Newspaper of The Sun, January 4, 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated January 4, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

IT" " W UB wBat.1 BM -TO. fc 4U,. nlt0 U er-v 101 e k UH ! n ra; H 9 ui T9M' n il ntd a. ta tl rM4 lOWUil rf. Jli iwtkBul ! " "Kl X.T, I . rr Vlaal wUikok.1 I Hi itH 4 lIBaal II v4orof I r44 ium r4MW tM rmi UTlWdl ' . oloVi S4 t;'; tal rdaraf J rraWlHl 744T4 OafWa Of 4 rar 11 aft-. , U4j r 4 ! 4 of I 2th 44 - rt Ur, ! ar tkj Vf -k Dat roars, iia aai a. at I a' J Taxdtr auror 1 n,ii anr. 1IOB.11 fraaTlkrl aaa. tarn VI Mtck. at N I Mtrtla, raaad la jitara n i(Pn4ar) K kb)H t at. Ja 44 II t Ur la H 7 i aaraawi ktCanUrl f dlatkl ui Vaaaal 44X4. I r oaaiajaf JwraaoBJ uimlf id to allar roloek.fr laat.Mm ItMMC rsrt H ii UaU rtlekl idliaara. Ul Wanna af akaela tar of bla a , U) 1 ba ail tfell I a.M 1c olaaida: Uaiaak I art BM f 44 Uf arr raHFiOYflfKirr maim. OT WaYNTRD 15 OR 14 TEAR OLD. HnitHitaWUuMwtuliuMamV, O'llnirn i ar, r Irik it. RLACISMITM-A FUJOAMAN 110R8G Al iHtl et 14 1 h teat at- a ttoady mm will M good W4 4n4 nMdf (BH4M V IT CARVA86Kft WAS (KD-A FRW SMART, aetata at b wentei tt cnw ha rlta f tul tBHhere M a wed tat Mabrd Mrgttlne, wfth wk'rifa inM tkitpea, forth II .il. . ag HIM wfel eetrtn.g Apply H W. BULL IB, It Pr wo oer (tPbdnew) t PLKRK WaNTHU A ToLNe M.f4 TO V tlMlliimT nn"t he email end aoeli U4 rirk thwkwl-. Apply 181 Berotdivt,! r. of tttk ml 41 HKLP WAH1KI'-A IlLtrK FOR A ilnir,iiVrVi ho'el, 3 boit f r tr.', t toahtrvara. I Berkere. 1 a aa totrir hwee endr.rra, la'rwUi.wwaal.uUllietoGebkiLla, irl 0w. MUMn, II OTOTBKMAH WANTED A YoU.NU MAN Utt iy4Mfc 4r4 e44biralf eeaarellp aw a I anoereottepir without good ltlwee.ee. Apple 4fth il,HrtaUnr- 8 PARTNER WaMAD k0-4 GOOD boat I reek aeor. 4atet vkaineo.mtt. "thfreot thre t Hi La r.4 aetata, of which he rbntMIn ewtl eta male fra teotithroe thtaaewl inUtnpR rear, In rpoiteie ek ba.k nrw. I' til et '48 (ttmiolrh IV from t J 4 o'clert I. Hu4Htuln!ir, )t4 IMM xitcod choiters waniki-;o u.oi t. r wood ehcpprn at g.t4 iim, im e bn ft'! ck p- rrB'e4rpelr IHliUd. 1 gbAt.tlT Jr. 14 Aa Laweapet.ua. 1 fit "C .J wanted raeat a me well rtofntnridtd (m ih-tr Ileal elaewet 104 etdf.tt-f n'taetn h vepwaii r-)iu. Cell at 1 But lllk !, btt Madlao M Wk 4T4, T fOOK-A GOOD COJK WanTaD IN A 4lalag telion, ton t tboronihlv nn'ert n4 knr tuxMM, Arrlr IMulut tfjuon 41 ISaat UvO'oa t. lu Ht r0U8RW0BK WaNTuD, AKOD PRD 'rilint ff'rl ttt 4o tho nf ral h nwnrfe of aijl (oil'IMil k 4 (nod Mt)4r .d tnuar, Apfr M 4UTkriT. 4 HOUSKWOBK-WaM KD A BK rKOfA U 4M m do Rtirl h urk. aiiul Im o4 tJla coo, viahtf tod Irooir, Apply ot Ml Tank ! 4 W TAIIKLLRS WaIKD-.N OR TWO I ilia ' ! Mn vtaiin - 11a tiiK mw ymwrt .w . CIDfP, CBir 1np 1TQ MID Pippin 4B) I1HMI BMV ' ipplrrr.lU It A. M, t T4 wiii.mk(rfi0fn't. SWtB0MACUlnt9-V'ANTD AM Of f4or l(hawiif n el W r 'n bl tM 4 yrrairr en thin e-t i atw but 4 e'f b nda vmAA. Blr''aalBf aauhlnna folll4rk94f Oall te 4B4 luk t 411 OlM a7lrtt at aor Jou J. JO J EnrLomcrr w-mED. H0U9ZKIIF1R WAHTRD DT AH A hn widow Udr, 4 tito.tion hoaMk4r li 4 widowr favllf, or to r of 4a lanHd, or nlo taka 4 etiaaiWraal4'i aita4 4oo, oa wtr or a A Iaak)4 M Kart lutk at, 114 'ATU&SK-A BITtlATlON WaNTKD BY A - 'rifpatiabl VBflUh U 41 tiur or l4dra wajd B 4 bo fcfcMlma U t L if r-alrad rkforooa 444. Iali4 lar 14 daya at 41 Woiu at. II XrOBT ATD 1'OtVMD. ACCOUNT BOOK. LOST UN TUB MOKtf. Hi 4 tka Id trr o bid am klk, H" 1444 ta oat r of Iir I aad Qnw rb at tRona fjsii rrajr wU b4 glna b manlaf It to M D1D0K L08T-JAN. 1.'. 1H1. INCaNaI, J-C IWdr No. 4, of llwt A Ld- Oo Mx la. Tb !" ?T a at MraaAUa,d r Mm tktaH f tk Jrw. M RAITK DCX)K I)sT ON TIIK 35th HAT AJut,aithOTovfcbat rat R"k. II U of OS 4 to 4r raan bat ta awnar. Tba ladar will lMa ban 4tUU W4 blatat. 1 -RkKASTrtH LOST-Ofl THE B,VBW1S(. XJof4aaa tftt,l'm fnaa th cnr of fha, -d Hadroa , to lllk rt mti an, l' braattair, wMfcaaanaawlMd bar la inaeaatr. Ta Ardor al I mitr n t"rka if to ew-r ad 1 ro--wardbrkMtliwItatWIwrat'fbrt. E. CBN IT. COW LOST-93 REWARD STRATCD Jr to lata farm of JA0O8 BlLr. Mm b 4rkBra, aardn wlt)an aMll au,Blicl5r . qaafi 4 . Tb ab.ra mui aaU fur bar rura. viwwwpi bis Drts mmrv ! mtrm nw civ. n n )m "iwa DUO roUKD A LaRQK. BLACK BL.UT foaad la Paab n ar. on Handar mrntaff Ik 4iwr cafibTltk'4lliagat rtiiinwr ftirabai at,lartntblataTa,B,n.k,.B f. UL'UuaS. W TMKJ LOST - 3 REWARD STRAYED JL frraa ill Olrtoa at-art oa Now Va-r'a dr, a rmt I Uek d Ua tarrier. bti 4 on a f nor lo.th r ooll r. T- abara hh4 U1 b u b Dr. rsKriUJUl. Ni. UV llow! 17. 41 DU(J L06T- f5 RaWAKD L03T ON Wid ardor. j4"oifod,aaarrtar.a Ra4 trvikta d. arwrra toth4aof f ZAK. hat a bar in ow tvbtk; tlMaorva r wvl vtn b aaldbrr. urlgth aBO, r awn trro-tnau B f bla wnora. S5 ! aaoiT 10 n K. a. ajia. iu are. iwi roi iiaa -MrdMrtr. ),irU "nOQ 103T 3 KKAaD A I1IACC ana J-V(aitn-kj',aioon'obnm'f DNOY,badia to l)a. Hf Iravirg ban at babrdwrat'Wa 54 Tklrdar aoror 1 h it th AnoVr will taoalvo ta abranwac atdtk toof to owuar. 19 Don Mwr fio r wkd ljst from 4 t tfarVaFiatoaa 4w Tr'anornloa, 4 ra Vlwll Bo'oanldoi, aa.TW. Uxu.oia of NKAO; thrat aidt'Ttcf fiHlwMr, dlai wkltt at tk ai 4 of Uls Walah b atl'O IM. 4 f"M rotjrailM h'm tetbborfdriitoDr UUUTU'LU wl relr th4 b rawird. airilU if . "4f mw a. . i tm .- i. A E1IIICIAL F OWEBHAKKRS Waatwl, . , A aa. rUte w rt at.itiO'lalfijo.r. at.oef. to nwiwVef ar . ee-ell lr to M latliaboaoiweak 4 p. Sivil Itllklk4lt, WMtMI. 4S .OI1AMBIRMA1D COOK AD NUBsE JM fJOATF-OhU-IN WliXIAUsIlURQil, A J ok kid Tn iwnrr. br pmrli 1 pr.poitr and r Hag MfaiH 4n bar th sou bfcaUlaglt rnrnr!' Warib lllk aa4 lit tt,.wiuijBbur,b. a4riel GOAT FOCND-CAMK INTO TIIK P&Kkt k4 l tk aabrrrll-ara, 00 tb d taal 4 aba gat tb4 4wvr u aoilArd ttD'o0Bt4trtaB'ff tab br awar anw pirwi tipwtt letirai, in,a. t. RAXTrKAi Co. Jabnat bat. Oo dat and HultMi ar. Bntl)a. Jttfi OOtD rxNCIL LOaT-5 K A6U xt J aaldfaatlond. onrpiiLted Hild rne:i itk Irblt eoml4 itse4 art litbatoe. Th aaora rovra UlbtldbTkaTtB(U U 0 oaatJOthat. U 17 tniir iiiuTfij Wiiw TRaii'dMinitr iP la tbt el'y, a l at In ga t at t Iot. with lgh JalllroadOf raeocolst It (balog f r ta rlththad mnmnopiT rrninuwiwuii 1 o a m olst It (bto( I r la riitbtbtad row rd. en tvtuioiug Itti rail D wpu reoaira .t row ra on 1 M. rOXAM, car 8tk it and ar A j4i-ivo TT0B3K ItLANKhTS 8TOLIN-93 RE AJ. ward la Hrotdo.v a plrof odlatr M h'va b'aakatar alana a Ir of .llnr m ua f4 k.ldtmi tho abrr rowaid will b aald bfrotoialaj tb m te fifl loot at 1U rKRHONAi, uroTicrs. IITNFORMAIION WANTED OF IIUUB Ml DUSTY, wbolfhiarfdMl9r..tl'btt. 01 !-laafar (Tallin Dre. lb. IT wor a bl ek frxkoit. , our clou rt artb out a on Dil; teaiiBUf uiniitMUinirait m Air afirawlsa wl I be to-ntlu It oeled br kl afOIHid Ua,atbTI4aldeBI,ll!:atllHbat. 40 FFORMAT'ON WATED OF HOBiRT BAMILTON. wko b ft horn 4 mntbt ae 1 aorlc ftaa luaaaiaanilaaklt arok tUalUlM Ultak 4all7rreoitdbf bla loothar bAUU4L II Aklll.ro , ill ffaatlMtVlMMltkaadltbarej. it I LTNFORafATION WANTaD-tlO RBrTARD 1. wMlrwaail fr far Inf ainallon of ttaivau wb ' Varrtrd 4 la-g. bUm doal k-x, w th rna kaadlaa, aad ,mlroulotlV.BMattd''J 8 iwCBiR," to Mluiini. k'banb. T.Va;-''?-" ro CU 140. S4WIj M. r0X.0KO.M4CKBMIC,Tllradwa, a4 f It ITBN. puna, FUSS, FDaM RICH UOUDAT - XVST'l.J'V tII redaead prlen U r. . rntUFd. ill Oreod atreal-ale arJT sow atf-rlog thamtmataakeT riokaalakoatb, Aaaala aad Jod eaaBar eehK ataaM aaartla, lltek aatnJn,tagb( wtthaadlalTrtetTef mf xaMnaj fan. at S Karwt balew aooi. la ardar t afbol a a'avurt af ateoheatba'ataf Usr1. The erMrleter, aaoal wttifaM froaa th aaabyaW tb ebteot of tklawarlAes Abaalaat warla-r, W Mian an al haario7i rumi Fat Kail BaBaertBat. t, H. rtULUPa. i 4111 On ad 1 BVaCtESS CHAIf ccsa. 3OCIRT 0j BALK AT A 8ACRIFI0K "Jl-r.kw !. Tk44ek,iWaaadgtwtUof BwMlirroacrU 4 goad Balaah Jlti ttr doing a ad.Chk.il.ta., litif UUrtar,I Wtar7rt, rtFj If Hf ABUT 8TAND FOK BALC-tfAKKXT i'XikmAIla KT, Tfrrt waiBgW Mi nL win ll4tUaatma 1 aa b piiiBii wno win aaaaaa u BaekaeAi aaJr BITS aaprUI raoalr. asss-s?15 II 4T,TSTIB SALOON AND RESTAURANT ' Xaro4l4 4ki4 Araaak-rhaXai atria Tbraa. ggS5a.? ,T- "" " KtJi SYrvns aUixxw fob balk xsatjon 45TAND DT ONB OF TUB PUBLIO MblWi'Hk4if, A44T4B W.B. twav. AfJCTAOIV 2VOX1CE. AUCnON NtmCR RXTRAORDIHARr owamtwnlrf it aerab koBakl4 rarwilara t Bnbit a.rtlin. thla oar, THUr, - '4 4 a'atmk, rsrt.lg yilnr, ebaBnVw and dbitr.-r' i.ttivto. mvauir. rn'wa. rii aiivor wra. taMe rh'sa. a ort and k lorr. avv. aloo b kuehoa faraltor. tt HENRY UBfKN. AfCTIONMoV-BAT-trdart-nt'a Wn, 4t 10M '. t r-.a aao lei aaro.'44 wl lUtn at. a lanalrf or m.l. A . toatetfl-owoaaa.lOraaMtoih Caaottaak wawaxeor. ra raW-r. r. brand, tin, mm. aad whiokerta Mki 4.4 ftnl arr .... l,4 lo'olrf. tttfrsjoarlrr, I 4 tl.'ni NOTICE OF MOUKHOK BILE-Wbo-ox, t3aA80l dUKcl '8S.br mruwn tearlrafatathe ffrk a. f ifao. 14 ! i.iwl.iu th I'ikWi H no Now Vr, en tb oain dk la IS 01 ii lariia'oaor ra.ia'.ro oia, rto r. a OA did nort I II of tho tMp BoUm. bo ttrajo, arrl tnl fumlta a. to t.nonrt a f)K?f1flft.ti rrenro tl4pfoor of Ik ton of el-roth. 4 d m faoiu'toa nrBnniiMyitB4Fef Baf.ivi Aa brea the aald ferd a MA IVw It d'd h. ual b "! oa too tfi 4r of oaibrr, I In roar NT, at d citfd la tb tamo Mar ta-lr I th n dirrgB th aald onre, aad al iln'tl t ar it do tHrttea. Aad h rota, tbra It wew doa t ti a wtid'rg rd nnVr aad bf r rtu of th ia "', the oaaarf one thinno, d anl t ooLtr fir donui tinlcmit hT r g'roe, fkat b 4'l ' noae In aaM me tg evttloM. tht nn4 raUal I III ptorowa to ari at p.tMie taffMMi ot ia atortaiaot a. o 1 wo Htr a No Yk.on ao t h .. f Jtatwranttl I a'r'evk p. at, af that dtr, thratb ui.Ki'r.i i,ifuiii-auttn norr. tn 0- 4 f ot thji 'iro. b r 4tkk apparel aad fo -lro, W. 1L BOHN, aaoUriM. l f 111 PnUC BA1K THE ntJLL OF THR rtatmaott Kalntow, aa h B lite, U tti r .1 "Hwlia. Ilib4 at poki' ails Mil a'eiook, oa r'l'd . '. lib, 1M1. 4LK.CBa.MB, AeUor. Jal 4'in tlEKIITA HALK-lXtf-FI, lc.-CtlAi4- mil a rAiRoiiii.n.oootia 00 r..i .. m Rva-nit) old o-ll o H.ln-,r, Jamtrr htk l t' e'eort, et'n B worf, -bo rntlr. atorkaf aa I'odv. totoi't ah r aad ftct n-r. on-U'la of about I VI laWi d ronVo. tf oarlout a)at and n tia Inrooioe. niahrgtnr, blaot wtlna', e I aboat ) pine b lot -f .aonrdaiaoa tg-tbr aita 4 qauttip of moKvotd. iaoa p at a Dirt wairut oora ard Tnoort ptt and ablto ovwo buarar, trtiamtn aat'lla, bariwtro, let aim th ,t w ifio .od fruttii-, wag . rrt hrlm,e JOHN KE1AY, ft IM .IILMaM AUcHll'r, AtICriO.1Kf.A-Or-- " r4 Kaol Biotooat , ool on tola dtr, at OH vVlocr, t o ttock ani 0i or of the gr-wrp aid ltatr nm, Vllffar, nr Jd ar,bor ampsa aao, (I'ar, air, rircb,lia,and i. tar Bituroo. II to iarr. ATAKTUtNTS TO IJ.T AT 8 I10NROF. tt flirt flk.r.rat.talnlog front and ra rtnra, Itbrrn hitnB. a, d rear b trmoBt oeoll kltrim. I ulrlatbCarpttltero, ilBiwmp. M HOChRTO LRT ATrYOStOitY ItOlTlC, 44 Frtith at. ford of"n alte front r , with ft. On tn water, bllrKo aad h'droooai m oo hrntIICmbptu41ftt Madltenat. Ja4 1111 cieam row r -to lkabe, superior Orrrma,ltk atoadtaawor thopl-atd new bnlid u-g on lit Nw. 4, 44, ', 44 aad MUro.no it, tki rt tnd tuAtt ootl'-al looatlrn lolheolt Partirlt wM jf ftttt4.a atonitetlort tboulj a-ake Imaje title Wl Icatlra to 11. J. LU W AKO, oa the p-otaua a, J44a 11 CTCllE AND nCK. ROOM TO l.KT A RR- O ap-cUb1tottl.n,tuiablr f r a tibor, ibweoaktr, par th tv tr Rort wrdoreu. Ianmlia f JAMKa UcUBVIBAf.Milltei.tOBlt. 4 WaIUED. nOOMS 'WAMED A ROOM AND TWO AV bodrotmo. at llttrnt tB.ln a oonf wtoblo k no. d wa towo.tat.ido. JijbN MAUINN. r aaita at ValtDIRaOOf'8 Hag Pei-iorr, III Waal i I, dm irrp at. li UaDDI.E WaNTED-ANY ONK IIAViN'J JtrwIUDril CADDLKtodi-veorAT a II IB OAIN. mar Una a enatstoor he KUUi(t ScIIUOU bei 94 Ian Aoa. a'troaalag t attll ja H (JIKRAIi IIDNI.'kJEM'. A LL HOTS FINR tKAT8 FROM 18C. TO ri-tt, and UdUa 11 to . bait ataorlmrat. and ckeaa. 4 in Nxw Yutk, 441 ttradvat, bmraaat, 4 HfttDlrY. trout. l BiRaDMH AUXRiCAtl MUSKmi. FRlDAT.Jannarrd h. "1 flBAND N41KINAL fkHV D Y I TboBuaeamslllba .oaadurlntth eatir Ida aad TBtor, ! It Tot nnlSetlnn obo vVQNDWBri'L WORKS 0 lUTCB w'llnotiilblii-nat all bout, I cladlog riVBB'H'IM APblOtN AUOBI'tlNKnl . A OTTb;-JotU KarrABUBaMAJC. TWOii. te wzhtaV sviy" .. . . TniBTT MONaTKB ". , Admlarloa ealp 8 ef. C'bildrwa oodor Id peara 14 rtt. FRf NCn PASTRY J. ROSRK tt ti. OOL LlourN latrlr IVora Pari, woald ro-aoothillr la forwi Im aabJa thai latp k toe ale-era ou hut a larg rplpat.doatoiia-taf freaoh eonfoeUoMxr paitrr. f rar eaknt , et I4 llndooe at. abrr Canal tt 41e far cr roanch bread. eWrap Ua tloen fo l4ioa idacatdioUiattre. Jt4 14'4 FiantRHRN-SMNR TWINRS PA-TtNTLHD 4OIDOOTT0H BBINI TWllrBA. ILL BI7K8, COMRTANrLV ON UAMD, BBtT igUoUIY. ror4i4i U 'bill. dolldbr'm it jenaauo. ,TME. DhMOKESTS l'RIZK MCDAu "A 8CIRI8 Orrt Improranianti and gnat n4a- Mo lo ptlort. lkttabtpa. HtttiteU Nunortat and neary aUodard m i tool puirb ont Cnnetadte tb rpri!. get out of order To k4 found enlr et 4TI twaiaari fW arxl HM Uaoal all 141 Urtod tt.l I't Ulabth ere, and '14 Plrrrep jt at, llr oklro Lellre din tbndoelred bp th aiaap wnnhlna I irti'i f andeieeahtre. jadrill ME ECUANlCa' AND TR4DRRV SAYINOi BANC Ne. m Orard it. eenp r of Wl'M Mw Yo-k, Ja.atfT let, I14t Tka Tnut'ra hare orowrd thu lalenwi k pad la tptltra aniltltl th,ittr, fjrltie eizaiaathieuJaM Dra.lltl.Mfobwl- Oo ta u ef 4000 uU wider, al Ik ra of Bii p ar onaf par 4 num aad On annia emordlng MV. at the rata ef Fir rent p-r annum, pttabiooa an4 al or Mind tb Vlat tnot Tb ! t-rtet will ba pUerd to Iia oreeit ef dopaiten tvauki.pea ItHi from 10 a ra. lo T p ra. utBalfON U4LU rnwldaot JAVE8 P. rlAIQUT, Beep. J.l IT. Tb U'WU npuT DRlRaT&Co'ALiQUiD IUU DYiU TiiKcmsirevTiiow in ui IMr g ao'd 4t ba low prlto of TWENTY K1V8 CKUTi FEB BOX I Itrmrtrta OroorR-d Utlc UnKtantaifvlv)V 4 braaUlal, at aoll aa Nataial BLACK r BBOWH, wltbart U.4 e-ltkieat Injur) to U4 balr or tkla, ibliDrelanew the 41? one aoked for no! a-Up 04 -ouiiolof IUeheapa4,b4ttu4atlafactloa llglretta II ebenailt Pirttlo el Sir.lthth arriner Broadwap andUth it sr.i i lien ard Btaniov alt, 445 Grand at. ear lie Ua at ana are D; at.d 479 nxjo-.d a. eor lotb at, a'ae 4'b Muoror it ard luftd fa or. New Yoik. Hn . Im-VSOarltt.lJ'J Fultmat, ao.lat Uit or klrrtl are aidUtnlat ll Umtba-ak r Mouth 111 a d Ji ttr, an II Grtad tt; oor Benth (tk ana Ith, aa4 cor Butb8KodtndNlnihta U.oiif.rtnr-o and for ele at 44 Siatk 8anond ttraot, WI'l'ieibO'i aid lor rale br Dmuittl tti.o aU. 8AKNKU CO, Mo. li rark Bow, N. Y, Wh-iletie Agoi t . Jal 4atil articij:n ron h.il.k. DCO FOR SALE A CPLTNDID BUCK Ktwf.riirc'Und w.trk t?o I prl'a 10. Alt a ehip and laipremnentaleak'aae, with l-atof etaae, in a rp d,ai'aMeloettta f t B ooktrn wl.lt'llt a.p hual roe a whrolwrirbt wntvt h Q tbt Dgjbirhit, 1. quire f HBMaY ALD1BT0N, Veal OI "eit7, Paa) Ilrtd, 8. B. Jtl S'lul H0R81B FOR 8ALR-A LOT Of BOUND, atrcng Cart Btria at ratemahle price: eijant then la ona Ilu4 tram, ard a p)wrrfdrt'UoahnM 11 haodoj aLoatt'OPg pwoapbul'l bvta valuable for a bottlur, baler muaaaan, traiyroje. All warranted Also a bind rart Ar ta'a price t0. Applp al Kami erora, uoat lara, Ber laath a e lew HORSES-FOR SALF, BIX IIOItSKS Tbeptre bmUtt'll haidt hltoi am a net tram 4a 4U4 pieflp built bono, pioo m eua or pieey-. ptira 9Tft ona large bap Boraet prwa H't we ate 4 1 wtriaelwd la trrrrra optrt, tbT are all from 4 aa " petre r4d eJei one U11S4 tiaeletotaf-liTar plated h pna u an to a leeaaiaiM rerrptt. UfloB HOtSE FOR SALF A BAY IIORSK, 16 hard blub, kind la all hameea. warraatod aoandt ullaktofrrtup Aliidefitaelaaaa. Can ba eetaal 10 Gieeaeleh are, 10 HOASJL WAGON ABD HARNESI FOR eale-Vblt bona, 1W4 hand, high, a go4 work bona kainea) rood at di 4 go4i iprae waga arerip Btwi 10 4 Kir the want of it, wDt be eold eopv rtlaortaweiher. Call caret Uraetoa it aad rn Ktlk art, B.ooalia. ja4l10 nAGON FOB BALE A FINE WAQON, tu'l.h'efer aronerr or food itor feratlabp FBIDBJUCX WUiilB. bUnleaiHh. Ha. U Broasu te BOAJBD Am BOOMS. TODaiNOS AT TTIB TB1VE1XEM fSim ! l t 4k4nl trwat PraakHa f, wnmrnHe-ebteBMneUeotuaeuod-t 40Bialalilaae4UbeWell4eeiaee alebl Bioa tea wa e now algbl I Bteoat tor MMfM ". ". .-. Mf aaitt L weed -at prBBUareer. Ja4tlte-U CIBOCEBIBt, RTJITRR-Wa FBtHBi AZpraag n i aeet, U ff M. AND itO. tie. Tib. iffiwaa S!kii. uiw JWJJOBBALB WOBKOiatUai a. A -- at . .. tTtff wawfotata, B M tmM Wab VtaapW Kl? &&? w - C THE NEVT YOK& 8011 FRIO AY MORN'NO, JAN, i. Wl. Araay Mat Nary "Wars. 14 ran oy aoklierl ar norded 1 to South, dr. If Ilead, OarlUie, Pa, ih R o kl-n, Pnliedet phla. BoaaoBt pad Prrkmv a k ne-ry earda, al all of which 1010 a. a or toll 1' men 'oeptre, will flel b diarUd from. Wert Pcrln'.rtnt ninl'lna,F,rt A tiro and F 1 Indopendroc, Bilgbl b W to I ttiritut' 4 tew bmb b.t ih g reviti U F l If mr 4, V , rapoeterU, M. C Anfaola, Oa, and Krp Wool, arouki ntlr rrmor, a TJa fc lowing nara! t-'js drawlig trait hot rf rrt'rf, an at proarnt oommlonioiod, ra thanlJ ratnnod. and aral ahl Ut da'T Brig-V war U 4,.hln. at N iw To. k ittan It riot Lane, MNliYtki etewuer VTa'at Wl eh, at rhlla'elpbla i tlram-r Crwu, at Ntw Y k i ttoamai Crueader aid Wandottc, at Prnaiia. Tb resorjt c ry an terra of 11 Oa aid MM tClxra and turn. 8 m oflhia, 11 . t th Water Wilck and lj phla, a 4 rtf-a ar ntrj built. Oomaiodor Tumu, wbntt new nt IV At llotie, a lliuajh a (lourgiao bp liinh, It aald k br a attotf Vak n tuaa, bai rrpioedta ewcluit It w Mlatd Buw that the fattrr nn-nbt irraif ntllimt front ih nary, raa ad bp pnUucal crear, U. lo. oKeitd 4 eoore. Tin Mala af Affala al Patt aeealo-. Front tba acomiBU f 4 iinaf of libvari wbo wtra erbt fiom Fart Samtot 01 Kliitr blabt, our itrireteh4T44nelameaiof olo, ltatr4lliiltd.tt 4 la rnttrd to to ttrori(ti Ld ptoaoat cuodl Iw at tba mat furtxe 4 wkion uow fuciai the lat J-jtMld of Faderal 4luor I17 will In tbe lunite of car Slate Ikaforua no lanialmaicla FurtSuoa'ar Cob rag, vf abuat I'kl tnpp, &! u trhiiat 4ra lalrr, end tl4ret of U u,i belanotni ta ti ar. 'Illaty brai.ch if tie United 8 atai mn Ihwa taller aa lulHiiaat to niaa aooatnne. oairttaKUta of lue I'.o-I, gipnuolait U 1,0.00 were all inaun ltd. Furtao4tlj, huwrf, U111 I ftr ffi ni bt.li k the cif Out if T'' ,10c ' h.arr ordoaica bow la the Furt on)f 11 ere fullp moatiud. Ine a ar a't cttutt Kt In tba lower tier, ltd Irolute tba nlnt uttnj uf thai fca of tbefuntaa. Irei tio toward dutXiraa'e laland. '1 o nvf 1 4 tHaoecemt'a Huh Leailr mouiiUd 00 Fridtp eprnlDi, but the watkif aetiirif tbttii In poeii. in It uocateaii lew aad fadii, and, win tti fore now wok It Iclmpo otiie t mnjnt mire thin tvae tutu er dot at th U'rnoil Tf a baaritt'. g;un, iim, wblcA 4 tba 10 inch Ci umbledt, titre ) at to b nweuktsd. On of tt4eteiiitoKunt, at itne of U14 aaaltt of tba wallt hat boon p .cod in rawituwi, ra aa lo e war Cmlo Pmetier. tba pent wo were, fa Hilda eronln, koiUi.. r1 U nuiOBt rwine if lb oaaunal R4B4 en tbooouthtleof ibo walla. Ilenidea Ibtea beak piecaa, four of Ih lighter ooi-uguil a' m luo'ed opon tbe tamtrui, aiaUrt( lowarJi llurrit' leloal. Thole area errajgoa upon piroicarri 144 to lrp amnivtl the whale borUiin. lb mamiioaof ihefuttrorr M well Itorkrd wt'b an immeo qian'ilT of trap, etnbitar, and ehaU., aao Bloat eavos hin fled barrala of rmwder. AU tba gnieil armt and ' of Fort lloutrU bare liai traaentrrad Willi the garrUon, and thar It a taflidant .cci malatioa of pmriilorn to Uit, la cue of tire 1 41 tj, for els raoatti ht Itaet. roar tare rl i'afnt ooLtala aa a in pie gopplp af frwah w ttar, but it I now well nadaratood mat Fort Baaitar bi tie fuel to ipar. Tb rumor current la th el'; bat 4 number of tba inn la fort Sen ar, which no nnt fat mounted, h.d been rpikei bp lb arutbarn wotkmeD, U withoot foundaUao. Ciorleton JfarcTfr. Naw Trleirapa Ua. TbaLnan IiUnd Tel-iapd Ua, 4xt4HdIn( frora 21 Walt trt to Kaitharaptoo, L. L, t 1 (rooBpoU and 84; Uarbor, which ba4 haea i 1 uoura of cooeuao'too duriaa tb paat tumtnar and fall, war 4uccoaftly opn4 Taal4f Tb cable between. ShJur Ialaad 4 id (lrao port, nd be'wean Shelter laland and Ore it Hue; Neck, wr laid without difficult?, and th 11a wik reifocUy la Trr retpect far lb. eatlr tUlAnea. atouh credit U dua to M-ewi. HaJDaic'laoa. CaciaTr & Palm 4 e, f,ir tb 4criratlo paraeTartDC w.tl which th wmk ta Uea po-hed forward. OiTleal htro ! alrtaHjr al4tlUhed at Kutbaap'oa. Mae Harbor, Uiaanpcrl, Uon'ar' I'-ft! "! r4w York, and thiwe toitr llrd, lUvsrhea.1 latin, oomI j44SAla4t will b opad duriadj tb wmJl. . Jom McLaub ninniii in wipk, at Alton, 111 , on Chnttmt dar, and locked up toe hcuae. Ur fioiaa body we dioarard on Itooflaf wkta tb polio bad tracked HtLaas to arreat, him, b bad takao lAudAauai, and W4I la djlas lUta. CITY NEWS. Tub Tammabt IUi.lUbsbbal Comhutrb 'or 1M1, b el latt ireolag tat orgaalittUm. Tkiw aa a larf canwd of owl Idorn, but farat gnal hu ttnrpicrollid. Than wrr nra ba f dnn caiteol aideltgaikiua, la the Ytt. wardoae,a mini ur Kprutnlta Bel et, embrao'oc Hi namea of Uei-r. Wa and 1aoaa Draaa, Micnine UiBoa and Jim Foarn, wa. admltt d, Tb 9ih nil n'i, itwrea thDiar anJCuul. lata 4 I waido-L-tded ty oideilng a new Uclla. Frutu tba II b ward, the R01XIB4 ticket wat adintti-4. The 1Kb acd 13 ii wa d ee a had not haxa di-p nod of at m dotirbt, Mr. J, Vfnmnnr Cuiana wa chnann tampi 1 haJrnua vt the C inmlMe, and Itoaar. Uaaor and UoCoaBiLU Ira porarj arcreurlet. CoflIWI5tM or PcnLIO ClURtTIIU AMD CnaaaoTioa Tb rrgTilar uvnt'njf rf tho D d kaic pleca eaterday awinnon. P eildout Daaria lath chair, Thtwfrkij rutemcnl I a (oloi NitniHr of inm4iee la tbe kerloui Itwtilu'lo-a und.t ih oar ti tb4 B latd, t 410 aa Inona a of lit aiaoi latt wark 1 ITT dlod, nil dl ih.r.-od or aout lu Mack we !' Itland. or hi tba Stt'e Pi uvrn. A lt htrlt g bent recolrij by lb C uital'H.lontra, logettiar with a buz roDteloiug eiarte bonk aud diMunanott about Ih management of horpita'a, p boar, aad luna'lo ylaii4 In Eiglecd aid Kroner, which wet eoteeied and preeanted by PgiBioil it' Oa tltno, PrU.ce n Joiariu., thiou.'b th haudaof the Cooaul Oneral of Braid, IV r.etidrat wa ao IboiuMdloacknowltdgethaieoopdjn, and thank Ik, Princ dr Ut klnduaa. Oit.lo tf rarlou coinmunlcatiuni to the B jard of Police Jaatlcea, xltilng to ragraaw committed will iulaieciadlirino(lmprlennmeat, wore 4i'echi 0 Ih irpoit, -krg the nptnioa of lb U ied a t what tbnuld 1j d m4 with them, and alao to Ilia D a t.k,t At'oreey, oumplalnlng UU14 large numbar of peraana cainilekod rrceullj lo Uie Tmiba for toroi. rarylsg from ona to ilx pnuotue, tliu aautlng tbe p 1m n to I gtwatly OTercrowdid. a lb CiUowl g atttni.t of Ur, CuaiLH Borroe, W4deaf the C ty P lenr, wiQ thow Ot the 11 tier ere 10 calls and U ptbonre; on thld liar arSI call end 00 p biera and on Ihe 4 h tier art tl cell end 83 p tetoera, aioltrng la total S6J prUonwi 0 mAaod la tti cl a. TbC4ivUsl.uraUagilHl aall pila. oC4nhcuMb4CcuinbtdtoUdaliItaad, woe a better auOiHUOHidailona oottld be fa al.hed to theav, Dutlrg the pat two wneka BII p-eeoua, IM maloa and 103 Irmalet, we e w nt to lk Wurkhoue a p. knaat aad ultniibuly iMSiaon. A ooctract Let been entered Into with Ow-aa F BiUi4Diurlhaeaiploiiiinl of p rtlun uf lbIo- oe a abur at tba Wotkhua, la Mwing and makutg . tkltb, for 4 pai lod of thie nioutha, and p lrileg of ti mdlrg th I4m for 4a add.tlonal tenii of two 1 ear, t) eomuanc wiah bo femaiaa, and to burette ba number to 100 If lb 0 anmtatloi rra bar Ihtio Map e. Bh jarilet rilitralh tlgdlof urmintl ing th omtrto, oa 4ch parly girlog CO deyi nouc ih otbtr. Th Preal Jnl 4nd 8m wtary war dlieo'el In draw a rjilIUen on lb Ctuitrol.ar (ur tU ppropil tloa (a- INI. Naw Yobk Babitabt Amocutiob. Tba regu monthly meeting of Ibl 8 cleiy wea hrld laet grenlagi at Cooper Ioatltu'e, Oea. fcf 4TI4 la theobeir. Mr. O W.Mu.4, cf tUNiir Yoik Die' and Dumb Atyhim, appolnied al a prarloui metllig to prrper 4 a paper en Ihe aff.ot upon ofutprtag of ounieag-ulneona Ba'rUgar, preaenied a earefuUp prepared aoonnvent, but U ooujtoqieoo of Ihatkla b of th aadieaoa, Ih readiog of It, aar a nwni rmtllroa, waa 4wrad lor 4 fuller aollaaoe. From th ikelatom road, howerer, H wa andanl tk eoopleae eVioajnenl mt b eae of tlngular taliu, abowuig, by brmlatlhl alatUtloa, th4 de.true trr iffkowi of tutk BuarrUgel both moral y ead phyakialiy. From a aa-aful walgUaf of weAaoahealioatAd mr. It wm wolodd that 4a44nflUrt7-thra per 4Blof h ehltren of bii niiknuiM BiarrUgtl war bora altaar deal dawib, BUnd, Idlotlf, r In, aad fretjnaeUly arn ktakaj Baaay ca tbM tfflnaloB la on 444a, Th4 I aall tnatrsn of Ik paper wa 4oadered o lav potkaat aa I taw M P4aawa4a 4 4 cBBKki4 1 taka 4taattaB4eBt4maaswaw ekapapar aragkl ba baard ky aU-garaudlaiiA Aaouatlet wa aapoBPawt t ImrHrr tk praawaaklltt of g. hko( atari Ifawaiialinig Pauaa let iba AtaowiUm. alBlBrwhllMjljlllMlllBlBVBJ B 11 1 iBgnakai. Another wmnlMae wa app dated Is rwpetl waalbat lb A aotrlaa aboo d here 4 raft I . . ....... . . 1 wiry oramtrea wnn Weir rofcvlAT mootirgs ilk4lb4 QieVwIeal 8 clely. A 'J uncd. Cotar MihTiAL or Col Ch.ha.i. Th4 oui I martial ter Ibe t lal id Col M Cft..-lius, hid It ireond watin yatatday, at Hit City A tnl corner rf Whit and E n, otir. Crul Mil 1- ml at a f rwl 4 o'clock, P M 1 tb pr oautnr and ae. cnrrdbnhbdng prnil. To pDcoodlng rf tha nnHaeeion woie ri4d by JaJj Alrctte Mian, wtih the cpl. n tf Hi- 4 gumenl of tint ec curd, th nadtng of Bhl.h wi Meiitod. II bin proctcird ori4l a laeg by a.'iwr M th drflnaaof OiL Cot.m, 1 1 trp'y ki tU e 411 1 uf th eoraord. thai 00 'ado can ba ordend, errs by iheCo,Band4r.lnCia.'itxil for arcl-4 or 40 trial aortic, tha null a bring aa Ind peadinl bdy if clHirnt who rO.liactti rri! t tho italic. lain riTHMlacoualdetatl.dt of rerttlt imrmiulllee giaLlrd Ibtin. tald re tic being diflaltely pre ertlhid ly law, lb pr-xemton 4lalind Ihil tk Uw dcoa aot t,a ,! j p e Ibaiald dutl, tli wirnUiflUUw bring thltw of Ihttwolr annual para:ihaUi4lydiTitl.. bgtthtionlj tw) thdl n eo. Ul, It 1 clainvd. loar a dlatr Inary pi.wrr with lb Got a ofth4iri,l nwnrdarmor AgaUaibepmecutket tell. a en military curt, ntdlogtlnul te, ty4id the HtliVi book. Tna ca.fcitn of oiiatlng em ihe dirt na In honor of dialing ulthf J pniot4gMhtligrtt I'd, and br JwigetToaT 1II41 ltrn D-.I1M l.l mllltarp rua i ni aa wh at lew abmi 4 na 11m tha datlet and rtebieta'lhanlllU, TM L wtidatur 4 40 bat n g a fd tl It iluctf. In tba Uct that bp Hi law of WA onmaunftaoaa of dleitlnna irrclos Ihe poa uf their 1 ffi,, at rtx gnlri-J bp mltliai en Van, alao la 4 paarig if 4 lpi al pma.s fnWddtng It ifderlng tut tf other dlrld nt tbt Ibl t tinu piortdmi; lw;a 1 it the ailaitlty of nulttaj-p oua relnit utd f r thl purpa, a th'tigh no Itw -at renlohd rropirttngll. A a.i at rd laa.J j tha nmn an 'rr-la oblafla 18.10 wat a 00 qoiAod aa riftgfli rg the tlobl of (I ntr.a of dirUloat rder ai1r at tht-l nwa door Ion. Ill, iiot. II 4 prow co Ion 4hgiL c nnpirairy oa nt nan in J in th u In4l ml. Iia, atinwib ai-rolarahlp if un f tnd ,n. ttu I ro, Thtda Uaof the iBlirreio thru eipd.S.ltoly praoctiotl but the fnrmtr, are lift girat T diudjr,l tt,.ia mil lie j cuiton Totb ilcop'l laora by Iba iC"1k1. Ilitt Ik

the poreia f,r whom tha awiU watnrdntd dij 0..1 claim tt t the 1" ln. of Wt tw. but now-a'p o.4.l IuUh. n ill bio ic d tnoiefur n ra il til ly lu'inarp rnatnra to 'lit rieilt.' Imn. mdhlnsll wat 'i'wrr,d bllh,inli ht drxirrd fct it known by another H bs h waa eTrrpwherr uoirn aa tb Pr.nco of Wolet II w.a an re i.irl bp 11 p iiUni when It ap,imp uto a lUp of war t'r hi u a Tb ooniundr n ehlof if Iba f roe of th tint te gnled hi. P li'C 1 f W ', wliau ha o derrd certa'n nil Ilia i.lB oere 1 1 mrei him on ht rnl aec lata th skiln ail I rlof all Ih prp'o rtmgnlcid him. Aein It waa sot aa 414 wl for which th dirldna wa ordered til 4 in! U,m. Tho p'narcuiloB hiring corc'udM. 0 4, Coaonatit wkd time I prrfiarea leply. which wat granl t he Cm I than adjoumlnglo Tna.dayr.eti at for 'elrckP M. In antwerto the qnlbU nod ly Adr 4it Vita taal tba word 'ily It act uaod in 'hat rliou ol tbe law of M pieeorlblag tb number of annua ita'adar, U may baatwt I tntA in wbol olauw. ail then bar to Ih Intel lgno of our raider to drd wtt 1 th value or hi. aguiuriit. The atf'tal corp In aald Dirlilon ahall ba ord-r d ont fur esercbe at Ireet rlghs and not eio-pdlng teelre Hire In eah Jiri two 0 iwh jxi,k( .Aoll or ty DleunVitt. two be II Igato, and tk rf miilruruT)aradr6y rojimmf 1 or rompcntV. al fA iknwiaoiaant may . Wner la dlwnllonirp power glran bar to the Meneralof Oirlalon. Tha whole plea of nillt'aiy ciirtooi U w Tth n Ah ng Da Heap eapra-tly eaya "no aiLiltry outlom wu ba va Id If II ba oupnard to law." The pruMCuUon of kbajodg adr eat euiTtr lip rnarlTn with th d 4 eooaa aomitod, which l oiweaity acknowlefgad to ba 4 niaatrplei IiUbutjiiot la lata that Mr. Umuaao O'Ooaaa I th onunaal lot the defenaei The tilal U icttlag a groat degree of lata .l, the Ouu I rottii yatidy being orewded to lu fullea utool, TaiUaxxiruruiciL Suctirr. Thli ixttt met 1el erwuig at C lot t II tit 1 1 lMn lo a bo urr 17 at Do Caaiu.0 on ATlot. Taa bout tret w.l AJ wd, and after tho traurartion of aoin routine bu t ",o, M. Do Cut lt.10 wa lalioduood. 11 tarn nired ly iifoteLoeto a la g map, eip'anato'y ot dit po lionol tho Iniet lirrf A'rlon opened I y him I ir the drat tlm to 'ht kno elode-e rf clrl led ruea, iborgln referred In exerndlng ageyon boibo'd f tba EUtor. Thl enur rag on I occupied ht ar.g tribal thno Inhabiting the northam pin ba irg ciuniWtof b flrcrwl tpao . Th erxtkei OKuuoniid on ibeduilooilra peeu latldMol the r earbut lilhet 1 bit th main point of lat twt In tb leoiur wat that di-rried to th. .tuH lath n of ih ch,"lir of Ih g rl' 4 a p to 0' Af lean j , if flarot temper ent.uprlt. tgilrngth. Thetp-rker watald'dln taitparto I. bo ore bp a tkeletm of the ttrtnga cretturr aodu K lajlora th audiouo Ifr DoCuuj.or narked. In palnf, the -rong point of reonrablino at wren tho enlme anlth human piUa, tut atlt lilt) It 4nd mu thi4 were pwlttre o gaub lfleaiorA II rrir did liatmrr. ly belonging .1 htghft rp cln of ape, and unepilr ca'ycim twtl thetlieory ihti the human laco luaryajeo th wrld, eould bar tprung fnm euoh al anlm 1 gn lait.m. Tha rcniie wta Uaiantd to with th ljpo-t Utirol, end If marked Prenth accnl 1- 4 tip,bkr wl.h bit et.loaa plarfoUeir, gtrahir Biatka addttloii.t rillrh. Raw Yomc IliaTotiriL Sk iiTr. '.hi an. r,na' riectiotf of the N Y Ili-torlca Bjcloy waihol ou Wrdi ad.y ereatog, at the corner of II Art u andUthit.tthII a Loriiia Catoi u, P..ldut tntheotir, Tti 11 tarure '. report repr ned tht idlp U fi. p 11 r .ar, laiul ag ra'l bt'aao 'uthel ta u f atti.cl.oe ol Ihe p erlmi pi a-, a auiouiillng ttoror 110 0P0, all of whloli ha been rl pi ndtd, with tba rxoep on tOI &", remaining lu tkr tiea uiy. Tha llbia-iaii't rep lit ro,)rtentod bit da I'Uliinnilo agraUfliigemdi'luaief iral hiulral aaw work harmf btwn alded by d mailun, though iiicrtw.od auo -tnamda 1 in f c tht mora perfuct pr j action tf tli w ti k t un hand, wore uTill j pre land The flf,at mpnil of tha Cj'iuuldt on tli Aitaorr 0 A lection of Egppiian And imtle wa proientei, and lUtnuod to with lua ked tntetf . Tula enllia oo.lovt.oa U now roulir'y arnagad a' thl 8 clety looma, aud toadp fur t)ilnption ol Ui cutout. ThcwlllufDi, AiinoTt on'y remain. .0 ba priTed before Ihe 8nrrogt'e of Ni Yuk, t n tiler the life if the Boe'ety o thl colloctl mem plow, Oamotlonof Dr. UiBaA apvllof Dr, Aa aorr wa urdaigi to be taken and planed In tha So cle" roomr, ui nieinuty tf bU great gift M. I 4 lav war, of EiaUu I!tuJ, preaenied luoSjcla'y with a pottriili, rrpiaeutlng wit 310 " Iring aal uteful aien,' g tuwt Mcther, a tbep aat tw join agi .on.iliuiing ILe O.Mtal 0Bttnnoi of tbi II. K Ctu ch. Sou h. In re rl a a'. Nt.hrlHo, Tjnn. Th work ha been two prar in being pilntel, andoiot WtwrentC.OOO and $7,000 It wa ptlniod by Mr, llcoaur, of thla nip. To following 41 th4 omow. r th aailng 1 eir 1 Pi Ident, II . Lcrail riloDtail 1 Vl-Prre'dlM, Thom.i V Witt, D, D id VuevPrwildt-n', Klntc Da Ptllria Purelgo tlirratipidlig Suctetaiy, Kuwaau It ii.ikao1!, O D,i D ratttia 0rapondlng Srtt j, Sincei. Oaiood, D. II Reoldlig Secrettrp, Aeonw Weiai , lre uier, IltaJtuut 1L Finn Lb-arian, Oau4oa lltaar Mooaa. Tub Comiuiioxm or EmontTioi. An Informal Bieellng of tha Boaid look place on Wed nudipi In Ca.t 4 Gi don Mr Vari.4aoic, tha ProaU duitt, Ui th chair, Tb weakly attlemunl I a fob low 1 Number of tn'grantl arrlred la till port during th pa-t yoa, 10I.C04, 4glnn T0.3IJ arrtrod her do. tag U jar prerloruj 1,113 arrlrel darlog lb laat ereekt Ml Innttlo are In th eaiiuui Innltn tiea under th ear of lb Board. To aggregei raoalp'4 during but week war ,TH W, while the ezrondltan during ihe 44014 Urn amounted to 9,161 SO, leering 4 balance of lb commutation fuod ofai 41 la lU Beak. BT. PoOLe IIObTB rOB TB3B POOB, A II-a lor pear wocaea, lUnUar to thai already la uooeetful oA4ooM poor iaen,Bai4paea opened by Mr, AxrBaa WrnrrraU), oa tb aeooad tory of tki bout 104 FiaakUa owett. A rarp uiK4 mtroa U oonetenlly In oba'g, and food and ikaltar wlU b lapp lad to all oppiyuvf w.th Uckal. Tbi Sort to do tomaihlsg Or th boatalar aad auffetlagof Ih 4ax 4frpael4 alraagry la all Caiktlaa wooaeo. TkikaM fca bokh katne. la pakag4 ef WeJ oa dollar, taay UcAh4 at 8k Faal-a liaialaB ofaea, M TlS areea,B4waB ttMboewawf M 4a4tteoak. Tba aaatbor of aaaal end bad apil4 fro a lb 1K U tl It-I ullHimitm Wt wl L444. roOD c r ScTrartox4. -, 4oUf iiHlait cfirror4-4h4ldyc--''JiJ. 0 motkn, S4par Ih Et-r t rk tV ohalr. T4 IKw rtt'err.-it -t lit -villi ja rtf lb OwatyTiewi , wn ix Tl ln.1 ' cd I niaroo,). je Id fUTltS'T. lUwIptt ,, oOTltlT H4M.-t It .. 114114 ,.11 i:.cTr Puiment,.. Ba'auce, D c tl.b. The foIVrwli g ootmrjunli'atl'm from tb Mayor, ra t"lr.g Ih reaolu'lon idopwd al la4 mooting of Ih Boa d, tacroetlug the Polio foioe era reoured and dinottd hi b laid oTer and p Inted I Mato.'e (Irrtoa, New Yik,JT,l.lWl, To the n,aHirabl lb TI anf tt a.in.ri ,rji. llrmnnTr row retina l-aiid 17 pour II moranle b,Oy, piotiding l.ir a lunbi'r locraa-e of 4-0 in tha pn'tHiioi tie n, ini-o.lian roiete ro r attoohM to Ihw ot a, and paid fi in Itw ireaaury. 1 beretriah re- tuiLed al h up o()inon, Iiirlwp ip,r aiatatotiatt omlder Miaerradoa ofthrc n.tuit.iu at u,elira4 of Ihe M4ollui luinmrtl ncn ttatc TiT no 9 p 0 Al 0 Al It to th faror of th. op of tblt clip au.! o tt uy. N r baa bcr-ciduo i4 a mtjeity of II metuior hitb to eni ar U4tot tlti to Inolr rem I rnittorb d aild . td tolw litafiohhliloa ny Piio lollorof tie oonolrto. tfu, Iheilat. w tud r t:cltltlk-fT'i wt,rrnl ctla4 ul'i e t Teton ol tbe finlwii.nu Uwot the a ate. it la genera' y cooaklered vi tat n Inra Ion ol Ida, rim ip e id lore gneoramrat, end ht ln I ol,n oor rime o wiiroiut ihoir e iit.nt.aiul ut d ntionottLel dutinnily tap aoal wiolio 1 - ttrtira ba town au.we'etile to it, Uajtantng. Al natitaauood It g.ili uf nou ratty t eaiiM.p ehergttig mote ai d n dee dedlp la vtoaathtp iuii eow it ie iriouy a more io'iHil entl,or. ItoCbiifrnJ u loodrauo lo. otiiaoia t4 Ibat pi tp, Ui. poiBvlou.eriur. if whletl br I ouibl aint ib a. pi r 4, di oeul4iibaino7 duiirait and dl e do onr m bo pt ooiot y. Tre huonreu f u-t.iLlng al filt litiptrtant point, eg all lt an . veiwholailug jr.tilai n lrity, the later. eeifit auip be urea rrm t,e etly pur.uei WLen ih i oooai aalnt l y hal bo uraaitoit t it Uxl ki the r,t .t uel hi of lo I'oboa 11 ipartmit 1 t.lmy b ool Ibat alio C himilioti mil btr rt bioiir.1 m mo gonoo l. looilug kiward th lawnheia nttleold potico foicw ibi wh to uo mora w.trihp i d do v ng clt. cau Iw f,iii,d lu totr e auuianltp. Tn ir ufT ng. hrnorn r-eod wfiooawi'iiii uu Inolflo euro, and thiouii lb tVril't if Appeal ho tn ptnw of be trngti a mo tu btp io wtiigt itaoa agoiu-t lnm ihnMMiooo,l a JiHgiurnt tlai thrp a e not p, loene , the V mini li u na'uovod by o,ni- libteiliiii el lor of ) uipottip oi lotuet. hlrery eot a lluitattl bp lukneo illli.l. iHtnUlty, llwnt airooounrginalp, bp theeilr ealonf lhachaaga, t-at lhtoPii.mia.tin wea l.i 1 p,llie.!lp aeuval. Y iu buiti,aii la.lp nut app it.- wnciher tba u.1 e h'ie ekt Uad Lae twvn tu II ed. Pon It in,, hnwetw, ti tUke taal wnid not a1 iw il,oa.it lod lu. nor l,e tertmal feailnglhal hia ouninilorli n hot alwey. ennrtd, to otwroto a nun rt I in mp iniiid If I hat lb If tot irvia ki bt ire tl ot te p ii tad urree witnld rumor mo oikrowleiigMl in fn.'irti, y ' tue fo co, the prow.) t.t t f Ihe l.po. aiirl pr, ty n my follow oiuaaue w,tiM bo to Bia ih paronoeiiit conadrTatlim, Ttie U ie it i f r -ti, C nun rt'inuet br niw a bony of inon tlnoo their roouiMtnit of 1 4n0. and eon fa thai tranlhy to o fntnihdniy rotiutrodi Ihtm. XT Ih f.il gtid pil'e I oumparw thl reattlt with the 4-kuowo.tg'Hl tflloiouey. dlarlpl ae and or iniini Cal aim mot all l o tlt nrenona pHUM na Kaiittttl'in, Wltntwiilbl dlf the p eaont nu utter, ndaiantXoiUM'of atHiilsnomin or tbe year, th. 0 ty wa put dod lo a maouor whlitn eilitiiml gue at 0 ino.,edeilt, eu,l tbe Pn'rw if Niw Yk we con II eeil a model of ill ouilii,caad xoelleioe. Toerxeevaaute,f the prvoeul manaifernont baa run np tli- rirn-o M too pnwonl yuan I1.1C1 l.i. ad, too ud ng tli expono of atetl tn nouea ud obor Iwni thrown on th city, U n4 far from in, ad 4 ba'f Bill bna The firtwent addilUn wood awe I tbg t evpoodlmre to near twt iiilthovi. WkttmMtoir tko m'lg of in atrrett at 8 XI, If 1 4tio ran inly mrpp'y one poMctniut li patrol ona .' d a half ml ot, tneo.triterr.platrit Inrreawt w II only rilooethia lei gtli kit 14 milot The Inefl iieooy ul Wet lotv, I am eonvuierd. difond not on tho w.ati4Bieu, lojina tbe lnoeiatetip aad mianienage merit if the dim tlnn end tue large number of ptr one atrbrd to ihe fo cs 4 th4 ineeiu of 4 wnpou ailpg t eru lc other rrrvlo thti thote bs'onalng to th tr i facial dotia. Thl Ciinetutt'Wt 14 atreog h eood bp th. tar tl at ihe exoeu Ire bwt of th do oartmeni, though rtifn leut y atile aad a uto, hea hmi ao piel ait eiperienoe in the prcu ler aid Im tntai.inianohof tha puullo aeiTict to which be hat lawn ca lad. la myjutgmebt. Ih hetey ed lltloo to Ihebor. ton of tesa I at tnvotrtd la th ptwuur o' the to l1-a wll nonlrllin I'll! llUle to tie tfnclency of the to o. from rodloal delect la It manajteinont, and 1 b'taora rrturn the aame f,ir y ,iir ten 4ieidertloa. FKHHAitDO W0D, Mapor. M. ruior denlrtl Ue a)owlnnt eonte'nod in Ih iiowaage reutnea a tb inolBoiancy ot the Pollee le ,a-oioui. Albougu ke diffe wt aim the gnbuaai at itiebtad f thai ilrpariniout on politltal tjutttlona tet b would eep thai borer hod tha P 'lice Oopi I noot be. a en tfll ttonl a at tb pnt tie. M . Hlow 44 d that ba did not wUh In dlaouwi Ih wotlii4t at praenl. When It oam up again, ha trnuUt h prop ed to ehnw that lh May .-"a oomaia otcalen did ant oontala i4 wod of truth Tb f41ow!ng ttwoutiea, offered by 8uporvlor Blobp. wa atopt4 I Jim tent, TuM Iba Board of 8apirlora win nil .tiiit or a'.ow any Mia for tupp let furetah-d any nit t or onun y i ffljer, unleoa eucb eupplle hare .r. Bmhorlaoii by th B ard. Th II ltd then wljournrd to the 11th intt. fit watiopooel that the B ard wou-d bare alerted P arldent pUotof Mr Bra wear, but thl wat f a fed null ihel' next meoiltig. In onnteiU4aot of tle tbtetioe ol Mr Twbbb and ttthere ) Tint DotBnor DiaicroM or tiiiUiruiii SanatuutiT Scuarr. lha regular iaml non'b y Bin ting of tba B J look p'aie Wednesday roulng, P.ool.lent JtLLituntci In th cbalr. Tha 1 wurer lepoittd a follow: n,inn.i n.iti'.a iiuhh ntoiiTraoii.ee. ,,.,. , till 04 F.ip' ndlluree IlJncerea.alntng $1 V7n CI Tba lejKirt of th Cjnimitiea ou llioarolent AfTalre laa filti wji riicniiiu,lite ti ol rod fordi tilliolbm among b p. , $rt0 4 Expended 411 M B 'ance remaining on bu 1 1 Tl US N luiWr of leraoua aoiilated 01T Tie agerl rcpn-ied that du-lng iba put mmt'i, I MGII manaar ItwI bore 'a83T4iel4romTarliUt Eurpean p r'a Among ll.j 107 (Wi rm'ginnta ar. Irlhet dmlng Ihe pat yiar, wo-e STOISdir tana. Twetro pantoaa wo 4 prorld'd with aim, door during tha p. t m mth Ta at i of f IM waa toted to ba dl.tnbuted among tu p tor. Cirr Moktai itt. Detthg for tha weak end. rg lircemlajr Slat, lettk 350, drereat f mn Ian work, tl) Irereawi from rame wnk Urt year, T, Ac ale die tlM; ekmnlo, lit, external ciiina Oil. Mile, l'Jl, fuuala, 102. Aiulti, 117; chll lru i, l'j, Tmr CiiAMnaBLAUor. Mr. Ditritx, tk nowly appoln'fd Ci'y Cbamlierlaln and Uounlp r rwiorrr, hnrlag receir. d Ih notice of Mr, II iw be U ml troller, thai Mr, Uxoaaoa hwl ilecldod lli.l wo leiitj y apiolnted, Oejed on Mr, Platt Iwlci Inrlng ofnea boure, yeaterdey, but Mll In mretiug .te geiitletuan aought fr, who endently aaotued to brink from Ilia pretoue ot Lin tt-lnir, Mr, Dttui i now dcteiniined to f,rehi4 oppinent tiaurreu drr ILe book and ' tbor cffotla ol toe office, end will ntlng th matter buf ire lha Oouilr, thou d Mr, Flit r rUuee to iu rudr them willing y. Moat of IL routltiiigiffloiir male their dtp.itt yaoterdty with Mr. Dartia, In lb B oadway Bank. On of th doJo'iuanli hi Co', Butane, tb Msyor'e flnrl hf tribal. Tub Matou' Opi icb Ci)H4it. l!jr order of lie Mayor, tha ifti. wll. Ui .ad tslty, Tbe two oienclie of tl e old Common Ujiiucll w.U ho d IhtU fijal mettle ga tn th tTrolag. Vlrca, AccMaaie, laejaawta, Ao, Rob Otbb.-Ei.ua Cbiiiiaw, a cUld, three pun of age, wa run orer un Wedoaadoy aftemooa, t tbaoanar of Atuu D and Id elicit, by a mvilr iarl, and Tey deng.roiuly Inja-ed, Tha drlrer uudo hla OM-aiM, bui the K erea n Word Police are uitearcbof him. Tb child waa attended at tb 8v ion 11 ,u by D'. Kiwnaca CoujZkit' IitcjC4r".-Cx4nor Oavblb bald aalnquton Thoitdtp, In 110th atrael, near 3d ranue, opon the b-idy of Mill Fiaatoia, a child, na year old, who died from burnt raolTud on th4 Bin nil ,bnbercl hea caught Art from 4 Itirt. Vttdlet AouUUnUl Dwath." Coroner Bcutaatia bU ia toquett 4t No. 177 Cherry eli eet, upon tho body of Patur Dillob, aa infant, who, on N7 Year' night, wu eoekloataUy aulTiioalcd while In bad with tl mother. Tit mjm Corcnar Uld aa Inquatt it No. ISO Brooiaa trri, upon th body of Btli4 El to, 4 child, alx week old, wbo wat tuffocaled by being oT.rleldky IU am a. A rerdld rf Aeeldanul Dtalh' wa tendered la 4Mb oat. ralSo IagBbiwM, eVal AlXBOBD SWIXDLB BOODI QOLD MnTlilJ, Three mea aaraad Euwaab Baowa, Baai, V, Oooav. Mir, and Wa. Wauaa, wwr aticatad ywatorday, cbargad with rwiaJltag Joaxra Jaouow, rwraweanA Ing hlmrelf lo be a paerahtwkar 44 Mo, 111 Unnd av bp Indui ug hloa lo adraooe 111 oa 4 medal wblok rMrrrjtvnMOtliimK)iiMfcouwnloootuua aaaljfaCo4Tforlholgodlala. Ta It leemr, pcrriorted to bT baan prerectel to Cap!. 8 Jouaarra, at a tokan, of tavaau, by bit uffl teat la 1804. liTaki4rrldaaAlymvUwtAlBuealtewuv4l and II Uataaedlbet erU pawnb-okerabare keaa token La by tbera, Tha otnalde wat gold, but th laelda wa of aoeeo baa metal. Two or tare of It era hhkd of read', tearing tba earn kuarlpao s wani4at4d0tMeork4fian4.a.l abklaAbunke rueptol thahr naulaanea. Th niiaetorea btTeaa. gaUd bet Jiulloi oWUi when it igrpaaraJ toe the eoceyleliiaiA wa Bui a tloented pawab-wkae, aud thereot4 Iqoh'o-hw nt to preor tb ohaga. Taa 4 eat fU fm lMa-,iBl 1 V y twld iwAArt4dt Ataitf.r Uroa A Fcmaua, A bib oxaMd Jurw Nmn, wm arreettd em Taaraday, ehargM wtth kvrnltlng Jt Dtttr, cl Ra 14! Brrenth 4TotiU4, and alabtang bar in th 4Tn wt b 4 dirk kelfe IU waa token Iwlbr JoJo CoaaouT aad oomiulhvd for 4ttmlnllii. OnlBOtior Akoi. In lha etna of Jawp L,naiaet cba gtd with faoU.il-'y futaf bbtttirr, No. It Ktl.b t.tor, ret tVe- be rltf ntghk an ruruU nation baa torn he'd ranee J I lire OaanTUta, and tha aomieed tfrra rrd tn flud htt la 13 ion ki entwer. In u.e oe of Joa Crrr and Jtl M'Liroau, eborgod wbk tet Init fire iviadwtliiag b -wee tnluOiii ttrret, i a Chrtotmu D.r,et eptnlaotiott wat had onTbanday tfrjlct Baowgtu., and toe ao. oue,t were ba,d to toa.l ki aeaear, Sr",r.rit fp llcioiAH An aM-pt wat mad at 3 o'd tk yMterday mort Ing by burglar, to biaktitoth talir'4 no 4 of Mr Aa.ltato, Nj. I1 Bitrkir tre', lul the aoroa ance if dla-r ti roan, i4 tlm lit b Wai1, put tli t'ti o fiutbt, aul thry diiacd, liavug 4 f 1 1 o o' toil Bivib TiitrrK Two ot taut Muor F.aity )eei4 day mntnirg eotna llrrr thl-ti ta-uke into IheoaUa "(ih' ttlg J ho JaenU, lying et pt hi, Kl KiTrr, and while nfl xg the uniuu.1! due fri terat the nit'ttl,fino Ooiih), wlfi flret at ihoro aioinilrglwa Tie f II. w.thot fa,liiwt bin m tli oaoiB and net. ?ni iuiott ar la eeercn of ikrm. CtttiTtRrirr Moiir.-ALtxAsntB Rim e ea drtrrr, waa errr! rha'gid wnfipttnga eitialefrlt iS Ml on .he lltrtfo 4 Btnk, Ooani t cut lo lltaeir Fiane, d lag bit I now In loo wit tTrene noor I h ip oonot d, et e , 111 we I OOt ul tad tt JOwIlv HeowekLL toauewet. RuantkT ot tut 1'ivr IVisti. W. D. I mm, rtfd rg at No 1 J IT eon tire A, tree rnb'wd ti the Kite P..I0K, of M aad eom othor attiuo Iisppcan that wb 1 nir-einomof abeto ta Itat 1,4-al'p, mi Wdondy tih,li wat att ckM oy thrrn rt rn w ho bi a J 1 1 Ok ,1 bbn kid a b aa 1 thot, r fl'tl bt p rr4. Ho finally got Into feet t ant ear an al.nn. wtrn Ihe t4e ar etd Brtraa. I.atat Joan tin i it and ,lnq lltao-nx I, nrt iiitfl'it l.taaia Itonnt wu,iob,.koit biui, aol iu llaniot a'a tckt. Ltort.' t mo'p wu4 wo Ininri JiiotioafJeaoaaa lkod apt! two I 44t4rniaet!oa CoRBirtiniT Wa tr informal that la 4n or. ml of ihe eft ay rwtwa t Miratm. J tilt aad flto LorTtia, n pirird y "erday, waerod la ttatini that L mi 4 wu tn coTrraitoa with a fava e J 4 tan. tiain ar. wa 'n car. oa .hi wl k a tem.io. aid, br1ii, welilrnta'y J tiled by L r Tttl, wao aao pA'eiag, liniu, del tae aflaoa, UXJAI, Kl.l'uUri-TllTJelta.il. I'altrd Hint- ItUtrleil Cealt. Mo'..r Judge Bart. Tic "otf Offlct Ptfikit r Thl t'mtej ftntrt r. Vflt .tw and Oet'aeu A Conarvr Thla wa a m'Aiiei tnlmhaif tf Cut defendent, wbt wer a rolee on Mr F iw et' bind for a a 4urala.lot tnlwue f,4 tlietaam'nadou if HiafoP King. A It Zoeaiy, Bt. firorg llnt,anri To mt M Ind who ai leKxirata ol w aoliloff a n. Tko J ado-o areii id ib Billion, eid appiit,i Wot II Pol ip i. ma eni t r at law in w ii gi n ouy, to take vn re-iu r al Uwilnioay. In er.gkirlor will bo prepnl o Mr. B,lrlnM n. aed oMtodnto rogaioiloa by U ra Jaeieal, Kjoraret, U 8 Dieirici Atw.uay, ftapailwr Clin, Jjvnctm eiiovf iA City Ittp-rot.J, IFAtf tv. e. Coat. H. Ale, fMoi.i K. fVIrean t erAere, U atlh Fr'aruVn Tut wet e moll tit lo die o'7e an It Jure I n formo'tp o1abed br the pUlailfi ..not tho dif Bdam U mm , t ie V l Iivpooer en, tnreo Tlialh Wordrn. In roi. l.m atorttin aewer un th pie BI3' rtl I t In Perk aTimua Ital-poere tlai toe plolat ff I ihlrwitr of Nit II 11 u.d 13 Talk Arriiu, a-il bit a pitHta itrain o ewer ou th rer of tliwt treail 0 mnon wm iba eewer I 13 h in. U fni'lui Btaxn naattv prrw.enort i ly a4J italng ptalatlTe, till n a rttd beopnitd a on dun tuai ih p'aintlff pritoti erwtr, an a to oimnioi tht d at vf bit prrnii liuwithlL Biwot In Iftth rl. Tn t IB tent of tho oity, It appoaro, a e'ul tu.li ant or th ilofi'mlont dioori n. and now j 4n with him in tht d.nwe toot the let wa Intt&ded to abAe a nunanee on tbe pktlbtiff'e ptemiore. rUla'lffrvitltia that tba anl. were. If anywhere exloting, wee on th defendant, p en I ,ra, and ml on but, aid claimet tliet tf ba orwtrwat uwd fr oeb 4 purioee, h ahoti d reoatrr eouie eomnonoatlon for th. n dloernn rutthrr dolrned that ti hd penwiwdoai e Connie hie promlre with tkie firfteBi eerrer, fron. no A.mer iMeuWbl of th i,latttfl' prom a.. Hat necmeint, huwarrr, ty afn latit d-nled tbe a lo. ga Un. After aoma unber dleutl,k tb Beet iu laid oeet to giro plaintiff tun to produce far Iter affldaTiti. Mtipremo Cwwtt. 74 twdtU lU'alt apiitt .''Aoa ' i7i'rAop tt, ot. r H'KImm llirJM tt. ol Thla U an acd a to ttcover a o alio agelaat tba iwtaa. uf lha late Dr ItotTey Ibiidell, wbota traglo death and eubieita rtMiw are to feud ler to all. Tne plalittJIt alieg tbt 11 irToylt ird', 4.nt tint befoiekuideeb, eaaneod eaoe or fi.OO.', now her by ibrin, aid iiiaiii wbiohibaf aue I'rtoa tha o no alut la tht eow, aa order to ibow oau.e why an lijuoo kra rhou d netttma rattralatnt it balra end aomlnlanaior from dlreiieg of to, t ate wat rteemly 1 ued, anl wat n iw retnraab e The drtrn e la, that a the m A b t not twea pro outrd lo Jodgma4i, It 1 not 4 lien upon th4 4 tale o earett of tbe deceaed. and eouretieou ly thu nrooeed log ly lijunillou will not be auiUlued. Deeialoa ivaerred, I'ohrd Mtatra Circuit Co art. Hit Srvirtj llathint War ,0. Ian Jo It. Vfer andAoAanOI Whnlrr tt Jonrih lAorni and (A. titortr and Uakrr Retting Mat hint Comjtd'iy pi Jftrph Thorn Tti we a motion la tba auore ee alone t r en a'e hment to lu. egaluet the oefond it for violating a w It of Injuuo lou baued out tn ilUUurt,iJ Iriiug him frun making, ajtllng ano it ingiewtog maobinoeoooteinleg tbt pit which u gKie a'ly known at tba roub atirfooa luid taron er oy A If. Wi eua Tae ra Aio wax ott-wwl, oa IV gireiLd thtt ih difi-nCent w a'A awere itt tbe na tureif IlindiO'lnitbl d nimn blm and thtt tli 0 tb oai vice of aald lojunrtmn u,iun him, b bel Ht4, lint a few if tb niailnn. aud ilted but ouo or two TbattlnoMbe bt to.iiawa't,f tht nature, f th. duruiut-rtt, bo bad who ly oet-ed f ora Iba ratnu'ad uieend uoeof them, and lotoudoil to puriuetk aotler no further, Tb Court l.rk th pajier ac rwervtd lei dtoulou. BHOOICLYN. BogtBpai IB TUB CalMIIAL CtlOAT.'. Tht t4ei bnuibttT if couticilunt lu tli Couit of Httalonr daring the year lfJoP, wat 113 i of which there won tor burglar, 53 i forgiry, 13 i grand larceny, 71 korplog gaiuliluig b uw, U i ram larceny, 14 I la a xuiatton, 10 i eiiwurof peioon, 7 i aalilig Iqun Bahoui heinno, ltd i ibt,h atton purd groud ia ott.y, 4 i altiii.p'td butgto'tiO: int. aughetr, I a t.'l with lu'rnltiklli, 1, Ac, Tue numtierof per m n Iui.l01.ct4l Wire loButaPlaon. .NO II niaa of Btfuje. . , ,1 1'te.litniUty CiT Jll , 3 The Hal uumber eriilenctd, wu 1C3 The Aa aoiubrruf inboniri4iUilitdln tb duil of Sea I'm, 14 On eri plead gu.lty to maaataughter In the tth diinee lu toe Conn ot Oyer aad Tor jiiner. whiob ea ail ihe cilxlntl butlnoa din ta ibi Ujarl doj. ing theje. Fl ar, About 3 o'llotk jetterdty morning firtlnkaont In afrin houtecoiurr of HJn eve, at d 0th Htreet. 1 1 wai oocup'ed by a eolored fenVlp UMilWltulll, Tba lltoail war exilut'Oiabed ui-loie U.U1J1 duoag4 wat cautad Tub Liijoor Caiki. Jnstlc Coaiwau.' Court wat alti,dd ye.toiday by a ltrge number of lament entitled for vlo'tttng tht 8iluley law la filing II uor. The oawof Own Oinait tidr, ea leu, wtun hie Com.! put la a p e. 111 a'la'ameii ei ILe itTcti, 1L0I ILa reotti n undo which lb ' arte. winkdedi'luotau'htrix the ar atluf ptrtlm with nipnrtoei thitth OjuiI btd n"t Jirltd etlon o thedrundtnt. Too Ujui 1 aasgt ted that aomera Iwitltoaltoletl the law, but Ciuueel leutod tr wait uy pilrnrg bp p eodwg lvi gt'ity. Th Jtiotloo though be ltd juruMiaiou lo lattie awar tanl and boa' th oa a, but ataod te wud anO ike ei.Bf Lafoie the D.u0i A 101 uty, IirAMori OotBtoc Mahoxt SiitRrt cauetd th arreat of J. u 1 1 Flt , cf Wth it., upoo 4 obargaif anlniuuout outraiaaUrgod Dbireboeo coiuiuliied tu CU labxaa moralng. Ftrax It am'lk ni.u, ard attended lo bia buainare at utvitl tU eetirdtp a.oinliig whoa be wat entiled wbi 4 terr irg hi ou krtuero. Tbe mailer wtU b exaaiuied b lattice Coaawexi, tbU iLiotnlzig. Asoiiiui saw SirardRA Coi-ar Ilijcti. At 4 meeting of Ibe Board of Uuptrrleirj yeatarday, tupotTlaor Colt moved ti take up Ibe report ot lot Omniltl on -nlrotlog a tit fir 4 Court Iim Mr. Talooit mov 1 Ihe apolatmani of nUoounll lee of hr,eto Inquire 4t to tha prtotof th oha ofi P'iluty oa th oAer of Weabugbo and Jihaaai anMie, for that nirpoa. Tn g ouod I 134 by IW fett In txtrnt. Tiembjtot wat referred to the fjjm mitvw on ft urt II0T0M, On tb taouon of rltpervl eur CanoAB, Ih Baud a1.ui-nd, to meet In Can mlttoe on th Wbol on Wednaaday nail, to e to In. tb4 iitt M'tLted louot earaaluoa ott the orno of Vendai bill aveou aad But ar etreol. Tola p-np arty la now owuad I7 tb ouualy In uia of $17,040 bating bteta paid lur It. WILLIAMSBUHGII. A Qcua Btobt Pbobablt box Tbob. Tb WlUlamaburgh rrovri of yatterday tell 4 4 ttrang aanry, wbtob It bead Ac4br B4rdal4f Ota f aad the g4 em to tell bow a uit Ik dtrore It torat I r4 IrUd m tha Klan fj-nnip Bmretaa Court, wblok InTolTta tht gend aama and reputetl ju of aoma of tka flietonbra la Nw Turk and U rook rye, who through a kag tarl of laa bar ourtl rated aa luprepar mtleaioy wah a owrtala lady who It lha lawful aria of a moileal irantlemtni who eame to a knowladtf ot kit a Ua. wickadate larough th eewney of 4 tonpto Wile-. Tb rptr goa at length into d1!!, aad oao'odi4 by HlcBibjg It ritlirt Ibat though Bet at nrwrvy ta gtv rariner paraeuiere 41 pnalaw. aoaat rioh dat opaaanU may tnonly b axpeoted ateaa lag, of 0eurte.1l eta lot of lb auat dl'gikeVag avl IIIBillBlaaMokowaotar. Tb atklele I of iba aaaw atdar. aad khomk ralttrag to WiriliiaVwigi aaopla, lha pvlvapal aetwra ar anl grraa atrial a keel BabtaaaearraBaBk.' It will Beatwrwa, arababr. ba tail tq 4etMerttwWbatCJw4.wTAaVBhl4f BTWfoitar, d DUTBOCTTTf FTBB HI 4 fga rACTTJBT, Aboat I oVock yeekgi dty toorpdag a ft wat ob 4rrrred U tb J.asy Hoaar, aowaeoted wt A ICeaxr: Oartora A Tvear fui factory In Ttalh 411441, aaar Ami la itiar. The e-iaS'lttir-ent wat rrata ta rm C',1" tr, cinelwto-; of 4 la r. km etrny brtaai rwlldlng end tewrral nra etorp wirge, u-ed Sf vwrt. iu purpo) et In fi d'ainwOTetUiu of fur. Tae nr which to I Itwrt at, Kt been the re u t of poe. nerrut cronVno .,, 4 f"ldr4ble rerndl tp, end tbt flrenwa wir nnabl tn d 1 no the ae Cvrnili nwrvtoa. Bovt! fnvn boldlaga ht Tidal y tud aa fae Ml , that wwre ainaid red 4t on Ha la Imminent denfer wo- oerd Tit dewear In th hrnMrgand avrk It ewraAM a f-ooi 1.V00 III fo, fnl y lit.rrd la Hew T lara a e CuiairaatAt Al.ui 13 oowaot aap aeaa thrown out tf 1 nplryrnent by itti fl t, Aitimtt to Taj CotfiTBirrtr Ittrrr. CattLt MoOtraot tad Jo Kotr ww -Tint lylhep IkeofttittiihPeclMi on Wt ereday alakA, I et a lb. Pre of pat log eountefll 83 bl't ef aha ' H.n'. rl liifik if II t tfoid. fi jnert cuv Iiitba. lueed that lb eccuod. la ennaertl n wint oaea, hate Ibr a trat time rwn ergtgad In a roanormd ea, roapiwiDe-aenoawwfeti my. Thop ware let ea l.f atdtottce I'ouma, endeoonmlawdfn- taam'la. ton. IlcBOfjia Aaaxmrt. Paraicc iljt'.iwa wa rtod on 4 charge of rrraklBg In ewd at. tewipltglorebthabMi 4 of M. 8. W Horctn, la O. mm re aaroot, Oremnnlnt Ittwatiaket rfta Ja-Urai OoLABta, emrtclo. aa4 earn to tht Ptai. leaMary. JERSEY CITY. OoitDkN Di atii Coroaer Qirmr. tf Jer. ay Citft c wnme&rrd 44 laruetl ItM tTtal9g, ava. ha b dy 1 4 young roan, aooiedjoaa SaiTa, viea lUdwkH.nlp Tttndtp aVeinoun, at hi buar&raa; Ikiu ri. No 4 Kit k . Oopoaood ha beot owtpepwl oi it a pail kbeoawerka a I wgkl bar tender arader icAiwtetn 11 i', lit bad urea etnpA'ueT4' teill-K 11a will It. Iwo or tbrv. dtyt pott, end f tote let fruoia Ja proelrje to redneg asoa 11 ekek. ht k 004 if ludBU4i to mak kiaa eeaxt. lima 4 Dutiaaftweid , he wet dt loot Nutea iahiobd, Air tlotjury n 4 viewed ih bode, ah nv-wrgAdoa ww aoj urnod tier tue pa-uwaoi aa tifipoVfltieo, Poraed wat attoai 14 yata of Me, vtrp emati la etatare. and af pareatiy oat II r It )raiitge. to bin rn ir nraif ind rn unflnl-bH Invr ad 4ieetd t bi m tbr a d atoVr al Aleaay, alawdl donaary l-t. In which h ete t 'hal he 1 1 aa nli.wad tvailbg tbrl be would be auk. Tarerete a wta ekal a ruiobtr cteil 1 Com and ar bum. Bosoa Pjaiaoa. Tba 4utlrtlain, watak atritrod at bar dork In Jareoy eity ywAerday aaaraw rg, rrrwilrbOrd rery rvugh walher 4a. tag ber tr. Or. trp arrou tha Al antic. Oa ChiletataBdapata ..lipid a href r aee, which twrpt eway thafa4 tnalweika, aioothe leicg upa which tba 0 eta war ttatuluig at tae llrna, awt he aaeiaiaed lejaraat ehlih tonftmd blm tohlabod liart dA0. A ealiea wbo t mim a 'Ukl B.A oa aMr ained, wat teat Ooerd tl tht aaru lima. MtinBiom DiiArriABABca tr A Oiat. A laiai girl named Auto-rut dalius, 14 yean af age, who ra-ldtd with bar parent! al lb orner af N.waik Avatue and Inib 8 xth airwet, weal taas be rear eid atait I o'clock oa Wtetaaoay ataulaai od ha b. u aiiioe ndo.iug, aud all afforta ie a-evar bid bar wherranoafca bare beea uetaooefal liar wbw bar that tba ba been atjda ted. Th fltrt wd Urn la thi eot'itry but on jeer, end oeaBl .ptek bat to y btt Eoguob. LiitOOB SiiLina. Wat, Ltobi wu arraataei at Thmajay aownlog, charged with telling Itqwar 4 Ih emir of Cirtgry and York atrrett, la Tlata tlouoftht CHy irdinanee. lit dfoffela'. Ninon tb FetT DaT.-Io tcoordtnao with bo rTcnratrendatlon of P aaldent Btoatatai, eTalrai 4Bvtcee will beheld la tht f.4 lowing ebarea la dtraey Cilyt O-ml BaAiat Cba-rk U II A. M. Bmmd l'.w.byirriaa Vuuioh, B uiu Ctk aa. al I r m. PI at Ref ainrd Dutch Church, Grand el , et TmT P.M. B.rrlcee will alto 1 held fa Ih Epbteopal Ckarota. a In aocotdan.-a wnk Biahop Ootaauaaa'a pwetaral liwor. Bom or TuiriRABCB. ndttlty DttHsipa. No. t, 8.K1 of Trmperane, tf Jorwry City, bT tlirl etl the tbl owing ifnier fur Ike eaulng rraartart W. p,rea atta.aoT.B; W.A.Wa.N ateaw KB. Tan L laatTj A, B 8 , NtTBtBTPa, aTBAtat r, NonaMiia Kaarr 0. Joan T. LtaaTa A. 0 , I'mur Jtaa. o. 8 , MinuaBa. Iiuuh, to. eua, Uaaai BrtBLa HARINB iNrvrxjaicfCat. Captala Couch, tt nteroatle ImuU arrlTed at renin,! rrpnrt ptatlng on th 3d, I ml tt liath t (Uinigat, atoprillecrr 4 botf, with all aall to ppennty went rn duitag tka night, Wta4 at at withalr4Ty rra. Tte a'eeinttv R L Mtbry, when earalag ag tlaa Lwir II y 4tterday morning, aaw aha tear I T Brotnaid if New York 1 bated atbor a Mas Witt Bonk and ahead mad et th eaptaat anal low bore ber aad land oa Buion Itlead thaw eiil ki ihwi er d 1 ff,red to eerry thexa baek aaat tw the vtfet i4T th Book. Tat cap ala rtf.e4 a ueve iDythlog mnrvto dowttabar Tba tag Beam went to tte eohooner, aad af ar puvolag taa neea aai Boa d t ok trrla tuwanddocaed net etpier MaM wwth KiTrr, Bhehaeberooun'orel alaabaotaka urt J r hole and I leak ing badly, 8h U topp wt to be fn m FhLada.pUa. MoaiLB J.n 1 Tte tblp Wuhbtgtoa. Wedtaa Iimiu g ro LlTarpro't dragged her eouhure, aud I aaloraietloe of Mil. Bey, Y4 Ul preoaWy be got o alibi ul daaege, rTTHHit, Deo 10 Tk thlp Ral'h. BrrrlowAW ejio ledin dietieat, bat ladip damaged aar ob'bww I be elran ar Priu 41a. for Rio Janeiro, oenrtd yea. erday, all ngtA. CLEARED For OoaM Porta. snaJeSUI' Monig.mry, Bttry, few SntiaiBk. B m CTomwa 14Vi BABX-Certe, O ak, K.r'o'k Pt A Soaatl CnoonEBSr krm, Bogeia. ttea Ortewxea, S It B lehoiu LpbObburg UanU. K cktauad, 0 14 baitt Ik Uaa ta Fullwlor, Pb.d phi, t W miKeei Saab, M atuowan, for JtekjaarUaa Fa Hot, go. 4 Ui uoTraor, lloipar, rtwitaottaa Hi npoon A Ilcnler For Foraiga rorta. BTBiMaUirS Jure, Miner, LlTerpoo', K Coeardl Ctyif M.iK'he.to, (B ) llalkioa LiTerp I trkat 11 II Ie, Ku inn, Woituu llena N York aad Uavra dtraruM Ip CO BIIIPH-Hlrn SUwa-S f fat, Unrpuol Jeraw TAT Cieril A Cot ChanMllor, ip ucer, UTerpoo, WU iim 4 Ouioa dArtfl Nitrener Dirot, fPmotlaa) Tatta'aat, Bar Dublin, Fimrh A Mlrre. 8 Ona times, Oeady. Cape P Kaa, E It Wa- A C Eingaia'a. Bowkea, -.10 ft Janeiro, Armor A 0j Palermo, lagttara, fear rruaie, W V bVinmldl BRll8-E-qiilra ux. Chbholm, nxtttx. Poet 4k ostein la, Wullamt, Trinidad. Richard F Baek eh o.TUW.tooa Maacay, L Outyia, 4m, DaO at UUa BCaOOttaJU-Jldla, Vd, Lt Quayr. Jtl Fry. ARRIVED. aTEAMBtnrS prtr, K noy, Prorideaee, at la olwaoOde.l iu.ein Light, Tinklrpa'gfa. Aeplawa'l TM OAyw, picleand paoMegrr to u 11 Aleu WtatiUi A ep. New BotLora, mde to malar Au nlaoian, lUriluB leraw) it ck ay, f eta Lle ialDtol4 end Oueanl.w. 111. with n doa aA uta ergrra t B L'una'4. Ha. $410 004 la rpeoterav aald. Doc 3t, ptaaed etaaoiahip A-aUa ran Ituloa (I L Terpiol kiiuu. Couch. Rlchttoud, mdt and patiiga li Lod am A Ueinakan IIIIT8-Rattler, Almv Uvrrpoil Not 11, aadatl Wu WblUick. Jr. Expetieneed Try heart waa. ber Uei. lldniWeiil longltuje 04, with wat. 1 1.1 galve fnni Weet, Id Lata, nti.pid4 haary two ah ia aierted ttm Augoeto, Cobb, ww Orlaani M dtyt Bottom lo W C tiual BRiOat C II BempBO, 8 altb. Tamp Bay Tla Ka Weal I day, 1 e:ar 10 order BMlene, France, o Hartford, Cion, torn Bat. ladi tall day, Tta Lcag Itland Botxnd, la beleataa ill mter R.4llig Were, Ce Una. G'bara IT daya, towaooa la , BWirdACo. Beea 1 day acrkh a' Bet. era, el h be.iy B N B gt brok4 malm botaa. awom all, etc. Da 31, od ana Ky Light, pawed eWxt Mlee, of Bath, bound lo Europe. Lefi, bark Tla tn'aAtn tor Niw York la 7 day, brgABOooh fioktur, dado O.eoiw, IB , of Si Johta, SF)D yand. W J Ana. N F W deyr, flah la ortUr, Uad hotvy M W (a.aa duriog tba paaoagt I0H00NEB8 fotrdlalea, Rom!?, of Harrtni ta, fit m St I Or IIII dat 1, Tla Owawar B ta) t water 1 da,r, eat to F Talbot. Ua te U 4.P 4 Uaileia, wlih beaTy N and M II galea, epdt ratka. tore bnlwaikt and laoetved other daaaeg. ttas 14 off lladarar, pae,e4 bark liirdall, ttora T Itat fur Phlimaphia Beat, Cbapmaa, Ooraock dtyt, tor ka Betwm 4k DeBoaaoet Tboa Botdea, Wrt'ingVia, treat rblattUphla Bar Fab Hirer, 04 Uamtwl rtlnr, MuwaQ, Ftuavlitpkla, ri. eoan I Ukl Bronloa IVwwre, of Plymouth, Mia, freat Aaal Cejeallfaja log-wood to Tkaakanw. ataa hsam tldajaaoith rf Httte, wttk N N B and BI IT waathar Pre to, 'att I 41 loaTB rmaiadbaABBBBBl of aackooarr, heal up. BppttwaAlr BkltokaA eeiea vawaai. loAkrlc SI 1 Maiy. BVwor, fcr Mew Tarkl eexidayiln Lwoey, tut do dot aoar 0tnOB lwa.TBilatelb.44Blk Lfb-t Uoo,(oB.vA looa) toar J fa Bataa, awl Oar Pooti. MoOoaaU. EUaba bnort feg law 04.etVk4r,1rgtelA .wood BroWAeM. WewU. lkJpWa a Bj Maida-iB11FklldUa,tial BXIaTW. Br Uedway, a-mady, ttoabay Aa. ef. 8eiain.tJra.4kUwrBOl UA.1 affOCEH. By btkj Mary A 7JJr"tvaw hVlliaj Mlad-wo, BargwaS of Uta, frora bWr U awaj e.tttoMUler4 Hhtwa. Daa. kw If IB, w J. M tawed a Fxtlugot.e fcrtc, txaadto bwwTiaw. rtihinJo biok. Tb If baa xjwln4 wan Morniif oa u.a 11 r8 ! jbH - 'ototaBBmLaBBBT ...MoooMHooo.MowoBaBBBaoaBoTtaw'