Newspaper of The Sun, March 29, 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated March 29, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

Wid.ealtr BMrain. aft a ' AraMtraw, a nattr IStawul- AUIBTKOTO Oa I UIBWBB. JUKI . O Tyr, I-alaad, aJ 44 mn mrim Bam mwi ileUI F.3UlXTMK."Vr-Male. mntwrtot PltiBovh m mm ityiele the , he. V. A P. A . a. toe rdr rere-altr, ere mi tfally b-mted Is itUnd th ruerL thai (Friday) BfUrwoea. Mm lot. Ml a-aaMdb from hit lit real lease, 149 1 flirty auather, MMtM lot ei Ilia remade will hi .oaTwted tt OfMiMJ Crmetary Lir laurmaat. 147 BIRD-On WaHaf m celnr, Mirth 17 lb, Clin.' to U. Bart, Bra, la tb 44th year of kit ami. Hie HHIm bad frleaxia are iwapecUully Inrltad at attend tl funeral, thle f Friday) iftnitnii, 1 ta ln.1, illH o'clock, from Ik Mm of kb ipvi, CUnt.mU.Wr4,Ji-.i !)RirmU!t,litwcUuitrrr BotlM. Ill CAND1LL t Brxulin. Men nth, FluUth, wreoww ot in uu i aoe. lii. til, aged w yeara. iMirvMigi in latnr MTM4 tl Itlwri et Ar'rjak. frtm 'Wite.Hibit. I ' "head Oth ever, Brooklyn. I'd CAIRM-le . eClty, N J.Mihlir, Uiniki Tih ..1 aaaaea bbt 1 '.a at I.a aur t- I.... Viikiu I ' tid.fi." """ fjUCKsMlIH lm nuitti ia miunii uwnaQy irtrrarpMi j A raiif ww v eoooa im punni. rrotn bar Lr AOEITT WANm-iOO A HAM With Al. tali uuu iakh.e hear at inane U peak! t-or fra twmeand An'tare tty aem i pa. lanl right litM. elate Crf ) T. FUliKB. 14 Mal da Lei. N. V. 11 APPRRHTiCK. WAN TED -A SMART, ultra lid h nnttr i ud ta t-d dark valor. ApHratF.T llHIIUJ MMhithi-iet, beat of rtfetio re-inle-i note miiiiiII'ii! lt,off one li IM'II 1 e M 13 AMlFR WANTrD. To till oi a.tiif.y ml J,ndr, .. Ml MW1 a. HiO'VIrn I HWIIDi MtroB TlUk FllktoUV, I ., -- Iki Tbo. MHU.111, lead m MM I f tta tkmi't ar rfwraeUully lowlted to ., v ,, ,tn ,., ! tble,f 'Ida)erti-rr0on. tort In.t, IV-' WAWir'D IN in ti i rdttVnf i hrt dMtiUta a r.xi d- oftlne tnietbo a a-v JXf la-aiL I'M NCIKi A lURCiUXrd V(1 Bmtitll iiltrf. tliM A 4 . viU riWMiMi, t 0. -J ft, WAN HU) -ONE WHO titM iliiiili dkkBLiLAW.iuuit Irk i.ii at 111 U.triff 14V tWltk id . JtlJV .ltl.t!.ll f ftH 4 t,tl .l.t ' J . .kU. Li.k-.. t...j. , i "" 4 ji mi , wkM imvui ntriiMr in Dl U K.sMnUWANTED-AJO.)DHia, ?1N JD Mdoinoutillobblnf work. Apoif tJ UllHai. CHE.ALP.V-On Tlnr-dif momlrut. ktirr1! ja wvTaivf. "ii in ii.uioa ..rrirrt a Bar" 01 DaiUaamw. Cui If IaIULd, IrUsd, la 'U aTta j ear of htl alv. Thl rnnrnl win le lua ra B.turJir kftar rom. March Hmh il I cinrk. trm Irr Uta ml' oora.U4 1hlltrUlr4t llrrfrbmda. and kaaaa rrt 1!IES2?Z!S,?V' : a V I HUTCHER WANTED -A MAH TO AT- &'!.... E'Jalar I. . "' - - " r ...- . "" " --'- BROOM MAKERS WANTEU-TWO MBX rrr kriri1 11 Iha bo4ma oin Aid work fey tV'T lnriliB.L JlD0t)M,&aIiOokrdat 4 tiui Aoborr. ooii of Mhnar of kla M. Mlu aod Lmallaa K44r. Tata Ouiytar of kla M. rrfni ralatlrfa mm& frlanla af U faaMir ara raMft. tlUr Inrtlad at acland lb fonarmi, ma Um raaV daneaof kla prreU,Wart 4Jlh it, tiA hraaaaaaf of T. atk are, Bitutdmy cioralm, 1Mb loit, at 11 VIOOK. ri0N I Ota, l od w( iktn, oof IHat i will h atom hiuU uall at Ma tt II 131 it HarlMB. Wadnavdir. Ilirah Silk. avraawi a . r afanv. ib a vsu aar 01 kia aaw. moarai atll Uko otaoa rrora t n l raaldarwaa VTto tt.m' tt tit, U. la (rndarj tftoTaoan, vta FI1UIAN la thll rl'r. Marrh ITIh. ffckrlra . Vt.laii tta- -jf am Oatlarlua and too lata Caat. it.,. titLlao. ant ll n. 9 mautuanj 15 4a;i. Ok, Ohailral how thort lf U, JJvw aooatUr Joororr o'r. TlJ fu.rf.al arriWa wit liVr (tfx n Sjr.lir oiUtoo, U. tk Ittt, at i o'c xk, fran llo rtald o a of kw malhrr, t!4 Httolnn l KMallrw andfrlna'l to riataartillr Inrlted to atUl. 1'bUadrliitla ia KTiplaacii, . 131 rL4MA0AN-0 Wo4fiadr, March Tlh. af'rr k UBfrncf tU'Vws ,law r'aualan, a latlra f IN, I'arlui ( LuiH.lains Uo. Carau, lttUal, Id tin lvm aaarof bar arc tier fnrola and aepulntanraa aril rraoartMllr la rHaa lo atVMid th lu irfal on Frlaa aitirwioa. VI k Inal at 1 I olack, Iraui I lUa iUpuco, BU Wiat CIA at. ilnr rrwalua wtil bt taxao to Olrarf Omrr ftoc lotarauat. 13 1 (lIKKiTV Oa Wodnoadtr, March (Ttk, Jamaa Q?rratr, a batira of tba rail h oi cVaii, Cmalf LfanKl'ir4, Iralaiid, aft 4i loill. Uia rrtaiaM aid frUvd ara ra.lf iHp larltad to atla id tbrnniaral.fmi bia lata rfwid,f, 7l rularr at llratikJja ti ' fnUaj) JVmoi ,-nh toM, at i , oclwak. altwi.t lurth,r Dmtca 111. rrml'ia will lie Ukiutottui I cnulu oX tbj 110 r Crotii r'lalb-im, for IlltA iuat 01LPE8IlJfVr-At Tt fnj-,aad. L If on Tjura. dar, Mucb iiU.afia HIHi R. wll.w. Maim K. Uil dt'tlrcto. litUdUt iiitl b.ranH Tba nkUirea and Itwalit th" itn I aro nwport, tnlly iaiiia.1 t- ati.T i.m- f u an', ui. (r (mm), W1 Itiat, at It fllorkt w r law midtLCa, m Fatoi lUH't! p""' 11' OI NJilBrN-V" Wrduini-r. March Tth. PlVlrk flunDlaar, lato of tba r arun .4 b. Uuw, Urinaty L ma;, lord. Iraha-.ard 01 rai Ilia funeral win tak'plan fr .m ult IiUb red Irnea, t!4 TiAtt am liU'ai 411 a-i, tbli (tr.dir) aftarooow, Wtti lot, at S o'tl tk. ,34 IllNDfJt-J Wrdaa dr, M.ich ?7ik. at t"w nl dfsoaof Mr. DitH WMlaaia. ,1 Mallorl tt.tl u, Viw Jarwi). a tr a llurriiai; Pfiea OI roonilup lo, Joha .fonah UW r, rnnirr, I tic SJaietr ot t it wi aimuA, rtrrrarit atM. Hrwirlro aarlf to Itio fSOtbUf, M1U1AU.I1LKK1.1 I'd Miukioa. II CARIIAGE SMmi WAN TED-TO QO aahtrt il t'aaala tbaooantrr. Apalr to rvro art olr, ooooalta clt Uall, atrooklra, oa Frt a, fitklaat.alle-obMk. SI CARRIAGE TAtXlKRS W.VNTEU-2 ctnlifapalnlan, ooa tint usWttaoda tlatahlal rtrrlaaa b It la tla baat tlrla Wana o'Jiar uai call, U UltU t, llrooilo. ), KUIH.. I PARTMANWANTED-A MAM TO Drlro -' ktrt,lnitluakaklDfraui'allawl araaai libra. Uxxl rcirraocw rratrid. Ap H rTi trt It -I pAi.i'rNriiltS wanii:d-two C001 Vy l.at.d' lt,nilrilii tb- t. Hi IkJfWJ, utll d" to UVfri1 lir Ojodj fair, of 41 .IOI1N AH 1I-4. IJFil libil. P WAVltn-. CLERK FOR A mlo Va. clerk fitarmcarf at r,tmeal t tn, r . ' iwrtara. Oi icra rl-art, t brkecpr, 3 b'tt f.rtrliba. maj far Uraia, 4 llrlt M trtrfl, plica praru.cJ inr oioaiwiora. pal aafpira, fiaaCDa at d brakiaiiidi, Applf T I battiam tqaaro. i pAJalNKX WANTU A SOBER. .SiitJr I nn tkvlaS&Ai wanted to aait n ajotlaa lh arm ali.,lraala an.t ti-till oiah bmlaaaa putaf $,ii' t '.infl p.ir arrnm A aulttbta ran alll Kb U r 'I'iIik. tof irtlab $jtn) Aiply 4) Ciial t, ai llr.d ! OAINTER WAfiTFI) A l'IIILD'i CAR AT tlia pali t r. oi a iiaad tirrr'aineall- aod atrip. 1 1; ti t,a i nt a a,w nulck baod n.i'd appla. Alroai JAiilSJ 1) MH K8, No a ark. N.J. M.UU AUTtrtlMMMti tor tka KfUlMi ram mm tauun amain raoaun) or ran aok. A rw i acxutt w all twa Btmiwot o un I IV CUdfrMf fH AMTTBUfO nww, U M ADrxxntiso m tv bum. AarttlM arantaf Cn ral bad or hxara of n ttu ko4 kftanu for OSK BinLMMd, bf AOtKHTlMMl LN TRR KUM ! cajurr.s than v alkimo ob nimxa por rr. EVSRTDODT CAM AFFORD IT AND roR evebv rvtroae. I EotkbUaliW CMr ClrdaiMloa. DAILY AYTHAliK I'OR liilS .,M.l7 DAILY AVrKAOK FOU IH.VJ T..d,4HO DAILY AYaAAim FOt lrM w.1t3U Hhilliac AdTtrUaeaiats. to AdTawloaanaM, Aacwari to all WraTtlfainmkj aaaw bo roarlcwi ad th Sera Olo. la ordor to (trt aaok AJrartlaar atORltrACfoTklOBNm7,lti iwatoor kSiew to aaok aJrartUaniaat, la ii foo.l &(ar, auy bo uo4 at ibt Addraaa to wraith aaornn art) to b tlroti4 al tklt odd, tiiitMxt of ooooprUt, aoadlosalf witk a rfaolal aldtatara. Hhllllofx Adrertlaemcatfi. E3triXIY3IKNr-rr RUWa. (TlATilD PIIX aoatara waatad tt 41 Aaa it. KMUKOlntAV atuapai,4Uoluaibliat, d0 affiaa.M.4 FB.KAND br waalad. ra'aiewa, VI Warcrlp flaw. MAN on larai, Qorman or to'cb- -414 Ilroadwtr. 