Newspaper of Radikal, January 3, 2013, Page 1

Newspaper of Radikal dated January 3, 2013 Page 1
Text content (automatically generated)

Radıka Fiyat:75Kr wwwradikalcomitr EM ÖKSÜZ/AA ei ire yazıldı. Hakan Fidan, > mt LK ymm sararma EE İteNi an , Sİ etinde di yekriyimi >) Abdulah Ocalan ile PKK'nyn silah DE Vi (alel bırakması yönünde kapsamlı ve belli bir (a Lv içinde pm takvime dayalı bir mutabakata varmış. Me ŞEN DE ya man le entegre strateji'den bahsediyor. Öcalan, rolde. ağırlığı BDP'li olan bir heyeti bekliyor. Heyetteki isimlerde henüz tam

uzlaşma yok, ama Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata öne çıkan iki isim. Hedef, 2013'ünilk yarısında sonuç almak. S06 e ws l ) . . —-. Erk'ekler birliği Gül'ün yargı, yasama ve yürütmeriin başındakileri ağırlaması, 'erkler ayrılığı'na vurguydu..Bu iyiydi ama © 81 vali erk Bürokrağğfin 7'si kadın Kadırfmüsteşar yok bagi 710 büyükelçiden 11'i kadın masada kadın olmayışı iyi değildi. Murat Yetkin 518 801 kayrmakamdan 13'ü kadın - ıl

Other newspapers of the same day