Newspaper of The Sun, 12 Nisan 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated 12 Nisan 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

,r ? "wJw(llp',',R,)"', el "1 OK -Pi mrm H I aalP. "- -t-f -- 1 MPiWftl5W' ? i mne? wwiwwir.vwii,i W ' t f Ik - . 2 of r u at a. H ir, rr. R IB i Fab 14) ah l MMt '. oat- ir 101 laal, ki- M liOs-r akd roroi-i,-. TJAKX &00C OB BX)K9 UMr-l tottt ettoJOBMLTklCll. Tki eJ-T mH vt tater-lt to oveT-Vi h -1 rB lb at tUBY LYaltltll Boo-ere-let, K. Y. lt,i.l J0aHT,.e.U)8T-LKrrUI AKNICK- ?:"" etet !. Tkin4.r. April 11th a, 4Mb aamtataeat- a iHtMtir a, thread IM aod wlmml., k Itrf bay veto MlitMivlBlttiiHtMtin Tfc later vill b nllUf miiM t miralH u t th nay at Bracelet lost-on mondat wroirr Mere tartes hair r-u-lot.erkod leelde UC ln4atf---mtr-.ieor KOrM at t tta, uilr huyk.. le 0eV-T lllr -Cairo the Ik take e the erw ciflHriulUI'Ur'AKrn tree Berth D00 LOBT-INTnE B3WRRT, THE lit taat l?WNtflMlMllIHl.l to. IK. Blliil r-erdt i In paid br leer. bat vtt jun:knuKimiuN,Mlk is Bow. it Int tvyi T10- LOrT-VE WARD-STOLEN, if .V" rrrli. April. . knn u4 vhlto StWdtol Mllrf.4 h-i rtt.B.M ef Ik ttMl 4 aid eodreoe (Mo. to Wettrer -two-) oa httWi. ''. ff Lli fe---.tr Arc a. '" J l W pel f than lor . ef tb Aoe, e-4 treatr-.)-eitleif.r I.IWrae'l a that vt-l teed V the eao- V JriiLi lU''' AfKr ' " LWrWtl ' UOLOST-ti IttWAKD-A NEW fcua'lasd , Mtot-.taBd vklMo-aeta. 7Wi kUkti Afp'y to So HI IVnllt. t- OWKKBS WANOD-BT Till-. PROPER, ty clerk of folic, 411 Imiu iigltf ellrer vol-ck a ecialr-. mi aea tvo wlik etas roetr-er tied, tattf, leel-( chair. nM and rmV, el Ik tap. almond, loter rrvla tradlt nbaer. f Receipt hook iost on TiiKora luteal, la Troy X boe fork. ekipptna. nMpt tv-tk. bateaalrc t CtBTIR HAMLiVS II Deed ar- tk leler vill be liberally leeertod by n tun In lh , ti Spsctaclis Lour-ts ruttaro a lr of f4cwl.laoT la Coi4l (. t U a ( tkrnu. kra. (ail 1 nl.t.t( .r. II to. wllarllMiian, at 41 Urora it, cc II Uaatra t. H. Y. II ICTOniSl LOST-IN OOIKQ FKOU tht4tko a.fc laiTor-il PI oa mi itm ttk t. alalia mirk lt viM llkoral tararO H k Pl4t1ta ratoiota 4t Watar at. w f2C0Ti BUaimsa CARDS M CTS.Tm - l,(V)j ! hart rl.'caa MUhaas, 5 a4 l , tlrt,.XR0Ocreaaa. l fcr d.tilF-l'f '"iu4 at ma a otia, t Trrva aUw, taai VUr U alL al,l09,t4 MADAH MORROWS MAdlO OIL WILL aaf all kiada d faannnvaa. Itcatta ail aatax ao4 yuu UlMmiiuHi am n Ikiaat ka w huan ISctcMrkoMa. lStLodlavat. oifm.-w U,ll,ll 1f AKOUS-CPBIOQT ASD HORIZOS. i.U lal aUal for Indai eMhoa. aattla. a Maatt. f.rl (Ion aa Htkl Hh c -t r.pltltr, frlw. tmtalM. A Hbtral lmt t whalM.I. J7iaa lom,at (fran, DCKUAM t U KP. To rraaav txtat.iirClia. 11'8,I4U, MONEY TO MAX OK UoKO AND MarttMa $n,(iV-l- tnmi f (1,000 la t0OJ, nalartaUltit It eitror B.aaklTa. Ipplr to 4. N 0 MORE QOIXa TO NEW YOBK. TO orkat towrB covrea im hkvt Tft NSW AU,aa4 CIT1GS lait. Wait ana Soala U bay ovihotow BovrnERS, Hca. U fii.ton srKKrr, HROUKLYN. IlfPORTK'S AfI .M1BBIRH, .3 vms. vrrt .i.kialers kktailkrs, IMPORTJKflTHBIa OWN OOvOS. ABTOLMUMa rBICM r)R CU1MA, OLAJO, 4 W( ban aa kan4 lam .uaatloa af OMna. Olaav ran ao4 atkat aula, wrtk rioa at4 daankla tnlotal ai'rtaaatliafoaialioaakkbaaoihcfaiaal KcaialM ttSra prlcf i rroncti Ubiaa Dtolna I rUtw at f aaaiHrfor II rro Prnrh flaa Braakfaat P!a.tat for OS aunt.. Too flatra, IB eonta ot draao. Frmch China Matnf Sorrlooa, K pVaa. lot flat trnirb Cli'na Toa fVrrtooi. 44 V o. for (1 fraaeh IVeoraVd Tea rVrrloai. 44 alaora, 04 tn. anu axjj rivra wjwo la rauruaiiu.li llnr Plol4 Too Ht-to. aix Dk'ta lor. . .115 00 purer -Utoa Caatani. On twttlaa, cat fla SHTtr Plated Caka Uaakttt BMnr fetaObMwrtroria.arr dnaea... ttllrar latMlTablaDiMxinmpFrdoaaa... ftlnr Plaloa Toa Snoot a. par dokaa rameh China Soap Turren a, oaeb rroehcklD0-Ter4IUhof,aata...j. 01o Oak'ata. tko df-a-n iTorvllaiwilodToa Knlror. tka aoaon ... uv 111 18 00 I 4H II M I I (T kTorr Handlixl Tra Btaroo. utr qaalltr... Iran Btooa China Ulnntr I'lataa, au potior crntll- tr. tnaaacon , Iron Stone China Tea Flat, ruparlor qaalltr, poraoaan du Onadaaoaanth.tg1iMGo.4Cbin.aftaa an4 TVIrMi.lutaa, and pair tat tIaiaDvoaatara, M aiaeoi Ora doaaa aaob at Tlor snatltr War banila Tabid ad Daoort Karroo, l.nir, Fork au4 BUaU 07 alaoaa, t M alr uualtt. t r a OoonoaotrlM la pi. la ffarta. Ordan brlattar aarofiillraxtieutad. . AU laU otot (3 dallrei 4 Era ofoharta la Nov York aaa JanagCU. ovnwTON imcmr8. IMaa4ll4U Fulton at., Brooalrn. Carl rrl4 an larolro ol now and rlaful Taa Trara,wrtTiaaK 1 1 M aold for 1 13, Alro a Varra inroloa ef i aw aad aloaant UaatM VurafroM434bt33prrait,abaatotwbal thaaraal Iron Mood China Taa ft 44 looa,raorlornB- 1 i5 Iron itona Coitua Cap. aad B ueora, haa larga ilao, rartrUr pualitr 04 piae. o. L 8. Ill ordoTi frotn ettr ar ormotrr will ba arotBDllattaalo4t,ana boo4 ot-t TrproM to f4nrpartolttalJnuM maiaonroDaaa iviiirmoj oflfnriooda. will ba dooM tnta fndKit ' '"tJVISKiroN BnOTHTRS mul aaa will not la irdmnl4 Wi aoll fa ht and mart rolla.il anoj t lowwt tricot rod CABU. 1U.OI01TAF PJESSK, BO0KSEU.EB A1TD 8TA- ttonar, baa bana a ood at ok of Intaraatraf took! and aoralr; oloo, plotom and pjctrtiu fraaaai aith iMatnraa, abaafoaai and dJaaaUh, U 4H Uo tapa t,YT3b " RAGS, to. TUB niOTIEST CASH ptloa pldnr ram, old papbta, blaaVbaaka, leva aaa vaata fapor. H zt cpruc tn. blo,,v,. XIUC CniATEST A8 WXLL AS Til bant Unlmonl In too woHI. b Parmaol KucuBLanu aiwiniiv thick la aoU attbo low prioa a TrTaXVIS rrbaUla. (lataboMU aaa tirll. M Caam iu ARTlCIti:H l'OIl HALE. IRD3 F0BSALE-. IRtsnTnRCSniH lnlaUaano. loqiura at 4U Vfat Win atom, U10B.1 BIRDS FOX SALK-TO 1'RlVaTB f AMI Uaa rr aala 0 palritf a.laadld lanj baod ca. uleo,aiattd alraadr la b'eaia aitoa Wfotort; mj trauttnitn raa'lr d.lr ai o maku ( a praaaat to , ladf , aaa b ratlobl blrda Ik ma aa an btaitt nl aonta'tra. Can In aooa at 4.1 Boaind ao, tnlca I ar, f a at room, bat 1 1 and 4 o'o'oak, m Friday and laturdaj aul; pilot $10 par pair, la flu braMijf rear. lal ASRIAOES, iC, TOR SALE-BKC3HD. J band can lac A tamWrof otd autnd-baaa otcbao, oilanhaa, Brati'a baraaaboa, a aoaofferod or au at lav priaoa. AiTlfW Mirr ro. M liaadvay, naar Hood tt. 11,110,4 IIORSE. COAL CART AND IIRNEa3 for 1 1 gala A bonw, rati tart and karoaao. oaoilr aa. a-talachMp; lla'k kaiao, 0 fatra alJ; ooood and lidlaarira raapacti aald tnoataar ar orraraU: aaa a aeoa foe lo Aai ai IIS Fotir ftorlb , cornor of 01 h ara. to. FOR BALK A UAY MARC, 1, 115.8 1APR CUTTING MACBINBFORSALi Aa Hni ILb ! ex'Uoi ancbina, mada by WO. a i aJao a board eatrco Hli "".Jfe- lull af BOWNM A UO,180Pa.rltl li.HO.1 IANOB CHEAP, AND MUSIC TAUGHT In a (air Watont oa the ann, alaftni tt elobt, atir, aaaordooa and Tta'la 1 1 ptaao and 1 aaal. OB lO at. At IrOBB TB P 111 rn'otao, o. a roa rycpbotDLluDAT,t0UUrAo4rta IM UMPS-HEW AND SECOND HAND Wormln.toa'e, Ovild A Oarrtaoa'a. aad HelaM rtfivatoaaipama. Dado a. JaSrlot.aad BUT 3B,1TT.4TF 414 rfaAar .L-vet. EWIKO MACHINES-TO LANDSCAPE Aitieta Oaa of Uateevboet Uoketttah aiviaf labiare, aa alaaaat roaavood etblaet eenUrr.a lies' iold vaMb,alnebbraamiatoaoak via aVtwe.r&MioUDiajtara,, Addiaas.Caa.ka. ia-eP.Q-.boim. 1 TEAM IHGINn AND BOILEB-FOR etUtbre-b reopawertt. rj i la ed boiler. p'y at IadU Bobber ro Co. 61 lAarty at, 4 IOOP FOB SALB-CaBBUS M TONS, !l ?. prlo 100 t lt iiweoeiaej ea b. eaaa at Mlb aOI. B Ar tXnearlUiaT. 1.U f1oiIU. A' 41T.WI fet irAQONS FOB SALB CIIKAP-10 FARM. V BtoBj0aearr.llTnU ea.tfaraw4tos4 1 1 uaa BMieta. mil ir-gi-- a1 Ivtrraaaa or an diTRtefTiVary W(UAIlLMAIJ;laVWt at.Jaja.rOMr. 1.KW TAGOM BUSINESS WAQ0NS OF 1 araryatyKaia-AaBUyaokudarmaAeUor--auabaa QaiW, . Hambert', milk aad rasa. Too rl dadthla P' toraeabU as aor UJiwiASit ITABE, f x waaon ana namt. bb rir aar ntt'iaaar. aiai on jraa.lbnandabUa.aouad aad klad In ailharatall ia foira, rary farti a paddia pay and atdita and id" tv lovprlood baraaaioo vataa tlo,d 1NV. lis. Ma. I L'nlnrattr Fltaa.0or. h al m nr tronxtM nnunm wmoauxm at rai aum. kmriaurtiuj.TMMvcvmorurl ru Ocvmf tan r rt dFrrrir5 ani, tt i AsrwmMim tt tki trn, AblivaaaaaMMaadarliar0alMlMkaa1 Of tarta aar f ItULUMO, by ADrmmntuNu mvaxmimi oaiJTOTHAjWAfjaroiJiraro t, rfZllTBODT CAS tllTOKD XT Ana tVBBTBBT tWOtm, DAILY ITRiM FOtl KM JUfl daixv atxbao rom uw ,ui DAOjT aTvattnai rnaj totraa jn, TAjrrn- AWKTNa kUJ-ravaolol-lrOnalaoait. tod BkirrNNlA -':. .otrd-0 Job. at IM IbiYatLttd tt aw, In, lr,da-I1 IU-i iu M ititYvaat.d, "ISiaatt XI Poa-lat. ata., aOYaatilta a jrTiVf li1a.t. J BO In pal' rtora-OlO lladaaa rt Ul B1Y - 'IwU.'.i.mH. tlOT.r7.(li, ' Y UltdlUoaaokJaa-OTnataoaa;,aT( BOY It VI IU tBrTT at, Croat 1 rai, M OY la a aalal rUra-MT laltaa tra, Bnttlra. 01 CAMTAMbaf vaMad-AMnata , Oartaat P. a OaJiry.NTria vaatod 0S Faartk at, 9S KU. IHD bty waa-W, vail r.ewiiadod.-JICl Caaal OBAINPna tat.d-44tk it. 14 daw varf rtk art. MtN IMiBt lib atati-04 F aitoa at, ataaUfa. rL4ITr.aCRtaitoCtoPoarkr. It PU TrR Btn'rd.tdnaaRtoa. ars AirU aatya. PLI'WPt.KaBdkalarvaBlad.TrbaBbriat. VI SnoBaKR'triainrr,l$Pttllaiat aVtakIy. Tilt rof.ratt'd 140 raat Boaday, AD PA'NtkRg A tlai ort-MI ink ara, aaar tMbat. IPLUBB'BJvaabd 03 Atlaalla it, Kr vlta. 14 I'fAlNTBtO.I Vrrta N. J J. J. Put, f 11,4 K?iFXii"aA.i pa d.TTXt ArTRMTlCTS I irta-aiakiBf IU raltoa at, BHya HON VET fraaMCoakar aabdtd Wa.arlr Flara COOKS and akambMCaalAa vanrad IM dtb . 0,4 TM K, Protoitaxt, war t-4i4 BTvay, tf ttalra COOK Malo) vj I d-840 Ilol-ara at. lf, CV8TOW rblrt ataatra'turor vat tad-1 Cortlaadt at. ntrtbf AKRX8 vatlad-IU Fa t-0 at, Braoklya. OIKLI tlDl.hca tTuhlrta-nerU'rot. Mr) IDYMmald.4'4l'vay,apptM'a,at Ofclo-k. It orPRATOPS W A W.,t91R oil hSdrtTm ,!. OFKBATbBvbbAtAW,aililr)a NTirdarr IFTIIATI) ob O. A St aiicbln M Ubtrl ,p atalrt VKRVArTTS vtBtV Til Tboav t,or4ta, I.I STRAW BV not trlramar van ad. K4Wnaty. It UTORK it't. vltb maaMB-T4 wat IVoad aar. I g AH3TBPM lib WAW BiartlBO-'M Tlh at, Tr riIU)RFtSoacntamTta M Ho-trf, top (1 wr. TAII)BSltaSnlohpanta-1Sl Foltaa aar, Bklya. I YOLTO ladlaa U laara mnilnty- W ararly IX WAIfTKD WOU UOVMMWOMM. OrBJi abaot II to It haaatvork IS Slrlaffn, raar, 01 RL to la keaMvork-ll B Ttk at, WnUanutmrgh. OIRL for faatral haatvvtrb-41 Caaal at. MB OIBLtoaMrUbiMvrk-lSW40lhrt, t OTSLansI aarht In famlly-t1 Baraath tra, Tt UTTLEtWtoMaLiviib baaoavatk-U Biljt.H, YOCaiUllnaviaIllAniIly-lDaan at,Bklya. It tOTTATIOBaf WAlvTOb-BV ill Iranrlt rlerk or Mhorvlaa-H M, bat 8TB Sua. Atalmp'lnr;eor lllhri ard Graouwlch aro. 11, It atlanl baikkorpar ar clark B, ko 610 Saa. BY a tnaa aa pot tar or vatchntn. Q, bai 8TB Savltt BY A man b rpwkt Fjllab A SpanlaltASIl 8anO,l BY Bvrhbrr 370 Croaavlcb tt, l'.l aUTVATIo)fJi WANTZD-Br roaaUa TO Ukaraj-aofmllkaBlboUar-tM WlOthit. 14 BOARD for ycaai mtn,140 E lltt at bafMAId A 11,0 BOA BD (or fav yeaai noa, I i.TS-4 14 Oik ara. 11,1 BOARDING At 1ST Otchard-ao mortal la May. 11 1 tOABD for 1 ar I a.ri, A I ar I aawlof ilrla, CO ktot. BOirniNO-atlSAwaak-KoldaTd 111 OOCD board for itaady mta-lM Tbompton at, 11 144 ata'barry at, naar Qraad laaa 13 par vaak, l BWrDUHSJ CILAJICBB. DCTCniB Shr p (or ta'a-lOT UUk at, Bklya. M 8AKBYroraala.S9Teaoyrt.CaffoaSUBd. lf.t RABFKNTn Sbap for tala-ltt ItUH I0,t QKOCEXT Bier A Oiloraa for aal-S0 B 10th rtll.t UROCKBY ttora ui flitaraa ar aaja -1MB I4t1 attj IIRCCKK Y atora A Oltaraa-TS Uamllfa tr.M tall,! QROC BY atora A fiitarta, root $1 .209 B 13lli tt MEAT Market a Fullaa ara, Brooklyn. U, TKA Start for .v'a-tl Carmtat rteu BlaacVec 11,4 Vi RICtY, Candy and atfar itora-ll I Gknrek atll, Arrncxn fo ala. IUKKHOrSB fl.torel cbeap -41 Rtat it. II C AN IL Beat, ateao- propeller -it Corttao 1t tU II CAgSIMEBBpaaUflApalr-dMlllrormati. 10O CABtlMrB Paata, II a pAlr 405 Breaae a. II 4 C00PKIB' Sk'i boea, btl-lulaMl I J tr 1,1 CllYEipteetforealo-W Wa tlJvhiV. IM CHAMD t B i alt, I plaata, tbaap-44! Uaieaa it. 11,1 FRMiOoatvl.hSklde.SM.CartAPaldo ,aed rUKNITUBBftr ea'a-tt Hdrtdfatt, from 10 ta 4. rAXMIB'lUmalrtiAbnibaN 19.hkM,rrmtbr.b bOHSF. tat land voi k for tale -Tljoltn at. 111 noBaBfbreaia,sm-MWa.i WanaaaVlJUTn It NBYf A Id band vatoneAaarU 111 Coavoord,UkIya9,l BHWFOUliOLAND Do. ISO- 01 Oroaavtak ara.0,4 FIIMO, cbtap. la rod Otjor-IST Wet 17th at. II SOFA Loiiaia, kalf pilao-TI H iKh at, after 4PM SAFE, ekeap. ttratly nev-BrotdoAy, aor W SItk tt. ETOVB1I A tin war below fnet-!S Elfhth ar. 111 IlKOBB No. I aevlai mubliu-JI Caaaoa, raar.ll,! BFBIBQ Cart, ckaaa-14! vroat IM it. 10,3 SAf LKBYbArdtrara, aorand-110 Canal it, 10,10 IPknta cut. barn A banee-S41 Mb at o:t Ktbl 4 mAK BSftnea, bmJen,tanke,A. Tomaklni it I J TSOTTTNO b .ree, little bUtuUhod-T, 111 Bualood WOBKUorMloraal$44-ltBMatTallet IM WABTKUQ Maabtnai only oO-SU Otk at. tl.ll WBAmitO rir, to ankj t bvAdla-dwa Oat, kf 1 00 ATS vltb 4 klda for eele-jJt 8tb at. 1,4 I I1W1NQ mtchUw-tai Waahlovtoo it, Bklyn. A Tbroa reome aad balaoay raoaat, All Hndtoa etlt, APAATMlNTt, 1 3 to IT, At 10 A It Fell it, IM AFA BTMKIITB ta let.CTl Foarth it, 11,1 BROOKLYN Ute to leaea-f 43 Court at, Bklya. 