Newspaper of The Sun, January 9, 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated January 9, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

"1 r i 41 - ft 9KATKS iTnnorv "uSlZXtti!JtK2 SUSSSSviS WM-Oa tleadar truing. Jea. Tut, Kn, OeaV hawala 51 Mb tear OtUt (ML ladU etta4(aa) awacrel. that ( By lay. lim.lilnt lit UT4II -Oa Tartdta, Ja. tlh. Am Wltv the are. It ui ard M (sis. fBetrkudaef au tiu MHHNMInMk Itaal Ik feKnl afa f WadiaaAai 1 aaaa. tu ' at, at 1 creWak AMlMNHillt(Mmk4 hir4ape.aor.ef tUt. let BCTI CTLtB-Oi Mardip. JteatryTrh. Werto Jarah, ot MnrtCiUli aaitl T BuKar, ed Int. MH1I Ml Ti at MIMilniaini wiwJ u tUD BM "3tril. aa WM ea . TCTTT, I VQWVKt IflK WW ) MB P r-n iTlUstttuet. Itt -. . dj .. M... II .. .. .- uivilumhi J. itv rvrr unoi. a attire r TB'hTdlr, roarrr tYkkija. I aatd aerd TMetra, lb frlprtfiul tkefiallT el hvMrtljl Invito! fit attend kit fancr!. ttl (Wttrtiweeail after n at rami, ir e la saaue.e uaeoe, oiii rt in iwh PAVIM-Oa Maedtr, Jsa. tlk, MlcSt Paris, a inmM ruu of u amy, Veeea w, In land. a parr.. raaVr end rnnh- of th fanny art la teuauy aavttra v1 waaa ww law at, inii ranmoii f faon.! tl -"rank, from bw UU raUaa,Oalt, tjet. let eat ft etc uf iVtMa.il I 'eUsk. trou Ite aIIItAet. 1M VtaiTTUOOCK-Ori Mot, Joe. . ih a eh irt ll . WULaav Uluhcc. d pent d II UlartajtotsrlJlbreed fr Interment U lUm Cwntojr. U ,aa W saoar arkwut a a, Ja-I ft At A Oliaa, rows mi lM rtt4et an at ttranr l laUTsa ana Irtraak tf lha famll. eat tlM meat Tba ri?. use aL ara lutlaa . a. BL.S-U lb txaft In tajel, era i tmmnUnUf Itirtul U tter4 Um luwaL a UTMM tf HX U flwV t- M. a. IT. UI I KI!-0 ttt bl,a r lto raaMaw. 114 Xai4tit Marfrwrt Pllctoftbt lata imaal Kkf. HKitifaiudtonw. . ., . 'Itrt rt aaU.a an aatnt i iahfraa la th Watkotlat VpHaa tl laaMttlT, UL 1M XrLLT-Mu Ta-ta m-ntrt Jan. 8 k. Jat tliaa. akr af 0n J. aba (ak KaO, atad I am, It a thf wt ttdvta kTki (rma aut ntsl't at OK faaaTy ara raaMat IV krOt-4 k atl w ttw rajrrak an Thanlaf f " lAnn. 1 tb liuT. at 1 tflMaBa. aal tbr "afla ai n Jlar.MJrt h-ltik MWit Hat raautna r0 ata to btaa.wa M muroni. 11 'HFHria tba Iik laai, klckial ICartkr. Batlrt ' iuib . tlo. lh. I'ala- d. .Tba fnmd Um taally. a4 UM aMmfc-Ya a lha , ara raraattimu lartuai aa atana taa i4vaf?aRrmy. at IX t,slocklf''Ma wan, is Qiaanwlck at. Ill 'IfnOtrrOY-Oa Ju. 8th, Mar Ian MeOtS-vi. laaanaaraf Tkjauw a a uu mcjtanr. ana araan part aai-KtW. . . uar luaarai in lata Mara ran i niowain are. tanaa at t a'okMkt IKn th nakMBcaai bopviib, PJlD tat lltk at llrr fil nfa ai t acqialn iy" ara pno KMt Ilia at lirr in nca ai a aoqiain aor i lrFetfallr ra.Tlrt in tant Bar raannt tll hakaa k OaWwr Umatary tat IbUmaak D. Ipapaia pbaaa ca?T. l tfrr riaina u a I'la kpapaia pbM capr. HiIRHina Tma-ar, ". "" ' ". rVt MaKUraaBi u vuat w waiaaaa , ralaUiaa aat trloota af lha fan0 an taa) ant faiTtVt to U-nt tha tanaraJ, a ThuiUr af- uiklaaa.ataactoai.OTDi aja uHarauaa.i Chtr? at. BCHOOSJIAaXB- I BoTtja PoUt Na Jaraaa, a 7"V..PT .. ... . j.. 1 . riM Sek -at roaftfr. rUo J H l ivunci 11 Mill ww ' i ka rtlapa aa4 rrtn-ti a( tna fanllf ara raiM-t- tavtua t tba nauiua at Ci tnaa Hub) 0"n- T.aAlia'eloca,taaaf. tot I ATTCCr-Qa Toat. J- ataru. ta keiar 15 si CalT a Sbatatw, ard 0 taaw a 5 ra a. am ral mu 1n plana nraa di iw ""' lraaToa 'laamw aaiH "" Hat ka aitaaa. FDi'ta-lpkla att Naa- Ja aa; a AW At8f-0a lf-d. atraa, J in. TTS tf In. laHtaan or it lanaa. traraa nan--, rotaar, a rarld aid Maty aa Alat, aad T aaaatba aad It , talailpaa nod frlaaAiaf tha faaailpar ran. f ktrtWd kaattaad aha roattal. froaa tba trnttiaaa a patanta, Prarara ara, aaar tturaa a irrTr'aira. M WnlntaAar afcarnM. Mb aaat, a t a-awak. GjirLOYnBTT-jInlca. 0T WANTaD-WHO CAS KtAD MAN- arrtn awl m4 traa kt It and 1 1 Jawk tt. t. afl It rtiuor.Br uuiii. a....... ..& .. .. f. tLXRC WANrKD-A TOUNQ MAN TO taTtduaPaa-nbrairr.nmM.aia "no baa " Mm af the trad-Mi pr attd t tmn ad ana r t l..wln.Ml rraa.na aanl t at IfiT tta .t S , Baatbthar. J fRLP WAN TED-6 ltGM FOR 8TEAV ra, rth far a e-twir aVtra, a wni an t; ajpa tsorata aa a-at pttrr. i vat aaaa i Tor tradaa, 4 atria ta tr.r-J. tt t- ttac.r 1 1 caaraja aaaan-aat. aippij t unavaaai aqaar. ta : AMD FAKALE HE J OF ALL I A- fan. waaij ta aAt tbaa aaa ba nltad vith I tttwItatUararf atpialtr. ktapalrltf la at ttt tOvtlttlirhara. M. B-W caa rrMa4 UU siaataUaha. )at ttafirt ARTBKB WASTED 1 PARTNER IK a akWntla aad rataU atand ka on of ths l-rvrlUc rl l th s It. vUk a n tu af AlOt. Adtraii .W,koIUtaafaca,rt7a,faUaam. Jtlt- ARTNEB WANfED-tlOO-A If AN with lit aamal aaa tara aebanoaar tint aa tia :t I'atAa tnr va-k,tn jaar Olip. ttib-aa ill Call oa T. rilUIU, 111 Haataa at, awv Tart, Lthaaalaon, l JALKSMAN WANTEDA TOUMO MAN bataUUla tatua at aaa aa awaaaan ta a aaaa , m. tkai im.li.ti tka tHariataa. and nan a ata I taaaaiaa ti frra tl laat pUaa,aiay attrataj. . doi tiuaanuiuta. a -EaPIOTME?rr--FeEaU. tnAUBEBHAID AND WAITSIT33 aaatad la s rmall bntrtlof booia, a t n rot akarn. work and waltna at tatlai tnaat ba "o'lk, " h Appir it vtaoaw as iraai as it o , DUASWORK WASTAB AN AMRRI. rtaatUada batarp aadaarbtu ail taa r aat aa. diTOtiB aQ bar Mta ta hr aiaatatar. l I b taanlma ta bnar In tba ran.!, bili'rr. t viu M atvptcwa aa auaap. juurtai a,, n, an 1 1 TbUSEWORK WANTED A BKSPAC Ik- l tM woaaia a ta abanibaraoia u t witi lit Bin taa aritata f-ml.j natt ba watt fnaamiaV Apptatitttptlafi ar kt OUSAtrURK WANriD.AS-tABT, IN. t nan Kwaaana.aiiniaai aanaanara, wnta lmr Ire l.BjtirMvaarnit rf aTair laavaaad ftlai ditOiMt t Aat, B.oklm, tin. a tODAU). Jtll'UT rOt78EWOi.i;-JWAtiTID A IIIDDLE. f- : i".-Ha aitbao t. da Umi tmrk tf t ataaB uL'r. laviinataZf BiriMtaat,lt.T, H rtLSErtOKK-W ANTED A UIRL TU DO , lb bouats k In prtra' faralln an that aa I at3T i(tajfni dad from bat laal raaa, map apalp natao at. bat a. wii ana urinkm arasittu. ih. ,l rOCSEWOBK WaNTID A OOOD plain naatti anatnai t tni trt to at us swung. Id and h-onia at aaWI f amilr I d'r rafwat aaa aa. atpnir a rawvn as aa l-Uta MACIIINIS-WANT.T) XXPJt- ilarait kauktra ndaarttr with W W rna rklaaa. tnthliMiti. huitoabol maka. and i"w. tOtan.ltk it, carnal OanU. At rraa macthnp A LiDT UAVIRO an af W kaalat aad Wilaoa'a aaalt maaklaa,, la raaaattniBtnpapBrat;aaa aa uaanu in aiatsai aMabildvaaant skaitlUsb a on aatalot nvMotna unjtnd.Mtbar aittaia or pabd Baaalaoatha. kjtJnnttaU tailor Inf. Ft putloaia-a, abtia lactdArta rtm la araaoa aa. Aaptptaroaara. a PAIL0SXS3 WANTaT)-A FIRST BATE rkaBatta. t a-ork aa ttrva aoala n Band aa ntaat tkar rat t a a4 kaat aVadr wrk and Maajratatnakkataalla, laqntra tl ttattst, far luaauLL. 41 irjteiAtrtosrr.yrAirrtsD. BXRS-TWO JOURHRYMtN AT THE akcrt kaataa wtth t abtala a aUtsnlar and aytob. AAtrna ABU Bo til .. jatF (niMlST A PRACTICAL CHEMIST . l 1 AND BUILDERS-Wtatad, ka a ataadp aaan. aat a dp amalaiaanut ta wort at I Wach. an onaral warh i a t ktaaUaaa t th iw- litaanm. wa raummaaAsA AAAram OABPBtf- EtalititliaaauBicn. ttJBSE-WANTED BT A BEIPIC TABLE oat badv a ahlld ary Bnra. vna wana in snaa TLomi; MI waat Ittk at, bat Mh aad IU araa. ttt 04 STfrlNaMITn AND OWFITTM-EWLOT. M BkwdwaalaTAUiinmuhaaA.ka.ttnr.WIal 'TtaW TaPaBfcIBAaTrml aWak) .!l rT lnrRW-ai tounq ladt with a nmak anaat a auir, wana a - M ratal ue glwaa. tnan a aa aa vwraat rnar,frMtnak. , BMBSap. DEMOOUtrJ rxuzs BS2 . aaaalt isnaat at. Btasajpa. LadU.d TUICAOKD WmTTB AND I jBAkn-Bka, t-a,, (ajajmnttB-i taHamVAV. V-Tw-wSkSferir batata MEDAL 1 Banana, aapanor .aaaav akadatakaaaairhaaal I ixntt jlib rooia nunc cbook lost-adout i wbeki P.DAUr AKD UT L0ST-4U ftXWAID Tfi Ikar rt, aa rVnJni Ikronah Prlooa aa lit ian. raraai .Ta inanr trtll raealra lha akara rrA7 Jatf'tl UOU IOOr-10 RETVAktD LOirPROtf atjk'a Na T Bait tt a. tna, .a, a tkr, Ht f t artraafnaoa !., rr-rrtk tTrar kt ha ah ta rawart am h t far kbrtr ratara, at ka praaoiUjB for alUataf intra. 1 D 00 L0flr-A5 KRWARD-arATI.D Taimllalark analn alat.kl aat'lat at bfllataii r1 rrt nark art ana tntlmr n4 ttrarala UtottlUkata,miaaattalaaabataraara. ft D'.O L0sT-J hRWARD-ABOOr IX wraat aUrfafnttnat Um aitk m Irvtaivlttiaft, I at In u I a-aaiiaaf M a'. it air, baoo.i htaraanll altl laoa. ant an-aita t l.a acaof IkUl El abata rtaatt w'U Rha. if r tbf rrrotirrtr IrfaatiUoa laarllaf ta a rr rrrt ai utaaai at appijiua at van av Jf" at 4Tib tr. Jatt 1 tTonsi? aku wajrr found ArKAr Al an To-Mltt awrtilrf Jf Irk, 'stt, la tba rt eoTMt of oetth th and 4th alt atail.ra biro In aaiwf raa hata th.m a avion a wamtt a4 atrlrttiatkara. Arrlf on thapramU, U tba rr. It IITONKT FOtJwD-A P0R8K OOW rAINUTO tnaalaai'atladiKMf tpaati aaalp and WnaH n a at, loom , bat an 10 and 1 1 a'closk, a, aa. MONKV LOS r LOST. ON THIotb.TdK tnat r4 alntkaaa ar tvanrf taOarat ana tta kt raid, ar a Ira dollar kin. art ka'arwa la axall ktll. .Ilbaralravrt ailbaiid far U. iaaaaf7llAU. aMUaiOtIaN,ltl afalaanrat. M Tin rouiTD-iNTnc strkit, on tat. . a4ttaaHklat,aaapl blookUa. Tbaavaar Ita aa ii aratanaf ' a tan tip aaira UThtfaUai. UYATr LTOk f oaWa. ' I HATCVGr) DA.1III. (MTlZKiiS 8AVINQ8 BiNK, O UAraaoaA, pttaaaii lit a t d aTantna. Jnarr loVrnrtlSOL Dltt'ond rHtlrm Taa Dirt ( Tru.i.L kita41ratkdli.Ua t aa ka ld ih rata rf rr ctat par aau a, aa all lama at (jnt and ao i btrnt Hi-nWt M-ati aat oa all mrai arar fM.lhitmtrba ntttt thratj, It fw aL aar istBP. aa'ablat tba Bark darirf binkhaara, .a t rf-at fatdtf. Jaanarrtlit. lakairat axtatllod frr aLlaaa-dttkaaTaaitatthadaaoaliar ataila. ral Ora alta mida on at bJa Jaaaart ttth, will kt lnrat Irora tta M at Jaaairr. Tb BukU ovin dalljr Cram ta.ta.ttla.ata aid f,BU8p.. oBaoBlwoif. rnavarat, 8IYM0VR J. Btrtf". ctua.aidBM'y. a:tnu rallDAVANU t.VISU1 SaK Oan t 1 1 ana apt aat h at. I)lVIDm aonoa P f-U ra at krbr aatltst tkat Ukapjat at tna rrotBlX PVR CKtT. aaraanam aaallanaai rraai naataauathraarntdoilaraaadrita aar at aa all innuab.Tf .t0U,l4 Wh'dn al1 d-aita astltad hrrrki Pank'a and afa Maatna, Jaaaarf tart. IKKM aa K. Uainr. rraaM , iaei'i tnpa(ril cniLOt, , lorUrr. PUBUCATIOnB, aVo. rpHK CONSITIUTION OF THE UNITED -a. crti.unt pa latr-nlra 8 .. btKOataTUl rt. at ht tht BoNUriA- L.KB. IHIMII 3 CoaiUandt it, Naa York. at trT.P.Aafllt jIACnitEKT, afce. DICK'S ANTI-FRICTION MACTIINE, FOB Pl'dCUItt gllCtBINd J(J PKmlN1IK0!t.aWin TUB MOST Ir'tlClPJtr, LCOMOMtCAL ABD u II. lla.TlMl MCUI1ED IN TUB VTUBLO. PuctmkiaikiTttnaaaritii, wtiltuin lira is 10 In mn In taaaa ivlai rtptlra ara aas'sd far rra ta ar at mwnlrH raqatra has than on h aaar f Sh-.rlat aad Pniakin- Iran, an loan la htrbam. with no aarotatibla tfljrt. dot tba vara lulcstntttuiwlh liidn.itrl ntaooar. ..... W ttfarts th lrrt and m'at anoaWal aaUb'lah atanttatbevrjitir,tolrnthralaaof thararlm nurkli mi' unVW Ul Ka PaTKNI. tnak a onnaAIIiwaTT, Trrmta, N.J aO"uta traaa B,t nttl Oo t ProTldr no. B. U J. J tr. tf UoaatLL, lam.Brrjii NixrYnrkl WtairTTa Bnuau an i. tratr. It, ktlrb I rnrtuta AiaPAtrmar.Clil laa tM. CI , and a- an tba t ta Pan Tark, Biaad airtlnla. II Ir-lra. Ornrnir, Otila, Aw., At, manr nf a-Vont, aftar art" tbtm tor tna or thta rra, 117 thrrp td uot k aitbaat tt-m tor thtna ar Amr ttaara thalr ti a.c4ha-Pth't lae'marU-a l;kanrtbr atM-htra. kr- In Ihtm, th a thty pa for th-lr aaat torTttpilimrTitht'axe. , AU oraata prtavvtlr a Undid ta, and aB l.fanaatioa w " 8TArrl.8qTIIBB A 00 arw riaN ra.au tAatU BTRHK1 KT, JamflU ..aw .,.-, QjvA.V C1BTT IV. r Rttipn uktallio pautt-tiix us- Lt darrlitad. anta for tha rnTalaabla a.tnt,nr p epmd to tuppip tha laraa ctaaadat ara althalasral mnfarttuta'a prem. Thr warrant tha i-tn to b pa.tFrkaarroldlatbi markat. batrm foUrTp-r aaa ntU i tit prtaartla Iran and athar awtiaa, a-d and and ranriaa tt m tnl. Rrtrk bnlidlarta aalntatatth onasnatof thlt paint wl t ba knot p-iW-If drr aar mr paant ataonntotn.tblrd tba pne of purs Vaad It la wrtb ilr mors f all ansh aorpMSa. TatVK.Nn, BKoraBB IX". JaStrtll IMPtrtarrt,NaYrk. AJB.W YObK MAUUIHERY DAPOT. tTAVrTNA, KR9TBKB A.OO raiaau at. n-w iun AMUrAOTV at t tfttl N9IMBI tnd SKItBandDBtLKAS IOOAAY andPOl KOIL'tB, WOOOB ill eth-r Wooa Winxtnti Kits andDBlLKBS Is ivr darHp mtltr aa PDrtr.BLK ITtait hoil'ib, wodDtroartTri pla rinniw tlaoauat. i.ithm r.atra. irnj I.BATHrB A BURBCB HKLrtNa BtnBifmuTHaooMPo8rnoM MaTtr.ff, With ail otbar Mtl at naaafai in a atwaaai vii.K MANUi'Am'uaEW tir D DlfE A ' atnt ArtTrrM Hn4kn.PTJklOHJM.PBBta rPrlokM WARKIt' ptt: m JKFPKtltl DO PORT ABtB BOALU IN OBI AT V IR'BTY. aAadutarotaar tlahla Aruoaa. at tfllf NEW YORK MACaiNERT DEPOT. 8TBVE" BBOTBBB A OO. . ttt Pmrl atnst. Ktstt tra-rlrrlnn a' ttafmirr and asrttM atma rlablaaamilbalTarlma klarai r::t bum ib aru raiWr. Aufjfkkla U Ite Tar? totaw, ptiaaa J i att tba Unl 11 Iftll BVBVlfMM CtUUVCfitS. ROOT AN15 B1I0K STOiR FOR SALE IJ UmI .aj .ti.pf MraWftw, aa Aaa af tka Vat tram la th cltf mat low, dalai a I aad enttsni aoairinav-til mini naa, Daivr paw ia"iiMw.i ad-a'h iaf.nf.c1H7 Naaannt awd l"alet of JAM It fEALY, III Warattp llata. Jat Hit DinCHKR'a snop WITH FIXTURES, Oatth or wtutmt ttnek, taa rood kettlao,f-rpali rr.p nut. Hanson ft aaliUf aut will ka titan. A. plylurlbfaadsiaatUOanataat. IT PONFACTIONART AND VARIETY SUrt J tat a!,-TV atoek and katnraarf a saafattaawr aad tarirtr t'oro f t ttla chaaB i waald ha a food piwa farkradatdtwarar, Psr farthar patManUwa appp eitbAtpnniit. awto. u uiiw1jjoa,, bmi rjnowS 11 DtwwBtabj tvi1 ILK RCUTB FOR SALE A MILK r ti lit. onart n. b Urtka J. MM tMlTB. lit a'ihUhaa. Tka labtr ulbtaoldtJfautt ar aapwaU. Jujt'ltt f-iTSTlB SALOON AND RESTAURANT Jlt taU alwap for arah tht latfla tyatar. an. tooaandrmtwrartnrirah in tBPy ta thjjprmjtai i611lhthr,atMdtt, artVntd r.T8TlR SALOON FOB SALE CHEAP VTplU Aituna. now tola a auod ba Inaa j tbatamtr wwt Ut U toutt. Call and amloallOJ Baauar. SIOaB 8T0RB FOB SALE-STOCK AND Allans At a (sad baalasaa. Mr. 18 Maw Canal at. natt Math Bmaa af aaill. atn hnijT OnU bataaaa It and t, at arurl p. aa JUritl, WATCH AND JIWBLLBB'S STORE-TO an Ualaara, stack tad nttntaj at a.vatohaad lawVrt ttora. nata. naota amau. isaaasa aaan. ataaiuaa nitxV PEBBONAI ROTICBS. PABVtRS AND QILDERS-IF THE tmi VIkifithman that aim from Atkany and aaidba ha ta aaaaB chudraa, I a wldnwaa, aar t .ha It laWny lands to to to Boaton.pr BUUnaira. ui aaa an tan aVtaihkladpwkaasral&Da. b aB U wa-kir anyrriiatrthttaBMtradaUaaitwtta'worki Bntt BUthab tt JaTjEawIClIVK. pOVSOMPTION CURED THERE ARE VytbMnrkndatttffufwtmcKtaastlop.ahatrsnot awara a' tba la.l naa ar aaanpt af Matr tlaasta Tbay ara timd wtaa a osnta and mlaa off a ba ltinta,pala l thaaaandcaat,or aatnt aarbadaa, Tkraa a aaJtakinla arainlami a at, nam! lb alaaay ar BaTtEaa awAlil rp;-fj aWaT S'aHttV ptpM or kraatla' aantk tod anaaaaaaaa Swrtkli." ! ta,aVTaAdjTa7 OVBCllLT LB MBMCUtt'Jrjl nrttn ant lajitaai I (At out af aaa ail at law au anacttlaUty I .ana pafar hf vh maph puOa-Ut ta I LgfgS". PJg?"- MIftftl i&SlK tMnMaMMpJtwbaa tgjrWinSSS.. kit, tjkkaa V ttT Ayttaadiml mat btaty ahttlaai wMrtt-faifiiikSi-i! aAnri.j JVtrTlH hfclriritSKwMiiTi Tt!ai'n!l T mmfWm napTTaV awUaaT4wwAwfjBWBW AVOTIOtV KOT1CM, AtOTION lrdTIOK-TITUCSDAT, AT it aVatatITaUA.AlMUiAtu.nrH,'t A DJODtNTO 8ALK AT AUullOrt TO 7 clvalrcfetkarraaa and ftatnrta aamtaai, aftlth aaa aaaaa, vaa ana astral a tf tt taoer attreua, "."'. " fa- Ifs and t taarml a. latXtS AaaV Jat 4110 a iTRArrrivxs vt t-TiU dat at a a i'WSPS.'KK f M Hr'ataar, natt d w to ararkirr tl ra tklia a atd vara, mlr, boa'a, an, An. aiiitaoMaranrlintklatK (7n-lv) at 'OH as. laarOkitaars'ararjr,aJtjtta h ttlap " a tia-it- tf to-lit t a nod at loait an Mim. WM Ul (U AaoHaaaaa 1M ACCTION KOriCBMAd.MFICSNr 8Ja aih It rrarvra tLIt da, Worirrttar, 4 Wrat lark l rrar I th ara, anramanHna; r AH aelrra. walvt. mlrrii,i.iiiirir trt oact a.lnut aarior, ebaatpr, tialat ri mj rrltaa, talits.Mlav U., Piraanai alailirta a-aarUnaat braanaat aid k tibaa fural'ar. 44 A tsiUHwt sals or noora and an jk . -t t CKUT4L1R. Anctlatr.Ultll taa tar. Jratr vtm at II a'cl ck, at toft Blih avrvaiH ari Tjasalarn aud arattal aa fiscal rf ao.-t.aixl naa, a a Ilia tot ladraa', ail .' aid ebllrl-aa t-n. II 'ad kv k hrakM .-an, k 0W akas a,Urar a llaa. Cafuvaf lt.A a. a llr. Im. '- m.Iai.i awll rut boaar. aboaa, lam a d kraaaaa al iadla rut kvata aid ikraa, aad a Uria rarbAr, to aa an ana to fJAfAT AUCTION SALS OP eholo TtixmnuL Iklad., ""MJifaaiT, at in vt '" a'ei at a-aai4r. (Vtrtal rdls tka laraa daaHlaa kaaaa.1rl Tmlr. ttyt at, k4 Ttk ad mi ara. BraaMU aid lajraia 4 ir. a-ta, rata at d hrdaln mattraraaa abloa. (taMaaiat tlaar, Ar, vt h tta y im ottatlan at aartot aad ehamSr (f?l.'. 1 1 at tataaaiia. an ka U aald la U hlk. fit katdar. 10 ka GUAr 0R SALK POUND HOTICK-1 it ru talti ap la th rantrd rar wUI b and ka taaklarratbraaMvat tat asaad ta Mh at, amttlk atrsii l a-okrsk thla lap, Tadnraoar ttk, 1st'. Ii kit inrUwr alaitaad. to UBNKY UtvKJUl, AUCTIOMKHR-TIU 11 atr.iifAk alok, at tka auntiAA trta . t it ar.l. Iiaaa at. a lata I t at grjuatiaa, aiaa taa, aoff-v. obr tl. a natrri, waki. 1 . taa, aHaaa, irft'rd ratara, mlat and taaia. 1 9mm a am ar ta lkn -tl nrraot. It tO tir rt Mta aid th daail. n. a dba.tlt acanafe. Wt of fan, arothlna. tA aad Mm waiobaa, JairaWy, Aa, Ul JMORIaRTT AUtmONKKK, WILL Sail a ta'aaaa.atlOMa'al'wk, at IT10hitka aqaara, afsi, I iltf., ttfa, t bt8 kiirtaaa, alroka, toatl i al. ail aaiarltit, rutitr, atiaa vara, fart, viadov suitalaa, 4rr aad laacr foota, Aw, tT nTtEK W71AY. AUCT. WTIAY. AUCT. SALS OP It A RmakHt VanRnra, Aa Thtiradip, Jin. 'tha M a'ct ck atlto.StOr'ataat.Mt M'MUIT UaH, tkraatlta. attnptlrtftf cakbifl and aartot atiraa, ta. bita, rbalra, baa waaa, tour, lajklraata (iawr i laa a lot of choloa aacwa. Biuajaiura. jiat xa SA. J. BOQaBT, AUCT. THIS DaT a at H a'at sk, P kt at ttt Third ar -Mirtnr ala,ik-at0ak and xtaratof a aiaaatp atom, ratara. tana, cafian. tour, aptroa. aoan, eaodim, ar rna b'nalira. pro. a-Mfkt antinlara, aharrlnf. gaa flctuntt IS t lit til tu. r. WATTn. Anotnar f t aunci SI J. BOOAUP, AUCT. THURSDAY, a Jtn. in, tt '0 1 'a a k. at tka Aaa Ion Bo aaa, Bo. 1 Nmth trtlHiioa.t, Htnaahold Parallax rtat awl attl"r aalt, paa,rtarila, akitia, baraisi, ttat-taa,U4rfdradk-ilarnn.rirBttsoH el 4b, kltaban rortl'a a I taw ta IVhl vaaaa, foot aaia Ja il btr , A. lib T. flAIFNF.Y, AUCI'R WILL SELL, thla dar, kt WH 'Mot, Ik laraa a)rtmt Pia-rr Anra.'ftPklitt, tt alack aart a Itsaarr.aaar Uaak ham anal. rtata,apraiaaaa at in vaHaaiuti,aiiuBai ItLaat abotc I abotoa uqaara, anampaaT-a. ai rlnaat tv brar tnioii,dnl put alnta. rUcrtst. I dl'uJt.gcteaia.r.r.Uiatjr ai aUir araa olalr., tibiaa. ataad euka, ke, itora p.rt'Ua Aa. 11a WU. WlTTEftn, AUCTIONXSR, WILi. tall tlila dap at t o'alja t 44 Canai it. tra. sr"a aaia of lumita-n. A. Ana lot f a rprti, all niatha, -A a. obilra onatra, aat aad athar taba., ainn. ainak a. laattor bds mattritata, badVoada, baua. ar..t.ad.Ulltcl a. aiaa. atatas lala-taal and I Ilcbaa fsi nltom, ur siaar at Kiaeauta, Itt WILLIAM AnnOTT, ACCR-RXECU-t'oa .' I kill t ipeaa for al a Wadntada. (Mhl'it-at IfMi'otaak, ih aortloa raama Mx 4 aurf Hiradw.f. Uaaajrt tf a irsoarp and tkiaar WILLIAHBbURQn AUCTION -8. D. IVBBAt,An t- aIU rail thlt t.p, al 11 a-tMT. A. M al thi attta t Oraad 1 1 par atranrat aod ttrtaaa-aantnittp kvaaikild furatt', asoaWit ( aa'taakharhaaa, hair mktaraaaa,aiJi )? rah air, roattr, pailotakaha,oUpUataa,a. Aaia paallrs rnmrmo, c. LR LITKRPOOL TAPflOOTPfl LINE r Thparttptrkatblp CONST fLLAlIoy.Caft, nutn.ar. wul p attlnlraall thft daj, Jan tu. Par p-naas apntT t pvi, tt ptT 00, B. Blror, or ta TATaUOTTACO.MIouaiat. 11 rTAPSCOTl'd LINE OF LIVERPOOL L aid Utdaa Ptrkata Pnaacs i. ar ti Lltararsl or tondon a la alaapaha aniaaad b tkl wall known lira, aaJUnl wssklr at lb rarp lanfat ,t.. ul tM. mmuMm a. tMnal Aw anr am Mat. Bat aba an danaot I aap part tf Oraat Brlial r Ira lntl. fll n k rtntaiaa np apstrmc w, ra; au.raa.ata TATlCOrr A OU, lll at. Haw Yatk. It AKTIJIEfl FOB BALM. f-iANART BIRDS FOX SALE LOIS VkrstAVaa alTT OtaraaH saimaaatnd'n.UpaitparaiMWn, A pat. ka aTn.Mam1taai.aaa, niaaiaa and hank aw. It If. AatttaMntt Dg. I0R 8AIX-A THOROUan BRBD Bnallah alntrr. IhormiBlp htottn l OMlrlai Wafr fplBtrt. ad t mak tanUr, arraabtd a A-at rata talaar i al aonsa par t nffjlk a a from th Mvl af aVfara'abtaat Can ha aaaa aa boot of tba aklp Utt-ad- noutkt,pkr4MortkBJtar. M GAS L CUT MACOtNESlFOR SAlK-i. tatktaalrfi-l.akt machlnM alat aaompUU asttf Uiarutlkahar ttaltmb I AnA. h asMrr akata i4 tool at ra m a aaanaa aninom ai aoitaf tba w earn at art afUtkaOfoM, ajplp a a.id UtaVdlak-ly, tf ttdtt ta tvooa-a it. fYORSE, A., FOR SALE-AN EXCEL XI. latbtm,kwlam.rtla4hBua,kltMHtat Mthit. jatritt tTOlSXS FOR SALE-J OOOD WORK AA hwaaaj aha on ntriM aarl. r woald aaxhJaW Mint' boiaaiirlUB aaa last. . T os aaan nnui h and ft aMal thataadatora of J. U, AABOLIPt.. b Wat O.ktt. Ju -a CTORSA BUT CHAR CART AND HAR AlntM t r aito al-aaa-aald far waat at aa. Cm b aMtallTiWattdTUat.afiorllo'alooa. jI4a44 TT0RS1 FOR BALE A BAT U0R9E 7 XJlfaaitt lit. lwtairatSltaatarat. HOfioK PORSALE-A CANADIAN POMT, tiaaraoad.lt kaadihUk. aU a botxib rart and bsrnsaa, all In aord ordart wiu ba a Id aarita or to. a w m - i - - a Awi tat- .m AW .ft ka I. Q taal anal ItMBBJaATtB AaaPt riWiajH, aaaaBn; nawwaki (t-ktr AT , CEWiBQ MACniBES FOR SALE-JlINa-O ra Ma J and I, Whaarar and WUa-.'a, Ororrr and Bakaa, Bawa'av and athnrt. U tka lowmt pel, atraalod attract. Allklada naal at niiil t haj d aboaUTdiBII Pad'-tjaabj tdWa at Na t hnaUaOraaa7j.P. MOOatB. jntfin OLAIUMB. 0-VBJUA.aAB, UUB0AA, HAnV O aaj,r and rora. lor aal-TbaIrW WAGORS-FIT FOB EVERT BUalNASS m nit a. inia'! kakata. Btambar. la. and lip:aa. aanattnU an bant, at ntada U.ard. Um yoa can aat vaod artlala, and araty anlola aar anktd U ba as lawtarawranTA sb saaa aasand band a.aojaUocdnta Yoa win tndUlapliaiaafito. r- i .-h.' 'i Pastary, tat 1114 aklaa.taalaanhakaad. Iliwtur Wd tt, bat Btwadway and Mb ar. 500 TtiBRtTlJI OP PKLHAM FARM Trl-aa, tstnad plpals dOT, MO barrals tf avdet rlianar, aad M) kanal tt taa, wairiatrd U aaa In any si afanap, 4 ( tlo BaJldan Do an at rtuan aaaaim pw-a- aumata. twnia at, iisa-ii, OFFICIAA. MSVa IJBOAI. PtlOTlCAl Ot APPUOATION FOR THE ta AflV chaaaar 7thiiaatnUrBarl aTaha I Kattaa auXSObSTprnmbar 11 a rv-at wMmimv , aanr, tuna - na.ii i a nudnawmmtkaooapaafoaaanaawrwa tar tat alat 59.t ? S"tt - awt uo-rl amAyafPawwarr,lttUal i-7kr: UaVkan 'kab la U Am 9rPJ.-t oa.tp aio OOA1DUIO A TOUNQ LADT OAK J-ATOUHQ LADT OAK BE amatUkaard, and la fnftj nfl UTa-rr--5 bonmiUasmall twpx tWainnreaav. aU7N BOUTE FOR BAiE-IN 15TH Www. O airlrf AHptrwtak. Ap4r ifWwWs'otoak. tottt Irtaala aaa tha ra.aon fo. Mtllnt, lb Hit k; tt tbwraaa WaUandlo. jatriM r1 . . wrw, i.na. na ii l nan ataasaa istai , Bat Mat twpWraMf UUaVaUMjtu A wv, luvnu kaiiiat, wm tk,t fa tkl kmt aaf rr-rt 1-rt TT,tT"rT,,T1r,",,",'Trr7 I ..I T a i-m--wr .. M'aU t akt at rTOJUrS WANtXTAiA good cart H; gffbLT.ttrtwtkTWP LtrrrcR uutT. I 1ST OF LATriSaS KlltNlN(t IN THE d fajt (XSw.j TtrttttUa, J t.lt, tttL Pataaal itrrlkikjt4.iaiaMMrtIaat A MfVai aoarMatkaq 'iaWkniA 1taaaaMrtQ 2-kan-.trVJ rVt-r Otnrta rarry arria mtl uaai ta Borthardl Mlai tr..tt. if I.. la. ..rri tar a irriva rt rwnrttknt pro truiltn TWrbLtn W II Prm ,toha amdl 0 fryaat Otdaoa CU-tea VTro kt ttonatt jama gJiktaJ Jfa HV AaUlunJimJtmO B-arVrai P J BnntwaU A rViraTArtl Wtarxhrwmaa Nicks 0-m P.Mek VM? -JM . - ,,' a Hark t C Jllvllima (TwikaO OarkMla PaUlik CVrtkia Jarnaa utrarara j tVbk CoakJ. P.rrJik OatUi itLlvrrao Orwt klchaal rrlt CKataa Catrlt ator r A wrrlt P.trlck Cirrtll ,1. hn tartl.all Ji hn Oh 111 Patttra I atrr Ttiitaaj ra il 1 lira ijnrr aa lira.btnn raa. tx-kdonrt UfaMTaac tXH.ttr alra tt Croatr I kt CWrr Th maa Oro .1 .p P Irlok CantrTrf liauil. n.lpiw, ana at 0 rt. Cn t 0-iUi yt (J B Cuium'Bf JftkaF Coffr Baitktlt- OaiUp Ja-aa ttkabantitkBt B1V DatttjoH PlaljtJka prakattlaaktirv IH-I. Hra T JIM. la till Hat n Ixall Uall nrCalhitna tktkt )aiattiahlart PiiaaThi ha.lwJcba IV ah It p Ut Hat lUiaUirn llnaa Wra Vaehaa tl Mr iMairaatll. 1 Ana1 aaakla tlartJa l. car A 14 T )k-ar loka Hun r.triok "anna, jiaa troananr IhpiaAJaka t ITtMoil PI TTIBJa-va PartDaatat KrrUlhfriAR Pa tilt MlaiaaJPar kUaa OaUa. Flraa ltraUatkar- tlraa Jaaata rtna Panail CkrLtta. Paibk PsalM hftaasarah ttwr rna.araltTkaa ai Tat rrU KUaa P-iUt Mathav rattafgarara f aat J Polar DaaM lap J Poltp Dall atiaa d Ulan Franklin H rt at' Val-F rrrana GarkUMtjMt aalTta Wat Onm Wr CHII rVtM n-taanraal Qritara Oaihuinal latakl '- itVTori 4tia HMU Mlaa atar naddar. Krt A14!arrta(tM TTatt-Hootton D tart thr lliia aUa FalchPdnard lUlAaat I-aaa Uar &n,2L It. roa rt run iiattoattra ur (.aUrnrhat aaaa lUaaal Joawb It aland Klllih A nrJrJ.m-t ItiuJawar ilarttt P.trwk ilalloiaa Pahlak Brm. daard flatta. Mrs A tT Itonb Oatrrn Jon' lata bUm Johafn Pntr Johnain Jaal a ll.nnih kl Jim, Tbmiu Jour B Jnrea Jaka Karmard V) .1 I lax II irtla Ktnrlt Pat'tKn.pp Jaiar. K.rdpJlBiat KHalmuthl KlltlardA II Kooa Y JtBatotta kVloaaad KHnaklwaO K h i J -v. Karataa Ptr ek KwAMlaaa n. ma rfiax Lam(rlhjDB IritW"it Llddta rVrta . Irl A ta rata 0A I Laar K ln .irB'nJ im LaaliEllai l.roi Dlol-4 allr aJIrh'rt IJntxjraarJkarU.L mt Ona arrkt.lHP L'ahktr Cu.T J mbra Cbvlra trMillnda Ifamkaa Cilh.r-Virwn.MVa ' Ml Mikxr Cor. In Mohr Prat Bjllu. MatrrrnKksBllaaloiin -.oU 10. th Moriaa Wm M-rrlU Ulat Marywa-a loanl K klnrphr J ha hthaa rtrtM1MynrphpXrt,nia Mllllni Mlrhaal Mall n Jith ktlaaKdaard Msrphr Niela'aa ataltrp Malialp UanrrO kl.niloll kflra ttal. r rln kfaaraiPitilnk; 1.nr Conrad Marmlla Wm hl.tbru.baih A .lrh Maaar Valtattlna ktnrVat Tkotaaa klaUlfan ahtdttt Minhbilai Lonlai aoraTknaiia hlaUar W nana rauip g Ttannoa NanrtttlCVt-rtSavPattr NntcMrlt Banna Robt Oataitamatt O-HnH Tkmnaa frnMIDnW iiakB-aaUMiaU'UokaaJanun U'KafUaTid parkrr it 1 r.tear Jiha r7kw tlra Ann Pnndlataa If lraa- p.lstThomi tf PttioaU Jamat J ?b at It J tt Paiaali Joha f 1 In rtalrrtak R-k.rJntn Boat II B TJatWra ka Btataaaa Kart. llnihiai BUUIa ktlu lilt. irit ru ja. at - nBobt HdtsnwnbarM Boa El Bahatar uorat-HorWnL Bank llatlt lla HIMMl U. BmIJI MmaatlB aUokaut 1, SimpUVhaT latrjsha ntsrsnto Kka tJtft r J riionat hkl . Clara . . Hnhmtbl Pm I Pchmldt Btr II JtUntonOat T.wla Bchntaits Mr8 Amiu Mlaa Anna Rtatkt lioala trhlHttldUal K . MnapMata trtiniiat Thxod rsttalth lOt Irlraptitark Wm oVnipJmlh tar AuranaMaCD BMl.aABto ImUtat .. Btinlrfdo Bitta 1 Isar amitt M at Usali4Jwial Tana r1knthnrwap Catbtpilns I.tviaira Builltai Ilitid tU Wm Htr.ll Mil B ff BillUiaaHaU kkntlrr A Mirtait ntrlaaarrr UtBrr.aa.B-r r,lard 'ItatlnrOa-ar Taubtar auff Tbtpat Ptaarooa A f tar Ka BPThnrpa Mn Ellaa Tora tf Ut X TalaanJA P Varaarbonf Kn Vaa lUataa Wa Y ?"""' '"' Warntr Mint tuaarila Warraa Wml W.fcb-4.na tvpoar nt WT'aoa Ml-a Bllal ww. a r VIi.ht timail A Wrva watutr Oao w.iktrMmPIt WiUnPailck YOt'MAM TV 0 n.at Hdlih Wmr Mirp Ward I'aulri Wrtmort LP Yiuni Mir J Xfaitl am Ar. Molarwtn Huh Mi'tanaVIa ail. 1'1-hp Mc'ratr. Btt,t MoLaaihUa Marf MrDoaiMjB . Ma trarp Mam M ..Lalta . . MeVUaka. Mr B T Mnl. auk In Ja MaOallnf ttanaM MsOaap P.kirk ktaKnial lat MaiidlaJokn kumra PMok M'aUija J -ki Mag .p J.misMaUaflarf P. Mr rKauaa vtm tXI ' " n.i..nw M Pasw I1a- Uy Ma Tarry Mim MaLma Mrs MiryMs'laMy Mirtta BlUart MaMary Uaary THiN Jahn lit J.M.BILUP. M. Halnit ESTATES. rrnhl.EM 1UTS FOR 8ALE-24 OP THE . tmtt .alrakla lot U Darts, raady for Immadt tkl lota U Darts, raady for laai a t,allap'lsandtaaaty tarrar tlListtytt. M Mkftt at lailmr BODY A On, HOUSES FOR BALE OR IXCUANUE tVI llaanburih propartj ftp country tirrpaittt foa tnrva'urp krira honraa ontth it,nar Noru ae..d. silt b aold tow, oa aaay tarma. Apply oa pramlMa Wat.roaTtR. JaSflrt aOUBlE FOR BALK OR KXCHANdt-J a'orrbilrk hou.,IH Thlrtr-flfihat, watt of ttt ara btoao rton baartntat, aabaalUr, 14 room b .h room and madam IntPteiaraanta, Impair a tht prrm'tta. Jat r lit LAND TO EXCHANGE FOB A TEaMOF tot-a art rar'ltia, rr k ra aad at tan, Ua baat land It Wl at f ar faimlni pars ara, nnar rallratt a dtrhcrla locd n.rtl.lor aUk'ndi af p adaxat bap'ara Por airtirulara Inqalrs at taa llwialta tpatyMarktt,PlathahTr,kat. AlUau odl'a tlOc'a.olH.OBa'RT WU1TB. 11 TOLBT. UUOUS IX) LAT A FLOOR WITH Qibtuo wtr, Ihtafrnaataantaraoni inttaal ro ma. Uqulraon thatt 8orla boa N lit Wat rrtUrlNifr.Tal.taraa4 0turtaitt, 1 blork from Unaakh at. H flat ROOMS TO LET-ON THE EAST lr)ftta,apam and bidrnom, farnlahad or nrkrnkrtdllUaad aara aaa aha door. Addraai VfU-Orf, Aaba-t'lacaPoatOrUaa. at flat ROOMS TO LET A LADY, OCCUPYINU tba third rtnr af a font, rt ranmt and tdrom ) a-sld taut It to a aaall f-iuily; tit par month: t suld not It putly furmlaatd and bi-o-l a th Ik family, Hatsrsaas (Iran If ran alrad- lnqaira at 411 Urabdlt. t ROOMS TO LIT, 6 MONROE, NRaR C-rbrtln it 'at Hoor, oobtalnln front and rait parltawialUrmbtta.nandaaakkitakaa. laqulra atUipataUr,llBawiy. to kaTORR lO LET ON BROADWAY -Bh O taran Tlhiodt8lS ra.MHtJ drift ap fur boot and aboa atop r lant tl'l) prar t koaaatoi lm mttutalr. April tt J. W.O0LLUU, I'tl Jt-oid- jtfwir aiy, nanr nu a. QTORE AND BICK BOOMS TO LET-I O bovitlllKaalltUit aaUr.iaaot titor. toot tUt e t w (Toccr, raatUa Uoo4 taoaot. Ap piy an pntnlats n auNEBAL nvtiixuun. BALL OF THE NATIONAL CADETS, BIXTT-BIHTIf BBOIMKNT.H. Y t M AtthaAdtltaMY OP MIKIC. Purtaotb tlrajt, On TUBtOAY BVBtHHIVan. ittb. 141. Th prooMtta a III ba aqatlly dltldrid bataasn Um Hoiaaiinriar tha ahara of to Blttara at Matr. U llouaua it, and th UaUck Ot phna Atylun la P. Uot ttrort. MttrlckyDtdaatth't fall band, TUttt.aadailt aarntnnanaidladica. Taaa hat al avd.a'd rt.r aanb Biothara, Nrt IHaad.it B bart Coddlnttoa. tt II aarpt attlaptl clpaJ Molo8urtt ant Hotilat or all tka rmrmra aaa man ci ina naiaaii, ana w. AtdtmyafMutl,tnanlktf tha Ball, jatt'lat OABNCM-S AMERICAN MUSEUM. TVXIDAYfrfAB.d2HOST..WBEK. 4 " ArLlTOaJK,.L8a,U1, on ihBttloa at all bourn, draaad In thslr cottoaaa of auiKtai. l Lttr WKEKOPTBB AZTBO CBILDBBH, Th mat turlaut bumaa bal-a atar aran Adaunloa only at. CfaOdraa andar 10 ynar lt atav rpWlNIT-FIVE CENTS ONLY I MBIT AGO rssTANrAflEoua'iun. dte, (TBM CagAPXttSO W IS M a lrarTlUUTY.kndfai sttaa taa Oray. at ball piTuaiaocalt u t baaaMfal BLACK or ABO WM. wwAawt nxSrln tht .Bnr r Ma. aad I At tbt i am llrti H tnarajatjijjunlLlpyatanas, a aaAtwraAaaTaaUaptXIOAnit iiua anor Manmna wnn. aaanp at. aaa lk.'SJwtrt.TSaA. sni a saaa at agBBkas. , nan i Baaaamamasm rtpaa all d Vaaiid - "tmi Baa-kkan-Aw TPrifnamaiaai 'jjr'trSiTiif-ilffh'r'i MBdMOrand at, saraankk tU 'anil ha, aad & iraknd anafMntk aknata, and kTBraaaWr aaamally. fcABjyicyA OO, U ParkBtw, atjitaani tww. T11E NEW YOllK SUN. TtTSBISDAT KORKHO, JAM. 9, 1881. Creairal Telegrapli Heirf. BanllaT f thSara IttnaftLaaaa. JatWat Jmt. 7. Id lb p blratlivcham, Ctft. Joaat, with 804 balaa of tottuti. Wat tartud fktt dap t tap. The lrictawh P.aaiitr Clip Baak. AfrxpAta, Jtn. tntaammahlp Proatltr dV uk, kar Ibnoiaua, Aik oa Prkla alibi, and bra can. a total kna. Nl Uvti wit ), Ptrt aTrTatiaVtark. fj. W. Wodotk C. W, art . Tha Oanadita L''ntr Iaailaa and BipUI (Vv Irf at rto.lr r Iffunij loJatuoiBkp h ra tot Inaa ul Aar J,000. Manlaia ta ?Taranta, Paratfo, C. WtJan. S J O Bitrrta wm Inlay attcjat al.rui of rotuikj, ortr at. U. Oaaat a. nBlTTNEVVsT Kara) a plaraad Apptnraara. purler tvootat orta TAarovt axd ttctaot pitatu. At on Sttardap tut, wkaa Ifr. Rtatr ratd hit tnrt aaptaranort, Nibtot Of dan waa aa daturala eroadtrt kaat nlaht, th4 maot war tintb'j to abtala admliiaBoa. Proa It ciubt.t a Vt fva frKtbaat arat inlbaajTaallT,thwVi1apjrt-d a daaaa ait tf haman btada. Me. Ita. I juuuoid al l art at ra Ik fcraaar Moaal.m, lit i lkrodaatta of tba e.kb atari horaa, Ojtuanr, wboi TkHottt propaawltlaa ba ttKf da lead, angathar with hi mud of Iran. a anos)t amwtt. Alandiomhrrainf aTr73l-)r wat mil latrn dnotd aa a tary ntrrsua aoloaal. A fact whkk wa ahown by Ha ooavamsl ttamblUf and atnitUg at awry tuoanal auut.d or mo ton, ttthar of IV titdbme or unlli at tga. la lb cvar- of bit loom (, fnaara'ly alrtlarkithalalrra.ljptiblUbsJ.ba ramukal tb4 rr.ty tloaanyrakai,oimt to blm ai a rtanBof hi atlarttl.ai l n.aa, lha bor.a aatural.y baa aa rlota It It pot tba nalnra of lb bona k flj-bl a maa t.Tr tlVm mloatr, whhiral h (tin a tdraataffti moat bttr glra la afiar rar(1of fit Ixlfbt mlnuUa, bat, tf lb animal onoa twit thai II bt (tin. rd an adnata., II mty fl! rr ha f a day. At h la-htd, Mr. Rtait plaoad on tba lura aa dtr tnaloanl Ilia two atrapa, naad for fatlralug tna f'if mllilrr.lnilkaotl.s-, and laafaaancada lb ho a want down. N I h wa c tuld p aalbly ap pMrhtatatUr butnor uadar rook lilmat It timp'y samrd totwartnnlJud, and fialaally oa Tlncadofraantlrba'pluaa. Ahw a aho-t ar4 gU to I Ua, tb baat lay dowa, lo Ali(, aa M . B. ra maihM, at If h war wondrln4 why b coa'da'l bar hi own way. To lacluror tldlcalM tha k'a f bkiatUff duft to Urn boraa why, h re matkaj.lf yt tt cmld Itarh a bora by turn u of dnifai yo oon d loach your ollldian by hanging amsUlng fctt a nuud thalr tuck. Tna boraa bitltut Iain W1 fjp tsTsrel ulnata wblls h wt traaalng, Mr. B bow al'owad Um V) oak a aaoood at'atupt to rlaa, moral y to drunua trWUthhothWr'p!sraTaa, Thla hiring boon rul'y iffacUd. thi animal atoa lying d m of 11 own amnrd, Um Uctnrrr axpauatad on tb propar mod of anHiUg a aadd'a, ot prstantlng a bona from baulk. log, kicking, or raaitng by taralng blm round and rootjd,Aa. Oftbapaoallar adrantaga t b drtr4 arlih t rtfraoVory bora hots whirling blm abont Uk a apfauilBg t p and thui uakln an lojprraWoa oa hU mind, Mr, K. traoUly apuk. Wbanadrwnwa broutblon traaUix, Mr. Bl ur Br.t ah wid It lo tba nta-pooa borts nd tbaa at tatup'td to lap II kiflly wbi a placid 01 tb animal back, but althw tb animal wa t a aaally frlghUiad or II bad inch a rtpujnano to tb umad that tba .mill ocud Both Uatan ontl book. II tmt hvWtrtr aftar a lilt' rl so fba-lta of th aousd ul II wooU futlow Mr B. whit b wa'kad abut tha aags baailng tba dram. kiamran mn, Mr. BtnnannouneadthHUoonacqiwrir rf th Imrnrar crowd of tpeottti, and an InrofBolont f.roof uibtrt, many who bad t'ckstt lor rarortad aaahadbaa tuub'tkigM t)thm,rlk pottw. sua tl Um to naoh ba wutj'd aay that thsj kbou'4 dta ar hart Ibtlr monty roturaod or good la. trt-rtd for 'bam oa anotbar night, wbaa Tarranga. mtkU rbr accotnmodntloai will b btlr. nrrutt roan ua taaaua oaswa. Tb two tknlaad pmls brJongUg to Mr. Slut wcr tiuttad out oa th alaga hr flaw momantt. and Mr K tpok Uk fl on tha haUU tod oapaUUUa of tbtbaaud pocyandof Utancoswy, whloh ba baHtsrd to fc of pur A ablta blood. Tblt allotl m to AialrUa honaa lad him to tpaak of Uutsodar way la which lb A-ba oonsUatly Irani thalr bona, nd th i Sot ll bu on th anltna' of making thtm pcrfact.' gontl and kind. Ut aald that whl'a la Frano b itw a ta'f dan Arabtan h artt, bkh wr teal m a prnl to UmK sparer. Wbaa tbrj trat arrlred, no animal could ba titular or mar duel tbaa wars Ibty, They wata than nndar baear af thalr A ab groorn. lis tnoathl alar, thy war all tioaa, and oat wa abut Uaaar b bad bao.tn ao tatagl a to rlpp' for Uf on of hit gnticn I all btcaua tha bora oou'd not loara Fiwach Utnka4, Th f rootn baat him, aad ba foogbt Utrtura. I bit Ignorant and hank Inattnant by grorana I what alway ipoll koxar, aad thl la wby ibaraar moraTkbjUt bcraaaln BogUai th tatty utbrrotttBtry, a rioiotr ait rioa tub iboobv irt. a. oo, Mr. Rabat nail r4tlfr from Mr 0.8. Due naoa, 8nprlaMndnt ot U Art. R. B. Cj , Intro ducing lb hh ruvJc1 oa wbiob bt loUod4 V) rptaU. II tar i 'Tbt mar 1 ratd yoa I a Tery tad ktckar1 tnd tblkaawlihbarluttf M. N man da go Into h? aaau Bhaia mytrrtouruu ana gl taa no warning A najuba I ar tiwd to ooorrattr hrr and t mid n rt du It, and II yon eaa lam bar I think your tiUm I anclanl for toy bora." Bo-Mai aall acundad out from Ib crowd If Mr, BkUT bad MM tb mar or dona atythlng with br, U atuwarad that b bad a bar lladiy La-A- U bar lUU, luiUd not don anytUng with bar, or In any way wbaUrir alMtnpWd to prapar bar fur ibla tooatkm. Tba o.ai wat 14 so, a lanky, tliloUh tanking lltl e rttm, atilrlog to atria tad kick at Mr Ktut nd tb groom, wbaosrar lb thought op poilunlty offid and al abort IntanaU, la bar nubnabutfraliltMaraaok, h would girt loreama nf at gr, TnU latiad f ataral anlnut bafor b maotgad to gat cloa bmld bar I than, holding Ih raid; lata U hi lawh, ao a to diw bar hand to Ih oppoalt llla,b giaipul on forafixA I alavat la Btanlly tbt Bnt atiap wa la It p'as tad tb mar tttnd banalf sUndlnf oa tbraa lag. At ah hoppad around Ih Mag la thl unawJortabl pradloamanl, h ttmd t r tb Brat Una lo laallil tb BoUJuttuiu of out tratng aUa k aUnd oa oo lor lag and attack bar otmlaa wlik U4h blad on, but tb LapoaoU Mllty of as y noh rjeibrroano hiring Uaa olaarry dtuoniba'adby aaadiy fuilUliparunanakaba a kw- 4 lb itoosd I trap lo b illppad oa tad wltb bar ftral atap, down ab want, Ta mot datparai bar ttiugglaaloilMbsoam, tbabardarib woud (all ach Um to bark was. AllattiUganU ap a a tad Jo) aad want down. Dal tba Ida of (oooua blDgldaot)atBUtdbtrbd. Ill would not alow abhar bar bead or Sank tt bt aouohad, and triy Um btr tulnsr would touah libr, hotarar gtmly,would launch out utto tba moat tlotanl Mrug. gat, ticking and roClng la a patfael fraacy. At langtb, bowatar, lading aQ bar ntroggU aaaralL, Ug, ah ratted bar bead aad ragardad oalmry all tbalitertlMhaobotttttaka. Bt tlawtftd bar jaw bigaibnr, raUadaadpattadbar tut, aad flaalry lad bat t II tut Map by A U(I atraw, harlng ramatad tbabaarybtldlaand rtp baMar tkl bad formally worn, BbdAUbatltuUd A light UUil. ta oarrrpaTt aoua. A daik bay bataa, yoaag aod powerful, bat ran dmed klmoil utaa by bit olaUnaoy, wat nut biaugbtoo. TbawdofpUolagthlipwalh aam la Ibla oa a lo aB tb otbaia, aad lb bona, though not ao Ylckroa a th mar bad bun, want through t Ml of rloltat atioft'ee to fra bunnlf. A.I ltngth bt ly down, k'Jtl Mr, Butt want taroogi bla u ual gjmnartlot ortr tht proatraU baaat, aUadj. ugaulklatlagooklnJamplngoPwblni.aWk Wkr Ih bora wa allowed to ll, h rabnultad quietly 10 BncblbnUPamrmSbulwuooU4Ur,ttb ptrtjtmancaa bad Wan prolong! to a MBMwbal Utt bout, Mr, Rtatr wO lrt A aUrl ptriciuaac oa Thttnt, dap Tanlag, whan a) rarp Thaoaa bora otOad Ptar lOeul cawll irtr-, taaonging ao aaa aaaaaaa aivw aa urtaa vi pasy, wfll bt oa of bit WbJta, A parunaaat alaoUgtraacaaU'ajaayaaaraarm. DaaraB abb lrnTA& at TAMauar Hux, Th oalp eeleta-aooa yraUrday U tblt city wa bald UTeouap Ball, wwart rear thru koadtw raroMBUdijrap rmaatealtpukM wart mad i byUakDaBut, $. Pttarraavsj, Rea, R aVTrvaa Oao. WAuaoaa aad rahari. . A talat of a koadred gaa la ta mat af Mays Aa , aaaaoa, barUg baaa giraa ta Ik Park-t hw dart Mrwa, an aalsaa aaa ataaa ,aa1ia CaoTOtt row BaSTTiaov Th Crotoa Ajpt. ' doot Oommbatotiar anlrrwd, last AprU, UU a Ota. tract with Mr. Joan R. Joaaaow, to atrpp'y ib this, pint with Crotoa water lor tb barm of ahre yeara, for whloh ba agte d ti pay $11 COt psr aiatua bat Mr. afoawaoa falling to uskt bU payroekU, tbt con tract we oaolarrd told art wenk. II kt Bow In. aabtad It tbt City to lb ant-mat tf IT too. The CrrAon Board nti rtd Into t leocpi.-ary arrangrunt Witt, Mr. )mm T Dm ro M mday, by which ha taa luppby tht ihtpplnp wluwrnr$llt)aplth lat of Apt U, ai which Urn a atweooUact will b and. VAiOAtioa or raortATt. Th ralntlioa tf prciprrty, boib Pre! and psraooaJ, Aw th yar 141, wUl Bora be ojwp a'td, tad a t Car ai cat be atrm, tbt raiuall u of ptvaut al p rvrt wLI tit abol the raiai eWt)er. Th aa'uatmti of rani a UU In Ibe lowat waida will lelc.t the tama at U4 year, whlea theurprrward.il It largaly Inerrwdrg pt.tlelarly la Ihe lTih and it.hwi'da. Du log th pan y ar about IltO nwhouaakarbra bull In the 11 h Weid. BoiaD or Ct)0.(4i.Mta. Tbt Board mat jtttvitiliy, Thar waa a large abModaoa In tha lotiry, and all the auraiMt wr prstsot. Mr, C.aota, ih Cn.liman pr fawa, oraupUd Ih Ohl Bl.bLntr,adln tl mlnut,lb Bard pntwdid to U11.4 fjr PreskUnA. Taartty-oo tatTitat war Wk an, lb iiult bstag aoh tja 11 ff ktlli J oat 11 tut Aaaaaaa Liar, aad 1 for Paar-aaioa Birria ou Uaok. Tka B ard ihaa tk a t 0 a I ti TMo-ekck. Al 8 a-ol.x-k, ihe Bil rrafcanibUd, and altar baring tarn mo a tallow ailhuji an ai 0 aloB, adjournal to Wtdnaedey, at 4 P. M. Mtrnar ra aotao raa taip taotsiKY. Oa). Warras t f Ihl ablia rrinrtt, Oj. n, wkm cT Cape o! Ooi d pa, Ihe oraw mtnialtrd, and re fused to d i dulyi laatlrgbui the ioio.l and third aiatr, oarptnli r, ens ataman, an 1 Ike hoy t wotk tteablp, until the thi duiUg which time otpwi dl hay g i f win I, Ibla until rurci reducing lha ablp fr m aeuddmir aal'a to main ar toar and liu-vpmv) itay all, whan the crew r. Itntjd anJ turnrd tit. Bar day Autiianta M. kTBint, eblaf rfflar, died of dyseuUty, hating Wan alck and off duty stace Uaalng M uulla. Th uurUiar w Ukta to th Tmaa for dUaU,av. Pat T pa Maatna Prayer roaatloj wit held Urday la th Prc'7trUa ehu eh, eotnar Sik aranue and lttb aw, la letpona lo th call of lb Rraogellcal AJUaoo of I. -ndm and under Ihe dliao liouittheP.eibyttyofNjwYoik. Btr.M-.naa aaan roodoctad tb roeatlng. Ret. Mn Vaa Doaaa dellrerrd a few btlef remark oa tb Imp aUoo of prayer and adrlalng CbrLt'au to offer up aemeat prater At th onorai of lb world. Bar. Dr IraraxmeJl exd tUt. Manar. Bllui, CLiataTt and IlLiai t Hated up pray are. Tna Ot Brut or Taa Fiat DcrABTMtar or rain Mr. fL. rsAuod to pay yesUrday tlw earril aLnoal gal U1U, amounting toHBIfor laoh company, when thty wtre preetoted by Ibe Oldaf Engineer. The Cooptm ler refoaee to git the pay toll to Mr. Pun, whom b dose Dot eonalder tbt Cl'y Chamberlain, and lbs fui.lt In tht head of Mr. PiTUa ar ntadad tot tther purn.au Uian piylag gel Ul t. Plrra, AroUeau, lawn ante, Va. fnt Lata CttDALTT ta Srtrtai Baiwrar, The uiqural u the eaa if Jacoa lliiut, who lota hit life by taffoalnnal IriruiB ewery, on later dar law, wa eoaoludtid rat Tntadar. aid tha fil,. ugTitdlct wet rrackndi "Tnat deotaad riraito bi oeuD uy iua oetl m, la coaetquenot cf btiog o rrrtd tip with la ley la tta ma.l boue it te d b try lha Bjcr of tall malt hoa ktaw m'n U ot nitjUof,oB aatketlte wau, Paither, w eiaiutt IVrtris ftPkiiBB, Ih anhlirot aod tuperlntoudrml of aidoiearry lor cn'panU eaaaaaaea In allowiog la ore r aald wat" TbdotaaadwaUimta by Mrth,l)Jvtg. Xxn.ottca ia a Factobt. Tba raak at uobed lo the machinery IlUrOiaa' 01 pal mo lory, liutta' 43d ak-ret, N. B , broke yo-teri.y mornUg BLd came In violent no llstua wiib tba cylinder bud kancklsgaUigebolalnli. Tb eVau ruahed out and lb bulldjaa watataM BLeJ hai all tb band eaped amluu UJuiy, taaaa,,, Acavaar. Gao, Ncafotar, a prUoa keifti on B kwaDa Itland, wa parkudy lojuitl yesUr day, by falUni Into an etcapatloa Ihe jrnarof ITm slrtet and Id traao. II wat Ukea to Djlta. Uotplal. feuiuxmu Looiaa Q araa, a Uaroua woatta, 10 jura of tge, oornojltUd lulclda yesterday by laoglrgba.Balf, allbehnuaa of her brutUor-ut-'ea Nil, IS Oietn atrut. Sat It upitoat d lo bate bean paiUelydaiaugid,aa oo ttt.ral prertouaoocaaloa. an bid made aaampu up. a her life, ttlaraaa aul be he d opoa tha body today. la Taa caab op J. T. Haaa, keeper of a lager brer end UllUtd room at N. ISO Broom etrest, woo wa (.and dead la bit b rLroota ea Monday night, with hi throat cut, Oorouar Janata wu ealad upon ta bold an Uquiata, Bad froot a pertlal tnveii gatlit It apprarad prehao a thai deoeaaed had e jm mltied etilode by taking pubaa and easting hit throe. Tb o wee, bowtrer, edj.au ned, tu aAwrd an t pputualiy to piooar mo uatunoay, CoBOBBVt ItgctrT. In th ettt of Bab-put FrrtaiMaoBB, wiyaadealh Croat th efftckt tf e fa.l was notlaed la the Eta oa M mday, the rerdlo of tbajory wulolbaiffocllhaldtatliira eaUadby oottp-e aiiatof tb brain I and tnat b waa ni4 la ' Hotted it tbt But tf tbt fk L roUca UttOlgeaca, A. Dmckat vros a UAtrauaa Iloctx. Tb lt'h Wtd p IU nude a dtonl at 1 o't ook yetttr. day uoraliigapiothegamblng but' of Tnoau McCaea and Caaiu WauaJia, Ns 414 0 uadww. aaduisatdUMkropruaca-aaadeirttal itber who wettpttrtbt, To prtaonnra w a Ukaa befar Jaa lioaWataa. wbo held tba propratur to bell la fLOUOaachlo anaw', aod dteebargad tb vthrirs akaeprwaridubaulaenrnaiely tproUuxe. Th nanplaiaaBt U the ease wa Joaa U. Paro, 4 N , I Coy 1111 P eon, who bad laaa flaulal tha Awe of laeaoeustd. CoottrBtai, whs wa loathe Jay lirerkroa anuplalaed r4 by Pare fuc k-sjrlBg gamb ling houM U No. bt L'tiaoard atieat, wm ar raaiea, evud talti u tail ao ana aar. A Coartcnjaca SwitrLa.-A young rata tarnad JaataHtaaat waiarraaUdatMrday, char ged with winding Bo a en OLtta, a reetdaol i f 81. tVmlr, out is 110. Il epptaw that b It tn-da otdhuusalf lo Clabs, on bit antral la thla lity ca Ba'uiday lait, at an aoqualnlanoa, and srA lodu oed hint U go with bins tu s Cader eajeet boal.aktw b rtmowed $10 of blm and then dlmppeared. Tbr antD.Urarotleun ta be.d to bail by JaUo but la toOC w antwtr. Tna BaBBixtca at roa Tautu Duraior PouutCtm TbaThlid Dlatrlet Pu.loa Gout war aotoptued yeeterday morning until tb antral o the magtatrate, Jaattti Btaiaaa, wbo bad so order. ad. A deputy ehertir wa la ataandariea, and by dV rectlunte Jualio Dat, preTruUd a ralnumry ouurl effloare being adniltad Into th orrurt roan. CpplM aptetator. Bagrul Uaa. lb head if th rtf acanry imosrs, torn a ammunloalloa to th B m-d rf Pouee Ooronilukm er, airing bis eoralon of lbs oauaeoflbadimoaJty bttwan JojaloB aod hlmsaUt aod th followug reeolaUoa wu adojrtrd by tha Bavd I JUmolt!. That ib 8ep.rluUi.daai be dlreeUd to eaotrtaln fr aa the Ju lot of the Tbi.d Diatrltt Pu. lie If Ih parrelman daticbed there are OaUahful In tba duoharge of thalr dutlaai or, la Tlew of ike le portrf argt, Pioa, whether Ihe ourlo uf paArolnun M uu eotui ar unaaoaaary, IIodib TBitTE Abeut S o'clock, jutarday nvwxuig, thiM Ihtrrw were dateoud raasackuig U btureofMr.Borei, NjB Vailak p'ac. They Bad Into tbt treat M loua at they found Ibal Iheif prea anoawa known, and Mr. B Brad two abou (roue r rat aliin al tha-n. but. II la IhOUirkli Without (. rest, Tory bad eulsa nVr do lore wot lb td pcpar- ty, Da on pea it in uur oigut. tia uaa anaareu ike booM with bum hey. Biota dto A Faaar Honta. A jojuis man named Wa Waiaea, WM arreaUd ynaUrday, ubertred wah baring tht Bight prsrle, broken Into th Ilontton ttraat ferry Boa tad etoletl a quantity if kckuAe and email char gt, Juatto Baiaaaa bad bua tar tumlnaWnn. LBOAL BKPORrS-TlElOAY Oart af Oyer aad TeratUaa. Bafor Jadgt laoaaBB. Tat OranJ Jmf Tb tultoalaf Maud gea tamaa war empennalUd a Oiand Jarorai Ckarlu L. AUwart, Poremaa. nearyll Barrew, BaeaearK areas, J.Copar I4, NatnUI P.lau, Wu q Heal a, Wu lharpa, MtnhaUB.Bkk, Blobard Martin, BaaoH CdwUn. AlteAAValeaMa. Tkaant L Vaa Nxdaoa JtaobVeauaraoat, HWmitona, Geregt Wt Paroiani, Joahaoirnati iBMA.Baatb, MasatMBtBaekea, nUchwdL Bwyoaea, BtaaT Walkar. WauBuke. OrorgeU DeytAUok, AlbanUatutatea, Tat CaaailtHwa Qmorf-IHl D-iM ,-et0.jneMr.P.rnnyadpd7obMta a apaa oareetsd to Ma, Putt peojalriag blm a riVaawouy aaxl toahesr cntaty btikMlABh AotnalVal la AaoW an aar bnoka BA4 taurt tsihl IJMUh SB CBy ChamharmtB, Jatgrt.tttBCI rwtrrinTkb.lxnnialnl trW' tah(M baat I takal ka tha l natra ml rtaraVarlata ' BROOKLYN. Taa barratfOP jAatAar Tba taairwraaajp cfwaBaaofWpwOTUaatwuabterTednAattaa, byajudattraref tha Awtthaja lag bam BU (n luaaMottarr rAanlbaaaltaa-t taraackaat tTta etay. There wa aoowar tiiuuiaahatl Ventamaae wmMwm ttt . abi B0B)ABTAATT0a OP TBB PAATOwBAtaa Paatt Al the OonreaaVm of dalagnat Bwajatkv uptloaryraatregt,wtkmwuUUuweCtaka la 'wolernoa atrast, en Monday nlgS Irt ate pnaa of datltlag a a aa to ro genua sad anil thai Drnt'ersacpu yof ILeaoaalry, asoaaal ua aaavw wa tintt4 ki rrti. lb rVnairatua. at h a bar of rw M h-if all tt'.. tlar rSUTr ea. TbaOataa trna arlkrarntid. eurj-rl to fb call of th okalr, Uttara Btaonrl Tb btu4ta ea taa to-ntrbf Sadgwlok and Va Bimat itraska, ea tr Cattuja Kit ear. and la the onoatanet a Ma OoruA U.aaiaaa a wi-ttvro a. hat baat rtporaaA hi an un.af , oil bet, if 8tga"t Ltaa, af Ua Sttitny Pole. 8milnaatkeinof uaauleaai it irut,rrr a-errtnt ot tne pre rare i g eta etaradl with ii. U1alloa tad p ata.y bea e i tut taiwaralhenanap aad tceapaaer, oa aoavaal ef tu allrtnrd onaAty. WILLIAAISDURfJH. Swallow rd TH Ermtaca op Hit Owaav Ameawhtgarablt aamt aa Wa. Borra wa at- itattd yraUrday, eh gad erilh oipia' U paa) a coantrtfall 88 bill at aendry ttoree la 0 abam an aue. On Us way to ihe nation boa ta, bt ewaltowat) aa bill, bat wee oeld f r t laralnaaVa. Oa Startoioa. Caal. 1'alxm, a u4r-ltwk- Ipg PraVbmaa, who, by a lorg exaw of BkUawtawatn ta faitte.1 fHr bbnif tb "nearlable r htatUa era Llit wm Intmd ta M (War n'r't wlak tar of aaaa Inllt potatala. of ablehbaooaklgtt aa aattakap. aniyarwvoai. lie wa Ik arafai ariuwd aad beat Aat teareiaeUan, Uaioa MuaionlBT Rumu.-Th Brat af a terlea of en king ubewaary nratlnga, to ba aad ihroaga ihe p taenl watk, wat bald oa I aTanlna, at lb 8 roth t.h it. C aiirrffak-atj C Tt satti dinoa wee quit large, oonadarlng aba aa p opliaoue iMM of th wtathur, and aa aarnau lean -I wa minlbaaad U thaaa-Jat)aart4raktskehka tl-u Tne err twse ware eoodosajd by Be. Me. Watxa Taoaraoti aod o.hte- Toe mauling erat aaV d ataadat vld.rableiaiA by Bar. Dr. Haaaaab M' attioa y la rnrkay, aid P -Unlef ouUra-sb Una aallmT e. Tne eamtd uaatlat; of Ih eerU at ibot rarstl. ga wa bskl ht-a tpanuig al the AViaah Ada t. Pre-bitrauui Cbnreh. Maatngettf a aim aaal rqoa ly Inurratteg ohataeUr, wwertrtoUe eaeaa aat at aiaiunotuaati aam raaa MeBJWmaeB lJ. JERSEY CITY. Fraa. On Monday bltfht, a flr wat rrtwdlnlhbatamfntaf a bedttrad la Ballmad Anna, which waa etnagulshad aieterui dewaga we ve. It wa a oanail by an loceadUyy. HUDSON CITY. DATTi pbom Exrotvaa Tbb Atraoa Taa Caaaaaao -Coronar Jaaraa XL O'Daaarau, at lladaoa W'y, held aa laqueet ea Moadey aaaakngt aprat the body of Juaa GUrana, on of tba eaAaeJ aag ediltere In Uodaoa ouun.y.ab wa fjtted ryasaj daadlnabaia lu M. watk arena, Uadasa Ikar. B rf ere that dtoaa-td, woo wee of UamparaU habeas nail Uta waotlarwg about ueatiualaaejaaaeata a etdiiloo, and the eiahotlUa went autilad af amp taa, but ag art,! to fttrnbb hl.u any eld. To ear rrtlntil a antdict tba. drcueid oame u 14 rlmdt trim li.t-wrnararee and ttpraorp, and etasar aha aalhorlllae lur ntc art I net p-eelBf bar hlat, auar hating bean nptined of Me mantling. BUR1NB lNTBJJJWBNCaV Moniia, Jan T Tee ahlp Weablngtoa, pnrl'aay rtrantrd mbrae In.td of Mobil Bay, baa been flaiM aulou dBckanjUg aayiarga ebe baa aaatjauat oodtmejre. lb iMp prtt'otiVy lapntt d oa tr la MAtat IVy. potet toreihe Br alls BaUgtaan, a ream, amdtna; Ms kattaaa. ar lAettpoai w aatet eotwa suioi. aieeiTt lo Toaaki. CLEARED pr Uoan Ita. BTBAMAiar-Jimawgwe, i tinner, for BVafcBa. Ludleta A UaUekaa ' SABX-Tnola, B own, Wllialif too, B C, Baaat Ad -' ACHOOWTtB-Uamllluo. 0.da, for A'elknd-ta. BiMurd A Udj'oi a Uunoan yan Mtaia at Miinbut A On; Uj tu.lt Caely 'WUaUgaa Jka Hand i Aaa A bear, Puitoo, Ctiariatam, D) ar dk PiAUt Vat Forelca Porta. eTBAMSnlP-Mteanaie, Ureagaag, fat Mataaana, Miaa,Bna aatarruA Uo , . BU1PB.B U, Ceaauy. B eaacr, Baaap A a iter JUU,roo,Bioi.g, Liteipoea, JAtBttk AOo BAJJCf-DJsx add. dtu iinx PWewAr, M il.Mile a MagnlreAA enatrutuj Maty Oihtak TiU.k!at,U8Btrpoiuiiai If TiowUidga, PtaJua, Ba lttdoe,UTiow3iil(e'Boo Bail LoaAmlgoav Warren, Oagatoa, Jaeaaeeaa A II BiilcDHat ACUOutiAAa EoUpae 0 ek'lsb'na Paea. V a) OLatei Life Bcaa, B ed, Bla Oranda, TAJ B Artaa, ARRITKD. 8TAU10riAlbaUia,Jes,ITUeoekaa U la ic 0111 WsHobe.ter, JVau PwrUenee, aadMlaI04C Aalwma, Aabatck, Bataontk radtt amliaaiaa gerelotLMtokellASoa Mew I odon, Bauih, Mew I ndoa, mdu ta M Boikwal Ptilatar, Cities, PhlaU'plila, utUt laPaaaa rlckPe;kiBe M juul Te aoo. La j Bald- 8raaT ab, u aad aaa let gets lo U B VnatwaU A Oo P.karahuig, 8-annard. Wl'nlagtoa, H Ok M bt ur, BLdu to B Oroojwel A Co Tltmae Aata, Baty, Batianeh., mdtt t Crrmrve I A Co Pele-tuia Maitm llte'wol Pe H. Cuuatd. Jtal 114111 km 44 A a.aitdi Ou ae lea, fh u Portland for Utstpeol BiUTV-ratspero, Laater, Baa Praaoltet Seat taV mdto WUMkiACl NTlt.offOrBBawiaA4) hip 0 oudtr, boatd I Bo.ua. Pea I at 14, Mar li,tptthlpfjbM,nloB lAuauo, fra Baa Piaatassa LtNtwTcia ltr,latl, ka tJ,r.kAtai uVk lirppsr, Iran Biter PalelBaTsa PreAth, ih M , loo 11 tt, epoke berk Zephyr, from B Aara tan, Uord B Pre 8, lat It, Ion IJ, Ipok Br eaaa B oa Jacket, fleas Lirorrjool A r Aa I alU Pet 11, ta Uape at Atane, unij, pewea aanip. td to ia Ibe 0nria, fhm Bin Pr ot-oa. Dm a' It 11 lit get 18 en-k ship Joha toait, fraaa OalotirUaauURuadt. 1 b. Ul tl aft. bua SB vt, ipek tlp G.ltlra. frou 01 a) lor Bimpua IV Btiraantn n in matt n ung lad yi Watere, nf B wtntv, fm MaruTa ltd aaaa. togv in batnp. The I toi. tba taaUra teal ,B. 4 an toe Mtutjo pnta in, m.a ana rvyaje aa taaa ptoier-ged Bt day U A ajiar BABKB Oampanaro DabrA of Baltimore area Rio Jne.'l Mot lid, with coffa U Migieauw 4k A'aLa. MuTllJaoStha baiba- of BU JinMti, tpikebilgllKr. of aurapori, going la Bt-bdier. Lat fair. Pa I etiaui. Truddad. Dat tbt. to II Trcwhrldgare Boo , e tug, rrrwt aaou , uuwey oa aeys, ea u am uPuDohA Metkck j,UriaBnJaaun,(Piut)Xtha Mtwce 1 Wskk roattoAwuoAA Co. UalTery laary wuaa t-f lleruoda BBIG8-.A-aba.1a, Llndiey, Aaplnwa'l De laah. I hatdrato JP Joy . . P.anklta, IB Obabolm, Biggrd It and BmIA, with aell to j 8 Whttnt r Mine Mm gaa, Pua Dm 11, whh robber fa ML Corning AOo Balled u oo bilg I N Densna. Bra BI Yuk. L A btlgt Mary Bmll,, far MewUrtonta j)ai soots OoMen WiM, ler Be'wa, ktgi BajaaU. Co. laltaja . . P I Maeiaa, fBrJ Coir, Baraaa IT dayr, la hatha toP IHtt.ut Ala ... C.rullB Psrur, AfUwall 11 day, with aaaa la BofefrlrVe, Bnglead. of P E X fki Ru JknaamM reytsotflk to dr. Uad beery wafclhar thaJtoa ,TaaaM Dtatea, Baku, rata M daft, uaaito BnidtMAKrereM ... , Mary Cold, Ctoarva.lt tuubruo, tU BAuataa Had! 1 4rt ttaoa ICHCWaXJU-Mirtba Aaa MaWaai, Iortae, at Pblled phis, from Oaltt i.B IS day, vita aewjaa bound to Botka Jaa Jotu JcaM, Mortotk t day, catena Elete, Pockmln, AleBanar a wheal tuo Grande Baiob, A- m Vuftala, Witt waa Utrtia. Jairtr, dt 4a J B BpaBUd, Luog.Tet 4 tVo L du Ana, Bmlth, 4 4a Bag Townieid, t 4a WmBaaitbag, Badica, d 4 A'tl L-rw, Lone ao 4a Btabn R aa, Lorar. 4 4 (IB loua Lota 4t 4 ROA Ward, Blwkide. tU 4tt Manaaa Ban. Uaftjrd, AloaadrU, with out Mary Poraw, aoty, bnt Iilacd. Wa Huaatoa Badalday,ogk(an4ua!aat to CPLiaauh eamruoMd baary wiaahar, raaa 14 day astth td Uiluia atlBedeergn. Dat II kvl M M, ua T4 ta, wMbMid4byaboufnuanUraooBtkPrA el Boatua. from Maaga far Mew T.lk, td attata ikrtepnTlalop,irpplldbp . Mart iiatl, Uka, C4nlkgwt 1 dept, twat UACBaran ... JMtayor,ldab Ckltoouegc 1 deyt, tarn ta AOBiwa. Ckaa WUUaw, Ooldea, Wl llaautoa, H C, I taaa abiBgui la Beatea atauum larpeu. Cat. AUanadtat, ti raah BJaabaAABawaor Nora eatattaj J AtktUleaji, tjraU . . i.a - Air Ida, At,TBj taaaa,(at,ia 'rrukAWoiiB-, AtaaaAria UtVaa, tiarwt 3aark. Wuk. ell arartah. Ba M Utu tetim art It J B-a A th BLOW. B lglaa.afB.au apt, tteaa BtBaeatg aJamaaataaaaaawatwaat Mi AtaaaaVMBBwuMeaajatUeaeuwa, v - t SartUt -teauaaja7aBBW aa Praaataak-utauur U I Ptaaaj pa awawgy.ba-1 rwisr "- U !! wafWa-1RII tjA law!akaeewS V k tatiarvaa

Other pages from this issue: