Newspaper of The Sun, 8 Nisan 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated 8 Nisan 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

Tr ,-, ff V mi 11 nttrmir -r-w- n nA eF-irM eay liOBT.Atvn rounm TJULLOCK FOUND -ON WEDNESDAY, P AfHIU.1Mliitanaik.TWtw.re.. kan TkOO JjOST FROM TnK CO INKS OF m-t nirr rifBit a theBeieotk emae. black ntlnlkim,kMiartl,iwiH rertnralag ana ".". HiiT.HiTni. will ire iiiiauf DOO LOST-!. IKWARD-T.OST FROM 41 Srroad an, whit, ul Mark II Ilea hound, ( .auiBnl4ik.4nl4'll. Wan-cr tr.B Mara Um will r ilc. ii,bbt reward A1MJ DCO L0JT-5 bEWARD ON FRIDAY fafamaAn. a nklfc narwle Ja. .l-hhln. anna Tk eh-aa .n.rd aa 4 theakt " hu emanr na kit rt. a h ih Dnutiri k I i tat nn n wg 10G LOST 4 TOUNG BLACK AMD " Ua elal i a lihcrel ' will b- paid en Lw nj.rr.t. T. t. DOKSMCS 00, UJ Raara at. V.C10RI9K AA.8T S BEWARD-A tit UVlr. ...Mil. , , 1,, N v Yor, Tat Dun retard, IT deUmred at 44 Jeka , ua aulr 14 ri.RNOAL. nonci:. tif-i.y histif, native of dona. nr. Ol n.'.ii. Ri'k-t 'Bint lan.1lu hit font. amhi m,i.t ank rtiuii, inrt t4Mr. Mircnri iiffxijiitoii. itc INVORSIATIKf WANTED OF ANtf Mi "i MIH9, h, eirecd lire Id UOMn the tkip MialuUea. Wlta La-t e-n. w.i In llreaklra- a IM I Mx I t-.tal. toy lifirtn.lla ' h r will bt ttaelfetr ree-ln by er briber. MIC Itl L Nt He LtMi .1, no i No. 0. "1 Ui As.i)tU'.i" e'reet tr 8.184. I TSFORMATMN WASTfD-Hl Bsirari A mllb-pllb lb. a.eir Irned toair .... who will Ulmih. t.i ilia nhena-imite et UIMIV HA lk, fl.lt flf-olei. ae a b urd tkeetaam UrlMl ALIULL I'Vilv ctiicn Tnaeday . Ightl.etj drw bl'tk pa-teeorwa, bin woia nnnerealrt. heery to. at taitil' ll.kk brawn he!-, Mfill hiliht b fact; ,) rare, all a, ANNA HA'l'N, l It-emary at, M. Y. c,-4.l 'I'lIE COPARTNERSHIP HRl.ETlFRK A riLriag m.w lb nam ef 4rwF.R A .BUI a . Htkuilat iIw'wm ramuil aoBMat. 4v.ta.niiH. MkK,AD.M rUIMM. MuM DOABO AJfU BOOMM. DOARD-WANTF.D Ir AN AMMiICN k-1 fnl1y two ttatlptn. o4 tftatea abalt board at a aact rna a. M 11 r v t tia aioctai pnaatlkcaikM-VTIl tvtat lid at-MW Mh aa MII.I T10ARr A 0NTLKMEM AM) WirR .' '" alralo pnlnurg oan b" tn-roii.il.tM with boaid. it M Rrl. din at on blnok t om .! a can feVomaa In t floor Ttrma tnodtrat v j,ts.t OOABDING- ft W O UCAT KKU00 v . Mjatakaard. Oafart,bla faaiot, wittt m4 bnM. lft tj $1 a waak aad iinNi lailiat ul CamUIn ianir.4 i a oi aariar with Kaon watotr mBM all .IvhL i.J Iuab !- . l4 winmnqi oir aariar wiin aiaao t walotr an. aUilihl. ana chiaa lWlia for aianle4 r l"tla .MIna ii- larnUtAi ronmi chp-tl laBntr it, aaar Brnaowar. ahrt t4'it , Uaaaaart B0ARDIHO-1 Oil bkFCTABLK raaaar aaan aaa ha ajtaatamnaAj wWi mi aoaatartaWa anark aitt atla bJa. atM inlliau jb4 wva, ant fill lll, an mamhu Tnn. at Dwwrat,najrrolHnlKiiT. wimMi B0ARD1MU OH minU aVKNU A flaM rntfMWfaaaSla Ikkti anaM aha, m antral m a I a Jilbtooa lr4,MilU.Ibd (1 art WMk'kar .afcardrta i Mi, at lot Iwantr fiik'k .Ui.ro Kit "'" ain-vuiia,i4aa BOABDIkO-OENfLEMtM AND TIIE'lt 1it4 with mod liaard, la ab".uirnl In tlca, n-ar two n mu'rii r du iu 1.V1110 or m.iircltMt I tnmu, Atplt '0 Allaat. att4ael4 nnARntarlA rjnvr Pitnu ti a X taatyma aadblt ! l oa filot;! i-nla-wnaaobaaonKHl'Mlfi,oa bait. all at lata I rakt llhaaa at (a 1 - a- " a ! a """ WW . IS la? I a) BOABtlSO W WILUAManUROII-A trat mu and bla wlfa aa 4 .l,tffla at.llm man. ! bui" fiE!, " rt M Tl4 famlj, at ill II ttaat, WHUaniabnr.b. .!. CHEAP LODGUtGd, NICE FDfiNISHRl) ttitl rama-ia to I Sera la a rllht, at S"aU la SI,iltaawatk,lknllitallai:Ktbaallaa IS aaau aaltkti kot aoff , ant raid anta all kour , at tsa WUt-kla Uaa-r, lot rraakUa atttat, B-ar Waal aVaadvaf. WaUlimui ail aWal. aJMai.M FUBNISnKD KOOU TO LIT A PLEA, aant frantpaoo, furnlakftd TcrTaaAt,aa4 bM. raeaa as tka M abxrr, 1 Ca karUa at, (ol4 N. ). U aaaaail taUyi .Ut LODQIHU! $1,50 GOOD LODGINGS wttk a trctUmao. A4draM FRAVKUN, Bt itloa D.WbU Uaiua. .14 TICIaEII FOB BAXJB. CROW BABS AS D TACKLE FOB SALS 1 1 alaimliifaa all wlaalwa- wm ban and --fc fcr ItaaUac t ailxr ooiaaUU-wlll b. aji4 ebaaa, Ao-dnaa Na. 80, Jahaaaa fcTow i, N. Y. 8,lft,l pLCCKUAKKIS TOOLS, INCLUDING V latbaa, nwdala. al'r a. a, tf ta, bli tht totkof lahattokll dataaatd. at hlaald ta'ablUw-t aunt, to run at, rt.w Tork airr, wit) ina a-ea win atttaboalnia.aadKWUataa' lla tba t'oo ft. lnquirtktlMBfoadwararoiBT.UtMr. i.UOJ OlBEfl FOR SALE CHEAP OBEX. Salic Ibarart JiKt flam tba oooitrr. about It baa It Mtk. I la t i can aid. nl fnt oant. imcka, but. ekaa, b aatt. ganaara, ar a baalaat warraaa4 aonnd and kind. l)olr at Grand it. N. Y.8,101 1 HORSE, CART AND HARNESS FOR Xl aaM tiavdatront bora alrt eart aid btraeaa, al 'm axadofdt'ihir a tultabla'ar Ira w.ga. tl cart or back. CaaUtatoatZOSBlliaW,UM TTORSX FOB SALE A BROWN Cxn.dUk XX tnra,14)d baniblk t ttart olt. Hand and klaa la atif namaa loiiaieanHrni iwn ana atoTin Utlta,WlUUmkunk. TU08. KKL'-EY. 0,114,1 TTOBSE, HARNESS AND WAGON FOR XA. aala-karaa A iaa al4.lt baada hlak. atablt lor all k lad at work) alia dtahla iraek andd. oh'a bamaaa wuiaa ti' co-aa. apii ai vaa t-'-ra wo and lT Oiand at, WlilUmiburi 1H4S TJ0R3KS FOB BALI 4 LOW PRICED XX bAtaaw, Bttad far earaaaa cr rrtrawTpacu alaa t Madwarklnboiaaa,wiUbta.ldrr ttSatck Iaqolra la th aroaary ttara, eoroat of Ball ai aad at.qla .tt, Brooklm, S 111.1 P; 5UNOrORTE9 rANDIIUELODEONS AT . fiaalbamlaa-taMatl,t.1.t4..tVftdtT aar wianik aach.rr U aalt tba eaaap-at la naw yoik Waalo taatM la f laatiia, anal PUD. M-M by Plat Dt'lUDtr.wJOOrMidta. MiM SECOND HAND UACUINKBT AND TOOLS... Iittka rTaarrt, Ktlius onait, iriiloca, rusav Ua.tna, Vaina, Coatl, (teoaactiiaa.kbaMof, fattlaj, ralHaa, naaif-ra. Aarlla, Vtoaa, Wltk a ratal TUlaicatkar aitaklaarr aad null taala. ALaa Ualaa, Maaai ptpa, Taaki, rattan a, ktui rtrtaltbr Wat. u, uuntwi naw, tA,17.4w MATk 414 VVatar WAGUN FOB SALB OB EXCHANGE A ba tnaa wmoo In oaajalata ordar akaaa lo. tainaMoatrrtt. tjl4 llUHUnKHH CIIACKN. B.KEBT FOB SALB A BABE CHANCE (cr a aracftaal baker, wllb or wl boot Ua ar-v-rtfi inula at tlB JCldklk art, U lU kat ttara. ,tja, mAKX&T FOB SALB DOING A CASH LDb lata all ( mater w.U ad.a'ad tar at Krcnaut Daaarruaairi a. raaawwaTaaTiaiiaa Ln.b faaahaaaa l attasd tl WOOld aaU Oktaa. allf A.lirnrakt,WUatavaOarb. I ltat DLACKSmniTS SHOP FOB SALB 8J0 D .-Laaaa. ataok aad titarwj af a fclaakaailth'a akw kattakai flraWaaa looaal aaJoa. raraartiealara, Eaddraat UOUa tBOKB, bax t Baa 0 bVm, ( t aaa 4,101,4 ri"rrnMi ennn WAV DITV wrTTrf usaaaa duui a -. .. ' U k.oat and (liturat; a nn chin. f .r a mia tanaaw .ni a, ruh.w ... mww'm atall, a tba aktfj bat a (ttw attaiubaU trad. la ubtltlfrtOiaanwIcaat, 0,110,1 irmniEts shop fob bale cheip- ' aa aU goad at j bl b atid (lata, at tnt tortuaotattawitolt. la-julr U Ml Went it. IBFXCTIONERT FOB BALK STOCK - B--HTi i m (it mmmj M.VT iwi, 4 y UtH TfclH aWaoN bt 10U tm4 Xtok Jj $,4Sj ClUiROCIRT STORE TO BK I0LD, WITH i -M a .dr. - - . a aaa -. wsnsBeaaef:B1Sr oail na iuju uowjMuat, aaaot a or i ja-x .?. r .. TTr, al aad klad It All kirnaaa, wUl b aald ekaap fci Aaaaw7faLllinlKka7tk( la enraa. aaUk. iEZjrm,m,um" wrMi"' JHIW BLOCK ANT POMP MANUFAC- iaaarlaklta old. att ikl. had Bttraaa.rJ -- -d " -tiftr- HawVfADAM MORROW'S U AGIO OIL WILL I an l lii i r it aaiaaaata I kt enraa all a 1 a b -- aad earn thraal In ten ' a .at - . TrTTl.TT""J m. I. . Beaae. tot fiaearw it, 7J. n,atvl-.a rt7BOalCATlr(a e. rpilRILLINO UTXBABTPAUIABr. Tin MTfTBir or Kr-r rotx Ufa UIL9CKU)I UASK8 T0KH A3TDC A tT TO TBI UBYRIKTn or TUB OKCAT orrr, TUB 0REAT mTTBUEI Or OOICrYr rKlTATS LIVES Or rUBLtJCaABACTEU. uiDDUi rnisca or urrtm-nuooK, i Touspiro .rouncit. skoswti,; Akd Tut RiuTtovjor nrni Arcros fith cao.M txB,f?rt. nr tic, UKVULLt) Ak'J ULLO Uf CO POULU lilii T toi raavt NED BUNTLtNE, la Ua aorta aad (itatxt Leal aUaaoet nMttti. TtlE DEATH BIT3TEBT. A CfUMDNTlLK or LIFE tK fEYT rOIK, That tMi aarcaadiif taraladoa of a Mrat-rr-thal dallro tta i.mort l.tatrX the nartit lawreni aid thai ai-tKi.tlMf UaJiNao Yit t talra It IU fiat- a teia.Ua La toalaL, aolttltal, aad Ula. airolrclrtihroutbautlballalaaiMTarb-kiia aiaarl oaeid, UKteaannctbatkaalLgMeat doubt. II la da t load to (Ire 1UE NEW YORK MF.RCURT (ii wanii run it la to a-rata) aa laUi'at airar btfort frit for a aubllo irlot br tka raa-ra, at.d will a ilka cotit reallce lotta baaitaef in now Uiino ami irrI-lnov, be bar bollred tl at tba ret wr. red tka tklnat It b -Ulf rtraalal la tltdarknt tftt tftbe world, wVo aaarat daa tont rtetlf d tba. abo dared t J ttand In the war o( U.e pswirful. aad tba aldalhl amain eoald nadll ba Induead bj told U rid tka wtaltbr lorar of tla riral -tba onfalllhukuabead tf kit wtftsor tba wUaof tr buabaad i wbta, tka tkortk oould It ua4 aa t f-aifal atnt af arlrata Tevteaaaa, aad tka teaJ- fold tat dtalbt aHtktat aatltatac caoaaa I wa tbto, Ut TEIKIBLR afYsnUUBo Of LOVE. GOLD AMD RXTKNOR wtrt nxt ortfreaaeat tad bowMrrtsf tbtatktta arewrlrt it-it tmt Lata iraaleltjof Mae? Tork w Itb IU million t f inkabltaatrl Oalr t aheJl Hat tfo. oao ef tkan aanhiily tan. alleabl mxatarlaa (tartM tka wkata ally, aad oaaa aloaad t trial tiHttaiaal abtobent the etnntty. It fot Into Ctart, tad ararjbvdr Uviofbt that tbo wkalt flat waa aomlnf t Uftt; bat eoaat erarpowerlvg rrt rnfwnot wat exerted la Uavt w ward aU the there iliac of Ik law, aad tba MTtraaT ire arm iplalnrdl New, boworar, arwrfolai tbrooiB eerlai ef trakt. putt artrekea, lnialrae, dlacnlaot and teck-ineete that would dt credit lath rroaeh FoUco, wHkVV dioq at tkilr bead, ctrUIn lndrpendeat d,tahraa karo Iraetd cut tb who It of thai DEATH MYSTXBYi aed thlt Crimean Tel of L'f bt Htw York" rt Teala tk prooft nd faett tbut mattared tl Udhk NileTanthitorldcJtyi.rLoaaonoaa, la all Ita annala, prcdaea auch aa andra uned -of I1I8T0SY OF WONDIKKCL R1ALITIE8, and aal a wlsaid-ata MoMdolthutlaa, Althaoik It neart no tLaoturt tf ramenoe to makt loch a tela fiaalnallng, beeildar lea. aad tbrllllnd bay ond MDiiNVtaoa, tba iraudaat Lv cal K nit eeer of I be ace. NED BUSTLINE, U better llUed than aoy her Urlai wrltM to ley It before Ibt publlt tad andar bit band 1 1 kw be come artery toeltctrlfy tbemljkUeal Intellect, tad fill the ordinary ml ad with dejat wonder. With trial Ira, Til or, tad maaterablp of oovpUca Ul detail tbto to arar exklbltad befons trea la Lit iTtatra waraa.be hat wTjotht ay tali febrle ef rallotaa,elnte, alot, liree aad etatni with aala taualty BtTar btforoeqnaied In wtlttey, and the reed or of THE HEW YCRK MERCURY will dad La It t perfect lafaraatlM for thecaMlTaa, It meal ttt be mi poatd. hewtrar, that tka terrible DBATII-afYbTUY Inrtlrea ealy la own Imaaidlate ctara. KilaadLrf frtm tb oommaocecaeoA t tb oVnourwirnf la t far raacblnj net, work, la wboat bmio ta ar lo be faoad the aoluUt at ef olerr Oreaf Mytttr M a Knt York Lift Aa lb tela profnaeaa, thi naakt are tars frm It feet ef NOTED ClUXiCTXBo MOW UVIMG, LCtDIXS IN HKTROrOLTTAN SOCIETY, FAMOUS rOL'TICIltd, CELIDRATED CLEKOTMEy, tad attar ehanttm of tk treat uttrepolle, abt tr far dlOnant frcm traaf thiy term. Of coone, the Dimei lrea tr firtlllooa. and aeav tf the loeaUtlat diafaiaid wMh add lattlelai bat thoa taadawUlatoaat aeraalT aWW or mawif a the ba. wlteklattryMtnait aad ta4eaaio,ow4Mn totim auy bo bmi eaally Initglaed tkea derarlbad. Bat altbcMk thw aavenaaied Kidaiaiaa ha for feaadAllaa tataf Ik auat lanlbl opaafa of tb day, aad oaTalla myrterlee alaaeet to laartal Wki ballmd, It It t ttery of tb tuns amd KKADn or ci rr lttb, adhailki Wrpr.WLthl atda,Mwa a Ha twaml abedowa. Oftea U lattlat Ibt blacker! )& aini,af FaaiLLe, or of pe Dene, tba Bveal ladl. ereoe lecldtata will be wUaeattd, tad, ky Ibetr Tory dlaoorajtat with their aarrouadlnjo, win reaTlaa the S) ale a n af konar. Beaea, hi Ola iraa ttery, HE) BUNTLDIE kai atradaoed eht y an ararflowUd that teal el aad iumIbou baaver with which bt drfkki COMIC-tCCENTElO OUiRiCTETJ ABOUT TOWM, and tby eom like flaauu af aasahioe bet ween tb dark Wdltftbetortatel BamtlTO. WbetDlcknna, Reyaclti tad Alatwortk era to London, Nad BBt U.e la U New Ytrk-tht LOBdea of Ameriet-aad bl UJathrHlletrtTeUtUa, THE DEATH MYSTERY A CBiUION TALI OP LITE IN NEW YORKi kla ealeat p twtr tf mitaetJelat Ibt ttlad of t Itad r t aktwa. Tka drat cbtptar of tab treat keel aantaHira win appear te TUB NEW TOBK MEBCDBT rOR APRIL MTIIa READY AT KOOB TO-DAY, AT ALL KItTI DrrOTi. It ttaW that tat' Bat traai dfaal aktir aaaa pUtdvttke dlflVin,tWaBanaaBas1atl ah tretl Amerleea FeatAy faanr, a tklt aAeeeta-,'n k aVBdy Uaxtttfi, ' 8.1TM UmttMMwUfartk VKi m moLuwm mrmm rwaowam o turn tarn. .awfUMuwxmuj.tanazmotunl tid CKacrttf w bj ret jjiriBtno u AorM&nuae -. tw tot. Aartkeaf wanted tea b kad tr beard af a tk ban tf tema br OKI BlITLLDn, bf AomtYiMnu m not am cxnA?TATOAnwAijnmoBeUDwaroA t. KTKBtBODT CAS AirOBD IT AND rom BYXBY rURAMB. iBkaakakwMd Car DA1T.T ATTRAOB fxm I WW ,1TC dah,t inuai ro ikm x.iif DkQ.T Awwpaoa) wos ua Mtjtma Wa.llit.ui ATCrtlAiaa eta f. Aawwwra te Ae1twilBwaaaaaTa , AJurwanletlMTarrnaaaswi aaet b ratiet et ttt r OeTrt la orJat to glee aaeb Adtttaaer If ORB t'ACV Scrllt voaej,la aauaaytar tfBt 4 t took eHim-Twera. In hntt ow. Itvtt, beajaeaM tba A 1 It tea H -!