Newspaper of The New York Herald, October 13, 1860, Page 11

Newspaper of The New York Herald dated October 13, 1860 Page 11
Text content (automatically generated)

BOAHDIXO ilTO LOOUISU . rn.KMHI) si IT of fttxtaa un IHk r i? A ? nr. ki l *>? ??x4>->n tumimt atth jn -a* t?ht I m ain?4?ar. b?i??n Tinly lllk aari r??o?y <l??' ?kftk i'. ar I iftk avn.nie llawL AT bo. ? RA*r TWMftrontn HfRKf.? ? prittit* fatally, of artnHa, wnukl tat * ?'?4> o .huom'.. Imu ho or a 4**nUMBUtQ a rut trlfn. * 'Ui fut> or p^ru..1 ?aval, labia. A1 ?>, taro uadnmni* ?* .utgi >xa. A 0!>m ? QRWTLBMa*, OB TWO 0?wr milt r ? n irg i i-ikxr, r?u Sat- a ? tnaty i.,?-w*iit >tav in b Rr??kfa?t ant in% at M j" ??.< far N lu a> r?aa Mtia.m ?? "-t.b-n?~1 .'a ? Airxia ?vtr or uNru-tvistiKu *????<? t ro IrV? *Hfc mtrd III ? ?? ? t.?nulon un H?* aian I ??? "I' ?at '?? Boom lo lei. LB- prW a III no rM?ii>h? Ui ^rJaa Apply at U4 Waal rortf kaautkd Abmall pritatr PAMILT HATIKO ????.? BOO* >h?li br' e'.n on.ipy. *i utd Irt a P'kr'or AA-i t ? ft. MM! atthnrwiib at iraaln I" *t-iitla??B 'W ? <"tltl'' attd w+f a honaft lit** tw* *?af Hr*wt a ** : rtior* .*ot to r*r tv MH'i spulT at ? Hi ii J ra?*. I wre** Ora mm ml Tfcl"d m?tun b?t?*n Mulb an< faiih Afiobt parlor, iwnwni.1 w i< u*i> wttk iir ?rib"'? .'t#?1"w?ia ?tt?rb?*(, ui tat, ui **?!? '? ??* ? ~ "tial oattala c ?*M if r-tqnii pibbcttit or moon*, n knihhki), ^irunvTB rim . i - n?iv ?. in-i? *<? obtained by * i>??T ?f tbref ? * >, pr i ?? t? .1- w Apply it Uf V.:i.b iinn /loom ???t <rf Broadway. ArniVAiH PA*TLlt HHIDINO Ill THIRTY PiMiRTH ?V? i. dad wnucB?i?ii' a ini'a iuii unit trfe. nr u *i ?ni?n^ni 'ri?( K "n i" ?ub K.??rd. Apply *i *k? If iirn?u huiiM ?.no: rktri ?r<ioua. AL?K' R 51 BIT TRV[ H*D KfK?? ON Tin ?hirJ'lor In ii ?. W .i-.n-ra-n with or w ill ?;s n\r. ?l iH A V .1 ? T i i rg m r-o b" 1MI l?>I.Uta4 *11 U' ?<-?'ll ??iiwiim.su \j?, ly Ht 3"8 Puirta ?irvrt, lw U?f? ?.In Hll.ni,T Rrv>rti r ABI.l r*MU,tf HaV. J. i i? ? aii itwiiuU 'nr i.O"' lamt in I i> ii>' ? 'mi txu" ?li*ht'il?t ll?m ?'??l-?Ut (mill in* Hi t< * (??' n u<t i . nt v lo l??rt> th-t tt?r??i l*miuti (Mrrwtif iWU aI ill A.?. i ? v.h ?irr. i Ueterw^i* reqwe t Ali.HTUll ?M W|' UICH A riTltWIfHVI) KTX <? '? ??n . ?>*) ?n<i Tenui Autrata. AdiiroM \ L , Soi S # <5 1 ^rK tut l uOicr. A LARDR PKONT IUL1. BICnmK M to i.*r- ?irn JL <?>! H mri'. la th? kivi i l* ? h im*, Ro < W <i i"irsai> Innk Mrr?i, jir?>:Uy op.uatm iaa e lub AvaaiM H'rfol. ?Aly. Is ? Bruno IrMMfe lunily . pAjU?l ?? ?m /? i plj ?t n ? Co-tri. imrt. *--hh.ifvMi (?or, ? ? fcrw rt AT *r. ? 1LKVK TU BTRtBf, 8F BNI?0)|i *?-T .A ?t Pro?.' ? H . Kjn ?. <* ub or tn'b >al u??utt H .tr , rt IkA*- o'.t!.u.1 Kalo^ airrel BMtfiM paw btdur Item r* r*??i fWnftM Asplk^diui.t rcRviMH?n rn nt rikx v.vi? f'd'O'in ui Wt? Ui a ?.-nii?mAii ird *1 n u l?n<Pu<? CHom. i?l>o, ?iT(iuim'fc'i*tifiu? f.tr ? txw d?y >A*.tMr^ mm kA? a'i la- miiditm lmpr.t'ru.rrt*. A up 1 v u |. 8 *?r mt lour O'ura fri-at WAsbia?'. o amw AFBW BO?BT>KM HAW H4"0RB BlCiO'I'dlt Rtt.* ? lu || Hint olArk B??IaiwI li ?r?l In ? t^bict I. ?t* t'> uppii Ait ai M <8 *skl MloaWeutj airmit o-<ru>) at f'7lk ituv. Asplkhimd ?riT tr rooms on ric>ionu Fun*, ?.i b bktA And t?B. t<> '?t in ? p*t? iiC ?<-ol .-m-to; %ku #I|?W- Kfirr UK-atl.m No. 1 W?At Trnwly foiulb ?Irani op f- *" ? 1Mb A?W IW I tlMH. Art' *mhiiku HkcNi ruioH to Lir-r^io.ui or ?r)iar..tn|i wttk fill or PArUu tK^r^; k m ???! hkib un l't tm lr, r*ry nintanM. ?pp'y ?t tl K??t ]?>iuri|i Hr rt" b>l?rrB ^rotdwiv >m Knnra ??-?? i? A CO* I'HIKM LAI T MCRlO TR.lMAH W.ia .0 kit tn nb'tio K?%r t In a raajrctMb'n r-tuitiy ?h '?? ?Ml' UD kul ib? u*? of a baoukuui- uiauo w.i <1 b ' I k* ? 1 1 p~ r\ pAvarul. rt. creuOM Addrew Hob* <?> l. He -..J |Bm, fa* 1% j A Labor FROBT BOOM. OW THIBD fi^)*)*, HaNO J 1 a. m?il) ?nri V brj ?utt.b <t iur one .>r mo ?? >o w\ hot* boil pArtiAl buwA. Apply At S8I Kuu/tk .irv t . ? * r L*i?yetlr ^ Iac*. AP/iVILV WILL LRT SriRAL PI.K<^?Nr PUR n"^wtl tic B>* with >ull or pArutl 'Via d; bonax n>Mtdu? AbMdt'D iin;.r-.?nBi^nta. lian a" uia-hi. A e?a'vi.viiU lAAMt l>imn moit-rata. Apuly at 170 #c*t ibirty autb ' Ei*iu Mrval, tetKma haTkulb a. d E^hlh areviMA. AMRTLKMAN ANI) BIS WI'R WIPH ROAR?) I* A p.l f url.) ; wtil furulth lk<Hr q? o riBia. te iat?aii k? ?-n. i it ha above n- yriitAoa'b tilwu Iblrr tk a?r?r u, aoa lu Tiolunj o' ilnwl ?ty. ndtlrtiki, ?tvtn* kattv ?* 4 fui paiUectan, O K. UrraH t (Boa. AtHBTLOIaS A"D ?f?R OR TW.? HIS II, B OKI .ltn.ro can o"*iii a lair a bwk (Parlor on Wu- ft'-t <1 ?tr. ?k> |iu?t ivmrd. Alau, A l#w > u<i' ceitleaittn, at "6 Mmh Mreo , arar Br atdiraj. ooo rnji-nor (lieu and rc<i'ti*<t 1. AlWXiNnSToaT PB'.RT PA -t LOR ARD H?.>8'H?t| fUarbed. * lit All tbe onidArii Bipr,r??ni^1,t< In a tlr?t Guort- abd iri-atr faaitly * ttk or *Ukoul Ivxrii, win oe hurt cut!) r.*prrta lie *r. U'nu mly, Auoly at H Kaa. IBny fJ?t ou? 'imr naat o I Poonk aranui. ARISPtOTAHl r. WlliO*, WITHOUT FAVILT. ?va..i itk? \f> r" a rbilu lo botrd or dry bh-mi, or. htt n? AA ?tvrrrnrr'4 bhims W Ht'd Uke a lAdy I <tt-lijanh-al.lt. aktar avu'd ta^-a a gt od aoo.a > a t a at' Uier'* o*rt . Call f jr t?n <Ha>a ?t 7l? PHI at artwmd floor, fr at num. 4 UaMIMOMBL) FfRMlHHEO BaCK PaRLOR TO A. rr- l unbtloart, tin ir.e uru tr; Al o flottl R.> tu aa i kaul av rutnu. on -biro tkxir Tht- bituae la ttrat c a?a trnh few aakt-r b.jai. era. liiur.f at (t> o'rtook. apply At -Vj. Jd <V-ai Ta 'kik airtet, It- .r >iltb atmae Ama*?tbd ooupi-b mat bk co*ro?TAt?t.* ac. ? n nw*1?lfd wlib k?nl. by ??uU plain funtlr, at $7 pa* nd; if pr?i<rr<wi, a tV?r it-??ti at ? ?uonor.ur? adruoti, Mt;. 1 roiurr at SU iU vry alrwt. a ?rtifRMi> suit or r ASt/iRf* to tbt? at no. ?o Itnao tl'rcl; Ulan, 1.(1*1.* hMil, >l?Mir*b'?; tl*>. lav Wtij a-B.W o.? rito chib R.?u?, n.MM fur ? OiviUtl, m* aii ?|U btlMitt rrdoocJ t tict AFm? I'ARty R AND HRtBOOK OV S?0 )*D ?nor, and bin * I'ar or n Bnt HuO' to >?*t, with ii ,u j. II vi?n b ureun#: m 4ri Inula* wl b *11 iin,.in.om a k*Pt n a V T *<? THB ABOO> U PLOOB, r< .p? aoaiH Jk. *vi iwopso'rlra, would lit* ? > ba?* four or 0 e btii ????? H^ardr ? I'llrf HfM twk aea gti ru .md rr *?ir?-4 ?0?m tar % lady wb ' ?<?rd ?? hl rMailufrUa ?"? ' aa r? n piyn ent MO. lit Wwia atr? fl, DOor Van. A "Hoar*-Wa?t*d, bt a o?ntl?an ari n>i JO ? i> of Ibe rr?p<wt i> il.lv J-wrl la tia vWIai 17 rf (in,!1* ?tr?rt *cd Colrrraltr tilaro; r?ut lor 'odinf iu *od tN. H )*r? wl Addrraa U. f P., Hr>raM -ana. B ?THOU OITTTRVR*. OR 0*?Tt,,fc?d?i ?I y^-ir w.-?r. nil i* ?n m.?Wt?.| wi.li K ."tia -?n tbr m ?? 4 tnor la ?;J' or iwoantta a. r* *? B ?iirti?iiU? KreM. Iktnulo kd Itafsproor alrea atu ra inirwt. tiOiin-TOlCT. THICTIIKR OR PRPABATKLV. I<f J? ? pn/at* b. .rf?, a ?"? of *arj *? .?!? Iri it1') rod; b? w? mo****: ? u?f*i '? r? r?f?r?o ? ? . ?u KiwaMrad. Api*'> al M Waal flfmr itb mtmi, s?;?ron ?> and y.'nA arr >ar-? T>OA*n -TO LJCT. WITH OR WTTHOIT ROA *D. IS A D pfTraW" laaaU), a Uugf ILeh Hurvrnl for a ^aieaui. w a EL* -a far ariasi* aacitcsAA. A; , / a. U -poABP.-nnrRAiiiK boom* FOB h(*<?lr .BNn.n J) ari a lib full fir i?r',*l Bra?rd, ma* h? <v?ain*U kt lit Waal R1?^?t;1> rtinffii riflb and mitA avcaoaa. ?p?*A?P-To l.rr, WITH OR WITHOUr P4HNAI. X) boa- In a ; riT*to fim'l*. On? or I ?n ainrt* icf.i"j<,. aa? b? wKb t fmal R^an. nn ib? nm^.J i. ?* ? ?Maa J?n *J Oeua?* plane. Miraro Monaf-a and Ulaaeker tin-APAin.T, BAnwa wo** *oo* tha? ??<!' ?? "1. woti'd dlafi<?a of at^Mbrtt w^.<aiia.vi i'iw io * aaaail gr^r >?i family, bow h*? iba *o*ni i.a-<r ? . ? mu laeaben dMlrable. Apply at 17* WaM Tarn.*, Krai *tr??l. B? tjoarh cuirrn* i-la'^r-a pawtlt art? o*? or JJ lanMp?> rrci'riaxu w'll ?od r'ri .li^t^aMr ' i -ri?fc- 1 na Hi m Io CI CHnton pUo? t?? 4aur? HOARD Awn IiOIVi'WO.