Newspaper of The Sun, March 5, 1861, Page 2

Newspaper of The Sun dated March 5, 1861 Page 2
Text content (automatically generated)

'jiuvtuuniiMiu.z ailll erM." "" iit-i.--''-" nonJMmwyW' "iii'ikw' . I I" '1 I I r A- ? . MISCELLANEOUS 1 i A MESSAGE FROM THE SEA, lit rba-tre IHcLeee. ''Icano :ratUl la Us collide, an I aV liim no. ' Taa ma -ilU jmi," raM llir rititaln, r; In? Inieoliil -.ytlitt hi I a imat rotnf.irUIJcrili aliilitr in It, "nntljuat nword more flrrt. I hit knock 1 aut liartlef tluti tnu. Mil Iwva frolalonrt: furtl.cr thin -jmii. I'huc Iiii. all my aea-iroin.? life Inn r, ft'i k,i tuy win pMlali ed bright wl'li ami nnl frit lion, iike tha brant rMM f tlie altip'a Initrumuiila I II ktcu you poninnr on Hill oxf lillun. Ntiti i y ilon'l lin I'.T lalk ii am more (Inn I il Clench that Land of your, felliit Inn I of limn, ml that's a 4HH.h on both aMi .. Captain J or gait Ira k imrniti I i.f tlm rx1i tlttn with tint hnttrty ih.,l' fc- mien 11M I. t the ptpnr fxiftti m !' r ,111ml ii In the lioltlo, nut tlio m r. i , v !-k'n orer the ti.p r, mrul. t tbj li - ti .ui.i Ktrta-ocb'a kcepin,-, nl M tl. w iy dueii etaire. ' Hit it w Imr.'cr nnviKiHum lli .,;r than alnire. The iiialartt llteyert Tin t In th p lr Hit qnltk, wont inly eta ile'i.'c, tin there fcunclhirut w-rmi.;. KH'r cili'tii'l frlghtene I, m ale mi tn her littrr'r l le, "At fredl Wliat'a tin in nt. f c" Mm. I!il.r.k cried out to the raiyaln, ' (ira, .mi. ! wlitt hare you don to m ann ! ilinip' dim Ik Una all in a in'ii'it. " An I Mm mm i.ili -who aa there mtli In t ' ik ui' n Ii -r rtn wii at Tint u l'i'.-l tbtt alia 'rUlnr n I tlia little arirl alio luld In her Innd, win Ml fiarfarela lie- iii'iihifVi t'alrta iiml arreannal. The rajitaia, ronadotia of MiM b-il I rntj.ni it4 fur tlna diimi'.tic- ilnno, inlfin;U 1 1 II with quit a guilty etpieni m of tminicniiit t, and Ik k"d to thn v. uij flb' r nail to iiliiti 111 rnM-ui. Kitty, iUrliti." aii.l Yntin ; naybrmk, Kitty, tlrarrtt loie, 1 until j i .. iy to Laii. trait, and I il.ii 't I, low alieivel,,, r Imw nuicti furtliir, ttilt ten i y, N'orac tlinii lint our nnrriegp, Kilti, inunlm naclT, ai.l 1 ilon'l koowf, r how Inn ;'" Kitty atarnl Ii in, in ilou'il ant wonder and in mvi, .1 id .ii-lif.l bin from Iter itli lii-r Ii ii d 'Tntcffr-itM Mr UiO.r-k. "Ilif iiuir ii -. ;.ut nil An I, ton Koiui; tn Ijmrpan' Wliv, In the ii.nu'of ilm ilar Inli" ".M itlin id ir, I r.in't mr bj, t inut nil ray why. Il k. u! 1 Ii) Ji hjiiuuiilo mil lin ilutlfnl tiaiy why." )i Ii nirrV ! Mil undullfiilr" ritiirnnl llif Umi, "An I in tb ratio' lii iu lli'hon.iriManr mi lutifiil in the In.y'a l.rrnkn 1 b- burl nf hia own pliRliicd l'ie, ami dm nvitbrr'a hi irt loo, lor llui kiLu or Ilm il..rk wcriH imd nunvl of n wnki'l Hrtnutrt Why (lid)ou vir ioiuc li.'icr ' li.i uMiatri'iti il tlia iunoi'Piil i i'in. Vi'lm win In I ou? Whrra ilid ymi com" fn.nif Why coulln'l von t-t In iniirown bud fl.iT, wliarttrr it iK, instead of iliiinrb.iw lli4 1 r u of ((iiivt uunf iVli.lmf fulk I If U4?' "And what, ' wIi'm'I i1ii p.nr I.t lo Kilty, ''have I nir dune to you, joii InrJ and irml capinin, thai )'.u huul 1 mmo and iwmo ma w t" And llii'n llirv Ui'li lwi?n to wwn mitt fiHifully, wliild tlio cnptaln (mild only b'k roin tlm ono lo the olbor, mid liy liol I of liim olf by the mil lollar. "Mir.'nni," aiidllic jnor young flliriiiin, on ln Lur at Kitly'a fiet, whilo Kdty k-p Iwlh lirr luii.li lii'fiirs bcr le.irful fair, to iti.it nut tho Ir.itnr fnm hrr tin bill kipi h r JinRt-rj wido arm dor, an I lookrd at liim idi tin time i " Margaret, j ou hiM- audited oni'i Ii no unromla iiinu'ly, iinl are alwaia inni-fut and conHidirala! 1). uku my pirl (vr pou ilud'a rki!" 'I lie iii;vt Mirjtiirct a not unpoll ed to in riln. "1 will Alfrod,'1 -i returned, " nn I I 'n. I w'a'i tliii (ji'iiilf. maa hid revir co'ne neir ua;" wh'rcujmn Ihn captain laid bold of bimaelf the tighter: "bit I take jniir pirt for all that. I nm mire yon have aoma stioiii raMinaiidaomoaHi lent roi Miu fur h.it)uu d i, atr.uu;a an it In, and e i. fur not aj in 5 why jou do it, ltttiii;o aH fi.' it. And, Kitty, darling, jou aro buinl i think an, trn.ro thin any cm, f.ir trie lo.e b-. HTectrytliinK, and lioita cverylbin , all tnntacvcrythlnt;. Atil nnilier deir, you nrr Itouiid to Ihliik an tc o, for ou know y'u lu, lecn Meat with K'"'l 'H,'hoiio m r"l as ill wnyaaaKiHnl ai lluir oath, aul who w m lirought up in na true n at iim if honor ad any K'nllrniMi in tin lind. Anil am kuro you hare no iuon call, niothir, lodiuibt 3 our li. inaeri liim to di.iilit v ur iIhh I a.iti; mil ft thaaiktnf Hie il.nr dun), 1 Hand up fir t'l dear Iimii." "Wu'al now," Ibe rn, tiin Iriiik in, i II imi thiiMi ism, ",haiv, lint aliolli r 1 1 ur up 11 lotia II it (1 r in,' ir not, yi 11 are. ay 'iiii ; wu.in of hen' and ft Mil fi- I ''I'land I'd 1.00 . hivc)iuby in nib, in iht h . r of dan; thiiu n iimmI ,.,.lf ..f ih- 11 1 11 le 1 i'i f.i Ifii 1, with or fill 11 ut with, n tin r." Dlnririt tld not ii-l 1.1 Ibv 1 iptaln'-, 1 o 11 p'iiniiil, r pM nr fullf 10 rn iproi i'e hi co opinion, I il he i pli.Mi h.-r-e'il lo lln t n,di tu 11 of I.1 t, and if Kit h ninth. 1 in la thu. a.iv .t, 1. n s M.iili w.,k an pool n t r l Ibe inrli r i a ipi rt 1 m lili.ni. "Kiilt.l'" liilit',' eld the innii I'll man, ' 111111 rn i.iii niriitbiir t 1 utrt-il bin till totrml mi' in pito if I' i uretih .1 ihiu and in .tu). ant to 11 k turn 'in in dir.w tUlIK C III' IIIH'! l.llir.'il'. '. ill V'll con liiOw? 1 1 1.11 1110 n thiie, K t't '' Kttlr am i'ii' I o n rl I t' r i-p'soVi'ii with 111 'aufbit Uii; 'c la d-diK at hi l-ye. ('l,i iiin .lo-'m 1 lb ,i'.l i'ii I miu )iiiu' 1.1" c,i bli I t'l I 1 ; 111 iLm bbop to i;i.i uu inrltu 11 11 ti Mr. 1 . 1 if r. "Hero, 'I hi' Mil ilu' ti'i'ta'ii, in lo o'co "ilitv'r e iin-'li 111; iuy.Hii lino, Ilito an old Inly o'ulf 1.11 1 ! ill h r spin r C le br up ft bit. Ti in t'lniT 'fin ut I up." Mr, IVtufir, mtli .1 brirk nil of in IcIlifCiH't', initii' liHti1( iiNun. I lii- a!p 1 urd fate, mid r .'lit with bi ipibl hti ful Hi ii' I t'p into tho inrb'i, mlivrv t'l .aptuiu Ii I li" .'t'Mt ailif imi uf H.ii Mm, tliri.il Ii th Klia-do r, t ka the child in lu I'rinf t.'ibo 1 0 riil no , l,Jin i,n ) mid ben mir.Mo Kt; I rui k, a lai.Qiptttui: Mift nor I I f loiKtdllb n. "llioii -Ii bit ho find lo ny, ui,l ho' telling I ir th it I Ml ml ov.i' r tint nm. juhhIk ih h't at lir-l, it 1l1.1l li li do Imr ,' aftiriv r ', 1 1 imiKt fnt'iulne " h 1 ih'Lu;tnu nlliH.'i HI a- Il' ! II I lliC lll I". Uo Ii id nu f r'u' lluw tin 1,1 s 11 11 it w I'Ul a .li 1 1 d. -nt 1 in 11 tin ntii ti n a 1 tlwcottaeof l.i t'a fiiln-r, It.l.'bri tll4 lliitJi t'O u l, tt uil. tun I Jll n 'b In 1 11 ', lUoiH1 in to 1 1 ve Ih i If w i I h' b.' n m iutl'i'id 1.1 11 fur 1 In 1 ' wa 11 u in in Mtaiid'11,1 m.' 1. 1 , ,1 11 di 1 r, it 11 t. '' nn 1 imtitiit' lip or , m j i1 mi, hIiu Mtvt oa 1 iUjbuik ib 1 .1 1 I t'l.' hi I) in tu Inn a1 . in It 111 1 1, 1 Ii I i' ia , 1 ii 11 1 indicium hL.11 i- it 1 1 ipt ,in. i.'iln fir, i; rr vt ki in 1 1'. win ' . 1.1 net ''.I ril'1-tl'i IKUtl f 1 In ' (' 1 1 'It ' m . 1 I 11 into Ti 'ni.uii'l 1 ,r 'u. -w'.l.'i orm tho ilai'i'iui fi in .! liib 1 p itu'.iil"' Killy i-i'pni; ',' Lo w.i.t Ii, 1 1 u lnoji;Ll 1 1, ui.d .( il 4 id 111 i ib' mi will e kilty )i rrii I t hi le I. r 1, n n. If vwn riHun aii't.Mirol L'' t b r f h-t whovaa H.lk.n iu lbi fir', 1 Uo m ralbi.r ii'fiim una, L111 . ilU u.,1 , , ,i, oldjol, HJib uiiArf 1 .1 le f.nv, uu.) a 1 r. inn. In nir i'l niaki 1 IU' bfi "f I'm, . 1 ' ,- in traitiiu U'gau uu liia Mdoaini rc 1 iiei'r fulnrei and ood liutn.'r, Uit km u u 'a a til. tiiiifiil, an I eoou an r I'm' vi. t li j tauiV rue fur xl'iLli'i; 1 0J1 lut 1 tl.c n.iuri li"n uu 1 tin jari'i'ii. 'Moritiitj', ,r ' 1 IIo itiji.u ' ; " "IU IV'UtUlllall hjid 1I11 11 una bln Mill1 niiiriii.i tho uii'oriuiiatn f i ilihfaior. 'I t 11' tM Cipttij .Inllli I am 1'iitii an .1 a ilh,' in 'i in Tre.-arih n. Kt' t V 1 ittnr ir. i 11 ..ir ,'h 1 I ,,( 1 , yiri-iii ' 1 Hat I 1 i'i 1 1 I an i;lad to c Jru. " N'," laid t!n 1 1 1111, mil th' Until, t..at il. -11! U. il 1 tal I'pin on i 1 tlintn pat',. It 1, ,' n 1 jou ini ih tiij t ell ro'raohv.'i tin, ' I Ii " ' " ni ri.-.l I'li'aril' 1 ".Will,. ,' rv.'fl tl, . uultf a b IM-. ,i , 1 tl, 11 i.i I 'I'ltl u -tliMi.'ti ton I 1,1 ,u , f, , J'r, ,r, J oil dor "l wan l.tvil, ,,k ,v ,., ,,.,, wuli 111 an I 1 t ' i 11 , , 11, .. J altbri 1 I I ' , I. una fr " bel'u ib 1 11 ni Hirf 10 ill 1 , 11 livol I 1 till ' , v , ju lum ', I '1 las n ' , 1 - 1 milk "it! r. 1 1 1, iloe.lt ' "W.!,"i.! il I f i k 1 . r t.k I hi ni, 1 p' 4'", mi' I I Ve madi u pi n I wrimut k IiCiw, J itrHiec, Ihi ,. Kl.u.l. (In , jour only child, alii hrre 'nd I vlio 4 secret. I wfrrubt It u lUlut.i ktlb M.1.U' '"If Hi?' and nore of hla maklnr, thttizh launl to be of bla keep itr. I want tohelp bira out with it, and tcwwarita that end we ak yon to fat or Willi the tunvii of two or IV lee old renlentu In the trill 1 of lairntr. Ai I am taking out my porkrt.txx.k end )i,iil lo put the name down, Imiyni welli t e tojou tliit tlila, wMealepoflha fint 1 '0 hero, Ii my name and aldre "Silfa .loiij .lorcin. S.tbm, Mt Mcbutt, United ttatia.' If tier ton takt it iutoynur bead In nm ,,ier nny mi rn, 1.. I eluill be ulid to Wi Icrte roil. lor what niajr Ik th pellin of theee al I Willie" ?" "lln tenia hi .r-rlvi.i 1, 'aid 'lrifjir 1 1i at. namiri I'atid I' In ith. lb liny l lead. ' "We'll. ' mild Ibe .jtiiln. . ho rf.illy, "If I, Jr. it It'- dead an I buiied. and cm ! undo ofai.i n tatitua, IVIrn.tb wont objicl to in '"I. ii'k tf bliu up IMreaili a dottn, any l.i 1 J In re mt anotlnr n in d IVnn itm. I dt 11 1 km Ii CMiMi ,n ti .iiii'.' "Nettr tnlnd liia t'ilnuinirn, anil th" c ii tain. " IVnrrtieii for abort. ' 'Tlaro win another, tinn'-d .loin Troid i.enr. ' "An! plea .ipl-aoundin ' n tin , t' a til tin eu I tin i ".In .11 Tr. di;. ir'. ti .k 'i. "I lan neill noothir iiTpt ol 1 Pari a." "One of I'M I'ltriiK fani'l. I rnkio," mI.I lha captain, ' kept a dry Km"! flute in New Yolk tin', nnl ti iliid ahiiiilaom"coinat(.'niy I.)' bitrmoi: bif hi ut to a-Jua. .Simo nun?, npt boa. Hivid I'tilrcith, t'oiliria'an Poire ' n, .Inliii Ireo lj ivir, and ol I Ar.nu Pariia." ' 1 1 bio it reejll any other at Hi mnnent.'' ''llmrkVe." aa'd the Ctpuin. "Aul no, It tttl.cn, lirifiln fi,r your i;ml opii.tmi cl. 1 I kettl'o for I bo fair HivonMnro Ilower'a, t, r diuhli'i'a. I clvo jvn my biaJ, air, and l.h you t'xl day." lounn; UiyhriKK accomninloil hint dleont l.tel); lor there waa no Klltv nt lh win low vhn he looked up, no Klt'v in tho n len ahenltcahut the i(ato, no hltly Kirln after Ha in a'om; Iho tiony waya when they l,;Io t climM'aik. 'Stiwl till jou what," ail the eap'ailn. "Nut beiun nt prwrnl cult 'I Hid to rum its hirminy in your family, I wo i imh in. iod .o and p,et your oli.lur at home, n, id III K' I mini' nt the I tile Imti I. Je our b ,ur of nii-l-I114 la' lrii o'i lo k, and you'll Iiii I me tin diliy a ocr in lUcbiin aforo the hotil dntr. Till Mom l'.ttifir, luyatewaid, to t iiianlor hiiiialf on ilu'y, and lo baik aflir yiur I'oipl' till we coin-buki you'll Iiii I he'll hu,' uiidi liiintclf uwfut an 'em already, mid tull Uiioiiie ncii'iit abln." All waa done ai C'lptalt) .lor.tm diricte.1. Pumtuilly at ten o'tl n k tho toting II-Ihtiiuti npearrd ni'h Ma knatauk il bin bti k; an I pnnrtiullv nt two o'i! nk, tLn i.nptabi jiikod uany the l.i"t fuillnr end of hmiifir, "lift im cany jour bi"ie, Ctjitiin .lor Kit ; 1 1 ill 1 a.ilj tnku ll a I'll mum ' "riiui.k'ie.' aiiM thoi it.iin, ' I II carry It mywlf. h'ainli aci'n'i." Ibiyelnib I '. ' , f h villi e, an I pana.i I nnii'i (,' tl, Mi r it 1 fi-rn (n bo Mimiuit of tho lull i,ot t ni n b.ealh "ii I in I ok il iwn at Iho lean" 1 ' i- 1. Suddil.ly tho 1 lot ,lq cave bia lei; a 1, nun in ulip, and iriil, "Nerer kne an. It a ri'it llun in .ill my life '" an I ran n:iy. The citin' oil lil abrupt rilirnuent on the pirtuflh'cip ibl w n li II,' Kitty union,; the trie.-. Ibec plain aent out ot ilht anl win. el, until it la urri.il to him to la'tiiilo iho tlina ailli anothir tinr. Uo lll te I it, nnd ainokivl It nu'.and at. II be wai out of t-l tht nnd w iltinj;. He atole within air,bl at lat, an I miw tho lov eta, with tin ir arint entwine I, an I their btnt In nla touilnni.', inotliii; tloaly aiming the trues It waa Iho iobli'ii time of the afb rmani thin, and thn mputilt aaid to hiinadf, "(ioblen ami, t;oblin aea, pdden aaila, (jul U-n Icitea pollen li.te, Rolden joutli 11 ;ol Ion atate of tbiti;i altogeibir'" Neverllu leaa llit raptuln found it neeoanry to I1.11I hi. J'liin;; coiiiiuiulon beforo Knin oir of roVhl a'iiln. In a fair ni'm'ii.a mote he mine up und Ihey luu their journey. "Tint 'i I Joutli wit mn with the falberlctt iblltl," a..id U 'plain JurKiin at Ibey fell I ,1,1 tip, ''didn't tltroa her wmdl aaiiy; but glut houi'at wolda urn inner Ibroa 11 away. Am now that 1 am emit eying Jou olf from ttnt tender lillln Ihini', that loiea, an 1 tilioa, a ut hop is I f"l J"' ' if I tiatlheanirliiMititt ir in tin p'i lir, with the tiht b'ta.thabui In;, and Iho fia'.ber In hla c.p, the tip of wlive mouat libra g, t up ituarrr to till rtca tlm w k. olir In gita.' The yoitit li In rutin knew nntlitii of Mo pirmtcphelee; but ho muled whoii tins cuptaiu .lpp-d tnitoiibloblm'alf lip and ll ip bia leg, in 111. y i in iiior;; iu 11111 t'ool Kiloaaliip, lit It C'tn.'i'aui.if. UUUIIeOIaMItt OlClv'S ANTI-rKlCTlOV MACIIINR. 1 U ft N HtSfi, HIP tltlNl., AM fKr'HIVi IIIDN, Ac, im. -t'pr i ri'itiatp, i idmimu'U ami I 4li ttvl-W IMI MAi IMNhrl IS lilt YOKI.! I i '! u I- all iMt dontf mwny Hi li, t.rxt tr ! uil r ('nr. iu ruiti tuff t,(.in; and ni rn In are nv I il . rttkiw. lb laricttl uttc ilite rniiiim 1m tlun u tAf f p.a'r, fait Slw,rl irf and I'mrlilnff Itim, tt T ti i h In Hiirlrm r, llti lut Tm T( p Hilt rift r, ilrt lutlf ioiV i thf mat nintu ami .i rln t mvtni'r i' ti fit totV Inritpfft np't tuvt u c iitt il Mtjlt- ikliiri)t4l the c -ui.trT, t li uu tUr tlti f ti ..iiuumu rliltta main uml. r IMi K A I'M'I.Nf, III It ,ti I IJ Ai JltlA KIT I r tittl. i I I'd in hm ,1 Kl'.., I n,itr m U 1 .1 It A V ,V l i li .iii,Miil U i, N.w Yt k WtN trim lln li I trmlMliti t i t Mil H t ii i . t "I frapvltV, ' t m I majv 1 1 . r 1 1 Nm fS, IW I l.a.l-llt, irnlllift lliul', tl. r.t i. bt ' ci . .V . in .ii bt wi in i it f ii Inr. tl- nf r u . n M.N tl'rif-, p. thm va'J u tin 'ItllHlt t' nt fir tun . t tjnr tjnuf tluli o r; ant ntlirA?' tli t In t njhiitti wiMi j,ii. . llut iiiktrlihu kut'ii to tn mi, liftt titer I-t fr tUilr own mn! In tnir ) iu .ittta it-- .llordtTa (trsmitl) atlrnTeJU, udll luf.irm(Lm Kt i. i ) f rrv n nm nir t a vt , fnl t. AdhMb, .-i 1 rWKl., hi It' T. MUM I Br'.W tMtX in"!' 'T V.i I'. tiUt.No Vork VI.W WltK MACIU.NlUl DKrol'. i ltl-HIM"1 l-Kt(UOM IVinHkl-itt I' ry JcrlpWii ni 4tmiar int i.rtH . rf, (IHX f IJttLI til 1 tlfttlu Nit ll.lNowltr It till ll l d p ' ill 1- m'1 ft tt)4.. I wi ii i t, . t uii n u i . ..i It tt i Ijj; luirl I . r atl-utlid r iMtl u mi i I I- o ilm- kt i J. ,r i iim. I I r i ' 1 t rVw MUe ir, Ijm uii 4 t ii '- " - In l -W i.t YnjiK maciii.m m iu:ivi, pTt Nit "r",, iiii m (-,, '"'II till. Kll.l I" !S M tilICK", tt'.i At ' I let- Hi. i,t i t il.' K-l e. r ' . I 1 i I iNA 1.1 anil I ll ll tl l.i' il -. t ". it I 1,11.1 IlU iMi.itl.V'IKI II i I'i. Is uu . ill . i Wtmn . ,i,t ,iM'iii"ta I.' una, 1 1 i uj, iniii.tjt. I I i ni'h I. ll Iti.i ti nn t i, a' -if t ..Hint ciMriisiiiiiN a! i l' ".I i li rati i n iitull' tl . ii. i. i, ftll.F MaM t'M '11 Knit- III' ' ! i'i K ti" '.il 'r tl '' riit,n i. 'Its, I'l . II t. i. 'i .Ai's If I ' I AHI ..'. II ,'tt ili, a t. l.luli I'll j H .U, VA1 I MM. ' . ! I .-CM ' a IS l.i I'l t ftll'l I, ' ii i anji.tti r ili Llf A ltd a. rl4l.aJH lteXilt.H. 1. itl'-ATrsraMllNllthAML. r t.Uj-e A. ,.,A i.,t,.rtl ' r't. .T in-' i'.i. r .7i . ,.,, ail lipoi. r i tt , ' .rt. , .. ,l ll ra k" "' tr i , i ' 'i 4lifl a ,.' .', i . . . .1 . XM UN i i ll l). I'. I iU ill. I.- ' l.t.A . 1U.4a1elJ.lJe.lt. iV II,. l-t . r a 'iftf lLua.1.'. li b-i -V i x , , ClWeOlr 1 l t t r-U Hi.'. U !' DUt a, " e'l t tl. Wi .., !a. r tti'axrw'i'Vi. U "NT 1.1) 'M)kasC "K)"rTll ' lt.i ' a ..t pi I lnt.lliij,. Iu. .'.,. s '.. , ret, reel l-.-n, . -t, I' . I, lM,l?.a ll.' 1 1. a , 1 1 I'M' I'l al.lt a'tJtH v,, .'tl, S. , ,M Mti.1,7". t ' t ' b . i 14 , t. ' 1 1. ui ti earl, if lA.',. i8vf ' ?: ' .U-iU M iu " - -si -: w iIn-KiiS'j 11T11 I Kiin.il mkia. lk; Paint tiiic UN ltl ii .i . Aiffi t i, i iu hialtuiii p In, r tr ii ! t ti.p I tin Lit . t-' dl'rt tlw In t f. t r iVpl'i lu w trr wi I'm artli t h. i .r' t i , f Ml, t I m ik.t In! .,f i I If . i mi I-tie' f r vrwrii r ir u MiUitt'i r in (il , tii 'hit ni riivw It h nit tiikl llrUk tiiitllin , n .ilt v .i.t fttil-l- li.t vtH b k t p r.r i'i I f r ni) ir t nl o il MMfd'ii f t r. t'c V i. ku.Ui uUr itoTo t r all u-b ijr nv.mcinvM' CONfimilltOX AHD ALL DUBASES I of the hire., tuiii emir be tmrad by arepera llnna of tin. We ban iaaeaHul' Wmd. Aavke tii 1 n, and (. m e ! lr. a K'tcU O". M Hteeet er at, near llnad nr. UO liaelM pONSUMrTION CUBED BT WTUTKTKU v-'eaaaa m laooa. Tuoaa woe are anneriaf with ant af Irtearmptofne or eooaoWiyUan, aoeh aa arm, vt ratline ot matter frTi the biera, wa-enwaor lre la ueeiHa,i'U r e.ei.or'prcwita 1 teaTiia nr j'ra trianeao, aneiita noitw.a i.r. triuiH, one liNtrnarta toe lt'kUai...t axel cure 4 Miimf Uaai hla rwetal rtintr fir year, ana wro can refer to anrivr Boa f'la.'tatUe rlt ttvl nelal.b.rlafalof Naw TorX l 'ml 9 Vaaiiirtil frf ei nuitli 1 b all enrthla ea", telwf Irate aJT'Ttra t Olaeael I tie tlie ftral Viltmiritnatnt.t Ir. M.C. OTfW, ' (Vnt, g,. Ufjilolri, WiTU'dare, N. V. ' ..INVHifl DP.. BONK, 157 WFST JIOUSTfiN ST., eitTMv-' rtlK-i(, lurtri. I It t r.fir-, tMiD filaern 0 v if rlnrtc'T . t f r'c f , m-ryfu'tt A '!. 1 biiru aniouiwl. t'o. li to 4 f fla KAIlINKAtl (lIItHIC? '0 BUNG J J liv laflrnr t nttr4 lanitr M . t il -t prrit Mn tu" fnnf'lcd ff JrfionhAf tt U. . .Kf:T ft..utrOrr'MH.juti. J 4tucfc,Jil', . lJ IIUIHTRD PKRT AND ('IIIMir.llN'S-IV iu bit's mauio ( nr.KM MNtvi-sr. r.'i it ilf'lON, cv. Itowfry And fr.nl nt, wi ohft dtu tiU Ihitfri lM.CinnwicbL rrlon W c.h.i. 170U tiTk riuis! X UIL 1 llfM A VMlHTAMtK TttK mARV te IU m its tli nviitt irf n 'trectpt n bid It -t ft 4 l-ikit W'UnkflliteMl lUnlth.rof tbs- Vr.- r rJilifiren,n tilidlmit tltptWn orn-t o-iiiit t lhctr fim(iil,t hrfftftMir, ! Potuthut, Thuvry vtVravV J'ilfnoA nil afty.-tlofii rvvttttlnjr (nu Ul rilrtiutr..llclUdKrbtm'nC I Jr. L'.'IUM I ft n-tthltir ptivvVliin. hMdero''l trUI ftlteuU ni t' tliU rlnM c f (Tift ton ft if morn than Vi ynr, (rl mv bt ronuliif1 from Tn'clork lolhi" morrlnrrtlll ff e'e'ork li lte f nit r, t ItU MMrl ( MTW". pwir'h -t, em I tftinr frrrr tlm lloirirr. Iit tit Ihiwiry and llroftrjwftr. Y U VtiAM t Ul, (k-mr-J Aii.U 11 frnh.liti ni:A1.TH 1'Ai: limTr.RTUAK WPmM.TU Ti boltml e I mill Th- tl -t Htrfiu'hpalnjf (4fnprnnfl i?r tfitriMtun, t-j Ftifhrlnff writi n, li tir. AklMrfM.rlitrt'rt Urr.Otr.lUla, Utwt Irlriid'il 9 ft fur. -til, I a tv IU ! Inftrtt Wr ! trf nil ii klrri tlim lirttiir Wik iivllh .ii.".t"l. It i -utviy MpU, , ml n-.iii(f n tir I t-ri'.iM v.nttit tutiMil In tl iMfprntimi llif re nttrftntati, 1 lnaUMtnl M f'-t"l'iiirtdlv off tttti t iiitRf MiratoMHl MIFIi'N. Ilk h it trror. flM tnnritltnirt!ilil ti lid rf tliW-f irt irim tLittit nv tMm ml UJ- Iip c nm tid-r tmr tint m dirti iIm (iwi))r, Mifir tn,U1nf I'kttinMS lnnr I vrL tfr, till tlnr, ir purh frr m di not ro(Uefi Ut Mi d'Mtl with nil ni-rrtirv,ftn4 otli-r .l.IIitMiit Urni llt rinlrr niirli w dtrlw ft lll rtfffirtUitil ft HiiUttlin N(tVNt Hvrt'tn IMi pf,''Prllj i U e( rrmly ilmli tHd fur tlmt trt. ftnrl ,y t hw m I I nil Aulv rt-valn ymir ntnni'th. hut rrrr1 rn. tiitn tf iH'iltli -l.rth of n ltd nd tolf. Trr wm) hit tt" urd b r trlnrd It In pi ui ft ttn irf H frtcocf flNU M)M,aH fr tiottlisi r u l-lt f t $ , villi li rtftMtltiilfitlert rtfti li nt intaftr wlio rftd Im f.rd U r lnthtf rfln fur r i"iUjj toUL il' vll i f ftuy In M.fir.e.1 flitnt tftftlhvl A. II vlW.Ul K1(i.hftt. Mri H'h ffid l!Vh at, i iry & Co, 47tf Hyni an tin , fn.( cf ltirtlii1! itmt IjmI- A Co, nrn-r of Art. I mmt HtMutlow C N w tk, Acnt.U U WIIUi mrlmrrh M-llovSa, mr f - Ul r4 Nth . md of I" NowMU Mlt'ratt at rr.nnff.aJ WIvl wftla Agrurr, 4fl Hot.th Hicoad atfYfU Milimlt'ir U. tw:i '4cifiii- JiTtlTH CiaKKATirli iALVU Fortbt ur W iVlon, urltiiMiaV. batH, fn, prm brmrt, m nt all klmUoi od oi-. tr.ir.,UL ItaV aWonitead dm haa hm axnd iu Ho'ttuml for wri k- Ut fnara, ftftd In Utft Ukw dinae oatnr UV t atipft A I triaj will -KeOlnn tbft nwMt aw -rt. ln.UVKlLl7 lfSiHeai ai nknmirS II-l-4fW.LU IM Unwt-1 M. fatiM V I'A UU fttad KuvMuU iitWr uf Uio iltnutut Bnrt t-w djiTti.i taerufrmn alt aetem ajtd nt $TmNIIU tt tiM tr tu y tiwkliw" Uat will ! X la f if Hm M. tim dbawaia t 1UMnuuUUm, airalffla, ntract4 J-l ila, pabu. In U t add nr tMbnlr, he-Atu-Ha. notmo, avrMna ftod aoM UtroaL Pilo (ft a pa hfttia. f)4d ouV tvt bar rajJtlficm IM UMV"ftt vie 4mi bnUm IlMatao. fcM tflinl RKADKR, P1.RUSS THK X)MAWINC1 ntatt-mrnt aud thiiti ludn of tofw-tifor ttpurnflt Ahkam (iK,of tlronklyn. N Yft im)l kauvaclU ian thrm, had anfffrnd (toid lmiiHU for orot vltlimtt prtuftnnnt rrlli'f, a .til be .rlml Atu n I'iija, ft-hlrliUkHn afwordioR to thn dtmctioiuifrr ttila vrn ytalot. riwtiTrwi Mm t-i hlth In ft fr varluL. AnW au LuU rral of aouM uotiOtf twbftaUaJ uomtttrnei kU euuiplalnt. Gato. W. Cftotw, af nrmnrt T-m, h"1 aa mn. Uo on bia mrk, alionldms tfti k avl !., wtJio nrrrad about imfrtnlrd of hla tdr. It kit tl t Hl1 ftilVctM avrrrd with ft arah, aiul iytD oit a ft ra anrm, aa of unarm vtrr troulilMutiia fti J Htrairt4, HaoniiMih ImftalrM bia hralth' w ti unfit hire fr bttrliNMa ftd krfriklip In onuitftMtanflprtn. All maV trai aid Ulloat Wnt ni.tij b ttjuk Aral's t'-onr. :it. (Urt.rABUi.A wLlcbeiimdlilm. IJtenatinrtJIahoari viu rcrvn frum tit nloerftS!t tMit 11 te oU'f'rw-iM aj kar an an Infant. j rum n. bikm'k. rg aa ntnuwrrr uyr, or mer mmd. Vft., tottk a cold whir j wttlM m liU laujn A anrnra tt In wt In on th toft .I4n with ft txtad rm which waa ftuou loliuwtM by ttw nornteUkiil arftir, Wwia rf ootiMiniption. Wht-n rMitrM-t vry low ha eooTiirnoail Ukln Anrn'tDtiiniiiT t'47ffaL, whk-Ji a.t(m atonm-d ttnt rotirh ajid iwnntiMa.li curud tiuu. lntmr-ibvlll K. J. U, AI MJ& jJ lxiwnu Ham. AidWiltnu.-laU. UlM,X4a4 wMYTII'8 ANIotKl COtHJll IjKOII AKfi, O an rtl.trt.Hia mnvKijr fur ot'OatHa, nibla, au ui af rtiKia-:d thor.iwt and fmu a- UKtl. at tia-d wn.-a Vld at VM twnroulli avv tVU V4aaU4 'IMiOUrtANDS WIlUHUt YMKH 1 llAVt. (JUlAMJ WITH l.HKUMiriSM. haw rrtor prriTt brvJ'U alir ti"tnit PjIL Ll-llli- a YrLUW DulKHVIU 1 It mhr. It lilK itata Uh' hed triiHlia art nr4 by IU mpo. t'l If arornrtMl bv It u, imRii bntl It luvahublf. I f put, I.W UiUr.itru.iw Mti Uil Uri A !. and ! w btaalo aud rvlall dnutttjdji. lrt!H.4ftcMT 'IMIi HAUIlK OUhf li JN (iSK MIKLTK A J A M . Tw ttiat.bi lb n.M 1 hlr riT" 11 inil'Htt il vriiiH'.i.i4Yi"rj (tin in t fruoi itihictviiil t'initiatittff -w ot t'Vrf i'iiIim or ntiit.U riti-M l.'toiiiab- f ir U M 8M by ll itruiatUt frl i HaiAoO-l W lAVIil,17ftuatnii.1,ltnt kl n ft Ur1T4 LP M'AltAl.l 1,1. 1.11 .MJUOKSS Or I i km A rs'rt IMiKIlMA'lli; ANMIIIIAIO): ri'it m i .in fntSfWiraiieM lie ,Nel. rti.l el.mor I . erw e .laiuiuetieii. f.euilkU, rWra I liruat, iimuia, ilrul, Laitiei in-, r.Uulu lL' It'ilt, l.ll, Ve e tarra rtn, til liallr. llilt. xr.'ll.. ( "i t . 1 1 a..rtiil ku aia n Iti'-nililv tveiel din lut U'u I ,t lw Intent, aud aianf alui .Ma ei.tt. rl.ia freu Uia eAurntlMtlna I'kLm ..I HlHlinmtlai.', are new In fn-a) lte..l'h Iteu anea lie had vf tlie l,ill,alnt,.'i..,tai- At tna itea.rU a ii ti M r, ils.mlli ri.cn ilit. vie I t'R til iru, e r -lai'll ith anl Mil, ,4a, ant tll Varl tj ftr., lit- I lull , p.'te Tt'i rl , 'l'IKlil.,ilT.b. (lew era lime ht, 4,1) r. o 'I ar, rnr. ef IMHti '. . !- I , Yli llirl.irf , He II i.K, MS ' un.l'la .1. ana at 1,1 I'I 1,1 I HI !', I'M1, Iti-err. l"rl IVIU.,1,1 NTH iw t l". .elV !. m'rllw-.M. Cll'AfaetaSS IIAKIUY 11)K SAI.i: I If SIUTII rKI. ' rip. N .1, Hi. pr p"na rilti nf frinti, Itnuai', l-ke 1,1 11 ,t.LI.. a I U uf vl i.inJ, Ai , I'liloWH ri III, '.ll I'ci Ui alr.il, N. V. ! (! '1. 1'llitaeaiy. ,Hil,J ATIIISll AM) IIAII! llKI-iSINO bA- ' ' In f I frtc.1t let. 1:11 V'.tl.t Uf, ihratitll l,l. il Hit eUuateit Iu nue ,1 tlia lt i,rtii t iu In tela' ifiai luvtner i.l it to ilic r niatrf. taua litv till b-.ul.l vi rv r- iiitalili t"r eaelt. Tor I ir lliir .arioiiiMa, a',l ll M ur rat, uijir t'n M u l.ilut. II, '1 1. 4,'.'li','l CAturin.M. Ktii'TK i tu: Hi.r- atanl rlta c.f tr , n n tlitt 1 ti 1 ir. Ii, j a it plti'im lit. I.t ai.il k.r a 11. ! 1 1", ,r' itl i ti .1 , tat'ii, ean, At, tor ate ih,ap ltai.n -.Mm up Itlelltiia, atitl yiliiati t iiii I . Ci! at I I 1 , .t. i!,.'.'..3 tUiTlllMr rilU r.ATr fill' KIWI 'a.i: IllUila u ' iu a tell fetlhtut taL Imal ., n'M'iU tie t. el tiat it- In tbu,.r urt at tlia all fur lum and ti.. e. It h c Ilia .uiaiu! ntMiiln 3 illfMiiiil"e , d f- a uf" t. at H In. lee)t ttfr he t raa teur-l t VtUUl tit aiaae'lt,tl i;OUM)l( IHUSAI.r-A SMM I. F.mn. I ttry Inn 1 pMeruntli e nil r l-il tit ll II iITIN, yi'lltrt a twar. " 1.11M) , IXll'li'l... (IF A l.l"K'lll.li'n JiA..i;U It al.i. altlia latnu IN It 'I 'ut C,i in .1.1', tt tt.aalhe .mhii u f'ul g lu Ih e in.tr,. 1,11 kt '1 a.tf aia Li'a, tf ilurtaa I la .' I'rjjki I'l. 1 ( M.on in Miter, run bAlii wnu at ck, I at r. a r.l I tue. .1 It. 1 1 uu tt ei li l l '.e. I, Ul ir.lllmt lanj.. ,a bk.ar, t'rtnrt"r ,anl 11 ai", Itftli'ie at 8.5 t aat lllUat, uunr a'. I ,1 1 'Iu IH11111 bat n. J'ij,i (JlKHria .SldliK H)U SI.K. AT A v 1 1.1 I h la .In'as iiaaal Uitur, ,oft nl nr... 1, , 11 , 1 , ,r b,r mt I I tint t r ali '; I .. out, Iiii., 3 r ,. In, I, lulvirn ,nj l, 1I1I -. '. ill. ut tjo, Ujujr.'al UitJIri 1, at a 1" II 'i, 1, In Ilu, i a. 1,11 ',0 UANi lAfil'lilVii", fiJAHJ ija.niKVr V' t-f 'I Ail hiIh II. .am at . L.. .- I.l . u , . a I. a . " aeataa' lit ITllllll'll 14 I 'I I 4P . , . a ... t I t. II t 1. 1 I r lit tli 1, t 1 if iMt. i.lm rt i.t I 'tiin V . 1 1, I a,k1ir " tl- i y Ifta t U in ' r M AI.KI I Ti'lt.'. i ' 1 ,i, H'K NP ur t r't. 1 1 . It , - IUu.r., il 1 it Mi. 1 It,, 1 , '. I'.'l r v , v t en.raititt ' .. , ait n 11 An b t ' I tl ' 1 ''IliNu I, 1 1 1 - t Hill I'i'H ptl e- 1 I.l s.n ' hi a 1 Ite it f.i 1 1 , Im'ii .1 II, .1 lk liailla , .,t I , t.l tial... inn 1 a I wilt ur 1. a , 1 ii , 1 la ii ma tntilfto. V ! J'. tl l 1 Va ' I '. a ', 0 J'tlV. 'JIIKI'aD. 1 UII.K S (HNliY njf.f 1 a. l.i at tm Itar.Uw.t lljjj rvn. tlreaiurtvliiuutt Aufi uu tlie prruiW', t.lvl.ll Bscbitu or xncxT DxsuRirnim at tke Bn featorr, faael tt, lUT-n Hntlt- CIlffAr nOOFINO-SATUnATEn VRLT ard titnd iMpar for roofljtc nl andrlTloi tin Ti4alfttif; aufMWo'nip-eslUofi f.if all klod of roMlnff. leWftlrrt mvvl4 libwal tTmi .tr.N MNOfl Protl ft, 6 Hurln BH. Dial 4vitfJ FHTPCTF7IiaT IMMXtFJJ MM OftV m ram HroaTAfi vr. rV3.o4 w)4 U V. If n r Ul-faJ.y a-lvaimtejA ou traw u a ..al.l . K .loltilnt jft. rtir K" ';'.-W rvVk-- fwttrft4Cl .1 flliawr faJ La ti ar.ltwi r-vyki I Jawtlal tn nttt t af. .lfltli 1 1alt Ta? te'D - v.Aa 'HTLrctmr-H Eet'mhtl Alr Tl I hnHr. ft rf !. H in h il -h, ."tmi'Vie i ! -.tt'U ii nif.etWk'-'1' t!rtv 1ric' W-eWT-ii aid tr tt lAjf. UiV 3. Ul T vro 'jwi .n lut CIUfcTH (HIRI8 TOOTH PASTE! mici:fcr.NT-i ri:t imx. U IM ltt 'ttrltoP for tl r-'i ri f rW1. ,Hf ft ei ir and uiititoT tH t U U tlm r-tlifrOtiii' It Ciiil'onH- IV Tl t.nn lyrn tfjt th r"1 orn oiiri,n kj vl d r r 1'. uioa twd no word of eonipiUt taa lircn mvi hntow ti-rtrty, rrary cn iprftkio. Il tparre'lia ar fTt. li tiiatihrlKt-itrrnta All who rlu tori U-dtu, aTl i th W k or altao wht .Mit ItotiH mA aw trrt trHj tMj ftrtlclrvft w ftn confi Vnt th will ni fid It In th U-fcw oT-rrtf.a. J. K. UHV Y, 4U Hi i ! Atfffcffr of IKtthrt. Arnt for WiMlama. hurt Is J. I BrW4, 4t1 BonUt m-o-nd Rt Mi -Vtto nAC'UADOOa TATHOSVAN'S CI.LB iitrt frr! "fit! iu I ful -, m root far wuk lirrtai d f'r tt aonAy aul Indrm, mAi b ntn thtan I 'j-rtra. l-wk onrtrli nktf r try tfit utrk th rtir ftad ft pnt and my lnlil II (' no ottirr teiffimilr.a lLACIMtXHjK 11t'HAV, t'At,i&. t'ioJTRkrr, Slid by all fruit dater. MUo T OVE OF STBOSO .DlUNl CUllCU." BtiKwroRiiEsmr txistn vtohttiit, hin. 1)1 K-t, whieuiaaf baflten. aaaiarta talaadiiaatr n C"tf.a, tea. or art olbur itrmtt. V rran'ai in pet it, tea no fjw a, an tn m ranfeftla harmla i'rlre ONKIatll.AlliwiMU.au:.. SUNT BY MAIL 00 ra lnt nl ,rtea I lINi;il'AT.OfnOrN.t1I)litlAiialrtrt,iim(r )trket,New . erk. tnraalaat afa. IVrl tmnartam, H I Nth annua. Ilrueklin, lm Uaraa'M ncr. ITMtlltnn aleeet Net ark. , a.j.uur,nt tu. 1. Unroura, W4BrtU arret UA.rl.lnwa. M. .t . at R. V. f reeman at tea fa.n.fltt'VM MA JO It A N I) K I! H O n" A Hie a f eraeon prn trail et ttia Kara of IVrl Hitntler t i.it 't InNiar, ?.t. ui tl w at TI.K rililialKAI'IIKI AI'ADKMV, C'orrtr at Itniati-ar an4 tf.lrit at. (4itf a' ttie abnve, raril alar, lot aaltK rlct M cent, all . . t iraill. M 1Mb' It I, TVOIICK IX1T OWN UII OK'lIir. TAY- i , lor A. .lelnU.n nf l!a it ill lor A. iwlalio of It. till! Farm. Nea-.iwn lir a lalaml. ra ntimt tl la iaet at Uie law oflleam M If I IU I , . 41 I'ark llo. la m N i 5 at A . elnck fita tel.nil. ra retimt tl la iaet r.n.uv In lue.at.rcli Mo. or at tun WeatnltnW r I u a, earn.rnf ltmwjin a and llite.rr, at T n', tnec p in.ef tliat daf, tnrecttva nealpta nf tatia f.mTj psEVKavi: toiik mutrtit Jll tTAUIDUTKHV "-"fN3) MQ'JIO fXOXF. POI.WH t

iirr kcaaonb v.iry ir u Tan mtrr. II la am a in kotAaw " ii real 1 1 tt. ll naa no emeu. Itauiui rial ll I. arnmaauiraL t rotiaaa no Afrt la ti.. . It Aaaa awl anil tte toi-nto kM41taM It It at.eti Bha paina aatt n or liaaa. Ha Vtn trUJ netar gaa mar auat It. tna oaat ajn aav tnaa ft r!tKV7 TBUM ,tf UjHiyh osfcttui: omriTiK') ujtuivi iishnuiiD ivtrjiaj, eT.4fta win leal oaU .r4 .nnfirtv ,i'04Li allllatl tall .efl mnair ,i'04 La T1M tlllt NlilHK aAVH,', U at. w nno in aaitit Ttaa, TBIUUniANTI THlUKHtLt-TT' I.R Attn HIIH'. iZBOWNKD UUU10 BIOVI fOUUH Ofalt Plaenaary of Itvt Art ONB 1 H1AI VtllJ, OOKVlNCa VOW. PaT-ooU by aU IlrniaVta, artnera. aci. HrSatt Daala -im.ier.llT. lr-A HIierM 4IW. nt u the trxta, ACWtni WINTKIt KVeUtyVvKKKX. rrtna IK ami i Out. a Ho'tla rai at foi dealer, la aatna aeniaanl it rner tu. attia. n irart nrium a nttfataai Laii 4 Pteri4kl 1 Itauleo aaob I ituotTtthai taga. lard aeenraeauleo aaob aaot4a aiai aaouai taai taaaa a nnta of HaJ)WJkTirK1! RKI 8 RK'IVfrTlr I'fijl ottlVBjrrtTJtaTflL L4UltllVATirft () i t"W rtnlt Mauoartomia, Ma, K Wvtu4t. KcilaJetphta, at att. ! raoaai at. t.wi tall Paatll T)01IUINS, WAUIblOOK. ISAACS i. CO.. V iO 10 VKSK V 8 r K KK 1', baieittrebaael thairttlraannnal lot ni lAMA(iril IM'IA HI IIII) It tCIMIH, otllial.MHA HI lUimt'OMIl lJl'ANY.eiii ollur thus tn 1 UK TKADK cheap milUaHII. t.111,0 OAVK YOt'K DOLLARS J .. BMITII. TUK . , . II AIT Kit, ran he fmtnil at I.. MKW HKUtK, Ul NAHiAU HI'lirKT. Two 'irt fiwia lli"kiniiiit ,autl neat d Kir I . Ilia Naawil lliiik. Win re lie nflt ra 'in ante IIMHrl'.IMt trVI.K 0) HSe. Mol.tr IN HI1.K MAI' A I jit. llieaanieaa aeuaot't ulienli ref.r i3 anil SI. I Al.l. AMI KXAMISK T mialiaveiliaita aauij ever mm aVotild tare ..UUjlttireiUtieeail. Yoa ean aate a 4nll.r lie lILtl.MI AI' t.Mlllllj. m'.1 .'t' OPFCT't.i.KH-tiOORii-rVlUK. rJtUUT tJ tmxtrnvwJ lr 1'rrana.ir r'tiANayrt el hrae4 aja pi.iTvera, AU kliidt af ep4.t4olet bMrbi, aild, rt. c'l. re t tr repaired .tire i-tliraiiil atuer KldrUlara. tw ,laiHt,onr. tlranlt ayd JCklnd :a ata. for aalu. a Craiiua nae tvuaatu. lull Jtaclaa 'ro Tliosi. who rossr.ss a skwino 1 marl I a A ni'ir tiirkluf .tvl p'u Ut ttarlinwtit lilaetli .il-.rM.iea, Hi. t la ,n ilturla ttj terClt la 11- tpri im aa in a.l.ntta i evert ti.-tr, VUel talte rierrr. Mat UKMORrat rd Maiajln Im. MiKlas41'l Bieadaat, Krlie fk.alv; aariHUt.4 to ttva aatl.. iarllon To lniill. II , nnl' tt tlm". Ia eat. Tj .I'teemakea t 1 ibtaluauit. eieaae call ard etara. Ii't it. t,11J,l) T01HAS' DKRUY CONUITIOX POW. deraforil itet .',i, aiirt apd rp'edr etre f t Ittarea. rmn, . enl'liliaU'lilper, bide bull'! i, lo.. nf tpp lite, d. ulit. a ttaa .llkf eott, and wltl trine ahiiraelntnennMtlip In tan d.ia. r.r fat etc i tltejr are luratti.Me, VfteeiiU a Ik I. .iM he t Im r.lta IlinceNHteitlauiltrtrert. let", itw'UI I'USSKH IK. KKJOS' WATKK PUOtlK -a. t IhdO Vrttat bat met alttt a aneroa. in t!e tan f rupt ret at.il a d u.an J ankori'eu In iht htat. i ' Tn,-i Warranlie. cli il tad p rfti't Iu all r er "eta fur (Ite riant t'n .nb .-ale luiarl.li.' tnri J Ala a taeUtoe ',' fraaa tad applSucia fnrea' lu-tdrel'ia 1 H-rclae IMI'sMm W'Aicma or hvi.i. ntsctiii'iiov ivil 1. nr n piln'il 1 1 all th Ir branonea all work a-r.iiti d ilepa aa It al nl! b., Iif a praollial an4 ei. Irt i e.sl t.niVnn..l lunoli In low Mm ilitl.i ato. 1 I I'MtiKI', aarl niikr an I reitalr-r, attthtt't t lie I r I lee i u " 1 bt Vatc! ," I rKlft cunt ) B I .loba at. 4.1-1 4 V M LL C (U A UIUB3', ISLAUw HJ.CItlM' raitjE $3o, e I'tnyiwati (I't'l'lt4 ll WKITINO CiSiKb COHTWUKll -a ttjuatitti lua l ra - luintu, at ttO kwarnia an Ulultel ntlt a a-td arltt r.aitle 10 par j.iarW, Tl l.ani.e.eb l-AlM'd Mi reallilalilie.e, ti laiw'.k l-.A. "u't.-.! al. Pi mil u Ul. PA I ML tlia nil k-nw i t-af., of rtMea. la ova af baa liami'-innr i, le,'-i.eiur tf Vatat liiiAi. i:mi'A'1 i:. pOIIKlltY l.rsilllA'CK IOR SALE- 2' ltPlba(r.'t the .t.fof () t. r Bar, I. Jin pniuUa c.i'il tif TI .otva, il..lllnf a nunloru tPlltceiai.e, a bra, eanl-i'a hn. aialnrranl fttltrv li'tta.' Ue-'lm ea:th, d nod. Appl, lol tf. 1'Al llt.VN.i(iaieejdat, 41.a!,r l,M'M IMI! s.M K OK DXllIAMiU-A J-- ml faruiol Ie4.er- with n e a.arr ha lilinrt, abrkilc l'lt.aii'11,1 ri.1 t ,.l. n-ll , ic, frea i f In. etntian, el I. - I i, v r a-i JUIIN Mill 'llM.70i.fttrt ori'll v ait rii,t. niUi'itte Hl-l'i-F. & l.oT F n 8A, K-AT ME It r a, V, tel later Ceti, t ', N V. inln'tUi v.lii. 1! r.itub'tlf', n m intea aalk fro ' ale' r ,' it 1. 1 Tlie It tit,, c ml th .1 ro .ma, aud la wall it'tit lb. M lV Of.it iv,ui", and I. w 11 Im pritid vltb cli'lcaf u'tm tiri'tu klail.aUlu bair li a tr. i r 1 1 . all d In we'll' .t, are inij hetiaa fr irn b, ratlrrail 1'ir fl Iher I ifvraii Itn, In iiilr.t o i 111. I'lilnLaa, i.ri.1 H K HlA'lKH bat atra,'.' "r.n.l UUtll, tenntlmilJ Cli Uaa at ,tt,Oi n or.tl'. Kill SAIK-OR TRVDK Foil 1 1. p it . i n tuaiu Ilia h-rf rr aa I bwetunt brtc b It .. I i.l lb in .) , lent f-.r at .I.HI n.r A' mini Al, tli rum t HHVl,iinhbi.r , rteUl'irl'it p.r aenrpt AU a onnntry aeal it la K kiwit.l I AMi'i tftu.Lio.Nb, Ao. ill. A, Ual, p.iw. tr ll, ,ll iK 4,Ii. J lll'1'.o tuR SrIK IN' IMOOKI.Y!f. I tn lll"lj it-'l I liiil-a, N' I'l a 'tl at ''al, 'i , -t Trap M 'a aw 1.1 tU lttt t i uii r.t'i'in l, ..Mill,' i . rtu . a'ai 1 1 m , U .t M.IW "I - J -t 'IWMl IE14S Nu il.ull t' tl II 1 I ' ' 111 IP 11 I I . tl - 1, ' jh lb 11 tImiii .1. .bltltla't r a. . zrtv.! ' li i , In I I lb i a ii. a' p 1,1 t'lp .r a , w '1 'It ' f r ail'' in c't 'bill I. m i. t ; 1 t.o ..t.tl. ..rd.r A. el. to. I II Hi- Mfht-.ii ., ',0. la. .', li ikkois IhlaiaiaUo liJiuaul 11 aud.'a'. 1 ca 4 T I joi st urn Sam: iiiKir, ov miu ' Ij aim HPetr Mucf,rapttitnf rtirtanl In lMtJSalta ti.bl4b.iuia. 1.1 (ukc in llin puilul 4 IS I.K IH a. 14 eta th aleva BEAIj ESTATE! A FARM rORSAXKStCiniK AM UfDrV u f etwd.jft ftnJ U nt of tM rrxh wf fmnltwlM, tfl, 00 r Wt ftt-rw aa ri Un4 aa ra bo UmU mL,L.m tbR.B..arftowi4,4d ailVw dbiUaL fti ilTbJ tM fttiftora. CftU ai UWftil at, room liT MOd, . nUILDimi LOTS FORHAXK-OIt BKR AJ mi nuia-onml ttrf nlrly IftmtM lote Ma IlVhokra and Jrf tty.wg hon ear mnt Hor or rotiiL Ifeloii IU1L ftwrrM. Aut. PtImIIAO i Tuina hi7 -r, Ap)tyi pityftiii rYfttarak. UHlloitM f OTI AOfc IOR BALK BROOKIAK Cot- VJ tnt?ftraiMitftbraIoAQ aonth liloof O aa t 150 f rtrmvof f-rtnikTO, orul td, by fcCr.ll.nm f ot VMll1:Lnnf9aXd'. only ft abort dtsUne from th KtiHon aro. m! thn At'antl. ft ra, ApMf to rll NMHuLS.AtKacr.a.Ca.lltClftiuuaUK.Y. ftoCNlfiY S1.ATIOH SAI.KOH 10 I.KV. - en thn rionli bank nt II a P.l.ii.'wiuurr rteer, at atoiiat 'Inxk, ralienrom taenc-.a. 1 acre of lint, tlie hiwrfi enuUle,. In rianni on. hfaee, e , tatting anl f.elilnr. AdJreaa VtlLUMf WRIHIII'i Keoe tl I ., It ,i Mititd Co h. Ji ec ta Uie preiuiaua. CMKAP IAKKS RVJlU lliE K. iL ll A. Hun, enlr llttilaje L I. 4 traet c-f tiorllett faAittut lanJ. ai pr 1. ltc I'-am . I!, letnl, fitr trun t ratriainp, axwt Ur aaltira id. It ttla U ejtan ti b i tt tult. at t an aire, 'leeaa. eiay K. A. rLNtfc, the mm., I (Ite I'aU rtaat aiet 14 Ce Ira al. M liaarnei TU!tXIS KOU MI.I-Tlir. SURSCBinF.P. J of!. raatplitataaabsfcUf rim altaatait at S'W Brli'ta. M I ,alemt .if reHeernitn Ibn tlltattof llamn. atead, reartra llntitli Turnpike and bar, cnntdnlnt abo 1 17 aereatl land; tti aorea nt tillalda, la a frona etatei.t etiltlrfttinn. Ilia ret woedland: oa the premt-a- a are a rmd double dwelUna honae new, and bare and otturent bnl'dlna., tand rrrti.rd of fliilt traet, Ae alenatarta Itiat Bt(rinlna tn tlia ahe northward, cntitalf Ina llaait I ecri-a, abntlt'JC acrra e.eare4 land and thereat In woodland, on the premlara area dwil. lUtabi ttaa. barn, apd othernut butMliira Hltnnllthe prepirtr lint Im aold before Uieoth of M.rrh It aid be lit. r.d.t auction aTuea,lae, Marrh Mh, an tlm pea. Pile. a. atontoYlnek .1(1111 IIAIJlWlV. or ln.iilre of WM. A. BALUWIM, H I'laoe, Bronklvu. H.I1IJ VAItM IOK SALK-A HU'IT AND Vr.fl. X liable farmatlSarreaermoeeln a hlah atita ol enltlvallnn. with dwelltoa htnbM, barn, aoulirjr hno. Aet paMatrawtwrrta r..pbtie.w aim Laatta llaek herrie., irnod aat water, tod hoalthr bcalia taaae ptarbet for ailklodanf fraitaa.1 irnittiia, 'At mile, te Ne terk'.btral.iatfallrilaoi'Wt .dranUnto.alr ttto aii d near M'rtlaot left K'tlrinid. (ma achvol the peer rapn't l.att nitletirhiirrbiw. pat ofhre, atina, atit niltl, hlae kamif ahnp An, ee; ariea low, lrae eaar Iieit, lean' , I'lllS WlUUKN.HuHuln ate, ear 4th It. or KAMNB BO.NJtt.U, I'oat Ofllea. '.New I'retbHoceiN. J. 1,10. I7AI1M I'OK 8ALK CIII'.AI' ll.VM FOtt afartno' ! aerea, out BT mlb'afmni N V, Hi. I, all rtaid anil, well f mead and productive, wllh tnod rtaaluua limits bam, workabap, and otltnr bullJIota, frilly wood anil water, 4aereaof ret Itielnd'td. K A. 11L.NCK, a Ut Hall I'laoe au.1 11 Ueurt at. S.tfHM rARM OK CJ ACU1.8 FOE SAI.F.-AT X Kmpwt.New.teraer.ln ehlth atatanf entlea llnn: anod bnnae, barn and ont-hmia'., la enod repair; cbnlratamtreflrait. daily aeeta (rant H-w Vert i I p IU fnm. ateamlmat landlua. In liilm at BltBK' iW'rt eaUon. VhT FulWu at. Urooklya, or TUUd U. H 1 1 11 T, bejpnrt, SiUs rARM IX)R 8M.E ON I I., W MILF.3 X Iron rtroeklrrt. lWa-tea,hiama,barn,watera, ce4 alanabdalulOia Ward llra-blii aaldleta would be wild low or rich artful fnr a (alia in1 d r tee 4. and alniea. lieiolreJ. HAMpIA, Itl lir.od tt.. N.Y.erP.a 11K.1.U 141 1 attaa aU lleooklra. lull VlaalTl. KAUM FOK HAI.EON STATFJf ISLAND X . Jtt acna, at Blnoml'iaTkiw, wltll abnodanee if mitt ard Hue waUcaiew, b miniitea wU fr.ta depot, auulrl.ee and athwla. H. KiiDX CO, 61 Ubartr at. (,lli.ll4 17AUM3 FOR SALK-THF. F0UOWIN0 real retata i tlirwe farm. one of HH1 anraa, wlte ten bottaea aud od otibbol'dtnaa I enaor M aorea, wltli larrentw honae. barn, 4.e t oaaaf S' acrea. with a lerte iinaptltr of raepberrtea ft nuikett ataa 11 acrea, faolfondercuhtrttloa. without bnllnlaffa. Theea Ilaoaa axe pbtaaanttp tttaaiad. anud water bealthf .cnlloe rood palabbmbrmd, kitba tletrwtof ehaeeh w and tttinnla, tear ed aoaraa br tallroad, abnnt twe boitrartdefrutn Itmoklra. Aim a etara proper! r aiih add oa taar tetow or eichaii.td fur irond el'r pmpwr tp.tl'Ji part caib. Ape1 to '.. A. UlNMJ.aii.tt bia wand aad eiwd ftlnoa, Atlaotle at, sear Hnilth at. llt'kl . v, tl addaaa box 111 Unxiklrn ftad eSec KCllVsb AKLF.M LOTS FOR 8.LK-t5 OFT1IK omat daelrahle lota la llarlaai, rtavtr fir Immedi ate lotrmtwiaanl. at low prtaaw and ea taey tarma lMiaViieae EUUV Co., 61 LUartp at. nOU8F.TOLET-AFURNI8IIEDHOUaF dttnrjaed tiaaeaient. wtthaltthamrteni Im. SrnTrtneate, tu tud at, bat Ttb and eth ana. J. ACKIi ti o.o, bouae aad laud aaeata, 04 ftnth ate. OUSES F0U8ALE0RLtASr,-BRICK ttouat , wrat aide lllh ate, l feet eouth from 44Ui at. 87 meroa and 1 atnret. prtca $1or reata for $T4H alan heeee 91 -0 Went Mh at. hmiae and 4 tela ear De kalb and Mnatr.nJ atee, Urookli n. Inr 11V'; rma caar. Y. U.CLKKYiWIWeet tld at. X HOUStt AND LOT FOR HALK AT MOTT-hattn-ltoaae,at.r7 wltbTrooma aadealltrt XMee $ l.jltil. Iniltlieaol I. I't'cMlN, ou tbe premtaee, l ellate at, oeer tiardaa at. Mo ARoota. H.1TIJ HOIISF. t)UHALF.AT YORKVILLF A tto eterr and baaemant frame binae,wlth r,w and Crot&n, In ponip't te ariler. In a flrtit rate 1 ic.tlont prlie J.waat Half ran reptaln on hunt! and nvrt. tare A pit to B. '1 HUMJCLN, enr. Id ate and sMd at. II OfSn AND LOT FWt SAI.K IN WIU llaniMlairah Honae two rt..rr. bajameut and title let Vi hv IHO i w.bir In. Thu oe.im rtt a wa I wnitii tl.e ittitittnn if rapltatl.ta nr tiiote la want of a ho.ua. l'rloe tH.HiHl u.ll and aee the pr. mltva, Ifn KViiitli PiTondet, YVUllauieburb,ahre all Inlvr. Pittlrnw'll beflrru. ,Kilte. HOl'SF, 4r, AT ROSSVII.I.K, srAIHf ltau1aSatrr apd attln-ifTama bntt barn, dr. IniieUi. r a llh 4 ariea of Uml, tarr pb aMntlt 1 1 Rut d mtar lh tUtarft, outba vt oil-raw l,ad, laad Irg tn tbe dtaot. 1 ba t "HIM. Untailr new and in tood repair, Ae, ibitr, la abel a repa walk nana fit pn mU r. I'er b-irna, lx., applr to JOUN MeOKKiHiae, CO., ltd I'eail at. UM lae H0U8K FOR 8AI.F.-A 'J-SrORY AND I aarntent fr.me hnua and lit. on th. north ilde aarntent fr.me hnua and lit, on th. north ilde tf Ittd at. he.. Id ami H.I ate Harlem Por p.rtlciv lara Inmilra of A. J. HllLailN. cnr. Uil it and Id ave, A bo, a farm of ala ut latiarrn. Iu the tiwn ,d Betb.l, tt. IVr pirtlculan app' a. abote. er ti WM. Betb.l.tt. I'urpirtleti A. JLll, Ilrthel, ft. aa,ni,it HOUSi: FOP. 8AU1 t2,!bK) S-STiOKY Irauiu lioti. -, 77 U'nonrd at, lit N,klm, 0"tr C.to- rtre I. rrf, V7 It. traut .nd llel liap, $3,'aaieaii ra. ntaiu: abo brkb hnuat and Id Iu lan $7, al 1H3 Iaet lr,daar lor pilttculara liuuiie of llt'rJt MAN, 1 tjutltroadaa. (4,31,0 HVVHlJi IN WIIXIAMMI.UI.UIl (H: aaln- Two new brick bnueet laatnrr and heamient with tinder ecltara. Aitiehed In tlia bad maimer wild all tten.Nltrn Imiiratepieiila, water, ata, 4W.Huatd nt'iittwi inter ai 9nu.11 tin nan iinai,., ioi ntttr l"tj lluctattliaal. Mllbe. l.tftriKSai In' . uire ii tna orrutltM, or ol llll.'tfA.' lit it"". 43 at,pu ra tu tt uiiaiueburtn. Al W,J UOUHi. IOR 8AI.K Oil FXCIIAIflilE -IN tU till. re ot ai-no (town, ('Mumble Co a babdrmai Ihia, aud tlxnit not aert of land, adotuv Ii a lb. r wi onrto tu Acduin. , and la iumoii neeie aa ittlMi. trout (r the ptiuiu of that laeMtutli a. airifia ti n,auaai, lit ucaad aL t I Uauia. k.t.UI, Mle.a43c T10USF. FOR 8ALR-THE CI1FAl'F.4T 11 c-tta.lunuelaN"W Ynrk. on t"ttl at, Sunfi4 wittuf IUIj are- cauUinl., d rn,iui and 7 p.i ttja, I'rnt li.taa pirrlil,'i'iRtitleN,o,trTltiea e-n rti rt la fto-.t , I t tr..a V, HI If a Id fer fj.ltai. Term, eivr. Iii'ivlna id" K. MiaJUU'U, Kl Uudarni ai, or pel, dean- (HJ.Wl.t) nOL'MKa FOR 8ALK IN JE1.MU CITl lli euiall Oricb bara altl aotua ut the taw! IM. la ttrtritrt alee owe laraa boiva wtb 14 loteaf .1 mi i,a Iter.ea ItiiJ lu, n.a atti.ta. n uuii. l-l liarnw rt, jenwrU'r tl4' Tl Hlll'SVS FOK 8ALK-3 1WO KIORT and bawmant brick b.Heta. with the innduri. Ita. P ev. m.ia, aitu.ba) la I, balb ,r, 4d.di a iie o. of RkUlinaii tt, brooalra. Ijiulrt of hillfAU. Ua .a W o. il) t taj, tr WaAtLatoa at. New Vd-b. ("1 - iiac'iii LKA.sK IOR hAI. 16 YKAIt'd LKAbE ot beaat and lot. VMI Witt SIth at, 1114 3 r f.TS FOR 8ALK Oil EXCIIANUE 2 w Ma In part pirmant, one a corner on the enroer . I'ulip apd Itmtd at. otto lu Celui-tMa at, amtia ttroeklio, near the ferilae,( ratm.lt baiaalna h,. Ira itrw-t nitern-a. Irqulra 4 Waal at, 0,10,0 LANDLORD AND TE7.ArOS AURKKMEMTJ KKW YfHUC HI N IVtMtOVTT) rN)ll I'or aalt at lies OCKiTVU or Till ST npriCT, Claalta per ai llpKhmtdial, lelltr LOIS TOR SALE-FOUR LOIS ON .'.7th .t, iputhalde, ia4 nf Vlrtt atrt price $l,noOeach, lo caria.n aud etttera, for bulldlp, pn n-tea. Apnlt lo JOHN 11. Mliut ,V. SOI Caual at. corner tail rt. LOT, AX.. FOR SALE IN (1RKKNWO0D Cum terr half lot anj lion rallli t for aal , en. Irtl bud clu-ap. AJlrtatJ, J.J.bji Htt, 8 m o nee, 4,m r oi s run sali: or-io llt-in 41 1 Id it. let btli aud bth atra. Tolota with ktarn rear. bui.t r.'r 1 rewery or mauuUctorv. Apple t . II. M B41I...Y, '.llracnieet. 4 levd r OT, WITH SrAULlM, FOR salb-ho aluVtudat. APllUU U. IUlLt., Ui llrnnmt pnnil'UTY FOR SALE AND KXCIIAUK I ' If wi.n Clniutrr. Wt bavt tidcl' prep.uta 'e I), ,.t iiilnna , elan e miiirp aa.u aud i.riu. la N i. .I.t e , 1.(uwaetia.ltta, ( uuiieotluul. nn Ltuf la. aid, I r.t li l,-l"4"l. ti New York, up tna (lu lam, it., ii i.t t rota and roneerate prima e oart aood 1-ualiMit rmpeitr In illrlore'il fti Jlmia. and eytatera Unila I r into or ciihaiirti. O'Hl'K) KtSfl L f 11. Ileal Eetale llii,kirt,N XI Wall at, N, Y. tnbl IHac'in lOMeKIXJLlfHeiJa. niruALio run, eCU DCS HKIDACQB. OfflM AU. kdom or mtDkcum. IV IM M M avaat rtBa, IU KtWH at lriareewa at BV fenylae aaaf be a-wtntd, and II aakaw. at the aooaaeaoaneat el aa artaca Immedltid tatlrtoaBaJnaii4aUkjeaiwabowtaJuil. taaf aatiViaa fail la rtuvarfc.it the Ataaa u4 fl4 aaaa te wbloh leaaala, are at) anbVxt Thar eat fan'J apoa tU awwata-a-ensrliui CtiTrta tv w. rat W-mrr Mft, aVWenfa, detHale mnatee Mi aJI perrw X aedenurt AaOUt, bv art talaab u a Lttt'lrt. ImpivtiPa Via aprMdie, fttlof latw aaj tVor te Oa 4Uatlre at turn, ead natortM lae aalae tl etaatlritt and atrwnath of the wbola trateav The CKPIULIO F UU an tbe ratal, el loaf Istwj aVraU'ta, end aartfan eoarlnauad trpinawma, aattni beta la ate ataa ream, 6irtn whlaS 0-a.' tsap bate rateatoi tad rtUetad a taat aauid al pal j aud ivi iw4f,twir4aaAaetsw1iirtieTbiotlnlei aaaiiaiatrea.artreo, aarir tttia af khatw-aoel, Tbe are antlrly teetabU la tbnta enrapud'tia ana fee taken at all tlaea ttk perfeot aa'H attanat aaaklaf aapebarua of diet, and (Adaaaeivai a aaar UirraU laata rrrvvart at itaev U adeaaatalir l.aa Waawtdren. BTtTAU or rXDrffinreHa I The lermbat aatat Ite atcaaiarat af HFKBT 0. aTAXMNO aa each Dot. old bf Driuurkta and all ethar IMevi In M'Vdlpaa ABoatrU keantkpaiall prepaid aa nortpt af tM ritci CKNT& AJI wdart ttoold be endnotel te . HXHaY CBrAIXntO. He, aa CaUc at, 2b York, im roUAwnra KSDoaxvrtrn vr riUMNatj CiU'UALIC riLLS, wcl contu.x'v all who tuirm nav liEADACUK, nun (TErOT AMD lURS CVKJI is wmuM tukoi vuaa. Al thf TrnMiUU wm Mtianabitrad bt Mr. Ben. IM, rAwir acxd trnffwaefiewiMe renn a fat aJV eat a (Me trult MmHM4 HUnttmt, Xaeotxnu (Jean., !.. B, Wi, Kl. triune. I bate triad f oar OepaaBe rma, anal i Kb tkrm M atall that 1 traut jrwa te tend aie twe doUVut carta Sari at theaa ata lor tae o-tfbnora, M aboaa I tat w out of tlie drat be, I (ot tmta Tea. laed, Ibe rtUa br Ball, aad obllre tar nbl SVwtanl, Batiarotai ria Feb, t, 130, Mb. Irujni, at I with tna to nnd ma aae neta bo of pear Oepha llalUla,ilNraeaadaitriwUeV4a' btncMlrrm Toart, rtepeetf nttr. mahv Aiibi tToaaiocn. trmren Can, Buiiti aorta On , ra J ' Jaauarr l-i ldU. I. B. C. bTALDINO. fcl. tTrll Taa wtUfteaaa tend melt oboir.i e( roalOpht", tNUa. aVaU ttea uamedialtlr, Bairaetuily fentrt.) T M I tar ueed eoa boat of rout ItUa aad tud tbam aaaaUarit, Bnxa Taaaoa, Obio, Jan. U, ISfl Baia a BrALiHtia, Kta, rtaaaa dad tnctoaad twenttdrte eatata. bar trhleb eand ma aautber bot of nar Cephalla riUa, 1A art knit aba kmt Mtta I bate eaer I rlad. a.aTOtaa,r.a. Bella Veraaa, Wraaeaa Ota 0. Lrfnu,awDwt.U.19aa, aiaitAUia,bTaa. mil 1 anta lat aa.no ateaulata at laraa wMar awSa la Pranf OapkaJla Ptlla autre partlotilairtt barure tap ana ktoen. UrMkatOaaurtldaf ot tlia Uaa, aleaae aan rata. . Que tt mr eott woaaa waa le anaatat aa ettere pick Beadaeaa. damallp laatlnc twe data.) waa eured of aa aitaak ba aae aatn fer pauf rtlla wblah I aaot bar. Ei-r-?wiL. Bnaouaaa-M, rranklta Re , OhlsJ Jul K. trial. 1 Herat ( aat a Brfuaraa. tta.4dCadaratTM.V. Uaaaant la mail fMd bawntr-flte aaalt fn, rt atdeh pnt boa of "Oepbalte fHta)', aend to addmta of Cat, Vi m. O. Fillat, HavnolUabom, KraolOui to. Ohio. Year rtiu work ua a oWm-eure l'aa1aatia al tnatt twatawtar, TnarnnnL . anxjjtx. Trarxaan, ICcfx, J ao. 14, 19C1. Kr, trtLpraa, Bail rent kwai atnat I and, ba poa. tat 0 b-t at Ordiatle rub fur the cure of lha bba-tont lloace ana Uar ataneaa. and raeUrrd tbaaame, aad tlar tad aa feod aa afi4S that I waa taduend tu eend for more. fleet, and br retain etalL Dlr.fl tn rrtm fat aundaiit. HorfMX, Fa. Opbtlle rtlla aaoonpllab tae obraet fat trblab tier war, oMda, tlaj (Jure of headache la aU lie (oiiiia. Ud Jfeaamiatar, garfalt. Fa. Tfttep bare baaa baled (a more than a thooaaad aruaauiu-e arreta Ut Pnatt. at Dr. Cteaat, JTtawt, nta era. er hate beta tf ,1,11 with the LiaAVha, r.d lur a box. (i)alie ruled ao bal poa Biap hato toeai la caaa af an attack. rrtta Ott AdterMer, yowttetwa, & I. nalphalleniu wield to Ito a remarkably tbwe kite nanaaj lut tie beadacuajuul ose of tba tart lat ba that tvrp (requaot onBiptaial ablca bat orer fetwa uaootwrau, fttta tu Wttttrn Jr. K. tfutatfa, OuVava, I a. Tt bert1t aoaorae Mr Jptbllm, and hla oantbUadJ mm tM KatvHtM Fatley star, aTanawba, Fe. We are aara that peraoot antfermt with the bead aoha,wantrrtbn,aluaUiitoUoia- janm ate bmitvrn 4W rttatar, gtt Orleaaa, Iav Try tlMan I pee t&al art affiteted, and ve are emre that poar teHlluiaup can ba adibat to the already na aMeoua Utt (Ut baa raoattwl baaadbi that aa oiaet tatlara tea predoee, ram Vu at. Ixnnt IVnwvrat, Tba rmatoiiea iVaaaad lor (Jw artiola (Otpttlle TO It rapidly taornaalin. atvta Vu UaMottt, Donenfawf, lewaf. Mr. fpttatoa would not oonneet bia name arittt aa name lawrtt. ax-Kia uuaaa eitoit ao pneeaai real 4VTA IA4 Adaerfftar, roittd.rnaa, & . Ttia tettlniaup to their la tor la atrxx, from tju) new) ratpeetatde quartert Fnm Of Darap ffoti. Unnvrf, rt, I, fabUr01aar, tailed the patoa of alladnfj, nam (M Cora avail to. ilutlarM, Aeawn, Jfaaa, (aid la beterp aAeaauaiw far Uu beadaaha, Fnm Uu Omtaarwiali CSnonnM, OKU, tttrlai hnaaaalUr tea awa ba radeta. VrALDIKOU rttKTAILSD ULUE I arm-Rii?, rwruim aic. aTAXDINCi'S PRaTAKJJD (SLUE I atc tub rma I 00NCI1IYI PMTiTUni bar" Imm ta fna Btna Rua.e .a) dlaMdatu Miaanw. atea. ta wwitculotta rweaiuvt. tt It ttrp diadrahla ta bate .ana cheat ant eoatetnaul aat tor fawutlul lliroltara, Tepi. Cp-Mb. arp, a. iTAUiKCHi nttktra xuc uaeka ad tub uieriwnrt, and no hmavbni aae ab ajrdtnua wlthrot ll. It la alwai rtadt, bad ca ta tba etiekliif P"l.-t. Vtw ol in rvrat H10 .. a f A firuaa tcooiDPa,iiea aaeb bm't Prtoe, Pa eauta, aJdraa) IT'llft i n, klXSi Mo. le (,.j rt IVtf fort. . - , . pdlTION. Aarcrtilo raprtie'plfd nmmpa are aHaaiplInt to w i na?ri,!.,rSuib,rt,nl! PaM lailtalloaa orn.p I'l I PAH) n III.I b 1 would p.ullna all penrnna Ufi. aluebei.riw nurebaelut, and at thai tha full name. , If-eTall'lNil'r. IKIPAI'JJJOU'K.1 ' U en the o-.i.tou araptar, oU etbrrt ar tutimUtn erinftrrft, ' aoUtT if jjl, iwrnvmA TJOVKTTtlLXnSOlJin', Bkt JJtni vtdwwt. eUbaa lot aaaart leaa, r lap Wat enkanrtntr rwaraetalldelaiaaexliius rartlralar aUaotkl eaaaairaaieaiaiMa, uuria n,Huin, i awafteabenanCaahaaaakf. M rblp CALI.A.SIl. I aomrthlntte hiaadtanttfe NOTICFf-Tni3 IS TO FORniD I J peraon freot tenatlat wit a b, M A nr IN IX M rati ai, .ICTtee I 11 , lor j mil ear irarmiuin n traUlut aJUirUileitete, Ubutuiaitijuiij. pENSIONSfirrOWS DRAWING" . aTOrarDa- lll'.ltiathWJrnaw A a a.. 1... J. k.a. a. Llna . BJia WinajTaj a;nnw3 nnrtPAl ti aaT- lapwi H ( IIHRta a If rTllPN T7 "irawflMaaMipi ,IIir eVlTaDU enllint on Ui4 mheiibrr Mi th aiithHu-t c a a ..V-.f't.i)..na a.a l.lll'lt. UT ilil VlUnila. najm twa-waajawiM anaaa rawat au.aj n , it,larV,rB TFI- F.SrATFOiTNEnS OF Rl Xa Mdata batlra henata. atife. and I da In ant af tka elte. akLrb Iaet want tn 1L eetil nr t r ar f i-d rn-t. mi-ra for Ibe name, bf epvtrtna aw 11. Mlli-lin.L,ll Meal taiaie utuoe, II Ualar (til Mac' 144 dui:hh. M UK. DEMOnFAO-S PATENT PU treat a Vlrta are biat what avary tadt re aletant. d.ua.le aitdrheee. Bwt baoanaN that 1 1 tautat. raid (tvapeid beeanan tfitf ar, the tvta. ra.laT. r i mo iti uaaaiat; tt. laraaaa lUthtb aa aad 114 Pterrepoal at, Bnntara. attain p't.ii aee raaacuoo la prwaa. Bail l T 'HE CUIIAFEST IU1R DYE IN "J PTJCK B CKNT1 rKB BOE Bl.1 Tin THAU TBH BEST. free IT.U.8T A CO. reduced the price of 11AIU i)KK v. rwKNTY.rivie frvm. ttvaaaatda are now ualii It abo poind in affwd te pi.ortteuiai oifiie. i net aien net inu il matte cla.iittiia' trrtp er Bed balr tHtfonfai e peauuiat nt.trir na drown. and at the am lima rtrlne It a rlrb tliav'hi Nature ttatlf Thla dra ta an acl-ntlltiiailr prep int. it aui a, iua nr iiura me Datr, nor aaaia vue wnrn ptwviwtr apptiea tmr eceiite In tnecltrand tnbnrbi are the full weU-kbown dreaaUta aud at .rekanctert -mew would m,t rlak Ualr rtputatlaa by aoUiag aa ajtiot Acm York tlOiMtt, PI Klahth atw Ottt A 47V tMCond atei i'.AWn a t!a. aair. nf Itmlw.t tilth at! Hutra. 44Aflrand it Itt.iin At !n linn rt, ror. of art It. and cor. f AJlea ami btaobin .tea rturrni A Kaiaiatltv 41ft tlttdia rt, and I Hid ettt HANM.nu.'a Neat l)rpot. 111 Dltlaieu at, aad Ita !!, rl'tuniWa arootivn m Taenia, nn i;nan : nowiitta, Fitltm at. m-tltnenti Marti, ata and I ...II at. . H ifffamaeurpA -M i ir A tii, cVnith Hlith. ewl Mliia a Nuwiu, lit Urand at, Tnaraiaa, tart arnre, t ft Urand it, near "orralli; ll.iwaim'a, Ho Hiith. car. Iteteath. and for aale at all reapaotai H. , f , WN n r .HWTB. Vann factored and fer aale ( WI. !eate and KadafO I J. I. ItKlhsT. Nn. 40 rWix a..n "raa.t, M llamaliuralt. wbtra all otiler. to realm artewil ahnuld ba addnwed. feiit Mac) Bill 1 I'I." . (f.LD BLACK STAR LINK vJ; or uvtritjoi. rAtirm Peiwata rooi or to l.lterponl bt Um IjUtwVaf I tw,..ii aaifa, wutit,, ou loo era aan tlia ot latn amrra I tSfllft JSL,l!fcifa lr"'... i IWii TTotaft, ChanilW. T1mriiiyia. Hrifl treat a, awaa. aTlawa.a4nlA . t -. . 'a ..vw " a fcev,a aa.tawtwa aj t lilt ep, aa -, D1LAFT8 UN THK Hi.VII. IttMT OP lanAao. L'tam Baaarau Itl. ana aix. i .. or Kautaan iDAm.in. lMOLtdte WUXIAIUIe. OUIUN. 40 FiNp DASSAUE FROM OR TO LtTBHP A brSamuel Thoaapam a) Nephewai Blarb I uua, aaraiia aeauauia la aot par, or llreat I or Ireland Apple at BAMLaX, TUOMPt tniJtWiwIcil7riiartat. ItuU TEAU TO LOXDONDERRT. 01 a- ant Utrrpaol The Montreal Oeeaa lltaaal viriaant't una riaaa, iu powerad myde hnllt ate I teUV A BIX) 1 IAN, Captain Alton. earrTlnd the I i pi." h. luiaeu aia.nt maua will aau uuaa iwa pen oaiuraar. aaartu a auaai of retr York, fin, CUuts aoaordlne le i ana li auarana taaaa trttB rnaaad prarbil (Jeatlnoalaa laauid lor blactna out pa tha arlnelnal Inwn. W llrM&a lili.l . land, at ttrp low rabaa, eltnt per eteeamr or Wa i7Bet7rSrYlrL '" 6l,lM,4 bVUilU,ABtUBXr,Oenarl TATSCOTT'S LINK A. or UYurooti rACKwit, Tba aDdaatrjber aeauttnoe U traat earn OeaVa sj a out to and frtra Ltrerpocd b tuea fatortt, Unl pa.a oembTT. ina in pan ir rreiowuut tnu yW-lAl'rWlT'.KMPJULn IdLdl, aLbTO BKKADNAtjfinT. MllilllJMKl. vnm Kb N.I, A DAUB, (X ibagTKIXAl btH, JNO. J. B( rfKlir PtJlNTlJ'Wl retJlLAND, ftlOCNll laabtna tnratbar with otbrra, a ahla etwr Cte I Tba onbaenbera art alee acnut. for the ret all of whiab thap (raul ewnanataa ta 1 itrbnTTAPiLM t mrtimi. w.. T. Oe. alao euiitiniie to bwoe dr.ru, payatMa OB I maim, larontTioni t.naiano. irtlana, nOntUMaa, Waloa. nead or call IVr dmtlera. (Uulart with all partu-alara ontf ba bad aa aj oatjnUl by Uttet anchaf ontate atarapta Hu'nkXrrT (XJ. SOimitJi at. hWw term. TATfNJUTT, kbUTU a, UO, Urn-pool fall xaatnl LIQUOR STORE FOR HALr Idt, Wei ll.aiae. Ml Witt 17th it, U-t 8tb aad Vth wtM. bartalu to cub cuatuou r. fat IT UlNTIWTltY. A MOST WOKDKItPIIf. nrsfvivvnT-" V Tilth ritractrd without pain bra nam ItiiysA arptlcaUoa lleeailful te,th tuaerted l fanb)r..-Bi atuaevi e.uaciiut taa ropia, a re. mn ailrnr ,, (Pi raUnna warra. ted J JAY V1LU.K-L trJw af, twe blnrkaeaet of Broadway, (ttAlttVlb A KTIHCIAI, BONK FOR FI I.I.I NU AN I . n modi lluir aottuiy, dt eared, or bmken ball inn in mil. wiumi.ii pile, ci'ler 01 1 la, at a warraau b.rllia U. I. KtWlfOKlIlHuti.L Hit Hliln .J bat 14th aud 1Mb ata. m4i4ellu aiKArmruL and usfful 8FTa tckiI a? al tt per wtwh, without artrattlna the nanwi Ien aetirtliie: all tmorottmaati ta txa dental arUCclal iKaei filluta, Ao. IHTtrt a tha orialoal m Outlet. NAJMLnSN rKenUKKkJf a a Al ODM. 447 Hrcadwaf, Bear Howard) at. tall 4ael DENTISTRY a)5 AMFRICAN TKK 1. daabata. 3&4 lkiwclt. noiMMt.a hth rt . la, ful tta Ina-rttd ti pure rtiter lor &, llil, MT1 luld end rla'loa M. fait aotta Ml euute n tottb.1 nBJ.T nAWKINS, dentist. "- ein t-viieiriiia-i-.in ,,r iHirnaT. baa aaaaial factiltia Iw toe manufaoiure o aifdti wain cm eteo auaen-.UJo. al It.a lowert laaalbia p. Rxtro11rp rwneetou a p rreetiy eonilrruble oiari br bit oe method 0 lineal tlt.lt aUia. Cal laana anr term ihofure eaoiou a aUtbei UI.U4. I'.U.UOTT, am BOVVKiiY, UFPOrJITl --' ouut rt, liwa-l. aui fcd. n l.in .a. purt rtlre 1 )t do.,,1.1. $'J. iUU.-ia,tM arilrl.i trnua fllUel rtnatruei wiiuaut paial rat r u'a . a.u, rai oanttwi amalttni. Pu oanta AB wort warraafad. bat 4"! n f fl id-m D R. J. 0. KETNN.Df IIA3 KEUOVll to Itta Howrrt. I doura b, b Anrlnr at wbeta I ooultaiwa to luaart tike aaalUi4 tli.1 ta tt. tu, el ant orally low prlota abide Uliet or a.der Mtt ww ttal from tub, or oa ellrer from i 4 . prtlu aetaou foal mal a I rwirv aeiui- nr na WIT.JT IX Dl , 1 til cnarpt I tskraoUac. ot wninrr wrta wbao pumiatanl Mda a wrdand, fall UlaalMI 170R THE Plil-REAT. TO TD03K A pruall rneeiu, ouly 13 oenta Ttadh rxtraeledl and currd a ilbuut palo, SO.a i la, Kited 'ttim Htt eautl latt Plata wuik. CUlva 0 IIAKKK. OlM lliaadwtd 01 rut r Uoa,ton, room I. Opau Buoday. mal tec T VT. BOTES. DSNTIST, 193 FULTOl at at, llnxtlje, in erta atteef teeth eaatltar err I l.r, pv . a lo, tii l pi.iuia. pia , paru l eoua, 111 told, par toptb 1 lillUf (ronitKICU.t. V1 Wacllu,bii.U. 1. !. 4a V a ORrTFTN 4 BF03., mSKBTTaaJ Alp tub or wttbaal tzuwrtin. tit rj., ou ttlttr J I) A NIC PRICES-SILVER 8E1S Otl ayHb,$t pabbar, ti, eu,fce, 1UK ralramwJ t0. ro d, 1. atnala teell,, $1, cuarauteed werb-4 Ittluiuua awarded batlonai IlieuUl Uallery, lab r..i .v., mi m. a.iaa.ia'aia 130U. it, atlUU T'urru if iuu v i?h io have tcadI A 11,11) emailed In a anulurtabia and erlenttilj laaciit, tiUtaa pau. eU abare It la dooa by a aoul eran-at eiperlenea 1 an. atao prepared to aire a fmn ftnii( pl.t, apd teeth , tba r-d eaaa yoa ete aW.t .'it pliei refund, full .a "a 19 ao4 OPt.nta, at IS iroBcouonB, corns BRoscnrrm, (118 TII BOAT, III I AHPJfbtB, V rntL tfy-Aitiiip asd iNut.aa tf Und th ear Tin I iilibeoa.t ta atwiaAka wuaeaaMaaandbtllb ,r I tl l VY,a I'ATAr.KH AND fhll I) IN VHB HUtn ahaa Trnrhea wilt he baind bt ttaa abnoat linamfflalJ relW. F-1C U C1TM1. A tVjl, UUiirrCdTJ.tii.t.ti.'aa.'. Bar alt; aad Oaawel eat I eVk fn3&n )l ita-tlaaSwfcj, tnrttttantCaM rtuoar. in (Oa, fivipiatlua, fit pani'larfanA H1 l perVotb: Iter. f bath bLad. tuUbloerw tt ll uai oaa eol aid allaer, IV. craj aitraotbia.ana'ja Orand rt. M. , tnat 01 Faltra at. Hrnjelra b,, 1 flv....awna.wl.Btnwwk....WBiaai.awwww wa.a.aTwwVanwawwWwwatfaaaaBwjaaaaav