Newspaper of The Sun, April 5, 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated April 5, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

f r I - nAtmm-8 aioricaji museum uim bcumi wint, ltBtWlllWlBamtwBailOl t LtViaaa .ten a. Ijfiku ArrBarwr ..a..ivjn'.T jy ,.. auiiannaant, rBeteeiae twit, trf iil.WU RiiwrlirVrnr! NJWMZUAl HW.ABfllMan HI. IVM1 H il mio.L aa a l.lOal J??.ji"wTT-y .""SvWa . ..--TaBz -"' SSSSKefiWISE ID tarlceati. AtHfOr4' M UTT AZTCO CttlLDBEM. geeem. oaimwi,1lwfc '.JRaND INDIAN IXniDIIION-TllR V' ftm.ee laaLenrilc'e, nteatty la ffHtluUi, till fir trele.1 .mMf rf tbelr mei trr." erer- PiAwudettaAe.tn their Wllne-it wvtnrnM. oa r.ri-tnOT,AB U.et s ei rjeereepen klP-ia. TfcktfcfUlklir'rra10. temper o la.., a-natr Ota rt tad 4ih tea. f,lM JUL4 V91Kn 1 -Akjt, A IHL9 1 8 WASTED. TO DULL A AA ?MT BAKJH WASTED -10 BAKERS-. kOf&drt WHU4fcarf;r .iik" "",.' vi nil "Ani'D-i lissumrj nY, " MIT1 m ee ilu kt Ik t..j WB pSAi leye,.4M.kEYBLR AU...N..tB,btll'l-, 4h BY WAHTKD-l P 0 0D CHAKAC. I e.U.d with tblt kU-l -.?- lER 'CI WAI,"ISro BvKThslw."nM Wb't. klnrab krtxa . i 4 tkct.irof toxi. R-r-mm fee'loa itf,alrJ. irlr lo 'he aheryVo. t era loo it. eg Bu rem Rd ' "was "uT A SMART, actW,. nor rri-.ti l u n riuklir. an. ketth roikhi Wer-a d-li Im ln'i'i-,1 ra.p.e. ve cj n l r-re i none euee. n a-t it .1 .- 'y lit . We.ilDiVioM.rttt. a uh Iih end 4 nm. TUlamrba(b, tfwwriria ml. A.. v il tlrlm li il"Mn net I jt i.lVI't Ol)' inl WM tl lrl uU t T, A 0 a.., . ....!. t a. C" i - iru K- - - - .i. : (ik.r vf 9l (Jr.adi WUV b4rrhtcvfT hou . 9 (..(.rhiinil WHTD-JE WHO t m ,iM.f.e Hd tr w'rk: BOilh r d MRKlAllE rAtN'TTK wVniKD-A r-ndr-nUr r.lofif w (I H NolA'A Cr IW"lu'rr, btrt4 OU'i t ttih ir lit, 'd l-hhH WANrFD-4TV3u0 MAJtTO .tf d fh4 ivtlrra'ud r tbriW r nlid lhlhiii 'i b 'l,ror"ii'wrMilt" thuA th Now York. I LeK Ajmn-'.O A11F.NU A " P tut ! D U hu t kn lf ff Voir it I'ttn fn i icnni dn, m. i I I i'd tl ! I'tl.tri r- "t llrtkTfcTUilV'd UONIUIIAN. f,-i,J pLAUfiUtrWAMFI) Ill.UK 8M)E ndWotiU. til aRLP WNrr.I)-6MEX FOR tifpJvM- ' vJnv. itk,9iMp, 1 trrmtk, n borifor ndM. Mit-r,itni DtiJ !' 4.d vr't, m r fc txtr prf .tfr4rrn n 1ri tr. to CaltforaU ud iafrM, A.f'j 7t,h-h.i r ABOREnS-WANTtUrM LDRI( Uoon rl Uth'iir'i.(r tULoaBnirr, Dttit.blkviii41'Uiv. p.f UAINTkBa WaHT'-D TWO TAINT- yt Krtd Aptif t A I JH. te-8. IxIm, 1-1- iii1,Mc . rd ti SltAM l'Al'fR OLAZtliS WANflllu. J Kxpitcma)4 tb ! vtrk oa Ub pit r lu n rilui L 87t AM. r KMPl.OWBtliT- Female. XKrwAinERAmj iatseit wT - a ad kw. ha' aid lrnr, to twBrtikWi'.Ai'tolaiaid. Uonv f''n4, n'r win (vol fr aota aaed atl at M Va.t m Ih i.W.'.atll A.M. M DANCER, 4c, WAN1KU-A OiXD fcUca oBolaittiDdal lnrr; ilmrnioll r IrU for a ataax t aajo n nilat C37 Droilay, aafBMt.tirwultoOo'clatkr.M M aOUgiWOBK WaKIED AK JCbkI .1. of I). tm (li for MwralbiaaMa,lta fod Tni-n.m La.ll4Bjrowk. li aOCSEWORK-AYOUNO i"lHK WAStI lA,d,at'lw f arstya imiU fatal ir la Wklja' thwira will bail rt on tla wa aia nra lfqulrat 160Brid4ot,b-t Naadlfib. 3oUr EWORK-WASTUD A WOMAN m. whi la wMloit t wotk i mint b a fod pl-la k,rrit4 wair and tiWLrr Aiplr at 7 rark .vn a-, b M".h and 86h ata, (rooi 10 la 1 v'c k. baa t ui riaiawai U trd all. 44 aODsEWOBK-WAMTaD, A I'roten'ant A atrl kadn rnral kat)ri In a aal' fain- 7, aiariifianaain vaa raanTnnlv avasvrai lAkt IwiUr at H OIlTtx t, tot rt 1 1 ii i a OOP SKIRT MAKERS WAJtihl) IM. aadUtnirMcir,No bivbaa'rata4 aopulil BkUf Applatll ru-klirt. kl kJTj7.SE WTDA WOMAN lb TAK K 11 ear rf 8 r lf ! aad f M 6 to B rmkra. Io otra at lira BtLL, 4 MulbirT at, (n fWwr, cat. 114 JAwlSWOilAN WATab A U1kT J at aMadakakarraaiktl anla'aU dalka aaWaaaA ,ai t.rnc ta tit itp nraa. tp IratoaDCUALuVI'BUk rr. liltta 0 i JlIlT MAND3 WaNTID SOME GOOD J kaattraa raM'ta.aadeai.al" araa rrttkobatahaabMadatPlr' at 44 Bout- H h it, fTDIiaiataraa. 14 2HIT MaKER WAHTID-A LAD ?baaa"tai.iralhabtiki, Addraia M Y, 'UXiuo'i k aiUBiiaooUf. J SKIRT IUNM-WANTED OOOn Hand J f rri.adrtM loitkl'a lainlrar' M. IQHK, to Libit? it. M aad 4t rto" I'l JIWINO MACIIINT-WAVTID AN OP J arwr, m Wba aad WIV1. Mi. maahln. alp tb'avaAaTdar.taod aiaklra .aaillUa, an4 atralMWatttaUat.Brraanhat. II 3IWISO MACII INKS - 0PF.RAT0HH ' aatodwrrkcrvHboul Olr ammirhlan. on blrtn-na4toi alas (!! nmiDdtoW; it 'v arhand aaravatra wp'f tor aaa wak at 4(11 lalaatbla at, Bwuib r Jt Ira 17 JEWINO MACIIINK WANTID AN IN. ? triut and at lurnl i parat I m t -awr and flbaaM aaa lot maMa, ad alnt !! to tba bawmaai. App.ttKaiaDraiUBEdrd.fiM'a'aa aaMVas4T8HTe.dar iT riIXT BDB8K WAN'EO-W ITU A Frrih V bwaatafai,rk.lnariMl faatt'r taamlit. rttf efi awaarrd tnwanifd aoui i, a. rri a4rlil.illliIMr. (8, r4 OBw. ah..ar. (h w Y k wlilAadababpa(drt Ux IHIUOmI nrrr nuiwe wanted-with a W frialibraataf nlk. Appl at II Ea.1 lTtb , (lllaadtottoekrildar. I KM&tAvvauixr wattxi). H LEEK-A SITUATION WANTED, I1Y A VyTandaB.laaaTarrrataiw.eaalTCfi:rdr 'r- iaiaaa.aWa4.aaahha-loMpill. Id mire 4MnMid.n t Kllxabetb,la the frratry ioia, fariaUak,p at- It VaTOR-TCAHON WANTED A8 ,' r faravr oallaar4anr,brai f irara t T,rbo.u w.lcba br(w i liu Vrtl'd'an. ud a ' rib wbtBaAarrtaode delrr-waib ithoh tf ryr- na nm ! at aea'an uiii culuip, n be ta af Hdrit K IUbik are, aor. IJittli pABUERti wanted dt a man aOKD L 14 ran and wife with a bb.1I tLUd frtanuu)e ttaate M wrkaa aam, the n,a rieintuna car. k.Lu and fanuUi4 la all I" U earVe aad inen i anre aod hi raw, a, d tkaalfeu darnaial h oa. letkrod m f.,.f farall aaefu'. A'drtat 'ABUIB, boa 604 Bud wiana. i.SOWbi HOTJ8EWORK-8ITUATION WANTED bra lt.pwt.bla woaan. ta n ranerat annM rnrh ! a-lvaw laatlr. baa a ekl-, aad wtald mkhrlor wt(aatibretkebll4 witi mn food rf.rt.4t4 aiTCO. AiJXiM D. U, boa au io no. 187 CTOCslWORK AObRMANQIKL OF i tl we ralaaa.ltl'tKaluMAaiarlaanfaialr aarrwt,b vrftwt r . iaai.u ae enb.r,an a,o atrxbotal Tklrd 1 1, 8.' floor, roan II). O IMIFH .1 ,m,iM. Wvll .J "V . HUUS1WOBK WAW4BU, A BUUA. A 81IUA. a ooo, or a laepecwui" i u - """u ,7 raiaiiwmw'tliafaviir.U amir, fieawe.,! lA ttoo, br a laapeeUU I Ul r. ar a i iHM.awi a ac kl Lewie a, It toe aura. l lfli.Li:uV-Til BuEWERr' IWll a .l aah.aa.. Iwa -. AfA ounu bdBleT' T4AW8 BIB WBard'a r AA a. aapU,d.lt let! . L-ae' ftti- iwln ot Y tieaVlUer. vJ- "JP.V.ry dtrtt a . I are .WK WT.!," -VVab.TD A SITUATION altt'K 5 . 8od i frrw.es eaj '. 4 ad lattla aae. a Orer toe it.ol.bltl it b,t -. . rloe.Tta, CkB NUoSTa-A UdMbJlUX WtM N, titnxummmxatn IM wsmck an awnxxMt MTtnmin iMinl m OMr4 Mtkia AJITMirg aM, t Aaraakx aaa to U4 a kaa af tka kaat larmu kt OMI SBILttKO, a ADTXRTIpUMI mm km! !MXm THA.H WALK M USDia roi IT. XTX&TBOOT CAN ATTOED IT AMD roi irar mum. ca oailt AnL ri)m um ttaiLT atkhaob rom lKt .aVlTrl TAILT 4TSKAO. POS L .1,M HfeUUBC A i a. Aannn to Ad AjaTra-taaJ4TiiHiii aaM mmj tx raaatw. tinOf. UavtoaltoaaaiAdtaTtuar HU SfC tor kid aar,ta tm tttni i aaa tdwlaaai it, ta bU ftxad tgmt, ruy a aaal M to Adaai la valu laiani an w ba V'rml at tkli eoa, taliad af awmyylig ,arM iwrlaatlr Mb a iraolal al(Balara, KrUltttVaT AaatnlavraBiraita, MtrUVmKMT Pa Uxm. I Ylofp atrtart l'3Cal it,a?ll AM !LlCKknril h Ipw.D iravaVaaarV.ara, Bklra 'LttK M(71Idi -SW.rtk.l. M !0t to fori ru 1. 1 aiMkka-ttlbtm'.tt. 10 AIM IN aat J, -t Co.Li 1 Uh 4 lit it, ItUra. 4,1 ! WrO4T0.li lOMalUart. IT 'iMbifwusJ, Am U-a-13lljwtf. S8i UN .l trpt'tax Tamil -44 B'ar. gprtaln, JaruutWr o(15itl-StiSfreit. m 4 IS TKft and pifr b .nT w.aUd- 4U1 Taaitb ft. IT'Ilbul dtt wu.Ud-3 WMklcrloDH. IM V ODD tamer, rr;i aav;tr Traad 4) To kltt it. d M iNII i boa u.kar ltd Corrn rt. Id floor, fraat iSllirPalatrttwaotad-riictCRB. It mi riAH,auontmr rAATJtD iPEVr!CEStofrinainj I (TUUn Ut, M lUSTLfra dn art kU9.raraiai (Irb.UiJWlOttat :uTro.NU4irwlf .81 Brw.rr. u KXlCJ aod ckamboraialda- 414 Bvtr, a air. arsJMAK'R aatad-74 Wat Bmadvar. Ml )RFSIUAKEMact.d-!3Tih afr.t Hoar. IID.U to learn Id mke hacp tklita 188 Boery. IIB-Lf rrlilj,lroi,li. b ma.ork-B DltUloa.t Ilir.tHtnliororJ nrltt-tlk Kor)thrt IM BOStRit o eolltn and aaiTa-111 Fritki'a it. il JTTLB ttrl vantaj at 171 Tk'rt tra. M IFKBlT09aAdbalatt-fCul!mioaota,tf tW46tb.it. r I BAT OS a lln ..r ,lo il(U,r, Wb.W, IA.1 )PFIliTOB3onW A W.t on Mll-M Wllt.it rut 1T0 1 to fi ae mik, (UfrrVMlKvaVh ar4,l IIAUSTR'(5 tad at wlox oo macl lca-1 4 7.U aid 1 'vrotad'aa'or nArjIJ.rlci w.ntM 4 7thtt,41 TOVINiklttmatcrtwtotad-Tl I Irit ava, II OIRLtti work mi (.- Tu'tou it, PrMklta. O RLlttbalita(ltftfr iDoliUa-lbl Rwir. LAlNDRfiKwiitt4-tfjrjnLtrr-SU4tUtT II aite.N till, ff eotntr wiaUd-M4 4lli ara. ttAMTkD FOB UOrwKWOKBV. IL forkcwwwark, wlihrtfT uoo 10IMeCntl. llLudokou.r-N. C.e rlxdit A Ck ae. ItKLtd do itnaral liorucvork- 4M I'aalAe Balm.',! ITKL U do ttnotk-109 8atb Oth, Wmibi h. 4,1 'WO ilrlf fir bafw4Tk-:7 Clly Uall Tlact. 4.1 arriiATIOWl WANTKtt y nun. ISCOlM laammca, aor klaa-WO, Iicit4llfaa IVaa,IU.naa4irUa4jll-JC,boii8 8oa. 4,1 IT a tr 17, ta Uara tka canatar-W C, KM Son4,t IT a bar to at trra la a eoaatrr aMaa-M T, Kl 8ua IYalUrl(IUIaanitxa4.Mll rtoro- g.-ulhit, IV a nta A U oa fum-lM Traa prct at, Prooklt a IY a Moehaolr, foraraaa or lopt-X Y, ktl loo M IktPLOYlDtNT waaUd la atUra-1 K, 80 BuaAl UTOATMm WANTED By gaaaalaa IB aaltraia, br an Amiloaa lrt-M A K, Ml Has. f)d iw.ral bauMwuk 4ILaroy at, 71 WORK WAXTKII. TAIUlNit waatad-Arpirl7UiTcatdt 71 WKT NI'UNIM, iUILD waatad U wit aarta-dt Iawii rt, raar. M lflULUwant.dUw.tknraa-niC.af aid at.Bklra. BUAKOIIto). IOAKDINO at 11 Vaadawa ar at.br Brkt IdrUr. , 1.1 lOABDDiliatlSIlMtarat. 4,4 tOABD tar ff ntUavaa aad ladla-17 Mtaraa it. 4,1 13 IR1, with work akrp, IU a waak.ll kfotrt 1.3 lOABIIforaiouu Udf-144 Chrlrtrpkif id M IOAKD(ararirreanlaila-(V9Clinbla(l, IN lOABUfjr af.WntUm40-MCtllrtncit 6,4 MABD far I ladla-4t Allaa it, roaat I. IM 1 1AR0 far 9 ar U m, JS.B0 a week M If "M it. laILSKeNbauddatl3 IM t-UrJB4HAMM 'KONT raoai wtlb baatd-17 AUa ... B,t N aaaatrr Jt aklraa.U i G P. 1 1 F lalaAr)l,M J 4.4 rOK larlobl'drwaUOiaaKli4-4lat ara. kl BOARD A.ND ROOtM WANTED. i)OM with ar withaiit board, WrtXA? d ar, If. II a UIIHUNCMI TO LIT. 'TJBBIU1P-D roes for aaa A wlfe.58 Joha it, Bk1! a BalBHED rooet, without board.O Beet B'waj-. S.l 11 Bewary ruralebed bedreeat, te (antleaaea. lei OHAIIOBB. IMBBOTI PB Oallery far eele eer 14tb rtAltb er 4,1 UXJiR'a CART for aala-411 Xlfblbar. 8.0 100 C and Kkl.t Wtbblai faeUry-SCd W .Ilk it 8,1 aLLUBDealoafale-ll Birth tte. 4,1 ILTCUERfhewfrialt-niBlldlt. 1,4 iASDYAamUhator 148 At'a- tie tt. Bklra. 4,1 tRl'O Bier for ttla-Al.Jeraey City r.O. M UNINOlaleoaf.rnle-UlOratdit. M aIAN(Hfafariala-8IOOfaeawlthit, 4,1 IROCKBY ktore for ea'e-141 Pa I tltb it. M IROCXRY Bere, (be. P-1M B IIU it. Ill 1B0CTRY BUM far til-8HSB 10th rt. 141 rROCEBY for I Je-K.9 Bp.lac aor Varlck. S,,M I0BI 4 thotlaf abop, b aaa,t-B 8, boi 80S laaM kVOWLBS'IoatHaVtetreitr DeaellUB'ity, 8,t lAlKBTIUndroraaaa-lOlBarelaytt Id ta IB .tore, 007 1'b are, bet 40th aad 4otb it 8,1 " M 1IRKAD, aaeeU aad e.ady ttore-ieo if. M Ur. IO 88, t atarr , 00 8d at, al moderate rtat, te.l I ALL Wo room U art OSBlItbit, aaar 4tb are. , WIR put otltlU B tbtbil, 7 loomi. BO0JlllWIidave,aTar.t"ro, UXAirM. Tl tOOM 4, t IX 1 1 1 In- oor BUU A r arataa.Bklya.1,1 IE1T ilRtNT, fittom f.r tale rt Coitlaedt al t00Btktt)atlBatpTtOB IICIitkeeaiL 171 TOBC aaab-ck room to let, (.7 Pearl it, 0,1 iTaBEIiOPearUlM4tbAethlan,Iow rent WA IUOProiBiUULlintk-7UTlUlty Plaa. 4,1 7JHK8S0P, 4llein,tltt.rl0l)-lollltaiyit. d rLOOB, imtll Aantloaa famliy-18 rill it. 6,4 B MBS U let, lit door, f reut-10 Utary tt 0,1 B00H1 and bickkeemmt-14B Mulberry at M tlEMOIAr. BTTJtWwe. iLLIrrrralartUea oared bribe Life Cordial-I L LZBLL'IPwdert toetireDmtk.anriei danLkt lbniKPNtlgleuted byDr.ZelVi Powd'n. t,rnP,td-o!1tIWeetnourtoo.t, 1,1 l'.Bt AJEB of Lm m. Fraaab trerta170 "& . - . 4.8 , IR LISI8.1I7 Fourth tr, star U'btt. ri8TE nila.ll a lb, at fr.4 Columbia at, Bklra. 'OB til obatrtieUona, try Aadertea't life Cordial, tl tOl'BAVD' I OrloatAl Cream for the Omptriion J,4 I0CU(D.1 F.ndn Sub'll utroobj bilr,(7 Walker WUiAlD1looe:fiidete4Uea-8! Waller, t.4 I0VIU1 P'B tvap euiea flmplee, Ae-07 Walker 1.4 I0NEY rtialetatttfer IB orU-a W II, Hulls, .ADIESlUTBcltaaeJ-lreB.ooBit... 4 i 4DIB ahenld try Dr. Aadtlt-, LIT C-!t'-ll A HUMBOB, Btaatrldva.48 OhaiUoo. room 7JC.8 NSM' purebt-d- 45 B I. eom. A Z!JL E" eVm.batfee.h.balfikltllTIC4ta'l AJ41HCLJM WANTJtm. CITCVCi U'eealla, ecrnroraa.B, betbx.Ban. nr.A' teolof rtuit,oldttrl-B,IIIBao. 4.S 7W CBST4 wieted-C R P, WiUlaiaabuyiH. FOUND. IREIBTP1N funad-Call ,41 W .K,t, tAm ,. ILU P fan .d, bl.eb .blU-i;a! 8 II urn -joe at, 13 vTAMTBl. IXPBRII Roavs w.h ben A we,on-P, Ml Baa. IOlyc4yitero,criet-r,b 803 Inn. II Nhllllaa; AdTcrtIeiMBt, 4M-rv-J i rrm MAVlJt, Ablv. faldta, frena aw akkaa.n I Ha ar 4. MkTllXITaltorarr abeaa. lit Water iL 4, BJWin-airaniblerUOhtaMat,sllB-r, a, CAJULBaataVeep,riMttAUirt,IB. k OABT karat far aale-dOBajaH at. b BLICTB1C IL Rttraet he tbe h kl - Eaat lttb at BLBC'BtULBitritt Itlaathairdra. BLICTBIOAL aUtia e, al at ra Tai fca w, WKlatk at aVrlrik-ara.tTarbalrtjIUaakaralorJor. A, bV Tae bart hair rrteratlTe artr bafcrt tbe pabib IUi-CbIB efdrr toade atafe Mt kinb ara. 4,1 OaV)CBKTalaf,lettni far aoraerrbBM 141b a OOAT.bearrwtthkU-nilaMMUat At 22"-; . ato--M Hr Irr. at DOB IX A half rprti leart, lew p-l t414that. It 71fTBBUTlllO Nera. eel I al 441 noaVea at. tl MaCnarjtTAbla4,aUtbta.la-13ICanrrrd. a. b10CXJfOtMrd,aT4adldala.ar-ITklrdare. Ail riOTCOBAm praiaaa, at I Beetar at. ear A.ar 1 1 n w I. ..l .., .Z . ZT w V - "" - " ."' ." ",w, are. p. aui.r ajieauTUi atae A 4r-p-f 41 Caaal at, 1,1 HLYWO.aMDer,dMkaap Urine at, t,4ad rNOKtNe.(atviMBaettaa,TaOaaroertat, a.1 I."AriiawbiBUaIBaia0Pulta1, H 222Stm,Mm ,b"-, eo-rtT 171 IEC0ND hand foraltnre far labt-llS Madlara it, TIP PieaaM. tt Bowlaadv, lR.rtwr.eor B'eap. M TOPar,aatdillb,beap-l78W17tbit. dl W. W. I. tia. china-IT! Third are. U WAf HTrtO btMbhwe ooly B5-l Mb it, K.ll WBAPPWa Paper, M eaate a Wdle-aa aflea. V tflXTA fettle price lir-'.80Wa.tlMtb it II Id Iliad Iran leave wanted, 5 ft-.' r.nf. n f nan t 10 C ART ar track a Ha for tele-4 Wllth it. 1 1 llHOIMBataaai eailae-ll Pmue tl. M WKAJ, KrTTAtE. rwObaaaMAl Mfortale-47 Little at, Btla 4J BOUf A lt for aale la Kaat rt, OraaaaalaMt I 41 WANTED TO HE.VT. rtXT.HtST biaraliMwaotid-iC'hrbil '. aaa. - 'fUriO.lb, eKC. fa NEW AND THUlLLLttJ SIORY BT NED DL'HTLINE, rirrntrn TILY DFJirn MYSrr.RTi CB1M80N TALK OP 1 1TB IN NHW YORK. Wilt OOMMPJCtE It llFXT WKIk'l NEW YORK MERCURY. laT Bend In ranr crdrra Itrnialat. Ir. M1M lM.USO.AI. .OTICDH. N Fth M Al ION WAN'fKD 1.1' MRS. I IMfl.YA JAMliril. birionlatntt-nrd lNawVr. ii r , M ike to a twah.a.hnar itdaa. ATai lAWKENCA A CAMI'D!.1. Il (WHiin I If) aa. id NufioE-I WAs'JfAtRirb TO MRS. . JA"t l'INi KY Marti 11. t, 1!t. byhar. Ibmna. Ltlla rrr tl Autboiir at and llroadway, I ute aal n.t i.i li t rl.o or cMldriMi. air wlfo a Iranka'i.piritain.ortnait II in a lor uarir ihrte ear. Uba n.t not betu er.tr, aaltltr t aaa 1 haD Itrnrcaairoia bar. ta bvr .itnt'arart nouid betel. rhliliirna. et balpne Uod. HP . MLahlLIa cw Yetk, April Sd.lttlL fO It PUAnri'A.'NU HOtMIM. BUaTiUI(1A FRONr roomtj"a leotiem n andbt.wtwt al.ea tar.lorleirntlr. nan can beaotteiowdatod villi itud bt.i allot tjjij)-atl.rjwa.jl Ml' It doard afavyoinq"men CAN l!E LI art airn.d.tid w te board a. d pltaaaot raomo AllSuiliatiaraitbellowerr. 6.Vt.sl BOcKIUMi-a Fr.VV blliLV. OHNI'lE. man r lulrlne yed h an, and p'aa. ut roc ma, aa ke arcnud't d by eublaiet tS IVerl alnrt. trrnoroiiaiihle f,ibi,a nilEAPLOUdlSCS, NICE FUftSISIltl) ; t-' Inrle rv mt. It b, I Crrul. al lil.t. .r si'et.ttto !', cte a ek, f-milli a aui'of: i n i u a liana l'J ta a nl.kf I ot roll a. aud mf,i rt.ta all bonr , at I be Wl't klre ll.ii a, 111 ar.n.lln itmt.raar W.at I trriw'- wa'tliPioallalht. eiHee'Tat I?rRNISllr.D KUUHAKll ateD. OjMTO l Ut nratfloor. front: raft, ante tfnunltet. 1'la.ie all it 19 1 Eeat it. f.r 1 Jai. li'i ".va.ti:i. LlORsE WANTED A YOUXvf IIOoSaT, LA ponrytHu't. eirtaattd aaud, kind aad rantle. 1 1 t'y 1 1 'IM anal . t &, HURSEal AND D1UT CAUTi -Wateaf.tnitr dir.iiabllte fr J Jv.t-Vl"Ir by to PA1U1CK I tfaat Uftth a, aaar i h ar. 'ARTd WANl'aD frar- aH l.bia. UlLLPfa 1J yiO T0NY WANttD-I WaNT TO BJ. .11. to J 'Oil fr a abott time, to I., t ret ta aa rwttfc. hbedpeyiacbualrM.forwarrli I aUlptrattpl. I- trait an t tire food eternity. aveareat MUUiUAui, i omor 4i TICI.EB A'lJJB, MAJLk. BUII.DIPG.H FOR SAIXTO PORK tnitchira, parkin tatrn. ac -A r. rr dr.lraJ a. I oo.tUiu, en im a . I the latdlnr aratn-at tha bitliataeyi I xa wail ral'ill.tal for bnalniM. citarlaa thaa,i 11. a. raueii: win naa-iaiilliril eiaeoual. ApPlto Jm L IHil l.lil Y. IM liow.ry. 8,lll J U , I LU AUO TAIILF.S FOR SALE-TWO Id t bVw. ell aoa. lata. Lfrae.wood.rurbla.brd 1.11 lard t bVavall il'laaaalda'aat I nqnlr 3 Ninth ara 7 OUNTAR KIR SALP. A MAMllLK k' KsraMrirjaiittr,wiiiarnae,iaalirtnreiP4r ratlrg.aUi will te told diet p. Apply at AOtW' ll el.8Hrloa.rw Jb.1 6,8 DOO FOR SALK-a"sPLENIID BlAck MawTonndlanddrf; well traloed aad a Capital retah. Can b-weu atkWt ait tt h at, 8 It Ohd K WAOuN AhU HAJiNnSiTlxilt LA aale- bore Id beede blrk, kind tnd eaatlo, hi rfert order, laaipl aold raeii.velioraa,andageo4 retell,, wecern and harneet ult able lor groatr'a tea, itenaf and diuauat'lhe above aie eolyaa',1 fa rantffnat, end toret down rtrvaa, aad inilka databereelo. Call from It oVlork. a m- u 4 er. lock, p m , at f 4A Uraenw trh a. Now Ve'k nil UUKSE FOR SALE ONE IIOQSlf, a t A ear. old, t baud hlf h, a ttylkb bare lanii tall, itf.r adoovw. a areowy r a llury eU4a, eooadl ad kind In all bar-ore TdbeeKait laWWararet, dlCUAEL DOBAN. To be aa,n fur three dare. 14 HORSE FOB 8ALX CHEAP A BEAUTI. fol black b'na. yaan rH, aruod and t la4 la vary rare, c,: i price $t Ml ald for ant of ue Caa a fern Ut tee a) a, at 313 l"oitl(.uilli et, eeraer of OUtiranoo. a. UURSL.S FOit UaLR-TKN HOUSE b A anioai tt em arn one pair ef poner tmllt inarai Jen two low ptterd bor,te-.prlc 8(8 eeob) end Atti thB.aretoreetf the t.n t pn er bmlt boraae a tbe rltn the are all irim 18J.U IC- liaada klibi dl warranted la it tty rt.pt it- Tt be tean at Hit rrrry at. u lat . &0,$S$Jkf&l2?& net oomePiviuOauitlaMitO, N.Y.t eta boieenuo? 41fld, at VtANDtLLU etablea, Jtnty elrr.abesl re bloel t from the fen y. u, 164,1 HORDES FOR BAIJU-fi BTOUT VOVt O Cen-dla ponloe, Jiaat from Canada, frtm 14 ta j, oaaa. nta i wvt p eo'a enraw aa see erwr le relne awar. App y al 40 tVaue at, btb Ifedaon and jfai lek at, until a. H. . fl.'Tli 8 llrACniNE&Y KOUSALE-A NL'MPER ITA of matel and wend tiirnla la hrt .Hda re.lt theol. ei d rraake, attll.ra, h Dfira aud .haftlny, and melitfjotlroaplaaer. Ape'y atllrlomK Kattpot, Bang e, per wn'toang lawirir, tut aEWIRO MACHINE FOR SALE-A No. J ?8ref r't Improred ateineufcchlne In perf otordar -wlllbetoldohttf for cut. aryly IVO Prl'ie at, Bwaklyn. fw'f.a 1 TINNl US' AND PLUMBERS' UTENSILS . for aale, coaiutlne of a full in' ply of ta-1 , to ftt te aoetieraxi tliorei who bli Unea article a II t rind a aanala by eiulrUfal 181 Kim tt. JOHN US a.aa-aaaa aaaaa..BBBaaaBaaaaaaaaaaa-awa c.boci:uii:n. flbEAP PROVISIONS A PACT ! WII AT V leaf etfa f et la,lht nntiliy I. tho la anatp-erit bur at tba raaapeit aaa.a-' 138 aid Hoi Wrrt lib- - . " "J!.h !. 8lU.aal'- -u.a,irrt.-rlnf trd fifll ( "?"- " ...a.. .. .....u ja ,.. . ..... -..m.msm.. wair.iar,w-.wr, ,ru tOlA. awaaw r taa aaf BHr ptaoti U tno t'17 tllrau. Ml (1,4 OACJN, HtVMd AND BIIOULDKRi V JIT LI t'elul'l,iuit tracer., c,e.r. per ibv.n at any olli r a ab Uhmrol It the eilr. tl ! I' tt UonmtfWM It bAbBEK. Not j,.aa1 IDriraw at Hranklyii, arar Uamllt n Pe ry. Vl'(,oe tpiatu aaa eaereaaK, lmlvd bau judinpl iftm-ked bhiii dsra. IT llV It 1 I . taili I B V-SlVa" at lb III K:'dU:Vilb!..loe? l..'U,y MaMelle fewMblad. Apl4U4Puilliiv. l ma and GRocnuY s rojue r-" al To.'RWk'A7kVlav, ""wv.k&i hs '.i !&i0t.!2Sftil'fe l . . ai&'tt'ltt OTl iB,.,bV,BTl.e,BV..N.1: gLHttTnONB A.WPANTPACM B..T- Alec, rtvk ind rjoata k - ,,d Trlmmltrr. la itr TTl!!z. V f u. ...... .r. eauHmtdarti.it li..Tl.. .;...:. . .... traru.tr ecaew. K'u.i?"" Vm -"V All KM. heap tir.. al, "',;" iSU',. ,,, l Tuunltr. f it Itkatan land - " toutllrury. MM p.jpVbt r r-4- " ".lr?'. ",ih" '."" feapwlALrAirTIOB. , ! . 1 . - i M,Fi-Md-UilV;tkr 'li,l,' 'ii n" Tbe tewaiarltf w ilulo. 1 ton aad a4 Ceavuaa i ni.uhh ciieAaWciw i !u:.a.t,u v.i.mi.c.iiul""- jttjijarffwa -.4' Hllaiiii iuVi a lu. ! b 4 li M.W. t u I T..,..; meVe.'lhor?ale,liyi,drii.rtUbr.a-TurUM . T-mTi- r.k'Tlll.arvdltdor. IulUlI f I C tl t-lM llt.YT. I'l' IlJItr.O,!, UllUJIIt. . UNO M'MlNt.- Oil IHO, uh. v,r y. . ! I.lWt.U.,-et- ; Un'.lM'& T aae.aw Bl w-t TT1 U a I III J ad Art AT AM ak'nt Ultl'a mrm a-iwi .iav ..... . .rirawj ewe. - - . OYbTSR Au,iey.r.. ...... -Y-; lic...vwi "',-"."-- AVCnon NOTICES. A UOnONEIRfl NOTICE IO PAaTIVJ A. lakhi(la.Uwtbwtka latad atar.etll thid H tealailraibarrtwareiaeileBiaiafTlri lSSX'm Utbatb) at, , LBVY, AaetT, A VCt ION BALK or BREWBRY. , ON ' rtHar, al It eVa-l. al H JM, lldTaa'd t M Tllarrrt, Breoeipa-l'BPXei ODLK, ia.uov.arr.- tttt&&ssx&zibazsigi larwa, Ba.thioarT.Ao. e-pper aaeaera, Ae t el., .ae anna, war oadarrBaaa, 4,IM,tle A CCTION NOTICE, Baakradflala. 110,000 wartb antd tad arrrar wttebar, dl JewebTi a aKnaiavka, alt Aret elate M It AV M. CklATALAB, eajlawr, Atkbi aalMftvaa. tl enmaaaa, thIefew.Uinritb.allllMetloak. Pali fan'r nlart btratalariaaMeeK Trade ara Inrltad. lr AUCTION NOTICE 8ATODBD AY, AT " 11 frlirk. In Btl.L INUBAllaJfS lain Ioea.l4B.w Itowrrr, larea aiU ef beal aa atbr fufalarrw eun,er and bar tlttarva, rOO raid, all ill rtal.tlnr.. AA PawabRikat'e tela OrJr at. MECRRAOn, 4)(lrwdrt. a.la WeCanriar.lIiJi. Order STAN- IM.wBorarr. 11 AN BXTAAORDlNARY OPrORICNilY fir lleeetkeewart and the Trtdo Tt i'maaoe aaaeeaM tfanaahAd Pitraltuaa. Tata rildaratletaeoa. all e'elock.tbe aaa for-!:&i,e-tt!iiint panar. lotairecm. rh.aitor aad Jbrarr rf tte n ttor dwelllnt ban., 161 Tweatt-ntat ,! Jib aad Ma arra: loa whole to be ield iotbe uahrtbMdirtereah: rich tap atrr aaa terrain cay Mte,r.r 0"i0 idairaaBtil and p rr mlirtra, parlor alta, alafat.t paLeejita, rbb catalna aad anadaa, tratre atrt pier tabba, roa-wnod, mahaxanp and ab Ibalra, etfaa, 1 btaatla kidataadr, lounraa. c'ocka, aroaeasmanMrat'i.mraipilttlrin rraowood and auhoata. bediaVada, io lana rejf raa-iiaratr. bVa ind beddlni, cbeir, M all kl 4a, dmale and plala 4nrawiu,rriaiera,attciiih.,fl(,hchiiia, l.tawa'. ill rerwart, ratlarr. An lha whole will ba anld wlthcut aarrra, rim er M. atar rrni la dlnlaeroanH! Ipretlaelr. M. W, WUrvlun, atictlomar. R WEAVF.tt. JCN.. ArCTv1LI -" aaU.on BlnJi, tkrfth dip of Apill, al lha bet of 4 d at, Hotth ItiTir, a dorr, I awcrtmatt af lorwaocld niri,triira, iweikoni it pallor and baiirooai nreltura. rrcrttry, to 6,lHMtla P0N3TAI1LE SALE-ll. WEAVER, ,tr VV inrtlonfrr. wtlieUoti I'rldar, April fUultOi. itoearvirrk. attbrror tf Slat at. end 7 bare, 1 li-Dtaa l.rarfirt.Aarlner.rpita. oaei4ra,anaarni. Ailr. il ruatleo rhalra, 1 ntre taklea. J. 1'. CL KY, aetabr. Hi D' H.NIELA. MATHEWS ICO., ACCTION. f rim. HALM ROOM No. 04 Coder it, tppeilU be Teat rftaa Title pV tFRintT AT ID OTLOCir. rON1Ali1ll 8ALF. of altrietntaf Wdk,w and Po-afl w.ra, i'ara Arm rhil'r, ItTkcr, riwlnif Aalraifblblrir'aChalra. rearr rl.ab'ra. Ae i Alao, a at af Iwata 1llc Ullicu tkalrt, BUtt, Uopilnf rear, Ae, lly ordrr, Wkf W. LAW. 100 CtiutabUi tat. L Wrlot Cearli R T Ca ! WILLS, AUCT'R-rVUOTION NO- i rr romta. f.ntr eomt. d,I rhalra narfnm IT By WIII.H A rl-IWrrtril, en 1'tll.r. at III ttlock. at 10 Miiu.yat.nar Iiri.a4.ar. to auit the 4r erdrcmntrrrit II trada, troprlaluiie l.rra va lair of aiticlra, iLtliiClej a laice a.d choir lint ef wrfuiwry. 4,l3,Tia PflRT . HERTS, JR. ACCTI0NEER. tA. W ilUMeflalaartoattnbi n KeteailaDt ard tllllardHa'oon.nVLat, Apttt bh-at II a'ld , .ttboia'r.ro ntt I'lraat, ornirirl.lc a flra I1IU lard te'jlo romp i Ir. a'ae f untera, .balvler.abalra, alitra. euchra. rrotaar". klaaawara, pota. baltla Ae, ttaiitajniadlaUli-aftaf the alava, ilit af mahofar ard tatilar, rarpita. top araVi. Uatabica, atoola, Ma-rbia, . Ac IhealMte aale le atithy tli" it aatloaef the trade. 1W) HENRY II. HERTS. .IB., AUCTI0NFER, rherllTv St of a HV road waevai rrktar, Irrll b h. at 1 1 aVl'lV. at lha ..loarnom rla. p, LlrbtnaUpBuco-. By erdtr of JUIIN Kl ILY, IkerlrT. 17 .. LTENKY liltr.rM, ALC1K SAlunilAl, H.,rtt.rtl..' at.fc.llbatta.wl aTilll.m at. Iar.n lot af rooartae. wlnoa. II mor,'. rrn r. Ariwliltalrad. elan at 11 o'clock, e othlrr, dry sd far ry toade. Yankee notlou, Aa, 30 f M0RIART7. AIIcnONEEF, WILL I . a.n atnirh.tti.ni iniara, at liiavtock.tkle far. it.r... bmrrt. bnrrana. thalra. ttMra.faalksr. da. mlrrora. 1(0 ra pil liata,cloeka. cutlarr. 4rr jdf.Mrrtoda,eloUiUir, Jewelry, eadarar.tyef thrrtoofa. V04 IT DOUOniY, ArtTT'R. WILL BELL .lie iht.i,.y,Pil'.r,etli.ioic1ooV..tMv,roODi ANaa.au at, l aw ard aacoidbaadboiia.be d fuTll. are. tarpata. dl ok the. maltlov Tnaleif.r ffaa, n.irr. Lurrail., wtinataaoa, aaaiaeaw, matiraaa, 4, Ae.Ae Pawniiroki:r,s salk n. lbvy, AncLW tVbulne at 111 e'I.Tt! De-, tt It.taJ 'ccc.arrralaiaouttltrofrlikardolirrd'aaia, aiva,tbaeu.,aklita, ilia te. talrta, rlbbona, lil'a'a, ata, pent., re at , )etelry, Ac it J PAWNDROKF.Ry SALE-JOHN MORTI. MKB.ttirt'r, will tall on Pridar, Apill bth alter taak hVMd.aa a.4 ratbatlna af. at It aVark. a arteeartimnlef tuuedicaied plodfat, eonaitlo( of eaaoe.iiia are-are, aa.wia, woaia.pi. . rr.triow, . a unanaiau. a.... lavaan a, ,-, I mnhii, ja 2 A J. TIOOABT, WILL SELL ON FBI- J M.t ,, ,,,Lr .h..b ., Ik .1. T....III.,, 1 TlTui la a-iul.roif, a M il prrfoaxry, oonalatloa-ef eolofnea. araatea, rtbtfa, abivlaf ereaai, hair it.ior.tire. iri aUe a tut of wjolen eooda, oeeafjrt.rr, eacka. teirina. lorr, bop i fTbot r ph an,l dl fdanwr-ratrpeklal akiite, Ae-, alM a larte enaatlty aauariaotrTe raateiuua,eea.lruri Jeauaa-eat.MLlLaa.alae. framaa. eaaaa. eaniora. ulara atd hraie,iunnre,ickeklna, ard all other nit ra uara la the above bivinaae aawiaaj. a ea- ral lemitur-atdbouMuolJ furniture. au 2 A J. B0 I AhT, AIJCTS.-8A1 UBDAY. J, Clb, at 1014 a'rlotk, at the enctlon roosea. 1 loath wJiiliee. it. bom bold furniture, tofta. tebler, hll'l,ctrT'tr, ollrlolla harfeteadr, halreieUr aaae, rorkerr aiul elaa. aaxt, kit ulna furalturr, Ae , be-ee, ftfoaapd baraeat. 171 ILLIAM AlJBCU T AUCriONRER-I tce 4 Part llroadway. will tell a tkli dey, 1 lf"5 e'e oi k, tbr ceaUuta er Ik ll-itier itoia, at Ne. 10 Weal ttreet, near "l riot it, two taa bear pumie, ,ei and t eeke rpliadia ceaaUrr, ll'iuen la wo 4, adbtttlt.A Ac 41 WM. WITTERS, ADCT. WILL BELL, llila I lay, at 9 e'eUrk, at 404 Caaal et, a Ian a reinatiie aeaonrnrai at amivurr, at, a ailre'oth, pier and ewabl ralrrera. adralaahloaeanrtmntttf lernlturr, eW ptrleriolte bmbwi auirrvraitu i we rraaaood piano., tnna'na, aoaaeeaa, Taivn, taate rr, V-vlyasd tnfT.la eaip ta, ell olotha, ratboeeer ado" h.r bedttaada, hair aad .tier raattiaaMB, bode irtatna, aoakeaaa, aaip ta, alt lotl auibaJAuta. aaarbk.toadiae.lue ead alter bureiue. rarareDia.aMM aota nrat.toaas iwoauat ..uuir, ine. ', eth.al.ia Ull'a, llalec nam aad httebea aural- 1 . . i -. . . . .-w. . -I . are i oblna, gt .a, allrer and ware. A tla tllectloa lor lemur uat. low riTM. WITTEBS, AUCT. WILL BILL, W Thlaliay.atUMe.'oanek.tb etackand Irttrraa ff tba rrroarr and II .uor etere. 448 Waablaatooat euutcr. betr pumpr, ken, demll'tuee. maeeuraa eoep. la euaft, to. A larte uuti !, At. itauty at na uaera, re- nil laOriT AID FOV.1I. DADUE LOST ON TOiiSDAT, ATalL ut lind. wblbteolnetotbellre In tiarlim. a Irtmaaa 4ratNo.atof lufrujina Tat fiafer wllliUaaara. raz tt tow nwiww wi reauiB vw. a-1 ar aa Waft efflm. tACkLF.rUjST.NTUMSDAY.APjtlL i O Id la toloj tbrcorb 134 it aad 4th are br tti Biml'untrefMir, teeUpaartrt a beaeelat, r fI I intlae a Boar leal and Mara. Tm Beder will b Ibrrally rewarded by leaving It at l0w laat SUd it. BLANKET L09T-IN Ml'.RCBR ST.,

bat Nth aad Caail rte, ea Thareday, 4tb teat, .bin liortt bianha'. booed with led.t'etb. I be Inaarwill rum Ire a lllie-al rawird by laarlee It at a eor. ef Madlaoa r. and 87th et. 0,71)41 BLLocKTTouniT- onIvednbuday, April 84. IM I allullotk TUiwneTtaa bar tlm by pr.vln. pr ta.il. hr e.tllei at Ut attpc eaCroteYar: T L McCOY. P,li7r D0( LCStIoN MONDAY, APRIL 1ST, a lartt Ba. BVrntrd b'i ok dor, with e hlu tip oa 111. bl I.i atf, a hit P'-U m let t bad ra a laalh.r all r, with pi.h, fur name. 41 will t I Id ler Lie ptara toUAtltttie it, vro.kla 18 DOG IjOST-5 hEWAHD IajST US lliu'rdtrtfttruaen tt lo'.loek, a lirer aad itlUrpaulfUtK, alii colli r tnd chain or, Lit In ir Inlet; at antra to Hi ttmaif BAK. vthterer rillriphee,tWII.IAMCLtRK,ltlI.M. miaeUor U II. Jn.r-MM114.il Wblt at, l I i io aitetlititb vt iteirS. V ,., Ij' J T' ... a TJl.e.aa 00 L.ST lETTEUUAl iaa,kV-kV and trry nAUr dtr.. eeieftt te tie u.uie il I1VI A blia-wl t-wa'd art bt pud aa kit letiirn t r.W, ltiililMrilN,lWelket. 41 TORN K AND HAKNESSJPXil'Nn I I .... t, a A tr.t T.flne f UieldaJlj,,, lbt lewrrtobavelilinl 'W.tlcil prr ,,, adplu ajk.. MS, lt-Vor;t.ute,I1,u,Ditm.,,,ia t,t 3d tu.l 4iU tr. N Kl, IWI rJl'Ol.rN-7." RnWAbD CHJB 'HIE PR4BEBT, 1U TUUBIS UP I. ivlll avaae, eely 11 eei te Teeth aitraet'd. , e'",u. IteOUr Pill., .m wat m fa, an. a a.,. nh!lat"Bf.BBat,wH rrae-.-ay. rtl'tWiNJ o. . eoHtflbU , -. tr).eiti)ADWY,ltt"VoBafJ 4atiaEAE. wvnmmn. rvELArilLD A CO., XJ aWlaira.ftMaa4eaadOaannUIbvefA M BBOAOWAY, He Yetk, rartUtae ataratlao tf Iareawraead araatleat M "J"? 7w"2LSr '- . " - ta Iba baal atboda I f .rp.,la4 attaaea le tae eaeful arte, irmnc.TiOMiad cum Lt.lrkr.a?iLr4ar,,T, " tl u rabavlttrd te,ad azaaila br.tnl kfal aoaaaat.A, J. WittAUW Baa. aba aaa b-.a apeeteltr ralalaat br a. It llrre a p'aainte la ataat that we bar alee eremrad the ee-tratka ef Pnt Jon Toeju-t, Fnf. Aaoe K. B.roa, eat float raoMie Kwtawi Oaie Cwraa la taar ef P.bab), tea Boimo or OonirtTanoi, wbe ettber ladrrlda tTtr.eriiaBear,win aftord ae their Valeableie awtaaae aad adrloe la laalrHe aad ether exaattaa etes larelrtat ebemteal, avarkaalaal, aaftaeirtnr, aad Alalaa eparatWaa. We kallere thai U tku re tard the IkeUttlee which wa tea foralib te the Lv wabir ara atrallar tad of peat wwrtb, Dm.wn.oe ltd afli.ua, both kr pataaU aad (aaaral parpraaa, arelunUhil by ae ea reeeeaabla taraw. Meeoru. none cf pitaat prepetty eeadnrttd. PerfeU putttmUre apply, fiwietll er by benr Id DkLAFIrXnACO, r H'lM 11 BreMwar. O WORE 00IN0 TO NEW YOIK TO Dir.fl'llnaintrnuTvn r w ... lSS?ri-c,rYl,,l!,"OKIt,' WILUAtiini RiS; JfateSaaf ""''''II !-. oar prta BWABB.aadClhlMKt,Wi.taadtrulblob; , "' OKNrl r.tfKVa rt'RNl(illIil nrone. OyiNOTOM ftarvniltltll, i3i a u rrj-TN srnJutT, BROOKLYN. Km. HaTOTtTCFR AMD JCBBIRB, iswbij.iib wn i.rALr.. a bbtailem. ... ,JM"1RTlill TIlBlia OWN tHIm. UTOCUDlrlO PBJKr) POH CUIMaVuLaM. Ae. for CAn. ' " We bare oa band Urre a,neaMUee ef n.i-. Al. rare eadothaitnaoX with rleb . o7atrabb7anaa 5 Noabl IfllKitaUoO. abldi wa r Bar far aale PtrR CA81L rtimhia trataeprtcvet rr-nch Cbtaa Dlnlod PUWt of food ewaltty far tl tardaara. Kranrb China Itraakfaat Platee ler M itaaa Tea rleuw, TO eanta par domaa tnnrti I'htna IHalna Rarrlcaa, frtd ptaeaa, far 111, rrarb I'hna Taa Harrlcra. 44 pv era. for IT, rraaah IVctratM Tre rfcrrlaaa, 44 ntaca Jrl an. AMD ALL OTUEU tiOODtl IN rROPOfeTKN. Illrrr riardTaa 8 ta. all flaraa kr Jlln r I'U Vat ('.aalara, Ara botUea,ii gltjau. ..BIS M ::::: If. .... 18 iTir I iB ti aaa iwMru,. ,.... ...... Illnr rlatMlia aartForkajpar dcaaaa tllrar Plabwt Tald.8Dnona. Bar daai lilt Illrrr Plated Taa 8pno a per doaea frrnohCbleBupTarrra,eecli fraawh cklna t Tared llUhaa, aark ...,i 7ntUlwa(lab'rtii,traoaiin 'rorr HaaJl,4TraKnlrar, tbadoan ,.,,, ,rorr llandlnl Tra Knlr'a. lair Quality 'ronfltona' blue Dinner riatea, aupailomn.il- tr, tnadoaan "ron "tone Ublna Tre Plataa, aiparr quality, ire 74 CM 1 M IM 17 per niiftap M One daarai each. ant claaltlob.ta, Ch.aitwane aad rTli'a . ItiMi, aad pair cat laa P. eaatew, 11 plaa-l tlaa doiaa rath taparlor nnalfr Irarr beadle Table ird Iiaarrt Knlr,ia, r- rcr, Pork eud Btrel, 17 pweaa, Milalr.iiiallt',ti). tl-KvlatntrLao lit plala flniM. Ordert bylaMar arafullr riocitd. All lU o.ar i dall eared &ta afoharte la Bew Terb aad Jeney City. OY7NOT rmOTlTtlW. IM aaa! .40 t'ultoo at, Hruoalrat. .Taatarrlrad aa turolc ot aaar ane elegeal Tea rrara, wa.th T a eat wt 1 be aald for 1 lit. Abe a leret ImftlMofrew and aireant btaatle faaa. Irani 9 to 143 per art, abaot one half the uaael IroitBuisaClilnaTraMf 44 plteaa, rearrtor onalV r, '';t lronlbinaColTaal'upiaad Baiirara, (haa u, iarRiiB, Miirnor piiaiitr, rapirraa, ei. P B- -All ordtra from elty er oauntrr Ul iromptlr allendndtsand amor teat kyatpaeae tar part of tba I i niir.i oteiea or uaniu. a 11 pareoi Alleanont aedlea furiroCMla, 111 ha daslt with ararlaaira. 1 nita tbarn.al.aa. OV1NI1 rON IiaOTPIERB taanah aad wilt ant be rrderanld We aall te ba. I ead neat rrllablo rnoda iiowait pnoa. r on ; ait. e inn'io w7..7TrTrt.x.,a . .no... ..' , ST.r':r a?':..- .T. S .- . Kl'iuITi ' .i iJ .iVSnUSuSrSZ'ii .il SL-lraMalAJnle leonine edm, 498 Bread way. Price of re. china ,44. i,iwa.eiaei.TaT ItTARrVlaNTnD OOLD AND SILVER W WATCH bt. I ftllrar Cylladir Eaoap-atet.tr, JawaUed, !, O tad 8n'rarIlnatlMlrrra,MI Jewelled. $1. t:0 eat 'tllnr tnatlM Cylladtra, full Jewelled, lit, 1 Jit wall, tlfl I (leUw.tcteJUbU far lUlee,fn Jewelled, lie. ! and ia oo .... . fllw Enllb PeWat LtTtre, 1 tW, 1 88 aad 'l"ik ..j .. . . ,.. .. . WS,'hR'i,M"1T5W9lTwilPS-. e84015u JOUN OJI, 061 atewary. r l dlfUi DOZEN VajVVV aUtl aaI IS wV tHia IMMBBBBLT POPCLAB ABTICI . TBI 8HILL1NO HAIR XONIO -' T Three lariar itaea, at MaSn t ORXBLOWI BA1B VOBIO. AIM tar-BaHtoOraateila tlaltlaal Tefirt Betttar aamlalabae T ilALa A PINT. Lie the .hUllaa-1 leaatJueletwteeeheaperiJkaa any ether fle.r Piw ratieaUaee, Tb ertlala baaafla Idaatleal la eoar, yaltlea aad aeaaOy U lafuatll a-tab U altlaal AlanalBawlea,atMCBtfB, t taartBilrlirtOaePener. ItJR PAMTLna tteaae tarter etaea w a lawad Barb aarre adraat.ea.nai whla akeertlel te ef Lb aeat dewlrable anarltr, the trio, qnaa.lt). oaaeHared. a rarr meek baa tbaa baa neaallf beea abaraal IM rreparaUoae la avuty rem ate iaf arter. I riethhai liileiteae whaterat bt alWwad t eater raat Be oompeettVaa of DenaloWi Beit Taale. Tha trw Kay with blob arena, tie material! ara latradaeet heir atapcBda,ailh tba uvvtatloo af auk bu them aaare atlawalalla. bae aaaeat a larea eemharW be araawaauata at twaeni aea, at away aewjaomee a free eadlirwieinlUrary. dhtae awBTkaeed 3 UemeealTaaHeaaa U IS araiaa. TBB BtilLLDia BAD TOR10. AVFSJ2XttaX?iZl nfXMTaOTaVFr jMM WMWUl aTBea9teal tBBB MB J eBfl ar, Bwar iota. wtor flBAV coireH. THE BHTLLISO TaWCiTJB Per Oeafha, CeUa aad Threat Dtateahaat '.I rnaee wmif .. Baatutt Tto6hnBMTTorAaeereaeraaaaaaal aa ill 1 1 Laeaa (or Cahe, Oatde eeaTTuwat dlAV euriae awaaraUy. laflerart from aapleimnt aaaaaUeM a tba Throat reenjttui from InrlUaUc eUl tad meet rmahaa " raaaia lahir have a aeonlw hw the are barmleee, ar talalac ao Opt am. whlh la ee oommea aa batweda, mt la aumarou. euauar arueMe ia taw. tJoaranMlatiy pat ap la aoaaa, auituHa ae bbbij aa be Beoket, aadattd at tb lew (tie af 11 male, tker ire karle a raptd eale, ay ate arai eteta, ainniwa aarwrawaawri rwr AH ARTICLB rOBETBBT PAMILT. rjlfiTL CUltaP AND rjOOD. tBMOm ORB ABE tTAINI 1N8 PABT AaieCBLT. DENSLOW'B BENZINE. tpartlad tnd Maeamtra'aaLl notuJb, v Tblt temparatmly.mrw tiguld. bat eew here, laBV aaallr kau la oaa W bare barn tborotuthly leeed,aAd be reenlarly bacraaaliji taw It erleenoeef tta aaVal tharaeler. Iaaoaloww Iknalne le br ler tb oaat In am (prrfareble u tha rraucn atau). aad wee tbe Drat tied that waa put before the pubUeet a aaade'aU pntm. oo tout tt coeie lie ut waavr are aw vrwr a. Mr uinjunl DrVBLOwTl HPNZTHH JBTPir IN .lor ISI(UJ rR BMTLLINO BE.VZINB BOID AT It CBB-a, The tenure bold riljrt If ot qnlte aa mack it lay a i"o"w-iwRaw.w.yjrBa a.I.BLajr-B DBa.ir.n Al to taBOtD. rbewtbotiiieeintalaBaa'ir half epiit. Uta IAJV, w oa-aA4tlB Al HO laBaiB. Cootalylni orer a tint, THUftoLLAJ. BOIj I VLES HOLD A QUART in rWratne tr more fwefUf rTlaUnad JthtQ ley elhcr kLai abatCTtr, air be'era the pubUi, aad. a tUlbeteeaaietrUltbffuUtkiaapta Wj. W,0M DOZkVbl BAYS BWCI BOLD. pRnpErvnes op nrsoiaOWfl bemoib. It te enonnallod fir tiurun'tr remuvtne 'roia an llooa at aba aad aaotlon da, pel at. rarnlaa, otl ind rraaaa attlna. with ul In tSe ellxtloel detrae a,t,,rl.,a tba tartar a of tla rle orileoolar lit naaki tar I r threw pnrpo"- Ul'aa mar boelrie id beiUf.ialyith it. 4,ior rf.l e ;pu "'" nga,drawlnca. rtatt, rfc an eit'r -r-"- 13 no8 UAlTERBA btylb. AT 'On.-1. AUD iAia.ar. III. Pa rrfrr MtniriNjE hi'oiBB, ABU UUl'MTBY B roBJtB MuTbBAIXTi IT BXBT ntrarr . P L-CALL ABB 8KB. TtlBM. tw.l.Ulrl flKraTaUL BelTHIif MS. lAUia.,ftraatrOhlaarra.ne Cm. tl aa. aokerTaadM.w.re, rlrr,lwa7,N,fciVit.a! Ptaa-ea .aef M rv. m tra.Ur rac-i ,ni.TJI 1 A. Ill LDWtN'av. IS Uawarr. aaa w.-V.TT " lilieAlM MADAM M0RK0W3MA0KJ Oil. WILL rare al kfnde i f rbrainett mi It enn-a a I arhae aid pallia la a law tnlnotar, end core tbrmt I, t.e wnra. mm prriwue, ItHtadlow , mt iranim. ewlfoaetoo. 4,11 Me PIANOFORTES AD HEiODEONS AT rcilbMrxlccM-ift Of, IT, 14. IS, ft a. it 7 r rarlhcacb,rr 4 ri-U tka rinr.it la Maw Ynck. Rde 4.n.M lait wwarra, and I'laaaa tn?wd by (.DlMSUAY.froUreadM. 5,141,1 P CM PS-NEW AND HICOMD HAND WcrtHert,i7UdAOaFib aad nehaee IPVar-iwilaaipempa I a. JtnYtee.ead dtarr ai bead paape. rora.l warrliw.ba ......-...Wal.D AIDWAB0 ,in.4wTnP 414 aratrritawL RBMOVaD KNoWLKV amf.kican laacwt Ikajtrwter, remnrrd to IM Br-adwar, tlsetpal Offie-, end only Whoa-tele Dipn. 0.'ti BwatEAfw. a nEAO oV"all c m prnrf n i " f. T8K OLD troy sniitrDEror. . . . t.l.blH.dlnltJI CU AT II IM t!T, li i in rr tf rirl 1 1. uawaeeetealraaietiaiderletherfeeal .,awn'IIi,fn, om.Mtaa am IM l tint warV wliadtba wblabatlae !' petabad f ,r rrr casu, a r n r r t vh t on i ur. n illib. Ibleb aowen bl aa taoflarmran I a abek THIRTY I1.K LKtr UrVR baa Ilia rrttuA: pica aa a 111 t a aara b. tte f llewv aeU-enfrlo a, rlikU e luoat letpectruU nboilb I awtlloaa rlai , rTn,wai-;,tr,a, llntnboacaie tad teller-. rai ar tlt TM wan K 0 1 (HI I r r VI IV.WOIID tl vr 11 rerft tf. ami 111 11 Mill . fart taKwork aiimflll .. Kn'tfn wtnntl'hlltl! I tr 1 im nld rr, and aoiib 11 bf 1 1 1 1 IMtta mtdo to ertrr, a. ail ritrae, and toe Ot ,nai. I TO-fllETRID'.-We hare ed'M enrrteaalre , Jhoteaiato lorRaUil IKputniint, ad ant now rrpaiailtoifl-rj. b I, ti alplrrelo.rthae tbeicw. at, and taanlttlie llmei. Bern nilar lie N,mtr, 1 apb I4.a 01 UK) CIIATUAUIT. DAMAGED DRAPERY VERY CHEAP at J L4MBHT A OI, 6 '3 llTB.lck ill beBahw.ba. bal atrtllah priera, aad M.nchaatar o.M.raa. aaip v eanci ai.e a naamuui aitwin at atttiai aincanaa at '1-4 eaate, aaa eaoar liuen e4k rer tot, tut 1 ibkUief . a,a, REAT EXCITEMENT ALL OVER THE -1 Cauatrr-B.t abont Beeaiilaa, bnt lartltttoaU BRllXT A CO COI.UMDIAN HAIR DYE, bleb Ii mt only it o d, bnt CVeper than aay tbar la tbi emrlet.-the prlae brlsf bnt TWEWTTPIVE CENTB 1 1 The piiblla ara no lonat? to be datalrad br bnia. aotorl sln.lbM'u e It It LII'AP It eanurt I at iK id. Tbrr hare triad It, aad b.reb aa eatlallad bat I baa ail tbn ,i,i. tile, rrrawaery f r a food 4yt ae thai a III ilra tlie llalr to a be ntlfol BLACK OB BROWN, dthantrlOTTirrll lb Hair, er eaeiln INJURY U taaeaaln.lt. ti. . M.nuJ.aluradandforaale,at 4nB'nh Baeacd at, Ullaaialal'th,aadtoriala by DronUU e,.aallr. al Vtae BttaAVBa aSrw'B'iL-A-lnw noITaOEH FUR SALE-CHEAP AUD w p'ea.ent eott, ee fir tale, on aaar term, an New, twa flank rottf, aad co prafoaad fcoiM railroad, Hta roimlwo toititatn jura eitrtad; one 1, Jtai; aa fr l,Mh aa fir $1,001: K) a.,b- kloa n.rtarly er hi If yearly. Apply t A. RAl't I.I Y, 11 aba at. 6,HU,a CARM FOR OALT-TnE WHOLE OR U "',f atanaf 78rra,MmlleooLoala. and. Retrain ton, put wood lane. Irrnae ertbaada, rdaoBM eie rrnitteot. Taapartioniirttir,a at Die 1 fUJi I e at, la raar. All Db'tlBUN. M44.il FARM FOR SALE-ON LOKO ISLAND. IfulkifromNew Yrik, lleo'telie about 17 area and bate am.iloroherdi prtee tl.,,U11 Iniitiif fj Tl t LETS, la Ike aod fare, No bt Waiaiat. 0,llrl, PARM FOR BALE w'1.760 FOR A UOOD areea firm aa newanwe, t t nre aauca irwni w. etrea frarr, eraren ecra rf eieaiieat I ad. eod dweMtag bioe, b f fru't. Jul i ajaa a Man arp aea oat nuiiaiare. plenty at booee with i.rdeii. fcu.t, Ae, w 10 P, A. Bl MCF, No 1 City IlaU jlae., ar. aUaabertet. r,tM I UOTEL OR SHADES FOR BALE OR TO 11 lat-lnBrooklpa-alarta btiekboaae,rratie( a fnltaa at only one bit ck fnwa I oltou Parry bae bar ard iifnreeeeaiBlet i creund. 41 faet V laobra tr no fail P.awaata. alrea till Mar tt. if, b t 0. B. FKOS". il tzl'ln at, Braaklra. 178 rrorSK FOR 8ALE-A FOUR STCRY A bleb hitemet I itot frrnt brnaa, with mf era tprt.reeeiia,rieefrem tacuabreaee i all be aad beep laiialreena-weaa,8'atit)M boo aa.tof AilalUaera. TaLENTIIIC MtOO aOCSB FOR BALE AT A IIARU.AIN-A aew 1 itory frame dwiDUa, a.nUlelot t recaia, .Ilk Inn at aitround; iiiaatoa tnnmita at, atar lrt.'1 rear, Tf liuaatamirta. J Aalial HVI r, io aeeaaea a.,,, w a OUS AND FARM FOR BALK OR TO let-A Ire alary frame hern and ad jar eta. la aedtrder, wltbdeerreoi land, .It mile, ir-to Saw fotk tar rallreaA Taama aary Aedram J. Y. .'BACY, tUm.lah NaLfbkorkewe, Bertea eooaty. N. p8l iie,-e aODSB TO LET-SEWINO Mr.Ct.lNE waatee- A medlom W. A W. aewtng micUlna, Jrwhleh eold vetch tr tneiae ef a pi mo will t ran. IHO WMhlaitoa at, Uatoklni aiae to lota ra I attry btkk benes Ki04, lUilu ralauba walk roltoe an Wallet fcnler, Aiply tt tlrare. r OFM TO LET IKJOKIllNDIlRS AND Id liiltotraph rt m-ttakanr .tlrrlr It eork i tl ie laaeedcheaea. Apply b UOMAroCK A BBO, W 'ir ateaaia et. KM Bean'Jlk AlARlMENTh-lIlE -1111110 HfOaY Catfathraattory boaeololot Crotoi, Aa, Uireurh Kboueai to a email family that likri tn lire .jiiiati bvndietdand ble wife are tba eoly perwonataat eawy taa naiaaen ri toe aouan, neat in par aeaih. Uealneatke patmleee, 400 WtatlOtbit.lu DLACKSMITII AND WIIEELWBIUIir O tbeatoktvlW Wtrt inth it, r.t rateat.ad tut eadaeaa. tarjelra af JAtUB MaDABC. f ret eh 4 Batree ittnaeai eleolOetnetf e.d tl labia lend, bare, ear leee hotun. aad attiareul knlidlnra. will tat let to. laee baute, aad aUiar out bnlidlora, will tat let t- athrrereaparate. Iho el.oe . within ICO yarde tf leadine, frnt wblcb tbe Ellaabrtb purt .1. aauie, irn watoa ta tuiaMM-in . rua from 0 ateicck, u t natll 0 t.e cck, , rrnt wblcb tb 'nwi A ktaleak . a tn . from Q awect, a u , natll fl i cck, v. iBlar b No I N. rth Hirer. ( Y. ler furth I par. al. r. In.iul'e -t U. A- POrl T. A Co , nter ll.ret, It. ltfortefBwloit,NeriiBiTer,N.V. a l(i,i HOUSES TO LKT-2 SMALL lTOQStS with aartaaa attaelied, aaar Neeu.a riiik teed. 4H mlWe from taya ft rrr. Apply al atajm t f lAWaVUB B. UB1NCB.8KBOH-, koaftka S i"t. ,1 HOUSE TO LEr FOR 4375 A BMAlL i atory brick bonao, with baarntaot, nndcr cellar ad aula, eontalnlne 8 lonrne. wtb lu, carden In root. III Clint n it, iia.rllr.nd. 1 be even frtan 11 UI4,byapvlrluiiai I 110 Clinton at. 0,110,0 ' I) COM3 10 LET REN V FUE-1HK fhn,ltura of two rot ra e an thara ImO r-ama. t h. aid far liKbeverytblui wneuf tut two famtlka akarp atuaa, two eoukluf ittvea, tea btlr uiiii tfrnm. featoar b-da. A.etae Bote taa.li . rtorni tnd roor.mpattUlhrtbt. J. MwtiOTIAN. 17. W. ivbet lit UOOMTO L)-T WITH bTKAM Pl-WEh- 1 aipacloua, welllllhted taalutolalwllbpo.ee, Bute uuuauf loenMriyor uervokln ti.ni uiaaa Xx. Appir ea tt pre rule. 1 1 tutrtto. ou bl.t- it Aliant'a, pateeea Itlcfct and Cwluoible kub I'etTf , Drool li n. at-, i ear 41 'SlQlll. Al.! PiYBLLINO 7U U.T-1N 3 WUUauuiiurib, , . . . M 103 Onad tkatl. , IxWul't la the ttore a,'01 :vumFa"r t.i I.tT 1-STOaY hTwi E are.ll.'r.6l8W.bUtjB efcrttl T"0 lif Uerdloa hou-- ato.ie, aid nktii M tt. IB, OJ ka.1 tlradatri rme aj-j (to ae,U ra, 8 Walte a, lai endita Krai kit; .a ..... Aea-.IJtAtA l,P k. fftl e I' urn 4.. BoATa trmaa U a. Walter, la.auu we iia,.i.n, eras... a,..u .,- rat .mt atu i.itnwkus. let m.iirua.ie Ire.ewf.llturin ur trd Cahaila aU. lui.ilrj Dmedlttelv fro. t btamtat.H ailU.eadw.r. 4h loorfAmC.vh-il.!. 8.W' uuirrnu, XLINEOFLONLON PaCKETiJ Pi..t ahAptk Tb feat ail lad p otoi -kloett R' BT LVabat. lletK Wateew, .itite raall. a. aVe .verDaraa aesirib 4, ll'f 1U. k. b-or n or- ... . a. :.. .,.. ., ' a ,a., a K.U leioJiiaaAiiiik MM-. I FRIDAT MORNING, APltIL 5, 1801. FINANCIAL, fcc NEW YOBK. Tkwrad", April 4 T SWJk Buuktl la doll tnUbx,t7rktkl)wr prieea. Tear war lr tale of bbd owecTatu( die of UH Met;, 8IV fee tU wawfOBA, at! 14 brtk.it.latered, wOichle a frattloti U(haftkta atetaida;, A MaaU lot of tka TriaMty lai vr It, Belt Traa 8rU a MX. Tka tt-oke er beaaw aad cleaat wraak a M H9" "' Iwaaaa traat aMatel prl4M. JMIaaa trea bare leal ... . .. m ..vw wan, a, pan ef tea reoM adreeoa, Tb railreM tuady, tret the l.ad K aejaker. TawMldB IwllM ta a few atJtrHloaa, (, Ther U eothU Mw u Alcrw awatatra. Mai i4a Lordea I aarud ao.Leeli al.Mta lOJIf.oa Parle 044 VW1,V. Tt A ltfbeny Biak af raatnrtrb baa keei dtad la the Dlldrlct f I of PrtuaeylTaata, to taaray naewty Iteebarktr beald ael b torMbtil tw efne.l lo radian In ppanl f of lie aalae araawaV) 1 Ptraeat at lie ocmater, I A ptlvaU talegTera flora (T lo.ft) aaayitnoa that A bom ef tart, to beak ef Wleooaeta era krowa n Vy It bekre of lha elty. TbiB tDawlyoneha'f oftlabaakaof theeaaae. i Tka nreetaBt Irararaoa C be aaolaret aaalaaaaal dlTlataA ef t aer etat eaybUea. Ien4. i Tb latart rraetoat fay eaaeelt by lb AaaarbaV a lb Laadoo aaerket, Ihoa ef lb nara et farchll.areMVkUJa ateaay, aw4 HH Ut aeoMouai, X lr thai iboa parletaly raperV 4. Tb bnlllon la lb Bat k rf Esflaavd kadj bW rtta'd X17l,f(0 lariat the weak. BirailTWwaal ooaal at 8'. 0,l. I Meileea itallare dtlld. f bdlaelle.44. Ualbarl lala trie ene4 ad Mf lUaold Oowal RDro1 MV a 17 dlaoaoal Beta teilroad 17 a VH Jltoonal Nt Terb CeaAa t.llrced II a TI. I Tl crlfl ,tee of tpattt wilt rreob Wathl a toeonrroar, al JaJdlad fceta I prearpe raeaa ' er lo wU.b tbe awaid eaJ eormpcadeaaa bar eon aooJneteJ, new Udd uj b exptoatel k a Saurity cr KxJiy. I TO WaihlDgV.o Star ear t "1 W wiay not lnat.optla.y iJVl thataTl tkeeori' pidaica, aa'eu'Mka,e Ac.aaotamd wttb thla un(, wie actually fiaally tolu-iad aod A epa-ad tjaaterdat or tall ar balhta dtbr.akhla raera i( (Wadna.dri ) .ae iraet a labor a leal wtel II aa a feat n.'ar betira erreaivl''! bar. HI a'y e decretal y end AeaMt.nl B eratary, bat all eaiiiiiroiai,acir ine i)apartra-Bietaff'aia eoe oik,il,.artrM laraueioe tt.tr eaani aad la uai line dirptejed. ITOCX EXCnANOB IALES-m8T BOARD. .00 rjj o.a.poiv tMHT,CM,u.it n an.. ., wt". re 1100 0 8. dtSl rf II M 0U8. 0a.14.tf. V MM M0Traa,10pe..,,1M 1B4) kOTtnn Oe,M.. 78 rt) 4o. ...... eVi...b71 dl..a. fV 4a mi v ao...7)V not dt 14-. .Ta.t IbM KM Mo.lM Inht to do ,8 60 V mooM.o.de .... H KOJer.C. Weear.lft KOBrtaMlfAl. 8 km llud.CT. Ba. M MO lliid. lrt at... H I I0 eftca. ), i p o. KM MO Mich. 8. B r. tn MtO IIL Ooa. Be.. 17 M0CANW1M. Id im.li. Bk... 17 W Pann. Caial.... t M Paulld M. B aM H II,,,.., H4V '8 do 4 H A0...JM I1V4 1 ... 11V. 1 ft Rite R .... aM II I 18 o Ibf la 5 11,, 8 Hot Rr.B....40 IM da.... 4ilrf 80 o....afl4'' lttOart.K M H 7011 4 ....... l IrO PTartam B ..... 1 100 BaartlntfB..... 4J 18 Mien Urn .... II KX) hi B- A X. la.. 17 M tn. II len M BAN la.f tH t raaoa B...114' 18 lu.Uea B. te fO)i 408 do ....480 ) 1"0 l....bl tW IM n -.. . HU BlOaLA CM ill titi 4'0 u.... ItV twtOla ATuL tMI8? 47 J MM rr a....bMI0)2 108 o..bM KH 10 de M', I .... H'l 8 do. ....MM MCU.AB t... t'i I ... . 81 ncbi it a) .. d 10CJO.P. AA.R.118 BECOND BOARS kMTJ.8. Ia,"n..lw N 8,8 rtaraam R. Pf., et MO ttfl to 8 " ei....i.ie) a.t.a al. 180 the. A -aawu. It I HCh. B AQ.. IIMl ... .M- a. aak hMUaVoe'jley. I", MOO do...,,,, ISJi Mills fe,t)1.... II at OB. 8a. 14.. 108 Mo 8a I HO IIL Oaa. Bu.. M MOeAN.Wl. M17J ith 8 Han. eh 84, J. to llliaim.ai.a. agl 173 auca tjea.,.M ta- t In 87 180MB Alt la.. IT 1B7 K. aV N I f 14 Idltlii IdM do....niwi-a la a- t8 ..eto l na 8 Bk. Oomraaro MJd 10IU.C'a,R IB Faoitn bt ... Mil IfiO At 1 8 toK f-a i. 11M W . l 18 01. ACM OUT C. B....88V J at dd 78 B do j. TIM AB.I.... 81)2 e...jl1l to Chi IdatrUB kin 11 W IM aa Bd 18 to H 188 4a....b88BIV WHaA,Br.R....44 M U 88 BTOCT PLUCTCATIONB Tfbh tobl I derlrad by ntirbnaal abaPbal tart aalea aaoh day I JLte.11. peret V. B. ta, J1 .at Mpwat) X M Trun.aa,-, .. ,0.4.., Mu.8 , ... 8 iv.vm.ut I.... SB ra-ta m. B...I N. T. OM , Rual Bl B. Ilartaa. B PL. HmiadTB. Sal M. BU flat W B M UbLB AQB.fi aUaiatCBA 4UJI.vltAt. Bun nil. Bun frft. ,1 Tail ...IH .... I W.... I.... 8 17... J prtl 8....M 8 08 1 .... 8 I .... B 41.... ml 7..... 8 811 .... 8 If,... .aaa 4,a.d LABtilB CltBlaUUBAtJm, BiiTiane, Aotll l-Tta ik p Btaoca arrlrat ' Marvei fruaiuefajil'-aanlripuiaeaabl teh 18, lall.tw.htf C,e II Diy.tnlto8ma.kecar mr. (wiaacatitifitbf,oii N tenditEB7 ij tat tb p airalt tbiee llaei w - a'. Tee iboal baa 14ft.lt a It A llaiwaak 1 boiwtea It ae, 11 b-U,: ue y alta w.etr. it It laid it ata airi'ib., f-iua lb roat llwelTcfatMBI-ltcaouM ba enurt tea ItObet oat at cieaiel II la knitl aa. Webe.a imid il Buavmaboalt aalte-a it a makatosj ate le anr eaan or bora tn I" a lldt Marsha llalll 8 inrl4 II toot aa Ab I a bar. ir nfabtunr alw'h wa aeq,irfa tl, inaa Ml a na a aci eiaa im k , T aUUtlYTD. rBAJOain-BaahrlU, rS-BBehnU, M-ltey, OkawleataBJ aee eUaVot Taaaata a4 C , eaaatM, WtmUaraoo, B C. atdto raaaapaaaatj Pa kar.bufd. al iHBCroa.e.11 aid Oa Aibapo Jcwa,lotdewati,mt'ttU lOaWl f Otftalf Kaaaef, t o aW 8, Oe.aiia,IUra.aa, at4Vak.t, atfto taLBi a. a.aHaaaj 8arat,)oM ptaUaraVIa, avlta to Lata ' nmatrtoai BlaaMlh. Ca'arn. Ba'ttmeta VaMea. Moult, Ikllaaaakk, rndtotoJaBm I Bnti ( Totktowa PeiiUk. trerfcla, bam aaa aatawal' ttlliLoalem anaHetnekea i Pjmeia, Bta,Newftrrd, mluklbl Iwawa ratotk aiieior 7 . BHTTB-Bbow Ibroa 1,Uoi Al3aa JL Map, lAal'arJaald wlitaaeat Oypbaal tanVO. atILUtb8uale.-f Oae atoeaahtalMnV. a B, f am Manila tat atoer T arlv Haa ft! tat I Al B. I t lid B t.aa I eto leuac, Paaaa. Uali amtooCaow wao laorral baua laajaoa a 4tc. aaar tl Prate BheU. O.uM Boa aarlta 'bkh.kaiklpwaeb.re a br4kwiaeta( 8 ta-lr rail o( t.l btirerarkt, As aaA ba f,. W it lb hoir, wbaa ehe rbibajl Yoar Maibatja, htcL'oa, of R0tA-jaaf ,, lreroool at da a, wtta a.lo the a altar. Bm ad roiy beery wtiwr y wiajt tb eatu aaraaf alltltlaanldawat to', bo eey. A -. lank 14 let I'l Bl.lorf II 14, aiaba4Ulp Tf la boaBdEiii kUlea Beta! Lb OtrMrar, fp-ra Lrrarcaol P., bwttbia.1 It caldtreli aalPatdy. uikm-m n wtndo erlrabaoicea"bi M eeke I. In nil. itoi 14. i leeel td tklp Tkor aa a. r K irrpilf.rrMwY.ik. Mie1l.lai4etAao.il 1 88. a rneUt'd bark Zr.btr . bteaa aeakwarl let 188, le-0a laio. tf let 8 18, lea bd 40, tLi.aUiait batk Tel. lipb.bjaatlB. BARE J a la BARE-;u U IUji IP tnelaaj Lekkt14t, fa le .auf 41 dajt a.aua tr aajta wiib w la aid b.aaa M A lendla.dCo BtUa-Lio.-tl'atWaU;, Blmbmbpe. walJ ru-d to AaplawaU Mu al Mi DirUs,-, Eli,eiij, bu tm' tbtdlphlai 7 i tCatl8 0nar,I.Di Jrtkj At4rim8' t data, ot at u older . . . ... Alia, P. to e Cunte-M, Blmkathaart, wtal,'' Cne.ltoKiUlU'4' M ,,.-. JGHenfogin Lo NrrwlOa t aj I U vta,B arae.He aoallawa w-BkaadM J i P dOit. Ltrad flit Rir.1 1 . I O tUf'tl" Pal Ntw Ut ea f Vailtaalnkla 1 ID.i.Alu.Baata8lt.i lit I klD'l'.C'vuk Bill (egtirl key 1 Aiu t' at P.UUIa wttnrLidaaftalYllila I lid t u. Buoctr Md Mlwnldar r BtT B'ra .'R fk'tl daye.lhra , Baltat (arlU.lVoak.BiJ.ka N 0.M far, Balk, ktitijeilryt I i Abtnnri.ar.Btr. A'" for BmloaTi 1 Muy, N ikei. a. rilaMbkhk f .al, koaaA be" J (I Bt i v1 . OVoiar, KltatwakfOrt, Hal, bernvt '"'cnVe.YtwnMi.BLItobatkLirt, ea), Waal 'lenm BoM.Bwrf.i, OalaUlt ttpttltmb: wXSSv.n, Bfl-batbport, til fc r--J arnriPd Ollrar Araer. Fn.ak Taaataw, atdaal B.aaaxaa, ALaa. Prowt-aa.., w.aA ttna BELOW. Oil Ibla- atl k row . w. mb p.--.-. f-js c?2 . wak ".- . . ' akaaBawJ UaaB, M 14, tatwaiwA.8dwtki Bert. r M 4 Si. 3 .' 177-' ...,.: Ij taI I O da"aWi ..?"".V. afaiWiaaalaTaiaaa. uwria. a- - . M ..i . a. . . , l rreeo '."" .. e.a m.,v.. Akto :' ,"irr.vr aw, let urarptWB aia-a. m -v:i I 1 jji-.lb .at tT Wt P B l-aWaa-a i-n- tik'3 2 .eetTataTafj raaalt hraaet af ena w:nataiia XrrsiWwiaimX "lT I UWiJIUOTJ.twttW-B,ktl-ma IM f a " --T' ' aniB..B IJewaBBBBBBBBBB rB aa,UVi ewojewaa-ri- el. t" Vi '' t t tot-J . t.