Newspaper of The Sun, March 12, 1861, Page 2

Newspaper of The Sun dated March 12, 1861 Page 2
Text content (automatically generated)

i-jM.1 'U, L" II I- I " """" i-j ' - THE NEW ff RK SUN TOESDAT MORNnJRCn It, 1861. C!TTm l It PTun lu U cnaUr eonetciod Ihtl Ftt Baratar It to 1 abandonel by the V'nltl Plate. W gtr to ntwt twtnljr four hoar a wllbont comment. Twnty-fonf hour' ird!dton hart not ahown n any Utter conrw rpon to th Qui eminent it Jer exlttln,; dream tUncri. It tnjxirt of n lnmlnlon Imt Hem rtaceatlty, Lto wn'ch the mlnnle.1 trcivnt pnl ImbecitUiekCiflke Lite Ad.iilnitrtl n roupM .......... I allhtheabtcc o'any ikilitical till -it '..l , la too peoplo whom It lrhai I hi fa tie r ,f , UWmMflH l""' ' ',ii tovnteJ, l.n Irrolrlet Tk. tL.ulA.u.a ,1.. la t ... .. .i I.... , ' to ettforc. tny or it bvi ' --. ttt'ertta any minnrr. me ' prutm. M. iki 1 . J. ,umi th.laJcreLilent ciniineu... .l ...wn,l. ...1 , . . . ' ;," trraasruitntt rl the new c 'tifi km. ",,,,, 1,1.1, i I ! l. -.1 :.l...'.,lr sj la lb tolllI '' t, t lob.Mll imill r.nn.imi.f Uuill S.atoi rroirl il lrr'.T .Mirrrr.1 up, l lunllwU' h,.ualrii. To perform ililj fru.lloM o'.' , thiumfr. iMtulo, lit t!io col rf iliii uiilfr-J conru'icn. td rxtrnJo t nip' r B1 l.tno pr.'r.ct orliD(r ipp'ri.i m or vii t tVmi or .It '. " ! ' '.- "-'-' kinJ 1 llt"8i. Th I'' f "W' rf ',"J ,0 irnllin ponrdiM tv '"!"" h' ,w,r l''rr-S If uim.uJ ll-c .'. 'ulJ cruiil.v Jo no injrc, ndiL.rcu lull vtUtarc lUl if tho IfCplp nuM HV ir.oltr IVn-riw (o-lay thT iiratl tcn'iir lt trmorr. Ii.itIj uf Mrila,; l. 11 Mir.T, l.i pr'itifW to tin 1ttov.W but ttnuttr nrMqucncr of jr lia.llo It. Ibirr nfitii notbirjt to l Jon, bjt to kp tbf r f. miJ loAvn th miUritl latftMitof tl uu'jtrj to Li-umnl tLnt K-liM nJ iA 0..' the r Oku nlvtthn nl Ut lbs; nu, rn tt ohnUrr itt.m. Im 11 lk on tt rbr-'tfol tide the lmm 1it fatur f acT nd rro'rrltr. 'JIik duvpr of clil w .r rrrroA.), tbo pen -up on r ).iti an.trtiitiu tf IniiinrM i!l I111J tit la r!vl f vorom're'M nctlv.tr. Vht rrny robH' firrirrJ cr"ir t tr'l let in forlimr to pre'ic-. Ifl v !' mlo hay vrliih th1 igu Jt.tunM" much k ii b iJ'i Ul) tooJ crc i.' it. Ie itklnk b Taki Tin Ei'l "' C.un.ilm.H, tilt crciInT, Jptl iVv C ufir. .ke Omaittteo'" tfjti. , l;nuiii: .n .: nf in th Tux l.j. Tn Ttpott tud uli.-j.ly lief u l.. tcJ l. tho Al lcr lita, "c tl.l H 1 lv rcijaiiit ttia M.iu.r'n I lutiir W' r- li nK rent to tint eHl atnrc fir toiifitm.i'1 i. It l tr rrt mimtr.'ui Tn Jarjrfiu .'i 1 1 tbil Iti, 111 ovfnisilci'y, t.ri'1 -1, ' ti tl I't;'''turo t fi.i It lly kill 1'if don mi ium wLUli rovoal etrr.i((ii' nil evrrmuon. lUir f llio item of iiiTie la tho Confer. ciuo rin. i.r of A (ten',loiiul.lo thoricUr, tn4 luc f tUm, "for rotting ndiw," tro jUinl) 11.V u-,1 with KiFiuptluii. ItMita-nly t!4 Mini if "' Cf (ivtrr.inHit in utturlr ifCir.ll.o f tle.ks to in etmvgLCe, knl if it U tot olri red l the !i;tltura rfu IrK tHr"t i!p 1 .1' mauds, thocltjr n.tl IO0U Ulk l.Miltll t. UldiilMwn of tin rrri (' th exj..M llhlral of bUt AMiVtcniii"l I" rl Si'iikr, lh I i'ni!l ttkk IL Ik'i.l of rwnt k'rt tiillQktWn, Tat Jrikif'i ii iT i i' K it B J "tr ! I b kcnutl, I'.il.u.j.l i o vili ' ,if.t, k 4 bt -irjkr f, r lueUkiu t .ii i w Ii b. iUet I . tre o imck..t wis t'jrMql l-l .4-l II tint wi'i wlU.ll lb py.pU IU rk.-.Ul i.l'i'. II il it mutt bi borua In iiiiidljul I. In I'Ui-a i ink., Lf tt uii.too-unftt .- fr .i I n prifot AimlnU -lia, Ikil f.jul lik ,Kfjik..i , ml Ihvt tbt orlvr f-ir 141 1 v i lu.ion, if i;ivi, lll n-il bl ftu eTtdkuct f Ium iiijr r-r f. hrnk.M a lbiprtof tbt rkkiit A no n'mriiik-i tui Ii, onk o' lh lmt birtr dro i m ' c "up Mi In mr lr.oll by IU- l v-rtioiti- i u i L.m u.. liitdl, ikkJo.u ot out k lll 1 I IM kb lib A loiiuihlfrttioUN, ft? mil kt nitu .1 t'i kfatj tUA, j4 w nm.t fl'krllo 'rkl It k erirtii Tb iLWnit7 tW i iyk i V'Ttif k.ka it.k.1 i. bit r . inl'v rj Ilk rr t k IlkklH fk'. I kl I-. rft n m .1' .1 - I rl, kl lintk. t j I '. Ik h. n l ii Ii. i ii mil ii , grttTk lit k.,.. ' k.lll I 1.1 k w rf. . jtl . . t -T ft k'lker ..li-iu I' II fkkll It 1 r ., 1 lUiik-.;. -L4ll II I I I Ik llkk II I. I' I .11. u 1 b l-iunl Ili,i V .. . , 1 Ik . .1. i, r - 1 .....tL' n o' lk mi ti- . .ir'r-M I. k i i ft i.-i. oi, I ,i mi 4 I lo l-ni r- . k - k .ry ' . lit ibk ii a l.nn ir mil"! fk I up ibM' li.'llli II 1 1. 1 n, 1 1 ipuw.r, i liiniin-e. kif 1 1,4 ir4 i ir f ik ktkit.kiii p 1 ii. itik k . ct in i.rf .b I .. eriM, It 1 1. b k niiHfik -i- i-.t i. ,. lit. id LkTI fkll.lllk-l tt if k 'lien. fl Mint. lu ri,rfViieof k m.t 11 i -!iik . f i. i it . J rikly to Ib.kil f i 4 o.j. 'ii. ir l rW' u ' t.Ct It tl M-i '". ' . 1 k i b it .! l ir M4i Ulk tiutk li.T- dl Vlk-i t niAl W illur,.! ii 'Ii" l". '( I. ' tkt p i' i'Mi r) ). j..ckj'in h i ni", -v i .. lb.. ' oi of ihrtln, Una k'ki.i w i'h mt i lUt..- W ...i . f M I.im rxiLk' ijftl. utl ''' f e b.il in b on mi Uh-um1 ikl He V ..-..ekum jr . kvi Jliy t.. Vutf la cu'rftl gfivi-ri'tikiA itfc.l ill fno.ll.ii., and We ipirwun will fttlk ilLtr Ik U wotii lf nl i. Tb 0'iri'iWcl .1irr'kr kin kii lie roa I Ulftl tl kUt I k I) 1 IP IIIJ tm .1 IhMIIil t 04 of " i l .Ul , li Hi rk i f t i Ikil A I ui jaiwi',VjuVHi uli.uo i. irtrp tAtiaU t rw lUfitVit. " fr" ,u,iOJt Uit th MjUmu nw ui --fr 11 ! ttiiaa u a ' .u i; m i ltfr U fr I T4i i j rt..pi iub (, tu Ui 4 couU- I'iriu ru in r ,o. t pTfrjM i 'ht it po tiVOll 1 H k ' t ' trt t ' I t. I 1 " H,j4l- t'f .i t' 1.1111 iu ' mt piiii tin Dt U nn tim Mwi.at if i r p (mu ( i t' r bi H't i ft Ml fll ' 'f -', ' "- i " l " I" tilt M" ., v I - -Voit'ti ..r i runt H'T a n-t r.t '"' "" tt l''tl Hii. rr m i i Mtti T - . l " 4 v ( 1 j tan ti Mill '' i r I ' t''M vuriiy ctvtrijf.d t jt im i. -111 lltb.lklal' lLatOr ' " n( 1Mb PJiltii-TIl jjl.tl4jl VfUli i1' ' - I' rt t --' oi b tike, t.H JVlat II U IIM,'1I ( f tl ! ft i f I 1 raMH !''' ""1 t" P 'to H I ltTl 11 hf't if tf iT'f'i - rM ' '! 1 ir KtadVUtWfl l) iM It T Tltfi-lt if 1 Hr I ) rit-t t) ji hr. ar -i'a qn . ral' r ' f htnerthanot jtut iy It-. i itn4t i .-, bfri i-i i t i-i tuf i-ifrn ii w t i ti tii fcttCStUth WUfrlit l'C i'i Ma' lAaal 11 it ,latWl' IUtvw A'lfJ nir-Kii mU H 'i"t . tnty I tKftM'KfCvrilJ i"n tloul, y -i-.fi c m i - do iu i r( u hv ft a' fr l utf tthir fTUki c f f Vrt.U wtCi t-.1 J-- Jy Lilt). CJ.'Hn of tr llmlivd Klti"t aiki jl .y .ti i . 1 lr',ivyitrr.y iiy lh 1 . . V.aUrJh. II linaatlta at . (T.iitllt an r-, iiiin Ki 'i. 0 iyr"Mii A'l ' IviMrl li tl 4 'I d w(ti 'jla-'-v iii .any 1 ( I. '.V tl 'Q , .1 , . 1 Ml I' ' . , P- HI fill I It !.. I 1 , if l-fr ll k. it 111' 1 I 1 l a I tt frt ' I l la. atleT ".ll' . f f 1 ' t fm. U hi ,. t j vi. n II I'la'l ll t ' It h Tl ( l. tt tLrt 01 ' -1 . I i " T ... , v , , 1 np I , ii t I ' "i I la ini i t i ' lir r i ri t. f fl, U (1 1 We i ! i,'' '!'. t inn d h. ' t t -nl i c .r .. . 1 b viJii u, lf IVmtuN TM kiUiw Ifriira it r"l "titla . OiMiai riutv0A, oft'i j ni? b Jim r turiwl Lou ftter iwtsral m i.'ln Jiri Iu JLrl Un IU Uft toavnttl hdiu'lrau . tnUi th -ray. A'ut orr third muo ts '1. u 1 lliu iii ii ti Ulk 1 of OuiUim bittury i u t -tl failure, tlr. I'Hiivxt Km ; rewat wIkq Cod. UnAnBOtAHrt flrt nr tt. 'Jliv (-afil KuWcJ at ii; fil w?u Jwr it km Uua,Ltjl it captweJ mitt bunk. TIi OtitrltirktouUD 4 J It vru luUii lii'l rontJ tii aniu-) tUa imu 't-H b.-apuri wlti Iiaifta-l ..pun torm:n rt .'jjintar. At'n u TIIE LATEST NEWS. mt rsuxBj.ra to ran r. in. X.VXTIllb CONlJRHVt-oSeavale. BITE EMIO. TTiitWcn Msrrh tl.-Tk Senile tmrt& tha cmubOtrMlun . f r. 4 fCt ) im nation, (for the .iiil.lun ' ""' wmu,i end CllkOlf t'l ri V ' "'" Mrl'.eYe. r-.o ! rrail-ill- " m .I,1,! . .' j.ieailj.i 1 died erd In ec- .?!. r. I" dtT'.rd '' " "' tiri.iitk tl-kl- -v.. ! r.o ulr li.icrn-ii-lu'h a !I"M it'tl'ol-n .. lamiKi'in la. nitt wwiidai.i'iUtr, ,,a, tU. .v.t.r.k.4 r.o ulir Intcro'ii . ... t. ... ,,,t ( I f. 1 ttijd '",,, , lu i. uf wwiidai.i'ikttr. la. tut i. . tt t.k'diol. i t.'t.e. i il, I"' ti. -i to , ' ir, 'd ' . . u.HtnH'Ul'f t' II" . ...t, , an!, a iri'i.l r.m., a f . i. 1 1 1.1 . t -I j . ul ."7 I'" .l',-i 'it ft ul W ll d fi ! vo -" . '! f. .-.. . . i.ui 1 t.. & ti ml '.ff iiith' 1 t in, 1 i I... ir I" I Mfi i lit ht no r .Thl fie !. '" "'' ' ' M' l'""'l iiMwi vr.tli ih I' -Mix fem Iiini tllkl) lll ki1 I . ' T'i "i ' '! H.'l.rt-f.m N-t. C.i-U J.,k'ii.o. lilT l'Hfc 'H !n c. knl 'i .! g iloH-imin tiklkl 'U t. kfif..t t it' k I ij irtt 'tjlllk.U ur nlb.tif it IT ' 'r-n li Ikt'ir. H il 1 r.t Im u 1P1 I I'.t 1 nt uro! i 4tr inu I . ttlilMl In -lei k'r, (.H'ViiMtk tklifr r.TlM lfT'tuhu r 1 !- Ik n eui't't 1 10 ?'-"'wit4. -1 lktk. 1 1 1 t. 1 kli f r ('itl "ii'i t'.f 1111 k. I . lu nl 1 lien II rt n..Mi fro. Tm mkitlil. I l.i. ivl, i 1" il K nl I t 1 1 r n 11 .p'.ln 1 (Vt 111 f 1 In T. ' ii,i . " 1 'f IS f.rO.j' r,M. rT I- tl i'I I Ve 1 !' ! 1 r Ml-m fVil' ii 1,1' I ll.-i n. I n , 1 .a, I r. r th 1 x ul t . 1 irk 1 rinl-M i 1y"f. r ikkl bLv .1 ..11 HU l r I H. J 'ikl. i f, n. t tui .1 nil it'll', lil ! nliltj' ff tin r. xi. . n,,..v ii ' I a. ipv k 'kl I rrj i1," rio lu tm k ' f I' I i Kit U"i be' It l. n v to i'. I I'v, iulj tl I" "i I 'i... i Ikl if I I' frt4 Vk'tk'1!, tie rttWill 111 f ' i v I f.'inl. rinif, i" (uik.Ni , kii .tt ';-. n ! fl to'kHUi.ltrilk lUliiut.l. nil n'll' iw, Mil I lik I k In ! . i. '.1 in,'-' ' ' 1 g.l.t,rf,i ,'. k'l.n,, , irk.iitll k. .In'., ttlfil ' f t' lt cln rt, ku L..f --r hd'ieiio I'Lt.i.TM ) wt. kl.'E k.ue Vi Virt,,n'..kJ do our k'rk Wr Kiim. (7 ti ! 1 'hit ientm t ki 1"'.''I Ii I't ti Ffivn .1 r.'iil"i pro. prt1 to trnmrk n.iri'li fjr tr.i-rt e xpMmA uf r, rl n TV 8l.ktir f ir T in luil d"- tvli uif rior-i iliq ftc t Mt litt.if in it-0 d m Ifilk f kf 'il .n.kMl Ul k f'i'k In 1 'Mill, kcii i' , i "i. l.t IjI t iiJiw! of I'uLi, ua WMtt.t t t 1 'tO. AY.rk th'iittlTtiiu't.tlacXvCJtli it k'lca, lb ltXt klj lu '0 HYATT. IJ.iaratt'Klr M.tw.ik. u Aliit;i, JAirit ll. 'Uio bill tu in rporito tLe l-AJiiiii. A i. iktionoiN vf YoiA wkwoiirvi l)k ibraif-l.'-iT Mr 0""' itr it'll', I'ttkodili ae. )l.i.n'. il-i; It-flkl Loillkji, VTkk kijo tMUk,rl to a Ittli I it .Jlrir J M-'I.rj Ii Mtiri'f tii' rt.!tb-d h ritnorlty i norl aain.l IL 1 .mi ki.t M ..'ti B biul bl i, ui Ibhrn 'Li . i il. ii'.' . "I i.ll j. Hr. l'icat '" n I -J, to kit. i-.t a (1 Ini! k V, m mUU., u.- '.nl u , ku i a!., ft UuU.ke, Ik 1 oa tbk Ul-.k. Mr lt"ri KTk.in rooti to IaV Vit. bll ti r'-'iiie thkltlkof r. "a 'r."rt . i tlo ttrl'ln ItlS'ivl i.aK.ltlikbkvlnef lvr.(' na M.-, and Ii tf.rll bitleC n ...Iticirf tbt 's'hnt.. A'cr a oil-. I", tb rev., ji-ro. by e rnao-.t f lUo torver, km InM ov.r ti I loinkirr.jwf. laO.tnr. it. of the wLo'e. akvrtl bl1'. win di-bkicd n d pt'stfll rep ml A i "ij I' fo wit tht Mil V) udoco ll t 'rk.i it tkt N.w V-lki.il rfllrnftdt Itr PiTkiiMi tnikf d In ktlihi f'f r lb hi1' bi thn flrM dm r..iveiif t to whole frunr o a-. L at, II to 1", aol a Im t. Irdt v It. Mr K-.tiMoi.tTprrladbln US. aln tikf l Ihil Inln iu id bj Hr. UnarMkiki In ttk At lujy, it Milng ll to.,..r, tkjinf tlaN.w ..ikmJ Kl railKtil tudi .vn trui.Un ut-dtr loo ftol I T in folM-kikilteftrd Ift'a W. ISiksifKS ihlmdarnl ft lill re'.ill'o to l.il qiikiiDllne rkUlllilrulU l-l tlopxlol MtwY ik. It liftm-feialbec Jtiikio.' rr.x.liol tf lb iftikn llk ftud u arlt rpltl t.vn lb CiioaibMiui of KmliTatlnt,, rutin il la la 0'inil'knloT.rt k" pt.lit.d iindii lr pnivlil'ina cf an a1 fir I la r me Til cfoia'ai.t'eofTii Biiinltlndof.-Mfld ld7. An trrrl "" "i f Jlf..''MI tt proTHt ! ir, t-t b pkl.lb lie Cm-) 'is'. ir,rn Ike wtlll -n ie.tkl on ot th (...nwUftkL 4oslbamniul tilereikbto.it of l.i T kutp'iil ruunkiflarULaioatu'llk mU uf tbl rx.kr:t ii' "j .. biw..-." wn ,j--n i.-h. AvM-mbly. Tbe AkitiLUi mil wit I a I'aH rtndn3e Ti c!bief lit tii'j ikiiii. oi-lj 03 me-t-bkri pr.kul, wtenki-l. tf tl k lliu'waiiidtrk.I ar..t omlni. ed iiiitll ip. tuia im rikoni, wUtu tu o.li wit kiiki-cnilk.t nil ll-ui kUsol wltoout Inn dt jUrcd in ennieu 1 1 Outu it-ii tr'nKif tr d-in, tkt 8,kl.ri' DkllM-dltk (-1 "i-U Mi.iO-.nilllHH. Il.tltk. o.'kiur.ii- Iki' I kiethkbnktnkMof thk .i.e -Murari l'tm r, 1 Hint D.noiiivi, Kit.AkkiiJ Co- 4Ak lel''fr I'"- c" et'on of lb new t' n iW or kl-f blaijji. t.ji oKiilo-1 for Iba iobkuleikiloa of ihvll m e Tbr bl I to lr.'"-portta tbk ie-v Writ tl in'Okt M"uim.fi.t nn-t llnll Ai-nnnm w . i , n wl t .mi.Vik ftD.I i.id. r.l 1.1 ft irrdrfkiiir-iT. Mr Itnlnr I dkl.illl mkk'inu ip,n"M ' l.rtif. r l 1 ir. i Rrril n..olt ait kbl tbktn t . I Ul. ki 1 .li I IkAro rki.1 ..tot M'. r.irm br il 'hi 'u bll'k Ii loi irp-.il.t tbk Arutrbkii Mikii t kiv Akwikti .it io p rite for tlllli.n f r ll'.'k .n nl ikl Ul I o"lk M'. lliiiil)i a i m Ik t u lira i-iirrrkl rti' t. lion t -t u tli.ai k ' "mii rlil till I.' .Will -m Ibe lOib.t Ai .i" A M , ,, . , . A'ht dbte It i lulbn wat li'd cu la It i e, 31 to S3. 1 rotn tfnrl.lr.Blon. Vro'r-rtrwi .V.11 7, 11 TlioOrlinliilCi'irl .ily d w imrcJ Wiumm 11 ltcrta,wh wt lutiUud la ix unci t in t'li t trv-tlini l UOiaUi Tivl ll wim Ti k J-i'l clil c rn w- tu U. JftUlKM vslitt Il .. t.1 lH.T,W0JlU 1. Hijl wl !- U-ltita li -.ttnltni? conn.Ut't fi-m irit.1, Mr r.vitiinL 1t pit M'-'l wim le tuiftbtiif ,K,tmMnt . lit)., tof I'viv-i I' ml. )bttltM17 Tl tiYK lod i feuVO $Ul.HHHnwiirtly for in hi'1" ta Ctart A' -Iti fr ."I li U II ,- A viaJiiH, r rvl 4 ti.i ' y i,hU1iI' . ti J j;- mi -. ,nlw tl, riuili an I ! ib.Ttf 'inrljn wH1! bl .1 A'Ht' lil'ati'll, Uahif tall tf ! Ott N r Vftl, U t)i rud, nt tut fi'. tl in tn A 1 in .cr I lM,,mf x ) tj rujjLt ..M ait pt I if mi luv t- . i.ftiith'iy. ly tu if la u-tA. ( i tlo in rit', ' t cMttititr. fr r t II ut of ,'Hi .i 'nl ti UpiiHuki 111 Ibil IJ'l ' I' it ' tUWk.ua. t41 .ftftAtH'it iii.- llt imt fib tt IJouu'U JtV t.lUlll4'lO 11 ii T -t'' ll4y,tlX It. D Vflir ' iv rff, in , 1 1 t t. ' r h T ill 1 t I i all n it ou krwt I N Y uk fi i M c J iifri it t' pi .y i i . ' I Vt i (' A'i fl ik tHHjatci MNi.t d f. inMbH fry i tiW'TOtttf, Uk'iii uru M -' Ci im vl ItfriTI l tW ' ' n '"' tltMwa, lit n.g .1 it Mlb tir A 'iu.t.ihV .i , v t uu . in,; t.i lliiu-to-i.tuix1' btJiiur, U man Priti IvmuUi. Ii'jiUu4N"ii Ifitnturg. Match II. He (! imrnur h -fr.lt! ll I'i Hfoi t'lfri'imu ii.li w if -I'lPiM uti-mn lb !Srnl '. t lf H iH- K il K !. Al. t- . I t-htii'i t h u- it 1 ii lt4r l i rii- ' fl UutlL ic U uai . yllAJtlUt 1' r attlOfikWlfWU. ilr ml of ilic lilp frfrint labtty I hv .-I"; .V ( h 1 Tbv hill t.i rt,ul tho V W Ul 1 )HJ ti I J . A tL.t b '- til 1 aKp NataM ua Sutina, C. If. Jr . 4 11 11m KtV'? " ' ltrlr I ' Vi 1 Mal t I 0i . I It I iMMftnii, I - ft 1! l ' It.' tl.'lil-r li ' . I It it u I 1 .till I . j. aud .4, vif I' a t 4 It il, W. am - 1 ..f I. V be I - ana till ni I . ntil iial w. r - r'naif JMri lt.-'J'lio ! a I. , I'- 1 - .... kt 'I It U ' n tt I ' '' u k w, . 11 lit w. 1 i 1 1 r . n-t e t ir. I , , . i wa.il fie , .'I -, t,. a i- tan ttni v f, J. if itt o 1 . II . a , tVI.-iy ut tin .i. i.u. ail. losniit. J', '.m li 1 .11 - the luaiiior ' Mount 1 . t to 1 , h & . ., m. ay i 0 u 1.4 ,. gkl .1-. ll 4 I tk I I ,-4f tl I . , ' ', ,t, .If h 11 i. a 1 111 t'U. kt.. t . llarrau Uiaai, hi 1'. .-. fittna i' y i ri ,1 . At iv f. Hera were am! I'i fii. t'4 1- V4 ll 'I 44il ' k lk.) I'M Ctt Mi h 11 A tar 11 i 1 b'lll -V hi itut'l", IU mrnd .! m MaM M.ll 1 t'lk 1 I II IU 'tl flpT l (alt arrifi fiiblri )y i joto, ful'y Itan'tf 1 fii u I tH.vii t. ,, u,LirM-. Tb V av-a i.. wikti u iwt. -' tjV W Vat I t Te ikikn OcKCteM. MvKlcntittrf, Aia.,iatrn iinpnum rn.u'Ui ku hkra kd ivd Th Prntf tat tt MvHfOHitT, Ala., Mat t It. Ajhermwikril to kklVk lf Tfl ,Dk tcii'Tk ipirjinam iJer lb (ml of Ckbintt offl mi, k n hold r,c during irnod bfkkklar 1 I'm tmtt U nnJer protll.llfdi Ckblnct ttimt tm twl proklbiMil Ibklieiktttf ofltt Traktaiy Bod no dlffldiillj In Mgotiktii.t m mncli of lv- flum million Imn I ptr M nieJid kt prfttnt. Tho tlrh.U Cfi-tUii. Tin fcillcw In Ullie Lklttii-e of Hi mijorltjr rrrt l.ldi ftill U come to lund In tine fr Te.Uri1)'iirir: of liHl.ri,ui.Hi.iri.'U kl ir.Hr ulle.teiu i mine. . il.x f.o-.n.i.iT pio.iit kol torn ' tn.nlr ul to I C..Ui"tlm i bk pr,p-M , kfr.Vr. Iiil.. ii '-II -iVrelDlUl..oou'a Mlkfrn'-t le-.H..-i n. Ihl fcl-l. kJlT.t.o.0.1 k-.k, I. f. ...PlHl I I. rei.iii btr t..k. run.. I- wi-lKiio4ll.r..w bukdf li.Vkn hfr rlvfi-v d lie .otlkffibm.k'kliki. in llt. .-mV . emtiilii J IU.k.k.r.e ..jrlikkl.,! dlowoirl, I ... c ( 1 d t.k.'.i iv .ai.iaA l nle M rrn'.-c .-ic e.il'.'kll 'III "I kit. I ir-.yiTHLto .fll.1 .l otl IPIPIITn-IU inwIU.H-n (nwiuin. .- ii.i.jjii. Ii in 'kfii.'i niM ritiird ku.-li.r v 1 ti'tkf k.le a burb.l kid iml.l.i.di, kit kit l.i.iiti. r, lo bf.te t.i JvUiiuiii tcr (iturt u lot. I a f.t i i"n'i rectr i'h.lj a n.iif'fkr i.f it-i l "t.r kkikUtti In b, hi Id ftl Fr.i.k' ..I, K , "O tl Ik I u.-iuik In Mo, Ilk r .....1 w tl )rnvkVjrn') f.llm'ii ' k, nkk, t ilk In'ii tiMnt kt-s le. tint II !. Ira V; iHU'Olrik Ibk Viiil rti.1.1 iImim en. A titktkf ibe itkii.blp kiviith I'nro It it f c-n ( t Hiltt-lan 7i. rti m-b.p n.p h Cji.-iini. ;.t. r.i . TH , trl. iliilitn rt oil NVurdav tu rn ii fr mi ' I it' ito", 'Inii full fri i, hi if e-itt mi nit It f, t ii' tt' c-ti a M'lk-lo pv-.T ter. 'I b irnti r t,rtiii liir atriv.il ivol, . tmiiidi. I bv thl.C "'("II lillUIMlf'i III llf C'llllortilll. wl o 1 1 ik.1 .iln.1 lo kianli tho li."j'n if the iwon (kia, 10 ii, iiinnlier. Allklrn lit flliirffo'.m rr- oi iiil r.k nun It in .rn iii)ot ant rn.it!. I I'll i mini tlki'eini r mt l.t -t tbrr.1, in I cm '.' uilifcrutn atiriL- reo'el a'. Ilia r-,,u in ,'llcn of l.ulni. ISotUm '.(. Not aiail ArntNetv. The r'lktrib'i'l'ni of i M- rik? .1 f Hfki iSr i.i ibi-il til. w J, a. klT.ulal i N.tkl 11 a ltd frr lHol, J 0.4 lno.t fta f.'low i Tk i f rfi'r rtffir tri rt twik. ll.'.er.fl It -2,m li'i 11.11-1 Mm.iiiil l'!H .1 hit tl lipt l'.t-11'Klk.t 1.4.i S.1 T.VH Afrikii 1'ikkl 1 I.16 1' I 0 411 1.1, l ft Vtrkl 4 701 lb. 4 t.n F.T.rlulSi-rtlra 3 V ft n IH T tl kl r N'T T- Ttil f "ao f.ijila rL4.l aarl ia tr-r-trlV iliml rtli .i, ra led f i la .'k C'or f U w Yo'l " N-ll-.V. ' illi 2311. k.ll will bi .'ilk In tl a t -k4ihli tk. Tbt. PiwkM-i vkeon r.lMnl. n I .an tiri.tilb' klnra -., r,,,!.., bit 4 fiw drfikfiki btr it.iirn fr.. ,1 iftink.knl 11 e ijitikher Irlid writ ik.fllj t't.n -l.bfW W tel.ev. Im Hvn tikb nk fli,! k' 'ii of Ibe b -i 11 it Tim lomru if lbkf.i.,ki wit ki"kd f.it b t tt 1 rtktiti ll tbi til 11 He lt-.ll-'IL.-l.ll'r T.'Mi"klvn in rf r o tftii, rqkiieti bt lCkkli't' bft.l. 'ino kiikio le n!tr I'MMboi.Ui, U about dot al Nufllc b 'in ViraUmt. 'It-a ato iu'lrr fur 1.1 bit b"en .rvmr.1, Ii ftWri. Ibk tirtO en b-lld rjiiL of tbfi arm Al IT f Cb , fcfd.i'Skva 1 1.U1 T .in in Ui r m-iin In lb OiUmimI ikitl-ivr-bt, V ail lLn.i we" ku'oj rl ti tt a lfk.iink.ri.1 kllowkt.ee f tl a rtrtn. aitt aiiviut lo, d'klMjtklilioia. thtlntkl m'lttal wnjl bi II ,M'.', uA tl a ifg'fgkte l'.CCo V l.kta l.tt wtatarn Arm Btwi ilikU-l CklltiiuiakVa nar. AdrA.ebntTlnf t; ft diwf k-nt for eiTpanl.ia It a id K of Iba Tiiat It ,iina A. r llted al I'.-rt Tkjon oa lha bib of I bi 11 . (J.pl l4tunN, a YuftlnikD 1 tilon roan, wbo 1 al hin hoaie on a kit t, bad k.11 lekakid the Firt, wllb kit fkiut'. 1. 10I. M. Kin itnrt.d fjr duty at TiJ.'ii 1 I.tkut. 1UILLT wfiit Vi MaUNie. a kl l.'eut. '.Tntiu lo Yum The troopiat tht d flVreM ita titkoj kin In son,! Italia. l.lful. II01101, Iheifbicr In eirsmand of IHd l,'l I lined, N'W Y-'ik Ilaibor, It airui l hirta ro,ier nul ifrlrleelbftltiry rumct--1 is ranch for Iba purpoaa of drilling bla arvliloiikie, at firaay oihar inula Tbkre la a larfft qiikntl.y I rduua a lulrbik'i ixik on tb tilknd,bat oc'y ah-111 e'ghl i.nivn are In (od crder. Tn.ra nk 'int .'it aim to wokk Ilia ft'int. and g-trrboithk puft the areiWr part t.f tokinle'aj kip'riem td loldlrit A deui btoMit of fo ly in n wkk koi t lo ttulA'i I lial yettaidiy fun Foil C lluiibnt Cotnniod rt TtKi'Kol, lit C initjftriUiit ..f tVk B".k'yNiT" Y.rk.lkft yclirdty ( r WiiHn, ,.n,bt all eu I'll. MiT4 11.1 e oirt ma'tial, Wjlci coi.Tenit lidty. 1'14'k la teat -a ti In'.lite tlutf-.t fii,lCHy did ni go tuTrt'tu rci.trl. N iiirfkrilt ill txit Tikiola at tbo Nity YirJ btib"nrttld yit CITY NCW.S. rRiiini.H Anti'ihT nv nil! CtitAwitt. Tlkt-klikwbk a.iki f.r Nr 11 ifkitit lioo' .. ikleitlty. A . lift Ilk- 1 kiiti,,kr wkrk IwiCl b-11, I "in a y 01 J K tili-itoat 101 nnl M ltM.t vaa ft'tll h C.-t k-i. ft. ' u pi' id .11 b .1, . b t iltmi:'kl by Win ktin tin nrr 14- u.u-hwiy. k l.lly pMkrl, ftlkl V.RklllTRI lo, po.1 k.ltfk I I It! I ir in.ni, tut In d nnj k 1 1 n fe I l w l the I kl. 'J- ay to il b 41 .iu. II. kt, t.iI if n..lt.-ly 11 USUI IW WMt'il If I k)Wnjy Ul'illia ! ! '"fin U11. -Le . wy W.11 ii.ai1 i&'; -' 4-rf bkii: ti. uutir, ktiiiti wiw inch wrMi ib.uni. i itig, k ij, II .i 1 1 iio lo t tuc al int dai.i, wil.olit kt'ol-tl'ig tbo klirfbWkt liri'ttit tuwaitikt , A u.oiii i .mijne.1. ua tr.p ikiukit w.l beinii ti. .t. CiTt TitiAkiiii lUi.ASi ua. Tla b l.ncri u kbe 11 ty Titk.iity, kl nil ay, kra a. f llow.i j tlo l. Ij tkjoiHii t 1 i V.C1I 41 Ou O -uuiy uo t, i ' i'i Tola' S-- "U.l it m T a 0 it c. kin-ai t.n 1 4, , . u i-rron. . . ttrk-.d tllhlciii f rt'e it.t.f a r t'nn . . ,4 CI ai it Mill' itt ,4l. i. akti.u a I taidf4 . .( t'.'oO.C.HI, ili'illl ..'th , 1 1 I "-.t 'IlIP ClIlHUM All AIR r t-i.l'AUtllFI-iri'lIT l.lk.ll 1 f. I l.iu tall 111, a Oi' 'f IMI I , Win AM,..., . l.kUlid ;ik..nl, ni,i.l4,f biLrieiliikklika 4. inlkr ouei , k d b.prrm .. dcta KrfrMt't ii-.i I11M, I in o Ut 1- 1 f tla iu. yu 11 ir it a', mii in t a i d n I 41 ul u a 1 w a a n iilIht il Hi tea f u, a, p ltd t 1 n f 1 bfcfa if aluniui. i.r urdi t 4 1 tu Vv b tin 11 nl id. u.. b D-t I i li:i I tva dt 1 ,.t t hi ill c ib ml J t .thiijr iLu-wl r i Ibtt fiHi-juu, llitwUU 4t,.trt 1 Utl, 4.-1 U l N IL IVftl ctiii'd rw co. l- ai-j la ao U - tuUTT, ji a Blllall tUM-i l IUl( n a ' at btr I ien1 blm d t.Uaf 1 1 a 1 fti 4 1 wuftii r gi , atd nun'nit, I r win d-t d ut ff ibjikHi. Kkaaat , t4Ubd tbftt ba frkd. n t etrd'Oftt It r ar j 1 1 1 uulia- tba ftbaral fc'uTi 1 u.i t. t wai unutl 1 kfbd itbi'tra uitf I a rl) ia btaima. cuii'ie vt ttl.H Hat ila.-attit'akati ililxia bat b4i aut Cid nt lL tnvl ut lur r.iMe i.f Vr. U il'd turt Inpilrf iti" ! lu 1 f at; nviuhpi if iaa f it a 1 a t.n. 8 11 u IX ol a-y i Vili. ahum, Uat bl mid .f-anaaij -1 re.mli I. j, n.riu t ia-aau-d 11 In U"T ; l r" w 1 al itftitui ia to .' -n-bt Iba I rtet-ja 1, u f v 1 W 1 1 1 a f -it't 1 i' id'i 1 r iih iii ' I I h J T4 ft 1 il v III c d t- It 1 1 1)1 tatVV 1 ft' Il4 II i lilll Klla 1 d iV i i in 1 v mi it t I'.i i uirr.A r.'."! ti 'ii fri u i ! J U 'I.'-.,-, i h. n t. W4. 4lt .4 I .1 1 . Iktk I, .1 . , 1 T O' ' ..in in. .a 1, iv A i, t II l, r ' 1 1 - t rn A tk. I I I ll. A V . llir,,1! , -. fl,i . A. i . !.! Hi-i a 1 1 l ti . V i Ir 1 , at u,, i ; r i i w 4 l.-MVifftbat.' ie b I It' tdi" i W !( I f ftl 0" I I laM'ifV ! 1 1 tt ha ft i tu 1 1 r ul iu 1 I 1 1 'a. ii n ri 't tHi'i itlii II 'frit ua r n Hi -I ,.r im o b frwTT A ra mi n w . (.. ,,J d tifiii tu IJ im tin i Hi I. i, i i a t tt r l. tiUtiii- f t till paa.! if ftu nt iu tt i. at i ih ' t ii -h ji. A m Mt rti. tlu l'a1 UaAHY -!- I a- a t.4iu.ii44 t I i lr ia m biialiLaa il 1 t .. tablr Im i' II a v.nfr-', vt .'t : V iu tl . it L. Btiui or Covaauirs. At tht rnultr M of lh Doer TtUrdr, a rwtlaUna I rT Aim i. Com nrotdnf to Wllllut l,h IKlgtta ptTtakot, mt rV nl. Ta rolnUoni UmlUnf th front of Ik nil of Ik tuptt TAUt Am kflll ftlkM- llAtakyiiLrA M.W k Ikl Clftk tk. fpfolir bf tlr. tUoai tr, nmil th 1.1 of Ja WU ktkcopika. tdi oummiMk cm mrtkt rtponi InUlirol MUbUnblD indt of Wrik Ufkit, l twien II Ikdiri knJ T4 nrotdvijr, la rrflj torrillinn,tArlMUi'niilktoneT wkt U omuuLlckrioa kiktintf lha it ni wlthml blkk.ill.mllf ihkl A p Oiiint an-tr. Uofjikkini t kll.'Uk'l to wotk for ttieeitpirit oi n nwtf Mk'krt, blt. holdln li- f, tUloti nf I-itrmf t i ir.cun.hrkiK.kfl ua wntrr in tut airoirt ' rV"''1,'' .,.... , . T"'. lUttl'JMof Cwcrtaek rrtrJIIiatrw"! Jntlolv rdof AMrnrtri. wDich wm -.np.kl'j, " l ;"d ud n..v.J b. Ui. To t.jri n b"' d IU f llo.o iWrr . - f krii-..ri, ' .. -l1. "dltl ilt.tniti.mealt.hrlixt iryibollMid 'JJl 'tifu ati dn t tepUrt A'l ir pnnr-kcti lMrcaki fi-m tA'i'Ot IHU. Aflmj l r thi. l..,lnrt. j1jil $ 3C5 !'''' '-, It aklut lvorAit f'oi.i t.tt.uA ti '' '. ,. . . j . . I I .lDirjlll.l' BUC-l IWJ 7 . ' .n r . ' S.' Ill 1.1,1 if .'Im. riitk,t a rcruilm.'ttL.I--j.i U f .111 $IHll tl tWOfklO. (J .i.fcrrilta l.iw l)M.rljLt lorr.ed f. jat J1'.,n n a.fJ.liflu 1 .t 1' (.. , .'it InrpfWta t'ipt'laiint In .vtkrkri 11. ni as out t.turin t. I at- ,.mi I'ftnui-iidtfd rir thet .f I HI llt tltk, till .M IkiroTkl '4klrrt ul'l"! t -ikk.i-1 ltjiialrkikftt 4s. r Oft ikk, tv, r.,:i A'an a It't', tl 111 ill .a "f ci'illo o d,nti'" M . ..n . .'Inilb-.i.wkft. Jl k .1 irr tiky ir.,TTl. t 11. ' fc . ., II 1 'i'i ifli " 'ii ' .' ' t"it Ii I" 1 .-1... 0 l .: tl. ikiti i-t il,e I' ti .f k 11. ' il'fri.a'(4. I m,Bt'o i'a klb 11 . ...4 fi , . t .1111,1.. l2,r-"Kl. t 1 1. .i-U' ! (,'ot.iu A-liulu.'. 11 ar liiuiikd f . in MK It" I iw. Atilrd IMrdin.kugtydfanUt1 n It., ik n Ml it-at-kJinik...!.! tl", .1). I, .rent kr4 . k.in.e.ed funi tl'ft' 0 to Jtl'.'Oi iln , ,1'uiim tit.mtif fUMtturnaii-) i I . - k.a 1 t.ikt Utk.ed ( tot ti.'il la Im l'0 Mftk-fOfl't'itrk Iriki fftjliiifj kitioV'a otl 13 NO. M ,'trik.Mitii li.i 'Mary, tiw 1ml d.o,', iriibi'n tvit. fi,tW. I , ,. k i.t!ovk"i.it Mtd t '1,00. IMSlto m blii.'k. nnl 11 rnn ul rtirt, 11 ertit fr' 'iv,! tM'i ',t n:a.ij (tu.iKMirkictiiu. I .ki'ii kt 1 4 V ' k 1 1 II i m'p, LuiebkiMOf, uk tkte.l fi.'in 1 31,000 t f 1 1 1 K't 'k r.d Anui a iftct4d fiom $V.,tiM 1-1 $lll,Urtl p. b ik Wi.li'i weixtnit'id 'n. 1 ho It . .1 r w itt 1 I Irrvivi l ,.A ,f tb 1 II VkttiiH'.r otn to II n Joet A, lilt to re km ti etitl.a-i.'kt'l Niff I "-., 1 H 1.. u.l'tk Wfl ftl tit. J dlroitllrT the IM Ik 01 I, V, T ll .1 l"k'l I .nip.f-T f , rr-n.IT. 'nor ..-.--. i .1 l.ini mio. kllkk.-.iru-r 01 ti Hi 41,1 llidiu e I k,,d the .4.1 t i'lh.. Ir" 1 'r 1, d i'.,ti. l-inn. i'iiI .in' ar ei til li fkik-tii I cirktiiiiki'e rn,..tk fjt ta i.ffl'1 of tbt 4np . til 11 nt kt Hi. l-l ifji.kt an erpkuik i.mtia i li f! 1 11 ftiui'iin. Tb tliarltliu -.djii-ail. Nl V Vn.K rmi.IXMlllAN.lt CllMPAIU. Ibtteark rjtuft tt la.utkrek 1, 1 i.paii.ei in !f.r V... k kod 1 ikik'i 1, fi m mna iritu'tik f..i I ifl pw. k.i ikl i. 11 wl-if ftibi n i Akt ill TbierieimrkieCaiklil l $J,,M,.cf'i Or ku .vii.ftkCkiiiU' tr eieii lk.in.ki.y. ll'ln" Aui'.klk 1. t'lultaia 1 ir Hie j.ir I'u'i.. ". HTi '1 Amietik I,, kkt nail fir ilk year lv't ll.l-ili ki A.'t'ki'if ittk tiet bl, 1-tiJ-l 2T.0 ,7. ) 1 Tuk t.k,,f 'liiHriid fr, 'irkd d I'laj Ibe jf ImJI, 1 v li,f ninfj 0- ii, koiiii, i4i'li fr .ta 3X bi VI i 11 c. nl I itt M"ki4i iti II ft. 14 fur tha Ua.1 week eui big Man b It, U-l, ileortkki frtru iavt wctk, 0; f.mi la.i.a arik Ukl ykr, 111. A uta dikftftwu, 'A), rbr'tilo, lb.1. eaieniAl eiuki,3). a,lu.ta, l3i tb.i' dtrruC, tra'ia, fit; f.um e. Ill, I lei, Arrl.lr-utis Ar. 1 vutji Pi i.i. ik IiMMtivA) Iamu Anrr f4.-j.-aL.t fn'nifj t 'oi bluk, a fl bivka ii iitiafaif it ii i j imii li i ii it 'f M r.'vi y, ai tL wb . up?r rtiuutibt tu diotf wuivin wmrjxd lo fltin, at-oiit 10 o'U etc it forrtnif ttwl Vi wi"tt1, i g U wn not wnIly ! lirt'iihd iiLlklibiul U,V oVitVav. Tb Hiil lintr tO Ii I atttfaiy WA UaMtlf tlcMtrn. V fr I'I iL ! frjHJ an er ornuj4 vl Km b-1 J iVs - VhllOaDI l. Ah rifi'H, fN w liC tm nth4ontr, Ti fl-f 11 nr, bi in-wf afl Bian-fl r (NiTi'im a ft.tlly Mttiiiitkt A Pivn wlo jtnttK i -!, bot ut in niMiit rf iO,-i; faVf miw 4. Tut tic i it fl tu hoc it4J 'y 1(mt R lUn Ki'ii- Jm tu fit' (umiul lt tr ia Iii 4n I biM i kia iu lViHi ' iisurftt T h ui ktr ll m a.' u i ij tut ifcrtm ung ld il 9 ju M, to. inniJtid N'. t lirifsv'wvy u u ti IM by (.Ucr t A Itamn'R, br ! jriottfti, twi,,. iti p Mai , vl wir I. ' ii $". ft', it.vi'.-l t r Jl't.HO 1 t ItUltdiJg 1 JtOb4 'i ut J) Oht; ! uint Tw fl M fl r, bn-ciiant aJ t,i.H r-i , nf N M l- itt lar-" p J t j MkK A Kiwi b j v .it d-i in fnrt kind mm, t fi t 1 14 ut nilfcHit'i.i ntnl f.r MHM T" 'fc'Ml t wriitt' i'Hr KinA ( nmiTi '. t r iu I ui dfi kt t.U. kiw! lif r l(4 14 Al f Vtf0 '' ritr torn td Tratt ir.l Uuilaili ' tm -1 ii fii tt ir iifr. A Ucituita. ili r i a t pntl liMr l'aiiiaiti a a.itfti )tru In b wur It -iiiii 1 ,t pvii d n 4 l uHK-t frt'it $1 If, Inn ml 1 1 O M14 n t a fir 14 net' yt W , auit ia bitCot iuwfcnu"t.uti I, K r Mia U.k.k A(lr.I. I 'kon xi.sti Tho re 1111. in of

1'iTHu 1. Itiijiiif , Uui ttttldiiit of f0J 0"t 'ch kttt t, n iiucd ynata d llnvli-g ti tUJav't fi l f i' ttkiKiuttirayi, N U 1 ttv.iat.1 hnkl Wan n Uaajtid ait ui S.i'i d t 1 fr u tea tA'i n' tin rii)i twmi ml Hi if 1 t 1 1 ii if ntroui ll it a tl 14 Ulal1 ll. lMi ITHltHrr fill I A itr-.. nl l m imi lUunt a Ufirt aa rvj it ua ihn I ., (.() t If It tttflt . vrtlalK I ft . idfUt 1 It aa it, 1 d Wit itil al ..if At). auil tt-t- tiv tt tttU'td. Kl 1 . li Willi i AIUFii.so A Ki .n aAt.. A .i -.k n iu- Jai I I'B IT, Well 1 fd .0t C t ' 1 1 t., li In iii 1 in y l 0 It ry ijauia I-j i iiv tl - tt - ftu 4 .tf 1 rut?, f li fpu ina f r 1 1- t 1 1 1 1 1 1 1 uk 1 vi.i.tti h w 1 r d k .iD 1 t 1. I, mu t4 nv-rtly ilJ 1 d I aw 4 M l rt t-f lt f t 1 14) ll t4 I I ' ! n lh 1 1 Mt 11 4'1 m rt I itkNtll V It I 4 IfH i l.ui y tfkitnl rfr,i-il by intj iy I I II Vkll rMt TM t 1 i) I, Wl 1 at.1 ) I ftl Ol Hff . b t 1 r or a M vuuit-. I. mi Mrn. 1'ah iimi Liu any 1 j n "'.i , d al a fc.r li'.s rr u in. VI F rl t-i ofi fr i th tflVli if dt (if iirtr m 1 1 trutt Tni i.u iiu 14' vrj. una ad btn au It ttr na m iiiu -ti, knl ifw ttTit 1 i im mi Mur4iiiatnt irtim Iim iriyii tti ir,. w (I'd vr h ny Itrtlt?-, M n Kisl M P'ld y Uniron tin d ! 1 iHiu, aittii w um it uii 11 a t f 1 Kflaftlakl 1 t ftl y It - (J If , 41 Wl pit if) fU I tllt'to-fl t It fti, 4l)fi lit HO ti 4kd Wkk I Okkl kta, y pr.u a', I ll It w Twl df u.i , at.l,aK4ll-,i.W.t..itJ,o. u'ng f'k Ci tv r -v4 ivnitiM li 1 d frdi i-asuiI. )ttM4d wa i4wiie ui 14 ii y r Ic iMelilftt'ireo, il'i Aim r. lTnrrTop Mhiiit '''iti' Tipi- till at W l.'tHiXii ntrlt 1 ,V I Bta a at .Ir aa . ... a ........... a- w -.-. ,.,, r , t. .. --. ' riKkor I t Ik rlllKalltM. It til .IfWtaj A ,. it w'll I timcT-wJit-ii tbrtfUajh it Ivb Sd, Ha1inT,trt liat b i . I "H44 b VFV t A tl B i fr'p ! t Ira but .,) iiijri jtt.ii.AArii n -d ml l t n latuuuai $41 In i. Id, aiii f b.4 in h'a w. wai-u mom (J l' r f,i t 1 Ma uiidf in iw b' !-. bwtlV i rtariKT. n an 4 lit.tal ti Ulltl 1.1 m iii1 p if I 1 fi aa iatihvitij fiiiU g 14 ! UI.d L ) r t w n J hi Ilia H1 a t I.( 1 1 ra a bmt 1 1 jfti.t a iiu t1it l in aul a ti ly iiarnrmia ku 'p n f r ua uirn'a or i-l lb ft J tTll. t" MotlaaiTHtttt . ft. Bi '- ba'.aJU 114 wt.it bit t m tr, I ia.iV .a pi,' ,r . bti b-fir.1 Ju-t. 4i (H-n wl .' -ii ir)i td nnr .i ii T in n f r iiin' fftj tx m, ti I a4a.ui w hia li uo f I'-fajt ii im ft tan ia4, A A.n A ClIArfOHI. WITH ll"ft'IL4HY. 0 I if -1 t . Ibia Vfir t, ariftiitkd Iht.Ai I laiaKsri ab an ac""f 1 ' r'rr1i rbArgad Wii'i h i 1 d 1 1 ,! y y mt Jmd tba t ti i' lllrtNjtvitiIl.il ti t ' ( rUnnaita ftll 1 l let all 1114) il laV t 1 tal fttld tt lff , v ;5 lv i r t u i. l'mt)in t ? i i I . "j kai itit v J 11 niirkHiN, an j - i; i trta m .1 it I i H ia.. M.u. utxinmttA MONOi- Kiraiu t nun V lt .' j I. f ;n of Tl" I II V 1 - 1 e I't'iTl nft i-4 ft IHaI li tit t ira'i In-n i tit i'a.b li Ay' im an1 If ttt?a ! 1 1 i i ii i ii i i x n . m tiutdv tiy iv fl ra t iba A i it a mi t .at p. 1 1, . r nt d 1 1 trta i t i4i li In I , m ,q l ini ri It tt t ft" ill jtnpisi idtitt w w" 'a d.fr.OftrAii, f it, rtitw j'fiA i d a ' td Htitttor ('auilt InMtrlunt to MoUttt 0 mam Tiar r ' 7V. if F.etA Bitoniahlltoel a fVH4iy r. f II i.'tJ 4tvn iuraf nnjnt'j -T'lia im ai I ..i iu hrtta iim, -un. 01 vUr.,) .,(a, , ., ti... nutd-by badftM .1 .utt mibtpuia tP-.4t4.T atNaatwa 0'"i i'.i-d .itaanwaTifUtiiio tU 1 1 nu 1 ii u of tb 1- 1. , up .a fe pari v( i ui 4 it 4 lift mV i.r,i,daumiiu(.MiuaT uul I .it . t4..,.Jt. .'1 j ljt.tH.ibi.rtUa:.aIt ll-i.aillt,a bUjfTlMllu.U. fr Utt!luit 1 i. ' v r- 1 1 n ' ? ' i1i l1 ,-.. ..!. ' Caked hatfa tnatin Cwarl. Srmm't Fagt and Ott Clom Vf. PiiMpti CkrUUtnuan and otAtrl tt (Ai Ship Bi. gt P. Btrlnjtr TMi aotloa waa brought by three, of th trtw of thta iklp. to rotr wagai an a Tyia from CtrditT to Hon; Kootr.inl tktore I KrwYmk. Il ippeftred la tldueoi ihul twl of Ik can ba4 no", aloned lie ab'pplnf art rlaa, and lb ma tkitif n d llkl hm of ble erew deatrUd at Cud IT, ei-d Ibil be t k k UikH llloilUkt-t to nlwt of Uiwl wka fftMilat, and ui.rl.t- lhair aatea, without any fuilbM t'guatjrai thaa Ihoat of Ike .,.... 1 .i...i.jt I Dd. r t e act 1 f Omjra'a, Jul 81, 1JI1. lb tl. bkilicti. lnj tm lhy ie eiill-l to Iba h'gtieil rtl-o'wMkr rld iiu.apotifrjmwhenrelueiklp m Ifd on kbit t ,) e. Tlet'iiim'lktbik.l' tilhkllb. mwtt'fl.al'k bal,enlitij In Ii In In lb p. a'ltnvn. i rno-in wb 1 1 '.t dtterl d, wat f.filv t.anl U ilg 1 In by tl a if Ibe aiku'ea. II vltl'-u a rntnrf b Vkf t tirinuwg fir a-t,t !.' f ll. Knit ti tfoirifri, m Tlo! Aii a;4t-l'iri" I llbl.ii urn ami ll,l itMinbuxol wl'b. trlld ar, .-til .' e, of inu'lry -a burd th.lt ,!', InlikCM.U 1' -nit Toil fk,'i , 1 .iw .kt no at a rtffrt 1 Ibeownrrk. t IkMll-g Ibkl i knin kre ria Ilit 1 t'.r a TrrKf-, aid tbat aii) n l ev,la-l ro dkilni 'lnlr.t 1 . .tuikl'kk, f.-t!.Ukhl.r kitftr). foult of liter nnl 'rlrrlaer. Iti-tt Jiittle I 'ot no. lfrty i-ne mUr1mn)lt m ' nl arrti 'I bit et.ort w ta orr.l th. tn'tn tg In i. eont , f tat t -nit n' Sfktlc. . Thk (H I I'iry kii-e l.it-kijd t lIiI it.al ' nday al til ov k, m. I It li w! .'.ii wore d .eij.rte. front ftit'h r Mito litre, li.tltig the l at kitheitiMHtJ 1 ware in aet. lit), kvtiiiiy iir-e 11 dkt ticitii we a t tutkt a i-l 4. 1 e atLfd l-.ll . C i'i Hftrk '.' p. if.ti '. ki-k ,, tlffkt, an-t 4 r Ibklr l-teia ki tolaa lb C nut nl) -a rue J lo iv-tl U a d.. (Vit t of Urne. nl kf"lt. Hot Jul .1 Can -7 '.. f5nn.l i r ark r- .kionri i '' 't taerH. v Will a. Kitu h', bra . CaViJ II .-kt. II 'wl. Mtkll. Iti' I . ft't e Ci' '. T 0011 It nn k n, 1 w iw ,1 I 11 - - . tl ! I K I., tlvi J. I. it mi ', h, It Ii n. il, J.l.-i lujikw, 11 .1. i- tl 8 . tanilt L ao ini'ii, W la u W A .1004, m 1 1 b'i 11 Lit. .1 hn Til id. lAwrnot r.lnitr biflog pte,t gu, ly .f tel' 14I--4IT. W.I ll ml kt ktlkb tt.e 111 'til', Ilk btitg bctu iu li. i.k iiuvtif ,1 Mmj iln. ki. r-' Wa.II Hiw,, an "M e .binsi mm, ntr'y bliid. w-1 1-.' f.r (e. , ,k'iri,,t rot pna ter wee 1 b'cl -k. w ktike Mlrp.llt.ia hil, tot waa el ait id In Mr. (Ixiinr I,--.ri., wbo aj,.,'it ik tha4 it witMrvl kikirk4 bint, win kietliik; Ikit mikiat, ote e . ftkk, flrtbttfirte kt, three mnu titib 11 kid Ia .itnJa Ik.f liuul cf Initlkr, k tnf w leh w... fonrvl in tbo prtto ice n-iMkaioit ,1 1, I ,ki l el, ko M' I -1l4 e itk, while ftiintiar WitiLkii iw. re ttiki It wit lovktt Ui in lit prlk-11- ,,, ,,, ,tt j lj01 r,rrT. wl o), i , .,mp,U- an Mf. ! " , i'd at f I ItT, v iaii f tini oflt Ihwimjh A ..I tir 11 rfipi.wUa Oi1k4 tvUhim r I t i if ' ' i il r'iv 1 , I 1 baT v I 1 a injt .jfl lu ".irif".i hHa.i lot tha 'aitii. 'i 11 . xi. .af 1 lv c-DtA1, .ni b ! Mi i.t y ! ti i-'it b il a iftL., Itk.runt, b had btu fiinm tin J i4jjd bill. In " rti iiia d 4hich bi Narnna btit. Inn fnpWt..t,i. aiw via nl o Mt ril d , ait'l aa ha bJ ! I m fit sMi'd 4ty if bf ! m dUbra4 I, i f nii( 1. iliet iial trf r m-i tiii taiarK 9 X ii-- pr, ,.rf Xl1 wtaapt-f ct ewa p'lit .1 Tb j fi""! '' v j 1 til p'lamer. Tt ut " .1 ai4) rv,fi oNtrjtd with ai a 'ill, van in ui i 1 r tlMdT 1 in .N Lu v.Ai tr.t 1 f r bur.biry, aut trail n -i 1 ttil A flt--n by ttaf n-r nt J tha ETf naebi ii ftti o' fta'tiQiuiia aivaii't, wiih InM In J 1 twit'' harm, on Jtidn Wi-im, ba bTiaf HUbUatl 1 (tt a fiii n i.paa j umaa difiu a (iAnl. II ' M it naiid'd fir .iClXJ. Twrii V'lif turuUrs Morrfa a 4 ll-yl, p'mI U 'ty 1 ittt'T 1 tt. burif'ary, aad war aaawteOftt U ii Uiuir 1 1 tifr H ta Pr.a m ir two tmy and a'x mtuMi-i, aui MnrU t-itit rAiu-Ltry f..r or-u t r t. H ii'--' -n tbj HtV f Fibfu.T 1 ' ki-iri'trit. ut, avij a itfcu.atni l. tUa IU Jit . V HI p, rtiaftl lh r-alTlnff atlau ioaiift, ilt?4 not . :1Ut at avtlan pM xrtDd iftfRsyt td a) fiu unc-tl to ibft PrjiittHry (tirli ya.rt. Tu'4 i i.'iiu, if. rl IT ytMT uf ;. an I u ra ,rrrfi'd l -tu iHc aTry Utd frtrl,ibt aatvi. i.itT'tM-fif tM KiTa X-oiiita. TaarfUiiTa ' a ad I Ct rid of liar. A t jw nAur f iMtAontr. lnlici'd wara ar r H4aid nJ rr-io,d fur iiil, amiovi than (!hua lOTftrtl, lha lWn youc( Eialuri'Davn, wha m bow iiuiictrc-d Ut 1 iu HAat ini lfv Lu aialiijara. BI100KLYN. Tur CtxMciA Strckt IIoMinoR.-jro-itrlltamv jmic'-idtui lha loTaittfj-avion yeHar d-5 mu t-a clT'iaWa-i aU-m-llnj tba dm of l'uur M-CJ4aT, wbidiDt at ibn Cit? II Hpviil. ft- ti. - j-tr'M t'uifrtlbttd Ina rf (in tua en air rt T' u.1 i itr4 Aiajiiuatiaat. oa tha uU. of tbt Tth nl. T 4i nj'Miy . Tit rti C-Tli.iaO wta tf ll itf.tt tbaM h aT Jontv cta-ft kiet ina ii 4M w i t Utl4f a,4 vtuif u tba ftratl 1 ' k k 1 V ia Carer ti iiiM, n I tLftt Jauaa llA'Nlt JiiriHllufr wir ta dlnTtt4r bua 4i .tin ii , t ntot-rtdtln wb-thTtr tmy ittin d b i r ft I) J A MM pAltftlt, h k1 lihill ( h- II api. , icnil4l i malt d( a ; t m 1 -m 4 i ft i.d tiltit fijhtum tr ak'i i r( il'u o! t-aneCiiS Kd pou'iiiaat lulu th- bra ii i lh nij't . f.a.ttra ruirbt hiv ii i tu d tv aiiipif( t4 Cxl by CviTru T f tt j? k " 1 1 tha i i y, a o aid w4 riiifal liat J'Hi M-'CamiFT aia b . a daVt 'i t t j nna .nti rd 't. I ll 44HM. ftlUI it .b ivkii iij .Uaain 11 ijct -4 JMtU lUmof T a Mt atitt wir i imttidi ( I lu has C aiKiLO W4j III iHAM IKWi:a Itr ft Ii d frft Wila4VaJi4 Adil'Nr AT tiiv Fkkut. lMr llKKNail H.ui. iw-, ttrpi4 aa a brd;4ntAii at 1 a ba fi-iry, ti -t Tnh a i .1 acrid a t whba aaf il m ill 1 11 k tbftt. avludi b wb ,. tba lil U a cittdtoib ! iui Uairfr hi btlduflbi w tti t v tai tt 11 u t-bb mi h f ri'4 tiMt im nf tii It, 1 an lit tratr uf t I'i t 1 plWM II t W4 Iftltta m iaittt-' ' u irtiiiU Si KRKM m ri -J Liua Mmi uorsn Urin bti fta-ciiraxl if ritjblntf lh h 11 ma of Mr Kftiv urht.Ni 1 !2 Jif aliitt, uainr c r.' imiiu nf , 4.1 d r n -r't, tra diM! a of wia j wara pit l'b-. I im au it, anirrudrttxl 1 initfrll ! H--ti.'iui ArrTi fl Md. tvtUrf i' 4i4.)ii.ui iL4t ha u 1 it T bl4 Ukltwet-ftllVa InroAi I wtoa SrtLUt ThrA jHrjnu hftnl lnu raaaaill., Hmdi. ML-aHa anl UaAi 11ti. wvi bnvitjbt Uff j Jj.io4 C--tva 1 it Ttr ftT.fwr t.I'rxf 11 ,'ir uu R may. Ti w-n ' lJi'U'l to fi ft bait tl af t taa 11 'bit m' t.i 1.1 1- .d Jury. l.utHiKLi CtjMMij Coiii 11 Tkt Hoarl 1 i itTi titft the PttAaajfct it t a .- Tt r 'illnw t laaubiil nm Ulvaaa by A.J fri" tJ r uivi intiMja y al'jtod, II .'. .!, 1" t .ndtUidDi.(f ibiir tr rinvaawnt- tft 1 y aH ii ftli I .mf..i4sftl Vt , HAW m-lim t .lr ,. cf kl. n,l li.4iinl.ik lilkrrk.t krtd flfuka. I , " " .,. t.4l..l .h ... c ..ki'uid,.., r, ,o,r,.,;r ..ji, 7t.','!;':iV:u,l ' .u".-: a "' a 'Ten Ktl'.kllki'Oktbylharapit rf,, 1 1 ,l I , n.if ,.,, J,. Q .1 I,.'., t eattib'd bt IUI ll fi I'll a ll 4 .l (fti Mit al rTft, fttTrra4U.laa aaw ptul lua l.kt4 fttMic, ly tn pniinn4 oi tiiy a rrq urttd W Uua IU tytt.df lu ' ' imp nvMi a- it i mvn.' aa I I .ll l.,Uf 'ltaatatMr-, iUt4t4('lia T ' ' i - CfiuiNi at, CAiiu,-il frAllorf fti lua mnid ii4 .iitiitli'ia uf to papa of tba 0 ty of 1. a at Ik 4 d .U I.IV tataa ibj.l laaAlalliJ Itf LlLI t t i . r !J ! T a-IlVi a i . i nj, haoby n..i.i.fa"y Mi a-tiutrt y it) i m fltnu itiii at aby aad all itwa, or ii . Lat-4 . wuvU ium t, ly au. ivi ii i ii ' b Itvaua Ha liil4 1a tay.iaut fn Incit n. i vii.ftuiN. J i d, llt-4 3 Lily Ciia tt d 1 1-40.1 bi fonaiaf a tvi jr of lu f ira i.ikaj b 'Mr 11 rtftattitftUftw t 6 uftta nl A am .y i" rtiri tf i .a c nut u! ar if tii raittitaar. I ipiiinraa if lha rirrorlWin nf tla cut of l tijuui int- r ttidlUdt ljk,afAb. Dli, Liti, bi4v ar vvlili il rtM-ciiiiat aii.l ts:pn.tataitia of iba l r mift-l 4 ol tii a tfinku g Futd (r t'aTa pajr in, wftN pronartftd Frivn - d iimant, watch tiTtfj Umhy, il appivirs iUt tba recaiUffjm ,m ii un a wara $Ui 4"t fll, apt.roprWtt C4, V9,4it 4- fiftndituradt, f i7,:.l t,-3 btnutf an b tt-ria '.1 H4 41 'Ilia b. ."iJ4 no liftU t 4faia, (i -r 1 l-.i-iil ,(rinv, Iii Hcltt Kuiwl($,tt -.tl)i Ura'rgFunti, l' 11 OT Thi tiyiua r i nl bf i I 'UJJlh crn Jtt TiJUA., fba te l- fttvi'tplM a. ii ima iiiUfituii auaai4ia4 I 0 a Tiaa in th Tftlu f irorilf lu .soil, Tl ta. ,' rft.l'tt Kiww $i IlJ VI paramo , -t. tirty, tU i-" "' "T fOiiwirtfl irilivw tirty, tn th"1 "' ""t aoihoirm ntl.ftva tr)piir rt MT Tv rprt w.torlrM . ba iirltiatl A n-avniitri w uiaa'mouiy .1 td tt i' puaa in rait tba 8ii,r' an 1 B ' ip v.11 tha ( L V ' n t"i oi vr4Ty f ii lituUy I tt I Kt il I fr fit lijl 1 111 1 it j Pit K iiitiaxdl ajil V in mm ij i t 'rlC fnlu a itimi nn a dloo ft-bl bit p iff. rt4a ui v t.v k ithn lata rliy luuii i a ,i iiptnj t ' Ait r HMtlniTi,ui, em I t ' tt?i rail i ikd I I ibaalmva 1miaU i.a ajbjl 44 iln t i 1 1 .' K r. rtd t, 'ini 1 ma A - r 11 t 11 jriviiiir frwj 1 in ' ,(7 jDi 1 u 1 1 ,t r ftdl iuftOli a.atu U tu tu t im r-'j un fa m xih ftTrn t h i inr .ftt wf tut tl a 'irk frf fl lu f uj 1 iiiOi-u ' I t I' ' h nl ftb avuin la in p o(ta-t Tt ' fl a 1". i fir bal I fr Iba r'l4 m tba Chutar ' u iu Aj r , .tt .iB-li.bi. , hr M4vr at-ntin a t, b. of ihn ro .'.It t. ,,. ! dliw f.r tba luaktnrf af mf o- t-a Mm vitoaul .b wda. . v rt miiHh-U tt wm d I 411.1. ' tba mhar vrarda U ci bd iw.urii ' r waH at thvr a Prtui?'. . B . . , b.a Umi ' lh rn Davirtaul aa nM'Wp' , . ,a VrVi'''lTMAV and tlwJaf irrd toaC'ruHa whiMiiBtj ' b tid. WILLIAMSBURG!.. FarniD Dttn r a Lot KrLS. Ooroner Wiiam ytftletday held aa larroeal apoa lh body of awn Bamail Jorr Qtrraa, wbo waa fonad daad In a Una klla, aernar of North lOlh ftft-1 11 atreaM It tt aurrrwkri tkal b bad crawled lau iba klla te ftlip,atrd thai wuila lkr bl nl aurT jetted by Uiteaoka. IIUfaM andhaadi wr ermitlarably ttirnad, A lardjot of da4b, froea iaTooaUea wftt rrnderad. JERSEY CITY. KAtit HAttrotD Artitmvr. rrnit Mo tittvrrt, ly IS yttrt of a , wit lnAat' ktHM by . l--'alt'Ti Hl4tbk.lt- a tun '4r triln, tair k II i it tmx I, on . u.l j I'arniii. Ill w1 rbl.li, 111 lh cow rkteber of In luokamhio, at I 'lr'il,r kUnni -el lo Jump offi b ftl oa lh likik, kitt lee eoi, tiepttttra; tmr b.tn-'.ukbikj bit but in a In rib e mnir. Thk but i,.ronu ttjati Mirtumkr., h 11 ji ritkt atieet, ftt innut tnimttifrlitiC w.ih K i Wui an, tfwi Ir-'iH -rtS Si n-ir1 pnJ iii. rt lei ami f .n.nf h t Ifi't J ' I frb'W I'mbfiun-'a, Hb-r t-m fitli tv Ty H i bratta frftrtnrfl .tt-b.a lyUaCdf r.l iafl,ir. QVHtit. Tl.ir Kiiiiim. JH SunUy n'larmm, t pVj of ruimatr, 1 . I '.' t . V rr na 1 .a bwa N i.arJ 4 of .1 5 tlW. '. .' V U a cf 1tft hi tfKfTt 1 r mi' t('rf ifmniirii t if I t M-I 11 Im fl'ifi 111 'I " 1 ' u fiiiMiiOM! -frl Tajif inro r,itHw "1 It r ttiiTaVi' i'tMi CikiK aad Km N mur Wlif aibb4t at tUtr tiaftt u r4tiiMt- fi yl tj, ftM "t d tba pft.M fttt td fi I i dl I. ...I v.4t ll N.tjft,, T-a I .ran t'ltr pil'i tt 111 It It tall 1 tail ft !. In t 't '. T4U4-1 lf utMjfti t a I .'ifti.i.'.n! 'jilt llil I1MH.0 n. - .tit ar lut i tiHifn aa baUy ueral pTp4iiii frlb t uiiir af4mit t ad A b kC lu t ia Ntl riTrr. I1'irtfa liiii bn'rta In OU Ima ia-brtii it tr Ua N ith rtTir t- t Jriff Cny. but I aatiwitftk Htb-r I 11 r t.ilk ai4t liaviu T a mi ? If tiiitsi ' 14 kiiaratwa ,ii.ift ii i j. 4.1 ai tU MiMfti- H lt aaVtaavalM i.u it iikiU t-'ltl l it ui 1 r tiVaJ 009 An ftufi p 1 1, 1 n, it. tataaf 41 1 4 a UlfV Mt UM-t ftll'it ',l in It.th". Itin rut.- On Svii.ii.iy a t -tM Mt twu ynui.t ! ! w, .iiiu.'l ir kftuat4 a Jftyta Jim, m u I T a n Uui km. fitvrt th b h iAil Jnn, 4 f II 't. n ( ty, al a.V.d tr j bin V tat I I y 4ri fro iltxl f .r, 4nil tn'irlln; iV fii tJt,M 4fa ina: Vi UN k it'll barart' c'kM. tt iltriMntly liiy ra ar -4'4. tv C tu bllf tt i i, aul itifuii ttt.1 1 lUa rajityjaUa Ijumu or A Fr.RltT-rnUT, ti'W firry. Ua), to tux 11 j 1 ki 1 knl llirckj rt.ett farry, wti 1. I. ' i I'O-il t'.i k.l, ,l I In II rli-UW Tkltkrdl ri .111, kbrrl'T l.kr V i,' , r Twk.i fOI,l t m kstklikr -toft It, kr,l H . tJ ' r' b k't ki krl it Itk mild, ftbai II I,a- n. rwr,'f 1 1 h.iil hr,r ill aul, i. tiftbiftl. Il wat t kto-l t mt I ill f rry. 1. i.t , t-1 1, 0 ia l',e U'l-.l 01 lid iuk, la 11 be .01 il k-lT M . MI. .-.uiiirT, a.iak to laeliob) kii 1 ttd and inpir-Teu.krk r , iwi Ttrit tVnAK ami nrriirTAiMD Rll "iM IrT Tf Anrlrraou'l i.im cii.i'iAi. friok 1 i-r bu'tla "or lib at 8! P.lib'b at. riAitttr'-t TKirornnuiict Ik Ibe let nnd ctkrk'.1 nrt!r-lu,irilr.ncaiilb.iii"-fibi.rl . iii e.curluii. pr,-. rvint aul re lorou Umj ball. Lid-ialn ll. 8 d b all drusbit4. Now wrrmt Print of Alt.. nnovKH iitKricA tlirPRATFli.Miltl.t:iHHr,.iVl.NilMinnSE3. 40 and uiiiardk -4jB Hr altar, Tiiv llmitM it I.aiit, Ar IJtnirM't Mcin uni, kUliwlirt'rd) beo.iT t.'.t) psrwiw, ind I rb ud and whlrkkr a-t-ri. tho ftr'nib tlon ot krerf benrdb i lofttdaie. She ., ill I j u abibltlr.ii tt4. (jiiLM'.RAi. ."irici:s. Huc'kon Hall, .171 HuJain nt., Faarbaa Ta perirr, 7t auw-rflnk !niriln,fM i Ikakbt tn.Tala, la (Id. knillni ell rlotiia, ?t ihI p t rard, pjr btnli.aa, a luioawitiucut LA.SIuN, Jit llo-lkia .treot,n,ar Una. UI iiknTe Ihe Pallea ! LOVE 01' BTUdNil liRIVK UniETa PK. ZLLL'S NF.IIVISK fOV.'Dr.llS. Mar be gleea to CstT'e.Ttft, or L'-iimr, unkoowa Iba ai Ink, r. t or kkb la NF.W YOkJC at No C3 Dltltloa rt . and tniFlgbl. kt. UPlSlKI YN, Itllkkk.'a, ITU Turko ittwt. M.WIIiK.k IT. M.riyrvst.'t fro.a atro -t. Mor.ltl4IOVTN.ktO. V. Pr einiii,..t..tk, f C ll I.IJJ A CO. WhiUw: AiauU, Ill Fr.uk. llualmt. i.KICC 0NIJ rLLjr. Jl.'KXl.O rtt-lb-e. Yelr-runa of Ibe W ..r of I "til, tunl wtlkk. k.t ntiale claim, fir the link rf , rthtii ind arms kill ull kt tbk Houoiy bant Cltlie., 4 I Ut Haul rlkco. kd irrpan, ti rweln tbelr oartt'ieVkk o' al lrk.nokl.tf tla laoie. i)m.. U UlYttOfi), Kit (Klonki H B - All wbt bat net navle e kl na. aid plraM call a. aboTa. 11 144 Ta tbo link and Der.nila.led. lAdlkkaho are kUkri tamt-Ulibft id Wauduta Ikl .Lie, I, ua of Apytikn, tbuer-1 Prk.tn.tlon (w pi elklb In tfia Hprlnuj 4.1 , 4 it. . d PI la ,.r .1 .kr woaa. ealna piir.ktlT.ik. Uow nkt tl.t kl lea kill Irkai u tua .rTOtu, aud tr4ii.ft.ir.u the nr-rria. 11 tbo iwr of f'r Andre-km-i l.lfa Oirdb I. akprf I. ma, will fiud borb.ftiib arrektiy lniproT.d tLr 11 I'Ul, a. 11 1. tie lkt !uvlaorkt.r nt t a. I i.mka mom ev-r Intro. rlnakti (linrr.t ml li-iw A., ner la at 41 tkiuth Bi-e.lif1 at. IMl.teabirtti ani. bl I had uf I. 4V lli'41'l.a.Y, t-l Ueotb k?o,S.Y. l'riok tl r-r bot t., orCtofIA allM nflHaavrneaa Ca tiaa TI.P Ibowaavjrda waa an, at t' U ekwoio of tlia yvar .uirlne from tab, erupi.-bu can no e rwi r. ua,. i,u 41 ii.im,-oTv tuell II w. lu rnek fkoU iror b-.a. fUH.LaJf L14. r4) Ur-4kwa. nhl 1 tre feociiaTi iioiiait, ranb.bllebr.atfR, Nfr CO, A. P A , i1'l bfil.l ft l-.biir in HI , at t' ir 1, id-Q Hvtm N. 1T IlivfTt, at Ttudr aTAi.lnif, ti a Hilt laint, tt t) a'cltftk. Ufmb Mftbd tila.iu if that-rd r ara ra- ,-cUtl ItTt'nd t attt ud fi vrral r--i4T hava r-tn ei rnl b a"Jra-athti m ilii 1 ii-l. U ( a 1 MmHip linn. Mfm-lcf, .lOir.ril ElXkllS 1. W. bl, uaiucuowiuli(,u-c bfc'r; U,iw,aU Jimj D-ryai-rn llau-wO rlnlct, Altntlnn.aa A ui-a4 nifflilnK rf itHirn .tittn I ohm painter ii fa t Hid at altri.tilltil 1 M M it'a , rtrj.,.1,-1 , Tturltr mfDlnft, MtrebHtb, at So'OucC lAtu.Ha Ip-fbtrntc'a IUur 131 I'lmlba.ai lr4t- Tlr riiiu-wr ly t4iitru e iuuitbig atil b I a d allbartjtiu fri tbia aadiK-tabkiit. ilila tTruliiii at lt H'tlx.a rltfutt" of Urn v ir t iiblifrW, da u jour bi Ip 0 jaJ rn atv-ar a I'I U tbcra at U. I'O J T. e lStHfr. Ta nn nibrrt. of IuarilJaa lallr a y AfHltl 11 r 1 1 d t ttniid a tutruua. t- N lw4 at !S U ll it i '' cvJnaatT. oitctt. H , rd. r u 1'. A. MeUt-;rili, irr. , X. li - Li Pi ll, DtC. gti.itit.-K 'i - ---'.. a aw a - . a tv wa v r t tt . tlti.it t.i.. .t not a. All f i trft mthlfli U BtATAhlft 'tattiraai-f V'.tp' met litiU lulf t ittriuit .Hl'i ' ' n ' I " "M'Tf h o- lT- arj rii -Ud b. . al. tiV,. iIIjK U HAAliiaiirwi trt-r. iMin lar mi j-.- in A tfT-wd") tAttl'tta bt .Nt IS, A. O. HM will i If b.d .t ho. lb' 1111 p -r 1,'tu t tu1 l.i ar sou I Tatt day 1 1 IllLf M if l 1'J, ft , gg'tjUfk , I Hi Ol- ' """' '"1,", Itamnd.aat'i-rM-bidiaaoflrii. t tV.lTa. JOHN la; ll LukC. D TV Kia an! atilat. ibttUiy ttlH boM ici exia mifrtlrf, on It. or, I t itst,Urth 1 till, at tSorl rf ct i p a tb nj-n ,; tbaomamUt a p. peliiitttl fti it. la l nu i Ui fti aujure iu mu itli. tbtt fr lutLolato' Ua bex . A 0. ULU'blt, l"rialtUat 4 fla of !' of I'-ln tnt-ftlftic nf tbl Bdvlrtf fttUbal-ald at M.tr-p"llUa IUK 4M at, on thla 'litradAy tuu g, Mrali 1 M, 15d' All mtra. trr4 tie rcpfrb 4 W at i. I hy or b r J iU1 l.lU.AND, Ktaiiiimt. FATUCK IltliXY, latw'tj S or.tr y Ntitlae Tb Mrmbf a f Ibe FMbr Rla tbrw Tftaiptra tea Uju. butiiciKi ar rsiftid tj att-na trt-ir tjuaiUr't l tmi on littwtlav pva. nlnr. M-vrrb la, inifr ti-f v tuali vat btfMn u at ibolr V'l nii i;rn - h. ai r tf JiUj4 11, , .'iw.U.mr, .UUV; M UtitY. uaorntiry. Ut AnAW5 -l.!Li-V i.n btturd-y avi-rlnf, Mtrcb Pib, h lit ik v ft 11 1 H tu, I' J .. en antttt. Mr'jwbii Auia imi-JulU Aim Wle, al m I I ii;Aiai.M. ri.AKfc en M-ud-n, March U'h .(!. r a r tU'al lin a .Mra aim IIlaIi. a itt JO art 1 if U8 lit i Imi t1 ftii-i ir da m tun .S1411 1 it af h.ifi.thir I'atrirk 1) viilftn. ara rturtftt ilia lufltM tittUte I. ' . iur, li . lu n 11' ',m-ni, PtU J It ti ai i ucl-ca irsia tur Uta rtadiit if?, I iv t. I ntrtft. VJl 1 .aVI.T ti v,'fb. rtYMr- 8ir h llranlay, agttfl m ) vjtra TH ir.auJd of tl tiL) ara rrtn-rrnlty biv4 to aitertft tla ftiu'tai of v diuWftk itOtfium, Ua luwl, at 1 o'al 4, ir u ' tr UU rtWccncu Wit Wtat b.tiiau au 1H I1PJ1 Y ta fii dar iraio. Mtr h 10t Fat 1 it, a Cui4tt.iv iiiftilveu BdlJrld . y luaiu iJo IiHiabd. Ilia ul aiad rittariyM ar irara.-t.iui' tbTraxt fr ftCiatid Ua ruM'. t'l tlm4Jft.. ft.tiruiitn, HUi rii.ata a c1oa, fTJaU Uia Itt- rtivuco. ... M "'W ftlntl H) 1 b Al FY -On Modr. Mutch IUK atVr a ln III itfttsJiuiua t-t abi, a .., rf lha arib uf ieloua-bi'-rviv, l-t. L jutbrd Jn I ud, aid VS to.r liar- n.iTl i '.41a VI44M lit ui toy iu. iTvUanoa, IMI"-. It, llMl tu. ou Wktiirl4f krlkllMO. I.U, luat, ,',vr.'V...7i"r'w",l"',m'' r DUTL-AI JHatea tataai. M Ii lOta lafti, al-KluP. M.Jkrrikinerl. . m HWTankkftf will taaa t a Taraflaf afttwtave Man tttk. at t efUwl. fr-f the mtdenee M , ItlVinr.B'Oa g-mdif, lota tut, Klekota Uift taihatkthrairefbtiaira. .... , Kw ftlknda, and tbokeef kit tmtkm, 'rak. J ao rartleiiare nrpeenaiif UTtVki tiawea ai" a.rai.1 tt A. mm 4. It rrttnde and aemklataneea of tt4f.ra1f.av ' rrwrk CTTl'l r miiiki VI knrfin tnk mnkl mi, ta . i j -w 3ai)ii.rT"n,lJth lor -t I od -. from bit J' rwloeneas IVOl Oreeowteb at 1J DV.'tTbS-On PorrSif, Mv-ch Itib, V.darCle atiat t ef louuly ttorrban. Itklau. lajedOt ra- le nilalivka art i.inirui ot era litoiiT, aa. i mia.bnrirf tie llltk r ,Un I niTorakl Itkatrkfali-al f etcti krt Irici4i.i llkirra t arenn na-nmn Ikl.tTn-akk) ," t. il ii bwt, kl 1 tctnrl.'T kik L'a rwbtkoen, - l-rkTltT rt ifl fj". '"It- " Mttilar, M'rob 11th, Thomn Pll avr kf .1 m '. --naif nffanioiaaiaTii 1-V. .. I.H. . A ft r. nf thk f.mllv .rk rv.k e.n. ln.,t i Ia .t ,. rli fti kr.l. nM ardr .4- .il. r jrwn, Itih I. rl. at I a o'tl tk. fit a th. re- d a kl bl. lk'0r 4 i'rr"i ki ii f. fit ri-oiukk w. LArk til l,i-' lauUrlit Inlrokul. 1 KKIlt Y-Hnkirch1i1b,aft,-r a llorr til Ua Ann d.mb'ei of ro-ar Si. .liv.kkkdfi iratt . , llrrfrb ndk and .rj.ua tUnm km roortrbnl , TlLIUkll. nt thn fumrtilatht (rukkd'TI alJ-ta IH'bbrLat? ovoct.fmj ll c r,.Ukt.ekkf her r Ihft rltlk.l'o. .t II r k'kla vlU ItUl" tjkl.trt r.tyetrf for Inl.m, nt l iNanittK'K In tbU en, n ftitidirer r Mai. I I lb, Ai.u.-ii Vkattibklck.4ip4te4iftk Tiu ' V .Ina kl i I taken tl U-kl lloak T l'e , N a I r b I rr-irt.t .a W. 4 llrl tm V.nh Itnb. ef f-ik.imrl-tFx Vr.wrtk,l,'etk.br.il a He H tlkreki VSOnrlk. 4aK" ika af.lllMi It l!.-t klat Iftkfkrail. klVkjt4' f.iiir I " lb- l i'"i'.1 ilk 'iincnU. t il f roHtk71 rn.iv ll.trh I ', al " iti h, trooi lr Ui r-N. HI tu ait In .( n. kr 7lh are. rr.oa (InJaa I) irikM t e pi S? W 1 1 HI I It .!.. Wrik-ir, tea ol Jobi a A VII ,el .11 1 im IrWu.k. .4 lii f.mllk ar rk.,wtft He larloTd attend II e 'mi rat. fr n i lle nwlit. nee ef h't p. fUlU" I. li I. Mri a irih. wlUkv t (artbrr o rf' ii iii.u i;Ti:urAiA.iii: n.r.nliu'8 amm.icau hiislum. MW ANMI rXTninTiTTi.tinYlTKIillTII'tl 111! MlrlVN',1 'I I- ,ILI IM IIIK WUbU lilt, nwin li'.AKIII.Il 1,,IV, I A Itftiiltfiit 4 ,d arr-ti idikl l.irlr, ,. hailnf Ill.VWltVtl i AMI WIll-IKrIUl ae.,mt.knlr.l br llikfkbbrni -d Ql'l-I Mil I 11 IIM IIAV1. Ml-t-t ll UliTr, IWItlV-THil lKAB4lll.il. , Kl ItH-lvw blell. el l.Jljkikd a HI Wlt'V ll'lt lltM. 'JIIM Till Mil I CKt?I. IIL'AI'.A, riBa I.'nS, li'll 4 P II 11 I. KAMI Ql APIt. IIAl'PY fAMlLY.A.. I Aliuiakl'inMeriita. CbiUnin Ukrlrr leu, ' a t QOVlii ufltKATlt "" HbV WW. II. MIUIVUK Will I'e.lrrrb.t Mkw ant m llntillnt I.otaA Bli:..l AM ). I'AI.Nli-ri. tllCaik'Haktjii ' -.n rnr Tnaa.irrTii-ailE'T, At tl ft ' ol" tMNlTIt TK, TLF.HHAY KVKklMt, MAI1CH 1ib. Ko akClklk.twCil.il. irel i , I I, ICUuiitn bull. ti.d .ii aiijlkree tin L .hr p tab of cieltekiiil n eetli .1 .in lhn III- V'lnil-nt Ibrt lfank-tlii.il Unite l-i Ulioiratpiil, v'A -4ra aii IV q ii .nt I'-urnrc Lf.l Trlofjb--Jkjnilii llTlkVlrf I'd 111. I'll' llaa lrkli.a aiwitlren IrtrrwAk n. ktntitdoaT k d lav, titb-f kkkr.lkl fto i fpev-hrl. the optulk-Ikr-pi( vVebkt. t. and . Ui. ra, ail e .t.ibl ib to ttilt I. dure of fM-saidtinrr Iniomn. a."i Mr Miii rt'ibatlrrn l'h (r ible and 'Ibrllilug tflc Atie lort Otftarrir. 4. kkkxtrk ktlfkilton. it ttartokkkftbeleehirk. t ffkt ard klll.1 DM l'fcliit"r. b rkftJe, nf ! it (1i Itr UF llKkl'li."kMllw kibl ikkd.ntupikl a lie log p koel ou u I'.. an n.l r ..rrkd Oa' . , t,,uatf J mis audi.. ,, ' traaoi't I but pamtiLf cum tvi.. fMiulaii.. fii I ii-v-kiirrli pier kd.IkO IM It. I. A 114 TICKETg, S rbk. a Imitiim t. the vhela. Th era and Pnptlk and oblidrrn under Id. katfptr Kor tkle al tha linr.i.nw aud dour. Iteora afta t to eoataicnea at IX o'clock. V,13J, O.Vltl A."D UOO.TIH. B0AK1) WANTKD-FOR A YOUN. wenian. wltk a bab It moptiik eld, wbt a will beUlknc.rekf ttiMlTb tee ita, m ah, la t'ldap AkVtif.lini atliulle it.eet, la tbt.tr Biooklyn, lor three A'T. SOAIiBTNO-AlKrVYOUXtl (lf.NTI.1 m"a, al-o tao taune I41t.. ma bt .rekmra -t tkd ..Itha'cl board and plkn.rt rrt. be.ol Ir at KT Uadleon at, near rile .t. Tenna at jdr-rab UIH1 LOST A.-I FOlKtO BANK DOOK I)ST nLKrCKER 8 diTlnia Bert, Ma. 138,lrjo. Tha tUdar U1 ptk. lriTeilattbliark. tit BANK BOOK LOST ON THE nOTTKR PaTlor lbna, N . V- '..VO. WkokT-w baa foa it will nntkr a rr.t f atar by ret irolni It to tba h tr JCBEPU OKtEl T- IJ Braceli:t lost- s ukwakd-los li nrnokljo, oo Biint.r. tb.Ilra l.i., aOo Uriekb-t, eanlrkk,! knit trrlal'dtTha Alidrr he le.Tl It.tl.V. Hilton at. N. Y., or la 4lh aTe. Tin kee f-n' l'aclle al, i oar lA-aa, llrookt, n. CI1 18. K UVbS. I Catb ftl-4l OH BttlUTdaX.. tht 11 h caw. Ibanwarr tftii Lara bor by prariuj fp "' VWU -HI"J t-f-Dtr J IYjCIL'S'' ()N FKIDYKVKMIK(A irrlut; ataama Vtlht tiid black trrl CirjY alilboptli It btr roura i. V are, Dor. ixisr- la.iVAtiii ix).-, i b'ack end t.n .1 it oi Situ d.ri h.J a a I, .tf,pand bnrlilk, Ihkfnb-r l I pi, aw r.-tara b r Mr r l A Kit, ti'li.4 bauae, Uro'uld it, u-wrlb. t'a ll.eti.p- Int. I Doo ix)st-.'.i:kwari) h'ilmircivoi lv. murulne a room N afmiitta'd on- l f"re ft ar, nbl'e riot oa brovt, .tllWita k-.rr itree. ii Dou tAtsr-ts KKVYARD-uisr, tu liue.a ,ltk b b luat, at or ueir IT. bln.u mtlka,a rma 1 r d tax terrier alutt eir.r. tt th namcofFAN Ao. fk-eaon fiat kill brlit tho a. to tb, etn r, Jllrl I'll hKAOMH. Ot) H'jth .ra, una 4'1ht al I nvilva the abort rttardead no m tlo.aaikail. II Pi, I Doo uwr-t5 KKWAKti-miT ykI lKAlleu it, a black ant tan tairbr .1 ( braa oollu aadp.olotk -uauie. W. la kLJtt otll.r v . D0(l UiT-OX FRIDAY, IN 3d AVP bl e. and Un arum er. lo lha katei.f (" Itt . r' rcwtr-1 a 111 bt paid oa rttamini aa. to 1 1'. Tii it llo D0(i U)ST- ON SUNDAY MOltllNi. bl -eh aae tan d--e Aitaer. to tht p.m. JACK f.r- b.lle cielnkd a'd a abkit 'a 1. Ah r i .er. k itvii b p lllf rcturoedti let ttd it. KM in.NMJON. Ilk fOAT LO'sl .1 Rr.lYAI!D-I.OSr Ut t-4 the llttol J.anar-, bl. .-', aula ki l, Ur. ed bkrk iurvm. k lib a ablte ot on bra A t'.e k k-iu lt,in I. -a ..ll0ktlolbi4.IUU.t,lU "0-1. Uiv kb It lea.rd '."4 G0VT I.0.iT-5 KkWARD fcTit VYKI. er.tilen, a blkOk and t.n to.t, l.rrn lilt. All Mm rrt,,rklua bur 1 1 Clat Third aeo. a PI rel.e - llikiika tt lha r,-n-r. ll.ll'.t H0RS.F. IOSr 5 RKWAHD-KA" 4.4 enTa.r.1 y m'ralne, th.Mh ln.lTit, da CuaN-rlkrd rt tirooklin, a b.T bane, abl'e in f faoe aid blod lata; at pra-.n lielkk lalnrni!. wbrr. ..bl Imme e.a be li4n I to P t r RIOK llti)ll I Ui I an.lrh, ClkaM.a a.a, ouroac racl&r. .w i r e..T IbetboTerewaid U1I.UJ TTOll.SL LOST liNSAirUDtY bC.y ( II a Ha U..raa alth ah.l tpot o blotaS. ' prMu Ant ini blm UI call at 0 Comrubi. t 811" POtKFT-IlOOK LOb.-OV FRI DAY Oil HtttjOkr, a p.K-1 I Imok tvi.t llidiu a r ' . ., t Ki nn. r, i t foi $10 lb Murr villi I' rail, rvaaioidbr reta.ulnitt to i iTa.liI-,-" - Ab p l air are b'kuy r-ftiill'i o A aal tat puf' aft. " tu aboeo ia,ta WH. II. WIYA1V. ,1 ni'Kruoi.To uisr-os FaiD Y M' iu I". ktlilliat b.latk-u W-allo.l. . mm 7 lib -I . r-0 p tl f.i fu.eint 1.0 j a pr .oil lr, I 44 f ir . a He, aikii i.id, 1. 41 . a aad o.i . . 1 ( f Ibl.l.tlot'k, k tl ul kllrbkr. t aliv.lok ly I 1 tbkirwnir Ilk 4riia.rwl fc. .,1 1,1. f.ftr4. reiur. Im. tr a.ror.i K U Kl-H.IIh .t 'J' ar rpporlb tie Ni . YerkOrpb.n alijlu-a ', VI 11. I.OSI I AST IKIDAY, IV 1 ' - I t rib a a Cth ana a rand lilkn I 1 vil t , 1 r"trer Iti' 4 .11 tibia l.a'i ri ta'i.lni b 1 I' I t li.to lli WAlL'U 111 Y I."iT-;l Kt-IYARD 14 ei g.tiir.likecinui, no th m.t.i 'l! r " the "hi., .lire 547 I lHh v, vr I eop ller. ... iM rl, brrre ei'ld w l4.h ki . lib U arl . li 1 ' liirbi j Ibi.b arew.ra ! b-jt'd fjeltt ret.i to the oa ac". PAU L ktlat K. 'i4T t Ightb at, .11 lUiertU'! Miild, ERMAN-A SMALL CIA31 Will, lit 4J futmijdlwthalnet'ltrtlanallaal laaraara, 1, bun okwityi kiwrnrMtn. inn tnerat t re m rr-m tm riaUk.jwf ie raotner, iti hm riia 11 llli rktn.lai 1U be taken to Valrur Ccmetxr'Jl, Uitkimiot. Ir Ui id- Oa Snrday. Virdi Ifth, Willi u II mrl oner Ilficrr tLtUuuuitJIiikifliitniiila tka CCKAt SLtUVE IJUTT0X L0ST-$: r ,r Ij-t an rritlty irpnl":. an" cm-1 V J bill nM wru 4i'l diftiinnia W naur IP rta fl I" rinrr. tfi Vr, RUfl, l.'O Watfll at, rlU riva'va ibI atvra reward. tL10'.9 I fM)V r017M)CAMK TO THIS FKKMI' VvlfMof JftMtJt I1Ii.-l!'l4 In efrkt1! J h.t.ilia .nf I aa.lt. ft knit.lL br l Wa'tOH I.OST-110 RKWARIi ttaldiuiBila. watch, bearli.. tb. N. Jl.4 SI J or .lorVn Tte thiet w.r I a I lb lTn to ..T r ' ll! 2.. iv it .1 No. Ii . tbuich .1, op .tain, 41. 1 u a . aiait" ejoau. . "1'JV"r U ,,, . frr i. S.'f.I FiV'urtrli! Mtionlin Ike" a 1 U""BiMiruF u7lkSl-wJ:, nw. ..i 4-iV y aftkf ,itj ktiu y. I".