Newspaper of The Sun, April 13, 1861, Page 1

Newspaper of The Sun dated April 13, 1861 Page 1
Text content (automatically generated)

T1 fV ' i?m t.. rlwwiTOR mcb - ywt.b-1 1 Aar ?f I AATE8 (0F.4JDVJJlllMf H" Tfl 9bbbbM ubbbbb.bbbbv. W TbLI mmrV SUN, -MM OtdBa ' 5f tAtjv matt TVT " " il inaLMM at aaaaafaf. axatT 4xkAkPa.tWaaBBauBa-p aaBaaa flaaBlBilkrkaaWik liaUdaxav. flM, Ml M k; Sl A F I trlmnal. MB A (Ultn mn mb xxaiato Oafdai ot Cnl. jJPjpJSJjjJJIko Mm Ynr, V- IM COMB pub bAT. HIV WlBVT ntT- 18 .BBBkk. 1, Magi anpim. I f-a. k -ui UJk- ww. all th cuS? atl W7ii ttSS twcra MAocns-WAHTKa ra. tLa.1 " " ."Tnti 'ainlabl imxxi t mum atari. m, I faliHwi Tn aaa. a. wJSf um' aw B kand a, Ha. M MMf V. Ul Mdb ll.in.l4M nvx4vnBirr lu UKOTS WAXTRD-T0 HELL TACS- "fa 0 lUttauiT and hrr-illT. It Mtoa wo Iktrd f 'kwitkM aaa bapmalVBd alw-r. Oallattarad, i -. aa. nmii. iv ijuvrtBi, aVl'riaAa DAUBER WAJJTJID IMUUUIArKLT- WUilaaaltrdgh. Br UftJvl II, 143 DRAGOOKS WAXTIDuaTHE'u7T Anny-fjaod pi, wttn fattou ami eUhlnt la Mnn4utM Ilwi4 iMut ldlrr. K ,r Mitis il urn lUuLt. rbl ul M tenia, iwiku OaK. ' M iiMll 1,'UmjYMA l-6 H) t2) 1EK Vli - ra V tl'it b kbu BiftuiifucUu ttf M1nl n Wwli ooiuuBUioa la trrry tl c ta UmIsil f fi.4. cv'tpftUI t dirrctd i vpio, a iltitViii nh wIc,to Mr ruoit J)dSDM,Uix l J'urt UU-. rmllfi N. H iit by rwra of p at mrr urraiHM vl lb I rrd'l.b vUlnhdJiw x tu ikta br ordlatry tntluu and a iuiaII bar te lrr mm. U,l,i HLT WAJITED-SoriCi KMPLOY im r-iitru;if lsf'rrad tht IW an ok ttla a taa KiaaloTaiwt CMOen. "o. t UUv, tk b-rt aid atari falUala ail aad famai parraata, a Had U aar aMtia i atwloiit aiou, Uaadraaaa, feu and atraof Caimlni dim aa had trtiwmoaa aaU. aa MajTM pATtK UOX KAKEE3 WAHTAD A Hoy - of iwdaddraawa-rwdtiari aW,ena vboaaa aad a a Daaaiaon nuiehlDr i tr-t aU aWVf 557! ClT "" rJ.UUVSB.BafUBoiae tofT, II WiBUia at. lo WOLDIMWlJrfKD UOUD1ATKL1 ',r U. . dnar, 0O aotJra dhb. rat maa ft far aMrdk,vttH koaro.. aMaaac. aia. dtt: I Aaaiv Uhathamat. ti Muin liOtnr ami ruuiD. BASE BOOK LOST, NO. tfiii. OS TSK Claraaaa daTlaaa Baak. Taa Sadat will plaaat tear iiUUMaakk,kiUa Coapat laKiwU.Hn. 1U1.I CKSTlFlOArU LOSt CKKTIJUC&r Ita. a.tMaaraaMaiB.K.UaaipaafWak, aJb aarUAaata Ma. NT, j akaraa of Oeluaiblaa U iim In Uaaaa v ttawa la aoa maia mt If ra. U. Ij. atawmjuB. aTum ai iai. anaa m iMtof ltraa( if tba laid at aka fa aktaoad asd ia,ioMdraalUB,aBsr - - MUIRTS. HEAD Or ALL O.iBlt'.CTinoff t tub Ma ni'iY uaiKr uarora KadahllaVld IB 1MM CUATUili r, lea. aonar of Paall at. Oaiinimalaritvrlra oaroMjei dortaf tha roa-a pala boh at auattoo kad kaaarapl aalja, top ma. ttfilfnM'ixn wnnxriBTBO oootM, taaxtaiSatTiaa.aad akeapaaaa, wUl U foaal oaxt- Baa tka raaaUr arlaaa, aa wtu ka aaai b tha (!! tiui.ll-lafarUai,vklokwataa1 aaaaaatfally aakoat, Mlm. rla krkaWkaU8fckrki,RaaaaoaODM aad aaUaa rartdta. wankdlvxil . Tor l.-n)rkdlxal Ifar IIM, wortX 1 1 .' 1 1 1 . . a?tlV wor k f 1 no MM, , . or I f S. worth $ i 1 1 1 ! t , Pa $t 00 aold foe, and worth (1 IK) 1 1 1 IWrta avada tt atdot, aa all pneaa, aad tua It iaa Ti TUB TBtOB-Wa Ht adtad aaaxtanulfd Woalalata oar Raall D-ptrfaaat and ara paw arwparad Workrjoa lata at p-toa, loaar ta ikalaw. aat tad la Bail Ikl Mrana aaniar rha Noabafa av64B IH4DHATHAM IT BUT T0UB KiaBMTif? Bwiam prm $ 1 1 ,-a --rrai irr'n a anna, kUIRP at Piian- apll t4acll ".-."":.-ii'jv.rr'air.m-vi-3 'TAKE. muaa-iai pitna- "MECOAWIC'S SHTIT STOBB ,i'l BUT lOUB SHIRTS IXIIXAJaS ATTTdBMBmANIW'dHldr bri), apli) atM'llrt aVU UKABU if, Naw Tork Cltf. TO LIST. iVonisDKr TO LEf vnm LOW AT X Kli ikail' aadk. Rial MiuM. N. T. wttk avaau rnaTlaS Ae, llrht oa tka iItu. aUl ka ltd for rUar boala- U Pealivd: Inv taoaaHnoa atma. Ana a to II. La J IMKa. ivj ia una a, inn . from a to 9 a tu . aad I to 5 P ai., ar IUOb. WKATUBKdY, n l. -llta.d HOUBESTO LET IN BBoOKLrjl, TWO an Iwaat-AT aud blMDanl Mirk lianaaa la Dav elb k-w-. adjaiiil 14 SklllBaaa . wlihall laa ; pf-nanaava. Apply to Btl)AL LOtilirTvWD, A OO , ka dJT WaaUoftou at-. Maw Yak. pllfda-.. UOtmK 1X1 LIT OriHlttSALr. l'OM. lat Mar. thai atory buck bona Ni. tutPriat atraat, tawtW anav boaa-Ohalaa-w pailaf akloO ii aar aaouatad aa a Ugaor au'a aad ala a toid analoaa. liTjalia of"J.iUN i'l.AtK. ejrr of rawpviia ar, aoa uuuaor aa, wa n au. mwaua lX14t.lt . house & a run K TO LEr-Iit A VEIU a. A paad Vaoaila, aiiaaiao ii mihw ,. laualra at Na aUl Lhth ar, la tha aura. 1M.U 0CM'J TO LEr. tlii TUU'lUt'l! utyaad baenaul la-lok, twuarip Walwarth at, rwimr a. Mrctlo ar, Brooklyn, awuUl olaf raoaa. lutaira of JoUN CLAkJC ra taa p-rn.uaa. kLrnw . ...a a.n. r-M la.llAai aa-ia aaa taa "a, -.a, aa a a -, . - V,a 1 1,0 HOUSE TO LLr UN ABUSUDOX PVh for S0(V, thraa kaojaa In Jane at, aaak SAtarj kauaa asd aaaa lu llt ara, . aad A boaaa la yi.at.1, BraKklya, 111 JAkt-Ja JACiU A rON, 04 Mala ara. ,Jw'jL TT0CSE3 TO LKrS STORY U0D9ES 1 lor k 100; 4 tbroa atary k-k haa, I ponmi and auar.attua paioa, M"aau aoaaaiaa-uraB,,-i"'i larak. aia alto IVa CrtaaiKaaA. laiatraM w, LAJtJaB0Xl ,llAd H 1008E TO LET NEW 2 STOBT BRICK b-aaaaV fl MlaUllaal WalA tA liaakWiark atitaOni aall waia-ti inn paroa rrraaa livid aahoal larra aar. JknauBlNtyaif. Apt-lyaatJ Vil--LAKD, llnlaiaia, a.j. am. 0DSKS AO., WUtTOlt LAABft-OHK Aoahu haaaa aad fardaa aa Plaaklni ara, and 1 tarn atratU koa aad pardon ou trraadwry, B tra.wttk atabLaa and axoMlanl frrdt aabrHAaUa-, aaaat lid and t tana Croat, arrtat, rallraafi wUtvla aakaoakaf tha naaulrai ai a nrraan, aaai tka door of tb Biwadway haoa UalTaofVliA.T. axa BcapklyB. t lanr booms Jkaf ITt-ADT rowB BT atOmi QAODC, lot WAUtJWljR ornciss AND Li BaaaaratiUiov. rKhtw1thaatpUamrwar, 11.10M la,alra at OtA Dan. U Pulton it MAMUrAUrUAlNU riUJUrrA3 1U LET rJiap-Tbn axtanalra IdanofaatubM atatraJM aa xdaBdWWOoatarat. luawlbar, a-oatabi, or lo arta, aa bap fc awiulraJ. ikar will ka bit ri-rp law lor a rar law lor addraa.llk' hlapaar. dpalralll WOO rooatax it. at IUB ntoMi-awa, k.ui.10 D00U3 AJTD STEAOl BTEAM POWKB LV klJvraaiUaaAUioaaA,will illbtj-. r,lU latltWHaTrk TBAM r-UWEK IXl WAlUK IVllULK 3 ar p-ut of a kair-rtarp and kaaamait kulld na aa Ft. at. ba taa aad la. ara, ala. adaot) aol i 3uHa far a.iinfaaVnraa aaaairaaad. Atp ai rWa4TTUaa. -" VlKAtd rtiwlrt TO Let-BIK.AD7 J aowar. with laraaaoBaill,wll abd Mtaa. ctkam row Kit at i-E-r-Ai .u -u- 3 -h wwrka tuH of Wt tdtb at liwj 1 ' " trlaUa p palTTh7aoibaf of ratant koto fi J&f V 435! r"- WJBArnrl.dtd t ft SJ.'A I tirlWritMfatlraxtPII. BUaltltAUT, I A. avaa.aa'iLdi faf CTEAK FOWEK TO LKAbS TOiA Ur ? of r-ua, lodtlad s WkiMadtOB tJff CjtJ ,5r Ik mvufAotaai at awaaj, kaviAj aJAk- X pa. ... k.a - arlaatlaa Hart ..fl'TaliM NUMBER 8974. mruuij imuf i CI.ttrTTTriW WltO ttva ..-.... wraVMT" 10,14. I DRCsnES or KTKHT DCHCSirnna akiaaJnaaa. NaaLlwrrKUillRri pODBTIR DrOT, 17 BOWXBT iri2" " "da Uardaratlaa- ntM; nana I'Mj, aad ao klad a aaramiwrwwrS ?' " dlaaatak. Call la fat aimamt kalnra aln afaawtara tad Waelal pdJiIMl I-UAK1M I l-O&ltua 1 1 l-Oadd " "Jra.Br . I B.000 km, kaadaraja ?Tr?,YCTJ?""I"5 '- . "i innve: r.s"jaL'L,MM m,t Wt-ffltf owa aa .i a arwyJaTS V. rjU. ZELLB KKBVms rOWDBBJ," - . TtOnr, "LOVM Of tCMUAl DBIkX. klr a ir (nnknavi k drlnkar) la Ma. IVaa'Ln. Hatranladau1aaUfkana.ua. MataT rTlwf u.aa. Kr aUa at brad Btora, anr Harkat aad Dirkaaa a, HaMU. crAcnu dook rroxa. tu huhui tru. Ulf -N Itn Fatfcxi at. BrniMft, bK. aUKLkKS. C4 Hraad , H..alk. H. J, And hy all BVaiweiaNUlliauU. M . PR1 WH IXMX11L r C WfUdl Oa., WooaaaUa dvj. 1 Prwk, la it, M. Y. Ml ttac1 ruu:i3 orris 'itxrrn rATx f PKICR IB CL.NT3 ITER UOX. la lr fnrt ntrlbna far tka Taru. an ann a 1 taer acd bimatiHer CwUkout lularr to tha rouiv)ltaUa4,uirlraUl It baa no a kn afaa uw p,ittio oypt f uortam Mra. and during tkat llaai niwRnun aorapiauii aa dpmu laaaAawa au (AKjtrarv, rnrr n no Mcliivt tT (MM )taaj of Ita Djamllaua raontk tflU All vKA Vmlwa Mi.4r k. u - - UriWtaH eAa ablw twin, aluaild an aaM tiav "j u an.rie, unin amiOaM ttwr will nat dad kui -hu Uaar orrtrt. Maimfartnrad 'and fur aala, w aii.mk- and rriall, k JT . UKCy.anruar alrnaa uuirrailllaaTia.MlraaklTn, and 41V aVmaaddaa jniTwrHCUiatjUawTork. dorvl for WllUimirk, J. t finait. aa toutk mill at. rar aU br OroajJaS ran ailiM IdaaiaT U'CTACLBJI GOOD AND CaKArWaak 7 lUM laprerad Profaajor fraaka- aWanlad an praarrra aanmtalr adudMltodakalfraalaaakr aaiparlorl araatlcal ovudan. 411 kladkof aaaa. tatla hoorkt, aold, taksa In airhanga. or faikiT Ita. tW Orand at, oar WiHa aaaylJaaJM CKiUT BVKINO- U HUKT MdTBKIAlA TAKNSaad WTAKni. THod. a. uirrn . S4 aur at. aBU4T.4 C1I0S DE4J.ER3-BBJADWAT AHT O eiti trada-oor boot, ahaa and rIHr nnari a nil eat and tlttMl, aad all Haaat rraaoll atork Xinikl far aaak. aad aald rkeap far clao. kf AKrtltTK a ON. t'J OoU HAY, alO 4aair4 tirAUBAHTED GOLD AMD H1LVRR WATCH KO. tllrar CtBjwW " Uwallad. tt tt A llr.rUaiitloA-LaTfa.taJl lawallad. 111,111 and WlTrr noatlai CrUadart, Col lawallad. Sit, til nold Watokaa, nttakU for IaO, fofl kwaUod, la f and I to no. Wlrar ballak Pataat Urarm, ItO, fa, tSS aad aw ,ki. WaWa aald br BM Ira warraoVsl m rar. tdaelM JOrAK .VX, tul fla ITOAKDIf ABV IMPROVED BTatAM Bur BarlraraoV I (TTANTBD TO.000 LADIES TO TAKJa W th.L- kati la I.I Bkaith irkMNtli aad tTkk ta, rrajo-nbar of akatn) abna-Mkan, araal aad airaUalaaaaw kat, (or MBanla-fad kt rwrohrd. (T-Wbaro bHr of partdf from (1 1 J fcr a now hat wB-f-faf-P h'l Pf" laat ,aart iana as H lao aa rioOTwaaata r La. 'UaraaoranbathbU tha aalp axaxMlahoMBt oa tka iranua wbara thap. klaaak aai praa tkatr aanTaaha aanlkaaaa-a hati elaaaad and ariaaal. hata drad aar aolur. N. B. Ladlaa raaay fori atorwd aad ran avath darkal taa l punnaji. al.Wtadaa THE POST OFFICE LIST LIST OF LETTERS atenalniaig In tfc. Pit OflU rUDJLT, A.TRIL 12, IM1. Afta-aiaiMarr Aaa Aiiao Uis VTu ArtBtlHaanabU Alfa Marr Ana AaUoua Mary Ana Ali-rraan Jaaa AttArn Mr, Minna At-fliewa Mra Ju'la El U'ady Mary Ann Ilia; f ii a (HiaUth -" Marr aa-aVrlca A nn Jai' itaa'a Mn Al oa Hlaka ra-nj rkaaa Kapt. Hanniann Mr n Aaitlmia M'a Chulottl ApvllMra,ktkit A rand Mr, iibtl O Araaatrntf ktra K'lat Artuatrana aUatbAh Alan d Italy Aubry Mn Aad, IMbb Mn. Bhartrr it Hud Mia,b.h at iUier mm litl'lpwioaa Analp lliynw an ttOaa liiownJaxa A lirowa Barak Hrawa MnK ltraaa Ma jirown llar.itt Hrpwn M ,ry llulllot M tt'll OattiaTU, folia B-o'a U Holt Uiaral) lio.inal Mina A llrrl B-atr liivluaUnP-tur Hourka jaoaaaa riiiak Mn JoUa A ll irklair 1 lira Iteua Mia U Ka Kara a Hiatal Li lkt Harty Marr llaar au HaiValt Ur P Harpal U a af.ry Hatra M:a nnPB Hantaan Ca'barUak llaglaKVa .. Hray M' UrUatt IVaU K'bifaa ritar. I arc Ina HaarilJ-Mj nanvitaa Humara M-a.Mvialo at IkianaKata Unci a Mar ilurka MraOnlkarlna l.arka Mra Mran t Hlirrfiaa Mn Tl -aotU lat'rowa Mia, atraalwar lint rr I lao liiitl(rVr,Hrldp-d l.fai'.pMn i:iad briAalirlddat CoaartMary Olraiaa Mn Ba-rlet M Collar llallao kt I .olilaa Mra B S fulliaa Lanra lACialtDI Koautta TT Hj-aavaMM Jla a BailLliaakt . HWIa arrfanl Hit Via rJiba.l llaai.r Mia Kul,l lUnallM it",. krrrMa lUanah B UrrriaMa'P . lUfilra Maxf A I 'A 111 Hrliot V' I l'i Maritfat t'nllaAdila Cokfcnu H-dyai .auaaDaii ara famioi u Mra Hairy CultiiaiMn JtMt Caapliail Mra, Ul; frma-'itaaf.ra BrIJait ra.l1 1 laialna aoo Caaitbrtl Anvla F Ctaar nMctrcla li Ikial Annla (Wiktulrrlln AJJU C,urKU Oircrj rathriU Carbon Vail Uarey M'rla 0.r,ItrHil ('Arroll P lira Couaall Brldaat Ctauoally Maxp anrlly l.Maa VoDiwri h lua Cucok Aoua Cr.u Br.CI. Uro itblM Mra Marnrat Coo. ip Mra, A, ar at (ara-all Laura A Csrwla Mraja-iat rawrarhar Mia M CoraliMa.ia C'-at-llo Marika CotiaaCalaarlaa Couiaan Mary J Cottar Marr CosrtmT Mra n IWyraMraBliaa CkawbrMary Crawail M a NatkAA, Oirxll ainMry wfail. y Mnaoa aa af ara aial UUHdit'fai, (t-ain.lt ElliakrCl CluTvon Mary E fnaTaa Mary Olaran IJVa CUrt Mia K Af riaikMra Iaha!lA ClukMnVtm (noaiyMariarat (laaytia lfn Ann f laraiak fltalla .tuwn tt-wa CitaoMrr wA.tiiTi fldiraL K ChiMMiaM A Crumk Lxentla CitbaaBariAiwt Dalay Ann Daly lira IlrarUttA Jallyltoa lalioa Mn Aaa lamoB dmaxulk lAil-oa Mn larUMrarB tara I'll lailiUralaorkH aria Kuth atk-n Oar rla larjlni Oatbartaa 'Fti.'paBraAalttll iU.raoaMadA lrr MArcarwt oar. II l Pi walla M R vaaia LuailoNaB H lira lam ml Daa.d.1, BlAOA t-'ATihU. alt incaao Wlat Cuattl kauila Mar lap lira Ea fa il b'aMraAUnd rleiraao., Mn Lar J rUb-rh flaa Biroaara aaidftd Tairaai Sarah DrUeaU Mra Kaffir. oUa Catka-ioa Jolaa MUa MA lonoahaa Ilaaaa laaklaMary lauarao Mra E'.lt loajkaUEHiklieUi 'orraalt' Mary con ao Mary vjrraaa Paatla toagtaaOartradaB katujaaai Mn Albwt Hi aUt AaaaM lownay Mra M 0 rawaia Ula Aaa )apla Joka'Uia laakrpktn Pllra raj:. Mr i Julia A luffty Catb ijOiy Mxa, lliltiarrrat ijna Cak lunnall Ura, Wfatarat )aalopMlaa,8ih ar laaou Mm Analo utmll J"iio a Iciatoa Aar.llM P lirwoar Mra Mail arat li-rrMnNH FUliM'iBobtlf FUarOil Mac. U auuir Mn rro!Wdnrit'jd Kit tan kt j-t Ilitb atra Aaaa T Pliadina.niaMuT Pitapat ick Jaui FlUpauiak lallaAbilh -ueKuunra r.inoif B-111 KlV,.lW''ea r inaxaPT -'0 1 aoaiaaaAon f laaa.n La h Krakaj N ra KaxonlialXt r -a Mra 1 1 a Vain U raa at. ray :-ralPtoap F'muaon tii.a n Paa'aty Muit Pr.l8lAaial.aaaPPlaa Pltaraan, A.nla, Klemnlna .ia Faraia Mad f PravCku Mra Miry Ana Ilyaaiuiaakf CJa-ilo l"aa la Olaaa Uarruat O.'i ran km Martuat Ullaba Mra PI. ok rlalaaJua nil tart Mr, l.aara 11 liIIoaarMn.rhlla.lBt "Ub-n KraLTi?ra Oaaka'l llanla'.t Oll"l)r.al Ulk OMIaaa (iaa'a KuM Placo vai-ai fUaaaa ktia Marr n.Vr Mra Kanak J UHM aa.1 H.UXM UUalat dta St",, NSW YORK. SATURDAY, APRIL 13. Oraea OaUarkM 8fJ MraUllbari rr alrtiaka do O ahaa M UVfaiwt Orakaaa Oaaaarln (I aaaa Ma ftUkaa OrlffaWn Owd Nn (raadaaai CMdaaltk Mn Aaala ' "ra Kaaoaaa flaaaa Mra OraataaaaUaallMlt naart MarliO Maa ktra Marw A HiakarVfLaTw JyaaatMndaba hMaaklra,ta Hcpi L'tila Haaow M a Mat f Haark fMa Uaall Mra B U lpaMarr HkaMraS II MWa A. a nwlbil liana H. sa wry on Han Uinta lialaaklraAaadO Nailarr aanr Ballaraa MaaatlaO JalaklnHA Uad Marp au a. aoa, dm, la.lkt.rr llrllrraank MwrlaMratMaariM liana, Mrs Hara'aa at lluaaa Mia Aralna J!a4tJlatlaaal Patrk Mra troaad M llaaaala 'Tkt,.jrttr H..IH, UaiaM-NKaatlHrka Him Wri.'axo Kiakd HafrwK'aJaxa A UaJ Ta l,Ulja at llir Mra r Ira llaul Ural aaaa llabkwt Mrt Cma A Tfaai'taa !.tta A llnnllawU, Mia AoaU liariv jailay I'arkv Mra Ui adAlltia'aod IIAACf afra U Iae-rRJU '' jfc lw a,r a anaw j sum a,rr JwiwlMUMU JUm V al, J-na MWa A ,lanara Hiawit V '" v, aataa naoa.i4fi'aa atra Jriia .laaa U -rr J Maata Anna J,nra Maa ft JilaaaMiaid K-'IfuM'aUaaa Kauaaap fMaaaia K-wap Ma-aarat Kar Ma,p Ka p aarp K liUa Mtrramt Kl al ft tlaat Kaira R aa"ia KakIMra It KNk.la.a4 K. !. VriCVmiiaa KaMaia4 Kaaa ak mwtt kna aira Mai kfaaa, M,'r IOr M'aV,lar Kl-Tva Mra Mary Kl Mia J'atra Ka If tatbf-iln-i KM r '-attfenraf KJIrMi aur Ana K jnapa Rf aaaMod wiakuu Mrallarf f Julia Lai, llr R ua-a aarp a lAra Mi Jaaa laoalaaKaAa Lmaar-41 Mra Ft II oaaaMn, r Haabrth A Ul MaKHzU--tkK I.jUiI'H l.r, m M Waak 1--UMH M'a Oaxak a-aansvl M rr at aa, ajarrOaMaMraMaaadalaaa ran i.nla I.