Newspaper of The New York Herald, July 28, 1860, Page 3

Newspaper of The New York Herald dated July 28, 1860 Page 3
Text content (automatically generated)

LIST OF LETTERS Imnalnrag in the Row York Post Office Saturday, July 28, I860. ffo faily Published In tbe Newspaper Hanttt (he Large** < irrulaUon. LAIllW urn. A Ammtm Mr* Vtniian. \ '^r\ *??? J.il ? Arnold *r? ?37-.h *.* . m .n Mrt Hury A lUrU h bum* *ro.m Mr*, liuusuai Artwo,, Kuuheate M T Atxxtub Km*? Ak*o Mrs A L AIi>uuh?w ?lni U An Kirry Jim Agaou AH?n Uunnr* <<r<I? . .Vr?b?r Mrs H A iteoMri, ThomimArfiia V \rm.nr^ue rcve a Alien Mi? b^rali B Ui Rrhrrrt Bell Mm K R-irvdiH Mm Eliza Bi ckuier Vlr? K W fle?*>r 4.UW K MoMml Mary Brury M .rvj? Aim l)euii?-y Mra J<>s M *r? II?I Bradixy Mra M A H-nJamin Miaa 1. frKri Km.-Hm Mradahaw Kmily li<uj?nuu tiauuih K<ir?i Mate Tuiiy Baciev Mrs <'a"vi> Br tun Mary IfcMi Mrs Alir.ua Jlaciey Mr* fcllaik'b Haronrd IIn 1) Hou-wr Mr-. A tic* K HjJTcj til Koi8 llercor Mm Am H .un. ;n--aii Mm J ntaardJumJA Hi*U>? Kitrri H c.iiik Mrakc Mrs J.iiir IUr.l Ui .d^et Buck.ey Catharine Bate), Mine, Varkk Bind Mrr, ?1 Jk*4 HualnieM rtat.it! it (kljou MhwiM Itiwl Ouho U Bri>m:i?r Mm.wk'o# BaiHl<,.-iu:H-l/i~iM h fcnaoil Mn J M Burko X * i^ia 1 K luiteMriAuuY bwhop Vm Jennie Burrm Mrs i.ric<j Banister Lucy Brine :rb->u HrsKT Bu?k Mm W T Barit?* l>lu J Hloodgoml Mm June Bur.'alxe Mm J vky lili/tt Brown Mm M V Burki Urt ilalhr-n BarMey Mm SanthAHruarn f.iruh K Btiar.an rtr.irha Barne* l.Uzie W Hr >wn Mr* Marah lln 'ki. y Mra, Monroe Barry Mary Biv>*n Margie t B'l/k Margaret Barret Mm tJeo Br?v>u Mm A?I Huiixa .Ura Jtu? Btrlixikviiewl.yitU * Kr>><vii Mm Ja* O Burk fliafv<i C Bun w In Jdo W Uro? u Mrs, Trinity Byn? Anur Barrel! Mm M U pW 4 Uryun Mm, W 33th Brauu Mtoa L Bivlerick Mary IJyrtw Kiua Baain JutuumetU Brown Lwi...u i;.?.aiuui Staaji W Beach Mr* ? Boudeu UxaM A Huiuu Deuuinmlla A Bran Mra Maria C 4Mb Kb/a Caary Mra Ann (Jorii*illM!-?,W Oih t^TM km Doctor I'mm; uaiura <V?iaan Mm J OaiabwrUlii Mn iY?w.oy MmManha < V>Wd Mr* Isaac Ivory Ornfrm.uLMja.Mu; ( IlenrR'iia IBiai|iin*<' il'inllj If garetu Cotter ? ary Chapman kmtfero Cfcmino Bella ?Wuail Ura <'aarlea Ma Clow* Mm A CorUirrU MrsMartha Aniiigi HaiknH) Cinumu ftrth i'"irui<b Nfiiwy Charlotte J ?:ti*ton in Barah K < 'uroontu Kate TV itIIt" Am^aln Child M m C Cragi-ove Mary aa D Ouoorer nacau B O n^i il Hrvlget Chiton Bridget Conor* SlLeabcth <'o?<ro?e Mra CaUagheu Brid*?t One Mr* K a CinUi Uim U <aB?) ti III I'll I II niy-n - t cken A <'< * ttrkdg^t Cka>(>b?U A Jute t.'ovicyMniltcBjwcmt < ?:ubertB plunv i one. Mary (ou^hiUi Kuaraana CMiaiannCatheriix' (uukiin Mlua N J Covert Mm, WaverOuup Mm, Boarert Mary ley plvo Canavan Jaouey H C'-uuKm Mary Ann Oomrt iialwlla Auati Mm Jau>?a 'V?ktn?UiM Inf It (o?oll Mint) Cfeudler Mrs lieu- t 'ootruu Jtmi; tJ I'.iyUi iv?Ur.ii neua Obtn Mra klui Cuyie Mary Chftrb* Madamr Cohen Mm ()rur>e Cro/lcr Mm Alliuv Jaoncy C<ilwnaj?J(r?lli rberW:r uacltnn Paullii^ Ctiimi Badaine Coheu Mra 0 T frowly U.ioa?U Ckrttu Kate Ooddlnetou Madame t'roiriey Mary CNrveulerMraFanny Cam) >e t'uirau Mrs NcnJi A Clarke Mra knala Omnrlly Mary < 'unn'.nxh.uii Mra Clark Bearl?iut *JolUua ruiiiartu* U n? dark * liana C.>i,n?,ly t'alhni?j <"uri > C ah-irina flatk Suaau (Viutlll KiuatwUi I'biir. li C ChrriU Mm A B ?Vn,.ly (j.Ui. ro Hiuioh Mm Siiaiin Carrmly Margaret Gouwr Ma'y t . ^a-ea Vrj Sarah B Cbraey Mary q Si Mary Dean Mm TNreaa Doolin Mm Mnrxaret to Mn Mary I >eforrxt Mn K itolaji Mr* Mary y a aria DincU Mrarett Douaktly Mm Miaa A M Deuay Mra CyrShia Dcr u. A on 1 ai-ar Mrs Q E Deviunny Aoae Doaiey Amy Baal Mm i<eula IfemaiYit Mra Pho) Duis-hemnr II'mKW |ia>xMu>u ,iarvt la? l> D?wlin<( Miaa M Barti a MraUtzabMb DowlU KarfaretM Dniulaa* Mm E L it Jane Duffy Mm Bridget Bft>teaMr*Margaret Drewrry Catherine Duir Annie bavta Carre ! IMI1rm..lh C?tharii<e DuU'y Hiuabelh liav K)i?i.h?tk lUl)lniihiim Mra Dutr ni AnniA U^fri.rri-s;. ?r.U*t> litae* Dunn Mrs Sarah A Be T??ket?ury lira Dickinson Kmma l>uulap Mrs ICliza M L> IHetl Ms Anna V LlonUp Mrs A I>? Vpuvo VmlAnra ntlvid .*nnle Dun inVn Ue *lu Mm KMza Dr.rr iie.y ,M:ir?;are; Uunce Mrs UHrltl Beroey Mary K also Hano-ik Kly MUs >1 W Brans Mr* Chariot* Me J'nnKim*.*.'!* Kertha Kvens Mr* M U bin Mr* KWcn tiltu-lklynu Mrt I\r- Kirnmti Miss l.nin Kib>brrl B? nil* Dell* JCrrr^tt Mr* K T. Mom M1m P 0 Ewuri Mrs Sarin T F Tmtll Mm Jamral. Frenzy U.innah FlUpatrl k Mm Mary Francis Mrs Mary Fentru ( 'annie Fiun?r t strm Falrekiki Mn feeu- K?r*u.i Mm * m VkiMmutct. ijue kaUn Feitaaou Mia Ann Foley Kibe Faky Mra Margaret F-rul Mm, Aileu si F<>l<>y Mm Mary fhrnusu Ann la l'i-etiklrnMr.il ha AuuKoliraer Qm Flaaafnui Miry Frrtub Mm Mary Fori Mm r J Fkf?ti Jr-bn Fields Jennie Fouler Florence A tat <m karfuM Fiassudb kUien Fuudcn Maiuwk F*rt?y Ja ? Fluuuraa Mm AnaiaFo.Ukner Margaret fiw.rt Muris Fimi*v%ihu K #- Fo. w-rVIr* WulineL Fark7 Mm tiarab K F . ?>i? Kit/1 K . l.:l?n it hm Madaaanrnu- KUh kn > l Kk .1 Mrs 7 M to* F?k Rinxuir Iran* F-ost ss?u-e? Fault Der Mafry FUbsi r.^a hjuu MrsJuka rave l?ai*e P ? albraitty Knni Orean' ?<>. . ? Oi 1?ua Martha aliiubau K<war Ure-'n .a . K G. - ?tkei-ln? T11 **-k^?* Mm II (Iwi.n <1 V.i <?icf lr? M iUida array, KUru Hmt.m.r Gondr. 1 lila M uri? Mmr M La Clettv MmOatk-rtna Ood*oe Mrs Mary artenaJas* Ueitins Rii*n Uojday Mrs Louisa ariloar Mr* Calk Htoba Imuran Uurry Mary A-ui Hrafcnm Hr??Waah lJi'ami M r^.irrt i...rb?m klmm? K MfUai square OaidiuasMrs 1 rat.IB ifcuduu Mra I'ltou OrtMn Mra ilfcxUe i>riii? a Maria tiu.ovin Mary Orukia Elkrti Oi fl<-u Isne dross Mary T Oralis rr Mm II G'i:c' Mrs COiabeik <>uef:Ul M uUnw Orak m Mm K M Oi as Misa, Wvai l*h<Ju?cerrey Mrs WS femiyMnry >Vwit ^ Haakrtl Aiuif HttrM Mr* Husan Rods^ Mr* Kaehsi A Uaaatkurn Un >M IT ??'U> El u Jane IteUfi Mm J f Hail Litai# Hays??l tTtiiaa Il ^.eu Mm tTi.ia F Uai: Mm lUunahR !( .tlh Mrs llua K II.' iiuoX'iJ a Hiit Mrs Kokcu IftjlhMUaM II '!;.> ><! Mm II<11 Mrs llrury C Ilv.nKrsM* H >! ! nm?i. Mrt F Hall sars). Ilc.'iiax.d Vrs-UrahKll mima Mr* Hall Mm iinif** Ilt-n.lrv Mm M J li> ndkl'e Mra IlaUie H?n>H?H> Mr? FuiinaK. dhi M~* IC l? Han. ii Inn Mra, (!?/ Hi > rj M. I aim- C H'sjJ Mm Calb"r1im ry street MrcJoinoa Mr* W A hopp?r Mrs Amriia ftsxd Trrrsa Herd Mary Ho>-tt*i Mm TUeruaa Ilaatlncs O-arr H?"m in Marcarel l^.nax" Ha rta Mrs Harrtrt fill! Klt?n n?w?ri1 MmSarafc lamas Nn Calk flUiMm .'oimJ Howard Mm K M Hamoti At>Me lull i*aoiloi' Howard Mm Hardy Jaan'e III id Mrs .liiin T Hubbard Mm M isei Harukon. Mm Jane I iuek>y Mi* lias ll'i^tiea Mr*. j;u< *1 Harson) (ts4?na nuh II Hill Mtsa Haitwe'l Mrst-axiie nipwi-liMUs, Urand llnni Mm <"aU>">n Had Mary ?tr> *l llu-uina ? m. . Wbr. Haaaait Hary Hilrhoock Mm U H lluUihinsnn Jaua Hswas Mm lio*^ Mrs Ak? n Fllyntt -a.li? Ua?kMrs 8 C Hyau ijnm.\ k?crsoll Mm Mu!ia*? ^ Irwin *ar> Arm Jaeksen Mary .TnJ-s *1 yrs V*rth% J.ihna^n Mrs C Jar.|ii. t M' e FmUr Jokus.ii> Ktht l.uiOa Jotineon B'tm J?ai.n.. s Mr?ri.rrn) .t<4ir?Hl M JonUii MUa C M V J?anil s Mrs !lira .VLu?-tiMrs -rue'.U J'i?" M.-s IVnrJa 4ors .1ohiv41 llowu U Joys- Mm fe<?r jMkcp ML*a I?w;~ JokLosi Mm Ju^r Mm Mary K |MfS Mm Haanah'K.-adall Mm Mary Kenivdr J ilia l? *??? Mrs CaUMTiua K?n Klmli.s L Krnny Mm *iui t Bully Harts K"t Jim KL/a *errl*aii Irs W Kelly Mrs I'aiherliM k?iii.aJy Mrs Mary S7tb ? ally Mrs, Canal st -\nu KiMuil lizry saaii Mm M T knn -dy Ana* ki i? Mrs M.N-e?a U^U.11 U.rs k Mftl lifliLr ft Um Marion B I** Mr* Tl*j* Llivh?n Mtrfl Um A bur 1-r* Mr? U; rln-- "U Hri?? Ullfk Vi?p L l.ic'Mi Muw Fru'liw lxm> Hnlft jiiTiln i Hi Mnir 1^?m4i>? Mbim J 11 ly?*ni? M-iia"?3 ! ? -? 1<TM? Mar* Lorau Mr* rt K bwtpvr* Mina H X Ionian uaf* llafeMM Ijm* lltrjr L*?n Hatt** Lit" liertrmk Aon* liP?u Mm liiri Ljrw h tuii lAT|r 1,m l??ri? tlr< R< r* p? l.vot taM.aril U>l?f ' U?/M? F lilinitrM FnUr?1 L)'?l M?f|l Imiiii I KilTubrtli liDnoUl M*f? Uxwi Mr* L*toj Mri Robert ^ Matw"T ?m Mean *?'. ! It/io IC'-tli iMk^a %li R XtlrD Him t M "j ?r, Vmvila artrn *?rT Mi Ml Marc Morr UUvr Mac< luir h>aa Mrnnn?? Murr Jute Hnrrm >>phia M?<1i?an Mw* M?thim, U Mori nv-r? vw*h 1 Mi rriu Mw? I' F Miarituasuu Mrh-r-T Anm? Mrr*a>r* Mr*KJwt? Mnwton R. ?? M*MV) Mia. K C MW'WI Mm* M M.il iii Kirj KtlMf HrxtL-M Mll?y lVh>?1 H-illn NIk M?**"r HuJ-u- Hau l M ill") f*??*- Kartt Mlvfc?l' Hr* W L Mi'H<l?li ah* ' H.rWuMn S*I ?h >' A ? ? Aim Mill V*n Mr* K.r.l.-. Mm AIHU >? ?..*> \ V?rfl Mn.il V.rj an Mr* W A Mww.'t. ? - K- 2 K.mr? .Vd-Ua M?n?a K.ua lkv?'