Newspaper of The New York Herald, November 2, 1860, Page 6

Newspaper of The New York Herald dated November 2, 1860 Page 6
Text content (automatically generated)

? Ill Allocs I tit* Of tXIVKl**1'* A#0 PlAOtWI *' -"'uD \ muKifn ,luri.?tt(*?B*i?rt H? ? < -r"i> if <n h? 0? ? ?*>? ???? >.,r u%cl ?i in .fc.it aJdrr-ee X M M., t U1 B idjiiar* i' >?l l*!"** _ ? ? - ? ? ~ 41 K * : I A FhKSH BHRApTur Mil K WISHES , i,y i .1 ??*? at 1 ?* 0*1) hou-". i *U at M-a. , fc; A wll&s at , b**-,.e<-u .ua HMi ?V, . !Wr<t KiTl AT10H *4VT*n-ilT A HESPM-TTAHiB A g wo nn *???!> ml enenMd and ?#> d j p. f*in ??* *??<*; n *?,! *l? )'??> to' t *! A ll VOI M ?? w!1I'U!( UJ f??U| *uh 1 ? ; I'd ?' ' *? N ?*'<*? 3 J ^ iih it $(X ?<*-? . -i m f1 *v*.( C>*i >r b*< k r?**u& rufc MikkR 18 PF>I"Or,? or OBTAT!tIWQ 4 A ?,v -u... I *prir.' ??.;] ? dr?...nakr>r and.aav c*.i t ?t ??d : Wlr?' aod chili- rwu ?d rniwun lu U?? rnut ?t ?* 1 *? HI ?r? ? rl ? 1 (?** io lb? b \VA Of tkij rtltwX'C*'* 1'^ ^ 7 BEMIl7rAHI.K K'.V.V OT1L WANT* A filTL'A A I. . I. . fc' ?? ???M'l ?. WMblli* .1.1 I'OOl-f O/ ??n;i!i -iu U . 1. ??!?' ??' <?? ,a# 4a. at H?.' W ril 3l?ltt . i?l*teu wb ttuU 7J? ?*? , IhlrJ ttoir, front rvom ,. - _ m SITUATION WANTED? BY AN IXl'K^IKICRD *ND j\ irtut* 'i thy ? ?? n* ** ?*n? ** I'ta-imbrraaid nu 1 Uuu Ar%? or ?o Wrnih" * a ??*?"? in % prlrnt* ftmiljr ; U ?* I> n brr ? r, uuwoe^toavljref^ r,.?. can l* *neu A4'j.)??t ?? *1, between 3d and till ?<?? __ 1 1 ( sfBiT A**l K ?KO KXPKR''BOCKI> WOMAN A ? m ? ' 1' "II I"1 * prlrtin l ^aiilr ?? 0<>uk; !? * , ,?rr 1 hiw 00 ?iv"all"U '*> u>m lu vtiuiai'iK him r.'i ??ixw fr >ui ber U?t i tc. nt h) W -joI Mi'. ?i M"*' 'lk ,r* - Uiiru tl ?>r fnmt mm. < V, ,sT?:> KV j KK-l'Ki T?HI,I \ , ,n ?. null iw I- *.*, m ?il!lnK Vo nh wnkhl'>K / bill U.? b?t? oily ratrrenB* fmcn her lui ti 1.' '*'e* Jwi * ? bei veto 8ta uii) SKh m-n , first a ?r. ~TOrx i *?? HA!f WI ,n?j AS TUATION TO TBAV?L 1 * ?'!M ?.!y UnfKl c'tv rnlwrfun* uvea. Call for l#o <?'??' "?'?> W brlHreo '.'i'Ji hik* 2tu tl*. Atm v. wo* ik wants a situ tio* to no i-p SJ?H? ?>' rk or Jj-uer*! hmunwiirk lu a imt'l t*xnlif. Ofvd rr<- itm?n Kllor* from h-r Uttl plai'4. Apply tu Mr. >?n :S ft u hi , 8outb Brooklyn. A SI 1'EBIOB FlhBT CLASS (V>OK, WHO THO r'ujk v ucdemiuida hrr bu>lu?*i In m?l DUura^ unit ,tt jri.jr i> ? r*? a ?'tM?tioo . *v S ? 0, tb? tn ally with whom it* ?.t? li?r? ?r? ?Vmt ImvIhk ui? dty and ?n!i ivar obrarful ?*oni< u - ?" b-" *ha in '.or alia cuuii neiioy. Apply at if Mb a litar Sih air All IZrUIXROCO WOMAN WANTS X 8TTCATTON 11 iirra kn<l In ulii rve ol ??"*? ebUdrru or do ?fc?ni(fr?' ? No t>hj?cu hi ui l?-a?e Ibe cily wltb ? cr*-tit?-?9l ?inn.. ? ty re ?rrooe. 1'all at U 12U at., between lib av. Mil L'tn < iwtl pl?c?. AKVsrStTABI.lt TOUN.J Oltil, WANTS A SITU*. In n <a i-ban.'.frmaid utiil f<-amatr?.?? or a? m uilrma aici>.u?? e*i' <>f * I roan cblli', b?? tb^ b?t ol nty rele rei.n* rail at b> r priwut employir'a, K! Baat tn *t , b# Iween !d and n ara. AM 1I.HKBI.T *M*(JII AN l.ADT, TKOM THE KAST era > uu-ii dm rra a .ituatloD aa h->uaeko?ptr n a aro*U Ian.' bu 10 ..l.j^r'.wn to tbe country. Apply to Mr* HUke. VC7 MiAi tl . n?H.r urtnd. I A*1C\T. T1DT F*0T*STANT nlHL, WaNTED-TO DO ? ??nfral h<m?r*r.rk In aama'.l family. In Bedford av , pear M?Hlr Bn?ikl?o. on>- wh". tan o me ?ell r?~> nmen>1e<l. Apr'n tbit >> at MO haaaan (L. room No. 1, rear buUdtng, be tween 11 anil z o'c'.o'k j ARKfl'* TaBI K YOCSO WO* AW W1SUK? A BITC ailoo a> imrae aod arxmiit'efii ran tak> tbe enllra charge o t ar In'int frum Ita Mrtb. all al I CO Ami .k'.l at , between Tib and p.b a*? fr-'m 9 a M tn 5 PU AKI>1Ki'T?1UK T< P?0 VTOWAW WANTS A BITU tlK.u at cbtui^iernial 1 s.ad aaliri-ia or w tltreaa iteal at rlt; rrf?rrnne i 'all at i '.' ttb av. between 8tb it. uij Wav erly place for two daya JSl-BdlEWCkr) ?i R?t Wt>TS A HITUAT'oN; I* r.'n ^blr f takm* i ha?re of a baiy fro* lis birth, or ? -o?Wf dp cblMren IWatufitty refereuoe from her lb ee a?t p M'ra fa., at - ' t it ar , bi-lweea lib ?t. and WtTerley flMe ? .. ' e tee# J ir t*i- daji. AUTUaII X W A M Itn- BV A KRhTXtTTA BI.I y u'irt' 1 a* i lau e- ok. n.xber .i'.d lron?r, or tl d> p?r?r? b. -I.HWI In a n? i 'am .'.y. lie eience J re<i vurcd. tail a 1 W(at Iftb tl , lu the rear. ABkSl ECTaHL? (1IH1. WANTS A SITJaTIOJC AS r?nrrai b .trwrker, it a k ' <f plain <v ok and waaber ?Bd Itoi.er I'an tt*a. it' til ?'i t d. al ilii M 'ilbtrry ?l , be tweeo ttcrtnir nnd Kil .ee itt . flrat floor. ABKSKKO AB1.E OIRI. W ? NTS ANITlJkTIO* IMA . private ' an!; to do teneral b .'taew .?k ran he eecn for ?wndavtalUl oiirt tl , near Dean, Ural flour, bar* roaoa. Bieoklyn. AFR()TIC?TANT YOCNU WOMAN WISHKS A SITUA Una* n irae aid ?< xmalrraa. or cb??m'ierm?H and waitn-M b?> niod rtly refereree Can be teen for two dtyt a? It- vl ate , i.ear i7ib tl , lo tlie thoe at ? e. A HEALTHY WOMAN. WITH A FRKMfl BHB4BTOF n.i k ard well reraaomended wiaT oMaln a dealrali'.e tl'.n aKo: *a a?t n rae hy ap- Ijlra at l>r Haatar i, coraer of Lhufw. o anl (>>n t Ma nr ?.kl>n before t o elojk a M A ABI'IIaNiB or KK~PE<T? BUB aNI> CAFAHI.lt MM ?n-? laandrrkkaa ehamhacnakla and *l'la for Cn<r?l f. "aa* >ri . ?la<> u?rmar> artrUl. fur Iba dlr au.l OH1A ? rta-li f al IV Hi iPkUuuv Kmi>luvai?(,i lV? IOJ r ? at tiaar I'auira Maskc* H^riuiu for iLe ?oittr) cot al*i.Uj oo baud A LI. FAMI 1M AND 04M>I> I RKV AR < " WII.LF1ATJ IV artt-al and ' na. olPca tn Iba cltT At 138 lltb v.,(?i-rrr uf ( ? ?- - -- .1 ml ?>? ly Alw< ?' < *1, I'lvU, ?t;it > Mir WkultAlah ci!l nir ? .Mrlj tailed watiu- 1. A -tTlATl"* W*!*TIH-HT A KRV "K1' f ARI.E ? K ? ' ... in ?i wii? or wmlil <1 > > i i ? 'T*' >rt ? 1 ftua waah : i ai il ir ' 'f. If ??'?I "f i"U? r? ?-r-' ? tr'tra UllnrUo K ? ?. ?* Cui '?) b al Mvttl U U'l U ttl. A \i.lb i LApT DAMkKH a AITUAFMA AS TtC*('U J\ m r iba tf? !?h hr*u>-b<-a. ?ltb ? ?aaaattJtr ; BruoAljra cit'?i"ii. "t 1 1 a j v .??*?? Muuib iiri A !.? *<? u < v ? * wi hrb a nrtTAVTMr ah <io?)o i l?<n n? k, w??h?r k ul ui?i?r. c?ii Mil rat bravl; fij nd !* ? rt t- ? 'in !?? a?nu fuf l? ) iLaja at ?" lit.u Il m ar I', b a* . Hr?l Bm r. ft ? n nil a i'k. iv T??f w haiC with the brut of ri'b J\ .. ... . , ? i i ,;i (v?n i !? ???!?! n Uia ? tab Hu *? ' ' i Itif ? . ?'.?m ? A at I (?*??- wva .1 ro k *i tn 10' rm ' Ir* > mi ii- ?? at 4 Oprta* ?>'. , bet* ' ? *i?lt 4 lit A U ?*lf> alA, Ixi tl. ?? hi.'? A bt?Hl.K >| I (II WnJUR RTARTR A "ITI'A *>* >.???? ? l i' !i. it '? h. r b -t? \/ rtt i . ? i u) At I-'.1 K?M Wife m , fro* iO ki A*I?>A WAffTBI IN A I'AIVATR '??ill}, t It' ( wants 1 1 ?? ii ,-'?i* ?t-!'r *r1 ir i? .????? hi,. rr ii| \irtA oi*i f<""l HI) rfn .. u tfi .at fi*a?. OaU Al II? or: Ht M M..r f.l ? \u AH!T!'?T(?!? WA*tRr_BT A kR-PCl'r AHI.C I ?? ii ?i In 1 1 bniua <ork In % ? ,i? i n-n n ?? (kxi ?* !k '? ? U)IXI<IA| b. m, A( i ./ At Ivd Kaii ItJi at, ?p M?lr? 1 ? ir 16. AI'^Hl HW.I INi.I.lSH Vti'M ,* WANT* A ? * ?l "U M ? ? Mr ?? on lr "?t?nii? iJr.i??m?btor ?"? ?if w I ,4m ?*? o!4ms> I ? lb jlinnmirl, ? rv! b?a 0.1 ob - ? m > t? nth t *11 kt or Addr ? ki Uh u , wbar* ?Ac (u, h? **r. for two 4* k A H i . OR - A AITtjATIOK A* rilWT Ct.AIW t\ f." t.l?trrt-M?*?ij|j, oti'.nrniik tl' Mataufo a laa ? 1 ? gk"*' !>??. J* **. ???! !-n *d knd t .wu't b*?in* In IA? !>?> I ???!? 'f !)?? 'b? "\ of r*tT !?>??! ">? AVplf fur Ivo dkjrk M I.I K M ,;ib n latarx* I*' kill 1 1 in. A ?irtJATIii* *A*TI|I A r% TKUAJTt Ji ?. >'*kl mr- -wttr1 wtuil/ml '.f rbtin w* k kP .1 ?r : ,?i i !??*. fW >f c If |wfrrri.. 'ii i wl* t*ru ,'i r la dt>t kl i'Ji >th ki , iutb kk III'# i t HIM'glTABI.E QIIL WAJ?TH A HITl'Af T )JI TO /\ ?- ?*?! k"i?i 'I I* k priTkl# i%n fire ( ??l rr', -tic* fnm nw ik*i pl?c<v v'Ali *1 Uv AitIha * . 1? M MAT. \RV-I'? TAKLB OIVL ?**? A Btrr ATTO* AS VkttTf-aa Ii ? | I;V?!P Irtf.'llf K.1W f k* *kU?K knl rtikn'-rm??<l In k rrlTki# f Aailr. Hm Ktte tr tn mat trjm b?f ?l i v? t'kii at 1A n.?>*W'k at. A BV-l'K ruil.t fliHI. iriftURI A BITfTATtUll AH .T r ? '.'d ' kaalal ?ilb Ifek ail lMalr.f w . i'l k r ' iktr ? !k n< p ?