Newspaper of The Sun, March 16, 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated March 16, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

r, nacr-'p rr-rprsrwqr JLBTICIiES FOR SALE BUNDLED WOOD AT It 20 m 100. Bm wood at M Mb, 10 or mora, ...... At yard foot ifctla,,. lMtO.Hi Addrtoi U OUtJJwB. CATTLE TOR SALE CHEAP TO fujun and Market dirddrni-Tniin, B"o-, "Y"? ., i"in"iRi, eaen, prv n ja sou; ooo tienr, ,20! "!!' '"i " " ' eh! MM market ""' aeo; u wagon. Bra- on amiiM teettr-nlne glim frtmo-, 7!( een't each; two pit $3ti I ... -.t:j nfu-ssaA'tv'.'j'j i.--.""..--. . Ui T art! elite or 11. ALUANDgll, Wet lloboken, am Mr, Barer, plat. i,m,t LISS CUTTERS SHOP FOR SALE ;- A ihcp with 11 th flitiiree for etrrrlnr en th Bit (tin outline for Ml. Tws or three Imirnenrn laei ratten warded, aleo one of Wall! II Pi pttent eroll tew mill for nit, Inquire. In the I eulter'i MhJJ WM 17th tt, Ural P Itbth nod Mathjeea. tJERXrS,Itew tork mulling mllL -,r lit "MORSES FOR SALE-ONE ROB TAIL '-a bap horer, li hinda high, 8 r. o.il. HI I ir noornr or ranui n-e aua one r xn mtr, MS nnda iiljh. 7 riui !, Bilra t. ..lubla for btkit. or (rcrrr. IniuinccruerBuik lid Umawlch t7 la LIUIK fUK 8AI.K A I1LACK KOAN hnii. It hkndt, 0 ffini old, kind In til harnoM i i klBA Vft fttlA ll.l li.i. M..k.. mIm mA ...l.V Bold hrap.HHiaarr bw no for thn t iai -.7i1.7iY7 "inai nuiuuwiainv;, , la- I.T0RMS, f. FOR BALE J nORSES, 2 f.t?..n?.,Tw?,w!lLb?','!,V,.?!!V.,w,'" f VTuUlantan and Oaiwnoort . U,Ni,t I I RON PLaNIKO MACHINE FOR SALE J f.t Ion. In rood worklDi ordur, for ! chp. , Appi tun wa-tMinn. sj TIULL FOR SALE THE HULL OF A'pCOrERS WANTED-! "-. oT.pi!iD-niwion,iim ur oirio or a citarkft t.nAt ti t.ullillnr A hnua An Kv !. h. ba! rhrap for rvh toqaln at 40 Boutb it, oor )ld nils, of Wit. MINTUN. 14.M.(T PIANO A brl FORTE FOR SALE A GREAT frkla. Kooowocd 8'tf octar alano farto. I.t rrrfr't or(rr, tokdo hr Nuonii A tUhr, and mt Tiuttfnl tour . for t ini r.h, if pn chtrrd within two dai.kttka lurolturo IVcili.t t.t.blUlmi-nt, Old tJUth orr, i.ftr ".t it. Can U rtrtt dar or trvnliut. 15,lo,l P" OSYS "for SALE-PONY. rONTS, Pr IXr ll.mdrd Sh-tlind, Sc-tch, i.d Walab loma, joiiiairlrd tmrn KiiropHt of all elrra and rlisfrom to 14 "arda blch. Roll rhrip illM.1 , totineaMa and 0th art. UKO. T. 1IALL. ruall :u PONEY rOIS.VLE A rONEY fi YEARS ole1, bro,Maad buuhrra cart: pneo tlM; womII roll th.rn irpua or toaitbor. Appir atol nith Ith it, Wim.m-lni'uft. Iff IDiM OLWING MACHINE I OIC 8M.KOK EX. k3 chir.ro 41 lnt f Ho. 1 h lor nmf t iiio f.,r a ro tout, or QtALt fir cMrlor. latnlro 4)rlitharo. SEWIMi MACHINI.S fOIt 8ALE-2 NEW tamllrrralpr ri.eliln'iln aj(frotoid r.thrtliorrr di liokr', dMilii at .tcti, li o-1 d fwr a , n wilt bo aold I r ball i.h I thrf rot Atplr'o Mr. M.LU'Uilor atons 4a M)rl avr-,nr-r Ad I; hit, Hrrotlyw. T oiwiNUsiAcmNea 'iu ittN r and wn J Ml -Hla.Tfa, Whdlor t WlUou. OronT A ranaa t o'bir rar ard rind ha..d. cli(r f r wborpait pirlLui t M -wta f tldTa, uoo.Ualia pan. rm, arrdl'a rc faaMorr b4llct. rhipfrd and TTalrrd, brJ. A. DlltlllN, CIS Itroadrtr, r.m . N. H. l'awa Uekou M anxKunaa, lm.J. i lo , waatrd. mbd ,1T SLoor for sale riii vn saiu ted al v'OlHI CUrriU.LU l llildrrporv in tonj borira t lw perVct trdt , Ut-rt taiiioYemntr; iwruUji drtrfillt.t dra't wUr. walboroldUw or xoaar.A'Pd for arUI to lvt. For farthar prtlca Ur, oral", a! P . B. P KIMaui 1 Hattarr r lux. N V. CltT. hV 1114? 'piNllEA'a TOOLS FOR SAI.i: TOTIN. A mta-Alotot rnod toolr for aaio rhoap, amon( Uirra aro a rood lolta'r, and atovo wodra. Appir tw UBO. T. I WAIK, 1'ort tUabmond, Bt.tan laiand. lil3 WAGONS OR HALE ONE UORSR Kardoonn wanoEa and bmriuoao waroas now and Idr-and. AprJTto IIIO. LAiU, lillh at, botaroa Broadwar and lutb ara, M. Y. U'W-Wao 80,000 J"oiwi)icrii Tl IiOOI UAJIUrAOTUiUNU OOKFANTt m rata la lota U rolt nrot.aaLPJ. Thla la tba cbaaanrt Krrtlllaf r In markat 1 II worth ill tnannra aa aoroof Corn. wUllnrraaro ttia erwa Unas oaw-UIrd to wrM-balf. and will rlpra tba era two wweka taxllor. m A poctakM. wlU ftiwfwrj, .awm MW . rrtca,orari barrau,si wparbarM . with aaaWaotorr arldanoa and fuUfi. it wnlla to anr ona aondlnf jdttrwaf r mi, dbkj 1 ara m ui . No, U Goortlandt at, N. Y, Aaaaai Par ir vauua slaMa, at 8ATI3IGII BAIVIU. ROSE KUA. SAVINGS BANK, CORNER of lta at. aat Bin ara. 1 opaa flail fit ra. t Wrdnoadan and alardara until I a. of 14tk at. aad Ith ara. 1 ODOs dallr fiaaa 1 to B v ra. t wrdwMuiaranr)aiararranui paaru from 10 acuta t ,( reeclrol. Intrrort at the rata of 6 prr aout will baalforadoa auaiaof tkl and andrr niwoviia ma on vr ua n1U mado on or boforo tho loth of A prll will draw lntcirit from tba Ut lat. miuiiii a. tabU.ttac'lM itLL, Sect'. THIRD AVENUE SAVINGS BANK, A COK.Nr.R M AVK A ftll ST. t lUKTrKKn ISM SIX PrRfKNl'. Iiri.UK.T allowMrn all drpnait. trom ona dollar to ona thoa. rand dollar. ALL bnaMIt HAIr 01 ni Rlrnat Till Ctii or Antiu WI1LIR IBTSaRHr tkoM apkii. lor. Bankoprn dllv from lota t, iloon Mondar, Wed noadir and t.turdar rrrnlncr from 0 to o'clock. BrLNCTJl K. tlRff.N. Pr.vt I. B. CI1ILD1, Boe-r. luhlJSlaoUOJ UNION DIME SAVINGS' BANK, 42!) Canal oor of ailek at. npau Jail, from 14 A M, to 1 at d fn m & to I l it. 8I1 Mr ryrnt lnteroat al lowrdan tumaaf $NnIom nad'r, aadb par cant on l.rj.r .ura. HAKIikEK 8. CnAI'lN, Boo. K. V. Hit Onw. fT, I'rta DK.KTISTUV. 1"VR PiyrFENBACH A BROTHER DEW - ' 'I li m. 10 at I'virb o ar Hir.Dliititinirir. rroprairillr Inform their fnoiuli and tho publlo, thai thrr.o.liiuatiprailtoa MUCH ANIOAL AND AL'B th-w isi..litua t. Krartlao kfki? "lltUI, litrVntrKY, and patnalpalir rraooamand tUiL now U-foutlotiof Amborbaoo, wbicn awatararp. t r r-rb orlmona apiirohatlan. UK 1)1 ft !' SUA! H A BKOTHER. DntTUTI tt Birw wandt. Ma Wia'orBaoaiPwar N It-lH-otrla aupolltvl with tka IMPItOTm AMBrJtBAsK AND UKH TIM At aa nauaL b Maa'lrt DR. ETHERIDGE HAS REMOVE T fUoo. d il. 4 doora from Htioarr. w TO ha .llmiMt. Itutott I U twutlfnl Alt Lulal Tooth from Slaaek' fUla tarfh with aald, co-arnt, or anllcftj k-vaa fron t ootta. OperatWoa ttvtmt wlttioaj pU and wtrranird. rakHWao'tll THE LARGEST AND CHKAPEJT DEN tal ratablMimaot In iba L'nltad HUUa-N. PI. ClEirFIN A llltOS, ITO, Grand ft. N. Y, and ftM Falton at, Itacoklrn, art ln-rllo (ill rr partial tela of tooth 011 thrtr hnpro?ad aimorp' rolo p'ata with or ithnl rx'racHna tho raota On flatlet, tlih gold. JW; atlrrr or moorr p 111; wantai w m ;7" w" l,w ; par tooth allT.r, tl: loath fl'lod with mid, $1; o lOaVilrar, Ua, ban aad eemant 00 ronto, oiTactlnr urotaita. Bhl4 111 JTLaVGXlaUVKKVt DICK'S ANTI-FRICTION MACniNE, roa punching, enKipuxu, low raruiiw.,.ti, .. TU BTVPr Mliuann tutn'iau.u atn. 'rTn,ilviviMii uii'iiftiu in Till vanruj). KrrruiBNr. r.mit'iwujau iu TrUtloa l all tmt dana awar with, nait to no oil ta nqalrod la nannlaa tkarn; aad na ropaln an noot- ad forraaiai tlia I ariroat rnaaiuiia raouira iom uaa aaavhom porr, far iboartii aad Pa-Hihlnf Iron, U ana lnah In tttaknaaa, wtth no pererwUblo art art, da. U tha work In tha moat month and porfort manaar. Wo a (a 1Kb. Ilfl tUMl aaBtkai aaTJ Ihhmanta la tha comntrr, U lawa "-. "J? varloaa maebiara rtado nador DtCali PATaUr t, rook aa Eooraa A HfwarT. Trantoa, M. J 1 Coii loa Brata Eaoiri Co, rYorVtonoa, H L i. .. W. Oaaart, Jaurr, finoi 6, Mow York; Wti aorra Eodu.ol4.ua, IMrorTlllchd Ci.um All rarrraar, OothnrrllK C4-, aad maar athirl lo "Jiw York. Mew KuaUnd, Tlrflaia. unattia. uoorftia, jw Ao Aa, aaaa af wkota, anef-aatnf ftjan t two or paara, tap tnor wwaw m na " ,,., w. 1m lm 11mm Uuar aaua. a4 athara am tk 4 ta ivarieoa with anr atbor aorlnoa known U Utrm, armtthowpaTtorthotrownoorfUOTary au paonina' AJlMdcqprawtplytainlilta,iadaaintanavtloa n prpjrrrfr a A oo, 1M PJtAJaL, t jkaWT, BOLB trnt B AaiKllXa, MklrT Yo'RX. M T KHIOH ICETALLIO rAnrT THB US- owiuwtnaai Trr warrant tha anlaloj to ha waaatadwtU a-3aTi.'a ILJi. a. . rrwairaSwoiaoovAhlrdtboprtca wfpwnttat afawerthTaetljatorafwr aU raah ear. """"VKSteZ&Ht. MattlT XTEW YORK MACtmnRT DEPOT. JIV iTltTa parJTllca, al CW. a wtntuaa of etalkMarr aad aeaakkt awaaaa n rawi am waurtoaw: aauHoe aad aaad laakaajowar and haawt piaoa, -IvTKW YORKatACinBKRI DBUr, Mtt Vtf a wr T-riiWr. NnT VOUt. mm5w0BR& MlrAtiMWooi rtrbt raw ad lie af TtrV khadet aTtiamme anTpeat ViBetV. Alltxiaifatttia warp Uwwet petocetoankl hattmea. ataarwn maTYBwI tKaVOaSIar . a3 arSSM n.Tl. .Jiii&. rttPfwngSXlX BBjrliOlHUUIT Male. AGENTS WANTED UNEMPLOYED . " , U Conetlrntlon of Ihe.Ualted Btatrwi It hi Printed In nl puiikM fern and flndi wad !. ROBd TOLSKY, 111 N JaaA l"wT,l A CENTS WANTED EVERYWHERE, TO 1. pell th "KjryUlcr Btttleoer end Jiweirr Pichtre," erer artle of th beet Bend iM M lrrn1r. with full a Art 1v . fjiVnt tw a uuitl. NKK.No mihfttUa.ft.nMm Ni 1. -IT,. V fc .. " - 'VT-. 10.124. lft.ita.1 AGENTS WANTED-20 ABLE-BODIED ... Jn. llh a cap til of 1ltnee-S, terailla th'irltp enlthemn tr two or throe ar Mleeon which tbrrr le 1 Mlit of jrr it (an make from ti t 0 re r dtp. vauai iz Aurn m up aiara. JK.iaU.1 UUHiy. DAROER WANrED-A FIRST-RVTK AJ ci-traii man l.tihei-, at 39 William at, Appl bet err n atd 8 o'clock 1 1 the moraine, 4 BAKER WANTED-A DAKERTO TAKE ch of bnM.I fti.il ikrt. UiHmI rlui hk t. '' '" d bknl, ktv! Fonrth at, Wlllmihirh. "M eoniprtLt bund! nwd ip?lf . IM'M,i 1UI IT A.T 1 I.1J I'l 1U 1J If. 4.113 ur " . u. Apnlt UJOCoitiitdt iX, airtilti. Ak ' ' " U. KtLl.LY. 114 WOYM WfcNIKD S BOTS WANTED lil- ti'iax. a wu.ifii.wt Applr to UB'lAl). noY WANTED-TO WORK AT IllKtNQ U aoBn-kdnothatbuirarkod at II btfro. eor. - H OOACIIMAN. WA TED-IN A (1EN. bakrr i ioIoitI ainu m(m,L U without (omiir. Apilr' Hslith aw . rood warri Ul -2 OR 3 FIRST - riaM ri-prn, to ada X. B. lOaadtilnll , IV toaadtilnllon krra. Appir Inunrdiotul, eorjor of poi h tl and rroaprrt .t, Jertrf 1,'tr, KI.HM IIRi: BRICK MAKER WANTED- Mao who untlorataada makior flro brick i.f all kludr. A ro d wurkniwaUIUndaiTtuattoa bf appllnd al WlWaUTat. 14 PINISHIKS WANTED TWO G00I A finlnbtraou llilit work, tjonr but rood anloalek anrkmi-it nardaip't- d 1 1 HA A SMITH i far rlii.i I'art. n. No SJUlTtclf it. 15 TlTILLlNflW WANTED I HR.sr CLASS 1'L bitl li ri at oar 1 ror-d wirra paid, tail at 41 Canal at, -or Mr. rtlll.l.MAN. p A 1 T I. II WAST I) - ON E 1 II aT -a- 11 t. at .ua rra' loif , 00010 prprM to woik api.'t 1 1 Mr HIM 111;). 1'a ntor.tJottiKO rto'.' In.li In , I I. 143 pll.1. MAKKR WANTED A MN TO a. n . 1 uj. bti( tup Unt baud no d Pi. .1 I ' r.f.h li at, 111 IJi.lMlil.i:a WANTID-i PLl.'MIIEK A lojf, ilit . tint U.vo Mtred ima Ima at th4 tr 1. nn' r.n bnrr rod r roiainouaatl ,iu. 1 ia a l.lfrk.oltli .mwt raah rttlmo. Appir to KKY M UAtll., t.oi Hillf II mar, Kiufh ara. 1 .ASH AND DOOR MAKERS WAN tED On lournfrin'n a tba aarii ant dor faetoir, corarr ofWhrt..in4thaTO K A. PKt KKKd. Ill .o'UiVK 1'ai'ipr.n Makers wastm) J i tt.tr iiailvrn m-ki-ra. Nio but tho b vt work n no. d i 1 Ir. V. W. AfltlUU KV A CO. UI WaUrrt 1 THIMULi: AND CHAIN MAKERS Want, -a. tt a ftnl'lblmMo tuakar and a rood cbalj iuk, r to 10 to California, ti whom ataidr rniplor. tnt t ina Vlid waioa al.l b- alr.n NinonorH apolr unlrMthry t'n pir tbflr nwn.iaatwoa Call t.dar atllAVwAltllat Rm;ud, Id Halloa fooj, ip rtilrr, b. I. II ai.d 1 o'cleaV ld.10 VI WHALEBONE CUTrERS WANTED 2 roiDpout whalubot. cuttra To rucb mo, Sood wari'a and atoadf oraptm at will bo rlrow .jplf it U Duaoo at. N. 11 BkUUHAN A t) 1MIII EJI Pr.OTaXU.TT FeBUaleaj. HELP WANTED-TRiDESGIRLS Wot. Inf lltiiatloni In atom ind faetoiio ahonld la. plv alb r I p. nv, at It VTail at, d floor, up atalra N itacittrfouia aannoo, 111 UOl'SEWOBK-WANTED A COLORED a a anrl for arrartl baoaowork. at 09 nadatn at. J ary Cltr, In a mall famllr rood waraa, a 1'atdr ard a frro tlrkot to eioaa tho forrr. Hall at lyft ra,ai'adrpl Uall at 1tt Woat t.N. Y. 1MJM tILLINER WANTED-A FIRST CLASS I'm. hind, nona atbor aood appl, ta r to Plata. hurih.N Y. IU f'raaon rirhanrad. lint rata wacoa Iran, wlh or wltliout board laraaald. Inoulra of A. ROEKMILATT, Kt Canal, mar Wooator ata. lCklt-U NUR&K-A GIRL WANTED, ABOUT 11 iraraald.totakiaaraofar.hlld. Appir at tho f at room rn tba araand atorr of U Bawarr, from I till 11 atloek 1 a Otrraao lrl praf.rrad. It RUCHE MAKERS WANTED-SEVERAL biada who hira bean aocoaiom' d to )nln blonde dalnra. Appir b. 1 10 ind , it CJ.N A'JUEH'd njeba manufartol,4SMurrapat. II Sr RVANIS FEMAIJE SERVANTS Wat ad oTtrp dar. In rood iltuttlmt, rood waroa (llililaUlrlandvdwantodla (otd pluoo, and amall tlrla, il tho laro,t laatltuta and Uome, oon Inctsd hr a rwprclabla ladf, 1.T Elaranth 1'. car. O'h i'o. HJ CFW1NG GIRL WANTED-T0 WOHK 1 O, ( (.'rovrr llal 1 r' actlnr raachlnco Appir at M Wtrren at. Llbbr lloura. It SI.WING MACIHNIS-WANriD IMM& dlatrlr al If 0 Prailat, Brooklrn. 1 ojd cpTltara en ahlrt fronla, on TVhtrlor A Wlltoa'i arla( nit; chlnea. thooo hla tbolr own aoa ln mackloaa, and tlmaallhoid, mir oall. food .tltchora paid tky blrlj. out warn In tha clip aid 001 rtiut amplomeit (all ail n at arra. iij 100a loiao a. QKIRT HANDS WANTED-KW GIRLS kt)ik on wrron akliUi tA hindi onlr waattd. IR03T4CO, . II 41 Broidwty. 17LT MIRSE WAXTED-TO WET IV nurao a lial 4 ra'ntha old, at hor own roal droop, rl or. Appl al HI Mulbtrrp it, raw bn'Ulnr, Id 10,1n),l EMPLtOTHHLTT WAICTKO. BAKERS SITUATION WANTED AS roTrminnnbraidnroikoa- I.M Writ 1Mb at HI d-lARP ENTERS- A YOUNG MAN Vw 'arLt t. laarn tha trado-would (0 South or wt. Addraao K. K, 4 Wait I'lth it. l'UIKO CLJRK-WANrED Hi A YOUNG MAN fiom tba count 17, who can coma wall ra -mtaaud-d, ariiuitlon la a lambor rtrd Addraaa fur ana Kt, K. P RCU'IT, IpriaiTllla, duvia. Oauat, Pa. l.ra I SALE JWOM EN-TWO G ERM VN GI RLS, trta'lWt and raoitretaWo.'dwrtre to anrauotoit tondlot ladlaa'mllltatrr.ortnnfanceatorr . bt.tof rrfaru.aa aa to abl It. Plaaaa app' 1T Arooua A, rcom No I. 4 TEACHER A GRADUATE OK AN EAST ara Collrao, ooropotoat to Inarrort la tha trroa and UBa laaiuaiea, Lofla. Bkaworlc, OLihaf klatha. nuUlos diuiki4ln artiooometrr. Analytfca, Burrjr tor, Narl.Mon ant Conlca.) Plioootriphp and other branchri partalnlna to a thoromrh rttlbh and alaaal. aal education, Aeolian to make an earajcrrarmt aa prt HUtHir.lM.r.tnll.a.tauW In a aoloct claaaloal aebaol Baaaa farnlah tha meet nnnooptlonablo too. , tlmoolala aa to auiltf , rrora aiTarai ru ui Collew.a.Kl-OoTemorof Iho State and Other; Ad. t.rl)0T40,Uart4ord,Coraa. M1M TAILOR A YOUNQ MAN, LATELT laaVad, wanta amplo mast, 4(lrattalcbi. 104 UBRMre. BARGAIltS G8EATEST BARGAINS irer ifferad. 100 bonwU at 1 aad Pleach, worth tTaadtA Meotltd bonneli al 1 IM each, htra In.k. and .tra. bale. L. Bl.l.Vd Mlliloerr, kdlBrcadn,nt,lra, It CHEAr AND RELIABLE HAIR DTE I T attUKR A Co'i latairtaui COLTJJHH.VNHAIR DTB. Tha BKBT tad CHKAfEjT aaiaafhraaTad aotaf TrnotTriTtaarnParBoa. n erjanaaa Red of Orep Hair U llnvlfh-t BLACKer IJaWHhaat kttary ta kba rltar or Bkw. wad whaahwawarrawUtiUaarJcdMtttrajaaoiartwrad. Mannfaawored and for aale. whaUeaVa or retrl. al tt BOVT1I wKOOND at, WILLI Aat3an.llJB, U L Par eeie br ln-aawi reaioraU. MILLiNERY. TRalttarnol IIArnAIS iiaa iHit.i.aa win bar k paoW wrtmmed koaoed at Mm. JORnt,! Catkariaa rtra t MB -Blrow boaaaU eiraaed and praowad eaualtoiowfoeTOeaele. lo.yeJ.1 w ET ENGLISH PRINTS, STOUT OINO. kaaia. eearktla maallae, fuolad af ka, popilna, black illka. Ilaoua, tibia elotke, towau, naa- faaj -- . "" , . 7a tJ, a .ika Aa 1 Va ava,1 at- I.t VrXVmtlrSMZSSnr .mow ,m TTTXT ElCGUSn CALICOES. 8-t AND W p.rd wide, aotted trial, intrrrmaAllfle hama, poll drwbarre, dreaa aoade. wbha and , hrawa piewTkakiecletwa. plaid, ajpeea, blaak aad aol'd ell a, Ctaek aioth and doeakla eaeetmert, ellk alret. towele, Ao.fwr aale rarf lew far eaeh br j Aila. BttrPLa, ttOatkattaaet. ' 11,1 J At PEBHONAL ItOXICES. rNFORafATION WAHTED. OF ELIZA a. 1-Aor, w no came rrata London. Enalaad, ibout T reeu ae, br. her brother, HENRY cTl'A'la. Aar reel In. iformatlun about 1er wfll be thankfallp raoetred and V liberal row era aui pa paw. adrai ta II. O P AQE, rhnawett, Malna. it,13T,t akarra wttt he Uank aTF"UiOY. or eeeuw. eeiuutT I Tork ceir, raart aht t4 Unrttiwutti fir tU HUn! noamMm or ram Aau. A HaTW raatUTT m AAA waTt atnarawal or Ln I rV Ckwaw. tray t art ATTTSmi ftp, tl tt AJtTMKIIMM ta tU tVM. ADftaJa wantai can b had a boar of on thf toat ta? tanna for ONat inn.LnM, by ADTKKTIr4C0 TU TIIK arONI OHKATKR 1TUN WALKTNO Ott KIDINOI FOR IT XVERYBODT CAN AFFORD IT Aim roi ETCBY rUU0S8. aVaWaahrtot frtp arrajlaJtaai I DAILY AVY-aUQC F08 ISAM M.1TS DAJLY AVrRAOR Pt) IPlif) .l,4rM DAILY ATVJLAOB tVl IBww). t),M4 MalUlMdt aVATrtIOalfBtaad AAfwara to til adrattlMaiaDU au W fa aalTadatikalraOaVia. la ordar to rtra wata AA arotaai afOM iPACA br kla raaawf, tho atraqap ktlTadto aaeh adrartlaamoBt, k bold faoadtfwaa, map bo aaad aa Ua Atirrat to wkJik aarwora ara ba dlrartad at tsia otloa, loataad t ootaapU( rpnoe aaod.aaa! with a rfamal al(natara. akaAAa, Howaa wanted I ntla, fan miajn Part. SIS ta tMe faaa, Hi anrwtr pAaaM at diraaud a, . IU, itra Omoa . Ksinjoxancn-r ataiaa. WAHTKO-. AQFrtTi wtatrd-Granaltr Pool Co, 111 R'wif. l,t AUPAISorprdlirr Hill rrtl.-ira, Brookla. 14,1 IIAKt B wtrtad-.lll Crind at. Wllltnubiifdh. tl MY nd to prddlLid oa boat- B, boi Ml Boa. Ik I CoLOlirD cioki tnd waiter man wanted, SP4 4th it F.KBaMD tap wmled, itf.rocoe, I Warirlp PI too raKMKR.bo.tlrr antitrJrmrwaatod.nl 4th aro HANDS to .llVd .Wit haeoou.-lWH Ihlrdarr. II MAN lo woik In nardim, 4a--c4 Man aa al, roan T. $U I'Kk month for amnt VLU.Akf, til ll'atp. HTM! KPMlril.', it II Ann.t. t. t MCN for Steamen. Applp T Cbttham nutra. tl I CLKKK8 for arooor itarn 1 Chatham tt-iuaro. M IPDrtTPhSfbr wholortlo BUwm T Cbathtm 8raara ! MbN lodiUeliorari nJcart. TCbatbam Sutra. V.TlPIAYaiTuTr raaailia. WAKTHO ABTirKUL flower makrra lSWooatrrrt. l.t AKTIPICALtliwrr mttcia winted, 41 Dolmcrp at, AK1 IPU'I Al, flower makr in Btinton.haaointlfst C'XKB and rbambrmial.!i wanted -194 4th ara. 1M DUMBMAKFRd wanted -1 10 Court .t, llrooklrn. . IIWT rata Lnaaaaktr 153 Pul'on at, Brooklyn. M OIRU for cap fluialilni liO Dolanoep at. t ul ALB to fold and torn 41 Ooluabla at, Bklra. Tl LADIP8.it the I"ub. aitrarp.W Chimhara, roomO US LlTlI.KlrUlotuinro,lara-S Wkltoat. Mil MM-Ka wanted it WIt H'war, ap ottlia. 14.3 Ol'KKATUSSon W.AVf.-a 4C1 Cnliunhlt rt.Bklrn Ol'tllATORfl on Blncer'a macblna-ttft ara B. It ITKAW Km wantud. at St-3 Cantl at, 11,4 tKAMBtKV83,muttciitandtt, 4MB'waf, op.lalra WKTr(olaamtail100Berantliit. II lnonONNKTrrtaaamakrnatMCbambenrt. la, 4 w Art no worn nooanrwoiiaa. 0 1BL for hoiwawoik-M Oraona at, Tl CUU. for hooao work -Oil Waatlnfton at. It aiBXforfaaoralbouaawark-tl lllorrat, 6T UIBX. (Oatmtn) for hoaiwork,l Batch PUBklalttl GULL (Qerman) f.r bonaework; It Rrmm,Wmabrh IITCATHrltAI WAJtW Al ambrotrplit; eara A BOYLP, tT Bap. 18,1 Afl Bakor, Id band-Ill Ctk it. Id floor, front. It,: At Fortar or athcral a-Aldrcoa R , boi SSI loo, IT A",tfaaiaadiaaBf4rAtdriaiIL,bo 8.11 Bon. M AJYiUHtoAurfralla-TAVXOR,lMaat)ieth it. tUTTATHM W. AB Foitwonun eo woria aUrtr-Atdrooa F, ttl Ban akticijbs wAirrm. IRON Impoolnd tabla. Id haot-rlta affloa. BOABDaTwU. H01RDforlmockinlea-14JWeat44th tt. CO BOARD for t foUlemen m Malbrrr it 1M BOARD for a few (entlnmon, IT lladforl ' 1M 101RT-aood board at SSI Brma it 1J.B BOARD at SI a wrab-KO Third iro. lt,t 141 llalberrr it, near Orand, board tl par wook. 1M 1 OR I ma to boaid, 11,15 a week-CO Mott at. ti BOARD AMTt ROOH1 WANTED. HOY waata beird In a prlrate fimllp A. B 8A Boa I4)DaiFaUP aaft IJf. mtNlSnil) room to lot -14 Dotft at. rURMSDareoraa,13Calbarlaaat. near K. 1M B'wa. ritrXMONAT. ROPF R. the h"at d bt onllrctor In tha cltp-fl Aon at. aVDMCVRrV traAIwtjRS. BlTCHRRBflitineaafibep-lrfllieeokirit. 1M BUTCHER ibop for aalo-lUKaot ltd at. li.1 BCTCBKR ahop-110 Tenth are, 1M CANDY atd milk -tore for ra!e-4& llo.tor it. It,! CITY Kipraea-Iao.ulro Vt VToat loth at. Ul CtlFEE A Caka itatd- lifi BareUp at, II COCNTBY iter for tla-BUCB, It Centra it. W.I COWrECTIONARY ator t.i bnr-A. " "" FXPRrXA -piatu tl I per work- Pettier, 41 John it GROCERY, with hone d waiton-tl 15 ltU et.14,4 NKWI Depot for itle- 1 1 Eaat llrth it. W.1 OYBTIR Ilouaa aud ReaUurtat-Wl ltd at. 1M FHOTtyikAraaallarp.lreaileaeo-IltlSun. ,T lUCFRESIIbUjrr aad ojitar ralooa,iu Church it 11,1 BtMARiUn-Mtlladeouat, loir Chtrltoa. 1M ABnClJaH VOX KAI.K. BITCHKR Cart, Id hand, cliaap-114 Vf 41th at. 14,4 BUrLElfBdaiiiaadraadloloti SFukBUp. 10,11 COPY of Rata Korkeurl Uorra Palr-431 Broad rap. DIORAMA AuatrtUa tail or eichtnuM"" Naauu,14.t ROKSP. waroa anl ooka rala-l4 tioeick aL 10,1 I UOKeK. price tit: oor IXKalb A Claawn,UUf n. 10,1 MKRCAMIILW Afoncp Vook-ll Tf au it, room V. NATIONAL Uaatd rultchrap-lt Wall it, roomt. MO. I Binder ntach'ao, prior fM-B, box Wl Bon, 1M BEWQia iaaoriiara-lwt Hndeon it. Id toor, 13,4oad THK Laat ParawaU ballad, brWfurant. B. We'en.11,0 t BILU AJLD Tabloa near If new, 410 Slh ara. 16,4 etYArUiBBnurbetrpet-aulraltaai lion. nun 1 I10RBB track, team aad kiraaaa-t Bedford at. M aaVfKKAI. UHrlwMaV ALBANY, It oonti fare, from Roblneoa at, tall, lt.t BARBER Bhopcheaa-aTTAtlanUa at, Bklra, 1M PRBAD tXlba, Mete 1M laada at, Broakra. P,ii C'ARTAIM aeaU to bad bnta-lTI Elahth ara. 14.1 CHRAF FrlLtUf , at ICTTOITB, 1 W Faltoa it. lAt CBEAT PP aanitnea, at ll't Thomp on at, 10,1 DIBKABrdl af Lnaca, Fnarh Ireatmaul, TM BwtrlS.4 DtAndenoa-iIOartlaLprlaall-wl Rldhtuar. mUHiiiriair.T'"''''1 "1" K,1IT,I4 ODAXO, American ihrmleal-Ajr-acr ltl Poarl.lMi QOVRACD Fondra laMUa apneta htl.tT Yf alter. atObTRY dralh. U lraUpd.arnUad,Aa,l CkambanlLI FATTKRim-Biiataeea bora, p,atae,Tl Carmlnalt,! riaTMmtwrUiaatriitTo,MraiaTrw,PnaaUwCtM FOwfDpraji t. , DraphaaTiaai, tl PlTtaaa tfin Bl-'LPUUR Yapar Bathe, aeaful ta all-lH FnMaa at, WRAK aad debnitatod Piaiiliitrp ba lilo art WILD Charrp BlUon-tr tlieaj-lM Falton at. H WAirnn. DOEITM Prata, rorp ckeep-B. L I . boa HS1 Ban. I Ovahonaoapraeawiiaa waateeV-K SBlBoa. It,! TO trade aaoda for lota-ITt Uadeaa at. 1M tOBr0ARhoatwada,ehatp.B.,tai Boi Fart, Tt BBAXi BRVAVA. t OOTTAQaot W, MJLL1 A BETZ. It QraUdAaA IlOrtB and itar, ttt Gnnd it-real BOM. TO BOTBE IM B 40th ri $1 JOB Melt-IBS Dower. 11 1 OFFICES-Beef ment-8, W. tor Joka A Wllluua at, nTORR-1.larpr part, Ka. It-It Birth . H,t BTOBJ, back rarji and bod-aom-011 rTadaan atlU BTORt,eairMmaabodrwn.aWeeokr. IM aTORR.Uet'. roam A kdroora,lw rnt-40T TTadaaa arroRBan.Uakreaat-AdJnaiC V,h BM Bun. GIT of r.eeme Itlat-dBl Hedeoa it. MfliTjBefUFaltaB aro, aaar Jay ATrrexeVra. -..m-a. .. .. ,Bi.aa tht It at Twra-1 vriTM art af kerne o araanmaiawi . a - - -IMn.1 lOlwaomUllrtatbaaf-wfih.lWlSaa. U tBETflOULL BUSCTESS1 PASH ADVANCES ON PIANOS. MELO. y- diiwawatahar, dlaraenda, drr aaoda, hard vara, raaolhirrVooaa,atattnarT,aM. e, or bonkt for eaeh. Par aila aheap, ptanna, aaolodooaa, watenee, dlimande, eheop Jowelrp, aafoe, aewtnr maehmee, far. aimre, paiauaaa, ae. ao, I. r. JONUJ, ni Aon at. rd floor. lM4d,U TH ARD TIUEHJ IUI1D 11MMII GOOD MO Ml GOOD IMNJt 0010 aiotti micM REDtJcsr t ONE DOLLAR AFOOT triUwjuo iaf toiti, sr ACKEBHAN MILLER, iJJ" ttl Ji vm to STat;r. ir rAiM. mvxt to tub inttti.n omen. m lfoRsl'8, HOKSKtt, A A 10 THK P11HLI0. The andenUi od bare ntiih ibaaut In beirln teatlmonr t.ttie ulil t aid if"at bonetlt of lr. lKl)KmAimlN(il.NT WAtll f r curler .cr.tch ee,aalt.d al d froo'etl bo.1, htfluit ua, d the aame on oor borate with remplcteitirfltHi We reeMnmenl to alt ptra no ahoee liorare are aflllcted wlh that ur anr other dlaeaere, to call on him at b'i realdeneo, 105 kaet 8.Mh at. heir Iher will Unit innwetlliU rollnf, lAAt' 111 tl l-OWAY. HOtliat, I km, I . Ml MN. 4Tlhat, 4 li roe. tIM. A KIM-A1.I, A.ior II itli. II hrv. VM W K. I IWI llr-utdwar, horam. .UMKfill M'llir, t'l I..I i rt , 0 herax Wll I.I AM IIAK'H-.m Areitio A, I homo. .loll s i) i.nm, kl Uilnjt.n Arrri 1 lur.e. lrt.114,1 TT'S NOT GENERALLY KNOWN, NEVER a tbe1oi lta a fart, a bow I el flab or clyn elui wli r eta lie had at the t'4 nuuudoieX t NakV y" fm Wall, an rcoil ta tot ao m-il br tlrr TIhi4in t-'ethi r of Nhw Prpland P B Fren lueel ee Fit reettumi.te fumlahed en tl-e meat tenaenible teriol V ftfrs.C-F&VB CLASS I OR VIOLIN aa evrrr 1 Dana.r rrramt, it n it oiikii inr vrrv lliairfi(la.vrra.naT. .t A o'clock, fir atcntr a P-torn mrMntr, i v b'rr":. ft r bore, at t Mowerr. Alee ea Wettneadarevenlor.eotnor rf 41th etreet aad Hth arenue lYeeforall Piivate l.eaaoae plren oa tha Plane, Violin, Ao tt either plaoe or at the realdence of the pnplla Plrnne for eale,orlt Wt at ti permooth. A ft Hd Inner wanted. I.. A. A (I P lla-.N.IAMIW. N II -Dneen partp it each Plant Barurdap'a.at lOo'ebck. to pnctlca for their prand cor cert. All noma alaieraie wanted free, pot RfONRT XT1 and Mer TO LOAN 5: WO ON BOND and Mertaaaw. on flrtl alia. Htr pnnerrr. In antae to rolt ipplMat.U. Appl al S. B. lillOAU'tf allloo. No, It Wall at. I rirKICF. OF THE -'L LNITrD BTATFA UfT. TKBrilrtCK CO J la taa tAVOI new iura no au nail atnwii. Naw Ytwr, llth March. ltl. Al tka annual aleeUaa for Ten Dlrertora of thla Companf , onneUtutlut the aooond alaea, tha foUowInd ronti uecnea ware nuauimenair rwi will. laat ritK.rn, 1,1 Jiit.t. aaii'init, t I.tNTte't OH.tlKHr, t lilltia uiiiar nil WAKHLtnTOt R. YKUflLYTa WAHIlLtnTt)"! K, JAIUU 1U1UEN, AlUU lUalO, rN.ltkllN V. WlflTT.vrwinuT. nr Tinman t iainrjii.D, JOHN A. I.I'QlT'.FIt, IlVKVtl IIFI.Pt'KF, HAMltDI K CORNIN(l. And it a nicetlnr of the Hoard or Dtrecton, hold thle dar, .tlWErn R (tlU.IHS. Cm, wit unanl monlr reelected Preetdent Hr order, 14 ltAtte .Mini PADIK, Bocrettrf. Ol'ECTACUS GOLD, SILVER, AMD O iteel rpaotaelet, etervweocpea and rlowa, opera JlaeHte.mlrr'taenp.e, matte lanferna, eiirTorlac and re tor. tnetmmrnta, furnboil.aad eerlneere, nil netto macblnea, Ac, caeap, at ULNTKllTl. Hit wi THK SELF-TUCKING, PLAITING AND A qnlillif ttttchmeate,foriewln mtchlnee.prlea ft Armta wanted all orer tho I'nlon. MMK. DK IIORPST, 4Tt Proadwar. To dreaa makrra and thoaa who puea ae a eewlna aiacUlae, thep ara ladlapetiel bU. J IMtlj WESTCHESTER CO. TAX AS NOTICE Ta ire en all parte of Weeteheeter t Iwintr map be paid tbrooih mpultlee, on Mondap and I ooelar, March Mend It, eorner of (trend nnd Klltthttliata. lll'AJU,! JOHN r). YoKKOrieralColleotor. Avuno.i noTivi.n. AUCTION NOriCE-FUltSnUKE AT lowptloia -Tbeuii1eri.i(nrAfielnr aliout to re tire frcni (lie btielmee. hatlae laaaod tie pnenlaee. to booccupltdaaaeajprteturoeathe I.t of April, tber wllleeU theh-lannuof their ateck at ri-eitlp rndilord prlcea. aa all thep btva on band na In 1 let of Apill elU hare It le I'or.Ht. partlra reuulrln; fiiniitnra e'uld do aill too. II enil make llu'lr ealco Ion tt onca. WM BIMPdllN A Mtl.N, Wl Huwerp la.liil,llla AUCTION NuTICE S'K) CaSKS HOiT.S and aboce ol'l bo t 1 at aui-tlor, on tfoa.l.p, Mireh l', at ton o'o 01k, at tho at ro of !, rl I'AK BUNt, No tA lhuku.ru at, i.luiea-i rtinei,t of fro.li and e"embl ro la If. 13 1, .'la ALC1I0N! ALClIOh! ATCIION! KXlHVIJIt IIVAUY LAKIiEBlLKOr'OVKR plmiHiittiiitTIIOF I'IKSr CIA 33 H01BEHJU HKNiTlltK,,, tin thla dap, Httnrdir, at 1 o'c'ack, T M , So i Uttj ent'i at, near an era,, plaao forte, p tier eulti', etroi-te, p,lotlnr , cartel u, ehtxidellera, iHitdatetde, weebetaiiOe, lorat, rueaera, Ulilee, bufTrte, eaten Ion table, china, alaaa. el'ror. wire, maitraeare feather b dt, bltnktti, ali Iimo. mentead kltolien lurnltii'a. Mil AUCTION NOTICE til Cril WIlRI'llliP lIAN'rHOUie PAItL'JIt, CIAMPt.R.DININU K'n)l 4NII uyaoY n uMii Kt, hi u ctKi-rri, IIKliP, UKUDIMI, CHINA, BILVaK VVAItkf An. J'bl. B tiirdar af eruteto, it '4 o'oloca prmteelr, hp t, W. rV Fit I I'O rr, auctioneer, of the entire iN.tul fumlturo eontelnad In Uim-e 1M Twoutp flrat at, bo teicnUliand lh aval all ta be lull witioul r a rrr conaletlng of Mrii,e-I ind loirtln etrpra, tw aoft ld tada, plt-r and littily-l lulriora, louiue-, clnrk'ttlit mtrrnrie-uiroaul plar t bl-e, louiutiw. rockrte, tiweaaod av mauce.ny iieoeea"a. aal- mti traatir, beda aud Uddlar, tulo-a-ttes dree-lne Iki iana. elaaai.t rt aewod nianefurto. parlor eul'a. taaiv iraor, eUpti.t rttewod pianefurto, parlor eul'e, laaii lei ra to, rich French aldaa, alltar ware, Irorr eut telTte,ricn rrencn eiuta,riiier waia. ivorr out. lore, with handaoee lurior, ehtoibor ind dwlod ro,,m furnttntw In roactood eud nithif tripaf ereijr deerrlptlao, oil clorh, at.lr cirpeto, Itno auriavi.. oln end lindciDi ilildeis Aa C uimauelnr, wlth o.t n trd to wteu.er, tt I prtd.il. Ctlalof ""e it honaa. t,t DRCO STORB-RECF.IVf.R'J SALE-UY rlrtoe of the order ' he Bnprome Caert. tho Bn caWer. CUAHLE4 BMiTlHuN. wlU rail at publlo anotlou at 111 Ninth aie, at 11 A M, tide dap, ail tin toe and tiiurra, and lotea for 1 pctr from 1.1 Mir neit,ertbadiarete-eand tiactreom. 1W1 M1H1 a.e. Dated Maroh lath, lel V. 8 MILU. AuoUooarr. fXECUTOU'S SALE WILL liK SOLD J-4 at publlo amnion, br A.J. BI.MECKKK. at Ua Merahnnta Baehane,-oa BeMrdtr, Manh Itfth. that ralneMe proport 111 A ltdld UrUlua .1, oeaeleMn of a two etorp brlok freed Iioum and lot. eprmeUa Ladlaw and a tha amotion tat Canal et. Rlwya HENRI GREEN, At'CTIi-TJllS DAY, at I'M o'elork, it Iba inorloa rtora. It I Wl lltm rt,eone too, loaa. aUreh. ollrea, oraokara, herrtna. Otaoa flan, aorta, brand, fin. rnia, whleke, pirl and ,',.tt aloea, ehaaipao, HO.Ot't anaaia, lo lb white laed. AUo.ni II. einok. Ileawlta nuekloee, 14 eteeke, 8 W rln b v.1. an I ahooa, kt eloiliUv, eott., pa It, reel a drrteaitt. Ao. JH, HURLEY AUCTIONEER, WILL e eUrU tr.a' 9 aWoek. at 4U Canal atawet, boreena, btdeaee. chlUa tebler, eotaa, eofa bode, mTrora. eerptrv mttrfiee, raw her hade, etorao, bar. nem. hrddlnr, H'elum fui alure, die. Ut a,a- DOUGHTY,

AUCTIONEBR-WILL If A a aril thla dar, Batnrdar, Wd o"elock, at allot room. T Ntltail at, enreei-tlae of tapeatrp, Bmeaula .,a i,.ln rartict nil eltba. aafaa. ekalra. tete laaea, teblto, bereanl wrehetanda, beilkot-ti. mtt, lraee, keaudta, aa, tha a hula U ho ptaempto. I lip old. . PAWNRRORKR'a NALK 1 LKtDAl e'olrek, al BLI. INf JRAU tM anetljp, AWNRROEKR'S SALE TLEcDAY 10H . rowae KUbth amiue. S& J. BOG ART, ArCIIiN,EKM -THIS a dap, it 11 o'cluck, it tho a mit.oo rn mis lNirb Wllllim t, mo. tear, eale boanah' .1 furniture, oaoaUt tan of bureeue, wardllMBl, lonnr.ee, enllt, oottaia and Biahci in re dteadr, dceta, trrr. .pd autleiaan fth ln roekria, uittertee-a, belt lug, 'wU.gutoliluea,kltehoa furtltura. B0UEBT J'I. Att'y for Hortitcae. Thta dar, al H e'e't td tht lotion ronnu, No. 1 North WtlUara at, rJ.ua Ifl'a itla, tarda aeeottniont a! aaaaa. I JtUKsg.wn.LP.T. LaUBtwU. JAMttn. Biacifi. TrtUDerptfrht'Ua, W UBUH5M CaaLaVKCaaaie BAKERY FOR SALE SITUATED IN lttpfawar ara. Jereap Cltpi ana of thd beet aranoa ta me tit; 1 enenee eetaom M Pe mei wiiai lire, tor eeuini. net PCTCIIER'S STALL FOR SALK-SITU. a-r tied In ai e or the mat market, in New York. A a. pip far J. II. rn at R. 8, A U. W.DtNllAM'fl, 470 am o, ail lt,lil roadwa, 'ONFFCTIONARY, TOY AND FRUIT Vetoa for ee,le-i rtra ehtnre the atnrk ind fit tnrri of aa eld eetlb.lehed eonfectlontr, lop aad rrntt rtare, eltnated In one of the beet lorattona la Brooklrn. K. I, foqulrtof tha proprietor, Ul Fourth at, near letiaatdet. HVtll I T-IAT STOBB FOR SALE STOCK. FIX- XI hirer ind pood will if a n rl I eetablUhad btt More, 4 PUhth arrnne, for aale. Icnni moderilt, l,yaV! MILK R0U1R FOR SALE. AT 87 Hamilton ir, Bonlh Rronklan, and all the eon. terUrM-loatmatolt, huree and wieoc,e'eiihitwoiolte of hirweaa, ten milk etna, la rood order, meemro akw, fooqoarteidar. li,!TM OYSTER AND PINING SALOON FOR aale jw, TTiIrd le, letween It Ith ind With at. Yorkeillr aeloon. P llto nlaee la well edaot h! f"C a lae r hone eetnen. Pnll patUcnltn will bo rlvea bp ape rlnr e the preenlaFi. IMM OUSTER AND DINING SAIO0N-F0R tale chaip, one half or the whole of the etoek and flltnree of la old a-tthltaked oreter tad dining eelt n, lew rent, mod leeatloe, rond tliironthrare, dolnc a pood bueleeee K. HLAKr. 14 1 hamhenrt Kl!J,H nOULTRY STAND FOR SALE-A First A eltoaprnltrr,Treiihle and frnlt itand, In ana of iae peat mar lira in tneriir of new 1 ort, naeini oeen oeciipled br the Keeent owner nr the It't Hf reara. For ptrttniiara lomlre of tTEPBIN KALLKY, t V 1 Vreer et, Waehlealon market, 10,100-d SALOON VOn StI.K-A SALOON, WITH rnonuiattaek d.lntke Oth warl; rent tow Btlail pin pood atp le; wtlll bo aold rerv loot It lie root eard and feint pood halnea, App Ir et VI 1 1 It, lit Broadwi, bteoment efllca 0 QTTORK, , FOR SALE-LEASE, STOCK t and lttari of one of the beet aortar etaattla Iheel'r for rrocarlea or ll'inore. Aorlr en fie prom ""T, II ALLIiiN.riN(irtndr A lie a firm tl nuicraifr lew wlU loiiea,linrn, Ae.lnNi'W Jer eap, ere bottre Killroad rl-te. a rerr Caalrahle loca tion, perfertlr tmltkr, fot aele or to let Apple aa autre, orUC.BUK)IHIOiJI).Ui) Flihth ara. 11.1 4Rucxnii;K. AT THE CHEAPEST STORE 1.1 THK WO tLI. mperoontiered. H kek ., a t.ba lie. aaaklla1 atarwktp thwataaaa M. 1.0Mti worth of tmicrltttv win. Iaim. ftoni jJ PiidTt.i.iJtt, re nw !Kilntioi1 at .ttrltxi prl. TTtntw .if rrtn to ioh t1mian-1fi tn tafwtifw. (.Iff ix- .. t4n,.ndoj -!iw will ta.tl-i1.-l tin tti'i U t tbetobut4"ru,a,ir $ s (. fO to -iprwUt ! jnt 1 li.oria. lwl trHir own Utatrwt.s ni ti it foul ftp-uirnria 111111 AD n aliNFTr, No ?Ai)GiwnleSrHiutltfurrtvf rfV ' fpotMj oVitivurM frittt In t- ritv ihtl Ui Vt i pROYISIONS-PROYISIONS-Ktiit tllo.1 by A frw and aurpveed bp noi.a lth atrmt Biaurh'er IneeatiMi.bm et wilt tpt'a tt th poWlaon PitirJir with n pood eupplr of K, bee', luir.tin.reil, limb, bMt.r, rl'eiee, lard, atd erp ret .I ed tt wlilteeele .rlni nttt door Id the eld eland af Van lliint A Walroti. 1M91 3 KKAL KtTATt-Xi A FARM FOR t.TOO'f) ACRES SUI'KIUOR rerOen latid on L I It K . and a million of people t fred wltein an mlhw nt It-twm penltt rtolleellnt lr irtim e arroe, VAll aua lanerp potireeii at ta Pall at, ream It iMta a FARM lOll 8ALK-IS ROCKLAND a.lint. Nw York, of II leree 0.1 cillllratxl. -oAf.ii:t well watered, imd lnilljlns neertlraa tixiN,,, M , aoa .1, acree ai aame piece et. HLAKr, II Chaw her it. VlULl pOTTAGE FOR SALE FOR t,8V0 AND Vloea for eaeh a frame cottaro filled In with brick, aontnlnlnr elk poome and rood brick beeement, en lllckorr at. Hrooklrn.oecand honaa treat of Franktln arot letatlliw it BLRN.llOUrandet. IB l4.tie HOUSE FOR SALIV-A 2-STORY AND baement frame bonee and lot, on tha north aide of IVYdet. hot rd aad d arre. Harlem Porpartlon larslrriulreefA. J. irTIIJtON, rorl'Ad at. and M ere. Alan efaimof abenl liNlaerea, la tha teem of Be- hel, 1 1 ror pertlenlare, in aa aboro, nr to W M. A..n,6D,n,ttii.ct. la.iiu.0 PHILADELPHIA HOUSE FOR SALE OR rtehenra rerr email artao $1,000. R. Tl'CK F.R, mod rwiln from all hnnloata, aa aeeonnl of health t thla plaoa coot tl Ann, aad now color for tl.mii i If rot aold within three wrote wHI bo eeld at auotu-n. Penith at, WUUaaarbarih, N 1J3 and 1JS. 14.U4.Cord. QTORE FOR BALE A STORE WITH kJ two Iota, W br 100 each, rltnated la Etat New York, L. I , oppoeiu tba Dlatriot Hohnol Hoato i price t1,4oil ym nn mor'atro. For further pailleultra, luiulro of J. H1TC tlENi, on tba premljeo. W.1 1M QTORES FOR SALE IN BROOKLYN O ILa two three rtor brick itorea,No'a II and 14 natbek, near Ue Junction of Fallen are PrloetiMO eeca. There la 11 reeme In each honea tiealdee etora, and oelltr flulehed with merbla mautlee thronthout, pat plpee, Ae. Part of tha pnrohaeo aionep con re. loalnonmertderelfdeeired. Apply ta Jtillt ,1. BTXnWELL.1 Com t etreet, Brooklra. lltM TO leET. IJAKFRY 10 LET-THK OLD FSTAB I' IMed liakerOIT flreeowlch atreet, enrurri f Ieeet, niwdolnp a flrat rale leulneer; appl to jam i-rni utt, iti aereuioara, aor. euta it, lrt,1PH, I BOAItliING HOUSE (Ix ROOMs)TO LET fortlliil. Ilomlloeitltn. Pit Cantl et. 1M F ACTOKY TO LET-FACTORY, WITH neret-fallin water power. NO bp ISO feet, two aterlre, brick hmlolrr, cloae bp Railroad leet, HU wtnntn frtn trie rltr. nut low. Dr. elixiKH, to Wat VYeeUluaton I'.aoo. U3J,ilA nURNISUED HOUSE, Ao.. TO LET JL pnd et.iro alltrhed with llilmei. Rent, tft fiarrapl alro maelilue abnp, with lallie. elow, and noli llet 1. 11 pee raonlk Apfilr on the nrainlaea, U3Keuili 4that,WUIIiui..biilili, K. U. 10,10 Mer HOTEL AND STORK TO LCT. CHEAP th tint hotel and.to'e, ti'theroraHpartelr. t NwKreie'le,ed)olnlii the depot, wild an acre of rronnd ir(nlra o. tho prrutaiw, or of P A lt)T Tk.R,!lla'urrrrt,Niw York. IS.IOO TTOU8FS. c. TO LET-SHOP ROOM, a A m IP that, pear tthar. i aiao hotiae, A Biirman Place I elan win nul tin are rtniee, aua outer awei Bum. AppJy 41 of But r.lihth are. II HOUSE TO LET. IN WILLIAMS bunh, to mlnntee walk from south Tth et Perrr elcce'o "cut ral'ioad, entre I t. pleotp rf frnlt; 1 retnn lutlirei Aael latheulotblui ateia, 141 Fulton it. AlKlKMAN. ID HOUSE TO LET-IWO 8T0IIY AND tiawiil and artle fr.mil.ouae wlthMroome and nantrlea. ait. mubie mauti, a, chiton wat-e, apl-ndld tfd, nptriure,iad wodhouea, till J Wiat J'let. leilllAA LOFTS TO LET TWO LOFTS, 21 BY 80 f.tt. Id tnd Sd itorlre, No. 11H Amity eVeet. netr Mclxaial.t, well ll.hte.l on all .Idea, eiiliablo tor mrcbeolctl iwiei Apple to I. It- (nMAN.tl Fulten at . cr tl r.MK Y Mi niKtt H, on tho pnoiUna. iii,Kja,efti ru rnant MAHOGANY YAUD. NOS. 101, K.I AND lOAAtt-rnoril, to let' la a roed nelehborh evt. leeaeiilten If n quired. In lulraof JUIIN Al'kl.M iN, ou two prttulera, rear hulliiioif. 10,HT,J nFHCFH TO I.ET-2 OFFICES OS. 2H Poor. 141 Fa'Un it To a food tenant tlier will be bt lor lunil o In float No. 4, oa lame flior, 'root v A it. tun r at. .'" R"oo"mS TO LkT-IN 6TH ST BEIT. William. knk. let floor, t eaime, boeemnl tud ea!la a'li; 14 Hoor, 4 foovsua 1 1 oellar, tt 0l be'h IVri newlf parrnd. falelo., doom and iralee, neit hiaaa. Pd M wirTt rnorae. . uauutra al Mttarelth at, bet. rtottk Otltand Tth He. IM'.t POOM8TO LET-IN TUK NRW BiOWN IV .1 ne hi nee. No Win. Nl. BOt, No. reW ti.d N fttt PblWk atenae, kaiuteoma rnfl of poena, euoh iinrfTaeocid ortcOid H, wltk -I '', h'!; era au.l wa.h tube, Alt"! to J. VAS VA'ttl JR, Na 100 Weet 4M ik. l,lt4.l CTTEAM rOWEB. Jro. TO LEASE AT O t4.'0-ite.mpoeerWtJhbmUlaa,eati0,jlrea . o, a. .. 1 a -a. j'.,.e IfaL etmaa aVaaatlat (ilk art dk.1 1 a le I at !?.'iVl'IiSrTLt-w:r: " ""jTilra1 10.UM CT0RB AND BASItMEST TO LET With O a d oroa, f if a bakerr a rrooorr, ttt We.1 8tk . le.we b K. ARW18. 1T Wei ltdet,tltaloek, Ft M. Porenealea tnaaadltt-lr. 14, laa, I2T0KK TO LIT AND FIXTURES FOh O tale -the ak-ie, hiek room and cellar, No 1 11 Wt I at i a paad aheaea to aukn a (et eaae , mad t aud la two daa, aa laa owner Ugekadtn Liter pool, lMts.a STORE AND DWELLING TO LET IN Pr.oaltn, ea AUaatla areune, td door South irt rnttlead are.i en'.ttble far a akie-maker, tall w, we Ret-ttllO Appl it Ua Paint cttorn nettdeMkIM CE WING MACHINES TO RF.NT ANU u aaa... WheclerAWlleona,, Qrorer ti Piker. I.M Birupr A Co'i, As. Al radeerd rttee. linjtloB alran, I ertliw aroonmoilited ittne t yx,ywX"Yi? .ii mhl.11 11011a .ltd 4H0 Hr ladeap, at r Itr nmo it I " -rttr-atrarACniE WORKS TO LEASE CTTOlMnil bed pulthlna ipparataa, taw tall! aha r.r.TS!i l7.nall reSn. wllh power t anr part or. ill te- rheri attuatiou Pr.ia.lwi, near Both at. Anp MAItriNllALF, 101 Itroadwa.td etor. laLai plrtoR uo,uai rpo lex IN BROOKLTN 1 Talk) FA!fD FLOOR or tua nOCBK 1 FIXTON AVR, NStR JAY BTREBT, IKIdnilX Co TUB WUt, lt.OOO.9ai IrOBT amJID FOPJIP. r0W STRATED-4S REWARD-A COW y- etrted pa Thnredap. 14th, from tha premleoa af MICIuZl MAClMJUaALK, ooraar of Bedford aad rinenmt iree, aaet nroorirn, a larro taaa cow, in reed eandttloai betwr la calf, the kil nr teont aaort at ratoralne her or tha end af her tall. An tenon returning her or (Irlni laformatlon af reetrrr, will meet re the ebrra reward, with thaaka. 10,ITI,I DOG FOUND-ON 3d INST., A LARGE Newfoundland doc, The owner eaa hare It br ralllne comer Plmouta aad Mala fecrr. Bronklt n. CaUarina l G0LDSPFCTACLE8 IX)ST.- ONTnURS dar, In Tth aroma or Mtk at, a ptlrof raid open. leeb li the finder will be ewllahl rewarded, bp return tad them to No -a Wert 4Mb it. or t We tlth rt, II DOG LOST. BIO REWARD. LOST frrm tot Allen at. on Moadir Mfoh llth. a blaak and tan te'tlor, a haul It p-onoa welrht; bad oa ll.rt-e collar, with p.djork. NtnvtW.U U.tieR, an cortir. lt.Wt.1 DOG LOST 5 KEWARD-IeOSr A Mack and ten ili.t, nipenred, arawenbp the ntmo ofBPALTY. Tha find, r will rerelre tho tbora ro. word br retnrnina tka lima to 103 Weet Itth at J. T. BOtHFFORB. T4 HORSE LOST-ON FRIDAY, THE Dlth of Mare, a hep mare. The toder wli bo llber alip reward.,! If be ctlle at U. hl'LUt'd bikarr. Tit Waalitrptca it. tt HORSE RTRAYED-FROM CORNER ltrdfiM ami Lerop at, frep hrne, with atrl bar race. 1 he fU.I.-r a III be eultabl nwarded b learlnf wa d at No. 40 Bedford at. In 'he reoerr rtora. t SHIELD LOST-IN A ROW ON THE lillt tort, a psilctmin't ihletd. No IPtO, bet tfth et ad I nlrrraltr place, and l"tt at atd llrnadair. 1 be fladrr will pieaae return It to the Ibth ward at ttlon boner rr at the renertl ofllce, Brooraa at, ear of Klro, PArKO'RjlKKR. 11 WATCH t CHAIN LOST-10 REWARD Lnrtnn the 1 tth Ia4 ut, a roll Witch lad ( bain. Pertlee who map bare found the aame will tenlta tho abot reward, brleetlniU at 10 dan or at; li.VM,t WATCH STOLEN A REWARD OF fifty doilara will bo paid frr tha rernrarp af a raid watch, etolfwi eemo dti elnee: two mtker'a name I. carrered en tlu. work., Joeeph Jehnton, 10 Chanh t , Urrrtoel," alee tho No. "Otll." Anp oemmuut. cailon. relttlra to tho abora, ma be tddrreee.1 to boi .HelM-oit offlce, lMID.O 81lIlPl,tU, ekr. 170R LIVERPOOL-OLD BLACK STAR -a- Line Thopa'kit alilaUIHFROMMK etllaiotk ranaaee trum l eitno. and llrarlt on th Karat lltnk if lralanA lor eel. r or paea.ro tppip tt W1IJJAU3 A(ILIirM,40talVmet. i F OR LIVFRPCOT. THE SPLENDID I ew cllnorr a i nlllt ASfTK ATA! K will ull on weoneerar atircn ymn t nai room ror a fiw platan pen In rthin, va rtmn and atai'rare, I ar rateo, appir orboird Pier 1 1, K. R , or te J. Ml'XPUT. 01 dooth et, tear Wall at. 1ft. 101 ... . -. .1 .. . L. . " ..-...--... PORimiSTOI.ENGLAND-TIIKSPLEN'. A did new diner ihlpCAIt AVAN Uconrldeitlp rinertrd to mike the paeaare In 14 dare, and hee room fin- a few ctbln and Id cabta aeemeere, ta ho found ht :te chip. Appir ota tt J. ML Rl'll Y. 01 fto nh it ls.inr.t STEAM WEEKLY BETWEEN NEW KK 1KII l.lVKIHIHir, lantlriard embatk I'O I'aweurcr. at ul't FMfltlWS, llnl.nd) The l.lrernool. New York and Philadelphia Htoematila t ompea intend dlapatcblaa thetr full powarwa l.de tiallt lrou Bteaiualilpe ao feltowti "IN A Batiirda MIMarvh vimi. ... , rwh CF1Y III IttLIIMllllF. " . Oth April an rtrr bahudi, it Noon, f..m Pier It, North lllnr. .. iTa nr PAaetni HRfircAniv . .. TMmierriKrtAat' J 30 )0 'ton 04 IM do. lo Ixttidnn . . pso,."! ! da to lmdon, 8reinroKfturnT1rkete,aocd for Blr Mnntha i-aeavnrrre lorwaroetl te rarte, lltrrr. Ilamliiirr. Ilremen, Uottrrdttn, Antwerp, Ao , tt ndiced lhrou.lt feree . la-rereona wlahtnit to blind oat theV tVlandt ena ber ticket, bora tor further Information tpi'l at tlio Comptru'a Ofllcri. . .. P.,."N - DALF, Ar, IS llroadwa, N. Y Bthio trnt TArsCOlT'S LINK OF LIVERPOOL AND A-Umilon par kate-Paeaare from or to IJrerpool or Irfindiia eaa alwai ha enraged hf thla well known uiw.,.nina wn.ij, a, me rerr loweat rmare, ana dnfta bwaed ta nana! for anr amonut, pat able ou d mand In inr part uf tireat Itrttain or Ireland, aan be obtained brapolrlnrU or adireaeln. TAPBCOTT A CO, W Bonth at, N. Y. WO V LINE OF LONDON PACKETS SAILS Awn Baturder, Much ltth at It e'rlook. The well known aad feet eailma paakat ahtp AMBRI aaakat thle AMRRItlAN EAQl.w.uapt 10 H.foet t ktoora. For pear, pa. apwiron boajt.pler tWallit,ar (a .APaCOTT aVTxx, at Beau at. TrTAJVTKD TO UlamB. A PARTMENTSWANTED-IN WILLIAMS aa. bnrih tha idrt rU wr w lahee ta rout for tha aa enlne ear, three roome and beeement, with p'ea.tp of par room, enlabla for a email famllp r or woald rent a email oottara at a naeonthla prloe leictrion mnat beontherouih aide, end not bUhifvp than Ninth eV Adnreae, etatlar looitton. ternat. aenraalewoee, da., TENANT, boi hfll Bnn oftloa. l"ihl,0la pOTTAGE WANTED A SMALL, NEAT yj aoturewlth parden, for widow and eon, eeuth Ida of Wflll.matiurrliprif. trcd, bp an oiiettoptlen abl tenant, weolj par a tiuarter In edeeaet If lilted Hrntfr m tlatnoiibtl. Audnn V. H. n , BiM Bunoflua. liVW, STORE WANTED ft. SMALL for a market. In or limit Ilia ta Ward tot Weet Silk it. trroiu Afdmea 101 W4JVTKD. ADOITION-A GIRL FROM 10 TO 12 aa. pear eld. to aoopt: an or phin nrefefrod. nt wontd klre. Appitenuneiametr. nit.lt()La. iaia,l ADOPTION, Ac A WEALTHY FAMILY le drelroiia of ldofnff an latelllront, prep-w. eeealt a Rlrl, of 1 4 reera .f lp;l. For further portion lara, appir at 144 WeatXVth at , aleo a altuatlnn a. heneekeaper or eeawiatrree In a mepectable family. Appl at theraaio addreae. ISO OADDLS WAHTED-ANT ONE iLATINb " rood LADY BAliDLB ta dletawa of AT A UAB OAIN,mtflnd a euieom bp addrearuaf a aeta k nrVVlNU rXainrtU Boa M Ban omoa. 'Uf 'POOL CHEST WANTED A PLAIN, A. vibetentlat reblnet maker! tool curat, with dmw vriortrtrt Ardieai, with prloe aad when it can hi mm, UlkAT, boa sTl Hon affioa. Uk.41,1 THE NEW YORK SUiN SA'IURDAT MORNING, UARCTi 10, 18C1 F I NA NC I A iTThoT" NCtY YRK, IrVlday, MaioU ,B Tba Bltk mark.il wae raty dull at.ln loJay, lh pticia of Ihi arifculatlra atiaraa batua; alatett atav tlonary, fjorartimenl ttocha ahowr Inoreatlof Arm naaawiab largt lajta. Tho tlao In tho rarloua la in ei of Ftderal flrat arangta 1 a IM par ccat. Th naw ali adranoed M a par aanl , tad e.a want ed at tba lraproremtaa, Tha couaona c'.eaed al t X a 14 lb rtflatarod al W,V a tt V. rV no tlca, aa aa ixowptioa la Iba gaoaral Improraiuaiii, a beery market for I ha old oeurioa aliaa of lMd which ara atillcffercd at Itif. U U lupyoeei thai a k.1 cf thla leiee haa rauatilly bean ratoroad from Eompt. Thar art Ihre Treaaury note to La had M at oar quowtltma. Tka ( aoulallra Btalo atorka an rttlter weak Wiley, under, II la tupiwwid.a frath m inpply front Ik Wtea. MUeooila aold al Uli al tka cloea, aad Tenaeteee al T4M, tudlaat flrra ara 1 ptr otat. bettor, with a good datuuvl for bank leg rmipiwta. In RailruaJ buoda ILara m a Bra. tuelneea. Mroty oa aal) la rtry abaadtat al t par can. Pi Ima paper It growlpg ooaiaar, FlraVclia tiimat at wantrd at I a T rer raoS. r.tokaiga oa UeaoVat I X par rea. hlgVaribaabj tha laat ataanieraavd (ceding upward. Tha range a Vad.nla loo, a lfC.tw. fja FaiU, f-,VH O.'O. Tt heary reealptn, ' fortlia gold will gWa th Wat full amploymaah I Inr nweial wttkl ta eoma, Tha aM.'ef,00 la I i .a ..... . . i.e.- ate. Aea... e ta - I tarbylh.Wtn.wth.t. tha Am.y (Itat I nCar, lad will ba turned lale tt) cola la ahuwA Iter 19 daya. Th Arabia la tvc4 1 a Aw di)l wUh ahaal la,. TV depowtJe 14 rolaago at tha O, B rertnch Mlal at Ntxr Orleaaa, (or Ik montha af Jeaatry ind rebrnary wera a follow! t Uoal dapaaUa, la Jtonurf, rtslot M t la FabruAry, (l,Tat It. Total god dapealu, laOCatlt tl. BJUar depoatte. .a Jaauaiy, tit 101 el I la February, tSLViAt 84. TTdtlilliordlpoalta,l'0,IU IS. wold no xaaa. Jtaitiy. osDCO daub: eagieo,, , , , , 410,00 Pttnuiry 4,e0 duaU ta.lea to,0CO TAatldcnnal r.,..C.mi'B.0t intra oon aua Jatty-.t30,f to half fiilitn, ..,., X, ,.WS,CM IMraary 410 00C UlfdoUaii,,.,,, ,,,,, 110,00, Tidal lUrar colcagl, . ,,,,, ,,,.,r,, ,tJI5.C0 Tha no.lU froru ouatow ka aenragcj nawly tl 000 per dtyUUwaak, which U ahead aftk rrprctnllooi of tht Dapaitnanl, Th dUburaamanhl ofth Buh.Ttauury, n the ether baoj, arakaary, acdpiatalaa ta aoatinna a for tha MU water 04 tau. Th Imalnfa tt th otto of tha U. 8. ArjUkaat Ttiaaaiiral Bt. Louie, for tha weank,are4 M fd, Imtt Rectlred week endlag March t. ,,,', st,l tt Itlanuratd aaraa tleaa -' ai roi it I Oataiad ataiAt ....t.., !,,,.', ttoiret 04 TOOK WXOBIHOM $UM-TOm MAjraK m,.Krt,i4fNt jB.r.OAt.aeT. "" aa, ,,, .aa rajaj ana aaiaaeaaaa )ZZ'3.'HM igb ral.raf wok ana am ......a t.B.ta,-eB.TtI; B a...eew lOBta.'Tt.aata 4M a..atT lontt ltnoo tWO Ohio " J1. , i" P-a,,we?t aaw aaraaaaae ewa S-ow... witf itwj naneaa IT ..ee,arai COM T NH.Bart..aadB tott Matt I&ao da aav tMRrktB... tON da....at4Mi2 1A0M aa Ittf Itoo la. to tTM MOO Brk-n.C.W.L.lOlX tnnocttr ta,JT...ltl 10OON.T.Cew.ta. M 1000 N.Y. Can.TUOltt" 1000 Fxlt Id M Id 100 U 1000 Erie 4lhM. .ATM lOuOllud. MH..,.lnt 1000 liar. lt M...1M 1000 Iltr. IJM,... IB ltotO Mich e).IK MM 0000 III. Oa. Be., tllf 9IWCIII W. 1M 4t 1000 UR. A W.IK Tt l0 do H tvm do tt IIAOCB AO "P.O. KB It Am. Rl Bk... tt tt National Ilk ... MM M Facta M. .... H UT do K M 4o.,..bu0 ft M da.MaAM nl. BT. R-... at M-aaeeee.e aw. f""S aaar da... B (tar tas tl ....AHII. l. Raa41aRattdd4t m anca em.,.., w B wa .,..,. Baaf BO Ml. AN U... twV tot aw),..,,! 10 da ltfcT AI M,Ia,f B'S SM aa...MCM Bt do MIC MII.Oea,R.fh. Bt Btt ,. Btae IBB wataaea... taajt; M aU,...batttt; Bl ta. .. Jaw) tl 100 Bo!".. BtlnT OoLAC-t.... ja lot Cap a at 100 fit. .Tat,... MeCi Bt MaoaaAW. RW SECOND BOARD. lOfjntU.ata.'tLraf tsy 1000 do..M,,, IBS MKIOUB.Sa, Tl.rtj Mlf OtO Tana, tlaer,., T41 ilMt Mo.Ce, tt Cflft ErleMM.'M. r tott I1L Coa. Ba.. MV 1000N It, lei M.. Bt tonoiiuAaB.r BJCO 4000 Mich. Bo. 1M. HV lt Parlta tt f ... W 100 M.Y.O. R ...tatr wt tea a ait,. u lot m. a a m u c ttw loo ' vm at. .aa aaaa, low uat, at teaa.aaa wa Kt le....... Mar tot et a Tat .... ma; 10 01. a. a a... Tt BTOCK FLVCTUATIOna Th'a tal.1l U Jarlrad by cotnyaiteaa af tha Flraa. Board ealaa each day 1 OB ta, !.... MP"! U.S. 6e,14.cwl Tree. lip. 0,.,, V ,, It Ba IX ., Mich. Bo II Mr S ,. 111. Cen.Be.... V .. Ha R. ,.. ,'a w kind, R. R... k w. M 8 A tt. I... H .. Oat A Chi. R. X W tka. a- . tjaaj Ititppi) J M. Y. Caa .... h Rittina R.... k Mloh. tea R.. h Ola. A To! R.. Maoua ATr.R,l Fo Wnatunalaa Martkct BetaJI ntiaa. ItrtrmAf, Marwh Id". mclTat Ana olaa. Fewlr, pr .... TVdl I Fnrkea, IW.... Hi Id Chlrkeia, Ik... i 14 Do Hprlni, pr. ri(d a Dockiume' .1 tf-li 01 Oeree, en 1 mdl IBP, MMkarat,., HVialbh llailDUl Eela . iehet4n t)eten,w,10t.. fr'i.ahrt.aa. th.trahVwU.l BrM Utile, pr..l (dl 04 rVinlrrela. each. Aid It WBdluck,nrlniibit (w) n fK'nAc-e Hiaanra..... a Cur. Back do.t OttAt M liaaoocc auw-ltrt. naa, atlran, aha. TteedPPteora.i rb-mln tteak . orterboune. . Kump ... ..... turned lleef . (hiioklletf. . Tripe B tonnda aad leuta..,,, wpWi OHraiTee ,.,. .1 idkd Halibut, th, t. Cndtleh. A.. rieHacaerti.a Pn, do. bh . ImBelmeavBl aorrotieysx Ttlndqurten, 10a II lure quartan.. 0.4 Chuae luet It PIAL pTh. nind anarten. 1 It Ptwaeuartan.. Aa t Veal Outlet! . J 1 pea a V.1. Freeh Pork... - 11 Hailed. ... -li 11 -z-tifo: rS 1. Halt rtalmon. .. 13 HaU Maekarat. toS snore, no. 1, bhi ....... if tortil I IlaUi-aX, No. 1 -taUAl ntrra. Applee.tdpk.. IVaehee. at.... Poara, ok i Irtuicw, doa ,. immune, aoa... KaWna. lb..... Cumtiwafb.,.. M lI.rJnaae.et aiATw, aaotura, dux VtV, Heme 11, 14 CbApplee,,!.. Bmuhed Mnof... t" UH la, naaon. ,. -o Iki. fikoolTa., lea. Tttemea. Bfk, Tmiiruee, p'k'd. J lardmilork.. - ljud -i. Hmoked Jowla.. -i HaaeUidl nlaa..l ueaM Ihitter, pad.... Belted, 7o.... I m. raleritaAa. im. Vt cetera.. IT for., naryrai Cod (ArtpedDara... rkmndan Porrlee waah rva..... Mackenl, aaeh Baa Been.. ..... BhoafhiaA.... wrneradkah .. fee j i Idj MpJe4er,ah tS f :MauAewr,eav lAuf ti hrmo,aa..... ti Braaor.it March B Tho oohniaor A I I'm At, Ftaemaa, hraoe Fab II. fop Yalanata gwaaa '' put Into llamllteaaa tba Id laat la laaraaa, aanrd ng Feb It, la lit Id 10, loif It 10, arjooualerwd at bt ary gala firm Yfatta ard. At I P It, whoa lynwa 'aa ntdar etona trratll, ahlppad a haary tan wawaa auttad tt a mill fon aad eft, wad threat ka am her beam aada, atora boat, bran fara taeaa, towAt ..lit -- j -" - .-- L i B thereat el. Wee 1. toot of tha matatatl, haaka ila'rcceora.ira pllllaak ibtar, ikmad aargot a'd ipruig altak. CLEARED For Hoeaa Porta, ITEAMBTHT-qoakar City, Bhufaldt, Hiraia and New Orleane; Uargool and Go BCnOONEU J Fnmbar.Sotnara, JararowrOta M T Bunion and GoMoll Bedell, Rpdar. Norte k, M Itedall B r Ilterer, Carman, Ilaeielpkat, WMoKat For Foratga PurtA. tTFJtM8Ii:riClty o MaachoMtr, Oeahait. tar Uwaruuol. J Deli Bramaa, waareie, Bjaaaa, ilelpcke, Kautgrn ind Relchell RUIPS-Eaetrlo Boaik. Cauda, Hatra, I dardr-Maakiktan, Pllon, Uraratal, C U Blare, ehelland Ca dHRH Prieoeton. Stale, far laematara. namnr J M Thiiralim, OlUay, Mataaiae, J Wat a aaa c JJeroj c laa, urtia, Uaulaol ear. Utrbeck aval Co BRIO Iiabol llearreii, Taraai, Fart aa Fi RMurrap, Jr frCIIOOHRRS-Anaa Amelia, TAenra, M aa R II Ridiidgr R L Tap, Bhapparw, H taaa a. . l.neaa Muahlaguta, Hlfllaa, Baaua kt Ureevde tl It DUitil A Co- OaeicopaUla, Qtlby, Baaaaa, I kt ARRIVED. fTPJLMBIIIFB Palioaa, Uaeir, Prorldaaaat mdaa to leaao (hlaul Frlcca A'baat, Walhar, Oa'wayFahtt, at to P M, tl Bt John, N r, Mtrth 10 mdae aad pwaa encrri to Uo-ieat and AaptnwiU Bate of Uwergla, ttarwln, Bataaiah.milelal T RlUuwuacat Fetapaoa, Vail. Poitlacd, mdi la II I &aarapatX end Ou. Uta had a N B aJa tka ptaeaga throearh- PeJIcaa, (taker Fiorldenaa aweelol OdaU aiatauaa aeaeaoa, aMTaaaeh. ataw aad rara mbl Buataaii aaa aua BIIIPS goaatttutltn, Jaaaa UrwraoeAtt dareh allHwiuunaaiidUuWa. ltta tnat, let ullW .ai f a., eew w iiBw uwuauw anaU latB. I aaat, all I loptaUaat etaata goaa 1 Bl r am, Bli... . ,-a. ... a u a. hm, eiaiaar, uubiwo row I, enwawi Ounhara and Dlmoo, Iiinrlime.1 afarnnii Weet Po-al, OhJld, Uearpaol U daya, mdoa aaat l4pee,engaiikoChaaCarww. w IT, lat 41 It. lam .1 ao. aaa? a bark watletloggad and ahaadawtaV etana tlma aaw a ihlp, eapfoeed tha Raaalaiar. cat Man York. Handing down kweud Ua a leak ma day :ca Ara yard u.1, praag lowar fara aaeV aalnereyaaU yiada BARK-Rlw,UamlBaU,OJaagowM da. vavuqueieim to. uro naaew waaaartw i Miru.ii..u.. " w BRiaa-Thoraaa If May htm. firth, RanaaAavf lepa. mdaa to Rralkh.Ji naa and On aa trawaru,MigwiBa,nf windaor MB, eweaa 1 rbt inituloBanlth.JeaaaandOa. lAehla. Maitaraa, bad tha gala Croat B laat. BetAa. I auail aad aula taaaall ICHMHaJta-d'bJJatValpbia, toaVaaatl an o a wnQawan. E-loUam, atetrga,Dl4TUa4o, iliahai ta the raeetar ' lAutadBnma AJ on, BarwohTwUa, w wi.wa weewa, rail ntiw. Beaten HaBottddar, Pwrtel, FtwtI A raattpax JjRrrrrUkrar.BeaaaKt FraauXTewnalL Labaa U iwfw,aama haAata! oyaeoaaaa Boat tVaaawjaianAailratt, byhroak I feaa BBoid, 1 .0aAaVAVBe7uAeewai BwAatl tea to tarda aad DnT -" awaaa. Jolla Faiwceaa. Tkantrak, a:ceteaear, 1 10141 tuaj Browa, leUeap, Warraa ( Aiwa, tal Taleartanh, Mkketaon eteetoa t daya, aBaaaat A Pnwara, Randall, Rncklaad T dare- tlava Jgk'aad On let, , rVatleal I da, kaaaV Ae. Ootaa TrawaUar, Oora, rotmm RFt Irak f AaaLl tatter, tth to tka neater mmm Fmala, Baiuid, Fur!ax4 1 daya. ataaA) U Boatoa, WUllaaia, wrVeoaataAf Anya, t daanaaT U Pool, MiFaddta, 4 h " J B WUllaaa, BaraakthU t da Orealta Lodga, Terr Boehpart, Bah D B MtaiooaB aakaaa. VaLAart F TtiattAp, Buaartar, Rnhmaaa, ateahlaad, Ur M 9 Rwcla. araacaTw. Aa .e. CeuaU UtekaA Bobketf, Batpw 4 g deye, lath aVU0at-lHBeldlti,Ouw,,FalaUraa.aaWa SAILED, aAlaartar'eavforBoa taaeleaai aha 10 ter Uwatpaali AJboaL Bra Aw. Bona, Balk im and AihireW-. ewaHhwrtakaaaaB-aa- naeliT Ahtgtil. RliAaaaaeai etjaeaw atUea, -tf .!: ry?7 11 aua uaa. at n eamaAn. "l---.--AJaa " Bwilfl MlatdV i-awAatjatl aegtapAn I Ta4aTAafja-TAejaawt kMVn-wh ft S laaa. jk inok.M,. It fa ttf it gawrtatjlaAl. j a.W tiartteCwa.' In hi 3-. error,bh - m x nalpa, ha... 4 j Oed Ceaarr. bh IK tal at t i UA - T m,??i.lC,,Uh,, Ma-hliAtBafha. ?S4W,,,,1- OalaaaiiS f tha lllA, wjka exwajjur dawn LeaA; aawakti - '-' ---... . L ji aA aaMday aaormlac wUhowA lajapw al tt I We-V, aaaa. J i - aaw bJ jla- eayjeegr.