Newspaper of The Sun, March 6, 1861, Page 2

Newspaper of The Sun dated March 6, 1861 Page 2
Text content (automatically generated)

"Tli.)','I',''''OT'r ''' ''"'' ' " " ""' "" 'mJUMi i?SFWW.ilN it wuni i ui'iiwMUiwu U.W f - r .1- I WEDSWPAl HOUSING, Ma.'.I.Ii o. iw 1 tin LlflVIJ.' Oli'mt w !"' Hi mail je. larfti.r lb biiatr. wl'hnut ii,Mitiii; Hi rnrnil'ii Ulriftb. e.n.e aa al'e.i'ly f.rwluil owed, with a'! ht.ill"M.f i.rt. Iir dmnlnut ihitm! Irintrv.livn iiwl tin' Iff. i, mill in Jorilj if ibo iiioni'Hr- M"". Ciiaok, Caimi, Wai.lib ant lli-tin tvVl.aa ih Vli PiMiii, Mr. Uauh.. '"' 0ja ln lnifrl. "H ih' mi-ml" n Ih. Almilmriln, fln-Th rre.l.1rn, Mr.Saa.Aa.., Mr. h-im nl Mr. Hatka, were Wal-m. Mr. Out, ibe Fectlaryof tl.eTreaiare, leAntto Fmt Trad, tml bt Appointment to tket p-wl l.ited of Mr. Camho. wa .! ppnlntairtt t rnntlru'. Mr. (.'ilA.a'e l-.dical enileaTttv wvr lute nude t a ad nitration tn I'm C.biart alrnnv tommy, lut ll l MIM that be l rll p- w J ti In ronfMT Bile In (So. He I m i of f,-Tiit weulal t.-IS lofty- lotefrritv An.l Tt- rinl Jnrtr meat, ocltMile'lnf eri.rit ahi-mer he U W u.at wan o Ju If biro ly hl con dyt u rl i and u. trlitl pn It no. The rrl!rnt hai einn lii cilnin t for MaiM.f, In defi ion? i f tli milt t li.trut dl, Utiiii from Ml qUAt.rra, the, etrrr A Irai'uluil wet lft tilth, end I ii pro'siUe IbAt ibey uudirsLi.il eadi ether nl era pr-tarnd to act toe'tnf. TA H J.TAT ll-l - dill. Wl tariiUi.il M vM ih it IlfllwlT taa mil Ih-Ij.iJ Hit lo ill r-nplriif llil illy. uid linfor Ibrlr rjiinnlenc aolUTifi'. lut'ii w tlitT.-r f'.iii inmv nf llii i'ln.iiil nri.f nrftrljic'ut lo 'h.t tlnr...i.;a. Lit, rb i n u ii' ill l inryo-rn tin iirurtiii imllxa la liu aiilimr I iia-'iliu it. br ! h'l I 'bit l In mi Ik' l uu.i:i nf IilN.1 ant, to.ul.r n.il qH'Ot rail-'ir, fur llmrinr iij! n if of urn iiImi' tbit iiuk.1 iiiim tcu'lii uf lb ruonn hii nli-.ru tlm, wi'rant I'Jir, ilmt ialiliii;r "f llrjilir, w.ull U i .rofl'iv Lleti UriAlw.y iimiiorty, n It wnuld l ac trpulil tn ilm pr-'pl ft '" !i"lucliy. In IbUalni, ibaiiiwru aU wlwl-im uf ' iri.rty" a i-ii.lriui.aj nur liuiuVa Ju Igmiur, .i.J un ilium ryui awl ilewrt a.ru.le liivs Uin liuJl ly tUe rich m-n of l!rol), lo iru (.tllirlr pmprrty from Ids In' ruiiva of qa'et kal rilil I HI l' fur i.uiiio.n. Hut a wirxai.li.Ui.ln 1 1 au tlio lllml connr rAtiriu of "p'out-ny," liaaiiliriruiled the re liuf an.i lmiivvrmnt of llrujil my. It is the barm nj lui m il llii r i.f brhr.lu 1'V .l.ll to a tii In i. If iiiU'ura, lb it U aot frml lib a p.r.iii"Uiil rr(-nl to lli ri.ii of Ilia Itl mil nii-iu ciuvU . ilia liil n i" l.'ori Ilia lo.'l l urn. loi.'iilrM ! of tu iro limn Tln rly v.luo ii tn u .1 I' mil, n 1 ilin n VT ii'vi! Mlm 1'iurfully iliiiiuti'vl ky it, tli.l iiHi.'nili..iiif J.iku a...! 1) in lii . llm I'ul.l r, attrin t. luvn nu lii.i'ico io tlu com,'3 tit ion. llmlratbix, t'ul l'aH.ri..,;iil.r liiincetd ,i ,,j, ,n iHaii-MimilA .I'd.tJ'i it. a r.iliiir;iirilioid in l.ru.il.i', la mi f tbtl I .ul , i. . i.r.iUi' ,.) li f f ll J I' . (hih, in Cr.ttliiMaiuvrR'it.i.. .ia..f ilm r. t I, I krl. i'Ii lul . tr i .u. M i..nihuh. h.tii io'rr.i.1, in i- " ."w K1...-I..U.1C... -j'.v ;;,:;;, v.'.'."..'?;'; '.Z'J&X b niilrinl lime ttenpl ul roij iiii-I, iinduf atr" r !- , v. '! in n, . n;i 'I' i .. lr.etlu.1. ,.r.,n-.,.,Mt..rr..M,.,.T,M,i. W.lV::'.uiV.'V. Tlrl.K ly VtlllliiO i."Vli,,V '"tl 411 lur Vr a'r..ldt.y iervwl tolhoin ivmniil au-l tea laritof f,.u.upavio. if.iwr.ia-..v ..y ,. CO It. We ibrref.irauri', ne tlio uinluu1 tul eno of ., , .. , , ,.i.. i 111 liaoptii "I ilniau.Jj.1, uiil till u.d.uital Jil'LiUof C.illlnll.l Knl Ulll Jn l-', I hit lLa UrJt 1 euy r , ., , id a',, .' I lM c. . -! I -nly to pruHhi ill cumji line -li oiniitlju-j.il- Ur.a',runuti'.l.f.ra (r-.m c .-u.ii I. m And lAol.'iui ifjuU al eicirul uf tli.ir ll.i'j, at tit hoiriti'ili all 111 'it, I'l H4i'irll'. h'llllliiT Ili acoiiinil lU'o iLu lrjv-1 li itcvi-r it liny Im, a.. 4 .1 - I . . III . Iltlhl. I U U. I M I 4KI1 IIIH .17,1 U. t.1. I 1 in ir.-ir. ii. i.-i i.r. .... j.. .. ,,,,.,.,.,,,.,.. , ...I n Ki ax 't l ura- I'" ' l r"' """" "r io.-.. BlULb aa.OHIl.i ll.-r III I lit lolll'lll.rHirj'i.ill iuuvtt "ii liv.li.tvnl yi. dK-naa if " ' '' J" "" '";" V. '" '. . hi. i . I In.. .4.1 1 nil I.-i.i..iU..- ll.ltn. i' in. Mliauaiiloald.-aifal'l'i III. r km In i (.r.- I. audi. I'l ...y a. ..-e. II .., it pr.a- ..I. nvf I - Xir'ltufU-. .11.1.1 Si ' "' - " " M'' ' ':"" " ".l'"" tu I burn 1 hHr.ienf ir lit 11 ll imit tuu'l ,. t,. ,xc IikW eirtl.ii, . .'. I 1. 14. 1 " tnuM..ii d ifi . . . n-r l..n..u. 11. a lh..rr.ii'tf 1. i.i iiMI.uilii-Mtale.il ilionl.l " ' -"ti ii . ( Mn. n-r-...ir4 " '" "- "' " " "' IheurCflity C p l.llli'l l.d.lll WHallill, IIIOUI'I . ., - . M,I ,... tLl '-iha I .limrtt of Mr. rlnryorx riirli.ii-v. ut ba f faro(liut. , Di-lr-jn all. audi. ; pu uii.nii.riia.. ' v hx 1. 1 1 lix"l ' I lOI.BW.r ll .lallBial.l had IK I tfrr llial in iy U) for uwry inamir u-it ac- ,u... I -in to liiiuri fur toe euu.y in Ibia touunol.i'e-ttiili a M.ut unj far -r n . . Iinai.fiiiaii.ia ... ... , , , ' ,' llal r Ai-.oie-mllnurd'arl:rf ll4Cimdl. revvf. Mil prtfit, Ibe wliolo Ie na inn i Mrnliis ii..nai.aiu. rn.il io.ipr.ra I 1 41 uu.u Ibal 11a UlndcTo l M tho iini.rovi'iu.i.t vfpubliC nc- I f.-cnt r,..a 11.0 l- i-r ir-t Laint CainuioJ.tlou and t'10 ieJuc:i 11 nt farm Tbeadop'.iod of aucti a niiamre vroull toou torn tail all 11 ir city raJr.nl 1'in-a to raluco Ih farej by wuici ibey mike tliclr prct -at et IvrUouii proflt, tl llirrvj veutii, alii iipfoiJe luSljirut can an I auiiaj'o ilijut accuiii'UiJa. toil mr pnoa.xn l'u biuflt of ibe iii lureto all tie liu.Len aaJ pr.ipsri of (lie lily, w.ml I lu ta.'.ti'ula'.U. Tua tliro-t ear. luj by lo fare, la uotbiu to the cua.un.e- tniQt of but 11 a aud pmptrtr, - ... . ., .4 . ., We vraruour lii.litore ut AUaiiy, that 11 Ibey co.u.iiuBi nilli thj nuu utio tortt tbu tl Djralo, fur any lttinie if a few bumlrud tbouaan I aliilliia pi-r uu.iuui to tUv evrr-i-'tiu-le'el tieaiury of Ibeol')', tiny vill waiilouly ave jirM uv-Jy to tlio un lolarilur, cloir rlgbia hiiI tavilui'ln iripi.it U-lotiln - to Ibe wh it- o via, 4iu I 1 1 t't 1 i . .1 1 ir ami itmvi racr-.l i li-a ..tile 1 la v .luii.l.i u iln iirnrijr In prn"ru. 11 11 ii m pi. 1 im. 1Kb-.o.bm- VAUae, or In 'aTiVata ria.ll. Ita I11 'I wnei baa o..u i a rrd ti lie lt.llnd C IU laaaalll.-) KB 11 '. i, t O'.l 41 a 1 1 1 .VHia liiloiliiT lla.ef A IllillT an llnar a r-OUAUJ. a laany UIH a i ll O' I "t Oaua. of I. Is -a Vi. U- ll- "IlU Ui,l- " lor a . au tr. c h 4 i ., u uii'Btia k-tfcr, nut. pprraaata la-lr.-l Hull'. I Liw U a-lv.i'l I' a-lu-IKlltf I tC U" iriil I lb. 1 1. It It b Oil priry. Iirar Wal-oai rv-i. . uta ib-na... VV hii.1 a I al ar - II i-il y. a I' i r 4 b . Uatoo Bpia v, i F ny 1 iiuiAi.ni. 1 a 14. , t lb IB U IUU.K 141 'I O Ll II H4l'r I, f ., li lireaiifa aiy 01 "ii it nir'i v iui'..i.iay l lai'laiar I a a-diaak. W lb l-r au. tKai.i afHru, anal Oa Iriu V 0, II rla I lu Irol u o evMb Itala a 1 M '' urul 'I u. 1 01 p D 1 la I a pi 10 lofufbiabfta a aaaiu-a. Mi u a Car aa n u IT-iy Itlaari. tauiaa lOiifOK-ii I-n t, ab't IV ba f tvouraiiiuiaao ina b yal, aod ue f.re u 1 b.1 in to f) t coaa Tiof at lit puroiia'a Ib fitiDiho , lbara'tfi flllf alioaalto aialult oavlaaf. 1 n aiHiin4iati oe 1'iuaii aiaip lavrae n.011 ibe oni'-,.f 1 an4ai iy. Ivy are Iob0 ol vauu m I apfii rt" Ct lie aii. inwawairt 4-f ita e oii'ia I v't a luLdiBa. am 1 av.oa.l iaiobaul I r m lean tlllaiiuaiiii a in 1 nr.-1'aal-d ruuil ba I oloid tit atioalr.wu I .,. Ij tana,, ,miii -y Ih- ru I u any Hirr fiK'-ui-rm ir 1. ea. u r u ., al a fire loll. la.aAl.rrae me T mm-iu r. immi-uo-iI .tl Ii0 4la bir al'll U4 bay u butiiaa o run Ui p la-daai, in p'ana of lb 4.41 llitiliKli r.-ruiiHH.Mia 10 lie v y .,r 1 a v.li.at IraaouiaaHi wo 01 ll Ie ir-i.d 11 a.aui, it 1.,. I'mipaay a d ti arny aii.ii r ma vaoa . a; a up b lib ailinlilll Of BI40 I .lOpaO4k Ul, I . I ,'r ua C-U-aBl.l , ..., tuaii. 1 I -a..? I la CJUlvauV, aa aoualOiOiiua l-l an An 'i'. I 4-41 14 1 1 ...Ili f The editor uf Ua 8av.oi.ab nMUan, an rdrDt aotxniou Bbeat, coioiuamea ma arilcl. afultuaa 1 I V y V w Mlr' o,i'l"li. f.niiHla li. r iajwioa.i.1 ...,., i..,rt 1 ,..y ;,,.,,. 1 U4.. ul I ., put., prajm, ux x ,' ' -vi..iii,.4u.o cj..ii. p.w-rii .....,,t.., . roln-41 .t.a. 1) a lo m , k ,u l' I ia.iui.ti a. T.ry. fa. .. f e..n.,U.k.ui 1 a on. -n..ia,aul,v.olii.ll, ,.v ,. tb.i fcbuj 1 um vn-liual Tnaili aill tMlkua w ih ibatiBk Bajiblica V r 7 if io IxttBda MK44S, us a e.i tt a. CKruoe llnw ellct4)y Ibe teat amteire tnvevi 01 '- Uea'Uck upal tie doulfcaru Uoufadcracy itut 1 jwrcetle. IVshae rneliad a flu p'lo'orapb of out eounuy'a Irave Chrirtl.n aoldlrr, Jl J ir An- BluAtll, fn-u TlitiUaa Kama, laf tbl di .)b airlrait i liable one, and mrin'Uin v,"lbal may well adiru lb wollai every anirri ; 'ani Imiuma, Rirtly luv we rru a fate ie wliliai la inijrety lf tiifnaid, liann rmi of, 11 I mi-) ka (onm waa nn-rreil am b ttraaiiiTva, ly ilia Hner .ju.lili'e of ihe eonl I IA 4 faia 111 1.4 Mit-.li.lAA..W 411 I illlialr.. l. 'rT rU. r ... tvai lartould lt ealit I TIuTlatEstnuws. ir Ttt.Kin.Ae t i . r. r. ETA H.iaiOl. ll'jjA'iijIfin. il.r.K fi Tli flixf of tti E am ai-i ui ' -in'i c J-ii d'l-ia au.1 n-nl'o' -rf fal al Hi nri)r, Tn-iu ni ! t'J M-rywhr iiprdwalU mrn ire fi'ui4iiu nl lift C.b)f.. TbR.'l-r riiaalmiiii-d-Ui'rili I. lad. Tb tm t tnl t I I. M. A yj" " fTrJ u I'T lha Cbap'a'i), p-i' ;u lolinf of Iba rrwidaal i.f lb t'uiiad li . Onint'iinnr Mr Half (N. II ) a coamll'M o! iw.a. p(,l),l tn "It on it I'r-xdi aland In firm .iiljl lit '" MKl" aij mum unl. im IK iklgki M pl-d Ij maa. Mn'ta. Itiitaid D"toi. (III ) wrt arfw'.iiWl iv . r D..i and loimadUlaljr prucirdrd tn pai' t iiu lllr duif. T i 8"l b-r touk A itlll balfjiat 4PM Oalb8-tMa'n tonwf to oiaer.Mr II U r.iotll bal iha eoiimlH Kal p-itutmed lili d'liy, aiid ib tb pi dt ra-l luf.rru d tiaa tiia La wuuid lurvbauh cutuoiuiilciM a inata(a II I rlin AVr a 'l ltvtm'( Mr, Ninnim, Ilia Prltii B CfMarjoftb Pnaidaal, apfwerei -il Iha ln.. f,vnttn biiiIti of Mr, IUlI, ta 8 oil D lull KxurutiT ftolffli. Tba M'niu (."til amra werr ctaftiraad a mem' brief M' l.l'n H C.t mil It n V II Bt-n. B'rM.'tfrBtaaA. Ilia. Hum P Cum. 8tr..rj cf llil Tna. .u. Hn,i'iCiii Bfrliryr.f Wr. """ Wiiiii,Prtar of il a Niryi II ii MiiimiMriif i:i.4ia, I'-lmi'i.r I! onal, II ii. . m fl toir'i pr-in (Hi" Iiuriur. X ii l.ii v.unriMK, AH.'lu", (i.h-n.1. I i.h 'ri i ui .laKiiiif.f a 1 ttrei Ufurr. D4T4 n I tit ll, li.itu 1 mf I fi "Jut tflni Call i(n liavh 1 1 I ft; i'M1ajra, IMI mnf objirtr. p n ibvn Wci'Mi tLry vara nii-1 lli'g I'm! at) i f ma tua alT aliiM alioitid g InW tba C'Hi.11. 4 li(o rriwd aairuiet amuml tVador, aux lone io Ltarila m.uli rf i a Mlon. Arltuiaui Male 1'ui.vrailelfe livu'-tvilli, Ay., Mmh 6. A'lrlcra rlfeJ Lte frbiu Ailiaa. Buue thai Ine C iiiT.blina of the! elitu in i eR'ria)', aud tlci.Ud L'olcn of&oerl Wy ill majo.ny. . t trram Anblaioii' Wu'h'inqlon, At'i'tt 1. Scrrl (tato ilelo fU'U', in a nil lui'tT, Al d ITrani llini, iald Ih'll i'ciel. P tiOri! Limih.lii. PotulcrM anioag Ibrra wire thoie from Pel urlTeofa anl U'o ei'U'aHi il Ultir, aa rl I It e i rnirr, apfe'iiM'd In I e .a.tloo-i, nm Mr. Iimwh nkrgltl a ftraiaiir, Sir II M luouu timiKr-J II n. Chai It Tti.i. Li,iii Luila avdimrlTiii Mi l.noin.1, ll M.m till'll li.il t.al r'a ln.nrviat,ul ul i iU.nl i y If, a I thl fi in l la tv. iiM ll ni.rl .i h r. a lira v ll'llal riijnrl ll.ia rt iu ilt I II i lly fli. I Mr I.i m. in liltir. rill nuliai 'lallw. I air l1.ri.t.u'niMH l llim luy roiiM. .1011 till. o... v i.,l mn ir. i,.l I'lar.. a n.i-ii i f u I A;;J;:v:vtJr.:,,:l.rn";t.,V'K',';.ru! ill li', I lnii-.. l-alu.u ie-ii'1 b I ! I n iai ilii n --i n' Lu'oi B'. "v au iL. iC i 1 i f ll ml 'i i oi I' r mo f.i'iri a io ' J rbl I ..,,.,, ,, ., )n, h,i j.w , .I l.J inmia n..i t'lim far nio. n ..it n ;, J ';,-.' - ;; ri?m " f .io. la uf t-w'kii o -u -t ii Mtrf ba.i . ;; a ""Ju " lh"" U "' """ (1 r-rai h-oit ami 6 i-rrtery IlrtT waia alao Ti-ll u. I nn.i'r "iii i" I mu. iiininu' B4 .", fl o.i al taoTr . .al- i-rn l. it li ml . and li'iiiyru it.. tr ii'trrxit.a j i tin niun 4. a 1 iw 1 . , 4. ua-.-., ...-. - uw.v.n. ! a al .".. uo T. Ita vi, ncnrlld I I'll I all lay Uitin iif Ian ruin- ii J hn.l lain intH! y i'iiu-i a- Bll,lo:C'h4r wilB Ihao-'Olii'llt. (ri.lil h.lln !i ai.n pr-u.iu-0 0 tiai-OB of V hnfiun. II x-onn-d u' yfurw-li laiJt. allui., a p-aiIdj 11 b. rrpu y atT al ly tba tna ifrai iio 11 fr eiifiinp, aud wmii beina,Iai im lotbe Nvk em a, iti'a tra 11 waa 1i mi to a.if, ta-y fur tuil.ill il ' r rri"l liv ' ninii rfertB Tra rii.ii.liai at it. p.. im.i, lain u.i It Boaio. wee lbfi cnoriiIg fl cl u il.o itiale Lieparl. o.-ot, Ti a It.puM can B- oatota 1 1 M A cwcua Ibti lanrnii g In atrv tr ibH aiauotne coi.ti.liia Alar n'in.br ofe its oki KiiOv.r an-l Indl. 1 atiaa- iira nift'oii ir.i.pni.i'iiori -A....I iin.rm A.vi..ii..a aa H-iadir (leu-ml, V oa u.l Bia a-v bar uif- nif Ih iron oiu u of .Jt.f luiorin Ih one aaa.lri. K ul.'Ui b-lull, aa uitXl'V vlb (al y p.n.lla.a, f r Ire.ibaiy Mali a J. CBaurnau, 111a ifla rnmnilaiione e f io rlm'tirru C if "riwj, a i-inl 11 li nrgUl ata a I.u tba aiinuii. I'l' r, 1 a'rliad Ui. Till AUllf. 11 01 . riK Jfi-if omiij, .-l'i.. .'Ii'f'i 1. Til) Siutliem Cv-l'iM'r r 1 '' y 1 . 11.41 . i'. en i K ilea waa uninl- m uiv. .11 ..lo'd iu 1. T't-. or 11-4 oai. I wllio'ii" uiraii...g lb !i)4i!a ii4M, .Klaiin I vairu f mu any ul vuoi.Jaapio a.1 M 'J'" A i-tvaibol, lidoter I'aBCiu l.la IvAlorV lei. a'i-'u n M' UAkia'avbiibiruc ttrml 8 oivtary of I. -N.v . T... C-ilgiaaa la ll a cil ars.'o.i la nlk-bt. .nli oaroi on llit't.O'14 J.i.'.i'v, .V f, .ViriA 1. S-'lxir to rutin- ii4ov iw, lu.'l fr tu .-.'iV- I uiooi-ia, aoil fun hi. H.i-4 b n'.ia are ,1'i.nt To a nu li-il-oifr. i.'bv.iiv.u md ri'.uie ibv flic, il Mill 04 la 1 1 1. 1 . lIUt.iriib.l t-lol-lloUKa Prk, Mf., Mat 1 fl. lartlKL I'lTIAM, lie. i.'i. . . hiii. .mo l.r Mayor yaavridav, lj Mi). 01. rap . 1 .1 1 U I i.i tour bih a aeie t-id tu hoaur i( P ralciii.l LiNi.iUa. (Vi ki ri, iUnh fi....' Ilia cli.ir'tr cVclion brl-l lullna V l-a41HJ.a4e.OaV.il D-'UN .I4M wrlr . UUOaawfol II I lll-ir bl rail .4. , ai I u 4X,p 11 ai Iu..fDiu" al L 1 1 J t iy la .ill. yViy Matt !. Chhich II. WaHkrN, Jr., lb" L ..OH tl' II d.ta v.aa iiti.H0 M- K. I ..ll) a'tliy lb romii lurual-or a.la -aaore j-olU'iv, t, a in j r y 01 lb ooubt I. Rum, Jla'ck 6. -Oll.ta Ilawl XX, I), mo -rat. w.a. iic.au B.'anl or if vU.a iuu lojay lySutl "iii-y- (.ea. 4'la ai Mvvr linraeB. ,V.if OiUuru, JjrcA, C..-(ex. Tnicoa vtat rilttu laa t. at y in V'.l 1Mb ev.ollrf a awful a a- Bud, Ban ie waeraooiOil 11 1 la laaKl-be iy i.a u. I. y. M-nli r.. ..Mm (J 1 v-n lui 4-1 In. mi bee 111 en . baiu.rv I al. ua i.e IU of yitctaaa ion 'I'triMMi laoni.r fl "If. via. aa'.-d I'Tltiean- 1b.11 il-a ilTiaiii Hall .101. Irj;, 00 Iba t oil Tra.fi,.- 1 10 10x11 and Ui ieJ.ted, and IV-r-dLlai ITttu. ilbaO'lriuar, IbecniuiBi"- 1 fl) er a tn Iln irn. ciln'i aii'irai'ivia. f U u. la ulna, waa, ai ibal.ua i,C in pnpiilig l.r 1 ( a iv iipa-aiiiat T a 4 .4B roua ana c. nceatrautag lu iha x'gliboi. Aaaaevbiy, -H'ory, Munh 5 'Iba atttnaiaC tUU 001114. ataa i i 44-a'Ui . T't)-l'r au O'luoal BlUarli.t coioni'lt'l oil beaK.odoroll-'lr.,,, Um , j.lmJ Uahut l.AMi.o lliATr.iiiU.KiBi. i... ,'"g k"" ' l4 N-.p.i., fairy oblll'l ..T'J1 U 'lin ', ti railt.iBd. of it " VVaV'.'iJRi.a? '' ,"kl' " .alt1'ii,l,n '..,!?,!,"r T:.,b ""-din.ut leilrirl ll.... ? .'? '7" ' ro'', "aiapourd vrr II, r.c-liv.d Inm l.noi lb, aiu. ua dj! li4lliaiuaiU4.ldri4...aUi 11 -a.la.lim it-aiainalbjintaof ll.l.1l U'.U .aao. ua1aa.au. a uZmV Vu.i II i .1 riinuo of i.ixy. b-loog trai "t.l, UTad-iv.ar.tilirlra.pi..yi,upion loau, ai if booiiii y and ptootry i ai-'i vat. J mm taken. rraiBa wuie.ou4-aou tae Mil befjieaeati I (Jwiw A&m 8(. i March A. Tbe C'fivintlon met At it-Bit. Iu-K Mill . fiu-tld W.IB -f- Vf 11 'uiIuda ear ei...iie4 11 it f.iamit...e .w.it ni l Oi rrl .Ino-r twoi (iff Ann lu full! b ni that M .ennri ihir ii idt., n 1 1 i-ntd'on kk'Ki'ii.iibKiKiii)r kidr li luiwh.ti" r uaojned ioBbB.nl'eio.oioi nuiri oa w.m bar. Tli 4 aee of Jui Vi.irtr.A ll. rioM-ipliin, ifitrh !.. .A full turdon M "IHMilllLltiU VlKbdWl-l. II " ' iifiiir nw iiii I 4.tibuiiii'il fruiu Ihi y tl iATM yuara. II a OfrM ultra t mi. Tto Nw AwmtujumllvB). ttarrriO or nit IffiOOCAAi. Too 7VrK4 ny of lb Inigurl Ailitu of our nw I'ritt dftbl l Mr. !.hml' I MUtirI Ai'dr! iu4 cunmAnt ll.AIOiOIllttUlllMr.AVljl .fill I1HI' ttn ti'11 Th tnil.a;i.4 ul lur 1 i.r KI.li!uOITlMI Will lbfu.bl m it I' Jiltf Ibvi it m A .. e.i Lri. 1 . M in ki ' n ui ' byo nuii.ui4bliiiy.a Miiit i ul M g tiiy lni Jin1n.frut.flulTi a auf. imit apui (aiiiiui I tu d ITl u n.a iirt dngii iiv ira. a aaioi. . iii r -ati,iiAfliiiOiiia' uiffMdi a to atif ani'a4 ; ik ilabtt. u I tali yi.ui.iur. and tua ui'mi niaia a ii'r aot U' i aaiT.ag a viion Ii lu Vmua awl iba Cuba lluiivn. la taaotlncDllb fnlunf: IVi. Mtt.a.aniui. .1 Ai. I tm.A & k.nn Ia (uuipi ul-aumirtiy. Tioan f a'u.nau uinv wnn w: 10 . iia r "in kc.iih up iirar IU QliDliN l.Bia.iCV. cu'iff innuMv"f'il t'naaw ui4 IT r frrn M .1. nn-n, b bar.rnne- l djuei at 4.1 hlir .U'ltMa ".! I'latlni. aiMwiin arm. a ha a? m hi d. br roti.a i. ao t4j y ih alnip'a ie UP of hituT mu I luouiuil lie iiiciI llioavb e o. um.y, Atla cr lea joiivitimtji'l b eai'teuaMif i-urtAiaa, antlof In AOUHHirlo DA.ua ll. Tae HVr.d I'Juhii over tba panrab' traaDrr In ahlcl ite l&HUj.iialiiin waaiffccvtl, and dwlaia Ih.if.- T . Prf dol tan rot .jtltk frrao a fill daclx I ..iiii. I .ilt hi o iii.mo.iu lrj. u . 'Ooff ul I a fj i ai'liir i.u, li.ll 1 1 J mum. I Hiiai I la trtl af I; I di 't liliilil-alu at-rt IrMir, IS' i lr ll y 111 a iimJ m.0,1 an I .r a lu "i i.l taH.,..a tTal ba it H4IM I .11.1 lo aiy itctt not Ii mm .1 y, Tn.i ff.'ru'J, wt.f.i.i cm d nit aor.t io,y Of ih artJti.i ln.ilT44M.aif tin i al v.r ..ay i II elbAnpiiiitl alalia aa,' i.aaif it Tiue gi 111 ilia .oouiim In Ii oiUa.i ipio.!, inn ai.nir cli.ri, oi h.r I mii Iib.ioi uir . ti , I a mind r.(ici (f a to or c-i-ii.e, or rl-.i .i bad'airra, tii t Ja praaeat. it kea.j Ma laiwattoua lo klaaalf 7 Jburnat of Cunmiref, ll lrarg ii(a. In lb N rtl, of tie 8 iuibara Ravniu'iniu. 1 1 d o tl W.tlalfaal tirvliita. vabo rpaouiaie tpnu Ibeala. rvAloo af lb Vnioo, eye I T a Preatlaat l.uta 1 nib earrert to'ni-lo.iaf f lot f.irtn t'.ioa od l.laca. Jv.l'y aid ino ly ftl.ieb atrrafltlu.il I la rlnty i. raw vaunt inn icllla IB laara Hit ba oainiii il p ari .r. lor of utMag uo ...a t.ori n en ubroln LVImii agaliun Iba a.'ii lairn fauiif a itiao in bliI ma e vaii.1 o. a. tl t or eacua I p u Ilia f . re aamii. lion fani'Vkif an 'it ff It ! aim c 'i a i uv.uiiaHoUfJB'aVia oiumna wolob la uoiu Isff lava ibati n i r.ianjaiioo f v.ar. Tba Z.jrraM cimcludra a f 'loiva i To la.iuti'', a aitfrcvul'ai t'alaof F rra, braai'iraa kiil Bil a ri.iMi,.M. a.ailniib lal if Poie Ii. i.i'.a 1.I ! 1 1 a it ia a, mi u J boMiba P.a.1 Itlil will r.oi liO Wa4 OriBJI. Tl !'! n'flj Ii i J I Uiiult a iiuai'i.iit fralu a In M'.LiNoiLa' nallKUi.i la lu w fla a 1 li-ia O'll.li. 'Jr. ll t rat t t ii'.i..u .. M Li.fo N naaj vii . ifii .J ..!,.. II in,) "-I 4 a luat in in. ta'4.1'14 Al Oi0l-iiliio RImJI w4 na Oitt-r f r I. Iw -fl I'l VI fl-l'uu a.1 l..r Ll'. Bl raa.liilii. . ' -I d 1 HO"! ..t ''il ba I a llid bid ii a 1 u W i ni i.r.i a, ludiu lii i r . u livrauoal ir p'iy I-tl i. a aliii,'' h.v I, .. Iri ii ,. f i orr Btftloal bliu .luCi bla tuiultaliou Bin! llCI!1.. Toe OmaxTilil'.tillvrlrvr . at Wa l-'ll fn I I ll" II..IH ur.l it Tr nut i. puaa filial in H." wimI. io hi1 I' a A io. luiaitatioo Tief.w(.r 'ra .due ti f' t T il 'lli'.ll t.av- 'al nil al lb rlrrt of Iha. LUtioiJ in ba tk-b fttl Ml--i v I kt fl citi-i-t. T nurt-f th- Oiiag U wvul a, w;iiMitJ(ii.iv) ltd i'vi. cone liiMr ' I UJin wp win flOiMttiUrt'' rd pfcr'.cn- 41.llMbtm . I itiM fl lOt tit i-r M.a,i.f, tntr U"r. T '- Uf tcuii4-t c i i-n -ii dr.'i'V in wl lu tft1 v iii t' I , n -r y w. M 4 tiHt lit U lUvUlvl lb UJt?CI tf C-ftttMUt MU J -.U it lltimntma, Tj riHat.1'hU Nnn'i'rani'.in.- eoclrvrf mutiTu of tk s offl h-H luing ior-btiAl. y tt ths Icuyurnl 1 It U ,.tr.y rootifr! ti.v.n.7 th c Mt'-r of LnOOlM ! nl tUH - tU 1U 1 PKI.Li ,. Iii4 ! hr, c-ra uu y rttni 1 4- ftrbn iccUntnu f vu i-mtt' iu 1 lot .i (rlirn9 r M li t-n-l 11 'c y 1 o o ! d - u in IIP of. wtr of c n l tt. If U i o cirniifr fk'igutitje. Jurtt rii it iKfiu'mi.-ui ;. TnoMt ir',i wtiitul anfiu utl nb U lij. it uitVaOJ ourcioa ia 1 w r. rr li ink.T)n uuif (. I lit n-ltiM o tt tioi.n tb iy of the P Ml db.4l I nHll l U lfHpt'l7l (ttl'te.rel I. tfi twill cn-tqa-i cti 1 ru mtLtoiu Hil Ul r-uUll'f. diC'l.. )U MM.li g, lOat-t-J !. (M au p-pirCI Hla4lf iL'i-ii if ti.i--u- lx.il i. U.'M.nntirfiM(iw''B'tM.tdvtti Ifirtfortit Cn t Mutch 6. , i.ttontl tltiij w4 flrvn iu ttiuit i-. iiv rt ie 0, 1 1 tut i" n' t m (Li' tuii(iiiii 7hniiuljiira ftl 81T " ti'H "ti u n ' v H 'ui I, Lt. ih, H-ti oiftt Iftv'it h 1 tn'u r- d ir-ii 1 1-. I lit i,ivtk ffiUbfit. fu-y iktltii.ii . ftuwft i4 fiittnty It DC bllU -I aalI.C ltl i t' IIP t"T IUU t Wl'l . Q U,'j H-'ll. U iUKSJ, taia'l U(4 untu a n' li t e antif 1 rri v- 4. "' !, Mirrh ft. Tin litiujEiiml AMrco of M . I.UaCOL wtujtibt lui.at'.t tuirM U-t-fmKi 'ri.nVfc( ruirT) rrjr-fdti II w.lu ibtifx r(4lo 6f rt luHhiftai - 1 f i jf-nttutt, mi h j; 'y riprth.ai 1 tijttr, ii i f r 'm In (11 lb' A In U 1 11 t. P 'r-atTil ib qtt-dy ft J b 'l M led I IM'llttlPl. 1ui 7firiir vtui ij nwit r . nr. I . , -v 1 , 1 i il tl, rtaViu-' IT r I-at r-' tut w f r ihticc'ii H ti M IiU iH t.tiN fl fri t mtrtli ii tl ctiin-itj. . 1 iU t, mi tf ! jt uni ! ilh l-HyiMj l. r t-i.ic C'tuiHii4 l-y -ytK t t'ntir ,.rt m if tii o- in ti ul 1' U ui-i h mJ 11 p . I' t it in -(,ji iitrri tl mi. Inirm lin, tu mmuM lieTil wif ti"i t1 iiy dtM nr tb- ni'iti p hji t.f (. U ' iV -' w ,d. T m fi y h'i. Ii-ft 1 iU. U .V.rl m tll 1 uU'v M t HPtti lu' J.iiuoe-(lt-,.u ciy) U i i.ta rum tli.t r 1 iaCUIalllt tU t t II ll 1U1' ttittfl ! It pVi-M rrjih iiy m hi iM wtdd m .ttd ( ttr t 1 in iuuiy r atiiti,d w.n. 1. flr tr 1 irpMn fi u ia l.'it Ittt lf- nu ! Oiiiiivli t iih iu 11 .1 T- ikTiU (i,it'r 'j vpiij f,lfi tU durub -D 1 -UDqilll flfd wiu.lriiOit Citu innatU filiireh t T" lnuu w pu tUuU r-mi m 4 mM lt triiwy (.rtv u. It wfi'i uoiU-d tii 1.1I irrtipf i n f ai,4 Itoba. I ngrld a Tt-'v t-i,iilU ttcJ J'Jt el mi do u unt wnl lui int.nctl in ( vn m cxr-n! n i 'i.ui. , li 1 fi-otrvlf rcd d Iniet l bun tl ftwu I' ou'y . tiuy for llroiu-if hi r utl l n u'i ti tftmi t-t) 0 ai l-l- b b' iluy ti't 1 IIW l ! ftntl In r It ( au L MilAltrU oiilouirta ll ttin ii'H ia.iitby. tfir. .uui'et, March f. Tua Inaugural ut (ub tittt-i t. my k't!! i T ia .'t-irUaWiT.un (liii.ijta p .Ttaj ray Mil-. UJ lui 'y i .pl tin I a-r p"y piift. rm ua I -'ty ihiu ua, bu lu -jnw 't w u aiunuri ait uni am an ha Into l"..i. ii-M 1 u .Jaif uvi-al in traaxiac-4tut.a of 1 . ll p .blc. mu 1 tu til ' la. W btifwt iTHn.Hri O 'l.Tl4Tf .uj CsrLttU-Wrf I lf It'B uf mL-ifXjriit Tv Vm. jt fR-pul.Mcar) ihtt It .n-i-lil.a Uut ai. t atit iti f i. . e i ir j, tm 11 m o ti j nf tiaDi atiiard p-tUt w n, ti J tl , a 0 t 1 a ta publ 41 Reiftti 1 4 u( I Li t-ii e U(Uiituury ia tba big a-t cttt;rt, V trjtl MurtK 6. Tho tutagura. rat iuW 1 'ia titr ''-fuiPtJ T U'pu MHT.4 aa lu r4.AUTt.a1.Ter t attl t.a Uvuioirat. . p.ruly Aa1 liit'n tnr '-'n 11 fa a4a.w.fra (K'puMrtD) ij Mi ijt. ocia't piBtlK'Uiuti 1 - tn iu mi iuul (. Hrtjaa "' tat I'll baa.! Im mU d T tffiv 4Vrt (0 ni'-',o) if-'- f uiu taa latsiicruf ! I ..-. ua! ail It tf tyni tf n ul tba Catvi at, wa -tail ar iba aiti--t'i tf tli UnJ r ttrl rr. wU b fi' fl Hift a I" rCcUiltftdolraUoof ar,abl p.auart f- w.r CUvfamJ. Mmh ft. Tha Ffpuilican kert aia 1(11 y (jit, ad a-li l a loa jftiil. li I U- 0 n.t-1 iHie fu-l''a alio tain IW lra iiu if tba UjI Car -, tim ni A Nrw SwiiiDuxa (Umk. Tj ijU Cl.iV t fttf Sua ; Ta pnUlit) aia -muUoatrd t ba.ra Up4 a-j piactif Dg U fallow t fiuja, a A pJJ of tvo w tbiaf.BCiits pM.lcg ttaoDaalTrafcrf to ll tMiaiiu, lay flown a 'cti auu cbaiu tw it ft.at ftiipart a.' T.luabla, ttuuah tadiy t,ortU'at. ani rlf.aud a-kDoluir at a an l.bl d l.ics t-Htub 11 ttull'aatutiiuuoa tvl UUU4c'.uif a"hy ic-t li up. bb ba laaudttbly a ti-d UvMto hyt-ttalui avaaliaff tva pri oty ainiM r ini.ua aiaal ihmj, vit-twUff to taortbifri ai will oilmin- tbaan fludiutktarionqua4tifii Cf uaa, lt.a t. ti(iwart fXbrt.it atf 1-taiMr yc'ltfca'titi r ib two. r tbraea n dirl u txo..tt.d m th. u ,.t, Tpriau1iirivfllii-a ia t ry i aunt ly a t-m-m'tiuiu1oiiff I'-a af.rai'du 'u.u attud fdnO 0'tdjoutiiiiit.ttal on.'iiintar CM tt .y ! -!. I, ut t aWui UIa al Ut -Uu, i VuTam. w-ttfM p- ,. rHaaaai . wl 4..M.lk.uaaMa. AccwJIoa to Iba Ku'crntn reMration r r'fi ii Ma-r-iilu !, fir !' ir emlio . Hi p-iu'ci. ii i f ll.at .Seam lin'ri lo l.Cll.tVlU, lioiuif an iti'iinml m-aiiy I.HI Ufl In live yi era. D.iihu n.!iili' i.-i ii'irofilni. dr. ii la.ru aiivr r. In :W a ill luro '.111 m'trluijia V'Jt.'iil ir II 4i imipli'i i'imiIi yil,tl7r, liwiira f i ii-., a, i I I lie il.ly aurri: it li.riha ili.i'U .tmul llm if-i vr.a Ui j paril liiliilwl ImI-iI in mi. -) ai il f.i ilcilli' t ''ail i-xir ' I ill i M.ii-r ' i' II. 4'). 'ilnvr v.ai.im rml'l la.mii . I nuj ill ptrr-iral rml'l iipu t-r."H mitna I lovvmy 6.1, iiiiih in irriabu f li ii,) i 'hji lii 'ii aii.,ime diAih to n-iiioH p r on l.vinui.r 111- J.i.ul U'ton. The I. r.li ram iiiii' mil'.iriu iii.i.oli out if" ii-.r, lrn,( piM'rr In ilo ipiir in tn.i.if j-'piiuVr n I I). ctn.lier, than I hii uitli'i' in Jii n-li amI ttunc. 'i I o t" Vrrral 0' Ilia no uri hi 1ii.Iui.iI in. 'I iil and. T re i-i 18 lux iiiuU-a burn nl re to 17 Ki fdin.Kf. a Ubul.r n'ltonicut uf th uinnt in rliiar no nwri'imnf .iinri" can. 15 ili.li ti'' i ltidlf. A.m. ili in fj'lu'r nlfiir. i,n hi iili-r 1 loOl fura,iLAiiHr nl Ainoi Can in mIi. r 1.1 ilit nil aiiiwi 1,4RS. 'Ihe (I itnt aiiiiliti' n ii eiii'y diicaiiL'. Tim mi.ipii i'irjiit no f .mi iliMiuh out timir.r, in nH"uiriuin Hi-i-i.i ipunrr lino luaiiv in I'm ' thi". fjr ll.SJJ men ho vri re in at pi, H i.i 1"H Mil i T t'fti m ir. fiwl. nui 10 hi Hi I v -ro l nacta () (li'ia.me H'.m'-rr . wim , fl ii liivcrj lir.il for ihliit tlmft. amli'i'y !l Hi 10H ir tai'lnwrl. Df tn I art f . ra, 10 in Ivu iiun.i mmd, d1 I ui 100 lh".e vili'WV ft tin 1,701 I low T-, (HI io ll"' .lu. In! in n., anil ill in IK) v, .lia,liil.iif tl' Ili.V'Oa nail, bD In iiMivriri m.rrinl to liiili'b.ra, Ani 11 lu 100 tn wid'iwir. Ilia r-tulr nl I'.i iii. in irxae. A l!e UJ Vil f Cifeapindin. if Ibe ll. Hiur J ini ml, vri In in l' ry 11, n, 'eprr rut a I lid ihal'i- " li I t li.a lla le'i a (iiaiv. iii iiiiiylnri of 'jh 'ui. I u. iiirmi vriima ! iivitunii I in imivrrmid li.i I o.ii lli..ii.in n( 1 1. nl. i. a rt'i box iitn H-llilf llnir n i,r y mil mu ra'n to I'llHnf il. Al.. ii v 1 1 I h in .t ii ' pr in f inner., 'r.n i) I i. ' 1 1 i li tn 1 1 - I ii" d-it- r- uiiiiii I iii t in k io il'H r 1 1 I "V..lu i if I rtri- 4.H.I . ii li ." h . I i.i i infm i.nt ,rilnira , "i'..n i ii l-wu t1 1 1, r ii in I" r 'lif. . lr . I ii 1 fll I r I li ii tun! li i tnyviiiiill I rni4 it,:' i ii .iitM a i'hi 1 rv II villiil. Mil .".)i mi," I iniiil'l br, '. Ii.il ml ii.iirr h nn)i r will il ..i l.cf. la vl. 1 aici'hi In 'lix ., lii MMii.ii 'y iroi. ri niiant'l lliurirliiii, wnl Ui iinuil Op iii. i onln iui iiu I alia opt ii' a-o- a on ii i'i'ily I I'll I.' 'I lio t tii'i 4tiii r a)a that Hi . ta-ii.i ii l lui.J iiiii m t 10" t,LiiLtal hid Chi k..r.iwlnaltriirxiiitil l.v llii fear that. In orunf I'i.uo (ii llit INor Ii MiHiM ilainiall ion i mtoriti., ca'ilili i-hiijh lli.y uoul 1 ie )Mil, ii in 'Vol th in i."i iljvvlitlltfl wry nj:us. Ir in miJmtond lb. I l!-v. Dr. A. II. Viw ra.orp I a w0i4, baa ,uii ttd b.t'. 1 taulvr I I', A, M 1.'. COII-lb, la-aul ly tba d-.ii if it.e it Ii. 11. Amu a.. N't Yoia ll.ar in tbe Mf Ollai'ltu I0B lal.lluiua' b.lu iy ol var MSETIM. iK llil. I liMIOntl Al. StCUTT. f 4 N . I. . 1 ,,' fi .... ,, ll" ll b KJOlar blr f-lf ai .1111104; I) O'O 411 Bti'il IT.'l I a riM "if .4 'rr 1--1 I ia p. irni im Ibe I . in f .110 J. t-'a'l Qciai 1. liliulif Washi. lit, oU '. . n-v 1 u vi.tiiiii, T.iHrivii,t o' 1 .!i-i 1. 1 ivjibota, b "'i :' 1 1 oi A' x dr Iiy i; . Bmra '.-ai.rln it- ir f-rcibily I Int -.og 10 Va 11 mi -i,oirt ior 1 ti .eo'ivl 1-1 h B I'fy ffl' 11 A.llL ...a riUial.'l.ul. W. C luMi 1. , va . 1 il ntdalifii 111 1 -tar, Hid I 401 d, rliiittt of K'.nrvirra lo Lvlnllif tt . . a . . j il- in. .i. Ai.mir r lVttin of yptt.til. 'qiiir 1 1 r- 11? lal-ae wltli Ubou if let' bl n'J, P'-ll drot I iniioom .. CobJIluoi. IU ll -On aij lu-li.' -rr K v. n P ai nan., ibvn ia 1 1'-e pilar c-f tie iii-.iLi(.i'rii llai-iy tf la l.ri 1 l.liuil la An nn. " KaMU It. utr I .sii. Ito.'eit la for the r . c ml u, M ' 1 . J 1 ' !.) .0 Iliv-Nm I'.iij of,.T.ii.. lir,- crowd of 4111 L. -aif 1'ir A --in-.. I' il u ail A -c ol": , uM-iu ' Malt'. Cj 1,1 r to. '1. ute u 11 dy iv. 11 g. I- v. -ir pie 11.1.1101 I D.ii'-r aud 4 .a'l.a o- Ii a ik L g't Ii . T. l' t ix ur. 1 -u c 1 nuiii, ti tl .' 1 I 4 n af J j'v. '1 4 Imidii a . aaa l-..t. .. . 4 J r. el v.,10 il l I a iHp-iB I i f.f ibaa. ll 1 1 f tunnisltr, w a i tarord I R IV (1. 11. tj II li.tr ,an.. l.nJ I; P I'. ; ll M , J McIumli I'll BO. A - A'.O .. ItlO r.fC Itlvc C'TTJ- ti.ltt till IU1 A U A iwa-ll-bl Ul, lal i t 1 -tl a g . f in hi tut ii ; ! VtJjf tiiy iTr.aji Ta 1,'i'Uw atli'."v ;i Ht I tba rr 'alt f Uantl.trlit i nc'iji'i vJ, atmi t i 1 1 &, 1 A -it. ufi i-il . i "i u ul Ii 4i-ge1(J.( ' c. C'u i t.H4 p ibu kal baa t- .or. a, a ujit ijijai.d 11 'i ia.ii J tu Lw Uu h ir npori oi t-f i.j pw-t iiioutb : p reaca T-rvd in ut .j i .j,. -. . iitlb'Oj rAn-,.W Qtibk !"i yrXi.it Jv IH,. L.l. i I . .. ..1 II tribal' tall. c. 31 j ti-auva u.ft.'wi; a fi m .uti dy t uu r ttuw u-b(ijt.i-.'l 1 j 4 i't i a'i'ii 1 ! pecuM irll, C. tl.H.a4'4d ro.ifl:it tu'it.bal v. Lb tloiuii'C, It ( ditvbrg! tgat.c ) ruriutj wxiu wuik, 7. Ci ." 'bui.ttii of ct tl,.. ,;.. i -of r.J.fwr tuau tai unit. i, ura 1 1 v t 0,-t1anl PI b-ffip-a-i y s ihI, . i . f i-.w A aut imou N ,,. Ift C a laftJtjtt trt-tr i f Cn-n.i r. fta4WD or fccffitvito.! At a rtpvl tr Hf'l"g IllOHll-ed Jfalt.tll;, tilt (brf)..! Itf - I' ' at aui.l .1 Uu- y It i-t.l 1 4 faf.r 1 - ( ftDti Ii I a f ia i Jty Daipiv .j (. at i li. i,tit tl.i .a. , ( iv,M ti in Dill' 'la'f Li i r-t a.ti ..;, .1 tua H . 4 tJj)rulu rat..) . llttt-t A ftie!-, tAc- BttCLANCU LT t tf fa PllCtPr .jl Jl p 1-v uild juAiisI y ty Cmvu- e lu.CU al I M' uu iiri u tut li-tid o .Mr. Virw ii tli.liniM! km' mi i.vj.b. j, .J .ft.iiif .a, "liM.i.ii .Urd r4 cUJUUJ.tr lLa Uitutw.itty Cif IU U' iMrl. 14 a itig O.wt docaattid, wb't tit'l be'tn lu Iba "Mil o t latr- ie ii v ia. h sn . I. r I It I- r ti i it a t il, i di luii.i'-diUtt IU ua jia-i f d v ur 1 1 j m-t i ti t , (J t iDiU'r v i 1 1 i tt;iu iry, b- lu'il'tj-itl a r pr n t i ,tf i i, y tt'W-Ai -Cat. i. ate. . . t i i? tnl fi iunu iKnul'u. l 1 ilVt.Ml ll I llll'l I, t t ptj.', I .1 I .a, ut.. U K ipoll'ittil t.bl..ft 0 1.1411 H Mii " aa'i Hit t Ii k Itttytlt, lill-wat Ulllfj I O A'tT IVfJtiT liiwr tut I,. i.iii tt ifi ..u a tOiHi i; it, atctHtj t .! i tv tr.. f iu.i'1 I ii Im. a f iuj jij ar ea lt.A.i(t. at ii U.C lli4t ilttaf r(J t tr. t,v(... MMitti n , u 'l 1.41' wi uilt4 au C'da i- Utttw luitf In i' ll Ut II I Ml irtr.i ly ,Ht) tiirSlnff at iL II-vtd-4 K id, I uu- i I n, t o i kv bia ' t .,h- I at t.t i ii tf n i.t I,. jm.oi i,) , Jj. ,0 It r'tiii-t at Hi etiif j i.ifra.iijfrttiM urmyt t reult-MltlW Ml 't )( , Hlrft I I lilt U." a fft Q f' 1 1 1 n I 61 ffiay a ihi.u u pu bal . d t.n, )-d t( t ai i n ir rit mli! ... h v-i 1X.1.. iifaaut-il i r Jd I ii b a t' tt, ft I u it u .- ii i r l t u .' J i a it ii 1 1 tt h r t' q i tf I a I ii d .- 'tit i b.'t im( Ul 'ftfoiui Ul.s.ani t4l.(t. li hd aiptrwiWv l"-0 (li-J -(.nit .na at da. I ii ,. - t'-tu I "i-l fouau'ii f-d Cna dc -atl ini in- It tu-b tinrtpp-r.it )V i(4 aul cfciaCa j .e.rt tb.t hi . i i h r y nm a if T-aj iii,tnitiia-ub dl i iu'Pjf ttxdirttl a Tir I i'i ulfUit) lb y nu if c'lUutif -iw Fu4tAtviur .-. Cjrnuer J ac km ah bM i l-U'ViM vU Tu ay. uoiiha f0y nt 0Bntr fiuuicjii,pt ttWlii, bidf4 f'ou liji'i a rv

rt .f 0 taut tr' 1 1 y.ty Uiui, w'l't ( , x. J in a I - ' . 'i kulu Hff II ., Kb al im r (1L Il,Vtb- I ,Vtf 4 a .' Ui., t-.'oi l- I Ui'd. PtO ft VII i. iff Uf ps." lij r (Jjei, " aifK V rd.trt- AvO cltiittjl U'iuH Tl'tf-tiiiinCorifr biM an in.j ictl wyou ilia . "j.)-i: tM l'"U4, a c'-.d, ibi, tftta ii tfS vaa rt.t ii-aWt lu Uit-r i-Ttil Tt t nld i '- 1 1 n u It j ,4 ittvttrd in li 1t lu-t y Miff mi tar -"y U B ,otd At ki-t ir T v t.iii-n . i mt t i r -Ktvai. .'a.2 a.ia-ly . ha tl u-, nui bti m-i ,' wMt-in aiHl im 11 Ii.ui.trr Th" i ir ci a . Ua I ' a, it O fur li .ailo traiiu.,,, , , U ) ,tirtni ito-to- Uia-1 1 Ct- u ii 0 nivj iu otijii' i twkau t p An IiMjueit Watt, h Id upon tbt Udy t Jon- Hfita iilrao. I-al.aJ, 4" yrar of aj-, "to watriiUd (ui davtlt4aaao btf'tl a'au4r arji4 thaftU ffrarr N t 11 K It . w mIiii ffat?! i . m ji4r)( ft 4 V r.c- jv vidvoui dn M Urj.icp lit DiAiu. HiJumo CtTfiini.t ViuNU. aiftiw if AiT.i Viuira !ru-r'T pt rirtor t! tit IMal da p.r .itullro t.y wn a1 ut lo a notutf It rt-H )..- if I4 iH-'r-o'1 liUf, Jt .- i niMi,!r f, t. I..n I r f b a nn nt.' , a 1 a ihi i t-. ih i mU for nuiii a t r w j, i . , . i) , , i , u fr L t i ic. 't mvtti j1 yiiii Uait;t d-vtiial Am . si Km d lui rl", tui-u. TAI.I. I.. A oa arfoLar lire a... ll4H-a AKOTitdi l.uil.u. A tcitTull airtl.J lo 'filial n I'- PiU eiiM,tel ya-aeid yfe'boit, a il M Im hi'iii.tl 'a I '' -a..i v L'.'rd M (.mi Wi ilii all w ii Mr. P V j o-ti 1 1 11 jo nl 1.4-1 vi . o vj.t o. t a 1 1 . ., 1 , I, , ti . 4 d W . 1 1 . 1 0 M Pai Xf.K.1 w.. I a ii in a l . !') I if lr.M-i ai - 'I 1 - 11 a 1 titl f ie I ! -."il'l I j Ti I a ff'i abl Ifi na w I ' V an it '. ji r 1 t- t - t -ij - I la K I I III' 4 II- I 0 t I-- ft Ml . I. . n. ni. It.a I.i w.a I 1 r. lo .' a )Sl . Wa"t B a-l n ti.r. wf rr a 1 1 ipi-rt m 11 li 1 n. Tiao-ajra,, et.p -Men nn 1 l.l-r tJ t ".'l .1. v. t a b- f iid on M-i 4-1 t p 1 y tl - .a.' k tail '.roily. F.Li. tip a UD,i.mio An 'It ru iioun t-t vtiiry b k bum Ir if lo P fiy-f-ai-l 1 at et,b i., 1 1 d aiaj Th Id AT'Oii, f rm y 1 1 eo .1 d In U' jAaiall.ii'aaadv aid ill 101 ii.-n.i. r.v.aa.ujaa. d.fa..r0-.aa-d lall w.in a .larv bir a-f. N11 aiaou wa lojbi-it. BciurM D'ath i.i a DiKia tliire. Paa . P. Cum. a aailnr, whll dao! g, no at' ada liif, -H'edAocaLuUAl No reckar-jatiart, ruo iliU'yf 1 1 ad ti ISa fl a r. MU holy a-u t.k.l oiha 4.1 IVa ft htat'in tlniea. w-era Coo i' JanitHaa I.! bdIu'V-. I ti.oa I .aoit ae. f'k.101 II .to by ll4a.i 1 f to brail" wta i.id rm U Car d wmAB I.AIIV of 0 lA f. CO va. O' aaT Tin oonr or as inn it tibcb b.d Km Itr'tialid li ciralb ly a enrd bu 1 liltli I' audi fink. w diaioT rsl y fiarj'y. lo lb tan 1 01 Mi IS It cry ?. Cniu'r -farm. I ai 1 rn iol'ia.t opuu lb. Dr-y.bui ua c.u letri imlUH'i' tJai .1 it a I uluid. t.iifii leintilatiai a, avav A mttir, ttiAna.i wrr.i Aasot. Mm. Uittv Jan. Ml' I wasu itupyio a anl m -I lb biidioi Nl K'T tlrax w.y, -viianei-eii lain. M 1 d y if,t. ohargl v lb aitara IM 1 bo 1 1 iuib 1 Urm ra A fl.' va ilaiiveat In t r I'liaalyut) nili iBLu.du.inT ami to li't loo. M a Mu-ui''a fr u , a4i . p n W'd, p. 14.1, l 'Utl'f Ol tl Hill. M a, U -aa .art td b-r w -.'a a 1 au 4 ' it ui liritta "H'.i.li 'f.i'ykml-o i" flr ll alird .i.l.i-im.ti, ln 1. rirl-l 1 r, I ui 1 a I a 1 t-i a 1 1 if v -a f -. o. 1 In !'. In" i.i li - I.Ml. J11.H C.ANiiitlT .. k. . ph .4. 1. eo.af.'itn.. 1 ua llaribal f-lljin 1 1 .1 bt 1 t r .. i a'. Smoihi .iiAil.it Tun nn li lid u ma ili "l- ir III ' a dn.ptr I'. 1U", ha SU II Ml ll rl I 3 i.V ik yri-l fday I .1.1 0'l. ;, B'd ..i a rati., .ii v.-r fj it -mill la-ir -in 111 na-r r . Am 1. ta -1 r rALLK, , wh I . IU lb 1 1 UU, It f . p f iqiHIIl. I..K . ca '.iiH.olt'l m- il.i p t-l a i.t t-n 1 1-tn I'i'tie l-if Tt tr.-iru irir-1 la-ir 410 ie br e a Ai"aoi4ii rou d tn 0 .'iiid AllUl.sTI.il 111 A ClIMl'lKnr I'llKOMIt. A rni.'g uan tiimad Jaata lrll. earite a. la.t ileal. g by otSc-r ll.ooiiUTT, o a. bar. i.r ' ,1). brf riea ly Mr. E Bun ot No SI W.'l foil, a an'll '.I, il all ...fl.liu tie " o' u v. ll 0 iiiialu.d l'uii iiiui-IC.)' ' naioni D a, an', ly 'D.Bvei f .illrat or Hal r-pdlti'l. 'a (ffbt. Doi.Ulf'r K'llaf l' I "ir-y, I. la aal-t, rfil tint, t.11'11". 1.. rr aliVi U.I-CU touy ud Ulkeil up t laaalleiBonoailon. '' M.Al. aaasaliaiTat riLeUaYa fiapitioa' fjen.l. Ay vnvttl.rizrd trm,'frr rf CiWm I.'a iu-vT.4t Auti full CVt'ii ,r 611111, ri tfce A-e n Aui Hr ina iiiy i. A.w 1'ia lh n i--it- I mi . lua- irrti. il inn' ii i. il n ,i n. I U linirf, aid li li "Og I Ol r-CV-r tl ID, I lu i.u ' 1 n l 11 or - X 1 adfie. 1 1u. M a ir im ru . '.mill" I".- ' ' .It v by iif i lilt) ci 'i a i ifni ti.nf It'llt.ill i 1 1 k-hIu t u m ttp I M " Wfun. (1 till, i: at ... i O.t r M n h li Un l.'ft l . i ir I'ja iiim . ' it Lf Imm "in ll nt,', I l4l ur L ' ur i ur i HI, I i-y Ml I I. Nlu ll l lC alH (T ' t. O !. f l-mtir, r-a i 'If -.I iti I. v .a '1 t lit tail f) I. ' '. i T. f c - ur id ii . l . r.i .. -, l.l t ' I J . Ul I U V U JAl.ll III tl llrl' pla hi 1 i Il.i I t tl r .tl I , (' U t I j Uiu- IT. x m at i rit,ti' ii. i I b t !- ! . tu'a'i 41 I w il C rtiitl. v 'H i -10 r y ll ! fMttf, ( (It f ta-ttt lill 1 f-i-t H illi'l U- .Tt w-iej ( r b .iif- In ! a Hat f O olai n i- li I It, t T. -.. twr ft! U fpit, litHl Ur Mm i. ii i.. IttifVMi'ili ' Im t"i t1 tii4tiii at iht t-k t a bP. l lt W-Vjll . h ! I , T at taf t I' Hit f W,i W )l iiim ii i) iurr t u f bu-i a a, at ii i ttnv it'-vi i y a iliVtt t "tiK . '.' t If f rb iRKUbt t( Idt ,vi'ui 'i'l a tia a UiA. t ou. rtap a.u I'l'ti.l. Sltjutir f(frit njttmJn .vn, )ft'Ur oj yta i'.)at ci.i iitfjjioa ir. i n,;! rt- Jhjw i alnu i aa iti t Ma 1 1 iu f h- l-i, t I. 1.11 ua up iaa itN.u a A traU tv ui 1 . c' tual i j -1 1 c in -s La til a, .lu 1 tu I, b 1 a . tj It it lit r m-iiJ.'-itri tn.i I-u i u T v-i-tt,4r.tsi -run 1 a,,ti 11, y U ltp.r u IftiL juui t a tirm t , 1 u'i-m'U i. Ci.at W lit.! it I t run if $I'kJ .ll, tU ia -iu Jt.ft ii .LUiyi t 'i ii afrr-at mu! l Mtbt wt.l If 1 Wa.4 ataptiteiia il tvu!l a I j tl (J ty p.u,oii Inm i . nt u 4( J i-t 'a K'i), tsiti uu ta (rl t (1 AJ,1 ltnrf 1 U ft ii ( f 4 I im 0. bt.iiid bt i-tiieift v.4,4 vi c a-.t. Ur It ' I frr, aof ituttl . y brifititl u ni. t y I. tt I . I l Ih'l 1 u 4 1 1 - 1 - -ili-l i,l iu 4 I'. O IJ .10 wit f ll , T IT. U fi-. J si biu. L Ut l .1 inl ta it tr f ii'itttJir tM4, 1 1 tv 11 1 m 1 m w w 1 1 l.tT.iit. I . r.'i-a Jiiai t - b.iUBil.uil, 1 1 lua IT it il I a lt t tr w. it 11 a eu audy t-f -. m i; i d-j ) m Ntf hi Uaadtcr tu war.aui tM.iiti Uiu (tat fir tftt'ftv, 'lua 1 1 la n iuaar Ltonrd ht lb' R ' hiair hioi'ivtMi imi u lit-a rgnai t Imh.iI i tt. fjitlt' tttfJitT t Wp'O wi ICl til 4 A i I pr 11! 'I aa r'tttif, ftPd iLuir . tnt O iu Xtijfri 'i t r 1 tt' t tt ion y t -Jj' ,..., jrJflW.'ffttt T rail Ul fl .t y at' . J Iat.1 If B 0 uatK Wii-uii isy 1 1 xi. It'aill Im I it-i tii! lo tt tMtia itviciih Hi I ratl If fpif-i tw. vi a tir 'ai ui.d 't a ji r,ta b j, ti i i i, -oft t .A'l.b-r, i tr - it ti tu t Ut-! t- t (j uitiii', iSto triuai.isl ! . L'-u" i $1 t-( i r - t.ll-Hiui ju il M iti i' . i a () v I'ttXttbt !! J .i Ut ifji tj uru aw-raiiiNr tairtHif t t iff ioi ir ti 'r Li iT g uv tpalVoaihbl I) arit,tttiiblacllf, tt lM.lt' U Vi M i?Uit tfl a rouAtfriy mi,-.'tf(.rti iT. p. '.'tf, ia MiM.ii tjii.V(uit'.-.T-ia ac '. u ! oarii fj UiDtirtm ary U"a. Tli -ni-tr rj tit lat t iui ITital to cact y a bou a an I It Um ( In ii ..br-.!-' a. tititii nt ii)(ej d-hfi"4 - hati'f int. i , vrjisl tua 1 1 ii ... j u lot t ! t I la M- ii;i-il. If im tb r M I li i I a l. lit Ren ' lll.tt l.l , lit t I 1(1,,. , taU l wtU-.i lU-all1 t lit r,itu ( V ) ft, I ii ti tua M .i i if wu it ii.it u i , r 4 y iliio,!, i t a iriti, vUtb 4.1 t'tjita dMun."i h j iu 1 ' it.i.1 if f;v"l' X 1 it auMpv.. tba p'-Air.v ff tl 1 a a 1 ll tivjtu xi t icMt (Ipauu tr f4 It IN ill twl ft l Itii 1 t (..' C U't lur iit Miiwt, J .t ajr (J 'at" U 1 tlf h" IM II t I 111 I t. .If l-vtkn pi t t i-a,i...a i-rn cum tin l"rtttWai tvt'i uir a il a .r tn t- unr " 1 ( v m t' 1 w n'w 111 j 1 uf in r ftt'ia.;. t a pavJTu url l'4faji d,j4Mni lu tbai'a ur rr. lUf 1 -! i.eortnl -c-Mir-, ll luia Ji.Jka MvCt! Tbt Cou't .) ctiu.ul itadajy a trIut, Mf.aU t,'-ULir.r.'lir-, Iltbry Vi.i..n, tv-f ct-1 .f frvMry u iba aiuit,d dv.rtt, ttt ot.. uj iiV. Bui.' Hi fcmfi 1 tit ).-mu jt iT.it-", d waij .41 ir lit U'lunn,,. T i" u a ;M'n ftii'U t 1 1 1 v uf b tu rfi-w.. 1 j J. u-iv !. fMr a i.u 1 1 m t n im.t t- u 0 ujir fnit. ft .ia ut'.ati p r 1 at 1 f tfi-i iy T t i t tit 0 lilf'l tltl tl rll. t-it CUUL tl Ujt 1 at t i ri.i hv hJii-j tr.u tvmp intuit., t'jiT.c.io. lfV -M.b. W li n-M'X-lt ani j la w.'fm CJ'Ttltdi fiiift yut 'it n il 1 1 i4, v r 1 1 1 1 . i U'l 1 c fi.U l .IhmI Hi J IU l t tltba T1,Vtr-r I 1 rt urua in. ai mi tra IIul a It l tl-o K.iapfct itttnau.uif.iivUia in I trij t-.it.. . liit It'i 11 waid, a yrUM( I alUrnva w' m- fir I- Lb 1 ia nv, tot bHlrgj i 1 1, . wr b tk 1. 1 t 1 h w-iui .tj 1 iryii 1.1 bin 1 . U.lt-J'a7. T iy UttiU 1 1 'i I.N -V IH, t,f ili t.lU f f It ill) 1 1 , iitiiubiuiN"4a Uu loin. Tm vm ... H'tV'UCluaaU it u It I mi , JLJUUUrv.LVlN. ScrrMrr, lAfAiT.t inu. - Cnon. A. , - 'I lit, .al I , .eijiBiyiarsr-H u4 (. L , jarooa. al C IJ ,s.v rut, w.l arraaan uu U .. cl a HeollH l' Av ...ll VatiiiT W Ilia I' I, i fr,. ii n, im. o'iA.jje if In. ,ioO. i. a p,i .in, ...., r u, m. rm ?-i b linKt il t 'I "VI tf I'll i.-i y I I .. .- i oit r t fif ' -lly t at li.i.of lie I4.1U.0 i 'l-rl. "'?. i .t.n. ioimI ii r. OiM'i.l yi.fa'u ou lev e rj-''i,.v r' r r , . II. riiiaioini kci 1'llbi'an.aaA a..', aur.o "v p 1 0' . A 1 1 s I"JJ a iu l , n 1 1", f il , l.v.iK Im )-d "r rit 1 1 i ,ris,tu i.u if io.' Ot r w aa i w n .. of il . i- ,,,4v ., .M,n li aula ib- it aaa I -ris l,u, an I' aut anal ' fr OH.'11-airimiii.a ir,. rMaaollliLaln'IJ I ual b rili... 1 a hfi la Haiti if-ual l.'f.al. lA-frO'l, f rn .0. Bid la iiDii.ldl al ll aaa In ua 'Va. I.l l-i.l i u-l I drlfilolb-d Ulll Uie u ti v ii i u of la (aal ur.'mi a t iLiD-linn. UaeTaiiTlVR 1'ihiH On I'rlJuy loit Ihe iHndrncavfHi-B Paoiabu aod M'. iUrtike, .a. Ihf p. el road, u ar ll atoiausa Lake. L. I, " l.l.liy rliatr. rid la ..aaA HI M. '. A 0 nba.aaodi), I'.Cmtui 11 u.a are i-nri I . li'init', I.i Ln'OoialJ. .VAKi-ra, Ir. j a iBUiP c ' "" fl an. oniiia.O.'td o ' a n fl di iol K4.'1 tp't.il ov.m rib rt-l Aioi4.vi.li.il oi a iu' 'a in w Vn a il k'k.ut r. fit b-l'i a in l,i.H uiiiiyiiif riArt"P"iloi'Ae-via T -a "! Aiiila.r te d'niti'ii.. .a.w.i" !- l. in'-iti M'. -. - t . W'All .11 r ,..fia ni. f i l ''li 0rV 1,11 ..' i'ii (.laiaielUrauan. l." "' " u t J" ' ' Nii0i 11' an" i li T a'toiat lot ' ' i i B.cuiBtc'y tlinMU al jirtiaol. 111. -11, a ... 4 . . ..d a win- . 101 . firr to loo aJlil4 li-lbi, ard foaita 11a I .. . ..... ...I B-.4-..y.-r.H-,u..i-r .".iiM "i"""" " I m VT ..- . ii,o, i cany .m iha tirne.ai.oe , nt ll or li..l lal on. I'nl.o . I'.ua.MM it FrnftttAKT. Tlie ful- u ' . ri.iriany iif I a 1 - du a 00' In 1 t : a.lu'a i.Jic. e 11 I, nurn if r n ib ! f V 1 Ul t I -l..all 4H I 11 t tf 4:.l..nlla. ,. . . ' i.aal, ... 4,. J , lu,. I- .-... 1. t 1. '. ii l-l i 1 fii' d,' .'". 1 ! 'I'M i-t -r- .. i lb 0.1 Hill- "M. 4 Hia .' iall-r, J- fc, III ..I, ll 11 1 atii. to 'b '. : lMVioi a 1. r.. u.airt. .' I 1 1 1, I) .' nil II I'l . .1 --nn, atS 'it'll It I '.'. Hi .J "tliVfy '.'; d a" t- ! to ?i baadauiirDi.il aOiWAlvium I Pia.l 4-4. CiMnrrr.ii fo rw.t!io CicstrBratT liLia O.ii'uil loiinrf Kid Willi am t-rini-abfr, if44.r frr I avail g c .ui t-ftvll $J ni la o I e B.lk if It v.r'r., N J -, vaa . at.tUo-d t-afnra u I AUnmnDi t-i af, eidfiiiy caau.iii4 1 i.i 1 .naaaiiiio of ib- Ortii Jity EMravraai.iKa ilia Oaami Jort. The 0 t.ri f Oi.f and Trmiwt a oraau t l jat r ay fvf n J il llirtri aul J laiuve BTiLwiLLaat V At KKTi.A urajia a ui'. a, iu ai. li K l-i it. ti.u - J L"rr Caav U iia-.w Ua lua W Uins mi IVa on. 1 bAKi la tlAi-iic.. i.e. bob I.-it, iiau pall ami. Iliaev Pi.ALia II I' tnnan ... I , .Jm .. tl ttm.m. ,1. .... ... ... 1 -u - a 4.-.. 44... a. ....mr. 4i. a. ,. ai.i.H t f V far ti an (Hit btftfHtoM laiifiaiif niuuitTO rriia itlt-r, I y m ( r it a !. it at riAn '. c , f b rt ii j f a t ". t r I fatprfc i-ia lad fail ifi'-'ii'i 'tf-it- luMt (J tin-t-i titwi kl M I. iriUlrl lf-efi-n Olflfli tti lib i-d, I .tl 'I ii 'f it 1 1 jrh'i m win hii''t-i t ii iVf . abvbf tt. i a h-'it y e uu I , t t i , r v i i tit I ty f f h a livaoii. u aidir a a e t tiii1 ivt-u J WILLlAMSIinilOH. FmB.tl'twacn 8 aul 9 d.Mk on MooUy .jM. Qmifjintd In a bo 14. N S 8 iitu3l. f ututtl b- tblinD-y takUtt fl a au-l a IliaWtnit 'a.M'Pffii Ml.(-rT, IM-Wtj thru Hit l ttatUti at mid im '(., lnttiU4t (.hvfu l !(. if p. n a t a.' a auii f w4.-niaiiht I -n'ir, -.f r t-jy b Itfu tL'iribt-tl tbl Ul La - mi., iq,i ti t ti i o t a daf-M aj.-,a. AKPRrT ANliCuXVlCTIOf U7 A DtTltULAB. (at il leflViedfr arho laa a-rvt-d aVtrl n im in In p it ity. Dfd Jitan Y.uxti. cuhl iatia4 mid im -an a. i.iniuti UPfi. p m 1 n-- rtfviijf'MMin ite-tn t ui'n noatiU'-f) ry Mr ji 1' V.itlN. DO 4aa lOWStJ lfDf,l4IDVUMWNH- r, JERSEY CITY. -, ... ." . . rfRl.---A rmtll ItibitrHi lh cnrntri'TCaaal , d II ,,.u .ira.. n ...ad , M.rru.w Kn or. waa l--y-di-y fi'aiuTiimlij rmaun Till:k Im-aa i..,r tba .uiu -. a d.-. d .1 ul lb. ln.alr.. k Tll 1. a .....I A a. f'....wl ( , rr. t-OV.ral Oy """ A IIaii. Tiiitr if Titocn' r Oro C.)t , ,. t ... .... fa. w a, i m. v.r-dlb lhir.a...u .r Mr M KT ,iTn -diy'i--n. .u lr.roi I. d ti ., , j .t nuny f ntiu-ltif aov li "v. Trial. lAORf n I d bat id .rod i tu-t. I ui .. ii ts'i-'l a it eji- 1 id bv nlfl 1- O'll.i.a.Lb a'., a In :iti4. A TtliEVnt. Clll' IV. YYioLI'.M AilPBtt.", 111 C'ii -. 1 ..n. u id He au Wiu.114 vi tf 1 1 rm if Ib. Miiomr Oi , w, 1 a'.v.l.d N.i.rrl.y, " ...l a i-i t .-. . W 1 ml. li o.r 0i -r Oerarrr ' r IS ft I' 1 rat y l.iu a I', ak t.eu. ui the oolw. .i 1 uerarrr - --i 411 a ilin f a u,tBf ynca, olid ., , ,, .. , l.r.ioUnKI: a MuMitiY IUioi.T. Ilurlnir fi u o.h ..r p-.,y imi, .,..'.,,..,i p'bapilrr i.f Kr V U i, n t il'ia.l tf I r l-C'iitrrTitfr-t .. f.i'r.4. , p .irii.i.d Al tw-m- llltarl I . .1. .1-11 -y J.H.8..I 1.1.4 . ball, 14 I SilM.B4ll.ilbaAH.Bl.1ar,S A a.4 4v ftf ......... I.. .. ... nt e .1 haw MiLiTAIir tool'ANr. Tlio S40I1I1 Wln.lla of J-VT O If l-nl-IUklil. irl' Of lriii.t.-y .sii o.ny. 1., in n '.- .dniQ,..!,. tjl.aa hi8JitJtliriniruiin N Ymk. I.EITCr.r: I.IK Tit I K 11,'P .flTltEUT 1.. r,i.Mi ...h M.a v 11 ..i. . .- -. . - t ... t,m t. 1 rii-i'e. innri (will K1 v n.9,o;;..tv, n.;,.,do ,..,.. p,.Ud .,.. 1-ia.y I' y K-.e II ..ar.11, ol, at M -.o.vul.ian l.ll nt T ll.t'l rr-ollB. ,. 4, ,, ,, , ,. UN on I.AYHi MartiMO. Uelim PiaT.r fello..A,.b.'dlor..'.lili. Il.,l, J...., c J. iruio.tiii,ii. frouM to'ulutia. Toe daily al- VKOati.U aai'1 ti 111 l.-ta. Tub raw I. uliiuau Haidof: AcaosiTna BAikkkaack l.iVAK. lb o brlili.. aornes . . . .. III..ra4a rn.r. Li l-a U ..4k.ua dNivaik n. ly LO a ui ' -- Tt li-ida la I'U I inl i lu .1 rl i.lMOtlal n.in. trr. 1 1 Aita alila -an ila watBifi.vi ,,1. a, foity .110 -a f.'tdai.Mir ii'd l.ar.-co.l N-rita fiir.i.1 t-imcb oui.r ii i atio'i an i.o a o d al a .awiihI n,f..i r iir mu if O' .aaial ul 1 1 ja-r a, a i, tbu. a '.. im tui. ni.ua lar ibe .- aurt .": : .... T. a , " v" , ....." '" " j . . . l".iiiJN..Jk li oat w,t i.vilao, offl- f.. 4 . . ..... P rparati-DA aa aas brio, raola InbuPdlha btlro.d Oil, a.a.1" nf i .Ik ll;i la'ia.r .va ..ku in I a .'.I to a-t- al I uudrvd f.iS Id Ih- aria will ba lUabvt faraa-d aa teat aa laat-ia i Dfl'TliPH A. hm Tbr'Ht, rtiuth iJ 'J ,'u lhrbr.1!aiifTti.Tiit initv M ii-ti , b-.'Ut r vi f, 4hai,n4 t'..u ii, Jinn'l l' t - t trui I1 mim i4 1 t.f'ic'- I-' t iifif I I fl uu tin. In fir it I'tllr R D- I''i 'Ua ylti-1 ,f ibf'it. I I Iioi -w. tl t nii I D li tee rl I pr it, il t v. t. 1 1 t- i . unit r.; il a i pii.t, ir o et.i Niafllbtvt I h rt.i -tii-'i t, ll -ti I VM Htm fbu . r'i b n-iavt I t-nat-l i k- ui tift-ivtil tro. It4DWAY4i V4.M'ia. , " ' ' Tlllt- 1 to! I ami W I K t K tlltiaRORRATiar rii li.ia.. i ir b.m r u.'tv it'll t o -MWr . at IV r uw4 M't wi 'III t uu bt P.il. ua.' bUuuUuu ayti.xi. Vi blU U.i tjtte .Ututtf -. THt llvUM.i,fi OlTf tH"ieT l l"l Ir.liK.I J V Farn&, Ztf.La tNa.i t t.i c, ft uj.i ir Brvtt r-t l." !' Hill ' " l"t 11 UIT O . ItlflTiiSaill til IH .1T , ... ' "' "rr-r.'.. ." .;.,.;.;,:; tal-.alallAI. OI K.I.M4 1 - rata it m'-ji ii ;r tiTfutr i,t ui oi. KII'ITtlNa. t I.T 4-1 IHDilT 11 rat lui,iilae- Jc-l'i.v. Tti. AOaorrltair batio I eru ppjBfr1 a vent be If Idili. uisoul 4' Olio. l..l . I aiabiO la4rf Ola 1 tvlatirii. tn, 1 a I v tuui.i.4.aacaaiaa Oaotlaalee fur at. 01 la-iuli a I ... ruiaa st a.r ..enna-s Ij. I tjaaitJO. tt. ir.lltl tat aud IriHiObtBI J.4l'rf rlb.r, tt.lir d-i . I aaluiuuio .rt.-.tiilrfa pb r.aarilirri .vh.a Im i b ii. jr4ir .al.i.irre r lu 1 ..a t Pu mf ai11 e lVare, th . ihilr ,a. d,n.i 4 I r.r.Bt.ui bio pr.o 1 a nrara-tta-t in.vrrt AaiHlt Tli'Bn ..r I .11 lua- andal'lllva , If. ltl'r1"tli.l I .ti . puietii-a f U. a. IS 1.44 ,, I Inr.l, Ax, lal.Oia aa rin., b a-l a tlal irlar t IV r4.0'ii M" il'tti aoiA ft bibU ICar.ila4- aai furiju , l,t yiiui.U .11. a ...u UtiKo (luxaua PL. T. i I ma lorl a Vaaair Lata. t.'.rbuuc o ilirnt. Aa. ttar-Uaeaaaa P'oa, .1 . Mil aau. I otter tO .oral. f.ii.iu..'i4 l'arb.,i,ii-,iv ate I ar-Uoa. ea fHiu. al . t Ua. J O 1.4 dJl a .. p. I...-1 u i 4 ii-j . 11 bval I'-.. ' llraini-la, A lr hi ual artoa AS. b.A.ll.i.illlr.ml.1. f I'auiS: a-usip lo-it kleklr l.i.'....i.ni h nut roA Hand Uiaaalres 11 ! , -..' S,'1 "Jf 1". d,,. fi,.,.!.,, m . Eairav-la Ul baatrl f "ata A-iia'aoaA. a. I lr .. HnUII ua Al p ba.l bAta ltr.a.1 fa, fire bi uau-d pr.. aa. Bala Itruvirt. 1 1. .- n u.l . V a 44 tat Bnoti anil )i4avK.Ratioa. l a art aaual prUa A. arbiiieb. Ab -ail .o4 flarat fHreva.Bi.peua tl e art, uoiAl orlra 4 llaaw ' .ea. I Jaaa Cufal. Itaraat, Aa., 1 aaoil, bMAal CTltJr-1'ita.ral AtvulaU. At avi.ta aaani oao.l prte. -, tl rr. fhlia .' 'rOortl NecAlA'i-a,li'BtB uO,' aBaal prira Ladle- Co. I latae tlfiAlaa aod Plua. II aaaaa ' 111 prra.u Jlratlriu a'. Vrrttb.as aleac-n, .. aria, .' (.ibaO r r F-uuai-ra Hiaa oi Ualr, al a-ru. favaal prbv tautlrai '- lol-Kiiiaa. Xi ra!. i,, urv .4 La.ll iltula ItbrrOsf auiu: .4,l or . it, Ladl'lo.r III. . Ala pair, tot lour- 0 l.aitl v. V lun, .1 bji li n oil arm. 4 L'iI5lr2'?4,'a"i" """ " It e.ieetil fartee 1 1 fr. wi a Oaetl. id- e ai.lr, r .Bunraa, bo eeovj la al ta.... - a-H-atll Kll.il ."ia.aaaw .avaai 0i.tla-aiij. rt'oAA. t . , ,, , mU M, rrtm C4'ld.lMra.l-i,f1r.Bn, arvl irlnaal bDA-rris. II ..r-Kliui, crrt t tlMOA, aeual pi-lratlt iH (raaiLrHb'artri-rf Plua, fVi reiu bi 41 rai.aebi tavtul pria It t . 4 Ladln.! Hin ,1 I lla, 11 taaU. iuobI ktlca tl LKlri.K-.t.lrlK..f Ml p,!. ir ; i.i 1 one. t AOHiO -I ffS Ki d I r , IikphbV, . W.,b-.-v. H lt-11'tr.l.K t baln-PI fr.aii, HI., I KeM f lopi 4 a ,r"r On-la a nl bv ih.1I ir iiiiri In ad pan. af Oa ITnll-d l a 1 1 r lr , ilalK'tl',1 ALl.li't'.A '..' rt ir MaobiBHui-t. trClubi!!' d Intaui, till, till lVA.ilf ,.-' V la- LnrOkaal.Vaat lalCM H rr w1 ininaf....ni grt ii-an w i.i am 1 1 nr. a ji-r res l " riiriiu'.ff r i-iis wi m iil .i'l .M nn Jiiir H Ilia.fiALUl' in,,, ' .rllb rrity lmp40'.dliri.b.uf,Ba II late Diaar W lac.f (iaoi'iii Mika.n. j.m- I. Ociaat lavirat r n I a buuno e ao n ae. e I of-. ...l. I'nin. 44'M 11 i.M... n1 . . 1 uoro u-ri"l 1 rir-mia Aarnay ia aa au n ia AbP llima Vl I.I.-ABIS fla. a.T'B -,A ...irilliam.h.ir.h Bail O. fa. kid of L. A. T.i J ilo In r IB vnioiri ur m. A, a.u .... r i TV! ."'.' v . or r.. J. m. K.1ua.Op. ... alatraah . K IH. 11 ta. ! I K f f ft fB If tfedlftl' A B liatVaillll. larawaraeiK-aid-rriu aae.rh.ili Ibiyladm lilPllho,llfM, a( ortti rl Itjuka i r a iu in wi fi h-mii ani l.l p i.i-a or ..r.aon !,, ,,, wlu ,(, ,trr luailf loattb Lui'- ' B --. t . aa a r aid ju.y .alt 'i .r tialaw.'if o B a ai f N Vn k, ad lai I 8 d for a etrm.1 crmlalela daartiptlou al ii, tint. T y .a ai.0K4liin r lira cm. I p.BAPabaBU4Uiooeniotrr eivi rr-ipular tyto.. l- Ka rjeti'al.iai.'iMaeiaie aaduoto tba "'yi " -.mnic u.i4Hi,i.inr.,vi4ip...i.. I . ! "itmtABiaInr1r,aLlrerf "fan. . . . Vr IV .la..... . al ,4lf,..... tefn. I w rattm-t la gaal.Ni a La.. aVrb trre 0n o-ir-r Jaaia lAtii. l-olii! r,r lb mnr. I Si,M-jri- r.m t,H,l .. i.fmi 1 l,i...i,i, n-an. I'll 'lal. II 4 li'K P'IC-11 U Itl I l.li a. llh In . atr. I r4l.r 4 V4.1m AS WU. kiii r-ura n vj n r d vi at 'Hfi p u mt i o-n r a n ni , oa - ot tqiri rt'i ... . a tt w . a. a. .. la aaaala 1. . anltaa. I Ala . (.. ... t.n t'a'(l itl' "it iiKn m -ib-l w t'"-, i -- w u i"ot.r ' j';.";,.,".',' ' ,' ZZfr Mt-a. tt..'.oadO...r..ay.w,Kb.M,..,uur.a ' ZJS- W"""! l - M . -nur Jt.l WID IWMK IfOAn. . ireeh ftl. ait tVU Atat.i... . , ... I.. - a... .(IHIKUAL nOTICKS ' - - .. ' . M afkitMl. VdlNlrltlB IS.hr iHrl. !. win krli.t aft bit - 1 b'i.a lav P e, ra Aii- tfi -1 In-. M rib otti.M I r. M. aidavd i r die 1 ouaiaa la be e.l ct d b lb ao ilrooa. IM 4 vile year a ataan l-r . ..v. iln n , -1I1B PiKill M iS'i rBItNDa" MililttK ZAlt"0 "nRrFIPB "tll nil lUIMM. f tl turn. I U t f I f C Mill M Ha I llu -bl-OB- laerail.t 11 1 fl eel "' leiiltiAta'd oe- lhil ,,,, , ,. 1, ,,,.,,, 1,.. ,,,, , 1 . ,,tin,.f , ,io b lUa aul rvto ti U aerU (j, I Ifira I' A r It. Uild h. bi Or.. I h. .. it lir tIALI.APl' KL t't areeae tii'i rrloslOcti, .fl,ti ,At ' tt 8.IA 4W 1avaAIMKlve eitraMAa COVifTiB, O lU , R A .(UNO BI HID, PAD) Dl rilH 6IDB AND nitl4A.il. Tti and rlm.iar f.ui lal I .a tunal errtaln(l tnrdbrliytl H-,irlriiL UrpotfrtdrtJidit tti r.ta err ijytla. M6I.4 fe laa Ueak aAvd Ural.ualrd. Ijllraaho ara laara eoraU b lui- of Wika4Va, irai.t-4.--s tr'u.'f AeiKlit-sUner.! rr atralee (.a i-rWtl. la to Art Kld4.il. Ili-el PI '. lATolr-rt tvrab nln fuiraatlv..4.JriA km A ttl.t K rb 1'l I BBaa ipt.aaiaom, Andtna-tbn tberarvra 11 tl-ato. miiirv. at a-t.i.ls .ra.ni v. M al -. tva. " .4 "! --. " -. -' 1 ..a... leaQraiATBO nil iibi llrvaat l.araa.aala Iw ieila.tlfrfa.arai t. t WBrAO. of etaaM dKTlpll-l ' ItM liti'eirfeiil. m-M irhittf. tttitr'h 4 ifi ii-v r."iRnxm A4rcfa& r. innuirr. I rNo -,T0iPVn-a, JUY. NMa IWl t4HMtw I tw'tlt llltfl wl. . trstl U e-".tD ftf Iha r ar, miffTlua fr-m tU it up' (ul, cnt baa ' "I br f itl .' iTaiit'i It tu-i"--lila lilft.-A.ei ill lV.oaaAfVbUaMru.ie llLP VaVfWfriety qir-ltf'T- (4uciKrrv ror:ri:s A t'lfitiiH Iniiil. A In y trU tn f Ni, 4 til (.Mii r.iiato HM. rntftif Uraitt au C jftttsti :-J MWfif.ui-AMirn tti Iftil rutiituil mi ' tfMiff filth m fTibm-U r-iut.d M.f rvf A.UUE7 UOk'U t IV i-Mtt I mo "''- -w" vrM. .- 4 1 1 1 aj "HfJ 9 am vHe va 4 Btr inrtlll'v- lo 4 ra le.ootxi t iiun ti iurl ft l-vtlr A. O. M triAtua litti.TituM3lr a-ad ajfttaunnriir flirt, h ririjk raiiiMti'al t.i Im uuiuv n I in 'Wsditei it i.rti tui m awutfr Ita-fitl. a toll M ,.- fh - r. !, 11 . , ft. a I tLAUS, 0. 1'. M ICUACL DAILY-U H. ts-WI. .a. i. mb ti.:-rwi2-.v kati1. r ba ab ft rlf flj al I b- It U ta iiatay r-N. . rrh letNtt IH V cU at Mtit'li u'a IUU, ,"i u'Cibf t Lii.i!.iVjia.- v c" nl 't at. ."Weau".!'''! t kviTh!.'.? !t V i - ' AitrMlao, tirUiunt.. -r ia .. akIoiIIi- T M' Itn f I-" N t f I l I'l), fa llblVol bt f d ,., , , , ,,, U1 ,, ,, , , I II. '7' V t ' .-. HI ;' r .a -r r I., Much ti.. t t j . ii. I. . ui i - I i ui-.d I "'I li pn I 'a. . b ! ". f i-r r r l Ie mi jfr'ln.l ti. 11 if r rf IM I t'l il ll.T, IBidcut. 11U1 f lOMl'juN, htewului l'i a -a I" -. '' '' i N..ilre f. im uh i,bi i .-I I'-.t Y.min ll'ilti n Pr t f 'ba r rl 1.- 'M.UH l I I. a 1 11 ril 1 ir a? or 1 1 n 1. tr .a 1 4 .,in .pfl r '1 'm iu it. 1 ate, in t 11 . i in a. ar!l .n, iii.itl 'K. Slu'l A t li'Md'of ai.ll. B nib ' la . I' r 1 1 I ... . 1 in . .4 j. fib tr -Ita. P. ' C, ' 11 r n HI id KIH tULti A'JLj.S 0 1I1 MAI .3At: .4. I.A'r'SJ-vti-iAai.: ,1-At I'm i. IiV ei rf Pi. l ii "no ..., m , -ne . I r. tiii'l,liv I .hit. cr il.t..Mr '. 1 I.... ..tn am jh;1.. ViV'.'iii-r.i: .,t,,',..id Vut'-rf1: 'l.-l.l tVlilnilaSbll tt.uiJt,'. 'Iixaaav I fetlitebp Co L A i A A r I 1 I , k"-J 114- ' an. i. i'ii i - I t l 'ii i v 'irp,- BAirr-lia. fr... m t..u,i4ia J A al aof Il.tld aV-uu'r i., ' ld 41j.ri. l'Hl ' Ct'diiJ' v'-t ttrAotl n Miro'tl ti. ArnM Iv I ''.u '-o lin.i 1 ua .4 4 IJ..U.J sbinl-Leya f-8in t.fi ..adar je ' "" "I 'w W i - tM.1l ia rerir-lt- 1 .''" '?.?':"'--'':' : n,rfc'"i'r.'-.n. M. i ' I wrf Maa. Ctb lal. IVt fi UI1 L kimrl ill lllibt tt. Itaat J4.N vDifWhrt,l!3! .o tie.r.,7 mm ' . d b dve Tl-.r, 'a'lTCB ,i I f-l n-IA i.f llif ml'e are rrrto-t. I a IvIiiiUil tn-tirrdiie f ai .tin. uvi or-J.v. , jt.ru op. t H .I'r.rk. f..tn tin il-.ur ii i I"..... ' w"", IllVK-Ol Mu.'-. ir.r.1 AH,. .T.I,. It tl .1. prd31rarin Ibtant 10.'- a. Tbil ra BtlTra n.l filaida ,.f tha famlla. al Iha ei.brif f. ad-Kataloif'-t 11 B'-d tn i fx mr-f Fnv. orn-A Ann? all n. ri rmn rtr.iir iivirai t rta....4 dun r..lf-tu n. l.tar.M oraBrtCBUwirloe't,.n . I ". '"-v oia i.njn'cMt nm erooot . 1 trnn. 4 kllno II It'lL. ti. M rr i.4'" I T A. m - ---r. - -. --- -a--a.p-4 - njTMl v. -.-.. - vhbt. JT-a.aj. Unn.4 Ad. ol 1 .1 l'r.M.1 1 r.ailhutA.Hh.. I..L a-1 iton H.aitb Car.'llra rapt re alrar copr. 9 UnLMAN-lu isi.cltv.oi Poa'a. .srln. Ma eb r, M rr aim il il.o', vlreoi ibumaa tloln-ao. lal k4i tirarnf rr are. I .rfl'.. " J" neBf raiSiiil '. oairaa, fie Vel'M ..- A fS. ,,m iTt. (tvr."., j''iaviiiur'iiirio it in u. , lib .u.r.t rou Willl-m aad tba l.la.lolUA, I lrtii4 adli rri u IwtM.tb I Tba raiAtlrv .. t irbino ut t.. nlll . . I lsv.rA'11 I ivlf-I tl al is-l Iha Aiuer.l, nn wr.,.n, . lfa(J.ruo lilh loiV at Jo'ul ca, lioui lufl B-imbt I J" "' I .II ."S .K-0nr W.nnif JMm D and Hutha il.rr.M n.r.r.l'O.'t.. rwM lMlalVaAAl 11 trie eai.e B.A. im f itl lrHJvt Ia4 ttjdtrlLii-rA',itli t fUwf. i JUi ooub, af ii-b lit, al fe'ur.. froLi 1 4T (.-lfm I tt. Ml Kt-Lf.Y Ot It id-- ftiof rl.tr, M-rrb afb- 8rh t li .I h I .( v i rflca K . a D tlfi'tf bttil'i-l, 1 Mint. W.e. low, iniiL . tucd VT rru in iHrni ..' a T't in tlap 1 tciu.ii tnce o bar I" b-ul a tail f tiV-r .lit,' V ti' i. n't 1'ri tali t tntr Lm ia f'tnf titftrf I. ttU (tv. . mi i urrt r. tVfti i I , tl otln.li. frjoi Lor Ut i. i t.ct: t i vhm .Jt la Via Iff) H TI On Tu-tr morrlu Jobi aat U4a.i. a f 'if nil l re.ra, InUi I ii-t f t in I U'f rvUitfi, tvtiU nvn.t, twt. it , irt-il tufi 4 I trt-!! tn.i AutI, ah 'i unaav t. tt ft. n, 7Ui . 1,V, fV ff r f. ,'" r ,,tf, 81 U jt- 1 1 11 t ' all cttLlap pe-tliiOf pf, tfT I MnMn4N-lilmAUBfrff a llotaHBillfciaa. ib M'tlltvY '. intlta of CloiiLrUaO., atuit - fit-, lr IaD I. an1 i 1 lAfrart. ni tr.t ,ns t,a to- lu'n.lx'-tt.' t A O II U ' A I - a. J A I. ".i . Irol I .Ma r-i.4lTi -il r I-' I'd I;. a'tA. trir tu-a. I labn. IS'.,..-., - a'l. .. a.,A h la,t, at t o'.-.v Fmllti.i'rW,t,m.i:jNAa- .t MIiPHV- id Hid.' torrila. MAfch 4tr. f4 I i.rl i.riiby, 11 Btl.eof firtwiuai., taiAuir tiai.y. '..lui...i. Bla, r. Tti n-,alfe aul irtrrWtl of Ibe fu.Lt Bit 4arVi4 111 la.it.it M ilaaii ti. fj.-rr.', n tv,d.f It rr..-., US Ita. K9rrl .A.frutn ULa let ' r-aU'O fa, 1 K. it "a b', W.ll!. niii.rAO. .ML'FI'ilY -Hi.M-i. B-.4'l.ltit, Mi ."' la. if lu"d id aoo. Uuipb),..u. v tara, a ualU a bid V'lli av. Tl' ! 'al IP l.l. plan. Ihla '"i dnlA. ) artrv. B . It 1 III f. al Sl'ola,k. t'CUlin I. IVMII'l. Ut MclvfNNA .ib M.rrh btb, Juho L'jlivai, Itfd p vara tla reude .al miAUve a-e ivanerutai' ii.."- ad. -I I la i a-a ., i Tl uraoal a lai rait Ttb l . t a'c uu, rroui Ua Ute icaldeoea. IbJ ve Ua rt. "iiaiaI, a, 41 MiKfLVY tidii.nlj, m ! 4ib loit, "4 brr, .iol H but tii'i. J.'r. -gjl B. y. tK 10a rriaiiV.vi .... . ran. Of ai. .Ki 111 mv ltraaa P'DDlE4t Naatrb. N J. no t Bd lot ,"-rs teepi'dl'.a4w.i , i..l.uPncir,.fOtea' w cet AO',luti!IVa,erof itra. ITfia rrltriv a .. u . ... t-aiaaou. a iie,iia iilvlavit 41 aoa.4 . fburi,, Ti.u, i ,ii. lou,.MlisbI tl. .1 Ha'ukcl, tluOi Ulll'.va.lCir 'I I lltt UilfSBlb. ,1 P J la,N-i' Tu '.', ! li t, . t r A ,' s J . ,. -otu eL a; , a 1. -.ffvo k f M .ic.,i.l., ..u ' k; i.tiu . 'ie1. il i(aii(s-i The ir'fo'. o'l o.i. i ? tb t .nyb 'te ra.p-ot ii iv lorl'i,; .teB tie Isi-thI. m M a. auBfu-rtiixiu.Tilil.it, ,'o,lra4 frm 1 'e I "1 ! f lias Bt 1 Hire rt II a rtiuabi.- wul b- "' b'ilta. ".nuirr fw liitariiri t, f1 PtOLt) fu tH. ely en un'., fi '' t tf tall11.il aed KW t, Itibol , Bceit i : .w"i ' a.dt'iaav.. . I'fu. r.."Uee aod fct-iWiu He fiail .ii (av." fi'ly I altn. to .tt d I. fmeral, Iroa ia nav .ie..lrp.fK.t,Bf)riiliii 111 BI'ILUiju U-aod.y Murli 4in. faard ' ft n, r.u er luTab a,voU Wilaou Blo.ll pi4 t. rakai andfm n rsriru.ao,, tr lAolif a nasiia.bllf In tae m attrud Ma tiK.r-1, at Ti ur dir t ii-f o In. tct, at 4 "ei ri. ir-alli lal. rraldair. I.aia.l.i. n ae r ftuk it. II ruilru. LaaUr.i .Irl,.., rrl ade wtllerosii nt Tlbt feiry, aod t.e Lw Iksr t.n ata U. I out .1. 1 ru w.iax .ra.,rd K. eo"ff Cbn4t-v I J But e-ailyUueiilaWi.B.tiaaba I ) ear, V u-uo tiauill Im ra. frta-rfa tat iba vadry ira oir.aVluo atul ti a'a. r .. iirar-l, 1 la ( J .r a 1 a a-r auu, al 1 ..-ei rk fr.la 0 Oiacaai at, Sisnilu. alir-tu tonb.r a tea '14 -ojO iu Ible rttv. on TtKdB. rtb tn-t M.r-i aKiaof Ibuui Wwl,eeaaaiu, lutaoit Uitraral bira a II r f-trt.1. .ol t4.ff-.laaB Ot ler B.HIA .t P, n.illU .a I Mil Ian U WH a. ..44 tally bv altad o. .tta i la a 4bwrai, on loo-'ca ai-r m i'K.aat,.""l, av. lliir-livtBabf la. iJO. WoviaUi41itAiJiAi.BoUoe. "'"''J 41X1.19 iiur tovib-l ri ai'cri in loni-i'i. f 1 1 1 ,Yvnt.tii a .lArr..a,a. I iirl "m 1 4. ...I.. ( , rr (, a, 14.il, 8 ilr-l li bva a'tth 4.1 'rrtrnr Invl'.ll. llrr main will ba takau to Uier&eood ifLbterf loc itrrma. t j 1 i il. f