Newspaper of The Sun, March 20, 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated March 20, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

"A I H s ! 'I V s I :r .r. ft 1 . S OCXBTT NOTICKa. rMmwt-EI. wWlMMr, ', "5 Ml fciN , Thoirdar Win, Tnkttii irUeolara en Si .i!?-"1 SoMMwfr rariVMIl martin? NiMMifMil and luetrnmrntui mie.lc tha aw. IT!S.,!r, h' '""'" be dallrel, at a. SSJtW'" ' " "i4- D- A1 A. . ft-IM hti of tbei Baeu-d Af ?'! tn it oi M to neat .1 Uoii.itwn, IIS tientorai, Ma Wadnaaaay or.. Buck with. l Uth..tS ardor M wtwir".tw-w.t a'u-wa.ae u rten-.c tt' m,rnmiBaaNlJrORD,N. D JOI I SlNjJroRD, N. D I JOHN Tl'CKf a. Rmm rat' e hwom palan-ra a fa-eiklra nail, im Hfriia arc Bar ak Mk, m a o'clock waauordeadol Tha a meat af prwparty la are kmbf tll( tkat aatha laeam- nnmticuanea an Ik pc tartr or a all roiaotod. end to JTP?" 1? aarocjaana. tinea aM aald. a a ;ltwl,l he otuJiki? -awn n uou liau "knl. EA0 Ulu corker or oi ABrS'CBaUSTTESfi.oopor n-r,ea Prtder ai la. 11.. tU.MlUalub. kaa III. IT.. .!.. mtoeoTll uiek.lb B-aJleoort lilikewed rhai atlthti will attend. lAlbtd 3T BEIJIClIOVa. IrMtrrartaea af Ik Imimi KrnaaftlM-d Lutheran Bf . raul'a Churok, cor of Oth aa an4 U k t, mi n,iM ar u4 TaatWar. 'ih ana '. H- tt. n yriiaH4tf, Isth, at " aliMk. k. Mr. W.l will paa ! c'Bralinil aarman tn tKa 1'ra U -. Ar-amiMk all attack. tbaK-T af-.ILra I win pnaah La Ik Kurfbk lanaa-f. Kranlnt, a IHaMlaak.UaluT.llt.mawtniral'1 ptvatk aaiiat. uii Tur-af, iUi, at lit1 'cUok.Uw Bar. Mr, Krliat I fraaB u Garnaa Atarnoorat laYatkt tliakaT lr UrwwvmK l'Bifh In .lhh. ln. it IX aVaak. th Rar, Mr. WrUan nlll nraack jaUfcaMa. Tk) (tHnhn pnbll m iwpactfai'j ;, Vum aa aU an tLe nwVaLtt!.'!! ' PfuBIJlV KTrKBTAUnaiTtl JgARSUM-8 AKKKICAH MUSKUfct K1CW ' AITI rXTHkOHnWABT CTKlirtTIf! wrs vn.iv im t I Y JS f MK V0VU lIlkHWIM RVAKnfH tAPY. A baattfUnl aaj anmiplllv' Imtr, r harirt nl lirtKP AND WHiantail aatild hv thm liltrmt. QCncNiiKiJi.irinitNA, vwm k ucx . TWkTY-TVrO YrUW t)LD, M U rln blah, rl ia-indsallt Wir KrRljf TIlMTIirMB OUITZLY BKAB-V til f.'. WII-.T U It, OB1HD AQOARU. nATrY rAMlLT. Sa. jtmliakiMtfl anna. Q4rn & Imw In orvtt, Mm K. QIUEXK7Ir:i,D. ORTriK HI.aCK 0a, braa I ia 1 aabaaaan la har frm.4a aid tt DBlla aana-nllr bat ahM vlll ri Oraoa ConeiMllarUianowll'nfthaaxxaOMrMX'f.u. tmkl CLiuet. viaata I ai llara'fav amnbh. M&rrh iU tn a Hi man at ta'clac, UUIaacaar Iiaii, aoraar ItHwannr Ii4 VaiUnau KAUIOV91ITX-naaa. AKIK AND COSIECTIONER WANTED A prncticnl fannr bakar and mmfraflinar. A nrk kvloa: n Trr nrrlrabln tnia ann bnilalui In 4ha r part of H1 cltr vouln Hka ka mka nn arrancBMi.1 nkh n aaraaa nnw la tut Cat nf boal rnm, or anal bat baaapractlflknoaln''aof Ht onn tba baa Mn ann wauld baprafarred. Applrto i.ll.WATT,aMCarl'aaJlat. Itt BAJtllR WASTED A .TOCRNETM.UT barbar Ta a (ood nun (ond wncaa and atandf laaaliimam will tm I'tm ArvN tn To. CO 'ft, LAit, 1VD wranta at, aw FnUoa at, Broekjj a, ltl BAKRYR WAKTBD IMMF.DIaTRLT-A foa4JuncrinabnilKr,bt SU Kant lHth at. 19 T30Y3 WANT1D-TW0 GOOD BOYS .TO JL Vara ttilrada cfkmi-aDaUUni. 1J7 Ninth m, katamn ltk and totk aia. U B O X WANTED A BOT TO U0 SR. nana, ana nkaknabaamla a abon ahoa nrrfar- tvt. ApaJUMgDrtaf.wa.t,TOmB. I "AM BAKIR WANTID A STEaDT, Venana tank aaad n nittawwiuaDliMMia rwmtrMI iCWa. "an, APtV ("nna UL'RRlEl au HELP WAHTKD- HEN FOR STEAK, am, 4 aaanior ataaaakuatn. atnrka f anwxoty ntnrw.1 bnrkrrnr,(nrtra,lnanaadrTran, atiii tntrarnltlxtna frr tradaa, e'nrk far n ennntrr atom, yiaorannmrnd totnnwawafcirt a4 boakkuntnra. An- ptIlAnUmatnVvui. 11 PRKS3IR WANTID-A VAN TO TRESS anwan attar mttblan, k wwk br tkn wnak. aad konrd na tnn fnanlln alan a trl tn (mlah nnnnlnu altar A marklaai ilaanw wnrk (ka anar rmmd to anbnr auaVAtW at U Ttil at, titan a. bnak PARTNER WANTED 500-l'ARINF.R wania d la a tmmkaloa atom. U Unirfcrna at. ' PARTNER WANTED WITH FROM 01,600 tn f.' hr a ar Sttbla. anid mana'acdutlni bu Im. ai.ta aaaw and raMtotn, Aldraaa WlloaarAnn. W T)tA8TERRS WANTED-FOHR FIRST Ja7 i at tinatariw wnntad at tkn rrtdnna Cifhna, aor.airaarlaadwfkiltBnUata. I PLUMBER WANTED ONE THAT VS. diatanna afiWa: alan a bo that kaawnrkod taa n.14 !- Tomtra at No. 1 M.tdno t,ua, U JUBM l. LYNCH. W CIIOEMAKFTtS O maU ktal turn WANTED TWO TO turna and mock waitai anna bnt f4 aM-m.n i ad aawtr al 161 kJm at, erar a( Ornnd, aad tn board la tkn bonaa. JOHN ("E1L. n -"TRAW BLEACIIER AND I.KGU0RX rnuiya, aa YJTS;" ' reach tnulol hW trade tin tm IMBM no-r-M lMoMU ItaH mum. AhU add S.J ta "lUvbv," ti' ,' 1 pmnr wutndran ri rinacad hand Ohra nnaaa ..2PAL-anlowhom worked at bloaohla. Addma A. boa -.Jf HM Bun Oflloa. 1W BtTtfOl'5iJEnT renkanUCdk. HOUSEWORK WANTED, ARESrECT ablorlrl to do itioral hauaewnrk; raf.r nroaro nirod CoilatTwWoata4tka,aftarln'nlookaja. H0U8K WORK WANTED, A SMART, BVady flrt to do r atral kouaawork aa Aanrt tn,and nan from tbo oanntry rrafarrod. Aoply to J.B.BROWD.CBlBraadvay. 1 HOU8EWORK-WANTED A OIRL FOR taiwralbni'a'watk-.ayylyat IT Ilabrrt itrt, orar of Umaawieb tt Ind TkJIU-IN'R-WANTED TWO APrREN. 1T1 Ucoa for th mllllnrry, alaa on kit too drew. caakiar. Apply al 111 Brotaway, a, . Y. IM rVTURSK WASTED -A WOMAN TO Tak il aanran of a akin 10 woota oH. at hor oa lonaa. AddraakLP. bd 860 inn offlon, IhU day. SEWINU MACHINE WANTED, AN FJO aaitonoad nanratnr na Yfhanlnr k WUnaa-a arninn Tl ' n i llillimaii tkn naamtor tn fnmlk Mi.tna tnarhlno. Awolv to fancy atom, tl CatkatUaal, front la 1. tt OEWI50 MACHINES-WANTED GOOD kTapamtora with W. W aawlni aitcklaoa, tj nkt aktlibnanau. ApplPtllM Sixth an. Hi SEWINO MACHINE-OPERATOR Wait. ad oa tha W ho lar k WHaaa-a aaotaf tnnokl aoi ana aaad apply bat ibnaa tkoroaxkly natualalrd wUh clank aad mantilla wwk, and can bind walli alao a few food mantilla hnada. at MAJtrUi A RUN VOX'S, M Broadway. 4 SEWING MACHINES WANTED, OPE. ratora aad haknaro aa Wkanlor A Wtiaoat aaoln aaaokiana, oa liana aaata, at 111 Want ootk at 14T SEWT50 MACHI5X-WANTED, AN IN. MUnont anomtor aa Wkorlor A Whotal aowlnd CleMno i ana aownntnttod to balof la a abow room ar Hh martin. arHaired. Oallaa aUm. D0K. WT.aTI Broaoway. IM .CURT IRONERS W ANTED NEW, O ana aklrt Inarm aad body atanharn-nt fcht mWraCUy Udiy. H tolto, km kkao, '. 42TRAW BLEAGUER WANTED A MAN kJ tka want ratnada ti ila ytilntoad. Appi nt 4t KaotlUmtoattrotU 1IM rriAILORIS'En WANTED A FIRST X mto tallomm fAoat aanla tano bnl n aaod an4 aaad apply. CaU tnrly tbla mom Una, at 4i TAIL0R2SS WANTED TO WORK -ca aaata: la aaa thai naa wnrk a aaed b ON bntwm kola aoaataal emaioymtak Apply at M sprue at L. II -IYASIIER AND IRONEE WANTlD A " tad waaknr nad kaaii. ead ana aa a rocd aalaaaok. Apply loTwaat ttak at IS nriTAITRESS WANTED-A TOUNO LUt, -YV towaA.ajataUarorlaaxaataadlaaaroam ktlton. ApptyailUQraadtt Sttiis WET NDR3K WANTED-A WET Nana1 with a freak hreaot af milk. laoulm at 110 pnalhet IM maanAtxnnxx WAifXK. oB AR PENT ERS--A YOUNG MAN wanAeJi Vtara tha tmdo-woald at Baath o Went kVddimalLKoft Want loth at 1,1M gPARaTnlAN-WANTED BT A T01 j Oormaa, a ilhulloa to 'rln a barae aad r tmok-Ca anod drlnr. Wagoe no obloot YOUNG i aad eart, t mod drlnr. Waee no ob oot uo4 J&iulZ A"piyat8J-kooart. IS ralitaailim mLXSK-AN ACTTVE TOTJNO MAN, AN J Itnrimn, wante amaa k lad af employment; kaa taattod.a?w..m, UoaM.fmrw.Aa iUa rood ooknwnar. aaa wuuag w anaaa ammnti iwjw-mt-w" BHniOTOKTT .if Anrioi. HOSTLXB AND COOK A. RESPECT. iNtnWHlm,w4MiiMtUiu. tioo, the ialikkiwii(MniriMUIa a car dan. r aa a lank, ul kb wife h ak w th fatally. MWrMMWimi MHHI ate,' TTOUSIKEIPKS OR REAM3TRES3-A . 1?toPf'Blnrbaebnrapolt., will gin nor tenter at a nap- rt.bb femltr fw kaard a hare!, aad child a eor old. aUnalti). or IKHlMM. jn,, TTOUBRWORK WANTED, A Sitaatloa Al kT twa nwrarr.hfe elrta f ana t, ran.hie r Amt-m twtlaniailiiiiwat,naHHiiaS fldthjtr4dtrJrMaenMat;mmehealnrawid.and No. IT illl at fcr two dire Ill Adrertlnmeati for the million t the auy annum armtttt rnouRuts or tux aub. A sevr r irtLrrr r At.t te ncstita or urn 1 Th toftr ri t t AXTTBISU nou, U It AbrxRTisixa m iu sun, An thing nW ran bo had nr Imrd of n tha Iwrt f k-rua tnr ONT. SIIILLIWO, br AnrraTMLNU WTfrastJC cntArwi tuak walkukiob aiomo ron it, EVEUYIWDT CAN AFrORD IT AMD TOR every" rvsrosG. Imiwnanni banMlaknd ntT tlrmtaManv, DAILY ATKRAOR m. 1S.W. ... ..0,1T Iltll.Y AVrKAtIR h)K IKMt .. ..ei,t(t UAILY ATKRAOR FUR lfkM JI,3J kJUIlllna AdrerlUfmc at. Awm to AdTnt'anrnla. Aimrnr la B ndtertiaraaaU mj ba ra.-alTad at lha Joa OSa. It Old t) j-lra aarh Adrartlnw MORE SrALK fttkUmmrrt Win rwimkar ailt.d ao aaok adr ntlMni, in 1x44 CaoaI Ifuraa, auf ba ual aa tht AlilfkN to wVIcfc anrn-ara am to ba dlntUiatikUofflon, Inl til-af uacifyuf ijmm wadlaii'.y wltk a ayrcUl tlcnnlain. KaanrtM. KHaiLll a waMid I mln fn FalkiB fairy 318 Ik tlUa c nan, Ian naawm abon.4 ba tflinntnd U N. 811, gm Orrvw" SliilUnK AtlrrrllMinxnU, KMrUlVaiKMT Vn M alan. AOVSfTB In art Crmnteit Bnnme at t,( BOY (Garaaai wanUd U a fnwrr, eor a B k ink BOY wanted UnlUad bar. HS Markat ilia. T ROT to epM rUn and ennk-lN 18th at. M BOOKZIKTRS la a rrnriatna tlam-U W. lk aw CkRVfFH wutnd-Cbnlr wnrka, 1( Rnat t4h at. COAL cmua nakl banadtatala, at 1M imM a TAItiOR unVer InatnacUonn-tM W lth it, mar. N IUIP1IIYAIKNTFT I'ennnlnn. IfilATkO Af rtm 1 ICM on IttuaUa taoda, ak W rttoaa at. to B traTKRk A labban aa akoa btodlat; -IS Rlrlojton OIRL tn Irara ra aula, at 1DI nixibitb at. II OIRMwaatof ttlalah tanla, at 111 foltoa m.l OOODMwm.atllCUikaonak.aftarlOA.H. II OOODUIuatoakaada,aHrrltaaat. M UTTLM alrl to Ink nan af a bnbf. lit GkU, BUra. MAtmiXAaaakartnaain,U 111 Want Mtkak. H MARTI1X4 taakana aha to Warn-! aVoadwar. M CWRATORl, baktiwt A Balnaara-SS Haw Boar try. OnJUTORS wltk tknlf Baaklana-lTl Won) ltd at CrUATOM aa Ma aaata, atMl Hath an. N OPERATORS wtU tbalr auahlara-UT Broadway. MaLLilrltamladaakild.allSIBlUabathnt. ( MAIX tlrl wanton, al Id Bant Ikk at, baatamak M TAlLOKEMMwaatrdaaoanka-laranMtt. t VIST aaakaaawaaiad at 111 Boat Mkak. ft f BT Mnvaa waaU4-lM Haoaa am. X WANTKB VOH UOVHHWQMUL. f4amhTa.lM CIRL lar (aural kouaowork, at 111 OrwmnUh at. S OlkXferbonaowork, (Prato.tu.t)-Al Brooao at. OIRL tor inaatai kaaanwnrk-l I W 44tk at. (OJ UTTLBiMfortewMrwork-KUdloatt, M MTl'ATlOMl WANTEU-Uy illalaa ASPrtrUatom,byayono( aua-IW Flftk at AS Bboa Clark; boy af II. boat rnf. ITS 4th r. 1, CX)IORXDina4lwlloaaaoahmuooMTiotkaT MITt'ATIONM WANTKl-ny Fraaalra. BABY waalad to wat nnroN t0 lib at, room 14. AI TO do kouaawork ar ahmbnrmil4,!IUlaat roam II AUTK1.EH WANTED. llarrllmmlnHirli TI"- "- nOAHUIMI. BOARRTNO far a low laalUmaa. at KM Pearl at Mi BOARD, 144 Mnlbnrry it, soar OraoAttt a waak.19,1 BOARD tar a taw antlaataa. II Bodtardl IM BOARD at Mawnak-JTliir4am. IM BOAnU)forafayauaBkaa,allAllaaat. Ilt.l BOARD; 1 nr I ahl.dma, lit) Orooao at Ura. Cklaory. ixtiHiiMis to urr. FX'RNIdnED noma aad badrooma, at 411 Canal at BOARD AND UOO.HH HA.NTKD. LABOR funrfahnd fmat morn rant ), onjaao at II J lU'HI.NKNH 1'H.tMlX BtTCURR Uop-lll Brtdan at Uraoklyn. 10,1 COOn B'S ahop, atcek aad Uola-ltl Warroa at fAl EIPRrSa Waioa aad harnoaa-Boi 8M San. 19,1 FANCY atoro, tkaapi ram ahtana-tM BVaeokor. SM OROCRRYatamloraalo-, prtao lou-WRaot 1Mb at SUAJlatam-wlInnaoaataaorCkaritoa. IM 4 ROOMS. Id floor, waur aad wuto, 01 Orahnra. 13,1 AUTICUM FOR HiU'. BAKU'S watns, choaa-ltl Mnalana at tnl BUTLER'S dona and aaadlninonwS rank SB. 14,11 BUXIARD aalooa, at 40T nu'aaa at. IM CITT Riarnia for anla-M Want k at COAL yam. with SO loaa aeai-W. X. K tarn. 10.S ao7a "' ENaiKRSandboUora.l3IUoaot IM rlMB Pnmlturn at rary low prion-W Bowery. TT rt-inTTJRRm4lboaoUbyltofApra-Bowry OROCrRTaUrafarmlo.lWrr.lOthot IM OBXATbargalaalaFaraftura,alHBawiry, Tl DO yoa waat ForalWra? Oa to 8 Btwery, Tl ROSK WOOD Fuxaltam, at IS Bawory. II Tilt raraJtommnotUaaalalW Bowery. I WM BIMPSOM A SON, W Bowery. 14 LRTTRB wrllUf, eopylnf rkymlnf ,al 14 Yaadnrn. laROBaWyknaaa.UknaanUdb.UTBraU at IM BEWBTAPBB Box, la toad ardor-Add Badaoa at PUOTOaiAPB lauory. OaU 51 8tk a. IM PIAlTOPentola.toAaro.tVWMn,A TONY,lyicSl-OarnrW Ttoh,norlt B. 10,1 KOCKAWAY, 1 hotWi kttUaf fmnt; 119 B' ray. fAl EDtOwR'S aawlni miaklao 1T0 ChatkaaLmMa I t SET nf anrpaatart loob, chaap-Boi SA4 Sna. 'IM SEWTNOMaok nooHea meaf-y, 11 Canal at IM TWO milk maua for aakv tl roortk it 10,1 1 SODA fonnUlaa, akaaowSOB f altoa trlym. 1 M (IDIEUAI. BTTr4Lwt ALBAMT, TS aaakj Baa, fmaa BMaaaa at. aally. ll.s 1HTTTR, 10c pr Ik 414 OooombU at B'klytv W BRR I fH tba. l-tMSao at Brooklyn. Ml CRBTAJMdeaahtototbasa-lTlalfhkkaTa. IM OOFTIKa anally aaaoutt by BRADY, 140 W 11th at MLAodarooal UfajOordlaU prtoa 81-ST BUktk aw. mi bmraaat,CViltajiiH IS Wan at 1J4T44 MOktrr aratki U Irttatd.nVlgltni.kcl CkamkanlLt Pamphlet for Unntart traaJinaaAOa.rra Bowfll U WWPaBM to tarn Diiaikami na, WWredee, tfldl aaOOrnT Sir Ft aal inn ill r 1 "I"- 141 TTBir lad liltirr- P" '"'T Ba lif Oardlal WE bare loaatdtUyWra for !- Bnnery, TO 1J5T. ABaJnMw1tkBn.StBtonth.Coaye6louu. IM BABXBYtolakaa4 8BliirMaWtia-m II BASEMBNT, Otfor aayDaolaaacMvlknwa. IM BAJi3aTrTaaarcBnteiaif, ekoep. IM f ORTOaoran BoM JlarlomRlnr-Poltor SplrlAlM I10USCadatonxNraBoaar,BUy-SfiLA. 11,4 nOUBE a d otcri 01 rtfayatto ar, BUya; I&00. IM BOl'SR tad etoio I Ltfnyntte aw, Brooklyn. 19, LOrTS aad loom, kt hi Bnnturd, IT Broadway. IM BOOBS atth ar athoat amectAIaJtoa n.tkrtl.H njrowjaaaaaaiownma,iaBmaaaWtana-a STOBB aad hack roam to lot-401 BUAaaaat !X?SVL.. MACHINIST-A FIRST CLASS WORK. rNbeboMalMrrtl iJ, t.-tofc-, .-,, m .imailaa hatha. M,l tfTknUant AAreralnMtmutiB.; WAMTXD. aaooRD in .-. . . . aTORR alta bank raaaa-AAAmat K, bu M lam. KKAtt KfTATat. OPCTrjRTwnainifkrrnla-Orar.inWanik. 1M M flMf ISr ante la Trananat-Ory.n fTall at 1M 1 BO. HISS a Lata lar aal-r2k front niWrooklyB, IM KBWBr.VntR. laONKulknVr.l. Jlafaar-lWBawvrr. M LOST AMD FOU7ID, BIRD LOST-Aia RFWARD-LOST OH i!"l!4'' winnklnf Wrt troat f a. Fall! A J?K5 & JfTfTITi" "tornta tU abam nlaon, 1 rT?Xt,2M n TtF rnnotm tht akorVfa. wm 'tm iw avm n i- wit ward VlnLIURAR AOO. IMK JAMRB BArRRlY, Ba' DOG FOUND-A TOUNd nRATHOOSD hi, khy I 1 IMP ftlna. fMallikn aii-nl taj aak nladbn n hn 11m t-i ;n hira hrbf twrttv.of frofkavt irnivjfflrwr "fi"utH M,ui:fi,B- ntMI FOUND ON SUNDAY RVEXIXlr M-f lUrrttij. ranba hat by tra.la owner tklp aad anrkvi raaonaan, nt IM tiirlaion al. ltd TVH IX)8T, ON SUNDAY RYRRTNU - A blank do with wkltn kronnt Tkn adr will rrratro It rar by tntaralanj alai to Ml Snd araatM, ill "nOO IA5ST-OR MONDAY THE lint, -a- I Wack and taa dot, oat yar old. wlik tart rmo- Kd akrtl aaj bn.kf tau Had on n lantbar dollar, allioaroolftonta, Tkma diUanrtwaril II tn tnrudto lab Mutt al. DOO L09T-ON 1UTII W3TAST, A Small Uok aad ton t. rrlr alak, kn.1 aa a fcr. m oaliar; kaonwroturMbtrto a Pnahrnam at, ahn'l r.lm SI toward. M13,1 DOO SrOLEN FROM KO. 8 J AMIS atnvt, N Y a lamn allmrian doc. a black oitar, ttk wkltn nark, aaaw-vtna; to Ikanamanf CitttAK. 1kn anbllo am a.wttonad nttliwt pnrohanaff lha mm, .ad Infurraatlaa I radlat to 1U reoar.rr will bu akaalyraward.d. DSlM.il KiU-S IXHT-ON TUISDAT, THE 15th tnat, a bnnrh af atnall kor a. Thatladar will bo atl ahTfaiod ho rHnmkuf thuan la allloa ror. tot-a Vylrti, tin) Hamaa at, II LatND WARRANT UMT A !.ANl WAR mntrrintaraslmndtoJt,KPU RPITTAE'nj. aaVrartof MMaraU.l'm'.CMo.M.iMi rban.drr ill bo rownnud ky taaTkatko anaaa wlik M1'ICLX. kOO. ICdynlkaita. lkllLA PICKKT-IIOOK LOUT 30 RKWAUO Ijimt an tha 1Mb. diirlna ba nnManJon. a aauknt bankmt,tUhi M. Tkn abora raward will ba aald nana knarlnd too book aad etntarjta ak MI Tfaat i"th w STARS WENT ADRIFT-ON SATUR day anamLai I aaraca aaara want W rlfl, from 4" to 00 tat toon. naa.bamd about akat kov but., Tk nadrrwlilhaaultably rrwardad ky taroraalna Mr. J. U.ARkkLY,Mhiaar)toaa4ora,ltH. nVt,ltl.l 'JoahJa oorannL alao tkn No. "lt- lar oamaaaull. i. raUtlmtothn aboTo.ainr boiidnniea to boa aOUsPaatorbao. U.10,4 ciuiviibxaio BfjBunwa. CASH Paid lar RAOS, m .. i. I.. Oaama, Bnaliad. Bono, Mad an otkor klaa af raaar-auhaj Stork. mWatorStratt, 10 NowYork. rTRU W. FIELD A CO, &l&a& v WHO AT TlBYXdWffnUClnJ FOR Alamo aaaortiaaal of ilng, llanaUa, Uu YrrRInc. Fllnl inf. rilntlng, flaaaina, Uan Uardwara, TUjao, , Bawelona, wranainak IM EREX VIOLIN AND FLUTE CLASSES aimnnnalaiT1ianHremnlaa.al t etdook. for oootn, and on aatornar aioraioi, at f ollaok, far bora, nt w-a Unwaryi alto na WMnnTi r omalif til f took, oaraor of Potty Konrtb. atmot, aad W.ktk an , ftka MMlliutif dual ftan far alL. Plania for aaln nrlaktttiarranoatk. arlrntn laanoo atraa na tha Maao, rloila, oloa. a , al nlthor alaoa or at tha ro- lot not 01 mo annuo, v Aatardnv mnrnlnn. at J an norty at raoh alaoa arnry 10 a'olook, tn yr.ctloo far thotr froadnoroait All rannf rlncora am larlicd. r.-nt. lfeA.U a. BUIJAHIM. 14 t?hench wnrra zinc paint dry A aad la oil. rod aad irona arat al ro'nood prioro f.-r ruh. roraalaal tha dovotnfUi VIoMo Mootacn tVnuytar oTrarta, by JOdKI'H hi. ITHOMO, 41 and 44Urrnaotroat. nihil) lluillM LEAKY ROOFS OF EVERY DESCRIP TION ourod and work wnfmatod, Br J4Vh O'RKILLY. MASON AXI) I KMKN T HOOlTCR. Apidy or addnm No Irt kUAIaon at. or No 1 la rhaS. mhll llao'ltn SCARF-PINS, FINE GOLD AND CORAK SI aoak.or B fw 14, for ante at MORniKiN-S jowotremanslbOUndooBntroot vMlM UK EXCELSIOR SHADE FIXrURK, tha boat tkaao kitnm la mm. Caaaot fall am, WV I war a handred yean. Jnot roady, BUY TDK rxcrXWIOR P. HAD a riXTUKB. Oflloa attoi II adaaaatroot. SkrdM pat na wltk ikiaBitum. 1111,! AHYICK.KH FOB HA1.V. POUNTERS FOR SALE SMARBLE TOP VJ annnkwn. aultabla for a toatooUanar nr bakar I aloo bakaa Ditniaa, toola. nlnoa n aaa, lal inf drawon, Ac Apt4toALfcio7Ai30TTil Wnakluatoa aticat B TVX FOR SALE A LARGE BLACK J tnObrod Nawfonndlaad do(. aorta aaoatkaold a toad w.rl ma oraaa lor vno piaaini i wwa Apply at 14 DcRnb in, Brooklyn. 10,119,1 HORSES FOB SALE HANDSOME eart her. 0 yaare o'd, from WH to 10 handa blah; aha 1 team of rioy banncl all and 1 atwea yoaro aid, nuitabln tn- n track t aloo 1 law prlaad kor-o all warranted la ororr reopoot Inqulra until anld at 144 ronithat l irowc -', M,l TJORSES, 4a. FOR BALE-1 HORSES, S AX aarla aad karanmt wl baeaUloaatkroreep- aram, ehooywir anak. laqstroof B.O or watolMtraoa aaa oaamiain mm. M I TJORSES FOR SALE 8 GOOD HORSES, i All ale tkaulrharaai prion Sl&MIVr eart a truck, ' nun. I b, ll.ht nirt. t fan ha aaan till aold. I to-. 1 Bnuoa UUkl Snudayo lam eioaptod. at ITS Went th at la. rear o tha Uon lainowc. iv.uo, HULL FOR SALE THE HULL OF A loaa, ban boa WO tone, ealtokln for a bam nr a mark! boat by bnUala a boo, aa hart tn be eald cheat for enrkT laoulm al 40 South at, aor Old alia, af WM.M1NTOM. 14.0 TiTANTIFACTCRINQ JEWELERS TOOLS if 1 for aala-rtne rolirra. Uthoc loon maohbu. bene bat, dloa, draw tlaloa, (a Sxauree for oalc Tkn whole will bo earn a anal bargain. UUrMAOOCK, olBroadwy. lijla, PIANOFORTES FOB SALR A BIR l gain, prm I loft-o mncnlrlonnl raaaweod T acttn niaa(ei to, altmal prlooliyfti alaa aoToral mnrwoad feet .m iKaaofartoa few half prior, to elooo thn eaUU af tha Srm rf COOPKB A ATHCRrON. Br order JndnLUlNtBD.BnprnmaUait. Apply SM Bnery. .oiiN McDonald, Rr. so,iu s TJIANO FOR BALE A 000 ROSEWOOD X oraraVnat baas Tnrtnra.PlanoAirie far tale fat lias, at tho aw. rauinrm nin ajuan ura, uwnw law aa Crystal Palaae I plana M miai wravr w,,,wa any minora, noma. t aauat ka aaan ana Irtoa IB bo appreciated. dtyc Apply (Mat a. m. UU I jatkraa TVIHYS FOR BALE PONYS. POSTS, MT foaya-Oaa Uoudrod Shatlaad, SaAch. aad Walek Poawa. Jaal airiawd front towf. ol ! nU oojaraand a, ran inn nanao aiaa. r 7T1 . a arc Uewj. I, liana mail aaan CLOOP FOR SALE THE FAST SAILING Tulibe.i ai paikctly a w, UgbthdrnA water. A Uiihi ajpomo wauld maka bor aba adaamo yaeht Far par tiouiam lanulm aa board, foot af Stnnton jatroot, R, B k) JSM w AGON FOR SALR CHEAP. A cVraara ton haaaan waaen. ba BtraMt ardor, oeuad la awory loapocai aunnoaa nor nannrni waoer n-aai r . ....-.- r . -., iOOHnlbarrytt 1I.1IM C1rfi PIANO-FORTES. 1 f( ij) laJU, Bytkalntfooonionnfmv'o'AUle ...ll - MLi trm of anonnfaornrlng. We nep.aitnrly brrtto all deabwe and to poblte te OaU tn4 eitmlne them aewlnatrn- BOAT PICKED Ve AT RkVENSWOOD, . L U na to. ank, t.y nf ivaamhar ln a kkrl Boat llnotonnadnwkytbnTntkdarnf MarotLlka anma WtU tm aalri tnr a aw m.Im mniwaa. lMwti WATCH 8TOLRV A RRWARD OP iftw aValaro wtU bo antd -r tkn tnonorr nf n old waaok atnlaa aonan dra alnoa- tkn aaakiwM namn b aumaad aa tha wrwn. "Ja.wh Jahnaaav 05 Ohnmk aL.Ll etae betwooa Mk aad ftta QEWINO MACHINE FOB SALE ONE O of yiraot-r. which hu boon aaed ealy 4 waoka, and out 100 1 will be aold for Sal Call la tha ting atem, Ml Saaead an, batwaoa fctk aad aOth at 14 abluery to the BMoaaaoaurinain i-iana-rorrac wa an a ..... -,--. awVabla te oiler to the public a T-eetare reorwood I HAVnUtOM UAaalkl. PI AMO. oontolntad all tba modern Impnrwmeau, for I . aiiui ...h. ar aa ntwiaoa wotwaaanaain wina una aw 0 or 1 40A a tka eld metood n nifivrarrRN A halts. OCSHnmOaTuEb aOVK'nAIi. JXMIORRO" Tho tkmrlta family Papar, TUB bocistSju) JOURNAL, tub HousrnoLD journal, TBI HOCSmOLD JOURNAL, win aarwar Impr md, and mltrrod to UXTY-rOUirCOLVKNd, ' B1XTTPOUR COLUafNK. SIlTY-POl'R UDLLKX3. Intd brail Nowo Aronta, PrlrN laoladlni daiiblo. bom Mo of tkn World, roar Umta. JPIIK KINO'S DAUairTER," OR "' THE ROMANCE OK ROTALTT TVU la tho MUoof a mm- Blolorlral Bomaaan, wrMrn otprenalrfor tha .lolBtMliU JOUklNAI. br Mr. afaaiAW kt Hlll.il ak. ajn.il.hJ Antkornm of tka aanra Smwaad athnr lM.elaai want af aoaaowiMtnd mom. Tka pni torn ra tklo nelttny ilory am tka mi pnaeto al aanrao. omaara or i-w Brltl kRornl P.mllr aa thaw warn dnrlao tUo l.ll rl yr.n, ma iwirn or uanrra in . .. ' i" :;. . .. - . . . .. .- Tka-Hai-ill.il, k . wn-ra wit a, rt-i Ki Vi m t atnn awo.l M THArRKRAY'S admlraMa btatary of tka, fnnr O.0OWWJ." will anmrnonoo with too Irrt nnoinyw af tkn ontarard rnlnma of tko ll'UISKUOLD JOUKRAL, to ba kaaad oa Thuralay niU March Via). sirrr-Fouji coLVMin, roan citxrt. ADtJhkvptm JJAr OF THE WORLD, ON MTSCATOBS POJCTIO.t, wttl kn rlwrn atoaf wltk tha fliwl aiimboraf tha nor yoliimaoltho Uul'tKUOlJl JOHRNAU mady na Tburoany tbx Hot of Mara arloaf mr annta, tiinatra- tln tko tarnabU aawl kl.hiy lalafinUno loatwroby Dr. rer. an tka Warldw Illakwaw.waa nVUwnmd karim iimawtr."nattU' ial B,mA llAwr.nhL tnanowiortt Hiatonontnnd ttoorranuoai anoiity, 1 oho bad of ill newt afootn,ar flam tka oablUhora, oa rmlpt of atamna. pnK world's nianwAT! Tbo ron loMimptln. tolnrrotlnr. and mtaabtn Ira tiuo on tkn Wnri.i'n lllfhoa" aod-4itrril tr, Jr. Bl(vr, baton tbaN.w Ytrk lllaVwlo.1 aid tiovr iloal Boclorywlll an ninllaad la thn llill'tft r.HLIt JOUANAI. Na t, Vol . oa Tburaiar, Mirrk. pwtra fimr o-riU-ion with n doubop.a MAt' OPIUM Wt'Pl.'v mTM orprroiiy for tba IKil'BVIloU) JOIR4AL, nndor Dr. g'lmrl tawr lul. OMlrma tIJH'L-WHJ CHAJwCKSJ. TJAKF.RY FOR SALE IN ItttOOKLYN. AJ omw A In no t Mod hinlnon . nltk 4 nor.' loaia . AdmaA JP, boi tua d'la a.floo. Ill BAKERY FOR SALR TnK WELU known " Wrtha Anano rUnwrr," batwaoa K.-k aad Mjrtoa atWUUaaa.knraa. Oall aud am It 19,'211 BAKERIES FOR SALE -A FIRST-CLASS plaee. now aaioy a wary rood buainnmi aloo nnketira for oolo oa all fh nwonnmaud othrr rood bnatnaaiativrta An haVor thai wantato rot a bakary rhanld nil at MITCUCLL-S Boal AWaU Dfneo. No, nuadarit H.llll BAKIRT FOR SALE CHEAP FOR Ca4k, wtlh laoMi. .lock and iaturaa. dolafl a road aaak bHaen arar lha aoaaWr. 0 Vaadowawr at. 111,104,1 . . . r. Diuvii wn ait v nrw w unfn Kniv llvl run am.itr ir nui,i, a bnnnln..a nonl bar raoni nltk book ronana and kr a bnrgnln..a nonl bar rw collar. fliUiroa nad aaaaiat All r-mtlot,nltfc llnaonai an t.nalUh hoar u in,, and rant low. lotn'n 14 lib n.itar at to UM itorn. CANDY STORE FOR BALK THE OLD aatabUahad candy atom, 10 Leonard t aold ohaap. lolAi,a COAL YARD FOR SALE LEA8K, FIX turn., krnnV, kaowro and carta, Ac Yard wall flt tod np, nil ahaaVI-d i a mad toaoo and Tory low rati 1 1 a rood trad, atabn.rwd. Will bo oald akaap for wti.wlthorniaoataaramaadontto. Applw No. ill XHWOll TTOUNDRT FOR fALEIN COMPLETE -- wwrklaa ardor, wall looatad. and dolao aiood kaikani. lajitaaiBtnnaaan,nTsteiil3tkaVaf O. O. RNOWLRS. lalaVa MHH AND OYSTER MARKET FOR ! aalra (and nhanoo far 1 or I nam. A (Uk nad r nwmnt for ante troat nry low t prtooof otand aad arntPM aaO ama. Bia I a CnUUMAX rAnhtk am, for thto aM aa aaaaaal ar aaata. ank. 1B.11M rjEOCERT FOR BALI WITH PRtTL VJ tor of lao, a Ira rrnnarr oatabltkmaat at No IM Blrockrr t. tor warn una a low tor ooan, lainroa. trnod ran nf nnnk ouato- I'ktoMauccana ana; karoo aad wadn lacladod, lonnlra nrm- 1M1M rjBOCFJlT STORE FOR BALK A LARGE 7 aaiawrr atoro. oa tb nth arc on nroounl of thn ownarbVnf tick, lnqnln UH Nlnatoratk at, Sd flooc 19,111.1 GROCERY STORE AND FIXTURES FOR naiath'aa-Sltaakvd 49 TonU an, bet 414 aad 41 d .to Baaooa for antilad, tba owner la oeterte I-an tka alty. 19 J 91,1 HORSESnOEINO SHOP FOR SALE Wltk I rood aeta nf tanlaand a lam elk of ahraa ad tkn bn4 rna nf work la tka olrr. For farther aaa. ttoalara apply 101 Norfolk at ap etalm. U,t1U KINDLING WOOD ESTAnLISHMKUT for tale la Jereey olty, n klndtlnf wnod artaa. ILhmanMarnrnrd, now bulldtni. w.tk dock prlrt lorn, aarra foot of water, oiuloo aad ina.hlnnrr la toon working condition, bra nen la oporaUon throa room, and aow delna a rood bieaaaami rent oatr ona bnndrad and fifty dollua par year. Apply imnaa llataly at the yard, foot tl Waahlnt'on at , nr 1 Buaei at, Jmay City. Ia,lo0,0 MARKET TOR SALE A MARKET, eoutalnlnA moat oi oij r, eltm aad nei Unit etanfto attuated In n rand aalnhb rbned aud now ooinc a rood bu-rnaai; tlile It a good onawco for jt niaa out ol rewmrm Apply la tho market 430 Modaoa at ,er of Morton. 19,1141 r-iVSlEK AND DINING SALOON FOR - art, on a prtneifa' thornughaXO nettlr titled up, and now dalod a anod baaloaa wIM be at Id cheap, For fuitht r p.rlle- Ur Imiiilit No. IM klnlita Are. nnr, banmuoiA, of J. BYRNLS. 1 ,S 0 YSTRR AND DINIMO SAIXX1N FOB eeJo- t&uo will bar an erattr and I Inlna aalooa t an lieulloat bnalnam ataad. aad woll Blind an will boxaa. la.ulre al taa " Atlaatio," Onaal and Vartck at,.' at la.164,4 OYSTER AND DINING SALOON FOB ania-oltnntod la a bmdnoia put of tko ettri not low, eetM Ad-r rea tor mi lUlng out In. altalVT Ninth arc' iv,ln,a TK)ULTRT STAND FOR SALE A Fmt AV aUia annlUT. Totatnbln aad fnal ttnad, In one of tha boat atarkate In thn olty ol Now York, hawing Haaa nlMl h.tka nraeiilit nwnrr -ar ,aa I at aft yaara. Par putloi.lara In.mlra of B rKPURM JtBLLK Y, & Vaaoi at W S10KE 1 OR HALE NEWSPAPER, FAN. ey goodi and embroidery tore, doing a rood laying DUeUOea, lor aua aiieap lor aaa, Alw ruma for aallloa: n aura ebaaco tol aura ebaaco for a paraaa with email tipltal. Inni a lUBaetllaualoaat.

rpoY AND CANDY STORE FOR SALK- A latkldat bVoatlyn,opanw1tathapiiblMleheol a flna fMK.t aant. B15 anl r mania; ranoon lor attiung nut l na aoemat of a aenth la thn family. rKKBO.-.Io NOTICES. P FORMATION WANTED 07 MISS M4RY MOLLOT, pvbh of Cleakaakarf, fonnty Oelway, Any tofonnntkm of tba abon will bathonk fnlty rraolrod br bor ahnar, BRIDOCP MOLLOY, It afadima at tirw York ally, whom tha b at to. coat J4.UI 4 YNFORMAT10N WANTED OF MARY I Mt amwi l ' n.. W..W k..Bi mt r I , ii r. Cnnaty WatorfSnt. When Itot anew Ore tonntka agl b her brorbor Patrick, he bit Par la aa bat all! ran oa mIRm la tha lajaai ,. la. lafnaiaaaaa alll 'try. auy tnrnmaiaan wui na inann- fall' .'.. - .-.. a. -rT7. " i a. r rarairou or nor twouion, oa au. oa iW-.ip" BURKE'S, 14 Waahlnatou at BwOAl AITP BOOatmo nOARDING-S OR S RESPECTABLE D taunt men can ba eeoaauandnted with good and eemhotobU roona wltk alugte badet aba a aaatiemnn and wile nlib n lomuna ,r aaruraui 1 furfcUbedaraBfumbhed room, and ellPerer mkMMM t4aaUS f0ABDING-e5 NEW BOWERY, COB D aai J ana I tt Puraukad rcemi la Ul from S' to 13 rar rtnt. Ueiitlem aenn ba aceoounedatod with boarA TnrmaBKdmto. 10,1104 rURNISHED BIDIObM TO LET-A email femtlr harlot memroom fbaa that raanlrc wculdMafonvldbiktbealrrom I a reaaooUblo youog mac Apply for three dam, at Ul Plrrf in, lathadnfitoic I COAIat r0AL ALL SIZES-PREPARED Vj praoaly fee ftailly iuc aid if Ike beat 91 EX. n....l. fa famll iuc tad cf the beat nualtte. oridcrcnior.rMialeat tha low I icaah arloe. tk tka eld etttl.li.ki4 coal yard, 311 Mltoany. awuor of Ooerck at l,ll, MARINERS' SAVINGS BAAK, Ka. 1 Tklrd an, nor, Tlkat .Depeette m'At oa ar baowra tk lot af Ajn wUI tact Utoraat tram I aaaaeWlriBaenlcae kt In. an-and a lot af Abc l will beet taierrm tram th; aten daUriBamlcm kt 1 catena oa TtBmTSrytf-Ta AUCTIOCf ROTIOBW. AUCTION NOTICE tit on worth nr ninotcm PARLOR, . GILAMBI.II, PiyiNTKOOMANP . nranrnaaa, ai t eelaak pr.eb.ry, by IT. anall.iimirL at at anttea alawaaa owatalnad to kooao 111 Twmty-llrni at bo. nad Ma an i all tn hn a,ia wilaant w. "I". Wftbtlagtaf Itrnmil and tngrafn otmntclwa tl bad I ada, pier and mant-t mtrroot, Vmnms mPc Otaan, rick Prenah arhiacallwoo worn. Iran tt, with haalaima parlnr, rknmhar and dialog roona raralra-a la i n m..h I aawl athrnw at j.a, . oWtota, nit elo1, at.lr etrpoto, Ueo onrUIno, goto and landcipo ahndoa, Ao Uaiumonctos, wltk. rojard to waatkar, at I pmtUoly. Caiajorana at ASSIGNEE'S S.VI.E OF MILMNIU ZT ."n and finltnrt Jty riTJl a COLR, Thaftday. at ltit n'rlA, al lit Pa.tjn at.rarotr INI'.RY ay.atliitn'rlA,allfT Pa.tjn at.rarotr nf vinaaa,itroon ribomnvtlag rf TOITOas elloo, rtn nome, banaat . otrnw tnoda, eoank-re, aealwtaa, lnn ; elncaVei ala-v a (antral oantitaiaat ol poiiorad eb.n.lor ftiru turr. rara U. all .Mhi rfowa n. li!h.Sla lUOMnSttalURY, Aeitgnw. , UCTION N O T I 0 K-M. DOUGHTY. terk waau t. a.h- Mae, Ac, the wh-letoUi paermphwy wlit H ADMINISTRATOR'S SALK-HU'HAkD iv.taw.a ...... .... ... . . .- "..i.trn, uivsmr. ,m arii i.iia oar.at 1"4 e'eu-rk, tho ,tnek of famiforo In etoro Nc 4 llr era ,1, rrnal.tlnt of 0 It ul, Imrtlia and thn-. P'r carrmr. 50 1 torrw, bn-la, bod.linti, hurooua, mir. mni aiaiomtlni tsp.ro! aad ether pwaonal proa- ortr. ant atartotyef etanr raoda. Salt poaitlre tnd aorrorcn, HI AUCTION NOTICK HOOTS AND Show. , BrHl'MBwRT A TITOMtft. thu in rt Inn. at It'H e'rek. at In) Ann at thn holaaou eteaa nf doll ar, rrmered rar aoanntonn of tau -omhraoiad mroH', wnrnana and rhl droav boota. .horn, brat tie nonanwaaaltntctlia.laalaa'oioih, pmnolla, and i.thor teiwr,el)peara, India nliber nnw tko c ao , la kite eukt doelere ond ntkor, t oka, an Innloa of onl nitMiiciaNMmnna, urma tnmnungn, xanaao aatiiac bnnkaake. 1111 B WEAVER, JH., -UCT'R WILL SELL a an Wfara. al. t. MerokkVal llMd Uraawar. a large aawmttnenl at hotel fornlljn. aintirting nf counUra, oyetar aUitd, lull okaba aad al lolo. oil P -Idt- uiaw. ao oal.Ournmaac-wo at in-a n-eiora a. "1. t'.n.UhLe Mala B.WK1VKR Jr. Aart-r. will anil ouWiaMir. ar, M irch i4n, nt i1 llrtmdw.r, toe l Barau. liu3.rl. HIICMKUoUnaulnblo. laMI-saa B A. CHILTON, AL'CTIONAKR-TAIL a Mli-aPVaUl kinaat ra- aJaatauetlia 114.1 A Crlll.TONaUlmlioanolnonTuerodir,Marik at, tteeotliee atoatatf tha lall f . .'or, eotalatliia l, ,i 1' or auiioraaa antiat laaoa oaanmtraa, aaauwa, , rattilacditapUlaiwiilurtVa-cko. nal alaa a an arrler o ttlnn oauat r and ath.r aanntara and 01 tnr-w, a.ah Htanw rat, Ac Cat .in too at rur ofVw, 40 Naa an al, aad nt t to tor. Term. tah. l.M,Ma H ENRY GRt'XN. AUCTIONEER-TIUS dar. al half But 1 e'eleck. al tba anrtloa etiro 194 William M.trc anap, fleh, nllrr. earT i, 10 eaaka endtwdemlj hawit-d iliinart, t,tfitf lb.of wklto Abo, al 11 oil irk, Coete, panta, woUa pbet gnooo. rluwla, drM got'a, eon lafl mtahlnrc bTaU, akooo, norn, ae. iwi HENRY GRL'EN. AUCT'R Till DAT, at II o'rlnon. nt tkn emrll m etorc 14 William otroot likt IKio Impirlodnnd domaotla otgtra la Imh Doiec ana all ol the oneteoal looaac 1 1 HENRY OhKa-N, AUCTR-TllURSDAY, blank l'tt at half put 10 a'clork.at tha ' tloa otorr. 1V4 Wliitem a, raoolal anloof drynud fancy goodc ekowla, diaa. oooda, cooks panto, rnata, place tood ahlito and drawaia, koota, ah as pwtog tnnablnra, Ac H MORTGAGEK'S SALE-JOHN E. VAN ANTWERP Boa. uirtlonnar, ollleell Ikbdar. K-tk Maioh, at Wo'okirk.at Tl Vfllil.ua at Ueofho e of a bar rooer, noael ting of oannbr, loreo-s toblai, chain, atankt, engrarlnre, Icokix, taa Satotm, oagrnTiBne, lorwoa, taa naoaToa, on ipa, with Mad pipe attaeked, together alan I oorr piirana, wnn aann pipn ma with llnnar aala aeaerted llonora. wlaon ia a, a law, An, Ae tonne caeb. nurrool money. Br order of UEO. O. BARTI.ETT, atty, for mart gar a, II Wall at PAWNBROKER'S SALE W. C. HIG ',mS will an, aa Ihla day. at ltl are. B.a anparlor oolhetloa nf tptluf aud auawaar nl tklarj. oooobtlaa of abawb. aurtaea. a aaa, aaats boots nlllowr. It, oammmcinr al U A, M , prooiaoly, K. 6. r A RkSLL, 1 II trcB. 11 1 PAWNBROKER'S SALE TniS DAY, XT tl 1KW a'alonk, at BRI.t. A INORAHAM'S anetlon raama, SO Now Booary, a Varan aann-ool at man nad w.anei,B' weariaj app ml allk driaic tallla. blan kotc ahooir.kcnleanTojnatotof wnlaaaa .tewolrrofall klnde Order B.D. WlLLUt, Pawnbrakor, 41 konoo woM at, nad tkn laaatnee Ontiwr. rowahnkir'a aale nf a nluabte warloty of plodrof aaata 0r.t no Jlothnt, watokra. lewelrr, Ao , on thnrtday, at BBI.L i lmiRAllAW'S tooifoa room, It Now Tioaory. Older MK1J-HAUI, all Ortad at 1 II PAWNBROKERS SALE .TOnN MORTI MKH, 10 Faat B'Wir. will aell thle day Swi Ul. of anradotmadpUdger, earaclr, ladlm' tllk ad athrr draaara, bate oapra, Aa t alan gti ooata, panta, rest, naltns klaakita, wttekm ami Jewelry. IL a II. MeALI-r.MAN, O-iMulbarry it SA J. BOGART, AUCriONF.KKS-.THI a day, at 11 ayrlork, at tho auction mama, 1 North William at. oot eteble'e otto dry goodc eon.bt(og of mnolln dalilnm, oclos partmttta, bn,lory, gtnwoa. gimp ftlngoa, boon rklrta, rlotha, caealnaee, ulm aTlngcAc TllARLPJI P. WATT. tenatb'o Abo.oonelablo'Baolod deaonlaftkitc HK'IUEL McCAhN, ronaUtln Alar, at tl otlnrk, t let of atttloutry, hooka, yaptr, Ac JOHN M. flllXtM, mutable at II o'clfrk, laftnnlof Ihoatircont horaf, btkera cartnadbaiaac 1 rlrght bualnoat wagon. 1T0 WELLINGTON A. CARTER, AUCTR Allttoanelilmodbnriwe loft al tha Mlnata' Armcl Front at win beouM at pnkllo turuoa. oa Jhnradaa, March Tl, at I o'olock, na therramloea DUN nllALD, lttorwp.letor. ll.lfttlb WM. WITTERS, AUCTIONEER, WILL orll, tbla dar. at 1 a-clork, at 4a4 Caoal atm. tatt t-lahw, rhaira, Imntoc eofec rockora, por and mantle mirror. rnr1no, tapurtry, thraa oly and other oorpato, bade. IHtooloo, imraana, waannaoua, i.iai EBKNH. CnEAFAND RELIABLE IIAIR DTK 1 1 BRUAT A Ca't unalTtaxa COLUMBIAN HAIR DYE. Tka BkTAT an CHRAPEifT miauftttari TWaTTTT-lTYB CRNTS Pay Bo. II rh rheaano or Ore Hair U IIM-ltha BLAOat m BROWN, wl luaat lalarw tn tea amir ar Skin, navd wkUk wa aai raaf to bo at goad to ant mannftaterad. Maaolaotom aad for aale, wkotaaalo or mtalL al 4 Oinn SUNO af.WUJJAIiaSLBUU,lt.l. For tola by Lwaggbta goaomUy. DRESS MAKERS, MOTHERS AND Near ly amry lady baa oxparlonood tkn ton of much lima and nat miiraoe nr inn non-amr or oaaraiag una crnaatng for tucka and p'alta-cllal wbloh are aow eiUrel ebrUtrd by Ike eelf look lot tad pialUnltt- laaknnnl paj, aaaklaaaral 1rVl(-aa Vrl (VII aUtSl Uehmonl foroaalnt maeblora Prion JO rialmnn It, nl 411 lwnodwar, Una, D bPMORRsr. adr or dre-a Mkoaoontfortka laltod nHotrc (W it mtkiw aatlog a aowiaf maoaiaa c.n aJord to da with out It talogte week. B-.1M.I MME DEUOREST'S GRAND SPRINO fon.?' lanlnjt of pUb-rna of all the la teat Parle Pttk Vnradnr. March llei, 4T1 Biond atr. I W Canal at 14 Pbrrrponl it Brooklyn, aod. tt tha krnaekna Inalltboprlaolpaloltlet of tha Union aad Caaadc Spring Nc af ika Blrror of fee blow aow read r; prtoa etc KV11M WET aiNGMAMS AND PRINTS, Chooa, at J.ILAMBUTAOnolBCIianwtohat Sehwtkaa Raglbh prtnte t aaato; ruper M.nnhjetor alngktma only V Mate 10.11. TYJET ENGLISH PRINTS, FAST Calora, W keary a taakana. TwkoyrWartatocartalamae. kan.reeioMaalubaack eilk. paotloe. Polld caawra, aolainee Una no, tokao eloUn, aepaim. Brae. Ac, fcliib by WkTMATTHRrTS, Pn?M Ontkjrljyt 1VTOT1CE it tba onrmtnerahlp botofon eiUlar b-twaea PRFDmck a. hunt bb jamka rltjiixl, unoor tko arm nemo of HI NT A rTELU Lum ber Dealer, at e-raer of Bona tad Waat York eltykea bora tbla Iter dleralrod tr: .Baa autanl claaed wui tp by PREIIERIUK U HURT, who U ButkorUod tiiarefor, tl the efUoe afW UALtt aL. . Can. pauor-n. taw, na. at t-tr be eean tka booka of tko Maw York, wkan naa n. naA wkaaa all aa eoeate aaa baaotned Piarlnt dUtntalef our entln otock la trait I JOSEPH nTrtuiTVaho auoaaedl at at tho ol atend wo moan mead Wot to oer 'li'nte tndmtroac rRRDERICXU. Wltt,ikil- w at THE UNDERSIGNED, COMPRIS- Int tkn arm af ItaUKKN A JlClOO.t. ban thb day tbeelred by mutual auaeeuL J AMU jACTUliN. 1'AAI) E, RkkUEN. l Dalod March WihTlVil. MEltICI.tr.8. DISEASES OFTHK LUNGSL DEBILITY Aw. 104 Btotdwer, New Yert-Naw Prenck h-aataianri f Dcrtara kihlS)N A BEBLK, fraaa ParkTwul' aafihclr InatltaU for lha TraalMoJ 3 Enntenen af the Irc leoblllty. . tbr a Bowly-dl oorond BMtliod. ourlnt tbamnnde Vnamn), an the iktoMercn; OanlWjOHymkaAhltrranu ttuauttc Blithe let at May. lMltMnod ADAM MORROW'S MAG 10 OIL WILL IWlT.t li.j -b c . - - -" avmlkdt. iJCTto alTt mKoa-T a7. 7,IZ I tot gTJLsaaM m riSarBrnmBdal JB H fBaTTWB W- wav. O". Miwr,mwa wiar li.warntm, kn-a: mw VXSiTtfL'Xi: . aai aaa nmao, BMaiooaa. aonaong tw leaaa, at, rant rrnawoad panalnria, parlor eorc man. rot r aaan, rick Pmneh ekitcallwoo oarotnetnt. A - aiiwwai.wrr, will WM1 ml, oaf, TtHMdir, W, attaltnvMI'l ,-oc, al anloa rcjn, h n. TS ?!''"" anaaa, iiaa-iry ann larraln r- oil elntu. maitlaa. attaa, ahaJra tthhw, hnrotiav a BMUll.. LtfllMi. bat. wi.U.Mta.a. L..... . ' " I bo on tka aoath aide a ad not kithetnnloea Ntotket OWVUCtAlt AItl EJCeSAVIa, I Addian.nelhUleon'lan real. a-arnloa-cA , aann m-jmmmmm mm-m h..w..m I ,..i.niili.t..iTrMtVp.lMinBanaab 111 Nravnr nivtrw -rutT 1 ....", mo leaaa KatJaX. EATT ATBl I rARM5 FOR SALE AT BAROAIN-t OF and bare Sklb-'e The akan farmo an rVaanla to 14 milon frma N. Y. Term. eaar. A. SRJKJCAST. Is WaUai. T?ARM FOX SALkT OR TO LET-A SMALL -n. ranoBaaaYanidaaicwnciiii'anari,wiiaatnoa mramaaaf ban tni ether natknllttnr,. for farther tnmrmailoa apply to M CkoTy at Now Yjrk T?ARM FOR SALR OR EXCUANUK A A. oand farm of 114 aerac with t ' ry Bmnioaa. ia- TUtas iMkNeeakeetcrwttwotak.t thaoiaa FARM FOR SALE, CONTALlINO 11V trrea of gotd lad. wKH 110 frail "nre, 4aU- roomid loiacard out tul'dlnya i alao-tbw. hoi . w. laawr. mil. i-orn rmianno oey r Te '. Aayfo tian.1 RLB, liapa CoUarn, North lolky Stat filfifl lW INARMS FOR SALR OR IX0JAJAUE TOR -.. Bmoklrn Pmpoatr. aaa af 44 aeon, aivlaon Of llartwcahnanaleatha amtkatdoof L f e wntha Marrbh Tnrnptka, mat tuM wtaw af tka oweBk San poaooonHy arte. tevlinUtthrma are rood nrkwwi and goad aaakakdmon, tanl otakardV 4 ah fond b in a g-wd ettt, of cnltiratro-a aTac. ?, Palalauare rniuleeof WUjJjal ttACAotYTl' 'l-lw1,i'7".',' Iwaaklya. a-VBIJ INARMS IORS.MK OR TO LKT-r.lKT - auk ari Improred lea a,t-t, tro l ally fT, w luk arlrw fin dollua per art; r-wt 1100. aa. owed traoe two cnilt'C ICO prowio apaa. woww. Ule-v'. la Wlte.ua; a, aahaiod pw-a- rir.TMORr. i wit n ii 11 OUSE FOR SALE OR TO DCT-A THrta A A tr beiek lnen, with fcraan atona laaontanl fTiwt til I wtrh jay 1uipro,nirnU la It, al M k , lw rwran it, ana mi area, nm rrmaa rr-mon-ner Ol vnd arc. amth alto. Iramlroof B. ItAkill.vntl vretlltk at New Talk. If.lltt HARLEM LOTH FJR RklJt-Xb OF THE aaoat oVatrahlo tot. oa ilahan, roady for laamo-U ato Imarowoanond. ed tow nrtcaa and wa onoy tonwa. ltvlitUno B.RIMJI A OOa It LQaant at HOUSE FOR SALE AT rAR ROCKA. way -A booe In rood repair, wlk barn and' nor, a i f lanri. In oond ordir. part rneN and par an moitoatw,UlWalnd. lanlraef J. WJIKIIAM. "rtl Pnnlii a,ia.J PHILADELPHIA HOUSE FOR SALE OR riakanro rnrr tmsll prlae S V ". K TI'CK PR, met wire from all htiatoeaa. oa aiiinnt af knlthi thl, plane eat IT that and now going for f,lKI If rot aold aft Ui tone nan will Ve eold at auctlrn PmrmaL WaliUmabaxgh, Ma 111 aad iX TANFMRNT VROl'IKTT I)R SALE ikbialoak.-baUv,eaoarnoatt,ra for anl. tit valatkla torrmai.t aa-4 atara proptiTtr VI Uoanmkta it t rhe loealtnn far ti-itnraa u toad and the pripiwtr t filllr roiilad to a-o-t tt-nnt,ao. Aratf an prawitw-a nr to J A tit it H.rVm, iotao4iaUiwa emm. Hal J of Raonrde, l'alk. 1U9M TOLET. HOUSE TO LET IIUILDIBH 4A LKOM trd at Sri'w ft aai tak'a far et-m or mtnnreeyn. rlnr- tetma moderate intolra af TAYLOR A WIU BOH, 1 NonoV at. rP.IAlA HOUSE TO LET IN THE 7tk WARD, No. Ill Medlena at hat all tho modern tmanr. to ai d tn oarfaet order. rant lowtajoo tkn sinn Nn trl Wator at J al apartaueuU Apojtanonte Nn fl fleatt-r at. at in cor alaogln and HUttrn ate. rant lew. Apejtnfttmta to let In rarsmo parte of Inn olty, in.llw.roon HOUSE TO LKT-A FOURSrOHY RRI0K lanu-e. ftnltbod be meut bee horn eeonplod fir tbo bat It reort ae n n-eei-rr enre, ou tho tunth-eaat oonrrnf tlnr-hjiitlhtrtmot aoi KUhlh irjwn Root moo-ornto Apply to lllaiKUK BI.LL, l-e Wad Thir ty -a loth atnot. MUM OL'SES TO LpT TWO BROWN MroNK touaea, I etortocnitk attic baanmnnl Bad e-oaU ar cellar, In forty -eerrntk at., will. In liM lent of Ninth areeac All tko motion, ImproToreenta Rente mod. nrnlo Apply to JOHN ai llaLUK, to Hthth trannc aUlll. H OUSE TO LRT A 4 8T0RT BROWN luae houao. n Ith n atan aad Bobbed eouth woat aor. cf Pth an. and 4Tlh at i all the 8fUAY TO I.ET-IM FEET ALONG THE Vf, plonk Plinr, frrm TCth at to Ttat at Apply tn r PIUMDLRT, Fablla Nvtary.'ai Uroawaan ., . Y. KU0U4 rpo LET IN BROOKLYN X THE SECOND IXOOB INQULtB IN TUB STOBB. IcUOMtg MAcnvuzmY. DICK'S ANTIFRICTION MACHINE, rem pfwrnmri. nnBARikia, AND PRmjINU IKO., Ac. IHI BOfT RPPIURir, EOH.NhMICAL ANB LAPJDRBAVInKI MACHINES IN TUB WORLU. rrlotioa ball bat dena away wtlh, nait to no oil b mtnlred In nonlng loom; and na royalri am naa nonlng taom; and na royalri am aaa Ike laryeot mooblna manlre ton tkaa rar, for Bbaarkaf and Panohlog Iron, to Iter one knob In tlilel Gt Hn work In I wtlkao laao fornweuDin a amooth end porfoot the work In tha mat Wa irwar to the tnreaal eataa- SabmnnU In Ika eniulry, to loam the rnlan of tin rartnua maohlaea aiada nador DIUK-A PAlaVfT. anrh na tionrna A Uewrrr, Tnatoa, M. J t Conuaa in rra rraiitaiaa M n a rr. rr. Uiianmj. Jaaac tfttna din. Now Torto no-m kVHXMro lliLLC Potroil IlUk J O-taaJaa At ta-Tonr,Onilaawlllo. aad moor atkrm la Now York. Mow ragland, tuglnTi, lillnute, Uowrg-n. Okie, Ae4 Ao enaay of waom. tnar aabig thorn for two ag Muwoyoora,aartborwaleanbo without Ikon for ihrao ar aaor Uavn tiaolr eoali and otkor, oar Ikat fat oramparboa wltk any other man! tone kaowa to tonwa, foatUaypayfortoalrawaaorttoanry alt aeon to J AH erdera praatptly aUaadod to, aad tU InioratottM lew gornt rrrar giain nr STEYirtA naumiKR a oo. BOLB oVUatM'IS, inl rkARL ILB lid KfcXh kltri T EH10H METALLIC PAINT TTIE UN- nJderbt-aod, tnaub fcr tola lanlntbU pnlat am oral pared to aopply the uu,eclen dobnn at tha leweal mamfactntirr prlom. Thay warrant Ike article m a nportor to any mid to tkb market being faily T pat arat antoli for prretrrang area aad oil- maula. tad wood and auna at one in ennnl. Hrwk bulldhva Clntod with on oonl of Lab paint will ka kapt part tlr art fnr manr voan-ol about oo third th trio afpamfaa H In worth rati ly mom let aU aaok pur rMXW TOEK MACHINERY DBPOT. 8VJJAXA, nil liialilhiief ataUonand poctokht akmm aanjnaK aatbn nad hand latbacaowor nad hand plan. itCdrffb. toomattlnoT ntnrklnaa, kott tntlera, tnerBlo. lag tad teennlag maoklaoc aact man auwajar aaa aa HoktatwaiUb W niiao okaAat amla mllb la great tots. Aamrannellon rary aewwn prvan aoaan taaarui PoTEW YORK MACHINERY DEPOT. aiAVTrALTl T ACT I 'RkkVStnd Utk LRIlA toj rnry atomttt. ika, ai BTiTrONA iTt)ondrJiHLJ( try aad rtmrtni.a rnuB kn- :uj. woouVYoRni'fl rlaiatmBS oanl BU aanor rr now rritaaiiaeo manaininc latubb, rL.ni-w.aui, itniitiaa, jJatuVr a kUBSKi BiaTitrH. BABBTTana trrilKM COMPOHlllorl MnTTALB WHA an aJnr artirba aoadral la a ktecalae Bkoa, fMIIJ? MAMl'rAClURKM OP., T). ninl.B OaUbritad AnM-fi BnKAJU, PirNOU Bmtkiiiftrr Bfl nmT Dout).jt-ic riauum n rHDrB ffetB iimai inn, iinia. aau. PUMPS, . WOBTABLBSCAIJMLN I1NQI UTVAatjrTa toAma-ioc Aad tanay ankat nlatt a a WarjrrEE to aumtv APARTMENTS WANTED IN WUlltm. ovn, bunk tkn aAraribrr wnkm to rant for the ea4 eulna pnac utroa aaoono aaa tiaaatl, waia patnw oa in awoaa WArnnaty. itiKPRn. AND orilERS-WANTKD. A D aood mouth, foil alaa, far t kera oraa. .Apply iM-drSto' UcaY BkARU. 4 Meadow'. JEo. beaoa,N.J. d-tOrPER STILL WANTED-A SECOND J band entper etlll, of A0 tallmc ar upward. An' to THOMAS SCULLY, 134 Chunk at Maldta ENGINE WANTlD A GCOD SECOND bond pacta Mo nil, teem die a harm pa war. Celt or eddrna for three deya, at Tl hUUte Lane. f krlOAB. 10 uijoes wanted to butchers il Taa hbjhan marhat prtom Bold U oa-h aa aalln .ry, for alaoakurad hldac moan iJL. eaW akbn, Ac br PLTEB TAN IPEKaflrif, Jr, kV 440, 4. aa IA4 Teeth Areune. b4waa kttk and Ank atrmtai Rwaut prteo wr inn ura oania l ranga mt, una bmary Haul J tr muu. N it-Ueod anaommade kma for abwablnrlng baof aaetl tttoohod to tho tram lorn, en larorabia laran. enkld!4aalM OUSE WANTED-WANTED TO BUT A email 1 nr S alary haute la a aood aoigbknrkeaA, ari trel put or the el'r pref-re-d. Uilo mint be goodt prteo rot to neerd trnrn S.00 to Sl.noo A4ra! ,llkparttmltrcaVBttlitlnweok.plY.rrarOcc SADDLE WANTED ANY ONE HAYIX0 I taJA - t I 9 mod LAD fk S A.DDIX to dbnmt rotej Al AaoVlb laaerereatrnio: rrni aioaoratc Apeaw nt jniitr. m nt-LlCfWcliblhara. kAlvcl HOUSE TO LET A I STORY BROWN tone heaacntib baking erea end tawaroa, taR. ahlalhr abet new, ami evar it our. 4Itb rt aad h are; all the naidenjiTlBananutate I mat Banderol A. fly to JOHN rSKJi, 971 Eighth arc I.Hll.4 1 laroioon, niutvtur tcm u inmiiy; o woan na S eoenom. . - . THE NEW YORK SUfC WEDNESPAT MQEbTJO, MAEOB 1m FINANCIAL. Ii7 oTRW TOW, Tii-p. Bkraa Bt B-itdnonaw-M d0 a Ik B COTI twaaf, aaS Railroad ekaraa then tint a atlfhl ckjatdkv aran manttixxkaotinAI.Tnlra. taa aia rf W May lata nmm maoa al lJ for tka aVatoaaTnAaamt MX tc Ika CwaBoaa, ymlaraeya ailooc PmaafaSIS apaaed a atV,7nwaaaBr1ea,rom aaManWti toMH.aad etoaa t Si V. Trwaaary If may ana. now nrcutki IN), IM max -a latt Into eVia am .error. BloeotuU and T at otlnua lo U tba waakart of Ika ttxaulatlm They tlrcliaad X t S par oont totaar. , attikM traa rtry Braa, axd all tka reenter asAoTma paytaf awiif af aa ar nrht after for laraahoiaBA. Tkd moary paaiknl dooa ao tkcnr mom talma tloa lanathal for bomS. Iadarg oa can Sad en flrnlly la nataf liatf aeJaacda at Sal now aaat Ftnr tnd all avorAht billt ga madlly at MTpow cost Emhan-ta aa Xaoadoa Id rwiy flrak lar Ska Bnrtoa tttaaiar al 101 par ooaa. math klrkar,S,MVt,HVt Tha bank alatewrtat of Ika treaV-, aa nrltk Utp report af tha frarload week, nralto as fcUetmi March It. r4trtntjct:....fl7Tit-iir Btama W.I'T Uirnlatien.... SSDIIdT Dorrojftn.tTa, 11M44J41 Vw. nat.. r,9S,Tn lactoctc tti'.iii tt... i ln DWet'-TaWa at tiimi Tka akatomoal akrra-a latkar dloooaa Jlaa flaw trat twpaotoat; aad a Itmjaw aa rroooo ramatna-to. Tka trroalnMeai thorn g awoaSX dctaan,aml tha nol doponttohan taa mail amtaw two tnlUhnie. DnrUal tha tmtk thirty bomka ka. ctaaood Ikatr loana, and iaJfry-kkraa Ikakr anmake, Tha tatto tA am oalo repotted to aire alaMta aaat aa dYHa to 4 parteratailamMSl-VMnaraaBik by Ika pnrlwai report ekwaiag- aa toanaaf aiLBk. It I par ran . for tka wnak. Tka New Ybrfc Central Ompory U rnntrVtoa; anS atrwaaturtBalaxTtonaltobiulanaa. Wlaaoaaka papam my II kaa laaowd laraa wtrakoaaea at fjmaa Bay, aad la rrt;rlcf to da a lorya boat Bona aa tka liter Inrrimamt aad Lake Wlaaahara. Ik I I lal'.dUkT rwo Matmboata for lAko Wraaahnra tan Iwa for roi rlrir.- Tk4 ptprm by t'i AraMa V-lBf at tba boar tt trade nf meet B-ttula'a raam-t of tka Iraoa ao ttr'mlt'vn nf Uml Britnla for lha year aatv, Tbw Vital Jre'and rtlut of or porta ttwnn naa An W.MMTI boln, an Urroaao arm I'M of .,l,l,or rntka mora tbna par 'not, aad mt KM, a wear af S ponton mated by Ue eriaU of HT, af XU34JaRo or t early 18 par cant Tedrwlaesa for 1IM cowiyo.ro aa (blloww t Pronto to United Snte..riAA,4nS AilAtn tMbor foreign 01,Ti4ltl TAaw,4o in nriaen pooomeioua. , oa,ltt,ma tckil Takvl XllO.4U.3rt 1,S4,H rrocK EXcyiANOpj salps ptrst boabbo lWXalC.S.Oc'wL.rntvOX KM k T.O. t III r0oorj.ta'Jl..cp 4 41MS A mi t d..aUTIk " bdlkli TOO da xt IrWtlad.B B..M 44k ine nanem Pt.... MS anvw u a aa,-iaen m me da 89X loo do....... Mi. STroa II ba.. 194 Ti MOO Icon MM IWwTwan.Sa,'".. I4M 10 da T4, OS TB. Tl im Bo.ec V TOM n 8BM loin Clty0a,i7.ii DO N. V. Con. TalM IOCS Brio Sd B.-SS. r BaawBrta4tkM.... S SoHud.SdM... H n fU. Can. Ba..lw D RovUtrB ... 4 I V Or. A MU. 10 it J. Can. B...U . a Mtoa cno... ow in da.jMH A TI ) da srtl OltltVIMk, 13 Aai aVwvpfe SO Ba S A M Av SfhJ IM Pnaaenn BZ!u lMBtOaa.B..ntoSl I" A..... Srr a..,jtHt2 IICA rrto,.. ) 1 Olc Onl. eV4Jam St) 10aal.Oki.. 1M I".. ..... fill MOASN.... S4 M an..bSS4hf HCkl.AN ItawBlsT MBlLdtkLR... u lOao-Oal.AU.totkpB MaooAA(t.tva. MV 41 PnolBo M S... ISM 100 da, WW 60 aV....baISM IB ata.vMM M aa at M Ao... .bor) UW BaBrtoB. MM IS aa.M. M SBCONB BOARD. MOO 0.S. BCTtcp anw IM B-T Cea .US flbkr tMI.Sra.ri.... Nlf SMPlortamR tBkt 400 U. 6t, .. tiki MMS.AM ... TSk? IUS.caL..aaK MS aV-AB I14NI ion 0 Traa. i X pcln tOOffl Rrl 4th B... M 40MD-UA-W1B.10B' MOO M ah. 0. S p.o.lol BUIN) M. rvstd M.. 4 40IanAcM B... N, w A ,m.,,. ho SO Pana. Cool.... tJkf in iu,uta,a.eB na 1M ato....bSBM2 S k ....... MX M if 4 0I 4, wl-4 age? ItO ll. B A I kM Sf ) 40D. L.A W.B.S4 oTTOCX FLUOTVATIOaTB. TkU toMa to dart rod by eoonrnrlooa tl SM lLaal Board aalaa aaok dap Pie Id B. 1)1.1 porct irtaota M.. . H .. IU. Can..... V .. OnUAUiLlMM .. 1. Y.Cna.. .. H .. Uertoa. B. Pf.. la' .. dwh. OnB... fl .. anLACktB. X fJ.S 0o.I4.oa Vaart In-On. M .. B. .,,,,,, tt , kto.Bc , ,, B Twna.lo.-w... j. .. Bod. Kt. It... kt J BrtoB 3 -. BiadtofB..... It- aa M. S A M. U.. M -m M B A BUS- X .a 11. Con B.Stf.1 -4 Chi. A R I B S -. BINIATURB ALBANAa ASMlWoec tTunAom. MtrrhM....MS II .... S H....I .... S S...J Mtrahll 1 .... 0 14.... .... SM.... Annkn....M ( J .... 11....I .... I M.... Tka mrkrttklaAdmliBl.Canksninraa, milamt Mcaday aigkl bom Barn, bronchi IM f0owonrnma tad It ecu igatd to S B Fan A 0i other. Bottua Btroktt Tka Urk Barraal QltM,aS Nan Ymk. bom Bnonot Ayiat konad to tarn amev 10 doubt bulk lletleet M.ic Ierr7, Maka rraaeA Boatna Atrrt Jen It laadtas fo BottoaJ M on oaf Ik bra akerr oS Bdraala, aad ak law rmaa trill atrlka kaatom. Rlghi oi lha eirw nam diiar ( captali tand. Baatma-f. Barch IS-Tk enrrn of Ik hrly Haavl ty O kbcaka la now nn board of tka atom or Baani i' ikl-tha rrtll tall tomorrow Butrin. Bank It A eteamtac aad anal kaa nam aaat te nam arrant qnaaa orl tiittl prcbably a total probably dilB nohsra. CLEARED For noma Ports. STRABSJIIP-JtuMatown, Iklnaar, Moedblk. Lurt lata aad Bataakaa SBIP-dabne, Lratltt, HtwOria Ma ma aad Boa , WUUaaa wABXS-B II Gamble PoweU BobUcI Cleanaan aad Oratta, Oralf, WmtoA, SI m aaa tan V'aLtp SCktOOMRRS aUartoMa CrwrralL dnik W LewVe I B Saoaabaob. fonat, Mr C B Dtbbia aad Co L Bcenr. Bubal aa, Jtraata iLUe B F Small J W Plak BVan, Oi raatuwa.B CIS Balkan W T Con.iooaV. Cuolay, Pan. urmat uaaiiam aaa uiann r rt'oaara eraoa. Si BaryC Bollaor, Pwrtor and C Tor FoyeicR Ports. SHIPaV-AJaisncrLna. T.fcnmb. for ranch and Malnaka-Udm, IBua )Upp, tagaraca tr oaaam , BAXZS Boontalk Km . Ytkwj for frdaan, Yatoa Pot toa field tad On Beraeajia, Oualnaaa, yaotttan a and Paknowak. rnnck tad Matoeka BBJOSUBnrrtrd. Ourtb, Baraaa, Yafoa, Ban tnlndtndlla-UltaUoat. Rin, Arroyc BmdttS aid Kranlt. Sm Potm, Baigre, Oibraltor, Ao, J BDw CUOOatXR-O A Parawrrertk, Blah, aanaanaaa. Baulk, J 00 oa and C. ARRITXD. STBABtJaTlV-WetAokaakar, Jobm, FinlltaUk owau uSnalBk HLtadta. atdaatoBM avnanratt MeakrliM, Burray Ckarleatoa. atdaa aadaanj ltSra to eVatnwd, TVaatoaaiAO -t.w. w iwa T,aJdtn. aaiha.rcn.kt. ' Met " angar to O S Step ban aoa atd Oc BMhaSaaa) tkall rnta tanaaj nm at Baiaa, aatatA obrbj MMwir York; SrSCdBaSXS-B Xkvlf, S deya, oonl uepaey. uamaaw waaaraaraan, m v I anja, anrma, att rn to Paarly, Qanmt aad Oa B W ttaunaa,- OoAtoa, Batfoik, la ballHt kk anaaatni aaa aUaTtlaa SmWh TumU, BAM, Frwrli m rauaaaiyaia JaAcMiktnsWtaakamloUyapAlJSra rrtnontk Back, arnrla, Botket) 8 tVkM. I oUBctroaaadO - J W. meaner, aVaaVea IA ktnam, aala too O Dn taa aad On tneorprloc Br Gould, Cniamlllt, MB,MabJ imntoaa la D B Da Waif Kl Dcndo. Plumaat, HMaUanoH I d), raBB hut bar to tk muter Markka Barr, RUk, PiriUdanjan, maattBa Sairaa.BackwMBiUaAbtaaAWTimfoAm' SlOPS-OlHejr Amaa, Iraaan, Onarart Tltrtwit StemtoroUendnA.T. B BrnVTMi IBbka, PTOrilanM 4 mlkmSM, -.,,mTt cUJIXtywatato ,i ujr Uit S ' MrTrOOBafl(Iviaaao.owjaj7atBrwaUya. rmtWt,' Ornnr Caaal tad Uatt ato. Kaa 1 ark. Tfoiamthl) JmtoloaB, tm rUlktDi RfJOB;iSBtBwttBriI pakNItooUW r V Bf taBnamBmnmyamr gP I 3Wn -f , - WU.