1(1 ri VMBKJI wactilktlllFuUot arNDiooklfn. OJ rKDI.IM wanlod. $1 pi-r dtp, t9l PaaiL tip atlra. J0UK2.EYU N KarWr it lit Karl Sill at 1M,1 i Hon tt n 'T awpfeit W It. Wl Kua rt,34 fl w ITIIiooferiwiBtM-SMwrlaaL f lairitVTlKNT Far iaJ . crr.AW hat prksshrs wasteo w tao atraw hat praiart at an,tth waat rnr of liithrt anti'h aia, tuab in (nod prlcia lud oan atut walk willbaiir'n 1 CIKtFMAKFV? WtJTfn-MKN AND -liraon dalH-d ,tk, at at ('u.uat, brwkln HJKAVr.U3WAMrI)IMF.l'l1ELY aix. Mr H badtK'Cauia'aitM i aoaaiakraia lot liar A T.wal.1 ffiMA Uu ninaral wlliniariawiia a u fl iJ wninil, at 1 o'oloofc, Irom laa icciiiro rtu ' ' a Kir.t 1'riabr. rvlan I Imrrh. t llrahrt1-. J. HU 111,111 Hid rrt. sdaararaiprcttaUrliiTlifd iyiitii-.d n-i vr.MlTJYatn Wnaadir, Mt.c1 t7th, Tbtoiwi Kasrdr, a t itlro nt lit I'aiiibuf K lltkiara,Couul IVnataL Iraland M'dto piara. lib frlnida a ad i atlrta u tOKBWJuIlr lorltad to atirad tlwi fiuan.l. 1mm hia Ut iUw, Ma Altl Shlat-Bro-.i'rn ibit(tridM) ait-rroon, TVthint,at o-r.ack lift mralna will b taati t ltbkliaUr of tbo II ly Cro I iitbuu, for lata rt-aut. 41 MYBKB-Oo 111 urrnloa'nf tka !b lo-t. AMiy. widow of Ibt UU tui kiuui Miart.latbca'Mbi'airof Tba funeral will taka rlaco from hr tt rtxIJenea, flotbal, Canw , thU (I rldap) aftarno , V'Jth In.t, at I o'clock. Wllalaltwt Ctorth CaroUaa) lot Caoido tMawJeraar)piprtpioaaoeotj i" McKf.NNA Oi Wrdra-dar, Mirck 17 h, Ann aalni.tbobaaoriidwlfam Ilvb WiK-nnsi Bt. DiradiKia, Caaaty Tyrone, lrmai.il, lu lb I to. ar of bar apt. . .. Tkt ralaUTta tad frloncla of th laoirp an raapial knfly Inrlted U attend her foneral, roj her laa raidouoa,eir. of ltk at. aad Mb ar. no Frloa AortMOa, WJS luet, at 1H o'elbok, wilt out further nt taoi. " McKEKXA-Ia Brooklyn, Friaali MoKousaiod VuTTuiarai ail taka pla thit tFrldai) afV. awett. alatcb tPtb, at 1 o'oinek, Iraoa hla raaldaoaa, 14 York at, Tb Irtouda of ilia family arc reap t "'r aarttad t atund. 1" rrUCF-Ia thli rrtr, on Wednaadap Tnlji. kOr a abort fill aaa. alkt(l Aon. dallliterof Alotaairt L aad f natn T. rrlo, t rod ( years t Bontu aad II "TWrolallrc ana frlM. arc rtatwtfalb larttai U attend t' founral. tkli (rrldar) afbirnunah March 99ib, at 1 o'clnebt fwn tba reallaa M bar parouta. 3 llamrliou I'Uco, WratBlat it, nair rtb are. wtaniit tartaar Uruatlon. Monti Co.tM.it papan piaaa vv !", lit or file clod ai leia f l altie w eaVa. At Jill la r"eon rr lhew t . ' L C V. a. KY !'iri(Ll-a Woolen Cvupur, Pl.n'k Vm mctlrnt. .! 7,1 DJIPI.OVJlllT-IVmnlc Es MIlKOiriKRKlia WANTED I.ADIKS aad wlraw wanted to learn eiahrM'trrr. dreaa- roaklnil etui fancp work. lautr of wirk and goaf warca wli o done learbina bia'a ta a lit laarnera who ran liarc Ua woi a 1 1 tio at koma If tuny w.h, priae i it r'rrarr iwo'ir, iei caau. apply u an UF.YASI, No, Uu ?. Liwicacc Uat d, ejrrar of Bradnyaud Flrhtklt, 131 rjTTJf7- Arrxrmvivn t dreenntbt, t r. trnmor th 00( Hi and d laibemialdc waalai-W4 40a art. t,4 UlRlJjfarlKTLIbualaeaa.mAlOtJayat.mira.ttWd OULwarlid lata ippreotloHT Ninth ara. If IRONKX watt 4 for ttla caala, IM KlaMa aa. 74 OFJ ATOM on let. not dif.ra.lM VT tilth 4 2,1 OrRttaTOR oa aklrlt-83 Claewn era, BrocAlya. CI OritlATOrH on W A W mub'liM 11 Wrat 90 .h at UAlL(lrlwtnted,1torU K4I Witt llih at. IP TUlLOUKII-JJoaflie eaaa -tit K.llthethat. 61 TAlLOKMllSonruitempiiU SOTP.ailrt. id AWCriOM atOTICKR. .UCTIOa KOTICT-T. . Ajtio.rr, FITWIMU0S3,' Al AuctaxMr. c in fl""V'.". B ttorday, 10th, at 0H a,eloch, at 7l3 Tbl'd ire, aa eiteaalTe aarortlMal of eholo teat and irocerlea, tan trw flktnraa of atom, walk a 4 ytafa les rent chaaa; pinlnlartdtr ofaal- ttlctof honaabi'4 fur aJUarcaadtTtoarktaUoadodt. im,lIi,IU ALTriOM SALE OF Fl'RNlTURE V enrrldiy, ittO'f aV'lk at 'M Ffaaklli at. ear We.l rrudwir, l'h.l) A COI.K, Anctljnra, eitnrtlelrl o at rhalra. heelao'e bureaua, Hriit. lalaardlnrraln earpetr, all rlo'-ha, reok en.l p-ri-r ttbTiy, ftttbar boJa, badJUii, kitilat famlbiA. UCIION K0TICE-.lt) IIormloerHfs- lfandanme t'lirnllara at AiMtljn IMa Fildayatennoimt I CrlorA, ti ait ra ptr. lor.obaaib r a.d dliitor room furoltutoof Ihiih; in Wret Slat il, near Sfianik ar.i all ti ll wljr.ller ibltPI iXTiiprtdotTtofaa, aofa liedatel', l.ioaei, ill mlncra, o i rka. buroaua.rje'! pailjrfuenlt.ireof every Cocrlptl'n, ct4tcant te ttM.a. pirlweiina. rwwwei4l, mthacaaf and no clulra, rrekeia orer (' Tirdr ttpcttry a.d laaraln Cftrp.t wind iw abad,w al aid lay cnrttltia.arvir ware. re trench eMtit, cutlrr),lfd'. Ii'dilliir, bair raallxatefe, French awl (joillc UlliUdfcf.r V K tT tTFaTCOTT. AnetT. At'CTIOM NONCE M. DoHiilirY, iV Ancllni.r. wlllarl .lUtdtvi Friday Muth t", lw o'clock, at iwi lionm at , on bar, mi oraUr bat. Iron awnl( rllln, ttoro, tuimnn t mlrarf aad Ci'uraa, the whole to bo pjrcuiptJry tali fir raah Vi AUCTION VOIICE ADJOURXED XV tniMti.in aaia BIOUtKI) WALTKIn. A le tleaarr, wl 1 II to thitow, BatuMar, p-laltir.'lf It 1"S o'U'fi. h- firua atvo, Nj Jidlao.i .t, co.l.t. Ir of a tr I !. of a vallatibllabel d"i: tion. M litili'Y. Air. 41 J BYlKTUfcFA,,II.L0F8.Lri WILL hired alp h eaiciio oalri.li Wt.eri t. al 1 1 a at , al I 1 lra.il at t cjoa .lite of li i-h Id lirr.1 i e, noi Mi e id wa htriei. be.1 tiada, waah.ta.e1a. talr aaatiraawa, Iwl'ier red, ami rt, Aeja leuiarer auaiMr t pi lick ojiaitt ill It' C l.Tl IN, 1 a ilay, rrl U'ANTRD VOil IIOIlfmvORK. 0TR1 1 for peoeral hoiuawork 31irarltt. Tk niM,wantd to tnelelitraill UMfu1-4f I.lapmarlat YCUN J plil f.r IliM hmiaework, 1C4 31 at, bakery. anVATIOlSfl WAXTKIt B Mal. p;2lliL3 W.VS7ID TO bTRIP XOUACCO. v Arp r at t,UM tiflirdwD WatPttreet GIRLS WASTED TO STRIP TOUACCJ. Arp.yal i 1 lts3 W and f 09 Tater it reel. G1IUI.S WANTKD TO S1RIPT011ACC0. r Apply at (9,113,1 tOT tad 949 Water H0U8KW0PK-SKKVANT WANTED rood ladoatrlona carl to do general boa wik. May but a iod bene, by tpplyla ltd Fccatthav, It aOUSEWORK W ANTED A OOOD eoa. wither aidlronerl a mill fantllp Wtiei tb par month. Apply at 07 Writ lAh at, aaar tlitb ar. II) BTBANO-Oo Tonralar, March "tn, Harn, rennxeat ant, of ndmnad H a'.d thl lata Miry L. rJtraoj, In tt e id year ol hla ate. Toe laiadvat aad frtaona M taw famU7 art raaautt tally tntl' to attend the ronarai, on BaWrday aJtirnoaaBth Inal, at S o'aloak. (rura tba rtsul e hla iraudfather, Wla T. UiWr, 161 Naeaau at, lirookljo. dl TlOL'Sr.WPRK-WANTFD. TWO GIRLS Al one for rartrtl hutawotk audooe frtiUii t fP'y It 41 Oilier at, bit Mldiaao as Oak eta. U ASnaideaer;caairira rifereo. -ft, bat at 610911 At Ceafertltner, teveral workman 0, KCI Run. 9M AVeake baker, reftrenct plrea-IC . bit M3 8 ia. AJ Porter; warn atftdarata-J WH, bat SOId ta. C An ptrtarrfMarbman or wal'er P , 44 Llepeatrd at, AlSaitrnder t47 Fminh at. M 1IT a boy to leara ooi.f.ctl-eary, 411 AdrlpbU Bklyo DY a ptaetloal Konluner-rtt WatU iL IK 4 Al'CIItNr.r,H I'M I 4 v. Mar,b i'jlh. a liiia VKica.il It 1" Wall t.ltaren Vi ' and "n'llrit, tie 01 'lr luri.tlll e of tea fan,! y, oom tllrlilr tila ll.aal eai.rtm I nr panw, li .1 rami, biTan ai, laanie tf. ral, re rari, and ,al rl th . f,-lo, , lat irid b ,tlUrf Inl'io a crocaary, c lUeri , lr lentil fulli't ra to ic rla.l UMllive. 1'al K l.hrVN Alll iXrKIl JkT .rday, Marrh "i h l I I 4 o ilo-k, at t'i an tlntlur "in la . l. a ler; l, ,f (iie-tn - r a, al cl 1 1 ibneco, I. ri,rai w iea II un Hnf bad aearea, , i tir e ef.afM a u at 1iaVU., t ol i IL t dry aUd faiy Rvdti aealual ma Ji I a, to, li llTTiaY H. lltitV.S. .Tit., AUCTriONEEB, II " II. iKM. Il PR HAY. VAiira rru. at ms, ip-jii jt, at tt fiunk I.1X dCKi.Kri i.rtia lioln lirnlliir. comurlel aaa itaai aid icemiod liirl, fmnitme, aof a lal , rentra ard dlrtoe t Mw wardrobs bnrotiiN w ili aai da, alrrrrsrblna and cleat aie,limaiiiiandtn. aiala eirtwla.oii cttaa, klbOLea lurultum, utenlr, a. Ao Bale paaillij 111 TAMES (TSIllNJi. AlHTIONRKR-OTle al 9.11 Vtret 4f.la, lllarlll' ladae.al lOaoVlix a. a a In Rn are belti.lb aad fMh rt th aVeaani llatureaof a aroriry atore, teas ai, tlarcli, ctUJlw, .urtr, Ac. 1 sam: op impkrial elrtua .f aeliUt niirtraro, I at eohlla aneMdn. ei trl i.r Marth'th 101. at 111 ,,'rlork. ae at 111 i.rmd atreiA. file rl.a r firm llr ttaai, WW 1,1, nc of rina lraii!l'Nill 'a and ! raika, tloet of it a, wblakta ,f e,ry de.rr piltn, Hlieirr wluar, Ac. Alan a lot of I aire-11 Chaunaroo lie. aa, al o a litof llarmaa and II term t cue, .1 rhdea b aoila, Ao, Ae JAMVHM tl'.H.srW, Atiur.rr fjr MtiaNt, l II U'liim, Al'CT'R ViK.I. HELL, a llle An Url4e'j,'t"4 o'clock, at H5iaaiMat, teoo'id baud le li liel.l finoltum, rarp It, ell ,vha, miner, eotta, chal'a, burar,t waaradaata, bedetevle, vuattnaeata, tUreri Icuoiea, wardrobe, Ae. ft) UORTCAIi K HI I IIAUPAUXr. WIlHEIkrt, te 111 will rin- ly 1 aolt BEAIi EffTATH. VLHH FOR 8ALE-A FINK FARM OF 4 J A. acrca.aear al.a,liu al.llee.ta U riaeluM A 0val,iirit Pallroad, Monmonth Coal). J., I mllw fnro IreeboMja Terra daalUoa wtn ail nacratarp oiitlnllilaia, fait by rallreij Ml cat u For fitrtxar paitlriilanaMlrto I. Hl.l UKRIOd CO T Pin it. A. J. llLVItCKia, BON A LO. tT.ltn IVTFAM TCURT. TOCK KXCHAiraS oAtS-TTMT D4Aff A TARTMENTS TO LRT THE UPTKR MJUj., M -O airtcfirtu tf.. tat 1,1,., aa, eo-rl1i, rfali " ttV roenjtbaarr.rod fUiraaoo r In tli altle , wfae, I IWn) Trtav II a a,,,lMW (Tie, Ac rerycenTinletittpa-nie.u. V1M75.I tnfO nhtlt.'M ,, 94 M nC a.ft.raf IN Ona. Onaw rf.. Tlf .a wa HOUsfc AND LOT 0R SALE RARE tkaaea frrrremlatl ia. -The hixi wend I t, im Boetb Bronnd at. Wlliltmaburclu la oe ortervl for tele at liHTity iw pneiof pi,1 K II le I wo ti'r, bvrraenl lad attle, wl h blurt of rom li .'t br lii witerli. It la lata elliot o-l.bn.iihi d It Iteell north loiklre ar.1lioe wha wiotl hiaae, cr ferrpeenlatl V, aa i lrta ierr r adlip, llr pij! a rrad pr net tare Foefonfi r pareilei ani e ni the menlaee where all Information can hi cMalntd Oei,ir aelit uu 1,-coaBl of bilelurlt rein. Iie hit i-.uiir'J ittetit'on elaralirro mh A i) HOUSE AND LHT1) I'OR SA .-A ronrtra trail aire rear!' eli 1 w '1 Villi pllile 1 1 ue, wlthl)litll a id ntllSbirh ail, en atkla.n aa nnstNiitral Mnr.aa'-la, fn. ala a avrtici are Mtothrrltrwr, U TV. PIT II KIT, 1 I(jI ,irS rOK 8AIK-1HIUI) AVXNUR . !" ily for eel, nip rhi coraart iiJIn. aido bliie. to t rat II will pir f aai Into II lr 'e at, on the pi tclinee. and t rmt iievi a'ai Art rli't bituw, fiotn P.iiilti tt-bMl e.ro. aid will tut turn tliaxi le f'l'.liai ilnn-Haari In lo.ta. niaiittt. mill. AiLtoJOUN FaTrrAKTCI. 41.1 Tbttd av, aiar tilth at, 9 Mil, I HOWE AND UJT FOR FAI.E TtWO 1 cry hanae aad lit, la both at, bM ween Bill aa I lib int. lertui UDiraL luLtm Uiep.ra.l. IIOL'MK AND 1.0 T FOR SALEal,fHW Alfltalen taland aiepHilr f.r tela -a ltt hoaaa, II ro uia. out ,ar, 'it "Ji'ftili lept, prod wi er.lrtil . M 'l1ll fept.et'Vd waar.lrilL. Ac, ahe p (arei itautltt heir from Wall i'i altnaWd la tein.lnna ot ti I R R 101 rK. trcrer, r raer ftaoaca a , M krenl need ipply. Apple tl llr'.O t. aa nam wear 'J.tUP,4 nOUM'S FOR SALE OR EXCHANGE tr rew 3-1 rf bflck hernias, near the Pitt Hi r, elthccel yad In rereta lor t'llliyvtr. Itietaoer aiiitrt for lioumeod let up I two, Ap pir inrril.N,CliiUinat. 9.',llat HOlMS AM) LOTS FOU SU.kTn li- k ir,e lfarr hie Innia A lot 4lfe-tln aaeall hjatns I V ie itreet near la tin. 91 nrnl im llreida.), tao liueeaa aad rt,0fl taide-u a'Mi. ft A' alee, on tiul.t nlaita 9 r ma, 9Ua Jeacli. oer IM. im trarn ilr.et.itiaaeimir, from I tfilto I II tie Ma are lbp.oir4 the piulieei 1.11a, y ra nei.ln bn4aa.l nti.ttp'pe 4 ye.ia I ,.1'il'e lf I' WII.1 AM. Hrea'wai, epiKtPe l.anatnl Unit, nriotl'ti ar 'in t'lilm emit, f ,,atli) o'orca. Noit-eiliiiiMdirpd tl,l.'i nCUhR AND LOT I'OR SUEYORK tlite A lo .tiira. d ban n"t rni a-d full lit. wjII Pi, , In lit at. tine, airali inliirtli aveuue la 1 lire lt tbo p-erele 1, or tt I 14 I IrJ rtote,iVHewerr, nepn Itl lll.rker at PI,liM3 -AT apOTTAOE TO LET - iwo STORY, J baeeaaent ai,d ill c, with a fro ,1 i im ami las bedToomii oa rath tl-r, to eee f tml r, enly art fat 1 rent 9WH) a yrir. lnoiiir en thi preoJ a 113 tiy-dthta it, ketwara Clh ind Ilk ntun a n . a taut. ',1 as POTTAOKTO LET-AT FORT IIVMll, J lea- tiutilnlottelet n raonva. wfl !.i i r ni'. tti'i aa P ircmetm rvt laioiluir r liw .pate, altneanlchadloim dl tly I .il'e of V ' II MJK Ht Tod. ter ten utfui-o, of b, an 1 1.-, 51 (Milliter. ew Ymk, IARM '10 LRT-'JO HIVi A. ar rr won d work II i hai W'A9 FOR VA .kllit nHtl- e. Iniufrer I. atu vr, ..ilea 'n to .Niw 1 O'a. all JYtllS UlllllP.lat f" alel f 1th eta auj H-r-a'Il ir, NteYltk 1!,',1 LAND TO I.F I' OH LEaR-tW ACBM if in.nrel ouNertai rn-k,w1if bona and tillillepai tablefor a UiaeB 1 ri bat laeaanrapl vd I l ttr1 t urlr, or a ailnnfaeU,r t i i ntllw f Ota tbaf.nl -. liMi.Ira el HLMtL r. Will I K. Ht-l VWUmabiit(ri, U 1. JMOJ.I (K)JW TO LET SJ5C0ND FLOOR OF aWktittt 1hi lWiIaiifBv iL Anl aI ttlaAf 4 rJt.nii. vlth IM, ana-lliAiittf utlt without ch(iJra, 1 It' ROOMS TO LET-A FEW NICE l'o-ra ef for ind fl rwmaanch i tit and a ttr r I i n i.t fraui dIMtt ll per annum , alto a rr i US) a htliar, r al Ml ill (a tl rlcltfty tf n I are.ai.dUta it Apply tt J. COKBIT, i& W. 91 that. 9,Ufl,3 RIKiM.OO I ! I -THE 3VCOSD I1jf rt twii k h p 1 1 IM'I hv l.aae. In the rear tf M.Jobn'arhre, or ea'reu'ei'aah p ,ii abt-l r a eatilnai nttkait n. r t, fit airnii,. kJ,liild HOOMS 10 I KT-A FMINT rlOOM, IlED tnoau ln4 paetr Wttn a ita till ueni hitht relt aa per tnm tb. Ininliconthe pr mWOti W- ISth etmt. SiiWiNO maciiim: ro lrt-onk of tahee'er A Wllaan'a, naarlr new end In Pn orde-, withal Hie iaiprbvenwala, 1 1 let al II pr annlh. f alUtUIPItth arc, orrr th atinsVt. lili tod Kth tte. r),tt,i OHOP TO IF.T-A .SHOP ON 1IIK tND tJflwrftebali4i In fi rear of Vx 9Jn Cherre al. ailt'h'e f r nweliai l-al pirpaw Anplyte M. III. .Ill IT, 14 Wall it,rooai II. M,Il4,CFatAW OTZAM Pt.WhRTO LRT. O Bvriiy llm p. a-ir tt M 5K,lM),n lArceandamell Kiim. No 4 J! Walir al lirUATTONPOUr, i mm l!oll-i.a Pnlal lanrf MUI.N.vlslitare,MaeY rk. r or For nalk -Ad Ln 11 d. ba'f a rtille feint Uoll-aa I'nlat land li Inrilreull tp,ifl,t LOTrt, rtc FOR HAI.K-1V) CITY LOIS at r.Uueth. N .1 fro.lno,i Ittllroad are; 'A nilnutra nh tr in Hi ,rp t 13nil'a Irotn Mee Yolt. A ti .nor the a In .. ll ,n Mil. fie Ira. ntn-inintl a I a a Lener ant I, t at N a.ik, N .1 1 f w Vina, half ran remain. Iniiilreat PI :ietii liiat, roan) It', N. Y.oi t.t.il II I.KANMSd, PI,tI,3 LOIS W'R 3ALK OR T ) I.ET-1 LOTA If), li- 11" W a 14'1l a'reiL wl'h famdry tiii'MI pail I've let- Lli.rbat l ala 1 erma laroralt -. apply tH U WAIIPR, r BAUtll I' 'iAVM, Vanut'll, l.t4We.t H.th at. Will. k-VIKAM POWER 111 LET-STEADY a- pawrr. alh lareaard anttlLw.JI llchted rtaiwt t: 9n 1) M DO ra tOCO OMea,M.,, 94.M "' inn. ao,-a,t t " M75V 522 do....tMi4 2y, 7k Hwfl Ma a Uu I'ntat a 44-t 1Mo do,...ldri etu di FMel-t M....100W ti"l If iid. RrifhK 1010 link. Hr 1 M. H l'0 V Bo. M M.. 44 V !' 0 U, Oau. in.. If ti, f'l do 130. 1H roi,aCAM.i.a:ii ICIIAQ p.e. trpu tlrloMt Huik..ll f. Ilk liro-rMwct llVf IS n.'. A find... t CfrIAjM I... Mi, W to HH f. N.Y Can 19 tow do.... bit 19 f le TtTf Bit do., ..ill Ttla low do....a90 lit,' 6dBJtR. fiV 10B do.... bit II '( t(t In 81 V itio di.. on wi taacoa in tin pfx;ond HOARD ffflUt f.'Tl raff M It U. , 'tire MM liioe do.t.ooupttv IM do, .... It;, t (BO do 93 lODMo-c 90 I ) tlrook.O W.L.lf! 9 fH) CL Cam. Da..lO!V MOD 1ft la" I 00 O A N W.I M 41 IM Bad. Ra. .. IOC to 49 art nartai a... Id Ml H-w A. ff . l IM 4....kaVtdli M ...M4'p AN .... 4 V t0 dWi.aattatl (t tea.Use; B .... 44 1 ao Mob Ota....e i n ,'bi.mi I R..tht1T, hi Mb? i. .. Jung A. Btl .....Uwja- Oat. . t 4L..rftM fJ do .. aMMat tit M R d H u lii f4 Panama R .11.111 rei II Uea lbu 14 da. a1X ltQa.CH.ACaalM 90 da lMId r; oi Aval,;;; tjJ 4ft a.ATnC 161 Ht tUttiJilaf M a ;nt& 41S Chi. A K. I.w. ( CbJ.R.dkflta. Tt w tat tatt.at taJe ICO Cl A ToL.btt K a wjnm Bmmiiih bv a....... aavX " -WC M 4Vt,..IOMal lr Hud Rr. BM d3 49 ..-. ..ea ltCbi.B IbMaa. lit 4 Bt IM Rarlara B ..ad ltttj jyi iiaevnt rr.... at M Ml tUb- ITI 60 ....p4,I7t M ITLOatB-B. HI lot d...JM wlf M da,.,jall tt dl Ml wCatMA CaatlMk ApMrU AllM. at d I u.tt j. HAhMalOLF, U.I Hold l. tt John raai'j viae l OCR AQ tne. 99V noo nid. M M.i. M 61 rannd M fblt bf ft Dr d H'M.fJ. "'H V N. T V R.. Tt', J; da It1, t 0., A 111 30 1I. Uf 4.M.. 1li tit do... .140 111 BTOCK m CTl'ATIONS. Tk'd al.!t I derirad by fxuapartaoa af lb Board ealaa aaok ilay I inr aa, w. annxaaaM D.B 4a,tJl .cp per ct nv. Oaiiionrc. Vpari I. ItACLtpoM . llrflim B.Pf.. M .. ParltVi fB... H aa Mob, Cea. B.. K M H Tt Ottteca) ,W FrR aj .. bt A I, B. .. R.dllr B .... H a. M B AN. !(. k .. Ill On R Bu. H .. 01 Mil. II. hj .. Cla A TVl. K. ij TO LET IN 1IRO0KIYN, i. irnM 'UK 1r of MtV. 1 Ihur i,"oh ok riia iinUdr, 14 Kl LION AVrM K llaa pat, water and nam on tkirlmr Itjn'r In Uilitote. n"fSl ltr'FICI.ttIa A.tl I.F.OtTt, J) HTTfATniNH WANTKD-Iir roeatUrat. BHR wanted 1 1 w.t anrra Jll Centra et, top tloir. ARTIt I .KM WANTKtP. CARPET, td hind Int-raln, 4xS: yd. -S, hoi 803 tia llNbmia''altU.9dkao4-BimtCaa. at FArF.RRoutlaai.td-LHf?it,boiHOJ BvinoflM. BEWINQ aiiolilne wanted -I45 P.O. 99, t td UAND platform tea.cewrenUd-C80IIiid.oait, U BOAKDDMA. nOABDINII al S3 lloater tt. . BOARD for t yoan-Iidlre -101 aofT.lk tt. M MAN A wife, tO, I men for $VM-6 Thomptta it. CI LODUINUS TO LET. NOTICE TO HE SOLD ONUHUR8DAY, Arrll 4'h n it, at li eVIock, a via, at thl P.ikllo Pin1,f that fa I 4e 011 M' nt to pay eh irrea ire Iktyllane. W WALI V.RMIKK.P. M. H,l4.'i,4lttJ PAWN'tiROKER'S S VLK .I0IIV M081I MOKt will eall, I hi. dl, it 15 K..t llroajtny, a jM-aeelid aaacrvl a.aertluei.t of min aid auiuri.'i wratlii appatrl rf very dcrrrttt'oni table and bed llnta, unlit, bt'ikete b-ote, , Ar lly order of It All McALKKMAN.OlMullarrrat 41) PC. BUCKLEY, AUCTION KKR-WIM, a aell euTlnirwIar, April 4tli at 19 n'rl.a-k. il thl Mercbi'ta'licfanarihyoideril li.HAJANl and I', HaBbINL Fxeentora, Dm 4 atirebrl k ti.aia and I I, kroaa aa IM Ka.t lid at. New York. Ifnnea yi) i lot 91 P la depth; .'. theSaVrr tHlokh n and M, known aa lilt llaullu, at, llrookl n. II r- 19-d br about l lot Hal. M treat th ofnee.41 Wlll-trret, Jianoeylnit. nhH,l',rt,t7,9t,efi A ipl.M 419f PAWNnU0KEr.'S 8ALR SATURDAY, 11 .'clock, at RFI.L A 1NUKAII AM'd anrtl -u rorma, 1( 0 loti rf men'a and woraMi(ac,nthlaf.anaa1a, Ied11nfiladteeielteie. nmtta and ako-ai a trainable Itmo' lotd a-d allver watehaa, r'ch lewalry, fiiral tuir, Aa.oidirbLNN Ai IX), LU Piwabioketa, 13 s. Ji:fi:uAK. inJNi.rHM. AbTOUNDING PRICES FOR CI1INA, A OLAM.AWcAMl Wa hire on hand larie quauti'lei af CMra,niaaa. -art and other lowoa. with rlrh and dealrable anlolial aaa- red-lit InipoltUlau, walch aeofirr lot Bale "r:3 KliU CAalL atilmloelheaejirlotii FrenciiCblaal'liiliif i'Uttiof x4 qoalltyfor il a i-flfrr ilnarn 1 1......1, rtilna nreeVfa.,! Plalf. for fifi eenta. Tea r rmoli THoa Ulalnf fenleea, KJfl pi ea, for $21 trenrl.ilb naTea gerrleue. 44 pl-cea. f or 1, Ireachlarcraed Tea rV nloei. 44 pleoea. f it V OVEBATOR WANTBD IMMEDIA1ELY aa oprratoetoeprko. Blnaeiaewliif raarhln. ona that tind"rttDda tn bl.dlag guasa , nan other tier ei pir, iinn.iiii pun i a nrtl rau na-a. Anlr at 4l31iitIl.uatnat,upaUlra. i Wjr.WlNO MACHINES-WANTED TEN O cDeratoiina Wheeler A W llaon.teetni machlnit to make tkl.i overooati in bilatera wantnl niae need arp ' unl, aafullr oompetont. Apply at 60 dth fllk cLMlUlaiuiburfh. 11 tKWINJ MACIIINI-S WANIFII AN - operaier on Whec.er A Wllaoira aeaine m .ehlnea. r"rPioallil tcacioa. aVre Apply kJ Catharlae it. In Baa on QEWINO MACHINE - IIUtiH CAWL O aaotiteelre operatora. with their o ealln niae Inee, to work n at lit bnwiiua only narf it op iriton need ipply 837 Canal it. 99,1 Jh,t AJaD AM,lillK OOOI'd IN I'ttoPOATIiiN al Ullrrl UtodToarVU.allJilocalfjr..... ... ..1 (el rnlrrr "lab-at aatiTa, bra bottle, oil tuwa- rnlrrrPII'cdtlka ItarktU , , Hilrtr I'l'ted lleieerl Ko'ke, p.r don ,, ailrnr lab-d 1 tb'e Forka per Coreii SnlTrrPlitcd1iblaBp,ou'iPijrda .. MlTtrPlaledleaBl'iOia ptirdiwn J 'ranch China Bono Tore.,, aacu ... .. renekcblci tetered I I La,cM.u Cut Ul'aa t.ab'rla, 10 j l t 1..,. ll.nal Tea Knlt. IS dnlun lion Htot e Lbii a IHnner rlatea, the dor en. t il t I'I 9 71) t vn

t 7 '. Vn 171 T 1 41 8 M 17 ii, !... ..-h. .nt ala.al.obl la. Cliamnaxua and JTIra.l.,iadpalrcutl.iL.eai.t.rt, ii plteta 6i'e doieti etch aap-wior onallty Irary handle Tabl ar d IXaeit taie.'a, f an or, I nrk a id dtoeL 97 pit-. 9 telj Ulr .nallt. ili. m , .... Oooda ratrl) lo plain fliTirci. Oiden bylctbar oarellly tiecniial. All arte orer !J deUrrred free of ehirin- m New York lod Jeriey City. ,N1TS , roTHFKb. 9.14 end im Fu't oat .lirjoklrn. Jaat irrlTcd a lot af now and e eiot Tea Tra a. Worth A'il twill lie aolj fay 4I. I" B All nrdert trom city or eonntry will be aremiitlrirtaalrdtvaiid loo'j nut kyrip-raa to ear part of tue United Stale, cr lane.li Ail f Mm arodlneloriool will bo dealt with wU'ru if ntlhtaei Hot. 7f'.tim,o BRUSH IS OF EVERY DEtCBlPTION atBkM'BU FAUT3HY.I) Pearl it Uarper't Valldlau AUartialea al raaaiiable P'lraa, wkolr .aataaaJrotaa. JV)UN K. UJPrtU t'9 P.arl A mb 4.iall EAI.T ROOTS EYTlRfiKD OF TIN. JLAtakof la, aoud ind elaerrocai reaaired a.t aiad uad wexraaiea tor o yvaia, apple ana tarran r aoteer peraonally, or at aranca Axeuey, II br barrel ar laUon. A. OIvlRT HANDS AD AN OPERATOR ON O WneelerAi wliaon'iaewltiiniarhuMi waited -ffr.t-0 tn hlbdj i i.ana but rip rience barda need pp'r. prlnele llr kn 4'ere tuch aa can alldil their 0u ataal J. KAl t U AN, 14 Day airoat. 29 FtTUflgllaT) Roowi-piTtl i board.l 47 Ftrtrth ittt ,9 WXaTCUFATER llonee-Cleia bed. 4"cU diy f',9 901 Canal it, fernlthed retauvt let, 143 ti4Caaalit,iliilebrdt7heeBti per week. 103 BOKINKNM CIIANCRN. PA BDER aliap far ail cheap-.' 1 pint ire. tl FAKKHYforial -9UI aViatk td at, Waabarnh. 17,4 RARnut Ibop, 4 Bah at, nar Wiat B'way, J fl RUTCIIER ahep f.r reW-110 Wrart I'rth at. 97,4 BUTCLU.R akop for ealA, 107 Ulh at, Balyn. tt,J CM)Y A rullk at or f-e aalN344 Atliallc,Hklrn.tT,3 PININd Balvn for aala-Jobuon, 270 Canal iL f 1.1 FABCY at ire for atle, not low; 121 Clh ir 99,1 OROCrnr,ron:i, leitn, Ahchtip-41M(HhkT.t9,l KOPJf abiatlnj flinp, theap -81 btintan et It flltOCKRY, hroaa, rtore, atock.lbl BrldaJ!Urn tt I LACF enttal hlcaohnry fir aal,4b7 Clh art. IM I noTOORAPU Ualawy for rala-101 Clh art. KM MOkFI(illllieea,$l,iViO-m"5d ere. ICileod STORK and rliturea fef .al -It I Kiat Stth it 07 FnOK itora (or aalr, bona b lut-112 lltwary, 9, J TiJHJtAD.iei'dleandeindyatore-fllLewUat. U9,l TUF. hurt billiard iilooa fir ul-l Ctk ar. 99,9 A .1. BOOART. AUCTIONEERS niottiaee a,'i, ibla day. atll o'clock, it th auction rninv Ni. 1 Nlith William at: on h w, tullkwaionaid harnad. IICNAF 111SCUJFF, At loniey lor Dim t aaee. Hd LOTS FOR 6ALK ONE U)T SOUTH -lile I lb .lre.1 , HI) f-rt V.a. Of 'ed atrnite uia IHIiTflltee: 1 I tl'ad e'reer. 'Jim teit y m of jnd atenuri 1 lot en ber.l alrert, Ifiei fe-l V.4 cf 9 id aaa, Unnlre tl kat 4;u atnw', after 7 P. M. 99 1I,9 LOT FOR SALE A LOT IN WIN.T.R Tirraen, Prooklyn, nair llatba.h are, a III la add la a ca.h pnrtbaaer for trial lniile of the tollaate ku per. Coney lahnd I'iank Road, or F. A. roTlr.H, ifllinorer at, Ne Ymk. J.'. LOTS FOR SALE-IIARI.r.M IXJIS FOR alio rery cloip -tie nr mure will he eeldeiry loa,atiabut llllecael re,al.taL Apply at 41.1 I tllid ar, Ulan a With and I'ttite. VJ.lVH.i PHILADELPHIA IIOUHJ. FOR SALE OR eiat.a-rerr amen art ti,"!. R, '1 UCK. IK, niuet ruiira frouaall buuea o aoeouul f bi'altht Iklt plae e art tffaal, and now film- for B9.IMI 1 If atd aold wlihln Ikrt waekl will be eold at aucU n. Kouiloel, WUllaanabarkn, Mo 111 and 1U. 14.I3l,oal SAW MUX FOR SALE MILL PAD party to. alio mnilttlnf ef yrlit i,w mtlb. t dwelllnc and VI ae-rt of land, altuaUd ti) tnllaa from New Yrh, en lit ll.akaea ekrtr.r. lor parttoulari laqutr of J. J, COLL, III llo rck it, aoir .Ird I8SOLU1 ION OK CM'ARTNtRSHIP Notice la h .rt bv clreu that the el-tietnarahtp tl mono'eil tlacliitaaai the nnd 'ratine1, aid, r Ilia nenwr HllillfKa iiirkihii, wai ai-wnrm r a ntoal cmaetit en the Vd of M ireh. Taite ard ail ,rite due tie and tor.flim la ta he aettled he A II II tHKInOH alone f.. T. ML 11'Uk.tt, A.U IlkKI'l BON. March 90, I U.I. 97.1MJ NOTICE IS IIF'SF-RY GIVEN THATTb, anlierrllier haa been appoint d by t.i rliinrtnvt Court, Heeelrfiraf the prune, ty, tlltnia la lotion tat cfecteof tbelirbyea Piano lk.tunan, puranaul li Ita proi laiora ol I be RerlaM Hlnt.aol the Hato of N' York. Allpeiaaoa Ind. hi I to eel llonipeny are t revidir an araint ef all eebta and a irat 4 ni'iner aa, lna tir tb ai repei tiaali, and In par ib eematitiie aald Kaalti-rbytlir Mdarof Mar nail, at tka Kill reed building, cer afFrtklln and Kim itl.ltNew Y'nrk City. All peiao-e harlia; In their p-iaaee. etou any property oreffeibj of th eaid Ooiaptay are to , liter the earn lo tlai aalt kloeelrtr b the lima day. All tho rredltora of luck Cooipinv ire to di liter tlierr rranertlr iceennta and d ailowfe Hth eld Feetlrrr. by the rlrat day f Mir Mil. And ill perantia hob Iner any npea or uihalatlog er trarl f th aaldfkanioaar ir toprr ul taaafaln wriki aod la d tall to aarh Ram Iter, at tin Railroad hnlldlog, enr. of Freoklln anil IJaa ate New York Cl'r, an the Prat nir of Mar re it Deled New York, March i3. 1111. tRANIC PlIOFRra. Reeelrer ef th peopertr. tbmai la aetl'a lad rlano C efleetaof th DrlitEl I I Coaibaoy, lMIAtFr aVCllIClEa.. A Store I In F.aet New I 0 & J. 110(1 ART. AUCriONPRRa )a H'turdiy, Mveli In, al lill, o'clock, at tne I'lO 'lon r wroa, No. 1 Nerth V,,lll.m at Uonarhnld f itnl tnr faa, taMia. rl llr. rarp te, bureaus bal ateada. la Ja aid b ddlrrj. kltrben furnltiu, Ac , alao, 1 bam brantrito hkitecliimpigae, lit WILL ft rite , alaraalolrf furnitiire. Ae. fioal a heel In M' .lei.-r. parlor rhomb r tiling laoaa ant kitchen ferriluife, trpt fir Ci'l roon dn. bedateaila, da aaattraaera, on. r-a'har bade, ptddlnd, btuvana, din lag lotaa at.d kitchen furult ire. lit W.M MITTFR3. AICTIONrER, a., tl.i dar. at 1 a'cloek, al 4 VI I'tnal M.ItrM: 11. .HOTICI'.S. BUVTY IJVN1) SOLDIERS', SAILORS, and Idowa clalma fer h eiiity Ian I p.nielnne. A, tuonreti 1 y puneiilad by t e .iibrllof la all eaaee wtute av. Ia.1 claim alitor I'arillllai ahtentlon alreo te alirienb"l clklma. CAIVIN Wi BMITlt, rviath eeetO'C. of CbuTibnfiandChalkamiUulhi tii"00 CTORK AND IXlTS FOR SALE O with h ita'jnlr lnOeanh. alroa'ed I York.U I.etp'wlU tb Dtaulat echoil reaiaa; pitoo aid-Nl; patten raartrai. Furfurther pirtleilia, ta oiilreoj.HirCIIKfo,onU)p amlaea. 97,1X1 iii:nii:nn cnA.CLN, BAKERY 1DR SALE-NOW HAKlNli 11 barrela fier we k, will be aald at i I araile, ae the owner 1. learlag th city. Apply at 11 r.aat (ith at. 9V,141, DINING SALOON FOR SALE--IN ono of the beat ttiiiroLlhUri la the elb', afntllat a good biialnare, the atock, good wltL nalarea, and eTertlhtug In ennil'le a order for cairrlag on tba hualnfaa Apply on lb prcmlae 17 Faltiin atrtaw H. P. MlHUhLL. '.'11,11 t,t HOUSE 10RSALE A RARE CHANCE a fir t rlaaa hnuaa. 'nine I ro,l bualiei , altn. itril near Pliliif Hirttt Merket lad llab.k-ii frrt, farorahlr eilualeri far a larer beer noon. Apply to JOHN Kl illwan,i'napiinn. Vi OTARCIIFR WANTr.D 1 FINE STARCH. h ' iroacrd r aMrti aid eolliri, aoae but tnoaa that Lira amked la ilaiirdry hi-ftfct teed apply. Ceil at f I t'roaby rt, op italrt 'i i:mmi.o iniivr w,k.Tixu, HOUSEWORK WANTED A MTUA. Ibnlathacni tryhy aynnearlerman alrj. ooa who a?takt Kigllib w JL Apply lb WllUr at, SaaUia mr, 14u1 Nc CU5E A YiliriTd OtCRMAN WOMAN wlahra In ehtaln iltlalian aa nural la eomi family, lb I. a yt' 4 raaptalt'e alaia, with a enouireeatof milit tall at 101 Weat ttli I', h. t, 7th aul bth aita, rear, 1C7 ARfHI.W POR rJAIJB. tlfrbt, add warrantad for B yraia. .!.. .waMwnallf.H at Job, Kb at, Wlmerej;ti. V. aVkmrtl for aalt Tf UaATJVJ BaAA4,A !!" t N REMOVAL THE NEW YORK DYING AND PRINTINC! FTABLTBUMENT, WoOJ oa Bletaa laland. ae riaana atjrfwt flat 4T John it 1 Breach efrVero, IW Peoadwiy, Haw Yore, ant IM lemaaadBtnoi,Brt.kia. moll,9a,lJ7 OBI AS' DERHY tJNDIUON 10 W dort for Horena A late, anre lad ip,iedrcar for hearri, cvtirha, ewlta, Cleternper, kide bauad. loan of ippaiile,Ao. Oirt a bajallky ccat, Hid all! bring a lorae Ini condition lu laa dart, lor fall atock they are tnralntble l " conl ibx : told k all airartLu. Orlloa tfl Uoniiadt atttet. t'J.m.i LOST XT I'OIJ.MI. BOOK CASE LOST A DRAYMAN'S Italh'-rhnokeaae, renlalrlne a raoilnt haik. ail imio coiiier. Ike butter will p.ae keep ke rnopej, aua aeod lUe txk and ta r, lo I'll ttlitk ataal. 17 COW FOUNDA STRAY C0w7 MARCUriUi Inaolrnf If f.H LI 'VH, Cor llth ire ail JOih at. J 5.000 W Jrllimn,DlH.O A Bgblaet rf ill FREE NIi;Ui:PS WANTED rvma) dlaoaaf-nt'd Yinkate. r.OJU Erillatunan. h. Iflrrmana, ind b,040 LAllina, for ttit Armv of Bioedon. 1 1 DOO LOST RKVYARI) LOST ON Wedoeediy, 97th leak, a black ant white wlray hi'i td bull Tt rrler IM-, mad him alia, bad aa l bl ack lether collar. Tt ntvdarrwttl oufara f.raraodr Cflretla'ateTC reward brretoeolg tall dii'tath Mid ioi No 4144 UrwauwUh at, IKAMC IllkV D1K3AC0. dl DOO FOUSD-ON LAST SATURDAY, . Mirk and Un terrier tag. The owner ran haw htm by paying Mlieeme. Call at 44 Lalgbl rlroct, llnaor aaar. I -rnr. I1NT 3 REWARD-Of WED U raWayir'raonB,Marb 17, a email Black aad Wbka ug. auewi" U lb Dam of FANNY: 9 ar. Ick it, tear. 91 DOG LOST-tJ REWARD A BOLL lreir doe, wbll indbrlad with erpi d flit, lit. t II, aM'o at tb lip; bit a lat -ar sutiar oe, lb. abTe reward will b paid I the iiaJeroa leaTlng hla it 8 lleeter at. H rJtTTLna'B 4ii lot tr4leUa-4 Park Blip. 14,11 BlTCnERcatltka-wa, Ac 10 Flubutli , Bklyn. DCt.WOOD by J U Youmam. pier 41.Ca.nl at.W.t C jCNTXHS aud abolrlag f ialo-641 Onud. tl,i CITY riitraii for aai. 13 Waat Wtb at, till EZPBUS waioa-Mnrui't Uoa, Franklin ir.Bklya UOBBd.na'taatwirk 1(1 Clloten it. 19.1 IIANDCaitiCbrip-BRWibottbtaan cftioe, ; IIORSZ, wagoa A upreet bnilaeei-94 IV cry. KJ LOT tcLoel furclture, cha. -114 Uaat 19th at. 9M Ui 111 r trettirf wagon fir a tie -19 rail tad i'. Cl BtCDLU latuaeMuaawdbja-lCI lalbm at, 27,4 UOl'TR for aale on tka Sou Nwrp.per fa, N03 Baa. BkWlNaMaihlaeLeip-llTlultoDit,Broklyn. BkURr irrliiH tapes cord-CI C'himhera it, ICO BTi: CM rVifm, TuU, Ae-BM Tempklat at. td,S T1YH Ckct r.belor rrat- 49 Ntaaaa, Sd'oor, 19, TWO barlarfnUl aUaui rnfta-170 Km it, 11,4 WAIIUNQ Michlr.m Cfl.y IS -bit tth at. 17.11 WRAPFIRfl I'apar, IS fau't a banate Boa oinea, tf WALLPiparitlialfiprlce; 4) Naaaaa, Id Boor, 99,1 I MCklEiteeni aajrleeiea-lTarariaa et,Hilrut,t flKMfUAL BLrnXKNM. Bf OIN1Y LANDS, & -SLDIFIM, ml ora Hid ol rt a lull aariMt lu in) if Ilia ware, can rll-lu tin lr antiat. ! appHl..g alii Nlaiml htl Flilbin l. H. IIUDWr", alt,roey farlkltidl at a call'". oihl tlic'141 INFORMATION WANTED OF MAROAR lir r-Al'l'l 4 anatut if 111 lonu'f, no k rt- tu-rKUIUinA In Con. TkUS Ntatiwo, lalrimd i !', TAY T.SIOVAI T. MANI'FAIJTURl'.R OF tr i th. eal.ttr.led Iare Twtat. de.lree an luterrlew eltb a cood.taaily tUl tailor, appn in lima li, rtwirt.w I. If. II. Kodronkiril aealipply. 97.' IVIO PFNS'ONH-WIDOWS DRAWING PfN 4 .loin under eot of Fib "tlrJ,er Jaiatd, lsr.t, aud a Id-i l neae hiiileaiiil. bate Item kiilMl or di.id Inwrrlc,, roar bear eo,efhi"g t their advantateha ealilii. .nine ib.orlb. at tL eeiitunaal owner of ijaamlira aa I Uruau t. CALVIf W. HMITX ruh?19lao'lull llO.iltll A.M llO(3IM. 1H-K ROUND FOR SALE HORSE, Ltl. wagiip, aled aud can , with or wllhont ciet, 190 nuarta at rr d out At ply at N i 1 Atlantic are. nil, ladamu llainfdru ilocl and l"ort1n1'aenaa, llinoklill 9Uf)3 OYbTF.R SALOON FOR SALE f .X) for ta riter aatoon, fltuabd on tl. grettea thcrouglilera attet In tlin eitrt rent tJlammUi, epir aa u 99,171,1 ml am rtmeute. Ac. liul ba Bold, flit building, Ihiaue it , ap at lira. OYSTH: hAIXJON FOR sale-thi itrek rf an orrier aalaen lod t.arlir furult lit. rbi ia. Irellilre !M arotue between hlat and aj I it. cniidwrtrvfiitliecwaer, Yutktiue, 11,1111 DR. IVIN'S CELEBRATED COUOH EX. TFJRM1N AIOR-Prloe 20 eeute per botUe ma mi inane tc aa op corniift, coldb. infi.vnza, aitdma.iiron- ClUllSsTlCKLINa IN T UKO AT, INClPIKNr COLIUMPTION, Ac A . At Ao. It lr, a It nam Imc'lwa. an rTt"MIf 4T0R, ran rylrg th cold off aabirelty and eff-cratlle, laarloc th lyatatn in a eound and aaalt I p etata, without lb fearef utr etape Weliarekoewn It lo b gtvrai la the iavt.tagenf CotlHumlHon- not I ear It -AiA t rallera tbt raiklog eiuah ua tally attending that dreadful dlaeaae, and with the moat benoflelal malt. 'I ry .t, at all areata, ehould you b troubled with a Old ar f 'uh For aale al II Flah'h ara.i eonar of Broadway and ttlh aUeat.ronaiT Alma and 8t uton at. t 4WOraad a i eoniar lloiiaton ar t aud at D, and X7i fl and ave. ron r HHIi t . N.w York. H-Oaklm-VuiUlourt at, aad corner Mirtlo and Franklin area. Wllllama brih rernrr r) aith ktb and ai.lt ats and g4 tirand fVeiarml ltlt -AllflniTTll rlnaiNnBr, Wl'llaruah irab, and lor aale by lrnugwta generally. maJC tl .,, DISKASia OF THE LUNGS, DEBILITY, AI.-7U4 Rmadwaw. Naw Yrk -New Ir-uch tTaatment l -Uortora Blll.i'iN riria,lll anno in. lath March. fniiailtatIorniriWfaVli,Uaae Miiroraata 1 Blkl-rK. fr thidr rrutitnt for th lraatn.tit of Lnaga, llebltitr, Ao. (hr uwlr-d1 j inatnfai .1 in. la.at limiuir. aa. mr . u. eerered methad, onrliii trioiuva.At In tfaaroawj lath March. UatiaultatIotiayrarfeaU.laaae Mi laaguage, till lb let of May. 99.1eo,1eo MADAM MORROW'S MAGIC OIL WILL cure all klndtof iheuniatl.111, ltetir.a ill achoa and palne In a raw nil n nr and aore threat In two linura lit eta. per bottle. 1HI Ludlow at, alt doora ht low Ilouatua. 94.113,111 ANDr.K'O:', 91 Bowarr, aalU rarpwti Ac, chtip. 9S,t ALL Imgblarltlei cured by tL life Cordial -$L DlB-tAlCd of Lutga, t laaab ticitmaBLfud B'waytt.t FOR all obatfuetloni, try Aaderron'e Life CordlaL tl OC ANOi American theralaal Aatraacy 101 Paarllt,ll COrRACDI Fealre Bubtlie uproatg halr-,07WalkrlJ OOl'R kVKt RowAt dadot dottaHbin-OI Walker 14,1 OOURAl'D. Soap carat pimple A-4f Walker 49,4 LaiilCSibtaldtry Dr. Aaderata't Ud UardlaL-n KOAIa IXTATB. ialPr.ll .. l.SaltUli t LA.Lt. C.tW t m (M Ot. oA awttal li ill th.) tJIwlua r1tU ( 81Trr TtTfThn. Unki4 arts RBtttinc U know nor th-n tb Uv allitt . t-nd t rnjAf too mnrh tnTi1I'f for t nmtxr rMHEktUt bol.iir.ri r rt tlu(r ..hoVtanphi ttUt ul UOLM Ari'd iJWrr 8J& Kr-wr, bor the wi bint. 17 snoKfl , i.-CdUX difitU HEX TUKML S3 AND OA1TER3-A NEW AJ ip8' 10 aAD 19 ANN IT. o,ll'a,ii'U FANS LOW S HEWARrLOSTON tiialrthluat, al tu oror of Itoeiry ind Ciual it, a art tf tlaui ' a atibla at Aatorla. la lair 19 Flktit. abi:nn. jOHEAP AND RELIABLE HAIR DYE I I tw ER1L8T A LU 'a uuutuu COLUMBIAN HAIR DYE. TadDEfiT tod CnCAPFJT Uloufaetorcf -btlog ml TrYENTY-FIYBCENTS rr Box. ItibiagcRadrGreylltlr tl Ufe-llke DUCK or ..m TwiuJut UiuiT H tht Uilr or Bkia,aad JrLlch wt eoarroiU to Ue u food u aa uuufactaccd. Utnufirtarel aid for ail, whateeal cr retell at v?Vari2Vt44OLTll HVXjOND f.. WI XU AMABVB11U, U Li ud lor wl by Druilatfnorally. RLLUT BOOK L04T-.' KRWaRD l.l no Trjuralar. Ma-ek (S'.'il-it. loaHload- atyindtdetraitaUg- iRoclpt lleok. wlta a red wiornie cietr. by Irarlng Itjt .1. BI'FNCF AgOSd, MT Hill Wl 1 HOW lira, or in nai.i'ia e. raji lia, tbet(li.dcr will loeeir the ior reward, tl wa.vi'i:d. noriTB iaA lot fer ti!-3 Cltrmoal it, Eklyn , U)TAttoiiiie,VaFroalit,Pa-Ooklj. SCO TWO Imuu A 1 V for aali-41 UtU tt, Btiya. H, ID LOT4 4- Utl-Wud't. Coaey laland Road. 14,4 TO LKT. T 6 'THOMPSON ST-A rEW RESPf (Jr. CX. able p-eaa a be acooa.uodalMi a-tlh gad board tar 4i week, tt at aan paviog f 4 and 15 a wee fo, hoard, Ifyo naa wt at lead aorta. aahd laafltt flOARDING ROOMS WITH BOARD FOR 4je.ftlTuiil4 tlelr a Ire, Of flag' gn.l "in-n,al No .3 ttirmiU n it, tear Ueaery, J J JM BOARDING-t! 60 GEVT REDUO-ti-nln le.arl mforttbl rooma, with iaod tKialit. fif'lo fi a week ind upeardei ladi.i and f.mllka aulJ : a aloa parlor with piano , watck luan all i.l.r t ant rlieao leiiinaa fur martlet or ting rrntlen.ini llaa lariitud pnomt cheap 14 Ll.pvuirdit urafbroadaai mhdIVdas'lil B"0A!tr7lN0 A FEW GENTtJ.MEN CAN obtain hoard, by apl' but al 901 Pruapeet airaet, BrookliD, aoar C Nary Yartt r tl,-i BOARDTNG-JV RESPECTABLE BTAJT a. d all-, ar two tingle roaUra-eo aan k ao aomrneitated wttv Poll or partial board: aleo a room wt, wtt'Mit bctud, bl pa tatuag man. Apply 91 kthard rt tatajl nAlNT STORE FOR SALE SToC JL flrlurea anil aaed tl nf a neatly fl tad ue aalet atore. In a pond n'Ubbeihaid and dolm a aoae b tat Mat. alekeeaa ta. .. of iitn ln.illw loth tier, tu blilh irn, bet tilth aud tvth at 19,100,3 cJALO'JN FOR SAHtfUm) ONLY WILL l-J bnvout lho"l nlon', r.r.l'batliain and Piarlal I .1 1 lb erearut orruiit liirlitf nUier bntlt eat U obllgi d to mike tbli -a-rluei atork, Ultuler, 100.1 i1,Ao. aft.na f II anu.tat tb irou.Lf.traa lu tba city. KYLF. 1 QTAND FOR SALE -A GENUINE, GOOD wbanale Uu large atand ei . (Irand aud F.I irld.a at,l.r aria line pact for piptit. crocterr, faicr, eraoy other bualwu. Apply at Klf CNItrt' Hp.taclt Store, SIS li raud aL ant dear from th atao4 99,94 ,1 AnilCl.I.M FOU NAIaK. READ THE TFSTIMONT OF A UKNTLAM th 0 YFAU OF AOR, 19 Woe jUr.t. Mew York. March, I till, f. JCntt CONNOR, hare barn atttlralr cured of Plb t after euf nrlng unhaerd of tenuimui lor H tear, atida trharliigaearlyerhao.liay bhih and pv Ueroalneedearonugtotiularimedy. Tkra batUa Of Dr. LLAIIIr'al VKI.UIW IXUnt BYRI'P heafnt.relr nmoreileiery vratlre of the eomplalnt. ai d 1 fori letter than 1 bate fall ler 40 nut. (Call and rur Llm all anferrrt ) lAuililet.1 female, .tudenta arerworkrd, merhan. Ics and all .lio ueod thla great H'atoratlre, ca euiwlioi any raaiivpawi. arruriiii.or ..to I v. u.uiani e-, ia i Bold at fVrt flnod at, N Y. 1711 Fulton at, Hroillyn. II eaielul to an loll ifr, fakailia, a naau ia oa U uulelil wrtpprr. wii-1 Mao'liC MAKINR INTKIXItirjICB. Tt icboiaar Wm Maarm. ttat'raelr r e kl cwUlilcawlkk ealp QoeB of il Wean, laai i eergo cf tit hi d taiar aad 111 bbU aaoaaataa. TbitklpRarpilat, kaacafwr Batarla, arkaat faav .ead.tflv ta laelerday meiaJof, ilraoa, aW Bhdl lr bnl caa a eff, and anckrvd. CaatalDiMiirlilaad o-y,UaJtlanM'rwajaaj lifiyaiaatdey avruitg, la Ik twatof ottIw Jtt, tnaiarriaetbe ihlr Bou-nti, (iatuwJy rw potted aa battig atrack taiht bar) kwy 4-aw4 thabtdiaaulaat ao oUa!., aat aa rivexeaad ) at a, eioainc lb bar al 1 P M. Tka wreck li actr II W Jokneon, owaad kay Meaare Jolinaoo A Unilaa, if thUrlr. ba kaaat aold on pi It at Urnt loth Blw York traaad t I'adeiwrlter. Bki will pmorad la U Baltanaat Iter k to le id afirr their luleiaan. Caniaaroi March IT Tkt Frtd Pjtri aVbwta. rar rUitaal. Itelaad, ha anlrerL Oa Ik tJtfa 1-tt,laltMI9 long tt St. zpeeaeed laa) kurikarx eaw It wtackad bilt Milaavka frcwa Ftilirt, UaMied with luantiei. with aataaanaaa a tbiluif anion let but ao an c bond. ItkT Liwii, Miuililua, Feb. 4 Th bark fir ry. ftom Warian. KI, with agtboial aarraa, aaa Iliad here e Ike Olh nit. tat lal.ed atalataaataft It k lr Ntw Ilollaad. The Hr ahlp Rowaa Trwa, leoat Caleuvla tit New Orlearat, baa iaet atj Im hart ta dleuaea, laaky, and will dteetaiga aa l trail i. CT.EARKD roc Hota rorta. rTBAMIIHIPtRoata. Oitaa. fa aawratfal i.woiiajw ami HaiaiBW-jiMuinBaae warrpa an iaa. UBCioaaoll aad Co Ma I pi, tpiV n,tioitit aopar aaa atiikBaaiu H.b'uiau, ruloWill, J U1S4 Mir Ncoadiy. Dut;, taa rnnritat, B K woiey BCllfXtriTXa I Lawrtkc. Bvrra.rawaa'tkM 11 B fUckett J ItTurd, Braabeu. BuAor, BtaaVd B Biv-kaad Cr-AJOoU, Lewi. Niirfjlkt JA ea7a f"nt 7ot Fofatjrt Port. inirmC.mmatota,aHb Urarwoal, O O ran an On Wlaard. EitiUwa, LoaAoa, a B) r.uavl U B Laaiar, Biadlap, Loaaaa, Daahaa anal Dumb- artgatlt, A at Rtlrtob,l.iMaa4)aagl anttkll AWndlasdO BAIJLI Mary. O bit, Trinidad d Caba, 4) B i'tTtaira-LlnliBlan,Drl, M Ja( tMIJa ba, Jlkcupaua Pklilt Nlekarrm, Braaj, Uiraaa B rBaaaK 1 M Btwyar tlrat ay. Cirdewa. Yaaae. Partaat. flal end CoAbtlaaa FaaMr, Bl dohae. M 1". and C A D Wllf tCHOONRRS Miry Ratreri Perm, MiTeiaaiJ J Dtlagar OKnlfhk WlUvia Uillfis BJiaZ UAD Wolf Kail -a Light, MrCa lock. Raawetk Itlttdi d 8 williey and C Traoill. fjtray, Baa 4a Jate.Ua, auaater Natliaa, BuBai, Bt Taaaaaa. KUKldildt ARRIVED. fnTAMIIlP-Pa.iuu,Raktr, tat -- " rf B.dM to Iliac Odall arab, Jeote, niladalahla, with radea lalVwaw and Bbkr.ea.ok llt'rl, Pleioe PellndelsWa, mdal J Banal I omldee YltdlTtar, PhJladeiriAia, aadaa MtT and M Bilgfl Yoikamo Parrlak. Blahavrad, aad aaa aewaftial Lavtlaaa and Maloakaa tj.ly of Bfklaxire Ri patiia, Tlini in I Mitakl It, aad Queareawn 14ik a die aad pan engeae aa j u ami, ataroa leto. aaw aaipa aaiexirMar aaa.i uumvaanr, auieriuta, aaa fjiiai. Ill In lea aleo netted ataaaaak w buuid ap. Matok 14 h al Qooetaaoaa arnea ear maticaa mid, inowintr ad tlat'g pinna aM ibmlan 4490. Itaroh tT,Ta' 40 44, loo tt II, latBant e iimtbly Pi lie Albert, for, for fjalwa BlflPB-iarora Berber. Llraipo. P.klT.aaaao lalinalan'' aed Fothictitam aad tM aaaatjw aaTiMooMtadCi. Muck 14. lit II 44, lomM a eBailaa4iblpeV.aakaap4oB, bound K. RArULB Roiburk CkMI Beaao Airat lMa lanM.n'awldaat btbldatla Bryiolda aad Oaataf taaij la bark llarie.l Moon 4m Ujetwn, aaLad gt IBM M, FOR SAW-TWO tnift, my cheap. Iwiolre it 113 Nlath ire niLUARD TABLES (J r.annuodaiaikle bed billiard tablea, with fit 90 POUATRY HOUSE-WANT ED TO HIRE V-r r purrlita a country bovsn, with torni groubd ittirbM, at a raodaraU price, lullable f-r a imul family of ireptoahi lty, wltt-lu t r brrnlant dlatano olNewYerkrAddioii.N.b933 New York Poet Ulhoa. V,1IT.J HIDES WANTED-TO BUTCH ERA . thhLkia.tmarktptionaraJ4ln cati on de.le PTlJXJ,n,5,ra h''v!i "i fiL ealf ektne, A a. byHfTKkl YAJI IDKhATlNF, Jr, far. 441, 4uj and 4o4Tai,th Ar.M. b-twtwo frith 'and Jth itreetat neaent prla Jt; I. Idea fir eeo'.t reuih fat, fjdae ebr lary 19th 1 414 i nle. N H -Oood aoocm nad Hoot for euuuhtartng bWoattl art aahnd to the prant" laea, CO (irarttut tame. mU48aaio4 GRAHD OPENINO. iirroauui trf biraw hats lilrOUM. BOYfl AND LNK ANTt, WHOL9HALI AND l&WU MUulVll 001 . H, Y, St QLOOP WANTKD TO HIRE-AN OLD L7 .loot frrm fin to 100 Inn bartbanj or barn Ur lUhtbodimamlaTperaMmit'y oath dick. Aa. lidir1 0'voaa,iMyi1u ATA RTUKNTS t let, 4 roorai .111 Watt I4th it 63 C0 1 TAGE tl ret t, $11441 Cranberry et,Bklya 1S.3 COAL Yard. 101 Worth at, Bear Braadwiy. &M UOTKL to rtnV Apply Rat N.w York P O. 19.1 LA A3 1 a ill liable! biJUtxjt,TT3 Of tea wioh rt. 90,4 ROOMS wttb If wttVot aowt,44 Foltoa et,BkJyul,U EC0U8 tM II tLM, et r BUI A Fuimw.mira. 17,0 EaOI'S end tVim ptetr-tl to 43 Orecct at. JioC fm)RKtoi,ecrtlHkit.iclltbare. 17,4 8ruH'J,bukrtmAla-mB,,llr'iIliml.tin ir.MO BTORKabdbtckraoiitolot 47 Un't.su it M ITOAB and bwiireat 8Stt 81 it, bt. Kth t Outh rta. TO UL I tlory bona 190 Water it; tSlTI rent, 20,1 WCWC4IIOP, rear, t) Lit-4M Paarl it lo,3ecd 4 BTOKY and atore, IM Fallen are, te. 20,0 WANTED. BOARDING-S OR 8 RESP.1CTABLE yoong men ta ba commodated with good and OTa'ortibla bnart with etngltbedai ala a gantiuaiaa and wtle,att49 yoopgladbe, on reaeenahi lerraa. al 9 Derer at, near Franklin fViuara. mhtaiaac'llt BOAiajISU ON THIRD AVENUE A lew rerpw tablo yeant mna can he aooomildated wlrOidla-tl,a.idaliiklebedt, 41 p-r wr.k dar boai Ui t i ". it 114 Tweuty rJgb'b it, fie ff Third ITinne. aah9l,U3.94a 17llRNISHiD OR UM-kTRNISIIED Koomi A. tdltt-teilDilegnbiieiiieu dUiive. 119 Wait 171J at. near V.i,119,J BURNISHED Jt ftaa tod lfe, CAMEBAwinUdtoblia-,A,bi01BatiomM IT AUCriON NOnCEft. AVC ION ralet eailit'tid.by Fllulomeni.IIJ Id ire. rXK-iONAL. a.a-Bimi1lmiAlu,Batar4y, March 10th. 19,1 ROOMS WANTED-FOR Mail be atlti'it.plet for htuav ktaplea 1 erma n.t over tl or 9 par lituui. Ad drtai II ho id Buu tllio L" 7ijJGTK(:lT AT ' iTlK TRAVELER'S Iloavs 0 Varlek it, 1 doori from t'ranklla it, woma laaLwcUble mill caa ba acoramaiaud with c'.ran otiufertabw aJl, la beta, at He, per nlltit) ungie room from 2 ti lOUunict par Bight. Iiefenaav atalte and nueli glrtu tl order uutad Maa'lll CART, Af., FOR SALE CHEAP LIGHT topdllrrrv ooi, Hunt IrottlL .ai-on and bar. oeea. mica, platf urn prtn two V..'": Jt tolmiKJi) TUrd aie, toiur Hidiit. liKCKMaN A BRO. l,lu,2 TIORSE FOR SALE A DAPPLE GREV XI Ctoadlin harae, 1 yeara eld, told for the wart of oat t ale! a new lib eart aod heroeae t tt ba aol 1 atperaUortogirUiar. Apply al Jirl Bprleg it ii.lo8,t H I1R.SF.H FOR BALE 5 HANDSOME 1 lieary cart bin, front 14 1 14 hiada llgli. fram a.r.A.r. aL4 elan I t.uidannia Cidlan mare. 1DM beudi blab, 7 yeara eld. reliable far a aprlng out r belcuert all warranlf louaa aau awn iniuir. , lua . 144 t i,i.n bat. oer Urera, t),l CANDVYi II.D CHERRY EXPECTORANT O POK COl'flUii, COLIMAND OONdrMPriOrl. Plriaaut to take ind l aure core; 95 eatita a bctlla. BuIdlraUdruiauita. Wholmale by It KUW1M, 944 trraulrt. bow York. mkllHaM'ial THE CHEAPEST AR WELL AS THE be Llnlnieiil In the a or 1 1, la Funuan't kllll MAllll ANfllllLAIOK. wklrh la aold al th low prle of I'fTFXVR CKNTS nr buttle. Uet a betl'a aed try II. 99 Cla THE NEW YORK SUN FRIDAY M0RN.NG, MARCH W, 18CL FINANCIAL, Eto. TTORSKKlRStVLE -A HANDSOME BAY 1 1 Canadla i paay. Bra yeerg aid, 14 hinda high. fiat ind rtyiiag drivtr, warranted nuad and kl id in all naieca., flili i Hi'v i rat oa aeaia a. li. raiu et, ceruer ef Cau.l, fer 1 da a, ar UU mid tt luu.l K'1'lM.llUOATN. rUMP1-NI.W AND 8FCOND HAND L Wirtllngtoi.1,OullilAGaiilaona,aa4 llaliuea A Fo,t raitmpio.ia Ilodg a. JtffiiM,and bur ea'iLiudpuara, Foraal-rarylow.br WM-D, AtDKPtVft nn m,m,lwTuSF 414 Walrnt an. TIN PLATE TOR SALE-TO TIN Work era- A large lot of Hvaeeea eharcul tin plate for itir cheap at EHUCE A L'OK, 1st) Water tl. FOUND. BaiKbW4-AI,wltAiKrttlv"il'M fl9t ' HARLLM RIVER THE IIARLUI AND ppurkto liuitel New lmptai't Uttaraar FbC 1LY a.ll rermt Unr trrular trlpi Iwtwao-i Third Arcane, II ail iu, and tlotb ,atrt,, near Klag'a DrUgr. ttopptug at tna 1 w Catral Urlda and High llrldir. end otli. r I irnndlate Un4liia, oa 111 in, i-ui, i irioe ria-iara ai ua a, at t ""S V,PW ti "4 1 mi 15. 11 41. 15 A. Mi 14 45.8 111. Mai, 4 45 P. M, ooneeetlng wrh lb etaamart HYL VANBUOUKaad BYLV4N OrUIVK, and the Taad, AruwM atya t, lai BKB Kiw XtrA. WiUt 11 1KB lirmar, auu Mraday. Apill lat Sim. it in, U Mi a Mh ttreetat lit WAGONS riT F ill EVERY BUSINESS Mitpae. rich aa .'rrrere, hater, milk, lead aod rxpraei' tultihi for any kind f bualteaa or to carry an) kind of load, ytn will find thle 1 laa aa ftrratile ataoylhataa.1 It found: trtry artlcla i got km wtr. ranted tu hr at repreav-t ted B1 antr t band tMwl in goodwder, at BIKWAllll 'CTJ'dv)?l!bB, Broadway and hth if l. 97.19J.3WI AM WAGON 10R SALr A LUiiir uuai. B.iiioii, 51 htr rroear P ""'T'' ' crt.!,bt buetu... irnull. 194 Weal UA it, l-L ink rid Kth aria kOrW YORaTluraday, March M. Tba Block maiket ivaeil today with a firm tone, but a btielmai prrgnaiad a doll and baaty fteUnij pit railed, and prtce of lb tpcu!atlit lilt aria had lower than tba bail quotation of lait itnv lag. Tb Bw roTe-nment loan wa gold down li MV lur th oouot.ui, b; devllne. Th rtgUtered moult broughl WX, jralorJlj'l prkt. For aha tree oflM4,9Jwn bid aud 94 aekaj. Treaiury Iwali par rent, nolfi aer without charge, la rule tVckitbtr ui llr moreiurnl, bul pilnet were a tba.lt la If at y.alerdty, The I it uf rail road bonda pieauiU no new feeli.it. Thar It Dotklrg "f moioant la mopey malttra toiliy, Wt Lear of u allot of furtlja tklaangt Iblt iflartooo, but Ibe ritei itnuiln without chtofa onlLeLaiutuf 117 ', a 109 fur bank lad Uskete' bll'toa Load in. Tit VlaN f4 tie Lily ef Beltlauori bin irrlitj at tbli fort from Lleerpnalttk Ural brlnjiig JL, .41,7(4, atd lb latlar au9,18t la ipi:!. t hill r. tired i copy of thl LotdOB 7lb 4 Of OltlMllloll. Ftblf. Let IT IB. Ill II ihip II en by, from Bieaee Ayr at for LlwarBata. Mtttk 14. 'al It 41 Ida 14 1 peed ibl BtaLbaa. atlee, caa pro- Hon) of PoiaaaanuUtt-aMrUg M B ittbtli out, D.rUOipn. Tarter nt Boanaa, bamMtaaVaaa "i"aiLY.- lVl.rultt.Driaraedpt,la lata 01 nn.ij, jr. uoiaa, ai maiaa u liaaag cMoo In SniaUwuud. karl and Oa Ague, Lyttle, Failang Dm 10, rattaa le B MorkiD and Co Ban Diwrtboe, Bullh, Ordtna Mirck lTrA, taiar in Walah, Cirrrr and Ubae gam Bbepletd, Hathaway, Cudaau 1 daja, wdth atigar UJI Ward tad Co ICfl'ttae Boudbarg Caidmaa II dayi. gal r V Blag and O. Uad bad weather lb wdti t at ii a, rplll aod lct I all BRIO-J la rcwd, UtBlilck. Trtaldad It Aaar! eo.awiet to RKklJ I Bank and Oa Maty A Wine. Aunt uf Beeaoa, trom Maaaafaaat) dayt-argir W tbaaaaaiar. Ma bad oa kaiajg, akKr kBeaara Jr, Pluataokl, of Ply aaomth KtiBnaaaf Pi not It iliyi, gogar lo Slurga aad Oo. Bib) rlaioadfciawj weethtr letg lojewJpfrailauil gtial taat. IB tooaa, L,a, dub MWiliinrai, uiannaii am, MewYcrklnl doji Ticrue,aHraidehug of Mobil. Dim Cardgna aT deye, eager ao Ik aaaekar Camilla r-arbar A'alowlll It day, wilk aaaaw .-.-.... . a-l- a. iieaiaa guau Ul rTwrauewiw uvnaif"-! - lldaii-wllhiapritdmolait loMUlaraaat Ilurpbloa Oa II a lie. 9f aad ifti Manb. M4 rloltat jail fiem W Ji W. U. 1"'jK!J Le. k,rVew Yeik or New UeToa. ioladj oab bt the 12th Ind. Oj tb prictding day IJIm.lt Can- I ." .TufSmil C. till ihart were trail rjitoted al M I II dltouunl; I j0kn lua, Biaaaaond, Lee, Ar ivrw York or Nw U '"l D aVitU for Mejegu, I ld tor Ml folk oVulewe, H'all Maretoo Ndpla 49 taya, wltm frollH Driftri IxrUa. Bipt rUaowl ktary wajkaj Her, tplll aelle, ICBOORKK 4lt! 0- Aldmioe Oil fl anew) B rJija, larir lo II t Bmall A j DaBoatMl mlU, Wilmington, Madehai laral - la J one Bmitk aad Oo, MHk laaama. Ceil Laokcrol bearing B K It mil, boerdadai ttlr.waMrlrggadaal ataaBdcaed, lumber leeAaaW w'.ih rtaie eujci-Ue-iearead I bar ten am fu am painted black wWi jelow tlpi a gU II billet L-el, vat about ICO burmaa, la betb but i ihttlMn la that ouad lioaavmld Bam aicettala Uriaa. bar dteki batag lawal wtek km, lio, Ea.nore, rTI'mlntrtiD, H 0, T dele. I aw ikiecwmitiir. Had M W ialot lb oillwpiMatMki in uog rug 4 It kead, broke Ufa gaA, lad le laakJ li p wa oea) paLad ta tkrvw dok toad aarbaaatV U kirp lb taatel all NW Batik, Btyd. Oiarlailoa 4 ibyi aaoa t MJCTHdy. atoataadCo Wld Wor.J. Baflotd, CnArtaaVat I dtja, wtlblm lo McOriady. Mum aad Co aUrmOcajMOtjea, retirinarg a uaja, auaaa aw WUmlnxtoa, Xalaaaj naTal iluna la Malum uiraan. iuatiaaa Niw Ycik ad F.rli al It a 31. Bale. tatUe, ta IL. day of Vailed 8Wtt. Atll of I 't'toiS Z J tolbSC, -""" al 7Ja79il rUa.lt etrent al MaMido I Joi QeniJiU, MtekoX', New Orlaana, rUBAB it (Oi MUhgaa Cantrel llghm al 44 j New I Wtl 10 ctya ingu to brtaau C.b.r.1 mien, at 11 , ditto dbVM al Tl I -,1 ? V!A?' " Wi Niiii'i'iu, Ac. . jag Twrm i IVERPOOL TAPSfJOTrS LINE- Ii tale, on Baturdaf Citk M irehi i the wall know aafAetabip BUN J 1 1 1) V 144, llapL Cb amWr-" . CiCaa abora it f - ma apply oa bnaid. pltr 37, 111! eberat York 1. 1, ind Ntw Y 'Ik and F.ilt abara al I J. Tl. ft Ho itwt by tbli iniTel Id mora kmraartaul tlal iny n called for three mvntk jaat,aod lla OTauiwlU do doubt bo an UroaAkoul ear mir-. ti. aoramor Ittgoma, ef Kaotirkj, ku webud Uv UU autborlilaglb Uike M that (UU la leaut (( (00,109 Inooter, rt-JraaaUi Ut0ll I, .a rwOln. ltae aA fin '""r'i'.T". : -Z-,. m. t Oataiin a Btaatt uainini aaaaau. molaaae to U BarDttcd an Oo iiwauu rv,ma. same II dap torar, BJpwrlatioeJ eaaet taiaa a tk P?,. . .- kTaakaaUl LTLaie, Doaaa, OraaJt hull Tama BAILE9. , .j..a-i ltaaTttiKhtTanlaa.AaltwA'' r7l