Newspaper of The Sun, March 30, 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated March 30, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

r 'Twjy 1 tan i -. t. al a if a e.1 LOST JLTD rotniD. II ARK BILLS LOST IN GOING FROM BVCeoXltJee Slip, thton.k Water at. in the ICiehaeaa uaiM ri'i -otT-ee corner ef Well i-, tell of bilit M Ponner Ire ne aad New.lrreer benkat all at th hula a.n hot. rrtbet br the lr. ht elll r Urn the mum to II Ornate sup trill trc-lic a liberal toward, lu BRACELET LOaT 1 REWARD LOST eaSetn-der nlcbl Ut I tl Tietal'r ef Chert toe, Muteon end Cecal lifer t, - t'hll 1 f ency Brae. Hl eae.nre. mi with r-d item, pLta elaip, Th ebo rewetdwM I rJd eu r.turnli it te Mm, liKBOKEBT. IT3 Broedwar. m BOAT LOST-A FLECKER-HUILT Boil, loada'w'ttj fit n4e lead rotor, will tel lU.Ke mnad. Sl'tfeeard wtil bepeld the fled. rn brine ln Ui-rereeSt. eotd t vLlUKH KVCKLH R .4 .looH'otaM'to hla. 11 CAPS LOST-OS FKllUY, WHILE GO lot threuth M itftoni ltlatna ere. tt.th are. a pepar roalalaln. I 0 ripe. Pieeo ntura Uimb to tea it, Ne. 4 Bourrjlu I'leoj, aod bt tun. blr rewarded no DOO LWT-.TS REWARD-LOST ON Wrdaeodtr iH.riMi, a b aca .id i.ntirri-r Int, lottee I.Uri,od 0' .'trt rOtr lrrr.ert sptd,iValheee Iter on, aad wetgh-d 'tout el.til pootdt Tb flarf li no It the ebon mud hf ntuibUilwUCUUlLt.8 QAl.kY,4lh.rtirnth ti. near moatwer. at DOG LOSr-l REWARD-A BLACK and tu tertlir dn.. wel.hlnl ebontl ptnada, aa Tha edep ala hi near Waehla(ton wiuarvt eniweta fett.eameelTliltK, I olJ, end iperale.ed u hit bind le-e. V kmn will bra. I e earon to 1,4 Wa writ, r piece, oeer Mb are, will racalre tba eboea rr ward. SO,liM "HOG LOOT 13 REWARD LOST ON OR XJ about th tub March, a rellewt.h terrier dor, with both cart asd tall clipped, enaweta 1) tht nama if JACKi anraeard ta beee followed a (e.tieaaio l New Ver. Tba reward will be paid I eaj bedr brla. JM lb laid wax U M. Vv, UOLLE Y, Tl awuU Tin at, 10 k f, a, la. lit J R'rAULKTTE LOST-i REWARD-Loit - aa tba aranta of tttth (oat . a CavUtet (Md Vawtttd WaanUltn. Anf OfTano raaiiralna Uia Hm 11 W, ( TWAJf, at lbaoM-cr l-UKU'rl KlUHB-HAN-8. lltand in Cbatham at, wiu raosira Uia abora rawara, and iha thanka of tba awoar. 8 GOAT I-OlTND-NKAn TnE SIX III araana n I'raad dtpct, an tha tvtb Tba awaar eaabavaltlif pravlaf proparlr aad parloi aipm aa.bf lig.Ulot at tbadapjtef KOB l.MAUONfc. 4O.OAT LOST ON THURSDAY EVENING V irvrnttiaaaiBaTafM bitandldaTTiia-4lM rr ra.lik anat 'loafli iW wiilntalra tlraa-ardkr titarahtttaMr. KUCUAN, Llqair, aurtar ilMlth watt ant Id ar. Ift JOBaK AND TRUCK. 1AM T $10 bJt. A-a- ward. Law, a aara ana trark C taut a d, tlropff bult and cal ward. Loat, a baraa and trark i bona It abaot G rauta d. tlrorff buot and cafid an ba rlda ihialraitnrk-ta old. pilitel bloM4. 4U. iiih tia rrMvaitracarai am.pii D. DKLMbB.1 4 Mtat Wlh.t, MOISRY BAG LOJT-BKTWKtX GRIND at aad (t .t a 1 4tnd f.rrf , aanulbarkktabia, watalalna abaot i J i la bill, and tllri r. $10 raward tar ratsralai atma la liafaldaf l"rfTaaoB;a, lit diaaalat. 111 PASS"BJ0K LOST, ABOUT JULY, 18JJ, IntlMB'ma ofCUAKIXrtK IIK1Q., aa tH Bawair Hcriara Haik. Tha II iitar will b litMrailr rawardadbrrtiiraln(lltfi9Dfa at, Bratklra. rt POJKRTBOOK FOUND IN A THIRD aranaa t'ata, on tha tdb la-t: a tma'l aebatbMk -brawnareanbtTaltbaarlBfor tbla alranliwr neat. Call at 11T ilwtaaua at. naj baajDi II POCKET BOOK LOIT-ON THURSDAY a 'l i.l i a. rapajaal t a tha (tb ara, a laatbar -wk-4b4ok eootaialai a tarn M mo aa a laodla-d iJhmiI mmvmtwnmA ha finder will tM liaaffail ? rowarwMl br rctomlad U to L. ACKKUMAN, 118 Vrtatllatat. a TJORTMONNAIE LOST-ON 1HURS- Jt. 4r blank IS, la nlo fraia ttnf. Adrlaoea k ir Maraa it, lo trataArn-ld Co.-ii iniH.un'iaB unwiirk 14U1 huht Con'h''. a (4Kt loath ir i abut M la bliia and amall a.l eon'ainini a-ui j la auia aaa amau akaaaw, aid a Mrr aid rallrMi tlrkrt ti Narark ana a acr wui d aniiaoi riwamai u aa ifit ai wbaBaakaf Now York. lit AKTICaMJtt VOM, BAIaE. RUfSILS CARPET FOR BALK Atoat M rarda, aaliabla far a raaaa 14 br SO, bowa aaad tt a l aaaalba. Baajaira eamatof Mroadwar and ltb alraat. t CARTS FOB SALE ONE SPRING CART) alaa aaa rood) aabaart, taltahla if dirt or a al aart. ArTtftaCA URQLULB1U1 Waatldtb.t. CART, ftc, FOR SALE CREAF LIGHT top daUrrrr a irt. Htbt irottlaa ratwa aad baa aa, aad aoa platform "wrlM tra baraa warm. Ia anlratiH) Third ara. aoraar ataiat. BECKHaN 4t Ami. tytn F INKLE t LYONS SEWINO MACHINE Co. Prlora redaoad. Ka Aa.Ubl llrmmT. Naw atria faakar. Naw aNadar, Ao. dMk BaUaTutloa fwaraotaad or tnaw rafoadad. Afwota waatd. No. 4MOI I Braadwar, N. Y. alt trill HORSES FOR SALE 2 LARG E, PO VTER faL and raallr ralatb'a boraas aaltabla for lot m, track ara -rb wlllaaaold far ioaa abaa tbrtr aataal ralor, aa tba awaar aaa aa farther aaa for taata. Arplr atWttrajadat. ta.lCT.t HORSES FOR SaXE A DROVE OF 20 Canadian pioy,!a l"aOaaada,franilt ta V baada blah I aan ara wail matebad, aad faat trtaaUaniwIilbaaoldobaaa. Afalr ; al 40 Wjfta at, batwaaaUuaVaaaud VaiUa,aatUaoU. au,llt,t HORSES FOR 6ALE-E!aUT SOUND roani horaaa, (oat fma tba aonn'rr. Rultabla far aawa I wn aaraman. amek, or mc kind of b arr won. uaBDa aaaa at ll uarwm oaaaaan nviroca AadBlaaakarata, o,llt,t HORSES FOR SALE OR FXCHANGB 1 roaaf hMvt hwt (rsta uaaada tTrat, f-ota 144 talt baada blab, aod frond ta I raaraold; all aoaud aad kind, lagolra la tha blackamllb aaoa, 1H0 W, folk at. ttUOU TJOBBlCS, CARRIAOBS, BUGGIES, GEO- 11 m i in aA kouisMai amaooa: naw aad M- r. aa,w,naoallklBda--Mbotwa,barnaa,ao,aatt. lm lMaaabaaa.atilaoar;bMfator7,la4 .rduaaaa, )r aad ataMaa It Hrrlna at, Braoklrn. aabmiajaaa HORSE FOR SALE A DaTPLE GREY Coaaalaa h'taa, I raara aid, aild for thi want aa aaa i alaa a aw aab aart and baraoai ta ba aold aoprrtia or Uxetlirr. Applt tt UBI Bprlad at. W.1M.t TTORSE3 FOR BALE-5 HANDSOME Alb Ihaaar aart barM. fraaa lb ta it btaJa l,h, frna fltoliaaro old; alaa 1 baodooma taitllu aiara. jaM aacaaoi.n, i roan wi. ... . -y..m r baarhan a'l watraat-d tooad aad klaa laaulra 14J roaltbat raao Oraro ll.Ut.1 HORSE F0R8MJC-A HANDSOME BAY Canadian f mri ' I 'art ol J. 1 4 handa blrh, faat aad atiub crW, warraiitad aua4 d klal la ail baiMr.awiu'rult' oaa ba aaoa at 11 Partw at, cornar if Canal, far 1 dor a. ar tni aold tt tuo.l HOtRE AND CART FOR SALE -OR will baaaldaaaantd Ingnl a tt HamllUaU. SEWING MACHINE FOR SALE OR TO Ut-Q at art aalar A Wllwn-a: wrlaa lit. a air at 'ts Yarlrk at, td Baor, an tba laft. It AX7AGON FOR SALE AT PAN 10 PRICES If -A UoJIump tod wawaa: Hula naad. la ar. ardrn wl'l ba K1 chaag. alao thaap bortaa aauad aad kind, p loa t- Appl 141 Wat lSh at, aa ina aaa taa aaaa la aaaair. a.ow a OBOCEBIES.. AT THE CHEAPEST STORE IN TUB WOBLD. teparaaaltaraa. tba uraafat bartalaa aaar affcr. 4 i'Uu.iao worth oriroeaiiaa.wlaaa.taaa, Soar aol crarldiaa, ara bow baloi aold at aaatUa prlora. rbaat arafaotatoaklabtnoiMaadiraa , ta.ttfr. Olja ana a call, and poa alai will no aatlanad that thU U tba plara ta bar nawr-t til, tt biJ-drocfTloa and protl adoaa. IJonault roar Oaa In'araaU aad bar rjar (oodj tTOta TUOM K. AUSKW, 14a MA Oraaawlch it, and W llarrar at, , N. Y. Oooda doilrarad fraa la tua oitr. anhbitaa'lM CHEAP rROVISIONS-CITT CURED ham,10rti Uaoa, lOrtti butur, 14 totucui fraah Jaraar anca, SO for 6 eta t cbanaa, S to It .ctaj uurrBR SALI-50 faarrala fraa b aaaa for Bailor hotter and coca f 1 1 artrr faallr In tha Hal Ward, Ina butter It tl to aeatri beat la tba eltr 1 a t4 aeata aw P. IHa I wba aaa erna b.'