-faTa M'a, ."aalat Lu.Ho N I'll Ltorap atana A lanrr 1.0'a 4 Itaaa aar Mk l.ardMra l.llH l.iajhraaa- Mtftarat l aurai.o-1 Mia Mvtarat BLal, Mary A baulaira Mra J T dMraMatha iir i a" ""acr a L-ahar H.arp .aa'rue. Ma Matlt a Mi Jjaaa aaht Mttaarat .rarh k w a-v Kl--a rma wuraa Laakp Mra J-hn Lpack Mar' Lp-ai-r IdrtM i-ATtata ara a k L aaaa Mra (laaiaikM MarwMra,latat Mara maa Madr;u Mra, Uodar at MaaVaa K.aa Madko Ma-trat Maaalrlck Inn aatra riUak-k Maloaa MraK J Maalnp Mra. Itapard It Maanlnii Mra, d'atat Man Marr Martl.a Ma Raokaf Mar-dai Mra J MaiahaJI Mia A MarakaJIHra Aalty it Maarlaa Wiaaap Vata Ma'a MarrflaralfcaW Miba Ma II If kalik-r Jaaa Mnlar Mra Mary A Miliar Mra Wat MlUloa Kaia VIUiaaMiaMM kfl-chall Mra Mary Mltahall MrtMarrarat M Mra, M'a. tH anaaa M Mara, Mra Maralt Ma O H M n-aa Mra Mary ki.dirMr84Ua M "a Kikx SaMana Mary Q arria Mary MaanaaalraaraCaiarlna Mnrra Aaa M4aad-la Miaola MirppMarA Wallna MraMaiP Marpkfl.knr Maa'alnaa Matilda Mwpip ll.a-a-a MarrlU la-op Maara Maifarat Maaaarala Mn Maraarat Mrata Mra kVaavk Naaawar ktra RlavbataNlxon IJxxt kaaaka Haiail Hilukatf rhaam Ma Priooa it MilaaMary ak-4 MnAadraw Holaa Mra Kl-Uar haknl Mn Eauna Nolaa laii MUaotaaa Aaa H.lwlaa Mn Panny NHoo Laal-a Aoa rtian lanala Borth OordalU Oatkaat Vn larah W Obrwa Mra, M At at !lna.taa Molka ffTcrrVlWdord '-' li II kaMuparat l..iy Hit C E OailawMraHaaaa I S0" I"'-.- I'-- a-a Kllaabath N ll li ""T aawaroro owaraarar ,-. , tMHtim I'll t,tka nHJat IHim.aaa'a jjk 'ItBliraa Marjant r Hi Viry 1 l'.M.aaWraK A a,ru Mnttf Aiaa'la rapon MtDaTkrma Parit P-ioma I'air Jana ruaitSaiah J ana Pit) law Ixtul.a M I'uloaafraaarmh anarn Jana A "laallktraTvlf P. a-a-Mia K t'aak Sarah Cork Kanraa l'iack Mra alooaa rarer '.obl all pcM Mn Uatwth TT MaAnUlp BrUrat i'lualra-. Marr Owana atra Mar, j PmctUMary llarra laallaa l'la.tdMad'all Ptmila Mra Btwaaa P.lorMraU I'rIoiiMriLaltlaat Potiar Mra Alalia A Pota Mra, Ur-aa a Ivvra Mra, Mnama it V-ulon lln (4 ara Po war Barak. PawuOathariM Pawlla Mra . .. . Powall Mra. ColunW at Plaoakait Mra Aaaa PruyahlriUartruaa MoDmuM atra, lOdlaiM ara MaLabaCathalua MalCaiAllrtluiwrt Moaiaaa Mra, Ury Dock UoUwralr Mra Mary lia'a.la li.ataina, a, Ira, 1, llanunrn Ay I Mo artr llanrafwa Ma Iratk llanaora Mo-artytk.rla MoUana Catbaia Haaiiuy Mra Baloo Mo'-iHiOatbalaa MaUMiy Aafv Mcioaianll Hrltrrt Ma'WiuloV JnrHrUe MaOud aa Mary U MriXil 0 Area Mo'Vlrn MraHraan Mat'aiaM'ana-aa MilVrnvltMnll MalUaitJara 4akaU Vltanor MeUoaald Mn B ? Qi'rtMn.l B g ilflar Atu RatMt Htl'nt Itao in Mn KaahlC'in lUodl.a Mr Oatr-a Bar at UtLt V,ar K,tn Mil Ktpnri.eaT Kari'harkat Ivad Mary p. Had ('aralla ladnrr: Izi Pall ar Pftap MaOulraCaUairll Moflulk Baiak kn.iaiil Ca'.harln M r!rarap- JtinnU Mcllnpk Mra, lioapltal Ma nUi auii Mi-K-aoap Marr MeKllUa Mn Alotf U.Kuakl'f SeKowaa Murkrat a-iaaniMirr. . .Ma.n.M-a Kttrdrt U K.a Maiaant . UiAiiaiaa Mafaairt QiilaUaOitkar ad UlktuuU KIAtaMarr UIja Br, MillirT Kum Maria ItvaoBM Ma Uaorfl M lkonay Hut laoaoba Mn.ika-uia UiblaaMnUaraarat pabtaaauMn 10 Jl at kaklaaon Mra Ub-a llnlairlaMraJoaW Itraappra Tarraaa R a-a-, Mra ley Jlnd Uuild a Iim 91 UIlkTllil'pd atanailt Mad'a. W ltthat liuaklraM-xp-ol K -aaala Mra Mala kiufc Ut. Hall K-ryilea Jaua kairaultfa Jaairatlia Hia-ar Mra J .a P.iei-arja Mr, lit at Rlaba-aa Mta FI-pllWA Kiarr Jabroa ituaa I Maria tl cuaall ArnallA 13 Kadi-r aiararrt h-yan Mprat Kian Vary Bran Mm Brdr Mra IJIn4 Pail'h Mia Jo p..,iiMto.L M la.jiljIlnaiiiAU I milk Mra II koib wra KJxa HraithMraLmlXaUB B ulta Mn Boilu Mra Wary T Buil'hMUllai..taaat BuaTUiCl'irrlaa Bmrtk Mn liacaor Hloiiwa MndafAA 8t i A -a Htlan Marr Balotaoo Unl.'SJ kaoua-AlaaUfU roilt Ullia BlreauM-Othat Bck oear Dtm fUw Kll OaUwrln aaavinr-d Mia k. VI 8 illlria kllaa Balllraa 1 llxt RiU'ltaaMa-w BluHI lipnu lltry A Sj-nn'rMnll P Batkaland Mra II try irkriMraM U CJUTi'rl Ua Run nil A -aVa.rt.kl a. rar aj. kbailai VnBili'ait kiarap aia m a aiaskidMrakaU Pwan llirtl a .art Mra KtormaeL pray kluinla toala Mn Wra Tlrfliilk klxadkLial Hnlaaa Mary r airtlaa Mra 0 BpawrurllattlA kamnir Mar fc .-rtdan Marr ((avail tHid.wt A a-4a KllaabuUi tW aiaTuu. fawyMaiy rtaHMU ItailrnMrrPlprah A fkrhraiMralAh pipaa-orMra Baplaa a Mia Aoa 1 gaa.iMraLM riinrMarr Ma.lt v. aUrcnt ImKt Mia rmily rnirlorM'iPllxA ToampMary TutaaauMla I 'IT.ar Miu Ta.1 l.rMa-'t trkiMia llrrrrat I'linlVaNaU.! Toriiaol rJarali J Taliaao lAaia 11! taaMrall.'.bh Th, n.narf, Harah 1 hrrnaua Mra D' tTu town fad Maa .I. Trara Mr. Himdaay ThyoPra Manka 1 it-n Mn W L I'ptan lira 0 VmllallnJI Vaaok Mra Maty A Whit Mn P. r' WklM Ura lUlm Whlta Mn Mary Wlltl Mra Marr K WIlaooMnMary B WIUaHaa W rMH.kWUObJfary VanNtu Kla U 1 VaUAiroMM WaIIBflJt -rYalah laaa Watth Mad H AJah AR.W4 Wal'arMU A vruali Mn A Walaoa M Stta Ja-M Wlrmia M'a-OUl AToaail wail IJia.B Wairm lra WatronMafp WamillW U B Wl aaio; I a. -a WbartaB Uiy WaaaA nil . .. Watkloa Mra Jaha U TlkoaltrKilnall V.blar Ida WiHiloul MariV n Walling CarollLi Wratau hi lit vr,n Mia .1 W.rloaMraO W VA-l.k I.Mdr WbHa Mra Chalota ttblaMraAdaUiM avniaaaaa a aa u Wklatlaar Mn. . . wuitap Mia -Sruiol WLaljJ-Ji ..... Wo-diuiU Mla-LaJtU rt Ward Mil Oaorf Waon nia Waad M.rl-m t Vl.lllMill two. da Mra Jrha "al Maif ,rt WoolUfMal-aB Totiiaf MlM.rtht A Wolflooao Woif Mia A n:iU Wlf l. a . Waoa ( aoa Wrck fitfraUxxui II YUVNU MnLL TarrtiavJo Un lury EKLL CaioiaO OICTUC.tI8JkM I.MT. AIM BtlrnAt'ank W-l Aotoala Antaalff a a. A On AirainDM Al mJI AtHM.Tituli AAllanJ J AC Irl (ai Aa ,1 a l A-almta loala A-uaur Rut ill At UiatT II Aiirairrr Ahraa ai.na inirr Allan Prank Allu Wa iho'Oln Aboit,PoUiAlanOa .ia.,a . A Lan W toil A Pi Arrbud U 1' -J Aha'iai'aaraa Alloa llarailoP AlOJilrna rl a J air Ta.hu n ALXafOa uaaa lll. Daw1., 7, ..a 11..1. lalaa. II 7 A aaa-N llr laVd , r P A And-e. RL A Wlrr,-i B J,J AJ a- I Atilait-w lUa Aika. A Ch IWH T 'f'Jf t maa aniuvu vaiaa,. a-j..a.r ... J Jama AraWrl) A AmolalraP Aiaa 9i i Aaio-rtnan H AutUoa-y i!1tt i,ikr rtora (! iatOWtU Jth!, Atohrtni Vw At rod W IUI J. al.ua P. Ao-UadalanB AatollA A)loUUrA- dl.iaavlir Mr, rart pi Altau J.aa tk Ailnto, a AnWMi ST Aharn hi, VI Aklai 14.1 Alca.nu AC AdaaaaUdalahiiaiadaraoaJS ArarillCn Al.aia ,1 Q Aaanaia Jaha J Alkrai Haary AdrnlVTai paira avm AontLnla Adima lr Andarvn lip 0 BAjara Oandlak J'piaa Ikarp ft Aaal w l linn V Aodrawa Joba R A'taob fr J li Al'A It Aadaraaa VTb 1 Atkkawa Taoa I J 4rp ratlBtlakalat Oaorn Hortk T k 0d 'V1 nraakal A Mil OMrp "artwva Wn akrawa Mi i ,r r navo rrwa a aavianr axaaaa daa CaaatVaia M HMhMauik Urara J BalOd Irrawa J 1 a. u. a., a a . .2'.' ( H-JaMr larawa rta J PlakIRO liia.kla HoM n rlaaar.4il llattfarl a l-H.,i laraaa fThajUaB idfrt l-Haia Tnll ar' "f tt.l-wtjfia lvaoaar A 4 Baa Bra an K I ward IKIuUkoA Kok-Mvn Alhttt Braaaiitaahaa r' p ia w r will llaakd taar-ot, -l r IHHl M imiBX KJI llia-aaa 0 kail IW B lUlar r alalia lu-.a Arbrca ftaik-rjrrMU llr-irr B.-UChla Mrava n Braaa Hot P MWWTI Bl0k.PI IVownMd Browa lurid lM-ra lual a1 nurriwiti (MirfllB Ha PMaa-tl aoaUI-wlal a. - .. .. ..- -x Ur Waal i4adCi l-k tl nil . r"" aiaa a " nm a moiaa ai li Haik p 1 , nan HM-akan II.o 2PeB-raitk Oanrp Pa.l-la iklaaa.-.. Jahn B II (Braliiard Tkaa unnrti a'l W P P)-ak-r tl- Ba'dala II IV-ntnnBAQo NaT IN Wl4.ln,rtL Ka mln.l hn arinra--a. Ukt luiaaln harld AlWrra-l A Varin kawin. rr-,, at iHimninv rairsa,r;a HaMalnJaaT Ivaaraa .laka L ttlakallr IVa.laAI'0 IkanlopPrEP WmaliVT I IVnthalf lla BaaraVawt Ban. Br--ro aMwaid r PVlidr ntarkrolwlalnv ll-ttraat Pa kt rlrniaOo Cl-ukiidTkia la ak id Uiu iHiaai.ri iiifaaa rWorTM Flwaa Parry It' IDT, a!lard IMakw (aaaeaa PjJjaO A B"ia ,- llaarpa II rian Tkoa H..i-iiH) DM Kill oaut liN)ria ilat W II S M'ahaal Miar.il I, liiak.-p T M 0 II low. - I'd l-n.-a II II llulal-n K 1, Hm al.l TfniM III ljr Han J r.nM.11 flmaiaufP W Mm aa it T-km HrauiillH hart. I. ar i'irar wa Hata.t.a b K-ai-aHII Kartia IkaxWVMirp aia r iiiatd lULW, 1,0 lkaua-ll M M'v1l'nT llannt iN-iiia I'lrTO r M til .tin I r r' n-na'dAif pj HrrnarJ t a ru a. A flrt Vr. I a rl l IVaaCarad V ar, air Mirraar " I poi.a J.-l larn .1 n ri llr II H'tl.mlar4 Waa iaaa J Jt ! .1 u nut n a a BanHKiPBP Mtnao flark H iil.rn V It Kuulll ,, Hr.,H llmriK l4 H,tV A ut III la, 1'ipt Oil- II ira at i h M H HrWIlii .rri: ItanMlilliap aikrll rriinCla'k 'iml J.iiialhaS atanRoatl ' Mil Inra I'll Va'l loh, H Itarrra H'tlian H't la.alll loan P II n air .ln'ao.lah Hai bi r rraet Ihkn J.r-iak mu Jhi d u M.ik.aWtt.1' llrlrklvr IMw Ka'pln, IHeoa I'arar 1 aitl lah VairaiP at Ll l.t liar xiiMl n Bi,. (tax nl T Hi 111 maa H -! haaV Hnp t,o IMiLnHil Hu inn Anna IIIMalll.A l''i'haok lU BaiaarJa'A TIHita HI. H.rubara Kra.Ha iaiHaiiii inxinpp. -- Ubta u, ru, naaaaii.uiMtl niaa-.! ,m ll Hariial'ar H'hrpllan llnpdrn I'rlok M ka rl r HlaraaiaaWU It t-a Akiantkr Iliad 4aoi Hlrairhua Xialaffl llnrr aM 11 pii.lt 'a'. tlnUarJ.aa.ihO Hirali rt Culm lua Haaaua Halwrt l'atk I' llallnataa W llalt,, U B.iurrry-fIOKHvirHca II Hradakaw A kt HUM n " II Ham, Hi I in jladaoat W It H rd.ev.au ML llurraaa at lllaokkall Join thr-U llorra wrn II aiaa1nn faipait Com-I'al HiirUIk Uaory IkaAlpCanraa Hr ad Aa-nn. B M Bakoak Win II Dulian Tlluaiaa Dur'li Onud- Praok-TTJB HnbwTK lia HrapallM Hoaa Paf Ba-naMlchaal Htaaklk- rD lllaklaa Jahn 0 Vurka kVlaard HaraaA Mrouka Hal A Ritttf-mMl. J llraiaaap JokaU ArauapnnaT Pnra M artla HaclKlar (ln-,M Itraokl CbrltUaa lltraajaawia llkvabaa llarU Burlap Til lalo. a K 1 1 Hooaaator A Da-llryan 1 haodort K r Ikaokl William PKra II -mad HiaaaAfaat Hl.oraHVT llrna Ttwrniaa raauaa aiaa rtaaici jaraya jr an ma n a itaikrala John lira,, a. T Brp Nkkala HivaAJ I laid Mr llfnujaan) Ilal-a Blak'd InUJL tHIlavlor b Clark Bobat Oraaaa Mr ' Prroa Clark Mr, t'ultaalant Jo i ffraljt 1 boa H at Ooaally Wen M t'badaickJB eharlwAK (Voiwila U Cadk-TAIl CnaaaJMArp llanhla U laMnU Wat II liaaarBaaaal Cnvaarr Martla flilrB- CiawfaidAUoTtrUauail Jno OaJlakaaOT Haartoaa Natala Oonklln raoa (kaiialoMoaa Caa is.uaiaaaLHIlajifMuu kfl- Mi J-aa.A'vaaaU i,,. , vaaaTr- adorV... I Ha.atrrMr ahaal . . .-. tallukaa K laranaak wr B Caaai l-trtK CkaDia l d A CO laWral. J B lm.4.a Pranrla (VlAD (aalBtnaJallaaFf!4an.aM.lai (aJ,art.aolonMralaa 1 8 t'opirQ( LadwillAdMTTal-lnlrh-rWII Crovk l'atmnt i tar I 'aaa Li man W7 1)4 Gai-nllThoa rbatkarlla Win Oak A B-l Calakan 1'hlllp fkaaa A K'trarloaCn-ik Pr-d'k CaJ'aia Billy ( naaa Ira P C Btitt laatjpju IXiaaa IHa-r Caiw Callahan Coraa- UaaiaiaMoUw Haw, Madia OwkP'.M IViokll'irno O at par P. U Caulk laa Jw'lia POrW W U r k.-nlaara Wn, IllkitaarZ IWtAUl 1- . . - l .IT . a... J.. .. 3ambwuunBa.ijraa-innTn7a voaii-.a-a imoaA CjarnltadOL Ooop-r V M appalaAbrakawi rkaa Jaa Omok II U aoaaUaaldliCiaaaaU Coonapjaha Craula I ClaoaayCipl .TlOion-r Aatuoaay riaaMnaJI I. f. rk-M-a--a,h (VrraaltJ 11 C aipllldward II.MoaMaor (Varadl A nhar kiwili-liali. WnriUkabiwoar UirpUud A Aknl tani.-all Jaroua Clpriaaa Jiari li kipaartaaa A U Cbabarian CllMalaVa B Wdrflan la Naal lloarr C-'J C Oroa V OnlaMn CiliBtiiW Ca.br Ho B D lliapln M II Ckitanda., B Cora Uialn H ClaikaoaKarOVCrlltiudoull Afror'or .loh Cartwil.UCapt Ln C-rrtaJTnP ( arur IfaiiiiauU ruifirl P-t C laTHiKuau Tnno-(tartl-r Julia, tliiMlana-a An- a a Wm 11 rla-a Jaaan-i CowIh, PaM OarUrJ-hn Ckrl toia I radk Coadiy MUllaia lilUCTV f,llla.,Uj L tarraw.llalula't " h.UHa n II Coalar J A a. Co f ir,rp Hrp a Oman Flank Ckarn-t Ji an C'lirVuiaUvuijak-ni-aaoll M aa Mm la law Crouch K K Cunlcaai Jia-J Cr rton Thoa T fnlla J ha Charilar'aak I lock.r .lolii (! J t Ualdraa 11 LU-nU Uilio-'-raw ,'p '!--",. l!.rt M Railtk lata Uu out nil fcSlnA Carat la J Cd Ub-bl Clapp Bairy VT, Ororka R P Jr Cnitt John Canrnaafl.arMlk dai I koa CI anulok! tiavC-ila H II A Cahn Ji Una pin Col'rrrr JtrAM M AlBwil Cn'lat Wni I allar Wa pnoialijrl tni tl r-ranaWW ralllnalila" U Cwnimlul.il W Caromlar P(o Ol.alajall (kilmaitlia. alaK lama W U (Vmtilnn L II (arpwiUrLn'hrrJnl'ariAuiii . CuudrPalnai iiliaplu Dra a nob oiaa Win A kur-kM V, ul AUlVa llolk.1 J 8 fur H Jntil CaorWUUAiu Catnljml Ca ia. M 'ladad Clark B Cvnr U. at.inXlur I AP Clark andraw Col Oh .i.kar(li-o Clark Bar UafoaCMla AtMna iwrrr faaoail W ColTiaAnlakl Luniallll Claik J.nb) U CkUloviliyC CatiaaJ-a (ImKinu CrouiktiaCku Oiira Maj Clark J U Crautptlir Ca'laU. C.pt.laB 1,'art. laa Booty (TaiB-UHr.il M, narkJwA OorAntAOr.ka CarliJaaK aXaak.lnaMk (Jcainaa adar limn J-wal t.laik llaiaa-rt ll C.mHa Jaipk Carraa llah (1a-k Maaarl kt .tt arakManJ f lark Phanra-r -... " a. .. ..... - -.am jam l.nxilisriLLjri. uavar r r liiaik 11 iiubkar 0 oka u-rr r-l . k 'I ana ft Man!! a Ja, II Ctitaa-rV 1 ..1 IjiHrl lln U 5 D. niautau David lHnlary V'racaU iraaar aiuar. uaiaa .wa Danlali M j jaouov jo'ia paly 1. laird Patlion Mu Fialtoa K J pajti Jbhit Pail -la J arur IVo-iijoii GaorfOli.no-'ai J ih W Ponaler rata rt'Oiarklaa S B laiul, V I lay In UH Ila'ota C Uu.alill'Cpllll Dnraall-ry B aiila llotr.lUCtot llaanaa l',Aw CaiilUa Iiauiy. liTicka-i.i,.u itoa r IiaiiuaUH p lb, C B Una I llui lailin.!al Utnatray (Jlir. Aald. UaniMa,UrW II Dor-nV-lrarl flat., fiivtrBT lkiurl.ior )aillawO-of litrUl llutJU Punaa Wjn K I Itaai' U M rioarnliif flaml ilarUr-unuel la, la 1 ioorpa UaltNaihai.lat Clt DaiUP IiaflaCtlW Ilarvaallb liafldMr llavraoo Jakn W wrUaJokn Iliolaaka tnvia 1 Tbatnl Poraaa Wax inil Crraiarf P nn (lata-, W Irani Biiru.it Ilaailual 1 inn (ioorlo w aria L Col ilakaun Dtarr JlLkara Haul- Slaogaa P'kap loturK-U mat .la Moan Puiilan 0 W IhildJrhatAara rion- au maiiaaw parliht HraryW IluaduaaTnoa IMo.aa William lln 'VUr ll.clkl liiaaaaraaPiAtt Pabjj A IVaan-nB ay Wm lap AH l. n. ii-r unia laa ltaa-i JataW piaknaonA 8 Irarh ara Taoa Illia It l) Caat puna UarU J Davay Wm 0 It l) Caat Iiwkao Jama PHiaka ,b-r Woo atI)aabtf,Ulcl labap Jaax-pb IX Jaacapt I Hair J .aar Uaiui taaaa A Mnagar ILaa iuk(lp'aa ;uoalf (law luakaa Jaa aaoaHaaryB Jaraua Mlahaal IkkkaLli PlnJok Jar. IiHtt I.a nlah W Lata Laiu'a Hx a Jaiaaa laYvaiaaJaa. HmnKk V7 D auAaa Tkaa ana -I Ir'aia Wil TValTLa..laa4 llaaa. llnaaaara f! Ir'aia WILbaa PalUr Warl uaaoarai jonaa aaa InAay n-niard thiol ar In Iipra F.mll lifaot B A A Co rr P rlo Praaeli PaiW.f.oi Ion Hrlnall A lMWi.allAOa- illlUighamlSa tlnl lod-al..l pKoc0P lodcaU t li. I.a.f.,uaa Aao-ah-a P PlLafainaaA .lo-ah-a faTlck I) tauy Oharla .aLivi(,3orpjm a tt IVMaaaaVfa riijaiii, a iiaiii id tVdnaFr"kT luraa Baaklal D-roara'tAT Iiao.kaiP.tritkUata UtU 1?aJ-ai C ll-d EWrarda It T Kl.t, A Bortrp -I Ktid Jaa ".abma- Lu"li K lla d- M Oapt a Klawkiaa i'aiil l-oaiajoha ParlaOrolf ar I'.atitk Krnrna J .ha Kt.ky WlilUl b EJwr II . P-'amaa B R Piibocai l( V k. rt. n M L r'a A . (nil MCt PuaUal Juki rluwrlak J il Pa-wa laatnoa Kaallib lahn Pva"a y U K 11 (J t Co 1 ly 1, ra k V lll'aon CliU I- r. r tar vuaatd. WtA elm lllasn .IBl. O K-ikai junai AK'-tta-oa KlaillU'T yO Krki Jaku llaa-.a IJalid I'l.w-O.J r.iiiajoui Mllrv Ki.'.uai., BilaalT Kb .t Mil 14 PJwitv't I" P Pk I " . . f duda Cumin 1- 1 i.hv.lU KauaAHavlU-a l.vaaai l-tiarLa-P-alanath h'Va.itW J I AwfTI A tl K-JtbarUT T-rt- 4U 1t Ka.Ui I!- irx')iia i i it t -f i Jda-nliO A La i-: rteia,! roiaaano" 1'a'ila appjlw A ulra 1 1 ll. iivih PiidPir I ai rami (1 N I'r'alijudick A

Cl p-iu a n i'o-A Ton i Fa. lua ,1 a' ill fa an J'la f aliafcUd Arf- PnaAaraOua D n aa.ia Wm I'ru IVar r !T li'll (a. Fl k hiVa l'i"t o.-h PlUlll'Kl Jtl I I a U 1, A r'a araar wnaiiKIl4 Jaa Fi4ila.lTlica liiiuatl. n rlara.Hy Jl n Pay rtrtoiia V .i.u.. an ll'r roud n Foal-la,. F, lit a P'rd P 1 1 Paaraait ,Uiad I onraaa II rma-coOll 1'Mtaua i h-l'lklll I) Kauknar .1 I, II. 1.1. r Wkd Faak.-Jl Paa II Vit J Par Jobia Ftattua A (.'a Pint, . Pat-k Itia. tl p Law (U.W 1881' I analap Patrlafe rt-aa Jaa n Parr Ih 0 0 rarnkaa, Aldaa bl,a a tnart rVrd Itawdt, I aaaa Jaka Pakar Sarpkaa ril akubvl laranutla JaalVkarli a. rixSimai r.. . . rt m Mra I ox i Parlap kT-fcaat, Prpaa Kda'd PmraaaJT PiawaaaAa 'oxCartaa awar JwakO tartar Aad ra Piirarmld IK fianld Jaaa PaatarJaka I PapaaoaMr PrttaOkaar Jooa raaaa.a.) A. ritaaaxaM PrrxoalA AAtho. ard BarVM aaat ralfcrr 1 .'' .... ri1bwaa Ka. Panana Joal U par PialJaa Plaaratrlck lassssz ranini a u t lira J J rat tB W t" 6!' pti laaal 1 baa atar .a -...a. a-niaaf. Warvan A airy w b Itoa I'ayt Oo-l trawl PMilariaa a Panau lahl.l rrrra-iiam-a i mil taiaaaojao Pxr-a j.ibua Fowla JohnO-tr'a'ar, Ufr'ad KanliAC PowlarJaoaa Ul VarlaMr fnkiPr PlrnaftarkJ F--a.ull.tMr toa'arlli-nrP Palli-r.VfaJ A rjri ham Aaarrrfkay Bob U Oilkny Jaha V Jr T .. krayJaoB t .pi Grakaa RaM 0, adilat W I flllaart Hrory B (IrkaraWimrt l!na.-it )IUMAIa,r (arakaniJaa (-. riaaamavliaj 0 Ullrvy r-aar-t OaaaVJaaa flraa aamal WUlrlrtt.1 M iHlrwan (iwaa Urara Kraaota Ul b-iath Jaaa ".r, oaca arwia irraattlfA UtiDWt a AJta- Tao-va r ranaaiiraaB raaXBABaM aaa irrana iia-n a tit aou Irar1.-rpj. (.arr Mr liallnpA Naatl'tllk-m I, B Oallowar Tka (1-ilw.n Mr Oaffp lak llrt-rJAatJ llapjaal 11-rarMr QUIm IMmu l,li-.U- Jpfr-fay (irlma Limaa CI-..lT I t-alfrlrd Jvbn (I dJard naif ry (Haw Kaor llraaann Haa-ad BoarartT Mirk JrrarJua l.rrial. 11 (to. ra'na Irl .k I arrna .trocar ll-rrr tia IT Uaolwla NB pt llarlaawl .loo (.raa-a.laa-a Uoudal. K (a-tlnOno lliliba lia-ln, li lluodain - f "ana i.m.a lua-i lional.lM ii.nanu .in M ,111. la, rail U furd a, Tha I .wirlitaa.! a I k ta-irkau m ari. t.pi a In.f.n Jra (lailiaii Hi II, laial.s l.a'aa V-.laa L l.aaK " U.rinMlrhM r Atj..k flatty l.ai mnikw laarrl lllai a v (.!-. A 1 lai-d .ifinu a raorirnaui Ifhhaiiarth n Ilk nny II UnaVlw II la Ml a. KiaiKall lliV.io T M I IIU IiiiIhi tlaaiaaalll .ift,'r anpaala 11 t.f.i iIACj I v.ab.rkJ i0 (il.tiid tlairr t llrovnl u il (inaua taA - iiniia.lh i.ltaa A llltVitftM OitiaanDP Uli liiallnW lima p Mr II linlauM rn.woll AJbait(l.iali ura Y map Jit V, cajl Ili'imiW la.t'ntaidallo(l 'll.nat I -rlak Maill.i llora Ha f alia A Wrrta ll.tim . farh Uoiu.iutliarjl lla.pbi R'rkMd l-A an. -al la. pa l,l la-.io.i. B i liapaajvr HiaaloaWK tkul na. via ana? Iia..aaaia altar. ,nia, uu kmMiiai ,aiA li'.l.iio J -a II MiinvaCnaa Ivrnbloarr rwaar rna r It n nl rm P II ria'CkarloiA lla'dan JuP lioral J Aauad tl ll'irraa-r ,lka Muiln lUnnanaO llarajilia laa II na a Hall nan, tka AlloaK tu la.l llal.aMlriv I llulliaj N llanlm M I lo an llrnry llrrlh Lima II dara.laall II -aid UK. ll-aloPV II bard rUaka III II JO l.allllioria I'.M .li-ik nillRilll ll'IIJC lialaB Vt llaLallro lata J W Half Ml baa llltbt.kn llaakakltiill KaaiaK. IIC Hiain ra JnoC llaaarar J k PiaUnT iaun all A H Haakork-rP llanlrnd B U PI awn x J W ltaaala ll.raad llaaiar Palk llanaaan I'art naaaaaad Wa II aamJO It-daanuia Wra llaaa d Jia 0 I Jaal iJO rfav ll.-nrwa AUB' laow.ra j nrraian Ha, II fliljnl'at Mi'lar All lb nr viand lleud-raa J II vsaaaaa Wia II ad.r Jam. llrtabkia ti ll P J tl lloaiklllark UiaawrUbt J44 tlowa 0 A ll a-rirn Aauaonyitaw a 1'hlp lirwajUao llanaary .lahn H-waunai ll-ntkiur BA-Harn atclaMr do'iu llonrt llaidiaf It lloamr Bob! llairvJII llauaa B.aalaa-4 Al Mama I'baa lianouox jaun t; u-pr rtarrH u U'DvUtvBPiaaA Had Artlar r HantJOAC U llaa Ik-ooiat llaal BaruArd II.BlHoaH knaUR Bout A ll'BUIaoo Aiu- llatuaaAllllajoellaat Bnooh Woaa llwuayjvaha Hunt J A ()o HaniHVtn I'ranh Hamm Jauaa UubaUlirlrtlaa . II Hata I, Mabftt Don A llardluWII Ua-tlakR N llaa-aaauu. Blck- rlarnaod Harry KlriliaTnc lap A 1iekw d-1 Hardaaharik 0 LIII'U Wm A Gtllnniaifbid laa laraaatMria U I HavrMp V laiaaoa Jawoh lartaaal II J nuiaaiiarraaa a UicuCka CaP-rlaoUry roll Uaail-K rarkaJ larpMoarau HarparTbaa B'llraooltno aira'ara M Pll'l jarnaa rr fiamoHTa . IM'okaorkOpI Haot-r llanry P illakaTVIIllaat llaadalajo, H HI'anknadB Ml hart I H I A CAaiairank llikkuao llaJkartEM lll-crajnckCnaaMiluiuarl aaala If , Oltuo rk Kd-llataon Hr II B a.'rV.rrJL'TY-aaJlllcba I a i.imia tfu-1-..a. " k - ., a... J t- Mart Aaa-oatu I -Tm- , .mr-l. a. . laiLoAwrthUntiiftVArf ii 14 n llarllaaai lla'INL jrlM.