Newspaper of The New York Herald, October 20, 1860, Page 1

Newspaper of The New York Herald dated October 20, 1860 Page 1
Text content (automatically generated)

THE NEW YORK HERALD. WHOLE NO. 8808. MORNING EDITION -SATURDAY, OCTOBER 20, 1860.-TRIPLE SHEET. PRICE TWO CENTS. LIST OF LETTERS in the Vow York Post Offloe Saturday , Oct 20, 1880. Officially Published iu Uw Newspaper laving the Largest Circulation. UADUL8' LIST A Ad.^ruMrMraM'rUAIUu) Julia ArrentJnO Mrs If* Ar&rmu M?1 0* Allen Jtt'te t>aUa t lin Alexander M!es A Arlioirtaa Anuetu Adams tint C P Alfred Mr* *m Aoi'blellMrs Au*M Alee t'athai toe Al ward Julia tus Allen Johaa cu Aadereoo Marraret Austin Betiie B taholnh Catherine Beryamioi Slgnora Brook* Joaeohlae Ilea**} Mr* O it Isabella Broikluv Bileu ^ta<ley Mrahutiert S Berteen Burenla K -oarer Mi** Mrs L breed Mr* Kll/abetlil'.orh*n*n Mra W 3*11 Mrs K S BreirerJIrs '?:h noeliiichiuanLncretUa tun rod Mrs 'UW Brenen Mrs J sices Buefcbee Mrs J A ilae liter Mr* Jem brevier Mrs J BueMey Miss A lilachstock Kra F Blgelow Mr* Baekly Oat serine 3leke Jcfcanbia Bi*bi |> Mr* inneil* Bjokmiuater Mrs Blaccbard eadaxoe Bi incaerb >11 Mr*OL Mary Brand Mr* A'freJ E Bilcln*!! Murr 1' B'KiMraBWataon -3 Bready Mr* Boartman Mrs Han' iHir*e Catherine M?rv nsh Murk Kftlibls Berrottpa"J*e P B -Kart M *m 1 > ^ BurieMr* 7,ornay * Barrett Mr* hnuO B<i?*onh A'-hi'" Harke K1 en Bam MI??kiJ'rlte Boetieoiaii Mre, Do IHuV* I<or*tt* Awry Mrs I 'tr e H yer *vreot Bat tee Mrs i Kamiel 3arry t>W U Bolo Mr*A M Burns MiaBaraaret leaineijMr? AarnaifcHoylsin Mfu<r*ret Bargee; Mary & Re*?t>? M** .1 W Brown o volt tie Uurch But M Bennett Mrs K J Browu Mr* B t Hu'i.r Mr* Matilda Jtnlou Mail ' M BriwnJul'aM Bailer Mrs Annlt BenterM'dn i?V eure Brown Mary Bfltrber K?eb?l rter?ard Mi.'nue Brosn Mr* Jar e UtUlnbiie* Voulae 3erry Batt.i- Brjoe Mr* Julia D c Crane fisral- U. Clark MrsD?b"rab V To. sarell Miss L Crane Mi* ' r art M'? Kuinj C tJoll Mrs Mary Au OohUl Mai 'a Clark itllmi D iiula CaiaMrs hva-4 Clark Mary Ann Cor ?l*s E M c9L|(heuC?'l>er'.ue ( tuu? Mr* f Uaa C*nell Harlan CallSkbaa Mr? Iteasy ( 'raw'' rd Maraarrt l*>'dta.?lrsBarbaror Callasban Ju.ia Crenrlr Mrs a una Cor* Mr* Oliver it QaatwellMary Crejjin Mrs Mar/ iJornwellMrs vitaoM Chandler k la* K Cllow.n Carrie M Corcor?n Margaret Chapman M rs. Mud Crisp Mr* Co*iya Isabella aon H Crnap kr? Maria O Oo? Mra -stiIi Ohauman l*abW O Child Charl iua Culea Oatheraie Carter Mrs Kmtlina Chrl?t>Mrs Je<ii*eW(3utiatii<hM? Mra Csrrnll Mrs Al.by Coehran ?!** A Mary Carrol Mr* Alifftl CnkWi'alk'ta CinnlBfliam Marr cornea Mr* Mil Colhoru Julia A Cntinlsitliim Mra <'.unee Carr!<- Ool?t M'a. 7lh a?a K.izk&eth ? 'ally Marv Avn Col'<v?y Kata C'lmmnw *wl?: Carter Mra. Bow- OolUnsMrsVaryJaott'a-raa KUeabeu too at C!oJU*? Sarah A Curley Marta i Carman Phf#??e A P Colli.* Mrs *m CI aam VI**- J Ce?tll)laMr?Kd'!n>trBivml>y Adelaxda H Clum Phrlal'ne I Oa#Uia Mr* Mary Conelf Mary OnUta* MraCynthto Chaa C-mneU Saie ' ru*e Mra I**?o? J Cate Mra Vary r0n*liu Mr* Mary Cr um p Mr* OmlraO ntrkhnlnai Cunway Amy ( Mr ' UUi ha Mary cl/da Mrs Reb jooa D Damon Mra c?l*in f?r*w Buleo T otill Sarah t)aly Kllxa Ptrot in Mra B 1> "nm.i Mi.-l*rr? Oarle Cetrerme lii.-knon Kiliabeth l>?arae* Bebeeoa OtttsCe.i* lliulsey Musle I> >waVra Ceuira st Drsitm Mrs Char l-iiat? Kama M 1) ryle C?lh?rlae ktie Pwltbt Mrstmlly* ?nni;ce Kli/aSeth Dean Mra F D ?v erty Mr* kd Duffy (Vbarlne Darter Mrs Kacey ward laiffse Mr* Delia 4>eely Mary liotaly Mrs Anu Du 'nn Mr* Delsary Mrs I'll- I>; n->ei'aD B'ldrei lluntni-u Mr* Hli'l rersity v IVitmauy ilrldtfe' I> -lilac CaUierlne Delasoer karr I Mr* Km ma l?ona Mr* M K l>et>rez < aihrririe D?*y Julia Duane Mary UhmU Mra iU>Ubii Uubq M*i Join K Carl Mra Bear! -1t? Kg*leeti?n Mary A Koe'l Mr* Chaa A? I tame* V * li f W lCMray IXlt- K * u? >u alra P O Marie Vr? < bn-n.ua Kllis Mr> m A E'Siia Marr Jane Kdger Mr* (' "line En?U Barnh Kwall Mrs 0 Rddy Mra M<aila F Paherty Mary Fletcher Xllen Pl'/almmons Jnley Fatlon Oatt?nne ri'inbuiiD MrrH-o- Kl olin m War?aret . Parlon kli.'iri. !h itna *ouulne Mr* Ann Parrel: Mrs. Mew Pr?tman Mrs Wlza- Pnr*er Ada i' Bowery orlb K irties Mr* Th'mae Pay Brt.ijr i rreextad Tlear ala K l*y Miss M A vraT?rWr?*'.'. '\t-eth Frwdsrttka fara* v"o?v?r I?ul*e PiaahUnM seijeilar Annie K??f? Mrs H?rah PreoUml.il - T crarr Sarah ^nulkes Ann t -'elfler Mr? l'"P HskMr*L0 F .urter Adaie Peadn Cath- rlne FUter K!^-<b'th Fox Brolly 0 PencU>enl *? a FitrhMt Mr* S W duller Mlm Jt Maria Peraneoa Mr* W Plt/*il,boo Mrs Ma I iyan Mrs leorfeW Pergus Mrs KUen ria L ^ P!/nn Mr* Kllen OalleioneMrsBridKetaeorc* Mrs ioh i OilTnry Mrs Rld?es*. ? Oaeilard Mr* M C (<rr?-:i Marsaret ?rlt!eii Mr* Mary Uallaaher Ann ??!*??> Mary C Ortsns Mrs *1 8 OaryMr* V M Urn n A:iole T <Jrt(;KlMr?H ;jsrry M?* ?'??? Gr>eiMW(h Mra Jae Urimes Oalherlne 8a*keU Mr* Ir.lia r*v (Irlwee Anue aracao 0 ii. i Olbbert Mi*e Gan/ i*a?istor Aloy ilaecne M'? ana Olntiey hrMset sti? Graham Mr 4,!i*re Gftb M*rtr?ret Goai/Uer JneepHaa ? Iraham. ft 'wa ?t\ Itlbarn i M-i-nttaa ' -rotre Mra Uonia# B (Irarea \ 'i ?"ul? Ul.ber' Aw-lua (Ir ifao Mra ?ro ? 3rade Ma,Wi. - Giiroy *#WJeu UiudiyM'aMriil.amB Ueonre All. e J? I <<U.lland ?U -* uueoliiMrs,We*. illh 11 Hash Mr* Anjriela Hsreltiae Mary F illister Annie HasJk Mr* hariuis HawhsworUi lio i^od Mrs Kii.a tlavhlp-fc H*J?? At.no Hope Mra Kv a ilalue* kin ?- J llayse ?tr* Allee floppl" Bh da D-l ilalt'er* Mr* ?t W llaxarl Mis* Kiur Howe MrsBsoj*<n>a II alia* an Mm H Iln/r Mrs sn> e a ub-jell Mra Annie ilal idar >< ' ?" M 1 ?a-ey K irj-rvt tlud..iu* Mra Anu* tlalkek I an ??* Ile-??eny Mra .lohu Miuma Irs tint llamiltuo Ml* U R lierklns Mlea ! U Hull Mr* Mar; a bsn-hj Marj heuneaey Ken Hnmbert Melanie Haed Mra tlennia?)Mis 'atha H on Ji-ey* 'aro'.ine ilsncf lrd Julia B rlue 11 "it ?er Mrs Ubra Banlo Mrs M-ry Beailr'ehaio Kate toplmr Hmily Mr* J' iii llen.ierson Aan a Heat L*>n!a M Fennlean e *rzaret P -n'itii Mrs Mary 11 iraisfwaMaryAna Hatd Mr* mi ?n B eta IP 7k Uuntln?toa Mr* I! W Harris fir ? ?.-l?tta bSl Jeaale M P i?iih-eye Caroline Bart Rlien 1M yer Jnlta Hnrel Mie Kormta Hart Aanw HlmeeHrsMaryD-ll Hmry Kllen HaraettMsry H??lie*a Mr* B H noted ?reOathsrUe llaraxrt *t?>a t Hoiirtt* Mr* I C ? H.J Marr llol brook MaryUouleeHyftt Joanaa I Kl' CtrrM Ii|r>a M try A jMOtvia i'<i 'line Jaat>yMraM*i<k<m 'rfokaaio Mr* Ljr4la Jack Mr* Mary Joaaenoa Mr* Ha Joaaa Mm s?r, ib J wkson M r> 1 <mn! aR off .t*n?a Mfttbatk J Jtrkniunii JulUt'dMllaSiiaABBa Jonaa Mr* T K Jaakat* Mn .Itiaaph loha Mao It Jail a Kn Juttk Kaofferr> 1 ??'?? K?c?y I WtH K ?*? J kit' taj Hataan Kreoar > ?' 'r? ke&ftoy ? ary krndali Mr* H A Johaaoc VraOUa K Krlraa* liridr* Krtrhin Ar>?l? Joaea Vrl Mary J >ua* May J >am May? 2 K!n? Mri Jan* K rtlani i aim iu Ktl>h) Mr*Mar|ta*a' AKt>k Mr and Mra II oa Aanah * ? larala* Mra Mi at L IJarar 1 M ? I aam Mra M A kkija Mra MJ*e A IaHu?V?'a UaTjr Mra Natwy U-tiRVraR L*i,?; Mra ?jr? Laxn Mth l-o- mia KUia i .aback! M r? U J irmoaaa far ?b Annla Lara til UM Umk MraAli?? .-Ik (jnmklln Marjraret Laahrrt M?rv Lmia Mra a?Vf l/mra- Janaati Lawramr Lilvaatkal Mia A II UM.<NMk(l I-arelle Ha r Bilnaine 1 ?><1 Alice lay lira J K l-ln^en XaL I-aiaajr Kary Ueary UkffcaiUtt 1*? ? MraCaiheria# l.ud <?n?rtiaBa Laary Him taarli Carrie t 4 y l>< b Ana t?MK>o Mr? B L?wia Mra rr?a*'ita l.ynrk Hannah I larrac' Latkwuul Mary fc- Ji.?n4a M -a Mar f J l.ealia Ra ' m?o Mra u, edlaa tfafptr* Mra Mary Aaa Magnirr ?arah Vaaatra Ann K Maknnay * ? Mal'aty k.ra UaUla Mataa Ka> Ma ally )? ? 'j> MMLenr* Mm * M y .r?k Atli* P kt?>*a Mrat e h Vxim m CuV.rit Marrfc A up* r Murrta |j>u?aa Maa?n Kav V?i j>?wa fC'ira A Mra* Paanr M Mealing Jn ma T MrtLka Mm ? argt >Viior Mri ? ? Wreba" *;>? Mrrreu Uira V Marrlaw Mr? l>nry Mo?'. rd Phet?e H Mkk'a Mr. Marr R Mllla Mary A Millar Mr* Vary A MUlar kJHat??h M'llar Mm Me, I. MUlar Ireoa Ml ten Mra r Mi;il.?l>?rep Mra I K?MI Mia Aron Milckctl Mra. B ?.b Mflau Mra Jai.* M-alaae Mary Moniauaner) ? .-o t Mooaav Mia* M Moor* Vra CktriQM Mm>ra Mra kale M<**? Vr? Mar* M'MreMra>|irio4 * Morgaa Mra F M.wtan Mn Mary J Mntt >n m a Ka'e M?rreU Mra i l>, Jr Mcotaaya Kate Mirrla iaahe!^? V^rrU Xr. ? <T y ??r Mra M K . la tiryautara .Mra Km a v >?< a?m V Hilar Mra Altra Mulua tliukarma Mull* r ant.natk KMt Mr* Mariana MnhaRle Mm, I nlwur at M?tla*a Maritarat Miial* Mra AfcW Mtir Mra Mur'ar ?'aU.?rioa M-j tk^rn Anaa Myari Mr* 11 0 M, era laaaela MrCartky MmTiO"! *> T. nl?kl Barak II iky Mrklkbaa Mra Dlen r(Vl ?r? J?ne F4t , alt * albrrlM _ _ j , ?n, r i VnMary M,-iVi .?* a1, e Mi- *???} Wary MertrMx MUri MrOcrr-ar M"> llMlMflkll kr*1 artrr Mia Har M?lv,???l Mra iv> MelX'iaid Ma>y M-< *re*r ffrt Mirtll I ("kariaie Ma(>o. trick .V*rta ?r?ao abb llCMlaM MaMraaa Mar.a ot Mnllaay t aUi-rlaa Ho? nery??t?* McHugk Mar?-ra* MeKaa, Mary M.-< ??>?<? Mra -I Mr .tugklau Mary aun at <n Ira Mr*. W rat 17tfc at Mr y Mr* W> Itaiaara K 'idy MekMly Mra Mraaaa-. ? -? Cm* Ulckolaa Mra T ?' Maaviai r > 'it la S < 'er.ut* Se?tw h -C flrktlaWalta a M?r; X'- ? aak Nlrkoia Mra A fclflM ? f,''trtra A'l~? O Mrtt* M-. I' t (' I M tea f* H*rn a 0?-*ea Arw t R C'ttfraKe w ?? It O V. rkotaa Mil* Man ? v " Mra T >atitfkl"a Mra Ilia at ? m?wt rrth"t:n# IVMrlll I aikerln* <? !> -awt lai I .rant Mra A V H>|en Oatkarl a# t ?r*aa ? ata U.?*ka?raa M r? Saa t?>tim Mra Wli iA B*k 0 Jo?? r Mv? irrt Oaena Mra Mary ri-vrl Mr* r - iila fat a Mr* rank |*ar?rr ]" ? (T*? B| {>,-.? ? .'-'-r i-ketra fa bei, PlM * r V *1* Pra.n *?? ' "*?? r?er Am * rarvrn y-laa??r*? Paltarani Mra *. I'aUlt Mra #?r*k M i?ik a* Pattaraim Mr? I. Pray r.attta I'rsa# MraHeSe **?. I?l?rsa Mm Mary J Pk?taa Mra Marr Piper i i'M I Pient/ car/la PMUaMnO Parry Mra, Boad ? P?laak ^ f otter Mra AlailraA Qtlaa Oatkarma tiulaa BPU?M H M<* ??? ItekarAatar* RMman Mr* Rl'tk' Ar*a< lUjktftlaue Mrt PI >ath K f kln/ri* #al,etk Rokana Har?H *art.r?m k I -a Mr ?ieka?w1Mra'y?ilaa Mn?anaa ?na Ma (hit; Rnbvrta Hianca flanna Baau ? v,.|T.r*t Mra Ri ?% M><ta Mm Jnaepk ?aar Mr* >! .r? Aaa t>?lh Eoaa Mar? ilea* ar.^n IflMa** IMIMI R'anMraM i tra4o> Mm Yalllrta R.*tr?r* MmJaaa R>ae Anna fykl : Vrv K RoaoaaMra" ky >** Ryaa Mary 8 llkwir Mm ttkkr Hk*perrtH arlatOar fmHh Aaa ,*U .wa>N . ta Una f-ui 'j A.?mi 1 Wai l?a kla Pfcenkanl -'a"* ????'* Mary | bti ? e,? a r> ? W ihaia-an M a Mil* Mia -.aa?a A RV*? ? 0*- ?? e-y Mjermaa I'm Pa?a* *; BaltS * M nam ' Mul- ,a- : > a m u.jrB) .'irMiM i atk J r-i'i'k Mra I ra- k .ia > mtm ? ? ? >? M.n * - >' f Pai k eel t i i . M Mlaa^fa* > >* * f. ?arr M-a II f a?a It H" H V* Fieater Mr* EHia- fit:.* Mrarr &:<" Mr* Ad?^uo b?lU Btma Maet-oxui 8 iwrrl Fnire;.cs Piclle Mr* Ida *r* *U r FriiKJ SUnhrurlrtta bimouitcii Mr? tl ? h>?tbv Mtry A blmimon Itnr ^aK.vin Mary Ann Bh*nf> Uucih Ilea htcbuilen Mri JB.m h*-.-i*i ? v MmUncget fcptnt Um 1:1 t?be Ji Ann MitAirid tfmner Mr* Mary Faultier! in J Mr* fiwerny hi KlVn Htd*!' Mary Jan* PI. ab?* 1 heit.-o Mr* Kh-te A Sil r* Mrs r?*>* * HtuovVe Oly'.Hte (-? b ? ? lust r .Mi m H Krni'b Mr? Mary Htmn tM' *?**?? S c.xM >uiily li PmMA Mb* MUM F funrtorl.UJd AnjKUx* lLtif?r Klmtvth I ?u?* tew nr.? eon Mm I Zvriet ihejian. kik.'jiuii: .'m th M'? Anna R t>rayiboMU*,Ci?mJ *! lion Wallaen Mist K Walker AM?ie W?U#r Mm I. D Waiter* Mri Kuth W hale* Jecn.e Welib Msrv Vvaitti* l.\ ill* Wiunut ilm HT Wn-reu K irabtth Waiter* Ame'in W.iem Mr* P J Wi.mr.ii Mlaa Waiifh Mr* Peter Wearer Mra A 8 WrKl, ?m Webb M Wl'*oo KUen Wiia.o Mra Th">ma* Alfred ?li*m Mra O B TjflFmwnT, Tolbonrt Karri ret rl* Mtrtbn 1 rxir or xi.nle Th-ir ??Mr?Lnur-ttH Thnrvi m Mxa, J'rlartT Ti-jlor Km Vary A (! p'?ee t ajlor V ?Sir?tAJ T>?ma* M;*U*nc .b T.i'n Hera H 1?V or Mta Mar; Ihoma'MrmHO'itloa'IuttM Miieta 7?y:< r Ama Thompaon Mra W01 nrner Mr* Oath Taylor M??y B Thompton tiate Turner rami Treney Bridget Tborpom Kmma Tw cin'wrrrMmWD TtnRro-kMreP Kranol* TiU^NmJS leoeedy Rnlii Ana Th'.'rptou Mra Oath Tni?l"w Mr* Mleln Threaher Pnrah A Ibcmpaon Fannie Tyler Mra faJJi* U CnderhlU Mra KUza Vaher Mm Ely Cockbi./v V Ytnileick MmJaall Vauk'rlc Mra Mar Vtu> < rt kaiia Caret XV Wait Mra Dr TO Wheeler W ido w Wakele? Marty Wheeler Mr* K4 V?y?tafl MreCbrta- mmd Wt-lab M rparit WelahMra, rhrt*ty*? Wilaon Jenny Weal Ai>naMii>i* Wtlklnaoc ilar Weafot'. Mra Klinn A W> ttnry M ra'ohnW Wr**<n?4 HuaS Whipple Mia k. W Wricbt Mkrcarit A Wire Jenny Wr'tht Ann Wtater Mrs A WllktDaVrtO A White Mr? Ansa WI'kiutMmSC Wklta Nettle Wlllam# Mra Wbrtluer Mnllarr <X WlilumtM aVlrdnlsWdol Adeline Wiiluiika Harriet Woil *lla( S A? S William* KUen Woo.1 Mra, Il'tlway Wl liarj* Kltza^eth Wo>d Mux WlIliamaM.a MartkaWnod Mm Sarah U WiU tmi l/i>il*n W.wd Hatua Wlil'ioaa hebeeoa Wood Mr* Mary W. .doiiMrcMhrcaretWIllhimiiHad.R'wey Wnoda Jane W"H,liire Kllia Wllaoa Oalbe Ina Woodruff, Miaa A Vt heeler Anale Worrell J ana K T Yeaku 8<iaan Q Z /era an Laura OBNTLKMKK'g USt A Abbott B P n Alaaandar Jaa Adatua Ji?r|>h All-n N B Ad.iins Prank? I Allen TA A^ema lhoa~4 Allen lnoH Adams Bobt ^llen Jun D Adam* .loeiah Allen Wm B A^an.a C \ Allen Wra R AdumiHonn/ Allen E. It Co At' im* Jaa O Ac^eiloe Jd*nph Adaais Joaeiih Annertoo D If? t Admit A W pother* Andry Octave A ('km ? Richard A Am?? Jt CnkleT Al'?:r? J W Amodlo Alej.'indre Artii* hranati Alley? Akin Geo. Jr Amer Il'y A ! Hray Capi Wm A Andrew* J W Arthur it iardanr Ande son Jai Auderwia Robt AJdenmu Wb T h B le-ami 0h?? ? Apple* bile T J Arooa A S A'wotvt R S Ash* Kraiklln Araold ller A <!li? 2 Atiwmd lien W?l Archer Ja* H Ann Id Alfred Ackennan B B Aleott A Hort a Ackman Jaa Adler M A i. sua Fella Albee John A-i;le Peter Au?r W m Ak'rtran Rllaa ?Cdi? by Aidrewi 8 R Atchenn Andrew* A L J Arm?nPJ Afc<irew? Thus A Co Aua'n Wm B An' rea* ( ' l? Andrews Wallace Andrew* Vr E? I Ande moo J H Andeia.n B Andtraun J Atktnt NH'han1? t Aqkii?1<u JtMeph Appel II y * ihwt.ll l?r R AylRl** RtcM A Jaa at. r?-ll J Wataan Aj uiiTmIk' C B Hrteketi Pennta llradfixra 1* i JAOo A M Bradford Capt Ma Pea roe W Ih^n'l l'.eaumoo? Wm M fcrad.ey Pan! B B?aok<ieoW t'rad'j . Pa; ton* CO Hrerk 8 P B^ker A'^uatm F to?n Ph 1 Unto Umry R Brwa andrew Brown A Hyaou liroa n (ieo Brown B A 1 Brown ? h--?r?e Franda B KeVe M A iMaker Mlckl hean T J Beer* W m K 4 Co ii let den W tl Kevm >t-vb?a Blrekmtu John? 1 Reekborn t'eo IHltiw la^ae i'.rlioaa J K Belli- w Archibald hf li?i; blram Br Idea The i Brown rait Man Brown IMward Br.iwn rbe.i N Brows Q W Mrowu J r Rrown W J-r 'tr*?a John Bmwa Waltar 8 Brown Wrn H Hrowi R O Bn.wa Jobi tirawi K. ti Brown M O Bellamy. Bratlay A Browo iJapt Henry McMiken A 3 Hnleke frof C J Brown Wm Hi njan?m A M A Co M^i-.d A Uailey I'enedlct A Andaon Uoiink J A Renaon Joae ltuia'd J a* A ?Vl Kcoedlrt t 'bai I H?r.tiin*er ' ban B'een'ffi Ja* A Og lirenyle Phil Rmm* Jobn l.rtj.m.n Uama..?. Koyoe tober' Beullev Mr Haatnall W 8 Hen* n iJ?o Rrecnan John Beniu'rt ? o>man Beit* Wm H <i *lck H W B at )?* Wm I4 Hro'deo loeepk.B Bovil?n K O UniuckiMi inepk A HoneS J'M* >b B> * veil 11 V llraey P e'er Uli el nmn R I< l'?' Hu A Janea hridlev Cbu k HriirK W A w Baenaa Jan I'rkt4 v John Unele; John i'i*dy John Bacon U 1 Riardcn Jta B rridley J W Uthori'l J Ravuvk S H JtaMou M M l.lair Cavt J C Rait Jaa nralnnrd A P Kikt'oin tfben Ba.ler?bj ? limit <'h?* W li iMkart >V 1 ? 2 liamlraR P-X Hraorlt l r A ltltLrbtr 1 ? H'uuikurr Wm limi'.ey adolpkna ilaMey J K ltalley Allan D B ' iy ('hngBun I linker 11 P 1 taker rapt Cbaa 1'kker t ba* RtkVr JaaW Baker JVM 1 taker N T Baker 1 r 0 H'y 1 tker Melio'a* O 1'aktr Da* id liaVatn O l-ai.lwin H'y, Jr Isaldwln II r liitka BeU 8 RtiKtt A'lrnl l .aiirlR V BanyABro Jl? erw a ntstiw R?r*kii A Vkt'oek BerntU A RaadaU Bran* 0 Bar ir? H A Bnat ?t Lyra P Br.iaoa ly Built ? f*pt BeeJ Bride A Hemtn|too Bu l.ocb I hs l'.*rr?tt JnVn Ptll Ht Bulloct 8 J htr b<jl' meaMewlU ltri*t* tl*o W ??"?' ,4,'* l'a 1 y A'R Bl.'lnittle* A ? nt'if J O 1 ortki't tl O Brld(e BoatwlekAOoBruaty Jt* It.rt ?