Newspaper of The New York Herald, December 29, 1860, Page 1

Newspaper of The New York Herald dated December 29, 1860 Page 1
Text content (automatically generated)

' THE NEW YORK HERALD. WHOLE NO. 8878. MORNING EDITION-SATURDAY. DECEMBER 29, I860.?TRIPLE SHEET. PRICE TWO CEVTS. LIST OF LETTERS Hamaiiiing in the New York Foat Oifiee Saturday, Dec. 29, 1860. Officially Published in the Newspaper Having tlie Largest Circulation. L.VDIEB LIST. A A l*in? M a Win Anders .u H.-teb?I Atkinson Mary Adotnhiia M -Lizzie Arnold Mrs -la. L Atelruch Mtvjguob Vltratr Henrietta .innltag* Mr. Suiul Austin Aliniru tlaa Mr-Mele.Maria Armstrong Ann. Austin Jin Ellen Vni.-v M. ? ' *vun Armstrong Ann Avereli Jane Andrews >li -War; Astloy Ml*. M Avery Alida C B RiAoloy v 1 L Be. k.r.Ma ? .0 L ?ul*; Brown Mr. S H HU-bleeliM -a-froa-Been Snsann.i Brown Josephine by t-t Fell Mr* Maey Jane Ho-ileminCatharloe Itafley ? ;? i.pan* Mel; Ann H itulord Mrs .1 U Bailey y - Mender t uroliue Bunnell Mr. M T Saucy V. V. -1'aek Bent Mr. fc.1-.ru J llow era Mn Uiu Hakrf W . K Benin Afr- Kilu lietb Hald >lo 'liif l:? vans Jane HI-toibart EvaMug. Hal.itlm -A r-rarsh Hr-edy Ca'brin dalena He?t? Mi? v:,ry K Mi< man s <mh Bnvbank Hoite riarbi* txsui ? ? I Hrrnirli Mary Hurdtclt Mr* .t T Barrett Mn Pr r 8 Hr> tt Mi* Burns Mrs My0*1 (inttlcu.v.i l.l.-ciaA Hilling* Mr? Kaull Hurlchell Mr- Win itartlelt M- s Pl.hop Mi -J.atua 8 Rureni Catherine Dai low AU' , Wash Bishop Vr< Dullard Kl!<*ti iogt -n M Hrigg- Eliza!., th lliillurd MUs K. It Barry Ann-- JImtirl Ma&je S Buldinan Mrs lClga itsnse't Ml-- L Brodla MrsMaryA-8 the Baron ai: -lla BMlnriek Delia Bunburg Ml* K Hu-tel M id Sarah Brook. Mrs e I. Hruin kllen fleyli'a . II Blown Mr. .lane Bryant 1'er-eiliu HrnunMr- Ito-lna Blown Ml s Sarah By rum Mad Bial M ir:"iret Brown Mrs Sarah (' Cahil! Mart ? Chaley Mr. Valeria Collin. Anna . ii'lcoder A'tlie I. Clark Mrs Elizabeth Ci.md* Ml?? Me ? '?Lghan V iry Clark Mrs H.iuutU Conlln Catharine Csmj lv,.,'! Ellen Clark dulhi Cornell Mrs (Mar t B Canepabi/itnraKoaa Clark Mrs M,.r A Cnngleion Mr-TH?2 ? Lstn'serl n harat. .1 Clark Mrs II 1' i'ondrln Brid^- t Cabal Au'i Clark Afls.,K?st2UthOouney Ellen Carbdit Lui y \ Clark I-oda K Cronle Han sra Csrrd.Mai. Clare Annie?r?:k ri-.arhiii Elizabeth Carelie* A'r ?: i Crime Margaret Coots Mr* Fatiiiv A Carlton Kvtelln ,! Crmaman .ML. Bell Crosby Aleth i J?3 Cartin .Vargarer Crey Bridget t;ro*h well Mr-John A I'urjuu <Jr* M T? Clearer Jen. tt t'orregan Margnvl Cannvti .Sana D?2 Clifford Mar. Corbet Ann t'a-sldr >*.<>??t Clifton NelU"? Coughlin Margaret Casey Margaret Chlt-eers Margaret Cttllpn Mrs (' Cttey Mararet Cndv Hridgi t Culver Mrs .10 wavanagb Elizabeth Collin Mr- Abble Cummtnga Anne I'avanagh Vt. M..r- Cole Mm Ri-.ow Cunningham M.irv raret 'am- Coleman Lizzy Curtis Air. MC < b i.e A'ai v A D Dae, Mi? Henrietta Deura Mr. Ycartdon Donnellin Mtrgavet PnMoa Mr. Anne Ilemuth Mare ironohoe Mlas, lSa<t Dana lit. (' K Deiicr flenrlrlla iWh -I Danfoul1: > Devanny Marg.irct D-nlgan Catherine Hand- An. 1 ? P eine Sl.ry Duoncr Mrs,M sniue .?avid Mi. | l .a 11 Dewey Mr*! i antes.) DoidU Ellzabetli Dials i.eorg' .ua I)iew Mr. Lyman O Dougherty Margar*'. OarL Msg -A lA-wi-y Mra Z D.iuglinry An I'avts Mr I 11/ ibeth Dig-by Ml.., W alker Dnurr Mary Dint V ir ? DinsnMreMi-.S.irmh Downe# Marjr Oaecti)Mii Mi. C .A A Dull.. Mary Dc i'ur >1 . ia s Diver Mr. lti id ret Duliirll Mary DeKl'tei Mi-.; A Die-koll Min. Hark Duun Mra il E DcKei.i. eu .ui MdeB I'oherty Bridget DunLtp Mra I<oss L Detanei M t ttuee Donuonae .tlra Dromond Agm- . B l agan H . . Eg .n.luua El--. Kiin.ib th Ode .lain E .nundon Fannie Klliaa Mary Edwiu ' Klmeudr t t Ann K Em<> Arabella Kdeanl >i sKI J lllmendorl" Km mi Kabeit Kllen b.-'h A Klllotl Mr. Mary A ?|x>raadleu Msd'a Ed'-'owsut .VPs.-..i!y r.llsa F Ksidei Mad e ' ..'tor Krhrn y Margaret Finger ill Mr. II i r'aliberu I'll Fleaair Jobana norla I tan... i'.na, Itrrv Ml.?, Uth st FitzgeraldllenrletU K.nfKhel u.. Ml. Field Mi*. Fanujr Foley Mra Johanna HarVirt link Cnthrin.i Fontane Mr. Anna Fttilknm S: <v. Flnneg.in Mr- E'len Forbuab Mlaa F M Kayos i Mad e I t l'ltrh Margaret Furtnsn Corn alia |ih;i m? Filch Annie KowlrrMraC L Iresler-.k- Mt-.l t: Fox Mr.Jane U Qbttl.m- . .vanarorge Mr. KBta- (loble Mra .iintin F tlartry Vis ,net bech E tloble Mru tlasio'u Hoi i it tiriflen Mra IV (loblan Marga.e F Uatilt M's H i/ID-ert .Mia M ni II <f.-.|d Mrs M tieaoe Mis s (Jllroy Mis Anne (loodell Emily I. Hreen V, - - .phi., tlllirap M irl.i (Mellrey Sarin \ tltoeoMs t tiille-py .tlai.eb llronle'Mi ? II (iieen Mia ".lines Mrs M << tTtt Uould Mr. A 8 Urgg- Ml* .-teplicu Llall A u. Heutn|?u-*d Mr. J ill.ids Sa ab E llanimoii.it s.Wr-t He.liingti.n i ih.'<- lllue. Catharine ll.uket'o INistsD llsslrren Mater lilggtn-Mrs, "th are rr Hennlna*.!! Mr?KA tloblrr Mrs A H' llauiliar.' .Ir- Agne-lletou La.uiee Home Mrs W M Hattntk V.iy Herbert JinI'nrl't Horry Mrs Mary E Haul m Mis sieplieolleffernia.i M.iy ll'd.iout M. - Flora Hardy Mr- "-puts Ifrwaon Mra A (1 Howard Mel lie llaiden Mi ? A ' lien lit Mi - Lighter lluglie. Mary M Hart at is ! Hlldain! Mis 'r,/ Hughe* lira Alter Hart Xlra.' .-I llibt.aid ML. f J lluglu-s Mary Ann HartlngMr .Jt ?.na Mirks Mr-It M llugli - Mra.'.'td av Mast he- Vi- II I, Mickey Mis, Maxtor Huu Mra Mary A Match Mi. Iiu. Iliu-lic U MraCaih Hunt Alls. .A I. Uallat.-y V ?? llickmau Marry llurle Mrs James May! Mi. ? A Hllfer* Ml* .!e?|e lluntcr Nellie?J llaye* Mi? .'.ha ^ llurd Maria Iteln.saui It., panic Mi--J It ir Mr- li liimdv Mia KUra M * J Jack* ia H /a eth Johnaton Mrs 8th Jone? Mr. Mary Je aie Mra At m avenue .l.uiee Mr- Eliiab '.i Jla.mrra.net- an Johnaton limine Jones Mra Alarv J>itt Ma y Jone-Harriet Jrrdon Mr- Ellru ? to. re Mil ) J.diu?i m At ? t. alii K KeaoMr-1. Kreho Ma* Ca'h'e KUUiurn. MraI.oul linuow Mi-M?iy Kr It Sm> M y ?!?/vL' ?'"? ?.!* *" ? *"T A John *.-?i-Kai I K ilt Klin Kipji Mr*Manrtr-(K 2"H".L ' * Krnaedv M?r Kirj. y Mm En-y Kevftw Brtu herr Mr* llamub Kaorr Krbe*-* hrutign Mm li Lab*. Mn 1 in leary Mar-ar.* IJitng.tnn Mr* W. LaNurda ?I cord* LeBUnc Ilotro Mkh ?t {??Me Mr* f* fita M?4 I^?aw.K.dMr<K*rah Lana.DC i urn ? learadie Mad Maria Loyd XL* g||/?brili J*"*"1", ' *n 'J l--??a?r Ma.lKl.rtxJ l.uli Mix* M Fanny UUr p levant Mary Ann Lyneh Mr* I-.nr* leurtilt * ? 1 Lewi* Mi* f A l.vneii M*rnr t Laarr r . n* i Lljm* Mr* l.ldi* A Lynn* X.iry Jewr-n. M ''mubUWtiwit.inF'./abethLyon* Mra BliM ^ ?<"' * Lyon. Mr. K*? MaftirciMr* RWii Matthew* Mr* Do- Mnlowney Bridcet Saddler -Iri Mary rt-lta B Moll v Mr* Ann J*?'** 2*?f<Ua M*d Monk. Bnder. *?r^ JJi *fH M?aJ Ml- I. V Moorr Mr* Macora.iM.* cell* Maaaey Hrlilgm. X orris kilty MaL rr Mr? fc K Xalrllle A.e Morri* t-grnrlia M*m Mi ? I ruiv-ta Merrlit Mr* Caih Xorrer Mr* Charm .tin .too*-3 MrrrV'in Mi* II M.wher Mm tin .t in*-3 Xrrri.Mii Mr* II M.wher XaryJnnr MarahnllMr*. Y K>*,Mr *-r Jam- Muliaaa Xr?,W l7*t Mar*i>-i vl?*SE MMllrr Mr* 'am*? M'llllcen Catherine Xartha-n HeMeo C Xerer.Xr- Sig Murphi Mr* Memon Mr* .Mary MeoiUee Mdll# Murphv Mr* M.m Mar*ii Mi* MaryA-J 1hrr*w Mai phv Mi*a Manor Marsh Mi ? John P Middle!.,n Mr* .Via Murry Ann M.aoo lit* I : -n B ne--3 Marry Dalit M*?? Mr* A mite M Mill* Mr* Mary Mnrry Mr* llrnry K M?*mi i eoule Mlarr Sarah Mnrrv M*r* Mm-thai Mn E Mlirbrll Man ?3 Muun Mr* rhaa H Mat* Ml- An IM Mar Mr Irthui M.* C H M.Cane Catbrrine Mrlluah Mary Met alie*i* 1r l.-rl MeDcimoU Mary MrKary Ml** McCabeMaiy McDueti .lulia Mrk-o*ie Mare*ret Mc< ann V* y M Donald KluuV'hMrKmler Mr* lima XrCa)j*iie < Ml - M.DonaldHr*En-d \ McLean MraLoiilraK X?t atlr. rtiim XcDcranou Mr* TA M-Lan* Mary Met ortii. M. Mat McUooeU.XraJni.eM McLaughlin Ann the X*Ktroy Mary tnne MeMahon Mr* A 0 M.< ar Mi* Merartand Mary MeXahoa Hrldir McCulum t'ihfl Mrliiinaaran Mary *#- Cathenio MrCaal Him Xr<?a*rrr* Men MeMaaney Annl. MeCaro* llaanab Mrl>*nn Mr* M. > McNaa^tr* Kllm McDnaw. ? ? In M< tMrarn Mar> .McXauaJil Mra.Lud Mcitorera Mmy loir *l R ,\?mi - #? V .Ell A'rlaaa Mr* II N-wtim Mr* Llllnor t*b*?l. J ><>nna*t Mm- V Nk-kar*on llowra NcriUaiM a* Nody. alia. Bunan na B Eau^i'OTi r'- Jie ^ ?)akW4> H-'l d*r O Urra-li < ail.- iin? Ormond Mr* K itd.t ??M *?nn. r:l/aBMh C>*r?ll Mr* M^rgam U'Nrill <-*?.*, me ?T?an ! v * Mary (Mara Emm* O IUUr, Mrida.-t U'Leaty Mr* M?ry ulowdelia Errata O luUlianMr* Ellen F fBf* Mr* H ain* Plali Mr*. Cherry at I'lttra Mr* Ama P?t? Mr* 3d* ChUlIp* tU-? Portrr I^iur* t Parodi Ma naro i'rimCr Mr* EUta I'oat Hannah M AeUMinr baih |-iwr|IMr? Ellrahelli MMm k .it \ Plrlro Hlgnora Tui ell M?ry-1 oaMi.-ryll l-lkr Mr* H?nry Knmtr Mr*, ar \ Eai'rrvm Mr* i a rrtacori?? Mary I I'urdy Larini* Rituo ! I'>uaam Mr* Heloa <4 Uulrl ll.m i W<t<?a Kate Qullty Rndirt V* all a ?'o ijalolard art 0 F M, Kfhard* Mr* New Rollln*.l?nnl? Mi. Nil ton?3 R'<c*r*Sua*n , Baihbnn ---in* A Hl? tioMtOd Mi - AR It'iw-Nan i Baa-Wn. Mt.. t" M IHrhanlaon Ml** E? Ku?t Mra Muvni Rrirtiardt l-an* lllchaur Kld-IU R iinrrlt Mr* llenry Bldlu.i Mr. tli/a Itidiry Mr?Marc*rr( Rusarlt Mr., ttlb ?? RaUa* Mr- .U na* v Realty Ann- Hon-rll Ann R?ara?<i Mr. Corne BlnjnM X?rr Htnuell Mr* Beek Mn* RWlr Mary iroi man *trret ReMhaa jti dan n-hbin* c*thrr?n- Ryaa Mr* Hrynald* k.nrly BoMhaon .Mr* L. c Ryder Mr.O irnelUR KMtaaml Mr A Roeli* Mrt .Mtry llyau MnAiwin ft y?i Clair M.m l E 8hr?r s- phi* Simparm Mr* Bdw d Bm* t'*nny NaiiUn c alheiiD* Umlth RHdam ?MaalHraodv *i|r,. -vary M*rv i?m"k Mr*Mar*lha !*"? . H*ffl,rn? EUsatMilh Smith Mra Urory Rwalae B.leti O BBapwd Mr* Henn Mania 'oh.""* Rhmdaa MrsRbod* Smiih Mai Iba Mtaawp.. Mr* A in* Hit* Schoolman Mr- Mar ?Mah Mr., a** \ ?'?pbr** inns- mr- t sranlaai Kaly Buwim* Mr* R.rbn Khort S*lllr Strana Kla* ' _ D Bmtl Ml** Row Ana 2Mlk "r?An,-T Suaaa K Mtab Mr* (>nr*r 0 lUipal Ilwoe Aaa Btmreaaon Mr* Ell. iMoiil Mr* Rom a ftnuim Mr* Roht *b*ih C Bnowi,?fIm,Ha Straus Aurta* Stewart Mr. Mary SnlllTna Catbciin ftlarra Mar- Stewart Ad-U E ?ulle*? Mm* Shaw Mar* Bllrn Stewart Mr* Ci-*a Sntah?a inwiain. Miea Mr* Edw 4 Stewart Mr* lanra Shalt* Mr* i iSTA-* Shrahin Pile* Un* Paaaot Mr. 1 SearehSrid Mr* K StaTea* Addle smart Marie* BkehiU Hamort dnylon Mr* Mary TInert Lat'le Hroot Mr* .1** stlllwrll Annl- Slrah AUar fl Bweeay Anne Sttllman Mr* Smyth Mary Jane Swfoay A nop _ Smyth Mar* Aane T Tracy Me Bet?r D Tr*f**f*r Mi* Anna Tolmee tuhella Ta*? Mr* lleory R Terrr Irldrt Tod*tie? Mr* Mary TOM CaroCoe Tiekell Mr* Thome Lrdla Aan ?? J F Trimble Mr* 0 Thornton Mr* Sarah John ot TDIman Mr* Matilda Thoareaot Mine Tbigl. Catharine Cterm Toamrn Mia*. N*? To#erty Martha Thowin Del.*, M.rr ?an M Thoaipooa Mr* DrE orJehann . -Mr* Mary ^ Tram hull Mr* Harare I Jaoa V Van M-i jrn Jo* \<n HlarvOfu Mr? V >n Der Veer Mr* Inline Mary Julia \ mdetvoortMatlha Vauhaughtoo Mrs, T reeiand Maggie M Uouti ?t w Watnoti Joke, bine Whclau Catharine Villiara-on Mr* Watt Knin % M !gf?R Mr* Mary Archer u hv Mis* 1. I W ll ford MraJenuteJ White Mra narah WaJubMirwo* A?u?^ Wlllat* Mary K \t bite Bella VI alker Mr Ktsiry V Ir.klry Mary |{ \\ bile Mr* 1'rau. e?K Walter Sirs Klleu Wlttlleld Mr*. Ann ?*' <r- .Mr* MaUhEUen Wingrove Mr?,Uuu* Ito.a Mulsh Mr?, Vt'est st ton ?t Wnolford Mr? Maria Vt addork I airy William.-* Mr* Mar S?I Ward Caroline carol WoodMraCJ Walding kit Ab'.y Will lam* Mr*,Walk Wood Mt-'a WnidMisChua er*t W .xidstoek Mrs C W alkli Bridget Willi uua Ueslrr Woodruff Ma igio Walsh Mary Willi.iui? Mrs J O Wo xlruIt Julia M Walter MUr, Wash William* Anna P. Wood worth Klin >x,uare William* France* Weun Nellie I. WuimarEUsabrib A l*iue*e vt'yman Sophie K W lieelerMrs,! liotou W ilUam* MrsCha'P W> ukoop Mi* Ku.** M by T Vale Abby Young Sara Voting Julia 1 ales Mias I. A Z Zlu met- Maty ? OEXTLEMEN s UST AlWufiW.T T 4 Co aIM's AbbU^eoW JS?Tr2dPf^r &i bs: Adam*.la* Am n-.fr i?m' Arllogbtirgbar USSSZ II $ Fred .Ar?iJJ*Phil Ap|.Lt, Art'tua n" ' Andrawa V'llau 'JPP1''"" Nathan'! gsisut isrrji,0 * iSsff^ $ZiO,aoidH tifcz ? * aSSm It * Airier*"-* a r^?d E,fc* Cj Alexander J 0 ?r^X, h" i, ESS*} Knotb C Hr.ulford Units rutLHeomer Oakley &tLS?a 7 \ Baron H m K H??n?v r ' Berlsch August Brady Bernard?2 Kelt htfad Benedict John J Hbigd. n .la* J) Bellmen? Cha X o">netl Babbitt 11 Bolhw* ? Bennett Win Biadtly John Ib.oth W ,,Tn g"'?"<t It O aa&ssrs-jf- pp Biibct* k Jared 8 Brown u'm 2^'e " Babrook E II Itr iu-u t K. k.i -h urJ^kt" m R ??1'A Uro^h WmW SlfeA-2 imot''\foo'U\ 2 Srn*" J A * W B.^.el Wta B^eu'l^Ton V- SZZ'i i ".'"ifiU" . BUt'' b*;d A T Brow" (>S? Toel W HTn H '""* ^ .ter.:;Tv ?rSK&TVs xx Jiry S??-" sajai'a."* 'o a,:$F Kir Blake K S Hos? orlb Then tr J""lilert If Blake S r B^tir? r?, A ^",r,'n * Hunnan Baker II T. or A K Wo* ? ' hSSIRi ZSSS&mr1 t few0" &rJhdV'. U Baker IS,u.?y Homnr : K'iiSSo K"'1 &eyW.?. Banbard A W ood Mover Hon M If 2"^'ndkhn Chi'sD' Broun,nfc"v B"rt'on.l Oirolop B-,U.t, Wm' Fi"n "iir1 ftrkoMCr r{?\r I0 2? ; wSruey'{{" szktv' H?tckeidrr D (' lU-ut. * i !! M,,lf!!iS?af f{?*ier JUmti^?2 J t mr. ut. i*?r i a u I L u ?*rtr**n If i KAg4mr 1 A ^ II ?ru)4ea Irving I. Hrcunpf >. i... Hurkf Jt? > *te? Jitf} a Co iwn^t,,,\l!l\ it ? 4<r???T *f<?hri M B.tl?rt,y LeeUe SSSn" ^ 8 ^ ? '' , H;ylo* Aut. my H,?. t Bu^r l""'"4' Jtlatin*r <J Bem'Vtle" Horn* l>te, ^iTant,. E2K!b? BurtaM J? B.rH."h jSoipb Hr'w'r "** 1 'ba" ?'c?rh Dr !(?,?, ? . Hiftlc,- H \ Jt < <1 Brio h Ml" A< o "Tb?lb",4? M*'r' Bjrar B*rkle? ft- J|JI J Brter R J H"",nt * Co Bear* II a * i ."l.' Bean L 1J llr_( LL?, ? . BjrdWm II Bee* her A A Son U^eu ' 4 ' ? 5l'rn* Bdnd C Blet kley Abaon " ' 1 Br> ?? Joltn c ('aire Pat f lark W m Cooirdge Pfl Craig Joacph I1?rk Ciwmna I'mkmro .'u Calef F B Clark Aleir Cortely.u Win II I alderwotvi J U Clark Sam I Cuaun Nil* ( Uw T B Clarke T W' Crop**-) la-per F Craggd.a CllltfWV Cornwall Ui W D Cra;g Thoa Crawford O A Bon* I'naaington Wm B Caltrroa Katatlo Ca?(Im9F ( .ruwell <1 W Do* jr Cha*n Hy W I opeland t h*? W I all a t. l aary I? I 'ornell - H t'allender k IVro* rata* Juan C t >*i?r.oj..hn I allahan Mailh. ar fatal* Fella? 