Newspaper of The New York Herald, November 27, 1860, Page 11

Newspaper of The New York Herald dated November 27, 1860 Page 11
Text content (automatically generated)

POSTAL DIE* 0 TORY. Foftlfcb aau Uuuliiiu 1?fll TTM* OF ?I.UMINO AT THU SltW T"Kt UK^Cl. TV- i'tM I n?r wo eiimrm >1 Ml! put til o c<? ? P. M , J Ukl ill Klro. ?? ii. rrt/ fiire. .?u.-vb ? Alb ?y, HuBafci \aJ Oab-vIa. . 5); f y JWU ?r4 'fit w.j n-il f ?> * We-. kit. mall. ?'? #rt* lit 111 ,.| 'U, 1' < ?.luib *n?t i>? W m*ila t A 4 *,.?! * , ' * loMrnt DilUl ?>J ritl?,?d . A * 8 J f * b< nuiiH ><nt 1 JP. M Hiau* v Mail* . Ob HtukIaj all ?. a.1? ol. ?? *4 ttt* ItlSP M B> *U w!U,> , OS 8&tuJ>r, 0? c>n.s-rl- M A. M 1 1? i'?r r ?id MkII for Onllf i M >>>!<? ?? Loti* tvi* rv Mtn. 'ay ud Thnr*1*y M S A H laFUMrn It* It ikoail h? auut.ai *#T<rr l%jd vie (It. i.otiia " AiiUlUn fbr ''>i-ri?Tjfi Umi from St loArph i?la ) to l*lf i ny iMTri -t. .!<?ri>h Ifwr #-nl?y?nd Th irMay, ?t i 4. M. l.rtt r? thou! J OArxti "Uv?nai <i ti? St JoMph " ?0. fAnno. hj Mmn.-ntp , oo httoroty, D? tVUl'Of 1 <u *? *? Hum On the ;!%y A'ter lb? Arrival .if ? ? fe vL?r u?l? <'^r inl Mrkat ?l tbu purl, b?lo ? ? .v 1? m?r I>n>u Kill Sf <im *u>?? with id. 'il? for it*- beAees I?lBiid? to be laade ' ?l ?> Hk? 1 I*. V. feiiora,. My at??<n?biv ' ?ivica, for Uy?n> o<? fpm ? ?? ri el ?? b?r* ? "I" ? ? rj- u 1 >j P. ? ??<i ?K P. *? UltAMt. .... 'y fleiai"- fc?pu? UM, Kr'.il?7 N i r '! ... .. . II ** ? TIM Olr' UOiVNO AT TTIK LONDON 0FKIC1. Dubbat ; h<* < .'r:>c I Utl1 u> n i-uadoa II fo0 ? Vli MimIIIm ui 'b* V ?i 1 l%b .if V ? SouUuunpfcui oo lb# l*b *nd 37tk ?AltfCTTA .. 'lib l'lb. -adit, vl? MArAftll'r*. ?h, Uik. 2Mb <7ih ?!? BwuthiuuutM. OuilA, AC Vu Mwv, :?.f lie li tb iu>J 3SUL r'lMHt ?mpt<ir 4 ib and Akji . AHAAl^A.-VUt M?r-r:.l > iuiiI Ml't oa tiM 1<U. VI* MoMk ?m|>t to au.I I2vb MAVwrnv!. . .Via Adru od tbf Ch ic.1 17tb of tb? in. *111. Srnui ? V ? y <alka."pUm < a tb? S'h .1 ib w>nl 19s Th- Sm n-ilto >?vr ill apwebad en 'b<. ?mn t % :att? ?b J| 0# tbrwi fall to S'lu Hj. UK) u. J) l( jcepBlrhr.1 lb# FoiIavIV BIMIAii Dm (4"?.b?.. i '-"p Kith '^.po chM fa mo iror ru ? of atw*. --I) uUI \ J nf tfcrj*- ;?>r? faJ ?u K ixit*. b? ?All )? rtr?i>AI. ?><n1 ;h- Dinnil g U rilK Tt RK UaivK i OOrh* u i. -TKurriM on rm.itsHAj Xi.a ?3 at , o'cl vk * o im- *U.1 ? *?? if t?tu mlk kaaate. bflat J In ^ fl #oortre?R a?n -a ? i(. Prank taw? a ntailliM u?oa?l 3 :n rtolMte t<H ? * A *.lrTK '? ?ur'w .r?. imitHi'.* C * hHIAUaI <Wt AFI'l i.BNrLfc, HJ-UKr. U4 i" ?)ao lv jlfli v '. (,u: lUr' tiU and a ll,it. Wa,,.k>, Bi j7J ???%.' il rt , 1 fu'. nt. BBBB1MNH MARC-* WANTRD P! ; i ?ood. fail maJatare, viJ !fc vwi In 'v.! ir? lervpri. * oca hauskl w i;?er im buttarrj doltkre. b it <eetle mfm eas >?? wji.re-- '.f uibt kt.r> 'emit- <i>?rmi U?-?y ttovl wit bo M?l 'or breat'lnjt kdiiuM C>UI4 (<>?* ti. I ritiHsU U H., Ikii t li* !*? * t '''mi BBaOMFUI. ?atU> C HO*'l kl?.) I'll .?.-l ? ?-rar? any: "o )? f. r rbiilr?n. of a.,.li?a; ? >M )k.i?,i M Fart, ?r-ind a*.rr I halwran P!f.b ti d Mito in. Y??HV W rJUTS*. ^KAKi.V .NIC#. aUD lla>?;i?S>. J) and '. u k M*:-.-, ;i! *i i fara .ltd. . i? i'.. i?' VI I ?rw *-iv VLtolifi :j?!blTs<i'f prifij ? a ~ i , #. fcn ???.)?? An rirrllant eeatliitahmrtrt litr a thrni. an "Jj'OK 8\I.B? A BR 'HT BA1 t)A>?K, iKRt HAND JT ? ??> ?niu>'tM f?r laioli', a- jreoi t (n? i> iw. will riobevr 'rr *T4l'Hh'o avn*h?" '.ar A dr?"?a. ilti.n* wk-vt jour kt.tlimto, b'j. Ill Woraks OIL1 A "FOR b*' ?--a sp?,?vr?'nTR*M nr > adiv,? ?; in-t* ? all J 94. a ?>]<*, tOxMMT *i'n i nch and H?n?w ' h?i Mama v ??r unt?"l a - >d ma *t-d 'b.a la ? 1r-? akaiu r f? r i .n?'i ^ U>( litu the kuc'< ini U.. aa ?a 'lma la little t)Ca>-; |r i?! td iViwt. ItiQ'dra al'.iJl tAnk :i aire?. N if. vol i?A 8-TWT I no*f?(> -*>'tRP <KI> KIBD, 8CIT F a' f for aisv k'.rd of ba*!c>?*. ?U1 ha jj'UwiR a. Aim> kfchi , W?*.m ?nil t. anicd u> go ?t ai iir. ail aci : lur nil ?| :*?. 37k Su lk % ru ie rnal t i ?' ~f> lt*OB f All-.i PAX* OK HOMSIS, Bl. A' 'K ANi> S >,i J ifl '5 tnoi k'?b. h%. ? 1m';ii drl.*m t'ja'.tkar f ?r 'i ? kaM (!t? }?m? anr" aj tb.l/ pr'Wiit ?an.<r M?, a? '?.? It kvraaa. iic> in tu Tur ardar, ax. 1 ia aw; reaped (?u?a aa I I kid. Ik" W'Ot a ? u? alngle ?nl fi?? -n' inlaf ihusal tfia far ?ol?r la.lt or (vnllam o. An I If r?' ?n! ba?i d AildieaaJ. C. U , lk' ,^h i'i a> udl *, i> i 2 b> fpOBI PAI.K-A KAt VOR JAW Q1U0!N*'?, Sl-M J* /??ra ''Id. i4 hiu.ta !wjt? c imliniw m r? ajaa! * .<* |ijJ? than ant Jlh -r. Ai> pi. a' i>Uke'] a 131 M?"cr>' aweat, ihia w*< k. ______ CX>R HA (.I- A lifUHDII) BAY SI )W* M Alt?. WITH J* tw> ?? in ti? ?'n r^aga iaa,^cdA>ai<a; dtx Mkanila ?;a k a .'! i -ad ap.??HM .r?vr;'?r, to'.r In l?l,'?. ?rv>- of t.m a'jo i? a., t W10 ? ? ? prii ; ^iil lb? i . ? ah aari'i fur a ?ei u. mat. > ti aiUy. lolxf%i v t. alb f.n'1 HJ-'a: '.V?.: ?tanri 'jx * idlraa* K ./ Marc, aaa 1J8 Uanvld ? u'.c* HP* 8? A i.tA^Tf'T'. BAY IS b*? / fva**t4 * ?*& l?U amad axl kiy; InO ' .na '* ?Ui aj.i.v J jU ? tin:*; V ?? fl\a m l-a k< <* ir <o In U kta Apvly M 1? Kaat Bioadiaaj. fom Sa! C A AT HARCAIK-A HAlVl.m) r. Ui Kara aii j?ara ..Id. '.vfi?h? u>er i#W Iba ?) .wl and ktad an lal'lr Or as/ ar.aa ; ab" wonld be .a. f ? ??j ?aa m tk7 fur hrr kaai'ii ? 'aai T?r?nt> -iif'k a!.-?s aau k?k itaa'ie, m *. ?). Hcilth * harrj aWal'ta Ulinat>- -i K SA!*-FOR HAT ? A ViS iT aTYT.TSa I *?r if err- T r|ora*? nifbt ui m -a wan wil'MI a.,,a d and ktn<a , ik-iu u a I'm a -4ila aa*? or ?<? I V a d U- h iron 1 b? o? irr baa n i -aw for ??? -u ar.l aalil ?? ' iVtti . I., i :n? hari f?a lor (INI. .? a m armh fW To tarn at l%iv:iaii! a, iMri.?r ot fPu , oimh a.no. an W?> urn m Tt) wtjlfpa -WAXTKll, A ?OOD PLACK In ikr .-(W.nt ra lo a li >r * pair n" bo"*a. ?abar?> l>ap <rll ka takrg ra.ia if at ? m.ilor.io rliai'ta. Ad^rtsaa, M eg rrtaa, k>iln, bo- lit He. ald KLo* WAWtU-A r.Atll or aoniv t-ARRIAtll HOR4CS aboci r<i!?*n bar 'a bl?k, .if r avt wt' in, ma gaqtla Md food iraaallpra Apply Uiklr U'IiJ.iaM itnB>n*iai? ?knanrav, "ruokiyii a*?r aovth rarr? Inttwnmi Haw ratal VtMrn t'xa<?ta, or fck raai J. A. f boi U, I'oat dOm, Ha? larfc. WAHTIII '.O ri'Rl VhfB-k PAIR '?? RUPdSi<)? w?': n>.?.n*ad Hnra?a, hro-ra <yr da -t o?? wttk k?a* ta'ia; moat be aty'tab ao 'ad aad tit 4, -wk irar ?> la aaraa J a\.a old. and la mairy raapc^t aarranial An; $ ai'acia kaalac ?aek a pair to dlat'flaa ot < to rtfcara arill auik. MT *VPi7 to or addrraa <t. GARCIA, St linairM at WlOT WAKTRO-A OMR TIORsa W1H1*. wire. kip. *???> bm* til M 3 0 l^ia , In *vid ord?r At ! r*~ Wmgna K i : -JM 'ia-'.M ul.oa iittni lotaaat urtra. ho* imu aaavt makrr'a tact. Ac. mirt akd romu. 1 a*u UMn sn hBWAKO. LOT, PKOX Ka 49 t 1m U atla I", arawl v? and ?m tin;; am ?ar? ki lAt oasr Bwar bad ' O to lar, b?a a Imm aw K orar aa-k iti, aa ' ?wuJ ?kii Jp'A ?a tha kraaal and akars out aa.a, Waanu Moo ? k'Lti oli raral.r lka< sbuta r"a ird. Due L<..tr i? rhot.Ki.T*. on ki'?r?*T i?f iht, a aiaji l\na an I tan. aaiia ?k?g(T kair; kil m t inai aalaar aa-' ao-iirara .'i lb oai?? of P?-?ar. Ika 9a lar wtl. tw kawaitilj ra war ad by )Ca l i? bjk at 14 Oirtiaadt Mrcat, *. T., Vauiia ii ; x? tur Aral l on-t n. ;pt*r niAMown pin, bttppcwbd m ">?* Kr.iadwai 1 U?> .ad?r a.ll rar*l*?i M Tr "are bl [ '. m me Paftan ll' .al, Baat >tr.ad?ray aear t tan L0?T-4? SATtRPAT KIOHT tufkMIU ??. I* a I'kU Tlaran r?Uw>k?t. Klaa'?* tit fart a taaoad aiaa i> a d Tb r'mnth air*?t a d ? arat ?-it The Botrr a>'U bai irw u-1~t b? 1> *rt?n It at If Irr.n;; r Mr kanica hrrr^treatA tid k rkuec.ti airret*. LOW -')* SUNDAY A CTiARKD OO J) Brf- at. 'alt a'f * V. ?. to A ' I thai aau ??, ?*l tfthna I'r*.. final aia A reward efMartl a aid M^atedrrMSd Pijrti>ih tirarC Um A. tX?* ? i*' w. HEW AliMH. $?J HI* aRI? -I ^T, A Itl AI'K AR1> TAI? TlRtlt^, O aai?ar*aa u> tfef a me ( r !i<t. T'r a v.e ranr ? M pakt . n I'M rn-wa >i ? al 7n?? avrrrt. riwarp-urt, A k?dix WITItt rO>DLk Dl ?U M'lw ba) and lo-kH an 0" ^ M1J? ra >. i af factor *h arsr wir retnra aaid d*I to T v ? ? Ho ? ?''.ajkfrt a-rr-rt. a^all r?-r1a? P?t aly-Ta r-?a rt ? r RI1 tUX-l>WT. 0> W1IOAT, A RLA )K T.kCB ^a) T?: Ike akrirr re?'ra artll lw paid thr Onder oa laar IM M at 11 W aaa Fiir.alr.'nih auwrt. ?r BBWAJiD ? IOW, A POI.DRD rO^BVT IOUK, RB SO k- a'ltlri Prtrr ValanUno. * ntaialrv ? m 1 ,a??, *Xj kaarfa aso a amai' m%c af la<rt ia Raw /enry Bo a i A. Mip;-r, R' t J'frr atnaat J. <1. Uaaki ., fudhaak. ir Wm. W. ? .liatra. U 1. A' RKVARD.-LCMrr, A KVAtt BRIRDM Ht/M. ?O plat, Mk?rra to ha aan.r of tilptra. Ikaa'ri" ?*fd will be: ati iy tetaralas ?baaametjlt s ?u.s arorae. m taate ______________ HiaAin-MhT, O* BATt-RDAY ITffflK I, IAU. jaaunt at e riaer of Rnaadaray aad Mraa ? r -art * acd un teralrr : a.ia?eaa to tbr aa?e nf :art l td ?iiikat inaibrr ro.AT aa tk troa rtaa. Tk# akia* r> >rtrd ?lit Ua pakl ' ii Ira tr? k:aa at Lord A Tsrtkr'i aura -ararr af ?pr^d'ni j aad 'tra' I ?l eat. $6 H RBWaKD. R1R?Y?n AWAY, run* ?0 *1 PRtWI IM taria i a I a?) tan k ? t. aae?*-k u 'Ac ttrna Otp. bad oa a laatkair lar. mr RIW ARD -IX?T. OB W7URBBDAY RI iHY, ROV ?O *? oo HI tb a 1- raw. br ?.??!*? tk.ny "ft aad r.iveatl. nat a art Urnr, la ?at la go -i. Tbr 'V-idar, sa ref.-i.ir > ita J. BWa. ai R'Jk'- * ? .-t-aan I Oo 'a ?f a dA and U Krt pkar* aul r?ral r ibr apu.r rrward. till RBWaRi T/ai (.?!?" RIi'lfRintAT ROY ?. ? ai #lV f A'k ft^roi a ? atk aad tan ? ?* P-r- b*H* p???'r Aaa p?r?-n rrtira'tc aM.1 P-^ lr? Ra ? Wt?ld atr??i ml. i like afca?a faaatd. B ' VLaBKB. IrwTro WllL RB~Pa1d to ant" P? JtlK wfnm II ran. -a Da nlMI a??^a lianJ P* lk*t fmaiiakHaH, I FiR ?:irrt. Bo lurati >u aaAra IRW IIILlCliTlVlii inr; mii?4 ft ErLtTBM. ABll'RihH.? A BIMARIAR' Y tR Ir*' i ?# artwv rm tae a.il'-a and ai # of Pot tt -a:' A?c .r aalik Iwo ra??. r# ?a pure *T pr<*-?*? t^iUr f"*.e ? ' 'i-:a?. i-naltnt t.i- ?. -aaa ?, -kr ?? air. IaI Mr frmt /..t <- a lo-ukarKi*, - itk ? fail d?tv! of a Vwtto a?ew1e?. Itcaa two raaa ? win rarer he ? ?*> turn br IV aeaMty ? tery vrrann a , i 1?v*t , h i. td -aaa ? #m hakre e^aUttat t? aa ofvatik r u. M t.atYHtv ?''? 1 7*a?T *ra?at. Aak>r llo- aa BRU bo. 4?- 'Hrtair:ko a puix dm-ri? af the mv?a a of ah- rttoa'^ei aad relaJSTrdiL tad a I ew loatmra?rl for Ma raaaoval. l.a ik. ^itt!7 IT IHi-*. * ) . ? r J Addreaa I leikeiia it J Tieai all am . . tkt.r io?.aa. G ttaTni?> AWO jKivmr.nirj nksniKtt 14 "SI l-,;;v,.^t Jr.tr ?? ? ?? ? ^ T?, ?*. tl John Wrart. lARf ?!??-W^IRARTi ? *OUD ooj.n ARr) Op. ?llad* * ''-^ua ' - I raj ?!???%, t"dd Wd?'' ? obael tnd Raarf ' ma, tlrAM. Ji ar-I j, A lira- b?*. fWioBh ' I alt * '~iaa AcarmH^.A *wt fir ' i . r -d ?ad .ta..- ared to ana BWt at th salty by <?*!)?'? -i w kasee W. K. nOBlu^R. WuuJMlar, 101 Badara Arm OUT ?WM? mo . t tri uutu'tir t\ LHMIka flXHtON A UABB ? ill ?Ber at retail uo Monday, November M, U pleeri ALL W JOL BBtti. at It *-!? W ivd. ??? Knur II IB - T 471 HB JaOWAT a. um?l>blu rautMOB * uu wlil offer U retail -M Moo-tat, Mo* M. il K I rttLaH! MM plec*? of ??? aM-fw *????* (roei ??> ?? >ta i" 75 wnu pwr Tar*, ? rmnuiDuo .>r tm? oar wot. At ?ri a*oAii?\t, I BM>BU., flBKUJII * UU Will offer at Aewal, on M( g4?7, Not. 1 i run pibobh or tt ?rbn< a Ptti*ra, Wwruirii Iftit eoi urn, at ISM mil par y ard. & t <71 mni*i)?a, A utiMjftLu, rimasoA a laics, W .1 ?a?r at Hnutu, Oi> Monday. No?, M. A LaA..* ?TC -X 07 DHJfinS ioOOS, Oonatatlr* .J Po?li*?, TALAJICIAS, OTTOMAN 7BLOCB8, MX. 41 greatly r?dti*a pflena. a OaKD ? * J% ii?0* ?51 RBOADWaY. IIakOiO \ ?Ul t y uo Hft.l -fiTl >rj MafKiri :l? i.ir . ullllf 'Q mm li? Puriieul** au>i>.! 1 I U: ? ir ?ook u Uouib*. U<M, b. uitia, i'Vuaaa, . aua .aa I our , derive. At t itli.'kn 10 K-li' IHI ri.**S. wi*iaa i?jt< ?aoolm or vll DBtuairriowa, 'Jvj.it roa OaSH. at i.b? m Auorion A ad >ow jitcjmi lor mu? tax ?ny in wvuiah ?'UAO...*i< ?. iIuoK, Ml* Artd III' 1>>I? BUUMM, t BLuiurrn B.v.*A.aUPtUT Pivrt M-JU.HOII IULLUU ? iml I>r LADIB?' A?l> ? -'..-UIS' U1/>AK8 ??u LvDif >? ?.n. m run, A' U >>I )ild M OKMT* Off I'HB DOLLAR, OK ONB-HALT IrtBlR TikUl uai?t>roi?b n*n op~hbal Mint ow, Wok i a *?j *w r> , h tic. S3U F'JH *1S. $4d iK-OAKd Poa IJQ. All porlluo* Of lie ?u k .ii ih-i I Ala firm ? III nn 80LD Af TUB .1 1 M B i'BlUlU, In oroixir Jut to TU B *.lvi i.M a.1, UorfT, ?ll: rirr> ' v* riiB ooluuu 3A.NkRT.ri H \I/B Of BV! '. V MCurio* A MuUOtr, -?1 >1 do C^U ..JaKI, "LOA**, 0'U<B^ J i-oNl.NW A Clou c*..B roa ?1 l?\VM. or i'uH t: ? . .c *n ,4-b-i ?t.!* ??? .h'a or i:i> .?* *?< A ?l? nH * * IJ?. > T L.HftW V<AA *dA>UB<Al.h i^tiOBa. u? >?iii>) j?oVa?jAti:?, Wl 41) ,1 t, ..Kre.1t oilrt Ii?l ft 11. StO^ lC ki thf ?*(a^ r? a ;oi J a Oh 'ioi ?> *11. or ' in <a-?r j a rcH ALS I'll! Utlb-1 J. ? AMD MA *lil IN > .. l'Biii (illft.NMBii tli mrg ->para?tT<<* ia-1 arwatqiMal'j" tfUumcar aaJ to^ar Ila ilm i"ftr *ui> hi 'An mvirV ? arx.cc.*, 47j rf<j| !fiT, UataiHu oftM*me and . tt >ad atraelB jj' i!j> AXD w;st?* HUllll FLAID A MO fAXC* *oOL! B> BBBW1A BSC'IbT nTBLhAfl, AO , A' , *0. 'Ar(? -art 'If? Cbeap. LOBD B TATLOB, *.?. 4ti to *87 Broadway. S5 w 2(1 4rftad ?re?l ?! ana ii .'?tbartna atnwt. "Sll M I> LAtr** F18BI0M8 ron LADlXn. a:. . > TBI BMI N'4*. ?? . ad, fsr i>tner nt . ><* *ni < : mUa j. :.abtois. *" a] UeaoXer ?t,r -?L Pinn a **. - ? ? ? ? ?????? . I K?, HKI. FUHS-i. . HA' U L HBinu'ariur jr of Pa>?? Pura whi SM Oftiial lUoot -j ??*? (ir?? i.> au<l Wouuar lart.*? U>? > iym?m o' tba lwtt?? +> bl? ftMi-Jiml n* .?uA Pb>n I?'U ?n ia> ' rt<* ?r,d laftunffti-inrer, he aaii ftffnrO u> Mill k'j><U niM-a t?i>? ftar .rtinr honaa la Um umVi Struma? 1U1 lart *? tM4b? uvo i'.y ara mnlaJ io aaU aaB ?iainli.e vaiura p'iraWliK elaaaa?ra. r UUT BAiMAIMB Lll'l t'UBTAlMB. Wo fcr? .'lualue ml U19 ;alaa--a "f mr tail l?i .imUnaa ?< Aaae <<? U. arFmll *?.i IVn n? imi pair. Of aua and pot iamb at), ?..0 cr?r> of irn?.aui?? At pfiuca bhal daf> ?iinv.:UUr>a. HOUJ/BOM B HABT. M8 ttfgadwaf. JAPiFB^B, fHtMBftB, BaST IMOIa A> D AttKAiUiN I tlBlaa Aiturlnft ftrd Pane; ?n<l rtiApl* iud.iJ.of , lur ? wui!c ??jni lei Ircmor aiWMaoval < mcrlpi-oa. vvl oom , V/jii ? Ltd Utuftl r.U-onl"* ?M Tar",*! *aaartBMil aw 'rflored . b u. .u.i.utrr, aa.l oft.cnlaUKt 1 ' ulfW nr UotklAf I'raxcia, ' ftkd rata l, al PoUN f AjM'b . o<Ca Mora, CM BroaB ar?y, ^viaaea tflaatisr m- i Aai!;j MraMA I JAW (SKAT B IX). ntTE TtmP BB'B VBO A AW LaOBH aMI( ?? ilitOrnBAlB*, tAlLAfAnn. I -I.IjHIvMm 4 M> CBATBH, OK JRBksM. ! ji g| ^9 BM o> .W*. MMjrtMil a.Ul Ban an.Hi ' prlorf. 79 DBOADWaV, o .-oar of Wararicy piaM. JABIB TCCBIB 14 bow rlaBn* ont fca> iKi? i <ntm ?.ra, a* I hi alixi. fi'tmpoT'l riM'twiai retail. ?? ? HlTTf OA Yd naif, Pan? PTowara. p*r ? ? a. i*i 'ie , ?*? , 7?i and ft. pAAtM-ra prr hutch IM , Or '?"c , 7M . f I in t i.' wardA ??*(?? umerfta kt . ihi.tl t i upwafl? file aboraquOtaMu'ftftm wet. *<>nay p iaUe paBxma?B, F. H'RBH PoK BAI.B. R'" ' M -??l, at J BtkBdaray. ?^AJ>ri6' ABO Cl'H.ORBM M DBT ABTIIl.Vf. AT U>B? B T*TT/ K M, MSA 1*1. tBS. IK aad ?T Broadway. LAD. Ol' AKD rTniTnRKlI M HOflOl. CIUBBOB ABD I NPBK > ABKA-tftf or ITBBT uo. dTTABTP- rVB'tOUiBKin BBBLMw M4(a IN '?AB , r V AI BTT OBSBIU 1 K< B! V B.> ft R 3 KPAl. AMD TBA V BUJBO WARDS' ^BB, BokB. DB CUa */.<?. M., Mi. AlltIT I'AiUB WI.TTSl MTTLBt. 0I0AU, *BOjW?H, HI ?M >Uf WOATBB, PAiATirm ~aj Ma a, Ac . bc , BB| ill bvbbt vakibtt or HAfrm. tni > bibmimo, Baao/anr -art at oar wort iana etpraaMW ) ob rii*fTLit-< traob. AMC k LtR'lB -ARTTTT AT LO~w" PBiOW. LT BD V T> Tt^OB. Mia. 4* >o ?<7 RBOAOWBT. ' M ? .'Mr*;1 Oraad B' 4| aad <B cmmhbb araak 1 M3 B TAILOB, ^ Mi to m varty, BBrB )aa? >ea?t?d mm abbb i b.bh rontM*. ?f M 'atrhrMd auAa of rta Intwt DatBat TBBT MJPT ABD" BIJOAMT OQ'X?BB f IT 'JIB, UBBB T ABI B fXOrHK. M APR I ?*. !> A M - BBt. j. b J. rntuJTB, so BMA'wa*, nc-aer ii wlart aad bat if*rt"r?w? < t-A'-? ? Pi BB PXPtR, Art mm AiBpaMaB ^UTICS TO TOT "CPU X A*mr n?*iilk~nu7TnLi, ??J ??! ? Wmu atrT.nik MrMt, Wfl Mt?r TO >M ?IW Utmtmr. Vorralrr M, mn wini ?<?? or r*j?cv norm* 4t?M IMrM. my* i* u nw wr ihM/ ??*. *naa-JUta at rm fc*l: u irvot IWftMM, lkt> Mm* mMlM Of <w.t.4na nAtsrn. R?BBI ruwnr ?*s-H;Kr4, k A'l wffl * Ho*>rr 1 L 4 ??)<*<? V.i-u.r rm ?? -i u to l-v/rj wl?* Uw ?V>.? ? ' I Will MMMI Oa MCH DAT. AT I* O'CUXTI * M. TIRI.T, I mm % O) I to s iu > oa, ?Wr Aatwrnonu * ??' rrtRi.T, lMj.tr H)?iU %0?. ^ Utt* 8?OIM, Ac. K. *Vt PaRlB U*l ?w ?<u<> J> JikW uftAi t l>. b??* j urt re?wtT*d NAW ?? )l?. ..?<??, irtT <4 .mm .nd VAUWOIAS wktak will b? enld at n ip* ti r?in ? inn ( rim . *rarr prion* K9 dROAliW.**, .trui 4 ?#?.??? ley pJa <a 1NTBH FAbHI.JNR I I nt> to r?l?ni mk ard ^>xk I'biUl ?em' ? in omri ?yi? i'm \ 111 1 * (? ,!*mt 1,003 llroa war .me 'O r ? ii?< lw>n*f ell h H' y??*Hvt *oii.sr?u- ? k-<i qu\Li*i, us OB?fk A< <n I woollen iikhIk ?'n > *%r .??, VrhlBiHi|< ?j?d fanir Afiltlee 1m *r?*i ?arl-t? iii I 1 J I <*1 ??en f fuuofc acd ? wemy tfib ir??u .pp ? iir vai'at.i ItlitPHMIiD. |kM )r? A Stoph^ -4 ) VI < I ? HK*8or8 sia OH/. ?ik? pea* At pi.ota M lull iki Uatea. 310 V}?Ji?l opyoilui Meroer. ?Jin can *i- hmrimt. uu OlW UUiaFS, ULOAU, Of lie i?la?t l'u:? Fatigue At prt>?eto ?rt!' .ka .tiK??n JI^IN J BRA SOW. $500,000 ?' ""J0008 AT MTAB. Our enll-v> '?v:ra*le kM at ?hi vr\r*>\. At VI Broadway. oppoaRp he *-<ii poliuui Hotel. la he aasortmeni will :j? f ? 0,1, am oe* illier iraaa /ooda, OlT>.M .ltd, MAIN <BP, hBr* PLiIDi, Vki.oUHM. BMiliiOUt .RIMS, MNPltlfrf 1'l.oTH, aWAWUB, N1U18 AN1> UI.K ROBBN, (JLOaJ U, Ad. AO. HcQarkrrutiitf <H?*1a, tonlrxltaff lUKKti-' HiiKkll.vliL in I .t'l I'm, and e iti* i d?>i:r!pUuo o( *? <?1? to mm aojartnaa*. J, 080 (JalmorV >?* n {a. |oa, lanUI, at f) M ?*ct *I^O 10 0?J .!"?? "/ I".r .11' ?! iwMWM ? ?.?* uij perk*t? ihn Ul '? n?n In ,v> ' ' Jit. 4 ''*><? a; thli . ow. v. HO neo'A per pair Tfcf??i or ? led urn ri by inc orwrnt tr,.IAU"? SB', ara ln?? r ?nan ?k, panto pr'-?? tf "?! %San 'n* a tsry uur^i. ?ppo?t? lit i> hi ? a> ? fit if"to lh? ?>?! i I ur > c:ti n ike n' n*ji <'?* i<h? ,:<! *s ei.h-r lujro ? 8lk' Hr?i iHai a i?l *81 ^r.w.1 var. ?uraer *h?ui o pp.udV' Wnu^ouun llotaL t?W?RI) T,AMri???T A '*1. H1LMHICH V. I Kf - A 'I* isafn 1 1" M i * H Funs t y ??'!> rb??;, n ? j tW .? n?~ 4 I \ JA /jC + ?W. ? rct?ii.o?r anil >ri"ki*r Na. 111 Gr> gd ilnml, fcf u I bra ' wf.ii it Hriii'.nwat. S. a>* ;Q all kia ? o' ytrtnaa) pr pM'.y. i'um? ?:<k ntPi<, xorriitxoof iiii K m lli?i?l>H (1 ? s -ith !lr< ?<, is'.'Joij I li J. W nli 1>. *'h I0S K"e up <iuv :r* \T -,W Rt\rv FdtV W ;<ui Ij VCSH- \ Kii* ' 'i?l?. r ?1 ? Ufa'i.n ety ?? V. lir*U *.i I litar<lr*a?r?. 1'aLLlNK U fl/.U a-e me KANHAaTR or HIHHOHK or '.hi- rmesk luiot i cli?lr( ait at . ?j trweal ortoe 3r..al?r?T. '?ni?r ei T**n?7-".fik ktrart. I. A K(-nxoM?. IM'ELLAWHOI <*. * Indian i nrlraiUw, ,o? Mlauhoap Din/ a.Mreii f ll?r t 0.1' 3?, IHM>K 1 1 e. giktHlOMASL* D*t?? at J .? ? vHf niMC r ?a'h tr*-,. \?'or? Kki <o ..r ro <MH lijr the <1?7 A.I k7dat>l fauiil; aewtog don? uoe pair if attire, b %cc nym b -K* proof >-a?bh -rivit russr or,i?^84?e-- in p* tr:\ rirlir, for ?ai. l?w if fn- .diiu-*lt?' < l>i>e?tr*it nr?rW?le.' uixtvira. ti'U.D i.Vi? KKFIKI^ '.AilORATOBT. I 217 ' aM THIXYf Ul&fll MI KOKI'. rt 0> Pllt-'l ?*<* A ^ 'N b?tn? L> i) Nn^loa 0: a ua?aa1 nrinalW pr< *ie 'fr Imtiit uoli io?' illw ore* ?o 1 Ml wr'atwia lost kwrhy Ktva onilor Hi t larv %>e rrvi v.* ?? > tbi?i* mairr ?'? fur ea?f". orl i lnv m. i t'or aara>r?' ?r*> "tt frtr f-irih r kia tlciJsrt jp!> at ik? 1 # ?? .4 aXw* N H ? Palaat Rukw 'or ?al?) ?o U?id Ulaare . ( ant^aml UL.rofit AivaiiiMW n< MaehlL a>i uf a aew an-1 In pr jtM Misploii v>acklu?. I 1 AS BUV1 VAK9. \J" 1b? ?r )3c-it>?r la iaportlnc 4Ir?o?. arl bu m han 1 frum .H<e 01 tlw itr? -nakern id Knc'.tad taat nor Hoick llpe. all ?!*?, alrv ne-iuan ?.a** Tlpno' even Tarlrtf, ur (i-r tiaa make Klab Tai. as ! S?- ?!n| it iroan. Ham ?r ItlUra Hock "a fo- i'nrtabUt, X ro'i. v C'u?, imur . . 1 -jMi 1?r H'tr*#M Uoroer ('itinera, A ?- Alan, a<uail? ucie of Hurn?r i*lj er< all !..-?? a. T (1. ARWH^ Mtr rar."rer and importer, 447 Broom* i:r?'', N. T. K rxntiiio w.iod At a < *nt??. win* jkn oh ??** UitMi are om?ieJ. <'tk a- I Prnn hytaalaui ?. ii. i if 1 ?-*lrt , will oe aawed or *a??- 1 ao 1 aplu a' amatl ccm, at )ai.t fuutci a aM I wenlj tklrl aueet C. CO M'UTkRT. ATr*NTIO!f.-Ja8T 11?< ?!V?T>, A f .St >u*>,{ *?'?? pro if lanta to b >lil <r > n 1 ?1?^ 10 one k<i ,1 U '.l li.ru, ? u?!? oon^b'ie aa t<> bu nut In a ?a< >1. ? iii1 ml' '? l<)i. ad laTkliabl' for"?r?tia #naniie OafcieK . : ana a de?i-ui a??ru.l?i;- for ?wi'. emru ? gar<l??aa. lawoe, Aj. Caa be ae-:a at the impu irr a. U?J. MaPHaIL, IK. Wllilaun ??r(w L MAKULS M LXTVIM -<i>RAT BAR'iAINS POR O.MIM Fiu* 40 to ft mai'ieli alwaji on h\n I t? M'tai fr-m ? wiakiBa t>. ny> -w ?. ??.nU eaJl au ?n at a K i.AHin w ?a>ri:a >ard. US *a*t Kiabloentk a.ieet. weal of Third areuur. Pji pm Arri it rutin for familt ur?- w*? rn imI u? t'urw j da* of aoaad aptilm. p it up In ?**e i f tea DLitor-i each, ?ed a>>: 1 ?u.*!y at wbo'caaie rvi-e. aiMi for ? v.e ln harrulk and Lalf liarreiA lV!;<ernd hi any part or Ike um d fieaoi rbiu-xe fall at or adJraaa *3 Mm r taw ?Irret, uortter >f W.nii.n^ltn. s ?VJ? !M?n HTFAtf JT'OINl WANrin-AllOUT _J fill' O tire I'h l^re *r I I<1? t") '?*lre lu h aio^e, ? hrr ? i.? ur ? tknui toiler, any party haitng ouo for ie?io -tMap ? HI r.d a aak pnrckaatr by addfrar h| IF. rf It, a-r.M ofliee. ^KAT**: HKaTt? HITAtlCS t-flgNThlUKrx. LA ~ tf'. t an ' l'.o?a fk.-iee 6* aaie he?u at re *11. to I ? >, I ?\niple ot 1 1 1 l?| i r .U.? k.-uaa Wo 11 > ^dj?r ? r?et, aiatra. rl.ADIO- --MAP ll'MIBIA ION BOA TRBATH I'A Um with the vdAivanm L"a-.e.'j *0 1 ?? m .ana Phrr^ i. ??<len: Kiaauaauma, Ivt ladtna or?v Jeoaaa, aria '.e ?t-?<A THIIVtA OAK NOT INT IK YQ0K ROOM OR I'll k Mr ??' or kr t i* yo-i <** Wheel ar e re ' I?fkv ?. ? d ? an be earTir.l a lt>- ??at po-ktt I'H.r 2- < rnn 1 . tiial) oa raeeu I of Toot ta. Adi. M .o, >;t?!er f X anlil H uad ray, r*_m A tl A*TKD -a IIBaJI U'l'iTBB. OF ABOUT l$o R 1J0 H dee l urthaa. A rrope . t vteltmd. Aikl re* boa No. f Foa; oBlea. AN?Bl> TO Fr Bf*llA*B- A BSOORD RIKO IOOAR iViaaolU la ,ii*of (I O. tSer^m, Na. 3u tVdw M. w lAT A.VTID TO PCBrt' ? am- OBB op fl 1T? I kROK IT Hi? !i* Ma. kirea '? P*aftr'? enita' ? : c haaty . Alter work. Id , il>? ?' tw^rh?'fnm 11 tac ti* Rare. 4l?0 <>B AMD ST IBBT. If) .Ir'waeu Ri .lul I'll' atraetk. it ? ? w \ ? > lot I <-a ail <kn?e v> Br . nBiri I.i u i ia>. a*eit?rtil <* In, O'laa. ??!i?*f, Suli'-a Ac rcat'-tabc .n?r> Bi.tier, ?*?. .jie at ai.i U-mtrin th(?ae CfcNnNMlfW 1 poRode. - dkf, iAirmm, ??a,;GB'f!?r /Oa ; wWw. C.rj yellow, fcij ; brawn Sfc.ai.^; it< d tj'i.a i?? aoirik la lance .anliuea acitMri m- !>i a> 1 nkeaf llotria boardtrg ko-iaae aad fan "b? ?' pp' ?t nl:> kitvar ai..i ?k* r ani, .re la 1 .aatRMe V lerel imnda a oJ tip war.** at ?i???"li i>mm UKNTIHTU ?. A*' rvntu r >* ? ritxivi r.<* D?-*vin nirii fill l? ?l. ? ?fl. whiinit or v*,? vUnvw.i m m"<- ??e '? AA 1<? l)'-4 Wl?a It. *>r 1?" ?T?r? . %i Jk r> to Ht? ur?Anr. o-?r ?utu. ' nm - miAjt. Avumica* o or ?rr?n. **rrp Ar**r-?, f*>n,?r Tami! ?*rv?kl itrtml.- Vr. + DaMN*. ?hM ?>*<! I ?'> II"! ***'? <M f*r '.r?? p* Wr'U >*!*.et>.>iA I k?w? ?: ? -wtllmri Wd id', (99; V <rak?,in. M ?c<l FtHiur Tt<*.!? with ( 1 1 vr i'?t? Adi.l it .* i(- n? Ahwtiito* rmwui or HTW ?Hipiiih t ??|?1 \r?1 ibcr ?rr <<rax.iv ?? ,.i in inr JU-a trr 1, rtHK ??t Wa' of ??! rMli ! ? mom iU ? rMfog|l> 1M. bf rv '-ni Dr DHaKK, >tC We*. *'*? - TUfc Vn uimii ?*ow. .liwTimr 1*0 r* nr. i , UrrM Saw V.?A, fca>i ?" faMBAatraat 'r<?*|y?. ?#n f>i'l nr p irti* ?#! ?' Tan: -* w? lapvPAd an WAoaria iu?ia, w tfio* an. *?>>??. r .tmotn., iIm rrti-f. *l'r?r, At. ?? l?irwk* W.i ? |gs pl?u?* ni* m ? m. H p?f urp?l. -Itff II. *K- ' w.Ul |i?K |l noA tirararua, Ml eaau Tim* put v.-tA>, *.*.??? 4 mi. 8 -f ru. Pa ?i.rr?. tufwi! uteactict -wrrrwrr rn? i?Kr*inloni. ?laru*ri / <? ?t? ?r*n - Pr. HUHaL. >M '???,* li - ?dwm ?ij ?w M?: ?r. nr*' .. u? (of |J.? p? ti.Mi ra?r?aUa? olid* ujiih f?m nv 1 , ? jfjl ? **? ?*!?? frv* rr* ?t? ?f IM r?C'i m ni b? ?r m M I<T. ft ? ' A liVU Tarh ? Kh |H fihim1 tracr? ?*?*?#. n. 1-H?i ?ll*l irrw. ff, y. > ?UNI tin.tr * Motrrrr r?aM roictka ,?l ?U If. I J Mnu?i !', ^WUfUUwi BnT-uiin - wiiiirr* rATBurraAitrioii viyfiS Tfc? -i tutor ?t '?ajt e ^Mrn nl>Lf, <<1XTO<I0, I'M MW f.r rwiMl'aHw k*r?d V! UlnlMiMVl tm. C?r* J DkrHrr. n UaM "Wr~>k, ?*w tort. r)R ^A!.l-A nuniwoon TltLLIAKP Til',1, 'I.Afl M. iMtunfM '!??? *< t ?pp>, MR hmr L" BHA*1* KILtJABD Tt rtljW AK1I ATIO? ? uak> ?* K-w r?MMMvMArA jrrtaaa ntaaa MM i -r n't. fnr t?(n Kbit. AN A COU.MnAS, *"? II k> ? ? Vn?of NrvM. ??* BHAMrn mnoMii naxikRn ft ?l h Ik nrwtf tertM*! vnU <?l *,nr? il?w ||. Ut* M *iw? i?b?aip*nir *> ??f bowii imp. K?m hr a>i 1*1 uiVn arwt rvnmw me. 4 rAi* rici snn f>i fumom UAirn r<. *?' A l- m AM 0? TM?. 1 'i ,iim' /. 44 oaIIp Afmaydf ?iitt VM w A Aliw *1 >(????.* p nr-f uf r?-r?. A nfltymrKiv Ft;rr o? utituD rtm<?tro?a <ir n? la All ?!*?. if hi rw*irr? A!f'i iH afuiM 'Jihri')*' fnl'i P'*I ?0 ?t ?ir.?;i-? ?i B. r. I riip'M, Md IMaI ArrM nr?f W Hr IHwt -WKIoi tA E>A**i,f.?? oa am Hfi ?n r? or r.T?MiruM% or ? U crjlrt ItAl ?l/b ?, A| ???*?!''? f?*H, At M M 141 WAT. )? AIM lulr<?N> xl I't.'l MM. fAlilfl Ca*ii, 07 '.-w.tlan*. F-r Jon w< rnnrri'm notwHT row mapi ? >Mvr -a r*ru ?Alu* mr*t ?? ?? fcfr for ! u mi 1 'A, ''vp? a^uAA, An , M U9 ?uiA nn,#<? t^.?r*ui Mukk (w>4 ln'i r* NAL.KH AT ICCTIOI. AliKlA* O MUtUia, ?>,*/* lUAUk, .. 99 **" m ' **??* ?<?*?? ?' n. ibn, A4 4Jo*eha-a, * lb* tternnealt Ba--b?PMn Bll ???Y lllfin. RaHUI IajH. At Uawwia. a?li a. ui(t an |*? tU r?rt TilblnrlTI. Hm- pro|iuiiy .if Hkibtim f iVw, ??>1., JO kl*kb, >MiMb fin .b vijd IB a /.niaee II-rbrl-'*? * ?.l itiad?.>) HIK|) a*?ia?. I Itfa, It&t. 144th It nii. IHKh Hint, lfc\i liHib bad ?f<"? ?iwk, '('ibi f ?tib mtirtl Iw^i'iage Mxl lAi; an %cr? of ^nxuui T!mi ?t*r?? Lrorrrty U nit* ], u?a:t 1 a the mut delifblfnl part uf ib^ nil if .N? York, la ? h?w_'if,i] i'ivd rao'.lTy 1n ?'?vu? *?? ton, aid oonrr.anda a Irr view .if tbe Hodvoe river, fc-,nr d. Hlgb bSriiK?, Ac , aud la tuJTticcded !>/ mi io vi't re. i !iaor* It in .?*llv aooennnle by U)n r artoaa aatnlbnM j railroad i ea. and ell' (m ? id In l?i* and Pima, ratu. an ocper .liol'v to tbi??? r? bi> ur.'rr u i fof i nreeJon -J *.i#urh?n rt s eouf in la kUr&attrg and Lo.Utby iooauctt, ot 'or !??? -iUJ. nl. H? i3 i* of tbo nl>tj am alrr.tdy ImproT*! wtlh han^aootn ??l]' gt. and all u a ittahle to bull; .m m T?atxia U he N ?i jM '0 iif propt rt; j.n Uw la'acd tial Uu Una utr -re<J tor h ."0$ Use m lit* f s an a?ra*srient"i been paid bp Mr Oar-ran. too tlir tlllw ik ui*|i.?a.it? abl* bavlu> (mob oVa ; vmomk.u m o ?i tweaiy y?r? *bo eala wtiibe perauptary. Alao, In a mil n toiaoacoi ibe ir.aM'i I'rop n? fco Mem u?> n, vii bn??t Pv - Dtb .nd Twrnly <ii*btb vi.nut, I auirr;y !bi rod j I i I?bar4 ' l'a-,1 id, ?? j. Ihi Hmiaei t ill Una >03 37U aalI7<K'.- ibeUi itreet, b?4T ?Mrrck'-r

St'??cty prr r?nt nail r?i*a!n iiti afrtra*" for (Itb yitra. Map. , t ! . t! Uia ?ajl!or#^i'a jJlca, Ho 3i Wall 4 UWT vortiurr mirror a ro tucr^otrisRit. a. k\o*?n?-'*Kr iiOOa*nC'J9 jfyjlMIOtm Al p'l >!!? > ucl 'U, 'ha prop-r y /aisjr.'U )?'?;>: * b irwItneplaK. oa ' .i |rt'; ^r." 1* !v v tho n i ?-?IrtenOfl Mi 4" ?V??t MiU-i-bi'i t. liKtvuu Cvib an 1 Miit1: av?aaR4 Vl w ?M l*>|ic<' Kinf r*-1 ; -?i ? # r no. t nf fl n?' ?> am Millkn f *1 . I '? ??! *t a '.'.'J:, th 1 t? ' no r^.rt ^U-n!t I'f w>3 nil m. :t?* t#> iii 'nr ( rtbapivaaut initr tij tho nal#t?"?t?l cabin-t rr'ki'n Wall 4 h t ao4 lauf Hi.' l>?. ilaao? Uua I.??.-?'ptl*?? ratatorera at ; r b-Mtan in mu.-nlua of ?*>?. \ r: Hiu ?'Jh aovn i-cla\t iilan f rt" f 'ai'it Pra?t:'f KoiUl S'litf (IncM 'Xl oritil Oban '.eiv-w, Vai'. V+j VJl>a OferpMa I lartPil Bvitt" M rnira, H ?totile and I?ca ' -i.alu 01! V iht'n a, II itavtn*a, I'rt" in v I Bnvru Ohc.? > u? R Mwtod Cfcnnjbar Farri'nra, eu ? n. Oa* Diuiuf R xn ru?a't j *, t hie a, U lam tad SU\cr VP a r' A I*i UaMin?nt and Kit- bm t rn", \rr riv-hardf *r(rr OMIR.-M0 oabii H)'>t >-b r? ar. I Mrr ;a' fi at ai ??Jon. by M 1 1 * >-? ? rtuS 4 Vtfi I !(??*, iia Wnli ???..lav. > ?. H .u o'c'onk at ?f ?r? t ? A. or lardt alret l -t-n . aic-a*. ?! aaanrnai' ? of taof.loloti ..aiilt Ik '-II a'.-l coantr; urado. i M i. ?? K? j?. Biorn:!.^ of tale. A union aoticB. *1. . cr?*Y AtTOTIOinttR. UASi>tovi 2iocrtkno<a> fCiiNirCKi OIL FAINT HMO, *0 K/RA X?CUl/)W, JR . Will#!1 n?i Tu< ia? H ?- 27 at H o'fkvk. al hl? wImwm VI ?Wei '?f etrn'i, ip."* <t* 'ho l oat iWre tla",<a,iir-i Monae ^o'u KanUniti, tlie pn>p-"v? of a facnlv anmedattat ktuae ???V1"*' prior U> rftnivnl Sontb aiat t:> aa!.<anrm fir iv>BV? Prce tjf cnr.4ipur ? in rart ur i>l??t. iai"-?- \ !lrn>^ > and In; ?iu ? ar el^raiu farVir 8nlt?, el*<aai ? owiwood Hookcan' ar<l *1*11111* liaak. ta??>l wi'i?*?nv?ia>d ?li- -aot r"*.?"ood Wi*riirob? handt- >'ae ?".'W of tinea nr.iut.. aeit mamfiied tb>mbnr Parsitare, iaar'i,? Mpj l??v< t,n?j ? baira. klnora,ka a no, a aupar'i r ?? 1 Pianofurto. .r t- iulaiie t.me. ? ollao au 1 Utn?nt, 1 ailetl ita?la t < -x. m ik*ra; ro 1 $67'< Al?> ??:! I'ai i t?. ? .1 | ' *>na, 1 In 1a an 1 1"1? ? a W ? n. Oiiie'ir, I ,mi age 1 m an'riirrafir, tirnrly nr nlao, ait-b*:i r .ruitare. Ac , * v li obii-b ic will im, irbca. b.: forouuid *aa judo t| ScwboUM) A bti ne. A?H4HI1.S' FAI.K -il?.V8Y fl. I.KEDR, AUCriOW (?r -HKNRV H. A Co wil ieU. al aoattan, on 1 v? t\j ?it,, V, al I) oV ?t, la 'roil <1' Nil. .'I fl v?a ?jrtt u w ??'<?' t?'e. pr prrty of a rrtrat** |(ioi,'.aman, ?j mer ol lbs aatJjtuen* -Una I'B* uii bay Ifji-ai'. IA L-.nda al.b v?ry ft?l. pt'l'NUly tenlin au.) kind la all kiroean or ?aiiole. a ?*!!'?# tan 0<%y In , 14H ba iui lil^b ilu , ala.ii b tu ' .ark ?Jar? perfootly ?o :ni hm kin.i. ? a *;.< ladJea' iadii v trnr w. *i rj :u an . b? .?? ?a a oiiat druraU:. 1 "W, * o-i'" ,a* <?r *hm, 1 .'ally oe* nod In MOiIrM ard?r. rity inaio; 1 ?irtle U p Bi!R?? Infrwd order >uv).' iv dn'**,.