-ItU),,, 0 B Ilod.klnAR H-ii !,, Marrla Joka J llulla Jaaa adank, Bttaa A vak a.r.vrn.11 nn,a.in .iaa "a.. T- ... .. t.T -'r" L" IT-TTTT a a -a larnaaniiaria iiapwam,i, ,,uua a larrlaoa'lboa Hoaad-a Jokn HumattA larrloa(laoial.Uiftuan Uanrallan Ma-aaa tlarrkain W ll.illaod Mardarkllaui Pr R laivatk-rWa Ulldrlrl La-llariall Hy llaalr-oraaaaml iiaod Barlf-ith A Br MaakNITrlakuUalui.aa lydaTka-x laleh fl V liouaoaair iiran a a j llaloiab Wa F llnrlb Tt Kdwlail IlaiilbaadJara- HurdTtT iniaa llur-lbwt TlnpvlaLlnidB llatalilnaaa O Boraiaua UUAal) llpo Moiiuan A Co llatak Nauaal W IlawklnaWll llafwdjaba llaaard aobt llain 11 llllr.r.rthjAintTliTlra llrrga IiidnrtLAO A M lialalMan If a vrarnatliu IdanJiliaF loa.lalt Altai IrwIalUhan. llllrpA Iiaaeajobaa 'J ltlaivTL Inalr Uoaa W Tarkaao Iktit-.Twtll V t BonAjron't'M (IB w uia Jirk-onOeria JackmAu IV (1 Ji biaoa Jivjiw Jjbn-laajoha JjfiraJa ClJulaJaU.at n Jam W Jain V Joknana ladnaidliiluial W JaounotCtarli Jaia-u. Hall AJuliaaon Al-ua-i Jaxmwi rYanoU klnrkal J.dinaon J A Cajoalvn II M Jaoota J aavra II J hraou Jaua JVT-l JaanlaMbnaal Jahuanu Artbiif Jadon Tn-a JaanCM Jo'iian.dnaO JadaaWl' .laidoif lawll JoMaiu Mm K Jallaa (la j,ai Kl Claarlal.liiirm a 11 .lonaa Uoo r II J-4.aa.a lt-bn-t JoraMllarldB Jiff raoa W II Jahaaou CJul d JaJ ll JiarloaaACo M Jona) Wm ll J.ika Krai.ola n l,.i.u-m W It .loan Ik-try A Jtualuadaoiat J JvOi auu 41 tiBVOOflii " . J.aiU Utaiti armi . .Jona A Parlay I, Job vjian Jiyt-Tih jaa r ( la no JatellM W Kara A L ka-ipCl Krraki5 kuappO W Jabratu J YY jontajinn K l-r l'bil.p Y AK 'a. P I, Co Kln.loa U Kal er Vlr.of Tat KimnaU Jaa aa axta-a K-ipilral. Kall-y John Klu. ball Jaa Ki maH Mr KlaoaldBlI Kuaiaiu liaaaoi Kiuraau Jibt Klaaalar Cat .la B Ku.ta.dlck JfVnK.oi'0 Mwrbarl A kia hlnikar Kar aaaph Tboa Kn la.laka k-aUiUc Ifa-auaiv Wna ka, .1 ma w K,r Haroard kiluajAr J.iha Ka.r'hpllW Kllo-aiaonaDaa! Kiaaaan John kBul Thoiaaa Paiiara jonn it Klilaarnan W Kioaau laai K'lhaatkJalP Kll IJ-. KI-K Wni U Karaaa Jo) a nn llanaw K, aralaad Wio arlVo. tall K. 1 1 kiti-ua- J R -nll K r? Kr1r, AU-n J d K-nrvdoj C.pt Uo .1 .ha W. Ilnnli fla, U K Mtituadav A Co Hirm J li KMlu. kala (1 kiLLa,.L,r tamaaK I a II B Idler Ml Kmnaday J.kii KloiOwan KairipWm D P Kaar, Chllatlui F la-a-La, 1 kaavtara tTmauadin fltatahnr. ftCfWa C A Uo hnllapjnaaik kaiotat-y Jam alCoriall Jaa Aug kiillav Wm n.-a.CalUaU M v-.n.Uo, o ' , KaloluirnKD KuottAilaml Ki'tTall Tboniaa rh.unwuU Jooa hajHau. A lion Kaflar Louli Kallar Thoall ha Vp A Pro hrlla-y Wm jkllay Par 4 kui taoa K,any I al.iaJ.l.ol' laaiMana L'llCliuil -'L.ior-i IKa- lar-ta riilmolVrOul' Tun-" H M drtrk LwdtlbiaU Uary rir.lB LaaliPH larnarVp.aa DLnpnt'x Pr t.aitair '1 h iniaa l.a lu'rlllR UluiiouUrxl Ul.tftinH II JvlBMatja I L.wai POiUrt Law J aa F A Boa Mi urtoa Wra 0 Latham A la-tipod MowM I aa-tai-aJaatik La aad lkoa IJ . D- W B L(UJ) .mathdit LiwraiMM arouA iamard I-katja aiui h r lawfaraa-i MA raaW larrv4Col B WrrawHTA fka laMlllktirw, M uMkratati tklrn Cvn il-virt A ckip'1 AlTrt-4 l-.rl'iH,n-i K ItdV' A .1 L-dir JatmaMQ Af.tJatr.aSl .fUlP lnr-ifi la '-tatraaaa V. LprU Ni, hTn UymXt U) Laa If ura UP lr ftviri B'HJUIdiraaaVV air liuaiara nan r. M t-T Jr La.alkol Alima dlITIWVin li-ara wo lau.a.aaa tlfal . nam 4kJJl Ir-r4l"tarl A aTabdjuBtr. J IaptI Alhrii i. trail aviaaiii ..rail Uli a I. atatxta. A U.-m AflU8fc.-lO lalaar-nwrrlat A ft IABI JrtaMJl LaB L- ui a una, yd iT k. -A 4Vka.-l.aua I ..la fUTAkAku.-ailfT MPtkUl MUlftll uilMlaa Adaawf i v -- uautrtkakAPfT 9 tuaauoa Bamaad AM UUALoHd)U Lmbtrt UmAT-1 j iictrwtB Lortui tlw B !rnMraa-l Thoa Lotaabar Id-I Lawarataa AC UwA o I. ara a Waltat ,alarg rr . . Laaorp l'atrli- lrd)trtB 4k O Ut7UJhaM aaa a ai w aarbaainr F C Ia-iMi j - a 1-aaKv .lahn .al. t unlalUoruud Dm. gaall, Wea! of ara LavarvA J.. Laa Koaard L rrrt:iuk lar y rata Ll, hi Pour Ltap A Uurat J LaatU.luda lAiakaaAtui Ua- taor IdJka.irla Alfrad pA-aJ a I faaduarlrtti Lu tatr, .laa awrMalr U aa-ll W Luu-mka-a .10, uM aa J-kk . 0 A C aawa aa Wllllar uaa f) j lol 1' .lau A U la. ur l,1 .tilardlaaarP lpr r Mora Aa-wia a a-ia Llohinl a-Spwrk Pa aaa lla ta aba ll .li-aoa A Apra laaTlo J A LatuHna Jboo- Art I4a .1 Vaa Naaa lamtnli A 1, nh Jao Lrarh A T Laa Ju t I.ra 'TW I. i A'bra) lu, kl ac. .laoieaB Labur U LHhrBL. lartiiT u-ory LalnkWm axkux. I.loa and m Jamaa -laAir J aaa l,atr wm .IiMi llrrak Jnofrr'h W-a .Uultf a Haurl UkUl ia-laiulOro LiuduiUU MinaO U'f rudar rapt Wa-'af Ml llldaorak rtAatMktlla S."''"4" a.'.(.Vfl Mae all Uaaaw-ut DtrUOaiiaTu MrlaarJoA tly Kami :ji;.ri,;.'iMi;f)'orr I aiJiai M.Uw. Pa jtrkM !-- J i-rui'r Uivn L "" .raj ilx .1 ha M.'h. I TtM Moa.a.1 Jll IHI W T -"aaaai Mula. kakdaJaMl U..la l.aa. 0 M-4ulr .1 ka M.'h. I Ttao 3;p,rodtrVani.-w uJ.- Rtaphaa V.r M H Moor- iWioW nllira "r a-a, -- , Maknal Jan.! FM too'!11"; ilooraR-ral 0 aj. aa. Ilutirv MOikraU II aaiinyii or k,a-kl,.-rf.UU 11 d.lar Moila Malbiry 0 II kUiaa MlKkl alt tllA" MararVP K00J".u tlararMano Hwaaf.itKD M.irr'lnla.-w Marar IiWi Voir Wl'tl.ia Maaaaflaal Mar l M Hiwan .aba Mafori UUh Uria Jattl PRICK ONE CKNT Maataaadtrf J Mr J-rpk KtaChaaJ . .. . . aavnil-awtT at wp l-"0 Wanly .ho aan O Mtjjy.j. Maaaiamaal A M-a-alT tt If rax M A iftT . H "wm Jorav-ai faTjrrvo-i Jorta u Uk, A Ban kanlaati U L, aaatblr Aaai laara I'.al. llaar C f -t. Moaf I CliaJ kTaar r ra J I.UaJaaaaP lalrili Uaia Maral Aataala kaU'i liar, ki.nTr. MaarlUNornta MortoaJoa KarraU Jaw J Baton Tl 0 iaiwalaiTtaacarariwanda D-lal B oiial Mar 'II l.a-a L kta---ailJa.ha aaaa Babla IH larrhaadMar MawCh'a Maara la rajrAaa J H ACoMaaur r A If, aanaltaa 1 laikrraakJr Mau ai Ma.J.ka B laHaarM . BulonAJI HfttJa PrancJapoMaiuaa 1 rtorataMjrraln ITi-nry aria Joka Man innii MB Miwk-y KB Muahal UaaC Martini 'dKL Maifard W MdtC4 0 Mah-Ja . EailraltJ M-l-rkCh-a BalUM Ml kl .nllnrBalrania tlrtkP Ad" luif.rd a Id tUllraf Ltn.n Inlr T B Mnua, lata MBTraT Binf BnrUrr, I'att ara-ara At-; M iraki a 11 k irry In MaaAA Rleht MnaaraB UAa- i pal Mai ray Pa al Murpaap I' Wi.fi I ar falk a ia-r id ku'piay Ooraol- Matin, mw u Sarah Kk-h'dO Ir u n I17 Bank Bfth'4 Mairhlnaa Btaa-a? Jaonk Mapaa- Abraktat &Il'r Wn IIM' UUIald M-t Uiibnr Anraatn MIII-rlaaaB rMl.r.lallaa M lrhOrr.ll MaahAlla Mulln.lobn H.llla Ual'a Maftla.l.arPhA kTmrr.1 A Martial. R Mll-T P f Katta llwraraa MlilaPr atinJaliaM Mlimt Mania l M MltnwRahat Sarin 1 brp aainakara K anlal nmMbMihlaaaGalbat MarliO (l.-hl M Salln ,lvM WMlll'Hhaa AU arfnlk. Jalll-t Kiall.i MaUn It P MUnWmUC Matin J.I n S kinaacf -.r Ma-al. hill A Ma-arrtLi(u u aatlr kuaa -nimi Maaali. I l Milan I irliid UmLrUl'l Tlrflal U. If 1H. Maa n Vm k Ml.ai-ll a A lui M iliarThia aa-n -lai.a., aania Mirpuar laa fcaalaitiKi li 1. M , . n .1 ,n Mi la.la, h MataauritnrA M.laioi Idmia Mymjooil Co Mpfhlo Wal Mrfa-'.n.t Prlk Mrl inrh'aia l.a ll.HW Mill na.it kl .1 li. fin I MrCaitba I'alrl.k l XrKaal 1.14 Mrca'tny J.Jva afc'l rJorS'ni' MrJaUuwa Ijal Mrry Anria a J.thr -l Mr la i J Mrii.iilil III I M.Ktoaliy Cha Vrfrnlla.lamr M linu.lt lir- K kiliaataww anci' MrK'lTrWU. MotkialatPd. Mrllioalial wd- I '-a. ..w-r 1. a 1,1 M-Nallr A Kla MrtkrakA Joka Miluaal liaald Man liana VfU Hrt aitiaihlr Prfvaill arao ll.n, MaCnlam Aril- Mrllornk KIwaidMarirTanr U AO .bald . Mi(Wn Mr Ma l.lf Aithai Vala-mlrtWriiAaaCalraalr Mraa Mrnfy MeCi.H'W LuirjIloiliHJ A koMtwi.l.a Moral, Tb Maa krlhnKU Ed- HorafUkA Mdainiiara aantT MnliaaaJJia MrCahn rtva MrtarlanrllanlaMrN.. Arrhy Moivamlak Wra M.tiar.l ll.i.rr Mra,ll J.a MnrJU Mkrua Jao aol.muaVTa Malwkn w.iward MrK John McMI i.u J W Mrl'an, II irr Mclo.t K MaMnrrarJka Mi.C-Httilukliaa.kirKaw.il' t-r MlPu-ina llaal .n. Mrlju-rlaWPAM'Wfar.b.l ll MWkmtaay John Ca WrBaaJS MaCaaylaal Ifrl, 1 Mury Ml M lova C K Mrlirll-J.aa ri.al Mi-Marar I. A Ma l-N I r WrlaaMaP Malail .Ink-l BK'owaa .! mra M-Kliat.a CnaaM iMlnl-n J W -Orarr II H Mr( tin ll-ataM-l rura .la ha MeCoaaUkal.w MrlaUraVim MoNnltpWni a-Id fact McktailAaAO Morrur Air WMcKlaairy John TVa-h J A Pawtwld Tboa 11 NIchMa C U A C -.