Newspaper of The Sun, March 21, 1861, Page 1

Newspaper of The Sun dated March 21, 1861 Page 1
Text content (automatically generated)

1 f" r I li u 1 1 1 YORE SUN, MlT.frraaeT aetata Era1 w ia no f Fnltoa MMtl Old Baa a are. aa iroHinr, rnornar r Broadway, I wand Am atrwatj ate lb Uirtal tea TSarUr b nUviwe by Cxu-rtore, to i ttvtbtnt to stow Tot at ui rUnlSv.Bl quarts ckkti m wn angl Ocpia Oh O. WlM Hot bVaanlL Vow rlnltera mml tiHi arolaatoa tknww th Tar. ton lsM VOPIKB FEB DAT. tHB WXXKLT IUB1 U toalla. to Mbearlban a momi-" hdM pa pa ltMh,ft rtngUrpia,taai. peal tana mm mu to Utooding nbaanhara, VUraa "TUB BUM." Oxaar lalsoa ud tall tor mm, RewTerk ' KaiTs YBUCTr-Fe.maIes l RiTFICIAL FLOWLB MAKERS Wantoai UMtHMtthMM. 0.1M.MM A KTIFICIAL FLOWER MAKERS Wantl f- -41m a lew to turn, It IN Buvuten at oenanl er. 11,141,1 ARTIFICIAL Ft. Win MAKHtH WiM! . ..t"' heeaawMialatM' tircc UIY. N tola 1Mb at. 11.17 Ll AatTmCIALILOWp-RMAKFRi Wanted H r to ItiiD to Mike erttnclal Hlwere, waff paid wMielearplnf. Alaoairis li work enlna rooll-r brsor hv Isn aprlAers. App r N l M BbertH'st,hauientdior, 1J,1!S MILLINER WANTED-A 001D MILL! are who aederstands ths bulaess I ill Iti truchU i shert dwtanoslaihaeiautrr: wix-se ItrwtwL Apslr frsm 11 111 e'olesk. end! li 0 cvotock P. M , M ll rUUEL, A 00 , 1 J end 5 Be . lt,t,l NOTWB EMPLOYERS CAN GET SAT. totatuijtr Batted 111 antrum, el UK ampler meal ocaa, No, I BntlaiT, and my bast mdeavon eosil M I tin mml eatbaartlea, And to earrr out this lM,tk fcetertlr miiniinHHMiiiamtim mi u BUI HH IW Shirt ironers wanted saw, Am ehlrt Ironen ol hodr rttrchen it lb limekirn Cttf Lauoxir. 1 1 mila from the forre, a Iwltoa . M.l, SEWING MACHINKS-WANTED. Ladl U torn U iwMa OB Wbl Wlsml Imprnv. dMwlmaMahliiM.br eaeef the olibwteipiirl.aead eprrstore In to eltf I toafht all kinds of stlteblaa, hemming, foiling, tucklag riims end thorough egetneut,1 the wwlng macalnea psrfortlr, ftud rrtMm luwdi4 it rwd plMa ff (1. TtMM DtUi 9n4 eprrutn, ma m wirpUwd it 4M luiil rt, mrer tu fori. tnhlUM.l eXWINU MAC1III.RS WAVTKD LdlM 3 to kr UefiU oa Wbmltf lad WtlMa,! Blncnr Bwlwx BltrhlnM, all brmcbM f thn mft ehlM trl ftnd pretlo on work, and roeommoadod toilKMtowrk,UnM tU rf M 1 Md (trmi, itriwklra. mIjIiUm'II SEWIKU MA CU1R K WANTED LADIES MtMntooworUiMMaiNrWlMMBrdi lnuoo ad tnrMwlMnaehlnm,ua, wncttM UH Mtb4 M MM work, all tki (uurw aod rnn rvt Imjv4 MrtMi ud rMWHMndad to 1mm iwi IwraM tornw (1. Am mwUvi bkMtim tor Ml and to tot Ma, at llTlllM U mm ItolanMf . lMMto CXWIHO MACIIIinC8 WAKTED, LA t fjM to toaratoawaraus WllMaJb and liawvw nwinf toara to awarato an Bin, ud WbanlMr dl M WwW Mwint manhlnM TanMforaU, I 1 M B. AH MMM BUMi 1M1I mm to IM itMHMtT . e lMlkltoa SXWDia MACBIirES WAHTKD rn MMwUwiaktolaUlMMMM llalK) Mwla Twm Mwy aoa fTaenM an an Biaam rwrk. AIM mm awwari to iMra tna Matalooa trad. gialra altto.pt DatoMTf aV. lit ioor. lg.lto.ltoT WAITRESS WANTED-A Y0U50 Ltdy V to wail aaa tond la a nwtoarut aod Im rrm talaoo. Aawlr at 1WI UranU tt. ,, I E31PIO91KtX-naI. A GENTS WANTED EVERTWUERE, 10 X Mil tba " KiMlaler 8altoMi7 and Jawalr rackaro.- ararf artli'a of tka bMt. Sand and I l rxrul7r. with foil parUculaxi. CONKL1.1 A l-KTl'l. MR.M Uw Caalham at, iwom Ma. 1. Meowd tlaor, tStvToTk. . TiKAGOOSS-WASTED FOB T1TB U. to abudanoa alTowod to aaah Mldtor. Tor aarUaalan, noolro at No lt HndMW at, or Wo I SawMOioll at B. K KAOUtj lit UmA.m ftoTalrf.JMrjIOpyf- COLDIEBS-WANTZD IUMEDIATELT. O far U. 8. Armr, 100 acUra moo. Par fm (11 to Sit fM MoathaWlth board, olilhlnf. it. Apjlf attM ,rt.altal.IMdaTm M chhiy'MnM SEAHEK WABTED-TOUSQ MES WUh-lntofoUMaMaroonrodTraMUMr- E.OMT AI FOUXD. TtlRD LOST J REWARD LOST ON Hatordar. 16th. a BMaklnd bird, froa fb St. Falls t, Brookl: loklra. naoororwiii iwania WkMrer will rotora to tho akovo viae, or III r"iioa Marapi n iiw ISiltoa Markrt N r wiu roooin im anoro ro- ward VIM uimaaw, 1IM1(K IT30AT PICKED DF AT KAVEX3WOOD, D L UMtbaCth tar at Hmb Uat, a Burl IKat IfnotMJIodfirkrtka Mn dar or Marrn, (ko ' mMnm a.111 ho anld Atf to r OIDOMM. lnuulro Of alAitUI KATKBIT. BaTaaawood. 1V.1M.I k00 F0UND-A YOUNG 0RATII0UND ) ahit. ahnwt 1 rrar old. rallow and blaik itmakt i bar: tin ownrr em ha hr b oroTlni pnprLr- .d aarlnr finM, br ipvlrlnf tonUvli Liiio- Lmo, 111 vv ana it ram, wj,i,v 1A00 LOST ON 1HTH INSTANT, A SmiU XJ blaek and Ian trrlr alat, had oo a brua oollar; wha rrar roturna Ur tt d DMkrMM it, thatl rwttra Si reward. MStA DOtl STOLEN FROM NO. 8 JAMES atrooi, N Y., a larrn SlhorUa daf, of blatk eilyr, ollliwbllo Mck, anawarlaii to tba namoof IMtlAK. lbo wiibllo ara taatlonod Mln.t parcha.loi tba anM, and loformiUoo laadlaj to IU rooorarr will bj Mltokl rowardod. H1M.I , SI'ABS WENT ADRIFT ON 8ATUR dor Bormlad t ipmn nan wrat mi rift, f roM ltl fail toaa. MmtoSrad about 8 rot bo- bnto. Tbl findw wlObo nlUblr rowardod br laformloa Mr. J. U.AKULLY.almUoaoa.MplarM.l'.U. t04l.a COAL. nokL. COAL, C0U alio. V7 tinn. linn. Marinf )wt laid dooa a larao Mala, J am pn-pywd to dllTor to CMl rodlan, doatora and fart non, b wt uatlltr ftVrro Coal at ti, aad E( d Kuruu Oal at t 70, f'om foot of rorr ttnit, N. It, w iljaad br a rora wolaec. m.aarr V. TBCADWVr.U bU1.!mC OfflI'enr udWotat , r'OAL BEST QUALITY BED ASH OOAL, ' KJ IS. wtllaaak,t4Tt,d-ltrwrM to fa-nlf"! from ward, lilt Wawarlr alaoa. 196 Wt UU AiMW VTaaUnctoa at, li 4liAi)rTXL. lMlUt ce. li ooalii; 40. MX ' - .Goal CartowM and Poll Ian. Now atoabnrlaVai Parrr itrool Doea, ti H.forU dara. towt oaDIr atora aoal, Mrionad aa tka Daak. at M Maai rtaWhiirmwifl, im Warwrtr Plato, MaoMOt 1 LL-FAB SUFEBI0B M of tka asal asld In thla a r tor fMallr m, m ofnred.i arkal prtoa, fnaa rardo tl PlOnVirloto. 0.L.BK1 las nan ilia utoa i IB QUALITY TO lrf,aadaraaarid a. r far fMallr m, m OMrod.dBllTarod, al m Uaa rktoTMw,bManrto Onad, to Btaatoa lOwaMrdato. 0.L.BBACU. don frill un Btooaim. L T I TTNlaTSOB BT A FEW BESTEOT- a. ill i mm naki l oi li ill i in i ill ml for ft a wwate Hi M bm Barlni Mulltl woak lor lBMwd.kraMafwtaaodfarl. mm MaflM TJOABDmO TWO SINOLX GENTLE-- m MB bo aeiMMMOilaliid wiu board, or a awn' ttouaudbuaalMtrarouMladtoi UlfflMa, I ttoaaa aad kla wifa, aJao tow rona! dlooa at, batwMa Kaidar aaa nu, Ti lt,l(i IOTA BOABDraO A RESPECTABLE MAX Bad wito, or two atulo laatlamM aaa bo ao- JMBMaatod ini rau ar paraiai aoaras aua a rooaa Itoard, to M ma Baa. AntoU wKwittoMl laaaanai. BtlOOaia TOO WABT alaa, oloaa alafto k, wbaro ra tat aoMfiBBi af a koino i I Oak at, aaat M9t4alM 1 Tan, WMavoMoai nvaa. POABDIBQ FOB FOUB BISPEGTABLB U iMdaoUi, rt 170 Third kra for tl t waak. Laakto aad atnito bad. N. n-dtotranM Mil tK Eaator,Matoar7TlTUit. fcUiwVlM DOABD BS,W-OBXAT BBDUOTIOB IB Cm to M lito, ! toraM rrV allh araalLl hoard rrtoaj 4liS,Udtol I aBm,MriiMnit aood Ur awwaaaiMM all o&an, a UTiai aaa ikmpnnn. a warm i wia wltk aujbt, aadiitiri ahaaa.41 :9k4aV.ki ?. ,THE mew P0AL Al DSCAL, OF THB BEST J MaJtr.aadtoalownarUathaarnmanrotbor atoatarla SmcK, aorooood aad aollnrad fron rarto apr. KUi,aad.f.raoo.lth at, eor. Mo Bowaxy and THE NUMBER 8954 la.1V. ArABTUENTS TO LET NICE APABT mii to lot.-Thr Mad itorr, frwal ad bv room, t bodrorm and fraal baaoaioBli r-at tljt owir owo wumw laainw in m mion w. ill aawom m aim a frost room, kltotoa aad poor l rralllis M 8 Ho. 114 tmu at. it,ian.t TACTORT TO LET OB LBASB IB A7 IbarllfaJkaBaiafallMllliimtoakM PnUdlna, to br M; d 0101100, mwd a wrikwOortto atoVfaTaad wtoar throafhowts loootod wttkto lam thaa tramlnolM walk afWaU aad rawaa ikkma. In tko kuiktlaf la a mm Murtoa 0) I ban Mwon, in buiior M u aonaarowwr.! Bin ordxr and Boarlr aww. wtda wiuiowt tho Km of IM biUMIn. Mot a KiaaAaT Maannw4nr4n tapir to th Wll, a.rttolMJPnM rt, Brooklra, M ,OaUi IrAYOU IM John at. H. T. akt UtMl HOl'SE TO Lfr-nUILlMfO. 4. I.I.OH. rd at Sbxni ft lalub'o for a 10 or ra ,nn'aa rlnr tTwiamvlrrKto. lnqnlri of TAYUJK 1 " IL. 8"N. liHtoadoit. kV,lLd HorSFTO I IT- FOl'K SIVKY RRICK hon r. iLhM burnout, hm tin rrji,il for tho tiat irara i a frnrj v,o, on tbo omlh-rvt aorarrof tlltr-oiuthatrwt aad HaMk nr.lt K.t Jl ailrl aan K-aaia Tf .ino. K.W1 UEOBGK BKil, lO rT Tt tr. moarrai. appi10 tr-alalk f trroi. lOkllS, HOl'SFJ TO LET-TWO DROWJf STONE htuom. t alorlM.wth a'tle, boaraiant aad e maU rr oollar. In Frrtr- n ath at , w Itbla I x) At of Niatk araaaa. All larieoooni ImvroToniariU. KaaUiaMl rrau Apvlr to JOUM M. I1ALCK, tot r.lfhtk arrauo. HHIt HOUSE TO LKT-A 4 STOUT nROWN lloa. houaa, th a atora and AnLihrd bara fat, utk-woat aor. of Vth aro. and 47th l , all too aalwo IraptorriniiTo roni anaaoral. Afpir to 0 mi M. liBuiuTruF-ifia, . T-iia aaoaraiai UkJ,'.K,CWitUaara. 10,11,. H Ol'SE TO I.KT A 4 STORY BROWN . iloa boujal. wltb lAklar awaa aod fiitarot omII. al.laforabatarr, nrit door ti .. 41th at and VJk aro: all U. nodrrn tfaaarnnnta 1 raat Mdwmto A, plr to J 011M 1 1VK, tW Klf htk ara. 80.101,0 HOUSIS TO LET-TWO HOUSESAND Wacarrlar. hnuoo and ftal 1 a. at Niw Bprlnnll . Butm talaad onooottuo kiu. t roonio. ront fliw a ?'rr: 1 ftr 0i a rrar, tto oavain tko door f nir Imro a dr. Fii lulro of AUK. CkUUZHOVr. Mortal TUIr.BUUnlalaad. l,lij,t T 1 0U82S TO I ET TUB 3 STORY AND d-A liaarmont hrlrk boaMi, eooUlnlat 11 roomii rr it tr,Nl. lit hoot lillk m noor ll aro , alio til- tkrro itorr brick kouoo. No. 4 Variak it 1 ront $Vii , alao tbo Uuoh otorr tavraonl and oidar ol lr b let honor t ront $ Ha tl llatnmond at. Af fl N . I nld at, up itain I or Mo. Ill aoou at, 1,'0,4 HOUSES TO LET 8 STORY, IIIUII otonn, browa otono boooa, wltk gu aad wator t rent $Vak iio. W FarlM it, llrookln, adjaooat to cir aad foniro 1 aloo tba I rtorr aod burmout brlrk kouar, muilatlBi of It room. 1 rmt $ jnu. No. 81 Pow on it, Pnoklrn. ApplrtoJ Rlril IRllgON. Ni IM Atlantla at, ttrookla or alio. I UoU it N T, at oUlra. l,to, tfOTEL AND STORE TO LET, CHEAP A A tho An. hotel and rtorr, tonotkor or eaparatotr, at Now Knokolla, adjolnlai tka aopot, wltk aa arro of rraiod Inquire 00 tbo rrraUooa, ar of P . A l"OT TIJU 1 BoMTor at. Mow York. li, 101,4 HOUSE TO LET TWO STORY AND iMormont and attio framl aoaM,wllhl4 iiim and aaatrlra, aao, marblomanfiaj crotoa waUr,iplndld rard. irat rinoo, aad WMdhoaaa, at lit Woat It 1 at. la.lM HOUSE AND GROUND TO LBASB IB ktorrtoula-a ban. and kalf aa ana of aronnd to tMMt BurlabU tor a huntoc rard or print. raaV pair m mcmc iiirMi ara. aaa aa . latatdaofllf H008K TU RENT OB LBASB TUB I torrkrlekdwwlllaf 71 Btooraor at Mart tMoar f Broodwar, north aldo; will to altored If daarod for kuainMR piuoiwoo, aaa b bmb froM 11 to 1 wolook, tptrtoTTla.HimjLUCIJ,ot lrn,Uato( alTAT TO LET 4J0 FEET ALONG TI1R Noitk Kiror, rrrm 7"th at. to Hat at, Applrto Mr rniNOlXT, PlbU N0U17, 1117 Orranwlon at. N Y. tO,10KI ROOKS TO LET BUSINESS BOOKS to tot alanTolla., al ,0110 afliiol ill,, i ant eloM bulldtoa, liaallaat Uahk, ahooo real to ra- ROOMS TO LET IN 8TII STBEET, WMUaawbaria, lot Boar, I room, bMowMM and eoBar I10-, ad Aoor.d rootaa, we of aallar. 1 0 bolb noon newlr paporod, faldln Boon aad rratoo: sail iir, aa noor,. rootaa, bm oc Muar, aiaw; dow nowlr paprrod, foUhif Boon aad aratoa: aott , M floor, 4 mora. It, Iaoolr. at aotUro Mb at, kirth .lb and 7th . 1M0, niar bo r bot. Monk ROOMS WITH STFJIMTOWEBTO LET -la tho railroad bulldlan oa Whit and rraak lla iK on blork from liroadwar, at lav lata. Aa- M" plr UT..BKXNrrf, corner a rnniiM lt.USI ROOM TO LET, WITH OR WITHOUT Btoam Power A room CO br 41 fret la a aew bolldlni, wrll llnhtad all around An Intern! la onio eorairtablo manuiactorlar balnoai Mlrtit ! ttkMibrth. adrortloor. App'roo ilia prenue,Ci Canaan ot, or at W Marrar iio eor, CoUat. Puvoo. ll,kot, QTORES . LOFTS WITH STEAM rOWEU O tobt In tba new butMtiifi, comer of 17a Aer aad Mott al low rema, Applr to T, DtNNKrr,.ir of tin, Bnd t raaklla ita, 19,11 J.l STORES TO LET, WITH ALL FIXTURES and aaa On. for rr.rary and llinora, ront 114 en for Ullorlaf and drr tooit, rent 114, aad bm lor Mia, wltb th oHra itock and Axiaroa, tbo ekraorat nor offrred br nortoara. A pplr to J01LN Ex KI KKS, uouraaacnii to liauir, tv,isi STORE AND BASEMENT TO LET With a rood oroa. for a bakerr or a rreeerr. at tOl Wort iotb at Iaqnlro br - LEWIS, 1T Wort ltd at. at J .dock, P. M. PaaiiailiaTmiBodlatolr. 10.1W.4 S1 EADY STEAM TOWER TO LET. uu-. ud Bo til I Well Urhtol. IM1M Wator at. CEWING MACHINES . TO RFTfT AND FOR IAi.1 Whetlar WilamV, Urorer A PakrrX . . I.af Btor-r Or Ac, At reduced ratoa. Inotrartloa rirrn. rartlro eonomnvxlttod at Iho N.V. kkwino uai iiisk rupninw mhl&iiao'lM dot liroadwar. aor Hroomo it 1 AND 3 MONROE ST-F URNISHETJ A roomi to lt with or without board roomi for aouMkMplnr, termi ncdorata. mrt liac'l It SATUVOB BANKS. ROSE niLL SAVINGS BANK, CORNER "" !. "' 8U. V- " ' 'mm 1 to 6 P M. Wadaeadar.and8rardariaauTTB.B. Do. Klta from 1 eooU to tfsMO roooirad. faterart at rU of I aar ooot will bo allowad on bo oa of SW tai?adf.r: BMlll Bad on or bolero tho lot a ef April will drew toUrartfraa tba lot. RICUIB.') B. BCU. Beofr. aaklAttoc'll. TUIBD AVENUE SAVINGS BABE. OOHNEK Sd AVK. dl ntk ST. (.HAKTYKED lint (IXPLKCKJir. Ik-TrKCIT lilowadMlldpMU,fromcoVllar to M taao and dollan. all nianam imniM Mmn Tat ltra at Aran, a ill iiuwnnun raav Aran. lr. Bank cpon dallr from 10 to t, abo on Mondar. Wa. naadar aad Sauida arenlan from 0 to a'alook. B. - 0IUXOS, RW. avranwjaa au uuei, rrsra BkUtoaCltB OFFlCFAVfalaVIfP laECIAJU TVSSOLTjriON OF OOPABTKBRSniP tiL iSJi ilK"H. fi!-.!i .?. ??" nraMio aiuAlna betwomi the OBderatanod. nador tba bum af MUknCMKOPB SlKLNTdtoSTiod br mutual BODaant, m tba tltk of Juuarr laotpartr. aad all debte aad llabUltlea, duo br aadlo tko'dna! li.ataarlMd to eattU alleloloaa. 6. P. If KooXt KOPH, V. J. Ulia. Hank 1, llot lvwui NOTICE IS HEBEBT I GIVEN THAT tie eneartnanhlp berrtofore orlatlu batwoea rKKDKBlCK Q. HINT and JAMKS BrUIKLlZ autor th. In nn of HI NT dl BL MKLU Lum bar Uoalan. at nrner af Daak ud Weal (., Maw York oltr, aw been thlildar dknelrod br Motual aoamat ThebiaJnrM af tka late nrm wlllb. cloaad up br nriiCBlCK O IILMT, who I aatkertaod tfiorafor, at the office ofWhf. It.OAI.B, Baa, Coua. ealtorat-Iaw, Mo. 40 Park Kow, Maw YorkTwhen can b. Ma th. booki of tbo lata Arm, aad where all aa ceaale Mn b. Battled narlatdtrsjModof oarontlr. etoek U trad, to JOSEPH S. HUNT, wk MCMadt u at the old ataad. wo rnoommond bia to oar rrtida endjetmo. r&XDlUUCKU. Ulml, JAMM RIJ4- QEALED PROPOSALS WILL HH'RE. Im cSiTS thvaiWtffltoird' ttszsz'g il.eTt.Wa7J Khoi HoS tfa.Ww'laLrwTr'a and MhanrlM atlartoi SSIlAlruw bSSMIimi I? Plan, and &fi2uJ7XTiA2J1: Mow al the orHoa of tba BaparlalaadatoaTfttkS HuUdtoraaf the Board at UuaattoaTolltliWK? treet VrepoMli aheaU to addrwMMlZotoliI aornniuiautb ward," aad ahould to aaaMuaalaa with th aamm of two rerponalUeand awMaVTl JUS! tie. TbacoatiwluTatdodrtoaoroTK luanaaL to tk leweet remaalBto bUdrTtaWU. Mtiotaotarr nrottoa. thooirb th MkirAVMnMtka Ward name tho rtfht to rajoot ur or all af the are. r".,,il.ra" M an. e.MV laaaTMl M Aa a. JAMWMA(1rSAi," unn ASLTmClXM FOB BAB. RAIDING MACHINES, Ve. FOB SAL OIBDSIUtrr ABBIVXD, IN BTBAK J' alfPrwmea, a Urn enuutr of eiarfad aaaarr MroVrolMnrkea, kailforbra, llanom, mulea, blaak thfMdin, akrlarka and ether klaaaef etmrlM bbrda. fetobMefOOnllADBaUA'a.tl DtrWoa at bat. Alloa aad aVtrtdra, lllOBTlt LlURRAUS FOR SALF C DOZEN COM J bm bBraa,bi K. WtH)BHAUl, owarr af Jtoakwlek a.eoaa,ud Parrvwt etreO, aMiBtnlnr, Btaoalra, H. D. lC.liXSJ PINA1.K AHV LTOtia. fehWldU AtA t tflii1(ri1' tl rvriiiM rvirt to tn t tlrx lattCaetloo tba . air to tb ntrk re Ml Hrk.'.af , ""j-rrn i a a uaow m I rani i-nhj. a'.tt inil DOG IX)f. SAt.K A LAKUE ni AOK fall-bn Nnal'MtDdUad do, arvtnmontbioli! rd w.trk dc o rr f,r ik prrMit ewnrr. Aprlr at t VtH h at., lmaklra. VMIJ,! G UANO FOB SALE 00 TONS OF A .irxilorartlrle. par ailraairtrd from Baldaaha ' and lohakn. lelanda, ft nla In la to nU, latjow aitma. BJULNMir A aaA Wattort. HO.SM FOR H4.LF. 1IAND3JMK rart konaa, raara aid, from llf. to 10 haadi hlth:a'Ml tram afiirerhjna,laU and lM.rarean alJ, MlUble for a trnck alM 1 lew piieod bur. -all waxranbdlaarerr reapoct Inquire until oild al 1IJ PbuiU rt, Bear Urora. Ke, 110,1 HORSFS IOR SALE- A GOOD TEAM OF b-vaea, In band blch, rood for the eonntrror Htf two, wltb doub. brraaa,fir SltO. one bone tly a roach for INI, a t waiea for I'M lauulre. Ull aoU, at eor of 4ta at and talreraltr piw. W,H1,8 HORSrS IVR 8ALK-S VAIAfAULE, Bonn, mine , poarbatlt raatwalkln horaaa alao I aalMidid low pMond bora, aultahie for larra woia or dirt rart-i all warrutrd. Applr at 4 Ki at, coal rard, aear tarat It, full H OlUaS FOR 8LK A PAIR OF I1AY bona. Oram Ike cnintrr, will be cold Wather or arpetat', i boat 14 handa blrk, 7 to a rear. '.d win laoldrhra eriirhanerd fr amallar ee, tt lr Wurk. raite, waroM, or aor tadjeare, warrarbd round aad Wind la all haxuua. lualre HU3 Qraol .ir-, N.Y 19,1kl H ORSE AND WAGON FOR SALE A erer horae aad akaloVta waem ken. 11 haada. t Tnr. eld: paon In t 40, troU la I-3IV. la kind an I eeund In irarr rrepeet oultable for a doct ir, katckrr. or would uaA a iood aadd kor,.. loenlre at of Jamnrt. l,l'ir0 1 1 ORSE S FOR SAIF 6 IURSES JUaT A fmea t ir eonntrr. from 0 tl t rean old: from 15 to 10 kandi btf b, p kiil.t. It for coal carta, u pnwe waroBe, fmootto. Ire wigoia, or aor down towa work; will bo aold ckeap, or traded for rther horwa, la,ulrat Ml Caaalel, M. Y. 19,2&i,l HORSES AND CARTS FOR SALE-TWO brm aad aula, mltatile for aor klod of boat. Bta i tka monr are etund and kind, and the eart In rood order. Appl at 10 Bart ltd atnet, ImAwmiM and Id ana. lt.101,1 II ORSES FOR SALE 11 SOUND YOUNG hanra. (net froM the eoantrr. At lor down t.wa ml truraa or aar klad of heave work. Can bo at IT Leroret, bet Bedford aad BWkar. 19,174,0 HORSES FOR SALE OR EXCHANGE J 8 roaan horeee Juet from Canada Wert, rrom 14 "4 to 104 handa klak, ud from 4 to I ran old, all eaund aod klad. Inquire la to Neraamllk abef. I Now. kU rt, 1 4,141,4 PIANOFORTES FOR SALE A BIB. JL Jo, arte Ul -a maxnlAeeat roMweod T actire idaaafoito, Mlelnal arloe SSJb. auw eeweral roMwood 7 ert .n planofertoe for half prior, to cIom th tat if the Arm of tt-OPEB A ATUCRroN. tlrontr JudnLriiNAWNrtoTnaMUait Applr IMBarerr. juun McDonald, be m i POSTS FOB SALE PONYS, PONYS Paara-OM noaamd Sbetlaad, Brotoh, aad Welek Peai a, )aal arrln d from Kurope, of all oelen aid laeTrim 4 to 14 kuda hlfh. Bold chotp at 4M at brtwwan Ua end Otk era. UBO. T. UALL. BUUJ tUe SLOOP FOR SALE TUB FAST SAILING loop CUANtT.. 10 ton. fcnrUen, tor Ml. Chnp. Tble bMt u peifertlr a-w, llkt draft watr. A liUle espeea. would maae ker a haaaeern recht. For par ticular! bwiulr. m beard, loot ef ttontoa etreet. It. it 1,JM,0 SCHOONER OR SALE, IB GOOD OR dor, aad la read 1 arm for era: carrba ton teni llnht drat. AIM a namber of imall echeoaon of LLeht draft, eemlre rmm 00 to 70 ton. Applr to O. K WL.NAIT,rUr No, 4D Berth Blrrr. Bnl8t4ac,17 WAGONS BUSINESS WAGONS OF rrr atria cobatantlr on hand or nad to or der. Here en rr article lawirranted to biMrepr. ernted. lien jaa ran net a mod article, and m re. eouable m anr that can k foand. SI K WARTS wetfen feat .rr, Md a'andHthai., Ate. wi aeeond kaiid waiena la food order. 10,104,4 W; AUONS FOB BALE-ONE HORSE eardrnon waenna and buelnaei waeona. new aad Id hand. Applr to nios I.AkKi, lIlh at. krmi Breadwar and lOU ara, K. Y, Uu,4m t1P.n PIANOFORTES. CI fjf. P llU. Pr the Introduction of m v V lxJJt rbkaarp la the mannracturlnir of Piano Port, we are now able to oftrr to tli. public a 7ectaee reeawood PI 4NO, eouUlulnf, all the modern ImproTemrnl for lion reeh, of a. prrfect worbmanaliip than ha ueaallr been a ldforlVor ' br the old metMl of nienufarturlii Werrep rlfulr Inrlt. aUdealen anltbe public to call and examine then newlnaUu meat, at mtovrarrpri iiAi.rB, Cerner Caaal tad Uudeeu ate. New York, DiMt11ac10S 80,000 ""orwixiBKnft riill tJUDl BtAKTJFACTtlUiM, 00kTANTt r Mle la I I U eull pnrcbeen. Tnle la the ebnpeat PerUUaer In aurkat t tlwortk vtll manura aa arf Cora, will laoraaM In. rox, b-m oao-U Ird to ocevkakt, and will rtfea th nrap two wankj aart'rr. Prtocerrr 7 bamle, 11 Wpur barrel A MMptett, wltk Mttafactorrrrldanc end full par. taufaari eent (rwUe to anr one eandlnd adlreM WrM-SAtte ftonaral AeWMl nt dm Uaitod Itatoa, )a31 4lecT141 OROCERIES. iTTBE CHEAPEST STORE IS TUB WORLD. to per Mat an, The traatoat barf i M. lIUMieu wertk of rrroc aiai, wluea. and provlaloua, ara a.w belnd aold at lla 11 lodl OO. aaout loa prion. Tbiao ar. lMm tm ahUk Ihmiuna eao taattfe. ida oai titafled ma a cell,and row aba will bo aetlanod that tu'a la Iha uirt a Iha place to bar toaa, neur f I", f 0 OV-Hrroeenre ft fHj-Hrrooerire aal prorlaloua. (xioul tfcar own Inknrtwta, and bar roai icodetrom TUOMAS K. AriMKW, Tag luuau n. aiiaani Me. tU Orwetnioh at and In) Uurrar tt.lL T, dallrei'adtre.laU.eltr. mktitMl i Oooda Alt' GOOD BUTTER IS HARDTOOEr-BUr ,ou can alwari And It at bCIKRWOIDo , 471 Third are, near I4h at, 10c,lDolox c bert 'lie to I to. LUl.t rt Anrd auan 00 eote T lluv One freen aud b'aek tree 40 orote IM pr cent Mred on aujan, tola, ooflao. Sour aad butter, tu,140.4 UoMeatto MaikMaa WaaaaiDiT, Uaroh 10, 1V1. A.DmArrtejU5J6for peto .aJHl,V forrmrl. llixrrtrB Tu market fw Blal. and Wert, am 1 lour I a littla mort at-tlra, but prkai art with out aiatoriald Beef a. Toe aa'n an loU) LU. al V lOxAS IS for auper So. Btito' t8 11HV to Ut titra Btotoi V 10a WIS lor mieifine Michigan, I adlaca, Oito, Iowa, eV., aad S Iratd 40 ajf ix r do , iMladlnf iklp. ptoa brand of round hoop OMo, at rxk$3 00, aocftrad kt.nda vtdt.aii I0$T. ftouttam piour la alaad aad In modarat rt. auMl; ) llwO LU at tl ISeMO fur upvOoe illlmoro-fo JSiOftO for.itradoi $3 04 for Braa drwUei 13 40m B0 for Oenrg etowni 0 1S$7 00 for ratonborf ClijilO 10.18f.r Klchmond CliJ, Canadian Flour 1 flrin.r, and lafilrdamaad, with sale, of 430 bb'i at 5 "0 TI for tkt rang, of f ilia brand. Rr. riwr la dull and mIUdi' ilowlr at 1 3 tta 4 10 fur th rang, of Co aad eupatflo. Orn If nl le dull aad d'.iolngi we quota JerMT al 1.80a! oDjDraDdrwlDe, 3 Ua3 IS; punch aix, Corn la ratli.r Iran, with a fair Inqnlrr for .1. port and the ire. , i1m of 0,f00 buabe . al C1H I old mind Wretora la rwt i 6Xc fur do. d. it Tar ed, aad J a CSo for new do, al th railroad dej. Woa la qalte flraa, wlik afalraipirt daxaali mIm It 000 buakal al f I 40 tor fair wclu Werterai II CO fur choice white M ihlaa i 1 H5 fur Mil waukee 110 fur choke Bpiiag, and l!0fur whit Canada, llf la dull at CI a SEc. II trie? la quirt and toidr, al tHtdo, Baler llaltle lodimaaiat oftaOOo. Oat. ar atoadr aad In too lento Miiuwt, at SO a 12a lr 8 mtharni Slaolo fur Jari, Dilawan and l'ennaytienlai 8J. 31 Wo (or Biato, aod UXaooj for Weetoni aod C median. Wvuair li dull and betr;, with iiIm of CO lb:a, atJIX Tim Eutsmh or Arermt will remain In Madeira till May, when ulie will Kla avail horaolf, for her return vonr.., of Hie (Jueen of England's tacbt. Sba will diiembarkttTriMtr). wbcra aba will La rocalrwl br tb Emperor aal th Imp.rlal Prince, Two Arab Siirim died UWjr at Algiin, t)M 110, tU Qlttor in jreui ol I, u J 74 braldlaf mochlnra, wlndlaA, eaeallna. Bad MramrlM BiaeklBee. toceti'e wltk anarUnf, bouekaa, todt, and a naall enilna fltaanvpowwr and rioena to tot lawnlri , ol ' CniaUSTIAJ' SlJU WAkV, aor. rint an an Beat ltd at IMItt j. Fmlm rBaJBBPwW BV MBT YORK, THURSDAY. MARCH 21. 1861- TUB NEW YORK SUN ill III WD AY atOBNLVa, MAR. 31, 1ML Oar New HlaUttrs EacUxm), Fiaaro aad Iialr. TU Wji v rt rItm tbe followlnti Wo- CTiprilfal iketchei of the sew Amerietn Mlnlj- tcri to tbret of th principal conrti tf Europe t Cbablkh Fahi-ii Adami, tb. new Mlsltter to tu;lml, tomoa of a fatniljr eninent la Amcriian bulory, Tba uranilaim of tb tec end and tba eon of tbariftlh. 1'rrvtIJeat ef the I'niled Mates and blmaolf honor Mj known la American pthtlca, ha will I welcomed e.broil st li wpriliy rrprrerntatirt nt tnr eorerrment. Mr Ai'A nut Urn at 11 ton In 1 o7, on! t' fir d .11 l'clTtitii'iof a Ih trouitli !u. calli'n. Iliafire fflttlcal promlnMirt wm un lertlclpint In Hie frreeoil lnoi.nrnnt of 1HW, bia mwi i n Iha ettMect of elarerr lirlnf wn. Iltllr n-x of hit llluMrloiia fither. lie re lilcii ot ri lb. fimutii llullalo lotirention, ant vrii ill irdi late for Vioe I'reiidottof llm t'til trd Miifi, He wttrhairn to t'otrrreei In IliS from the third district of Mtwachnietto, con kiilinitaf llieoountiei of Norf.lk, Middloeet and WorcMtvr, anJ wn riveleclol in IniKI. lie bad otrupied an loltueiitlal pneitlon in Cun Rivea, and limn conepicuoui dunnt; U put winter at lb aalbor of a compromise maajurt which t k hi nam. and created a diieuxaioa i-cond ilr to th.it created liy th fameui prp oaitionof Mr. C'RiTTKwnrt Mr. Adami li a xrentlimutof hn aorUliiialitle. and talent f a hip;h order, llnnlltlunof the "Llfear.d Wotkiof Joiiw AtMV' U a monuntsut to hit literary ability atd iiulu.try. WiilamU Davtoi, Uio new Mielatcr to France, Uern at lltektnridi;, in New Jer ey, Vrlirmrr 17, 1K07 t;r lu.itl at Prince ton collei-i ft a law or ly refrwion, aad bo -n public ll'e in Ihi rVual of New Jeriey in IM;. In rcliruary, isjri, ha wai rboMn by tbiilrrUilaluron i'f Ibe axtoiiatt juitlcol of

tlio hu r moC'tirt of New Jurecy, vbli.li poll tlen he reclined In Is 1 1 ; and on tbo deceaee of MAMrrt, I, SitTiiAKn, a ITallexl Niatei N-nator frvni that itate.in Hl.'ho wiipiolnt rd by tb Gorernor to n I tbe acdficy o caui rd. In Manli, IMo, biiappo'mtnieul wai con llmudlj the I,'KlilA'ure, nu 1 ho watal'o ion. firmed (,r a full term flx yean. Ilaeerred In the ,StnA1 from July ti, 1 M 12, tu March 4ili, IH'il, Amem!r ol the Simetobu waiwlut nilfrlit lie called afrreeoll Whiff. In I'd! Mr. Uatton waa nominated by the Republican Oomenlloii a their cinJide'e for tba Vice- 1'fieldency of tb United Sutct with Mr. Fuimoitm tho Cin.l utile for IVcn lent. In IS J7 La wai appointed Attcmer-Gennral of the t ate of New Jcrrey, wblth u'flito he now bolda. UiottoR 1 Marhi, appnintwt Minliter to Italy, wae born in Wondaiotk, Wludaor coun ty, Vermont, Man h 17, 1HII1. 11 irradualed at Dartmouth O Ucko in 1m20, and thun re morcd t'i Iturllnton, wber be atiidld law and waa admitted to tho bar. Jn IHt'i ha waa elected a memlior of th Supreme Ktccrjtire Council of Vermont, and In lli boraoi a rep. rtwntath In Connreee, rtlalnlnp; hid acatBin that body, by fucteroilTC rr-cloitloni, until Iw?, when be was appointed by Praaidiat Tati)r to tba p,t of Miniiter-Keeldent at Constantinople, which office be creditably filled for four yean. In 18&1 b waa chirked by tb porernment with a eparlal mlsxlon to Greec. lit traveled extensively Is Earopn. II reaidea at llorllnn t n, and li comtantty eccnnled with literary lal.or and philologktl raMartb. lllsloctaru on tli Engluh lanUAffe, delivered in tb put Kraduattciursaof Culumbla OillK Is 1M9, and ether production, njuy s dnaervad popu larity. TU tail Aouf of tkt Cuntrenct Tlio Confer act of th Mrthodlal IVotoetont Churc lately ae eembld la Newark, cam to th Uel hour of lu aaa. toa oa Tuaajay alfnl. Tk aloelaf acanaa war fill af inlenat Oo of th lert thing dn waa to avow tl.elr dBtormlaalluo to pray mort MrnMtly for the aut pouilnfi of th 11 ly B otrlt upon th labor of thMit Confrnc jaar Iban.varbafoia, and to aeek tka glory of Jmui la th a!ratloaof aoula with unwonted fervor and leal. Th Preeldanl of kb Coafarcac Urn announced tk appilatment fur tb Conference jtu (nauleg. All we breath-, lata alleoc, wbl'. tb a.pjlntmect were md. Tbir waa than a cordial grertlxg IiIwmo co labortri, and tb Ceuerenoe cloeid. loyr fur Bmintti Men. A very moving rtquMt tor prejer cam from a builnaM man, to tkl dooq meellng. ll waa ree ponded toby a Chrlatlaa marchaat, who before prayer aald, tkal th r)UMt f kU brotker buauue rrao bad vry much touched hla Lent. li could raaUse all about th angulih of eplril of a dislreMel, mbirraud taorchaul, With iaipoituit iatomto In hi L.ndi, attd creditor pxiklng to blm tit tkilr owa ability to atoad thi a rm, wblcb had ovrtakn all, la Iuom piste tlmta, when anaiy and credit wire withdrawing loiHra atd bldlrg till tb tompMt should blow over. He knew kow lb world w lull look on, ml urlliillp- Hit b U'lwlad fur giving grace toklpop! totrualla blm, aud keep their held o sluiladMpeat deikbeoaliiff', at ovary atepu. though they would si but aa Ueh of wiy Lvd I bt 1 ve aid truat la Thto-lle aTaoume. Tat pryr wblcb followed will be lorg remember, 4ncri fo I'rajrr.K latter waa re id from a pereon l.ilog la tk tt ef North Carolina. Toa luVttonc. of wbkh waa, that aon tim ago tb writer aakid prayer for a young aim, who wai ap. paiMtly vary near th g'v yet, tb anrer b drew to eternity, th more kardenid ha bacam. About ti llm tb ri'i'iMt might hate rtachid tb meeting there was a great chtng la tala young nan. II suddnly',bcam oiarwhelm ad by a aenae af ala. 111 bid not aeen bin elf before. Jl wa lad to faal hla and ef Christ, and in blm baeo.n found pwn.e and Jjy, 8 great waa tb change In hi mi'ud that It pradued a corrcspcadlsg ctaigiln th Wy aad now tb young mm 1 recovering. Ill Mye he only wiabM to Uv tbtt b miy do some goad, and glorify Iha Savior, who ha bad ainh nurrcy oa him, Dow to Eat TiiAKroLLv. Tbe late Kiv J. IUuA!i uwd to lelate, for th. encoura rtment of the oor, an account of the trial i and pi'-l- ence of "tbeOlney Threeher." Ha waa un- aid to procure anjtblnp; bolter for bli break, rait ttan barley-bread and water, "llu'," laid h, "my heart would not submit to this poor fare. Bo, after arguing; th milter over with myself, and praying to the Lor J to atraquAhsn me, I resolved to runiah my ttoniach linip log at my Uire-iblag till I becamt hurtrTlitU tbaiikful, and then bctaean 11 and 12 oiloxk I should enjoy my breakfast, and blew tb Lord for my barley-bread aad water I" Tbr Tac trie IsLAiros hav s population of Marcely three tbonaand seuls, and of tbeae, aarly half of the adults sre in fellowship with th Cnurih of Christ, and nearly another third, conslaliup: of the Juvenll clasaea, ar receiving useful and reliKioui instruction in tb tcboola. Tba contributions of th Islanders for th Goa. pel, last vtar, amounted to XI 15 1 and th namber of cvaitrslisU educated and sent forth bss exceeded two hundred. Jar Aa Miihiosh. A writer la tht ChrittUj IttltUwncer Milt It may set be generally ktewn that books of any una, religious or einere-io, miy im oi,i, nder th treaty, though tbe ri of thoa of a diitlr-ctly religieui character ll not allowed. Accordingly, to mlasionariea ask for aid to etr, culat bcxki printed in Ctunesa, at a toersly nominal price. Nan it is oru to the Tttrrn. Tbe Obttre rr't Nsplea torrespondent declarea that the aeod li Ielng town breadcait. The iieopl purcbaw eseerly. and God't blenalnt; deicends. Th " I'llgrlm'a 1'rogreii," th "Philosophy of th Plan of Salvation," th "Anxious Inquirer," all tb woiVi of Anoi.r-HS Mo-ron, Ukias IIaiaw, Amsi. J a llm, Una, D'Aciimivk, and btliera, aro selllug btre at N iplea, In Sicily, at low tirlrei, imnn; a pe pl lonj forbldian to know the plad tlJIn's. Sum. Dr. DnanLKt repoiti that th Vlag Is doinu much to diiniiiiali tberniraioui num. ber tf tb Idol-priests, and oblige tvem to work, ai tbey have never dona liefora, Ua tifustii aid le the tcmUs, mil ahilahodode sm tblnga to keep up tb aipcaranf of devotion t Buddblam, it Is well undentool that b la at heart no friend to it. Tub Woski-oiuVh Savpios Baxk. Th Sabbath la lied a apodal present to th work, lag-man, and one ilurf object la tn prolong hla life, and preaorvo e'liclant hla working tone. It replvnUlioa tb snlril. tlio elastirltw and l.,r I of which tho last lit dayi hare ltIael away, and luppliea th forct which It to (111 Ih lit ttirreening. In th icon .my of existence, It iniwort tho same purpura as, in tht wonoiny cf Income, is aMimol by a nvlrgi tank. Tha frngal mm who putt aside s pound today, and another pound next month, when h grows ol 1 and frail, gets not only the same ponad bark again, but a pnoa many poundt Iwaldet. oo tha eotK-len-Uoui man who husbands ono day of etiitono rr,,y wera wno, msteaii ot allowing me Sabbath to b trampled and torn in tho liurrr and serimUe of life, treasures It devoutly up the Lord of the Stbbath kreps It for him, an I in length of ilavs and a hila ullage gives it baik with usury, Tk Mrtny4nt or'Avai tnttrnet is M toeelly 3th-iH day II tffllnt. China. !!v. Mr. fTn.n wrl'j-i of Ihu A rtoy biImu I, ..Tun wuk bor U growing on ourhuuls to such an extent aa tu ileintnd a tonlinually incteaiing eu'lay. tills for the rpsnng of prcirbing-itations in the villages lounl aV nt Amoy are becoming more aivl mote frequent, t.arg numbers or our chnrpb me.nlera ere toiinecteil with femilie In tn.f in lb re'gblioring tillaena and towns, atd tbrmigli ibrm tbe Kospel apreids. This is one 0( tho hopefal feature of our work, l.rltlag Mad. The Milorof th Kaleigli (N. (' ,, Mtnlirl, liaviag been howlo.1 at by a mob of socoenoa sta, thtiiretortai "We fael ontiipllmentod when blarkmiarde froaa al iiabauM wa ate for the Unlou. VTe htilaat tokelh lroiib.ian to rrruniai loein. Lu thra groaa That la aUiut all they can do. if war an, old ronie, three very fellowe would lie fusiod e tiling nu II ep.ioiiMik etc in 1 hullew log to Mr tbm firm Ibe wrath of tk lavtdlag army. Toe giratorl cowaidt a, Iboee wlia groan bhim at eae mlee who ara rullra away Tuey will never groan everwniinJa rarlvrd In defending the'r munary. The anaerobe who Inrtrud ikilr mlnkiaa wkea and al whom I inea, hate lAm,u, not ealy b-. cauw lata a Hack Rspukloaa, but beetnie he enlll raila Air b'e dally bread wbea a louir man. Tbey bale Di uula Ucan. he worked at the calit a I niakar'atraile for Ma dsl'y breal when a young maa Ibey beta Aaliaw ,1araOB, baeu b bed wnkialaltlie lul.n-alra.la forhlsdilly ureil whrata young n a and II ey bate Iluuian, Wa im being only a rrmtrr, h dsrad li aspire to belliv erair nl 8mla Cendlna. II im will nml.alm'e hlvM-fby baiirg llieescrraiurea In te'.itrn. Thf know that hole aa true lu fie 9 mlh at ibey are, but ihv eeek lo tuln him by aaaotlating hi'u wiIa a Black R ubllran." Brnha la Ibe Yew Yolk Carton llenae. Among (he numerous applkatlnns for cflic rent to our reprrsenlallve In ('oiigreea, wm onefrewi a rlcrcaintn, nrklng his Intluenr t obtain a clerkebip In lb New York Custom House for his ion, n youth ho "had never had occasion lo pnnUli, and never knew of his do ing guilty of a felmbood " to which applica tion hlr. Ssikiw k wrote the following capi tal reply i "PinouM, Mire h, 1101. 'Rrr.Ui T - Mrtsar Blri If yru have gel a fn who wrmt lie nor ilea', don't, for tlvt'e take, put klai In U,e Naw Yiek Custom II um. Ua would aonn loa those qualltiM there, and gel other teMtsnot half an virtuous, Bllll, If you ar In clined to put tomptollnn la hi wey, laatoad ef lie lag cartful aad preyMful thai ll may bs removtd from blm, I will gin him a Inter, provided any inwwtM us mine ia appiatea u aircvir, - ary truly your frlrad, aad Ih friend of Ih be, C n Bbthjwwc. Syra-uM Jntrnal, Ptoaiksra Falk. DiclViw'aiVrriirri, an ultra southern Maga tine, thus deKribea aoatharn people M Our women ar all corawrvailvM, moral, re ligion, and amelllvely mudert, and abhor lb Ntilh furlaflto'lly, groM Immorality, lieeatlotie nns, anarchy aad agrartanlam. TI lky and the c'ry who lead aad direct lb D.aunlon most maul. Ill a groM Mlatak to euppoa thai Abolition alone le th etna of dlaaent'oa betweea tke North aad Boulh. Tbe Car all era, JaoobtMS and llog uaaoto, who MMlBd lb 8 mlli, naturally kito,oondemaanddeaplMlke rjrltona wHo art tld lb North. Th former are muter racsethe lattor a elan race, Ih deecendaato tf th8axn eif. Toe timer are Malltomaaan race, du readanto oflhaKimau i lr Civilian and Jaeo Utoa an of Norman deont, aad an were Ike Hu guenot. Th 8x na and Angina, th aaoee1rs of tb Ynkeea, came from tk old and ruarehy re gion of th N Mb, where maa I llltl more than a cold-blooded, amphibious bipod. ' W ara the rnnt arurtocretlo pewpl In Ih world. Tild of cast and ookir, and privilege, ruakf every man an aristocrat la fl lag. Ariato irtcy la Iba i ly saafrguard of liberty, tb only power watchful and itrvng enough to xUud mon arcblal CaapLtlam. At tha N rth, Iba progrMi and tendency of opinion ta to pur demcrT, lee gov irnmeni, anarch v, and aa-rrtanlm. Toelr haired of ibe Bouth will eecelenle thla noxlnu enrrvnt of opla oa, and anan by will eocn wind np In military deeiotlam. Tuare will U aa many llltl desp4 as tbr are now a'ataa, f r no iiaurpar will wield means eoflk lenl t eonquer or fuse Into one, ar. ral atato. II will be greal Imaroveinenl la N rtbern siT,lre, I far preferable to Nirthern lie nuxraef , sgralilanls n, InUallty, aad fro lore." ''( la Nerlh raraliaa. The RuleiKh (N. C.) StaihJurJ kal tblt pira Rta li i 'Th truth Is, Ih I'ntonlrte In the Into cimyi!( trturrphd al ke ovtr Iresam, pi alna, freul ana felerwo I, ei.d ll n.ay be, HntUU gold. Tha people, on the 9'th of K.l'rusrjr, deilt tb cunsplratirs gain ,1 the I nlonof the etalea, and sgtlait ll, riable, the li.tortaia atd the nf.ty of North Ciro llna, mtkl blow. Tee brl of dilution wa wout dl into death, but he rtll I has power es h wiilbre In bis final goiy. I. 'I ua An'sh him. I. th people eel tbelr lui'k n Iba agitatoia and dl luilientf their pMce. l,tthegsot work f crush liigoulth YanierlKagocn, Lt lha atlmipl, If Ikey dare, to Insueurale a revjlutu,n In Nirtk (aiolia. The psnple bare ep ken and It beoosn conaplrftiore to lilia their kesd. Wnea th ei?le le ebrwd let th UU and owl tetlia V) thslr holie " H pedal. SriTrCiiAMiiiR, Washingtnn, Martb tba third, IN i Ml onct. Tna. Vaihurtt Fairk t if goxl sna'rs my lira 1 "hull aoosned with in 20 dj. Jenson of tennyaea U fernenst m but ha halnt cot no Intellest into blm. Will war Is lertfu AVI wants to ber th K annul Kor. I list tbe Pal metto (bnnnlr from on ton your oflllijial let it waive to th Ilrena. Don't muilllele thll mannerecrlpt and be partitlar not to maika no Mlsstaiki In tha spullin and ptinktooata it pro is r, ainerjkan HiaiUmen sulfors from scrofa iusprs which tries to bring them into rlli ioiiI by muclllatln there manuerscrlpts. On to tb frey I tba god of Bottleiimilet upon the pnlmettoe flag. yourt raspoctably, (iotrt LAxr. 1 1 anny r mr, Dea't Ilka rVrMalsa. The New Oi leant 7tid Mia aaytt Islenoiwllhoiilreaann Ibe faithful Dlmncracy f Louisiana sis dally mor and mora dsplortag Ike suoorea of th aafarlou schsmM of uspria. clp'id rtrW-roldara and corrupt a .tlo an, wko, throaah tha Jnrglasaf a oavantloa, dtllntrataly aod eaitklMaly dlaregardad th popular wtah and attar bed the rtato to tht ar ol th prevlolonal abortion at Moatgomiry. Already tha maturing ff lb dlslanl thunder ere making tkmlndu. Um-I'y hard, and II 1 aot In Liulataaa alone, but In all Iha other Btotos prsclpluiod blindly lato ravo latloa, u well, thatMiaonaton!, diappolnlment aad duururt are everywhere expraeeed leudly'aai latot- lavaaloa af Mealea. Th followlpg passage from s Mexican letter Is th New Orleans CrttctiU la significant I ' Tbe tinea arloui danger at preMnt Impending over Mexico, and which mon aarly lou"ha u than any other, la IA rAreorned rrrujifion into (Al satfo nf tkt 1okoie irAecA Tmtat Mem to to eoUeot inj on tht Uio Urandt W ooutd alm'y oboerv ll.pprihor toa tkouand Uaitod Bvatos ol dlira. for Ikaj art under bond to keep th awoa f aallooa i and IxaVler, they ara men who hav ni inwaug aua pimiing vo al nr tnaraaIVM but as thousitd Tax in area far different matter. Tbey are all Iblukere, and iraoat of lham tok lb liberty of actlcg tor thctuaalvi They all eoaildev II Ibalr deetlny I) conquer ktaxloo, and whaneier tbey are nir thl bordsr Ihey ar aanalnlub p'eordsg xi.d:kions to xtond th ara of freedom. We ara Mir awaie of tkl trail la tha Team char actor, aud Iba autborlllM ban wa aot only alarmed al the approach or Ik Tela force, but thy are niakiog active If rt t provide agalnat Iha danger. TbeUoveiO'T of Tamaullpsa baa aikel the Preal t'cnl of lb K .public fur a lrg bioe to b plod on Ibla fotitlar ae an army ef oliasr ration, and w art looking for tha arrival of considerable detioh- niinu or soldier to meet the emergency," Taalas Lrilolallvo Aria. Tba alata lY New Jiriev retelved. last year. 20U0 rorpltatoacts pussed by the Uiil tur. In short, no act can be oblalnel rrom th oflica of the Secretary of Stste without tha pay ment of a fee. Tbui Nw Jersey raises a reve nue ly raethc-ls unlroamt of la most other BtsUl. rhtl. Cazrttt. A jAtoa tskr scrrosrn to b over aeren renturlra old, near tb rity of Mexico, Is said to hav bean itriKk by lic.hur.ai; mot this 200 times. SUN. FRIO ONE GENT Political Itemi, IlAva nrsr PAaroar t Messrs. Yawost, Bt-n.aa Kuiii and others, it Is slid ar golar to England and Franc to negotilta t racogni tlonof th Confederate State. Hat It mty b ar.ked whether they will l f ermltl.l to enter Franc without a passport. To procure a bm fort Ikey must swear tber ara ritiseruof th United Stale, wldii miy Uthif th geatl men s little. Krmmj W, TllKRK ASK X GtRMAS COMTA"! IRt, C1T- airy, artlllrty and Infantry, tHimharmg bli aabra and bayonets, In th force asssmbl! in Charleston. Tber ar also fonr Irish romns nles, SlOatrong, la that army, Mir than a fifth of tba fore Is composed of foreigners. 'J Rioirirttl. rAaarnor Osw, LxwmCass rommriiii-d whin he wru a niemUTof Iho lint Mate legislature of ()bla In 101, a.d he has lrn In hik.h j iiblic position ever slncn a period tf :-H )era. Within that time he bai benn I ioi crtior cf a Territory, I udiaii Sii?rintendenl, SrcrcUry or Wsr, Mln lof to Irtn, Uuitmi hlale btnator rsr twrhe icir mliUte for Preeideiit, and S,tetary of Bute. II Is the palrlarth of American etateemen, no far as length of ttictal eenrlea Is concerncsl. AoxSTt.kMAw lviirt RKtrtirtri here litely from I'assacola, Informs us tint four runaway aegrore, lelonging to ciliAn or Florida, went t port Pickens racentlv, and deraanlol the pra ter Hon or Lieut. Ki.kmiisxr. That otlicer promptly returned them to their ilnbtrl own. re. Jotii'jrw.eri .1 Jcrtlietr, TarcAsiiri Dxiinxii in Udsk. Cooirrr Tax as. Judge rKAihii, In Ins t barge lo th grand jury, ueAund trsasnn as a crime tn he look I af. ter In the event of the slat withdrawing from th Union. Af er lb sta'a has fully and an conditionally soiardth connection between th state and fnderal goiernmnnt, then all who adbera to th Union and M manifest th fact, ar guilty of treason euhjnct and liabl to In dictment by tbe (trend jury under the constitu tion as it now exist. After recession, any word, deed, or act againnt tho Independence of tho stat wonld I Ireison. (.'.iifalori ,Yoc. KarxniTiMi iimTim HotinirRw Cowrun RRA7R Amv is Kolng on briskly) M0 'Haiti, mere boys' luvo Oie within a few works. One' them hoe vrr, writes ll, spmdingly from Chirles. tin, and advises all persons who may hare the secrMiou fever to go to tli it city for a cur. Tb loldlers get t0 per month, and 10 liuunty. Mr. SirwAitTtf Alltn's,Ua., writes to th A WNhTirl thst ha will never recognize th Southern Confedetacy or cease to honor the btara and Sirlper) whereupon Iha loaal nwa pirs unit in calling him an incendiary and forth. Criminal Items, TllR lOTTfRT POIK T I'rAtFR of till cilT annually plunder the poor or $-00.,M,l (n i man (urns, irom o rents npwarn. To Atom ARKrT at PniLAnrtt.riitA, on stonday, kluah monais jumped rrom a tu'M story window, and, strangely, waa not hurt. He was taken notwithstanding. Two Irish xx, onoeni.r urcxk, wer ar rested st a bout in Albany, at three o'clock on Sunday morning, while lighting in s room, In which a crp wm lying. The Ispiak rrrnpnAnova still continue around St. Antonio, Texas. Tb bodies of in men, murdered by them, wor lately round In Ik Llsao. UrjitciLAui airvRrnroramrrxRX'rTiToiirji al Albany, on Friday night. In search for tdandcr, they ileetrnyell a good deal of proparty, but did not get (5 for all tbelr trouble. An iRRrtrREJuuniJ. coat-icr ltween two women, who live In a tenement home, tn Al bany, brok out with Intense furr, on Sunday, when they wero lioth drtiuk. Covero.1 with blood, anil with torn clothe, they wer both arrested: th hapless child or on or th tlgrev t an lutelligent littln girl, ahared th cell with ker degraded mother. "sUMattistT" CrtisrnAi. Wivm. li an lit, conGuti to Lit bed, m to ba unable to let any on. Aiocjo mak rrn. isto th canal, whit rkating at Roi heater, on Mon lay. A young lady gallantly skated up and rescued him. Tim IlritMiT or Mmmrnnnr, Ct., who lived In a but In the woods, was burned, to death In hit cabin on Wednesday night, A Barft imitator, namkh Miirkmaw, dlrsl rwentlr, at Nkcsville, Md., Irom the r fleets of a tut from a vicious horse ho wai tr) ing to Umo. Tub Oawrwio Oariux AavLrir narrowly v espe.1 being burnt down, on lilday vonln '. IkrM barrels of shatings took Uro In tho col lar. It waa Discovered In llm. Two I Ana cams ix Coi i isinw while skating at layette, Iowa, on Wednesday, their skate caught together and both fell ; one had his leg briken. Yoeno HARvrr ,Sfirn, of Niw Scollin.l. N. Y . who has lc.l ill for twoyents, poisonasi himself with Iialr an ounce or corroeivo sublim ate on Ssturday during temporary alwrratton produced by Intcnno paliu Dr. It. A. Imox, oi of lb founders of tha Republic of Texas, ill d at Nacogdoches. Feb, 27. Dr. I mot participated In tli revolution which separated Texas from Mexico, and was Secretary of Stat during tht first presidential term of Gcu. Hoi'sioH. Ut wet a native of Virginia. A max who itAti hikv ricxxn out of tht gutter, druck.on 1'tlJiy night, waa found dial in Uia bottom of tb prison van that waa taking blm to jail, In Philadelphia, on Saturday, Ilia nam w at Pmiir II. Mraas, and k had been respecteil awl wealthy, but rum ruined him. His body, nailed up in a coffin of pin boards, was carried to tht Potter's 1'ielJ with, ut s mourner, ForolgB Items. 'Iiik wivro Uk.ii Katiijik, Scotland, now supplied to Glasgow fur drinking pur msrs, I iald to be Ut finest in th world. Tin rrrEt. rLAim tinr l.n flluin hu bees t lei off Toulon, France, In a short cruise, an I w a found to be an u.iaoiit lucceu in all re el ilred particu'iri. TllR MIT ArSTRALIA MAIL FSOV EsOLAXO omprised l.luo Ixixta, twt root each by oat wide, eight) -one deep, and required nineteen omnlbuKi and on cab lo carry them to th rallwiy terminus, TwoEirtTBio Lamp art now rdaeej In th Plica u Carronal, Paris, kept l.mllintly lighted by an elctro-magntlc machlo, which 1 Itself wotked by s portabbt itaatn angina of two hot M-jiower, Tbr latc histi RnAwni In Japan between tha nativ and foreign authorities threatea sarloui eonaenaenca. A dispatch lately reached th British Admiral off tht Plho, whioh cansed hit lmmedlaU deaarturt for Japan. A TSLIORAMIIC CABLB UtWCen th fxul f Suimx and Holland waa recently destroyed by d riving s nail into th strand. This was don by a nun an board th vessel laying It down, emplt yadto do so by partla Interested In a ri val patent, Aa icb MACiilirs, Harriots' Invention, Ia at wotk in Undon, producing with a ton-bora steam-englne,,t0O wondsof ic in ii hours, at a total xpena or V M per ton. which ll aaid lo t 60 per rent, cheaper than Imported lc. Tin Dl'Ki. okch(IIhlaiis belt known aa lb husband or th queenly duchess, Mistress or Iha Kola to tjueen Victoria, and th early friend or Mr. Ur.r inn Stowr, died at Trentham, England, on tha 2th ult., aged do. Focn STA71ES nr th chunh of theSscrel Heart at Ljons, France, wer recently thrown down from their puleetali and destroyed by some person! who entered at night for the pur. to. The ItonotUitt left bebin 1 them a writ ing exprewho ef their bate and tbelr uubellef. Tnic eouRrrJi or tiir I orrat ArmoAB Bit ana. Hke Nile. Niger. Zmibesl. and th Congo, halt Istn discovered on th lin of III rqnior, in aenreiy wuuuuu rxtoaatain ous ngi'i, by Mr, Chattaox, who trversoil ihe whole continent. One lJik of th loftv rang wai U.of.Ofiet high. In the court of his travels, Mr, Chai ixos passed llirouh th Gorilla country ami nad several encounter with tbes giant a pes, a number of skeleteni of which he brought back with Mm. Ull other Zoc logical ipeclmeai contain CO new birds, and 2o Mammalia, Including a colloial antnlepa, willi a red akia ilrlpad, with tebra l.U linoa. KATES OF ADVEsTJaMnarvtSV TIMm OAB8 Dl aUrTAJatm - r-twIT.rr"' atoA'siatl'ltaWaxaMg ' -- AVIvMtoaaatoWi3nd mu m? t TkU aMahltBtoaaat Utrsalisaby atMat mVSS 9 $9,700 worth of property wai stolan. Tbr ur Kit. Goat was a Ja-.tr f Mr. Moodt, s wist merchant, and bai ntaMaa) nam rsm lined alwaya la donU araaaa; haxr best friend. Sha iahcriud a fortan fraaa a, cousin of her mother., And thla, ralbar Uua fcaa prnreads of her pen, enabled her to lira ajrofatr and easily to tb last of har fay. Thr Ksoi.rsM rirvARCfii. trib Is ' tartar month behind the rat of th world, not staw tnrnrng t.It ibe ';th of A nr.L Ol.l Hi.U la aa. .A. i.. i.u i ."...- - ' . r" ,-, ,.n,n mid an ao icnt cus orn or resarBatsbr t he new ) ar tn rnrowienr on th 2.rth of Macau lh Clrulmaa lirldind art, fr thlsrvaaas, not coruidiiwt poiohle fur 11 daya sf er. Rat si still adlieioa lo tlio Old M)le thrugh Hi t. A linn i iinov nAii. Is now being mid at the Ames n miii) ' Mtau.1 Lment at tairwpsa, kLichwill w.ljbtlO pounds when csimpresnaC i isroimnl, sbnpwl like thoa of tha JaaaM i n, ami pmksit with lead In tho urninaa rer. It Is only a pattern front which s amaa lllyiif balls are to bo cast. tTi'R RCRAwat RARrr, Messengar IHrtT, riiHiitedaa having eloped rrom al JaraaVw with a cargo of coffee, wa at lSusera, aa thai river Euphrates, lu August, tint celled th Margaret Jane; th captain had told hll tax of coffee, and waa about disposing of Ut tadsk. It I aid that Ih ia uow.eadinc Radar Taaav iih colors. PisAvts rx tiir Bahamas. A ship uAxts with roffrss, wss lately rau ashrt neir Maw I new Town, la a leaky condition and aftar wsrrti burned. A magistral visited Us aaa and foui.d Ihrct augur hoist In th bottoaa. which, In connection with th fact of aalvaaa h lug m tiled by nittttjj njrrrmtnt betweea tCt captain and aalvora fur M per cent., inrisaaks for Um railk In th cocoa nut. A imrn mon Msmisa ssyi that waaat tb siithoiltlesof that place received a dUeaUti from (l.nrrsl CiAtmxi snnouncleg th fallaf Gaeta, and aclaua In tha tratty Im ply las' ta) surrender or tb fortress of Mesaimi to th PbmV inontrae, tb peopl mamfestod their joy bjr idiruti and tiles. General CiuAnasRA, la an swir to tha d maiiila of lira people, said aaat ba had Invited tbo commandant to ylel 1 la tax nme or Italy and Victor Lxakiii, aad tAat he refu l. 1 b crowd Instantly raised frasakl) cries of " Fori them force them I Death, to) tbe foreign r a t Italy for ever 1" TllR arnAwiiKiT irai imrrb of tha tow cits of humanity are th Dukos, wh Uvw unong the moist, warm bamboo woods ta tka south ef KatT and Sua, Africa. Only foar fat high, of a daik olive colcr, aavag aaat risked, I hay bate neither houses nor tomxdaa, neither fir nor human food. 1 bey lira otUjv on ants, mica and serpents, dlverelfled ay a few root and fiuitl I tber let tbelr nails gravr lorg, likt talona, tha better to dig for aata, ami th mort easily to tear In idecr their farar it snaku. They do not marry, hut lira IndlscrlBlaa live Uvm of animals, multlpl) ing very rapidly, and with tery little maternal instinct. Tha mother nurse har child only for s short Ufa, accustoming It to Ml ants ami aerpants M aaaxa IS possible aad when it can help tttalf, st winders away when It will, sad tba lantasr thicks no mor about ll. Tli Doko ara ta- valuslle aa alave. and art taken In lanra numbers. Tht alart huntera hold up btlspVat colored clotba M toon u they com U tkal moist, warm bamboo wood, whan human menkeyi live, and th poor Doha) cannot rnist tn attraction otraroa ny ssBttt tnperinr people. They crowd round thsa, twal ara taken In thousand. Insist cry Ihey art docile, attached, otra rtlent, with few want tnd excellent haaltaw They hav only on fault a lov of aata, tola) and serpents, and a habit of speaking ta Yar with tbelr heads on th ground, and thoar hrelt In tht air, Yer ta their idea of a ana rtor power, to whom they talk In thla ooraUaf manner whan tbey art dispirited or angry, or tlrid of ants and make, and longing tar unknown food. Th Doko seem to ssaa nearest of all poor.Ie yet dlacot erod to that tar riblt cousin of humanity th ap. HlsceUajieoTig Iteaub Tnr.Rc air lAtn to rr 80, COO veterans af th war of 112 In New York SUU alena. (n ijst, A Mitauairn wooD-cnorrra, baa within a few yaara realized over 1100,004 bay itlliig wood to stoamboat. Mcooina sATti "It's no use In marryUxr now, aa thero Is no telling how long yon auar remain united." II la opposed to aoerdoa. AaAinooror ntw mi Washlngtoa I. 2.:iix parion dined at WiLLASu'a Hotol tn Monday. TliKC-ATAtoOi-sorUi Michigan Unlvaraito for 1801, show i a total of 071 atudents, or wham 273 ar aesd.mlcal; 212, medical, and 159 as the law reboot. I.apt Fn.tRRi.ix AnnrrKP RurRXTt-Y at Saat Franrlsro, and went out shopping. Sh was soon recognised, and wsa th object sf aaaatt reeptctful iiitcrrst. HiTwrxv tiir Mlh of September, 19 IS, ta theillst DoirmUr, led), tber Isadtd ia 1Mb country 4,3X0,411 persona, of whom probsUay mort than four millloni wirt aliens. Tin GroRiiiA Cormtxtior liss reqnaatadl tba Governor to offer a friz of Sjoo for schoV Uxka written by citliena of th Confederaaa Mates. A MAR ijnxr A pocket book at Rockdale, lad. containing ravaral bundrad dollars; aad it. Ulng found and restored tt him with all Ita contents, by an honest schoolboy, h prsat4l the lad with tba munificent sum of tfty ciaat. A Nrw Voir Mkrc-iUst lately retired wltk a fbrtun of (IoO.ihmi, which he spent 80 yaara In amassing. During that time b loet (inML dOO in bad debts, s that hit loasal far excMCV id hia gains. ' Dinn'r I rti.i. Ton not to tako tb first last loeond floor 'i milk In th tarn baila " aald a miitrea to her Mrvant, Maid t " Pleaaa, ma'am, it 'a all right, I put plot of paper a twocn em." Tiir PirATma A!otKiti tb arrival ia New Orleans' Mr. Joii ClACT or tke Nov Yolk leader, Groaoit Wilkri rth Spiritjtf tlit Ttmt$, and Col. F. Fcllsr, lately af tha Mirror, and tht author of th "Bell Britttm Pipera." Cuts. L. BAniMArBFjt who figured pra tulneBtly la a tragedy at Philadelphia, soma 1& veara ago, hla wife being brutally mardarwdl r.4 himself iubld. for which Cnia. Lasnw l ki irr wu hangad, died In that city at W4 nudar. A cat jrMriD o thr platform of a of th express trln, near itocoaiar, oa day lninp, wbil It wa going a ibu i i.. ..imal wa truck Inaanaiblt for minatee, by knocking It bead against tka door. Tiiirvv TFAta aoo, th Traatarar of tho Philadelphia Guard Ua of tha Poor wm s de faulter, end ri st It utlon was never mad. Ita dkd recently, and among hla papers twt dtjr loan certificate! wtrt found, tn for $890, tan olhir for B107 theanow revert tothepla dertd guaidlaua, with tk long lntorat. Tub rRtarnnATtDrlrra of IIrsbt, SMrrat'A TowRsann, Iniiorters aad Jobbart of dry Btoaa ia New Yvik city, have addraaaed a circuiar to Ibilr cuatomera, announcing taalr lntontioa af rstabUshiiig their houit In torn city of tha Cctiftd irate S atri ll rooa ti tbey can nxaka lh ncrewary triaBgtmtnts. A", 0 iWM. Ms. Edward P. WstToa who lately walk id from Boston to WMbingtoa la tan days, U considered to hav pu formed a remarkaU fat, but h waa outdone la Lotdor, In thyaarl7 by out Powku, 68 yean of ag. who walkal from the latter city to Sbr.re.Utcb. church, a dltancof 391 mile, In day H boarr, avaraglog about Ti mil! a day, WaaToai averaged 4 7 Bil. Not of wab. WluUver icrupleiof eonrs scleuc th Uniud SUt may h IndefM. log Ihemselve. tb rcbela have Bon whatrar Inattatklog litem. Tha preparation rr ai lacking Fort Pickina tr nearly ,nl',to,, "" Hire wui uatteriea aro iiisa. --- ...i. Acenof known tkill, oducatw " -;- SlatM Khoola. conduct lb 'f'VSyt u.--.,l. il,l.Jl.a busv tbrruselvM msktotT flinml cartrldg. bag. .-0. !. LtoJJ--. aldad by toUorafB U. llrwkl.tk, tokdti Ing another battery w "wax u-v.v .w ward. . Kngland, waa entered ty UHre, whs) tawai from har ladyship'. an,i wblU akT amti raliiAbl diaraonS rinS ' ...'iLlr.".? wa reBwaw ft"" J?)