>?? r?? kb '? it# lakl of raf*r?i.i?v Ua b? wt for tarn dk}( al ?V (n J ' at . %? Untlocvta k*. H! ?1! - WABT?I>-?T k f I K"T CUAHU tX) ?K . ? a ? i ',?? ri'i*bl? u?<1<-rAkn !#? b?? >? iau aaa. and b*a r- . f-? nit f! KmM a fa? iWk 1 'all Al 76 WaM ?At ? . firni-r ?' hmMfi). Kkkl of a?tf tr'?moo? il riiOK ? WkMTBI). A AITOATtOlf IK A FAIVaT* A mi.f MM I nni*?????pi k ib? ! :i<?? in k.i Ilk hrktirb v -v.i,.t(( i Al? at or itiVli Mi Jor n?o Ak. ? ?4 7'.b kv m?rM? 3*lb kid .""lb klr ATI : v . W|>*A* irrsMW A BirCAflOW Ak I, A 1) taukldaada* kb# nnd?r**D',a bkirlraaai'H k>.d >???? . t ki. ' a ? MOf arwlaf fin I r kA?? Al b?r f>rr> ' i ?m; r r'? II Kfei AAA * war ?Ui a' A FITr ATKiA WAXT?n-HT A A*"?*T A "!!.? A "?rifi, Himi waabrr kn! ir-mar. or w "iM d" *?nk ral b a-wurk i k ?mall fami f , Saw o* <dir rr'.-ra?,? htk ll??* ??*bl T'ara In b?r laal I'kn ha k??it 'of |?<i lava at l* I r ah. a* lln aa ?t?,i PMrn* In vh<* ran r AFltt'ATI'lA W A *TR1> - MV A AH'uA W,> , man aa n? ? In a r?' ''amao i 'a?i'? a>i? Ui *s-i.-vr ^r5?raiki,da bar kiuii r?? m a.1 n? irai <"??a an* ta ki atom mat nabar. wmud bk a ro olijaathai w> kaaa< la iba nlain traak H?lf iv?|Oipa<l --Ml 1 m-ltia lb* l?al 4 (Ity r?f*rrar? < aU Htl Fr*na?? . naar Mnanry A HITTkTiOK W A ATFI> HV A T.H'?W fUMt* A-< A < b"? I -TkM Atd ?' :*r ? 1 1 uba <^ra o' rbl ''#o aa<1 AO plain aa ?irr baaibaba?i 1 ?atf rafaran a (roa b"' I'tr' I 'kn br arra for ?ar> dbft ki 1 A Tib a* . bataaa: LW aad >Hl m? a FITVATlOK WAAf IT A AUFV7TAAUI I J' 'it # a?tr>ar aa ra-% It k k"kkl f?ir> !| k' 1 to vatkl la Ibr Waabmt. la an ?> al'rnl l aAar Raai *f ati ? ra?ar?n ? rt? bar ,ati p'aca. Haa. ? oa.1. a. yl l/Jt??, bM**?a 6lA d Tib ki aa. __ j "a RKAFATTAALR ?(iMiH WARTA a RlfUATIO* A> J\ : ??* n k prii at* fk tii I . * mcapatatl L. all IU :-rai tb ? I aa ka aaaa i?* t*-. dkia at A'? avrlaf al . ia lAa aakbraJa A?r, luak rA rvfaraaaa. AMf tT'll* w a A'l Ki ?AT A AIM *R< "TAHi.R FA t ?r.lai.i a. T - in no ?, mil aa 1 If a. of V- oo A !o a.lA'.' af ? r"-ai? ?nti,. , m, oni.ini >oa tl tl W IAA I??0kir. . I C irt rr?.ra-,a* i aU r ,ir .a i daja At 1W *e?l Iftii at , third mr. fmat. ^ A I APT WTAtin t III ?? M FOR A R?^*?B' f A *? " ? *" ?*?' ?? ?b . la an aifrUftl 1 aa< at bar AA I plalaa?aar ??, ? kkl daatainf if fa ana* aaaana. In iraral tia.i at t? Iw IkkSk a 4*r Br'k<a?f. 'I* l?r? dkja ATOUA* ?"??* *A?T- A Air^'ATIOR AA II V? ta A prlrata fk ai'y -ak a?l ?i Kii?ffl|M<i ^aaarhma CAa bAAAaa tar laiAkra m ?T Ralk at B-ia M AltlATlllR ? A .* T a r ' ' III A If" t ItA ~aT'1 a ill a AIWA or woald AAklki n ika k-iif?,T, ik-aa raAftf c*r rafaraoeA Call ai 31 ?ar. ii im rib a*. 4BWB -TARIA lOfRa 01AL WlnHW A blfTA Mra aa Daraa an1 !? aa rinallan! i lAln aaaar or in do afcarrK,r, ?k ar*lk?. na? do a'l blnda >* aiahr^ary, aa l Ii aHltBtaadaMUtu lallaili Brd IRI al , baiwaaa ?A Aad KAb kVA , tblH Boor, friul rwi?. A RRHI'R'-TARI.B rorR<? Wl IR A R WIHHAA A RfTf. _ ki-n aa ? v ata r>. A a a f. rat i ?aa n -tdr-aa lb* , ?t#J ra(?r?M ?M ?? CiTM. ApfIT MMJAMBM. I A g(T( A1*KWI Vt M.X ** "in I<(KK *?nBK<? ill IIOl?ll? <?I> OH?? 'KB ?N maid ? nd wa) rrae iltiin (? 1 ii? above tlr'a ??nt *lua li. . ? ??.uM U>-* 1" go ?? 'irelher "ii l*ae he euilre ?r rk ..! % f ml'\ il#f v* i ru cut and earab <t applv ?t ib? tfroad ??, fc?,, KIJMIt InatlluUon. Ml Hi otdway, up iwn _ A SITUATION W?MlKD-tY * Ri*I'BOTA?UI J\. i.nita wMn>K?. u drat rl^ai oook; nnderataoda k-r bu?U nrx* lj< kill ? ton m-?, lived there y?ara In h'f I tat ula'e 85$ ?f My re ' ?t fco 8 4-h ?t. (? :b# auuy ?Mre. AVBRV BK- rUTABI.B Y?UN<? KNU1.IMI W">? \ H ? ft * a ' lu-ln.u Ha none and aea uai ? ? ? in a g Ml? ?tai a I -aill> , 0*n leh? tie enlre charge f a n*b or will do chaa I -??" li and a? *lrg 1 i eiee,.tl liable wtv rat, re ce . Ai , iv a <"? erjr, between S ? a^<l ibm , (or t#\i dayi. AMk HU'l ahl.K tOlNtt WON IN WaNtl ^ SITU ii i n hmh# Cxi e nl children Mid do plain tewing orti aerial In Uw ohaaiU r?. rk. ';?at city 'Hint uoe Wall "ir iw.) di.ya at bfr ? r<*rul mployer a. Ma. 8 WaaklngUw ulaoe, cor Bar of str<?r at RFM'Ki'TABt K lOUBO GIRL. WHHKS A HITl'A tlon lo do h. u?ework In a aina i laml.'y. Call at i d U?l<n. correr of Kaoihat Hrnofclvn AMjINO uEhMaN OlltU W:SHr.< A HIT IATION In a an all 'amlly u< <*' miui( aud chamber work. Apply at 12 tuul urimdway, fttat i! ?>r. nooci MrMfU* WaMTBD? BY a woman who V 'hcri ugkly otrirrranda her boalneaa In u iia bram-hea; run fur> lib 'br beat i>> rut re erencs (or Ova ye?ra!rion h?r Wt i '?<?<? Apply it2W :t I hv , In the oaiUlLery awd fancy at re, two duura above 224 ai C*OOK mHIIUaTION WAJITBD-SY AH tXKtR[|N',IP J perwui who unrti'ral?n<<? her baalnaa* lu *11 itl braich?n ?rd ? 1 kiiola of baking; la elillnr to ?a*l t In the waahlnjj if rt niiriit. < ao he a*eu a'- 176 iCaa' l.Ui |L, bot#eeu Ut aad 24 fc?a , aecoriS Boor, trip t room. HOl PFKK.H F.R -A WIDOW l.APY AOCl'STOXTO TO hou?> arriiliv aril tha e?ie of rhl .tr?n U I'ealr ua of I.i.ihi'g a n.nifiirialile hune for 'lieariter In a ge I'oiu^n.a taiatly. Aildma N A . bni 13J l*o?t OWoe, fceir ortr MH8 GKtbN H ?OB.<iC* FOK BMfU 'VMK.ST? HTH ?L, eornei <?( M ar U i r?p%reu to ault be- p?troe? wilta b arkevpera aod liommx a of tn r* ealllrk Wani?il. ladv'a n'?ul or Uie foutt, and a *trJ of foorMeo year*. KDtraaoe Id U.)i at. SITUATION WAMKE-RT A KWN WOMAN, IN A family n iuf fouih. aa cbiM a onrae aod lady a maid, ''at; ai 2<i Soutb 6th al coiner of 2d at . WllUamabarg, for t wo d& j a. CrTUATION WA.VTKD? BTA TODNO GIRL AS (TOO*. O w??r?r *pd lionar In a ??iall crlv it* family o? Uidoebmn berwor* aoi4 aalnng Mr"' aaa'at with the waahlnit and Ironing, toot: c ly reference. Can be aeen at 179 7tb ar., near >2d at. SITUATION WANTKD? IT A TOtTJIrt WOMAN, AH 0 i hKiinermaiil and walireaa. Oood mty raferenoa. '""all at iufc 3il a?., corner of Kaat ibta at., over the a lore SITUATION WAMTKn-BY A R18PR0TABI.E YOUNG (lrl, aa BUM nod aeamatrrm, uni1erat*ni'a plain aewr inn and embrolderi ; It capable of taking the entire c ar,n of ati iLfai.t. Heat of city reforei oea Call at 147 Weat 21at at., between itb and 4th an. SITCaTIONH W aNTKP-FOR A NUMRgR Of MOST KX oeliect tervanta? ('ooka waabera and Ironera, experl?i,oe:l 1'roteaisrt nurse*. wnitr?a?ea and central bouao aerraota. Many of i brae domeatlca are knonrn tn the coprlttora 'or yeara and klaorefar to tlrat claa* Tamlllea In Brooklyn. ? here tbay haro ?ertel App y to MaBNiNu A CO., 10 flllary at, Brooklyn S1TOATIOK WAHTKD-BY A YO0N9 WOMVN. AS lady'a maid and fesmatreaa; can dreaa hair and do up 1 art if* rouailca; nnreruacda her bualueaa; beat of city refe rense. Call at 31 Weat 12th at. for lw-> daya. Situation wantbo-by a rbspbitt a hi.b YonNo ? Ir 1. Uj cook, waah and Iron. o?n be aces lor two dan at lUh Weat <Wh at . betwee i 6 k and 7ib ava SITUATION WAN fFD ? BY A RESPKfTTA ILK YOUN'l flrl aa chambermaid and waltreaa or chtm >ermai.l and nnrw < all at her preaeni emplover'a, 191 Waal :*Nh >t Situation Wanted? 3Y a rbhpbctablk wo o.an. aa aeamatreae. or aa nnrae and ae\m>l eae; nitder Man'a dreaamali mr cntXivg and Blt'n* Uolea' ar(* ehibl'en'i dreaeeg acd alklndaof tainlly a^wtnr; no objection lo the eon ntry : beat of city refei enoe ('all at ihe o vner of High and Pearl ala . tppoalie ibe milk dtpot Brooklyn. SITU*TIons WaNTBM-BY TWO IfilliW ?lrl>'. ore aa ei>-i-t!ant eook and to aaalat In wuhin; tin roughly u> deralanda her boameaa; the other ai eMam Mermaid ard o aa'iat in wathlnc If re>| Ired. have alw iya llvel to peih-r. (.nil won''4 like to live a1) airain, both are Willi? f and obilrlnr. have the beat city reference! from their lart place Call at 17P Kaal 22d ai. for two daya Situation wantb<i-?y a r?8p* ttahi.b vomm w<mau. aa oo<k; no e?o"ot,'*t to no iartof th* wivahlug. Oood clt> leicreoce Uall for tw j daja at 67 Weat 2lhb at CITCAtfoN WANTBD-BY A YOCNG WOMAN, AS O irat elaaa cook. undemtiuMli her hnali eaa; all kt da of pvtry I Ins Ui _? and pontiy; la wililng u> naaiat In the wuliitur and Inm iio d r?fereoce. Can be aeen at k-r preawi t em?l lyar'a, 126 Uvlnfatoo (L, between tloytand Kmlth Br oklyn SJITUATION WANTBB-HY A NBAT AND TIDY vonrf (irl to dc general houeew rk for a ??>!! family, or et!?mberw..rk >?' aael?t wlih the waabing tiui lroclns. Call for two da) a at 9J M'rat I9tk at Sm7ATI? N W*>TED-HY A BExPBfTTAB' K TOUN3 girl, ? cblld'a nnrae, or would do chain ^erw rk and if w Irr; ran ta<e .he fi.Ur* charge of a baby Irom lu b.rih. tan be aeen at I2H Atianiio at.. Hnmklrn. STr?T10N WaNfKO-AH I H?*BKS*AII> A* n TO ilo tto<- ? aahm*; teal o' rtftw h. App.j at 34 wtiius ball * corner at P?n, oror the gioorry atjra, New lfork. CrTUATio* want ? n ? by a reai-i<*taii .* yopno ~ nan m> ji. rW or kaamtar.t I * wi'd. U a Pro. V 1 W r box 151 lit ra il i Mllee, nr taro daya t??'.*?i, an* ran p*r?t?re the beaird mVt'O RIMERS AKK PKi-moDH OF OUT A I NT Nil RITC I ailraia uiiib" or a?p*rate. on* aa * fully <v ar<l I ireriet"V cob. baa Ired yeara in Aral r *aa 'am-lie<, the olker ae i rr.,'?rm?M anr lo i o wti f or n? a ai.'?ae n? ?>>> jae4ir>', I" aaaiat in ib? r-r* of cbildrea. Cab he ae?u at the r |niMt pl?"% >i * r?t J'?t at. TWO \OVNH *' MKIi WAN' RtTt'ATro.vH n.vc T>) do tbr of it amall family. ato' tb? tMher to Into rare rb uir n. of aa wallreea Mil kelp In ifi J Mmitf l\a be iwii for two daya at Ui Aliauto at , UroAlyu, in ue m m Ti* > i;va? ? N OIK'S WT?H RlT"AT10N?-0f"-: AH I r*ainb?-rin*l'' ibe "iber aa a~?n>':r? ? '"an bee r. I'.r I iv (!?>? at 144 ? <n)li. at. Cmtn lU A M U.I 4 f. M tiy anted? ?r ? rksi-botabli Topua wo kin a ? It i allot aa plala fo'k. iraaber an4 Inane; eel gire the w HI *?? A !* I IHoafau DONE IN THK NKtTCitf n ki rer I ~ I kt |ny kk I I lib at , ilrat B > >r, In lb- >???? w U'/.N'V \ v-TfATIO* nr A riMT 0I\M?RAM fr?- ran em an'1 M ibt'dren'edreea a : btaoooh.en u? to ??ke Mrt o* i-h'lireti or A? Hub ? *hkint>?r?r> rR. Uuud r It rtfrmicr Ckl At 129 ?>?l ItRb ?t , fn.ul roma. u'apid-a k TDkTiox T> no niA?n^iiWo<K f? ?i?~.k?t: e, or m n> rbkmbor^orH ?di1 *??'?1 ??Uh rhil-trro, br ? i oii? g w.mkii wt'.b kb? I <wt of clt> r*l?r?nc? Al'V>I k? 3W 7ib kT. tlf AflK! - A R!TI!AT!0?. Bl A RICM'KCT ABL* 4KB T? HOkO mnni wmkn, k? chk^b-rniiM Anl ??;!,?-. <.r M rklM'a narrr U of rb\ dm. M??lof rttj rwf^rroei" I'ko br *rn I r mjiinji 1 j rrloo* ?t . Ihrow dur? fnim Hilary, Bl" k-j* ? <JLT A B T SD BT A lOV* i AM?-*lf"AW OI?t A R1T0 " nl ii *? nm(N ti ''?clnmh?r<t>rk. ? ? ' rrfi ?<*n ki ih? t*?' ',??-? f Ik Uvictb (t , &m brick lk i.w 1 1- aw \Ai-rriiiu ?v.t I ? k V1T ARt*P A ftrrATTOR AM FIRNT -LANB ? IX1K, RT ?T a rra ?tul> mnin\o, p?rfi etljr uUraiiMi ? ? k i li?? ' ? ? ft i" ?il im brMwhBB, tniH pBktrr. jrl'lra kw< h*? hr?1 In .k? ?M?f |>lvwlt Uu< clljr llkti be ?e?fl lor two Uj ? kt BU li b ? . near t'siveriitj 'AMKH-A BTTr 4TIOH. HY A Rfc VI' ' T 4 B'.B P rm( llrl, ?? ud *i*Mr ortotakectre of rb W'rra flail at 471 M at WBMW lo !4th at 11TBT irt'n-K 4 VOL'*<?. HCAlTlir WOM4J*. HA V ?f lr* 1 -<0 hrr rbll I rmt/ii ? 'Jkk 4n r?l on# lo aurae. Ap ply lo I r fiif IIA 4117 VI ar , corner ol 3Mh ? tA'ARiFfV-A KTCATtOH. HT A MWHUBU ? VffiB* w ni?n inwt ??aban<tlmn, IWI n' ell f re ftrerre. i all at 1IB Wm Mtk ?4 Mtwaeo ,'th and itb area II'.NTKP-A RJTlATKlX. BT A BBTBiT ARI<I *? l'ro4*iRaM r rl, Ui a prlrate fa?i j, la a g ??1 plain i???k an. I (old waabar ard lr ??r Itaa r>id M?T raferano* fmm brr >??> r.aoe vail fur tao daja at MK WaabingtuB au, third f.juf. front rt> m t\' ARiiu -rttt: atior wanted, bt a utnpi<rrA. ' ' ble iwri *ir\. lo do Ibe b?<ia? acrk of a amail pritkta family la a good " aabrr aa^ I'^er I ibb ?i*a ( nl rKy re'a r<uc* ft' m b?" Iwt vlace ( all for In daya at *?< Waal k | at , aaBBCd loar, fr ?t ma ai? ?n-A Ritr ation, bt a RK*i-B?rr *b.,? y< ar c VMM*, t" <?" ? kaaiharwrt aal ?ai .? or rba? Uiaok atkl (tae ? aablnr aad Irt'nlnr 7*e Nat of nty r?fe re nee a*a be (Ires, oa.i at bU Waat 3Jd at . Arat door trim 7ik area na. tl'ARTRJV A RTTl'ATlOl*, BT A FT Wt* Ct. ARS O'VIK TT fb I. prlrato fa?l'y baa ao ob *r4k? to aaaial la <ra?hl i( aaplorlif Tbe-??lV t; ra'arrnee ran r<< *n t-aii for t k? daya at 41 W art ISik 1 1 . bet a een 54b and Bit area. w rtTART*T> ny * Tnrtn f?lR' *RAT A*I>T1PT. OF ?? reatrel apre*raeeei a ?4aau?v la a rrlraie fam.i> bi do r??eia k aewtak ( *ii at or a*. lrraa 14 l.".4y U*.i ,1a-*. rwwB l)<> t. for tkne daya nraNTKD-A R1TV kTIoH BT A NIDDLI A ?lll W<? TT mar an aneriean aa k riaekeeper in a wtdrwar'i fa ?i *, rr t i dovba work >M a araail iaaaily. Oall for i ? j ;aj < MO Id *?. \\'ART?I?- A SITUATION TO l*>< *. WA*H ON IHDN H Real of ra'arrnaa iirn. Apply ai IU Tearl at , Hr <Alrn. OLr ANT1D- *1TI" ATIORi NT 1W1 NNHPfT4B!.? ? ) Mai?Mi in a r'.rata faalll n? ? a?? an1 li aj??t In ?raahir? ?a<1 ir-nin? Iba o<ber aa <->? \m ?-m?M and I water and to am <4 la iraaMar and irmlat If re>.j.|ir4?d. u? , beatttj ra'?eei>ee ean ha rlreo Apple a". '.b?tr v aaetl i t.aee ?emrtoymen' 4J kU*. .4 k ai. oa4ve*a Madlaoa aad , 4ik ara . fm t?n daya. I lB*t*T?r? KT A "NXTiit, 'URt,. WITH Til RIB ' TT jean a a I ? \4 < < t? tMetty >r nirj aa lady inu1 <a i aftamrtreaa, or a ' l-aral *Rb a !a.1?. j r ??'? I'bl r r a ?] ahea la Tl'?k at lb? a??1 e ? l>^?nRa?4al All B. a I of faally e.nj, aarea 17 A'tt a rem ar lain (?-eaa ?b^ ran take r*ar(a i< a larfa *tfk ?aa?a B7. I'm! attIB laat BMai. l??A^TFr^ A RITT* 4T10N. HT Bi NK4PK <r ANI.K TT y ur? w?*ka, in do (ertaral b .aawor? riMnfewoe rlran If ra*i?rM fall | t two dan a; 78 NidUrk at. a o k> i a tT4"lflI?-A RITUATI' ? ?T A R ER * F. TT A RUV TT aaarlrd womaa, aa a wet n iraa U?a Inat few ova ba><T Cad for I ao daya at * B Rtat Bib at WARTND-A RITlATIOW, BT A RMrl<T4N(,( cirl. In a pr ai.- faai:y. aa B at rale >* aad '>revi n akcr. m wt'llpf to awlat la tka araahlar aad irnrnr ibe baM ' ( r?T ra'erenea fr >?? bar taat e\.r?, arbere a btt.lnet lr? r ?-d mar. r y*ara uail a- BB Btb a? , aaratd tt nr. b*r4 ro-? Vl'AU'rn-A ^fT'T*TH)N. BT A roi V? WuN AN " b 1-vd pity i ?f err nr*. aa ehu?^erma4l^ an! waluea* Of rbi ? a rnrae ami ylala aeeer. ? Apple for or aAlraaa A. N . No. I taat Bd at. BL'AMFTi i? TWO O0VrtT**T WflWRf, Rttr auntie rate u pmfrae>"l r-v-ik iha/.iber aa waiireaa. im iK^ii'ly Hirlrounl tbatr bndneaa. kai? tb# ?<e?t ..f '"V * <*a be aeea for t?o daya al No. 4 I abm c?Jt? I alrrnny r'??r. batvea* li* aad I Btb Ha. ] 8ITCAflU.\? WAVriU-ntitEl w ANTID-A flTUAllO* am OIUMRBKMATD A*0 lik ii> re*er or si ?*<f?** ID a pi KM* finally ; wmid noohj. u-.t< with a lady. Heal ally r ai M kl>l AHo at. \\ \s Aktrn-Kr a rk-i'iwubmi rou"<? wido# * ?iMialion Ml r?ioh ???? aiwi ir>? In ? email privaw ?i?'l ? ' rll) ref. rni.f (Ml el 17* K tet Wth M , belere-U 1st ?-? 1 v? ;'ti qur* u lb * groer' J eHue AMKIV-A RIYUtTION. AH PABThY COOI **? l'S>er, In a h"'?l nrW I ak* tMr?? on bread and i-<k ? in h???rt i?ii i4 1 l-jr r?-?er*i?e* given. a ppty (or t?r > days ?? ?. k?wi Pi , luM Hnor, rout r ?m . AfTUfc-A KirO*TI ?*, HT a RKXPBC A ! ?? '? K >1. na nlaln wk* first rat* w-?he* and Ironer ?rtu4'i hi r ?>? ?? . ill- l>?et <??? re'?r. in e can be K'ven 0*ii ai A ? ?? O Id If. trnr ?>iil? av , Hruokl) D. U'iMKD-A RTI-A*'OV, BT A KKHP- T Tf vnurg girl, as seen tlnas; Is a neat sewer ?i.d wtlltinr in a' mm In rfcamterwork, New York preferred. Call a: ItiO \< ik M , Brooklyn. XI* * NTYP? A ?rrOAVtO*. BY AN BYPt*'lt.Nc?ri *' pixl cook, ?bo under* anda b?r biiatnem In a'l 'U hrtif.bee; ucmtsnds all kind* o' peine au ' ecmps and *11 klsdscf * ?aa*r s; Is an (iptrlcn *1 1 ak?r Mind citv rt)l? P or* given. Apply al WV Weal limb ?t , net wee a 6th and Ml *v? , let two days ljlf A NT BD- A SITUATION AM OHtMHICR**!!) AND M Wk I'tH, by % Kill w?o can he we 1 r?e >m??n<ted hj b?r present employer. Call al >83 Hetr y H. Brooklyn II' AKTID? A SITUATION. BY A RIRPtCTARIB TV ), I.I. X Kill, to di ei?emheranrk an! waiiing, urn do light rhimhr rwnrk ard i k* rare ? f cbi ilrrn h? no objec.ion in co IW ?a>b u* and Ironing; good city rafarenoe. Call at U't W rat 27ib al jouuk ?'>man lodo <? nr.-iil bmiMwnrk in awaili prl tkLc faBiilv. lb' b?at nf r \j ri'riv roe can be given. Oall for iwudajaat 16S rnwpretal, broi>kl?n tjL'AKTKP-A BITUATHIN BY A RKBPRTT < BI.E M yfninir anvan aichinnrinad and waltr?a*; wou'd >? ?wt wl'b ike wHibtng and Iroolnff, nr wnu 4 ukn oarr of cb>l (?ten ami do p'aU M?hi; g?vl rlt* reference Call at M w r?t liith at., between ttb and 7tb ara., seend Hoar, front fMTABTKI*? A HTIIATIuR, HY A PRO K UD "OOlt, TV fnllt coDipetrt In btr bu lueiw aro in all klnda of r? k <rg ;.od balling, 11 ?l!!'ng to aaalit with tbe ? tuning and Iron irx If rf^'ilrrd. Tall fnrtiroda)! 1/ not auil'd, at ->J Went 2?>(b at , krtwe'n ?tb ai d 7th ara. WANTBi'-RY A RK-iPBOr ? B'.R TOni?'< WO**1f, A rltnat on mp n?-?e Hh.l aea-ratreaa; one wh< fui y na derainnda bo? to Inairudt cbtlilreii In arlibnetlr aol g?ogra I'ky btat of cltj reference lnq ire [or two t avi at 166 AVat lSih at. \]LT ARTKtt ? BY A RKttPRCTaBLI OIRI,, A RHUA; ? tlon t<> i^Mik, wa?h and I'on in a small pi Irate family, ha* DO objection to city or omii t??; the beat .?f reie torn gh r^i Can be *?>-n fur two rata ?? Mi U ar , oue door from the cor ner of 13d It., third Hour, tooot 13. (XTANTKD-A nrtTATION AS WAPniCR, IROimR Ti cook and baker In ,n're at room No 13 over Koraot n A Co 'a, corner cf Henry and Atlantic ata , Brooklyn. flfANTRD? A PITO ATIOM, BY A RRSPRtTTA *Llt TT yi ill g (lrl, to 10 nn Main work acd aaalal In Um wa h log and iromrg; no objeettoo to go a ahurt dlaianoe la the eouatrr. t'ood iefri?n *a Call at 110 3d ar., oetwcea lith ain' 14th ma. WAN1KP? A MTCATIOW, HIT A WWIffl ? girl, to do general bonar work; la a good waahrr and liot.er Heat o'ty leferenoe. Call at IX) < mnou iL, la ibe rear, too fl<* r WKT NURPK -PITOAT'ON WaNTBH-oY A YOIJKH ma i rle 1 woman; lost her '?*'?, two days old. Call for three dan In tbe baki ry store &S? ilrand it. nr antbd ? a sitcation, by a rfmpbotahi.e Y T young woman, as good tmr* waib?r and I'nner, or grneral fonsnvoik Bra*. c't? m m mend all jna. Ual.alW VI est 18ih sU, brlwetn 6th and 7th ara WANTBD-HITOATIONP. BY TWO RRtPCCTA RI.B yonrg girls; one as excellent p ale nook a Ad g wd waah r and Iron*-; tie mber as cbambrrmak) and walt'eas la willing to assist In tie aathlng a d Ironing 1 irrd over two jeers In ibrlr last place, and won d preier to g > together ag<ln Can be iten at i6 laat 13th at, dial Uo^r, t? the r ar. WANTED?* BITCATKH AHWRTNITRSI BABT TWO wertsold. Beat of refei ence Oall at Mb 4th sv. in the bsck mm. ll'ANTBE? BY A YOCira OIBf. A RITOATIOJf A? Y? n? k > ?*Vrr nn-1 irourr Has the heal of rltr re;er?rce Can be ?eu lor twodaya a her \ resrnt employer's, S8 Wll loa tt.. Hioi k'yn. WAKTBD? A RI'DATiON, BT A RKNI'BOTaB B ynnng i trl, as rturlermaid and waiter. Apnlyatibe C'irrerbf lllrks and A tit* ula . Brooklyn, over the grocery store, for one day. Uood city referenoe UjrAMIIt-BT A PROTMTANT WOM lit, t bIT IK TV Urn to oook, w??li and ire i In a small private fam'ly: good Bit* r?*fereiite given fro a ier laat place Call at l?J Vol 1Mb St., between Uetcktr and iladsaa, seeotid Hour, room ho 1 ll^ARTBfi? ?T A HAhRlK!' ??<iMAK. A SITJATION VT ss wet na:?e b> ?? bativ .sonlv tiin-e ween old. sbe has gi'id rafeieoce. Ca.l at 1Z1 W**t torn St.. b. the rear. lur tao daja W'AhTtn-A NITUATIt'W. HY A RR<fK !P A HMC '' >out>* wm-iD. nt I h>un'? rm?ld and waiirr. wmtUl a* willing ui o?ra of Mll'rrn ai d <1 ? itW plain kwiui, i.i t<?ppririit i" &li of lb* aywa rinUoa rr cHtM. ran fro t n<-a :!?<? > ??t r.f rf y r*f?--rnr?. <'?n b- a?- n for I aro da?a at 97 TtB are., iVJ> w d 5 th Ml., Mcuud floor, bate VV AHUUt-flY A KlM'rU>l.t K.N W MA.*, ft nn ;> :am tn dry mi ?*. or a air all chjd t<> b >*rU ?h>r* li ? i bar* ? i> ?i? ftbd r?i ?i?r a bioUmw iouii. at 171 T> t at 33?' at , I rM tuf, bac) r ? ?u U'AMII "V IK 4VIK1CAH WI1WW or ?H> \.K t* ?r<" a ritual nu> uark'rpor, or ?i?ild takr itirci, tit* th*rt* uf a nuia1! faml>. ... irnundii all braaofeoa of h i > a ft ' ( >1 farnlli ?e?ii ? H?]?rv o-* a.i m i"k an m j-c ?a a i ? m..n" ? f n r 'or i1j? ?hi-r I'A) ict'arvscvr KUCII I al is; Wru ?JMh at., liU ruiUxl. U'CU".-A Klt-TKCfAM * <;!*!, *)<!!? ! A HIT!* A ?r tor. aa i ? ok ?raak*ran<1 ..nrr. ?:??-* tidy a'rl a ? a |?I a< rcaabvnai. uJ?'W Uaat iwf*r?o< r Ir >t? IL? faml'y lt< > ? ? Ji> x witA Khiialwd h. Cmi! lei I *n ilaya at 1AI A ?> at Slit at. U'a>thi hv 4 KKt-pm- r*n< ? rtoiicarAfcr htu a aitnat n ?? <-s 1 and ??Ali??r <ir takn cv? o.'rKidr.r; ?? oajartMa t> do g* rii-ra' rotaavork In a aaaall 'in I t Wm4 cttj relercnca. <. all al 2JS 'J h ar , u tie i?ak* r y ?K.ra. U'A"1Kr>-BT 4 irvPRTTAPL* YOnWK A ?? ?uo%t rm a? bnte *M eh*?' rroiaJi or o'i'a ? ai.d to d.j Hriti o rltj r?(ar?oc<' <1*1 b? ?? ??o at b^r pr?? ' rmi) mrr'? 1M a*., for >*o d?r? tl'AMKlk- A HiTITATl'N HI A K? A*I.? WO ? m?n. M ??..?> *pa n a *m?t la waaltlai and tnx.i c tttjr r?t?r?ii ? t VI ?t 7". "A 1 "ifc t WAMIKn? A SlTUAlI'tH 11T A KK-<fKTABt.K >r.,nr tlrrman ?ifl to do r ia>i?rt <*? r'ni'ral bonacviirk. t?o ram a a?,l la* Duu'b'iu at 1.7 Kawi at. *ITI ATIOKN n*?TKI)-N\LRN. ASItVAflOH WASr?l)-Mt A Kl K I ABI.B ]>? u?? marilrd mm a> aauaUi t t?okk??i?er, ml jr or ?klpr'"* rlrrk. til amr nrm.1 la or ahlppl -g war?N*ia?. Um b-Ht i.i Mattmoclal* taa -* (irea Ao.iraaa a.. b.>? ISA Uxraid LltC*. 4 r BO^ltKltlPKS Oil RAUCHJIAN -TtK TlARV EX i-rrlato* tn iha crunart lra< <> In Bulaad aod fataada. a>f a tK.ti ?|i. i of bo?kkanf>tn( bt dnnbir taUJ. 1 ??!|I?| Dl? l :r r ic nn. ia. A' drwi If , "flt ?* ARr.^KfTAI'l.* YdKU KS .LIPII* AW WIKilBH A ?it mil u nr ?>rk or p<rter la a dry fi>?l? at?m or ? o rr-r, cr : ? alwrd or? y rar ard wttllf* ft a?< fcirnar:.' rnca ?a ) >rfalHl a jri?*w Uiullr. 'Two rrlnnw oaa !r m k? t.:tar .1 M?|)>9}?r. tSkt Ua aeac uau. au '.ad at M iaarcitf at. AICII'M) MAW W*IHiS< A fillfATlJ?f A* I,MI|T jxirtrr or to auk* h.rrur f iiarfn! in ? at ir? or wara to i??. got r?fm noa or a? aflf Milrnm <> , 121 -k av. < Tcno mar. rwiNfto?K tb^ro op a<?*. ' J w? la a a* mv-kaitn. haa on objaoioi ti #> In !?> r ntitri Tha '??! it ritr rr'arai ra t'reo. >HI' at Xj 73 I Blrrnttjr t la -r f, rorr of 13k I , la lha Jlrt rj ataMa. 4 ' V TaW II Y I. IVI ID 1MB A /\ k??i??;rte*, ?t< U.ui foor larrrij^a. anl rto fi >?k ta rr?LC?a <at %a< it? tor <!?>?. d>yt O. B. 9t Kaat APlRt-T n.AM oKKNAII RBAO ? ARnmtltR, r* cn -taifl k ike bMlniai tk on*Mt 1" al> IM >r.oitir?. rr*-' ??ro * anta a a toati< ? Ir- latra at Ho ki tin l?.n Hall. Aator t Uer *ar Dro^lwaf. Wunld ala> taAr th? n ai ?r?i??tit <i I a farm. i ' < ?MaN -I ltd Wa.MRll HT A KK J\ ar* labia ?<" rt nan wko tSamnrktt ooda-at?nda kia |i? in? !>??? <>' ctt? r'fa-aoa" aa in konaatv ar>t ajr an| obltRtnt di-t-oill n IrtB M? iaat pl*oa arV>r< he li?a< jhi* Cai' tk? day at SU lot ar. k?t?<wjl?.k and Wtk ?:? , from IP tl!! ?. AR BOUKKT.KPIUI. UARHIKM <?? 0 <K?k ? i MR aT> ?r tto r. a??d *" th-iroinklT afi"rirue-1 tt 4 xtM j'i .rt' catakur * lu'i ?. A<> . ^aa'raa t wwi 1 a--#pt a t?m' p?irar> rr lai-finil |' kr ?! no* ix* obtain a * ?rnt?n' .it ?!?:??? anrtmiTir intaf. l'*at ntj tvr rrn ?? < ?a br (iron. At- i diraotUI Mot. i. M . boa 'Ml urra, ! .it ??. < (^Liutou h p w a "?TKn -b* ~ a uiwriTiv t w ' ?ko nrdar?ar da Um b'latnraa no obiarttno to tra><"l. i ??i cttt r?f arr?w?, aud aa< artty tf rr-tuiraJ Ai.l.-ejo J, A 11, tor Aid oflioo. ('?H)PTiiK? wXw:7p-r \orv.i *aj?. a"'\ji *;vrRt? J a ? k th* rciuOna of a la* o(R?a, d? lrra !?> oM*la fbn CO. yfB( of iA? paprr* at kla ko'UR. AiUre? Oopy, Herald i (K?. KWpTTvfiTiar *A?TRt?-RT A It ??<'R ' r 4 If.t yolini rr?0 aa trxory ?u?rk .* t> at land mm-. AMiaaa M M . M?r?kl i+m kjAVt.. AR1> MAR-HaWr BkK..?-Tli? I IT ah- tk.?i-?r. a a'tnall ? aa . tain ? >r pnraei ? etart, ca A n??aior ???rrk?;.t faa?- . furr<?n aa-noa sr?f?tT?<". H?t of r?f?r? i c |im to ra ilnjot* and oth -rn Adi'rraa H K M. i?t> *\ra at . Kaltimwa Md. U' A> i ?I>? HT A ? * ART. AI'tlTlt lOlWI lit* / I rttnaitf* fa a atne* or ?i U*kt p *i*r ta wail ar t iiiw TrVti th? r'tT art* w n w?ka !. ?a?l' tanaratly narfn, Ad<r*w J * M * o >1 1 ? ra??r M. . ? >r H ?i?ln id ? CtTARYIO-lir A foi w * * ? 1 A'lID I ? 4 nririi m titi at ao-ia'ant * ?nika?prr ? a? aa'annan oa*kila aa ? or r-'.ki ??? -? . t< ??-;?. tton to *? la 'k? nc?*ntrj . ? <? h- 1 ra* rr?i ? arpatta tea la Ik* ?r.??r> t> jataraa Addrwbit ICO llarald uumii' *r a Tcnua v** or A"Tn?Tt"ii TT n??a kaMto. a ?Hnatici* tn anj r?arrotabl? f^pa. ty wk?r? m?-li an?.iW1 b? ra*a'dod ky\A4ra*oataani. taona (IVrJa ?t r'taa itlMitj ao-l g . at **? Mini ?ot M ? | ?i 0. it ah?ia ;rr l'oaiea*ttoa*t>l? rkl.adalptna And M> \ "rk r.ty ra:>r?a. ?a l ??aa ad.'raaa Uoo*on1rny, UaraM U&t*. 'T|. (V'ARTtn * iri a ruin tt? i.ra \ i.ik r ?rnro? " * ??!??? ) ? *-,ara, st .?a ?k kaa M*a al It fo* ?m? ? Umr Oa.l or aOrraaaai 2." Mntt ? *nniTi>u. [ Pl-RK U>RH < A!?AR,ER TBR R' H*?'?TrVr ' I haa j ?at arrlrad fr. at Antvrrp wdh a a?lao<tt4 lot ?f I nra IV ?ian Wi?a brroil far artai %??'. >h rt b*?rd ara. k(l?rr PkrtMt.ta. RlahUo??l*a l?rka Thrnaba*. R;a/-kMt"la, 1 ai a'?. ?t . Mr . lb* #n?tt "..1 art ?> nf a 'I in* irj? to tha dtf Maal ?'?nritnl p?lan- ?"**inr b'r<4 f.*d PH4NK HnltRAR'- A <*> titv, t ?? <1 Ttra?*. C (\AA OSRWAll **r RKI J I A W '4!?A1tR4 -AWO U.UU" aW' '?'!?" rt ?' v ? aol f??r "ttrd? f'rm al' i>?rw .f aa a.ir d ?t ?l il-aa ? aa I r-taJ!, at ? a lit rt *R'a ft , J1 tfutAa* .j*at It ' Aa. aa.* a t oil kk<? f -oak: ? *JL HJTJi-i' WASTK1A? I A- rrr*.. i?oi?nrA?r w>M4* ? ?*. ? - > t ink lit ib* i?twch?;j(" i tw> Joan* ch ld"?n. *P ?' ol g ort rKj refewaw** Oall *1 No 61 j fM?'t , ;tri *?)<?? jk-ur* of V *fid I o c1<jcIl? ^ ^ j (WOE WaNTEP-OWE who I* KBaT Tin*. A?D 1 1 j k,,<. W ?i,tr a. 4 lfuu<i, way ap.il' "i'h rtlo' one -a ? Ij? i I Jfc> ?t ? B 11 " _ j (' 10'lK WaNTBD-I* A OM'lLkt&N'it Ho KIJlMl I ) h .oae aOe.waD noma- irefe*red, ?iii?l be willing ?ud . i can ?ia ul ter wu rk am i, 8 , Lnra id oilios lor one ! *3 1 K Ill'UkK M 1 1 1) ?aNT;D-aTNO t 1)11*40 ROW, Hl?e?k"r a r?el. aierano havtn) naeliy ! lii kr>K ?i d it f rot und II U' ? from it o'elork until 2 ?>'".< ct. IAPIIW -WANTWL LAfXkS AMU OEN 'LEdKfc, TO 4 Vimj i it* kuA oenatHul buaineM. whi"h in "??*> nd | ran be do' e *1 bi ire, M..J ?* which they can make from 111 to I ?J'a arrk. I.?dlea will he uu<bt by a >ady. Tboe who >1 lit.' '? HID mic?l 1*11 l?medl?'?l? at M Biol Broadway, j n?nr h>rkrt autet lha la no turnout Call and iee (or i }i r?el?<e. . VP'R^E WaNTED-A COMPETENT AJU) f!AR?PI7L i? Mnae, to lake charge o' an lifV t; one ?bn tV> nu*hly ni.deriianfa h?r bi?lije?e ?i,d ran gmdnrf antU'ari <rj r fe >>one iU.? r . r?*d e*ll. Apply at id .Hidrey place, Itrooklyn. NTR.BE WANTED-BT A PAMI ,T IN HAKTKORD, Cora i a yoUDK wo >?n (Pr JtiitDil, Sn'eh or hn/UaS preferred. w '<* baa eiperlenoa In the oa>e of cUlleree, and can luiii'*h naiUfar'orv r?'>rrm? Apt ly at 81 Baal 12 j> It , he ld ? en tbe hnura of U aod 3 o'clock. Phote-taut ro'>g w*nrEr.? OiiE who nuns a ?umle t*r bmirea*, anil will do the waehiii* end Irooing. kaM I ?>e r 'y rrfrrmor* from h-r la?t place. Apply be Ikci u and 12 o'clutk at 178 Weat llth at U'AKTEt -IK A I.AP1EH' AHI1 CHII.nREN'H ft'R T> it lab aft la# on 1ro?d?ay, a l?d? oapail? of nnulnx an- maiin* ladl*a', eblldren'i ard Infanta' ??rmn * tkrourt nut bo clni berarlf r>?uoalbl? for tbe ?mU>e ehvun of taat dei artuirni Addreea X 1.1S, Uer^M ollioe. wltk "oft reuce, a'.al.iiK where an lutenlew may br bad. WANTED? A EALEfl L.AOV IK A PAB?TT 8^)R1 OK TT Itmadway. floce but tArer eapab>e and aeraatmed to KHtinx op faonv gxidt need aunly. The bnat of reference re (^ulirtT. Addreaa Pancy .-tore, Herald olhoe, aiMum ?b?u aiii* wb ere an li terrlew msy be had. fl' AST?n? A OIRI. TO A rTKND A BAKKRV; ONE ?f who la Vfll aeqnlnted vnih the tmetueM and e*n Rive od refere ne from ber laat pue may apply at lit Mprln* Hreet. Nr oibera need call. AMTEn-A COMPBTKNT WOVAK TO DO 0 EVER AL h' uaework. Apply at 2)1 ?cb- rmerborn it, linokiyn. T1TAKTKD-IK A PRIVATB PAMILT. AW P.XPKRI Vf rrc?d w man a ? roo*; ?Se mi at nndenatand her Imaineai In all Ita >iranche> and furnfh the ?eat of e It reference; noi.a c 'hi r n?ed app t I 'all at 29 L*l'ayette place, between the hour* of ( aiv 12 A. M. WAHTID? TWO RESPECT A B .E OI?IJ?; OKI TO rook. wa?h and lion the < ther to do lha chamber ?nrk of a Ikmily r> s> atm? of r'xbt peraona Apply at 212 Madlaon at. btla^en Jtffenfn and t'lhiton at* WAHTID? AT l?l PORT OREEK PLACE. BROOK lj n an Enc'lali. rto> tch, Uennan or a colored worn ?n. to do (ereral bounework In a laihi y of four pe/aona. Call l?( three daya. ANTED? AN AMERICAN OIRU KOT OVER 2>)e?ri of a?e, to do reoeral b uiaewnrk. nooeneet apply w ho do not undenrtand the buMneea. Apply froaa 12 to 5 o'efock ?t U7 bleecker it . near Thompar>n UtTaXTllt? A PKOTKHTANT OIR1-, OP AB H'T TT 18 year* jld, to aaa at in the care if ch Idrno and do pUIn ?ewlre Apply ?. nly between the hoora <rf 8 and 12 o'clock at > ?? 17'J Weat llth at WANTED- A OIRI, TO DO <?ENIRAL HOUSEWORK, in a fuall frnnilv: waif"" ati dullArs per tnotth. Api ly at ft it houae nerlh of f Uth at., 2>l a*. W AM ED-IK A SMALL PAMILT. A OOOD COOK, w'aherae)' Imner Muat hrln( ifnnd re'ereucef Ap ply at IV Kaat KAh at, near 4ib a*., from 9 till U. IIT AKTED? A PROTEHTAKT A8 CHAMBERMAID AKD If Wilier, and to aaeiet in the rare of a child in aaaall, rrvate family Apiily at ."?i Barn Zht at WAKTED-A lODKO OIRL. ABOUT U OR 1? VRaRS o'd tn i*o light rham^erwork and aewinir an* to k>>K a'u r the children, at 43 Baal SMI at , between iih and Madl aon an WAKTED-A PEB ALE TO DO THIOOOKIKO. WAPH 1tk and Irwlnir In a amall family. App y at 1U Weat 13lh at A Proteatant preferred ?fXTAKTED-A OOOD PLAIN OOOK, WASHER AKD ? T In ner. al?o a chaail>era>Ald a> d wattreae, for a amal' private lanlly a abort way tat the cinntry, Hrtv kho n't? cara paaa the houae. Mrth moat eome well reeommrn<1"d be ob Htlri' and citiI. aid ther wlil ftnd a food home. Pr teattnla preferred. Apply at 13t eanda at, Brooklyn, from 11 till S, on Saturday. UrA>TED? TWO OIRLS; ONE TO DO THE 0. OKINO and *a?hti f , 'be other hr-na?>worh and to take care of a eH'd. In a am* I family. Apply to day at 1.11 Linn?atoa at, hrooktya. tlrA?TED-A OIRLTO <WE, WASH AKD IROK IS TT t p?| me 'Ait I y aiu't be a fir* rite ?aJ>er and Ironer, one tlai ? in oaiowiei. t/> (b('drrn, a t^erman pre'eT^d, nrirt bare rod city teftrtLve A pply u 67 kaat 41'th at , for two V w ll'AN * TV-two I ?<?>!> HTJH.S; OK* TO HCHVI iS ?' rtffc weah.-r ??<1 tfirer; tha ill er aa ? ? <1 none, ? (^vd boot* wl'bnc and wannetnot itr'a Pa-nt I) ?t? *11 lB(]nlre of I ew ? itrarb, el hi? nfltoa No. t " *?? in at h?!w?rn 1 1 ?n<1 i o'elooA gr at Jla r*ald*one o? ?'llnt..ii a? , intra c "if rnw Alien a a? . Brooklyn. .A/Ab^lO-i UKRJIAN ill HI. TO I>0~TH*~H tLMl Tr wore of a ?rry ?m f-mlir; ?he mill be a k>m* wae irr eic i- it The Inmw ?til b pud to ate who amia. .! ei.'.'x itntou utii H'oohlya. tl'/MK ? Kil'.V ? ?!'? V 1 A- i>OOA *9u f I !, r? eio I ?? wt It: i to aaatst Li lb* waHnr end Innlnr: r ;y rrf#' : or , rf,t j'red App'9 %? ?? Ea?t i'M ?!, between 10 ? f J i> n? k i? AMKD- lAOIEH iMI HMfl. ?<!?!?. TO I A ?? i.m in A ?vy bmtor* Ib?t ?lll "?y from SIS lo $511 * * ? ck and w M b ran be learned In orellev.ard the 'it re tor ? li' ?s?e c? aa' -i>t e after learning L*ritra * 11 So la trh' by a ed? lie ee ?tohir < li Irani miiat mil It -iMViii Itniadw jr. aear ?<vket ?reet. lbt* tj no bum > ut i 'all ud ire ior yxunrlrea. i OKI i" ll?<.P~W?8H AND 1ROM; rr ih>?i* rhiin' "*m?l ? ooa plain aewer aril ill Id for K<* rial In uarwurt i"inr ilerm-?i twin am h*-rrr no aa I > tali l at wetting), and two ? alien Apt ly I?ln?ltatcl7 at the awerioaa 'iieoiMy lnetltuie, Mo 1 leal Xm at. ii' a n ei fi -a ? i*u wno i'?nmnTA5iH umiil II hmieewaafc. arid la willing to do It A amut tllv rt'l, a ho 'a a giud hater and fint rntr waabrr an 1 'rwu r with ra I trran.ee til* her tea'. plate. will bad a Wulni oy telling at If Dtpawal n. HALf ?A? l AU-?*kh|. UOT *?stUHv AM orrioi iw W^ui, rtKitr. MnM *rlt* * food ha'd anil b?? wuc bia pwnta. Ad : < rraa. In baDiwrttmc of applicant bmliU r.iat odl a. Dmvo cLt*K-?Arran a nnori pH <ox r?f?t lovaltt ar*? at A rvtatl dr r Mora. Ap>>!j at tb* outmr vl MaUiaim and Jun'1 Ma . alter 10 A. V riOArtlMAH-WAMTSl). A UtTTATIOM HT A FT MALI V I ?.?n. aa "Ofcrbirai. wbii baa 'trwl wt'h tnm t of Ibp rmt fa?t:t'? 111 tMa my , raa ?1t?i IW" Nr?t rt rlti r*f,-r? ???-. a? lo r tiara. *?. aad rap?b<l ty b? aaaa at lln Kal ISU at, n?ar rtnfclaraj, at Mr lAaa'a. or aodi?? D Km w> J. k. at m abora place DM TO ClIHK WaJCTKI>? TO HO KOlTTHj OIK WHO t\??wtgHy ondaraUc.'.a ba wt >>wwtla *j1 rt at' >>ua i- a .nd ran furowb nr.ai.-?. U mablo trfrr?nr?* ??*) h?ar a r^od alloMVin, wRk a ll"-*rai aalirr. ?* ?d i? aaint i'rvrril. :? ? ~i ?7ib at. II* auat ?* b* nnder M tatn a m*. MriKorouTA ? UfTVLI lOlK'T AOBMCT, I0D and It I KiMra l,na K T | r*oa kT.ra rr.,Di 10 A V '.5 1' v r?rwna In aearrk at MrraaH. cttber maJ? or fawola apew ?fem? bn matr and la t-rrtt? i^a* ran rafy ?t?k?r tct '?b. l-r?n?k. HMjnrnmm Irtafc wr'or^naM Ih-lr n?ii to'- rr?t by ralUiur al o*r oa?* *> ra- irmi-n I g *? I'M ib? wbn ma wail re\ anaacdrd ?o aa. and okaxaa auAlt < If tba atu tteaot la *x anUad titr* ?u a trial. R*ff>t(TAHl?r *?* RIUKtMO WTrATTO!** A? I r'arka. b-^ A laar-rt a' '"aeian ?> mtara tuafcoeviafa Aa aVwiM acp yat MKItf A rit ? M ?rrbaau < !arlia lUrwlrv Of | fra 7- Mroailwaa ^'Inal "na pmmrori. ? <. nnynnlawm la idranea lU'frrw in Urttri-a- Apt ilratita tf ma. B.uat atoiripa E>ut ! ?had 1 -.V U?> KtVUH? p-,^nat?od"Tit SAIJO'V AM WAMT?D-!IArilO A t II OUT TTHI AWO rear by rahabla trada la boalery wbna r?"<a aaabratda rt?a. Aa , opaa for aa aerate '.Ml ? tkar >i? r r ? th? lai of I Janflrr Mai a'-e*., wllA aaaia aad nit met > alt? an i" I 110 lirri k1 lUlnt. Tiai"'?e i wamt'.p - a wimrrmc t n*m*n mr 4 ' mauahlp and a irleattfla taaehar of bi llnoiilM *'* ? r aa?k*l laa. kar Nauvy Ubarai. and par&aitaM atto* t' a M it - bi*a a??< ap-ir ?bo aarry thrir mbla kwfHM It.i IW. a?<* t taiwl. aid p larw la lAatr poAata for tbalr ami-Ww ara. /<<d-?? IHiiMar'a i fjw.mar lai Uillibn of tka CUr <* . aa < iiaaaa. Ua. \l-Al?T*.n nrwnHATKf.T * TrrM9 MAM. WTTB ? aaa jaar'a etpartaa-* wjl^otna bakarjr Arp j M T7 Itrary ai i 11- AI1IR WAMT*D-t' MM 1. K. W,T. a TPl-MO 11 ? aa wUb ffn? d r?<a ? ? abar.i ?ai and capabl Uf a parmaaerl plaia An tills. *r-ttU?t li-ANTin a rtrn wn<? ri?r*K.T?MD? *n,i I Ty Ur *??! ma>b?l of dy?la? aepbjr tnra..,- 1 AM nm Jm.tban HaiaWrttra. _________ tVAWT*n-AM A''TTT? RVT?1M**> MIX. WITH A ) TV rarkrapNalot fl,0UP. lo e?(ace U a l>u?'na?i already ratabltabad Ap| peraoo aartop tk- ab ra am i ,nt and art ah mil r'l *a tr a pmlta1'* b'laiaa a, wl I p aaae %i ' r*aa boi t foal utter rbl.adripk>a. ____________________ j a To- mo on ninni.K a<??i> mam. of TT ?-i-d art<"? aaa >r- ka\ let a ailfbl Innvtavtan of the m?dl ri? a boaii raa praf'rrr'i Appir a l^trrTan A Riippla I New Imk ra ia?.le L#?i*. 11# Boa ery. ______ i tt7?mn atii c< r..?rn r .tp a mot to worn TT Krbitd aa aaliac arnalar. ? M M Irrauad kt? baalaaai tar^MTtr1 k TorMu *i* who t~mdmr*t ampm T? tk* r*r?a aad b?a'fr l oaitaaa Apply V) Uao rtaaa, tt Mtna.l aay UTAH tin? A %OI'.?il MAM riM IWISTAMT btok Tt kaet ar Apply to *)ao Piaaa A ?'<t , Ml Broadway W-AMIMD-TWEMTY Mia TO D1M.T AMD niuntll Tl rtrrn>r? ib the city be aoonalnt*! wiu tswa aad la ImMwrikT Apply (n 1 Artknra, Marphy A Q? , 1?& Ma. an ureal n I. WAMTCP? IM A nino RTOMIl. A MoT II OR l? aaannf a?e aaa haria? a ana kn wladt' of Ika b?M. neaa w?U be rwqaJ.ad. Appir at alora aanm of Orama! k >ad War raa Ma WAMTIT A RALRRMAM fOI A WSOMRAUI rinhli * bmiaa . a an a I"ani -ran la a grn*+rx h "ae Aa p'r at Red pa ib ? (erkanti Ok rka Raalatry '4ne 7- Itrad way. Rltaathwa rror ifad, ooaoaaitaeion la a^taaee Rer?mnaa tat-itt alaaa boaaaa l?i?> Waked la VM tiK'JK ?t KAW LIRRr aaperbneadaat. WAjrrro-iM a wrolrraui rocri. a rot. pro? 14 kr' l< t ran ?4 a*- ana who eaa unw a f tlr hand. ? ad la wl'lia? t? wake hlmertf ?aa? rally aaefnL Addnaa it M. A Ok.. br> WO Herald <2m ?an? ?. WA MTRI> - TWO ROTR, roR rUVUNI A Ion prlaUtif pnwa A pply at 71 Water at. W'TmYiO AM KXPiklEMTEII RaHKIRPCR. fftlO I ran pley Ml hinta and I* wllHaf m open iralrn may I ?pp"r ?"* eafaraai#, at tb? a*oe at the Hotrl Ht. liarwata. Khar. aadlMaL FOR TB1KTT DAVW, ooa NNTIBB WbOUWAlJI ROOK pvinm 00 *? UBJtl-'.Sl1 WfoBKBM, B Ml BkO-IlWAY, DFKttlYI TuK M*> HUFoLwA* BOTPU Id the sua* will be fo<u* AMD BAMK>I?*L KlRiW ...at ?1 10 each l.unj Pines CMu* PL < IKS 17 oeuii per yard I *? M ALL WOOL do IT* " M St* - da OK LAINKS, for ehlldree M M " MO " TAft't SILkS. ,...-71 ?? " 6UU SILI kuuU til *0 BAA*. I.UuU Pieces 4 4 * aWH'TTA 1H'8I.IN8. ptrnii MO ?' 4-4 'KICNCtt I'aMi'OH !7jZa. ? l.nuo ?? BRITISH OHINTBMt lHVa. H , l.UUB H MaKi'IIE-*!** A*D BAMJLTujf dblainkk lie. ?* e om 5fwdic worked r rbnch <kuu rh II aufe. i 10.UUI Lines Oambrto H AM K 8 fie. par dob TngnUx-r with o?b?r PSWH HO(in- -II A Vl>, (iU)Vm, Afl.. Aflorokng ad opportunity to mow* Bargains thai rare ly offer*. j _ IPWABP LAMBERT M CXJ. AMAZBD WITH 1)11 ID UT ARB 1HB LAIIIAH, I hI oar l>?auuful < Ineka, W HICH FOB KTYl.K B .BUaNCB AND CHEAPNESS fctKl'Ahtt AMY OTHER BuUdB IK 1HB (J1TT. THBT ABB BBAULY VNR1VALLKD. Oar ??K>rto?ent e>>m irtwi MKITOAN. IHH. II bACU'KS, PALETOTS, ZuOaVAH. HA-iUUEH. BLRNODi Ac , Ac., Anil ? 1 < ihrr itylei tif CI -alls adaplej to tie iciuli. We particularly caII the attention of the Uiiee In the fol ' ov ii, ? facta, alich enab'rs ua t , undemll otter large e?Ub D t Dfcr : ? We porefca?e all nor goods for e?sh? thereSy living trym 1*1 lo twii. y per cent ui.der thnae arh i ?.uy on lime Our riptusts are sevtu.y Ave per eeul le? ilian Broadway 'I be frnrmrat* are a l nianu'act-ired In the establishment, ti?derouro?n inunedaU supervision, and w? thus save A large per ee. tune. There ?dv.int?*?? ab-mld induce every lady who roqqlree A Clnak or faaktoaaMe Uarmrnt, of *ny ?tj e or prise, ti oall and eiaalnenor 'mmerienoxk atd thereby tare from forty lo fifty ptr rent on ibs'r par jhAie. Bemtmber the IBFoTAL f ALACK BMPORIOX, 24 i tiowery, W. K. BOBBBT8. AT r. OCI.K'f . sr? BBOAOWAT, TWO DOORfl ABOVE lii-lon i"iuar?.? I*r>;e lo Unen BieeUrg froui taurtmo, clieao: lot i t fascy Wlb, ebeap. blae* >Uk? ta le Unea, Biacketa Bare on hand every ileeorlptlao of boaaekeepmg y"<?'a C>I.OAKH AND MaKTILLAH. ) CHARLDTIE O. BMiTH haa now opteed h? r FaLL AMD WlHTtB FASH10U8. Italian Opera Clnaka, reWet Ml* a?d i l t"? Clnaka. rhlldiee'e OarmeLta o even ?t?le. 1,003 Rroadiray, one uonr above Twe tr-euth ttreet. (lliOAKb! CU)>K?I1 CUlAK"'" J We have jail added to our Block A number of new Patter ne n{ CIX71B ABD UKaVBK CLOAKS, Of T?ry deatrable at; lee. which we offer at very tow prices. also WIKTKB 8HAWL8 from AUCTION at txwaloe B. O. MILLS A OO-, H2 aud Ml Broadway. CARPETING. rux>R orunxyrH, ruob, DROOOBT8, MaTTIKO. Ac, *e^ For Bale at tow prtoaa A iOt'B*KAT, Jr., 373 Broadway. CIKBaT UANKBL'PTCT BALB IT or L> DIBIT CUIAKR MAKTILLAR AND FUBB, Ootnprlsluii the eaiau-a of tbe well kanwn firms of BULF1N, ORKHSON * KLUOTT. Ml Broadway, aid W D. BI.LIOTT A CO . W4 aod M Canal etreM. Now rednonl In Insolvency, ID oumpaay with other Inadklg houses, ttrouih the pa> alyala 1a the Southern trade. Tbs anrterelmed havlDg purchased of the aatreee the en tlie eat?'.e of Ike above baukrupiny, haa, for the ooeveuleoue at the public, eonsreffate^ tbe whol* at >he More Ml BBOaDWAT, which ke baa Kente^ for tbe spaee of sixty day*. wltk a view Of effecting a total elm ranoe of tbe erne Th.? elrranl murk, eoaiprlalaf t'arla Imported cloak*. Rich ?c J elaborate V?im Cioake, llamli'irr Par* Cloth Ooake, Arabian and Zouave HotutXMa. *0-. Together Willi a 1 -.'ir onllaeUoa of Udiee1 f UBS. loeltul.nf RnmHu H?' 1c s? la hfud?? May Kab'e MM, Mick Martau reta, OkiactUla and Roral Brtalne, ritrb Atooe Marten, kt . Uatln* bm obtained at a merel? nominal irtrr oom.'area ?lih tte orlftDaJ roet. will be offered on anrh adnuiiareooa t. rma al to bo alir<-? tneredlhle te the beknlder la oMn to cluee out ibe wkole within tk? limited una. ik* rmratana Mine reci l'?d to be pulled (lc*t Ib'a pn pert) la Bti;i*l?