. re Satnrdar arenlLa! at RUEhV a,O01,.411Tbii4Ta.arart41bat t,ltT,t n CEB1ES FOR BALE TnE BEST J kattrr 4ot flx fc to ttc; (rot for l'c and 1S Er lb, cookloa tu'trr lot to 14c- froab etn; llibt ra a enter, b ta Mcprr I Iba, Sac taaa, 4e; (and oof. aa, IS to 'aa; boat d-Hih'e attra Sitir. ana par bM per cant eared at SUiAWOOCrU, 411 Pilrd are, 9aar lath at tl J44.4 OFFlCIilI AMD LEGUi, CEhTIFICATE 01' LIMITED PAKTtiER. ah p,rtrrdboCHRL8S KOR aad llt.NKY II. Bl Nn I Mt a no bare formed a 1'iolVd pa lorraolp varan u.1 Ilia lawi cflbt SiaU if.N.rVul reUlue TkBmenrrr allrhlh pirtca ihlp la to bl Ma tJnrtadltll 11 Bl Ndllll llieran ialnUroo' l'c bu-Iaoaa litenrltd It ba trauaartVd la 'be lnipr atl-n, l net a a and tilt cf wlata, atililttist 11 aa ra, d aiticlie to lucb b aduM 'lliiMl-VnY . DrsSTPH .bt ; rl 1c. la h, clt-, Clunir aw h ate f N V rt.ialh-nale C""o"l aitner.adt UAKLhttS K'.i: wbaretldaal altfk andc!;.l ,lnt IdgutectNee- trk la lb. eul ''TKt.'JiTlliri.MB urbura.Wb.ta4 tnoaaptclaipail ct iicaiiul letLjomnta itock, twitkavaanddiltit , .... .k Ttatturbp it e..lilplatc rnniei'caorht twelfth dtt ar Pilnui r.l6!'!, cd vri a e I luvrr fira Care April, 1MI ml thiol a-' biu ei.fi. i.ilnn'platiialJtirt N ', Ut.NRV B. Ill 8fBIt. nlSSOtUTION-TIIi. tIKM IltRETO- jvr fore n1 1.11-tundiirUau.meif U4LD,UAR4ia A- CO- la tbla daf liatlleed. All lhoi..arloit claim, axalnat the eliera Srm a ill plaaaa protaei them for par anaait. and tl oaa o-W Ih.eb-Ta rlrru. will pleue aal. tlathoeiBoimwwal-tairalt41f'natbaTi J!'.'? Itra ACO.HIt'enithkia. M YcrtiBa'thfitb, awl V root baat, 10 cU t onraad baf, 6, I eta l ataaaa, a 1 to lteUifro.bpork.il lot eta l tall pork, I, 8 ctl 1 aadbaaf Uudiaiolaa, faUt top baadr, US Ola J plan S dW ia.t, 11a Cla l nn.lt h and rrtL ntatctt. OaaaDam. jTV"tof-- S33 and Bob Waal loth at, ataadbtrrla; aad F I jackWaaUWiabaaut ti,l4,t T?G0 AND AUl aUTtrttoatfttiftr th Mllliro TUB BUS DOLUSg MrtTSMttl raouREm of tni age. A inr rictxiTT b Xtx trs BcnsaSa or urs t ru OMfrt cr u tt Axrtmxo , u e ADTKRT1SISQ In IA ftX. Asnhlni wantal can b had at board t oa tba baat 0 tarmi fr ONK glULLINO, b AD( KUT1I W Tint fUTIt CmtATKIl TIIAS WALKINO OB RtDIWO rOR IT. SVERYBODY CAN AFFORD IT AND FOB EVKRY TVlFOSn. bill nil aTttlfibll CT Orw1iaHV DAILY ATTRiOl FOB IN.1H BC19V DAILY ATKKAQK FOB 1KM I,4M DAILY AT1BAOB rOB 1MM I.MS BhlllIB? AdYertUreaBeaUi. Aawwwn to AJtai Aaanrara ba ail Urania aiauaj aaay b raaalfwA M it tvn 03U4. Iaotilarto(1aaaibA4TarUaar MOBJt orACB fr kla momar, iha Mraatar aSi4 to aaab fclTanlaaiwaai, la bnld Ibawl Bfuaa, May t saaj a tba Addiaaa at vklok Miaaii arc ba to dtraatad at tbla offloa. laataal of ooonprliff aaas uaadlaaalj wttb a ayaoUl altnatara. RhllllBC AdretnlMaaidtaU. tDinOTMBft-Ww alaJaa. WASTBD AGKNT8 waatal-Iaqnlratd DoUnear . AOENTS for boat UckaFatarr tM Taarl at. AQENTI to aall a llf at artidi Applf 41 rrrrf at.tn.1 BLIND Palatrra Jrrxf C'ltr aiauMlad A fyUnla mill BABB11B wautrd alMIJara. 4J roYwiil-lUtlbara, paint rtara. II HOY of C la laara tlaaallbla. It York at, Bilf a. tOYwaBtrdUbaklai-KtMulbarrrat. M BAKKB aa SJ baad on bra ad 414 MrrOa aw.BaJni HAHBUI waatod, Oooraoranaaj-tto Bwoabor at. liairrAHSIlolirrafwai.Ud-MJ.hoit. Tt CA AfANTKaA, at Bllar'a .tora, Unatafa Tolat, L.L EH BBOIDBBY ataaiaar,4 Colaabla at, da amaeJT,4 KBBAND kir Btad. rafararN M Waaar Piaro. JOfBNBr MAN Barbrr at in Baat t4lti at. 10,1 1KDLM w antra, ft war dar, MI raarl, op aUlra. FAMTCBS waoUdatbaD Pa-rl at 14 riDLEBJwaalod, todatr-iPrtrltt,a .talra. TNOnrdUaoBlihwaataol-ttOa'd , Draoklra. TB HMLB at caitlan taetotr, T Urrtla ar. Iikta WOB t M t N U buff eappor aall ab aoa, at It OorUaadl 1 BOYS at awalnn - t ralton at. II It r tB dar ttxaal-Iainrra 4 Dalaaaar at. ffl !OAtrENTCaJwaBtalMinwabiatoaat, ts RMri4YnKNT-Fw TAHTBD CAISTIB a'.4eprr.t.raonllaaaooala, 1M aSUat CO" KB and abunbrrmalda waata4-X4 4tk ara. tM ODU. (riporlaarad) for Goafaotlaaar atora,tT Oaaal OIBLB lor papar baaaa-lU dial rt M.I 0003 wrappar atilpp.r antrd 14 Witti at. tl HANDS U doablaAtpoal.lt rrtaUort. roar td II tor. ni BBEA tkarabaraald, rcfaraac.4M Braadwar. OrBtATVKaaWWaicbaa.aiJaoaat It OPtRATOM an Buatlra, oat t nU W tOtk aLlt.l OrBBATOB oa maalaa4n4 Uadaaa ar.Bklra. Up OPBKATOM oa WAWm 43 Dor at. bd atalra. M t QIBH for eaataaa paata-att aadaaa tT.Bklra.Up WANTED rOB DOVaBWOBUL CIBL waattd Croai U Id II, at 1M Waal Broad rar. UTTATIOMI WANTarJtBw frtalaa, UPjrtar;waraaoaarab-JWB,baitIBaa.ta,4 BYarraadtaaaatbuttarbaalaaaa B.ba tdt tan. BYabo7Ulaarataatarpac,barla-tStw TMhat. fWTL'ATION WANTBD B BY an AtMtloaa, kauaawuk far bar boari,M Baffalfe AKTICUBS WANTS. CATaTJCBAwanaidbaklro-OboiMIBBaaaoa. Tt laxoaiiitttdtaaoa.atbtal Baaaataaa. XWINaaaaahlaawaaoad-Boi 4MP.0. 1,1 MM BCBRBLI t f pip ooro-F. CASE 140 Oraat it. BOABBINU. ACCX MitaOATIONS for boartara al tt Mitt at. SI B0IBOD43 Btor tl,4 ixmomom to let. rCBNiainrD aVaan,prtll board,14I rararth attt 4 rlaWlsmcDBooBitekt-tSalottit. OJ PL'RNUniD rocaa wllb ora-lal Eaaax at. tl rVBMUnBD roc aaa for taata- lit Bowar. IM ROOUt wl-h b)ard-14l Waablaf ..a at Jaraar Citr rTBBTCUUTBB Hoaaa-CVaa bada aOota a 47.13,1 uvHmvm cnAUcmtt. DAKXBY for aalo-Ul Boatb Id at, YTraabarih. tl.t BARBEBSboa,4Bahat,arWoatBrar, ttt BLTCUEB bap Car taW-lM Wcat 10th at, 11,4 BOOT and Skirt Wabblaf f.etirr-BM WtTtb aU0,T alTCHKB ahop for tola cbi ap -SIS Flral ara. 4 DOWN town Oa'ponlor a top for ail t -R. b SCI Sna FABCYalifafaraala,nallawlU6tkaa M,t OBOCBBY, raoaia. Itaaa, Aa, ehtap-Ul 10th ar.tt,! OKOt KHY, b. oar, atora. atsak,lal BrldtaJIklrB M.t PAINT 8trr far aala-tIO nuiaaaat. 19,1 PHOTOOBAPfl OaUarr for aala -101 Sib ara. M fuOBr an for tala, bouaa tt let-Ut Bawtar. t,l TURrAD,aaIloaodeiadrara-ULwjat. M T IW baat blUlard ulon for aaU-lt tU ara. 18,1 TnBBAD.aradUaatcu4rttora.ldil 1Mb at, 10,1 TI.ttS.tr Saaldoe'a iTaaa-liiS Blaatkar at, tn.1 TUBBratiaoUs-torati, rortbUdar. til TBBPrttUnala"-a'l Old Countrr aaaa, laaila. ABi-ICXKH FOB HAXK, BAKU'S rittaraa for aaU-Appl 41 Baat tt, DOOWOOB br J. H Yaaaaana, plar 4,Caaal atfS, EXPBBBS wifOav-Morta't Uoa a, Prank Ua ar.Bklra UOUP, awl aad wcrk-lf J Cllalan at. W,l BOBantforiiouadandktnd-ISBowarr. tl LKASK and rUtuioa-tl rait n aVBklrn, td fl tar. LOMa bread CaaifTblrfallUoward at, tdfltortAt LOT aabaal furallnia, ahaap-lt4 Baat 1Mb at .l BEXLU aad nucUac aada-104 lalloa at. 1,4 BOUTB tor talc ca tba Boa Mcvaptpar-U, 804 torn. aXWINO aliabloa caaaa-lt Oaaaa ar, BraaaJm.!M SHALL taa aofa It Oaaoa ara, Broaklra. ,! BB3BT tprn(i, tape, oord-Ol Cbaaabart it M TOYS-8 boi-a, balor aoat-4t Naaaaa. U Soar. W.t WASHTKa MaakUat onlr tS-6ll Mb tt. tl.lt WBATrna Papar, SB aaata a band! a Sua oaflea. tf WALL Ptpor U balfprloa; 41 Naaaaa, tdBntr. W,l I BOBSB ataara aaarlaaa w-ll Parana atBtlrali,! t FAINT mliart for ta'a chaap St Swrtntb ara, M UENEBAX, BCrllKaBM. A1TDEB01, tt Bawary, aalla rtrpabt Aa, ahaaa. SS.S ALL Irrwularttlaa anrad br tha Ufa Cardial tL D'StAUS of Laan, Praaab braa tat aat,I04 B-waWJ FOB all obetrocUona, try Aadanoa't Llh CordlaL tl OCAMO, tmarleaai aneaaatal Ataar ltl Paartl4.lt OOCXAUlrB Penore Sabttla aproaai halr.IT WalkarS OOl"BALTVS Boaaa Sanaa detaatlaa . 41 Walker SM OOCB ACIVB Soap earaa ptatpVaa a-I Walkar S3,l KNOW ThreaK br Dr. lndtr- Os par laaUtnta LADIB8 tbaald try Dr. Aaaareea'e Ufa Cardlel-Sl MBS. Ml NBOK, ectrloUB.49 Cbarltoa. room 1.10,8 TBt Orartbalrraioratlra.tildbrSro(UU 89,4 TBHPtJUKa dona, ball aaah half aklrU;T SOISaa'4 t&i.nmta ovartiace-A Ber(aat, IB Wall at BKAL, BHTATaL LOT A t rvmten, K6 rroat at Brooblra M.S TWO btnera A 1 lot for aait-47 Little tt, Pklra. B,t m LOTH A PI til ard-a, Cat ar Mar 1 CaU, K, $vi LOIS (or tali laTtetiiiiit-Ojar.Hl Fit lotJM iaixt. RASLafrNTtnlatl41Clbaio; St fer bnalaeai. ll OOJL Yard 101 Wottht. war Broad. a. M.d HOTW. to rrnt A p1( Put Ni w York P O. S9,t not SP, tt'ltj-, Oil 3 1 1 a uoJtcoUitil. 3' i ROC bit witbtr a1J , poaar,44 PulU a al.nUraA VI lVNiMStl4tnt4V(, r8t.'ern?min,fllra J1 fl r.TklR'Clltreu'lafMtlhAttlili'U, lor faul 8J.1 'TOKK 1 4 SUtb it-It quire W Carinluc t. t i Si-OLK WitvudlaeltnCll.t b'ttdMll'. t,1 SlUtli: taa taauoiat.t-otpl till Coilu it, PUOrSaaJ taanpaeer-IItitlOnMnatt. urOVKV Ic'.e rt-it aaj 11th are. 143 10,4 IM STCKP.liu-krvraAbaaaeaaatlwlUamntmi itt STOMA and bieiueat-eat, td ae, M. f6lh A Ktb at TO Ut t r "ir topaa r W.tor tf 1 1 H6 rent to,t WORKEHUPd and !rf'e to let -49 Un one at 10,1 4 STllllY and ttctr, V93 Pnlva tea, S6M. SO., ti Hr 0 il I-. roan 6d at, bet td A td ara fi t KOObtd lo lut . Il Graul at laiawalrr ttara. 10,1 OBOOMdlatlbara.OtlUataaurltaait 11,1 AlCPION rlOTICEM. I I I L'iTriONl iU,,d.-F, Fitut(kaimt,T Id ire HbllUasr AdTtrtImrMit. TVttfWSAt Q. a-Bama tlaat A Plata, Ittaraar, Mi rch tola, 19,1 urtruYniMr-.naie. BAKER WANTED TO GO IN TIM a unt a- Aalralamaa f uftrTllwla ehir. arWr and alao v bblta ara ho.rnt a a1! alniUot b.ilMtba(ifna of lll'MlliR A lUHrta". . Ill Mnrrait.ldSr, b 1 14 11 AM. 4 OOY WANTED A SMhT. ACTIVE Hir'S or ' TaoraMt, ti wait no lihlo. la a dli Irp alon. C'l al liO Coambiraat. In bwmnt Boy WANTEr a srooTiiDY"Anour H aaar. tf ac at llM pirtot la a dru al ir. ApplratbtlUrarnalrhat 14 BUY WANTED-1N A MEKC1UNTM ofnnat tniudba a iod p.nwiani atltrr, Blixt Kraanm. A'd-raa, wlU tvfarauaoa, ltd II, NO Sna Oltloa 11.1111 BOY WANTS D A GOOD, SMART B Y, with pod rmVaanr. and aha nndantanla Ulliwt earaof ahcraa aod waaaa. aiartod ataadrrmoao. aaaat for oaa ear at IT B XI at. Arpl at 8 A. M. Inlbromaa. 44 CARPENTERS WANTED-3 rRACTICAL cat poutrra. ta whom ataadramploraiaat will ba :tvon Apv r imanadlatrlr at tha wia ital faetorr of lUlllfi CaKtON A Co. foat af Sadwlek aa. nail lt taw. South llrwklan, CHOrrERSWANrKD-20 WOOD Cnop. pra; will par 15 orata p-r rord. BuarJ tl S) rwaa. Alao,cno arqa.lntrd wl'h matloc at aa Uirraandtoanifoa Ad'.rwa.! t JOU.NSON. 8 nilh Cottnth, Now York,awrljol4fonrtcintapa,t atlna, a aa otbrr w 111 ba auawtrad. CMitolJ nLIRK WANTED-A CLERK IN A RE. -' tall bardwara itjra. Applr aorar a af llraoa. poiat aad I'raaklla ataiao, Uraaa Pol oiot (arnok Sil,ltl,t w. fiUMDROP MAKER WaNTKD-APPLI. V- a .tina t In-rtad U Sot Kn N. Y PO, lMa( rtfiwraroa ta tt capabliltr and ebaraetar, will morUa prompt attrat on. 8iUV3 BRLP WAN II CLERKS FOR UltO rt atom. I mi a forataamara elork far a niv- ahlnaatop t P rtMamonto dna boaa anl earta. ana I ipr.oa wagons orBliern reap oianuj tt,w. dtlrt' lotrtwal wtihfta I'ba to Kumpa and UUKir- nla Poaitiiaa proenrod for biokkioprr. aalran. OLtipaactka, aoaductoro, Aa ( An. Appl I Coa'tlaai aMara lot PARTNER WANTED 100-A GOOD ratlrrt maktr caalnrattha tboraaniMal In a rrrfit lih U aloron. In nianuf aetniind apln I b id b 4 mo.; Ilia b.at In u-i p.anUd .Ian. St. 1911. for panlralarttallat x Bimrnr it, fir I drt la Iha aUirtwrara aalafaetorr atrancanionloaan ba mada, aod baalmaa pitinanant. inni SALESMAN WANTED-IN A BO jT AND aboaatota.ana tl atotu CMna wall rMwaaiaa'fad fi t la Ual alaoa, no no but aua Ibal undaiaUada tba uma aaad aavlr. Aodraaa w. B- bat 80S 8ia M STORE MA80N-WANTI.D A MASON, 1 ba moat ba aoiualntad with farmhaf , lor a atnadr plasa bp tba rr Apr to A. SMlTa), II Ukrr at, bataaaa 11 aad 1 o'eioak. IMKVt TINSMITHS WAN1KD-3 OR 4 GOOD Da c.a tnakfrat alana aaodat ut bar ta rat aw prwara noya but RO 4 can makra bal applf to IUAU.M P. NTlLLUMi, 101 Wat it, N. Y. 11 linrLo vnirT-Fcnuir. ARTIFICIAL FLOWERS GOOD ROSE (V aid bod ma ara wanUd til Monroo at, tat H or, bark nan, HUM ARTIFICIAL FLOWER MAKERS Wanted gaa.ll (lilt, Ihoaawha ara amdallka a coabara aonat,ttnpliaaiaat,nnallrlrlat.kuita loam In unlra 1 1t Cbambara at, ap atalra. 10,113,1 TONNET FRAME MAKERS WANTED MJ vail bannat tram aiattra Nina bnt tliabaat baada aaad arplr Ta aaek aaaadr work wllibarlraa tma. A pair at tba Moalalor Boamrt Praaac liana, fatorr,M(Caaal at. 4J U ONSET FRAMES-roREMAN WANT O ad moat ba a nrw) rata arowa atlakar and andar. aad kla bodaraa thomnahtr t alaa Iwa beta wantad ta wurk la tba awow Ma baaoauatoaaat ta Iba biia laraa. Appir tl Ml Canal at. a HOUSEWORK WANTED IN A PR! wata farntlr la Brooblra. a woman la eaofe, waah and lr.n: ta aaw fullr eowin-taail, Ual aaa briar road r. waaaa, rood waaaa will ba fimi A pplr al No, Mr Carlton araaaa. 81 TJOUSEWORK WANTED A PROTK.T II ait fin to da taaaral aoaaawark la a trail honaa aad fatal! r: wapaa It war weak. Bona aaad apatr bat tbcta with raod raoataaaadatuna. Call 61 aflltolt pl, iiaarD.Ka'.baTa.l'rauaJTa. pi YTOUSIWORK-A YOUNG GIRL WANTS XX arltuatlta-protootaat-'a kalpta dakbraaa work, cr to take rara d aUldiaa. loqn it IM Tall. avaaatnat, laraaklra. in- - Housework -Wanted a smart tatelllawat lrl (Oaraua prafrrrad) about 14 raara oU", to taatrl la the lanrral wark af a aaull f .taUr: aba meat ba daddaAr aaal aal tlu, at d aoaaa wall noamavnAfid, wotk Uht, aavd baaac aad kiad tirat SUS. W.trl ft p.r month Applf1tttrai.dat. 41 MILLLVERY WANTED A HK'TCI.ii illllatr and trlaunar, Imiulrc 140 hlblk are. tMlD.S Mrsic-rupiLs for tiik piano f ttrwantadbr aaarpalrnerd ladrtaaoari ! aonailvMi a thar at iha rtaldauoaof Ilia pupil, or h.r own, 4(l Wial 4tk at: tatlua laawo.aba, aad P'lri btawaf practice If daairad. Ill tvjurse wanted -a young girl to it Uka aira of a child. AaAaiailo applf at 41 daihaanat 174 RUCIU-MAKER wanted-a good BucHaHnakar. Applr at 4 Totth , aaar I al T.oltr plaaav SEWING MACHINES-WANTED, SIX oaoro.aanWtailrAWllat'aaaalnmVaa. to aaaa thla man elalblaii i lb bvUtara waatad 1 1 1 Ironar wankd i nana naaa aapir nmejo o r-is App'r at 60 tontb OJi at, wiuiamioorta lli WAITERESSES WANTED-A YOUNG ladr tt attend lo aa loa crown aa Jlalod aa Iror, ai.dalaaaUUhi(lrltoatUadaa la';"". AMI at 10T Orand at lul :nPaUYirtr.T VA.vrr.i. O0USEW0RK-A COMPETENT WIL AAllailrtil daaliaa a tltaatloa at d'aaral aaraaalla alir ar oouotrpiia aaeioollanl .aihoraad Imoar. a accd cook ant bakar; nitarftiailt manlag milk and butter Appl tit SUtb ara. too DVMINKHH CHAUCKS. DAKFJU' & ICE CREAM SALOON FOR D Salewaanwdoli(apt8talilabnelnit. Tba pra am! prowrMor wl.kaa lo ntlrc oa aattunt af eld ate. A, pi at Ha 44t "a-ila tae. 54 BAKERY FOR SALE MUST BE SOLD bptbelatof Apl', brtai what ItaH'l That Art lite biker aor Seuti tl aad 9dat Wlllltnubnrrt, wttb ad leaiala-aa aad loo rant laiaire on tba preaabuaefU W.WKTTEKaUU. tfl.2LIU DUTCH R SHOP FOR BALE WITIT. MJ tea iva ani flatoraa. a rara ehnei far a man to make aioaoi II la calculated far whole a end toiaitaatvaabtph-t a tool at a a in mat Ireda la-intraaltMllTaenalchtt- taunt BUTCHER'S 810P FORSALB-ONR OF Iba be' e'aoda la Sprlar it, oa thl bualneoa aide, Uoalra at l."3H Bprlni it la tba 8n market f0,1'.l FEED STORE FOR SALE OR TRADE Iba f'Ct rtora and t rtart Itaaa, the atoekti atora and Ajed aaaoa. al W WeU a', effarla a a4 ewpeaiualtr for tmbarklaa la thU r athor mereaa tAabwiaaaa. Inqnlraaf ABCUBBMABriN: t rBOCERY STORE FOR SALE AT A - bariala Tba atock aad Sna tat af a areaetr eteie nowaolod a(ooa caaa puaaaaa,oaonooi iaa iriaci. at (a Bra kirn. Applr U JOltPUKISB bUU atant, cot of Conn and Peclea eta. aolareBuaa Mats raai BreeeJra. (NtSt,! tTORSESHOEINa SaOP FOR SALE A A borerahcelrjthop.aPblelcied a tU of tllla. a lartaiackift'oetaodlhi ba-truanf oo-k, will ba aald ra-tniablai a lea mie ba obtained. Por tanbar partlcuiare, app 101 Norfolk at t,Idi,S LIVERY aJTABtE FOR SALE-ONE balflaleiiatlaallearr ab'e aid llbt wacon tnarrf'rtorfplbu Ipeaa; b't alwtrt p. II ealll t'ta tudbll Siitnat, near trio ui C lie reeeafr et-Ulnp. Iba owner bet tthr bt Inraa n attend to, aim eneli.ififlliab'il'dlar, aklchli d atorlw bl.h, and toll fiaitbv 10 ft deep llin (Uii'd aa,enall iraittiibalMataaSUaf blareU, led. Tirma iri. arl al lo. 8jU I ifl MIIK ROI'TE FOR BAITA MIlK rrutr.ardall Inoe-alii.t-, it S llaiilltinar Piutk Hioclliii, tbCluUlna lorae au4 wa(io, uew aaittiai. t a.la barnrae ll nilb cane. In .aid order, all furao rbetp, Iwc.ua tba aenar eiu.otet.ena tolimarhlouatr (telle W.ii.iUr car t,u8b o 1b1!.l. HLOON FiR SaLI $.00 for .n nitinr iIo.a, iltuated oa the troiia tv rou.litar.i it'a. t In tie citri rtlt t14aiauntb. ii id 1 1 nrtnienw, a. m-i.i ue aoiu. arp-r ki u I ila liulfillol. I iiabett.,ioaUtra. tv,17l 0t.IHl hAlAKX4 FUR HAuft .'fUE I cV ti .tirie'ui iiVii aod pt In furniture, eVeir. Iniiiln oJ or" u. Ut.wn biat aid Mil at f ni tUi 'una thi citttr, Vo.kvUla, 294,4 UAINT .srOBK FOR RALV STlX'K, L 'u tall.iU' "1 allot aooati fl't'd op paint atuiMu. nedn'Ui.iuii h l and d i'u a .a bub nteai alckrea the e ua rf a hot Iuu,ulre lithe tttTa. i" blitb ltl Utltttb and tinh it t.ltw.t EOARSrOhE I'.)U SALE-oWf HUD 3 vin it, court Am a 161 CfTAND FOR SALE-A GENUINE. GOOD wbaceala-tht UrtiaUnl ai. Ilraud aid l.llrldia et.frf clot plact for pipwa "'., faaae, or aep other b a la-at. Appir at k'dANKV 4(cta4l SKti fc(jarau4iadaf frort lb ettatWd ,k Apcrio.t WOTICEW. AUCTION NOTICE-RICHARD WAL TLKl Auroiamtr, will tell m Mondtr, at UW e'clrct, at No. Ill 7-4 Aaw, aa.r Kith atroat Iha ra ttnte of atcepcctebla l'oitar lloiir-. nalopon-ira, tNliftH, AN EXTFNS1VK OKJCKRY AT AHC TIllN V. Iirtiuuiwilna I aioor. et , -11 Tllrt av.nno. i,l a.ll thla CW Mi'nrd.r. at 1 "a c'rk-rk. at lit Third artmu. a rici wo fn-nt of fin rhftlfllrocft letalta Fn'nr-as an.l fairr'a.' Iraia of tffm fiap rant : tba ,tvk enata el frrab traa, ojiTts inrri, frnra, b MVr, tl mr, t up, In fte.l iMi.t, wttntart, acalca, do. Salt roaill.r, tj tbe tlia biialnroa lo AlVIION NOlIClt-FANCY G.AIDS, P litlnm, aoratlaita, Ai Mr HUHGItl' A THOMAS, tbla m irnl.it, 1iM 0VI19V, faer and aUpla ilrj (ijiIi, hoalwr, ita, drnat tnnim'ns rnlrl.lb , n Iji.na, aliirts cilli's unt ti,, ah.alarmlir IJirloa,aiaa.ratikaanUaAa, ettartt aot pi'tranaorr Ac, aUntbUeca lit baitl(, and Y ejtoon mattraaaoa Hal at lla'cltat. a o I at Ha of valuable aariiutt and aiodara framed oil pilo'lnfa. embtarlp(mair clover p'c' area aim an liriloa or Ana He and m wtotlot enirariana, alaa 6 c lice, lut ol tbalot,aaiiartpe i laei Ib'tl CALVIN T. IIAZfcN, AUCTIONEER, V"' riic.w ctuPr-.nsa, J. Vf. 1'IMlcK, atora mm aidllil Canal a, naar Bmawwar, eitrra h tcjtircah luajaat eX of KlrllaU aad em" Ira earn llocat mtrtlin, nn MUMlaY. tl'UIL Mr. AT III (l'"I.-C. I utrtara br mikiit adacHlt rntholr pneaJll, ran tnd tiiatr earpt iiphiltVrrr, and cat mr irtan tity of ra ia reunite I wltala 1 dat fro a dtlt of aal. till r.W f OjLTON, AUOIION'it LKUKSAti: A. a ifrirrr kiidarddecrlp'lnof (lid na and frrndbatri iiircitdTr, erpa'a,olle atht, foath rbala, hair autre, at , n.ar'jr rnrnltire of all kla 1m romared from a lar.e b arll,( h uw, will bt tld till, dir, S.tiirfa, Mt-rhSI a. at WS a'olurk, at 51 RfkBltn at Hiia will bl prol Ire. aad (on It aaaa! btrai,vrd ttla daf and plunder morula:. WW GG. noUTON, AUCTI JNEER-SALK1 e renoj, SHiUutionatrnt, will aall tMa dar a aaloa room, at 1 1 o'clock, fornltore ami roca, aid erockrrp, Ac , Ac WalBJONlV1.Co.ia-.Ulo. 41 HENKY GRFEN, AUCriONRER-THI4 dar, atlo4o'J-.rk, at iba auction at ns 14 William at to, cilToo, aote, pruoc, plat tubaiee, rtatca, olivra, bread., aln. rum and wal.krf, In e.atoand d.mllahn,8,&w iba pira white leftd.o.ae lire proof aaftsAa. . -Alrtatlla'rkrk-Pour maker mrtotavavftios in crlraini ploab, eltht aelo( niiriuim, (earlotia.1 I t ni rlotnlnf cmi. pai.tr. Trail, 41 (aoua, aaawia, dioaa )Xi, biota, loa.Aa. HI T II. HURLEY. AUCTIONEER WILL al a a, U, I lila dar, at 1 n'el rk. at 441 Canal at , bo reauui, brdi4a-la. chalra, Ulilaa, aMa aata beda, mtr roraarwl em tlilnra, atattraaw tealhar bada bnd. dloi, kltcbaufit'Blvura,c til J. MORIARTY, AUCTIONEER, WILL aall tbla dar. at lo o-eloek. al 17J Chatham feVinara nm aiidaoeoad land fnrotture, te-norrd tar eooTaalence f eatet alaa, leather beda, nil pilntlnrs fltframa aitrrera, oUdav auitalna, cittloir lir anci aooda, Ac 41 Alt DOUGHTY, AUCTIONF.ER, WILL ill a rell tbla da at W4 e-rlork, at aalo.ro m X H aaaa a, rla, rnara ood a, d manorial a fa cbaira Mo-r4otaa, lMa, riraaMila, tipaoiir and inxrala carpet, oilcloth, mittlnr, 4rrado( bnraatia, wan ittnda mdanads metiraa.aa, Inua.ei aac.4ic. afl J MOHTOAGR SALE-DRUG STORE FOR aaU-KlCllll WALTKKA, Aactlonear, will erli tbla dar, at 1 c.-.Jnck poai lrr.tr, the anllra ttotk iif Cruiaroif 80 kUdUoaal. bl- DirOUY, Alt'. td NOTICE TO BE SOLD 0NTTHUR3DAY, April 4 bn-ital 11oviiock.aion,althaPublle Pind, fUii't a. 1 4th and Till Ta to par oharaeenne Liar Hone W. WALIKRVHKICP U. !e.t4,4la PAWMBROKKh'.'l 8ALK-1 MIS I) T, AT 11 o'clock. at ItTXL A lNHK4lltUn AuoUm teams tu Nae rWiwary - lou oktoln. bo 4a, akoaa, be pair ladle, telt-ra. illlts al ta a Talu.bloiarlr. Ir of toll and a'lrrr watrbia. Jowtlrr. 4 a, O d of DINN 4IX) laronlirjie-fc Uontar, laraala of rurtutura, too chair aeata, Mtiblw, Ac. B PAWNBROKER'S SALEIOHN MOSTL MOKK, will aril, thla dar. at IS B let B'aed ear, a Itraaaad araoral eaeortment of ma end wamoa't waarlet appartl of arerr deacrlption, labia and bad I laea.mil Ins blaekote. boot, ehona, etc Br order at H ill McUJUCMAN.tiSulbtrrret 40 PC. BUCKLEY, AUCTIONEER WILL a aall on I'huradar, April 4th, al II aVitock, at tha Matotia.' Piekance, br eraro7 (. OAJANI and C. OAJANI and C. KilNU Klarblnra. the 4 atorr brick boaaa and l"t Boowa ae ion eaai aaa n, now I ore. Ilonaa tlii lot tail la deptbi alao. tha I atorr brick h aua and let, knownaallllaaiIltoaa.BroaU'n. Ilonaa lfrdhr abat 4A-. lot HJU, Mope al tha oraee. at Wall .trait, JaaacaCeart aiblt,Vn rUl.WjIOA .pl,Jl 4'1P S& J. BOGART, AUCriONEERS-Tblt a da', al 10)4 o'tloak.,al tba aaa la roiaaa, Nt. 1 Ninth William al Manaateealeef baaaabal4 far. Ettnr. blhlard tabkaa. Aaj eaaaUHaa rf aafaa, ot (at. bnieaua, ewpeta. alt cloth, eitaaelea dlalai tablet, eoUateeeJte, wiirere,p.laMnti, aetraTlaaa, tbaa,abalra,waebtanda,bMale.ds b -da and bad. diet, manotaar crib. oo tUaeaat aowlnt muklM, one m toaar billiard tab'a, 6 aatkabraadr, cook ery and alaoa iw, kilo hen furnltue, Ac Cfl ABLBS P. WATTS, Att.r jar for mortiacca. 141 WILLIAM ABBOTC AUCriONEER -(file 4 Baat Braadwar, It oa thla dar. lnlt! o'clook. Uieati-ekardnttaaajpof tie (rocorr and ta atora. No SI l.aat waa arrafl. eiaiotln( of a nice etockef tea,acfIor,iplcai, and alee coffee mil U It rrnwo.tAL rJOTi;i:n. BOUNTY LAND SOLDIERS'. SAILORS and wldowa' elalma for biuntr Ian4 ponatotta, Aa. wera hiPr proeicuted br tot anbaarlbar la all eeeee wbaiaa rUldalaJmeilta. Parrlenlar attention (Iran taonepnidod elalma. CALVIN W. SVITIt, Kmith na4oor. of t h minora and fhatJiara aa nrhll 14aO0 BOUNTY LANDS, 4c S LDIERS, aaPort and rthrt who bare aerred la ear of tha were, can i Mela their waiteet be atptrlnd at 81 Nareouatbiae llilUin. 1,S, liKUWNP. attorn- fjr I nltAd Slat a elalma. Blk11l4ao'l44 TNFOhMAIlON WANTED OF JOHN 1 liKAN It tno p.rwaeUll-ehlm elf J'JHN-rMI-flliH. HKtN, aba I. ad wUi Mr. Harir, a far at r, near Kahwar, and eJWwnrd at II aiteirilla, N J, will all otaddrraahlr V4N NOSI K .Ml. ill Kin it Mw.lk, h J, I a will hrarotaomelhlnt libit ed raataja. Sib 1 40.1 JAMKSLOVATT, MaMUFAOTUBER OF the o-l.Vr.Ud I. i.r. T'latdC'Iroa anlntarrlaw wiba(oidilaalrtl.ttialtr. Appjr 171 lltnk at, Newark. N. I. M. B No drunkarj aaal applr. '0n, NOTICE-TIIE PARTIES WnO LEKT a iiumbor of hozaM ai tba Pork atore. aor Perrr and llmlaoB it, ah. utSmotitbaaca, muat et'l far t to' In Ida) a, or tker will be aula la ear eicnaea. tu llll P. X BIND PENSIONS-WIDOWS DRAtTINU PAN. alone under act of P.b tit1M,or Jana Id. 1H.VI, and wtdoaa wbnac hnbende bare beat klllad or died lu at rrlc mar boar wnKetblua ta thalr adrantaaa br aalllna on the aubentinar at tLa eontaaaet oonor mt aujilatt aad Chatbam eta. UALYIN W SMITH tahnS4ac10t S.M" HAS SEEN YOUR CJMMUNi aatl n U aatt nathln. iif , wh -m leu at unla tlr aacuee, 1 eeldom bear alvi ha airtalalr doot lit aid Ibrm. K. &BRrar. BANKRUPT STOCK OK DRY GOODS. GKraTSALKOP TUB IliNKBUPT STOUKa Prom the Aoaianeaa of the lata Sna 9t 'RIKimutP A MKYCB, itcatnerofRMrldra, A mo, ( wbloh can be feu a 4 a bWhlr daelrabla attak of cbalconaw and eiaennabLe load, eoaateltnl af BILKS, HII4W1J l'UIAKS,UKNn, Hint RUanUERY. ate ae. Ac Which muat b died cut datlr. until everrtala.ll rU.l'l el PKl'hn W1TI1I1 TUB BK4CII OP r'VrKY ONK. and aUoout re(ul to tha arid I aal ouat af tba (oodt. LIME'lahauld embrace tblt ap'eodld owparta nltr, and arall thenitrlane af the GREAT UAK3AINS now cnarcd at No tit Or and ,1 , US UaroaraBlorlaa. CHEAP AND RELIABLE HAIR DYE HI BBICST A CO 'J unairaiu COLUMBIAN HAIR DTE, Tba BEST aad XnBAPEST mtsafactarad-belai TWDfTT-riTB CXNTS Far Box. ItrbantraBedorOrerUalr la Ufe like BLA3C or BaoWN, oltboot Irturr to tba nalr or Hkla,aevd which wa trarranl ta ba u (oed aa aarmuulastured. Manafactared aa d r aale, whaleeala er ratal t al tlia VtrbKt atoro 4G BOLT1I SECOND fM W1CLI AMSbL BUU, L. I , aa S for tale br Drai (let (enarallr. CIIJAP CLOTHINO-CHKAP CLOTH. irr, at us Prlitea t torrer of bf rcr. o-t b'nek We t il Fra.dwaa, II k4 aeril-eatjla putt at tl a pal -etrrif inda. nail rttijtiab'a. 23 NTIM.IIIIO.trN. tlAlil.EM UlVrK-lllK. lUtiLl-M aNI) 1 bllveai Ihi Te New I mtva tliemir .V ltl all iraiiua In- raui r trlpi b.lwrao Ti,lrl a.ili . IJ'ttilo. aid ' rtfi .na' rear KIcr' li't . rtui'tl 4 at tie Srw t'He.r.l Hrtdae and liL,b I l.d.t, tad i, lr I t.ni'dl.t. Itiiil aa m U' bl 1 ll let, l-ii I if H. loin at Oil, IK 1 ! i N1 a M I'. 4 ! ( ("I H f , a.i 1 1Mb tr.,t,l I I, III' I'll A M 1M1 8'.. iKIill'l' 4 ronnt wi"i If .fun-re tYL- vimi.i IJ .a evi huh, aon tti'TUrd at-' r.ia tu .1 ', "S A itrtvi vnv .on V r. Ph 1 OKK'ludl I ir-sni KG, HULL'S 1. 1 , .111 and r it l,iei ra'e 10 n.a tu.ll I I ill. tha afamr 111114 ' III IKK 1 ii- fi '.1 "A V o 1 altlleiru until 1'iilljor a.'tieaa., ' 11 I r 1 1 8- "i.at, erarr dir

t Id a w. eriOlif K Pr ri 1 1 t L e, a-rrrd.. rirtit S iidar, t 7 . M , a -c d P. U 1 on un far it 4 A af and 4 P It On rlinta laiUni at 311 it nn tba 10 o'clock trip up.ind tblda'clxk trip conn. 110 MJIIIJCATlO.-aH, a4 ACCURA1F, VALUABLE. PRACT.CM. aid rfalili l-f ireiall-ni ef the Pa Ii Re'lat Peat lone. Ii Uma 111 MIIK'nTM Ul-r.-rof Ka.lil-n. I Eftl . tKWaJ'. f eu, ld. ertpv. IK Toiairr. APARTMENTS TO LET THE UPPER pittnf bona. No. Ml Sprint at enaalatloa- of alt rooana aa the erermd Soar aa I me In tha attlo i w. er eaa.Ae l were ceae.nlent epaitme.ta. 9,175,1 A fARTMsNTS 10 LET IN WILLIAMS. fr. "5 l' J' ".tTtatlt ftmllronlr in. alatlnaof frorl anit bck rtei,an boan-om on -oatllnrr, Ij altiiatee 1 1 a aim and ploaaanl niith. norroi-j, ana rear an tie trrri.t wat-r la Kent In ac taw I or further par le J-ta applr on tlia mom. lert III South Pro md at In the at t'. tn.llla OLACKSMITII SHOP Til RENT Willi J Iwd forara and tot U aroil rrni of tyaitff riia. trm: al,eitilrw I Irminr Korpirtlrul.re In in rit o-lilNRY kl'rl.rll H ii'ki.'rm, Y, rvteh.f U N, b , anu a (ood UneilUd ttjuai and .aid rt If waitoi. J (0TTA(1K HOUSE Hit SALE ONI! vy i f th ban la mtoroU'te boawa on tlth etreet, rnnriiiol f liahaeir.o.1, Too"" ml I p.n'ilra, I tatxn, rar.niaiblomantlia, Ao. Will ht uli rerr rliiap and on rnM I emu louro uit dnr. or f t. Md tl 11, bf.Il iia.on 4 3 iMii pOTTAGE TO I.T.T TWO STOKY. V , bariim.nl and ilt'o, a lib a troit torn an4 too bedirotna eo re at tl wr, to cne fatul'e, onlr al aa ret t CiM a ri ar. Ireinlr-' on th- p-ealwa 1 1 J ri tfy Ubta tt bet wees Clo and Iih arauiioa, now ta rant ili.ltj,! fOTTAOK TO LET-AT FORT IIAMIL. vy ion aont.liiliireloetnreome, trlthln throe ml j nta'twa k from at-am boat landlnr rent tow p-a-. r1neinlei had Imm-dl t-lr In iilre of Mr ril i;K Mt 1'ntro.iter Wtt llattillton, or E. Ml I.I.VN, 81 rllith air, New York SD.ltM T?AUM TO I.ET-20 ACAES FOR V) A A trar er wnnld wark ItonehareiwifStfia p-l. b re. Vfl milre from Naw t ork, hh a houee. In mire of .ItiliN llltl UK, bet tSid and tlth it and tA-n'tl ae. Naw oik , t , j, a HOUSE TO LF.T-A SMALL COT TAG R hcuat In a (Md loeailia in CVftnast ar. near f"1 "t '! ." fT' af allerwar, a etablo, tea !rr,c.r.bT5..!,''u,r,"N 441llrrtiaar, Uro k Ira. JOHN BFII'. a HOU7eTO LET TIIK TWO STOHT ard attic brlekdwel Inr, No lit S rood at -It haaalarta ran), la well A a I. red, toed nelthbo-liit, end Ueia.il ahla mlilet error reepee'okll famllr Krtit mailable to a loidtmant Applr to JAK CAHItNo Ibt.i.tiejat. 8V4t.4 HOUSF.it TO LET IN JEKshY CITY lionoo Ni. Ti Nrwark areono. bliliarj aa-xii, lakitr. riaelllrr, Ae I h a.a No. Ul tlraad at 1 .lore and bate aent frame d eeHlna, relit t Iih on a No.iM t.rand a t, 1 atitf ant beafiaoel frami do, I .n., rout 4m. luuae So. 319 aa ink t I atorr atdbaeoaeut fratuo dwelilie. anaa S'6. do.lr.hie apartntenUlno'liirpaitaef tie cltri 'l the abire trnnarte will lip rot in rood crd r Ir.iiiiro of 11 S MANNKlti 111 II r-oea', Jareer Clla at 9 1' rlrck A, M and t P. U . and at Id Wall, 11 o'o m-k u nvoni TJOUSETO LET OR LEASE -THE Al atore and tfweflln. enr tf Buta-r and If oat at Petith ItroAklrnt eo it ttv-atlonftr rrtoarr and I omr alar Apiillo PATRICK UMUU1ITY, 4)4 ! .rl atN.Y. 81.VIUI H OUSfS 10 LRT IN 1IKOOKL. N-S t.ro and h. a, y.it Pnlt-m ar j atort and hma M Lfhrtiteare;eUre end boao f uLitaietfearet lieon occupied lvt 1 aeon ref.rrenrrdrr anode: the hwt erenn in toe ri rtrrear outti Aoolr to V K U Pt Ll 'A ba kerr, 196 Pulton eve. tMStl ., HOUSE ftO.TO LET, AT NEWTOWN, lab. l.laaC I etere lii uoa'and waain h 100., and fll lotatf (rrund. b.iit4 atlee fiora Willlawa.biirab frtrr. and abaut 10 ruli litre walk to the lallro d da pot leiiulre of JAMU BAILEY, DM fourth t H Y. Jl LAND TO LET OR LF.ASK-U, ACaES tf .round anNeelewnt-reek, with boaaa and Imllillo., auitatda for a 11 iaa Holler, be tnm erueiod for th.tpd'iioae: ar a aianuieetnfvr t la mll'iarrora lliaMrbe liemlra of DANISL T. Will rf. Kut V illiamtbul.b, L I. Hl,10i,l ROOMS TO LET A FEW NICK Aorra of f ar and See rooma aaah 1 ti, and water la treat from Slbt to $190 par annum 1 alaa a neat little bona., rai ftil-all In the eiclaltr of th tea. aad tilth at Appl t at. COKBIT. Ill W. STtbet la.Uu.1 ROOMS TO LET THE SECOND Hnaf af brick ahap. No 1 RI O hi'a Ltn 1 1 tha rear cf St. John't ehnren, aaltabLa fr a cabinet maker'r craarpantat'etb'p. Appt on tha premlaoe. 19,lfHltl ROOMS AND OFFICES TO LET, WITH ir without Biwtr. la tba new baltrlnaa la Heater et com-w of Matt Apa'r ta T. BENNETT. ee of traakllaaad Pirn ita,orer depot b,1RM ROOMS TO LET, WITH OR WITHOUT AVpawar, IntboNaw 11 arm B. B. B.il'dlo.a, Cairo at racalra af T.BENM.TT. aoraar af Praaklm an4 lla tta. 1M&9.1 ROOMS TO LET-TO A SMALL FAMl le, at tha ae ennd atorr, a fral parlor, bi.k rta aad bedrooaa. with paatiUe aad (aaaed baaewieeit; elrnaeed In a rerr baaltbr 1itloB Can bl aeen from ItoIP.M KenttKM. inWahlndtonet,betJani end Horatio ee 11 ROOMS TO LET-THREE ROOMS , Ira rrneee PS, b'apmanl aad two bad room, $4, IntbeSlith Wird.ofliceo and work ahopa la llrtad war, Uuera up towa, Appl t BBITO, 4 Hroad war. 80,7(1 tt QFWIBQ MACHINE TO LET-ONE OF tJwiire'er A Wl'eon'a, aearlr new and la 'no ardor, with el it" lmrraeemeata.il let at S4 per mtntn, t allalfllSlilb arc, orar tba itore, bet tth and 40th at. V9,le.t STORK TO LET A STORK ON TIIK corner cf Cberre ard New Chaeabwra atroet, eult tb'a fr anr kled of boetaeaa, wMh a frmt on Onarrr at aad a front an bemb. ra at; wli aot ba 1. 1 f .r a II iwor atora Iniuire al 87 Jaa.ee et, ar aa tht prem lete. IM 5T0RES IN BROOKLTN TO RENT TO wDro Ufa, 11 karaaed oti-eratoew dttorr t'arae, no fort ni. p, oa a r of Manlo are. and Krieiaat t en eicellailtlialiwialrcalloo. a d will liero'.tod low to aoodbntnto Aeplr at cfBoe No. 1, crer Pultoo Baik. cor Pu Uinendl'.atlat I.I9'.1 QT0RI8 TO LET HTH AND 4TII AVE O one etrrre to k-l. el oh-oaeNo tlloonmn Piaee, afao api-tmnt al. .Imp la loth tt near 8tli are, Applr 4U of tl I BUbth a? c 1 StXAM PCiWLR TO LET, Bloat? Staem p. war ta let. Lari aad amall B 1 mi a. W.'MO No4f w.tir at MIOPTO LlT-ATaREE STORT AND ba-ro at brick ebop, a hr 19 with all rmee power eteam online. t.niulrol91 we, urnar 11. now aud Wcet et R n t !" V81I0 eaeat zain 11, or tlaThSkTa OTEAM POWER TO LET STEADY O power, a lib lerco md tmilt. well Uthied roeme. Apalrta ABM. UABTUOLP, U Uold et. bet Joba andr-uiU naO'Vite!!! WORKSHOP TO LET, at 40 WoVaret- luo feet br 81, SO Till an4lfljore,tnbr4L WIlEBLWblGUTAND BLACCSMITH'S HIIOP le let or lea at a liw rent la the all lra f t left tub L I, a larta and waliwabll-lie4 Wh elwrl.lit and BIeknUk' ah.p (ood dwe'linc beneis ana lU acao af ..roen liod. a met exeallent lueliae.loanlloD, E A ItLblJI, t Cttr Hall Plica, c-r. Cbarubeiat 50,1514 va.-xi:. jAKKk'S OVEN WANTED TO PUR O rhreo the ealo.a er 4 tPa for a Uakcr'a l)o. 0 H.llAKHlN'irON. Oud 00 Clt, f. J 8Q54.3 COUATRY HOUSE WASTED lO HIRE rr ptirbtaaaoounrr bouaa,wlrb t-ret friuail ittarbae, at amoderito pilar, eulteble far a am ill ftnii r of reapao all Ur, wltein a a neenlent diatanca of New York! T Adaxcee B. B. box 3 No York Foot Office. t.ltl,l D RITfl STORK WaNlkD IN WILLIAMS- XJ bnr.b-aar dioi.UI barln( a nloelr Sl'ed np tVere, wblcb b dotn. a ered b letneaa. and wa ll t die. aoeeaf itatafalr pile-. can ttn aoa-h patcHoeaebr addrraalai Inmaelttalr CUEMIST, box WU Baa aflloe, tlTl( licttien, aavmit ef bntlneaa per daf, aadlowwl irlao If a rood tUed would tot ohi-ot p.rlet from 3.0 to 14 HO to.!' E-OINE WANTED-TO PURCHASE AN Eotine frawVIx tateoleo baraa aowor. with lnv motlra on apritkl botir. S, 11. UiBHIMIITUN. lladaoa tUr, B. J Su.lbJ TTIDE3 WANTED TO BUTCHKaS- tlia hltbeel marl hltbeei market prion, pelt in eao aa Soil 'eneltared ht4-a. roila fat eaif akiia, Aa, TANUfl'KSriNK.Jr, lie. &K 411 an? orr.lor t' kr PfelT ... iiuui .irmi w.. . '. bv. -.-. ... in.) priori prtee for I Idee fle ruU roulh fat falnee rt'rrr lyattl rent N H.-Oond aeo'itatuada Ii e-e l-r el.oit l.rtn bef tenia atteahed tttha ttaai lea, nn farartbla term.. mMtaeIM im aayi a'l'i nr it CO Ala. piAl,, COVL, COIL t 14, ', , IvenaKiel ra. o.rtlil-u and -.-fl.ira Nie d ae' lo fit m f)'. . I Prr. 11 N K- a il 1 I- 1 o .l,f It Ii atiU.iltrdaidlliaa'hi o .d-iarar IW II.il "ilrtai hill" ru wellLir .)Sir4il,l1U f I"' lltVi" I (OKU Cfl'. y- tlift ! 6 Prrt , a T- Poi Aa- t . II f ooial.'.t filiiil I' fi fbllvertd t til par ei-Mh rl IP W.'n'i ' . IMWl H-tt r f teit'l T aidfo tcllii'a- ' ( ll. i I '.h. " fi.- I t a dliofl I' -. 111 raiit ti aLd lis i-l Old -1 - lift r t. v ittiKlvtr, tt ,ir. IKtVliWLLU hub, ill IN - lit mllw"l-c".lo Bra f OAL-FAB Sl'IVBlOR IN QUALII. - to.nitofaoi rial id InHli rlt, aal preil iiBinali l nl j d.a let Ben d. a. In. ri. all. -liuiilUioait t i.ilc , Hem ruda viu Ur-.d. ' blant'e and 111 O.lbard tt'ict. (1 L HUACU. ditlli"Sl lOAL NOW LABDI5G FURNACr, u .' ir t, ateve, ranre, .at lar.e atat lut c ' .e.liio. p.lratforei h, t'.e oil ill, lifcet o J t,.d,".IWturr "' if 11TJ , iV'tV T IKAlt E-TATR. PARM rORSALKORHXCIIANOE FOR X- Clt rropartr. -Piar mll.a from .lamalee. on tha llemrwtead rltnd K ad, dotal, ,1 M ,, i on liw iinnrawaa llano n aw, caoillm HI aerea, 8 eeree f wiwot leml. biH hrmanirn Dtoni at .iTI:iu brrr ef all bind, and a ronnr orchiM Atrleta JAMK8II. TllifKNE,t4Kllalirtliat V'trMlirn I,TO, a, 1 U1l,1 W.I 11 Wl Inda, and a rnnnr orcn lliKNK,l4Kllxelirtliet. I7ARM FOB t.ino-20 APKES, SlPHtlOH . n.rffen Land, on L I fUllnid. patt'i -aie., llrb loam inlt from Hie 8 Ae rleen, end ff intn ao-ee or leinr. and nrr truCoc.ir, , Apple at 11 Wa'lrt teomli 80.I.M 1 INARMS FOR HAI.F-ON AND NEAR A the tnn.lalenit r. Ilioa', an1 rrar Iha DjI I reck rep tlrteaa tt arm nrlmpi-orod farma, on leaaie.al in totm. and al 1 nre-ve to lliniet.t one buf Injitmr erd c 1 pan a. and niaa work, ant tfiehitate int iiiR te.re Arplr tt 4 Ma COJ 'il?,lj nl'cn.t,Sun b 'Vlent. ii,t"3JI T7ARM FOR SALE, CHrAP-SAII) FARM J I'altna'tdihtmt J4 mile aartof J faO.mlte Ivin. On the let . I TatKl taaifra.l. alio tnitatotllt aorrecf land, all la ft .( an.l In a hlb at.faf cu. Ilfatlnn, wife a.nt qmrtltt ef fmli trti-aopn.lt lertertiobfc bout and larcebata rerrliaeh uataed (tarn r end ell neneiira out euihiloaa. neer naw, lor further mrticulara la unlra of IIIHV l-KURV. Adn.lni.traUli.ar ef JAMPA roWELI. near iha pr mem likltl S t;arm-cheap wfstciikstek farm A fi eal' 'Jt terra, with apale, t hrrrr and pair tree, br ar end birr trl a B'rrreiiHl location. II nlUwf'.ni Vthlla I'l.l ne: prlia $ tbiN), nn rear to ma. 8 H'liY A fnbll.lbartrat. mate riaciii T10UNE8 I-OR BALE CHEAP-fl.fiVI, A f.io, ?''"". b,1,k butoas rri'4lorSpa mjn h; .(Htfran.ebfn-ealth '11 roome ad 1 full lotaj aoiai 1. Will. ht lobr limtet .m Lniah 1 IHh A(l no. r rattma .r. Hn.' mbuia."! Ii'ln partint, toinij e.ar. Iniilie itluj.raMir.-cUm. a,l 13 o HOUSES FOR S.M.E-tlOOO WILL BUY od loiiaea. and I lareo n a (ood (taperl m aodwiirrlnlbererf: feBti$4iip.r tear In mire on the p amine el North 111 lb, itraA W i nl. baK 8t,'Ol0 HOUSK AM) LOT FOR SAlK-tlTOrt will bur a new 1 att'e hmi and lt with I rrrrreandliaaeni 1 nil notor ttlw.onolorSI uo one f ifJM'i otefvr tl.'.vi, 1 aimt Irani ItiMU r) down- the lialenee fiem S f tt fetanarUrlr, Apalr to n.C liASIKLlS, cor of 6th ara aad 14th at It 'ok. Iw t'l,li I HOUSE I-OR BALE A BRICK HOUSE, IKatiir, w.tb 10 lotr, free af Inatimbranre, Iwa brckefcra Iwp tof lliriaillle, L. 1 , or to t-.ee f r n mo kind of (ooda. Ut Mrrtle are, tipttalv, ll-.k ' oisim.1 LOTS FOR 8LK OR TO LET-IN 4ITII ml, tiiflbet Wrtt of Pth ae. with elauihter-1-fBte, earpont r aho and atahlee, 1 f ill lite ot. round. eieione aoi inimiiir; 11.11 tua purrnwa inna-t oaa tfmalnoa bend and inaila(e. PVip ai tin weal no 11 10,111,1 LOT FOR SALE AT STKATTONPOUT, baili a-d, half a mil from t'nila.t Pdat land. 14. Iiiiiiirt ol 1 MLLLAN, M SUtb ara, New ork. LOTS FOR PALE -ONK IX)T SOUTH aide 41 h atreat, HnfiH Paat of ledaaeniM alao It br fn loo.; I I ttr.'u.l arnecnn fevt rat of Sad a.eniia; 1 lot an Mid elrrrt V" fort b'4 I f 1 id are. Imiolra BW Eaat 47lh itrtc, after 1 p. M. S1.17",l LOTS FOR SALE-HARLEM LOTS FOR talc ecrr rlirep aaa or more will ba aaldrorr low, and but litteeaaiieuel'eu. A(plat41b Third ar.Utwaraatita and tlat eta. 1M911 LOT FOR mirwmi SrORE AND dwo Un. In f rit ard dwol Int la rear; will ha a ldrh..tl e-md teratloni nte alaoa for a am ill bitai. neee, Ap,.t'J CABBlCllAkU cor of f th era. end Wh at HfoUm BH,Ku I LIHS FOR SALE. I LOTS (CORNER endlhrro Iroddea) on Graham arena, on S B corner Jack, u at Frooklrn, B. D . a ch lot tniino-, .retina It por.d tad reirulat d. Trend etreet Ball read race near thla pranrrtr. f nlt.h'a to bal'd mt etene. Tetme eur. ApplliD.McMHI IN. til Uruedea, N. Y , rooma 11 aad 11. 80,157.4 MILLS AND WATER TOWRR FOB aale A 4enlnePepor Mil', elth Hopper . era, aboard machlir, elea a (irktblUI with a run of toaee, altaatod aa ha Paoaala liter, la Chatham. M J wltbla ball a mil f the Vpot of tea alwrlt aad laaeaxBallreaoSwl bmihlmlieeor N Y The paper mill weida ba eo d aepiate Ham tha (rial milt, or iaa tilit mill toparaU from tba paper mill, with one dwelUn. hriiaa ard a elore Konen. and 1n a land, or a Partner laparrhaaeetieh.lf of the whole. Pet ee t. made 9 mar Annie at l-h.tnom. U .1 . J. P. MVIB, or 48 Dcrtt N. I,e)UHTmv IMtlJt SAW M1U, FOR SALE MILL PRO. pertr fw aala aoaoiatln.ef .riot aaw mltLtwa dwalMnwa and tt ac-f 1 ac land, ettuited! ml lee Item Nrw Yolk en tha llaekera ck rtear. Par partiaulam nojulreof J.J COLK.161 Oocrok tt,Brartrd ni.uaj OTOBE FOR BALE OB TO LET-A tJ a nnrr tlort. aalttble It anr pnrpare, naw ra n. toad aa a ateoare atora, ta a n-mrt-hlac trtllaaa near NeeY.tk. lBi&Uailll WaatatM. Ya 10,14 ',4 IllPPIitCt, stm. REMITTANCES TO IRELAND, Ac TAPSCOIT A CD aontlnon to drew draft aa the bare dona for the paet n ream, tlioae wiahin. to remit moner to their frlende. can lie tupplled with draftt for anr amoant pirtblo oa damend. In anr part ol Ureit Britain or Ireland, ami laeuaeertlfleitea iif paeeara br tbelr unequalled line of peeki K from or t. l.teerpnol ar Iindon. Por further pertloulara, ap plr al tludr aid taUblUbad plara of bnalneaa, W) South at New York. IU board a:m uoonH. FURNISHED OR UNFURNISHED Rnami to I lta alalia (autlastn-119 Wtat I7h.tiveer Uthaea. Uli.liU THE NEW YORK SUN SATURDAY MORN.NG, MARCH 30, 1801. FINANCIAL, bo. MBW YOBK, 1 rioap, Maraa 19. Tie Stock na-ket wtt heat Ihlt moraln;, ani I rlcee ait lower, lmnroiLoa Minaabal, koetrar, al .ba tkia SaVt of Iha new goreranatt loaa were mtde at K'i for Iba canpont, tba loweet point Iba bare Im-cbad tor eVma lima. Tba cottjou flrat of Uli alia aiU al tt, and tue tw.'.ra far cant, til a. amy rolatatlOIX. Ttafi'iotitlocaof ttattUxxki wet a t' a H l' !. bailer al tht clota of Iha Hard. Viiglnlia bate been weak fur aataral tU)t (at, and anld tciliy aa lowatloV The leml tnaikat cobt iDiet Ti r; firta, aid a fankar idttoce ll tetlb'Jabld oa loxa deacrlptlna, trlaThlfil era an antptb n, balof ofirtl al 91, a decline of lp'rctat Tba Fouitb. rata ,'a' par ea t. C:loaa acO Malhweatrabondaar4a(alahlbtr. Tba mct.tuaikal tend. Iowa d(iou'er aaaa 1 taabuidano taobt bad at 8 a t pr cant on oill 1'ilma tajar la ara-rt tod wauled al 4 1 1 pu cant , tba lulCa rata for ctotei ahorl btl'a. Wa not but Utile change In Iba f n-tl.ro txclianga market 8 eti. lagUfltmalllS tor cant rrwcaM7i aS.trtV. Tie gotaromrnl wltbla Iwa month, baa nbvltted to a large .hart ca In lean, a a leee Iban $1,IOS,COS no lt (CO 000, aid 11 will ba nt fault of eirUln lumajai men la Wall tlriet If tbla Iota U not la. oteeatd bj Iha sow loan of tt.OOO.OCO lo U bid for uptnTueaday rtit. Tba dlacouut oa tl4 lht4 leal If ana wet a fulkiwa Doc II I tu cine.' 1 it a Internet on iao.OC $23),0Ct Jar, 19 H rerciol. laua ultrt.i oa t.-l.nfOCOf , ... 138,000 Ptb. 3 9)4 ptr not- dlacount on SA.bouOOU T40,000 Total. S 1,135,000 Aa act tdojerd al III lata euael in of Com ram fixae Iha raluo ef Iba Law etlvrr fliojln of Ana.ria, in all aomputaalnna tt Iba trartoovhoiiac at 41 18 lot) n-nta, aad a ttgolailon pnbilahed br tba SiCtttanr oflhaTiaattti dioUtee thai ad larjleei aaiaoinf Vi ba made tut In Ibal twin tuu.1 ba aooonienled la aaah aaa by a aouaular oarvSeaM thswla- Ibal fact Mr.Boha-l Cat-U. formaBeari manaj-er of Ua bretch of lh lln k of B It o North ATarloa it Qieb.e. tat b-ea apt'ud CatMer nf lb Bank . f topr Cineda. Mr Wia. Catltpi matbirof bt riarliclcl Pa'lianei.t will f utcr in lUe dullea m 1'realdeil if Iha lank, la a few dijr. STOCK EXtllASGE StLW-rii:ST 110 VBD. '0 11 S '0. "3l.cp tit- 9ndKriaK. IIH talk, I H b.-ll .III IV da.... ill 81V Sail roe. it p.o.,.l)114 la otiaae, tu ., HH a0 Tens Co, VJ.. 7l', 4lut 4e .... II -' oC M ti .. tlO til iaa) ao i- 10 ihbj da... e43 10 DC 4j....bfiGtV OP flo IK i; I'MO V t 70 . M.U .. . 1 'a p-lt lib H . . 1 !' ' 1 1 M VI i-O ltU'l ad M, 'Ii t ll' Ut M I'M -- Mnh P t) l-fi li-eiL-fJ A M'nb 1 1 CilWIM.I '. v II.-- A 1't ,'. 4 11 M10.' nU IU 1 II 1 Hi k I'-tn.j.'ulil't' p a. toe .... 1 1. r 1 Cual Pf . 1) 6 Pc-t'eM 6 ... 8otj -.' N Y ton 7-'. 1 IHd Hr B.. Vh llO Uulaiu R..U0 It ltd ao Ill IVi lltneiarf .... 40' till do. ..ht 41 61 lie Co d.ao.1"' W 10 let 1, 1VI BaJtnR ISO 4 1', ti i 4'a 2,0 tie .. .. 41 V. di....a3 4l II Itch Vo-J . .. Bftff 1 Jo . . . .1" ', no K.....itib;v l) -1 beVOIV Nt MS AN I.. IIS Mil. tf AK. I.tfbJ IV) a....eeO H'4 1 do,... tl)' t.-.J !...., .11) 3 i. do II', 5 f .... 81 10. 11, c- .a ?? nv bi) d..,.bf -i l bl do.,,. .15 1 M 6) da ..., sn, N aaLa. CU..., HU M tSV aVtt Cl. To..... fS 100 do,,,,al tUH too St.... no lis; VI ao 10 t- da....'") lit ta) inO IS -. 0 d.,,,,euO T4H dJ 1ST . So ... 11114 o..,,.8II"4 ltt , KH l"0 d.,.,. M't 8 a aa US ix; cu,LL.., n SECOND BOARD. !iS,c, 'tap a't" t Krla B-. "iw lana.aa, ),, a-i S-'JO So 7414 m llan.ABt J.. 41 Aoo M eh. C. 8 p.t.lei 1000 liar, let M..,l'(lW f0 N. Y. C K.... loo di,.ankTa ICOOK. Bo.td If.. M 11 1W.Allu4.fi fix U oL A tkl.iJd 11)4 t 8 ea 1S 110 Ct ATol .. ill Ut GU.AB I ... M 10 AaadlnatB 4B tor) a 444t to K I I S ll.. n A H ja.. en SSV do,...bttlt) B A Q .. 1lj in 100 MCbl "KIIS la a- S aX2 aaaJMSal " ... SS 16) U tn B..tp.3 " .,S1K M tV...jlStlri STOCK I Lltl CATIONS, nla ab!a la derteej ,j totaxajlauej of O4 Pbat Doard aalaa anah d I ABTtferaaa, mrereww, Mlrh. a K.. Vparct Trnn. 4. 14.1 aaa M.SAN.UCM .. M,ti t'.. Ve- ta,.,.,,,, fiej m Sola B a..ae I a. It'll B ... H .. Harlana K..... U M BaattlffB.... J2 .. lit Can. B. Bp. H .. Cla. OoL A Cla 3 .. Oa ATaLat. 14- a .Ot A'aeklattoa BlartbH BreJlrrlaat. StrrjBsar, Batata St, ronTir Ann aura, iBa, IwaekeraL.. POwla, pr, linker. I r. .. I&rai ts .re.... ja.2 is Mb... fiw.4 14 u. pr. tn4 80 ime. ,1 SNA) CI innaerawl.. ittajaat Ikeie.. Chlckena. f to. itorlna. iLnbeten , ffHMW. ft lturka, lama flea-en, ea. rIM a-niahe. . no lira itiiimpr 4.iiilrrela, rerh. 8,4 Wiidliirk,rir1 f"l ra Laar. Back del fXAt 64 . . . .. ,.. r-Vh k Biaw-vro. I. fwreastwa. m-.--M ., .. IBoonae tot iwmi piecvw , iww in i m- PlrlolnHtrok.. 11A le 1. lenraae,,,, ! fc. i "- 1-7 Si Alewln iwrieinunea.... liao) 1. fohunea,... lie) 14 ip lma 11 ledllref ,. t2 11 i-A IVaaf. .. N.A 11 A. 8kd llillrart A ,H. .'ia-b, la.. tiunip, . Corned thnok .ea.aiacact-al., i Is i tripe . do, bk , m nalnani. I atTT-roei-Vrh, root-Vlh, am. 1J Halt Halmon.. nind rroartem a 14 9 14 Hell MarkereJ, Shore, No. L M IB rwro quartert. upa. 'i-w.V'SttS TUt-Trth. tlbid anerteri. lata) 14 toreauartera,. ttei 9 VrelCuUnU... -4Ji It raa--VS. PreehPiark - II letted ti 11 tamwre,eo-r... 4 11 Wa,., A 14 Apple. 14 r.. Peachee, ut.. Peara. at , rraiutea, aoa ,, e-moiaa. doe... Kaleliia, in.... 1'ranee.ni .,,,, Currant, lb.,., 14 II. Ore pea, A t1iApplea,at.. ttm, (atoaxB, An, mpi Ham. Imoked Hoof... iaa, eteenn. to. ShouJ-ra, la, loBtnea. Tonetlea. p-fo. P?acb Meeeere. btj. . JUBbKl Itrrmndaa, kjpA: laruiii(Porb., lib Lard. ". -(A irdili( I .aioked Jowl.. 1 Boaellnd l'la..l Sbleit 64 HiniaXUJiBora. Ratter, pall.... Mi IT Betted, do.... W.2 I In. fair male luA 14 Ho. VNnatera.. VxA 17 Cbeee ty 11 Eajra, lHf... 6 nan, naan TAh, Cod Ol Htrlped llava... IMA 15 lloundara. .... Ae) t Piinlia 4 Weak lien..... 8 Merkeret, each la ll Ilea lleee.. 81 Bhaatdamd..... Hvi L . ok W.lHck'n.HBk V"Mona,aja lorwiw. reraier. Ittuen. Heel. Lh... CeUieeea, ea... tlanlrk.T4i.... (arrota, bh .... Ilk U S 4 J: 'a 1 am aaiea. aa, loeka, bh Paronlne, bh .. Werr. bh .... HotM-edketj .. KnontlelarrjiA CanllSower, aa. Tbrme, bh TT. ISpiaacB, pk.... MTMIATCBB AIJfAHAO. aTaMilieoa. aanjaaa, JanaUMeb March 19.... S44I.... t U.... I ....11 W.T M.ioall.... B 41 .... S 14.... I ....aaarm,. Atl 1-.... 6 J .... t.... .... S4W HABINB INniXJutaBNOaf. TkaaMrBaiaklllbbarel with tor oataw, baaw riaafafYwpoilad aaa 1a nmth af Bat's BoaeVl baa baanaiwrntuavl far aala April j. Ii Ue abaaataa U aol mash damatas. Baituk a Mink SS-TaS chip PiMiraaw. raanV loila4 aa kanaf tatarawd JaaAiVaaw Irod aad takaa U oao, tallad raataMBar wlaaalp lapot Iaa ramUrad fa- Llrarnool. CLEARED Foe Hob Ports, BABX-Panalon. Bolklaa, f-P-filiMs. enam oat. Bacon aa Co BBIM-Miraba He,forEHeahaehpaaa,lawdam aaS Co Loertra, WaUeoa, BHaratwaapoaa. C axea i Poaara-ran la Leranlar, Aallla Mila, TV latalti aKUOONKU-Laoair'a Baall Bala mama Rhea a Lleid, (tar, Oloexaeetr A Kwar . tela, Boobtn. Biwwao. A Huwat -B Braera la. (Una, piamitanat, L Keaa-Q Paibr, BlSlaa, N'llek DOMavra. SLOOPS Wawran. rokta, Blw Itiram, If D SitBnard Potnmr, Ntehola, P.orldVtioe, LKmatf For Foreio Font. BTBAKSnil'B Vigo, H)Qal(iB Urarpoal t Q Dalr. -Aiefc, Lint. Ua ra, N Y AUSOa EtuofB, Buaer, UTwrpooi a. uuirl BAUaWCAharetaoain Tllff Diblla,Borel coil lliicker J Benarm Jaanaon, la PenocreW Bauigae eaMa vw JOS Windward, flarda. Ml'etaaa. nMk4 m Biaak aid Cc Ctprtcba ISpanlan llauaa. Oatmel Canai, K rara aaS Ba L-A.hD W'laba, Bt Joba, T I tterlua Bad B f Oaa anl, BiMake Dtmartia, Snuib, Joatt aad Ca SCTIOONEBS-Mar Ua'an, IlalcblnfCn, Bad JibeBo, OBCollCB Tloa, Babbaw. leas Jobna P B. U I'ad wood 'jocf Whit Aianw. Halifax D B Da Wlf- F atail. He at a aoa, Man 0.1 Mtrrill and Abba at ARRIVED. BTBAMBD1TB Paagala, Wulltma, PTorldam. preaaea Jaate Odali Moiliraln, Ooptr, Waeblnraan, N OiUlBaa, folk Bada B B urocawoil and C PTUaai-M B.ddaU, afhUadalphi, mdalA N Btlgt P anal, WUenr, rbiltdalphli, mdi lo Lipar ana) Kt kvaajkk Tbiatan.R ma, Baltimore, wrllh BvdMaS U B Ct.rewall and Oa Bliatath, Celaar, Baltimore, mda a Was D'laall ptaaklla, DocgUrty, Baltlmoie, mlt la mra D-iall Bank, frora Bl'lmota,n.ai4 aa WmDa'aell QtektrCirp from Baraaa, with m4aa aaS waa iMtr p lapaoo. Veil. Fortiaad, xade aad paaaailea laUBCromwai aid 13. SniPS Danube, Dlxay of B.d from New Oittaxan Fab It b.uao lo Li'Otpoo ul lifet thl. pari Br nieire, llitrf ixj letcal bamandoat wuetxen) 1I11 Maieb 8. Took enatatof Achilla. Oapeatm Uibieeej , )t4tia motel a-, as mlla. tatt at aaa) Uahiuoe. traralaflA oriw beoana dlaahaaaT fnem aaitiaiaaid '-m1 km if 11 insWuaei awaa I aal It all th aalla E Bulkier, Boea, Aniwaip Ftb 14 with 1 teon,Bitw Daiaaakir Anderaoa. Load an .ad 1 Feb 18, BMeB .nd SS pateingei I Mil Moq Kiltuairaa aarr aaarwiatuar ta in ikianol. Mitch tO. darlaa a aaarr aale, I K do fall Lorn Iha malajarS ararboaaA. aad waa diowsad IraaolaB CltUaf , Mtioaay. Hair 41 aaw,ta baitell JandNSml.kaoxlOo. Mi'Ohl'M. Maw hoaalMand'a, aaamaa, fill bom a!oft 1 ifilr Bad wa laataatl) klllad BABxt Be'Jtor, Mtahtaar Bnaao Ajraj a I, uia ta M m rraaaaaa ana ua BBIOS-Wallyrtna tt aadleb Wbarw.Bwpaaa. Six. atcata. ironaeoruer. ma awe. eweami epill aalla, Ao Nabaaika 'riorapaaa CeWatn. Hulk M. eWaaap to 0 O Dnteaa and Oa ...... JallaTtNorl Am an, Tealen D U, I ballm toerter. Uad raiy aay wtmihar Utvni4iaa, "Tteale Builtr, Bartleet of Bar (or, taeaB4wAmj ' Kibl. wtihaiargmlaTUBaeAloral ' A B Oocb, Parklaa. Oitara Maiah H, wla (ap liSimpeoaat Olipp KoMiao. Diuk water. Cdanaa Muoh llieaaan . u D Bnxkmaa at d Oo L M St'oaS Tenaue of Jackxnaitlla, from afaaSa. 1 mil' 4 dear, icaVa bo PTaik Bnlth. Oa aaa Id' kief, oSBaMmaa, taw aab r rraaria BeaalaaXa altil:sM SCBCOrtrra-B Lataeper Belle. Mewtearjie 11 Pom Maatgnt., f K, Muck 16, Afllimiiba- ti W Lit Wlel J.tn sul'on wllmtngton, NC, I dij, airat bi eaafn B B P-aw. I Oeo Merry PI 0, B rwba re. MO, H b-w, 11 a'cre lo W.ntr an M-ee'y I Ir, Cat, WaiUntoa, It 0, 4 daja, aawal tote toll eta ealtt J U Tail.r.Bu. KtaUro, N O, t daj. aarat win tiUMUickaeU IiCll'iiu. Lcegintt Noiblkld.jt, Utabae; 1 Im nan ad Co Batiart). Banner Ylr.ln'a wood Wata, MartHl, fcua 14 da)., lowar la Iba ii.er. Had lei' vuatLar to Vkli tut a ward at t ,.liiiti DiTtttmx it NtwCarypcrt, frcaa ,it Mi ' U,lr(nrx4H KotkudtanO Oo OtctMtj0'a1 Miataatlt Mr:k 1, cedar a Brett eVm act Co. lladtuorg aw (torn M b N EllattllJepiaiaie .... Unlet. A Join on Buti- fUUK lla.whodlait alCieidoeaea tabltict Brvokhi1, fa JJIoatt. tWBHai.iabiii. vi , ,, .tt m A-m Mjatl.VBlW Rineal lau,uloM.iAi 10O W V Bientta ... Mltlir a Siolib. B alii. N' ?"; , i", . Argltr,Uaaee,l'i,ia)tieeiaue1 .., ta Wei clam u. eikutw. Tteahw. Hew 1 V.'L. WJaaulw I aUea W WK .taerd, Dd tea, BlaabatJiiairV ' luaj bl Uot aal J I - i. ..a atafA IS ,.a Saw w ina R.a mm I'o.ploU'd.lnOj 10rB,B t.Uin p-4. Wtt, -21 SB H alLml,da.I atl RlarktVk..., tl Kin. Man , nS luaevaock BtB IS 1 14 J It 4 10 KbA 81 ' I lit, I- 1 -Mt 75 4 n ta. ists ii"'.J. LL , t .'11. .. B-. Qtvtenol CfW''. fj. .; 1 n..rI aoal. i 4 K -Kit