Newspaper of The Sun, March 22, 1861, Page 1

Newspaper of The Sun dated March 22, 1861 Page 1
Text content (automatically generated)

P t 9.TC 7i llaf fft THE NEW YORK SUN, rb9jkd Bailr. MwAflare nMlll. m wtlrh aa i Barter I ahaaaia to rwotiar-U U tha nU a.w I itolMlofi, khmt of rulm aad Kiu anM, Bed m ISO. ttl rWway, tototj ef Broadway, Parti b aewt An lJ orator the Asaarltae Maen a, fa Dally fan la Minn by Carrier. V m. earfbare n haw Tor aty e ttclaity, at ta uo vjat cemti m trux award Oow.ee One om. ear" Wil MM by melt, pur OalW a year. Arrag UrctUlU IbmiiiU th Ton, eacUeg rh December le &, COPIES vv.n lAV. rn wuklt tot It meed. U rahecrlben tnm.itf.ln mm per ler It oran4v,tl frfrcr'aorrolee. leant. 41. nu bwbi inn to latoaautaj enbeor there, Ad-rwrTrll.T1.- tirM reltoa rd Haewa , far k K.nrixtTDiH.'rr-reaukie. AR. 1FICIAL FLOWER UAKRS Wuu kl Mol -wsp. VI tow TMf.Mi AUTIIICJAL FLOWf.U MAKERS Wirtl -Je 1 lew U letTD, kt Ui git libra It. beftncal er, 11,141,1 , OiO.H Tin.i'I..H WaNILD EXPK ihnr,d Ni.tn t itl f, l t htra Wha Iff A vra At 'th rinr, tot.k ett en.k. I her run I .e I n4ftttiitd I Mrt end trior a. lnine nf thai war k I ,;?.iW' . " AIJIN, J U relay st, t-Ire. ,, '-OBAIEIMJ MACHIXEj-WANIClD. A XJ eaob r ef r'rii twori ni braldUt maehlar. rone Vet end aWtbl-r. ; none tail tar-lafe-d firt rale V.et.ce reed eaadr U AtYhKTLtlti. Inlw B-waa WeitX lar.aadlt Ar.nie. tl.lSo.t CHILD'S NURSE, etc. WASTF.D-A Girl U loan I erbwid In a tlore tad help It rare of a-rlidrew t none but one with Antrriree partete need VraP'r, " 01 Ureeawlca , eareer U'r, f iUM,t P-PKLT. WcrrRift-KMPLoritivM can uct hat. lafkctrftr rotted la ava at, at It amtleraeirl erii,N) t Miaadwar. anil my ba aaleevore ahall ba to aire tNtral aatUravUa. Ani Wi carry aul taia aalaiift alll aa M atoalia Mauplovr4 aati: v kftnlr n itwL a T 4m 1'iB CtlV'N(i UACHIXES-WaMKO. Wi J vi u.rii U oavrtte oa Wu If W.uool Inturif M " uarhl.HV, bf Sua f lh ! t .1 1 ipirl.aj! vrx.ti k u rlt Uuc all ilsdjaf atltrnlajb nnmlita. Irltlna. tuakliia rtiaiw and tnoraufa aiaiw mdrliimivl ihf)a1"a anwalnvw pKacttr and rrMtrn anaabl Id caod ai lor 91. I ha vaiAlna atvid rix'ral4a. ui ba wwplind at M Janl at, "" h It mhH.lM.tUa SE1VINU MAOIUNi-S-WAMKD Udua la Irua Umm ou WlicvUranl Wnau,au4 H1.'jnra dlrd VachluM. alt braurba) af lha aJiUn Uvthlad ara-f oi wnrc. tr rffmaiAad'WI aa fiacra towiat. Urau It applr al 1MV lild r'rwjt, bhwUrn. aiuItWlU tjKrvuia uciiue vratrrxn LADIES J o Intro u aa oa Mnrara, VTIkatr 7idMiV kad xJaa-arairaaaM-hirm, aM pra'rlfi till aatiaVd a ahoff waiLiUl tbaLrr auf (vary arl Iaama4 wrlM awd reaaaa.wiafl w piar arar laai-nvai lamv tl. AUa arrtud aurhlDaa far aald and u M fcnatB, al III Aim at-. aj IMnaiy. R1II4M lOKTTtNa !AUUIrtF3 WAN1KU, LA Jtaa Id toari u optitata a W-iip'r .d TfbMjIar k MV) ana u wa-i aawttid na iom. iTrmaicrai mi w aa. aui aaaa ar ami aaanv1"? M i Bmrw n. ia.iii I2,Mm win a aftACiUNiUdU-wunkO ksb- Tim ma. and imntlM on all kin, of "CSu" AJvtrkiVf Witaralhti tUloatrAlfl, M pw. ur'aT H4 iat vwr. ii,h-,im BJIPLOTIHETT-Male. AGENTS WANTKD KVKRTW1IP.RE, 10 ar'J tba "Kirvlalrr SAtiifJrr and Jaa-alrr fackMa." norr trUaia af tka bmt. f)nd ani gnt arul.rVwlta fall aartlmlara. CONKLIN PrTTt KKlLNn nOatkasrt,rw Ma. 1. aaeoad rloar, Kn Tort. 1MM. p.vniMRT makf.u was rcn a first- v 'fr nbliul uiar, aHUibraev Aa, forn wark 1 iiihllid Knrnltar" mlfl oi "- B I a.KI iMNilU 1 rorlTat,ai;r BlMckJ!,:. T(UKX)S8 'WAHTED FOB THK 0. XJ . arot-raal ar. ailk faUoea aid aUOUad b abanoiuo. aJloiid aa aab aaldur. Tor partbmlara, K. bjOLs, lal liaut.M Oatalir. "1B i,s, aahlMaalM PARTNKU H'AXirn tKS-A (iOOU, . rrw rUb'o man aa rrtnrr lo a ioid parind llmnr ttra 'r tii ton a for m b tridn fur tha Ut wn iara. I aia a v'd.iar. and ant a man tn taaa full hana. Appir u tTilLum .vuuarr, 4 K.t nroaa. wart lul STOVK MOUSTKR WANrED-ONK Tkat aoauaUawd la 04 ap bwnvnt baateri praferrad; aim but tb i af atoaJr blU aad apptr, at tba Oualral Iroa FuuodxTi oor Baaaom aad rjrlt arja, Krackla. Mt3, S0LDIKR3-WANTED IMUEOIATELT. for L'. B. Aiair. MO artlra io. Par tram tit anfH P'-r aunlh. with boar J. rltMa. ha. Appl at lU prlaalpal.trtaaTaas liUbathanrU CiEAMC WANTED T0U5Q MEM Widli- m wAirnsu muau hum vYia- a an l ana faa procira o4 rarataa la aaar-r-V. br apjUiuai Ud akipplnr aica, 111 apaUlra. ukiMi'lM a- loaut 1 AAtiftviK.a . aVrib at, ap i K ' LOMT A3 1 rOU.KO. LiOff IOUND ON MONDAT, MARCH l Jul. m .ji.a mw.Il1i fif and liar... Tbaavnar n bar bar lir pit- ipiibr cilllnd at a II lWhI nuts tt. yiiiajau ijuui.jia. it,itua nOli LOST SIUAYEU OK STULK XJ fttinl)3Cltfirrktrfft. aa Mandtf. ltb Inat, aliout 1 aM'mb, P. ni a Llafk and tan alat: Uan luat al h.d a batik r tran round bar off. ) ravard wlllbA pMdrcrtffcailTfrr rinrraiinfi a,ir)Ta num. tpr, Any p' raon ar pnrnoa In wnaati aoaafMiin pan mi I .i f.-iwd ant thla Cats will t p.-wooatfd t tha Haul of tl.a la. (MIM TiOO L03T-0N ITII INSTANT, A 8mll X Uul an 1 Ua twrier ilat, bad aa a braai ejllar; ha aar laturua bu U 4 nabraaaaa at, ahail rfelr it rrwarX kUlAI D Oa STOLEN FROM 50. J-ME3 .tM.4 M V . a ttrr Miliarias, doa. af blasb ealor. vltUajhl. airek, anaarerlad to tha namaof OA5 IAK. Tba publla ara aautlontd aftlnat parchaalor tba m, ana loionnauon waiiima hi ih ,BWW"71',.7,,,,i aalual ravariltd. ,1VJ,I STAKS WENT ADRIIT-ON 8AT00. day aaaralw t farnca aMra arrat adrUt, from at 14 K frt laiw. narabi lad about 8 fft raa-a buta. Tba tlaafT will ba auluMy raarardfd br lafornUnr Mr. .1. U.AJUJLLT.Ubiaaffioo.aaptarM.IC.K. ll,l COAX.. POAL AH 03UAL, OF y auaHtr, aad at a bar prlf l THE B2JT rbaa f roui any arkT dUalor ll Oaaaitr, aurnaaad aad dillnrad frvia yarda aoa,KUi and 'GfaanwUl at, f Mt nowarf aui ixxrtrtlr'vwcanaiivana it., iaaaai. atAT-UKW VLErtO. ' nOM- COAL. OOAU - 4.l. tLW. . ttlHI. . aftrlaa bwt UU a larpi aula. I an prfpra ta dilirrr la coal jwdltra, dal"ra andoartB.u.b-at aaabty btora Coal at ta. and bVl aid VurmiraCtal at tl W. f'om tout at rait atraat, M. aV, walba4 by ...,waldbar. . TneADT.t- BbT.Madtt Qaca,Pany aadWaalat. COAL BEST QUALITT RED ASU COAI, SN wblta aah. tl 7a,-Uud m famlr'r. fraja Tarda lfl WaTarly lUlHWal UU Alp 1M VaabUdtoaaa. bllaUUDfTUJ. 1WUW C?. 1 1 OOALIIJ K5 tino. tirrj. Ml rkiaaai kAA Pad tda fOiaiiia. Ooal Oarkaaa aa4 Padlara. owaiaoaa' uraidaU Parry atraat Dock, H a, for M I y.baaa.uairf7atTaaoal.aaraana4 anthd Dock, Ida WararV Ptaaa, Its Waal 1 lib at, ahTtaaanet Ud Waabla amon aa. OAL IAB 8TJFEBI011 IN QUALITT TO 1 maat of tha oaal aold In rhla at, aa nwarad as. . Braaalr lor faialla oaa, hi oftarad,adlnrad, w ira anaa I Kaicarkat poaa. frocnytrda ia Oraod., Btac i rratnOwiSardata. AURaUCU. daMllTUl, BOABD MB K009IS. at Tnoirroos BT a mr Kvitriurr. A tbla tsoa eta ba eooonunalated wHh ivad board tar ft a weak; Ua aa oaa parln 4 aad 5 a weak for Mara, u Too oaa got aa awa ami aa. amaa aaaa-iaa YJOAKDINU A RKSPEOTABLI KAN XJ aad wifn, r Iwa ainala lantlawtaa ea ba aa. aemaatfiairii r i . v m w Ubt,wltwut board, ba rate roead aaaa. A1r DnbarArt Wat.ll TJOAADINO FOR FOUR RESPECT ABLE I" X meabanlaa, t 11 Third ara. for tt a weak, foaUa aad alocU bade. N. B-. trenaa i nail tba jra ra,Ut-iai. aflltbad. laMMaa-ltd liUUttu W," nr .a uuuvnua Jk AJ beard -OaanfortabU noma aim wieuUaat board aiaKA . aa . ' ' .itn.. ea - u ltlM ft ap, fai timljaj aiiad Urluf aad aaaapoeaa, ktaaa aaaaaa agWhnat, a wanett rlar with i 1 I TJ0AH0OI0 aOTrCK 1 TOD WAAT Ut XJaaad and aabrUnllal board, U aJoa, alaaa jdart : raoikfor from tl li to tl par week, where yea awl f SuS wafrVe a homo, Va. al JA't lKart. aUraBOi rrObUa. faUMaalbt B's l;aV- T H HrtMBER 8955 iroiaav. 1 1'AKTMENTSTO LV.T-TJ MiNltFAC k-turrra. Ja-lilllftaandnihw. .IrM.aaw AlfiV -rIl lialitcd, llh thf tua of alaara f alj aa ahaO. '.?' JI"1. M. 'Tl", IIJ Arrant 1 Ayl l J. u rfciifjurv iaj w.. -J .... H. IKlCiUrV, 1U Bivrtr, lurri. rab1.t4MMIi FARMTOLF.I" A FARU OF 11 Acraa. la MUlla ViUutn, U '. 4 aallaa rraaa (IraaJ .4. rarrT, aui larra hw bara, v-ll of aovt waltr, Injalra tfaat 6kkat,a7WM. H Pb'LUl. tl,1.10,t t'ACiORT in urr ok uLAin ut X. HrndLlrft-ttrata aartna aat tito'aa lar ami -Polldlf.a, bf W. dftortaa. atkd ap trithadcirU fltda, a aad aaiar hruurmt, loaktai a If bin iaa Ihui bra mlnut- al af Wall and Wit at. !" In fa buildlar la aataaal al"a M lit a ao aia. a-tb b tvf af If biraa jorr. all a-ibita. In fun nlndofd.a-a' iiAfr iM.ftHr atll biaold tNr al'tfirt ttf lvaof tbxbutMInd lar'' to tha Wll, If y a. kl)Waf M unlarttuiod lo , Vt la 1 1 Vruut .bkl.ar.i"ia VtVllI, labat r aaM ItarnU TIOl'.sK 10 LKr-TlIK UP Kit 1'Ar.r Al f hAni.ltrit'ar,na.rrniin rlf"if arola a r w para'alr, a fif-rttf H.-aM.ii f w air kin I al lifhl bualuiaa. Uinlra la tka atam, V1 ll-.d- waj-, x' !", HOUSES iC, TO LRrOK LEASE-ONM aynhiahmaaraadrtrd'aaa Kiii'binrara and 1 larra alalia hiaaa aad darlfa aa Hraa-lvtr. Itriak' lra.rltri atabla, a ilalailbat frail at both plat's aha.it l'4 ani Klira rrvailfTrlaa. rallratda altkU nua block of tha I'la.hlna af naa b f iaa. aa I aMfa tha'niraf tha rd.r bi'iaa. laialraaf VTtf.T. 1410.9.00 bfrrlaaad LaruaTaauajsllrjakla aihtl 4 fUCtf nOL'SRlO LKT rtUILIMKU 4 LKOH. aid at Ibt iaifl.,ilubiafar atira or mna'aan rlna: btaiatnodrta. lululra a TAYLUii WIU bOIt, UJ liaada at. Mi.t n()ITSF.TOI r.T-A FOURSrORT KRICK rfll a, flllib'vl baaffifit, baa baa arxuplad fir lha lai-l H ffara aa a gn'ry aita, aa tha aaath-aaat ttrtrr -f tblr'onita i.trfft aad fiatitl aranaa. Knt mxlftatf ii miKJMlH WLLL, l& Vf at Tl.ir. Ir-alkUl atnt, M.lll,li Hoi:.srVioLKT rwo iirown aroNK h'aia. ttorira wth alr, baamant and amt f r Ir, In Kit) ara nth !.. vlthla I'H fl af Niath a rut All ta oi'Mlfra Imvravr lamta. Kat"md. arrta. Apply U JDU1 aL UdU.lL, tii Mthtk aro'inf fl'IM tf-USK TO l.ntX 4 81 OKT BROWN A A at,,! maltvu. alth aauira and BaUhfd banaaat, d or. of itb ara and 4711 4 all !na antdarn kttll.Wfl I'niforfmn'ta: rani malvraU, Appiy ta Jr)ll1 14. ll r4.'. K coj r.i,nti aia, ao.ui.it HOUSE TO LKr A 4 STORY BROWN toi . hniun, with baalud uraa and flxtnraa, aill tlilr for a bak-j-r. nait daur I a. 47ih at aad V.b avf . all tha inodf m Itaar rain. nta t rant fca 1. rata A. pi W Jull.N 1'lbJL, 671 Uttitii ara 1 i.lol.a HOUSES TOLET TO E 1 S TO K T A U hkv'ian.t brlf k ho.., eontalainr I4 ronma , r.'ut ar.V), N v 1l Kai ltb at, aar 11 ara a.a, tbtltrra rtorr btlca bon No. 4 Vtiiok a . raat t fall alan tha tluaciftva iiarmot aad ondar ral lar bfirt boniai rntit tasito, vt Uauimd at Ap' plN'i T iroMat,upaUl:iar Ha. lKKaaairt. n,a,4 HOUSES TO LET 3 HrORT, UHlll at too. brawn atonn bawaa. vltb u anj atlar i nnl VS No. Sikl Parlao at. Uraoklrn, adlatml t Ctra and rrTlAt t alat tha t atjry and btaf man brick hoiur,eaaairUuof ltraoraii rrallM.N KT Pw ara at, fliMoVlrn. ApplytaJ KI';H iRUS'IN. Nt tjt AtUntie at, Broabiya or Ji, I OvU rt, N T, p rtaln. lt,tdd,4 HOVisiC MJtU UllOUNU TO LTASK IN llominli a bauaa and bait aa aara of rraonA mjm; auitttbia ror a lambar yar4 or ariratoraal rcsk. tTp.ratasraaiat tuUraaAara andtdal. (m taallt H UUdrl IV 1.H.3T1 OK LEASE THA f Alt hrifV d.allln. tt HI if.a.f a-d ftk ar tTlrMdaay, imiti al.la- anil ba alum Ifdaalradfar aHtfaa it rfa; raft br afai 'jot, 11 ta 1 ooloaK, n'rtoWatUiElrXL.aJCUl-fl. an,lll04M TAKKET TO LET-A FIIWT CLASS .'I Fttnitt Markul ai tlia aartH amuaa. Na. aba, nM. tnr I1I1V whirl haaltri;f prmiladon aflha tttn jTfn. lIutttonafMialr, latnra at Ml Wt tut tt, 1 ,111, QUAY TO LK r 4flrt FEE r ALON'O TII '. v. P..W, fraot jnth .1, to Tl at. Apply t Mr rWNOLCT.Pablla MoUry, U7 Uraanwleb rt, N. T. taioit.t DOOKa TO LET BU8INKJ8 SOU US . to IM. at OS m aan at. aarnar af HrdWa A liar i ratolaaabuOdlacaaaaUarA ttdka, akaaa raal ta rr aposaUila laaairta. aaai aaaariwa ROOM TO LET, WITH OR WITHOUT etfam Power A room 00 by 40 fart, la a aw bulldlnjt. well lllhtad all amuud. Aa Intaral la aoina arorptabta inaoufactuiiaa bnlnaaa aalalil ba takfnbytbr adrrrtlaar Apply on tha prf !., Oi Cannon at , ar at U afoxrty A, our. OaUra Plaoa, ll,ua;, ROOMS TO LET A ROOM AND TWO bad rooontoaioh farollr RM $4,711 to ti KT tnnrUi. Alto Iwa roorna $ A'ift to 4 7, brlrk rn.fi. larra a d. Ac 4H Ubcrry at, bat Ki-r and Palbaia. Imi'ilrr la war. tl.lu'lt ROOMS TO LET IN ANN ST., NEAR Naaaan, lldbt alrr looraa with ataady ptwar. aul tabla for prliit'ra and aaantifactiirlnr purpiaMa, rlthar llr ht or hoary btu!tM 1 rauta raaaoaabla. Apply at NablAjiart, Ul-Na OTEAM rOWFRTO LEASE FOR A Tarm O of yaixa, lorat-al oa rTaahloxIxa at, Jaraay City bavliid nrw biuldlura and dock la Irani: baa bona u'd for tka oianafactnrlnd af earaant. btruu attack d5mlL:ctii bauadf.r frtadloa flmr aBifaad,a wtUaf Offl.ar It may bataruaJ lata a plaoikd or aawauUl: alaa anumbaraf rafant lot, frontlnr tha watf. Apply tall. ICVTINANra, 444 Waat tii at, orloOit,DOVEi). ootkapramlam. ikhld t4aa,17t STEAM POWER TO LET HIE WHOLE 4th Hoar of tba Emplra Worka, fool of Kaat Hlh at, rVlkrli. a, front wlndawa, wilb ail nudara latprora mrtita, ta lal at low p-loa Po,ia,laa Immaliatalp. Anp.r to AUOU' LtVLMliEJl, 109 Uraadrar, Ullaay UuJUlnf , roaia 14. Il,ii),4 SF CAD T STEAM POWER TO JaET. LaVfa aad Binall Kooma, WaU LUhUd. WllM Watarrt :KWLNU MACHINES TO REtfT AND FOB IALI WbMltvAV'llaoa'n, Ororar m Bakafa, L af. ftlajtar A CoX . Al rf4nfrri raba. luatmcUoa frtroa. Partliw aoeommodatod at tha kf . avuriit uidiitui, a.wn..WfT c. I, nr'Ttiitvr iwk.umn aar)aiia mhli idaa'l. daO Uroadwar, aar Broama rt SEWTNO MACHINES TO BENT AND FOB aala-aiaacra, Wbotlor WUuat, Ororar A BaJara aad otiura, aaw aad aroond band, abaap for a-ab or part p lymrut rioauaa fiildara, ooaaia aaarptta am, araftlfa, rtc. alaaliltaw bonint, nob ani ad and n-llrrd,brC. A. PLUiillf, Aia Droadray, rvoca a. N. . Pawa Uaaata aa - dunwda. ft. aah4 m mat taaantldl I AND 3 MONROE HT-FURNISUEl) a. inoina to I, I. with ar wltl bauaikfptn irrma tutdaraba. looina to li t. with ut without board, roorai for uro lia ilao'lla- lATL'MGH BAJVKI9. A TI.ANTIO SAVINGS UAXK, AX C1IATII AM BQUARI!, oar. Naw Pawary. fopan dally from 10l4a.aod!taTpm rVoaalu froaa Sfi oanU U t.VKJO raaslrad. glXPSK IINTINTKltUTOMHI Mdoftl'ilaad oodar. N. TERES T WILL CObUdKMUH APR1I, lot. bffl'rK.'j V. VAN PELT. Praatdanl. CHAKLU O. BAILKT, Treiaartr. J. V.COUPU, laa'r. auhlLm.Wad MABINKEa' BAVLNOS BANK, No. 1 Third ara, oor. 7th rt. Df porlla mada oa or bofom tba k of Aorl will bear Iraianat ttm thai data. Bank apart Aallrr men I a. A. ta Afara.. aad on Monday, Wad ""S.1 iT.Utt atnxda ararfr aa from lulla. iaUJAlt " WOJJIAJI, frart. ROSE HILL HATINQagBAJTK, OO&N-tt 'iJi -" ara.i jpea dally treat ltl p at. i Wadaeadayr and SUardara oatif I a. at. Da-p"-l"alW oaato la M3 melrad. fatareat al aba rata af C per aanl will ba ailawwd aa roaje af too and ondrr. bapoatai mada on or bafora the lnta of A ' li A m .. lMtAt i, , a aM-..l t miir a iaa. PVIII ITIIIUIdW MI-MMt HV- H-S Ua KllalAMJ H. fcLLL, IVacry. main, c-U TIIIKI) AVENUE SAVINGS BANK, rxiUNKB td avk. tmth ar. ('.llABTT.km li. Ill PER CENT. INTKKttT anawod an aU dryer, (rota oua dollar la ana aboo- eaad Aillara. au. krjuatm w tni oa ni awrnci TBI 1T or Aran. wiLtaaaw iwrraBat rata Aran, lit.. Bank open dally (ram 10 to t, alaa oa MooJajeJlTed awday aad Satiudar avenlaa from 0 tt a a'at'tca. ai a ntrrr r .. PbkS K. OREEX. Pmt u. B. OUTLDS, See, iu ulii rLIlUCATIOH, c. rplIE NATIONAL CONTROVERSY i OC Wtf.?!SfSL&ifiS Uoaa naw dUtraottnr our belrrad aoantrr ' lababalf of tba aUaaatlre UomraHtai e the Ha. ttaaal geolat (ar tba proaa aia, w NaUeael rjiit, Kaw Tark. March It. 1901. ""-- ''-daa. Mr t odUallt,BMka.ttra, tWA ARTlt'lal-i I'OK MAIaKt KAIDINU MACHINES, Ac FOR SAL 14 btaldlar mafblnaa, wlndlwi, aaoa'loa. aad mfaatirlna macblrra. btr,afr wlthahaflln.. ,. bf tt, aad a aaaall mrtna, f4aerrliear and r mate ae trt. lannlra o f (HaUoTTAJI bCH l Alt. a. Ktral are. anw r.i I P.aal td at KIUI BUREAUS FOR SALE S DOZEN COM aiaa burana,br 4. WIKI)kH4l.ll. c,inr of Pul a k k atrt ua, aad Earnetrtrfat, n.ar brtai.tf Btentlyn, K.D. lP,lid LNN&.1.K avai LIUKrv, akbTlNO atA- A ehlrwa prl iraltkrat. All aiarnlMW warra rird ta tirw bxttrr aabafaat'ew tnaa anr fa tha mark vf aonrr rrfat .a A lew taenia a to rent. tniria, btdilr lwif, alltfllt nOKSDi I'UR SALE a IIANOSOMK eart braw.byarae Alrotal.t litilhatdi bub. a'ao b-amtrfybjraa,lftiandlaarfOaara ebLaulUbla fin: atmra l alaa I law prlaad b. r-a all w.rratifd In atfft tfapvot, 1 Ulra antl' wl I at I4J rem isx. erer llrore mMtiyi H( OUSK AND WAOOS FOR 8ALR-A . in, hun and abalaaa. w...m k... in l...d t rear. eld. pao-a la 11 4. trtta la lAlh if kind ani aaand la atar rtwparl atiltabla for a dor,r, batrbar. orw,a,l4 make a gvod aadd.a bona, loanlra at a JtwaA lv.Mbt nORJES fORSALK-llitOUAO IllUNU kotafa, hifi Ima tba aouMrr, At for down lean rarni-n. trnftanr ary kind nrh-atv mk t'at b oaartlTLrrorrUbit flfvtlore and PWcr. Ki7a.il HUU.SCS FOR SALE OK KXCHANUK-W ru'ir It. r-r. )u,t In ta IV nt w..t. fmra HMIi ItV ba4a blib, and fiem 4 tt I yaanold, all fill aid tit A Laoulra In l- bckatii tkra. I' Noa. ft aL ia,l4l HOISES. CtKHIAdrS, HI'ddlfN, (IR)I. trr, rtlirt and bttala at ,f, t aw and tl hand wr aa of alt kind- Ail hrt , baraitM, An, a,,il lar off rtfaTsatti arar'la.r te ry, tl r'l.i'on am, and atahlia la Natlt at, Mraoklra. mhil,ttl.f4i HORSES FOR 8AI.K THrVXK YOUNd boiaHf ntie fort, I. twa bfevna, OUT rr tra ntd, 1f,V audlObanda blrb: attifr bu'lt, birt (rota I'm nruntrai faA walkrra; fit for ratt. trnrk ar atar rntp, at any barr work; watrr iitfd eonnd and kind laallkaiaaa. Ta ba aaea al 1U Pulauor . l,3il,2 HORSE FOR SALRA OOOI) TOUNll baran, Ib'a' ban la Mab, warren rlafaad ani kind: elae down toea carl and barurna, Can ba aaaa atllaNiatoikal. l 'A1J,t KISPLINU WOOD 19 CP.NTS FOR 11 er winrelwtttw' plfa and oak by tha lea I at f J Jtu alt aid f-waf l.-flVJJtt. Adira ' (J. CULUNd. mb.'lidac'ni MAKE rOU Stl.VV-A UNK I1R0WN Male. TyraranU', 10 bat da llb. braty with fiel: would tradf for a rarl horaa. Inulraatiil Eltattt, eeerurauil, VTIblaiualHiraa. Can b araat far I data l,ul,l PIANOS FOR HALE AND TO HIRE AT J AH. VAN RII'KK'd raaniifart.rr, 174 Wooator atraft, ta.twaa llouftou and DUwrkar .! larre ee faatmatilaf new aad araoad band I'iaaea loraalf aad bin; allowanoe ma.elar blra,lf laircaaawd, 'il,74l,i PIANOFORTES FOR SALE A BVR fralo, prtna tlfal a adnlrloart rowweod T orllre ptaneuitte, otlrinal prtce a( alae at ratal roaewoad iHlt, pleitnttirb'e f f r half prlir, tn rloaa tha awaia f tl.r firm af IKMIPKU A AIIIKHIMN. Br ordw Judra .f t IN 4 Kl . Huptrnia Ua.C Apply Vt 1 Btwttry, JOIIN McIXINAIi), Bar, it 1 WHYS FOR HALk .l-UNY.S, FONYa, A Peaya-Oae Uuadrad tbftlana. Breton, and VTaUb Pottra, Jaat arrlrrd from Kutotio. of all oebtra atid aUra, frawt to 1 4 baada blrh. rV M rbrtp at 4 M . I WB aad MS an. uao. .. UA - iiiue SIAIOI FOR SALE THF FASTSAILINU alixplllANI K 1ft tooa burtoa, far raleebriaa lhlba.t uwikcUr u w.Lakt draft naltf. A lutld ripfme weuld wiaka bar a haa taenia yarht. For ptr tirtnara Inquire aa board, loot of tUutoa atre4. E. K. 1H.BHU. SCHOONER OS SALE, IN GOOD OR dar, aad la reeAiarae for oaa: eart lea WD tone Hint flrart. Aim a namber of rmall atbeonrri of llrbl draft, aarrtinr tram M to TO tone. Applr to U. K. VflIANI'B,pWMa.40MertkRiTr. mblt4ao,U SHOW CASE FOR SALFSILVER SHOW aaaa, or alltar aaow aUnd, wltb thrae p atnt, l tar re, (a it, tar, iMa ce-, Ac App'y at the Mora, VU Uraiiuat, Sl,lMf WAOON FOR SALE-A SriXXDID rr w wafoa, anltatila for Carpenter er Haah and Blind maker, foraelr, htlfwll lat takrn In IraHa, apply brat nflPff your name apd wkna yen ran bt earn, toll WILI.Uaf. Hot nftO. Huaulllta. ll,lfi.l,ll WAGONS FIT TOR r.VKRT Bl.'SI. r r uraa rurpoea. einj-tatitly na bant, ar made tt order . frrry article 'et tnra warratiual to ba at rvurramtfd t imj rtn r4 a rool artlt la and no dalay; yon 111 f.nd tlila rltrr aa farnrablr aa any that caa be found. gri'.WAKr.l Wat.u I att'rr, bad at. naer Nth art. Alaa tome afeond liende I wag ems In row! nrtler. mkil V4r"fi7 WAUONS FOB BALK ONE HORSE f ardenrrt warorj and htitlnaal watona, new aad tdhktid. Apylrtu niOd.LAkHi, Wflh at, rt.r,u DToaawax aim ima are, at. a, t,ita,iaaa IKft FIANO-KORTra. CI r() i XOU By tbelntrofuctleknfmvVAeJUa ebliaxy ki tba nianataclurlnr of Piauo Porbw. wa are new able to offer to the public a T-octare reaawood I'l AMO, oontaiulnd all tha mnrfitrn Irnarorrmfnta, (or tlotl aaah, of at prrtrot wnrkmtnablp than baa unf.!lr liern Id for I Ji or tHai by tha old nv-lhod of inanulat turiud We raaea clfifly luvtte all n.ak,n and tl r public call aad aaaialat tlicaa aa laatra- mM U flttOWWTTKM A II A I.rs. Oerner Caa 1 aad Uudaua ata, ha Tark, mhlllialM.J 80,000 BAKl30FroUDTrK. Til- LOD1 MA JTAtm-RiltU OOatPANT. araalela loti to ruit purchafam. ThuyUiaeheapfjat PerUlUur la row it I tl wCTm t lua um HNafwt r. uii.ua till atanur aa aaraof Oora, w tram oaa-Utlrd taor-C, aad t enka aarllar. Price, erer I bai rut inrreawt tne crow i will rloeei tba eroa two barrel-11 bo aar barrel A latiaiililat aick mUffaainry ertdanoa and full par. Hot attt a aanl cratia to anr ana idtruj ad via RllV&i., BkuiniR- A CO, No. i ?farUaudt at. N. V- oanam Aaouaj hi a ue lea a a, JaSl Wac'Hl lltnralla Slarkrta. Tuvaanaf, MechJ1,15Cl. Aanra Ata qnloltrllk tmaUta'aaal (5 26 fcr p.ila and 15 f 1 lor Praila. PirartTcna Tua mtrkrt for B'ata ii1 w trra Plour la lent aotlra, owla. t tht a,ia, but i Iwa ata without materia, change. Wenuav aufaafl'anttat) l'i at) 16 . ntrt attta tA ?&1 a l !fB i common to wofal wattara A3 10k to 13 i tilrt Iowa, M cb'gan, lod tOM", rat., T, J?X a tO 40 i aiti a tound bu p Os.lo, (4up kirR.)t"'a Ti CO i rxtra roind nixn Olilo, fiikia.) t& 70 a tl 00 i (lira rjat.ceua 3Ui r BO . rxtta 81. Loula $51.0 a tl 04. Tie talaa ara COCO tibia al $3,l0it1,13 for n.ier. fint S'atf i .'.'ilXt$IV,'iJ ftr ail. a (tale; V 1'1a', lftlur au.tflaa Mioblgtn, lad aaa, i 1 1, liwa, Ae , and Vi.S J e$d 40 J i-anr a da. ioou llof lUn plnr brand! of round hnnn mln, tl t3Oa$3,0O, and trade braada of do al tlJOtlT. BouVhara Pluur la ata ly aal la molr-ata da. raaod, with aaleaaf too bbla al $5,aSttl,T0 tor an- EulMBiltlmoreitS.7&etO.M tur extra doj fMO r Hraadr-ina; V0.tl.fli to for 0retowo. $1,43 milfiO for Prtaraburg ClJ. 1ru.l0aI,W bt Uwa Biond Oil. Caaadlaa Plotir in qnlal aad unchantod, w'ih atlea of 400 bb.a. at 1 HoatO Tt for tba raof a of txtre brauda. Uf Plour la quia!, at (3 CCt$l It br l rt" JI of fine aad rnpeiflaa. Corn Mat! la dull) we q.nte Jararr al tl H, Braadrmnr, $3 20; pn tuaa, tie. Whrat la Head r, wit t a fair axpnt Iniuirr, but buaiaera I rwtikled by tba prareiUbg at jrm. Rye la dull at GJetfo II trier la nultlal 70kV. Oala ara quiet aal ata ! al 80 13 . for So'ififrni a-reaa naw tIUi-i H aj-awvaj vrawatn eww-aw - aeia llafio. tor Jain, Dalaaat and l'aaarrlranlaH UtMXo. Ut Bute, UUtio. fur VVeatarn aud Can. ada. Cora la firm and Iba daman! la fair. Loth it ai. port and foaie cewumptlen; a.lta 20,000 buakall al t7aut tt old Wreurn ulxad id ato a and de.l rarrd. and C4 Uit nw WMira jllla tl lha rail. road depot, Wuiaui-Tba market la qnlel tl liytHX, I Mat fiaai Japaaa PrrU loltrn bar bran recalral In tlili rit from Mr, llinna, our Mioijtcr at Yal lo, dtte.1 M late a Ik Mlh of DeoemW. Tb.i haallh of Mr. U tlRlt haiboeneOtlralreatoroil, and li wit Hi maaciiro puriorrama or nn or. ficlal Juliet. He rcpratanti the feollns" of th Ltovemmant tod paotil of Janaa to b III th hithaat ui-frre favorabl to thlr coantr. Mr. Iubru diller ariaeotlalljr from th opinion of recent leltcr.writeri from Japan, in rcjtuj to tt prospective Imp-irtanc of th Amoricaa trad. Thar it reaii.ti to baliar w mtf azaect lar.-a iraportatlom of teu and nlkt from thrra nrlni tha praaant year. Tha amba-udivt who ruitai ttio UMUi SUlad had all rrame.l their ofllcitl (mplomautt, anJ war laud mi tinaero IntUlr Aohataladgmaati for tha honor and hlevlnwat ahawn thaut whilt ft tbt United SUtat,-4Vvna7 Vat, IJlKDS-JUSr AKKIVKD, IN SI -AM' r. ablPbVrwa.alkrMaoaatflafalaatna aaa ' Nra.rolddtrba bnxlnrraw. Unuata. mnbw, Mark trwaraia,akrlaria aad utae, klndaof ali4 lad biraa. I? t.ii'I,K-U aWlAla, tl iart.a M, bet, A-aaaad ndrldaa. 1A1 (Uf 4WBW VOKK FRIO A V KC1I run ni.vp vonr.su w FRIDAI MOKNINO, MA A 22. IHSU facatkatlaa aftha Caaftilarala Ntala. wurarta r iirrru wrr ti otattirttta n f wrr ra itttm. Wa tola Ua principal point! of ilSnVraricA balaeud tha puwaamt Cjtlilat!oa vf tb Mcnta etaUa, ani tha Cjnitiiutljii tf tba 1'njlf.l StaUa of America. I Il'i prreaiti'e Inrnkor "the farir and fill. antra iif Altnifhiy ti d H t. Ai f judioial or tahar flarl . ffl rr, raaUlfiit at.A a.-tu( anlfly wiibia lha lintita of ai j a lal t, n a y l m at'Liat b a r da uf I atairda u buta kia atira it tba LMuaatuia of e h atata. t Uaid-irn tatT,br aw, dram t lua prlao'ral ifbafr la rack t Ice ax . utita la,iariinMiM aaaal tipfailha fl ttrnl aitter hojta, wit lie ptir.'ara of dtfrnaainf uj maaturaa a.tpartaiRlo bt nia de p a Itnf ul 4 The Pim!ucat mar rpr-utaaar ajpfi.pt laU.tj an J tiiftnura au utbar a, prvuilatiaa 13 lha aawa hi 1 EH Tliaftnaral walfara i-ltnaa It o-n 'lte.1 Zt NtUiattlaaran bt rantl ffora the treattirr, and nntlttiina ttrlaxf an tin ftfiattoat fmt for eifa aailoaa al.a.l b laid I pr ante ar fatter aa b koih of tialuatir, I. Cvj-rraeal.e'l Lata an ptwjf It appriaiUta rwaify f.a-c bitrrral Iraproteiaenl latautl t. faiilitaie aneimaroe, ei'Trd far lha pira'taa of far Mahler Uahla, beac ma, btrta, nnl oiaar at la to ear gatl.m oa lha tuatt, aaa Iaa enproremea! f kariane, and tea tamtam of o'Mtr.iitiaaa la rir ata, and litallanat 0k-aaailJU clutif.., at ill ba lal I en tar oarHati.ti faoillltie 1 aa may be aeowaaar btl.ar iua..u and rlatn.aa Ht'ra.4'. t Tna kai laeanf l.a jf wt O k '4 ItrparVuent, aftifrtlie lttof Mtroh, Itt'd, eitail V4pti4ul of lie nwa tet .wine. 9 Thata portatUn t.f narroat nf IHa African rata fi til a..y f. raij n on'ifiltr olhar II .i 1'ial a'at. bent rtfai.taa aid tertikriea oMhe t .tttfd dtatei, la -i I. .lot a. Id. C.Hi-,if.a fbtU bat ytwar It pftlilill lha Int. -,lti -itfni ttf ataraa fm.a ktty it tie mi a aitnbar af, r trwnttry not bain irl of 10 ttar.t-faltrti. II Cfrtatatt ahall aiitfoittlata tai .n laar, uuleat It '.a k.kfd and aatimal-aj iitr by a-tiaa o ta nf I'te baada i.f df oertat -1 , aid a.liuiliwd It lha Pi aal. dtit, tiii.aaal.y e tow. of lai tilt It of titih hiti4fa( tekno by prat aud naya.-tr ll pay to owa etitf a. tot -r,: ,u;ui aJjjdn.il arii irt the o.nla Iaa a. tl. ! "' la rr-t'tind la at'il ah a tri'urul b aiiudrf!atwuiaiBia aHkiaal tite poreiotiant. Id. Oniitttaa t.n dtaiil no rxtta c.wn,-rntkllnn tt auyctiiitn.cif.ir, nlbi'vr, Mant nr awtaut, a!af cju ttait madanr aerator ratidarrd. I I, l.trry law eba.l trialc tt but ottt aui loft, an I lhatahail barxnaaenil lu Iballlla. 15. Woenaijy ilror ditldaanr lliw4lhrntli twj er natre atatea llir ma rn-rr lula v.tinpa.'ta tt Irn prore I'a oarlrfathrB, 1C. The Ptraiilata hil.'a lit o Tloa for all ."ftia, an.1 la nA ta-eliilbia. 17. IV-arentoral afcril tfflwra latlitei'titlra i!t atttrna kt, exie,rt Cabiuit out- rt an.l ilVtre i.iit t rota.1 with tba ilipiomatic ep-eica, ire l aatdout aha I rtpia-l tl.a rtuiorel kt tha blunt, with hie r e.aialhatttr It. The c'f aana nf one atnto e mil t aaa tl.a cltU rrna at anotbar atata In tba fa b rai coorta. 1. Cltiaene nfe hat ata ehitll una lia rlitbl 4 Irana.t aad aointim In any atata af lha confederacy with their elatee aal other propvt, and lha rrhl nf prn,rrt la rlaraa ahall twl Ihirtb bl Im paired tki'O. Olbar atataa aliall ba ad'ltad bye itanf Iwiktbirdji of Iba whole lliuaa of Ktpmaautotlvaa, au.t t u-atilrda of lha gauato r JtUw b B taai 21. Taaiua litutlonof urgro ararr ahall ba ra-. rt ulxtd and protected la the tmrftor, by Uoo traaa aud the larr.trlkl gorainntato. Aud the cifrnni of all ma awtta ahall bar lha tight It liVaUflt a'.tr a lotha tair.ttry, t!, Tba n-oatitiillm ahall lat anfi;d.d upon I'te diniand ofaoTlhrraeifiUie Lt aeouveiitlou i.f all Itaa.auaauffKaaling tliaanjondinanti, Aal if the Cttiribili.n nf the etetoa ooiktir la the aiieud ma nta tt.d the ate ra ifltd b tto-thirda nf Ihi 8 iaI,-Ylalalurra or Unmeatloul Iba ahtU baa Ettlnf tbaconatitutlcn. (r3. Ccogtrva al all pan an law tmpVrlng or di

tj)Lngtle ilgtlof pruparl la nagra a'ataa. Ekl TaiUU Nana aad HvatL. TlioMuf our rcadort luterat'.al, trill thank tiller lha cnmptratlve labia below, aUloU w copy from tha Jfunill t AvrfVrn Tariff, S.iUAf n TJtif. Artkku rir Cant, rr ct Cutler , Mahal a antaiturtre,, O'jmi uaaul Jtui at , , Lilian C-Atoo, maaufa. lured Bilk l.aathrr Laktliar u.kimCat :ture, l 10 IW) tsio to 20 li su 30 23 1 1 "i 1 10 1.1 1ft is u ti 10 n is is is n is 13 it V, !H 11 IS V) A ft b 10 10 10 19 1J f, li Woolru u.eau'miiiree f"tawi"l.l lA-laa.lh.r Artlclee of woolen i rr ptr ot. i cbAiitrg. , .... AlA..I't. HUt l arpata li'ankvto Iltla Wtaiitn ram Valtal Wlaea Hiaoilr HJ tSIODIV) "". " I"' J"d ffl to in iterrt.l i On Wo. lb. IW , .kl 40 .$1 ptr gt . raper 1'i.jwr liirrewrptaiie It a.kctuara, A0. ... llriaa, pit no nn I". 10 t rla. It,. Cnfper, plga. Iroa, 1'U'a $0 to tit p. bn. Iran ira and iiaiia. .Ti.jNtr tai. In.n paleaaj.d utile. $l far ton. Btral. Urr l Totaufo, urtnanufMC. tun J, in leaf. 2S ToUtr.! nf arery oli.rr atVlil., 5 $ 8fgw On li g; m I woi a SO ll'duf a tlotliiri trotth of J'rtwU can J). (tnt'.vtuao wholiallla m Tiler of the 'A-arrloau Ti art Boi'lit, aad who 1 rlitaa of tb.i waa anil IrdtoLGOOpajeief tiaciaaear, rUfatad tbtui to be efr.l b him b mall. He lira la lh neigh borhood of Beaufort, N, C. Tha Ira Ha war otnl a few weeluacaowtdUigVlblirariiiaal. Ill at. landed to their dLitrlbut'si hltnaclf, and a rtTlral (4 relifiloahaifoUoweJIi which furl will aud bfiy oolutad peraona Lata bam (onvtrtad. Tiriki u mutimsm it Uicmoiq that ttket tii taniptr out of ihutu fjculnoe by which Dion are to fmcowil In thu worM ontno contrary, It ric'inuei llio fait that wa Luve nawl to uaa thtni, In orJir to nuliieurwty thruufrh life, Tim iiUtlon Utweeu our nature ami tliuiirt in human lif Haadfh!t!i).l ani Iho iliincultloa and triald whiih uian mctt in Uii world aia mri.ut to be Juctori of iuganulty and pt tiriita, and .rvotatlted to fru.'Jily aad care ful i in. I, II', liuJ,tr, liri.tiMt WoKin. At lha nooa prtynr mtL'tuiir in l'hillilelrihlaltat wnek. a Lfiitleman rtaa aud rial IbefoLuwhir; aprntl, ttatin that it waa written by it tony.ct lor a high cr.mo ccmtniiiou win la u.ioiicalrali " laka In hand the cup of delusion, tn with Vi. or eyaa on th cor.a'U'tni.e. Iiowover aiii.iU in;, drink. Tha whit buuolea that lloat on tb top of th cop, thry ar only th taari of your wife. Yon hay drained her happiaow. Drink on. Take tii glowing rap anew. Tha dropi lovk rod. lhay ara olIt th blood of your itarvini; and noIoclo.1 children. Drink, then, drink on. Take th horrible cop anew. 11a not cliaJuyML You only toe th ray bain of your parent! rloatlnz on t'i inrfac. You bava dralnrl their (xlttcrK. Drink, thaa,aa4 drink on. Ilut you ' rnuit,' ttlui tbo cap. For alat t It U no longer tb cap of cbiice, but tii sop of btl.lt; no lougtr tho cap of r leura, but thocupof puniihiuait no loner tfie cunofcla llnum. but the cup of r.tHo'itr. Ut pieiturti art jiona, hilt noihiiij leiuiini but tiller. . - liaaa. .V. 3, JTmtl, EVASOaXICAL Al.Ll.lMOS ros IxniA. It'll pronoaod to form aa twotUtlan of Cnriatitai in Iii'tU ca the princlIot of tht E vaunt-. tl Allianra, for th purnnea of uai'jcl lf . ' in tba ditfuiicn of the Worl of Oil amonz tb heathen nttlond of Inlii, and tiiract nilaalon. try axartlon, no far aa practloabla, bt.tliamin,? nativrt aad Karorwunt. I be condl loot of mtinaernhb ara iutpla ani Scriptural : 1. A ' jrdiil suSrif rlp'.lan to tha d ictrinet of tht trntt Ciiaur .ill ii all, fir ut, aal In ut. 2. Th wairinccf a't danomiiutionjl ditftr. aacea for th takt of prcmotiu nnJ.n a-nwnu ail tlina whoai npirilually ooo in Cuaiir. 8. Th ou',eiiHijt of ioh raamlmr to Uko a direct and jr..aal pat in the nrllug; of tlie GorpeL MiMioKt amti tiik rfx Gis Palacm. 'I I a whole nu jiln-r of dealt.ri In Intoxicating drlnkt tn Uroat Ilritain, tea ye-iri tlnot, at the lima th oecopntlen ceiuut wta taken wtt 105.T7H. Tii ether traJoi wo, bakart Ci.Vi, mdlen 32,'iiid, bbtchcrt I7.CJ1, croctri 86,113, drapert 4j,.'W5. Siirrly ihur ti no trai a Important to ba rliUM by mlt.tlorury U'mr, retrardlne It aim ply numarlctlly, at lha liquor datlofa, (ft t, (, to Urat f ail traloa 1801- lh.i lomlnn CttyMiatlon hai aaiablitliwl tha fart Ihit Hi rifltU'ont of puMio houae id loth prarticil.U tnd nar'i.l. In I ha rlht binitra cratt K"a1 haa alren Ir lw.tn arrotnt.liahr.1. In t.im rtavt lit kfrprri thrra anlvea bare btrn lit.pt fully conrrrled tit God Ihrnuirh what they hir heard frm th mi. tlnntry. la aumuiinic r th Mfultaof hla Itlairafor lbaltatytr, thamiv.lon.iry itatet th.it tlurir-j the year ho ajwnt fortyt'Jt d.th'iath rvaoirRi lo pul.lic and cmio boutrl, pratcliel C'hriat, and pnlntml ottt th wiy of anlr.ttirn t mere I ban 12,tan) niula f. und'la thra hoiitra, (liairilniti-il.'i'.i,! I'M Met , Ad! Htlt!f4S r'or(Tr.t J.rorftrmfdilru.karla, 1J dastltuta and rrim. Intl laiyt and nirla, and eloren woman, ani bat In.luml a Urge nnmla-r of work Int; lut'it with lhatr f.imdirt to ett-.nl r.iil.lio w.if.liip en tho Seliltttli. "You haunt me,'' atid one nf Iheae puldn'int tt the mlralnttary, rw ha entered hit tap-rnoiil, " I hit ia tho third hoii-e I hire had in thii paiaVan.i l-nforr I tm noil actiled don, la ymi coiiin, wilhji.tir (an! a.lricf, but vmi ar.i wulomnt now, t'utne .it often at ynu l.ka." A bar in in in a pin pal ire I-.M to tho niiMlontry, aa he en'rtid, "I am clad you com ham; l.l.-a-.' 1 amynttrtint. I nrmr gA l.i th.iirl I nand your htlp." Whila I wit tilklnit with iom, lwttlnijmen hfforna bar, th lanllnrl till, II fiwn ynu Ifar. I waat ynu M walk up ataira " and whtn thara hi itikod mo that matt imnwrtant of all .pjcttlona, "What mittt I tin tohnaivelf" In aa.itlnr pulillo lionaa, tht lai.dhrd tai.ltoth mittlormry, "Itialrapaa. nbla to foliar th Lord aud Vlt ititoiUttinu; dtlnk ' nri.l'y on tho ri.i'jlifh. and that. thnr tniti.U wotn midn ttp to abau.it-ii iho ba tinrat "-J .V 7W(7fi. I'atU' Vrla I'tnttllVBDi taraaNW .S l, 4a. Crvtitvrj . ci.ui.cv.i ,.. Wt. tifi-teotf-r trtu i.itiie j ta n . e it oi lua (longraia I '.art crtl.lv i na.lmrt the In i t ,,, , ,,., tn the elate I kAe, B...I to tttti.lt tatte pa i ITiimIiiii; litart lb," but I .i.a i tt liet n kit,, to i ft i . ... an.t It rre ftfit.t. n.titt wi, i aial . a A ut ..Iiji tit a. The r vti.iiti,tl m, ana., on t, attlf.e 1 r"nl ll el titl-e intotetn.a .f A0 . a I iifiit-e f ..in an Irffi) ...tttntrr i4lrr Had la al .va h.nanif atttaa of n... IVI.! Hai"! ti " f'ir'.ir'il llti etMl CorKiaaa la tr iiitrtl to att rnah law at ahtll aUtH in 1 ar nt tae mih " I'te una i'ia nn B t i latiai.htti,-, an.Minolldirfria tajfal,l,Hi wi. h alel' irn. al'ptr nt lli'VjeaMmi..n ol AYi.an nif-tott. Ton I. II "-t''ApPSvia aa a b h n If IfTttanor the Itrp trt 4JW laUwa or olbar twraona of w,.r, eiti.fr to lat n4A aA'ii"4 or 1 elil tlnrlifr lala,r. alnilt hnffuajfl da. rradii-n lena'titanalkeaiH, If dm wllh aunh ie I U. T' Ibil rxlrtlliaiir. a tt n't t'ta rts .'ran avrof Ite iintiitii n i bni In the ait.li ae il n ' lie Mil irv.rloi limt.lt f r lha trai lar of neiroee aloi.lt Lata tirrii U'eiaM luilttTlntl lnbt I'te Otufttlniata d'atre to tl a ctt it .1 nf f .ret rn at tie nr eo'tftiaa tiroaoondi,ionof (itptrteiifn aal fu tura fredo , auil if tl.e .roptattim thtlt to eur trr.dfr t.etn ehe I a a tie arceptrd, II la thru lutde the dot of lha PrMld.nl t- naute at.d nftrnea ta lat a t d al ptihllo otitct y to Hie bbfliaal bidder In any of the etalee where N'ltb aa aha'I a.t lal lu oiHat'iriant vtltk tbetawa tl.eie.tf, A , Ao. Tnlalatiei pmvbionartiiua In tne in tut tall! n to Iba tMtllry deolartd In tba lotatiliitl.m, tha probibitinn tn lha lrutnrtatlon ef African ntafr ea, end la derogation of tu mau.laU bi legialate for lua rlfrtuailt.nuf Ibtiol.Jfd Wbeffote the la 11 la rtdurard for our further ounai.lfrrAioo, togftUer with lh! oliatioaa moat rtwpeLtrutl au'imltted. Jrri ni tn Dtria. A rote waa or.lnra.1 on th paaaaga of lb Blare Tiaile lull orai' Ik relo aae, IS na ja, td, aa fol io wt t Yt Mfffa. Ctrr y, Cbllto. Mrtoa, Owfna. T.u.la, II (V.I.UT. It. K.Otbb, Htrlnw,Nlabal,l(r Ditn, Rhatt, llarawall, Keltt, Milee. o.-hlilrea. Ntvi-M aan. Hmlih, Mala, Bborler, Peam, Wi ighl, fiirpbrne, Da Ctoiirt, Conrad, Ktnter, Brarrowi M.raliall, llarrla, ltroake. Wileitn, (lay t-n, llallay, INrtlam. cheaaut, Wilhaia, Boaa, Itaagaa, Waul, Orlrg, Oldham. HltlodrraU Th new code ef Uwi for HaryUml eontalnt a itriaant anactmant aRtlntt all Mcrnt aoci. tlti of volurott twraooi lu tho rtate. Tha pen alty for lit violation by a fro colored perion, for the firat oflf nte, la a Una of not lata than t'tO; the ptr! v, In default of payment, t b told for a lulliciant tim to reajua'th amonnt I nd for tho leoond vffenca lo b told at a alive for life, beyond th limit of tho itata. MUvel oflcndini? t Ira told out of th atata, or ba pua iahod wilb UII ttripea, in th dieiretlnn of tha Oeurt. l'nrairiui renting honaoi to colored an rral oc'ntioa, including Malum and Odd lallowa, If whito, to let linod to'HI, or cou3oel In thn IV-nitf ntiary for not loi than fir, nir mora than ten) cart; an 1 if freo colored, to lo aold ai a aUrn. Tlie llKrttown ctU, after (piotlng thii law, atvm I rt work, roiuelwerity free cnlorad peraane, principal wtHnaa, wfto kiraated In Ihta town, fcud la'd tol. ,11 for their appaaraaoa at com!, tt Br ewer the rhanrr of bavin; violated the eltova law, llarttfaia the were tii.ft.ltw of a bMier tlW or latirflttelaoclft, whiih baabrrn in eva er.ee for it ratal )rarr, and wete arrmtai al cna of lha luetdufa of tue aot.at, KilhfrCotilnaT. Wadip Ui foiloalDK from tht) Tutcumbla A'oilo Altlu uan t flur aflKblftr of the Cntuttiftun rather tiettiaU' n1r.7ft.ta, thl If lliefditirof the Alatmniiia laaot tali.fied Willi tLaiorriruafFtt.riheiiewC.inre.ler. at ke lal battel aara it. If all wete to leave who ere dlaalitll.d wa fear lite balance would attu bare lo leave or do worre, 4r the would bate few I, fl on whm the oouid aafel tel for at If ptolnc Hun. It Iaa rrwiatkabte faet, and why It laaowa kunw uut, tf t the atibatantitl, pbyaioai force of lha coui.try tie kaid fi.ted, bar J wutktng men evtt. wtarr, who ar rxjtfeted li do all the flftitlig rbaj tht r otntntrr ralle .ware frorn lha baiianlng eprfwtd tn t) a otdinam of en eaalua. and ate be nindrg (tall narre and utra difaatlafied with II. l'or a while lha wete dii'e.d ti ".'ilrara. but ao Ibay watch In lurlhtr dtrjltfttaicntt of I'.kl ii.reauir, lit n.utt(rlng thiidfrt of tbikr iLdig'ia Uon caaaol be lent ar aui pnaaad. finite af Hrrrvden. TliiHi.limi.nl Whig auyi that "it ll a ma laiKhoty fict that a larger emeiint of mob vio lence hji been developed In V'irjrlnin, dime tltd mxeaiiioR movimcnt Loifan, than la tba rthola prerloua lifu-tlaio of tho Slate. Tbora hti bma m.inlf.'ktrnl an iatole rinr of rplrit nevf r Inifora kiiotin, a bit b Ifodci no ml tothopnnc ami proapciily of tba tsuie; aii.i, 11 not tnoiiai. will kad bloodshed, to riot, rcvoluJcu and futoriul rrrwvlno Atparaa la AartralU. 'IliacxpoilatloBof the Llama, er Atpacn, It in 1 out r.i tent ion tf th law 4 of Peru. N 1110 tttelve year apo a j-ounpj Knijliahmtn, thi n a clai k In a merchant 1 bllica at Lima, de. teiminnl tn inuko a yenturo to outwit th goy. . riniuit, andljnd a caro in Aualralia, II brew up kl poat, and, wllh a yuungtr bn thcr, aienil(.dthplatiaubf tba Ande", to k vniiiif lam), bmiirntihvii animali, and Ml lo woik tel.rrfd. Ibia waa coalinnnl fortbre rut a. wLrnhaylcz o.-tr a hundred bead ready. tloelJrr trotlur, Aimm, made a oy to Aodtralla, tnd c( ntnctrd t deliver a many out of hi! herd ah nulJ, at a highly remu. i?Il?k-i:r?K,eS "r..ro: .11 ah. renin rarrr. fio hetd. foadw.1 her with fodder, lailod for tha aoatliern cvttt ef Peru, ana ancberoa in a aaio cote. AmoD," tha tutrrprlilni; rmuKulor'i procaa. tions, w ai a row of bars of pU iroa lyinx ready, along the Kunwaloi. to i.nk any government boat which thuuld luUrfere vtitb hit opera, tioaa, Communljatiom Utweon th brothert lielog edtaUiiheil, and difforant coturtxl nlht alunali arrantl. In viatxl ttood off and on tttore, with Alfred Lodger a boird, while hit younger brother wat to drive lli herd down th mountain eido to th embarking; cove. Nightly aati'fartory ilimala were enchants!, but, when within a few hour (4 tha point of mtotlni;, where tha vcsttl waa already anchored, Iho younger brotker'a loaraa failed, he threw up the li.bt "dmi;ur" and drove back, Di' Kuattid with bii brolhnr'd craven conduct, and with lata heavy Ion, Alfred Iedger told all hil property out and iclumotl to I,onden In lAVL A little reflection Indnred him to mike an. otht r attompt, and Uat yur he ltude.1 u itrgo tn Auatralia, whlciilitr provftlapj. '. uo com, aud they are rapid! incranilntf,. Centrarle Atrardetl. At a meetlog cf lb Ib'trd of Ctnil Comntl. tuS-p'bitS-n,.lnV. 11 d 80I ! rie Carat, wrr awirde.1 to Euwaru A. PrRhiaa, of that lily, wvieoa propoiaaa wir received, Thr Roooisii Aoyrr of a trenp of Iadlani, perfonnitg at W.st Troy, decamped with tha proceecU of Saturday night ntertainmet. Thepoor treat uroa lathed through the street In lean h of the thief, uatUle t apeak Ea-. UJu and not havlag money aotagU U pay VtoU -vtl tUL 22 SUN. l-ltlCK OMR abaM ('rrrwpwwatoexxt af lha "la. 7' JiwiJiirttrieW fjjfi TU PM'pml ."fyt'i 1 1 Itii'fAmTiiyn Gmxlif'rtnih Hj.lrrt in Joma fi ' C'trdin-il Ant aIU tnJ lArt C,a t Thn Ctrn;rnt, Box a, Feb. (I, IV, I. On my way from Naptat t Horn I had an opportunity ef witieuintf from tb ataimer'a dctk, for prriup aa hur, tha bambtrdotsnt of Udela. Irotal.ly oar dUuno waa at lrt five milei fnm the tcri of hoatllitlei. An enthn. aiaalic jouoi man from your city proponed to tl,e paatnifiiri to makeup a pnraa forlhocip tAJe, to Indue Itim to tfprcattk Hoarer, lha clirma, however, fell through, and would htrj. ly have found f.tvor wllh tha officcri. With im fifJInfiiof envy we uw tb Noipnlitia leinwi from Civil Yrcchlt (eurwn bthn. InS lit lh Fn nek company) p tail if ut a full biiU nearer Oaott. I will net trouble you with tUuiK ef tb liana, aa thea you will ra cclv freni other aourcra. In Italy, th traveler eipirieai.e lh full annoyaneairf th paaaport lyabtm. To Italia at th tMnitin, on procuring ray ticket at Ntrloa, I wai rni'ilred u dcpitlt my purpart at Ike cilke of lha Steaiaboat Coiapiay. Tr vlotti lo bo dollar, I wi! obliged U 4ocura the via a of tho police an I of tha American Comal, ouch co.ti pleatr, er ait Amcrlcin dollar. On arrlvinj-al C Vila Vinihia, it wa kvcacw ry, bolero Ninx allowed to leate lh aleitnor, to rectire from an cfliifr a prlnli I alip, en tilling tn lo re, Linn rav p4f.rl at lh pilier illlt. To thin rat tl.l ihinont I wen', ani found auilttfr tl-n, for wlinh a fow piult. ainountmi.', pfrhapt, to llfty ror, it, ware tluroil, Aim.td wilb my r.HMieral pia4i.irt, I made my wny to the railway at 11 Ion, ml cuiRnUlaled mvailf on U inrf for a tliint fnta fr.ia the li 0. Ilut I reikoiiil with ml my boat. Tho truvoltr it not allowed to tw the beirrrof hiaownpittort, Thrra Uanothnr police iiflloa In th atttion, at which ho muat aurreutlrr it, rec-jivinit, In return, a i.iluto.1 paper, aiilboriiri; him to rral tint it at tha Central l'oliroollii la R..1110. After niching; Roma and Rfttino; fairly eataMiaha.1 in apart mentaini th Via Condottl, I c died at tta of fit a, aad found that I uiuat obtain a car.l of ad journ, authorizing me to raaldu In Homo. Thii rott la another Lalf doU.tr. WLon Iletvotho city, 1 mutd pity a dollar to th police, and th like nm to tho American Consul for tu.ii. Ixit 1110 rcnurk, by the l.jn, lhat Ameri. an pllklili levy a preater tar. on thetr countrynum in thii way Lbiin those of try other nation. With many, th Austrian, for ciampta, rinu ara en tirely KTatnitoi. It it, however, lo4d Ilia fault of lh Consult than of th American Gov ernment, which r.auiro a larg part of tha coiupentation of many Conauli to contlit In ffri. To moat American touriita tbii tit li uf tittle importance, but eom whom I know, trit fieri who havo to economiiw at eiery ilep, flnil it a more irrlous tatttor. And now for Rome. Like Niplon, It tt full of aolJiert. Twenty tkouatod French aol dlerior oonatdired iMciary (adopting th recent lanrriiaK of NApi.ioy III.,) to atmn the eafrry of th Holy Father. They aiip.nr to trjoy thomtflvel h'gtily, with little to do, and no latk of tim to do It In. Many And on- portuuillii to culliyat their Uite for art. At all tha t;alleriea I moot tha French uniform, 7 hoe who weur It aro tn ceoaral a Rood-aa- turod-looklnt; aot of youn men, aprmarlij; to be on viry (rood termt with all lh world. When any itro.lllei ar conimltttl, ai for etumple the aoton murder of a yoanjt lad on Chriatmat tlay, it it net th Kronen hut tba Italian soldiers who ar th guilty pattiei. There are two other cliitct, btnldes toldljrt, with which Iioma aUoundi. 'l'hete aro priotti and beixari. Apparontly, ivery tantli man you umoI on th Corso wear th Ucrictl voj turo. If without French interference lha poo pi of Rem wore pormltteit to act fur them tot rei, the iuetion of the IVpo't trmixir.il putror woul I noon l Ml at reat. 1 here U a atronj rloeire fortl.orulo of Vitro IIjusci.i, who ii ra carded at lb reprraobtatlve of Italiti tilrarty and anion. ou hive prolaMy hoard that the prudac tloii of th Trovitore hai been tnterdlctint by Cart'tcut AxTciNritt, bwauio of the iilr,MIy applaui with which aulleiKei at th Apollo '1 bitatra greeted a (.uiae which mlht bo lav trrpri ted to bay totne connection with liberty. 'I hii declaion of Ibo Cardinal bu provekod th ridicule of till l'arli C'liirivtvi, which dotctiUa a tuppoeod Interview la-twfrn tha Cardinal and tt.a manager, In which the former raakei objec tion to etery cpera In th mtna;rr'i lltt, at for rximplo when PuriUul ii mcntlonod, tho Car dlnal cxcldimi with Indication, "Tho vory name Is tuutlent to condemn It. ' Alibiing objected to In turn, th nun i ra in Ueapair, exclaioii that bo mutt sloe th theatre. "Not at all," repliet A-ro.itiu, "I will Kite you tho Idea of a fiun now otra which .'linnet fail to create a Mutation. It thtlt li tailed the Inquisition. It ahall open with a Ci taoleiii. Three execution! on the rlicbt, thrc on tho left, ml ait In tha back rrround." Uo"c,ari are it nimerent and leu dewrylnt; limn at K.i( lea. Tb latter baj from neceul tr; th former Irociut tlwy lik the butinooa. Th public charlltcaof Bim ara ample, and to thira liny lur iccett. In lb ilree, ou which I an locate 1 there It a little boy wha, at about flv o'clock each afternoon make a "tour u.,rom.rd.,"w..pln6mo.tpiUou.ly. Over. ! ty cempiain, I Rv blot alrat lha Orst ) diy. Since then, I ktva crown mor calloua. Th carnival will not U cedebnUl thii year with tn utual test. Th peopl hav mor weighty matleri to tblbk of. Yet It ll report ed that tha garrison at Gtata, bailad by th Udtigualcd kiojr, "vihot liiidj of royal Uf (it la to be hoped) ar tearly run out, la. dulue In dancing aad other gsyetiet. If inch it the cute , FiiAMCii II, It to be a.Imlied for bla philosoj hy, if for nolhln j- else. Carl Caitau, I .. no reader wi.i n aacl mt ef punulogoa a a autji X. Buglaesa Items. Ti.K CARRltOR opiurura to Charleston and eolir.u to ktenipbiahui doubled the buaineae n' tin. Memphis and Cliirloiioii riilroad since the corumckceiuent of th) siccwion ruovrmont. li.ion erFOMKi or (ihtkr orr an shown In 11 out teal, from Black Klvrr Mine, Ithl. ultra, a parcel of which la about to be lent .othiL.nriu,.U Smc.llnc Wo, kt, Vow li oI ration. ThV RAbkt Or FtJCTlI Carolta report Folrohry ll,"3.MHi; capital. t)7,BIJ,l7Uclr. million, and 1 1,81)3,3.11 spac-U. By compar ing thi ttatemeut with that ef the previous moiilb, we aot tit followln, changet: Aa la. iTt aae in circalatloa to the extent of $089,6.7, aa lacttaae In specie of A39.383. an lncraaaa la dopoalU of flu9.420 37, aa lacreate la for. 7, aa lacreate la far. 89 tnd art UoxtaM JWr.yW ylt eign excaange tr 7l,uo7 IA agwoiUC t-.ruxa tC RATIM OF AOVERT-S-NtwA TaXaaCAiraOl ABTAKm SpiECr: arUrto toatda. Men a a M-atttl adrarwi aaw roarwaMae -. Adren-ameati iw,-4 mU va etrtt V, at Ikla Bka-am I rr4rlTTatVi2-y Criminal Iteiaf. DiWHRPTr,-, ., ATPrrrfiri. Pj ti niAVabl nu war arrtiated m iaritr fill a Two TOtTRO kit get lnta a Jaaloni rraMTll a& AlontKomery. Ey.. Jaat weak. Bona Jeoaay. arew a putoi, anu ua mOMii (i aaaa Am Ha Rata hlanaelf p, but afterwardi oneiaadl. A BnoTw. WriUAM Coniw-MJ, wat arrt4 at Ptiuburgh, I'a., en Saaday Bight, ta tW act f dragKina: a aef woaaaa tbreigk Mat tint '.t, by her hair. A I). Davi C rt,mnt Hat of atrwaf. tl.a, last wrtk, it Iblroit, --tnnlia; 1 jia-J Miml girl) hatlaranprd, but waa arretted as, C.nciiaatl on Friday, Chiii inut R I (l.tTAt.tt A RrnaXAR KAA-w rariitHt fur th adulteration of trnlk, aa hole of willed Hrmnm(t.l lalloitoni AI.Kl. 14 0 are anoualir paid for milk by tkat clly. J. llrrtirR Ann t. Tcaat.y, lth laiA4 .11 nil frnu, and en h other at Illooruingtor. la, ly fliooilnj. on with a ahot-no. a other with a fir ahtvtr! ill tb bar roll war) dirtktrgrd in tk mnrdrroni affny. A trwty jTarm at I.tRnir.iB, Irmabva. wia tnnl t.lrll a few dira atnee aa-l lataw . ctt 11 re uaja, ror tlippit g from tha Jary rtmm. grttinK aupprr at a hotel, anil paealng; lha DiaM In a ct.aifoilabl br-l, contrary I law. A DttTARt.i.y a. oor prbi, Mlk ofltretl Dr. lbtHAXA.a of St. Loiiia fluo, tm n.utder hta wife 1 tint l,e could marry a krnaA. a-'ittf, tiuvitr till, aa gui, IIKIIXin ral.t.KR, evitit tu 1 wiin inn wiau. in irr. gara a m ca.e harntloM atuil, l.lwlled "ilafa," oat put lb police on tb Iraik ef latth. A rtMia tmioir uAviaei ute-r hlitogkyaj n..lway accident, hot t rlhl ri rubaeribM (4, in.l lent him to Chicago, lutwrvk, ta gat coik aultatital) Iwo ntt n and a woman eater bla Itaim at ll.a hotel, during tba nlgbt, aal rublfwl blm. 'Utah tleaa wretchea war erJ" aitialctl afltr Ihey had inindrreil tre moweea. A bont.R i(a-iMo taiHA. who) had Vea part of a df legttion of tl Wmree-ia trihw, ta tlitfwlMal novel mfot, on hii w h ae, gaA druak at )'raeur. on halurdty ai.lit) haw 1 arrratnl, and divlitrt.l, at prraamg great r grrt at hiring permuted hit ifpflit t yer coat hia Ju.tk.iii.ttl. A tmoRtcKrci. riot eweomd la a paW i arhiK.1 at Cbiraga mi Friday. Tka Do -4 af Falueatli.ti litd ejeeied o;e principal aad ap pointed aiiuthai) oa hie apinxram , a aterraetT blsiea and groons ni't bint, and tome f tam mala pnpila threatenn.1 to throw him ent of I a window, ermod with a tula, ba kept I ham a bay till th hhool waa cloee.1, hut on Saturd It wear opened, wben th imliguatlan If 1 nniari rrat nnl rtn n aa extent that um waaaloiitxl, ml tb avtitllie ef lh waa rtquialla to ptowrve order. GthmltlM. NAitrr Cotir wai ni rtxu in rtaArw. aaa. faring inteaaaly, at Sbarpabargk, 1'a.i kr clolhaa took fit from a grata ia bar bedrraaa. A I4TTI.R (sun drank ao mack y tr, whiih had been angutrdedly left with-1 Aa rtach, at New Orleans, recently, that II died ia a few hour. Thr HiRoir Maw. CarArrr Pattrr, what It a ill la) remembered, noraed her aick aad h aal In iband. and aarliabaet hil ahln ta Saa Fw 1 Iho, died at Hoatort m Saturdiy, aged 21. I rwii Foot op Plairviixr, Ct., aged T ra, died an lha llth, and on th foUowtac au Immeni bony excrescence, txlead m the back of hii right ear t bit right Ba nraotrd. It welkin flftt-two indaW-f ' n la, mil Lt termed "a degeneration of wa uldrr I lad." It hat beea gTowing ia C, and did not ifl'icl bit general hfoiil 1 vaT ualy, Tha lubatanca Dearly (UU a half rrl, and ii to be preaerved aa a medical aa. tloalty. F-reigi Item. A jut RAnnrr drvocrro th hand tf m luihr, In a cradle, th other day, at Iiall, mr land. Nparlt am. thr Brra in tha SwRth " England hav died tbliyur. Aperaooiat a Nvt Forest, who bad 110 hlvea, latt every baa Two iaimmo aid an araxrvSairj arefltA Ing out at Dundee, Scotland, for the Arwki flsberlea. A RtAnirci. rot rtAit, Ar rr a, Hflla Zea.I, wai found strangled In her ipajtmea, at Paris, reieutly. IVtuntDa Poi.mxr, a riett young allicer of tha tiuard, wha had tutuktadl improper relations w ith her, ll lUipocUd tt Be ing mixed up la tb marder, Tiir lait CrJtrci of tk tereral rrovlo- fites th following rorulli for th KLngd af lain Piedmoet. .TN1S.C37 Inhahitanta: Sae dinii, o7:l,Ilo: Ij.m'jvirdy, 1,771,0 17 Modaaa L an loH; Parma, !CM,7fi, Tuacany, lli.tX, exStatea of the Clurck, LSbU.SdU; Naalaw. ti.ri 1.1,800; Sicily, o.-.Ml.V.'O; total, 21,(rVM iiihabilanti. Tna CArt n Iiiord a Drran aoaraV ing lo foreigners remit commercial right wa 1 Kutaian subject!. Heretofore foreignett haal tat admire an expensive till of nobility, It at da to hold landed property! and manafattarert, am t' e end of a certain period, had to dlapeea at? their catibllahmunta if they refuted to Leotw uaturalizod. ArtAin op Mpxicaw rtirprrn attack, ttaa I tag coach between Mexico and Vera Orwa, rci rally, and, afar plundering, aasanlied tRa paarcngers. Ool.rJi Yoat, bocnmlng a r aaaa tiled, drew Us revolver aadihotone ef t fellow dead. They all tet upon bin aawi backid him to death with thtlr iworde. Tk victim wis a ann of tha lite I'rciident of tha Exchange Batk, NewOrlaana, It It itatfd that ornciAi. Intimattoa aa Urn given from tb Dutch Court lhat thi K xc of Holland haa or ll about ta offer a tTa I I 'ut tut tho who beat plan a plac ef lafeajp lo tlie rthipw of a hill, far villager! aad oiaa " poi'ple lo rwort to in Holland la eaae tt i!t 0.1a like the last where, aim, they tniy . 1 re their rnovall property from th walaxav It li to be capable of storing the meiaa a iioailabingnotloe than WKI toSOuO porecataht Ca at of need. iUcellaaMiui Xte . Wit.n rrcKi twARti la th river Bwa liabLa, at HariLaburg, Fa. 1'KvamrvT Litoouijii A aaxr Devaa-awaar-i'Ari; h Llacki his own boett. A wirrri RuraART, held at tacrtd k ladU , l.a boeo imported Into Boston. TarRRARR "nsuiiti or at is," aadt-axf oflen take try icaly Ran:. A STOBR I'lLI RD WITH MRRCHAKDUa wtoteeu, la th uiesl uoproflubl tt 1 licrrea. A tun Tivt Mihel Into aa artetaWarr shop In llsltiroore on Sunday morning. Xaa doortwu Imnudlaul abut, and lh "dear waa thot. A wao wai orcr iiraro to nr that ttaa diflertnca betwtta th southern and Bonharm pec pi la, thot In tha Sooth will never sell aarw. tblng tbey can eat, while thoa In th Nartk lever eat acj thing tbey can aeU. Awnrrr.ax Came, writing of EKRtoa raw volume, th "Coadnct of Life," sayi rw Rratlyt "Ills Idea are oonoeulrateit to a brittle brilliancy. You foal that a himatar atroL oma oo of his pagtt would ihlver ik tntoproveibs. Like Jamaica ginger, a tpiaa ful of It will overflow a tallou of coutateat iheu(.ht." IAm krtirelt rew CoRrif'BCsa UAMRkaa lean tutted at the Waat. A man frawt m a boteL appeara very dejected, calli for a meat nd regltUrt hii mine. lag! bli bell aooav after retiring, point to ta empty ylal oat what OrTtPo led " able labeled "two ouncea 1 or laucli udaaara, sawi. atkt to are a clergy man. A clertymea aa t cock are harried In, eiuetlc aad rtinarditwi adminiatared, and tha young ntaa U aavwoL la iwrdteat, ana oeodi only money to get hott ta Ugin a new life. A. purse It made up, Ike rtU roadi furnlth a free aaia, and the yoaag taam geea on hit way rejoicing, to act tb aaaaa trtw gedy tt another place, with the tame iiaalla Tbla dodce waa practiced at bkb4uabw tmk Dayton, Ohio, by th same chap, aad a wa ooiair further WeaL to trr it ajraln a d ika I He called kin-elf LAaUkrixa, aad nrefaatil ta 1 ba related U the celaUtUd rrtaoanaa. afaV I IW W NTVti it tk Targinj. ajgetwttaf. Kraay. luo, ta ,1 yakaa-b. Al t.mr, wha 1 i r-: .11 w. -. . , am itwt''