^p w of dMrtbuttoa, and IbLOndlafl parcbaare er? rwurn 4JT 1 to aatf an early Inav rnthn Wboleaale buj ere deeiroua of p?rtu l^aUi( to Ike advantage which tkii aalo off~r? oar purekaee for net r*?h before 10 0'?l>?k in the iinrntM . J ? PRoOTOR, Iratfeife of UM relate of Huiala. Hn-r.jn k Killoo. Ml Bnadwat N?w York. Lapiich' iiNr>?K <>?kvk.vtm 7Tp th? tbk iTatwt > renrb pattarna. i ?"f up ? afcon t ? re; k1?>. Infanta' warilnibee In the mat Baprorad ?tj e MB ? All klndt of 1 e?wle* bj ? b??le' k W i a. *>'? tewing mix blue, by o?.l:in* al 1 U#di Twetsty ftrat it/vat RH. MACT ???????? la ur?w oper'nr b ? fall iMportattcn o 1 UMlN'f M rkUOHUO AM. ?U ataea. all onlora; beat q uilitjr V null a pair. > i Jail ?tr? k nt fite !*< . * *n<? twbroldertea t r at irk of alegM t F.fli ? n? and flue Froitck Flowera. Full auvk of fay Wwl i 1 1 ant OWrr"* FnM en <?* <il wktle Uoaii Flaunnnla, ke. Fu'l at** k %4 iiten and H?eu caut'i W llaadkarehlefa. Full ?t??b of ladtea' Under I liAhiuf. Fn'l m ok at \arkrr Ko*iona U tinarr a'wa^a vrtt'j to *rd ?*tk t?k f?H aj?ort??al al tha ahore fnxta at 'be V.vrw? nrlore K. H y M'l, *)? and ?W nttk aroane, ?e??v-d anlrama hrlow FortMnitb etrw* s ACtirus of uiK>iia M (Ti:r HW \> R* NOCRNIMO BTOKE.I It anIUnit hM valn*J le & ujr Mt^kMIBu uuom. At M I t* C*St~UaPKB CO?T FRIfB, l?r?*1one V. hie '?tlrtnr f?oa? Ike bnalaeet 477 itnat-iwav, b"wwa ??<??> aad tiraad Ma ?TIltRl'SU flltul/ u: BTILHiiKtuiuii lLdk>e* KM OIotm a, 7l<0 <V WD Wvt V nrtr^a il KM I)|?n at *a . wonh 4a BO dor- a a'Ol* I n?' t ??ed K , I O' ?? al ?? w "tk Ma. A rh. ap Ii, r"**' ?a?' ?li ea ^uar<t crawora l*.lir. OMMrea'aaad r-r*-' inr-iao ? >? 11 .arr.ch?aB M ?n rraltb'. ?p? . , *. ;?? w. r ) ?l. ?!>?>"?*> Vi<e ?a5? ell -r lad lee MM tad a full M eortarol *4 lai ? i ? 'I* ai rmall - .'*a KK' I.I-. > k 1 f.ank <n? Br edway. w '.biaijh Aurtr m> ?* at RKTAIU T. B. a i. E. rOFKI.lW'J, laaporwra ard Johbara of CaRPCT*. At:., HTkK?+ miir TORK, WCi, fraa tkia date to Fab I. neit ofl ar u?etr aaure aick to RtTalL RUfltBH, At WIIOIJtHAUl PRlt'U &VM CACB. * ^Tffihti the aeleetfoa froM ooecf tka larwaM ---? - | ?totki la tk* oM/. aid ? BAra oat prottt. a. K ?Jam laadtnt fmao alatmar, a Baa Mwurtment of SMS Of ike Maauf aetare of J. CROWLRT k BO an. 4M y>*rw4T.-rAMCT rv*M. ? bboadwat IV t** ntaorlb*r baa - p?n?l bia nark. W|irki| * n rtatj of Mjrlm. Is h*b>a, Hlak and attar ahafc* Pura, wEnh ba oII?m low tar oaab, a>? aieaadlaa wk>l*a?Ja prim at ratal). jja aouit. r???wM r?mar. ?J<;(k aoLowoir a uart, m OUw K? JWdn?d??<, CFIIOI BTKHEKA. MPU HAJMICM ??n I NTH) OR DB<X>BAT< BA. Ara WW pr?r?-ad to mAkc from tbatr large um) tiU>na!va afc*k ?T?rT Mi la of 1 1 *Ta 1> 8, !)BAPIRrKP. LABRREQPUn A*I> WiKlh-W HHADKM. at PKn-m t? at i?bft nownmrinK. Or w 11 Bat aixl ratbO, ill until klruot from awl. IMr Si fixtM awrtDfUl of bccaTei#. iiatiuk. t?f?btrhw FLCmt*- Daba?b* rBtmp AMI SOLD and PAIBTBII W1BHJW ??ADM. Thar b*v? ?'?? r?A'y fw Mliwu^ in ib?ir P'PtR b ???!/)() nCARTWCRT. la V< Wwi to thalr Ia??? MBPk <4 Pl??t> mid ??am r*tlT? riMn, HI \ 1 H Al? CA?B* OP CHOI 'K MUTEijTIflM, jo?t IBwrtart fr? m ibatr bnnaa hi Part* ha ?i . rtal MtralMa f ra-ri l?# intandiag b> <v*a*a?t tbalr UBaWIPU KR ? ? Hot [> >iRa, libbabik*, dibim worn n xl.'JI ABD rtf ANHIRM, la called to tb?aa r o*a. ?l * Ui?r imea.l ifl?rlat at Bul'KbATK PKIi ?? I' LOX0B ? HABT, Bo rlr-iwiwar. BEW&RM. B r reward -btbavbd, paob tub norm* ?t. CJ OarwMle. A large * awfoenAlaait f>>r. tai: Ucr*4 >:Ji wk!le ami wbila ar'l oo kla br?%?i fha ??? ~?a?tl wtM ?a raid ?? ratnrnl ? llm m iba II 4*1 H Uerwtla. o>raar at Flfih ? ran na abd f aaaty aw << air*. L d> C BKWABIV-I/*T. Bl?VB*BB? I IMO (11 M 0*1 llflb'i; i*. 16 r>M pinoae ?a<l t.? h , . . , Atjbodj ra?tir*la? the mnaay to M Waal airoal will ?lre U ? ibnra reward. It b*kiBf*<t to A poor alas and >H ,.u lAa aonay ba k?d. REWARD ? I/WT. OB THE BVBBIKO OP OCTO b*' SI. a ama.l hlaofe aid tan Trrrtar Rlat aitamo ra?? of Ulf aa? ?ttb milar oa nartad J.W IWI Ut ra lurw 1 1 tba aaaa to It Battd* MrMt Ua Sadar will rMlra tba a bora rairard ? C ? *TBATBt> OB RTOt.BB. PBOV III EAttT RBOAD V' '? ??t. A lar?? *b4f? b aarfrxiadlaad lv* naiad Karar wan Ibowa: baa b? o? t*a a ?a*r if 0 4bar?M and H#ary for 4a r??rA Ar r ??wa datakalaf k<a altar tbla data will b? araaaauiad Arrlr aa abu i a. B. WHITE ?in BBWABD.? l/OBT, ABOUT fUB in) or oo flu lobar. Aa AbalrMt of UUa of boqaaa ana Wa ffoa 14 AM IT Oannos atrMA. Tba Ab<r a iwwvd wttl ba imM na tba rrtwn of tba pa?ai? If ?aor bafor* Baaaebar *, to tba oBna ?T W O? a? a A Ofc. W Wan itraaA. ? or BBWABD ? BTOLBP fBO? THB PBBVWBH Of Vm) lib ?abarrfbar. ktallM, Tatna MMt, Raw Jt a ay, oa tba alfbt of tba Mb M , a aaoafw bndtad km r?r rtaao. bndr dart araaa. "imm r~' rat attk v*laM ?mp< ?i arttbaa* aafla. Tba abnra raward will ha p?H r w will laad to tba Aaiartioa af Aa tbtaf bad ra aaaarr af tba Oarrtaaa. or baH fa? a?h?r *?H*A (*B< 'MB. WaatflaM B J AH*, til win ha ??M for tba ?na nf tba tM?f or 110 for tba rat ur? af tba aatb Haraaaa attiaa frav tba boaaa at C. A. LererWte. m tater Aa? r. 1MB BiHKfui tivricia. A?OT? R[T . ODUfc NO Vi P. tWl)4 . hern i?.h rei.y iuh 3 d lu ki'-ikI It, . iv? . -~H" ?U 'n ?t Ito'r^mi Prl'ow, H til ih a <ww?l ?ttf'rU'i'SE- ?? """ vrr TAX Pa T S HH ANC Ill'uU. M>'1) ^ ^ ** **, benrcwary *" l?H f?"!lT^K *|"''?,t? '"<4 l?> >OU/ r|t J , ih. (<,n-' * " A "* *? '?* *" Works uf wort. km tamlury. Vt/Tl.!*? tHIl Al)'KHIi(<tii it Vim ? u M AN WHC? IN sata for lo tb? ra? J, Uk "w make Arisna.-ni.-rle wilb ar'le h.v ?, ?n? hn.i, ~ .1 . c<m ill y for a hi idemi* <v Hi ?? as ,? > |ku _< lr lb. n,<rrantllr pr.ifra.lo* b lb tv ? and to Kurt^d aiS ic , ulieici pUonabie *ddjf.eD U. , bu* 110 Herald ilie. N(?ti? k.-a kkuul ah monibi.t mcht:?o <,r tni Trunin Corps of tbr War of lgu, will bn held at th? Kfwr HriiM this PrWv) erni|i?. Nor. J, ai f u'nlaok. Punctual mid ilan-e remitted on barliieaa of lmporiwMM. jeUUrr id n mil n of lbs Vet. r?i ? aon the claims axainat ibc Mute fir riuthlny, Ac, and loirrpus for lie me Uuu at tflkert. By order. AH* t H AM HAM V, Lieut Co.. Oo?s?4ndlng. lmc M. Finn, Adj't. _ "V*W TURK. ?OV?Mn*R ?. l?*)-\ GRAND MATI JA flcetl u u rrtiu< o' h? e Vctn-e of the Third Wa'd will he h' Id at Corporal lh mo-or '? Til nr- ?*rt?V "n Frtdat .at 1% o'c'j f| I' M . un *r t >e aium ii? of the Herjvm's Wooc Club. All ui farur of bo ml Irgta aii.m are invited to attend. M D. PUMrtiX, coalman llixir Reck, Jr . f'earetary. 0PF1CKOP1HK PACiriO MAIL RTR*MiiBIP ?X)II p*n>. New \ nr? (KMw SI IKP Ni.tt e l? Imreby *lveo U?l Ibe knoakl t lectl. n 'or cine dlreelnri of the P*?ld? Mall SleHinahip < Vmbjuiu for the enaalnc IWu al iwr. *111 b? h?'drtlhe uttloeof th?- enmpant. 8* Oall ?t*ert on W?4i?i?l??, Not. U, ! ?o? , Ix I ?eer the boors ,4 12 I. M Md J o'alonk 1* M 1 he ??Dfcler hooki wtll be cloned fur ten d?v? do uc ?iter > odtht. Not. 6 11 u M KKi 'H ? NT, KiweOry. SPIRITPAI.IIT.-OONCKRflNO THB WONDIRPUL phen gem ve Ulked about look under th* h?M f A a* role^T In Herkld of Not 1 M. V. HLY. J r) CONTRACTORS.? N1 AQ * RA FllIJ HT ORADUO <'an?l Sealed proposal* wtll be reoeWed at the odioe oC 1 Boraee H On" at hliu?ra F?lla Vis th? Kofflnam of Um ?Vmi I work. unUI the llth (Tay of Norember neit for eina Ta'4oa, mainnrj. brldtlDK guard /a'ea, A ? Plana and *penlSi?tioMO mavbeaeen ?i the above nfflne Mr. Par reaerrea the rlghj t" accept or reject any or all of the peoonaala, aa ha ma; deem for bin Interna. H U SOUTHaRO, Ka|tueer. THI MVTROPOUTAJ* riHt Him HANOI OOMPANT, Ne '. 