2 1 ?nimg Cam II S Callahan Jaa ( hear Win D Co .tel: > I' J iWlVr Chaae Wm F c.o.ter II bt I hatnberling J C I aallilo k Ealon Cooper (??Au W t'lanr* D'-onu L fiuUkgi.r D. U Co..per X A ('amine F C father*.I?? C-oper la*?o 1 handler Win D Cat-am Dan! B C*wrEi'|C? Chamberlain W li Craarfoid Capl Wm Cook Fred CHlTlVn i armio cbaa Cok .ii.hn F Ceauford A Co fhaitertou John F Cook J'.lin Clan, r klal Cecil Ueo Cook t D C handler ? T Cleareland, Sanger Crunch J 4 hamber* David k Co?J Conroy Allen < lumber k Huvlea Chi * an man Jaa L Coughnn Pal Cran.tall f ha*'W f h..*bri..gh A C C .urtrighl ChA* W ? I andlrr T E Cieevy Darld Cmiae fc M Camilrld Martin l,".en?eo? Krr.lk CmwrU W in M Cramer Harmon X Chittenden H A Cotton W alter R Campbell h l' Ctillda W in T. Courtney Haml U?S Campbell F M I Jililend. n H A craneb Wm Campbell Donald fatpman Net T R to In rum W m ( atbery JB CritaMen A I' frou*h E R < arl'on (lee t. CrUptn By II t uuela Alexnadra CarlDle Thoa J F Cllfule* A Co Co* J I? A Co Carratoa E B fri.tle A A Moo Comer Peter Carmtrhael lleo H Cllley chai Con Wm II Carlton W .1 Clifford Jaa Co* Janet eta| nun .'no )? chlMa Wm II Couch Wm I amr* Mtmru Cork John C ??n W < art;art.I M < odm I'htl ( ighlan C II Clarr B? nl Choosey W T k Co Clcuae J C l a.d'.ielf C'ffffahell Tb.e J Cr-wel Aleta Carroll John Cochran Patrick C tot t T Wm Carrerd Rafael t >gao w m c.'ighlin Cnrnellu* fart* light (lee Ootl flhgitl*h Cr-.o ley John Carlton (leu Co! a ell J B- I Cummlna Allan t larfcrn Tin* Colgate Jnalah fl C in?n? Patrick clapp Allied Co.eaTbe.. Col tin (A Carenec Thoa C. I? Cart John P Cummlna W k H-xi i I arr Dartd Colllen Wtcbl Cruaelln Jaa Carney M Colby Cha* X Culver B E Carroll Jc*eph t olwvtl Benj Culiea Cbaa < haurl lltrhd A Cobn X Curhtuau, Uoodard Carter B F Cohen Laturu* A Co Carlei H O Collina Petri, k Curry Jokn P Carpenter Alfred A Collina Thoa Cortl'-a John B Carpenter Wm B fun rat by J ohan church H t arprnter t > B naa I' Cbarh K O Carpenter X B funrry Cbaa It Currier John B Clark W R C k Cone Helon R Church Ben J Meeker Cneetnrwm* Currt# Thoe X ciark Wm t'unklln T.-*t?A CnCurloek Abraham Clark Wm II t'ona.nChu IN Clark W I. Jr t anally C Church t ha* II Clark few?a ( .?ibe* Frank Curry Franria Clark l|C Cmnk D WC Cmaa Xlrkl Clark J F ? ' unpton Joarph Curry, Ruaaell k Co tlark I?r Caleb Cougar W D CunyJ H Clark k Wllklna c..nnolly Kdwd t'amminaa Joa Clark (IB < ndr'l Thoa H tioninehare Mai t lark K.XX c.mnell Alet Conn Aaher Clark (ieo B Cooler U W I urtl* Edtrd M Cfauk rauk D Darne k llipl Deeaa Alnb D ma'.daon W R llalv William. Jr Daratn W H D?herty Hugh Pahlgren II HerrJB Dear m k Peteraon D moran Jamea Dallela M F Dealey J ?_?; Donahue Jamrr X Daly Jeremiah Dee Pal rich Donahue John Drake John Derby A Day Dow II C Drnkr Ji?o D k Co De Bo-'nenily LuBelViyle John Daela tie.. W A Bro De Pfuhlar rraocto Doyle Robt Daeta A Bm Dmal..w Cbo A Boollttl# tdu ard Darta.4 lark A ("o?t Demamet A Dawdney Rer J<>ko Dart* Jaollcr F DeiaiJmltn DownleTho* Dart* lana. Dei ?lu Luke IXHigloao Henry Dart* John II Dieaaer Ira Ibntfft'ne lamea Day RAward Dewey Oeoege la ug|o?- Horace liar ( ba-le* Den?ter 41 moo IkMtglom II. M D Da* W Dc Belding E Ibmgioaa Ueurffe Davenport. Matey A l>? Xtutig A llawaer t hn? Co De?mo7? - Wm A Doremua Owen Davenport E R Derby H W I>oa A1 X Dane A Dnntng Deppeimann .lullua Parr (le.t B Danford WRaon Denlaoa Henry rvuid Jamea lien* Carroll A Deanlne K I' Dally W'llUam Dawaon William Denton Leal* Dndlej J (f Deffrrart Ago-tinu Detine* A Cone Duker J ncph II tieford Haairy Mofclnaon P P Duoam ra .1 W De Airrda. Joae A Dtrkaon Xlemoo Dufour Utblaa OH DMknonDtiuaiennoDtignnne Auguatlne De Arena Fr*n?oro Derkaon Jame* J H De Agramonta J a Dillon Rdward Dunphv Xtcpbcn riuia Diamond llwrr Dutlln H W De Cardaue Romn tHion Jamaa It DulTy (iwen?1 nla pmwar ffamnel P IHmwoodM .lame* De Krrape Rr A Co ptaakonde L tl Dnwitt Joaeph De I cm* A Mnemora Ceunan llurbtn Dr * P Do EovepRevJamea D?aaar?m* lAUIfpo purjea den II B De La Relna Mona Doane Cap* Abet her Duncan Henry De Tin r?oL?iaet??ii?e ?t D?tnn P H De i ttbaiga Joae Donna Bdwin pugffin* Patrick Franc! tro * Dodge tie. eye Drum mood J W Do Juan Dr paAdaon W m F Drnrv Lrmati Delano Edward Dol A . _ Dyer T U Delate. C B Donalker J R Dret F C Deane Joaeph P Dodffe Heary W tfyan U (I d . Eakar J<ba H Edgar DM Eroa J ohn.aklp Ca Enatwtek A Bro KrenarhrlUer Mtm- novl Faton Dr Jame* ?ler Eiidieott Cka* U Karir deo N EUuHt Cbarlm En.n W C Katie J .me* M Fell.u V. England ( apt T Kbert Joha flUoit W D Kaari (1 T 1". :???? nuio'i w u Knart II T EBUOeo Emery Men ale r I. : . ..? 5'Be R. Jun A <?" Emmd t'harle. Eerlealoa AlbartER RlBaon'J^-o'l EdJmW^a Rl'iSS.'Sinu fSS I Edward. J II KUiatm J B A San Kret^Jok. Erbtn P Br*k*on Andrew K Edward.-, n Ellsworth Frarwta Evans Thco W ft Co. Edwardt Bmr/ Elmoie John N Hvi-rejt l?r J 0 tdwi.rd* (ioo I'.ldro Thua <i Ewttc Ale* Fdwiard* l'r J 1" KUwortb A M Kire Hiuud Edward* lit' Kley Eldon Kyler* Henry Edgar Charles t-nosWC Ewatl Ue-J .1 Edgar Wm r Fslk <' C Eedno E M EoUcit A Fallon John French Hunter Fovee I. E Kalrrlilld K W Kr.-iindt t h- iatam Foolter .InmriH I'.i.rubild ft 1 j French A Ward Forrest Cha* 11 Fncin Jiaqft Crouch A S ft Co Foote E I, FwrroF Krev Monster Foid Dexter lalwell S H Cieualsewta KotbealWwJ Fallen J im Freeman Capt L Ford, wtth l n don, Fanrhei lleo K Fris-inaxi Madron M Mar.h ft Co hsushaw biitiil R FrrireDouJoaeMaiia Kurd T .1 Falrhatrn Andrew Fleming lnhnlng Foster I?r .lax V lrnnklin David Fischer Monster. KliriFo-ter T T or V T Franklin H Fischer J A Fontaln I'ctcr Fianki-otMein Ed Plseher John K?t Fosdlcl. \V II ward Field Or <?vo B Croat ft Co Krancia John W Field W l( Croat A i Lmngrut John Flitch I. K Fro*l i' A Fiunzter II ft Co Fuidin* Jobu ? 2 ForreaUU Johu Ftas-cl'etrrA Filial! Km Wlllnrd Faxon N K Fitiorou Joch C Fowler John Fay Thi-mas FUzblu T Fowler K S PmitngtonWmGAfo Fl-ln-r < has \ Fowler Mr Farley Michael Fisher Lewi- Fowler John S FaviiJohu Fitch Samuel A FroalJt' Faruham Henry Finuey Fraiicia Flmd John Ferrari 8UBono Fitzgerald James Fuller J C Krai Charles FHxgcrald h .1 Fiirriiaii A I* Kfalinn Coruellus Fltrpntrtek John Fryer Win Ft-rri ft Co Frio* Marttu Fry Johu B Fereaa l>ona Sra Alo Fllun Y Y Flynn John Fend tierrlano Flint Kdw Flynn John IT Fender Wui Flint E Flynn Win Ferris A Softer Flint Henry M Flynn Tlioc Ferris Edw in Four Mr Flynn D Feiibl John Foelber Jacob Fife John (i t.nfTiier (leruld Oentil Thomas Oilman Smith 0 t.al'.atcr Milton II tlertirk John T tdlllgan Micht tial up ft New kirk (ierrtyWml* Hilliy tieo (ialh rath Angus tiels:ii?t Ilr llenry titllftt M Si . tlale William (??-oglinn Dr W in lirlsivold Albei t tiailagher Fiancis tireig John lioldatcin Win t<aldre|i I* * tirebensiiue Jame# (b od II J Scoot t-amtirCbM (in-enough William tionralor Autini tiambrrl Cluis rirtenvauit D D tioodnow luaoT tianabura F C llregorv Ira W (Joodb.irn (apt W F 1-amble Mr UrewaJamai t?>>.>drich Crank B tirantMlnrr tireen Loron A lioodwln \Vm (?range W ra ft A o tireen UeotY (loodaow'JT (liuiit ft Co tiraen Chaa T (Jo-idillii Jninea t.ii.tf Monsieur Ulntaon W" H t rood win Win t.i-Hham Wm? 1 CJieen Yhna H tloodwin R D lira haul <? 11 (iibh* C.ipl Cooduinn, Mocker ft tir.-hani t'avtd A Co tineff, Bnrna ft Co Co lira ham N II ft Co t.tidley hoilel C (.ioodm.ait Henry t-rahaiu tier rue (Jrifen Amnti r" floid >n Clarsii (iruhain 1 11 ft Co lirldin Jntuea (Irodeuuks Jacob (..trdinet k (ilibeit llenry if (iotiM R J ft Co (iardic-rSfl tiilbei SB tlould ft Hrotuera Gardiner D? '2 tillson Sainuel liouMJay (itnyjumea liiilesple l> (liemWei-tho George tlailund rtephen (UllehonWH flmwe Flerrl tiailiindc'eplJuoH-2 (tTltm>re,Lmtilii|>A( u(i rd.-n W in (iayiior Jrhn Hilbert Frederick K teM-elin Sap II t.'rar Churlea (HibeetJ'iel (loll J F (? iwbrapp Micinda" (<eenazyre Sig (i-ndoa h L. ft Co tt.ilimon II (?liuiiuv Thoinaa ti Olovei (' Cray A Owen Cllinnrr K II Uusior Pr M t.iiullerJW civuuJobn Cn|i>r?n 'sun t a j>t Carler Magor Ulllon J tinea Outb .bi CecrgeJaineaT Otlliu Charles ?!?>lfo<> A9?fy ( roife Jacob H Ciluian J 8 (Jrujic II II Hal'owel! AUirrt D Ilamrd Jab"r II Icomli A O 1'alleti John C IU? kc-Carrett Hoffman Cranoia iiaekclt Ad li.iu.."- '.mi -- C >an-- -jui - llalvy M ehael Ifaukln- Henry Il'drderber A Bt-w llaekett I'amck Hsw ItolM I lioitlen Judaoii li llasttey John llactui;- Aiouio lloihtook llenry J ilnckrl Johu llateh \Vm H I lodge Thomas llaine* It T llatvh J A lloliaoii W in llahrcn Johu Hem Mi IlOlton J senh llalstead I*aac ItciliKi-r* T Hoffman C I' liaid llwllcn .1 C. licilcrati l'airiek lloUina-i A lla.-ei llenrr flelTeimanu Wm Honey Angh Hackrtt lXer lleath A S Holt Henry lisle t.eoigv K Hearae Janaoa iiiddierue IVm llale ChaO IIialyTho* liar Ir.per. Joan llale Jo-epli r?S lleliiJivepb il llopplu' Vuguvtliio IlaleJosbih 1< Ileiucnway Cuke llorton t'hea K Hall John Monimer llenisndo* Martin llornal tleorga I f nil < e-> t lieu In sou a II H-ipeJoonW ll.ill T an IlendrtckMMi Jobn.l II 'imly J O llalll-e-At Hen-ley A t' H -rn Andrew Hall J llenii.g Adolphu* lloakln A'm " " lletu.nway A ti Hopn- 'I'm M llenrtck* John 11 lli*>k Alb?rt llall Samuel llall Kev W 11 ill.1 Un I Fin i-piay Ma-ierR llopklna Joacpb Hall ft ( ik! Henry A n Ifove A II Hallt 'iui. lienop lo>u i? llowi-A II llanri. Jule* ft Co HuerBf Jame- Hogetit 'haa Hammond ( has l> Hertuge F llow eU Heii.ay W Hammond l.i-andei tlciring A Co Howell ft Hcnnril I!am*.en J S lleiser C ft Co Howell S II Hantian Hsrld lie** .! liawleiltei S It llatnntei dej J V llertx II Una A I' Ham n Samuel He*?lan John Una** ft Edward* Hsnnan lb-Ji>- 1 Hernady Joae E Howes ft llenry Haiilou Tlu.iua- ilerasu lci Jaa L II >yt Henri t> ll .nneity Jamea ll*rnand>-r .1 M Howley C Cbm Hand John Heine I' liouan.nft 1 tuba ids Ham John llerlu ri Ili-nri Hoe. Frmcl. Hancock J llerey Joaeuti lloisgh l? II llotioagan James Hei-iialeln !l Morton lames A Ham'Hon Pi T II llerrey J M How lei I' Hamilton K llemouder An'onio Hubble A P?i*.tii Hamilton Sainuel llenry John S llui-cnn sam iei llarrtM.n Ceo Herbert t harles Hutibart MUai 1 Harrison Wut II Hcyia-rger Willie llu'1 Jer .int' llanmanu t ail lliglit-iwn ft Barka. II11I: K 1 Ilandi Ji.hn W dale liu-U s ll -r II X Marker Win If lligglna Augn<ta E llml on Kdw I' llanlu ig F.dwrai-d IlU'n-e Clayton I. Hud ei lit E U Harmon .Samuel liilmn Henri II Hud.-n El* llarmarTWm Hill Mr lluntlngrnn O Harding c*|d E llicknx F W lluiitli i' a L.-I* tid Han A HlgiiiDa Ml lluinp.-iT'l Or C J Hurt Win 11 tit Pr C Huntiii r'on. He llarlnw John M Hill E.I venae ft ("?> llarter H W lllll John M llud H.I Harlaon Kon*e lllll ft Co Hugbe> (Iber E P llaivev llavwarl A lllll A H don llurlVi' k Co ll.irdlyW m lllll ft Orei-n IIiJ.bard (' A Hart t* ' an-n lltlla Capl J li llnhhard J L llailow John M Iliggma .VJ llund Jicefi'u liairiot Umf. B lllseot (' (I Hunt H II Harris R l> Jlirarh Hernhsr.lt Hunt Chaa W llarl'.-- h W llmdmau ft IKnt-.r Hunt lieu W Marline leeus lllr?a Aa|>t< Mum He.iK Maine- II W lllnton A C Hun .dug J Ha rts Win ft ( 0 llinaelt era II I* Hu-aikwm A Maine, llenry Htralder Pr Manuel H grr Hrnr.t Hart 111 Jame- llicka W alter S H utchinson f IV 11 axel tlue W m >. lit*'.* W Husiey, (lordlier ft Haw km* H lloUite Wm On lls.ik n-J?mc- Holland Pr I. (' HtriuhtiMnn Jam-s Hsy John?f HiS son Richard Hasted Hon llay W m HoUtine Otto liuichins tie-i W I lay .ten I. II >:mes It It Hyde AItho tl.iiell Haml t in ti lloghai i* I. Hutcbeson J II lia-eltuir tiao H llutimi B 11 Inrtrr H'noii Tn*r*m?'?p< \lei frnnc Aadrewi ln*le, .-amuriVlool Iwin i.aela???? Ipern B Vy Irving J 'Orb V Irelaai K'.-a* J SMIin .l,hn' nhim n J"H?? Kd*r?rd?3 Iwofc. t avian, Jotaaaa, dtewad A June* 1,'itUer U .'Mkj. nl, Boar Jon?? Wm II J ft, iWin A .ft hoadB, Bi wn A Jobm HUlD JHinwWlM <o Joan Pred 0 M I JclmwB T A 0 ff A J 1" Til 'Tiu,, rf .'ail- ll'iin < o Jotin Wm ,'ftmtftoD. HallAMrr J<>hoa?B A O kta MaciAJW .mil .'..rloo Janern, llatt A Mar .l>an>lM A Jul*, W T tb?I ? Mmioa RrW If Joyce K K Jrni.ing. W M .Irl- i??on J II A t'o Jardan Matthew* ,?rii ii.ijo < ha* I' Jfn?w l*c?er Jnard.ii John J* i ,lftl i?? P,.b? N -t Jataaae John .forina J.ta JoSamBB HrarH.tr Judge J.jta K Raw 1 I' Keiinla .'no I, Ki?jm?n W P Karrrha, he.." ;h Jeaepo Klnaater 1 C Knopf) J W K-o Ur Moll Kimhal' Heo-S Ka'anai!' Stephen Ker^ Jon * kln?i>atl Phi in line Keen Th"i"?* Knim John Kimball Jams* Krfto.' MJriiael Kemp A Klin hall .(A J m M? John KV-wyA MrbpairtrhM tnhn R Krn4.ll A A ?"*> K"'* John KHIev Ml. bnrl Kendall llanlrl R Ktttrwhtr A 1< Kell.-y Peter Keob.im I'ai.l-1 t> Kin, ?ld John II KeHey M Wheel K* eyon A Hmak-i Kl'ehrll Harry keiler .'ainrft K Kernel l et Kirk., ood Ja? P Kellet r id rich KrMelfTh<.me?Preo Kirk J"hn Krrnan 'no IV" KraarUg BV ha 4 Krrhrr In A Keoeelt John P K?*u VaJrnMar El-men V J K-ruey Mr Kao? AJt.udrr krr laterJohn Kr-ft ' arpenier K?a>rlr? II Kolland 4' KlJHft, Voo jf Knowl-. 1. v, larffe >h kolaa KUbrelh Jar P ??Mnir ?<! .. Krlley ' rorir B Ktrut Jehn C KYnnW* John l? Krnnri. Ttio*aa King J W?r??r1oo Kh?*K Kenned- Kd'f <rd Kin* A H Knnarle* v .wit Krnnri* A King H.-nrrH ireiay Kmntn-r .luliue Kmordr B< bt Kin*'.e.. II EnowVe O B Kmp Irl'.l King J Howard Kor Moo* L |?< hmtin<l W Ia?M Wa*blaglna UMW* Hold Led-t tch r T Levi J _ t Uciagetoo PrMicle Lenier A.icnnt* letdban Tlmoihy Undhclm \\ m? Tlioa Lrry M Lorkwood Luke A eter LabI* H D Larktrood lie., B>, A Leerh U-fiard John W Lork*nod Throdoft art Mnoa U?*f* A Loekwwd Jnha L I unarm J 1. I^ronnm i ha* Lorkr J O'Brien lamgMtorf Jarnh BSfc Rnfw M Joli Jul I^i.r i;ha. H, M D Urnnir t Lorrll A Wnrlalr Ijuimer A1j?b"ii'r InttoDM l, nr R/>>>| Lai ? ran .iota taenaif I) lopot CallMn Lanlri 1'iiti," Ih>?a I, B?.i lAvn.rr AiMMrifO lar?trr J r Loag l?r Jam" K Landon John Inonard W M Lom I.ml? Lifrraacr C lutbrptgr l?aac Lord Oro W Ianrrara R t' Lmnni Alfn-d O Loiomii Ju re R UriWtf IN r Lr.'rri,"owing aia I^wry Win Unewtr i Vlor feaai \*rm*rj In , V laar, ItnvA-J Laonnrd A * aldtnr lord fownh fan in Bernard Itirti'i. Ifioft'e Lnaol* U 'N lauffrr llrnrt k Lr*H?B> _ Looaal* i lewr Oi ? LaUwai W in R fy?ard J ? A Co taame la' err Kd?aid Uo'ioiWia iMrrrKorrt* lar IhrM I Lm* L II W' *? lir H .I Lrfrt* * m Imo??aB ??*?

far llrorr laoiar Bilae Iah? Oar 'ehn tjf+ (iitf 1/hr Jam l<u?ier wm Ua h l?r BN ha IJn?V} 11 ( UiUin RT Lerda la* la W UndW J P t,ail>w IPwiB Lmrt Wra iJhhyPraaA'" rm*" 'J A o Lnrda A A'frr Und?aai?yrr A Bra J*r#rh Mlrharl Le Oradrr P W lAd'xMfc '**? LfMM? Jo*Rh Larcktrrrrat UnleJohsT I.ijreMr A Rnq-ilan UfhfM( W I.riKh T Ulonii harO U.lngaioa Praaela J.ulhlo* ThwdoreL larrfcaff Cap! B U*#na<r* Jl * l-rj" W A Co IrarhoB ' apt Uraraww* R4wd M Uou Jean "'"""""-"istss:la*M Marrr feaae Mariw* Iota Magw Path . . taper Wjl . 3?">b Ma. Onnofigh J I. Mai nerd Jnarph Bool T U Ma?r?w J?mr? Mif'Un Hrory MollerOonH MacAltleirr ? Manrl . S*JI*Tlr M.rlalvrr John D Balnlr* Bteharl Moody K B Madden Jamee Maynard Ofl May*; Macra* l*mr? MayheeJoha Romwj Pl'dk , Mtajrrn Thcma, M.^ n Jarkeoa Moanlnaa Andrew Mrddlrk Ctaa Mela W Monlag," "omaa Mar* tnb Ale* Inniel 2??*/?T7" o , Magi'Tti Joha Meter Odrt t% ? I Mwtay Angnal MeKlae J A C'e Modm J,,ka Magnlre Michael Melrttie f Mooeha TtaaMe MdhidbM Metaa Merril J JonnU D Mamer Mona Be' ere J Moor* fleo !* ! Mahnnnlietrte Meinkiveif MM MamptJmmm B _ i MalUaOd Ttrar, M?rrl*|e .'^a ( Barti. Wai R A 00 ! Mahoa Thoeaa* Merril !>?' Id Morrla 0 l?*l? ' Mailer) j K fienwtag Uwle Mom* Umk M Mnudel E 4 Co Melcalf Edwd II MorrUon Roderick Mabony Patrick Meyer A M'.rriaon Kno .1 It klahony John Meyer t'tiarlea MorgtnJW Malpo* K J D Met s I'M Jl.t*e Dr Jew Malony Edward Mermiu John Morton .1 U4 Co Manvill K F 4 Co Meuser A Marlon <?"> W Muudrei K Mcndory H Morton Hugh Manchester 4 Rich Mendel Emanuel Morton Charloa A Manning John II Meulll K 4 Co Motl T l? Mann Herman Meyrl.'k 1 0 Mount Juliu it Mjvnson Klliaa Merrier Leon M einiiu Ceo. tje Miynaln Abel Mean.?! Krcdk C M?ian Vn Manuni (? uido Meyer Joseph, Jr Morati Thomas?2 MtvnsPjW&Co MePtlain It A Morna Jam-a Maltm.vn Wm MeUtnrelli liualnv Morcv AnuM C Knnn Donald Mend Win H Morykru Thorn*. MalindyChrUtopher Miller John II Mom Michel M.nti.i D It Miller Ira O .M m P. cdrlck Martin John W Miller J no K Mnrreli torn ml* Martin Thompson Miller 11 sionrr Martin Ensign R Miller 0 H Mull .wnev Thomas Martin Jam.-s Miller 4 Owen Mollis an Chan Martin lie.. D MltUCimoA Mu hford tl <> Marsh James MilU Jainoa ll Mnllan ThoinaJ Marsh Wm Milea Edward MuUeuJuoB Marsh Ttlrteu Mil "U Parker E?2 Mulchuhojr John Maerl C A' Mlicheil II Mulligan James March J S 4 Co Mitchell Wm Murray Tlioi.n* W MarshalI K N Mlicheil S A 4 Co A Co Marshall Edward t' Mlicheil J I-orJ Murray Jaine* Marshall Ucnr. Mitchell Joseph Murra., Ohn Vt Martlnsellt Finn- Mitchell J A Murray Michael Cisco Mitchell lifharUon Murray 0 Marvin Wm MlddlctonltichardE Murphy Tlmm Munlnn J amen Minard Edward Mnrnhs F Marcher*! Mi Mlnat Jorum A?2 Murphy Daniel Marr John Milliard John S Murphy J t i?1 Mass;. Julllta A MIIW II II Mum John T May VS U Mtgee Pelil Murdoch W Ma'\ ores Joseph M Moore John Muitry Henry Mayer M Mootr Rlfit W Mr rick Alpaca*?1 Mather* 41'0 M ien S t Mycra Jullen I< Mayer M Moore Tbomii Myers I.ewis R MaeanJohnti Moore Heo Myer Italley Mac, John I ft Co Moore Mr Murllir S 11 Viatagine Camille Moore Thnc II Myre b,.oiuel Nii?> a C'Ufctav Mae Mr Bride H McCarthy Daniel McEllery J D McC irnili K.'ami? E MoComb David Mcliermou II.'' ii I McCormicl. Iloht I. McConmin Robert. M<*Kenna William McCarty Thoinaa McGenrge Wa'ta'-e McKay Frank Meruit..lu Ueo W McRrteu Dnvld P McK.ee Jo-cph McCalM-.Dennl 4Co McC.inne* Patrick MoErnna llernar.l McCaulev W Mciitnty Peter MrLaugulln Me a I i Mi Certy'John Mcllraw 4 Taylor MeDelMi J nine > McOolefy Jamea Metlovero James MrKeon F McCnvcvidalC VVm Mrbernyott Fat'k McKee John MiCov Fat Mi Kaul llenr; .McKcnna Jame< MeJ'nrd HeorgcACo Mcdam aanVvltllainMcJ^nan John McC(ellnnd,Ryi'4Co M Kwen Kobt D MclJlanHu Mi M< a'aaley Edward Me Don ugli Augun- McK- '.vie F J McColeinan t' V in* It M.Milieu John McAlUs.er Day Id McDonald John Mi Naught.m Ooo McAllister P C M. Don .Id J ? :,'?) ' J-'1' , . MoAdaina .lolin M. Kr. d A M tliiti uiDrW J < Met lellaud A Co M?W, II 4 Co Mi Menamoe Johu McArthur >' A Mctiaoran Edwai-tl McNnraal i Ready MeAllwinr A Mciitblxina lleoritii McNamic Miriitcl Mi Arthur Thoa J McDonnell Jnmoo MeMoriln D ' McCarthy Dan M Ka landEdwardBV MuTleii Jno Mel aeo.il t apt McDoo u*hl'apt Uy McR. ady Kenj VV K Naci 4 Hr ia Newell C M N. aV O E N illui Jamea Ne id Johu Nl. Vera ui Fhilllp T Nrnbet'eer J Nea. *1 Niehola I. K .Si c.aam '? if, M D Nert .n | D N Jyl.it KllH rt Newman. Todd, Kill- Noall J CO v in 4 Rurnham pari 4 Co ?l? >n Haer -t .n Vincent Newman Wm N'talJuUn N nnau Oliver N.'i .'TO'iNH Ne ieille E ?' N???veil -amuelJ N.-Imu. 11 on Chaall Seven R .bt J North Cnptain Neete.l Dr it D T Mcketnou ? h ia \V N..? lin John Neyvn. in J Y N'ewtonJC Nnrrl* John Neilaon John ^ Noi tou I'raticia <VBrine Aucuatine O'N'. J ( h .? O'KuFivaii D M O'lirini Fa trick oNclllJa. O'.N-a John O Rnuc Itr 1 ?id E O N. II M . Intel?2 Oacood i OHr.ne Jain.a ihikeaJR fiTfourk* Daniel O Urine Dai.M Oliver la nAil. H oil* H njaiuin O'C. ul. a 'I .nedhy Onder l .nk D W O'Sterm .irUD o.lell J .in. * A Ori ,nde la- omtc l? '?rt >n J smith Odrlt leaa. Olivr Chat. Oimee'WO W O'C .lvue- tVm B Op catun-'l ttyjl B O'Neal Wm O Uhra TU imaa P 1'aikHC I'nlion Heo 1'lke Sam. W 4 Co Falne Vai otwo A IVIrcc Cl.aa I'lke Henry Paine .latin 2 I'elice Mr Fl.lllipa llrury I'aiktr ta-yy.a Is-moon II B Ficheli Dcwlti Parker John I'heijw Fh'UIn Frlnee 4 i o _ Parker tiemge Pi a.Mill H Fillaiai 4 I'riuie Parker Dair.rl Peek Aaron, J r Prince ( A Farher t?r W J Pleirrcy J.^uh Porier FA I'arkci charlea Peck ?' II i'ot u-r VI llliam D Farkrr W illiarn II Fell, w II 1 Forcr Mr Far-ona E N IVIiofi Jamea Po?Her J Koaa Fnlanuan W UlDtO Pertle (i P je ci * Fa.nun (ht.rthlll Fe.er> 4 Ma.cli Pollack J a met PUnoile' Jtwe Fer> M..n? Pollev Monu FU. k J aim Pel kilo? I ioftiy 1 * t, I'alirev Cap' Fermi w tliinni I oiioelc <? Packai d E W l':e?.o? J A Ponyalh i C l'a. oi a .t Taylor i'ci .ilo?lon J C A D Pon* CuorR' II PltDti:>l M>' Prentlaa IJeorae Mf Pollard RicUatd Pleutdi'iu y Pnrty 4 Kieulurv 1'on'eii Joar Pa. r y* i\ Feierion chnrtea J I'ta' Th'tna^ Pa. 11*011 t PorrTlieorte p Jr I'bmerej O V Paf TM.n Turner fMiickpnl I S poon Ooet It-oil 11. rv y t Pinney ft Johuaon INwily Mitna Pre.; K I! PrtnaVcor F?ite hdvat-J Patch C Flcard Jamr, Pottei I*aac w Pal, 0 V\ .illinn I'.nc ft thauley Poller K I. PUttChii II Piiee Char.. * WU- Folt'-r 4 Co Plait V m?J liam Froiln Jeau k rtu-la I".01 .inM.i I'rice charie* Pron*t A Ptali Moil) M itlce Prederi. k Fro-di Mr i'Uit Rer N II Prlr A Ivoaiy John PUtl t o|n(i I'Je John Porll Tliomaa Pavne K ?> T Phluncy ' .eor?e Fugh Jamea l'lv dp v ? rilmn'on (' It I'u^li Mr pe?io () W? 2 Plimpton CHoa R Pugh John P?iiheT?ou Rev Plhoue I Fujh p.yynter.lohn Tilden Pie Cant J Porly i.eoige W Pa'ion J not Pierce W UlUm t litnmee k A Pavii J M ? I'llnhen K W Purnell J ewph Paymer ft Davy like Hcury 4 ? > Pye Th..?a? U ProranU Th tuna ? riBlli ?* guiniH> A '.'.eld Q'tfley Peter Quia Otrea K Raymond John RU?.I II Ro kwelt Charles II liar J A R ? 1. K It-t?r, - Win M lUml.ill <"?? > P Ban dan Timothy Rogers Joseph Kaii l.il; I 1' ?*. Hrewn A C.? R der. Jam"* Rainier.'J Kltii'i W II Kufit.) II Halet i ilnirv Riehmood PrsA L Roots K'lmind Uayoi r U II P der J I* K.?rr? ? has *F Haw lii> W lum Kltirr Iboiuu M lMwrim l'a;>t Wnaltey Ralh> urn Deotv il Richard* .n in ,M R jr, 1'iti.ck K-titrr vard It y V U R <lrnski I' . la.nK i: ??pt? ? Ka< uht.ri George * Kirh..rd?o.i K F. wiaim kpaWmi Rk-hardaon A Co Root M A?J it. . .1. I In. t|,> , |, |, i, 11 | ... ? Hrcd (IFlla Itiud.iTiTi J oar 3 It yrr Henry |{.~ d A > ltd Khlnd oral 1 H, Ir K ltran Wi'lt im It 'Til William A Ul,tley Wm J Itoaler John A It rod Jams- W It.eh irria A I. Ilowland * I Hard John T I Bro Kltei.ie laoiea Ro worth .- W li?-cd J hn W lUiat John Bmum- William?1 K. vrring Muna J B<htnago Kara 0c I ItotiidY licti t ? t It. DordOrorp C Bnbtaaon William Row* Jo hu? M Ret'y Thomas K ;.?.n llano.'a! Kombe-c Ja- >?> Kci"? t'ai.t eamurl Robinson I. I. Huiiijr .lain-* llauly Mlrfeaal? 3 BoMaaon Thamoo Ror > l> Krtrtet M<ma Kobina.ni Kay 1) I Konkar Thomtt M R. dnt.'h John A AtMBoharWoO II Koaailar Tho? P Rctd.l.imea B>hrr in A i ?i l< ' u r Hrna Hra.f I' Kola Cton IM' ?1 ktmlagkail ikon i n Mr Rogers Thomas *1 Ketnlnrfton F r K> Kart? n lames Rowodoubt TruO?i Had lord William Koblns J-bo Hour*.. j in... k* oiueon I luimaa I.?,..?? i. It ICi*. i I lie. -l.av Ri/i t< I taoi U -i?J Itn nay Alb.it Uamiay Jama* IUn. h lama* lly.n Audrsw ll vin.odi, I; - ht .t Kio?'la'irtel Ka/moaul i.aorar H H' dm< n Robert W Mia * itoauki Raymond ld? In Ittdb A la lander Rupert Andiww Raymond pdward lt?fiwn .<?? I' . .a I loiio A ? i Itatmond Jot u M nm W r Itklmaa It' . Riollph A II i -nl Rfew (iaoifa I ^ flat Mailer H H?? F?i Inaa lamb A Co -Rot'li Robert Apaulrti. g (ieo I* >.< I II h?l'h Nr. Malar ad nmaDleplH' shelly A"?in Mrull i l.'bariet r'all.y I' ? l.ai lantra Sinltlt Rob' F hpiMurl' I it' i Ml'* :rv \l Hmii'i J antra Htr.aUJ Mprneer O L Smith Muhbird Seals I bar I'M T eteiuJti -rmth V I t . -1 oiabbnaa Ibstiiaa Ml*arard Adolphoa Mrnlih Frank rain tiiUAl i Maraw F R omiibJoiui Hamsrl ff I Na hliTfiu Uanlrl I ritollh Jacob M t an on II H HiarltUli Bo h . I f \ ?11*11.a Itidko Aaat. rti KMiiiIm Si'it* Tlr ia Hamnal Miawa H I T" nod A ftory Hh.r And rasa Tandara Solomon Mbnrwood laaia* R Snlro .!? ITar-.n a'l.ai kwTol lltil-l II Mapbm) Katd t-'tlyawn Wi !i.m ? lo-ni- . ii i"V|-bai?* Jamra P Sonn* I. M mii . Iiat.u.a .' un ? ?kmu r Han i II saatoidR "??? .an* Rdwaol Sklnio t l i t , i Hanlord II S -n. j (t. dt'h oncay WUar laao W Kanford I'hbn'fi M ib-olMd H W marls -tnith < H Hi aldard I N saad John Smith I F sviddard Prof J F Saodrmm 4 Hmnk F R K.-br.*|er I'kaiiaa Mrrana .1?8 srol'h J V M A Co Sloan Thtimaa (I ? ? tnlmd II" ? I Tit kiiii -a. it W 11 |< , K- anlna Mn lia I nilthColCB S' liill ihn dpriiMlna IF Sinllh latnaa Faotl P. M mrsliord imi amlthi'api .lamaa ball II C Saul l>a?ld Bias rid lo.ilra Storm M' W .i'ab at Sapnpll .luliii - ? of I tl hmotliara John tl SlMunJ Sies-arl Mr M' brwdar Uanry Sl a.pWJ SI.ajB.rd I 'W II siopford I Harper Sards John M' Sierena ?h?nii?n Simmrn I harlaa sta|4< o F.dWard Star ana John J Soutb-n ijrd L O r baw .lant'' Sb. rr HtronssamlA aayra l.dwaid Sbmbaib. Kan A I'oMtmnf Jap la Satrbt LrnrV F Faaaj niaaim Ira A Sosibard CapUaoA Slratti n R M SmRatiral R Mouth trd Til' ? SavraMmM - ??? I't Stone Samuel K SnWrrr S II Sarrlll P. \\ -traaa-ain'l?l - Saurtdara ('A *eanln Mr Sana Jamas II -.trsi it'-rti tnhn Slaapana Wa.l Snows Strauon John sniaa B F Mn-iw Or A P Miration A J stlehnr) Charles Stout ? A Mbarpta I :ror*e MlaAnay Ray M" .1 Slroaa R Ml Tape liaoyfa Hi|f .latnaa M Swan John II Shaw H A A Ca stliaa BT I, MeJinyler Wm Shaik ItrMt'vbbam Mnvmann Iirwls W Hyn.-raaa H Starr SAW simmrrmatt D t, strykar M L, Shaw .lease Simple A B Hekttnk Patar Nhaarar Walter Shift Arthur Snyder Henry C Shea ban fam*a Mill Thoa R Hlndlay John B hheala t.tba Shields Teranaa Synan t'dm Steal James M Slahert lamli Mtrao AJbMsn Staarna l?r t'bsa W SmPh John A Co SuUlran Jobs seoloy Satonal Smith A smrseaa MqUlrsn Donhi* sadbooa A stohaa Smith A CUrt Stuart F.rtrln she* OQmore flmtth J W A Do Nltrana Haraard taneoaut noo H Smith Jahu Suaarta Bdtrard Seed Bolwrt Smith Oaat Thomas Smyth (leotga I-ad wick R H Smith John B Meully Wm?J Seorar John W Smith H ?? Study W U Meed* B M smith fharlao MupeorUr Fradk Mieere A CfOohar Smlib FUthugh -human Ban J PAOo spear Rdnlu ttmiih T stuorlatt t'harlea Hawaii Wm smith Phillip Msrdam B C srorta John Smith MaRemMo strtaa Bohrwck Marots James D Smith Or C ? sahslla Charles F ff " smith F. P syshar Osatve Sheldon laaae C Smith Aurf Scodder II A a Sui i nam J H smith W m H Seuddor laroal W A Co T Tra k Dalai R T-rry Bltpha. ?? Tarry J W Tk?n Aumi ?t Thorn pi Id JT Thomaa Robert II Tkosaaa Wm O . Toll Jt>ho _ Thorn Otlhert II tBfWr T Tamm* tullu* T Thimble A Bai t ? " t onidtke OMan Taylor Alexander Tingle Annauuu II 1 h irnidl i ll >? J, lull A II Trial N T I'horp Col T il Taylor, AYood A Tllge llrmy A Co looker Reuben i-add Tripp H V ' Town Ah Wilt T.iggent n A li.;ar I'lioa T iwunrnd John J Taylor Owai A Tompaon A fWrcacr Thorhkrn I! .1 Tabor Wni K T..ikartH in Turtle .'oho A Una Tapley (loo II, Oapt Thotna J..hn Tut bill H K brtg IV m Moore Tolaa K (I TuluuTT Tollman W I noma* Mr Tyler llobt TaylorII w Thornpnon Ja* niuiMoo Thva 'i'.iiltiiuii .1 K Tlmmpeuu UilbeiT Tburaloo it Tail. r Wm 11, tbip I -by Muacli B Tu kiTII Pnlt'e ThompM'ti A K Truer EM Taylor J iTH'pb ThoiaMUm T utile Job a V ThayerW 5 Tbompaon H 1 in ner fir IV TraskCboL Thomas Kawltu* True c 11 V I ndrrwoml ('apt S, I n?lar AVilberf >rje I'oderhtll A Harm ahlpEmiuu 1Mb Hermann l liner W V Anion fcde-.id Vel vi,jl A 1 (nideiibtn gh Mr Aoorhiru I \ L) Volua Clio A an helium Albeit Aeltch T A'ernan Remington an A nlkenburgh A \ ornal un D t ilia, d Jeane A i<me A an AVeat V A t'.i , AenliM L a aria}' II-r> r nil Seeder J.dm A t elevW C Vinton Hurrlaou A * an Helper Je*?e A UlamioT AV A Co Vader laaa II < un l>,- ,n it A'liledlfn Ivuiu Van >pucndoucii I) Van Jlii?kirk Itl.hd 1 *' Mini T -I A Co % Van f live John A A igrl lie. Or II C S an Nutne JoahntD A an Neaa Edward A oil I) M A underbeek John TV Waldron I K W.-lliEA Williams A IttMg 'A ilkei Robert As'oll John A Co AVIllioina Dr AVab-li p-bcrt Weeks A Holtm Wtliiam* F A WnUli bin Well* Cupt JuliuiC, Wllliama Wm SSaUuth Iaiac brig Pimmoti William* H St allacr Jamea Wheeler 1) (1 \i Illinois <?feirc* B AVal.li Michael Wheeler title* AtTlllnius Ceoiif- i. Wall AA* Webb Sidnnr William* A A Walker Jo! naou D sShiatlelgli C William* .Toi.u St AV.illia Ralph Whcelet Russell Williams S It AA all ire V m Walsh tiro F AA bile AlUon F Wade Oaorge Wsbster VI A At bite Thomas AValtoo V ,i W.-ld AS lUlam White Ceo w I' .,(le AA in AA' AA lit-I k k T || While it J?1 At alter (B Wbulaii I'alrii k Aviilt" Jamea Wnles ll'ui.v AVe.-cmt John It White Dt AS m SSuilaee t ll Weal James While Albert AValkinaon AVui Wealbrook J It Winder SV II AValker V H Wet-den A I. Whiting I. L AS'nil tbom;,* P We.t Jamea 1' Whtteman Win It AVa'.i l tiro B Wetbeua- * J| St'lndlc ,( Hlytb AA'u! UJobn Wettmm-A It Whlllock Jamea E AVall,,.. STiu J AA'eaterv It H 1 Whttmore Conmr Wriitfcht John SSohim Mdwaid AVItherup SAin A Wanner T I> AA'tlaon II I. SVluetl K ASeu.tei J.imee AA'thlei tnoth J a tile* SS i troll "H tor H?'J AS ard AVru AA' AS tiluoii 1 ;lln l. SS'hitinon Stepbeu AA'uruer SV AVIIaon Edw ard Wbitnker Jonutban AS arner .1 K AVtlUon Marriua SVhltl.ennn Tlevlev AVarbitrRh Herman SVildman It i' SVlntonlsanB Kdward AA'tlaon Jatnea it Witnloi; Ur AVarren II 11 AVailnt I I,etna Whltealdo Jamea Ward Win AS tidirusi Elienn/ -r SAItlMiuakr Stmuu AVanderford J K ASTlouu lliehard SSinan* 1 (in are Warren J M A (hi WelJa t'harle*?2 Whittomon* Setli AVard Itei T At t> Wl!bi?r Samuel Whtiliyt Jonepli AVartea i.e . Henry AS tl*on CaplWarren Wolf p iphnel AS harton Jantea K WiUon 1' SS .aid ,% Tutlitl! AVarren Kdtpir AA lerWn AV \V,>lt Morrta?J WanduJo.mil tliicht E ll oolfalaWni AValtr.-niyh R B?2 WUUC Wo?ICR AS rath Rnhert Wilson Her AVm T AV j<ul ASillUm N Wokkiru; A (' Wlekhon Jamea Wood AVm K Wall-on V It AS llaonlieo >1. Cupt ASiwdrufl Jneoh (t AA attei a. n llenrr bark June I. At illi \iu? SS i> -dw nth I itti I, AA Htunaker Ja* It ASilaon John, ,lr Sla il .la* N, t 'api Stexn.Ertiettd t o SVIllitUM>n B d t'o a! in K 1' e'ehig r Avibon Oenrne WJMerThoa D AVolr* AA A Co as etib W alter AV AVtlkltwCW W<> -Jimrr Kdt, Wm Welch At AVilbur. t'haa II SS o ?l Thomaa? Webb Henry L AVnsbt Kaneom SS teiilatf Jem-e C AS erniar Jniob Wilder Jmnen SS'o-kI Frank I. AVebb.iM Wilkin* ii At Wolc.it H II A t'o AVeetJohn SS'lleon J SS'.uh- AVoodrroetb Aru* We baler F, (i SS illaou .latnea SS . 'Od rlitT A I. Welsh tea*. Ft SS'illu rtchi AS ni AS'.. k| ilenrj AA eb- ter II C At lectin ti.-orge SVreat O 1' AA lice.er Wm St l'*on John Wooaier A Hogr i ASertier A IlM-bner AVtllinmaJa* llenry Sti. .1 tieo iMnu Weil* II As tlllama At m Wood Mr Welch E W tt tiliatn* 1* M St itf Hr Webater Ooorce T Wllliama Faorh Atindermanu A Well* A J A Co Wllliama Jaa Hen. r tt v l.eirl W tt ehl Matnheater AV Wyek .ll I?r J V V Vfttlund John Yokel t liarle* Veo John D Tenion T Young 1'aniel, *tbr Voting C C A'otinf ThOa It I tat Heath Young Alec Young J B sullen Kamue! Z 7<endrr John Zerhlll L RaTjr. I'elioll Salva.or Mlllni il IJ?it Ja? i apei John Henry Ayre? !i L I' llouue ?ii*>rgi- Waugt. F.d .' tiilli Andrea l>ykc?tl. o 'l Um. nbotrae John B Vidolet. n CaptEdu tllirrllnnrotia. Tnni* Railroad (.utde Hotel ile Fianoe, Duane at Ituml Kegiater tdMina Rorolvlng Arm* Co l'n>|>rtelor Cbrlatlaa WUne<? tmertean Trader t'o New York Daily Kiter Wrtglo a spring Bed Co (?land Scribe Son* ol Tein|>e Dunn lldge Tool Co nnce. Fa-t. rn !>lri?l..n Am rteap Siitrt Co Edluca Liter A IT At orld Ague ol Km .grail..n for tba full Do hfbt'a Nil* Journal Kniperw of H?*it Pub New York Kreemau A e*u? Ull Co Puh CI.it*.tail Review Foreign Sail Co N V Moi.lhlv Review of Med American Him- Co and surgical Science N.-v. York tilt Co Du igbi H .VIn?K-a; Journal Fraaer Show Caid < ? Kd Iaulle* Jour i of Fa.btoo l liioa Ueapairh I 'o - J Am Hub 1'ut.tUhlni Honor tmerlc in ftred!" Co H.-civl?ry Ind llovnl Arrb Colleite of lleral.U Ixnlar No X Ea k. m. yer Sewing Machine Sec y St ,'r hnT Tuidite So I Co Americas III*- t o l*'Ug laland Coal till t> H?v t hart.-r ?>ak l.udge So Jltl S ?< let.uy ol t .' New York Brow n * Haanltng House, l*u ynisl (J tartrCo llui. atiert JOHN A. DIX. PoftmaXr ? a; W IMC* AND l.l(il T TUB SEVENTH AVEXOR DINTILLERY. Nile. UN _ aod Ml Berenth ??ran*?The i h**pe*i end h a' pla-" the city *" !><*? U?pmrs for family it* No# .11# ami ,?1 SrT-oiib ?VM1U '. btA ? ??n Thirtieth and Thirty first Iireeb, N#?r York. UUOHB* BOOTH A HF.IViWU'K'H LONDON' (UN IN CUES Booth A H*dgnn-k'a Lmdmi IjJn In B<XHh A S-dg wtck'a l*>n<lon ilia In caaas For mI, at Ion p,ic? bv W. V. 8IMPl?<tN A CO., ?('?ma. 41 South Milium -tr ???I R TBE HOLIDAYS TO FAMILIES p? ( am ?riling mm Wlnea ?nd m?>r< or s'*rtlng quality, of nM lb* leading nrMtd* 'part o| my own Importation'. it grc.il Ijr redtned prior*, and dcll?er them In uni part of W Vork ?rrliinlty. My at oak la aery Ursa, carefully **!?? toil ft ,m the shipment of the mo.i reliable Europe.n bona,-* only. My prior* arr SOprr rant lean than BroH<l'T.?y or uptown era*. Tins Cognate, rintag* W? to Iivti, 0???ort? * Port, thai In Oporto, oan Importation i f hlUltig'vorth, bo?tt*.| In London. Sherries In great variolic*. pale and ttrown, part rary dry. and aupaitor Madeira*, vintage PCs; Ctuimpigr, ?* ?I oonaUnren prion*; Terr ..Id Htruboti Whl*key, Itlah and Botch tl>., Imp-T' d IdW. a .Id p'.rr *t$tp-. gallim ?.r Bfljr run** per botUe; old Jamaica Irrry cbotcei; nM lino lloiUo s ?las. Teas, Ac. Na Inferior y-M* U. B. KIRK, 38 Fultan aired, N. V. 9 IBB.-The cheapest place to buy tine Hrandl -a, Wlu-a, nana. WhUk'-va, rordlnia, Ac , for wh-il**alo and family trade, at Mb West ruissnth at reel. No IJ'inor sold hy ibe gfcaa. CPARLKH WillVE. Hriprit tr. TjVlR THE HOLIDAYS ?PRIVATE FAMILIES Willi r want |.ur* Hiainlkea. i;ln>, W Inr* and Vie* l *n |.'irW.? brm at patil' piW *? frun lb*tn*t>oricr*, W. I*. HIMI'.'ltd k t P., 41 south W Ilium air. rt. goufar nrrruBt WINES. MR INDIES AOS. Ac.. WHOLB&ALK PRICM. I bars the pleasure lo infonn my friend i ibat I bars rs 'IraaiKo. ItHan Smith William street P> NO. A BARCLAY S ntMET, which I trust will bs more qnovenlaiil, and owing lo th* al ?post total auapaateloo of trade South and <4onahwe*(, I in lend to devote myaelf to a raab otiy trade, rolling port ?rU<->* at Um lowest prim* A Una parr pel* ourd Brandy ... B4 <U per ?,>"?*> Whiskey*, aid baot.A ind lrlab ? 1 7J Mn, lb* floret tmyru I .. I 13 " Other aplrlta equally low Rberriea, carton* gradta, front J rt) '? DMAs, ** " Id ?bnmpsgnea, all the leading brand* .. 14 ill p-r ib.tro. ?osd fabi* Claret .. .7TT7. SOU loutch and Rngli*h Ale* I T7'4 " Barclay. Pcrkln* A Co. a London Stool .. I 7i Alas Barton A Onl*t*n'a hlrt grade liaret, old Iwstled Port wine, curio.'!* old Brnndy, a bar a>anrtinrnt of nook Wine*. Br Mb, Hwlaa and Dutch Uquora, in ?tnanllies to suit, at ?kiilanali: prior*. ARTHUR KENDALL, YYloe Berrbanl, Nik S Ran Uy atnae' Tkr*a itnor* Iran Rrtmdway. Bide Agent for Allsnpp ? Eaat India I'aln Ale. HBiOW TO RRCEIYR TOUR FRIRNOH --UKT ONE OF them $5 packages, containing U tsHllea ol Ana Wine* and lAo'tora, put up by L MOMZERT. He has rrnvnrrd from M Bo* cry is 30 FimitU arsnur, opposite Contier Institule. SWBIKHR PUNCH FOB TH* HOLIDATR,?OCR AR ttris la alreadg so pnmlar and In faror wttb the ptil.llr, SS wa need only M idate lbs! are hare n tw on hand ? Urce gpnaMRy ef <dd alosk, arbleb eannot be ?urpaa*?d In ?fual'tr, and which we rweommend as the most heap by and agreeable drink for ths boMdaya Depot M wbi'e street drink f 'i iheb'AMeya Dap>??< . CA8TKN, LYCIIOU A CO. TH NTBRET DIHTILI.KRT-BRANCn ltd K 1ST Eighteenth street, near the First arson* ?The rbrap est places to buy toe Brandt**, Wins*. Ram*. Wht*k*y and P'lrHala Prlrate UmtU* and tb* trade are r*i>*otl ully In rilsd to raB and eiamtns onr llutaora bafare pur hauna *t*e where No. MO Bast Eighteenth alrsnt, and 191 and Itri W at thirty serentb street JOB LONO. I'naprietor. 37 nil.LURDS D The best apeftged Billiard Room In Am*riea. ton'alnlnr 19 of PheUa a TaMea Nop ?l and AJ Ka?t Fmnerntb strast (Union sgnnant. between Broadway and Fourth i??w. -IW /3Er- M J ABE A LTNOIL Hup't. U. O C'lNNriR. Proprietor. UILWABDR.?WINANT'N TATKNT ClUMrtOX TA D hies. The Bieelidar Bnring t uahlon. patented 4ugu?l M, 191 Urelr, oorrect and an raw*. h*y.?d any ?nd allsaber# XTW la use (foe and factory Tl QoM *!r?*t. New I i?r* PIB HALL. B4 BBOADWAf. BRTWRRN dtsr ami Bond streets Bilttsrds and Krwling. Of lbs b?*t tew pta alley* In lbs City. Unly df isen cent* rvo n* Knrsf tldbw fATBT. PATBY. PATSY PATfT. PATNY. rATSY fATBT FATPr. PATdV Westchester Billiard Room, 161 Bowerr, alt Marble H-r fables, ?wHre Ml* per Itoow Msirh ilamrii by Palsy nmull 1ILI.IARO T.Xr.K, ATP COHBIRATIOA X riff"? New ft pro eaan > at?. palgntod September Si iM^OLLBSDAR, Bad. M to Cmbj atrps MORE HWS FROMI1MP8L The Kangaroo and Australasian iff < apr Rare with six Days Later Ad>ices* ARRH AL OF THE IIXITED STATIW. Our Naples, Gtenoa, Paris, Berlin and London Correspondence, fcc., &c., Ss, c. Ilia tentuship United States, Cept sin MeiUereid, Crosn i.li>g. w on the l&lh inn arrived at this port yestordap forenoon, bring ng thirty v,ght pm>-augert; and a gonorai cu/gr 11' r adview arp anticipate i. THE IvVNOAROO OFF CAPE RACE Crcv U.icic, IVc. 2T, 1*60,J (Via Sumruj. 28th). tin- .-tomi-lup Kangaroo, from Liverpool on th?j lVth net., pu ''1 oil the Cape at half past si* o'chok on TSmr-iU) even tig. A beary easl.t|y gala, which hus prevailed lir U>e past week, has cati-cd such % high sea tl-at the new ? yacht was utmble to put ovt to obtiin the news despatch. ANOTHER STEAMER off cape dace. St. Jowe, N V'.. IVv. 21 1*6#. A iari*e Bcri'vn steamship, with two black and red fun nels, ?n)i white lieuds. and showing numbers 7,0tt. pnescd Ofepe Race at eleven o'clock this (Fr lay) tnom ing. There h'a high gale here, Winch hen been raging for tlu> pii-l two (lay s. und the news J ucht w n unable te ?et out. There are no signs of the gile abating. [The above (trainer w?, piohnbty the Au.-trdaaiaa, whs h lift l ivcipooi on tite 221 iust.| O in- Auple-i < oi-re?poudenre. Karnes, Italy ivc. 7. I iisV //.-? I: i in Xaplcs?I'npt puhtrity <>f the BarMmiHt .1 ril aliwe if lite Ptoplc ? Vietor Urn . nwif I I' Itiy?I'ti/'ul'ir Didnu'?Ohm<i? Opinion of IK* .Sai Jinian .1 UAorilirt?TU> dsdtaih' t'umr?f/i.iVwwf i/'jj iy lh( fini ii aliiians ?Ji lm it of tk Kin 7 rfc, idc. The uiiivei-al tuple title week ih -'lb- reaetiou in other words, the discontent end di-satisfaction tliat emsi un every side. The local government it itnpupnlar?dc oMk-dty ittna.pular. The freqwant denionstraUoa-'. tho audiences at the the nr. the throngs at the oaferf. tlia crowds that gilhsr together in the streett,(V doily papers and tho reustanl print, d appeals, all indicate a fever.-h state of the public pulse. But the story mag be ("id inafewwud.- after the in inner of . I--op. Thopsw pte are not willing to let the old hen lay thegoid.-n eggs na turally at regular times and easot -, hut they moat kff her in the hope of a deluge of golden things?they wsnt the gnod t une c.wiug all at once and forthwith, and sw tliev ui'ist, t?y tb<-ir murmurs and opp-i ition. sliackie Uao .?ttortc of the gove. niuent. and prodtir.- discord and oow fusion. Well thh if to lie expected. H.stury relates, id I mi?t..ke 110t.no revolution without a reaction. There wi re riot* .nd insuffocMnns even nmong the only peo ple truly propared by general edu. ation end intelligence, by moral elevation und practical religious faith, for n self government at the periist of the Revolution I refer to the I ullcd States, atul the in?urrc lion and rioU la New Huapohirr, Massachusetts and Rennet lvalue, that <scurred shortly aftci the Revoluli nary war. What, then, ran be errpceted of this people, sunk in the depth* nf Ignnrauo- ntid |*ivcrtyY 1-oiA In.: for something?for -owe ch .nge Ih it is unr. asonaMe?that ? Ae- years, and not a few weeks, to bring about As ih -i are.li: i;i|?>.nt ad a reaction en nee, a-id the wil l - 1 of idea lurocaM au<l (>i< |xwiti"tix ju t'diii'.t and commindly advanced. But afM r all I huve no doubt (l.ut the treatment (.iribnidt ha* ice. i\??1 irotn gov- rumcut i* a in1*! element ao<l r* < iUJiff r?"w ot the disorder and ootifuei'Mi Tlrna ai me *111 vbow whether the diarontcBt and public demon ira U"*i? *IM .nd'ic ? 111' Km* to appoint MUotbrr l.iculeaaat rxir.it ii the |d.ic of Farmi, or wh-ther lie y wtilcauae Farm! U? change hw pulley ?>( diacoiuilenatic.ug every thing and everybody with Uarthuldiaii inclnatiou- aod (I'll'tl'tlCKV I mi-Bticaid is uy la 1 thai Victor F.maaoel had do Irom Naplaa to rlaif tb? median*. He wa' r*Mr nl aitk "ladmrltviblc onthu? ia*ui." Tlir iwipia *' Mild draw the carr^r, and all ?'p|* ?ii ion to It w*? ta vaui Over 400 000 p opt.-, it Utrjlcnleted,wrfrpre*c*t coming IVsn all |n?rt" of thi' i-iaud in cm* : and tliron^Lug the city (Palermo). Tb" whole popnlat >0 wn* luvii* a /.'? and nun n -al gayety prevailed. Wbib-t the fr.cu.U of order aa<' t)in loortituled vuverninciit arc rojo.ctng at thi.* rh-errrg new*, the King * proel.j?n.it on to iheeiet Hall* cornea to u*. and not a Word naId aWit (.arilialda? hi.-i.atiiei.nl even meuttoood. \V U*t a tKirnlM-hetl aueh a d'Ciini. lit ufjnat for* thrown Into the fiur 'uiM,art ? nap, | and into tie nmtat of hi/ tnlllionaof admirer-' And what a new and era. tin; element of diaiord md c'uifurioe! Thd K ny. however ia exceedingly popular, and the otfooee at th 1.1 rontiiiipt of tlio "Hero" will be laid to th? charge of [ ho advu-e. The ncwM{>aper and the tiarthaldian part* I arc tn.-kui. owe capital out of thts Moemtn* neglect, not earing to n iuemlitr that Uar .haidi a name *a ! not metis I lotted in the proetantMloai lo Uw N'aapofilana. The tww penn-ir, howew-r, may be aaM to differ materially. The I ol rjr of the government wax not known when the King entered Saplce and larued hie ilr. t proclamation, but It fg o< w fuliy developed and undcretuod to he anti-Garl I mi Id ui 11 no that lh< appearance of the *eow?d tMUiifeato, without Oar ihaidi'e n one or aervicea being retcrrcd t" glee* in< retard motive* for the pre--ot d *? iriu-t and add* new find to the flame of dirCord. But there aieo romn up '"hn .ukily report* of diacontcnt, that the wuuc tin,bald 1 ant. ?.an bald inn feeling* htm apruu* ?p there. y write from Palermo that In that city and ui other pi ?? heard the cry, ' ft gone, ofhew holder" and rofdier- > tare net Mtriliatn.:'' Thl? refer* to the perwwa went he b-tand by the King end botd.ng the civil vlttcee. an the Sariituan troop* thai are quar tered there. th>- ?*' tn all the new provmcce of th* ktrgdom Tlae d ijr \ ictor 1 aaeel left here the f>?'rpe?td?d (Fauna." |*l<er) appeared la a tweeptn* leader upon th* pr-?ent conditio* of lhie*a and the power* that be. Bo aaye that the up|iaeit?ei to the follower* of <>*rtbnld? ec ritea indignation in every mtnd not dead to the emotiowe of grautm'e that the fimotia order of the dav of ?;..**ral tlertwt. that the prvbior" relating to the N'rapofit** Marine, and. In a word, that every aet of f>' cnuneet, ?e? ma ileelllied to deniOlleh that ?hich the arms of tho p nple, under f.arthahll. r?iee<i op at 'he prnjeof no much hU*>i and en many aanrttW-ee. and all thoee "give near re of dtsovd "" "very m |a latneoU tione, dlatioat, ami color* "f ?* cralmo ? We ? mnot meihole ourerlx ea |ImI the ranae of the ftmrlion- I* <ia twrilonehly k*l. h i ?er.nnot equally cuaenti o<ireetree Utei the govt ram at mar ant intead to ermatiliite Ualy o*< end nadiridrei In the aame of iiod, men in power, If yen f>el xenalhle that jrmt are unwpial to the charge, aad do not r<-"lr* M. the world will call yon drip aetata ' haluae The articleeVueee thna.?"If ve are Itatraae, mutate the hero tn nee thine, tiaritiaidl rather thau impede thr* exaltiil hop-? end promt**, retired toOa pr< re?retire, than men in power, and rtmrena the ae ceeeity ef ttarihnldi. if ye? do e l wiah to be aa ofaataeto lo eomethlna of much more mportence. tlie iteruat or-ler and tha deetlny of Italy. Itettre' you hare made | ymir trial, end I be world haft "Iroady eel lata I ad ite value ^ ieId the pnel t" oUiari who wlii beU?r ? anpre li'-ad patrioti*? and attar bmeof to the faiUnt King." .tnotb? r article in the <?im number t?gina thi*?I give but im* ee*teeee ???Vow 'ha' the rermpi Uhut the Moa ti eetaolie. that e park of hireua*' male ui their iikatnwa, praeeee the government of Naplee, tint the m rtKtere, ' the goremor". the prefente "f the poi re, afn eurh that the <cirnalicta end the admirer* of tie pofh'C of tacoer breathe more freely; now, ta a word, that they imv* : pearl* I* authority aad jnwif now. I stay . If th- pwipjp I ere dieaattailed. If a rear'-n 1* fdt. If dieordcre wd* rr me* ere augmented tha fault i* not with th.wc who govern. a*t to be attributed lo ahortawhtedaeaa. be fx.?c pa ?'or,a U. utD'-ra'C ? , h meu v onit>-? up- n thi. eoll f?wm Merc*,but to the horrible denvwaltn ! thai lb whit* thle unhappy cimntrr flnd* itaetf. tn Its low* r?4ap"e under the arourge of tyr***y," he., he. tl 'dMd wmrrely he told that eurh Unguage a* the laM , rpiotatio* * >r?*!cat M well a* aarcaellr flic eaptKm ta ' ? The Mortemlr? of Septra " and h"ne? the aMuaewui U ' their IWW cottm dttttsf the IMUftorefcp tu t Utew *#w