- aware are to t dJraoa? attklacSaa. (xaval M Oct p flat ty- aeilleaa'y artak a tpatte' vraaitn RMilltLR ate.a-fa-tlainaairje.ta. BSirt 'lY-rutTirlwaaac WAICTKD-. AOnrrobtrnCautbeUkralh-ireithire, M HOYIaaPelntitora-U4 8eitatkar, t"T AARSKR wanted-IT Bar Row, t B.)r wealed I attend ahLrtrtnre -441 Broad ray. BOY re rrelilkaa'i.-U Vf (Cth it. tt DOY waatad, ware $1 B-1II Oraad. Tt BiY waakdil5IOiOTit,4r U. T) BLACKSMITH h tper, taa tkaear T. tr. Bklya. CARalAMIiLadta a'.taia-K't Boaery. Itl raVBANDbykcvt-17Uc'iofalat. It BatlCBoatrpotr Btllrd ih'H-1 Cftailot it. Tl UtRHtijaiak.rwaated-liV4aTD. n lNliwwrt'Ha artiaotallaTaa.ll Alien tt, OT T"JOeliaiTiotTa-Illn,l314ik art, ",1 T ilLOR an Tal'orea. a 139 M ttt at. Itl tsnriMwuixT r WAXtKD- BAL9TFR3 t Ana-kit ea ptaia-4 nicka,klya 1.1 COiMUandekaaibrnDalla w.nial tsl tth era. CI CAP aaattrewaat-d maeaiaealy Vaadaaatar at C IBLt. far wot a A lied akl:U-M Prince et IU OIRLBeerMeiATr Ita it. R R depat room 41. Tf OOOn welt- atok waaud -M Oilnte a Plaoo. Tt OIM. art It, fjr a eiUd-M3 Droadwar. Ill MIUJIIOI'B waatrd 4'TBraawar. T4 tl tTILI.A band wantcd-tsi VTaat llk at. U M'RIK f chill. ProV at, V utk C, eor M,Wahurk OPKtATORloo to t'aa IS! aT,,tMJ,a U OrrJUToRtaeo.h. 8'tTVIrdat, M Boor. M PI UN pan'a'o w Hnl.hart--S Barard at. loom IS, fEWMS A Bleare auktra.14 Walker at. Id door. MALI, tlrl front If toll-SICroaby aUrooa. k. CI TAILCBFSSinpanUlooiealOiaoMit. Jt TAIlOKyWoocu.e m pinti.-lii" Nan, tepflwr, TAILOR A tilloneaea pf.ti-Sl P.I1 at, M VIST belated ear H-iae A Let ere, VFm berth. Tl Optratora ta WW,k ablit llalahera, Ul lladata 4(KKDpaatfinlebire weat"d 8 1 RJa abeih at. 80 oBANDi tOBJaitlaoai-lg. Cllolon at, lit waitted rom. uutmarwu GlaXledotaaerU bin eorfc.rfrr-act-lf8VItk. eaTTOATIOM WAHTaOt aty AI Mltkt TTalaktata- Addreae Wetebmaa, IT I Baa AB wetebmaa or parter Apply 111 Dataa l. AI AB electro plater aad fUdar-14 Boil B-wty. 8,1 BY aa EnalUh by faavUy er hotels taaualt, Bklra BY A bay la tkee atero; kea refcrenea ttl Blztk era, FRRatCH, Eat'leh A Bpaalah CoiBpaater-C. 811 axe aTTTTJATIOTn WANTS By AB rat oral etk. In Ike otaatry In family, tl Watte AS wet aeree-6 Ut ,b el 1 1 A L. i. tT.I deori from Bd AJekr.aet-maJdAwaJtiTtraaatriee, Bklra aWAKDtTM. BOARDrorlckUdran, lie 4 yeara-110 W tllh et, BOARD t J t f tw tea llemea -IS Catbariao it, 8,4 rVtRD aad fl-atlnt raotaa-lOB fTooeaer at. A4 CellXRkTN beardrd at II Sd at-afrABAMAN.t,l FRONT room with heara-ITAUea a. t,t IN eenntryjor ekltdra,bix 09 P. O. lUlaflell,MJ4,4 J. YTOLF, 111 raitltlta l'. lanik BreekL)'a. M BOATtD AND RfMItU WAVTKD. LolKllNOt In a new taseniaet bouaa L. IT4 Ban.M LODaiNUM TO LBT. rURVWHIOJ rooBa, man A alfe-81 Soke iMI Batya rURMIBlIBD room, with ttorc-lST Eaiti it, Bl FUWIIkUrT rooea la b t-lf 1 Flret are, draf atcr WANTED TO RENT. BMtLLCottaieatWUUaaubnrtk.abenlflBA. 8,1 BUMNkUaB OiTAJWrEeA, PUOTOaRAPII Oatlary-UT Naaeao, room II. M BTORB A tea nitort for tela r cIoUlnt.N are C d 4 BOOT and Skirt WebM af faetery-IM W ITtk tt, B.I BUTCnrRBhcp f reale lTIRIMit. ,4 DrNTNOBalooafaraaJa-irtOrard at. AI aROCIRY8'or,ehep-l83B12the. IIS GROCERY etor for tala-141 Beat 18th tt UORIR ikoelnt ahop, leakc R 8, bar 108 goal,! KROWLIA'InMot deatrtltr Deaat 183 R'way. 8,0 UENEatAA, BOftUUtm. ABDBRbON, N Bowery, lelle earoetl cheep. 0,4 ALBANY, 18 lenltfarr; from Rcbletea tt irkLdally AXLLnrtulariUaa eorad by the lift OardlaL-f L l)t MB Welteii repaired A altereet Oil Otb are. AI ERKrtdT'tPhiilolocal tf asaaatlona,t9 Ooc.r la DR. ZRLL'I Powdort M core Draakeanittidrttttlata DRUB RFNlrttd cured by Dr. ZVaUt rowdara. DR. UEDf, Oer lied, offlee, Tl Wtet Iloutoa it, 1,8 DRLINaB,lllFortk.T,ar Uihit. 4,0 rikTB Baaa,lj t lb, at M4 Oolnaibia at, Rklya. AI FOE aU ekatrooUoo. try Aadamat Ut OardUL Bl OOCRArD I Oi ieatal Cream far Ik OeeapUikM.1,4 OOURACD.B PtBdr BaVlVt cyreeta kelrT Wetter OOURATO Rmw dtViditfttlrn-dT Wetter. 1,1 OOCRACD-8 loap care ptmp'ot, A.8T Walker 8,4 UURBAUOO'd rectory avoied tt 18 Cth art. At LeDrRBebeoldtry Dr. Aadtreeal LUH OonTlil tl MJMU30aeTliilTlaaa8CbArieteJrooaTAO,8 RRWTrlO Maeklaa Seadlaa, data t deal IT rMna.t,1 PAPER. Tela tad Peter Bift, U If Beakatu. 14 ICOtO, ttCOfi, 11000 It kaa-O B Wheeler, 11 Wan at Aa?aT0LM WO MALM. BXADnta.feldUt, traoTttf BiiahaMSabtTdl BAaAniXBTakaery ekeaa- Stt Water et. A4 IrOWTRRSIafaIUbMnitOkitavaal,ll1arBr. 8,1 KAKlBX10TaAraala-in)4WUlUaiit,rar. AI BIKRR'I korte and eart, ekeapKdWaaeric, Ul COOPXt Bh'f htrare. kewthv-OoLneMl Id am AI CANARY Bird ler tale- 64 Cartnlaa ek At CAMALB.tlVcip,rtarfeettOUlit,BR, P,4 CART bore for eiB Bayard tt. M noRIK lot e!i aaltabl for rt or i ipren,t8 Bawtry IIOB8B fot tale, 800-118 BUekotb it. 111 DnBBB,8yaaniU,thcf .IMeteA. AI raBcz,llfotllODf-lUITBtbei. tsl LABOR ItewfoaadlandDof-M UaWtiilty naefc 8B B8TACB4NTforaalechep-10WaeB'ar. At STEAM eaoelprof-Uer-CAllTER. 81 OtrtUadtrt. glNOYR No I aewlef teblaa-tl Caanoa it, M am.YRBSI011IlooIiAd(B.l48Caalia, I BIAraelMBUchLoa-lWrultonit,BUya. BA TIF Ptib.ii, at B twlaadv, 1 Rector at, tot aVway. BJ T1IR0TTLB otwuf maebla.4Tt Atlantic at.BklaAl WtlMOT top ttoaler, IT by W-1T9 let are. At WAtVBaWeehhMioaly tt-ll Btkrt, njl WaPFOMraaar.alaeatitlinili akanEn.tf 10 CART t treck bajeat far eele-tdd W loth tk AB 11 UORIB Btaam eala-ll Ipratt at, 6,4 AMPARAOUt Ha Id A trtaad-' Aapalatea. IT1 Baa APARTM12tT8;it7Fethi4.WBbnrih. Ad BRICEot4tHO.Ilot,laBUrB-ICkaakar atAt FURMIfUXD WumJ rtiter Ialaad T,in Ita, M FRXDtUAlofeitU-dS0kUdleeaA. A4 HOUBB. I lata, U Bkly a-SUBOM Chatakert at Al LOWFJ part of htuta, MOW What. Al ROOMA liU t4M-eor ttate A tnttakJBUykvM BTORB 114H Hith it-Iao.elr 88 Oaranat. M 8T3RB and bk rooat U let, t)T Peart at. At SHOP nttMtaMalwatlow-TITrlallr nttt. At SHOP te lei, ITU00Hk at, T-artef 10th tTB. M UFIA0R.mE14tha-AawtUtat. At 1IX)RB,ta84-ttMatLtat. A4 ddtlAtMnireatlUABli-SalBloaekerit, 84 1 FLOOR, taWl AakfrtoaA UmUr-Vf e"Ut tL", feUtUatdC Adt-ertUreBtK AbtTKIJH tar; DOawaatid-oer Hrrae A Fraaklm toe, Bdya, J VAPrTRt. RrRtMReatt,rhkeratAwarr, H , KC'ttT.TAkV Bodetul FraakiU, 1W Or.U t, HaJUL. KHTATaV TWOkeneeiAt let fat aaV 41 Ltttit at, kilaa. 4A .npLoini:n'r- .trauc BAKLB WAMED A FlKar CLASS e.ke 4 f vtir bak-r wanlat, nttt tstrmiiaiy nm!eraaidkla bvlaeaa la tutk a p rate art .la. ll." ILS'Jt'Sl A!1!" TJ"1 f"tai frtai lit! BARnEd A 801IRR, StEtDr HaN alih rial lpul aoa wiah to obtain ealtae. ' " -b k.lr dri4a eateoa. Adtr-tt U.TbalrllHut.mw i B AliNtR WANIF.D A O OD JllO. B" fra- h.ttMW. lanl. .1 A1 Vaii.ln at. nrilllaaaa lair tb, near liraad at, c ir ArKiSPiR WANT!.n-A MAN OP In ail k.l. aia, ..aa.. -.. .a IA n .at .1 nT " m rm J tiFe B f '11'trill ROT WAKTBII t'OH STHiWiUlt UP BH4 V 4n OiiBr.fi ,. vT ii:A.Kiut.it n..:iD -a o.'i haroaielh II w.Mi en IKkl wjik. Aele r i A3rN TRUS WAX J ED-A FE IT 0 30D y eare-4f A or t Ir at 10' Be eka.at, be. rei1i"ineeea and Bulil.aa eta. TYKKI-t. A iimi ur.na. VII nAhDENR WANTHi-STOrCHMAN - fef-ried: a1r.tra,t elliba iir.rai te on who th-rio'bl. niOMttande bl bo.ln.aa Atplr at 41 Klahtianiiiaca, rim in 4,1 U.t Hat rat 3 n s wahtkd Prur e.,n acanaa..!! la .M.i.. Ltl.oro liale. A.fl at 1 1 . vir a. 31 ll.eoalrn. tF.tP WANTID-CONrtirCT jRS, 2 Rtr;. '' ran-Biroaodl h-item. n, II rvti-sJ cla ks 8 bon te !r.. ta aa, 1 ra-o 1 1 dtlre tor a. at d rro. rhika ri rl ifflcra, ah'oiHataed rallnd ll'k I "i". e.ina n Ttt. lit rat pi fe'irvai f a-nfrat-am.rtaef itrnbitta App'y T Ch tkte Aliaar ltp LAlvORI'.Ra WANTKD-T.I WOIIK ON A loaf. nl w.in.n may apply to P. BatH I if, til Weal 18 k at , beUaott e'clock. M MIN F RTHE ARMY WANTED-TIIW m re.lii. at tk b, I eir.a-, H 115 t'e'ar a', 10 "m.v Trraf Mthe army, fed pay, dw. paly btfue 11a.m. f SI R.W nAT l'iiKHSK.Rt WANTED 0d ttrtw h-t trwTr; et 10 lMb are. A1M JAILOR WANtF.D A FIBST RATK A. annatal amrtmui. Hie liert cf r.fftaita f,r horalr end aV.ntr, te it la theT.t'T. In.iulr, Kfrtf n'Jock t!ilimhiilsf,itN 18 .New llo.rcy. w IIVtltvuTMlfai wai"vr ..,. J1 rndtnUr'ah.ar' ant H'M vort! aVo a bar lha rndtrntln-hlaaa.th,Lnt lalaod. Naw. ka tt.ta pj the itup. t:" K.tirMAYNtK.'aT-Bmtklf. J COAT BKWF.R M'ANrD-A GIRL FOR a win on fa. rtiMain al pnna tail roAd a a ra n'td to applytl N a irt Cbi I Ale tt 4tk ., ff.nt G AITAR FITTER WANrTiA VKVT mnaf I BtaH alp . IA lata. a t l.el... ..law. r.. emaeblnet Aiat mootk $1 a weak. Aiplr Warraa at. Id ertck t akt from Venierbllt tr, rlvooklm. 8 HELP WANT F.D COOK, HOUSEMAID a"d farmer wtnt-d. I. a rood ckiutry p a -a roirbyi aleelapareona. I'raUat.nVa, nl'h anal - i ""' apply Mi dart to Mr. TOMPRINA 84 Blade it, HBLP WANTED IMMEDIATKLT AT the Emal'rmaDl Ayenennf tkaPrta,tant fpla. eopel aVctMrbeal, 114 Foa'lh en, near lltbalt e-ta.lanidraa-a, w.liraaaav tad rlrU laialylaal. ed, fnrheaaewefki aone but FrotntteaU BMdapolit a eearan until nnraand AI4H HOUSEWORK WANTED, A GIRL FOR eanarel hnhw H k. aaiial t. a mmI wa.b. aan Ireeir, laln eeak, eat koTn anivt arrr rafaaaneaa; wa-a 83 per awaoth. Apply at to) Tenth e, aaxt to 0.rif ere A, M ILLINEKS WANTBD-FIRST CLAS". tt trim; aim aa epprentlc App'y 44t n'xtk TkTtlRSE WANTED A GIRL ABOUT 14 ' f ltyaaiofaia U help Uke etrenf ehlllrea. Watae If ii par month. Apalr mn Nelaan ead Oowt if , epro.lte Mlaalea laU. BoJU Ufooklia. 18 TVJURSE W4NTED-A RESPECT A1VLB 1 1 yonnf Irl, 10 ye -a af aaa, to Uke ear ef a baby, an eirkea prifarrad ln-iulr.at Vtk it, fnif doort from Nertb d .t, WUltam.b irt h. Ut SEWING MACHINES -WANTED, 8 OR W toad btl.tare I" blt pentalior fjr tewlnt uachlaeat aiaatO foid Malabar.! ensa P'tpireii lo wrk,at7MidboataMl,ieoBdaoor. J. ifoi'OK- IW S1WING jrACIIINfS WANIED Lajlet tn kaiBlocn-releoa WtMaler end VTiloii. aad Blttei'e 8a.f Maatilnta; all liraaahea af the mi. ckipaiaa.tt ad p,aotlcai,a wc.k.and riOHamentrd t.. p'acte to work; termt 1 1. Apply al 188 (I .d it, Vreok'iro. Alt.! TAILORISSES WANTF.D J TAILOR, ataeao'.nanom ptntaloonai Boat but the beat kudaaeedetplr. Ah' a rain to work by'ba week : d IjN u boa-d with Ibe femUy, App al 101 Pa.rl tt. fall for 1 dart. to 17AITERI33 WANTED-A YOUNO WW I.J... a. jl... t... . a n... . Bala. Apply 1(1 Orud it, (.'il1 UAL BTTATB, rjlLEING FOR SALRORTOLBBSri- Tke tbraa atorr brick bulldln an I tt Mo. '81 end 181 Feat "Tth tlnet, wrat of Flrat at a. It la a teal able p'aoa far a m inil'a 'toror. Poaeeart'n ill nnhad lamarltat'lr V trove apply to JOSEPH MctKli'F. No II" 8-onnd CT'nan. i a a MOl NTFDR1S No. 11 Cbaailice at, 8,110 3 VLWAK FARM FOR SALB CnFaAP MOST BE id. 10 arrta. 18 tnlbe in Met l.laat. near the brak ad tti tmboal rbolaa f"i't will f vced aad etare'- tan-b' ld"re arret Bating aid fo"'ln. B. ULAEK MChinb..iil 18 FABM FOR SALB-8 ACRES, AND A cm k' Be, end barn, and plenty of fralt tnet. nltbnortoaa.1 aim altaed 1 ml1 f'na kVHind Hrook.M,J. Pi'ettCOJ. laiuircatlld Miirentt, 8d floor. 8111,8 FARMS FOR BALE CHEAP FARMS near Ike F,R DepJt 41 alleefmn Naw Yo.r, on L. I , a tree tf a ieali.nt fermlif l.od. all predncllr Icmatl. k t. I, fce frcm atone or tn amp, and eitlty cultivated, fir a. a o ((CantltliM to mil vrcbaaort, at S10 an acre. Tamil rear. M A. nl NOB, lb owiaar ICllr Hall Place, cur act CLemUect it. tptltacMTd HOUSE AND 8TAIILE FOR SALB AT Ifutoa atr. New JerMrr, on Pallaade are, In a direct line wttk the pleak walk lrn llohtkea a will ba aeid )eap for euk If Immed Lately alalia for. lesnlreof A. W. 81 8,111 Pearl tt. A1W.8 H OUBFS AND LOT FOR SALB OBEX. CMINOE TwebTBtae lad l.t,.IB by 100 feat. wiin aaere, tioas aaa rernitare, wnn n n -at i n, with a II -at eaerttaca apply Oa tie preanlie. ibiirth. ap0,4acl00 ef 8 V". a e (arm er kne. No. If 8 Boatk 4'h at, WUIUaul HOUSB FORSALE-,700F0B A TWO Vry and biaomtnt brlak konaa, with tub cellar, me aad eib' naaaO..; Oall ae'i IVOci-k, baleno reft nnajart-l Tor 8.. Apfy (1. BRtZMrLU ItbttatenrBdar, MOO, B OUiB AND LOT FOB I1LB IN Veaker era. WTmiaibarah. couth aide ef the i. ketaeealeUnand Uiekaan a-ea, 8-aterr aad brlak kruee.nl k ua'rr eealer; k famlikt lallel pm-ali pilot f t.oiio iiuwiie rdiii oa mentefe r r a una et yean. H14.I H OUJE FOR SALE OR TO LET-CON talnliittbatrliemom., nti an acre er laml. HOUSE FOB SALE-IN JEB81T CITY, pe take 'erT, t Ian tr end baaarnaat brick hMie.WnialauitlOieoBa, JaieiNofJ.O WA8U. BUN. 1C4 Vej aU eat, A1M.8 FTOUSE8 FOB SiLE IN WILLIAMS- m-m- ourfa. encap awe naw, awncaorr nnn naaamant brick kensee, nui.kad wttk tk avwlera ImproTO. nwuta l etae of eat. VOilok kMen ItlHO, near the far. rta. A la a aaal lanatlan. In.alr.at ISO BaaaMa With it. A8MI RESIDENCE FOR SALE fl.BSO FOB A beautiful leeldcnei la the Tllieae cf UaaUaitoa. tSniilee'M L.1 A w wnU-naialied t-atarr e-t, tataboaaiaf incnte.alee nrdta wnll etaekea whk fr.lt eaatebrnkbaiTabeook el pure water, kc, B, A, bWNCB,8ltyMallPlaoe,eor.laBbaltit. A1JM DBOPBBTT FOB SALB SEVENTH A Ward amaatry! lot with fp-o' aad rear balldlaa, Na, 888 Madlaea Ml win bl eof data treat tacrtaaeTH edlaaTlnr LnaTde ef one irt Mow rente far er.r BTttt prU. BACOO, fAMO ua reaula eo aeiai aai tnottfaat. MW. DBaTTUTKale TVKHTIS1 BY-AMERICAN TBEHI CO XSDeatrLnte. 884 B'aerya Offeittettk at, . BnaaWI J anil rote of teeth laanarhad aa par alkrer ar ratakn, $, ea taU r pUtlna, BlwWwarraattd) beam dlUat, at akK goM. $1, WT4f-lrJ . . . ate BuTU'LOTKEITr WMSTTWUBt MILLK4-TO DREWERS AD DIJTIL-

"jA mil ar who kaa keon far a anaiker af yoen - nng in a im- u-i.am iarnary oealrot a altae . "tellBlirt a-.-kJ rtt ne to tk cent try, Acpirtt rft',;,rt,fi,'aS"F. KDWiJtDWlIrT. LOUTIR-SllITAlIONWANrEU DYAN A ia.iu.a .anas . . .. &..,.. . tarViT "K'V ''' Jkiattm " tl alti Ml TUi.arsall.o AmOIT. 1(0 Al't'llU.l ilUllCS. t I! CI ION HALF. OF HABDiOJIK dilate a ""Ut'l-WKJIII Ilk fc.-- ',J'.1:,W,., '. ll "it jral kirarnat.mad la ttioe mllliu bouat ... 181 Twenty liviateet, b laira H'TtnUi ant rlMk artatl a, J.U''",Mf'rl'li''iM alnlut torn f!..Wl,h,.Bn' " '"tralB cu-pta. t fat, I n ui. nail... la. bb. . .k... .. - ..'... .TT -.---.."- ... vn-a.b, . ,,, m ai aa.aacaee aS a-.'IS.a'i"' "f U - - lano, allt, I 1 i0'. r"l". ntoti ia tiita, el', clutas roai r uJ ?fj m!,',.,, aaeje,aarhil matt etiet kit ta.d badOUf ku.enaa, Lu-iu thai ea all alndn .".''I' ' Baola ';l.U Ja cbii., alltr .ra, e. t (li..s Ac. Ml patiooimi'at, AU iti it rt- 1 111,111 v t.CIION NoriCFCRuCKKY Gltai v rklea aid tol rt a, . j f u lURTLCTr'. laM:.".aa',.U.,w .' "1 "'rr i til era, i '. c lie I tat dae'etltiriMji '.U'.tt. AUlilluN HA LA OK GLArM aND tV',",k '' ''Vf O 'Vk''1 K 'otlltel 01 ui 1 I, 4.., I S,,ttl)0YMk,etn"M.I.'l !,, c-iririicf aitm.et apit.bte ft- the red' r'lepaaltiaa A fiance for M'talra. n rla Al'CIIO.f 6.M.E UK 11KAL.Y MADK clc, .A M. UHttl-ALt.-Atct-r. U Jtowrr ,t 11 Mkudt.a'ilu laa: ,no aV.ot. lartaliwrr nla' i.eaualilr irlly ntla cMlnr, e Rprlriat tnlta'r,tlh, aali art aal Ho-Bfract, aeca. ad buu.ee. ai, e tut an, a litae let of tufilUliaU of le'l-J, ge ta eat eileei tHKKa aad tt ca rt lta. and alippnt ; alao 1 eai tf umbraPaa, rt enaante, caetn, Ac. lo AL'CliON SALE-IIObS. I1UGOY, . 1; f. laid r.L ll. .ciicr.tail.. cry, will wll 'bU re. S'h Urf., a lftS) o'rl ci. la friatot atcff,rna lirra,ebiut l& henda kltb.wav ruled aoved awd kind, feat trarrlar t btitr, ar. Cam, r.k , Ac. itfi rj AUCIIjJikPKM NuTICE-TOPARriKS nl h'nnl.a.11 ut be tht 1 f Mar, lll Hiid I lei ilai Ire luth.lrl.iia aata t. rttt rn tte att. c b-r elblaaiiotl.nitv.,'li;aaerutt. B. LtVY. Aut tlotiar til ,! AUCTION NOTlCR SAI.R II r VIRTUE 1 1 a r a'ta I ieo I. at-, III i.l, A IN(ltUAWa III erllenTnaa'ar, al 3t) It'nia rt. rear, na HoeeiF. Thaoollre aa,k. Inmiar, Utter., aneeh. 'er, aad ton t, oft trttctaaaeeae and bllat maker, e-telillalimtnt, cmprUlotavaty aiMr'e rtul ed fnt rar.tof l. tt. bu.ln.aa, .1 0 Ifc - furaltiira, a,ka. Iron aan a lerra;i,eiaily.f t.4tit(tfira f.irtHt. pr-alcila-ldiyafn'a. (lobUuN I.1XBI,T Fn)., At ttrocy, Hi AUCTION NiTRCr-IM CASES HOOTS ad aNitla beeeldaa ennlan, oiblmday, ril . etvt o'rl ik, t thi tirr e C. 8. Pill Boan rotetri.nilap lute eaaortniantef iro k endfO'tinaM. ri c . Is II Alia A UCTiON Nol ICK-OALVIN T. II ZiCN, A ee'r Waodea a-d Tna.dar, dp. I H'l anl V'l.at II e'cloak, at the oarpH etoro. W en I flu a al at , a at fiwaiaay J. as". IUtI.K, will cflcf bit 0 lle wtna.ala -t eV af Kirllfhaid ma ricaa caip tt'ira rli cinbs rnre m te,kaottie ttia ear iiu.iitiaa rf irarta nlli baana tha puib,e wrt ranulie Ca.le ere effar.d at iet.li atthe Ii Itjc trice, acacnt on auc tun dart, Vn pnr ahtairimaltUMt piloe, 0,143 tie A UCTION NOTICE B. WILSON, AUG fa , will -11 a the etore. d Den etmel, ,a imww H.aae end Hha. tm Twaatay, April 0, at 11 relock, a. a teneral aiwieiiatail adaiil.f fci rna i na. lei 4tAT-U1 JLWARD PETTINGRR AUOTIONKER, -. a.l.na.em'I'OI'xrla, will .alt Ikladar. Han day. Apill t'h, at 'Pif ,Vlrk, atlka lc-n Foundry, to Att,rnr at, all tt. a'ock o i. Lined tnarale, c in. eiMlrtcf an tarna, Oaakt. calaaa. Iron, t'cim en. I Inra, la liar, Ac Irm daalcra. luk dea'ere, rot. cMn'ata, Al . era rmp ytfel'y Inr.tad t at' ad 151 HENRY GREEN, AUC'R, THIS DAY. AT low eVIook, atib-naclae ttore, 184 William et, 4 W'ahrO"kn p.tcnt adrtraa, kl eaatiata. erinba and bendtan, i.takr erncta, wp ffaa, plug t.btcno, ate.nh, iwanpaa rlck'nt antmon. aclcaa, krendr, gin, B'mbna -kliaTi Oat ibi, pure while lead, Il.wlO aeya'a. A eo, al 11 o'clock, txn ef ratdemedi eloiblat. pleoe tooda, dry oeeda, al-aw.. h .r., 4a 1T1 rviURKIaUK BAI.F. OKAJ. II. HoL I1 BKf'iiK. Anctttrer,wll1n.l,rnMwday Ap'll tk, al inf c'clcck, at N 003 nieedntr, the em. ntaof atcat e'ai aalo-B cemnrlaln barandhar titurea, mirrore, otlc'nb, matbUt n tabl a, wlaae, ll'iuore nd aayara. In f .et ererttblei f -nod In a tnt el. eMva. Bali rain er ablae. Daalara will do wall tt attend. Ill MIX)UaiITY, AUCriONERR, WILL e eel Ihla day. MendayOn' o'clock, et Balaamem 81 Naarao a lionaaliMd farnltiirn. cenalitlet of oof aaa chalrt tMoa-tatce II uamlaaad Inertia carpeta. bed 4ae't,bartaoAWaelunaoXoUeothab4le, raattraw es do. ft PAWNBROKER'S SALE WEDNESDAY )l 1IRLI. ard INnitllltM'B Anctlm rviraa, M Newllewrytcr. Mr. MKeunAt'U,4.13 Orand atra-l; a'to WadntideylTih,or.BTatNruN Oa, 81 New Cat alit 81 PAWNUROKERS SALE-B LIVY. Anclaaanr.liCatharloett,nl'lialllbliday. at 10H e'cloak, e iua' Ilia of allk. ant other di-avi, bai'iura, to! aklrta. tliaalt, eliildrrnacloahaa. itilrla, coat, put, Tea1!, boitt tad thoee. Jewelry, do. 88 PtWNTIhOKkK'3 BALK-1 HIS DAY, kfo-.de?. Rth of April, at ' o'clock, at JtlBJt MORriMuRE'a.lFi faK llea. war, a larte am r mant af ra'. and worn, n'a wanrlie anoaial. eon aUtint af allk, merbm, delaine and Hot dreame. brakaw crape aed ether ehawla, maatlllaa, a tart. tl 1 1 avxla, aiKiea, ce. a Itrre lot ti p"ia, uan .'