-WAimiO, RT A ORXTuR D mat. '...tuc . <aa*i .kr.nm ia? a a Bk?l? furnutM r-.| MOM, ?H> ?-i5!i-?v?a ad'! Bin* or nm a??aAor>r In a b?bV1 aiMaU ob?ra lvn"a *r? an plilldraa or i?nr,i?r? TM Isaac rf a Mr ttrtri ' aV?? Id >nflM rraewtaN* p?rt of ibr el , fH7 r4 ?? r?>a l? r*n? or vHb ? *fb- m i un.%1 u<?, pr?frr**.1 A dd rr?B ?1lli Inll p%rtl" l%r* '? i r.o* P *r *ad aaorTTiaod .-..ntia bo* IW H?r*l.' o*l ? r .rr of U. Q for IV?* >la a No >wvMMln? bova *111 DO< RD TR tHF *F?K"?TH WARD ?A t\D?. B aTINO JD a boo* ? r ? w ' -r'?6 il nu? v~ <?.l .lo ?-? . ??4 or ? n?'r ?ri.t *m*u Porura ? p'io*m-. b ? aw?4 <h?l lrry ?Jl "nd ib? l*''!* ???! a I b???* %?t-o ttaa | aid to rotafoft. Apply at l at Haary ?t rri oaar f'iba. nOAin WARTRD fOR TUB WIRT** *"WTHa, RT JD a arfy. for br*ar J aad rb.M. la a prtrai* laaaliy ra Jv? r?r p?n o? tbr rttr l mna mad ba awdarata. Aalnra J. ??? M> . 'SK* -naA*r> WART?n-POR TKB WIffltR. r.?R A I .a Of. n to IN? rpt?r part of ;br mt?. ?bfrr lb* ?,#m rf a Sn?rn>> (? bv?: torna atolaraw nAreer* girea AJara? | ti W , * ? ? . > aMXk KI^RP WAIITKD-JR A itRKTRBL P*rr*1 ? P ??TWr, ?Pb aaKWBMx'aUno" h*? *M| lon'tairao Ml V?V 'rvfc'loo NMwrrr Krr- 1 and P.tar.h n??a-.r? ?a * lr m faaii iot"BU? Ji at rf* Rrfrraacaa mtund Adtfrroi i * *. ?? ?aat Twaft^ WfH 1}OtlD WART- 0 -A HR?IB 0 ?HT',K * t?, Of n aitrl ?a<l wi >r#pUr??bia htblta. r?f or tw> Mail* '-r?'?>r?1 R <M and fnU Rn*r-', W:? a art vrrtl? artnt* ?U1 par ;l T _ardj. O ??< 1??T for plij>)r tmitibldaii n A W*rrti M A 11.. liaraH V>OARP W* NT1P? A vorwa WOMAW. RWI'I-OTKO n kiarv, tin l<r wlaifi IWwd laanrlrvafnmi ? m ? bar* tArra v but frnm *.*rrtrf?: *- ?ttoa to tea' Br?..'?a7. Wavrrtr* p'af* Mid T^ri'A ?tr*rt ?;'! ??) f4r>rpr*par te?a?<til*" Air raw iIoa dar. ?a:k>a iOARP WARTBO-P-OH A . RTI.SBAV Ajn? ?f . J ? fr,o; r?- Irtalt 4 Twfmtj rrf?i. ? l>ffl ' rt?iMb brid lasJt Artr.uiA Add:M* X *. /?.. B?*d way PaaA nt.r*. ____________ B E r OABniBO.-HirmAL PMAt-t KRORT AO<.R* CAR br b"??. ?Rk ti *"t In ABiino- f^rullyjjwldlrr ?? *p. AS Hidr?Bth nrrrl anar I sk.a *nnar* Tb# ho iaa ?? tn? f ;>>???< ?i?;h. ?? ?r rtnnrr?t?'tr. ,a?. ? j ?? w%nd flllS weak. aooordu4tlof?r?aL N^i- -^aa?.d. B OARDTRO.- W * *RT THf*r*KTTn HTRRtT ? AR ? 1 ryif'r ?td?m Mr a|(w fana'lj la palfbt*, r?-. ooro ? faar ? ? p?t ?a?- at "l tn> w o*a o' i*? ?toi.l? ???; ?? ??? * iA Hiriaiaal Rnaad. JUfwn* ? rti* . - -f ; 1NAI9IN AT Kt WArmiT.BT fUA R*T*ll^ X) WMbicgV-e e-jnare aed bmli arann* -A (fiikmwi and ba. wWr g? aa ? ON* 8 a tan* tud ?oai*i< 'TB'ab? *ana, na m*rr?A V nr wtu w [MM' frV ? ta-> two atottr Roo? t?taaar at -fr>w?. TQOARnt1K?-IW * PBITAT* r?Kn.* AT ir KTRTIT X) tfff M'n -ma?jai t.t??1'???two rfn,i?r?n?lrm^. RrtAnmRO Ann loixur'i ? aparj/)* aro n?r> ? room, i? a mn> a bnetr. f ???. *Wi fnll .w pvwu F.?d for a r^tkn.a- and_^dr_-rart|'*rw.": m?3. Mm rL App.'y OA No. Vt w ?*. ntnvfr?nh auwat, M Mr*, ??b ? >*I.TR -FrBft?H?r? POO* WAWT*0. WITH 1 Boar J. fc? a ?< *1- H?- 'Biar It ib ?t hr laa flnA ? O . .u< awf faniabrj >o Am rat* M|la: rood rtanj arid BnA Inn far fro? WaJ MrMA Hrry. A44r?a ,?wiMlMntt?An. HOAKDIMG AMD l*?DUl!??? h o. . r a Ilk r?. lr> ao? fclrw to K.?ra u> (-? IWBIW. .ud .I'- ?>? ?u?ia |BOik>?ao. al ft# "uu* ?um I, in tr ?? kjdru liuu>?r a- ? ? RD IN Ulll'llllfi-tWil P..*??'NT PKoy Hum 'nil- a>* ator?. to let, arl b Board Anply IK | w ??? <?? at *'l R Ho A all 1* HKin ?L.I? ? * F?* 'I'1"-* nrt or <nr <.r IW1I M ha ?.mmw.ttlwl, l??a? dr ? If' It ?" M ? " ?*"* f?ruia??d or WW' ??>?? *iU> Hmrn ?I *?' Mala -UMk hi ? yrtTair f?mi>T: plaaaant '??*? yi9i mtoV' U* , BtUHD II* HitiMiKl.VM.? NKAtf.t FUltMHHKll hi. mm in auha ?? at ib r>?1 H.atiM >m h ? ar OCX* tirh mu iw h?il ??! ?*riji %i)tillu<li<m *1 n SM K??'i nwnnr >?( Hum atnvtl. a 'aw ?unttt?s' ?aik fpua H nut m * all atr??i f arn??. Boa RP 1? HRitnK' VV _?*VgR *L ?kRV "I.R \S\fr i aa> f fun *ih*4 Kgum?, in % it at rl?a Itih ? lb 'I the mil r> ll>v<" >>??!< ? Hi Hoard, ar?- i,(r-.r?.| in. 'tri'atu tioiUy hoitu eo< "? ic^uira i apply .1 2M Olotun ai-* *t. B .Ah I' IN Huokl.T*, SB ? R THK W?i.l. 4rft??r mj " ? ii'Mn frrri?. ? i* run t ?oo mini "taM ?i< 'i?r l<n ? >? nr.. w l|?. ?? , 111 a iiPvuVi t ami f. A<1'1 rn 11,#, t?JI ?M H? I at ' BR' I KLMI HRJ4BIR.? A *IH* ()? H ?H? TO LKT, ?t'h"' *r o a fan Ut .?r alngla r?"t'o ".-n T!w h > i?~ ? pi* ..in n '.<--1 ii. h .? K?an u* aly pain ?*d toil 1,a*nlaSr<* klniiilintt Appl? al k7 ?nr? al/wl. Rrfrr?u'wa u*d. RA> h P R OH -A 'IN* I 'RU FPRMH 1?? ? H il'K P r<f ?i'i? >* * * >r a ?r* ll? ?>ao ai d il'av iln^w p?l*t . n- . u ?ril? (> p ? M'-it ? | h Hn%rv . iq 4 ?.niilt f trll l?, at ? t?'i".i' ??k? ?? 11 - h?? *11 th? [U ?lrrn imtir >ve ortila %,> !>') at 111 t?it Ihim .VitMJ'iHH. Ij^LBHaK LV FfRM-H?|> AWD SIT> J to r a n I-'. o?i ihr llr t -?o>ir.1 *1,1 thli I 1 ?o?. f ir fn I- mrt ki I tit Ktf**r4 In a , rtv iH^rra^hf m* . rt?-h>n?^ aarwl f i.'ifiMhrit rtyl aaa ait t^a -???tr?tt t^(iii^i*ii'' iw ? 1 1 U ?l 18 ii?rd"0?%> atrwl. otriMtr at .llutou paw. K'jfh'.ti ? rrrt F'R ?NKroR* RODS!, PORW ltd OW rR*WKPOir \!fTt W I i.bi >tr-?t? ^ V ? Wi'?U" K<tom? frwn tVs iti.lTo out .'ah' ?r ?l t ? w it- r w?.? H .inn nrwlj rortiMhad, <*uh a door Kra aurasl uttrkal Oy^n a 1 uihk 1^1'VMTkRKU TO LKT 1M RR >OK1.T!? -nilt r wanlr n part of in* "inry, ta * ??rtml? ttrvat* rtB>i'?. kwaklvi lurni.M if i?~itiT?ii; ?a?r (?> Finta or W?il ?t-rrl frrrjr ad/lra a Nn "Ut ?>M. LtUKirRiCO KuO?H T1 LIT-f'IH HHK 4 k " ?sr IP ^ fl i?t ri to |fr, tU-mtf nnl* ? >>-rt tkw? ?r?i faar u?-a-vu? tr 'aDill : hr h. iiia*' h a ?P Ilia tuo'^rn impn^-nnnw, *q' q.i'tr n''H , f rr cb and ipai.lal> a^oatia. iaiiairo at No 5 *my iilaro. C-UPNtHIKD ROO?fl T?l L*T. WtTHOUT no%KIT, AT r 20 t n ?? tm ? pl?. a. a ?att 1 it P?r <m 00 lr*i N ?*, ? llh "t'\ t? n?rni?i o? an. wall fui abau, <rul >>e Wtok?wtoa v t'afaetory uir??. r? 1 ant aiaauna. FU KWhUKI) RfiO^H TO I.HT-A V?\T FROir A?n tai n K'.ifii */<j< mini? ? til 'm in a^uaiaMl or to .r, k*h an m'taMf tor a ??ut rin o ao4 ?l'a or A (?' t ytaua( au>u AP||1. al 30 Mai'OuUgai tircat C*t RXI8HK" ROnmi f'H WKfit IWR!fT* THIHO r ?trr>t ? a ?r?ll 'in. a?ia<t <1 mM* ftrkir and i"? Kr^nal-Mi ho m alau 'U'l (??"d I" l*t ut a i?dy and ??ni ? man n ?-?? rai ? l> *1^ ?? l.'lrmro, or a tih>al>'iau i>' I'ttuil* w m.d i>t? f'lxl tat'M nt i*"ard Ap-'j to J. tL Adtrarla, 27/ Wnai 1 a rot) tfcir t tlrMl. J?l> KMHItn NlMXia -?!('?, 00*?0?TAHI.* PPR nt?b?rt ? ???? ?n ' P??tr "nia 'or anal1 f?nl iea?M at'i ilr r?o itp'ti al V Klt?a'#?th piwl t r ir Bnww. (V^ivi na'traidn I afw?va?taooa# au.l artii be )?( 41 a Muda'^40 rial 1 rr |>?* la-It* !*n*nl4 HAhr??VKLT ?l'R?IHH*D P*R. ?tR-i a"?I> K O^rt tn U I to 1 r?ii>tr rn ftHhir a tvvii Huar.t hoita l|r? r?M, altft all ter tnnnr'n tm.ir v? r u jcaa. Oath, And q ilrt ? l|hhnrtt?w. App y al hinih Vo v RiJiitrmrR *%rt ?m>b Buo^n l> at* ?A pW-nt 'nrrtah"<? f o it R.?>a. ?fh HTid Pamrtr ntt?-|rd, al~i a fnfotdioJ hi?k R?m to !ei, u> aibfle mih hi, U A 1 mat* famllt. Term* w?f,> VO 13(1 PHlUr* R-RKIT _P'.ltA<ANT ROOMS WTTH h.a'tl al IV Prlnr.- ?trr*!, tir. a h'nclta waal of BlVad aay. bnto, (al, Ac , L. tfer btniaa Meala at Ail bottra OH* OR -.Wil PI v; 48 A NT RO' t?>? *0 LtT-?C1 D abrd i>r uufntniabrd Ml >lnnln lantlrmaa hit am\l' laot'lv ahb-iut 1 bl'tfir* in a n Irala rraida:irr with ta ?la>n iKprorrmtinK Apt. y at ft# Fill* *t rrat naar Me o >u4 avaaua PRiV*TK RO?RH ? A PWUq*KT, LAR?K F^t 1 Itbrt Rn?, II ut lnlui- HAi-tlr, ha. c'narl. b<H aa.1 iuld % at*-r w I h?? irt aiib i!ta*r?| fat 4 k?> tkn m whI wifn.iri^. ? 'rt lr frn'lrmru. k*nil n a.av n I arna- ? , Ur-na r?H*uMa Apply ai S4 ka>t I 4 enty ninth atrwl, Drar I*-?ln,<t.a. A*. PPIVA^R HOARD, Tt? B?K?KU'W-1W" RlX.n.F. ft* H?n rn c 11 b? ?r i?ai?t?? wih a Ml R ?>??, ui fcrroi... || i.r, U rfr pant r* a*. < gnu ?t ii-ha-i, loniM vn p <'?a4nt. t.tl ? thin ? l?b< mmutra' ?al> at t n,t m or *ail etrrat ferrr War pAiuculant aadreae D, lot I t * Heir V . . ]Vat ? Hi a iv^v?Tt>i.FT^7T i?? weir vimtT "mthYtt It wih hrrak'ial Iftl^airvd; l*r faally I* a prtTiUt S,rith in m>a, ? it buif. rbildrru. Rt.vti w?KiKr>-T* in? RBiifWtBiiOD op l !>'? D kqnwrr. h? * tlamao. *|fe an4 ? lr a. wild Hmnl latL r: nprtaw** p-??a-r?4. Adlreaa, itauii^ loct u p *c , R.. b?i 1 4.1 PiwAoSioa. I?it' mm w*k or wlihubl braakrail. Apply it Jt f nV v plans K ithtt Krwl rIKT-A VERT PI.RA"AI?T BAiK ?*RLOH. 0* f ? ?. tl o. furnUb*-" or au'nn ?h?<1 t>i?t'o% rant' 1 .n ?rw? ? lf?, < r two ?a l ???>??. ?laoatt'oai m tMnl 1 ?w ?'iHv h'? 'n ? t? n (t-n lenm Rm?kfa?t ?n4 le% r<irnkh'1 It dartred. *? m arfrraoo?? (Ivan ?< ruiilff I V'i >ly \t ko It* ? ?*?'on?nl ?a nt,l?UKii HIwitwI ?*ti ,-atr rIIT-A WF.i I, rr?NIH>IKn POODLE P* 1ly.lt nWi atorv ?lr? t r, 'nrn '??>?) row, tn%Ktr*a1 r>mr B>nr. or ?a?rr*l ?'i *1- rr??' man. hit ? phrm in or .roust prwfrrrad Aprly M Mu 341 dfa I Taam* Uur.1 ??.'art r!?T - A PR1V*TK?ART1.T HaViWO A P'.?l*t?T for .*?kr<| Fs'tnr %n* Hmw* I "oo-l In *p<?", a PI M lh?T '? rmanwabl- Irnw lion? nr twi ktnjia ra-ui n?ii;rrf?i>iir?i ?ifh?nii?1 ?pp'? U No II Kant E.orratk ur??t b?tw?ro 1 Wirt wrd Fautk imwi UKFrnRikREP R'*>vto i *r? * i.^ror >r.'<>*o ?to ry Room ud a lar?r an4 * ?mill Ro-iw ?? th ril ?tv j witk O at?r nt ho?rr . Tr TO" m >t?rato. Apply ?t IS lot family ?l>ik itrwM. lOrVrnultiy wnrn-BiCTvrt*!*T?riti?Tr A*n forti rtb?'*a?la, *H, and Srtwaan Fifta a?4 Hlrk ?r"rai"?. W\ * fr"i?t ?takrmrt.t fw ? pbarfc.an, Ho-'rno-m. ?nd *#%!?, .a a rrt?n?a f ??.ll? rf ttf k Aa ?a*"aH ?? ??-n?tu , rrf. rr?A Tr- ? IllNinl I rral pud. JUlna Baaamoal, *?i lit Hrntld >fll?n. U'AirTIP- A PAR OB A!CO ORB OR TWO BRI? TV ponma wUkont Rr*rd. ka> danak?Iy fmaSri. on Rrw at ?a*o?wj fnrr iwTW?t??t to Hmwitway ai>d haViw TworuKU m r. I from tM< ui tM) p*r Borlh paid permaneaUy. A.tAreaa llrr??i..au? W*KTRr-FOR A A RO L*nr a %rr? k >?, ?Hh?w>nK^l-f ami R<v*r?. lini t? ' M?m '?lit* aod fimrtr ?rw?a. ?b<1 ??th wrai n to rrnrw ill p?r <r^? tlr?a (?<* >br?* 4*y? H . C atntlna D Paranatal If (nitad. T|r*HT*P-RT A <1 Birr I KM AW. A MOfMill WIT1 fy Ho?ri1 In a primal* f-? ly vul w*ll i<w> li #i?hvw :m $rn t >ti t r?r, ?*, lla'V-n or MovUfc ?*!?<'? ?oo?l nl f rafo. rtirw AdrtrwaaO UHwdo. Ha aid o<?na. W?>t?n-rn* a om*t.?n?it A*n ?tfr. no* fort*h<? Foanl fof th? n*tt ?l? b>mm TrrtD?t<*tn (*? r*r watk. aM dlaaar Mklxmt < o*al ell A.ldrma bo* 2 M I fuat ? (Ilea. ? KrRl'i? TWO TCRM MlaO ROuMR, WT ? TI IKIiFtl. frr mil laa, for a I'uurwai a"f? aad riuw, meat <1 FJahtk k? ? > tii^rth ttfru trnai Bkteieaad ITI1 jarannm AdrrrM hoi ]?? Hat ilb? |?TAI?T?n-BO?RI> FOR * ORVTUnfAN ARO mr ? Tf la a iirttal* faaitiy Komi sal Rwdm>ai nn'n'?'.?k? I /r?l ?? k#lwr Fortvik alrwM, TMrd a^^t n 'i?r* Sum. iddirM A H t' Harwld > B<<a auiuic lanna An. WAST! |i 0OARD fOR A 0KNri.tR All AN(> ITlFK a a ??aall faa il? no town, with ne? U>aa fn.ai Room aa<< Irr taaimtad. Addrvoa ** n H.. H?ral4 bScw. -r triB ?. w)-iek_T'.4 ba l?w. for , armaaaat board. OfAHTrn -*T *7 W?4T H1XTKKRTW ktK^FT. Ok? ?? or tawek'Wrar. 'rem I t?.???ad at rir.wj. wbr*? tkry rwa harw '.W i ??fnrta >4 ? mod k and wVrw <bara ura ro utti ? tf?r an lb" '?u i. o.? ? .t. 4 m*a and wt'a ? an tf M. !?'fca ba! rt?p??^Ma partly >aad wlr fur mmiinKral/vA a'KU, iTRrrt'iFn Rrv'if. ttr ;>or?* or a TV ? wa.1 pHt?la lavl'r. wkh or without board. IV k f?a. ki. it iL M T wr.fUi ?? -wat, arar Kioadway. Irt. vare-r n-A't ? no"?mi prdw v to ??? for in ?'* luii m. a>d; Planar at d, ?t>a A*nra fr^ml Hi* ?. 'rry pwr* <aai; i*al mud and w!f?. 93 J. mil Heart Ira and paa. *? A?0 ? aHIFUIh .1 m^carr. Kin* bVofHud Ct ?? ?'d **n< IT- ta.- low fir m&iliaa la tat, <mk J <*r?. ?J?- Bof-w? I'.'takla for latUwn; r*rt aod MfW pa*: r?t ra^wlrwd. ? O rvn -Torjto *IN OAR Oat* h< on P')* rh ? Ld tjll awt wtt '-.-taty koo?a. UK Mp?r woak, w>tk ?B!?rli-r aoo ??.wod?tl!a?a, at M Alan i*nr*ri*ri? !>????? hm?r, a'l mpat an* Indr'nra rhracar ta?n aar othar f'?". M?*a If rwinirrd ?? Uapannri aim. t*lw? u Rrratdway aod v hnrrli ?t-ani wf-ft Ri^tn htrrrt^to i *r wirn hoard. >??*.?'?> tlx aro-md aad Ulrd (Wnr*. i a:ta> i? f?r a tm t.*'\ ?r*l ?f'a; alar Hnwu lor **(!? inl'iar Pnuwr At t, t* fwagoa ?trkaa#ad. WT?rr H'XTIIRTH nr??*T RKTWRRR r'Fn? - atil Alt h av?i nra? Tr lat, a kaadaraa*:? firt t*V^ r:lt n' In ? tr?i rlaa kmaa tn a 1 ^ T*?a 'ma-' fa?''T. 'mailm at.'nrpasaC ear rnlwat to r -? ?n<" r^., , n?'aio?ar?rvk(inar>d 26 4? 5o wi?T fU-x'yia ?trrrt-a h-mkmrkit O 'ora'?>?n? ill ?' Irort (nonitam ?1.k Hoard t w i aa.l wi tr >??<?? M aiaa*. Ola- r at ?U o'ekx Ir'irt Untawai. ?< wlA l-?r4 t w a , I rrf?r?? r? itunlrnJ. TBRTH miTT, RRaR nrm avrri'S ROfiMd *? m, Witt Board, to i ? ?!??.? rv<tt BUnnr M frtm 72 zfi&i'jrjL jijnasr ~ ^ "Sa-s Aim lUma* ORSRKV rTRjniT, 4?OTR- "FRIR'^-AI^rr R . !>?>.?? - r?r??> If 'nmtakad ?i*U " Roo?a r*a, (Ye r and ??rery ?<"i >? ?? for k" wlaw '?? fanw-r \r y I .He .r for an all rrafaMU^ta " * ? inii,r^?* Prat low tn 9B OO PBIFI'R Rt RRFT. WRRT OR RROApWtT -Wt.t tli" pantl) tnrvabad rarer* and ilnrln Rrr? n to M to ?tnRMkrs. witt nt< tt* ropr??K?acra kiaj U dratra^ ISO1 ?AOIDOR ATR*TR ?A RRRT' WRAR ARII WfFB ran ftad at tkr lr diagonal two a im of VO^MV'' a? nmp. v Hk ?w?rd la a km r|aa> pr<*at? h*.a? Itaad. ra?'y Inratr^ tka ha A if rwfwaaar rt?w and rwr, .ifd. PRIRCS "RRRT 1 rt. truATR norm R|P(|a g?nt|>t? ana oMala ?!?ranuy fnralAi ?d ?"??? kt A 156 20gj2 tr** T?*!*TT TKItn RTBHT ? A B4RTT. ? waarlT fanlaferd Roaaa. M Hi yvW flonrt < M, weElKkrd, hraiatlMH and *#?>. <w twnMactoariM pt?i ttMHP M InM^PPMMI BoABDIKG AMD LODGING I ( J i i k* i H M **<', t*0 Ann A Mil/ H #o J ? " ft ??%-? Hruwfl ? 4 hvii K.r?.?r <?<?? flr?i .?r ?? omi ri tUn-r rkwK ftiru'ab^d ** ?U*t>iaif I lArUwi K ?U i, t*M?o?*U*r Kam?w?* mi Ift u? tf?mUu??n <r|n >?i| in^rd, ion ? ui all i?r!% Mt? dtui *>?u? hu?1 hu d a<m?. Oil! R* * ?TKK*T NKaK *T*KIC*-*%*lO' Hmo? - N??-f f fumifi* t?d AuftrUVMoit, ?1ift ll?ra %?<J r??'fctt<ff fttr m?i|| ttuklO b<ii|??k^|)tlU, Ut ?nit+hU* for 0t> gW M-tti* lurmmfl 1/ dmiflt; ffM ID ??>? * b.*ni k> w in r*ai>?cl?*tl?9 u*ri*uU UlU **''r HTRKBT-A U ?'I ' ii**' hHKUkrt nltli % l Ui* m'?1**ro imp^ir-taienta r>n m? n m < i? a f-w ??i t ?ai-u ?nd ihetr wnw* ?? A ? ni ? |T?Dl rBM mill iK-tu-a Alu tixjuw. luriilifcW'l uf uofu ni?h-d H\1 "ROADWAY -rUB*lHH?D O* UHfUXmn* ? v> I A>'*rtniriit* to Irt. oa r? ?antiail" taroi TV ?* mm ? >uperh h?m? ID the orate* n? baaiii**a T?> larv P*-l * i* "fl r* ?* % V for .i|nh -te *enl?rl hi|al->*aa IMM l\U AC.VOK.HIK* ^ iiOD?AuoT >'? lafttnmi MWWl ?<v 1*10 Now for*. Mn 1ST Mutuacn* "I'-t-l. WIPNIkIivh ?laKAT R:1 A Vt la ??? Ion. II k*l'A\H Mil* ?R I>AT" l? Hrwal fn Tl M'dlt on to 'Ae Cimrt vfiuwrU ?, Pflnw lui.ianva. V> 81 Ko>p 1) and otr?r ??-!*) nans* Mim-I 'juiklnlle lu'a *111) other iiln. ai' mal d? o*a ?lrn? '? ln'r.?|o -i?i ty Mi (V< worth I'trlrly ?rf newar <i- ' em *1i| be twi'I 'nr?vt iiu Ibk IK- mrnig, an nog wkleb m?/ be nK-ntinMd "Ij *1 nr." j i i*l ' i-otn Pa* la, %*i<j the QiuwMi e **H?rri ?f.i.e " e?i ?? ?l f vhp -td to the rleralnoeueol it (rnoafu lO-eireM (u ohlm- an ? l/i-nl?r? of uirmi, ka may ba lad At oltbor tm'.mj. _ i ?mtHY or D4?tnmi AN n 'At t?T?KVT.M -m? \ iuhI w * I KK^nK'i prlmanMu,M *??? rtirt* f i'i>m r.-'f. m'Si'Sn Ji Cifbtli #???, rtr ? mvn 4 I). *>* n"? uw Mr T will *vr u kw> i -o ?Miiu.n?'*to Ak. wiAi f" m ol*am at Jteir reatdauaua or M private ?cbo?U <)?afor ririr!?r?. Ahkw n *8 tn jfrtw rnR*?T?fa at lUl.nilt Vk'ri DaN*HNi* * ' < HUM V, So "M ?ithih A??mtf. ???r "t w mi* I ???< ? r ??t.t da\b or icni.ii. m mhv ami r u-u>TH. Ail i he tvidfio ai <1 h >pro> wl dA'eea u uhi. a* aNw?? ?? H RIVkhM I *.Nl'|SG ai'iOKHV. 16? ?uur<?? " '? ?1r??-t. Hmok'tt ? A'l thw ni al-ro rl?n?* it'ifu m na? wn? ii' i??t? I are on ? f ,nni i? lA'b?M> ft>< '*) n***4 r-*-'*) iftomniQi %t Sa'oIoiA. * >*?ntU*ir? n i*i I >i '?* Ivi ?nd ?lid** 'tenia** %l A i>Vl<wA ?( Dl iH'Umiio v ? d nearts) *nd n?ti day A/l?muoa< it] u eiauC. *end for * ?irenl?r nAU lN<.~?OKK !??* CLA^blC-t -HRiH?tt-.' A'U Ml t?r> m- ttr-'ei. * new ?:???< for b?Klnae i mil ecnin- *? oo 1 u- ? l?jr. Ai' Ux? faitiiJuao'e d?ufl?n '..iilf it n oee rs . n r?#> nf *mt * bilMiIiuib UaniUMu AOAiflCMt. ? j n> >??'l r ri Mi/irt'iitb <lrr?*v wl 1 "P?r Ihil-dvari. 'or m>?H? ?<< iiwwn oo l H"ti ?h?*? li for ?doll<tai?a SiJunl *J'-'1 nfln'j iVa?* ktv*odm Id ihe >nty or out ?? ' - vro I5lmni?r? ua tw Ki* tKe |M/I*niv Himm r?*Ni i*?t aoaiikmi at i.? tin i> . Bet* i'vhI Mjpet. ?nll >fi I ;>en, tt?M>*r t7 iu HUIiuti r?ev rtnlrr 18 Mid iu Hnliatm ulhumri ll'itvl i niiher 19 ro r rctilam O'UJ rJ Jul *'i i.f K'.'kicaU'M fci H? W bile .ireet W V. T PI MAR. R.|,irT ItAflTRR OF THI! Tflt >T ?K . K. y*l >.t Ile,l n ?r<l II tn it r. Ilan '1 p ,Ui? fuv lU.mert i *M*ii* S' per month - ?o l.y* iha-Uf* W-<l ? a*\? , nd K*luidi?>*?. *D' I n**.l?y? nn1 K-il't i for Udt'W .'teriio?Hi Hniii i $2. I'i lvn'? >im.i 10 on,;*. nil WM tH'lin HITTH HTRKKT -VUHKS (rh'H ?>tJ RAht)) J At"* MlM'n lbtnina? A.-t?deiu? -iHn i' inltion, WedseadA}* And Saturday* An] Miami aoj ?kn?a ? a MtolCAL. \ iM*r> i'uC] tana trr* work daaA. Alt') uvAralrona. artalo. kaa ant i*?.i oaaa ' k*eo ouaitka will anld h r fiTS naak > e? aa4 anvnd kand ??<**,* aod Welndeooa f ir aeh* Aleiw - irrauia, or to l<ui. At B8 BruadwA/, t>J BO&A.CI W AT*?le ?cent AORICATLT IMPROTKD PlAROroRrft. Ut.IITB fr BRtKRI'RV, M?nnractarfin -rf a art* erala orera ru? Wat. paMM taenia trd 'nil In- Frame rran I itml aqoAra rlAau/tVIM, Mo. kli Cronaje atrwi. Puu; * to rent. i'fflS %S&JSg?2L itrroed kTeuaw, atrmn, bataraaatAo bo<*-arr ? "? An fXPKxiitji?HT? PB. rnwioNAi. ?>? kk b. ect?' I'i y, wt-Sea ?n mc?Maei>i u Nvllnj ifrvMi. l'o<'er?iiu da rLurob asU og?r*i ? m i la; ia of Ae h akatt iK<twr ?T u.lt iu Add/oaa A. rt , WUheeabur* Past ail>d?, aw. a? tarna Ac. A^pikndtd insvitN octave ?osw<roor> iron frama ?l?nn, 'or flV. la ilmoi r>*w. < ae *e?,>i octA-e for till'. rn*(H; netara fi>r 4T6 and age A . 'o W'l Aa ?* anrtnieitrf ekcaat new P'utrna m ?<t y k> ? oe"te* '<* e*ak. At i*? a?roi a * . Doner of Tootk ateaet R UOk2 |I.U BANf!? T*r<HIT.-*AftJO T CM ST, il* ?*HaRI.*S K t'#?Bh"N, lb* mi+l akllml t?*o*?r la Ih* *nrld V org R*u<'?r*a ii**trot? Biag ?hil :lnd Ukl* ui *innl >m I.pw nuoKf Ten ? ?todffiwM. A44r?w C E Itoiaou, iHtuM iimi QOMJKJUUIIS A ROKR._ ?uVmuwi at ?my J, fHJVARM AM) OFUOHT FX4JI 0* VknroamaM Broad mat. 0. **>118 Uf horn awardW -klriy *la S t pnw ta*ia!a. f? Ik* * iiwtarllf 0< Mr Aknufaouira. for ik? ?*? Mru tin fmn. noon to rrxt ITOI R n 8EWTOO ?*v?N CTTAVR PI tWQFORTB*' r ? V) I'Uul *173 tvb riwf.r.Klnl U *lr? i'BAS. J k,iTk ,.,w Mm. II. I l?r ?/ pl*'t. lilrrpxiv ?ir> ?L CIPITA* AID RIKlil" '? -W ? rOLBOK W. OOCTLD T f\tvu4* rmm lb* pirwtDAl mnoarin tUkltu Op?r* uW ?? ek ?..**' II All. p 1?U La a few l?*na* to aaaw p .n. ?Tir* . d ..!?> >Twui?i/ Ik* anal admiral tomtit lull A " Jr?? >?*l.| "Hwt 1T8T rt HI.IRHBD, J TUB I-BAP %V tn POM A. ntm ? mm At OODWOJCTH ? H w ; Klnr*, R<> .? ??mr ?'l** X'tw nrMO~fH?r*rs.*? or mtaum mnarv'n <j 1> Wit li)*?r*?n ? I Ik* Pn?? 1 ".J Thorns tkf 0*M<tiUvd ?:>*!?*? -ia?iHi*?r PlVw ? r'Hte. Al~> ?b? Pr';?e? w%i?p t'oit* uy ucwi'M* I. 'b* ?>?ir Mkn ?? ???-n?^r ' "t*?? Afr to -rW r "? 1wt !. PrV? a( I im otrilA. k>? iiw I ?. imoltak <l rf qoiA<'S w ,1 Ism, xa nuiw | PMJfB OF RKT QUALITY, VBW AID 'I'X'HI h?nJ. trw m c ?1 In p \j A-l r%n *??* ? t? > ? ?:>-kr> Jwtin, FijrVI R**i4!.j pUUl'l *" .r nli ~r?, Pi**'* p'A!*d A?d wa"?, I" (MtlMK ?? J. f. JfRRR, SI tan ne >n!i 9 ? if. H. ?rw*n k 'Xa HK HAriacopVKKD 'oil i ra* d*v?.? kb?lr '^1 ?Uj> 1. So M a u?r J tmti ??-???< A^d on? war ia* * u>?ir ? - ? jf Ki*t> forte* *| frailly r*d??d pfta* (or *uk, <a elna* mar*m. Tkwor "ikoi* w4HTri>- ? *? wn i * ?*<>)n Wd orym* <??" ?on r<*vl f1?ia . t4 I* wli.|r>e v> ? nf n| fifiin fiio ?o flSO ni?y ?o<.'y l*u.-w^.'??'-f w l*1 Kvt Frwtj nttt rr*rv wv Tkl tl ????"?*. fTTBlORT AfD HOT'ARI PI AltO*. ) *ART1? * ot VRr?R ifi win'* ft >!???*, M wm H->nar. , m~*H, tmr Itmidwij i or l'rr,?k-? ,_r* wamiiml ?-ja?u K Ike ban taWB*aW*ki>BfkMarad latk**0*BU7 H? ?> WjHT*n, a n*i?* ?**?* -ow* c?tr? to q"*R Utteroaata T? -m? In * r?>< ??*<* R?fe*en.'<"? r*?io'r?d n?' ni Aral (?!*?? ]J ??7 rwrl '*ryi r>lk>'r?'He *?<>'I '?'U> or t>M wf.u.4 plm** k<Mr*.? W , Kn til ll'TfcW ' ? * IRNTMltTlOR. Am V ?< .- MCW Ku-lualir.'y 'nriniu*' at -rtmi ! ?.?? (h .?#. for Ikivr wkn 4**ir? to ?>ur?j* ihclr ? >""? ia4m . ? ?ol ortlM* t? H. w Vf?k *hr. "?"??? ? ? W ?ritamrj ru<*? ?o-1 r??li-lrt*'** 'rf b<*nlt** ?Aii* kwrj <*? H?i? u Ik* <*1?1 ?J*!f7 l?*rkla* For MMM *p*ij to Mr. Ai"i JUMA-*, lit Wm Ikirt) f Ainfc tir*ri. *?? Tor*. A I J. TWT? ?r**?~WKO K)!R ?nf.H?rwrr.' ? WRTTIWO j\ tIK) IW>*k *|''nf<*U??\ b* ?n?fl"d t)? r?1i|C*V? r,i a pcrmi ff ? tl>* wr?li> 'fill'* ffrit* liumwiM d*ilT In MnM*. ? ***y? UMB Ol.lfRK H 'JO LI) MfiTM M3 ?or?*r of Twasi/ tf?l ?r*K. T SMMM I* FR?WCB. IT M *M OR MFA?t4i]-irT 1 J A- np?.?m?il t?*fc?r if i*,i r?l ifiJrwr ??h Bo* tM, a a prtnu* 'a* j. A4<lmaa O. l? Trr* H*nM <4trm MlfW on Aim rtjJi?l<*KR. Kit. IA THIRD AVRWr*. orr^:rit t mr kmipm isitmrr* rrvhw c i <?(??< ?rn i a m ?m i?vm>i>h in t)Ra?t?<? r.ivTixa ARownmno. 1M H"R"*H'kl. CLAMHR* A1TBAURO ix rrm KTRRiRq. rr>rRT?T R?FTP?RTR-A TOCff<? I.ADT W?LI. (,ta" li Iff miK raroln* la a f*??ir _frr ?r? >rr rr rh..-\rrn In uR? < Ufr / ? vl I in*n in >k? krrifck brai^rbf ? Aod wi"ild -M*t? if r* ?nlr* I la Ik* or iKj lvia*ri?l<t d .** Aadm Bit, IlartM c ?r?, tor oof m?>. WART^n-rniTAT* i>orrRpcTTr>ir n* pr*?cti. Aim la t eat l?h. Roc* o*?d *ddr*?a nil m kimi a pai'tct lr .w|*J?? of .at <r ik* Uw? ^ioc>H* ao4 it* !?*?? tmrr >ad LaiUc a p?re kae?a*. Nu 1 7T7 NI 0?-* R T wife HSI AJI d7> WRLRI. tT SRI <IWoAnWAT-I.AIIIRH: <K1U> IIR< Tk >M ?'? w?-? . ?* ? fnr fr+l Ad I U*M> kaartnr. ?I1 klvU'if fr?*d ii>? ) Ttr*r Fa-^o; r*1 ??*| f?vJ An * f nu Aian a hA.-dra* Mwn awl <v J*w?lry, at la?c?vra' i ria*?. ?* aoa i .,-ik ??. J31. At ti rro\pwrt -orwrronmoir *nn ?*oi,t> t?tt Ck?iaa w*rn.r:*<1 la t*ad arid *od ant lo tAnriak o* ^VR* '?"tr l< W to M 0 wd CUI.i >, ? mat 0 lo 110 ' ?Ii *m4 ruuj . * lk*a* ?t f . R. COflKR'H j*r?lry man, 301 ?EsStZra1*11*' l!L I, A ? RRRWVR fO Tn QtofTTOir, im*T ARM OAI.I. fl _ hr*la l?Urv?-r- rv <<a of prtau:ir*4 f. ?* fk?od ~nlr tn Okllfl?lilk. 9m ??d piHakad ti n?miii* >?%) di^mri "a. vkM* tk*r MR) lo I*Um' Hmnrhm F?r<lac* Or ?*a. R*tR(iaa* Aa.. * ?->iit?if* a-?4 Cliawr llaa, Runv Rtudt. Aa. Gtu. amJ t ikaa *t 3.U At tttr nmci or waij?> haul oauforrta rheened* *111 ImR aa k*nd*>n? M r**j ' " ;???!?, an ? do m* -?i '?i* f-nutk aa Bncfc. Oa astAMrv aad for at* at 33' MCOAHM A\l> T?>H?< ? O. H* *?? pliM I <? aBLUJ?0 BaTAHR ?? t%* \rj tk> M*l or I ?*<, a* Irw ?* 10 ?*) *A8 >?* fxwurht ? AkT ' Ikar A*al*r hiifca fttv r-irntounr* will tad h (fast, r IP ikrtf laKwano nnaac^ nTAlMTIIMIi - IftAll nilA BAF4RA. DOHRWTtC AffT) ORRR AN ,Ul II f.Ulrtf ISvt. f?^? H to In P? Ik nuvl 'Tt0 - - - - aaMM*. Qatafe mkm m parrkaMf* ar? aV**M fraat W? MINCBLl.tNKOI M. IHai u ii ? s r A -il.l *H * ii i?T iKK m M** r ' .A T??it? Hflb m ?M f rai.iri Ml >'V ?r I <r??y ?ll b? xii *Nturt?* i-mui''*, ih 'q-l hy Mi Mil. A * A M>. HK W* ? I I h? ?? iv ti<m ...r IrwAii* m*i? tk? fririi?i?iif Mr ''an**' ii H?*><i<ii ib? ANaW V>HK IIOUeM aHOUT K?T RI.I?HIV<J \ t)r- 1 ? fc Mi roii'fiiiil ?..aUi 1m* in ?ii? Ei'rA'Ht*^w1> ?nb whr I k h dixit ? ? Tl-ti ' " i< ii ? m at m nil ?-"<? i?? !? .? I , l> ? l'? H r. . m -I AH ? kllllb *1. WliHh OS > KRmii -4 ilKHIMTV AND tb*r ?#?*!"? * ? f [itoullxp iiivi'irt* 6" *o t?? sel'A * ? rtb '*i-r> 1 1 m * o j nlnt ? * t ? k M ti? iwtl il?,! I" H.M?i,?d !*. |i i rnnrii of la in ny in ibo ?jn?rii ? ?? '"iivl ' St.w tnr?, An Prion $1, inn'ol r ii nil hy .UM A I'H'HiV. Ul NuMii ?*t |iAtTu**.lil>irK,MHnn.iri?i. *?iki K Hi I V-mi' ?*r*#l ?*?' r It- liPnlCY Alt ir-n'*?#, M.i r.UN ? I'll IW '"'i b II I'd ?f??4. i"lill?.l?li It ?. /> uUnrV ?i?1mwi#iij, c ri-vriif 'ti uii ?rw 1 on, ( r.? a 9 U> 3, %aa t u> 9 met 'A*. C- B?ui>kU u in Krui^iki KOUBBAl) * ?rOH*. I ? b"l*ml4i Unvum, Hn. 2UI ?'li* uiMri lumgl, Ikiwmii <*? biugtoD a- a *e?t uniaW. N?* 'IT*, FwC'Hu'Oe iJHuill R?*.H. r*m.|ib?r I K -l> KaD A -T ih *, ku. >01 i ;b*mU r? it <i?t fla* York. ('BA urt FOR < FORTl'?? -A MK? I, ARC* "ATTHO J ?mnh!iM> Is itl?r-s to tb* onb'lo. I **? p-.lri? iad mxfrd ? III be ???;? tor ???1*11 ?1'in d-?n *. d tbn o?iaaon * II b? Urt lie wx? ? pofy til Ii. ? ?1 .! K< M r A, ill Br ? .d ?*y. Kiri KX UtVOLVB**, AO ; PoWDlCH FLiAHS*, / P* t >*o Klw vd ll?Hn ftuu llim, i*ovir#- r tn.1 ?l> t. th r lnryrM >>e-i ?t<i ?h-'?v??t wHO-unMnt H\ ii>** <Mi ?t * ?KT?' Ll'H' o'il ^tailbiniNi iv>rc, I 8 duUHur. ?tr^t. AU <nnd* wiuTunlnd u -e?n?mb-il /-lUlRIOfH RRW? rROM PKVNH?..rA?U ? ' ??9<' *T hIia 1 ihi^ I? iiiH thu Ki*pntiili nn?ff? a??Ao V wa! ?*t ih* Ka'1 r?ij<ttW h Souc lW?iA. rod'uuid i? 7t ' -a * iihp 4ii^ii> lis d?y, Oct. U. K. d. Uaiiua.T, JU ??>', t if lAk?r. I^Ahltl LA OH t I'ICH? t.'N KIT ALL* H !M Ct.r^Ri *?in Aati r >?? ?'ld?r, | urt- idIv? ti 50 w b* r?l Oitei v Ii ? *?r mr>oM i>? *i Awplo* ( a?'i?iii S f* ? LM P kill 'Arm ?<?' * 1- by M. A J LVM II, ?>imauiii.oa M-r bu.1 No tlfn btti jU';t?, I)'. .n? KNPL1XO AT TWKVTT ?'*KTS~W>H* TK* OR Bio it h ii^ ?'n Of. tire 1. I anil plu "y tb? I vnt ?i ? w r?i?i, ??"l m no* urn si nm'Ul [??il *t tb? tatiI fnot-rf >y.t 1 WAi.ty tfe rd urrat U 0 1 1... IKI Marrli KAtrrciA-rni si ;wihih?r am* le?T?U) mfo on t'i rilrnt* An<l lb* p ii :io .hv. b? b wlUnn MaoikIa, An. <*bmprr Lb id et*r <V1I And ?n? fv ifinr??lf A. HLAtOtH, lib K.w?t KlablA"t.'.b ?tm?l, o*%> (hlir ivaiw, New Turk. Mauu-I* pal op Ia %uy pArt it tb? ountry. I \RM.VM?KTINU TntR POR roVPlCTTIO<r?lW- )v ? # ?11 ??/?? Ar** BuafACtdlM aoJ r>W At vbe io<v9>i prlew hyCHK UHa VKl.. if, PaTINT \HPn \LTIC P XMfiNrj A!*D FlifF UltD Ii * f ?IU, Ul- kIh-^iwhi, b??l n.ii m"i?: djrv l? s-.r r!T?K.< II ibi- pii1" .1 Ilr- Ilwt, * Af , (III b? fiiri?%ril?1 :"r<?e ? fiDli' ? 't*d for cty 'iod tnvr.4 Nnii* cniapin "u'iw ?bAiM" \ M?"> \. uKu? ii * '..in lUMgOirinli i*-llt !j* tt.c I iiu-J ?ui:-a. ('HihIwON A. 1,0.. U13 M PAHW: N 1.JLI TR 4 TlRe1fV AND IW?i ?0T*i nn T hois ^uptRrriu 170 r in KI?dIi i+rtn ao ! hiia.1 Ai a> lm> m> 'u>iil>br.1 <u ? ?iipurtnr ?>Wi U i'n i H?LiiL? p?ii"iii?it *<y thf ?m|i"aii ID1 ib* ni bli(tl?Lil Aid l.l r. Mriu?[jin-ii *r<1 I j r. Oo iiw.l UD l?t ? irptumdcr 4 rimilKmiMi dm i^apao o?i f wu.? r w J - In I'iIj Mill Iih li uod Prea-h '"Rsbmnn l>vo i I lnni ri#. ? Anili *, K*^ v-y JjoOa Wol '.ia^ iltll*, Ooart fcuJ ^ All i ruMi Pun . ???* Mil on P-m^nt 4 r m ??nAr?. T'is Hiiiibum>< ??i> Hiuiiih ?f *1> M'er, 4ft n? bcn\p ?t Amtu>'Ju irpinn.i?iMr ii?? Itj? of d aUoo uon ib<t inriil -.v*i*n OWil ^y w'bnm fb? dvi iwi V 11 1- 1 Mr piilecttf tu b' in iM t?'ve.-.oc, >nr.<, bite ?1 v< rd tArm Kkahoh i,4?>i'Vi H?ulk??btof<, plAin Ac t worbud. t'bApran. II IIH* rt> Ik I'ull. I ick Vioi kUu - K .tirj r*.,nl?tt? tor Wndd>< ?; ilu. ?'-<*?* ? ?oe .ii.'1 ? it imk A?.. 4 rm? d? ? i..i?uul :XBIA?liAAU I. US I'llVllhll nr;l i:iW| iiui??? r?i*?t Sn? cm nod *uuie n?, 49 run Keif* H iuitiiiL:i bo ii.<! nrtUl liwiLLAk in ii V Kr-it, r AI inn S<i".T# Ht ?oa'UK.Im. ?o>?Kiniii-il'riii.i'. ' b'BA wl ufWil Kui'iVf >- Tb* ??r?<? ? we r -oii ?m n 19 i u? dn II- id?r rri'i Ki I'ii > i I'ici^iaa, IIkj. m W wkA, S tw; m-ry, 21 i Uer d? U 4oui ms ? 'mii>o?iTi?' i?u ? :.n ?i -Ijl Roy Ant P'.'A. si>Ak"r? V} ibn I ? y unyiu. 13 wd IS ?ia1#<i* Hurtonok *' ? .-X 11. '.vw . . ? '.*? V-. ?.???, i r>n*rAt fV'T?II?r. ?>l? i" i ii-* r. lo di*J Hy hi* fumOy In 1 7 in. Tour <*k dti PaIa *. Al , 1 ' * 19 i'l?^ii ii J'oi.t fn '..ij! Jik ?' t fl "f 11' try IV. I a?lrimrn' i fo NaIi iaI rbu A<vhJ'. MuhcainUoA, lb) nnj ul Ml ?.riAlo? y srv?i> I'trvi ? <n 'nA, rr*i*A> Ptnnw ^i-rrWeA, Ho u^tiy, I'a'aM KnynL tik ? ? ? u'.pej d?r 11 *na 'U. t HkAliT* to lb? Pti J?: Hop*' i?i i <'<t . ft Pi*oe Vmimn*. ?i"? T*** And Ui i if >f tb ' lir.n nt li I'n" t??, 18 rn* ill 'A Full P. oj rMo I VI P rJi In Borden ik>u t bA.n ^?rr? 0-d? ? ri?r At> ? * ?ikcoli?t Pu*- uaiA, i*i.imiiiK iy tiiKUtartl, 1 rm fkuitrt!* 7b- liKkn ? <w I.I3IO III nr P-?< lit i?a l.r? for ?U? ?no plu^m lhi iv^ki uc bri.i? jo? of lbs m mi "ii ivsiid pr i |u;tlOMf r 'in in Jul film '.bn ?I'd lb- ?' pplka*-nn mi'1 hUkmof* oib A>. J mpAr*n wbl'ui^A nf lrr*nn?ibili'ii 1'iim* *1 H - Mr Pt.nrh bli ib? i'nly pk.-'aU*). llopi'. III brw V'W*. ?t ''nprA*'*, ("7 Hro\ I ?*y. t ill.'* -k(M, 1t(, r!i? KItoS. ?ki| known fn* bla rM(Ai\t ont Abd very sutxror Hi; A U.Atw r.Ly uaViot.^o. PR<1U8I<1N < t.ABH, U*M?. ?tEr KllOPt d?ra I'frt, ilaU'T arvt klraon ??. irt?a. RRFnpvJ M K>.-? *p? <??. A* . fm nij) by A.tUfttW H. & Ji?, a? w Mku ?vjo PR'ifK?*OR ??9 bbovhwat, mwi !b*? r ma *1 S rr.-kn^aaOorna, Takrfw *nd InTnitr ?na Xai'a. WilbautBAln or 'ranl-iA M .<xl, In l-*a '.11*11 tllrr? ?louWi. Or ?/ 2J(gO iwa-na hara ?>a*ri ra.-rul by ?.m all Manama )r?ra ilr rre?"a* - Ji bn K WUll a a Pre* ?'?r^ I 1'AS Hut; I, K Hn ; harorUi Prml'Al m -Jut)" Hsaki ? barl?A A Mwy. ca?tin. t mt r?-k ijauA. *u< ? A !???? im. I'MiUivr nt Mhr* an I ?.a?ift-r UvtA. R.Aa.? 1 ba C,,ir noad I Iihda I .tvua rfcauraaliA ptioA. bri?M. ?V-Aii"* rbJb'Un*. fr> .-an I?t ?VI ?ud Mid ?> jil.> <, a. a. i nfth* hl< 'a* ^4nt Aft ?>r,i? M u, krl> mJ iiuraa. r >r ml- t?. 7 f y tf? It. f?ntor L KfUHALl-, R. O. r) oAPifAi.vn -Marshall a is ro?K?.~ini> 11. . .? .1 wfcaB Ui '*1' f it HPIJ *1ih ih? ?? ?t*-%uL I* iniw Ia iiramol dmakvani".*. and anil am br ib)lu>?l V khrf pwk.ln Tb* Ul*aBl r i'.'Mnm A P\na*T ?rb wul fii H wWi b ill In *>rt-ig)ttg '.bo toratiUou Inbi aarni oar ? iplj A* W I*id- *Uwt 1 1 it if) MAWllAUt tr IoOwtiiI Warrae, 3B Werrte la' RinaangA. TRAHI Nfxors RX ITKMRTT Qr?U *v.. of TBAH, WT.AMF, OBOrBR'WR, r*>CB ?lul PlkOVIBtOMH FaMII* rVmr. ?? M nrd Id W ba b*TAL R?w i*oi #Ct.ir?>.'a Saa .'.a par p..- nd Cfc >Ma -arn a?.1 HU.-* r??A W o SO wttH par p^ioA. *'*am wbo'.*aa.n w A rrtali , nt mC. r a' 1 rVwa. D wadlllrarHlftA 1IIUBA-* A. *H?r.w, W ' ?r*mwkcb uJ M M ktaj wwia. full ad4 aka fur Y? iit?<-i??? Tm iu''kek ***1 FAm-RKtor ?* \vrsu t?>* > . A i ? ' A?d ca&m ribbiu, Ka 3U ? ? ?* ??" ?? ' - ? Tntt rftCB I.IO"TS ROM AH < AirmJP, ROtKtn* i?Oi (?u*rA; ??ivlax-ul of +lrm ?.*?? ?* *<ui ifart ir? ftr ijnUi akl a I f.Ulle (U*i?yA, for UMky W.J ?si ?l* k KK?? , XO _ qno AtTnu>(R amd pi buwukm. I WALK |R A BOHR Ar? j>'?7?A/??l "> Wik1 v ?4lb ?> 1 "I * ;' ? wcrA ? to p.*'" ? 'v ?n "f anaAs. nAU auU m -ooao, wKA I inf l Mm *rd >i Vjw AAl ^irtcM r rr> ?? rlpJ.iBi.f Jo- wil !.Tif?TT Rla4?t?A ?AT?'uUf At t#r l#*d l< M J?- J'? lork Boot Bin :tj. ll? t ..'sm aj.?t. ratal ,wAa4 ok* grAHTKn or a c*ktcby Mn.tr ra. 11 IW jr11.1l.-7 AAd dl<Uak p.^iui'/nrw la U '? I t '-.I "<% 10 wl'! r.lid 'k Ui Jkolr ajiaxi' ?{>* > ? v n.1 '.bill (tin ?ri-*rk 1 1 ml* m wiJAhklmf wtii be Allowl A '.l^orAi r ccBilaat^n. W- a a tip to tird- a rKwooRj>r*rrrve mrhmv. Ml h? krrair I rruiM hr a M)? aula at tr at-?ru ? 1' ; roTAil 1 o?A?r? in wtom ftf rl?A Will Sa fl-nu Ad lr?aa Dr. Mad, Bmli <??? . *1 *)(WI A THAR VAPI BT ART ORB ttOBI f I.Z'Hf ttraKw all Wortl Ur|aA^MliMI% ? - m s Ao1 ?vraa ' *? lArra Wirt ?itA A 1 ?ak>*i ?aAkn?al m i?uJT far JW. ? -.M- Tallin iaItm*. rnm~ m>~*n (b?ntkiA? taw ? (jMt.iVft I'l'H.wii. 'tmrt [>~ia^--A BlAAl* And ILm I ?aank) !? jfmrm at m hitlraAi*. ?ttb (uMml Hk-ir* a?1 To. ? Ilk Rrrkp' t ,rr tndol'.IAIa lol Aad BarraaUia Muuril U.A, A. IV rmmnrr luatr-xsdnna fnr -i'Cn? Btao^l/rAaaa, iaA1a? R?a? Oaaa. ' Oin fAmj.lA lltmaw Aad_ mcBlai <11 t.nxcbaa wid la ak>*t. Ika ?Sf??A ayiRAia 'rf rvr Inj nii I* All II At ? AiJr*ia atlA < Mr< l?nt Htir* A?l T-XU a I r"-n A?acH|.tkHLjr%rrauk4rf p?rfaat m atrBaafad At a? r for fWi na ?vl? o-itfk. aaUra aad 1? jl1A> b 1 Tt. * a Ba?r I "?ab f ind of t?kO^ aioloM alt 'sLhatMr r7L*ar? .( T ?to. An K J. a * r"a? a?.l a>oa raJnAb' nu? pma la IB* Ruu* -uA a akaal of aaranty-Baa In* ao*?r a?<#dhNt mwaan mlaika arfTastAana. Br-ad warTRrw Tar A. ar AiiiaaHatd. *1. fnrnlab?d fi* tl" IMaa^l^aUnWd. >m A^?^ W*?M Riot fir* R*'' km ro* u?* JU UUU ?Jiia. , A?? 1 odlaj; orl.^ f77 f?rl.C*1 :?-a CMl Alloa i 1 I l)wk?n aa'l (?Brir> A* a?>i ?A ta; A*a 1 nar ?n! T r* i-a. ? M til k nla liaf'i'VM ?VtB<?ia VmaOJ ?ad 'H'M Ba ? Ikaih II lob* >>r? ?*a. ? ?b?A la aorW ? : And >lkr B? i '?'nnawRra WA'ar I*"p ?, B|nii"1??<.!(-a ,\,r - rv-t ? and >???? Inira ? ibar fnr (frMlA 4" . fariAH PJ J?MK- C kARMt -I. M Front aki?r R 1. MTROMHi V. A7??RA rillB AjnBOUrOlAT. TMAT BTRRTORB"AR dn^ad ra WRadaaia ?ILa?R, wbo b*?la tt? <*jr?t of Birntft AAAoraAAyno *a?ar bar tora. Madaiaa wu?^i I* rir ?'?*< aatmfcala that arar *aa ?n"*a ?b< w?; la?*t iv> ,rain af hr- wnr ?ar nl ntan-a, aad Mil aU lAa ama <d 1 n r wlr-ia ttfM liar . iMMIm arr an ?r ja kbnt kBay ?nri?H? n,r thai aman 'a bar. Nnaa ladtra aay r* A I u?a uaik.1 Ibailab iBrr Mad w* '?**? for aB a ? araaa wnh*tm ?n *ba bi rrv-ari aM> tn pbiVwr-Wa. All Abnn 1 ?oaaa'i ibia a? aw ?rfnl ?d anirtma Mr. H?r adrba Baa aarar bam lor.ark 10 Ml. AAA khr off ra hrcair lb- i?a.^ AAlara raw-nl w- i. ? bar *n th? A'- -? am??AA. 9 H A BTORtRHIR.I, -??!>*** WORRTW, B?T1WT1I daaaMrr, V*n *Hb B ' aa! And |W ?f Mp v*l^ Aiw a>.n MMOlli'A yia wlU anrry. Ant aAar aranta -A an fmr rrr> ib.iaba fra ? nana. naU ?Anra ?Mp oo?) Iar mf ?l .. /?> aM Ut l.taUoa atraat, ba<o? I! IBIOM OBA.'iaAa ?<A a?ia*(uad, ____________________ Madamb m' row, n.AmvotART rnrnnkn, tor. ajarlT nt IH""A'k ?<a? ia. aanat 1 n4r? ml atii 5B ra aal H fiaminAtki.r nf dxaaaa uvd StatafaA, ? *a*Jn At Bar aaa< R" <t Waa T-aaaty mat bk3 Rrn. paaa'a cri*fTr*i.ia* 'tiari.w r-ii/niK-.r*R havt* i ^ rt^x.trd to R'i 5 lli.n l ?., CAit lc xaai.iaA at <iaua1. Be ji f rotu 9 A M. tiUI r. irtRAHBtun. s TRPAT B*<:l R-TOW TO FI.PAniRO 4R1 OOUJUIB FH?? .? ' Tba f*a anlRaa ataamar Rf'KMI 7I??, w 1 jaAva Flnahlaf m tnn'ar ai II F.andtP * raknula b ??a R?w T art. fma 'i%? awtal a*D. at IB A M. Aad ? W W. M., ARi'iai aarA way a? TwB iraai nr? Uaa^aaoB 9*h HOUSES. ROOMS. AC, TO UtT. AVAkU-ruifWHiii h.hm* To i ?r. iM I ami. third a?ra?i K.. IA4 ?H, j'?? w-?l nl an.b to l?t lor wi a?>>nlha K uii?r, 'nm Wiv^n*"'! I, boa all l> r mi-tirru i?u ro. ?Bi**ula, and w>m?>>Al*lf fn ?? ml. t?r W m tin bu'JM fnaa 10 W 4. apply # <baa of Um I tarradoo H-itoL ri ?wiMnn bocss. im TWKKTiK'rf eras*"* w? *\ I?h at *> .'' i, ni,#* ui Tw ***ly a?v#alb alM*4. al it J?? to K<. u.ruih mn <-t at >1 t> 0 ?>>?? in W.n.?a<l arauM, at alao, ti.lral,!. l'n' m ui.li. d H.iu*--. J. M. HUH ? Kit* A oO., 470 P.inrth unto i* ATBMfE KK1KY A I> at f lO HOl'rt*. IK HL.KR ? Hit lo kl" ftitif liltt* 'm n itro.d ?*? ny liH'tc ** iIVki m>M> a wtih *ti tu<aJ*ru mr rfbUnw; iv*? A'Vd IT lb l>?rd*r? r.-nt *i ('ml. l nl|<-oa ou bioada a> . WOKCKHrlUL 4UU , <*:> H- <?l?.y, lite lilt Mnir.ail < ^HK?fi?r ri BNiKHuii Hor-<K in r?iw .'tTv-mro \l lat tmirrdlAu-H ?..|| |oea I K1?| fii.w and mmalMr fnrrlabad wit* ??T?Uil'.? raqutalf > >r h i a?k*npio? r ? i orh || IXV * Ian <?.? at >u Abin,Miiu mi . j*.' k I N.-lll MRK 4 < <)., SO fourth aiapoa. FtRrflaHBD HODHB tO 1 KT -TH* *!.?'? A*T THHKa a?iry >luu front II itiae (I W*a4 Pi*ty dfth ? r>? t* twran Pit b and fc itb a?rou*a bAndvuia y ?iw'1 raimMlH# (nrnwbrd Pnr jartloular* ard nrdar I > (Ml Ihx pr?>ui*oa ?pp y In PHILIP ?. WILKIN* 4 CO., 10 floe tjrml. ft (iw?? tmmrotaMiy. rKVIHIItD ROl'8* TO uti -FROM TII? IHT or NO ? ?vwrv tkallu' J'U n?it Pla%a.Mi'ly tia>*U>d on TVi?n*? al?b*h atrial. h?tw i -Ugh h ao-l N u.tl aveutin* nW rlv fiir*iiaked an-1 A*" till I * *imr?'ii?"-'**it Aooly to H !? Ull 1 > K ?KltMlCK. iiikfi. IP ?rtmt (ruin 9 to 11 K. M . or IMWnat Twenty AfJl?trt?l nil1 X P0RNI*H?n FO'-^l 1 ?KVT-HHTWKRV VTrT!! I ard Mi ') a??i iw r dtdtaoi ?rtn*r?; n f<vir <v>?? fr?A*t no iri-nt brm??, n <?? )y fa'Bi'bn ?. to ri?nt fur ?ii aifDiba i>?at |br 1 ? of bn\ m yr oait ?pii'y ti K i* II ?" ICCftTK, UI Hroadwt/ iw-au An* ??irdaoi ad>n'aa^ui FCBKISITTTD I OC?* ? LST-mB HOI78I Ht>. IP *+n>ntl ?tf ,m. in p?"- ? ?! nrd-r tbwaib'? furmabw and r^piatn ? lib txmrj onu ?? ? ?nee, a rmjy 1.LOVU W. WK.>M CprRMnnto Hor?n fou tub wrs-T^'i -to nr.n t 'nrp Vi.rf ?!I HI n' *ay. th? 'Urcr. >t ry hrick H" m? No i. ?a?t *htit?> lib atrm ; ?ir 'r im Pl^'Ji a??n ?? for t-s?l ?l 'ilyirtK. H ULLilyOW k OO . H'tl P.lia ?tf.;it, VPRilffPID HOCR TO I.lfT ? K HM-IT, PRf^'ATV t'mi'.f orriipy n( t h^r.lnnm-l* farniabnd ? r\*r> l.i ? * ??' aitu. tins M ? i ->% yn ???, r ,i nt t> r in, ? n. I !ili? ki i"?ut !? ?'t *rd ? |ih i> Dmil?' il iuk, o- 1 uf fc>u? ^ii l ttiruittui' lb- A kirr-Ms P. '? , ixi. ? 510 Y. !*?.?? otkie. f^n.mik.i snoi' to l*t t?h hi^v (>o. u<>iifn *? T Bna r 'ha 'a?l t* * ??aju '"ho* > rrnt ami VI I *?n n ?oik ?.>.ity at ' io rU* mra^h liiUftry ?i & Chaiutoi ?qn.ro, V. V eOtxltt TO l?l RHOOt |,TN ?TUB HRIO* Ho .?H? im an' !? 7 PtnM?pfl? ainMH, oonmrt*!, w< ?> i*"iipW*in r-jna'r bavinc b*ro rar^utl* pki iml fornjihrt. ? Ith ?*'?r #a? ant nulrtirn lopr i'inm i, a utahlo i >? :Jjmi -U-a tKMu-iUiil buwi Apply vo A ??U.bN. iJQ i b<ohkT a T 0K?)C? tO 1KT-IK |V KN'JI.TSn b> ia? T!il*iy al.t'n ?.r??t j ?*.? ?? J ??>! Kk. ? ? ? <i? ki *lth >? wllho r a fWlnrMtf It nrl in ? o-lrai- V?. j ?v: '- on lb) |>r mln - 143 *??: Talit) ci^btlt L 0??i nn.-skvrh-i. fc p. v p> i o"; 'B m D ".r?t au ' ? f* A il-iora *f N i t ll^oadw >y w*t1i a _? B> l?rn rr> ir v^mma tWoo water, Ayplj to H 9 AS 1*1 ? a> ':t OPHf* to i *'.-4 nB^rsAVLi orrici P' rt\^t.r f i- an* ? k>?i (Und fur ?h i-?C4v<?; trm ? ? a ? Apply to II ' lull Kit. form 14, 5 7W 3r<JAawai. Hi 0%(? ror.rr-A rtOHT ?OOW OH ROOW A?l> P?? r til n* n .furolrhBd, ouly to p\r*J? ?H? "UttbiHtan. App!) it I4J #???? -Vaateenlb at . '.h id (V?.r SI-VAN po?nni-To liah* wp?mn? koomb wilb ?^uly p<iw*t. 1m ih? wlmdM a*w 'nlWtliiK now or*r p!?>Ur? una M >?. 4] 41, M, 411 and iHfliww atrr^t. tbc b?tl uid l-natliw la tbla oi't Pan'Hi In ?aDl (if Hr?i ?laan *trm mod iUoo* aboql.l n?ke loun>' llaW applmatkai 1/ M J Mnt.ilin on ?*?? J)?M TO T KT nt Oivk'INWI n KTRBBT. IIORMBK 0 Bar^'af. Rrnt par ir /nib ?'a i 1*1 1/ifM J> Ujh ac v tvi!'.ili k W Orreawtrh ?ire<t a ??pl> at Zi7. **<> urr-rioM kovrwrck i. ihidb mo. ?i 'vksi 1 ?'or y a?K>0'l Ktrrot. a o" ?l lhr?* atnry Srl?b ItiutdlUK wilt Pnitlifb ka* ?.Bl. 1j^ vl lb - iu'?Vii-ij Uny nia. lonalKw iMtcbuap. tar further pull?uWi %upiT in tbr pi TO UTT-aT 144 W|H?T KtFTT IUlHD RTNPBf, lit lw- m Kialrh a? mi* <u><l !tro? ?nt ui?'>l>ru Us'M?i*j h'.fb -i ? >ti brick Hnuax. ouotainlac All modern improT tui'iiu P. iw* ? '0 *i?*'? moa^illai^ly Inquir* ou Ibfl |>r?iii ara, ur ?Dpty to P. II. ilKY* N, Mo. a ' i ;w -trt K -nt \?rj Bodant*. rl.KT? 1 If HMOOP D A \ Kuril. PirrWtir.VKINTa A?I> nrrratb au-rta, frmt and hai* I'wtor And win itc.i *>?m, bind#- u.aly 'nrklibNl, tbim trior, wlibrml Maard, *m an " xrr "rtnT, ur a a?i<U faally. Jbu hu3M oxUal All ?o4>n Ivproww nu. To t.r*-ruKMl>>BKO. a ? JK.x rictL rota HroBT Vikmrv.tmmMiM ^>.1 llo-iw lu o?ir lblrly foartb alrtH. Apply to R1VKMA A HAUL. Hi Prarl atrial rljtf PRO* TtiB 1ST OP MOVKHIIKR TO THK1HT ? f aay In ih? h m** W oaiw p\rt nl '.h" h%'.d o ?? hi, k ir orai H ao fl Xai na4 art: i?. wtlh fr"nl l? w maotlf dcalreu, b*a Ail ?odnia ?<ot? j*mm, (aa Aud b?Ai aiwlabi d TO I FT.? A RAR'.CIIaN. K POR tOCNOHR ItNMCK", j or !!?*? wbo* a dual tia to i*?rem- aea b ??. ???|nag ?b'l aiiartiori'la T?ry ww>?i-nlrr,l, wl'h |?i ?i ?pr rn ? Miion, 1c., loewvi ? irr uaad i.i WllUamtb.ia?; <*mi rl#t?h Iv.n lab?d at ? 'pti r A 'nm ar 1 i!??a, aad 'ur ??!?'. Ap u.i tfpaouJi fnuUilnM, WUiUmaburg. r> I.IT? TO A ?* 41 T. 'AH!LV, a FEW ROOV1IV A hpjwa ahmi front Mwiiim wlti ill tki mo >ru m ire tif'oy np m#?, n'?r Tknil ?won? Ii, . una ?i vt U< iIiMTa Hl> ri fruit tbvn, SJA franh vramwv rl.ir AT \ RBPIYRD KATK, TWO LOWKR PAtttl of b ,-m in lin lb"!,; a."-uih tt??e*. ^Vl ?n1 '?*? ? lar r 1? :o tivr ? lak h #?i?l "i *4.v> onn in f t ?;k ItnM, ?: MOn, ore la fMrty > ??r l> uraat at f <0. nn* a Tw i" ? klk wm f HI1); ?f M Msal M(DM no.roi r Hi RR<t ad no* la lb I';) olu.h ?trw . Ap,'!j I j JOUR I ITl'MK ? 01 1 , OA TMr<1 umii. rtrr po?-. ?/* ioi iMvint?na.r. tub ?km. ??? ikrrr t - ry hntwa IC nUe% Mr ?<ll Jl ??? at.jMI ' ?"?'(??A r?r? *?i da?i?!f , with lb* ?.v Vru UMp.o?e??i>'a tkn? Rk vil rrnl H ?? Apply WR. 1. *01 DAB, II" Ra'rrM-j r> ict- h*v?al mtw rmcHitM i* toirtt ?-?* iw.j Nn? t ki.utwt ? Itr to M *llk cm nvl fa i?rra **i?r n??*i h r> -r. w- U vrao?#i. for c*iiUm>! ?m l'i la ai'nm '..?a-h*i?r n?> '<? iPljara n? -<1 ?i nljr l WtMiAfl i : it 1 'A ' x Blco, a1 ?1 ?a ak . udcaU at J.'l ft . -t i?*n * K H>Ml lit acinic coa.irH orrtnt otrb rrox* ??? ?-?'!, .U Br s ravof F -l?i a-xe'it. Apply la is? r ro LBF-4T I'-KlfllA I.ARU1W, A ri R.tMlBO 1 b?.uao. far the * jter. 1?. ill* *1 F s. ilk lift ? ?t>#r of Monrr aH<- it op ?Alr?, ro ? AO #. ?f Mr f. W. itKNMKIIT. or if ? H . Ma)'KAT. ' I'Vatm Ml w R ..!r .vl rfapot, Fiat kill 4.1 of rut t* tlootr.Tir, r itb ho own. at bo. s ftow D>*'"\ to a I?a.Uy ?l J- t aMllr"n. (ia ...--1 ? *l?? la tka h . M. Fmt- i i abuk rnonT boo^*. ai? kii ?i,ik?t <i*j.-i r v Vr..?l il. }S7 f'.ull *vm*e, ?nraar ol i - >ni o^ikUi ?;-a?L [0 UT Hltc <??? AH 3 TBI*D ^rcHlAS OF A OOCU ji iir<%>j*aj n< ?? MniOnik J. SUIT II Dul> IB, 10 Xa?-. '*v*Qla?nU atrrt r!.KT. FOB Bt'ftl.SK s. SO.TBTIBH AO-THB VKHV tllatw* ?>w I 8 '# *nra*r B<) "ra, ?HA >'|?.'r at. 'mi, aJrn, ib'n- fmni k 'm Um f ?!??* n .nr. lit Bmad ??y, ar<ri ?r nf T iratftb atraai. Kairaanr apa.<... * TO ? r>B UMIK TIT* FTRRTNItRD flOl'MB VO. ? I Tolrij ?f..i .ir***, hat?iw-.i ri'Ui ami H'ti* %-<Ki'Ma; kk/ ?)liib?r r<?n and >???>?! mil arlik hkrk wkl -? ?>-?? ?iw? ?la'TiaaP'tn Wmnm, two piruf* Taaira L, mal >?aa?n nl, bar* bl?i>? . r?? ?? m>-m no ih? a?s.f?d at#?, ?hb ??t?r ok?H %Aj ?nin(r, a t?r?^r of paair*aao4Dna>la, an 1 krAarrt ?>W1 ?alrr ir. 'Kli n i *.>? kniiaa, larr* Arj a il?r n? hu- >m >^a? ftri Tim r7ir ?i ra i .viah'a ?r ika b?l t .?lly ?f mamrw ! aoJ t.n<-%u>i, -? no? >??n iMM*r H fw tk? pn?afit <or * ?o f?*n l?a ?fi? r-??l?n. Tk* ^ ??? > nnewelam In a-ary r*>i<*rt la r?4ar mMi ci It a d#?lr?hW fnr a pr*iaw> ra?U*. For furtk?r Mrt'ikn bx.olra ?i lk? pn> *lara Viwaaa tk ? Im-ira <* III A. M. aa4 ? r. M. Tka.^wtaf -tjr ra^arrnaaaviy b? raiuirad. r LIT OR I.HAWB? TliRiB TRRf ?.???< KT?R*l, oa?. bu< i to b-al ww ?oKa'-.a 'ir a.,; ?inc.i ra 1?i?tnan??; fr<al M I'orwkafr mrxtn of Hr*?m ?irk -.&d ll??'b trcm lat of UrtBMr. Iaialra of B. J. RBI BR. H*kt auval, kMft nSW*. rl IKAB* -tU> FBB BOHTH -RJCR rnrfAuB OR BrfrAlya *"?j ?%lirt?' A *n Hlrra !>? a;lir r aa<t la r,? tiainl i aara, WB| ?l? kaklnwa. It ?a/k?-rj atraat a?.? ? "kaiaaaa M,-aat. '??'ra m Iwara (t*aa. Alan a *!?.?? aM ftocma MA Applj at M % .aiaa atraat, rw 1. ai a?a im rirt-froB row i RTn, tiir riRAT of ?*t fjriiikr l '* ar iMabad Mow M Waal TMrtf ".rai 14? RAit TWRTTTTHIftn RTRtrBT TO LBf. __ 1 ? i? ' ir a' tj It i #h with m - aro S\??rf.>r-n m <???!#!? nrd?r H-nt fTlX) App.f u< J ^l-> I, I..- ka?t t?.rl> AJ^Ilkrrat, k?fuf? ID A. B qr AfWr r.B. port nu n i; wo^iriir PUT OF*lt * HOTl' F. - T.ifc BAILA FOR R( ?orF^ n? H...H ban. ton ?ad llarra, par Ua4?l H *>?? AH A>.' a. at 0.1a i ?< ? m btlji*, tka l?k <J*/ o' JOnR A. r?'T. fratww PI RRIT1 NN. A FAIR MIl B OITBB FOB IBtlORO H 4 Mil Ft'lUll itr ?.a tWpatAjp rM*r ???a? ? ? aaAl proaapV; iMn Ir' lo. MWi IR B ilani wraav, ar? p-rrt. A RF HRO* R RTTT OF RR 4R*l.I.Fn Fl'RRfTURK Fot A W4nr? <4 avnr'M ?*.?*fariara A tan ?* >1 itTai bm> fika" '?r a Ma plain taA nnmmtrmil. at FARHIRk lOFIH MR Oaaal vr<aCU tRor^ar ? aMtahaA la lktA RABRT.IXT) CRABRBB ITn* OT FVBRITPBB. I? ?all pukira aad ?ylaa. at vkoiaaata or Mai', Fra faar Ran Ml of RraMarap K Krawrri rb BiiCairr.-TnB n:?nR?rr fBirs FAin Mi for a! *' da kotWRboM Fa^iHaw (Wt"? Rlr n?? A?. ' *ii At ?T? fb.rd trmv nr a?1r-*a Fa?*lar?. aa ah"t* B B A ? ?< aaairuaaol o I kaa4 fartii ara alwan oa ha?< T ? Dt>t A co.lB?wtTT*rrrRBR"? ard ? , Vd- i#a*C PdMQta rttrvRT n-^KiTUR* Bar# ||?P?MI In v?n tkrlr laraa ?*?> M. **. n^Ml. M aU! ttiwfttf ar:: ? ratal l aa . ? IW ifffr r-.fatHira f<w Jraa H r^^a. i-arWa. <l?1w #<?., V> H<-? V I | 'air, of -tol?A. pAM??a. Mia tif tk?R o?n ? ?>??? fr^a bPn dft?l ?*>?* . rkatrrraat fMtilMX t? HIIWWMItli Rffl ???>!? IfeaM W Mil ftl %h+ "??*?< P '"V"? . Vinr ? V IT V MmI Flo'dih iflM, frwtrnmmmm 1W|b thr TI HF, I '"111" W""!.*' V ' ~T* ? XMU*!. !.*> i T "i * '"r* * pn'*" n/ ??t mil* k?l ? .hr^. i. it <?. m b n?-?a l> pnf? 0,m ah*.*,*. < ?>?. i tniM 1. (. i rrt g-r, o*a?? >u r? , ? m >nn >? >lB. !y?: '? IVmni nau.<-? h a. Yrwin* H W^n-niM !>*?,?? a. (. ("JH*. P. H UMBM OA> HH.W? ? H r* NOBkRI CAMIAMKI *VC AM T**t TfPPU HuBb| f lilt Haiim - 44 ptxKi, h hWp Hnrh higb. m?<ird p* t* nW ^ u ?>ntr?t w**bout ?n? tm?ntn* or pr?ov uW> \ 1*h 2 *' vm r^nniH *n<1 ?oH on!? for ?i <*f i??e ?np * % ,r\m vm u* ?t* Me ho. iJB Inm "?*enteeoib ?lr**?n n?-if Kbi-d arc . Ml. AH*Y HOR?B, riFTKUM fUND** THRK4 Iff IltS Mrh tan* t ?tl in ?bit** Wort ??-?, *nrt % Hill ? w*i * ->t ore foht fo?it. *1* ie%?*o|e, ?!h tb* err'l ???**??* o9 lb* Plffl Hrj1?rei>l ( I?rn* ??"oe) N Y H M VV*e /t e?W?*n l?v*t to? oil i be Hatteff ?t th* "nt1" l'?h t?i?l *?? t|M#i?o* ^?wted to lb# tithlef of (feat IH'bel We* thirl*** fi ?i oe\* Fit tb aver on The imm** not b?vln# ?-&) hUMea. ibe poblia ? w*r*e<1 not o |??*i b*?ti<? tb't b *rm lior ?jai.k-two (>??nD HicroNii hard ?*>%ntj<Ht r rne ie*w dntHnr'n **b won; aJ*n?*v**-?J i?trM<n*?Mi ^"D'* top ?n<? uo i< p W*r?>r??; oil ?*fll be soi very ?oe<bt). *9* p!> to rarrt ite fo lort , 17 Wonalor ?t L HaI.B-A Pa?H 0? a*T M ?HlM, ?I ? M \"DMX r r.i? in Ii'wn h.i.lt k'fb if ?ija ?<1 1>? ??ntK ?hiimS ' '*M l'M>|ifnc lh-v ar? llr-ot <r.wa > prl? M ",?1 *i>1 hfiold I'wftn w?ni i?f ?!??? *p ?*? H)B4 i&$* I'KR, f Uiot-l>v*?, c imor -tt LHIR rA<>v Tim <v>hm fh y r n r?ii h k r'inii* on? pair of :>*??, jr nn*. Ivi n I LKi . hi* *m .1) l*<>nv fnriibnv ? l-? '*n?- P'ilr ?f I M*h |>"li? Uu It ?lfl <|r<.P)(h> It ifiMKl. I' r I'U uliiUlti', Jil Forty im iu H">mi u??r yen ?*[.?-* H4v \*v, lunm nion, r wvfn y?nr? il.l ?mu<# ?H-1 kttvl ?ivl ? r?.i trllT<tll?<r; *!?>, * I. . k ' mho ?liL :<? \\>j s ?t lb oisno'* DubiA 110 *?>t 1 till >M. A F'.'Il HALK?nnv i. APitK r'.iv r>r Ho lit its, "I* (>!<?, *! I kkii'U hull. w?l -h ? W? txnioft* 0?a p, r-ri kt 'h- n?ii ? In r??r.i ih* . jr-a r if WimhJ (trMk wit (IrowlHky. flam * u> "2 \ * fjli'K HA L K ? A FINR UK AT MA?r, TH kll ll<M <>: I II jt ?..rl #. ???!< I??v I.H n? ?li-??44 "tei?p. U?. aire at 'b? ?l?bl? 7H * li JA(U RdWC tpOR HAI.K ? HOBSl, W40CN AMD HiR*r'?; BAT r M'irF Hhiut h?o'? b f h. ? i fyrn id* ; ?*? w* Id S "I*, varraiilrd tmiivl tin*1 b ril A imr> It^M r>?4 *' I* 'D ami A'' fn? i*0 lo b?i mho ?? Tkoapaoa^l ?Mil*, 110 kA?t I hlrt#*f r lb im? li'oR sa I ?- A MFmirn itAFfO ntir top wv#OW, P nfarly taw Irqnl'A of T MRiDfOKD M IJMrty it m or *l <"onp?r'ii tlAhl*" ml ul HXI < 'k*r? ? at. Fob R/ -* - whowahts a otyi.i-w morrkl vak* ihv rnn ' fv > <11 n I n ih? ri? I awl i4 ?-inl, kliwt ut a *p>i r- ;t<t?t^r anil ? aaH' VmuM ? ' .b t ru^oari* tie ?%rn;ilj fot KOj' iildinaa V I UH Put odl # i,' H M^HIt ST. l.tWulM ? I ? y\rt *a I'm* t^ragin. ilvikif ?.* : ? ?* t *'.?i Hnrni??a ?o.l 1 ( I r>*l *if a, oai riy im ? it a. h i :ip.i<|.i THa whni? > - v ?-..?? ?? t it T t h? a??n i'.Ui'ulil Ti/ln'itU ? fra?:??) smi F <rij Jklr4 ?t <???? F* S HA'..*- * r?VT0*l nt.J. BCTLT IN WXTO*, lit , ? ? ? . . . . . Pr.<M WC l?<i lira gltl rcaa ?? i ?. mv htl V >* HO UfW ro* StUL-V ? H VAIf oorr HAH " ?t?*Ti ?,4 ??t?-rn W*? f.?b. w~t? ? Int of k? ' -?? >4 b?1 p*lr< n*%A %n?l ftiAfl* i -a r- ?*?i ?i TkVrfkJ ?. >ro*r id TM/ty. ^ibt? a-ri rt*id /? :, J tr? v rs h . aj? 'j^rr, r Aw, <>?unofloaBtj. ?. t. L'tVTIV < AR1I "O*- fcHATfl KIR SIX PBRJIJM'I, r r' 'h .mln> ?? ????!<? 'r ?{?*, p' i?l In - ih^iii >? ??, r ?? I'lt'H ami 'o !>?-? H nrl?r ?*?! Mtil pri*A HI auk. Apply iu 11 tt .Id ? reAi. up >t? ra. non?K roR n?f.? -* Rufiwtf hkrsk, mxTtut b .oiiaM b i*rfAct'? ? mti* ut.lt rv at. Huh kmiln?B h4ir?r? i,r tin I r ibA rt,MV, i dtp > npt. f-?t ilfttr Hott 'ml* f ir ??ni f tmA 'ivrur" nt th? I t ?V" y*rl, fool of iifli) ttrert. li'O'k J a wkmtbtib m* mar -? ???a B oit ??>?, cakri \..km and w iiush ? rtttt ttti.a rbo?p ? l?r:i. v*>r*a>Aul of r?<? '?n>Uf r%frU?a^ SATlttwAta Hiurfl?? 'ir??^t>?' anil Hn?t W?n u?. and aA~ r.,i il band Wa?<" ? ..J fifty hdrart, at 1S4 F Ukto ataxia ant 10 Nnv'tiaat, Hrlktl*l HORKK*. -?tV*S <|(V>D WORK TTOKhtS PRO* *?? rottniry I ir **,? at WWrni i ?u?tj H virner at forty ? m. 4 UrA? t ari4 Huib arenuA. PL- iM WAMTRU? RMiLL Povin:4 pot{ OrTIf.O. i n. I'lraaA ajdivat Or ?> T. Hall, IS a^?a t. rm loi.n- ov s?rt'RnAT.i.rr. is. ATiflfvnuooK II . an rall'A prlrttA tvao >?, ana lu< V a oatr ir bar VI. II rpaa l.'> kuh. a f >'tr wbuwit !>*( l1art1 aad a all rr pl?!?-d d. -i 1a h .rats ?*, by M. B IJtttM ? OO., atM Modw n. 23 Naaaa'i alract. r> nie Foi,D-hT H H i,?*r>p a 'f). n utiwi ?tirrt v an-uon. oa Ha' trfia?. t^-t 13 at 11 H , a bar Maj a, na/ranlAd 7 vara .i d. ?"ind >?' al*>l in erary nipm, aan is .ro-i/tilf trauind f'tr aa4dl>* atil baia>?i THE KIUTiHV i< ' ii m m.uort iDuintiM ?I * tr^ctinv of tk? vm-nn.it. iir?mh? >; ^ ItOIiaa Mlflilh Knot nnrillMluv artn-v?i? ? tlfcr?? O r met. A.k mi .>>*-? a*? rr-i>iral>Ml t? .i;< >? , ? i !> ?..!<?**? >' ji/j-i ?i r# ?UI ./>? tr?*aAotnd. wy u . RUB, OaviL W. M. Hakhk, ????. KP()KTI\U. L'oH, MAt K-TIJ* m-UOONM r\<iif?I.U rftAMOWL I" .'tn I*#:; e?'>'a mntalua fimr hnnhi ??ur i) v?t, Ai , lurr* tltrk"n, ? h irk rn ?o'l all . -U; atuliinara aratir to ik, *toltr< altm Mm luOialVM,!!! i? *??: i?.'-n?r- ^?r, t? ?nit ?M? rr a I II ?? l???t (hi two ?( ? Irk, t, corn. bH?r. Ktil A FIMULT 1141511 1 liTIR itl.TT. PB* frinw !rtU. ivl t>j oon i f the !>?( .raloon In ia? HUM; aka * ? Sr* iilfi^ aunlano of ifca lirawd. ti ml vf??ii.>aaf\ Sol a Sral ratr ?*lc h Art iraa? Jaa-j, t*n 170 llrrtM <Ko*. rw ? ?ri<o at f Wi|Jb? auw*. li.tbnkru. .1 J. |)|..d dH-HM t VI. ROW* l\? TfitCflAJTO I hatt ri|??j muTaUti* of all i.'m A .i -raoi I iila kaaiaa, Mil '! ' '??Bi aijtk la ika am.olry, f.ir .?? wi.li at -*a*rt<i, ? ? ? . | v- A , '? i ?l ' <n> Two WAT "mi ? a ? <f *r-? ? IX ? no ? nd 1*1 K-r ;w1 l*v. ?vjh 100 ?>? in4? A?4 t?r?.** Fii Mh I' lldn? In ifctk rmr.'.rr ? ??*.?, < r pi.ri?*rm nauM t? r i IV t < an '? >?o .?ht f jj> iai**i K?a 'tlUi IVil TAid*. '<uC. V > ? 'fc. 1<U '?J* .xja If] IV -II < Cm. \- * iit v<?k ? ?.?? rn? r**T ?-p\tii* ro?hi>. 1 aloou ? r?? ?af?"i nn?, u '?? &.-??*, . w ii ? t fii.i'1 \'i Kit j- utr, i? of ika HAaaanbi am h-r -orHr-LU J >>-i*ta IVIi-v U a a >Mrtv WAr. ? i lr? fttiw. tn>'.?i ?, ttan \ajrhnMut h ?' *?, ftr I ta ?? I %? i* ti If'i 1 r it ii li*rr , ? rlinf ??rr IP-' ^ UT I ?.*? V H '?* Vf. Hrr ? .h|B la >.? H t ?rr'; In .1 <li*? ?.< t k:. < ? ????>?? i ? ? as M V4IH ? ires tar <? art. fa. . ? rr. n ?? >.?; ?? r t ta ti ? M"' -*.'!! l< bi i'ii 11 a*. ? ?. Tf ' ?. Sewar%, ?\'a?ht rri* M-n-Kiyt* TAOHT, or 1 Mraa* i a MM MMaMl) fm l * aaara ??* ? . >, a ?? ; Hi?n; t *M ka I .4 A !?w VT*a Al. ur?*,af avptj lo A'l. .UOii.Mi.ia, T* Ikkf m atraat, Arvk i>? - / ii >/| UKHMAIT ARtt rM.'il ?!? ('AUAKIW-fM? U U'lU a l?H*r re t, ol' citli '?>??? Hi-do, f r<.? all pana i/ 'S?- iror'.!!. ai wkoaatfa ?'vl at OliAltl.Kx R*H HK A niltffMK : V , tii-feat*** MraaC WllH a i im'ila > ' all l.rnla Nm?kt ai. I ?<? I lUBDH M AS?tl?lHll CHiHl 1A? CAD It* IVDHI IIUfM. 71 Oatir Mirrt rn ail illarMra raanlniur >" .iiiap) t'.a?, npartriM* u4 aanraaj . M. II Ha a uoatM aa ? tr aiala ( k/?Mku . WOWD TO Til *in- Dt HP AM. ?an* aurahr Orxjaif. i^ry. A i?r ni? <tn ATwrtn. rATivirti* to tbi? 'nralai- wfc>ikarr ? i-frr-.1 fran tKa una* wfal tnalMI if oihf r (ikrtd Laaa. hut I r. I. A P W> ' A r'? Parta. Lratkv aa4 frw 1 nrk VrrfV J A' '? -r %iA *?ri?n Ub " ' '.?arlT 1(0 ii' uiDi'id < await, a 'it II *? <?. I.** RIM ? f? ? I .??? ? ---t IV .Uk> t l?i?i f A M in IP W kiwi 7 w ? Tknraaa/ ara>?Hi all BroaJwv CU' ktatfw. |\* 1IUJ-T1, All MO* OF TM "P?A<moAI B 1/ <a?a Tn?miaa A? . <?aa U* ' >???>; alraat, atxaar of nrxwco. U pui. U<i Uij I aaxl < Hxi I 5 ia**/* ?aaavta4j t ? . I *, , u h.. ~r / Own ?# Ihaaa m ainli lata na aaur.tkkrT ai LA* rx, I -tfty luwiim.* ?? laalwaa JBMBj <ka a?r?. It la "Mad/, tn*p??r tknaa MiB MS wmt -? ?. ataiui.?a naara. Aa . *ku aaa t?a? M?ra?a?ak*> mv Haaa PR TUI' BBOkDWAT, ruMinAWIRQIO <>ry?1r kg ? ?** *? ?a>W rarUli i!kiMM ? ?IJi ut na. conttm )? DOAJI1 ITHIT kat n oo? ? . tK* nm All ?laraa'a <d a car tla avara M m aa rn ?f?r'7 Car. ?? J to t Vaa faw >tatata -rViwi H awial ? rtro IB Ail rmmm. 1 Im fM?l*a of atantamrt anaAaaaaa N mxt.-al i rMri.. f ?aai "%J, ??k A aanaiatj af Mai rMtaafla turad, <* t*< j at. f\*. WATfOP UVIW THt A* WHO *?? AmnTUI I J a ?t A rrrt-ia ' n. ,f "araaa to "ail at W* fMdna. tM Rniaia atraat aa^t.nH hleel *a? of RnOau. ?Wa M r?rv wa a par: ant mra ?l kont kMiwaataMMMIf i-kaur- *k *?r raatart 1 r. Watm'a wnr*. " TV* Oaaaa aai f>-' rm <r*A1tT. rta?aaa, k? , aril* maaaaaiM kHifcrr <mm aa I ...aa at; ka tat (71 K l?at ?M Kmadwa*, vataafL Tka bm vorft far ifea aoa yrgfit nal ir lifi~ C I) II MMOMR. Mo tAI PKO >*>WAT, t HABMl r .t?.) k A D .iaa aruk .1 taa.aary Ilia raaaa4 a 'bini' ;? IT' '?? iirt PM>if htatiow or humaj* ufk~ rr'??tr OfauHaW"a. ? <QfifPP HI MTi* kaa far |>r n I Jf'i l fc i? In iwuet aitaa.laaaa- froaa ?o | ar'1 ? at MN ?? tla "M >V "" IAa? ' k? -? i a vjAt'V* aad a rnra (naa AitMwA. *ap?a?M m*. i " ? B?r Laura' awa ao n?a Ml -Ar h -a?tf GRSATBKT rt'** 1* TBI Wf) *1.11 UT (ML WAAiX. PtaAara/ Bla - rafwtoaaia a t*m4r tm4 Mkaa raiataliaa taa* iVA&r. A kan*. ?nuta. PeorwioBewrmL. mi nuAwnaM irim. gum SnVN AH ?ailt ukatv **?? nm r*iTAj? Mad. ?. Traailaa (it Or Ward, a rrrnlar?7 aMMP ?r AA. ?kr>llT dorntad t? x-tr?a<| kaam 1 ? aartafi. "faaa. I'atimt* aai p^oanJt Or Ward tW"" *a? stm *""? "P*1 kli l?4 II. a niaaa^aa aad u ak r?*fitl ta tka ia<atd* ara prapv* frmt a nfmfm* m*m *fe tkr firai k?a; l'a|? aril % m ?*i rftaaAad prartlra Ikaa ?ay lAlarr llTtra pkraAtan. I?r WARD alcaa aaa i?it TVa mal (MA HQ KmadvAT. ? n j RKOtMW AT - fa* I.AIWV. fHl TVJL 704 VZrk rkr^-aa aMa<.*??, a?aa V alfmma* for t*a ?"**?aaW'*^ aaa?k?id Ii i? nanad. pw*n*aWmlil

Other pages from this issue: