT1 Plk- XI ?a parkrr Mr* ?'onvl JnlU * r)iul)|>? Hrlld A IVrnai Mary Ana Hillll,.* A nn Parfchunr Mr* II M frrry IMIln-r MU* K Parawlry Ida M Pr-arvtt A.tallno Plilcy Mary A rmii Alawtha I* Peitrr* Mr. Mary A I'mnam Klir* A fi'rma IHM I'-tal* Ml-" h Pr-rtdfn.* M.tria 9 r 1 'la A I M M " \ R I*. r Mi i M?> . Fran U;j(r Murro i'amlhia Pnrtar Mr* u?o ff ^ l'uftar Haanah J QuUrn IMto Q?ikk Rlii* K QuorWrei Klaa X C R ' ijta<tim>il llMWtak R-rtirtM* Mr* C H Rohln*nn Mr* Rat nar R-b-cca RryimM< Kllxa K K??>ln*-m Mm-ITm Jtaatn Mr* RitaMarirt _ R-.i>ln*..nMI?alH>?J Jtorhall Xra Kb krlwmMraUeo T Korh- Mr* \ kr?!| h M?ry Hlilrr Mr* Rn?rr* Bu*an Rradimth Ml* X Rl?n> r Mr* R.*rr* XM C lUtf-n'?r? Mra Vath- !!?- ?- Mr* II (firKnaa Ril-t M.?I'l-rlam R.mrk- Mr* ll-?ry R|M Km Hilar Ml-* M XaamU Klla 0 Be*"- Wanna KH-) Mr* Ri?IIHnrrl- L Bran Mm- Robvrta Mra Ituaell BrM*-! II) rkiiiaii Mra (IW ^ n OlhArii* A Rrwawl Mr- TV*a?* HmRh All-a rain I**tl- 8 Wrnmrl MI-*J<>*-p'a ftinfth .lanair* Kll-ii Hiawan Mr* La ran Amu hMw* Ma?Anal* 9tnfi.nl Surah B rha L ftaa-r* III- larioy H. Mr* Carrie Htraarl n-nrh*U fc-manr* (Ctl.-n i Raider Bet nam M<>llt- Won- Mr* H-nry a Mr* taab-U Wft-I Mr* Walipn II Hhif- Mr* 1 H Bailrvlrm Mm A B M dtnhar tamlaa Haldk Ml** K * Raunrirra Rite* Nnn*.* Mary Snllhan Mary _/ Rhar.khi..-?> KMf'lb Btnrlalr Ph-im M-.ili Ml** Kreya CarrW J M*.r1aa*r Kiln* Rrully Hrbl**l >. Mate ll-nnrh Slli.f-rlaisl Mi < If* " I' " Ba>" KmmaB Btppaly X1-* A?* ' > I , sic. V'. M?nr BniH K?'r Mr i. ri? Mm- Anna D (m-nrer MuHaanab twKh Mr* Barab Una lira Mil* rail* Bt?1> Mr* Bmlih Cartdlaa B?wlli*r"rlh Mr* K* M-rtf' Margarrt Bnthli Marjr Klna-ll Ml** I .Ml I 9tbariwia*ii Mr* A Hini'l. rnnt-lia B 1) k? Xra Jtaf'l w en*XraUarol ? Smith Xanh* C T Tktro Mary Thill Mr* Tal.hnak Mr*.R TaOafm Mia* B Thr*? *>* *all^ Tuhay Mary VEtiSSi KEtt'imfBffiA) E NE' MORNWC T Taylor Mr* Film Thorn** Mmo Tnttlo Mr? Anna P Taylor Mr? Mather Thompson Jull* F TuthUl Mary 0 Taylor Mr* L. J Totupaou Mr* Tryon Mr* I .aura F Taylor Emily 1. Thorndike Mr* J Tryon Jennie Turn Catharine Stewart Tryon Mr* A E?2 V Tan Valatcn Sarah Vincent Kllxabelh Vandyke Mr* Lizzie Yean h Mary A Van Mrs* Ml*a Vander Mr? F A Vatican Mr* Sarah Van Antwerp Mia* OVau Taaael Mr* A F Valent Mai v A Van Zoliugcr .Mrs Van Duzer Jauc ^ W'halan Mary Aun Wheley I.ovinia Wi*e Mary Wnrstall Mrs Wenk Mr* Wluant Mr* Maria Wall Catherine Wertz Margaret Whipple Mrs Mary A Wallev .lolsinua Weston Nellie White Mr* Jennie Walker Margaret WetinoreMrsHenrTf While Margaret Walker Sarah K Wevtu Mr* Thomas Whiting Elizabeth L Walihall Elizabeth Wright Mr* C K Whittemnre Mr* M U W ailft* Jir* IS U ripni *rt* mtuc i wik Walton Liz/to W il?l?'H Visa V H Woloott ('within L Wall* A in,a- Wllhmghhy Mr* S Wiwl Sarah W WaliMiii Mi Ha R WHIla Anne Wood* Caroline Watson Mo Mary Wilkin* MraGilbertAWi*?l* Josephine Ward Catharine William* IJ77.I1> Wood* Mary A W*mer Caddie L Williama Pnideure Woodbury Ada Warm 1 Kate WUiiaina Mr? Abi Wiaalrulf Sophia Weleh Margarrl gait J Wiaalliiiil Mr* i'UiiWrlah Mia* Annie William* Julia din* Wheeler Mart J William* Julia A Worihingtou Mrs Jno Wlieeler .WruJohu J Wilaou Mr* Susau U Y Vonng Mr* Jane Young Mrs Ellennr GEXTLK.WKX'S LIST. A A roil K AUen R H Ashmnre M S?1 AhtirJG A lieu l*aac Armstrong, Spink A Ahl*} ChasALnuls Allen J T Co A< kern,mi Garret J Alleu A I'alne Armstrong Tho* Aeken II C Allan George Anluirel Arthur Aekler John D Ailing* A Co* Atnttlu Win K Adama N V ALsolirook R 11 Austin Summer ACQ Adam* A Aleniau* Joee A rein Kdu .n l A Ailnm* A W Anderson Jauie* At wood tloo W A Co Aiken tl K Anderson 1'rof II S Aral i Joseph?2 Aiklu Ianar D Anderson Henry Auld Capi Jaine* Alklu llenjaniln Aactipo Vlrtor Aruleo IKeniiiqun Alhurger J T A Co Arnaou G X Appleton Glle* K Adler rrofesimc(J J Andrews l?r J M Alkin* hi On* Adlertl.M Andrew* Joseph Atw.iter William Altiri-n Kdwin P Amhuhle J Anger* Henri It Altai ugh J W Andresen TAP Athnlv A J?2 Ah xanderPrJBel] Tlioiupann AmletH-rt Alfred Alevauder Haul A Aruienteroa Juan Atihcrt C J Alex Aehmesd J Aah Jitliu* Aklridge Rl. Iiard Artueuterua J U Arthur K I* Alcorn William B Hrndly Palrlck Bealle John Brown LP A Co Bradlv John lleaated John Brow u Walter liaelgakHw T M Meal Wa H Brown Jessie llaM Itt II L Beaeae Caiil Pari* Brown J?mes liinekuuiu J S Itcandry Alfred Brown Wellington llradlee J 1* Hreeklv llhrkHM Brown J R?*1 BnU-uck JalH-H R lleanhiW J W A SooBrowu K K 1.. ..II lo-in <1,1 Oai ar Brown i>r Soli-man Hiirheldor Kuiui Hrckner Samuel E Brown Abraham Bailer J Becker Kd Brown t 'harlea K liiauKllh' Breed J K Brown Henry J Bayly William II C Beekm.in S P Brown Pann-I II Haii Jwpli llrrlHT It H?rlr?' Hrnwu llrnry A HhirkwollT A llcrmnn M Brown.IB Blio'k II l< IMw Philip Brown j| 11?2 Haron llrnry ltrldeu William Brow n Alr\*n lor W Bairn lor T 1' Benum Hon Ho ml Hoatwlrk Hiram W BavWy <k W*l?ou Hrnvit .Iran Hepl Iair Bom- h Hernhurd Hinull Jieeph Beohurt Mr, Jewwk-r Boaiwi.-k It W Baker CI, Mrrnurala.il/ John BouahUili Win Maker lii-o W Beuion W It Hourguea H lUkrr I'luiHr* T Brnnrlt Jolin HridlirrM.il Jolin Hnkrr llrorcr II Brnnru A Co Boyd J It Baldwin W II He limit J A Bow Ira M H Baldwin WN llrnnril Krank Boyno.n iten M Ball Jamea M Bennett John W Ifcorr Henry Bailor Jolin II Weiuirit A Kemper Bow Jen Pautel Bailey M Brrnril (Irorge Brow ur J Roaa Balle'v, Walaon A CoBrnail J Bow ?er Juerph Blake Jamea Brnily J R A Co Boyd Ja? Blakr M Henelv Jaiora Boyle Trrrncc Hanker Jidni Brnnfk'l Win K Bowru S W Braiiiuin Kranrla Brnjamln Uwla Hoy lr Jamra Bauklirad TliroTliia ilrrnlrr K Boyd Robert Banin-r Saml It lirrjruH T Boyd William Bran-haw A Br rani I. T?2 Mronmr R K liaiiiitkl er Rev K?2 Br ram Mr Bowen .lovpli E Bauiiian Ferdinand Ilerryr Thoraiil Bruce W ?2 limit lr llrorar V Brrly John l> Burkon Alexander lirainan Klla? Mrrrian John W Mriire Win Maia-ardlo ("haa Meal Norm an llntlurk H W liriiiiiun.' Thoina* I Heio-a J M?1 Bumarl Kile Brahtn John I. A t'olienlliig T Brnusklll Thomaa llaliihridae John P hernialrer O Bull K r Blarklry W Belt* ilia* Hullnrr Kranrla Brain, nl C H. Jim Mrrah Edwin Hnhn John II lialnir Krv .1 R Bernard It Hull Tirana.-. Ituroliam III* Mrilliollrlillr.il. Hurainn iiror^n Mario Int.- .Ii ~e I'll Hr.lwrll Jain.- Hrnrr J.?rpli Ham l> A I' brrihrman A Jollua Horklin:h?oi K Itarn 1' C Hirlcv lieorjje K Hut tar K II k Co Marker l>C Iharlow Mow* Hinler W'm K MarthHeliiK V llu ror Wllliatu Hp* 111' A J Harrr JnMan II Mini Praia la Muriup W m II?2 Marina Kauaon II BrlnUlifcifj(?\4Cii|urt ll(#*w Hornrv I. IUtIuoIi'imI JimmU Horn* Heaedlct A I/O Marion W K HIHaimrrr Mutrh V Harthit K Hlrdaall K Mur*"** I apt A 0 Mom it (' HrUt Praia J Horn* Peter llnroii It O Hrlmlale) Uaoiwe Morrow* Jamet II linrr PtrrrrU Mi?lr J Mru?li Jr**o Mnrrv Tin- ll.?-kmaa Marcua Burke John liarr Janira Hark Robert Bunn|i W Ii llwriuilo T IS Mroadwell Thorua* Hurnhnm A to HniUi A Hrurkwav W K Ma*Irk Kit Ham II R Itooaii .linn l< Mur*t*II fc A Co Barrett William llokwnatoa. Ward A Huron O Harkr Michael Co Million Win Harder William Murk Leopold Htirrhard eharlea A Malr (lenrge Hoard C Human Wm II?I Bray John F III I?i a (len Barrell A * lUncwidle Ilia* Mnwman Iknatel Mil ruin in A Co?9 Itatwn John M Bloom A Brown llurge* H ** ??* Malrnian lieorea llonlnn Nalhnnlrl 8 llorini Win?2 Brawler Hon J P Mroohv Wep U Moilrr Oliver R Hatea lfc.1.1?? llorlr* A Butler William I Hatnr tieorge W Bloomer J A Burke Jam** Haii * Mo]ivu? llloomlnirdale David Murk* Jam** Malr* IIO I> BarrlirM John Mm inn John BrnneonJ* Bulnian tieorge I llaxler Alexander Monaall, tiylvia A Born* IMwara Halter* lev Jaiora Ca*?ln Byrne* jnoenh Haw" i lia* K Bocger PhtHp Mrimer Frederick Mrtnuard A P Monaall llrnrjr 8 Hrnira John Hainan! U>irn Brown lletiry Bryan Haul Ma*. A K Brown K O Mli *V Htiicrhurv John lit hii \im II Jivrn* licvki Kdward Browu Ii W BcardJcy Uoiucr 8 C Colhnnn Jonathan C Clark B C Cnnnell Thmnat Cahlwrll I'lw* Hark Jamra Flaher Connor Hanlrl (' Hylic Clark P Ooonell Patrick Caldwell William Clark John Couklln Samuel Caldwell Cha* P CUrk Met en H Conniv Jam** O Iliad"Irk I It? t Clark lywl* T Cuofc tVw W Calhoun I Sen W Osrk Charlea E Crook W T Cilia I* n John Clark 8 H C.aifce Alexander r VI' n. I'lark Tin imli C Co* I 111 l<> ('ald.-r.nort Robert r?wy *m Crook A JnAnalon C.itnr l"*vM P CUyrkm Charlca ( Tu.IT. i-(Hia* K cfi* J_ . Conj^r jniwooA Calhoun JU*t? WI1 Chaw Rrrla Mqr J ( A tfl ||p Caar H V <W?) Hot?ca Callnn Mirharl Callln John Oarprr (*! ( George Callaclu.ii Tboman Calrum rrwl CooperU?A CraliM- It J Hrury '("Uarle* (' ma A PanirW 1'aary J K C '?* Klljah L Capita no Malvatore Chaw Cap? John ^ ( oupe Juahlp Caeaer Cavananh PelU Cor .par J C Caniph.ll A D Creaaon C?3 ?'.?.na Matblaa P C'an.twll A rhapa (Vrdlua l?r A O tiirk Cheerrr Benjamin A ( rnahy John Campbell l> O Omhrano VVrutg CnrbH. K M I am/le. I vier (Vlaad Jam'. H-J Cope* A Champa CntnaSa HC crightoa J.a.a Champa*!.' 1> B Ch.-arhon.li l?oe?or Oopjaa U H Camenai Caleb Chee.rr llrnry Cranio*. Round ACo ( hami-laln AnioM Olrvrna P A <*? Campbell John C CIHfort P*ul-S Oararhaa J C Campbell Ihitil I) Clttfonl Jamra Ouuaik. Jbom.ta Crenr Itp All*lt (TMTnri Krank Oram R K Craodell I'rxk ( IhJ-U ?U*. I> Oruab* Od R H Cla.inpi-.il jr 4m O ?"hrlaUr John 8 Copetand AH ( .la- n*. IhmaW CrVay JAM C?pl'r K Cniila-kl li J Clrlla John (.naicUo Kraocta Camphrll Chrhao- Chrhmrr 1.8 Cor* la K B ,,hJ.r ( ItrialV Robert ( orwlth Jamra ('aomin P II Chlhl. Henry A Corte Krai H A < ran.Ill 8 <'ohiihetiii Ma* (o*"" ~ ' ( arte. a.al Co C.Jrhuin M OawirtU H Car...it* hiuiona (TnaArm# Marter R (Vtwle* HH Carry Mr < >*"' CKB OmvManawa Carter Jo#rt.h II? Oigat Naihanl Ctrniah Krtaar Carrrra T K C-Wtncfn J N OgrW PaU** Carina, (ieo I. ? rorherwii llrmh'r. < nuclillu I H I ha pen John B C.<Ra Cap* R Coward II < .u'enm U CWaJt. Cotter UlemhiU Cm < VAe'lei |T' " " < unnlurlwtn jtavl.1 Carry Tbmuaa t'<ih It H t'rWi" Hon "I'M I'nrlo Mr total.m Hr CuiudualWMMM i ?ram John If** ker Opt Cnlkai John ( linnlltfi A IVtK CntUna Tlmolliy Crtimna Win O t 'lurluwin Jim* A Cole lienr** Cmamln* J 'after A Jour* Colrm Will t 'imilniiUafn reter Cherlea, It'iUIr, r..|e John CudiMrui w I. White A Co OiJlNAlMn c?iverc*i?tp CtieiMAelC <'<n>>ant t'H Cru.lrn Jatne* Ck?|it> ! P (Vmnrrll Jnfco CtnMy Mkhael Carlln Patrick Cr.aikhtteC Culver John I. Cart Joint < wikltn .1 II C.nuilukhaoi John Carrin Patrick C.avnerKD Cwne?nciMtara.iI lineman Andrew J t umeHa k .Inaepk A Cdrrtcr Fred P Carter J CmmalK n A C?? (kim h Kigali Channel Jamca C.tnaay I'atrVk t 'lrrj IIH t armaiili * II C. milevll Jacob Curran Rev w t un t John OmMNt Curllaa Tleun id ( arnian Rnhcri J Cnnnell K K Cutlihert I?r J K Carpenter I.emu* Inane lieu R Cuitiberl .1 K?'4 Carll Kiln anl II Cmnerlunl J B A CgCurUa Me-bar I Clark. Adam* A f'dil* Jnur B I 'uaark lain ? Clark?t Cimwell Jamc* Curila H.mry C Clark < apt?3 Cunaur Munrue F Churrti WeiMW Clark A II Cunfnjr Chaa Clyoee Jukil O IHrrv Mk-h'l Delanr John Pimon Mr A Mr??I Italy A Movie IVtten.iWIIHi.nl IkeUe I. P ftallrT, Henry A Oo IVmarrei K O Hunman Jufca-3 (take M W perky f it Ha lev Vim Heatita Joacph Hnlan Mr Italy Mlrhrtel?3 lien Ale* M rt-du. r Aium? ftali William P- ?Ht Jim*i DnnaMenn W P Pair A BnnieH llevlrr* I. * Hint Menrr C Hair John-J TV \ Ktalt Ine* Ia*y J.<*epli K' Vl Italy IVaki IVwIli Henry R Poena A CHnkal I IVnetrer J A Hrtw Win II Ike-ranee ,l.>fcn Herb) K II IVallrer J F Hoard* Frank A | ItaraM John Herlln A Maifan linwlta* WlHuua Hraoer Ciorfd IV |y*>arra? Fran Itorman II W ItnrW Ilere-ee i, fin Vamna VKH Itnwner * IkaaeMa UmrNl II K Ihunn IIii.mI1 4 Itay l li** It A I'?1 IVulM Wei II Itne K.lw.tr.1 K Havta Rev I. t hal Ilea el* It P, W D IXavvan Patrick mem Denfti RnV-rl Itnoylcv Thunaa HaHllr* JoarRibelm |Vn? William Itnyle IVmite Parle JiJin II Hero* Mr Dunky WIIMvm Ilavl* llc.ee* TVarer Chemar rtmr.l ilevaiilw Ilarta klehanl IVarey A J INrb>irle?? Mr Ivy .l<4m W IVaanler I karle* li.ii.nte William IVlre Henry IVyaJC Hitjla** "keple-ii V He .lania Mr HetkeeMe* Twae It>in. >n 1 trin 11 Ivianey TUtmahr IMekaon KevCyru* Hurliti A IvVrematirVr Te.l-1 Iheklnanu TVmia* Pun|ihr .lohtt IVrnn Tleaaa* C IMlwnvtk kit fr Jtni.ii Tk>f? He Alrarlra Anuwki Iddelei ilenrM Ouabain William ft IV Hnt* Peter Ittrk Jam** fi Hullahen TTeana* I Van J W HI Mile Pal tier Itnnatanat Cul J W i Healey Threna* l?1lllturli*tn * P Itueran t >Nn ' fv Calm J Una IH.-km* t'*| t J R Hnivmm Itr J ItelVIe ?>*r*r lue*. IM Hunuii Clark IV l/iynar t raateka-oHllbin P llnvKiiry I lta? R Ivl Canilnn K A HakvaiJame* Hurand Kla ml la-lsar Ibailelb IHIIe A l'ba|>iu Hnryer Itaiiil IV ilanmi char lea IMioa Han U Harden Win P IV Liaia Jo?e|ik DUweUWH Huakararlk Juka trie Win II RPWi Oaedlaar PlVUi Marshall Mwarvia itr MV Mi II Krae W IkfiiB M KUawnkVkMki k aaa M A W YO J EDITION-SATURDAY, , K E?U* Edvrnrd W Fill* John Erie Henry X Knetlain! V?n Kljr Mr Kverllt Johu Karle A I>?m*rest Klmkn Onutav Kuius J J Kdwanfc- K 1. Kldridce Everett D Knows Ts*ac Krtuantv H R Klvln Wm Knri?h Kd? art Ik lluntingtor.KMHiijce I'upt 8 N Kmxniuu Mr Kddy Henry W Kldrtdge M V r> (*haa Kewerly (.'karke Ely Ururr C 1 .< Samuel Katmi A KMrldge Thus C RiuiutlKi Edwards E Kills A l'o Krwln H-2 Kdcerly Wm Klklna (> Km m Max Kajneck Wm Henry Klsiuiaer C Krwtn \cliille MI> " Kllera lieoree E Kraaa Irw f Ed man T Kltlcr Stewart Kites K II Kdey (' Elliot V Krxman I fend rick Ellcrr I-awreuce Elwlu J K#er Johautt ?llu> KUw Kiting John hi Kape K F Falrntan Iirtlrand Fee John Fluke (\ C F'tiirhaiiks Juan Freeman S R F'lSher James I> Falrhauka 1'avtil Jr Kiwi James?2 Flake TheopbiluS Factmi; Jula'ii Krrasiwr laaiut Fialirr Edward Farnnni l?r J<? W Freeman t'apt (leo ('Fisher K Faisoa Win A Freeman Win C Flutter ("apt Falls hllil Jatnea Frrneli Kev M Fisher J une* Fnllisi <li Jin F'etridge A (Jo Fisher J utiles R Flagg <" H Fletcher Edward I! Fixer F A to Faninnu!*< ratal?2Frrj(ii*ou Johu .V Mo F'itxpatrirk Henry Fans (leorge ses F'iUputriek Hugh Finiliat Win If Fennel Jisieph Fit/eeraid W Fltinry Mtekle Fleleher A Follen A Fkutdrew John II Feolnen kttipne Forhes John (I Fraukland 1 Iks, l is llttltx Thoili ts Forrest lleury Franklin K?2 $ '"* ' Fnrster Win Flainilitiiii M MjfJnha Fowler O F FlatiiiiL'an Mh Itae) French tleo W Foptaro Agostlno Franklin ('linrle* H Fricmem Win Ii.MDFnnlaine F <1 k CO FamiighuKc. WutU Fletcher J a lues C Force K C Frari t W Fiuitt J'atrick Fox U C Farrington H F Finlar John Fowler Charles Far tilt* ton 11 Flint It Frnal Rev Ij F Farias Alexander Flint I Wen; las Fox Itohert Fraxlri Joint K FinUih llenry Fowler Fexel Farrell Waller Flint Benjamin Jr Fox John?2 FarroII Joint (' Fridenherg A WeUhFruat Charlos II Furrell James Kilns James Fuller O Fiirnd. Herring A CoFindlar Wtn FulgrnfT O. MD Farrlnttliat Tlaai Field Walter FnrintnMil Fai r KlniiMo Flinn Win Fuller hegr?nd II Farrelly Patrick Ftm.Hte.iheu FuenwkteaAC Fattan roke Mr Kish N II Fublar John " Fatmlli hrlstopherKKtske Benjamin Flint. lltos Farm 11 Win J Flaher A (1 Fulton Mm F'asanli likasmio F'ltel A Frtsrt Fuller Brothers Fre. ehOo.iW Flshor Willanl S Fry Solomon FcherUeo W?2 a ? ii -t ? ??_ e?l. f. ilil?.l.l>U .'kft.ln. Graham Hume! Gay nor Thomas i.Wr carer I.um Green Horace GiUien A Tultle GaJlanpcati J C firttn W'm, Jr Clrau.t Mons Calloway Andrew (hw-n ,1 K Orlaonar .loaeph Cade Cap! Robert Green William K Gillespie .lame* Gn.luun p II Gregory John W Gob. I Alon/n U Caltnrv .Michael limiJ II?a God.lar.l T A Gallagher I?ani*l Green J II A Co flolilanl I' II Gladding George IIImimiu W K Gndnrd c W Gaiiglair Joseph Gregory J W Urol* Charles Grant Irvine Upmi John Opnbfrli George Cram George K.MDGeer eoiimon Cohen J W Crinit Randall ilifrauTkw L?I Oohle John Craw Ja< Unm A Brother Goo/ale. Antonio K GaynorThomas Green W A Oroot 8 C Ga**rln> IlrndrlC Gregorle XIrholna Gnldm.vrk Or L ACo Gut le t* J J Genet Kdimind C Goodwin William H Gm diner II (leaner Nelson GoratHch George K Chit George (ii rrirt J J Goodrich It Cnriliner Horace Gcrgand Felix Golden II Gardner Kriward Gemel .1 Gntuax. I'ielro Gardner J Orr-senhetmer F W< ion Id A Horn Gardiner KU George* Mr Gorman John Card W-J Cnllin Anlnir Croat Rev Tabba Cray C W Clld>s ('apt C <' Corm inn George Crarcs, W.tnl A Co GrifUn Tho* M A Co Oostnu Mr Gray John I' Griggs A ladhmp Oorhnm John Cray ('apt John W Crier John Clout I. Can'm John K Cll.ar.n, Toby A Co Colliding Win R Cain*. Fenn A Co Crilli'li A Jeffreys Guttle Henry Graves Henry Griffith run* It Jr GtialnH Gates C G (lidding* > M Culon R I> Grave* R Gi Iniiell \\ m Gunlher H II A Co Craves Re\ Nelwul/Ulllan J Cullman A Co II Cray Cap! Allien Utnnre Frederick A Cungery II llaviit lleiu y 1 Glitoeeblo Cliiseppe'liinder J GraviaJauiea ClUI-ple I'apt Guvanno Slg H Hagadorn Henry Ilalrh C A Co H. tbronk. Pee A Co Ilalglit < tun lea Harden Wi! K ll *lg<bm t .ipt H B llairli Willi .IB lla/elKai K T HnlJuer K I IV. Hub Haloes llei Selden llsrietI .1 Jr Hidden Jam. * M HnWy Kobcn Hai.-h Gc.upe 8 Holiue* Daniel. MD lislenw llayward Henry nirai-r jcioo Hups Alfred llaslett Satmirl K Hoeselbarlh F X Mm k!?*\ A J llnussknetbt (I L Il??rd A Sen HalMrri Jaroh R Has ward llenry O HoMngrr A BrurkHail Henjamjn I' llailutwayt R? iden heimer Hulks k.IT Haskell ? Hoid.wrorth Job* W Hutlaraii William lln vne. Win HoIHa Orlwndo Haley I'atrtrk Hanghnessey fww H"linf? J W liaises John llesraoii John Htalgr KleUarn IImII llrnrtr V llerkluu F U llogsn William 1 la]i He* Urorge?3 Ileal} I Hobba S W Hull Jolih M llel.l Iliarlea II..II Henri Hall J H HedeK Manuel llolbrrg W IUII .lainea I llearli I' T Hon Jului W IIhII ( liarlea P He<-UIJ?eob,Beo4Ct> llollork. LcwUHA Hall UK Hearing lleurv ?',r" ? Hamburger Mr?2 liegeman ItouJ A Howard It Hamilton t'H Hegetly INiiitel ll.aik Allnrt lia!ii|>m?i Tboa II()iImi James llopkluson II E liaii-fi la-si A llendle i'a|>t Homer Keoi.ru W Hamilton W llllam 11 lleiiderarm. South- llnnlng John M Hannah A .-lone mayedAI'o . Ilopktn-Joel Hiiik? I' li Heniieaav Jubn?2 llemne l?r James X Hamilton John X Henry C llopkin- Samuel Hamiloai Hugh Henr} Rev It W?S Homer Hammond \V Haniialian I'alt Henry John J l|opkln? Hias A llalihertH'ttke L?U- Henderson .1 !> Horton la-wia re ore Hennrmann Win 8 llorton Joseph Ilanrahsn P llrnr> James llouo-.in- J< natUka ilanahan I'alrlek lienors llenry HowelL- Km W Hamilton James R Henderahol Henry 8 llow leu Samuel llnrrt?a?i C C Hendrer Oils Howe J K Hart Or lleraey John C Howard Win H?8 Harrington WilUsm Heater Abraham Hove EredrrtU Vlnrenl Herring Hide- HoyiKtwiu Haiiw n Edwin lierllean Alfr?~i Iloyt I'htries A Harris It E llenmauaon II Hoti li'w-s W 01 nariari' Mir ,umn nenit.iii m aaifjuua n"---. mi'miv m *.* Ilarrtmn A Co lns>tol?* Hot hki?a W Har<lentmrgh W M Hrrrmi AC Howard A I. iiarrl- It I. llrs-W-m S HoiijtU J ?' lUrri? Sir llrrrlnairine Chat Hnwrnmi A Cj llamx>n <1 forge Hrr*; K H Hnwra K K Liullnw HftTrfMk Howr Mr I HartintU>r.C1iarlr?K lh -win ? W Hot. Will'am llatiirk Ko?*n Hermann S HralaiiJ K K llartnaou Anion Hatalito-M I. A * a lluK. i > C llart Mr Hill T Wllwn??2 Hunt lift llartlliig Capt S F Hl-ka I. K Hunt lle*a llairi- l.er.rire Hill AC lluinm??ton WIITi Hart II" nrj K lliMrrili John Hunt M??r* A Hoi i W I IIilit Ml Ki 'M 'I 1 M A C< llar.lv Ali I.euaACo Illln n .I m i.i, H""t Cn i" Klwju llarilliiu Jainra lllglit.ee J A ' A Co ft ti-tal'm K W Hart W illlaiu ltlgirtns John 11 Hillaert Wm K llarrteJC Hl!t??-k I?r Hal?n Jo?ffli-J Harrl.Jnhn IllekaWm.S Hull Willi m II lltrt Kit liaril K lltll .1 It llul.luart lt.!.rrt HarrhMHi II lliKgln- Win iluhhar t I. II llarri? a orge W lltrarh 1> lluNunt .1 Hank k rapt J.wrph Hinol.nt.nn A V 11 ml-hi William R Harvr> Fatrt. k limf iH-k Harry J lltiM* llenrire O llarrta llriijaualu Hhehcmk J (i lluflra a I#?J Hat I'CJr llMili it A C llml- a Wm M Ha..i??t W lliur II II Hugh, u Mar?liaU 11 I TxUle W Inelrann Hrnry Irwin Mat liaia.aa It W A Co ^ liigera. J Aug T Jarkai.il Jamra L?4 Jrrnme A S Jolinann Wm 11 _ Jatrkae n John J Jerome I, K Johttann ihtrle. II Jaa kaoj.I tr.illt-rlaert J. iiklna K A Am Jnlmvai Jamra W Jaek-oti K T Jeokii.a ? R A IVa Join..una Mr J a.. J a J a-.H. Jewell A C A ' ? 2 Joha.HHa II Jaaerfw JaJ.ii J<?iip J I 111. John-1 ?t Wm J.ki'Imii J Jr Jrani Klaarl Jahn-?n l.etrei,? ,la...l.y r..rw.,|j llml JolmxHi John It Jonea II.-well 8 J,..,.,.- Hh. ?l Jnlinaaai Mritj K J<ane? Tho* Jaaanla .l<'--|ih JoOnaon .J. -I.n J Jout-i Johu W Jar. la ilmu< i la J.Jin'no II K Joioo. T II Janna Jiilui Jolm-un Tl. ol-lriiaWJ >i.? l'h.a- W Jr June a l-aw rrnCC Johnaam L V Jon ? II H Jiimraui, W II J?l.u?on Knfiia M j . a I .1 W.iliuey 2 Jan-ru. Hall A Mar Jolin~Hi Mini Jolly John k I" JlJin-iHl IVi.iil Ju-IXMI I r Jann-wm Rev C M John*!# W in Joi lau I'hai Jaioeaon I ha? ". .11- . . > .1 nnr |Mn V nu# ^oaux?u llMi Jlnlihw .mruci n Janes John M ^ Junker Mr Kahtea SKA Rennr Mlkr King Iredrtrk J Kaht V" N?<1 Kerr, Hed^erA Co Kongon \ kinf John I. Kerr tleeM Vf Ktj>|? J'lhn J?3 Kahi> MrSjeaelier) Kerr Join. Kirk,talma J*iii"t Kl"?lln* P KrtmudTW?I Klrkpalrh k Alex Klein Itr C Ki'iwh'l W J Kirk A I? Routine Timothy Kenrlel Wm II Kinney J P Krlty A * A Bra Kennedy Thomas Klneetla W m Krru.m John Kennedy J?nw-t B Klaaam IderAf*- W Keofnii Mr Keteham A * tlllama Khteler John Kee?ati Henry C kernel Wra Kt metn gl .Mr Keegaii Pant <i S Kenneth* FMk Klrrnati James Krr|?n I'niil ff K Key* James Klly tlfcarfca Keegan Joint Kl' inan I'redrnk Krilgb: A'-0 Ko. fit James Keller rasper KlfUf Koefh K.tla* Kin* John Knoll M m Killer Jarob Kiug A Urn* Muster John L f An* W n A rm Lawlem. Hedgirkk A Ughteap IIII B I aim- lien W A Co Ho U kJohn Un* Joltu Idterln II K II Ijttaley James I joM A I<ee A Mar-b IJnea Itartd |A?iiI James 1.1. I#ee Wm Unman MorrU IaIos Aylrrsler W m i Cn IJmr John I Ana Asinmel I en h I tanlel. Jr Urtngjtoe Reai?l d-emlt knrk Jeeda II 0 IJttle *nt I am 11 Waltare laar llenry J A_ Urtngatnn J V lAmkert lHnlol L'.Umwhi 11 lirbfaas flei L f.ampktn T M 1a Jenne A . IJ? Ingstrm K J Ismpert Mr or Mrs Ia Moray Heo II A Utile < 'has I Atnl ort Jos II M J II Van Alitor lstrkw??1 CM lAmhert It Ia llnray tie.. II A Ustwond Wm C I Almost V T J H Van Antwerp letrkeood J H I a lor V II lA?>or lamtsPrancuw I/teke mil Henry lAtnam John lAfferta A llro !*>" * Henry, a rent lament Martin lAnater Mr lamrenthnl B lAtt'tiierai li John I Atria I'ram latvsmer John t? laneaater K K A C? lAnpold l/>wa. Howe A Aon lAtimhai?" J IsryUtarles Low ? apt A lAlinrh r J J lAat A II A iVt I/Ohrmi rant JAB lAr'er Th"S J/eiteVml Peter letrd ( naa M lAaher Wm lAartann W t| lard Aamttel jenne M P. M I) lAonard Jtse|tMGb lemat Pred wm lArkm Mlehael lewis fairt J-dwt I.yneh John I Ai'i *n trweu lAttnrd lw Wm T tanar CI ft A JO lAOton O lAonanl Rl'har I I.tieker (Hi 0# lAphani Pitfna leota Charles I.vn.i f rank J lAtareuaiai Arthur lary Simon Lfon Ales P |at?rrnr<a jit IJberaty A I.rnwsMr lAaky H A IJIIy Jatnea l.ywna AWttander lAtltiAr H W lA pt.le John l.ntiaaachlaaa Broa A lAUitrette Hear J M l.?nheeh t apt Rlchd fo . Uplv M Ialley Wtj^ I. tmaden 0?or<? Markintoali W .? Meada rhaa?t Moore Hamnel ?t Mar I too ell IhtrH P Me id C M.teee Wm Mae v Ire in Mr||en Wm Moore Am It h M.mWi-'d UitRer (' MlUnt rJamea Mm?re IVA AmaaAt-'d Mania |tr fames K Meeallo AntouVt- J Miatra A C .Manly l ath Meyer F Mwoe Hamnrl Matew Ale vender Meyer (1ia? Morae K W Malle? Peter M*areti P |, Moloney Ble d Male at James Merrlaiit II II Montaae K I" I, Mahon Joint Merrill J II Wormey Mr A II Kenans Mnn?lettr MeaerK?I M'Atr II MahrSAt I tanh I Menahatn A ?"o Montftsner)' J.tek Malarle Jante? Ml Meyer Jhn I a it reneeMnndt Itatitel K MaioSteld I. K Merino Joae Ma A I'oM-atanr John Makatlm Wm Merer Titos i' Mohterts John P Melts t K T?t Ka'ndewlmH t'rroa P HtMrnt tleo llaak Maotv John Merrtam C l._ Mmrte W m MMUaed ( Menrlttm J I* M<orla Ride Matestrna I? MereAr M<mis M rl? llrnrt K Mala so Mm MrUiaa J tl Morrt. I. W Msnsiieid Wm P?I Mehalf John P Morft^mi P It MaatUM K T 4 Co K*rryj*uwa MyrymJamw t E KB JUNE 23, I860.?TRIPLE B M*nrll!<? K Merger A Morgan Chat If Mnlejx-ur I.ulsm Mn% HenrT W Morton k HubOell Millet Mons Mars Dr>n J?e?3 Morton J F MniBh A Kayne Muii'rvin Jnweu Morion (1 A Marsh A A lo Mbm'i lior T H Morey David , Month John Alston Mi.ler Win Mossi Ulobalsla Marsh llrliaa A Co Miller Kds 'dF Moran Jamrs Mnrshall W A Miller II R Mouhon Clout F Marshall Jonathan Mllle, Daniel Moultoa J A Mark* llnrj l> Miller C H Mos,unan M Miut'h *k Co Miller J I* Moaa T K Master C K Miller It K Momjs M A .V h it oi Win Miller Henry R Me rue Kd Martin Frrdk W Miller Ohrtl P?J Marau J nines Mnrtln John h Miller Jolui H Morau Jolm Mm.hi CM MI1N Wm Morsj'.m.l Martiu .1 h Mill* John Mornrty Cornelliui i Mart u Jame* Miles W * CO Morouey John Martin Ilenrv Mile* a 1) Moreay Oco A Marly o Klv i Co Miles K Mullln W m Mi,rr'h<l Mr Miliar.! Walter Mullkan Kufene Mi.ruin C M Millar.I A A Co Mulrwm Marrj Wiu Mitchell J.hn Mullerllcrnar.lt Mnsary Narrellua Ml chrll OJeer D MullrrChaa H MaratM llinDiVldDDMIivhrii Win Muller Nicholas Mare ley V Mitchell I'lltjr'il H Mullah John Ma rwn Kcrditiatiil MiiMm'Il V llliiilll .M.kll. V I'll.'111*9 I Mm li M MUchell yf MulriMM l* Marsh w II Michael Hubert Myers K J A Co Maa.ii II Mleliar! A Myers M A Mason W in A Co MWiai I t MyerJoscnh Mason Chna MlrhtUs Mr MuiTay Jehu Mniri .1. hit MUaOtl W II Mnrjiliy l'atlc?3 Weeks Win II Mtlue Je'in Muruhy John Meltliie James Ah" Milieu Ore T Muefhy Jienci Mean rev Ch.irletl Mlnnott I C A Co M?e,.hy J... i Momrd S K Million Win Ueury M?r|.hy Join. Moi>4Van Dure Mlrqiiet Mfua J, W Meallolawl* Miuelci. H',;h A Mi.iilat.li IV Mr MaTornik-k John MeCarrl-ei. Jaa McHebtny Ja? Mri It J K li?5Me1 'an C..I U I> Mr l/*Wau Mart* Mcfr .. h> n Alev Mr Arthur P A Mehnude O C Met omielkJohn McAllister Howard MaKetmet John Mel lellan A .Me Kail An, Ire a Mrhai^hfln.loliO Me Mister John Metaowon Win MeKeiuia Mn liari Mri 'art > Tiineihy Million,'- HeruanlM.Kuy James MeCarti Daniel M P,.nil,I A Mehe ui An. I rear Mel tio-aan JaaWa Meilrath laranee Melani ihlin J. Jul MtiV"*" " Mi III Ire I' itrlek .WeKenua A I Mr Arthur J Mr Outre iltrvh .MrKuruev Win Mri ,,ik,e II M Mi DukhI Win McKay taut Jut MrCuskere Mallh-u M, Duller Neat Million.- I has M? . I I Mel? .. M lie X >! ' ?'?? -'.is Ml .? IIuiit in- NHInw.*11 ? M('l)lll'l It W Mr< iiim-II c?|.( Knlit I' Mi \nrliti .lolm Mi Vrili'ir J Mri'MXyU'm Mt.Nnlr J?? 8 Xri'nni ,lnW M'-IViimlil \\ m Mr N ull) .In-. N<< l iMi-y (t?> W Mi 1 ! iiichi .1 v>lin McVenj Tlnn lore Mo'mk K ll Mi I.hiiiiIi'Iu KiTj'uiiMi Su.'iri) li.uni-1 Mrlturuie K II M.||> iTi-l A re liilia til Mo Miibou .Iks Md'o) A Alrkl<*? Mi Hugh Mnrllu McMiihou Harney Mcl'la-mmi Jilvi Allan N N'arh A V Nual Henry S Virlinl* It L > *? A XewgrusH Vital itoli " Ntrlioli ( i|it l1w? 0 Nvvi, Kuril A Co Win'!! 1. P Ni li'i'v a llnij. It Kenrjr Pntk Nrilleton A ltni Nb tmliuii ('liny Nexsen K A tiionii NutUj^t' J 11 Kewl?uiJ*?M Nrnn.ii:}'*" llcnwIW Viirth Geo \V Xi'mUmi Henry NViumii I'Into Norton K K Notion.I W J?r? ui-iu K v llkli Norno 1 K.I'mii' I M'Immi M . Nenrunu K W Novr* Arthur I' Ki'Imui l.il'lviig A N-vvliv Thn. lj Jin, K M Nilann llrnry Nlrmatrti K ll Ninthoimr A Slrbel N ni I ll II JiicUuu K 11 Norton llciij I' NorrU A Co O O'lirlen ThranM (iitk) IrniwIiR Otto If?2 Olrirn IhinrUM F Oilluin j?tnr- Owen Wm II KTiMiti'.l |),i'ili'l Oetter*lmiiM-ii (leol* Human KM (?'< minor ON < limit K It I Ht>- K S OVoniar I". ik Olcott IIS Oahorne Wm II O'l nniM'll Puuii'l OUenWin ' >?ben>r Joe 1 O'lltua J OttiUn K ll I In n M O'lirnry (' rnetliu Ollt rr l>?n Ju ia Orr A K O'Xe-tl llill) Oltvrr Albert D OebnrnK'.t A O'Neal Knink Ode 11 I'll** < i-trnn liir U II Oak bo Andrew J lklfllTh<nu Orr .'nlin Oakloij Jotni H Ob i) i kc i U.i* Oriuod Tbouiu P I'iuritrh li Oi'ir Phelpn Ileiirv Pike 8 X Pa*.-- .1 II W I'l e|,.? A Fanning Prlnm Allvlon B Pure Wm A Pi- 'k ll.irvy |* Prltiee S M Paililk-k Mauitie! IYmimi toll Hum p I, Pailak lkm UualftBO Pearx.o ft Co Priori; K II Plant A I*.-. k II Pierre I' ft Co Palinateer A l'lu-lft* K-lwart R Prim l? ft I'lurc Parnnjinai K Thm II C<t?M Palmer X I> Parkhitn A T Plti li.-r Rliaa Pal kirn at II It Part S II Pic k Krtu Parana* Pan I Ik?2 Perk Ail'ithin I'bilUna. Mat Palmar Pit/ M Pari W ft (V Plka Clin K Pal* Wm Piaraon I ha* II Prior K I' I'aika Win A Park Henry I'rtnar II W Parkai ft Kcatbey Ptarw.n Ju, M I) Priam Samuel M Pal^il IIP Paaaurk Wirt t' Purler km 1'alya K II Pimmm II II ft Cg Purlar II A Palmar Ktlwdli Jr-3 Palar* |> P Pifttftr .1 I. Pake P Prr*unt Tboe Powell Henry P I'aikar Oa?>?2 Parkin* lleurr I'nrt. r ('It t? P Pa?l(li?A W .V K Prrnll**. wood en Potter Menken H ParkliuiM Metvfn Rravar Powell M PuIiim r Kit Ionian Pran> Thnt || ft (to Poplar Praftarlak P?rrl(l(.N I. W Parkin* K<lw M I'ortar II Prank Pl.kiiito. .lolinSlanr> 1*1 av (.rlrli, Mahon Potter H II Piatt lleuW taUtftt'o I'ortar .1 H Pa;in Itialn.p P A Panlrlll W M Porter Cht* P Patalt Kll.lia Paa. e kWmF Potter .la* H Pa; lie Jim oi Wot Parkin* Auftti*(u? Potter lloinar C Pratt tie., X Prrrin KP Poora I. II F Paion Wat Pn/rtaitiet Inn-ten PPope Pan Pattaieoti l"a|i* Jut> Pilar* I. ft K Putnam t* H Pa; in-ft C > rra*tou .In* (' Ptne.Mm Pattlxai R II IVtlllNine lieo I'liinkHi Mlahvl Pa;na (I k IVul-ih t l/uii* Plmikatt I'.itrlak l*i>;hi' lloliart P Palar* II U Putnam JiiImui A Pa; tie 11 M iVrknw t'apt Ja* Putu tin A. Jr?2 Pi.tteraoti Jul. * Parry John II I'llm Of lit Harmon J'aitll'a|>( Perklitt Prot T K I'rualieii Jaa K I Paul. I'm wre!l ft Co Prim I latitat Pnrrail K PaitNit Haatnel Plan e Wn Puret-ll rim* J Paltlll Tim* k Prluirle Jaa Pur J; l*raal Pat na V A Prtnic Pr K J?I Putnce C, Jr <4 Qiilrin Alu .iham Qui*!*' Milieu If R Ra.'Tn'wl .'<Jin T Ri.ey J<4n A Co R ?t?'r* Jamea Kim !? Vlniuu Klelfy Hitch KotferaJ H Kntlnkk .Iclin KVrr iltun W UwlnOrA Koki h I >1 k I o Klrlmrilwu l< ! ?2 KnlililoaJClUhA lUrn-niit W?S Ripley 111 rw* ll'fti Win li Ka! tun J II Rl| |i*ratr Michael K"v- r? A M<>? Rankin ?'< l W B Rlef, V in A s n KneknellJW Kalnn r-llrury llirharilenn A <'ci?t Kulrlg" K.I KaMvrWinll Kn ?nl Meiii-1.1* Rune. Kelly A Co K?v tneakl i'<>1 II Rleliter ik rnharil R<~ell Iteekinaa \ J lUli'l' Ipl . Welff A Rlrbnnla A IX? Knsa* Joacph U Vie Rkfn, BaHACV R, enbluin Phillip Rai wlr ll'-nrr Kl-r* Mnfh Ken en lhanlel KaHi->] V * J Rl e Tlmikle'i" A K elan-l K iticU K iiMlt'fl 4'apt In' I, K hurtle llanl K< wetter Mr R> el Kay in t?l J Klter Y Ron let Levi K elite y t"nk>U*u Bk-hanlana J.lmT K">t l?r Kee l Mr I. P ' Uar'l-t n K Rvaeiithall O Kclai I'lii.it' R ' Ir nHJ Kay R'Wti <1 Ki 'tioM* Mkhael K'AM' Clw B Ketli lite* V Kr' i r I A I \.?I K ' i1? Tlnkinre K K > lli-nry IT Keeil Jell A K nn-n lie .i r W Ki-.? Jamr. Reitn l.s .laeob Retort* J?? IV ? 2 B' timelier f II K< !!? bl i li.irlea H' !? rt? Martin K K - w '.i Mr Kem irtl II' " Ki I fit; i'taph Kit -- n I harlea Itriii Kre.iw A Co K< '-er" A I' R--eveU Janie* Kelly H I R<<l>li - n Thimft* Ku?ell Retort Rfyi iKIs A Bia'k- Ke?>'H-i'i H I!)mi Tie-nay nc'l II ' - ii W VAC II ill I 'in Ret I A T?e\ier Kobtn- n <3 A Kmharfto.l .la* C Ki' l Hi. 'in- K"' i' ' nWiilf ,!A<' I'. ' h Mi* M i nam Kee l il A A J W K' l.ln ei He U R.i.? Jolm A Heel < V K'her alien lint*n le nl* Kce.l A Hi Til Holier em lV.*aun Rnalt W W Keyn-bu .Mm W A I n Kn??e|l AlliCrl J Ki ?'?ii <lanri II K ?eii Jamna Rran J'liii Ki lliellllA K< rei?.t? ib H Mimcnn Vital NMerUri'H" lt.ver- Jaaoa K> ne Nf|.k?i K?-< In * Jiwr-fc K/Me rr r* iae*i ner a r 111"' llfi" s K "ret -.In. P. m"r"t Kimiv lU I'rrlcr E Kllr,,i*rV'f. MmnmJ K.a.h.**U A l'u K ? II K A Ultli J A Co ^ Riithniaiiu K ? Vlnrrr- Mr RpenrT AmUlunC PTs?,i''i A?* S? 'mi Kliiln l<l>' .lame# Smith A M S.i rlt.J S. - > . K A Smith Vtrinn R s?Nl? Raphael Srhrmtirr A II Smith Mwa s?r. j?- II stria ir1A l,.i.#r Smith Ihi*hi Arthur Stah' . K 1J A Co Sl' OlnrrM Smith K'lf'H Sl>L*l? Mm Sent r la-.maM Smith T A II H?'t>" IJ Sirin A Hr?i Smith Mr Swalnain A Co Nrpnln Mw Smith I' A Sprafne r I' Speti-er O B Sml'hOA Smalle* K.I11KWWI Smile U M Smith Kd?rar4 Slat.rapt Or. T SperriCO SmlthABrn Swam .latuei I' Sl.epand S'rnhni?I Sltr Albert S.-.t r.1 II St. IT it-fan <n J Shlnt J II A Cn S?" h is ? 'arl<*r R SSri inan It* nj M Sprtntrr 1 haa J Swami f red Slieppartl Mwanl N>l|.h O W Sm.lN.rti 1 ;< <* P Stewart W mil Shin K.I** arj Hunhrhlff TlKjtnaa Spirr* John II Sh.pk) SB Sat./ Mariano Stt-aarl Am i n.) S. hit Ih W S*. .ti S. J A S?.. ! * IU. h "tttr* s. .ti.'i.l A W.M.-n Shrt.lr Oa-nrgO S|.f * ?r AHmrt Hrhnaier Henry hai>'"r I Sterling Il.-Iirt U Sua ktarrll A B I Swan N A S-nifitim law Sallrrr llenrtr Statio n .I.>ko Slew art Manhc*T S? hrneti* r Wui St t it in. I * Sewrll llrnry Bit mii .1 J S1*K|.I? > l?avM Stephens r * SI..11 Ai..lrew Sl*a*ri Jumna Sew t lletiry E Htt-itrr H W Sari/.'nut Samuel Kheparil I* 1 Sn?Maril fhna IV?1 M>aiii*lm( .Itiatiu W Sherman < lina A Snlmuan A Sntw Sim*t* J. tin K Ma* einmn M 111 Rtilt m' ti A 1 1 Sharrra Arolrew strphena II nry Some B.'tiJ W Sai.*rr J"?.ph T MftfS* A Wont AO ShaUii' AW anl Sari mill. rllrroiBO Rrmt Oarrttt F Sparlnt" k I. T Stewart R S Simla Own A SpaaMn.g llrnry Strrnr A KwnArlu Swat Samuel Nurfiail r F SrtfH Jtw|)h Sent * tn Sat aer A Wllann Srlr miarliaru WinOMAhrtii K A suplrafai't Horace Mrphena John Sarwrita J >' Sar.it.hr* JAB Skerry M in Smithwtek (?et? Spaik Ih WC Maieliai; Strain* M I. Sharp IXH Ma vera II M Snow M Weltaief SI. ion I. V ?.1 WraanM~i.il> m WmM m. ...I I.r?ar M I. Mlallnr II W ftoSMfi lUAlfA M?lu MHi.mna* Jmi W 5Pon*l_*C. ? Korku J.Hm Khi. ?l? Ah-i Kr >111 M?ir> W Ho.ndor* Va HP on. M Hprmit KrtoiiJr Hmm?l<roJ H?llirhnl Ko.iOioll V W Hout.'" Hr<? A C? W.^lor 11,rt?lUn Ht<m? B0 A < * Kovrr Alberta* L Wmiwnn ? II A I'fl Hmv?l! A troM.sU Ht<>r J f. IkAmM John A t.<i H? ?w <to.. W Kirmrr l'?rt Mrlin?iK>J II g?r"i? Mr*l Jr (kmpo- nlKwonA Hlllim*o K p Khnri. Kkiiimi'I (J II Humor. *0h?o| Khm'rman N H?o..n. frR* Know Iwph Show Wm NWr) H?wR ?'"'1'"" .* Kartell r 1' Kun|.?oi?. A 2,u*rt ' W?_ H?*rte John silk... WhH.OtM Mutgrr?re* TV* S. k.1 jiwiiti HUmoon k K ? Ki.?nl?i.?V Klin? HrJillkr ? A On *?"?.'? & s. hneiion Mr Kmith Krwu-ta T K|?ltiVII RI R H. mi.ob J"A* W pb.hfc r J . "i,l,,1r*l2 J*0** Wierlr-n J..liu Hi" <b H. til logo A JjAlJI Ifcrlev J"?.n Hmnh 1'opt Hr.ol.kr John KtoAmoi. H ? A Co HmiiU Hlrtil (H? H',!*rnJ1 ? I*. el? I hM A KritOh Wikf H.iHon R<*e? Nrailir lUKM K?,?ll???.r '?\l K?#lw| (heee?A MA AnflA W Knllv?? II M h? KI.K-T * m *m*k J>hn-t Kfc?u*r I Hn* Hr?* Mm... I (A.. Ill Them." Kfc.i?w?? 0 K, . .kku Mg?r Hmii* gb?lkk AC? HitaMM ?*1 QaiallB K-oenrkr Knw II *.iKfc Henri * *lnVT* M.miw'i J.r'Ml? Hmilfc f O II H""? IJer TVnon** Hre.r ftihert Hu.UJi IV?"T *Y'n* W"M"W1 Pram* Kmltfc Thro not Hn!?<T J W W?M. !? P Km til. A I' He'll rati II C IVw* Hmlth T J A O? Hun A..?.?i >rnll J ?HiiHt. * III II Krnrm,. r Jo.no. o r Wm Kin'thl.. r. ItAJt-well fmiih KJr tlrei ill? MuhK HmtthUejiW R>LT ? KlioMrn |krr?? A Kn.Hk J H HvkW?Wi?ll a *l>0 i. lo. mr.* ki. Hiiro mrireolee lien m ii.i h' A r k".?h Jo* A H"n HjrtrtB < ? rn. HtnHe n> A R HmMk Jam?? MytterJoee?* wl* 0?*i A olmjr HmHli ?.r^ Tnpl". Jottmxi r trroy A K Th->?r%.n IL Tnpi-nJ I?4.| ku? Tkoi*?*?W? [ERA SHEET. ~~ T Tapping John Teare Robi Thompson Dr Joseph; Taaker II TereuuasJnoOeo? Thompson John 0 I Tuclie T C Terhnne Abraham Thomson Wm H | Thayer* D Terry The# l? Thonei Joseph Talfeott K W Telly (I H Tuotny Wm TravU I eonard H Tweed J'nMr Thorn Jacob Trails Ullliert Teel A N Jr Thorbnru, Water- I Thayer Kphraltu Terkelsia O W bury A llubblu TarU'i (leo \\ TbeureM* Valentine Towwu-iiU Thoa Taft l>aiid J Tiernny M (I Tppl Alesaudru Thaeher (ha* II TibWt*, Htarkwea- Tenia J nhn Tanner John 'her A Co , Tourayany I) Thatcher John?2 T ailemoow ? Toue tiaiul A Co lay nrfc Mich! Thwliip Albert H Thoru Joseph Thatcher,CockeACo Thlra nit Alexia Tucker A lluucll i user II Tiles W A Tucker Clai 1 hacker Oeo II Tllllnghasl Was TwrwrrUrb 'J ra?I* Jacob Tiny lauens Tiwwer l>r Thoa B laontou A Till any t haa It Tyler I' W 'J a v.or Andrew T--lU.ui II Tyler Ja# K A Co 'iay.or Alexr '11 -i.i | 'k in - ( Ij> Tyler i'brietopber Tnjlca Win Antrim ll< uiasbntul Tyler Mr layiorblky Tlaiinaoo^lly T urnoull (leo 'I ay lor Jolut Thotnaon Jaa Tyrrell itotwH lay lor T J I mm peon John Tyaon l'?lor W Taylor I'apt TB 'I ImuipM n I'mntin TuerH 'iaylor Iho-J Thomp?c n Itobi Turrell A Ward Taylor I on.ct Thoinji.M ii John TurnbuU, Allen A Co I nymr * apt 11."lu| -"i, J> it i Jw TaylurJuu Th?Bip - .n Jna i \>l*r K Tajlor John XUt-uipaoa VV J 'I mile t?w> W la. lor Johu ^ Cmlon Jr rn.lart.HI K H TUrcr EJvVd Upton l'npl U ! I Uuirlill. K 1' V Vreeland II'} C Valentine Jumea Van-Dorrn Cha* fl ValUenaMroUaOCh Vernain l. C Vmi Antwerp Rev Ylguier I> It K Valetile l/>r(iuo AK Vee?acrt A V? If mini' 0 11 Vainlerpoel A fmtili Varick KfcV J A hih^v .llr Varalerp..el J.icoii Vndfr W II \ I'niv V flmuton Vuvajteaiar^k Vela. llnliriel Vulliurr K.ln'4 A Stuc.un A ull<Kriw-t Ytalf Kg >rrt I. Vuncie v'?l.1ll Vrn.lt A A t'o Vaiv.cu.> ir* K Van Antwerp Key Viraanle laopolj Van AiUlmrgh, Wal- A It Yleie K K U-r Van Auclierir Is.iun \V Wal'.re SF Webb I l>a? Moore Wllann, Hamilton W ?I40 J ?'uiiia W . till Ja.1 A ttV Haltarr VI'm (i Weir it William* Henri W alal. Join. IVrc,, K V William* J l> W aokMorll. Win L W < kb I'..II Willi uu* tHlf'or.1 Wald.ii. I'l.il W John Willi a in* J.'* 11 Wtu.mirth W I* * . Her I'liaa William* Win Waiter* tleo Mr Wuti.uo.- \lvi.nicWait l.eo W A fou M'rtonii Win O limn it Vi ailcr l> W Wheeler Uer.aae William*.*. Jag Wa.laee W I' W ln-v.i r 11 II While Join. X Wn-Ii.la* Wheeler Kphraln* W hue '* > It W ommorth T W W heeler Iti.n'ii While I'airirk Wakrii.'lil A t'o W heeler HU White UK Wa.kinulnn A ? O H i'?t J lUI'o \M.iir Awn* I. W uitim llr Ulia* W.M Win White .loin, rl V mlrr K 1* Wouiifrholn Wm White Patrick Waganrr I'b Wortaii .inUu Wkitakrr a I'hlllpa Walter J T Wrater va/t J V Whitt} XiclioUa Warmer John Wenman I W W hneraf? Wnlioii lN .iis W ymanai Htojiikui Wi.iJh.mi tlaa Walker 11'} Warner John Wbiukm Uiber Walker Kev Wm K Wentuu t'upt t'haall Wmnnar t'liaa W alkrr .lolm J W eiihain .mini .' Wlnl ..x'k J A Walker h 11 W.ndeli JoUii Jr Winston 1. A Walker Jus Wilkte A Mru Whipple rldnnril Walker H'y Wllkl'u. S S W I'mf Walker A rope Wile. Ilros A Co Whit ln<t A ItraJlejr Walker l.eo Wl! "urbt.> J IIAI'O Wtiit.u-v t A nam W llIWrr I.>nihil W W Illi.ii^hl') .1 11?2 W IllLsl IliilK Wilium 4'hna H Willi-' W in 4' Wlm-tji-strr .1 Wani 111ujm it W' W illry I'.int John II W'lw-r It It -lr W ard Ni-brnituh W'ilfj-T M Wlno-limi-i- ll Ward 1 >r T II W'iMi- I'll-la Wuam-i lii'Ul.tf'o W?|iU-? 1' A I'n W'llkriiK'Mi t'bim W'liuli'lil < Wanton A Arrln-r W'ilooi 4'4' WlUir r* A IV* I -r. ill Wardon. An la-r A W lkol Carina, W'lalt'limrr M-lU In-U' W ikxix 11 II W lji.li i li.is W'aj iint .1. Jill W llcoi V A 4'n Whltminti (Ico M Wamis Alorr W'lggUia 1 11 is It Winsnr It K Warner J K W tillrll WiuniliMnu Whips t'li.in Wnrnrr Jnlm W hip II A Wnunrrtug .Mitt das Warrou .l<Jm Wright John W* Wnimti I'rP'l II Warrru 4 apt Tiluo- Wi ight .Inn W'l.hrrtiili A l'<? 2 tin Wright t'tins If W'iinliln nun |4 I' W?m-ii Jno F Wright It mil Wnrllnn-I'ii t'haa Waters II J Wright JiJin A Sou Worili iln It WnleraWui IVri. hl Wi-ihIpII Wnrrpsnr A Co?3 W alls J<*> Pi S?2 W il.itnl A M.iiisiirll Wullp W in Wat I.iipI I' 4 ? 2 W'llinoiil A II Wimil II It Watson Wni Wilkin 1. ll Wood. M'llWrd A Wiitam lasiiiaril Wlllaou W'iu I'mi'lm W+lader Mn?t W in Wilson 11 Wood l>r J M Will* A J Wilson Arrltohtus Wool Itntimnl Writs W H W ilsno W in M Wis si Joint Welsh l ima W ilson Joseph Wtasllti W'.n R?2 Well lu-nilier W ilwiu Ja? it?2 Wis sis ,1m I" Head IIoii 11 M W lists, lipo r W nuJs J,is WIp-1 TIiooi Wilson Mr, Register Wi.?lniir 4' If Wells lien Wilson Jas ll W ?* lir ui <?>'" W' Wt-Ui Kteh'd W ilUauis Wm W'uojnard J W Y Y<4i (1m Y vp Michael YoiinttVO York 4 liss It Yeatiai 4'a|it tipo A Young 4'spl Wni Yale tiros Yaaprr M C Young Itlelutrd I' York t a|>4 K M?2 Yalr It Y Young lieorg Z ZenrtngWmM Zano (tlnllo Z Igli r Fraucla Ztull|i|u- 11 Zurk Tlipistoro Naval. Ornrkelt Daniel Wonlen Men- It Itankhead Lieut J F < Iliilon ll'y Itlukr W ut K IIaim I to .sin Taylor! apt MS Wvmaii ll'v l> Vaunt Irroj lat-ut (liat M W'Iw-Im Wm 11 IViolei John TPsget W in Mitrphi l'uiH flfllarrllaiti oua. Air Prrunrr Churn I'o American Meds a. Monthly North Anierlean Kewaem: Agon! I'ouktln's Kipres* lias Idgbt t o 1 1 of |)i rout, llaytlat (1?-iuirfcl AModMkaOf New (Mnrrh Vfirk OUrW S.r?in A Mre Rr* <V> K Y SpriiiK VTirk* N * '!??,, A fll.lr Co The <>m tier if Ohrmlc?l K.I if - nr Agrnfo of (Tljr Life UborMm, *l Outrt I'm -.f.M-il In... I'o MkIiuihI C.?l I'o MlliUiri I.K/.-tlr K Y Hi.iinl Hfirlug Or XrrnCw.hr I L-ler (Hi Uft ?n.l Criminal ?? l.vr-.itn ol \?rf lli.irrr rrtte Pnll'tlliMhi NT> Kdllor it Ilrmo Truf. Uri*ne W .obiiiKi.Mi U?l|( X? (VtY Mi IVtri.t (Mlirr Of Nf A M Hixitlwrti 1M?trirt <* N V Ain-rlmn Mellon Timor K.bti' Rxprtw Nrrillr M f * Co for Srnlnc N Y'l'mi..-! IJnlnc On ? Mmlilno. .... l?o?n of \ c?ln*M Culluro Prr* ..I MM*o ?"Un* Mrn * Ar CowrtlMlinn mkUII."! M>> Mn-ri*rr P?. ?. Mull LJ?f AmrrWun < Trth C.i LI..J .1 < o Atocrtn.ii Kuonu-l Off Roll-... M?rWnr I o Horrrfuri OMrMBt Lo.t*C So * 't Knlr.1 t nvrl?|..-? On \j I (i 'o y IHmhf (tf .lin Iinhi Kullmiit IM'i Aum rk?n WtlUy U JrtM.'?rv'* ' T"'V'lnr4 If iIuhIp N V J urnflliif < audio to M?r?. Ruffle Co JOHV A MX. r?HnMl?f. MTICAWMOATW. 1~VAT BOAT TOR WT8T POINT, NKWMCRO ANO ?' ^UHrrjTiir. ?i ur Pirwuimni nini'i win 'wn "*/ Mreet t ier, im an<1 after Saturday. June Zt datlr a* 8 Jt) A M (kmrhiiiir at Thirtieth aireet on and after June 17). returning to tWniy^CJO l*a?e .'lgere In.- A'!>vny, Troy. H*mt<?*a or any point a eat. can make erne rmnecUoo at PoughkeevMe. Regrrage wane; erred free. Fare *0 ceutt. riAH.T LIRR FOR BRIDOKPORT-FROII OUVRR XJ altp. R. R . la ronnecilon with the HotiaaUatld Railroad ike cleaner CATAl.lNK, Oaiil. Mm A. Fall, laaraa daily at U o'clock, now. For* HI ceo la. Freight taken ??) W OORL.TRR. A root T7IFRRY TO CORKY ISI.ANP-TIIK KAWTIM wriu. J* mil dell< during tlie aeacnn Irare* Reel Tenth (Amo*> etreei . al!"?' MV. iW MprMwi atreet. at P', If, J1*. |>ler 1 Kitrtli river. at MA I. 4. landtag at Kurt llarallnei laat trip fn4a ihe laiaial Parr V rente. hcetudee a return ticket. I Frrrt to ro\nr i-> *xn i*n fort havtltoil? Th?- XAI'Mlojf alll r"n ilalli thrmieh the wagon. Irartng Amoanreet atfV It'? emISV S|.i lug etreet. at 9',. ll?, and S>, f,'*r * iVrth rlter, al 1U. 1 ami 1. Fan-, alili an tarn ticket. 8 rente. STATU! BLAKD FRRRT. Fare Mi oenta. MM* leave every boar, from < A. M. to 7 P. from (Ml at WbttfktD nrnrl. The 7 and V A. .. 1. ? and P. M. boa* from Ben Torteoa M erttk the Malm bland Railroad. Oo bw Handaye boale leave every half hoar Cl'RPAT BOAT FOR ITKST rotWT, COT.P APRTRI, O O.rnaall and RewWirr ? Parr 30 ftiH; Pi' inl-m tleketa, 74 fMiti RRtiAPWAY l<*area pier font of Jar treat, maw-Mag at fhrtatnpher. etrry Burnley morning. at 7 o'rbirk landing at Ynukrra. Hwumi Pnkha' Prrj, Tarry town. Mnat-iiui and ilararatraw. Ket.u-uiug wtii leevo Mewberg at IT. M. SCRPAT boat for icryport. rurrwoop. pfrth Amhfir, Toltemivllle. RnaarUIn and I Man Tk* M* imw [ Al.ll'K PRII'F t-rery Bnnday, rain or ahine. lea. Mr Hot. .next I Bat at A. Bp ring atrwet tttf. Pier < North rtrar at SX ockjek. | ^reeRayport at 3 o'clo k. Fare 15 watt I CH'NPAT BOAT FOR ROTRI.ARP 1. A KF T.ARPtRQ O at VotikT* f?rr |n renia Maiding* and Dnhha Ferry, fare I I- . - and Ryerh 'i-?fcrp"i't Wing *nj flM 10renla Knekland Iwke. fare Weenie Tha '-wainm S A- I TKI.I.ITF, Cat tain Hammond. trtlj leare Mnrrta atreat a barf, Jnraar tTty. erery Sunday at*', o'ninck. A ,AI . Jtf Wt-'t, Data York at 7 o rtnrk. A.M.. leading at Cbnwephrr aad Party third atreeu each way. ClaOTMlHP. *c7 Aorrat chajk r for i-adhbTard oRim.nfBi to ooDTart Ihrtr east off rUwhm* Into aaah - fnw M ta Mf a aid for (ilk I Waaaea, froaa ( In ?I3 for Ooala. fmta 41 loll Far Pentg and V rata Fnrnitnre an I I'erpetg the klrtm* prlaa paid rtraaa oail oa or addraaa B MIRTR, Ml sarealh era. ?a. bdtrwri Twant/ eaeanth tal Til Hl| eighth Mr?la. Udtaa altaadad to by Bra Mlou ___________ A ORKAT PFRARD FOR CART OFF OUyTIIIRa.A led.ae and gantfemeti aaa raeetre tba foil raJaa for thaw and gnaraatari not to ha humbugged aa br Otbnr lata* pretend are fma 0 to 00 a pteea for Ai an. from 0 In 01 Ina at?na. fnai 0 and apwerda for panto aad raahe Ob*. Aran wear. FarnR'ira and Carpata tig Wat prtoaa paid fa. Ftaaaa ?tl Ml a addrwa Heme, 10 Men-nth araara. hatwaan^Twanoath aad Twaaty M dnaa ladtaa atteadaf by |f BUTT* THKAf 0 dPITW. AT 0 FRIRt'R RTRRffT. ^OfMatprtaat 'iat. rant*. Vaat, Rhlrt. Tie and Rnrka Twwal hwMa in matrh for 0. 0 I Juan Mima: faabtnaahla Uaaa Pnataw, 0 A rartatr af higher prtnad tlrUdag R H.?A jr?mtwm paid far pawn tirkr-to of Ina-wntvla gad Clothing. W?mmt Mara, oaa bha* weat af Broadway. ATHIMOWIAJU ~ MATBIJh>H|AI. ?THF SI lis. RIBKR. AoKP THIRTY. |M?aa?wa?d af antna eteana. ta d~lrmo"f . |M-nlng a rwr. rt-(. .l. nnr wbF arrnn i ovng I idv Wlft rlow I., It * Bha mtm ha r?d W -t 'ng an-l r?-i r r..un~-ta.l, ttnli ww ready n-wwy. But - a M n and whe, - eu - ;? "vi ha had. nonbrtauhaUe. Add.tae Th.--I.wa .MiMUnolh, Br-ttj way Finltdtwa. X. Y. VfATRIRoRT RAPFFABY OR IIOWTO WTRTWR Jyl Halting pne and affartt.in of the .tppnalta aat ?1| yial m4.tr. atarrt rtrhly and bapntly gat thta graat wwrW J Prt-! 0 rerrfa. In wdn ?w aamna Addr -aa It W Allen, ear* <* If. Inrkaraal. I?? 0 Broadway l '"M idtlaa, R. Y alty. WATT MB II ARBVlWRLRT. 1WI-II TO Ft'RI II ASK FllR C ABII. AT A RK AAO.X at.If prlaa, a fall aaa'. h art M line I Main-dl.l Jeaelrj PrteA f?r ttie el-in n.4n>ev . I |1 A.Mr. aa. a lib mal nmua wd rwwArtwr, Xadaa*. te Barangar. I'.wa 'J0ce WAUi* B. LD. < i phice two cento THE TTHT ?* ?'y ''" i "ssmp* HQ1?E?, CAREIAHEly *C. Ahobhk rem BAI.R-X iwrniok HOM% anrranted arainrt and gentle. ami alao well broken to h, i arMMK price MO. ajfty u> D. <j. HAUltftl), No. 40 War* ?A????aaawaawwnaaa* A I KAlTIKt'I, HAY TROTTTXO IfOltHE. 10 IIA NOW liii'li. eight j tax* ftkl, wW? I*uk toll; ran trr* la Si UP, niKi w lien in million i? inr mm nn^im nwr iu iim ihi Alan it Mun-I Mare.16 lutii4k lilgu, elgld vent* oM. awttrb tw, ml litM* driver: rau trot in 5 intitules. ATart an eaalrety new ITiatoo, with two w-au j??j faM t* a ikntUl* H*r< r.itw rulnte M Imadeo, whtdliTiaa beoo rM iao a M M apiai. marie by J.V. Fnrkar, nearly uew, irlth pole aM shall* Aim. aii afarn Waaws ou Ii'mUut springs. together e th *lngie Hamrea, made ot tiOwdrii AI?> a trained (loat, with VSi.Kim and Itarui'kM iu liwUtli. . All Uu: above will Uejg* "W If applied rot Immediately. Apply at 66 YIdTvatrdUM Wrri'l in UJt KuUou street. Up star*. A t-UtVK t.VKUI A<iF. FOR 8,\T,K?Ml'T LTPTT.K USWT A IU pirtH-i tu.ter. ami a* a,**t t iMTMWr. tbrWdWMf hb new taies luiv tup hern made tct Mrlert Apply A t'MF treet. _ CI.OOK FARM AOK-HlTf.T ItV [.ATTRKXC*; ^KOOWlb baud, lb pood ocitrr, bp >? sold .<,? >? MPfft A Nl? IU >t> 36 Xaaaau alibM. < ?2?MJIK8K WAOOSH.-HrX HKMiD HAKTT KIFMI 'j *???? Of dRTeretri star* wad te-vrly aahdari. mill bagpM I ip. Applt loT. U. Viurwrfb M .rtitei ? kdffW Weal I ettte-ftuinfi tdrerl. i*>R KA1.R-A HAfffWOHfK RAT HORRK. 1?V fTAICBV 1" tdeh. nine yrara old. Aim) In all harneaa. aounit. a'ylUh; aiaa "Ofiit hand lop bttygy. ln<|<iiroof gatekeeper, Rami ? v il on Flitahiug avonuo, Brooklyn. __ t,V.K KAI.K?A HAfTIWOMK WHITF HDRRR, WIM| r hoary inane and loop tan, haa hern uaed an a ladr'a tad bnrae. and ta kind tn single or double hnrnoM. He m a (Mb ' avHlrr, and arlll ho anirt low. Apply at the private Stable to ' a- rrai- of No. Kt Knaan street, Brooklyu. het'K HALR-A HPKCKI.K DRAY RORSR, 81X VKAJM old. warranted to go In three minute*; out of the ctdip rated Messenger ami the Kt. I. a a retire mare, from CJasbaa Pair weeks since. Alao three ralier Hnraea. Also one rxtn> mm full top double anit Wagon. and eight light Buggies, ?dto : .p or without tope, including au aeta of light liarueaa. Ibnlre at 44 Molt at reel. JJVtR SAI.R? A HAJCTtKOMK PAIR OF III. ACE CA*P rtntf Horse* name sn.intl anil kind eterv wav. and wto h s family annthac a firat rule toilr ol homes. Apply. tm nrtirnUr* ?n?l orders te ere the horses, si IU Heaver street, ji *uur?. from 1 tnte'cloeh P. M. |^?)R 8AI.F-OK* PAIR OF MFSSKVOER MARR* " aell utitirht' I mal vounjr. MMj hfttida hljih. For partleur* Inonlrr ofYi 30. R \YKS. 6X1 Phi-IIIo street, llroukiya, ar at J. FFlJ.KrK, kin. 4 Finnl street, N Y. PIR PAI.F?A riVF ORAY MARK. UK HARD* hliih: lina trotted close to 2:30. Mid can show Iromthst M 36. is sound and klrnl ft nil atyllrh driver. also a hay iu?r? W i nets hl;:li, five vfaia old. run trot III three minutes, sound u4 skxl, aliuia I'lio-ion. made by llreaater. with pole and ?haft% ?l a act of double Barnes^ uear In at luiumer. Inquire at 14 ' earl alreet. P|R MALK-A PAIR OP BROWlf CARRIAOR ROMHfc IS hands 3 lushes tush, very stylish, also 3 Single ham !>K hands hl|(h; very fsst, single or lo the pole; right tram MM i da of Maine Inquire at (8 Gold street i/oK RAi.F?a iiir.irr cocpr rofkaway. ixpbr Marten ssasaaMe|iaas front and railroad baoka 4* vnt seal, also pole atai aWiis. Cau b? soeu at 221 fleath atreel. Vt?R KAI.K-WIKTI.AM> PoNIKS, FROM IMPoUTR? F stork. aeleeieil by Mr. Rfi.'kwnnd. nf Kdlnhnrg- PrM fr tnJPTS loftXk st the day farts, ileilloni. near Kaionahahtam, oil i!e llarleiu Kallraiuk. Westchester couuly. X. V. 17HIK PALY?AT THE KIXTU AVUft'E K VII.ROAK r Fouiiisu} 'a stiii'U-s. aeerral superior lloraes, too vsluaMx inr mo riioi|i?R? ? wore. For kai.e?at tayi.orh stable. no. l.m hrojub ??y, liH?rrn Forty aeeond and Knrtr third atrciHe. mm Miaitla) . .lime 24, two pair id bay Horace, 16 hands high, rta and arven years old. full tall*, from the western pan of thaa state; one pair ran trot fast and art* aa Ane borer* aa hare baa ottered lot sale thte year. Alan a eery line bat Mare. UN hand* high. xix yrara old, Atrttch tall and I* n (rood madeler. A f swwriide guarantee will be given that lln j arc perfect Bunk* sound aud kind. For kai.k-a hi. a ok mare, dcroc stool ahoin 13 hauls high, very stilish. etna* a ell In alngtwaia double harness and under anddlr. n good t rateller. waiianla4 sound and kind, prlea 6179. Apply at Kelly'a stable, Nd.lt Win Thirteenth street. For kai.e?a yf.ry iiaxhkoxk ray horse. hands high. l ight tear, old, sound find kind In every wag, very aullable tor a tsiullv or rotipe: la an excellent nwd hoewe. line dulled iu?idr n( 1 4b. sml ?n never better than at pn-aewt. Ti> save trouble It* lowest rash prlee I* fht?l fan be area ah ih. private atahle 23 Uouvcrueur street. near Henry. riR KAI.E CHEAP.?A OKNT1.EMA.V WISHES TO MR 1 pnar of a handsome black Mare. 15X, ha ml* hish, war ranted sound and kliet. excellent either in barueaa tu under the anddlr. alao lllanketa. ladles' and Beulleiuen a Ksihtiaa, Mrt dies. Ac., all urw last auiniui r. and ma sold iaai.ami of the owner a |I1 health. Impure of Mr OHEj^l,, Turu ire'a ataMae, Fourth avenue, corner Twenty tilth street. T.t( 11! S II.E CHEAP-V EECOVP IIAM1? EXTEVSfOW r top Wagon ami tee' Rns-kawav; also a new lurht ley road Wmkoii on hmwl. and nude to onler. equal t? an; maker n the rlty. Inquire of T HE A MAN. carriage ami light wagdn manufacturer. llx'a Mercer atieet. ___ Horse for sai.e-a cheap rarhain-hk annnd, atanda over 16 hands high, aud la auitahle for am cxpreu or Uger lieer wagm. he la strong bad a willing ahter. Inquire at 78 Canal afreet Miner a steyenn. m and m franklin on?n While afreet Aral done west at Hew *t way. hara on e^A bltasi specimen Ktsid Wagons, of all weights, whl. h are |aa rwiileed to lie eipul In *t> la elottsnce ol Aulali ami dtirwMiMpM an> Oilier uuke W e are now prepared to reeetre ordert tm CTTUMl HORKK8 FOR HAl.lt i) One pair hUrk Horaea. nine TMUV nM, Mil gutlM; mm vnt In a JO or loatnpikfr. ?M ll? anrh: fcalrbt UK haadn. Om pair t'l.rj manned whit* florae and bay Mara, raa MM n J .4) tny*th*r. *trht yearn <dd: AM lb*, each, betcht liK Munia. On* pair mau-bed (anail) llnraea, 1.090 lha. annh, AM fr+r* old; half ht IhW handa On* rbaatnat Hnraa. taa nM ltd. MO IbeTll hatvfi, m trot In JJA All tha aboea IfaraaA are tba property of one paraon, and far atyle, action Ml beentj ar? mtatirpaaaed by any In lha I'nltad Mama. For farther Information apply to V AJaAONri A CO., 107 UalMllMl Maw Bedford, Maaa Sl l.KY RAXTKH.-A MtW PRICK!) TOP Al I.KY (TMP frrail preferred). ftat* prlre and altera It can be M. Add ma* J. C- A., hoi 103 Herald uBlee. AJIX KKtTKD ROCK \WAT. IX (iOOI> ORPFR. RRIJ (lad ha ml. In l? anld bia hi HKOW > K A XICHOIrt. 31 liwi treat. Two aratfp. adiftixu top waoox. kccORB band. to be aol.l low. In Aral rat* nbW, bv j HKOWXK A XHHOLH. 39 Xaaaan atreat rAMATFVRA OF FIR* HORHRA-FOR AAUt-dHK beautiful well trained after llawhea Hyateta, MidkR and harneaa Horace. all areuM/oned In earrr ladiee la Ma Centra I Park Yuun? and warranted aoaad and kind M tiai map**t Apply Immediately to DOl'iil.AK, nraer m AeteaOath atreat and Third araeue. AJao Huraaa to k*a aa hand. rHACKMKN ?FOR AALR. A MOIfT AROOXD OOACH. hi a*a*l i <intitna "filrr. fir aal* very rh*M>. Prtoe Rh Apply to J. c l.KXKNTX, 37 Roomer arret. WAOOXA. CARRIA'IRK. IWRHRA. HARXRAA. AC.? Frraona whihin( to p'trrhne* ran And Um ' | il M ill m*tit of new and are. rvi band < *rri?t*a, Oroeera' and M nana tn tha etty and at tin Inn rat prtMa, at 1M CttA? arenitg an( 10 Nevlna street Brooklyn. WANTKIV?A RKt.T iHI.F. I UHIW' RAPMJC HHtt. Add rem Mason. Herald '?re ~ JHOIJEKW, A( ., WUTKP. A LARUE, JTt.EO AKTI.Y miNIAHEn riKHT it.ARE IIihw ?ul"l <in ii[hl"irhi??t "f I'lfilt arson. pivf*m4. IV adrrrllaor, an American lad v. h?? Juat rem roc I fmm Carta. ?Vrr allhln l be part tiro years abe oaUhllahrd aixl afWrraaf iillj nwlnrtat one of thr heat and irwaat fealHnneMr Ifal j int lamara in Ihr I'nnilneni Al Ihe wdtrttatbio oi mint fn-reki lw pintwara nimilni a similar bnOM In Xere York TV a4> t< rttarr maiM HVr to m?*r arrangements wHh a party a baa twins ? an of hrmaekecplng wort Id bo (tad tn a< rrpt. tu jmrt for rent, a mittof apariiat-ii's, with board. Addreae lot J IM I'.ad .4Br?. HOCHK WAITTRD.-A MFfMl'M RTZRO FXOI.TBH RAMD Itirtil or high at nop. wall located, la wantad tn thr fail try ft rrrjr dealrahle truant, with a am ail and ea refill family. AaaaL if on a I rata# .t thrr?j to lira raara, not In ttrraj M.wkl par a?n'tm. Addrwm. stating atari locality, R W H , Herald a?ml, WAWTKn?A DRt'O HTORR, IX A OOOD UV YT ralHy and d"lng a fair hnalnraa. Terms moderate to?A purchaser. Addrwaa B , llrral.l olkce. U'wirn-RY t irrrr vvvx wtcc tunrwoinadran an I ofnrntnhad floor. constating of fo?rnr#T? I P a.ma. ?nil gaa, ha'h^Ar. Wea* side pmferrcd and below riftloali dr.w? Rani f?i par inooih I easawun IM of Jmiy. ! Address W H.. HarmI I otbra. rtTAXTRD-roRTWO FRRttwuR two ri?rrw*f?imo *} Rraona. with Itra pUrn, ,?.| a ?all apargpytj fcwnttogi li? T* *?? ? iMnl *n?l *** ai'ttnra. A'blrnaa L. B. fWt fboty-ttord ?*<**, MaAoc term a. TIT VXTFD TO BBTT-rROW riRBT Of^BW ??*. W a am. II IV-w ?22 , I* ninth .iron. Mah atonp ao.' fi,f n liriin# r?#w i afttfit w nrrmi?*f? MMM h# yy gate .t.Mr<?. aim lug tonal*?. iTma, Me., bog 811 rot* nOam I ~ wynryMi HZHIZI iTijuTuil* or rc?>fTrf*R W.CfrnrN^^XJr? j ^ \ BarVflnf, rrSn?a??l? an/1 frTall, rhaapar than MMf iMar amp*. ??? W I<N'W'>.N rMlli i'i'n, tM-iw-pnn SUnl'? uat ii - ?? ?n) i,?inp? w ftiyt no a rtfbar 1 ?rttr>r( In i Mrrnion. I'atl ai*t atn noway. {iota Mt mmr | i nr. rw&vts&zvswsiis* tsag*,xxt rrrm iir wamn?-a ra?n hat lira rwmmi.?r? ni?rWit 1.1 fttfalab part or wWlat a hnnaa, nan Knar <4 a raafc mat/wrap hT aAli MMm . ft, way rra mm. Alaa a n?wK ft?iHrtl aaaM rmiftx" tt watt or rrnwrTtn"i-A f*wr up h<??a*haa|tlaa wUt anil thair faaHf^.tpf fcalt ?b??n? ihrna m< mba It omatata <4 a n?"^ f<>na frill wran nrtaaan. Hm AiiHa rt roanw??l iwwinra, _ ,.1-artM Ann- af anbd roaawr.*. bailrwwa a?U? JgtAljg '?Tf tmr ?<f all lh? famta. Call H?l? <1?J { "^8VlrWB(rVBa trcft. nft rWtjTI* tfeaMMWltV

Other pages from this issue: