Newspaper of The Sun, January 4, 1861, Page 4

Newspaper of The Sun dated January 4, 1861 Page 4
Text content (automatically generated)

TUB A OR t;crt aw nwvtt -- Tie rcrt mo-fiic, he M o 'n fiir (.me,d tad-triltrn a Iocr a'.d particular accuit to IUtiliarfit'crytllrr' 'n I ha ftiriitl'la, no. re Ccrdtdln tMitaitalhe, ItAre Mil CLa'lic-i'e at eke frcm the tdtrpnutleK mort Int: alrniW that Vat! mcuuM a md art unrn fol I lht, lattt tbcy ,, tbay mit do - I'Air Ufira fjy cne but li tll r twin d Itulu, vin tat liRull'iRiVa t)meT.I'h a ilnA-liiW, ami who I'M net lili ill fin low Itto trail, cttna C.llv ltd Ictn all tliammlop. Not woa'd tuy ota hate aurtcUd il, o I ad K B I" r, 'aa of a I, coma lr.wn ' a '" r tar Ir. t'ever, in T- irn t i tii'I at -,1a1.-Ji k tie bright if r'til int iladn witn tha Riir t'ftiri all. i', d dalli''.' i li lit breikf , w I Ha I'l" 'a' r. tit weal bioM.n' tie rl b f (i rev IV uri r, kef lit.ht an 1 lb- enrnte f'owly ar,..-b'iifT, uj ',d cwn lba llUs'cr, li ei' lip. I'll tM war m,.f. Atdtbcta t birllla IWill edvi'tir'i for tr, Inatl aty t urtnlnli' u him' m liar rctntn by ''a titma nf "Oltli in flilf.y "'Irf-m 'ha "nr.e 'i tie B'm-n' "lli- rd IccMied,," a" Oatn and (.Vtlei . Iv clnlettl' d'y roiiUc'fil lo eeeb tlier, if ai M. IVthcfr rrc,id 'Tie Alpali aid tla Arylii. ' Ilia I1! wet U I'' rprl'R ihtir latd William intTra'el fif 1 tr u..'uiao ae tla f.oblIaUi, anil Ur. l!ul tatUp bet ra In r to ri-i(rn It, and I. bur coktln yluuTi.,1, tti to tti rji it. 1 liailla ohjeCrd to il.olrtipCi: Ic l.i'l ( f w i p'lll iLelbivnitiiiei cenfu..pa M", lh-tppei u, tea iuir a of rraa Inc. He 'k if time- t.u MaLa wild. uifal wi .i thai let, u.al mi all, tit if ell attl tha .rtun.in fm-rd lur ml;, "1! wlih ia"1 'in n a ' ri iban e 'afurnl tie lore fr.nn nr nn.ihunla to unakfa t ant I dan to in v wj. ' t- a, 'i..l 41 . I'fan ir;i-r iio lt.il ''car I Uai ' nl i - "A mi' ' l..." ceatiw a ' i riu, ua tu Miii, aim rtwltia u nr baJ X lii'i ' ! balMk. V.I.I i otu,;n .u ma in) ImII d' K "loll wou't mta r, ' tut Co 'a, tbaii d t .' nt,''i i 1 1 i.u bW. i. ,'taid l.ncJ'la, "I d ..v. Uat. a i .m if i Uiik t a rafijui a u oO li.c u." K.'l -iti t" w i.lei.a them t ?ct lvi " T . u'l II n luff fl it.' i ij.'ri andraw to tilt.. s' Tolicrt T ' i rt IlMvi I I il d Ut i, ;!;," int Lit Ji, b.u .ll;,atUI t thuTi'Uuhlv. 'No i ,i i ni'idii?" la'aid ta, r Ir Urwuouii' .niiii i iilmi ' lJtlrr , s trill ii I iii.lr II , Iccau a n'l t 't1 jiorl Wn i n," .tl Lti cilia. Iliafiifi il dii-nli. i i brow, rl , out 1'iri.at, n tb. riljJInrf-l.iin if hit lt i iilvfiii.dft l vbalnulliiii 'il-wciildauoni jlMi Sba woulf laiflltau tbav .il'lititia juviflMi til .ptii-in if M Wti rrcnr i l.ttls daiif Mtf, at il car lrl m.iii Tn, tlH;li Ilia cr. t I e ill I lo'luha I li bl at tr; "If m Hi lint know l, hj did uu c.ll ma Mci 'iiili.. ' mihijA i i?' L.i uri Hcr.d "1 nvr mnaiit it a y u I" li" n i r JS" , nrly a l lila tiiii.U 'la hi i f r, i hk i itia ro I ,n nt .i ir fiJ'ijl alii 0 i.rf n, I'l ll"i hi irrU) t j nui n ln i,i . -i "i ou'c "'la J l.nci!, m 1 i "Wallti . li,. i Mr I . i.r.'ia, nil I h8 a to rojtuU kiIHiitu i i , i,u i. u u it Lim limit ".t Ijut a'.mlt" Inn' "N.'s 1 kjni piiiilni;a't v im,:Uii, a" I if Mr. tliitf'll"a'l J""r "'''t ftiod lie a laiottiiii I v a, tiiwt il, 1 ctn'u" Mj tu! .til" Iruiil Imil ho inuc'i In lav aniit iMit' 1 lmd int uIT 1 WiWl'luu! !" mn I" li "if. lVaua1 iriira t, 1 atould ret u I d jivi K "P )on," d tha Inked full of I : "1 hat wi u I ! 'f Im inj; at tha wroni; ii.il, Uillaj jnuaraao1 invohar)ia." 'ou ara.nj ilr,.Mnin, 'liiiJlwtn'ilr. "Tou araiul ny puiiioDar, ha anwtrl, "MiJi; ihriitd, " wbvu )y't kuv 1 aatt jou to 111 111" " , , "Whj, juay yoa lino lnvli Iho onH,- nunt." "Hiwit I nil' hrn sbafiot J ma v ac dncaiica u ult 1 1 d nio. ' l'i. It olimrl that liko nil who r.r'i' l.ilow III tiwibuiy tb'oji b I.ikIIU Mr IVih1.iju.. altiibu'ad n'lj li aml'boa wlilth I a n U1'' 'I" ' ill bar to the im . ln-imii tr lutni' i.f an ntd Mi l Hi to rv mpi 'iii-t. ".ill I lid s U II Lurt ntfe loi-r jil r, wnn iuin' m r ' I. i I tluuk,bt I I '." I" rJ "' " ." Cbr na ' "1 n ir mu' t id I i i.lil n, i lily w j- i raJ l.ir Hi f n fiuii.ftalki. i ill' and imiiv lUu'i.i h roi bi.iriaU m, i r a'xnnit. btn.l J i ma " 01 kl li rt -tuH io a.. ' ibv i Ut lllllt lit! llOO Jim ba Rla' uouicli fir an; i 'n ii , lir lit tn iap lii u...V,, 'il,( i!'i Mi, . o ir old, and alio i, . l'u ii I i K. llou'. Ij I AUt waailj, c na i ' loravard Raintaiu u it ui c i ar.nmi'n i 1.1 tlw ,rijrU ul In M.1, KUllOHiJ UHlf U I ill tu.ii.ir l hr i cnurlil. t Ua 1 1 il u ia o"t i tbaiudaat. k llo'l o ,i ir in 'tin i i Cll.lluir if t i.-ua; lut lb on a 'ia 1 t hi liiiicb i b bin iiiifu l" di I i n Hhi , i t fi.ii 1.1IU liimo i in i , . il i ii l!, "i i ml res w M.brr ' i il o ulil bri n, i u )i . - a Wurull t. u iimilu iiaciaOPttiuaul jr Hi, bima lut i i4 t ' "Wo." "All' Jin ' J . r "i''i ' H ' I' I m f ."I , tll u'C lnvr in I . ii.ll imiii,' I'ul.. J . ill 1 ani afnlit i' miiii l.ua In n - - ' 'hti" "fc.a n Brail i n ib rlvir ve ltr la i I -li -lth a '-raiii r. llovco u tw 'Ua m'juiI 'i lur, riiioU.j a'oii' a ijjiti iJ nu huiir, ant turn lowtd up i in. line ural J. 1 am Vmlil It too lba lire tUn a. baa liouii ixiali lib bi u. "liul Int. rin.J'Ui, a' " 'uru nil a. Iiaaiuu! hi i l-iutna ! in tmitiii n.-li t r a u , hi il 1 1 ii 1 1 1 1 li i mit i u Kin , li i ui. ii' ! u ire M.ifcd a I wart avui atli In 11 k"il -'ii i V li.lt i "I'll t' lit n I 'Ui' J'Ut l l .Iitrvjl; I I'm. k J 'ill wk Ire mm la '" it id 1 1 itM,i i'U tin ' i'i. 1' hafiilf." ' An I i r , I'll, ii-i il 'I WU4 bur at. 1,14, ''u,, jf I 1 ou ji i Jii . WiUi)b lull liubil.li, Il )i u 11., 11 mii tr ndiua aia lia.al to intat I'V u 1 ur 1 v lal d ? ' 'riii0i,u dj aim tint hi " 'Ni : nnlv ti a' ni.h m4t' a r 1 1 c unm 1 1 ly ll4oiud 111 'r'U t jiiiiuai initmoi. ' 1 dnii'i ' lfr lo liliu u it, bat if ' v nuld i tly v Ht' b mn, mj iba di'taii nl cii'a'to,"' J . hb 1 ii'tnii 1' iiCu inan vbii lM a.ra faT u,ni'u '. 1 I iLtiu It iu Udidiai ,toi it ncoU.tr Iwaul' l'l kImi u; llw i !.., 1 'iJ In j 1.1 1 ullt.o "Wall alu-rlin fir thafam.la I '.iinpitna., aud dewiid Uk ii ii b'iu ll. nurn a' tin1 e il uf all tk. M v.iil Lata a tukad br in 'I'luu tt I at Old rba ii) ' "Ulnnn i)'i ii'a could btlp. Sliaa'ord Willi tbiM) ret M' ui't doafJ 1 i.lll, lia tt tt .t a, Aba a. mw uiw ,ut.iiulirt '(vi, air,' or ' n air it an 'nn, .ic a ah I uk Jd btr if bar 111 U ir know. 1 am nli.il 11 inu-t I anma'liliid varv unaatia'aitii , cilia, bu' h niLt ray mora to yau If )cu m u ". ifol'ijr iimi "Oh' Mr. I' i la tra t, bj n d vii iiotcauia ooutrr' 1 tU imaaaii lour iio, Lut joania nt coioaduHi . ' "1'llv.aikon at cuca, tla ci-n mil pi k ma up. Ill li. a I'-Jy U' 1 1 or i.a a 1,1 aonn link" br uimIv jinr udnl t tt any ( lvl fuinilMd aim I mnliii?' "'lb rotluD ia that it lime tf M.u'ni'ih'i'ii.in Vtry dari;iriikii, I am u'n !, mil 1 av, I b a dl you ar Uuiui.il alLii .u rjul'hl, I aupiHiw-ai 1ml li r hU'l 'n Koini.'' "If ISo, ttriiily roi." "Ibtli vitit a 1 ( lilo nd lln tati'o ia 1 01 litUa parlor, i a'le bat b an wi'iii man lhln outf'ouii 1 l va"; oJj built til. 11 that pacvilur ulna urmu oirn.cj ihit louia ol tba kooka Li yoir Wbttt lib'uiy vara Uua J in." "Not nilna, drtiiily,' lull Ucilln " 1 Hoeor Cliajloro'a would laa run cury it at n Ihoonht I bd t iKial u bh'l ay , a wry tall itudy for JKdi Hit ai 'o thi iIivj Krui, of rourta H wa Lhiui-J uudr til nuia itar ai aura,M "Oily, C'iUT, no or reran bo'ot!faih or not" acraamtd lu In, from ltliid br U.ria lagfradcaniira "Notl" wai Lucilla'a Ucr anwer 1 "pik - vp, biTadono altU It, liiAbe. Ikk ma uji at Away kba flaw baidlono, tua patiaut aodU crnoarted lloratla following to bar rum to x tract bnrricd aitilanaJora, and wina thin no Diwe'i a to loa aaodrln to ba picked at tha Uat roomant, wblla'ihe baatlly pat on bat and wbU, and 'yioff down analo, wban bar brittar, with outcpraad arnu naarlr CaoRht bar in bar 1 ruing. IlaUo I wbat'a op !" t Dam aloe au. Owaa I I'n golrg; to walk on wit Mr. -yaaUraU aad ba plckad ap. I H apaak U JUam Jaarnli." "Mnnunaa. Thi cirrltga will baout In flta trlno'a." " I rnt)l to. Owtn TWa'i foma luiry o'a derr.on In liurm" nnt on tlic wa'erwliii lar lit nRl t, and Mr. l'itn!ctKt cm I cat a wcrl O'lt fit ar " I tl it a"" jaicm mmi a'ouM tro rmpinu a cLt tniryli.ti Minli. 1 aflir. r ' Hn, Gam, ibi y ill n il bar anay. fbny Ttl'Uki away lur thar.cn r.' "In the tin mount n y 11 ft'jouM baa r.n'linn lnt'ii with I ," la Kclailm J. "It U In. li I'll fa i uu, null I font bata juu raiM'i in 11. f-nch aa'fon"arilniJilcnavurrp'innc.f fritcir rl ai tlnrl'r iok awav br liraith, and thn 111 ton r liai la .riild koow tha cu f r thia dr Itulinn, l luid, 0 an ' ) 1 i iio'i I fciicv t ho it war1 ' "lliw plouiii I 1 ' li numbly an ardi "acra -1lalTiiU flati'ir, f utiraa ihrtn i, but I' li no bn.iiinof )uurj to l Itnklnn id lo maka I', wi r a " "I h nldfct Makn'l wnffn " "tVimn al. mika tllnnrrrii Aa j u i.ii tiro now I a Uia (,lii; nan com nK Mi '. ",'1,1 lull I In I a. I. J.' "I'.i I til m, tb full.. u! ttrkUre' II.') and t 1 1 r-.11. . i '1 ' ' I i" iiilml.M ir.lfl, i" up UUr, ani p In 1 1 1 'nli ' "ci 1.11 an') M.n.(iiua 1 Who t tjin.l to Uka l'i' M I" In I Hiii, 4 r'prm'lm In tha riu it bar f 1 1 a I Cna, i am' ihrotij'h 1 ridnir dull a Hour wcmld li ly wait I 1 Mr I t iic 11 ci 11 i-V c nld .larp a' IVr 1 o l.i , .ni 11 afm 10 1 n '11 Jn'n Ilir ii In ha m-I ui I'mir b 10 11 tla ! liv n Hilt iihurr ' Hi t al ai .iii 1 'hit I'tl'al' bn anul I la' at tb ir im lit li Vrt woiill bain l.'i tlri'i tnir, tt wiiil.l ba a I mar wl b lur' I'ridi irnc ; flii'. rn .1 ki'k. V w man di tin. - r lixid in !', 'a wen di w'iiIi.Im '. i.d ! b n 'i f 'it fir 1 it, ji u'l Uaf lil-ok ba' liv ilia i.ii b.nl' " 10 la e, Mr IWi'i'al. I rinnnt go,' aha iiit iunh nav, m n aal'n ' h at tna I a ' ct,. '1 to ana with 111 aid d n . ibo w i, tit ui ,.'.d -a vt 1 a.'tM t I I .a mi I ifHi ma ' . li cm liv ton la a ' f.r im yni'' iild " I'r t !, tiN.ii. I r 1 .1 1 baiii ii L.i , f-iU l'k "(i . p . "ah 1 f. 1 ? ' ' i I , li c 1 a ii I. . 1 tHi , sr ' I 1 1 ' bi p I. Hi,' lb 1 1 ta haul Wli'l liar lla" b. ' I , Ita1 tM;v ,i.,t , I 1, . n-u ha fl , !,..!' ttl II I III ft t I' IK ll I till i nu In liall.lul' itlalirc 11 r. mil th" n 1 r ii ity nf cli talon wtl (wwln 1 i .1, us' f 1 in a.-. 1 f i em . 1 r 1. . 11 Mia a i.n .ft ill ',nt Iwiiiillm i" "ai v 1 f 1 a 1 I p. iltii ab ti a win' I '. ,1 o ail It Mi 01, .ri 1 Va itiul tha I'blai'i l, Ki ha n d ( I , 11 1 .itci Iran p,r d to 1. 11 . t i ii'i I .in ii ,l I'llart bahil 1 1 tia'n i.'ifli" Cli.riui ri 1 lain Niaia i'Ui.Ih atlll re nl m I Int ii a ,iniii 1 I 1 li' 1 lo ail iu toi 111 'il 111 CH'a ihi.u il il Iu i ' atrtl '..r lir'in .1. .Iimilu wtii'dtuj.jly linn with Uu ui'mlif pi" anil I in II n'a i"l iy atnt 1 ' at v ' f mil d m 1 t.n llinl li.ar u'n m lila lhi l.i a immiful 1 1 dciia anwii 1 Iv fja i!i I lba liain w 11 bun ly 1.11 Ii 1 1 ttn, '1 ha put wra 1 lyl ' an,i ariV, aft 'oliattiak I' n e lit a ilbi'i t . arniM fri m t'ja.1 Urt o bar tUlaa fjuud plwb. In tla ' 1 Hiii u'l- tr 11.lt I) ruila iv, Lncv, alwiivii iifiiorl ly nortHi";' m iiaa 9Vf II ur Ulnar lowatita llniuira, and inlkidiai atlv of "cniiii(5 fnrna,' fur i:britifiin, w it inr-aapiM In lliitnr lury friend 1. aaldll nvarv II it II. ariiirt of ntrac'ioii to alUci lh piuiul iiii.rn. inn fIi I ai lad. "dMtcrt II nT '" 'ia t lit.HTrI, at Ih'V iriivul nn !utir the liik'.i livt 'win taka i. thiiHliif liar bmUv l.nul mar Into llniioi'i plao. "Nil 111 a Iik kin, i;iva tna a kia ad v mu nun t tair inl rr, llouiih vtiur kiilnu tia. 1.1 11 in a atra'chinif humiir 'Main ' 10 In tol '" a ild Hi nor, fnndlv 1 "!, ib ' 'miniV', Cnarcitld, tbttfrjic in-iy 1 1 1 ton ill ir a I Ilea " Mi In 1 lomy more, bit t',a final a'op vrai 111 1 1 in il tb ir Hauia Hurt rd. Ilnntr lboii;;nt Ual Luiy lo- aid wbnaaul tritr ,1' t, wltli an ui i.iay rva M laurwh iie wi j'd bivofifiri rci'icli t lit a Inan i,M c hocna ..I'd firr i r iv ia tl a 1 .iimiIii 1! fa' i i iinrui'iilad I.u cllla'a nrv.i via Ti .t n' lltir Uninl l t,"v, aid an 1 1 di Im 1 i 1, a 1 1 I - if 11 "it'i ird wai 1 11 i,:ivir!r. aincnn nc, tlada.ira f.if a li-' r I In niiln.' wh i'rnln,' vry 111 mni, liul bn v inU kirp en bun I m." out th 1 n b ixm, us If tlav mi'liiid tnnnl.iv . .. h lib tut nail Miii'l on hli rUli.iliiHeenlaeM, "va urn F'kau to Ko1 111 ail 1l.liti.ua Ni "i' bi f-airara ara r. HUd. Maka my pmco 11 li I im. I'l n Im iVar." ln lba nrv jila'f arm, In that immnnt of Un til, I'lnlw 1 in cliiitini ly a ui raaomibly ln ).an, ' i'l )iU trll ii.b Imw Muchjou liia-l by thai ? ' "till) Uin. a Crn:-1 1 , ' cut IUui, innk'H.r ui Im iu in tih ' tlwu'avo ii n ii! Nrit tltna wa mi t I'r-iibe, ilijuiliffal dl t in a vibrevi, I i ill . Ilirrv 1 1 c 1 .'Ian wet a imklrir h'r dip !, mill' i wa naT.ftl"i 'a ili-a nail 111. a.nn'P la. I" lur iat, apd lb" 1 bnld ru hi. haul Im I .v r t i (IhiicTra 'ii a I bi, in! n " all l I, ' nainu foraull lUall lilwt 11 1' M tha Hi I a I u 1 tinm ' luiM-'ia 11. aid, but viihuat a word rf 11, nrv il lu iitiriiiia liar minariiiu u n i'i . nt, 1 1 ha d.u I U aay, 1 .1 j 'Kt"i V I'm '11 I roa ' un at, ' ka ki . nV.l . it a -Nr .a a1 a a. aba no lit " f t In u f l'i lij a ,.,or lir fuil. 11 il t'10 lit) T"V 0---u4 rtt l--rirtr 111 hlii Natttt Hi O t ll Utli it Hip rr.tt nu' urn di li tif-i I '-nh' iuina 1 1 4'i It mix i j , wii i tt p U l lii 1 t i i C'lkC-1 l u lllia H I It-kalC'l lU I , ill it t l r t Ha -t li II I Oaf, V , III W till 1, OI Itlll lCt" IU 'll liWII .h i j . 1 i 1 I1 n... -v t'H brn. fi ,. , i It li tn Imu iiu " tha a.t r, j rM h-i i i1 a It t tnticMvaiMs r)tnititff nu f.t N jrn ili'l iml lh-thn if 1 t i t tl-e, i A rn' li itxt, iKe tlui ertl.mr. pt.Ju kbii. 'in N.icw'tul i Uiu tQMUtUa.if Mr. .1 M i il "- a-i , i lw.ir.t r, hii I 4 f r m 1 1 or iU. r I hit kV u n In Pitut m.ii:ii,l i. Umu'l M f aasjltl il cnlir tl- . ( tn tlir Mi ' r ('tu It t.me'i ail n, ili I I Jl ' 'Hl tt l' UM kt I lo., CO ll"". -tit iv bilt i v ) idac c- r nt' ' iJk,h in bu turiud f J ' ll ablt l'i ii . jf-ii If ur ' ut-- l..if ti.v t r vi nn tbtt atom. r rt in tacit klUt I i i , i t . t I ul im r tl :ntt da lW 1 ' i at ! Rt iijm tl Hi'Mii MtHat. 'I n I tlKl ii ttti'i'i' i' wt-tr C4" l i"t imuv.vit i i i ' !i v-1 1 itui i up .. Jti fwdv.i!- v. i , t' . . i t ?i l r l vtttfl- ,i m 1. "o v..Hur hilflat ""ftC ' I Iff I n n-ifn'rt ft -'r'tttf-r r H f -fl"tii h-M I iv I'l ii 'it- ii i -. i .n .c lcili, io if l t la i ni in trx f iatb ii In it nta-iint i r bit- , a i t i tr tp ubfi c f rft'l" tr blayl 111 "r' i i'n m,,wiltiI,iiiiM' tt ..in 1 1' a i r jk di tilila! ti tl Uo if attl 't I. ' 1 tl f t f l C ifT Hi I all M tl'-.t t it I i. I ! I n'n, I. r I f, til all I li lad. fi nr II ' il I I t r it in il mil i.' ' m ji ,1 ,i oil alljh vif"ili' I in 'i uharl v at tiiitipiil (.jnti i lba cntrn, nh n i it 1 ii li' 'n mare thi i two f H tl'. a' 1 a I aa' 1 l a (irdlnarv ( fl uionvvilki . praparo 1, an I ri li i ua a n tin in i hi olltlnaii, in 'nn li.)! la apiil iiuul it vvubt a ll, ila inula that m h il ta nu hour. 1 b.iu vnCn I, ntiil i i ai a luinii'a trd Ilia cnnauinptiiui if i ul a' tha rtacf 1."'4 cat I In ur, mil inrm-ira if tlx Ilia on uia b nlar, tla Iiauiil a bud nf ilia lea 1 1, wi d lba pa'll o .brain, t ' .:ih t ki. ' ' aith nnu ton of end A tbn i hml "i ui'a -i n li t'a it-l.tanra ftv il than iti r, 1 mi lit in Im tn Jlr. aarii'anpn Ion, fip.ll d at a t.0 I'y 'abw tn axi. ln t biarii a rm Inn lo hi nlonlilin, it woaUlln I a initicr oi I iin Invo'iUa Ion hnw ihea wlietiln . act up, n thi wa'or ao a to irova al 'Uj? a vil ofiu.bliik. 'Ibada'a. iif tha Invar'nn miy ' be raid to icndlllUultyin lniklnK aiplca start tml in nilila'lv 'oplnir, but Itieao mm ba memmaly tua ikt loiaciavtr, iraivicu i'n Itioiar lr A". in allant vailoui i.rounji lir lh tujatl rity n! bli dljo whail i in oi- uf p . it fri in tiai.lt wt'tr, i'l liability ti) hi nrich tma albc'rd lywb I aid tide, la tnliableuaii for iwiiaand bhall. v rlinrt nod I a chaisnmi. It ui U ua lly upplird to all paddld wboalt, I L.I l.n ti) lba Murn i tut lu lba cimicf a icraw, a. ma al'tiatinu ul the tuaiblaaiy would ba na caaay. rtt:aVIJ rfkACIIIHlCr, tWklll alaoaiHrJS & im apart ami f.i-t mi Whivw di Vi Ua a I" 'H-O f MuTi U RLam amoi.au, jwaovoialaa, InaLiaatwo l.vaa. P'rt laaanni A.A . IM ti ,va :Him runiKirri N V HhriMf) MIRHIVH aTaf-IVKima a I aaan-ll Ind Oraalwtt, aot vwiid. a vjArVINU atAUtllMar.lMUAK1t, tYkaat wa Wkiou'i Uiurar Bakar. uaw aod Moaal baivt, a Indian! prlraa. Unld aa fait panuaut, nauUd, arl tnttvrra to b j. bfcu-hliwvj hnuaht, raohtmad. aval rt tavlradAr fj. a. DUaVUH. M8 Brnaaa... rooS I. wttvaetM $50 HW 82WLNU HAUUIlfS. TOOL!' rfNT aaorrnta $50 .at tare nurroii hoi.ks. triKHKOa, a Nil anBROlcan PaBPtOTt,T. Wlarairi.araBLbl.akrv1 aad aU aibaf rd aaavu taaatiaaa. bate aaw aaa ta ItdhaiaV lot hIi awr atattp. lag MaaIM nimtcrovMc A1 TAHh fiAltA'AWt 1 at IVntriM tla4j 1 "f A. aWa-nio. rt if (tufia t'tn At j -tr ' ' th f to , 1- .V- ft'w-H i - r rfp. itij tM aVmlhM l li ntb "it tlrt i- rt l to kf d tn aialrf4 a?r MlUU'i f-$ 4 (O'llf tal'i" hf .. on 1 1n r rt l ot M n - iuiir r M U nif i WDiyi M U IK 1' "I'tlTT f V! rwr 1 !a MpT -nw nn p-n I (Im w tw 14IM' vjjk) in w"n"i.. Bini"i p liitinittfi oor'aJii,Tv rirF-flo i hi-iiw 4 i" I fi t ry Hifiawriv Jiwotus It Alt HMf - U4lt lift!. Urninw V rnniiTf Arrr n , fcrtv I mi i-ai- l ift Srrptit, .T'- 't'tnsrwrr pnftm DT'rru Am iiHiuTf'fw rl.Jllll Iipia8i ii ni-- ffl't ir.ft nf ". t' " t - y rt f'Unj IM fa-tH iii i f i tf "ii 1 e tUl lti MTI tr'W I M rl thuf la fa, ftno' 1. r V "- 'i, ti h t rimi &r n It 5t i C, 11 f tffii? ii'mh nt ifu fti-iuf tttBlli tivMriftn ut (-.i U tin 6 V iltitf ou, I f ttntltlrf ih ! fjifi thrf ffto thi t rri'l lml tyr' ' ,Jr fn,-tw ''irfpt bkt U tJu ll ttiwrlrllt-!"! .frn W s f Mv ., i i taunt ifh u-v ual r lwiif'i Jl' p b Mi nMtrriftt f Uf( A.( A. f ln4 j n t ! ! I hen- f t ft ui li (tip rtt'i. t t . t, .I lVl I ttffSft'M m iV'Inr,, tf vrr, c' t w jib It u ii ett-fl d4 Ii . ( ii 'U itt crt M ,- r tpfrtil V lf,,' wi 1 M $ fi )! !-i ot 11 tic m ni(anif)ti I I It l"M' ni) ? n htt t ll l (hi, f f arl , l,f lrt-4 ft ! t h i" I. wt , ii P V- ll I lt)r (" p lu if li 1Uird,Ti-A t f i.r n t Ui h .' ia' rn ii ' it i ir )( vrn- r r tl tr A rVltfAf Uf al 11 -1 Of wtb Iin it UU . hi Jul Mr fcnbin M-1V n lir ,tt iit fit r' rinnjt r Vrr f P aci-tUla fir trr OoiUr. M truh hv f fr ' upxt Utftfirtt. f ii t; i mta l) cuWu ' ' ' if r., f j hi h ' fv "- -uf ' U'm foe. r- to p' ila 4 lit fOti fMl 11. f f'h T rl i . I. a 1 ( a f. k. IllMM rl ft- W i "! Ip ! Irw-f i1 aril dp K'' m -T rrTir,ir ,h If n. M'd - (IM e h that iia.f"i - 8 tr.rlU , Vl i ( 'oanfji r rt ra i tl I1 tin hi far no n li ot 'M 'jov uNtil nti ip 1 1 41 " U. I haw. td" ft .l a it fc.,f1 n "h ch rr ( -t7(fi la h 1 -Ml anr rri c lJ 4la $ ' ! I'lir I fll-ii to fU Pf.fi,r4r. tft J 4j A fR it IVMl " i- aHv f' txr It til Riitvn r a-rk ..- ' f t h l irnri,a a-"-4 9 I Vl UHA, AcriHtti .N AT it i.(".3aA V fi f'r urnu u rr fyi i r i - f ',eOA P. rl I Dh. row. IB -M .HHn'rttflV'--, H I JIM of IU. IhMrV l.unn- (Mftr4i - W C- , aVr-rlj. OUt tt .!-, tvti WW y Vi 'u " ' Nn,a. 1 W Aai1 ' ' t.V r.v. i rn m -i fiiJ.'Mft. 1 lki"A v.lt il &iJliTA -' i of (Hood. f1f. ii rWt rtl giataati - J im. i at a. rltU A r"ft " t i i ni n t Miftn aifrt )i1 aM '-. ft , r(f l tr ' Tat lfL ' M i-f i ,i 1M.NS 0'lKIJ4Ari'U IXMUI hX- ' ItfliiNAlOH- r ( Sfl irfai'apar tfttl n h t.i- mi r f 1 1 kf or Ciiti.riii.in. i 11 1 Mr', a i iV . ( imil KI.IS MV lKcT, N If 'w,r lti- r I-nan-Mri. ... u-l-X - VIN-T Hfit t alhur lti (1 u1!' ltr ii tTifM M, ! i ,, h tt ii In twjii i vm1 fia t l.y afts wli' ml t4t" ll V a'U- I.IU V t V kl laTH t trt t f f I l'i it r i f C7f iiin ' m i or!' hut t lfi tin .i ryMitii u ti '! t "(ft fifct At ni W ,.. -Hlilli fioa t ffVHI riii T" t -1 (' imi ihf uld ton I vnt ti l trl or r '! ( ? ittt,h a.rr , mnt "f,-oJtt 1 aMh arU t r .t-r Afc i ad KU " ft , 4 V ijr. A . 'ft - I . iit, atwfft a fi rm U t A11f ! 1 . vn -I(it t M V . lrrV.V,,ii I' lMrt W n at n-ft- -rfnaf 4rh aid th rt4 4 l ! I.-I "l N V ' Vr.rr-ti nt l?nrat tftfot htm Rri-Tt. t) y'l riri r(ri n f,lK .If P. I'll rA i mi i pimm tt vu. rtc: -wto4t u (vri-tii ci f It i tvlu r-T (irru. 4t llt1Uti r bbt, t-'tsim ''! rM'n Uffl (i.-Vftf . if lis tnOis tjrf .iwiii l i.iU-tM nf t)l t 4 J I! Vt - m n. . th rtitr of Mi v !1 ..-. 4 udtjv rraVia att ct m 1ia4rt ruiut nt lit tha iHin.r -fwnili at Ma 1' , b Kn'irtt.af T'- ri-f ) Vttfht itfwM ttf fllrH ftliltl' tfT'Ttld. rt'llltltif fru liM,a l.f.'ca for traatipmii. I lo 4.4 tr a "VaTiJari.tjrir.ifut h 6v U v hi tvtt all m t i ip fe o a(irtlpf ra.rfhn n jvir ut) ma b floaH rt frm t I'ftfa' In t mnntlni till P '- li. tlkfti-xx i. a 'lVM)'-ln- t7 tVirlh -t.a-vttid iOOf trrm rSai Ho"! It"t. ! Hcaat-T fkltl Mr t a-pv v ' V.H jt 4 0O(K-vjVtJ U--s lift -! kJi tr, IN. Y. W1 ta-i14 JAK1 TlMttU-iJHAiiUK.S llEHUO i f 1 (i-ra raw j tr.fvu ar phvJrtau f J-ll hb flf ft. Hft Urfid ft ." -. a ika Ur.nn -Til bajwaxant, Cffoaj btur tr-W IK tt 4 o Itck. ftt dft-t'r 1106 OKLKbUAif-i AAtfL ' Ki tbtt cnri (if fi ll ia, aa.rtmnlra. bulla lf t. at. Srtt-a, id ai a kind nf aid ou nui.(U lb n bra' M a bt trMHO faf ft In Uol'aitd Ira n jiuUar of 1l, 4d In tfc ahtrp 'telfwai nfTxr f.1 U, aiir A rtna trial vti mrivlnui U w-vt arwvi for a m Na Ymk, Dt I'l V. WO Itrwatr ftf-kU i, i in ri'vi vuiiafwetarh wxtwvSu .WHaWflfl. 414 Itf' tfl T A1MM iMORKi-WS MMHO OIL WILL 'A ruir nil klmta t hh-iitnt -jtii. It in atl a b 41 ni pull a In ft lw nil'iiaJt, anrl Htvt 1 timtit In two U uia Vf e nt i-ur U.ttij. 1!4 Luilov ptrmt, alv ftcmn ixlnw lion tafv, Im'Ae'lK lL' lCdi iJL-tl .R 4,'Uifi. tfc ikjui 141 l io rW rr IM -iua 4-fk,ta if. fid--a. . I'f. 1MlT 0 4 t V V-a ," rtwu N. It) a, a rV d If, Ulnar. V -ret O'..'.. ra. 1 rr,4 f . 1 I 1rlriIV ! llttlltlK IfOKl'lNft- ' I- MfN f VN 11 ' aC- a- r iu aa-rt ittlifft nil) r1 "t rrwil el -"ds i tua Ui In l' lit- . t i IU in , ' i a t. I-, a :i t , t. i-wWaa iOHN A IV MIS- ' f t ii s I at rur 1 tt 1 1 1 0 r 1 1 at i) Jn t,.,t io u' I t i ua; at S H il at, I 4 It la. bi- I. t 8" 1 HUD N(i-1 tt ai Vl.l MJ aM.aaN CMS la ' r in i il at J r hoai il mt arn i on f ii i w r tail, n o al't r in t rf. I k ' Mi aaialluit tfcl UI WtaUlli.t l-I .4 'li m . i T Mil ii ii hat - .1 'to il a ui I -Or i ) (It t tll I V' a, tr rt aw-4 41 1 f ,- tfaiiw n it UiatO..) ioisrkfi( iltn tt 19 t r 1' b rd in Ma )Aii aiatt bfd a il t uf rtbl tab a itflaiV tla4lbK4i tt Ni a v4ttt tntaC in riti1r.t ii latltaaa , ..ArrV-l p. t t,ni n,.t "", 4 laa-14 MK ft. hl-t. ll4da'4V M tl tufT! rt rtt,tp) pt UT lit" t laVli tCC Jl aa, faJ Watt U l t 41 ''ap -, i law" I' v la - r. i I, a a. uii i A.lCa.C a . wli a,... ai'b a "J I .. HI Ju a. , "a f' .1' In Wi enf . I l.V ,a. ti . a I alr- .la. I, , , V i.Utl MNit A lie Nil. I ' a l ci ! r il.H V In iil.an I .tin ) iiili,. i it .i k I I., ni na iha )u it t ii a I. 1,0. il A, I i a' la -.N v.. a. h ll iatd ' ' Hi a I i- l.i I il In nt i" i a, a.d a- 1 l. t li II at tl xt'i I i ,i L. liaH.hla t III ivl) rafa. ti . ii f li mi ran l v aia lina. ..I a lull, dal.al alU, jm U., r ." ' .' u I a't law tp find wiauu I'll, la r , ii ii i,;, t ai ' i? u- J n, ...1.1 .VI. , pliw.tfa I -. V j. ia ltu ik,n uj H jcrirl a N, aci .bA.tnil xtti .. d i i r lai ii ov a u r a. i 1 ma . ji f n- i J , .4 Uia ... a -a T n. ' L,.;l.l.1i, -f a ri .-vtr rtlluit WUHJl I lli. aid riraa. tl' tla an 1 dmtlle taaaflMd rojo a. tkci iri.ti tui Ui a.' on lanL fliu.1- 10,01. II at, h tti. uiiiLf or -va I t. rat rVrit. I.l.lii.. at U rr ltu f )il f) t HMI td a.. tl .vUt IU TJ Al u'le, tA'tul'tAldi- a.) aia m do, li tadt 'it 'n ir ut. i . i jlnat. i I ubtr tni'iiaaai ana ai.v,Bn lo tl . .kin .ax i tp ..'fiii-. ii vr i i-ti iv it laataa trd at f trr1al. 4.i:.m:i:ii. iiuim:si. n'Kinit. luint uTtivnain & l t llrl-aTrlb'ti UlJl ir-MC." '. iiinn s-iiivr. imlisii i T" ir .ivanurr wnir ir la ni -( ai it I tot uv la hotvl t Lad alaa)t rrailv lie liv r ) , i I -it al 1 I IH, 1 tat mat till ll f. -niaim i il fill It i.nilaiaiinrln lutmlllilui lllu ll dia- lUil toll lba iuiMefl ba bauillina ltu at. aw 7th I tUrda lb irrH.fcn daarr of hn.i h Vib aUliM'Vii' Ua ta, ntiun il u ruotftTI It a fair ilal. a ft PitfPl1rJ Tlllaa DfltVlllllUl U) -ll) K I .. vr.ilIH.D liO.aiieii wUnna alft laai aa 11 Ird lout! nf nalna Ikav. IIMK nU MUNalV DAVktl), It hat ttot il Itui trv tn at tela. Tjunipu ant rRimipaATST t t. a U H B a T 8 nUiUrfNEU- LIUUID SitlVB rluSD (Iraatrtl l"-ai er oltl a At I OWTPlAI. Wltl, fVliiTOi vol) Mtrtold by all papaoUbl. d. aim UP" 4 Uha-tJ d Ian anil In tb brada. AQaNTB WAJiirll hVCBYWIIr-KaV. M It atal 0 Centa a Ivor) a. at lot diara In taant oouUi ta f ur,dl.n!lit, and laalta d-aun. A MilnniJtd Uu iraiabla Rhea Oard anenmiai Ira raoh paakaaa. Krarr ktarebaal laould laaka a naaa nf LEA'JllaVATKS'S KKNOWNBIJ !8' KrgvTNitri .. L1011D 8T0HI. rOUBU, Atdrat (aolaMaaoCaatuaarav, NO. tW IbrtetVatTinjualiahlt, tt nm, I. ITUIatvai, n. a. aallTlaclU pAbS. BAU8, RA0-CA1JH PAID fO OCAETrraB, SOLID aoLD AKDOORAIa v..laarK,arruraa. OtAotatrr taatav.araU MO) iMMlmiin lewefrr tt7l atllHClt.f.AnrKOtN, A Ht rrt ttlMlaorf W Ulrf U ajir liAtr Ukf arvi ai-Mitv rNf !. tTiV' eft aft Uttt Vt Lbtcif-rftW Ui 4d jr in thuaUw wm, rihlW. (itf W f rmg W- (irt, i J Mm Mrtt hn-VIr -gnni fia!vif;t5 t rmfXtUa. ti Mj P U'l 0l -T MJV C-aovafyvbril It 1!l nm Utx' b r" r 1 rl I'm '-m) llncrtftMf 1I1 K-rar Mmnin tt T.tiv Mt7V tnr1 mtay Ufaf hw r.flftrfrt- M f"-atl ir-ri bi WW ! mi W inrvo U wtaittsS- 4 ? fr T1 tM wf at-," aliaDLV aaf.lU.liwU. 41 ,4. '1'inVtt Iwitt. atet aMCiaiytaaftCvM wr.,l MbtV tla, bar"AlxavrV. hv fji i W u vtnai Cm ri b-a4 tnc nf aft T " It oaoht arAr 4a- ' " Htr-Jiiii'l" amr fcl - T- Hi Cna tt r-n.h,4 Tl hmnfl r tm mor U 4"ff4 u m ajrvAU at-i i 'rjtt rtMtMl N al Ati.at-11-Mtt aV ftV VvkXaa aWlu ruaX- a 41 r 7Tarai i on aua aBV4aa ft. w tii Uabav tA rwayl li trAa U-il Af ba Id ra . aat-ttriaaaf bttrHiataA iu t1t taxAlc vf 4v U aU.i .. fturrtarba, attnul ut. till 0li Ut U ta fwiiMsl-! fciHS Ila badRaUOi 4rwtltl nr? t rfiM- trt Urtdt-aAtta mat b daiA4 .Vt t hw rt. 4 wV ajfctV a, . Uovtuti .rrpt.fnat .aawtv . W MiWli ntuniN-a. i9 U rV wwrnr" if .r , ayiit uf diaaaafc airtvuf- vnb a 4ii lib r- Iv.!1 IxflftMUHU aild 44) Ai?Ulj aalMak 1 arnrfirl-T It t itutit ilka. f ( tt -m2i jui UlHl i U- AfaMttaRAas tf tnttJ dl--a . . tll 'rtalfrlM fVitl'V Ot tl-MaaX B-Laf 1dCIuI ind ih . rl I nt if Ui. hwaat. -ia t M win' i tfr-ftn- atl-w-i' 1 1 ! a 4 tfa ImmTI ara ri fn ,,11 a a, iii 1lt 11m atarli) ! J. tnnr 1 - 44tft J tlrt fVlWlUl wTwIlvtoi ll! laMalV I U --v4k4ia taaiar Tr aUuat VHi ! t UrtiiuLtkra b tb fuujtj nt v-r'x-u Jvi'ti4-.a, rfmt ji i rmtnf " ti? n ft rt i av n(t Diu i Nf-aJUt a4J ntruur. ai a n'ii 4.4 t rvira.) "rH-, ift) ita tnrt-t.a h ! r at ar V -al-a b t4tapwwi an n apinia ajf twratrhfta n -fi ia b ni Uat4'-rM tba latin b In Ut mui y ' li at. w fH. ir rt . iritUnaa f. ftliia KHul-ilMI f 4-W Vt clltt'tlMeif u .; . f ar tr trt-(ip Ot atb-tt 4Ma Ul ti-! C tH (T. t rtr t'- ttnutA na 4fMt tV rifittTs e l l? $ c' rrifwt aciit tMliia lit Iji tt-M. a t t ff , af 4faAliat ! feSa F fawavt of rUtQ iJluA - . i ftiaf fr. t t. ( a aeXMki a' t law ai- aTlaw. - aU I lb u J! tatitall baHtiM tn vMb.-! fVj 14 -ta at. Miuatwt 4rtt tlU 1aHi4U 4 . TOftiaar i U. tV bU !lr,v1tujfiis am at- - mrt i. .a -win i-t rMirw tr t-M c n ivVi' Vtumiiaft avn rttaittuai a t pHaaiM rua ifai.j .y-r,j) t tratKn- rt fr-irit it,l-"M ,fia-r4r.i.l4lA f fttat tttU wWMV9 nviUffi jttifrtn at;ow o o3TIY.CT41i . -t Ma U.tat.. Wrti 'baJJi, - ki.1. Uta.a i.J-Ui, ha.4 4a -T aWa Ua.iAf4 -4 tjt iVaaiC-M- Of -1' - I M4laaM 4. v 4i m.t.. U il lllrTdfJ.ajaalUUl Jlaamtb r4bv -. r ., a) -J 1-a nttr.tjr, tt!t Li Hii'J M a th- lArtttk; Mid auuiaa. talk J tuff af tb A . ' vaiU Ail1f"lla4 Aaaw--a , fUd Ual ,.11 hH-a Uk4 aurtrw iy u u lOtrtf Uat Ibrlita j' Wf Wlg AaUirWlllaa tlaaWa- IIHI - nan ig aaa i aawta blWIUriir KraeT. itUrtvn u t'i blwiit4 t af Ui-atdnW'JiaV - Ufa aV.i uitar'tkki .-i H t" Jrt tl "(r m vaitli, ao at JJ UW i frigUtl. l--4 UG 44 " Ula-aOt f Mri. 'hoaat. atr. Ol.VTI.ti, Or V! W raU-t ltMrtr. rarjti U,i1v ari-limtjtaia atf-lajarjn L 4ii l-ajil A at but'orb. a-rtf lirraMtaim ii V r V ttu n--b' avT-ivtoyav t.t u ir .U-..t.T Uui4lurwa1 .rirtaau- ba Cotat tptt."a. ftiil n- ao.ljdwt.adfMMlj-wWU-laa tb M.aa Ll l4TAlCiI U l "'y a- IWI wai a.l-ara w aaiuir - lotai It l"H4Ua4.t I lia-fAa ihtMiM bu laa.4lMt4 4ttcM4.tUHt bMMI H -ariir, -id M NVla. a i r n-alwl tA(r-ltof c'n'4i Ft lit ftna ai a.rw-a Of WfHaJfii M Sr4 Uti. Ja4 MU ii, . 'wf, v 4 r ftaa4j a,W fir'4- IV "z . - - ava t Tim trim 4t4a a bjuil eLraemn . .. --.- -a - i n i-v. a. i , vt-0- -- a3 ia4t i bO. tu. aka umI a. i luaa tmhtlr lnll.lilaa aa 1 alaO rail WOftlf am.d o..a , Biat 1 al tva. Ixaai. aad I'f v..i.i,.- Voo aan itaaa ai nut Dmrv.. uO M .atMalia nil! I And aant nam Call, and paanwv. ni i. Vnan. In a J aw af tlarhA. Jill J,aa T aVall -and to a ai flirartlr. and taail wl a 1 tar tritaraa n.aaa,fat Calf ua a fl Ufmp, tMI aUUJJO UoUaa'tVat-.laa.aa.aa,d baa a.U la. ualaoaa aa aaiM 1 (UHaAaul T aaad Ulna, aial ll la tattauauaf dial battl aatwa tl laaaV. laa Idbait amtj if fanaia. fiuolttai na nahl'ia aa aaTtaW taanUt aauitiai. ot Inliaa. r aWlxaial frnlii tital tua. bt Vila rai tabl lavanlla. 111 at a.aaV. hla lllu a knonnaata m ha ana ar r.a.a tn do Uv anrld ilill trwatMr wa-vln.br ariio' all naa.lllntlina.1a .!. hit (amta", rl, f, aaTl' flj.t -aa iad aa t'l tHua, WaHab Ov.1 MM fll aat H' iol- "-it. t w JuluaW am.tl.nav. l .a t la i.ii. Ll a. Uat arVaaHju bl Vaatiaa llilt. . d.a a 111. rfUUnaau. a.a A Jraw LIImI. . ba a ajiuaaiat aiaU of oaltal al larlr Ocid.ul b tblt J.na.4Uta wanrlaajit. U a ft bin lo M .aarta m oti.un. JulW.it b lat llanrraa aao alaaya liiUlb rlai, 'i i rian tr 1braa.lnt rnaa hiinmi nn nf ill. I pi all. filla abai.M.a tha aia(.lima at . f I' I li i. Hi Irvra-taaard hraln. aa aaaJwa Vt i .' . ' I,r.tna nmrm. I I ft.tna 'n. la, .'at ? ,. mm il ila aannma. ilrt af vtraw , in ' a-i.it. J Ifi U'l, ran n ta iw .. fpucar-a vitia-li faka Ira a e'a a .'a 'j I'll U-t.', Minm 34. a;a liar n t U !tera. P"!". tad ranartl P 1UJ. It ia. .ui i 'ai -aHavj laa ' .i ja lai a at la- trra.il ta 4Vn ..ataa l III. aa, Ua) la ?n , , 4 ai'Mainf iliijalt n fn piutattia )aa,"i lv tVbJ. trail I ''' V H.al V ha a i Ih (1. OC Qpinbni f - 'ha prav-aaltlib f fa nn. vi'. i a lr va t a.'r .pianna, ahnaa Hanata (l V aa.1.n-ra V, I --( tP'aaaIf Ct In iw v a- Vff fiay-

wf.l. lataalta. jfll a.ta:a lilt . , i liana a -jaa.iaa Wm. Im.m.m. b ., lb .Mb l..al al to. atau bsja U , bi.all) A . m ei.avira. rnflr.tlia 01 t tr. Ml a rT.v.i all. in'li am, 10 .a rti.aawi t a a.f .1 i. ., d-l a ab' irb I a- Uaai aim wit. 1 'i''ia kha. Dn H tr r i VnU' a'w .vanrtrUMI ' - ia. narM.l, dewark or txaTvTEiirtuni Hi ,,i ul iu L.i. UiiitlaiuturiioC lloarr C. jildUi on rii-U toi. B liibi IiiuiiibliaidallMlirrD alati la Moli-I' a A lli will U rt-1 by tubl". p'tjeld, oa I tl. t .' IU.1 nuctatbCRrra. All d n tlo ild b- tiUrwatd 1 1 UlSvKY C, nrALDISti, H Cedir vtiect.Niw Voik. ," rllALlU riUJ, ilUKl flCX HHaDAtM osraAUonu.1 -VTtt NlaTOUB DBAOAOaC 0EPI1AJJ0 roiat. UllB ILL UttD or HIADHi. t 3 Br an lam tl aee role kit Itttarllt if in H tew or liftav)aeaata,ba rawnatat aodUatkaw ll IU toiuavwiewitanl a aw attaak lairnaillila railaf tow tale bad tfiliaf wiu ba abtalnod. ttrr Moaa faU ta cewrta tke 'auat4 awd aTiad. tela U wMc faioalai are eg luhriat. tbr rrt ew)r 00. im Uwitti-raaiertajj OotAte awa, rat lArrar Mm mulumM Dettaalt amMate aa H eaneoe tadatatavr kak it atate art nlaable te a f atratfiee, Uapceatod the epptftta, .trtnf tetid a4 t4 ver te the dlatatWit orjuf. atal t-atarliai ttal ealorb) alaattranativtjoaeUatoUiriarira. Xba fmaUC f UJ art tbd rotait ui -a aaret uViU.taia ataWI loodoetad txpatiajaula, barbvi kaen k. an diani aaaja, lubif tbU. Uiu ttv beta aawrauvadaaArttlaTOdb taat.-ouuii it aala laaf eaf. erneftut eriataaaat, fa a MP, t (jareavaa atait af tat trill at. tjaubbaaaaeiaMti atal km bar cliaaaw U tlat, and Ua aketitat a anil ttyaiitaa5ldafrrklert( ciUf fo liAptiaftr fAiat ftCnlMrfn," ' " " all(t tSROCERtBS. rrUZ CniAFEST BTOKS Vh. irnt.t trrlB arrr rnVrad ta th pnWH a l Vok. 1"0,rl wartk af (rarrrlaa, arlivm. tma. I irr aol ri l.tmni ara nn bHpc aota at auction ttlam at Iho anaal lavaloa f a VI anaVura. Ibwrlctt facia IfaiUI I and ne kankaa iwhleb tlmiawKla tan trrtjf Olaa na a all. aiJ alao atu ntia&ad Uiat Uia ll Wa tm ta kaf ar l it. anra af TA. itova,tt,t.t4. taoc;i MIT. AMU rtlTMUTTUI C6ua Our am) ail, ! aud au,.l. Uuu.il. I f iu aruL.t.na.ta. anil I..., ion. fiv.r .ri ' .?....m ... inula, n nif-,"". & Ni ln Clrwi wlrn at. u ha II II irrsa rt. H T fjorall al r, lu ,ltr ' 1a''t A HUN PUHai 4Ja. .aflH iNi AAlit-1 n - a flvt a fS rla U a c ajati frnn ai iu 1C. w - ff M trat wiattT fif ff 4- It rrjt -mbl t( p f im- f n mt a'ltan tai-i ran im vi to ft, af Ff Him 8 rorfct WauUlo Til JMnt, IIS Uam a. ar or ruat tr. viv :ibm wf aw -v of Mat tat. L'iUikvlU CU AI t. &U HkKaSv.i i flala.ta at l Ml .nil all atKja 41,iAa lllraa- rartr. I ara. at r (' ft. i. arm Lraiit than at a i '.Mr ttftr li L' , (Um iwVin y rr nt- L hrWVOKK fl M . f a.nf, iMfilhTatNT T) rtfr t 4 'Ft T Y(,t ftu fci uf cturtai,! Cn omj , t !l9(hatbani -tr-rt,offMf tr. tlvr U ift-4 . f t V Kt HCV-J , f Kt rt to b lout!, m-1 ttl U tA1ffiMt. trh ! fo-uid b. ba V trr-i etafar t-an wit tbtr to ! I L Mt. Witr-f VI k tut If " pa O.o ft ni1 cniT" af". a vrt Mlrtk bud ei-- f ii nt i(1 cu-ta, 4l rrrwiuri mp tr t ft r if ft tr i p (rue 4 c 44v a"1 tidf It-- t '. ,HT,f wt.ia mnT l tf rfr fn. V.4t( nibk mt f? b N r ftrrA fiabi it 1I4 M b Hu WaOt Uira -nlf4t Ml luU.I , f toS -f) cl dt . at 4 Aiifl a ffltrt hf Cdpa, iir . irwti 4)4, ( - T rui ttsHt.il li-rt ih rnch M-kiti-w M(h fti art! u Priw Btr lu rt 6 at f I in -tan j rTw vitiKi. t ( H S ' "" '" 1 '" ''J '' o 'ata ftnfl ra I pain a lallt low a iftrra vartft nf i.iiirv r rfm vaiiftt nf blidtr-n't rt'V 1 0'. A (ni 't ftnd ia- at a u. tn 4tt-.i1t . lit Voti rut yaaUtUMtair-m 0 . C-un-til ft. .-JI - IB KIMT Haa, a.M. IU 16.-1-1' ..a) ill! I IV. I 1 a. -i.a r a.. a. t..'i .a a. rilbtf a , . I Lib, .a . .. . . . . .. .....& 1 . . !... ... I a.ant.s mart a. ufb av fia ei. ahl ai. rti f lal aiTi t V t. f ran'!. u cat .naa-.i-m I' t ( ,-r ! Viol oiafa MM vlt ilBI mnf ".)' M r-vi TiiinV f f.v I 1 lir ." pr -. P' w.- ft. Cat; rV '.. r ami ! .-.Tina, lli. ch.)in a.jaa a ana (ilV.11 I 'ti J." tla! iwi luio luiw 1 a 1 1, 1,1 1 L -a a vi l uai thkn aia otiira be i. la ati. iian tailia, aiva n. a U, t'aa l 0 atiarra 'or trtlna a tb fn low! a ln ri.a ftvi ra oiiuk biatl aa) aati an I rua . f r.nch v. Ir t.lf aaui ualai uA i iVa'aa a-l I half a . f full a. ' ' niluk ctvifii . ll Iran 'l i I . d .iar ia ia Via. e"tt I ni.J-. I ti J.J i!T'l!. ia, njv.i. r, aall-aa'ain PmiiUaa r aala k. a. taaaan.,.!, and rMrta. fia.1 fc tat laadl I I mi I a aw t, tr.l f in that I aai aaail for tha lla.ama, flat t .1 Cai.ilMwv. uia aai I aiavaaaa oi liar ai.a.U Jll aa frMUi ba H.MUI VOUJilaiua, 01 lliretia? of '.a. dlttHtaal aaaulca. fnr amutauuaa tt a rr akant, rr 1 1 4n o, . l.a thai I aan ta I Id lr iil lla-aw 1 an ati ad nr hut In tta. a tr. Gail ! wn Rua ui auo. . fik at 'b on a rnaar., aibui l r ." w a .'. fr-di tfln1! FY" i aahl io. fnai. ar tn iy i cM dr-n't full antta, tram dl . . i-rr kokv ffttD. lHi',; eM dr-n'a full am UNak WHt'aot ap aJ iptnk at aa 'b J 111,'! n rir(rt'T, frotg "4 lil IU Lit u a! la'au' tn ? at dial, wall Ot at .an! vlnl al ta uaa S ', . rual to 4. 'twt'tait atfi rtll M41 la."t' tDIJMla aj ' tv,t 4 ntb ItrS rti4,iintaart'rfl li vubib afr t4 t- fv4 ntb au atMn-IDtMi up "ItlallX.. fVlM1 rla-ira N. tl ' avi ai-t'bi. to ri ? a VaC 4 Pi .J r iru.t tl f arrbtti ifcO Vfwf A if L ADItS, I0U alAT 3A72 OJTll .IAL1 I i.M.r i.u, .at . I t inn' Ft va t'., Tina York f ur Maa.a'a,ann.ia Uo, no a. ULia'uaAi .', Via aal ttia r fart 'U. wl r. en .uf at. lU In tna lanrlll Mid NraUai.1. U--Jlriija 01 li nf,t Irata trplf rnwlraatalr. V'THl' Thi uirctf'x bit i:b ixjktfAin. M l)W)rT AY, aan aal) thatr "-a naw nf C."n,.ala LuiiKa" laNinr rtitai at katau, bl atal kalnw aVi oaual BTloa. afwv ib't a.v. aall'Ma. MtRtT J. nFCV. M KnvMl.aa. Ui:. llAI.IUTHl.il VHM. A PATTNT HOI'Sn FtROOlrf. ik Pden Awn vuovovfv rimiiiN-n. I TrrvlKvar i.mI l.i Ann. Marnr.nntM u. n M.hailli. v M.,a.Uim, ani told bi trnriaaai it hour- !imta.ura. at I. a nttd. l.a. O'lt" A taiUAsa came or j. x. roprs xxOtjajMii.itd CaiTtTru-r Iras ib Olf rbtv -ntl kr OuaMiiind t'ainr-hAa' las alio ft1rnMa, will ki tb fftrwajtd bat da fiw- fn ri rrunn U thi aMtr tx4 by 411 dnittafta ar trkfJV-Ot IkaXd Ar tor of lI-k it. j) w-f,dj-mi LEAN WUII'K IKhXlI-WOULU TOU r twrittifuf Yon ckU poi4ir ttiMto. Jot r .. ltti cntef tf Aiia uJ tlb it u a us N. V 11 1 a nt rf ')K-Mfl t trl ttU'D Pilot. nrA bat af twmt. a.id It wUVt n4 luOfn f nd rp rill (,! I at 9UX vor fr K Uwt )nt i r- 4 It lb' brrt f .trtf.. ton tr atd J F uKtV. parbt-r vtb 14RL)V tt Ih. ptt 4r a, btnit tonirM out tha bu'o- tlltji tiuti4 1 ir.f f cr t f tb- -ttrlaT at lba aii p'tatt?- All-rti tOia-t, pitmi fftiUittn. CVU or adrtrtiw ttrtu rirra UaJ.K Udlf.a 1 li-I iU f .-la bn-uat 't rtt). tloti 4fa.l ot W-tlpi 44 A 11 b H-,4 rt, if taxvHni'r' 1 tnd I r tdVA bp 4 I rJi-tii 1 lUK'i aa-t'il Umj tm. t.l iUt," nu IfJUVI ift VI t.f 1 A1ILK1U1K lOtJilO ftr lti ill fwt rl f bHntf)li. datr t ol ntliobaif 111 'I piviitiiir lUtiniiaata aTf -.) rtd lit? Im' ma trl liit at id nvff t itr idt-a J. nr a In kt & Oiua. tt on t dor ft in K' it 1 b J a ult. do J 944t"Vitt .oix. aavr v.taw ariciiL ituwcrik- ' 0j, m . av-a aud nfl, 4-alui ltufilatia It 4 r trbtnln n.lrrf- t-i, t'-i-firtaaa mrn-:tr n-r ' ...ll t V tHlntTia ir r-a ir rnct-'ou'i jh . r- ir ' rfle-a. 'o.an In I 1 i rt. id) VI 'Uir at. al .r-llA W III WTPK JIKILIKk A XFLl.r It 118-ioratt, riitu. ihjO, Ji" " rUvtrFAjr a VcalNTlEa. al-v avanafa-aa a.Mii. and Pnttar.. trullia'aa f' ' M ima'jru ' ia aa rn. Ma-T nV "! C! LaAil jUrHfrv V.lI K.NDOr Ll'ay bi. all i.ta, b raa a d aJau a Ca, naob la aar-a.vl IwrD), aa At.l) Pv n 1 n p,),ial t) v m tn as 91 II II a i h aa tuy, tl en M T'b . r.t vv"UI..n -h a. v, u.l, lit 1'tW"f L.-fiXI S.1C3 a.Ki.u A" OtaM a lo t,our a un ri l PH.V, I C, . i I fl, dtl P.1ii.6.(IOriil.t.llJ Pact H, . , ll '.t M K at III" at, an aa It alal laa 1 tnir r M wid A I a t I V r KA1 itlA.i- nu. A .NUtvCl l,CaT d COTtt ll. jbalil a iu JI rorj rial),.i 'n .xu-A,J raw. ' Irthriia b) .ual)! t o Jl'a i- l lr "V, n M . . . I ,' lalaot ava.a 11 ain w rt- mi4 t tllt4ar.li OfF'fr- V.r r"K KJfW TO K I. I.h 1 1 HlPvNV. Hrm,i b-i hi l ' -.8 I a.'i Tla A ku.1 1 ..nio. I a Ikl'tani Di- I f lli Cituf Vll) hi la- , ,.1 o kUidav.ttr 4 i .'Ian. , ml. tr w 11 v ij .'nn laMU",ii' . fo 1741'f'iMi -1'n.t. th. I anil t llvik aill r "J d trout U h likti b ct Ul J tt air the 1 1 ml in. H l) di- t't to r I. nviurr cnr ,.. pUOlliALS-Illc. C.NUIiUilLiSKU Vtill a luo.lv llaaaitu t I Jaiiiiarv Id at i,uau.t r Cu-ol.bii n.o 4-Min .bi 1 Hon' 1 I'm 01 tn Ut nf lilt Mrtiimvllianlhl .'all tlo.AlAat. b'ul lilt, atn. aiHCilltaUniiarati iaa.ni, a' tr (n i. l ttm Oi.'S Naiai -t JD'IN f. Kr:irllJ)Y,l!l'ltl"nar vi-uriml. lata lial Ual I tab, Wll'U 01 V K1TCI1LN oToMHMIl A E, 1U.T O 41.1a, A4H t'a. 1 (i.liiHiluoiraif t tn la, ao p'trttlora lir t rroi . tn al la lu i liul i licit ti, Mliia VrKKl liaad uiiuiuid to tutkaaind tvi-i uf auup fee Sell. jJS'Kl C5JBT tVllit - riHIkxT TIE-BKIhi O VTlru If to .tvinai Iha taoailnt caat ttaj wtra, bf4bbraaDa,d and atvctadla tba butt piaaibl imii. m,Xhull'al) tain, la lujia - atuall ilueit'ttia, al lai OaaUll fatata. It Cl rjvnn. anf irjl at, X teil krril UMMj. iOivrVriiL" ,i CA.X).ti lUM III UOfXiAYe tVba't Haua. t"U" tVara, Uoraria .1.3 ll. 1M u atart (barrl Ca SuaTjt aaa. bl a. atari a-1nti Ha, eiaa tf rrtri faaj hau. DitVtavicr ai OO.totPaarial. aal vAaarjet iv I WK1T1N0 CLASSES-TEN WKITINO V btaoitlll. lloikkatplnt double antrr 3 pac looatb ri W CliatOLt auliavuttd) vriilatf audamb. minblr " prr quartrr. at PtlNV'8 Mnrclotiln Col litrvVtitFulUui rout, llroollyui Atw Yorkouliaatti) lloaarr. JaS Uia ii WILLIAlciSBCBlJU CHEAP PATf.NT MPDICINR AND YAKIBTY UTOBK, tte. M Botrre bki-ui .run The Froonrtcw of the arm re .tort would tall tba etlentlot) of tba rattdault of Wll lumaburtb tj D.o fotui vine Uat of Prlota, whlob wilt tafmadaaLOWataatatontatbaaUaa. Krnrfar- ng a win ua wtrraiiiM uauuinei OYl!. 0 tta; Dr. lttn'a t"OU0 J m em urat-t uLTtraiNB. i M aiiiurnajiiu bV. Se rU. B.rtaa', CAIN tll LIB. 10 casta: DaJIni'e P 4LVH. 0 wavta. ftmltb'i MAUMPT10 8ALVB, ItaBrrant't ftALVH, It rta, IlranAtatri. PILli, 18 aba) Mrm WtraalvJ WTIUNO 8 YKt-T. lScUifJpalduiiTfRKPARyU eLlR, ltri.lOT'. avClHTlt eta Madame Da Luta't rttnvle Ufa COaVOIAI, Ovinia, fraaiaten'e uiriaiiui. I.,..,!, mil iui Hfintaa va'iuaia elTttBViiNATOa. i'l (tart ctia- Wm BltfKwK rff.nir.TftH.oSft 7iC-I er liAlA KtktjAuLarilli. crtai K-WTlaw tTttllfi ra-rttlSlf jIALKMa'wlittth.NTipYtfilW HLJf. 1 fa MJI.III'a (TH.. DRESS. Bua.iria-.r&AUTT Tu ukoier, is a .awaa aim l-M aal atfla. HaalTairat aik allkli-aa, m IKat ataiaa, aa fr'Tm bt IaiII wtBda walltaeMlit Via. hlffva n.mrn 4 I teJi c nmhh) la anil rnn, -. II AtOlNH-(jH. Al i;atjAlN VtL. J-' art bcOMt. baua iv rat but,i.a4t baw i rii at CNlnm hiio., i at Inan ti acv t'iha.mirarui .. ar , baw fli at Imrarui. ai- r.l. f."Mrt, rlnMi. Dlk4laillt.il ll.l. L-llINNl, CunniiT, taiiiirovaaa, u( iiaura, cipaaita am, y .1 n llc'rt tfnl l't Jrl A1UUIK Kf. .lU a jh WUbUaUlf 1 1". . rT illlaKI .hi l a nit ntt ! Brtvt cnrsfvi nafA. -? Im "fhrv pivk Crura p., Mt j. , r, fcrooi Ctr llataa lllr la a idli'l ia- hkoi', hW, tt a ',., tt, tha fl,. -, ndi aai a tie aaarfanfti tav m an .i a, ,f r iritiariral Wi tar r i ai ,, Cpf .. a f a? ...! T llalai I J I l'wi,Ni ll lmi i'n. Km. i. .. .oiah. al lo la k4 m uw mltra rau. tr- v W lrr (. MIA'.!.? a-!-' ill , t4-ian11rirt J.liKtY atu li aaratva a i.r-itr m. a a., e!Vt a. i. atantuu tia. C koala) ( eaniuiarwrw.rara. auiml, iilk, llL-IVawN, aaoiirairl ak,u H ca .rtaa. iii'uiim.liw....... r. n POKTIB k raJKCtllia',4 ' nw'a a at, tail 1)1 E'.a.lia.a lfnr-1'.ai. Lilt. (I BrfNiiLlI". ' o rinal f t HalJ li,' li.iaa aw lOMInal' ttO, Marti, . a d 'rVtuWaoL UillMvirWaurna. OtiiiJf tetania Alain,. ' a irr. i D H't fll. f l -1 arrt. , ,tj rm i Itrrat. v? a jku en. ii tk. ... ni ui alraau aa-a.l .!,. af rra... - tian Wv r rVJVI P. irr Wam. .u .1 rof ia at atl ia n t-ih'ad twal1. anj faiir rtnn, Ih-ua tat. and I an. v 11 ra. m.Mrf lo a' tha iIati tin. ., .lfn.d i-.tli r I i I I llii 41 a Nn lit r nth rl ni t at, IS ill aOiabu n. tl"a tV aiil I in io.pt Miv.il l,.r irvaralk 'IVK CZMTH fill IOU J'T (Lvr-ll Ul.i Cal.lt k.Kfl, Hi a. Ml It ItlfLIN tluaii daaa b a . .n attl tahla rttha, Uoi'La .. , era." bar! .Hi am i.v, i-nra email it alnra. m.rlii,lia'f fl.nnat fi art, aifftiata I lOMlalSlh a.'lrt r. hiw. aVt tlalla'C u I ' r... y JaM.J tkHt .1. 15 Cathartan at. all ' ' II A . I (.. DIl!rM)-lllf. .Nvl O a luiiit Coniau httii il i , i tttrr t,r1tti. O t I af.r Int, at ho fi ait t HfNKI T f r. J. f Vd, 1- 1. i. Kilifc IN' I a d.v.n it ft '.. .' lb HKOK "y. 1 1 - .tl I aHABiMrM' r ! UI I" I U'Ill.1 tiMi t.tiKI rtTlDN Ki. i ii l l lla iim. Van V --If- ttaa 41 t. 4a IHti l.uMyl.-. iiMkr tip ii jLlO I AMMrllKUfi riN-t",ar..tii T,.J I Untwrus ami taiKUn I'luNa a'a-na if tit. iit-r.y t'.-. riH vtlfh it Caiwi lajf, tt Ml ir U 1U4 tilt. 11'i.ll IT at, il4 ilUlM (vittJaV- it tu tt I' ik. hlctrtka fuji I -il W rtpptlfft il trw flrt in rt af ps i hi' ir I t Lht) t rli P Of tr ft T-T PliTraf-k-f t'-l'e im, fl ' a prtMlltf.U Tatriuit mil taf plan -4 t Ua t rtu ttia I 1'id l-it .incliia L.tu aii tr bttrolf um tli hMituUoui ftr itiftl Utiirft, Cwbrn r.ra t kin nttitit i I tin rtiimd tit H edat-, a. d-utlirt t tin n IJ t tktn yth l-r(rt-- t--r,pai rti i ii-iri.t'timt lalbi itlr-; ttti m fh of aiai uat 4 Uf larr lr rr.br 4 tha ivwrd, UKJ tK !w K gupt ! Ycrk,Ji.1I,4bl(-G-l n Mltwb'pl th f utiiof v t- H.t i m-ya ft V n r-.'!. rhf f th tt ti lkprtn it 4 fSihllr IhMl'tMan ilor-w-i-1 i n ! i latti-t, - tW niW.r at d at Uw Kitu d t, tci t m l'ara (adi-rp tillaXl favTalhT Vi - ! 'ill -.(rl! t . t J Niw Y4i. in. Num -n if.tf-.nt,., . .. t llfttO I . . ptar if tl-tl . .. t fl Ittla.. a low Im a In 'hi tr lint tl I n citr .. Vuntaruli r-oua vr huta rub f 1 a L .. . Kidr r '- atr Wuj r rrt i r fiat bow Mi offntn id iahiU,r . u bfir iilM lirtrt-tfaalftTrt t oin ' Qimrtf wWhrf ilird I r vripcWt'AMit liir-iilii I iu, aj)1 hi. r Itaaaid btMJO iolv4d Itoiu tub) lkipa,rtfttr.aL od bw Iftlpf. 11 in tut rr 4i d aRi j twih p- aun. ant If tup tk U bo r it ... WballrUtfUilrif rt-quln-d ... At t P'-iri ot 4'iptaTt -aid bt r th- r , In all Micf attkiaw-aa, U iti lcan'f OaitltiCAaa bltlrT l r n altiU pOartlMtv Allfp liraln 4tftt-a n.Jw-'VTff wa tn aTaafifwv ttj pnit'iibtt' niniblmMTa frob'le ,n tHtm j,d xr fit on W dl44abiiM h tn Ukf cUuua f thf p.trtla, ai nip Up 1 All tppllmtl tn td hi th fttlnattnt trtlfl"i of httraLtni attti tl by a-mm -u u r.kf..lot UMbeicb b'hfftd h tn- dilti I am wi aiUraltatad wiu. aad bl!atr . .to bj It w t, a id a in rU of tud. m Awn Cotwrr or Nw VttK, -vn ; 1 an et.rlyaww.rth-it th fon (.oi-14 ttttrnt-nt piajdf. la tru in vi-rf V-.rlnil4r, .Sworn fi bfff e nt, fAm tl iy 0 .ISftU Th ab- atlidlt Curl m COdfl fWTP Ul4 Olvlcr tlf"rd No A frqulrvd Id all CMa-a of perwit-fl of diaaola'A And Tir-vnf htVU fVlPtt forrr-d oh tb ncpa.rtinmit.l I11 w,1t 1- at I. I otilr I 1 tit uaiiftl way at th J(it tutb-na nt UiA taiauda twd t rtiurd to lrnr f tr thlr aiii,irt It rd rf tbuHardol Cnfi.tr-bn ra f PuMif fi-Hidb-rvffWMt T. (H I KKIt K, Un kttvTbAAM t II lnt upt4Hi ! it t'uof. P!1UT.N tmCS-OlTKK OK HIK -- SfftrPDul tin OtclUtit COTixt-inaji of th Hrp of Naw otk. b Nafil at. Itttt Dlll f aattltatjoc tlutat'thi t I bri rf tbt eHDiiuy( t t to ir-tni of dlrnrttira Uit li th U"l aactl ill of l ttart bklrlttt-as tt bj ha il at lb trl I MMI if U tOtLtl-ny.Ot 4ifHid. Ili't4th, Kit ,.-. IfOLU UlOltiUa U aOl.tlK iFFfl, BM-,tfy diK TeMW.K'ml .I'UVKl-'a MhKli;.N UOIKl. -iri- h I iVtatUmi I IfVKj, ftlllw Ai.i lianH . all! In) -alii .n !, I .1 tith. aabi N. baa,, 41 "111 ait iL .atoiljaf. .iln'4 va HX- j) a- ui '!' i.trr. .1'Al.UUMIS fU 1.1.1- t.. .Nth hi. aia n r, I., r ni. v.1 n f M . r r 'd r., 1 10 I . do 1 til Itlilil aa "A i ar Rl i I nlm rnr-t al '-ll nniiaal, ii rh.ilf 1, -t.i.', a llliki J M KI liAKi HilCU, i'l urttinvr. I Mllfi aAM.MlNr ID LI l i.'.'sr as j ' l.tk Utrnirrf. with w.t r ani aai -nl nthn. flt- ami a li vil i- iuiiI I r h - Hn t. t luiiiir. CU l laJS'fW PAJM Tl) LKT IX VUIaAfil". JaMaIiU, In. a lilmid, lipn lira w Ik lo r H.omI dipoWe rr.ta.k fn Cat Ir.i I' 4 f rt d rn " I as , er I a' 1 w- a i ,lnn ala.r. Illrtirn anA I. al h n lr,, i t'nn aia a Uma.. ui i, ol lull' li uu. w Dr. B. h.1 I . - 11 a t , Vd lit trd Mil it, M Y. l,a.hJn 10 Lil t jnl nlttl d nnl C IKIl k I -.i'ivJUI (Jf Cna- fiat ra ,araenUb 0tu. 1 arts, on tfiaii-anilMV, naar H Mrrr.1 l-i,l' ll, -' HA Pl c r tva rtra M r'l f lI MS TO LFT ii) i i'n , III ' io.ii) tt r nun V .In tva dr. Innnaar t. f ti.'' o. ri and.drii )tbtt. rrr ai'h i ,i ji ; Ni.tv Ik I'm aia, i i. ' Nt, J.' VJU 1.H lMTO IT1N Tr. SlDRt ilUltK 1-k hill a JVJ (nl at'ae.l. oar Tail at ra romnoa I. 1 1 il ur, w t' a laaaui.nt kite-,'.!, ,u ' u'a 1r . in ifiaJiyuiMi Omtfi. aaWr aaJ k j Ii ii t or . vn ut t' i) I I !uw an -i l-.tiu .. J j, id, tinlr oni.00 tbarii rlmt. tao raj-..,,, .0n th j lli. r t-tlilitll 'ti Mr I i ii h ii li aaat) ., Irn ll.nju d it. tilMlY Cbllln. dllo'l.l L. . ,. Vl.aTa b.a. 1 ! .1 a L u -. .ua taa.a aia aalii) 1 '-on. m.ilii rnlba air I 'Hi,. aid tvm't'a Uiataal a., all a-a. baavit a 1 , .. 'u 1 .ant IN 1 a . - .,. v.. . ia J r e.r)aaa"IU 1 A' 1 ') .laiaatia ft.ii ' ra a-u.a-. lln.lvA' i,iir. f. i.n ill It 1 ) a. t-..jn' . i . ri a r 1 tl ririHJ alWI a-a'ar, fa., ,n nninintvnra. Ar rnr Itnre f r aa at . b.raalu rtn,t 1 l'v i, d '. ..tl 'b it ""'ejO!Ni'ah t . J..4- V eIJiaiA.a AINaMtitM'.e.,. TXfK UVKhKMlTr HIE MAUMtlCIT A? tck.t h ptiHlt nr Oft. n .III potitire, tall ttn't lib, livvine n r-i ull-d th a r j anr n,ei ) datioi t fj a I e't.ar. 1 1 p.-a I tan) rnr patattn, , I I wrvt i. ca ll, ia haul, rr to 1'. ULLINI AO ', tl It rn CW, ou pirr D il IIIRT. Ill a .49 t,X)B IIAVAHA (CUBt)BE'.IULaV8 DI3 A7 a.trh J Inn, Pal'loa i rr wick- Th UDjartlarid dltparcli a trw-c a.. Tna-I fur tlia al, - pnrt watk, aidaa tuajalral. tail at tta' o V ir f I'ahl ai Ttrr low ratna, trml le MAiinRE t di. rriUjMi. Uaootvf aluUa, Uauaiar akiua-a. d..taailST PAiiSAOE FitOM OK IO LiVitKiOt HY THE HI UHLACK 8TAH I INK. OVA Fir ON III I. AL bAM I)' lill.l IMlta. Ill, It 1 ll AlijKt.ll. J.uu a1. U. Iha li'Ull.l I P nuia .li'iuur 1'h. Apnrto wilJJAHjaQU.Ofv.iyi'u.t tttreai, Al Idae'llo OOCUax'cl OlD ASrAt.Lic.ul'. , A-dlOr. toft.o-. nl South at rare to Utarp-l. (I cabin and futuid, t!B, do. la Luudno, ! baa tuaduul fur tknll Birntlt can Late trieui br"utkl.ctl at ialaot rataa and ltbnot dtlar. That will at hare to aallforaeva. tttii'i latiair, aa tba iltr lba tltlp tal . It on tba Uciiet. aa fcr. -tnrmr.hti'F.t, thrr. lfor lit! of Ula.f'Xll txd Lot du aura, Ac-, brplr a . - ...... ft-d r' RO-ni, ItU JflM 81 BoutU tt, T. 'I'dtrt-Cvtll'ri UNK Oc" LIVERPvTOl. A r..ck'ta-P'rkt nth TtnuTf 'fbo clbrital I', cktt itll CUMDHXallOM. Ct Malwnar, St. arlttr!. tat aaaebovn Pnt na.t.ta, 'lip v e I board. I'iui oo, k. leer w Tri;otiICa,b s-itn it ' J U 8'IID 'rtpircorri uk " ' X or uyuirooi. rAcurt. en emttuoe to mat taralTtoaba aj bat aet laWfyot kr ttalr fatuilbi SXei abja ta and ft. taiwta,aotn WUb'rf! ENX At). Kvr '.StSiSf ur uomuom rAUKWTt. mm traat tntal ilea ta rWeJ CAfKPJLtl IO "- aw. 'gtiSVEXSk laVnOOCXi . moor, i uZ?C&.ZS?-"- TAfMlVlT-aV A vT tl alaf-a aa 4Wa4aMwTa-Mar MMtf - ron s.,r. CAnAhT U1KD3 FOB SiXK LO tin. 4 m M.I,aLaina.ta.a I aoraMana it 17 (1 t icti i n, u tt raa(,tv.v, Ba.-fT.''. ra- 11 !, Y 6jIm novr AM) CtK KiR 841."?- Fil V friaha w dr f. airrulnla.1 III. rl a in at a s hm thorua '. Cou.1 al, Bn ia. n- a i iiU 6 AI Kb - I UiAQiuMl 4. I a iiaiiinuav t of para lo a amwl-hanfl aaann. far ai nwar-n nv. on ' r'ainaalai laiai aara i I A I nl.aM f.aal A 1, 14 i.i'ILIm lata. l a (.. u frna vt i an . In 'a. e aaaw-d ..Lfiiirin. ntiiifl'2. cosurn. n.i I rv 1l'n. ai,l r N, t aria T' I I-..! ill Cl.l.ff aUat. aa -an.. nf an atnaa tall a.ia. a. inw t( otsnat . I tukiaia. and l Jl.J r. , ln. aaaini CrW Ml MrVUtllnfa MR 8AUK A I'l I ann I ri a ( I u. a.,.tat a art rl Ouaaia. aM.lt t' a mar t canal, for 01 I mt malrra, alri OT J (JakrrrsMI it, fl-inri 1 1 l Vsf aou- ur i 1. rMM EUSlli p nc .U. tl) r K. fi A. ic a 1 1 tr tu ". I mart, Iwrr - tinea it a' il hnl aarnna If can flu b arr rt-t4l, I rfit a nil III ft i I i r at f e-aM a, tW i nrnfo ) 411 T,Mtrf 0J4 I', tar la.ll' I r 4dVr 4Tid I Ik"!. Tt ., VA1 lmLVf KIM laOM B01K rl Pr ir rt. f r a t 4 ir A I C oL f rarm-ifi rd ,-nr t i i pi 4l4lt T( t Willi t, If4t. t. aI V 4Jftf4; Q IP fi r-tai 4T ii , a f ts r -wi VUi li Li at. tat WmI iVnat a plltatadal rrjjh Blll bail ' - . "! i4V4a.oiU .CTat-U.WrJJ . iw'Cv Ol BV ' Lti-l I . j t I " b aai ami (-. 1 rtnr- -. -tab r4 atl ktWn fAt ' r w t Ja. bavM Idtbla. rrf iH 41 tAK Ml A I, tjt d) I OJ Z ) A ft;b ltlft il kiaaVlt aaV4Vl i hat lal , auibtta, ai 4t-d ft nib. mmi aitavirfa.' ' t il -pi-ail- Pcw ,. atraar fl N pp V fc.-arM f,1 V faaQfj f V n at i 'tf F'!-i-' a f-r - T I VjAj-H-a?5bK - jtuaL i4e 4 atax-t - rrb rt. 1 - b fi a, t t-dt irt . A- R : i aaTla kXl 4 ilvwvrTb.f- : ir a. vf ' H1 (I tj i a d,' rtk. ll i iAi i,11 d I .H, ll raf.n. i f rrU .? "lrflS irrTl l- ii 'A 7 11,1 air ia. aaa, Iwla, a art a' luanl. t aaaavif I I 'liril.fj r eof rf.i.-it ir oi aLrit V nviial nf Ilia na tnid la Ibtl attl and arrrairal 1 r -ra I ua l.mi ns t in. 1n lHja.L at b., ttn laatk.i laiiA ttuQ fa' t. Gland. ua 'i' iir.n. am i I "' at aVt.' I -., JITK A 27tAT 2 SlOfrT A?D D&ShtirJ lif ta and ic t rttfvO 0 uh aatt'lAra. m. I rft-trUfl uttur't-M i 1 A b r4 walla. Ae. All .- i' (fi.i'f 111 gtaiwt 11 ri tl1 rfOlr O 1 P Y. 'tt Y fit ' at. nraT 4.b trs lirAoklya. 41 1 LArMM ro tAiJt 1.1 K 1 Ar Xfe1, V II OHa-lT.. Pit l,a 1. t, . I Jfar II rOU Nt Bi flrt' Irtta t rvf I fjptrn an J ta Ul 4, all rraxl b aa a- i l yet Urt-il 4m1 ffiv 'Jift it-j-anjinunw iintwW a ill a, TH aj1 ! pavnifttttaaat, Mtt mW I 4 imt ttk A 1.11- 1 ' pllitP4M 4laa r. a--4tia- Jf AabtrlaS n& JAJ KMU KXCJllAJHU A taatrrn anUa tt jf fa.., entajita-p ata Atafl 1 protrty Pv 4 ao br 4. m dea rhi WaMtrra pfti arhtmaoror ftvA aattatA4M iv W-tTn trt lr TKt AO .f-'dValttv at V. 14 -Wa 'AhVl tn vij: lb i-JllulaVKua- a rmdnaMra ftrn, nf -J. arria. alrf. I cnwineTiva rami or r aena avwarrtikt a bntldtiia. VC - xirt .iW u ,ir- ai.n..aixa rax aaur aim ...i-..-.. aeraa al't anaa. tarniVu. In fltl iClatit '9 ta aa.t tarait .a jo rii.;z.it a nr'Uli I'm.An I r.iin. imI wthi.ivto oiarart at, nr -..Va-" Irt al Waini.1! t lalbva . I J who, ri'k (DvLB 11 B fiva. - Iwiw Vainit lSla-ajl' rUaiiad av ll olh.ahl laa aal. aaua' U'Srit-. addl foa af V faal aa. tla trt. e. w taatavrVM. a 1th bat Mrawiaaa I t..l air a. tl aba a lUOirt la, ba.nauamt. I aa la atnr; t . ad, aad flat. la. aauai Ir tl, ral frlr. t3 .., (Tuu aaa Vila. artl'iLfa. cab al rai -v ia IVkwo rt. ab "nt, t ., al at a-nl -vd f. v-IUIta l. .It ... .4tta ' LAND Tll U:SK li ACI1F9 OfU'V land altlirnl 'ail Ulrpa, H nillai fom Puck Slip fr tbtt.h a fn tt rirl alibli raoi u bUltura'. , a 10 .net .n t.hu. fur a n l.ni.i oca ma ofarh lr.iil aillliMI t J. rtlill", ITail William- ! laalattal. Jinllf MUMI IV) WAN AT 6'jb BrsOAOW eon rr i r Prl' cw iiwpi, rnrn, N v P. up alj Mniirt tn I ai Inn l ta ""iikn alamo. a rri nry traKla. iw and inn donortptiia tnarch.ndla all tr n.arHona wllf ba ivw flilnn Cvvofrraikl A, H. toBP. H, UJlUalOAHIK" tTlIi irllr&UV. Rf Airiirin akd ra-icx t-rrrTrrl 'Jat fl v-j bKjtk .itioalnt. bU tot runta. I aaalja' r al. In 4uvini.Huta lu' ' -ivlai ti awt.1 aat V in a. aa lllu 01 Hi onaliuj FiauiJ. ,i.. naiiiL civ rnTrKKit a a i,..ir"ua (bn la na. w. rriiAKtuarv, ,v:ati. -r I'f nvad W ha t IV.wxir' al , t dnnrt from -low !. InilTivtb Inrarlrl a -vc Ta.tj bllad av'l;. ivI thKit. tnbd a. A Aai ui no ata, T uaaa tix.aiy.la u I, a. -t.t. ?aTu lt ar- p) tHiri -. new -.i-r orf ' a-' a aJin, lau.t. fullaraif iai caaiaal. I- a. I It?. J: rlaUi' avn. anlar - (I l. lartM. a- out (M ) n .' 4U.VVi -a.altm iat A. I b I At ru (.uir i,tfr.ii (lUlFtlr. A hitUN DUvriSffJ bl. a art aAr tn tna at tu l.i lor. t f I en pa 1-. art. ol tart', ou thai. tna. t'u.iiliii' ii I. .iu, i a itawt tt rarlUa ra ia- .n i'i r I' o. aoi'tr r ti hbra u t-a. llllna,i ..!, , , d. tr p r li allll all 1 tit I a. .lib . n! t qnn'crvn. . I, tai.rii.ti 1 r.'t -I'.acVflallfm.. paju, U ft. HA v44 l f.ii talbtafc 'tljpa' M. i iiciii'k.1 sitor, wira nxru I ' a A . 'n. tv "1 b r all' ,1 i rt. In i lor I". A Dlaattipiiii ta ai K h'b irtr Jvl'lll 1) iiLi-ilr 3 Jl)i h k'll af.ria',lor b bl d 1 1 1 a. a . i a' I t im cl; r ,' ,1 in I i . I MrVKt..'. . tliiih :.. I i r tula l.a. It. a. la vt' 'a t I, i , h ir I i ir a. l n rn a, II In at. . Ml rLL.LL'ir a aa-.tiii.l1ia-.TT rA J .-IVUO Kl .1 r .ii I l hi 1US S JOl' Vi till l llUi all ii t ml ' t 1 llm.fr tb lp ill. ll tai.li I i in li a iui, t ainwiar lag rut uf liutl i.a Atif to' tbrwi r,.il at T ' a 1'ihl, j.3 3. M Ii K J.OLTt. FO.l 'iOKivE. IV I'l ci, I trn..., . lill llK uta. I'qnt.n I r.n.lbav,cr 47i'61itba t Mi'KlaJ STICK AMIFIXinvKinp AN OTHT tain ii f r.a'n. fi ISa .iu-, i,f i30. Innn'r, Ikair 'u i. ,N H'H'i. Hit n Jat'llv niM k.t.k.kri.i. AT bi VIM II AVENtlb USTItXERT 1 II . rl ft I- mt. fll i i A " 1 aa-Tmth tar- WM Ml. II to A bwN N. II Uqunr. to aal JaS It'll, laMlil. B AlvADM'S AMKIUOAH MIJ8EIJM. A New rJor o tcular C, act rrrama. fFA Of ICK. KA IIF 1 ok int. ilii riaiwrn up hp.xiuu 1 h't afterrona at 9 e'clorb, and tnit atir-laf it r r I'l rtorltl.t n.tdvirtla ruri.t on SJ nvta Any.iUION'I'cta Lbldi'nuciler ldraan,13i t irryiTn bTri-r D.n.LLtU.r-1 utli trheia tlqnoll "UTPi Pioiarlatoe. VI n GKOCFIiY AD LIQUOR STOSK r'l tile. lla tvl e.",ttec. a. d tilureief egret I a.uia(iiBr it i. t.1.1. ia-, ae abevvuttn ii, aa i uraco j. rjEOCIEY AND UQUOU STOKE Fil rm a-la, ttock tat Bf.urat, aaw doing e rod bnabi tiaaaaiiadil, 0oar.ia.n inu M MJa rat il (or 1 da a Jrl fUlj AT Y. LIQUOR DEA1KE8 B0C1KTY.-J AleabetleiforilTloarioftkli aeUfp will ba held toe eta ear or jtuna'y, iu . ai ena Hairnwniii Xiouil Vo.10Dll.atar at, bataraa lb beeat of 10 u -d jr, at. int auiaai meeuag el Ul wx will ba at t.atAaM.t aavan n'otack I tlia araalna. al nape lite. Pildar. the 4th da ef Ja nary, bain fprt etaat af faatlnt, Ua aaattlsg luia-.dad lo olio n ual at- it patiyoota ta aannaii a a. ire. CO r.W.KMag.Prea'i C2ALEaMAN WANTED TO bKLL Al Cent? ten, ere th.t hat been a ad to It nrewrrl Afet aorta ltd eartwaatet te pircbiea, Imu(' 11 Motet cait, unxniyn- jmi1o rro aid tAoeo arABTua AMMUt a1aT.siatbS ef kfr. BASaiiral, to alt tea tot tatntabbtg iobJ Katwaa. IMaaiWefa-atatlgfettael te reil tM andirvavar ani Jivbtlwwbereat)ataaarleal ta alai ttntvati aad tAtut-ttbtlaklaa: Artra le ittlra, wea aatjaliat af 'iSiljfnn "aVwYtllt lltT.aMleev' X10mn aatiTa'aaJ UI a I I I I I -.-