Newspaper of The New York Herald, August 16, 1860, Page 6

Newspaper of The New York Herald dated August 16, 1860 Page 6
Text content (automatically generated)

6 MrrntTions wmTBD-rcnibKi J 4 TOUNO LaI'Y " DKHlRuCH or \N KJWAUSuwri ktuki* i it lit huiuiff B*wlw?y tnvdii to atirvi.- ors?,.i i?d (?,?y nr wrl I touixl, from rofr'-en wk, outanwVnt b> takd riuirc? of <t war???u?n. \rt<lr?*a M R , IWa.d lUiiw I AHITUATION WANTR1V-BT A KKNPKt "i'\lUJC j wiuui as uun?K aod -? ' .1111 r ,s. , .1 ? ft a]1 o rhtldrvu'a cl?thinic; Lin no oSjtsottom ' > in i* i fcerwil fc.iarally u???ul. ? Wo, a situ* Ira w uiMi. tor a rn ^ertahl? yo?u>H' w mum, tui fh*ui'? rm.! ul una w*i' ?! *: ha* mo ohjectlna to ruuko Iwtnu f iweful (Jood -Ity rrf'i: u ' Apply at ld(J ?v?. B, between lOui *nd ll!l ?U, 'it* It >r f'"IU 1 * ?" 1 AN AMKK1CAN !.Any OK* IRKS V sITU4T?OK nlrnf buii, or b?>kki'Kt?'r iu t fnwj K w>tm??T? o, arv , >vl? n???mc Iww I'or ? HM?y<'?ni!ii th ! 'W. lu ibianud mh?i ruin -h * tiliiv | aatix' uv Mater) not 10 m-icli ul ;kU a* J P'Tiiiiwit , B?ati>. mfMN'Otui Addrtm A J. T , liojt in II Hi"*, for thi*' days. 1 Aooupktknt topjui 4%?KKH AV WIIWW nftf, o of eaucoJkin ?a<l reiio?ni<?t, ? nitu-Uion mi b > ? ' ? *<?p*r. Ad-ir- da M.h. K. Ju <J., Hcr.iM I -. ''ir on" >' < * AOIR* WANTS \ HITUATIOV IN V U,L KAVII.Y U> do .j -i end h< iMwark, j i.Un cosine. wHilui.',' u?d .J'm (, *?g > aL _u 7'jchinl'*?t. | K 4 k KSPK' T ABLU YOPWrt PHOTKSTAVT ??IRI. 2, Jv wnttea % ? i.mihmj an hunt^rm u?J .n>4 waif * ?, or ! > r ,re ul cklJdniu. App > ? . 1 k--? 1>t -'"Ud omir, 1 1 ? ? j 1 - ? . . . a , vl.L'iT 1 It! T? ViI. AHIT'JATION ? _ man. to ?..ii. I x ?bt, or i > do limit l.->.ie?>orfc ui a wu ill 1 ftunily. >a elih.i'ity "r onn;.y. Uood rei-' 'uoe. Call at Ml .<t?I'n-rr; lor I wo X'??- | ( frt- vvh widow i.a11y l?f>ikks *mplotmknt \s I., i,. -i r .1: .1 ,]. fivroi!}; hut no objection tu 1 auy-rti ii.l amily ol a wlduv.er. Add.ic.-M A. K., Herald ?' 1 t OOVPH"KNT YOCNU GInl, WUI1KH A. aiTU*TIOK | Ji ? lumi'^miaM, ai. < U ? sewer If r^quiwl; iko- I y .. i?rstauds ber biiiowm. van dra nuiiaia- tory r#fe- t t-nr" 1' .0 t ^.rks_i;iy ii..caiiMr m/rtto ave., Brooklyn, ee- j cud ?tor). front r.Wm Arim,k<rrAKLK youno wamth a situa lion ./ook and irounr, or the kriiem-ral houaa 1 1 ?nrk ot 1 mall family Can : e; the beat 01 city raforenee. t Clan be ???o fnrMrociijK If not ?ti;ra. .-d ai tk" corner of At m?ttc and Courv at* No ?j?, jver Oarvea' (rrocery ..ore, Auadt w?nts a sittatiox a? iiouskkkipkk, i ha .? i;or.l ,rf>. iU . o' ' > r "r : ?-h?.?r lie tnr-arr g.veu and reiuired. Addrwai M. M., Union S.i uu-a fmi atiiee. AN AMERICAN tllRI. WlSIIEtf \ PERM \ VBNT SITU \ < tioii m .bi> city m ulanilH rn .il .util to do scwiu*. rr .tH t abMinbi-rm.'id and whitre** apply lira day and to moriow hi Mf>A AIlUl ^KK* KPER fi siri'Ario.M WaNTIO-HY A UK r upeclalile young Ami ri.-an u l).v; b??: i j reference. < can for two i > ?, at" jhf 1 < us .4' 10 and j, a; No. o Naavh at., room No. 3. 1 Arkspei'tabu: miiidlk A<1ki> woman wishks i 1 ait wioii a.< baby a uurae; und*retan.tn eedioi wri.li the ( MM'* 1 re cured; 'an l?e well roooninend?l from li??r taut mi) t ..1 ? " (j h av., in the dyr.u -.t?l- ?* I AR?*PKCTABU: <1111. WANTS A SITUATION AS i ,?>k ia an excel'.tut laundreaa; haa cood chy rufereuc#. 1 Call at 214 " h a*., betwo-n 2l:b and 2bih kU. Arkspk'TARI.k Mil'Nil WOMAN W A VIM A stTU il'.*i -h haii.barmaid n.l n v?anh mid .ion; cau ^'Ire ihc 1 o' r"ierfnoe. Apply at 4? Wmt ISth at. 1 AnTDATin wajtod n m axkricam wo man. n a private family, aa 'm? i ?w; U ao ? * ell-t t a?w<T, >? aa honseW-nper. or ? ?ild n*"l?t in tin' rh m'j.'r 1 wwrk sh w p^ri'rdly om| unt for either. AdAresa lor t? > 1 4?'? C. M. C., Ileml.t 1 Sire t Arksi'e" tabijk, st:-'.viiv \v?i\|an wi<riks a uinaiMii ?? r.x k a d to a:, it in llin waabi >* and irontog. and a josl biJier. iu K i'iil oriiai- family lJ.i.?l mty 1 ?ei?-en. '. 1 ?.'! )i- ;w daya iU 111 uni il Wrat 16U) ?t., iu ike c Aruspk rvni.K widow woma.v wants a ?;? "Moo aa cook, w.rhpr arii ir.<?" r. and a littl. iftrl ibn * wauld like .i hii?? wllft liT; ?Iim ->ii tnke rar<' ui a child. m-t 3 IM .to. Oo?J city rclVrence. CV1 tor two .lam ..1 Vj Wen .4>l at. ^ At.K {*1 I.A1IV, 21 Vlf <RMOI.r?, Wlsnts TO Kf.VJ? V li at)' 1 km i'i an j*tu. ctean naiilv. wilt eke Id ran, in u-wnU il ti>~ ? i *'i. r" mi Urn : 1 ! ' o?a?<- h''r !f .Mieraliy u.?<.M 1 MM. UUtsm B L OcntUcii . " ^ AR SPnCTAW.K YOl NO OIRT, WlsUKS A SITt'A- Q lion 5<?*l r 'ik. or lauu la cauablR of lv ;h, In a ? Itrt -.amity ll?*t ity r*>r i.n* n m wr biat place, C*B 1 ilvillNalHWijiMiLiN wee#< u amtTth?* . \ A SIT- ATI.I.N \\ VNTFTV-BY A RWO'KvT V.'.I.K GTP.I,, j; v-i it.I 'Jio tff-r'T"! fctttw-wrk 1 a jirtv kW fan) 'v; ahe U a fcivx, p.am M?>k .ni4 an r- ? n, - 1 her . ul irnni'r *h-h ? * rt*. (> * .; n: 11 1 rrlc tut. ' u t No. 'J 5,!i ue&r .tie ' Baw.irjr, ior iwtidajra. ^ k HVJIPKITARIR OIRI, WAWTs , SITI \TI<?N AH -1 J\ <-?..?>, wpHufr nrvl ?itiusr ' ?u?*rul boiMrwork; iw | " ittjfH-Uoi) In tnk** o! cliilili* 1 <?r to t?> U?i* rm -iiry; v <"? a nwl flat h m?- * 'u ! Hi -ftl W' It s\ XMiib! , rout tNM^iuent C'iiy i ier? if r*juir*'<l. AMTCATI '.v WANTF,l? 10 DO OOOKTXO, ITkKl " iiwl . T u? v . - ? . . I tC ll ^ ftivi y>ii . * . -? i>ti at I .i ' . ?*, 2J ? U'H'i it, b??w ft Kn4 i . Apply . AtLui ti , , Bm|)1JL ____ 4 h C V TARLK \Ol N?. INT. W.\IIT> A HTTi'.V u JA Uuu ; ? d.?h 'CU Ilk iu a |?1...11 rm.y !*? U wtiimg MMt?'hUr<n.:. I'Hd w.n U?V*t b' !'* iAilll'ltt Wi'4 lSvh 1., lib tUKl vh a *., in t !lr>n A^ s . Y. v \ v R \ ITT4TIOV Ml rhmh-Tir ' J ? nmln *? AH ;? williuK v> ?4 b- ? u t,# v n? I ? ?t MI r^i? rrn. iro n j * br 1 11 oUc*. nhr-* 1 I> r ir?' lu?(u.ret<?r htr* r? .i6 &2Ut ftl., t? ?r i ??atj .liltl t>(L AVM. AB^HKCTKHI K TO! N OIRF. WIS'UIW A PTTl'A- 8 i. hi *h chK"?. til i < i 1 if?-wi hkI W4i'?*r. or lo > }>!? i niu|, f-ruwl >iMe?i ?. t a Mnid! t in K '? * \ ^ fl4 . ir .wo Uti pr? vi'i uipii'>< *. .1 (irtMt Joofti -u a HWftT4HI.KWOV?\ WiM. < A <lTr \Tro% \s *i ? ?* * it t ? * ;r. ?? %w li . t?-i? vj! cuy ?' 1)61! h uri*., iirir *Mh h* AK>I'I, I M ,K int. Wt?l>Ks \ Siri'AriOV V8 ^ . tmt mlr \\ . ' - I Vtl.l. ' K . J. '? If,it . h.'H . ' W' ' H I :i ' ; *o>k. VU mi live, ' ^r'-v o*;. 1 a itTUArxoM WAiirri IT * HJWFVTABLH IIU, i r i ** . ^ - * Aih* kvv*<?Ju . <? *? ?f <*i.\ rrtrr-* ?<?<?. Cal. ? r (ho ? - - - _ k RKSl'KiT \i:t VIPI IV U'.V.D PROT^TAVT WOJ\ man whim > 4 . 4 ?i < <1 > .. on- . I chi\mrx>i I *?> ?,. Ir><> >'k , <j. i ) it. ,v:i i? C*.. ' ? -?i e?! . 11 a n Armpfita rl? iri ww ? \ tv mt' v io "i Co *f i r i. hi .. i > p: ii un >. . J m. C':in iw ta lor .? u?. *4- <thik Uit tnk'rv. AHITl'VtlMN ITAM'H- BV A K?t>"FVT A1U.I' 1 j<> .?# wom*it * bo h i> ford < "* *. ?r*-vh- r ?. d Iri ii?r, <r 1 o ?n ''wu i1 k an ?r* ? ;n . rtl<\ \ :r wm ??? i?? : Cw > u . I' r t?. ,i l,; fc'trt Utk ?t. tj. > o. ? :r?Ok 6-fc fn.nl mmm?o: ( t Akttoatiux w>stti?-hy a rk?pi:' r vbl* r ;<->. b Aoli.ii kkrk .it > ts? .. .J fciuah-rwork ' ci: C*. ?: lit Wrat Jkf. m. I?r?t tWmr. F' '.t I o:i V>r !wif dk/r 1 Awntow l\dy w rnoCTi\ rvbiianct ok rn>: h bit r?-p?rt lot} -I b.V .'?. ?i ui ' li^e v in lake hi:**- ' [ -our c ' prtitrtuuu'- of ? li ictr,. r.r\?- ?i rr+ II V. I'pji r..> Dn^.l n muj r<?-i mii.-r ..?i . .s.i . kt*. * , i ? ;h4 >? ??. | i Ark-i-f. t * w.p r* i v ? - * ax v. irhi jj k ?tr a . Ifna IB .1 ?. >.l .'.-.mllf. I' f rm ' . r? r " aftrii.ik-rv.'i-?; : j * -n *. . * fruai l?r p' ? *'< i.. 5y < <;..? - a. . - <f I ? !> ?wiirm, bark r ? m. ^ * ^h.k -mtvaiio.n rl?. bt a r?J'r. Tai>1,k \J P, ..HI. n .1 I. ? >r * fWitf'7 >k. %i. . , I m r*?pottit>lr mcf fl. < '1 rrfrnii < i iiu ? *;. a ri". ?f>" JI N > !; . r ? . * n- ' Lant ^matl'abpfkvm'ib--.- mnitlol vajtt j ?*t, ny ku urrrrm : < .i n *mmm< *tlak?ti j wi'oi - ' *r. 1 vk ? w ? ? K'. i'lr rr:r.-? ?t?; ? ?ti ?o- i k. >> W -m I "ib -t . l.r?! .<* :r- In* I b Sill *T|4>S wamf.i --r.\ A i.vh .'fi iaiu.' woma.x. m ? .? * ? - 1 fciuiibir. m>? *<':.oa t< imfi/ i.'it U'l * m >vi ' ia? ? U-r<- _ ii? v !: ?! i ? r. i Art . ? II t liui-.fm'k.l 'WTO " ** II ! ! T) ?il|V ft *tl N ? ^ 4 1 ji n< bulr %? bi. ' ? ? " ?rr i or Ikt] k i i,h? u. A*tr-i Ii..l , IliniV" f? * O'-AV YAM KITCTA* \ -I.:!*., W ?A?. A I Tf i:i'iail"gii pr1r*:? >. Vr ?Mck ; 1 It mi". Di <:ilk, . ?r tOAtlUcX A,' t'i >. ? i?v ii?'