-; MrmJan Mnnnm |ju'-<-lla M*? " * Mutirur Mr* I' ii u hj A una |t<?n Mn f n* Mmit^lllrr Mm* Miri.bi liil4cH Met will Hnitevt N<m>l?r>k Kumr i'.Ji ? IrMi Mm Kuun ,(u* Muirj lialeii jmrtiin Mri MjitiMnfuwH Mm MnAni'tj Mary M*D-*?ai: Bridal M"?Jn.i ?n? t'M'k Mr Mrb?Ttw unit M-I*v?.m Mm Mr?f??r*o ^U?b efMU Hiliu.K ^i'lbiW.1 Mrll>i?b Ana *< 1 ?irrv *.rj MnMrrU I Alb> MrHrr .latin Mm .?m MmltaM d rfnrhla M-Sally tfaT *rm Mm irtl ??rjrV Mctoii ?\ Mri i<?* M' iy M*r? t IHVttofMiDf MrUui??Vr? M- VI A >r Mm R I !( <rn>l kiiM Mcorur- Mri H M<V*l? Mr* 51 Ki'li lirtilpt Ml IS** IviraJi Motor ' -.th*rtna Maar Mmm *? 1 < '?? *1^11 M?'t n?t>w?i Julia K RriBf Morton Mr* Jno mmm Maa n Merman Mary U?k?T MM Q If^'ii alfcartnt. 0*?rr?lnrw? !Ui|i: Car! I Hannah O'Peli .l<-?n>biTW Olri AMr* Otvw?iir Mart U'Dnuiu ?r? AMOrr Van (HImmU Mr* Ma 1/ar nm aridr^t Ogntmri Mr* IMn O lMiuMMtra tiwew Lou** r P?ia? M-* Pi?M* Mr* NallyK Ptn? W?rm R rakiwr Man r?*t% Mr* K A rn.-? Mr* H?ni7 Nwr Mr* Rii tfe frrrv Mr* rtarak ITuiit?? Mary K Pa?rri Mr* I r. *. a Mjrvk J fr?^v* in I'laat hr*h? Trux Cam* FVr-ntt Mr? M W Patt Mr* .in fWrr Ml?0 r..??r* U?*ma Fwrvb Mr* Abr*ia I'Wn'n Warfi f.r^r *r* lll? rart*r MM* a A r>urmm Mana rnywi Mr* Mary r^rtiM Mr* Ab**U mwril Mr* U H r - Mr* R ***rrtT OMkMlM Btatord >?rr A Www- Br? R Bay Iwt RtHn-r Mrn 4 Hal am Margt ftor*?M BmMt H?*r JUry Rwwm Vv|t B*4??n B?rgt m?n.fTi Ann# IU?> ?m .IMW >? < lln r IU?-rrm Mr* Hi? \mtm*u jU?Bn ?r* Ro(t*ii AA*ltM * ? SSimMm Mnwimh R ii??n Mr* ?< T IffclMH Br* T M Mr* WariB Rj*o flanth II **rr?Ui Mm A U Mimlnltl Bjwi Hh* sas?vsa* E-or? sg:E7* a Ckr* Fm??T N"I?i V?|t WM>r lm ft R Imim* Mr* UM* *weySe*?4ll Mplx L*ar>?iw< Br* U Purlin* MU? R T fUaf'inl Mftrr O IMwHW-r Mm* C HmiikBarvA V?afnrd Mir M Motion Rata A Rmith Aetweak ttotgl fknnM Mrm.l* Burr H *rotth Br* H * n*n' ~ KMjk Rurmw Br* B taiih B?r*l itrj M*i'*r am W RmiUi ?r* B 0 Mr* *H ??? ? *?; RMIUI M<* feui, ruM B Mppton* Rrrnfr tap Ui ?r* H?mrj nL\,t iri'i*h?<A Rh-n*f ln;D? < Stlrtitrrt f" ?? ? V 4..M Br* too ^Mln'-k t(B> J B?w?ll B?ry T ftnm-r* Hmiw KkiMri Hirivrt H#??rl *ll?? B *" v<t?th?rm M.u-w> C?*ra Br* 1 Hvf** Wr* Em* MirH P*??*n B B?rr *-?? Br* 2wl ^T.rt Bt ? "??k? Br* o B Ate* Bra J'lks ru^B/?h AonUilM If , Piart Mra rteann Janaphfoa AeblwhwW Hmn r lifsi <"alh? O 8m'??h Margaret fbubart I* f -d i uhilna 'inauda HhhkiU *1m H inuvirrMtoM m .Vu hi ror miry A hiunuer Mm Idv i Sutler Mart* htltou Mary A _ T Train,ir Mary TUtati Mr? Tbeo R Tnmpklna An^Vme l?u-M?ry TttWu Ellen f b aawaun Mar ,t 'a>!??r?rn Irrpy Mi?k l> IImwiiimihi Mrs U O la) *MmI! TuiiIkiu^u Mrx I K fiillM>uvtA leit uni* fcniilma Thurnuv. Mm A Tur? II H?l?a I< Ibwlng Mm Jut 1 him a* Kate Tnnn U Mlaa M ' tr i-M ?n a Thorn** fajinta A 1 urnor tnua B TiMro kb.ob ToniphlDH^arrte 11 Tyier Haille 0 W l'ndemo<>d J alia V Vali-rUrr Mr? US Tan ."Hon Mary T*n Wink)" Mra A Vuudi/vei h Mra 0 Van lduer ltjr*aoO V ardell himao Van lloitiru V inoia Vaikd*rh>ifl Margt VljueaCaiuenne W Wnne Mm O E WaM^0k1i'? Wtlami UtM E W anner ( aih ? Wern.ir VWUirla Ww> *vr MunUJIary WrirbtMary Wrah Mra U V nl'aei A line Wiu-hl Aunlo WMte Mia* W.i ki>r Kmm.(- 3 WriebtMraon Wh?te Rliaa Walter Penelope Wulla Knnny Q VThim Mra K F W tiartou Mm * >l#.lu Mutci* Wbiuaker Harriet S Ward Kamd'* Wt lw Mrs Kl' Whiileroor* Mary 0 Ward Antic K Whtnpln Julia Whiu-haail Harah W?ura Miaa II WHIiama Mra Whliet.nrat Mary Wauim Bella WV'llama Ollv? A Whu.ieay HannahM Waii-on Marv K WilMiuna Ktixabelh Wnud Mra Mathevr WaUuu Mra'K U Wil.'iaind Mary Woo4 Mra A Way K^heoca J Wtl.lama Harali f Wotberapooo Ln iiaa Webo A Mia ?'ili?in Carrie U A- 2 Wwm?>ii Miry A WDaou Mary Wyek.rff Julia H?1 Wheeler Jtlluu B Wyman Vktona V Ud Z i Yatea Ann R Yr.nox Mn /imm?r Maria Ye?u>n Mja O Yuuuq Mma / UMtr Adelbeln 1 Yo-aiuc Mra 0 K C C..VT UtM KN M LIST. A Abbo 11 B Allen Jaa M Au'Jkm J B Alexander Or J U Allan < baa R AnKr Ucu Alexander J U Altuu ?} H W?S Adona John 8 Amu J Aldridjje John Aruunnuv^ frank Adaina Win AiaUiu Key W G Aruy Jar.rO Adair a John R Aquilan Kalaal Aapril Junct U Adawa II f Aloik h John 1> Am.il J U Adauia hev ]]y W All- >od A Arnulda k Co Auamu T.'hn if AUeudvr William Aniilaiead, 111m* A Adauist'K Aver I'rof J alio 0 Co ! Adam* fbrlatopbar Anearn Malhew AmanlaR ' Aden.a lobn Clark Albertaon Robert Aahborn Ando raov ! Aduua John C Aliuoo Wa C Arrtbb?rm Mr i a v ni.lu.tl l 1.?iv i tt'.? ii I Allano lltrjainta U And. n>on Uapt W Avwiil frof Oeo W : Adm.s J J?J Andcraoti J HtU) AppleUm Ueo S i Acker Cornelliia Andrraoi f Atkloano Amos I Ackur Oapt l? Aoui-raua T M Arnry Ju A j Abraham* Blchard Andertou J R Arrala tfulaseppe | AdJ?r Mr Anderson Phllttpp J AroCMngrx* Antonio Aaions IW>nJ Ai.di rson C A?hh. Ui Col A I Ahrubamser H V Andrews W R H Asboth Alexander ; Agitcn Mr Andrews 0 W Arango llaiiiua 0 JiTii n .t McDor.gull Andrew a Capt C Arms 0 W I aUmi II Andrew* J t> 0 Aymar W 11 A Cl All*ti H W Andrews W R 11 Aiuts Prof All?n A fl Andrnwa Mr Atkins Th->m.ka A I Alien Huu-ImB Andri-a Uregorto Arthur Jutocs Alleu K U Jr Ames C W Aubcrt 1 J B ruche J 0 Breed Jueiua Brown 8 F kiVu 'Jt R H Bedwlkl Harry Hrnn-u James ix-k John P 1W,\ .Y, Amu A Co Brown kphai ButxoiA W 11 Brckclin James C Brown A Halter Ka! -oik b 11 Beetus Jam's Brown J D A Uo Brackman Geo Keers U'Wta P Brown i'has UradHiy John T?3 Bellamy Cyrus, Jr Brow u Oeorite L Bradley lleo II M Bellamy 0 II II Beown Kdwln Bradley A Hi-wsou Bcluutn Ambrualo Brown William A Bradley R< > <"h,.*W Bejan H (I Brown Anton A Co Br.tflherring John B?*d?u tharlx O Kruwu K A KruicK niar.ea Belli. Louts Brown C Alonzo r.m> * h M Beim John Brown lamas A I'.u <'*!. . Watli'n Bell WlUUm 1) llronn Jumos A Ob taVbM U?o P BollwMt Auxi-t Brown T 0 I la. kl'iirn Thos Bi-aoon Ueor^o Hrovn Jiln U Mackmer tl B*ard*!ey Jam** H Brown xuaoat Butfger Chr Ben'dkt ?"haa A Co Browne t?eo t Html J.U.n Be?is U T Biowue (1 A Brady Kn.dk B>i?iicl A Anlcrsou Brower John I'.i-adv Bait Bennett U V Bom her A Trembler |;:th Jmn-'S B-nvtii It Boyc?K?ardM 1'aceun Jiatal* Benju-tiin Mr Boyce Jamee Blackburn John M Hetjamln J P Boye C Buckna E K H'Tinmin M O Mouuord Chart* J B iri^ulippl Qlust'ii lfcujamin C T H i .bolette 1) Bah" r Tv? Rcjmoo Wra B Bourne Samuel linker klr A Mra K Bennon Jabn C Bon on Thonun )s. k*T I'harl"* L Bren'nAllJoe B-^wV-k Uir-m W l.ukerU A Cu BrouiMUi lame* Bon wold tlerin&a R ItaktrJnhn, Jr Hri-nuiit rbariea Mourns H, Jr A Uo UriB.aJI W ra Bromui M P Bourko Julia Brandt W II A <V> Mreti hi Jobn howikir Ih- Jamee II Hamper Jarol, II Ben a X RowdHb R t' lUnka ilkar!. #?J lt? rtr..n.1 Rafael Bowden l?r Jama* J Bank* I >r * (J Berber Or Mmiind Bow?n Daniel Waldo Bland Humphrey Henjer J A Hoyden KluiMlxe Br-uuweil Juaepb Mcui W (I llow U?> k t Oo H.-.niwin J 11 lliw A fcgeodrw Bro* tiinv A iiroa haidwln A \y Berlin John Itorye l Jauiea bitldwln ?b?rlr? V h* ;'?huM f'W-lea B >y>l 1) li li-l'ey lau.ir th rry I>r R T Boyd t II 8 llMHiy Rnrw rl Merry B R Moyd Juba Y tltulnyJohn tir'*nfr Jmurt Buyil Jaine-i K Uwke Jamie Mrv' D Peter U Boy..) J V Btley John Hrrturd K ti Bo?enl. UttH< > II '"kirlie A llrotancliFC BhDoii A M W'UliMn Bow * Fo.Xh Bullm Ctwrlt < lieu 11 Uowtea I.unea JliAkaa. l??r?c| H torik'^K -N K Bowei* iVUUam Hurry F-dnvm.1 BriKk.** Jobs F A (<o hnyl<' .1 O ! irry I'auVk Bri?na M A i.C HirryJ.wpb Bnua J F A Oo Board* .1 U H HarurA Thin inflow kliaiee Boy* Juan hood Jl.rtw.r l Henry M Hiaie. fekl 11. ;nr.,-h IU?4J <i*o A Mod Itirnard VM'liam R Bm> rfi-ul Conrad Mouther l>r Jamnill lvirt>**r W BAI'i^-S Bridw-a A laatio Bun&Unil H ll irbrK A t- Hard hkHuu Bail K 0 Barber Kau'irl J Rilling C U BuukaUui K.caMr R BirvwAto Hllrb A Iinun V M B.irrlnnerJ llidom Gua are Kr * ? K A?i Itarr W W Bl>erth*ler Mr Br ioe Joi n Kukrr Uro Biulurd loirr BriK* I I! Barker Kdwd le?3 Kta?.ll l?r I) II Mult Tb miaD Bxrk.r Mr ll l?r Klrui L Burahwu K B.uou Maurice H BwvUl^vt Buiiin,; i! 1W1.. U 1 h<XKlure A Brllt imnr^W BilKfy 1' <' luirncu T J llahop K W iiuKcy Uirhael Barlnw KW U rOMll Illram It . im John A BaMirtt Fmnk B.rd Miclw.l Bu'nu.Totia KuiifUii A hojim h ? S B'iriM Jobn Bftidfn It j-J'-ti i %arW 8 Bo -.;? (V.rlna liui-uo Ma run i K.rr.-tt * n B * vi 1>. _iu UurdlrA P HAilmnU II Ki.xi.eJ R Jiunoba Mcbulaa 11 iron W lii '.iui> Jo? pU S Biiu bra vixlro Hiirrii'r'on A >'o Ifcuu Air Bi.ua W iiimn li.?u a .iuw|>li .1 B.nJ.itu 4 X Uurl Juan liiairn J A B wit. a-at Robt A llutunac R J 8 B*U'-> !?hn W Brn .an J ..Bra B-rmrcll C A T Kiiwr R Boui il Kd ?d 0 Buiuna Jobs J?il Buu i.l< rd ( flpt D liiw*jM?i'hro B' t oktvI Clu i l>j,.w.I Tl.oa I lirunaa ti ? ilurdat-t Jao? l-Mirin K Bi >ka K itx-n li'.iabnUon Si nun R lUMKtl .V I'W.'H Brv.>?t?Job3 V I! rjiri Vfm .'I Bauilui M> tia Bi>i\* Or fcUmd Hur?eyeJuLn Bail ,**' Jaiuv* Bl > m J M Brush K A Bi-41. 11 J Bruaaoa J M Bullnr Y 0 Briuui A Jnknaim Uroumm < hi.rli-a II il'iun W.i : .m F B* a' h Rev llt^io A Bi'< n*?l trunk B'.rfc ! anu-i H<~ krrt Albert U HonkauLiU Bur gen rtert h k*i'li RuUirt R Brv*u ti V lti>. n A l'u Be kwt'Ji Mcar Brown r,?>rK? W Hi van Frank Ihekviik J r Urons K ? A Co Byinjjluu laaaa Iiklt Jiarjib Hr * u Joiiu byrnet Jama B' -ikl'-y I'nif Jamb Brown W HyaAl John lireeti v'oLn Un *n (iuautt j| H> run Aridriw lj B.lbL L By lu.oa JuaepA C C?" Iy-.niler W dnw ''*l"ht;!lp r>>rnln< Pnf J X I'ahm Mr < hum UM M W IVm a it John riawhome JFU 11 II Cinirdy Jai F ?;*Men>n .lo* t -aa ly |v*rr ?'oiM?r J.Ti-mlifc nJiiII A BrwjM* t'aaiiva 11 T ? ouaaly MI.JmaI < JullKc?..rl 1 ran ford J xil < '< oaLtu'.irui M.mo ?' iMaeil W in H t'rawf ird Jobn < ooooiy l'atn.-a 'Vlla.'h.-r W I r*? ird J ajarj Jr CoiumK'^ y ' ran* I ally Uv-I ?'rrv?ti.rd J T Oooper Ml i "anee .Mr l aanr Fruk It ? <>oi?er F I' <' au -y Kavid U i'an<l Willua liarti Hwij <V?iuiakl A C?M wll l>a-. id A l '???re|l Mr < ?(n|>t?'LI Pranra I k?ai WUiMI* U I'ofny llki C iiuulo II J1U1 I'-aiiln ( < A On ? irr>??,ll J*m?*a W CanrMaM John AC t>??rljm?i *'ni Curplwil ?mutk? I wfjA CoruaalJ tm I W?Cu Chailta ft T Cma*r H-arano Camp Kb D < r?a?l < W Co*.no MiehuN ckataplm llanrr tiv oaJiai <'?nu.o -laa CaiuuA* id U A <*! ? tr-ll Orn t) B Cauncn '< hn riinmnOil Lamkdnt I'.tirV* < jnu nlbtiiKM < uUjft 'i rr,i,ij Jai! Cantr<r JoMf?h CaiMiBwJiWtl -3lj < tftampM 'i Juacpk OVida <" ? ' .?lw?n Iri rtu ( Kftiti i Kt.g'-r Clutlradon I. < rft CaaflaM W| Clitar in?uluMl<-hi*' Oxk* 'a* K CarboiwUp Brick J C?*?ka J<?ho P Htudu CM- i'>!rn Vr'rr ft Cook Kdarard M I'arra Mx-kaal Ohl(>mai) !l*r T K <Vmk Jnaaph t u>r A < " ?* 1r I'u.i r I. W i'tiivniau Rrv 1 r.n J<>ho C irj * Mr.iiead I'linlon (i II fl>i Ma tnJ < .rv) .1 \ Cwl.rau A Hardin); ? <?* V? m W am?il f'killp B Oorhran Jutin CVw* A Uientoa I * ?rr>il .Ilni Ouchrao Qhpt J ?"-iu.hlr% 1 darmil R.dwrt II OaM> J M rnvhiiMwl I ?'a?a?IIMT uWi < 'apt J A loo* < mrtrr ft I I nrrivi m Rrtaart - Ilia J * Unaraii W -# | < arringfcwi J D 1 fliu t M Coar.m <aorja < ^ivuier <>?uri? <<>ar:-ti! QnauiJua CarETSo t oaa..?v?W? R c^:. Philip J i 'arp?m#r John * **?iial] J'?w>k Cowiir Jud** | ()?r|ifftttr Juhn Ma- I'opiLJ Uao Wji C '' tt*r II I |iiM r *uH H rimifli llnnlt'l I I Hapmaa ) W k r? '?idltrir limn foorat J L rWimj Va ? ok> llf i>?t ?k>wta* R B I i i?i nua Kr- IKrr c?ta .I.Jin II Croarndagahlald U prj .? r-a I C hapmAD t? A OoIbjf Ow B Co'fin (' B ' t\mp A (' ?i' '? CWtai Cuttar Wm T ?*?at.i.at Vr ?v>! na Jnfen Ounu K f i ? iw.p.al TWiaa iintina ??ao ft t'aow II <)Uo | Caata?L**1a ...linalk.? Calraa M ? a?IV ii 0?<?rrt W '?l'ira Or>min>Tf iH Jro 2 Carlton Vm ? *-> A ? u r-immln* Katv CmiK, ! ?r\ .! <"> >(a4?r II ?'uminln*? Tko? 1 Clark A Hail ? !?<? W II I'miimtiiit" II l? rSrkflO t.<?M ? ? uibata JamM 1 ciarm K B A c??1 c.dH'B-l?rol>0 I'nnoj.laa . C art WillkM* r.*n * Cuirf-r -l'ia^h Clark W?n f. iMotaaa K/r? Pnrtia H l?rk <>rn? >1 ?)ol?a0r WalMT? Curua llarr*T ' lark ( art ??< <> K MM H C iW?Jikn* Clark Panirl ? .U*>?an II R <;urti? Jarob ciark I. B Ooi'>?rBtia|M>'e?b?aciith>><>n.l K ? lark i aft Oao W ' olil^ I W (Tiurrh Walter R < terk Hf lanAlta l^oW'Tiaaf nmn-li IWnl ft IVkJII I u*i??ki Mr Cburrb Pradartak ? iark Jixm?? CounainrW 'Hra? ^kurrh CO ' ? lark PtckTtaf ?.Mmk?y Kma r.takln* Dr T T ; I lark Mmhni fVaivaraa Bdwd W ruritar domart 1 ? tarda Nmiwl <>??nUn Curtoa Mr ? nrk? Ataiaiwlrr C<?i??1n apon^or C?mn Krtivl CIm? mImuii Outiklja Jam*a Tur>* ?tok>W l "fcaar i mo li A < ' > < V?* la J UUlaap j Cr,tal TaWiek D t DanvU B T rta?rlnf I, P IWT A R I mUm Prm *D Fa I*** A Ca f?vhai?r n I?t??? Mr^rLio ltal*f?*raat sklaro lumalrig 1 H 1 Dabr Wiliiaio I??icr>tt Itaalr" Pn?ar Aiat'r ! WtJB DfaleUUa KaT*?1 l?it >o ft ' r>i?|f?il It A rv !? ?( .-au Ho- WirjiVilK Rtabd W i IKt'^ifr A f wailo IWrnohor Capl 4 ' tfhMt *iUk.oa A Itfiano TirVir II M ; liar linn Aibart ftaiasn K-iaana D>tia*U <k*rlaa paoMla P\ rv-U i?l> [Vdi Jmryk >aa?ft*' I liaria .lidin. Jr IJrtiMao? A HrAaflaf Cknnril/ Jaara Davki WmA.XaarrB IVnnlam k <\t tWan Mirkaal ! I* I?h'-"t Vk m U II Dapora WliltMB llonnallT II P I DitM AT I)?mrw Pmilnr> IVtana Alfrad IHtk M'4-rla lin.wn Roban ttw*n? PMrtnfe IiaTktvw I> A CO Itorenburgfc J M D >nala<on Wm A Par Ai?Ub O Iwm.jr Rlra A < o (Vmiiiil-'k Praa?-U fPafiSH rVmaaoJ'aaO IV>M J Kdward P.?1. ? A IWfii.laon (MAP Pnran <'ae- Mlrfcl liar O l? IVrr I 'karira ftri*laaaMH Da?idann MratioH PaHarlaJ Dorr R V-4 II,?alar j W H l?r M *t- Mnr-jmrr Pnra? JaM Dirk ? IVoaiaoo K W Pownar A H n*'t? Vmrt IVnny Jnfcn K I)o<i*!a?a !,? DavtaftaikP lv?)oa4a AArtaa P n*Ua? i-harlaa H Pavia llirh IVrtarJah?0 l^uilaaa Mr Paahlil Hurry O' v<> l*?rmvf IM? J'.ha I><T?la?i) 1 ImVoo * Uonk?'W4 I>-?iit Fr^arta jnt>? n r>aihot?.i*a J. Jr [Vri?iv W ft j>*T? <<wr?? A rvr,b-ikit g"H^ih? J?"rn l*?lwvn A?ill ?f lofcn lUT^nnorl J IVtlAfHC fMwnwr |>?ait .(,(H?*'4 l*? WW John l*.wo? <>m>? <?*?-? |t??r*fr < 4 A !> * ? A IV)'?'.?? H'nrr rva*Hi?-l n-TH.Jobn !>*?*? W*?rt !)?<> U* f a lH *>U A?lr.'? II iKff I* NEW YORK HERALD S D f>?Orm? J ' Dm<y itaroey Domtac Qtn* 1 I'eeker Jatsob nr>?ool II L PimUiTwm ll-J , l>r?u W P IH. kMin J H I>ma*?r l?r B4 IMIray l.me* Dni n "?rml->?'ACo l>rw-h A *wji dydd Tajik W IHli'l HiwIm Duuwrt Pr B lM'sUaruaJ Dtrklutin Wm B On. i*o;n- J**? * l>m.-ouJ l>a?k-n? .John Onrkae H F "'MW Franrta DUh Fen undo l?yi{ert F I>? Cmio Vines lit A I*W*tc?r Leo l>vnr Frwderta* I>6 Ahrtif'him Jgn-i lHnaino'e K P?J Kiinn'.k Waito rtADtoom IHtininorr Sumuri 1* l>yer rt DaCotii* Jnfco S Iw.juTII l>u?Un (J P?t n?r?ndurl Wilson D'jkaJubo % K R?r?tetn Henry EU J c3eb?ll iJeor^a W K ikm Jnl?n Keflaeton FruU KwiJ KckH*H t HpangM t Jer*B>i*j? Knnla k Palmer?J K-ntman II 0 Kir II <i A ?V> Kn,?n? Iw Kaaloo P H K It. Chun 4 Co Knnter J \? Edward* Ai-'ned L KMrMipi J?ui,ia RihUooU Loula K.!d? J W Kill* A Cm-Twin John M KjuilutL 1 h#<<doro Kllri j Juan Kr._ u* Hninuxl- 'l Idwanla John >Vf*J E?erK?/FO Knt.ni John KKon J*a H K.ano A HlddkBPH fcdwara > Mr ICi '< u Kumner T Erich 8 Ki.rlo .< urn 1, KHmu Andre.w Krun^ llmrj B FdlOfftnii Jm Kllto 8 <7 Krn.'rftO K)au>u IIP KcImii Kuriae Ew-U J H V Fairbalro AViH Ferrla Be,iUy Fiirmar 0 J Knilim Patrick Feiui Joiin Froy A C<> Katrn nu 1-cgru*! Fern .1 *.no*M Fontaine I' <1 h 00 Kulrbaim Alex FM? t,*r I hi v Id B Footer Iim Faley John K Ci-mi loaeph Font F U Frajiaher Ju in H Feuner Jm H Flood Itonnlo P\nuhKr John U Kuodel Uov VonilMT I>a?*1 B I tuning K K Flint I) Kurd Tin* II Fi xtiklui .lua Ftken H Ford F J Fianrjikn jaa Kitnt I'rtrf Ausua K<>wlor U*-vt T " 'raork Au< Ku dull Ukat it Kloyd Wiu X t)0 Ki-nnrta Aututno Flutfy DuntW l':i?l ll'-rrouin V'r?mi?r Mr Friond Aim Koi J f?! K?z t'harir* k'nnk I>ivm1 K fuot?in* K l) A ?V? K.-*z?r Tho*WAHm? finch \ W Kn?t?r ("hi* tj W fa J W tn ?1 HiMKan 1 h JO K Hmrj KrtokMD l *VT Thoa r Mr rv Id I.iha Fu* i? I-' K.arc'i itnen IWr l.taACo Kuwltr Ponol ..rruu ?'?pt John H KlakM hi W fox Uourad K?-,'lor Jcliu Kinh*r Copt 8 P Kvn OUk Kc . rro Hie CVrlo Ki*lu?r T VMln>r A Co KuMor J"4n kri.no r U Kmhcr f nuk.10 Kowler A I/O ?iit*ib J Kub < baa J F?wl?r < 1ia.i C Pifdciick Tlwo A Krl*hi? J.ihn II k\n iTjm J r. Down Kdwtn R KUt K W Foi-y MwJmaI FrwnM II M Co I1>t' luite M Kort>u?h It II frwm?u X Silk* KI? barU<- > Fn]l?r f K Freeman O M Ftoher Thus * Co Fulton Tlx* W?3 Feldman Jflt Win Flahor. Wm Fultorfan,MjkcukbJ(Co Fekuoa. I. L Fil/iMtrx-k John Fry John Fcalr Wm FHco John FryBng Antonio Fletcher Jao?1 Flu Henry Fl> nn Ju French Henj F Frith Joaepb I twgcwoa Jao A Fieuch. * LUla A Co KU^erald buul* Kulkor VItrU K Ferry I hM Fohx Pwler Funnin (lairk l ACO Flewi'ileu l'hoo FoUard Thoo Fui kumdu Wm W O <)*lo Mooeo D Oreen K M iJoodrVIco Bury *mne!i II >:,u..rv.l ?/?u W urabxin (leo ??r?<<u? John k liminll K?y omu Onthttm JiMph Green Frnl?rtok Oouch I> linllb^f Kit?in) Q?nta, Garnor, Mo- Gondall V' A OaUlcau Jaiuea Lkiuald k Oj GoMmu l?awreiK* Grant A <? Uorehta M 8 Goodrldjrt K*ra K Graul I) 8 Grvnilug llcnry i H Grand J->lin A *H> (ten Kierra '?oo'.mun.t Taoba Ortiii Win 8 Oe<ir<?> Join S 'i<wl*in Win drum Mr aud Mm < Jreai-un J i> Gn'.diunilh Heury IIC iJcoiyu J W Cm m?a Mr Clancy Patrick U.-nmeU Thomaa Hough John Gray J 1" A W Genkf II ?;rove Geo Garcia Kdward Ma I)?1|T Harry G.mid <? \V A "Vj Granberr) H?r<??uC ulLm'ni -Ujim Cr ko| v W Gaidlnar M D Rll>b? Jurw S Cruk-r Tin* W Giaailurd T II Gibson Jtob?rt Gops \Vm--2 G.oitiirdl Juan 8-3 ?!>.?m Karaiwl Could Geo L OktimId Auguxt Glhaoii Karrnld Gov?r Oh*? A GarcrvJanxs GrUBavKd G.irman MlcfeftAl Gardner Hmlth i .'tt>Vrt Haymo.r GouldlnftU Gard W GUI rbaop&elu* A Gnro Krancis udrtt^iinl glnt^pk Gilbert Johu Gob* c < 1auin'>'r Unj ('apt Joan W Glwin W (JoulvUlfl Albert Umy A 8 Ortnl?y M Gould G?o trawl Gl>ayn Thoma# itnnwn Wra Gray 0 B Gilbert Itm.- .aJ Groto A W Gray George T GUlln< James Gunum TVrnan Gawtry Harrison uuhooiy Peirr GlynJm <'tiaa a. Grave* Thad Gwinn?rJU Gulr.ndW Gray O?o t GUl-wpl* Nob 1ft Onm I) I) flrei^irj KdwdC Gftnn Anthony Grmdy J Phllkpa Oreforr .1 w ??ood .laeofc T Guitar K G recti T K Goodwin Daniel K Gur/oo Hujjk Green John GuHdanl Wm 0 Ouuey .for Grrnsuu A Ewlnaein Godfrey A G .n wm Gr*?ne a Tobey Ouodrwii Wm O'J >o Krcd'ri'k A Urtui'muk w M U.Ga lU.ktM Uaa I!a><* H? 8r?y"ABiic* HaUb H F*~ Boh Had Haclur Wm Hatch Dauisl B Holt I) * Bi*rm?i?r ilea Hnyra Mr Ilol'ac l?r iif<r je IUMmHNJ Hauls toe Geo U Hale Jobn H Hay Ab<1i?w HoliO J Hazard Uhus L llaadno Wa Iluvkbs ftso A llUlin MkiUn Hoika-arrls Aalo-Homs Jan M, M D -4 H.ll Miuahall S nloi'otos-J Hock* Mnl-Jn liaJl Wm < hns Meeker A Horn no f u A *M llall J R?t IMvAR llmnsWra I'.lII A H >t>ktiu He*?i .. John Horn t I, linnna Wm tifutlj i?anl*l A it ?n>*.r A Fond Haniurd A Taykr 1Ik?Iy Patrick Hornby Wm J IhJutC? Healk J Kdsna llraae <1 K Hamilton Geo VAl'oHnJberd Ueo rinpmng Jum 0 I Himl'umvr W He*ry k Floyd H">3 A J Huin li?hM Il?nry Re? R W bovplwi K?? W J IIujwlitoW Mw rv John J ll.iuhKtn Wm 11 II Hamilton Andrew Hendnessou BmtjHoiwbtou H 11 Hasrr libn llenr 'iiMJunb HojtAB Haoliwd W <1 Henr?|oss Klliut II tfle ' '* Hamotood W L Heuricue ItetU U'mgUM Neator liar low Pat Ileiuilnn 0 Ho*? A Hrmn Harriot* Kii gar llenrfersos Wm Itio^Urvy Kdward Harriaou Parkier Haury "aenvxs llo*.^ lir?1f rj TUrrakUllbm ll?rr.ck trnry Hoir. Brjwu A Co llarrlbaa T M lis an: MNr How A II -I Harmon August llewliy Jas I) F Hoy K.Iwant Hardin# Hi-nry M lerfi.rtb B?? Howard Jobn llaril' ti K IInt-bun Kk b t4 lloel-nd lUiiua Harris Oaut M C llerriiiirt <1 Humw Geo Harlan M HtttUtgaJ B IIoud<*nJ W lla'tleon J < Hi rrln? laaar K llawo* I'rof Ilarot i ? han lllabe Victor U.ms'njui I'cter H.rte'l Wm A To lll'ton John Hull H S ll^riiaoo, Meveua Allndi .raij 1 KroJrrif'lluiuii'irl <lm Harrlaou Hlrka Joshua k Hughes P H Hartshorn A Trum llw-kui T N JIuafcneUt! bull Hill K H lIuf.hardDB Hants IT R IIUI .1 W-f Mu<baeGeoR? H?rnsy Pau-lrk Hill <; W Mj [son IHnrj C lU'rwm Waiter lllrhuiwn Tboaua Til .'iwll Kll/ur lla-rta M C lllldrib J O llultx-rt Oari Wa?W | ba%U 0 lll?<lrsJaa lludsooDrKH llar.sy A PiUBUdr lipTivt 1< Huati* William Harmon CM IUV? iia Jobs H'inlor 'bkrlnaU?3 lla'ciarti W IblirrCr 1Juliter Wm?I H*rr win Inbra FH!<t?!im llenry Hunt J * A 'Vi Hart .lame-' Wllluuu lium<-*o(i Hukly A { liar'* lib irjrb J D Hkifc* l bo K l^rv-kw ?1 llari ta'wi Hm A Ill'ihwl Timociy RH'tmer Wm Tohn ltaak> II k llaynra MI> Huat r Hn?h llaTl'.imi. UiffceAlijHlMlnaOeorjte A lliinuorym H*nj ?lay?<*k O ? |ll*rtn? l.loytl llnv?y P'Vr Hay A J. I>r Hlu-hrock Jam>->? Hard [)r J H itpa .1 11 llltcbeoek Jutui ti llufblr* E W ll?\ J> o ? .jr'Ktna Ullivrhnick A Hurlbit N O Ha^krl Job.than ? Hinda Wm A Hn?t<m lllnua lltjnrtllxiM llol'iiri l^il Wu?lilmrall II llask'naKF H ** Henry Hui?br?._n Jamea ! Ha?')i(- jrk Frank Holland Aia<M H'iii?in Wti uro II Haley Vtetor Hnar Jainea Hni'' .ur? l.arl 11alb*?ay A KeUrnlt'ait? J'??'t>h H.uInIA Kwbar Ha*elb<n J 0 H<??ibe John fluaMf K M llau*fc A Prank Holbarry W Hu. b .?>u T <m.>a liajwardD Hoflmaun Odutil llii4?hlri?on H Y'Ara Hays J N llofguw Joa Hn'tio T II |i?n( M AHenlbmajiM >liy A I. llyatt Dt>rjkrt T llinatne^tHL Untran P??r IInanny fapl li?rr? Haeeiu n k Kro Ilotxlu?tu' A Bro.k llurd A AUeu HoiVy Abnnr B h.-.nw r ^ trdlc Pbflip Inehmi Tb maa I^kot Wm li.man It W k Ho ! *.'? "a^b 'II* '' lt'*au .'<>hn II l?r*el Abraham Irvtn^ R>i<ar lrnauJ ill lftdore L A ' V? Irftng Wm Hairy Rdward I Ja>>t*on Jl i'o .'< *< J V 0 Jofctwtm l<m Ja< aar.r. Wm W >mmni II ' 'hna * i?ar? 0 11 J* tar>ii T J Jrroeman lamrn T JokMter W H Jaekauu AiaA?a W J<4u.a>in I u Jiaie* t Jarkaon l?r t II Johw ai ? *> A Rno JchmAC* J Jaekaon Jacob Johaaw k ? amer-jo Jonas V nrent P Jaekwm K>jM, Jr Joht - 11 HnTerdr, JrJ<<nea< aiit lames M Jarkrlirx L Johnarni I 'nifiiaa Jonea B r A Oo Ja..,iam Kiel An j.du.? fi. Oak,U*|^WIJ \ arrw m *? I Jftmtw J Ji>fcii*<u ItkniM Jnora Fr at F T Jamb* J<M .lobtou 8 N H J ?imUu"i? J?*utrr IsmM J' I n?f> Pninkltn Jonr*.1 inn R I J. nmi, lliu lBn J mi-? <'?pt I<160 kJ? J< hri*jo ll^nrjr D Jub"#ib-1 ; .Umwoo Geo W J.AB?oo A <'0 Jl?* ' JaiibarJC Juhnaon J J lo?v*t?ptJM I Jam?* laM>* J <bu>j ? A l ??Or-l J.-nktn* rial JaOiK 'ohi>?to? R .J.tjrrm K * enkliM A G? Jnbnatuo A G? J-j.'UM T motaa jrule r U JurJAn * m K I Kain Uin*a K*ny<i?J _ Ripp Mr I Kaftn J M k)t<-?nu Zitm H Klp:> Jno J Kat-ktmc .fun I* KennirKll Kir* Mvhv?i ; Kahnri J*alk Kr?* R W Klrt'JwW ! Kmi iJwiX K#nn -djf H C Klrtpurlci Ai-? i ktly Jtinfii kI'DDfdy II O K*ltalMi^oW ' K'< lutii Itihn konni m Vr KikkRoM I K?^lrr l>r J X k.rrK-. I W,M U K,u* Kdwjl * IK?ul?>? Mik* KJ'inm^n II?1 kinaaaa W K- I K-?*?n Jnn K.-hhit*i,o k>o/?l?>y II 0 K?iijr km M kao?-<1yJJ Kh,c*OB<h* ' K?livM*ttiB kr>|>pKliM k ri>?nJW?H ' kaU> IWiwri KricUai, IkjrdMi 1 K'.ab*'.! IV f KG I Krrfcifir Mrvnru M <'"0 Klra1*!! tt C Krllf Jn? Kirehnrr Albrt Krllr Janm KlfV-urn Rdw4 IhwUtWa K?-? far l?r Jmedb * Ki1bo<im laiww 8 Konw>*?: C krMarF Klbb* 1H1WO Kirek k"r?4Hafc Knnui Ibomta kw ? * tulnb kii.n Vnttonr k~%*4?<( <?m K?lh'w? J'tuaa Knm'Vwi ( k<a , . kmirrlogml kirkmui Jno ki???< #i? Kmprar Mki kin?HO kjl? Wm f I Kt-.ui.elj Juo KUi.? liciUi B kit* W R la Uw J 0 l**i R UmlttJ H?rV^ . imp T?<Aky Is* vabrMl* Urwt*- ) A H -i.-Ua 1 ' l^l'V Kn i u Ullirtfl'mR UpwntnM .Im , Lark< ? I'klllu I* '">i* TV.nuifl Una*. *l?t I* Iron MM l/>!i Jobn UvlwnttfWtRfo I i?rk)?rjnn Lfrt JlM N-t il?o ! }j- *<>ft l.ortwl* Ixarb .loo Ijv-n?<?? Ki. *h : 1, 1 >u lor l<e*ry loo A Wa i i*i, <nilj?mb*rt,Jr l.-arj ?'?k . Wni H lsib? Mr I Ur.'Wutkr LmOkmrH IxKlBrJni* | l?nl?ni .l? mUk,M.n 1/ tmo-ir L t/nMrxn J K I Ua?taHB J"wm^?nlA I |j>ftaln* Rrart l^wia R fowry * R I IjuM J H Ism* .1 Wnortruff lrtvl?i i|?mwii ! Ixmi>cil Mr UanttRntrt lo?< lt<-v|i.iw-r It* I I .mt> Ed?d I . ?in H |.-h! ml'.ton Hulb ' l.inih | U?M J M WtrA Untrrll t) Ijinih K n l. oia KJ? 1 lo all W D I*Al?nn R IjUnvW f A l/mnn II i|k l*??? l^iid" Mwia-I AAiX> l<?uo/ .In. Up g, 7 IVt'r IAidi-D-loDu U ?itrt A < l*rfc 1/rf l t ? 'r U? vm W K Ijt nutrtl A Hroa Uu . ? Wm II w*n ir* Wm M 1/roiiard U->i A I?*?U <l*nrj * lawtwAlr't rum >r..?i?fc l<i)ti?a l?r Tn fci?e Ijwren^kD.n^liiin l?t*>n T W |/0?? 11 or?c? t Utmwl IonK'l B<itl<ir lAwrrnce ThniBM l>rn'*ni Juuna J??w a KhmV rosta I Mml I^wt" I'rHik ;..w?rr?il W U Riir TnJ l/-rj Hub! I I. S.Inni A Hnjin IJst i?r rfnrj i^*y iiFrniioi I .jv 1 ^ Ijiku Mr. Oak 4 l/ery Henri L?neki'hj? 1 ?i ry 'unt l/?trD '?>nch ' ?3 Ui?w H V Istj A HUM l./? ll'lf" T Utiik I L \*tj t-mna A Oo Lr1" * fw hrnp P W Liile I n? 'J?j ljilbr^i K P Utile Cast Jamaa H I.]-1* w I/Aianur*ui III l..ulr> A?h?r R Lryrii Ian H i.i'tm Wm W I,? man M \r* T LI > Uli *DK Im jan>-? lihby j M Lr'il tifeM liM, IM k ^ WaeVrwWia W H MaUwrQenC Daitrfa Mail m h?* M M.? U?? tfmr o W Mark>nri? AIM Manrtel Oalf Jnba M?l +J M * Matlaae Mr HaUMwa CbM M ir.) Oaot W*.T?? Minir* ?eo. Jr Malhr It M J "Q Mvm inJtmnll M??'? T Mo"' *J FlW MaM* .fa", .It IlftlMwann Wii *"?'/ Man trk^-i M?fnaa l?<?mlnfO Maim R INlrM* Mxlkrm Mrvhraa Majhew f W MriMy MI<Me<,#0? Mar<>* A ffrekloa .Iam<? H wikAouW V A ' i Hacfarlaoo li ?k Im?*U * W Makf An ?uo? ATURDAY, JULY 28, 186' v?<imiTM>?WTja * ?o?u: r -i Morni Durld JalDna M i\ Juo W M f/tu H II A O M?b<u Mkrhl M 1 t-t-'phm W M?rx?u I So om k.boni'aik Mm Tlwitky Morgan i> u V.. loti-y Jain M' M.IUO M..r_ U) Mr k'unmiJi; A ?'o .V'rJoity Mr Morym Jim J M?h?n < >pt Wm * erbrnjmwfc rWru Mvrv*u ^jnwl M hrvvTW MrMruuiJU Mo mi Ji?, U 4 K; koiirv Job*. Jr Merker John 11 Mi?m Cbui Million < kut U D M?i- u?<T I'rier Mum* J W V.i.i"?T?lll- vlr MnnlMiit JoMVb MorUiu ?l?-o * >..ji(tuoy ('ban Mutirick J U MorUiii Or ff T ') M-inuli.tr J l< Mrvall U"?J+-J M'<t A iliUo Majuin rfttrc I'hl Ip Hemdnlann ?J M?ulw? h K M?)lo Jionii MiTfi???iher M MoititomMj i'ik M.-llory K T U"*!l< Moo* Mur*loa ^Miu I II Vkot) JkO*N Ni Urr J * ra M?llo?i Alnfiw V vuui Merrwii f Moo ?ic ittimro Marl'I J S Mi-mil I i W M nn.d I* Mtriw L Mttbnb C H A <> > Morut P*lk Murnn M 1. M.-rrll 'I humim L Mor-ii )?tu> Miulia llui v-to MrmttJuo Monti Daiiwl Mmittt AW'k ktnuoi i iiu M ir:Mt Tbouuta .M truu Joiin Meokol KiuJ Murrtwm J MuiiiUiM JnUnriT t>nol>nu >14*' Murrkion J a?Ma M?r<wu John T Mrrieu A J Nuwn J AOo Mnrtoiitm full Mtl'er.looP Morrti *t Mhitih Win Miller UluMl Morrtot I \f M^roburt Jnn'uh MiMt'i Ju i U K klorr.n I. K I. O M.,riballAO> MlIlT L Moll.-od* Mlclw M.uatutU Juo T Miller J I* Mitlfi 0 U M?mb%ilUi' MOJor Adam Muller Uiua Vir>b?.l A, .({t Miller l.ihll"* Mublwau KiuUl \?val. IPrall The* T Kiwiin H--i hiw W R KicWd J>avl* 1'boiiiM Kr-mba * J.uun n J) Jm B Butlwr Juha V niMtllkUMIU. mln.iry" E?llor I'rJvjtWw R?port< IrUii'l Con! Oil Co Ain?rto?n ^u-uro Iltatin* Co I rt.m I'LiIm lilkM ( o I . un? I. U.-t Uo 11'artMiw, I'rcrrt*** ** Arrltf^-ia toi l nW Hn 'rj vl r.wpirr l?rf? . J<>arm>l 2 !1>.|i.i>U<r Ifmuil I'rain W. MuaieftMrtroi* iliUuiI/oJjre k!1 ptv- B?J Pprinj t o 273 Toblri: Co fW*,-*tAry Brl-kl?v?r? Uwoo | K> run Turck" VYI<*'>Ji?>" i?r ! Fillloraof Va#W?t ' Cadi HrvoiliT" Air Prraanra IVini <'o N * CoUortn* Sptnty llown Pat Hpa t?< A < <1 Knot um mall Kin>j-?l| | llaptlat > lairlurr P.tkatMir I<>d{-t No &M rhui uy F bellow i.tptam a. au.nner civaceat I ( Houtiiern Hr aui' M Kirbauue < ily N Y hU*am Brewery CupUiai t>ur'. Mary Lea I 1'itharfi r*a Uxlrr >o ?S hl.1 V Kri y IV t.rkx m Wit, }'ai?-y uti4 H'l An.enin Kdcralkm *el?ty "?or A*ont N V, (4l'i ..ual Uoala K 11* Solnnu'D Uidtfe ITS JHHM A. MIX, >ViKiii<itcr. ^ LBU.4L If OTIC K*. J XrUMiMU II in CU0C1T CUOBT ur KAMVIU V Jul* f 1*0. The I* eaidaut, Ptiwiom and Company of ia? H.-mk ,rf V:r rlnia, th>- Jaaua River and Kanawha c?tupv , <.r -jn W|!Vr. J?mn O. M< AiiUr *# W.lljun U. 1 rater . Kiri??.U Oakm/. Juha Davaraut, aa<J hlmuad II ?:ilur, i.'uni|.'. .muui acalaai Tha Wl.lflerte Mining*B'I Ma" iTar', 1 rlnr '"."mpvir, Andrew i Parke*, Juha it. <iajiatnl, Mmnn II. Kanv. Urnrv I! tf. it. ' Jcffriea. llie niikiatan hrlra at law <>f 'am-< K Hint droeaai'rt. Jnfcu P. CruabT. Jobn MrOmlHav. William IHdhitM, ' ailrrirnr nt bla***<ir antl tn?* lata JoeI Khr.*-.*arMirr, <i*rea?*1 i IV 4in? a dlirewabiirf, Wuuani A. Qnarrirr, aaeeuw<r "f t.V , aai't J<?l Rhrawnhury -uid o-Jirra, De'eutiata In | Cbautrry. 1 r M-aJnka ftr irti D t II *I W h "rfeU'Kt ??h<?r*?r|r T P 9T%u ?i.?r? Mil Jnlm iMfltuO 'WtaJ-Aa fwifi 41 RaMn?m *>jUT ?ct >?V4 JM A A I'u IU? I I !??!? R.t?4 1 H4niu?>'i a?u r?.r !??? II | J no hkaaVt* JwU (W?uiiiJ4ll , *k??kaa > H Mnauiu IIJ KonrtU J A Mtmwt 1V?M M?mnn .rvpfili K MMmnrXk. MrUor ? ^nttu l * Hii.,m'n?n H f A IV) Hum] NlttiftonM tkii A H*wKwrll A D peaeTmi^r W Mo- r 'aooO MnuW I hnur K II *?-b?n Ij tarlan (pwrnLU Mm maftWd k. R*/\h htJ^bbwttr * Jam'* HIllMII W te, AUJ 1M?n, ?*. Kwwt H Mwitt J no ftnlUVM) k?-*b*r Fr^'rVk J W Snr lnr H?vr fc?a??r J*m?a mouft'it.* J u Huii.ui TV?n*?? n??!<?i HM.ry B Htiinklvwl Dwt T B Hu'>??r <A?a K>tr(tn| Tb>?ui "wpm Wm It A i!o.-w, ,w?r i.wi<n R Wa 11 Maun Cap! i*uiUraa J *?"?w 0 T Smith M H KnUtrmn ? -Ibfantjne Pam] H?r".h. Ma?m A Ca-JKUUra/i loiraua K??l M Haillh Or Ham! B Jacub trhinalaal Jnha Mn".h Mr HnnrM Jaw li I?r Alnya fcaittfi MaUk?w *?jn?aj<" F^nx-r 1br<tr*a nml'fc wm Krkn/Wr 8 R h'l'-ilJfwIlapUfl'im-h* Uw HtlMHrWmK Mfcm?an Mfi Kinith 'l?*onm Fk<*? Harry 4 P'atk A Hofa?fc?T nh J T %rt rapt .i%mh ?t??ll J A *<ai*Oi Pr*i>k Mrm>m<ta Oapt Wa Kfti?M?r T flora* Mmt-A Wll?*U i'Virrrt-h?r rr?l ?VnMfcVr ??K?i ffwln V ' itmr \ h.?l<t?"n lUarr J ta lk A <1 rffcnhj a:?? r M Mv ?k H H? ir?HW ? * *<> ? ? Wm A >?M Afw> ' kafc 'Jtrl ?WM?k J 9kn 0 * jrvlmll Jno B Milli rFnuu*-. Mulligan (Mw.U >iur*di Waller K Miller Akl iter K .Mural) HodoJiib J MUler li Mn-Uet 111 MurOenJ X )liU? J1.0 LutLrr MaUau Jauiett Mapea Jot. rh H MilUR Murray SaiDi?el It J 11 .Mill* W II' Murray John kiarih'-d .Uiuri H Hue* Win H Murray J M A Co Manu? Aru.Ul?2 MlkaAbi.U MirrayJot, Jr V.iriuji l Mous L. MIIUkku i! V K uril Waller M-rWhuu. K W Alu;u<il?r Myoall L U Js-trMou Wm H Vl< lieiuu .'do Jr Muudy thus &:irkil H^vjn.ai Mid Melon lluiuiuA MunUnrJutiO Vtitrvh JuiliM MltrJiell Henry Nyre* kl Marroa John Murhell .1, hu My.m Mnwi l'aihi'14 .luo Mlckcll Wiu J My orI tuue ?l?}erAliro.lier>- 1 v.in.d 1 Ji ji UurdnelJoo kUyer M tnm Mmrot .1 J A Co Muira Itobl MinJU rr.* lu.tc MimohIii iluaeppa ' Vuyr Aiijpwt Minor J W Mu-pby NaUkuuel | MayoCapl Thon>a4 Mlntynel A Knhn Mnrpby PU , Mm.>u Nrlimiah Moiilvuaiery Wm Murphy P 1 CaptJnhu Montgomery Wm Murphy .ln>m { VuuiuKJ4 Muntfcumrr.wMewiirtJdurphy Wai Mativan O H k Co Me Mil'ormlek John Mi llofrn Nnl HeKnuit l?u|h!'i ; I 'i?rtby Timothy Mriiou^tu-an O MoKjnley lliu.h tic' ulkxh Prw H ti 3*cI)ouioU Carl McLellan A ?""T1 Irct'.elland T F McDortgal \ MeLoekiln I , BrCloekey Fall* M?Dou*iJ WIlACo Monewia C V 1 Hm iuiii Jnhii MrDooouxh Vn<lrewMfI.eaii Audmw I Vr< orraar-k Jai Mniiraw John Me.Kay A tfln*?l MrVmn* Jeremiah Me'iolrick John Mi-K.y Aft ah hcUunby Dan M'rt.raar.^MhwQrUiMcKlnury 1 M All V *1 vhy Daniel A Co McKnUbl Tbo* UoCornilck John Mc'laa I M ?e.,nU Jim Mal!l? Mol iilluUKh Milea MeOraw Aug M'Nauiee Owru M-AHhar Arthur M I towel K A-Ma :cr J?di<-i WfCaT W B Mcuraw ?. Jr .McPhall A * .ir MrCnllum Rubt UHlraUi Tbua MeMaiitia Juiui't MeFarland Mr M-Kay Daniel M'-Vu<-ad Mii-haul McOrath Patrlrk Mclunre J.ta M>-?n-oe Jano-a M^lioiuwU Jam. 11 MpKj'.I Kdward M WiltUau C M^lhjtmeU Ucrimrrt MrAiar.uWm McNeil Daniel Mn<f r?>nor lk<?? Ki K? Prwlk B M'Nimara W T M'Fanl Henry M?Hu|k 'obn MeJuell u W M. IioHfll It Mi-K'roy Jobii McNully Jobs VelHiuiil G A M N' ithin Rrnjamaii N>?b?rj A Bro Nkkrwu B N^ptUill W N?iv.morkPO Nk.ltula .lamvi V MbMuJDO KclaonJoo Nonn*o Ucury W N'alb^a Henry C N.all llclit NuOUii; K P.irt*r Nm>h Hi i.ry B N. 1 wall Murt?S Korri^ J.Jui Nnalla Chaa >i. nwou A S fiuUUno N.J?m Okrf NUa J B A B S' .r.UiiK (Upt W? (1 Kelly Bicbux.i Akcbolla lleury H Mcoonl P Nrttn Mlr?-?!w.r^ Nw-.h*i!% Ctiin N0U1 lUubKird rh;i A T Nichol K B No. m bca Robl A. 1( NeU'Wm NIK* Ktuoi J? Ncilsoti J do Nmiioia l*eo w N'Xt,?aret KM A Co O G'Brl** Daniel M OVwy H*epben <' <^l?ir i)?o w O'l oonell Henry OI?er Slarck OwenaJno O'Pflonfil Jiwn'b OinVfil'nk Ro4j( Opp^fib^iaier S OH.rady Wm 11 Or he Joseph <>?- 1 W (t'HMTalh?Tn? 0>u!ltTan r R Oegood Knuiklln O'Lytck Tla O'Boiirke MlebaeJ OUd inbmia O'AbUi Cbaa O'Mrllly Hlepbea Oauia Lau-tiaoo O'Neill David O RelUy llu?U Ooazalna itrden A H Owen Be* J J, DD, Owen* A O > mver, W lv k U> IX D, OUe ffa U OlWer J I. A Co OManuuorHD Oabarny y L Oliver Cap*, fredk ^ Parmh Henry k Paulr H Plaroe Abrabnm A Daniel Plait .!..hn D Au?Jaooba Plaee Oeo W IV* 'eo II Priti^U IvlwaH J?2 ParkhurU W H IVil f.< .1 PinknutD < ^pUa*aeli ParaMtlan C W Pearl J P Phillip* A If ml PalMr A Co Pbelao Pal rink PlioraMarooCrtiiioPariah Henry Psaae A Roe >ek nun Par)?P?1 Pearee Jamax i; Phillip* Janob Parker Jaiuen Prirct: Alfred PrMe Dr I 1' Parker Tyler W I'belpaJH IWaWaM Palmer J M Phn^a, PowlcrAOo I'hJtpa CUaa II I'arrmU Prior Peek Omm U Phillip Xaral r*rki.iao J Kiiot. Peek Dr Wm llupa Pirrana ibwi'li^ Parker A J Peek l?aac Ptckerd llarnl Parlowe J C?2 Peanwn J O PolieNkao'emr-Niuok) Padduek FredKAOo Pe>-ia Win Powra lleury Pa'ker Ueo P.iem I) P Porter Capt Jaa Paine Alvln R Perry >u P A 'on Powell Ja Pa^e Maduaia I rrj lirniy L'pxou Powlla J O Parker Robert W l'er?-? Poarera B P Paratltt O K Perry J no?J Purbir Jaine< L Parker It M Penwrt A I'ml Nki'iiM P rker'*eo Perkia* flamucl O Pnrtar J"hn, Jr Paraon Maj Jo&n renin Mr fmcutr w K I Pirkrr tlapi Hubert Perry Wm Muruo l*iU \ag VleVir Phi a *.? A Kileu l'?Uer?oo Ainlrtw H'*<r John A I Parker v apt ft R l'et-moo OJC 1' trier H B , Prau Milo Pellehaa A <)oJn l'nw>'i(Jobn Payne Oliver Waah Peirktua lieu I ?e I'tAMr 'IUuuuta iuKt<>B Peel* Kr?uk Y'Air V W Palim A nnd P?rli?ui tTma S Purxr < liaa F "> Paiu?>nKJ PkuiIwmO?'>H I'urerU .liut I'niU T K Prtjuliee Knxltune fulleu K H 1 ./uW A K IVrry IV4U11, 1'ii.xun K|.Ur?>:n I'tlfa T II 1'rl v A Hartley Pu'.iutm Urn ii I'rmy frank C I'.kiKt' PurilyOnrldH Payne I?r Jae H I'rlnUble .1*4 Puryear Tom l'r?u I'raocl* M I'rtor Juue* i'ulim Kijfi'iir II l'aylee I Iftl IT*n? Jno M Kryir Col Tliw PaMta V A Pike Kdmnixl ('"MUf J a* M Pay u? Oilier l'bl!li|n B I. H I'r when .> ? ? R I'atleraon lla-nry PUippa TJ 11 I'urucltn ?! 1* frail A iii oCi**rs (JulrkJuxi Quui T ^ Vaia J"hb Rir? VmX luv R.-lfm 'O" Ra.uun win I rihi A Vaiwlerhnah RocAwtUl I A Co Vadal Ren/ Jacob ho twell C U Kal-y W P Kl? )' IIj..invi li.ua Oabr ?-iy nor !> "" Rililue .ImM Kuae ha? l!ain> y iieo J KU-n<ni?iti s Lia.-ni- rg T tt?1?-rTlm Kll'-y D LP ltuouA l.uke l It A Hri t 11 i bnr.1* II Hoar rt m K Raymond JuUn ?i Kb'ttanianii II O Knar laud Wm H Ragm-i \ IU1 Rirho.nml t. J Kowe H. t<*r R??w1?le K K Riley J All K-w? \lei M KattW'ia ?:?|>i RkhanWm T knUnKku I U J < linn if Klenhurt .l"hn Koike H )>( ' Kay Win L Rice J 4 II RouimIii < ha* W I Ri\m<nj<l t'atrl, of U>c.?ii>'o Koaer.*er?f S tin T Km lunln .1 ii RowiJu! H | Kthmm. J II K?re l ba-M'UA A Rom-qUiU 8 lUw n III K Rinew. >N R<a?e .Itaeph ] kn'iier l> O Riot*) Alberto Ki iby J?il? i K>y Via Hiker Hat Id K ' nuariati A Horn i Re?<l Win lU luruam A 2 Koilta ifertil I huere h V Kicb.u U? n ll<> I' KoauJiki^ePA R.-1,/J*x?b Km btrua 1 i*?naa Hi* OoAiv R>'dneM A A Kobtnami UnuMl Rn/_\ iv? ib? Jom R?>' K'-rvl RobeiwU W Pen u?ie Keeto S ko>iiu*i>i Juaea H.kui ,ln >i('o I'.aaJ tleo W H'>0?i1ik>u Jno * ml Jjjird JHi.| UMn K>''lman Mr K?Mr.n Ueo K isae>l fkocn.^ Kee?l A kuliliu Ml ( Apt W II li t an Wtn Ren -M* A ft John K i?li n.t,n in1 Ke>irf4rlaWm K.'-mM' l KumI U h k 0? K> lui'n.oiler Ktrt.z Robcrunn k Rey. ft'Ak W W Heed John A r< Ida KiurrHeo i:<'>n'.l<U l.ym*B?2 Rr?>ln?<n Jainea BiilU'iJ t r*Jk T htyno.de I! 1. I'.otM.aft Kuu Hdnur*j ImKedwxMlWU11? Hmcn Hoi T lv> y KeitaiKl .lauiea hoeainr I ti?i RyxnJoU Kern, r Miilik Ai'o Boo l V. H Ryan K II Knaoey W ra KocK*all <II Mtiyan iHUhy K. \ "iw *< (* k <'? Ko.ili.in * i .am f. lh? U Albert J Kenand P K<alu? Ami Ruaaeo I tMM Jer A Tharlie.r honera .'on pll A kws A .1 Kee.l .iutitVv Kb.?l<_? eo ll H ftwtl l? A | K b??h '?"<*> I. rn**?u AixIrrW WnuUi A <J K?.Hier J hhfrlrrk >#* ? Poiit* H*jntiM i .I It Mr vii? ? m II Krilui A|-<??n H ' K-lma'iJ Mi nrriwn U fmtth w It i <%lw UK ID NwiTd? i.rn Kmiili tM I HmiloH H A rtt*rfe?c M H Hmiil. Martin >"U.I ?' ? sb'rw?4 K. N?tr Mnuh A K<'j4 * agar J W ' Umiih ArtAur ?A DlnOA frr,,h?na tfaa Muttn * l?rt NaJtor l?r Mprrry A P Smtut Henry t nd? TP Hr mu<ir C II XniUi MulL-w Haio H?ai i I r^ana M?rnn II h Sauh J B A ?) Mjttilry *tro T M#rltn* iwii Mmith Onutvvi V Kuti.vrr DuIaI R Hitiimu I han A Moilth J It. M II hubtrl litM Nhmj J A Hm.Ui A I> * J tl A FU'uiri t Miiit* KlmxrtUfO t'o H?m *j Stjnmv P M Smith (1 l>nj Hart kmrtvtn *?i*t taallrr K Mftll!i loha Kanmii I hu A MrTana A Km hmlft K i; KmJnr-t T sArr???l RO Smith ?>? ?? M <?uii?r cw-OiiMi V kuiU fcrt ? H-l HUMiora a K s+weii H Anbar rmuJt i-odnrjr hammm Huron hlrrn.A Jottn Mnilh J II Kambiry A lialwnj l??>nl <>rc R hautli <> KlCn ' Ir-rri Tlx* R nuiili I IdviU Nn MaiiiA. llArrta A *an.ja Jnarph M'rwart J an R HrAr.**1? Uui no Tk max funttm .lata ftiiltA ,\dtm 'inlWm; lfcna B IwlnM H II?1 hn>U 'Mart h??rt Marun \ II ! kirants If Han't llrnrf -*j rr itrtii.* Mmmim II l< r ntrk I'tiu)! M artaf I'aUKk 'P'rrj A I" M.ir jnt lo.. M ran? Iy? Mr; >?f.< .1 An H Wi? harta .Inltn ^Iwrnui, < a^ran A ha'mmw ilua l-MtalkaaU " Mart I. It M I apt na A t'ajrrn Mo anna He? Sparta h ?' 2 Kkcvbrnl A 1> hr K)>-?a I>r kuwll I naffca H.r .re f?J Mrpbmi A *.?*? W Mawn A It;*** Mrm-ar RoM fcx.wrni W A Map>iA4l Adoti-ti* w?m J??* %?ra Naunal vkaplrt I l< ??1 J w?W t Kkav A R "*> wt? U naH Nnr; *m T i>i>nu llMtry hhwoi > rw m?i>i Wm C-l Kai 'at| llaiil M '.aaar> AVwl C Mruat Bnat 1 H? .aiia> wl Ar/katn * IMU Jala K-4 . " -aw M-nrT * *?t?ot"??u? M>c> A > kalf IM I Swat R ti J w^lt trn 1?a P P? .f <a at C M>? MTic It, Jr I Mta.b?rk w . M *k - J II?I Moor Oavl ' "twa F ha* I V llaiU atda T 0 to* RaJiaki (I t fc I T* I TWInJnte fJUMMrnutl Wiwpnu <Ho I filkMp (I W Tb>t?r J K TDow^*hi *b j L lauo. hrnj TUwvn * Haywood TKjuim jJw tnuj II l w|lM T'mainia J<ikn Iturur JuwliI T tx'ti A J Tl*?irj4Co Ttairn Jom >o?I Trmlisa Lrand#r Tl*>mto? Tn.*(>rtd??^uh,t 4 frav?Ullt<!rt- I Tld < ku Tr xrbrhlicn fridir'k lager I.Tidiiiiv J-'hn Tm?inl(? *C Uhr J N Tr*>?H J aryb Vi?w Win . |il?-y Capt Geo II Inivy r?i<i Kltah* 1 tww-nbm A .. Halt W t lodif A><?in U loumn Dw) TrtMn <1W T"4dJ* Ibornbm \'mIjo Umi tnlijr idIO T<* bey t'atr'k ' r> via 'ohn Toll Julian TntibJo * Tailor Xunl Tmapku ? Thorwi llanolh*! H Tl.n'n A IVmmW IOD Tirtha*. r torn) <3 Uw y Tbnaaaa A AiKlrr ? Toriin Moo* Dr lkmn K W TTomaa Itertt 1<?n?y J Iu)J<irwia i TS.m*. d KoM II Towiim-ikI <"jrmi TImmIIh iiwwrnl bl* 4 H il u Tkram ? Bro A C* T<i*w?l r?J I*: J"* , n Th"?ni>?io Rnht 1 ulOn Albert F Tbir L^w!^ 5u"n?"1 Wa Trj?? l-urrii W ^ K J Tnruay Auk M Tr-ui *.11 R#AKnru TuHHT Jl1 Ty*75 .^h Ttf ""a R " T, ??. i uit?n a iSKflSi ifcKS Trriirr U mV ' Uu^.n U'v tSIw IwS Dr J#r Trt(krr W Tbmnp?>a'<?<M<>mi r M'krr'itV> TUtcJtr lltefc'l u H "* x??r, R V r'pK-Mn Tlflor PfM I'lidta" A B, Jr rn4?rhlH K 11 > Cxricfc Hy ^ Upton IHnim VntO Da rid Vnun Wan Van Wltikki A W VaUKhaji Mai IIy-2 Jivuin V;tn BjfckKi H W >iCBnaKDi vunouQ win d v,ui .mt?I A Venxm F H Vakntino I>r flam] V% ? Wtakte Pranan 1 \an&ban H^rW V?a*han Vaiviorrn .? K V air oca Manuel F Vaou?Fburph rt F1 Vinllno W f? A Vallat Rmrrno Viui Voorhcan l> S Van IfcrW ?r|rrr \ W VIcArry John Van JoUu Van DakcMH .1 II > olpini U A A Co Vwi J ? Vivrr K T:u> Faulkner ? Wn kMMtJW YlgLs T Van Kl??** 0 K. Vjui Dewunter Jofc'i w W&tar A II Wdtaht John I WirM..in*JR V* alsk ! McN HMkd M WUUmm W in Wail* I K W rjMkrk < V ' II?3 A'llUtgM TbewtoW WUUr Geo W Wseka D Harlmr White II A <a? Walfe Jmi Wimtert * Wli.ie.Uit Walton MoM9 Wnlltoj.Oaftl * < o WWW H P WaKiwr 11 Webetar Kpeuolue WbltofcoN Wuraua, Ueayou W beder win H Whil- Isaae A Brar* WVduwood Wm B Winn) Au.ju.it WnlurComrilu *hwW? II WWW' J M Watah A to Weeks A A White Jneeph U Wagner Herman Wbeeler Chu? J White A Kraft Walter* Jubn Wheeler Jas K White Alison If Wa*?un 1 n WM) r K B Wk to 7hoe WIIU.T II H K VtWw rtl WhilnJ Ad I'lie Walter* Maat AtfrrdWelU Hy Whlto Wm 11 Wakt? J turtle WelUJohn Wkfca 1> D Wmrner Frederick W?tls.l*s Whitney tl?H' K WeUteJ**hn J Utnliiully WluiJ'Kis P I* Wailaee W in W.-t J A Co W leinslnu A J Wallae* WuiV Wrlinuru < > A N A Wme .lolui K Wallas* Wiu WeMwortti Ji'ri.u \I W iQklow l?eVi* A-3 Wailaee Wui H WftiHiu (VI Jul Wiiiunni^h K Ui P Walker 'uliii, Jr Wright John Whiand John K W?lker <J<t> B Wrt):t.t In- Wm WHehenk A KUeai Wa!k< r Be?" Wm K Wrtflrt, lhl? r!?4(V>Whitl<> ? \h'.? Walker AK<1 * l ii'lii Ueo W "* hiii.K k l?anl l> -3 Walker Rami Wlitaln J H Wlu'imjham i iaii , Wairrniba* Wilkcua Capt lly W.'iium; V\m ' Warreu Meal T D W lllurd K WlnJitopJO WarAii M.virue W u<l Kev /. 1* Whitman lh a?i W?jdUW Willi* Krml'k U Wiuter.'asa ! Ward Wn? I" Wlhuia Jan W iidl Ali>b<-u* ! Ward Kcniuj.J A Wnkhaui J P Wivni Jun A , Ward J J A W.lkl.M Wm a'V> Wlilllock J <! : Ward Michael Wilkinson W m U W hltHeld Ju* . WkXdUn Wm W'UUey Wni W^riLtu'op A I' ! Wane L P WlUey G.w I. Wlutou A II . Water? John Wllmott,IU>.tr W J;rr.h.i ait 1! A Walrra TM Wllvul John Wulli l> A Bru W aU-m U W W lJlaon Aiulrem* Woml?!ap? A U Wktkiua 'ml* Wi'.Wuu J iWUr Wi?k1 lau^o W kau h K P Wi:<um Ji.hn W Wonl lt"M Wukhburn A UilV, Wilkw W M Wol/^ Wm >' Waahburu li D WUaJii CImm M WiiwI A 11 Watt* Danl W U*.m Mr W aulT Wo.j.1 WrkyJohnU Wftaon Bros Wood W I. v V-M-U A I'll Wilson Wm Wood K M W U*on, Aruirirons WUsou John W od S M A Co Wltooo Chaa Woo a W P I WilaonOroA WUaixi Ro><t Woodtvwd W M W'aaltburn lieuj O Williams J K Wi>r.lrurt II NS rt Watson, WoofderACoWlI'liunj Geo-2 Wood bridge I (rl .rafWatson Robt A boDH Wilhuins T tj win O Webb Rid nor Williams Claw P Wnudm.^u Geo H Weaver John R WUlisui* keiaiic- W.saleoek < him WeVster D th.m B W.K*lbiir> W K Wearer FO WI!i:amaWm Woodwa'd W W w.arrr S..ml A Wllliams ( h M Woodnut ?r W ebb t'fcjia WUJIams Clark W>eih KMh J W eejrr Hj ^ WyiuWin Va*<w B Vo'uic Foriiiau T?-m? 1Rd?r Juhn Vurrln*ion J T A Co Voung K k Yi.j-m l ihn York A Co 8a** lw aid * A % I Zorn TheoiVore /mklly Ae*ler PrM_ # m mentis for .?rjsnRT aowjtts 4MUR rung# raraaoa ihl* aa -il lm i'f .T-iIt t to ha (I 1 baard o? "ti ilf vai>*n k?r?iMf<>ra ia?d lhar?'.n, Ua drr *'0 >iu I likra at"t (Wad t:. thta rtiitf, tlM -inawrr of J. hn P 0 lha axhll.ita fib d Willi aai.l ana IT, a n>? Ml 4.a-l ?ij tl.a J I j Cmbj) Mil > i?i< n it,. 4 by rmnil#nrr l*MHy wlih ei caiiu.ma aiw1ora-.l 'heixi wi! w?a *r*ii<-d I y ?*| ,m t T'ikiji oooatdrraiiuu aharauf. tba ? . urt t H ik>w Natillnr anr of iba q'fttUitt ra>a*d and pra.rHlaa In and r?purt d >tb rtowuBiit tha una u> ('?i.nil?ei"t ?r Al?? T latl.l -y. to ra I j atata, ??<tla and to ttoa 'ourt. ?t Ita nan u*rm, tlj? [ filmwtrig aa??mnta id Ibto w ;?*?dhar wriib *ay flUkvr atat i j !rra d' ?Hifd partinrtil t t h'm nr M In ?hwh h<" m?jr h? ; Iraqturad lo report, by any >4 ibr iwiini 10 ibla cai-aa bmd-IT:? Flrat An aw?wtnt ahiwlnt tha ra%: mil para>mal a??ta of the defendant. lha * ini'rvV V > o;- wi I Maou arwriait Company, i | ?fd U.a ?alua Uw-rmif. Sa? id. Anaaronnl ahowr.g 'ha tndat l? dnaaa of t)i? oil 1 I outran) h* iB'n1?4tc, tout <la*-d. jaliai-ktir ?ib'?-wn1 bird. That La report ..il U?aa uimwi iMr rml and p?irma?> atUll" t ' ' . ? Fourth An a? ..ur.t aliowm* wha?b?r tla rat U *n<1 prnlta 1 of tba r> *1 HMir. atibjpct la lb' [lr.it will ai.ua> y lha j.. 1fT?rnt? H?ir m Ml.) r*(My h M mm, , Fifth. Ilia, hr r?p'?t ?b..l fnjurv and !-aia tho will ?'?l?ln by lyius idia aui uoi bain* >p?ialei aa a ?1 pro p?r'T . *-li'h. That ha rrpnet whn war* th? Praa' art an! Plfw^.ra i m lha aaid t'omoat > mi I'm* lat da? ' 1 * I 1*1 <<f Apfii. rrapfNUirly riv! alio aara prtvn? * 1 a> 'rd at tha aia-tlrira aitb<.ri7tav Uw tr' rt . aarl of Uim iM V July. IK* o*>d Uw pvaant u< at rnay In Apr I. I-*. [rartlflatt roalaa "f iJ>a pro rdlnf* front lita m.*a of Ida 1 * aipaay, uu<lar tt.<- ? <j( aaid rmnpany. a. nod by tb* I'rud d< nt, aball ba aaidaora o' tfca fnra<ntn? fwia I Kafintti *td tbo t ??rt t"Ui ntrr ?nt?-anf Iha Po>a Iaad pla<? of labln* Uta tnracrn^ a tr l.a p iiiltah-d nara a maek fur fuw am <aaiva **ti in ' * Kaoawba Valley *tar, a oa? ?t ?p> r prtalad and pub ?.ia<| la tb? I l/iwti <4 t harlanou, tn ttia i.>unt?. and In t:i? >* lork , 1 Hrrald, *a?l tl.at au h pi.hliaa' > pa ... ? a> to ' p?.>rr .1 <r-noa Of haul l./*J?a "D . . [ :h . . j ' And aa.d I'niial n?f kba.1 alao ra.in ?.! tba en-diiora , af aaid '-oaipany a No aw n.? irw (? .?? 1 m aanaa . t'l *1* UJl ma*r Lbats?< Ivra a ?, tl.a tit *rvd tirM 1 to pay thalr proportj *1 of la" r tta and rhartaa pf u< * rttl. I lad |ir'?r IMlr daM nffin lita, al Ikl Uaa Ml - b> ba Bird aa a''>taa*jd. arnl i? ih-.r failu"1 tr> do *> ibi-y *b?il ba . , p>?pi-ua<l Uiom wh-> do appear and p it* ikatr A nu 1 F.ichtb \ud liir 1. ?nia? ara r>- In ut bf t. lora tlm <1 jn i n>.?- ..ner a?rh ?> ?.?? am! paean na 1,# nj lurt i nirj 11 1 aiiahl* kitn lu make iba ieporia ?.->? ordemd Tretr, A W. yl/AHHIKR, Or* T. F Ka ?bb for - mi'i-Jt tan t. L. l<ueivn lor 4ef?n'Aiit, < rcaby. trurse. < UBB'*aio*Bl. llfflil, < ABUBTii*, J ur I, IW. . woritB. , The paruaa Mj tut* auft. an tUwi or Jie decree la wfciaA la ? here i"iMiahed. and a'l ?b"..ee rrejK.ira .if lb- Win! n freoe Mining and Mvinf.vtiirup Vemiatif, will Uka ft *'*?. Ulat I kare app. trleij Wr ;iiae,iay, the l"h .[at nf Vlc'tal. ! ) ?| ?i* >Mr? m ifc. loan af i"hai r-? m, -."lniT ?f Kniawhv Virginia. aa be Urn* mid plaee wb?u anil where T ah all open \ Ih* leid r?nae with a ?h w u.? n? latin* *e':im< .rvl re t Mirllng ill" aeaeral amwnn I lij a* >we And I revere the prndnrunn before me. at <"Be? af-,-e*i <.?< a-ieb rlaima, hjr ihe ifch da; of l-?' wuen I atA . cl'?eUf???kl Arninut Tim, ibM a*Kl pn/tW. aid yen ah. "re erel'timi ani BH I | pat lea will o'-aarre that Ton arr re*(. r?.| i/>. .;?< i? 'ore et? | , ami mike jniirerlera pai tea ai. I %*!- ? hi p aj jou pr p-?f ' Hon of tfce <<?ta and < baj r<m <?' Ibla ami. ai?d prvTe jo tr iieti|a t '? 1 t ht iorv ?! IMi. of H*i?'*iiii.er, p<b'i wtaa ja i ?rlU b? > 1 h. Uhee khjiliai iiriri" 'b? ir del hi And you tb'' aau. , . ire r?<|uu- -d to i j >a;n?c? me atti ? l*??k? itI patera a* ?h?l' be fowl! ue< ??aarT to enabi a mi> to Bake u.e reporia afereeahl ' II ?i!i ?1?. be .il?aeri?d that nuMI -at .?i 'if thfa ivoUre la the Kioaeha i alter-tar . and tn i be New \..<tt Uerael. for firtr lunMir ?"?H .la Wi lie r>nai >1 ai o<| ira.eai h>|ier?>?aj i mrsirm np<* ?U im |>aru?t hi thtt a i t iUU. T. I. WfM.KY, Ihm WlkKh IND Ll^DONIi f OWKMSH FITKl'H. i ? *> l.ar#ih# pl??aiirT lo aon. i-fwe In Uia pnMh* UtM <ra | U.H da; ha?a n'ea'rtfair of* raMfcualimrnl, f.t *hl:? lUrX, . 1 > re? d>"ra ?e?l <if line ci?av. for'he mauufa'-l ire>>l Mie'-?i? | i 1 F?ie.t HweUlah Kigali rer?n> am airnadf bara a u k. rwleiljre of tli?? e?e?;>nt enniial tvi idl?<r re tuuieiidaklm J m m r^aaarx than the u tlr.e ih*J ..ur i*n. e w the haal ever j ptMttrrd rnr tltnae jerarma who are u-X a<- i.iainum Wltb tba i 1 antela. we will atata Ibe Ud* f?uu h m um.1i o' pirn I old H?la?ia arrack. (W iVa.i ainl U I He nw* de|-hnu< and . feea'thr drink. In whvb eTeiyhralj el.I L.k? a '.kin# Irraa iha Z b' at tar in?, hwediah Pur-li h;ii I ? fiir efti' urina I be prln f, rlraJ famrtle hwrerajfr in the anruiern part r.' It irrfia, and we _ ( rea.iro# o?.e latmd.ie.-d bqre It )mw p 'an-eei. of a r"d I"' 1 I ire In ihe I nltml H?v a r. dnaka, ?# T aaltripatn for our Hwwllah p .iwh a pautna/v nan frrm Um? "T le.1l?* ae Oila drinl. rvrain-e^ w? Mlnr |n 'be i.?i> I it Ire or I ' e..|a water, .-aa.,.4 fi.il h. iree' ,r a p-^ili ai a- the | _ erwiMtiji and r??re<?hlf(( dnr.k hHJ.eehi lr ei.le>' We ree-ea j mend tfce hwediab Kunrb to rrrrrNidv !<ir a Uiai. ar.d ?rr ara j ?ir? of apimiraj. I^ii ea^eeiaj]. i-i a..''-"era of nrrraumpthin a* I . a r?tlK or rrwdr for Uiu itaraaa. 1 . anreni. orat^iea. artiwa, Ae . H la tneal'iabV?airtaiK '* iw lain diHn^ rerto-maaca : A Jielmif Ibem a ftlear powerful ?nira The aWie arUote In | J ?nM 'a iMIii-a hoewa <if Is I?"ea and per |a ..i " littudi I arrark. *ap*e ail* imported r.* uee o? nur maariua>'Virr. am r atanU; on bain I Kaw lurk lilt V, 1<*W < AH*1 I.Tl Hon A ml , AI White at reel ? nr.?TAI R?MTR. |1 N'O At Fl.lAta'KBR hTMKRT, IIKTWKHH IM'ia|IW\T ' f and Bnaerj- ri?%ndlBanaii H m" an4 l.c^eb mm- Mra 2 m.r.* WKHRKAIir rm^.-leimaa rh -r- haa Se -n a pe-f*rt ri rt?hto A*?enlee| ly-iaaahtaetlaopeniB?, loirjrUkkl leUahwi ai oov.U'1 I'telAb lak . Ro(A?) | a 3 I nicpBwom. i LtXCUKHION UF THIS GREAT KAMTKAM Fj TUCaPBMAV. TkkiU In be h vl at A DAMN' HPRRM Off Jul. M Hr-?dw*y, IM t Ibg Til KM ?IKK 11 K. im ih?* wharf. f?m? of HniiiuHmd aire**. tfXi'UKHIOW ?THK PA VORITK U* KUICI KKNB DaN HI j riiarorctl with <<r uniboiif ?Cr*mhi?4i Nir ?it uriu/un Ap1)|J> u> i !i{ uui THulUWJN, uo bu>rd. at toe*. Adama Mreei. umuAijn. L'XCl'RHtON f?OWN THE RAY TO WITWKSS lirt UKJ j partum of the Ureal EoMeru.?The Ilnrwin and ^ua nam I < yVtl N ?ri*alton t'?>.' ataatner TloKK wUI leave ba '*n? "i y Huuae, uear Kinit?hrld?e. oj Monday, Ju r 30. ..I 1*. M., pplra *t Pi.rdbaui l<aodW, XorrlA I*"* loatJmann'a Ilij:b Brhlise, Mir^nb1* l?am. Harlem. T?mn street ad Perk ?np. llArlrm *t I JO and Par* a*p at 2.3U P. M , ui..l ,'jfucr down :h? Hay, aTordtua a tlnn opimrtiuilty at < cwmi ite trm altip under tnoiiuu. Pare for tie ixcureiuo 6" ccdLA fiRAJTI) KXCCRMoir?BAIMKO or TI1R urkat \t KoiiUtni ?Tbn favorite BUtMiittxiat KRYPoilf, O.tDVua A >rt>?*ml h. will niKkti an dowu ih? Hay oil Jionrt }. Ju|y 30, i??TinjT loot oi Hoblnann ?ti*?t at 2^ oVJoak, go t p ibr North rltrr ua far the tireat Knatrn. aornmpaat Ing bt r an tat aa Saudy Hook. ^Hording a tlua view of lb*' fomftcaUoti? of the barlw?r. UiulUauda of Nivwnk aad Jm <?u?d, m ?r 1 a* the Balling qualm'-* of th? la g<-?t Tweael iu 'Ja* .vorld. 1 tckeis lor the eicuraWi I1. U> be bad of B. KUtWOiiTH, ourlit-r of I lev and W e?: MrteUi. or un boar! ol ihn bo"t S. B.? ivrw.n* wur.im* uckeui MkU apply early, aa uaJy a United ouiuber *111 i>? nold. (>RAND KXCURKIMN WTTLi TlIK ORP.AT KASTKR* X w fawfy Hixik. uu Mouilay. July 90 IHtiU Thefivortta neorn. r THi iM Hl'XT, l'np. K. H. wrlll nn.fc ui K?dwwu die !! > null Uir ><ri*H- EnaUtrti ua :'ar a< isanrly ? ook. ifavu.jt h?r ptrr lout of Har Uy atreet at .1 I' M , tbim .'Iwj.u# a rure ci.por.unity uj Ute motna oU? ^ .ip ii.der fvUl !>rad%>ay. la.keufl rillKAT KASTKBN. PTE\T?N8 noCSE RXCCRHO*.? ? MaTKij.iTK, Oapt. Haiamnud, irlll om n ^-amahip Great p4u?f.ra no Mund?y, ?i_W f*imr*.*"* Brlr' an<1 aataraa tha Ugbt Uhlp !* * ,"y Mr ? of the MtTttie Koom. u only can lie hart at the ~+nmm Hoiueardof Jin rufjun nn board. The Satellite wlU leer* pier No. 4 Knrih rtvi r ai o'clock p. k. /^KEAT KASTKRN ?t.RAND Hak AND moonlight \I K?<->'r?.on, itcioMDuai'jtur til* <;re*l F.??t?rn ilowu tb?t hay, cm .Moniay. Ja.t JO IMflO. -The aplrtulld lvx? banter <X>Ll MB) A will Dakt ul ficurdinD, uroinpwviiMf Um (treat Kvtrm Hiun the hav, on hrr departure rnri V W*T. Mitxtav, July X). 1M0. Leave Eleventh ILmrt. Km river. at 12 o'clotfc norm; P-outh Fourth mreet, WiWaanbur.;, U 14; Delanrrv utrret, Kaat nrer, at 12 .*1 P?k nUu. K*hI rlrer. at 1 I*. . M.; Broohljn, f ml of Kult.ri hUk- % 1 IS; pier 4. North river. at 1 and t harle* utrr.t o?*r Orvat r-Lctein at 3, on departure of ship. Tht* will na ono of the frtu eicur?it?* <jf the season There will oe two rotlllon Ivat.d*, or>* for e*<h <l>?k. Aud the Ixml will, on rw : irnins. prosred no the North river on a VnMillnh; -feliou ku'uni m. Tbcjm- ? u>tiiu(r to leave shu ooat atu-.r .-M>onmp*nyu K the atlilp out will be liiudt'd at pier 4. North river, previous to volar up the Nrrth rtver. Refreshment* ot the oboie<-?t ku-d f jrninhed jd b< ..rd. Fare 'or the ebola eauunkri $1 00, for Rfntlrnu.n aiid IaiIv; ?ln;.l?' ticket* $1 fi:r\T KA'-rrnS kvirsion-<ea htkamboat I f M A\ I'l.iiW KK will anoiuinui} the bif ah p <m V.mkI.h . July HO. outline ol Sandy book. xivuig a One opportunity of wit tewing the rimniuw'iii *hip under full headway, a ijght Ml A rntlUm hai.J on h<urd. Tfci MAYFI.OTVEU w;i* l.iiilt t ?pi?"??ly for a tfoinj, and y t -k! ;.r vimnodfor ladle*, 'ihi* boat will leare KortyUilrd street, *??t river at 12 IS. at wt, 1, H.iuth 8iTrnth ctreft. WUttnniahart, 1.1V, Delanoey (treet, IV), P?ck allti 1 46. pie. No. t North river, 2; Kpr u? street. 2.30; Hatntruti.i stret I. X I". M. Faro for lie' ?W.<t eicuialoo, 50 oente. ltcfrcahiLrnU on bo.iid. (1 BAND BTrtTKSION TO AOCOMP l?Y THR uKKAT T Faateio --The inarniliernl ?Wm?r ITRNn^lK Hl'tMOH ?U1 proceed dowi the bay in miuipany with the ?.?i~vh al.lt>. on Monday neii. D-*l? ?lli'? mllh?r? owl e?tllK>) tuol wi'l be on Iwartf > *r?i "Olv 80 wli. B?r a"a satinc depart rr.ent to let Apply at Map'ia' Hotel, oor??r of 1 w?uky f rirth street and 1 bird arctitto gO I /OB CAPK MAY, INOOMPAJTY WITH 1iM OBKAT KAsTF.RN. TBK KTRAWRR DRLAWARR, Of the fejruUr liun bot*r?n Now York aiwl Philad-'p.'da, Will leave pier U, North river. On MONDAY. Jolv 30 at So'oluck P. M., Arrftinx at (^ipe May. undiuc earlr nett tnum.n, . paMeujera will take the atnemer BOrtrOM at Cape V*y. <o Twm'.nj. July .11, at t ?'cluuk. ac Hiipditymc the it It K A1 KAMhitfi home Kxcurak"! UckeU. to^ouud return It IJer'hH tree. M>-iiaeitra. For ticket* or fuilher information, r.t plv to FRF.UF.B1C PF.r.KlNH. Agent, pier 14 v. R. HCNT^PW-rnOLKRA BANKS-Til* SKA STKAMRH lH'NTItrtRK ("apt .loaeph D-irail, will tnake an eenr* "i> to t?e ? h<4en> t?M.k? on MundHV. July 29. 1S60. Haviu^t Jaekeoti ?tew>t a' o'eloek, Pe>-? S^lp at quarter io 7. ^nt.ir Hreei lit I'll uler No. t. North rl.T. atgn'elurk. TVk?:ji ?1 t"npt. AMlrnum Or.lwell, Iho well kno -namack pil.il, M p*\nu.irn utiv rnpi^"i' lor Una bout liait. lta<? and re'rrnhaienta furniilieil on lioord. ?>'. IJ. k KLLY, (lo?ra*1rire. N. Gai?.K, O.Ut-ri r. PI.KAi>ANT PfWDAY KX?T7RM0N TO OIJCM 'Vfxin Grote. Glea i'oil ttm Ku-Hln, CUy lafcutd tul VbttCor* ?Wearn-r MAYFI.OW|.'K ? ><?? 'Vn.\?rl!>r atr-v'.ewrr MinrtjiT *1X30' i?flan.'*v, * ?> Klfvenlh. I, Twemr eigh-h. f.H\ 1 L'rt\ "? nlh, 9 1A. K/inuxn will na<1 Ihia ? ?ery ni'Ufnu. .? i). A Ant rrorr fr~e in the paMetu-ra, *11*1 ?i'h Ul"i l? V?, Ac. Fare Hi crnU ei- h wn. MaV Air uvl ?ir..\r? u> let Tmi-iLrt fool of Kail Ko third *!*.<. __________ CVjJLMSU;!' t I'RAT KARTVUN. C? URSION To CAPKMAT. a bonik>' an now hr fiin 'whc l to grntloiueii <t4 weD ?h Ualr*. \ ?lral> m to Um> -lAire of ADAV < KXPRWKS < OMPA.NY, W bro?id*u). OrKCtAt. N'lTliU -ON ACCOUNT 'IF TUB fflT tVrlR O ])M.4WaKK m-romrmii}irn( :be Hfunprilpct. . uitorn W rape Mfc*. .(u'tJi ?h? mii' leave her pter No It, l?i rb river, J o'c-lnrk J .M , Inalvvl i.f ft o'clock, brr ivo.nl In .r. /RtfDKRIC I'KRICINM. *?ent STKAMK1IJP ORFAT K\?TH?V-GRAND ITMCAtt Kn.rnk.ri.-On M"n.la?. July Sll. ih? m*w Uri* r)oh ?.fn!j h?iTllt?*Ai>P W AV mil l^tnpiar I) Xortb r>\.-r, ? >4 of jtajr rrci i. ni i p. v n?i mwhbpm* tic Uee?i hmwii d< an Ike Hay and Marmwa, eivljir p jawn*>- a a m*?r?tll? |i-m t??w of tl.? ' "'in ?hl)i." under lull utiMin r injy II * ?, lji>htb"i.?e ?r. I ifcr All?n t<- ?.?-?an. A lawl <n Biuatc m l refre4iitf.l rn loi"*! f .?re 3?i.0?t '? The T. I" * ay l? . a very fa at \<n%t . "r-1 ft the he?t (pMnuu wit na-tn,.-1! ? j'erl. rBiiino- oi tin* gr?tt Kiutani in (f ro *?uer OTRAMSUir 0R1 AT KAXTKR.V M KI IAI, NnTjrir. The ihli will jn In J?e ?m.re on M.?<tjty mamiu;, f .ly 3U, piepanil r) t?i utaninir lor W Iy F>^ir??iuW?f -oi rmtiart In uH??tt**>ffa. fn?" ' e\fr? ball l?iur lnoi U utiUl 1 ? V., Inun Ui>- fw.t m 11*mmm.1 jtivr*. rpnit <JKtat ka^tkr*. NPfO'lAL A*5ml-*< ini*NT. KXiTRKlOlf TO OArB MAT The MttK.AT KAhTVRV HTIWHIIP. .U?V.?. .!n3, ?* inandfr, w ill n> ?Ae aii KXCVRHI'IJ* TRIP 111 ? M'K M*V AND EKTCRW. I?itlnr pear Torh MoNDAT TUI.T *1 AT S O'CXOtTf P W. Ami m: hi a^f Way early Ae oeil <uy Reirrnlir. ?*>> V*y mi TiKhlMV KVKM.HO .lll.YSI. AT 0'?!I?< K, AriHInr in Hew V'>r* on :h. f.il oelne m "mil TW? trip hi.a U rn ftrran fd wiUi % vtrar jl ijlor lwv near pub mi nj|.< n ii > of wiiin la ourra-.n tiwrtr ??iw> ? "f lii ? 'p *h i aour hji.1 ?rr ? '-imi of ?ihibK in b | rn I nr.- Ii?t admiral))* aa.lin^ tr>4 kiji *iK*-? ij? I ??10 ?mi.i a ?lay In lb" h' t^hi if .ua *?a ? iu ?? of "> faatilorait" tux/"!** m It nu lH)I?*OKTII - ''Ki.MIKiTl.O lltMM IVilk Wltur. mi l Omllon) WII.I. MViiMI'AK V 1'l? r*i I'RHOH *? ?! ?iirt r?lii-rlim* j? L, l< !% # irt.rr*. Rxnrai.,. jj* m .at b* an b ?rj not laiir Ian J I' vf , cm flr.iK for tb* mind trip SI'I, V 'h? <<# ? .if AdanV Rj p(W *'" ? p .P;. X<> V I mariwa) . hii I ?1 tb? IM-k'l oi'iim, no IU.- nhMf. ' lUiii-. -n ?:? * Ht?wp?im? nr., <? 'V ?1'l > fnr ;>n<irain u .!> 4UT?hW"f(? i ? ?-l J'?k? >! U 1 u|i ' .r In h h. wtU !wno?barir* J. M VATtM, HOTKU a LI Ton lloTRI.?fcV. Hl'IWO.M XT II* ITT OORHKH OF A lljir.r*. I mi l.l ? r?.ui Ix r'k ui .U" lif?; K . -Vrn. J ?id kttoiamo'iUuM for irH>ur?t or i>*rtn?nent ^i.** J^ra, plraaaii' act ??'ll fo. n.aiwd rtn>nif In ila or ?.o*> ?'.r?t>!? or m?rri?<l <? ?i.'i*l? i*iii'rm?ii. uttnf ti-lha. ?*.?. p.at. 4^ : lt~?aa attJ I?r* 1UK U.r d<?#. Ihowa W .u?a lit... ? mm! kk'vri T. LA.VHKKT, PrTi'-or. |^(>t KTTI AVK.*t K IIOTKI<?>'HT **!> V9 roi'WTH r t'li'f. ? ?? !j Uii?d at ! Turtn / f .nit tir-rtA. >. ml!W < or r "'ii'ti.-n u. nnmndiM *M t?n l? ?m ' > iiwl ? f* wto . j'. iw. rv l<U?mr>r? \ tailing Jir ~Hf ? .1 (Ik4 hi* a >)iiH and ilmr . )!? ivviiM ylmo? T?nu n / au >r?ta AMTIiOMHtV. ~ A Cl.AIRVfiT * WT. ? MM KRrVOUft, MRDTOAU A oi?liio??n . rt- iu? .MX FimrA itm, !? > > -?< ! limndWHi r-n??o!l?jor.? rt?r ?t"l rroniii* >.ni.infe> I-*, ' n?rjvr. ?' M-Bl fnr.aia, 4r.. UJ WiUkf?eUno C IV'DMI ? i*r AIIIIRA rinr. aktrommmxt hut ?VKHY OH* ' *? d? :?-tvd oti f t r?-Un,.: ?4U?i/?rU.ni fr*n la *.nA?mm I WII*, wkKlnitkn^r^ul your turn aa ormo MT ' inn t.*: r>- -.n. ?^ iui c.t.? ili J?ia aa.u-?:i? ?iri?i ? i? M I mliM m\* tbm> mr.n* ml?f.irnin< ? Mb* n . m? (r*. ii.il U ? ?il ihni ft ?ni? rimr wbul.' 'lf? Hnr ''dW Ora,? ?r? no tri.e Ui .l wr? irprl?*'ail ?ht> bar. k E. I lun Iu i I : tuirir r?? m? for Irrn ar Ijmnil iir* whl- b ?r? ?vr.- ?rrt..n In inrir r(f?rt *l??i rlla aotr ? U. i'>'?m rim' i* t ? II ." Ir il' u. .k >" 1 luK i-ar. for ilir ; r*. m'Ulni''<.1 ?b?l ? r >m ?'? l?i phi'ir* l(W *ll?r, ?iiwt nmtr I Jintflti. o\?>r UM m.' rj r r' n< iwin ni pLurwd ? I Hi - NIIRRIIU ?F\*>-?rTH /\ ilduiiUT < ra will afA'il and fi:< >>1 ( . t- h?i?r ?*n. aiio o ?!! ?<?i *1,1 marry. < <1 mwit *r*nu> frrn jour w? UxMiaLi.4. ^ ? i% rmui*. mi il 'H^ra ?i?v m y ad?ftwn?'fiU, 1M l>tvi'ow rir?*r' i+t.m limit.* ??? 1 man n4 adauUwi. AITROUJOT -MADAM I.RVT. HIVFTTII DAl'mlTM*. f*n be r -nanilad abr.nl lura, au.-rtafa *"* abaiiaA r???1a l?-llp nT lh? nw'i I* Ufa. M 117 ?tr?xia. <wli?a !?t caau. ?rni|r??ii ?n mu. Mm euM at*adr nai n.rra and i.umhara i**n*MV 1* v*n^- rorwuMf nAu.rrwM, I i>orn ?1Ui ar*f r. ftaala < n tirr tan*. MM ran i.tv I**# rr ? M > : thr h<*.t *i"1 rrvr*l rmir altnlA J*. il *1 lx ?i . o. if H< ?> f. v, 10 rna kjrAPAMK RAT IN TffH HWT ('I.AtKTOYANT AMI) W A#lr"k?l? lu L* I UIU-.I M#?. W-lia aUaaaiiUof Ufa, f I,irk; r>UT>l?r?, ?r"*l marrla?a?, v:in km n prriT ?4 frrmUi arm'ir ix-ar I treaty arrauiii vari mm 9 A. M ?> * F. M. U*!l'? 38 '-aa.a. griiliriaru >0 <<auM? j- a-who i?a* jrjv? mu or thk anjtHiur \ ? f-i Mm)?i< PKrWvTKK K1? k<j bovfi u>4 k? .t.aaiwta In tbU and <*4ar rttww wlik retlr* At r:? runfrlaal ?jia haa an Mual. KW talla lha at f'jIaM Mae: hnalmb'l. aiao Ui ii of bar la tar tf ana aMi ih- truth ?W'? rail, ai ?l Tklrl araaua, aboaa TaaMl Im rtraata Mllw (AJr gr ij-lrtruc |1. lormiiaTorHt* iT*Krr -MM* *. MOOTER thm rO aaly traa AKrolmJB ra.truat an* wnrU raa?wr i >wr 4 fllWlady. raiMlar uf ail aJTalra Uin.uah Ufa, t?aa .r? taad (atura raanuLflTaa tnw> aad mrrnA lafarma'tna aa ?IU aaalOi Uwa a^aja, >. >fw j*. la? aijla, rt.lB i t? \m iaia??? al?*n* fHarwla ?<*rna, ?a Tk?Mnti ?f .aittrra ta wi'oaMthr tru A * kar aurr-rl i?r?Uti <aa dunaa li paal ' H?| ?*ar? R>ai< mtf?r AS ' Tir-?1-atr?t ? ,~anl? WltrpV?.b<:???? War?rl?y pl.?a ul To-,, I, >ir??4. >?ji on and stnrrr, sv\n nomniT mvoamm - I R. etatrmrnal ?n>l rlfvd - paali' %>1a in IW ly" avr?rl? II a atar-' Wwla. ilrfs> f*r??' 'I: i < ? rir i'l dto^ui-? ,-kr iMbara. |ir<T*rt? k*t cr alotan, Aa.

Other pages from this issue: