Newspaper of The Sun, January 11, 1861, Page 1

Newspaper of The Sun dated January 11, 1861 Page 1
Text content (automatically generated)

i I J L ? B-J tt t at al U 9 it t' an ll 141 A .b. 1. AS ar I alt lY TH aawa iW aa'H T0 iUlmr. far ARE .& JU. an- RE rnE THE NEW YORK SUN brisked dally, eVntday inpMM Id BVtt r nun nn nwn Biiaaaa, ni I In ktaribn la New York City and vicinity. ItX AUD A QUARTFJt CXNTS Par wmL WM tsnl try xju rour lA'uare a yaw. ealatlMiSO.000 Copies per Day. I WEETLT RUM U published at TS eauU do? f I 1 innMha. (1 1 -Itula ouutaa, 1 oanla. Addreoa aTTIE BUN, Ona-net Haeaau and FnTtnn tta., Rtw Tore umurtAtTvuvrrvtimmim. ir wiirrin-ii iMtnimv or Iteji enme w"i' rtromnie oar ail unteaip'iy. I'M Jorearioe tt, neat C.utt, Bron.ivia Call B-m 10 en If a. n. ja'Ot'Mt " ih W- - ' . mitt Ikil Id . a hS M anS a 1 VaS ft .Pajgtjus, Bfctt V4LN lb VV to.. arMf del, la loud aitoari i oa M-a. 'Airie lariaua wvrw. la jr01 flt" ana njuj tuaa. I sjvwt uvtit-e an! rl etas en-ae"urt,.1 tf re- M taty, IN Berrweaotti wr Burn tv lVI4 Ikit, L bJ- KaAl .i iALHi.e rt. iraMei rheata. A at iIam'i laae-we- . ' tiaMjitM hi nmif Jo oideis aiDtrlaua-al I liiU M eltr, teeth an Iliads in .tlwiuu. He... 1 ari'aA "train -" lhia"oiab OMans. 4 MJ te e?wt-ir TMetini' Be racily, and raaixa lltfe-d p'ar tm fu TVaas wanting toaf 1 tr- tK W laTWftUt 1 l-M HmiI . tr tT-J .W'n -. UUUli.Rr-nAhIlU) LADl-9 -rs t m-Ua . SIimm Wb4a- Wm1 WChUMt -T-4 pMUMi ttfl tMftl4t utu4 .-wwy pmfi lifMd pw- ( nutknJ 1 VT ptflr VTMHI MMIlaW lOTPM WH rlMMB, at KMPMrHIJtT-Il.lS. ILK AJTD FEMALE UKuV OF ALL NA (lATlfl WMitail ta iut A tha aanhaanltaa aaltK ltfit'lnnalaaT'T r't. br applrlia t MIN- ii-iiiBiinira ct. n.ncw rvrjiaifea'ta uiu araaania. )ai um'IIU lrtrhFK WAATKDt I'ABINKK IN O vhHatla aM ratad itiril In mia nf thn Uln a nf n Hi. altfi iritll( 'Act. Adinxn i anrn oanom.-s tor a oara,iuu Bama. in I' LnriiOvniiYr w.ctTEo. IBKRS-TWO J0UKSI.YMEN AT 1HK abt tb bntl, tut vb lo olitat.1 a fldardt" atd Vriob. Aana A. II, Bx HI I Sa 1 1 mm, Jt I PISJAIMIAJl. ftOTICIifl. lUMT I.ANWJ. 4.0 tfOUJlHttS, BAiU fatH 'HtH'ra, aha bva htm La aja of tba aafa, Jn thalr rr bv ppl) Inir lo B Naavaa at. rultan. U. i. BUOrYN. altorw for Unit tiatraa trtltaaanM NKITULOAN- AKJ,000 TO laaa an ard an4 euortaaavt. lo tTinia ta I. Bnrttuai. App'P at WH. H. MrrUtlHLL'i 1 norttuma. Apd't at WH. A. MrrUdHLL'J MiaU guaa, II Uaoai at, ban i Uroadaar ant l"T maciii.i:uv, Ac. c'a ANri-rRicnoN hachimk, 1 ANfl PKHrtlN(1 IK )S. M".. JWOtfT WrlClrNT, KCOMOMTCAL 4MD I'.Rli4VlMl MtvCUl'lM IN Hlifi WORLD. ha u Ml but mottm wttn, ni(M tvoi uns" in runt 101 ineni i ?m no irpaun r Mtwa ijt 7 flhtMrtn mad I'unehiuf Iron, to one lich In f , with n iMronvbl t-Ourt, oVilaf tb wortl Iniiitaai'Mth .4 prlct mAnr. mar to iiw ivripwi uia bi " iucowptui woihi- I I. AAVaa aa.afe.na A ta. It,. f ! aa . 4 ad ID MA" aTUXtUWa M " U ill Tajllia v buaa al J mj roU qdW ULKM PiT-tNT. neb M liiwrrr, Trrt, n -J. :a ! urn in km m Protd4M. R. Li J. U. W. W. tlonAitu, . Bkkbi k tkk.. Nw York t Wf ttvTTi HoLitru UeCr-IL II ten. t Okjjmi in ycroiT. Olitna- X . ftnd ci-nv c la i In l"f Ynrt Nw Hoclftod Uu lltUlom 0.rpfti Ohls Ao.. tu, m-ur of atr vine tbro tr t- nr thr Tri, ijr cny turt tw Willi Mil tm fnr thrm or four tlmt tfwHf trd nilura f ih4 taemmui-vtii wlUi nf oihw .m kacwn (a tbtm, tba ihcpftyfor Ui-r txwl f ffumrninij nan. roan procoyvT a venoca to ana u injnoiaon 1 B 1 rv r-n& BU i riK.IV V.U i ion M&TAtao paint.-the uh- 'mlirpM, afant fnr th't InTaluaba alnt, ara A ta imp1 tba laraa clai daa'ara at til a lo aait krturai'i prlat). Thap warrant tba artlcat to ba it la a-T aolil la thM mara-t, balnl fBUrTS par ihui tor pn aarrtoa irpn ana otnar metaia. aaa iW (lanrata It ha uo ai ial. Hriek boltalaaa I with am Mat ai thlj aajnt wt I ha kaoft earfaari. for tattf faara at about ona-tblrd tha prloa of A4t if worth a.'l- mora far all t'ib parniav r BTAVKH, BKOrURkt A l. rnt tH faarl atraet. Na York. 1 IT VOBK MACUQIERT DKPOT. TaWBItS, BROTH" 00. ft raAIU. !'. NW YOKE irArrri'iiaitit n nsar.piRfi in , ifa-arip r tTATlONABY and POHTanLH 'ilTaiaf 4B aoo nuUi'BB, aouunuia ium . aoA au nukrr awo vroaainH ai'auipaj I.4THB8 ri.arBBA, DBIIXS tATHKHA BUBHKBBkLriNa, BITDOrilaBOOMPl)diriON MBTAI.S, i all atbar artlr'a n-yl'ul In a Machlaa Sbop. SOf.K NINr'AUTUBEM OK . -9 DK'K'8" iarat-AA't rnrtMt 11 abriv pTra-NrBipriNa M4uniNiu, ".' rKiriK)tBLKATJlNl UAU. VALVB ailaaHA, i"ui ii'ri rnnM It-rAIILK 80ALKS IN OR". AT V 4aTETY, I Ab4 aaanr otbar aalaabl Artiolaa. ' a3 IT.15 110RK MACUINKUT DEPOT. ' BTBVKNt) UKOrUKK A CO., MJJ Pnari altiMI. f BraarlptlMi r lat'onwr and aortMa ataarn aoKliwl aua aaaa laioaa. piwoc hv uaun t"w la. mar euttln taachliea, boil rattan, mortla. laai.a.11,. MaaAhlaaa. A alaA lreulT and UW w nllla of rarloua UaOa; ataln mllla Is fTeat AU fjt mm at ma Terr 'vSTJYit " to cacr. fit. i ar ikilllT I ImIlm ikV A artth anad baDdlnaa, (or aardaaan at mU intra oo tha narnliM, oaa r atrtlo aa rark .. D, af KAi.ru UA MB. ItHMM-UI K TO LKT-A BARI CHANCE i Mat taa-aiarr and baai'iuaut brlek hoaaa, hi nil ordar.tttaaiad oa kVAf.ad at, naar KxaaraU A eotiai Diaat ia tba Urana Fola ten, for ttka lov I Binn pnr paar. ror paruaalara. Inqtura of u. UJaBY, Irt Orand at, TV Uliam.burin. aS Mao US TO LKT-CIIKAP ROOtU AND ad raotna. fraa 3 60 ta i 18, mo. II Jaami ak l Fa 17th ,t, la .1 S and M IS alao VM bat Appij on ui lauuaw. jao a-iwij 413 TO LIT A FLOOR WITH Iroton watar, t baameat-. anl a room tnl fl bad I loqulra an tba W door lo banra No ll Wa triaoa,bet.ran7an4 0barnta, I block from MS TO LET-TrK FIRST AST) wad floora rf hooaa aouta-woat aorair 40th at i aTaaua, aoatalnlni tn rooma, patiora, aaotrlea, Joavp,cran,Ao. K-ait low to a nod taoanti 'aurtoittbar. Apalr U KKLLY at Mo'JABtt, a.hln(oo al.or oo'ha jreaiiata. JalOI'lM BIS AND APAYT-K5T3TO LKT-Th. and baabroooia, Wo djand at. b Aaaaa aaaa, i, raut u, aasi rooans wttn w larks, ml tn at. iqm prr raotth. Taa rjoota In ta naw i it, AA to tH. Two ra am, 14. 14 I at. Jill, ill (81 and 13 Mott at, H lITatonroa . nUiaatwtb kadafO Paut Uoaitooat. K rota fro -a 1 1 to I . Applpon tha prainlaaa, ar t ) T 110 1 V AM. jr ao oawarr jam a'lia IF, BACKROOM AND BEDROOMS na paw Duuainc, ku uouaum M. ana it. and aft Or. Jalo'dMdt l tnwiinii wrooani n, ana, appir on too praaa-Ma. IB TO LET A BrOBJff WITH FIVE boa an taasa Boar, la tat, ar waaa f aaM, al 4M at, wna avsa am wmwaw, aniiaaia ror naoaa Baaaa. aS tall 1M POWAK TO laKASK, 801TEKI0S la, alia ataadrpowar.hi tha apVmdld raw build- ,f u awa. aa, aa, aa, a anal w uraana at, tna baal , I a-atra! looatlon la tba altr Fartua la want 1aa aaoomBioMtUDa aonld aaaaa IsonMUaM Hon to a J, DO W AMD, on tba pcaaiimWfc kU MACaiNKlt TO UT-BINC.ER'S, aural Ttuaoaiana iiowo'a: ram mm aa to nnta,allia aacf.at orderi a'ao, Utlaatwibt I aa. au nuaaa, vau at uourr Bt, paar iaSr'la 1 rr BLaRK IfMaajfTBl lit fm Tn KaaAatptiaB iwrlaafMa and loeatlim nsat An I with, watar, na, aawiw aannaaUoua, Aa4 for- aaw at a aacaaaau awan aow, Aaptv aa m bit, afUaBtnnb. aW.T&aaTlH FOB a.K4. AKT BIRDS TV AJaX 1. 0 " d-4a palro of Bt-Jla. toan't pnnjuaBara. Applf iramaaak ara, ta aha raaf , bat. Ma mood and -W.M.Y. Wal4aU1 I Llflhr mACniNAS-FOR BALE A ubtrof alrtutltbt mi'Ui t, alio a enup'ota lamlu.'atxla TUa abo-w li acbtoM n.dm . 1 ba anlira il tl ana toou oliail ratu-a mut lianwilal-lj.lraiiar XituaasitnM. . Aul yi '. J!') y 16r tsi DUTCIUR CART A50 JIAR- fr aalaaaata.irld for want af Cn k HI Wm dTtb at. altar 1. o'aiacav. i al '44 (ids. OABRlAOEa. HORSES, BA- aid i T I ;" J. iat V tril ! -i K t'l' ' H ata JaMt Kg "paBi H iw 1 Hal m k and rob lot aalaTU Uftl I'm U Mka and wuoua al all kuda, aud H M kkM, Ualulaaa ara, ad10trtai daafllaM itt IIHMER1 AND BOOfKiS-JM BOX- k rtrp BiitniMdajniaad, obtraoJandeolitln Iplataa, 1"0. IXatfLi UiaU.forlihaip .iiWIltO-iiOo.ltliUftiL. aWTlW BARRELS OF PELOAU FARM TMB&raflaad lpl(.ada,SMbarraUof m. and 4a banrala t Plhajai aaaljlnai wau. roUdiob-aalaaorallaiaia. raraalaaltha ErUD4lldln.IaMa, alllM'U THE NUMBER 88kr, WATTED, PAWNBKOKRR-8 TICKKTS-Tnr TliW FT PBirP.P4ID POR PAWNIBOKPR tick. KTH KOK HIAwO-111. WATOHKi JKHHUaV, .'. AT Vftl BROADWAY, COB. fXT01 if, IKHjal !a.. 1.10 fll SADDLE WAN1F.D ANT ONE HAVINO atoodLADY'd BAI)rtLRtodr-MorAT A II IB GAIN, tuar And a eutAmr bf aAtrnaaliiJ: a n-ta'A K1L4NVI olllU bat M Ann arioa. )al tf f'Kld;iAL, A' IK44M... 4Jl'XiY CLERVS oFmrr, 1 J Nra Y rk, Vt. 0, ."11. riil''n Hr la kBr,br1nn tht on U.o )TS da of .Tihii.rr. t t an anwt t i",t pimi or Jarrc f-r It. IJ'oali Con-fa tlhSlxl.l 11 a dfa-'haCitf an. vau(7I p,w York, on Oa 4th dor of FaDntarr, IB" TaPO Dtr.W tf lOfl Pa't J. rjraB.rV Al. a RanMan. Oon'ttlrtil', Mfil and 1 Two piaaUof 101 IVt.t .lur.ira aaeh, for I Ccort of Omtunn PI"., fata 1 tad t Two tli tl 104 I'iut Jurort Mch, f x 4 'oparlor CcarV part. 1 aM J. A ptwl of 81 Grand .lamrr. aWo t aanal af 14 PaMt JnrntTi f. r a Uourt of Uanatal H-aalona. jalOI'Itia JOll-tCLIXCY.CInrlt. UEPARTMKNT OF PUBUO CHAAUTIM 4MU UUKBKUTION JNaw Vt, Uaa Wn, lanft, KOrfB-TllK IXlMMfiWIIItr-XS OP rUBtTlC UU4RIT1FH ANDOIRHK.CTK)N3'b.T.rtabllah4 a nw arrtaan far ki'pm.lna tba nanaf wblab la alkd for, at tb- Ir amara No. 1 Bond auwat, and at tba Boaa 4a la tba Park. Rank ara run Inbad In tba apaaleank ir tba oOttaw In ebaraa, ablof wi'l mahla th. wa-tbr pxor to pr twrlp praanat Utalr aaalm, whlla tha prefllf "l rvrranl will ra plar-d at laraw on tha Uland whan fniTtna bisuvif or hrtlf opon tba lnatitutaonfl for wiair taf-anoB. CarillVratM of known dtlaaiat wtll ba natiilrrd la all saaaa, ai anmrtant lima win ha takan frr tiut I Nartaoa'H bafiwa tranHnf warBaananl raaaaf lurlna Unb num-lai of Janaat aud r aoiuarr Tta Mlowtna la tba Mra af tna BBvBnaalaai naaaana. rr lo obUui n4li I at too afTira al tha OrvartniBut ad ;iiblir I'baiinaa and tVmwRlon, No. 1 rlxi:atrar4.uaat tmadwvf and al tha Bcituoda, la th Park,(wkan Mank fnt-BM wtll M to all aprUaantal I Nrw Yaaa lm, lama at ayaaaaaat. mnipatl.Ni wa "iKwclNrth OondHloa ..., dow lovf lo Uia aonntrr Ilow lona In alb iumbta? of p-raooa lor wbuca ralW it aatLMd, Ka.id'na. "to a..". ...Ward I mut or raai-bonaa..r'o. of routn....and wbatatory., htNr rnllnf ta raoidrad rrnm aur othar qoartfw VkathBt aaaiatad bf ana ahaHUbla batttntlan, and Ww las aid' brio rrnd'frora'uia'UabnanlV an41aw lnof ., , Tja nunibnr and aca of Bacti paraoujiand if aofBaaaa bowapasff l.tWUrrfW rxinlradr tuir BM-aua of atiiaajtt Bud wht ara tber f.. In all aaaaa of alrknaaa, tha ltyalclari't aarUfioaal UDt br fnrnlabad If BAaaltila AU apMloatln b lo m.1. obb waak fai adranaa, la aiabla tha Unanml-aWfra of Poblla 4,Haiirbw and Oa -actxato tian'jio m la tha alaun af tba aarttaa aavlf (na. T All aatilkattona to hart tt follnwfmr awrtlnoata af atarutar altnad b Baaua ku wn raaidaal of tba naUk torfcAod whora lb. rrlo ; Ian wall aaqnaiatad with.. ax and baUara lo ba In want, and diwarrini of aid, Crrr ajni OJtmrr or Nrw YoMit'aa.";" "" (aoinunlrawMrthatthaforaaoliif BUkaroeat Buda, at ra In trarf particular. Stt--ili)'rtrriu,,tkiB....da .. ..191. Tha abora afnjBrit eao pa maaa bafora tna andaT. ilcocd. No fhs rauulrad. In all easaa of jaanona of dlaaolaH and raarant kabfaj balnf foroad oa tba IVpartinnt,llaF will ba aidad anlr In tha nana! trap at tha Inatltutions an tna Island, and ba raqntmd to Labor for their support. Bprrdar of tha Board of CwnraWtnoart af PubUd OharlHas and Oorrarrlon. OKU KBLUXJK, -Ml Haw TbilAW till lalt aV,at tat Door Pom. LECTION NOTICE OFFICE OF THE - Metrt-aMrtan Oaallabl Uornpanp af tha Hta af Maw fork, ID Nsaaaa it Tha annual maatlaa af t ba atoob vtdani of this aHtupaur, for tba atacttan of dlxarbjrl d for taa transaction af otbar bnatnaaa, trlU ba aaai t tba oRkw of tba anmpsnr, on Mondar. Jsn'r 14th, foils rjasa Cnca U to 1p.m. u EoLLtKomtm, aanaVuT, M TUMWAr'lM NOTICE TO TAX r.TERJ-OFFICE OF Iht ConaiMioinia or Tuna Ann AmiaaartaT, noi oa uannn Bt., rtaw aaraaaian. Ysrk.jBU. 1, lHl.-Notk unt aVilb-lof Ksal aaat pand Cottntr oiNsw York, oaanad on Mondap. thl 14ah is nan-Dv atrtn tnat tna nsaaaai Paraoval kstat ol tba Cllr and f. r tba paar lsdl.wl.lba oaanad on Mot-dap. thl 14 Instant, for aabtta la.pjeioa. aad will aootlnua opan notU tba HUtb dtp of April Mil Inclnalra, Alltupaj--trsara aarmaUr rwiutBUd to call and atamlaa tit aaaia, la ardor that ant arrors In taa aaaaaanvsuts map beaorrcctad. Also, all porsona anutlad toj law to ra doctlon oftnrlraawiauuania.hr raaaon or-bsin( alar. t-mra or for a.lutarr snrtleaa, and ajso btararr ar abarltabla loatllutioas or law aiun4 from taiauota. aa awuiiawtad to suasa Btto'lratlon far BUcb f sdu Btlon or si-B-ionpreTlMislotne clostnf of tba toll l on tha loth dap cl Apr,!. TnaTllowlai suction of tha Act of April 14, 1889, U pnallshrd for loo tufonnailon of tx parars t Bmmoii Id. Darin, tha tuna tha books shall ba opan for pub la Ins paction, as harctolora proTldsd. appiiea. UoraVna? bamadB byanpBainncmlilaHnfl kloaaalf aa trkrrad br tba saansid valuation of his raal or pat aonal aatatta, lo nara tba saniM corrot'tA. If such appUoatljn ba mada In rrlatlon to tba aaawBad walaitlon of raal Ba tata It must ba mada la wrt'l.R, statlnc tha irooodof ahjarttons tbarsto. Bud tberaupon tba Com-nlsstonan aball atamlna Inta tho complaint, and If la thalr hi4a OMut tha asrsnabt Is rrronaoos tos shsU canss tna ssms to ba aorrscU-d. If such application ba mads la r latlon to tha aaaaas(d vslusliou of paraonaj rstala, tha trpl rant Biall ba tlifnlnad aodnr oath hrtbasild OmntLaalouerB.wh't shall ba aiithorlBid to adainlstar aneb oaib. or aip of tbam, snd If la their ialtmaot tha aaatmml Is srroaaoua, thrp aball aanaa ins sama ta ba avractad, and As tlia snaaoiit of auca aaaaasa-ant aa ttvap cast bnllar. tn ba 'tut, a'id dis'lara thnir daddm tiara a within thirty dsps aftar auch applloatioa Btaatl bars btan mada to than. No raductlou shall ba mada by tka beard of 8o-tcrwtsora of any asaraime.l on nal or pbibobbI ostBla Imposad nndnr tnla act uaVas It Bhall appear, nrdrr rath or aHirmat'on, that tha partr m BisFTSd was nnahla to attud nltlua tba psriod prs rcrlbtd for tharorrrdtoaof tataa, br raaaoo of a-rknwa ora'iatwa from tha Ut.-Uatof lSCli, Uistr0i, S-artioutf. A. J. W1LI.IA vijoa, J W. AuuKN, J. W BKO WN, Omaiualoonii of Tains and Aiasamanta. Jit WATMstsfiO I WKlCA OF TslR HErr TOKA uajl 1 - At'un wv ran t i ' aiw r ua inov. OatbPaiiy will ba buld 0t If onda. tha 14th day af Jan aarr rrat. fmaa 11 tn II n'alotk AIL at tha thfaaa. Ba. roa juiuiwi n.itnro ur t birtrMu uirtnan m UlCawaatraat. ThaTianlnr Book will b aloaid drora tha alth tut, aaaU aflat lbs rlaotioa. nr iwwt 4-T TB-ldT O. L. afviUUTT, TAXtB THE COLLEOrORS OF TAXES . foi taatowniofMorriianli and Waal Farms will ba la atu-Ldsnca at tba Wm'cVstar Uauas, etr. Iltwa rp and Brotma tt. on Monday, Jan. llib. aad on arary suocaadinf Monday antll futthtr notion. t raoalra union atl-niUtoa In said towns, a M. CBAVB, woinaai.u.'jUAa. JaUtnirtun, TfastrarmB.-jia tnrs. JalO 4'ltt rHE STOCKnOLDEBS OF THE ME cbantea Minim Assoclatlou ara haraby notlflad thai ttclr Trnataaa ban mada tha aosood and dnal dirt. laad of tha balBoea of ass-da la tbolr hands, aarakh-i on prraanUtlaa rt thrlr srriot at tba idtoa of tha Trass- yonMlffin;.M TitWhr FITafta. L'UUI FUaTJ II FINE HTJIKaABLBX C mpm tArkudrlalvmaa-ayaaakoB-tnilaMs. sasMaatMtoUlaatwIatatlorBMiajs, aalak iaJBC4 rw;M?jr?'ia,A'i waHiaaHHB saiiBSBa aaa aa i CEXBCH nunc BsOT AT at M. BabUBalialBitOi aad all otasa- khahaf IjaMaa T7UB-FTJa FUJUB- A. MXW YOB-t MChathMB atnst.o! bast ssasatad stask of Para laba ak of Para la) ta li mil, mil at baa ha- SBWlnfl rBBBB, WO. aVapaa ttan any -Jaaa w- - --, a- Mir muam ana wrwrnam ) DtUI aaBMah IIX bbbb, aoanlly I fUJkJrau'al A Urts rarta-y of Chlldrau'a rams A pollu aad vlraafni BaVwwomaa b ataandana. t tarts rai iti at tufl srosi aocaxy Honntaia uavat, watat aThBB Jraps.aodudada) a- r ranch Baaaa aaaa, rnnl d autk (f o KriichMlukaai,aarfL4usS I to 1(V rrancn Iflck maflj It. tsnTlraS; aura BBunaws as pa awt rrwaau nanas anura art av; aa Waiat aiaua ball VnUBota oTmliF. frocn. . PtmiB sa and watar itt.t,a 5 alnk TH, aaan.......,,..,l in (in ,, ;.: a j. j. mmtiUftd poum IV."' ' Bkaoklyn. a taairai aadtaar-ino T aUllEB, TOU MA I BATE ONE BALI craalbaraaAaa. dalllaaa-UI THE UUDSON BAT FUR CjMPAHT. Will aatl tbalr antl ra now .toa af fwhlfaatbla .LAUIlCiV J-AN'-Y PUBd at BB-r.lL, it M par mat balow tbs ttsanl priosa aftsr tbls d.r. a ' WO ttCI KAES J. KINO, M Broad ray. CUUA, rVHM, IV U, AT US FULTON hs.t,aklrn--hsaj-r than any eitfiorktnst ta Ihatrada. lavdlaa alya na a aaU, at than H a ataara 4vhioUndatthafuUowlnfUwarlosBi T-. -M - -. -..., W FINANCIAL) fro. NTW VORK, Tbu--HUy, Jut 10 Blalaraa wat Tory h-tn at tha D an Ibit nxa-ninj', altblowrrpilcra tail at thl fuse tha toark4rsMl axuldrtaMy. Iuf.i:tu.ll..n lo tha tfft Ihit th Star of the W,ILm fjJiUJ Mr m'Balnn OtitiKxson, wllhotltt.oltaliu,atoua girt aa lnpalutjtho makrV Afar th U'trJ stocki wa all I hiRhtr. Tbera wart no aa at of Ujrtrnmmit tt akt Fjr niaa of , t"t- 9r, J aii.l llf ,, si.l fir Ird-of lT4,ll'v ati Tla Bam BVicktwt latly, wuli Till. di-l-if. It B. T fa-U's' ntttn a a t l-g 1 li V alOIX F. Ril.ralli nda th'-elta uralr dannnd al fu i (ni ts. A tl graph dl toh from Wt.hlofft in unMirnoci Dial Uia S.wvtt j u( th Trawui h 1 1 imub 1 pr ip salt tit aniatur Wim of fit J luilli iu iaf trra .ui u itnt 11. bids fur wtiirh wiu la npnr-1 na fha I t'i i-ist Wt h nr of liul Ultln m'TomcM la tnnnry niatln-n. Ra-ra rf tntaraat lond d larnwa'd. Call loan ar dull alCaT (jar cant. Id Fonugi Etchanga, Irad Irg aanUcg 1 qmad 103 a 1 e.V fraaot, 53JX B.sTVf. AnrriJ Uanrtl-Bolf unit lr rrcnlt-4 ,j . lauillrt h.u-alnlhtt rli.ficm a orra'pjndil la lMnil, ltbrs-a thodstoof IhsSh i-wt.l Mr. 11 os tha Bun lo'rrdeot uf tha Khlgati Can tia, H u jnad, aaya this sno.m niorsfn.nt la msk. lug ilia N nth rtcbi that tber ara now llou otaj wirtliofl.aibpmk al Iknlr a, wUithwuu.l uA Utabata-ia nan this ara at a'i. To O aid T.unk liBaJu4inaupVMl a -mulraut whlco wal t-l th (til. ca-ity f tba mad f.ir ra-iylng ' li.iu, A . Thprnluo-a , Kaniuekw, Tranawaw, A), ara al e ti lag this way, un ace mot uf -".mlhnrn tr nt'dra. If 1 .1. as, tba tarnligt nl nirihm' railroads auuat cut tin Ha in ah iw an u0'a-a Toa Q ukrr CUf, (ruin llttsna, bringi ilITi 141 In fpuWi JouU.on. Il-iiMnoTaatliTnorlIanrBni- C. hu A. clsiad a ronilannua' dlridend of H pit Mjt , para. b'r oa demand. Tk; :tua Fir lot. C). a Mail aaauil Jirld.u 1 of B ar oonl., psjralila i n uaraaod. Tba IliiuhiJdt Fir Inaurano (Jo. a JirlJnn 1 of 5 p.r mil , psyasl on danaiid, Tbr-ulUUL'f Awurau-oSwMy wll pty an In'Mctt ditldstU tft "t prr owl. on Its espilal Block, n llio loth Intl. Tb Boamrt.'a Bank f.ir Ft-rlngtarlll piylnlnren i n liri d-aaits on Ilia Hal In , at Hit mis of a par rant par a-inom on tu na of Art hondrad dol'ara ami tinOtr, and al tha rat ufB air cant. I'D- a gar tan. Tba Hack f r Batlcgd (11 tmckar atrmlj, lntrasl a Ilia tab of B prr oral, pet a-uium on tniat a idr St t lutidid durars,and al lb ra'aif 4 par oaat.ua laigi r turn, pajabla an lha Slad lurt. Tb N.-tb Btuttta's nsws In tba Ji h n'tlom 1 rrry Imp riant, and highly farrab: fur Amnion lta.lor. Tb Cuslxn hrufe rrroin of th c vuma ca of th pi it tjr th calsadar year war aanpUtsd 14 Stan, big, and faitdah abundant rittntirc.iogratn'Btloo, TlMtipuitiiof ISflO bar luoraa-rj 3S,C0rt,OJO oror I'M, and IL Impuits dccnattxl $11,000,000. Tna tprcltircrl Las fallan iff frum H39 U7,W0,000. Tub txpoittof piodur In Oolilar and Sjra-nW rradiad $'2l.0uO,WU, whlc i cxnoedt bu two uwulUs ru teoui d. Tha foUowlnj in Taomiarn II ari cloalog rata br currency tudsy . Ni-wY.ik,Nrwrjig'aoland Jerary Via) ,' dls. ItUkalolpuU .4- ,, HiltlrtKtiti , , Itjta).. ,, liiiartut rannnyl-mnUt 9M-4 I .. Iolstlot Maryland I ,. .. Virginia and Tttnnaa, ,., B td BV ,, N, rHifJajiillnaaodOirilt 0 (AT ,, 8 iWb Carolina and Alabama 10 (A .. Ohio, K-alucky and ladian lltlaV ,. Mmi.ls Wla.kuonuriand Ijwb T (4 4 ,, Canada and Michigan lXaV- .. BTOCK EICHAUai IALra-ri"T OAXD, 00t Tana. d. to.. 10 nod. Rt. B.... V. 10000 TB.0J. - . T"l MO do-.... 4J K Brook. CWLlOOJi M do 10 45 tOU0r.rtaCT.il..,. OS NJ do bOO 45VJ ion HudUSdM.... tl M do but'. 00t Had. 1st M... MX 1M 4A....M0 45 1000 llax.td M.,,. fi t.MIICI. AN. UgWV lwt nar.td M.... T 100 to ..nils lata) Mioh. 8.1. B r. IS 100 M. I A M I.... 14 Vf toot Cla. A T. B. r. TO 13 1U Cn. Bp...o T4M 9UOC.B. AQ. tp. BK loo do 1014 ONsHunalllk.... 4 S3fl do IsWtlV 1 Bk. Oaamarot. 4V fid do IS IT dt SI 4M Oal. A Chi ) mPaoJnoM B.... -. BO dj B!' SO N.Jara-y B....110 100 to CIH S0 NY Can..T0TSV lno di M( M dc 15 S' M do W0 63V. Ml dj TO 400 C. A Tul lilt 100 do alt TSli TOJ di lt li 100 do 10 T rKM A SH do T9V HO d. llOUX ri At tl'( 103 4.. IIS UW r-rUR.... I4H B0Chl.AR.I S3 O0 4O....J10JIS S3 di IBM I do IS AM da... , MV 0 do..AlO II 100 du.....BlO SIX CO do........ 8SK .101 d .... Bl)- tOiIartaraR IB tlCliB 40,. CT loOHnading R. opg BSV 80 d. ...atO CSV l:.1Mich.Can. B... MM 63 KU. A M1M.R. ll. S Bo,.,,,,, BS IEOOND BOARD, SOOTran ChtO., TS iJOTJ M Cl. CD tUOOOauT 87 mm do st U0 do..T SO), B00 OhlotXasO.,,. tH IK Oman Bk W BFaciBo M 8... ST B Vo.. B7V INS NY On n SO do...,.l II iiiO PrU R. ,a30 6V (0 Hod Rr. R 1S dO'i l.'0 d) 4T lid do (10 41 M do ICI4IM 100 Harlan. Pf (A 101 Bdln..L10 SV M MU, A Mis. K.. 11 I'M Mlak. Contdr Bl 60 do SIX MKl.tN I.... 14 150 M S n. u.g HH (0 ranaooa H 114 B 4n HIV fio iii. c s Bp.a s n 9.0 Gal A Col.... BIX IW dj V 60 sW 140 M 000CU,Tol.,.. 1.1)4 4C0 do.,...- 08 loo d is tiji 1C0 do.. ...U9 14 10 CM. A R La... SIW lm do si? BO 4n bit BIX 0aUxluAT.B....U3 BTOCK FLUCTUATIONS. Ttilt tab' It darltad by oooapwtoosi of lb Flnt Hajd salaa each day I ADTavaono. OLira. HbiIsiubuICI patot r.olldK B..lXpwct ouR..... JV .. N. Y. Can.R...lX M.k ft- B, ix ., KaadlngR..... X M.B.ANI, X .. Ml.k8.AMLg. X .. OaUACbl X .. II' t'ra.R 8,. S .. Cl.ATol,R. H , CUAR.I. B IX Ctl,B.AQ.B. X .a Dtateitlo arlrjt. Tottwstt, Jso, It, 1101, Aiait Tb market t firm for Pol and Psarto, lib iB'oscflSbbU. alts. runuB lluu Th mark! fir lb paw frtlat o Watlarn and Slat Fkur I Uttar, tb ds un4 good (or lb trad and (iporl lb UH!' (rsdti ar llto bcHtb and al formar ralas. Tha islasars 11 400 bU at tS S.1at5 40 fjr nptt. In Blata and Waatara i tS BtiatB to far attra Btakfi tB OSforcholoado tS SSstn 80 for th low grad of VTastam tira tS BSitS SB far skipping brands of raund-boop aztra Ohio; tSalT 13 tor lb baitar grsdas of do. Canadian Flour It buoyant; lb supply M UgU: lb tat at W0 bua, al t fa$1 10 ir aitras. B o beta Floor U again Lai ar; lb damanJ It good fiirth tiada and lor ahlpmanl; th ia,ear 1 100 lb', al tBTSstd 10 (or mil si hi good supsroo Baltimore, St), had 6 lSspT S3 f lb Utter 1 rands. By Floor la atrial, th tuptly It Ugh') aa'ai of 100 LlbsattltSatalB. CgraMaalUltaour butitoily, at fUOfir Js lay, at 13 0013 63 fvr B andytrin. llockwhMt Flour U In fair rcq Mat, tltlttlllV ptrlOOlU. WuiiuT Tb market U duU kSil btTt it'll of S00 bblillXa20c, l.aitKTtia Wbaal mvkl It d4 o boUt a ysa h day, oaring U th adranoai pnoa loatt 1 va th rToibl osw. from arops Ltt aauUid lb n let. and moat boldurt damand anadranctof tt It r buabeli thl chtokt battnaas In lb baan of thn alsainaiw mall. TbattlBaara7S.4robablial II la$l i or N). I Bnrlnt; tl 14 f No. 1 d .; $1 IT fir N inuwait n CIMn tl SPall tl lor Amsrr Iiwa and Wlacnlni II 85 fr Bid Bmt( tl 87X (r Kal Jryi WtdM (J. liBBlaoliprlTsl largu, I j f j Kd WotUrai tl IS la iots tl 83.11 10 furimali loU di 11 B) .tl tS fur lair ti irotA Wbtts M'oblgao and looVana: tl 00 tor cb .lea Wolia Canadian In slur, aal tl 3 lr irood MUwankr aub. Ui'ay la h!d finny al TfaSSo. B irlty Xt'l I notnlLai at 63 (S3. Ottt tr In fair drmuvl fir In n-.rt tupplt lalsa of W'ttara ar d Canalian at tSXa3ui, ata g ata luXo, Hjb Is 1 Ha.ltsllujpl1 small tal at Tl.Tklj, . Its luldt ra In bigt at tva laltmad darnA tVim It brttrr tba di maud f.ar lha Irads aad kt ax. riilltb antia'a aia llnilladi tu a as ar4J0uQ h '70j. fwr WislmauiUallns'o si TU. for do, diliTwal, nSatSj.furSiuibtroTellow, lid 18o for taw Wrp BnotliTi obiaa. riOTK.OMTb Purk uaika U tn. tb d. naud la aralrat aa'atof CM Lbs. ) lit fir hew rilrr! fit TBstlT bl saw Mm. . Baaf U la fair raquaat. and I steady th sa" tr ISt bhltu MtSatOIS jr (Pmatip Mn,$iTS M BO t aVparksd Maas aid $1 a tl SO dr xiri. rruiAMrtldullal$lSMBlS1. Bsefntmii- ftiml ra'ss of TOObb'a fllSOa tH. Cut Maata ar la hlr darnand I ' of 130 hklt so4ta.a4tXab.Ho for ewu ri, andgaoX for lluna. Ltrd It In Mr rrvinarl and plot U mat , st'aa if SOB Mis 11 lx and b do City 10-'o. ' Bsoo U In dsaaaavd at t V ; aalat U 109 bx CuaaharUt d Cat (WsOotDJ al i. I asstd Osrs are sa'aas at 0t e. Battar and CbMM an) dail. ji Jpwrf(ft' ' -5ft Hnr' MOW YORK, FRIDAY, JANUARY 11 1861. THE NEW YORK SUN. FoIUnT MOhNINU, JAN. 11, lnnl, I'nlttn Hurt Piaytr Mrrilnt Yrsarrdat. lb mtetlrif; wu lo4bT(!iou H.SroiKT, of rMadspMs. Iittai a w ndeiful m-etiog f.ir th dl play of Ilia prnrnc ard piwrr tf lb U.ily 8,ililp There was no ml-laktrg tho chia-lr or ajorc of toe b fliktnr which was fa k ArtipJialwMmada Ital sprclal ptayrlio(rrJ Kt all tur ahlpaMf.atr and tha piajer mmUugt whloh A maiataliid no theu. t'llnr In myhauil,11 aid g'tlrman, 'Sir Irtt r Jul lecjlrai front tbiitif tbsr naral a lauls, glrlpg ua cbaorlng la. fnnntiup, which nisyba ru ri fu'ly t mumnirttnl tuuiarow, ttihUm ling 1 to Bi tr cl slug. Mitn llni, 'rt in all reniembsr thtm la oar prayere,'1 A Vphtrvm Imluxna-A youoar man said. I prrmUdtlura U Bring a.utbtrn ladltoa, toojrn Inti Ibl Biretlng and t k prayart fur Ihrea towns la thai pit tf lha sltle, Try cold tnd ti-ry haidaned. I think 1 wsa narar la a plana mur glteu up af 0 jJ, than on of Ihrse, Bc uriting la this city, I bar rectlrwl latiera, ttJllsg m Ibal In all these lure pVsa, th Lird I l.u tng down lb Uo y splill. In tha G i fortakim tciwo, ninr of tba hardml yiung men of Ik plao bar bran e areHal, Bo Ulnra they oal'ad Q 1 had answered, and will they were yet rpeaklog 0 1 braid. 1 d d h t bar hi tmi ber to aik yju to piay. 8 11 I di tik )uu Ij ptsy ,f.r tb it lhrt k wna. A 1 1 jr. I Cniirn - A (jiniVman. sail hawiahslla ak psjsr f.ir a pl.es on Ling Itlaud. Ilbida (lufrh,lut no pr.jar mtrnngt nit trra out oa But day cruiit'g. L-t Buailay night a meetiug was Bintid, aid the p ace wat tu arly full of people. Hal tb. re wsa only one pro'saaor uf rtlig'oi thrr in c t.dutt snd auttaln the iwitUhw, Tb p'e uf th w.iM biv muoKiJy to cum .tliaa Ike tue'Viwr of tha churob. Kiiur.1 ptajer wsa t.ffntd. In wLlob lliat on 'tuufu' otitticb nirm'ar was wsrtny r.tnainlm!, 1'irlg Villi's .Scilm.7 Oaoi'f tb tttpiesl waa In Ihta w e ' P ay for a nitn, wIm La Lent reeking f.ir'y ytars lui a )cl hit uid f.iunl la ia.of glial p tee " Tlii re we on rVeiaatdsy 40 runt.! fur piayar fiotn all petit of tb oountry-mny if that, f oni ha 8 ib anil yih rUay nua ly ill atuie nu n'lt'r, A rmrrorn 'At DittaI cVa. b, 8 frtr ih'p, CinslellBtLinAta.Nareiiilier lillvl, Tj writer isvt : ll 1 my naawt ewneti dlr hi d.Tote myself wbul'yandio'ytttbopiiwrorChruit, ant to do tong.aidtnhlriaayrd. OlrlUbl cists it aUU galngnn. I BnJ It lailh Interesting tnd Inalrootlte. Ourprlndpal slivllrt ar llib chirsrle a. Tbls wwk, our s'uJy it th ehaiai-tar of Arnta. Tbabrathren Uk pleasure In the itudy of these batons. The altaa I led by LIsut, Lotst. II diaat all ha cto hi msk ua laialiler with Iba tub

jret. rT hold our clawr oa Bttndsy a'rnd.mi. Out Gunner still leads our prayer meAlnga, which ireprurpertd.'' Pkatbb Mnma at tub Fibit peitt iu Cuvkb Tb prsrsr mwliug yestetdty, at tba 1 Irni 1'irslijrteilsa Church, no Filth Arsaus wa lagely attundtd, and apprand tn eplril lo la on of theninst ranieet and unllel which hu been yat La d la tl. week's trrles. K.t. Dr. Brtinu oun. Ju w d the rtcrclsw.aod diurerexl brief sjlrest oa th obligation oa ChlUtlaat lo Com with tbalr wbil btartahiQjd, ripialug la blm their caret aal d ahea, and. In view of bit part mercla h thntu, hi tills In lllut In keep aad guvd them from all tbalr foe. We tbuu'd com hi him aa a !'. etu tnd willing to bat it wno hth so lured ut that b gar hi otra Son. that w uitgit bo cltaasai f uni our n. Aardhtr rertrend gnl!iMn la Ua course if ton rtmaikJ laid, Ibal though oLiudi bow obtcurtd our butlumtW ibnuld Tr ranieoiUir what lxl had dun for ut In patl year, tnd lakt outrage from our i'.lh Ibal Ue will Bui now deaurl ut. Tn work of the Holy Spitlt In lb mind of man, priarlng tbam fur th tiilatlonary work, wa alluded to by thl tprtksr, aspeuU'Iy Hi pnsfrtH of th woik annug th church if Ibt Preabylurlaa dtnomlnallun. Ut thawed IhatwLUtln 11!U lb who! nnirlbuMon of he rreebylsllan chutchea for lb ml'slonaiy ctuas wat lsaa than $10,000, lb tmnusl a.1ually eipsndad by their Hard during la 4 yaar for th same purpora, wat orer $200 000, Tba srotk of lha U ly Bi'lrll wm a'ao trldcnl la II lufluaast oa th mind of many yutag psrsvo of both ttter. In lnduolng II em hi datot tbtiutelr to missionary h4l, a life of cat end ba daMps. Tb great fleldt af labor fVon for missionary nUrptlto In Cblus and Africa, at Iht pie-enUloie, wee tpuktaof hopafuly. In conclutlin, th aiKakar remukrd we should pal pr fact faith la Gd' ability to order all thltgt fur bit gly tnd our gAwd, ta wtll la t tlmtnf wtr or clU onmnvHIon t Ut times af peine, tt When thy Jadge mentt ti oa th itrth. lueu will leant rlgbWout- Htandlog C'ommlllrr of lb AtaeatMy, Tha Bs sker ba atinuuuoad th pDulatiaoat of IL fuUuwIng SUudUg Cuiaaill'teB . Way tnd Mnaua Mnaart. Biblaton, Angela Ftvuy, Plaroe, II titd 0", Keraen, Odali. Ouaiuiaiatanil Ntngaliun-Monar. Mjot. Bit a, Fstrls, Mi-kol, J, btron. Canals- lOsra. Wstnso, Mjrce, ganfurd, Bhull, Bv brr, l'ato, J.iha'on. HallroadeHuMra, May, Dutchar, Rice, W. Aa drur, Ktnyoa. tlanks M-sars. Ct-nn, II. P. Smith, Field, Vt risn, laanting, laauanca Cnmpanlea Uettrt. B nedlot, L. 0. Andiua, Craft, Udsal , Sam Two-Third and Tbre. Fifth Bills Metr-a. Fill, lertnn, TuihUU ll.llnp, Town-end, Rlllugirond CuilBgee, Aoadtailtai and Cnmmia Bchio!ff Mwbis. Bice, Man ltt. Wager, TalhUI. Junaa. fMrranrrt Meaais. Oiilln, Hi.dwli, Miuttgua, Iluckbeas BJeL rttTiUgt' atvt E Irrt'ont-Meiatri. Flnck, Fliher, Bais, IridaU.UIsll. J-fticknt o Alfrru-Moaari. Mirgtn, Fttllcrton, tDspmsD, t niTow, anapp. Jirtfticn ami Divuiun tt Town and Oiunflri Miwsrt. Kchaidion, Diolilt!, Brewater, Dtrrf, Young. Claim lleeaJt. ritb, Em t licit, Lvd, 3, Snltb. Tebcr. Interval Afatri of TotnianiCinttMIVTi, Dels-lit. Wails, Catlin, Burr, Wal.h, Mxlioal S-klUl an I CoUsquH tun. L lUgbrer, Lunbrrcht, Chtptnan, MeDsmion, Kenay. Attfs ClutntabU fMatrttftiin Uaasrs. L. 0. An d ua, Bin, Ilarlt, Axu trims, Yuuug. noorjioraflon of Cl.'Us and l'lii Majsre, Prandargart, i'lsbar, 11 Bhvwuud, Angel, Wod, rtfr, Uaidy. ManMfiututt &ttt Vsarn. Myrts rerrlt, Bra ton, Ssnibrd. Beigen. Trait and itunuivhtrit-Uenm. Bl'ltbuiy, Ily land. Butt, Callahan. Arcutarlua. Htatt aWavrtt Mr. 1'imutn, AulhoBy, Uofsd dria titi., licDtrinotl. ilngrni L(UiUtmn. Wright, Bytll, Mark'!, B.F mltb, tVmg. ' MM! and PUi 7Vn-lf ottr. Pmio, BuUm, Bryan, Matutnber. Webster. Road and Btidgtt Meter. TJ, Snllh, L'A-no nttix, llyaat, Kalon, Oardner. y.MuJUmrts Maaart. CtlUetdsn, Nllla, Car. tr. Darcy, Wheeler. India Affair Htetrt. Utirllt, BurtTl, Lislitr, B F LrwlA D rf en. Ckoritabl. and JVItjiotn Strirttrt-lfattr K'U. E7, 1'hUb.lck, Turner, Bberw, Prvrual. Ajrkiiltvrt Mbmii. Mar, ball, 8unuur, Alnl Orih, Barnes, aibbosa. PulVo PrtnHnir Messrs, Bhtw, W. Ltwir, Ri. LarM, bslr, Naabili. Kirindi'un in tha Exmttltt tryvtmnl Ke-ra. Mtoomber, till , Wiard, llimas, t ng. Juitctanj-VtT. Bingham. Finch, C irulng, W haiba'), O'mttock, Reman, llvtehlDg. Joint Lil-rarj Mratrt. aJall. UaadtU, Mirgu, Townatntl, J me. I'aat af Ike 3IaU fterrlce. W git, y ttter Jay, tbo returni of fit mall ervic la Inoe I'ttet wbertla tb rtcitpll ctodellbe xrnit'uTe. Th ittme' xptn dlturriovir ID Income It Ihui advent llalae, V3J.531 Hi Vertoott, f2IC.ll 61) Nir Jrtr, 1.V5I0 Sli Maryltid, l!W.13i liOt Virginia, 1'MlM.Qt Kutii Curollnt, tl'.'H.Sa-lriu, toulh t,roIini, 110. JOJ C7i OeoiKli, IJ10J.. 711 a1.')' rinrlJt, $1U7 iU 7l tJi'umi, li.M-.',. 1131 II: Mis leaipLt, 2ul 'Jill 8J T.xaa, if K8i IQJ'A KutmltT. tUXl OH 2-t; MIchl.an, H. M4 (j2i WUirnJo, SII.1II9 Oli LinUltnt, Mi7 09.111 j TeD..tt, $161 273 51; Ul-iouri. 4fu 714 bit IlllnJi, 1'j9 2'M tit Oblu, SHO. iii 7 ItdUot, f 117 ft'Ji o3i Arkuut, t$S9.. WM II; low, IM.7HS ti, Ctllfuroll. W71. (ill 75i Oregon, Ml RflO 62: Ulnaaota, )16.. Oti 82) Niw Mixlco, QI6.7H9 15; Utah, lllrj . lit) N.Vuka, 833 7CJ 33 Wtthlogton Tnl. try, J7.443 I'l Kiaisa, l..233 IS; to'.il, 5 677.844 2o 1h xeati of raclpti IntbMTano'.hr ti, Atd tb DUtrlet of GoIitiIiI amonatt to Wid. 789 Hi. Total dtflclt, tl7S7.03 U Ir it A rctioD rioT. thtt tber It a till Ion la t Wall t'-raat lattltutloa blch bit btea ru Jes tlno 1863. It U tbaadtatly Mcand, tnl i ouTd b ctlltd la at any limt Uitt lb mini' wu tMJtd. Foreign Intolligonco. a O iaa . Thrco Days Lator from Earopc. Arrival aflke or ftralaa. Ftrtltm4, Jtn. 10. Tb tmahlp Noti Feu lai., fKitnUreiptil HjoemVir !?ib, l.l LnJiudei ty i!tk, aiilti-d hate lanl night. Tbr II miito wat drUJtsl al B iil'btmpl m Ut.tll th Vi, f.'trat llrUaln. N lb' tig of tniHiiiLt Ll iiaiu-pieJ iiucetuodv pa tttenlltcraltitiae 1 he ai a brr cnutiuii at uiumVy c i'.,l thro lghoiii Kt kIbiiiI. II a thei OKinirr lu nn l.uslilliM alutlng-lt-1 ir awn, Priuiw Atrann wat en a ri-ll ! Uirlln, litis tt finlaik J.u. S,h, In the tine-of battle ahtpdi ft tiriit, whicb pntreaslj iLe Math Anuiiku aiel Wt lu diiluiiou. Ftaarn. Th.cnnectinn ra Cuut p Molar with titnelat tacu'Btiiu In mine-, and th nomtrienor wnlet kBi taken p'aoe lnonanietlonlharewith were ttlraet ing CiiMilrabla attention lu Fsria. Cabinet ojttt. rtM tad bean held Uam IM sul-Jo-t, bb 1 it wti thought that U iris atlre inqulty w,rd refill. I'sti Cote MttaiT Toe price nf ft mr adranead dultig the w,ek two frsno, per a' k. Woest wat a'm dea er. Tba wlnar IhrotigUotil Fitne bad set In with LtbA tnd enow. Krpirlewrrecu-rantthatGiuatLDi had arrlrej al I'a u, buttiiey woie omtisliciul. li was huitral ibt tlieK nnri's eddreas on Niw Yial'a sy wnud iMirnituiaitly paciflj. Toe tiuin - being atM.ni. the K t -tan A-ntisaetlor wl i lajtfokiwti.e tfi r tMCrpa liiplmnauq in. Tie Jiurriat fr Drtiti' tnimilTj Is on the Inst, p 'osti e p iliry M I' Bitn a-il ear'ieatly B,lra?it)t tiir l hi awalif the FrmcS. Ilaei frutn lltnta. Tbcl's I- II air-ann ih V0h,wtia ehtle Arnier, kan.ll clnatil at W. X. Italy. Hi pun rr'ailta hi tli ttaw uf tTdrt it Qsots, c:n hnikie ntislisury. Auviaitiliuuiatjts SILnraiTiM bnu'iaid n.t al ul the city Is mllou d With t g i , Toe Biet l-b Aoilaanttlor 1, ft bis ptlac nu t-oitqnl of it Iw-iiur iblit'tn wit liuiUas. Ten 'ffl-re htl b-wn mi utk while Blending near the Kiug, Net Btrdt. nlsn nat.ites eaut be itrn, and at evidently raady t j lake part la the btmil ardtnent Alrputatlrinbtt arrtfrtl her from CttabrlB. and prm taa toiaieeaa inaurrteuunlnrsTiir !tht king Tb Tutln oerrawpimdent of Ihe Diufy ,Vi ws aaearai 1'iat Ih O'Hnnieaoiaiient uf luietlU t irauiin4 against GaMafmm therta Ida I thought hi beat haad, at I'tdetabarebrau irrtt lilbe gunbai at Arto-ma hi Iran uuurdlaWty for Nap'as, and tb ablpt of erar tlttlonad at Uauoe tnd Bustle bar been Mat hi tb tame de-tintllnn. Tlio l'llsnciirwpii-idnt of lb Ttm- rayt that tli year ISol will not psrbtpt grow Teiy old bnf.n- French Iran pi a In possesion of Q,ta, and poatluly Nipleslieelf, C onldotelU) qusnlille of prtTbloai wtr being diit.-hd fiiati K liia hi Gael. AdeoirasdaawlNap'eii, Dec, 50th, ct'lt oil the elaa.es of His last fnuryea-e. Taa cla we i are It asxauble al tha end of Fanrnsry, Kng ViorBEaitia-.had held a rtceptl m of lha nuUHay, Al , al Naples, 14'h, wblth wet nuoiernutiy a'tmdid. An enthu.uwujo demnastratlim, In fatur ol Ha Maleety, tonk p an In the evening. Tba King woad quit Nap'ra on lha ilth, after t lording the ball of tna National Uaiwd. Tbtgarrisnn at Gael bat lan dlmtnUbed tn nutnlwr liy lbrllinlaalrf a p-ntin of th It 71 Uiunl, who fidelity was doubtful. Tba remain- .giUfi-ndrr vrtreln deplorab ktata, but their leeuiianre cold b etriled on skill further for a ooa Bidere il periiai. Aaetrla. Tb Timrt enrrrapondi ut at Vienna I tvtnlldul thai nothing but biut, foict can Indue tit Austrian guvamment to quit tb quadrilateral. There wat report that England and Frano had cot In n ynileraiaai"r wMj rrgard lo Vttla' f and that a Joint ciansilsslnn would shortly b sent hi Viittna urging tli oestion of Yuaetlt without any Irilhnlal taoouiiuae. Il It ataltd that Auttila bad epunad nagotlatlnna with Rim for lb complete abolition of to Coooor. dst. Aeeuuntt from Uungtry ut wary uauUtficlory. No Ulea wtr being paid. liatea via loadaaderry, Latulon ISf A. .Tb Tim? city ar.luls eayt i Tb ilsniand lor di. count al Ik bank todtv wsa aa heavy that, ba, fur tb fact betag ttulbuuult tt Ibt txot puoL ai wants at tna ciua ot tot year, n aavano lu rai vmald probably htva been decided upon. Tb tlTtcl upon tn stock ma kt wti o maiderabla, and lot rtneipt of lower quaAtiott from Fails, (wbono tb dally repiait aogar baoly aa hi Ih opinion n leriaJnM regaining the prnepwHt of a-ty political la. I matkm that maybe In'outled for the lal of Jenutry) hit llkeru contributed tu the ed-etee feeling. Tb Isst piioea frem Pa-it tbl tvtnbig thowt ranetred deoiinaof nraily s per ttmt. Th ware no tuition orttlii at lb lank kdty. (fctaa. Tb overland mall baa rived. L rd KkUiB txpeciad hi loer Clilnt early L Iht Ji-ar. Tht Sroond Ragltnnnt v-s aViut lo lattj, aud 11 miatHjf war were a,au oowlog botiM Tb fat cl ui enure party ol prisoner l.kea Bept. 11th baa bren awrts-ued. Tba dnath of Captain BaaaaifUi oeoOTed oa'the 1 t, and li was .tied maoh tinTiiring that oiht undai wtut. II Wat bahtaded by tb order of Tar. tar gana'ti. Tut Abb til Lno wat beheadi d tt Oil lama lime. Tb uoi laduToreiio Lad Eluik dsni syid tbjnt signing tba oonvsntton,tk mur alsi msl th Chinas gi veruuent btcani l but t great rtliluu.lon twalMd the empartr aud lUa guvaranienl. Il WBSicaJiliLlliB tummer ptlict of tbliiu pe.or sbookl be bu ned lo the ground, at II wti lb rioi wber sum of the crtu.tl towards lb prlton rs bad beta ptrpotrtttd. I'nsltniMluna w pld I Psklo, Inf inning th paopl of th moaaurt that were hi bo laktii, tad tht iaam,n tir ibelr auopUoa. Tb gtidBi,a,rjaaoee, tea plea, tnd psifodsi ooeu pbd a spao of slxoratven illoalnetAiit. Two dsyt wi r requiitri tfjr.ctuAliy to l Br hi aud d. slioy I th bul'dlng. Tna In on tba pmpt-ty dtatmyel exoerled XI 0X0,000, txuloilve of tb lari'dlogt. Tb Cilnes were b ought to hnnit on othar pilot by pnolainailcn from Sir Hon OaAprr, Ihrt atoning to auk I'tkm. On tha day peeol wat tlgntd Lord Etont and Blr Don Qitav entered reklnacoutupttilad by an aa oon of COO mm, and 100 offioar f regiments Liid Euioi wm oarriod la hit suis chtlr Dy tht Chin dreesad In toulel. 81' Roam Nanxa't dlvtaioa lined th streewi at L id EtJiui paaaed, aad followed at InluvelAtaklLg tip Btrateg joal posltloa la oa f liraobeiy. 11 is L;rd-hlp wa roeivd by Frtto Kco. Lirdaliaui' manner vre ttern tul ctlto. Ut mull mal Kcko to seat on Id right, which I M-tuddeit d th lowtat sett. Oa Ih return tf th Aoilsvwsilor ud Commudar In-Chief, IS alroeVt wtr occupied by th troops, ro thai tb Cap'ttI cf 1 1 Chlnere iS-nploa waa In ao'ntl pmeesalon of the IliltUh. P inct Ko raid to LirdEuiiM that many lid-lake had lieen mile la their Intecms wlta futUgniu, but b hi -pad fur 1 tvtw ttslt of tblogt. Aoooont from Ca-'cuHs ar hi Nov.tSi. Nitt Eauia wai itp-sud tt Tuebel with Hvtral thuuttod I .Uo well. Aaat rla. A tali gram from Vieont ttattl that Ih B ntwror ha lancuoaed tha leaolutloo of Ihe dmfartnciof (1 an, and ratulvtd opon ounvuklng lb Uingtrbta Uitt for Fthruary mil It.ly. PaHs, xAurtudi reoiino- The Pal tyt thl Ita. deocy of pnbU opinion presage thai th QtriUldlaa parly vU obtain a majority tl th lection lo tb Italian Parliament, Count CaVOOa bat th LVanttun cf retiring, tl law) privlslon ly, from tba B.'dlnlia Ministry, Otfi Deo, 14 Tb bombardmtnl e jntinuee diy and tilgUl. Tb firing u rep.ltd tl by lb be tlrgtd. Anatrta, I'lmaa, Deo 81 To (.ffljlsl Wtmltr Zunj, c iculnt two Imperial oVaoraee. To find otdsis thai In tlswof tnepia'anteitraurdlnary tta' of thlaia, L forced currency cf Lank aoiaa la L mibard V nl ih.ll b ma.nt.lned. To ttoond order lha tb peitnaal of tkt lname! ua lb Ntauital loan, tLa.1 1 iflaottd la bank uo'l. Cape af Dead Ilape.'1 I,!t Cape of Q m4 II ip dau-s ar ractjttd. 11 Utah K.flsoa wat pr n'tlrral a teparsSi eolony ru tbdtuMol Uctobcr. Th tirriti-y belsetrj th rivers of K laktuon aid Oril Ktl, conitllutnt t'i dtprtdaicy, A eigue htl been fumi-llo tht Kaav rrn p evince tu piojut trp.ratl in foin th Wat, M aMiugs In fsvwr of tbl movement bad taken p ai in a'l ill prlaulliet town of lb Ciat,od largtaii'nt bt been tuhiCillAl fir Ibt lam rbject, TbeBrth Ul ctp'urei slaror wiih TBI tltrst oaUhd. 81 wt tskinlntiporttideiudaimaTd CauuurrtUt. Amrriool, ). 29 LtTiBi'dot. Corros Mta. KIT --The Mr kn'i Cltmler iovm tn sa'et of oil kn forth four days, Tt OfJ law, luoluliog lOtH) hi rpeeuliiiore, ind O.ooi hi tip ultra. A I qiltllutt hive rdvsnsro (- Ld , in I me mttkel cUxi with at ietlred.ra.bil ban fiom thl tititsod f'oro ipso laliiwi Tre tales lod.y, fPildty) aura up 11.000 btletj Ins'ndtngl "TO lo Btnoaialiwa andttpurtara, th mar. ktt clonlDg Brm, tt tat fuilow jig qa dtuoat 1 ralrOleas Td. M.d. do i, Mini TS1( FslrMiU'M T(d. Mid. do ,,, TXd. Fair I'piaads , , Tkjd. Mid. di , Til. Tb swek la port U tttlwaUd al BU.000 Wm, vt which 4o3 SCO are Aiue'lcan. utvitrioL llaatiKTerri Mtitrr. Tnl Bread ttufft market la Araswah an, adiaualng teadsny, but btulneat 1 raatriutsd by tu holdart. UvitrutL PaoviAija MaJutiT Tu Pfovlila a srket U da L IyialK.it Mlllfrt IHjut- ifeUtu, noon 0 jtt ail. HS'.tUX lor Ma-tat, Amarioaa geourUier Illaub) Uanlitl tharaa, ISHialnX dlroiunt. Kll ahartA, 8ti50, Ntw Vutk Ceulral sb;, TIsTV, SUN. PRICE ONE CENT Tertaibat al Ikxr ftaaik A prlt' letter lit beta htnd.d tut, dt'ed Nwrrl,n, Jtnutrt 1, frrn a bleb w tat lh fellrmlnr ' v Von know I m to a'atJItlrral, mat her t b!'k tepiibllrin. 1 btv lwjrs brant Diinoc'it wa brruirht up or. Bat for al ttle' 1 1' tnd tn Kood t rlisrre inr on to bare outrage! tomrrltied oa me in tl U wty : If 1 ret lha 111 will f a artiilmrner, le would only hive to lay tin ha hmnl m u'.Ur aKllli.o aeMimerUt, tnl I nl.oulit htv iliMt nmiot to leave taiwp, trd I lu.kf if I got ,lT with iat a nw tult of hnmespnn, male of ttr nlftib ere. More than t Ma, II it dsneroti4 tt (tit1) Ill-will of a ntijjrr, for all ha h1 to ill it to eat y to oni fotilrnti ''Msset, riat (reninan Uf tin btlon lo me." 1 1 it wont wmj'il h a Uksn b fxominei and, without JuJaorjury, I woult bavlo.av Ihe country, and uiiinsinet no farther than lli dret Iran at that 4Vpf Tlit Auburn Airertiier ptit.liahe tS folio" Idk latter fnm a ci'litn of Charle ton : t'lctmr'.ttiia, Jtn. ,1 14f!t. Dbab i Ihlay remain pratly tauoh tb tarn a when laet 1 wro'e you, wnli k was in tb let. It her lievrn th wrr-t wavhnr fo' abmit on week past that I ever hv South oo on tlnunuil rain and fuK vary bard wetlher tlp'ay soldier. I am Itl and the Cl'y-Clafk 8ol alien bare their Ure-eatlng proparilt pretty wtll wtt ttowi. Tb toljiar ar pourlop; Into town from th mantry, and nw vnion'.oer cm ptriieat tre fofmlnir here. Ttnyhtva eon llf toea tbotitai'd naer monkelt, taken tt tha arte ntl, will. b.cti ILay ate tupidfl if the voiuu teert. lha city I DI i' n,Wtf try Ihtn tovltunu; alee, Jmt it tbls thins Many a Mat ere il.xed, moetiy for want of clrk, and roT fi r w.nt of cuatoniws. Ihire tr a rik1 mtny reel tt wo k on ftllnpttlnfit . tie) Vr"c tf th htrbor. I.'i3 nrtrTietiMa mmnlnir olT.-rad their ervlrealo tb a'a to woik on ihef.Ktlircntlotis, lhvhtva goovl ni.ny l.etvv raonon planlad m lb tend lutr tl t ia aolrttc of tho bubor. Ihtyhatarut if al eupplie fn in M ijnr A -ii'hkO. anil keep a rtrcri tratrl nm'it arvl iltv. lit mutt rrve'nii.y rtrWr, if an! refieeal ' lb word got out day btota jtlrily that they Aevf riiUMti ft ltt fcri'ui-and lie i alt avAw tt ir lauf ?iir-,- llperinnholuil Ih-bo In tb ata' fur t bin y day wrredfcUte.1 il Uann, o,l uh-J-ct to txilrsfied rut tn ty.ht at nr tlrne, and wou'diot baallowad to rear lb tide. Ihit rtw c tuted coni lilerthl of sllr, n1 at n.el mtny Wt town forth with. Fcr mtself, I rould tot lirllev tvtt fotilh Cart I nt viniild be so bar bartiui aa all that tn pits a lw nr.r my hJ, tndmakt tillen tflka 1'rltel -ea ai In voliir.ttty ritirenof Sou-h Ctrollea, rnak him ttitfnl up tnd utoitiliwn lilt own countrymen. Huch an Una would ha pranoaterons, tnd would cul down lha ventreanr of th country, I tm a liiixen of lha Uul'til dtatna, and bop tror to rtmain one. Koeamh aa llarlbaldl aad Aaattta, At a f.lreat i-iven by th Uanbaldi Co nmitta ln(jltt;flw, the foUoalntr, letter from KiMnotii wu read I Loirooit, Dec 2i), l.ldO. Boiiiit M.Tiat, Fq., B, oi alary of tli CaMbaldl Fiud Comniltle I DearBir, To my ilnoere rrtrret I am prevented ficm atkndlng the meeting, but moet heaut ly d I ouueur la the biauuig of aduiliatinn which latprvl Ik meeting to par to Us tie a tut, tb gl annus Libnr ator of Southern laly. Neveriurpaeael by any on la berrlaia, laraly tqoal ed In oivio Titian aud patri ots self-alr.rtrailois bit name will eblua witn Im rtliahle lualia among the no-ileat, brel tii.l great est of all trs whl L rauel ateured y I lb graal lean of our own age. M al wiaideafui It the prigreet which the cau of Iat Ian unity tnd ludi phtulanoa bat roadi within lha lanl year. But the ami I nut jat. A , trie still Btacu in arm on me Mincio. liar inu,oiis root It 111 p antrd on the back d lair V.a.aa, fntaaa that fuel iieam A a tees Aunt lis it thrown out, I, sly Is mdone, aodber Indtwndenoa la nut wurtu one Iiaat'e porchaee. I ehati Bay tut more; to nave the tlau qiMBvlkia daftnlla y reaaved. It It not eniiuga tu have tl ruwn out the Auatrbvu frntn 1'a y, aha mual la thrown out tn manner that will letye rr poorer lee. vtn lo go there again. Karoo 1 tick of those Laud-to-tnou'h dip'oruatlo trlok eriea nf antlqUBied oraft, which enlve no prob lan, dacid no question, and only bars hi postntty th cunt uf evar reeurrtrg diaputna tbont agatvated onosrwunits, Th podtloal probleme of tha ag require aulutton. Kampa wants na . md truoaa, which drain uatlaasFr lha uf etrrai of nation. Bttriipe vranle peace, whloh only Ih tul of rhrns fuooad oa liberty and ttootanlmetit, aa giv. Kd. rrp want aw.ur tranquillly, which tnlylb talis. fsiaHOOof leg1tlnialenatinnlaaptrstiont oanglve. In Ih way of thai praosthat Iranqulllty, etaids th house of Austria. Ilervary txlih-neaasa Bratvata power 1 enure of ettinal dlsotwd, trouble, wanie, levoltalou la Kanapa. flood fur nothing uo se. tb, tb futma th gnat Kunipaannulaaare, without th reoiovlng of which thrr oan lie no pceia, no traaq'iil UylnRunp The reiuovajof thalnolatic It an Ina pt ratlva dastdaaatnrn and a Uwiral cottpleinat,l of ilat Italian question. Theeau-eof Italy la Interntbl fiora the rauae of nungug ii miuib us that who ever wlahts let y lo be Independeiit, must wi b Hun gary tn be lndrpeadent. But tllll clinging to lb lailqatled prejudice that aa Auatilt It usoe sary to Kog and," tba Egllah giivemment, whl a advjev llag the pi help of non to' fiarence, aetiutly do In ereiy pewlb e muasr Inttnuaddte w lih lb aslu al kiglo nf the Italian question ta far ta Veaetl Is ooa eerried t they ue pertuaslon, nieraoea threats hi prevent laajy rrtw aroaneipaung VaakM hostile, moat dootdadly b atitit to lb national atplrstiunt "I UtDgary, tliey aet ihemselvet up aa kaeiier and protrctors of th unm-ileatrd eafely of tha gteal Kuroiran nulatiee, whloh an sws'B lo ilia iia-i a Atinini i th.y gn ai far In tbalr twd eolicliude fnr tbt old decrepit tin. n-. aot auly hi tirfel that calm d'gnlfted e villty In dlplutnhtlo InlorAiuri. wtlcb giro autboilty to tba strong, but they otually lak upon them-e vee hi act tb polo fur Aawtria. watoblag tba djingsif lb Hungarian amlgralion In f,eiga eajo,irteii nay, whl few ytan. eru Hngland did not shrink frtn a treat war lather that allow Ritaala hi lova.lt tha anuUtn Frtnclpalltlre, at Ihia nv.nu-nt fiulow I aioali-iigely nlalnfirtiedj the English gov.rn-n-jil enta-ovee of lb tuaaaoa of Roai hi occupy inure Piuiclrallilat lu ca tber would b rnaion hi la iuv that torn lilt' mliehUf might poaadnlyonrae from Ihit quarter gains! lha tafely of Auitr Vs on- patoi y lulauverlluiiintry. It al y, Ihaie It urgent ocoaai m nnl to relax In wtt'hfu'neas. I have tt honor 1 1 remain, dear air, your meal obedient servant, K aiita. rtaaace af soath (Jsvrallaa. In th Sovereign Convnllon, oa ThureUy, lit. Dentin, of th CummUte on Foetal Ar. rtngtmtnta. to whom wu reforrtd ootnonantci. tlon from the Oovernor In rtlttlon to th itttt mint of B. U. Pbbmlt, A'lliUnt Tretiurer of tb United Stat, report tbtt, upon Inquiry, they hiv trctrttlaed liAt, tloet lb criiitoct In reerenc to cuetoraa, no fundi bar bten fail by the Collector of Charlat'o to Ih L'elted Stttar, but tbtt th enttomi bar bea dpmltd In tb Tiouury of tha aUuk cf tht lU'a of Suth CtruUnt. Mr. rnun.T rectlved JIO0 from Fnuth C'o Uct tbfoagh tbt I'ottofUc tloct Hut Urn, which I hu paid out to fallioad tnd other oontractore for carry Irg tb null. Tba Atrltttnt Tnuurtr, howrtr, hit otbar fundi lo bit handi balontlnp; to tb United State, which trite from du'let coUctd from different part of 0orgl, Tn ntttti, tad AUbanuL and ftrom mony rectlved from th Hint tt AdrorJcA, tnd about f 9 000 raoulved from tba mint tt I'tUtdtlphut, Bom of Ut ftuult ibtnd to th particular credit of panouwlvo ilrtady biv drift anon th Triv nry. Among tbae ar 93.400 labjaet to th draft of KaJ. nonoa, rymutr Uoltad SUt Array. WDtn tha eommltt had bn It form! of th fund la th btndi of th Treasurer, and to whom thay belcrurel, tbay thougbt It proper tbtt th ibeu'd bo tuinedoverto tb ptrioai to who draft thy nit tublect. II jt li rarttla etiti wbia wtr hu bten aicltrad, th public property of tntntmymty b codumiUI. Cttn torn titled trie which Jollify inch tn txtitrtt mtt lux, lb, howtrtr, must depend ton cue which Warrant tuch an extraordinary proodore, Wbtbr It i expedient for tt ooovenlion to la terfer In th ptyment of tbtt drift to th Unltod B't'ei army It t rjum'lon w matt coruldar. Aid lb coovtn'loi dll proceed to oontldaf It. J oi'. than, however, lit, Dcbkhi dlecortrad that tba repoilert wtr prttnt, nd bid thetn turned oat, biott hand, however, wu too quick for hint. TkaNatv CaarUatoa Callertar. A letter to tb World fmra Wathlngton, uyti "Tb (pfdntaienl of co'lec'cr tt th port of Chtrltitou wu hutenej, I am lrJoru.4 by Lli;h tot borltr, by lb receipt, t tb tt'Atad ptrtmant, oft communlettlon from or of tb foreign mluitteri, imiuliiric whether furUn e M'totthit port wcu'd itclrt thilr c'ru.ct from tb ITnl'fd 6tU fovernmaut, tul could look to tt for pre tec' loll. It tnauiolnui lltu tba ot Ibtit vH.lt. ail th laWriumaot tbalr mutfi irLht foal la dftnlatr tht di'tlnc tbn bttween. tbt f overonwott rf Jul land oil jurt, mad Ibt linmnlltt tppotntmsnt of t e lac'or who owneil oo doab.tfu or uUtUJ tUtft. tnc t mat Ur of rKoauaity." . Wa ha Ilaaxed t Tut CwtVrtnd Evjiiirer U rjjoniWlt tM followloiti TU Jloax of fi Day Tb.tr wu conmo'Jn ytatirdity at th City Hall. Odt atuiy tji Unlbly In FUndarri" aud iw ill altyor VfooS ahsn tb Uuti burn upon lliu tbtt hi htl baas, mad tb luLjtet of t pr telle il J jke tf a botx, tb taoolUoUoa of whloh will go down to pott ilty u t raal. to all ytblle fusttlvtuUi who blr third pirUt-i to writ tbtlr rtHsitl ptptre, It ptir thtt'Uv ctaUainta ta whim Idtyor Wtoa utUuited tbt DrepirtUoa ? bit Utsf!-, j i-JJ-L-i jmjj RATES OF ADVERTISING. I CASH IB AITT ABCI. Smm.( a II. .. .. - . a T1T. """"""aaa, aa airrverr maaj i. nawwiwyHiwei oaBaooaf, I t meet da voted enemy to tseaMloai and (rtil IrU hlrni f of tb nppnrtanlty praseaisd. ( "tnir traw nt0 ,(d nt ,.$ contemD. pftT tvl npnn Wi llimifl tb p-tctlcil J ike nf mtkln him grt rely retmnmeod lb cWaestm cf th Cltr film tb SUU ' ' Criminal. yon oirtvo a ei.v a Dtiax, li rtcotnnarea. lair bim for eltowlmr blm ti road Tho. Wat Mi at fined o by tb Mtyor of Mnlitl. Aw rjniiiiwa,aeioir cbt iff Aim anlirelr rmef, in '1 ! nbd toon bled tj dettb, at Marie, 111 , tn Thund.y. . .IsMfJ Hactki went lutn i i, loon la Watt Troy, on Sunday, tm,k a drink, aad whii b. IniiOK to ling t tt,tg, fell dead. A ninvifT lit A naraw HrtTl ratio, BAaT If tti ips, e-ria.,on Batiriay; how, no ot ua tall. II wt In fi r IS ytr. A MPlCtlltt LAtntOBB I IV WAIPTnirrTOtT fia h a poor w idnw'i Itit litI, for t 91 delit, net luaeatey, Itavisg bar with hef tvroimiJl claU drento liaontb lloor. THBMttLBAOt luvxatx." Btpuro at At. bene eeyeral tlrrmt line tba 3d, tod t vtloiMa htul hu baen bd. Tb poanmtittr bu tool fur Ur. Ilulaaooa to lift tb natter. A Bioati HAm nvarcic a watra mab oa Ctrtalma dav, at Tbomttvill, Oa, with an x, cat hh throat from ear ttr, tnd diatat boweied bl rlc'lm. A iiicinwAT iiPRiiin ror on a f trmar dnvtrtt net nf 'lrry on beturdsy night, tka horse wtoa led rtiund, ibouk otf tb thief and nut bath to tha rhy. Wat. VVniJAM irntR a iioaitt ad wiooar tt Tiny In MJ3. He lit lltsdin Ctet.1aavar Ince, but r.luneJ to ktso'd totn tt Ulic on ntuncitv, when ba wm arrtsted. ill. Sabiii Juueeojt it rjIm daauria Datrni', on arlttr" of e'eaiipe" Ur dullatt fioaa toe Inter to pty tb mlnWter for mtrrylotr bar toenotbtr. Tuaaa BinirwAT annntaa AtTAcaao a reaa At .Stliairh'lcoka, M. J,, ua StturrUy aTentsfr. tnd Rtva bin ta only cut on bl heal, bat go no blunder ht bid put ?1M lnIJ hit tintklnsr foreraiity In a nnwtw xbipk piatrr, tt West Point. Mi, en Cuil4ma day, Jstati Ktaaai wta ha.Uv wonidtvl, but hot mortally t 1'. Cash bs4 bit throat cut frrut ar to ear dy leg laMnedUta ly RltMI wtejei'liied by the coramunl'y. Two roititistta ntraid Ct-Ainokia Ixxo, tnd Dapirl IUilaji were ettbhedrn Wtvlae. day t-lght la a bona of ill fame In Cincinnati, bv two wen tamed Lowar. Lnsodiad yettar ilay aiotalDK, aid IIailam Uin t ulJcsi cott" dilion. A iooi o tincmt, IltPtr WttALan, rectnllr loiforttil from an hnrliah wo-khotiae. dayihed'haa hand throuah t J'wolty Btorewlndowat Toroata. IX W., on Motiiliy, and eeliiou; a gold watch. dctm;f b wm tpprtbtndtd ttd th wttek rocotered. A nniTitu con vkt nt Ataratf rtieng.f tlB VILLt UtLtaa, knocked dowa Keeper Ooiut, by blow on th temple with t larire hainnver, on Tburtilay ; he won d htv followed th Uo ay with mother, bad not another outulct ruthej furwtld tnd prevented It, On Naw ViAa't aiour, torn younx Ul -ftcted tn ontrtnee into li. McUu iiakl'a atom, Sjlitnronvllle, C. W, by boflnp; through tnd oa ' fsettolrR tb bick door. They procured tboal (iX) In cth, tli meet of which hat beea retarntol In torn layelafJoa way. Thb Uarrtii brairt UAaaiiAt. arretted Ihrea of lb Ibatia, Ohio, raecuar, who, laat tutuian. nitltttattd tb U. S. ofnoer tnd rtn off fatally tlitet. ltev. tlantaa (laitiiow, ctiarjrml wttai laitlgttlng Ihe te"cie, 1 in Ctnid. HtnwaV. taa ted McLabkb tr held on 9J.UC0 bill, tat Cosa It In CUvsliad Jill. Cetl&BllUsMs TnB Al BABY LcHAtlO ASTLtM bow ooattbkt la ItrR number of 120 Inmttee. A mad toaatLt.arTwt"tTaiiBoTr, ttKorth Biooktleld, Utrt., oa Hew Taar'i bight, Hibam Cmrtt wai torrocArao la tba cabtm of a KBooier tt IVrtltod, Me. .while th watt UDlr fumlgatlo to till rata, on Sunday alga. A or" txri.ODtD, In tb hand ofatmal boy, tt Ytnnouth. Me, on Mtturdty, I bat chtrge tok tfftct In th httd of a cumpinjoti, kiUlng; him Initially. 11b. IoitARiK) DiintTti, ajj Italia a oiaita, wtlleon tvUt at aonkara, wiih bit wlf tnd daughter. Ml oif th foot brldgt Flldty night, tnd striking, bit bttd, Ucima tluinad tod wu drowned. Mr, J. Mruta. of Wttt Ftrmi, while tngaa gad la c u It Ir g let In tt Ilioux Klvar. oa Ttsat diy tfitrnooa, fell tbiough ta tlr boll Into Uta wtUr, A ptnon wtiittrdlni byttth Una, but wu tintbl to rtmler ajlittr.ce, owing to tha frailty cf th Ice, trd lit. Bl. wu drowned. Ua wu tn old rata, ttd leival a tms.ll family, A pack or 100 woLvrt cbtaad th tatil r fl.r batman Dtntltoutcd Dwatur, low, ooa night latt week. 11 threw wy all bit .cluih-. Irfc to aid hii lltghf, tod trek rs'iij; In t tr; In th morning b mtrticutl by t ptaaing trar- altr, Intaotikl ltdfrotio, he t Iok fallen oat tt thtti. Mt. M. A. CaantAB, widow cp OtUDtAa fJaaaiAB. l. a tonator for this it', from 1809 to IH19, oltd In eret ileetl'n'loD, tt Byrteata, on bunday. ltobbed taf T0,ou0 tt ber butbaod'a d.ttb, by Lit brother, tb iiru,rj;nd on, inotlea Incbirtctar, t,e,l.c!ad ud unbllvnl, r lo to tkt tn txUtoDc by fancy woik. Mr a. UttsLAB wu ovtr 70 j tart old. KiRtiT CraaT, a Rtvolnlbntry roldlar, lot Ttirtof (f, tltdtt Clocloattt on tbt 11 lit alt. Tb dctad Milled ttl'b bl two tttp 4Aabtf t tnd ptiitd th winter if bit dtyi In th mott tb jtct poverty. At 19 yttri b ntrtd th troty of the ctlonlttt, tnd with Witt itotoB atrrtd. through tb ntlr wtr of lb icvulatlon, rollUoal Items. Tna make bu ta quit tpproDrltUlr tdotttd u lb devlc on tb Nctettoa bannar. Ill Ih adapt which tha Dtvll took to c HU tna lota of 1'aratiit to our I tct. lYtnlk. Ccod Jiib Will Taibb. Tb Hoar JsBtMt-iCAiaof L'llta a KanUtmAO left oat bf tb preeent L,rUlttur of thl ittl, fur Ml too great mlnoc In th latt on-id no foal tftac alt, Her Lt hit laat Koutl UiInK that w htva beird of; "Ot thing It ttld. Orbixbt U to go In'a tb Cablnat, li It lo b bwcrttary of th Axtt rlor bit principal dull, to witch the lutrmoav tt r, tnd tall bo t cold It I out ther." W contritnltt th Hon. Jamu on both bla ait ted bit (rood nitor, for both trvidentlT Eeouln. 11 ttimi to andorettnd U trot phi, UAopby of taking a political difett. TViieae. Uoon Ni wa Oov. Wm give pahlte noac that if tht pooiUrf VtrgliltibottlitTea daltr rttt whether fa tb preeenPtrlJ tby wUlao wllb th Worth or tb Sooth t " I at tout, for oo of bar tons, will not follow bar Utd, bat I will lath to Couth Carolina or torn ottxr barolc Coinmcnxslib of th Booth, ted latplor th um of ber (imi to ItTt my mother tut from Intltebl disgrace." lb only litobackto tbia srtiLI lntlLlgtDCt U that tbt lilkuliotolJ giicatdif ctvtr dot I tn) th! sj tbtt htprtmlea. KuweUaneoiia Itema. AbEsobmcciGbat Eioib, iuppol to ba 1(H) v.ri old, wu ibo. at Winchtttar, Ohio, Lut wttL TwgBTT PiltlOTtOPlBt UtVOLtTKOB dii during a Ltntyori Bi tr til that tr totr lfi. A atcto babt, sor 4 atoli-nt old, tt Ala .rt'iU, Vt, bu two wtll davtlopal teetb, ta4 tlntcy ipetki dUilneily. 4b hid i aot, who tut run oLAitia SO i etrs b pi f, ctl) rtcot titd bit ilbt tt UaUm, M.v, ALAUI rJlllKOkB l.v tnc IBlt-i tt PUIt btir, Pa , last wrtk wti' la eibvtruiion with tfiteid, irtarsltd tb conductor wtib, not bar ll.-kt t bat t initll too'Ji cvuib. IBB Itfll h TCP TUB lUVKBf UtBg, Bdt" fcn. al.a a Bullion comtlat toe, Ucaoi U tirtrpedin Mo-day, tad tb intcbitlad lull of amiLicuiaiot Oranlt, tuunertwtttt tUsjdilUlf t jtpfr of workmen wire II lut Mt 1 1 ww k to I t'.tt r down tb muox j, ABiitiiu ctrrAi', vtbU giving oidmoa tl a qouttr-deck of bit thlp tt lb battl of tb f I', wu ttruck ot tb bud by t ibo. tad lata mdltly Uotma ttteejta. lit wm tikaa heme, icd ramevctl to Greenwich HortiUJ. whsr'forf:een mootb bt iUcd no utatf IbtelUginc. lie wm than txetinisd, ttd la Bitdltttly spcrt tb cptttUon balavt informed, ContUouina returteJ, and t faaMaaWJJ btrtn butt Inir hlmtalf tout lb trd(p wf" out tbtt be bad givta during lUbtitlMiAa toinlbt prTloutly. 1 L tlockwork of th itrna, ....nT tti.t It ha.l atnnned. nnonbalaC tt grlrg rgtli pofn'sa) wUchlttAdl.f.efT. pgilt. poht'ed to tit tUauttr . TFJUO Ad ftleeineiila Fur tvery H0UB UNItl ftkareyt tsWTwrKJcir lsea.otsldaf. MotnMt twadya,l ewnl three days, t dx daya, tl Ta, All Ibm lhviliiMde,aanikl.K.hda7! " --) MitrTtosittirnfc,., y Hinlh v ailrrtlwma.i. a n.u - - . 1 At. a"0 'Jat-