> 7 Lis P line** A J K-uen a If RrOtinlea nr 9 J Bower* t i aa A BMr** a A F B a dea A liiti Henry W Howdtcb A T iwn Brown* Prof Wm H Browne Pfut K K l i r/tn yhoa Boyd A A ^oa RreMtrTK Boeen Bol .non l'< n Uai t Join R Hoylau <eni Htrtaacn i.'baa Bruwanll *?!*f llnvirr^ ixuiiuaVW B-owar .? !? BeriKiv Jcf R Bulfer Ur Wm t) Han h-rd Peni? 2 Blnol H ItaUu-oart tlanpar Il-t'lei Joieph A hiiva y Budeaa .a <i?o Benni tl < 'baa 11 b?n? a Jr IWn neu Hy M Rd 1 0 W ;.'u*' tt a n?kla?liMn I y*. r?y Saw'l F liAiry w r B>rr; Jul Hmip'I Jm ll'iroti: IIavM i<?rr John nrhor *m H Mai *tt Joaajk U I ..! II II l??ic Ba> I mr J K ?s?it ?u r h ?-A?V?t! Alfrt* J I'niilill Jiwvl H |faib*r N UlTo Hart?r Joaapk l< Karhar ? 1'arnra 1. A C" Barkrfr ? apt V W i ? rr.r? Wai F Ban i? * W I arsaa liaald W llarraa H H H?> !aa ?? Kki Mn t> aua lau B Hn'i t* D Jar F H?il?r I. U*o 1' 4? r A -I Hi Ik.-* Hum aU* I.U1M B H.h< p U H Brtnkai bnfl i HuoaJua* Bruce fr*rt?ri' k ttt Frad 0 Bri-Ci Jm Bat n\? B Bir-ker t Bra B i U? A * ? ?3C4 B'abaa Hon D W t Bnrtu ? H Br 1*1 0?Vr!u ? Bn tlfrbur B H hl.K L l'?Vld * HIM F..t??it Hl'M A A (to I llhr ? UfcCOD P K an K Hi ..i-MIl* U L Itrw/lM* V B Unkirti Jo rvh IV. kk?. ?? Wm HnCtoW !>r Horaar [i f Bimun A ilm-l B?rr ??? (Sim B Itun'o f ? B>?.**t IVtrh.tnk ? Kir'iaak J I K-i'ft K H Bai f.?u Hmry Birr John tl <inf r hi/ rim I ? bu 4 B i IHI Le.rla m IliuMa H Itumm t'-<r**liuJr Huitn-n Rn ? lior?t Pr^uk 0 lujctknl! J r J-kmroar J' hn A Ilrunann *lti?rt Kuril 1 F r 0. r?l .1 U f ? > ! i -? Ckpl .lna?pk Bflod H*?k'l P ' m?ib> Pr. f carlo Hooui Jom da B HlUlm >.aa? .''ho F B ?? J A* 1)0 IIWHWlW TVa DiUfi *?]! PnM>U l>r O to P Barks 11. ? M? t B ir*i*fn .Inks Hart'kck Wm H Hti kr ? Bud ?4ala <' ilm-ihiTi Ma'a B -ko ? ran -\m Jiulk ki<ja? ? Pit'?r * H? I Bt ar 0 O a ' ar I ihn B iw;?n.l < kpl Vim Bft* ki !??'> H P n>*? Fult/ii k Oni??rn?.l <? H*u P?lfr t.?>i > rodk A B.l tlrh* I kli baton > I* I k*o liMOtk Jom F < ?J.I,r?l Coka of I '?'*?? 'rj Joh* (td| l'n?wi' (>aa H* (Vmer Vmll C?' <? F H r. : mi*?i A Part# < lb.k?r Jnhn CkllM W? P ? ?l ? rtT Frank J. (? .? K?.ir-y d Bru ? K * <Jk> hnmo *ai BrowlkM r ( lArka +*inr k I fM !t '??0 I n ? tt?la J4rj?n hruk Hrrm Bcbja PMUi?? AOs (W mi Q II A 'Vi-I Ti*rk? Pfr.liiiMJW < i j .1 m*m C? J * %ik ? ? ?m J I' *rk | Un.? 't. r srk %hari*r r->3k!i? .?? iJo I ' urk rr?n<t <\ml?y > irrn nTr* TVa F A Ok r.?n<a il l '.*rk A WouAArd loaVy Jm (%k M I'ac'j I ( k?d wirk C H Ulna B*aj J * hy Clark S OA < l*lk Uto II riatk n*o W i ')?,'? Jm IF ( latke R W < A!d? Ml J t'A To r anghj J I ?Wwrl! J?? ? M ' ?? ? A Fli. hw H r*r Ui l unfyTkw lt ?iab?*'?Ui iloib'k ('?* ilk?f W? R I rti.?m f Ooitoren AlfraA CrAt (W'l WAITka <h<?-Haart I r?rf ?ld Uaar Okllla A ' kaxnra ?kj?( F 4 (' ?<r?u A B >rd*n L K ? >iakr>n llm A I M?m I hM T Tr?ra L r < *u >r<-u B IkttH .*m T< ? k*mi<* m a aJinr IVih.|.?II fojlt Co* ??* Pal Or> :onr Ji? -r k O Unii"i| J tin QNIt^lkk P F (" t ?r (Jfo H C Kialla F'aa< it C ' wkii ? J ibi iViruwail Fri** I wi?i M <\?>n W ? (>.?*?? B CrokM J ha <>makr i tu ? TLoa o l aatnor Buekaaf * ''ortwtt llao W?4ili|B?a f <ikf %rl Jm l ?ar I la* F W i'l .w iVci i V>a*hll?r<? Mara ~ "ip ? ?ou a I'wuki I uh?ora Jm < -a.. 'I Aifrrd <'?*er,y l^wla K i ??,(!>< " < l?Ar?B |i A ?? i *4i pka li ilkrMfla r i i*> ?l?>.4 II <> ? t Bnrilak ? r?a<<% Al*tr t1> ralaaA A Broa l'irT*taad i ip iim i ??trrlj>n '''ha J C J ?'pk (kqmi *-a Vmmrf l?r H / T M Ww I I..4* JnMpk C C?A (I* .1 ? Pr* f i-t f, it Tkm r?k imU ( "*iu Jm A t'..tifklra J'M'k I'Mtaa H r B Co \r* I iTtaiah I \n -ha i>witk l I Mtll Mil J JUI ? i J. ka Our i tut < ? rrt |I!I ( a?ii P?lr1*k Jm ( i? .'Mi Franklla < nry ' >-?pl a i B i h?rtikj i;?pi ? hirrnk J H A 0? i ?*i m?n A AKaa CkrriiFS/ ?arrirk B?Hfcolo w liiln kotH'H Ormtnra ? k*? l-rr.lj I apk i Viawortk A lUMMta Ow A OnrVmnrmy .1 jkn <t IVraml PMrf On Fr*i k'ln I! CtlnVTi lurrr M On?M 'Ira Jjka F i?rM AMRa H On Jnka i v^tMAll Tk* i.to-.M A Bafropooka i Vi( a^rll (1. |? ? Pt nwali John f Civ . n?r< apt H?n4Al(>i*ui <Uo k ( .<-k i n ryrj Tarrakua <"?! ? I *UI H ? 'Aiaa Pr'riek r?'t i V i^rt A ?milk aaa F L I ?r? .fM B I'ai tU W M irif-ll m F (?? llin Brt< l\aaini?i fat I rkl J'ka X ? VnrA*ll i I? C< akxara >lM CnlMl Jw? H? t I'oll.nro t < <>)? man A B t.Tar<. Fraani <aA O^fawa BenJ III I V I f'h** (*> ,?r .'okn I r^'IM R^a il I'm". mUrlO fVl ,?r Wi.i Ok ?m H wl? - t (kkrt-f nrtl T 0-4 Carrol. Mm A earner* ft j ? at ? * ra i airai. b?cl <5?o B ' trrr II Ihna i lApp Jutn F I h-pwan iimn ? ?rv r J F I ni-iaiM ' I h-lrt F t fi.1 h '? ? ?rp. alar trfPMI A ? - <.!? a f ri ? '*?'* H |'i 1 i B ' .'i ? " ' *BP ''< ' ? J < r I an O I >k. ?. In Ooa BdW'd Owii-i W m n ? v?i .loka T Owall Wm W Crnmlj 1 raankj Cr>>mw?il C J OmB * Da an liuaailoa Uf QotH Cnamokkl 'm 1*11 lira Baa-1 B P ? Tiiirofc .Apl Jm C ? lota Th ?? J At?>aT ? ?iTUr .'oka W Pv, n?n B iv it nnk* J W ar aa r?jl?r H II nAara Warraa ? mlau i ta? < ... nan W H I u-?B?in?a 'Apl (kiMi n I ti'.iml" '? I ? >? mtwuaAdBTpiM Dartx* ('.pi a r Dank KnScrt l Dabus .Trail* M Dalion 1' W Dalton John C, Jr Haley Jehu l>aly Jrhn Harluif k Co I'arryW O Daniels Hrory PflrUrclcn JamrtB I>ennl? ltd ward ( DaaleJ tiapt t'arr Mi(h K A J'n>iloo J oar J'&tn Wl llair Per* Fn f ( hu i'artj jt?v H r.?s V He U Foorett* X Pon>:%3? Jaraaa l>elaran Cfcae l>oblln Harris i>eieado?ter DMoMa n wtlntfThoimae DelCert HUaso lH>Uu Mlr%J Delaware Franc ti Downey WlUlam fv? Obregon 8 D Dowale Win laam J>on*U.?i A nito'.e Detemare Francis Doidiogo' 0 I'eVMJaawU niruflas Jumrm Deonhsiin Fran -?A Dujw Oapt II Doodey Oapt DaeM Dell o*ij7 huaPerolrv ftourtM Jaaee li?by i'Sauarey DouJin Frod DernMr.Aeekm.ia el ?o'i*lar ? .* Co } Slav* tdoVBI wii Ykoa l*ivrloy L a D!?yl? fliruahr tf Philip Itouherty ! ) Duruaud il ] Pmulaou Woo W I'f ontker o W War rtn James Davfaea Henderson FeVroeJB ! 'k?ui Wed TV Q'iea*ds7gB*rlo liaritMi K N J>re> foii/i kmanual Dudley Vf V Davtan* 1-wphAOo Dedrtck WU L* D un itu Jfchn i>*r?D|?nn John F X>e echlorser Dull J H liavropcot Wm H Derlta Joteph Dnlsal'J 8 i'arfarn Alfred W Dressier Win Dunnum Oapt WmO I'Min ii?p? Dlkea W H Dui.n t-'.euhen Dewlayl K I'Mlfiirteriler beary I'nnoan ibwiu I aueno Jakn Knight Kdwaid ]>iiuAair-Il B l arii Uenrirn A? J Dl kt-raou Or Wee Duias Wm lisvls wearea Dirrrnbuch ' Carles I)qk*u Bum PJJ..B KLwortk I Uuhretut Br Uuim Bool'aaa 1 uuu Joaeph Dunn Oeorta l>u?*ao ?' ana?l Dui ind jbn he Fiacftr ft A i V Fun rat ?) 11 Piiaao (I L Iircher Peter l>ii*iti A Co l'rdean he*,*r!n DiwellWoB 1 eednr k W i' t>UUtu?B C lie It intLdk J tpt lim.m'i k k K ninete Doraldena John I ( Sciir Wrn Fe Ikjuutaa John <<e?t?*> D'Uroot J l>r?n un rtr I>rr*en HwatU l'?!rirk K ft rttrey Ji b" Drckendcir JiAu llnHKr Kmadway Ot? John lv-dwrt'b Tbxe J Do* William lom&gbey naK!t l>oU? K/?tk l>o? ?-r Br l>o?hei-t) Wm K Rlli* 0*pi Le*ia Kldiida1' Tim* li Ki.'r*< go "I iir* k'li? 1 b ?rlr? A Co kiln Ki*i k K llott Ueorte bjftun D KUnorr H K KllrnUe H W hbil'.rh Ho'omon kr<war>l? 'fwrffl Knmom .1?2 *?oe * I*' rl? Kdvarda Ji.ka M?ard> J F KeRnn Hon i' 0 Viniffi II nirrr O Kdg?it'ir (%l\ in Kar>> M ruil U K> rly Bev V m fdrrrton Th?o kiwutiU -ro K<UnHrnr> A K<lt?<m.i? k<i* ?rd Tr i"dy Ji hn V Kh^rllPk F Karl n?>r?? KbtoUe J J Aator Birr BO tUm T>omu Falk Jne B Furbatrn A 11 Fliab r Kred 1' M M rihfK Wm r. Fk^ihh Jawi ? Fail a lb ma FkutrKu I* Gisr J Fa"rl>< i James Fikhki.il "Ib'jirae f ?mtn A Mm ro tr.iaklin 1'ntid Funcbi r J S FIae/<r?r. 'inirRe Franr-ie li>H I runi' a B t H KrmHuro f A Frwr J' hn Farlrv W 1? Karr Hiiml/o r?i?? l Mauuel Fay John fan o U??i? F'.atkrra Kdwta Farran fan Vnrr T C > ay .'am< ? F laodur Mr I- ??>? J jlui P Flah Cbarlea M Kr?ar K FbhrrAik) Frrdnck fo'oia.ia Fl?b?r Klwond Krrru.nn B(>a H FiaMr Kd*iwi4 (' Fradaik'ka > A Itrna Friabrr Dnbou B uut*oo V B Pnff .l*n>m H Dryd?n J<dia Darjrr J hn Dure Henry Dusenbsrrr Th a Br?l BM KnaUnd Martin J?mri*u JtaM Ku.?-ra<iii T M Kuna A lio fl Q kraut ( apt Jotrv tt . TiiIIt 0-? Kra In W H Brvme 1'arker M ?vena >t W Krn.it A KlUman Ka<e> S A Bvrreil Deouia Krut.kl J Kvm.a KbIwIi-Ii Kuiniona Bdw A? 2 Bveino A i'o Ueo B F Fernald *'n?a krro John W 1 1 Una in Wm O Fr unr r txilomoo r. i>n? r I barlna K ? rri.rb Heej F Krrrw (4 A Frrra'l John f IrmiuK Juiui B Fern IH? F??n? D'nlel Krenrb K Howrll Ftrnuti u .laaie Krrftiiaie Wm Filch K.I mard t* F?v?iri;k ltd* ird Fountain Bolx-rt Fmolttr Jubn Folaidl A MJler V-yfttr H io Geo <>-2 Fnii*r Hi >aiaj J FoRi-rty Wm Fi?<arly Danl J 1 <!a iui Le?u D Korhi?? A D Korretl John Fliytd Ju M V .irre M I, Ftrbrr I^arnrdA(.V> I'ora rlrk Henry Fb ib I T Field B P Field 'l ime W Ki l l I t?rlee F Fl?l)*y Iterry friitflrriiUii J Kr'rdrn-h Tbe<i A Forreater J?m"? Forbes Piirtiea A Oo Kurd Uei'i e Ford A FuttsI Waa K;>r?iri T FmwtH Frledtaan A Uood tat* amn kind Frisk Isaac F Fields Alexander F'nkl* < htrirs K Fink a II Flak Fsr.ab Fisker lien Hick Brnj Fl /?*rsJd K F.iih a In ? O riff an r?pt Cr (lf?m Dr Due halted O'eeeaoJoho Frerey Hartb w I rltb John F rri'i riijiie Mr Firraati .1 w Ftrxuacn John Kerxiuaa ktijah n>llt|ktr Pitrr Ham J h liaitia ?f John t.ais lapl John (?aarr J H A Co Hall Tarld I tarn t>? <r1tt O Fowler Joarph yoralee J U Fuater Kev Darid FoiOJ Fou ler A l.iakee I Una l'?lr c? F?Uer larben 11 Fnreiaian / L ? t Fry Wis F Kultoii Parkar B Fnl irt m, Macnab A Oo Full, r J C Fliun Fetar Fuck I.Qd*lf Fryer John iljl irla Doni^fo lioTdoow B4 ? Utrvliiiw JO (irrrul ?f A Taylnr <in*A iJUeO" Oraeury James u <> ??iwin Paulck ? reen J as <i> tarorr B 9 uaml'on Austin (ialloaav BobortB ileilett A lln.t o Ualveo f'a'rii k Oalney Ikumaa 1. rauaer llr John Uram A Co (liant .lerrm ab Qraat AUert H Oarvry > ll<eit Oart.rt Joha Orstlll Ataal II Uarrau Bolieit rt l.a rrlt John ( srlai d < act Jae Oarlo k O B loasbaita M Uaurga Jamas T ? tdkis a L Uivile.l W1 Uaa (MM Henry t Oolden #m M wns -jmtmr? ? Uordoa Mr^Priai-e al ?? ibaon Kdward W tjoarall ?? W A C liibeon i. li c,ouldl?gMr.PU? at Uilllin Klrhard Ilruiiney ilhan K H U'lf(> Nrlon <1 isalji Jam"* Ouiird Arthur B iirtt?eb?tk <^\a d Uibhe Freaaiai <? dtii'b l?a* ? ilunti-r KVuikAlrey '? * *K' < h arias Ullbeit W ligaslar J M (lihurrtlMlchela'MWl.over B A A Co OltbeH jHiaee Oordai Aleiander <Jn? irt.li A Porbee 1 inaa-lln Huaors <">ray < ?pi John W OlMea Jaw*? Oordoo ihJaias R Ural Uro F ii'lnnn ImnlapAOoi Irtner Mima liray Wm Farley Oiay 0 B (ia< ? uaa Michael (iantm Mr Wnj it w (HI ?ii Patrick Oi. 1 1 IJ F Uloraivooal B ?<lh|o ABlnalo fXk Be immn Ualnll lienry Baa >i Ursple W Mania b>y (Iraas K t (irdts * ll.iam lientrr ?. us*ar Ore?n B"fer H Oleaann W H lieedby J boa il <ddsrd A Mallard I Ml A n Woldard Jamee B aalrsenu Mr. Wall st ilroean Jamee <ledue< I aft A I* ? iodoard Henry P Oirsa Fraccle U >? l?r l/wls (?rrra Mat O?odetl ba H lirrr Fr^. k i) >r.l a J Oordos jo Ki uld Kaeol??i W liormaa Hsmae] i irnser 1 hna W Worm n Mr o?dee?e <1 ?ah ' lirumoan H I. (MM A A ^ na i in unaa 1V?? jmn Uw> i. lie tUdae/ >J ilutkrta *d Kurner John (Hyna William Uarlejr Htary H H li > jr*a Ed ?rl tl >.?M * 0..- J Hrtlaad PtLU UmlM) Horare R Honkaa F Holmn William H-i > ? (lit* B H<m i no A il HallMaj Jin* li?)?a Hair K John H?j i*?i B a Hnie.baoth Wm 0 H?g'ia b* ?>' * lta:>4.l i bar ?? Haalhmai'W liaianty feobtrt A Ha.rlino K F UabWjTt A HaU WlUun B*(vr A b Ilirwuod rarlain Holt ' A I" B Bam nkaor AVnn AViaa llfrtlaad B Q Hay Jtai Hvtt'l * m ? ** irf .1 Lj II ?y.1i n J b II*/ II' n K F Hilt fu It. ".J i \T V II " I? I -n<V|tl* drr Inlfair Hark Ai d. aw FaUtdf Mr 1 1 ? *? i ilOBir jn -oh Ha. inm J oaiab IUll?r I a*id H A llmuV Dtlf iSit j Hii i liatia A Wtr*?a Ball J* krna H Hall 0 b.id.a Hall Win. Jr I tall R<l*ar? llall Da*H I Hall t W Hal Jot ?> M bail Kot.?rt HaU lartd 0 llaa<oad l> ?' Himgim F R H wiw <??r>r*a ll.pk oa W ii?*r j n llocklaa ?' Jarmitui II Minpr <!trui I' H in*#tt f. H?prW J<.lw K i ? i , , :lrrmka 1. ? e i v\ in tt i>rraa Jane* II ?*"]?; a Pr V m H??n i Kdmand lUI'rna joan HaWara;* a tt"> llankan William HnaUnrwm A bhai llowra H ?irf lurk Ilmkaworlk TVirat* H wr.a 'Wa H'' nkon < h*rla? Bo ?) Ra? J Y llr> immi J A CO llTixh ^illia-a t H ii t T.Jta 0 Him ?'?.? I'on.'ll l a'* A O) II' itataan J lli*f Wr.ilam ? II ' * aul A o U'<Kkk? r 0 Ham?'f>>rd I'aj I T Hw/iwa Dr * H Hnri-ll jr*it Hamnv Ml ? hamm mi Ckar!?a'? II in 11m ll<a>>bo-?r ? D IIubiIwb 0 H flainimi Hrim Harra bobrrt I. air won Jam"*. Jr lllir-HfM (II II llaar'irana Jamaa li?a--?r- Joha liner* It M.a'd II' rrla Joka llnrnnanr F A llfmnnifi J aa. k art r? t llarriami lurid II-"' i llea?jr F hailrjr llarf b Unr??!i II 1 1 -*t?r (Jntdarr Ua.li I Km A Co llerk 'a -'oka Hairln.n M ? > ll?aK?t Am Ham* l ifca, 0 J llarfct Fdaar U llariM Nnbart Hrrrry J M UaiTC) < a?t Joa.Jr II II I'aatvl fja tij I KarWa H'fa'r-a Raraar Km Tlai liirka )amr? H?rkrr Walter W II I. /a.??a F 11. t pli'l IF ^ ll'rknt I W hafti Mr. Walter at Hi k h'.jiKiH Htnr) Juta Hi. lt?*r A Oa lltnia(< a Jamaa ii ii Wi ? A Harttai Tanplt tlailla) Jairta b?r-, ?y k?>*ard HtfUM Panirl A nartiatoa I it pimm Ti ?? B I MI Itaae I till J I) /kaa? iraol lioa* llr Jotn H"??l ? llnwaru WB1 H II >tr|< ? T R Hnot B B Hnf M'ano I* llnai Brn amin tla'am A MlU'r Uuah<a Itr F M-? Huxaaa M H H'>.haa Jol.n li'ibMilWa Hwj Jobs llud inn <J?ft 17 Hul>l>af?! *?? 1 tl Ha' l?r Dr R Hti !aia Ji kn M >lufHf? bl> haal Hi tmrloo Frank H'int'>r Aaaa/lak H taU'iUia J W R Ii ot Jdbn W H'inUn( K D H'intij*v.a F J ll'i.il'd/ tt- 1 irman A On I' an Hrai Jla ,B,T a Jt * llvt' aH'* i1n< rt.-m.hff Mania A II.!. K Jar..?M? Dual T * ??a<t ll.i?u? II H III aa-t Allalktwal id T'l? J II m ? F Hi' <i I hnfM Mai'?h< r. ? Ktrkard ti'r ? .? W Hi JAiC barma WiUktia Han Haray H Hani* 0 if Uargadnti Joba Hajr*. m .U, km tiaiaail Hltba J liarrt* Ikowaa b Harralaaa 1 baa ll v a> bar ' llafu ritnrk Hoi- inbA Weaibai Han .and tkktba A baa H.,l" mk U Hi*irS"ibam T tt III!' J#m. a H -1 Hill halloa II Bill R J Hi ?* IrtJ B-5 Hill I1?i?t Jm B trkr t'arii.ad J A Oa l'a* iar.d WalWr baa kawt.r lb Mm Haikota J r Hay km A Ha ra A T'i Ha) ? Jatn?* "kakiaca Hrarf "!*?? Wm J* r t~th?a> 1b iraa Innraoll M N IUn? ' F "I ? b'lta Mf Hi da William I. lilt** A Brtitaa* lliial >a OF Uur4 J I. A (*<> _ Hid* Itaiirv F kaadrawW Itirbtaa i ar* 4 T Hfda Hrnry M HaK-brw.-i R It/aM RF AC* II.. ?r i U Hiii. I Wm I' Hf?? w a H.iirhma Joba Hi wan M H t man H'arf II lua . j>; i*baa lluraaa J. bn II" V?a A Hnl'lai?r A Rrni-k Mk* Hoiaaa II H'dlmaa Rar 0 0 II Inx ltmn I. II.. War F W-t ^ H.Xkmnt W II lard R hfun I'atii- k I IIMi.fw ? Ih R ? Inm .n Joba laHa'l H Irrinr Wm J .'canara laalak Jmnlait* M Jaar Mrwa F JMMM l'""> Wm I- ankmiwd A fl n?a R F Jar* J M 'ankaoa Joaavb 11 Jartana CI ilD Jarkwm Wm J?rb*nn W J.*MJ Alb J.maa wr Jamaa, Krai baalal J. wall Marina . A Co Jobaat ?i Fra.1 Jmat &>d ]j II Jobnabm J' l n V JamlanaJra.uk Jnbi .' m .1 c Jaaaaa.Ra'IAPrrklaJnnatba" i Ok twlna .'.dm Ir 'atim <?ao F labara 1bnai J. hnaon J Jfiina'Hi Alt i?iu Wm? I Jnoaa H iiapbiay Adlaa Jama Wm Ja?rt? Ha? J * JaP r M?i Jaimaa R A in aft f Jarnt IHrld H J?r<>l ?ia A OMr Jnbaank ,'obn Jotmaon Haalal W J' Imanu AUmao Jfili ??i Mr J. I nana 1 JiAnain A ''latarmi .'will J Jofiar J .'w?^ ! I?a Jon* a On ilia O Inaaa Mr J tN <?ao H J'saa n J Jonra IVtrr J ant W II Jmmm?'M>\ Wm ?Inwaa '!?" R jirdaa J U J itilan Klflk A Co J Hi wn Li W Jac bl P?r K llulat Jnbram H II Jankiaa A Co '-hnwn D A Jrakia* tlan R Jobrxm H?n R Jnorg Jnko AWlnWT .' < la? Jnnina H '?otr>? u WAMo?Jiikr..< a. liramM AJ.i n I>..u Mlfwrt Jat ka kin"' r Jawrki ?* ? ?'"%?? Mta 1 Jrnrb pRL K liar I'MarY tl? Km- Kir baud b r ?i p I <i warn b i *mi ^ J in i ii a i -r i ?M (ion if I i t.'l i' ? in i v it* r?? 1 hr A<>r* a Walwr J ?m i h iiaaa Rita J *n ? Ina I. -an b'-? ? * atanar Ktttle K.I Ken lall H W Kepler W* M Kennlu .John I. Henny K KuIiook A "0 Kluc "baa I) K*i n Th >m?a B Kuij Chaa K*n?r Jo*c> K*l'ey A 8 Ktllej Herbert I filer Bernard Kflky, Km ? alia Frank Kino** B I> Ke.UoKK 6 B Kenny Win Keller M VfBDB ?? Ki thill t.'wi.-J Klein 0 Ado.i.h Krlaey O C Krileraberirtr.Julhii i j. Mule Bran I-eala JoV? Ijum tiepry J l ane I r JU l-Ains John V Laae Lm-jtuij Laaian lnu J C ?.ei>Klry I ?*ri I-analer R.rha.-d lauife.i H Land? Jaa lrfDtey l'.*o.t inula i alng *< K I j>ic)'dIk"| John ( ?mh U W _ I.a'm >nt A HanL'ter Len Itrnrf Lntlin Krtftionl U l.evjn M uir.*rd h 1 :*? re re* A'apt Fr*i kll'i Lawtuee J 8 l.awr.aico I' W K Kenton Jaha K luney 0 8 Knnur r Wm H -KlUle harauel F?t Ki-iuiard Henry F l?liieen Oorob?Uou? Krnney Commla- i. Jefer F K ?i*n John Kik'der W itvereU K rut 'den O Know V# A Carlaton Knowli 'oa <!h*j F K DM OI.Hm. Jr K uep Ly.iiBo O KDnirlai C ' Korlf John H Kaa ipJul ux H Komi Cornell tm I Dr A D Lh)d?ay mm Jit*-* Lkwiou <'*pHilack 7 I.tmleaawer A liro LuMcap U II 11 I Ji>p.tif.iti Chaa A Lauff? *lr Don K Lawarn I'eu r I.eete Gtn A 1 ???rn Ij Le h>vr? 11 D Lee ( bai :?h LMk>r 4 W'l! 4,-aiia U'ly W Lelaad i huU-! 14^ I lurstoaWml.AOo I.r*i <?<<.! LJodaay Jno J'arkar Ledim-ii Han Henry l/xiiirood Kalph Leak Abm leite U laanc l4>l?y J lt<t? i; t l?'4 ( h*A F Levy < M I. 'at an AOWBlj JM- 1 eliy J L?<nard L L?w1? T -uoh I<f Tt kir Uffl Henry Leonard A Hroe LiPvellyu Beea i.eaty I-a-klu ftephm !aw laaa Fairi, k ?ni'laa Join La lllaartnn Mr L i -ijrop r K Ltriee RUb.irJ L?pa>?y Woi I WLrd Frai.li o Ur? Minna) H)bi.in Huf'u l?rrr? I.iut ui/ary Jaauu I**.* Kolomon I^m * K l^enuix t Leonard A Hroa ? 3 I.r- n-r l J ,N Uevick .IjT Lewi- thmuaa lyiriH I rtdrtc Ben- I.toii Ur H H ? 2 I ikiwxiJ rraiiw l<>?d?r A .t ?^i lM? A, Sr I4NM Aadrsat l<or?*uz A (' >re 1 Jipr* Ji I n Loyd .Ira ff LK'vd PMer Henry L e A O Lorln* J H L/Wfina L J I?rell KdwraH O Lord .lamed A Iiouut Win 1 iiiiciiulne (1>ai l?orer i A Cora IrfiflU Tb >in?t I.urdirrn S 1> I t: 'n M*tbf v V LyndeJno H? 2 Luiny llurh l.Ur^H [?M V? Iim'n Li: m \ Ur ? I.me? Ir Li l?r? f?rd I r?he'm"*r Joa I )ma it l.'nia Mr iin 1 Sin l;Mk Kbt Jn^ea Llfipni: i4i Kda'ard Luiowlre L Xxckay A >^o Maiwell \* H Konla.T'i* Ollbert Jl?. I>n Jane ? ' ^.arkatsi: Mr Keooa JMH marhar Ke- Dr M>u?itri uUm Ba'.ik- MoCetib Jio H MarboM Vi n? ia MolnH I* A J UnrlAurin W 8 Mn?.<>n A <V> u* A Lynch Vaddtn Kdo.o?.t Slukor V a Vontiua <*org? l.lno Mxgatrr t'b.n A Co (l? j er K 11 >,k?-* Junrii Maimer I'KUim Meyer Lo? la Jlnwr *ji ?? it matum 1 brnuaa Meyer a 'I l'.u bird KmniJoN ?'i?. renn <Jeo V Mooalalre J eaokeii/l# Allan Veirliatit Nlebd 1) Mi t.rt !-uii\na' <UDII A aairuira Terranrti Market j?e Oaatel Maxell I'alr.rk Va.1. >J> Jubn "a tloiial Joha viall< i y A K Makarj OornrllM Maunta MtPb f Mi:taeil Ileur) ?a".t>n .Irho ila-l?ry 1 b tau M*IL,ry A R M?cd rj M> bael Mar>?r *-'n.ur. I MasWn Mr Man ry W ?' Master A Kohn Mat rttiMil H" itno SMkb'n H eurj Waurer t url Varfln M F ti?r<ln Mattbair aaiun 't bi. ??'MeiMiro ri ? ?rab .!i4 n I. JA > r?*i Ti>ku n flartk I atl U *ar>h (ieo ?areM?r 3 II A Oa Kirrkiai i tr vUrk> > Har rcno k amou ktrl inoi J M< rchanl h l> M?ikle> John Mi rrui Wm H Melubard ieaa>' Mr; rick I C Merma A W Mtteker eltluer rt-3 H"'b?t;.i Aaruu Mr<tl Kr^uk Melinw Wm Mrk'ari(e * I.m M. '!?? F.DtancI J*i >i A tl Mmillon H W kint> law Mnu Wm <J Urwm Wm 3 Murr fa T A MoU i?a>I.I I. '*..tae? il M > ir/.a!<ii *4.jra I'm tan T!i*-> M UJe Krrarj ick V 'r<. ule.to r loreny Melu.e J arnea A Co Mtu ten Mrhol? a M>-u-a i'wi K Miller A ?'t>le-2 MlUer A ua en Mi'>r.lM* id Millrr Ko'iert H Ml lit r II U Mll ir Mr ?til.ee 1> *' >*%> Mliler i>k? Mi ler i'e^;?iain MiVi r Krarif-ta V|i * F V ? Kr nrl* B w is i vpi j<H.aa V u n Kd wild M?a II A i Jobn M w f Dmlel M riaou .1 A i'ti MarrU .tali I M Vtimii Fr. i ncla MnrrUtw 'Jr M.t'rla J .bn M Muraill Ktuffil Mort|? (;h ?r'.ea H Morgan (Itia M *r?jr? I) f flU .e Mnrrta Vwh*al Miirat' A <\i Mmnn KUn Mira T Morgan D Mor.iaw A AO) III I* K?v Ibi.r^lcn v i-gui .1 H 1) l? Mil a Jrb i Mil a Frautil 8 V>.r inea "rm'eT'k B MltK-f. Sp*oo?r P Vweeiil ?at Manln-il I. 4%r.nt r F taralrvni ll??T *ar|w 'oliu Marka II .M aUfifl > nt.>ol I t aaim I . o S ? itirte ?tut T F *l?W?.il I UtM Hteoa 0 <1 i trt Ueo Vim OiU.t'i t ii* ?itbut VR OH (I U -wo Rtla*?k M b. * .V aUae* a?U t i. nm-tti "lib Var J- hn I* K I her i ael?i in'. vaicy Oajl Ira V a-4.lt. Mil A Oo Vawi I 1 'af:h n ( *>7/la i? H? l?la l'aiita n ^ o?tua R Ma- ? A * ale M vato 0?i 1 rael XiurrLi W H<m M?c Mr'-| aana Jalnea A Vr ?Bn ly Frai ia Mc<)"ierc jCtlaard Mulil'il'tn ? I MvVi,-?o. Mpeneje Fll lu.-' ai <? WVMl.ifin R O Miltn H.-irv H Mi.", .4 Hlto Mirk l hi:ip Vucl.t i; Wm II M t*t beil tiroall ?"it. Uell '?eury Wilt heU >fr M't ha I 1 lap! %t'. Il?-ll ,'llOtMI ? n'.aa H A t>> Y.tik J n M ui'ini W?'Ur B ? Ini-r neM Mm. r H tl Ytner J 11? t Mii-jra 'la-rt I Voorr .It ha Moor- II n i F Via .a i!? ti Ifn ?e KUpblst > . i? M r Yn T" Tl* maa Mcti t? .li ti Aiatan Mtto-e * V M ? 'ebn A k tjn'ot Jam'-* Tba W Morrla m Rnbl R M.irrw-in Wm N >ray Win Alpha *ei ill i I" M irrlll A Ho ' M rfilu ?m A :, |)|| t.Lanl Dinlal Mn ? r#y Jufca? t Ma ler (Ieo >' Hilar *erltn\n ! J Mm' er Adilt'b M ulaai I Wm -2 M'Hl'^ae Miller A UrVMi k vphf J am ?a Mu-uky K.lwar-t Unruli rfl'i Mur, hv i't?i Jo > -2 kit' h) Mickiol Mil |ili * ^ lit -thy Mtir.iki lb 'Biaj Mit'i/hy John MurrnJ A Uilha t Mirrtir Jam a M e-a r**l Myara (J Ix-ia Mf?r< Wb s "J yera 1 1 1 My?r? Jtiba ??rer? IH'l t B Miliar A ? oai??r Murf ml rb nr. ta Mi 'd lek * Ve> mtjHH ?et lar' lle.i H Men ore'l Jam-a Vrl oiler Iflk'fe rrm Wm h Ve: rl e .'am- a Met loy K'*>en Mc ' Villj Wm Mfl!all C'httr.ra Mr' uin I barlea MeReonelt Oarta Moltun Ji bn V ft' try i 'Lta Mela cer i'rl.1 Mn<; -men Ml -bar I Ktwir ;lim Ter ranee MeklbWa Mash Mi end i?eei tluJh MrKaan'r tl, Jr Uard MeKer -la F W M-Kfn.'le H 1 i.a^ri Mi'Krarr I H v k'.ia?ii l a-i-n u M II. .. K? Btie! Me Iran Wm M<- 1 l*d? John Vrt'oy PAlrl* Me<i?!l ui PaaWl Bri'i nirltakr M*? Mrl'aft I *o. rr Ms<Jr* >i *m Mrllwinia I Arrla He>l' >??> DtaMl H< ni:.n>'b JuiM Mr'irr Job* M. ? oil. rh?ii*;i ?m Mrl'?7 /ark Mfl' >n?>d JtmeB Xe<'aiiSv IkoiaAa :'on?la .'"ha Win V MrUtjra ; *n MrT\ i? 1. bt> M. y -n. n ,l.*nT M I'M ali-m 1 M'MlHni M< Mil rj lb laiul Mo4?ll? I ?Kir* IrXul) MirhMl Mel Irr W M . M?lu?y H?t ? McfL_ McC?r?'a Hi atj McOkrt* !'< m McAtof Mr W ' nmtm J ni b D Ktfkilt (1 N? no Jtibr A Co <li nl Itarry j&tJ.W rCt< - |H<?i ? i kmcrjr KoIm-iI, MrPa-Uad Joku Jr-3 licLnra Wm-J II cl am I< ,1 Joks an>h?n? I'al/.ch i"u?t Va t*< . .'( *ii o r.ui Nanafcuii H?nry KirfdktMirn Julia Rr*rll i liti *rw?< ma S B Nrwbj John T *? ?-r \ Ituiltl true* Mr MtJntin K ill l<lf> I .Vsttl'loM t* < B rt# C ? mn.'ufi'h Ko-* L Srw'in Win II Nor nan llrntf W Nrwhai'arr Jmt*b No lor tm*rj I Ralaoa Wubob Rtlaoa An/re* Malabo II Kutw M*r?'a HS?hfPaA*t l"r'? r. Illtaa .* On Nort? ?MM i?.*?i*o.i JtBt? Rrwt >? AThosapaon R PIM Join li R?*in&<'?i^ los'pUH Rorvm A P? ? Nm u>9 i'iu 4 Mori n II rutUM jiartT At i iC d u 'K i Ian lk- mto I 'Prt?n I'ttrfc k O'knr K'rkant ?> i'i cm u r?tikk t> r<?irKr Jnba <> ? on ?nr Joka b Iliara Mr o-Hara Brtaa ? > laBS Ja*ri i ? K a" a I%pI?I i KmnimiUj ? cJiH.; J>nc>? t>'*alJl J??bn 'Ifrt ii HntH ? a >r a *?? PbfA Prank O UUrtr Wm R I Null- 1 Aba I ?v imiifl 0 QMn>l?((rMM nwn K-art c n Rlrko ?m . oho H ?M til )IM N . t il A lll;'k)i JO R'l man Ha/a MV?Ml A ?i? d?r R.rthiray Iboinu CHIoi Joka O AOs ( aWa llul>l Mm i ??!. m Or i w H I flf ? Ol^rbwk IIUMN "%?? f II ( Ihw M<ms OlVKlfV J H"b ft < 'rlltU TlfHBM C/lairtrd Wm H P>??n<!rl? A () ?n.lr Ml- ? O Rotirkr 0*?l? (Mhoa U fratklla ?? Omn l'?p. ViKt:tO) K?J! < *pt J R !'ii.*?r Im'< Mhki Kr PauxfWn V P? f I 1'ir^kw >? r Alfrad I'aarvtJl A r?rr l*?<Mork **K rtnm r n (*???> r?^ii KWwl farm *i' P. >t> n? A i "n? ?li P?*r?ia A W rirtM i kaa W P? ??' l,r !'? <a?r Krtata I'm.mrt H # P?rk?r luarl Prnxlrrca*! Jo* PaWbaiiOao H P*tk>M Wm Parfelafl M A frrrg ii* Joka iirtn < km Cmriol! Prtrn II P | ? > -r V. rn P* ?.r A A t>oa ;-?r??r llai >d P?rk? II A i'?U ? A I'irit A '.*??! ' ATI ?h o . rn?:ni IVimMo l??loa Wm * l'*??ra 1 'r B P?(?m > bl P PMara U 4 l'nr|??l fm perattxr AniParr*? P irt?r P trrm W P tCtrr J (in rmirvtt l?mitat A w II Own K l?? II Owaa Praak A oil. Wm i Ualar i.to W ( iT^iorl" KIoaH <'f Win Hr ??"? <h?i%U laaar H O* rtrm Jeo Oroi Joka ? Orma Proaaa I (>rM?A Praa?la<? Ovt Prior Wa Pftrn aan Joka KVIr^ piaa Jo*?pk p*k? Hwff P-ka (Fmll-S I'a* l''?aon A *4w?nl I M i a M? Job a 1'blHr* A PITA . n a llnf Itl. Paaar ? t* -a <1 I' Alar 'l?-> * a PuWir II ir?i > W, lr P' Mar *pi I w?pk Paw I! R H I'fcay t hrt*b?r? Icufrrt.i. I 'arid rr?l I?ai 1*1 ft I rail M? ?Td f PiaM R R |-)aM KiMk R i atillr' ?"?ol ? Paul Ji*>ra pADMrrat i haa-l Pa|N? Rmaaiai I'atai ( W Ik- A Pai'oa Au4t*m IV tl I ?> Prlira K'-l t' nhaiB <i*a Pk*lan Rirf 'rt Pl.alp k H t p. v?* IkaoJuaaph yalra r?'.U-? Rw4 Wm J *.!???< U M Ralblona Rn1-#*! Rarrrr Joaavk IVUrarni (I Po?a:i ??*?> H wanrwi <'a?rt Pctarana L IVrry J<.bn (I Parry (Irtak Yttrj ?'*pt lama* Parr j JaraialAb- I Praatlw J W Prlnoa Joka D, Jr Ptaal I. Piatra lanntrl, Jr 1'iarra A Phi fa l'i#rra I'rrtH R l'hll!i|i< ' It" A r'tdllpa A Hln.r I'MM^a A R I'killpa I' H PrMt R<t H Qtiwtorf Mr It Rich John l/~f Rich lir i? R Rich Joaa) k A Co ftlcf, !>?<!?? A Ok P .w m i* ?% - <ia Poaara A Wai*b? ma a Po?ar? J <1 ronU l?a?W ?' o4ibaZ I'<itI*ao J aaoOa It I'onr Waliar R, All P' u?r A, Jr P i liaa Rioolana I'tirliU'i I b mat Mvard rnriv l^ambaf I'arilf Ji-a?pk P PB'dT tdlTf'l Pu-C'U i'a?r*k Pnma R? I Putbea Jika 9 g<tina John Rm.iiwm An.irarr M Rotrtnam 'oht? It xHnami I haa T koS??*?> I, L RnMnaiio <1 H<iM?arw PrA' k Hairri M'HilmW 0 Rlplaf <4pt II ft.wlryJrhr ftiaarOfo Hanta/la.n MaaaahA RMI?a?a* Inaavh A Hohtnann Kiliak Mtm A Wnxt Rlbiay .'oka J RraankaUa A II KaMriall o P A Oa Ri?k?iA?aa. Portar K-? lien Hand <lan Ram 'i* ( huallaa Ratt^ll. i *|l*1w Radrll#* Joan S Bawl'n k Han<1'\'| Is Mr Haw in* Oao Rank 'n Joha P H!>fc?*r J A Ok RvrhtMana Mr Riiha.r<iaoa k ?wln Ki' ba riaa H i : I' cha-iranH A ''o fttakardana W K RlahiiMaoti I, |l ftoai *r, ( 'ariBlaa M Roaa Juan R ??'>?ak K ^bart ? R'Kaah'AU M Robo Wm Rooaay Jamaa Bos an laaaa fl ??< Bf'BH Jaara II kwiwn o Rl'hammi < kaa W RoaanthU T. UlahwitarTi Tkot it Row Mr, < aihAt taa Rail Jraai h rc?.,i >1 Ha'k'JB A R?W? Hatm W B I > rt a felr i! Rai.ftii- Jfha i R?*<t a miffaAky J 1. R??f, Jk? aur> I Rlobar .'a ("Ada alia A P R rfar RiBBat Joha 0 D IW1 A rtarkBl? t Roriaa loBk hi.hr Jr-bn RoawM) A ?artMthk R.M.twai i in S -I %/mr >? m R-*k??!l J I. torkaal, [1 R H i k ? all^'iBf^bn# ? fr?t it t >4 i h ? W R'.?a I Ron*dy B R 1 rn*r m.hhTi:f KeUly Peter Brillv John Keilly HeriiMd Hrthy AuUuf Hell)/ Mbihsel Remntgtoi. A Pom Kemlnaloi V L 1*1-11)1116 L Rr-u huili Hin.on Hi J'1y i-b"llp i'.tnauil Uio H M tit or tl U m R Roiter* CS* W Kocke Wui Roger* A HOC RoffS'iR lift Ho gtra Wilbur I' Ro?kwof< Ueo W Roberta Mr Mobina Cbtndlar K hod re Koyai W Kbuli* Unirti Khon' ? a vr Jtlioeda Joaeph h s & llrjcolda W K A Co Kobltaon F (i Br> cola* A 8 Hii.-lwn 1 boat** RfceWr <>*. M Riye? Kyu Ryan V,U? :?rd Rjen vmaet Ryan Thorn** Bj no Kdwj laMU Prtd \7 *VHD J J R-rffV.m Prei! Rudolf A Uofstger Ry *r John Rul?a**.n I. Ityar Jamee Roi .Wm J Don*- RuaarX, Major ' ? Wad.lel KlicXfr Willi* St* lyre Hrary f?\itw f rrderltk KaHy w V Sa<1 icr Kftean ttihr A w?uoock Sprmgue Ret K Satiurv W P IVia CWleg t)?uorii a c Sabin Mr HJnlm I bvrlra Srhatller V U St Ueorte John ? rfc..?F Jau-a M Kaby W P XkM<it * ll-S HlKK*? K h s?b> w r sirahu C 8 sbah-r S I. I ruifurd Hi o II S*i.t*i>nn William shaman Mimi r. I turn i< n (i W ramnela 8 * mr? .i Henry ! anfoid .lairtu V .v ?wier .Inwnt Sai dtia S t; Krai-. John (' haedrna u Z W S*i?lrn A K s'at fmw Jimtt M S?ti*r?a Ib'UK i M rooe Ukctola KobUaon Jam pb Rnak W W s KjanMllhMlT ?cheaenbtrj;?r Mr Smith 1? W .ijenocr (barlri Smith Tlw? H S Arlington Ch*.-!ee Smith Wnlte, btller N Stall h O ? Shoo, Fk)hM ASmith Jamee W Smith John P ? rn .1 Stcmrr Jovph SmUli ChMk y Seltjir? John South * A fhttkloc H A Smith K John SruraT" .Inrnn Smith Jamva C Stein James iUpp?l Oaarr htolu Jcaav Slmrouk llr T Hfmji Henry Mhlpmaii Wm Sheridau G-:ward Slnrlalr Clian SieVrna Henn l> fruiglrbvi Win Surlhig Hubert 3-ri'lrr J llevrr Scltni ffa It f?fcii/lev Ab i.Ht.Jar Shvt>h?rri S O MXroluig ?<?>o A Sit wart Itoaaa M Shtadli r f-laun Wrrlin* II It Splr^T Mr rawiu JihL 1. K*:p4ey Conway? I HI ver.alirRP B^nwcatcd liw W Sl*aiirg*r K H A Soa-Harttium .l?ha Sbe-ry i.'harlca Joan Srycadbr d 1, N?or ?r? Kobort St. m,H Wm r, HO Stolt ? *lich*?fl J^evrrll Henry JC i!to<V!irr >T Sroett/or t'of Su?kvrJi>hn Sherm.n i:n?a Klmn lohn. ,Fr HnetUy . utu t-.iK.to-fia J It Sherwood A Unpaon h,rt)a si,j t-burwcix! l orriiA) N>lomoa R A ' t rr? t .t r rtttuslaou rhi?? H ?s'nmt U'lt A Moll Andre ar S?rv?dl.> .lac iuea t-iu'-a Jaoob Marrn? I hn Spuhn l<<?ren^ 0 Shrrtiurue l<e?ria O S!oan < .in-le* i k u '!? & Jai^ta 11 N^ovill A 14# nAts St?i b.'i .mi 1 >r M Suow L K-J Servtlle Mona K??el Murru 1' Vl^v rlia il H Hen II Starhtr" S# barton F.e' n K? 2 Shorter Kr.uiPla 'J >hu? Hep;?nun Fervllle Hnna IboiuhwU-k Km ie! Sarait* (iian>llle S*?ei SlorrU Short ? li l-h?ii>?n> '? bumu P V'l^v rua 1 1 H M'<rm A Suy a ham r tern It -ommeraH ttxarrp Auitrew Sbej berJ, Sanjera Smipen ? ipt HavHgeti crt A Co Scovtll K?r* MiH'i^lir.ebyJohiiW hW-pcenaon C S roorlll \ Uooda.1! Slarln Ji hn Hhlnlda .% I 00 rhoiwell A I * (>i Sue* a N SUle* Hobt/i SeaoolcySU S^hnber <? It r'mi i) Mi Lei .a Ituver It l) Suplt-t > Ur Map*' ii A.eiandrr MrutK ttorrrl) V t> Minrp H M HUii.fi U Scutt Kev J?m J !<agi man Mine Milv Mr Sonmerville J ? bao i>il|W n CiBOia J?m?i W I Iowa John Ml.' t h' ia4ian Sinipaim J.thj Snpua r%p#t Kpau.ilitg v. i Stm<'ij?fe J A Itm-h StjU r II A I* i fb?ri> I lurlt y, Jr. 1-trt.i < bariy KpHikK p h:iud Srralt 1, ? Sb>iw J ?me* raaj H<rm llainooiia lltw ??kliii r >i H SU!*a A I! Sun'Hi Kier Nwaa 1><i i t Slmneria J ipim Spark I)i W i'olhao)M ilmau M. f. U rt > iial* I <1 rntlib i C Kmantly * If Mnith Wm W > Uviji Jcl ii rmub Jam?i H ' h> ai J?hu hin^h T tun J en>ra Smth Alexander H?el? ^ Q -n.i'li !*o i-a u huri t Ate A Ssuih .1 It HruU Junta Smith it II At'llaMtn drin Jr .-ui'th . mjtH* - 2 SirCtrarJ Sn.Ha Hrehen tear* 1. O Heuia H en Si ? ar J M > teeli- H? nr? W eeabrt?'h " B t-ta/lf A 'Ikualu* Steal na .1 H S)ebb>M J fj^nlter S> lrrater f ea? i tkuiia tje init ti kl<?y R Sp? nr? r Allen Scfen Ui>?> f J fptntrsM Mn.it Aatna sokrirk. B<> ft A Co Smith (I U SI i ' nixn Al'rtd t t-nilih It s A Co IdouetT kptOonCtrloa Scotl W'ra M St. me 1> '.V Svh'oiMr 1 >r bl.>rm * J A A J I?r*k n fltnrrt' A ltowner Sr. aland Tb ?a sv?fi mien shup- WalM-r K Sin (ler Th?K> t. Ipurr lo* Siil.ii Wl Seller R H w? n ah T fsnauate Lcwtt at u>r lli mta Tay'o O H 1ra< > W C ?*)U>r faitm lantifi Wm J ad'* a 1 hayer A 1* 'inch Tajlor i i K H)k i Oe< i fr II lr<?> J I Hvmen lie lleo Sna?i'tdtld Mr Mna.rrvxM T l -n ji'er <:b?* A Ci? Inttin A'm M Sml<li J?me* Hi > lUiU-Ui^ilif *1 W V Smith 1-nvl! Sh'ipe Wb :l?r It A"t Mi.rii i.iob Sohimrt i lb'. , A I ' i r nil li /** Mi^te Wm smith Albeit hatha l?nd J tl s?|:h Uao S l7-ii le M* tfcio JoM KmUh .Mci'ormlHh A V.dutl* l'? Siinmaker Jai"lb Hn.iib BarthoM Stuart J. In? 2 fuiith la?ao Stubbiede <? tMrld SoaiUitibedC Slull Jaremi h Sinl h J?*wa A '^O biitphin, iteli.a A Smith J WairuAOo J.<bu? fnl^Tan Hapt ' a'jiner Wm Sulfide JiAj K S.iouer K ?rnlth 1 W T Tearde Jamai T? lit T A Vila? S 0 llrkt tier 1.) man B Tovrey William Trowbridge Jmaph A lownaend R?? Wm t II T bt r 1.1/D tl VI I wilt Jamra Tnwnaasuil R C llfli r A Ik) Tn'ker tieniqe R Timpwni rraiMl* Tra* ? W 1 u t>rte ( ban Thnrber Chaa IbitnTH T)?rO lit or Slevltn U 2 Tltu' erlee I'haa W Tiler JohaH Tiy'or Ai drew TiillnkharteOnarlleHTiieker Kb baril S lavk. t I'rap.'l* 1 1. kail Mmual Tully ?' t T?>'rRtlert Ttuk-r Jc ho *'yler WellintVm II lajia l'a> ??) 1 ii nier* Kraocta Takil .? !??< . rfcl . I 111 t I enjamin Ta>kir W II lh>mpt<* l>a?nl lay or A Putnam TwymanJaaW 1 racy .in. ah I. 1 bom A Parte Ta> hi- c r'eriu.raerl b< - r 'on A Tel e' Ul* oma Tmj klaurl' e learrey Itrmaa Ihinlm Junta li' fcennJrhu Towle M C len pie li n e agesllowtier J?mea teita tieorge IrurerhMd John Jr Truer I Job* IrraCee.l A P< rry TbtxreiieoK T?ler U?.<a Tretma IhuC Townat end John f/M. 1'ilhaii A''? V I'ndeiwoud Wm Jr ''ptonCJ? I VonertbrJQ I liner 1 IK l lipham Uerry W Ll>?4-U John A V ? her I boa W Truo i. W Teviw't l Aii'on M Truradeil ar Tii'nbinl Jaa limh) a Iitro- r l??rt R Turaer A HnrrUI Tyler A K AK Turner lae VnaSu'fffcC Vr*?l Final IHlMllr \ il:era l?r U Viri e. Mi nalrr \ ? i>-rai U Augaal V?Q M ?? VI- irh> <?*..? VliatW O J<mr Mar Vt)L>j lla mrj liu r Varle) llanry-S Vrrn e Jnk .? Yl?e?rii r Val* II' ill# W I lACo v?n Kf-Iiwl. raWro TdutiUH Van Kanlfnrd A l"<? \a*n lin Hatedad TmhiMiiJ I nf 1 ?i It** !V*i? K Uo Wail rh:.U0 \ H'kri ? If ;> r.? bun Wiiwr J D WaMtnwi l(H Van HfM Haary W Well* 1 h ? W WbIbhw Capt.W Vincent W J t??riw M A Vu i |)r I ku II Via Nieda J an * an Wa^eoer P Vim Wu.kla A M Van Uliba An<nil Vaa Du/ur k n Van l'.el|e? I ? Van tloirn k ?<\ Vm A J Yti Krne l>r J H I'V Wil!kM ft! ward fjjm* ? Wi: llama A Or to Wl liatna lleorr f Wll'l.ma Hart* Walter- en Col Writ* A J W?;.k ?!..!? Well. JO Wan ru Waltoa M * *i ki r.*lnlOo Wheat Oeneral C R WillnmafH W'r?erK?nl Weill* hit WM'.luna h<-b'?A<'4 *a Mi J -?fk WeUhi.U Wllilviit > tiriarl H Wn'UCf W il l* Wtlii F w H llama Bin itk AOa Wan I Ceiti* WiUawir iiao V WkM knrria ? W ailM* 111 a Walla ? H Whi>? .1 wph O WaJ*a>v Jaa w?*dKa>iiii.ril R VkMOQ WaiiBcr 1 < 'ijx Id Wheal** A Madden Wh.te > W -f W iil? .1 Korn-2 WetdcnJA WhlflHlhnrn U til?a J< ?? t'k WeawOrldfotarJaa While N M Walker r-rdluMd Weal, n .VI. Wi.i?Aboer Witwr II Wal*-I F radarlek Walt* K<1ward Wall' r# W < ' Wmlua llatld Wa ker II R WMtoa J A- t *?i?r Krt* Weni-ma* llaary Wal'are I'arM Weal .'a? R W?>. Halt ?>?li?iJ A T W MM W? Wkit* K ?M*R 1 WVt? .'.WUIkImti Whitney Hmwgm r *' ?r A T W?l?.1tJ<. ' na Wa e?er l'r U ? Wakt. wa * .ilt* llaerr Waller I A 0 W?ll.>t? Jiin \ W idle A ? ? Waller a- * ..id I. ? alt. u K J *?Ti ? lielltipaACo Wrl?kt J A I ? Vk aril III lit WUauB Ja? (i Waril ? Krnad wBfWllaua .''.ha W irdell Jnaet ) M WUari ?k W ?tine 4 kHotll B ei m,>r!h Jrha II W Canai TIMki Wrlnh.i Hailv Wrl*hl Jiyhn WirfBod AU|r<l Wliatm Ta WllwB A n W I. lard I. Iir 0 M ar< li? '? I i Ward* ell H T WBir?B A Ward Warn* - fan V ard < baa Waidlra KlC WailteM N A War nil A II lake Warren J ok a Wann L B War leu li?kam Warrltier H II Wa><m 'aa Waierk- rre .lad Wair-* .'aa WuiiibilK 'l<awelrB Bii k ! *m Ji fan II Wa'a iB lllr im Wr?rkl 11 V rclm Renhaa O Wri*k? liHrvJ ? w ?i?<? tk'aa Wile*. I TB? ?alt'hwt Jaa WrrMi k >y> Waifn Freil Wlllla lm?ld Waterman! A I a Wlekerl lf A VlMlwk ? 'lit i Wolla K'l* Wel? ? W in ob Wild J ka H A< o Willa Jaa WhMuiiB llenM Wefetle. Mynriw WHHnea A T Whitman OmaaA 00 W l?a?i? J?MBk W'inajiiw L H waiUMt r a win. Uca vrin r? k ?A J.ta-r I r W isaer Henry ' I Wlrai'f J W W inant* B t WllBlik 'r?e?di W Iiirlir 1 H WI, aV.? UB?la A W>iW*k C I Wkii la* /or Winer A ? J'A? W'MU.-r A 0? Wukaci *jt A Wim'.i# I,e?ia A W kilter l?r W h Lr. ire ..*haa Wioa* B J W k.tl* ? <kH Wr* '?t R K W aal'a t-al Mora Wr?>4. rH?1 Wm. ? M<i rakrv W >*?* Jaa A Wievja I b^ij 8 Wvid 0 It W.--1- uigm Okaal WnatAWlnkoi L W?|f A lataa ' Wr>r>l Ilenrn Wofl^rt < Wmg W'dnd ff R _ . _ WwlllhlctTB K W Hklt fcrt J U A</|. W'Kt i?uv >n Kob?Tt W'lfhiHr IDT. WkPka 1 W?n J Uqpd Hallo WiV'.i WkB W ?r?.IHH WrWkl i !.%? r Wllaoa A l 'o Wrl?M II WrliAl laaG Wnabl II WiullB Jaa Wm Wiiheani "kaamel WUli .r I? C Wlekl II II Wilr n Itiw ) Wri?M J A <'.? Wr jrki I. H A ilk WliiBna 1ke?d T 'BB? V >.fl? ? baa I.I IB* Ih?b%I R p e|n Mu M r,.< I.a,|e rua /4l|ler Ut<ei* R' ?a Allen faki raaa li*? PB'ieJIe lJUmina faker Malar W ?rrea Ikpl II O ireiB Jo?a *-? w r.iiait.M b .'aa C Hmr Wm N I eifMi.ri Jnhti l.i aeh ld*a?d Mraaka ha II V?a WnrH? R A ah Mm (>.|n I rell) Lie 1 1 1 ^ kirlkk W m Wl.a-BsWH Wlukare^n I W W luard l.eary WUkard l b aaaa * ^ent.a K-\aaim1 iceinr Kaala; 7. Znrknwakl S Z'lla I! ItaiHiOAar *ml .I'ki A Ok Wf4f.?fH-?ro Mi-art w?id r u Wuraa i'aaial Wraal Malik 1 odaek 3 tartb Ta>.a? A Van Raak *?<Kbf Predarlik K*?4? Dnctat Water Wm Kirkakak Mdaa.RaU r*?j-?n tjo-m-- Ro ? Cati<ian U.la- *<> tt I*a r ?he|,*T? !<e Kill I'abrnti I ot.-", Ra ? '/.! n I lalfB. n< I ?#l be IV '. r w tka Waakii.?i>e l?el*a, Ra W *nl I eti >t I<*e f n M V.,, . ... . I,, :?rv* Army. gwadall Lie"' (7 If? ? ? kit* i?e?,i fm il W||?nai l ettk J U Laiaalj Mtka Rkvyia tamer Wrr. R Vrtfj Whrtn I flmiai Cjji IVi.??r Wai UTnira l< V? 1'ier f j Rldaf'ip'*>?B Hr>e,., Ar >?? I '-e . i Bjaw'e' " I* ?Hjl ml /nal III w Wlnfllane"*' taer Arm* War en < kaailnal MacafM ?mrnertam " Heai aaeaaeen mark** f i iri of ?)?*:<-?* faci- ? ?*H i'* Xt*a l 't l?v mr i>rMK^e l"a?lad'?m ?MJAB .1,.' iivi .nil Ut r-aie i < ta autaf ? > oil, h.,ki TH* Tt'H^ FAHIIOM OOURHK, LONQ IKLAMO. ? UkAKD TilXAL Or HPKJU) MKTH &M.* ROAD IIOBBO for a PI Krftt OP fWU. , . __ Ueneroualy gfrrn by Mr. Monnot to bd ooolMi ?" on'J W bortv* befouling u> prlralo gentleman rttuUua' ?? "?* T<* or the m).!' Injun cnooUaa. M11.K HKATd-HlWr THRU I* PIV* Tbe sublle tr.? respectful!) t/rformod tBat the amuilC??>*"g f?r tii, * nmt-1 and leseriaung couteal beln? complete ?f" own. off *t the r^HHioK covasg 01* thcrbpay, otutov, isoff, follow) !j culni'i having breti cMe. By Mr Mtaaot, bay #i ybi H Tartar. Hy Mr. Kell'r, buy Keir] M.2 Putnam Hy .Mr. Uene% buy mure M sSle HranilJt. H??e to <*n nfflrf at hull ?\?t 2 o'ciuc* preclael/. , Adwilaaion to ii,l part* of tbt v mrw ud flanda C*e" h Itil.i* from b'rw Turk may reacb the c?ur?r by alllM ' ?* ?IgJty alttb Ihiryfeunb T'.?ent. thirl, Tenth, Hot* Uiaad. KiKi?< ??lt a, eet or Peck a'tp ferrta. P.larengera by tbi lh!rt? fnuTl aid KoaatTVlt strait *? *rll" take the ciira m V K.uthing riiliroad. ihe arrangement* being und*r tilto <1lre~tlon af * cor?ti?tt* ' of nfs tlrist'D, wltt wl.tn pectuktan1 . rol: H r.. i .n?M?rwJoi% ii*|ih?r i iiui ti r ei^enae wt!l beej.e.red loieudTr thta i Dtlaal be mi >1 wire! noil Ht the t -me Uu-> thr ui ji; r> citlol' (JtUd v. iinioaet In tt tot connuy. ' oirefrtt coofimioo ,.j well iu to fold ? ?'tliera nri repeated to 1.1 ot. the g'otuli io due e -?oa, u'JH hornet v* 11, be t.a'l??l prompt!* al lit* b *ir nam*d. AO efllcleat po lee U t>f (,-a.jert to preeel ft order. Ultrnw mt'RtlB. L t -TBOTTIIttl.-OK TmHir Vay < >-l iier 24, at 2>k s'cli?k t mttch for ?.*J0, tafW* I -at*. betl tL.-re In five, to wi .icon* Dan Pilfer dim r. . . .luimodore. Mr Doty uuu b. ataJllim. from New Jli?a SHAW A irmTf, Propi'Mora.p ^ liUK.fS ( AK1IIAUK8, AC. Amos r?MU.T oabbiaob oaimti or in%oum> 1 1? m 111 be turn tn p?ynu ut for a Ho* tirfe grey Hwml ?ttD<l and r'ntln ivti 'ro' In 2 W- "-wt f ' Wl lot Rprlo,^ km ?til Uke J.M<I now Apply at'ltS W*?i IMtn ?( ? BKAtTIPUL. ftAODLK IIOH-K (M0R9AM BMHM j. I * lyHutft and ?,"? tlf. tw. rauler, not >nrpiaN ii ?itt? In th" Hit; ai?o, a icooi sonort Uftri.Yfor any MSr Bokl cbeap a: 7H II paler a reel. V DOCTOR*" CABStAlE TDK tfAI.C !l? flOOD [(?? | >.ir and if-ar!) rrw; prtre |75 lii>|qlre lA the U rmrr ?Utile, rear of 17* West Tuenttr fifth aireei. Bay vohiia" nr>Rs*-i5', n^wos h'th, hijt y??ra old. pe>-fw!t:r ton d and niod and a fa. I iravaUar , * ill be %/> d ie?? 'buit.il ra!ii? af the owner hum una for him. apply at the prtvite atahl.. Ill Weat Rl?bUe:*h atraei, ? ? lore li/ a. M. or altor 3 P. ? . jlfR H 1 l.K - A PAIR OP BAY I'UMM. C T ??? art for and we'I ma i?1 fit for a Park -inieton; tj^y ara Ifc. fer-?.'a and kind In dnuble and alri(la bvn*?a and indnr tta oulllr live been ridden by a yont K lady du-lnt the aula mar? pnee tiifl To b? ?wn for t ?o daya al the etablea ^ Da4ar toli A Kit* I, l.a[a>rUt3 plai.?, near corner of AAlor plant. lia>i fcto K all veara old. IS hand* S in.-htu high, c.?b)-, I t>v i y b?>: Ion# no^lr.* taila; warrant! d ai und an. I ?on _ U'dforrlyia mairb and action are unmirpaaand to tJta Otto, 1 ht-t are t*e ptorarty of a Hmtihrrn renUetsan, wh9 bou?M .hem forbiaown hm dtirlnir the j*?i etu.unt', and wtshoa t? 'la^nw of 11* ir npon reuimtni; hwn?. I'rl.'e ftM A'>ply It tremter A llaldwln ooruer ri Tenth Mraot and llroacWmy. l^'iR TtALK ? M1GUT VBR1 PINC HiiItOM, TWO VATOB ?. '.-Mil two *ery faal, aa 'uaaa In vh? ctty. ?nd will btHK f? I?m thm tb'lr ?a'iie a'a >. one two aaatel ?o>iarwb?r t o-adeh] Hre.tatri . aa i'i.t I ?e new . .aia IIkI.i W i ihi til u be *old eheap. i'mi l?i?r?ii nf tm a Mead'a Jiaac 7 Waat fwunt* niulhatreet (MR H k 1 .B ? \ Mi K PAIR OK IROWOR^T CUk? " rKge llcrrra atyllah anl k'od la >ara?ua. and LatK|loaA ruldta horaea- tan be >uen at HttXKa A Ta:ln>an'< "Tlillir i ?lf?," cort er of iblrtT nltiVb alttei and Mith atraaa Id .ire of > . W. HAl.lt. at Carter. Halo A Co, 'a No. J Ma ? Ktl*. u'<<R BA1.K-A OKNT!.*M ? N'S TTRNOOT; Ml rtT BS V aold Ibia wtek. 7 be bone !? a louo taJ bay, U^aadi b'jjb. aooni" and k.nd and a r>'l nup'ater loe i^pato city aaade. and tfce harntaa al'o; bt r?>d otdkw. Alao IkM rmry line rnad and malrh t.?r?-a. one of wbfoh can lru? K ? bree ralnniea tit a war n. and a pair ?' map- 4 ).a#aaa luitaMa fur a farmer, '<n aaJi r'ry deati, b>?eUi>r .. :ui aevxaal MB lt d nntnp bnintita: will be anid low for dHah. Apply al Ml Heal Twenty afftai.lh all eel. r'R HAM? A l.TOBT TOP WAfJOM AIWIIAMM, Of pxHlocdar. wt'l be di?p?a?4o( nh?A,i aa tha owaaf few no lit* 'or ibeir Tniulre ni Mr HaIi.KT. it/ i baaahav atreei, or at Coopet a. Iitary at-.b'e, 1J3 ? /ibtli avauuf Ntw Toik yW'B hAl V- K' Vl> RY tTPP.RliiR TV'RS >CT, Attn r m I awrrme bay Mara; ce? lain, j IWa year* gli ami w ilaout a blemiKh Alao. M l lb roaA wagon, ani barf I <ith marly re w 1 i ->e ?e>a at Taylor1* a. it H>. Hr ?4 way near Ko' tj U Ira atraet. The mm . itap^u ---' UV eT?r?fl.-?d, HM.R HAI-K-A III.M K M ARB, ? Y1AHH OLD Iftw bar, .la b'vh, lona tail: warrant'. V kt e?er? raap#rt: la a anper'o r atd.ll' mare aad-avei r i lraau.1 Jri ?r, aiaalaar* d. ii' le \lao, a Wa(r*n aad Harne.a t'aa l>" men at pritalm atali'a 2> 7 Moth alrael, from > to II A M . and i to S P. y, PV* BAI R-A BlAt X llfiRSB, 1?V II NIK IflGHI, kl P* jrarao'd, u?g aalural tall, warrantad aomul au? ?W y Ii <e*le er alrg'e aamee; wUI earrr a laH*. 1 ' , lira at p ? rfK n A Hr wr'a rtab'.t W l"nt?*ra?y pi a. -a. Lf'R K.al k -A Bt 'ifiT WAOON. WW.1. HOItT ro* t tlly vaeKUd n??*alordvr. tin t 1 oekawaw at^i, caa<l ttrrn ; hat a polt aad thalu, and ^\n be i?d ft*' on* r? tt'iknrtea They ma. ba teen at I^Mlnay a U.ary fltaMa, ant ner of Feoond araaaa aid f if:h ttr*i t. |7>(iB HAir A PAIR 1H1K i)Ha\ I TKARM A o.d fthaii'al<|h e .nnd aad kind I- all laiaa prrpar l* of a ifaaUamaa acd aoJ J rial; for want of Tiae. PMaa PTt<> In<|ulre at Klei't rtat.li , port: "rat tveart, bat jam fourth and Madlaon avarura r>R fAf.M- PAT ?*??. UOICt WAflo* A*J> HA* nee a The M are <a U hauda high. ? t ?ar? old. i-^,| aixl k-enOe. good a. dar lh? aat.lle or In a'ng'ia o? Oualla b?? nea< I a at irarailar. tte Hartien w?t inata to a -dar tfcraa n? ntha ? If . d e<?! tt?. the P'uoq I* ih Ilea t^aj and la nd otde- I uout ra of Mr (l <r <)R!<uR,T? Kaiaau MraaLoS 1) ^lllooib'jy t reat, It ') Alyt, r)R IU1.K- A PIVB hi. AC* UO*?B, PIFf RRK HARDS, rich' yrara nut rpjdng, tVroitcbv a*in4 aad klod. a .taai"?, faa* 'writer al.o, kfciftiftc ? '? Bnuwr ??4 Hiram Ap?.y U, WlLl-kTIH A^f 4*2jj^f Wt,l fwW?_flg|*r rR RAIJE- A l0T or <*AR ADI AH R iRtRB. RORTCMP Ar* faat aid Jaal from m* MVrt, A t?w gaa tflMa'a b'?a*a raa ha k*p: br lh? in.nib ?l ill* atabla Ho. (Bft j|bij ktfnuf ?ud Tuny fourth ?mi om btoaB froot Dr?aB ?ay P. K HAt.R-A CARRIAOK THAR or HAT HOUR I r| tattL ?'< ? whir ?pi t <>a ellArr; ananft, klad. M Kill Ilai r! w.tbmit trlii* ttrl u mlifr Dtb ) tar* old; n hard" at* . CM trot t>pU?r la S 10, ?IU l<* r *n at trial I F will atai.d w.tkmit twin* Url ?i. ? ? h*r.-. Il?*)**r* <44; Wttf run tint t<E?ll>rr In X 10. will l<* ?ir?n oo trial far t wrrk iM t ??rurlrt 0*1 be MM at M Ptlatatraat, Ml i.ik Tritb, Wi.Haaiabur* j* t 'nA i.ITchiiaV a most, Finj. nunM ooaor. J wtlb rb'y rar?rd ?l?r darda mill m *hl? bimitrr )'*, rk*e >in*iirr? a> d mo ?*ted ?t?r" litammt with vlatn t.rnr .<?* a- Ui , and ; h' > ?rr< in tb? ?? liiinrt Mannar, wttfc ?p?tr? ba.-ka and < iNttoa, to-k1** nUwei, ?i f~%k\ag tab*. A*., A* ; bitit ") a rMr by Hrram Mr. ???rr .* i ? hl*b r ? baa n*T< r >>a?<i >i**d Ukt at 1 ?* ?>'d at lurrtl aarrl V* Oh IkhihUIM aantaa* r*vritorj o* 14k* Mlv Jf Wo. M ftrmdaay Alan ? mn*mA kaad ' . ivA aad llaru***. of Mat ter daarripiim. wMh?"it kaaaiaar sloth ?r atandarda. triiaaad bliia brofat*!. prise*'* atrial mii'iatlnra. bnlH lo order bT Mraar* W.ort lipoa. Alan ? axc ri4 kaadaia *mu J>laiaa?il?? Kocktn; hntlt to order by I'arkar K? naui ? hit ap? a *ruuhd~ m * NtTiuaur aw . takafl far a Mt Apply at M aad W naal a?p. mm HOMhW A HP UPTf PADniJi rf>R IAUI rfTBAfiZ. A bamtacna blaak Mar* ?rarraat*4 "HbaW fan B ir i?b. U . a<lkl|h. hw| maita aa4 tttt, ? bmkai to Mhr# or b *ra*a?, an] t mpMor faailly 1 a?dd'i? boraa. a)a? a Udr a ->? d it* ?u.i rtridu, bat litti* ?aa4. < 'au ?1 'itaham a ?Ubl"*, M Cut T arfcatr avvMilh atraal. iOoT WAOt'jr. I.KA1HRR TOI', foR MAL.1T K?arly na* I'rto* 1100 * la fill nf I |kl llmll llauaM and pi.l* A lao two or ibr ?* ttai.a to l*t ta bftak MbM*. to qolra at li- MaiMaoo air**t . . ; i ? ? roR hai.k? a rfSi wuin homb. p*rf?Hiy annnd and lair* iraian] for Um aaddl* bT fV ?lar. a (or la la, pnoa PM at tba atabla. t? Rant TinHf. ar--na,f ?<r**L A n?*w Prrwh aptlaa A?1dl*. tba Rrtdia M oU>ar arl?e>? fnr tba bora* *iU a. an ha ank! if iraaML r?RATKVl*-Al?i) OT1IRR* -*OTT * CI, Ro m Hr ndvar Mar IV?d ttraai oflrr for (ai? on raaanaabla tanwa, a um* of r v-l a*r<md baad 'Vnbaa. aU paaaaagar ? nrkawaya. Aa , riltabta for rtif or onwaur "?* WAVTVI> ? A VIET H ARTMOMR RTTt.lRU I.IOH* dai.pl* ?rar bora*, dark aaaa aad tall, ahont lMt baad? bt?k, walgbl ahont 1 n?n Iba . moalb* All n*bt AA dr*aa boi W?J Poat o<Btr, KtrlBK parUnulAra. WARimn a RRno^n haTo rookawaT oa? rtar* bnt IIH> na*d. vt **ai four paiaaaa, Alan ataa^a art of Harn*aa. prtoa for tx/tb not to eiaaad 1115. A l ira* Saw tit PaatnSaa B RAI I. lit ? A 1>M. VIWOH RIVRR RAILROAD ?PUR AUIAR1 AS? Tr^y, erKto*< tiac aritA trwlca RartA aod Waal TraA? i ko? mi ?a*n? tmaair tiprraa, 7 and It A. R , arMl ? P . M Ttvy aad A.I aa j. Vail at I U r.m rmm rntarr rtaif rraaja: r ii w a a Bitmr. B ? M f V. iur. a. (Raadapa i?Mk d*d ) tr?? aad Alb*aj ( r*k alr*p Ira ran ? to f- kf , r"JVfrr A " L A R aad l*rm. ffljasaiati-- fcjiv ?? - I 2 ? araa TURK ARI> HARM R RAfl.ROAO. N por Albaar and troy taaAhx* dire* eoaeatWo* wt? tte Paw T^b - *??' Railroad for Rtagar. palta. BoRWa aMai a-.gj tr*at Portbwaai aad PoalkajM ?>a ard ?IV' *.?da* f?H U UW. tralaa wfl) tear* f i 1 1 aaNA a?r**t KatVw Raw Tort, at follow* - - ? ?. ~** T~.it. 7 A M a>d?P.1l. alSuir Mail Ttalr, 10 A. M Pnr OoKa Palhk t P. R., aMtpplaff at all mitlhtm akm Tart rll? Par WkR* Plataa, I'lA. I. 1 M and 1 10 P. *.. ateppMB al all al*i <na Pr* Wht* liataa t IB P. ?. (ffw VMM rtraat Oapnti.MB P'oc at a . atatMH For *VHw l*r?dr? II A. R aad BRI P. R ifroa T nadr alrlhalr*>t Itepol), ?*o?pinc at all atatk.na. aarT-aaiao, win ia?ra Aihawy ft A M . Raat Albany, ft tft A ? - fcpraa 1Mb. Aihary t P * j Raat Albaay t tft P 1. 1''' A man . . ft A * ; Paat Aibaay ft 1ft A R Rail Tra* < V?n? Fail* J A R ., a?t?f?? at aU rfauoae aonb a# ?k? m>m> na**#. ?, 7. 10 4. w ? ? f . ??. ?la 'i ?? Wi "*m'? 1. -tdaa, ft t0 A. R bad I P ?top?l? at i aB tm tioi? *pfiR fnoTlLL Aaaittant |Kip*riet*ed*K ?koanr %ri> TnnAcon. 1 iWlfl 1 11 it 1 ? ATARA, IMIRBRTIO ARP OBRRAR I .< M It f.l Hill t%ta f. an ft< to fta. tb. oaan.1 <'wk |mrrlurr< fr ?? In*' ?*'?.!? V ilok aa'*a dia ai'<? 'u rad'i)* IA* *?< oUBIBN 17 itMtaif.

Other pages from this issue: