Newspaper of The New York Herald, November 27, 1860, Page 12

Newspaper of The New York Herald dated November 27, 1860 Page 12
Text content (automatically generated)

n?H BiVt *. ,4. o ft . * ""AIU.OUTI.4V - (A?fc aZa1"* ??""OURbfarL M ,,-./S.' '"T* "S b?*lli a* Ijjfcjo. A r,tiu^7ffw .' ' '?'?'* ckikp fa, A **** ?"*'<- r< .. , 4 ,iao, a? j?vr twiTLu ?. t r* ,: - i? - A, j fi? or I ? ? ? t A kabi chantk t e t> t k Atfi' oooi w.r.i. | of a tlrat rt'c r *??M ????'?? ? '? . >? i oDrrri1 fur aue u.*>" ">' t??i lltt-Al Mir?r ?u? full n*r licQlA-a ad.'raaa trie uan-ntfur i ortlao A WMvlar, ?l i:o llutiad Ji'ho. I1 I'*" ' I- 4 ? ? ?t , VUtcxga ,1m It. | Ai? f ,U :*1? ItlNIMU BAl.i.Hiie AAU ?A? firrsU. f d. and iV!o? a ? oj onatana, tk* i cl??r t !<??" r-' ?o1 * ?tv> ,lM> i' "??' .i for i ui? one* iJUW ?: Mtici U? ti Por iMWuiAi t, jljuiUr . praoiiaaA, US br?Ki ft* *uA AHA K IiaNCK AN OLl>K*T\?i '8H K' i r. I? itr.at vi' tf ?r. n "*t auU IVa ?? ?*. in i? l rfvi' cnor o' !';??> m; t-j tj? r et. r. rtrr U-r at w It hn i a(V. ArpV H 61 fattt ? Atre? , is it? fix >Q ? > A<?uu *Allt*(l ! y < t ?<j. Ml.C ? ^ V .1 I M OKI IF b'tlaWrl Ibo I" >:'??> A Vt I'fc ?f?; : til it! ' ir c??1 l" I1' fMVwrtiiel at ? rlt? 'lc h?l.u - ?e ? i>-?|.'l?t>r |-oli'A U|< I ano her but,, if?i Artd'i~*.t H . Tcralil oli ? f ? L.m tilt* ti t<ur.?n oTIai ami. JT llei In ooiaplaAe i-Misr; ?u /! hone nunch. ?n(lcti mji whr oi e 1^ hor?t toii/.Li.- A* J 'l;i er, 4 S1 gin': fti S A ?'p# o? of a*? P*lt!o?. f- ' i. 1c rhf*c ?>< T. B Wi, V**iX t OO.. 8'fl Huet Tmae\ ? r ;hUi *r*l N. T. Fir pai.v-a HOHOomia, i'j t ira wwPp, **? I ouod AO a 111 Bi*. rain r. I : .a* o.-J?r. lui-lre <jt AC ll'.i'fl & . KaIH ? a.V, \A.?t( trcxi li*iu HalB a tidup BAl.'iAlK-A *...</ <! *-?> JT L qu''!' m->re, ?Unk I ;.ur./?. A" , v <1 ?fi?- ?r? ).A? tor tiiiuo ? ? iU??i (*wrc Vklrd iiftuJ ?ud r>j\)r I mau ? wl tuq ?? r? a ?SK ttxhtfc ???c<D? ? .V>K f-*lK-T?.? il< t *Nii * '. it <>r ^ 6. ". ?1m* |>rU ti i.Auioi : ? ? ?' * V t *^4 I all cf f . i ATOB*' ? i i.i i .i ?r d?#irli>i( 10 ?"> Rue II IIm ???. 'I ?#??*oo* ' ,v ? noliir iiotliroJ ' ' I* r i miculAm M'ur? : i1. *" - oi*c? ) i,*;L:b awed. /? Fv B KAI.C A rornt* *PfD SPIt:? *ll-U | Mch r.MAd (U- with r;^rlr t: 1?>'. ' . iJI r< A-1. If In ?!? ' '? ?* ' ; A'l o '? I | I(DIU> > >>? A??Uu< I i itwl A I' u? ?*?. tn ? r?ct ??? I: h ?t K a tnio is :-n ' ' * r u >T-. w? u uiii ' ?*! r if mc t itfe-' I'lach aa ; I I ? , l<t t-<# l -I'll, f i i i* ?. > l> t * t.If ? '? r K fr t'K A"?1) riKTl Ut- (1? A I* iM-inti ? - fit !?'? I'lTHUh ATAone tx>.?ei>o forty f t nd (ii tn?i i. ' ? trr- :n ??b II41" ojut Huaw. o<M' II. o V < < Jm?fcf-r: frrr\ ??'<! ih>C<miui tir ?'?'ropol tna i?v% \? ?? n' ? I 1 U4lu*. Knr pinicai*ri> Avplt lu ih? ?? ir-. U<i It IALl-< PHut<'i)KAPt;i<" UaI.I.KKV, |<ifAi > '?k?o iiiNI(.4 t< A f ??1l(.pvlir f>c imtliAf i*?b (.4 lr(; k ttn* A' d 'm'ge hv nmtc'NvOlmiof a atIu rabnyi c ]<??? <'l w<rtmt4 rnj it'rfeit^ct ?? \ u *k ?ll. t< fc'iM rhrAi: n? d>e m?uc i AjjUIh li ??;?!.. utj. Ad|)re?i bu? Sft ^ci* ftrw Tor* *iV tl hAi.r u,N ?( I u'.NT OP A rfiMMttf tl<!*ASf r 11 <? A Cl'C PkO<VA(b UAlI-M W 111 Al 1 II- 1 1 ? J.I i.ituK'r* 11 ic t>! ibr i.rnii lnersu>e ? ?i cj A'ld [fijruu|ller?fe of ttU(ftf Api ly u lk< urimiv rtrn |j?OR P*l.?.-Ah OLi K?f AllhHIO BOTKU. UlMff M. inMludlt', fu'Mlt I- ?l t f" (' D ! <1 title A e ') It Fi ?lr'w, fur VArtl<Tiii*x? r fit <in 1I1 ? prunu-l ,'t t'eAr: rtdit, t.tntcu iv tift hndlwo o clurk. rut k'Ai?-Tf i ' on will a?d K,\inR?s n? Uic Mrer. "o< Kirr.r o ro^r o: C Jtt reroc* t'jtei y? Jifik -r F^OKr'VH A PI** U^LOK SfOKf WSUL riTfKil up 1 . k|<d lot* a ?nd t Kit* mx' C.JH ?dr, ?iu I t io.d . w >(,r enb +?? *?? i>TD*H k OO. hi (tmiarwi riHlilM.1 11. y I^TA tl.t .HK.I DKi HK'N ? AXUHt JO Iifwfc3>i t 1 k*'iHi ko !*VI r'r. our* bir?'- i iil oj ap tu ir )?. I (iflM, Uffir, kiiii ui A . r\t. I<*{?'i*ll?- U'-tr senU 1111 I ? krt>li I '? *pt innirl for 114 tluiu-u> iu lb*' jrr it r .cro*!;. ltl'Hk K M Vuiret). tieut i-am iu lt: 'a?:r j^?!iK pai b-4 ai i.iqroE r.r -r*. w prikok J nt*ei * I b Al'ick a?c *1* rwp or wuk^'it all mh d" t* ? I ? i"?l Oadiuaa Aj'j'l, iu Ci *v rr iV K b * M? a rv . sinm nxrrnRs covPLtra |?I ?? of li ? liti-'i r s? 1 >i ? ub m ? ? l i i!ri k yr 11. ?% irrO*; rruOMtir #?-] lii* b**ln?li)tbr mu n'r * 1 1 l< C> ?*? iba W ? riur .\i ?i."? t h , 1 ki >. a lk<il CAi'lutl W F r**i?.ji l^n r.i?i . *t ??. BH i' im-: a t.A.n?-' t ?hpiki! Rorsk. t^rii -<?t? Jl ? 1 h r<M 1 i urkMnm Be <?, I'l -c , ?ml IK , KiMMMM Iftiue > i>ul ua oir >< llr -??. rrt lii tan r*? a u-l 1 m?trtlj 1 1 ri>. J ikia *e>k Iwi .re o.' 11. tn'itKt )J6 f ??r> "KiVjIt ? li K-A Fl'LWDfl) rORftCR truOI.VULI AM> JE* hruH iqii' f "toie. on ow 4 ibj ?ft A??u't?? tiff lj*.? J|1| a fn? Ana r. IA .trA'?v ulU h* ->a clM 1. In Q nil * Of * lieff* ? I |l'o , AC 9 i Nfcir ti* re Jj'l ?. I1AII t'U ??!?-* 'ttk-i rt RIKvuR. UI ^I I1 trAor Jliv l)j'n or nrnt ' l,%? ta ri h ?i.<? K ?> ^ n- m *u<^r ot plumhoi'* whi v VJ Atnry AJttt. An liXtL *,1. K 1-ki.k O li.' * (ill Ikll II ?ND tf I' 'l.m P )R r B i.bu? Mlr.fr t> pni??r * ? 01 A ?? 1 ?l li #<*l 1 rtui ?Irttt 1 1 l? 0001, imI ?' d tutor up but lttlle r ???'? at m?>R? r< :i sa: a -tv a ? kk 'K^lkht i/hja tl . oud <*? I Alt ?" AS<1 (.maulito t'lmiu-a Aiidnri ' t'i'I i If lift* 1. t9i. ?? U I tgi' *- w? ro?TI .?|Tl.-4 OOl'H..,B UVIUtxi I J rl wr lrA??. ?fc OA fli;ii?f>? mi-I T* llr 1 rr aa e, 1 1 11 11 A'?1 |>'< . *V? ? iirai or, riiitkb'* for * lur/ f v-> cr I cii k'ew Afclin hq'UT* 'f (OftMKII A I' l, I %t bur iuni no* I or t>u tb* krrui an iUA r :un.?ri iL ?xrr.e WliKIAlkt aM> i i> P.?R H*i I fit rl a '? -i)i > t >1 ln ? of I'Iai ? r?, ttAar aim* An?tu? lAtsar At, of li k! n tkN. but i. U iianl Aiiiitjr at etll Kruad ?? r uu ai 1 ta J?tloT< fihAPH OaILKhY Puk HW Kl?ttwV L) 1 cUrti >* "nWnti |m l-?aa r?iy m r"i Aa 1 :,-.i r! *r? buila??a r.?ti?" l m, a r'BA1! r*i. ,?| i*1, r>.|rrr,1 t>. ?Arnrli an ???rB r r*qnii*<l Aonif m >} J (OA ? ?*kuto Aiaik dr?i A, Ml UmaOaaf. f>> * *rr? ?>"""> . K*fH OALlrRV H'K HALS? OW 4 PRI? i r ua taori u([kfar<- k?i.|-'u: |. 11 Irl i| 4or t m >s?r BiikMuc 1 if'i r?? aati a a ail ??'?? irkrtt c*io.?'u Ytrf an u I' r 111. 1 Ikcr a la') iir a ntlraeai f 1 1 II i? it A A WO r|>, ?t Haw 1 OI'arjz r. 1 1 A?noR aI? y . 1.1. i?n r ii<ir r ? >>t r - 'I k ^"nrb jr I'lM At tb? mcr .u c >n^?- la I ttn* M l) M i V ??\l **Iur H' uiin-ra fMa ?..? In ,-rr'rrt dun, m ih kanrir akJttix kriioiaa ? lit "-a rua'j rbt <- 1 rvl 19*111 A ?i'U|l, Hi Kvri l At ra" CIFIKI ltd >1 P<IR HAU-OWtt o?~nt??r? O ?al'i UarkiM* f ir rk*aa fur c?ah oatt a mi Hal It oa?, f- ia-froi *rtar, and varrantMt ia ararr Wf. it ?i I >r? ibr tk'rbrai ' ?a?r' a'd "nrat linn. Ai vtT tria i A M III e I ? at ?). orr UK' araaua. ti'|?A ??I Rk '? H a* I A? lri|.l?i7 ~/T t?Tt~. ? ?, A i Ma. are.. ai<>rna ra<a n f ?r ?a!!lo* aa k ?*?, Ap p.) Ia M RAr k MiitMami w itro iktfn -P>'R P\ ? A U*R?* HaR1AI? a" HAT vai' aril t ap -?o-a ta a anot ku l?r?i p ir th - P %? n ', .1 rat- ?'itr Ar.' f baa> rr f ? kr mrr UA "im ~r ?tlkih> kurl^'AA vU rr i.ar no >>aaa?u? 1 r fl-r At p.? at 7:9 H111 a>aaiir KFffCIAL IkUtiCM. IHVilUttMl liiM'i ' rrira M< I?u *?? ?? l?W In ?er"?AMWB in k cn?l >m w'iMi jrn'Uin*ni'' ?*- )? ??'k ? if" l>-? H? ?. n *?r . KM mi l?nl? M M?? !? I I win n>*o ' tn ?"* p?M 1? ?W lku? PHr i? Ibur .?. Ibr X k 'UK., ? ? CM n> " kwliilKw u I hM? " *ki ? lb iv r Ik* B>orUj fit* l?lt.p !i?m r ft<l nr B. ?? r ?l ?r>* I ftrmu k ? o r? .">i f ?- vkwk ?< ? >. I??l t* , ?? V* >"< .Iivx> 'I ?r?r< ?? H ? i? i |>rrk-r*M>oo Is ? r'U.ikilfct- ?'?u.?r .>f ?!i ?? ri? id ?iu lr tf i ????) ?*. >' M i liuri>4?lii*?<i.i>i itnlnn Ik- fci? k' !? ? bi'-b 'k- oi'l ?l ; It i ? *rd Iko riifil J I fWH ?* lk? i ? n f (??*-> i r krktii? ??<???? f itjr 0 ?*??<* ??? ?'?!? Ifitiit ?b'Wi,1. (MMlO "? r own n <?i> 'k it l?i !>? '?> ??> o?ri ?. Ihxi.lHlikl l?nt?r ? U' l>*> >l? ?* 'k?<-rt? (huBiii^u n ? o.' HHMkb" |?? "?m nc <o rtir '*?? ? i ?>? i * i4 ik? h .(?? ib?l is.?i ?b k?i? lir.HUv, .| Ik* ??i*w. po?r c? o"o?i it aivM; m??' ik?<# l?J?' -kk np tw it. %y ?<. Ikr <ll? k**k?n kl tB1? <1 c<i ? il . Oh-en '? )? m> ti?*l kk ' k?U. lk? Akt am* )iw >/jnaM. r*IM t?iM fuuli Itrf. St *mif > s iniTi -Tiit *<f*jvt?u\HY r?s *t*> 0" lk? -k ??' r*Wt w t PI. nf lS? Hi** ?* ??<? ?il' i??kr???il <*? Pp..!*,* ?.??( >??>* ? ?->?r J. In ) Jrfmtmrm ?l,l 4w>><i?Mr ?i h? rt kv-k M - M * o'lk* k ??* b?? k ? t ? p .? fi?ko' - . i f *? WMIIMIht n( mMHW hMMi M??i4' ? ?>' k P fowt* ^?i?nl 0' Ik ? n? rlli?>-. ??! r I ?<??.?? iv ?lfl4 M k nT Up s<> #l> m Hi IkP i *'>"?* n*~w I I r?nl>ui?? ??r- ? .H?l ItHinn kl Ikl ri* pv?w -j n*m t ? t or tk? ** .~i4. , ? AUAlAh Ck V. ? r ?/,i?, T? Varri) ?r??k. ?Il I am >1 )t'? nr Vk<K?.?ril ti k?M?*K It ? tdkraUp* k 1. 1 *B It ? V J? H'lHI tU <M r'JI ? J *? "? ? ' *? alr<M. 4k*?K II' l? r| M r>m * in tkr s *-i -ij .w m i *?, *>?i ?W? ?M 'wl'wwuf .iii'^ h tutj 1 1>' ikvrf*', Mil pior*r? U?t? ? ?f Mr n ik>n?m?f *?>?? I' ? *! i>Q1K S- Wtfy. Cy*PBt? ?T*IW - M ??()'{,TiO< T It B ) p ?i IHMI < ? ??? m?^i?4?ki ?rl ??k' ? 'a U? ?-,? ' ktf h?i *m W?4n-?J,r U| i,*. 1u Cloe .??**? ?tU ?> ?? ,1 ? V *? <; ?Hi> ib. iloTKUL tirr*Ki\i. KfffU <x>ii?^?i.kBo I TUilai?Mk>'lkMwilW?l ???? '< ?<?WliMM< K..? K ?T?n r-? !*? am <4 fkaVM . U rrtMMM A f?b|p I H|? ??*? 4kf kl *?'*??>* ' ^ ?? TW ???* IkP ynrkl HliyWiJ ? ?wk uvt* wo*. ?*i ??d ?vwyi; kl - kM ^jn,k, i? k**e?kww A 'WWI A H'll. fruHiHik HlTW., inUJDI f*RMW. ?miui>. TW? H<??t k r?r? wnlrm ?il?M k?1 ?oi? ki?ntk? pf Ik# IWHOPI n# n^k rrl?kl? MMW4 Rmw nrnr. *1 Ar*1, H' in. tribp ATBNrr *?o t<r?*rr III f<r rtk ? '?? ? i?t ?nk ' .>? ' tk t? ? r?u ?. tNtttMiimviu ?> ??'? m ?? * . ^r<? I ^ kM lm * ??. I ???, or lir >1 ?. \t> ?MI k H mmi k?i kf Mtrw i? mi r?< -y tv? ? y Aronmii ???. kiimi oo?ti*Aki|f Aim X> ?Wkl??-n? ?>"? Hm. k?-?, -??, *.??fki; JamSi A A(*i?k? ki^rtuf^k.! ?JT MFttWt Hm ??0*UW?T *I?T> ?! l"fll o ?trp?, ?f? li?k (iwtwW o? tk? #u "??*', n ?" r > ?IN *kA Kl'*% J?ktj??k?? * -k?? k?>< i f # Ul* VN Wrak-wHlon k*-? R.v?u Ik >n!Ts or ??? ? M I ?y p?- I ?Mk ^*>o<r mT mtaf Bi ok* *?f b ??< LBttAL WTItlCI. 1? ACPAiwaotPBt -*'!..*?*? ii>m;kir in aid | a| >? ^k? ?IB??#'?k r "IV H.'l- .rt ? ^ ?!.-# In kkf?'f ?(??? l*?v Ik (tn >tw nf k ji'r-" ?? t lb' I rrn?? rcurl ? >r.1 k ? f, I I tkk'l ??'! ?! ; i .> k?- IV*. b e, I* Bu'l ?f k l.-tlikkkf V t>!? ti f Iki *#, ? ? ^lr t4 F??? > on lb? kr <?? if (><? *?-p, m kilt 'VI <k Bra 15 w.,w?iu Mk!- imh irf BI *1 #?<?? r ?? I i** ? M *. ? ?rn?t?0.'? 4?>-?kr?. r il. A 'US AS lU.-fkk >tf liU, Kl. A, UCU A A llALMS OF HKAL. KIIATB. Cli?M' k f'H CA''lf\I.!s?~ All) ulK rlBR KM V , . ( li>u 9.000 i.ora? of tke bt-?t IV >:r Un4 li ^ Mate of Si ? torfc l?r aale a; i la. ,;n,.i auG c. Mmh ?< in* *( ? k v.'- wrti u n n.*i> mid oth? paftiBUtBra. e.t *>t> M to fire tt'rvt. t.mm . <>. It BaRIaTN? WI1 L KB KOI.U. IN Tilt CROW* tttiDc rtmiHio? N fit #r*t T ?n* clcttfc m-ju M.it avejua i l~i I. .use i i it t; ? li fee; ?trt j.re*> wm, t'irb ?t ?>p, baanneot ? o4 ac ? ce !ar 0?i'red , all mMern l? prcrmrrir >be WH tat JO ?>;, UW M A m Mt i*?l (fa'.'ul pi rbUiibw! ?uii CWlvrnlrm hmMK M 'W' f; v*i" HIXi. wU t <?D it?ii > i 7 rpf T .t |.?r? inn for four ?e*r* or leaner Mi ix.br Mild iptlj U TS WtlUbm etMt, U> U T. Ul.BBH W oil 'UK b%I.K-h??H HiTCBKaOIC, <A A'los. t ux* butl'Him Ac, K i (V>, fir*t i.'?m do., |(j. to mi v. n 1 '? a no t.u lc l;<. nrar fljV* (MOW, oifc'.r 1 trot. ?? 1 1 rlan ivl' loo It it*. \V B . flirvl?r>r HROWI (PiM r::t-"T 0 AK8 PWBLLIWU't r?'B ??> -Htt.r r.i KiuKa in our row. blrfc # ?n., vitk rt? din I U arltl r.ii .i.m ve ry low a.:: a ua:v lamaj' us oat ?' oi iosy nx ilm.1 If aciilb 1 f,v *moq tnvjr.tr* ?1 kit *er Nwt ?tr~-i. >i*tw??-u Veui* and Hn'U iihiim* f lAfll I ?M W UTID. IN ft K _ \/ i .'*?! r tt:,<r R niul i<:<r c??b. A *i. u v I r ? < ml ixiuli r.?k, ?. U-r no'lo' pUM\ ? oiv -?rui * M?u'?iw d atoll Aili ro? 'Irtir* H*raM oft 'B atalmC ki.n' i.' bu?lL?ej iv! ' vviirte ai: li !crju.'?r tar. Ijrorr ?c?k. IjVIR PAI.E-A FAKM M?K KKW Ii<IT|HW( 'K, I" fi H JfrMIV, In k, ;b ?tA>? of M'l'ti 'MlCML l?r?A I fl pfo ( "till O'hklft t <A c.rCf! ? . 1 1 t I Ji ' r'.r *tf< un'r r uf b j.?l>kM(fc/iO, Of I ?ai , V* #?U Kfer* I^OKMAI I ?TUB fHI'PBMTV, HO. tT? HISTB AVB^lTB P Mtmlm'^ili'l *-,?<i. H 'W** *''7fcl'^ if hll^llt'l*4 lull* l " il'J U) AD -flA'G fC '\rt i;.', Ilf? ' ' * i*aVi'BI*?T 4i*KM*iflf, 4^ & iufai ||* B KA' *? t?u tHHBie TOBY fil<IH t' AMBVVfT r brMiiooa* 6?eo*wi UniwwMi n r ri* , ,;.r . ?i i?I WlnoCt Bli t ?nd rm.Uk i. pm.* Tornw I'm 1 1 jure of Q 0. uAWKKNO^i oobtjeltor. Ml. 1 Vi *; itm*. ronpAjB >r * it ? r<< ? in r k r?iKn-oR wiu: t * t np town ha u l.'.'s r;t; ? f , ??" dMflMii '-ti rtrr? ? u b> bm ro !??;(" uiu rtri>-i ouiim of :!u> ? U U fcn f el.. ,? ? ?lln lb ? at' i u? r,n r>:ul<Jl<? O no'?rr it: i" ? n ?nt? ??? l i in 1 1 i'?rteM or nt Heats for ' 'tt. i- V mil ffc'W cue ^ert: -i . i)?U un or Addreti U, B IH.ti '.,Ane Ij irnat A, Jl, (, C*nn F?!X-*t N\ A(!K ON 1 TIC H^USOIf, A I>B:; r r*bl# [-roj.?ytv. costltUri; of fnv unit if l.n-rt *: i-'r <nnd nnltlmiin- il rnubK atonkiid wit? ao a'i ad?n! VMfMl of frail ?e ; A OMBmidmui kmti* wd ijlUli (NttbnJMIos* : br l? vi (Kck '?i ILr | i miMiiBU twhi'l / (1; red. run oil ud (?i| t? iv. kjr* ?> i ...??? | ft ?. ' ?i I v oc 'I ? ?fPOiL.?*, * to r. A UA.tiL.HfAV 74 Be ? -.'--.el, Ai I - M. U'l'it SAlJl?* r-KU Of II A 'hK OC * ;t KClLtl P Km r'? it* of ti-. i a ?i-ri Cn? li.cat i. Abo 41 '.o'/v d.ll"i fniu fc.lt tb N.J f!ie M rni nvl Bl.j l?> h oul ?oed will ;u I. 'Mil rtfir A .<* A d?t. it t.e to t> *.4utM if the f'A- r. A iil'fu'i, 4Ni; rtt?r fv- tin *?? J<r??t tiyl 1,IM ioi * m ?,r . ?? <v>T<p [<: tKl? Aidlftof "Ki.'.H 'il-Kv/. I Atd 18 *' " efeet F ?JOB P !B fl'l .s CV ri?vt CI.AFS t'K "TI fr>h? I ^b no >i H n ?e koo -"j ** l <- #??* tb -tj o!o b ? w t i??r Hi '0?r.i. |- i. d M t U tv IX,1 e ! ?nil li* "4)'* w >rk In tt.i re m ?u''r\ut!?l MAOMr. t 1 .10t to ill tlw e.o irr Ijiiy-r-Ar.n* : rn .<*? ? t til% ik wVri.l fl-i'm. tat >ii. i>?JI *-?pebi i * r hid il? i.odo* i fru* lilUOl fiilji "? T tin r?ii nnni?iii rfl I ?C Add motifA** for n i?rn >f?r*m Aj Ij n JAJ'BSj is ui.BN rW'.'aT': Nc. ' Mrrei Ijto* S?u:-Tr IT I r.r <-V 1l:<? NUATtKiSr C ?li<M r if 'IM'i ';?rr - hi it I '-I fill h'.rsri. wib tAihtOMea l.<"? B tr tr?t no PeciDd B*?*'ine 1 o'ureti Ai/ o f tlttb Ait kl>!. ]T neitA 't V < i,A*:j Jiv't I Ai.l (Jl IT I!APt4|- ? KB AT TtUlBB HTCi. y brirt i ?? ' ? m t: 1ar&? OC h rtjf f.<cU 'I'fil I- IV i ?r ?1 ?, r: i SV.- 'Otfc AVJB'-JM. A, t\? U J. f Win JAk.-. <VBt fcirbtkAT#i ie ,t. ft ?ai.b or ?xt .iAfMik u.i. *rsr> or t .ri *??(! rv cr.'ry Pnii ft, MtfM -B? jtw.1.*' Pt,iTni>, &??) ??*?? i Htli ,!o* 1. 1 It b*A iuj U?.Jn <0bl!r\.0<l< tc ?f? I ?-* Attfc tn* k-id 1)1141 HtLA1! P*t vul'K iv<ui". tlw Bii^ivet r Uaai CbaUi aoi' 'tacerA: Ajt u! 10 Wp# Hldtti/. rhviln ? riVB f AH.V. ri'it BBUL-A IL'Cfc not . ? n: for ?. ?. < > ra ?'U.? fr?i a Um <itT C bor*in ?r, K ? tv? .nt ". r ?:>. in 'o?d ABC '' it?U rr Uut nt. V* : ri ? ? of ni-t 'JWiO, . li*' t' ? frm ji ( . Jl A , tt la a!' ,nc. " ? . '-:e of l'?b ci t.. .nlH' A' i1 we ! f? . o?d and ,*.-?r-<d hru.-t.jt i'i ? . w ? I A ? . : - t? i h U iv !.\rr? two *v. y frA!C m.'uii ,<t i -L bandaiMar v i i**-* ni.raar*. 4c ; ? KKll.t I !h > V .10 tit'. nr. fr - . Mil f. iiri'ti ? 1 i* raraattk** ? tk-.?- t. IhukUM d.1.r IcU up <?'..? f Aoctr?t?r lb " fa'ir. CAD '? pax' rverrlrn e . * on t\rC . 'i.r BVdil , 1- ?w M llOctrotM ?fc? bnr.-Mi ??,<" a'i ?! ? ?m r?c ?.? 0U4 >U v ?. ) B !????? ? i" b?* ' ? U-?r Ca -U*. w?ka> ri-rji ?f U' the ?own mm! ? '-it 1 '||/.; w II ?i * f%'- c 1H ilititi V .1.BII.I it.-'AB ? c *'<ten 'ajii*. im Bad ?? ii.'t" I .a in -r . re ?ti i 1 of tbc r naaloci 1 ' atba at ? ' i" ra ? oettT- * in- v.Mn., trjt ? '? n?r\ r .tf < r Vr r 1 .lu-vr Hotel * all C.:. , ? Mtll. limit. .?<&. "??q , 17 < ?< "a <rre>. ?'crKBT tone- roit s.?rB ;>? .us ^7 l.? ?.??:?? Ik i.3tr-, rrv .> ?:?<1 00 UmiM tB? CBoote (WW 1 ! ? oi' 'Ji-v .' v^i 1 1 l}?!l?t ',ltc ." A' 1 MatofftvlMtf}, > offwed fiu oal m-i vamfw Itrpri *rfl r.:* I r venv IV mam ?t'it vU ll^ -n.1 i11u?? I ?r?>i?w i^nil ?? f StiiH byO>e (>r pni>?r for In v*ocaa bi bonap If Id tfci *t* aa v1!!* otyla, la ? 'tl'cd i?1'a ?a ? w*t r ! 1 ai>! enlit TlMTw t( a aolu tracer? 00 tte i.1jv ? 11 lull tro. ii>r on- 'itton A!< . * la'WWt ? hwr* r\r"r'f of i...? ?? u*. ?. r:i lu ilfwd roar tre- ? la frvklaa '? " " '? ' ? !?? ???. *1 IN. (..'ceil**, or ' Mi* . . a iiwrt n* abtki*- ro rc?i n \m : Nit?ncMiiiaar a ux s ? * ' n I ' t? 1 * urBVTi -ot v> lB|^nal pri prrty ib > ??? Ar. it -?i t I ??t! mind) ai ii? etrl??ii*fn ?? , i,. EfflAt.UABH MC?OW?, Alt -??; *1 l? Bvta- (traal B?w York ? at \ n t *T* t t.'i. ,nv r SBif'srv m *? v. n ( s.l!.. ?! . i> bit yi* Hi'! 'lit i.'? a fii'iri' wi*l# j Br*ttoiilan- 'irioi ?v-*k 1 aruo . 1 eradntllrA iB'Ttl. BE B'it.1) WViNiT UMB IXIf or Tf I -> 1-1 01 , (. |. . ? (1u ol Q MUMV Altr t i?'l# C. ' I 'f 1: Ai Mtl'Cii'.B ?''CAt h-iiiv-i I1li?< :?,r aid ,'ha?' j? ? in ? ami vkBuf a"* ?? ?et?i tli <r?r k,ti(ii? hi ifc. t utt %..i W It- .1.' : Il ? 1 r 0 rtiiVl m *d wl 1 vi> ?tr: *1?t > ',iiortr?t *??? IL ? prtftnj v'1 Kr *?; v r ir tnM< .*'?* j-ur, 'm??o a c fir ?an ? ul. ;i<-rrv *? jlr r c- I . Ai ,1c. Air ./ :o a 'I lIMiuOW A mi, Ci ? nrrou J L' r ? ,v ; ,!H 'iir Nf'B *UK ? IT' ,'aRlOtft 1 ' I 11/ * iir?: i.niiMBia li ord r MiiKacv l?H? irJitAnl#, < t'l bibia If A fn? 17 ir t) '?>( t 1 nim,, Bib ?r.l hAAai . i'i i.pi'v .ib* st or VV rater 1 H*4 i lUTriwlCK A WotJft, St Avian tirer. Hill a ' r* or ?Ai.rABLB ritMixi; ni riii? i?'ir t-.it. o I Ml '. w?!l l.K-au Ir tHr ?? ?*?em r-.rt I I I?n* f -r 1 ? u kAuaedfor .nrrfhar ti?- at >r??i, Mr p?i?? r?trm th a 1.1 A A*' A 111 I'M ;?1M-t ,'iKl J>7 HHll -?"a"ALB ?R kV QARUI-Bl' AT< i AO ? PI ."liy, two 1 . , a-' n'?-: ? a r? ni ir i\aV ,? t!u ?:i cm-* mn IwBBir ?i*h :ot>i from Aeit ? irk at a 'Tn-. D t al'n.i * will 1 '? 4 -1. f-y atf ka'al Bu?Id<m Ir Na* Tok fr iia'k... 7 a?i j. 1* ??ii . i?r. in Bi Tnirtj ~ ?rt i 11 r rt ? ?.?? ( . HIT t VR A?II H> ?aY r. R l.AD'RS **M t < aM .?? ki>k- ? -?0 prfwa for r?-i rT i> !*>;( > fun .uin .. ?u? am la I r ? ?Mum ci ?nu(. H " >r <n4kiii'? ti i iim n ? >ti ? air, * ??-?? K . ?.il? CrMi.!.' *'*- -rta: plara. i.V.'n ? ?..f* <l?* bj J?u u i Krrw a*ii *"h?m Wit r- p in* ari? t\ ?m 1 o i i < '.I ? I *'???! ?k ? rw?n f #UM' o r * Vahii f o r* ' ' ??'? 1*1 U . ?|r? itltaHbil ? WIN ? ????*' r'? * '? I % IMMM hi ? f t> > I At ??r ????? la * i * r I ?r>' fw?i;? fr?J ?i'"? ?hiek ?C! a t w.aallT xiiaMwl tt iMxv wit o,;,.! ui 6f H>* A. " .^r?'?r?mirt? kfx' kimi nraala ?h*r? }??. ?IU ?ii I, , ,r . n-*rl K ramlia far row r ?*U lvt?* (U.< \uad () Mr* ? <jr?iiTiTT i* *Mt?l ik ? fe<(V*i trfc? f.KO, <n>? r*au j.?M rr. ???rr*?i ???**) . bf? rn.n'vjf* And ? ? ivta Knigki ?V| f VI <"??? X I.BV K?, M r?r^ Ik omiw IIV nwr-lwu ? ?rv~t l?d*a ? ?WlWwu u> by Jim l*-\ *f, Auhkat im**sp?.)? 14/rtmv) ? laow %ap *. kllrtr rn k?Ti?> Aai I'M tfi'l.flim, r if,.ii'|f? ..f fc'T*"* ii? fnrMl??4 In r? -(?# ?? f,.| >*. r? 'r-iwi fl ?o ?. P- at* 1mm ?? lo?"l, M'k u>im 'r-m f bit rnr iiA!>?r ?w1 W ? I. -a inntn ik- kt? tNi iifca* wi'l >? |'?>4 b* caHir* ?? '* *1 !*????-? ? i ? * K i? 1 1, IktrtamiM. U JIM k'!?Tv1*? m ky tfr*. Ii*rr\a. a ouon opro*Tt k 1 v r t? uadiia IV ?null- rwpo?*or lh-?f -Ml B 1 1 I ilrf fn??iPHr?. %r (>??? ?? 1 U'f rw?iH ? m *r* <~m ?? * ?.l aj.1 cir Mkli^ MrvMlt if #1 A l<*?? A fl J 'A*. tl' vwn 'nwij f unk ai< t r?>| 1JU 'iwu l>%a>ra ?ii*imI?4 b? UfA 1A thiTfiH K ihah evs'i -i.?nncn and t?'l TO"ii I h?vr? ?f??l frv ui* (!??>?* I>?f '?k?kli? lor Ur R a?.' * ?.r?? %!?-> '>.? r j'?1.im. V ? J???liT.Jr !*?%'*. u. u? |i\y I. r ?M ? fy ?*? ? ' ?r >?", f'.r ?<* 1 rii i l ftll A. , ' >UM prlc? piUj |j"; fcr UrtM Iran ft v f t t ? f*v w u?4 ' ? > < rr as 41 n, va*%i, ('?<?? 1.' ?? ?<? 11 .-kUiWr <m >r Ml I root < 'Urii l:? "???kik #. ww l t ?>? n? 7 * ?!?ljr Ml HM f 'l <M I* 10 JO-U WUttf 11 fjAd.X Mnkl >f ? m Ha' fA Ahwjivh A?r> -t 'inn w*r for i.?ntg.-, a??,? W'?* Ikr M?k ?' |??I| rrV*? ft r ik<Tf nir V ilm ?, *?'i m> 1 ..???* i?, t?v> knot ? .* . ' " ?-?ki pill-. <? ??n?l ? rm? '?!'??? M .1. i|k?k l?i r -uriS V<?r >i r*?ur'S ajJ r .?nti !??? ?* *Wk ? tl ba | in?*Ta!l> Vkrn- el i>> l*'iMiuervoM ?? ;-5 < i ?- .?. ? mm i*m A*' ? nrn.K kApin Kwr> unr j J. * ?" M "??*"' ?'? 'I*- Wflan. .>\Ar?,t - Vtfti ?, '???? >|TA?IM? i f r??i C nrfMlli fir.ai rA, ?????"* ' *"?r*al?r l< ,,4. >- ?*? ??'<? ? )? ikai-r,-. ? 'M.-l v , XI 1 r?h * 1*J . w*?afl"M, ?< "T*.1 wij b? vim iiaHy aiiar,!..' b? Mia A A * ,n ' t W n ?< ^ **""r '??? " C?"rr 'tvo t?aa I IKVWIIM tr. ??? ?>? ? J * T>* utirin *\ rw III, ?|I r HI I Ac.rhat m?AHit foit 'UWUtf t h>i> .h?imI ? ?#? ?A?Ai.'na?~il I wi' M' i"lis ?M p?v-? i ? i '? ik* ?>h?bi??Iaii? -a flaaw ?ai> - to ?M?M Hak*I* Ui v I. a?ar Rlaraaik ?? ??> ? > ?rm.ik M.i ?** . iVVliriir ufttl Hi) n* rktw. ? r *?: <r /* ? I ?| .frv|'. 1 '* <t,<il ? < M !? I* ? i u ??,* ?> ? ?k ?? ??. rir v .t* ? ? m 4l4ar* ?< i?r. k? >.???., twill . v ? i, a f ir ??*> ?m.- ? ''' ? >??'?? Ar.Mvnhl Kr iMWo; k ' P*f>tT t | , p &+*>*? ?? rani* i 'k* ? w f?i?. fc krtf tW f>U ATW m. IJMl ?/ ?r? A. HUi/feK!?. noons, ao , to tEi> A?i*L flU i b? fUKNi?HlC?> HOt h< TO LBr-Of Wrut faat't l?Ort bir?ei rr?t|lH'} bu all tkr I ner i> ? D Mil* a.id III ?p att 6 d tiler r'uHwliu >1 iu?a tiuil tr i.:?1sb Uuu'-e -a W?* rti.rty ninth ttrrc' rant <3 <*?> fclfiflUltot"* M CO.. ?*J f Jirtb a-. ?ni? to i rt ? TE!nn flow or r n tmr j' rrw t..'14'xr 7'J M.:ik c.?rr.i\? - ?oir ?n i iu ?tih alt tli>- u noen. l pro emtaui ro t MM) par tun-iia. Aiiplj M per bill JjUCTORT TO I. IT CR LKUK WITl! BTttUi *?? r g.i_t ib?- ..t.u Ao , aU few V_?te Ha IM *r?t Iatrl/?1 c-Hl.'. il'Mi r. w Hrr.adwa. c plf i n tbe t.rgaUt inr'-WTf BOCHK TO LST IX BftOJKLTN- A r MMUbrn ?Wr? U< xe Impmr ? ??nw t '?*it l I fur'.|?tr< ku \lla c fc. eala If ur*btsi b"i drawl txii X i 2i> * V P(t?t rtC.nr l|ll HMftliKU HOUH< fO l.Kf-NO t? tj?Xlh ?< ??!> F hw-du* bat in; Iw t ; cond ? < (*<nt iK it'i" i b k* > iniiioiitv puff" v i a hiMKf- 1? well fiirom-d ? : o?nr?lar; atll raottv. ti ? pnrais taA lr caljt 'ten It.'!) Atldrera <>_ 1.1" f. ?' '.Si t* Hooai tf> i kt aho rami itcat ro< M4Lk-<iv pat t it* ?h'V ic ?? n pt ?ik. ??r? vim hi ?*? w ? '?? riM* ?? it. a . IL' IX:"***!!. | ttpntVOBaffel# Tba l ur ..Hi.'' i i ? sp'Hi ' t huuiorU Uirw rMWllHtiof fU"i i . i lu- | Krli-' lu 1 a IW rO **n;c 1 rluili i i i li, , r *i. U'i ? r a t all r t Oirp?i* ?1>1 <&> ??? ?. , . . p i> . g > . i. tr ? b na* on fu'oil ir?i It \ rat i.U?l t. ' r. ? K">0 '?!-? in-Mtn ? i.ii' of aoil tn nub tr..) i ?r; itii.1 1> iu ?m r.f a> ?lvcU a tl. lc id lbt h > u< ' ' ?l I lur th/rr <*&; ? K tf W tot kl. Cjth k'.i t ot Meet k lit fr?c ?. Cvt#;',e. MANf'oK TOMKV3K TO l.ST OR Llttt >? nflrt r.-M botai ? *b itt eUti mti oimi' ? .11 (rv li ? tn-ol #t" ?trMlrhn tkattlil, l?'Hi:'l u'll 'lu iu t ii,*jij p(*! ???<; I7rc'tr*(r"0 lh? it. M*'l It b?? . i?'li J U. it i v ^ ?k?( un & lacLuaM .nwiiur Inn. t hurt. *t n . ? W?, ??; b R""<v.taii **? ?! 1L? nr i ? tf' r It e> u?j.?aei: jr at. ?? *<!" >ul ?i w> ' u. d > ? !?? li ' I ir 1. 1 .; (r u!f(.tfca a d>' , r hi' r.'i nil an-* lil? ?fu-.i'.waj If ? tr * rttoAiii* v HTtmn ro E c ' lb- If t litalUiul ti qntre M <lt 6*>* a >?) DtllM J*t)W?R-Tf I Ckl-K. Ht 1 <-?) It rti ^ wiih r'.nd; pome* lo the ? ii? (Swt n? ? b >1 mu? oa? r te'togor Wiu <2 '< 4? H iumI (4 tirwiu ? c i t5 ar.tf a; e> eeelnu !*? lft 'b? ottv Hart ?? lo ?? ?r tit (|>M miina Mtfdtr . t ; C m%*c ImaMliU apai'a* lit U. H J HfWaBO, nr tti ^rinttl?oc fH; 1.BT-1N rW?MT\ rii. T KTK?H. PBAtt fLTTK I a' nr.nn nunnl i<iir'i aaultof ?tsii furcUb^d d<Mio?oi. <hr ??cost* C it, >rpa iaiflf .11 n?e>k?r. iiitk r*th,*ii a?< ?.-?? paturtoa at?art U: |r?atlem?<. oi r. rm*U 'uul wilt ?\il ehildrMi, I' ardlrwt ptrilaif to kitr.bnc Hte bn?t nf r?'? r^urr rr .i:'i?! f ir v! r. . ? at) V al kl?d.< n ?qiia'r Fi? ?CM A ? i hwiarul lo l?t ?iiliab'.r tt, ? rtrvfc.ir'? n'.joe ru l.?t? th-a UPl'an. f A HT W SU KltANti JI t:i' l a-k *v?ni_e Hrifikl t. MnaiUncuf if>?i (?ti waltir a. d iu In.'ji* (t *r<-a.iaaa &??; 4K v' ?till 1'i i likt? i n rf *i?t.'s A^k^iiK Htt.v>ok'iV h, mm i : * k .nt Krone to i t?i;uit ?!!'? x )?? low liXaUae Mimt L.n. ? u .rtn t.r f an aveuu? lo.i^ia a' y m, ? ?H('Ukt t. oe ibr prrm'kM aKH.rr- 'I* a ? ninfr h!OU *T<iOT? ROD'I THK trtll* w?il F i-" t 'UiU'i f rViir? v ilkbttl rMa- ;'<l r i> m i.Mma to > ao.01 f?mtljr .if ?ni.;t? 'alf. a: i. V* Ml i .1 f J\J t V a ri?wt Mi?e? ?Utat'i at.? KM a"a^rtk T(> I KT- Tfi * SM*! . FaKMiT HSnONO ->C* 0? A i tr>??& bu'lt <!u;-lb h"iff it-w: nviiict??^ ? ?.t* irj t) 1 "r tirifm ? ?w i ? it tk" M" w< . p yi.-hi >: u . li |i:i> ?' ft ?a*f an'.* auvet ale iLe.ewr part (.! tha laat **aMb?4 Lift a. T. LKt TI ? H? !t?*l; fTOHr ' r H 47k THlt' t(tcn< nr r>x ar.' %u<" <l*tt"'?a rt>i? i vk?* dollar t i ... r . *?h'i '? untl i iU/ lift *' antm-MaMI? a' n>:?i" #... < r. ?!< kMMf r k t and lath* laiat pc Iwt i rtmr rn.1 y*r a'T.ib W t' * I ?ly tn lb# pc.? iar e abtp. "v tl^ lb. fr.ri.ni.' mar la rtj trJL itreat TO !.*1- A h?JI?nU# r.T t > K ? OK riKHf FLOOR t ib firr* t' a* '?** aad (:*? Ajiurai tuit'-i/H 'or a iltut r> ? n ;->r or *i-j - *b r lirlit I *'-c p*if ua* A ?|i ti givtnil rn ul: '4 lnjuiie al ^ Ihtii li avoour or Wi fna. Ito i>l TV I K Tl'l 1?(> hPACIOtTB HTOKKt 1 1 MB ??'? v. ?.'? tu*ru.* ferjMtac -^o ''' ^ ??anue, i-Ha-r b -t; it> Mil 1 - rut I Ik ltr.?U! If-il.B-f. 4? ?llU* t *. ?. t Qr>.' r. ar.'. c?*"1rtr-*,? r-"t " aer r.'.u?r i?h"?j ' ti i .. '.i i r -nviiN iM . nib a-uue. l?". I* imi i>-e aL<! Tacat; B A tlrrt-tr rpo tk- :v?v fko.v la t a H/Kn?.?ii? ni> 1 wb;i? n .rl ..i b'.'i '? t' . bit 3' ^ Mnatm .? iif?ril ?(?? 1 i lb, ??!? H barteg HZ ir m <W{? *ut- tt tt i;< t cx hi ? rr rli?n . . t plw- for a pei.1 ' 1 (??>i i , til ihr f-irn * ? <d ttc i i.i? < " rn t i Br -ti ?? It 1 1 . i a il Khk*f f-'> Ij4 Muit *'.!? j ti. t ?'.? ?< i r?ce. ?t' at Ir. i : -K --ictta rtVl let TFK St't.ND fL'KHI CI t a Wilt. lOl'it i vita a:; ;b* m. <I> rn t'upmrrm t< t ? a at atd ?t r a*k ?ii rti'Mrrt fkr aftrtata at? ale; , *ura! ti^-i at rirtiU.irc ' r ral? rh?a !riji.!rr rt ?' ?< ?cat r j,-tj tblrd ?t I ') i *t ? prirwro i.?r ? ihi vtu JltiLD i In* ac :? 'Jb?riv frtet. ktc: c. ur ?jtcao?. Aii ' * at i t, u?Mt I.H.VY. Ito ,k.t IB* HkfiIRkit:,? BTOU I r.:of. rl'H?? M LiMi I, Ul8 mi ?'fft ?! a * *.#o I Ik- r ?; c km fmtr tr?i.Tn & ate H. tie a ? Futy fifth m % lo# prt * i?i! ?? t* \ a j.r- r#i; * ?*0 I'u t'b* a t?r* rlKT-IMMKl). ATPLT A ? ti,- ? Ul r.-Wl. a'tbib "rrif rrM ISO 'haru't t'ara ?ilt t'??.ili?i i battain aa tha ? artw? Ik ?(?*?? to laara ta? ci j A j t on r? * t*.t hiarrt'b ? rt-f.i i ' i/t> I KlM.it. *4 a r. 4 Itr. f ..-'.h?r? c* rp. i *r_ wiTforT i-.'Atli * l ? . K *Ki ? f t. i in J f".. Jt?. I t R it ?fr at x.i ( owl Krt.wa ?|Vi I at < t'? Ht ' "Attt 1 1?K?l-< A t Il.t II I I - i?r>" k?. IJ. ?u?rt ? ' 1 T . * ' ?' W .'If i '"I'll aii >** V ?! rf.t rtiti k 4 ?nirndl't btiriyaia lo . ' u \ri> iKlik tit.T.1 'tr ' lt?'..>' A U'ltUI' * J?.' i.'H, >. y at 1 r. M. _ -fM> ?? ::r TUf tniKD Tout or nn; t ;.j Bav I ij o ? ? n.?. .1 i . it' ; ?? ?i -' tr.r ..(,*? ui an.' f t.? .-u art ai-p;; t* 11* ftrntr. tat q" i.kt rr tf?ww a nr!*?i?fp m?i or nr? J K c(*?b ?!*. ? atri r f a#t tta ta<? m i it v'.tita ? attl'iant %1'chat . ac k.aa r?c?a, <l?t ?~?akrua. a ta -?t. ? rpd ??.v CMIMlr lara, i ?? at.<i aa t r taf,!:<44, ?*ai $3? r ?nit, ll klllkea ? ira? a u? . Harald ? r> l ir T? 4 PI.?4fctKT ??'??. ?l%?,'? in A mail. 4*ct<*l raat pa'!a? fa t ti> who ?tai Ii|'.m irir? i l.atf r-nt rtn otva hat' ?w tk' ?. i? .i ?r, mt ?,b?rt??- t! Wot Tarr itjr atrod ktint lo ,'i'ra t<. itr t" ratl aa. f L*A*1 ->?**?** UOW TO MSI IS WK-r ?l-.?* Unrr.Unt'aat H?rk ?<r??t, aui rti tj? ??t- ? ? f. *? 1?r7 ar? V Ti??*ar a'aitia'i f..r ? nv, y?. !? I m ft i ? M*> ' Tarda nr aak in?n'mi 1m tutor**. 4d t.r i jubV ktValitftiiD 77* "utn arvc ia I'M t ?fc4"? T4 I ? - t f?tt " i ??Mtv ?' ?'\.o ut l?l la Aittu.-m ?rg i* ? Jr?A par* 'ka ? mr; (ulkatV 'nr a aattl' ?a. taal .'Mri.r <? ????? ? r%?. ibr.il* ta*? 'rt-a halrt at, Irrreh wliktra iV d itttrt, Vtliant'Mi'i ? t vl ll t * HOI -PAR* "f A dT' "KK *'f rlac T nar at la, at d h H M?t* .nl*t aft ah r ?t???a A 9' It tt> nal^it ? *.1 , "l?. AM 1 MOMMiV. ? ?'?U ?mi a?rkoi*?>lfi fH?T IVINt 0!? i ita . ? ' i.<t?a 'a Natfa/a* ? IIA< ?* -'k>* ? <vi ? ,<?? ' ,m r 1m M ? baa - n ni?f l>- r* ? %?.! ur W? <? itr >r t'j-*: *p'n>''? >?: lfe?l ?T?r aaa k.' ara. <a? .? t|i la ? i*? |pew*e of ?>r wiu^wf j' at? mm. ml u. I tl f tour wb al.fr llw t 'artl-i !? ?? ?v V * Ibm #<? M rwrl"! r?er? .?:? IS*. aa.anft l.a. 14 n? ??y 4<'. ? IH:> t' wk! t> u*b l*i?1 "irw* imA ft?*/ f if ?hr ,T4 <c*r*a ifcii til t bri! akv. !? r? - lorl 'Ma I . v1 rL- '? 4 1 ah Hik* ?n li.li u>'? ia>?1 w-m'rrf.il %ud mtMrr, hi* !?1f w 11 ?wk. ???? krtn a-?i> a\la/< >nn<>** vxl la** ?n?t lift '<* UU UttfUli- Wll? *'? MUMUlf kno??H?? h *k I*' anlanr* af liifttT :.?! ?? ?? aiimad w1t>> a** mm! rr?<1 ? let ?. i MhUi ui i m rrau ik? ??l ll\l ???w ml i?r (j??i a?<l Ik# 'mn-a. ?i.<' ail* ih? p-w ?>???? 'Iri*# aftk r~,*rH u ?ii>i%ni fraalaaa. raiatltM <r%t*Tta? ?.y vaorUui! frW-iak'i ?iMl? i*?ili h-Vta W kwk*!*, v<> . . uu IV .i.rublr. ? 1AM u. ant wl'r aba An #l an. ? % br m Mad h<ac>"V'/ ? M*k iMar- itw? i <?''?? i w ? adaa?? Wtlana t?la<a> .#!? rbt r i?1 f um, kr^i'vi* hi* it ?w ?*?ab ?? V ? .t-n* p ?ti?a *a <ia u.f'Tt'iw.l u <o bar i. 'warn ., u *ipi? 1 i' 'wmn?if Mln?v*tnt?a ??rn? '?*? or "ka In nn -Uk. IJ?- arfflra ha* BP a* "^Xlo "Oo _ __ ^ ,-? rMl ?u?jr ak* '* rallart % mum an am?Tn r mii 'SI ? -?i jwm v*ni * n -W44. war iht a> 7 I if ifr ixiix w nfci'm? ii' AWOM?MIKU ?'.?ROH. IBVItTti :v*ht?f 'j-JTw will 4 r*nl *a4 jt*f\ nr fimyfc t*'? krm **? W>4 i 'lr* jnm ?tf] carry 4ivJ MUM' ??MM* frwi J1W wo r ?? B wa?* w.ttl utani mop aamrtat it ar ? i? m mir" ^ MAOa1 ? ? t IH ri>? SIO.T MICOI 4L AMi> i Hfi ?.?i?' "hi ?tr? !- IS# . >1 ,4 't>l? (I-. ?'<*?; r\ rr ????, afiMI ?0 l? u .<1-> lrr*f' r*( tm IN ? ? n W T??l, ? ?? M m lA4|>*a? ? -l?: f ?u ?e a. W'Mw ah Ar?i^-A rH>tNOUMIIKT 4*1? ASTK0l/>l4it H Muu hwl lk? *"r'>', aud |> OUT r?<nM r >r *u? .?? M 4i Vina *? .L l*?H ?>?, ??n m ?^a?- 9*r?' ?.-> t, ik' nr.? Ivitji la ikf m? ?bn ?nilkroU. ?1<? ,r >r?M?>i ??* '??lir U?-a iM% >riir?a)? afta^nl 'ri'jJa kiTa. ari i>\ ?I II i n?? K*?J k It' ?lowt! v'tit 4r .r|< ?n4 "> '. ikfH koa'-antH W K i?. a r >>? ?ou I tt< <? I a>i aw ika Iniai H ?iaa ?ad \r*nlai L- laml m i t 0 r roM lin k mm* all h"?i aiTjr? aaA ?p? rn ?ra ?f?a t w "Je j)"i?r on VI rma tH tax lUiri.if f*rufc' ka I kak>it! '?! iw: ady I uok) ni.abcra *??<!r Jlukli raaia* cm# i( V??>(? <*aa*a at l>r raaV.'fa-*, Vh %I(U %??a ? ?p.? .<+ <l?al)> air- n ML ^PAtrt HiKVfl a?k l??OttO T<- P7TUIHTT I ?? ?at' air??. I?i?aan K rllialA >4 .-ntia ?-k4 eiotnf . hn atai<; frt>">4a mi ' is# i?'i - V f ta* Hr?at4 r 1 it? W? 1 M' crr?>-.)i 4i -1 ra<>irr *? ??!'? -^'laf^n ? >b a* l?'Ouf. ml #>- k 4 ?? M?\l I ,,tH ?|.k br ir ik ,1> li r ? r.ji. I'.'.i't ?Mk 1 >? !*????! a> ?i<a''ta ir?riv* i.tAM'tN L>rr, nmiH i>i<wutn+, .11 r?r '<* r*j>*nliao itnn ?wa aiarlaaa a'l"*.! (nwli; . ?|l 'hr ???-i|? m II'*. *1 ?>! *tt*M l*a^ 1-. r4f>ia ii't 'im. Mucata t*ua* i?eadt ?* rk?' aait ?i?aalu'k? tim ??? AT n-WRO Hl?X1 H> I ?" or T"1 la ATlli i" . B vi u w ???* *."* urtfti Ht-a baa w 1 "if Ik/ ?k ?fa la tki* ar 1 ?fc?r ?*:?? til?.? <a* ?fa?"*? >??* i-ma^atil atr a?a a? "jaal saa I. <l? ia? ? .? ? a? %???? at#* tka* <J mr ft 1 1 II ?<? ? 14k ta? l'5?k t*r a ral a< #?! *. i-rd ai<<K atvwa 1 ?--?iar akmak ?. ? ?? i'i*at 11 qiHB ?iJH*T?T von >)?n r? tj?- H.o tn rmi I. i*?rk iiK'ir"* I'lt'ba M?d4oi ? ?<' R'. a Ki-.y fr>? atla. Vki n%Miv*p 1 |?I %??* ? m *lr* *' r n " l? . ? .a a 'I ? ai^ivi'Tt. ? ? 1 ? . * ? ? ?<?? w?ti | ?ran?i. MmlM laa ??i,' (r?i^1 V tnr*Mn fifarif. Ar *??? h . ? *1* . a ?e-rrl

?ii ?'k? f? a N? Hi*f tfV >?<>*'? WWII MKl h - n?? Ijf IV*T | . ?< Wv? aa, a-alatf * Ml >M^d amaifc Mm* 1?w1.nai^ ?r??A. aaarakl flanr o*?r ika bakar I bAHWa M< <?. rrn a?ya M finla 111 in?t?iifM mi ?tr -a. r mi It) br?i 'HI IK?- ? 1a< <?!-?? ?.->irn??l ra:'n<a k>* r% U rr4 IP tkM -ii . +mA fao h? r ?? .'ili?. ka aaraa ?a m?fo?a m naM y??r k ? ?? t? t 10 ??!?? H-? 'k w< h ?rl ia4a I mwM a>aan* <-H?--ll !>???? *k aarar fall ? k, , .... . , . 1 *.. ? ? ?f<a<i?W^ !? (%!?*???? rraik. aaar rjanA airaal IM ?taarWi ?.*aa. T^lilVATB P*"?' *<?*" Sk r^.vVJ u) ?? ?.? *.-? ??* r'rf*rBU T ft ?ANT tWEfffT WETD BYRMf.-A HM%LL \ |>?l* atr finally ?*f 4d?*'4 w *aid let 4 ten of furul?b-d Buco* u hi of?d floor, (c *rni!r.? r. or 4 f #QU? n*c *n?* ? lie wit* ^\u( Or pat 1*1 Wr>4r?L Priv4ie UMt nrrnrf AUi? r>iiOgj ROOM OH rAK M?OU<l? Fl(? oh *?KuL fj 4 t.i gM |,r %i? l i %u 1 ro'd w?i#r in the n??. bud: r.<r>fri a^jo iitPK, tc In V, m Udy %iid jjr teb?n ?r*tH 'nil O" w?HU1 Hoard. *or ^lnhrT %np'v %r tfjj fnm Plfl?<-:<tb 4tir*t IH'-Uftu Hrrrutb t& * A ?tilh 4??9 UM 4riMc 11 op Hon** t?i ii?? ? 4* no 4*1 k ?*i? will be lAl l< u?ih? r or 00 r?4b?ju%ute Iflkltf. AlMAt-L PaWILY WoL'U) KENT 4 !'0<V>H A*l* la?? U*r*r<?.aui |r g nt #' n^i. ir K^ntif?||n Aud ?rlf? I?f tilt h ?*r b #'. ?*Ii < ?? ?* *?m- p 41 1 I'%n H M!rti0-*"0J MM hrO^IHKV ApOlV ?il 13 "(U'VffMUt n? ? ?? 0'? Bit>? ( f 'i hod Avwour 4.>C beiaem *U>U R. .d ItoOtl ?' *? *l< 1 MBor WHOK7 HO IV, ( h fn* tfCO>?*D *1. to* 'Ik In r bi> ;nr ?Hl kti tar ui- drrn in pr ?r?*ui-.til4 a?'lUii<? f r t*o ? lu#i?* i'etttl-o?*r or % ifui.r u* ? 4.1 'ii*j t i n ni't>??rta?. i>ji net U fc?J p4t? "it AUtUtrvK &J Afn m ie? b ilrtet 4 |4Mfl Ol hU, fURMAHKIl 'K">f li'h^ <*C A c?)^ to l-i m tp "sT'' 1 ? ? t: iu>fl umi ?ad #1 ; t?#0 1- Mr ^lr Hifit* in n fc?>* ??'% - b * #a -in Pbnt?*, r ?? v . pi* at 'o ? %*> nit/ ?h u???4 ?l " : ??. 74 ^ ua *v^?u ?? M'ipI, v-v+utf Hslft ?trtit.iMi j V.i.i V* Ul?Y, 4 KUtv 3 hou?^ ?* 1 1 iu"ri% r kwe tl%i ?h?- rr 1 1 r-?, 1 I n ffw re?*lr?l * r w uh rr -uli at li, \ri; ?? nuir ii ? # iiK-n'l ti r.ittlr hi# (iwU- lv MUtl I ?*ii^ prl?*a? %' It'/ *rM i ??? A tr%y Kim hl'AVO fMiNr hOvJ< Wif" A ' ^ j iiiKn. I'* !? t . lOaftn^r cr ?>i ?< f <nct 1, *r.| to ? ifM.iii mm. m.'l ?i> i?r a*D?1t* c ? i*t'? nr * ?u M a i ? w-nU ?}"*' ?t'v- i a frw dco ? f?;n? fi b *v uiU? HKfcwKi'i rfc,#Hij^n A N AM) Mfc rtfO 3 i n r.iu ? d *?t I %M? fill K 1 nt ua l?i? n< ft? rl 1 tbm $'?%*?* b<??i?po? 6 *.ut I **r?c!v fua'*a *ir*?i , , ClUte lAr. ?Ifii A >t U? ti.'Ul 4 UHNritfiAN AN(? !,\UT 04^ OKIAI.% ^ ?? /* i-HrMn' d fcari n (iut^> f liii itn ho i-f b*< 1*] nut^r-ru to* \'rn\pmmtns ? d r^nvrf "-o hy iu< ?t 7^ M n?t I ft tUtlfUl flrtH fv ?t.L?A|> wtiu'.rd MVAT* WaMI. 7 EfHt UAU UP T#*N Wi .Ij /il ?-i Imo ?v?kiii4 on tl or t?? % ? wl v?f? 1 fr*-? i t-ruf ? oc o> ?Crrck.it} to/ios. CaU td lt?i Wdil #* * >l l. eirtn'L ? f PM-HliH hOC* 10 UfT. TO ONI OE TWt I -f . ciif '? A1?*H|ihI' Ho g In U t Vt n*j? it qi.ii* Ui? ?f?oo?Kl fl'Kir of M7 furwyiL sirtxn )??' An. d?y C t? ?? tfl 4 i AlirPOWR. V n *AKL,Of| aM> k<i? iV r ,.?v^ ?i,i fi.irir; * m> * b'fl ?* .rlor tb?* lr*l ?*<K.r 1<m m 1 10 n e o* t #t? (r- t'riu#? vi'tO'Mit ?< ? ,r ' Hvto %nd f nt 6l ikveu'H. i ?4T ^ .cih one bl ?? r? tn Hio#4) ?%) 4 HO Hit IN A N 0?, Q WKT /l mb?a ^ abc c<ii A ho n? lr?m K mr ?*- ?tb I f*va (a ?4-#i t I M fu?inl %?" a *??> %tru<i<m iUt? i c u r?. A', iic-e Ji -5 aoa%ra Poji U ^ 4 UAftM UKiY ruR?i*H&:> p*p,to* rir iik A >???<: r un r, c<j t?intr,'. arii?? ?o1 SAr^l# n%nt?l t ? i-' AitL iKArn 1 ? i; t:(? ta?r d *1 ? or iw ? *.act* 44ml??ei 11 m r ?n <? :?? ti tit c ejt.'*i'>tng (b ' rn ?t-*rn I ? *r? r^nr;* if *?o. W ?mei.lieUi alrrri, +\?t>ru Hr*l ua* h*n;>'d ?ti ua !'*W'!i; "* intK OK >?N MNHOM LH Hi A ??<?>? 1 rn'i"! ? ?' f1 '<?' '?"?"I f'l'u'-h* ' *<? ?n? ? til'ilf M.l r ?"? ? t ? B' t ' ? I'?"V ??" I ?-?!!? or Ihrrt -1 ;(??.- ,0,. .HT I). ?- H He ?W 091.1* 4 i.t rp?NiMI'J KiK?M in T? .1 fOrnm Mm innei a* 10." i 1 1 lra mr**not?, fr ?m $IU>$< l>er %* Hi % KLB RO0? AWn HROHOOM, UW TTI* HK nutd fl O' v. it 1 o1' r pArii-il H aicI t?^i In t?> Dmi? f % fan ii prv^f fnajy ??w?*c*p<Wu*?ibl^ ar<* loq<i'? a( fr.6 ffrgi ktfvc.ib a^r^ai. ue%r fiitb 4. t*? o?v * hV O L Pill V a r K r AM1L? LIVIMi# IN TH41K o\TK J\ bu'ii* ^'"iiio ?fnt %r?i<u <vt*r |o it f>?rty ?( i#? ?r t n ? a\u VI.-, 1 p%v 4 fHRIOHMaiTt % bn If fil -ul-b - t nil C'f Ki**ni? ?:,-*? * <1 *i 1^ ,vr t**e lo nt rr? t flb'CJlj. 1 juq it?^ U 12 V> *+i I bt ?> ?fr.ii.(i ?ir?-ei ?*S.v F?.I1*KU APT. IUVIHU l\K*N \ Mn**>?4Th 4' 01 n??r H ?ib irwu? 111 ??it ? 1* vr; t till Hr?on a 4Mtb rtr*l Cl?aa H Mrd. lUtltr&t ac'uo ojtMSr tlor^ f ?!? 4 1 b)*> c *oi rr Cew'ut Pl.fA **T runic K' ?0 I.?*-H \ f?r M. J b 'a H?rk HI o>i c ?' r ??f Hu* ??? an<1 i.u?<ht ?irru ?r (? *? ?*??'? l?*Mi?^n? %? ?% b- 10 i- I ?p hp cstty Md ??? \ o*#- 1 9i? |,e 4 r?* * nr? A>?r lu?n * A* >* ?ti Iwr vdH i. m %i ti r I 4?ihTLim?N ^lf? Hs? ATaXS \ -m* 10 a prtv'4" ?rh*r#>ttwvA ?rtoM.'h-f ?? m H-r+ Mera 1 r?" r^'HH Apa*f ai J6i ffcrfft-* | ?? ht?a ;U \f 4, k ??; il \ ri i?h ii> f * ? ( <t< ??m aNi) H"c3?h?occ <0 ??-! t*> -m u In * m k > f? t?riv %??? v?ou>: U uplufl t > K> Quirt f auriiijr. aM 4<B t c.rt* t 4 ? K>'i r a AHi> ?|IK. 114 V Iff <4 Mo A Hi A \ l' to iliv rr?,n,rf m ul?i irt k 4*.<t rt ^-lr <u'o H' 'i ' t - I #? .T Iwi yrf ? ?*r In! ?* - r UUf ?ir Ifljl ^ ? ?' ti r."1 M QJoliHi rl fM'rr ??? -l^Sui ? I < A 1 ' V 4*1 UlMl K? %N A A tl 1 A) Hj4liil#A #?A I o r^in *8 *r "u? m d..trn 4 tb ?i i' m? %ot *>+'4 *t 2? 4*ti?ifc r*i r *1. 4 Vw nu * W?#4f wr^-. ??t H him in ?ai?l?l4riirf r it |*iana a. ti. m<? rm Ia4|?r a 4 %* ' ?* 1,41 Y Willi A A* ;l.u ?if /V r r? r?i>d? 'K IU hT >?4 Mh 04 l?C4f?-*r nri-Hipi ? itp ? ?? iiNu r ir 110 ?r ? ri ii*f>%a %n'1 ?? 4r ? * r fill ?? i?i M? 1* n ".?? li.nn 4 H ?iH9 *1.1 1 wn WJ? 1 ? h il ? r*i, 04 -*n # irinii P . c%! f' -V * a t vl |?* r?-t i> t ?>fil ?J? i:4 nr 41 id 4 04lty i'i'?4r ^ n m i* rj . M? |.l ?? AMrliRi' K??oV M?k'4 ??%1 .ia vN i c i' ???* t. tl ? p* **%+ l%u;i v *U oil h id rn at 24 * r?t 1 ? M1' k rr new Filfb \?rntn dutai ! ?W4M. RIYaTI r%HILf.4LlflH 4 in THI VI \ fi? .j On ** 1 ?:??, o 4 Ui 4flib o* ?iiIk??i 1 v1 ?* or b * ?? I i br *? ?* ! t*?ore' ; th 4 ??** ti** 4II r < ? * roi.%r Ipi c ? I rlr # i?"ii g^r *as r q i"*^. Ad ' i s M ,i a , b? > 3 ^ ' h t ? \ 1 1 l m i ? lfi i*r A a k mi *? nr?*>*4# runR ro i.?r. With kr. . ?tr t?? Ir if >4 r? 1 ti?%r ai m aqntr* A'wMfrr . u ? f-H fRl ?"? n?f r |m ft. | a ? rr r? A 0?.t CI feat i'' rt*Ct*tA rt li t in ih A44 'C.tirt roll r r - f 1 H rn ? "l? PK 41, 4IH ?<? WlT 1 Ab < /I ib? m ? rrn mi f44. p#Kb #r b<A ftd ?old ? ?>? H| Ml t? n?vt* i r**pr? lc , w*y 4? h?! In a urt f ii # ?r?tb ''nrf # b- r ?vrry K4ir?.t ?*? till b* t)4kl li 1 >rd .?*.-?> m lv^? h?mi "vl r a iti4 00 t ' ? t vn*B ? m u ? ?ift^ (4ni A^ph at .SI ImI III ??, ? *.l AT ?4 * #rt kill or K1I- A?. r*HuOA, WITH uNR \ Hi.' Ir i>DK iDmA Vl 1' I tl '?< or I* ? r.g'e (H?< * a ? < r * C B< ???! ? ft Ilia ?'*?, Hi * 1 lirM* ll >'l?a ? Ilk oil i*a mo.rri> Mipr >**n r. i?. .ho a? ml* Mnm. Al'i'lj ?MSh| i. -trwl. >fr? il> r- ?c t"l Hn. il ??,. B< A PI!.? <1* B ll T ??< UH-'Ntt ?Rm lAN HC A0 ? ?"*k ft iiw-l? fnralTk-a* inch Hntm in it* mvhi >? ??r ????? ?ha 'ml ?<??? ?i V h rr kfwn ui in ll gtitrr m IS' fi'll wi?-?n llrat ai 4 arc <uu trtiiA b?,A? l?- ?tOO? TI H? A . ilkillliat d n aaA vi'a n ? t? arroan |>| d with f.i|i o- pw ial Ta?r. If ? t~iaa 4 n*|>'4til># ??!?. I k>?Ui* ||M ? >( Mi) i', .-I.H ' I. hr nam. a,,. > at M Mf llr>>jaha arrti. Mtr U"AR1 ?* K f*H H vRPRii**t,Y rc? O i ?r#A lit' or a )Mr1 t rriatt A >MB hairlf furt i* I r a trriiTiaaa ??" <?!'? ?t'k In I '<* partial Dm > %.. 1 ? ???ail .??i?? ni?l-'*?a ll??r?ldi OaU M.i arnrrr* M Afrat Ikl't . ???at ??? Kroad?ar. l(ti*hl'-A RaCK fa hi ma l,<> I.cr, I> M ?1? to a a Nil anu aal arifa. M $10 ixa m* A. fcr- ? Una A?1 ' rAriraB ua Ha thfd ?iwf (j- R i 'rr-.?iMt tpeli fl ml 'indma nraat JhrUi> ?a- u < n-aa Ho ai <>?? <>?i *?>?, rii attiry to i.it, at'A-'^r* '<? ? aiaa'l nr t. rr>* ilrnv ,i rttirrfAr <??!?< nrunin*b.<l Ap I- at 1M *aat Twain* aarnrtk A. ft B|<*H>-1?. I.rt. rt OA TH* i>t or ickhii ?aaal ?t* >a<t *?tf ,.h'a m?> a at (t Vw t > irwaatt ? IIH l?l*r>a l K b *.>(? ruth a -*? ua* >aM*-wa*i?m>uti>r *h'*rb m t tn-k r??d |* A*I f q ? iii' h?> inl a r4 r.inm., .in l?? iA'M II >>r to la*, ' . y I < auk Koa A, ??. lam ? ?*?# r-ota n n ImrlraMlOhAiUaMII Waahl. ? ai. aqaara. lanlk HfARU IN HA'iAI'VtT, HK!?LCA T? ?..f rn aRI) ?ki**#ailh ?t'n?tA- r?K SrAi .?i?u la t?a en -, h mi* t. i aHm. > arra-ra ilMar>M rr.aat.n An ainrilrAl ? > a, All I rr ?? ? . r >.-a Apjitj a' TO ?a> B! ti l> ? ?MHi- H A ?r??IAfi l.*,l* A<n> MSB r. ? 'n*i? fa i ),< la a (n-av?l |, tm- IiliIh la AA rfcutctirhar a-- l??oi* ap? ? ?? n Ui Ui* A^aaUk lAA I aa.aar*. Tl-rr ai?a? I f r><|JtraiA. AitlrMa F ?, I RaiaV v0?r fit ltr-? da>* h <? nn ir \iTKi>- neaR ??*? rur?TKB?rm ?I'T?| Bj ???wK'iiu a kATK^aaprraAi# aorirty a A I -oar* , AFft lot ta faat ?? arj-urA, ??A lai-*? av..?a%a1 (A ?rl? kr? , mom rncr (Ml I rr Ti->B?k aAJT*?a <xu l,(lt PuAt (Aaa BC AllO ???!.> It. A ?NaiX fAdll.t MRIfO ' |0>IB| an. 1 s o- ? i?- > ?> laati aU AaA raat V WfOAAwaj ?AA .i? |?. br ?ij aAne. ?ij| partlnlarA f Hi ARP * ? KR jiafC LTH, WlTHlR TIKTO ! l*?n ) a (A nl ?' a. kill fal.jn farra, U ? |?rti??a fa 1 m? f"f ? V n'lr|A*A ?'A art# I "mi aal ka aortArkUi AAa<rr?a a. u , boa I A t>Mal <4>ra BOA All ? A -1 A' r, n a uMTMHII A*P friri ? . ?ol' ^.fhrt?-i. iwtro >b. ai d ? Afi*l| Moia Ml J"?lr* I * Ha .arr.at miM ti? prm*iT aa A #lr %a r (Ar?.kakaA. l All I iMi Mar.'Uif rr AiltJ* k it. ?n? >>u a iawl a>?'T? r u if* ir?ii, a in* "a rr* ???4l a?i *t? im?i a*>'?ii "t AlUwAjfrr ? JI'l .H Mi^a a..i aia par ir Ann ry lettg *?? * **? Aal lr? k< ?| r? o*i? Bi'a K II R"1 "UI.TI, Pt A KIAT R a> <a ia | r ?a a f?a|ll/ ? h?-? larr ? ara ?rw .? a.' .av? lua-'rr- A I A aaaC B., N<? M l'o?i >4Uoa. R. 1. bt,?*.i' a trrRrt vinr wcaci ?raa-Mf Ir ? rawlb aRwa ln-tru-?i ? (.a lk? pi?.i ? a> ? .t? ? . |i- 'aal- *?r *a?'T"* a* r |?lt*a>? i r.* .?r ? a i i ? > MM ?? h . a If <a? ??* Ra? iivi rrafir ?L <AAW? kW. I. K . Hr aAlf A r?A?. Pm"'H Euaph waf-tajv-i /. a ?* aii RiiTmrrAwiLT. I '- * ?r(i >a hi 'al| Aqal rs M 4 raar OH twn lum Wmtm'i r- i f.s par -Tlu WM na?Tf tT*A ?mia. r?Hr?~~r? a. TAB AAAiHW bn IU fdAM?A?. li' ANl' WaR1R-?-BT a ftWM R?R. ID A 'i RAT ? > r M? h <aa In RmnAirm. tkr fa-ri?? AAAraaa tail IMA M ? r?*'A ROA*|i W*kT?tV-l? WRO KUR RT ? <IRRTI.?. riar ??<(" ' lfci>*? fry tk* l?' - ??lr; ?AA' ara? A li.ra aa* tm li'ArtAk A4a-raM *a /. UkNA, Jf, fcrua.ll> a. TiMIURaA MtiAKUinU ^(.AbiTToT^li. IM BEH ywi "?? A aD<, If fs . ^rtv. r i .nib ???> ? ??*> ??.?*.??*. 1m>*iH?l aaaeaal 96 pe M ?"? r""1 ?* *"?? KH> ?Wf (l e and r-qulr-d A< ?"*?*a ?u?'M fail PA? ticul* if t' B , I uu jo ?n i?r? for ? 810* B OARPIRG.-A PEW 8ERTI.KMBN C*? UllTAlB a ?m Hoard. vt'.fc tilaaaa i H??>m?. -a 1*4 rtowerv ?e Unuv pi ei erred. Boakhino -TMRBB r< omh on bbhiwd pl on r?o W h d alb K>ard t.) y|) }lng ?l N.i 41 #e*l NUlb ?lint Inmuer a' C oiduoA tlefe n.c ?? eton ?o el. R< * ki>i> ? -non r.i. mui mm abmcc re M (i ? 1 1 'h eitfeitr Kii ?ii twd. ii ? bi<i?r h?i >4 -It 'lie a dru Imp ?"?varnar'a nr g*m, htih Ac M' J*J el 91 M rill en b 6i*l b me e?at il lb rd ava iui HUaKII?U- A I.aK'IE HAN -S H6LV ?c*Nis??n Ir oi R<) it. fn irl, <eiib It. wn, to a f?tt.iW. oa l*rtna r a ?.i.?t.>. -In t vf, r? ?,1 n . ui< l.i kMkI- "ie ii' -Ui"a i i ret 'r.nt In .V ?i-Ji??v and ua uf tax fiuv*l la ha "ity Aj plv altC -raili ri?' I <oi'.wt" lk<* far* Bi.oorr.TW.- m i kt with k>am i rmukir ti l I fr t l k<>m?, to a l*iblly or 4A..tlru.*u; I ?? b iuan ? p>r.niMli "faird a .d or. nu'>d' lnik? rg'icumreirt Hr f- inva ai h?'ip*<i appii * ^ % a i tonrr aira*i t* iwwo r kiiiti iiv?i.u? *uo Ail iuicoo/ ?.r?. tor ? ue d%v. Ki.Anli iN ?Ki OKM V ? A OaA flitU v!? ANll wir* i r#Ui#irri*ni*mrii run *nt .i ami 'if am n? ai ilia a* r mi* tl ?' r. *! V) <!m* ?*' pin"* fira muml-a Ir in '??rv na frr?l..ei HMM iH Iwmi ui ideraie. He.Arxeu llariaio aur Asfgraa a' rrr A BOaM> IN HROt Kl.t N.-A imixr RuOM OK HI, if ol Bi-.n t c u 'B? >? ex d B or ?ul ?'/? for a fcJitln o >a ?i it w t? I <j.'?:t.iL ?4'h n I ? el fa iniui.tai' w*kor Ailaoli.t H'e^ifrtj A rie*b A . b. > .CI Ur -h 1 ..dl ?* 11' AKil I? HI' KM M.-NRAl'Xi ?u-?l? -tUD II H'oava ?ul'?h'(. f >r at-n l?m?j ?U ih?l' wr?a or hi icir rrit'iun r?i. b? i Maina"! I>? K H 6l rtanda ? near r u w n aixt < wbart a far rial Bi i a Ri? IN RD (IK1.T".-A ?'H >Trt m IT i r Hn >M ? 'P a rl fa bo 'w; I le*<a>il nod ar*f??l !a n i*H'a 'r'ln fu luu w all Hrp l ant Allalitll fa?In., t) lat -'ua'jr o i ki lb r. irtir ft d Kottd In ? p-lv*a furn " o> f .aoi>? lai-tm* ?ju.kun ?>?>ae, ceoonc doar rut from Kr lIIi|> avu us B??*J Ii IN ?hfil>Kl,?N - A GKVrr.IviR A>ll> w 9g c ? hf-arc u. uk id .ia ?l'b an onfnrbtMbed *o m tio ti ilticD iir. ? '!?? la ?f i.ll?fi an ran alao oa&aooaini'MJafail. b- h o pi u. ?i 41 k ii iimib? itr?n Baku |N HKtKfkl.t N ? A UXNrt.EM *R A"l? ?IFIC, r Hi. <nft> rani ? djho can Hud a ?rni1 b >m?. K.i?rd ? n.i n? n a ? ?h (1 a a n <?? lw a h'l-k dw-ll "k: ' el* ii * fn ' i|ii ai ai.n arlact la a private airad *.*n ft'ttlly . l-i lav ptriit ar ?> rt ? aval u- ? ar? fl?? i ni'ai' wal* fr >ra f? f 1. rn ? II rirtwrate adert?i ?Ub real name, Uons ?x .M hi raid < ibc*. B?>?KI?IN IIRO' ??KT.V* -111 'T.INTO* WThKRT -TW.i ft f f >w ii a anil of Koomi caj) be ooc Jpled Ikaeut ol hi? ti a ) D *M tlial d j ir. Boa H |> m HA'MUl.T Hf - TWO f! CM A?ll ? l\>a r fiiu* al i^le *ai l emao eta *>a ?nafi?n ? II 1 Aftad m in (irraidriml rttl la Hmiaa anil fu'l o? i*m*l H wrd at tn7 H r rv all ca-i ' oaar AU utlc and #ail (Irect farrlee. tnrna ii iVrra a. BAhil IN Mil 111 HKu"K<Tk ?A 4K*TL*?aN ?NI> hl?* ffr it vn*!- xan'l?m?n ran ha aernmm i*Atnit ?rl b 0 n am anr b aia r it f?? * ai llil H?nr\ atr>*t cnrn*r of -la a p>r H a la* a lu"Wa' aa.k Iron altker W^lJau? aior >v ink > r?.? Hafi?a..pae tl an a d r?qn r?n BlAKii IN H O'KilN HKIUHra -A OX iTI.1 ?ti-n and alfr and a rt (la ?ai tl?-o<*n ra i ob tl i pi a aai.l a loma a'tl" 'n'l i r pari al It aird ~a**9 Iba e ?ra b'li f?a b ?rn??a h. a p ylor *i <S Mi" a*a iire~, jue dajr from * Uloai ir'il wo iatii?i t to-Kultm fi" rrv Bv a \t?VNu i.*nti.*m .N wanted. H'laan ami a ?r I fnrrta'ii'd ar<mi Id tv?* ?"ve I aatk ??rd Ad r?aa W , l?'i I/O terald nix, alalia* trrau aaa de<trlbiu4 iw?i '? aiioct til l nthv Bihru wartkh-rt two h-steii in a / r la o ?imar'a fanu y Addraaa Ueo>(e Clay, 66 Otlaloi |.|?ce ki?' i-n ? ^ ELtOaNTi.T riRalFHBn ROOM"* TN TRS HOTB . N iiari'i rifib avfiim . ttr. i.? I ?i w aa-J Tvaatv ?a rnn-?at- Ravine cospiataa the ?pwuo:u rial f ri? ddrdtnibia b 'rfl tn* proprlolor i? i epa- d 1 1 n> .t- ir rai | * maiita wttb fiml'if* and a|a(le ?rntVrano i im rn4 time at able i>e b tn I'rlvaU labia* ant maai* a lactrta aa h ' *? 'if'-rii fni??T i-l. Aha i it a nil niK a GEN IliMt .* aHU WiKa 1 a a) Im ii lainri* In a prlrato f?m. } reai '.Inn in Murrv HI 1 biffahlrwk fA*n .aii'b aaan ia to " liar i'nr ?n rni f? i rr ?irt Hret refereucoa raebanjerd iddinaa A litrur i fli^e j'V HN IKHBII KOOWP, WITH B >AKI> AT ?0 WW " taa 1> -lab rtr**t bMwn Plftk nvanua ar d Urna'* ?at. Auiul'lr f'ir fmml l?a nr s?oll?mfu ' f .ae al*'..- - r??,aa atiJij Me er to dialler, Ii iwbiei A On., ?J f nartneaui el JjH HH1RIIBD H'K Ma Tn LBT-T'i OENTLEWEN. AT ? II /mi aunal Dftr I1-IAH1 ?ar; balk ??* aa4 mkmr eoa viei<i?aa rlag>9> p*a? Ike d or V6'ita>>u' 0 ivrd ;M NN -HBI> HIXMVH ? two LtK'lB. WCI.l. ftlU I la bee ruiaaa to V< b?'l"? al' the r nvauia inca la a Pftvata totally a k? ra tlx ra a e on cblldr'a or biaMnr 4 tern. \ oner rata. aptiH at *7 Wtat fhlrteeu'.k a. rent, betvaea Tlitb aid Mllti avai. -l-a. ift Rf?irHKl> EOOttf TO Lrr-WITS R'lAin, POk r alr.vla aa- l!eae< A neat a*a!l addu for nr a (Ml anu la aov iwurl SiAjaa paaa tha duo: ? far iarj mlnuiea ttefTrtrraevrlaiiired Applv at U6 Eaat Hroadiray u'l KMMIIII HDIfHoR BIRll'.T. "O I.BT. r ui ?ai 1 ?a?an "tilv wub-ait **"1 In a T iki prlv .la bouae, Al ?? ? it ? li.ffc airaa , a taw noora l">na Pi'ib nvxaon uH lMffllli ROOIta ? fl E. Cu^FoaT aMi.B HJR P pl'kanv R iira ai.il IHedroima fur amal famidaa, at 116 H'r?hatfc ?tr. r> tear Krnw Ibiaa 'n aaarab nf ararm wi il formated ruima lur tbe atnlaa wwild d'j well to ca'I and ar ibrm ftjM'MNInHkD Rt OMH kNM KEIIHiMiMH TO 1 BT-WfTH r t *"1 fur ?>' (1* ?ar,|iamam Kaatlaman and talr^a In a ?t?a .!,i; r ?1UI<11IA1| b- lire, a Ilk all tka ai'f o I nnrnre OKtita ? 'relj ?? cated, nea- i?ua aaxl au?ea laqulraal S7 Bait Klrte. lb atirev vCRRMfcBD RP(iM? to I.rr -Tf) I.ET. IR THB I t vtrn >4 a atnr It p"1rate ami'v a ftjrr.iaked M?1r.v>? ami " i* urgt h tr%au aunaiie for a ?? atlamaa a< d kia *i'a ? aria 'try Mnderata. A fj'.j at Kl Hadaou Mrret, aaa r ? %aa< L'UMKHtP H MH.lt OR noUBl.B KiaoWS +0 1 Btlf V aBVom it. ?? 1 I, A ai'trliy prirata f? allr, g ae4 find \j ta'lia an u Baal Baaotj fonrih a -eat, >?tai~e Ir Miir u tuid Foorib avaaiaea. Baal o t teferaocaa (tvaaaad itqaltev nARINOBB VCRWIRRBD APARTWBRTR TO LVTTO Ki |> f rtieaaen. wttA parital H.i?rd la a prlrata faaul/, at No 6 caiveraM' plare. hefaracraa aaa .aa?ad IB A QCIET PHIVaTI HOPRB, WPKBB TTIERB ABB n i board r-ra to et At. 1? criaher I a auit 4 Ibrra furataBad I ioai? I a iba arrond Ikor Oaa fa bad i mother tr aeoa-ata ?i.k or aliboot Hoard. Apply al 396 Itraoaaa atraat. tear I'mtft JRhRET CUT-* OBRTLEV AH ABD WtFB CAR 6M* l>rt? rWuaau fnrrtakeA Hooaa w lb Ho*H In a anal private faaclly, Alan a aiBgle r- nil em An al l?l (iroa at rrt It la leaa tkaa tea ?laatee' walk from tka ferry. LbHaTB(IP^CT.EAB AND COM PORT A BLR ROOVR fr ? 91 tr >1 10 a areak, or IS nan la a n!#b' Sa*iA at *11 b- *ra at tbe ott lr* and oyatrr aa'om, ?orw o* frlaca and 1Li?\paoo tiraMA PaailLaa aa^pUad * Ilk ^.jatarc al tee ?bone* act da. LCPO'UflS - PBAMPORT HOC8BL fORRCR OP fr?iiknrt and ?iii.mb airerta J and numndl >? looalrua. tr?Bi J5 to 37 nrnta par c abL Bo n.a ln-ir |lu>|.< per aaa Ik. trood rr at?nr<uii attaakeJ C par al. night. IOroiRU -TWO OKBTLBMBB f B AT WOCall ROU? I lorrtbaroaa :iad a plaaaant How at IUI OliaWa atrett. wtl) c MUNAa T 1III.U? OBNTiBMRM WTiTlfRft P?1 ItJHT fal Rrruia In a private IaiwIt p a**e rilial I V t at abirt) Maib atirat, eor ft uf LatiBKlna avetrna, or addnaa W H B , toi 1,906 reel ufllra kf BA * t.T pi FNIMIEU BOfiMB WITH SAB. AKH 1* a i h nr aitbi 'il bnard, a.iiw ile for ? vanl atrae a* d bla at r? ainri* renin men u- rraprfiakV ainirla lad.aa ui le.. la a mall p'lv -te faa>l.> . at 1 8A lAaf n< atrrai. near itleaeaar k*B ob two rutiiin prort r<.ov? ro lbv. ?Rk 't riln tp am. . |M or tarn-*.*..! for fur tfc-r r?lU<-i?r? ?vk l| ?< lit Wtrn Riav Ik straat. P irn?r ?ntk ?T* (V Pa ahi/'Kh *mi> a" ?n|U u. o* ?|wi are kan*?jm?'? 'ir?u?*i us ????!*??) rri? ?? ?a*a ?rv ab wi ?* nr BR mi A?M. u m u<! fW ufipuaMr tratq plan*. RHH04 rk-with wtin imr; ".bp ob rupuR. to IH In ?Burla* nr *B??> R?V rvrrn |lrn aad f.qnlr?<S Apt 1/ B? SS Wt? 1 <ratlf #fhLk ?mt J Kt< *R WIT* BOARD- A P ..R ANT PR1RT PAR H Irr rd *M>n? infiiPTt-M. l? 1*1 wl*fc in* *?ttVn.*o AM) lu> 1 1 1 A I '!<?!? (UB. I a h*r? ft ?r? %r? n > < Um r> rx? rtu > u i.jfj hriM*>| Icq i ?? la IVurtu ? Room w??ti d.-a a?*T t rv, ai? fi?r< a hid H rn m vt<k G rpNwa In w* bna? la raaim -r*ua-i 'or *r i ?* m ? tiar i*ro f hni ir***|'i' ad<i m -list? I *rtia? r?rd api \ to B a R L A i>aM A <1 J oka Krt ? t 3)1 Kktrs. wk? r? tin tuaini.a* at cab b? ?ra? co* to LRr-wrtif or withoct partial tv*rr, Af plr at *i> Th'rtl Mftt m K C. I W-trilH PC I.I. OR P ART; A'. hoard, a la hob ?<* I?, palladia ft? t?o ala< ? %ne?. r?4V> \Tt aain*l* pant fnin tixaU-ia niiri K?t/?r? .on titkaeiad. ?P| I ' U IV) WtAl T*| ITU nrtm, BorU?aaa; atr r? ff < l?*k iwn X<> HT-kKPARkTRLt OX fOOtTIJBR T > BfROLR far?.?a. .? a ?*rrt 4 M| rrq ' itif n , rJ a k?r. L* funnel t*ck rarl-* uui *?? ??? ,ar ? um ?v ^Ic IT M p?r wwl Apply a! kl burHo frypC rl.tr-TO SINOLI i.KNTLVRBK. A PRTTaTI PA ?||) ?ndl '?t ? h? l*.-ii?iT 'urplikMl froot Rt?*. wltk ?.i>rAr u? rtMiiii ilo *, Akd ml Tnal >m? HI ?I If A II ?tlk ?Ik- nl pAitlAJ Hoird, U > ? 4-r?l? r? il D"*i?"Ik? ?*i ir V?m (mpf>????i. a HMf'nrm i fi I 'f Wm lUrMcil anal link Aad H?raiU> ?w?r? rv I RT- A OOVPORTABLr SBOROOM. ri'RRllHBD, ?n nan i? (if if mi iwmiAa Appl* at il k?t ?i WAV1RD- RT A ORRTUMAJI. A RIOR PR iRT RraMB. If j. olhl* la lint man, wltk or wNAnot partial nnmHl la a n.| iHakl? (<aH> AMim A boa KB UaraM 1A, A^TIIi RT A TOON PROPRRWIOR AL ? AR ROC *? hiW a Ra?np? w4 ?BRaat Mn?4a wVi baa llr*4 t miwi v>ar?tn bmHPwt fcaaias a hnm? la a ra<Ry rrl-o* f-inl'y Ar4r*m bvry T Rarrtaa. tuna ? laara r.1 1?tee. WARTRTV HOARD, fORtlR WTRTRR RT A <?RR l?iapa.k??Pra?R<^IM. tka lAtrra-. f mTm t- ?? ??.fcn BAflawrllr^T A4dr?? far tkraa da*? 9 ^ . ? fr?h? i?r? at*tu,? lr*a*wa. WAI w* A ?*?!.? ORRTLRR AR. A Pl.lABART " Rimub. *M? Rranl In a pt rata f*?HT IW|nanlt ?lta ?trd la i ha Pink w* n( ttii* Rb Itafarafia ttnk xiraA k**rat B. W J , Rma<li>A) Puai ??< -a MTARTRD-OR* OR TWO CHILPRRR, TO ROARD ~ ?!* a waanaa wknkaa ai'Aalh <*k?r ?Mr?: wiall i*. RlRWWR mr?f 1 ? if flad a r ">1 qnlat a >?? ^ Atlaalir aAraaA, IM^t, aaermd I nr, hwik r?*. A .1l1D',,ir *??"*. * p'.airlt roR ?? I | s, A w f' k ir ?, r-l . ?rn a.lr.ir-to.kOMl. Acd.iw Jlffc WaaU. ??l<n *. ^k a iiiaua ^ tap LOUOIHQ W HU* * rukfiMlBM ZrH^rt tmahj u"^ W A*T," ~frT'lt.Tli* mum.? or I'Miitu. if r^^r.vnArr^r.s."'^ *53a ? evetiik ?tnium *H1rm. lUim un.. ^ m, m M otto# tliHUti .-.no* HQUA*E, OOMIH* or dUlWUH L> Mid Bank Itirru ? (<nita of aor nd a,w ** hoard t ore e?fir miolredtJere end *?*?? paaa 14a a??, nt*KL>'TH 8TKBBT. BKTWUR Dmvnvri pVe *I <1 Fifth nctin ? ? iVwJ at d f'trnlakad Kuoaa r?t If "btait.fd suit* h o for tftll- nan ur a lao'lmaa aa4 19 Itealtr. toti'C (Mttaiak Ua oa <S?rn UnpruTtmeuu. M?f? rtnii m-hMinad >1FTH ?viirr*._TO OKHTLBB**-* 80IT 0? l*t ?'n meU t urow b d Vnim. u firni (I ?ir ti ?t, a as nbrr hooaw >.ii,(le or enaulte, ui lot, to gaudeiMa cmtr bieaktaai ae.i"?ed If flea.j r(l (>.' ?WT MM B hTHMT-TO L?r, A f?4RU>* m D mio He 'n* ? oa ue lira> H km wl.h to *?<! i -Id AIM. a n two Kiavia 'or ?>> *te gauileou-a i toner al all Me m eea p?cn?i>?-d ________________ yu CBABLTOW HTRkkT, H?r*K<JI V * KIOK AlO OO .i^al.- * ? 11 "f k'?i . ?. a a?i f' >ut Ho *u, all u. tMtHird (i?m r tn ft with rt a-d In a f ?>n l> o- ?' i?t? ^r* iifr, Uie?t '?n i e it ar* retired near hi tk a ??una oar* Bwy alter i on *lteu lu no*kr ttt k mi* a jlaiiaaot ao im. fire ant |W If ? #. r. 4 , ?IH WakHlXiTON rLkOK-tUOMH TO 1J^ '1 T ?i li Hoard Hetiraii) I clK b? ?te nll> of Waafe bit a tqn?re. il? kon-e m 4Ttb>- m ?i?*rn inpniit D'riiia kkd hat fear buaraaaa w? taaeo. Kafrj-norra aa rtaiged WIUT MXTKtTH t-IKCCT. RKfWrkA riTII and rlrtb ??w;w ? To In, a kandai ?rlv ra*ij<fc*d fn ut Ho m 'or a ?'iif? gert mi>n la a llr*t e aaa k 'aaa a*4 *Ur a t >eticb famil* l>*' Uo?. noa i'pa? ed <?n Tn'tait ca t. and au*<-a- tt'farenoea eiakaoc-o HI IK'lk IU STUK'I , TWO 1) Oft? K 1<T OF HIUA> way ? Oaetleui?u will lad o-asfot at) r kuojaa and ffont f<?rd In k qnlei a>|H h ImeUj. ttnai 9* aud M Mr 1. ai 1 ai.d ( ?' ?!< ft uHUM H'RIBf, aHU**1 H**Ki?<?? A^MTOil ? hum - k.Vxiu til furolabo'' Knlta <* iraa. A? bf a< d i v?rj ty cv?Dt?nc* for kou raamind ?viuonUeeDyj ?rtl? ii arlj nnt? b ? f.T anal1 rnu~<?abl? faaUUw or ?BM ,? iVinwi Krct low to peiitiaokot faali IO|\PHINC'B HTBIkT TH?KK RU <"BS ?? ,T <JT lO"' H ay M??a*Dt ?"*>ma with t-t lr> m f.H tl< b> N I ?r ?fa; ?rk l'-r 'i "O Or i 6 i* tUt fct tan prr?*la?t from r ^ to V, < loo<T at II a ? fv. | 'J r K UbTH (ilKKEr ? Pi" rtl rk 0I<1III<I< .1LU - 10?/ t rr wi to l?t wttk fall YiArfal rinard. anltaM* fw K?1 1 rmen a.id their wire* aud alnnlr ^untUmou. IMtnMi feM |if<l 1*47 KlOBIH HTKVBr -TDM.KI <*o !.<!(>?? Cifc Id I lai-a on iba fl'at floor a rod -taamra and aonM iiiliwlTi'nlw ruv Bi MlCWalllN *ltk fi?d Ho art, t j thrro donr* Mat at Broad war, opihmUo tke tfi ubrarj. T A A *t'I.W*RRT8THEKT, KK KR QRAVO - LTTT ?KO*I)OI<'? fo? irt n.n i, at au ?>l al? , 'wo < out K ladlaa at 12 Ml per aw k. a Died iroU i*kriag oo Hi ft tiuor to man aoc al'e 4f? 71 93 1r?j RIKtCkKR BfRiET.? H k*I>-OM?' T rVMr * JO Dl hed ?p?im?j til la , XI ?.a?l? ?eai ?? n?n. In m4 or ? Ukum MOdarn ?Uk kJ taa ooufBuleo 0( >p|M above. 1'H FR1KC* ?TKBKT -THIR ?TBi.L PC?I?UB? tJU bim?r baa been taken alnee lh? l?t l at ttf %. MUb U'*. ate o Ike ('larerd-m H tn abo >t?ara to Inmraa l lib. If ttit be will let bu K on 1 1 ???? te b it ?u? ? (tnt tan. tee for a Far or a <1 Badroom o?u>oin? r<'r? (2 (I' to #4 t'er ??ek an bornraobar(a fur t?o t atiamm* f?l?td 'icci pjId* tkc aaaia up m? _____ lO/l TIK1B 8TMCBT, TWO **0 4 BUOtiSB ea-tu' Hrovl ?? ? ? bar'' a i farlor 0' M tt Mioi-n Itoor !):*?'* fii Blabed aa >U?pl i? nn tnett, two ?o.a ler r noma In m-i t Ra*t n-D. ?Hli ?> ? witb i it b>M faat auii tea, In a anikll prtv to lanili . i??a. >.atk aa I goutf al'ern anee 0 KIJI HTFtn, HBAK truiH't? ?? R1WM ItOUA fiieely 'ort'lrked k^artmaa'a ananund tor aonfcNttkW bona keeuitiK aiib all ike nooreul^iisea. oniodi-n anitM| utr i.?ti? fieat baddlac. caa. walor, As. Menu law lo i aati i em bla la-Lanla. Mkl FOUBTH ATBMPI-Tm LIT, B'KJBR I* BaTH Li'll forniahed oo the aeeo^d flmir to a ?m*l. faaUr or a few elnc e n?itvl?wara w'tk lull or * vdai itxr^i Tkebivn baa the nua-arn Imii'oremetita. and tka luoaUou la Tory MM tral k*frr*ncte eici*n*nd tKU (*} ilkO*il?aV-<l'.l?riia UIXKL-l few eie^aaitly fn'nlabrw Koonaa for I an* ha anraaia* by aoabaaUoai m tka ahoaa k'iaa 210 H46 flAAIIVlAi. M ll.l IttMk or MRfl? A Hd unciaimed? in Itank of lu*la"ft and aiarwk>?n waul a* bntra. f mnvii.tMDii ta n.p-bw ('? Wi ?i lit "irulfT Ota xihwMt h % H H i Ts pnvi'uir UUH? rwaraaa in>m wt'k nitrated facUMr* f T I fcrtnt '?iaii> ana* It i let alUa. rbancaM mo rd< a ad UtwWMaik bff'dln H?-nkf aa<t kafrartagt for aala tv*i> r<iR txjuuu op thb uHOtuii ?*a rm M<?k of ib? oMy of Ba? tnrfe." Haaind "r?owl> wny-a. lka (VMp?rotmrJ?a?M aiitll Ni<?t !?? rrtnbrr 14 1<MD >1 I o -tar* ! VI ?kM Ik* antr- will br publicly o ocad, fur Mr *? ir a r any part <* A* ?iibi .w two baa ml r*fi iy 1'b tb'?ia*<.fl a -II* a<* tea ??O?okm b alar exivk of 'h otty of We ? ?o-V " ?iuk.,rna< kf ofcap >11 1 f Ui> Uwt of 1M0, and biunr la* ?? ? Uw? Dam bo Ootinrtl. apurnvad ay Umi Mayor. A jruai ?, 1MB, fw la erraalar iba tape ) of 0?? a*urr and nM>>M tha MSM ?arr wab for eciuBtiUtiag and dlatr bating 'be im^ lkaaaifiHuek -ill boar laiarrM at ib? r?t- ? ->I oar Ma pararenal parabla quartrr raarly an. I pr1-w>.?al will to I* dwatl'lr oa ti.a lix d-y ?>' Niironibar IhdX Taa i mt>-iaal* wtll rtrla tto am<m< 1 of >i>l daaimd, and ?? prtor par x.r ki. d'ad doliara tba--?.>f an ' tar inuki* aim pr- v?al? ?ra at rr. i?d will ba 'a>i'ilra?t t?a dap. <4t wtlA Lka V?h 'a: . o' lka rltj . ?hkl: w-o data afinr iL? o rttea uf tha Mda. ik- ati.a astrdmi to -baaa navMUr'iii. ta. > id>o# It* raw.ur a no Ikr aM i t paraaauua m tka rvjnptrnllar lka moatru >f <?a karlaua 'or af-k rapatla tka parti-a wl't ha rr Jt;?d tr, i oarliiVialaa f r a j ?! Mki.unW tha p%r ?h ?!? 'UK ?(t baa tat liMw 'm? tb- C*ju+ of viriuair lark pmt retina "ImM ba aaa a?J and antoraM ' Tiapn aa'afot !>?** Wairrtnnnk of tkr fit' of ??? tor*" Mi t*? ?a*r *a"iwd to a aaaoad anralopn aidraaaad W M ?a. rk< l> raaarrad '? V*> pan of t*>- IVa^uottor totrqfMi aay nrallnfikaMda I' i n ilitarad nwiaaa?ir m piuma ir ??avota -W of lka KOBBKT V. BkVk. Ok P- WI faod >%wk ? '*?? " - x?a??1 prrc iaala ba nwxd at U? (XanpWQOrr'a ?War ui>?l twada* Dm U. lr?l ai I ??>k?-k P M vkan ib? a??> ?U< <w paUto ly opraa* for tkr wbnta or aaf part <4 tb? aww of Hia> kundrad aad l>trt| ltr-? tkxnaaad Mm 4 lka **U? ? Part l?pnnilial P<u>d Rmok ? anikorlaad by ahuMl M of Ikr 1??1 Of ISA) aort by an .Wclin.nc# ?* lka <*?l mtw) (Vmrati appro- > <i by lh? ??r ? A la. 'W fkt mit' atoofe art!1 baar Intama ai tba rata of ail ?<- o?a( fc>?r m>. ?IB. payaMa ooariar taariy '!<? aancon and lka idaMI b? raarrsabir Pr >?????? I, 187?. fr-na lka ' ninkiaa Pa ad fm ikr Kad>r p? oo of lka ?1?y llabi 1 Ikr pmtxaM la ?4D ataaa lk? ?JR-'tini nf at* ask "ral*art. aid ia? r-w? par oa? h ?>a< dnilara ikrrao* ??/? tba ( arrrra --boar. a>? MaavMf will b* ra?jal-ed to d?n>all attk tkr I Vkdi ?"laia .y lka Mf. al'kla tan da-> ?(Vr lb* o,.rnln? ol Ik* "Mr Ik* ?na aVMk ad t.1 lba? MMMI . toofodln* lka pr# titaa* oa lka aMM r'ti frraai tint Ui lka <f?rlr'.l.?r Ik' ra<--1i'W > taa baaabaa lata f ?' pwb Jrp ata, Da earlier all! ha arUOod in wM rar,1ftaai?< for rnaal ajamu.la of lka par ralna of lka M, r?rlD( IMarra* frr? lka dalaa of r*r?-nta Back piap O Maa Mon'd ba aaa *d and aa- i tad "Pny naai. fm <Naar?l Park lapmaaaaaat fuad iui ' ag* lka naa put la aaaam eeralop# a-^dfiaad to ika tVaeptrnfW Tba rt?kt la rraapaas ar lka rart nf fta 'Vwaplroliar to rajaal ary or an af lka Mk If t aaldand i n a?ry v> pro- an or prraanta lka tun aato M tkacfty. lOlltf T Htm (tanpMflWi. city of Raw Tnafc, Itapaiiaaaat of Pin naa, >V<aa> a idtoi <| am** How 1*. IMP. ? r,n IIIUI TO U)A" HOHD AMU KOSTUkML ^t)""."'*'vr oa Haw Tort atiy l?ap' r?ad ctiadf. ? niaa W auit App.y to HKiiEOlOr * IHuak m Wl&hMk firaaL Allir. |,H<| to UiAM-OH n IHD A Nit C 1 Lt).< " r?*a (for oaa or ai?rr taarr) ot Ant ?kaa rro Iiatlrr K?al Iktala "a tkka rHy or la Nr??l<a A rati (a .i< fi ? P CO?*B1 in tba r<Baa of lka Pr<tp a'a Fir* laa?n>aaa Praapary. *o. M Wall HraaL ill Ml *? '?*">? <>* B(?ltl> ABI> M l*T'04i, la auiaa la aatl app laaaM at trrra MP OPBt Intarrat oa raaj aataia to tkla til' m Mrrafejym. Ap?lr H B. B BR' ' AD. Bo II W?1 strata aarond >try loam nivirii* Amt m nxn ab rtun-uriti h<a?n oiaiiimbo tpokar < ark u*wrd rm truaaosda, aat or aaat tkaPHtaa, Wa'ak Boaaraaaia. rll<*r Vara Jawalrr. AmBM Ac , or bnnkt 'or aaak Lppoau* Ikr roat ntvca ramla ap ataira. M Odar atraak tf u ckaimbi mnr-?om to uiai to A any taoad oa IMaaoada. Ml or aaaat. tiiika immt I 17, Aa or lka nar *ki?M f.w lka klakaai awak artaaa, M ata wal' katwa IBa Al? II r\aaNn auaat Sb ? Ha bnalaaa Iraaaai K-' ?a baturdaia. AT(*BABK?DBTKBFT- A. MOBiaMAII. ItlA?0?D bntar. aaakas .loaral adraaraa na IdamaaM *aaakM Hrwalry Ar <.r t>nir ibrm at fall iralaa ai baa oHra'a ? k? PaaMo alraat, r?*M Po I np ataira MMBI^B AT 111 (IBABD PTRBBT THttC* DOOM KM Q? Brnadaray -Maaay adranaad oa * ilnbaa, DMMaaM Jrwalry Plata I r? ???tola a?-d parartaal amyarl* -y anaj AaaarttHoa. t? and taU ?y JiBlfH A inJOoif, anlnaaar aad krokar AHT m NMIWiT n*??m OF Pri.to* Br?t?T, Hnaar ? raarad \n tr. ll ml .><1 Pta* "da #. raaa. fdaarlr*. Ar Ac B M -Paw bfikafV tiii- .a a lka kUkaat raiaa 104 Broadway, friar ?f T tv*. al-aat, roaaa ?Pi 9 itn ?i TiPtmn on m.irniiiM, watchm nt ' far Waaa, vawalry, Jr., or bya*bt for raafc. HU I'lM i ? tTS Caaal atraal AUBOI ld?T OP IN PO?y KD OA* a * II . t fB.BP?l Blaaa Rfia. l.arka Onld PWkra H r>?l <t<nts ah m aiorllral anar wkrdaaal* aad ratal! . Bit 1 ?r-a Aa far Ml^ awff*K= TiS'v m,u I Bluktaaatk uraaA, to rB BA1S-A PULL RL0npBIklM?a HTTTlit D >?. I wo yrara old Apply alMIdPT IOBOII ABD POTLTKT fcBOOTiNO -A _ ?'akra for (*?a?naa will l?M plana oa Tknr*- ar tk _ Initaat al rrPp'Sjrk P II at 0 Paaaait *?t r Kali- -ad In.,.*, oa Pn'tm ?vrm>a, omxw^a tka Bro???i?a fit aalriad lai, ltadfr>rr Tka?a a I ' al?-> a ma'rk fa* ar .'ma -r a b? f donbia Oi? at *? a i bai an, Ifaw aMafc J 1* W aa* A Baal, tf ?HI l? ririad -d fr'ita afcr?*la?. 1kn? alii ' a p laity af I If da oat lka ?r 'nod oapwtb p"b r* a t r.ai o I MM la pa* arflP a. will ba kill .Jaap. Ckarrj ai ia to kaacNaaak