-naa.ini uin. naniuDiui ri.r.oi-on jaa m una Mrlano .lonantaiiamoTiio Vrrol-llalat Naif W Naitar rarawlil Eamj A C t aa llimaa Ula l-afk Naataa JaoJ Mowkontto riraana .inn it raial Moaa hlrliollaLH SoithaaKP Nloooli Hclin PNarls A A U NMoaJuA N.-rtaTba I, lona'a .laaa U Noarn J.ma Biroll A'frat onaa It II ttawlaa Jalua O'N.U Janaa li-talJaa-tih Oraaa John wwinaialj 11 Nlaholall II MokolaKnoJl OVoaner Jaa LO'Nall Odar ll-Lkaaaa WnairHarll AaiaaaU 0 Donald Irani. 1 Mall rkarlaa nlak lldall IliiaUl (a-armia Opd'uPnacllJ (ilrnttTtvaodaar Q'Lnrk Wra China HO iVanlki-aDjahaD Or"anJJ OadaaCkarli-i I a Aral Jiillu IIHnaaWra ln-all taaraM II nil a .li-rarslah (iKdII U D A Otnu Charla ll'Kwfa Daaala (aknroOao II -I Ondadank Ilartl(k Karaal fl'Ialrr Th-aaa (laa-a P.U. A oitnn jib a-r,rira aiani a irnrrr nianara miwaa Anal 11'Hrtwa Unpk lltlraPAIaa Itwaallwin (i'UarUicUroutarBwaralKlBM Ii Olunrahlck 'at,WT0 0 PhalnaAW A 1'arr.u ll-rrai-avia Jia PrtooaOO 1 lannT kaopha hia Phlnaay liana fklniaaiv Jnlm A Jioh raraaaiiBAOo!'alar Joaapht, Phlnaay liana raiaa-ra rrrnnea.1 nA. rainaay tk-rJ M Palmar Win O larkardjj: L "alnar (Ian Prrlnal FxlwardPltowaCr Arnold Palm A M-tuiPlrr William PenOarxbl Bt Plka Amlraw ten.y&; baa PhWoa 8tl P r-ta-a n 11 rwokaar Caanp- raxy uinna nail ana Paikrr wrra ,fW U Port-r Wtlllaat allork .Inaana Paakard T. W rli-V nha PrtPi-- Joba i-aiturr la Praia AfkartDf Pakar B B Packard K W ronar tvuuam 2 I'oatJA PrawUeaO li" Tt,"wia Joaaph i'mtnVTnJ aTT laa. rairuriak Cap! r'axdar Bibait Jaiiaaa- at-ilrr- lark. r a;aru r.uaa jai u nuta wuiu-riiinaa. am P.rlloaJ. hoO laa I farkarJW PaiklrilU Pra-lTuiW ladwa'IJa l'my WlnaE P ttrr ll-wi-r C arkarUP ll.1l.lu4M V .ll. Tha (J Partia Joa', PTMIiill a .lonaa M I'orariy A M Paitiraon Im WPIn.ln.PaaA A I'urtrr A W .Ir narar 1'oui l.aorpl 11 pirkardJ-aanh Raw Plilulrt Uacry J.Pow Charla M 0 I'o-rl.-rriiarl-a P-na'y Jinill, P.1IU1A Cbaa f Karri AUl PattnJM Plail 1, W Patrick Mr I'artaaTh'l I'hklt C I'aHalMn lit Tick rWlnlWIU I'.llol loo A Paa'aa Amaalak raimu A r I'll J aid Alrad liatt A hattt- Pi-Hadco.. ton 'ail AVrardcr 'ratlKib.M 'ayanLAUw 'auvj A r'a w N k J w-Tk rl P N 'fulfar I bir'la rioal la I tula pprw-l Pa-nan Oarial i'lndaftan ATlf- ITbriarJih laay PIum II .1 Pi.traa A-l Jr lMirwan hi niurrl Pundr flrnanl V riillilpall Pltixorn Plana Mrrlra IWord.l.a I'nrn.B. 11 w 1'iirdr Rparrp-p I'.la. Jalikliaia.ri lurv lira 'arta Pdxard Pl'ltr ll U a-anAat 1DOP ION J A Wan Abrab'aQutna John Onluajaa a (Jul-iay Hal- yiuj lulalan Jorotulkhilu'al.jr llant oon v Rtra oiotaul BlnoKdwudO Uoiin fla-rpa U R Biro 1 U 1' " bala W Itallliurra ltiatixntiiilNaikulI-.atli L llaanar A llldol Kokt N Kar Wm haa'alll. n Klrnarda Ji lia I'oniaWPrVr lUaann AopiutKli'h I, Kawlant Wra V Varna. Adolrli K'h llharlra V Boo nr 1' II PaoA k it V Rb hart Th laaa Karl ar r P Hafkatr Jr Itirbard J J K dah- 114 0 H.pPaaiU I'kikarriaUuliDKoaaK U Bar Ah- KUlnrLa Ivoraa Jara'4 ttaaiaav Maaaal klaliarilaai,Ta.AaZHor A 1 raueda KaUann Jola H Klcnir-taO Haiuasril Au'ainLa Kaakln It Caat lUrhaiu-oa J A Ho Haalarala ruk.ia, Uao W Kout .1 1 Kar K.lnam ll-li). Haa I'ata- II Balila'-ul.(OiKa-ad rfllkAl Pnlnita KAL Buck Ji.Iji Kot-Wamllarld llOtJIloo AjU4 hoUnaou li bu bin IV-b-rla Kraak It Root Oarr O KaVrajoii W 1U-.I.1 I rul- KaobJ rloa Ranaat Piari Rrllr Phil HrM'fi A W Kaaulllr Kamord It IX Ivla Vam MMir llayavolda Mlahl Itayailda Paul Raoolda Mlabl Ucaiaaar Hani K-raa,aiinrl Boa wra ILIairU 11 llawailiaum 3 II 11 a-ahaiia A I laa, Boaaalli Tued dor Ruraall PUm-d Hit da Irk John Itran Muti.-g llrlualdai'at'iekPohrrmn lka Itaiiuxiaor a aianni liura Joatma lUbataHJ KibraaiMoaaauarlloiuiaHi Mai H, n-J M liol.lianu It bt K-nllliUrx. Pi-an btal L lluaB R blaaon Wm tt. loll tl Mallutw Robarl Nloo aa HrkUTBOa K ! Ja Vlu-rtn-i Jolia EKfao (-bar I a ka..lla laailal aturliaanil A P Kuonlpo. Allraj. nr KudatibTIrnry ktyaa J. ha Pou- ala Bia-aall Jarrata KpdarAL Hiiafoid Rodaa Rubtn Hair U'lTU-tll Hold M Rua Mr 1 aaartl C O Ituanrtll ilrary rUJm.nK IVbaa-iPL. h. dfi. d W If B bluaani lartrl RatdJohoA K M Jialliuu lutkclili rr'ncUKohta 8ml la.iui.li'l Wa KkodaaWO II rl.l JoUa Id Horn I'ari-4 C I n IMHuKlU l U R rraUll K dian Pa Kalukardt AC R.an AC Rid rl H HM.rMr Plan J W MT) Ilirhaidaoii Jo louk Ham Joh Uollluao J B Kkiat II ADtO Hodd 11 A KrivraWm H BoUia-aa Axliar Kngla ITa-uxU ll C'maH A Co Rpanrrp D 0 Smith Imaal OawadiaibtP rSpavx A 101- lianxy ma a Builta E O laWoaflAIol BbatualdJV hiuiik (a.aaUaavry Skaf-rUanrp Bualdoa C B, kmldi L T t aiUbi-iy, Hob- trtata-i Kbry B rlallli F( A Oo kardiC BtuauarOA r-aitll 0 W , RkakwiACa kbalaui valkTll Po- v aa A poi a) Bwalaja rVlllnpS M (, aia.r Bbaid. Crti R HroUJII rnallTrHl R.b-ld.pr, HiiTVS! i. B tarn" AbiahataU Uli Mr,li riax.ttValsh lalllr H . 'orraJM. Bbadkrtv? 'r'w7w'..'Jrt.iia. tUnaUJaalt Utaraalaoirl "- Ja Iioat D'Aawl Maan Ml O a'r Ca-r-a B Co Irkatir Uiaw 'r'J,"t Baalntiarl .. w Sinrk0 Ram'lJ W Ea'W" a,? n ..-n--d ...latiu Hh.rirkJ Vll'n piintnan 'a U'n Ai"h. r L 5.a." w P 6.rl Chulr rinawra I'll U'' . E""-?, r'ma.Tr v u. -. ay If MmiI Tlwwna, P 'n r." t. .7 ;:..:-. aia.T.:i: .l. h n aMWnJ P raaaUann Jo aiacit n Paa.'! -Haa.ry Cb" ,a,irrr.rn Wm ko-UaBamin Bnirmatl.ta JtrVtroiipJaLilC rWA.aaJ. Uo U PVt(tuo4lC PWaaaid Mori rkuit WIU'ail 7 Baai'.mJ aKtaaAUr.Ma. C- Botw llbarlaa II arh-rafT R-imnt Wm I " BooiUd.-t 8 MrdaaAC B.'npa'i, laa ?;. "!. tai.lapWB M'tiy atlii" gooltjoko A iMdlUaiK rraTftiaR.a'l -...bjigija SaranJACeFk.ar4Alii) BpdAO- H aalou .laa b'B4 a. aa ,t P. t IM W L t.aTMord raar ErrvaJvlo CliOf aaw Joaupb O l-aht, fatau r.o Rtrofia Cbarloa airan.4 0 P 4 Ccf l. t, 11 Alotl A'On PJI" fJt.4.rmr1.l '.. , ou.ia ""il!. P. UkaipllwJ.auUII-'ior jW 8th-rarnAC faragaJni' io'ro J h RamlikB 0lJatnl Harm .Jaalail Jidtpopa U U aiai'i J.ka'l km pud Auaiuliurimry Auaoa W aw U ! ' ora J V jantaJat fa, am Or M Btakr Umrr ptAVClrtaaUfki P atkW Fhnruian llatap , a-, bo A (I R..HrJaoob qaai'rUa" ftrfirtllt. Ir"".!.-.. ! L kartpNO R'aa William haw J bn Ph-miaM fbll V -lt.rikwrll ttuBOa -..iihtf Ril-lrW RalonaoU .ban Pari B htl la tv-ia-tnaan-a. na ',nl-i r-j Pli .urra. ll'r Rvakdal aMirf af aatao Cka B WMoVn K i M I'k Fradnrtok BuviUd l'aVuaaUWf j Jm btoddA.4 YflUUlA mi M 2 era la Ripaxr Ma ay Jam, aa Naif J W A AaaaM. Mlna, MaranfLhaA V laVarrtaB Mwrial, hanlaA MarraU Ma Maroalla I SartWIa artbaa vzrxst Baa0aalllMdaapaaaaaBaka1aa." ' a-arTaGrBS-, aa-rood at to aoBwadaua of uwaTTMBa. AVdwart lona-, r. K. aaM Plia.fT urailoa Oa J.r.la Ja L BIMayAVan ilnpaaJB Bunoa Pad. r Bplaatl r-nrfaa ll .ktra Jr Dp !'"I Ukaj IBimi limp liaary IU aim ak...L. Sn,w r BajctU AJXAadlrMaa pa f" T . . k3taa Watt? aaapj BUiay lliatJaV ca awifinaaBn fhaw A B llahaU 8-aaal itaaw uaary u tairai BarailBr Baa.p 11 rt r ara MiaAl flratloiL raMdJrdta S-arlAoat 81 n hr-Ika-ala tz.ur& atnUtnattL B.sr b r aWtaaWl Dafddak, fA aaak. lap daaJB UartaraaSTl MCa?-' I-TafTTiLfpai lBBt hlrlda O 1 iaw-a Jarrr tplHCTt.a iamraadlaBll, la. a a . a.r Ullkaaal-. Ilaaa Kzni? BaaiitTJlkattL Sm"k 1M1I ACaBArpdaSj aaVp Naihaa-MaHh ilVaayl Ikrajaaafk rianaWat. xaikllH RalthnU V? rdvxaao Malaebf kanlih Cka W rlr3ia rtrnlhrd.d Mdaoarpar BmrlhUaair thh-tarjamr KfaillhdO !T Parl-rr It w fbihb row tj Maa.r flharla Ri BnllkWA O ! tt a- A RalthJoaM lraiaO-raa Ra air TlaraEarwnltti A CkfT Hair rVarira Rarikja rpaPakvd BakOOaf iraa laaaaaiaw nap a , rnnirr-11 Knari An urtta tnafijf rr.rr.iWai HffllfJ, II II R artawkalX V Ra 1th 11, all Mail JaaaA BalikAlanaa Batd.ajaai NiaHk Val liaat Ba.aJlrXaaa aa 1 jna ipitii 1 airg a inui n ktanaa BraoLla rpraaaafll pallia BaalaaTa 'I'atMM ATal-w VT l.ra-i M W Tltna II T Thniaaaaa I .-. ." . . .. .7. - .. - -. a - - tai-r nar iiimu,inii 11 Trftf vnt-BB Tkt'i latml 1 -tu ay Vm la lb irr lia.lB 'laa. J a taa. Id AC 1 ai Icr aa A 1 atari, O Taia.a I haa Tv'or .la B jallrrd Paal art Pa A lapp Jn hta 1 a, nr IV T Tlrrry f T Tairp Wa-t- w-tti Tlakr Wra Hilton I rat, B 1itk- LN Tiro Taa -."JL. "nr TaakaAarJaaaaai tt ?rawhrldai tkaa O-rrinat Bka Tta-aia Uaartr, 'btr. Mr . Tnmt 111 irraon nut- B T m-i-r 'Jai Th-araeJaKa Tr.aak u lailor Ilairr' Tltunaa I II lavaalaill II Pt 1 -t aa p r a aaa 1 11 m.iia j t. TM't-, aai - J I - - - - - - - - -- . - - - - m ,ia,,,n-ia wi aiapaa l-rtai P al Tru'liBKaJ T1.rkarT I rrrar raiaa "H ! 1 aarnai t Mr Yrallrann W A TatkaT Da 14 l,arllJ titnpliafriar 'llrilaa Wadak Traaif U-ai W Tlaaip a V 1. aar lira-aat Ca VT lnlui J.Ua Ti.rultB a ivar u TinnryB P A Tl-a-aa WllliaaiTaraaf Raaat . . AC Toak.r llaaaar trli.rjar.-a THoa,p-o T .1 TnaatrJaAa 111 kar All . 'Iknialia.oot Mara llakaBirhaiA'Kl'kwnaradH TplallarUr lilnarl.Jr . I'ahrr lamj. Vat rar 1 1 B. DKBBA aTaiadilf flllA H fl A 'akra an A 0 V'k B L Van Tlaat Jala W WaairakUadTl YaaWariAaraaV - aaiuiH Val, 1 baa... Bu Mr Vara AAlrad Vapkt lulllaB. MVaa I-.ll H Vaaklaa-rCarl Vaa ' UH VanVltakilA Adrtra Vaaalkr frril. Vaa Rkrkaa A Taa tka naia rt'by wtaaa Vwiaat reward Tani-a'l Tl Vaa dap al A vrn, fa. X"""" B Vaa laaaa A VlnoatH'BlT Vaa lUnaalalr la V rami au Jaaa Cartlaadt VaaPrak J"!'"'. , Vaa Wlaaa Aim V.a haaaa ft Vanataa Jaarph J Vaa laraaa f '.. n .TitWkt Ur- v.aArrtvwilr TalinraryC-t aaaaaa VaittJH ll'a'larafl Wakh Tha llrr WaiahJoha Walaw Wrlrh Wwla WRIIaaa K J?ka . - WUllaaraatraa r.iiorr ju r WT rVkaaaar UodTnyWiaLaaBM AaBaV Wall naarr T WltUaaxa laBBTa Wbnl.k ADaa. a-r kal T"" liiallal TThaalrrllO aa Jtaaiay A IJWl llaaa Wf Wk.aka C W Whla A Hf t WaahTboaJ ain., n WalA lala WalkarWra Walkar Jaall TfanraPkf TA'altaaaa J l! a........ a.- -i.T. r .r- nwavaHa wimsi t aJarr laaa W.k.rilaU VValb-rO Waiak M'rirta v. a'adi Mkth'l naiMiaia wiral vraitio-iatj, jp ra W.bhBoatraa Wkddtaxaa Wkrat UV (lalWhllUMl VVmaavtoakU wtiiaTkaa Wabcfby jka Wkia, WaB TATaat fVa Ita -kitao wm 'a.' "a)al itrtf MP h Wm tniltat.tluk'VTUl Waikap (1 L WaJlo. F hUl WkallaaUa Walrja Waa-daUJW Waitap Ja Wallarmln Wm WardPndaUh Wuma W Wanjorrah nniwa Wadorbar J, ha Whla Jaaa VlltaTk.aaa tvrw nn vr W.akaaak akaaak J ll ru be r C TV itl llrj . WHlavaa ..a Trni VI hi' Wkjbarf' Win wii.iit nui irwkitSy aC Tft4Taa Laaa- WBiap Mr noma J I. W Ha J . - . vriaaat Ban Wonrrck CkartaVri-ka PaLwp w Mr Okaafaa ranOTdlaaair WUl Uaorra Wlaaknr Ull-aa arraalkaoraa WllBlaaanai tAT M Ithltala.aa laTaaa -a. " -JtlaTTa ua. ... a. w-aaa Ward JcraaUh Wllktraan JoaahWktJ WardJllaarr Wrtakl WJm AA WkUra. LaihiapWlloux Albrrt U WkrwaUI A Co MaM Klaaak M WhlttniaraJM WMiBkvaa Jiawa Wlntrra Wbltlnt JaaxaxaBl Wlibai J akax V)aUrhouaJf WIMarkPW aiatih WIImiWILu 'atakUaA 0 Wilkin Capt Wala. I'l WlaaaaOO JO -a.VJMilardCP Walaa Tboa " Partd aaa rraaaw v aban A l . Wl'kiPra-auilaru wood Bil-aktaa Wata'B 1T.ro J WrlfKI Via vraoa kao,ra- V atan Miitiavwriint i. II WrtihtWft V ItliMlQaarbaf-WU-nn Pa.U la, W ddktar W J V Ira'nA BA Wlilylll. W.laoii.lahaT rl. BM WilabtliioW w-25jr. tATBk A War t av Wo4 B OallW Work BUalaa'' a. Waallar (I V S Wartk Wra aV-A' n rl rb l an ink wiidrr l.uiv WOOIMP aktaf nrbb Allait Wllo-xlUniyG Kkaajaj Whrlaa Tllii-tbpWilabt J niHliljiaa niiqau Wi -Wiaatra wuili wun in. u M Wood wm W A wiuiiayon a j wood Wra B. WhaalaBiarr Wiillawa McU- WarwardUJ-B Aad AC rd- WprkorTIJnr T.,1. N wiiiLaava a tTAlTnt unai laa IN k an TV Wrllfntdlbiia VlUi-hrn RK av, I llanry WtbbuK Wllilama r II Wall WVMania LiKbrr WulrTCrava Wlirtama .1 H W Ma Joka WHItaail Blvh- WraaonT J T ard Wankaak Ul A'onrg flio Yconr.W'a'-rVfaYoaraaa I la.rr.l.hn Ykuugblavd tt at iJ. latraUlobard -I ' Irk Haw. Id AZ.h-iall tll.rrt 'ahiljg Vl- kUlu MaalU Z-d.rNWIkp XAaaai- M W Navy. BlkBUO. 11)04 P hbolJ'aU V tbJM rMnrlJa Plltrrnaawoaa. Air Prm aim Ckarn Co Pnk IIrtI IfMixfa - lurkrla a Aaflun M Y Prto Curr-a rr ii i,a voaitmy latfTloWAlt atayar aaa VaRtwN.naa waakara Kallraad r.iaar Art IHmaAlrOa Put Far oa andMntaati MacbllilifliilaiiilC- Bt- Plunhrra and (aaara C,d atlplltrkUadUilit fitan Lalaw Batrky Prirptatvl Ulaiaci Urtat Baa national bad ktABat FiaaiMirr Aaaaov P and A M Nrw Voik Ef tut Vol C Coiail OalaFaO Maa O rdRoliltufthaPiaa Bre aad Tpm lliilaB N V.Jawalrrla MUUigC I'm I'acUn Malln In R Minbalun Co FjuplraCal I'luUr MUa Mirnpalluaktlrt Makx llNovaiC fcd tot laat fa MagnkBPi I l(ia.ck, 11 axiUla kVpMka P,.b Tiiih Journal l'uhiabor CI ratio axaB k'rary Ffir-ra Fo UuraryGoar Ir.atll . ak-t Naitonal Admartlxar (tod lan UmCo Kala I.KLaMo. tod t aTAd, Fub Inln Uua.twly IU. A U Tat WILI.IAS1 D TAYLOir, ra( Waahlnslaa nLjuM BataH lraa. A-nasATa Apafl UL. POtnaai AJap BAMS. forra, rrtf,. Tfaajl tt iiraaa, aV... li, Id CUlck-aua, fc... lui 1 4 P.l-tcp, pf. BuOl 'A Dnaiustaaa...) kniAl A. Oaaan, aa. I Cud. M B-tuaba, aa tTiiA W$ iuiL,rr .iotXi oo ;Pp Mao-uiifaL., iBaa IkA .Halibut. Kal tot-Wr iCratarratJlai).. ifeante B lurfTala, an. iva I f VBdPnck.rr.! AVd1 M ailal tk-O, laaUutA LalaV.aWAvAJ doJI 0a Pvl naakAUTUsA. . aVorasd and lanaara Alualra..., ..I Bkd llajlbot, fc 14.1 arvpfiw... 1 alndlak.. U abouaa.... lu ip ll" rlrkaln orlali Hiiaia.. C.irn.alB'-f . 0d It, CoUnah, to., kldMacka-J.. (tmck Baaf. . . IXx. do. bb lto.fl-lnaOn.rfi 11-. irrtua Tfah, niad qaaitari . Ita) Paaquaitan., tia Ltaw. ICai VkAb-Va. Itlnd aiartax. 1CA Fi-raaoartrri., At aalC.tlaki... --k puna-1 Ik. Wait kahuna. . . lUK MarUraa, Bran, PA. 1, I.IU .11 ai liAAlaA, MO. a. IrV-kkM.. re.claa, 14k. .. . Paara. at . P Jrnatn, di a rra-hPak.... Ballad Bammm ao-y.. Uti'iiu, do... aaiaUia, ..,, rrinukhU,. ... d,rr-jia kk.. " Hol'a... -kt II ILCrataa. A UApplua.iit.. MIATt, BM0T.AP, dfeX'-Vh. Ilaiua 14 tl In. kkOOB.,, --A it l0. BhnlltA. 5? 1 t. ToaiOi. atiil T "I a-vrnaa,p'k'd. uJ 36 lArdUiTrork.. - j lard .. -iA It BaaukOd Ja-.!A. 3 K l'atijai rUa 1 W I VTnalualDr-iaiBjAjjaBaJ iPaark BLaMuta. kU........ II klrora. bU... It !Jial.a,tut...... INk) aanuaklaa, ral. f a.'tjl". m 1 LO. litbk. ) MluniJaAkfcXnrt. H-tfar, pail. ., Mr T I7wrr.l1, M pk, 1 Aa) . ha lua. do .. Ui U'aaU). Lh.. . la falrtxala. )M H lUtna, do. ,. 1 rvidtl l-1tdMlaTat-. ..., l! la. Weaturu.. Mr 11 Ctaaao ii Ji tVaAlotor.... U -ITT It It-!-. 'V. aX tt v -luviairta. aa. a 5 (laj-ll, I. 1.... lik VX 1 fTMa.ih.... a riaa, txkjo-lF. Cd..... 4 MrioodV-a... vi in llauiuWra...., f t I daUd,. 1 aiaulpa. bh .'rrr'Ww- rnrnlna ,,, a-a 1...,. - -i - Kl.iCrU-r7.bi a (VJ'rV.x.aaa. lW M rkiaaaka... . -nroaa ra..., Slakarrl, ac!k if IH aia ivanx ., trMtaAaad, WHaJU. fe.i TJ-A . 1MB - ii 1 1! i luk 1 ita if m 3- V fi N -StJ u .'.5 I n -j