Newspaper of The New York Herald, October 26, 1861, Page 3

Newspaper of The New York Herald dated October 26, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

LIST OF LETTERS Remaining in the New York Post Office Saturday, Oct. 26, 1861. Offlf tally Published in the Newspaper Having the Largest Circulation. U UMErt' LIST. A Addama Mrs A P Anion Mm, ,'tfd at Anderson Naney Aiken Elizabeth Audi Hn> Anni" Anderson Mr*. Pma Alten Vn Mary T Anderaoii Ml*a C II Kiln plare Alexander Mariuu Anderson Air* Car o- A| p'e m Ann Aleah Mr* J line Au.old Mary A me: Mr* Anderson Miss Pun- Ashley Mr* Mary Ainb.eumn Ellen It tinor AahtrdMisC Ainun Maria Anderson narflrt'.Auradon Mile N n Buhcnek Llda Beneloa Mile I.oulse Frown Eliza Bailey Mrs Joseph I) njurnlu Mrs Sa- Brown Jane M Bailey Amelia rah C Hrow.i M'm B Bak. r Ellen Bennett MrsM.irga- BiownMlsa Iransas B il.i >\ in Jana ici Brown Mi; fcdad Banker S. r i Adlo Berry Mrs II R Br " "I"'" Kale H Baa'zler .Mia Mury Bei u ne'.le Caroline Brower Annln Bnnh Catharine Breshutir Mr? Jose- l'> 1 nuet Mrs Mury Braniiuii Margaret pblno ?v, r* Brmar.l Anne Braniian Marr BrudloMias Bla. kle ? AUiiian Biggar Isal elfa Boy le anny M BMke Maria L B g-l.'W :-ar.ili Bugard Mr* Altniia Bl.u . rM ?. Ball ena Bicel. w Mr* I>r Burl* e Carrie Blu.kmur Mil M A Killer Mis K Bin hanan Mra Mary Bar) <T mi bil l A Bingham Mra Jus W Huek Mra E C Barnard M re 1 I n Bird Mia George Ilueklev Elizabeth Bar. ou Elizuu th Bishop Mr* Phebe Budd Misa Ilarrte A Bi-rr.-a Mra I. M W*hop .Tannic B irk Mary Baa om Mra Mary Bishop Mr< L B irn? Hannah Aim Brigbiim Mra 8u- Bnrnea Any Bar: m Mra, Varlek aim C Rush Mlaa P Barton Mra I*atiel Hi>u Mies Ava Butter Mrs, ll< a? B.. r. ou Mrs liamiah If o, and Mrs Sarah E ten at B. nbi* Mra Anna B.dun.l Jenny 8 Byrne Hurali Bea t Miaa.'J'itn at BoldJaos B> ion Mud, 3d ar B. II Mis Thuddeu* Bimvtiaon Miss A A Bruner Anna Bell Mary Ann Hotter M it. Church Bryant Mra Jamas Ben ton Itoao Anna C Camp Mra Mary A Crawley >lra Fun- Conneller Mra Mar Caiii) 11 Margaret liy M nan Cainei' ii Mi James Cli '-l?ro Mra Pro- Conroy Bridget Canaan Louisa d-tice Conway Catherine Chill i i ll Mia I' J CiilTord Mary Ann Cronun Madam CliapmanMrs C.eoC Clinton Augusta Cook Sarah O Chaplain ? usnna Coe Mrs Margaret Cook Mart .ret Chilli Mis, El. /a CnellaerMri, .W.I at Cooke Mr* Sarah l.eih at Cofl'roth Mra J W Cooke Susan Clark Mrs Mar ft Colt; Mary J Cordlck Mr* Jane Clark Mis Ann V CoUier Mrs Mary Coreoran Kuly Clara Mrs George Colton Fannie Cures Mury Claik.eCill.enue Collin* Ellen Curry Kate Clarke Koaann Collins Mra llannab Courtney hinma Curdwell CUarlott ColwellMiaMargaretCowell Mra. :tlih at Oarmo lyMrs.Creen-ComtkeyMrsBrTdgeiCnx Mra K W wnli st Conaty Mary Coyle Angelica Carroll Mrs, Waali- t uiialey Mi sMiirgar'tCoyle Mary ingti n st Conkliu Misaea CoyleJuliu Oaaey Anna Cornier* Mrs Coyle Manr J Oasli'u Mis Kuilly ( uuiior Belly Crowley Ilia Susan Cu-.si.Iy Mrs Mary Connora Elizabeth Cuddy Mra Mkbatl ?aneyAutiioJ Connolv Kule Cullen Mary ?itiiiway Margaret Conelly Mra, Mul- Cummins Mra II Y Cuvunagli, Mra, Ya- berry at Cuuninghum Marg't rick at Connell Mrs Mary Curtis I.iuru J Clew Mn Sarah Conovtr Mis Ellen Cutu Anus D Derliauex Madl-onlaDeaneMiaa, Bowery Dolph Mra J 8 ?aiber Mra Chrisli- DeiievoiaMlaaKmliy Donovan Mra AM ana Deiuttre MadSopiile Donovan Mary Dale Mra Mary D. nnl?>ii Mrs kule Donnienn Sarah L Dale Mary J Demey Mra Jane Douglu rty Mary Dalloge Cornelia Derby Mrs Mary A Dowell Julia Damon Aiiun. lift DeamondMraCL Downey Hannah Daniels Miss 1 rank Duvelh'MinelCulalie llowniiing Mra Aaa liar, ey Mra, 40th at Dreai. t Mia E Downnlng Eliza Davenport Mra, Diet Mrs David H Dulaiia Mra Julia Cliamliers at Diekinaoii Mra Ma- Dugan Mary gavies Margaret ryJ Dunn Mrs uvia Eliza Dishulo Ellen Durkee Kranves Da via Jane DiiggaA.i.e DiiaenburyMra, 4th Day Mrs Margaret Dotiley Hannah Dajer Mra, 3d ar De Fisher Ernatlun Dotfue Mrs Allred Draymen Mrs M A Dealey Mrs I'atriik IS Buger Julia Edwards Mra Ann Ennls MraEll.vibetk Kager Catherine Ellis Fianeea Ann Engs Mra Beilard Kayra Mrs S F Elliot Mra Laura A Enoa Mrs Mary Edit v M is, M 'lulaonat Lliierson MrsJusA EuuallsBarab Kddlngtiju Kuty F* Paly Mr* Elizabeth Freeman MrsJames Fitzgerald Anna Farley Mary Felde Mrs Kate Fitzgerald Mary ?'urrell MargaretB Feld" Mrs tleo It Fri ek Ereelia Fain II Maigarel Fenlhan M ra.t.'.th at Fi lley Mra, Uiyinf Fsrr. II Si puia Flnnerty Marguret ton st Fla II I gall Mury Fish Lurle Foutenell Mrs L B Faulkner Margaret Fisher Mra Sophia Forde Adela Fugan Mrs Mury Flsrher Mrs J Forbi aMraKUzabeth Feutaine /elH'ora Filch Mra M E Forrest Molly Ferris Mrs Kel*oua 1'lugcrald Eileo Fay Mra Mary Freeh Mrs Emma Flood Anne G Cubans Winifred Gerritzen Misses, Griffiths Mrs Susan Mali, ns Mra. 13th ?t Yoikat nab D 4)ult Mra, llhli st U< rety Ma 17 Oriswold Mrs 11 F (lall.tgun Mia Chns tiicnei oaa Martha (iooilman Miuniu Oailuihoru Mrs l*h Greece Mra K Giaidri' h Mra Julht ?ar<luer Mury J Gregory Mary Ann Giait Isabi41a 4)ates Sarah M (ireenen .Mrs Jane (io ilsinlth Mrs R Waltou Kranci-s Ureenougli Eleanor G.dirn Joliany <jrauily Mi.-a Melle tlilbert Mrs (ieorge GoiMalve* Sera A Graham Mary J tlilbcrt Mrs At. villi Goahank Mrs 8 4)raut iaiuibU til.lieri Mra A \V Gould Mrs [surah <irunl Mrs Kandall GUsi n Mra, 2IJth et Gmildar Mra J 4iray Maiy UniiiU Mrs Jamea 8 Uoulden Mra Mary tieughegau Fanny GriUith Mrs Wui T Uroas KaC ailua Ceroid L .uiae ^ GuitouEllea Han kin son Mrs L Daaemami Mury A IIoffmannUra,18tb8t Hauiilton Catberlne lluward M -aHnrriet llogan llriiltet Magerty MiBSalieiialillawkiii-Mrs.Margr'llloKiin Mrs l.ilen Ha. lie J M n U B llaia Mis, Grand at lloldeu Eliza Hall Augusta Hazen Laniu B llohlen Mi a C F 21. ill Mi. M. ry K He ith C...url.>ttee Hunan Mrs, 11th at Zla.l M a It 11 Heath Mrs Kmma House Lueette Huiltliau .Murgn't Heart Mra James Houm- Mrs Elita Uauiltion Mary Heil'iTina.'MrsFelwdHouston Joatia Ha. lor .ii Margaret Heinatead Mis M E lloughtoii MrsMarla Huinn. n M.aa K C Henry Mrs Helen Ilounaluw Mrs B Jla-kelt Cora T Heiiahan MraMurg't llommedl. r Mrs Au Uawklns Mrs James Itenshell Mradolilu tenette L Hardy 1 sale Lla 11. uaey Mra llouur liovorMraC Hail Mia E V Ilcnneaay M.sa 3.!av llovey Cutlirmft Hart Mra Frank B He n. say la ibel a lluward Mrs II L 11 a now Mia Surah lieraey Mra D J Howard Aire Guar Harden Mra K Teinnle loita H eras Mrs, Jonr.s at Hieks Mrs J C Hoyt Mrs Carolina Harr.a Cathcin litcka Mrs l'aruell llneslia Mrs Lucinda Harris Cassey llkkathier Alma IltuheaMra.Bleecker Hariisnu Julia F lliile Mias, tkh uv Hull Mra Mary A Hmuvoo.I Joaeplilnc lliiyard Elmlra H lluninUnysMral' M Hai irouck Mra HinesMrtMA Iluntliigton Mi s C E Fanny il'iuk Mra W B Hurley Mra Joliona Harmon Carrie M Ho i^.l .nil Eiuu.a C lli man Mary ?Haaken Cora lloey Hose Hymati Mra Namy I Imbcrt Mine, 17tb at Inness Mi a AarunB Ires Mrs MlnervuB JnimerAnna Ismay Mary J Jack Mary Jennii a Annie JoneaMrsMaryClin Jai:ol>s Mi a Uachel Jew . it S:. lie II ion Ja (v- ou 'I rsje.i ni eSJ ewctt M isC.lOth st Jones Mrs Abby E Jacks.. 11 Mrs Julia Jewett Mrs Sarah Jones Kllzal.eih Jur.*i aki B riha Join a Mary Joluia. .11 M ra Mury JayMlsaL-E Junes Miss Joy Madame Luuau JCrart Mrs Maggy Kemp Jane Kilcullan Bridget Keane Margaret Kennlsh Mrs ^ym Keliion Maiy Keating M .iy Keui.en Mra Cuth Kn man Mrs Calh KeelerMisEJ Kennedy Mrs Knight Miss (. E Keenau Anuio Fram es W King Mra Margaret Kelly Maria Kenny Mary Anne Klnch Mra fc Kelly Mary Kkldei Caroline Klunad Margaret Knely Mrs Anne Iiane Mrs Wm J Lee Miss Lingham Mrs Eliza lialiey Maria Le? is Misa Emma Little Mra Kva Lang Ci le-t' un l^evy Miss F Emma Lodge Mis C Dance Mr,, lftst Lfl >ke Mrs C T I^les Mra D H Tj.ii.ier. Mra.Th^s L. toi Madame N l.ctmte Mra Addto Ijiiiisoii A be A LiDOj Mlssl.ui retlaR Lowe MrsTboniaa Daurke Mi a Mtry Liv i11.4a10nMra.Iane l.ay Jane Lativ Mra Anaiao Li. iiiyatoii.MissNcl- Lu as Mra Luto Mine Aunaiae tie Ly.uia Elizabeth J.e Barn. ? Mra.J 1 Linton Miss Fmma L\ lies Bridget Deoiiiii.iMraiiabUabLiuley Miat' 1* Lyiieb Annie Lottev Mra.SiicaiaJ Llebtran Mis Ilan- Lynch Mrs Mary Devev'Miaa Emmu F liali Lyacli Elfie HI Maehrsncy Cath'no. Merrcfleld XI rs Ann Mo.ire Lnuiaa Mah r M.irgan. Merwede Mra Anna Mooreheud Mary Maber. In! 11 iMemet Biauche M' njis Mias JaaeeE Maher >a.ey ? Mertuo Miss S N Mouuett Mrs Mary Manh y M rs A J MeitonMlssSP Mnutauge Mrs Ma t ia li -n It 'Salio MerritiMl sAltulriiB Montnll<> Lizzie Maxliorn Mrs, fciv-.Meye.i a Mnrtlia Morey Mfs Clias 8 Ington st JttidiUtton Mrs Mar- Moiw MraAgnes Maoiiillan Margaret gu? Mosu.?rMr!.,|{idge?t Mai k - M - Mary A MiillnKton MraMary Monteu li.ibcila .Mar.siers 1. Ati.-y Mills ann Bi beeiai Mox.?\v Marv Maaon .-sina'i Mills Mrs Isaac U Mule r Eiizab"th Matt In \va l.lss Milla-M^sAT Mullen Mary Matthews M a SG Mil.er Mrs Kate M mla jt MmJullaA Mauric ? Kate Miller Fannie L Muree,' Mrs Jane May L>dl . Ann Mllier N s r 11 Mnrrav Jlrs 11 K .Maylan Margaret Mii"/t Mj:* Clias Murray Mrs, 7th av MeadeMrsi atberiw MJtehe ?! I'rs Eliza aim 1 .n -MtHCutU'e Me. nl Del a Moore M? A J Miirphy MraAlmlraB .Mead Mr Elizabeth Moon-Mis M J Murphy ffllen iMcaaiiig-i MrsE C Moore Mr< Mary Murphy Margaret Menses.ilraAngelineU^we .Mrs 10 L h st MurughMra Jamc HIuc MrAurspy Marparet MeDoxvl T'J Vt 'i MeGourir Mary McUNflVrty M. A B MtD K M n-.Uthat Metiee Bease Mei!al " c itliarlne M.'iarr Mary Ann M'-Ilvaine Mrs J MeCsrihy Mary Me..'raue Mrs Fran- Lamb McCariv E.lzalieth eea McKlheng Almlra Met oray Mary E Mc^ram Kate MeLeilan Mrs S T HeGoifciek Calh'e Mae,- ire.v-ine MeLean Mm Jane Mcl 'loak' i MarvAnn Me(A.ilre>M ra MeLauglilin Mary MeUerq. ti Small M' ?.* re 1 a ti<i?.inc McMaun Miad, uv j5 MeUv'tUi I Mrs Jean > Vi*l.re Mia* H McSwecney Julia HcDowl Catharine ni Nnel Jfurg/iret Melcnn He irletta Xewton Mrs D F >ia-Ji.CIa?'K> A N"lf ti Mrs Bicy Noy.-i Mrs WaiO >eagle Mai^uret Meweil muabeWi? Nugent Bridget it aO'Xti i n Kan ' O'Donoran Mm Ostrander l.vdia (O'Brien Mi Eden N.mey ?'Sullivan Julia &),Brieu Cat Ik 11110 O'Hare iljirg^ret OrrMud'e O linen 1 Ci'. ' no o'lrw; fiMiiwb <Osborn Electa C ?ICunorMi Ellen P Fi.d' 11 Mrs\N#V P'lecMrs Msrjr 'BtJi.llcton Mrs Ma Virat: Mi s Ilaiftir-L 1' I'.iyne End! .>{ r'a It Farj-s Mi s li. pry Psyken >'e;ha Pist e Julia i'ttJie.Jirsi aihifiike Parker ? Mr' E I'ir-i in MraFrane.Ii I'aii'ivMr-l'nthili>? Pet. rs. n il.nrrtta J'ili, n ." n Mrs M J I'atf. '4 .11 M ra S I'l-aree Ma 'gle i'ii 11 j"Mi?JoaepiiA VartocWia.M r/A.'ilJ'cr ly Sa. all Pol?)i<v Mail'o Pari erJJ'r* M A J'epp. r Mr* Luey E V sl Mis Sarah A Par Mraivileii pi i..-a Julie P 1 inly Mrs Sara E l'appena Jbaraii A perry ZenoLia H Powell Mra, 11th st u Qtiigi; MrsKste Qufcft Mary (Ju'nti Mw Mary yui^ig Mra Hau> 11 Rntlzinaky L r.ena:,^ Eilen R I. tisMr.l/argn K.iniliPs Vr-Majiiift ltellly Xr ? <> ."t Kaekel Mrs A Ke a ng *;s, A2d st i'. v.- ? J" .eptJ;o ?lankei 1 innMrsFW Kider Mn .S isie KoatH MrsAaiw fta.'ii 1 Mis llelclt )'-e. en .? in Ki't.s Ijm.i ajindeii .i nan ni Ei.?: .Mrs inline It henaUraKmmiM ti? pp M Maiy h. "Mrs K!.?i'etb Koiiertu #.?< ah S Ja ? Mary Hire Mrs ' Ii-a- o'lo ltothchild Mra Patl Kav-let Mra C Hie* Ellon line , Kadi'ii l at" K"Oi:..,iuaA R. Brijjet ?.illei.'y M i:y Ann l!" e Mis K. /jrnn. i B ady liiiral. A Kubinaon Mra L Jtyurson Luo.ti a S Plran,.T M i Mary Stew ti l Mra .V Swift "ra 0 IT BtJ.'hn ! I'. i aiia S|?'iic t Mia Auna Hiiili.i Ur.dgel Mia, I, Mary M Kw ? t lizzie K, ? a' . Mrs ( has s it'.i 1 ajfcrn I -s nard .Mra Slgl .r Ll/er hma.l-.Mjod M" .IK .<?? m rr J. , | Mnc Sliipj eriy Mra Levi H i. lla 1 1 >i ??.( 11 inch.- n et Mrs A Skill .Mra mi an 1' ?':" 2" taeehan E >n Hklilm .n: Barali I H 11 1? . Mrs is It (till ,. ikeiM.' MaryESiin er Mrs Martll.lJ t In \in ?' ' ' >' Ml E,? " Mlue Mrs Bride t I btulu Mia Geo Stewart Matilda S'.oiy Ml'J Rachel Swain Mrs Marc*- P,ie]ton Josfphluc Ht'>rro\v Kill? e .. .. .. Hheak MraXtarthi' A i- terms Mr* KuillyM biatill ji, WrnW nuuya M?r? hnii i s' i, i u jjJuo s wait Mih Lucy KnUMaryll hutii?b. il v.ri Smlib XI is 1'iuinta Stoll Xluiy A s hwart'enburgAl- Small l!aiUerlue Blium u Mrs, Co inim K-uitli .li l h tnmMa al f ><1*. tiers Lizzie frn'UMraWm Hulls Mr- Nluhole* Slaw Mid Muittajei Sn.ilU Durban tTK Si.llivau ?,'ailieriue ?auntleisMr* Anna Siulth I<on<-a? Sullivan UridKet Naundera Mr?JoelN Smith E.i tna C Blurdelaiil Misllar Miauk* Mr.< K A Smith llui.naU T '.lia S?-?i|..,l?l Ml* Surah Pmlih .luditb Birrn'ird Mina Micitnu Ml - K.UII' A Sniltli Am ? Sunter XI ? . nn t Sheidon t alhcrn Smith Mr-Kli7atelli Sulllvuu Mis Ai.hm T Tavlnr Mra Mory Till Mr* Aline Thompson MUa R Tiiyior Mia Anna M Th mps n MrsJM Thomson Mr* C B Taj lor *ii?? IS M TbumiiMiuPII ahclh T< u pvtus Mr* !<'? Taylor Mary Thumpson t'nta l-eui Taylor Mra f II Tliotu| son Maty Th rn Vary Teriell Clara K Ih nijv.in Ellen '!'? ? ner MiaaJ T< rr> Catherine Thompson Xli-.IUih Thomas XlnHnrv U Ten pie Mrs VVm 0 Thump n lielwui T 11 ke Mia >'! !?? Ton 1 1 Xlr-i K Thompson Mra ti\\ Tu<-ker Sauiii K T< *? < 11I1 Shi ah E Thompson Mra Lou-Triiiou Mar^a '?! 1 in' , y Mary Ann tar ft Trnmble Maria J "W fcllia Jaue V Ullnf Roseue Uuliam Mrs Maria 8 K V Voorst Made Ytmon Mary Van Wart Mra Vail Martha Vllletto Mil. Emllle Vldel I.lMle Vllby Ml?a Ann Vando* n I l/.?le Vlrquhart Charlotte VauklianMraMarjU w Wakeinan Mr:. John Weeks N. :iii> I< Wright Mrs Mary A Wafci M.irmnvt West Mrs Blvlra W.I!<o?Mr?MoirlsH Whulen Mis, Mul* Westcol Su?.in Ann Will. * Mra C C berry at West Lotty Wlllla Mra Kiancis Watlsworth Mrs SE Wotreln MrsHablna \\ hltehuicb Mi a M Waddi 1 Mary Ann Wllkeraon MraAuna M lll/e Enu-llim Ward Eliza Williamson Mis lit Will Mra Anna Ward Ml" Mart* William* Mra Julia Wlsf. rib Mra, tftbst Waters A mill' WllltunM Mrs L C Wllool Mrs liebeoca Wauon Aluilra Williams llis Em C Wledei Mlaa B Watson Jis?i hlne Wilton Xlrs Cha* WlckerMraOJ Walsh Cailmi iue W ilaon Cntharlne WlUard Mr* AuilclJ Walt h Stiann \\ tin n Km ell tie Wood Martha Kay Walker Mr* Mury A Wilson Mrs Julia Wood Mrs, Alien nt Walker Xlary K While Mra Woodwork Catha'e WebblliirrlitLoUtse WbHe Eli an Woodwurth Xlrs Xt'y Weher laiuian Wrtgbl Mra Win Woodly Mrs Ann w.iller Mia Robert Wi Igbl MrsAnnWC Wuolaaj France* Whiilen Wurgaiel ^ Wycott Amy Yount Mrs George B ^ Young Mra B J ZabriakirMi sKli'aC Ziiiyr> be Mi sEmuia 2emiucrmann MrsB Abraham M Abbott Chat Alva ,* t\? Abbott K..bt Abbott Frun< is Abrahams A Adler Prut G J A< kerman .las D A I j or. John Alston Thos Y . Aldeu lly W Aijnew John Allery John II Alexander C II Black Wm GENTLMKN's LIST A Alton C H Adams Chos Adams IVter C Adam.-* t'han Allen Jan T Allen ('apt Kay Auics lly Andrew John K Angel Gen W H Antonio John O An?l?*rwin J WO Anderson Jus Anderson Alexr Berr Oeu K Baeott, Randall ACo Beers Jus M Barker J M A t'u Behu Clias F Backus Andrew Brecn Mich'! Babtlst 8am 1 Beckett Geo Bradshaw Joshua Bejjnm John BaalonC Brady Ali<*k Brady Edwd Bradford^ I lowland Biennan John Backus Thos Bagnall Johu II Anderson Win D A Bre A| Sims lly Arthur Wal'er O Ar>?!erihbui7?hAlb'rl Athenian k Wm F Arlington T W ArmMrongCbi istlua Aw i* M Archer Lawrence A ron Maurice Atkln* John Arnold In Dudley F Arnold 1. M Austin S 8 Brown Law rent* Browu Wm K Brown t hus 8 Brown A Ellis Brown J M Brown B Brown Jas B Brown Jas Bell VV Bell Jan. Jr I). nticl ('apt J Wm Brown John Brennan John llrc,? n J t> t Ct-9 Benson J oih-|>1i Blown: Dr Then ? Benson 8 C(wid*w, Bowers Edward Baakee 0 parents or belrs) Boyd Rev Jus B B.U? oi k M E Bturdt Blowers Johu Bkikslec A M llensiin Bros Bowman Mr Baillie John L BeurenD.ivId BowneWin Brai-tedt Wm Benedict, Bcltgman Browne! J D Blaie 8.1ml A Bro Boyd J II Blanchard C A L Bennett Abraham Brown Henry BlanchardGClar'neeBettsABurroughs? IJBowles David Blanchard O D Bergess Walton Bother t m Thaa Man. hard CALAOo Bernard Eduiuad Beits P T Berry Marcus Bewell Wm B lie van Wm Berry Edvr'd 8 Berk Sam'l Brldgman J C Bun torn Wm II ran nan 1'atk Bunnen Jut Blake Geo T Baker Dyer F Baker < 'apt Wm Buldwin Abel 8 Bailey WiuL A JL Biglan John Bailey H " Bailey Wm P Bammon John Bartholf F W Burro* John Barlow Edgar Bam?tt Bernard Barney Capt Barney Wm C Burr Robt Barr Sam'l F Barnaul E M? 2 Baptist K J Bunting Edward Brunt Be 11 J Bulkley Henry jr Billiard F M E Bluuie A Cary Brudba.v I'ayson W Buchanan A Co Bullen It Bruce Rosa A Co Budloug Jenka Bun Dentils Buaoe Geo 0 Bulst Jaa Buckley Mlch'l Bum* Bimsuad J J Burrell D A Co Burrow a Wm B ritt D A Co Br gg Uenj Blcknell D Biddy Beuj Bird J D Blnney Jos W Blrdsall lion C B Briatoll Thus Bishop U E Bliss Bros Bishop Cbai J Brink) rlioIT Chasll Buat Joshua Blodeett, Uioabeck Burke I'at'k A King Buaien C A Barret CaptChasH Brodhead Edwd II Busk Fred W BarrotAlcx Bollcs Chas Butterlleld Wm Boalet Burke A Bngardus W T? 1 Burleson Ellhu Brnckway Jaa W Burii.l J A Co Bolte V Butterworth J a* Bo^ardna Waah'ton Burdiek W M BonneyChasC Butcher ? Boroit'Theo E? 2 Bui iik Walter 11 Booth W111 Butle r Edward Bloomfleld T A Butler Jan BiotisonLll Butler Ed Bold Rich'd Butler E 11 A Co Bootay Wm M Buller Wm Brokaw Joieph BlyJaa Brown J 11 A <!o Bryan L H Bnmn S('l Kobt Bjrnea Bernard B ( widow, heirs, 4c.) Bryan John 0 Brown CI111H S Byron M L Brow n Jno (widow, Bryant 8 W Bart Cornellua Uraah Morris BraU'nivM Broa Baaaeti Cbaa 8 Bavele <J?-o Bay ley Thos A Ball a J A Itatea John H liaarotn Joliu Bready John Behrinanti Harry B'ltm Joseph Belirend Beebe Oiabna Bear Simon Beach Lester Beanon J 1) Beam Marsh Beekett John Breekenrtdge And Beckett John Beers Jas M C.iliot A Pemberton Clark W C litirs, Ac.) Brown B F Brown W J? 2 CbAdaey Be ij C'niln Jiruia Cabli* 0 as Cauldwt II A Co Cl:a 'Wl'k John L Ciuig' r Wm cial han W Cairns J Clark T J U-S C;ark lly M Clarke Alfred Casailer ? Case A'bert 8 Cau|H> W Cho e Frank Carina Louis G Ca labaii Jeremtab C laypool Fell* Call man Mic-hl Claa^ Jonathan M aden 1 hoa Camp Hugh N CrandaU Jesae P drain L O *:hamb?'ra T t'analey John Chami'Crlain Wm Chase Casain Aug Caaaldv (iwen Ohase I> uiiinlo C.nely 8 W flleaw! Chaa Cregier Miebl Cleaver loa </iacoa Win CiVer Wm H ? 'hllda Wm Chamberlln Cliasll flemv Wm Crane I'aik Chamberlln A Canuon Jas Campbell J W Campbell Jus Carney Boss Carter lly O Cap rein A Co Cainill 0 I> Calling J Chapman J E R i Harrington Jas K Chappell Geo Chappell O ?Carey Geo D? 2 Carr An-lll Carter L B Cai'hari Siml Carey E A Car I te n L A Carl lie* Brian Carlau Cornelius ?Carro l Pat Cbarller Kile Chapin A D Charlton Ami row Clark (1 wen C Clark '/. M Clark A Co Clark II L CI nk A Clark Chaa Clark Thoa Byrn John Bryce Oswin A Oo Bryan Wm A Counell John <7otiroy Peter Conway Paul Commit Jeremiah Conroy Ijoughlln Converse John 8 Commtnga Wm Cort Joseph Cookman Kev A? 2 Cooney Jus Cocley Pat Cooper II W Conner John Cook Luther Cook II W Cook T J ? 3 Couth Ian Arthur Crosby Alon/o Coxsiti^tnn W B Corblere Win A Cl.orley Wm Corbln G 8 Cnrdoza Albert Uhickerlng Frank J Cornish Kobt II Clifton, Davis A Co Cope land ChleresJaa ChopntGeoB Chtlda Dr Timothy Corriden John J Chittenden II A Ci'rry Wm Christian Geo 11 Cornell <ieo D B Dale John Dailey Geo H Iialton Edward Dana A Carroll Clillord ? Coann EiraT Collin S llorlaLd Croften Edwd Cobb E W? 3 i'oran John F ColB. il Augustus Coil 1: W Colt W Jso? Colin A Cohen A Cohen J C Colins Mlchl Coleman l'atk Cols Pat Collins ^He^rhen 'Collins Jas Collins T V Collins R A Collins John ? 2 Conahan W?a Com. lit Ri-v O W 'Condict Albert G D ?Dc I.an' y >! Delemb il K ACo Delancy Geo Denlsoii Daniel Ilaniels I>r Hem yA Deran B F Davis John G Dcmarmsse a" Davis R D Davis HAM Davis G'*o O Davia Alfir4 Davis Capt Wm C Day Michael Day John N Day John Day Austin G Day Alf red Dayton Ilalsey E Day ton t W Davids Edwin W Davldge Clias Davids Chns Dayuioti Foihar Daltor Co.Bowery Dolson A: Jordon Dexter t^K phen Dewoir Hial De unison Jas T Devlne John J Deuel The ? Martin JDiuklnaon D Xlnggs Kcth Dickinson Jos M Dillon John Blllmi John Dli'inaJas F Drinkwater ?IVest Di- Ine John Conger A Field Crowell Wm? 2 C lough J S Cow ary Wm B Cox Win C Cottle II E Coverlv II B Coughfin Owe* Cox Mast Ceo Crocking Jas Cummlnga Jas Cullaton John Cuinmlngs John W Culling Chas Cm l hers Kobt Curtis Lvman Curtis <i'M CiiUIitKC Cm tin John A Clyde John 1' Currie, KussellAOo Curry .las Cimimlnga Humphy Doherty Hugh Dobsoii Henry- C Doane Capt Alfred Downer A H Douglass Jas Douglass, laa Doty Chester Doran Andrew Doughty John Dougherty Patrick Dunbar, McMasters A Co Dunkun David Dundass Jaa Dumphy Edward G Dun lap (,' W Dimshee Jufcn Capt Dunakamp Henry Duneell Jaa Dubois J Donnelly John Fay Durham R8 DiJ iiui.ycHni A Duval Dr Edaurd De.i i(T Win M Dc Graw W II Esertci John Early A l,ane Ivlmuu I ton L 9 Edict V. m Em ley /. II Edwnrdc W W Edwai ds i . X Eddy 1{'!\ T M Eartlunar E Earl Jouai'ian Eaton \Y o. Fairbanl f i Bro i'ii Irliauka J M > "alien Bernard Ely Wm Elmer BitkU Kills Wm it Ellis Clin* K K Freeman <) F Freeman S _ Freeman A i'landet s A tiu'ongh Freeman (i Vf Dal 111 Then J Doatuully Jas J S E Edwards Geo Eayre V 8 Edw.irds Capt Wjm Elder DL Edmonatoii A Wil- Eadie J A W B liame .11 EslerAlex Earner Clias Esteourt H J Ell:< N i'AHajaailton Evans Win Dryden H P Dur.ind A B Dualon C A Elsworth Tlenry Elliott Samuel M Fj-otikle t A-iS PleteherJohl Kruukiin ElUi'^ Kina John i'lw.in is Geo B Fn kett U S Frank Cf A < 0 Flncuin Owen > rni;k Soiomoa Flier Henry G Fo V.v Patrl.-k Flegal Harna Kruucia Charles Flnlgan P Farnam KdwartV-iJ FlinnJnmea r-iJ John I'arr i'ngene Farrelly M ubew Kay W Guston Frazicr Ji.mca B I'arrar Cbaa l iaser John C i-rederick A Cbooar GallATh er T D G in Ci^ui Gle Iwln Albert Gailivau Sin?i,u Grab m Tin s Graham Johu Galger R Gratmis Ilenry E Grant Krneat H--2 Grant Mi is ij III gU <1 1 la J? Mr a Win 1) > n Wm E Ja Frlsbae J il II I'lslier Lt Col G W Vilslier J A if '.?relie Henry h ibJi, E P FJUh CiM T W Fitch H.i.fey ? Gray C II Gayer A J G ray \V m V ?ii ay E.lliu C Gauby IVnt tlreeu r VV Green W I'. Green Sntnev <ireen Geo 11 Grei 11 James Gi cen James Green IViug n Dr vea Jaa P ves John T ens I'! T nil!!! tie Grei G.illali (i^llow DlUlit 1 A till OawlckP Gr< t! .letter Wm Grlfliii !i it Gla?ey Wm Grill 11 S I*' Gar i.?r Win GrleeJ.i ? ! & Heckcr Griflin W Everett Wm Eugles John Kmcreon Milton Emmons Henry FlUalmmons Pat Kltrj atriek Thom Fowli r Wm Fowler Charlei Fowler N lllli Forest I' <> Foster Wm R Fi tigeriy Daniel Foui.talu Chaa Ford Wm Foly John Forge Alex Fonda 1 >r D Edgar Ford h ?V Fo?t"r V> in G Fuiler Wm C Fuller Mr Fujlcr Legrand II Fui u Theodore A Gllltinson Jamea Cili.noie James Glllrtt Ii F fillbi : t Geo W f.lllett W C Grlmshnw J.r.rji Gilbert K Vr <>ilt Henry M dng Geo Godi l ey i: R Got!) icy Thus Goodr.ek Frank li iodrlek J II Ooodnow Iit (b odrles Geo R ij'roi in k L dnin i Qui land 1> S li.udnei \Vfjn (llaaaeood Jas G 1 duel I bos A ti .1 dner J .? F 0... :tei.n Chaa Griflin I'yrtu lilt (if. Guat ia Gor, Ovln Francis ion Samuel Goinjf.'"" I'll (.onnnn ?' I' Gonln H ? 1 ? 2 Gross John t'~*2 TluifX ?'>' 8 erCh Gori inn Ml< ba? '' (Jill, spie Wm Oi insied Bu phen Guliiain i' Ii Girling n (irlhwold E D Giles John F (}ria*t Chan UUtert Ueo Y II Hawxherrft Flir.i Huwley Kdwaiti Haverly I* M Hn/fiiM Sylvan D Haywtwiil o A J K Heath Kdwiiidi llcuih L C Ilea n Capt II V flard tier W (iauli i Jo?? Gray John W U&vuU Thoa Graves J 1* Uavitl lienry J Halfiirnrt Jncot llat^bt GfO Halleit ? haa K Ha a Ik Sam L Mule 0>'o U IlainK Kobt 1 1 h v Inlt Itjf & C? Hall. I M Hall <'hoa F Hull Warren Hall Richard P 1la'.li>ck W in Hull Wm <J Hammond Rev Hamilion t| Co llauter Fraud* Hanton John Orr Hampton Major I! anna Thoa . Hativand (Jt?o Hat d Noi man G Hart Mlt Iia<-1 Hartwfll Henry E Heyward F HurrU SklneyASonf*Hf'na<iii H liartY IN nn lt M Y I larriK Hamilton 11 Hardiix; Itu Lard Herbert J Harris A O Heurirk II M Harmon U**o Hart Noah 11 Hart Jmiiii'H Halt Icy Kdwtl H U.trijJin Matt Harvy Ittracl Groven Cl.ui !!? Uuyne W K Guest J W Hurley 6 Hroodey? 3 Guy Utior^a IT oh W II Holly Aax J lli la os James 11* trman N O Hodman I'eter Iloag John G ? 2 IlulmcK Joseph B 11. rn M n Henrique* lv!wd-~2ll<>pk}na LC Henry Jehu lloiansoo Joseph E H?*rul? r??on Wm Hoi-urosaK Henderaon Thoa Hope J Henry Draia r A Co Ho. ley ? JW Henry Wm Horven W C Heaps Chrifitoph^r Howard Win Spender Hows Edward W Henry, RougUl'ouu Howleii i.haa & Ci Henry Lines lie hurt; 1'hus IlennesKf y I) L He.sketh Mr How II O llow art! O C lloyt, fcjeibers A Os Iloyt K C M llotiHemanu k Co Iloyt J O A Oo lit w laud Geo 11 H?>wlaml Geo don Geo Edwd Uuet W G Hut-bard James Hubbard Fred Hi well 0 R Henry Albert Herpick C A Her* <1 Salomon Hers Ferdinand ileuiftonJohu W Hicham A D Hill I L Hillyer W L Highland Wm Hill Tart S 11 Hilton Jamea Hill K pli ram Hindn John Hlneh Congdon Holcomb 11 M lloloomb Hiram Hutching Co rate n Hughe* Ralph II Hunt, Randall A Slew ard Huntley R W Hunter 8 V A Humphrey W H Humphreys W 8 limiting J Hunter J M 1! niiti r Jas D I! utiles James Hiitchiiiton H R Hutchinson Jos 1 1 nl-'h tn? Mr Hurley Win Hulcbius Gao W, mu>io llart John llairis I' F Ilairoii Smith II j>ki II Eb!n lliivdcii Frank Haiti so L I* lluskfli tieo W Hawks K Haven James G Hastings Mtnot Halt Joseph II y?ai'l Henry ? HolbiookJ W llay ward (1 U limes John O, re- IversJobu porter? 8 J JueoJohn Jewell Edwin 0 Jones Wm, Jr Joekson J Jewell llarry Jones, draper J a> kson Charles II JortesOi orgc.Uth at June* A Dunpbat Jai-kfii'ii WAN A Jona.> Wm, 2Mb ?>t Jul) > on A M , hr S?nn JniieH Wm, Wtli at li D Ftttx Jatl'r.iy, 'liai or Jours Samuel L Johiibon 11 1'.WnrlUa JattK'H H, natch- Jonea tien Katr I'Qjnrn'r mak' r JuncuT, bookbinder Jotinaou Tl 'liert II Jiiiiii H rn)it, SOth it Jiinen Kvv Haul 1* Juhnaoii II li Jan lx (jt'urce W JoDi'H W 1j Johtianu Win Jeflery Jeronn1 Join ? Loien, B'wav Jobnann A t' .1 S JutikitiH (i< urge 8--3 Jon<? Walfr Johtibton Tho?,S<l a? JenkH I' K Jones ? , care Com - Johnatuue, ciru|n ? Jeurie John way Joyliiraw Jeweile Charlea A Kaliter A Myera KalUr II Mnmond Kane Tin man Kan u?e A M Km p,i Jac b Kiih|.p (leo II? I K i';;ao >lamea Ki eKSli Ml liael Keeler li/ia W Keeoan John K Kemlile Henry, ? hrKlmball Jas ft 8o? Kimble Daniel Kliic David M R K i UK Clmrlea li Kln^nt C'lia Ktugan A Co KluMrlla James Kitkoti John Knight T W Sarah Kenudey Jamea Kenni y Edmund Ki nt Julian Kenynn Illram C K> n Hiinon Kernel f W Keatel F _ Ketcbum DOi Co Knight llnnlel Kelt. I John, ^tlth st Knelm ('apt WllllauiKno?t Adam Ke'leyJamca Kldley t'ln.a T? 2 Kno? Karl Kelly John- 2 Kilbournc William, Kortnght Wm T Ki lly John, Mutt >t dium maker Kowney Fr.incla KelUig;Jobnll Kilbun G W KromCuptAlI Kel-ej Henry M Kllpatrlik Frucil Kromer Peter B Kendall Oapt Rich'd " Ii Labltitt Joaeph I^ee John R libera Krancla Lelahtor Chaa 11 Luldly .1 W Lei by Anton l?ake illdley W It lly I'ntt i.iimii John, 2d >t l^etinckln L ljHinbJohii, lo ng J A Luuipanii (' M A Co Leonard Jno WAUe Lockwood J a red latmaoii K G Leonard 6 A, Gaiety Long A ltoyd I.anilelkeii I'll Theati* Loonils U lainden William ljeroy Jacob ? 3 Loomln W W l.andeu, ?toneciitlerla-Hter Chas Dudk-y I,..n Robert Kimball Jamea B LlttlefleldCaptOeoM LownderLlvUigelan Lo render John Lowe John Lork (J Ii ailen H Lo. ke S B I jtmli rB Edwin M Ia ii# L 1> 1. .iii^'lale (leorga L'ttlejCS I^otitiion E Lanii'lon U B Ijangiey J L Lanning K A l^nalng E K Liirrabei^ Natbaa l^throp Edward LalllniT Rich R LxtKnii Col J W latwrenee J<ikn Lenraai n G Levy All red Levy JiiKCuh Ijevy S B A 8o? Lerolue J Lui'il G o A Lord Ih nry M? 3 Lord li Heury Luring E T Louder, inatmm?t maker Lough Dr J iJtWfion I'eter Ln/t'U Lewis P LeCouta Leach J olio learned L K Lewis Chas, 4S<1 at Ixning John Lew is Daniel. llth>t Lout Henry S LewiH Uoti Cbas 1" Lovecroft Ga* Lewlii John W Lloyd Thoa la>wiaL?viJ Lmleke Oonrad D Lewis, Fage A C* Lndlnw fli org* P 1 <ewy J A W ollfe Ltim t 'bai lea A C? Lii hU'iiflaltur Al'll- Lyndc J A II man L>neh James I.iddle William L Lynoh Jamea W Ledube J, actengi LlllcyJB Lyon Henry H Lee Willi. mi, 9th av Lllllbrldge t)avM R Lyon Nel*on B Lee Win? 2 JJnca K Lyon Amnsa LccGLC Jjpmiiii R? 2 Lyona (luorge Lee Dr A Howland Little W C Lyon Wm Rosce* Mabbett Truman M abey I)r J W Maeolay I'eter Madrae Charles Mutjee R 0 Ma^ulre Jobs Main n E Malionv Denis Maine Madison A1 frcd Malrs Thomas M:ilkum ? Mallery Lyman Mallon John N Maloy llenry J Muun Geo Manning John III Marvin Geo P MuH' n Anmu Maaon Cyrus Muaon Geo E Mason E/ra C Maaon Gnarlus K Mason John Montgomery Jas? 2 Moody James H Moody 0 Monncy RevArihm? Mooney Jamea Moor John, Fsrt Schuyler Milsou O G, photo- Moore Julin W graphor Jloorc M A Co Mason Everitt ACo Moore, Sealy A Br* Mathews William TMoorUy E W Mathews 1) II Moon ? UlUmaa Matin wa William Mnran 1' Mawhlnry < Isaac Morel John May John Morje A Mi lgaj S' Moi je, Wil A Wer Mrlly Michael ncl MandivilleJamel M Mercer Geo II? 2 Morris Samuel MapexJack MendianlOi landoU Morrison Jamea MarcyWinG Mi He John L Morrison J Mark 12th st Mcllrn Thomas Morrison Alei Marks A Co., fur Mcllcn .hillns Morse J W dealers Melllck Lieut Morw Charley D Mai klUii- Thomas Merrick L L Morss Janu s Minks Joseph Mi'i'i ill W M, 3d av MorionSeyinourACo Marlow William Merrill Samuel 1) Musa II O, Mass ?ore M.uplali J I' MlerMike ol Walsh Marr Eilward Miies Goo D Molt CBarlea E Marr 1'lilUip Millar, Soiitliwcli A Mudlrv Guo, ei>r MarshJ Co ]>enter Marsh Isiiac Miller IlarryWJr? 2Muliord Ctias W Marshall . I T? 7 Miller R H. B' way M nlherh 1'hllii Marshall A M Miller A, Jr MumfordJl' Marshall W 1* MlllertiW Muni' John Marsterst'afilSuni'l Miilcr John, 24th st Murl y Ueu ff Masters Augustus Miller J (), 1th ?v MurphyJohn Ma.-:en, St John's Miller Aaron Murphy Thomas, Park Hotel MlllnerCA Sullolk st Marsteu W W Mills T S A C* Murphy Daniel M ird.n Nathaniel Mlnard A Murphy l'houias Martin J w.l'iliest MlnottJ A, Agent Murphy Timothy Martin John, 3d av Mitchrdl A R? 5 Murray Ab u, 7th av Martin J 8 Mitchell Wm H Murray John, 7th av Martin Istdor* Mitchell (} Murray Charles L Martin Isaac Mitchell E G A Oo M urray Charles Martin Tburaas, Moliiing Wui K Muiry Charles S Vesey st Moise Columbus Muiry Maine* Martin D N, B'way Moloney W S Mjera ? , dVajier Martin George Moloney Jumes Myers I! S Mtrliiidale Wm U Monroe AS MyersMAAACo Marton William H Munteath JamM of Miilr Wiiliam Marlon ? , 3M kt Loiulop MulemansF Mae MeFniland.TatruamMi Lnuglan Thomas A Co M lvarWin Me Arthur David McCullougb Robt r MeCollomGW MeElrath John P M. Lain T J A Hon MeCrossnu Hugh MeUatin Wm, skip M l^iuglln Geo 11 Mct'all Jamea 8 imersot McCanuon Patrick McGce Joha Mr Cart hy MaUhew MeDennott Jtlm McCarty John McGowan Jamea MeCarrlson Jaines McEwen K 0 Mi Al.stei J D Metiee Michael Ml Oillls Jaines H McGloaaeo A B McClellan R W McGeeJohn McAilwln, Taptain McKuiuiJoha M' liaiiglm T hoy D Mi I^iuglin Edward M< Ewln II C McDonald Matthew McKey Francis Ste phen Mt N'ulty Bernard M' Mabon Thos McMaen Mr sehoonef Chief M.:liK>rny Angus- MeNayJohn McCormick James tinej MeNelly Wm McQUIycruddy Cor- McLmighlin Peter MePherson John S nelius McKcnney William McNeiee Ja? MeGlntry Mlchaol McllvalneJL MeMnrtiu JAs J Medlensey John Mclniire John MeMabou Hugh MuGuire James MiMtllau John N Naala'ih George, Nelson A Towasend Nii hoisen ThotM? ? Kttsblt 0 ^!r.rnevJoh?T Nieolav L, Mtb st Niles N.Maiiirnlaiae Nixon Jas, (irar^l at Neeley Willi Ne' ley Rob?Tt NeiierLe Grand Nelson J ustlw Nelson Ruca Nelson, ('ardmaker Nichols Maik A NeisouM, Broad wi?y MewtooG Hummel Morton Charles Mlehols Edwurd Norton ((corpi* ? 2 Nlebots KuI'iih W Noyes Aaron B Nugent Edward Nye Capt David A O'BrienPatk.lSthsl O'flnlllvan Dines C Oliver M L O'Connor Maanoe Oakley A Morgan Olmsted WaHrer O'Dea John O'KceUe Euqens O'Nell Charles O^sra Tom as

O'Meara Joha Pnsant Dr J Pace David Palmer George Palmer Henry E Plan 18 Frederick l'age Dr A Parker Georm Ofllvie Arehd Oliver Thuuuui Oliver Thomas 8 Oliver Cyrus W P Patterson Do^id Piatt Rsv B'H Piatt II >1 Pearson Mr Peek I'rol W^n 0 iPlen e (" H Pell Jas II I'arsuns A Johsoea Peaslee L F Packard It I'udrienJobn W Park John Parker A Watson Palst Isaac. Pattison & A Paquet, J owph Jr Perliu Win Ke. k Col John n Pedcrson Joe 'J l'ijri e E A Ptilllps Mr Peterson R ... Psnnltnan Oeo-ge Phillips JoUn Ossti rllnk Edward Orr J A Osborn N. koa Otis Daniel 'D Price DAFitstrorald Phillips Fatriek Pitigotl Samuel Phillips Capt TUos Philhrook Dudley B PieneltS Pinner II Prime L (1 Plerson W H Plica James Plke.Honry Pitman John T Prlnee Albion M Puekard Bi tier P.u karii M *>? 2 Pa' kard Clitiies Payne A Katsg 1'uul E A A (>? J'atiheart Oe* Pray Thos T Piatt Ku^sell axton t; It Piatt W II Paj ne C> N Pratt A Co Pratt Frank Pra-V. John R Preaeott A Co PctlitJohn Li Peres. II S Perri man I'Atriak Poe John Pott'-r Mark h Potter C ipt Joseph Pond John K Porter Capt Joba el'lry John Pottei - n S W Perse* M S Potter Geo H Post J as M Pounail J C a Qui D Edward QuitkEd^ It Ransoaa Wm Henry Richardson A Perkiwt XlenjamltLI'oMi r Augnstua.1T Perry Ceo T J'orU r Asa S P' i rey J hn Plomley A R Pet ora Aames T PrlUher: G PeiKllet/HiMevWmHJ'ntnaiii Win M Phillips y^juids Plitmnier, ving^TJo Pjllido Diego Rafferty Patrick ilagun JC r HaynerJ. bn Kalii I on- i urist'r Randolph F If Ray Jonu n Ray Henry S Kaymond,vFuU?rt. liuwsou Norcuw Rankin W E Eadle David ph ? I , k in .1 .. tin titer Morris EaukinsJohii Renl Will I ? a'.v John j: e.i p.'iila nler ke.i vj-.'iilllp )'.< en t).i.? v.' Catlierrnr f .ilenage He. a \V ] 1 Fed i on .J It rs Kej n. . s N li Reed J B Ken! .Ii .11 Ki'grin N A Cii Ricliat'ilMiu A Son 15 cli Tll >mnfc P Kingcid Jilui UitiUarEU Ro'ierls fjoorgo Rov Win Ko ike Wm Hoea John Boy Wm It.. i < Mr b irds Wm W Bis tin Willi tu J K'l.-y Cln.s V Hi ..aids J A Hldenbur^h W'n Richardson Ueu W Bourks Christopher K -altlsCJ " * H ? ii W in J ltobn..; n Mr IjfV R el C Ri Kow Burs 1 iiillij; Ko-rnian IV Uouike .1 f'a U use Wi:i R s mm li in ?il.y Will Bo ill S*' RoiiUi Nathanii Ko e ? Hr RoJgi rs I luj'ti Bm h. .1 i.ii Bue Wm Rogers 11. tirv J B..f rs John's H I Tarn: u i? 'kivell .! I! i Co Ko rr Henry K ;ers ,'. 8 , .- ,? Kvao Mi i a' I itOMda Wm S Kuss' Si 1 Ik i k we.j ,s S uM Kmsell Thus Jtouers T IfvcnST IliHilnson J Do : '&s ;i>-. n 1' iniel lie iiisuo r li A i > It ? (I o.-ce L'H)| ?(* M K. erJ.tmesM R. ?r\ ? Wm ACo I h. ? A ram II llobblns -4u!n> iii.inri i jfuiahaU Ko ert i <)amPS P.i ? . |J .:,i| M EfUei lsun a Husk David Klp'cv John R Kfi h'ir l-nii DrThos RJgu><Meub H Hunt Chm". T Ku I'll!.' ntudll 2 Itoy Lnui ut Slack M St J hn .1 L A Co Shal'Vn (Umu 14 ? h iji ili. v i l plieu M .. k Mr Sj alultu' li A Co >U?li 11 b :t Smhlu.K H Sjtra uh Ccorge N Sir*4t!? r John II Sp? nrer Joseph W Fejgcl K i>m' trrCeo W s< . . ?n 1 1 is t. r i?ll J 010 Sen SH'was 1*? v\ i?i Ij Sp II ? 1 ?' I. U SlielUeld .1 M Sh. liy M M S| 1 nrr Cbarle BaHet (button Sketven C I* Sa.'eslmry, H10AC0 Sheridan A bra Fulolll'lil <1 SIlOllUMtl Suillliel Stuu'on IV. ti U k Sanuon Frederick Sampson l>r t-'f ill or 1 Ja.? T Sv. -?n Mr K*? 11 n ,1 Shunm >i J.'hn (I Si rang V, m li ha?ri|>< ti John W 8aun.lt' ix (i Smith It K Hmlili .Janms 8 Smith J? nu* i'-\ \ f 1 ,ii i?n r J4??* ?? If ii? Kit MdlH WUQ . . ^ 8 ?t ti John G Sri ileuruw Smith Aiimi:i R 11 Hi r Wwllf r S : clair Thou H Smith* n A Hayfi 8 ) Skiut.ei Smeon St v\ tig Oha* Sinclair Thus R Springer Win Xeaver X Co Shei man A Co St'Ti'im Kduard Steward Wm Stephens Sinclair I'lios Hi i vena 11 P Hhlpuny Samuel Steam* < 'Iihh S Sinclair \\ m Stephenson Samud Sinat P Sli? rltian T- renoo Shij man William Stevens Dautcl SiiiRmahti r Ja?H)b Saii?< r ('apt (Jeo W S- xiou A Join a Si okeMiHd F P Sawyer Frank L Sterling (''apt John Stoddard Siduey Sbi'i n uin Kilwurd 0 Sco.'U-r N Stephens V A Soil Scoit A ( O Sherman 1 1 r A N SjHionerJ Sand* Peter T Sand* Maurice Shannon N S' hatio Andrew Strong ( ' S Santoid Mr Sanger* K A 8hl? II <; \ Co S.itterlv Wm ft Sharp L K Slian (ii o II Slicp.it J (' \! S roiiji X Smith ft|K?i?c4T JohnFr* dk S< oil Wi'.itaii) Sell Steven* Henry W Stone JkMi Steve m> II Sto ?p? Mi. u?n Stevens J W 8?>r ?ule Jam?? Sidney UO Slatti II M Simmon* Henry II Sco t .1 H Shifter Lewia h'artvs t ll Allolle*tcr Sibii y S 1* Sayton .) A Slddoit* Geo W 8h?*w It P Shilt Loula Slain .'acob Swifi Orvtlle U Siiuu W Si.kiny A Sliaip lit nry Jvlin Schllj p Harry SIiuns ll.-nry (ii Co Hliillito John SlminN J amen t (le- W Snow Cln n.? r Scott Chan It A ?? Stono Churlcft k Sprout W i' F S ott John 8ion?* C 11 Stone J O D Strh k la ml Dudley Southmavd John A Scrlbner Charh a Stone Jonu Adams SnnpMon John Snmh Joseph T So. 1th Charles 11 Swreny J >hn S? uver A Co Steele A ' in Stearenii 11 Shea Jeremiah Slfaliun I'll' rick Shi'ildrn Alexander Smith A Ste. Mr Smith I'atrii k Sn? id r Morris Smith Harmaa SealMi Hi nry E Smith Joshua Bpt'arOeo Smith Oharh-i Sea-lye J 0 Smith (1? or^e Seely A Garhanabt Smith Ceo ll SrahAUiutl SnU'hJameH S|M ar.l (' Smith Hiram M Htrule Geo L Smith Henry . Seavor Benjamin C Smith Albert Ben- St 1 1 ru e v ant C 1 1 a m C SoutliMorth Edwafii Bonder 11 H Snlhird John Si II 1 vii 11 l'aniel Smart Kol>L L Snyder John S -nruetiver Abrtt hum Sutton (Jpo D Snnrliufe Mr StuisiSM N P SearKHtit Ji Co Steele E F Sweeney John E Seely Hum S Snellen* O L Skeldln^ t runk kul Smith Samuel D Suil !> J A D Smith A B Smith L T A Co StillivMii Michael Smyth K P Sturdy J 11 A lk> Sullivan limothy Sturgin N 1* Sc udder Chan A ?? Taphouse W Thatcher J M Taylor Edward ThavcrJ li Taylor S U Tabour A Talor David Thomas Thompson A G Thouiphon l'hillu Thomps on W^A Q ThompkiiiH Daniel D Tor i Hon V Thompson E C Toibert Charles E Thompson J W Thatcher A Hulehln-Thornas Da\ id HO 11 Thayer J M Teneyck Uaae Temple Thomas J Teal D K Teiry A Wells Titos JoHcph Tiffany Joseph E Thick bn win j TIOhdv J 0 Tljjhr Rfv Hfury Tlltnn 1. L Tllden A II TUlon J E A Co Thegtrum K TlLimi; M Tlu>tnVM<ii I'! Thompaon Rev G I'tunnus Jokcph Todd TO Thompson WlUlum T TIjoiii|isi |i T Cieu T TrowbrliUe I n d H Trull U \V A Co Thornton Jui>? Tow?r A Troll Niilliniik'l J TorreyJ U Trowbridge Chas B T"i i?y li s Jt J - I.' Jnbn kin W Ti j on It r J in i<*? TlioiiipKtui Wiltiain Tutkcr Ui'urtja nap L Turoar John K k ?? Thomphon HarrrjB Tyler A Kiley TUornc llnrry, Jr Tucki-r Janua TlioinuH Thmnaa Tyrrr, Untly ft #? Tliomaa Ituwliua Tm uii'A Tbuoiai* li J Tryucr Jump* F Underwood Tlliilb't Ure Jumes Upham Jabet B UwJuLu Underbill A V Van M< a MskcrDr-IValonUne George II Van Winkle EdwdB Vah Himj James Van NostrandJatnea Van Ingen H Vslkcnhurgh David Van tjuslrand A M Vnu Zandt Burent F Vald Frederick Van Btclnburg Mr Van Zandt Wvnaut Valentine Smith Van Bcliomhovsn Van Zandt A B Valentine Johu Oornellus Van Cott Reuben Vldden Slu rwood II Van Hern W P Vandyke M 11 Vern D L VanRenssellarOratxA'an IlcussellarUrata VrooiuJohuB Van Brunt Janica W Wallack Moses Wedeklnd K A E Williams W 111 II Wallace Thomas, Jr Weekt A Kennedy Williams James Walker Wm Wettler Albert Williams Wm I* Walton James Wetmore William SWilliamaGlraiid Wakley Tliomai West Edward Wllllama John J Walboru U A WestcrveltBichardPWllliaros William Waiter Josc| h Went Charles O While A J A On W aliens Charles B Westbrook 0 11 While GustnviisJr Walters Wllilain Wetmore Rami 8 White ME Wetlmrell Kdmnnd While llenry Weiiall John W White Robert Walker 0 Waller John B Walsh Thoiuas Wades W Walley s P Waldron 8 W, Jr Walton James Wallace A Brown Walley Kara Wabli Tbomaa Waterman Mar* Wallace O W Wallace Aarou W Walsh Patrick * Warner E It Ward Ull Wairen <1 U Ward E A C Warner B Warren Henry B Ward It Wards A Party Watson Jftta?s C Watson K Watson W C Watson J J? 2 Wat son A Walton Wm F Whitn Thomas White E C White C Witte J Winter Henry Win linn .'ames Wlnne Andrew Weslervelt II W eat James E Wllohend Chas E Willard Charles A Wlllwiu 1* D Willlslon A L Wlddey William II Winn E t Will eta Kami Wlhejohn Wilson Alfred Wilson John A Wilcox (laliriel C Wilson James A Wilson Tbomaa 0 Wllnrahani S Wilson Rola rt W hit more John A Wise Charles Winer Edward Whittlesey H<nrr Watson Alexander Wilkl Watklns J Osmcr Wilson Charles Waugh Josenh Waterman Henry Watklns Geo Whitman John W Whllman Capt S Wlnslow John F Wright A Whitman Wlawell Edward Wicks Cai.t E V Whiteside W Wlhroer J K Wltlierell S A Williamson KH ACoWlllhack Capt ? Wilson Henry McWisongJj Lean WhltebouseA Pleree WilleyDM Whitman Thos 3 Wll Hams William U Whlttor W E Wilcox K A Co Wood Henry Wlllson Edward A Wood David Wood William Wold Daniel Welsh William WeliaLoydW Wells Roger D Wulc h Robert Webb A Bolls Wells Wm A Wheelock c M W heeler Charle"? Weedham Oapt II Welby tjcorgs J Wells Joseph L Wheipley fiaml M Welch Henry Welch Capt Mark Webber James M Welden A Yew Jehn Vale Linns Jr Yale Linus Young Jacob Van Peak R Zeordley W W Wllmore William Wields Patrick Wilbur J II Wilder William H Wills M Wright A Co Wilson A J Wlllson Mr fllliamsC lllianiH H 2 Williams Daniel T WoodruiFC Williams Lemuel Wolfe M Williams Capt Fred-Wolf John Woodbridge c L Wood CbsrP. a w old Hurry Wood L Woodward Ocnr?S Woods Samuel Wonses George Woodbury A Harris Work llenry Worthencloo G W erlck Williams W P Williams John Williams Wm Williams D Y Young Joshua D Young F E Young Charles W V B WooUey John L Wortendyke C A Woodbury E II Wyman Henry T Wyolh John Yon ng Daniel Voung 11 C Young Win Young Frederick Zelgler Geo W f)ev?nty&nt Regiment N Y 8 M. r ??>? n.r ire* Co ?- Bowers J W, Co F Sa ho - Wade Rolen H, Co G Morrison John P, Co? Dcavery Thom&s Co 0 Smith Wm M-2. Co A Butler Joseph 11 Co G " '' Duncan Cnselmlna, Co G Brant Charles, Co C Bacon Joseph J. 0 k Boullon John H, Co it KaudsTHH, Co P Sayer 0 H, Co 1 Align II E, Co G Draper John W. Co H, Eirel sior brigade, Second reg't Ships' Cr?w?' Letters. Asplet Felix, Cnpt brig Mary K' lley Andrew, slilp Bolopl Anil . . _ AndcrFon LouIr, nftrk lao Brown Charles, bark lno Fe terser Nifk, bark Iuo_ Lundlgan John, Captain ship Mont Blanc Blackburn Nolde, Le Roy Mcbidas, hi; Ariadns Loud Charles A, ahipEuatern Qneen Luhra D, ship Zephyr Lertne John, shlji I'lgnr Mariner Geo W, brig Mary C Mariner Rogers William, brig Mary C Bowler nsnry. ship Boyne Mariner HsjinanWm H'y, slilo Bojns Master* Samuel, Captain btlg Bartlelt Wm.CaptliariOr Allen Wlllialtti 11- Ship Star .MUson John, s< hr tt "?resi he kbum Noble, oni k K1 dov? re?i :inp. Conwell Henry, bark Klsgn dove Wlliningvui Mason Captain, ship Lincoln Merry man A H, Csiila.n ship Keiiiuekiaii Matthews Joshua H, ship Battler Merrill Edward, ship W 8 .CVtisob Wrlgiit'OeoF, bark fVusoo B:u uet Thoa, ship Warbler Elliott John, ship Wartler Barilay Robert, shit) Bish"pJohn,Oa|itslIlpwLI bby Gre^'ii Jobn, ship W Llbby _ . , ? , ? . -- - Boden Thomas O, brig Vest* Lindsay BrowniiigHenrv, brig Hudson Moritney \\ m, ship Samoset Brown Ben J, ship iffrryBlulT Murphy Ml< huel, balk Morn Oliver Edw at, first male ahip IngStar Harry Blufl Musaus Capt Chas F, bark Brown Wm, Ship Inspector NorwegUn-2 Buckley Capt bark Harmnn Maoaunuld John C, bark Har Baker lloras, Capt bark AlUla rtet Spalding Chase, Capt ship Benj Adams Mar Donald Peter, ship Sar Oole Richard, ship J A Cole illnbs Cralge.)?linB,shlp D< v%/ishi? Mm all Chlpman Thos D, Capt bark Harriet Canli Baker Wm Thos, mnte bark Harriet Catin _ He d Chas, hnrK Harn<H Csnn Chase Geo W, ship (ile.irior Cook William H, ship Grown Points? 15 Cawse / Geo, bark Garland K"llyRl?:trd,Captliark Garland Oliver tlrawiord Geo, blilj) Leona " " Cowan John, bark Cereal CampliellThos,bark SaraUKey Davey Thos bark Sarah Kav Davis David, carpenter bark Parnassus William, Cnpt bark Frlneess Clotilde? 2 Me,rl?i rt James, bark Princess Clotilde Ma< k. llerDuncun, boi'k Eliza Young Mluol Is , sh i p Queos of the West Nb huUon Alex, Capt bark Nelson Birlctt W, ship Houghton Perry Jscob, brig Mary Ijidd Brooks Jeremiah, brig Mary Lai Id Russell Henry, mates ship Black Hawk Kepi i, James, bark Parnsssna Randall Joseph, ship Yorlck CIs ? k John, hark Psrnassns Waiu- AVphetis V, ship i'orli k Culien Michael, brig KlocUt Zuershajier Julius, shlp&'orlck Osmotherly Jos, bni{ F orlst iten, Capt Anna Kusaeil, Caol bria Ella ship brig Vaughan !? E,brig Florist Ku?*i:il, Cajit bn? Ella Emory G T, Capt ship Ja-ik Slanwood Amassu O, Frost Twlibflit EneHrjiistiirnsF, MilpThereoe Strong, Capt bark Ror.e Frenali Geo H, brig-^tAdsme berviw Geo V\ iihiiin, Fori 'l'haddeus, bark <;ur- Bermuda? 2 lotla? 2 fc'avall, C pi bark Trlest? t! F'uller l.athan W, ship John tlcjin II A' Cottle Sehinids Mile 'arren, ship W T i^sjt/jn. sMp John Cot'.le Sk'l :jn, Call I rh; Regina Gilmorc i'anlel, GovL?aiij!don Bti'aker S, Cipt birk Percy (Jeeves W, Hay ties 4Bp>nney John, i>apt scboonar Glitsslioff Kuh, sidj' Empress Argonaut .Griilinht lliulin, slup Ger- Thuuijiwn Joshua, Capt sU;j mania Regulns? 2 F. ibekerjoit?, ihlpOermsnia Terrj Wm M.Capt brig Engl*; Fernanda Jctin, hsrk Texas Uolinr Guorg", sh p Prluoe liuidloy G 'I , bnrk >l..ry Anu Al ien y'l)aiit< bark Mary Ann Thorrticon Cbarlon, bark Ad Jh.qS'by John, l?rk MarvAnu nitird O'Lviry TluniU y, bark Mary Daniels B, 1st mate barkAd Bilral W sh i ? Er:in G, btig Pedro Ai? II ???? (? R, .-hip M'trlmiic Uarley Diwiie.l. lis g Misdiief ft'-iiry, brigJIIschlef ? 2 {J obbs Lemuel, l'i?> t bk L iilon j . aier hk n B, hk i'liton fti iiy loU i, > irst Mate bk on -Moute/u Kiivy I/i'tters. Bmklioldt/ Wi'isAct'gHasier PlnckeeyDr Niniin / in -hes i i ilzo W i Sj. (rt/ ite K.i'i. rr,s7.oo Wn !,' Ji HS<-, 2d ni ale bark Montezuma Nun Vati. ias.ltt mate bark Col, T > ll'clil K .i W ing-i st. r L ii ll'| OiA ' r? ? el Liei rldan Di'iil tale . Dr le Dr iJci.n ' A *my Iii'tirri. use Jr o H, 81 N V ?)/ *l.e-i:sU Colllo' C.,,.. I! A ??. wr.id on II. ? ?li i i t II A fr , ii .0 t '?.ii k y I. ' n pi i.V-U i;.,'> Mjiint Wnt, Cnpt Dili inty Hi Ih'jS ? i : I nde. , In! y linTy id Edmupd, lM'i V Fk ik'Vi. ftnliuu an-! N|miii*?> f.iMvry* 1? VI uc .1 --H< :! nnc t h irlea 1 ij' JO-la, r- c *nt'(! Henri- J ?tea I. K It ? Mm riu Tcr^a II Cai o ::o -i Jon iii* i) ; f -?fl? me .U -Htlair* I &i? 1 foil ?! n ' Ml? Jaeot Til JW -Lin tint r l**i rn eph ?nicrleuv Ha'ta nr4 12? ('ant a lira iilomeuu (' i ll ! j4? |0 It ~|?.? Held U L .-t I ?mfi nt A I ; ? j?i )ama ? he Loi.ia 17 J>e.i ? II s 1?H hhlle. O abord do lg l)t|. lone r.K? 1> | a\ lllon A C 21? l ov. t i Marl . 21? IV ?to/.ia.h..?ii 22?l'Viilnl Au<;u*!.? . :t~ca lit'1!)* >i ' l!*iicelona) 24 t i iKst' r LouU 2ft? (ilreaud 1* 2 . (??? di era r Maurice 27? (Until \ iTontliu) 2< ? (Jnmlui do.' luCBpIN I olo-d 6/? Vllallon^.i Don J una 19? delink h Frnnoeaco di 81 mon 31 inrellaiitovia H(> f cvy Fi rnm J 3,' - -I lln iViky ? 3H? Mono! ? ;vj ? M rn?:? i E (AnaMlo) 4<\ ? >1 ,fle I A 41? M, hIIi i? Don Crtaiuto 42 Mou Lot o ( ! 4\ Ney ?? \uiodeo 44? 1'ajil L.mru 45? l'a? ittin - 4/? ? l'eturd Felix 47 I'le jot Lo ln>tltitt#nr 4S? Sauvelet ji mr Cuartn tLk) 4'.? ? Si Iiolr A died fit*? tfUomon .Jii'Ob, nid rfe be tifuxo 51-SaUl. n. a Made 5i ? Sou rtii (i i v.i ii til 51 -H i |ki Ich llm Lino 54 ? r attain II 65? Truchy Krneat 5(1 ? Tain rod! Hnulno American Gold Pen C< A oerle . njoui nal of Mi'diclno Cent ..i I Hoard lorCommeiulal Ho! iff Cheuamo Lake Boat L lie Fam ly Trenairer Kr. t ht Am-i.thitllcMlumlHR I ml Rubber M U Co LiihogrHi hicotllce,31Naaaau *t Ma Metropolitan Waahlng <?!? in ? Co N Y Weekly Caucasian Plc-iiU S vtn Co l'beulx ( >1 and Candle Oe I'iUton C'Wii Co*a A. cut 1'i ovld in> Mnfl oT I* h k#*ia Ulrner Spring Bed (Jo ? 2 Weekly i'lcayune WILLIAM B. TAYLOR, J'oatmastcr. HOUSES, KOOII^. <*CM TO LKT. A HOUSE TO LET? IN JERSEY CITY, IN WHOLE OH part; has all the modern iinpro\ cuiciiIh; will Iw li t cheat) ; within two tuiuutea' wa>k of the terry. No. lltf Washington ateeet, near Wayue. Inquire next door. A FAMILY, DESIIUNO A SECOND FIX) OB, WITH ev?ry convenience and ail the comfort* of a hwmc, in a Urxt clitsa house, and very dealrahh* location, n?.,r (Jru<? rhim h, am hear ol auch a one by addrea?lug HoiLuun, box 1,233 Foul efflca. A FAMILY, CONfilSTI NO OK A UENTLI MAN AND J\ wife.occiipylnga lirxt ela^s hmiae, near Filth uvenue ll??tel, would like to rent p u t to a am/ill family, without chil hen, with priv l? i;e of kit* hen, or Hootna to aln^le gentiemen. Call at 72 K iht Tw< i.ty-thiid at reel, a few dooia flora Fourth avenue. Aiao, a high baneinent Oflice. A (JEM OF A HOUSE TO LET? FULLY F? RMSIIE') A in hiding linen, silver and china. Furniture all new, a ui selected with ? special taste : in tho most desirable pari of Fourteenth strei t. Apply to \VM. H. GUL1CJ&, 02 East Fourteenth street. A PA HTM K NTS TO LET-IN A NEW FIRST CLASS ux. tenant house, No. 12X K.vington street; Hilts oi live rooms, containing gas and Croton water. Apply toT. uR.VYES, Agent, on the premises. AC1IKAI' RENT.? A FURNISHED ROOM AT 10 shillings per week, suitable for a mini and wife, and a furnished Hedroom al lis. a week. Apply at 170 Klin street, between Broome and Grand, tear. Relireute :o pared. A SECOND FLOOR AND A FRONT BASEMENT, IN house 22* 1 West Fortieth utreet, to let, to a small family. Rent very low. ltotiKe has all tlw modern improvements. Inquire on the premises lor thi ee days, from tt to 11 A. M. ami from 4 to 0 IV M. Bakery, no so Baxter street to let-has every convenient e lor carrying on the business. The uresent tenant's thiee years' lease terniin 'ting on the 1st of November next. Appiy as per bill, or t?? tiie owner, ltti East Nineteenth street. li!lTRN!SI!F.D HOUSE TO LKT? A THREE STORY I? brick House, with basement, containing gas, water, ?te., at Newark, New .Jersey; would bo let l urniahed or unfur nished, or woild sell the furniture. It is eligibly situated, within eight minutes* walk of the depot. Apply to TIIEO. EVANS, No. 0 Liberty place, New York. TjU'RNISHKD HOUSE TO LET.? TO IJST, A HIGIl J; stooii, elegautiy furnished House, for six or twelve mouths, to a private family only, al $1-5 per month, located in Fourteenth street, near Eighth avenue. Inmirc of UO M?K MoRUAN, No. 3 Fine street. IilURKISHED HOUSE TO LKT? TO A SMALL FAMILY Of adults, and a portion ol the rent will be taken in board if agreeable; the house is brown stone, three story and base ment. Apply at 78 West Thirty-first street. R?*iu moderate. IIURftlSHED HOUSE TO LET? HANDSOMELY FUR uished, and well situated in Seeond avenue, near Ninth street. For terms apply at 99 John street. 1J1URNISI1ED HOUSE TO LET.? A FIRST RATE, WELL T furnished three story House in Ni'.ith street, near Fifth avenue, to let, to a private lamily only. For terms, Ac., apply to FEET Jt THOMAS, 820 Broadway, from 10 till 2 o'clock. ST. JOHN S PARK.? TO LET, THE TWO MODERN four story Dwellings No*. 126 and 127 Hudson street, lo cation very desirable For a hotel or boarding house. Would be let aepa* ately if desired. Apply to James PRICE, No. 200 Hudson sired, or It. C RATIliiuNE, N ?. tflW.iil street. SJTATEN ISLAND.? TO LET OR LEASE, NEAR FORT J Richmond, a Farm House, m arly new, and about four ai res of land. Tli<? house contains ten room* and a pump in the kitchen; rent $160per annum to a good tenant: or will let the bouse, principally furnUhed, and one acre of garden ground, up to May 1, for $10 per month. Inouire of Mr. KELLY, 20 Cedar -street. QTEAM POWER.? TO LEASE, ROOMS IN HOWARD S O Buildings, 42, 44, 44>. 4H and MJGiceuo street; lighted oil all sidea, Steam hoist, and overjr convenience; Insurance 1 percent. Apply on the premises. TO LET.? DWELLINGS? NOS. 0 AND 29 ST. MARK'S place and 49 Franklin street; furnished? No*. 9 Lafay ette place and 74 University place; Warehouses? 14 Broad street, 12. 14 and 10 New street and 111 Gr? ? n vl- h street: Stores? Nos. 34 Warren street, corner of Church, and 1S9 Washington street; Lofts? 24 Cortland street. 39 and It>4 Greenwich street and 228 Pearl street; Upper Floors of t'?9t> Broadway, corner of Fourth street, and rear on Lafayette nlacc, ea?:h 137 by 45; Ofllccs In No. 68 and 70 Wall street, ft N? w street and .i Bowling Gieen; Yap's and Lots ? Nos. ? Marketfield, West, and 5 2 51, f?> and 5S Washington strict. Apply to JAMES citl 1KSHANK, 66 Broadway. TO LET-TO A SMALL RESPECTABLE FAMILY, THE Seco'nd Floor in bouse 1.H4 Thompson street, consisting of four Rooms, with closets, wardrobes, Ac. The house has been newly paint'- i, with gas and water through. To a good tenant will be let low. Inquire on the premises. rno LET ?SECOND FLOOR OF BRICK HOUSE M) .VP, X Eld ridge street; rent $*0 till the 1st of May neat. Can bo Keen from 2 to 6 o'clock P. M. mo LET? NO. 15 WASHINGTON PLACE, SECOND J. bio k from Broadway. House in good repair; rent low to a private family. mo LET-TWO OH THREE ROOMS ABOVE TIIE A store WW Hrondvvnv; fjr*t rate location for bunineits pur pose*. Also one or two furnished Koouih, Jii a pleasant neigh oorhood. Inquire in the store 800 Broariwoy. IIO LET? TIIE THREE STORY HOUSE NO. 142 EAST . Twenty-seventh street. It constats of all tin- modern im provements. The house will be let In part 11 desirable, to a K<>od tenaut, cheap. Inquire at 136 Ea*-:t Thirty-fifth street. mo LET-ON UNI' HI' ALLY FAVORABLE TEUMS, THE 1 two very desirable Houses 355 and 2S9 West Twenty-' hifd street; also, 14S West Twenty-fourth street, in c? inpiete re pair. Apply to 1*. HARMONY'S NEPHEWS A CO.. HI (Jreenwicii street, or A. LEAMAN, 217 West Twenty-tbil d street. T O LET? TIIE HANDSOMELY FINISHED HOUSE, 343 W?lt Tblrty-ftl t h street, wl h si! the modern Improve ments. It will be li t very low I ri m now to May 1, to u good lei. ant. Inquire at 337 West Thirty lilili street. TO LET? TURN I8HBD, N0.1W BROADWAY, CONT.MN iitg over fifty rooms, well suited for a large boarding hoiiK or hotel. Will be rented at a irrn.it bargain on early applieation to JOHN MJQYD A 8QN8, 15 Nassau street. rpo LET-THK LOWER PART OP THE MODERN. X three story brick bouse, No. 200 West Twenty -seventh" street, between Blghtb and Ninth avenues: In complete re pair; rent low to u good tenant. Apply on the premises, TO LET-THE LOWER PART OK MODERN HOUSE No. 128 First avenue, consisting of Parlors, Extension ami large Dining K<.o>n, front and bai It Basements, Bedroom, bath, A<\, i r as much ot the same as may be required. Also, part of 33 Bayard street, and Apartments In No. 209 Mercer street. Inquire of I). O CONOR, 42 Went Seven tenth street. TO LET? FROM NOW UNTIL MAY 1, TIIE Til RE B story lull * Dwelling, 3C4 Ninth avenue, between Thlny ?i cond and Thirty third strci Is; is in line order, having been newly painted throughout; a:l the modern inipro\eiu'-uin. To a" good tenant rent very low Apply at 221 and 22J '.Vest Twenty-sixth street. TO LET-A HEAL'TIKL'L COTTAGE HOUSE, IN Twenty-fourth street, suitable for a small family ; will lie rented low until the 1st of May, to a res|?:i table pai ty : all modern convenience* in the house; aclgiiborhood genteel. Carpets, Gas fixtures and part of the Furniture for sale, II desired. Apply ?l 3JG West Twenty-fourth suett. or address box 2,436 l'ost office. TO LET? SECOND FLOOR, WITH TWO ROOMS IN the attic, of bouse 'J" B.mlc street; water and gas. pos session given immediately to a small respectable lamily. TO LET-TO GENTLEMEN OR TO A SMALL FAMILY, two or |?rtet two Floors, furn>sh>-d very handsomely and cemfortably, wf.h convenience for cooking. Refurenoe 4 required. Inquire at Ii23 Fourth street. TO LET- AT WEST IIOBOKEN, A NEAT AND WE LL situated House, having suitable accommodations for' 4 re. speetaUe family. Apply to WILLIAM S1NCLAIUE, Fail sade avenue. TO LET ? TIIE THREE RTORY BRICK HOUSE. NT). 14 Lact Nineteenth street. Part of the Furultma. fur sale if desir- 1. Apply ktts een 11 a. M. ui 3 P. M. TO IXT-A TWO STORY AKI) ATTIC BRICK HOUSE, In Hammond street, one door from Fourth street. To a desirable tenant root low. Inquire of Dr. UALL, 34 Charl ton street. TO LET? THE FOUR 8TORY BfitOWN STONE HOUSE 232 West Thirty-He. ond street; .runt $700. Also 240 and 2.W Wc-,1 Thirteenth street, at J150 AISiM-ver.il pirn o'' Houses at low rent*. Apply to ROBERT UtiUEK, Jr., 152 West Thirty-fourth street. I'O LEX-Ar NO. 10 ELEVENTH STREET, Co K doors west of Broedwuv, three lery luiWy luminhed Rooms on the sivuud Hour, with or wi'-houi Board. Also a Basement sottaldA for a piiybicinn. TO LET-TI1E BUN -TORY HOUSE NO. 02 THIRTY second street, between Lexington and Third avenues, suitable lor a uenteeJ family ; has alt conveniences. Rent low to May 1- $200. Inquire on the premises from 10 till 4 clock, or of it. Rr&iELL, 127 West Twenty-fifth street. TO LET? PART OP THE HOUSE NO. 129 MACDOUOAL street, curnerof Aailty.eomprMng two lar e Parlors, two Sleeping Roo.os and Kit' b"n. Rcfcrcn ft required. fit. LET- ON UNUSUALLY FAVORABLE TERMS, J the Houses 257 ttnu SSI West Twenty-third street; also IM Vest Twenty-fourth street. I" ???inplete r. pur. Apply to P. IIARMoNY H NEPHEWS * CO., No Hi ^ street rA LEAMAN, 217 Went Twenty-third str mo I i f- 1'AllT OF A GENTEEL HOUSE, TO A SM ALL I fat'nly or fiirnis ? i, wlii B->aid. Apple .it 1M W, m Fottv tli:r.t street, l e v. en llr adway and Li?..th <t.i.;r. Pnexccpiieaable referem** required. ffto LET? THE UPPER PART OF HOUSE 150 CANAL J s:reet. wit# Bssetnen: for soma ti^ it bu>;aeti. A; ; y on jhe preir.is s ,,,'j /,ET? THE .-f'OND FLOOR, CONSISTING OF TWO J tare ? 1 e . ,..ins, and basement 0: hou e [.(j E -st T 1 1 i 1 ? i ? 1 1? ? te , nfl.ir i-xliigton avenue; lUi| i v. iter ilir.lv iheu1 rent to the 1st of May $100. In t :.re at oi Las i T wrwt/" 'KhU. air^yw imr Leimgwu avenue. HOI Hi:*. liOOMS, Sir.. TO LKT. mo LET I t ilNi -Hi;!). IN TWENTY'FIRST STREET 1 n ar Filth av -m.e, a Parlor and one or two Bi'dro nif, with lar ,? pa n t i. .?u. I i?, uii im m, on se. ond floor; will l>a l-i to gentlemen or a ?utaH family, with privilege 1" kitchen if required. HYr address apply at the Madl^m square Pust rpo LUT-sroiti:, hack boom and < r: r .i. a r, suita J bletnra ? , ry u?pi, r, oi ? laj;? r i?? ? i - on, in the new llliil lli.-i No. -S ) 1 liibl Fourteenth slltTt 1 I'tWi ? u (iV rllll' B A tini H. A r.uei ...m ??? Rent icrv low m a iv*|H?nsibl? ten ant. Alt"' A j .<i Kn? its in tin* io . fern oili i- m .n i, t house? 1S1 ami 1H3 Ivi i i'w nty-f? urih : i . 1 , f, .?? ;i . ; <,i Fi,?t ave inn'. Alb". N?is*. 127, l2Uand 131 KmkI I* ? i ? ,,i-.i t* re< t, mar Third avenue. 1 > ? ? i y convenient , I'm* >n, water CloSCtS, A .. ?t u. Ills !() 'ill M'? ? '1 II il ,? , The Htw.vo * .11 ??.i it tho*e win' de-dr ? io live in a i ? ? pc< ? ,M.?, quiet way, in very 1? nv nils Also, the h iloou, corn i ? Twenty-fourth m reel ufld Fim avenue, suitable lor uu ? r or lapr beer hi loon. A good i-htiiKO to Invest a small i .iUtl. K?nt very low. Th" abov ?? promts* s ? an be exam in* at any time. Ap ply t?. J. II. SUYDAM, W7 Second avenue, i th e hours be tween 7 anil '.l A. M. or I'. M. rpo li.t-a desii;able three story buicr X Dwell. ng House, No. M4 We a Twelnh Mr et, between Kit t h an i Sixth avenues, with all ?? modi rn i . , iovements. For teria>, Ai-., i n ? | ? 1 1 af No. bU West T.\o?lth street, or at 217 Fulton street, up stairs. mo LET? THE FRONT PART OF SECOND I 'LOOK OP 1 207 Y. ? <t Tnirty-lourth street, thn ?? !'? "ins, lar;;e Pan In unl v\ater, (u u limiN'H tsmllv. li *0. trmt part of th.-timt l ooro; ff>; back par'. $4; I -? k part of fourth Hour oi ifti, $1 CO. Apply at ?.? toe ing s?T<'? t. ^ rpo LET.- THE STORE AN1> DWELLING, NO. 243 X llr? ..me street. Al o, 111 A S ore* ami llnement Bake* ri w, N ? Hi' K.?l>j. ? r ? t, No. Klvln^tou ?- ? t and hinall Son- in L Milow, llr loin.' aiol Kl . inglon ? : i - is. Inimical aiMJUruial ; in rt, or of JOHN V) ML, No. lUl Tut m et. rpo li:t two ithnisiimm koojjs, on skconij itiai lu U, in aii ? >. I'll 'lit lig ation. itMMleraie. Ai l ly a; I ^ Kant lVntli rpo IJ-.i'. bToKK 777 SIXTH AV ENl'K, 1*0*18, LOW, TO X u i tenant. Apply .a luy iVutrl mn mo LI r? TUB Vi HOI E OR I PPBR PART 09 A X. t wo Ktory t'oitWK'S No Downing no ne?r Y a rick; Blao thi* I pper Part ol th?? iottii^o aiijvun.n . Apply at 2tHi Van k street, near of Illusion mo LET? FOR II %LF I'HH'E, 152 EAST I IIIKTV THIRD 1. ? li'tM* t, hi ne from witn mo<U ru iur-rovo?!!. nu A , ply on the iu'eioirt s. A'k.i H.i.i* inent of 4tJ2 l-N .. avenu- . Ap^ ply on the j-rwinlM* i. Al^i Ai niimenu? on Li^hth aveuue. Apply at Ho.; or 44li Elgiith avenue. rpo LET? ELEO AN TLY FI'UNISIIED RO IMS, WITH X llmt ? lass H??ar(l, to two or tine ? pi* am'tt anil .igrreahli* Hin^le (jenti* m-n ile?lriu?; s n ri< r uiuoniu ? ions A' o a librar\ It.u.ru, fnriil?iUsd, lor a ;-!)> ?: lan. Apply at II Lasl Twenty third ?tn et. rpo LET, FOR SALE uH EXCIIANOE THE VERY I>E X siriible four story mown ntone . rom Uui ae, 22U Wesl Thirty. fourth strrei fctreet 100 feet widf, Belgian (Nivenu nt, A? . Apply on the preiu sen, or as p r bill*lteut l??w ou leano. npo LET? A HBA.T COTTAGE CONTAIN INO 8BVBN X Roonm, KitUate>d In H udson t'ity, witiiln uilnut? Hol lloboL? u ieny. Terms tnoJerate. Apply to J. MdCjUJLLEN, 82 Warren street. 110 LB1 vt an EXTREXBLY LOW RATE, tSBOOND . or ih r i tloor of a modern lioitM*, eunni-'iliig of live Kooiih, with ? very eonvenleuoe. and pririU^e of ? a-h liouoo. Inquire .it i>'J Kant Twenty-eighth btreet, lrom 1 - to 3. fpo LET? HOUSES ami PARIS OH HOUSES, SUIT X. able tor lar^e or small families. Pailie*. wialitng to rent will nave time and money by ailiiiiK. LatuUorcls wattLing reliable teuauta should nend lint of vaeaiviea and terms. A. 0. JONES A OtK, &*> Broadway. rpo lkt TWO L0W8B PABT8 Of HOI SBS, 101 AND X 126 Eaat Twenty-eiithlh atraet, with M parate entrane s and yaid; gas fixtures, ('mum water; In very nice order and ut low n-nt. Ai o tivo Rooms at iiMi Twenty-einlith street; other place* $."> to ?10. J. it- WILCOX, S43 Ft urtn avenue. rpo let -Tin; second floor of house lao west X Thirty- uiitiu street, coutaiuiiiK live ro< his, with needful con vein* ,'-cs; the reniaindor ueeupied by one small family; will be 1' "iily to an American lamily of grown persons. Apply on he premises. T O LET, TO LET, TO LET? AT PANIC KATLH. _ several Uousea, parts of Jlotibes und Apartments in ^ooJ neighborhoods; als<? several finely located I* arms lor sale anil extTian^ed for city property ; Houses and laiis for sale ami exehaii^ed lor country property: all of wU It bis olTere I at reduced urlecs in eouse<iuene? of the war. Inquire of PIN DAK ?% BI8UOP, Real Khtat" Aleuts, 328 Niuin avenue, be tween Thirtieth and Thirty-first streets. rpo LKT IN Yokkvi LLB -A THRBB STOBT AND X basement brick House, with all the modern improve, mcnts, ens lixtures, hot and cold water iiaths, range and tubs, will be H t to 1st of Maiy next to a #ood ten ant at their own priie. I nq a I i*o on the premises, Elghty-seooud street, be tween See?md and Third avenm-s. rpo RENT? A FURNISHED Ilol HE ~ IN SOUTH X Brooklyn, till Mav I; terms moderate; house im pleasantlf located In" a good neighborhood. Inquire at 45 i>ey street 1IU November I. !,* jt in TO $i:r' Tu 2515b por one toTtvb n ?Plu severul Houses, verandah lront . and Lot - oi llfty-second street, and Tenth and El-venth av?nue> .Vent $40 to $176 per annum. Inquire of tiKNEKAL ST I ^K.EW or his agent, Fifty-third street, no ?r Eleventh avenu ' FINANCIAL. APPROVED AM) CERTIFIED BILLS FOR iitiil equipment furnished tli" VV*r and f merits, cashed by JOHN B. Ml' UK AY, Arn Banker, 39 Nassau street, opposite the Post ofl OFFICE MEW YOUK FLOATING DRY pany. O -tober 22, 1861 ? -Th* I'r? sidei have ibis" day declared a dividend of 1 4 ? l?" blc on and alter the 1st day of November r H. V. M S10.000 M WllITTIi.MORE, 91 Maiden laur. fOVfUVM r.oCK 1 EX ?}"?$ ? iu i Cfc* V- i' * J. 80S, AS!> i^'TJCu ^ Iperly. >?! ly J -(IE, M VV. LOAN OFFI' AT 111 GRAND STREET, Till Rr< indw.iy ? M<'nty a!\ uikim! Jewelry, Plate* Dry Goods and | ? d'*s rJpiimi, or iKjught and sold, ? audi .nei r and broker. AT N VSSAtT STREET.? A Broker, makes liberal adva Jew el.y, .t ,or buy* them at i 6?i Na. sail mri et, room No. 2, \ tial. ;es. ;EK DOOK^WElS on I Mam tmoi 1 i ? j*? *y of i ?yJOKK*'il A JACM HONFG*iKM, f>! A M IC?*S " i DtaUi -if, VV .it ill V;i(Ue, I h ftVA** ? |> Stall*. U.l-'i .' ?H colli AT 77 BLEECIiEIt ST I ndvamed to nny amou ry, piaiu s. scaurs, dry K' tlckcts bought. H. NEWT' AT J. II. BAKRINGJ IS.? Tbia old establ hiiiiim, or buy# (or cash, M Pearls, Wa'elu *, l'late, < way, room IS, up Ntalrs. / 1 A S 1 1 PAID FOIi DI \J made on Diamond Otllee hour* only Irom questionable r Ye I) 11. W. I'LL IAMONDfl BOlIi 6 Maiden lane. CUT? MOSEY LIBERJ *LL? at on diamond*, watches, J JWel <*!*, A . N. B. ? Pawubrt km**' JN, 77 U le* rker turret, up *4 i hrf , JL'M, 212 BROADWAY, Hi) OAf Mbed ollew advance* the U-ir/no t err Lundh*. Diamonds, set orjhriset ; '#di cmi Instruments, Ac. 212 Broad. _ JMoS DS._I.IB Kit AX, A DVANCE3 ^7',' liy lul t I?ir *?le. Money |0 1 ,;ln ?<Jil 1UA. M. and i t'u A Q CEDAR ST1 *fcO Mimi-y advui tnondn, je /. elry an chhIi anu tbe high* tial. 1 ?MB, diamond brok??r, '<12 Broadway. IHl" FOR OAS II I1Y D. ISltUHL, SO. "wabmsmed ofhob. in -l,n.a to hi 1 1 f , <ii wutetieM, <ii*4* Jl'nrVee r2V5"n lL',p|,',,*rt'V' or lx>'*?ht for I a < ?< ? ilc u BiialripwH Ktrlctiy w nliden JACOBS, Branch <-fll - , 4(/7 Broadway STKAMIIOA I S. ' tlOU It. ?STEAM Kit OKOItUE LAW ;! ay street pie.r every day, S ? u? I t v? excci?ted, ?r 1'erth Amboy, making the Inierinediate j nunc, leavea F?*rUi Am boy at 7.45 A. M. .T FOR BALE? THE STEAMBOAT EMILY, Air;: as a pa?t>cnger boat on ihi iiarlcm river. ofli< et Harleiu. j hONQ IBLAMO LEAVES JAMBS SLIP Jay, bundayH exrepted, at 2;45 i'. M., for North jg t.ie intermediate landings. lU'tnrnin^, leave! a4 5..'10 A. M. Faro froukUleu ( <M e, 20eents; fr 'ir? k ami bands Point, 10 eent,?. Freight from Gleu ds Point and Gn . i Neck at half the, usual rates. fER THOMAS P. WAY LEAVES PIER 90 NORTH loot of 1> y utn et, uc 10^ A M. and 4 o'clock P. rN'-wark, farel3cent?. and Bergen Point, fare 10 On Sunday, Oct. 27, and every day. S1 I10ARI AHD TOBACCO. JAH.S VERY CHEAP.? HIE ASSI<?N HE, AT NO. 17 Iroadway, must clone out the .-.t ???'.; some deRir.'. lo ads of Havana, domestic and Oenuan sc{ at ^ still unsold, rchashcra would do well to examine stx*k and prices. ASTROLGUV. A BONA KIDK A6TBOLOOI8T.- U AD AXE WILBOM tells the object of your visit, g-vis magic charms ar.d good luck for life free of charge; tells ull the events of life, urefccntaud future. Consultations on busfne. s, mairiagesand f eotirUhlpp, travelling, ,tc. Tliis in tho most wonderful aa irologlst of the age. Give her a call, you \ . i ! i not regret It. No. 1*9 Allen str?'et, near Stanton, over the bakery. Please pull the bell sml walk right up stairs. Charge, lor Ladies and gentlemen. ftO cents. Astrology? madame iiyer, late oFase eiohtii avenue, h.-is returned from the roMi try and taken up her residence at No. 119 Seventh aventi", second tloor. Sl.o continues to tell past, present and lutui e event**. M adame Myer con?er? * in EnglUb, French oad Ucrn.ua, and give? wwimIm for bar ?rt. ASTitMi.oiiv ? pituKKssoit wii.^ox, mi-: bratol A.troloKcr, may b? con^uU mi thp pn*t, pic sent and Iniuro -vi-nls of life, at 85 Eldri-Ki- 'Ireei, oil: door above Ura : I. tVe 5<) ccnH. Tlrao of Llrtii require '. Al tendance trom lu A. M. to 8 V. M. A ' IjAinVOYA.KT WHO IIAS NO KQ I ' A f..? LADl'E't it !",e f ' ,r,">Wo or iinlortiiiiatc, can consult liet w ith th- strictest confidence. She warrants to cure the ntosl aggravated cases of rheumatism In a few days. If you w!*?h to obtain cor ct In formation on a!i events, call and see Mrs. MILTON. No. 1M Waverley I'lac, corner West Tenth street, from 9 o'clock A. M. until 8 P. >1. ABTONi S I f r N i J -MADAME M-rv. \V, SEVEN ? II daughter, ha* a gift **f foresight; tells how soon and often you will marry, and all you wish to know, even your very thoughts, or no pay; lucky charms free; her equal ia not to be fouud; her magic image in now in full operation* 184 Ludlow n ? ? t, below Houston. Prue 2.* cents. Gentle* men not admitted. /10UA a. seaman, iNDEi'Eviirvr c: m::v .vant VJ Medical and business consultations day an I evening. The scleiwe she unfolds so satisfactory to all it is unneces j ssrn to give illustration of the astounding results, but con* ? tin'ie8al230 Division street. mHB GREATEST WONDER IN THE WORLD is TUB X young an-l accomplished Madame BYRON, from Paris, who can be consult? c! with the sir - test confidence on all affairs of life, embracing love, courtship, b .sines* and sick ness; restores drunken and unfaithful husbands, ha* a se cret to make > 1 beloved by your heart's ideal, and brines together those !< n ? separated. La lies 'lb cnts. i -'ntlemen 50 oenu. Residence No. 9o Third avenue, above Vwc f.h street A C dULLIVAN tsTRKE T NEaR BROOME -MRS II. '.to ROEaEK .? uimw ej< I .e .hj jalv lady i? th: . city w1-.: .'?ith.'-i.., r--'"? -.'Jrxai.jo ? .n.-ert?lng la* ti n Jair- .y, .liec; i-er.i. jvf, i- .nti p, marriage, h 'l.'.h ?*??? th ?nl .? tS# J:, r cen- a v'ljan theijenulno Roman tod AriS'.c i?::?anr.i r-.r jvs. K'l ;i'*, ?nJ a.l bit ?.?,.*?? klAlr. *r.t ?r? ; for it s. Remember h?r r.-IJer. ? tJS.r irna.treet. n.'jr Bro Miir. 1/1- B.UVKRV NEAP. '? STREET -MADAMB lt>?) wi;, ?ii .y^ni and fitted .-i-inlsh lady ; un V I I . . ' tv. loi-e. III.IIM . .i n-iit tri'li.li, ?k " s. m i ? ? med . . for all disease., te.l? lucky OitniLieri, property lo.t or ti^.cu, 4c,

Other newspapers of the same day