11,1 COAL YAtd-lOT Worth at, reiUliOO. 10,4 OOTT AQZ Hem U Iti-M Adelpkl it, Bklya. IM OCOD4wa:ilarslov-li.l(Uit,TTatbaTb. IM HOl'SB A 0 aeraa, Itf 0-CBit 10 rattn it, IM LOrTStJkt-.TIWtibuJtUnit, STO LOW ttlot rooxM A at a paver H Oreem at 1,4 BOOMS far faotkaua. l matb81 Hanry etlM BOOI'S. iH to I4M- or Itat A FTrvn,BkiyaJ, Ml to let U new boaea, 91 DlrMoa tt. I r 0. , b.diom, putry 14 Ilrlut'iouit- II M. El ROOM A bedxttJ.UetoryJSl FiAaklia eiltOM II 1 TOR AQB etera, to Markatlel 1- Cirtorjll OtlUndt SMALL vxiktbopa, at 141 Fait m et.rtat $11S. IM 8TOBF, I rooBu, t Ut, U II Clrletoa et, least ftrea gnOF A it eat pewa; to ket-K.1 WSitk at, 11.1 aHOFUlet,tTml00 dbtbtt.vettCt'lOUar. 0,0 BTBAMpwertalet.llGreeaaat. 1,4 WOBKioop,tdAMnr-!tWllitit,$Ua. 1,0 irOBXSUOFI UM ebeop-lM W 10th et, 11,4 WeBKBH0FS-TjPFeary,19prBet, IT 4 BOO at", vltb bit A, valar A rai.ttl BroeoM lUM IBlOMItoUt-IO Ludlow at; rant 15 A motto. 11,1 8 BOOMS A krUbto to lai-14 areanvleb AT 11,1 FOCliB. COWrooad-Oa-ner cuicanMlWlTJiil. IM ABDBoUON. M Brvary, nOi aarpeti anaap. M AiAHY,TOaaoVlar(rmlokUeoniLlFIa.daily AlXtTrealarttlaaaarodkytli Uf Cr4iL-$l. DB.EBTX'SFawaari to aura Drtmkaaaeasi draitUa DsTOBKlTalaBaS arod byD. totOv Fovdan. FOBAnabatreAloBw.tTy larBaa'eUCrdlsl.tI aALVHHM eppUad.II Chaiatoo at. IM LAPIBB ebaall try Pt. lalimitriHf CardUltl FBRKNOLOQigAI, cximlnaUooo-ll CaarUm.lt.1 Cawxtlkleuiv lrM vteef-ni Btaoekar at, M AstnciJBB WAirnn. SOLI Uathai Ti oak, M b aad-at M 0. box ATI Baa. Muajwayoatry waava vaaata-ir wvgBBAlat WAltYaW. ARTNBS la I !4rr blatMet-ltH IU IT. 11,4 WVWlAGKTWnm, K LEO QOKTUBITS B1V STOUT I HIS DEATH MTSTCBTt A CKDCSOrT TIU f um m bxw yobx. BUknda1iAnotaritkarrrrra4cria aacrraUa, BT BIO BUNTLIKE, U Ba rradf ia TUB HEW TORK UEBCtKT, M AH to davokv 1MM.I w ,- -m AOKJETTI) WANTaD A FKW SIBaDT .,, TL.H,kV:A r,, t ioll a at A d aatt ad At ,aal-d. oblaB VIM Aa ti .oAoJ ekatvara at taa lada Call oa or kdaraai Btrofct kUtHifaotarlad ta , SO Aaa at, B. Y. II BAKftB WANTED-flEOOND nAND OX aoBra,84'BUtkro, 01 fiAK!5.R.d WANlKDCAKd IlAPZrR. A littrm.kdtittMkou hoititt vr at too I nrh oo .tod, ir'eroooo rait'ad. Ap. p'.yMCUBRIt JM ASOronavirk) Ualtra l H.KRR WaNTM). A. YvUlKr MaH TO vort no third bt 4 U , 'i.to k ioi aoo. t aiBcromrat aia. la.ul' la ro itrv'art, at tka k le car ilUbottt ond rt.. Ur iooto II RkASSFtNIMItkWANr'D-OXKrTHO bot tin, llttt boa vv I ath. aloaor aad ia. om tlla wrtk: motb-a ita. vikq.'- i ad ddroot i ttafMatoAr aoit. riMoIItR. b x'Tiaua flka tt, At & WAN1KD AN AU1IVK. INIEL llaoat 4mr1oaatad. II or llraoraofat ti otofd aa fnooaanya uaau onaada, fcamaat leaida lbblt porvavsatitf covav irwimmondot. arr IKdataar, yayaott vki. lviulia tol a w ot at a ra. II, 01,1 OOYS WANTSD-A BJY WHO IlAi ' ooiud la arapor brt Iait7, ta Itmbt arliiro t a boy f o aJlrraa and a.tl, aa orroirA boy. l. jot wahtxd a STRONO ACTIVE am tlmi.lf aoaroi Ulioy tt Itia rrratwl. aad ta tnaao i bo'u i ob- ll.ioj Blth bu ptraulo prWairM. Aa,i y atoottanAlat 101 I - eoxir.-n.ro lal trot, and 1 raTttra Irlnimn rat.o.ii't'd tt-ail. ikdiuoI rpy Apalr o K0 "HE tti;aul.. J" b.aitu at, (- 10 U V af 1 1 ool ck. U . ARRIAOB PAlNTEKS WANTED TWO v-ttaeda rmfopart aolorraaad mob-re, ImnioaC t'olr, a KtrrKitTY-S factory, MOSeraalAaT. t.ll,l CAUi-KlRt AND MIIP CAHrrNTUi Totid e.ntkoTI , d ehlp ronb, at td'n,M.Y.hy MOB 4K A iStlinr.Y aid ,11 AKLi.1 ,al ojuto.1, lUadaat. II l.,t PirLOTMEJIT-f10 $tS TER WK - raa ta realtaal k tba aaMiutae ara of a'tlel-e ot nearly eouutxptto In arvry atat or tba Ualno, Tempo, on olthoo x aan tata by at dlaary Industry and A email tnt.ay laaatnnaaaaa. 1,UM HELP WAN7ED- MEN FOR Staamara, t olotka, 1 rataosaa, 1 aatry alarfc, 4 il-la to t-a-telloKuiowaadCalifn.U.1 f rten, Ibarkoepor. I mea to ortra harata and awta Po.lt! .at Bromrod far eBdoctooa, boakkotpora, bora ta le.ro trodua and kcaotkatpota. Appii 1 Coitluunura' 131 VI EN WANTED FOB THE ARMT. A vrantod thla mo-ala(. it IhaUolof K.nutHo( OffloallBOlAr.t. tOanart yoauf mjn. Apply bt weenO aid 11A.M. II rkTALCIaCULAR WORKER WANTED-o -r tauaomanaoowaoaoMioprrp.riacoTaitaoa oireBlor vora be har-d r naeo. pp'y nr v viMtt a. lit t ROlltHT MABCULR A BAU.'i i.'a, IM Wal M h at. PAINTER WANTED-A MAN TO AT terda Palattad Parorrtora Pormtaoat eltnt ion Aleo two yauno mon vtio bare lota AI lha biielnet. to vnrk aa'lor loiniotloni. App at ltd Vuhinronet,Hobokea, s, BAYLES. S jnOEMAKEBS WAN TED-TWO MEN J on bearyodoatnrn rarks rna on well and ml. oe. ova on meek volt IkooL Nona btt tenia mon eodapplr. Ooll Sata-rlay, hot .ean 10 a. m. .vrl I i.m, tttOEyat,ouWM.SHekUtl. 1.157,J EMPLOiHEYT- Female;. 0INTS WANTED A FAW YOUX1 UtUteo Ukaildoraandealloooda. A do? alt ef ft rtqulrad, hcb vlllba refuedodoo tho return of nooae. vaiioB or eaareaa aaraaaiaauiM onia Co., 19 1 at, n. i 13 OUSTLK MAKERS WANTED'0 EX. U perbratdbuttlamatoea a rp v bet tba hoart f 1 and lrJUxUy. AloHN. lGXLBY A CO. ri 'aval at. ) DRK6SMaKBR WANTED-A BEWIflfJ gill for dreototikar. Apply S Amity it. 40 HAT FINISHERS WAN TED SEVERAL lint rato ba' llmihors f r fiuleklof mtt ad kata Apply ot No St Li butty ,t. up eta'r , lamodi t'cly. dOUSEWOkK-WANTED 2 OIRLS. 