.oiillta. mate, parte. Title. 0 arJer of '. J, 1 W 1 8L, 81 Herald t. 'T RICHARD WALTS RS AUCrT.-IMPOU tut to bubira-ailla 'h'tdty, tt 10 o'rlrek tteck end fi'nrat of hirb-n at a n II Oatbwiat at. f'nr baibart chaired plate m'Trnrtsrup Caere, g'aet eaaea, ronut-a-a aUca. ttore titura, nltb tllirU raiatef petfumcr, bruihfetad othr beiboriataok. Q rV J. BOOABT, At'Or'R-THU DAY, O. ifonday, A-rtl 8'h a lo'ej Vclocl-, at Ike too lion tc me. Nu 1 NMtb Wlllltm at .t.U'. a. la, Irou n'a, i "lot fan Im-e, do , e-neletlag of one Uer rtj.a'a flra nrnnf wafin. black w.lnut nltl.e deak. one mabcgaaTet fa,fnurcnicecl,alre, let matting, a.iptt, orTre ettrt tod plHa o. JOI1N U. UILUKN, 'n llebU lt SOLOMON DINGER. AUCTIONEER. By D.'NUEK A IKiMfKN. aRUaNo. 8 Flo it. ANUIilNKi'dBALE Oa WEDNI8D4Y. April Imk, at 10 e'olock, A.M. at tka .to a, Me. tl I Canal at, aaa cootie, the atork of Pe o'a, ('elite Oil Ulaaa, VaiblabM, Biuaaca, Blare and OOtoc FIxtniBH ceotaLaed la Ik a dot it. re, 1IM By order Wkl M O AUBUHO, Adgnoe. w M. AliBOTT, AUOr'R WILL HKLL en Vender, at 10 a'aleck. at at Bait 1S.k at. boueeleld fufaltore, eanalatlnt of eofae, p.rlor and arm enajre,Druaeei,iepeiry auan intrnan etrpaic. daata bofat-a'a, bnreana, tratbirtipxt, ratttretiea, bade, e, die l alao one korte, amind, d re' a e!d i cao uotla I Biluutre t a. ramie, of barecaa, watek dot, Aoimaalb tld t tk family U tlrlof up htue. teipiBt. ! vv M. WITTERS. AUCrR, WILL SELL thla daa. al 1 a' lock, et tU Canal at. farnltnrw. A, of a k atorr btons rick lep-wtry, I ply, and otknr noireae. rCaa, rkal.a. bade, aex.dlnt, dlalaf room aad k lichen I a-sltoi e, Ac. 19 COAIal nOAI l'MlCH RtUUCED THE BUD. v-r ictlker baa rMae d the pit to ef hie rod eeh (peach natharoj eon', ef wblah ha it aewreeitvlot afceak wnyatkeBntqnaJaVl elet,! aaje, Lakleh. K't Wk eeeacd eed Lrenooa otral eoala. H11NUY KrnVKteor Caail aaef Ceat,-, aad eoriaae aad Went eta. IT oer of Oorrokik B.1IT,8 mrriitc., . BLACK STAB LINE-FOR LIVERPOOL -The kXCtaI H at e'er 84, R.el Rlrer, ealle April lit trH of IH( Wv-Bf, April 80. Apply .ii b-ard or f QEO. W. SIDKK, ll Peirl at, ,w aH t4aallT CTE.VM TO LONDONDERRY, GLASQiW m&liB. iB.itBUor.ar. April 1. Ratto Yerkj-Hralalenisacooraio ta i 800 and SWH etamaaa. Aaind .11 ..ww m. i.,a-.f ,..iaai naanaraine aa n.nni'1..- daUme, 300 end. $; etamaar, found nlta eoekel proTlalcoa, $88 CeaMueatoaleeiad lor bnaont.ut peeaOBterafrtat all 'be alLtetpil pawnaof (l'at Brlt- aiatMiraiaidatTereiewrniee. Fora.aaat ippiy at-wtJ'endnay.aaW YOfk, BAULK a .K tB at4aa,le8 Ueneral Aftntr, TAPflOOTTA LINB OF UVRRPOOL PACEETi. Tk aabraribnrt oenthine to g-enl cortlAcaaaa ef paaaaan to aad Irate Uniptol k th-lr larorlia Una efpecketa, MBtprielog la pari tba foUowlBf thla., till .....-' waal eeawnwiap wuvRirjliei lATAPaVkYTT. F.lfERtLD lLt3. rI"IO I)RB tDNe I II UT. M ''I'LUI'Xi. WJRN-'y'UaaWEKWBti IKNJ AUAttaL iain.ia.vjan.. VNUlMWBirkB.tMMatiK.IC. Maktna tanatker wttk oUvara, a tblt trtry trC..TlSii, a alae aaaote ( the r daft " ,u'lh, of uSSSt fickm. :inn-tUa.J.UaJ FwraUaf wttea lit at ....--..,-.... ... RRkflTT Fauna TO anxjn-iiJa an. T AOnaiee eeetla-e 4 tana akrafu, paraket a diiWlt-nal knajJnjdUtrjtead, StoMead aad aTOIaBT. rABTKBFTS TO LtT TO SHALL I lali.. a ..III a l.i. rw. ' . ralaia,u siv35Rt-& ttUTCTIEB'ai SHOT Ta) LET-A SHOP ' lk.1 bae ben oceaplad at a baatct-c'i iVt far tue lent 10 teen launlrnaf f, W OtllMlLK mr.ee l.r. for A fV.1 wipajwwa aa- lania-Tl ah n, ry.i f rniTAGB AND LA5D TO LET A Very c niaiiana aviaav a.ia aaaaia aa aM. ,e i.a a la lt,a all. ..a or IiT.t'r. 11 roll a ffro Nnrfak, rormmniraatla, App'y to Mr. Oil PIN, nfttl knn.la 4 "- trr-at, ii Irt'UNHkY TO IBT-VEkT LOW aT .. Wat Blot. N. Y wttk etnam ent1a, Ac, rlrkt e tbotlrnr, alUbalat frr aUrr bualnea. Ilc-enlnd l-e-fl I" lOH-aalnn ylT-ri. Apply M r. t, JINtd. ion ta-t ink , fa-m in 9 a ri , and I tart p a. , .r lUtX tlllHl,.ot, , fiif L'lOOrS lOLKT-IN WILLIaMsiIl'B' IT I A era lee 8rleieee blth ateop b'lck bona., oonateaiag rf ba-amoaUnltima'bte meatala, a et ed porlora m kU nauta'a a. d gatm, aad t ri mi or ad Itncri k tea oav aui la fliat rat arJer, a hi pt a aitieiltnited: rarl f"iaf.ml wlthwl email ebl.il'rn) feti'i leot hud mi II nn droomiea-h, en tvntka otn.rtt arr ..o1 laa I.. al vr l(IFK.i3TMdal,li-tWiaMvrtktikttrn-Mal Jhlt, fTIIHtmibnrgX H,l H 3 f jROCEf Y S10WKTO LIT NO. V CITY Y"e-e-lVea AO.-ieUndror M-lwe e,l be let rii. t'.Nt fcnt id -Jar, Applr . P ILAIiriX, in kaaamaut. o,, j llOIIM nNI .OTToj.t "p., iE,8'r. ai? M. ., I'. ..,.. Apjty t 1. H4T V ff 1 1 1 avkarliA it. 8.IIM ITi Vs.1. T0 '-- AntNanoN Bl. f' .H. ". l,i.e,. .t.cA t 8'i k'tjoe ed riorn It 1 . a-e, rsri hoiaa l. fro. tat, ITn k:a, t1S. JAMM JAIRn A e.iN. at Nil ta tee S'H.T HOL'SrS TO LET-,' si- iRYOIISES for 0: 4tlitaate b'ekliaa-e. 8 t-mi and feller, fr-d taroa,N alllels avinlil A'lltl mr. burtk ta mha feena Oae opi.Lt I eon Ire cr T ii tlHK, ka.lber.dfoidat. ,1( 0UKTO LKT-Niw 1 8TORY I1AICIC Hwo, BmlLuten walkmtlirbenaacfc etatoa, will wUcied, llai )arvt Irrm lord acnal; laaw. dan; irme$lracar. Api'lyleMJ VHtFI,nO llactamaek N.J. H 1 14,0 nOOMSIOLETINSTnsTRkEr, WIU XV Ueaabn'fk nlo econd floor 4 rwenta, f .Vlat done, iral.t -lent 8t.N)j auto ncane if roialr.d flaaat, nd raaret Ir.tOla.dl net, la konaa. In qui', cf . II yl 1 1, cottaaa ktuae, 8th it, b I onu Oih and Ttk at. 8 1ST I ULOES lOLF.T-ATNo.1 PaRK PLACR, on tka upe,r at aran auHable tor liiht mannfactn-. Ii t pnrnaata, itome (tern 880 aad utaaalc- Apalr en pn a Irra. 4 UOUMS TO LET TO A SMALL RE. ep-Cable Amnlcaa f ami' of grown panortaO rrree ea Hnt fl.tr 18 Wear timet, gee ted weer; tit. 4 rccnaiwll w toe, on Id eed d flo reef tense 108 Wealllatet la nil it ,03 Wet ttahrt A M VALOON TO LET A LARGE CIICAP O aalooa In a rood locaJiln rmt HV aad I a ircnnd lloor icnttU. Avply 11, MaXlVH.I, II' Ibl daeet.ee. o a ia CToBEAND FIXTURES TO LF.T-INA J g. dpelgMtorkecd: we'Jit'u.tad f'r grnccry and l:,im r linalneea. CO"ncra, aalca. wagta enn aa a e-raa, baa pumpa ortt-m watar and rat Attaren, all In ariNt ar4. r Innulra. n t'ia p"jm,l i-a tbo Weal vrtli at, nar (Hbar. EOW 4Rr FARLEY. 14) CTBAM POWER TO LET THE WHOLE O or pei of a nan four-ttary end beemant bdltd. log, en 8Jta tt, bit Oth end Tth area, ilea 44tS0 fact . I.cliltba fnr ro4Aufttuie.a uceutpaaatd. Arrlrat 110 Witt 171b ita 8, WO CJJOBKS, Ac TO LET UTOnY, STJRI O and cellar, MS Waaalngtoa et, not SI'" I large Merdlng keueaa, etorna, aad taloeaa for ear pn-porr, TW. tOi ITe.t llraBdvart roonaa and doore onaae In lBBlllm.8 Walker, Vilend 143 Franklin, t klai.at tOUrieaa, 414 and 441) (Irrnwlck. 181 Monroa.fi llroadwaa, lljaTcnenr and Ca harln. ala. In'i-ilm Irrmndlatola front keetmaat. If Beat Bread wb, 4lh door (rem Oatbaa la it, M-,0I THE NEW YORK SUN MONDAY MORNING, APRIL 0, 1M1. fTn A N C I A L , koT NEW YORK, BalunJay April I Price al Ibt board tola chow no eery Iropwt aat ckaaft frora Ibt la teat quotation lad tranLic A let ef tk (owarBmaal laaa of 1881, coupon, aria Bold tt 11V, oeUidee1 price. Tc raflttotel atotk H offered at S. A aalt of Nlw Yoik Bavte fltnt era mad tt 8TJV. IflMonrl tlxot cloaed tl M.V. ,V tboTo the lowoot, and ( btlow the klfhaet prio of jeeterdty. North Oarallea rtxna adtinitd V. For Ylrffala T4V wat bid. tad Tl. ttktd. galnal ealee jeaterdey at 14. la rellroa ' botvla tht buileeea wai Umll'd, with alltkl akaaf. Tte weak elott open aa ta money maikot, tnd Pf or of undoubted credit call al low talot. Beet name tr quoted et Bat, aad aeooad trade et CtftT. Fordia tichacjt t:ok a dowoward tutn for WedDeedaj'a ctieruer. Oa Londen the ratg tekod wa 101 a lD. Ot Peri 6M'i 8,11V. Tht tiobangra al tht Dank Clearing Hone ef the weak eodlnf tblt morulng wart $113. fTT.tfl IA being e dally BrarefC of fft.BIOtTI 81. egaloat 118,140,180 83, tht wick endlof oa Seltu day lad. Tb felltrwlnf tabl will thaw tkt reonlnt aad pnymemu al tb Aealatiat Tiaatu-tr't oOcw, end the receipt al tht Cuatom Uotut for tk ite oaBt waekt Ctumm Tloua AeaLataat Tnr-rnrnrej Racarlpt. ftcoeriina. Paymnnla. 8)ilf18 Btai.OJlM L4M0J0I1 Balaoe March 1 8.183.0(0 41 Total Doaluot Bajawntt, B9 3T0M1 11 , 1.40.t.8 41 Balaooa April S t. 8T8 Ml Tl Of It ncilpte r duiirt dorjtf f-.e week 8)1.891 43 war la Trtaeury nelce. Tot abtr liable thoet an laciiiatcf $1,130,111 It la Ikt tovoant la tht bead of Ibt Awlatant Tieaanrar, u ooraj arid with tht cleat of tht pre. rloot week. Tut Pit Conn Tbadi. Tht followlDf tabl wVt abew tb total Tllu uf Dry Oooda Imtuitnd, with. drawn bom warehoun aad warehouaed, during the nock endlog Thuraday ernitrig I Iaipoit. Wlthl'o. Wereh',1 Tutal I1.1II.64J Itf.Tfl 8:4 114 Add iBi(iurW 1.10143 Total Ihrtrwaltlo market. ,. ,$1 800 SWI Ac etmpard Wth tb ooirerpoodlrg week cf l'CO, tblt tktwt aa laortaat of $34 Iff I la tk emeunl throwa on th tuiktl tblt yar, Tb following tabid will thaw the tlport of tht acTta prinolpal eteple article for lb week I Weak ending April A Amount, Tela. Cento, tmlee OV-fiT $378 (UB Flour, bbU 4tW0 t7,Tt8 Cwra Meal, bkta 8,110 T.44I Wroei, buab IT1.818 4'tfl. Corrsbuak 143.811 171,180 Bee', L bin end I. a I 4i5 4408 Pork, bbkt. aad te 8,144 OtLtdi $1,804 414 l.cf lb weak MofjmptLrMwIUt 1808.. 1(H,1I1 Tkt Metro; ellUB Bank Matt Eeportw, Eitrt, my lb Mcteopol'taa Btak throw owl th Wit of tk fotlowlog bath i Oartaiact Bank, IVckort, N. Y Ef g Harbor Beak, Bttt Jwtaw. Aootaet draft for $t,IM kaa btea prattnlad t L'TTrrtor. Clout A If aeon, trtwa tgtlnat tb frau da'ant Virgltl kundc. Tba Lotvloa rtnut of tkt 23d that toUeo and trsawM tht Baaikat Boalat la lb folonlal market kaa alao keen Uaaited, tnd tba prUOpel ctange wae a reduttlon la Alitalia aad BL Lawrenoe. Omnd Ta-k of Canada lork contlauee qnoted el 81 to I Anwilcaa raUwny aecaritla Minol Oenlral ekarc no. Tared ki trio folate, end Mew York and Rale to MX to MIC fadla flr otaai, 180X oX. STOCK KXCHANOB SALBS ITXST BOARD 3MJ0UB Oa.fl.cpMlt' 100RrllU.-T.. UK TakafTTe.llpO.,lWM ta ,..... 18K d.,,jl8 8oV ,tlO N. T.oe,-ia,, aii 4(4ilaoB.O,-8v.. TB Ufef do TS'a BOUO M C 4a. 15 X lOotB Me. Boaa.at 88 8I0 to, 81V lOMErltd-Jl U .. 8-1 ltt 104 da,. ,1 10 HttdKr.R.... Al M 8d.M.... X tt da 4ltf tMf (V....bl$43X rnaant RW....1U 0000 Erie B. Be. 88 DUUV EJUl r. Iia.-an nn an aa ,,!. BOUO N Y.A M.IL Tt BTM- 800 Harlan R.PL. Utf U da ..ltd 1810 Ifiea. O. 8 pa. 9H Keacuaf At..... on MienvCea 80 lnnj Hioa. D. a. f. aa 1M0 IU, Oan. Ba.. MM 40MOaAM.WaM. VH loot do 40V lOnOfJ.AM.W.3. kt 14 lV08Oel.Aattf.8IAa; SBk. OucaaaarnaBB ft Tap. ATra.B.161 BIl-aatlaMBeMSIM 1,4 ...blB885 10) BaaeaaeaaBIM BBBT.Caa...u.T8g If aa,.,.bMWd tSf ee..JJa 100 do,..bSMM lilt At',..bU-tt2 MB A...ahB TtS HI A...ttl4T8) TMBkwleaeR...i.e M. 8D,LtW.B. Mkj eo 800 M A A BL U.. 18 U BOM AAM.la.g3l tot da ...... 80V IB At..... UH 800 10. Oem E..Spltlt 1 VH TLB U TTM 800 4a.M.bMTBt. B0B6aLACU....Tl) K da Tilt IB4 Old A Yak,.... $81 IV UU 18 B.I.bUBlH KokLaTr.L-n 4.,w;,i,xi WilAa -a B0AM; tm iFktt Om; tf i lea Bin ca... it it AkK. matl II . eVet....B,8i BJ8 w 8t..w. , W B Mute... rtOltlf Itrro da,aaa...ttH ru....eltl8H 1M Padt-M S... 8 BO do , aM83 V !UA IX J d.,..j$en- JI to;; 8 H T.C R.... -iW lO a...j1'Vt! tnckl B Q.l ttaa m ra n la. .1 " .,.! TB it; 4....ktr8F m a'--!!- M Aa... mb ea ea t: ""t: 2. I-T . . f"''enj ""t TBI am. 4k Ukl.... nil B8 do....blttn JOS tV,..JaMTII tt rf. T, a ton aa wefl ra ,. TotJ .Bt dl UTT-3 VB tr''n rt ... I'M 10- KcliLc, n. Wl 41V t-4 di...... 41 "i.tpaa .,a -; nn...rtaaa . or li frar tucw.AR i;:;mj3 SrOCX FXrCTUATIOttB. Tki UUc denrwl lif rnennnrinoa tt Ikd rtna) Had aa!cieaek day i ., . i' 1'i"- . rotrt. -J,,l-rS" Tmtallp .... Urntm 'Ze. .... n aa mien. rjo.B.r.1 a. ri.Onn.Ra... M C.tKW.lR. K !. OalAChltK-i .. RodmajR. C PB--JA. 81. S.. ;.' .. I(S Art let. 3 S Y Oa . H IU Col R B . S .. Barea. R Tf.. X Oal.A Oil R. H .. d Ur K... w .. CW. A E. I I 3 Batlni. R Ja? a. M S tt. It. X .. Cl . E Vf . r' no J - MAItlrTB !TrRl4Jl4kriVa. T"-i Inly C II Bamreot rireTl,t!r rtpatatdl a-lcreln Terp.n'L.0 er) patted ct aaakoread 4 1 a, ft. aba ot hrr, lnt-aiec ef Ik Bd. Altera li 1 bad fi-e 'i -nvr labor he'd. aiatLTMn , Anil C Tee bli It WiLrMi fn kabaioniea, botitd lo N'W Ytrk. k amend taieadeirce Bla atcraMrred akaaTy a coat """ aaai lie acacoier nenrr Trarera, Ian i -i.. ,, jiaa aiao aiitrcl, Ttrtw OTnil imia a. carno, baTt Matok It-The tblp AtlaitLt, wnitaank ' iftna wi, whl-R .ifiiMefeit It bn leal ee kaa 1.. ma.. inu.u a? iiTera ,ni ra"k laJaaaan w an .aaa ia DV1 IBB mtrt-a Bcaeta. llTltroor.. Eaten 13 111 tba ro'toaaaa tBTIfjoua toewioiknf tap tlpOwqeO't. CLEAEBUk-rw Utmt Ftna STCItrjrUni AUkana, Bthnnck. Senaaaah, BL Mitooeilned ft t'uy.er. Crocker, 8. a. rati. H R Oremwntt and On Yottliwa, Fna riab Notf.ll, ixdlam aid Ba'aafca M mltanian. Oaaar, Alatandrta u B Oromwal ai d . AltaaT KU'iBino. imiii I. Kanoy. Freak Ja Pi uiaitaT a itnoio, W Daa-ll rarkeaSotg, Buaaaid, tar rriuniBgeua. u ui oan wail aaa t SHIP FltnVim. Barceni. Baa rrandma nw na Oulemea tLd C. BARK t'Bl.n, tad Om Braid. a-Vladn-ykle, Boodkaw BRIfM J Y Ardrewe, Ring, rerBJayUna. H Pkuallwtmd , Kee a and Co E Pll'trart Cam Ibt PBI'..e pbla, RiokM P Bnak tad Ca. BOauoaEVS-leery. Ontmraa for MnrMk. Btcrgan Oanrnun tad Mr Leooa, Daatee, a nnin. J W MrKrc Abba P.eell, Wllmunrana, B BfWt. ell Cotinext'ent P.eu. Maddletiw, M B Rnekata J B KiwarOe, Bd.aida, Philadelphia, J Wtta. Kei Jaaiaatntrn.cn a, Baltlaor Millar acd new rati-Ratal', Mean, Richmond G U Piwwaa flern,uea, Nantl . Btffu k, T O Bean n aad Ban Ware, Mtrrl.t, Peld.lpkia. Hn aad Henry Da' BawytcUall, M'Cklaa, Slmctnei r-itjlarn.. FrnrflMe, Coffla, Fkllede'pkla, Tconreon wad llutler nacaoa, Seccklag, Martford, li B Sinlqef. SLOOPS alaanac, OnleaiB, Ualoarlll H Rackett IJarTtet, C.rwla Brlttol, L K.aajr, For Fcfnaga l"nrU. fTEAMBItlP-Ua. Kjw, BaaJt, II jag Koaar. nattrr. BARKB-I.dla.lPrut J Waga-r, QuaeaitonrA Paln.oa-b FiiboI ted Mrimkt.bif an-aanna. Ham. riocd. Vnihadn-n. T T Dwigtl Terana, Fantar m Ykon ai, Maltl.D ', Pbe.e ead Ce. DBlaB-Nattkcrn Light, Otnloa Slfokaa BK B F small Nuira Fivrdeeea illall na-au-a. ,iwiK...r va.raiiaaTiBin.iraaiBenBaijea.ma Jllr.l tketon. QoMaetowa aad a aurkc ate aeib amnasaiaannn ar.aata aa.ta ai.ia.... b-uvw. in, aa" waMi ijraanny, tat ktlduleaoa an. Oo 1 ana Badlar. nuvtber II I aarf Ci a ISa nuA.r a. I.I . a .. . mw w a, ar. . ,.., w, aiBaiaanan, ABBan Itietio. J uttl.r aid en Laira. narfaarta. a., am Jta fl FerltuaadS a. P Araaarooc FlaAaE K'ttaaBtutb, Joe aad Co-, 1 1, Bowataa. Da- Majtgua j y OttUria aad Oa. ABBIYBD. SnAktXaiPB Petml. Young. rmldanM AW In l.eao OlelL Oikwart, McLtugUla, l-aldalftuav andat la W Dalaeil. " " U Burden, Lpar, inUdalihU, wfck aadaa IMrtadKlrkpatrick. anwaa, NVralty, sttw, Phlladelphlt, rade to JaadM Irrifg. P T Heeita, Slddill, rkDadolpklj , mdeo I J aa. MBrlpta Hunuallle, Pnat, Saraanak, aide aad paanaat-a- to B B CnJuwell and C re'on. uioskrr. l-hliadalnkLw. mdae ti V 111 a. Wamtuttn, Aray, Mew Bedllird. mdee ami eerifatfllole maattr. Jlnej Bine, rean ewport, R I, mdeo. Piraun Yat'liana. P uTideaon, mdtntol i Jeixeeu wii, gkttner, K chrnood, atdaoaad etrg art tu Ludlam aad Httnakeu. BULTk lllgblaod Light, Trip, of Boaton, Let km n 1'ab 10. aaible lo M Paotnrnldt. beau 13 daja W of Ion Do, wth W aad M W wl nana ii, let en no luag i co, tpuBtup lMn.e. ftoqa Nrw OrleeulurLlraruuoi. if ana etu let 8T tf, l.m M II, pmrndtkngtl lawar aeaat wn5 taptelotal w kite, Blatantly ta th watorkeAt koit tun Dapkna, naraaer, Laaio aad tht Down MateAt 4, la ba, leal to Dapr Ml Darlia. 4-tlai.e.CtUt.g, Lrwka4 Merck Ilatoaa and 118 pniurri Wlthamc tnd Ou'oa. Yntorin, Andim-n Linooa March A. mdMtaA II pmeant era an K F. M.rf aa. Dnnlal W abater, Spaucer, L-tidoa Feb Id. aaannj tndBtteterge Hill Migto. Ja. L Ootart, Q cwey. Btrr to dire, la rnv'knm I ll"aetl end Koawlar.d. Ctllailane Mot re, Lecufon, and M dtyefte. BaB L'tarl. In bailaea Ij U lead I, Ml m era aad On. Clara Faow, OnlavUa, Nor 14, Uoaael ta W A Bain and Co. Cbarlntle, Count, LItiiiiouI II data, calk am Natmtlh aial Boae. Chaittr Oak t Hood i It. TlaTre Fl. lttau Tbuittgri. Cuiiuc L,tTtn-ol Feb IT. i aiu aa.ajorB eu Traiiiama ant uum, wbbi arfv m WW nrrr ana anrcajap vtattl njl 4A B'lBa Moray Speer, Ltterpoot tl day, ft ta read Bui gee. deal Ba ' BARKS-Ke'nJrcr, Lanfun. TrUldad. Fait SrelB, Marc 13, to R Tiowbridga't Boaa. lodiaaa. uan I. iramsna tl (ay a. Oleic, lllalj t aeelll, Palermo, with fruit. BtaBipede, Lewla, Mieelca II dajt, with Ataa. BRIQB Julie K Arey. Bfder, Arrojt.PE, tt dan, tuger lo T M Bu.f Id. WmMa.ra.Tpty,CaaU7 I' atdt rib M.wa ril a to T B gafe-d. Alert. Otlay, Mew Roe IT dayr, la balleat. Jcneph Faik, Pnik, Cardna itwck IA lastii. Happy tteiora. Vila. MayBguee, F B, angnra, F. alcre, Peilrtdt. Arioyo, P ft, wttk lajgna. acbllla, F.ero, Meae'na 41 deye, with frnkt, XraliKky.OaiTcr, Cardeaa 14 deya, trait. Olruaeelan, LUrTen, Meealaa and Olbralaar, fhakk 1 ndindenrc. Site air, Bl Thocaae, la I til att Jotephlta, Balnea, OporVi 41 daya, tikV. 8CTJ0OMBRB BTB,Torget, fa BBliiillBlanM coal, bound to FrtTtleneo, Ttgnr, Brun, BUaabetknort, oual for Sana Monitor, Baatoy, Perth A e boy fot Warabaa B D Beilowa, Mt.t, Vlrglala, oyntera, bAnt af Fair bar a. L DarJelt, Swlth, lC!aabehf art far Ecmk. Ut Uraota, Elder, do for Mtw Haupat A O Feu-oa, Paaroa, do Ibr Hartford. Mary MII1W. Btytoa, do Irl Bnaw Drift, Boon. Forth Am tot for I Bicker, Tioe, rrnaannnia l ft ant ma, r J T L, Ouoper, Hew Bedford. Dreedin, Chaee, Heckle, eneru. H are. Lornll, ktwloa for Ajkaay. Mary Jokneea, Ilerr, tUrnateb t S dagn. Hierllcg. Bale, Aibaay for FiiTllim. twtatur Brown, Fnrt Atwta for Dlgketaw kvapBeata.Irliee.Boniea.wlekmdaa. there Merrick, liar lay, Bacaoa. Waak Btiteka rcnacn.Ftlaaey,vanMDBaay. Cteerece. Biol, We Iflcclfot Meattk. j LBnew. ActotB, Rucklaad, llaaa. a) J trnmrnm Jkiia Baraoca V arck M. frakt L I OrWifc, PbLadalphla far Tana on. Frtne't Aon. Cook la Beakemack, enati willow Harp, Uolee, ralUdtiykJa for Bratam Came, Mereditb, da for Lfaah B I. Carey, Low, do for ureanaa A Fora, Biblncw, Rmdout for Purturad. IValt Pack et, Roberta, Bcndoul for Bootaav. W II Riw a, Barr t, PtDadalnhja let eoketv CBkaw.Saaw. da fnrBUh. J Alrcka,Billt. da forBaakna. TU. Cummin. do for Beawawt Oaiaf, Ck-mllU), do for Mm alia. W Leper, R.bUeeo, oo fori Mar Abo. kVowaa. da for .'oka Twey, and E WYerrlogtoa, YbruvUhaja Jtae w llliaoaa, Jr, Dlrjraaoro, Pnlleifelpkaa. '- UcntncB unoecu, uall, aa -a UoirLa,Mirrir, Smynia, D nHtk eora. BJ B Ltlkwoed, Trioet, Camden, Dal, wtak tetak W aBtnrBea, Saraa, Smyrna. Dai, wttk eorw. Dortkta Kaha, Miner. MHahaikpmrV anal ., O naemd. KUjiiieiapntt ror ai ii ami t, aaam. Smith Tattle, Ueic, Norejlk, HoM tank ABatrleaa Chle', Prnmj, Eftltttd, Utaa, Tk-cUU.llall. da" 4a. O Morton, Panol.toa, r to Aa. tlarrj. WUlka, Oraut, WlantryeTt, Ida, lata tferr fwrtoa, Wloanioaav Aiywya, P B, MB Chit7. Eldridga. rtTBBfoTjMbo-wtar. BTLaMPS-BeulkBOri. ObmBkufk BW SESuVS' BBUeUWaV StltTln1TIll-" eUwA W Wlt'tktwV m BBLOw. .fKTm fnabnuaf M i tJFyffibwtt pa-a Muttn'i . - noon wjtcjiej :,jrH I' z i? . cl A'i t