--; a ot louiiir bari r<e. .I??t md oae <Mt aint'a di) all oa< a to vAf , rtlaBk>-ta R< ?*, Nhi ?-t* Ao. 1 be a1*"* war^ :.l! ".r pr<?aUi '!?? oly A ? 1 a?|'lMold Tlet <rit Pbaetoa, wuh l<>^ -?ar!y grv, mvln ly 1 awreaea 10 urdcr h- , of * ntad Hut a Tr? t inoa au l o^?t fif 1 with Di.'e aud jtlaa, adot'il. two ?at b"i hirm K W ,r?i built 10 i r.l?r tiy Lawreui a < 'li ?"?( ??? imtfttlon w th poln an.l aa?ft? A:ao a art n< tl< tbie.alh'iT plated i.nd m' aM i I krin-ia, -?ty mUe. a'jo ??na a?t ainvla do Alao, a aat Hurl* 1 1 ? >, >? ip?r: rt.e'K'i iff 19 by L?wr?ire ?lth Kotna, Ur.4, ,S.ank?'< Sbn?-U?. Wolpa, An , A<?., ulth'i'it r?i me. Auction kotica to houhkk iei'kr* A.1II ' RMti 11 K l>?AL*R*. ' Honeholt! fu'iil! irn al , ?-.'?I't a ,eUrio 8p>i<J'i1 Htontea. tn ?ib!e unn?i anil Hum*# ull Paii-.t Inn Av , Lbl* ray I ?: -adaj- botr.n'.ar J7, at II nc'oektra b. iv. df v?<! < ore a it'?rb f ira I'm lit., oo.u?!u 1 m b 1 ft" M Heat t'?vriib ?tre*l ii?a' ?li 'a a?fau?, a . ublrh ?111 he ao:<' to ll>a bir-tnai oMorr 1' m <*? 0. rr.n 1 ' a 1: rat ebUAareth eefiUlaalM if t''ul M??i ? 1 rw ? fiiMitcre, MtaiM It w^wl; t*. "-. U, r"*er?i 13 c't'L'no': ? ,|at>0M; ?lf*l>i foaiwiid ntUiliila pt?" aa I mirl? SJ'r >r?, sar tnp tn it. 1 'vte(tfifa. ?> 'i 61 aid* lapaatry ani ' !i" I" I' L.et?. Itri /.rn, v?tna' j, fr mttrir* 1 r*?"'n CME -"am* k ac t laca ( ni 'aiiiH. 1 ark ab i balra bod Uo'tosaa, rich Vaooa, wUh 1 ha tail: "? I'ar ' #. <'b*ai?a* lilt lac Itwna and 1. ' ira y ?nrnl tare Pf the h->n .?. t hiua Olaaaitatu. Ae_. all wlit Jif f*a?r<-". a>o, a Jp'ci.ilin l*iat 't rt '. 1 a !?? >' Cb '-kc ? r. a'i? h 1 A rt-TIOK KCTIt'K. - ITiBaB 30IJT* ROW1WO :D ^A't r Si; t , r v"?e.l la ? reni-b . ruoalr' and r'T?'i, w 11 1 ? : aia*.-?? aacritca for oa?b; ? lotrf r?ew I natc *anj ?'ul bl- kealbiit pat !or ai .1 jedr>?a f r.rr t<s > J 1* ?e ? par;<-r ' arpe-.e, '.? > r;aow I and I a.) p ? .- M -r ira maaaotul r te?r? ! H , annnai" n TahU*. aide Ta'i n aal ? < h> ai Irh .1*1 ? Vit 'If (tiartan, <"htna aud nlliarn . ra. Appi tbi.? .1* to A nol 11 , ri ^itb a. rant, oae ^'Af br''it ffa.'or ley p -n ?. AMUOriOM IKltlOB -fFRWH AM f IIOVJWO WIL'. 1.4 it to .h?-ir ad . .ni*?r. I ? .-all 111 iU> ?-? klntrojH i tau ai|r?.? im ?tirk ? rr?>. or :?? airfi 3 h.|. ? rtr?at. Fou b.,r?* wae f.a f'ir m rrm( larab naln tan axtctry or mty. Al1 ktnraofn fnr .lture i'lAiKifat.n'. 1'iei" Wio.-a. I*aia;i >i!? M?l */? i-rirr fl nitb<ari irdnloirtna All kl . la Of i'ir ' itti.i* A,* .pa- kao, 1? ted i.iul ?bi*>u?t to \l! irU >' or world. Work <li a? at i!v> ab.rft#?t nntln* ?aoiL m will ilM ttia an a^n rable . ?y il rem <1 l?K with. ? t rtniay AC<ni< W NOTIt I -A KAMILV P* L'lll KH HO'J^H kn< plrt will cia^iwn if at private aa.*, alt IMr farion rbaBWr.nil Plriotn<?ni f irai. ne at* great aaetMae vl 1 oc'ata rmnworvl PhatvifiirM r'chly na?v?-l n ?*e / etty mtknra c 1 . fir fT< ' lati'ooinr V' 1 and f ipr rna? w.ind Ta'i' r t' KJ. r jat I. for ?! I nae 117 1. 'iua*T*>.n? 1!?|. ma. hok iuie b'mra, 1'ati.i' tr". "? ??, o'-ui'i l\< fh-i i Inile-t. rarj ci- it araaw, IfiwaUsa^a. ttal. pan-* Caitatca, H "et Vimeal'ii ??-:?, i"b' a a- 1 il i nar In ?1 jlre forlbi na Jai a ? 7 1 *'.<?< Twenty altib n*ne? nea au a avtb.i?. Hiatb ? ??..? 1 ai? aad atar a ?aa new the t mim ACfTTIOR -*t UD PASTICCI AELT t'AI/. tlit AtwelleBO' iad?a 1 tba a*Vi -f a^ nj madn 1 ? a to t an i a a ,bl? da* at r aai-w ? ?* ?a?a ttr-t A Wli'H1 4 C<XTOR born a A ta rlarwil n we wood P aaVorti*. tla ??, i>afia A 01), n akaia v> ..an atiarbmeti'. o?4 M7'i arial In* ?i!d K'.R* LllliUlff, J *? tiMwi' ?. < Ordar Mradt. or>pna. .* Oh> plat .abre, ibw day, at II rlfi. ACt^TICJI t-AM OP I'b'X'HAIV A.fn nkAbXWARA U MAN* kUi f !1, in u*a ti r. ' d*al?r? m Tueadajr *or. ."7. al 10 oci'^a a' Mai'. o 'aaa a .arf WMlkta taanrt nie.r r.i wb aa n mufa an 1 1 ''.mmon a are. ti ara-tire c.jaA Tojt. Ac.. Ac. Uo<aIa aarola.Jy rw, a and fcriMUt^. Act "no* JI'iTH ? CROC ERT. OLARSVA&A *C. by J ?t II. IlaRTAtf, in Ti.n.tda*. Hjt u !? "'rlvb. at ? I I'eikrl <trr?t. lu Jcfe far dcale-a, tl k ada n. ? HlMIl, ^e*l ?aiu IM hi .<?, taland, X i. r>K?? <* a Kii'Htii s. AtrmoNniirt 1 1 Tnnaday vi-*. W ndaewlap, Haiti At II 3 'lock at aairti-'.mt No f l >?aaa a'jwai. pi:rh rv?. rt'ts I.AIMBK' PANt'T > Rh, tnan .laetu.ed la a ih*atw?a>d fa?t 1 aabV atyl. a. arni. iallaK rt latMIA "AMIjA titDM.V'K BAT ?AUV A MINK, Pili-a. Ac, Aa. A 'an An eleeaot wTbeeut 'il n.irnn, cAaau?4? art i.ac r<i?*i. TV aVirn af^k wm ?Tinf?atarert ?it?r*wi.y f#rlayrrtAT raila as.1 x.il ta warranted In awry p\rtic i'ar. 0 ? i,t" -om apctiow tic - Ki or twistt t?a?k I X> au j| - d ORKj* * O i. *?*-' ?.r?n, Hull mar*. *r* in ?*k fcl'tri m ?? %r>r an a? k/ trtfl nf-n Hp . Tr>rk riii b ik*. |M *T*ry 1#*r^p:?Ki *f i?>rfh??isr ii.urrlci for ib*tr *?*?* mta. Ail ??? k'*-'"""* *r>eU? * at** -v * .1 utd p*?ar fwaalMW ?? ' - ?fe*<l *r myi if. AdirMMtbXI. ('UtUfd OOT Mil or FURfflTUBK Ado HAT I IfHfM JOIt* t Anmifii lAlfB, %? -t!ar*?r wit I flLpWfteNllf * i Wo- JS. M41 Bowrrr. Ml1 , ?> . v? k a >. !??h?Ui.c? ?* <* * brad ~j* c * i ? 'Ml ... tti/l ftr%. K. H -M !/?!?? lisalMo.-url H'tf ?' ?? ?c'1. nil<n, a mathews *rrno?m. 1 ? till AWT RooMR !.? rt Animi*. (?jsrffli Minium, wi oiwtiin, h*i?p? RJi li ( bl.' V AMD ?JI tMl* MI.VEK VARI. FA N f" f II OIW ? ?, to DAB 'TO. A ? *ThlWS A O ?U1 ml' V aartl a tklk 4*f. Ti?v? M If iy'm ? I, *? aal?*r<y *i #4 . w ?u~w tumi l:ar Pwl ' <?.?. ? >*r:~ WMnl nf -A w ml i?i ,1 fmlWlf ri m >r? i lw ?-n?w.vi?a r,i ?ai? - xaiaUiM ui [*?? of ? tliliij (?fim foi'io1 MtelUi* fir at Rna ttorta ? n ?*IT brr at< i; ona d.' lab! .? a*. I H*1 > (??-?>?'. r*).' 4 ) la t;*?r flnafc. In ^ani i1 *k >i?k*uX i??? t?M r *;-*??? cnv? and ah* 1 ? i Uia, f>r-?f*id Imn w'rrur ?*>>? rVA r U frat" "lar ? rr ra, '* toIiOh' ?:?%! k in a^'fl, MtofMT ?afaa. (%ti arm Olnlra and ? ? Mir < ??>?? ? va a ? r I - iafw, tr im |r< aid kal MA; t ?<??'??! ?' J iru ? .a/ (lr??au / ?n.< nbi Urn ???,???? mm. ^iilai ( n^kf.rjr. < arr? rnkk*?/t?! U i m*' ? ??H7 Fit r.-b *o>< <ib?/ B I'?l 'nat** h wk ai.d V ? W*l>r???#a II - ?lf r* u . kUcnrm, IM*nb*?. Ar . mai-KBAf llbrarf P ???<*!*? -??k ail m>- ntkiriiia t*m?? m rii ?i! >' k*ri - net , n?w 6 Placi. hm 1. TiO>?MW,W fr^Wtn, ?alr?t ja?l? a?M< ibra- t ij nnvt?> ript ? r? r'iri*!' ?. A> < r$M ' r mi. \**ca a-id T??? *?{? iti sr p m W?r?, t* ?\Ma ?????,-, to. ' a< * nati . TACT' 3 SOLM IT Att 110* tMltWL JB OA?f*- HT J / a.*".?# ?? Toiip?.??% 'm *, Aait 'u>r 'av Aa'ai ~mm l a ?' foi.lk.tr urb; lJ't'kta'l Or.wt InekH^. fl? >ti? (' aN k kJ'1'liWM lc;Cr?uvlk. C\U m tt vd mat r HI fcRAT I J *?art Mrfti. L" ova an nommv Ant^io*?n*. r< ? Ai.rtlA'.W. WA ' on* *mt 1IAKVKM. ffjf Ifl rcfil**;* ttw da r >?? Vc I li?1r ?a!t?n*?. *0 11' Bf?'?a/. (a?rr?a?* *!*? r< \o1 Bi-Tirr*. * >n?w' '* W? ?U1 K Hi* itoi (a ?*|FU TT *!? Liont for WAC?t?**. ||#n cawiioAi* ?A';owfC uiurrr *.>ao a*d tr )TT.??? *a<^>?i tW;|/KiJI AMD KlyibB IU..HM, f to "-kjV b> bo ?*ra"ip4?>r'l7 *oU, w^ml rawrr*, In ifiW-'k f nwApn AV<yionwn. fj RacB'VBH* H\IJ or I: ? kt rriiR "? ? *r I! ? 'tfil ? ?ada*ad?T. lib laaL, at lb-; v' I -?k al lk*'* aUFw.mia Ml nfal-r .f. Hiarwirar'a SB It . >ir> ai-1 ??r/ r>- v 'ha fa?*i . ira. f<v l?"f,'?rrv ???:#?'?* mrwiiif ?f iba .a?T i. )??i Wlak ^awl*. til I a HAT ' MM. Cr-nln* k id <At?r fla? gnO'M, Hi to urliy ?? o >bb??iilff??rte by m tr* o? __ '? " ? ' tTHITT, IU-? #r I IS R UrmOV AO'TIONilH -VAU0Art?.'H*rT1t? n. *?4 II? ?? ?ab?n at kafU-ia ?ft a. UCOI^iW A I (.*) al'l ?i. *1 *o??kwi (?lrrM%? V>, at It -j ? lock | u ??> ?k"' ban to ??_ i -h*ac? -vrarit a*^ lr ?b?h wr*?>ti Bp* /'ir? ??*?? t tarn vr >.Hr, j IIS , \*4 ?l Ml** W k ar*M. KJklAiJ ?Kb J* Mkrbin<(<7, rii? .r-i*. M , a ?? wlHiAh *rA ir?rt?r t?l*rr r-<t fun i?arll i I nittk'iakiM irnklMa,M?i*?MriMiir'inM, h. I I rink itr.***. MLM A9JkVCTt90. taa (KM.fON, AUOtiUNNUt ? . AtKtA nau- * P . > 1 H<er ibtid 'nmllurt, Kt? o <WptJ'? ' r iyia e t rora, *? ? 11 j Hay Tu adat BovMiiber I.' at ill twl.W 71 t-an . eei-ai uaar Myrtle a??* ia, ?*?<?? k'r ? t>,u "J1, jarittl > uir.anr* at taa k< dm ?o? .waoiutf ev* ry ?lu 1 aud da lulitj ? I ajilr* in* Ik la Hiornlrg. _______ H?*ll? B. J.ikDa. ACOTH>K?S*.-UA'"i* ? 1 tl^ A ?'*J , ?UI ?eU el aiiottou, us Itwail ... f?i?m I Mr il at ll Vc iok. al our telrar.a ai *o SI Na<?a.i eirari loubja in.-* Wiiica Jiai.it baa. Wai lev. Ifim, Jr lauiorml u oim i OoaileuaUoo of e-vof < " jD?r8. a i*-<? an ?* liable ooilaiM..i: from la old Hi4n L ivstt >*' ib' * >?? ROOTS i >-a?a Of lb"'. lull el/ml b .J?h.mi1? lh? all ia i atn-?* reefy lor ? rllrery. S"d th* pub'lt ar* Inn. ' u> aa'I . i) .-i t .lit*,*: <tan> ij.r a previuiwi tu sale, on aa' eoriaed i * u> t uu-ai.tao syary ? it-s'e u'V. o r foriml lhti*'ais alaor.u oriva a Iri ji at ?id UII| loiDortli-i( h i .at ?*<? iuIjik at#li, .aut f igac'-d lii a r.rat tliM J ? ??V-.rii ua.M in ? bott.* 9 rears, -aaka aiu; ilrmlj.ihii* tiait >f ba floeat u'*aai >1 nuairj ; Htarira ?er? (kuta^poM"*1) orar thirty ,t>ari old . ?tiy no le? kiBBaaaiUa abt ry r tk .to . J.I Broe i Alt. ? 1 * oi tei'.'a Is** ?ty Vfeeyaii a Propria! re Urandv Ui al b?'r>R ?>? Mm (tliea manly. aIjc, 1m i t' .lai ly %':ar the ? ">?* ?ai? "I Wina ? Ac , Mav-.na)?*a.a iworwi al?4 bv Urn .irbpoa) 1 advutoiiim lo litra >aaa Imported bv tae lata Joes anuielo |]i.rnai .'ar \ port! >a jf * t> haro u >? to l?iu-i. ??.^latlti^ U .?art 1 1 l.'f l i-.*n M Fl?r U u.v. Urc . ta 2.JJ0 (l'i. 4 >l?.; . J,MUdu, : .!- w.ir.-aiit?^, a.i 1 <a;or.to . r>uid r. if !Vlo I ?a j<<? OtHflkaa. H^;.tllas tx>rd rry .li .to , all wh ? i are wall woitby tk. aitCaiWl: if nii,;i .auiirt Ht-IIRV n. Ltliw, 4D' 'TIOMIIR HtSRY II IA*I?H ? ??). Will aall at .uc ? >a. .m WndtMlay, N rr ?r 14. al in , c.t ?t ill.' ,?'?nrjuu, ? ??-<a i ? trirt, ra. crb ii* >t'^:rul of tr^t r'a am irta'taJ r a- t ftny viiild mad? i lur pit? b i'? vafraiixHl nan r -fiiar Otf-cl or fan.a^H f tvi aal** r-.'i.-. in -"a- tab't V'ajca, V iaa and <' Mink Sa'i!a uit(>>, > BUiao Mar? a #ttto raal ruibuktlo SlD^nan l?;air -I ii|tt-< M Han ml ?4?lj ditto, tBilUU>iB ?l-.-U Al -j inklil* 1 ?. iMBfl at. a t'i\al ami ia dt-to tulhorta' iu*d Hpm1! i arte I all alala. ,l?. hio'e! n- ??? . irrr i va> -li V>' . H -ar, Fa'-e>. *?' . artii'a I au? . t:oUa>a ?i..i i. . ..i - * a ud j, fcin.1.18 a-j i all' ile <>uo of Ui-- uami ?a: i oi tlx mm a Hsdiit u utPiw *r<rrioM*?K HENav a. i.titm * ? U. vtai ??!! ht a ?:no o ft v, K m-a'w 13, ??; I J nV'i ? k, m 'r"ri of ht i-? f i a". ??? a \ ?? hfii'i'llul pair of J. tailed li% <k I'ogatlla il >*^a icryfaai ' lU/'.rKu b-a.di h tli a^.cn lawitMlait #p?t- e *-*rv aiy'ah .Imi-r.i, afraM ? f i-otkiaic hn I ?arr?nli"-l ??alia, nand ?r l kind lo ?H a-i>ii?n Mr> a er? jf.??l two u -a; <%? . ' Sooka *av In nnr ii (loi . - ity wait *14<1 ?er? I t?l? nattd i !??? b w i'-. ;bi?? i?W * Jm-i.-mi, humUIj order for ike abo.? h.irira, nearly cyw. H?f.:tvn LIKIlM, Ar<:Tl?iN?BK -H*N<V H I.?K1?* j ? < 'I I. V 111 '? 1 it H 1:11 r>n "rdi,? mr. Hor'atbur tl .. ti n'.-l.ick, > i fi i ruj >.i i.l Nun i ?.:???!! >:im u. Irnf I' ay ! lor.i ? ?'> rL ?.. < ? j a. i ?l.!l t } tiara n .! i . d W w I n >d .ibi kind to ail kvuraaand very et? 'lab c'rlrem Haw KV ,1 blifciv. .IK.. MUmO|i?ttH, ? ,ul. WUjL 1 im tnn'av. ?ov ?/? at It o'elork a? 'b* ?alH?i >tn* *o ! PlM Itltet, parrmt*. >r? H.i> of ? !<%"?.> * ? Ma, . i-n ruiti* \oon* 1 vv ami ( x.i'a ? , lea* ln. t>tid KiiUjf :rr a; wklta jrl j?- ail n . Bni.iiw, Nutoaft Piu M ll?Wi i Hi;?, ( -. i-ra'ita. <;*imI >m ttavek Ind t, ', ^ Sal Soda. K'i rral \e U' It'ik inalr *. ( ill. n OU Ma.- t.t , j 1 ,l i. .1: al t Brar 1'. .< Butt Ul?, '- b haotuaeut P irt. ! ab*rr> and o?K r Wio>a i ? ?'?(HIUUO Br.vaca tu numju .-iinaia. Ao . Ao. SO '>? i a M wllfcoot i? n I r?NKV QKAXN. iuttnetr, Wrdn#?'?y, Jfo*. W, ?t ll"a o'rlouk, at the a>vnlno rnoa, 10* Wlilliatt a?.?.-? a Ur? ? lot of or -rii<a, * ui i. 1 ... - I mh, looaoco ant biuvu*. ale 2,l"W ' W? .J l.ci', ?: HOT!!. FI HMIl'KK. BAR. A 1 . AT AOCTIO* TO *01 r >?. *?drfl lay, II 111 o'l l.ioa, <i? 111- pi n><we . ?!>? mtlrc I'ar W. it-jlratn far aart K lefc -a f "iM'i-i ?' (.Irate au HoiH, lui \ <i ar rtraat? featkae ?</!:: hoj iio<. j I'fuckrt y, ul. ^ Wne. < hat r.it liU j.-a pa r--.' naeFii i lurta, aar ' ouBtrr And l<iri?t' u?. I eiiiai' a ?..uti-'id. Mtt l.lhvtl'UI A.t'^wla A'uft inaef J.tVlrt C01M, AD?~TIO?M*.-TAtPABLK 1R iTriSO atalll.'ii' I >>t naul li'irsi-a. Ouwe, ? n.naica >V mtj.. i. liar ii- ae, t <? ? aale ? .1 a M Hi tXJuB A .'?< ??'!' k* 1, on Fric.u, Mmevber V. a. '1 ? u uofc a niUau ie >f tbe ' !? A'.raii .'nee, iu ike viJJ ?<? u; rittbiiafe i. ! I1TW ro!!f? Iron f ii rrit - or en f Ja *> V B. H%r taoar, liq , artBiehtn.1 . a nno>b?r nf ralnah > if.-ra^a, Co ti t: hojik ki.-.i ia ih'j txott n, italJioa .. I l*n ^jny.n' .lea louex Aaerica, brova ??-.!.?? i"i?o ?.I r. il- nw ?)im i .-.y - 'vli-K 11 id. 1 lies a; .-J ! ?? t'nikliiit a, l| v?i? and ' i .>iu. > ? .Tunitor ?:?>? > 'rt-> "S work Horars kt Jk D im trr of i w Cows, t'u r"i ^r \ta?nos. r ilsy *!? llar-ja-a r >?*? . Hr lis, Ai- iko I ualbuih tvrnue rsl r<m fro-? ? i 'too itrr;. . Br mltlyn , a?? the i ? >r sn'.e e try fl t?#n ' inlruUrf. Fir: ill p-,nJju.-.ts. t r ' ve-. *?-. acnly ? h? auo u?*ra. 30) fnii .. Street, L'-ra >tl)ka aod I Saeaatt street, f-v* loik. ? ? 1 11 i ??...... I Oil* LKV1WII, AI" riO.Nr BR -KlCKI". KR S 8VI.H1 fj rf "ist ?'.:*s * ?" s*j? i ? rtt'i > r.'.f "t Jt. iye l^.-inarj. of 'he mn o ho > .iy of Sf .% >o?k I will expose lor aal?< at auc ! i . Wedurwi y. Ho*. Ii at the w irar i me of .* I) -ralii A C .. SM t^?er, . iC. ta.- rr o\ir*k, ?ir tkr l>?iiivit uf tbr -rtdltjfe oi tbe la'o 8rm of i .. *r A Y'b?non lw i a lar^-.r ?sfcirtiarnt >f SU|.-. r | in ' i irT?n ixta^r r ??? l ar i J -. v- "niMitm j brf r ".Dialed by the ltrrt -r *ith tan mnet apviuved e^k'r*. trut Irar.is. oi ;i. ? bass A ? thi? -n i , -uv n-atly lor Cifit .HUB A fUtruiee V >ai,i t ?? i-w h a > >? ? TffMiMli. I'iHM ?< kNa. .i>, er. JOHN H. Ill IIUIT. CtlO^IBR, Wll.l, hKL'. 1 !I-? , daj". -it <?' . k al III . -.' r* ?i, a 'ar?'- rfumM Of Bfttf'-h 'Id PuruH'ir* (if Hi" un w?abaun.:?, 1%M I met ikn. oertr* aa l other Tattlf*. enfaa, " la i'?ua, rlsr, BilltrlNd'-lbVUIl aalr .-m nk -r *1a ir~- ???. l?.a-.L< r hi.in, l il nrs. iWste t ? a- *|i*b, Hrnssstoi tkre? ul? odotfeer , Oarptsa; t.lietolb, tito . .?i?a Nit -.ks, n-ae ? ? '. -t lma boiae> . ml, s-*s Wa- ? m i* > of lln*i s rM5? : ( Ma , "a fokrgMi - I. a-'V- ?,< i ?i-rs,!^1 :!i|,?'.?* - ry. I il-nWare Ac lo 1 >? sr.:d ? ? -c-r.o MU'iUOTlTT, ATJfTION??R Vt I' . ,ls TMiH l?At I ura-layl. S . H. at I ' , i . li.i'k. *1 at . _r.? u ^ K .a ana sir --el, f *?b?? .1 *M 'rtr i- . i -it Uoneafctfct Fii.b.i im. iUr peta '?'irii're, li ???wfy' ??? !ur ? .Us i-?nd -. u u*? aoi oro-atrl mahii. a..# ertss. I'fta.i" If i it'l l to(M uinr: -i I ?< ;i ? rnfr lab -a. il ?>li .i?a 'IHWU I>l .i ir tab -a. Hi I I<|^. I il'.Ii i( (loir , lir n.ia n i?i a iwLit.i ,. IVv.' .oa I Hr'i llai.r'-?ara, i>aU.?-r i>r a. IHa kc'ji Uv-.i 'a Wr-.l ; nine A" , the WB. IB U> u? ??1 \t . ? h' ; ra? b 1 1'ri for wk. Wiel?" ??l uw-Bia .\ieo atltu u^ua Ii. >i iw fa' 'Ajb. -i. I'. j> ...i. ? B-i^kaaray ? vit barMkS. w PAWN'IHC'KU'RKA K -fUt A DAT AT i iy< I l eelll aeU at Hell A Ii s?th?m'? auslM-i r n I on lOuerj, Hiolkitsc Ix-a'T ?.mer . ui : 4ru?<H ?. r?f W dj Voalj. 1'at.r ladlue ana tn* r'uo nsla" - iai , I . a are. Kko- a anl r> a ?* ? .. a. R r. ? ? j-,t, . i'0 table iVll. whirls, ' b ir <n m y?r; . i. J r a i drffS I'auerr.s : *???? - i-tei a ua.r of rl, ?; ?i;? da aa?? Wb duw Carta" a alara ?? ? ? . s ?l a -1 1' -.- *ai~a es, l-r*eal ?" Bp<iiKi>ia t 'ii'?.' v? ,u .as, II- >s ? Km -a. Sai.ip?s, ir'M at.: ??!? r I'eaijtl is j*u ca' In air >r?i '.a. i. ill .-a ard forts i.ad otbor ar ni I c salt ? >2 H?t Ilea and /???>? art I O r.-ajt-soe ?l I o . * .' KITIeHSaN 'a.. 1>,I -?r M M .bib a enut<. ptWHUIOIIII > *AI,f W. I? I.AWIH ?C!J. I -' Is -laf ?' II rt<wery up el^irs, an anonnii-it ?f rti.-r pVt* re. r.?i el't e ? >f wc'.nm'e Wrarie Ao.iarel H??ia >e Tos iMenen at I , A. %. fl? ore Br ' W J. K MM!'* talk. PAWS BB( Art (1IJ 1 * kK* uKS AH il IKV.t ry A V l i'I* I aL a a uni :1 li nftrr, ? ? I "II .ha lay. fit* .list a: II ,0.1*1 a r, ,]f ^ | and allrer , ii-tt ..nd 'eta -a in- ire an 'yrlan a ,1 Var a Wsl'-hw; l?ia ml ., till ttiras, "i.-.a, Ka- riarf t* in read*' >*'i Tula, ij .? a?. ' I ? n a m t^ta' 1 Mr oi -i a, V -., bj tri1< r it h ' Ja- a 1, ku '.Vakci at r*^? J 1KKS ' KT Al'tlf JUMlttH" 1 . 4 AY, AT 1 J. irl a at % ? ' .m oi -t|i* V 1 '? i' k ^ i-n mr ? ? a? ?a ? 1 ' t? t?el b a?b 1 I f ???oitara-. rr\ a v "?) |t 1 t-.n n-rj? '< lairaai . Hr ? ?a a L'i ?> ply nid irk- it ?ar.'-ta k:a>?'' ' r j*a l/ii*in_ t .?*?s 01 Pauttia^a. mat (any and 'rr lia: *i?aJi 1. ,. ? Pmkf nar-^ita. t neloaul W Ji MB H i.al an- ad 1 la h wain ?! r.-joi lablee, palnto A piflw sy*n1airi ? elm 1 1 in tabto, U-a' Taatsa. W*, ? 'I TiO? a > *r|. .1 li-a?. WtAtMtert' careteatc lait : ma'i #at y .-w '_co' *j?a- V lade. It t asd at~ rraae t?i' Ttsa?a, 01 '?a'her !!r i .tr ag ; li ra Mtiiara k it kaai "urai-iuj *ia> uae ! vrt Sbirw <'aBe pi", Itn ii('s lliB > >a r ? er ? afe ala-i.toe hr * 1 Harr IA tai ? e h*e>t'. te IW1 |roo?? ? W- ,,v 5 bay ,-v Ar 1 "aIUIC4 r. tSArla, A llH BB| ior V run: ? ? Jf 1 I* ID ?M> Hi" fl'K- AT At/t-TTOH -'T?? . j yikks t fAirt niun auatur.aees. oU b^ on W*tow i"ay 1 1 norttiB, Kt r . -rn . ? r' x't. a1. 'L< r ea r-r ?a? 11 1 Hb aa 1) rer' a a. - \ i-ali y r.r '* ra ? ?? M-i ?, V ? a?r? aB<l t ?r? iih lai r r'r? II '< r?, a, a a-.il M . s. a*il a ,a?, .,- e bid 1 - ry, W a L-?, .<? JlillU'r I- KALI O fy au-liia of a .ler of il*- a> ir writ ?' rr r aa to nie d'raelt-.l aid Irt-rad 1 ,t ni;, i?. lo aa t- al .a . r ?t?i ?? a. a-i ?r,'i a ? ik i!a. >1 JleraaaK# r, at IJ o rt alatOB al ?lrr b U kaal ri ar u>. Ik,n,a.v eai a. L-?t MaJHB UiAUOIJI her laarkl*- a.a>< MtparBI. I' J'HIS KB, l.T, najr.il Deer fi.i IVi-itjr Shat # lb.tr ! ? i ? v' ' "? 1 ?' UT ? UN IHDAT m-TtAP (T TIM R IAT, rijaari.a. 1 ?? A^lf.r itor.i 1. -a 'ar-?<.'-?de f ba-a an ?CHK f. VaH AhTWAiPH Muf. a hi ,?-r, ?i aa: on WerfnMfaj. *.)?? M. lio*k!'.-'<, at ill! ami art, la., I is - 1<iya MlreriM a lar ? var.'-t t latitat Vt that . v , \ *1*. 1", -r oaa*e ul D il il a t aaam- d, ' rotbrr ahh II lb* ? aii lilareaar#, r .? insir I ' ? m - ??e TWB beia, delist Ir.js. C?>aa(Tira, AliitMBl Sb?ridB, I iMIkBh Ar I: aariij, also :.t, be iaa:id i'srrtta- on < kt>s a*?j ftaa pi* ka- K D tea era! PHaaor-. lr ai assb, ' rrea1. aw ,.-y. U'niMW WITTEn A T \B".H WI i.L Mil tAl t?? *i J ? , nr rft. Cm ?' vn at \he ft ir+l ?.irr un? m '><+ i 4 lr br-!?F ?n. iQU I rrc Hf*. a>, a I r jJug -??' 4?n? * 4 M, ?? *?r? Hi ' ' r vk.ii wi *r1 hU.* WAlaM n>ki?W) IV -??'?* ?t,d rt, j?>r? r.niw- 1 \M??, ???' 'Uu <?? tnr?? p'f ?r.<j h t? - ' %'v*' nod iira<A<?? '/>% Ar-r lu*t H * ?ra?u I" !mr?; k%lf ?*u ? w??? ?.?<? iv- .? :r?? f K!\n':?r 0#- for* ??. ' i, c'nt* T<t 'rttrl Cfciu* ri : ?'???;?*(*,'' I'" , KlfW CWWi ?uA ? k < h tun a?li- ?! : ' ?T?1> f. ri%K 4?T?. ir'"t ? *ue cr iroasu M ?*rf.r -tin rrwi on, r r% il'*n h?- H?h P?J? M?k . iMIWtfM V?i .? ?i ivini'f i3 MOfMtt, ?e1 Oi?t nawa *f tto ? ?-? ???n:u Ttll*jr:*iM ** im ?l ihW* Now, <>?? I * I .??* ? Pt*??4k-s iiiMiin t-n r?i.rtr? ?tarrfcu-.te' Kf c*? ' r?t, g*-? nf ? kr.ij ? < *.. i*t r-iiUrn <v<?, ?"?/? i. o ulrt 'jMCM k-? Hi; UNO* M*. KR t?1I.M01i> -*' R AI.BAKT i5U T* -T ri r ?U?* W.J >Vnl JfcrO wvj *m 1 mti ? - fh/Hi ? ?'**??. r?n? T-? NT* ?**?? Bir -??, ; M 11 * *. %?w' ' A u ? 4. m. U* ? r a. tr. *. Tr,/ *. i Ai<Mo T. MaU Al fit I W M. rt fwi |M Ai*?A) 'tHik *??<- M il r ? Ml Iri ci". 'u' I. r- _.k? ~?? MIV JAj A.M. U M. **dl_iur. M. ?STr-X r????>r tr>n *> <? r. m. < lo r a. n? - it* fa, lo a ? |M tin *. N.tMk ui y to ?V ?> mm* ?r. ft. r v A. r SITU, Pni#?ne<f toil. Ai.PAsr amp iiuum bahjioad ? ^ At)?a?A??'. T?t>. rm > ?n e* ?n% Ad *?? Tart (>atr?t K?tlr?M for A" t??>W 1^?U %a<S ?ork ?t?l ?r4 t?? lvf Unr kHi Bki'.tawl '?r BiUja* llii- * #H*. rxitvkOT Inw I Mil, OrtWHTK ?? *? Ml. ' ? ?I|J tw &."*??. p*'. m I' n. trrnt.M ?l'l '??> " I Twrt- I ? x ? nMnf n. 1?W V..r? . l? w% 7 A. P fr< ? r M. ?tpn**, ?i>d I" JO A * ??(?!??? r>w< ro 4 r ?. M tun r? T"r* ?1!1? r r MV*. I 1*1^. 4 1) ? fl t^A?< JlilP * ?|'f ! I?| u All ?Mfria. *W Wk-Jt 1~*lnA ?' IS ' * f* lK*tl Mvr ??'I./Iiiik XaM. r> f, r 'Hfl!*"* 1 a n amsjb? ? ,~??t??*???.u? 1> "VLi^ ??i^ Main ?Mf ??lr) It"? ?**<?'* -?4*' *3 J'5* ^ I ?II M'imt *WT!?f wfijw ??1 ifl ? AlhAA' T If ? ? I V 4 .4 f k'v" *4 Me- -U P*l*t 1 A *4 ' " f ?' *" H*"0"* ?'*> " Tr*.n '11 . mW r Z V rV > ?? ? ? '"V * .P A - ! . rtWOiliL. I ^Hl' !'.TV.*Do>*r -> TOUNI KKfidoM W^Ti f?i VlJ ,TaT4. w ?i ? > tt. Adl/?? N. tf. *., DOJNAl.l) IUWK >W, Of B' AKBORCV ?N'lhA. < F '??'? ??'?]*? aUir ,-rt, I ,r ??w V T? iu Jio^W 1M. J ??'J* 1 Y? ,fy. "" '\r*- ????? " ?> ?Ui baVrtOrtt | kUi'O by i>??irt >?ww, am ,t '.n, .uniiibnii m?? vo ir William i'mchs. a nativic or bnui-and ** ? I 'o>mnl> i-n^a^r.! tu ft ?.??n n??r N ?w York will an ? ' Prater .1 1 h *t f.jn No tj #*U ?(??? Jujk, bo will Himribliig i > La ?Uv* jUj", i y huh should mbbt t^? *ve <>f bv??, :H>j I Oer eT*ryl* iiy will klO# tbftl U'J ? Tub ih mo <i >t'. ?? ,) | *B rrpftrrr ->r W?t"le?, '"locki, ? l"r W i'?, '??* ? '?IK A ; MO m Mr)?a-?? an I S3 Hl? ?eke/ ?'.( el, r* , tork. N J? ? Mauulaniury to u>8 preialao* lNPOSUAttO* WANTED-OF ?R9. KAT'I.Da HB? I IS jU Hff] It. Oall batiomc .Ha bo w? ? t ei?v?/a ftoc oua u'cl k, at Ua ail rt' dome iSV Cttarry -anni. ixpokvati in ? *siki ( * ra? ?kibnd< op tit* I !?t? Ji?m| h 'l?rsii , 4'?> ip-vt la I! wU>n, July "I ''??'J. i '????. uMrt?? 'a ?. ii. nU?r, No, 4-< Voaroe aii'Mi. New V " < fltj . imii-' in h ? k. plbujb call or hih?? ?on, ?^o iMh<j, 107. r> fO"?8 win !ig\ \ > ; ?? u >;aLi< ah ho '? *a rl I) cm J> jn?H->N. 5 1//I L Mb ?| It i' U TUB CAMD IS HI J k rBI TO CALL k\' til Jin iti.liab o?.r *"?, '< rtr?l y. I'iC MlWS f *;>IT ' ?rw, Vl?o COMWl. Vf I). 0 yLltA"! HU Mf TH!<? ?V*NI*f? ATT. iVI m. n. o. N'tM izzik u v sk ?.v ihk cQiuma or Ml tl ! 1) } ru . ftU, M ?)!'. I? H. I.KTTk I f ii ? )0 AT M?9. K ?. ?? t V '. nm * or ^rurik - c^trm ??'? i> r e' 't !ru r >w>. ') wring ?l< ,ir oen'. <)t3' uln^l trr ibua. -r is j r h :.M H i h.r :<t a"Ul ?>? ? in ft-C' Ivt J ^ !*0 HI Vk'l?U?*l. TO IKiTKL OR BOAIOIN ! H<V K n tl'BBS. - ah?K cl'i H? t'gftl.lo ??ril t on ih'i lHvh Nu.eo'xsi by ib? I'J ;!?.!< Ii'hli i- sin. ftjrt we ll . i o>t? pliwi in t ?f N?<t aoroj g itrat i !t %u1 r mid tot 1 lb-* nMh>* lliii re* in ? UK *i ii Jl. in hI1 k JOf* '/ :6 ?< ?b 'til I m?? tw n?<i ?< uliy i'?>9 t> iMxm'nd Ib'i^ *11! p'tK.itt v ft nAJiaJU. lin'ito, Si.i.ifc ?mti|:u MotaL i3i t] ji'ioiiMii. 11|1? I.A'>V WHO *1 VTftLIiAOK'H IHItlilt ON >?''irdsy pl.-bl, v .1 ?hu il*r* me: u? iVd *c.|u tlotftooa, wi!l?i rri fft'o' jy ? 1.1? mIii* ? d ko to bio ftl lb? Uutia S(,n*>? Hu?i .-.nice ?i .il ',: v?hi -o m luMrrlo v ami bob*), ?'?I Irs ib? lott'.al* o trr IM?? WAN'iii) run Auoprro*. an int<h,m?nt r4.'*u Ixiy. ftt i ? t* i *r )-iVt >-H lo *0 | ill* H p v***!!! pro('?K>'. for t .1. iiv.: ?lU-i apy .y to tf. it. 4lr D>e <jiC sw ? \y in ih< e-?r? ?> r i .r, ,ti nm iiuofls, >w),, ? hnTuio. L"'K .LB K\I?I \ MAV KAHl, 0?N IROV " tu lb,' p.j ? Ii. J ? ' ?; ? ? /'?*,.) ?n t II irn? i -tlxiHti* llf'tmi, n, b n?4 ? 1 ? ??.? r 'o? ?ib?-, t >r_n<? h?lf U?i t? i.r. Appi. it Vftna* ftUr??'. M. ai<.>i/Vty i?. njl X? v ? M KD- FOR A **L . ' * HU.T, Oil THH lo"?r pftrt .. % flrKl ??! w.? iJ, w.tn ml .Q'l t >l-ril 1 1\. i?ri?wmni>t ?|. tK i I a t '? I .? '.r?* aeul oiiul !>?) oiodtratii Ad Ir si ? ?...ilyt !x>v IV; Unrft.d otBr i. TI!Ri?B YonNH OtNTI 1MKN W.^H OR TV) ?? II fiirn -b'! ! R. viu:? aV>u". ib m I 8 uf Ui? ally. L-'.jy/ 7 '????fl'ih ?tf? i- <0 lr'_'e-? t. w. ftud H. . I.'.'H o Hq i. WaMIU-1 THR* B ?TO?T HI I'l C %SHMBN1f > ' i ?#. wib m .'r, a 1'Jipr r'Mjrnu. well l>ciiu, bij k*')0 I tftiT fttid l a M atnii i" *r. m F utroul AU .in . h 1 ?i 1. e?* dA>? l?0* ^ 0 H,l<fi Fo# (UH )& Ilf AM> ?' ? A FLOOR, i^ONSlriTIJIJ OP AUOL'f PlV* V? hi* n 1 it'.nr iba ? 1 ?? tljib s ?tm n "hbi not iO Ci3??.]|>} nrmiolb. AJdrvM 1 , jj< JJ J l'ual tll.w > ri ji*i1 il ium, r<r ft ?mftli ftmlly who i> k?Au ,*r mm' N> Ii ft I'^iil ?' p *. 1 sal iJ-nnn a.'<l'iriM. A<1 ( ft !*? 1 1 Wfw ill at. W a?i bi>- * M<-o*D rLnfiR, w-TH hath, po t ?ai?I jle s ?> L?m?n n, ?r <fc ? Met ul I<? Ui'ivrjr. AJ <rr?? Wm b , b"r I ' 1 PutilllM. WAirnr fart of * > -I ?r ?.v m nctaHSoi' h?od of tbr ? M>f Inirti at? '? r urnr.ill f*m Ij c' ?ldjl.i. Adil.w l ' N , a US I ' ."ft. l i) tlJ A>TBD? OR l ;r .vT op DK BMBBR, IN A. *? u. >it u? Tbi if bc^t!. ft '}"iek Jo ?!> or mfn rnami. 'i Tiir.?in>, * I'llftmo'iorc > ?iy or J?ra / t li y ,ln, ? IU -r ?rti'j.ii, ? lb n- t r%eo ' iWu r ? t r M?j>. Ad drr*s J. J. I , A. V. t'm:< JJoi* HTAmBIt THRPklOK POCRU??URN BOl?.)Ot?i' ?? t ikoiMvttk'vl rr. apror MMi ??#o*n .fir-li ? IWlkMMim :/h b? iw.liM it- 1 rvv limn 1 Mrty * ? ttifMf. uy ????!. W tmrr^ij. r>QBPl|llWlt Add, Rlr,I, oltflb. llTAKTBrt TO KBST? A -.14 r Wi' TWO Of. 17 lUi-r . a! t ai. 1 r <u I r !? .?;t? 'j-Jy pn ???<>.) AdltrfM hi"',.' Iierx^l i , toi I. . V u??t. OANCIXO a< tDEMILK. DOIIWORTC8 ItAACIR A< >|)MI? N ? Mr <*i! ??y, N? ? Vortl id. M7 M -nlfttr.n ? raaL, BrooBlyi. w? INV.IA TS *iv; HATuAOAtf n Now Tort Ktd fUUK JA1I1 TUISH ATH t k1 FRtOAlt ?I, ii Is ?|JH. Ill i iuum to lb? ? <irrt Q .n/.rlHai, tr*rm> !ir.p?ffr.ln, Frn r>-r. Bmiitrw ?nd laneo.. UlldqoiMW, Un ?o<1 otbwr ("lo.jftil mm! )?>t M ftlriv' / :aim1 iwH hy Vr, Uodrn-'.. MA ft :ftrt#!lr f o"w-r ifftn-n* w li ?>? ?k.i Uh( torw%r& <ti:riuv Iti'Uftfun. ftm wkifk in a > tx? ?>>iiilon*d "Ia i%v ilaft.'' Jml r.v*ir?d f-jB :*?rla *ni An (Jiutdrlil* "rtlirr*. aruo.' rwreelaJ / ?<lakptad b] iA? Im'wm at gmtitu mmrtrtml la cbMrtin. I r< *.a of torn*. *1. rut M Hu t ai M|A?r mvlanay. A ix hik Miv ix -V ?? > nnooKBv A"A.>E?I7, ^mo-na aknrt mw CUHSlk FOR TURnDAT *MI .VKDNaimV I M)"? mill Tn-?<*k, i ar ' Ksklt r? 1 1 1 1. raollri >?? 1 vO I0)? P. M Ckiltlron WrnlonfJ tjr* ' Mi "1 ???, '. ti t I* It Udlw' rr*?vY in?lr : lad by Rra irtnk*t. K .lWKK WHIHfclUT R7RkU*??. D?)l< I*., ?WRI *?? I'TUUMK? BMMMCW ACAl'RlfV, . :i H i-nmrwn. <?'????? U' ?? I? Tumltf o<1 iVwinrnrtai All '} fiiaf. ???! > !;?? ??? |H .:hi '3 ) ?-v. rmat l*?i?on? r,' hcrw h nini '*') %9 w?fi r ?>jn r *rK't *-? V k >3* !nr j* rm :iU >n ? f p >. pila Afwm .r?.?r urmri irk - *ai pr r%* i"? ?ra In .'am. jja utaitUml. U* c?t*n m t>? but ?. U? aaaAaak?. TDVM?H. HU.IJT RAhTRH ?? Till . h )|1 M !?*r' n a ,<1 Hu . r?r 3 ? -tnir In Inmp. fTl r-miti. . ? w*h fi ,<er u> 0:1. ? i Tn?i. In; ? aad . tkfcp> M- Pii'a.a ?*?*??? rtk. LailMi' *"*fMi.i i'mmi Ri'kl?WAV MkDAVE ?A0TAttRAT'(l f1*? o? A *.I?d . ia i i r I t%i %ni liMretl ere* ' kg fft" MBcr?3 I a ' ??p 'r n , Wi> im !*? ul vr.'a/ ? . . ? ?r?fr, r, 7ioI II c!? * A i fa hi k '? la? >-r? ? .4 u. l? ' ik<i:l 1KM fOI-AKTIKIWKII' luno %. Ah Ai-mi rvHut* *4*, win r , l.. ? *<? if .? hM?k?-s' WAMM ??r???,at,>? ImMm ? ?HdlMiblll 4 'I ? not) if I t> r l#w ma j 1* tok' Ur i??r. ?J' * .j i ?i t r* SUf'aMMt oMtfWMun-'iM a k wkakak : ' . ? t in 1 ? p*r u> j.?r r 11 <1 !U e>? r ?? ?.)???? r ?: ??? 'InraM >3 v, ?; Aar. ?n;i r? J AAT>AR AR1R0 T? ?(<?. r. !'l .!? I'ftt '??h?C ? arm ?'?*! rtffn tl ?>h*r* t- ,r. .1 ? rkn !>? aVt ynuly lh> |i?r, / kiw P M ' __ nl*? I, Apvt} A ? ? ? r? 1 ? . .-t hvt. 1 1 0'l'l PARTHfll tTANTVn WTfH II f?) fo [|7|ir IN I ?W"ir urdi -lao vhk'h L >? >>mi ?? f % j . Rm mi ia*?.u a<m dm ' 11, /i?*aM ?? ??. Trr ro PARrR*?miP o.fv*r>rr At n7^?T? nt..krlAr aaiaa-a" Ilrn U?j, krM ( i\> . ? k?r. T i'w ?'l if noiaM A'" ?***>,?* htt i/iii ?>aan M?"kt or t?h BA'tiM t-i, ??? k.<? :?!?>, ?4T ulr^i i?ttV' ? Ah I?k C. Fm. t j Pu Mi 1?!. r A mWivVmi mArUV. SUBf it MlkUfaViC ' R ?Rl,?s ? irtKI.U, IiiT'm, *<?.!?, 1*0. Jll )ll iK ( . F(.>X. 'I Tub AOViRrtntj; wnui to u*rt air.,,* I?n? ?U'. k '? 1 WM a-k* ?l 1 bta frj n ??. '? >.. IA0U; In Hnt4 in U <kiU I '<? Will lMt? M i???r#e iv ? Hy vJ ?r> luj g. A ldr?a?k'V*M, .o? ? onn WAiifin. a aoor? M At. r?) t TuT, Ct"U. gliwin if M if I . ? ??( * ?c?> I Kmc wnrva is U)? H .lh wa tl. m I'uiiw, b*. ? 1' oh ?* h > we w ?M? ml fr?w. v'i? ?<A n i'.aar* lk.n? * aa UV*: P.I ktl J*r. M4 API V n li f?J mrwlt. ? tin! [?>)??, tak' .flu1-! ?il ^ I ( If) HAHJ5 t r <S jta tiMi?f m rrc/> ? mhtd. mi ? 1*" UlQkflr VkMSa ?M A ' >?? r.^m.|?%|. mm kk <? *l.t??i L?r Viksb c. k ft'i (fnn a rr*\ni. *0*9* bah, a* ?l *xrui?f In * kite ?l'i ~ril? j|?i ai M?a f ??? ' u*k- ? M l* In *? n-j App T . T 'Sn mtm m * ? ?''k *'??- * ' ' '---j ? !? 1 1 ? if ft arnal. WAR r ti" "wrfa rn? ?. ?i riM. In A W?". ^?l.k-r". r* *t.tl*>au iMI Ikrhl Van 1 Mi.iriai- ui 1 i..?n.a< Sif. >m B<la?<? !jr ?4 ?'in %?1 ?i irw-, W* AI* A. H ' iaHS, * DMMI I ? 1 nfMl -Hi P>?R-WAJ WMTir, 1* A t.MIT, |i rti 1 i, wt Haala? , ??>?>1 a *"?i V I'naai iaa, wk It *? ?'?? ?>?. iHm r?? 01 loin* HaaI' k. 7* -taatri Arakk CI Mcr ** ?r*?'",r !? *******' UMntaaah-x. < n.< 'irthn i? t?/ n "lr?A. Um?T tM OK ifiHIt, 1. Ma ? ?*t Onre** !?)??<'??*>'< IrJfl IlTniui A*!' ?* * ' A?T?- II A OkWI $2,000 m t 1 1 - iA'C* 1 ? '0 tiQM I* 4MW r ?? ' Wri-iM tM?. m t|AA VAimii, a rutin 1* * RimMk ?>.a :i? '..???n??a ? ?MipMT r?' Of I.aad ?!>< IW, kk' ?? "??. T??. Anr -wi nia>. mr a r' M*" ?t* l?n? ?*; v> rn ai?l?4iH Wni <??>. !" f kfWl r*,n *"n A<f A? TIVB tAnmnm ?aw ? ?) IMf'l mt m ibf hvmiimi m ? r*p.? u?nM ? ) rl??f Vm f o'Jj Mhad ?4 lim K '4r ? *f < ? r n^i. him*' *T aHmx' lla Aon nun - * fitn* wait*;). wii??rin< f ntam it Ma ikr?? n' i ?N? fWfH' Jih-i *k?i f?pi >? n? ? 1 1 m miimm. ?rh a ?VW f nic?T*rnA*T?. C?n?J?' ff AAft A MTTk *Af?, F J?l V 'KM ?? ?' I l'i?kd<r?*. Pif li.?k?r ui t*f Pr.f# IS ?b ? lei ?- *???. ?kr?. I ?,'?? ? >? -nor ? r ?tl ?o?A r?* V#fi?*i a- k'aa1!*: H ??r ???..???? rr<? * Am?' f*vWi %n | ^ OMIk?X)^JiHWII?l^l?( f??* ?T W HI