Newspaper of The New York Herald, February 8, 1861, Page 2

Newspaper of The New York Herald dated February 8, 1861 Page 2
Text content (automatically generated)

TJIK IN'EW TARIFF BILL. ? ??Hiultir of Commrirr. All ION U ITII h KHAKI, TO TMK "TAHIKK BII.l" HhMl MI AI. Al.AlM-T IT?AI.AKM OK TUB CHAMBKH LiM 1IIKIK hOOMiH MlOtl.l, Bl MlM'SKll?rilK IfUtU.T tils TUK OOAaTINU ASP 1. AkK 1BAI"B - OOfctalTTKt I'lVIM I), KTl>.' re* ,i.. iuoi itilt uni ting of tbt-C'hambor ofQiui ni <? l< < k |r- \? sUt'iji) ?it> riiiMiD, at their ronjis, ? ill i . ( \S U. in .mil fV.a/ airoetfl, Pelutiab Pet It, K i|., i ? n. ? i I, i lilt ttltair I'li.-I. w ? 11 inueuilly full att.bdiinre of the tnwm K re. t mli . imor Urn p evitm* uiBi-t.ing hiving bi-.in read, - h I /. h U t.io.riUfe <t.i>i < hiriiv. K Hin w ? e ' ,K ?'-i- 'i, ?n4 Mr. Wiilmin O ttieai v ' iii or tLi< Uu.<ru oi Aibitruii-i'i. i-'. > >r|H)ilt?l tiiNl <111 ^ copies fit a 'eport of ?r ..el 1 1i.!h' '.pliirt, re nt iv." io ci ilr u, i >hh ' ' |L .. wii M iit in iiio i b uiiDiT lli) ui titer v ' ' ' ^ "i' i* *iiiiii lien uii li.lMiious ul tliu poll li.K Tal.il) Hill.. mi-v-'k. or be nil iii the Kiecutive i'oiorntU*e, ? *?"'< 1 I' ' 111 ' ll. l Hli l H . ik day b Ml C l ? I'tiUSl lor ibo ? I it"' in.1 ? .viiii1 i-d it Bu'i-curiiuiitiott (<> iramo ? ? u.e in.i ii tiil'i greMi .t^ainiit U" p:w ?> i' 1 iii l..iure?ii mo rcuuioatiau .o, ? tol Jo? ?*?' 1 ? I I i ?All. AMI Hlll'Mt: wF IU.'KK>K>Ta . i.r ? li.ii.c.ci .1 ilie Slute ul No* York i. ? iii.it tlir l.?i iir bul iijw b l .en uie i .i i .lowug bjtcil'im:? ' ' '?1 e1 M ln'J ou a subject or ii.ni i e .iitd i vo y oilii-r bruiit'li ol iu ? i? i tin- io? ,,,u 0( ivve..iit> i<i ilij ?'I . l.li'.i II I*.. H|.lUt*i* II COUIpti'X Sy !<? 1 ' Vdl? tivinJuiiftt lo I be prcts'ui 8im t .? i 'i vukt ri i, ? ? i i..p ? 1.11,1 ? ? .<lilt ao l Hid . to tefl'ei't iii * 1 11,1 Ll -'tiii iii pi blii' p'veuiie, ii n re 1 ' ? | cli'.uKl onl> b ' tin e au?. otrelul "? ? ?'e ? iibe-muui. ll h .-iiih b il jmt '11 ? i i piiTi,,. lo bo ntli-ciei ti^ ii nu mi I 1 ' ' ' ? I. ? Ii- p i M-HH H, It i . i t,| , ,u< ,,.0 bfc: ? i tl.-i iiin-,i.i g.ivor intui. I * i-.-v'i i ioi. tb bill \ i, i<i i)^i .iiMiiihii tc il'll .'-f II ;iiCReil I'll! Ho Hvt Ot liH. ^ '? . I VII. 11.C I 11 JO Will.ill % iill'U Ol tMlfll t It ?! . I.. UMi.fc ina\ tie uilltUl'iiWu nil' i ,.t i iii inn ji-.ii* lo iill. i) Ua>?, ; i ii i'. t Ui.fi uti u tnj .i- tu Iiiu." ' HI III l- III tin- -Ml ml. I ll July ' " ? . . In ?. tio ma wu mi iii ,j<, . ,tvrt it- 1' , tu ll' I h* '111'.. .1 oiwpo-liM ?1 1 " ? 11.i r< .i it ti,. 11iii* in |, ? ,,. ( l, ' 1 i r*'i-tti? ?ii* fii.,.1 lit-miltpi.ul 1 i ' ' . I'. * ? i'Ihii.r in hy*l- in rt i i iop', ' Jl ' ?' t! I . ji- u-ilunt.. ninlr. v-.l iue li.ii> ... ? if. t oim ,? * ? irim lb.-b Hue uitiii.ii I,r* ' ' t||- M'| . .. (ii I'll." | iWpl-.rt 11 ll ? Ul ll ,11 v 1 1 " ' <? ??. be-'..? ? i' it | i t I,. I'.'1 | * w i ? ti 1 . ti uiue, .i ii ii .iii-ui ieiv *A ' I'l h'- . ? t n'l'kt t.lllrr l.luoill i.it t ; r I 11 - r (J I, I I I 'I '' I - . H ll. ?. u l toll It'.. 1.1 pi", 'ill ll (I I ill) i ' i ' i' .r.i #ii ,, t,it-bj ' u.i'? nig ii-ir ' 1 * i ? ? in ,u. ' o ti ii le 11 inn iiii*v . ? i'in 1 ' i . I i. '? nil-, ,om j. v -'iiuie'it r i ? .iii 11ii I* ,.ni|i t.'lc* ah w..|i i- uiir 11'"' ? ll ? I. H 1^11| l.iI M lb Ft 1 *'l V .11 ll p'Ul 1 i ' ? i* I'll i'fl ? ill In cbOUr.il In*IA ? - 'ii lilt > ' '? >? ll--* I Iih vvt I af, Inivliini I,, c.v, . ( i' ? '? a tiu !? '. .ii.ill Ii ell- t Hjl.-H .-.xpeiiHii; lnii - ? H I ll I ll.ll I 111- pi I-f, 11 ti) 81. Ui l> W.. i ,t 1(||? | l.i t > ii' i i ' ii. uM'it.in li bi^iifil It bin be'ti io .-iiu; *1?- f-riil i u li? loiiriw-ii ven n, ai.il l)m pr. ie ? in i" in--t viiiiiaUli u ii \ J ii. y to our loni?n cnunioio". Vinu.it iii 11 iii.i*!. t i'1 iii p il.lij riiiu.it i.r i., iuij otiii ul M-.I, r bit lUh'ii.il \>w York an oilier it i in e i n i- i" pli'h'i' ie i prottUiblf ail i ^r.iw ii ^ l a lo i. i iii|(f<?.i will, l.ionla, M>liio, Ou'i.i .nil -iniii All.II. , Uilll ii<il.-ti_. 1.1 n i; . u-f (lie V.'lit i ll 111 p-., hi. In ul 'ir #1. i'"'iii). i h.ui nllurnM IU?'- ltti-1, tiee ?? Ii" in. 11 iii * I. Nti. fr i ,1 c>, e tor txifuiiujj tu. ir 1 ?i.. ui.hi ig iu i ft it.iii.ins ..i ;h. I'ticiiic iii in. i ii-.- i- .tiu, p r ,?i 1) ioi.vt-riiuj Nt-w Yu k nmi ?..i I'; ?.i no i..in t'n i iiii-t f'.iropiilH il tue e-.iu uieii- ? I t tai. I . i t .11 I'll* aijat'.-jt linU'lH a u ,i iiu ir->i?t\li t.rit. i g ai i o il hiiui.uj umt j-nuii uii.lliu.il ?t'i.pi i-uhe of 'tie ui<niiiiea'.uiiui pr.tjni-.-i, ill ll.i~ u Vhl 1.1(1 r ll? I tit V I.,I . KtltiiiiBl Hilt-, tviii ii.t ti ii.it Lnii.ig .>h t-. pfpiii'il to link, ttnub .? w .1ii ii.o t v.i u? il ir? t*. e p.t' .t i) u( ?. liui ?lte< iiu i ? 'ii.in ii ,tl mil i?ts oi iue co ia ri tn l- I I ? fl> 111 I'll IH ti Ul ? 1 lit'l i ?!', > h. Aii..ii ? i i b..itt 11- ? i iu* b ii it. i-i b teuui in tiie iD t' icn'.i IJrli ?! i i'Ub i i.lituB wlilC'l I piop.^i-M t , IiiI.JM II It'u?-t l.!l>i'lt miK'lii lit lot-I' ipl III i;.'.im-l!.,({ ? Ii. 1'ii-ui.i t'.i ri-g ii i, g h..on loiuti iiiiin i. rr ol w i^U i?, ii eifi.lt <h, l.|i,.i|? t.if a.i en- k s. bin. ui llu-ciiin l| ue ? ? b,,. . I tin- tu In |. I 111 Vi-X lllOiiB ill ?1; iu l-l->. 1,1( Uli K'K <t? l.i uuiii h pii p- ri ii t?j tin. t,iii tnutimcn a ?vi le i*h ? t la IH, u< ,1 p., -ml ibe uo .p.. oi Ki',ir.-f.iiii ti i h tue 1 111! |tfr- .Ill i, , ,1.; I'.iMtv. I lilfctl nn t,i .iljl.l .Ul Ul It lll'U l.ilti i -it ii,, I., i,.t0-t. (ui .i t-loilm, c*m?i ni'i.M b.uii c'.'ilj-, ii'tun. luh. ic aua n. y i<tlier m'tic <?, in., ruti-e <it m i, ?? 11 injniiiiiii.~ij i^' n.e i-[hi iii, au i a . viti t e u citWfit., at.!.-'' in in -M p.i vent to ririiiK lou p-i ivat. ? u. itio i.taiitMit. pi<.p.?,?i I,} hf htu.sie biiigiii ne ""i iij-ini/oi i'(L ill i b) h mineral, mlii. ij.,u .,i i,,? bij.li! I -at, r, but oil iiioii> .., tu lee tbi<> riiu.ii.i (i n ilial li t' i.Ii oi. I to it \ i. In.n p iMllbitl U rt^ Hi . i:.i? (aitiis,?e i- ku Wh to be i.booxi"U<41 ? ib i ?v i.ill111. ? at i- in pit n w tu ii k p?ft oi tht> ii /ii u not ? I I KMBtti. Ill ? u IHH cmim h Jtrroly tail t< * i ttu Uio t ? '.li i it in il p upuui >t ui*# juilseriou- obdW-ie lo llll l niu.i ? u II le -? e oilier iei:oi.r xU) the prcneut uiue Menu tn t>. in. ,-t in ti.hp c i,in. tor ii .tiwii if unrti a unite ., cbmiire iu ? i.i'lfciiU , ... . t i ihi* i o .uii ). tbi* pul be trivw'iry I* i Oii?t> au lit* l.at i.uai i ic ill ii|ip.tir> 0 lunAtlictniuiti ii,u ? In iinit>ity ii* <1t-\ifi.i,6 u..au.? to imii'tif my .11 ei i.i >t ai> (-tu n of tin- m<-a.-tire mi.i certaiuiy ll*'ll)ll|.> uill'llll ii I ft tin- .U!||,HU. l.i irt|- i.mi. liiy iim.iuiu.iMv.up the tr irttinm ut is " ,,i" .?fi- '?? lo i.u.ei b.i. tls. I- ne-uiH .Iue t.? U. pt. pi,, ui, I., tiK?. nil ?? ihey hiive jurt tb win to ? i mi i in. g \t*rtiiui xi, ib. iiii^ Hubi.et nb Mim be p**l-i.i*< in: tb- tu * a uiiuihtr-ilion in lormeil aiul I 1.1. I III.I lo I'l IliNTat J?It'll, ll ou Ibf Iltll of put Kir it ?in .ii j t iu iei.it i ii luit-ii-u auii proieclino ll ui ?I If i Ibir ?a/ ibal it i;,in tiopiie 1PVU-I* a in*nnre tlmt tti.l,..i\, Mtwlhr'.n I,, iiu- jn-oplc, i,j jj,, '? ' *? t'?le oi uui.i* uai it ?i I bear equ Ui/ ou everv ?lii< ii tlani every Ji ii lie,.* and urn i le^r. ue yeur rcwwHrnvta tusk i(M ib ? u.ti tu i) not bi c* Ui?- a i?w Si (jii?ki taui-iittviiiu r. t.i the remowtiance, if |( ?net mi h,i|.tvv ti of ilu? i i,amber be nuule aeo-nipAuy it t?y a iii'iii u it: atouiiuiiti e io prove,'il m ito u i,, Wa*<b *bwr it um ihi ir I'aet euueurora tj aecure ite ar I whuki I h.iik.n an (l heappiOTeilitfibetuiitnorial wnb ibe I ic pi oil *^ tbf call** ..lori ui*: lo the i t orn' ii* Bun*in ? anou, ai u bo wvliltl tuove Ibat ? ba' cuoae Ii ?Afiii^.- . ^ Ai* On ikk p Ke iu ue eorc in tautcIuum- m h. con. r. ,l ,l" ,""rt p-riaiti iu ibe wtml* u.< ,iu,.ut lie- piei-i ui ix.iulu. .oi irouiJict'^? ,^ W K., Hi.., at. Hi*.* iuoi 111 Lit | resident atui tWrens ha.I ti lL? tt't -Uim |iaitil Ulal queatitw, It i-b >ui I tie Ir t lit.o it ti. tu^iiM Ul liioae A a*, o nil "ibto ? ? ?|? tu. > u. uuU llituiM Ivett tetu-r U euniuig ? w it. p JeV" "tt,OU 01 "U,> K' OUI at,d wuo are ?.r U vi m ..?ht ihit tb.t In.nuof the hicomin. at l"lt ^?<'?orowK,^i mio.iuiT;..!,,;;^ zv?1, w,n*"" in? I?.,,f Iin-.eiam.ia tu?i ut?,i.ic? Ui U. I.Ntll. , " '' #,,??")*?tDU11V,* ?b. .^n k Ut?,ulr'd *"??her .ay inod. \ctiionn bad Ui mi ti IU" r>oi.au> c niinitue i ep >rir i ?|' //.*? ius*ere.i bo w o. au . lie y woul I De m id-l llOlii. I Ilk. Tr. (villi |l? ba. Ii.'t lutfuika tlbive i|- km in iiiii* iiloiaiu, inn it ii Laino to a vote ue woj|<| I. ?i* t.t nc.m ti^> u?aiUBt it iue Tar it! mil n n I' ui ^i i in b) tin t,ri*M ui miiiiiiiirttiatiiNi, an.) tuo ap-MKt-i tiao bo i uni'l but tuat tue KxecuiiVe w ulj ?,.|o ii ?eie it uut lot ti,. aUoim-a- ot ihi. turn* be bu to be iii i ll.ee. ii Urt.iKi w .aof ??pun. n tuat then* ??* uoibiiu- in Ibi . ii.un*in itiuiiiR o. prainibK ? Hbar the pr. f. ui or tiCollilbfi H' Uflil'rt'i Hi iOU ?tr 11. iH.il. ii a tii'itam wan pot a.m luet. The mt-ma IIHI W to- tliill Ml.ll titt. Mi th imhk ui"?ei iL.il tbe ufflotra tramnalt tb>*uu> iu >i jii to W i-U'.^f u, no i uii| i. tut, si o> a e ail iu lib*. Att. r a-iif to i .tin tu 'iiiiiati oi lit" c'iitiui t*te w?i aet i.'uwi, at tbiecui.niatiitg oi Mrnara opayka, lii.-r and ,>t/tli lu*<v"' ilii' UiM *it ilia t.at*i,aiii M'-aart. J. J. l it' |# auil i M.iir it.iii Uttinaiifi t ?.li* I til I IX.IK. II IIV ill III..I , I* lit i 111 hi' |I: tWHlltHl to tb^ Ia( miatbie i*i ii.i *iaiitii(i ot nduiiional )?twer to ibe Al Oi l ml'iti t .ii Hi t". A <>pl"u. I l-IJIO A.vtJ >AKil Tl-iim. Okjiti-n Ni* pri riut'-il 1b leport t#l lb>< Spa.i.l I h.n luiiii i ia. ih< (ci'iwg aao lAke liad* an i tin* reftaua tam i*l ahii* Iu.* report prtltcl|?lly toucbM mi tun p*'i" ) ui op. uii ? io 'b'* Iti ni-b nainut the i iia-liu^ tra le oi li i I bilm .- Ul.*, the elitpp ng trmle of Ui.i Iue*, ?u4 Hit 1111?tri*t i b H o,t- Mo limit abipe. It aei ouuibii in tin- opn.i u of tin- ixMiiniiitev no alo reoipr ctr wiib l.it-ai |. tutiii w ,i i mponaitie tor abaiui|( w.iu tnai uaiiiity ib* diiet* a liH ?" vaumfii* in titut. AiU*r tu '?!, ri ai ag a.i'itt- m I* tor ot k.* p.u* il in o ir own Iu >, ? ??iii|| mat it ??* nir iDleinat m cbjriab it, ?a a. bn ?? in j, i ii tit* io gmu," Ib i lepori In k i.p iltai ^4 i f, ,t,r iDKiatry of Iii iti*-b tail ('if 111 i *> 11 11 w - t i. .. a. ... t ! . i *---?? ????..im, vi# ?m* i "n tpii ^ ??? oi hi-ii iuu li'ii ikii aloia, a'tiiii g tn tl m.tti a cnurae wro'ilil bive ? I. u i*i > ., ti, ti* ni iiiii laiuetliM of lit.*rior lo/'i* jru boil ? ? eu at. n't. v a~. ?. i' ,un aeverai r.- lanaa i, bit oainn iue i.iii*r, milium #m?b tue fact ilia aiipt-ie,' itmi v.at.i. Ul, Ut , m.i m abipu ii. < ,u, \ * ,V";t r^', imiiortaiit b.an In -I'l A I,t),ien b . iu.?, v\ ib r?**irj lotbi Hri'MOi UKbi.1.,1* Hi. lop ,rt aei f ?th tbat ^i w H I Ml rti? U ?lp?.i iii' Alii KJ ?Ii v?5* fUt.y 0, . . . tbei*l .r wb*n n t ii., .n. g Ui it, *1 u? * ..' Jv." Ill tape Kaia, aim ib ir repeal *ia ? ?? 4 ^ tie, wbareaa Ibe igi.U -i ia? A hoi i an alio an J r ?i|i.aiii line foi o . g,t an |?t native vt^.a > u???, r ll liui iti.lt. Ill* Aim* C ill abor, a biileigUI i<liwi wn.ra tbe 11 Hlrb l aii bill tbi ?, whila Ibe t<J malt U?mi *?i IW ili b w? era ae a but li^ht* at ail, ir i^n V *uaH g ?..*'?? lo b* alrabili-d, an in the i;%?, !? j,. h'i?lll h ai Ib* toti UiltliMl Ib iigbl tbr e ,uc>-?*i >DH r? rtuiii.i i.rut MiMam arere in icb ,'nntwr Uitnlliii. t.< la' n t*ivi ?t by Amei ic? (.*m(Ui*i| by I iur in,* n i r. | Ml tl M Nki/vik, Ibi* tl'tb i.imiin?r ot ln.it r ( ll m|t .? | lit til' I. Ill- or il} rep ri lo lint f< Uotf UK ,< I c< ? I ii?t nit* 11 h* ii im ii k tbtf irtie prise pl? if ton uvc I'-* li in it- ' pp a.* tne iapi t ut tue etbiir m u .' II' 1 lit ? i"f -l *tl tb*i oiiiiit r? at I'i'ga, al hj.,||, I ii I i I " iiim' a tn a i?# *?iip wri.ua ie w ia ?*i . t i ? -i lll 'l ? ill t?..a|, ab.lili'i be ailoifel ti >t ,eitiei.t liny iu lb ? I me ti 111 m ||i t i r ? i. 'b t tr ui I uk*', ia 'ritair 4. ,n ti ? iii ? ? Ii hi 1 . taar oi tb'i fi-nttwi, f ,r ? Ii ?i l''i ' 'l*i Hi a ,K *n-ip--at iriiiili lit ViHjr li*. 1 1 ?', ii im 'u- n t fnar t!te mi ut 4* -u the thhlc, ard be printed at occe Tor (be u>e of the member*, k< lliit they nifbk ouam iireptrAd <>> voU* ou h 4 u* t uo at the rent rtgulur meeting of th" ' luwb*? .Autpitd, aud lUu ruport* oidered i<j be printed Ql vkAJa'n.M. Mr. WiTMOBB, on the Biibjeot ol Quarantine, said iiiilesa ftmetbig iW Unite wa? none at that meeting it nu Ha ti b?t out ot the power of the UbaiWHir to act at There weie two bilw now before ?ho Ljgt'Oaiur ?the pun uctKNift ol tbe mt iuborsol Rii'J moudaud HiMiclxi-t *r coui iiii?ami II these li. allowed to i*a.s.s, ail the ('lum ber's h tii u would b- bhuiofl. Ii v\aa irnt* for Win ci i zet-P to look to it The .-tito logisl.U** I >r Uieiu, -ha ol y liUKtMpa) 'he bills II ib' pioper parti, ia . not tli i uh) aiitiioi iztni to net hi Aib.uiy, it would b?- too Utti Mr. (jmUi ati*-i a lew r< mtrU-., mo e-l t ? .1 bi* Qua laitiie U lutuiUt* I"- ? ui]H)ivi)k'U to uc.t A<liiUi) ou ttiUi mutter Adopted. rourx:.ti. MnensiiH i.\ run cw.vsjukr Mi M.nriiY rose to luqui'e whethoi Uu pollllc.il nMt iil>> ri |x ru<i us buvng been h<-id i th ? bmnv-r of n nitwit' wt re mi i<tl? km or the <!hi tier tinoif "r ?otv |i the lormer, how it canm iib-ait that ho U -d uot r n- ivwt i II cial in ?lice thoieo! Y Me lia<l a tear * d trom olhoiB iintt uouiti- had Lot bi*en recmv ? by tUoin ?be PhKMDKNT replli'il tti.?t Hit' meeting* bid be n hui piy ib<?e 01 ineiclimtn w.> woie members of tint * h;m.ber, but wbo hw botrow o ton iim<o' th.i ruo f >r Il<e pnrpieo ol couBiooiiag tiif p>fM-ui ddttc-il't'i* of tb< ooi. i try at a to ocvibe some uicaum to briu.; udo.iI tin uioLy Mi I m opposed th- use of the Cuutnb- r tt auy t uii for auy political pu> p,*i>\ *? tbe pip is Had alwiy-i t.ik< i.:v v liia^n o* aiy uncti ino- ung u> giw the deui Tit i i any icikh.bo! meeting* there n* id una.Lml the Oh no b. r m a ;nd>. Mi Low timed ibiit Mr. Piii'r'B rcnvkl were preju dicia to tlit< gi^ <1 wni kuig"' ihutcnni uittee who had g niv (>li 10 ^afluLKtou. m no oba acio aho u.l leput m llm w ?y il tb< i uieutitig ti gclbui otli<. iu.ll> wheti th y returuod to tilir Illy, Mr. Nj>vhv said all be wanted wa.. mi^btllcial d aid In in ihe ItMilMil tbiitltw<u>u mooting ol the ("bi o ber. Mr I.AiimK*, after t-cjrm remirkti, moved that the CIi r l ei b paitdal ibi- H-rvic o' thec mnnitee who vi rt t.' 'Aafbiiigtou lor tbeir next uitx-tliig, ir for uuy lulu i nitetug Mi t.lUYKa, with a few reuniki-, .-if indod tbo PiUn n >r I ikk oppoMd it. If <u> tb.tuoer ?iin to fitvi ii > iullaei.C' in .-iving ihe l'i.i 'li, go in at onc? with a Ii ' 1 Itiati'.. l>ut be bell' v.d lllo Vol 11 to be mil eoo ig.i 1 totave II Ki'lf. Mi l->'Mihi.h Huid he did not n> e au% onji ci i i prixlitouig lin g r< |ioit* alx i i allowing bllllt Uiltu.U tin p iviioxe m i r ci-'H-iiiiK Irwin, or r o tv v, wii u It w 11 4l'< i> Hi ?i Vib 'bei tin ie wt iil 'be uuy t.-wide to ad iw *Vint w... tin i . i I ib tfhuiibiroi O. n oer tn1 r>try iuhu-i 11. | m hi iv li e c liiDii.' ee ol the count y Ajni to ?>(??? We inlt?l piM'l Ve t H Ot'Uilr)' I the If 111 riX WO-kg W' ma) b ii'ir .'Viie roe at all Htlmli 'vel a.' cui ilit ti e 10 VV.iflriikl"ii bad doj' noun* goo; H not, tii ir lu ll n >w n iu- 101 <1 Sir - ?? TAiix: ai'euiptoo to iin*At* tbo 1 nt fp -uk.T, hi t wac p i tiow ? by t rit-H Of "Qoe#i|oii," " fir iw " He ma jtt'U li g t .1 Inuring tor a lew tv nl-i, in which in ut-oei lei th it everyttin g wmi viork ng mi u tal e b iut, ( b.'t Ibe 11 10*1 11-li' U g to pi t e? rom a I'.i.se bum, a i i 11 o Imn "'fi Ol I . mui -ioe nh-'lllil n-e Hi lull ieni:e t< i ( (jii'H'kt). 'I Nothiiig uitre was heard. I ||i. KHi.KK |?eM>rileil to lb <;b iaib?i a O 'P'r <>t a |?(? i 11 .? I- i" i the llUto- c I -i ce'.y In May , 1 i*u I iin 'ib- ^ona-if li'iertv," Kelt glurth li n-tuin "i ! ilie u-f ? i ? utr i'l New Yitrk dunug the li volui'o.nry j wai I t i iv d nil i aw epi i-tl j Hie foi'oviuig geutl'-niei, ween nomiu ited Tor elo-itlo'i i?i iLo 'a iiiteil.;g;?M iism Kobe I del.ont liw.^ih I 1 IrtH'O, A ge.nou --. .lama, Ww H Clark", In - tVmiti ? aai-i. v hi n-ughtoi . K'aot'* FrytHt, ijan M om, j ii i Spnli i g anil Ji.Slna H It'i'kley ' tin n otion tb< ui> etiug aiijourmsi ^ lull 111* PI* rcliiinlh unci flltan?n'uol '1>iInk About tile 'I urtli' l>K8Tl.rC"IlVE bH HC'IH Ui ON CO 4.MKKCE? IIIE t'UB TAIN I'DLin OK MtANcK AMI h.NULAMl TO tvMtUK VI OS ll fi I.N Al TMENT If TIlK fcDIIMK OF IJIK I1KKAID Yo-.r r. idi.1 is uj-ou the Morrill Ianir-)ill this miriung u.fl.tli tru*, hi.'i, wu hope, to be followed up. 1 lie J oi this t'ill is only limited to coiiipiete ihe c t uniri*. iuii" oi ibis clt)'. lh? deniructi >u or the \v ii?11 ?!>(> ey-li tn, as will ii h ibe burdens iin|s>-ed iu i .tie-, ? n ut fm> e jtftittlj zo ibe K mmerco oi this port. 'ill n\' i; !??*:? hunt fee n am; knew* An i vliid c W the t (l et i pon 1 nglitnd and Fiance, to wl n il M l. loll r, the tlgiiiis Hp. uk lor Uiem.-eiv.-e Kr.-m ! f i mi co !a*t y< ur we imfs-rled i-nki valued m 184, bisnrty, 2.41" 013 gullot'8, vuuod ut #004,sae, wiu-s, i ?2 llf\t>Js total \ luo <>i suke and Ikjimih, $Jo 3!>2,b7t> I ,i.i it.ene bj> bib ac.dr to the di.nes ui.wchirB 'l I i |>? binndy una aiuce, rem lifiy lot.nchuu | i 11 o |? i nui j the Utter r. te up u iho cUrut and othur I jr?.? wii i s .>U'i ortliuai) K ? belle In ah ly 4e ke.it>' ot Kapoie. n will ai oi.ee see whe-e hu Illicit-1 ? | in ro'.ur i?a (Iiik couttry is concne-d. Il-i ih :i fui "iu. i i, nun will, to prefect hir nwb proiiuctnc i, be (? me. l.i to n contuse a m ;ih. iu confederation, ?it' ll.iirflu time aid li'ieial warehouse Uws, wti cu otir wire Ii ti <H .iturr how pi op. vi' til destroy 'Hi sauie ii.iitno pi mi iple will H.iliici rnir'an I to'lo ihifMiie I ijf i j ear .mr iiufH.ru of l'?u w-re about ton u.i hi i s the duty upon which in ii?*r|, doi.b! nl by thM till hi d ii|?.i inKbu'itctuivx of sttei aid iron id troin ttity Co i tie hundred percent. AN IMI'UKfKK Kfl? <t of the Tarlir I |>oa Iron uml Wool It n Uoodii. VALUABLE FACTS? COM 1'UC AT IONS OF TUK BILL Ihtll.l'iTION 1>F TIlE WaUEHOL'BK HYsTKM AMI (l'N>m'KNT FAILIHH t?F llALE THE Dil'OltTKKH OF NEW \HHK. Tn TltK EDITOR OI- Tllll BXRAUL Ihe pi b ir a Whtieu bus b?-u so much occupied for the past two mm ihs wnh tbe event* to which the etec | tioLOf Lincoln bus gtv. ? ruw that one of the tn<?t im j poitait mi names tver pretexted Vv 0>ijrri.<se b*s boon j amp.i.wiv.1, t-nnotiowj, w? >.yoo<> of tho most im, pot tan ? wt tbwulu tot b.- wn.rK in haj ing the tn st im loitai t, w. iitr as .New York u< ouacwrced lho uiawuro I to wbit b t?o reier m MorrUi's rtvtnue bill, which, if p.o-H.d, uuinrikeactef. blow at the iiioppcrity of tbw ciiy. V\ c propose to notice fume of the ruan^cfl wuich this | bid will ri.uko. Ihe me si noticooblu are in iron and I mootitt gnoi 8. lb.- P'e*eut ratn of dut> on iron 18 twenty four per ; i?ut It m piop???d to chauge this uniform rale tor a ?Hh every article, 8V?Utt Kymg* 8f?*i?cUiily, iotuc ailTalorenid.it> and others p^yiog tn th oge'l.er, lhere are. in fact, to ?? PunsVituted for !ln? one rnK'ti irm, outuutuciurcd and unmanufactured nearly nl > ddfcnuil raUs u*<n. at the o-jniplic^nou ? ' ? UH irun an.| wr....?i,t ir m nuts, &c , puy... %> lH.r ; ii- i.er Hon unu boopuwn... t ' ^ * im non rrr. ? ? j l.u.minj Iron ij n . ? % trot anU rJa iron * ,, . lion wtru,c?rtoin btzct. fo 75 fi r iooVb's aiid 15 t? c lo. uo. .. | to ?? ift I. I l?? ?w. .. 2M ?? 16 .1 I AlK bin ] U) H *,,|K " per 100 |t>!< < Duin. oi Cei turn dencripiiohb ^,r iu " \\ " ?? Wiou^ht non lor locoiaotivey, Ac...'..'t*:'0 ?? hk?et mo, 8muoUl ] u lubi?. tai lo-. j^. , IZ'.T1," * 1 P C,flc ???'PW cent ad val. ? lift lih of htZ*'# 'lb n mrvwY ?? ?i We wi I i.ot ?top to Rive tin .re ex?mpi<w on this one urtic e ?D bave ei.ii[uerati'U oui> a p*rt of tbe ates lhere an m >u? not found m ihe above tablo On cai p. tn a duty of twenty four per cent is n iw im |*?e.| ilr Won tll prof^^r uichiligo this mi follows ? \ eltet cai|?t\miu(?i ai per 8q yd. pays 40- no vd _ " " " over |i Z5 ?? .... mv. ,i Bru>->8i.j8 ' ' in?rain ? H'mp ;;; ^ ? 1 T. hh< U I |" ';j!v ,. All iji.t in <1 ?(o o-r ce ?' *"?** tbe present tarilf deniaods twenty , l"'?nt Ibe irnpiovid it) edii ou requ,r.*s wihjI len Ciotha vnlu.d at i.?s tlun 26c. per ' H(H? e j aru to pay ' ? . Wool ei cloths vameU 4 Mom 26c' t,j V.V oer 8quai? >?|<I 8I| yd. and A per cent Ih. Inwix ..I laxstlnu ui, w -.ih.na it m?n ? 'i-*u??l ri.m "Talii. far t-quare yaru" to ' weiKhi per , .rey^.l.'' loll.* wei^hiig ten ounces per square yard pity 12c iu and 26 per cent. ' 1 ' l? r'ci'nT "a"'d *' 76c- #r ow **> 18c- P'r Ih and ?? 1 11. ibe f beavers, Kc j lalutd at fl or l-*.) piy 12c ner lb ai d 16 fu r cent. < ?< Ib8 tallied at f I to f2 pay 12c per ,b. and 20 per T"'Wd M ,2 ** urvT *** l3r V?r ,b- * d P?' < UUia ( broad; valued at $1 or lex* p.y 12c. p..r lb. and lo f? r i pi.t, J .'t fl to u fay 12c. per lb and 20 per ? oi 1.8 \ a'uel at 12 or over 18c |mr lb. and 26 t>cr i fill I *^1 ^ mi Le|8 valve.) al ,10c ?t lees pay 26 fa-r cent. I iHlue .h va'i-.ed al ;iOii or over fiay ;k> p- r I I?nt. lb I'thor aiticiee the iompilntli.>n is aiinoei *8 Kr.*al ? i at in thi nau.e ol otnnnion sense is the use of piac n/ 11. ilie sun ?? artlcie po ni.uj rate-..i duty an I ?i.ov* all what is the uc of mixing np th tn'sle- if III fSMLK duty, bav.HK oti tbe hioii. aiilcle ..dvaio.ein I d t and a n< w kino ol duty, A) ceivel in i;i? fertile 1 b ait. ot Mr. Morrlil, ah oh im^bi oe cadeu, not iuhjII/, I 'mu.ire y?rd dntyf" linaaine the Uouole to wuich U-ia ' i in it we ofl.cet8, inipof lert and tn inulactutm^ would I t.e 8i lijiH'ti d to reduce to sq.iare yards OliKhs and carpe ? I h e qimrters or flve eixbllinof a yard in width Why i not st ' nc> <nipi#i*i.ii ibeee aitw ies an ad valorem or M My. a >p>cilic tiutyf I'; Ilia HI I 111.' ot this bill m>?t .<ffertui|( the in'erwta "t N"w York men halite is 'hat which abolishes Ihe w?re li' >,-e lyat. oi ihis s>pt< in has p'oved a great cmve in. I.. ? to nun liiti.th. aod bae built up the co'muerc i of u \ sioce 118 aioptina lib >s not .. I i")'?. 1,11 1 ,'1' l>'tt had been trl.il and loniid In 11 in l.ii^Und Duny ye.ira toe Cor o it w*.? e u i ii ' * '"u'"*? n rise to a brauc'i o t> miii as all . ' "ii II t inoia u *"* U''r' , ? l'ia it'll v. :r;;,n';!:, - <-",t> ?j* H* 11> v ? t k imm' u A nn#? a I** ?b.,T::,,rk;;'1 , r;;r::::;?t9rrr I -e II ,. , It,",' * "n? ' k? tMi.v I " . h I. ?,. |> i.i,. . i ' ' ' ' ? fh fli ty win i> is no pot-Kibili'y of t>j ^ *bte to ? \e> u l>> >>i IU-- gouts. 1)<k< II .< till H MallO*. ll U the i .UinnieMl, m<Ml in coi hi kLt, 'ivuiiout> aili-mpt ever a .e It will uut I'M) OIJM' kit Illllll'liSe i.ffi UUllK ITi..'Hi |<i iu T'lll-Ul'-H ty i'? mI>-iui. c iiiiliiaiioii>, but it nrill do ui'iou :uu a it v ' I Wake |j ||, iu)|N>ri< i> of lb? iil> ai , an tin; ? t o in ii iiue q> aj I I'll* 11 go"-i? in tviud u ? u wii..th duty ti.iu-i lm pan mil. ii a Irw un.U'l.n ?> n lu.irter li.t-t llu ? equal !? r u * I iloliaip w>mOi of .try 00 ?U U Hot< on wliicb I'll will Cullipi'lle lo 11 iv tr 'III II leu tutn-iiy li.ui per rt'Ul, win e niiuy t<ili i> 'lave too-t mLh* v ilU" upptOkWi'ili H l<i lluii it "ii |i i?*lo I 1 nut' 1 I) l.. |?ii tliat tail .-oi.atork ai <>t U' t> in 'h r uiiilihu i'U. in en tli<< mi cli.m * 1' th'.i 111 f hi 11. nidi panic 1 lit>y Invi* w?i y Haul ilw 1'i.lllV if lil lellltml lo tllik" ill/ lll"!ll|il t> "?IV! tin 1 1 111. let iiu 111 1 ot tel 1 ihia ?ujiir> to thit tluy hive already O.l.i' A M <1 ii ul? ?'i ur? (ipinlitn of Inn far iff * 111 M,1 *? I Lull 1 BIT' kv?IT WILL CRiUTK Tu'l MAM M1I IJ- ? MW I.MlLAKll INTKi.lJ-Tf* OI'I'OWKO 111 IT? a IHIUIHI.K KKVULblON IS Till' JaMfKv! H ItlMi DIKI lilCT-l OKI.TAIN TO O'lUK till I' UK IT ? KUAIOK MXJHIlsy' ilUl-.OT in ? A mill.NO Tile: 111 I.I , Hi Tl> 'IIlk K>IT"K OH T1IK UKHAI.II I ItOMtlEM*, K I , Kf-i). 4. I "??J1 Ibi- ,nu|?i tetv <1 1 y chaiKP iu the 1.1. ill' 11 II111 1 inn ti.nil "to : (!"'!? if ? i"ii ni> a niitur j ' ? line :*? hi* n ali> 11 ir equ ill > hi. u|H*n g>i' '.I. wii'.li-r 111 pi \ '.-11 lit I IlIx-.IIiI III the U' W <?!?? ''|? !? '. > .>1' ?>! II ii "ii>. ? o our <'WQ Semtorti, impomt m i:hj ??.<??1 i..I. hi l i t) mi tin* lnbm> uiau'il.u1 4i i i < .? K i{ la..' , |?n liuuuiDy Gutlouaiii wuolieu i; ? in ei'.ber rii| 1.1* ti "In ju*l I'i'l i.tl'.ii i'l oil i.. . \ y, .?? if r. i.'j airt-v' t.j u.f 111 ^.r'tj ?>i o . u ui : . r?' It ic ii. i ? .ic.lli<.' ,t. I >iji. i i.iii *r ill it. . ui ir ii it HIM *? jl llic Ihlfci' (?'. i.->-ll% , I l."t i... Ill . k I' ? ? I' M f ? *? I W I I 4, ? li;.V? Ull II'.'' I f . h ll l-l I . i-h |. ll-. 1..? *?: , in-luKj'.-i, . ("11 'r ii i'l > l t '' f ?? '-ll i *?", 1' '! IIl> il. i). . ? "I ' ?MMiikGlurUSf a ri-pnhr fiOr of u'Uri- l oil, himi; i? 1 71 ?? / v v ! ui \v 11 b 1 In- ?H. t ? . 1 <?.'<! n ili. 1 ,io ?>! dui"* <i I'miikH i-i tik- ti ? 1 y I HI .' I' ' .? w ii- aj? < -,i-' (? I ,,|J" 1 t ? ? 1 ?.1 ?.! . ... r'i -1, .-flil..in ?1. I ' ' ? l ' .i.n , , by Uj.h ii flMTH h ? i t' ui;. t ii' mi Th'it mull Ti ian? m Uutl-H 1 ? 1 1 . ? 1 '? 1 ry a...' 1 ,e*i M ;n 1 ? I 111 1 1 ?. 11.1 ruiiM) 1?I in 1 ,l~b *' 1 I' hi 11 ll. il ii* ' v* fiiOli. ' 11 i" . II niiliii ? ' I ll-1 ...11 \ ' ,? w -i. I Ml i 1 ; ji .1,1-i J wi in I 'i. ?'? t >?' mi' .mi i'"i in ih 1 vi n II 1 n 1 . 11.. 1 1 . . (ni.li. Mill l?.i iijr? 1 1 ui fi 1 *.i .'viiiiii , -, m i ll. >r, or mi I.>i-i hi. ll 1-hi <? il.. 1. ? nr ?! 1 ? 1 iviin \t> in ill??? ?: ? urn inn I 1 -iiiiai . y >1 -itf- 1 1 .111 K''ii j i ir ii'int, mi b utMrri 11 ... 1 i" 1 ?? Hii.ii.n o mii.ruaimi onn ? ?? 1 I I ? I I !? 1 r ? ll- COUlllry III ?! 111 ? n" UC .1 in ' in; I'll I 1 Mr miuii mQH ih iiid b .> '.I,'|. | fo l?il|i .-r thill y. I. r ?!??? j. "pr"'t,>r ni i H'li '.II im'H'i lU'l 1 ?! '"i 1 11. 1. ml. i !? 1 oiii'tiruu ? a nub? r ri ll.. 1 tin *ii |.lj . ?. ? in ( Alucli-Ii 1.as IumI en III*. 1.1 VI>1 ill. ..1 ,lli I . ''--t, tj|. H' ''ll.-liliM.l lit-. I" t ii-i j Mil- - 'iuj nnij:av"l, 'Ui'i ii^u not twin I'I Ull-Mi ? ol 11 .? *r WliM 'H I" I'lllrt. Sow Wil in mi ij ? :-it+i" 11 ? V ?'luui 'iii (lor W'i ili 11 Imin bui ?ii 'I >) ?h 1 vi- m) tlii . iu ui<:r.-jaiu< Hi' 1 tin u ii I. ii ?'? ?, it wmd iiu'. ii? r.'rj 1:1 iimIii'.I 11 ilcii. .11 ?Hion 11 ih ui"u'-al viiiiO'i tli- i.i:vu. i?t m wlrib wu d i.?rin lu 'ouy to but C' !?? 1 n ul in Jol'ii.-i u, I. ? i lilan i, -oi'i inn i|.i'clcly, ?b tl tirt' ll ii I- Uii-,1. ? 'O'tJ pf' OCUt |i 'lit llrf |>'0 I'liili i f 1 lliini Of* i-ji lie ca>-i*? ui Hui'taor ilruwa \s ^in d 11-, uml riiuu up vh. IV'iwu i>i Saiuii, fro a iliii Vi rl>. ik 1.1 urcuii'H rt .? 10 nil n rum thu 111 Cim i 1 0 ii t? ?? 1111< 'ii'U ai 1 wiioiii ii c ? ?.* u o:mi-,sI i>> Mi .- 11 11 ;? ui'i* u i ^|> ui' ub 'li<- RUkK Hih 111.1 ui uuiarKfil r a' I III 1 Mi'Ji as of til iiitciei-tn a. <1 a ivtiire ii a 11' fsnu' in .. 1. in tuTcii .in.l Hi -c u.? -.|u?'iii '"lliiio 1.1 rucD liii cm- i.iitil ib> Imlinru huiHtu 'iminii io?iin up.iu r iiDuli.'t"i iii|i tbr*" f b 'In* tr.ixluim ?( 1 niol of % t*a m Mn ?pun Ii I'Di-0?. live ' b m.- ifid w mi l b.ur and iJld tifiiitf tin* obji ct. Ml' fi|- if. I Ol W IIhIIII W'lo'i CoUflUfrMlllll kll'IWlUilg'! i.l ilie Hibji cl roil *" tlimofori* anK Tt, that ttw Itinn ti.a.ii'i lly o 'l.i* on uiTH f lliHi-lUnlmf i t ir 114 tie(-.b.i'in 11 1 li'c 11 1 iliii .-ui'i- ami ? 1 Ni-w hji^iaiui. wj.cu ci'intlta'o I'll/ niuillifui llllI|.g W Hltb, would pi fin to I iKo 111" ink 01 1 11- 'riu'H la.lier ibao to have a pr.it) 1 11 ory 1 m 1 ui i?ni) 1L0 ii. hu 1- punii iiiit 111 ui il'.ici'ire/-, ?il ii Uiai.j hi uix *'r ui.d t'luis, have ImomiiH f.-uibn-lnj 1 on ft miIh! h-Ku- lln'> mmi the tumice* ol oar wi'iith, ail. an low the pin. ? h lor the p-imuufiii invi'HttnJi.t ??i iiu iip ul M .iu ol the capital - ock .if uiiuv cii r iuicm luril g i orporntKHiH an 1 miuynfOH nil Is hii' ? wtiii! ti j wioow- and l 'phiu.rt, ..ml ibn |iruporil 111 lit cuiliiiuaJly mc ? uri k ibi rnitOn is ouii' iu tnc buliul* u. ihi if hi iiility t Va-iy It in to-1 plain ui nitvi furtn?r urn'itiiil llh I ai.y I' K Hi itioD, ubiw li-oni'ii 1 11 ti pr.? ouco or f''i?ti-r hpt"C'.l.iii"U in inarm nc'.uriuit p op-?rty, ui ah, uii' natural pro iitliunp bi iog K auil?i in I ice, M 01 ni* umity our ouly pt*r:miaeni reu .nc , m puruii'ioiu ii. ii.it hiKb m i ir '*o and uttoily de?trai;liro of ii* Urr. !I'H<L?'?^> fuel. ^Iiwrt^, ri ti^lw Jtilr^/i I ii h.i;,*a|!i' i.f the ti'iliiM on tbo ii# pii' Htr 1 o" ll r prt ?m ih to wblcb wo b??e relurrvli ???.' "i 'li alwayp hlttorly opp.H?l It. *" u~t riipt it 11, Lor "i our hint ItitvftHiLi Vl, lt,?, a;1, ol lb.' pr. rWjt niate ol tlx, n?lkm, Wr Suuaioua' pioinwi liu.f PMiii oi but bt: r?*?rarilNl by tuuso baviuf tm> real il.ui.Hi 1 I progifm u hai own Mate atia New ti*Luid at bi?|i lit UiUit ukr.ulit'HMiri and unmiwi a H-fOiiK ISLAND MaNCFACIURI R. Th* Tariff BUI F?w? ? Gigantic Mono poly. ""'"SsiOH t>t> rnfi MAKfiWAftfc TRADE ALL OTKK TIIE COl'NTKY. n> thh MinuR of iiik iikvaip. I am m' cb pit -we-i with your dail) rjrjwv of the varkiua itnpi+lli b- which lb* people bore to sutler, anl *if p.ir It- uitti Ij (I'uttlii d v?itb your article yesterday on lb-it bill of ?b- mli-ati-oa, viz Mornli'H rartlT. You point out quite clt-a I) the bungling unjust prorwlons of thin bill, an show bow uiucb tbi-y a c asked toe m'r.b it? to build up the lew at the etjftM of the inmy Tbeie ta iu very important article, however, whicu has i ku>i i-d inu.nitn.1?? 1.: the article of wiaidsaw*. It is a tact scarcely known to others tb.in hardware ili alets ih.<t Iliis ai tic i> has been 8 .pplie-t to com iraora throt.gliout IItip couuwy, and oveu the Itritlsh pro vuic< a, by Americaii manufacture!* exclusively. that re o-iiUy all the American m anufactuieia have consolidated into we gr.i.i) monopoly?-viz: the American Saw Coin (Mil) <h 1'Tovidi Lre Kboue Ii-ltnd???? coiupau. with a c? pitai of more than out- million noilais, thai n iid uompauy have itCfBtl) obtained rinewal ot (latent Cor trti-ir ma chiuery , anu that ihl<) uow have sue b lacilitnw lor cuuap mnii1 'tturu g ah, with do duty at an, c^ao.e thi'iu U> bi<- ? ? T.uace to the World. llii (met mmiwm oi Uiih company h.?s oeon so unpar aliend that iitif .-Ilwi' wf their sti ck ol only $juO ( *unot now be lx 'i.Rbt for leu* than the euormuu.* amn of $9,000, iiiwliimh ixi ibet/ p < litn wall |?i> Will at Uiih laouloiuj pr< liiium. Alao ui<> price* ol a uvk. Hi Oi American Ui.iiiiii.-rtori- are to day exactly uouble wu<t they were mmjtuff age. un<i tne coal ol product*"* very much it- uciO lit coiifciqueure ol a r--c- n .Mlviuiv hi the prne of wmal *?w>>, tl>e hard war* trade >t >?? Y-?k ain -?Ui- r ci'I>-m turned llieir att< ntieii to iu<i<oriin4 them, alii loulil hl gltah tu.uiufacturerk were lea > U>-xeoute tiii-ir oidaia at m il a reduction I ruin tin- Aino iciii arti 11- uh to lia?" lia-rn u*-nvi-r<?i ben at I- act iwe t> live per oil cln ?(? r, uu I fiat on the |u <v-ni u-ny ol twenty <v*ir |i?-i rri l IbeAnier ciui c*>an|nu.y, mm ng'thel t> ?<b In ?liii'^i-i ti.at??a i-l loi-i tiiiX r.imp?- in -n ? n b ? i;wn?|N id iiik n-duciioii ia p. ice, bought oil th ir noat ira,i* aul, uii , as tt?) anpp w-d, ouly t'orei^ti c-mpetiuir, iu or<Mr to li.ake *bult ni bi.|i"lj jarli-ct Hut Vert u i-X^-CUoily lo In An -i Mac ioooo|/oiiiiIm, a ii<-\% i-au b oi ,-jj^iihii riiaki-iH have hpt-in* up, ru d iiow b> h ?d, Vt-nrillV ?aii(T lx ie?oi tc-il to, auo a cp-cino duty m pM|ua d 111 UlHI l . Illpr* III lit! Vl< dOl UUll-Ht, ot mx . enl# p?l |HI<lud W-lJlt.ll all H Mf up to ?>&?* and a ibill im li. an I t-itr ci'i.lr ol- ail aizea ov? i ? M nr." a lulf inch. VV ii.i> p?-r wut a>l vaion hi ttiiM ?(?. ilic duty aniihiuia i?i m i (MUuia.iou wl.ii li caii iinly in- m~do by a ri>guli iinpurirr of haro wur> f" ch Can nmiKiL baa he?n iok e b> Ilia Iwiwim trade aim the reau t m a uiity oi aiaiut nity t?-r c-ni, or, iii i.(in r wori.s, i -?in-.i.i.ta to a r? n.,.|i-l on.11 oi oin ol tin- iiii?t In pialAUl ai tic lea oi a m-rtc .u n?iuiiim turi- iLe ati-tii* 01 Una overgri wn c inp ii,? urn n--w Vi iyVur-.t at Maab natoi, III. MIUmow-,ol liliialt totaml ij- ti- w tali 11 mi 01 tl <? Conim ticu ? u I ii.aiice, noa Mr 1'i.i.lir, neiftind, an tb- ro la nu t iimigHr t j?i w ?i.l Havtii will P<* ti b<- a- valuable aa kuIiI .uial, by M-a.iil .it tbi<-ino-KFt lntle Oiity o? (Illy |a- crm li illy, u t nie lli ?- ilia p'tti-tit, m 101 this Mor 1 1 Im ill ihi oiive bi-tii li Mi ibe ?oiitb w.tb a ven^i-ai cer H tKliv'.Uu, The PsrlUr Trlrgraiiii, ffwiMirin, K. b. 6, lt?t. l*llTat<' letti-ra fiom leading telegiapb men tiy ll?o ia-n nu ll 11 ? in lallloibia, lia*-" little riniiu 1,1 iioutt that ubJer ibi Judicium-diplomacy ot Mi. W?dr, 1 h repre Mutative ot the Aineni I Dion t i>|i-h .(h iXiDinny, m . I the Ultg'n|.h lutereatA in i^tliloi'ia t?ill tin cou?olii.aliO, and ? atri'li,; cimi,n'i> (mni.-d ?ii llie I acil" lo co nper-tie with liit> ?1 ? i-rn I'm t< iii|->-nj on Hi- AUnDtn aifie, m h? lapul 10111 |.l< in ii of the Mac. 1 lie line, nnnei tl,.' i.r- ui (' m^i,<aion 1 ^< in,t \\r alai- undi raiand fiom ?m In'or n. |a initial. I'llull with lb' >'nc li- I. 11-. I., e . not i n >c,miniiji i-O-'it will be m?.i< o nd in til K-api >t *cll?i"? via O e - u mi H-itiati III ' III IX . 1. |? ??<** < <u>. A'-.| I" K i I l-P?III 'III" I,111.if H i i lar i' l?*n a 1 n. ?i??.!? carii" e.vi ? u vl.n J11 ijr ti.11 1 1 b' ee t aitii-i1 li'lle, (I am ?na 0.1 ia tin,11 lor . im riuai.i 1 iiy ev '? Kei'ii l-nn t" Hero a , i-nn -pi v-1 li b ? tl jii- rll? I, ht lie 1I1U H'Ctl'bOf the I AC I- ? I A ct I >, h I lilt-1' li I'c ai d i-xi uli'i hn I tlir. |?rt ? ft Hi-M l? *1' C Mill I.I- 1 lid I||* 0 I 1HE ABSOM POISON t KG UASE T<kiiux'By ot Jull? IC.u..4?ly? V. rJtct of 1 liiu C'u-e I?"tii its commeioeoi. u' coutiauei ui attract the g'taU ri iiiii'nutKj iliio igmui iu? Jui-.li-u. e, , utltv Ih l ecii kihh da>a uie mart ll.lCae was eu*o ,, , ?| Ml. 'b gullai) b ?!!>?, IH)1 M,Mrl K.r lb a feinUM v?ti' 1.. !?' 1 1 * UiCO I* until " Ul f .eC'ilU ? p tifjr*rlx >>t I'lO dd I I, V" ?"?!?> ?<??* ' WD'lC ?'*" ??>?!? I '?> I n 0*1 il'l"* i|,,i <l l .ct.?nl 1* w>a, fiuui wboui uolou,; l.i i . f tu.ni ? iw. ai "I Ah#OU'a VliHU U? bl* u ilh'IOBj libi) *C""' Jul U *?'" oOUIUWl. ?>,f u--*i witnoad tulad was ?!?-? a.>rv ml glil, l<in t? t.wnj. ,iul ?,*J||P"*,'J uiniv" l"T ti.e m i'ii , * ?. em ni?iiiiii o to bv ?u>l.ing ?? .i in ?? a .iniovtir.i l.o, ko ? *ta? lb- p * -u.'. Sin, u ..v * r, u.Mitr ro l l.tr ?"> iuiou) iu a no. uiu.gi, in.juk " "l "^nadul it,i ? 1 "? toUoWk.? It*?!M<>OT "K JUU > KK.V.?Mi? ul* Mm edy. bou-g ^wott, ueiiiu i ? i Wyr b"'n !,. ,fci." Ii.iV> b- >U bcf? f ?l* yea B, ?. !? " 11*0 ?kl h-.?'PI.ViU -.W tlh* I MU'lrtl, liVOI t"?" L,.r> a. ?? ? r. I Uvea .* . i - " t..e faun y, I - VI , iuviu *J?. n?wt> O .11 nuiluitm ???> Ab??"# ? *? u mi ?.-iiuf i rutl h Ol. navUJ? AI'MHiV i ?U'H' '? I" i '"ll . ' b. lai.rt &.I nliMiU object* ? l-> >-?J jW ?' lU K ??l j , . , ? bulik?, alllCb I ifclJT ?. > Jo ll - .b-. U* nui.c-t I aWV "f i.oi>.l?t'v .:jS'.. Al'.if a weok ??? ' l>< lit h r, II' J?*? i < W" " ''u" ' ' tl?*U ' l? I,.?l. r, If'U" lb. 10?WbM I - 1 'a" ?.?].? r. ui) >V.?? w o*. vHi; H, -role ?.i ii. u i n.< U- nit't l '.r< p1 . I ii. ? "P U*u li.,iu> ., I bU" H ??'II"'u lo K''1 n?:i m'lOM i.? li.iv.-. *ilb Ui.v.'m i,t t- (t?l UtV l^1"." <1 ?U"tl .lj km L..JM, .Ii iH.rl lor b.v. -I I 1,11 ''l ?? ii ?mWM for i, \ | fh?K' i v?b"U 1 iirriv.v I ?oo> ? ni> hu>ii. h, iu , v.,1 I i HlUlO iu rv. u III. '.lbi>, III# ki.ik 1? ti . i ?. i- !?..?v wmug f ?' 1 -"i'"! wiiii ?, ?!'?a |,l l , Lf. II'M 111) *!??? "I w '? '? 1 i'' I . lr b II lit I->\? ?? I (Mil livt' .1." al? loi 'J. ??" :iv*0 U'U t- u r tMlli b* UL' I III I. *1.0 obll 'fyo. . y c> C 'WO I 1(1 oi.uih, ll W?? run. H UII.. IIUUI.11 .ill IK1- i ir.^i; b j ,. .1 it Willi a>> ?-uSiei ; 1 omu ttro o.u lfc.i' III ' - 'In lul ,, h Ill u?.ll Ulu Oll'l 'ba Irt hi .|\ .' 1 II. fc. # hi , mil .4 hu i O'iru of *'<? l? l.iiu"oiu.'H i. I i |M, i''Ul t<.... . ??< V 'I'"- Ab *?v* JO .1 ?' i..i w> w ??{' ?, lb.' bvc iUm1.it* i ? ?*???? ???"? ' ,% II. in V . xvlUf lo 111 " ) M.? I . ??l l'' , .. .1 r.: i ity ui liMiimi" o Ui in. 11- i mr t. I.K I V?,l.l oil 111 . > 'Ul !*??' ? ?? 'J'l ? , lv>? nvblil >*>? Vf ?. o ? in il> ? v<- i? V-??) ?'?iy . ".j . m I. . m.r I,,, v. KOI uu- i' I- . .. b >??<' '? " ' ? "' '?' kitvi 1" "UlliK I '? ; 1 I ,. ? ,, i. >11} i w'lif ii, ? th li * ' '?J< ' '? '? ' | *1 I l i.\l'V. u "?'?'/ 1 ? 1 ' ' ^ ' 1 >':? ' 1 in In i i) ft;" t tor .Urn*, ui ? b- ! Ul h i -U.V .v: S.H. H .t. alii, 1 I .? ?. I I -v 1 ? . ri. . ... i. I .I'll n b'.l , ; ? i 11 > ?. I in I .? u, I I.I I 11. I bull I.'". ? .! oi h.. " ? . ." '? . y -t ^ i Iu ir'Al ??iw kj

r , h\\i 1*' t lli'* r ^ \1 ? ? MX ^ fA* ia id 1 ?!? I r\r? th ? ?* *'l ? '? ?? ? ? ' il# .. ? MM ^ .4 tt,.l |i.- .111. v Mi-.* L,-*" '?>'?" 1 ?? ?'? r-*' mil i IU, ?? ?" " * o ?" 1 " ' ???'" ?\l. .,1, M-ll.tl".' ??. ? I'l ? llalio- " ill. .Ir. Ml- II. I i i... in .."ii 1 i?.|ioii'im .' ? i. b ? " ... \ ..l"1 t ,, ? i .? ? i.. ii i. ..i '-?? i' o..-. J. h 1 I ? ? .1.- I" A llll III II.. 1.1 .-< 'li i- .'.ll" ?IU'.1 ..... |. i?; <? * "li VI U' ?' " -1 ,v 1 ? * ,v "l* ?. ? Aif...? ?awiitNuw 1" K owu- -4ui. iiiiru, IV,.,. IWIII' Itl'ln Will' I'.'IZUlli 1" 1 -?U > b ' , u .i Mi Ii ii.) .'b'" a" uu * vi). vr..?i i.i ?.) ^ '> i n. * i"jc ? ? i'1 bi"i ..i'?,lo. 111i m wifii * .v iIkiv. I. rib. I lo.tc. -i.. < 11) l<> '"??k ? I' li" bii' - I ,|.JV-V*1? I.. , ^ Ik .1' U'i ?b.u* b ? .?>* wh"o I iiv. i, ie,b. v^.U fwb. i'H. I.....W., J lif tin* by Mir.-* Iv ovorj'.ll Dg ih.i' U b-iwrm US W ? 'hi- ?" ?"'nw !?? 4' "*"? iHiuiij. .!?.??? ?"'? w?tb in. s j luuk ion 1 fc'Obl? .iu- ft "i M m ? *l-|i * '" i? .liii *?- B.e AI If ii .''U'i ?' '?">r 1 .Mr, Al'"? u ir bia Wilo *as hoiii ". b - rfrii'l huj biJ k. , ? to y Cl'y; be tit uu if I woull I i i ii.uk I couM icc bv ul >1 ? l.'ww Sjiw.', I , Id -I Moll b.i k. IW Mubeo ?U- "??'-! ".c .t IJ UUi-M U. ii'tnc* amiin iiIich, tin1 ui?iu. ? i. ii l il')* i. V.? i... ii.i'. i mid ' i. inutM i" .'oi sr} Of* nonu l ii* i Mr4 Ab^* i. in ' mini hti.'Ol, u.-ir i.raiul, -li ? ?v .-i 'oii'ae.Mb^ hiok.' iiu xfko.1 bow 1 >iid,aii" i' I wou'd Wt'iS j>*ri nl H? i\..? b in.' wiiU h.ir, I uil'l urt.' yc.i, 'uui 1 11 In ? Uiiuil, wo UMltUn'r U> till* n.<f ^,(0 ** in " Aliyou ?'? I e . fri." lol ' bltll II I! mi W 1114 b 10K, lu u )m . <i.g u.ct uu- hlit> brini^bl i?? i "u.;, nr.. I11.1 111 ui ire c. u\. iruti.Mi till wi) gov lo tl?? U ihiio iV'iro no it 11 uib b'-two?'ii vtf. an 1 Hrf vuoi* ,Uy pr. ^e.i ?. lllin W..B 01 H sumiay < vecniK, m?".l vf k|,i ,\ 1 c*. 1 .a't Vu tin. hul ?hout li.ilt pm*l mui!, *iu? i irncU b mi? u' iUd i1.,h *m. 1 be ou'y iiuic I uviht wdlti'.J .iloug l i.il ro*i ? lb lb ui, ?uil 1 aiu cwwiu > u>rM ?i<>t) ii> lUi'i.iW 11"' i II in) 1?. .'Mjiico, Ab*ou ?<ur ) t ,.Q tbu li. "l*" wub *u*. it kli ibai > veuiii*, 1 urvm; w(,i, [ Uv.a witb A In >u. 01 bin 1 or ? n an) imii miT iiuprmwr lul- ro.miimi wilt li 'ill?u-vi-r; I *'j? o. t morn lotimnto wilu bmiiai. uny wuu au livilk fj g.AiO uru.1- wnb bus Wile iuub tinv? Ij?u; Mia /Abu u bini i?'? CUliJreo boru l? bsr while i hvi'ii U# \|rs Al? 'u ii.i ? nimrii'imi wii'ie 1 w .p licr>'. 1 pr pHfixi tbo mi'dkjiiH-*; 11 U.-H.1 awi'ulnaaty, she m"' to i? n in gm mi iw io. ims.oii-'. l" my ku.iw le n il wv juoe.: tbo .lei-ireil .?Beet; ?'|'"W h 'in?tiiu* p .hn^l l^ .wwu Mr. iui ' Mrs ibwu. 111? h.i?i tuil ? c.,iS ?M!twm?n everv iuiu an I wiio, dim ?' M f Absolit'i- k up a car^iug kuiie an k hi'It belli, iho cid.'ii augbu-r, nu l Abs -u a>i>kei-.h?r *or> c ./ k i,t alio bi" urc..iKii ?b?u Ur tb-00 e.iui' ho'in, I bo nei.i in tbc klttben wb^r? we Worn ?tiiiug aa 1 *nko.l I > ic wii^ it the tiling* Mm B uueu luui i-ai ?< b< r wore 1 rut- Phi- t.'1'i bint 10 leU b . wbal tl ??, b-fai.HU.' , Mrs H-nut-lt ru.d told l ira ih.' 1 aine 'l lb- iu*u with I wb n Hbe (Mi a. A) b?U bad iiuj<r.>p..r iulor.io.irae, bo I tul ber tbMi be d put ta. r oni If b id -;i .u't i?t the trutu. 1 mi Hhk. talktiK. tt'id pufwo.1 mi., a i.iiuor ro.nu li" -?l.l li iii. ur.Mlln tu 4 ltle **bolo irutb Ui.il. lie w.mt? for ?in. *Uv m,Me about ii, ibiH w in before five bi'i ami i-ay XiMUfcw ????rf otieu with lira. Vb tbe bu-t sbl'.d wa? boru. ? wtn% ??. <?ic, b it .lldD't pou to dri.g buwob; i?Mtf aakeu fnf S!T~," 1 w^ul gel it; Abaou bro'.gbl ui)' UWik lo the th . tli Kl gl?Ud. .| . vh^oirM C-on. examine.)?*o.lti<8dajr pfWd'tjiC , ???,? 1 deatb I wt> at 1 a wi*'; Mr Alison c 1 W. -u an. left there about eigbt u clixk, I wan iwtce <t iIk ?;ay with Abaon aid but i lilial ua .i;l'US', ??!u-r ih ? Welw n(' g| . k* 1. of 1 didu'l.. 1;.in n*-e obso.i it.i I o.w U1.11 1.1 v cult bouse: 1 koi vcr) aitre 01 lira, I ain ? c ?& 1 le^ g'huio ' that .Uti.i'S, in.- bailor br vgln 11m uo ijii-r from Ab-ou, 1 had Ui) 1 aguerie-.tj ic Ukoi. 0.1:0 or iwie , ihu k l l'-ft it at Abaoi.'a wb.-u f l.'ft; uei-or li.id AtisoiiV likei i*.s 'U ui) po-s^ki iu, 1 am ili?.-ly a ir- iu it I rn ceiveil only t?"li d* brt: t ??? a iv?.. ig.i?wule .u Li??f poi'l;'be ai couiii b.-iwe -u ni)fetl ..ou Aim.ni t u w igee wac Mtlili d before 1 left AtiieT'i'a. A loi g aud close crini-i e*amluatK>tt tailol UialnK.i ni>i trriall) ibeeirect leatmi'iuy ol l' ia wiluoa-, ?ho u?da kliort, witty auawet lor all q'nwli 'tia aue tu? g:ti a.ip -r lltioua, Hliu bbowi'il the ui at p^ro-Ol aeit ,1 ihh .-at m au ) unueiaiai.d ng IbrouKhoui lue toalini 'Oy Koli> wing Mr /abiifkie for the pr ? rnwr, who cuapied tbe eUUie nlatbday. Hon *B. I" I'ajioii la- AiUkuo) Ih uural i ll*, d for the-t:vt?* He ap. k.i for n.it. ly fun hour a una eaiefull) cDii.cti'J the viimua unltaol c.r ci'tnaWLii* wbteh hid led ta ibe iud.CHuel.t *gaiu.t Abaou . ... . . Judge Ogden occiifieil an hour m dotiv <-ing h.a dUi g ?. in win. 1. h- e*plkli.od the law b. a'tng oil caw of.tr euuii'tMiiiuI . v meiico, acd th? apeM^I cn^i of whicu tuuy hi.. 1 tbo uwiatnt. At liveo'chx k thojur) renu*1 lor deitoeratlon.and tbe Court Hub 'journisi until ni.hi o ct"ck. TIIK VKHD1CT. At half pant Otglit tbe Juiy eame iflio Oiurt, aud In answer lo tbe nueation tbe I.Heiin?u ropli d lh.11 tb.'y h?i found * vcrdict of "guilty" aga nat lh? pr aouor.on tne tin re llrsl couiila of the itidiclin. ui, ol ui irdcr th tbeQidi ilegiie-. 1 be pri#oiii T w.18 remauilod lo Jail to aw ill neulenc, wt.icb w ill be imujavi uu luendk) n. at, ul t>;ii >? clock Court of OrBtral Mi-a?lona. ' (More K.'CVi ler U .Utua.1 A Liirge naniber of jirwouor* h.ive b 'eu uiataiAAd of mni e lb** . onimeDC'UiiHii ol the term but tu.' c-w-a were 01 the orun.ai) kiud, prinoipaliy lo.iictui. nta fir burglary an.i Urc ny. AI'bough a we k hu? uot ?* pin^i *mce Kelorder lljttiuan euterud 0,1 li.e .liacu vrge <.f bia olbcuil dutna.ho h ui provo?l bi.nauil lo Uo p.?? acaied ot ail the quaiitl.a leq iimte lor au - laciout c lint nai Judge. li.deert,kn e*-i;tly Ju.lge lema k?Hbu?wi?k. in bearii g 01 our rep.ir jm, that the pr.?. ai Koi^ir ier wouio pn ?e biniiteit to bo Ihe tnosl Itbio iMi sldiag Oldcer ] .tiutevvi aal ..a lb" iHMn.h ol the Don 10 .-to?imi-i 1 1.11 WMii.ekd'iV W Iiiikiu Mai. y, who w .a ui .iCte l for | i. bla>ry in the tlrat degre?, plead^t g-niij ti -111 i'?.Uil, Willi i*u inleiit to rob tiaik N Huinpann ou lue iHih .11 , I ??< <uib?r 'Hie |iiui.ner ha 1 au MiAUUi;i.l<'e, wan a kv c*'i di d in eiudu g tho oUaj.ir Mr Hmu Uroy W18 kn.aked d. wn eu tne ooru.-r ol U-uul?>> u?IVV ?iaer pirr.'t, uno roUbi-d ol f*7 (Ml.cer n.'.wl aneal.*! Halo), who, on ptoB-ling guilty , waa iai it !?? lue -ualo priatw tor Un-e yeura aud fgbt ui Ltba VI t.oaui J Muilii w*a pan,e<l ?'? Wi n ch. g.*i wifn al Uni|ilmg toahiait Wlilimi I lelaclu.' , ot' ^ ir-.-uw ca B net, on III.. Uth of .iati i?u > Ihe evi aUO ah .w - t that the defindaBt weul luto tue p . ui -?? ot the cuiplalu-nt and pun el a p.*** at bioi. Ibejur) rendered a Vet ??? t again-.! n.ui.ti lor a cuu pie aiwiiilt, am. he wah h.-uleuc.-* to IU ? ^-intanli i-y !nr olio yiar and 01 ui ri^J t" iwiy * um- of a ty d itlttra the tnoat ol tbe loret.O'11 01 K?l uiy * n a- up ed >11 'be ttiai ol Michael vtr?> ide in ll';ie<i for a'leiuiill.ig to rav .1 l Maty Hwey Ihe iea.tl.ig wit...*? I ?r the prinm- itioo war- tbe g ll, who lipttlie-l that imi <li ulgm ol lu.t - I of I t-c? niUer, while ahe w?a r lori Um troiu M uib i.n.iv l .., tbe net. nuanl peraiaiei in lonuwing Inn o > tbe Hmomi g Uai" Iliad" II" Wlanki'd Uer ilow.i lb ?" lull"* IUJ ll tempted to viobito her pornou. Kort ui itaty U u ci i> ? wen' h> aid by two I'lllueia, wb ? p oui^Uy ine^'.ad j.i-' line. The Jury .'onvi.iual ii in of tua oif.'iica O'i irge-l in the itdiclU'enl, aud the K.?: .r.ier di-?i> >a?i tne ciiti.inal r.y aoudtug bun to the Mat# priaon lor t u'ne teaia add . ight uioutlia. Meu. ra k hwa nbia- h, a (Jarmas b .v <?( a v? latmim n.e * waa tonvieUii of tierpinratilig an I iaai'i'il u|a n a child ol uvo |ear* 01 a^e, an I aei.l lo lii. ,1 ai ti 1 nai) lor miKjeti. l.eorge WBir p.ead.d gulb) lo til att?iB|il ?t g' ?n l l ir r eli) ki d a a- cent to the . n?'" i.riaoo loi 1 wo . - . 1 ?m. rn? 1.? tia lie wa? Cl?a giHl with aim. < la..'(? n 1 tied anil Ihlitye'gbt |?'un. a of l.n.ow ft in . vn.i owi id l>) ll M to ' ? |.ani*>lrr, l a.. Mtm?? ?.*? ? ???.. 'i.ni |,AV . 1.. I'. i> 1. . il FINANCIAL AND COMMERCIAL. Tuuksuav, Fib. 7?8 P. M. T Las been tt dull day in Liu- in mey, ox change aiid stock umikcts. Money in en-iy on call to purlieu v% l,o have good collaterals, and the best l>u| er goes without difficulty at seven per cent. Kt eoi.d CiMs pa,-er is very hard of sale. Foreign exchange is dull ut the recent decline. Very ex cellent I'ai ktr.-i' bills can be bought at 10j. Home Southern bills are c? romg ou through the banks, I).it tbcj are hard of i-ale, evn at a material cou cti-riou la in tuo rates current for produce bills. The advance in the stock market was checked this morning by the le*s lav orab'.e complexion of tie political advices, and tin. re waa seine rcallz.ii g in the kad.ng ?tock?. Still priced wtie well u-aintauied, especially iu the State slock aud bond lirt. A very con sidt-iabie pari j in Wail street are satisfied that the | resent pouticul uitUcullieti will be arranged, and ti at we shall shortly witness a remarkable re action from the pre-ent depressed stale of matters. Tl.oe person* arc buying small lots of utock from day to nay, and are ready to go in Leavily the mo m< n: uty clear daylight appears. After the first bo.iid iins morning the market gave way anJ was Ion t-i in the nltc riioou, closing weak. The following were ihc la*l quota loan?Vugiu.a o'?, 7.1 a 75; vtLs Bonriti's, 04ya a l'aot*u, H1/^ a l/%. Pacific Mail, 8 ' g a fej; iNi-w Vork Central, a %; Erie, 32 a yt. Hudson Hi*-r 42% a *?*; Han-u.. lt> d< . pie lei red, ?!) a yt\ Heading, tit a Wiolii gun Central, U>yt a %; Micmga ni iiuern and Northern lii'iiui a, >4*'h a %, do. guaranteed, :tl% a 32, I anan a, Hi u 114, U iu ?in Central, 75% a 76; Catena awl ? hieago, ?>:?% a JO; ? lev eland and Vo led*., .Jlf'4 u 31%, ?iii-agi a iu Rock Island, .IS a St ;<'lu> ago, boiliisgU'f: aud (juiiicj, li'J a J.?; ll!i 1;( ic t i Mini 7V, 'Jt. u '.'7. \\ e nu ii'ioi.i djjcritiday iliai iho Park hank had lin u 11deli <1 by ?i.dge 1 it urd to pay over to the l.ri"UiV.ay lank the ci.y funds in iu possession. 1L- d?y the r? i uud >? x\? o t .e bank paid over the whole HiiMKUOt in gold, tt h?d over a million ?n 1 it I u I Hi coin temauui g on hand at' er the |iay ii i nt. The tact proves thai the city moneys were jelfectly f-aie in tt.e \au ts ?f the l ark, aal re flects en <ut upon the uiana^ttiiei.t nf t .at imtitu Inij. The Plilk La- b en, indeed, no nio.^t ?Ui> c< ?? fill ?.l our reef in !y eftab i lied large ban 'i L? Ln.-iiit.?? <d' the i-ub-iii a.->ury t ?-ilay was as follows:? ivi- eip ?r?>? sit 7:i ?1< i euauMM MjtWM I'm iu< nt* 2.U il# 'o I u'uu>o ?s,7ttii,j ?n 51 ? hi; i xclungea hi. the l?-mk dealing Uou-<* this j nil Ml,). \u i c S4.(i,:il8,iitib 4y, and th* balanced 11,442,01 J fc?. 'I be New \ oik Central Railroad tympany lias diclareu a si iiii-ai uuu! dividi iiii of 3 (?er centnn (L< capital stock, payable online 'J th inst., upmi t,t< ok registered at N? w York, I osti-n or A'b toy, un<l on ibi' '20ili of March uext upon stocks t< it" at l.<udoii. I be tiam-iVr book*, which aro now closi d, will be reopened ai New York, Al batyanu Uostt.n, on tbe u.oiiuug of Krioay, the Tul ilay ot February iu*t. The Ntw ^ik tire and Murine Insurance t-om j any l,a? declared a tiitidt i.?l of (> per cent, paya ble on deii.ai d. The t.hn agu Tribune, under dale of Monday e\cnitig, rtn.aikf.? '?Inn w.is i|l.it? * panto ll> l*ie in ?>?? in irk'I to-day, i itiiM'd by iLe iiim?r? an .itickn 1'n-i .Smnior, hi ' by lit h u\ y i eel IIti v.lien link P'tt ? In lli<N-w Vic it ?lo k market. Al Ulr o|* lui>K Die b<i<i*H wore oiiyi g >uflt i li i xi l"?i m 6 !*?? c oi |ueni'ii n, mi 1 aolli'ig at h^jHin-it luit ? mi l-Uie ion ilf-ii) were'?u c- iMtl ales lapiiUy mlv .need, cl miu< trtn y il in m. ti ? "S per ieu( t'li the aweal ibero .? * id ili-iu iu l in tU- atictnuob at 6 i-er tout, bi.t bo lie ? ?rro asking fl# JL 7 The St. l.ouia Democrat of Saturday evening Si.ys:? ? be u< i k ciohi? with a luilict kl. looooy muki*t, m i) Willi Home iijht'tutiiHts .1 i. a.-l 'ho. i I- a i incr.-vo m tlii- ?Bioi n( i l pupei K'"U* I41 pruli-l, w'i 1 > .it oUn--s tin* in4|i--r gou g ? ier is irtntfurienut i? uuouat. iherx cli'iCge Dial kel b m iuei aninwnil ivsiei me la?i iw ? dayi.w tg to ? i ei line at <hung", m . the billing ratr hi iUy viur grin rally S>? premtu>n lor muiit h i tbe East, hoi. OS premium >n .i. ? ? riciu-. 'b suiply is ij'dta lliniicd, de?i r? liHvitK tad uo diflloiiiy in dnpasiug ??' all tlieir Fin-tern mil -"outli -rn m*turitij? regU*rlyk ll:e Milwaukee Sentinel of the aaine VV^oing re marks:? ? In grow ilk ?fiwo t) ol Kiwi.-? i-x i,.ujj* a-itod at U?a close ot Us week tlovc.ipni itsell m uo a'vt..cnol I I?r ?.?oi ou Moii.uy, tl?? b^ukw chitrguiy <j . r >wui pre oi ? in lor habt oin,in .uo. butiui: .iv( rii l.ase In ell 'bo on; raiil ra . k Uihw'mIc bit lie oi uuiL' ti.p him itgcboU J ?? i ihi cv>, unii ul iiii???* ' . f Bl,,u " " > *"?<;?? i,i l... - 01 'b? miOoitiyoi m# iiwkswoild P- y ,,v,*i 4 H. aa . white ttiom are aaf c,iiioi,r ni a i I'cliao ilii* teadeiicy ?ili b<-iowai<kta **^i ? I ^liler niiirnin betw< cn boy 'oi: an I nuliDg ra,eg. Mr. Arthur, the Sa]>er.ntendeni, low shown frcm actual rehulta that ihe ratio of net profita of working the Illinois t entral i- gieatiy IncreaHed up.ui large cari ingc. 'Ihe Januaiy irartic, #32Gr8n'J tH), was ihe lar^Cb, ever earned by the road in a au 8le month. i'Le ex, eu?e.-? were *132,01)2?lean ihiiiT /orty-one per cent. 'I ho road carried one million t?.v? Lundrtd a:id aixtj-thtM thousand bus).els oi vV'i flour, corn and nata in January. I'll? e* -fi urihi-of Uw'1, gram wire uelivereJ atUairo. Tie return freight i? Cu'ton, nugar and iiioI&h*oh. 'I he twenty ixth ann iai \Vi?>n oi ihe d.rectors of the Went era Ilailiouii ciurporation of Majs:ic!ia Mils is jur-t published. Kroin that document we have obiaiLea the following taot-v.? iImiau mo ot Hi. ii>a i I'ni iUu nii iiiC'iti yrirleiux uai i'K .Novelnbor av, ioi.O, w 'u>,.i?i;? >11 III INWingf M $!??.*) l*l| "T t-l'lu lieltli 1 ,iOI,J|M M ^'ana ULd uuit r hourui a .1 ?i,iHii^eo 7i i xpen*e?- aim reuewa.ri.? he| airnol )???.,??> l.i l?e|.aiiso" e Kiii' k <h! >im 04 Ki p.iii* ol i?r*eit)(erB .ill,1 Id ul?.... ?r,:?'<) ll? Hi l^tlTK O Ol.jl I H>, limy, AC 4ii,lui ii New iai* mi u i ii^uii s to cov i ? i prot i..ii..i, dj.Oi.U 00 ;r?i,rpjrlkt|. i. iXp>nMH.,. 4i.',7ii UI (?i i.eiai expt i ?<?? u (io; si WS .It N?l bUmoe of lucome fMS,2A4 42 In m Ibwdiduet.? Il.ll'lifl l.|. Mill- kuil.i- ,KiU cX i tuum<?..,. ?4S tit v4 Olir 1*1 l?.ll tOMt/klUg fliuli. wO 000 IK) UiU; |wi ci l.l uivlueiuia il. iOo no hr.rpliis i-nmii kh n* lsftiio coi.iirKu. : f.iu.i f7- 1X11 14 A..O baimci ol Uo. Nov Ml, imj >, .t.l.MI i?? Total UMSlb 13 t,ulr Iroui I'IIUUhIii aud >| tti \ ,?ihn Klk .. ? 7?:' M Tiii?loi onaiiarfpotfund. .*??? ;^),lvio,.. >400,641 u Van Ai l M t* u!lie ? it* Mi.kn ?, luiii.Niv .4) l-ofl, by i.?mi mi>i. iti> I r* p- ? ? H,4m) .'WI J ( nllllllMil 1.1 liy tt. rleti Hall I ? ad h I SI 0 4U.UO (Al liiri.Ui||> ul r.,ii> ia I860 so.oVo 04 >ali>? of H.nu Nov. SO, Isui 6l0,l0i :<6 Tame of Altnu y KiukiL|( tui.d, S>.? . 0, lsf.li, l,y ImiI ai. Ui.al le|?ift i'iil.Cl.1 lb ti Liril u' no oy wmuiu tutd rout, IS60 1U DO11 Oo laiiibUfO ti.O'i Hi IstO .... 40.li I lb Valu* ot lubd Nov 90 latSi 011,10. .10 Value of holu fuii a, Nov 3o, ItOO. li do il>. luw Still *' In?rente ot bnib u lbt>0 ?i.0,^:4 'i4 The Toledo and Waba-h road earned In Jan uar> Ja. I Hiy, ls?1 9 I^,: .T9 3.1 January, 1MO . 1.15.1 H tnrriaan #l'l,sis l& Ihe buaints? of tbe Marietta and t'niciuuaU liailti ml inJanuar) was.? l>i ci"pi* tor .i?ii' if), i?M 11, 7. 77 l.?ti ,| in for .taiiiiiuy , lseo ..... 0,1)1' H ll.croioa it auo .11 Ihe famines by tbe tliiiagu, I Hiring ton arid (^iiiney l.aiiri nd line 111 the luontb of Jaddary w? ie:? 1X00. IHSI in r, i?< />.?',>41' liriKUt. .. $Oh pn 41! li? A 1? I/O MM ?? b* ? h>* 1 iik' is < ?> I'M) ?'?? IB i' l >? ? .t 1,16 77 li Si I v; ?_ 7..0 ,,i? S >.I| 1/ I . ?l) I 1 1 O.isi J I - li. i tie If. flic t)>tl>i' Trii ife ilai.wav ot !'a. nadu for the *evk ending tht 26th of J<iluui| ?ii? its follows:? 1 iip> its |13,4W tt 'i.TiH tW 30,nj| VI T. tut $47 OJ! 4S Wt?k eii?Ui? Jaau.iry iS, lBliO 62,7?! 08 I'm-rease 68 lolu! lihillc trt.iii J .|y 1 1S30, to ??u e ?.',0"tt,2*6 71 i?>. ioi Kttlau pui i<Ki I i. l )e.ir I,6o0,*?rf oo Ill.UtC ItlUTfl plvu O) lUkV) t-lt 'W bU'llllS We give be!ow a atad-aieut ot the bucnoss of the Philadelphia C'usi.i w Iluiue for the uion'lt of Jm aary, Ibtil, a- compared with the <wo previous yrurt.:? ma i??o imji 111 WaretiouaeJaii 1 t&AM*? (St.wB 1 1M>>? flf'touttu iinf. r'n I'tiriM t>3 &iU 172,im,6 624M? IM> xlf.er 'IIBU.CS... 176*4 23 v?6 217 Oit Wi< tiK !i !<?? c>'i<rt.Ui|iti> u 142.(0* 147,547 lH.j Ut* t-o irui't-p' riniiiill.. 3-* 4*1 10 1*0 1V.74M Do. exporiaUoi **0 7->5 l,7i? In WuritMUiM), Jau. 31 .. 47S671 6X9,3'12 1 6 <0,7Ht Jj.ieicil r< i i otBi.iut'tK n l .>7 166 1.340*40 urtMJM Iree Buictiaiiui*e tm'o . 177,268 267 132 246 4UJ OtUus Hr rind. 1R6S WW 1S60. 'Kfll. January iMo,129 21c! '.77 2.7.133 1 1 ,.'i>4 The following ik a statement of the condition of Missouri bui.ks on January 1,1861:? Luuitl tuj. IHie to b .nkfi - ? $1 ,.'*7 .'lift 34 1'teui dep-'MturH tt,8*7.879 03 Ctrculatioii uutbUiiQing vfl/i.M4b ?I9 Total $12,*?4,>69 ? ImmrxUaif. R>wurce*. Excbarge matured ?W7,r.vj *& I)n?fri>DI li.uk> 1;.><(|,?4H 64 Not>i> <?' ruber bai k? i,.wi na :tf Com ou ban :. 7i Tola! IW.73I 666 4k V Lo'e Miioout of circnlaiiof ililivervd hy tb<? Bulk Cm.tnwioi ei io ibe i> oiks.... >!5 47l,'Z.?0 M Tne statcin* nts of the Philadelphia bauks for tie | a?t two week* compare as follows:? J.ll, z* Fch * (u|Ulul Htork $11 !>07 7S5 U S07 7*.i Iuo .. ? l,.uuf 'J> MvlMbo 2;>,S0d its I Lid J... 80,2*4 t|?tn .. 4,443,761 4.636,064 ui. .... ???,?;< liut irom O'ti r "kn. 2 ill 2fT 2 104,*4lI lw.... *3 nat l?w to nib i li-ii k-> 8 14 > 7^o 2 6V"a,6jr !>? 441,111.* I t poKitf H.?wl :-?iO 1!>,2U6 4i>.l U18,. Mi. ?.V3 CirialallOD 2 7 (7 <> !?* J 77M,314 IX,, . 40 a ttt The Long Dock Compu' y, having completed tln ir tunnel through l;<rgen IIi:I. ?n ex?Mirsioa wil bt* r> ade thrmgh it to-ninfrow a'tenioon. The Galeca and Lhioago road eaiurd iu Janu ary:? |kho feo 0* 1; ti, 'Jti iMS Ii crrase f :<i -m The Cincinnati Gazette pnb.iti,u!' an article upon tli>- jtojoned aiiau^t-nieiil tin | n>-H i ^?.r trat t-< <<i ii) ft iLt* ciainuK m n.n-er, from whi li wc mak? the follow im extract;? it u-, ol c ui m>, u-o Hixtii in ppeal, dolltutiily ?>? tlie .vr ruig*R.iu'x lim ar.- i h? niwl<-ttii.* 0'>m i t; -i-avn f-?r lh<' bu.'ii.Cf- and pi' aaure liuvel of itj.i -outli ui.l W *1, lit m* bvliovi* |i ih Htiiieraily oiide'Si.**. uinun^ pr m I'.CI th anu i up* r:liit-li"U Ih ul uui ^n orii iu.i.Ih Hiil Ware ihiviiv proepi-tit W iif mniswi nvul.y boiwwo ttw M'M'iul laHU'lll illn'M whlC' H>> 1 oui).|llilora lot i he In. vet AilUix.^h lit- pr> hii.iu ih <*t the Qvt> iiii?h lia?a r?\ n>'l Ilit ?iunt ei't. *!i' Ij >v> ro-oum ie i'bo hnll-i"* reining in ih mi-pio) iu.ni in pi.-M-'i.Ki'r b mm ti'lf. ti mr i I tl.i >1. a ?- gfUuiK ie.?l 01 nff-v a.ipenor n (ltit iMi'i i.tr to ltaw-1 if in i kwi iI c| iM ii toil I be pUdU4 til In 11 C ll--- |i wi Lf. i HtOaniert- tm t hi* tiki J. ll it- wi n km ?t it t il-t* preaiiii.'ii w oi tlio Belaud ?an f In.>? .inn '1* riB Kn.t. , A ?. m u.d si. Loma r ? i.i n.t la an k.' **--* M (hi ir t. a< k ?? ii ii?w him*r> in or k*r, to rrvika N'lti i tui.i- t.ii Umbu mum tmiD wivh HV?r yi-t lUnu^ai ol. \\a ni t' oil Mia In. t ltv.iuni null OoiumbuJ Like ?hi ri- m (I Ni'w York Cigilnl are not itl-i In tb?*? pmtlir, unit Unit *bi-n Ih- tonvioittun wiih;Ii noik** i.p tin hi nnu> r i- ni-? i.le tuooia nnxt luoiiUi, tin llDl? nfK'Kl to bl.V Will ll.Hi.-it p.'Il furl tiiMK. i.nc w ill if i?? < i? r. on ci tup miii.-i. Ilie 1 'ttv.i?l?-i.t <4 lh< l.u'iin rt? nil: Ohi ? lJinio-i-i li ..~ h< -otnfore ,-ilioiiiit? i||<+ i. flM'ii h - . oii.l.aui) wi> willi. it itu>trn< tin niii.n ci ? .i 18o9, vb'.'n p i lty fa*i i mo w.j? ma o, ui i?ki thtK'tn toil boi.ia more tuin In.- Mo^'herii lito**, urn p-t hi- inii- rt? wi (t I- ?(? 'ban ??h charge-, by Udm liiih W? urv lout Pi ?\L*vi>r, tb.il b.* han m4W-.|i:t? ( i ai.^'i il l.i- \ t 'Wr-in lb H r> H|H-cl. und w tb tne M.i i -tU rouil * l.i |i> to iii.ika ui" ({ hi i tint ? a* ?nj ?itiw linn it fi t> itw ine (sew Yo Ic pap *r? tlmt lb ? M? < 1; k< *? !*-t.ft>i fn IOiin a.1 1. Di|nn> ? ti to r n 4h-u bo itu Jioin icibd- lol'. tli.ii in M te.t.-ii. Tblit iiMe mlnkti ?'i t r thi-|>ait of tLe ?ich't'?n ""it orn Kaiboii i pro'i.tb-y ?: UMb oil i4 tbi- i.ct ibai if if I' lUburg, Kurt Wa.un Hun t I'c.if.0 ! a in.ii'i ii ii ? li-- niiiiNi; .? rViunt! coni^i-lli^r Iff both imswi.gur an- 1 r? i(rbt via Crfatiine an t:it"vn Ihuh. MumiIh thrn-r -"ti-ain i* ??.? ln->' glit out. It *l;4 c-n* . jM-l ibi- Mil lii^iii f- ntial in binn t*ii tholi liuo, *n>< i r\O'. lie'. iUii< will a hi vciy prob^bi) 'ako tu, ptaoo w? ti.o rut.if to Hi.ll.-l i. M.di:IO Ih- i-t- bi-.O'H ? no Ir- m loWd to nnttain, in on*. lii u<'II ?ilb lb? Michigan --t?H>,..i Railrnai, it *ti"ilj f iv < t t> ii i.i t? t>?<??ci.^i"r ro .to I' Um Karl b> lb? ilunil ton ii ii -1 l'i)tnn Hiiii |i?>to|i an I Miehi^nii riil-m1*, \?lii. hwuld ho -o bocoiati popuUr wab tne imvulilag 4>?*|/Uc *UM * 'III K !?A1. Keb 7. 60 ?ua M ion * vii KK 5ft% |i 000 Tn-lOJiPC note* 10OH 11-00 HUbr-t ti'" '10 "I 1UK) M.siK'u'1 6's... f*? ?? 4lt? do "'Ji 10tS lwn I* 1 v?.._ lUVtitd.n Imf?-'* 1"" w olMOI le KH 4m bin *_ ^ WtiOHin Hiv 3rul?n 87 luo .SV&.NUN .- '8? yo ?Jt<w V ? 8| In .? C'.H lift 101 tO Viicb .-(? i- I Vm 7ft l.'it.O ll t ? li KK bit. MS 10CO In ti fc Mil t?rb? I7>a :tb0< bi&NWlM nit 40 "t*iO (ja<A.t bi2- III < * M ltjOO t Iia k mi i-1 lm "ft l? hbf I l> ""tali" NY. 8S 0 i 11 .in I - Ik ?-lilt 10 M"'tri-pi-ill?i t k.. ll ;? ; 0 11? ilie M "vS Ci'.. M l4 ??'6 i!' K.X 10 ? i l.u < ml O .... Ml ftOCrli b? ? ?- I r .. h 100 NY I.K,i v?I|4o 76>-,i )W) tlo Hy 100 <*ji ?'i* 60 Mich S>? ft N I g 8 3r 100 U r ?... .?0 W. v''ftbaiut RK .. . 113 ,*> hi On fnlt pOmJi h# *JftO III t on Kitn (i>!0 7t 4> TtH ??4.....rJ50 TT^ do..? L7>' do..... .n'io 'Ji> 0 1(0 300 too ?J-0 tuO Ih 100 On. 0 do at le?,('o' fc('?n KK I "I k t ill Kr..?d? ill! too lie re & lot KB.. ??ii<1 UO loo ? <> l'O Ii 0 l<0 Hit 61* 10 I .rf It o HO >\a ? If . W) .0 lit* ?OA too rlo "10 do 11? Hu-'m f li UK. ? H w Ml ;,t) 100 H?rli 0- I K jifi I mi ii n. KK pr'ld 14) in ino KiviOiiik KK !o0 tin '.'Ml ?|i> Mi Mli-h ('. tit KK . ?Jt*? rt* ? 60 nc hflO lb :?? 3H'4 4,11, ?f;'Si 4-1 f>ftS b/.J4 e>n hi t'Of I? t N/OTliii-l'/|C i tl. h ;0i\ 11" III I till 0 I, ISbO . lift < 11 o I ? (iti rk) In., 11 A'ici?it.i i 6 ".. in to tin . .. ~M) III.I,i ltl.1 I ai 1 in l-M. .K- i b IfMk 1*1 in M '? ? K I . Mi Lit '.ll 1 . I lit. Ml.ll>!"t?l 1-0 lo. I.I* M\.. "10 4C N> I. I.l.i X ?' |iAC (0 ill pfci 1111 lii vio rti' fl* . I 0 1 i iii iLfc KH.. b-4> 4i'S( .to i.i .... I :o 4.. 10 > ii b 11 inn I H. M \ ?j? kin h mAN In- lvK U .'i ? 'II. . Hill a--.. .. s.o . . d > tk? ,-xO t'bio A; It I KKh>? ?1". . IN 110 . hilt II > Ii M do ?to. ....... a lo .t^f ? luff ?^tn do Ni l7h, Bur \ g iu: . lo ti 10 iln b.'t) do . . ' <* 1-0 tbO M 100 76 IM T# 7??i ?T.' 3 8a i4 ;tiS <i* '?? M 6* f?t S?X ftm* Ml-4 lilt 7t 19 ??* bf li 60 Viiw hi M m RK li l II A: Kicb Kit.. 109 ftft lift OH 40 f>- H ?;i 7?? 7b 17 Wi Hi IA Kl>. loo bIl- n?r & rol KR iSM* do AO do ifltl Oil nil) W Micb vilts In.I 4 a do. 10 60 do htO 41 ram.in.i KK luo 111 Ceul KK hoi ip Ml ilo MO j:o do........ 100 fo ||(X) I oo It0t>al k Clue tut.,.. 76 do ViK) t hi.Al.k I RK.030 160 Ho SS^ Sis Si>4 3*>* St 81 \ 31* 114 70S u 76 H ;?** 70 V, 7* h6V 10>? (111 (HiMJIIHIUIltti UKPWHT. tlil'MHOAT, t-eb. T?b I*, ti AH.l' ?Tlir Mk*a Wi-f I ll||bl ..mid I I.ouuod Ul alHiul ft a Jill lit u , P<>-r ?li piaffe- al 6l: ?S'tc. |iK?jn>t-Ttlf' ? 1 ooi? lb- Ui.u fc?*i * mh bi*v? , and a ilk I I n It. I. ll ll. .I:<i III! i*|orth t In m?> CoO?IIB|>ll Mi It i i. tin*'? I 'ut f o p-i Ibl Ibi- |i mi^ut 11 <iih iMii'iraojd 1.1 **iii h <O Mn? , ci it. g tfttlbl.i (ba tuUnwing nui& ul pi .!*- - h i tm ?tr... ?. ?o. io-|t 10 a a '/k tjUra iaU, i Hi I" I'Ihik? .... a 2ft a ti -Ik ? i ? ? - a lo a ? v ? ' innu i. lo ? I ? tor W?-M??1ir Ufa t* a 7 A tll?.?1 I ? al at*> t lonttlKfi fi 40 a ft It Hrnvfi'. t-' (*?.?' rttra o. ....... 6 h? a 1 /-t Oli -i< 1 *? *? ' n ily 1" ki-ia' brainlH.. T it ? a (( Kyefi i t M ;*? ? 4 It li in nu i. ' ' ) wit t'r- > wlm t oO ? '?? ?( ?J ii ill *- h.iii 11, mill Ha i-i" ul aliolit aO b'i? , lent* L j if a $7 26 r-iHiln- rn U< ui iioll aad i ?? . Willi-' I .on H* ml' li"' P' Mill Hali'h I'ii i'a ?'? 4.1 i'h - v re i. i'tin*?! to *lntit 7tt' i,bb*., ci alu< wiiuil Ii * -l ivt raii(ii o' putn- K>i d ?ur an i cift mini 'in i| rial or qui-l.itioiih Wlimt ?? u. Ii in) ami pnr" f.uniil P'O ii wn I lie Hilm e nbr.ti>?l al l >ii 41.1 to btubnia at f I i 0 a $1 31 lor 0 'iinnoii lull I nil. v ft.-iii in...ii'., i.eltf'ni, ft 24 f.,r N:ii f?-; nkei |l Wa |1 Milnr Mint tibii. ami Mli'Ui^iiii, $1 4ft f, i ui.. w i i t'.oiti.ri u. fi ih 111 in i?r tni'i r \*ia ? in*i .1 1 li wa and |i lii a >i ill I or thiC"|((> t>* ti ? .mi ivy .nil Ii ?r Iln* nJmi flub ici'd al?ov4 nit" -i-i..! ipi mii'i h tlirti'ir. in xi<d al ?bo a <WH ? i. all ii ai i i'vi ii o nil i Ti a ft,' tju. lor K>nibi*rn yw li w.rfi "i* a 7m' lor i. w m it? {?otuhirn llnrn) t? i- H In I- i ?<( i-i ul a M) linrley man ?i? I in *i'f -iln- f I I mi |i^i,i| Hi no. , ti in**, t lull win H ; i.i it ru i h in nil- i a fair ext?*nt. '?till -ll. ii a k i V?,|? Ml ail) A nail" or 160 t*mr Mm hi.. I i ? ^ In.11-1 .it 13 '..c a l.<*at., and 60 da I i i t i'i^i t' ii.- i tiw krt w..? biMvy. inn dalltnwa ia I' ? ' i i.it- i In i k i.|m i ai mo*. I'lm ?n? <i I'ri ' I Mi liuii- I i a i*a ??? II* uo -o't o t nil I if'i'i ' -i i m a i13*j a l*i , with tba chief ^ ? i-l li %( i 11\< III!. I'V HI',1 I... ? a . f !(Ik- In iii* ?0-1- mud* ? tu . i". \ii,. . ii i, t IH< ' ? IiIh Hour wi'ii-"in i<wl it f* ' lit ii.- i || a 11 ^'1 ill oi|.|i an' I I'p'n