? 1 marAViinv-BV a Ri t i\m. i.tKi a >tr:-*rf.\ ? T? a? ;? r. v . .. < ?tn>>' < ?ii4 in', i Ik. I .fix a > 1 . , f '? ' \ 1 Srt> ?i"' " * * 1 " o > - ' ?' A*TTI>-A *rTTMI 'V ?? ?!??-?;> Ft.vTM , . X V* vtaxJI^T itirt !- t?r 'l CU) 0*n s? . t. f?w m i (*)? At 7A> ikl ?t ^ 1I'\STII>-HV 1 Rl.-l'- tvir.i rov\?? W *\V. A , f* . >r'..n < ? i. * n- . A. - 1 M. - . I.- 1" ? '"A .w r r ?. jA ' >*i?r !?) . I WAiritn- i t.v , IV.IT I* - 1 rtu f.:i A 1A Urw t L- t? I ?.. ?t f *?? cr tfi. <" ... '." * i 11 ?. V' u ? . ^ T*r *!?TKI?-?1Y A l?r:iTAMJi VfOltVK AKrtC\ ) n n 1- - ' t . I J<k> < nn I ' .. . I V 1 HA- 14 n UT?ibl? * m i w .xi. * i* A ir poi. -r h t ' , tfTniw* rail ai IV w< At.. n U*>r ,r nt n>m *V iviftn < * 471 >v. i v \ u ' -? % 1 ?r1?h n^'t* a or*. -MKiu U*?? n * ? t u.?!r?r,. I r |??4*y?ii 17Mb ?^^H__n T*'*!?T?tv.A ?TT*T7'HC PT A Hf-PF T 1 Ml, ; TI > <?(? r ? . I r- ? ?. 4tt ?'!?* . C?i. A. .'t'i r>? lit.. *'... tiflor. igr l? . M>1. 11" AMI !. V \ ? v ? V \' \ \ 1 W - i V r- ,, ^ % now * ?? IMi ? . J J 11" a > r > v ' ni * -i \ ? ?? r i ?r m . . '?? il, >f h> du< u-mlfiwo. ? mri w . ?? t'.llal U *?. OHM. * II j|TIKO-\ MTCATTOS BY V RttPrrf \Bl.K WO ?? n??i?. ??i-? ? ! i,i i, 'I ?- i. i? * i,r% ??b t iUJ<i ' '??' k?? i - to ha w. ,i fj p., itl'Wl t'UMmil! iwodftjrt J J 'lr?*a+i- II in Uf ' r%r. <\ 11* ?f<r?n t* " roMPBTKKT, TUrHTWi iRTltT t M mii.in. ? ,1* ? r.r.i oUua ? r . ,,n m wti ; or.? t*'r * ? <?M ?< ( - ?, , i ? i? m -v ^ mf\~, mbrliM \HJCVT UMHWMIL A ? <fw?? ? ?w4 ?M<t( Al? k m ?nUTIO?8 WAWTKD? \? Aft IMV-? sitUaTIo* IN \ I'HIVMt:'.*'!'*. ^ ?* oh?iclMni?(d, kr it ' ? hv.jp*. ?D tb- ?? ? u. wilfc rti|?ireiM.> , at lib Kim*, loth ***' n 1 ?. *v? \1 INTHK RT A Rii-iPKCT4 RLE KKv.M'H *?*A^ * Mtuation * J<* 1 ??l" *lf iJ-Ilt ' * .'I ..nr.4. i ? mluai;jn I r i r Ja.;,ihter. v-boi-I5yc-r?i jo .' n. jkpp<) lU- :? dura at 34 JU> ?- * *" 1 lid <ml .tih <>u. _____ VIrKT M BH- A -I rCA no* ft o .IV b* V' 1 ? ,f . i ** -t in ,* im. ir !o?r it :nrai.i *i* * *** j( *' l\?- xr*pt. ivi-ieuc ? jiven. < :or **?.> * ^ AUKIII'J Br'HjiJp. -???. HMVr'D-H SITUATION, > u *MRr" rvvid avh ?1 ?... u ' m i . i .?.?.? .ii he.- ! ? ? '.'a.: at liu ?.h a.., '..* t?r.? itii. ^_ 11' A.VTKH?A 81T1 vrlOX, BY A BK-PF ITABI.R T? giri. t* * w?eb?r m l lroa?r; iba i* 4 u?i 1 !>tkm p.i.,1 Iran >11 li'-r uiiu. *': ?l?0 good ref?!Mna. Oil (or '. so a-'M t 94 Roller ?!.. Br?ik'??. [ITA\'ThD?B* l'WO ItRHrlvrARI K YOUNG ulrtl.-tl *i.uau pe. "ni -w f> k ml t'i in .whim; i?1 -oalng. and >to oth'-r ?t eh?m> cn04.1l <?ud lamdr?-:*; > 'mdarxUnd -h'tlr b'.(uii*tia. Il?it .iy i?! ?r. r. aii b.' h.*u for l vo 1?>4 ai Ii# tta* tOth el. >>? .- a., 1 .1 *VB. ? BTAKTIO?A K4TUATTOK, HY * T'> ??. W.iVAH, AS tt 'baiv.bermvd uid wa iojah, Ofc.1 *t JJ8 -i i >;, n. nCTANTKO?A STtUATIOV, 1!Y A RKSPR"P<HL? tt ,.uauz woman, aa vouk, \.*?Vr u d iron?r. b^nt. \ i? Wu'eg-.-n, C*il for two ?j?ji at Wr> IT lb t.i. m i.o car. Ur AN I K.r>?A SlTCATI'lK AS COOK. IM A PRIVATE loniily. by a r?np.uUih) -w.)m?n with iIk: u?a -e/e *dc^* la mj obligiD^. < 'ill lit TV Bl?*oK<? *t. flr*KTr.IV-A SITUATION, HT A RBM^-'IVHUS tt lo'l'jf flrl, wlw (UideraUto-ia Jivaau ik-'ng; w mi l Uko .ii.n.nk a till - -mo re.'|M-i utbl't J.^esa/nniir. In j.i? ,4 20 friiic - it. |V".<NTKD-A ."ITU \TIO.V, BY A RKSPKOTAHLR lilRI., ft to t;ik* ip' -I n baliy and do plain - Of .ocbin ?r?urk. ''in |. Tii :'?r two 'lays u( MO li?-ti st, fc 1 loor, ti < ml I'oum. UrANTKD?A SJT( ATKl.V, BY A RfTsr T r<i.r: )oun,' ABifi irnu ProfiHumt u.ri to d?cba:-i r .UK'- rin " i>i cui ui t*11. van ni w> Atftix i h U'ANl'KP-BV A KK'HKCTAHUB PtOTRfTAWT 'MRU sltttlttlOB M cook, ?v?abei'and IroneOwr t.i i"> t rvrrj >on?rw< -i< in n small funnily. R?:Vreuoe given I. r? itr?t '*11 ?' Ail Ww S." Ji m , *>etwe-!ii 'J h .i4 i4.b ira., in -.be ,<ear OUM |\'ANTKD-BY \ KKSPK'TTAUI.K YOUK?i rtlRI., A " "" 1 -nun ! ui-i lal'V in .j < >>.) oi I em'ral b" . p??.'? t .4 sn.sll Uil I * wo days .ft '-uncord ni., ?ir? in 'b-- iiaaenitint. iy ANTKII?HY A MKPEi TABL.B YOCNO WOMAN, A ' I KMitu n Mjo UamberwoA or totiku i?eo,' children. m d reference. i'a.l at No. HI Hndaon nv , eati aide, three oora from Johcaou at , lir*i tlixir. Brooklyn. WrAKTKI>-A SITnATIOM, AS OOOO PI.AIN OOOC and lo 'In the Weblog of .i until family. H ?>! < v r>i rein'.'s, i;tilut <W new No. ill; Wentl&Jiiu iho b~seii'Mit, b.t k room. UTANTKn A PITL' VTIOlf, BV A RR.-'I'KfTTABI.'-: WO * man, lo rook, wath and iron in a am* ' lauuly T!?i >i it- . rf."cn m. Can h>- ar?*n for two da)a, or utilerja^ud, u ll? Weal knife at . !?p door, frout room. lyANTKD?A SITOATION NITR-JR, HY A WOMAN 11 ftilly ipalilt* ! !' taking the entire cb:tr?e of in Infant i< Itn tii'lh. r t i brtuj it up by lutu<1; la a go.*! plain , t!i? beat or tt.\ ? in mtpabill'.y and character :.iil at W ''l -.rk 11 ' . I;i the store, for t? ?duy*. |Vr ANT?. I>? \ SITUATION, BY < RESPKiTABf.B tt -ir t" do general hmaewirk. :? a oo.l plan ooik, va-beran.li ..i-r no objeci ion to go a Mi Tt dieUnee in the . i mr. i' aajtai No. I < itrksou at. U'ANTI n- \ SITUATION. BY A RKSPJJ'TABI.R Kil l, to do ^ neral houMiv.irk "nJ ohainberwork In ? nii'll prl.ite fauilly Can be ,ieen (><t two d?)r? rat Kl) We*t 3d >' . necoiid lloor, frout mom otajited k anrxntm, ? * i?wabhhu ?T loU > plain' o*log; w no !. i:t ^.utbi'r and irooer, i n -nuiil pmitte la.'ully. Call a: 2?t Wtat 17tb at., aeoid ix>r, u<ck r<H>m. ITANTEP?A SITI'ATION, HY A RKSi'KCT.A BI.K '? oi.nir H.iai'i, to do cbamlioi w .'k in a xmail :ami!y ?)l foi iH > day* hi -JJ Wot ITlli it . a? 'otid floor, back room 1- \.s. v HITI \ 11 ON *S J AM ITMM, BY v >u: '? *p> abif !or- woman; Ou'can ^ivr ihe b??t of city leifu< .ta In caoau.lUy and bouosiy. Call on or addrisi ra. Ta> kit, -43 In h a.. A^Anrnv- v anr ation, by a yooko ?oman, to do ctvuuln'rwori aiMlv.nuiu?. Call ni l'.'.l Woat. SfciU at, b.ftttn dU> and Vtli avi?. l\'ANTF.D- \ >in ATloN, BY A bKKPBPTABI.K l? vi me wiiiiim. p> . mowork lii a mn'.l pria'.f fiunlly. !< .' rovi*u k . be Jl\en. iUI At 1X1 A lauia l.t Brooklyn, nr.. dny ibi* tiifk. II'ANTKI'-MY V Rl I'lft TABLK PltOli. TAM WO(I in 'i i. . t.".i * 'nbei iii ii l or . 'o -r.u i in n wm 'II piiMil" lamUy. <.\?d tiy rol'ercuce. Call at IITlh* , b- tW'-i .'lib Mil <t?. ,rtMW?-.l M M OK AH WEI NI USB, ilY V 11 aa, wbo IkM loakk ... a i. i >ur ui ii'Iia old. I u< at 24 Vande*?t?r at. IIKIjI* \\ VM'Kl???l AI.KM k ti: *vkj.::i: wanikd???xk wuo is ?cqOAiiiTft I in . ..i." hii.i wbo ;an nlr<*..d> na^eUod A i I ird Soil h. Ail / I'M I'., 43 Juko bl. A .iJ .i-kwi S 'n nj M? bIt.c.* trim* fin.n *> t > rrt *' ? . .. .M "liinoa ariii nu ronrpiiun .jf vn.rri. i ,. App'..- Uiihinii' x i v., ,;2 ud -M John at 4 <;KNT? ? 1 M K11 MAI.KO!! KK < kI.K TO OAWVARS . \ . ; hnip (' ",hoiii ih?* I'nlu < st hi 4 ?i. i" In i vitv fifin .v - It'll i-|iii"'-.J#l i*4 1 \i. 1 I :i*lD , !r"m J2 l > *10 ,,funj. Ap: iy N \ . 'ii.kp.k tv ?\t?:r :.\ v kanvy <hh?dh stork, a y '!' it- n ' " ". ' i"p>- r ?, )*>! > I'r???. ?. *u.I i m w, irfi .i Iw it) > r of -r living ?I b Iim pi ou 1 ?i.l (.1 i? iu-ihii -l;<utU'iu ! } uJilronhig ImII in. r? r;i.J nll.tv, "1 RAtJCXMKV. ROOKKKIirinM, wwim 1"?|? r .1 . v.tm 'I nf'-r IP'".. i!>"- iroil" u t*n i*. HimortVi l in..' dbp 'M apply at K<v1ii??h'? M.*rir ? rk> it try . 7* I..' .d?;iy. Jfo cm.m? >,i A? u..i b) unill mnR rniel'V' a'trap* l.a i. twiiiin, \rt '. c'.khk WAMtn, A toitno MAX fcixy / d <> take (li?r;c?f u urnt dm drut Morn*. 8 i ia lit . rr .. ! ufc.i. a] j bag t, istl it r. 1 AI . BOTH Wv-r, VSOKI THOROCOHLT OOB 1 y>wu\ k rt mi; unlve may apply at U:e l?*el, No. i itrou'.w .y. Li n< nmvst r vkv wan1kp?two oood iiavps an ottaiu *u'?4> nr.' !oj am. r?>l aniary uX Oim'Jnu'", .6 Hr. tdmn ; .lv-? >5. > m. .?pi-ak wri'.iv.u a ml Bn?j?'.i pre rr ed. A> agi'?>d carrer. jai t"8vfn va>ted-!v a hoctery and f*v"y 3 t *?? br J* u?r liuv ug K ah rt tvr ao<! uemr by v itp ? iU be HI* .JJj- IreUed wrtk by adilrepaiog b?? 2.:<iJ oa.ru. ta'iU'in tfivn'n_(rntrii mi irmTi] ivn V? n* rr ! ( :tU air-., frow lu t?> y<*ir?, Bfcl? <ir :i ' > *1 t Rn.i v>*>1 -K with h r pl'al nflrmflu Hi'. Ti.'-J r ?u 11. ?ll'' from Iki Sill ?) * .la\ Mtliag Barter * V?T' V'I.? *. ? tt+. la a nnw ><<-.slneM, Hi ', will 11- * a?le iii *U piu? nf Up tun; uad nil ? ) i i rmpniyiii. 1 w.i.ii ? .t?e to r?', n< i. \ SUM ii , corner Kul/u a-.., uv auwf*. room 2 K. I. UARTLKTT. ?? ? >1 .?-A V x?. MAN TO \TTKKI?STl)Kl . NONR Tf w* M b: Iktcor llnd *!*l Mb .. Niu ii. .r4J) n. jfN-two W komi wai mi wno iati ?l >ni . . . j? Si :#V Mill ?h" < in ? DM w .! ii. vr '.j Mr. ttian. k*rtl, Pan o Unci, !( . v.i . . :>.?PA. r\*.\N FP-x < !. UV. \ DTK ART UTHK WW, ?? ?. k r >' r> '? c * > lr 1M Wd r, ? ?; '* ' r?u II \. ).. t I' M. r*?\Nin>- \ .iVNTmiAN < r good aim?,:r-< to f? . -i ?ir -i."... ?: Vh m: < M l> < . ?. I..: ? l* . tfl u?- ?Ul i> ,:.ti >,> . : N. r fii i .'I k. M u,u*> - ? .. gtrAvrip TW3M M vN io MCU< *F\ - ? i?; *f lab . f' ?? i i " i ?h i' Si? a i ii' : < Vi i' ?* A. B., BtikU<>4a a: .1 it kf i . kM, thi PW?Wf?. U'.Wl -? 1 \(> V vX ; \ A . RiiKRR > orricR. 1 a 6i . \ ' . < t in a e.vtw K'l a !% "*t A ; ? a; knt, alii r MrrrJ, iul? C.( .-?V Krj t 7s ." ? S.i ?J.i in pM aijri. So (irjuti -I i,< i .re Rr> ?nc l< IiOi??>'?. B'i l.\WUX*. .? . ei aU' J>*n: ii*>NTiiMr'UAt BmrnoTAAUi KBIT >*?.?. 11 ,1 ? I?. ? lis '1 .? ? i'! i.? it* <>tlc.?d. Ai po M .')< ' ;n?t- ________ v VA K'KOUX WU-?m \ TRAr. , -i , 0?- > .i ' IT 1 m>i? K . . ASii H tt- .'.e Wan. ?!n ? a d.< it, r- .and ni'-r?l' r>4* i:*M< .;oji I'rtmi# i? vlert.il. At; . .r. .? .^'.ik a. xa ia-v\T-'> i \ RKI!' TO WQ?K~rP0y sKtr T? -? ? .p K m i 11 Sii'li aa N"nk i tb?'? ? <n ur li * NT v VAX-TI. <trr KIM \i? TH? t 11 .1 i tt'i H '*4I* uriii lit < "i? ' M I r?yi ? i|??. "i ? .ii i- h/.Utj. I|t>? I ;i? f ?. | S-ll t A -- II I> N iT I R. DAT K-iM V* U'.s.NfH- - V A O V I jBl? Hi K.i|I. A M Af >'l V K I. M>, d.r* i lit ate A> . 'M I.I l*. 4 .ran * w a, linn ?. H .i" I'.rraMeO'.eft. a T( vxrhik arn.r to | If OVk' Ki//r. . t". h :i>r'. Jx .1 ltr>?>fc!tn 11 M \ Alvirt II Udtaor M>? WHO '? ? ? i * t ? * in * wh. ?*!? ( i hi* ?vw .? s.- r i .'!>. AiMrMi J ' H llftmi.l i>n < #. ki ?t< i? \ m i'i v v?i ' m?*?, wiri; ?i >n mk i. i- ril * Mkln* I witfc lb* MM " **rr t -M ftp M'.rrral on BMi tj Mid (Mr ??.w) (1. V! ?l ft * Kll.1.1 UtM* mi makp* *< ? - u.K. io .v a>i> -wosn ?u>r? |) !? ."? * I Imt t'W i On' i>*?tno ;,? ft. lU th> (>?t. I I..H i r th. m .( Ifcf <U? ?'?.l '* ' w ' M^'amrrrrn vnmi 1 x *.rr. m r ut ? Oil U?AN <* | rvpno.Kn m/.r.Ann ruu.r* A?J ( ! it '.-hi na. fiiiti. v s * n>u.F?rr>**, .v. mi' .' k?> r* ? ' ' * >'r<m r ?ir>- i. fc 'w Vi rk. rmc mu.r*j?n cr* r??R *r<ir*T. with rru ac r r nt r: IV Y*>r * 1 l.' .rx rd ?'..!>*? to'irnMWnl. -/rmir ..( (ik ir-w1?> br "Uv<T?, ibft run*. Aft. To b?> adfttP'r a ? Mi IIV-I K.?*n i(*i.fln.l(i*r?rt?ftl Hr.,?d ?t. IV - M?n? hr rn ill on tv'tpl >1 Kami* 1 + P"?(a??. JIH? I, I'HKl.Ajr. 7"* nixl rtM??l*?v 5. T. hir?f.niV-\ KVXMXD HJI.I.MRU TAH',? n V Ml * BMfttl Md #t<t AJifew. *?? pr!o?. </( IW. i '<M (Av*. EW YORK HERALD. THE dlTVATIOWM WHTKD-W4LM. j Avul'nu man, h * vino nvie uwuhh kvkhv ua* ; oiMHvnplr'j. wnilira fi r "a iluTraonl ?a bmkk??|Mr >o aw iui'v .>.Dm*roW b-i h'? la ^arfrcUy j julu-.l fur | Uitt L?:ik. r?.Viil--o<>u ^tv^o u irU or ao burg' is rt|>-Mfci | *r?J ?rlVi Sp.'.l tub %nj Ff'i> J Would *1*1 la#|) lb?b?Al hi Hxamab iTreq'Ui?U. AMrou !"Viuiuia He*l, bn* IU) IWjJd ?Ac?. ARK- ?*< TA3I.K BOY. 17 YBAE* OP AOS, WvKT-t ' a aiu *'to ? nin>! roai bn*i>e?a ho i? ji :bfi !./; t an bring toui o>ty r? :>r<-uc?; bn* nofttt)?etknnf ?o * irk on a f*rc. Aoirm* Kcou<j?y, box 14V Mfioe. \NVM m*n WW I rKAWOP *<*: who n C>?>l unuDkii ?uJ we 'in-iuil, uj i< ?<u k'c Ji o-I wih ?r ill/, druirwa fci ubtiun enanlnyMiail ja ?l?rk ir ono*l?l In * *11 rw or oMc?, >r m ?.u? .-?! pit a w1i?m ti fc^rvi/vn Mf.nilJ rvs i?Qiiir?d. *? i'urulab good oil* r#f rmuo ii.<i ? ! i rny if r?*i ..red. Addreai O. J. U , HonwM M Avi i mo m\n, rwKNrr tiara old, who has ; Wly ?M*a engaged 41 clerk o a whul?<al? r ujru | Mb i>k h?i i? a- i fttu'iiion Id < . *11-. nr <-?p?rtty, or uij Olbrr b j-.in<-? WukW n<? ho'illi oi-\Ar<l. ?)nii ( -uiJi ^*'>"<1 wor>nin.?-n.l?tl< ni. A'li!r?^ Activity. lit-raid * ?k? ilkmav, >iavi?<3 a kkw 'iouhs ivkinourl _r\ d?ily, w uld llk? to obl? n ? in.? employment, s:u':i *? '.'pji.ig 1*? ur otbor d.X'tun?o>*. Vuy urn h n li??j iuch km w.ff kdJrwM hioipijioi-ol. Herald crtHi"). ATOJUO VAU W *VTP A POMPON Oh* RB?JP<>V *|i : ?:?, where h? -in travel, or lutve plenty i oui loor ?wr i?f . *le b?n * i' "d >"Vi*aiioa, ftuid In a r?, into. ' iitat biuret. Mi* m uwy r by pr ile-.?ton, wi-it** it suttd booil i.<? rapijiy; Inqui-it it lie .r*?; "tnttm letter* ev, ly; nor-ir n> ?A?? 11 Itmkri, > nd r.e\er I tch .iny.h'ng. v'.tu gtvo the i>( ffi?ri'r ?? No,!' r?m of mmIi or cv?mr?.,t?.l at xnl Vi : re . <J., Brooklyn I*-ottiiw, S.B. Tk?vta '.rit- j a turn m l up". isae. *-/ *!* AYOTTKrt m?? WlSI.'fs A SITl atiow as C(H('I1ii.>it> r u) '. .-k ro.n I .b-: p-A'". Oau be f en Tor '.wo d'tya ht ?';i * . Avoun'? van wants a -ituati'jn vs < oa< h rc? .. Ij ;? e : *nd Is * r^reful d*tv?r, hut ?<? ! efereixle iron bi-t itm- emplo?er; oan t" s?o:i for two <lm a a: Ji ! .'oruer ol JaiiVi aad Sinllsiu i'4., In Jm> J.'Uk kjhtr. LMI ' -! ,T''SMSV' OR UOUKKKKPHt-WAXTRO, BY r '*12 ii in *'n?r it .''ilv n-i TiTit ?-:h ib'i itb-v. * on < u in lih.' -i nnit lty. Il.te been o the l? ist i. , ii..ik . ?J can frMW i.Hablrtd teei'ia-** unto 111 ir .ddi>?M U., b"mM odi< Hakovark.?a t.irno m\n wants a nftt*a n "j ,t wbo)enale h irdwaro #t . *: ata?ome tDowlnl.? lb- t.'i*ui?-^, ind ih w.l !Dj? I.j nittk- hitnsn.r ^i-rteraKy i.-Jt'nl. '* mmI ntaro'ic1* niien. Add";'*! S. K., HertM ofli ?, for iliree lay*. Hahnwark -a KTT'AIION WWTKD, *K I'i.krk in .t b u-'1vtar<'it/T". by t yn'in^' mm. btvunffio-r itii y? ?r? i" p"ri?'ii ' ! i the tr id#. ^ .lofcn lllyiiin, 107 #.? 1 hirty niwrtifiwi Im |Mi lefaMana POKTBH'S MTU.VTION WANTKTV-IN A DRY <iO<?r>S or r irpfl by mm #xper)enc?-l man: In ?Ii;q bi *r. ling to b? .M'fi l; b ut h'' lx?it :y ri-. wirn; vt no ohjc.u r'or'b? iimtnj'irj) A<* rt--it V. M .b"- 117 U?ntlil a1i<?. JJITI'A.ION WA.STK1?-AS PLKRK OR AHMSIANT 3 b<Hikke<>p?r in hoiii- iw^CiiMt lnialpMa, by a toun?' usu *l?i tp'tki mill ?ri'o? botti li iclistb mul liurm m. b ut been In bo?io?w i i till* idt* far noine ? *? , *n.l U .? Lug to nklfblniifii' r.sai'dl. a<Utr>'m (). 1). N.t ll-sn^l odico. CITUaTION WASTKD-BV \ TOl.HiJ MAS'. <>M A O turni, dt?:.ui ' tb<? cum of b'KixinH ojttle In ml; ta ?>t>*r, b war. uio milllotf u>.v,?lsr .it -nybiug arbor* hln labor la re-,Hired. AJdr?aa <i K., h i. Ul bcnUd oui lor 0D4 day (^ITUATIOK WAKTKn-Bl A YOf SQ U*K, WHO HAS a perf?-t krinvtetire of thu gr t?*rv, wine Mid aplrit > j-ln??a. ar. I am '# w*!l rMrnm reacted by hi* ]*< . emuloyfr Appl) at .16 Kant itriudwa)-. onr \TJO> W VNTKD-^Y * YOCKG V * K. AH 4AI.KS O m:iu ia ? w!i il-?iile pr K*iry h i .w, c?r> tn.l<irfii.wi u (jno 1 trmto and <*au pnilin'o :hi? b??t of rofe?on<v Mdlknn Ii<h mt MtM or ****? a* ?*.'uilt}. Vdt ! < > tl. J. !)., lim>t Hi. rHIT'TllkRS MKRCK WT* -VTAYTKU, lit V yorng v ' hm iu. _'5 vev? 01 ?g-\ a alt .,v.:on I i nmr try torn)* lotuf, hijihiu' elukt year*' e*i ?ri-;u i us r huiiry aud Kumpe. Can jr *ln ? ir*t < ' > ?ef. ri'ii ? frwn ur? H?*nt and past employers Aldreea Suloainan, Her*!il obioa. To nnrauisTs -it vj?tki?, a MTUATroNentJTH. by n toudu mriD. in a rt'luil <l-'ss h ip, w!io ;? thoruu .-h y h'* u*liite<t with tlit- W-<tiima. lb# br*t .. rei'Muiw rv ? a tri m mew nt rrpDk'jer. Adilroa tor .me ??. I'. ii \Y., Brookh it l?ost Ottlr.'. Tlraktfd? A KTrffATlOK. BY A YOUNC MAW BR T? twi ' it t;ii|b u and nluo.m .1 yoa.g old. who h .? be> o 1 i a Ihi'um ri't?l! dry , ?>U - rt> la >e S m.ii .or II>.i j . bo- kk -'p'r a n aal' .nun; h ip.il * U"i'ir 'i- 1 ??? inau'Ufiu ory Uv rMV . ;cc. AudrVi M. but Il-rall oflLc,'statin* Hii'jkry. f*TAKTl?T>- \N" U"TCYR YolSiJ MAN" (jr.RMAKI, VY lnmiflifd with ( ?>; c>'y roferm.-wa, w.o, aim ton km r' ok ?r mi?i wiuiui in u dr., i*<ixW bnaiuo - . A.Hiv.-a I . II. Uir?'l oibc?. titantkiv-by a yomu 8' otc1imak f.atki.y \r WW rtvod. wtaaikn m graon hi k prit r M bu no ?>?>,?cu i ?*iuht i<? u?* q or c>vrtry; wngfe not ?i an a wi ob jf i an to rro a* i n hi.iis. lt it ailuauuu and mmc. Addri i Jobn Startu, IfitMorgnai , Jency Olty. TlTANtKO-HY * TO Wis va* OF HOjrK<!r ANI? IK j .1 i. si ' ? ha .?. fit i n iji I;:tr n?r or a . ?ui ? i ilia'. "I irr. liralof i*i ir?iK>?. Apply tt ? Bru4*:*V. buf??*ot> W'ASl HO?A HTll ATIOK AH roHtl.K IK A SIOAK. ?? Ad a**a Jo??*ph Post. K >i\url. , K. Y. \ \* AN 1KD? BY VYOUKO Sl'NOF Ai'KMOWI.F.DOBO i' ?i' isumI aMHt; tsi'iiMi ]HCr|MIH ?i?" I'm ? taai.t H? . H.J?r> at prxurnt no(ir>it: % ? b>- .l?alm-i on j ni> o,i|?>rtimiiy ui ap'uvuij liuiiaalf. A'l*lrr-s <?r.<7 I V. M l *T!( N, BY V Y?>t *<; Mt\. TO U" d liar, h' at ui' i-l > i-et'-reowa ul ra. A-:'tr>wa il. R? Herald udtaN AI' ANTH" A filTl-ATJoM. MV 4 VOI'MU M * V. :1 | ii ? of nga, ?? "Irrk (Miner 1* a r??! r"* <n: ? i .1 ?*r * Ix4mi i i?<l n'ik? b.'iin' r*o?r ), i. u ii?>ui ' ? frnw'b# ?M i*>"ntnr; *??? no u ".a. ritj .efe rrc ? Adur*1 II M. . llonkMiilUoe. TUB rKAUM A Vol \.. i.'KKM \iV <UJiL. WHO .VK*k- \V,I.t I Ummh. Md ? pIioq to loan tkiliMn *:ni - !. C.i I .0 l''arl -h * 'I n I K TAMKD - ONE ACTtTSTIUfi * To P.>I4. A . .. :nr ? Mi-x.i n . r . . !. .i-ir y . ui|>! orinmil and K *M wn ma. v.tn'i Pi-un I'tn J'luM ? FRAt'lICXL FFhN II PFRKCJIKR ?XB mi*VM\ i" . ?ii?,> i -iu? thr n . tWR . frerj kiad at I ? *1h lo>p?*rt? I " t > til m : 'rv, * . -U 'nil d.f ?\ 1>. ||. <?>+ 1-i lit rnl4 . wWrT KhM. Box * vK::rs wvMrp -TTN anon ii\vt>s a wo. nn-D'y A?rrW-a 1 Wilis 1> .- i.ru. ; 1 wkiir lmruwi.'. r \4t nt I'tui'K'v i"rt K.ul j J - mi o*m>. AVijrro I' * * t miih p?r?-: r u.irU.i . m No ijSXi*v? IV.? rr>. !! .r <lnn>>'4 uv atitr . /nyyrr v, wii-n- \ riR-'i1 rt \ss it?v>m opt V-* ' r. Si'nli. IB Rlmn Ml? - ;> * itt ;u i buiS ri a... up betw 5 jo-i ii 1*. Jt. /ll.OtC TTAND'.?OUR FORF*AN IIAVNiJ .Tt'flT " -rrn "tv\l irm - I-irt . *p vtis'l open . r \>ft-kro?m t. il?> lf> <> ir o'ul ? n :.l r-- ?.ri' .< arafatWM ?, K Irtin A Rwi)ai'?, " >8 R-ntlw?v. C"10tl> FKN*. VTANTFD. A t.OOD IIII\liF.il A5I) T Li.i?l?*r. A| p y to J"hn To.rj, ltk. Bron ia.-f. r) .TRWKI.I.KR!-.?W\XTV.I>. BT A IOC NO MAN. OF ' ly wiiwn- ! ? 4tki j?**i <ru i i in w'-oir?,!i'iuTtai'ili"n??. rullj ..adarai i.Ls tb Li; -t.?*aa. ant] < ins iunutrht ? ?n>1. %*lryr. i alrip... R( i n-nc i am (ac? rjr. Atdri?i Jewvy, H.-nJd <Ac< i A H1N I'T M Ik TRH -V WITH A FTR-T RATS >an.| lu ?oi k ? r* . . ? > , \ * " ti m 11* AX IA lIRcr r ATF WATl'UM AKHR T<J G<) f? Avi'lj ui Kfthu, l urti r A <'<*., l*J CART'TN TKR AXO HI. VCKSVITH: A ?? f?li< ? In i ' * on ? f tip umr t?nn; if U - .riuv'n. ,M. i jfi ' ?ri;igive A p. oH 1 klU. I err. , . I'SNjUjiK, W *vn >I_AT niR I O'"K F*<TOUT ts 1'KPTII AM M v \ . . UOf 'hi >.?H . . "I ! ? . ? r v NM.i'ii ? ? ? ? m> out . di w 'rk M in n hjt , Ihiw u prrnwiumi ?it kaoii.m iimi' U?i i ul ?4#i?dji hahiuL A ; > ?i ll 'Jurat B. AXOREWV \l*ANTK.D- A MAN TO R1J? aN KNiIINK AXO T\KV j ?? , i ? r' N?v, p r m. 'ply Hi . n r.rrf Applr: t<\ i J. i.i ni i :>s MIi*?. r... 11 t?'Ma IIuhub -mi ant tWic. rniemrn n p v >.n riwicOTWT?. ' [ ON I>KMAXltt fNF Pi ?N VJt URNFAWT-i 1-or* CNF. I ? u ) um> i*r?rti?e ?< - < r ,-%n- ??v * uui ??nu. if. s a t./. U.i3)i1t%x1 i <4t.c?. n hMii in;. Al Oll V NOTIi't-To J'kKfOX.s ABOUT K? mfT'inrW ' i* it to1', Ir iw(r*e-.. e* r ." m ih? v<> tn^?.' til F.v? rr?< Nu 14' * il><*. ;i?* hk>3L' k; ifn rai. > :r !? > ???tn* (<* r I I . L f Miti.r* . thf I ii?rw> I* . rk) tHmda i <rk >1 ar.lnui,] '. Ir a | n o' u i> rit. Niil rr. si..M??r? ; L.:'.cf"r.i?. t.ih f.ilK.f ji, i . ( acki'd f.rnii ii (I n M,r iVk Its >> w-imI' ?i. rttt. .raoi '?t troM'li- (I. OOvLIWJutB, CrjrrinH'r ABKPrioCN *cn or KXAJdUJaBT1 rrmiTrn for #J.' of wirnuit^i m?rnl?Crj? AMr?, d I * ? ? ?>?.[ Hi-' '<r JMtl ?l VA'aWN'?H?.*H wrrrr . J#l IXu?. ?rv*i. ? ,?.?? WiMXar < %? . mImk I* >*" ? ? ?ir VAi.rr ?i?TEN ;> jr*pr > >> \ r>1 ? ii!* i'i? K?* i?. Ae . ? *v. r, to- I lw.ru Milk* iiwl Iri.tu ( | nlA^' >n RtRG ?'<>r * i \nn.:T any "e*?om bii' C H: ?w?rt? r> ui.tnv- A l.,tr <*!.* IHH1' c!ih' or i*r<< u: U "*. ?t>4 ? ,.4>ui4 t' rT?ta?rtri- It tor < . ?. tli:a 0 uniti.1 Kir* I .' o( fcu , .! . *. ujr iMrriw \ . r < up ?l HI > ?'li iti-nr. R , \... 1 u-. . yii wr.i.r.Kn <n \lhr r ?rir.? ><r rrnxTTCHt, in i m Hnd ?*?lr?. * ?.>>. ' if IVt' At MMid tttwu.'tii. M*arr? i?i <i?VV. iwm WvRSlKN W*RH in*M Ir.r.M, I l'?W4m nwio! Ilrwlu if. h^vjyfTTfbk w\5TOn n ? <<ri (.?. -> s... o*r> %i r f ir' hi t * 1? i.* . '.I l t :?lr <|ii , ? \\?>-ni Inn >. Addrt >>>. IV- uk"?. \\*ANTK1I-H K?ni.K? ( ARI Td. .% , n? * PKH Inn, >h > I'm; mi In ir ni*' P.) ' WN't h4 tmaiif. and tot* ta v? wi.i i* . \n i>?; io-m . *>??>? ?tih Hoard. A.'.. r? ? fur tw. nftt, Una. h ? 471 , JI?-?V .?E<? wi>?:n v\d into. - BH.tMIV-M< K1<?HTH HPK-4 fOR ?M,K AT A HA* ( ln.<t*rl lr?k r Kr...? or Jlecv hkIi<*. Au *v< Hr.nfl) Plj*. Hnn?!<l .-Air*. GKSriKK PORT WINK FOR HICKNKs-) (WRORV *, In Opolft; ? k.l tnjw>rh'?. U*i In t/w.lni, ?}?o flnr l* >r t<r lh? k*l ??. *11 w Iom'-UhI uirttv ""'ifliin d>i rfvter* 'n* i Vrrf ?<! H *.-ki> Tt < ?<? h? r*ii*t .n i> r ?k*i' ?. ?u?! * *wr*. ?^.>niTW?.? ,* t mt r'\mt lc rnj 1M H !on pr "9. *1 ?i.^r?r ..wMii *,h) U d. C1JU ui> uit?Kmi. I RSDAY, AUGUST 16. 186< HBL* WANTBD.nHALBI A- L\UM)RK?H WAATKU-WNR WHO 'JNl?*.m'A*D8 *i?r h. -..ovk tfcorongfeljr, imi la will og *8 wl i 'i" rtamf'-r* i'V? , v ilh i:ilj r<-i>rei*e. A!?i\ wiwi' i'rciw, to o .?J hfM-'i infi ll .11 ir? nu'airt. Apply t? ?.v?wu 'J %. 1 Iui Iti*; mornioR ft. LM Uh *te. Am. .mri liatkl.y i a.kdrd can oktttooo htfo*ina? laim 'dint ?y in md, rMMXf <*!>) tuMilie*, xj 1 i't.r w:i < Atoo kmif gaud plftae* * *h>rt iU mot! cnit o town. Iu i ilr<* ft' <llt! lnuiuiV', 1J? ilib -t , oorner of Alh tv \U. FAVn niH ?ND OOOD her V \ VTS Wll.L FTirn ?hi- .iri'int nrt')??*. o?co o tko -:itjr at tft lull or iicr i>i h 0>w?( iHu*U'?* ir j?e iuu.il*. Also goad. *1*11, < 11 abl" li".p l<? muit .ill wbo aall, .in.i ?m:iil girli la gunl, r? C *!"l" ' ?<> '* Actor wanted?to do thb< ookijci, wasuind ?p.l Ironing tf a mofVraUj ?l/*.l iVm'.lj , (the rn .? >? well r<"o>.nm<-iMlwl .r. ii h'1!'i*?t mpluycra. Apply !>e.weeu Jto loi.ru o: 11 mid 1 v. M foot SlJt =!. * KIHHT RATH MIL LINE* WANTTP-TO *??? TO \1-Bi fj,1u ii.; mutt ih.iro.tgiily lad.-rran t ' *: bi.?tI.*"*; f | -n.** ?i'l b* p?ld a'li, u .1 ihn bmht'-t w ft i;iv?u f. an ? S"-i I Apply ai l?.i TrfiThmr^fr* hC A T InK FIKtiT CLAIM PKWAiJI OKFIUIC, SM f^U?rH >V *!> . i*. ucar Tweotyjtfrrt *tivr: a rino-r I <iuirt r (--toUM Mid * atbrlla tftrl#, r. pArrao !X>1 audwitU *nu ? iM'i "lit iu cm id IIJ and -ounj'y hlt..al ms w.Jfc.ut Aula). A iudy Ui u'.UnJattC*. Hltfhx: W?^M paid. Clawr, a ''bapman want imhwdt atbi.y tk.v

> iti-ov.?r & ItaJLcr opira W?-1 ou Un-n shir; :'rouu ,?u.l 1.. li ' collars, ''all imm?'1:*lp'ij at JM tfo* try. Ciook wvstwu? a i;o?)r> cook. who rnoroi'oq. J iy . irrntand* her Ij'iu'd. is and -an rnma well .ncmn in-ml .1 inuii ber U?' mpl-iyor. Vi t.<? * *lwrt dK'-nn- ? in the ?mntry ApplT at Kb Kas' iSth St., "hie aay flfcnmla/}, be tw?cu Ui 1 buors oi 10 an J IV A. M. flqot wanted--onk who thokouom.y crow. n..n1i ner br.slnns. Apply') r hilly nri?n, f1he*iait Crave I! itel, Kmousne ar., Yandirbilt Lar.dlnj;, Ht tea Is amL DOMKSTIO W \NTBD-A mSORKET. MiDP.B MiKli Vmale. able to take till nli ' -hurrfe nf a ui.iall buns*, an 1 wUliutf to be generally ineiiU; mum n:?d ;r'?uj bo .nekeeplrp, be a*?l? ? ?ew. read. tr. *oll recom uifn'hi* uwrmiPM ran adrtr**-?ii K. V,,fiO"ald ofllen. Hookkkkpth- wavtku, \ i'kutkst\nt wtima.v h* li< n?-M''''pi'r in a mr-? privaie 1'arally. r?aiiinf nitbin c ti t mtlee ii' thi? city, noo ' nj!v hu. *uch hi b? . e b.?.i ionm yrnin f panenoe. ami ? tfct ! ?.* <>f i-Ml'ero m. lull at 117 IttUi tt. cu '1'liuriW.i,, between tbo n viri if uili ka J twel ?e, IROJiKHS WA?TKD.-TW>:i VI! yiRM'rl.Y3S UHlPtT 1 iro ' is are wanted '. nnvdiu' '> . \i#y 'rusl mi'l'" stH :d their b'lMut"#* \ po'l.lnnK, Ar.: '.Iio 'i it wag s paid. \ < ply ' very day 1 ' I f' w?wk at 149 ratiJ it, up ?tinm. MU.UNKRY.-A I.AOY ah KORKWORAN, a MO. TWO appro; lima In dr-??nial.lU|{; nca'. s<i?vvr? eompenmml ahi tnrniax. Apply 'U-a >ta4 '.'IV U..iad?ay, ituih doer. NVltSK \V \ NTaD.?ON r ( OBI'KTKNT TO TAK v. TtlB i.ur<( -lu '4in"t a liild two year* nit. aUo a'l.ier.Uin.W a:*l is willlm: .o J.i th? hiid'a vraaUoi; may Ciii?tAH Hetu") iu?r? -'ate, Brooklyn. N l Il.-K WANTKD?A MTI 1>> K EXflRI _ i od ntu*?. to bring ui? i\o Inf.vi* >>? luuit; l'n'Uh or u r t. riwl ii ih: ! m till ' " !. mi v..i>u \ idr v 3". l.Ai'1 I'ov. in'. S. *., with ra(?iruce?, or ea.'l at >:> Ki !*ii '1 place, room 10. rjiCR"*Nitf.-OOOD BROOM KKKDED OF.RVAN AND vj Hr . di f<->ri>l? am! m iln help can always -,n it.ialrww at nn..Ui1T iKt CO.'n, t*?i;*r?l Kmpityiuani ln?Uiut?, ;>t flmct Joimm St., uoar Winery, oppoaltn :V1 it. l>iTn? dv derate. KJRT HANDS- ?WANTBD WOMB* TO WORK OS 0 I'rrunps. Appiy ntcr 10 o'alook, A. 11., to 1) jiijlii.? A Bfarrwoxi, 51 mm tt hi'o aire^t. SHIRT UAVT1R WAXTKD.-roNSTANT WORK AND go h1 prices ri.J at I'nion Adams', K)7 Broadway. Servants wanted this da y.?four first la?< ;.*. ? iind iro!i?r?, one e*;>*r.-ii -il o i and ?ea:n?. i?*. r uini'mrmnid ati'i waltar, two lannUre-iir*, ait.', .-ml tw I plain coni.*, ail t'nr lir?t "la^-i aiin*ilooA now ready ? .'? v In Kcntl"Bi':a*? faint ie<. Apply ut lo III' '?t. Bn*.fcl)u. r> *nxiirm?a-wantkh. two or thru ocoo trimmer*. To ?vpprteuo?d and oompe.'-iit hani* ate.idy employment will bp jju?n. Apply at 69 Am. > WANTED IMMEDIATELY-TK.1 FIRRT OLSKMMILLIUfra; ilw two or three ajrpeiVnced bonnet triimii"rn, to whom liiientl ?? * and Heady emplijmcLt will Lie *irea. Apply at M Canal at "I1TANTKD?A OKRMAN OTRL, TO DO Tin: HOIVK ff aaktf urer-v nul f.'iBil), * ah >r; ?IW i, m iti*h..itiv. al>r mimt b?'a cool o ik. ? iud iraoer. Cull at U7 I'm. n St., Brivklvn. alter 1 u c.oca, 1*. M. TlfANTKn-BT TUR FIRST OF SFl'IKKBRR. A iSOOO f? ?irl iilTiia i pr." rrrd", to do !f"u?ra)liiin*e? i-k fw a riry amail family. Apply to 1*. A. Keller, V- Front st, 11 ANrF.D - \ NURSK. TO T VKH i'*HK OF TWO < MIL 11 Iren :>n?l dn | . i r, se.yiri,-. Oun mlio ubdi-ritumIh licr bu mss muy ari'!y at Bik-o^ta at. TXTAJiTF.D?A FIR-T RAT* COOK AND LALN1IREM; nooe otlu r ucpd arply; in a family e>>nkl<mu? ?if a s1" t'.miiiin. ?'i>hu<i <lauc)it?r ; bi-at ciiy roferp-uoe re rami. Call at 71 Wp?t 47tk at lI'\>TKn-IN k SM*U, KNOMsa FaMH.V WITH II 1 .i nif i. t. at It to h-M- In K' 'r<l rl; II Tmnn nrnfrriw. Apj 'y 17 J:>y ueiur Unn rlii) place tuiil uUi.tv. TtTANTRD 4 FKM M.E. HI TWKRV Jp AND 4il VRAIIS ?f fill, who<**? pwiiip j?pU i?i- iiim. . i'p ' . vi.i < th>i?tiaii woman, to ttKu i'?ro ? aii ok una, M > > urn ui a*. , and bH p 'H'rty: will II'.I a (. .?! liom>- hv iipnlvin *? Or I. 1 i ui.-ia, i- Myit.e ave , liiuoklya, win.) will aiiwiid aOix aaul ulted. ll'kf > RS#.?WAMTF.I>. R1 A KWHTAMI.M f f ? M Kro;.>un: * in an, a -rt. ?:i >n a< V\>- aai.vi*. c.ui l? -pi* i .?l Aw Ikial Urtli it . moouU ilnor, p-u?? romii. U' \MH> V Ml 1*1*1.1 K AOIH WOMAN, WHO T0O. Tf r nirl-iy .ini. ri *t?l? tnepaieot rh l ' w *n.l i ? rni!,t-vn! nur i>lat"iij4. ill ?i til k?m ?^ii o 10 II I I o'rl<? k. Urantrij? \ OCKKATKK <IV whkki.C? \ Uivihimh. In". Noi . Imt th ?o who i#or..ii^M- nn4er t't'i: ?h? I" ?f > ?<1 >'y. \N i rwm to writ hui .on ti. i *. Apply t'?! ' llVxi ?v J?r. n ? U*AM hi' * iflRI , TO OO i.KVKKU, Ilfit'sR iim?-. " a llr-' rnlf wnsh?r n I iroa*r , r^.l irilMnij i ii kr b rwl. wu?rail* ni'.oI. 1+o.n ir'uti-roui imw ' . Ma*. fS ? ??. r?U Uj'?v i. uVkd U vVpat V\"\Mi 0-* <;!RL VSi'IIAMItKRMAID AND NlTRSK; ff iii I* w illicit tin**!*'win ?'iwhi; c in ' Imiu'ii. i> 4. u<i Tidy, 'iu bcitn M '-1 il) rotwuii*; t. . .* ii >r *irrm;ii n eiri i. Apj>l; ( >r:*oiti>,*? 31 nr WASTKO?AH ACT1V*. TII>V OlRI., \? H\?tH R f 1 ilif I.I.I t W.I* 1*- ?>!? '* ;K? -Il.ul-i * V . , , J lr?>ui\ ( \fU. AM y, *t h rt in u, <4 K- " 17i, ,..M UA.II. to UN. *\* WTVTWTVO lilRIA T<> ?10 A SUORT T?J8T \K?'R Tf 11. In ? r.n rj lor tV> ?nn >n? mu<t l^hjixd m>k. *??& " i' ' !? t. h" ker w do c&u.i>r-r? -. nr.d Uikx i-. it- i.; i-h.'.it n. Hurt l-rui* pood 1. mme .l.v ^ : ii- ir U Aj-ply at 17 K\ , !?? *. >; k iw:. JUarcnm Tl" VNTKT?? V riRCT rr.vs* COOK. r-tR \N KNGI.THn f f rl?ni bot.v . rt? 1 Lii.'l be . %ki. W 1 inh nu b 's/i' Anply ? lis C>ap, 2^ Si. Mar.i'i rU?\ Iw.' u 'J iu>d IOowui V) morru#. T1TAVT> l>-A OITir., TO no (.KVI I^L nol'fKWORK; Tf m'ln N' ? ?t?ui nntuii' i ? rur in,li. . .nil Inner A||'lv ?> -O K. htxafcrWn ?.. K im . r*l >< io* *1. Hronk'T*. tit Ay xu.uwri>. xo\f net tps mm wf b? ? ' :: < f V bum r> 1 1 re* n il1 1 nkl. Inquire of Mi... Juluivn 01 Tiuua < u* nu r>'t, 1 our in u-.?. Xjtawv HvinFP i?ati."? AT mmr wonk. *1 : j?iii?. ** hh! : V I'rwtflw.tT. Mi *kj rrif.' **i in*'*': no* 8<wt;> U ui' rt i" ?i *< iron. Tl'ANntr ? V GIRL. TO COOK. WAMI AMI THI N IS ff . ?wu.1 iwnlljr. Vpp'r ?: 7,; Hob. r . ft.r \ 1 < , liuufci). . ii'A*rvr*-TW' oiitM o5r ;#-?..r? ? hok. ff w??l)?r * id in n?r. ?n<i i!u- hut i,a .11 r u?., .'id w rr. M<v'j tor Uirt<* <l?y? m 33 A ImkiI'* .vf W WTRP-A IIK Vt.TIIY W KT Sl'l>" WITH A f I -II ? I '? , :i 1, lir owii iitllk'Mt AfT'Iy ?1 Oitrt W'AWrHr XK^T, < AFAH' K <;IKI. TO TAI KI-AUR VI v'l- < t! * Ton , i!i ? i mv. ? ;th , or W . iU Verier hil r ? \ TI'HN! RT. wmn?-vrHT PR HEU.THT \KP f' ?r ixpoti irnded. ApTUatvU'S ilwn li Pie It rtUHrf. U'AVIKtt-TWO HTRT.S. TN A RMAtJ. TRIVATK Hi' tly; - MC'nk, wn-(*t MMtirr?oi. una ihf <4bir .J k ' run tin! * *ni?trr?#, T<i tiw** iriaO M'ri Kill)'uii?>' d t*??lr r ;.? tori cun r 'of nr. 1 iwiumd ,t>. A. (n ?ii: M |il?ru. Apv 1) t. h* KR?'. lllh Tl'ANTUt' TO 00 TO K K.VTL'i KV, TWO riRvT ff i <aui '.In Ni?w ?oi If bm i' <# *bi> hue In x- ?(<>nr>Ui ifci' l?*t of ? irk. Apply fn?n to IV i.i :?t r . at ?t*m. \1 \N I , '< N \ l KI' ATK KAV'I.V, V HIDM AIH > *? ?n ? k*.vii >r Kr 4ili woman la uo tl.e kmwmilt Ifld m.tk^krrir'i i.i >'?rful; l.oi-;hr-? ..rul>Opi>. l*|Ulm tn ??*b , cut i or fn? the ?utb? i-r, cnff o. *;fi -v*. ?*Asri>-iv a vi nr.\T* vamh.y a rrnojfo yy i.n r i. wn.-h? r Mid ?n \ Mr.? nnd'T'ii-v. ).?r t?i rr Vf. mi 1 C" :ae wtU ivo uHuetvlt*. Tl * n.ht ? nrk . i-e?l ? iipply. (Mi <1 rl"0*. c->rte.?rt ?'?urt Br<?A')ri VOIM W'?A?, " \ I tR!?T R VTR f? n. r in l?'i' Tj T.ell ' rjn r >1 . ii ir> ? i?u (; ? >tf |mt m nUi. Intniri' !ii?|r ? Hmri. mh?k run. nrs *t. - a i.?m ixi wrim.tv RTcrtARim i*>rP i x ln.fl' . <?no tour;< vi h i i | rfi--i order. ft\ M tlXlAM MA rUdil. 'J M*k>n hr* Fur pm k i rrk lar< r nrwrorwoi.amdi?iatra, l far > ** b I rr>i - ?t I k T?n???!nt? : rrt ct^ of :!ie puival rvi'J?4 t jtk Tan fna*. ( "urbnii Trr.-i'r rm?. ii ,.r i n.l frrr.it Htn, i<i tb? ?uv k. ?vu o IV <, I'. 'jvr? it t>?: '* * A fnir trt*S ( ?n I - hurt of lh".B. A'to, (?ul' If** i V r> trk- n> Irixa Uii I * iii **.?i ,lw > i-?v i II- m \ ' i ? II. *?*nliirr, ui K.njni, 1U1 r.*t fctnl Hr??rt* ?jr. ? _ T.H*!! stiic. rAxrr. wniTK. rnvn n F " will b* soi l I.i ih* f>wu-1 hn? n' u-l<< h?*r i'.vI !. i ?*<>o*y?uu the U?,m*ii. corner (< (' <C ft ltd H -)? t* QtAi?Brpr'? nu*i?fojr or thf woru>.~t* pi rlt <1 Kn '.*? H>:.l I >. %T eh* * \ uij ?i. |> . > ?, ?. n..i. i.-r ??: iv.l<x>ru* o. .1# i ww L -I * i-iv.tf I* tOMl'ml. p.<rr .IOmR < 4t MHVKU,. Ro. Ill lull, u *i-?? lnwnirni. y 1MB ART!. rr?HK BAT AND 01TT or REW t >RK, 1 AT HUN RISK. k Arc* T*? fnt t?cr hj (iKOR'JK U BfU)WW, OnCHvl -iun f> - i 'A* totfr M ?? CH *T"R ART <IA< T.I RT. 0. MLBR AT APCTIOIK A I RKhT H NHOLAY, AOimoMtKIl, WTLT. Am <W Tkura. au.: lit W. at UK o'inck, ft ? I 810.-* ( a'?3r?oljB. >o W William ?.?*^t. ??r *?il? aiaaw.l A Hk... ?w loaba W**h Mar. !i?. ?W ! an V .?Va.sn. ..Vj 10) 1 Kelitf Kire ln? ?| JO (J ooer*' ms 40 SOH-nuatna ! Jl? f.ir'lKM 1 * ? T'l Waabtu^um III* ? ?H I bi. * N W KK 100 31 K*a ,?*J 01 ol'im lan Mir !ne. .100 5 Kx. Ira I'JO It' Mercantile ina ... .X) Hravoort W Jf nr.?)hi*ii > >n. KK liM SO Hope Ina -Jj Si'muiu'm I?U 100 'n> 'Juano'Jo *4)o I 25 fcii.trlHtor lui A) *1 Hh'iiuVxi ins . . JO K*gl* um 40 40 Meiroix Iit.iu lus. J* K?i">! ite ln? I'M JUU IteUno IJie Pn* vo, ' iS Xor'A Kl." 111! ii Coat* Yeattlo. (t? ?> > **' M M^in Ina JO ?j ureal WmL .Ma/, lu*. ltW I SO W ,1 a-J-. ?: Ina to OUO i bi-">a? i'Uy 7 per .-ein Siukliw F'Uid. 2 000 Kioriia KK la', mi?. 7 per oeut lUa. 10 010 Mt. Vermm ttK. 7 per r*nt 1st ml;. L? ft 10 OUO H .shin,' KK 7 p'tr ceot 1st miff. tV* but rcvalar uU> on M< uJay, Au*n?: M. B>'l*r Auction i ml.'", of Mokaaud Howla e*ery ?n?d*y and 1 burs* lay. or ] every ("ay aheiiAver required. al LP. o'o'ork, ?t the tUook I ><' iJ Wllllo* auret, p* MeivhautV K\change, aa 1 de-tii fil. sticks ail.I Ifcuula bought and Mid at pruato auie, and ii ibe Hiokata' Boiu-d. . _ ALBBAT II. m< OLAY. Aurtiaoaar and s? k H inker. No SJ Vil'laul mr^.'t imn? Wall. Al JifcK'J UohUXKK GHlKfLM A CO , Al'TlUNKKKS. a Ufilon k*I? of Ma>> Nlf K.'knt HOl HKHOI.n FURNITURE, I be prcpirt; oi a f tally UecHmug b > mLwv>W THiS UaV, thl'KtiuAV, ' a! the elegant uiaD-Uoc, So. a Wa^. Hhteenth atreet, between rim aria m, in avonies. Male to CKamnca at 1 D}i o'clock. ; Superb ro.ewood mvwi ootave Planofort*. Elegant I Irawla,; Holm Suits, i Velvet M? J\!llon Cvrr^eta, ru* and costly Work* of Art, Sevres ud Drts^ 'a <"hiaa < >rrjwnri:ts, ](<-on.e and Ormolu Chandeliers, | Pier and Mir'--! Mirrors, Oil Paintings by eminent artists; ; < hamb<?r P-iT'lt'tre, style o:' l.otiis \ IV , .ma <<ak builet and Extension Table; I Silver, li'bbvt and 'i'sssware; Table <'ntlery, linen, *e.; i Dorses (ferriages, Harness. Robes. .to. <ku "r ivrinc K oma The fo-ulture all irnde to order by Hrv.na.lorf I Vlel. Drawln* i hp S ilt' ?Snli.l r?-eivi> !, carved in fruit ami flowera, eoveri-d in 1 hrep colored I r ?'ad", >1 h drh' *1 de* iriptlon, vt/: two 1 cii'-ii-1 etc Mm two Km! <"h.iirs, two Reeepiusi Chairs, cli,hi ined?ll4on back Chairs, An.: two KauUmtla, two. eartod rosewood <'entre fable-*. statuary ui.irole top to match; Ku^rw. lined with satin vnood, mirror win ind marble top i supe'b Mecrebdre an t tton*c:i??; T irklsh \rra < 'hairs. onverod I In velvet: lart> \\ nrk Tablo an I Wntinn Doak, tcl.ii-1 with 1 in -.h, r . rl, Mde In Parte; Uard i I t sSsrta and tkis d<i Kiwi i ibuii'ts. Japan"" t'url sinus: bronze iiud | ormoiu Chandeliers, ?u 'in t*. imported lor ihe present owt'"r ! b\ .Unr "U t, Uum't, two extra l,tr. inaaicl Mirrors, rirli I carved frames: two do. pier Mirrors einnrokiered lace Curj U'9.4, Preach Nhad-s; pearl Inlaid Sierannoipc, with full set of j Views; superb Mandolin inlaid with tortoise shell: velvet me1 dailiuu < aipets. Mosaic Rium. Chess Table, itr.u jue reception Chairs, ran*wind Kois Taliks. m w.NirlciOfT mohkwood pianoportr. I Tlie richest I> ?ti amnn: oiicie.l at mu . >n :ii* H<:aaoii,su ; perbly arved legs ?n,l mc, lour round oumeia, lull iron p!?u* o\*r?:run : h*?*. ail the modern Improvements, made by et> maker* fully teafd riv eomif'.'-n' Judges aodpron-.ncieed a superior ins'r intent, > l .'an,iy rmbroid'trod Cloth C iver, roa*nuixl 'an rrbury, do. Htool, covered in brocsultj; Mu.su; oats. OIL PAMTINti* by Onle, Inaun, I^?nnd, Hunting' mi, K_'*w and Re'aernlx, im.ii the itonoessoi M usi-; the A?umpMonof the Vir rin Mary, a |i?"-b cony i:inn ib" ri^ln; 1 in the l^nrre, Pari*. V. rme VUws, Hio-m ? S?*a, tlw .^uiiicgler's Win ?*r lin-w on iha li:;nub?" Market K-cne* in AmRi*r<1am, twomafti Paitllna*. x-f in h?l:. -i.and, I-;, K.v.hrll: nleguatly puintoo l.xivls *i*s on silk, by Haley, alt-i u nmtber ?1" line c.ib'net l'Mun'n an l Prsoch lin" Kn *rnviiiits ktati aHV, KROK/.KM, \ ASKH. Marbl>> ktutne hi Waobinjion, Cupid mid Psycte, Pandora, Pwtry. Muaic and PalDnntj; antique bron/? Matiettes, the ?>nsader'? OlnTts, nrnrM nui"n?, anUn'ie br>io/e \ ases irom Kompeii and Horculam :m, ele'tantly lec iralPd SekTea t'hlna Tasts, Iroin the collection (f 'eroii ii H. 'iiaparte. DININii htHjM Solt.l o ik Bn(T"et, richly .nrved: i?k Kxteniiim Table, sixteen feet ,lraw Hertz's >Riant; Arm Chairs, butlers Tra?, I wait*Too bi-s s ! ,erwv. {' iy t rn, Oysti r Turrecn, Tr? v,,t, s>? pieces:^!apkIn ulnj* ICpi. Si m.l and lloller, Itssiits, C.ist?i?, spoins. Forks, ttu'ler's s'snd. Ice >11 tie?*. cut aid pij 'avc ! a.;^ ' h'lmware fromthe nelebrsied bon?e of Peernu X I'*rls; vi/;?Itacanters, Oohlets, <'bamparnws. Wines, ( units, fruit and Preserve Kt<nds P 'nch Howl; Sheiifld Tablo < 'uliery, Table Lrneo, , Kola uauu iiuinurom, nee. ?t**o i~a at -3. CIlAllUKRH. Rr.*wv>! Huremm H^lnutu, <'oinrom1?? Wardrobaa, an auite, " )!'' L011W \IV ; hair and tpiing M iitrenea, Itlunketa, Hej iu-ii, llriikvU i ur nw, oval Mirnir*. Su/aj, Rocker*. A:'. Aton hn f mlliue en ibe appr liamber*. Ai.lak j. wii.*ox a ro? urcnoxktrs. a it i! ?cih k AHurlON sale 1>f jlafinl'li-rnt k<i-kwool) jj(iiiskiiold fl'rnitl'rk, i I "0*1;) rmm .oj t'Ul?X itm, it. wercood Kt't 'im Centre lhbW. Kacif.'iirn and B oketne. IPIer am'. Mania' Mirror*, Oil raimin^n. ON tuts DAY?ON this I \t. Tft'.'hm a>, *t 1. , o'cl k'k. \t the i rn-nt<? re-hen* ?f Uorutio f?nn'r> vni, r?i , Vo. j I U p West r ,fl?>*mli sreet. iflWD >1 lii aiiu Sev.-uth avcoin?. j t1. f-ro r ? w m aj'd''w s kI made to nr.lcr .wily isat fall. ] m?d tbeDl .m \m be liillr rt-had nn m fir*t c'aa*. 'maliguim i u >w rejmy, aud <5*ii lm h ii ilia h<vi>.? early iiuj mirnorf. 1IRAW1M} ROOMS j jj ri-eueml Pianoforte, t.'i maker, ?..|m rn*evror>.t frame, I us i >ur ttiund rortum, caned legs, pearl k?'>t, with Inlaid 'abet. full Iron I'raBnc, dkkI.th Impro i tnei.ts overs! -miff . tall and said 10 lie one of (he omi *ul>abuuial ' tBatniovici* m new to k; *111 be o'tered nt meive o'clock preel rly thn-rt nleijnnt < ltd of w?wl Parlor Koruilnce, richly i-orvtd aud covered with Wne, green n i<1 i{ >ld t'.aiutak, \ n?tiu ?iul hro -atel, e; rb a-ill eon.?ialiiigot' tweli ? pieces, , i/: I' we.lBPion teie- i ev So'h*, double, snn, recepunu and mat txvak parlor C'lialr-. malche iwtln I-T'iii.-e* and two ronvers* ! tlon I 'b .n? iuo co?,ly n"?4?"v oud Kt> s,e ( *, richly CM v od, with mli i.r doors and back; rosewood retoire and Bn Aiw, ' rn0 ? <> 1 ourner tt baton's, Am mister < arpe'a, mo-ale , ' and velvet I. i;.?. Ol ?m.iaa, fMyana, Laly- Work li,' an t T i 'it*, in,awl wlib id 'her oi oearl, red U :? i t i.naiua, w qt>l i Dan l : koIJ 'Viriiiee*. kkIiu Ti *? ;*, 111*4 , B'1 nt l>kir irrrit with marble ?lai> and rwkrts: IW Urj;e Baoirl MiTi'. HnUJ rrww ?xl e> i.tre Table*, wi'h rf ?tmry marMo tip""; wila *td? Ta'ilf 1, (ill I*aluun:-H by y, nv,1 I Vnnilere, li , e, > ilenerc., U iJipm Hwon, 'VimV-j nh fO.?r cmia-'it aitiir*. . uonu Ka. li may Ne (uuiiu , Mvion s farewell. Market U'lffalo Hunt. th? ' Vil' ire P-bf>>1. N ene* fn?n Kb'iitrd th" 'ihlrd Ko?n< i> j 1 mi Jn'ii.-, a lew (hole# Ko^ravtiift. ri<hlv I rone. I. rea.. ir t kitr l)ii>u/ea. ren?aen'rtiK *ar an,i Pntee, lite he *m> .he ! | wurioik. linttie s<-.ne, IVriau nod hu ,e fir 11 rea, dresden 1 j Paint-d < bina roman \ aaea., Cb imljer*. Ki^ili?n'leturia rnao?.?.il ne<i,-i.-a.!. riohlv can el: uuo-bV top dre?(inv Hn . reau, with ltive ?wln_init Mirror*, uiari e- top WaaUati.u.i, obmm.'xiea, Aaiolre d? <ikee, Table* ,le Mult, 1ml'. 'a oirwine 1 Table Kremli l ina toi.et het lonnce aud eaar ?'hal', apriiw 1 >,eat i' .i?, aria r<?'kers. mi saic "'ariie: an ' u . v :ae.- and I brotole! CuitalM, cni iw! hair Mtmmaea, feaiber Villoaa. Had I ; Linen, Ar? 1 bird, >i'.irlb aud Fifth abu.ea? *1 i V ? .1 dotibl* !w:dn-U m I ip : > u.oiy lla>1?u-nda, fltn-enna. W ,?,? uaia, 1^ I :ii' - pi. In ? ?. )>. .? . .r v . i.. < '. ?. Ho,,.*, lx>'nij;ei, Clock*. mar.'.el and ?.?!. Mlrr-r". oak "itemm die i' Tn.' \ <*'< Dgfi't. with i.lata cl*.-a iloora n?t Ufb: >tk t .a Cbiups, Vr< hrMroi j; Id Intuit dina<-r Met n. Utnlap? | d?* ">r.'i <1 ibu.? i?:. Si!?. lvorjr balm*' .1 h wile.. Kuiraa and I tVrba, beauilful aHvcr bia Hr-t, halvar, *a:er V.i, bar. ailver I (til > and tea t*; u?. ' Ir ;?ut si!- er lV?r, ? 'b ri'nt liaU fc!urJ?d; 8r*i* rl.v.? B.<uc?; Vnechjir I K i .- iah cm <iiaa* *?re. 1>i anu r . Uafaita. OoMeta, <"li.imiiat.nt-. #inea, p>har riw, llnl'-ho I I' < .11! ra. I... T'.. a. Inbia ] Civ-ber*. ,tp. AUi uli lb* e'egaiu bna^uifiit and kiu B'-u Furj nt r.\ V c. < U a. r *? rm.tu. Rule wlil ba p *i.m> rata or W t. A pur. haaea m i.t be rem. vi u uubiu 4M bt.-.ira after Iaa'r. V It ? ff ruw caab, Bi bauk.bk m?cy. Dr;- alia lrom a'-raiiferaexac-.ed. Tbf b"0?- ?U1 b* lcaaerf |? h rt" maMp tenant ev eed: *1\ in or li.e lauoo-o. Un* jear. For p*itw*;lara to-.tura gi uir Mwnutn. AIM IWOMJTK * M.I-A. A n wnjnv A <*O., AVCin ba - race'reil inairnc:loi.? u> aall 10 tb" fel beat hliMer, tor en-b. n the pt-'mtaealHO ft.iin.wb ?Jrt>et. t.t iVi-eiith : renwe. ai l'i', n fork, ibla dar Thnradav, Au*ua? 10, !i* r?eb and <l)Wlffth?* ctMitet ta ii lb.- abota inp atry rtweltlny bouae abiA * 11 pnaltirelr he I'ai?l rwodT by " < ? < * on t ie marnbi;. '? lba*..a, ?lnu iba ?!. :?. e-.n he e- smited. ftripn-IVjn aln ?u]>?ricr ? t farpeu ibree ma-, nifce^l uul rowan-! .It* eo erej in m;.rnt>n, b.ne aiv! ' Old and | rr n?o a,.d , <>i aa.lu ni tbe maa: et-e ?.ra d?K-rlpt)(Je; , if- bh'-i-h Tu k?li f.aay ? b* -a, la nvnie: and B U:! bf i ade, I Ud*- r.? "*?.<>. Itf^en ' n ?1 A ja ? natra, eorerad in ! i Vne. cj tn-n and mar.<.a ?a-io. bre*' milid roa> <ii/yl ! r-nlre "lah:ea. ? ?b rrb aiatnari' marblt |.f?a: eiper-.?elj I i*r.ej rwa.wl I'pr *f.fa and Ht>e Taldea. w.-l marble ! ,<a; I hrei' i ad - rr?c ? ?! I. e.'.re*. wl b mar'< e nnn. pla'e rlaaa i 'itiura, ae.. Ttim e i e y loe tua It. <amam-ixid ISVorb Tabi.'n. 21 ca brtiiae nod < .<? ba. <*le ,aii( C.nm ; Va-it, wi.h lb*1 Hi at rlare and eip?. ialvr I n '* ?; .a, paints ' (.i iid' - iu KrniHf tn : ;rtre t French I'l.i e >ier <*Uu?, I Iwitb r'")i n?l . t eM irane; li"niy m>bn'! l?re.| j 1...re HW : v twa .? an.l < iienlee?: .ar ? aiM ? j (amire \nriety o mi I'nlt.tiopi 1 j Hi. arba, i p .< :<a [y< Winter . enea. Har.ua Vlawa, ' P-r ptnriil fir'"*, s i>rri?r (iara? fWi?. As. iba *b le!..ini | :ck a er.. pi . i r. e - aiiparior f -aao. .! Pl..t 'nrte, , t nil r?., s .f.t na-e. Inli.i' p u:?', and r!-b y ?-i ?.Hi j kejani rt?.. i < a.'l f ? I. -taf m a?b.abl>- as'l enatljr :n ' a ru:?. *r--l !*jinn ^ton!. e.iTpred in a?uj. aitb au elr ' r ni mid ?* ?!> en ' n^'erad ?'..var. JPn, c "-nrim ; <a.trt .?p<*?.rr <'?r^e /tn pi* i >imef; I j ao .rt .?>k K ! aim* I ?t>) . a.l prdwlnil i < b> m?uu*r; | n.fai b e lop . . vy 1 a .'t ? Mi .?<, r?ta !? !?. ? 'iM-a iri ha.r 1 1 a, i ix'jvr wp;, ..I, tl ? r-1'.T . : e; r I. .ar'vr rt. I W p-s, if ii' T tiri' a i l??e.n p? to n *. ' . i <.l i 'l 'i '1 Imi. f h'le.-i v er H. i*. , Tea-1 Hi IIpr c g. t . * *. J( ii.rb N*l\?,r^ i ?c HeaH- ta, ? . | ter>. i ?e . Ti.i Te-. I rr?. * ? ?. K?*ka. I i ?. r ?u p -e r T. e (' . - , Mi rrrhe a Ac. i ?-|i?n ' < m 'j *? i? ? > ' a il > in y |l?Vf? ?a, i i ?* arj ink'i '"i ! p< ?. 'v - i ira'a a < ni"ii .!< i.? Aaii'U.V M rn I .ir ea. 11 u 4i.i *+ tfc* Bi.ide to iC'ji-r aa-l In erre :? u; 1 H','i? ?' r; . i*. bau | ] n?'i M !?ar . i -? 1. ..ei 1?hle?. *1..il?-i .-HO i S;%ir t'aii t* 1 'wbhaie.it'i- ! - p. xe*a -via*. lia i ftai ' at..i . rahlaa <*e? Ac. fh" ?>\ie m Oia I alx * i.: Iin' i? i-andtf'd aba?i i' 'y ne.-a-^.rv, mid arl'l 1 I p.p . r>j t.iae rle'-e ?. re? irtl t. ?f iher. na>. - a. ! ule rr * ' a i'l i ten Inure ! . p ,ek and ahlp anielaa ? ana ) ?i iw" >h?. city ni ii' > ai4? Aarfp. Ar<ti"m >otk r-a rouu rtisfwipod nofglji f?-mi b i t. i 'i T.l.in Frtrrb aa? :i lit. -,:ate'? <*.! f .'iU vili | he ?-.'.| f ? tJ>-> ?'iM- ! : i- Pi-arm** |-?-W f r ill, r ? nf of i.aftit, K.paiTi.ia* reari'lion and fmir me !aim?i I.ri^ J t bar*, ? tbaa>>idfta * l-.* inee.. fi.i ?;4. ala a ioi if i>? w? Ua 4'i.ir. V. P. r H/..1 Ba>lp'?an fur it: -i Vt plv Ji.r t-.? .tail . >K. BOffl, JifuAhie ia. otia door bt.< Vi ?ei le) | la- p. AJJtHllX NDTTt K-THO*. HP.I.T. .?I t TTOMSr.R. A*tl V TNi.RAH VM ?liiladi.y, at I i*< :be aa^' ir* ' 111 Kp? >?*et/. fm iliw D el m ,-ep |p ? h> ? ?, ' i a I>r W.-aia Hhri* t'atra Hn?i< r,l? i (I:# w?i , . Kiiehi .ta, !':t '* .1 I mda. H??'a a-id Ph a.Tr ..k- H ?-a, i ?*.I . .1 h i' } m -a is n.iaijp,'. Whl- bM ?< iritifi* jronck?hirkhav*!* r. rmiiar vxI iV p a "1 l'n bin R- . ' v.ei t. N ?> 111 ail IliWvr : F,l<-.enlh ptrret, b? tn i i mj Baremea- CI. Ki.r- nPp"f e?n de?-t i i " ir nt 1 a in-, .j ti *;i > rta in i rk>; f I'e-fTtae. Wbrrura. Ti na an ! <iti ?aa?fe e*ra fu'ij -ke<! ' m. >id lArtr it nr In r?. ?.i? ,.? i. r reaun . ra ruf.u'lira U1 tl.M < or.try. Finpi(? tut rnrn.l'i'a. Atrrio*.?aij. Ktsi<s of mrri;iiam?i?r. ?<'c ?nr fc*. t fc.'ll K. \ I ;?)L? . k?i IT lb * < #H' ?1 . I r?? m' l,4 I firtlandt alf?*i r<??rr "f W a?hintt"n MrrH" **]? on > U;r>.ii ui.inln* at b?ll i I M Win n't'i k. ______ <*. B. KTRVRMR i OK 1 pPWARp^ HKIft K. kvrtloskv.il-"m F*ROOM *> I\ HI riotdwat -U. iw W Hintii r*. it K. .% Y. II.. WfltM'k. 'In day Id -i !..? . w 10 ( > < * . * thr'f Mtmom 141 m? ?i)4 vwo-i hand Ik)' >ai.oM i i <\ r.intia-hc l/i pari , mmi ,> n\ and1 In k wi. !nat l*arfnr MtdU, 11 brw-?u?l. han- m l | ; <f? <1 II. . Ml . Hew f-vj-.T ?1.1 tibr?r? i orTaii'ra, ?(* ?? pl?l?- fl< r .n.l mint-1 iJla- -aa. I*ru?>?l? fcixt In?n>Ut f'VT*tf. , 1 mr>?.l kd 11 nln rn??tinii<t. MtafcnflMT DM bla k marb Uif B ir? ? ?. wattai amia ?:i 1 0**ewel?*. ' biack Mhi ii unit oak *i?l?'>n*wl?, il.n ng mni mM o.:, a i < ' * r> lit u>l I '.ark *almi? Riiei ?i.? Loving''< aud B-*y ''bairn. *a:ii ws Jl"Wli'? *> Joiim r. rcimlTs Ai tm >**?*-eik? ctobh Mir n( FunHall', Ar.?Tklliif, tl 1 orlmfc cornnf nf II ?\iu?' ?? I llulxm ?r. ?t#. ?l? frtarta of 0i? Wn O H Mar'i, I *ira<. cnjun f??i?i??d?, mi'-f M?U, K*Mlmr, < arpa?i, B? j ream i?., <M wrt#?, Jr* ?>r **. 1 luynr ohkukm, ??. i BALBI AT icrrioi Edward 8mnn k audiionkvh iiorhpi, Wagiuaaud IIjctu - By K. * V H SUHKNi'K, >u Frt 'lay, AU|iw IT. at 1 o'clock, at -.hWr jure, U1 ttruadway, a ?"?rk broitu Mora*. IS'., lutmli hull H )'Wt tld, **T.in>4 i tlv -miDj, khid an (J ttntle In all b/trn<*i*. ,i!i > * xirrnl ? H irM!, It h?uil* blab. 8 J?*ar? ?ld. loox mil .ind it nil ?.n'. * n-niM Ill . very way, mil iritinril uuder iad l!.;; auto ??ei U W..i!on?. udk'o mid douhla iJarnxae. Ac. HKNBT II. LKKDS, Al'CTIONKKR -SALESROOM NO. S3 Nassau street IIRNUf II. lkkd8 A ?X). will ?ell, at an-ll*,, on Thara<1 .y, August lu, ul U o'clock, io Croat oi Mure No. *3 NasanQ AltHt To be sold, fur *r?-ouut of whom It may eoueera, A pr.iy Messenger Mare, mi yeara o d; Li very is', uj luft D*vcr Ici'u irui'u'd, klud in ull Uarnesa, uiid a rery i;ealio ha'.die horea. Sale peremptory to the liignest bitter. Horsk at auction-will bk hoi i) at i o'clock, on Ki Way, 17it mat., at I I K. H t-VllKJW.'IC'B, 111 Urcwdway, a dark broau lion*), Hit hauda luck, sound. kind and geuJe. JOSKI'H 11F.GKMAN-FRIDAY, AUGUST 17. At lOjj o'clock A M. ut the Central Salesro-wis, Willo 1Kb hy. comer of Pearl *treel lUlular weekly ?al? of Household Kftr niture A :. Alia, .-it 1 o'ci. < h I'. I Wheeler A tttlaoa chine 1 Coach uiUs ?\bu mtuf wheeia. eaipentar'a 'fool Obnat' and Trol* extra a'/e Lantern, aulAblo lor eilbbulsna, com tdti, and a quantity uf Jewelry. MDOl'OHTY, AltrriONKRR, wn.l. S1I.L, TTI1B day, Thuraduy, Aug 10 at 10'j oVloea, a; hC Niumaii WW, a larte Tulltlv of ilouaeiiuid Hri+ hIs nut luiintln <:nryotn ?ilt frame oil Paiiifn^* an.i Pw 4>lm>*ea, km Chandeliers leutie laMe* Tele 1 parlor aud arm Thai-a ixtrimiun dmini; TaMen, ? < Uin, dii-nhtg llnrmul, Waalwiards, Bodatea.ls, ba~~ V.*r.;-esaee, Piilliawws, Wardrobes. l.iwuci Ac. The whole to be nU lo tlie ldKb'-M bidder to pay i a*b ad\ano*s. llo .Js ? an be honed and ahipped from the premiac* ?t a moderate -Jwrne. Catalogues ready early on murmng of sale MORTtiAGK bAl.K Of FPRNITt'RR, <ARPKT(*, feather reds, Curtains. Ac.?JollN ii. HrKI.KY, Aim; tloueer, will fit ibui 'thy, at ? o'clock. ut *14 Canal surest, mar tile .ip and otl?<T Bure?n*. Sola Beds, S.It'a*. I.. .Uifen, hair and other Muiu?wu-.i. eiteualoo, centre m.l..ui- - lubln; n??wood Ki^ere*, pii'r mantel and oilier Uluwt; Wa lnwiida, Jo feather Beds, wardrobes, Cooking Stmea. llai Ita !<. ma ho* ituoy R kins und other < halm. Uoe < 'urtair.a, llrnieW, throe ply and oilier Carpet*; i nlclntha, Matting, Kit.-lien Furniture \Mih which the sale will cowmentt, wiui everythl'it* m tho way for 1 oii^ekeeolnu'. i.ILKS A IllLU ARPSON, Attorneys lor Vut^me. MORTCAUK BALE-A. R. THOMPSON, AU< TIONXKK, , lly virtue of a chattel mortgage I will ae 1 th:s lay Au(. lCr a ll o'clock A. M., at No * I'oiverblty place. on.- opin Coach. J. A. DKMABKiT, Attorney tor -Mortgagee. Mobtgack pai.v-piaxofortl AND LIGHT Wigou.?a M. CRI-TaLaR. Auctioneer, 2d Bowsry, will ae : thin day, ltith, at 11 o'c.1 ek, one mahogany Pianoforte and' oo light IN ?; .u. 1'; order of LEVY CoHKif, u/raey far ttie mo iitatree. PCX KBT <TJTLKRV RTEET, I'CWS, 4C., \T \U<?TION.? <iNO. K. VAN ANTWKRf S feON, auc'MiDier, will aeU Ibia lay, Auij::st 10, at No 73 William siree'. ^llu in su ?>V d Padtet Knlres, rrabmzuic ihl ozen or American niaiitif? -iare: al*> ltu do/en Til <x*otfk sudoimv Puc?<". Kmv:s. In do/? n?; together waii 1.0UU ciub Steel Pec*. Tenaa I'outmontha. PAWNBROKER'S SAT.E.?t. U. CRIST VLAR, AHltloneer, "J3 ?o?rerjr. will sell thiaday, Mb, at 10 -w o'clock, a 'urge aesortiii ot ol' Silk Drtwae*. hliawla, Jr.; Watcliea. lewetry, Ac. liy order of UL-* HTAifi>)H k CO., i'aual kireeu SECOND ril Tj TRAPK SALK. IJaR^>WARE All TION NOTICB.-JOHN VAN ?. ANTWERP'S HON, auctioneer, will aell oa Tbuinl^y, A u*-i*S> 10 at lea u'cUx-k. ;it No. 73 William street, 400 Unta Rngi'sh, <i?*rman imd American Hardware, Ac.; complying 700 dozen TD'otjon's auperior 1'ahie Cu'Iery; alao, Tdlowon's tlno PorkeSi Kuiv.n, lu doaena rind oti cards; also, Wm -It 'k*on g ASan.