1 for nor.l bouaav, rk, ma 1 1 a c M pi 'In eo ka wt.heeeDd iloiirr.ont aaa ftr a'touboroa-k ttM atrnd thl'droo and plain laeloa IniuiraatNo. !H) Wait Hlh at bet lira daey at 4 lib ata. 15 ITOU81WORK- WANTED A PROTl-ST. U. antiMI doyen rtl nouaiiva'k ti email fn I y. io-dr'f.rnrotreim,od. Aeulr at N. tu'B rt, VTUiiaatDurtD. I 11 OUSEWOB K WANTED. A U Kiirotlillodellybt t-nofwoik. aid ifarmailclil d. 1 qul at 153 Fcraf J tt GOOD d takactra tl rrOUSEWORK WANTED A OIRL FOR CX reniral kowoework; mujt b a o'd oeihor. I oier aad Plain covk. Waieo-10. Apply at N 15 Cbarltoa it. ou tANTILLA MAKERS WANTED None IIAbnterrdbeaoeciMdaiply. JAMK1 A, QKIKN A SON, 115 Broadway. PaTEX BOX MeKER WANTED. Tt) o a tboet dUtaooa la tbaeonotrt tioveeo a feettrrt bo mnel a d.etaid e i lae aid miklnff. Apple at UalTLKBY A UOii 111 Water alrati, or. Wo d SALESWOMAN WANTED A SMART atrl to trend A bakery; one who fully uftdore'eoda lbolioa1niaaBrBuie(aie to her lie; enip'orr eat Sod A dilrbla altutiiua by app ) tn( At CM KihUi aro,err 4'tbet. 44 STBAW 8r.WES WANTD 1 O0OD itraw mii itmuetcma wall rMiianttvi. lonalrc l!l Blcrcker ilret, teteeeo ) and 11 a'altek, 45 OTRAW nAT AND I.JNNET PBESSEBS O Wanted .theeotaat u3ler.Un1 n d work, bod other wed eppir. Onmn tt for vork, at ti0 W-tt tot h at, near bill ita, N. Y. 60 QTRAW HAT PRISSKRS O Tncodttt w Hat Fraaaeri Wanted at ltatTM 10 Klthtb ATrnoa. SEWING MACO IN IS WANTED ONE dene filet-elate optratotaatt Wkorler A WIU eoev aewloa machine Atply A! W. 8 A a II THOklSOHACO.'l. !U4Broe4ny,ar aUlxa,froml tolOAaM. IU WETNUBSE WANTED A abloraani vomta wet aeraa. F.iet ICth tt, etend Mor, b,ck rvom. BEirECr- Apply )! EBflPIiO aTBaaEirr WAITED. oousEWOBK Wanted a bitua il lion by reepactabl lrl to da ioera! b tuaiwnrk taa email family! Isayjod plain uk and wt-hti asd lonaari raKMl to to la wi,try. Ad 'root MARY.tWAmSuolU. 114 HOUSEWORK WANTED BY TWO 1 ro4 air la a eltaetioa la A sentorl (unly: ob tadlbeeklof.lktbr tt d lb cb uu'ier work; tin (ood raaereac. Flaw tpfiy at 1J St, J ha'd IAD, Ill HOUSEWORK A BE3PECTADLE WO wemenweate tltaitten ta do carer el bouae- elvan rrotn aar aa.1 ai.o. aa Uoa lo ehfldrea. Apply At Id Maiborry it, a d jot ucm uwaiBt. tit SALESWOMAN A SITUATION WANX. 3 ad la a atore. by n lo'ire, lateillfeut yeua( ve. vux'ti&s: ssvasst.ai koU alt raforaao Atlaailt at, BroeAlyn. aUee.4 CALESWOMvJT-SirCATION WANTED 13 tf i hlthly retpootabl yu( lady to ettoadat 111 IH lain of oonftct oaarr, teiery e foaay trf Arena. lioiM DKiri'U'tAtV. 'A BEAUTIFUL SET OF TEETIT 'ON elhr. a em to &&S&SXS& asnBowjao. otoonio. warn eaii laadar.V are. by tL VlLLttms vamr . trvtaes lt CWBTOT, ?rlh0, at hie cnl reeloetio tv,STTaaoT1 toti ACCTION KOTICE, oc-ittiat it,Bou)sior,XR. ArcnoNris, v4UliathUSu aBna. Matt Aaa ot a FiKar, Atnl It at k.U-aeot '0 ..-Oe, or CATtl. tflliel.. lata rltMKUPr Sbk of oioTMma. bt, a'lore Hal aad C-at-a, Cnivt oaoavkoTo, Caaer ra oil rotoUoja, faralrarai aloaUw (ol-na ol bteadf ao AiiOiaa. tt'ttqaali-r t-oeorrod rv.vbotVio., o.tvj ean,wtr tad Ir I band ami iaipabad from f eataadif aba. latoaaoBi5-qaa-ardU iiiUia taa ototk PrUats to aoJ. B.-CATAL MUoS ready ratty filety mraii.g. KttlUa A CCTIOIC SALB OF HO.UORS, WlNtS, aa oaara, ATsoral a, by PfcD C Lr, oo. Satar ay. At 'Ota old ok at II ra bat at B- oal.a, era. eerflag ti feaaeatra, alos ram, teerr, perl a4 abaov p.'eneawee,erwa.ci art it. aorti e, Bager, laeaa,.aaAer. Irtaroo, ae. ... IT, Kk,JU AUCTION ALE-nOIDING nt)USV Ivnltora. A. M. eUSTAt.la. AuMooeor, vlrteell te.le Itr, 1tU Inet, ot lt eroleok a Nl. A UCT10A BALE UOUdKauLD fffKM iAtnro, plana r-rtea, da. A M CA1STALAB. so. tli aeo , IU a u,l, day, Ittk la-C at I -elect, ol eoloaroae-.U Bev.rr.ooe not ruad ataad f -. m a besa y ae.dioaooud parlor eaita,tA.oaAaaodi, to.t ado oaiy cool m eao eet and tffl a rkalm. Are maborat acr irt.tjk eae teee-a-tee'a rkeaa, aor aula, rtook-, oeiaTaei' oil fUaile. l-alt-or ba4aauaibo'diat, hairmel eaaeat aareaiee.oat Ito, vloowthj.e,erTeevi,pla w-m. ilael a rta-T -e. art .rr- t of atrer e.tie'et li attpoop ere lloo t o eamoeoj ta u oteot. la. a k tee eate la w.rtu tbt tti.atlnifdeolcnaadpriTate ba we, A UCTIO Nt.TIOE M. IK'UOHTY, ue- aii aa. r.vt I H, iue day (r-l4ei 1. 1 1 'OK oak. tl ee..rocu K5 fa. -auat leco oeeortltaeit laOilaa- brld (u-a'tnio, coaolaU'-d ( Bra e la. rl. tv t arol cerreta pror Urottit' la lelr. rloth aid bre. crlle. Ioao leoj oad motreMoe, cataa ar tkory Oplomwat to thai A-lb r btTeaae, bed leaaa, A The va lefrrab-oateeaie in AUCTION NOTICA LARGE MaLR Ot fornl otitis doe, 11 r'cloek, or ttBUaA la.lRA II IL. la tbr'r aaftt tt e.'orio. a nor t wey tba ei tifofurv'tBroef a fam I. ia op kearktrplaA- lutpteearrb mtrr fn-al'VPN ln eee, Ao, rean brckotxao wedo'edey. ti. Hywluot 8Tt 1 OB A CO. n Nov Caaal at 111 X UCIIONNOTlCK-kXlltAijRI lNrvRY .A opaltniltr to patkaoo dralrable h"Uehai fir. I t.re ot job le anetlvB. tble .' FilJo.. .1 It't a'l eck, at 41 Weal Kin , oear Ittk are, nalst a ot eeeeoeoo. laocii aot b oca Weirut tan r, eha.ee. b r At d dlett ar fjrnt n O"b'e.eno, b.tat adt lioddlay, B awer'a aaa Wilton c pile cbiB eteHi, HTeroora, teble ra'l-if, mirror, aaolaa, oraome .e Art ileolttMal aourtahttatef b torment an! kiarbta fartlrcia 10 AI SSIONlFS SI.E OF SECOAP-lUftD no.'. CMKhlit. B. IJ.VY, Aittever.Kitatae lino r. i leo I tbled.y. ot 10t ,,, a-450 lotto! ata,' ts. T.ete. Ar. t, bt at U livut reo-rrlr aoeo- 1 tie aale le wet U the att odaare of oaalee. aad aiborB, CU AUCTION HaI.F.-E. C. AllhAMS, aUOI'. (m Mond.y, A pi II IMa, at to Blith ar, b. twein 17h and ithe, a I trie t.ckM lancy aid atepl IlieO oe, eraeletlni of l-laeis .llao bar aerae ehevlr, embaeliierlor, i.ooa, (lor a cbt a cos. .iniarao ro aeolv peoaaetl tsanO d.aw.re, aad a larieaonitme.t of othor no ds rtlpj.lti v liaoh ertlelo aoia witkout n ei rrv. Sel to tamratt at a'olcck. lr0 BY Dam. A. MaTllEWa o. CO, AUC Tl PBiR. SALUROOAl. 0. TO NtSIAr ST. BK.r. ri.roN and .ioiin bts. FRIDAY, APII, 1 tril, T 1 A tf KICK, AT TUB HKM tip V- ril ST. BAAr RIVKB, vDNirABLV.BALk!. Larvol t of r or (band (malbilek, tlotbera, ea aiTeld lr hareaa. al.nka, A, ealtabu Cot btdaaara, ointreo tare aad tlhtra, 111 By order, VTM. W. L1DD, Coaatakl. HKNKT II. IIRdlS, JR., AUOrioNEKti, vlU toll aa Friday, April xih, at 10 if o'cl s. at tbeetofororaor f llrooaolch and la.brottee ita. the entire etoak tf (toteutae. Moo, oor7.es, tpl-a: viure, lionoia. esaiare, Ac.t eitj all la etore lx taoa., oon'f, aka vine, eatieent, ma at nroa.ee ties otd.lt'. . tlala paeiUTe, tad vail vortbr Ibeat tootoaof tkatre.lo 11 txt-oi. HBNkY GRBEN, AUCT. 8ATUBDAT, Ant 11 ll'h.etl'N fclaek. at th i auetioo etore, 1!4 Wiliiim et. la'ie lot of (lootriaa, li.iujrt, vhito lead, iriarr, do ilaoalllc'alMk. Bootaaed thva, aheolo, drete (ooda, ftiey r"e, eiothlen, plao (Ooale, A. 131 PAWMlkOKEK'S SALE THIS DAY, at JOU.N MUnriUIK'S etore. No. 15 K let Broad vy, a attieral aeoortmeat of m'u oad wemnn't ve tr ine Aip rail aleo blanket, tiullte, plilove aod other Anklee. Ily I r Jrf oi F. BK K AN, 3H W.t'. Umad y 0 & J. LOG ART, AUC HON E1W THIS .-e dey. at 1"4 o'tlock, at Uv auctl m rooms. No. 1 N. Ph William et. Cnaat.blo'e aama-IMUIard ta ble, lia'leapdeura minora, mitble tip tab'ee, Balafr le, optraYln(e, rnotora, boor patepo. ofTlee etroti bo a b t of irre-rtoii, uaa etoke, furulturn, Inuaeos teblrr, alalia, tl'cbtmforallttia, and go horeeirel tare viian and batoeee, Ae. Pattraar. lth. Cotblo'atale-Ltiii'rea cbamptrne, bonoih'll furaltuie. od ot borae al Jt aad banitei; aa ordkit. A I A. Ha urdae. At 11 o'ekvrk, at Ooliimh'a Oottata, d'Hh et. bot. 4; a and B h arm , boa eshold famltoro, oeoke, Ac. 'fl SIlEKIFr"S BALK MA-CIIINEbY. CIIeMftKR FAlttCniLn. Auoiliueer. 8tlearern 111 N-otau ttreot Will eel. rao.lurJer. April Utti. at lOXa'alook, at lh.tr taloeratm piotr Utboe,ataitin(, palbaa, haaj ire, oauatoiibaft, de, ICO JOHN KKLLY, Sketlff. WILLIAM AIlDOTT, AUCriONEKB, telle on Ttile Day. at 10M o,-l ik. srory fit, tuta,at 4 Faat Broadway (tea eaeo, pallia brmo, tte,hlae. ecrrentl aleo at II t-'eicb, hooai'hol laralttur, eaip te, lutbrtany ehairt eud aofat, lid e eade eed bedtllop, two barrele pni", atoUHhtoa LI'te,two aoluia toid rrder, Ao, wi WM. AI1UOTT, AUCrR-OFflOE NO. 4 Kail Ho-adear, utocaira aala ef cltfcluit at taetloa, ou M doe, 14th lost, a4 ta feUioint da'snotl the evl-o at-ck la aild at No 1 Jama d'lp eorrhriryeta Theatk ainlatf blarknldU eoebareroTtraaats b'aok elnfc froek eoata f ner caaitafft ena'e aotl pent., fanoe ratiao. ei aal lante, b'ark deVlB ptiit black an farer atlk tort, 0iua rod, .d eTd llaon'lirar ebl-ta, llaoael nnaer eire aid drererswblt and ftaiy l.,eo eUtte tod eoUexe d-valm orereU', Aa, Aa, 10,101,51 WM. WirrEK'il, AUCriONEER, WILL

orlt, Ultdty at aVIoeV, atdSI Caualat-aw, tb nl're eeoteel farolturo of a letorr hoa-.Hloh ttrretrr, Bplr anditb.rcerpl, ell cloths manor enyborfetoade. lalraado'hoe mattraieea, bode, hod. dirt. 4ifclo room a 4 kltohan fnrnl'ura, The whole BMlBAnnMletairn, 111 nVrll.'Vr.HM CHAXCEM. BAKERY FOR BALK-AN OT.ll ESTAtl. Iirbed baser r, ice a lint te'e hatlaaoa. and the beat Icoetlon In WiUlamtbarcb: bitty rt'ted up. tool leaeo, rpd will ho eold eery reaeooab'a T It le a r.re clone I'll , praotlaal bakr. Aaply al 11 With are, betveco Rjth and Mul jo ata, Brook'ya, E-U 11 BAKERY FOR SALEONK OF TOE b-r' etae'e la the rlty, new coin a (rod boot earn otot tHoccoi-ter, end tto ftmllybakl ( mw than part lb rapt, with a S ytae Irasa from at May. Fjr pa t'rner,enplynnt!ia pramlom,lt4 Mtit n.ht, llcetrr aod Uiaad. llatltJ S BUTCHER'S SHOP FOR SALE THE lea e and flx'oroa ef A wo.'l-'iUb'.lthel b'i'cVi't the It la a Tory ate d old raod fur th eal ef meats poultr. rerotable, Ac, tltuetail In one of th tboet avrjae,end bae sleeve dona A Ttryaied bu laeei. Ily a.ipilnr. it tfOKItbth arn ktWietor ratoont vill be fire lor eoliiat out, 11.W.S CABPiNinRS SHOP FOR 8ALE WELL eotabltebcd. at 41 Coitlatd et. i r oauot for iel liar. Hi adraiUtar le oiorlui up toeo It utaa.o la luiklloy, II, 'DM MEAT AND r&OYIttiaV MARKET FOB eale, on Fa ton aeo, "i tekk-v, with a lease, WIUtoeuldcb-aIVwalslftliawl (ot laoni'dlat' ly. AriilatlMinrtytt,N. Y. I'.IIJS M EAT STAND FOR SALB. ONE OF tba brat ama I manlattads! FdIIob kf trkat. or far eoi otter bueloaia Per partleuiAn, la ml on at B'arJfcW. I'alUoCoui'ryMaikot. IMllI TAIL0VS BTOBE FJB SALE THE etock inl Ix ooi c( a Ttraad. Natllo, Fan- caandT.ll l'eeotef. rule. Pile Slltx rentoelr llemeotb Apply lath alot, 1 Uie r,raar Hover el ;St'4i,S ri-BHOa-tAIi niOTICCM. P. W., WnOfADVBRTISAD IN THB SuaferMra UATIIARIN. SUSAN QUlt. e'eeoe In e.il at il ', Feail at, Brookla. Mr TUOMAd OWk.N. 4i PUBLIC NOTICE MY HUSBAND, JOHN II HJ)Rirnv, edre tUed m ee h triad loft hi ami, ardboardi I vet com polled to do al. For, batmeniitlToi and my own ittlee Al eewlo, mre.ll aad child-am, tr.oth bit leek ol tuoportlei ut, ililebt hire lUrrtd. MARY ELDBI0UB. II Tll.DICII.M. THE Ok EAT FEMALE REMEDY ALL veer, emreiet I folt (eepostally that of aleatory h-Ute) ibeuid try tb raip lrWraath; ele Uampmsd ae ia uee-eve vbteh w vlB saaraiti fa Aerai if ell tbm polsee) drat Deaalr lattotuosd laatlolrealled Fa rati Kein dlee Itla'mblBaiDrf roote, ba bt, Ao4 aod may V token tt all tlmee Blth perfeet itfety, Thl axotUatt r Ion I Dr. Aadanoo'd FEMALE Lint CORDIAL. M artUle vtileh, (or allthoei eriio aad dUtiuU et artUle vtibih, (or allthoei eerloa aad dUsniU otmploleU vltb vklah lemalm eramor or Met af lletrp.lreeaele We ko-es Ao.) hasaat HsoaaaX. orfeaae eOBlTBU iTIONd erfoaSOllLarU. la a asaa na a eaarm louia wa ti are eaneriai mf lrrMte dataefemaat, weald. Aa. wall to (lrolkJtltuto a fair atlmpatUel trial, llu aoU at llpor bottka, tr I r . To bo had at II Ei(bth Iarai aefarePj,! era eat suta et-i ti A'l- eer. Itsiton. Fil.olpU WneioeaU and 11 tail Ilept. 44 tuttiB0Ca4i., rTUtlwulmrik, TlU irir.Dio.xi.i-3. AWFUL SACR.r-ICr.tt DISEASE! DIUTflUa at AWFTLtACBiriCrfl D'Hm'TinrATITJ AVITLSACBIFICts: D13EAI1J DKATlit B1BIKB AT TUB B0 JT OFTUiv IURAU ror.F.Fnij POUBFIUHi roi b i lrrua rcuRnrrm IuLB-IItTU F0UAUIHTIII Ot lb dlet-aae t vflrk It rtt 4 fHd. Ma1 or Fi a ale, and tt otloh tkt Unmia F.m'te at. nl t. btr their mUla litm dlraeM of tbt inner Afr artao, ratir aritoa, AlUtat frmt bablrart'dlaap'liev, etc sees lndoter.ca. Is mar rVAea4elolrtalU,man(adaalalnk lift, w ikaet a Ihooe otct.1 a. Thl U tbe erUI f Ike most rmlnaat of It ded etelttcaitr Aad InttlUdeei pahi!.'.. Aaia vkleh lUbtleoad OOlSIUaTTlON. traiPTiCTni. orayu, iR")par, Ltavon. M.BY001XE. ,"111 on art Loitfnidt IA Af Mr fyiloiit. I'ttiomaaf tAl'lHvnuf lltf Util'n no ., nlrtn, ('iKnrront in'vitcotAe Afatw jar .Sytfrttt, Oairvoat o' . ifir.'i -v rmf r"iir , iV.lid (treol-Ws a9wrfMv,.v.,-i livlaclt. llrH 'IbiA, arc, if . CAUSn BY L0I1 OF BUhP. Ikattlod rcrotaa, Murud reraoaa, Oberrrt tba eabT'tre rkrdrluintyCoo.oio'etloo) u liarrllttry. P art mLcattroa Ibelf moaalnr; K baa been ttanemlttrd ta roar thlHraa; ree are tl bum for tuteolr iatTnlyaae. It vUl be mad eel aVntUyeaeilaiS ctlltcaiaaa vkaa Utiy4eraaa tiit atb.eio, (rem 10 letft, ialrle( keoltke taetltatleae And to yoarMlrr fnm W tiD.ba aaati'pr clear It maolbat. Melruitvanof lhanae elyiar i 11-ilin nore will eoofe. Tr family vbitrcUayou aolre tnay adrlaa. Funltb, aye, rran HeUu-Laj-ds Ike jMir aa4 UMdleie atlU iiHj, Vlt'ttof ucenTAU ASi.iMa-iuioNi, UOtriTAU-AbYLl'MS-rBlBONB, Anl th.r tf ceil Inrrd ot IL fact. W ttntand hel it la A dateaoa tntl lr Uve aid 0! medleli 1 1 aliaj Ibep alo-iioWue tht fjrer bratot loltimaf Ha from ebtt'trr cue oi'rtntUot. All ailncUona aftlioSMl.'AI. (iltdANi BPINd AB01 T 11B HAMK KKILI.T. M tlllllR 8", IX riTIII.RBFr. IM IJTURK BX. II r.ITllF. Srx, And 1 11 oe. We tl'lhrrU4t lhty;aoMu, thtfoiiri Mlsr, ardlhtmoieadtaoeodlay an t.ko a mar l4.lt. prd, rs ntiuenai cempattafe, enirh moeleln Ac, f j tlu afloctleos, knovlui tba const dtlmlttiUtaao, TAKT. ntXMBOLD'3 BXTBiCT liCCUU. DO FAMILY SBOCLU 1IB WITHOUT IT KO FAMILY BUOVLT BU WITUOl'T IT l'BM'KII AOtlMII'IIO Til rilABMACY AND CIItMlSTRY, rkKWIIURD pn I Tb moot emleeU Pbytlclae: ndoreed And rcoeaa aneudtf by dlabtrolah.d Clerirmen, Ooreroore ef (tatee, Jodtts tb rreet aod All wk at It errrr vhrr erldetc of the m iel tellsb'e aad rvapevslbl eharacter span frr loipeotlon IT 13 M0 PaTXtT NCSrRl'M. Ill ailrcrtlKdllberaUy, anl Iti bwale le met It, and, da pn'lr( upon that, otTor our pro. peratU to tbe l nllt tod ml eaffarinf humanity vllh aatlre oonOderc. Tb Fiori-BTira of tub diosmi cbinata Were loova ae far book aa two huodred yeara, and Ita p. either turtle tnibi Mtotal and Fhyilsel Fv rre at rpoken tf la Ih title, t tonnt by tli luaet on.li t aathrre of tb ptereat ad Aoclcat dabs im'M vkom vl 1 ba fiuad Shakapaara, Uiroo and eihM, itatlM ibat la tb aerroaaaad prretraltd e'e-t-ni. from ever tix.lloo of pavtrr, IT Rt-AMl-MATXS. IlttlTrcts at more plealu(, aod It dote BCtorrte Ue eeimor ipl it a- Uv I'LTIMATIJM Of tlarc.tlca ail ether etlmnltnti. From this fact It baa prondtmlnmitly eursraaful la Uue eynptoma of arrroue temperaateiit, arlelni from aclentery bablta, And pr itractel appllo wtloa la baelnere, llterery p'.reult aad coaflucnietit from the pen ei-, and 1 taktn by MKf. WOMEM AND CHIl DRRN. TIIOrSAbliB OF TUB YOL'Nit TM0V8AS0S OK TUB YOL'NQ TnovaiNDi of Tins vocsa OfbithMxradltAartiallyrf thetbrr dlwaao,nd ficm Alraaeee arrlrlnt fnm "H.l.ltt of Dlaalpoll-n" Dltvaee f Ibertorianarciulr tb aid of a dlur.llo, nnMBOLDit KXTRtcT Rccnr, 1.1 Til OBEAT nUKETlC, Id 111F. ORKAT lll'Ui:riCa Aud a peelUra and tpocllle remedy fir dlt-uee ef tba PLADPFIU K1HNF.Y3, OKAVFU UflordY, rTnRtrlrtloaad Iaetlaracl I'rlno, Oru,lo Wetknrrr, Atu e,lrplilllllo lul Yewrcal Dlttaau, FEMALB CuaTLUNTB, FEMALE COHPLAINTtt, FKmll.K COMPLAINTS, Aod All dtteasre of tba flenrrt Ir Or tine, vhetbtr riMlDUl yun or old, ml' or fntaa'a, mtl or f.male, fnmehittier cant orlplntllnt, ana no mat Ur tt bow liDfitt4lQf. UELMDoLU'9 EXTRACT BUCU1I IIKLMrV..D'S kXTBACT BUJUU HELMUCLD-S EXT1UCT Bl'CIIU lip'tttantlalletule ltd d.-r, Immtdtat la Ittic- Hop, lie frrm A.I "iipjuilom proner'l'," and 1 taken vitkeut "blndraatt." from 1xielnem," LI1TLE OR Nl CIIAMOK IN DIET. LITTLE OB NO CUtNOE IN DIET. Cu-r it "I.HI1 rpnr" d "No Erpcrtr.' tiuteill'Illllot'ip aet-and'NoEipeeure.'' Cuiti tt ''LI tl Eipou.e" aul "Ut Slfomn." If you tr nfferlny, io or asll forth remedy t race. Eiplfclt ol-rcltont acoompany. Pi Ice ONB IX ILL 111 pax bot lie, or ill fcr FIVE DOLLARS, de. lirered U ay turn, Ultltl, HoUl, root, F.ipran Oftlc t Stcrr. TRY ONE BOTTLE. TBY 0CE POTTLE. THY OMtBOTTLK. THY ONB DOTTLE rUYIICUM IN ATTENDANCE rune S a. u to 8 r a. IIFLVDOL 'S GENUINKruEPAJllTIONl. U'LWIIOID'A 0F.M.INB PBWAlUTIONI.l UFLMBOLD'S CENLINB FRBFAIUTIOii. FaYSICIANS PLEASE NOTICE. Wt mak do eeerete ef Ietredleot. Tb Cm- pooad Eitract Daoho 1 eompoeed tf Botha, Cubehc od Jualysy BarrlM, Mletd vltb car by A tit- laal Dnvfilet, aad ar tf tb boil quality. EXTRICTBrCHl, F XTR t CT i ASAP R1LLA. Fnpnil larieooby ll.T. intLMBOLD, FB1CTICAL AND ANALYTICAL CUEMISTt 8ld it UILUBOLD'a MVOICAL DEPOT, Alio, MEDICINES, FEBi-VMEBY, UAIB KEST KAT1VF8, Ac. K4 BOfTO TYNrn BTRrnrr, b UwOa.l'n.t.FhUA'fpMl,! Whti all Uttoi mutt bl tdaimeed. Sol I to M. Y. At vboUetU by Bcbtlrltla.Brto 0o, A B A D. Bane COo WtrdaClOMferot, McXloeao A K-bMor. Tien. Ptioa A Fri Mr, lln'mia. Cluk A 0o D.B.Baiate, F. P. On is, F.C. Welle AC. Aad tltA' end retell by ail liouliki rory ban. Itevax if Coutrrtklte. ASK FOB "nELMBOLD'3,'' TAKE NO OTDEB. ASK I OB " HELMBOLD-S, TAXXMO OTUBB. eotvsrn ermptcmt In all mmiuile -. ADYICB 0RATI8. CVBE8 Of ABINTIED. AUTICBOBATII. CVKTd QL'AJlANTKXa KOTE -Depot 104 S-atk TENTH at. Sad,ll 0 writ tt on. Tb midlala Adapted AAl rtt WILT BB riiruus a ! ry,, Hlllac the p aMeal to tha btaaflt of tdrlo had I patdy and atiwAAvjat our, THE END v SO KUOB BIBIBiD, OR NO PAY. for AU emmOalMavtV ceafllearUaJ. tp'. 49o"10 niu.1 r.tiT.vTn. XlCILtlNU FOB SAI.KOtno LEASE IP .Te ahree etjrr brik bullltre ea I ta Be 111 Oad Ml East nth ekrvtv. vest of tltt ara II le or M p'ro ror menoeaBree Peso; eat ran bod Ivvtediatolr for term epply to jostrdi MaAKPl.M, No. ! jMeeo ireej m t, m. MniJloTlBIsNaliaiiambar(id. n.ttlllX.WkF IVARM 10B SALE Ot EXCUANOK tf,i atty preptrty.toar milee from Jamaica oa tha tfrmeanaJi'iuikraad, eo talo 44 cr a, T acret ef wool laad, toe kt.uw,baroaud p tntr of .brub.ry af ell ttoda and In rer m Bolfahorbood, la onl.oet a8l!ltnoet,rerlltlelaat,aj. T, IMWilirPtlAW rjcuspji tor Sot.r m Williams. Al ive-ib, larv toearery rritrna hooaei I 'iitt Itcat, prleaTtry Irwtea cash boy or. iDltlro tt (Ireeelet. 1"1M.I 11 nitavn run hai.v ap.vvi witt. rttt el two rood heaor A r mea lot- lot. a rood (rope rue Aod water la It yard root at btai' per year ir V aaao eoeaaeo. ev leiu. vaae. o-areii millamiaeraa ! HOUoEl AND WIS FOat SALE TWO trial bevoaeot UV, In tbe heaa-lml rllltea ef B'aih-B I a. en nre e at.d roao. eo'ee r s rr par leaner, erp'i lovradoVm J. VTM. BUKNICTI, lanbo,ton, Ntw Yotk. 11II0A II OllFOURVlK A GOOD BAY Hra, fllletad.' ito. Iai.ir.alhl. 4 O Ktta ere. Mat fll.ii . .ov IT LOTe ON TUIiUI AVFAUF KlKHAtK Tt - ratal, l-'eeo tnoooot .Moor te taa tra root iiirttetlaMet i aioje'ilor aaelBe! Inoellea th- Aiottbat-iaa roman oat anortaaeo for a tetu af rear s-rlj-tell S- ra.IN.i. l.Un kk-k. I,!!..! TO EtirX. , PARTMkNTHlVI.r-T-U PER Month ttae-loo (or t, In Willim.buah a r! re it -teraabao itbel a.tt ot tit ip traea-r, eeitalLli. w.ter, yes kftehon. -aa f lp: all oo, on fl tor; ars lorvts. p ft tbe ilex. Itlura.dtt, WlUituteuiis. 1MU, HOL'Sr 10 I.FT A SMALL S STORY line ecof talo f come la Lortmer .t. not! IHTaa, Vail l-m bu.-k. on p nuBuUe w.lklrom (lien t ra-a. hiaaata rood ordo-i card aeic b e bool. Ac, rent . epp'r l t I. BtBU. 'OT leroadvty, tr JOUNTfAkJ-, lOll.roett. 1) HOUSE TO LET. FROM TnE I( MAY botr-ereiiritt lUrMmet. Aa.rto ANPIf J IMIllLUaUahratU IV0il H0U8K TO LET-ON WTII ST., BET lat erd yd aria a thrwaoterp Irem buio, telnlecilettt roorna, rot t 'oe to rnoa toaat t I iu!r allhetafllccUNotl'tvaiPollaeOtait'o. I Tryon Bxw. 1V.UM dOUHF. 10 LET-THE DWI.Lt.INa nail rt A knaaa, lo lb llth Ward, lac In lae ifm. p'eln fun Iture, te en eentoabte family wlthoat -mall rM'dr a. tbe ioi I to be 1st on la ootrd. or a to rna to ant In tt r rap- Itr or hoakerpor, c d take tboeetlierherro nt a pt In fam'ly AdJraea WIL I.IAMI, tlaltonlS(lrtndl,lodtrt. 1111 RI.O.MS TO LET TtlRKK ROOMS ON Id floor, ooo oo Ih 34, If wanted, t Mrlnna trett, )OOMS TO Lirr-lIT THE WEEK OR lV n'ebt, at I'd Rlith avroa. eod eletW moral at tt Witnd i Ni par va. k, cr to eaoU ver Blaht Tteboueo hie loen itoeatly reaoraVed ed e'eoou- tMltttctleoboartrd 11,141,11 SHOP TO LET IN FLaTLaNDS, L. I. Pultabv ftr baroirt nr tkcem.t-ro.le a nod l-e-len for botleem apply to .llillN vtlMllAr.Y, 1 Frot tit. New York, oral AUT11A WOOlaSKY, Flet laB',ontkprwalv. 11,111,4 CTORES, Ao. TO LET-4-STORT. STORE aJtndorllw, 5U Waakloram at, root 700 larta keantlnr hotuoe, atoraa, and eeJooae for any parpote. nr. r.a, hi r niiaaaefT roooao aa aoere eaeop to leroll'ee.1 Worker. o end Its Fraoklm, It Market. VA Urera, 444 and dl Oreavich. Ill Moaraa, S Hr.Awe,(kareofBr aad C karlno eta. laqulr lameatlatele fro at basrment. It Baat Breadwar, 4th door trom Cetiiai lae tt. talTlstMa CTORE, etc. TO LET A STORR AND .Z7 wo. k atfiv iiiltsbte for a eahln.t maker. Aaolr 'oT. LfVl.V?, No. lit r. A, IM Boor. 10,111,0 CTOnE 10 1ET-IN THE NEW HOUSE O M liuloton a, rernolod aa a tilnmlna ttora at prtorrtl: p eer.iloufl etef Mart its Oibaroe, water and alllnrccma, reome fcr family, VI Dirk Ion et. 13 aJTOKTO LKT A NICELY FUTED UP O faaer eadcklldra.'s clotblnr etore. etjck for eat If do-lied; cow doiae; a roh1 burl.eee; r-at for rore, tr noma, 1370 per reer. Apply I 0 Hikth erorae, ta,ioi,e 1VA.VTI.I. A DOPTION-WABTED TO ADOPT A t A. A booatlml female babr, 1 vmkt old. Ploas ap ply at 101 dittoenih tt,lt arreA and 11,11 Leckrwm. Mie WKiillir. 114 MARBLE MANTLES WASTED-TWO p rlor tnaj.tlei f w rtth. tpptror ad're., her thev rat bo teen, U W, 8. 11 , after B o'clock l". MiVOIBIithat. 15 ..HOP WANTED WANTED TO RENT, 3 a evall tli p, vttk or Bltheut pocr, with o aood aaomiiiiont of to It for fa aid id1 wotk. Addram larinaalately, J. M , l kit dun olVo. 11,144,1 Nrrr.AaniiOAXN. MERCHANTS LINK FOU ALIUNY Itattneia NORril AMEIUtJAoI and tIKJt I. In ooeeectkn wl-h N. Y. Co-trel B. B. dally at tl o'ebtek P MilTmfriotiir.ikPlaeodKo-inenet Faro 70 raw. ri lanitlnf al luth tt, on aid aftor 14 fi loat, J.W.UANCOX,Aatia,foll4.blnemet ll.'.tji.a VJORNINU LINK TO PEKKSKILL THE .tA AL'KDUA vill a.inmenet her roealar trita t I'e.brh ill aua In ennr4iato leueiDet fdaliy vilhoal riropaicn) en futurdaj, 8tliln-ait lrf-a-ee la at UH1.II. lUturnlne. le rot Peetaklll et I 1', M I ttvcbioel A out and Wottiklh ate lJaltTll RIIIPPL-IU, tattB. RLCHFS OLD ESTABLISHED PaS. .atocffai -Far to LIm-vocI, 'it o bio ail I. am, f '5. do tt Lendon, S'O h'n ekIKalJAI I'MOB for I.lvvixl. iolla April 10 h.ablp UlN'lll forLeafon, till April II h. For tt e-eee r,i or frt.et the ebtva jou, app.y to TAii. U. KO JU K, tt I 4 Mtli atrtwt, N, Y. Rial 4 CJTEAM TO ION DON DEARY. GLASQoW O atid Llrera to). -Tbe Ma.treal Oeaau Bteamahle Coapaey-eflritcteee, full powird,ttdobul trb-ata-erN.iVAlKXlTIANal'aal McMtotm. ea-r.in the Canadian ai.d Lalcod Btata malls vld pell from PertieLd noil Stti.roty, April 13 Kotos of nsttaa. i rrotu ftvW yerrt rirti eiai teonrdla I aoeommo. tatl oe, $u0 a-a 4m atoaat. tuueJ elan jukd proritlotie 11,8 Ctattifiestt ietied for bnntinei BoMoBenre f Oaot alltlut al o'aai towneof Oooat Bl ata end Ireland at rery lew raloe Forpteeat. ipply atiSH-oad.ty.Ntw York. SABLE A KAUI.lt al eteslto Oeemral Atjeote CO At. pOAL-t'LoJ FOR SMALL STOVK i AND vV tl I1 r0r i.rr, the Terr beat ted eh; loot toaro- ... in. .. o.i', a.-. .h.i ot aa..... -.. a....- ... ee v -aaonw u mm ... wu Btt aaw.-. :iate eni .ett tf Felibaak'e ecals fr lit bip. l,ii,0 pOAL JUST RECEIVED A SUPl'LT OF I ar-dand libit aeh ooal of eepeilor quallt, pr atred exert eelr fir femur ues f.r eale at tb Le.t merktt price fcr Mao. at tb old eeUUlelv--) onol rard, I I Dolency at, aor. f Uoorak at. 11,1-1, 1 THE NEW YORK SUN. FBI DAT MORNlKO, APKIL 12, 1801. FINANCIAL, tto. SEW YORK, Td. April IL Ia ipt'd tt our pred'cUoo 'trdj (took at 41 dowa, aod qi3UtUn ted l th loratt poial tf Iki pailo Tit ' Ur pailj" (Mm to tart IMlt octtrol of Ih tntrklt, oi mark priota dovra -A-lthvut rnrtoelHiB. Tier wr tarta sejaa 0fUrcTeByoliltHefl8Jlllirr Ibt rt-t-arvd, Atvl II t lilt for ib oouponi. Ti eoupra aTtotfl8'4wiulJ fl. letl eten'u,' ftM, aoith ttmaiiry Ivelr ptr cent. But at lut.'i. Tb llet of ill' ituak ebov do ImniAtl chAo ei-crpl la V'Miur'e, wklch lot lb fltmnee f rttrJy, atlUof down to BJ, a dtoiM ot IM P' eeo. Vi'l'auv -rotJl1 jraJ OB l'lr.' ipUoo, but reutlial valy, Tbn via 00 mOTtmcul of aonej tuttter felty, Fortlfo n:haj hat Bit -1 opiaed for 8 itrdt'd teaser, Aid th unktt It q llet and hT. At a miatiop; of Ik Bind of D'rKtoriof tho area! Wil'irt luuraooio CAt held UU dty.lt ve uuaLlm-uely raeolrtd to pay CD Ih aurlp f IMT. ea To'idAy, Mti Tlh. TbiAofHiaiappodiwludl-orchuaalA la bond At this port oa tto let of M)Tmbr,loM, attanttDtod to St1,IX,tlL Th'o lnJa4 front tilt dot twlrf to th nl!ri f thl mukt, until oa Ftbiatiw let It araoualel to t4 03I.IIt. n-Ulert at bob wllblraviad batik (tl owumjaUn Aal lipoid U ta tock U bond 1-aj di-ini4 to two ut mtk a lttC over (Is mlUloA ot ijllara. Two ntMroMI MmpanlM of Butin, Ih BOTlatoo, aad MABofaclaioia-, hT lately 4olar4 anAvoal alrldood ot 13 par oaot. Th .tra mob. rsatvto ha doclarad dl-rtdrodl of It fWtmt,U Btraral yaor paat, II 1 conanly npirtod that aavvraj of vur ltrf tot praallat bAt bat appraaohod la rogtrd to the loan f th CoJa4tkto -U b A tb ofantj a tttAkid with fie oiirtar, lart-tkl et Any eAaWTirrtltrita., rt'-lraj tb ee!ai entk tiwaalstahoba tarme thai ffrU M In IA!. mnmmrmA kaaa S. ta.1. at. - - to C aa lllil aud bar that Ik nTlTfolo tttJf M oawian bf trt rrou ttt blokA f AA) ctUtoof tboAeatam, la abvut tko Ml TverANtifva f av Kktef BewOrtaawd !tllekt I'etr.oT iBorjaeaea .....a. Llv aacaaer BaTaioth frt BaikacfK!' A....I T BAbkAtf Aurarla, , 1 . T"-J Ill fa !' it roaoacttco It may b vat ta laorsa) ! Ik Balk of KobalUw ekivl lMlj!Mt kaji avat to 11 Id' la Ih of aa of oa oadeaaT ttyWlml lAchaaf hi MeMUwOl pear oa dnar1iroWCat,Ttk mk tt Mebttoava! ranlfltiv. TOOK BXCMABTTB IA1 dddrvUa - rt VI 0o.1l.eptl COOO) At P1V N0B bolA.cptA oeoWTrea-llpOa.lAlit' iMton fa. va M ItarOTivaa. a.'H Tl no Va I V BW WV t&OOOf tVt,,,,, It I'ttt tle.n.ltOr-.V lfO dO,.,.ll4 MNO If C ta.a.lll TO TBCO e.l..aaa 44 BOO do. ...... CIV 47.-00 So fl leva -,,,. et ft. V 100 a4..,.beOU 100.. cal t, BO find lotM.a.lW loou ! ItVe R. Te It ion liar let W. IK H I0A4 Uaa 8. J ROI lHVOItvl Itv. It I Bank NT HVf M FaultW M B.. Ttkt IM do Tl W to 11V m o..,.bion net M.Y. Ova. UV tr nartom B.Mt SftV IM ...... IM ..oMBtat 4Rar.dUB..M. tt , V tat tt 53 I 4k I IT zT -i tf o....VltM fl htdl. A .!... It ..... "J. 1B0 .......1IM t"0 M A H. Ul M Ml Aflah.OatA...., 4B tt d.M..a. f 4J do ...42 M vaMvra B.. . , .To bl .. eJliear 1 m.Cwa.BV.pTei S Ml m - mm t .Maaat vea tit r.o V4 ttt II v 'a It lW -J. vBt-Vol Al.. ..Alt ft t.,.jmm eV....dMra: o lS j sata-aT 1 or aw. ., . - ...w Ot VW VOI at taOBa 4 a ...... tr 1B OaL A Ckl!!!! aa i"B .-... :i 44 Aa... II hf ill do... 140 til M IIS M da) Ilk. M dt....'9 1l KO do H Tilt IM d MUS tiMBiUK . . all It't III A.... 11)4 ii do.... tie uh in do.... Ha lt do. ...HO II 4b Had Br. R.,,. It I I'M Af Barton Ft.... Il IM de ...... IS " a......V 1 l...Jtll ! .... c i,i m rot. do.... boa n wmcal AB.I II da ha at J2 Ja'iiT' M At ,jM 4 IM do ...ju 4j ' . .. sal B Chi. B A O a. to eU....b4 IM I U ... JaU ..... Big faaaaatf vtAj CORD BOABS. 1ut3taJUS.Co-8l.opll-,; lMaOaaaCwB, "SavUI ae,"lree; e,-.'8.Be,'Il..tT M to ia i:r.'.us3 MC B AO.K... S 110 Mil. Aif.B... It lOOMB-AII to.fMX iioiv iu. iat.iav..inj HOD 4o...Bar.ll Hot Ten U,i. TO tvM Va.le ....... nor v oo V tancAatn la, 00 tr KrtAB. tt " at M FanAroa R.tt.ar toIU Cea.B Ba. IB ' fa- It um aa....b iit It ..... ...... real J-,.:-vMM, I0! . .- ... iwrieuHB iiei iin ia uai, a CM.... tv) M dO....oS0 IIM M dOaaalsara v.... nM M da (STT MH.Y.O. B ...11V tot to II K IM do.... b80 T4 It da eS TIV 10 nartam B. Ff W to lUbolaf B..U0 IT 111 Bo UH M o tin im d...jdsirik Co. ToL.... 13 4M ato ....alA totS M - SB .R I... de do.M.... 4B t....blBj LXT.B,... UM M0U.Ri:..v, tJ BO Mil ad. sTTOCX IXTOITJAnOtB. Tbl tttblA I darlTrd by omrqetrtana af Ik Flrvt Board aa' oack day I 2i-iLl,-1 r" S-l" Kf Iwnis(,ev.Ml ,. Mo.lt Km Han. A It. J... 1 N.Y. Cea.MlJ 2 Hud. Be. B...1 Z Mloa.Oaa.kl.lt 3 oaoaaaoat aa...,, M Pier-em . ri.t' H-atlBcK... IV 3 et ea. m m. aOa.O FananmB IV M ix cm b so i3 Z OaL A Col B. 1'.' 3 A A Tal. B 2 CM. 4k B I. B IV w CM.B.AQ.BIX a MIBIATVBJI AtMAQiArj AVa ti-. Bun Btti. Ktm Abb. April J.a...-M...e JK....I.... I.,j aprl 11-.... S 14 .... 0 11.... ..l an, April U...- B 1, .... I II.... ...,u !;; MAJORS WlrKIXIljrMTa, CLEARED-Fur Homo Porto. aTTBAMBIUFS MoDlon.rT, afalrr, nas, u B ummwaii ana Caj- Sarah, ipi-oiular tooee, 1-hllatlalphut, Lroet an Kirkiatrick Brt. ul, tpr,rltr A I en, PMuwUphis q ff t .falewaro, rptoj et or Jobneuo, FhlleaAphia, Ira. daieak Totkiu. SHIP Tttutllau, UeJuae, Brlitol, HiamlSk atd Soda AolOONEB-Blfsdlto DtaVa, AIiodra. X. Keoey-CatU, W.aSrVr- J v.- fl. Iloane, Bni.a fl W Lwlo a aioeaiot, M.ta.aW Alaiandru, Bif.N ad Dxlie Maria tVutaaB Cam-am FaJ Bit-, L Ken ay - Bib mo. a Me-. fturaLu'i-, J Co.'. 8LOOr-Va Batea, Lrw a, Fi-OTldeo, BB la.ktil. ' " Fur Forolifti Port. rniMBVirS-Natlkaro Ukt, TlBlontaAW Al la wall, 11 B AUe- 0 hawje, aula, '- -"-ipT .iTlogatoa, Urotutn-un an Co dHIFA A Oa.Itt'a, D.leio.U'trponl, Ooru'laB) )'uaill. Leiurgee, A.aaoa, aitadotr tto i Baas laleannaa aad Go AUS-PyrTBOtt, OHrer, Bin d Jlialr. Kti klano kad Vo B tone L.ctl INerwearhaal pilariua,Qtiiaiaiunor Fauouth, Mala. bo bbw! UhDe. SBKH-Mallle.lBrlBael'iroT Bl J.haaMr, Pie Bon tra Co auwtnx M -oa, fbr Oad-a. II tt triVWOaU-! B..V V 1, liBa, BBBliy, It liuj rum n.iee.1 uauaart, Btopes Via ia ii ij iirooamas .... .f- ..-,...... U D Drool Biaa aut Oo. .rC7J00Ntr A F.lld. Fh Ulpe, tor Bl mwflB, Itniib, Jovee aul Ut-Fo'riat City, Iit.ii. BA. Juai a, M F. Bi-kr ool Dayloi vr A Crocker, a vooil, Bl Jjkoa N F. Biker ami Diyur JQ l.roue. liaau-vunaj, ttar.'B irvjlioaai st-lei CBiraatoa, Datldioa, llaluei, DIM Wvlf, AKlilVKD. rrKiMaTIIr-S Ft lean, Dikr, fat FrcTta. mdi to Ieeoo OJll. Ooteao-Jt'e, Unflla, lefl Fam Certll bar Itat Marco, aonone hi; Weet 4th ires landad law ooiaaia ot lafaslrTt aod laiDf oaeb to obtata Uar, prac4dtollaTaA aeiled theoc Ilk laaa, PM 111 txartuiofd Tiijr batryg-a'e. Lna Tee Cartllo, u atmi'l t! m Ir CU J, itr Nvj YeiklnOdayt weltinj the arilral o- lr.tptroaa ibelnteiler; rarof lb W-rt dodolSdai, De'lwer. CuinaXL, FalltJalpala, udM II Fra trick Ftlkln. Waiau'ta Arny, Xtw Bcdt-rd, adeeandiatot teoijera I tb mater. Hal-en, Dakar, Prrratdoaoe, mdi to I OleU. trtoorA Niraia,FalU4e.plU, avde to Lc bai KLk patrlck. Kl'itbeth, Cabnorji Boltlmoro, mde to WaB Fit cilia Xoukrl7, Balllmor. Bade MWa nelaaila Mianoeota, Qantt, Bl tlmorr, ml to Wot Da ColomMe, Barry, tObarlev'oo, Kda Bad feat oaf cerito d.-offad, tilt too ea Co, Koeouke, O.B. ha Rlcimood, mds Aad aak-i ten lo LtaeflAm acd klaBikaa. Yotkrawa, Forties, Rekaeond, mdeaiai pa-) MimeM to Lod'am aid Ualeekea IkA Carol la. V rmtl), WUBin(-oa. H Ot B Us tc d far-ti lo II B Crrmwall end O TTrBJ-AtTt1" BUM, Brlii. LlTerpool IkM) wttb BBaTail1jeaeiv to O aod A aOBja. land. Bui to lad Co. BBIO Beatiira, D Ulo of HtnHiitrtoa. traam Bmtdi March II :gr to BiaiaoaaMaTa-pt tew. nai tiyerono Mir raluul Eidoa, Fotver, te Boitoa la 11 diyei mln oaaam Idem T k. ur ronieoa ka raw oaya, iiinaiajfAo . Wh ttoa or, fcr M V Tctk 1b IB day. KB0OTMam-Klm City, MWkA., Itol.taBTa loaabrt let FAwluekoA. Wtloota, Fork or, Boeteo, mda-l I 0 Dvdjvt. asd Oo. tJMIh BUnMlh, satiier. atOIBOB, WUt. Ilmlioa o the) maoaer. B OBdjaU, YfalalA-, Alba 7, lja-aT,llB4I inlriarh. Sank LtuUo, Ytaaon, RtcalAtka, kba. awaaat . ' 1 to LyoB, Mr. ' " '.14 j Aecv WklkiAm, BUaletapC4-, 01, Wejtal , ' 7 ji JXsnitiOUrBiBUabtPa " Btaaa.-Hl V Ttotc. BlaBvtAMH, -toV ," BarOOW-Mtry E laaltath, BIikm.B, aWlo.ttB portaOXAl buamtoVrU-epet All" i&A'i&gB&Z tiK - wMtlwtratas ktr Aeari ,Z3Tol hAT bA MaaaM to r ilririvadtol'IWBFUlYaW wlBAw, ,tJ-"' Mtoki 1 1 - --- - i Ail WW I i A I Ri a iA 1 1 ! 1 i n a bu ut t-j