Newspaper of The Sun, January 1, 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated January 1, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

far zms . ut w itffmrvvtaapr 'jffi&m&j&l VW&I& ?1 MnTtqrNQ . v DYAHCB. rR usb n W. . ,T . , ,',: ' " Siie;v":-wmmmm,mr - , - T., ' " LrgpfPe4lt. A Tl K i . 3 sm$R JfcDU i Bee. re litS latie, lefirreew. CI p,.-;i." I . irter, Ccu.t(ATolrelB, igadi f eLPiA1?!? mimiUiBs serried tt ' taaWMetaead tkjtaMlM Weehte4 '"- Meant Vwietv Weetehtene,M. BeY MtfH, (XaeClOtx. Jim William, "W : !.r reaL Mrdlyearvtod iiMftn. .e T"rt TTalrersetlet Cbereh, i a v- inwn, ev 'ic res km ra,etrslLr tavlttd t t- ft . MooAay morals. Dee. fu im Marioa Ktr W VVeeAknlill Seat Brerw. Ill I 7 JfnT-M l1rt.FeilTrie, teacher I -Mart.-" . ih fohreercf lis. I IVT it -Tsvral ia be tjrta la Thar. 1 I t, " Al let Mir OaUsgbir, a- if tht rnr trervctfBi- . U. oa r VI '. k ! intT"cli imm yJ.,.T li- t.nlABmk'tm. IM D li. & TudU.a. Hfci. mtrttf uaaxorr nr la t . afnit. Dml fill. kflr a .s. Wtriek KaUr. uUn of IBM (kfl loll ',i Inlua, la la attk fu t U P'rVriahtlarM nMMtfalty MM r fttMnl. trnrn hla IM roVOoo, ft I m (SHa) numUffM 'iMfca l0wt PUb, ll rot rn-Uy. On. IWh, Chule Ibnlt, I BOB sinnTllv I Mat Aim rfUf kftttMT, Jha Mull fi-'ir, WOliua W.lrt. Thorn- OKUa .tf. ftra rttwdilly larltM la utaat )3". 'Wlr) jlaaana, t t 'aleak, fni r.MaKnrrat. 101 . fSllfrlaf ataCaba, sioihtw PWJa LH'Caba. ...... Wt ui Dumi art raaaaairair invx n rI.a Walara anamnoa, II laat. a u tt raUdtaoaol bar paraataiaiS a- aAfr Am an4 arrart niuaV. rariak . f 1iii p naira. uaoaiy Tiapararr, a yvar 01 Dia aaa. l aatnulnaafMai aff lat DUQtt an ra it at la attma tha faaanL fmai hla lata Mm rt,lkU (Taaadv) aAaraott,at t lit aaUtiilf.ta Dtt. ltb,TkMtu rttar. ir n Dia aah . 'i rwiawi'tfauy wtitmi w arfma nif laayj nrnopn,aT a n eioea. vja lift uciaili TTUMamaunrtB lai - j-m im aifin. naw rraaanoa ra aaOBjaaUtaaailaM. .... (mttw ana nvait at oa nuair. aaw uiaa SET' bar. Jion Mart!a.ara raiaj('nllf la- tha pitwvbl. tkia l raaaoarl affaaraooa. , hh rtraaV mldaaas it aakwa it. i-C BjiT. IV 1ft.EIra I - raaBaaarafi tarhtt la ataaaA lat ta Hrbt) aiUraota. a t'aUaa, iraat Ik. r". -''"' '"-- Jtaaaraataaaiwtf. IM IXaUOi IW'j rabclDt fKa.04orKa llantwtlCw.W. tad Mat J Irklanv f4 , aaBMBa aaaas atya naasavi i taafaaarai tha fainllv aa napaKfitllv tfrrtiaa tt ifaajajtAaa WiaaaadavaAavaaaavta laaL al k. frtka tkratUeaet at ka tartiila. tor. af At. ra. oMataaaaaa at, VneklTa. Jw 'r,OYME.-T Mnlex. WANTED-CAK MAKE FKOU k'bbraolllBt a amall araalatatlla arf itraUii'alat,Marr. M (-UKS WANTKD-A 8TX)UT B3Y Kaaadtraitlac aaaiaalaaaaaaainM ll aii ApHr Ibla manlDf at I Uor at 141 E (HANTED- MEN FOE STEAM 1 1 Clatba. I ttetbaapar. t porra. 1 aaa toe a s4 atria It trl.ana ! banaa 'iintiiBaaaua snx MB -. aa. loitliaaaaUr iraearaa far hikkaao auoiar. afP'l Vatican i:....- .. " b aaai " Esfj , WAmnn with tnan Tit I 'Vk-TlntBlraatwtti ttO,0Ol't I Mtbikotwa.eartaandallbladiitoni I a riy iiw.b, auuiA, V.f37r " a i it ... ai? AND BUND MAKERS WANTED- Pr " " - - - -a .a a a -- Lvw art, d lam'im.ft thrt .i.iak-b af S lMbtiola tvff.. Ara'ahlra. at Na. 16. w Kia WflXoftcaler (K H T, "oraa-'TED-.B. GOOD KnT- BjJriaioTar Ballad ahoaa. Ap OY s-aaat. Moaabalraad , ..T ". ikil'lOB - I, "11..' S &7 .D A BOT TO J at titiaiw f!aamiM 5 abvr.. JSa-Th. Now but out wua nnoor. n i a . ..--- ."-;-- I Dauataapo aptTt u (--.. tr: VOTE.VT FfranlM, oK F01 rRS AND rTITCUERS tanlad. aB.afe'WaoOD.BrUtat Id -jAJdrOBX-WANTED-A GIRL TO dlitaaral ktaaawnk Ib a laaftitttajiadfamll: vhr-' " m 0""" 'hi-m ' iaMfORK.-WANTFD A OERMAN OR ariraat I'! It d4 rar't houaaik, itwl wub- ilrttar. t b at 4S loutb-rlnt tb. If lUlaast' . 7 in Y'S hT IRQNKRS WANTF.D NONE k'.afabaadi ItaalaA 4 afllthtt. I ..V M' (aft btada tatd lor, ta abaai ant raU appir at taa ausBMtaa ii . aaattaaf. a- w .ON I-INI8I1K WANTED 'li watiltd atiooaanolahtif todbvttxo. ' It. A tor ilia tr, aaactr, n,ii, Mr. f. HaCIIUE WANTED N OPE- aat tia4aaa Wl aoa't aaaiaf aaaaaLa'i a lair"i tchl la i aaa, b.Ulvi aad t . thZ A or aawtat rat. CD JZHL-- ItfiOItAIa NOTICES. v VON WaNTID-IF MB. WM wba llrad la Horrtar at, Braakrra, ta as box ami M. r. r. ri nrnca, ba i aid nawt u au ttBfivar babau. .TON WAN1ED-OF CATTTA. '. br bUrr Ilolawmr.b ttl franaKUaak- ODtr. Call at IM aaat I lib al.tr ad- h Ul btttAoifalu rtotirud. MART W J Baaraa. Vlaa aaaaa I. Baaraa, t S2 PMiu raoMrad aaat. lauraat 10 II, MUtM. aaaajtvaiti t a ta, aa !4 . DMlU (aadtMot atUlarl labaraal btta it, apru, imif aad Ootabar. Bl It 1 B. m, an aacb baalataa batarttht 1Mb tbt Ut of aald drt llaali 111 ?T C8' AND TRADEBS- 8AYINQ3 ito uraaa at, tot rtiuan. rlt B.DV. tal nja. h'BHatarea, ailawad tt all aaau ftm Altpaxoaataa ttl aaaouata Iraat BCM a an aa bariara rba 11'hDATllf Jl. IV nttfeat aa abarr from tb A4 Inat, ntuiuii HIM. PraaTa.rr. faaaUJarT.BatatJT taKrtTtKMtl,-. riarjCb' AND TRADERS' SATINOS ta I B AB IC. t'rtf WlSrt ktrt ordarad rbat iuVVt.l ba pad tt Lad lb-ait, favtbai - -- ' rIaiLwii A V0 tad Badtf, tt tht rttt of U pr taat Alpt (SOA tt tat rtU of Tlrt par oaat fOStff, tat ana Mtaaar tbt tin loat. a!ac4lolMMclloBt-ltrl issMgmt KkU'M afcC l Tnz MAajnucKST aurr,JBi.iuu,iupaaBaaiy aaatiaaiiaaBaatajBBBiaaBaaaBia- A9 I' j raP I ' J-. k. tjt i ft A .C "faT J4tP bJ.W Forii fATIfllQ BAitlM. JSAVlNfiS BANK-Na IS AV. at tallt .U. aa4 if.tal P. M , and from I lo I aat.iUmal tUawad aa tU aaau aadar r ctai, an lattar aaaoutia. If aBMBLt noalrad. (rota M tantt ap , T BCNCIC Oatbatr UiuinUriTM r SZ3UVTT SAVWaS BANK, COR, " .abnthTthata.Braoklrn.Bll. Traa. .p. blaoa, Wlulaaa A OtU . Had, flay. Ja LattbraajJIaaMa B. Btaras, VatWt Baboiaa, Wat ObiCtal, (M .! klfBjnar.Jaba BehnaloVar. Oa. B. atatru, UosfT IL.Boarna. TbcaaatQ. tDtlaaa UaO. lat Vlaa PnuldanH Wr&ZLti itti taallaiaara alba LCI 1 rWb'JC 1 lurmno - I MBVaaiaHtw , a ni .i ation. . A r . Jits .y 3 uouacs. .' 18 !) ATXIQHT, r '. A ice. a talk op coLLntairooa rTttt BS C0MM1KCED D TRT NEW TOtfK WIEKLT, ON TOVSSDAT RUT. price rtwcmi, for bale trnrnnnr. " tt ALL 8X0WED IT" ... . -. ALL bNOWbD CP ALL ROW T111 BTOVK TEDLAttr AND VlLaRIKS BESX, A KEW TBAfTS ITORT will mF DorasnoU) jomnuL TIIX U Of JAXUA&T, tML rboaaUjBarain at ail tka Ban ptaraa. Prlet Tbrat (Wa. Mtaaa Pago laVrU-i tin a roar. rMkrrN A. lURtlini A OM ArS WifiaSa ".("Tark. Bunpla aoaLaaaol (raa) li anf aAjraai la tba emttrr. iM r.-l OKVERAIa BUMXBSa. A LADIES FAIS WILL BE HELD ra THE rVboal Room of tha Tran-flf a-aloo Cbfareb, eanitr bjttt i at Park . tarlv tba Uolldara. remBnela n btondr. Ir. Hat and toaktsaiBi tartia tha wwk. Tlakata liltaabj aaHti.UI BAEHCATS AUEaiCAR UtlSEUM. NrwytniiDtT. , TUlSORtM) 0RIlLa.Ek8ON audtthrm ala't rtlTr affanal attSa afviaaa. 'T'aaaraiTnaaittbiaar4 trmfr-rr MTaltr aid tuioatt tin, a mutrr tr tta world arTvda i tdla(riulL(trlrtcaoiairmaBta tuvar bahra aaiia'r'. CIULDBEN. LAIUFM. 'OOLB. PAknUlJ. "atfvram win(lltM.t.nv4 dllrtlf.il slaa n tbttllUtiridaraitiraof iblaranaralbaadir. Una ..JL" ratitt all boor . .trrt3IS.'i5?I' .." nVtat rit rla l , A ZOOLO. rd t riHOO. Tbty trrtar In the.r i rijlnaUiotaM aattaav, tdt BKI3 OF VII D ANIMAU and BIRDS. Flf'TIVW aid WAR htm: ai oa. T1I8 two LiviNii A7.rro t niLnsuVr ,.2 ALBINO 01RJI. ' . . J!?.nBTy KONdTKR iMAKaa. .irJoVDi'!',0. ,!!AL.i'PPT FAatn r.muwn AQtJARIi, rd wl h l.tVIN'l K!U f all lU tit rjll ,naahliUanlrilh orlil. "TAX FIU- WfAKaTieN,Tli"i.",c'u,A!','00i"o"A' 'daJanVii ol ft r. rblMna nodar 1 1) twtra H eta, Fafiint to . cb txlrt. CU dni aadar taa. lota aifa. prsnKRMEN-GKrNI TWINES f, ''"'TLtin MI)CnTT0C BrlNHTTJTraV iLt ?&" lO!TANrLY 0.1 UAifD. tdf 1lJ .W T. For it at d-Jldi'lSO tl Jobaatrtit, FATHER KEMP'S 01,0 FOLKS' ORAND Ftrrwatt to Amrrlrv Mt Ya"f Pra, at Buirtlaa Tabataarlai tnd Wrd'-aadtraaaalna, Jan.tVIWla tt PaaiT Ward Baarhat't Charrb. Ttakata W Mk Daorataaattli toaamanot tt t t'tlaak. datMaltT rjiRT BBIE9T & QHXV LIQUID HAI8 DTJJ TVEcatArsn'Bowiii csbi Peine U bftbt low ariat af th aWiT-FiraTtBaani m boh BLACK tr BBOWN, ttatnt tht tUdbbktt lalurr to tba hair or akfca. Tbla Dm U now tht onlr ,wa aa iia a allvbtoailt, , but tbt attaaraatlta M ttraa It rat aal at II daJftaSI P"faM,'' am? wv aa rARW. ii.. .' . S trdtpif-ld ttU.10 tndtd. Btoll tad Iltnvdalaiilxrarda, avf tha llaai Uiialltw. tjm aala at dfl ttl'lla SlJobaat, I.ONX A'D FOOTD. Box toba lost-cio reward snrrossD ittthafalakaalit rlataha fAan ,tiiaa taL t-,aavubnaa,abaiw1ih In padlooka, aurkad U har VlhoaTat a 111 retuia tba aamaaa b'vard, alar IT.M.B wmrooalTt tba abort raward. dalVIll pAPE LOST-ON DEC. Slit, ON 8th AVE. -tMtfftUian fMataacblld'aplaldrapa. Ibaaadar w' M rraardrd bj Itttlrf II tt HOT Watt 18th at. IM D00.! STRAYED CAME TO TnK TRE- nilara. 9 Wa lilaBtan at. an tba fid af Daawabar. Tbatvtar emabtTabimbrpailuf ipiBBBt adpT Uf fTprfr. at r '06 fJOAT F017ND ON TI1K 2C'i OF DEC, -t wntibthotwrarrtnhaTOhrroHaitt 'aatit tad aarlrf tiBouaaai If aoterd fo fa I 4a l aiad tt pap ttpocaaa. Atplf B0Pr-r at dall V1JI Bt ftM CT nfifi REWARD THE WARE PXSJJ hmarof thaa,baciitarB wwbnrtta. rlantlf cotarad aa tha alabl of Hatodar, Wl laa. aad faoas tmooutl. t to ab at B "' alolao tharaCrsaai Bald anrda ot nalafad of aboat 1A1 plaraa af bacb aad Clorad ataaatHaa aad traamla alia raatlaaa, alio! pen aiBonrartut, aad of taa boat ajnaHtr, aad f Cl tad aaat dadrra T t aSoaataaard arin ha paid r tbt afjprtbaaalna tod aoarltitl oa af th oSaadara, and tbt n roaatr of tba ttoia: ar ooa balf too aataaat frr tra Hr, r a prowaatl-wBta anas fr airr pr tbtrant WU1TB.BBAMUAL1. A LOUBIf ""! H' taAUOOiiuatt. dJ8"'M BVrllENS CIIA.1CK8. pUTCnKR'8 SnOP, WITU FIXTURES O aad bam lot llb tr wr"at rVtak, ta t (d IttaUta Ajpr aa tta) ptaaaltra, IS Blthlb tTtaaa, Jtd'lll NEWAPATER AND FjUIT STAND FOR l olrt t vrrflublt bualoaat; tbt raaata far dia poatsffOf thoftand la In rona uaaAaa o' alrknaaa. Aa ni roitwr Orind tad Onlrt tta, otarttta tht tutkat, jaw nEDIGES. HUMPnREYfr SPECIFIC MOB HOP ATIJICKB a IDIBA, M. tan lIHOADWaVT NE ar.Vil tr. Tkrae laralmbla awdlclira a's tha ratal tf tht wan uiu orpitlar at Bod Bblll af Prof. Ilaninhrara. al waa'-puipuH iur tutar BiaruoiTT, tarrrf taa 00 HTn, iniHti. j brlomf i aoaaaj.afl of nm tnlllat oa thorn dtlp, wttb tbt BSat pBtni i ran of trtty dar ll troldlptar tbalr juatba alalia ct both dboaa tad d rtor Tbaaiaada of larallda, br Iba uav ol rttM ra cd thraa aifltpla rrtnadiaa. htvt " aii ma maaM tiia ana r 11. anidtnatat. tKalr mm th- baaaruitd of la-lot aalaa and auB aiac baratkarbaaa ttrd aad 'h'ir hl.lat pralaa la fr wiipnat aarnif rrro apporaa. ItfrNatboaa who hava knava tbtm kJBMtMBidlJBOat laUraiMr. I.IHT ur nciirnitKYA' speciFro homiopatiiic be- atBlIU No. ViUttf ilDjlt B)t-CtU. l..Ca-rt Ftrar, Ctarttttoa td Iaflamaitllaa Brtt, Pair, R-alraaniu 13 f..titat Wotm rtrecWonn Oollo, Yortclo.i Anattta ... . an I..OuttitCo.la, tCoila, TaatiUac, Ohi aa, tlaw Croatia, tad, IB and Wakaroi. tearilaiirat of la- UU.B1 ... ,. , ,,.,,., 4..VuiaDUitMaof Ohlldiotor Adola, Cholf u IS 10 IS ID 15 . .iiwiiuum, BLOBnraDHr lluplU0U .... 6..0raryMBtirr or Blood Flam, Oolk, OrU - ?n,BlBOBBColla, rsBIaaaarrnV;....Tr ..Civa Caabas Cboiara Matbna, M.a-ataaa . VoailiiBB, Aatbaatb Braattilac ToCintCoatha, (Jalda. HaarBanaaa, BroaoblUa, . l Ibirnaa. and Baa Ybio.t. (..Ciiraa TatlbtcMs l-a-aaciba, Mtrraoa Palaa, Manrmlat. a,, rt fl..l.n BcabMBIrodtalba lira! IS 18 IS 18 to (0 81 80 80 M to 80 10 80 80 80 84 100 Cjrra nrfapi-a. Wrak. Ar d. or Dmnftd Btoataen, uooatiptt oo, iiiaarcaiapllat.... laTralJrMr.UoaiaalryappOaasb, Dlflltult andOpfatcd Brratblaf 14. .Cam Ball KKmin, Cruata FniaHoBa, aaratpa. laa, fotld Hrad, Ha kfa !.. .....VT lS,.Ca'raKb'umatiaialPalv I,araar.aa. or Bora. BVas inbaCb, Hack. Btd.or LbnVa .... If ..OrtB ftrar and tiot, lataratntaat fattr. S u'uia I. .Oiuat Oatartb, nitaor Ubro. SoUn tr FUw. . J ,9;M V ,b naaVUBOBt,..,.,,, 10..C'rt aVbcojIrf tawb,abrtaalac and puil- .. tUttjp.tialtptoih ll..Co.rt AaUuat, O.p .. Tlmiilt. I.il, arid Biaa'I.U.0-uih aullCipealoraUon........ I'..Onr,B.rTlariBrra,NclaaUtia Urad, Ia. ptlad BaariBv. aWarba ((..OBtatiiarofnia, KnUipd Olaodtud Taanla, ., Satuaata. aid -d lltrt , W..Pw ttan IMaBt, rtrtital or pairroat W..CjrS"yri'eY.',-tamU aralU''aChnBraalJaa-aiBa.t.. U-VHZi!F' I VaTttwa. t..Car.i iha MoMt tr ItataaaMt, Cwkerta ,. JfcuttrAdBhtar CU drat. TTTl l1..CaTM8nBrrtr(ttttofUk, Irrrfnlttv Bkra, irjaabrt ijr BaaT PtlpUailau tad trttt Daaaa th Hat'i. raiuEor utiK. laBaaaaaa rat aal at II Brbtb trat tar abtilati aaad tntk toaat aavtataDi aaxjrt atnaad aaaaar tAtbat Tla KS? & i .1. blrrtlt SXJSrH taaarb-ar loath f ahaa T&.!?iim .. Boaw.1 tad tta, aad asaaa BBawuaaa aaaaaataaaal tuaa inu arna mwa , u lanaraa aiut lI..Crra I'll lot. nal tt kitrrul, BtUid or lloaiTp.B'oaatorOUlloait lS..Cn raOfhtbalor VaUor InrJaDaad Krot tr fo.llaa F.Ulna ar Taak tlaht ' J?1- 111"? aTiaiU awaoooo, ud Beok ... BO S 3 1?!!!!:-"' Tu" " Bnaremn. tad Boo T fe 3 S!SZ " w oooo and Bettk.rVt. 8 00 Ota tf Twenty rial, ruin, aad Beak af blaa-a. 8s 3&a&ui;tdE 3 riaMunaaaB,anaBaaaeieseaaaa,BaBL f rarad Ike tKedirrne by mail tr eaprett fe avlarees, rttt tT oautais an reiarfnf e TjA vriatlTl a. lit DBtaavBf , RIB IMC, AtTcnon rroTiCE A t'crios jfOTicr ciockctt, olass- " 'Hi MawTtartijB,ia4i,, , .aiitB). "roraaiil bt,ji aaftlaaVlaek. U9l rrari at, MO Ma. far abauttaaaa, ialttVea. aaUtVU a TllintT GBEICT, AICTI0NinC-aR0-$-.'Zl'7l S?".i ?, fara. A, an Thad, S.li!!,l.,iI.T,ai, ,TX', 5ffl "orVard. bar. rlraa. allraa. IJmma. al nna .M.M a ...w- n, u 5S,tit2JL"Z.ud "" " fdnr tad f r m fora,)aWrT, ac j,i lu'ltiP ptJBUO EALK TnK nui.L OF TnR S'jiEzr,?i:: 5r?yTi ft? " J? p?alWra1I&s! S"ERlrrjJ SALK-TEA8, COFFEES, Ae- Ralnraotn IIINaarwt it -Will a'l aa atari ), 5r;,rt,,"V'a''" taUIITaa rtora, toBatatliJ of atoa aaarrl rol of inn and bU-k baa coHm! aalara, annra, dnad f.iralra aad omrala ftalbv era . i , i?!!' r'J" "-.tb" " nana. JOHiJ L-a l,.w,nJ ") iMnauibrr that at tpr la bvnad aa Wadrradar awralar. 1T xyiLUAU AnnoTr, AucnoNKEE- J tatr ' aal naar, trill aall aa t vvmrraa. at ItK a'olnrk, thr rnralira and flttifniaf tba laior 5ST ,0rT? '1 A. a f Mta at, arltb tha ad wlU,irdtbtfartltaniaf tbafamll. j 1TIE nOIaXDATH. GOOD 8KATIKO- MEADOW FOND II .. tba tar. Tata anerf tha WUlU-aaVanb farrlaa, dtarrr la ttaa armd. l-ara 6 tanta, Tit IWoadaaf rallrriaa aval 11 iMlo lib at. WISH TO HAKE A F&ESENT I Da ra Tbta akat m tmtalabtt taa tta rta taarth.a A Brata lll'irnl. artannfn man a at aa om la ata wajtlat far raa tt aalaot It (rata tha tare c'lMUjnf loiun nntn mxui. litem Ha, I Norrtk WUItaaa rt. itiLtia i:stati:. HOMES FOR TDK. INDUSTRIOUS, in tub CARDM BTATB OF TBB WB3T. TUB IIUNOtS CESTBAL RAILBOAD COIaTAKT, BAVB FUR BALB 1.MV00 ACUES OF BICU FABMIIta LAifDS, IN TRACTS OF rOKTY ACBII AND VPWABD, Ob I.ONa CREDIT ABO Al LOW PBIOIM. Tbt ttttntlaa of lot tatrrprlilai tad lodnatrlou tor ton of tit comniaaltr It dlrootad tt tht folia arlaf .!. naafai and llbtrtl lodtvormi'obi off rod tbrta bf tht ILLINOIS CCKTBAL HULB3AD COBPABT, bUb,u tirrlllparralfa,UlaaUl thorn, by pr par ttirrtr, ptratttrtma. tad ladoalrr, It proVldt eora. farttbi horaaa br bamMlraj maA fcuiat, with, toct aaraUralf apttUaf. -, Uttlt taptfj. L LAMM OF ILLINOIS. No State la tbt YtOi of tht Maatarippl tOn a peat Mtaditataaaltt tbt arttlrrta tbt BUtt tf 1111 bfth, Thtrt U M partita tr tbt wtrll wbtra all tbt tBdttloriaftUmtttiadKUtt adaalrtbl onmblat tt prodoottkoatttrtiraatatopkia, Coma tad Vuy4 tbt pTtirtta of UllaaU. It BASTFJUi ADD SjrPRTRN IbUrEETB. Tata Itrdt tit toiUdaoai tt t railroad II 0 osiltt la !, wbl i aoaaeeti with othtr ra4vad atrlfiblt laATrarlTrr,thuaAaordla ta tabrakaa ttanaa alaaUoa with tht Eattaro tad Boatharn aurkobj. I1L BAILBOAO B FIT Eat OP IIXIMOlg. Orar $VKfl0,QW tf prlnU taaltal htrt btta oipao Aa on tht raUrtad aratataof IlUaoia, latMnoeh it aarttf tbt learnt Croat atTatUaf tbaaa warka,wlUt Tthitblt pallia fond la lands M tt dlmlnlah tbt BtaU " TAXIS ARE LI0.HT, tad tanat, taa J a.oaatIr, trtrr dtp droratrt. f tV TIItTia-iDli TbaBtV.r- .!? 0.l0B.m 14, tad, wfthla aaaaaaaTiarraratn, bat bran rtdntd 81 IKW.Tal SO aad wt but raatouaU tipaot that la Uapaanllwin bttotattxtlttt. Y. PBC8ENT POPULATION. Tbt Btttt la rapidly tUIoi op with papulation; M02dpnriittr1nf b'.ra tddrd tluet 1SS0, uaUaf tbt Bttartt pcpulttloa L71t.4-a ratit of 10 1 par cant, la tan atari VI. AURI01XTUBAL FROOUOTa. Tba Aiairaltaral Prodiirt of IdlnoU trt irtatar Ibaa tbrat of anpotbar Btttt, Tbt rrodarb) ttatont durloi tha aaat paar txcaraVd 1I00.U00 toaa. Tht Fhrtt crop of 16M approach e S3.O0i.OJO of boahels abllt tbt corn crop titbit not lata thin 140.0O0.0u0 boabola, VII. FERTILITY OF TIIX BOIL. Noabrn on tht lodnatrleni fannw anaura aura Ira. anodlatt rrraJta for bit labor tt upon there prtlrli aoUa, tbr bflnt rompoatd tf t dorr, rlrh loam, tht lattlUty of ablcb it nnanrpaaaed br tnr on tbt globa. V1U TO AOTUAL CULTIVATORS. Bine 11.4, tbt Cortpary btrt told 1JO0.0OO lerea. Tbry ta.1 only to tttntl cult! rotors, tnd tTtry toatrtH onctJcttntirotmtnttlcaiUTktt, Tbt road hit btta anratioc'tdtbrrtihllvtiltridtttta ixpraaaaf BM. ororoo. Io)8nthporultllonrfUMratT4litotnn. tbtlbrrr.ph ablcb tt paatrt wtt only I3S.H, alatt ablth 410 IN hart brat tddad. avaxlai tht whala pa poltikm U4.Wl-t fain of 1U par cnt. 1L BTIDINCEtSOFrROarKRlrY. AttntTldrnea tftbt thrift of tht panplt, tt mty b tttttl tbat 600.000 tot s tf Oaltht, lodtdlB RtOO 000 bJabrlaofiraia tad 100,000 tarrtls of B:w, a art Tor traidadCTrrtboIlco Itatyctr. TB1CM AMD TEBV3 OF PAYHBNT. Tbt p fcaa of Ibart lands Tary frota B tt B2S par arre, toratdltg tt locatlor, qutBty, Ao, First class fannlnc loads sell fur tbtnt B10 tr l pw ttrai tad tl rr'ttlrt txptxtsst tf snbdulai prslrlt lad tt tanv pared with ward Knd It la tht ratio ol 1 It 10 In fartr if tht foiater. Tht tarmtor tall for tht balk af tbata laiula win la ONE YBAR'B INTERUT IN ADVANCB tt six rrr rant par annum, tad all latitat aotes tt sir t'r cttt, piytblc rtspactlrely It taaUtwo, thrte, tear, Brt,ttdtlX'ttrt from data tf ttlai tad fool notas for ptlnrlpal, ptytMt la f jut. Bra, ill, ted arran yaara fraan data if Bale i tbt oootraot stlpalattnt; that ono taathoIthltTaxtpnrohaatdatmUbtlanctd tal ealtl nttd, rack ted trery year, for Art yout frota tbt aaU af aabs h that it tbt tod tf Brt ytan tot hU tbtU bt trnrtd tnd nadsr eaUlrtlloa. TWEBTY PER CENT WILL BE DEDUCTED Irina laa Talattion (or Itah. txcrpt tbl ttmt should bt atsli doDtn par itrt. whoa tht cash pries win bl Art dollars. Punphlalt detrrlptlTt of tht lands toll, ellatttt pro duetlooi, prieta, ltd terms of ptimtottitta bt bad on Ipplltattan to i. W. FOSTER, LAND OOhmtATOXKK. 1LUN0IB CEBTRAL RAILROAD, Chlotd, Illlnok. For tbt atattt of tht Town, VUlaras aid ClOat Bt BttM span tba luiools Osnlnl BtlUotd tat ptf at 18s, 14,110, Applrtoa'sBanwarOalda, dilUTaATh'ltd OFFICIAIs AItT laEQAIa. DEPARTUKNT OF PCBLIO CHARITIES ABDC0HBE0TION. New Yark, pee. 10th, ISW, NOTJOB-TIIB UOMMlBSIONr-KaiyF rCBLUl CI1ARITUS AND COBKLUTIONH" bare trtablUhed t asw areteta for alepanetnt the relit which at tailed (or, UthrUoBIca No. 1 Bead treat, aad at the Bote n. a la Ue P.ik. Blaokstrt fonlahed totlit aptUaeubi byttaaflrer laeherre. "aicb wUlanabl the w-nhr I tor U p parip rrssaaf their slalm, whllt th progiaatt f tuant will b placed at labor aa the Idaad what farcin bimaalf ar barerbf npon Iht IaetltaUtos for saaiiAeeanoa. Cettlfleatea of known eltlaeos will b reqalred la sBeaent, aid snAclsniUmt wUl b ttkat be th Uepartave-1 Wot araatin anraitaaal raUsf datlat tha ntotiths tf Jaaaarr aad tabi uarr. Tht foOewtM U tht form of tht twHotifea rr o oetaia relief at tba efBotof k D-enrtnwnl Drtrtniant af ma street. neae- Pnblt Charl'iet tndOorreetloa, tt. J Boaeratrtet,near laaeiair. aaa Bt an awaanfc aa taa rarti btaall (ortot will bl tleea to all tpytloubd t . elBWTout NarntoftpaUttat I'oaOpataSri.......... a,... ....tt. .,. Iha Park, (a her IHT. f law, earan..... ...ajeoaiteea ,. How loaf la the aountry I low leaf la etty KhowreaTielrwtiomrwWlkd, iiianaa, la cao,,, ,...,.. . I'ront or re it boas, . , . Mo. ef rt wea,. .... axa audwhatetarp,. w beti arnlM la noat red rretaenr ether attar vUaewieritwelovrUjatuttUauiadbaw I wlfillltlltstlHtlittlllltitlliiMtt Itsaiaattlt Bt aid beta fatal tree thai Dsaertoktat. taa hrV TLanutabariadadtaa' task aaraoa,ead U lay sick, WaavtbtUrrikeflwnMr......... .VwBaeea erf awjaaert tad what irtdherf., All tpdicetiersreba taadeeatwaek ta rank ta idiatee.U a feVvtoaa taatOs. WlhapastaaMl. eiattiis i ba lajBilaliaaaia af l'liBlla fecuoa ta tssmins is la Bit tltlttx t attrsstUnsU hart tbt feOswtu aertlBaalt tf ehareet abraed by setae kaawa real daat of tUraaiV btfhaad abate they reeldet I aaa wail tatnaleteafwUh..,.. ...... .... tadbaaW .It be ta waoi, tad datarVtad af aid. a,. ,,,., ,.,,.,. i Itt ajns floaan aw Naw YoBjL.ae! r ' Isoletualr swear thai tht torttolni lUtBpaat suae, bhraalaoTsa-ypartlosU,, llsrtrt,Aa...ulv t.........18dL JTtwtberteQUtTllaeAse) Btadt befart ". aaoar twewaaaa. - . latanii aflbalBtadatrantbabaai a. (.i -i. r - rJP'S4" k Bt' "' 'lealedeaar tf Pubtlt C&rltl.lft -,'-'yl ' aitctio ztoTicKa. A UCTION NOTICE n. WTLSON, AUC XX tVw -Boots end staaexsry'Ottemitthastoriif iULn,niMf et,n it-Baser, hi icnn, mi also tares re f prtet tail, el leweet Jprlee. bv A. D. d AM, 4) MrA M. Y. Ball ItvsjbTVlel AUCTION RAIF. OF CROCK HIT AND fa- Olajaam ItoHIHW a TAN. aa Wadx. lr,!2Ii",r- " ,0 ''. alMlud Law. SaltaintBla,tBd tt uut'aim Iwaawaaaaa. THE NEW YORK 8UH 1UXSDAT KOSNOTO, JAN, 1, 151. lYaarhwad PalRlm tTtan f tba past Year, rrari tap BBTtoaai nmrrxtmowt Ao. Ob JtintiT Id, Ut tarrltoiUI la-iiUtur of Ntbttaktrtascd t WJ1 irohU4tln- tltTcry la that Malt. II was tstraj lr Our. ni.rt. Jaaaaty 11th, A'tbarat DeronciaUs Slats Conn, tlon wal bald. In 11 Yaactr tad hit fe'W-dis. anbnbtt (ttt totloa of tht InVaitliii of tbt Inn to rtibdraw fri th Chtrlraton Uoonntlon, If II did not Iwlatjrpea C.n-rtatlontI prototaoa toeUrirr la tbt IrrrltnriM ' Jtaaary 10th. Tbt tf Utonrl WWlatars tdjouratd tftrr taveinc I UU banlablnf frtt artrroea n-om tbt ataas uailtr prnt'ly of belnf ttdiiMd bi ilttrrT. Tut Oorarnnr, bowmtr, ratord tht bt'l Jtaat Halt m (hrjil.tanj was rt ejected from Iowa, lo tht Inlted BlaletBanate Jana.y ISth, O.t. Utaaiaan, Comrolim r rromSo.i'h Cru.lna bieonar with tht tuta tntourt. Hat of Tb-sit,mwbrnMilyrtoalTed at Blebroond, tad aada ta tddraat ahowint tbai. arlthnnt r.r . S".V lor.h' "'' Bi-mb amid not stay la s Valna, it4 reeorntn-ndlnf t Bwthm Oaten. "."S. "loitwaarftrttdl a join! onmmltlet of tbttwo Uoiatoa, who rernnod (F.b. IS) that, ht ta c4al0B of th Oentrtl Aaatmbly.li U laeipadlaal bi tnnlBt drpirott to tat eooftraae prntoatd by Boatn Carolina." r ' In tht atlblrml Laaidatnra. a bin a,.i...v. rtiTfnlr 8 of tbt utt titdt, was rejected by t Tula of tbiaatoont Jabuary lO'h A dlranlna rttttlnr was held In Cliatleatoa, 8 C. at which they reaol red that the rl.ra.lmt af a II ark BtnaUiras 1-ieaklanL would bt t Jnt ctoaa fcr IM da-eolation of the Ualon. Arreiithcato(lblBraraith,tblli wtilnlrodtd Into the ttt'tmit of Tex', to imprison a 1 northern rnarhera, ao.lollore of trtdt tad traohtra, found n the sttte Frleuary Itt-Tbt eaaieat lor Bit tprakerahtp of P"fEta, tmrlsaaad alter t atrnawla nrwe month. lntno ciaiiot Mr, riaamarori, (Bjti.J of Mew Fx-0.rf. Cntli. (Rrp ,) of Ohio, was tltcted la tht U B Beoate, mplaot of rVatiur Ftiii. Fetj.ttaryt.Uj.ua-vr Fntaxr was elected Clerk of the llotiee i-f Keprr-e ltatitM. The LetUlainte f MrfiUid rraolted tht Ink Caiol'na Illaiinkm C letialuin rtaoluuuat. and do nrmnred Iftm tt trtaanna le. Febinary lHudiesla,tPI, 1eatturt t'lwrned after auKlaiinf Uan. p. It dtiui a ownalealoaar io YuuJ indux-a her to lota iht other auathtm aUtea in t tranlxaaitna. It Vlrgtntt tbt IvsaMrTatle State ConTentlon was aeawttt ly (Im. Hrtlia thai Miaelaalppi wanted lbec.ttr.tetw.tr uuuiuuot diaualjn i but. If tint rreeitrdlty F.dfal toiborlty, aba would aalsttht Feilertl ptorwity wlthla her Uinln, and defend her. self. Felentry H'h The KutaaaTonlUiilal L-ffl-'Ma-e nwtd, uei the ro H O t lltnair, t nlli fritter pn bHi I or siarary in that ptp,'lTS stale. Mich SM-Tb. MaryUnd LUlalurt rettcleJ Ua JakttA Ptatia la lot tjnjate March llth-N'W If mnMre B't't Flt-ll-in, re attMtiKiBthaerrtnn id J Uooneie. (KrpaMlott) OoveiBjnr, by 4 b,0 ruajjtity, and t Btpa tucaa naa jariiy rlliii tbali Deaat, and K5 la lb IIon. Utituuotloui 8 wit taction was held tat April 1-1 aad malted la another Uepoblteaa t,ay. Ueixiaonaa (Ken ) we elected Ooteroor, and tht Bj'b Un majority wtt T la tbt 8 untie and Mia Hat Uouea, Aotl tth-Bhadr I.ltad election. Sman (Dtia.) weBBlerttdby 1.4C0 raajorlty, ' April 18b Taa Borah Oarolln DeraoeraUt Btttt Ovrtailuo mat and rt-fflrmtd ilia Baliltaote -.-Clnomnatl pltirnrma. " u ApttiWd-Tht ntmoettlo Nbii Omaantd aaat at Charlejton, 8. 0 . lo nn- .. JSuS?21 Pit Wet,! tnd Ylot Prcai,tf,,!,j; f,TlSJ-T Thtrtwttt fttdtKt1;7nr l"iSll(,.,Sl; I'wl n .id - aon from OTery state In the Pr. th. ! tVoni II loot tad Ntw York, ana? .ettsr e'ait, Ihs B if, leaf by Dtia Kiou. raaond the noinlnalk n of Uogaut, whl't lb jardr, maraha'ed by Mayor Woan, wart of an onto. sJiandad. Jadeeluaixtr, CoaJroian of tht Natloti. el Oumodtte. ra led Iht C mtrnilon lo order, aad Fatacitll Floci-iot of Atk total wtt mtdi Itav. purtry chairman. JiZZl??? S" hU d""tl"n wen refuted tU rolnueo to lb, Coneentlut,. O Iht teoond tfty, "U Urotiaa of MtatschtMtU was elected ptriaw Bet.1 rieeident, with l Viet President tnd Bmrelary from ttch aU. Tbt thlid dar waa occupied In a long tnd frrdlltai reaelon-lha South flfhtiAa; hard l extremt pro-alaTtr points, tnd Iht M trik pro. taT Up r thai inch courtt would bratk tip tbt ptrlr lntbertollcB. " ' Tbt fcu'lh day wit smb.! in tbt earn eoattst, ta wtUatllatflibandiixtb, Mr, Btrrtxa, of Maatachn tettr, preteatrd I mlnorl'y report from tht l'laUbrat Coataut ta. IbTiinrtir Iht Cincinnati ntatrma. An. othtr mlwelty report wtt presented by Mr, Binvexe, of lowe, which, la oonontlm with tht Cumnnt liUt'oim, tijreeare ilia willlritfneee of n ' Ibtdt It t Bupreni f - nniO t'eeeiy In the ewiea Wpale Psolo BtTlrotd echema, Mwadlha eorraarlon ol Cuba, tad upholds lb Fowl. "ItS1? Uw,a T1- J?J "I" ta tddlaoa to

1 1 thi, declared that Oonrruat bad no power to t MPtiawatry tu an tmnautase, Btltaer nU lat tarrilcv rteatbrtuMiies, aad that Panmtl Lib ty bill tr rtTuluilnaai y tnd euunrrelr of the O.natltatlon. Aptii Both Mr. Btm.nl rnsttorm wee rtjaoted by tot of 118 yet to til aaya, tnd M. Bakrexr report edeptrd ae an araeadmnr.1 by lV yaat to 1SS neye. Ot TitUi for ilie raeoluUint separaie'y, tht one plediflog th party bituld byBupramaOouit deelmoaeoniltrtrylnienitorltt was rejected tha rexntladnr were adopwd. Tola wis the ebiaal for dUnipdna. Atahtrua flttrr teetnl and withdraw: Mlaaveelppt toiloweil; a did Florida and Texas; all Iba Isntlsfama dales-, axorpt tiro; Booth Caro lina, txcrpt three) tbret ef Arkacsssi two of Dtla. were tad ooa from Notth Qfollaa. May latOaa-jla tnd th ramitndir of tha LiuUl tna dsleRBkt wfikd tw. Mr. Uoouiia, of Georgia, made I tln'tnl apeeuh In fever of tferjpenlna tat lata trade. Balloting- lot tandldttot wat ecu. ateocad May 8d Tbt tenth day of the station of the Cjo Tetitmn, It balng- elnartylrnpoeelblt it that tint to mikeaxf r oral uatkn, the OiBTsntlon adjourned to meet it llaltlmort m the ll.h of June, Tbeaooedlna; deleat.ia frnni tba toatbern stalea mnlnarparaUounTentloncn Mty lat, tad cnntln nedtnaiatlnn fourd,yB Ihm tdjonnieil in mad at R chmrnd V , on the II b of June. This On ten. t on e'en refuted io ad mil M itor vfoon, t Kmtu.:ky Bsptiiiilria CjOTtoUoa mat tnd aom IntMai doletfafcai tti CLlrego, A pi II tUih.Meiaud It-puSllian Cmrontlon nv t at Ittltlruot and nolwim. Ui.dlud tht oj.pjalilun uf a nil h, cbn-e del, atee tt Cilcset. M y 1 t Dele ware BrptiUlet4 CinTinllon wat bed. The b-rlalt Republlota. OonrnilVin was held on U e lama day li Woewllri', To Nttlenit Oioteniloi of the Ualon mm met M Beltitjore, VratniBbTOB neat p-ra!dad. Oa thel. stooud UlA tliLi, tud KTtatrr wertehoteo. u Iholr ttndUlalas (or the PraUb asy tnd Vest Prav Id'ncy. May 11 RapuMlcan nailoral pnartnUnn met it Cbi'jfctfn IKl-itates belnK In ut'ondanct from til tbt atate except N inh end Bon'h llarailue Georgia, Fkaldi. Atlauiia Ltub-lanMlwlttippI, Taiiuie.ee, end A kaiiaas. (Jajtot Aaiiaca, of Maasaobuattta, wis alet led chairman, wtin Tkie and atortlary from aasli alee and ts-rlbary iepettutrd. M.y IT Tbt p'atfmin of tbt piny mi ilopUd. May It diuiis Liboolb was nominated for P.eeldenl, slid llaJraiaal. Hamliji (or Viot Petl. dan I. Mayll Un. lIooiToitarc'lited lUo Bin Jiclnlo tvonjiatiuiu, tnd i fee'Ja tlfurl la his lhalf waa made, and rmlet'y f,dtl out inn tfierwtdt in Ntw York. Mr Lutit retoliitlon In the If. 8. Binave, Vbat no leteneiir txlilt f ir the InttiTiinMiu ol Coogrras 1 1 pr btt stars pr iperty La tht tsrrlto. rlea, was paee. d , S.Mo IS. Mty OoVW Tbt Mlabflipl D'nincittlo Conrrnllnn tv-tBlard th ourne of tbeir del(ale to Chsrlnrtin, end appuluhid dtli-.tbit to 11 sluuood tad lad U l li- May SlatSouih Csmllnt rent I daVctUon tu Rlohtnond, Ltoded l- R Uiueiil RiatT, after a, Ibtrp ourito, ffiort ,rw ,) iltarl Millllc'. dt'it tin The Oaaglt nt'lonal dienocrtta dte'ded for On Baltlmnrt Cunrsarlon. Oa tht 8'b, Iht delt gelloa wtt nut It up, Th Ntw O. leant t htrter eVr'lon this day, retultod la the choice of J T. Miatot, tu Natlrt Ancrkaa otriCldatr, by 1.1 U0 nitjorllr. Jons 11th The twdca from lb Charleston Con Ttnlbm Diet at It cbmond, Jons Ixwiw, of A't'ivat, iirraldlrf. Tcry continued to tdjoarn from day lo lay until after Ihe Baltimore Ciursnllon, when Ihty tdnptad UtioxniirtM.i tnd LaJrt. atunt iota ID lulnole LhsiuooraUe Bu1 Oorea tlon codorsed th tatlua of luelr dslaftles to Char. IraUn, tnd elill adhered to DovuLtt. Jaot lBlh Tbt BtllmortUjasention nova n,l Mr. Calbu Cphiiibo prealdojig'. Juoe llf Vlrglala, Ninii Cardial, Teansesea, Cttfonat, Iieltwtit, leuttulMtiyUBd, pari af Kan lucky, tad lien. CCauiao, SXMxJeil. To ramalnder of tht Conrentlou amn auuoaadad la nomlntttnf Me art. Ii out, of 1 1 nub-, tnd FmrtTxu c. (J AUbaoia. M-. tirtraiiu n deoUnlnf.lbt Nailontl Comnilftetipnel U V Jouaeoa, uf Oto-glt. ton Mlb in B nithain seoedlang dalegatss tt B lU Uoiotr, with lb IV'UlalaBt tad A ibaant ds'tsaont wb rh had lata rafa'td adail4aaoi mat it another ball, and ehott Mr Ccaaiaa chairman. Twioty-ont states wtt In fa. I or la ptrl rep aienttd. TbamtJ'K'.tplMfe-mal C larleaton wtt tdnfded. trd with litti o poaltloa BtanKiirainoB tad Lull wtrt norsibatra. J one SliPiaal-Und BvoaUBta rttotd Iht Uorut. stead ML Jsnstath-GiDgress idj umtd. Fm tbll tint on Iht (Killtical world wat all allvt with lbs txsrtlmt of tbattTBiel pertla lor their real in re tandldatet, but DOtbjr( tranaplrad tepacLtiry worthy of nria until Oct. Vtn, wbra trt atats of Paoosylrttit, Olio tnd ladiant went Kei uUUitn I y benty aw.orltUe, N Ttaittr Clh. AnxaatM Lumolb w tltoad Pieaician'. eednixeieat, Iliaua Vlcs-P.t IJrtt, of the United B'ttee, by Iht f I'lowWf Titt- uatoia IliooglB B trie. , Bin. UFratB'nate., eVBIlTtBuVtt,. 1 831.101 LlbdWl'SJOlSl 15,408 IT,loe lIl,ri7jWa,C076.IIIJ MbI 11,800,06 LWO.IM'WI.TM UOJn WauifuUoftbUul ....OtStTL Luoow Ttr Dooaiiii ; ,, sin, 17 AilotbertoTer Liaoout.,,, ,,,, III.Mt DaotraUr M Thirty sixth Confree mtt Dtoemter 4'b P eetdsnl BonaaJitB's at saaatt wat rtoetred by Iht Heatlt and Uoutt. Mtv York tUrtsa-tUcBoa. Dsatirdtr 10th -R-rmrted radgiutlott of Mr. 0ot, 6oorttBry of tht Ti seamy . Dccetnber 1Mb Tbt 8onUi Csrolln Ltgul'jatiirs tleoted Mr, Pioxixa Otttraor, Deoauiber lTih. B enh OaroUaA Becaetioa Cea TCrttaua (Ml M Oolumlaa and orranlned with Oea Jaairaoa as permantal cbtlrwtan. Tat Cttreolloa avdjvarntd lo uhtrltamo In ooaetcmto I ef the prer. ajeoee of tht small p'.B tt Coltnabl. llaaauiptr 18 itu Bteaaaton Contention mtt it Chtrltaata tad appolnttd tbt oaaeaaety oenuiltleae. Peeandiar llth Bsesislaq Oeorrntlon reotlred BaaoaoatifagdatTaaetifrtat Oer. Kootl of Ala- DeeoaJieV Bah.rba BVeaawiaa aoBftamlLaa adonh id ta rWlnanot anfulnily Bettrlnff ILt etmpttl Undlny S wuh Ctro lot W bar litter rtttM of thl V A wax. TVretnbnT f1stT1u Cnneesttua biok prUl tr. Mm Into r-meMererio. e.i tordtlnMI '.f "i re-w f the II , . i m it t, tate oweri .r rM n , I S it, OrtT tiro ,r. tlnttarli wet a .Bil .em A ml I i). .net .,ot nuii..t In ! baa, 1 ill, t, F nun, fU I.e. ,'e., ID n-W f Iha ere a. ,. t lit reran e-l wnb s w fiuuas in, ia . u: . II,s 'M JoJ, ttlruXed tbc trtiun ( Iht eeneest n at tnd refnaed to sen a iperati eeaeion ot the I, gister pote of jolalntr lb other leiitiern Ion ol th L glalature, for Ib par. eeparat rnabdlreey. IhctmbtrU TUSi-n h Carolim CoomUelonen to Weablnstnn wait inpplltd wlla llieii crentlal. m uauvr afiiiHra aaaaaai an ma t'eremro- jtmia UuaetnliiA ad pled t Heola. ttuoo of ladeptadtBC. (Jot. rioitm leaned in oOlcltl pnlanatlcn It toooidanot with tht otdla. nt -ot of tereeeloo. O 1 1 octtemenl ntaxbwf , Pa , la oreaawrrrnmet eraneaenipttoisrarrrs fromlb Alegheaty l-aenal lUtbteftoiiTtgunewhh, II wtt bsleeed, IB In leation lo pleat than where th seoeeakeleu OMld grlem, Tht elsctliw of deWwttet tt I esoeeeloo Cwrentlon In A tbtnit to. p.aoa btday, Dlaonreiy of Hi gieai robbtritl of Hi ladlia Tint! Fond, Deoamrar JCllif C-aMrnl aloners Iltfrwai.r, Omt tnd Antaa of South Ca mlra, irrlTed al Watnlng. ton. Oo mottiex of Mr. Barrt tht 8 ruth Ciroilna CoOTSntlon Ctl;ed on other I mtharn statet I. da In a twiTenMoalnbtbtldit M.mifntosrr, A't wUh I Titw lo the f.nrravtlon of t anutbara ooulederacT. Drceralnr IJh FoH Miulwl waa oracnaterU. Major Aanwaamt Ira-trfttrlng Iht troji-s under bl commend to Fort Sarnpttr. Oot MinnrriBiaTKealuckyct'led an txtrt aa. tlua of the Kenincky LeaU'start for Jtt. llth, la ooaeJdtr ib pitaent nnndltion of Iht eieintry. a ae rianiM-nt a t-ilfanarrn aal I 0 liaae. Ilea. IS'h The Cherlejevm 0 eamlelnnet-a, In twi trenoe with th CiMnet, deawnded that th U ailed BUee liorpt ibrm d be wltbdrawt from Fort time. tnr, i they wm'd mum hoo tl ones "tod prepare for lb wrest Al Men pUa, Ten., on this date, t large and a. BinaleetW) mee'lng was htld, forming 1 1 axteailoa of Ktntharn ettte. II I rerated Hit! thl FrMa CoarcnUoa tor metenl troearlon. Al Ciutr t Ion. Foils Moaltrlt ltd Finckaey wert Uain twtae,i of by th Bni'h CsruUnt Imups. Iho Id, li was deslded la t Cabinet meeting not n withdraw tht IroiiafrnrB Fori Blmptenwherrapoa Mr. Plato, Recretary of Wr, reelgnel hit ptalll.et, Dc, II. Tbt Mieeoail Lrgltlamre not tod or ganlred. Flint xi'i KinrriOH. IIabtt Hovtard, exCUef Knglneer of tht Fir Dsptrlmaiit, will rt etirt hit frlen.la tl IM Lamtrd tt , ltdty. Tub CiiAnnrntjitscT. Mirer Wood id. dramcdi not lo th Oomptrolter and tilth mbnr dinttt . fllcert who bin anything to d with ctty flitnoea, yorterday morning, dlrtcUng ib'in not be mekt icy dip alt wllhMr. Drtus U.t newly ap pulnh d Ulty Chamberlain, oa the ground that h had ajijed blot. Mr. lltwi tubwqtently leaned Iht (. IkiwBgch-eular to tht Tatli.ua City tnd Oemty ra. eelrmg i ffloert i Cirr tr New YoxxDrrtemmT or Flat ant I (orran i ni Orriea, Dee 81-t, 11(1). Fix A curuaiuaoa'liaul whwi Ihe following It t enpy, Las Urn itei trrd by this I) pwimtn i MtrotiOrriri.Naer Yotk, I loxniorl, lU. f Pitt BttPletw b) take axfoo, that 1 hate thU day Bneprnded 1'iaixt. DlTUH (rotn tht cffl-of P'F CLiwi,tuliB i-ddnniy Tremor. Very ""'y, FtaatBDO W0, Mayor, Hon R.T.IIiwi. la view of tht above, It li rtcotatuenoed that, ure al further tl' t're, the aereit1 reorirlng ffl ft ft tbt City tnilConn ly goTrnntrelt hemrtr doporli their eniiertinia del y In tba Cliamloal Bitik, auldex-t to tht draf i of Iht depositor tad tht Comptro ler. Raapeilfilly, At. Roain T. Haws, CutuplrolUra Mayor Wooo a'ro addressed i nolt to Mr. Plan, netting Idm of tbt acU. htbad lakta la regard i Mr, Divua, tnd re.oeeting U: Pttrr to toailnot b dbcbt'gt Iht dutket of lb onVaa. ThrraiBtrart will not ifTeei tha ptymeatof draat ttprti tint Cbaoibtil'rj, X'tl'UtT l z 'r rj. tided with fund', tad will ponuaus tepayaflwee. rtnbt ptoperly drawn tgtlosl lot tWT CbarabtrUlA or Couniy Tretturer, Mr, IUwt U low ad ng at Cit-nrltln la refer enee m all fund which mty bt oiacisd, until tht affile shall be protarrly set! ed. Tht fuit.er action In regad to th m titer trill bt aaen ,1a oar rett of lot bow ton of thiDjirdsf Ald man. Boaid or AUHIUU.-A rtgaUr raaalltg of tht B -d wm htld last trsnlng-Presldenl Plot ta tbt elitlr, A rreo'ltlnn wal efftrtd reaeleuiiaw ea. ,ee.luaiu aiptea to tbl Jttr last, laalgnlng roueat la thaa City lit 1 for tha uss of tht Bopromt Court. 1 1 wtt adopted. Th Cly Cn uievarlain, Tht foltowlog oimmlil oatlao wu rectlvtd from the Mtyor I MtTOt't Orrtoa, ) ... r, ., t. NaTrYatk.Ilio-.il, 1800 Tb rAt ffoneVrtoLt f Ae f?ommn tlMm.r OtnUtmea Uy virtus of lot puvrvr vetted la th Mayor, la enitoa 11 of lb charter of ISil, I hart rupeuded Uaatax, Divua, who aaauata lobtCity Cliatnbsria a. Til rraattt which kavt Indtwed this step ar pre dicated unoa Uw titrart-duvary and unpreoedeuied neide uf this sppolnlasui, tuvolrlag, a I think, grate Joints is io Its legality. WkiHlrmiiorarllT abetnt frun th dly on Hi liih Insiiai, Aldanuan Pica. IVttvlent of tut U avrd of Adtmiaiiia wbn.lapuiauancaof lb Um aertlonof Ilia eha terof Ibnr, Iwaiuo the acting Mtyiw, uro gatcd Iht power lo lamove N. li. 1't.ai r, B .( , tht City Ckaa.lwj lain, an ntiaxoeuuuuaul puUio utAoar, who had faiihltjy performed hit duuee, and lo oon.lriataDiaiai.DiTi.nf in hi pace, la my oinlon, lb law doe not raaitamplat tb rxerobasid any inch tight by lb PiHtdut rf ih Board of A'darnwo. He 1 1 simply pro tent or ad frtfe. rt m, t luVtliute tt the Mayor to traaaaoi tlieclet eial dutuaof the iflie, wlthnnt pn-eeenrg all ihe mote lniairtant ftino i.m, except in eitraurduitrvcaM id gieal jmoila necewliy. To admit that lb i'roaldenl of Ihe 11 a' dot A'dennen Is e'olhed wlh trery prt ineatlTe of th Hater la Hi wince of th lenar, meeeaanly Ininllea, that It alai fftynr It ibs-nt from bit efflos at sil rrtn fit fire raiiiiiaet, in Alderman can uke ulTtn age of Ihl ibatAJt lo dmigs Iht or ganUttliiB oi lb goTetnni'ot tt d MiihTert tuc p lc which bat been tetilvd awl reoianiral lo the p-eienl In.Unot, tba kKumpllmt of ail'liiii v by Mr. Ptoa Is axeaadlng y unluauoabia, if legal. Before jetTtnff thl OUT he walled unoa in ir la. tt uclluntwiib ra'eietici to hit duties duilngmytte, shoos, ti pladirtd hoiistlf not to tpprovt eettala tueasutee tLtaliptastt approprlatlou ain ng otUara indai4tolnttrh-rt wl-baayul Iba puoilo utUoia, wltt In Iht iwtr nl iht M tyer lo remort or eppjlut. Admitting ihat Iht aonng Mayor Is clolbtt vrlth ihs tuthtrity eiaiioed aadar it collar of 1131, there ire d itibat m to the right of tbt Lgltlstur In oon'er tilth powers on tht l'resl let.' of thl II Mrd of A ilrrmrn. Tb panplt t act Iht M Ivor a chief tie tu let oflker, rnUiutAd witlt Hi alinlulelrtil in of thtltwt. II could not bats bssa luteaulaituat a member of the legialallre deiartuani ehU d oxercls sxroaUT fiiBctlitts, ToremoTt iht City Cutmbsr ut n, who Is in txtoutlv ofl.-er of th burble! rtik, Wpsaaex culretcl. '1 bt 10 h eat Ion of tb cUa-terof 1S3I provldM that avxncmjv prwtr te the ooi p iralton ehall bt Teatrd In ihe Major and (A exsruims liyarttn-o,'" Aa aldermen la a b-glaiatlvs offl sit tad li.ecs uniol legally ronioTt orapreritit exeoutivvttuJori. Again, by Motion W uf I'jI chart ir It U pruvlded that trery psreoa tleoted or appointed to any oal ;t ondtr Iht eity goTsrnnjnt, eiia.l, on or baturt tb flr.l day of January next eueoendUg inch tloQ'Joo, or within fit dsys af ar roilo if inch appolntmeal, 'akt tnd lubawrib tT ot J or afflrmtiioo, Itltu'u ly tl ifotrn tht dutltt of bis (.fnoa, which ta-.bor tffl matlon aAiifl bt tldinth Uvnf efls. Mr. ITUhene oomplid wilb thl I lentilrerotnl of Iho law, and bat noi fltl ttiyoathol offl ot la tht Mtyoft i foot, md hsnes tuts not legal y tud prnp trly arullfidd Umatlf t.r th offlot of UliambtTlala. For Ihsee reasons, md for otitis not reeeteup it this tiro to oornmuntcstt, I htr in ponded Divtat. Ditux Arm th ifflt of C ty Co aberlaHia which he ttatimtt to B'l. Fnttaoo Wood, Utyor. A'd, Coxa ax L offrsd I resolution to l he elf jot that la Hi oi.Uilcn af lbs II ud tht tee ton stele ned by lie Mayor fT th rwrienstna of t'et U ly cln'nber 'sin wett lntufn ttenl, tud thti tht ootimuircaton be rtturned lo Iba Mayor. A'd. Unt-r tald lb Mtyor Ltd matt It tpp tr Ibubtdid not wish to bate Mr. I'LaTT rem ted, wlinntt, If haloid the troth, he won d uyilui ha oau t'r luoaana peat naa it in oaitemp'Atloa l r. more Mr, I' l. err and bal bitu irmkuig t-nong tbl l.e.ulers of th II ard wlih tbll o'JrC A deruatu Pi k a.ld he rtgrt ltd I j litti to ity It, bol bt mnat sty It, that Iht oommnnlcttloB raoeivtd from tht M aynr wm eotioeived In ftleehood VThen III Honor left tbU tlty, he Mid then wen law thing ha d d u4 wUh to hat Into brae! vrlth tb Street Uutunutlouanblp end c sit ata reolutloo likely tt peat tb Dot d uf Bupirvuur 1 1 regard to th raumval of Mr. Pttrr, he, Mr. Flex, ntvtr eontemplatsd each thing, until h ma wtlwd trp-m by number of rtwpectibl elPiTlt, tnd bf l tit Jelly of tbt Bieid of A'derawn, whi demtadtd totlMr, PcArrehoa'd bo romivil. Hldnualib4 hi had ti nmd snih proinlis to to Mtyor M had been lttd by that gtalwoua. Alderman list or said tb Mtyor Lai rruvit It tp ptar that bt did n rt lattnd to ipproTt of tbt appro ptlttion fur tht Jiptuea reorjitIiin, whtreat be. Al derman Ubidt, well knew that be bed Intended b ooubteraiatbitaolatlon. At rur I'M remotel of Mr, I'latt, tbtlhtd t'tvi bean contexp'.tted bv tht M tyor, but bt now wtehed bi throw tli vaaiufboih theae ictt on tot toting Mayor, AUerman Brata moved that Ihe 0 leamoalettl.ia I reetned to Iht Corporation Counsel, wUib wtt not aeot ndad. Aderrean Bnouiffatd iwenlurlna ttt enb-tl. late fur Aldtraita Conaiu.'. but tht ttmt In effect. The following lemet,t of tht eondilloa of Iht Ctty Tieattuy wm itoalved tnd 8 td I Bt'taoNDoo 1ih UTolBMH Rtorlpsi Ill 481 Tl PaTtaants .. . ... BltAot,Dto.19ab 14 411 031 W A report In favor of rating legal txtemtel tnot-rs I ta defoudlng seets la Ihl Common UuUaml wm laid over, A eoraraonteallon from Iht City lutiaotor cotta'n, legilletof Mdiiereleialrg tkt itrecti wm rtft red lo tht (1-aimlltee on aeanlog Blrtl. Tb II ard than adjourned M Friday rveajag atxt, it 0 o'clock, Boaro o Cotntacuixji At tbt ragnltr mttt. lag tf thl Board on Monday, t motion wti mil that tht next mttxlag b htld rs Tilda rviolag. Mr. LT ohlected oa tb g-oaU that Friday hering batn dedgneiad by tttt Praslleol of Ik Ifuit el Stale M dar ef faatttt aad oratar. li ahould bt retitrr otiesitsd. Taaui4ioo was carried. Th Mar' O.xasaanlsttajn, nMftadiog Ur, Dirua tl Oly C1muer(sln.wareeelad,an.lre'.rrertta ewcial emmlMee. Tbe Bard roicwr-td bttreBafer wt.lrKit eetcetnl frnm on tpptoprlatlnn It latber,! en I' e fnmftrnrer t clnao hit Brrrinnta fnr 150. '. urned lo FiiJay, PttW. brtemgeavre-, 4k nf ALrtnin EMUliiuimrr. FrwAt R, Onnrmti, a yrupg rotn, la tht tmpl y i f J ,T, Cot A Co, AtrcitWng Agntt, la rrlnamg nn rVpitrn, was arrested on Mondey, charged antl bee uganihtsxledltOOrrten blttma'cttri. Tit money latlated so bar been token M different lime dartre ther.Mty.ar. ThaMOUird wm ft to mill 1 1 await txamlnetiiet. Fetrtrroa of BoaOLABr, A (ewsua, nimtd Hxxnrr Mn.t.ri, wal trteated i n Monday, la MtnhatUnTt U, having In hit fwemntlen ihotxl B30 wottli of knots tndthnna, whlsh it tetlleved bt bt pailnfthepmoredeof t btigary eommttel st Yon trret ftw nnHa agt. Tot n-roeed wm lent ft l otikirt ler t lamination. ALl.taxrt Ritib Trnir. jAtett Ilig. vowrs t ynntk, wm arretej vestertlty, cliargtd with Itrellrg i amall oral oontalnlng two gnus, clothing. etc., from tht erbemer Jime II, Bulth, lying tl pltrSON. R Ttttrtneedhad an aenmiplloa, wb eeraped. Ht wm taken before Jilttlol Otnoitg. ud kvkednp for tt Lai nmnwAT rtoniiikT. . Ton tlunt And Job llstitr, young men, wert arrreited Awatteidty, charged vrlth hiring, rat BtraJey nlghl Muektd, Aa exx Catcto, aVIatlcan. reald.ng al Nh B VTelker eirrr, aad milled blot of t email etna of money. Tbt w,-.-, ,MiMirr.t, i.newea tancia.rejt ot B tt'erex hi Wu twdwee, tnd when be rencbed the oo-ner rg Wotthetreat, one idlbom etrack hint la tie fao wian me n-t, inn men IT Ignur drawing hli arm atoneil hit thrrat. choked him. while In nthe. nk. bed Mm. TleprtarTieMwera taken berVr Jarnot abut taakCierinpor trial. Tmi ScTtTirr Mcrdeb. Capt, WAtt ta, and tfflorrs IlTii.l tnd Clow, of Iht 10th Preciccl, yeelrrdey, tnetteil JtaM Bnorr, Jim Dlttbi, Minna tt (litxtenx tnd lira Mormtr.cbargvd vrlth btnng eooce.ru d In lb murdsr of Jossini Sowurra, an B.smao, who wu roUwd tnd tha mnrrlernd, la Thirty ninth street, nrar Tenth iTenmsiea Chrlaseaa IT Tbt ptlmtuiri were lakan ief.i-t JaaticaOitoa BBtcwt, end eoawnllttd tor txtmuuston. LECIAI. ltLPOUrH-.MOAT. rnlled Slates Dlalrlel Attwrnay'a Offlce. T ttiighoaoi itntmer$. ConiUnt Eittrd tad twentyteur ulhere, charged with eeut.ny oa braid tbt eblp Bttghoenid la Iht roadeteevl ,f An. glere, veer leVen lain cuetolv Indav Ire Ihe If .1 Bet,lt,.a. The extmlnallnn of ihe men trill lake piece on Thuedav nett. Tlie, ettond ofnera, who wat tUblwd by Mtnlt ,dld, tfur lingering alio days ut great agony. Mon Is also t'tjtied Iht Brtt tuier, t ut Iha li Juile wttt tllglit, ami ht teooverrd. Tbt Htwsr upm tnlv'KK it Qiiaraailnt wtt bMd by the HVhr l-ollce llatN. 0, Col.wtla Vtader. e and iftleera Swain. Mathews and H t"k, who laaAWtA 1t an a I...L, ..- t A-e a B .laivraif ana p. rmunt i in ptumnre, and Bteex anolHtruigiirl the lut-erv.the itai, iiu i kiu,.t. bavmg Ibtvmiel lu b.w, wtt etnt ra the c'ty Ihr a ?A,t- -siiietrl, whan Sergeant lljwara, of tht Htrhnr Pollt-n, with t p-aee id id men, rernoetded U Iha vee- auk wore v-tpt. ii lwisna atatemi uit pnsoosrt, B'trgtnl II iwtia having rrou-td them, tent them onlira'd tie tne-. ami In a ahort aim. ah .M .it eafaly 1.4fed In Hi Firt I Precinct (tuion Itm-a etrgtni Bowers it tatitlmt to neat aienlit f.w bt. prfmrl ixartintia to fr wafer V pttontre from their ehtp pelaet to iht shore, in 1 f r the frier j dl'O'plmi txklt Ib d anion gt I his men. Tht p. lenn 1 1 th ship lairwtrmlo-ifr.tnd ibou'J U a-tn btbeappie cinerii. it u situaua in iht arrcr put of th ship, dl rjct'y under IbeetMn-"its libtu ttr filth with XilXi'V,'i ""T1 nvo of thititto Bet br II leal, tmt It oompnaed of V,ee llera of cell, ore-r-Iet In tvery thing, ttoreogtj, tad properly TtntlTMrd and, m for c naUatar, II ta tot nrptwed vrn by Iht ctMa. The wianoe,a all rnetk ut toe Mlheal prajs of Ctpt. UnwUnd end their Ireatraeal by blra, which wm p'tUilj vie.lt ly tjadr ippear aac. BotnIOvrr,hadiftAtdliitrtn'portihiM mtn, wbenOtpt. nnWtndwM 'IM to, who lit mtdbttelygtvtin afn'matje newer, knowing thai bit own crew veer t ut worthy a d wjuIJ uke ba pail In Ib liberation of Iht rnauarl, In cat of any such afreet. 11 pi bontr, MiTtls, Is lew, tilek tal man. about IT stare of age, eandy oooiplsxj.et, tnoUTtuhet and laiprila), Intel llgnit, aid very ccnnniuBloallvt. H staaea teat nt was Dtiy I'ttted during Iht pa warn, at well m tbt rem) nf the crew, but alwese eheead or dors m glvea h ihe.eei.wre, led eject Ibtlillowrng tenant ot tin uuf rlunts ooou rati To ahip having i caigo atuOonti lee, II wm necessary lo keen eakl wtnh upon Ibrm, aa tbtyih ow'le... would find In many ea-M do) rleo and todeavor to laka fivteeelnn of tht vtertl; upon Budltig liny trt deeele.d. which octrarrod upon Ihl ooottl.et, the bttchet being rpnn for ventiarlon, thtaeillii lok tdvanttgt tad roe eel tuim, tad eLdea-enrd at akt pneataakn of th en'n. Tb craw, to Met amocg whom was M e-rls mad in ontltnghl npoa tbem, ltd sfler killing number uf Ibara, and dllTlnff Others Into the laa. euo..1t l Suing lb rsmtlnder tt'ow. To exwtloa lyt M Tila) of the crew wat Ih preaertallen of Ib Milp, lit offloere.ind erewi bttt, etileeantutrr, be wat 111 treated and abused tot mil making mors rriosxa than ht bad so ounpree tbt oulbreek, and upon the ootielon of lit fatal anooantar, wal troatiag tha bridge f tKiut tlail wide) laa ling from tbt poop to be msln deck house, when th Id offioer (Mr. Hut. ety, lit deceased J Called him some bard name, ti which ba madt i negattri rep y, Huesey tkea tslted a luge tu ket and kneckd blm down. After reorr tilt g from Ih blow, tod whllt u.det great svelte mem, bt d'sw hit elienh knle whktb WMithla Id ird i'uiigrd II lute Hulls' Ihdornen, lis (lluaeeyj then ran lo th eaoto. but aoaoaly had be left Ih Iridg when tha latifflcer madt an attack up n hLm, when ha tleo atthSed htm. Tbt eatlra crew, upon rearalng if the occurranoo, ImmtilMels nruaed duty, tad wltbmit making any nerlatancev wert a lowed to be Imprleonedi they btv (II mtn) ua 0 moiitha now la pibtsn. htpresa rart He MrKmie lem$ again Altrawltr ifo Kinilt rt.Jan AfcA'tiufA Tbla oast hat b-en loag pending md many times listed In tha Boh. It will u remembered tltt the action wm brmigbt by tht plaintiff in recover back fnMn bit wife, tin dVeadaaf, iTtuatltreiliBltt oa Rtvadtlt, aliegid to have u.- o, UTrira fy piainjin lo JUB WlTA, Wtlllt bt WM ur uejinuni. (Coaaloa he tMJVTVllllhfl UMnT inxWr-lldr-AilniT llriMrt. P.. sunt . ocelninueof IntnxlcMIng l..Tt. Th otl .n wwi wri Irt-weaon Ih flrrrt fiMiautti iL. inr ii p . ... -, .uw iw ,uv aaawuia unuing iToraiclligtDt plelntlff. a The de'tutfiul roove-t for a tew trial at Bptolal Tsrox, wblch wit xuinv monJil tutot iigncd, but rut dectalnn a yet rtniltrtil. Meantime, tha rtrfendtnl htt lettle.1 Lit IruSlca with Iht pMnrif, reo fireflo? to him the pmperty, wltlioul li e ooimonl tf oouu'el, tud wlthiui psr. big him hsf.st. ' lothaiex'y pari of the ppnreedlngt Ih plaint 8 obtained an InJunctUrn aialnet tbt doft-ndaat, tie, I ilolcg her from onlbt-ting tht rents ind protwef th leomlitt, snJ alei tbt tijutuluisul of hVielt.r In col ect the iuc. (,'juniel for tbt deuultnt, nnw mnv.-t that Hi itxettt' be. ttqulied lo pay the eanney, Into Coal, where It rlltinlje.-t tihlt 'lent .r free. Hi il'n mmtd tialanatiavhment bt lewu-d against Iht Rvotlver, tlleging thai bit bed violated tbc order iif tht C mi y paying Iht tn.m'Tl ai on la led, or part of them, ova, toilrl jJalniiBiWo'i tb reeull of th ijtlon was kurwu. Tht can wm raf r J for Inquiry it to bow much tbt Reulver had OullaLloJ. and how nnuh A fetlaisil a p SkBtedl .. that - - - - A a al .. . at- . should l paid Into Coxrt. Inhtd tite Clrrah Oaait, Th Mian Tnut fmt Pejfatea'iinnt 'tttrrri ntaltt tt. HanX. tMd AejittUAi, tad otAeri. TbU Irjonolloa tesiraining th defendsjits from PMllag with Indian Trust Bonds, supposed to bt la ilielr noeteatlon, wm now retomib e, bal wit td. J nri,td until lb first Monday la Jeaut-y, farrsa'B Caart ClmilaU Jl&p,nl.Tha will of Ell Go. win wm now admitted to prolate. Tht tertttnr makM Ih nillowlug cbarltablt be. insets i To bit American Illbla B-eltty. f jtindtd la ldlC 11.000 t lo UsAmeilcm rVe'gn MleilnnS.cletr, f-jio t hi Ihe Anrtc.iiHttn.MleebmSlrty,.vy), o ,i tt,w York nib Both, A00 In lea A-nerlreji Sunday Bolnot Union of PWada'phla, 8Vi. TttM bequasaa were a1 1 to ba paid wbhla lis isoulo (row Iht daalh uf the ttttaio-. ThewlU ot Rlclit d flsst wu t'si admitted, but ootitdni nulling uf puUlo luteretl. KUOOKItYN. Ltrr BiallCMg. Aetrl, ntrnul Caeouki A 8 statu, left lis honit of litr mother, Minor Biaiiab, rttUllog it Babylon, L, 1 1 on tlit 18 .b Denember, tine which Hiu nothing bet been beard ol her, U r dMrswsd Inoiker 1 fsaiful that eora evil tsiUr.U.n her. Jclovj Loir or tb Soraaiu Caorr. A meeting of ,h baref B.ooklya wtt bold it tht City Hall on be'nrdiy latt, for Iha pii-pos of eipreaalng futtntimeiitf of tht member ea Ih oeotvtoa of Judge LarT leaving tll beach of Ih 11 DlsUkn of Ihe Bapieui deirl, lo lenient tht datlM of JieVe nf the Curl uf Appuli. El-JulgiN.il Until wm cbrsea l'rwloen', tnd (1. W, Pabiobi bl.i1 A J BmaaxB, E qulrtra, Hsoreiarlt. A om- Biiltaei n reno rut 4t f wa tpptiutiad, md th tuilow log ware Itportcd md hlopttd t oleeJ,TbaliitUHui.JoailA. Lwr II abvnt t take h ssat la tbt Curt of Abort t, and tht Bv U thlt C tut w U thus ta b deprlred of his earrte. M OM uf th Jaste of th 8 awnd Jtdlottl Dietrio S wtditintbtt iprraper ocoatlm to txarttj our re gret at tot rea Wt Mi by Al of ut, md M Bit taoal tlaettnrgratlBcalloaibat hi laduatry and Ulaxtet era lo be txsrclrtd la tJJifber tpUreolJnillnlal duty JiVeof at. Tial wa tuna. elLiar mid1, eliane. In hT. Judto al reiiorui to occur wltimii txprewiag otrr fEiea'au., wr UVJ m i nntyi -pasted todo'try, ajeilele-r eaeaie and txtele learalng al t parity titd lolegiliy u man. na tuilty, lata lU'lst. and bis ou enwrai, soas t.aotr an BtrutBBxaneM oc ta pireenl tloiaa, w A lb Bar ef lUa tvtuiiy, tekt pt ca'itr p'eemre la te-tlfjlng our adcaleULoa tad tatarta fiT fhs otitUtla of t ntva, hnnnrila ad leaned J.JtJge. Addrenee wett ratdt by Ktear. tTAbrmi, Ca wxxa, Bgirraes and ciant, whan tht maiatg ad Jourpjd. PBMBVTATtOB. Ttvi ltd of Tix lteUaeV? Pmnttrt wm racamtly aaxat ttili I wits' m alegtot wklt md gCt work beakA, BUtd with thl thotoast adr'nrmrrvdTUWrthMaaor, byahtllf Urka'aMaohttolMcfflgtUthtOeUteVkr. - ' KiUkLT BorrooATTD. Tara Hgatar 'ut nstued OkiAAUl Maana oaj llaxtr Dixntia, am ,'eiadw Urd it JJgra R.T.Sag, lyt, lx of Copgrvet ttreeA,wfrt datneverd la Bit rtfnlsi r MsstS ilmratt UMeea frnm Iha efTTCf nf gaa, irlaxxar from 9 . .' ombJ fire wbloti they bad lighted ta'tte TeiiTreiW 7 to grerig lo bed on Band. rdKht, Th. wori at veywl to tht City noeplil fcr trtasmtnt. ' ""Wl not CowPABr. Th rreetBtetea of Amerlctit Heat Company Ra. T leraogM haeati . ' BKttr new rarrlagt laat nlgtV U Urtag ban r. rthed tad rapaln ed la lb Eattan Dietrio. rs re-eeeni.tterflne eppaaraoe wd lsmBaugvd,sax .f B oexipaay tf gnod mecu " - t j A New BAIK.-A taw bAAkllg itatitBilaM A to ta known aeth Bank cf Jemtioe, U ahrert beaaar organ" red la th rlliigt of J .males, L. r, vrtaha "' eepltal tf two bind red tnd fl'ty Ihmaaad dolaaea. - "I To ebares art to bt BVi csoh. Aj Amaoit oa ab Orrtca, OfTieer RtweaaB ? Jnnneov of Hit lih Precinct pollci , wm terttlwd tal J Bnndsy b'lrlt by tw fallow who lead him assarV - seriHiw with pivttg stones, Tht s saiuuiu sa- Tkfe raped. -- WILLIAMSBUUOH. Focjti Datovnrxo. Tttttrda' Bttratikx Ct ctitr Mcirxl held ta liquet upon Ike body of Mr. Joita PtTrraaaa, who wm Amod la Iht rlTtrtataVa ", atot of rtmth 8 b eirewt, rs M eiday maralag. Tea deneeeed left hi bone, la M mieoe avesasa, eat FnV j day olgbl, and II I inpp aed that while watar aaa ., In Bneoo of liquor, k w.ked iff lb dork aad was drtwted Bwih wm lb veitTVct of lb Ceioae Jury, lv-eaevd wti married and ItavM Btuvaaadl. drta. e rAirtmol CovsTXirtTT Morarr. AOegaaeat a tr.T T B TB Tl r ll In fl IBSip ttll id ta Saturday night, cberg-d with peeetag i tnasAardail " 6 Mil tt tbt turner anr nf PaTtn-x pwiatrr. artroni'ttvrMtMem oolartJaMlo CtLaaaa batpr. T vtogblalgnoraatiofibt IrtM vbAracmrof tht bid hit . ' wm datchargrtt. n4 A Wim Bkatwb. Wiixiak Giatm WW 'f arrtlffoed before Jittct Calsbab yasterdty, oa a ,J cha'gi of o aa ly bettlag hit wUt A Ira hall tax- -a kagbetndagalnalblm. Wiiuta WMtaat far aWrtt) : taenvht in lb PtJtltentlery. m JERSEY CITY. JjrAWTiorDt. Coiaotr QArmrr, tf Jsraear , ' City, held aa Inqtttel at ih Halloa boast ji 1ndBj fterncoa, upon lb body of i new bora Ainlf an ftal, Aemd ret Baaday Bight In Ih alik nf aa ae aouetslalh ier nf No. 14 Warren M. TMeaaat leeeeigedloaOermenilil, aamadELnt Fow(.asa-i p'oyrd M t d,mie-tic In Ihe family ( II 1T II 1 1 H ereot laker, tl tix 04 Wairva at , eta bar arrteed in ihls cnuntiy la June lset. Bier ihree Bust Baa since, Mr Dtanirtrrr ta'pecled inmethirig vrroaej tad qumatrtied th gut upon Ih ubjoct, bal saa atouiiy d- nled thai aha wa. reWenr. Oa Frklay Blghl kati Iht l. wat takst etek, taat oprn Dr. XataTiB being ea'led In, b dlartavaawal Uies eh bal 1-en dt leered uf a thill Al Bral axe drtiled Is Uu Snally af air ciulveaetlog avliaukd thai If wae In the sink. Hiring Ba ardav and Banaxapt, tracers MAe and M u nada effete lo raetawaa tha body within sicet. o.t Baaday alerbl etaV. wm smptled tnd tht body found. Dr. Katarrexs mtiftipnat sunttetnytatt-tliy li teat i faiiw avevaa. loped child, tnd up -a iht nana teat btlag trisd asa -found to ba teen bora a Ire. Ttt Jnty renderetl Twrdlct that tk child teax4 ba lb attkal No OlWtfieae.teatahatnrigejdtoafeawa, Foex, and that lb child carol to lit death by baaaa; lai Into lb etek tyrTuxt FoWk, Tbf girl will be beld tor th tctlom of thl 0st Jiiy. Bf AttlNR tvrrrr.r TntrMr-rf Tlit thlri i bore md bilged it Hew I alec, BL tT ILt prrrteatolietheBriLIp Bmm. I om Baxthay. tmial MX lobew Yoek, tSdtytont, with woai tad naiaaaa. TMI Another dlrn toh etalM that sks kt lahor 1 ral'aa ' " Nona uf M,w lakl, with 10 (eel of water U her beta. CLEARED For Ilom rtrla. BniPrV. Maid ti Orleans, Dennis, Bra OrittaawW Velenn ABiex BaiOOrTERB Vjnplre, Red. Wl mmg-ott, R P Buck A Cot BenstngVxi. White, JeekaravtUe, A F. negtui J W Webeter, Biikt, Kay Waat, Bssaatr 4k Dealt For Fortlga rortt. BTBAarSUIF FsralA. fli Jndklna. f Iramaag ta n.K. jt -. .-- . BWFS Zantt Ooffln. RUJel', Aaplnwalt, Tape tax 8 Bteibntki Quaheo, BemLar, lor Uvcipoot, VTalAt. Zl?x? R l--' '- i,- BARE8 Oeinleaw nfS-efle'd, Tlmwn. Qneratto-WBe Q V BUiUyi B phi Elisabeth Tu D-r U Aaa. aatrdam, latch A Metntkti J A lev, Chi-ieguvB, fr Bttauua Aytee, J M Brtiltn A Oo BRiaS Manrkrlo, Behtlnder, Curao-a. Derail A Oot Htraah, fAua) MtrteAo f,ar C-wk aad order A Waatfi A (kvi Ut t-ok, (Am) Caaau Ich, Oitk or Vsx. mouili. A Wenal A Co) H I Andrew', Bair. fBae. e UT, Fonch A Mauvtkt, Bamotot. Brigga, Baplta, At Dow 8niOOrTBmMargt Aaa, Walker, Bl Th i a ii .wi r.aapon iliwktaa, PaplM. ItoC Mull A Ca- An.li.. Tucxar. Bl John. MB. Pee 1 eealiia A Boa J McAdeait, Piarroa, far V itfsaim It D Bruos maa A Oo aJUUTXD. BTTA ManiFS . Star of tht Weet, Qrlffio, few tbr. neui. iiinta, anu UaVaOA XOU, BklM lad I wau l.ousite Mietigitueey, Ttnry, StTtnath, mdtaad X-. ws vnnowtu st i 9 Raogaroo, Misrbtu t, fa Liverpool Dec lth, via Queenalnwn Ilea, radii and patetngera la Johax a Dal. Watdewlned at Qaweuaowa If lenraawaav. lug tht urtve! uf lb ateaiiier with Iba raeiat aaal paeeeugtrsoflUPilnct Albert, whohtd beoAamb sbalt , Malanraa, Lleerjraang Matnitsind IS aotmfk PliTt.ek, md t ud paateugari lo Mm, Ilroa, Mesa. aoAOl SUIPd Fldtle, Brasllng, L'Tarpnnt Nov IT, vrlBk mdy led 10 li eeogeia lo Chta II Mtnibt'l A Ce lled easteilp winds to Ihn 4, In Ion IM. fllnos ahem oxbh, txperleootd vary heavy wt-eleriy gaieauMaA aalle, yartl, tlovt tkyllgbks butta, deck b U oa. A. Frten Ih 1Mb lo pnri, bmi hrtvy N E gal, with hall md mow. Deo 10, saw bark etaetiag S, vnaa lsaaof fonrpanat and buwap-lt Amitica, aeller, Llretrxeil cijt, rodat bt D A A Kiogvlanri A Sttton. Wth (net, 11 A, Ion M H, aaal in with la k Usicuse, Uakine, (naa Qiabt.Aar L aidutj, Nov IS, weter bggadg bmk fom her Baa i fSjet md crew, nuuibstlag 14, md benugkl tbera la bis put. Vrpt llrekla report having had a iwa. coesk-qorbeevyN WgatSBlnct leaeleg port tdht mat, Jolsn peooer, lali from ih mbtien loneall laetl OTtrueudsadwMkjai, Th AUetraU bat 110 pee. engtr t blilhttd ldttih. De s Jt M-i-ihaJy aaaiuan, of SUL.letlooJ, died. IS b, kl 40 lb. ' ar 11 11, a w leuk nelerU gged aad ibaadjued, wb5 rntlu rod inlrsenraeete giaje liylb de-iki spporett M live raeti torn Um In ihat oonoi.ioa. Oe IT. rhea C Al en. stavmao. of nuadatpril re I from flat lltbcmoveiUl dacd WMdrowaid.1 lih xxnarw Urvwaa aviutx, nf Bntliory Mwl wklei rteduaB tb uxauifueil, (til frvtu lh vird crtrrUoexd aal weakiae ABtuili, Tcwtrt, Uritpool Deo S, radst to WU- T1d llitt-ler, BnMIr, Liverpool Njt IT, wUamdag tlen.a4rSr. lla.1 heave aaenurlw .. a. laJ ,e av .-.....I-77-t-"-VT- 4 7 .-a-riieaai w " "V-'ll '" ,"- "ta in, ntd rrlnai teen tb. Y,w-1 ilevs between !) tnd lldeg, fa.a tAenr-at... AA ataasB eH AB81 l-i- 1 tact uaislelwetatOandtSdas W Km. wlthi weMbtr Iht waoi ttro. Dec B lit o" U leete, m b. poke bark, U pa, lIUinerlek.lri'uQaebeo UUv. trpont, rtpurud bating h d rearful wtavbar. DstB. IsltSSfl, ucgto U apokt b.lg Opotto. from Btta (Jiai.de for Cork, bad her bulwerki atovs, atao tap. a n md B Bint lotl ovtrboa-d 8 dtyt rrtvlotih ta gtbiofwind Balobow, Hurl, of tl d from Bolton I dae Iotas) mearor Vtptuit'tCtr, Bptagiit, Cttlao OctlO, vHiHaaaat. sou Botde I TB,gana to llowse A U) Eavre, Atltlu-, II in a Not II, cuds lo I U Fog 4b Criehsr WitigeJ Racer, Trandy. Fuu Chow Sid I, aswad Duopler Bitaltt Sept 10, AoJIer Oct 15 Caps of OeaxS llott Rv 14, noeaed It Equator Dee a, la lost BB W, with Isas to H WnitUm. Dm 10. SBIAIg, a wblrrtrlnd pa-sad over tha tbip, md UlaMtkaaR mlnnlrt carried away Jtbbuxn, ler, aula aad axeav sea lupaateta, etove tb rail, balwirka, md broke aVwn rarbtard quarter boat; Meed wtulwtaoL4 fium iht wreck, hut WM a npeJIed lo cat iwwya gttatpait in o.n,ee-enoeUthe trrecked stuff ohala- -lierlady. Wu taken I tea- lOib tnee, n a. ajj -wtwteu Fimrgtt tnd Iha Wood tods, by tteasaxasa; i JsrnM A Stevnoe, Care) Quinn, ud aoohoted la Law er Bay Sunday ufgtA DreadiMuiiiiA ttaaxuale, Uvas-pool Djc I. rude tawT IIS lseat-(tri to DtvgdtB. rxperlaootd nlghthxf weubsrbiaatbAwealward, D.e 10, btwtwayab t'oee rte'ad aotealls lad eeona eteytalL thin lay 4B bnurt wlibotet eaavBta, it Uovrtng a constant learfal gat. Ran V0O mivt la T hour igtlaat Iba gait' A,iaWjnuttuuVBUBniiBai 81 atya. AeatltV Hugh AVAigb. tbt carpenter, fell fhaa betweei ilsiAl Dta tat .owtr hold lid wtt tl led Havit. Aillns, Havre Niv IS, mdet tnd M pa. eesgeitloBMFox A Drottxrt, Had hairy wesatew ' y gale op lo lb Baiike, rth ulh la laaw t ti8 ncktnalaokttBhal. Blnoe than kav had betta .t pnmpt gttng lo keep tht ship feat BABXB Bullota, Btaplas, iimvuat Dm 14, eatAtast. any to the master. Ltltj UltKtraib, kwHtw TsaxW aeildav Clara DutU, BcaodalU, Mtrtoalbo, e(tWaVta!I AAgtattal Midi!. (Rr) Felfrey from Rla Jsnsiro 44' day. ouPttloWtrtfltd. Ullet A Oo, Btllad ta It baak eUslBrii torriew Yk f BWIwiBtHUgWiT. Bpentw, PorlUmdl tmf' la bal tal to snaater i T1ual.(tvajFtMkt,BsttUMoliiuraasJa . L . .. t. . UererriL.worewjer, Bail Bey 1M Is, wtut Hi ta tbteapwoaet ea inlaw, sa uraaa ev aaoe kera oa stcount of malnroael V ing epruvi II OuTOM H ItJeMeBaxiai ( , rrreawton. vrttut aauoiM la aaya, Ws at a, a raverw - lirit01trsUJl4cktwv, trnlth, TnTtal. wweet X-. Ml ,fc i.a MW.I.,.Jllrf,M a-laa 4 Pater i)aloa , t , I W.-tevi Bora, ueni, avsvr BaaBOra n raoara, la Baaxsaj tOth aVaWAsr . - " 5 JsAMKdsioa Celt tmB ti br Fort tahttta. tab pwaargarAwU jaxJd tftar txahstkAeg I atill Vg BeaarxaBBBBfataBMaBi t t . AnnB8llarliTta,WeTWBWe'ay,BalXI xerttUhtUo y t v i ..:. -mOleaTeTOavaB.eu ? .Ill iat'i .TlKlaiwMal-tU im; Ml I at ti ate, ibsj aseiatf orteaa. ur OrlsxtiJaxia,'aar,i OatureWI Fraaaila, aer OBiBisstj Ber tVetdiau atajl BMaty wtaaxt r 7" i . ': . .m ba Ian B MeTaxaU, eafSBSXWa Pi aR at I ett 'M 1 I A I 1 ,-atr '- tt t M eeticn .Mjlil