*rBon> T.'ble Out'ery, i.Il (H*w noodn; also, 181 dnv>ij of American Pocket Knives, in liuif down boxes, .lesiratjle patterns: alko. 10 irroaa Ibbotaon's Tuper Piles; ulao. haattrd. half ronud, Nqt'asv, mill anw. and morhinlK't's Kilea, a:l iu l'.ae Tr ier, loir. ilier with a lai-ge inwor mi l t ol atock Hardwire embracing: ah Mill Haws ?i I ho-. flljutann'a make. 8. '. t;id 7 fee"; inortl.-e Lock a and I-iivbea Hell Pulla, Crank H*o Ilea, Plumb Bob* llruaa ami IrMi: California Mlner'aSealea, marking Awlm, 1 ut : St i'?,'fr>. barn floor Kollera, reeling Iroua. eiuging dxia. b.sud Mioyt Ufa, powder l'l ,ak?, % to H or ; in p ins, No*. 2. 0> an 1 I. A'., Ar Also, 1U>dozen A. B. Phillip/ W. rvhes;alao, ISO pnlra malleable trot, top >kat<* The v,bole bern? a very ii. able uwornucnt of -roods, and to be sold m ? credit of four months ..if mjuiovaii i.oLra I)i?!alnffuea .-e.adr. Si BOGART, auctioneers.?vilil>at, august _ . J7. at l'l', o'clock, nt tlie v.ction room* No. I WirJi Wll .m .w, flourrhold Furniture, Billiard Table, ore <s ppe*4 or buMuenf Waron, Ac , Ac. SIIKRI?K-8 SAIJC? WATCHM AND JKWELRV.-OTA VliKK* k KAlHi IIILI), ntHTlinoeera. a ill a?lloo f iday, imuM 17, io?t, at 11 n'eloc* nt aalearnnu No. 1H Baa via Htiect. a>| uintlty of gold ?Ltl fllver Wn boa and line gokl Jewelry, c<>' MjtiiiiK <'1 Brooches ami Propa, Cbatua. Bingft, Mm rl? ?. A<- . for U ! e< wear; alao gen"a K>?da audi aa <->iaii'<i. Kins* Pin* ( >*>? l.lnkntni* Shirt Ntir'at alto 8Uv?i?ua.i Mlwf Plated Ware. xtan fluna Mrnaini u ji In rre?.t rarii}. ly, a f> w bcuo.'tx. Ac., Ac. JUUN KBI.tiY, Sheriff. Thomas vk.h'h. auiti<>nkbb.-pitbij?; adviniairat?r?a aaJ<- ot Fvniture. <* loaawarw, J *w?lry. rioOuoif, H. wLi,- Maithlne.*. Ac., on Tkura,lay, Anguat 10. I'M), at IB o'einr* A. B., at No. 510 Pearl aueet. Ix-in,' etfei i jf aeverai ejiaten. h. P. R U8i?EL, Pnbbj Admini?tralor. COPARTflKUklllP NOTICES. Air navigation.?tii* advkrtj-rk thipm to meet with a party bxvlnc Irom SI.MM w> t.' '?!, whr ? willing'?(> ta**?t *h*aaaae. If i poo an in?)>?<n:i.jn Jf u> liuo) JI al Iia^-nuxi be Ik aalk&ed of It* praotieab.li'y. Adilrttt. U It. C . lie raid udioe, aialuif wfeeo and where an .a <f\lew may be ha!. AB\RF cnA\?E-\ ToUNfl MAN OP \? TIT I! JHJainei* bal><tm ?Hb ?-1"0 at bia commiind, *<?; i. pur rku<e tin in'.' rent In and ke ehnrve of ta* mtrwfaeture j( f>newly in^ ^nted and valunb> patented ut '.r.alraady in e<lenaiv a deaiii I aud which cannot fail Viaw a hiuidaonto- I luc *na. Apply ai 1,211 Bi-oudwuy, uuur list a:. I HAVE SEVERAL THOUSAND DOIXXR* CAM, AND Kin a lir?t r.'le be: man Mid d"?.i* H Wv-a?" permanently in < 'uta. und w^,li to lorm aeop^rtnenhiv with a ger.tk'imin mi oorrnepondin:' incaua a:id ability; h nl'ii: trood fiv-111 imlor .n ui mi' Liu- liora?e abil otbrr M ?:< ibiit WOOM be Ktlralile. Mould prefer lluil tiuilni*, but eill m' obj -it to the 1! n?l n j ' 'i rt ble i i mubt bo i ll?r?d by my p?rt- <*r; none l>ut ? inui f go'd , and a* anil li 'ncnoe neod apply. A<ldrc?> lor one ae^k 8. b liniinl. Al X V., m'i.ci viIT reoeiTe my uauwdnU* aueutton. allow ii ; i.Kual thue for uili h. V"OTI< V TH IIKllKHT UIVKV THAT T: K *,'OP\llT AR n. i? r !) r- '?i rr . - Injf i H?. , u ?hfl n-i -ralgsed a: No. 1? KI.M'i nv.-nu- . t? tl.i? .ii.y i:l*?Mjr,'j by n> tn*i .? II l)a i?v 1ui\i'ik lon . ji Hi.. im-T.nt if o I). ?'?* in tho copann .lp, wii?< nrc. t* the inia.u*!ee ai U?#> im-? pi:w ai ii He !> ai .^( niii*.,t Ihe laic hrm. K II. l) w IK Naa i'oi.k. July 17,1-t" O U. CASK. rAJlTNH* WANTED?WITH >1.1.000 TO VJIOO) IK caili io nkn Ibe iu*i4- ol one retiring. T ie bi.mreaa laernu tile, well i-ri <b.ir*? <'. ami bicMy loeral'ie, ai.d will be Ki Ufa' t w-fjj ?ho?n. Iho e^piud e he d?'hied y-'urlj-. xddr<?? e-MOIl irallally, Aitber. I n foal on'.*. PARTNKR-I WANT A 1'ARTNKB WITH fl.000 T?> a*"', tuiiii'iiae.'iie a Varm *111 that crmd* on. n is <h* ?*ir. anc t. to-aud other gri.iu ao-.b at ruom. Thft b?al mis l?t?r | ven aid riMjuiitM. Addittn*? ampb?U, t> j. Hi Barakl ?A ?. PARTNTR TTAVTFT?-TO OO TO TTTAa *JH> TMCIC obt.' .< ati.l nwlii- :hr mow; of .-x hu?ln#-* ;tat wl'J l?y \ n < Urn* profit*. Tbr .id-i-rtlaor to it'Mtig ?> Tun lo ( irt bn-ui'-* la t?t> d!5? rent placoa, and wao'a ? partn?r tn t*k<* <nti ? char?> of w <>t t'le It I* an ?\cl??iwi. nah 1 TWb?- "f rrfHfw:? slTro m l.lftMo$1 ,V|j rcnti.S ?.bn-h -?ully ? < < ir> d Aiklriw f<r oim m>k J. H , Mi 17.*' H-t tl<l *&?> w V.*k. atatlr* wh>>r? U? idd'-*a a 1*?i.-r tw rail a?: tu>e an tutarriaw, ?*au full p*n<- ii*ra wtU be (ir>*?. PARTNF.n WAMTKn-I#f A VERY L'OKATIVK, - le nid bm4n*?a. To ? ?uitAh:a o" on, ?*b ll.VUni IIJMI. t.iy I>f M l. - a raff ..pu" tntl y t.i mal< * 1 ?m? leln-.e UK'Bt in an entatliahod t>tt? o< *i. Arr'r <u ti Win __________ r) PRISTIKG new MAKERS OR Vl HTNMTft IX cmWfaL T'j? n.1r?it.-ti?dHireii<?n? a uew printtac ma^kx" ?kkn t? ??. ( ? th perann wtl'Jng ' hf^.ra? > pir Mr nt 11-it ? r- > b- * h fah detai n a K./K't! IXQ'H. j>lla(itoM'l wm. tf.1 1 - \Y A VTFi>, A MAN TO TAKK FOIL HAROR ? I ? ' "f* ornar ii-iunc ator*. a? parUwr; frur 1 f.tf at *17 a mi nth. paid u> MeiiUaaher I; ?iJ Utkt wbal ni?n#y a no cut. ?v*rr and wait for tfc<- hn an ?. Apply (A mnter 4 Kallroacl a>eor.e and ole Mreet. Jane/ Hy. -* PART* WAVTKD TO TAKRTHRIIf ter.-at >4 h re' rta* partner In a ir'at*aitd I* ej*. tr i ? ' b *ti. d for ae<"TaJ J??n; lu* r. np!v i?<i .rttii- mi Lotir* daily Mien i-m; b- '? ia*k? lr it ?!' ' ii *i tj. A| ply to T. (JaFFKKV A ' O., So. 9 < Wn jr. ? ?tre?. q/t/t Tfir-?' WAVTKn. A PART WITH >V'TM Tlf If JpO"" ??i ! .!.! 1 ixiwdri'if 1 .*? % fe-i*in*aa. I j tk? r *t? l i n-.aa th.? la < biu?'>' ??(. wo m! Apj J l W xib id."' A f' > Hfoadway, up * *Q-n V MPM TAHLK TOUKU MAX, WITH THE r iui . ?i;i?Mrnii|iurr r.|s *"U < ? ft n ? A .nir>0 Kloro. In tfc* b#v toK?4l? Iri ?* Yf'k. T ?'- r->tw b?MO ehrnr?? ?r.it?r?<l, ar v II b- t#?r. Apt lr lo T <?A?'KRI!V, R 9''h-ita'wa *-nn waxttp. 4 RtvanTAltx p^rtt to ?p?j' MF. r s">*< n . w:?r .'wlurlnrr n jw Inane < ? *;. nr.uU n, ' .rg* profit o?n ! r?a)l. ad and uo rHlfc I; ? !:rml AdiirfU ,mmi Amirly, wish real cvuP, W. U H . HfraUl ___________________ $rnn to koto-tii* whiter n*s run a?ot-nt to tarsal .n ?.m?? ? ! ib'i?h.<l U latn-'Mt. at it* Ike I * r* <4 tbr ho?lof? a* <?-? bp.- will rpPPITT nlunllut'. Mid Ml ,?<i MilUm. .xtloo. ft 1 rWHI TO?' ?" -(* OIM-ORTThitv w o^RRrr* tPXa" '"/ bi 1 th'>i ?o i,h?;td m?i>, ?tt. * p.*r*a?p # U< ink* tkr *>plu?l??- nirm .? ??f ?n art ?*li In cr ?a*. d-m.itid. U b*? il a! t "J i*?j ! r ibr la?l twi> jfara, in !wHh?i? p'i . ff?rt t" li.tioOm i A Imp* I'lAmlty -j i hand ami ma rl.'itpfT r |>i' Inr n. ifa'tnrtpt iwnrr pi ' ? !-? iflp ruunl l aNPiA ?';?id 11 I:, a i l pi. it anon !* ? in n b 11 ? a P am unt. k?tin| a lit'1 * ' rrh .on,'tl> m" k r'^J f'W n?. Kur lull panfc-niani apylf *i JJ6 hpi .?ay n>*n IT. Ci? 41(111 PARIV * HO nA^NI-FMT *B?RI.T A V,'i'/i'i'? j.nrand* Hi $7 In in* -? i? .'n.' pprf'^i |i>li n 1 #?.,> : s v 1 wh'ii#. an I * b<? hap . itpiW) n tjnaiyt'i'v iriti?'1 ' r> ' .r^poaln, nm* In ^ruiirj,! ti?. li'ifi, i.<l l.k? tn ?a? *mr*nb'r a<?>' M wWh llw ahirr MWRtpi, wbn Wi.'tHi br P?l* ?Hh ? HUP In th? In> ? ti. n ti ii in .iiii'i ?? 1 i?>*t thrr ?p?bilnr if ib? n? h.i,?i ?t,d Imr t ?ur- ?l ? fci'li >i < Mi h* mi r?i tt? ??)> 10 M n>i i?.:ndril>i , 1.14 Uwit IIH ?' ,'*? ' tev mh t u-f .Unf ray .I'M. A<kl!?M for Ut?-? w?t?, *.!lb. ?fMi'lt*. t? 't JJI Put " < ? Ti r M ttnU'r, b> pn r?lt w> H H. Ph . X l>., tl Mnii DRitiarat. ARTirrCTAl. #n?B FrtilRO FOR PBTATRn TKRTIf, I it! in w?|rJiiii?t ? ni??? r* uxi airing nr. Mill; ft'blug Iri'ih or mri' i.fTi* <"*? l>? (.KmI ? .Jl .1 R mm UM <n?w ntaubw l,~ Br.?dw?y ?*-ncr TW* urMMTMC ' r* I ? l) l? .,,.rrr. r*?. notr, k Bow kit orrrwir* mm mrreinrT, 1J lr>??ru (nil W* -l fwth on I.iir? jrvar m ?*; da *<M, TO: r'"< ?? Art>1e?l l>i o? lliliii# inaurt*' witkoi* imhi. 8(1 r**)U e>Md. NniiU v. $1. *)<*..*. All wart* wmrrMii.d. Litt sstrn, oraovatfp nurora* nairrwtv h?? i?r' -w! to IP W>?? Tvpat) nintk bf? Hroadwuy mid f*rli ?\?nu* Nb. ORTFriK a rro<. tlkntia rs, wo vt '?baw!> T . ?nd a: t'l.iua Mrwrt, Bn?*'n> ' **? f?* nr ??n #! at Tn'ih on th-tr taprorttl pl?M. ?i'n ..r * lum ' >lriri.ri M BilTpr, IR; ?ni??r ??? rubber. ?? ?: rrUl NO; pteun*. UO peril W < M |>?r Mi**. *?>?*/. ?l T^lk ui'M villi t-M. Jl. \n???, *> , #1 rff Ms m Kin. TmU Cllraelfd wRkMrt fMK, NrtR