Newspaper of The New York Herald, February 22, 1862, Page 6

Newspaper of The New York Herald dated February 22, 1862 Page 6
Text content (automatically generated)

0 LIST OF LET7EB3 tesuuiimg is toe Now York Post Office Saturday, Feb. '22. Ib62. IdrUily Puiili^Urj iu Ike Yewxnapcr liasiiu ike Larxe I < ircuauou. UWIV UbT. 4 |.l?| J< ??* AM i*> Mr 4'. i H t> l'? 4 A A*, i- r . ? <AU 4. ^ *M t .4 All . I f I 41.. 4 A A ?4t-? 441A V Ar. ur 4i.?im At- I O A 4 ..4 Mr>. A ...nil.,Lf A 4* Am) 9 l'i?n ?( ? A tlit M. ??!? A - It JJ A ? 1. I . 4 A? > * .*?-? ? Ainthr.L'i Sr. . ? -l-4 .? f' f ? 14 I ..t Drt !> |A 1 4 r r ... 4 ?4..1 .4 ftAJi U *4 Am It. in .?? iiJ.i. ?? 1 ?r - < A. 41 n r. t M> > .1 fc.i aumt. ft i. ? ?,? ??. t t ( urn. . ?M Mm 1441 M ? MAI? AM M'? - 11, f* M vl.rr H * *-* ? I'M ki tf 4a.IT A. K .. it A .4 r - . ' K. itA I. ' k >1 'I Hit 14 A I ' ? ?Ob .,1 6 1 * t*l? M4 mr+ Jama A . ? 1 'a? k At * I . 144 ftlg.. 4 14 A .jA r>4 lAt 4 44 ? .? A ltlk?f 44 l>.tA(*M? Mi >< aM.pt M .....It iMkiwn. I m Mr A . *4 Mat- 4% Mr At* ftTii..t k . ? M M k Ma.'M Mk. r M a -i. . ? M-- 1 ? h larAi ?. , 1. 4.1.44 M ./A-?: ry h*rt. A a ?a M M - .4 M ?4?4l ? rr. lHA.^M Crtn Hi ?k>. " M IS.I'aM . ? -# : Mmi? I, r -r. . U A I J "' AMK ? . 1 AMI ? * 4i A ?A |t M .t A. IJ^UA A.A.I A A. .. * 4414 Mr < 4 AkA 4k M r .4 Art tirk A a4A M 1 A M. .4 IM. '* MA t A 4 a a ?-?< ' ? U AATM Hi |W TAT- ! 44 kn.4.1 1 *4 > A. 4 A j.. A Ir^M .1 1.14 M.44 MM I ? _ c ? ><> Mr> ?*fi? ?'?*"*** .* < ? |? lwir? a a 4 K't<y . ? M i nwH K /* . > ?. L ?? < w. A a l ?w 4 M 4>a '-M M. Irrtv- ? ? r rM It ?* a ** t - >' it .M k>4 4 f , M SO ^ #**?*.** h tn 4 * ? **. **? Mr*. 14* ?" r i . M* M? <1 > C - * t t .-m t.?a.*>a Hi*. I, at *4 *vi,.? M mi- ' M t rr, r Anar f i tra> - Mr* M A < * .l'r- Mr* A < I *ma IrtMM t'l ??, * 1/ < r | * r? j ,# (WMr M < "i M rl ?%r* I >->?? > M a.Ja.i.r*a* if**, M>. M.rj I i M p? rn* v* "> ?- . t*ni I Mar* Ma v I M> ..- I I '" < . t.'i.vM* L **w a.1 > I r. ?-*.*?> .. i A m.a. CM# ?M V *. 1 vrv ? ... ,#Mi . lu ?? C ?>hu?*i4m VUMan' *k ? !* *1 1%'- Mr* * '? Cm M < atSv- C .Ml . *?> M ry A 14 *1. Mn* ?r..?iafl rt.? *'** a*inr? Mai? i' J "r|. < Hi ? I 4 ill i.*aMf*M I'M * ***) M > M CM>. MfMI A * **. i*M *> ? J .mi i >?* I ?!..? Mm* 0 44*i*ti) t Oami f Mum M Cm* na ?twMB MI* *'*i .imi ? M *r?I. .. .? ay ' mil tt ? * '?- a* * .? .mA lb'** 1 ?.? M* i in* il .run li*>* Mr. * ... f I* * ? .a Ji *4 i mu i? Mr*, H*- * 4 ?? i Mr.! A l ?* | Mr Ma?> iu anin. Mr- lu.** *bn Rr.r* !*.* ) 4..I* 4J| i**) M.* Am* *rl M-mIw J o I'm M n**r> i J* '* K.n l-l r??r< .W r.' Sli. nl .? |i ? ?.rj V ? I ?|. *.n*r -a* M Kllrrlll l> "< ' Mr.* mtt 1*<?* i * :nr .* m ? Mr* lt.a* A IM.i. i*Mnr>l l**ir* Mm* A iMr* MiaMari A* 1M M > k..ia Ml U ?S?"y **iAfe ?r>* t? riM .ii i* l? * I - -A Mr .l.).| t'aiAar , .... S..II M T l> U 'I M U ? Mr. M* y t>?.|.<- 4*1 r*> Mi*. Mai M prn-A M *, tun M> ? Mr* r*tr. *4 M* (*? i I *'<i*n*? Ui4) M-ry J* j | rrj I* ii p ?? Mr* Mary Mai? I'u '*? liri II rvuwry Mr* fc .a i? # ?'? luM II .Srj * raA IV-.*, ...4 Ki*4 I* I P la Mar? |i .*ar. M r? tiaa I Am 11 A.. 4a*? l> <a*r 1. a vim Mia M*a..? ?a4 Dun* Mia Mary B Fa I Mr* Elli* A k..:rt?* Mr* f 'ia l**'l * *.?' L K . I A .* I ..almlfc Ml.. I >1*41 r. kain Il*ri1 I K.I> Ml* JaM* A Mar In . .la*H Af.> n u..Mr? J. In I*- . Mr* I a*? I am * i A i f i fc. Mr. ai.ntr A Ur U liana 4r? i*. a A k ua r a A* *?i Ku.Hiv. Marram L<aaa M>* F il r Fa.irc Mr* Ml at F?r?'* J*?v F :r* t.*r. M- !**? Fall . Aim F?rn- Mr* Maiwy It u. - .?** F?rrrl 4i* Km It) t > SI I I rt I A |t.?l FMim an Aa . Fiv ml i 4r. ' aM* I. *.i n Frail.. Mia liar iat t'Ka.A, M aJilla II*. all 4 A li A F * i Main ft ar I '* f * " 1 FrtutiH lutul i- ? I ? if Pr* r 4uii >'? ?n M Ifcra *.** M . I l> ri Mm I'M-tt* L ? vi * ? ? < A ?. ?Mm Mi- * I< r P> It * It-la-* Ink I Ma . f V t Mr. 4 . m fWk.1 M..b r.A ? ??r * I. r t'lin M .ana t l. Vl f f r * ra| f n ?i. ttta l<u a I U?a tt*. 'f HA > l na ?a f far<*H lr> fcla<a ftfkt Aaa tt ttaii.ttrr Mr-4'alAr i?f-B a a i.-mw I Mml 4 rma i?r?? aa Ira Marf tt a. "? In l ?r 41? ,. iKite. 4 ' a? Ana ( far.illl nu*A i.a r > > V a L ar. tt rtrlia K: i ia* J <>ta a a Waft ? tta Mr* hu.a tta- a, a 14.a, u> t * . Ma ? Mr !> tar/ Ma1 *-J ai ?i a * 4 ttray >r.l Uu .an Mratttaa'.** tt*"..-a A a tt-- UatirttntA ??. an. -a a. 4 tta a ttr .A tt- lib an a L II a Ma . . o? li ... M .. , tt* M r in ? tt' - a a * Mary tt- I". by 4'iB Uiaa *1 X tteaawr Cilia * b < i -i. I * a * ' a * aa I k U r.iwi.rita M a Ui.iia ka'f a *< ? > a Hau.in.ia U*a aa In 4aaa M Hail lay Mtt* M A llarav.r?l M* y H 4??. la-f U-a-i'l Aliii.ra ll?i'ia.aa a- f H . *tt I It .111*1. la * II*. I H< I a II " '. " tt ' li* I Mr* t. Ilaa.ua ? In i i'- 4 Hu.lr-ii r* am.all. ' It ** i |ui? iw. it. aaat**" a- * g It*"" . Mali A uii II a aa In J I V ' ka lla. ..IV M A - M - , I.- II > - v f A Ha lli.il. M a a A II "a M *.'! I liai.le Mrs. Unu h II' . >?'?. . Mary I a. ?* - a llatila In .i h II . win *1 r*? ill .1 Mat..*. Mary II aa.i Ma r Hluiurr Mr* Ueu II i.uan. l it) P II * q t>. I, a rirtia Uan.au?..? l.j ...It K Ma 4.'li C?ra II ui Mia hi., a H .|?n A * * liar lira 4 I I . '1 I lla |a-r M..a, Lrl* lltii'lrrrio Mra ^luII- . >i ? a tt -Hi Ington av H-nu *??> t u I' at Mr. M Har > Mr 14'ru II .u. .? vNaa.-y l? .al A -y ll..rr.? Mr. W ll r . Mi??, a -Hi al H .utar < ... a Harr.aMraii llU- iti Mi . I II .r . 4n liar, i <i..Mra?ari*:. II u- M..p./rl ll . -ra-y Mar, A llarr au.i h,i..- Hi... v a Mr* li . a u M-a II rrl n M?ot*rri Elan-.r AM. . Ilartli.i-ri M ' Au. II 'W Dim H <mH< I. n "? Mary J Ho nn ion Mrs M/i.ait Ai.nl. t. Hilin Hai tin M.ry I Ini.r* Mm Eileu Ingamnll Mm J?md lr*1ag *.|?T luut* Ai u In land Mr* < ?pi I" .. M * M *ry A hikuIiK Mrs Mary Juun Iritng I 11 EiUat* ut ^ Ivtujr Mrs K ?y Jamb* Mr* I. I|D Jandnrf M'lIirWII J'.nni H17 jMkwiii Mary J??.u Vi? * L J ,.> * Mia, CortI*MM Ml .a Joliowili M..ry land! JaukMin -jlm* jMniaiunM *MaryA-I"i?*? MmE T J*, k -.it, M?rk-tArwi IiAnw.i Mi J rr.i'.n Mr* grldgai Jtin?Mr?<'?ilnriMJ'i*i* Anu* Jay laupu Jama. Mr* Anna Juoaa Mr * Abigail Jia-tiou l> fl Jauiaaun Sara..Ann K Rragau Mr* CaiUa. Krnnay 1 '*'hrr.aa King Mr* Maria rliie Kniurgf Mi*? A M Kln? Mi?ai* A Em-nan Ann k.-rmry Mraji.i aR k.ngMi** K 11* f t*. rirr Ml** R Ki-unrdr Mr* II W K nm KiHyn 4 Kr*unt Mrs John Eanult Mr* Mary K.rk Mmbaiua Krllay Eil<-n i< Irn Nsnmr C Klryiatr.rk Ml* Rat** MnBrldgat Rarrlnati Ear* Klttl.<n?a Mra kellay Mary krlimr M a* (<*ar Cathama R. L, y Uar. lat E Ka> any Caihrriaa Knigiii *ar*h R K my M.,ry Ki.i.i L* 1.ny Knig ...MriM*r,-*rat k?i |. Mr*f km* Mr* C J h.iag- . SlUilld 4,ml* 11 Mr* A J Ring Clara lam h *ia I* Lairy llrln Inhan Hannah Lrt?a*t Ana laaarua Hnnna In1 Annia Em-mi* Mr?< R Lair Mr* R lar E.lrn Jr.11*- Mr* Lambrrt MraAa**aal/*nii<ia MrsMloharl Lr.i irr Mm h Lantfar Lnnisa la-utiard Anal* 1-" >1 En. *l?"h Ut*Mr> Mary Earoy Mr* lltn Lull Krium M Lalbri.p Ml** R lull* 0 D Ln* Mary Lawrrainr Mar,:*r?!t laraln Mm Caibft I.) nr.. Mm Mlrhaal Lata* r Mr* M.rla rin'P Lyii. Ii ?'*Uiniaa Lat?iigi*id Joae- Irwl* MraEiuabalb L. n. li E.lr-a phai.a LrlUi M.?iy l,ym b Aan Eai.rllr Bridget Llri- 'Jn Emma A Lf lea Man y Lcaby Mary Llttia karab Ly.a Hr .r.a M Maddorb Aaa Maahan K>* M-ar"'" 'in* Mai iilyrr K.aanor Mrhan Ai.n.a a. Ann * Mala*-M.a MariaM M*. nHl MmJ M *>r? Mar**r?A Maa'iur* Mr* J M*llaiMr*MA Mo-irr Mm W Maguir* Mary MrlnlUr Mr* Frada. Main Jann a Ma 'iir> Marcamt ri * M"?ra Mary M gee Mr*. Jolin *1 M.-rrrr Mm Emma Mnanail Mr* bar*a Male.nay Mm S M MarainMmTtl Morgan l'aUi*rina Male.r.ay M.ry M?-?rvia Mrs Ma- Mnr^mn Mm Mary Ma...in MmCuarlc* 11 da M MnrjWri Mr* CaibAM*i y M.ny Me,ar Mr* Darld rum Ma miry K i/a M*y*r Mi*<'*n>liaa MnrriaCtara Ma-nnr. l,i.? M*y*r Mr* Ikimg M rr?eT Manna Manaliai. Catharine M / Mr* Ann M -ruliMrrl i yi.lli ? MiMIr '.n Amis Mnaer Mr* Kata Man. naaierKmrnaS Mil ?r *l?uia K Mniirn Ml** M IA?ri. ?h Mra 11 d Mlil?r Mr* l-iha Ma! rn M*r*.arM on** Miliar Martha Mi:.111 Mary Mar-ilaan Mb-ma Mn.er Mr* Edmund M irtihy Mm* Marv.r, Mr. K /iD M 1.1 r M, . N. II. * U . . ... u. 1 Mai*h H'airr M >l(i> VI 'j.h/ Mintyrt Marun A.I ? Milton Mi?.Hr'xlttM'iri'ttf M. i harM>rt u y. trn Mii'.'U ku K?a- rv M Ma i.i, K.i<? Ha A M rj h-Mr* Ana litre U rn h?a M'aktar Mr?Eli/a- M,r|itiy Km karri n Knarona tirih O M iruny ll?> i.ura Mu?tin LkhiIm L Molonay Kllra ? rry y4, Matl.rw Ml* Ann R Mol-majr Mr* Mary M ,rr?y Mary katbnwra Catiirln* MuoforiCaainla Murtha Ann tt|lit Mr*, MultM M.irta*h K tea mm M'Anan* MH. 36th MrCarlhrMr* Many Mnt?.,lra Mr* Mark M' AIt J*nr M it'.naf.lM r.t,X"H M Kinlry Mary k<Artllr Kill* Mcttaill Mra ?% m M K- nnkri Km* M'Mrl.lr Cathrrlne MI>'tiai<l MraMary M-1.*.M r. Cai M'lMrnDctt All.-a Ana ariaa kct nwan Mr* Mr McDoonoll Ca.hr- M- lajl.kn Catb^frt rmt rtn# MrCormark Rarah Mrfn.naM May Call MrManu* Mary kot'lar* Ml* M M<t?han Mary MrRamara M*ij Met *n Janr Metta-MrnMarram MrMan-ta M?* W O Mrfo.lrttrr Janata Mrti-iinr** Mrt'lart M -Ra'ir M<s Jan* M < r t mirk Mary M-OuireMary M RralMr* M via Mrt'aity Julia Mr*>iiwanKll<ah<-th M'-Nuil Mr* J*a* *" r< inn-* Mm HH Mr*lar Mr* Uath* Mrl'h*r?.ria AKom MrCan. ) ?n.l)t? rlnr M 'y ia.tr Mary MtCalllon Ellra McK naaf Slrera MeVran Jauncti Ml* rrauy Mr* Ik- Mlllrr M(*)ui**y Mr* L1 i on* Mafl* Mr* J**.* Nnhta Ml*a M A Mnrrta A lira Jial N?i*> n Ellra Mot.ta Mr* J.tita C H"Jr* Mr* >mman Anna Knian Mr* Mary 0 M.i?ant Mary Alloa Mm. n MroRarahJ >nUn Anoir M'-rtaa Mra Aibart MawmaMr* M?r,> a< M >r*arat A ral w Mall? MrM0rt O Hrtaa Mra, Mob- O Conarli C*Ue- Old* Mra Bltaa " ?r.V'* - ? trNirU Mrs Jofca O I'h ti Catbarloa 0 llarr Mm Mnrta irrork Mvy k .ra O'B.yie Mr* Jaotr* <J Itanlun Agnra <i??i.a i Mr*. Iwim t>'Ryin?M r*Ml<!>i arlO KAhffrMaryAaor Orr Mil* r O'lhnwll Matilda p Osbora Mtaa, Mfc ar M*trt? Mr* A E Fhoali Mary Ana rinn?yM7Anvllar Mat arr A?n B Marry Annf L f1"t Mra'Jai.r* ralnirr K ira l?r***tai Mra,lima- Karlrru, Mir ciiraa fArkar Mary b ton ?l t'H Karhar MUa frwita Mra JuiJa Kvat Mra, UU M N L Y 'lam. . M J .tu fr. a?< * .liar I uai Mr. Vary J j ' ? I ? 1V? r U I A r>?? r .1/ . 1 .. rK Kliru 1' at i? fr'.UtCi ?1A V (' 111 ii i.i.e'-A ;'?).cn iii l ii ii i U it \ e 1 Ilia A una J*, ii ? :jri.,;>l.?i ?| i amir vlr?. Mu Horry I sin r y \1 try R I'ri'U Mrs n.ir, oral I* ,wuii Mm Ki' u Ism.. Mr-. 2lat ft r-n, vir? llui o- I'varll IiIim a ...U K Undo k-A h I'uui) i I'biiit < RvnnU! Mr.Maryli fuu.itui Mra Wen <4 V I FI H.i la Q.iuiel Mia Julio Quirk Mai-gorel M . 1 > Ura Elian It Kon.li! Mia H?r- K ny Mr. ElUat eth Kmirm Marls r IA V K <>%. a S isuii D K Kutin K !lrv Elli n Kolamla Mm A 0 IUy Mia An.iln M i Ium i?j ? )lr? Unury . . ?> uiuuu H irah A K.i?.ui?ra 's-*a K'lio Uir> K< n M -a El .a Km n May K --ell Mra, 1.1 sa K lllr. r A It , Lai M a E Ka-arll M .1 K iluiiiiiiiMr- ii ira iCin aria Ma Julia Kuski II M * B K. i.i?r.i !W - t K.i luat'ii Jane R a- Mrs.'%! at . v An i- M ii.xiu Iait all* K tkiiiau MuUellnn K u<*. I'toil, .-a l.u.iua E .u?a K il* r Mra Q lo-t in,11. t, m A Ho .i-ra J aim Ryan Murj K. .likla I'.i-aiiuo Ko_era Mia llarritl Kyan Mra..Hem K ill .lUa Eou:? S fc-haa: I MraAufi n'a Slrmnna Mra Mar- Smith Ml*. Prorl al a ki-.|. Mr> Mary g rut Hinllh Mrs, Panrl at h lia'u.i ? r Mra, S-. m u?l Mra, 29th Siuitn Harsh S ii tt ii in-1 ill M.a Manual, Hiiuib Mary L Sirs in' Eralyn Kr _ _ Hinith Mra A B -a... ril-aa,- - ri. an r.uen hiniin >in aiiui -..ii . < r i Mr.l Uena .-tertiuk Han. ah M Booth Loir* s .. . ?i II u/aiel Stevens M.a tl.or,* Smith Helen L .uiy tilewari k'suney Smith H. II c., . i .t .Mrs. M:h -Vymn.tr Mm Alice Sto. kmc Mr? S S h . in , l> tut Spl ei Mra J SI cisiu Emily K > -miberg Mia s IT Mra L'hrlalo- SuoUmarMiss 8 w^ita p ier 8 hoonmaaer Mra hiatUiiHN 8wiil Mr? Ann Maria a Mr. J ina8 Haiti Mrs, Ureen- Hione Emma Blaaaua J u u wt<-h at Spruult Mrs M A * e. au Ma y BilveslerMrsr'red'rlr South-rn Miss, Jtilh .-rear. r Kllen Kailiuen Mra Anna Snow Mra L 8 - a . j Hisri An Sipperlry Mra Ml.- 8.id'olk Miss H Annual* x.ir> -tl> Sudler Martha .- I lUi..? Smith Mra Jo Suiter Mrs Surah B s re.-t I .y K'litth Mra Mary flprnice B.-lla - an Mary Phlly Staitb Mia Ro>mrt Sterne Mrs, Pearl at -if i. .mi S .,itb Mra Emily Schullz .Mrs, S-ith at s. . is. .E.i<ah.ib A.<le SchuiU Galhrtne * ill . K...r,ue s.uitb Ann Sunday Mra Sophia - n M ? Maria Mnith Lotiia Sbualliff Miaa M Mi.j.na Smiib Ann Kitydam MaryJS * ,, Tunii In Smith Mrs I. M Snyder Mrs Etnais.. a. Mra Calba- Smith Isabel's belh ni.i Smith Mrs ElizA Snyder Mrs P A Sr..mi Mary B T Tra?-y A-.na W Tread We, I Mrs N P Thompaon Mra EinT I - i'.raB Thebau Mis,lihnat ma i K n Ti.ti.u MrsTh-odore Toledo Mad Lectins 1 I .t .erttaa ii Tuohnl Mra Win f , - it a Trail Elizabeth To rune Ann ana i i . ii sou Maria Toughan Mary i . M - ?rhiu-ai r.ui.iipa n Sua.n Townaend Jennie A Tnottip on M .I'apl Tueker Mra Mary B Mra Wm Tho .ipa-.u Mra Mar-Tuller Mra R O A - .a taJaii.i Turner Mra (leorge I V t .a t ar-., na lV-rk Mu.gte Q Upton Mlzs J A V Vfc . Ma near I Tulmrr Mrs Maria T.niwe-1 Miss E Tare t A cm \ anzandi Mra Alloa W W Mrs?'.rikr ..aWeirhEl /a Wilson Mra CharA .m i K A A < 1, h Miss M J lotto A . Mts.M A-. . i. .wVrsK VilS'ft VlilC A A.,?. . ... WriJt ard Mrs IJeo A ilson Wrsli A . M. K.-fcrl W. linatoQ Mrs Ja- Wilson Margaret M . I a s ... i.i.t Wttic Mr* John D ? in W. M s John Win. hell Mrs Seya Mary W arner Vi toria tuoiir A ia .'.at al W-.-r MrsSaUina Winn Mary A .4 M y West M s.J V Wun'oop Mra Alexi. - r. M a Prank *r.;! Mrs II.ram ander A - V ii uk A .. * n Mian, W .Her Mantle A . M . ? lb si ?th*v While Mary Ann M 9 v , i e M Whiut Mary a. Mi. hi . i ? i .ii, -M.-Spring W bite M.ss Nannia W . I t.na .. ?W I lama Mrs Mar- While Mra Halite A , . Ma II I. Hi. V Wbite MisMaleomB A e.r Mra Wilson Sarah Wbit'ak.-rKliaauelh II.. * a A iiMisWm Wood Maggie A . A Orael Wis nMiasJ Want Mra Sarth A . i . M s. ;..M V. n i'lata Wood Mf Elsie J A . i Ai.ble A.je.o h'.abelh Worker Misses, JI it Wh-e.er Mary J.Ms Wyall Mra, 19lb al T kg Mar.t Terdaee M. ?largM Yan ihe'er Mra II OKMTIMMBN'M LI?T. A Adlam B L Adatus J .ha f A?'m PrankUM AsWyLO A lam* ??~.r Apel AMU i t lb A iibi Joes A ery Fh,? A wr Zinitijta Ash.ylreo a i oTE A.ien Fh>* L AmoaJ A ? -I A A en A-rat al? Arii.sirenA.Thoa O t.issi" KM A en II y Arn.atr.DC Wm Athens aa A a I I ;.z* Ak blacn faa A | .i or Win O A en A' Austin J M A a-.f At .rear A.e-aA >< A stli, Maml J i'tu i'-r t Aaao >r A A crtep ? t sn.s us Akdeee J. sepk A"mstrnnf RsM W A - -at T 11 ? I. ii?s I ? A m il John I* stars' s An .re as Ht' Aahiriore Sidney s ... . t . raaaC A'l .eeMnaaal Arm-Wong Hamll\ - L Ar. tie-aaa r lata S e, .a d> ph za An-le|-SM J Avery IIJ * s.L AadriaaaHJ Ar?iriing L W 4 f R-. WnP Bat.rfeer i.Aa P Btw-r Thee A? lit I t s -al t S ll, Rev K. ht B M ha Ht . ittOit.ar B 1 Ml J Br . . W 9- ' ?.,]# Ho .neyA a a H S ? J r Mi on- ? t>r ? km- a . M Bee.. M L B oud A l'? er He. kJW S ay i k ?r ? I i. ii Austin t ?... B o I. It ill M a a , i.a h t RPo tn en taa s .. s Ik. a H ?I. A III I io.Se B- a i.. .a B-. - i B B P. II . >n An,-a !ia It . - I ? M . n. ard A H' ?u O P A Co B.e si B ? r >1 >a JaaA ? n I.. ?r H. > * t II f.waJSACa It t i .- ti ' B I * , 111 J ' a . . H fk Beat... Ma -a a It <n Whs lt? a 1 il I I 4 Mr ?n l .p it | a. . A? t B a - nth aB ' . s -a t. ,S - I SB Han Saml i l> u. .. i.- v i ml ' l. ii i w Ba.i .K Be..s?Jnat .J? Ii ...i Jol.a tsa t I Hi- an J ma V 'n. i HC K. as ? h- - b l. I. He A a- I 'I It V . I u I . I h If B a i K |.|M d J B a till fe t .not. BoM it 1- K H-? l , li. in., s a Ba t (See* l< i a n I > i aA< a I i .tr I . f P e i. e A h si zJo.ut* a a ' ? - V s -in i i( B se i< t A I in lain s M n ? r 1 |. ? n r . u g k . -r * i* ? ?* * k *? U a- -? I k" t I* t( k' irk- Mai k J ' k? '? > Milad n k r l h > "f i. n E A k- UK iU)> ki Bo.4 B? k> * ?. k . 4 \ M r. K 4 '? k'ii ? k . a Mia''-!^ fik'M ai. *?' Im)M k-n . k a-l k 1 ? li M 4 u I. Uli* t k ... . i J-.a I r, . 4 - ' 4 k ? > ? 4 k*i.a? Mm I. K ? 1 I. ?.! ) It 4 M i * ? IJiWB Ha a? 6 k .- > " k i - ll-rman W Jr. ?.? i't i>! ? l??i U tt k 'j T.mU} B. | I lb rt k -..<!? A h lMl l in B-rt it 4.4X1 (MB k.r k.*.l Bu.Uia llll' k. IK AT k i I' R V rr-.o > 4 4 k <r ?r l'.an ? krw.fr i.'ri k rt,? i?. .4 liar ? I rw> k * Mr. II i 4Ct Bar . Ilf K 'I k ?. J40 k. II .4k k*nkl n 41? k -i-41 k W M 4l< .a I. rwi *n k 41 > kt>t ri i: . I I hi'Mli *! I * H ii I II tla M-tll'l. kr k? II; V k r<..jti?Wl| ka- ? i * > B"4'|- r a ? ft I. L ktr?r H, ? ! ll Tf Br - . M .. A ki. tiki' r a Bua in .1 I II B'rlk*' J L 4I..1 4 B. - H-u, 4 4? irr III Hi'kl Mar-iaa .Inka Br .4 4 1 I B r.'al || Hmtu-% * ra lfc.iii.am Hi J44 W I' i?r. W km... Miliars St kw?* I i a k . H i .. w B.'1'ri "( ' k' I I t k. it nan ? k rr|4k< M B- an JBnra.TlKM B.afrki.wd a* B >H Mi l.?ti? K U Br. < ?..!.< I B alw.al k -rkl.jj. tii k i-.*r.i4 J A k r-i .1 M H .?.? . 1.4w4 Iw HI BUa-iWmM kf" I'. II.?. < II |t..?r4li Va Miliar I. ft ttaai'.r 4tith Hi/ D. ik n a- t Ch?. ? rr- * I 4" II Cl'irir-I T CtikmH J K-a 1 i r?. 1 aaml t ' a l> <i.r .?# l'4lk M?4M I ? Ja# '<*??. IM*aT4 K. ' TI ? * a-. < I ? al.ali J I 'Minn. Iiilit ? li.n?li W CtiMkm ? ?r\ k'ni ('?aH Wi? I'lira'lairaM B"4kar. I* ? Jaa ? t?-l>t? Jv'.a M I'Mnd rJIl ?? ?' r li. a Ml'I* M I "ami Hr> Jaa < ' . I; iM ? i. 'm. J..1.4 B t am. a B 4i I ra?i xak. !r I art -rm. Ik >4.4 ?. ar-k fal I rt^j fat i 4 ' Mrm J l akl lll.l i rar - -i?tifc?n ili.K aal i -f. r \ *? ll.ai. at MT ?ri ! - ?r |Maa<al I r. n-.r raan-Aukraar ? i * - 4 M. . ? ? -a?r Mia 1 .ait | J a" ? I.riai Miai'-a 1 I I l.alil li k'raf I .tm l kr l ?H < 4. 1.1.>1 4 4 rui rkl '. t I II I" lB44k lln-4 I i wikO l'Ul|i>a I Ik J * ? l?? . a I ? I M J 414 I ?4 14 N ? 1?? J*, n .... . nan. tal < w " A < tl < .4 A I" t '4*4k ' M| ? .a.|.'a ' H k I'.fl.M Nr i?u..r k.i Jlltl 1.44 t<m J ? ? Ii .4 ? . . rafa 1 4 i.|Ma . M K I'Nk.aWm I k??f l |...MKli>i4k r* I *44 1 tak aVaal ( kar ai*4 Jl4 I 4-4 > 1 4?' II k i.uin 1 4 B I -4 11 4< * Ik- ? ivii I .r|. '.f'.alt t |? I't a H I.r.<4 4441 4 lM ' i-Jaa I ? <n t ? llMI ?'4H l*B ,4 k a .llNai r )M . It ' I J.. I > lit* Jk?-* ln-irs 4.k rtB I raj a- , .ak ? 414 ./ ll J I * M ? g III r?? * ? - mm , , , r ., t . ' I ? I ?>. v at? < | i , a in"'.!* * M U '?' ?? I 1 . i. mi" I ? t <?k . '??* -.(.? .t ?a ? u , l??lt rJliU t !' '?< I? I ?"k. I'WII I ' ? .M.ai ? a I < -,B t?rr<i4?* t ? " kP , Jaa i ml tr Uk I ?' ? it j g t lark "? -n I .. v a . t J .. r*i W II ? ? I* '? ? I larl I I.M <? ea.l, IV? r>?IV?4( c .? i?? > < ,,, . ? ? l'*il.l?W C< A a? a ?. I k (Hull i r. O !..< ? 4 < ? ?. 1 dark In I. + ? .f *'l4 i .... a , , u < '? M> 'W I & r ( .. .? I a.'* Ciarkc* u a ? I. iK'.al *,' . a... an I arc ./* ><? ft. . lark l.'raa' rWm * >?a?ilj ??k|l (mat ?a ? ?> ?llt Cat . ? K- >al l-arr-ac? C . aar J V rw4-?a? CaeUeriwlL i. A l'?l?| CwuaJaai. _ U Drake < %a Iltka?|*> I IfclfBratj Ik I, l, Caa^rttM Italrj Iter ?? U lt.n.11 p., a. ft |?, J R % UMtiiini'ii la . ? a tkaaVfr 1*? - J ?e H D.rra n J a tar? it. .-a,- i?, ? n lAtaa ta ? u. Efan Davia W O fl l^.^n .mi *> .?? ti% L?wit J |> |>r B*'?l-rl T Lit. /a. , v* ,/i ranpurt f..k? p Dr..,,.., D.i -I I* . Wr kj|l ni-iHiTt'tt Uia 1--.4 'l-.rf u.rrja 4 Piwlf)' 1 11 Dill J) fu>, a 11 D.rl? n JMkpt Pk ,*... j I' TWnta r DailknW- t Uru tMr.. U Du.tdaii MtMorl pH i'tri Wm |Nt t|?t? u. . O D yltattn fohk Itun tr I..? a SJkaaaKAO? Dti^llJiM " t*At? it.tail T i ow., pi.kr.7 a Ut*ktr?a &*a N II D'...*,.. Vmr J<*? IHIer L^n H, Rkr. J .an D"tUtn Wm D.r.n.* II 1 pl-'Mig ? 4ia J >e?rk P.Ml. Ila.tr, (rai'.fale A V # T l>r.rt|..,a la fry J>"krri? Jamaa P* rre A n Iriaai I I IMtiba M ? D.i.al f ?. J 4 DiaL Wkk I' aakvv I tack? HafyB U w YORK UiSU.VM), S.VIU PrrtnoQ 8 If Ikh* rtj AiUtor U)t< Jaat?i I>.. kr Viit iiUu# K]?u Mien iel Kiwanlnl E ni?l? 'w? Kit want? O t i l)H I *?ai. ? PI. kier lit .i n b t win L i. .. A iia K o ner It b U 8 f.u 11'<i K i. iu r.t ulit o r, HO K j -an I Kt u h II hi U A N I. 4 iJ ?? r? haniiiMii K lain O hi.* Jane a i > ' >*u..a Eoakr Ncwoold E ieuw.ioil Cap* I- ' Mr Ki lenr. E ?? W fcihu ILII P...?iu #n? E .1} aaiuuel KiUriitae J P L . u tt lr# K Foul H tl Felli K eh< laa Pik h E.lw?nt Piuie ly P fl Prtl. I an n Kr-.. 'Intf KU,I. r.v IPIilnne pV.iihen one Wu? K nil HI. Mr Patnuan i. kr.n.? P'. !luw? it u A 11 i?i .-k Jut P'a.ioM if Ue.j W >' u K A Pi /a ruM I ha P ua-ot Azariuh O Fei lon Morrln K. i: u.l"?W n? P'U 'ur Kie.i. ri kP P'reti. h Robe t EoUnr A Tm o?r P*ia iiaiiv 11 a Oa P'eiuaoJe* Joseph Pnuii ty ne t'baa P luiu-tn S W Flaiaheiui 1?.um F ater <M P'r.ii. t-K * Oo Fren. *i hp-li'd K im -p-r Ja-nea P'rauiiln riiiimaa Flcieuhar Aiiurew p. r ?; J iw pi. Praukln. H W Pin. k i.baa Pu.-.m A ttuiii P rancher KPey P.itini'ijaii Patrick Foriaei A P'aun-n J.ui.i i K.tin. n M A P'nrU 8 T P lauakan Jarred P'linnLJ P'.miei Peter Fay John A p'i. lit li. nry T Footer Aiiulphiia Faulkner II M Fiirni John Kruat A 8 nh. nl Karnter W iu 8 Fti.n I M A Foenctt prank B P'arr Amu Fin it- r Holer Froal Theodora P'arnham Monon U PVt Hcrahard Fox LeaU 11 Pariow Jamua P'tihST P'rott i liaa 11 Fl. vine John Fn-k George B F o/d K .aainani P'artvifl John Filch A Raymond poaier P'rank r Feeny Dennla Fli.hDrCS F u llama bee Wia Freeman M S Fiioh I. F Fuller L/arind P'r. eman Win B Fitch Nelaon Fury Michael rrcuurk.it Henry 0 Gallaghau R Qreenlea, Geo W Ullraorc Job a Gngnus A Art ova Or- nough Tu os 9 Goiienlvoua Edward Gale Howar i M tip fury k Co Gull' D N Giahoin James W GrelgGeo Guddaidfl Ut Jugan Cornelius Gerald H C Goolall k Herman Graham Johm Gerard KU Guodull J II k A b Galiou Michael U< r.iutn K Goodall Dr R Gal.agh. r Wm G.. nn K B Groom Henry Gallagher James Gel*' r Muibew Goma Daniel tiaines Wm George J B Cold a ill EC Gram Jos Haronp Gels G?o imau G M Guuoy Patrick Greeiaud A Grovea Cant T 0 Gameo Tuomaa B Gr.llln Miuhae! Groooer Warren GantbyDW Gl.lord Jos. pli Gonow Moaea Gault G-orga Grilllth Humphrey Gross O R Grusm t k Frederick Gibson Thomas Gordon Geo P Garvan James Gilly .V 0 Gosalur k ' o Gardiner Ci.aa Gliuea ACarrlngton Gordon, ahip CnGarvey Thoniaa Gill N W dcrwrlter Gardiner J G Gilbert Geo II Gowen Win Oar: oh Patrick GL.eil a Me?singer Garvle Win Gray Wm Dunn Giiswol.i V M Gun k Co Glaypbruok Isaac Gilbert M Guilfuyle Michael Gal. a Waldo L Gilf.rir.dnrL Grtmoarg T Gut. a Horatio liillipgfc G< o Uuilleniurl Peter Galea Jan.ea God slrnur ,<I Guiteau P W Gaaheree g (1 G.lhiusou J A Co Guill'ayle John Gray II 1' [era U o opie Jos Guilfayle Will Gregg DD, T O UiUetic Wm B GiuniuuuaTiuiolhjG II Hall David Hsmklns M R HorneJameaT UallDr ilaskiu* John B Horton Lewis M i Hall Geo II Ha.leaT HulmelJW Ha.bert Deianey llawley .1 0 Harts man Theodore I Hale John H Hayne Thomas Hopkins Geo W I Ha Key il llaywardAb.nl Hooper Geo L HalIDuil'1 Healey Mallo w Hot nbuek Cbaa I Hamel George Hcation Patrick Howard B I Ha;.Ion James H. aney Pi-rso Howes A Godfrey Hamilton Anthony licnness a T D Huichkisa K HaiiiuBi t'has Humpler J C Ho A".and A Leonard I Hamilton Y U Henry J J Hoy t W W < Ha'ibou Fred Hcuock A Allen Hoyl Robert 1 Hanson Harrison Henop Sidney jj Howard Wm i Harnptoii Joa Hemingway It A Howe Henry H Ilanlln David Henderson Wm Howes C B A Up I Manly John Henry Lewis Hull J W I Hamlin Fred Hems John Hudson Syrua B I llun.ly latin Herring 'lhos H llo out A Levy I llsrnaoa John Hi ksTumiasti >lU{h. sJolin Harl, hurr.kCo Hillock Dr 11 Hull Leonard Harvey C B Higtium B Hudson D HairisHH lli key Jeremiah HullKatniielE HardPJW Hill John D Houston Aldk Hal rts Kiehd C Higgles IVter Hughe Kdw Harding''apiPrince Uily,.rd J E Huubell Jaekson llargreaie Rlcbd HilinanChaa Hull Jerome A llari Jas M lllnnimKH JIughi.-Mr Harris Rev T L Holeornb Itliam Hull Wm II Harris Samuel Hoffman Francip Hubbard A Co llaunit John P Hogins Albert H Hunt John Thomas Harvey Gen linimrt L N JIurnstonJD Harkei G H Hula lay Wm Hunier Robert Harris SamlS II .It K Hunt DM Harold John Hall M Hunt Horacp lisi y Win II Hodges J X Hunter AS llart...an Joseph lloiraau 1* Hunt John llarty William Hall H Hunt John S Haaa.er August Hogsn Dennis Huntington T J Haaard Mardu R Holly John Hume Robert H Haaaal* Waulou B llullman .loan Huy.-s Daniel Hastings P W Ho Oman Geo limit Cuss Haslem C O Holmes Samuel llyatt Oliver I lay. * James Holmes Kit Co Hutton James HatlonGA lloil'John Hiitcblnaon John Uaaaard Michael Hop* Henry Hutchinga ? Webb 1 [Is'ey 8 Irving John W Irwin David lasac Ben jptnla IvosBlam Iscklaw DAP Joekcl W II Jones ChatfMO lai kson A, Wash- Johns Jan.ea W Junes John, Broad. ingtoii st Johnson Woolaey way la ke hi ThosP,96th Johnson T Jones John, BivlngJai'o.is liyman Johnson Oscar, Jr ton at Jsju.'S tlb.irh s A Johnson Jumes Jou-a Rev D P Jaj.es J, Jr, Wall st Johnson Joseph, Jones Francis E, Jtnkrn lli'u A rut: cm) at Kuoseyeltat J?< A I?-? can Johnson Chariot, JonesJ.ataga starter Jenkins J 'hu shoemaker Jordan Or .Prince *t Jri.ktusCba* W.ar-Johnson Oliver Jinii'iJ U, Broadlist Johnston tliram C ??J JeaWl H Jones A '1' Joyce S unnol J K kan heakl Xm .it Hem A A k Mlllrr KlUtlca John,limber Havanatli-l,Bo\?ery Kenal "le Intel yard Klc tce h.nn kciiulrj I'utri.dt.ElirKliuL'r!)' T O kiispy I baker KenclallSarnlAusUn Kin A Inert IX Kn. i > In,Waurr at kemlti A Co Kim; ftntip Ki.j i: v llalsey Kennedy Mle.hacl King 8amuel t keaic v, Wall st kennedy fslrt' k, tiiniiuld a l K -e|e) j..?. utj ?t B?vrr?l Klutui .Jautu?,Mtdlkci' i h W Keniiedyllma.Wert sou st K??ne OaM-l keaney Y 11 trout Kins.nun I)r John II Kr'tnli fght .T Ken: y Janus Kitrri<cl?r K CI) K :.rr K Hard KennvJohn Hnn,li> 11 M k- >-y W S K n eitUeo knurr II K Hell .41 a Koto K< u)ou Jc seph Knotvlc s John H krl.y .1 K, Ithh st K> '.i'Uin>i'lion Kooti V, 4*lh at k- y Wiii.S'ani in ttKcvM.-rHeury.CnionKoitrighl W K k> l'y ll igh.i 'aunou Steam Works KongJohn kn H '.oly, tl?t st Kidder Ceo il How es Tim idore M k. y Jae.Oi.c rry at Klllian J C Kunkeltieo kellt Yb'-s 'tit av Ktlttzier A fj I.. 1.: IV O Br'lway Lrnt "E,bookseller Llr njptou Her rhl I s11 r.lair.e* Leonard Charles K Up La t-r's Lew ie le'omird Andn".r loi kwocmI a j !? or a K lo-opjid Ja on H Lo-hwootl fcilwsrd l.t Allied Lerni.ui Hut Loukwrcsid John II Loop I'll 1/erojr Arthair Logan D B, agent I i -i" Man ?y B L< si. r Kdtvln M Lotnax Joseph 1. it- Kri cleric a la" rC Uudl y 1< .Jiuis Horailo A j ' LoomiaJfl I s|k?i .e,Mann A Co Levlrson T>at d I. omts Iv II, Flout Latchm I Mver K lasw is Joseph Lord Hubert Lai'Utt* i-. ar Lew is Isritc.Spinee Lc?rd tv illlatn W cm Jkici'i Lewi-f C. M. K CuLorunz i Lewt-,24'h| I -atic e \ k Lewris. Sou.ut. C lairing Cam BeojW laiicri' It laewl-c A I' .,lantern Irossplg Win 4 Co, I., i .1 r B manufacturer Inula ruli r poods I ? llni.ry W Lewis Inr 'ey A Co Taiveerafllinrvrthtt las . r I'm lsehardjc.hu l. cvrll L> M .* I'o I. rnc i .* r:*a?e? l.indecc Jan "S L eve > K It, fith ave I.e . a A ssndiir l.iuc'sa' J l" 4 Co Lovetl I'ldirk i.e It i ii II I.IU'.e M I' J^iw lie urge A I. . II W Llt'le S LoWndCl II J I.e. ? M i at L'- ? ! John I/Owle Thus, ftth a* 1 e. .1 tut. I.i n t Lueriutsh John l.nekey Bcv John I ? T ?. t.i?i IslTindMonLleiuHB l.cidluin Charles I. . 1 re Livingston Hubert Lyle CIihs,Oliver st L. c .c, thai lea Mrlrg-dcu It i.yno.n Lucius Lrnt It J Lcsjlc Itcv H O Lyons Win 4 Co ha' 1 |.lie Fr- ch-rlc Mayer t. >ciis, agent Mooi p T.iomas Ms M . Kobe rt Mayo II O, sc.rgeon Mooie tieorgn ma i I'tlso k x its 8altador Vcscrrho im Hievrn Ma c > ci I. XI) Mcl. n y 4 k -jc ii# .Mcrrals 8. K? v Mac" licic SI Be. .) John Mom lieorge 8 a. c 1' l. , III .cells AM tficia V If. (!un* v , v, I) > i IH'o Muraly Tho?, iiartet Ma .'iW-lf M<*ril k I K Mur^an ticrju , .1 Mrirdl.iiill > V >n'N.fi>?>)>ti v it it- *-pa Mm 'it treiirrMc B Hurrta |* A, Ktoneat v. i Mi lie Dry, 14 at Mnrrlt Tlioa, laborer M 'Ia?irvc, M* rrlti Wealy Motnwii r. It ? JItwIii A Hiiti r AneiuiMlI Mi ,j.*ii Mi*->?*i M< rwin J II Mori .ftuiiJ YV A ?;< M. ? A * r?* ' "Mr wli^rr, lif'.'.rli Mi :*c Andrew A ?i ?'*?i J"h i 5 Hi* ft *<' X?r?* A Martin H, , r f !i i.jr Mm, all" UK M'Tnn John, 2il ri*g Mai **nt J*ihn M**y?r llmr* Kir?* Zmiari-a Ma *i. iMmk )l?jrrr A V t Murtun Joliii Ma >.' >! ? M**f?r Wm, Waahn M.raa I'url'k > i M?| f llriinauAi MuuntToil Wm H Ki,r> r 1 K l?naii?* ?t M"(an.lohn M t< I tt 'ii MUmI'W V i Ilia I' Mt'in. I'lki* at Maia* *' W, Alat M. i* r Henry,? anal Mnl?*? .1 K ! Ma. * J<* i A M iMriiii.i* * M il'.aly John C M **?*>>l M ' r I*. S OS ?? MnUurieyThomaa Mm m lkr ? MuigrewJnhn Maralyn 7%A tUa Mi"*r A n'njjn M i'vl?> .lorr ninth, Mai l, MV.Iir * < K|>;iral*n K',r>ylb at. Ma a il - * Narin >*lll Mnn nioci ii?*c*g# Ma A I. A Ml, ail iv I, M mil i Harry Ma ail It'll *' in M a 11 -a, r* * i a *i M Mint".I Mar- . * < Mh'*? A *l*> a Murlm* Seal, 8th ar Maia* ?i ? I Vi ' i*'i.l*iaaa *"r| !.j I'atlt, t>\ ar Mar * km 4 *taa a I. * It Mr?,hyTti.J*li,r?at Ma i> a I a* Ml., a-,1 Wamlafrtl i?M'i[)liy I'rnaltua Mai n, I I H M i,ar*1 A M irpliy l?m<*?, Mar* , KM. aaat Mln <11. >m?* It frankllnat i,r . ar J*"i l , Jaii,i*??tMnrj by Mn harl, M.. * li ifk V, I.IIHA..I' I' i|ti, llnda., n at \ Mm>t,l*y l*nIrti k a , . . M . . .1 .a M i i j* I" iK. .'II ?> Ma - I - * II M?na K W | llrnll M% I 'I M lair* ? M a. niH Kamurl J Ma Ma a r M arnrrtllV M'i?t:ro?'Alfrnl M. | a M nir*' !'! i'hia II Myra \Y II A I'It Ma a I li 1 M.'.ii'j aliiliu Myi(*?J,ihn Nat M ? ar*,- a M ' r| V a ilMi iiv 'r M TI'ijili Jnhti ii a if rt f <i?an M I lay Akuo- Mi-Kay Henry i . if J, n if M K'una Mark M - a 'I J Ka M' If |W| Henry M lliijth I'atri-k M art M a*a M l?*ii, " Jtmta Mrlm i .ban Hr)aB M > >. I' ? Mi .1 fa i. Mil .l.in a y * ,r\y i l? M |r i! i-ijih M M. In al'iin .luhn M *r I'. fa n It M -. ?r*i 'antra M' Kinney llmry V Ml'.' I ' M K 11 > I 11 I J a > , It I M I , > II , I*, V i a' 'if l.'? a M I* a..1 .Ihiiii MrKrntle II IT tar J.pan M tl*ii <* kii'lrair M'l.n Ii III .1 M a ?a> M Ik* ait I .im M' Mn ,af?l t'l"*rl<M M a 1 i > aria a M i#r*ai, I 'a* M, Malum VnilrrW M till tti Biaa M-IKm rl Ian >*a M**Mnny It >i?rt M . a ?* ?-an* M'*l*kr* rhmM M V,a i.i r J'lhn a I I. I k.liu.r H? I'aal M I'ltrlin Jntin M i' lB I *?' karlaa M>?I.?mt J'thii K kcaw?*n?r Wia M i m mi J a lav* < M'.ra'i l.ika K M'U'Kidf Jnh'i i M.ra. II Kb Nil ,-iif K M M"ir?Mll?a

M i, ..,gU la aa MfK'.iiiiry t Mi Malmn Ifanial M tiiar* W? fcarna** Will.tat Mi>atar Ja*,ii*a H Mali Jtaaraf a i A Ma- it't.Sfifian Jnhn >..a i ? ?J * l-? 1-aa? .a ?n>i?n I'ntpkk ?MPH ? lUrk >M R?* ?ili.i - M irihrtiiiKgi" r\ >. f Miat __ N rttirup (i *i ot >. ana J w?n *-.|?.iil7 \aut.alitT ihmj < . JH at (ik ii Hqiftrp. 5.1 a* virion It tfm ? *?,? > At a k * ? >? R'? Ckartaa ftort"n H K H n|C f *BB Aufiatu. Normv.1 Dr El *.? wa A 6 _ M nan Dartd O OrlBii I. W "?#' 11, ! '#kini HO JMl John, Ikk <? Ui.lr J'.ak l> Hr1*? Ttnrnia*, '.i'npii Tliama . 1mb 0 pf'p ibbtamo iii'hi'im h O'kalU laiam.Mtka <iu?M k raafc. M M knaa fbomib O'lfall Ji.nra OrrJ ta l?h? OH.*:. Rlakaal, O Mill Junn. **lfl ? lift ninJN li 4H.I U'Kr ly i'b*riflB <Mrwa n M naltl. U'lMO-Krlti; K'lwarii A. tfbr* r L O'CuoBPf Dull*I ai<nk.<<arjr 01 rak<r|1?lrt. Kr alaaf O k' J Rickkal, I it i in BRPni U r.MiB?r Reward. lonivnttar om.i1 ...iioic oak.ra at O'opt.ly tv.maa 0*?a W lilna L O D ?#'lt HWpk.a li'Hm Corral ii 0??i,? II .R", #>k bui K i?n; II 1117 li kn'i^in nrjf kn O.' a t * .fa, ??0 lla.a Ja aaa O S illitaa Maarna I ?arl?/p aoa riant. rk.rlfM rrpntagaat Rirfca- I'll.hap Jnkr. II ) faiMaWa f Mi aTii'F nwtria* Iredk j .DAY, PKiiltUARY 2 A H fw-? i* ?u p-wMaatt r<?ww? p? . .? P-fti . tandyte Iv-e.lJ ' ill i.'i I" . Ia-?i ' P r } Tk rnaa p r : P p .... * M m 4 !' ? ia- J Jr pit! ?J--aR I" t ' ?* --I'd* U f? w It .. C I IA V I' rlrabf p* M i |Vr I tie P -rn-r * . t C. u p rv> 4 ikr I t r **. ri k.? II it I* r v p. .. ? p i m.r r . r . H p r If l' .i b . II I a r #? f Pr a !? P< li< I -if \ hh w* dr>i Pi4ai I Tk miM W P . I.? P ? . 4 >,? ?f Ntt n' .*? -eii P * W I I t P rVtr K . fcufc ? , ipfci f. ?i I Krwwt'N I J 4a Hkpl lUi L pl.-t Jut> l? _ r .?.!. id > > p< ta p.I. ?? > lai.a|,u r I ,? II P P in.Dm r.'ki ia>i? P.i -J nil I . *r A * |'..a * / Pii Win J . .*? r... S II Palrvl Pi; " J II nit) Pru' l?t II p. ?l,? ?. t .1 imS P ,u.^? LC P .?> Pr . . ..In I'rn J in Pr.n- HP Pula.aB II urn I Pi-nr m. 4 t'l. pMiil'i kl.r I 1'un'il Puarii % I'm *t a P ?? .lt 1) 4 Prmu Jo..u J Pi.irnt i'Iii Muyul P. irjr P A P..rtJ J i. ab M % Qulrt'i Mk *.! Quia A Rr 4 On ?l.'i J?.ha Quia I' 4ur Quna a i?~.rRt m Raul aJBACa Rik-r 4 i,.??i!a R ?r?i|.a'oa D Uikni 1. Kl|4njr H a Hm.iM I. M Itaml <im ?IP K .: ? 4 m H K >{r % Jaui Kay A taut K|. n? 4 4'naR K .? ?, CttBU?14oA K.i) in. u l llaary S l?. 4 4 4 <'? K-.n.tail I.- >'? <i Ki hit. ml .Uot R.?nr?J 4 Him uj Wl'litiii II Ki; * M M K ...r. Aa K.Oround Mr. Park K K Rn'mi kuprt P |.U.n Ki' RainM R. 4 < <? Kawv.n Jam'* K. k rrli R raWHIIiaia Hiiinnii'll' II KtHMrda Win llapa Rn r W II , KifJanmD K .;*a \k liiam If K-.itrn Hanry It. a<an Ru ;.u?4 K hardal lafnt U K.., .?Ti. una* P Krinilda J K 4 aim* li 'in J H K> Ihl i.'.iarim Ki iu hdnarA K wait Ml "a?l R'iiiiui;t..nl.uthrrP K r I. K.,Ja..-. Ke.Ji.n Ki.i.rliU Ira I KmlP) PhiUtp Kii*?r Pran ta I aa Kred K.la? K K? ..n1? R- i.- rt U R > * M.ilk?aud Ki'id K Mailia ai K nljr Pn'rV-k k .?ril t i.iuM Krilliiu'l'ill J Ml. nir.au CP K . MS II M R i*.J Humn<"I Ho li.v n D?a I K ? o. y P II Rayunlila 4Pli-nc*r- Kua. h I R--n.an Vr land K -wi,i..JP Kmika N Hia Rndll-kl Mr Ko-lil 'J M?p Join. H Krvu lili Win K. .Ina -uAA Hui.un.a Mania Raid I* K tun on I..I.H R .u.rl 4 Hard A I'lamH K . In-an i..~ iva Hyao KrauMa D Keyniilds N* 11 K. art. '."'rpo Ku?*.l Julia II Rauniii II T ltol:n un ll.ii ll) Kim Tb iiaaa Keail II Kol/ ii u A P Kpan Mlka Ri.ynu.dn E!v 4 Co U .iiJ nt I Kyan T .-mat n..: i? l*uI rl.-lr It ... ... II t; ....1 U . . .an K i*.I 1 Co U . W "?m u Roger. NaCj K one y A t I'-u u rpMr KuiUMWlUlui Small John l"i*nTJ<tnM Smith ip .rn 5h.wAI.ull.lB Slieteja Win J."," Shaker <<eoiye Sel.-n* <; ?itrey Snuin J W. urloB A SaiiMunry ?t lieury S^.ton 1) a Cu c<* Slant.* Phillip ho 'ridf Wru Smith J W Su Ionian M 3 Mnoll.losbua O Smith Caul J N.igr AB Solum Hem v K Smith S.m elB.Cal su.Mt.toii John Segeamanl f-Mor Mm h II W ?.7?i!v "'w- . ?. ^ ' IhwKv. n^uTCSii.Hh Cap Sullivan m i h ,o Edw?l F S bem-llll Thomas South Joseph St John charie* Stewart C B Smith I! urv T shaft-r B Steururt John M 8 uith Jame* M *ali*burry * Chit- Steveuer John Smith (ierraG a, i"i ii 7> Su" " s'-,lon,?'1 Smith J l e ipMding 11 It smion I ran, la Smith Joseph P sprang Captain J 1J Shrrid.ty B ruard Smith Peter jatTord Henry C Sh.-ruirrhorn Jaa S Smith Capt Char!.* J', JoBu II II, 8t.ru Sitnou Smith 8 71*t raiment Stephen*Jo* Smith Chart** If Staiisbnry Josi-ph S -wall Albert Sterling Ai-?auder Rhanhy 1 atriek Stephens Loots H Snrlver Walter Sauudor* Henry Shernomau Koht II Stlnaon Gideon O Sampson laoau Stow Mm Lew it W SpinoU it Sanger h P Soryureer Robert S Nbipmau * Co Satmder* Samuel Sherman J Singer Ambrose Suui'tnn V V B"Tl?ns, * Sin. lair Samuel Mai i tori t 2i Co Soli no IVt*r Sanerborn W!lh Sherman Jam** L l>>.llen Patrick Samuel T Sewall Chart** S:a ItinaiiWmSiarr Sfcvlnl.triek ShepanlLThos S Se.nn* Chrlst.au H Shaw Edmund Seward Vrauklin Stub! Kob. rt V SmflhurvTM ? Staselr William Saulbury T 8 Stev*n* H< nrrO Soil/Ramon SUnion Capt Jacob Stevens Charles St'e kinan W'ni T S. .? j s. hteveua Joan C Mcou Tboinaa Strati* /.adoek Sheridan Thoua* Sun;* J. at* Sawyer Deouard Shier James Su.iw Charie* W Saul Iter James Simons Jams* A S -oH Wuliam W Saunders Joseph S Simunaon JameaL S<.l,im<.u A Hartley Swart/ Win it ? JL us Snnmerrllle Kobt swartr. W in SIiiuoiih H A N-ovtlin K H Banders Joseph Stlte Henry Stone Edgar Savage I, E Sibley Jarnes W Stun.- O A Swar/tninfJ Sliver Antonio Southard A Proa* Blraubu Maz Strickland W O Kluson John L btatteryl.tr.ck Swift J Wm Snowden Johu P h? 7 m , L. Sim peon K H Su.H.k Prank Rbarkey I atrick Simpson Matthew Suvoy Joseph Slmpaon H Stout William P senra Hiram Kieliert Om ar Stone lieorze Sweeney Patrick Smith John (J Stav.n K \t Steams E ll Smith H D S.ott l?r John Sheehen John Smith Wm 11 H-ott D M htcadman U- org* Smith N.ehola. .V Suiron Ixgrand Rjwley l>v S Smith * Tracy Sutton II D Bheehan Jame* Smith Volnny V Sturgla John Rears Thouia* Smith George Sunllii A 11 Bteeber D.nlel smith D J * Sly Edward Stelbeu Daniel Smith Jarnes StiuthhJ R Sweeney Edward South John, Jr Shuler A Bcor.tng. Belizel Albert Smith Charley hof.'r BtreeterDw Smith R11 SuyuamSamlA Sheehau Jame* Smith W H Sunn is A A vriw uT" w'r";i",V>1 ' .lose; h Sbtilie SI aa ' gSrSXO assi?T ?SSSA.,m acsiW8 air ??' ?? Sweet Hnrtrord Sutlih iv^.r 8 ur*IClaude Sealey l.ee Smith Daniel E SugglUi A Buween Bheohan M Smith William P S.;uy Inr Ieracl Shook John N Suai-ezLS .. Thomas Harry o Taylor John Tildnn A H Thomas Daniel iil l'o^jMu r t Tidoit) Joseph C Towns..nil CurlsloTAjlur Ivlwiud Tripp<t?or^C pin?r Taylor .1 M Tboinp?Mja KenbenATnitter Chnrl? s W Triiuon .lanifi I'Iioiuun Iloury Toimi Jmcoo Talliuitu || Thompson M 18?1? nTordofT Kdward ?i^r^TaoiiiiuiUourliAiid Ii Thorp luuc o Jr T?rr SM l.ain II Thornp?on Robert Truu-r Charlca W Tnalrher, A Simuw Thoink.<i T 4J Town K K T^'lVmaw * n ILlom| 4ori P A Thornion William J f i " i Thompson Ituh' X Trayard Julmu TiylorJ o Thomas Ezra D To.vtiH. tid Jonas Tm?i"-.l.l W Thompson Dr John Holland' Taylor A Ditnnn Tnompsoit A C Towusend If a A Oo Travis Gllbert Th.-nje on .1 1' O 1 n* John T'Jwor'l J W Thompaon Dr J A T nlt* Dr Chart** If lor John lompkillft II 1* 'l,y ,ri William Taylor John TobinJohn T>? n!wrCl? M A Tidier'a Paie Thompson CaplTho-liilly A wander I elh r A I 1 horiickoti Thoir.as JutMicr Jo fin V Ten Br"seek Edwd NTI.?-i,h?,i \t a fufu^U wiilEim B Tr. iu'3 Bernard ThoinpH.ii A W Turbeit Peter leition A If Thompson AmbroseTuille Wmno t? a|?" Mr Themp- .u, Price A Thurwton C A Teimy Oharte* 0 Co Tur. ll Oar.and ?eierJaiu.-s Thoi ipson Capt Thmberl-uii.h IIton .VtlUam II Tnomns 3 Tnckertnau Chaa K Tippnnger k rank Tod<l kr TutliUl BP V I hull John I'lj ? ** i.ran.ier E TMJaiuea V|n tow Hammond Van Iloracn T W Ve'f'T. A S V."nH V, kTifA ""?' /J ?<.itllA S \ha Vl'>rr<rn P O %?ii \nmfrn inlmP J ail Hrrbert Van hyr*rl HC \ ?n Cllaf Kin.anucl J elder Th'unaa \nn Waggoner G*r- Vandekar Henrv \. nt?n D ri tt Van Dcuaen ireht Van /.?ilit Wm T Van Nevst Edward i a'd S * ISW Vu.V11 * h,'? ,Vuu Ai.One JamewG tail ll 11 John E ^ an Antwerp loh H kalentlnca Edward Vamiewater (Jarre.t w Walworth Thoiua* Well W A Wlll'ams Walsh K >h? rt WbeMIng Cap! Wm William* K t u ' Sl' m T, r t ? ""* '""s1 ? W I'M* MaluwiflilCT Wegen. rlrey W iiklnson Georgn Wallaee John WeiiHihuereiiHenry White Will am Walla. Edward We. .,n Rev M _ While Phil *. W dford Richard W-iney darleaW White JooiW Walley Hml I'o n'.oiiWBltoii II E White N W VValrott llnlsey XI Wcmon Chariot White D Wallaee John WeruerJobnB White WmL WalkerPrederlcltW Won A Wh it*Christopher!, Wallace VV A We?u-oi| Chart/ White Ueorge W WHi ir.iiuih James Wornlg A N Willnatirr Jacob Whldett < < (> S V osl Ja^ob N WlerOwen tVar.lell A Warden Wwt D A Winner M ink Wl.u 'ton Vn Wrtmore Dwlgbt E Winthrop Wilson Warrcu lletirf Wellentsall H r Winn John Ward James <1 A Co Wirhee K Do latcej Wl UPmore R K Warner John Willianl John WlneroopAloxandnr Ward A GUklna Wllleyjohu Winter* Aaron Wainer.l PrankllB Wilson A Wliittoek Able Ward A Wri/bt WltroxJACo W in 'gar John W Warner 0 T A Co Willlard John Wl ter William VV ard In Carlton Wilkinson d-nrm Window N C WarlmrytiO Willie t:harl?s K Whltilng rtainnclW Warner Russell Wilson John la Whiting James Ward. A'lama A Co Wllaonjohn Wing John D Wardell 1* Wllber Peter L Whitman Kit Waters Prank WllaonA Wliltney W Wav an Dr Wllhman Ou?laT Wise Leo Washington Darldll Wilson R Wlthlngton OeorgeK Wartroiis II Wlieox f fi Winnon Thus \V ase rit ann T Its Wilson K 0 Whittniore A ChamW.Its.>11, Webster A Wills Alexander Idln Co Wlla in John Wood Dr Qeo II Waiters A Wlckett J M Wind Wsshbn'irr. JMoon- Willlngall Mr Wood Jamea VV agnrrJ N A Sons Wilson Henry Wood Noah H Watson Roliert A Wrl .ht Lonls Wood H,|uire Son* Wilson W K Woodward Cm.-geE Weddies J J Wilcox Charles Woliera flleg F Wrller F Wright John Wortle* I 1st Id Webb Jamea Wilder Alexander WmieW Weld M C Wiloox A Morgan Woodbury Wm B Wheeler P A WUllama (leorro W Wouda J II M Wrest W II Williams Hugh P Wood Aurther W Wheeler K A Wlllbtms A Car,# Wolir H k Co Wheeler, Madden A Williams C. P WoliUAtnpoid (\?mtn Williams II W Wuodwa rd A Col W.lls J L WllUamsJ O Wo, id ward Arah yu, |, it Williams B R Wodey K W.Hter.i Wllllama II H VVynmn Charles H Wheelwright J WIUh m W A Co Wyar.yiuiki Euatace Wehher Thoinaa J Williams Luther A Wurdorinann A Webb W II v Young John Tonell William L Tsqulerdo Charles Voiina John Younga William J Vainer Jamea Young August YaJe J W Yotile William L YagarJAJ toting W m n toumitnsJnoliaary rrrnch, lullan and Mpan I ah LatUra. I_AlenU lo Jose 57-tefevre J B W ft? ArjfuHlt* Don Juftft m?Uftvtflan Simon ft? An*ti l>?n J"** monf? AntnlA : Sluile UmA'l\0. &2 ? I.iari.n Ilr.ti ,l7.ee | |w ? 41 -DinuAniel t-B> nuitt BmtllP 42? Ixipt-i Don Antonio j ?? H-n/aioi Jniob <Jtittoir*a 7?Brrm?t.f 4S?Lo[?? Don Antonio * A? Ho'x'ICtiarlc*, boutnncar 1? bnoi 9?Honbart t ?? 44? Mnrtin Knillo 10 - Hrapni Heni'l 46-Maiaarln 0 II?BnrtllA 44-Mnlhiru?. It?Hritran Joaa 47?Mnuhorana A It Bp-ip Don Carlo* J 4H? Manjln lirrDh ll_B?iioll Don Minor! 4tf?Morrau Raphael, cordon|V-4'"a?rPrrp KmlUe nlcr It?('iH|iirron C BO?Mamnypt Olrilo 17? btti pi Malamn At?Mojito (Jio.anna 1H?liwinii lir (iolaepp# ',3? MoUno Antonio It?Cnltyoi, HiB" me H -MaiWIn Andrea At?4'annato Olrolaroo M?M? udlrr Marlnno *JI- .|'nan.<ril Auilrrn it? M.-ron Don Jo? Mn 22?r .fiia, Jtili ri D-ogl |U>?M'inn< Don Antonio Xt? D .nnqvi Joiri b 67? Obllilr. Joarpb J4-Da>iiny V BR?Planil Marrr! 2?Dupnr Charpentlef tt? I'litmrl Don Pablo y (Ion. Jo- l>a C ?i? Mono iro An- lub-n uuil t Maria IB Qn?< run Dootrnr Fraa27-Da Du n AnUtilO An- B*i? (iiatoCa-nr II?V A Co 2t- Da- .<ib t J'wo, B'iJtl <2?Har.lpy B-nujour, r.pgtpn t? Tai.l> run Mcr-ar aimitui S3-- tbrln <J.arunio 63--Si||.iel Alfred SI?To;i.Bfo Agoalino deUA ft4?M ia. Am mo. 440 ? ft".? natio donor, ft?T.irllr. l M?rie St? I At ,o? voaoj li C.ip'n On--Tn rer Dm linri |iie to?1??.I'bnttp <17 -VulvwJi M.nnnl A -Do run < l*>?VeA Don PrBiiBlMB J4- Do. in rptu B It SYL \u%y 1m ilrrau A 4-ra-ni JoOu Kyi-John I.a I l* rtwwiil Dr John A. Nnrul lUn I' vnr-l Him; i".-l \V i . r L<>pi1 MMIlaia W, gnuboat h t>1 K ' ^r^MiiAmer Rib- Norwich i il I y i? Henry, Hau4a P ,! ) rt'iliun SNyfcilwurd linn' jr Than 34 It, fr'gata M -okle J', ho L V I1H1 n W on- G l " i l I! B- * <-er a o ;-! A, aiiip Ka Mnii*r Julim, raman on i M t'o nick t'aliink ii*t .1 . n#s M iiilli< ii> inivif i f.ir.frlral P-iic-mac M- Knig-ii William Mi ii ' In i'iili W M -i a irtilni M M rinKil .. irl Nniiw Jaines, frigate St Mi; la Jehu U fi-n M ?'.i iium Wiu Nelson Charlie si ' i !i a k li. 'ipl R IVar-uii Jvma fain], fail iu.tki' a nerlUcli- Kiml-lpr- \f eiiFiu.ete siur tioml Mi-ii-MppI tiar Ri'nfl, i-avni-ia.i-r on Rl- ti.inlii C arlos R ?? . hit Irnjii Ui.linwivJ Gilbert. liIp PjftSC a luWniO aioupSivan- iuhiiIh, ' ah R.'ey fliumas K, ibtp Hoi'lo?o i ii-iii go, ?t<i\varil on lea an . i. e O I nUl R bertsnn Cll'icri, A-msUim Coil gin jiiU'i Paymaster t'o i y Jams, at amor Riimi- li Th m O fa * - Si-alnir/ Andrew, chin PreUe ri, a jVfm Slal-r M irv I>l ill i.nn"H Spnnoor iiiiarlia nan -I M tl Simla witli.uu. bloop Van-laIt rn i Kl? l", pivma't T lia I' li n ia.Kk, frigate Html-Hrd Ch.t*, Cap:, Chip *. I Human P m ffilUm Tauiunt John, gunlmat QuaI ill it i tin, ?tii|i Savannah ker City I ) an M i ,,ain Jnhu Thi alas E-lkvurJ, A.til?Ui;it i. i il K ward L, ablp Sir S ilicon lai.n.n Toman Patrick (f in J l .lin Tuliy Tinnitus i.r.ni tu ir ? Tracy Charli-a, Midshipman, lint I fiiila.ick 0 8. Lamr-rueo II fuer Jusrpb Turn Bnii, Cnpt, ati'u.ner i' ai T iniii.oi } Orlen'at II i tenth diaries Upton TliO'iia? ITenry liartoy iV II <1 Vvacker Uuslav, ship Crull irt*. i-ai Paul, reamer -inter __K. _ nil WaiKnn E W, Capt II tK u .1. rrtgaui Sabine \\ ells J U, ate., me r Marl' n J .. l.i i IV ii. .u i oai Vh an* Witbeck N, tjuo u of the Krl th.-r Wiu, Reamer H.cu- S .nth i> ill Wright Richard, an a:n? rCcrK 'li John I win K bibuin In >n J.barkArthnr Wri hi 3'as K v? Fred Cap., Irigate II- YjnngsJohn h una Zi.tiinelli Mich tele, ('.earner K.ug O.lver 0 Richmond Army Lit it era. It?ll C a-l-a. To F, 12 hov M.? J intra B, Adjutant, 4th Katun i. II, Major, Puyoias- cavalry l r Mnr ? Myron, Sherman's llamtit m l'n t II, Jr, Lieut b. ig> d" ll irru Orvil e, L eul M Carter M. Capt lln.ini ft i N'. I. Bl.t Mi'K"iix o John, STgeunt, II ? per Cka lea, Lieut 7Sth S M Kirk, C - (it Piinly Lovell, Lieut, Is; 8i?.L K-ivaea Mi phen, Capt els' brigade Lin s.jr George, Licit, lat RaTerty Tlunjias Capt . L II- ra Kilter W K, M..J r Li a a n U 11, Lieut, 11th Smith John C, till NUT lo.a..try Swnrtz- n'riiver Lloyd D, Major, 47th S V Perry, Co b, 1st battalion Ships* C'rrwa' Letters. A lira I.irk, Ueorge Harvey Ladoga khip, Chos Ml'ler lat offl. er Media, II M amp, John Advance aliip.ThoniasCotinnr Shrewsbury Alh m ire atnp, J ibnTurner Moulin re icv ship, James W A m a on ship, Capt Chas II barker, oook l'huin j Mmnaronei k ship, Joeeph L Brtlbaii ulitp, J B Iluntln j- brown, carp, Ueo llolileu ton, John Si tiuiUl M K Ludwlg ship, Capt P Bu. a ir a.ilp, Chart. a Iteed Mulur bainaii SpaaLb ship, Win M line.mlia sh'p, Hy Nelson M-mieig M.nn' naah a.np, Capt VT Brin lua ' r g, Thnmaa Jonea Peacock Cilft. li slup, Robert Taylor, North American ah p. Uobt I' owner Button Cluciuii.it ik ship, William New Jersey achr, Jacob B Can , K F Pepper P ice Ceoi'To n ship, Alb Scha- Palinurua ship, WmSutherrowakt, carp land Dla cm 11 M tbip, Charles Pervey Pope ship, John BlunTllbiiry deli D Wrti Clinton ahlp, Augus- Plekurich abip Ro'.t Headertus Usiue aon D one snip, Kdw W Lermond Peony bark, William Sorley D N Kn-kerda , Pn a.ou P Rarer H M ahlp, 8 Books, Preble murine Evening Star ship, Kenry K Rinaldo H M ship, James N r on Buscomb Ellen Bnrnurd brig, Chas OBI* Heaeltlne ship, Wu Beanie Tunmpson # E P Sweet brig, Martin In- Scotland ship. Samuel Bichgraliam aril Eveline schr.JsaacRLoiighlln Swallow ahlp, Thomas BurFran, is A Palmer ship, J rey Smith, IstoUleer 8 lb Spraguc shlpHiram.NY Oeu Cob j bark, Daniel Biinoda sh.p, Cap a n Ueury Sampson H Harei Ororge Albert brig, Geo F Samoset ship, Arthur C KeivTallman nedy Horizon snip, Robt Lunt Star oi Peace ship. Win !! nUad ilngtou ship, Win Guilt- d'-rson foril, Win Name, Saml It.- S P. Stebbins achr, Jain, wee, John llenuelt, Ueorgs Heuaton Wtlluugbby Sea Nymph achr, Capt L11 Henri-tut?i apt Uoaden C .nler Howard s-hr, Abnnr D Long Trieste bark, A E Flarg Inez ahlp, Adam Barker Tltaniabrl^, C.ipt W B Shackl..la achr, Ca .1 Ora >n Kelsey lord Jeremiah Thompson ahlp, Triumph sehr,WilIlain('nnley I'lir llclrei'kiiuii Wmii hrle Cant Wills.. J * K Y.uug bark, Garrett Mnvne Rochford WtnLorlJr ship, Capt D,.Julius Webb achr, W E l.eeda vid Browne 9Ilirell?nroni. Am?rlrMi Odd Fellow, ednor N Y Emery Wheel Co American Steel Pen Mfg Co MY' Jouin.il of Education Artist, publisher M Y Hut. bnian, editor Hr.-iol Bra?a Clock Co. I'henlx Skirt I'o Cambroonre Seem ;ena Cap it; H Co r.act It rendu y 143, 2d floor Snowden'a Exprera Oaa Generating Co, B way Steam Mar !o Works, B'wny Uolden Prise. editor buns- thi G wen w ten at, proGovernment Lodge So 35 prletor James street No 10 J Sylvan flrovo Lodjo No 276 M.itihattuti Mfg Co, I) way F A A M ill rule yard, tit b av and 3Gth Wll-ton's OommerrlalClrrnlar at, yr. prletor Y CyfalllluuaiiUPateiH,editor Michigan Cell B R Co, See'y Wld fiMH TAVI.OR I'oa'maner. Fbni llfi'lLb atll ttb.S 1JOST OFFICE NOTICE.?THE MAILS FOR EUROPE, Via Southampton an-l Hamburg, per l ulled Stan ? steamer TEUTON!A, and for Ireland via Uueenstown, p r the KDlNliUKG, will ido e at tbl? oillce on Satord ly, the Z-'d day of February. at li *a 11 loelt A. M. N. B.?All man* close this day at 12 o'clock noun. ^ MM. B. TAYLOR, Postmader. IKIAIIDIIO AMD laOOOIHCk A LADY, IIAVINO A SMALL, NEATLY F1 RSlSllKD bouse, and liv.iig alone, would like to let tw o Rooms, with board, lo Indira; board In advance In lieu ol reterenor. Call at 37 Marion street, near bprlng. All ASDSiiM K FROST ROOM. PARTIALLY FURntahed, Bedr wm adjuinlit, with eta lit at laari, in a modern built now benv, genteel m l.hborh aid, to a ,udy an-i gentleman, $7 per wees, loatroi weal of Broadway an.1 een'ral. .W?ooae Bedroom for a atnge gentleman, $3 per week. Address L, B? box Kill Herald o.llre. A SMALL FAMILY WOULD LET, TOGETHER OR separate, a milt of rurnLbed na, on the hral or MM-ond door, to gantlemen. with partial Board if desired; the aituatlnnj deuaaut and dealralde; tenn* ino Aerate. Apply at 91 Writ Eleventh a yet, near Fifth avenue. \ PRIVATE FAMILY WOULD LET A F( KM-HIED Room, on rraaonable terms, to one or two single e ntl. men, wi'iinut lt. a.d, or to a lady with buubay Board. Apply at 146 Wooater Street. Avery fine room, with extension, on sr.rood Hour, to let, w ith Board, to mucin gentlemen who will room together, or a gentleman nnd wile; and one ainfln Room on fourth lioor, at 118 bemud avenue, between Seventh and Eighth street*. House and table fust class. A LADY, HAVING NEWLY Fl'RNInllBD THE I.Ol'SE No. HO Eatl Fifteenth street, will take a gentleman and lady lo Board ( aoard tor the lady only), or two single ladies. Plenty of closets, bath and gas. Terms lo suit the times, Mrs. E. CARLTON. A STRICTLY PP.IYA FAMILY, HAVING WORK room th.n till y peqi. iv a mini lets l*rj;r irunt Konaa, with large eloneta and lint anil cold water, to a gentleman and hla wife, or ra tw > or tluoi'amde gentlemen; referenda exchanged.' Apply at M Weal Eighteenth aura'. A HANDSOMELY FURNISHED sl'IT OK ROOMS TO let?On ftrat floor; also an elegant Room on mound floor, arltli anperiur Hoird.ln a vary desirable |i>oailt) ; private family; limine tlrat class, Terms moderate. Apply at 1A0 Wrat Eleventh street, m ar Sixth arm on A GENTLEMAN ANB WIFE CAN OBTAIN A NICELY furniabi'd R >otn, with nrxt class Board. In a boiiMi i onmining all I ho modern Improvement*, gat, grate, large r;oM.a and wa'rr, lor (12 |><'r werlf. Kcicrenues exchanged. Apply at 170 Eaal Fourcenth alr?rt. A FRENCH FAMII.Y, COMPOSED OF GENTLEMAN, wiin, four young uddren ana servant, dr?irvt B-wrd in tbr neighborhood of Now York with a private Atuerl an lamtly. Addrraa II. G? l"?* 21V ll-rald oilier, atallng locality, distance, numberof rooms and pri'-r. A reception BOOM and bedroom, with hot Mild cold ivalrr. Pi let. Willi Board, at (v for two permits; a.Ml a third story front ILioin. M for two person*. ILmaa ha" mod *rn Improvement*; nnglihorhood unn ejd.ouabie. Diuurr at all. No 277 tt'od Twenty-second atrr?t. ACOCPLE OF RBSPKCTAHI.il GENTLEMEN CAN be accommodated In a private fnm Ijr witn srpnrsie Rooms, furnished or unfurnished, in a tin' id.,a? up town neighborhood. Apply to JOHN KAYANAOIt, nortbraat Corner of Forty-fifth slreet mid Rl)lh avenue. AT 32 HAST FOURTEENTH STREET, A SPIT OF R KiBiK, on third floor, to lei, with Hoard, to |*?r*.?r s dr. airmg tlrat cms a< i minudai tun*. Dninrr at an n a k. Ret rmncea given and rerpnreiL AT NO. fll EAST SIXTEENTH HTRKRT, NEAR I'NION ai|uarr, apwiotia Rooms Pi let, connected or single, w in Board BOARD.-I.AROE ROOMS ON SECOND FLOOR, MITTable for a gentleman Mud wife or oue or two aiagte grntieroen, In a private family, at 241 E i-i Broadway, where tbry can hare iheYoinforts of a home. Uaa, hath, me. BOARD-SINGLE AND nor RLE ROOMS. WELL riR. nlshed, nt frotn 6s. to 9s. a week, gaa |D litdrd. without board. a> leg Grand slreet; location central aud family pirna*nt. Call and see. TJOARD.-TO LET, WITH BOARO, RfK>MS FINELY 11 1111 iiiolicl, on aMOiid hour. In a m<wl< rn 1-mwn at <i>? houae, four Btorla*, pleaaanlly |i? -atod. Af rlr at No. ft Murray llill Park, bntwran Thirty lo'irth and Thirty.ttltli ala. Term* modi-rat*. BOARD?AX KNTIRK THIRD FLOOR AND PARLOR, mi lira! lliHir, to lot, arparataly or inaa'hcr, wltli Hoard. Holm*- In Fifth arrnur. wr TwenU-ih airrai, AJdrrts Johnron, Union aquara Poat ofr<\ Board.-to let, with board, one room, ft it aide for a (fentleman an! wile. T-r-na, fin. Also two Hall Room*, aulUhlo for alnglr Ri-nllrinrn. Tarma $4 p?r wr.-k. Apply at 1M Saal Fourteenth airea.t. Dinner ai all. Board.?a front axi> bauk room ox fecund ilnor, to urnlloman and wllo, or rlngl<- ^ "ilitiMb, lutili room adjolntny. In n private family No rli.'dmn: an amyii i 'ii May. Convenient to DtnauMay alali a and earn. 7? Weal Twenty-nlntli atrcct. Board.?to i.ur, with board, at n; sbooeo avenue, betueen r I In < i ud Alula atraeta, tworir -iy furnlahed Kiotna, i "IVtb... for l?r ?ni Ii and th< ir Wlvm, ?r geutiemcu. l<ncnlon very rtratianle. Rt It- reneet exchanged. Board wantld?ton a boy thrpk ykarb old, a ah -rt dla -t'ior in thaionniry. Nona out tbuae ha tug a comfortable h una of iIb ir own need apply. Refernnnaa ?lrru and rqulnul. A?|jrr?M.C., I >ft M n 24th at. Hoapd vtavird? m a v h nj married laIiTi in .o fm i.ly of a ira'a i talne a id o>|aul i onr.e, lor four or livo toanlii*. A>dmve, atail teiiua, L. L. L., l ot lot) Herald uum. I 1 oahdi.mo A%U utdullo* I Uoar0 wanted -rok a g?*t.f.l an and lady .,r L<! la ly "(>./). imi imt r? trt , wi b A v. ii v !.i ly ire erred. win re Un "are mi, in-r i o mrra. A>1 !'"ia i. U., I'dl iy lJeralij otlA. e, aui'.lii * priee, JmuIW i>oa Ht> wan rKD-JMT V GENTLEMAN a.NU uik II u K.? ui hi ; ?? >11 I hi i ui and ci.M Water, In & i'iiii i in r It.... y, ii u >1111 NTuricenth alr> rt. in ? tin i' wbur>' I no lid lew or ill! oli.er I '.uiiera. Adnre'ia l>. I'.. Hon.I I ml '', s a'nig lo > t-iu ami full pariinulari, diud r iii, i ft.l.l p i -, Will .1 ill at b? moderate. Tip! beat ot referencea ,.Vi U ui. I re,|Hint J. -ijimrdlft ukooklyn.-a lldy andgbsslkman h II or "II KI-ljll'TIi.-ii .-..II llbuill .! , Hunt Ko llliaum) 11 inrd in o small privaie fanul , at .vi Slate aireet, ultmu i,v.- fu'Hee' vi.tik uf South and vv ii elrccl ferriea. diuuet Mlvj po.tcn in BROOKLYN?giri'i.m five minutes* h 1J v. ,ia oi V\ >i.l .u i Ful mi ferrata. A.ar : un I .iraaanl fr nt ll jom, i.'i lli u ootid tioir, liirrl', turuiabel. iiuhm cnutiiiiia modern iuipio.e.iirn , o,th sa?, te. Apply at 130 lieury ?tn , I, -l?otu Fierrtix.nl uu . C irk aUiteut. Ifleoantly fi rnisiif.ft rooms to i.kt?with i li S urd, to ri-n?!?t.hoi xi... ill. ii w.v- a o tingle genie, men, in thti i'm clan* hint.-?, M H e.-l Trie.lb to eel. lit-fare tie ? iflvort ? .. I ri'iiitlred. limner at alx. i". : v ? r.p,M< i i ' "t V ,111 or without i i Bound, it,. IS Bund a re. i, * n n ir? from Htv id , ay, ui h -tl the modern lmpr tuieQU; ul>to uiinu'ca' waflc from tlie Oily Ha l. r rxisueo booms To uer?tmoi nti.emf.nani> i L' ' ties, ivitii full B ui"! i'or lawn- an i e.n tul Bomd fop H iI'Mli"-it ti, w i h nnxl' rn improvemetilt. O.iliat No. V Amity H street, a { ".v il. ori irom H.h'vi'ui. H t71crni8hed booms to i.i t?on moobd fi.oor I of ill Hi . l iii uv nop. i" n 1. ,.,th ami Ntutli eifi oie, H tunx lngof foitr Rooms; to le , pa . t- or toorther. to H litem ii only; hutiao L ia all in a , ii iuho inu.ita. Will H lioi move May I. 4 H t^uumsued rooms to let?for gentlkmew i r on!.., ' t$i atlmi *2 per wo -It? r ukt i l u renuned? H a co ill, ; r.fir iimm, one block rasi ot llia j way. L'UKN'ISUFD ROOMS W t.NTKD? BY A GENTLEMAN. I r wh re lucre are no oth. i 1 i.igei a, oc ted ! iw. < n r'oorttt h and kou' 'Weiitli sireotx, a in FouriA a.enui and Univiraiiy plane. a.'.dritKu li. o., box 217 lie ai l 111., e. h Hotel lodginoh?oi-ean kin ii.e rooms prom i *1 25 to f 130a we a, or 2 i euis i ingot, at tb" Union I llnal, 10i Prln- street, corner of Too?ipxuu. Meulaatall I boors. Open all n.ght. in uttooki.y.n?two jr Til' ee handsomely i 1 funits . "i uikiuis, in a apmi.ui. .ii .w. w.tn li .ini in ? i prn a'e tai.o"v, ulililn ten niii.np r' u&.kof toe tbreu fcrriea. i Adilre -a a. ii , Brooklyn Poitu lice, ntJOM or two rooms?FL'rn shed, to let, ei- i I L I r Li_(!th r ut v. aril. In .i iii'lwx.i, xoiilv 'I',. ,,,,, I fur o. <; at tie rate o $5 pernio til. i G o.l lu.ntion. Inuuire ulS.il Henry a r . t, V. Y. RC MS TO LET?WITH POtKD KOR A FAMILY Oil In ie xeiitlmium, at 14 E;v . rw.uty-e ghlh street. Dinner at ti oT :o A. No moving on lai of May TO GEN I I v iM.W.l. PBIYATB FAMILY, Occupying the, I \v:i I .u-e, nnam- tuicl aauilof liirmthett Rooms, w lib u-e of ' .ill, ti c>.ihc.* or H pnra.e. to gi lklcmen,. witl u it Board. IIouno .',r?i o!s-h, wit. all ihe 1110 urn Improvements. Terinj reasm aula. Apply at 111 Wwwlqr place. M.' ANTED -EITHER IN BROOKLYN OR NEW YOJ'.K, if lloaril, by a )0 ng man uii w e m nl private family pre erred; re ercn ochanred Wool ilia to m>>r arrangements with a small private family who aIhi to reduce their oxpen? a, and v/ouid like agreeable coutp uhni. Would have no o >jecUo:i to go o-'t us iar hh Grand aveuiie. providing co ilil get a p.aoe to suit. Address Howard, Herald oUice. YXTANTKO?BY TWO GENTLEMEN. WITHOUT IT Board, a salt of Roane, well furnished, eousioilin ol a f urn pari . an 1 two bedro una, with bath, cold and warm Water; location between Eleventh s.reet and Washington plate. Address It., boi 4.UG Post otlioe. References given and required. <j?9 eri?cheapest boakd.-nice rooms, with Paul oil good Board, at $2 60 to $3 a week, and iipwarile. Lad..* . n l families eulti d at le * th .u at any other house. Nice warm parlor*, with pianos, at Id Liepenard street, neat Broadway and C'anu.. \V atehtnan all aigut. Lodging cheap. <2?0 TO $4.?HOARDING AT *? GRvND STREET.?A PO gentleman an t in* wife and three or four yo..ug men Can hate good Board and comfortable R aima, Witli gaa anil uathrtsi.ii. No moving in May. Gall and see. ej BBAt'H STREET. OPEoslJE ?T. JOHN'S PAQK.?A 1 geutlrmun ami wire or two or 'free single perm i of can he accomiiiolu'od v. l'.li pleasant Ro una, with or wuho'it Hoard, in a house v. 1th u olera improvements. Terms reasonable. 8NEILSON PLACE, ONE BL043K FROM BROADWAY. Purii'.rlipd H .oim to |.-t, to geuom n era eudenraa and wile; full Board lor h dy and p.irtiol fur gentleman. 9<{ ST. MARKS PLAGE.?TWO FINE LARGE ROOMS. ?t\J above the parli -r, with cominunicuiiiig closets hot una e nd wat.'r 'mhI gas ''"Cure* In b >;h rooms, wil. be let to partics wi lding re.J ' .or's. Reiercnce to toe party who havo Just vacated th-m, after having occupied tbeiu lor overliva year*. ?M{ GREENE STREET, NEAR CANAL HTi'.BET.? uU Fur dished H urns to let, to ge llemeo only, .it 31 cuts to I3|i r worn.. A. o aouilar r o.a and ri om? tot 0 isekeephig at N i. 1 M mr e street, urn-r of Cathailue at 7Q SPRING ST i-.T. THREE DOORS FROM BROAD 1 t/ w y.?f.?' .. d-ouieiy furn abeu R aima, to stogie aenlleun n. Tne ul I* ui ar all ihueiia das* nutels and p a ol e'o-i ii.. Read.nc io-V tree. Inquire ol ANSON IIOi.'SE. 90 GREENE ST iKET, ABOVE SPRING.?ALSTON t) lliiesc. Elegant.y Ill.liiS.nd . ids ol iioo us, i.-wt, Cro.oti and every c mvcuieni-e f >r housekeeping oe.momlcal J / D -r "? angle g> linemen. It til iow lo permaui-ut tenunta. l/i71 obbbxe mm; anvmsnnnin Jl'J J - fir ?.?Knianlil' nr it>m>? 10 nit ?l n . on! -u at.iiiilal Hoard, for 11 !? ?:. nil gentlemen; gnoo locu Inn. near ilr i|'..ay; terina uiodrran ; au Inwrniew will aallaly. I1A Bl.l IJ' fEH STKEET, WEST OP AND NRVR 11U ?ElfRunt Si.lia of IUui', wl h private hot and 111. d tutu; a!*o Sin. If Knout i w:i , eit 10 lOui.nii' * ; In nut 11 pi. iu> .ut un 1 coiili ,1. 11M MACDOIUAL KTRMiT, NEAR KI.EE KKU, lb 1.1*/ no" np- tied iw private luuilly Ii .r tip iv.vp. 1011 of fungi. .<1 1.1 m it> u.a In -tirfil of hoarding, l'b.'tu:* : n .lie k.'Kulu : can una cvory oonvenicnat l th.' n'jni Pi?' .1.1 muiu. Ol (I El M STREET, M'AII 8I'R1N(I-KI'KNI8H*D a* 1 " " A|kU 1:1. 1.In I.n immediate OC ilpauCy. T.'I' idweat r ata .n tin-cv'.y. i .i erlie; the omvi'iili 11 phI'ih .nniny la li'.uwkri 1.111;:. Itci : 1 . d'lii c ml furniture, with range,cooking utenoia mm :.t 11 complete; gas am] Crotou. COPABTBEEIHIP NOT1CKS. PARTNER W \N rED?TO TAKE THE PI;At E OF TUB rt'tii'.i.f i nrtai r. ! olio nf t..e m at paying uuniiifa* In the.lt , ri tu rid,* ..ill..' lour heur. out ot tin* twenty I or. The kO.nl* are w :1> tin- amount an'.-d for. Such a chime* U au'dnbt o i'ere Ha l mi H. WTI.LIAMS, No. 14 lileeckcr atreet, i.t Mr. Buivn ? odec, from 1ol114. TO UVYIW TIIK ADVERTISER, A PRACTNTNa auo: a . uil o n* ilni' 1a the city of New York of twenty y- are ai.tl upward*, wou.d put- ii.iae the buainma .?? Intel em therein of a parly rr'lr.ng then'.'0,11, to the arniv o'n.ii rwiif.'i|aui libera verm*. Adili ,.u for two week* Lex, box 3Ud 11'' 111 d otll o. THE I O 'ARfNRRSIIIP HERETOFORE EXISTING Qi'd r I II'br'.i.aune lit "H.gland A Anderson" I* tola dnv dl-anliI'll by mutualeminent. AMI'S HIOLAND, t'??. 30, IStiS. Ik N. ANDERSON. R. N. Andcrmii la alone authorlr.ed to (" '.'In up Um budnr-'. an t liabilities of the old Urm in Pennsylvania Airoi Hlgland ih u.ouf anthemed lo atulla ail Ibe other bualiif.-a and llabilit.ea Sf Ilia old arm. KKB. 3I. 1.1.3. r CAPITALISTS.?TIIE SCBSORIBER nAS A LARGE Intel 11 outi 01' the moat eiieinuvi! eointuer lal trana a tloi.a o l a day, and i.dpiiIi ..willy,. Id a groom- profit t im u v en'Tpni' now known, lie wlahea an aaan. laf. with $Jd.it 0 to .iMO o.ab, to join him. Addreaa I. Y. A., b.ia 331 I If raid olllff. WANTED?A MAN WHO HAH $S,000, IN ONE OF TIIK 1 teat nivalin. ul? poaalltlr; the UMU'-y ran he mora than duuliled In three iinuiilia without ; uy risk wbaloier. Apply to C. H. HOA EH A CO., *3J Hroa.lway. WANTED A PARTY WITH *30*) To n ?>, IN A Ii lalm a* ibat I* legitivi ite, and will pay one liun.ne.l pi r ernton tbi- Inv a ment. If tin- party la the right hind of a man ran bare a gi o : aaiary. Re erenca glrrn to the neat fiima no Hrrktnau atr>et aa to the bualueaa and ita probta. AQUP nn ii. y. w., ii>tki<i Clnn -A TOtNO, ENKRiiETlf! MAM, WITH THIN PJ " Ml. amount, wlah.a to inu.fi> in iorn? autarprtan atrnbJj b..norai.lAddr.-M, with r. ai nam* anil tomtom*, Oralurt, uui 140 llrtaid oiler. No humbugs or agnita MluaC 407- -I'ARTNKII WANTED. IN THRt'ONKKrt. Ti I 'I. lion r/ ?, 'I I'ttl li'om-m. Ti abovr ..mount wi.t pun-haw o .a bnii tha liilrn'd ?t a i rtt l Um o iiki rs, n-.? ..olu* a lair bu.lu.-a* Tha.bjatolih adn-rttifr In t< .muiia, t a 4 Hv.ta,iranl. F h full |<ai ..cuW<i . ail at .1-1 Canal RnM, 0>O niWk TO tan *"? Wot I.I) HE INVENTED IN TDD vi.'MM' yntiM-k.il tha wh-la or i?..oi an Barb llalird M.mlnm*. .u il'-'.oil ill n|? ration; llo i-l or K--..vi rampi'iain-d! or would rant * ma lar^a building In tlmvl elnlt> of lb- .Si-w Voi a l"at out-a. Am. ni givrn, with full rli. i n- km.miit r> -|iilrr-i. , w II r? nvi-alt ,.l on and anU-rNoibMnM. A l.lr.-aa V. U. II., M.-rnlU olll.-.i. <S>4) iwin <>R iv?w.-i roi'N* m uinemh man CMiv"" with thr a ova a man at In oj?h, would ltk' '* ltt?.-?l aa pa.tt.rr In ann. - atatd aa a paring buatm-aa. A4 dm?* t'barlea W 11,1a, Fowl Mm >>. C1) 11(11) ,j l":h" BATHft -A OEXTUCMAN P<a.""", a lt. li.tr amount ,**n to Mart Ilia gruuti* T-.r- wti H . I. W t'1 UMpMo<tt? OI a larg- Br--a-li,.J ratal> llmm nt. w bo -tta.arat .n .. aW annul Ihi m. ami I ma If. ry fa rll'iy a>i I a nm.ii.at lh-a. llrwr fl.MAI w ortl, n. ii'.mari air- ? !/ ana ?i"d. Own na 'a lull ..paration in Ihlt tjr daya. $.",t*?t.an l? t-ia 'annual j. M a?i> AliMMi0*11.urate,I In iham In U>nd?n Thry arr tha rat M.? ? Ibara. Tbara la n .t una brrr. Aitfw > at ? alat|..n A. Spring airaat, N. Y. ri KinxBi. Ahkdii'm >m hi it or knambijjid ehkniti r* for ?7t a all la.lura, a4 warranted Mnofauturd, alao olid a,,' in f, . laiubar Nona, plain and urn. man urn, at It. r. FAKKlNt.IUN a. ,Jai t aial (traat. oppdMM Wuoal**. fcata'.i.aha.i in IMA I M I KK-<iN ,!AV|V1 A MBCOND HAND Hi IT O* j \ r.r'.ir r nimi ??? ? <w vmum, b/ ?.Mr<?n/ Mvlwtfl. M* ieM ottb*. Ai.uiiX AMf'itTWKsr or ii'*r?nioi i> remit luie >i i-r.%?*. ! < ir-trm ( mi? rt?> m4 en .ni'fl to ?? . I?m *?? . ?n> i iiina UttM nrni i Perl r Rut' '? I *? >, f< ? |l*l} Kirgoree, tt<x.A .i?e. C rtt.no. Chrk, (hi fitini'C, M run/en, tuwieootl rfc*?r I'urmturr, H a i n*. , et +*? lien tmif ihn r.mi. :.v I' ,i) hoe Tttr* }?ii i tint), *i XliU etni.Mv 1|*MAMK1XKD CltAHHKII HI IfM Or H RXITl UK, I* U ?nJ - M ?jtn>-oelo/n?l r-t.m, *t $.ti ?.,i fwni.lo A .'on, hi ??. ? ?.il C/:lwt W.iKKKJf A HO, -7 CUtl oirrr-i, 1*1r iK?r? <?> t uT Wroedeoy. Lit ItMTI RK. -o Atll I'AID X?n nP( ?>X(Hf AMD PI R r uiltiro, Mtr urea.itt '/. o ?'<> t il./nurndrd ! Ai|''r?0" t . mil. n : 1 >m. II 1 ? r? 1, a 1 <4 mefe* g/ii> IV I n toil H ?? lerjT ti lot * I l<ir uii beep. h'l. I4>. I I'P, 1 VU.rP A. B ?)K' A711 UHKARIK* 1 iHj.1. ..rr /.I; ?.- *l IA A to eroj 0, tiiowi | h iilli.tiiJ Iteid ?woi?

Other newspapers of the same day