Newspaper of The Sun, January 4, 1861, Page 1

Newspaper of The Sun dated January 4, 1861 Page 1
Text content (automatically generated)

m nmK . i iuwm - JJtrrWmmirti V 3 I IW in.. am I .1 all I I iP I "5? slk' 1 Mat Jk 25 LiT"! ftpalk r-i- -r annnHaWa ) THE :.W Y011K SUN 'un'lirii t-b-4fc t In nl 1 N i nil f Iih.U, Hill ! i Ni uTi (.11 J Yno.i i ,- -flvrr-M u rf ibiTr ftl II AMI A Vt Circulation CC 030 CopiespcrDay. THE WTFKLY tVX u I l5 CfuU. f ttr i ID fttvtitr,. I ' -' l v u it n. 2 u tU AdJrrrt TUB SIN," Onoir Njimmii ui 1 Fn'tTi L Nw Ynrlr. "1-aK.r WANTI.T-.?MPLOYMBKr IMU Ji kdrMta If -C I iVi are "p. ' nr a "Ja a. d limai .v n la m t i d p i o N tltiti 1 I f uifil Lo I nn ri-l I' c.. I I , nub I iitimtkr al 1 apl invat O'llor, tin nj it, near I Ita at. )4 i' 8 JI Ushuji'" Nin ma: to dt pivftl hitfe, v ri In a m. a. n-i I 1 min fifu iHm. 4pr t ""M onltju at .Wi 0( P4. I lit e'lll TVWMilKrl PS W.Sri !' -VH' L lu In h. it-- -r .t-t u -iu-t . tM laap.li Aptli't I'll .th."lt' II L a dir c rtfl tuuiU iitu. M . 4 k-- kvtd uma aa-i... a. at. P .l-tje in J 13 RHVuMP-p'rin.bf rlVt.Kl Wanted raeA let. I tn4rl .-l.a .r. 4 . A .1 it, Iwd'rt W. I fTI f -a ptir a, nil in -D It ' f ! t atf-ft 'nT" r "hi lrt '"" aaiaa " iiai "Ipupmi cy a ia .awiiliiaifiy. ll" Heee.'.. ." iith ai i v.. niMn V-- tain-ito i.Vt'iUU.'.CiuMi K.Alru lw,iU ( -' n liu-n to mt4 an "r Jt W1Ui' lioi f ft-4 tnt il Um iiiiw bi I m "1 M tfrf tSI t-Oc4 bPHialoiMli Uv At Uiiaht u kiVftltiVlun, h- j ' (ulDt.riUin, toia-itui -. nf ikmi1! -arlc( t 'uii si.ti' iiilit 'nA rw "v lnatifl ,' . i , X' n mu V"tfcl r fl.d hi iii . ). ifluiu i Kif 'av n, i''iii Hi W IT UU Aifcvl.iAjf rv J ! Lvl'l-J Ip m M - i ( ' u l 1 Vu 4 thur Mlt t-iIi .. r le U1 ftifi f- Imv iil b ffnf viry Mrt lHtfi tmr M lad lmna dii4 t ( um hAi lraid td.it II. Aimm 4irip m hlu fwVt ftnd tn iH eM.c l IllJUllilMll'X'l dnTliwU4 . f !!' IIhU,, TJMfCW.4NTn-A SL'UU CA.I. AN" A l4.C4jlcl J' t ' . IMIi ir lirK Fiv-mi I Vf Hl'ili"!! I' C-1. out MKKIl Oil II .idtMi txr H lUikjMm it, toow k4 1. , ling to b . it d 4 c' 3 Vl" 'MiKK WsMHii-i (,iMI ,N- Hhif Ht t If t ci k ru , T In fd ill-ma Af. r i n r-' ', in ih.b . ifi.t xi imt i'H vn.'U and it-tlr. ji' (ig ,J.hrt-tUMiM( -nK Mr'i full.) tn t In bwi tb' I ! d wi ii aSli h-tlltt4) fionioM rat n iliTnii. lf I t li Uoipinu Oltti isMt lit kWutu l'-1 up iaus. Hit - :.iiij.i .11 1: vr w.w ii:i. - TVUI.SK-A FnNCll ttillUN W.-l'LU A' IUtjUk'c4.'oUuJ. Aiia UiOiit, icimj J rl MI),'TllKiiiA)OIMl 1AOV Willi a f ii rf ml ll m trtnitil mf ir-t rn-w. ltiiulm at !l i I': I t n M llnr. f it '-tlH N.lYi:ii4 lliUMi.S. .- tlX Lqaank ir Nw fldp'i'(9r1 '1 ITfia .0 U , u4 iiwu Ui i ai. iiui u t L cm ita tu floiMlriA )! t LtM aUaviM. All tdR di. iul ail jf h .oi tluVith Jauiian, d'. tnwt Imn the 1 M - "' tVl.T, fnoH "1.H l.al.Y.,rirac.-r. J OOJrtn, Yamtarr. dV0,r"d CUTIZKNb' hV..N S UlhK-.NJ. 13 AV. 'Atb-fwtm ttandvliti. 'IKk n ll tnu H t 1 P. V , and from S n S P. at. 8iapircnur I it. frt aliow! ou ail aouu bQiU 4VMI aad br4 p citit. i n lariciir afun in fruU cf auyaaaiuut ncalTai fvbi&aAatl up aida. All dp u mada ra rr h to 3n fn. tll draw in ifct fr m Ian. 1 IK ). KDl.tdM. i.d.t Fa"'JLK4JJCN'-K C-iUrf an! .ct tirr HI 0" CITIZiCWh 8a.Vi.Suj lUNi, II innHA. kHnMiri rt and dt4 S a. Oi-aadUlflMuJA aVtol f. tl.ud (root 6 tl 8 r a BI ft fan.t ui'tjir aila-yt oa ait aaaat iuaii a.j,ardBtf tMrtoq UrgiT aroniir U. OhiumIu ( tar aviwu it r"c4-.l. da a M cU ' a. Janla. ..'t'-J'','.' dupafjol n) nil. lit lutdiwt ftD Um Orat af Jauiu.7. WTMOt-S A. BCM-TI, 0 AUjS.PiV t)iutaAV(.i-iioji DiumAti-Vitt -' Ua, li. i. kuaj flini s ji j4 Vrl itnrrt. ? In- frotr, -u.lj v aad ta I P, at Eltux .mt, tntoiiut aaonial Liji iiia d""ilife1v fUrl? " r-"", trn lu.i av. .wuira 10 f.l-ll. lliia bant liaa (i1vmuii 1s ah.Um fiu 710di" BKikm, f 1,.i 13 oi. L-n1 INCft. 0,' BAVINOI 1 A eVra made tl fnrt d- - it i Jul, . l-v, t ai, auA by daiy tAvuiaali no j. auiK 1, tnn Kl. A -IDl aurl lu-la Bnr ftra "nl .n. Jl.j II, tfiU, and tjw h.j tt hi 1 oml't !" "' T" ivvo ax. Cull a f9woftofjkT flini a ca I) ii,j 1.1 da on orV I rr.tu.il f) th, "-I'll .r' , t l.uu taut r. '.t ' p. ' i unyuLi, - 1 -i. 1 a o t?i -, ( aMrnt'tr. t,,ir v 'tJI Itlul i.aUOu ili-NU, 8 ' .CaalitiUJT., 14.' , .f-i. D viiim.n .uim.u,. j, u,r , , ii. lv i.Vl J.nNL XIIV U -N') at tv ..'. d X ,,3i& Of Ni. prr a.u.n'-ii i all an ot 41 i. a id aiKi if 5Jrtla rVRif 1. n. kli .114 ov Jtl aiuiiUl, VuiCB VW-.n.4 ,raia b ii.. jiiuli (.in ' Vr TTilo JaM'IPy, a .' U a wS t W '" LfMioi and ilia : it, x" ."vunTF, dulci U tnrtrfbiri tN H.- aU tif.t n. t a-i t 1 r i.i rwnal 1 M irl-'ipi, tu.4 daa liitm! fr im 'ha a nt m Jarti.arii tfant 0ai d-4l. tnat ' M Vi I e.SI alii .JU lTi1vl rirf 6 t Y at. All mnj dfnnaiiwj on or In t ire 1 l.'ill (f Jr u .r ilii i.'ir tl.onturi A tit .' "rv Pruts titi 3, pIWUmt T . WHIX N Y, rty. dI?l.. 1,'IiAMall.N JbAlMM HANK, r0.1NK'i I H av. at . 4 ,t (la n dall- ' f "in I'll1 M MMidt.r. Wi -p t a .ni SiTnfi 1 from 6 t l. ai iMipiiiii 11 tnr,t 4iud. at.it riupanti miila or riliira Uuilary llta 4rM ipIi '..t riwttiii 'at !i '.if -i.'iri.i.,l UmllH t. Jj3l l'd. ..it. JAM 8 1' JU-.MIii.IU.tl., h en.si ' U i 1Ui ti 1htoAVtni,Miiitor;uH, ay. f f a- a. Kit ti tvtwt a J a3 af l- raffl af r oa-1 i iinatt-ca. fl ti ', id" tr cant en orpt otarttMl auiount-lifKN D4II.Y rrjui IK A. at U J, at.. ali atiMlat. rhar . att aat...il .l. tOjli r"lia 4 Ui 1 t M ata i.i i A, , l 1 '. ",., ,Al "' l ! ' ' 'I 'iiurliififw Jmuirr Iwli. Ll di aw l..tci-at irol.i ilia arat. "ANltrHPtli'l U HUM ON, hp. 4i Hu'lll k.VMJ SjiVlfilJb Liarill Tlolf, No. 'J(i Manual.. l-Iiuil,lu tlijj ,'itu ub.ia oxtail ' il li.t a. 1 " rtn .,1 , (ill Dji ia it t '11.1111. m ill u if " i 4,. 1! 11 ,u. , anlma tp r r 1 i.n iuii., 11 m im, a d l.ur (4) p-roi. . 1 tba IU llll', 'up lU ill dpi'lgl'iilllid ) uvfs-1 jtblMiu aoyitf r at-d',iha at el Jt 1 1 ' intt. li inu-nvi rut w tiiara.i wtj araw 1 in. . VI tltaanaaapil c'paU VI-.T t. n V. Vi5!f ,",'a",7- ' friftGS COLNi. BAVJNG-I 1IVNK, COS. 4- r-Muttaa 4- ,,t,t -t di.i.ii. ir,. l 'ilH-tuia I) Jmta, Wi lun4lnS Jaruax Ha i. ii-niT K. mp y, J 1. 1 b-Miai a h )u,a, . li,, ,. autt ar U. IMM.tn-1 a tto'i l-, rViu l.liilatal, U T & runniit , lie V Kipiw r, t.hj 'i ui, itlar, ' Itxi It. Tiaarair, Pe'ar alar.ar, ii .ry u. 'tr ia. 'I n aiu 0. adorn, Praaluan, U 1 'i.K, ViOj l'ralilait 'lb Ziuiimk, aJ Im rTivil'tai.t. .lanaa (J. Itvia, acretwy. Joint Mo -ml, C . I,imiu rKulVod oulOilr)lli."VlftJ..I) J Ura. 1 ) 1 I,L Uu-rml ioaloi auuii Iruiu I Duhar ti i UJ L illara. ouiu neiaf Ut uf January, AialU July aid Uat'iUr. 'luract toilauaa from ta I d ni, ou lich bulla aa ay of Uw !. Dpla mad tiauoc tut ira tin IClS aanaryuen trUI ilrta luU.rut tfou tu- tat of aaji tpta- d-'iliic'llJ Lf HCUAKICk' AND THAUKI.S' 8AVLW3 'A- Hant, ihh (innd i,aor Wlllatt. ;n Dal.y (iimi 111 a u. to T p m. ,'1XJ1! LH?1' 1" aai-!aiallMBnfr-n ta fHJ, ud fin par om.t oa aUamouuuiiuiu :) Aildaooalta ruada oa er Utm tha IHh DAY OP J A. 11 alllitraa li.t'na aaaLgaa from tna tat lout. .In,..!. ii.,..UiKB,,:' ' Pr.alrta.it. UlUXl P. UaIOUT, doorttary. Jal i W TaPM ? ITANUXTTAN SAVINGS INS riTUTIO.. 'A UirofllfXdiyaalatlaicterit. li t Uu 1 9M fteUoa-Trn.v-MM th'a la.UtuUw htra dbart. 'l,.:m,t0.b,i'.,,'l"T'r''" o- "w " taikd tUxebi. illni.ia att'x p cut par annum. 1 all luniaaf lira bocd audaluura and uuo.r, and Bra ar oatit en all lai ar anvtuaW p whla on and attar to -Mm th3 aama u wl'tlp u. iiw i.taMiHifi.) rtauwiiiuxav A. K AlaVUitn. cVa)tlu7 tart 1144 I. J. PHOWN, f-Mldanl .TaVBiifLUa'a savinus DANE. l Mo. I THIHD AVaiMU. lntafaat aMuMauaan Jannara tat on ail dap lad W awia anflP IUMI aiaa i"Ma w, w aiws.y, aaiiivioaiiawiii an 0, ma 1 ",,Wl Jtnuary flat, sattha rattcidpar 1 aji eaiaaja awutiMii t k Loa aaia h. aa ina rr i.r a . wt on ftnct el 4iaiJ undjr. aodOpatauat an ajaavar VOoo Vauk opaji dally, from J a m. to p m i ti4 on Mr. it, "Jvaonriaaayi ana naiaroay irwuipi irotB O w V Una BUVnitntAKPreVt. TTa BW I3 ".ttr . II a 4i wwn" BlAOT, rtTra. : gjivnur w 0M 0ILL liTCfUS BtvlIK, OOH. Or v Ktbattitdgtb ara; apnn daJty from 1 to n p nt, fuTnaaliya aud Batnrdaya, not 11 ftn, nenMlta aat Uaaaiia bfnTMH raoarad. Joter--t tt tka ra af paraant nill ba aliovad on anana of 9M anal antWf foat taWM Of batbra tba IMti of Janiurr wl 'LaJSSS" " A W0an . BOO. tt. '4HIRDAV DC BAVINOS BANK, I. thouaol itaTva-n fMm m aroa daily traaa W V t, ala as Ma aaia, "Vfad. aaUfclnrdaaaTTanaa ftaaaldtaba'aEak: ' tPaUdOtW E. UCtKH, Paa, a. Pdaatl T H KUAlUEIt bif 1LI.L.CCiV'110.'!S, aVf. 'I nr. T'or'r..rtn ."rRSAta Prca H .lata J Mi 'f TNa ftO'dhTlttaaa-H t. t Ll. SNui I !' .n Xaw Yaar'i hta.' .. 't A at i for Ihr N Ya t nriai'ocM It tli ll"! SIU:cli' J LK.Ni,.N .14. Tma trut. i'uir rtad). J IU M W HdK'oMOIirOr'ASrv IiAll'i 4M. .all.allJLbt.ll0I.JOLE. NAUrt.iH Itlafrab. ttr Hi i 'infc AKCn ' JblliljNl.1 J-i Irtnrti I'a at 'a I , I n ,p . ml ) r. I -rii,l a.dlulu I In ln 11 il JPU ) 11 JU''KM ablir.V. lli. II" I it . 4a IM 1 i r ttfot 0la nt...l .nil B'l'ii-.'i'lUu IOtal.S.1. Ida ' nCiiliWSSinH.I lHnt'(llir-. At i a " f t i t- i - i 'tun ,t, a,-. lalU tllli KlJIOlaU Jill NtLthattiat. t I III. 'All. -ha- r.i nf a I) ailnjulah.i I l.tbly" ba ba lUli-lliUI JOLftl.vl, ttpilll t.Pt Oh 1.IFK AN'D CttARAU- I TfK ' 'TliNiln.if ft t." lb. tb ti' PMUlI.U.ml k". Vb Uil a-. 'IMIfctKS I't'All! ' A c rrtleoitiiin J 'f vrilaiar,ilaa' . dml Oia it -TT Li tba '.111 il fCLIl JUt iUi.l. tt 'a k. 'AM'.M AMI IlKAViriKI liv u tv.li.iia em t.ai UUI iHII'Ui JO. KSL Tll: lt'ISr Kill) .T0t'l.?Ala 1 fetf it ti-i' It i , ta wa" aa Imni .ar i a. I. 1.1 ii.. .... .. jk ....a.. . m ... r . "i "i ,i -.- -- r " I "' ' r,i llllll, t' b iiiVap t-t'1'Ci.ra, i It attd bun ,lr -oar la u iiiarai rvi. ari.r v, ' ii n it ' t i.,l , A . r, A ti ii n it ' t i., I , A . r, r." i ixiittr, ri.K ritv. k ni:fT3 I l talis a II i II'IU. . ' 4i H lib Will am NY Ii i ta I I laauptcill f , aU. dr ! itlias u IT. at "111 IttHta-a . anl'lllJF null ...Si,ic-4 IilIIi'A t ' JilLtra,ali liiiaMt-'lui i4'liiit t ill thalrai 'U 'P.',!. : i - Saa at, li- .i t .i D KHOVTXV rrto- t l"n , i a'aa I.' a drIVtVUI UM.1 TO l.li AN .'i.ihi TO 'on wi In d aid ruuri if. In aim to ' t apt let" ta a, at, .",! Ifi f r t a pi r-n-a if r M . il iwrt.aj a. rpy at Wal li l TO tH.M ' tl .ti.Cifo, Ti Ct:utt, N.laui l'f,i, and jal t4.,l.-i M:rri: i.it. j IM Hi l.KTiH.3 HrUAlNtNi lMTIIr. ''It rtulVatlHUtv, January '. ISiP. IVtaautn , tit h- f i oal i t t.1 I ilriaa li'.lval i t' ar rot lojktd oriT uuti' pi"tlc ilvly .k'di a it.. i!i.jpr OA'C'-i-ralata II .1 r t . . .11 ill o lilll !' - Wra Harry tl.vll "nV I J ii b I., I' i,b) It it . i. araaKrtU o. aaC ia -.Allan Vr. J la 1 Ar 4M"4H IU Il-iin Mr Itiir latl) Hair mb tVra Htalri'a "tra Harri t J bn ltdii.r? Hn I I ! (in II Itrai-.a i ttaJl UrUoMi tU Tcnnw li inula O Ilu ln-auMi J fu.tty.I Im rl tHi trit How In'ltA r I a pirC'i.a I'mwu M a II talJ-rrt P lirown Mr i; ll wd V ta ll'alf Vi I I 11 aaa laia" O Mil'ibar u N ll'u'a J a Hurai i liortiu I ol LU J W Caary I i0lbi.l Pat- fj t ipoa yt ri mfii i ma Outlaid t ina lira i Itufuj E rntbat,! inn flurry A W Mra Tnrran H-I'rt tn a an PAtruk (u-rl k llanli't L-r on tUj C hi- Clan 00 1'rtdo tpa rtrt l itlai H'ldiKl Col.nt! foln.ua J y . .mp it Mi'r ictC'aitiu Ulia 4u-L.rnriui iM a i -- uni i rii'it iiarray ." .t.ti -a it totbirtCbaa '- i Ju'-U I uaiiulbf IdlmP I a i ailColJIiiitintitia Arn Ptlay 0 thtrlp. ' ," J hi mil arm aJt1l7M.ct.ua b''a t pl.at 1 eiupary Lcka MiLIJll Jam a Kdklnton i.po I, 'I a.iraU atra V Ufatflnl tau(lri brrCara a Ifri MliUatl lant.1 l.iiriruriPray ii iai.nn C iruaLiltaJ iait M' Paarlor t ram ia (4ra.aaardmi UraanCbia Wal- Granary lim'i II - C-nraa n- ll ilra Mri '""' li tm 'iv fladtraoOiili'rard an Qo 'mwai raMvb (1 an" Ann L'nli 111 rl-ia DinW nor.l.n.1 A- l.-cw Ttotrafi nt "a.lJJ.ha ...I ., Ilaiton trldk ll'HaWml lrtrm"Yt-h )'tl n.l"n Km li.rtaUit. B ry ln 'w lllmlia Oatt a aa 11 W Iluiain ti Mini- liuifuiaa Ji lUatn birbtrd tanlarltt. ai ph lluiliii Sm Vtca lln.a LoaarS Imu j Mra by lltip litiii Ualpnlba Uolmra aTctia liunnitid Jotit lab .tolniaaiWtry "j iiaKptraiil aiaua r'n'tn Ktitrall'iry .To'ra Alt Jaadu Adu I'haa Kai akl Miaa An anriiy irnn hat i jam H4I1UO Kabaki JkLiI K lu-oJy rtiuaai I iaiyliiblrO LirnKK Lnuia AiilOa I. illt ttr id lnvy All l.taiar Hi niti Luck I a' burl at il la 1-pa.Vl.ifllKi I mi't, 1. i i.,.(ll II la ni. Mi t -- u i.a g larub I ii fit IraVk liur(tr J acr Mr. i Vi' Marrl'tiaf! II M ltjn.1.1 v?m Uunrr ii ,'arMi loiiraiy Wi faiurttliy tir li f ..au.ia Ma o rfir Jan.t.1 M Llal I Ar d Vanir . i Mmr ir M II ar ti 1 M it. hua.o Vo .ui i p.t lik tcavay Ittrnry Mm ) M'Ui'Ut, I'atneVM.J m luoa Vatiltk M- riu rk Mra aa.i.'liri' I ill laavtilio Satat luMoflrat i Jobu 1'1'B Mr A F Mi.Ka.llM I trr'ilir'arrnl' U A nil Parry Prat V h.i i I' A I ail 11 i rHPi it Jvph 'i r i mi h ' r. li J miaa " I I a ill aaj I'llllnW ij.u! Filiii If iMirr Pi'ilzai l'. icja li Ml M. I U f)l N i 'i.T. w QU a Mrt I J I l'i i i HI in i d M t It v h v i ".. dii tiaoW nnay K i' I tit l.,a Mi.a 'lvr ll-llri'u.h 1.1 li.r'a I r.i n to p Hiotai" di'l.'V. Kih'iav, y Ut-ii lla 1. u tl boa -a':no frutjr Jtht AI, 'P Ltl-JMr Jt)raAdt'Iu6 , at t rbt n fohj H.il'lran W.r() Klia-voi I M'tia l.i I bur v Hjii'UI. dl A-ll 3 ivl I'll j ai'tbH , i rari-i B t t r. Jla .u- at null titttet rittlllna , liila nla .." . it.riJiama 8 uaj Jamti I uft'f rri.i rVri 1 "t lsitiu atrrtta HO F l.'mbli a Mi Hnl' b Mr '1 ft'1.4 t (t oi L ry rr. '1- "h-nri ir'tl'd-'a-tw r vwl a- iaii.rii 1 1 1'- Ur Ta ia-. d M-a -' ... .. 'lUbliiauKar I, Karat fn Ml a Mi Tu.iu a av-- Tir-rl I hi ii I. I oar Trna 1 ai 'at ' ill p Van Oat nlfv-p VaiHilrThtt y d 1 .tub o OU' u U V'''ffr. raai WaLbMltaMy ":,,.,;, " Vtlr.tuaJitr WI ll4n.-4r.'t V.M' t 'rat) 1' l a, ? ' . yi,l.,l''t'l Wiirabaif rml f' aTr J, WJ p P a , k W Wnainl wmumn Waldran fiall-a 1 utiu na'nrl a I b ala:i a. a . m,a iviaiaUf KrWw'Vli t M All-o i i n ' .Im Yi tPi'.n, u Hit ZAIlK'SKtr M.r JOHN It. K I.N Vo. i'i t auti IV,. ti I. iJEui BI.AlNINauS nirt "' a' r.iJialtanallli, N Y Jill 'dl. i - . ' tu liT4iitrr K y II .1r ti V . t ait mai rf'n ODD Aiarubuta-b lllil fcita..i.i lM nAl.atalliiyill i 4. vi M - M ry ! Hi' 'iria P- ra "hirto'te Itrn halitn Aid "I'll. tirany M'aa Hmtnr-a alxai r tii.iv n 1" de ntr Iriir-im W i t Ptrnarall Wm-t II ihtur I M llttiiinau l'atiii lluubirn't Mtiy3 IiiajuauPatk I i')n laTiouiu 1 1 in .. 1 1 1; i.-i II ai k 11 d lluii.til- ll.tt f'al MiMatMirvCa'paiiUr NtlaenCoiififrtlintr abira taaLanllisa 11-4 ln.ii i. h.i Vu.UaLan 11.14 11-4 O I'aaaV M'aa V tun f nrf . Ir.kn U7 C p'luMrrfirO (.liter Maty Coyla P tVbiin Jane T"t' lion Jwhn PlioaM iU-? tin t Tr''t V ''. ,, IHa-uMrP 8 I) it'ou Mm Miry lay e 'jraOlivrr D.ualaailari k a itiuuibnry Mia V KUAN JOUN PMd Vri Mary Hanli ti MfpM P ab r Madam o i Ittaiuaitlu Cbaa Planuery Wit ailbrioa iiPui-O'ayUtttha lfilnbl'd tt Waltir Ptnailbfiall t-rr.uiju u U G-ta'd Mr livldwa Lbu y orenuyju Ilinlallia.T Jllatbtni Vrt IMora Prank Uaphlf Uii'l aarotdaaatasd llegul lAar'ei ll.rrir Nuiilaui Hay iaUa ilnh ttauiry Uara Matlhaw it llainrj Mill I A UofiT Va jiitiut Hart kichati-'i Ucctrr Kay J T llumirrfiidurrai l.N'KKEMlN.NilCO l"(tln AcdranKltaay Jamie Kre'rer Fraak ikaiiifiru niiiuiaou aiilll Jaro&p ai'M B X.i.ly VVUilam Kuapp A JUyjliod l.ira-iuv AB Lappin J'ta I.li u Lawtcra Mil 0 W L clvttd Mr lavcy Rotilllt Lyadb I'biUp Ukidity Ufa Almdillotlutl-ViiUM aValiitlQiMi.aario Tarkar ' HK4 acctl i r i 4ilcKin y Huilti H'u MuUtrTUT McL u(bll-i Jaa pn'aa MurpbyJubn McVahiu Oalb'na MKtilpiUIlp MiKlriyPatrirt MranLtotiPtk Vib Mra 0 K Irlio'l U NidJ a Cbaa t, A ' t elll CtrtatoV Mletiolatu Tlitmu OMPUAL1LJ W.Ortoa MUa Faniiy Ue'atbaaa . Pfiaaind'aw Porter B A r Petty Mi Joe tiu uU J a IN,. r. A II ntwillaPradileiRlkrrOat R4ra Alu'ieua Hrlaaf hail-i KoMaaoi .Ii.hn D I'.orb r fr,fi Patidry Fredrick KoimKtteA KutUlJavId itUabb Wm Swdare Jamaa flkay Wn Bcbielner Car-ufnoar Jowoh BAoirr Ctpt BlatarThiiall Hairy ' Braltk MrUitt 'onorrlUa Mrt BtaSIa Biuliie HUlar Mrad BtraifirJ Tbtmjj anaanao rliai Oapi. tatrMrtU trtUvy frlaal aaaiaai taotv Baiia jari H Bail altb Wirranrtle'Ttiia.rt Bbapapi Hn Baaltliaira jaaat 8ya aVaakaay uraant ti malaua u JVrbwjVjetr tiaaotiUiir .'any WtaJ", Wttilo,14g7aah. ""HtoL -1 Vrbtlan. Jam youwo ittti 11 JAMXS DOTUC, raatauatar, M-:W FINANCIAL, &0. KCW YIPJl, Tiuat.J.Jia 3 T't 8t ckr i ku Clan J re y fl ru !tb a d e Id WJl,u. r Tu-S . i mirCa-al IV a I a. p,., ttrtrr T u r a,at tta f lilt ata tl ltd, VSt'ttil Tiea.tn am bad at (.a, ax la l.tft. Mr.ru It -MT' T -an u a gtur a' kI Vitt iu Hal L,Uu I udA. lLwtta itt I'r.rvBH I in M itiry matviA Krai '" " "alf ,c di.', Ct'-ina aei'.ta all, ! C .ta u mvi uatladug k " a i" it in Jmliatr ao-ti ia irrn '..fitTil-rt T' r f - tg, , xohvin ma n la B l .1. i i i,lr airi'ei .t I T.mi I4llir ' ..Me a i a If tx. Imm are qu.al.tb45.. I TTS 1 f'C,' uf,.il,r, .ii'j r ,, ,,(,., r , ar I lib r rta. 1 a pkftlu rff ., taaraall rg PR tti a il I. r t. mi -y In liirl.. wax 1 rntlni b er, tin e ttumd uta u of f dl i tUaorb it frr v u mm" uiacaM'Mie. Aroa loaa Kit wajraKtirl ii a al.oa-M pteat flniinaaa ta eutwer V) til 1 tr . rei fivtb ihU il.ia. Ta, .Vlta'laia.lrn lutafft ilbllpott tlklODO ll a nil, and IIm N I hi, L... it li.taoa Ion. rtn I iii on (ltU.MtC, ml vll.iit tmfiom A I iata aii. Tit an ua, Mat uip'it m Ik I'm ilia Id t a) Li Uj ibuwani. a in l4iaf ItlAObtti fin titik ,i , l Oliii I ib nil Imi.,U1 t. 1 i 'l.i- tbti-i' ita atra uu ma rtt'liint nnatT'l , ill ftl IliliaiPlI i.nt nf aatiHh rai t a d t - l.i 13 il.n rLd , bud $ (O.tXW t. abik if ti l In ilt ii-, alUr itiTiilrlfia, I (iMi.l. liitinun 1'i.a Oinmrrrial 'ir I .la'tm .oo Oo, I ia. i'n a il m t u annua A 1 drtid U a jar t at jut al voc draLtuil. Iirllit tm Hub a armlanbtl(llTilanJ,rilW i mil, .ayaia. .1 au b. T i .i . i. I ... I ...ii.it. c .. a Jifidanl nf .1 I . r oa-n 4ali a i ii ilao a' il I al'lil tl t I lutanc-1: . a Kin' iitut' d Ti ll, il ' I T tr rmt , r.,a ieit.de itaii.1. 'a Mitlal ca 1'.., 1 eiiera I r.i lnaU'a'MV On. a .d-a t. ua! div.di L.i uf lu for sai I , aj ibtn ,i,i '.e Utj mrt. Itlvin Btrliira IntliiitlMi I ar0lT.-liHo t It ii'e-i ti' a rot i tt (l)j i,- out j a avium n a i atiina f Itiin ami nnitr , a'il rite (tu l4n janv tat ai'i h ti i, iti a ni frmr (4j -r o ni. yei Hint a. i n l lr .ll lo il ji -It i i ii.ilr.lr.irit , I ya.le ou till a' r M-ndi;, I lie Sl.t it Jaiu sroi k im nwip 3if.4fii:t tuiMin. S' lua. tvslti . litaf II tl RaM . k . II 4 Mi too a,. icoJ't,; !i M.4l Vr Ii... M ll) - It " Ml M di Ml tfO 1.1.4. lOt) I .UO ttv llfl U e At t 1 Si di. . . ltta; IM 1 .. MB Hv 101 M 3 A N ! v ""'a' wm s, linn.- 11 tti ....r III ltd Taut a It ... I'J'a ' J. 114 ' Cld, A T il . .IJ M CD) j CiV H'U 4 ('' J0 vi ; iDOCl i i cms- 40 all H4 10 li tlOBl, iuu ai.... jio cr, M- f 81 Sat it ...atAlt viniai.AU. I..WI r H tt - t.v; pi 4 to YIO At ...,10 ttl( 1 d a. .. tt'i 1 Va ba. UA.lul Sal, " 0 d thMi M f. Mint II ' It. .Ij JINJ 'i C la el I"1) ft kCVTI. 'fin ti mi ,, it ij i3t eiiv ratio va. II . . i t Mela B. B F Id l "tm l c V ' IT ivi am J li fciUnui Ua . . . .' A I. Fa r.,.. '. P..P.C.J. to d j.,. to . M . f II tvi pjii a u ko to n 1j j !I1 4i s M di ... '0 T1 Atl,... (6 Ni ltd H dVi.,.a bii Pii A .... 10 '- NY ...n 11V M5 lu ID i.K fit... II', 12 r.rlo !'....... Bi 10 1(11 'ISO ml 1M1 U4) & P'V da rffl JI di.... (10 SI d ........ HV i "i m i or taiaa. n. in ft pv cio Li n a Hn. . r dt .7.".... 40 it) am., mnn i0 da .- "W lie .la... butt id la r rln. Aaarnt 81 ft Bttrl HT It ... 4.' cirt dn .,, 4t,t,f 4H0 IfA-'rtn It .... n T itf Mfl llitl -ni Pf in BKI i . rior1 111 dt am74a di .a I It 4i aTill 1 71V ll . . tW 10 lf-0 i'l iro 11 ta A U.H Ar Cln PI IP-SOe. acii.... n VO f.tf l'0 do 130 CIS 11" di.. Ii, ' htWJ.Nl) IIOAKII, S'OdiJ N Y I-, 'lil t4 SVIMib.O,u It fl Itai ni ua .... ii mi IINKI hurl t M ..Ian, 1fl Il Hut. It M .lift lia, 0 Ilk Uaini -roa US fi.l M lO I'autlb M 14 .. 81 R10 t Ihli O i P' . tit; '"l U B"0 N Y ibit 7l 111 1 tl V ., h 1 1 v5 1"' d ... lib V til lial iti. , blSi fit d.. 10. a a. Ilia, (In. 14!0 M AN I. a 10 il .. lota- H A N It K 81 il BI d i-noBi A'. ... M (tt Bit.' "'I tl- .. Vt IB II (!att i at Itat - II ... lbV M d. Pit . e li1, . PII ID It'd KT It . 4AW 'i 4t M) d 4i M d 4t, Hit !" .. 4 VI PO 4'', . K) d.'. ...all) til K -0 tfiri.ua Pf .... fS 1'ft lUa'Inj R .. 'iny fit n t; bC Oi II 4Q.... bl ion f. j,t Ml (Jul A ri.. f,v 4'fi C ,.,.. 11 '01 i" .alii fl. ? W C a A Tul . Bl rkO t. all Bit SiSI do .al 81V Sun c i i r. i ... m IW ... t.lP fd'f f nrt',' CO do M , STOCK rL'TUAOaNJ. Ti la tv.l U dany .1 t y oorajerla of t'e F t.l IVaud wa oa aa-t rla M abTaxiama eauuirtm. IaC4Mi.g.b. i.nrcl 1 ria It ', ii ' - f M S . 1 '.. C. V T.L It. J;, Z. !l V.&a IU!'. .. "lelaC. .1 ....., " lla ltr. U....11, .. lla 'am A PI., i, ,, I. -glt .1 Ml h Ca. U 3 lit rm P .. ',' .. 3SMi . a M.l 3At.I(ll'' .. P AL It . 1 4 .. I Oa It 3n 4 VI 11, I It 1 .. Iloinea li .Tlitf beta. Ti.aiwitf, Jan. ". Aauia TI aliim rV la f,lr fur r t at II TS , Pat aaie qu ' I at tl itiiib aatiMaaL. TbatiurLel fir We trra i Hi F ti it la a 'iilet rtfi', I it t'e a.lvm.'d in ui inaiidn r'ttitttla ahif ilnir ten irr, aja u. i i.t r r t ai dull fin Hi i y , 1 r Ul ri ir ert- n An ,ar. an I H liy t rai e A 1 1 a r t .' 4 i 'i t a e-l u I i i I r B i r St to d tv tin ii i I . f r Kx a i a ' ' i m Haul , 1 kit SI 'i t i. in-1.1 i ii. 1 i i j ' i a t I il Si, p' w I ' t ,1 I ;. Fxi i, , .iU , ... 1 til rtrilc a. I u ( ataiil n r "n ia tTt-a,l taaa ' p. 'y a . I tiny t.aai ii i7 ri' n 7.. , . "if.rFxtraa uilin 1 i.ur la api i i ir, tliu in iltj la dr'alo, 1 ut inrml in' .U'a Li, i Ivauvtad tie r ia i ' r 1 a )4T t. r J I. na !i a i i I f I 1 a) 1 1 li a lr. ..(la IflWlf r t-Wr I I, aw-l Hip rim Hi tl. i Mu.ir. i.,ii ;., . uii r xii l.i. lire 1 1 m ia iu Mr i , i t . bl ii aua.it In II r t a1 , i r 2M 1 1 l fS .10 a 1 1 "I Itttrktali'tl Fliitlr it In demand at 2.1 i) 43V Irltu li. CuibM al U lye ami la Iwll't . aalaa it I Sid I iial, vi 3 i' Jrr )j "1 I. Uu - .'a kin 1 M, anil ft flu fit, B rllt n iiihaai--lbr ii aikitta tait r.UeJLOia vl Ui,'f-l i.r i.l ;.'. I,l,a at lUHaWll'.o. dlilN Tl.e Wnr .1 ruaraii la bolter, I lan.aat rou a ai tire, In j in ipictiint re, I ,i 'Mi fir ' r n rati; tl lulei are liulUtlbu lultal l Hatl II 'nr Cbkali.ioii.il,a(, Hie la In rata hniauui, al 'I ( T I ii VLlle WvU u C tl'i, il '.S'aH 27 fur It d Won. 'e'n, r-rtln t tl li f .r Wnlto C.nv.1 1 1 t. 41 itluilli.r p-'d Wblta MoI,Ikt IIM fir Wmi ht-ni.i.li) tI St dir Mi waiuiaU ill, I JOf ir Alia HI V( tii in. 11 8'l In' Cl iUtCi.li. in Ir.aaill firL'tirtail fiifl,inHl ail fl I.V fir A h'jt l'.w l.,e it rel 1' if in tn.a 1 lit at ila7ii)i Ci. n la wlliiiiut ioUi.li i.uuLire. tlio driuand 14 t.ifl c bfltiail t . '"ia In 'I re tha amria ir llpb' lalaaiitftKOllin h allle t We-torj in x d melon; lt.7xxe.di, all i ui Iitfa7Jd I rjjr.ey Yml 'W. Pboi iins The P rb n vke tt lit r 'ha a in i' w ,n. it. r) aain i.f mil Imia .1 no .T'ifio:. I t.r tiew Maaa. tla !j til .ui Idm. a il tl irVi r r id I'fta.a U 1 1 la In atety drinald-tlae in in ry la light ru'urflMW, a at fijf t) lor reri-kei Mu, 4b4tlIUa4,ui, rrxti II i, n la l.uojaut aaeHcftd xv. In 'u'ln( VtO cxiaatjiy rl). 111 ila d al ii". Cut Mtatt ar firmer anJ arA I'tenty, Ii e red II fra are in fur i i itidat 0ta7e U.tJ . fl ui ai d la Ri I'll ttquaiit baI' t of 100 tiMr. at 10ali"ic II i"i kid Ccuue dull, ! Panama, Th Pinm Stir ar.i Utra'd of the Sltiult. loarnt from baatkrulir that Col. KsoavtiPfio liriz bad routed, tit tha fourth llm, tha ien trtl KtavatomaBt troop, and titj a fvie of J 000 hud, ttttU AuiaJ. Ia all tha towns, th paopU bad f ronouDced aVaiojit 0rt-tt, and tb Ubarali bad again obtain!, tb jwnetiloa of tb goverm mtat. Frm alatlrniaU It'll fllrmJ Out tlrt U1M dItUln of tb gattaral (rt)vnttot had ttUbbud. d, Oaaw Xiao bavloa rtird to hU b(un tod fjaav J?OiADA (4) aa0aaa. Aooordisc to later icoonnt. aa blUck rw mad oa "! liaMo" bj OdriaU1 forcat oa tha 11th tmUBt, who war rapuljad brt'a Ubarala, with a Ian u tb fomur of'll'lttitotiwt, 7 w4atBd.laa4t. 0 kiliad, baaUa lUbV prat, t twMealdriuatttAlHack, Ukt prl

nnan Ii Major Jo am riiiaiaoj f SAtrtU. Th rariAOMc. laat 4 kUITad rwouad! bf whoai war t Ocr. IUIUv, FKII)A. JAMJAR Y 4 181 T11K NEW YORK SUN. II! TiAY I0RN''X0,.TN. i, lift. Foreign JaUtolligcucu. Two Dayo Lalcr from Euroro. Arrltnl tiflke Au-trnleana. Tb tliaanlilti AuatrAl-L.r, fraat Llvnrr ool on lUaiavAai.dbJ'ieuaaiori.atiiekard l,ut nb..i. y, 1 V i re ot. nnjtul if. Tua A'aioliavaaitlyidalBotKaMii,t n. Ii b,ieuia4 Utart 1 a, 1. ,l.n liai'ip (ut ij t' e il aa, tu in I tt t,t , ibltnt li .man f.uu b wl aai,A , l.ad .ae. ia dp- nd tul ii u Still u.tlrii'i. I Hi a Tba I! i iab r tarn Offiae, uu 1 i .,l.r, iV ti,i, laiatdti' f .uainaj rv,il(n. on . ih n-a pi farm "FOfmirM On ml Or tt ait Joim CaUkkl Ma u,i. .ti ir.V tja il it L ii kaaiaia, in a liaai of au N rent r, i iljunt bun if t. . lal.t. i. a a.4 tt .ca u,p id Ibi I citjr w t i Vi u.aa ami i t'n luatubif l.e.r.yao a'lan f-iri. llm L r 'ab.p UJaa ba I ii i I ii Vat nl I jo trriMUie a, bQ a a it, i . ei-lti.n adlntiaiiii loaatnir i r 'i uaii. no iu ilia U... it, i p-.aw.ai , ., ,,', . I 4 b ntf l a tba.' ab li'vdvfi 2 mi -ila I'nuia tb raib ontrre i.f II l'.a.i-, i-.iilil ,a uiialwl.o aal,sc.lidlb a-t tie a. tl lb (ill bin... 'lat,.ixV. ,1 d' M' I' if a ' ra art , ,ra rayi'l r-tui o ra.it at. I . In llit f.tt.i cf ble. Ilj ill lelm.ii ai r)e f. yd i art. u a a ' u.n I Ji I ia j, Inn a .ui. ii I .d I ait t iilm uu tl v tUtiaal Hull d It; I u Alb. l-n il Urn i. It. I ti J tui.'.l inty ,1 I, un tail (o rm''y u.tvdv la idla.tt.aa vlfn Ja-.a UDratu ,m tu .v!i , and a i ii .1 li q ill an all" aa lia if va n U U-. ' . II 11 111. luV ..ill . Ti i i i bit In I, if aud at .1., i..i i wi .l-y a i an omul y a. r ti4Nd i'i i u w ne b i '. i a . ii aid. to! a i' it, 7 lULt all fib Hal-. .. A' nltti k pinci ou lli Sir. at iau mure, Tim lKb-ji vi Oturd . f in ' lli ,ajj iu -.'vo. Tbe(,a'l liailiw.ro I l),.k..t,N. wi.v. a, lat lof ta.i mi , i, b r ,la nri u .ban Mr tlal.t.ni, I'r ttaitwel', and I'm lirl I l'l.iihli. l'latl ra A . I'.i'i ilKbiCcaut .i.io a lai 'te (d m l'io C .".'.i 'h !(, fr m i v ,nu ul M tiatkuupiitnr. ii Httui,, U.t 1 . ii to vti.a iatv t tu.lii t ij r a I '. to aiilTciiri'i "il-y l Al a li, 1. uliaroy. iLe.V ,ii, r . luinilii-i a ir . .il by u u..i. M it all i,f uu vtbu.il it ai aura ua-i ar - .n j lua it rai ii a In tti a o. utit 1 1 Ilu. i ide-iairf of bait ,i .a; film li.ir..i nf vlllia. l'lli. U tetl lU'.t tint II I 1. 4i j wal d ridad ' e n . tno A lei. Tba -Vvuiiur i. i taUM a daiarvu reiunllug tin r ua- leiiitiadi wbii.li bAve laatit ,u .n iuiioaI fjr iiiretu a e,HliullliU .iw, , f llie pii'i", a ll ll.llli, g4v.lirmt- tii.tiiii a viblvh hateltv ion aioeriCfl, A 1 1 w i iui'Ji li tf X lid mu Wail icaiy .i it ut ' r ii rldt, CI lr. M i al.. i aaciaxa i alo cu, wU'iof M.l.I tblat I giu la.iu in d. To Piitla I' uto ml. ill an I lower, It-u'tt n iU 114 i' v.U.i.1 Hi c ' 'iug al 05, li). Ifily, '1 bi IV il 'al ri. It ltd l a w nrfitlatli BA t I'a ,.,U4.J it nivIaUitiuj fuiii'i. Tie bnuji daiiut v.a to leciuiiiiaur ou t'-ie I Jih lie, em jr. IV v n I I e i tc.u.1 r iii a.1, lionarur, llura wat no n aif luth yio niiui not meni. Freab d -nil in I Lad bn n atnl from F.aioa 1 1 th F. i lu.li tliu, Hal oil ll a NaU'ollliu alil.oii, aultliry r i I a-uu i-J tie 1. 1. In iji .. wiibil iw,utinia 1 AAA! ia il tin Imrl fa-van Uii' uulj,Ua4 die, 44 of (alt, ll urn ttjf rltdalNij'ianniiuSIat.lbala'ari 1 1 c iiiin-eato Ulaiaii a uaeuaiyi ol tb i.r, y aud Iim la I aa Iitu lUionta't I. I ruaalna U I'iRUItuii t I acP 'ual.il il malar J J oa a. U.J. 4-.j illl bmoK. Aa.Illl. Tlewiriix aiVieiaiaA la laid Vi lit ifi'ioAi T,,. vu.ial.a.JM d iiu.ai.in'i In I uniu ,l;.. to il ia a t ic gu mvill ti Li tiaui wiiu.a. l.ui t'. 'luai Ho ra lu llaOKavIv wale aliatm .l.lu -tart j ii 1 1 1 it coi.utiy 1 1 am. I iliiia.li. i nta ao tit.. u I b.foii I'a, atbtiliana luibldmc I tit 'HI. I' aball Td-tKI, ail'j II 11 g. i.l " IgjC, ai Ivid kt I i. Iu a. il, i.iti,ii, , , j , , ii. Ita.i, ukd aud u uji lo Aa-ir a ll.l. Itwntnpr tdnipi4 ii.-itl.eFre cli aml.tMV die at O niaiit n titli wm on tj, lutui oiolil. II if ku .fruenint, l'ilrni' f r t 'i''i I'u , o'l a ii y tr -i 1 r. I i lla u,'ill.,n flu n,iiba ") tad kl I tubal! fcl U 1 'ial Ui U. Tm Pa la c rru juti ! .lit tl Pitlj .V ic ny4 I'.akce coitVta j will i t tvluidtaw bo. In ,, f ,u Bj In tl tla ci d if ll aU niuuiUa iiiuiid in ibi iou Tit.l! , aud wi ! it i ma u 7 kitji t'mu tber ai or I '!-! td i Mu Jo Ijl llurl ( I ill! i A. lly Hi' an ial f f e It u'aiy i a I . .' N j n t jnii.wn la-e Im i , tela, t ii in 1 1 iijiuu, an' bi t a.r al , 1 1 1 Tl i I! h ly p i la i ii n unfa,? .1.1,1 j. 'm i of I e Mate I la. la B . . j J. n ratloni !! l-wi a idaataivt tV lie i H. n Tallin t. i 'h. At r . i a, iivu.; ,h J L4 Itia auMuib kl u .il J lavt' 1 !4 i iii-rj, i'. ' IS aiui hnl codel t, ilia . Kr" lag I. '-.iliyi 1 cialiu-f i t in up I ll 1 i i i CiOi.ll I. n I . U a mli I .1 1 0 t T riiatriKC n.In 11,1,1. tLi It'i-rii Hi .1 or a ;u ate ii I'o Oib D ia,, i' Uir. ina u 1 lint-, ail leu' ,-itu.l ill.!, iiJ.idl.f lieicjliu ,.t it la i d ii in 41 ura. uiauuaiiiliibt al 1 ni it In i 11 1. T-i g. e al iiiibr ta, thai nine tueit A Iml'i f t e 1 : KM bail lien 0 i.tu 1 b ail 1 u r a. a,i: , yn Jrf i, , Ji0t. t . a I i" u llad. Tilt La 1 .1) 1 ll 1. . il I b- ' .1 i m 1.1 ' 1 . '..' rttj ui 11 1 Haiua), T ., vt" 1 ,ij fi, ij,D .2 -VI' lltal f 1 J, 11 1 ml I la .nuouwcl tint Ihii Ki ., a'l 1 bt J 1UI' i )d J . llg b da, 1 fi , ' yjr . I, ! attm-ki 1 11 I 'j wih ur 'ci Tb 11 .'at'yre tutindej .bill.' cn.l a Jirti.. m of tlaUokari.u.iildirliig In ilneaa t tliu k ug. Mttaii ilund. r. ni', su'iin'iii. TU ailing 01 lb Ni'uiiial C'Ui.vllar.illlaeCi4ui. 1 ul i ad ateewne ,ln,, jt. day ' lbilr r in.i're l'nUt,nli, ttbi, iu l!i i, li r, r in I il t lent i tut tx.,lod llaikutUaUii lUidm, lir III I'M. .'.ei' U.H if lhe C uikiI if H a'e-, 11 . al y a ul d 1 Ibeittatual di'M mun wlili.li ttlailHou iu ul. ruiae 1 1 l,i ., t Uimf 'laroj.iu.J wamed 1U1 i 1 1 1 .rold iAlng iuibtonaigalnatlbu ttbu u.iy unt jrtia a 'lit, r. it; tiv.w uf Uligeti brlrowa. ( u menial. . 1 oioot, vn'umj, 1 13 J'. V. UoMut fl ra at jutiut'.j'eretM, dull lui.l. 4 U COO b U- , I u0 I wbici Wbt lo i e."i atoi au 1 eipo t. Iria.lkruf'a flnii, and lend n'y iiiard. Ci 11 It a Inula dmrerM t d nil Yi;!1oa Sia, l'i vialont- No t t.ank. tJn.lioi, haturdaj a J I. rncei Cmi ila gib 02 Vt !2,a lutca ui.ln div, laHteijioW, bunoit The Ara'Ja arr.Tad lxl,y, 'una, iVnrdJ refill.. Tu 11 ,uui a T j y uucb depitved UauWt a ai bjf 3)j, Adticoi fibut Cvi&ati'.t uii 0 !, u 04 taful M I. r al aa ooulea p a'ed. Tb dialurbancea al b.lo bay Leoi iu(i nat .1 iTTiir WKbPi.toiibKAKpAtrop iiiioai-oii. TFlt,,billetii'nu-ilhtbk, y. W. K. Cilap mai, hciUruf Si'intrty. EnlitO, fall dabl. CApTAri Omiitt. 'urr7lait land la Urltltli ColumbU, dvoc4ri lb ua of tiilaxmt fur Hut purpou, to v14 inouaUlu Kcrgtr, IcuJtM nvtboou ciras la tbi Kntrllih army at th Mjldttoa Aaiuii tbtr ir ;j ,gl dlert up for trial. The old Boyal Taxacs at LliiUthor, 8co. land, la andarguanc rutorailoo, o tbtl it mr pimMot tb aana appaaraM tt did bafor LiM burnt In 1715. tCoWTMiTbaiaior, tb mi franca a-ubt-aalM At Uritt'oB, wa tb Uarar of th ktttajr of MAroiatxia L, U tba eaatila of tb JMltrapkoa, tewbombaiorraaartd. -' ITtU aUKrl OP Ui. EYIL. MfiMn. liraaiaa.tn caua atrlotu difficulty In our ralatlou with tb JapMiM. Ow lUTW cola TfM U alUlt., a iLl firw l, li', with I cln. 1 tla' ai .f ih, ..i-, i nl tint 1 thin . lip i rrt tun IT it ruH' nr re,tirt "OTtt'i 4 Tn-r untiiAe 0t)M astotFt o Utnlitlt hii'i"td lh aDpprel. n pf ill trtC'irintj lo tliA rtriflir, all thai' a ifara ff Oo'lefu I Chtirrlta, aiid a. I tha HmilicM atrept tan-. til ielAVt aTalAIII ( II ll.toP, llOUOOd), ATll It- Muli,iari Irian, IC fetaat aJiert alien if tr .i unite. ttlltll t OttA'PO A IHII IVliTaO WIA a1 Rreitlilk'.t atl'ra., u. laiaJiaitJ. Muli no Ja ina'fit ll Jim a dim f rraV ii,iv I'm tilt ith "f trn r, i 1 1 tiara lieatida-inhd tti oi ! rrrrttril tbn t I'r riff Irth htrrla, and llipi orin.i 'itdi-nli till trtbitHl vlbn ll V.r. Thi .ttriaia wnrt'Tiyna are eat,) ta in I .i tna' i if tl m li ' an ' n fm M , id l H' llofiillt li'ao. i Ley are nnta .lr nr atnl i It a. A lioi d nut, I lb Itt It ttel' ilt i iit liv. I hey rtraap Ills and tb lut tl'ttetu frrin lb rlana ai' er a tlrra u,!M;io It latli It tlry line tba'r bold tl.iT liuit t ivilj Ul r '!-hi Alii Willi f (.ftl f.il fitra.0 An I", in lu it ni, wia-, critlilti' Inhuriiltl tit the nttdt'arrartMiP, f'can'lt, rinebnra (n t" lly if N a plea, an I on rua ra urn on lutt'd no flat , fitiii d itm r mmn.li'r of ltta t acht, A lu!( ! lieiiianant In the ptvv. knalri; hafir lit ti i tit-it rtattybtar tna I aly A lira a it liUif net I aid. 'I ra li ni.mat ifathitr, a man if UTatt ittein li, atl.J I ho litnlalaal aul llu-lij Iilm i.M" ILobulwaiLl lub be wa, a d, daeplte Ibit il'out it tliu e.il i iimua bun, be vrit dioat art. Til a t it at a. i ,,r t 'on;).' cow itm at Inadif ti-V 'i Ik' I no and pau rarfartt "lltim'ni!' uyt, 1 1,1 tun. r ifttl-A '.'7 rrn.at nl mil pari yn1 a- I i h f .ar .. . ll' i a ,ll mil liaek i," a 1 maa. bonaei re' ot caned iti 1'iiiniitti, n,n an an, I ctl A' n. in a r, in III 44. 1 ilal.vlti t f.it bi.li tarit ltiti.t'v.' aituai tul Ixdii rn ityr lul --I nt. T t i. it-a 17 fi.i Im, .ml It! ft ari ta I ulCll'trjIV ptfra a l era 'I. .1 i'l n t ina. If atutler toon h .tiprr ild -or li ' liliil tin, Irmataui lad liean fr tu th H n." I ml il I In t tm room uu i h. 1.1 wa. Ill i ,m . m H aix aula I'tUer f'tn t itioaaifi aid ina iiaioI taaalblolefAbln III l'l.ib;h I ur'rnit.i i.l,' 14 li I, aa, i ooHv 2 idO lerruin lean rl, Kifl-tS an awn,, of 10 c mt Blot. th li tb." t. or Itiiab.' taaliuKinit Addrrai Hi I'l lrin'h4itf th I.ti'i.U'ura, ant ,i verf I iT am irt of M iiaip, aaaamblml nt tliadtit I oi o tnta lh I. an. I I otlrik etac1y, ti ltal ti i. llA.aaa tale.lo'oty ail.Iiett. t j at mp I u tUik.uiiii'i.i, KitiUai a detaiial ravitw nf lb n.tiilal, o'liia i ml ui J nuliUr pr.i4a If the alate uuiuu tLttllinn ieirt tut lilio I tb tfemUlBc'lair lha aa aa til talll ut (in parly tf iliatattH'i7liikH'(4;i rharinn.lM ini I ilitiamtatr 1 i,!,!!. I nt. n, Ar ui. lira', lit api, i leilatn nl lulla IV mil laili riy la, aul lit li.ni' tul fium ilia t anita Inbka. dot UAtkacoi.v'inlal In a ! jl ai f,.',I ml : 'ihtartnb o iient'tV. i -tit nf alt ea. Vluitl-rr the okariiinrn li a r uia I bi'"aiteit a'atiaa nr in , ,n n itio pot p'e, I ta nernrilia'a-i a Ki'Tetnifflit, and ranppt tu riarolril at Iht I i.irini! of any ilia,il!n.liMl atila It bM plait I laf.uli i.itna Mivla or iwy lid a 1 Ibtt liiUe if fjih ciunot Lo bro'kud. 1' hat bo:n raiculliit l.y th.t ai niici film l,.i LU..J i.f tb ti i' uli'l t!,A t i in i hat in i.l,' it a nvlnn iiatmliiiiln aiitinrial Neltt-er can that por iiniitif lie i.ui l.nl iititroer iplral hv tha Aiter 1'iin etktru to pirllmad rut ta hottll aa. t' . Uy war rd hy purcha Try purl of llm country Lu ac piii'iil ladjfein'jU ami prp. tu.l ilr.1 ti la tie'; othsr put. Tti i .in r it in reur .nut in km . I ta rentl Ptn' or 'lie c n aril lh jr"" ebia.a ro pit I i.il...Ja.ri etiy, r rein th mtra luiin clt'a nr tttite elt Intrpandnnt tf th fntil will nrd nuppirt cf tla .ilm'.tllon aud faraiit'c.'ttiiui-.l'ien,f I'.ulu ulor and thou, h wa thiiiildiiK. t Id an umiliual aud Uiao v Ii v lutiattai iP, tb KtuenUo.,4 blitt aucjicj ut wmi1,! rnititnt fur iiatuitit to rimer thtlr rlitli until r in iiet ml niinlvl,itl.in en 11 th trtii'i,la lluf noeiic't raeti't ctrt fillnir at th d'H'ito Inn it lha American (tovarrman'. lh r u'mt will li ton tr'noli, t sacliloi toi ui iiribUtbU', th ilillhultldit la our p lib, ar too i l,;bi, thoctp.c.ty ofiiur 10(10 It ti. j in iuift, kinl tho fu'ura tod l.llll.a.it to Jm'ifi fia'ib il I. i;a or lo ukii pe'niAtntii' trA. Tba llfo i f vrtr man fa la-unli ,ed hr irl.lar liliamriinn.th tfeirr povtriuiient inuaf In tidal by rarolt und rrtnlbtion. luouhtni I'ai llm piulei.c ol liid, Lu.t bu lit ibitu pin . cd ut, will r a. tin iu low ktd renter. aOb.li bf till I.. Had Ito'ilrf illat'Uiratt. lli 'u 'nwlu ,! 'or li.-lciii robolNodut th r n k I, m , l;, j,, f t uu ut. i tioiu tliotr Ut, all., V..U tun, in . i,i iu f uu . Jin.r ain- ' Tut. in HfO. - lorl 'llto.tl.iif Ityllt, ay H, A'iu It-lfl ('iiaaiarn- i'iy Aimly nil ikn r.iir.ivia in iMi t 'e liny i .i 'ru i-iltiicaiiy lllif HblKlillal bklf pnin. ' A la t ti. lit u. n.ou.lj.1 K'luot uultirlit l III Un.ll ut four till 5111 lllillll, UHN II,, will It dim iitt'i '.t lildliii,,-, or t w,r. wlieat iur, firttlliti Mr. Aunt piiiil't pn" t, n wi.kb It vrv i hen i. No ntr ,ii .hn, 1 1 da i' '.i ed u ,l,i a. laird lioi.i cry cirn, n , tl an iilxe.1 mit, u uUliiiga, ilio unit i.f il o Utter 144 h-.ttrr. lu iuu.y liiiili.i it la belttr tn tell tin) eorn i.o'ti ui uit.l i,.i1 tliu moiitty tu D-. Jill liA-ii (.' Iiu,'i, l! Ina 11 er fir 'hit r,'l, 11, wl'lnllrn In, a ti tbiihnaai 1 r (' .in , III. uihfirljit.f tulafaw c n' j r 1 .1 hoi in lb ptli' la t .u nfie.i aav. I Mout briiaii iu 'on im it Mik', whiili y ill kui r koine liaifu p,rp,,; m tlm tvtiiinry, ar 1 ji rbl ai 1.' anU iai b, bill tin. Im t Iniat 2i bil 1 l.u Uifcei It. Lu 1, in ;ioUn I, la ojnt in th hrer in ctirnva, win "i iri rn u 1 e-l frmn Ater-Um, C T. In In ri '1 I. fl' n. pr-ni viburlil 1 land billinf lntlln to "Jr. Amy, ul all kti.u il il 1 no. iir. Aktt rn 1 iliin aatil ra- ur.i liv rk ra -, 1 1 lit ; jiaiiuulara ii" abippiutit 1 .1 thtt II11 1 mil a..d A. Ji - uli i.i.'l, audi any l.il It ibl -Hi.', (Jail. l'liaUa. if, llloi i.lnnan uf tie 1'irii ntt.l (a'.iiamii ot Alihl u, cm lol , n , h for 1 to Im li ku 1 p. "bo ti'U am tint if cirn m-i', II mr, tuckviheit, liiannt. iv: , amtuvr tu llaml , I ami s. .Inrapti roiil, i w n Nuttim nr 1 1 h I'rcaintirr '.', lii.-.a in.llijii 11'iu 11111 IroU 1 1 l' -two th uaaind fi ur litau.lr.1 aul il''y touylt Tilt It tuily a l-r,;i Am . i'l', nil t i( ' tavtlia 11 urirt uii til k ui j p f lliiaKuo, l.i of n fiii1," th i n 1 .11 -. li i,( 0' Du' c tnpu Ini; lla t irnli.r ii'i. luiat .r'i al tea 'ou'' aitl in 11, thlit th m, 1 file .Ivn hit thi fi ' iht ) nl lo el 1 'i li I ii'iitaiul a iniil ulowaaio fur a pain u I" f 01 o ma, tb. ' f 1 Irt 111 na tUnk thi w.rk ti ' i. 1 ,e Ir.ti r, and -1 fn mil 1, 1 . r p Th., nn. c writm 41 tun ; ci or ihlf ttenti or irmi wM rnhunrry. "nla , lot iba I ut roclli-ct that lha rprr rtd 11 fraiKUt bill tntii' U i 1 U by thttr cotaarru faaeil ' llopeni'o ini in.'Af ncflj mora Hour. Mi-clv-u and ur;hllIl laJLuin have Jrna but lit. t.' . ', a'd t tidh' to r, 1 Im 1 0 Ul j, aid abaiiny rii c ir limit tr I ill it 1 1 6nfl, vll (. Iiirn -n, 1 1 tlM.li'i, llll pii, Mr. Aaiv will I iy.t lhuiu panii'ilara upon anplli'tilon A Urn; luill ut llnfUbbi il lloutlr id!, tnl at low (rlcaa mil i rir.u Hi win at, '1 b,re ar exca.lout fi.d li.ua fji mJitJli -l.ert lr ui tbocaic. " try n.iaic'fii 1, C, IlctiitlJtajN, lluilailiy ut ib cblotte. IbcC'lillwuciuilly tlea't.l tlia jiiUonefl a.i Iriailiertualy mi ini by toem. II mill baolt arvl ft Jolted Jit mra n er tt-aMU'1. roil', fjat Inn wl'h I it end til r, tiny wttl(en to l'o kla ar.d aTinilrml ore, hy obe, befor th 11 iliiirpnn.or IimkI of aTimlfrii. In liou' tan irJuuiM Mr pAkkit tMaliniimhriitla.lan wi h cLaiiki. Mr. laocit wa til in ciriied In audfoM 1 Uua bit lalieiwa. A rutuuerof quMtion wr put wllih he (IU 0 t uuJer-t' il, and bwai Hiked and ruiTml aaili tliu ha did not iniair. till bat having fillan olf b in i.l iliui for If, and wil inel telly k locked firwirJ ou bn fee, in Iron collar fan'mml rouud bliDitk wiiba bavy child atuihed, and ra uiOTid tokjtll llllal wilhDhalf-ntkail, eavar looklcgfallotii. Atiomat heu'rti tbajiiior blblorid tb)Ibowit, al houh tit hio.U were f.lll bound, Uylblttlm tabid to all ut of hit Sofwri, which fa'i lik batitlax, hit htniii Ulng 'HTly iwsllen. '1 bay kit him a nap of 14, for which h wa uraiafuL, and, baylnp; cbalai blin to tbo wall, lafi Llm for th bUht. At nlo o'block out laoinlng two ntanjirlni cam In to lupartnUad th dUttlbutlon of foo . A tub of hot tnlllett wit ctrrfad In and Nrvid totboM In ctulnfi ton othan, who war abl to pay for it. rlrl tic, YrtaliU, ohoppad UMtt and Uaaa or biicail. lb poor prtaonari wit kindr to bun Uuui tbo jtilora. Tby eu iiAdbJjchAioAndgotwAUrtiiWAihbbi fiuxaad baade. Two of thi war murderajt, and ino tbar kid bltun U fatbw'i Ingtr off. SMr. LocTt bad MTd hli prayar-book, and 1 aad kU booti attractod tho etv loalty ol Ua ptUtawri amd Waadariaa. U waa fraqaewil y r moved to b AMsiatad and abaaadi aail tWi day 4 a aaaarllw llll aiaa Ik. OOtk a.1 fla.na.MK.. b. WM tEl wlA Ht.tiMMM Ift ,b .lO-Skll,, U N. rRicn onu ci3r tan pie, r. I elo Prima iiAtii bad fraiujl om i ut t a i ta talu, iL.ru nl, u,j wof ralaafi lln I Tttly if .fi Tt tt A "l-'l, H ia,.r "! tr- thaaraa I r,tr I nvl k nf t'iraod.ti! ltl rn'v rr nt.rtltlifiilif TkiJ eiri .In. ply. J " ''lf 1'ui ir. ti a etrt a'd iif, to jalf, tth r 'li.i n c .ilne I at 4 coUiAl In ty t'n tha prrt tiny .',n , Asnuttt.V In T celirb oa. ar.d tilenl In ntna iltt Ian . tlatt 1 1 f.va bn il-aih, lltDtllt i im :era bill' , ' fftm llraitrfllnat a.f ic"'t, u r if.ct bid let (n t I tr,- I, iet i M, wt4t aa.ra axi'Otril ttrrniapnout dl" b'. rfoinfliTrattii fill liti p; pnda Inft. t il n ntkl.nl iinr Lu hilv. Ii ..- a 1 llifipitvalitf, ri li atrmrtid. Fi ajfit'er aar riiti nJ KatuiCn i'i d li Huirvau r '. Ibteai ,4ta tifi.i 4M.,i! Jlr. llrN tatiAi il o. Vlep Men' Aan'f.ata itlH on t ii rtili WTrtri tn Ute aa it i'.,r i y la, t'n Or.lntJA k .led ihiui ai'. ll Aur tba tkk i rj I -at,V(in , ( t.nipt'.l u, , auii.ekrd al.f lit 'lie tflil. If f . eon k t1 fvi', vii-t wa t, ainind i'i aa tbofr ll.fiuti Of th faaacif mr, laitv, nr, tha 7antticor rri,i.i i.f, et,d 1'aji . It Aaai ., ro "tliar; hat ha. I, i n't", tir.t t h. j la pt.tw, ' , I of tl.olr Imrpallla. An tlbl ai Ibr (tune, lltreieiiti'lli.'Ki airttl'ne at pu .Uc ' .i. Tl I 1 1 lire' 1 i. 11 11" r I 11 C .III 1 v ar I Itataraap ii. -l-ta jiaic an'l tla free. Intl whll ailet, I' In On ttr'tiii tna kt wl'h ram fiiu of ml ii ii ', aid I." rlirCkfan IU iiatt dry ia ihl bafi 11 e it liedt a lolout itorru. A iiih.ti. lino hat'ltp l to aim m.n la link t'eN(ii id tiiichhtt li J'a fr, aurlrtiaili In Ml nit .tnl prH'eit' it tar Uani t lutpiu'li i ibe r.-nlv liai lin-11 I'al'ha a- e; mirk' lilt ,".. In illt m i.J , 11 mna a 'llrrni r rri"' t Inrra'tirl n-rn ' s t nn'i'ic n , it 11 r nyir 1. "1' t' iht I ni 1 1 n 1 jr 'o P'iip 111) ll Sad a '.. 1111 fi . i fi,.' I t, fi't mu il ,. p..", atiita bat BA" r 1 Mt'ni, tbaii fnfn n 11 ' Tt 811 ti t't ., II' a lt"f" 11 1 .te'y it, , Ur. I I" aft'e .11' nf ion l.ntrn. llnf "p-nplit lliiiht tt li 1 I wlim, aid li uu aio.kl r . llir.a-tl ' fl'liu I, , l I,' 1 ui Im ta 'I i I rn .ri 11 i ilia u, ,iii d, tin ul p 11 irr 'be f.'r' nf OtrVt on I n . .t wiltnu tf'i p'tir nf i be rnomt . a train efntka'nar, a d lhe Aklitiy if I uflorri HM.a aiL llmvalb I I Mi re i nil (am a d ,t to ileixgia to lirait f can- al . !' Maji aanii 11 it in ic 1 , a'i4 Fur' Mini It.e u' I rUiu liiiiiu, aid r tltel tutliiuprai;ii.bli ' lr e.if . nn .llll.lr. Nutai tnk iu btr tap 11 ad (1 1 .1 l u.liT, rum, tho ln rucj'y if tV tr r.riiiitd, tirriiia I, a Urn Mr. Kiiia I ra-n u'a I 1 tba 1 tut ifttnis,,!, In .af rrrt'.on, .' i'k! no-. I'uii-r Ibiii etc" 'Urtttia, Infar', a baartli n an kilt IVa'l ktfiit, aiad tna ikrnkari luin ifrn dmcul'f id pii 11 rli is 'lietn 'iiiii ka 'net 1 aliy ma. With in ,1 fi 1 1 1. In (mi , r.i rind bnndt aid ),n: k a 1 rli Inn a n-in frmn 11 v in lit iti pr -rtf , m ' rten at tvalali arm r.llr id In d ti "per il i'l nll-M it Our hiika hit ini nr, ml' tamlv-lit T"llll,,nt c 1I1 .a' lit fnld, ,-iln pf Mtro 1 illiutii in lu weekt. i b rttte uf luler itit ill liiariaulllu pupir Imte liii,ir.vt i ftnm tbrr t Hi 11 4ir i-n'il, n ll,, nmu ptikiL Iti ill' nf New "i ink i' jir. It piAetilno't In critlit I hn raw aiten per ctn'. l.tn nf t til fta'e, which a few dan f;o wm awtilet to tha liiililur at li'l 4 pef rant , I'rtt.lv ori-nt -nil lot whli h ll an adymca of toircnt, ami a luirier. lb hail niAtkel bat gut link to a btallhy lair, lilting ntutl UuMltd alt that it lot duilnir th pat I". Tn tho th alt mr ! 'cb atocVi I it mt I ilnrlnr; a rht rt tint put, w kit lb enbf la. I tal.lt: Mwral ptipna Curtant prle. A 'll'tl ll'ta. IIT, "Hill. likC a I I.l, 'a I 41 ftl . Ni-w Yi tk Centra' . . 71 7d il r . . .. .Xi1- lludauultiTrr ill', II r HU W'a Ml'bigatiCerili'i'... 41 t: ' ig . .. 81 M . Ul.nH'4llha..l.. 11 MuH .itb'.U.il.i ilVJ',' Panlna , 1'tdj II Inola !.ntr' IM tlaiua A CKfeio. .. M Utii'ui.UI li.li. SiV Cine Altiikl.aul 42i, I 4i fl j Mai . . .7.1 Mi lull I. IX ' .'lib. 71 Ti ua aM . r. i ; II ri. ll Cm, 'I l.'la KXX Kl I pi" rent dhl nut B44' 4IM l'4 oi.( 14W 71 C7W 31 r-a'a So HI tn 71 Clbjf t I tnl ll w IF 11114: ini lu lot !tf ll't v VbO Ktaaulian ( l'atuipraui'a Ihafnl nal ( aro thi rrtlii lin litr.. In-a! liiuihaAaa . ' 'yif tin ita'e li "'i LittPi 1 nttitifi). Il'n i ut. r ,e g mm uf lb' li rib -. i Lu 1 ii. ta, i. ui'Utu u g u i u .tin oil i,iai , a i ii i- I'l I'l ha ll il Ji ..lie. p. alt i 'll.l l.u.lj.t aj4,rv adiulii f uoc uiiui1mi audit klii il n i I ug Itj i f tie I'm u nil a ij in i,,i m.n tl t geuira ai.Tu nn i ul alji i ji imi .'aiu'j l.iluurri t .! rt, 1 1, i' i it v i, , ij ,,r i, 1 1 , lt 10 tl I r t' nl 11 it. u t ul. ifiiriii ,i aai iu Ilu nor Ai I vklruiiH, -i p.tliivi I... a bi Ua 0 a-ll idwi u '1 In ii a.rilt I Jltli taio Inula, a.aa.il ,. 1 I, jiM'Ol i.riai.a ll.ll Uig la. lli u n iU lba,l I . I ll, V i jui.- T, t' rt,ij list lli! i in jlJu.ol I inur uu' i iii ii i ra li i 'uni irtuuva l 11 m I if, (I.' lT u Rl .bi uou ,) .bat ou S tiiorj ai.lll i . il'a tu a C 1, a ooiti,u Uu tl Ute I dt LOllCk tw tin aul laWIld k'lllliaaa 'tul nu I ui ri.au.ia p, iV n , lu d . lu a, I the re. ret .Ug t ir I y a, to in li,lai,.,io bi al tnillM aa una u all a I'ul u, .. i.llli ilio I bib. 1'Oal.tljiii r ha I a-iui I alat c i.al.U.ln i lll.i I c l u f i ni. A.1 (lid (If llm B 'iata cum) T i. IbewriAi. li . u . Willi a' ' t.i lai I. l...iii i ! .. iv. to I il' tu tr.i in iti ii t-i u vjiiii i.f .li i tun t mi final .Hi 'Up. ,uli .o lu C. g en, m t Ho ( vi in... a 4 11. .it ! ilitaaof I 1. I i.uu. Ia' ' ' TU. M Itniiiaan In . frVrlog il ta.i'iil, n. i xi a. ml 1 1, reg'.ll. it be bat lieu ilipnv, I 1 1 iln it. I I.l i f all , all" ii.iiii ill in . I . . , if i,r It mi b iai I If e II i , a t i h.i I, 1 i m ix otkbflliaiif view in r Lii it thi 'u ji t 1 ul I e wu i .in ll i. t t i li ' .y ll 1 1 n r 1 o i in, a dlu ll.inl tin iu ni. Wi b t imp) tb,l I f wi it I ii ia t li ii iifi.i m u a pi I .kloti . fib li ill a. 'I I re lii'lnne tii i' main irri-ut, v. li i urn, tliclir l v luloanf uA'i ntily tb Ijhi Mnrtlvor at lluulirr kilil. Haiiii pain iim, th V.terau ,,t Ilan'tir I il, i ml at Ai ii. , Mai, e, laat wielr, ard 101 , f, lite n.ll.th', a. il i u,.uen Ja .4. Illtuit 0' iiua tin Ijiii h, ai I imonir tb ituli-itt lll r- in Uali.i'. al , aiu' I h I . ill, ml in Hi 'no mi ."in , ai in and ro. i I t'im-. bf ''K'i t a beul ui' iritf Oaui' J ,, nim i u.'i I'.nii) i i, i tl . l.ilut iiukr I i.l. li foln.lit r ll.mkir lull, and In all th m; Ift up ' !7i7 ll wAiwithtiu St i ..!. tm. (ai, uudar Krt it f I UiTKt, i . iih tt c'iiuhn a ulna ll uinrtic, in I i - ni i'i r wtt th tlai; ,f In-t ardrei 'i t at "in al, wliiili wAi wiiit ulliwl by Hir-l ' r ' I ""-.at lia rcira 1 ud to k pi, r a .1, ,1 , f , hi ret In Ai m, Mune, a" I in tho iniim tear, ha nlaitUI Ml nil am f II. At, I, b in lhl Sevan chil Iran 111 a K 1 1 II ,y lonrtd kindly recap' inn i.y tb i'rini k Wale irutly dilii.h'e I Mm. I'pto ahniit fiur wnokl l.ifotehli du'h( lit health and epirit iwn, i limeh linprired by Hi i'l', ml in iinrarilJi; Blxntt th affalri tf tho Hjuth. Lo oxorm.ai Klt coiifl"pi In lh uiaviiteiincoi,f t"i Union. Ontladiv litf.r Lit ileulh h till f.erv.ii 11 Jutl nfuii'tlt, rind (Aiy iniero-iil f i aiiftf m A'mir. ' it j 1 1 aire 1 by th;i' mirlm eiiiilan ILn IhttHideith t irodd-Ql b droptycti ihrb-t, riar pnutiji of water litln tikenfM-n iuiatlty. Tha bo Jy, with Ihi i.,i loi, wn i fie ly biAltLy, CrJinJaal A aiiaho HAiiiKir orAu by th AccldcQlat II if iik ' f bun, at u tin key aboo ibaS At Co. -ackia uu i'liuiad.ya lkuiamii;i.ior iick pretty tHut In ell w eat tier. Tn o boy t k ad tlialr t ungual froion to au irui gat btir Utl-Alaat wk. A hot HAMo iTOi rJUO. at ITannlW, N II , llit weak, b i father bid ti rtfuud $400, ta avi 11 lb crluiloal promcution of bit son. A n-iirATiD ma, it CharlMtan, numad JOHt I.iriaBT, oi TnraJiy, tltnco'Okily wc und id bis wlf nilhiaixe, acnlitDthlnualf diaj Willi a plain). A pakti or Mpxioaii ra nitiai nf a pick train of or, vetoed It 2').0lX) fr.im W.ahoa mltei, diciropid on Not k'oj our, be itLn tou if th List or awiy. UAiaVia Doami, wu LruUlIy murJir! it ClilttenAnjni ita'liro, l, mrn uiknown wratchM wbomanRltd bla hu) di.lfully. tad"rob Llm, tt li inppoitJ, of about 9150. Javhi MoUiHrr nil BBas iuutio at Oa Uoa, UL, charged with mtjiileiing hi wrlf and then burning bar up In kit boun oa Tkoradiy Tbb ui-iboai uriar, wlih part of ti craw, Lalotitlaar to Branton'i Km( K. 1., on Monday, lh lira mn araw ltd oa bar, bottom up. aad, tardrlftlairaahsBr, tiy wro ratcuU, bullr trtoen. a, w C. C. WooLWOaTU, t-awa-datler, of Si. Jo-. apb, llo . wa anwatad Wnlaatliy, apoa aa in dict nuat foosd axaloit bim oa obAntw. tl alf log rawiMDari of aa anti tdtyarr Bad tarxndU ary cbaractar. II cava bond! to ajpar tt tit f rWaiCH vMaJ V- WI VVHta . 'iti ti y xm ft aAiiii HATES OF ADVERTISING. liJiMi All I , Al.VANtm. -A' t'-worfl l fo-r am lot R I.tsrt flhlrti , i i ' . L"ar-' ' r" -" . lwmliy, 1 .. ' '"" itwrtti'ti ur. M tf'.tii.i ,r etii for n It nl t ft 'in in, i Ad rat-il" v, r. nr , . ,.l .. ,.i t I t tr ! '-altay T4 trraertional -a. i-i o,ur, i', m. Tall el "i Sural, j "'Maw-f-fvA1rakrlaur4-awr4tW4YaM A n-trtrrRPiBTrAiriryriiTX0t8 iracrlmc, in the triMnr; ,' Dicimbtf ftrrL Ai bbr-g D'ktla fo a'ant ilrl btrlttp; dlaoirdad lirliie-, Jurt tiAaiana ka weal Ctlmly tot iV " t- "a"' y'a "" ''.' "' f! a.'! r.l.t.44 4A In P .a. la., al .... Aa " -. . .... .. , ,.. , nnr lurrat. Dn rial i)'.tt-a.tr. Vi'fii: ck,rr! fell (a.r,. ,,,, a Uijinreti reaiiatna, tbm drir waaarritttl " '. i lip harp f 1 1 M e , I y P.y I u,, a,d lo flat b.r rilatlrra -trnriif wt latrl-rf t tot ity.l lip 15 had (ton mere!; tt rw-itm bar word, al.d wuild I i.a,kril daf on Lr lltorn, r.u,,l t-a hl ! j;i4i, lurifj; a Do'miIi,k in I Imdl pii-t, I furarar, htvlfiB; tain all 1,1 watiltt' All rirr'ti tniLer ear Mm or Imlnct Pirate n urn r.'t-lrtr' it nnuvtl), lh )fad wl'e a-tala "d arid il b bU tlirUllitt auk. CalamUJcj. A rtn rnvr iTTt.T ineTttt'Tin tb Or-nd-' ytir Iid'n Kutinar Vtmka, Nrpatack,' Ct., tn thrill Pit I'A. JaUW f 1 1. 3 ooo. Vmitk hAcno wmt a wroiM, oa Fun. I Min'm?, J. Hi IViiAki.aR, Ci Jui o'd. M.il aiat iara, Biui. Anrtt old untwit atmnn ti rnriTtr laatvtak, at Put bant M , In a iitiaI ro'tag wbareah iltrd ' lb ret,huori ntr liar rraird In br cna'r, bat tro Ut toucdir her Mila'arr. routio-a ittuis. iii Mai-a Krirr i TV.ilr I,,. , . t't I'r r t nf Set p MftrtL rtaf tu II ma., i-epkbliawt , ki 3 t'K u tin itAlr. . It lltAt orerlted ' (k.'i.i'ow wit rpoarn A'd .TM t II lll.klH Tit a-ia'a itan-trajy .14 li 4a ut H Di- In mt r ii nt I triai" ai ra turn d tip II n rn "i i' y mt (lonyaor I '' ' ' ' i H ttt.i iiVi' . iJty tie aiu-K'." !' aih-did lttt year, and makaa u. i, i i i.a, ,i t i tuaaiur ou a'ljont ifi i I .im I, i mi r n i iititrlln,c th x rl'.meit .T'4,, ,n tb muorr. Thtt Nil p"eil 'hn IH.iMi i ir tlia tretii hy my lt1 a twi tbtrtta t , a.' .d tat,(ouacll by ab.ut I'l to .1. iint'fi-" i"J r it attr, tlitiU.l rony-rr. ri'ltarrga pfthaill iciul rrei'.ytethtn. in reran' a-'lr e r-n tba it a . f the caaqtry, ta trt' ate thai ae-tal (-wiit of lb louttt to It uta li f Hy. 'lha I ar R-iyr l 'K.t n i mum li tin" 'hat riiv'.M' tie mind tf tie aliir, fr lnf tn tr. mo'a iliattiil'aicti, rami aK finm rorthirn final lr- a I urdrei,, prub ably a tl "i.rti.il rue - fnm tH'l.crt, mra md ihnr ji-Ii', ' , ', a , I t' i r"i, VoTttlly lel-t tl al .1 , . l,u i lAter'rnii To I h ant,' In 'low ti r re id ilrcnlailnn to tb U'nal nl i a It iAr Nito lei llt'uld tr Jntii mil . '' m i ' A littl wnngn,IAri ttA I, , 'ti. on who ihnti1 1 a-trtict' b dl-arlnilnr of ' t nvt i u'l hlT rvern aft ilita.1, In them i mnilon if b i cnua'nnan, with llrpyn.it Ai,i id, aid ain't, we'd. uht tot, wl'dlAtihtp in, ii l,i;cl, by tl. jajarment if p-it.riti, tt tr authott of dliUnluo (houli that cilamlty Ufillu. ' Eusinesa Items. a h uiyiLiiuir or ikn cittim of aII iim. M rli i; e-'.l.ll-h. d it iliatvl, K. I , whlc"l will work up 1," fur rf l-on jatf ino-th. A l'lHtTot mai i m.LT riiukD ia boicikm, and b'lelice ci.d. Due tf Lis cwituri mint out all llaibt, lioweter, liv hin.u 'akin a pulley nf liiturAbca on tbo life of tb uufotninitw debtor. Tub totai trm en rr rAMT'oaji cirrlai! lut ween ruirvj-i nnd tl United b'Alal laltyrar, in the Trana-Atianilc lUameta, tru about 7 l. li. li. of wbmn oil.Otx) ware bound wei'ward. "ILii lianltc'eme cf mora thin 1 1 CO) In tba irKrtgttit, rcm,red with th proTlnni yr. Tint Aist ti, Ci vweacAL Omrcr.Aa of M.aera. Una, llaovv A Co., tm tba yr ardisic IMA), contain elallathat enoli lh AtAnt tl which liuiinm ii kU. ctnl by th politic it crliU. I'nr the lit at r ! tn m 'm i' lCO, tt lumr C? Mluroi In tin 1'Mi.nl S'i't wit 3 07 wrth ia indbtiili,i of ifliJIi1.!!, and In' Octokir ' otelutlr atd DCaiiil-r, ..' failurar, with lia liuiiiei arbubu Ingto'jJI on, b.U I .icat bay w iierrnaimi me not kemded, which yronkt kreit Iv lrtrei4a, tn, arti.ii.it Tb fi'it 3 07 failutei war inch (iri'lnarilr' occur In th nuta of l.urlie'i 'ib ivrcotuf clAt by tba rouilliuiiitirii'bit oi lhatylldJ, anlthilr pri fur i uu'r j . ii llii,luij ibgw tbf. 'rli of ttepu'i lr ' p I i, i .at ,,f !je.-t bIn, bi urea hli it m.i i 'Ibi t i'ai f r iht yair hui ' lilt.;, i i.'ami 4 jt uti7.U(N) for l5j. il n' in' tr o' failure, iu t tr il r f r tba pait )''' !-" . ilili i 'J l.T J"'7 Coaton fuliiuii, li.' Ilah Ii i a. fl 'lib 7i,0. PM'adr). ft 'I full lea. 111) ll.liilltial, ll lU 7. it 111 In. io U.al'in l.tai i.Mli'1., In, lod, Wit, It' , Ohio; fuilur ' .' ,l.i dit' a, ?l I 731 03J. SlIscolIaibfCQa Items. Kiiiu'i .r.rnt l.i an F.aia l4rniin. trd h i oi" i in I lit Call lit. tt i, kli y iliU ad ut ala wlno. Aa acr in full btailiK bill tr oiln co men tbuuiand pouadd wnrlhflti. Wi itti mo -on wot ritcpri in or wites, ml at wet fitt a a ptlrc ptl clan et eat4 in.; hn, ttt.Mil i. lad l-ooii are rocon tuanJati. 'iLiy in -y -.in i r at lilit, but ol ibia lv rtimni l.red tn tl a' foaling. A wu. a van oi PajIi In Jut! duteoTcmd a innliulif r. arrtinmiae and tr p ptt fum luit, l.y iiiiol.iim item tin tlikk coalofiltr. nnh ia i ,n in port met i f tha ilim-ovary, that tha rlty if l'atlt bit (.ranted th nun a ptictlou for ll'e. Oapum Aiixkh tortitinAT recindhcom maid at Pnri Nnmnter, waibnrn at Htll.'-in Sot, Now lurk, in l1 i, en'errd Wett I'.alot la IttJK, td srtdua'wl In KI . lie i.rie.l lalUn'Jy la Mtiicjinl pb iji, ml Ijjk, wbeu ba wai aant lo toil Uuul ii. Ilia K lo. oi Tit iCoVM.iitiiKttioftb (ii rl I ii c laiticn tb a thu in c tl ll-IJ of 't l'rlt-tl W it'- civ r uiiwrdt o' two hiadral tin mil d i qua e mi .a tuli'i cipi'ilotif tup l -li.), ram i .wir .,il to ti wliular. by ileal ' i . e u' t h , 1 1 ei t pi y ul itt in uf th Jo j. It l.tsr Ei "I., ii' mi ly, ilylrij tutllin cf Jn wat mariiil ti Lor i.e r lhe.1 rlorore her oi i nl m Ion Y raid tha the hal ODlyonaetrthly vriih urr.ulleJ -.tie di aired to bo Ulltad to him ttl.u ladluxil bur to lotirf ar.d Uialy, and tha h , of Ulr IU In Ilenoa. llecou diliuy bc ni f hit k h tininlcil ifuth. tair llit. riiu' . j ,t -lu'ti j j i. gift . t 'I . . ai rr in ' ii i ,r -'" ' H .frt, Iblll a dp adM ckl AniiAiumi4(M4) U.I03K, aioratmoda oftri'ilt for wta'nr tiaan !. u bea adopted A tru kh laid thi en'ir lenfrth.ot oaecuilkga-. way, and a Ur. pli'fnrin car pca-l tbroo, in covltuittd Ibai a I'.'.cd le-1 ciabo drlta upon it, acd tb h I l'y t'taau ovtr. Tbtl livt lilt r to I h loan-birr a'd wiirJ Uarto Lha LiltiK. Tnrr.E Arm i Xitv Fsoitsp, S.W HMhodltt churchea, Ttluxl at tJ,87U,00i), or 93 431 icb. In Verruitil, Uni ivtuage valu U tl Uii In Milne, . 17J to Nw fltmpkhli, f.'.lViilt la UtDKit'cut, jllij, ta MAieicbniatii, lo.oit In Rood bland, $) .".OO. hhnd Itlind bn but few Meibo.ll t cbmcte, bat their ararae yaloa U mora than four tlrrea) i gretl i I ba ayerkgw YAlusof ill la tbo aiitlta country, TbbUowtnaT to Iti com( ait p opulation, TuiComtiaAtioAiCiiTa-iica at Ptin;n,N. J , remind late rtandi moniloif, wkh only two dUinliint yotel.tiat Uy wouli lolMMVtha i'rcvJJoiita) luotalatuAUoa fur fadt, oaOAiu Ii m td to reqair tbo tpribern p ni,I to rpnt of their aptaitonnni toaliyery. Thepnrpr,'By. O, U. A. Uuliibt Ibea idylaed ibota to kp tba day ai a fait iX Gam nut of Jamis Bccgiaiw IiriIn.for lb Ute wpi, of lUhtiad lhalTA jlon U til couBtry. ' " wu tirkasa, utoly anetid tjoTrtvtr o floatti Carollavaa-aad Amniitt BtlBhSir ta Kwtl. U4 AMm iMT-atit Tom, Whalrad UalVf rn parta f tba OJcnel'i fathar, and B? to hU axty. rjt ar io union! i rat-bar, and B to ut a7 1 Tar liad fidthlM'r aarred tbam. WbtHf ntOJUt liAd fadthrUUT aelred thaua. tha "" ' wi nvlair to Buiala.' b to tMOaatataaivu gvUe to Bu-..rb lUToat tlutMtWptuawd thjoogb KaclaivL a oookl ilaim Ui llitrty. lUUt,mmU tb blthfal oU twilow, "wa j tba batoaa of .tha cold watch and t IcimontootoriBgtWttaytaCMlMB, and ya (U U liaattvyi ttbaH At aaVBaaa,. ai j aa htkMJU JSaJJiXaat awAl . litjfc , btuo.aa.TatklMivi it ut.AnbjB; t on alTatata oacttloi, aad Ba VTB w atKnittalaaraBI. Intatifcaii"UtBlwtm i mt Anal tlta'JWfai aw aiiiiaii Tom pMtlkraaad hi tat aWilUUI, B4 , tmn t tit V Ct!J5I? , l HS