Newspaper of The New York Herald, November 27, 1860, Page 2

Newspaper of The New York Herald dated November 27, 1860 Page 2
Text content (automatically generated)

or ^ataui t* tr? ? tlx Uj ferce*. a trip ?' < hardly ?<rer ?ad? without tH !? 1 b?'ti m'T. ?i'u ' jutri** . troib.1' Bui >toe ?b?i aw-r?) the ou'y ?/>? ? * 1 Tin; Innate In ?. ?<!<?? <-f k<- m i"l r*''' '? M< iu*-u *" n we rt< nr.. *.? w?Ve-i U> l?< *?<* " " Bui ? -i uavi.e roni>ei? K^' ?*M* " L lt i | cD-i ciur<'#rf*l ?bnu <u> HKntlc^y *' ? tih <q' ai i?.,Mi?ny .... - <-.f ?>? AtuU?r n?fV??o**>ii to tb* ' ' lraon< ?a* ? ? ?'"' j ',, peon; oi m-kh*" k , - iir ? \ '?? MeWrtwir <h?w? w II ? f ? au ?t ? ? Wern '<?fi 9.1 ?" '? . ? i"*1 v I frftmc mA. V.-K 11"- u?#orU Jl to #?" >*o? ? .*>;-?*. 'to " * . w ?? k i . a.t-aui of t - ? of I *? **??"* ??' j v The ?*/" ? rK rr<?H lo on?- 1 y w ?> J c; i-.- >???' * ?<?" ? ' ?' ' ' 2 IfEEZ , v,v,,. ' ? i E2i w*m.. a h'joii <ii?4iib* *i 4' 1|L'* ,"'i yf!w"w ,,,r I. i.-v -n-ia I'lir mo . Ill ot tw? ?. ;, , . ,'^nuv o.ut-r *7; ??<* ?* *.'y.*r*.d cy r. ay he :< .n--d 'rru U-- f i? tabular I *> <?? "5? the < ?-. rt 1111 ??? "?? >"?" ? ?< ,i-un fc'"1 ' ' ;Tf , . . aaaUv n>|< ??? ? ' ??-?-*' ' 1 lurit'K tbu >eer? ol IHJM-811? ^ ^ ^ Wrtyhtof V" C^r*. U). LWa'.iW iwri ... n <Kio ?" iwe. . i3'?? )W4. . :6-?o *, lot ? UlH IM'IKO ? ?l" M i*n? . ?? no 30 /*> |?l. loo <!(-0 SO , ?? , li'M TIm! onir ?r o' * '"r* ' V' . , W??. .h? Ufim otf -?r '??" ?" - ?? r. ' , Tin of lh*l ?<*? by a dew I I i. 1*? .??? w'"""* U"r.Vrt*: ' . ,H ?i ?t. ?<???>>? m?i.? ; r in. ao.w, druwr b ?? m ??'<- . tatMlB pur?x?Pl?, UI.UI i--f ,fi " it 0 Utey, In ?> n"> 1 ..t ?? ' .,?Q<lt?l* ss:; '.I ?" .<. ? , . ? 90 |j ??kV sa l? fr .. , r 1 ? * . , i I ?.ri .m?? -I" :...!? ?< " ' ?* ' 1,1 d*" " ' SST.Vi ?' O-I "l ", r.? ? '? d o? I- f'^s * t.' w,. i"!^ *' T ?r n. nr> UT> v.l ( ?"''T.'! ' , ' , , ? , ,v ... Ha Da "ItiiUp i'H i|H) 5.1 Sa ?ri j . * wn ?o, ??<? - n. B . iMklOO, 1U. ^u?l l'--- ar'i Si -r*D? ? ' * ' ' Q, 1 V M.h,r ... w ?Wru Ml'imuit rr Si l/m . ?k0 J U 1^11 l.'krv Ihri* Ui'ii.ir. > +<ifo ' 1 "' * lb. M i tVer I. . N?* v S.CO. u-.t i' - ? ' ?? MiltUHiU') HTfr'*!..' U*U. u?4 RJr.'lb ?u.rr?/<-i? ?! "v . warlike i?.-ir??<w ot r??> ?? ' ^ ? KU..U -u?rn?^ war *' u|*i'*'i ' iu'i *??'? -? s.^.^.r iv" "r" wr01 MTAly A 1 ' - irrr../ -t," ," v (fee K.^rr.ey I' lUie-i ^ 'c bf eU l> Vttt i ? / . lc * cUr?u *t'i ah '? r , ^ J Mao 7 ?? <1 i ? ? H-. Uie r'.iii' i-Ji. ? , MtMrtibtii nea c. ^ ' ' 4U, . | m ik? i ?' *<??, la <?*??.?? ?!? ????? ? '" ' f, , tie* m ?. ??o?a v<? . . > ?' ? ' . ?? . I api? ?? ?.???? ? <??n K- ."-<7 ?' " ' . , toe Mh.w?g *<?r. Birurrd, b ???'? >' ' ' ?' ' ? ra*y r< lie. Kut f >i *>?>? i' - <?' tie r#.l?n 0,1 ? <?? ' ? at-tli.1 %?? -'ih-N-vr <1 ' ' j' " i . i" ?? .larify. " to t - "? ' ' ? , wed .r iu.. U'.-t m ?? ?? r .. ? ? ?' _ r .' ' i MK- loai'.rn ruoni?U 1U Uio ball lo of . i *. u**"r?;r?. bowtvcr. icsi^rcl .i:\uc*" 'EfAi *t' fc4,ti.?y ?SuTfi ..mkwN of U? tre-t, of G. rrr.; " r : ' t,; " ' ? '?; tt.-atl) u?c r. a?? tb. e- ? ? ? <?! b ..h or. : ? :y ? I ? ?? CrJ o rv , .up- ? - ti and t?? . ok->cia ceg.?"' li tf>oi.v..Wt*i of t-*' tw r a , Sui.JrC.1 ?.r Sif , ? , aa' I ? I H. .rrv..1? ? <* ? ' r'I" ??? 1 aaiaTaiK ' bo I - f New ?rtiw. ffwn Tl ^ 1 *!1 ' J ?t r?? > -u. I -oh lrai-10* U- ' wbteX b.a. ' -? "Jt 1 ' tP? kB,?. ,4 /' W l'' ?''. ?*? l?" , Vc* *'*(??< trarfe art a ctat i-< ? *r imif Hi !? mi r.n"' -oa .nil t- ?k?Ii.w *L 0* t r' .Ao r:. , . ? ;??. OU III ! ' J 1111 CO.: an :o f <? otv. nt rr, t:?' *r. at . aaie. - a -? ?-..?? t" ? '<*>** " ?'*-J I'., ^?^r.e ? ' v ; rs '?.r Ksr-*^: I k, ?^?sv*;.'-riajff : ' ' oat ?? ? ?'?. :* ' rA"*\,r".' ,h" ??- ; ' 'V lWr.'rt i ?? , ,'r i I V rjr *ooif o *B<r'all la till, xr*'^ 1 :'n" r " ' i C^C4 > !rt. -n. e, v* a^ p irt :? ' n. i '??? ' ^ ? i '?u< Vmiu a;, t *?k ^ r"r?f ? >r" "- ? 1 and ?ort? f'.er- ? " ' : ,1 , .. ? s' 1 W-. I nr.ua au.:.-. B?W. "Iratfe ?' Hi,, u-. ** ? * a "i '1.1 ?}' . '' i prte'.''! f the . rd..<l '*+'7 tv" ' dually itreu'.'td a< ro"? . . * C "" ' , . in.'e pro r T o gr.ana..i.t ? ? ? o ? I<> aaarl* aU I -< lr a> ' 1 ? ' . ? crear !t *V i bl *< *' ?r a ' ; , , eouim of l ; i -? a d ' "t bra " "" ?tn-M of f.Tll' .li'n a "*?" r l'r fc'-J areue^ lb? a^a r ..net v_ A pea Hvk ti.' OTerlaB'l Irs ' * ' it*- lo1 :. a' '?o e| ib< M*.rn ?. I' 1 ?- l|. It. TorMWT/. Tlte 've-a. it. ; . ' IhababHofwpi'y"!. thewaneol i.i a vr ,. m M?*onrl, |i.'ir.. > 1 !???* f ???? '"l' . gtotr mmomn auk bnMk tip w w> | Miauiu- oi tU.i dtn'oa.um, bn'. UH'.j *?' if?t ?* i 5S. b":.^r. <r,rU to mlw M 'K, trade, oa 1 1 te ibe ?l-.iU eri>er- i M hy %*> - :b ftr?t jear* ali?r f ... RatUenwul ' '' ' that I- we t4. b' f l( t.1 t. r 1 1--M r W.th II 1 Oent.ua ti . 1 ??.? ' * J or . ' I r , ?aa*V r of trait*, fe tB^tt H mm7 b^ '' rr<1' , *5 . * , MMrtftnarjit \n% l?vw v *% H -? ? ? ' j > u, vu dt i.a.. '. ?or. if f ? ** r ' .. Mw! u r- ?--afw u 'M ?> lr n ?? ?' -o to tnt* -hi Wiam ' i.iTftta ->a?t r?rrt'M tfa4a ? ?tpwii. . *? ? ? Hire r.? I ^ ' 0 , ^tawtt-i^ I ?yrm lartlar aerreiat ;i? Nt* S? mi to lb. ai.o-ai o.r ^l of tir Morwu. .-w.!?ra?l trait- ou ' the r ?u - ; ftoM?.rt* optmu* : I ??*r^ t; bo.. I U. io t wb v.uleJ ,t? ?. <?tbt lr* tbe K> cajlal M ' , ,-I . ? ?' ? all >.f ahnmbat t^> be t?iT 1 ?*1 ' -rr? -r ' ab* #Ht! Hi* '^MhN ? I i? i ? ? \V o?v? i ' , tu te i, on': * ti Ik - ;l* ' a- i . tf. * a ; ? . i ?to,, doo* F?'? it. i Jut.'u <f IaI nj ' ? lua . C ;e tbe Mr i ??n, tLi I!., oaa 1 ? f 1 * ?> i II. i ( tbc m ' ?? pr te>i ? w tl a rk (t?rtt( tb? - ? *t if Itoa I r.t?Vo fr< ft' . f ? ?>* al*'. r, -u r c,'t ?|,e re Bin t of lb: rr ...? > ?r,a*i, .^r t"-j? :c <: lo- 'a j ttra rxr -' !r ? .? t m tbe mar * wa->t? of ir,? vn- I'm ? wore not m?t by the foreran-.. " t t - l???t p w?tp'r a I rtrwr?. frtral* * a r-ao- '? ' W r<uiv. bawev^r. In . the . mercial rt alloa* of tbe Hr.tman rotj'.re Trie ! Pif ?? . ..r . ? ,-IM , ' ? ??| wing"* S.<k. Tb. oi ?'ty l)rtw. a *? V ac<| M<c?iha WlBmMi lb? hw'. t r **a .rt if nar.e mer ; ?Maate '?( ?bo j?M?r vmp' Morrow trader* met j ar d o .e n,?L " I ?! t ?1" * n. \ -r?l am* I af toe nartit la tbi re: >ae r* i' * n -rt 1VP a r... 7we..uc l a maw C ir; ?:?. a?? in In- Ue< fa die of iwl L*kt t at-ra ?tnrvdtr.k'? I'aT) ? ?: l- " ? >\. r* ? -ry -l** r.> :$ ftulcira '??*# "-reti ce*--rr? 1 an I trivt'i war *? r? low an ebb e?.r jv ibeaeiao -"oot tbat fmr i?rtne 'a"*e?? ?-aiert At wej II ? t 'V* i ?n-l *T tl-^ en ;? try? a N't ?->1 M|W. ai? ifw.rt, ti" vet traa'-orU. - ? t-.? *? bot prtt -a. iw-iaof .a i~t .-c-l? t ? ,?arria.r> i? |?t, eot "trr a ki*M ? .1 ?ty wytt. wit* p?e?l at d ?e tar be i * "t* I'bl to* year. e> ?r,.- are tbe *to> M \ .1 rwi n n? n>< r at pnwrriv ftMvilw reerred b / tb* ?MUWH i mt Um Hit at 1' ? ? a-ar l..e tar f a?k?i te T' <a ; *>. i.f Urt a* - Jlo-a 'a,t lue atiet-vo ?! iw j? ???,! >? ?tv*uai>7 i<a. :a< >l'*| ? !? ? r,? au r. eu.s 'a l.. era raaf-s .1 the )>*!} V-ntar l*tr a- to* v >.? (MT ?tob me- ai.l weitrrtihai eifra'ire ! te.- "to I JT Prafc ?WU npirr n Itif C 1 I.a .. 10, t *b j lit av.r.mvc ,-a ?*. .-u m % to* <W' e( tbeatitM. ??v rr-e nt'-i* , bad eee imeii a ??" *e.?l 1 ? ?-i ?-! He ,? ,,m? ef tor rv>em?:i??t a- 1 :??<?? mwt r.>*'i'cit? e^u .? ta-rn ? My In toe betUKdla..- eafr.. en ?* ea?-l tso .. ? r a* dottMed. #?mia?-e w i?n-??ce.l S ?itf i^.r ?* , ffg iMMM Maoy at toe leb'lvi wriVharto of I<a -w. Ji , ty, tWinc.M J?*eyb. webiatobC ly. < ma'< *i i?H;a. WeO'flleti cot brf ? Inuta irt "d with ?>?rj rt-. ?? ar foo.le. aiwt epee*d h"aP''b ?t^e.-a a I ? 1. 1 <w ? ity, wb ch p.arr tbey ao m <v?*V- . laui a acrt o. ismb neer aI aatr. |i?i rnf the r. rr > tf toe pe.ana t tw vf lie m.t r.r petmbi 1h? -M "t H lb ? ?* ?e # f.a* l a I. at it u to?? mo hatvwt ...Itf.u >? ir tbe ftrl oreeeu to?.* , id |?epl^ *peat Ute laM w.'ab-e in ih* foifi r<\ h.i.?, eeer I ?ai.?rui * aat e> ?lmn> lt*<t t M au|>pii>4i f?j? i,.? ?mm bii Mlw .a tU wtnirf al IriMi narae ih * rea ibe ?eetr to>?btote* and it?- h.Hder *taiee wat da' ruf toit?r rvi -t t^ -\ wm aaiitpitoi *t ? wtrretltrM rat? .a to* n?>ir?e ol tl.? y^??. Ttie weif!*** tod harjiy . rt. *1 ?a?? in mp?ti nl kM>,?a?-rk , ,, ? n.| |fl , mtrt' m 11* r txt* .? to" " *re *rr-w. Wnr ? miflty b< a%n t'd* r. ,lf ,0 a?frn<r bJ?o U?e ?..jib-en ? tnt.i w ?n I Virtb ara, or r??Me r?v?e. i iwar .? w air *w <?a r?-al la Mm fcwtb tmv* tar- n Ir* t*. u. ;lfl n( tprU 'iaiu I?|? u.e ? ?-e r-n-a ?t-.ae . aae Mr- vbe 1 o r tb? 'a*l'er lr>?a ibe rt >',r?rl |i< rl i twl'?re t- t6ebaw? <* ,t*> m A, leeel ttity t^- crar.: peofb- ?.t?I :r thai ?,(, ? n to-^r ar ? rb*t.< '*, tf?" tbe fi? iih tu tow* af toot aaade bbi to ue ltd, e.-*t:?.l wJ Hf^i. u>d ^ I t ir*i.a oi r?>t lar -rei<b? ?t| p- >e wrre ?< ,ar to fh? ?it naiatet ui trder to teaile toa l'it? ? r u irt'ti t| , m t -at mm.ury wa.ta t ie ?o'.i . rttoa oT v I of ':3t air." H la* 'J "Kick* ?<.(!* ,.eat U? ?, dU-.i. ii i. ? ijtor, laria^ at n >js? oferuad I i t -v tuiy <?? ?ea A v?r) o u '. ' <-ul *1 -#imi 0 lb* rtevr upanieat o> < >?? ?r r'o- >1 U.? I'lVH i'Mewl 110 >?? rlaad -* ' ? r u> n<p>'v.? ? JHa?i*B*d irlnk 'ne ?-l '? ? t ? fo iUito fverlwd ciail bud f.s> ?n>' t fiotu M- Ij i t'll.'i' -'orta. thiouiiu Soriuj'u 1. .tl u . ?? tUin N-IVI Hi-a'O* BUtl ?H?.-U4, i >?> *?<* Vli iiii uiin k .1 pv*r vr I'.i'i ''''hi ???'-? l- H'ist to -a*.* i-'e.aiM U. l*?"\ l?"i -??'< r <? * tli ' <\ ? trr-autf Onlti 'rala tti.it . . .. H ivk i ?' . , a..? t . LMiW o I - n I ah.. cttlea F rmar'y Wrin'Ji ?i. i alt Lulto lr*ilo>? *?'P ? " ?! ?< i . . i. u; V.i .r ti ,f *ni< n dr Ufcsir ;>'trt i ii i if ,? \i in j a?t. Their (???rnj.xlmlouoc h*t ?'y : .? f. i??iliJ u .<i> at n i'.iw uuuii.cr P'lriW tv ?. tt- .ii nUinr'^Mrj forth.! ww i .. tu.i ? ? ?> < > K?* boto ti-tir p?.|> u? *.?t littera a; uido.1 en t.,.' hor.'-re ma." mai.y ?Uj ?: m t'V > lumniyt ?. Of lat> ? u. i:>a (NMr -iu * !' ?<? t)^r> .. mo It* ii iuul.il I* ? 111. Wt?Uua "Wl? '>>. t IB. i.UiuiiM, N T , iu* 1 UiovorCIv -> linl h a il ) opiiotlaBtty t-. onus tiio ' a.ie 'n *n '. 1 \.e .11 j.nr lu ICj t. . t t. ? ? ? i." ?> K C'.y *!m,.uUt.U' ( . r |?ii' iiif;. r l i t . m kit. 1 3 l ???;: . ? ??*. :' at thu r?. it' 110 '.all' i I ?.r ii?y tiM'i'r ' )t' filB D! ? '.'tilKNT UllVKCiti. > - " ii ': ovi.itLitiW fi' To ?*v i .. 'in> Ne# Jl'.Vico irtie:? la !w ? ..Hi y t?i? inters ??vw-t '.?*? ItlJ.r 'V U'pa.M t r -?? :j r* !??? i. Ijorn ti;i vn'.a ty of Ibe proanul jliiiaaaii t -u of m-fct.llc. Ctcb thotJ r<;?!>ioii\ ) of et L am .. ??? 1 ted <o .*.? car y fxiwvl'l'.oit ??ro up '.in t ? " ^ ;l. ito'.r ? "> > iu? I.! Mft'Vi u*? (f* j, ? ?:! ?!?>,? I^dttivhee* !! ,i ':t Uan Iiiaepcnd * ai, . ?<vV?'?, f'.'tf ?Jc< v>>a Itwi tiw Sk^uibihk wl i i <1 r ily b ?T> ihJ i of* u. c-ctr or the ?Vfttaa# R W M"rpn? rry frrm 1, U M 1?'#. I """1 ' c : mmJi1 1 *V. t> t ?? ?mU f." t-.? .?? tba pfoflu?r^".i? .V . J JAiOill V <?.? :W .l?-A-.IWMlfc? MC W iM?l ???i forf.nr* Mi thc'.r prcaporily brought fcboal ,i - Tjt i !iutM?f.ii'icD o tufco one o* ''?? ' ? 1 0. ri?hUiX? "1 ? ?' '-l .n l ?- Ww*?t 3 t ,, 1 i ij > ?'!!?!? ?> "i . Hp*r0.'' ?!" ? "?*? 1 ? * , ..4 ... i >.?? aa .. (ct ii- j..U ? i ut mora ?cstor . r:r* . birth ttn.i ot" WectpoT' ai'.l K*a ts Cttv, .i j, ji ..it, cai;?od tiw w-|U? of a;0B0p..iy ?i ;< tr ii .1 Ij'j. .4 Ait- idy '.o ':14, fc* fW * ' v 1 . |. ? Ji ?; r r. .ir l!?o V' ' M' : it m?ot!5 CIiuU au'.- '.0* AWiV 1 fi'iii'Dl ?'te jf K*tic ??? Mtty, at l tUat '? i? t:i' tra'.f'if ff the N ? ir4t : . : * > ? '> t.j iti in- \ma c.t.*ti ? jt> ?u i: lfti? f? tM'i ' - a it. 4 j ?..Urg tig |'v'i;' '! u i lft'0 :i' ' 1 l >m .t ?v. r t* thecj ; *? '?? n< ' ? fti t ci l f >)nj , " jo N. t> U % to 1- " <{ t *) 111 rt'lfR SCM B - :s ? i- m. ????( c-wiix'titor* Ksa?r( ?.'il ./ '* the 'i- . < 1 ; cat f.o. i 0-> Ira K Tt? ac-.? >My a Jii* i ?tt.-r c ra-'i ;ii'."it;oa *'th l'4?tere in*' . ? ? fcnv" n ilu : It > pont a. *L<?u r. t my i .w- ' -i .. . ti," : v. - j ? i''y f rwnr.lt ' t s 1 1, U .'- ?1?> . i. j . t'uiHu bO'iitUi .i t r ? a *< ?>, tt -f Eii 1 rifain : 1 OB oitftMl tr? t? V. ,t; <t, ? .a" ,i. j . rceatl. nitf? <; t, ! w i' ll i t .* - ? r?Ii- ha .* ?>. I.. - . ' i ! ? 'n; 'ta*Vv . ,1 : <n y :i lt"<J Tfrge of tbi: H i' r >?, ? <i ? ? grratcr 'n.laoeiaauU m a iBc.n* *' i'iX P" '?* 1 'aa i ? v u i i i ? r an J I ?.'| i ? j.rol. i Oi.* .'da:' i ?; ?< Vt / ? , ta'-'jr it k 4?ta* : u r?' r ;.:ri ('''-rt -?r ' ? > i ' a.: , i .v , i t <1 1. 1 v. 'fi ? ra is in ^ht .C !\ 4u' 1 ?> y .iu I U. -? >r! ? i^ tv. \ the JI..I J pcic >??'? ' ; ? 1 I .. i ,v ' >.^?r i i? of !' ^ ut tMv.-r* uii... a.roct . .?? . >r '?i? Altai :ic eii -M The li' i'i.i t ??'!?? < "Ctrl'- DiCFtly la I'.l/,iut '.a t !? ? '? ???(?' t>y ^ i ri'o* m ut. - J u.an < ?t tlmt B >th ihf N?? il"> -ran an I I.io a', ra mm 1.p ? ? r : I ly t Kl'lTT;"*. ra : t f "li"''1"! -1 \ '.?? ' L.I ?" 1 ?'tt a' I ??>? < it ara . y ? so oi-t j *r I it" i JifirwlT tiata ot.i' ...r t:y ,-v <ik . ;? ?>- fanj!?>i:ig "j tu? .u ..?u *?o.i3 >;<??' Jj t , ,t | m .? fr \ ii U'tvii '. ? ' fra: . .i'is u ?Ir ??: I U ?.v., ? ? i 'T.v: ?-t I i"K ' 'ii.ru'.'' ' i 'awat j it r r ?! wtl rr . a omis^nt ?1 -?i _a?j; i ?? ] vo' t rh? iroul porttt' to tin. ai or u!. Ii.JiU <u i-ri t?n I !?"'? 1 "?o ??*<* l?i t JDlra -1 "a.ai ' 1 no ?. .t i' at ?. j tug ii ? et ?-i ? ;j ?? - J' 1 ??- L ?' JH - . t . r, is; I "1 a ? ?u -:u. i. -? ? .a tra >c na.1 n W in tc.J ? <.irv , II f Jfl ris i l iv " ?- M i'iT.r aoil < t 'tt ng '<? M < ?t it Ika aapft ?? ftir thai -.aFk. t ar" brtagal ?p 'be >v.-,?-'iii I): '?'? t r 'it ' a . . in V ., - tr ?(? ?! i . tra: ? Tii<! :.'.u>r ti?u ?xc'v ? / ."-i In iu ?:.r ti?..'t>? !? u' ol rMiiJA iat. a in" t ? > 'i* r in,., i I ? mtjr.-jita. l.a.; ri t la t?r>je h?u?jf f >r ui.i ??rl . ?U- b( ? -iii'tbtllt' r t. 'j-xhi trt ?? ? -I, ?? <? tlx- ?? at<r purnoii ??>?' ' i? ?Sa't '.aice ' j' ' - < '<?' .. t Tt><* "?ruitn'ut * , t fir tt? '? ? "- t tit i t^f route u i'1-J ..i th.- l-tr..ii'y of . i,. ... t-y ;:?? cafc?.vct'?m?' t .?% i?a?-u'<a ?U ai -I Atca'j ''ii . ..... Tl ?ait Like t?ai r?. h? r "jMr jta.Ma !a -i i. : Si m ' i?aal**eu>B :av?i.vrm v..r n -,*1' r j'ir"r -t ?a T U?tt*r T'.y ? *a > ? iti'na v-ry ia?t . ?i IoiIj*: ?-..y ?:?& ?a<i? >' ?tf?? ar. in 'r. "< ai ^lnist oe, era *co*n t v.iu to 'f!C? ^ *T"?s?iHa i . < at rat- I uci ?>* %a a rlaa 1 ? n r. ? -tin 1 >' 'f tret-. Ti.it. a a *a |m. ?a Ifce M fet url rl?jr lUat, fc?* - tit a?aa . ma rcufaeee* , ? i - t? 'c?a ? I toa ? >i*l i'.: ma Ii:', '.a " <? ? i!j lilt lancinmlo to ware n.if'oeaa 'a lb? li? ?' i , t i . \ ??> ft ??*':. fr ji f'l'r i ?? !? ?n 1 1 .? i *v. 11 rea; rf I ??, f ?t a' h -r ? ? ..r.v.ia h t iat .-ft ?tw D?d\ r C ly, as.l tl . la .. i'o i.l *t i/.?'r a t tr .i , .i"ta?' i. i.me aro 1. itel n iao (..a< ? AiatiU o aed i Jor pta raa? wi; b -I'* tti? ar.wt n t rat! 1 i?rm.' 1 -* tap ? ut* , ? b*v ' n* *.i ? . it r.( ' rk ?i? ?t?rt ne | n? it u ?*.'? '-*-M fi, it . tt. y ba- 1 \ ?:.rt o' ? ? i 1 T*- . ta >?'?.; I i tv .'it" ?.'? 'avo ? ra.' ?li- . u?. ? , jl-.' i -r luait'rg tra't a Aa far af t'a4a itaeif, u-'warrr ? t ll r V, I S. I 111. n*'." ?? In ? a w r ? I .n il i'lh ai U?ift!>. r reerrftai U li*'.': ?? ? ? I rt f table bua ir.1i -o ar<c ? H the ?taca. Kaaaa C*y 1 a* tii't-rt rens rkaV'y Utile w ib ibo Puw'i .? ?? . ?( r li ? (in i'abty V? tto a'taorpliiit. 11 i?.r>'.p? ranartl ? fy luc S> w M? i?> tra la. N. <ra??i | v ny r v ii ?r* ir ? ? Uy *a a i^a?< a* a e#aarn | i'?tar*. " . ' . an ? al? >a l*? ?* ? all , f ta 1. " I" ran':" a't o* Piatt- ? ? j ? ly an) r Uf.i B'u.a ?uy aad pro4t??t?> ! tra*. am* t? .rrtlnf taWaoi.rae n:ib ltK< - i U' tU l c.sg r..,a'i? t to ItcUi ??. a *? ? m-il uil'ta I j. trn-M-rtb C'ty, *V?h.? -? v ? t?? .W"''-. *?? fa' ! ti.rr' irrr.it ct II)'' laaam-J^r i' ?***' ft" ; ( - ilral < w'aat i. i ;a aal Ptt' tl i? r> *. r?'.irv . i.aiia .< lb I of #ii tra.aa.Iiv- . ir .? | it ! t VI" r xrn - -it: ' ' 'I faej -ia ?. ?? ?? ?? ' i ? tbail illif ' t?t a:tb lfca?cri' *f HI I M 4?AI Tl ailttcn Ot THEOVi ttl. IVDTlllW. !>? wan '.a M a <* -leiry arc al*aya n^i'ttai by the I r. i ?.j ir In 't'?fy ibera The N M--* *?re, j al'tn i'. '.tha* ? ti a ?egt'-e ft p-al acr"*tj t; a . n ???? i rai nni pa*f ra! r*a r.-ea, caaa 4 beaa'd t? be a ?? | tty eoate. It '? tine tbe'e >re m<a of tortcoa I ,tbo g mm, hr.t lh? Tioal/er an **ra i ga'bmi whoa c t? ar.^' ?? th thai of Ittu W' ?' Ib? n rn? acith r; Vfcti "be "aOf fi t.? all r'a?w % l!ia ( . I MHI liai Wt Ft'. in S'ear M- a ret ? ? r?taa tb. *i-*t of thaj,copt? bar.jy .* .?> j a aiaft frtigai ?e *t'"rj. T. . taaat. ?> f< r Hit ?ctcraU;. ' " il?e at#, j u,? ???iaVne?a ef ?' :'r m?aae a u'liyiwUtl ty a 8 an'! | ? i- %' itj?'CK Uabtta. that c .a?W? tiKia to Btaa ifaat ! n "Vat and happtaeaa 'ji arrte of j^tcrty ll aonlt ba I I lid. Vt -rra, til Or. I a re'al.vely fn rtr and at the -*w i ar t irf'Oi ' v -ar thai of New M'ltoa It r vc | o?ria r.'y ! t? ?o rnv h le~ aa l m/y tt ?"?!> ttiMf tl ar. ' At *t'." Aaet >iar*. TU ?>?? M"*l u? iV-ote r<?T< aral raiy ortte.r j r 'a?a m i * outecarit tbaa to I a Saaanl UoJy. ?t .*? j atofctooO ^.tt'i 'ia bavftM'' butretpartie 'a-*h^t it i i iiara<ii>f af t' "'r ^ "d T:i*y'<' *.t?o it- ^ ra'ir t t .a '.tt* ? f Uie UWe. Th -J !?.?-. h 9-cr. f V <? ' <rt ef *r**l ?*r> a?'l eapeaae- B H. ? toaaa.1 a mawa aai^bt la rttovy a<!anaK?tt af Mr par?na?, Ml ilili pioj ut .ly n ?i*a U c'a?arw*irf tl?tradetna?re*t | t ? ? *. :? #fa i <ay?ef Uc ? retga 1* a th vc? m ?. j t. ablets* waate af !?????????? ^ai ao; y >erB';??i I. k by a M Blact * il. *-'?.o ..marki'a eb'.ta an4 i .t t i*,tt vai i .-lii,*- ? *'-i *aa 'atht^ i n ..?i. r - at fa ?<? * * <"??? '? ti lad tu; . ?'a at i i ir .ir ite r<" ra its* ill *, ibo t iUf ;.???? | i l a t.' i ?? re4 a!a?: waa '*|-a ai y . r. ; ,?.? l^e tbtec ? e b?ltwaa ^etr V ice and U.e >%?'. ' i *t - i ?? letrr-l - ' t ' it *r ? > tear d. aa-' rum .ary aw atwi ? a thai r errna?l? 'f tb* * ?MrB eU>? k?fn hafaw.l Bit j h' ? ? uaia ib< ai *iia> i.t UM.tr'U l"'? ia Saw vf? tr i 1*a?i?fa . , i 7tt ??' . I" " Vt*** . * ""?* |?t*l Wt'd* 1 ,hr'* pi.* Ut* . tt,n t-r.i - - an af >?-' , . ? . l<" ?. aaaai'ca fc>4 t~J .ry, I tr < fin 'rata iae ib* ?utabi-r n* white *I? V.?r* l> 4t i bi tt M'^ar. Wi m'u t? bawl !<? ^ M'.' .'.a blag. ' a . .! t* tj-aoU' nf tha'r p.'tat ati'ret . ti na ,? ra ra. af if a: ? r?? a? aabry r'ar fi ? aa~' ) r a??a.' va'*it ta at. <a. tea ? ^wiaMi at b >.ia I a-**-, iradar.. uatb artk'ka la ifc ? lt?ie e*?> *?y a'.' U, ' , . 1 1 ?| .y raa-' aa*..ta tt.a a>t..>?.t?i a ta^ n "lift f*r'T 'l?y are ?r'.*ait**J "n a h*? f 1 a a*a aary, tba irw pruf^a f an ? vh 'i at Ota r".i? >^*ra Kh?< ? a i-c .!i*r"'* ar ?. ai.aarar. waalti art' I ?t of a * -y AG0t(| l?f iatv I*raa naa >lU..? ' f raa!? c i??t?i".g ar1 fnfB ?bins b*** '?* 3 *'-* ?"d hy th ? >. ? -I'll rwr iMra?a, II art ba ta'tf *ttra thai It ? o?t n ,4 d?f?? an girtag w^y w We Aegto AaaViae ala r t>?eat o* many A m ta Saw > haa' f..r "-?> fm .ali-rti itr Mat.bl tan- n of 'r.<i"ab|i? aitiU'ie of liW t- ?' tM > tbai ? t;- ri-ir a ia irua I ?a a?aonv?' -if tr' a"?? .a? r.ltn?- . ?t ra<? 't ta I6e ratiey ' f thn R<c '?r?i i ? :t fa , ? d?-iai ? t ibe ta-i?ttt<??*rH <*? a >i* V Ihr wL-41 1n?r, at"l adf?re?l l*? by ibe ai ? ?. I ? ra tl Hole ?ttbie wltb Aa*.? U r?a? ai .ja-Aa | ? IV til <e M. ?? >a ef rmrte, l?eH wnob ' ?? t' a t.uan^. i I Pork la It* r?r'o?;? forma, nabM t?acon, tawa ke., | also juLKtitatj* * I'.ug article >f licpjrt. Id former y-s.-t it? j> porta uti.1.- from Wear '-<??' ? , 1 ! ??pbai pt? for A' ?b> *?? r?an jt i ida. *? o i ??:.- vp .'1/ ? 4 ; hLJii'Vifoiio flu "no anJ in Jl>.a laeui ?- ' lias al ibis IIU.0 ?'l not 4w n 1 1*11 aaay, ow.n.' b' bo ? ' feotite wulo oic.'.; u? .oaeaeral of th? W?*.eru '< 'a lite -eaporU |ir ?:.oo?? MUI* aavea'S )#rjai'f J" " ? ?? cor'i.fihi last !-?? year* The Haute a. i"-8 d.x- ? l. lb'' from \ arlous (>* silver iu 1 * ' n,u.,! i mio.igo ii iua Tomiorr l'o*? aurpi i* " ?*? tv. i a ,i.i ouihju bM bean oarr.ed ?ti >'/ t 8 ?> ??-*'? ? dra-l lor tbe purposta of ivi onercr and me <>*? om onUtl In lb# Terr lory .* bardlv " ,i ,ti? t-:> mo want* of tUa laba'iitante i.J'.sra pa> oicul*, which bat a short t<a..< alac.a *"ra Htijil) kuaJu by uUiiU.i'Ui-ijU at' mil oib?;f s. '? ? > r B..-1 'ill, e/*> now made by Pie V w V : ? 0 . i- r i ? it r> 1 ?l> ilrwfia on ibe nib ir<-n*orera >1 ? ? Stolon. obutLCi from the military aail div;! ndi.'eMtia Uon jd m ibo torriUiry. ...... . TLe 'ai'.'.Qff iff hi ih.e.oort . ill >?' a r- . - )a? .i in?le ap by Hi' iiC'.Jo'rit.... 'I' >e u.e . >ih> Uvion of *ool bM ?-. ivo a'l fcoen .*r l . b ?? rt lately darir.jr Ibo tait il " y.*a>* ' d'.d? t-J.ared th' ?ani l iua a ?rr ;? 1 .&??? ?,* ? 1 r!?? ; .rtj.V.. Ilulco, ^<1 ;hi, ,? *?' * ?? \ MK'C^t I 10 ?SOO?1 ???< DllUl".'. TOO ' I iiti ul lUo Torr to-y 'Ii? y tiTiit ?) ?i ' ? ? .??I t ho tii tun priooi^ni native j''-rsu:i*!, Mil s ???-??? / ? v '] the i tti ? ->"1 dp . -H ? j , ?b ?uol 'r "rib about It ewils p?r p < a J Ul?? .,ri rn< r 1W r*l' rt la'?1"') b, 'r. tr*D'i r t.ii.-u hi.i ?? h ibat Jo nrei*"i.i'? '?* k;o? Henco tra.l>- ?, --?0, i j" ' ' -'ur?^ ri cum I * ;# .'? tb?-.u? . ? ' 1 j - 'iJ ?1?1 by ibtt ?"?? rlaau ft"?i!thv?rs n) a?y r in i>'. i? ioiry we?t of the ?ri*t flams. Wefr'^ft u ii-.' -i. wi.r to '!? j *rt? -cr p -uml. ...j' .[ i >' -'if ct.at aleo oon?t:>ut* ?j ?:??? 7 p na-.l aitio'i" ci tX.' ft. Soaju uoty "" ,'11 ,? *. fin 8?t >.it twenty flvs oonU eaco, ?r?re br i t. ? I >> ,?r . * m ?< 11.0 dry bl'lvf, I Alio*, *0'1 a v?r iti n" .t.fH 'be m' ii-, ib" tr ?r,:l"".u i !"?' '"i "" !?tJ N' * s ' ' I- - t f i '.1 by |Y> n .-t' it d M> ? i' ?- J ? ji,i ? m Ou tb.a lunit1.. *L' i tj vni 'i i-oali-Kl. i.i ;*/t >vr ra I* ' ??' ' '? ii still :??e tftau fr tni on" t ? ' .r ??? i ' " ?,0t ?" ?lX:tttl"Ii li? J 1 ? *' ...tl .U <*>?- ? ~ * t .? ? oi' * -0 Ilw b>:tu of of A'Jt 3 t.'t% ?<(*, tr,.' a:. : t <11 n-'-*. la abjut t?ro !i . ? ir vl an I w.-m'./ at the prMeet Dpi lui ?. i iraijrwy small nir. r of natif ?? -tr? ?rf fi: i?o'i in m?ri:ba?."lla,nn T?\o '? "i i ( b i.i .'nlri iM ?.'?eia! '-f the *rnv < ' a1 ( . ? ii d Sri P-r<?? Vo. aua jo-'Ct.B k?ir "t" -.il ( r wh m *re tocatel 'n S?ci? r 'C.ie Tilvio i ' tii'? ?tt. rir rr?m tie Ivrr wff <f..'*'r>p fke , ? l \ ? lix.'it W'OO'IO. I ? . ah 1 1- ? *', u'. or? ' np.">rt? tni i?rrx>rls ?'? r t rc>.i r. . i I ' v'tiM :uv,s;i .l .j " ? M. ?' V.v ? i < , i^.j IiAj ?...i?i m 'ur'bt.*.;. *U .?!) ' ta? 1*4, mil) ?: ? al? j ?m?loy?1. a? ti.li ue sh i*l ucJ' r i iQ 'ii i : ito bend. , 7! .a.' tra ie (.riper <v' tb' ?rost ?".* "S om. a*rr ? ??iiiN l i n pin* ilt, p'H I Hi till* art 'If ?I'C" , I ? :? ?? |o tb? . rr <a ;'jai- on aii-li *>y elvit'.aatiim ajv 3 I ibtt i?irir< ) n; 1I *. U'-I d.t-1 M t '?f ?^e 4bor"p m i Tbi<*i#M *.i tb?.>MD ^ of naif ci\ ? "1 riMrk'ng, c-n ? I I iu to i iilcJ ffj'-rvtt In t? 5 India-, loirltii-y a; J -.v lo"> 1 k n? - ??> i sd "tilt, ba?e alrtvly Ijua 1 mn-.b t? r.oul i-"i their in ? " irvilbr ?'?>( Mo?l oi tUuu I ? ? J ? hrroir*. Ikm*ll?r ?'lb tbe i il ? al .0 <u' m r viuvlle *\i ?, I m l Uo ?r lib :e I " ^'t '>???-, no 1 we. :r l.m't toe r ! tiv'i 'eiat.ns to otN'o plac- en.i rarfM, "? t li a c ? : ,-f r.'t tr*? <*v > ft *P t. *??* 1 ' ' , pi'riua'n rl'j lof*.e1 trio * nrr ;* ;>r olio ? I5r" '? I oiotb ' ? '?i.*ci?, faini'i ; oi?! nH, *o . "rom tbepi jrn j nii.t as n jvin'.m ?/' tb r a'tu .'.' .or, *"i . ? * i ?iraily I'h t tb*tr pnri-btuiee ?'(?., a'l.r an, e ? -.u vu ? | - . .. ! Ur m-.t % to e-twi ? ?!? ?|?'i.il'l.. Ift .ii?'l fc-M '<*'.) ' . a . i<*r? V'.S m.' ?' ? it tho ".i' ' '?< tlisb tti ' " ? '? fal l,, r. v Miia aa b < ? f tr."?"' ?* r ? i n ,iu n a 1 ! i'" i t If l? t.i-'t i' > . i no - i'?. ? ivfci-e .i? not j ? k'o ,ooi: t<? Lis i* *k. i ?? > .. ?? ,. -.e.-i a" b.? ?: 1 M la aj> lit, au i v.-n h'i r fc-U H'W ?>" ?"'? |iera .-t 'o buytu^. lu <????? ib~ _ .taut u> ? '.oi? w ir * mn tit'i b 'tt i> :' 1 < ' , ...??> an ? '?* 11 ?>>, *'? pow VD'..-. y '.*tr a'.ioi k "be loinana i'-ttud < m ibe b ' J?r. iet flail tt.o r i ?,-i\ mi ?bi? til r "l lie i rn i1'? B'rcHni i iVj * ;??< meat y -i d?-e ?- ' sm?nr tV at- f"? ,*" jt. ., i .tiS-.r. tea? I I'fcCC ?^;?',uolTotj,?aiii ee.bjauf I aim. K.baLUe" au . t, r. il?: r 'ibou* aoj tribal u: . ? r . 1 -crl|.t?.? t'o-it ml n^viu ar>: Umi r -a - iy I i.M.. .,10' tj t0r . Viltor" all ;n *<1 Oil l"> ?*? i .? ? ?,? ' v a fi<? <>' tho riM irio. < i-' emaanp-t I ? I in'. ra ? < ? ?? ?oU aod . 'ret, for', Jr. *???? . | >'. iii i lu. a- iiarB..'0'. , ir...l oceaH, , la Sb i't ai ili'ii* trf mmrroial t rfrucy it? A1 ru'n ari u i 1 1 l i | *'l * *b-. 4i 1 ?b.,l .a uo 1u?*.A'i on ? I i ? ?h*u an artie'e h* l" '?'1 'u ?'*>'. j ...? ? .1 ^ ,o?'v* ere uu-o *? Of.n?i!itaii:ij;lf, bai'l. rn | a?ay a . ara,-.j aud 9Ji)ai'i robos. ?r | . | i| ;r?t!>r : ?-a ' !?'" p .'??? -a r or tifir iri .i f r l' rj.?f vtl. ab fur: , . ?, m.' .'ill.;"* '? i* .? tb< .., > ''-J a ii. my . MM. Bat- in usui'ly maJ. i . bi jn{ bail % I i i.iar ,?< t j^'jud , au.l a oi'jcr ui ^ .'a ai ? Lt.J I Vfc. '* tiiy of tur? aa l <\w* 1 Jeer, etk ab4 an<?l.i|ie , . tin . j. .1 l >r :o ,-U ??> th< irai ?* m vsry crcat | ih.- r ii , it- i > a -.'? ' ?' r 131 ? ? '? " 1 k ii,'.. .iii'. i fr ? Ibo I . .'iv i Mala ?'i>' v . ,U J I m i V.ay bruogQ var oua . b.wn? 'a to [,ou.e I-. v |t. ?' (i?r St -win! I'fui'.tiy ere broi.ht '? -.i i ii ' v r -ry 'tn mn r li/ U.csj f;!i^.l .* ..i" I lit tra.lfbl lit*, lb 1 thOt fr.-. tl'. . . le, A Hai^te, C-il'?a4o aul (Iran \ Tu.l ,? . . .m ^'.i I iu?ttl .:i? ?b? anau.il v ilo: i... * ? (f ," ni ?t#? r .1 :u!Iott3. It nscally r?pr?i.ont? r ? ! t rnl I i - rei* It: ?? aii.la ?? >!< ll"r? ,. .. jit ,t, ira a b vo >t-,,'*a:.ry ? ,1- lUiUHiM i l , T?JII:-1 tr-.io a '.er tr.'io. ?i, ? L.. [CMilUUi.g IV: ?.?i:t.i'?l 4 tM l'?o -i i ? i.b. j ! ? . ,i.i" . ? nv.rch aia, iniewxl In tbc cntimer H- m ' lb-- 'In a, ti oe -i-iaiv^ly *v 'i I ,r 1 ?, a tiv. J""* j . I u tie? i <* ? .?tl? aa-: : i . ! ,.a i.i ui 'ii r m fiKi.is nmmf ib' .? i,, i . i |r>.,.t, i';!?ofli i?!"r?t v.. . #.* 1 l?'i la w ii 1 vi?-, i?r '<?? u*"t. it tr?te ? It i ??-! aiwtmbili .tVo?, wbo? ?0M. Hi; k- . -. i : ."n 'U- i ? tb.- o?p ? ., . "i ?; .1 't 1 ? 'It- ' || i*?lM? 'art ?>$ t??_?tTi'; iai)ii IrakopntaiNtb, ac , aCM^iitalii taoaii, talw Wl, r ,. ulnT*ral' a ma Ibt ' tab marne' -iak lain rr :uu i | lu'ii * e !afct y. *r ii'MbaaU Qircli v?lea i 1 i '1 .ran., i, filnr- ? 'i -,ar? n ? a a - i to S i |.."i ?l ? 311?. lfo t ? u 1 f ? ,e?ra I Ibev l ?? r.-:, I r?: ? ...<*irie xiravitant i .r buatri ,r.?* ar.1 ? " y. "i ?? e .ni*' rta ai-i .*? ( i o.. ii 'it tfp i. urn ta bol r. ? of i -toia f Jty f?e4* ta4 nlolhii' , Ixda au<! ?l Kie, > r v<> - . !:.;!? .r aal 1 nil*:""* -Hiaillii. tb" bum 1-f f. i ? na .iii i I'uai > prr?i?. w all <'"at ?'e <ea :i'>d i ir bitiri r?.| M.u>|ii <H , will, lb* el a'l'li 'J ol it, arc fi . ? \e ?. .0 ii- ? '? I'.ry- "f wb.at t? ?urf.:ue bai boon r..,. hi." *n?riy, ler ?? i b a market baa i?* !? vod m iimn. r at-, f.a a uU neinwawom. flol !?" ?,-.l i, - f i. i'mI rkii.e an- *bont Ui" o^l? a l-cier aa i?. ,ii * -?? t ? r*rin lotn A mat^V-'iifir- nlcror* W ?i u a..j?ri"?U. pa n it Tiwbvt'a p ?>|i>iiia' peoanr.' .. t-.? .-a.- I ii>< a ai : farmer .Htr'aau in tae tni ??rial., a ui crtaiu I *?leru Roo la II ?? |1 HI Will wbr'ix-r tl.e v r ? f tb' ?n'rv*ta of I1" '? r i?crj l.ali a ?? ?x 1 ?'* r.,i. i ~i..? i ? 'A t'.o tcwl^ o(iec~l ert ^**"1 1".#'" ' i>?r " f ' e? ? f the ? mtirii acil treat r? ? 1 ? i I i. ? i'o, v MiiwtalM c< lp*' a together llsa^inf Hi* N ? K .i i*n a?<t ?*'? trade, liisa.^ai'y : ri, , ? tiy n i th? ? i ??? t Mil eeterv-r -? if Ar>S' A i ? i ;n * aa M as '.lie I'aricp to d i w.tb f " it- r c n ? r. - \ ?r al.1'14 I! aa to miil!iy nod '4ue'..i ? r ). i r'j Mli c ir-ih ttiat tberr m-e re' tier" jer? rn.i ?Vi ?'t lb - j i'?e than Anrlu Amar l?aap'v li't-it'aU'l b/ lb - rapid aia flop-rdto 4c"aV?MHM Ilk' a I'l aa wrmiumce They Will et >r Ml lt,r, bO'. i ?' ai.d ?atdtWeMMi Hf-V' b* .a| ilx-y bare ?.??? brt ??ht b| l ., ta Riaiter .ni*>- ? ? aad . *i?- re I ma, pec re n ?, -..r- I N I <? I fee k 8 wlc ???*? '"/'alor 1 p. ,.. ., ?- ,i . ? c* ?>' ' a? p ? I lau to u,.* . ' i-teJ ri ?! ly r. t ti -n ien.?'< '.<? .iror if r ..tie r. -ii > r t e vsr? wants '* f Hi r" t Ul?i Ii at ? Sl^l'ly "?*<? ralf ! 't llio Oorfe *u of l e >?ky V Mama. Altl.oucb l.aril; 1?j j . \i . it, ?'4i--?-a : ii ? t i< t<fal foiJ aaafa.'SBb, k' tt. ' *[ - V>" 11 'b e.r La.?. mm* J * ill aoa? b?f t t oil/ ^ i . . r* 1 1 " ??,.? I m?t nf llie e?m:oi-t# > \e?'i Ab' '? i.' o- le ;?arer Cue arto'.e litre bit# be It .:p i Itaslbah t*e ti ni ili'l ? tl Ir't mil ra ir " l*u .? i f <t b'.s *r pi rf# ?, an ?lf,ri*?..;b aadf td ft.cn in?f to ocUaf ?iti> < *e?f protaettea ?l Afi Amerlrai lad-atry tbat c?? l?uMll i? e b c a- :1 r ua' ar* t Ifi Vlie !?? OI A ifijal i?*l. ( ?1a, tte h*wi ei ? rr wi, Ma" r rer a n i'<m ar ' ? oa'I f A"Ma?~, ae^w n u Til-e, a.' reta rd, rep-.-wesv .1 alWl If.cr 1. m writ ?t wd '.u thit p;a* a'.,,t.c. ?.lui* ;j al' tle'tti riiwnaetvh v ' l^-.ori ab l Ur.. .? armt t':.e o 'no "i us r.ae w?ni r.i' o. $ i?r?S. ?s,a ft. u . ~i.) frrn tn~ ?tnt? 1 11 UK arrerat ?>rantl?-. \.ee? lifer ??r oMitfl :e? "al?i. 'iiwi .ra c it >?T e", "'it wn al irorm do<- 't broxl a ba? j 1 d. ib'.! tr y atlr baui > to ?t. 4 ? f If !!i* fat Pal U a 'ar tr* ? xe"> la , ., ? t .i ha? ni l i ? * ? 1 I ' f a I a cr"f <4 r.ntaMea, if e ? ?n ahanieir r ?ispr?lii titf r '.'if . r?7 f t?i ^.-ct :? ?'? fi, t" t-e In?ntied "a i ?< li ?*? *: r-.u* .-ailal a traa?|?rtatiim <>miv?a aa* /.'inu l-a.'r "to ?x ?t t*,.- ? ( er r? has.'rstf kaU s's'.r tt? ama ?.??? #..ur havi- nlirl tw ei ? a 1 ti 1' ? 7?.d *?; ?ba ?n r I tbe 1st or .rr'' All I-, s i?i V as mtl rtrw v <m?. X w tfexie at 1 ? la'i. * *k <4iUtll ati?ra?, Uflt r | w^l r it al *? ! ft?J. . I ?r- " ?. ly r..r t?.,? ,n, ?. tan fint-.i.' utm a l?t, i-a aiiia ^ tte J H.||> o??t tn. T i A,r. ' ;'.i i P'?* i ''tk aart i tv* tb 4o?i w.i | e..'rj i'r " trr*,'*if *>?<* Sil a."e t.l a aoou o , 1 a-.anii l i<ur?' i.-i?>.'ia? b- t bn '. c.'ii 'r.l. I cM?.i Jry *" ? baiWlsf i.s*owarw, t^aaai", ? a. \ aa..*r* |ia.? ? t" ?.>?*'?.? (-tkaf art i-i?p (win a w?ya i ai' a Mif | 'J? Caa (ifi<b'a|, fsra sk of | .1.., ra-l . "ti f. rr.' *'.*W ..*0, *>'*c U?S a.-/ ; ra?. ?? y ?. ???'.:?. i. twl'iiUyba .at. lb. giiaerai Mikity j t ia> r n' V) * > I kar< $ ta aav to a '.ior.,.r -jaf- j ' r e ?lw ' li'vn^ Mli-I W' 'b t r ?al a in,..-/ <? u.i rhi?<; *' ' ? -e hi?b tttt'Mtflki r?. *?Ta *>rar w.t ' -ns^artiou if . ?aj ;.0 -.1 .a. ' s_ I ii lai c-aua thai, 'be ainUr at'<aa ba. .tse ?? m i ar .rijt all be. o I . pwt?-\ aa, l Uc i . . ? a hoc .aa er J the it I 'r'm, "<?k of marebar lsaa b"?a . ,, r,! - 1 I *I'3?IKH ' T - - (Vital* stnc* Ibt I i,t al' r' arf-'e** a'* ?ale* b '?? ?o..l ? , ?i, in i ,c t 'ura Of li ? * a: so a aJW at i? p it of ' ai eaat ta?d ?- -t cf I ir B-ioUIn ry tulto ? dec *4 n ibei aasMtd oann-l bai ' "aa U'.ati aoi I miin a ef doitera. la r ii tbtt mn-*t ba aditei t'ia swnttal j ?!> ? ,n i ' , t-.!> rVtaatv ?ar7 i| tra If rr??twi hy lb-a<> I f? ? i mi' t i d i "al air.ta A tn"? ?l facta ao I ?sal f bear .at, O' lb.? I ait bl the Sua eol ?Ul fel |. w f.rllc r b#V*w TVru- > r oiih r"* -'t^a* ?*?at t' is far fi ?tn> t tbn * ta! lb 1 1* , r* h t! or -n *u i flty IkO'iDab J drllstswiftl i f'lr ki J . f a-- tiiaa. ,ti |Kf r-nbi j'-aa i ?rp ? ..iaa. faiy ?o" or two j wii i?|?? bewra iv .. -|."t riio?if^U? | >r???taiui;> e. r.i ^.e*t by tiic f'k? s iva* !*?? k? ? 1 1 ba pi.tdwsH ii it! ',a'u- md Vpoer A- kaaaaa laiiefr. , S ?t lbt>r i- a t '?? ft*i-ab? i> iht feoiliwa'i'U of a'l re aJ? laa V?a fu.ir rtewna -VM bt etp-rlr "ti'al ^?i b?s of wi m',, ??w.ey aa.' oa'a -a-ae.l Ibis st'tkr'.

j>. fiikenvp 7*tv-- 1'iirariof, I *? 'at r?s. .aaf a>a tna ' ui ??w.a i aa <aii.a> it Ma fc'oat pntlnka th? Watt la at I muob dcpi Lujji up >n mjMtrclog'cmi ccot*af so- '.w At , i ?k?t of tbn ???, ?q.) ?Tsn more ?. For wbl'e af-trer* I Jfcu biu uiIum iu Hit! wbtaw ui the wubar, tht* thai . pr poee to aloer aura** the rialu* hare noalleriat: .e bat t to abide by u? capr.oea, however provokog ttuy may j ho. t! ..ild an early trhimj b orovrn M>6 yea*! ' -ir?f <'.e i o-.twM D ih ? joMaod warm feaiona, ?be ovarianc fret^b'.or 1 aI.1 tako a oorraapooa i*g timely aurt upon ils avarl < iiimt Journey. But if, *4 ;t fre.j<?utiy hftppCHI, Wluta* I.'C wde it. .. aaitaluieg ita away loi.g after the periuJ oa i gr??d t th rule of iprlog -.oarneioe*, he m jh mH hi ?I- u I ocir. i> -e in "port." Tbe relative ooMt..>n of tae nuaai new gr iwtb or graaa, regulated aa tt if by toe i u'tie ar lti>a r?aly apppearanoe of tLe aeu-'<u of herbal j lie, .s i'.c barometer tliat ?L>a<>i'jtel/ couttola Jla mo- * met I?. W n<l and rain Mr ill not ritard bm. Ho ir 11 . mind th' m no more than be that la io>:acd aoout on tba oproario sor.an. Protracted froata line are t?rr< ra lo fctai.B* tbe.r -.nieaiGnabio Uil'ir.ion alway a ?: .u .a'/ 'n ier:en.a * lbs tltlribg of the Pla us !e tlio r lr.tnr.aut aummerly ? rdcre. B j.t. : her Icatted lei* y or early oubuciiu b? n (tore for the prairie trite ore, their departure roifl the r Kvtral wtiv-r quarltra a a. ?a>3 prooJ-JJ b r *t??B f ? pn paralk o?, ri that the? ni*y be rea .y to vm i . t?t UUa v.>? at Ira oT tti Pa. ui ? luflfoitntiy iO *i aeitated tu warrant it. I lb* jvniaru trader* appear In the F/>?'-erc mrke'j ** : .l.au/l! i inni; ?| ring "uuy era, In or lor to lave the r { uTOfoit on Uie frontier ?t thot mo of tb : itopei.lug t o | tia~apori*Uoi> leaaou. The hotel keepers aui wlnk-aa'a 1 d?a-re o.' '.be Weatrrn cit'ia .tow axactly the l.-r.e | KJcnibOj maytipecv the yearly v.E>ta of tbxs we I ' IkhM !B?!1tv1u?.>, vltU Jo 1 1> brio.eil con H4racc *, in it ?? ac from ibe <ar Weat, with 'i>oci4ita fall an ? ?;,'r U/i'; " Tbcy i k ra up aa cnlai In 'ya : tho in graiory ii i aa ti.?t witur n s mtaerly cliuea. '??C p! i! Ci nt ? fcvlta ?<l altboagb b -ar/>' ly on or.^ii UiifbM atrium a?k eztoiialooi? an.' tae Lew pv.cl. t?, ai jeily ; n ml, Mocks lata; I<vi ti ' a^ajiesi*' u, hi fit r ? !?', ti *y tne illaiourl r.rcr ! to^aa to ??). ? rmt' n i ih? %rr'.?a', ri jragj and tnal *'i p I m? et 'cr tbs Pia j ? f ih*!r Krt ral Invotoea. I * y ul i )-.c ire ?bi ^ra iro 'n the oab.t of toln? Into { *tnt?r quarter* on Ik* wi *i<m t< rgo f the Pk idi, aa the ' ellmat ?-n ' ie>atlcis of tt ??i? ng."na r jder ib . r natii-al | p :i i ?^e n ira tl'.ntnk'o uoriag the Mtd^aoaMi thau tLai oi m re carterly latit iJoa. Bat wb? tlier th> y wlntor iIm r 'K ? .ii ' tbelter Ib .ir wagnnx lc tbo gle*.a auJ ibe R ky il' bi-iri-, J upon tbo t..Jlo lan.1* of th- ?- Platte aud Orwd r"T<?rg, or ou tno fell ? u. I In ibe botU tr>* ?nl irori)!' of Wmleni V' Ba. rt I ' 1 lova lad Fatal Kan^as\trJ Neb tski, ths na'itt <? M?r n 8r.J* tb^m .i t very bn?y n gvV^rg eti.-j i~irg tii- bti:. po^ or ler fo.* tbe tc r^'.ng d?j? o' acttT: /? At U. rt i or- ?:i> i B in y <tu> iiiir' polnia from Nr. bratVit w? ! > V ? I'-'MTetl l Jl.r. ^no'se ord bt:fitlo t -ii lar tu tbat aooevjiaaytBf tho vernal letffcaipt'jn of si 'C.'. ->?! . i in ibe r iv r ciilea of th., Wcat. fbonsai Ja of we-.ri .iat '"r ? I*!? wl' ior atoi ! < r e'avatlnns, In loj'K luw ?, ior? !fg s Jld riuar^S ??'! coforing a<-rcsr! grr.'ii.j, do v ajvt rally 1'a .lcJ forth, ciiqj.i.jj h 'i ril~l'o4. *?tiu maitOig, bi? ru ths uud ?;alO. ir i,-i kept htisy day aud night faouaau 18 ? , . ii?.t ar ini?;? aro drlv n up from th* pra'nea or 'be inlerirr nod hrrl^ij <?" the "ntt' 'ri* of 'boViata. Croa J* ?' ;irr?tvrg, in dirty bucktkin, cori uroy aid ,..L?i . tall, m >tular klimo'irtana . agl!e, talkacre >n kotinea, auo i *artiiy, callow lootc u>^ Jc% .o*? ? ? oom me now ball* >Pg abfit Ite street wqiiD an<l frog* r.cs T'.*su'? ro.adie of .line tbe pnbll : tl><)rolIgll(^r?!'? r.A r< '1 with 'f - rri^bre o tbo clt soey, c:Tibrrt( mo "j u: rle ?cb.if>nerr,'' and tbe vinleat voetferttl<>o;s of dr'vera, Uiai with load crack* from m'gbty wbipa OTgofMient a?.o reilirn n .otee lowarda tba warebow? on tty< vi. , iif a *b:t.b tbe are to bo r 1. srior wr^on roll* up and recalV' B lta lo* I art i ra ? ?? ? to Uie can.r i. f ' ' I inally c ' w n.i>a t i -k r>f ih* towaa, and coevcal rit ui to food, wml'-r and fori) natU tbe train la eo' ,> mu. Afewdayaai vn ?l'>voc in iw to tbe i *?t , leparMlma for 'botrl, >? ia*t, 1 ?he he'?M aua'reil t?y '1 " n<-w ra?s ?-*rpuit:3jj a 'irt. ?Ii* or i?t r< marrlt 1* given, and tlio caravan f "r'y <.-ii tK ? -???? r-*si> tw?i udltjw r - ,v<e*i? t. to tra 1 1 w! -? m ?r*'^Si? - man ! . ? oT.r i ; : , ? ?b? ? nil') ntiK j?*t> i iiii Tb? c > in , ' ? iy o?c and freirnu-rttoili? aottt?M : cttiei >, ? . tb f. .rd wti! jf the K *ky 5! i".,ta.r?, t* j (.0 nailer < ?'????. It to ?t> outot y Ut > I tf tte DiOfkkity < r bating vutar, gns* a.? I ftol tu*J'i v i'id nacb. Twin's tbm> ?rtvi*? foetn, i .Drtavd (!?<? c a-J.tlyii fi qu ' %rm of . m r!e tra^'ia^ I II tl:o fcVtiwaya nl ortrltn 1 travtl !>??. Seen ojiMicd j 0 tlrr In tb<' l'-i n'ttdlale \K"0!lr if w >r r i-raea or is 1 LiirU'llkii i!'? ruara 'st of the Bur!>-r i?! tie c < in .1 \ woutd ?i!ow . Yob, till |k Mm mM "M'o wa? j HtW I* tu^t >> mw< l?Ml W> Mlp|> rtxpitred ?U|| ?!??<'. H ?M "Hen fOULd tX|r. t':al>!s to t.f I'. n ? ) ?? to p!? ti) uaij 'iary w*t!t '?> jium <it tb a'jv.c ? '? <i rata Ht jontl nil ?"*.? <i|l y Ti t- c A?baik?a,or Hki.la V ro -t^?tb? firs! trail ? r.r ;? ?ht ritlu fcr M>?*1 hv vchi-l-a ? * atd hia .. ?uj? L. ii. th' ; ? ebMB<'t thro1 .,'i *b ch .il the ?-* 1 ?> brtwret New M ih-'.t . ?.ii lr*tlB? pnau oi iff Atlarrkk ?? 1 1*>'' I i . ? If b -.'iu.<(i. I' V w.r: I'M j Ml of II. 1 t j?'n oi * 'lM"t, at). I ? 4*-t bi " oj ? ? Br / Jn ' I ?r . ? v - nut'.' : .no a title ?o tt.f .?o?? it k |rad a!lj tc i\jmO|P d . ' ?r? IT| I '? '? .-ky 11. r ?' <?! Die KJi;. M r v?-r ?:.r i ("iini'll I ri>?'> <13 ?*?;' * Irom ilm it m - ' o ? f rde tt r Alkiataa. Ifco *rcat t. I ?t Wn >?h It r a> < ou iU rcrttorrn t>atk a'. a'> "< two b i ?i.<1 a< ! tfly m!!. tr> m K'?m? illy K.^pig ??t t(M HM Nad i Ml the river raw fen m ' 'i"t, auJ. l>r f.rj i! .? ksctb?rit, run'' to ll.u C'-rijKio vii ?b;cli tt (??s up for a c i ilrial ol?Uico. CrMik( tt C'>rratBoii and !#* .? 7 it ?<> tie r<fht. ?l? roa i ' * r ti tit* valla; 'if t li?* C.iia-t ?n lt? tio?d uravra, act. aft r U>u< L.( t it I ui?n lca.l? over one <>f the ?o<.thtrr fp- r.i ci lUc hoelty V.o.ikU - r lutotLe Ro 'it. ud? va';.-y Ine iDtlrn i)i4in? ft ui WtMport to ^anta I ?'>ont *Mm\IM,uid ,iDirr> rou by fr.- ftit trama m frr >, i,?rt i to aliy ia>n tt> p .i?k out, and in fro < thirty i> lorty o rdwiimi, jrovid* it to a?c; lcnt? ibti^rti-rc. Ire r< i ? t>ro*i! tn?. vaf n trs< aa extern! ).ufi1r?vik ol 'd i dtl ?ii??t} a'l tb<- way >it in ? toierah y ?t"< Hi ti it ? ry. witti tfte rx.-. -pi' a of f^me an It rtmt -b, a rn the t I ramon rt\ er, and ao?? htxrj a?i>?? n ?i?l pa.;lc|E into the fttr uraode \aHoy. (irtt? ta .it and water Ilke?m. harr .o* tb" and o'-.mt atoO|j tU Ca.,.1 ii and CuMU.aii, Un duwrt Itfce ^haraiter iif Wb:? li?i I re gti wiai.f a fata! dl'Ut.r I n \r#r il ro rvavan*.'2L^ HHI In- i.yi-. ii iTfc? tl. Ill iMce'n Poak r??i n a not. i nf that w lb V ? ??i f-nJ; H w ? eUano?l. t KM bt i v . e DwtMfg at toria h< ? i ' v- ?M'f f' r I'tatir .-onto, that p^ri I'm if tt th%t . ". ? > \rc for .nr. lti i<?d j" W? rtn, tl . Muitu Fe ??* . - I u rr i 'I t* > Aikwi*. '.i.i n ? ip : . ru m bark c' tfc'.t rtT?? tbe "? r-' ' 3-^ Ttt 1 ira srif .'m r wth m rr * t.iler of u.? ^A?e ' tht wtm'tf ?i t"?*?,' *'? ?rth 1 (. . H Irf .frlif ?':?k at'.?uf> V it'. ark.ta> a? b< t, f . ? f at lb* l?*? t Kim< Haa'a. bo-I M*ett.< ; t '?<?ftr tior -r t?. nvtit ?n*r t ly, alu/- ' *? a. ' nl :.C|< ' ?> ??!' rtr wat ui t 1 '? ?U 'rox tIMM ?'f tt' A ' *a .a? i> i: n .-jtf-iv Ir.'Bi li '" M '" ..i r v?r,"T?r Hi* A ? v - i tc t < r. ;i r, :? Sr.*w *># to Tit a' ' ? * li ? . 'sarttl r ay of -"v. ftia; t:,e ...r- If- tr'1 t' ? ? a::! U e*r<'l. |,?r tt .a' ti!" ? M l*ar?:t i . 'r^ijlit t.a. a t unlen^bK I 'a".? | rtv.i >r I ? I .k 'a t'<?? i*vle baa thu? fur a _ r. t' *'r ? aid Hat l:n| if b< f.n* ? tt ? 'tap "it i. ? > p it." Ic ot *. i an? ; :a ' ? frorr -nfir '0?0# n >rU City, tbr natural t- irr* ' !??? ?'! t.if 'a f ? , ? ? 1 that "ii flit l 'ti. rtterc Piv' I t '. .r I- * . tti. n ? \r:j hJ.ti, i?pr? ..l.otik .tn. ttft duKiaff t ie uat jr\r a: i.j tt.o I j'Per Arkanaa< b.v. aia a fold, at tu it wtt. t'r?-f'? Jk tr> .?p m at' n b-?' )?a to t^e llatt. t alwy 1.? r *'t? r. 'ita tti u .-jtvy '?u> ram' ." a t k?. ? n t i -*r i tr.tt rg and mui it p"!t,U r >-i| f t: Ka**a> rirar. TS j lerwi ly t -iw nite :a Jfarrtiwirth ittf. air* ?<?, IM < (d.irniy cf p -t? St. Jjaeph. M ' v i Kuraaa aru'. N<*0ra?t.i. ^tr, P, ,t:? r- uti k^l f>B> >t?a C'fr li \"i> i Icrrl fry Thore ftrr. I'?v.fw.irt , A-- ?r -t 1 v < fit -r f . ,1c?pp*. at a |>. at oo y thirty m:im ar:4 if IN klietoorl riv'r an.i the uavoi fr?a> Itia thr-o ? i a< ? 4Iob |fr.? .a sonnm the oi<! MlMwy ? I kd i? -r ?ort I, ?T-?wortu to fort Kia-firy. !? ? n* '.ii ? ? ulla.f'iro -irattkw, afro?r a j?aiy n"nb?r Of r' JMUC nrrar ? vr?t wawr ' ivUi aatcrn . aaaaa. A ? iHWUM at 100 ? i taaiiaar a. a'.J rroa?i* its II^I' i . a tr t ?!?? taliK- if'^ntaiy <-f ib< iaw r'.-"r? a.i I raas.ig ? ;?r to t^? anllry cf tSa t ?ttlo B'?r, HI/ ia? tl up uai; tr ".It ale .1 (tl) ?*.?* .-o? 1 ort K -jir.i.-> , whan it take* k .?? li.rrlj tora Mrtlkt It* !e u{ tbo ira*. tt o( lie fat ' ar . .>t?a? and rear # tli?Hittc r:T.ir act 11.. <?4 tan Piattaav.i.Ui aad Krbraaka Uty ^'ir? t ar've i k. ? da 'if Fo't .\>aru'y '? .fc. i rr it . nn? Mil * Ufc'O I Ibr PUItj rtt ' h> T>*iirbUta Mad ? '<,a??? 'rum j kl rts a>. u n ui n . * >?u mat o?r,.?r? r> t aiiuae-tk wiu art Ki'*!'", . by ?ay -i fori Rito;. tl?<?rf aotaf it > Jlf far i i tt?- Ititatir.', nh.ra, bcl?*r?a l/-av r.vti.. Aiftui, t V- --t -.ti Kikrpoy -? ira u '.rot biV-i T" ar?a1 a -atbrr ' ^kin,b..l an i)k< wb^ia drr }e tfcr rp*mf MM a!*?? rado#? ;t t ai ?np*i>?allo- er'- . fvs. ilia kaary '|hi lhuiu? N hi. aa J 1< ni.airi bar"!* if.aVclt ana ttuKfatnaa, xwtaf t> tkr '.ft. n ra-?l ' ar aintbty ??B ?4 tha nH . ?ira?* IV''^ Uia aon it bit?M f eictiamt ta.{ra? i?. (tan oftao t-ec<tr.ia ary rem'f t' " t' t''? fa<! . 'ti ??>??* at iMt'itiin $?ar r* of tail n iVt ci ara.igt.t ant aala. .v to vat*.. 'Jo w-'t il:rtnh ?f l?!a mal ?.hut it<< b<a<!ottl:?l "i Bin* t- tt? 11 it la r!*??. ?'wt -nr odd tatf", w ?-ea." t( h^b ?a?m?r irate.* la lw i .a', .a poof ltd It lla.i. n il(? "T j* road* r *a? i 'atl'nwulh ard ?-o'fwu tl'y m.i k'. I t' rv? ?!.'? ' ?" U?- Al ?- mi ' rtr r?'? r.* I . ? t?< y'ar-ra (? fort mnt; i, tm n!y i-.o K I 1 Ibr IMMan br?oeh<* cf ti* PlalU r? ?<> !. r nr |Lt.a| p-irpii?? T?"fn ?* bnl ?n *trr?ai 5>?li . .. a- t aay aoacst to rrvvt, u, i that i? p i-. \ a * % i.i ? i r4 lb ?? 'l Ar ?'???nlan*' <f . ar.d wo I aril water la al?> ???? ; a'.t ,fe< !,?y T -t ? ar- ry T?o ra^ ?? har , -i ac t ? r.y h- * ? - ,<rt ? i i ? 1 i - ' uat and f :i >n ti<e Haita ] ra ? iV '?t bo'. ?? rtrrebrMka '.;i t ' tw li tfrt, and iron rlMlaia >utb at> l flVon u >a ; $m> TLe Ofily drwwbaok In U.ia rmto ; win th- . nc-r t* ely ?! II *a.-ijt. ? r? * j, aa 1 lb. mo . o? nt 1 1*! k i ; r* f\>' 'i-in tbi v?at t> th< . ? i ... i rn I in Ik eril a r to il?'i .Til if-pltnlci-r ae . Ul?. \ alt. y 'ta'roat, Wile i j> '. ow <+itf tiwlf.lup u a kIi bank A tbo M::< a. url fr'irr 31 Jo|?i?b. ,1; > *d frt.ii Pnkba fty t } irt V *-ncy wan tlrft aj.aa.U / tb? Wor?o?i ci . 4 aiva 3 ar* fc irtoaa faara ?f o. .i aaiaral exoolltnoo it great. It being a broad taati w lb ^rntie a?cl:?H'.ea auJ ruy !urdD|l, tad ritual uJ ??rr?i3 or<tuln:ii|t pra.re noon try wall wooded *ut wt t?rt 1 vuleftvjnis sro *cinfl at utarvnlft fu? th. itutir* I fctacv 4 U> '?<fr?)fe lira, :uw a 'not Kin^leted. fol o*?, ?*,d a tltlly slag line i t!ti o?er it Bit tbe doiuui if iccaitoo of Uuia .a City, hutdrod* of ? if? iron tho (?riL!ii'i| of auy raitral, tu ibus fir nreveut/a iM overland route (run Being largely used by th? regular frtlgbWrs, st'jougb H a by Hr tb ? shortest i<iae huiidrid and i-gh 'J miles) to r'irt Krarroy u l |m>ilu briber ?wi U U much Invented, U iti l>y emigrants to Pike's Peak Vi'l Ukiilor.iia, iL J jK.nr tM. I oy the annual M >rm< m ei; edit..'<n, Vi.iao pr >per it.'tuig i??iiu ii, bowevar, * lorenoe, a to soni" Inree miles north it unaha Tbo old M. rc.">n tr.'iU n'-ur>? up he Norm bt.uk of the Pl?tto, after reaching tUc r. fur opposite the Fort, and Iff i ulfoimly followed bf tbe handcart, ox ah I m Jw trains ol lt< l-stu f i >if Haluts, as their leadera ?? re a, ??., at s.oua in it.tu intercourse witb*4entlletrarolieis, till u!k of wn >m keep up the ?utu bank. From >'ort K'*urne; the carrying trade to tie gold, i 1 ? nr foMo?? '4 wmmoii truck? tue great milita~y road to fort Lai jniie? y t ? the Oanfomia or lo?er itnd uiipsr cro?s'..gt of tb tionib Platte a better natural ro?a does not ex ?t any wboro iii lite I" jito.i suiue. With the rr*p. lion or a few miles in tb-j w iguhurbond of tbo fork!'1 >j[ the ro^'n P a to !u t-j a \orlh anil Huu ift brai. it ruts up through tor ri? -r bottoms, tbo foil of ? JcU has a lar^o rv'raixlu'fi ol Rani and jr?r"l ? just en '-i^b t'i ? ,aSii It bar an J froo from tUo vro tract id ? siocw iv u?. Aittoogb a t-tcac.y ascent tiiii* iilaco final tbe ifinsourl river tj tj. bato of tjo n)niDti::u. it l? to grjuaal as t) reni n !mpero?pt>bie m ?ll tuo ro t*? acr'ins tuo ri?,ia>, and Dowbfft more s i ibati lb tbo I'lftit" valley. No a s!n<!o utieaot ta to t>: :?r J-'il h.nv ? n Kearney aul ti.c cn.*f :: gr~ ii ijtaaoe, irom 100 to 100 ra.loii from lbt> loraaor point. Here tbo travel to lb^ fold region! leaves tbo m liUry rral, ? Mk ti'- k-s ??:???? ||fl ^ontb to ?.h ) . rtii Piftt'e, ?M Vai*? "p fie frr?r? "rer i.n ft-vvrnt iclluu war |j?ih to me rno^'b of Bearer ur?ek, 107 iu'.i * ?rcit ot I tin' ujiper u/oMtnt. Frci? tni^ point trnvef er* nan ettfcur ! tie* on l oil* over or follow too .11 us.k nloog " >\itb Plane, piiBt Kri-nort"? O'nliar l to tort St 1 "i n (an fth'ti'loeeil irat'.rp t?^?) nr l fl "rce t>o?rn tlie ftnoden t- ib*iBt. i:> t rn of tbe river to Its Jauclit o | * it.i < bury Crceic, ou botb ? 1 b of which the netro-io; !? 1 ?'l ii t* sold ? :?u<td Vbe diftta^no ovr t io former - 1 ii '<eJ over the lauoj iliO tuiii'ii Iroiu the upper ford oi Uj'j xiutb i'la't? From wtbln tblrt- n! of that p-'nt t> wit n:n forty ot lKrv r, fr?")W3,t di't*rt?? it frae" ^n'y a few bundfid jar.l? anu agn.j m?ny ui le? la width ? Inltrven'* .ind j wil obfttruct the of a'! Tobicien. Tk? heavy \t :j(ht wij'TOft i'. # oi'ije I to ''or.bie tetm In order tii ?tt through I ?; BMid. wuic i u'.cn 1 * n'voral feat till * A Bundy lx'lt, Indoeo, r. oins to fttreUifi nvir tho emuc I en fill oi tb? I'laiut, t'om Uio i'p;ioi ill ?>url ?le re to V rt?v??n T -m. bt'l Vive tt<5 10a I tad 104th .!<? jrrr? ? *.f wmt?m v> gii'inp- ft iea?t, more nr 'ra? ccp Bard prrva In witfiiu tb..A) luuiU oo a'! the tociM A u .tli< t cki.-jd; .1 ktftf.io ill* tbo ovclftn 1 ro'tt"? .? the utter an tni'O oi timber, coransirjcaif; at ti?nut l <:>o dt i-r< i* ana ;10 aiii.n e# ?. <( -"nKitiide, a"d extent i.e tn inn wmt iir from 160 ?o 2-m n : ea, Twe >*? J i ?rhe, or, !?? ?Mi?antly ? refcjil, the drlr. I b-.iliuo dang,!* tbe I'j ilv fuel on tbof - !rct;!' . . ( -wiiiep strelr.hcs. Hunt r tbo iastt?? yc-ir? deuirmtnel aad continued oiltiris t tve b<c. nid lu by tfce peoplo of J earenvi orth t'ty in 1 oil r ti> ?t i i J KanMv tows'" "'tract frcigot I' < rt?ud rm-iiraotft to the so called H I! ^nte, a ?">nfnnat'in M tbe siiruti-y r?a I to Kort Itiley, tip tl.o uiUol tbe atiftac rlvrr ol Ukentme. ilut aitboagb ro ?mt e nloiat (il? hato proi -d tic poK*!h,I ;y of o Vnlnc I 1 "rod route pre.;?ici>iy for tho haar Mt o' fre ^hl I .vij^iii, sbJ carta oly more direct tbun ?tl- at np j ibe l'latte t.'./nugh that valley, th.' v?iy iact that It has n>t hi oo tra rilled up to thi? tine, and | tl/?i no! a l.tirrar, hvhita^on !?? found or the *?t forr Lon , died miles of it, 'amaged !t? protp^atft, and will con tii.-. o to do co tut.' the i' ?T'ttr.i^tioii of U:o oontfttnplatc.l ?a !?po frei. 'ea.v r;*orth up tbe Kansas valley In j Jrt Kilcj rball bin a Med an addllicna! Itj^ucemJat fo r It* mt.ie genera! adopt .on. Tho i tat, c?t.-ytr;; tr". If fits * rivtt tho OWtWn ?>rari ? <t ol tb-i TlatK ront" to t'ie'.r j-r ..I n at I'jrt Kearney. T.ienee iho jroator port,r>n C It kerr? up thv south bank of the Viut'c lo either of tbe < ro? rcr, lifter p-nsln; wiitcb it taaira over the Civile of tar wato.-s i!"ii?e fwo furhr of the r-.ter to lt> northern one, and then fol'ov* this to Tort Iarr 1?. Tbe Mormon olcmoot. as fieac'y morittoned, nsually cnntlniies Its westerly 3o'.;m<j up tUc north bar.lt of tie river to tlia samo point riotb roads thon n>n aid ran "P ? ie south b?p|t of tu? norih fork to tbe nnmh of Deer creek At this point :t crosses over to tbe jsortU baulr, which It icteps throoch thu Rattlrssake Mountains until It strikes the Sweetwater, l ullowlrg t!it? throt gli tbo South Pass, iteha-f. - its bera. oforo ni-rthwcsU'rly to a s ;itliwrnlcr!y course, nef^s ?rf- n, r iacii aul lit ar river* lo lurt Brld?rer. acd tb ncc t?i tt'o ditierrnt Vormoa cettl <ments. Ti s vt"': of the rerto ramres from el'vee h :nd?^d to twelve l :ndr?d aa l flfty tr ies, according ta Uio location of the siartiof fc ' ' mavy u-rrr., an'!y Sp ta on Itl * i tern tmit.ixi. tbe gr'-at i.r.mbcr of for iingft frjm t1? youth 1*1 ttc croes r, s all the wsy out l!<c*tw nW. tract the pt kites of tralrt ;e ruiny tJaeone ? id is com ra'utiveiy more pleLtiiul i tsn on brtt the r tee ; Njw Mexico and tbe Ptkr/e I yak rontry. Kn sbters t the geld r gmns b its ail Btle twa trips duni; U.cjie- -at ? attm v?eh of wi.'.el n?c.-.p cj irom j a:> stvbty Cva diy? To *a.'t J.ik' , lio -.e'.cr, o nre trip can be maie oach soasoa li is 'iiato In f-om ' cne^cl> 'red to one haiidr-d and thirty diy?, Tl.e . :<o inn tra It ? iipplli i b ilu by cirryicp mian of iU ,va aid ther^'g'.itert ti N-r Jl vice, i- . < ??u sn<i viat, the pMnetpel trailing j. ?ta hs'r looated lo cloec pri'r.m.iy to tbs Mvoral ro ilea to -h. rer .ns f.'-se in u. pi* r if .w OMBtry o >tun tin r^ oJabv water; h-.. ??? ire th- *r. -st .'arorcd amipg ti": mrrchaatf i cf t'.c I'lalt ^s to cb ?j r>, . r ,!xn;iij,?n I I Ol UliOU. r.i a. y . ^ iitntlng aum'.ier of mtd and e*' v sta i t ii.s <\it..l rut >st < ?rs, t' ll,:g ive etoca raaakM, bMMMI Myi, o? the r?in, ii ptve'a I'caa an i i t? , baa done away, to a ?-ro4t uteiil w tb the h< iplrysnts. cxp?neceod In lormcr days , y fr ybtcs and trntfranta Inruisnf aeeidecta. 111. I 111 IiyllTtSf. UI K ON TITR OttltT I'LAIKS. Life or. the Pli'n? d err as wneh from thu me fettled aeotins ot the West aa tbe I tin of in land navigators l>om that of rt^clar seafar?ra. There Is Indeed so in ,o!i orlgluaiity and fresbricea n ma::, of romant c ar.d adrsatorot* in tae e\porl?na' o t'i j*> that anntin ly nrn e the great prairies the r, ea" of their vtcea an 1 , ja, that t!.o reader mi not lie ongrataTal for tbo foiiowlu^ leae.riutloti ol its many interest ug je-,i Mar.tlea. The as om that "In t nloo there t? s'r^gth" Is strictly act.'d .ifion by Iho ov erland fre'ghtcra. C a'.Uciationa of ir'ituai pmtoet '&! and an utanoe prevent tbew froai ftiadln? out s tigle -rag na. They are always combined Into tra Itia c>"wip >g fromad'/.in toa^ ma', as seventy Are, and at ll?n.<e even a tubdrcd rchiclca tvieety dve is, bowcrer, the oui :hrr ;.sua'!y compoalr.g a ira'n. The veh'^le* am lit of a antforna dcacrlpttuii. The time ? nored centr vaneea, atiil moatiy la i ae, coaaint ot afor.r wheelodbod. made in the woat aubstnnt a! asar'ner, I ar t carryirg a boc- V ,x, "? a tapcrleg nfcape,mr-h like a ^ ??.. a?,me s'jtt?on feet 'ong at the t?>p sn 1 t w: ive at tt?r U i??m fo ,r ."cet wide ar, t Brc feet high lb" <*?., ij tcrmoutteii by a -V ' e corer of sheets m o?ial rg, rrstl.ig o:i a r.coisj , n cf hows. Tbsee t i-nansi s.-uo li:r ?, fteit oi.ftjy d? iomi:.!.t -d pra rie shows, ' arc trade in mrry frcni fte U ?er >n thou'aii ' pounds ear a. i'f late a amaiier k rd S r, i m near'y ;ik? the n tin iry fart, tt' aa. us. have hee? largely caaployed. r/.aioas . tt; tfct.r rt sp" t ve ; eferali . ? -vatly i iter am . g ttc frelgMera. Iho draft ar i'rals IB m'?-t gen ? ?] uae at till' i,i i nenl ? ro oaer la the ? ?" ? t oa m?re ait"tit on of ja!i to itraagtb oi body liiar. purlt. af h.^od. Huc'i stoik IS proje ?arnei.a'r raised in lar. r nnmbers al orer j the j-.i r f Hi-- v ,-Jer v- j pf > gra?s feJ, at 1 It' -y-n of sfcpi <v? two ?3#' ...t , ? sal.thf whl'e u di g fr?i M eg service ?m ths r.a us t?#:r work '? hs.rl srd treetasrat i>ad; aal beaco l e i Ui?tlHffcor-'*..fl *aVraeH\- . Ihey aro ? n , ,.d Bpt Tito sea*, t.s ar a 1 tixir ar? ei| ne t legethro-igb "n I s lar?e ?h'-s tbfy are <l%ed np >r the heel varVet. II rm a-e s*M m Ur jullmg heavy t.nds acrc,?a the I ialna Mut>t, b?.*erer, a*? rx eti tlvsly .t?pl yH, ow?er to their g-??i piro-s cf end aore. Aa flrj jt,ae M exe? e st ar m rt ea the era Uian oee pair of so* I ai <*, ,Hj:r tbo I'ftlted Mate* r r ? t uotMt fin tl.s UainvtdM >f m'lltary Morre) an I the wsaltowr an, oig the > gnv,r. th.t una an aOiact la mak?f t w tr>pa. eta a>t rd th?? One MhmftWf lur 'a-h e ? ?t??" 'I 1<i th? ?-i a | I n Kr t>'? {bargi tJirre it ore joke of tMa wr r?e ;??r of i mM Ut anry tv?i#?ai |uo*4t if frrgtit. I ?m tour to tea cstra band* IWI 't ari - icj^cjr **>?? | i ir? u, It 3 ' y ?4<fclr -*?*?- ml (.<> a'J went n.'t tt. at- ! ' \y w tfcm tbf i?roriar? of IW d-'re f>-?or morf m ca'kd km w?tre?. ? irrjiuf oofciaj wd taUti* ! ok a, : ? : Mpm* N ? re?r? tlr*'7)t!:o? 1 t> .v ?... 1 ttrfc *?wt ito ?h.<h iba "errw of tt * trait ?? at- . r.ifcd. ifce *oii! rvt at the .itrfc, uritr tile -pectai ?a ! i*rtai<*4wi?? nf aa n ?U of ??*?, what? 'lntlta ? are : cttf'l I" Mitf crat'.flcat <n r "?l?fvh *' f"ar!nri Hie wbc.i?? r v?r*. r >ok?, ill ? hand*, cm, mu <?a : and wo- nt it ',?< rr t'???.?pr m ? cm-maii 1 rf tie w*. I?a ?r tia'Mn; 'tor' aaJ b t aMtrt*. I, twin of wrwm are ' i riatrl ?.Hl asUxif It? a ? (K i / ai that aer?rd;J I U) cfTmn f ?????<?? at ?a. ?"??? ilro?a tba j | ( it t>. tfc' trui rlcd | jM ift ?> than nwriat tha j fttMtooi -rf a a [KMMPi trarrt w!U? ?tw tra'-aa, bti i I-xt U)? iilr r.' i -c of tba'r Moi?m?ot? to tb? traia aaa ( M* Tl.ttaafc .? m **? latur <m hj? no mctat m |?H9?M,Wdkc r? irratranM Mkn la thrlrr.-kytkxi. . Itry b?T? *U *rr? r?r t*?a of *rar* tarn! t ? tb? iJif1- ? tall rf , Uvilohtl ? a*4 oUagtnaf frwittMInf ?a u.j Ha' ti. V}|a cmt of HWf ??? t?mr mM Mm if c?r-rw "twit 1 trMMMft, l*i ^aawaiod, *f <?'l *?* faHhfal fer-^xu in amu.o<? iMIf ??#<tt ^RtltoM. Tticy art Wl ' i ) ia ?f r?*> fhyitaal rif t aMitadMiM Mdf rtotli'lMi Itfela.* t?c t .a. IMy ho* bow t to oca rvt a< and bow to mfsrc? aMMMft S^tat tall | u>?'r charartcrtftlra aw aosti'y ?odaaia. Tt^j aan HWIWII Tw^.Wk/ *T? wliMktr.Ur/ *rm I ?brink itM a flgbt; tbe j in expert* In Ibe oes of bowtq ku >? and tmlnri they are often guilty of btftVMi t f, raua , andaouae tbeir subordinate* M orneily with words as i oeo ? as ow ocean oa tains and uM. Ibe o* ? h 1 1' and b u lit- ie era treqoeuilf reeortud la fey tbeaa aa C > f prost rvu g diaoipl nu Alih ugh atiecitita never bmome imperative, It aaaaot be ihal the law uf seir pr>serv?tt<>a noosaaitaM* feat rigor on tbeir part to ? ends Uie "arews " TUefi ti ulet mtstly of dtsparaioee aal vliiams frwe all parta of the glob* ? lighting mra, border nil ??"T,ct?i unpuuithed tbierea and aaaae t ; ' * ,h* n*0'*! scum and dregs of i?otn thO L??l Weil euhat in tbeir rtuii m a last rafutt] f >oai the great number of drivers wanted evert apriag. and tLeir (liai.kiria, toilsome work and alavteb l roatmnnl the dtmard a'ways transcends the supply, aad ba >oe e "character" la aever required at tbe ? reoraltlnc offloee" The only quantitation demands la a knowledge of iu uae t-f the whip, of bovuie nature, an d tbs meaning ol "gee" and "haw." That "moral poraoastun" w< ukt short of (Oect in the management at suoh motley, dare devilish eltmcnta la obvious ' Such l? tbo ptrtonnel of the oar a vacs lautinbed ever* rrr'.i.g upor. tht 1'ialna. Oo the Br?t day of tbu Journey a 1c < milts only are generally made, la order to bare i tue to uequauit men an i animals with ite!r '(??|*-cU?e duties. But from Hio s eand Uie regular routine of freighting lil? is strictly eaJaroel, LbhR beV o daylight every morning the who a ca'n j MS arourcd by n guardi. K< luutauliy Itw si?e? r? crawl i at uf their ltM> aud wagons, la whlob lb?y b?l fouuil Kit lrcm the rat'guas of the preceding oay. Ttia Uooo folw d rising and oieakU't in derated to yawo'.jg sad eti etch log I hi ..inha, Miiiui<-i by the hard at* 3 of tholr primitive touches. 'heir toilet la soon made Washing ana combing are locked ipon as sup r"ultioii by tuo genuine "bull >> barker." rhu c>>.ks only go ter ;ugu a suptrAcia! Jawstiou of their d git* prov .jus to dt.ing thorn U; dougi y lepths. The preparation of Uto in-rang 0? *>'> Other rt'iaai doea not tax 'heir !!'?:? or o<i Uiary ar? ooiapii;ninf nts to an unneoal oxtcnt Bfad 3t*od la fiats and prrguated with a tuporaonndaaiKj Of sal:ratng. bo"( >! r'eo acJ beauo, frltd bacon, soo, i>erti? M, dried applM, form, togetbt r wlti "tl*(ij*<.Wa," aoJ aa OBde> llnab.it c iLCGCtlun passing for otll je, the al"n v , uavarr* Id? bill of lire. Br oak. 'sat being tb? davry pnlrle ntryet represetlleg the table cloth ana dirty tioa tl>? dlsfc-a? ' ibe corairand 0.' tbe wafon icaflci'to '*drlve?p" ut bear l. , TIl ituj-urt all nali) out lo asts^t tho ulgb: bsrdera ' gtlll1 g the animal* within tnevilipi! -a' eno iwure d9Poml? natea "corral," night y oonathMted outuf uie wagoM,wit|} nu openiog at one end. The qnadrupods being ull cowdta] 1 Li. tu . r r. ibu vehU-.lea, ropes art *tn tcued aci . ?B the m )tl asd all hands go l<i work saddling, hurnoeaiof, yokics, chaining. For a short time tbe uim "i upmai? atid oobfustoa teen prwl in''ii>i >e Ibe drii-rrs iwloO ii.rlh t.aihs anil ci:r?e* u> f ?r.oux ?->noession. Th. lr iwbea, j fls's aii . fte: t>> labor ibe nt. ! anl.j moat aterc'UwBly, I11 renirn tbe nia'ei rear ind kick, and toe ox?>n butt and : ba '? Distrcsaed hrav injj *l j Sowing soiijJ on all si<tea. Hi 1 bt f .ri. tie lapae of u ko> rnimr.re oriler ootam not of theclia^, and car h or tbe rn',Q,cnrr^ cleivmu llo ts 110 pr per p?u?. At 'tat the ir mr.n ilor iti chvf givea tbe , 8!|<ii 'f ra llDui riy nioant'vg hla mi;lt<. and betoro san? oj' the Whole ' I tl* ca'asx- ? jnorn.g aiong Iho r -ad. , Whocvt r W jrcrm yed over tbe I'la us wiU readily a<v ktowledge mat the ururden sights to oe enjoyail are* bt flaio ber.i fly tag in.m hm.it rs ml fre?, nt traioa la fa LI' ? . ,tton w hen tb? tr?reiii>r la yet afar t.ff, the approach r>t ih? Ira 1 r in revealed n an rnniisuirablH mianar. Should tbe w utl carry- tl.e soniiJ in tbo right lireciion, tbejairiBg iau crenk:i)g of the wagons, uie re? .'rbera ll'M.s cfcratliiiii wb)|>?, and ttao li.vx"^sni "je?e k>'?'' and "ho lmw a" rH ibe Uaotsicn w .1 bo carried tbrougb the lartAod atn onereiih s tars lotig bofore tbo caravan lit. If wli' b st upon h:3 viaion Utvuig c ared vitbtc a few .lit .U train ri->M graonaliy into S";bt, jua1. as t blpi appe 1/ to emerge from be Krw tbo h')rlt ia. The 1 ? Li it beiat; in view, tbe gble.uc wbito of tbo oovers aad the bull-like apptarancc of the waji'os j, -?Jucae ts strlkiif remblaooo v> a i'.et salltug, w'.:h ui! caoi'tas ?pread, over aaecmlig sea ?'U rtar.ig H1JJ tlosrr ;ie :11 ,'irtt enme ip w 'b tM tra'o ir aa c, wco atwaja ktcjis a uatie or so abeaJ ol taa caravan, prf e*ar niug the condition or the road, loAkia|> out tor ( wasp tog i' aw0, .vo . V ? , an . leavtng tbe tnaio d'.atecbargo of ibo train to liia uSKi?ta>.t. Next he will j meet tlie earr'ago of tbo prop; '.et<>r 0 i the c*. <0, aiioui 1 ho act?bii auj> tbo tram, and. i'naily, tbe al y,' ah, lardy . Aio 01 "prall osohAoti' r?'; tv 1 paM uelore mm Tbecloae rev:?w wtll ooariace hiuatonce taat "dig* I an co li ncscncbvitniiit to tn* vH.w " Tbaoaam fea 1 tore '? t'ip a?p?( t? ' autlng, !?? lanch >!y oxen, aud the nardett liickiag 1 ? c mena of hduaalty ho avec 1 gazed uj 011, wcirylog sul.euly a!?u<? are iiUIJ apt to proJ'.ioe anything I ke adai:rat!oa. Cae tbrtpeStae, it-rforaW alouafeed hate; ibo fuia ; growr, nnWrmi't rkevfltrni and bt<ar:ls, tiw ragcedl i fL'rt* and iueipressiba* (roaw are pairoly out o? puac | oa tbe Plains) jd, abuvr ml, the thick t ucrustatiuua uC ; sweat aad dnst, stridently o; r;any day:-. ?t iulir.c 'M UioU1 bandaand fa.ee, w'il hartily t ? lo b 1 e.'uku 01 t oe beau . ti.ul A? to kio?s, laJecd. M niasippl at iamaoat creva air :t tlandioa cw rvarri wlia thMe 01* Ibo prairie I Cetta. The tra.us in golni' oat move at lb? rato of from a mUO and a Lai. to t\o m.iee hour, and from lli?e^n to ] twenty ailea per day. Wuca tie rna.1 la heavy, e'.tw , irn-ii ram or aand, taislt let; la maic. Tut) daily die I lanes travelled have to ot'pund very ire^usutly on too j licalioo of saltoblf ca p.ng ptarea Tlie aaij io mMilnrs, I kt'jwlrc dvcry Inch of tbe grotiod, sao alwayn rogatat<] tbeir dtujnal '.-.orcaissta la advance. Iu lite JoicntMD, after Jwmtc) >ng until tlic sun ia within ? n Uour . r ?! tur "r. ..io. :h I .1:1 ,n ijr ?ugttt to a sti|<. alltr ufi,.'K a i.ttle ...1 the luai. i water ?rao knt.eti 1 bi -.obt.i.i v\? before start. nr. that isdia l? r able 1*1 ly waa bro-.ight stffcg in tie cutt that ever} ".sgor carrita. Tbe aniiaale 'Hitog an bttcM te graze, the mm ? ?? y await tiietr din titr. ili'' pri ? aratlon of tale o:wn aoraly p.. /..fit itM- n vbe tiaiberleaii re*, ns. ?! the kiada ?fcnti.d br tot fcravy a"ow tbeeerrtlng of a saf>p>f uf foal. Tuo rniy rtcrt Uien Is the 'm i.i o rii?." 11 trofrantiO rearcb "I wl b they hart in set o^.t w: .h ujh at M-r\ as 1L< .ra.n :ias e-'>mc 10 a lit!.. Bat even this k'ails at 'Im when lb ? mesera i.avt t j COntcat tbeiusutvea with Uees of raw bacon and broad. Tb.- ','nmr V 1/ ett- n, tbe rr. , . w tL tbo ? flops *1 tf i! " brrdert. Steep my 1 10 hot tyxta U.niri at two o t ,u k the Man t o.aMt r agala ro < 1 the ea af , a id tbo en' ?d ine aiori ng *ro ( on tn.ro gooe bring u. Uo fore three o'clock lh. tr? u lis, ?n ot, tbarnad tnd pilU' r>n until ?int't,?a?r. ui. day - work broo-iit to all en?i '.r ' rat: i> ./a . 11 u 0 ilte at mals lot Woee; tbe u Tcrent nlfcl. I rat ? > aua l.eroar ap|<Hnt*id; tio Stipperew-v. : at- 1 ana' 1. lb' , ? >es i.K'ted, the bv> rltlcnt cl thiaand otbor tt-rnrys du massed iml m diuh ? '-ie'-K all tbi e who rt<- upt Irtm nlglil 'Jut.ce r? frs In Morpheut* arrre T s is '.o da: y ran ><f tl" Irelgbtcr'e lira The naiy v -? ica ' ita iui. 1 a" in j iu ..vt 'nal boot; ?1. .:. ,0* , wiU. lla % ? ?ti ??;. I ?? it.-.a U'> ?r; tbe t .. r t-';>?at pre aactd ?y tht *v : actual rlcioitr of ht t ' ladtar>s, and mat, 00: ..\.?t,tbe terror of a.i prtirto rc-r? ili - ?larnpc .e of tbe'r at< mate. Tfcis worst atlhc I'. ? the e*' til fmllan rtraUgo.E. alta-Jts of w.iive, in . noiifr?:nr? ofsuddin irigbl? oov^r barrens *"tb out etila !l? lx<nrt, and not ' 'G days aoi "^e-^aa, oC 11 n b t |<artiaJly S'.MOttufni attempts at rocaplure, ln^ vclvtag a cbaao or h'-ndreds of allca over track dasti j tcse r 1 no Iiar'ag narstu-d the point ofd" r i tivi<;%.-r?x I 0 roiarg* -J m fk?t at poaeib'.e and ?IVr a 'Uy rr t? ? ol rt't Ibr rctnra U!|* ??nl" ttti ?.? in. It la * ?ioi>U-hoi in niocli U.t?er Hpii tnan I Ik wney o?>t TI>o i'ite'1 Ti-kK *n<i m Hake tmgbUra who an turn v.od t j roturc ntfi'f i .v.aily cop.ple two of I x'r ?>?ona aa? lir.vc ttirti pu..> 1 l>y i-ce toar n, wbllo too ither :? *mi4 ?iriT^ n'orp r?-<:oir in. at t!m?', t?il? worao ufifl# if* utrn IM;, 'cof on I, u Utrj enter* UN work MMrltM [alt Ira-Tlliag. ??? Arri* ff p r. Um cn-m-iui ttu'lhr- dttno'T. I hf 4>?| l : : ' ? } ? , <? 1 i. 'Tp p >, itc h .og away t* w* [ i amr title t'ir an ' . n,t ?,<> p??ture, ?r ti*> vrtu I r.r<trca a tcoc&C load a^d ? :A ouor lure .'*1 back 1r| ."?l .j'rror ?r??c* tlicj- U??o oarr rii ?<? ftp Br*t trip Thoy are d> <?or in raor'pi o* lltoir baMott? i k? Um ti kjr? tixy rooojT* aJ.-?)cts not In >aab. but r L<1?lnnp<1 army muabela, r .lh ae t>l?n*< \c , ac., fctrrd upon tr?f m In a w%y a; ac orblta. t pr.oi?? ?h? w.iat fatl ir.t'? UM iiaadt of iMi ?bun. i in* ni #i*> oi lew iti a?ik>-s at pWitotng, wbc imW n cr 3 ?on ? ?iu' tar 'rc'abiin;; ?> otn oc too rtk.Fc of tbr Irar-1. anil a tithe ? r ntf toy. iajp-11 'i?cn v.r' l>lai,i.i?btn?-tt? ><f vie r pro;oty f??i n ltia<Oa n nraet m r rtM rmt at :tm? a p->rt'?a of Um Tictts'a rwrslo^r t.a? I'oi-r.I it* way 'Mo U1 r j* *#(*?* .? to i.ibjif. l fir:?n ag t'jo ?. Mtafef M I pralr -l l?cuMH M bate a uyjti ?W umi <>o ??:?<<*? ttif iisU'Ully i-f wbi< h tt or'y wjnal'-i by Uom pi>-imiT oa a p t oo rfi iD'.np frim a cruaa TbMkrr rnroa < ! Um kuw etubrraoi rr v ?' ri|tr pl rti *' |ilrar:f?o ant '.-?ir!.'a? lrp.| prrv:'>rtoe TJ>p ll*?t la. ? of fiVr '?w-.U f??*l ? n'.dtt O Ttl'arU aurro'ioi ''?fa arr an1'' '.n j aooo'l - anrt a'' r < r -T'rr '?<L 1 ; pi -li ill r ?-o? 'r roi>?t f aora V*. tborH Otrt iMmac'roi 1 >t i ip frilu of tnair !a;. ; r'va'.ic: *or tnavUia.aoJ " ;oa more oolifat t? "?hi/* or *I.V? TI r ar.n'-al r*?lrt.tio| f v?t> ?? t ??"Mont citrr rtii on tbr IStb of )r.tr(v>r ' th" In o? >'<?Tfmbcf WHM !<i?rUt% ari; v>croi.ir4. nr. ? iTATi- n.-d Tfcr rollrrtlop oi correct fl# In rtlaiwr t Um ov? bm4 Iracr'it'at, ? tattfeMR pr -rod so my tn>Oer J *l?!'ar tan* baTMf MTC !???? mOrrtak -'.atl f'.r Ujc lsmil(iliM wu v. <-iu acd tb? acatterod nh?-| nekro: U>- ?corera . ' i. ."?jat.im? >o? Hi-rc^oe, y.J * I' wn tp Wer*!"".*!. 4c ? <t'H iMNMll tb* | trsdlrs Itft enlltitt. AMntafe o^anpitlofloa* W, tbprrffir?J Df>t rlarncd trr Iho ait" i'i# ?Ulu< .oaltaM ? it mu?I-| tacr bai bara g Teti a lab .a fr"?tn tl?* boots 'if b?.'"*?' i, arrl bMOO cat *>r . . Ilr.l o? a* MHMl ?? tbr Naw Mr> oo?? ? ? ?a t .a I'.ua u > t'ar| *?d 1 fab f-a' r tl>r t'ir? ? :'r g '? t r- j ?r?o??. XnT [ MWtly bjr lb? r? the ??*<?*?, ta 1 jmrU) j par. I lb at Crr'te V "r f ? and CIp'UI anlttjr to | e*rr jln( Uada frup-r. ir? ?,? rr i rar ? 'irr out ay f oap 'a', wt-.'r : hi irf^xaaa' ly u> rrmaln ?:? tor i*r ??*? ?wy year, t Ibat tr* \ -ra a?4 W t*r?tly rT f'*1-* ^ fr'<?it ViJ :c. *>t teatr mra..a rt??cbiui1!i'ii| i .*i v 1 tb.iv owi' fr?t|[ jH?f, tlx W?.n Ottro e n ! s ?t t i r til raptAM tod tha li of tnta-rat or lb# rap t <l rccu* r\M by rabtsa* mc| ?d m1! iltrltg l^rfr *i'rn-*a '?> tb? ?'nt?r 7ba frlMmwg M|w?'llf? ibona ?ba number of i * a# oca and ao'.xak rm^torr l l? tbi carry.ag irato, to i?tl rr aUfc tti w?ifbt of t).? mf-r handu? ir*n?|iorto< Ir a tbr wrial oatlltlx and <larti r p< H)U K...M* r<tf boll I ail but r 7 .nya ?1 to <b? Near Meclas l-?Tit, tM ?fvr?i i-n Jrr ibil ;>ral raflrtl thai or? tnd ol rt'Vd tia. ar rlit i ' oo'v The umfwr of carrMr* n ? rD? l^aa breo fmnito rrrpcd t?'i ba:i Irr-l, and b< . ea o ly a^grr^ato aiwibani bar* bare ?irao, to aat* p p Tb* n?MVr? aptw-rr'.rf q i-nnor^noa wllb 1 i?n. wc??h ally and otrcr po.oti north fif K*nca? 1' iri ?kf?'ho carry lag veara o.apt?r??d io Uia PibrJa Paakl aad Hah trade. In ccn,iBP?ton wfth pr'r?t' f-^'ebfrf, tha ?V?o by aoatraatora uador tb? au?v?wa ?f tb? w?r De par'mrnt. AH ?fa military rw?M of V> Viirifttt 1Mb aa4 Nm Itostco obtain u?.r Mp^laa ci artto