1 or i , Oct. X3, Ih&i - hot ins Is herebj given thai tM annuaj elation of thla O-mpaov w Ul be held an Monday, tM 1 Mb i*j (it Noteatar r eil from II to 1 lyoloek P. M., for UH choloe of all directors In lien of U??a whose teraa axplra as that day, and of three Inauecvm of the ie?t alecOoa. Tha tranafar booka will be oloaed till aftar the aieotka. 1. A RTaNf??"RT. Weciwtary mmuAin. HIjD*ON RltTlR RAILKOaO? ?<?* ALRANT AMD Troy, cenneetinc with trains North and West. T rainy laa re run* twsittt rimsr ?Ta?rr. 7 21, 11 3U A. M., and S .90 P. M. S:40 P. M. 9 ?? P. M. Sua days loclod eJJ. HAM anil 30 P. M t *6 P. M. '0 10 A. M., 4 M and 2 X T, FROM CtUHKEBK ftKIET Ixpieta. 1 and 11 A. U.. ami ? P M. Troy and Albasy, Mail, at 316 P M Tioyand Albany (wlh aleep In* car) J.JO P. M Pooahkeepfcte uain, 7 V) A. M. and 1 P M. Psek'ktil train. I* P. M. felrg Hlnc Irnln, !I.U A M. Md * and 7 PM. A. P HM1TH, RapsrtatendeDt. NEW YORK AND BaRLRV RAILROAD. For Albant and Troy, making direct noaose<totia wttt> | the New York reblral Railr a>l fir elagara Palla, Buflalo aad all poinis Wfa.. North weat and Ho thwesl On and after Min'ar. Oct 15. l.SAo. trains will lea re Twenty* iljtb aireet nation, New York, ?? foil ??:? ' Albany Kxceta Train, 7 A M. aid I P.M. I Albany Mall Train, 10 A. M. For Cnvn Palls, 4 P. M , (topping At all sutloos a bore Tork? Tllle For Wilts Plains, 8 13 A. M., 3 JO and 8 10 T. M., Mopping At All rtat'onr. F ?? wv.ic Pla'na, 6 1J P. V. k'rom While atrest Depot), stop* 1 plrr at all rUilutw F ?- Wll'iama ' ridge 11 A M and 8 30 P. M. (IM>T|M>y| slith Street IHpi t), ato jolng at all atat una. KETCKKIJI6 Will. IJCAt'S A ? anr 5 A M ;Caat A)b>cy 6 1ft A M -Express Train. I A ^?n? 4 f v gnat Aliany, 4: ft - M '? ?* A1 ai y, 9 A. ? Mt Albany 9.1ft A M -Mall TrafeL ? /Mi.n faua. V * M stopping at all Us statMMU north of Tre> ' moDt. V> bits P'.alcs. 8, 7 and 10 A. M and 4 40 P. M., stopping ft) | All aUtions * II,. urns BridRS, f 40 A. M And 1 P M.. gtnpplng at all stAe Ileus. JOHN BUM Ml Lib, Asabtant Huperimendent. 1 r. ilOCKKRH WAJfTBD? TO JIaII ?KW FLOUR EAQ. \J rein Api :lt U> A. T. Hr1?K? ?< Rui#?ri slip. kcpisiho tewkulihs.? wa?t?i>, a situattojs an U filer ud reSo?'. by a roan wbo has had lar?* ej? pertccea at 4 'wa-ka hi tLe m>*t apprmwd and n in r r rr , can *1?e Nrt refrrerre Aodraas T. H., BaJbadh A l?nVrnhark ri Ilntra Heaark M.J. WANiicu-roL-R os rui pibst class sbuab niakrra. Ui l> toOutral haw Tork To r?d Ooorba workoi'D a prr?*ii0it job tad f >*1 sag* will ba jrjrea. Ac V'j ai 191 Fioo. rt. WANTED? A HO. 1 OOHrtOMOHlR; ON* WHO TT*. drratari'a the knaineaa ifeniaftboat In all Ha hranr'MA. ?Mod wa*es ?n<i Slaa<1; ?>? k fiveu. Add/* a Joae?h Eh.if. Ufld. at# U at, WaabiOAtra U. J. w aNThI>? AH IIWBATtt ON JEWBLET. APPLY to Tonv Hertbant, hit >aa?au at top flo ur. IiUHT a%l> rut NO. IOHT-A PANE BOOK.ND, ISW. AT THE DRV IXH K .1 fr'aa ir*a Hank. The Hotter -I I Ns r?*aM?l by deliret* log It to Mr Eoppsl, W P.mr h at reel. LoHr-iN k *? r n?'?>iiWAT. n*ae jeppsrsoit ?In*', a HeriT* -?fa Ka?. Ho I S2I. A reward a 111 (tlrr? t>y leaving Hat lyT a?a? irmwwar. IOST-IH THHC1TY. OH THE HlO?T0?THI 00 j fiber. a lar?e B tt? i"iro>-i mad* bj Orlailao K "lark, ISt <'hr at * aitrrl. The fltMer will n? suitably re war. ted >>t trait! if H at i?e ahoee plaoa ur aJsrasaiOA J. T. Ouchrane, H Mark* t aireet, kewatk. H J. Lost-on the an or 2ith or o<*tobe?, a bank tw.ik on tha Hoarrj Savings Bank. bHawo lhat baoli aid kaat Ihlrv-enta atr^fi ? ny per-on rrtu^iUf U>? a\mr to Ike owi ar, I h tuaa * tiaoa alii iec?<Ta ?ie''il ti.ai.ka. aa II I* of an uae to ?DI |.e ? a sls?, bo k tin. I<a '.C% THoEaH WliA ?, ?k> Cast Ttirtaanlk aLtael. Lo?r-fi|? siti'roat mst, a colored Sr *rS Tenter Rhit; ?.A r?w?"d will be paid oa returatnst W> to U a??l 1 ??nt7 ?l?'h ??r>>-t LpFT-A rOOlkETBiv.E. r ?TAIHIH<? ?l? IK BiUJI autlf ra Jrrt't Av tuvt am ?. mi it ??t A 11 <a> ral rraai ? ?l l >* iiTra nto n f* t'tt'iit tk? ?%?!? to W. E'aaam at 'Jrtan- II. ML.Mru A V" '? <>** TBHoutt at-Mt. T 01*? A r<?H>TrooK. rcXTAlWIWO A TEf Dot 1J 'ar ro ? an * an?i<IV*4? 'I of tk? ?ni>rOiaaaitA ktatlaaa Ml<ar Mu.in* oan^any. The tltxWr naj r*i*la ib? I eoctrata and *11 r<tfb? u i dHo al ???ard uoon tba >%? t-ro of tb? n>nMeau. tbr Ui Vh f ~ kl~k hni - - - in npi<. a> d ta o uo raise a>>a *i Ik* loaar, f. C. Ciajrfc, It Wall streak. I Haw ^orfc. I^3t-WH?H PAHKIHU ?ROM HIHCTIBWTH STREET J thmij-k hr<l*af. a rt?in itOa onnta<nta( ikrrk pair of M ( 1B<)? r will b l<ti?r%llf mwanla.1 oo laar lr.f arti ]*? witb Kwao Vrinlira, dr .fjnai. (nraar at Drmlway and Itiltwatk arart Li-st-o* ?kp?eshav tvtotao hetween naw Trrk arrf ?rrk' j a. frto T u> ? n'ela.b, a sold Mnk?4 Rrarc!at w'lb <"*als aua-b^t Tk? Bu,i.r will ha AbanUIr r*> wtr.lW by tatiir ms It to lui Eaat f wantj Inik (trsat. H T. * LOST? f?H WtntESPAT. OtTOHER SI, A SKTE Til. rlar. with r>d laalkar anil ar ob W naak. AnswrratotM ra??'l ran A liberal rrward art > paid for brr rsaors M 1*4 Wait THrty f o- rtk atreat LOEt-A SITAIX ELAI E AHU TaH TBEETEE DO<? wHk lor* aara aad tal' laloaa krvaa collar anawari to ik? naai* nf Jack A <iH*raJ reward will fee paid for kta d*. lirarj at <1* katkan ureal, aabrotrp* iailary. QTRAlEtt AW at PRO* N ST. EA1E1I PL AOS- A k? U tla 1 leg wkn* ia? ) rlUre xolor, haakr tall, bsa a leatktf dollar ??. AS) aaa lataiB.og iks aaaa wUI M aaMal4r r*. ? RUICAL. Ab'*h rn* iul-r**n a*t> Tnrk t?>1ira' Ai"T>*r ?n.i ? %rr1?e' ' iWH. frrUalk *11 Una. mn r>T* a?art? IUQptf*??a. oMttel far ft. >* ia*> mm. Ra IVrary ?r M aod l*? anlk-w. N La *M< >RT. !?? r>5<**n rkr?M%? a*4 Knr*??r>. *47 rtr m?<t. ?t mn llu enr?* ?U ??rrt <u dlwwM. UxaJ or jr*n?r%: miMi Ac, fn?lA M toll* X . Alf) > In >. on I ko/aday win D?. Ti^Rf pprjr* nunno?-? ?rtwwlird |IM "*?lr* <Rr**?. fw 8 k. > lfl f. M. h%. HRoPIR MB HROAPWaT. IH4KIM M< ) !)RR ?T? It mid nm ? til "ml Biarrorj. HI* r? Al? UMj tT*ry.HBR. *n<t ?ra t?*?a altiout it taaUoo. PR. Ralph** P?rtcfii n>R?t* or norrnmit aad *lr?*?Ml!? Ooakr 1 H?mr? ItS k> ? la ? Dhb. I) a ?**".<)* im ni.R?-?iR irraRirr itnri ? tfanrn frrwa R T . ?mkur of l)MI Mvalar ?wl, ' ' ? -r FrmJlt*," n *? h? naaa a U4 <MlUt ffaa U Itii J, aod from ? m *. rwfc?ffll 1 AI.BRRT l.lfW I' ll M.H rHTRHI A* If' ? lirr'?.aJiT<*rwl''l">nrt,<ut*nnMM Yf rm reri ? n fHwni ?M a aafa mull it ? ? I ?? 1 1 ~<It !-.!?? vitknni KM rd tlmr o? kind nana froao hi?tr?*? ? i/ ?nlir?M wt?a.? t l to a*? nt rttmmrj Ta-? *nf frrlc/i fr> tp * *r-oa* IV 1,1 llr *0 <r?U m -?r, *a Ma im ?, - | u ??k.-u I *. ? M <?*.-? kmn frtm 7 A. M lo 10 l? IT n% R IX>RR*TT HA* RRROVRl) FR' M 1* PIT INI an rt R> kM ?*rr ma of ilta <| Ho II (??** Mtcn I al?**n I %rx\ Rand* aimata. hATlbf ? print* ?l Ro t ? Iff 11*11 ?*?* ?>?? l?c naa b* maw*]* iTwnk Ik* ?? *t knnoraM* inM?m na dla .... . R R - l?r Oil *?* v lb* ??? i rl -l ??4?*' ?'??. Ra? hi* dlplaaa la kli???ai fc<>H T I * PRBt.gRVATl.JI or HUH AM UP* r PtiT* I>*t<.|l??? -l? hCRlRR kMfnrtllirtT n*H hi> kUrMlnn I. ' t rwruw nlut In Vlunh M kaa inu^ no l?M lk?? tnj tlrmaaad rmmm wnknnl ta m Man c* a t fUlnra Ik* namxIiM am aMU. AMI IMr* M an la w-r- IV* lo bnalr mm ? rhutjr* of 4MA Pr Ih?l? la In anaauri mwiiRW. Va 7 la la* raor>ln( aatr 10 al Blfki at kia oM I?ra. fo I plrialoo araai i%artaa rnmi*raia. aa<l ? nrt rr amn???<l MMfMa n>?. ??? Umu ika paMaan?a ? oaa bm IA? Aoraor kimauf Monk. MR pp . graMa /"R*?r**r . > Rta r tut woRi.ri rt i?? rbopim U *01 Hr*4?ar -Hi* Lifnilaaata ? rr?>4 ud 4k?r r?*. df II Boot tratla. LHAPW-IIR* WI'RI BXTIR ROT a RTr PHTmriAW I Rat ?Mwtfa. M traaarai) to vaR on tw>k aa ?ar farw har with a*aiL Mm but ka faond M lit ??al 1w?T foartt ?MMMllllO^l.'* ?wl*.wr..?a?!ll?l i't?t *? ? mt+r*r r? ^ 1 ? ? ^ssasssfisssst^ni ?? s^^^aa'wgvfejisa.gajg'^ r?U?iirm?T? WAKRynTaaf jSmmmmfm ?Wak blaharAt-vaia HI* rawMlaa ainl I liURl >1 ?I f nwafnl fei Ika ?rnrM? ar* araparat tram a Ik* (r*ai krapMal* aat a aura IM*al?l praoi^^^^^H ? *h?r Rrtdf rkotolaa. Iir IlU aloat Ml

Other pages from this issue: